Newsletter. przykładem było zdarzenie w Szpitalu Onkologicznym w Białymstoku,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Newsletter. przykładem było zdarzenie w Szpitalu Onkologicznym w Białymstoku,"

Transkrypt

1 Newsletter ZDROWY WYBÓR Nr 4, wrzesieƒ 2002 Zmiany zachodzące w Polsce w ostatniej dekadzie objęły również opiekę zdrowotną. Sprawą pierwszoplanową w placówkach służby zdrowia stał się serwis aparatury medycznej. Także ze względu na perspektywę wejścia Polski do Unii Europejskiej i konieczność przyjęcia jej norm w ochronie zdrowia. Już niebawem, bo w dniu 1 października, wchodzi w życie ustawa o urządzeniach medycznych. Będzie ona regulowała normy użytkowania i bezpieczeństwa tych urządzeń, a także kwestie odpowiedzialności za wypadki spowodowane ich nieprawidłową pracą. Aparaty mogą Bogdan Zacharski dyrektor branży Medical Solutions Siemens Sp. z o.o. Polski rynek usług medycznych ulega daleko idącym przeobrażeniom, których cele można dobrze zilustrować dewizą obowiązującą również w Siemens Medical Solutions: robić więcej i lepiej - za mniej. W tym ważnym okresie branża techniki medycznej Siemensa towarzyszy polskiej służbie zdrowia ze swoją ofertą. Świadczone przez nas usługi obejmują zarówno wszystkie dziedziny medycyny, jak i wszystkie typy i formy placówek ochrony zdrowia. Coraz częściej oferujemy klientom kompletne rozwiązania, przystosowane do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Dzięki temu poznajemy się z nimi coraz lepiej i na tej bazie budujemy prawdziwie partnerskie relacje. Jak każda organizacja gospodarcza, nastawieni jesteśmy na wzrost i rozwój naszej działalności. Uwzględniając aktualne możliwości kapitałowe i organizacyjne naszych klientów bez wsparcia ich w rozwoju nie będziemy w stanie osiągnąć swoich celów. Sprawozdanie NIK za 2001 r. wskazuje, że spośród ok. 740 szpitali 137 utrzymało płynność finansową i obecnie obserwujemy ich dużą aktywność inwestycyjną. Przewidujemy, że liczba takich placówek służby zdrowia będzie rosła i że zechcą one i będą wstanie korzystać z naszej oferty po to, by móc więcej oferować swoim pacjentom. pomóc w diagnozowaniu oraz ratowaniu życia, ale również zaszkodzić, jeśli są w złym stanie technicznym lub są źle użytkowane. Mogą stać się przyczyną poważnych wypadków. Niedawnym, dramatycznym przykładem było zdarzenie w Szpitalu Onkologicznym w Białymstoku, gdzie pacjentki poddawane zabiegowi radioterapii po usunięciu nowotworu piersi zostały naświetlone zbyt dużą dawką promieniowania gamma. W każdej placówce medycznej można znaleźć jakąś mniej lub bardziej skomplikowaną aparaturę. Od najmniejszych urządzeń, jak prosty aparat EKG, kardiomonitor, poprzez aparaty rentgenowskie, sprzęt do ultrasonografii, respiratory, aż do największych, najbardziej skomplikowanych, jak tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, akcelerator. Instalacja, naprawy i konserwacja urządzeń medycznych to codzienność wszystkich szpitali, przychodni, gabinetów czy spółdzielni lekarskich. Od jakości aparatury zależy los pacjentów; urządzenia umożliwiają postawienie diagnozy, rozpoczęcie i kontynuowanie terapii, wreszcie - w najcięższych wypadkach - podtrzymywanie chorego przy życiu. Najwięcej sprzętu mają publiczne szpitale, z racji możliwości finansowych. Druga grupa użytkowników to przychodnie i ambulatoria. Gabinety lekarskie, gdzie przyjmuje jeden lekarz to mniejsza grupa - ale i tam używane są aparaty EKG czy USG. Korzystają z nich ginekolodzy, urolodzy, kardiolodzy, radiolodzy, czasem też interniści. Wszystko to musiało zostać zmontowanie, zainstalowane, uruchomione, utrzymane wruchu, tak, żeby użytkowanie było bezpieczne zarówno dla obsługi, jak i przede wszystkim dla pacjenta. Personel musiał zostać wcześniej przeszkolony. Wszystkim tym musieli zająć się specjaliści z działów serwisu firm produkujących aparaturę medyczną. Nowoczesnego sprzętu najnowszych generacji nie jest w stanie naprawiać ani dobrze konserwować żaden szpitalny technik. Aparatura taka wymaga regularnych przeglądów, które musi wykonywać profesjonalny przedstawiciel producenta lub serwisu autoryzowanego przez producenta. Średni czas przygotowywania inżyniera serwisu medycznego do bezpośredniej pracy z klientem to, zależnie od grupy sprzętowej, 1-2 lata. Po tym okresie inżynier jest w stanie udać się do klienta, samodzielnie zdiagnozować aparat i ustalić dalszą procedurę postępowania. Rzecz jasna, później każdy pracownik jest nadal szkolony do pracy z aparatami nowych generacji. Średnia żywotność sprzętu medycznego to 7 lat. Nie oznacza to oczywiście, że później nie nadaje się on już do użytku i że nie można na nim pracować, lecz postęp techniczny jest tak duży i szybki, że na rynki regularnie wchodzi sprzęt nowej generacji. Właściciele sprzętu nie zawsze mieli i mają świadomość konieczności stałego serwisowania tych urządzeń. Fakt, że opieka nad sprzętem Newsletter str. 1

