Sieć komputerowa w małej szkole narzędziem dydaktycznym i administracyjnym 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sieć komputerowa w małej szkole narzędziem dydaktycznym i administracyjnym 1"

Transkrypt

1 Sieć komputerowa w małej szkole narzędziem dydaktycznym i administracyjnym 1 Krzysztof Kadowski, Walery Susłow, Marcin Wasiński Wydział Elektroniki Politechniki Koszalińskiej Streszczenie Referat przedstawia typowe rozwiązania szkolnej sieci komputerowej oraz pracowni informatycznej, które mają pomóc w realizacji projektu nowoczesnej e-szkoły dziedziczącej tradycje szkoły klasycznej. Jako rozwiązanie bazowe wybrano koncepcję wspólnie zarządzanej przestrzeni informatycznej. Pomysł ten ma zachęcić kolektyw szkoły do tworzenia oryginalnej, wspólnej strefy wirtualnej, do łączenia rozmaitych aspektów życia szkoły w zwartym systemie informatycznym. Sugerowane pomysły techniczne są zoptymalizowane dla małych placówek oświatowych. Wstęp Współczesne technologie telekomunikacyjne i informatyczne przyczyniły się do bardzo szybkiego rozwoju sieci komputerowych w szkołach. Dla dużej liczby uczniów właśnie sieć szkolna umożliwiła pierwszy kontakt, z nieco innym niż w warunkach domowych, wykorzystaniem komputerów, a zarazem dostęp do sieci globalnej. Pracownia informatyczna podłączona do Internetu stała się dla wielu dyrektorów wizytówką szkoły. Szczególnie pokazały to ostatnie 2-3 lata, kiedy dobrze zaplanowana i zarządzana sieć komputerowa w szkole stanowiła przede wszystkim narzędzie dydaktyczne i informacyjne dla uczniów oraz nauczycieli. Proces ten najszybciej przebiegał w większych szkołach. W małych placówkach tworzenie sieci komputerowych było znacznie bardziej ograniczone. Tworzenie szkolnych pracowni informatycznych, posiadających lokalną sieć komputerową, wypromowało wiele pomysłów dotyczących ewentualnych rozwiązań sprzętowych i programowych oraz dotyczących wykorzystania tej sieci do celów edukacyjnych. Nie ma jednak ogólnie dostępnych zintegrowanych projektów, które obejmują nie tylko pracownię komputerową, ale cały budynek szkolny i angażują całą społeczność szkolną. Chodzi tu o kreowanie nowej jakości swoistej e-szkoły, w której komputer sieciowy staje się 1 Opublikowano w pracy zbiorowej pt. Oblicza Internetu, redakcja naukowa Marek Sokołowski, ISBN , ALGRAF s. c., Elbląg 2004, s

2 narzędziem nie tylko do nauki, ale środkiem integracji działań wszystkich podmiotów szkolnych i tworzenia wizerunku nowoczesnej szkoły. Sieć szansą na sukces małej szkoły Historycznie, celem technicznym utworzenia sieci lokalnych w szkole było umożliwienie zdalnego dostępu do zasobów dzielonych, których nie ma w komputerze ucznia. Już przed końcem lat dziewięćdziesiątych jako standardowe rozwiązanie dla sieci szkolnej było przyjęte wykorzystanie wspólnej pamięci dyskowej do przechowywania danych, wykorzystanie jednego z komputerów o większych zasobach obliczeniowych do pracy w trybie zdalnym, instalacje w wersji sieciowej drogich i skomplikowanych urządzeń obsługi wejścia-wyjścia. Obecnie część usług sieciowych staje się coraz mniej popularna, bo stacje robocze posiadają wystarczająco dużą moc obliczeniową oraz wystarczającą ilość pamięci, aby zapewnić od strony technicznej normalną pracę programów edukacyjnych. Na pierwszą pozycję wychodzą inne zalety sieci, np. możliwość szybkiej i sprawnej komunikacji między użytkownikami nawet w czasie rzeczywistym. Aktualnie obserwuje się jakościowo nowy etap wdrażania sieci informatycznych w edukacji to, co było eksperymentem na końcu lat dziewięćdziesiątych jest już standardem. Zmiany dotyczą nie tylko opracowania nowych technik połączenia komputerów w sieć lokalną. Teraz podstawowym rozwiązaniem szkolnej sieci staje się połączenie z Internetem. Zgodnie ze sprawozdaniem Market Data Retrieval za rok 1999 ponad 90% szkół w USA już miało dostęp do Internetu, w tym większość poprzez szybkie łącza. Dla kontrastu: w Rosji (rok 2003, Psków) podaje się jako osiągniecie utworzenie miejskiej sieci szkolnej na technologii Dial-UP z perspektywą przejścia na wydzieloną linię 2-megabajtową. Tym nie mniej postęp wdrażania technologii sieci komputerowych w szkoły jest zauważalny we wszystkich państwach i alternatywy dla tych zmian nie widać. Ważnym osiągnięciem jest także niski poziom cen na instalacje sieciowe, w wersji ekonomicznej umożliwia on obecnie każdej szkole posiadanie własnej sieci komputerowej. Swoją rolę w obniżeniu kosztów odgrywa też tendencja do rezygnacji z sieci "korporacyjnych" jak Novell na rzecz rozwiązań i protokołów internetowych. Unifikacja dostępu użytkownika do zasobów całej sieci poprzez przeglądarkę internetową, brak konieczności posiadania dość drogich licencji na oprogramowanie sieciowe i możliwość pisania aplikacji sieciowych za pomocą narzędzi 'open source' przyspieszają wdrażanie i doskonalenie sieci w szkołach.

3 Obserwuje się olbrzymi postęp w technologiach sieciowych dla szkół, jeszcze na początku 2001 roku korporacja Texas Instruments ogłosiła rozpoczęcie produkcji systemu bezprzewodowego do tworzenia komputeryzowanej klasy (izby lekcyjnej) w szkole. System ten umożliwia współdziałanie całej klasy w trybie czasu rzeczywistego. Powszechne obecnie podłączenie lokalnej sieci szkolnej do sieci globalnej zmienia zasadniczo możliwość dostępu do informacji, zasoby całego globu mogą być wykorzystywane w trakcie zajęć nawet małej peryferyjnej szkoły. Niestety, obserwować można przy tym tendencję niedoceniania tak dydaktycznych jak i technicznych walorów sieci lokalnych przy nadawaniu priorytetu organizacji niezawodnego połączenia z Internetem. Sytuacja ta może wkrótce spowodować, że łatwiejsza stanie się komunikacja z kolegą na drugim brzegu oceanu niż w sąsiedniej klasie. A przecież poczucie przynależności do konkretnej szkoły, do kolektywu macierzystego umożliwia kształtowanie wielu cech przyszłego obywatela, daje nauczycielom możliwość kreowania nie tylko dobrej wiedzy, ale i tradycji szkolnych, które mogą towarzyszyć uczniom przez całe życie. Niebezpieczeństwo sytuacji wyraża się w zastąpieniu stosunków międzyludzkich (tak ważnych w szkole) atrapą wspólnoty internetowej. Przy wdrożeniu Internetu w edukację szkolną zauważa się niebezpieczeństwo utraty tożsamości konkretnej szkoły, jej cech wypracowanych i pielęgnowanych przez pracujących tam nauczycieli. Najbardziej mogą ucierpieć małe szkoły, których zaletą była zawsze rodzinna atmosfera oraz kameralny styl. Nie bez znaczenia są te pytania, na które na razie nie ma odpowiedzi jednoznacznych: "Jak budować i prowadzić współczesną sieć małej szkoły by wspierać pracę ekipy pedagogicznej? Jak za pomocą sieci można zjednoczyć wychowanie rodzinne i szkolne?" Odpowiedzi mogą być znalezione we wspólnej dyskusji, przedstawiającej różne pomysły na prowadzenie sieci szkolnych. Autorzy niniejszego artykułu pragną przedstawić własną pozycję w tym temacie oraz ująć tę pozycję w ramy tezy, która może być sformułowana następująco: "Celem istnienia sieci informatycznej małej szkoły na obecnym etapie jest kształtowanie tradycji szkoły wirtualnej na bazie zachowania oraz rozwoju lokalnych tradycji szkoły klasycznej". Równolegle z rozwojem technologii zachodzą poważne zmiany w wykształceniu i doświadczeniach nauczycieli informatyki, którzy często potrafią samodzielnie instalować i obsługiwać oprogramowanie sieciowe. Rola nauczyciela informatyki w prowadzeniu sieci w małej szkole jest decydująca. Bowiem, aby taka sieć funkcjonowała w sposób przyzwoity, należy systematycznie obsługiwać tak programowe, jak i sprzętowe zasoby sieci. Zadanie to kojarzy się z obecnością w szkole administratora sieci komputerowej o kwalifikacji inżyniera (technika). Nadal jednak w prowadzeniu sieci małych szkół oraz w planowaniu jej rozwoju

4 najważniejszą rolę odgrywa nauczyciel informatyki, który musi wziąć pod uwagę nie tylko techniczne aspekty sieci komputerowej, ale i wymagania, jakie musi ona spełniać pod kątem dydaktycznym, wychowawczym i administracyjnym. Nie bez znaczenia jest też rola uczniów klas starszych w rozwoju sieci szkolnej. Uczniowie o profilach matematyczno-informatycznych bardzo często dysponują ogromnym potencjałem wiedzy i chęci, które mogą być wykorzystane we wdrażaniu nowych technologii i pomysłów wzbogacających funkcjonalność sieci. Własna praktyka daje nam wiele przykładów solidnej kompetencji uczniów we współczesnych technologiach programowania komputerów. Dobry dydaktyk potrafi wykorzystać żywioł wiedzy i umiejętności młodzieży na korzyść szkoły. Rysunek 1 Informacyjna przestrzeń szkoły: serwer narzędziem integracyjnym Podwyższenie statutu sieci szkolnej do poziomu narzędzia powszechnego użytku i jednocześnie nadanie jej walorów wspólnoty szkolnej jest niewątpliwie szansą dla małych szkół. Pomoże to, bowiem uczestnikom procesu edukacyjnego w realizacji siebie tak nauczycielom jak i uczniom. Sieć szkolna może stać się przedmiotem ciekawych rozwiązań wdrażanych przez ludzi utalentowanych, nawet tych w małych szkołach. Koncepcja wspólnie zarządzanej przestrzeni informacyjnej Sieć tworzy wirtualną przestrzeń szkolną z podstawowymi funkcjami: edukacyjną, komunikacyjną i informacyjną. Funkcje te mają być dostępne dla czterech grup użytkowników: uczniów, nauczycieli, administratorów i rodziców. Wynika z tego, że przestrzeń informacyjna musi mieć specyficzną strukturę dostępu dla różnych użytkowników wewnątrz sieci LAN i z zewnątrz poprzez połączenie internetowe.

5 Fundamentem tej przestrzeni informatycznej może być serwer szkolny z właściwym oprogramowaniem, z kompleksowym systemem informatycznym. Serwer musi przechowywać tak stałe jak i dynamicznie zmieniające się dane. Wśród tych pierwszych niewątpliwie znajdą się programy edukacyjne, podręczniki elektroniczne, skrypty. Szybko ulegać zmianom mogą materiały bieżące jak dzienniki, testy, ogłoszenia. Podstawowe zadania przestrzeni informacyjnej szkoły to: - zbieranie, przechowywanie i udostępnianie osobom upoważnionym danych administracyjnych (dane osobowe pracowników szkoły, uczniów i rodziców), - przechowywanie i ogłaszanie planów i programów edukacyjnych, - przechowywanie i dostęp do dzienników, sprawozdań, - wspieranie komunikacji elektronicznej wszystkich uczestników procesu edukacyjnego integrowanie dydaktycznych materiałów ze wszystkich przedmiotów, - edukacje w trybie zdalnym (na przykład w sytuacji choroby ucznia), - wyznaczenie, wykonanie oraz sprawdzenie zadań i wystawianie ocen w sieci. Rysunek 2 Uprawnienia użytkowników sieci szkolnej