2 ZDROWY WYBÓR Newsletter str. 2 mgr inż. Dariusz Szczepankowski Kierownik Działu Med-Service Siemens Sp. z o.o. W zespole serwisu techniki medycznej - Med-Service - pracuje 37 inżynierów serwisowych w całej Polsce. Są to specjaliści w dziedzinie elektroniki, mechaniki precyzyjnej lub elektrotechniki. Pracownicy oraz kandydaci do pracy przechodzą regularne szkolenia w centrach szkoleniowych Siemensa w Erlangen w Niemczech, w Sztokholmie lub w Stanach Zjednoczonych. Kształcą się pod nadzorem specjalistów, zaś potem sami doskonalą swoje umiejętności, już w macierzystej firmie. W Polsce placówki serwisowe Siemensa rozrzucone są po całym kraju - chodzi o szybkość dotarcia do klientów ireagowania na sygnały o awariach. Równolegle do prowadzenia prac serwisowych przy sprzęcie medycznym pracownicy ci wypełniają dodatkową, ale bardzo ważną misję, polegająca na uświadamianiu użytkownikom sprzętu, że od bezpieczeństwa aparatury zależy bezpośrednio bezpieczeństwo pacjentów. Dlatego kładziemy nacisk na regularne przeglądy aparatów u klientów, którzy nie są z nami związani poprzez kontrakt serwisowy. Oferujemy klientom jednorazowe przeglądy, podczas których sprawdzamy wszystkie parametry danego urządzenia. Po przeglądzie wystawiamy certyfikat jakości i bezpieczeństwa, ważny - jak samochodowy dowód rejestracyjny - do daty następnego wyznaczonego przeglądu. Zwykle są to certyfikaty roczne lub półroczne, bywa, że kwartalne. Dążymy do tego, aby każdy produkowany przez nas aparat znajdujący się na polskim rynku miał swój tzw. paszport techniczny. Zostanie on wkrótce wprowadzony na rynek, będziemy się starali dotrzeć do wszystkich klientów dużego sprzętu. Wszystkie interwencje serwisowe oraz przeglądy będą wpisywane do takiego paszportu. Będzie on przypisany do urządzenia, nie zaś do jego właściciela. Siemens jest pierwszym producentem sprzętu medycznego w Polsce, który wystąpił z taką inicjatywą. Proponujemy także inną nowość - usługi Remote-Services, czyli zdalne monitorowanie aparatury medycznej via łącza telefoniczne. Pomoc taka możliwa jest przy wykorzystaniu naszego centrum diagnostycznego w Erlangen. W razie problemów, urządzenie samo będzie zgłaszać się do naszego ośrodka serwisowego na tzw. gorącą linię, przez łącza ISDN. Prowadzimy w tej sprawie rozmowy z Telekomunikacją Polską S.A. W Polsce funkcjonują obecnie setki różnych aparatów medycznych produkcji Siemensa: ok. 90 tomografów, ok. 300 aparatów RTG, ok. 50 mammografów, 13 akceleratorów - urządzeń do radioterapii, 7 aparatów do rezonansu magnetycznego MRI, ok. 40 angiografów do badań naczyniowych, ok aparatów USG, ok. 500 respiratorów oraz aparatów do znieczulania, setki kardiomonitorów etc. Dlatego jesteśmy w Polsce niekwestionowanym liderem jako dostawca sprzętu medycznego i usług serwisowych. nie jest tania, pociąga za sobą regularne i znaczne wydatki, sprawia, że dyrekcje szpitali często mają opór przed korzystaniem ze stałych usług serwisowych. Albo nie robią tego wcale, albo robią zbyt rzadko, albo wreszcie zwracają się nie do autoryzowanych serwisów, lecz do znajomych sobie warsztatów, gdzie pracują lokalne złote rączki, technicy potrafiący, w swym przekonaniu, naprawić lub serwisować każdy sprzęt. Do jednego aparatu wystarczy zajrzeć raz na rok, inny trzeba konserwować raz na kwartał. Jeden może pracować bez dodatkowych czynności przez okres np. 2 lat, inny ma części, które zużywają się o wiele szybciej i muszą być systematycznie wymieniane. Akcesoria i materiały zużywalne mogą być wymieniane na podstawie kontraktu na zakup danego sprzętu; jeśli jednak nie było takiej klauzuli, użytkownik musi robić to samodzielnie. W żadnym wypadku - co nadal się niestety zdarza - nie wolno używać części zastępczych, nie pochodzących albo nie autoryzowanych przez producenta sprzętu. Najczęściej aparat medyczny ma wielu użytkowników. W szpitalach, przychodniach czy spółdzielniach korzysta z niego wiele osób, a każda ręka nieco inaczej obsługuje sprzęt. To także może wpływać na szybsze zużycie aparatury, a w konsekwencji na konieczność dokonywania częstszych napraw czy przeglądów. Użytkownik aparatury medycznej nie mający umowy o stałym serwisie będzie czekał do końca, aż dany element przestanie wykonywać swoje funkcje. Utrzymywanie w urządzeniu takiego wadliwego elementu nie tylko zakłóca jego pracę i może spowodować błędne diagnozy, ale także może spowodować uszkodzenie innych podzespołów, z nim współpracujących. Jeszcze kilka lat temu, przed wejściem w życie reformy systemu opieki zdrowotnej w 1999 roku, nikt nie liczył kosztów przestoju urządzeń medycznych. Zepsute aparaty stały więc miesiącami, a dyrekcje załatwiały formalności związane z ich naprawą lub zakupem nowych. Dziś jest inaczej - gdy aparat stoi, nie zarabia, a szpital nie dostaje pieniędzy z kas chorych. Przewidziane w umowie zakupu aparatury stałe kontakty z profesjonalnym serwisem mają zapobiegać m.in. właśnie takim przestojom. Za jakość i bezpieczeństwo sprzętu odpowiedzialność ponosi kierownik danej pracowni. Wynika to z nowej ustawy o urządzeniach medycznych, a wcześniej wynikało m.in. z takich aktów prawnych jak ustawa Prawo Atomowe oraz przepisy Państwowej Inspekcji Pracy (dotyczą one przede wszystkim bezpieczeństwa pracy personelu, obsługującego aparaturę medyczną). Dyrekcje wielu polskich placówek ochrony zdrowia jeszcze nie do końca zdają sobie sprawę zostrości nowych przepisów. Czasem też świadomie nie przyjmują do wiadomości tych regulacji ze względu na konieczność poniesienia znacznych kosztów. Szpitale odkładają na później w swoich planach budżetowych serwisowanie sprzętu, choć zdają sobie sprawę zniebezpieczeństwa, jakie dla pacjentów przedstawiają wadliwie działające urządzenia