6 Dostęp do zasobów przestrzeni informacyjnej musi się odbywać na podstawie ściśle określonych zasad dla różnych grup użytkowników (rys.2). Jednocześnie należy pamiętać o obowiązku ochrony danych osobowych pracowników szkoły, rodziców i samych uczniów. Trzeba też pamiętać o osobach bezpośrednio nie związanych ze szkołą, np. potencjalnych nowych uczniach i ich rodzicach szukających informacji o szkole. Preferowana konfiguracja sieci lokalnej ma być zbudowana zgodnie z koncepcją wyróżnionego serwera. Taka architektura wymaga zawodowego administrowania, ale praktyka podpowiada konieczność posiadania w szkolnej sieci serwera plików [1], co umożliwia w sposób rozwojowy wdrażać technologie informatyczne w życie szkoły. Istnieje wiele projektów systemów informatycznych, które mogą wspierać budowę i działania przestrzeni informatycznej szkoły. Jednym z nich jest zestaw oprogramowania Robust Software [2] z Kanady, składający się z kilku modułów aplikacji. Baza danych projektu zawiera wiele pól informacyjnych, m.in. na temat uczniów, rodziców, nauczycieli, personelu szkoły, egzaminów, lekcji, ocen i postępów ucznia, tras przejazdów autobusów dowożących uczniów, sal lekcyjnych, grup i klas uczniowskich, kółek, kontaktów. Istnieje możliwość filtrowania informacji i wydruku raportów. Odpowiednie grupy użytkowników dysponują różnymi prawami dostępu do danych zawartych w bazie. Aplikacje mają niewielkie potrzeby sprzętowe, a wersja instalacyjna wszystkich modułów w wielkości około 35 MB jest do ściągnięcia ze strony producenta. Oprogramowanie nie przewiduje komunikacji z wykorzystaniem Internetu i działa tylko w obrębie sieci LAN szkoły. Twórcy oprogramowania Robust Software kierują swoją propozycję szczególnie do małych szkół zaznaczając jednak, ze system może być wdrażany za opłatą i w szkołach o ilości uczniów przekraczającej 75. Brakuje, jednak w tym projekcie możliwości zdalnego sprawdzenia informacji przez rodzica czy zarządzania bazą przez osoby do tego uprawnione. Projekt może być traktowany jako dobry prototyp, ale nie nadaje się do wdrażania bezpośrednio w Polsce, chociaż by z powodów braku wersji polonizowanej oraz braku dopasowania do specyfiki i tradycji szkół polskich. Drugim przykładem kompleksowego rozwiązania zadań informatyzacji małej szkoły może być system NetScool z Rosji [3], zadaniem którego jest wspomaganie pracy dydaktycznej, administracyjnej i wychowawczej. Niestety, jest on płatny i ma podobne mankamenty w stosunku do szkół polskich jak i Robust. Po analizie działania przykładowych systemów zasadnym zdaje się być zbudowanie własnego systemu informatycznego, który będzie oparty o technologie umożliwiające zarządzanie

7 i korzystanie z niego za pomocą przeglądarki internetowej, tak by był on dostępny zdalnie. Można wykorzystać do realizacji własnych pomysłów kolektywu szkoły ogólnie dostępnych technologii, jak np. bazy MySQL, PostgreSQL, InterBase, Informix i języki PHP, XML, Java. Zaistnieje wtedy również możliwość integracji tego systemu ze stroną www szkoły. Proponowane rozwiązanie może być oparte o system Linux, co dodatkowo wzmocni jego atrakcyjność pod względem finansowym. System dla małej szkoły może być utworzony i prowadzony z wykorzystaniem entuzjazmu i umiejętności uczniów, będzie to jednocześnie zadaniem, które "usprawiedliwia" zaawansowane zajęcia z programowania w kółku informatycznym. System taki może być aplikacją klient-serwer z wykorzystaniem webinterfejsu do komunikacji z użytkownikami. Oznacza to, że komputer użytkownika nie musi posiadać specyficznego oprogramowania poza skonfigurowaną przeglądarką internetową, jednocześnie daje to możliwość pracy w sieci szkolnej tak komputerom szkolnym, jak i zewnętrznym (komputery domowe rodziców, nauczycieli i uczniów). Zdaniem autorów dobrym pomysłem na budowanie systemu zarządzania przestrzenią informatyczną może być idea współzarządzania: serwer małej szkoły ma być zarządzany wspólnie przez wszystkich uczestników procesu edukacyjnego. Oczywiście nie chodzi o nadanie uprawnień administratora wszystkim uczniom szkoły. Pomysł polega na opracowaniu takiego systemu zarządzania, który umożliwiałby wszystkim - od uczniów do nauczycieli i rodziców wspólnie budować, tworzyć, kreować sylwetkę własnej wirtualnej szkoły. Jednoznacznie widać, że znajdzie się tu miejsce dla redakcji szkolnej gazetki i Samorządu uczniowskiego. Swoje prace mogą zamieszczać uczestnicy kółek zainteresowań, czy uczniowie o niecodziennych pozaszkolnych hobby. Rodzice i nauczyciele mogą się włączać poprzez forum w dyskusje na temat szkoły, walorów, ulepszenia jej funkcjonowania, czy też brać udział w akcjach charytatywnych lub pracach stowarzyszeń i grup formalnych i nieformalnych. Całość prac składać się będzie na wizerunek szkoły. Typowy projekt sieci dla małej szkoły Wiadomo [4], że przy projektowaniu pracowni informatycznych w szkołach należy brać pod uwagę zasady BHP oraz warunki techniczne narzucane przez przepisy zawarte w rozporządzeniach organów państwowych. Istnieją pewne kanony budowy pracowni i to nie tylko pod względem szczegółów technicznych pracowni, wśród których wymagane rozmiary sali, sposób rozmieszczenie i usytuowanie stanowisk, zabezpieczenia i sieci zasilające sprzęt komputerowy. Można stosować przecież gotowe rozwiązania strukturalne takie SBS Serwer + oprogramowanie klienckie w wersjach edukacyjnych. Rozwiązania te narzucają w sposób