medyczne. W perspektywie nadchodzącego wejścia Polski do Unii Europejskiej, polska służba zdrowia będzie musiała przyjąć obowiązujące tam normy i uregulowania prawne. W krajach UE sytuacja, w której aparat wykorzystywany w leczeniu ludzi jest pozbawiony regularnego serwisu, byłaby nie do pomyślenia. Żadna inspekcja nie dopuściłaby do takiej sytuacji w państwowym szpitalu, a w prywatnym gabinecie pierwszy pacjent, który zorientowałby się w tym, że proponuje mu się badanie aparatem nie w pełni sprawnym, pozwałby właściciela do sądu o solidne odszkodowanie. W krajach UE aparaty rentgenowskie są kontrolowane praktycznie codziennie lub co najmniej raz na tydzień. Tak samo stale monitorowany jest proces naświetlania i wywoływania zdjęć RTG. W Polsce jakość zdjęć rentgenowskich jest bardzo różna w zależności od miejsca, gdzie zostały wykonane. Różnią się one tak, że może to w znaczny sposób zmylić diagnostę. Pacjent jest więc często zdany na łaskę losu - musi liczyć na to, że sprzęt RTG w miejscu, gdzie go badają, jest utrzymywany w należytej kondycji.

3 ZDROWY WYBÓR POLSKI MED-SERVICE ZA GRANICĄ Specjaliści polskiego serwisu medycznego Siemensa wykonują liczne zlecenia zagranicą, zarówno na zlecenie niemieckiej centrali firmy, jak i na mocy zawartych przez Med-Service Siemens Sp. z o.o. umów dwustronnych. Polscy inżynierowie realizowali m.in. całościowy nadzór nad serwisem wszystkich urządzeń radioterapii instalowanych przez firmę Siemens we Francji, jak również wykonywali montaże aparatury rentgenowskiej w Wielkiej Brytanii. We Włoszech, zajmowali się montażem akceleratorów Siemensa. Takie same zadania wykonywali także w Maroku, Turcji oraz Republice Czeskiej. W bieżącym roku, na mocy zleceń pozyskanych z centrali firmy w Erlangen, polscy specjaliści realizują instalacje akceleratorów Siemensa w Izmirze w Turcji oraz we francuskim Liège. Pracownicy polskiego Med-Service stale wspomagają centralę firmy w Erlangen, udzielając za pośrednictwem tzw. gorącej linii bieżących konsultacji technicznych pracownikom serwisu Siemensa na całym świecie. W ostatnich dwóch latach wartość eksportu usług serwisowych Siemens Med-Service stanowiła ok. 5 procent łącznej sprzedaży usług serwisowych. W nadchodzących latach liczba ta może się jeszcze zwiększyć - polscy specjaliści Siemensa potwierdzili swoje umiejętności na wymagających rynkach międzynarodowych. Tak samo sprawa wygląda z aparaturą diagnozującą za pośrednictwem obrazu (ultrasonografy, angiografy i tomografy komputerowe). Ich prawidłowa kalibracja w decydujący sposób wpływa na parametry obrazu, a tym samym na jakość diagnozy. Producenci sprzętu medycznego na polskim rynku próbują w ostatnich latach skłonić swych odbiorców do regularnego korzystania z usług serwisowych. O ile wprzypadku dużego sprzętu system ten powoli zaczyna działać, to w przypadku drobnego sprzętu, przede wszystkim aparatów USG, raczej trudno liczyć na współpracę ze strony indywidualnych odbiorców - lekarzy prowadzących prywatne praktyki. Być może rozwiązaniem jest wprowadzenie - wzorem Siemensa - na szeroką skalę systemu certyfikatów bezpieczeństwa lub paszportów technicznych wszystkich urządzeń (patrz ramka na str. 2). Zdaniem ekspertów sam pacjent, widząc w gabinecie lekarza wiszący na ścianie obok aparatu certyfikat, może poczuć się bezpiecznie i śmiało poddać zabiegowi. Niestety, niektórzy użytkownicy sprzętu oczekują, że otrzymają ten dokument niejako automatycznie, z racji poddania urządzenia przeglądowi. Tymczasem, okazuje się, że sprzęt wymaga skomplikowanej naprawy lub - co rzadsze - w ogóle nie nadaje się już do użytku i powinien natychmiast zostać wymieniony. KONTRAKTY SERWISOWE SIEMENSA Zaproponowane po raz pierwszy w 2001 roku przez Med-Service Siemensa kontrakty serwisowe zwane potocznie Gwiazdkami, otwierają jakościowo nowy rozdział w historii usług serwisu urządzeń medycznych w Polsce. Kontrakt serwisowy polega na tym, że aparat - już po okresie gwarancyjnym - nadal objęty jest stałą opieką serwisową. Kontrakt określa szybkość reakcji serwisu w razie nagłej awarii, zapewnia okresowe przeglądy i stały dostęp do części zamiennych. Gwarantuje bezpieczeństwo użytkownikowi i pacjentowi, daje możliwość zaplanowania stałych kosztów eksploatacji urządzenia. Kontrakty są tak zróżnicowane pod względem zakresu usług, że w zależności od zawartości swojego portfela każdy użytkownik sprzętu medycznego Siemensa może wybrać odpowiadającą sobie opcję - od najprostszych przeglądów, poprzez przeglądy z naprawami, ale bez części, po szereg opcji z częściami, aż do wersji pełnej, gwarantującej nawet czas pracy aparatu w ciągu roku. Nazwa Gwiazdki pochodzi od liczby gwiazdek w nazwie konkretnego typu kontraktu - od najprostszych umów jedno- i dwugwiazdkowych, aż do najbardziej rozbudowanego kontraktu pięciogwiazdkowego w wersji Uptime. Dzięki kontraktom serwisowym w znacznym stopniu zmalała liczba interwencji serwisu w nagłych przypadkach. Przy stałym monito- rowaniu sprzętu można nawet przewidzieć, która część aparatu może zawieść i zawczasu ją wymienić. System kontraktów umożliwia także klientowi łatwiejsze rozplanowanie rocznych kosztów użytkowania aparatury medycznej. Wszystkie usługi dotyczące pieczy nad danym sprzętem ujęte są wryczałtowe płatności miesięczne. Przy kontraktach długoterminowych klient może także korzystać z dodatkowych rabatów: zarówno jeśli chodzi o cenę części zamiennych, jak i robocizny - pracy inżyniera serwisowego. Wreszcie, kontrakty serwisowe są także znacznym ułatwieniem dla publicznych placówek służby zdrowia ze względu na wymogi ustawy o zamówieniach publicznych. Na jej mocy każda naprawa sprzętu powiązana z wymianą części powinna być poprzedzona albo przetargiem, albo uzyskaniem zgody Urzędu ds. Zamówień Publicznych na jej wykonanie z wolnej ręki. Kontrakt serwisowy wiąże się również z pewnym aspektem prawnym; część odpowiedzialności prawnej za prawidłowe funkcjonowanie sprzętu zostaje przeniesiona z właściciela aparatu na serwis. Jeśli zdarzy się, że pacjent poniesie szkodę w wyniku wadliwego działania aparatury, współodpowiedzialnym jest serwis. Przez pierwszy rok systemem kontraktów serwisowych - Gwiazdkami - objęto ok. 30 proc. posiadaczy dużej aparatury medycznej Siemensa. W ciągu następnego roku-dwóch planowane jest dojście do 50 proc. Newsletter str. 3

4 BIOGRAPH NOWA ERA W DIAGNOSTYCE Pod koniec 2002 roku najnowsze urządzenie diagnostyczne, Biograph LSO firmy Siemens, jeden z pierwszych tego rodzaju aparatów w Europie, zacznie pracę w Regionalnym Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Aparat Biograph, zwany w skrócie PET/CT, umożliwia jednoczesne badanie pacjenta dwiema technikami: tomografii komputerowej CT i pozytonowej tomografii emisyjnej PET. Dzięki temu znacznie zwiększa skuteczność rozpoznawania najgroźniejszych schorzeń, zwłaszcza o charakterze nowotworowym. The newest diagnostic device, Biograph LSO from Siemens, one of the first units of its kind in Europe, will be put into operation at the Regional Oncology Center in Bydgoszcz by the end of The Biograph, abbreviated as PET/CT, makes it possible to examine patients using two methods simultaneously: computer tomography (CT) and positive electron tomography (PET). This significantly increases the efficiency of diagnosing the most dangerous disorders, neoplasms in particular. The method that is normally employed in oncological diagnostics is CT, providing anatomic information. However, this test is frequently insufficient to make a precise diagnosis. Experience from recent years shows that in cases like this, the use of PET, which provides information on the functioning of organs, radically increases diagnostic sensitivity and precision, even though this method does not give any information on anatomic structures. Still, with PET it is possible to decide whether tumors detected in other tests are neoplastic. The two methods complement each other and therefore the introduction of the PET/CT device, which combines the functionality of both kinds of tomography, is an important step forward in diagnostics. The PET/CT method makes it possible to diagnose cases of lung, large intestine and skin cancer, as well as brain tumors. As well as oncology, it is employed in neurology, where it allows the precise locating of epileptic foci in the brain, and in cardiology helping to estimate the vitality of the heart. The combination of both methods and the use of unique LSO detectors has considerably shortened, by as much as three-fold, the time of examination, and minimized the risk of distortions in the recorded image caused by the patient s movements during the test. The diameter of the tunnel where the patient is placed has been broadened to 70 cm, which provides more comfort during the examination. In order to work properly, PET/CT needs a number of other specialist devices. Siemens will install a complete set of these at Bydgoszcz s Oncology Center, including, alongside the Biograph, a cyclotron, a hot lab and control lab, used for the production of the radio marker necessary for diagnostics. The complex contracting, which assures full compatibility of the apparatus, will permit the first, and for now the only, medical investment of this kind in Poland, to be carried out in a very short time. The PET method has been used around the world for over a dozen years, PET/CT for one year, but both have thus far been unavailable in Poland. The arrival of the Biograph will contribute to improved efficiency in detecting the most threatening diseases. Techniką standardowo stosowaną w diagnostyce onkologicznej jest tomografia komputerowa CT pozwalająca na otrzymanie informacji anatomicznych. Niejednokrotnie jednak badanie to nie jest wystarczające do precyzyjnego postawienia diagnozy. Doświadczenia ostatnich lat wykazały, iż w takim przypadku zastosowanie techniki PET niosącej informacje o funkcji narządów, znacznie zwiększa czułość i dokładność diagnostyczną, mimo że nie daje ona informacji o strukturach anatomicznych. Technika PET pozwala jednak rozstrzygnąć, czy wykryte w innych badaniach guzy mają charakter nowotworowy. Obie techniki uzupełniają się i dlatego wprowadzenie urządzenia PET/CT łączącego funkcjonalność obu tomografów jest znaczącym postępem w diagnostyce. Metoda PET/CT umożliwia diagnozowanie przypadków raka płuc, jelita grubego, czerniaka, nowotworów mózgu. Poza onkologią stosowana jest też w neurologii, gdzie umożliwia m.in. ścisłą lokalizację ogniska padaczkowego w mózgu, oraz w kardiologii, pomagając w ocenie żywotności serca. Połączenie obu technik i zastosowanie unikalnych detektorów