8 oczywisty zapotrzebowanie na określone urządzenia i sprzęt komputerowy. Zdaniem autorów, nie wszystkie rozwiązania gotowych projektów pasują do sytuacji małej szkoły, stąd próba opracowania własnych rozwiązań, które uwzględniają specyfikę tych placówek oświatowych. Sugerowany typowy projekt lokalnej sieci szkolnej (rys. 3) ma obejmować pracownie informatyczną oraz wszystkie stanowiska komputerowe sal lekcyjnych, administracji szkoły, biblioteki szkolnej, pokoju nauczycielskiego i uczniowskiej kawiarenki internetowej, jeśli takowa w szkole istnieje. Najlepszym do wykorzystania wydaje się być model sieci z ekranowanym hostem i rozdzielonymi podsieciami dla stanowisk uczniowskich i administracji szkoły. Obie podsieci mogą korzystać z łącza internetowego poprzez serwer proxy znajdujący się na serwerze bastingowym, który pełni rolę pośrednika i usługodawcy dla sieci LAN. Na wyjściu do sieci globalnej powinien znajdować się router zewnętrzny z filtrowaniem pakietów zrealizowanym np. za pomocą reguł IPtables w celu zabezpieczenia sieci LAN. Technika translacji adresów (ang. Network Address Translation - NAT) zapewni przy tym ukrycie adresów sieci wewnętrznej. Sam dostęp do sieci Internet może być zrealizowany w dowolnej technologii telekomunikacyjnej przy zaznaczeniu, że dla potrzeb projektu usługodawca musi zapewniać stały numer IP. Jest to niezbędne, aby istniała możliwość udostępnienia zasobów szkoły przez usługi www, ftp, chat, które widziane będą z zewnątrz szkoły w sieci Internet po przekierowaniu portów na ruterze zewnętrznym do serwera znajdującego się wewnątrz sieci LAN. Prowadzenie sieci szkolnej ma być oparte w większości na oprogramowaniu "Open Source" [5]. Ogólnie dostępne dystrybucje systemu Linux nie wymagają tak dużych nakładów finansowych jak systemy windows owe i zarazem nie są tak sprzętochłonne, co dodatkowo obniża wydatki na stanowiska komputerowe i ich modernizację [6]. Cała sieć będzie miała charakter heterogeniczny, bo stanowiska komputerowe administracji szkoły, ze względu na konieczność wykorzystania oprogramowania jak "Płatnik ZUS" lub "Kadry i płace" muszą pracować pod kontrolą systemu Windows. Jednak pozostałe stanowiska, w tym i stanowiska pracowni komputerowej [7] mogą pracować pod kontrolą systemu Linux. Główny serwer szkoły udostępniający usługi www, ftp, DHCP, DNS ma pracować pod kontrolą dystrybucji linuksowej. Jest to najważniejsze ogniwo sieci spełniające kilka zadań i dlatego musi to być sprzęt o dużej wydajności i niezawodności. Powinien on być oparty na płycie serwerowej z jednym, lepiej dwoma procesorami. Pomyłką było by montowanie serwera głównego na bazie zwykłego komputera klasy PC. Pozostałe parametry hardware oczywiście zależą od funkcji, jakie będzie spełniał serwer szkolny. Należy jednak pamiętać

9 o bezpieczeństwie danych i w inwestycji zarezerwować fundusze na sprzęt archiwizujący dane i tworzący kopie bezpieczeństwa systemu. Rysunek 3 Połączenie wszystkich komputerów szkoły w lokalną sieć Przy obecności wydajnego serwera klienci sieci (komputery uczniów, nauczycieli i pracowników) mogą funkcjonować nie tylko jako samodzielne stacje w domenie lub grupie, ale i jako terminale graficzne. To jest dobry pomysł na zagospodarowanie komputerów starszej generacji, oraz na udostępnianie w sieci lokalnej specyficznych usług w trybie klientserwer. Rozwiązanie z wydajnym serwerem nie koniecznie powoduje wzrost kosztów sieci, bo skutkuje to mniejszym poziomem wymagań i kosztów na stacje klienckie. Rozwiązania takie od dawna istnieją na wielu uniwersytetach i doskonale zdają egzamin.

10 Typowy projekt pracowni informatycznej dla małej szkoły Jednym z głównych problemów projektowania pracowni komputerowej w małej szkole jest wybór odpowiedniej konstrukcji oraz aranżacja stanowisk komputerowych w sposób stosowny do sali dydaktycznej. Należy, bowiem tak rozmieścić stanowiska, aby przyszła pracownia mogła pomieścić jak największą liczbę licealistów, być przydatną do prowadzenia zajęć z przedmiotów nieinformatycznych, i zapewnić przy tym komfort pracy uczniom i prowadzącemu zajęcia. Przedstawiamy na rysunku 4 plan pracowni zakłada 18 stanowisk dla uczniów, jedno stanowisko komputerowe dla nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz stanowisko komputerowe w serwerowni. Wymiary typowej sali przeznaczonej jako przyszła pracownia wybrano 10 na 7 m. Istnieje, oczywiście możliwość wykorzystania poniższego planu dla sali o mniejszej lub większej długości, kosztem zredukowania lub dodawania odpowiedniej liczby stanowisk komputerowych. Głównym pomysłem przy tworzeniu planu było opracowanie modułowej konstrukcji, która byłaby przydatna na sali dydaktycznej. Taki moduł ułożony został z dwóch biurek o kształcie trapezu [8], co umożliwia zdaniem autorów zachowanie wiodącej roli nauczyciela na sali oraz stwarza obszar prywatny dla ucznia. Rysunek 4 Aranżacja przestrzenna oraz schemat instalacji sieciowej i elektrycznej w typowej pracowni informatycznej dla małej szkoły

11 Możliwe alternatywne rozmieszczenie stanowisk komputerowych w zależności od układu sali szkolnej łatwo otrzymuje się z podanego planu drogą stosowania przekształcenia lustrzanego w zależności od usytuowania drzwi wejściowych. Planując rozmieszczenie stanowisk komputerowych należy pamiętać o stanowisku dla nauczyciela prowadzącego zajęcia. W tym przypadku stanowisko dla prowadzącego zajęcia jest skierowane przodem do uczniów. Takie rozwiązanie pomaga nauczycielowi na korzystanie z komputera w celu prowadzenia zajęć w układzie klasycznym, kiedy chce dominować na sali, a przy tym stwarza o drobinę prywatności dla ucznia. Podane usytuowanie stanowisk nie umożliwia kontrolowania w czasie lekcji wszystkich uczniów na raz. Z praktyki wiadomo, że do ścisłej opieki wszystkich uczniów najlepsze jest ustawienie stanowisk w kształcie litery C nauczyciel pośrodku, lub w rzędach z monitorami w szeregu patrzącymi w jednym kierunku. Przy wyborze stołów do pracowni komputerowej należy zwrócić uwagę przede wszystkim na ich gabaryty. Chodzi tutaj o dopasowaną wysokość biurka oraz powierzchnię roboczą stołu komputerowego. Ważna jest także ilość przestrzeni pod stołem dla nóg oraz łatwość w utrzymaniu ładu i porządku na stanowisku i wokół niego. Na rysunku 5 zostały przedstawione rzuty stołu komputerowego z wymiarami dopasowanymi dla uczniów szkoły średniej. Rysunek 5 Wymiary biurka komputerowego dla uczniów oraz widok modułu, połączonych dwóch stolików trapezowych Wyposażenie typowej pracowni tworzą ponadto: elementy klimatyzacji (wentylatory, nawilżacze i jonizatory powietrza), które zapewniają utrzymanie w pracowni i serwerowni