LSO pozwoliło na znaczne, nawet 3-krotne skrócenie czasu badania i minimalizację ryzyka powstania artefaktów w rejestrowanym obrazie na skutek poruszenia się pacjenta podczas badania. Ponadto zwiększenie do 70 cm średnicy tunelu, w którym układany jest pacjent, zwiększa komfort badania. Funkcjonowanie aparatu PET/CT wymaga współpracy szeregu specjalistycznych urządzeń. Firma Siemens zainstaluje w Centrum Onkologii w Bydgoszczy pełen ich zestaw, obejmujący nie tylko Biograph, lecz także cyklotron, laboratorium gorące i laboratorium kontroli jakości wykorzystywane do produkcji radiofarmaceutyku niezbędnego do diagnostyki. Kompleksowe wykonawstwo, zapewniające pełną kompatybilność sprzętu, pozwoli na zrealizowanie w krótkim terminie pierwszej i jak na razie jedynej tego typu inwestycji medycznej w Polsce. Stosowana od kilkunastu lat na świecie technika PET i od roku technika PET/CT nie była dotąd dostępna w Polsce. Pojawienie się w naszym kraju Biographa przyczyni się wkrótce do zwiększenia skuteczności rozpoznawania najgroźniejszych schorzeń. Newsletter str. 4

5 A HEALTHY CHOICE Servicing medical equipment has become a major concern for healthcare boards. Previously neglected, the issue is now all the more important with the prospect of Poland joining the European Union. A new law on medical devices will come into force Oct. 1. It will regulate the use and safety standards of medical equipment as well as questions of responsibility for accidents occurring due to faulty equipment. Practically every clinic has more and less complicated apparatus from the smallest pieces of equipment such as electrocardiograms and cardioscreens, through X-ray units, ultrasound devices and respirators, to the largest and most complex equipment including those carrying out computer tomography and magnetic resonance. Installation, repairs and maintenance of medical apparatus is commonplace in all hospitals, clinics, doctor s offices and medical doctors cooperatives. The fate of patients depends on the quality of equipment, as medical apparatus allows diagnoses to be made, therapy to be undertaken and in the most serious cases is responsible for keeping patients alive. The greatest number of medical devices can be found in state hospitals. The second group of users include clinics and outpatient departments. Gynecologists, urologists, cardiologists, radiologists and sometimes internists also own electrocardiograms and ultrasound apparatus. All the apparatus has to be assembled, installed and kept functioning so that use is safe for both medical personnel and patients. Personnel have to be trained. All these activities were the domain of specialists from service departments of companies producing medical apparatus. The average time of training for a service engineer is 1-2 years, depending on the given piece of equipment. In the further training, every engineer acquires the knowledge necessary to deal with specific new-generation apparatus. The average lifespan of medical equipment is seven years. This does not mean, however, that it cannot be used after this time but that progress is so fast and extensive that new-generation equipment appears on the market with a regular basis. Owners of medical equipment were not always aware of the necessity to service it on a regular basis, and this is still the case. Because taking care of the equipment requires substantial expense, hospital directors often resist using servicers, either doing so too rarely or not at all. Some equipment requires annual checks, while others have to be checked every three months. While some devices can operate for over two years, others have to be replaced regularly. Accessories and material which wear out easily can be replaced on the basis of a purchase contract but if no such condition was specified, a user must organize it on their own. However, on no account can spare unauthorized elements, or those not produced by a given manufacturer, be used, although this still takes place. Users of medical equipment who did not sign a contract on a regular service usually wait until a given element has stopped functioning. Not replacing a faulty element in a device can cause inaccurate diagnoses, as well as damage to other components. A few years ago, before the 1999 healthcare reform came into force, nobody counted the costs of not using medical apparatus. Today, the situation is different when a piece of equipment does not work, it does not earn, and so a hospital receives no money from a province health fund. Now specified in the purchase contract of a given piece of medical apparatus, regular contacts with professional service stations are to prevent situations when equipment cannot be used because it is broken. The responsibility for the quality and safety of apparatus is borne by the director of the unit. This is an issue specified in a new law on medical equipment, which was previously regulated by numerous legal acts, including the Act of Atomic Law and regulations specified by the National Labor Inspectorate, concerning safety at work for personnel. Directors of many local healthcare institutions are not yet fully aware of the new, stricter regulations. Sometimes they consciously ignore such regulations because of the necessity of bearing visible costs. Hospitals put aside the issue of equipment servicing when determining their budgets, even though they know the danger of using faulty equipment. In EU countries, a piece of medical equipment being used in treatment without being regularly serviced would be unthinkable. X-ray units are checked at least once a week. Similarly, the process of radiating and developing radiograms is checked on a regular basis. In Poland the quality of X-ray films depends on the place they were made. Differences are so great that the person making a diagnosis can easily be wrong. The same situation applies to ultrasonography, angiography and computer tomography devices. Over the last few years, producers of medical equipment have been trying to make their clients use their services regularly. In the case of large apparatus, the system is effective but it is still unrealistic to expect cooperation from individual receivers general practitioners who use equipment such as ultrasound devices. Perhaps a good solution would be to introduce, following Siemens, a large-scale system of safety certificates or technical passports for all devices. But some users of medical equipment still expect to receive such a document automatically after checking a piece of equipment at a service station. Meanwhile, it may turn out that the equipment needs repair or cannot be used at all and should be replaced immediately. Newsletter str. 5

6 INFO SIEMENS MECENASEM KULTURY Program finansowego wsparcia polskiego życia muzycznego Fundacji Muzycznej im. Ernsta von Siemensa (por. Newsletter Nr 3, czerwiec br.) został uznany za poważny wkład w rozwój polskiej kultury. The Ernst von Siemens Music Foundation s program of financial support for the Polish music scene (see Newsletter No. 3, June 2002) has been recognized as a major contribution to the development of Polish culture. Polish Minister of Culture Waldemar Dąbrowski awarded the Siemens corporation with the honorable title of Patron of Culture in the Benefactor category in this year s edition of the Patron of Culture competition. The contest is aimed at emphasizing the special role played by private patronage in shaping and developing Poland s culture, and at promoting various forms of such patronage. In this year s contest, the jury selected five winners of the Patron of Culture title from among 265 entrants. It also awarded a number of special mentions. At the awards ceremony, held at Warsaw s Wielki Theater Sept. 16, Prime Minister Leszek Miller presented the statuette and the title to President of Siemens Sp. z o.o. Karol Romanowski. EPOKA W tegorocznej edycji konkursu Mecenas Kultury minister kultury Rzeczypospolitej Polskiej Waldemar Dabrowski nadał firmie Siemens ten zaszczytny tytuł w kategorii Fundator. Konkurs ma na celu ukazanie wyjątkowej roli prywatnego mecenatu w kształtowaniu i rozwijaniu życia kulturalnego w kraju oraz upowszechnianie różnorodnych form takiego mecenatu. Jury Konkursu, złożone z wybitnych przedstawicieli polskiego życia kulturalnego i gospodarczego, wyłoniło spośród 265 złożonych wniosków pięciu zdobywców tytułu Mecenasa oraz kilkanaście wyróżnień. Podczas uroczystości, która odbyła się w dniu 16 września br. w Teatrze Wielkim w Warszawie, statuetkę i tytuł odebrał z rąk premiera Leszka Millera prezes zarządu Siemens Sp. z o.o. Karol Romanowski. KONKURS JOIN MULTIMEDIA 2002 Jury europejskiego konkursu Siemensa dla uczniów, Join Multimedia 2002, podjęło już pierwsze decyzje. Ogłoszono nominacje najlepsze zespoły w swoich grupach wiekowych i kategoriach. Ośmiu uczniów z Gimnazjum nr 2 w Żorach otrzymało nominację w kategorii Long Run (max. 100 MB) w 1. grupie wiekowej (12-15 lat). The first decision has been made in Siemens Europe-wide student competition, Join Multimedia 2002: The jury nominated the best teams per age group and category. Eight students from Junior High School No. 2 in Żory, Poland, were nominated in the Long Run category (max. 100 MB), age group 1 (12 to 15 years). A total of 870 schools, for the first time from all over Europe, participated in Join Multimedia this year: Student teams from 16 European countries submitted about 600 entries. The front-runner was Germany, followed by Romania, Yugoslavia and Poland. The task was to produce a multimedia presentation on the PC. The multimedia team from Junior High School No. 2 in Żory offered an outstanding presentation. The team selected the topic After the Bell Rings: Extracurricular Projects, Courses and Activities. Their presentation illustrated what happens after the school bell rings. With the help of pictures, texts and short films, the team members provided an insight into extracurricular activities such as projects, competitions, arts and festivities. Moreover, they presented detailed information about the school. The jury will not announce the ranking of the winners until the day of the awards. Prizes totaling more than 130,000 euros are up for grabs. An international jury evaluated the presentations according to fixed criteria such as thoroughness of research of the topic, contingency with the script and attractiveness of the layout. In addition, the special Girls Only prize will be awarded by the German Ministry of Education and Science for the best presentation by a team comprising only