12 odpowiedniej jakości powietrza; system alarmowy wraz z czujnikami ruchu, obecnie podstawa zabezpieczenia pracowni przed włamaniem. Dodatkowym, ale bardzo praktycznym urządzeniem, które w zasadniczy sposób ułatwia pracę nauczycielowi informatyki i uczniom jest wideoprojektor. Pracownia z projektorem może być salą wykorzystywaną chętnie przez innych nauczycieli, bo dobry projektor nadaje jej charakter pracowni multimedialnej. Instalacja projektora nie jest obecnie rozwiązaniem tanim, ale daje ono wygodę połączenia wielu funkcji dydaktycznych w jednym pomieszczeniu, co może być istotną zaletą dla małej szkoły. Dobrej jakości głośniki - to element dodatkowy, przydatny dla pracowni, w których zamontowano projektor. Zazwyczaj projektory mają wbudowane głośniki, ale mogą one okazać się zbyt słabe, ze względu na nieco większy hałas związany z pracą komputerów. Rysunek 4 ukazuje też schemat instalacji sieciowej oraz elektrycznej w pomieszczeniu pracowni. Warto zaznaczyć, że instalacja elektryczna pracowni musi być niezależna od ogólnej sieci elektroenergetycznej szkoły, musi mieć własne zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przepięciowe oraz musi być podłączona do jednej fazy prądowej. Wszystkie gniazdka mają być zaopatrzone w bolec uziemiający lub zerujący. Wyłącznik główny sieci powinien znajdować się w miejscu łatwo dostępnym. Serwer sieci ma być zasilany poprzez UPSa na wypadek zaniku napięcia. Aranżacja stanowisk komputerowych, plan sieci, wybór sprzętu komputerowego to podstawowe problemy podczas tworzenia nowej pracowni. Niemniej ważne są jeszcze inne czynniki i elementy, na które zwraca się mniejszą uwagę, ale których nie należy pominąć. Chodzi tutaj głównie o aranżację wnętrza pracowni (przyczynia się do wydajniejszej pracy uczniów). Powinno się bowiem malować pracownie w pastelowe kolory, które wpływają na koncentrację pracujących uczniów oraz pomagają odprężyć wzrok po długotrwałej pracy z komputerem. Dodatkowo jeszcze pomieszczenie można wzbogacić w dużą ilość kwiatów doniczkowych. Nie bez znaczenia jest również jakość podłogi w pracowni, powinna być wykonana z materiałów atestowanych na palność i elektrostatyczność, zgodnie z normami dla pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy. Należy także zwrócić uwagę, aby podłoga w pracowni zabezpieczała przed poślizgiem oraz była łatwa do utrzymania w czystości. Zasadniczy problem ze słońcem i odblaskiem na monitorach mają pracownie zwłaszcza z oknami od strony południowej. Wykorzystanie żaluzji, bądź rolet wydaje się rozwiązaniem koniecznym, szczególnie w okresie wiosenno-letnim.

13 Podsumowanie Szybki rozwój technik informatycznych powoduje, że sieć szkolna nie ogranicza się już tylko do pracowni informatycznej, ale obejmuje cały budynek i strukturę szkoły. Aktualnym zadaniem jest gwarantować każdemu członkowi społeczności szkolnej możliwość udziału we współtworzeniu wirtualnej przestrzeni informacyjnej e-szkoły, dlatego powinny powstać nowe platformy zarządzające tą przestrzenią. Istnieje potrzeba weryfikacji poglądów na temat budowy i funkcji sieci komputerowych w szkołach, szczególnie małych, dla których techniczne możliwości udostępniane za pośrednictwem sieci mogą otworzyć nowe horyzonty. Literatura 1. Day M.: Writing in the Matrix: Students Tapping the Living Database on the Computer Network. In The Dialogic Classroom: Teachers Integrating Computer Technology, Pedagogy, and Research. NCTE Press, 1998, s Ożarek G.: BHP z komputerem - aspekty prawne. Publikacja w dziale informatyki serwisu dla nauczycieli "Komputer w szkole", 5. Stallman R.: Why schools should use exclusively free software. NewsForge, 6. Błażejowski M., Stryjewski T., Alternatywna platforma systemowa w szkole a oprogramowanie użytkowe. Podstawowe informacje o oprogramowaniu alternatywnym. Komputer w szkole, 1/2003, s Kadowski K., Susłow W.: Sieć szkolna na Linuksie. W kwartalniku Linux w szkole. Software-Wydawnictwo Sp. z o. o., nr 1/2004 (2), s

Projekt centrum informatycznego

Projekt centrum informatycznego Projekt centrum informatycznego Wstęp Obiektem pracy w drugim projekcie może być zarówno centrum informatyczne (CI) przedsiębiorstwa lub firmy, jak i pracownia komputerowa uczelni, albo pomieszczenie wyposażone

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie System komputerowy System komputerowy (ang. computer system) to układ współdziałaniadwóch składowych: sprzętu komputerowegooraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 1. Lp Dział programu Sieci komputerowe Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy-

Bardziej szczegółowo

OPIS I ANALIZA PRZYPADKU

OPIS I ANALIZA PRZYPADKU Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie OPIS I ANALIZA PRZYPADKU Rozbudowa bazy komputerowej [hardware i software] Copyright 2005 ROMAN ROŻEK Identyfikacja problemu PROBLEM: Trudności w organizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi REFORMA 2012 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.13.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK Administrowanie.indd 1 2012-12-27 16:44:39

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Dr inż. Michał Bednarczyk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 9. Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe

Technologie sieciowe Technologie sieciowe ITA-108 Wersja 1.2 Katowice, Lipiec 2009 Spis treści Wprowadzenie i Moduł I Wprowadzenie do sieci komputerowych I-1 Moduł II Omówienie i analiza TCP/IP II-1 Moduł III Zarządzanie adresacją

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi REFORMA 2012 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.13.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny.