young women. Join Multimedia is part of a comprehensive development program called Youth and Knowledge with which Siemens AG has been supporting the vocational training and continuing education of young people since W tym roku w organizowanym przez Siemensa multimedialnym konkursie dla uczniów Join Multimedia 2002 wystartowało 870 szkół po raz pierwszy z całej Europy. Zespoły uczniów z 16 krajów przysłały około 600 zgłoszeń najwięcej z Niemiec, Rumunii, Jugosławii i Polski. Zadaniem było przygotowanie multimedialnej prezentacji na komputerze PC. Multimedialny zespół z gimnazjum w Żorach zaproponował świetną prezentację. Uczniowie wybrali temat Po dzwonku projekty, kursy i działania pozaprogramowe. Użyte obrazy, teksty i krótkie filmy dają wgląd wzajęcia nadobowiązkowe, takie jak projekty, konkursy, zajęcia artystyczne i zabawy. Znalazło się też miejsce na przedstawienie szczegółowych informacji o szkole. Swoją szczególną atrakcyjność prezentacja zawdzięcza zamieszczeniu krótkich filmów na prawie każdy temat związany ze szkołą. Konkurs będzie dostarczał zespołowi emocji do ostatnich chwil, gdyż jury ogłosi kolejność zwycięzców dopiero w dniu rozdania nagród. Na najlepszych czeka do podziału ponad 130 tys. euro. Międzynarodowe jury konkursu składające się z przedstawicieli oświaty, młodzieży oraz mediów i multimediów oceniało prezentacje według ustalonych kryteriów, takich jak staranność w przygotowaniu tematu, zgodność ze scenariuszem i atrakcyjność szaty graficznej. Dużą wagę przywiązywano również do zastosowania własnoręcznie ułożonych elementów interaktywnej prezentacji i do wyważonego połączenia użytych mediów. Niemieckie Ministerstwo Edukacji i Nauki przyzna też specjalną nagrodę Girls Only dla najlepszej prezentacji zespołu dziewcząt. Join Multimedia jest częścią wszechstronnego programu rozwoju Młodość i Wiedza, przy pomocy którego Siemens AG od 1997 roku wspiera szkolenia zawodowe ikształcenie ustawiczne młodych ludzi. Następna edycja konkursu odbędzie się w przyszłym roku. Newsletter str. 6

7 INFO KNAUF WYBRAŁ SAP I SIEMENSA Siemens Business Services (SBS), a branch of Siemens Sp. z o.o., will implement the solution mysap.com in the Knauf Group working in Poland. Knauf is a well-known company in Poland, dealing with the construction industry, plastics and packaging. The group brings together eight production and trade enterprises in Poland. Seven of them will be included in an integrated IT system, which will make business processes more efficient and facilitate better use of the company s potential. The SAP system consists of modules covering individual areas of the company. In Knauf s case, the implementation covers the following modules: financial accounting, fixed assets, controlling, storage management, sales and production management. Additionally, the project will feature implementation of a circulation management module and filing of documents in the company. The implementation concept has been developed by consultants from SBS in cooperation with specialists from the Knauf Group. The launch of the system is planned for the second half of For SBS, a supplier of IT solutions for business in the Polish market, it will be another of over 20 implementations of the SAP system in Poland. In this area, Siemens Sp. z o.o. SBS has thus far been the partner of Zakłady Azotowe Kędzierzyn (Kędzierzyn Nitrogen Plant), Petrochemia Płocka (Płock Refinery), Cadbury Wedel, Zespół Elektrowni PAK SA Power Plant Group, British American Tobacco and many other companies operating in Poland and abroad. Siemens Business Services, branża Siemens Sp. z o.o., wdroży rozwiązanie mysap.com w działającej wpolsce Grupie Knauf. Ta znana firma z branży budowlanej, tworzyw sztucznych i opakowań, skupia w Polsce osiem przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych. Siedem z nich zostanie objętych zintegrowanym systemem informatycznym, który usprawni procesy biznesowe i pomoże lepiej wykorzystać potencjał tej firmy. System SAP składa się z modułów, obejmujących poszczególne obszary funkcjonowania firmy. W przypadku Knaufa wdrożenie obejmuje moduły następujące: rachunkowość finansowa, środki trwałe, kontroling, gospodarka magazynowa, sprzedaż oraz zarządzanie produkcją. Dodatkowo projekt przewiduje także wdrożenie modułu zarządzania obiegiem oraz archiwizacji dokumentów w firmie. Koncepcję wdrożenia opracują konsultanci z SBS we współpracy ze specjalistami z Grupy Knauf. Start systemu planowany jest na drugą połowę roku Będzie to kolejne z ponad dwudziestu wdrożeń systemu SAP w Polsce dokonane przez Siemens Business Services, będącego dostawcą rozwiązań informatycznych dla biznesu na polskim rynku. Dotychczas Siemens Business Services firmy Siemens Sp. z o.o. był w tym zakresie partnerem Zakładów Azotowych Kędzierzyn, Petrochemii Płockiej, Cadbury Wedel, Zespołu Elektrowni PAK S.A., British American Tobacco i wielu innych firm działających w Polsce, a także zagranicą. SIEMENS MODERNIZUJE PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE), as an operator of the national transmitting system, also settles accounts for electric power charges. The accounts are settled by meter readings and meter and accounting systems installed for customers. In 1999, PSE decided to implement a new system of data acquisition