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny. Opengroupware to projekt udostępniający kompletny serwer aplikacji oparty na systemie Linux. Dostępny na licencji GNU GPL, strona domowa: http://www.opengroupware.org/ Jego cechy to wysoka stabilność,

Bardziej szczegółowo

Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting

Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Rola służby GiK w tworzeniu polskiej IIP Wisła 8-10 września 2010 Wirtualne dyski sieciowe co to jest? Pod

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Jak zorganizować szkolna infrastrukturę informatyczną (sieć informatyczną)

Program szkolenia. Jak zorganizować szkolna infrastrukturę informatyczną (sieć informatyczną) CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE Program szkolenia Jak zorganizować szkolna infrastrukturę informatyczną (sieć informatyczną) Opracowali: Roman Frąckowiak Piotr Halama Sławomir Kozłowski Piła, 2014

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka sieci klient-serwer i sieci równorzędnej

Charakterystyka sieci klient-serwer i sieci równorzędnej Charakterystyka sieci klient-serwer i sieci równorzędnej Sieć klient-serwer Zadaniem serwera w sieci klient-serwer jest: przechowywanie plików i programów systemu operacyjnego; przechowywanie programów

Bardziej szczegółowo

Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ. Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer

Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ. Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer Plan prezentacji 1. Cel projektu 2. Cechy systemu 3. Budowa systemu: Agent

Bardziej szczegółowo

Nowe technologie w edukacji. Inne spojrzenie na współczesną szkołę

Nowe technologie w edukacji. Inne spojrzenie na współczesną szkołę Nowe technologie w edukacji Inne spojrzenie na współczesną szkołę Oprogramowanie i sprzęt wykorzystywane w szkole na przykładzie zastosowania w praktyce w Gimnazjum nr 1 w Warszawie Andrzej Szymczak Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym).

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Sieci komputerowe Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Zadania sieci - wspólne korzystanie z plików i programów - współdzielenie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Serwer danych lokalnych Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 Szanowni Państwo, W dzisiejszej coraz częściej trzeba współdzielić pliki między pracownikami/działami

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych zdalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych zdalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Serwer danych zdalnych Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 Szanowni Państwo, Coraz częściej potrzebujemy dostępu do naszych danych będąc w różnych miejscach na

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum Lp. 1 Temat 1. Konfigurowanie urządzeń. Uzyskiwanie dostępu do sieci Internet 2 3 4 5 Symulatory programów konfiguracyjnych urządzeń Konfigurowanie urządzeń Konfigurowanie urządzeń sieci Funkcje zarządzalnych

Bardziej szczegółowo

Agenda. Podstawowe informacje o IT Essentials Prezentacja systemu e- learning Akademii Cisco. nauczycieli Kolejne kroki na przyszłość Podsumowanie

Agenda. Podstawowe informacje o IT Essentials Prezentacja systemu e- learning Akademii Cisco. nauczycieli Kolejne kroki na przyszłość Podsumowanie Akademia sieci komputerowych Cisco IT Essentials Sprzęt i oprogramowanie komputerów PC Lucjan Hajder Krzysztof Kilar Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Agenda Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2013 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Sposoby zdalnego sterowania pulpitem

Sposoby zdalnego sterowania pulpitem Karolina Wieczorko, EMiI Sposoby zdalnego sterowania pulpitem Jest wiele opcji zdalnego sterowania pulpitem, począwszy od narzędzi systemowych, poprzez różnego rodzaju programy przez sieć internetową.

Bardziej szczegółowo

Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego

Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego (materiał wewnętrzny: aktualizacja 2010-10-26 Pilotaż Egzaminów Online) Wprowadzenie: 1. Wirtualny Serwer Egzaminacyjny ma niewielkie wymagania sprzętowe

Bardziej szczegółowo

Lesław Tomczak Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu RCRE

Lesław Tomczak Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu RCRE Lesław Tomczak Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu RCRE Wprowadzenie RCRE Zmiana oczekiwao wobec środowiska edukacyjnego, roli szkoły i nauczyciela Koniecznośd przygotowania uczniów do uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych maj-lipiec 2015 r.

Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych maj-lipiec 2015 r. Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych maj-lipiec 2015 r. E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami Tabela Powiązanie

Bardziej szczegółowo

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny.

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. Rozwój infrastruktury Muzeum celem uatrakcyjnienia oferty turystycznej o kulturalnej (Etap I).

Bardziej szczegółowo

Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością

Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością ProMoS Każde działanie można ująć w formie procesu i odpowiednio doskonalić. (W.E. Deming) ProMoS

Bardziej szczegółowo

Jednolite zarządzanie użytkownikami systemów Windows i Linux

Jednolite zarządzanie użytkownikami systemów Windows i Linux Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Paweł Gliwiński Nr albumu: 168470 Praca magisterska na kierunku Informatyka Jednolite

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Wprowadzenie do projektowania sieci LAN TEMAT: Wprowadzenie do projektowania sieci LAN CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami zasadami projektowania sieci

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Translacja adresów sieciowych

Sieci Komputerowe Translacja adresów sieciowych 1. Wstęp teoretyczny Sieci Komputerowe Translacja adresów sieciowych Network Address Translation (NAT) - technika translacji adresów sieciowych. Wraz ze wzrostem ilości komputerów w Internecie, pojawiła

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Marcin HENRYKOWSKI Nr albumu: 158069 Praca magisterska na kierunku Informatyka Archiwizacja

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie szkoły/placówki/pracodawcy do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu w formie elektronicznej

Wyposażenie szkoły/placówki/pracodawcy do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu w formie elektronicznej Wyposażenie szkoły/placówki/pracodawcy do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu w formie elektronicznej Pomieszczenie egzaminacyjne (np.: pracownia specjalistyczna, pracownia informatyczna, sala lekcyjna,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Informatyka Stosowana Forma

Bardziej szczegółowo

1 2004 BRINET Sp. z o. o.

1 2004 BRINET Sp. z o. o. W niektórych routerach Vigor (np. serie 2900/2900V) interfejs WAN występuje w postaci portu Ethernet ze standardowym gniazdem RJ-45. Router 2900 potrafi obsługiwać ruch o natężeniu kilkudziesięciu Mbit/s,

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA RZECZYWISTOŚĆ P U B L I C Z N E G I M N A Z J U M N R 1 Z Ą B K I D Y R E K T O R S Z K O Ł Y

ELEKTRONICZNA RZECZYWISTOŚĆ P U B L I C Z N E G I M N A Z J U M N R 1 Z Ą B K I D Y R E K T O R S Z K O Ł Y ELEKTRONICZNA RZECZYWISTOŚĆ K A R O L M A Ł O L E P S Z Y P U B L I C Z N E G I M N A Z J U M N R 1 Z Ą B K I D Y R E K T O R S Z K O Ł Y NOWE TECHNOLOGIE CO TO JEST? Nowe technologie to często używane,

Bardziej szczegółowo

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s Internet dla klientów biznesowych: PREMIUM BIZNES PAKIET Umowa Prędkość Internetu Prędkość Intranetu Opłata aktywacyjna Instalacja WiFi, oparta o klienckie urządzenie radiowe 5GHz (opcja) Instalacja ethernet,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA 2010-2015 1 ŹRÓDŁA PROJEKTOWANIA PRACY SZKOŁY: Analiza słabych i mocnych stron placówki na podstawie: - analizy wniosków z protokołów

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Administracja serwerami WWW

KARTA KURSU. Administracja serwerami WWW KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Administracja serwerami WWW Web server administration Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator mgr Alfred Budziak Zespół dydaktyczny: mgr Alfred Budziak Opis kursu (cele kształcenia)

Bardziej szczegółowo

IV.2.1. Przygotowanie szkoły podstawowej i gimnazjum. 1) Od strony technicznej. Szkoła powinna przygotować na potrzeby pracowni komputerowej:

IV.2.1. Przygotowanie szkoły podstawowej i gimnazjum. 1) Od strony technicznej. Szkoła powinna przygotować na potrzeby pracowni komputerowej: IV.2.1. Przygotowanie szkoły podstawowej i gimnazjum 1) Od strony technicznej. Szkoła powinna przygotować na potrzeby pracowni komputerowej: salę umoŝliwiającą swobodne rozmieszczenie min. 10 stanowisk

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. D Ą B R O W A G Ó R N I C Z A Misja Szkoły Nasza szkoła nie tylko Cię oceni to szkoła, która

Bardziej szczegółowo

IV.2. Zobowiązania organów prowadzących szkołę

IV.2. Zobowiązania organów prowadzących szkołę IV.2. Zobowiązania organów prowadzących szkołę Warunkiem niezbędnym do otrzymania internetowego centrum informacji multimedialnej jest przyjęcie przez organ prowadzący szkołę następujących zobowiązań:

Bardziej szczegółowo

Przepełnienie bufora. SQL Injection Załączenie zewnętrznego kodu XSS. Nabycie uprawnień innego użytkownika/klienta/administratora

Przepełnienie bufora. SQL Injection Załączenie zewnętrznego kodu XSS. Nabycie uprawnień innego użytkownika/klienta/administratora NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA Bezpieczeństwo rozwiązań hostingowych Hosting wirtualny - studium przypadku Secure 2008 3 października 2008 Arkadiusz Kalicki, NASK Agenda Zagrożenia Omówienie zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

System generacji raportów

System generacji raportów Zalety systemu Czym jest ProReports? prostota instalacji, wieloplatformowość (AIX, Linux, Windows, Solaris), obsługa popularnych formatów (PDF, XLS, RTF, HTML,TXT,XML,CSV), obsługa wielu baz danych, raporty

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

Administracja szkolnych sieci komputerowych

Administracja szkolnych sieci komputerowych Administracja szkolnych sieci komputerowych Łukasz Lubasiński Administracja szkolnych sieci komputerowych 1. Infrastruktura sieciowa LAN; 2. Sieci bezprzewodowe; 3. Skuteczna Kontrola Internetu; 4. Poczta

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Paweł Lenkiewicz Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Plan prezentacji PJWSTK

Bardziej szczegółowo

PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER

PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności konfigurowania komputera w sieci typu klient-serwer Zadania 1. Przestudiować w podręczniku [1] rozdział pt. Praca w sieci z serwerem.

Bardziej szczegółowo

Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami.

Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami. Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami. Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): Internet i sieci (Podr.cz. II, str.37-69) Podstawa programowa: Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

Konferencja metodyczna dla nauczycieli JĘZYKA POLSKIEGO szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Konferencja metodyczna dla nauczycieli JĘZYKA POLSKIEGO szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 27 28 sierpnia 2015 Konferencja metodyczna dla nauczycieli JĘZYKA POLSKIEGO szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Oceniając informuję, motywuję, pomagam Opracowanie: Janusz Korzeniowski

Bardziej szczegółowo

InPro BMS InPro BMS SIEMENS

InPro BMS InPro BMS SIEMENS InPro Siemens OPC InPro BMS Produkt InPro BMS jest w sprzedaży od 2000 roku. W ostatnich kilku latach staliśmy się liderem wśród dostawców informatycznych rozwiązań dla systemów bezpieczeństwa. Oferowane

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Administracja i integracja systemów operacyjnych

KARTA KURSU. Administracja i integracja systemów operacyjnych KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Administracja i integracja systemów operacyjnych Administration and integration of the operating systems Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr inż. Krzysztof Mazela Zespół

Bardziej szczegółowo

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE NA LATA 2010-2015 Cele ogólne: 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowanie do życia w społeczeństwie i podejmowania kolejnych zadań edukacyjnych.

Bardziej szczegółowo

MASKI SIECIOWE W IPv4

MASKI SIECIOWE W IPv4 MASKI SIECIOWE W IPv4 Maska podsieci wykorzystuje ten sam format i sposób reprezentacji jak adresy IP. Różnica polega na tym, że maska podsieci posiada bity ustawione na 1 dla części określającej adres

Bardziej szczegółowo

System zarządzający grami programistycznymi Meridius

System zarządzający grami programistycznymi Meridius System zarządzający grami programistycznymi Meridius Instytut Informatyki, Uniwersytet Wrocławski 20 września 2011 Promotor: prof. Krzysztof Loryś Gry komputerowe a programistyczne Gry komputerowe Z punktu

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin 1,2 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 2. Tematyka zajęć

Liczba godzin 1,2 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 2. Tematyka zajęć rzedmiot : Systemy operacyjne Rok szkolny : 015/016 Klasa : 3 INF godz. x 30 tyg.= 60 godz. Zawód : technik informatyk; symbol 35103 rowadzący : Jacek Herbut Henryk Kuczmierczyk Numer lekcji Dział Tematyka

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3.

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3. Systemy do kompleksowej administracji środowiskiem IT : Symantec Management Platform Solutions - rozwiązanie ułatwiające zarządzanie zasobami informatycznym Głównym zadaniem podlegającym kompetencji działu

Bardziej szczegółowo

Praca Magisterska "System zdalnego składania ofert kupna i sprzedaży za pośrednictwem Internetu" AUTOR PROMOTOR

Praca Magisterska System zdalnego składania ofert kupna i sprzedaży za pośrednictwem Internetu AUTOR PROMOTOR System Oferta Praca Magisterska Niniejszy system powstał w ramach pracy magisterskiej "System zdalnego składania ofert kupna i sprzedaży za pośrednictwem Internetu". Politechnika Poznańska Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne.

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. Zadanie1: Zapoznaj się z zawartością witryny http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc756898%28ws.10%29.aspx. Grupy domyślne kontrolera

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Centrum zarządzania. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Centrum zarządzania. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Centrum zarządzania Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 Szanowni Państwo, W firmach przybywa komputerów coraz trudniej zarządzać użytkownikami na każdym komputerze

Bardziej szczegółowo

MOBILNA PRACOWNIA INNOVATORS-ECO

MOBILNA PRACOWNIA INNOVATORS-ECO MOBILNA PRACOWNIA INNOVATORS-ECO Mobilna pracownia INNOVATORS-ECO jest zaprojektowana w technologii bezprzewodowej, zwiększającej potencjał do wykorzystania komputerów w salach lekcyjnych i poza nimi,

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Sposób funkcjonowania

Sposób funkcjonowania Stratus Avance został zaprojektowany w sposób, który w przypadku wystąpienia awarii ma zminimalizować czas przestoju i zapobiec utracie danych. Jednocześnie rozwiązanie ma być tanie i łatwe w zarządzaniu.

Bardziej szczegółowo

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 1 Instalacja i aktualizacja systemu 13 Przygotowanie do instalacji 14 Wymagania sprzętowe 14 Wybór

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

Budowa Komputera część teoretyczna

Budowa Komputera część teoretyczna Budowa Komputera część teoretyczna Komputer PC (pesonal computer) jest to komputer przeznaczony do użytku osobistego przeznaczony do pracy w domu lub w biurach. Wyróżniamy parę typów komputerów osobistych:

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie Szkoa Podstawowa nr 1 w Miechowie ą ą ś ą Stworzenie jednolitego systemu informatycznego. Zatrudnienie w szkole administratora sieci i zasobów IT. Wsparcie merytoryczne w pozyskiwaniu środków unijnych.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 0.08.04 0401811.8 (13) (1) T3 Int.Cl. G08C 17/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja zasobów informatycznych w pracowni komputerowej

Wirtualizacja zasobów informatycznych w pracowni komputerowej Wirtualizacja zasobów informatycznych w pracowni komputerowej mgr inż. Marcin Ścibisz Wydział Zarządzania PW www.wz.pw.edu.pl Wirtualizacja zasobów informatycznych w pracowni komputerowej 1 Geneza Rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Nowoczesne technologie NARZĘDZIE CZY CEL? Warszawa, 27 28 września 2012 r. NOWE TECHNOLOGIE CO TO JEST? Nowe technologie to potoczne, często używane określenie na zaawansowane rozwiązania techniczne i

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Siedlcach Intel uwzględniająca treści programu Nauczanie ku przyszłości 21-11-2002 1 Cel Kształcenie i doskonalenie umiejętności posługiwania

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1 Praca

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE WINDOWS 1 SO i SK/WIN 007 Tryb rzeczywisty i chroniony procesora 2 SO i SK/WIN Wszystkie 32-bitowe procesory (386 i nowsze) mogą pracować w kilku trybach. Tryby pracy

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

INTERNET i INTRANET. SUPPORT ONLINE SP. z o.o. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl

INTERNET i INTRANET. SUPPORT ONLINE SP. z o.o. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl INTERNET i INTRANET SUPPORT ONLINE SP. z o.o. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl KOMUNIKACJA W FIRMIE Niezawodna komunikacja biznesowa to podstawa działania współczesnych

Bardziej szczegółowo

Nauczanie z komputerem Edukacja wczesnoszkolna. Tomasz Hodakowski Intel Mielec 08/09/2009

Nauczanie z komputerem Edukacja wczesnoszkolna. Tomasz Hodakowski Intel Mielec 08/09/2009 Nauczanie z komputerem Edukacja wczesnoszkolna Tomasz Hodakowski Intel Mielec 08/09/2009 ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI* Zajęcia komputerowe należy rozumieć dosłownie jako zajęcia z komputerami,

Bardziej szczegółowo

Wskazane jest przygotowanie minimum10 indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych.

Wskazane jest przygotowanie minimum10 indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych. Wyposażenie szkoły/placówki/pracodawcy/podmiotu prowadzącego KKZ do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu w formie elektronicznej Pomieszczenie egzaminacyjne (np.: pracownia specjalistyczna, pracownia

Bardziej szczegółowo

Produkty. MKS Produkty

Produkty. MKS Produkty Produkty MKS Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE MKS Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

IO - Plan testów. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006

IO - Plan testów. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006 IO - Plan testów M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak 5 czerwca 2006 1 SPIS TREŚCI 2 Spis treści 1 Historia zmian 3 2 Zakres testów 3 2.1 Integration testing - Testy spójnosci.............. 3 2.2

Bardziej szczegółowo