as the basis for settlements. Meeting all PSE requirements, in 2001 Siemens developed its DG C2000 system. This system meets stringent safety requirements for meter data collection systems used on the emerging free energy market. The system automatically collects meter data and converts it into data used to make settlements. Implementation of the system at PSE included preparation of a system configuration project, supply and installation of computer equipment along with telecommunication infrastructure, activation of the computer equipment and software. The project s most important element was launching the DG C2000 system, with a data-filing library. The system serves for meter data acquisition from 8,000 points of reference and is compatible with other energy market systems. It is one of the safest and most modern in Europe. The system s implementation was completed in eight months. Siemens carried out some of the works together with Compaq subcontractor and equipment supplier. Along with the implementation agreement, Siemens signed a long-term service agreement. The contract s realization ended in May The final efficiency and safety tests carried out by PSE yielded positive results. The system is already in operation. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE), jako operator krajowego systemu przesyłowego zajmuje się także rozliczeniami należności za energię elektryczną. Rozliczenia te są dokonywane na podstawie wskazań liczników i układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych u klientów - odbiorców energii. W 1999 roku PSE podjęły decyzję o wdrożeniu nowego systemu akwizycji danych, będących podstawą do rozliczeń. Odpowiedzią na wymagania postawione przez PSE okazał się system DG C2000 firmy Siemens. System ten, opracowany w 2001 roku spełnia surowe wymagania bezpieczeństwa systemu akwizycji danych pomiarowych obowiązujące na kształtującym się wolnym rynku energii. System automatycznie gromadzi dane pomiarowe i zarazem przetwarza je na dane służące do sporządzania rozliczeń. Realizacja zadania związanego z wdrożeniem systemu w PSE obejmowała przygotowanie projektu konfiguracji systemu, dostawę i instalację sprzętu komputerowego wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, uruchomienie sprzętu i oprogramowania. Najważniejszym elementem projektu było uruchomienie systemu DG C2000, zawierającego także bibliotekę do archiwizacji danych. System służy do akwizycji danych pomiarowych pochodzących z ponad punktów i jest przystosowany do współpracy z innymi systemami funkcjonującymi na rynku energii. Rozwiązanie Siemensa jest jednym z najnowocześniejszych i najbezpieczniejszych w Europie. Realizacja wdrożenia systemu trwała osiem miesięcy. Część prac Siemens wykonał wraz z podwykonawcą, dostawcą sprzętu komputerowego firmą Compaq. Wraz z umową wdrożeniową Siemens podpisał wieloletnią umowę serwisową. Zakończenie realizacji kontraktu nastąpiło w maju 2002 r. Przeprowadzone przez PSE końcowe, bardzo surowe testy wydajnościowe i testy bezpieczeństwa, wypadły pozytywnie. System już funkcjonuje. Newsletter str. 7

8 TURBINA SIEMENSA DLA INOWROCŁAWIA Siemens Power Generation Transmission and Distribution has signed another important contract, paving the way to further contracts, for the supply of small steam turbines for the industry. The 13.5-megawatt Siemens Turbine will begin operating in the Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy SA plant. The plant in Inowrocław is one of the major Polish producers of baking soda, a raw material commonly used in the food, pharmaceutical and chemical industries. Soda Mątwy is a technically complicated and unusual project. It incorporates the supply of a bleeding-counter pressure turbine whose main task will be to stabilize the pressure of the steam necessary in the baking soda production process. The turbine will also drive a generator, producing enough electric power to fully provide for the plant s needs. The contract includes supply, assembly and activating of the Electrohydraulic Turbine Regulator (EHR), a protection and steering system built on the basis of the brand s flagship product the PCS 7 system. High-pressure hydraulics systems, pipelines, cable routes, insulation and meter devices are also to be designed and installed. The fulfillment of the contract is expected in September INFO Siemens Power Generation Transmission and Distribution podpisał kolejny poważny i ważny kontrakt, otwierający drogę do kolejnych kontraktów na dostawy małych turbin parowych dla przemysłu. Turbina Siemensa o mocy 13,5 megawatów zostanie uruchomiona we Inowrocławskich Zakładach Chemicznych Soda Mątwy S.A. Zakłady w Inowrocławiu to jeden z głównych w Polsce producentów sody oczyszczonej, surowca powszechnie stosowanego w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i chemicznym. Soda Mątwy jest projektem technicznie skomplikowanym i nietypowym. Obejmuje on dostawę turbiny upustowo-przeciwprężnej, której głównym zadaniem będzie stabilizacja ciśnienia pary technologicznej, niezbędnej w procesie produkcji sody. Turbina będzie także napędzać generator, a więc produkować energię elektryczną w ilości w pełni pokrywającej zapotrzebowanie zakładu. W ramach umowy, w zakresie dostaw i usług znajdą się dodatkowo takie przedsięwzięcia, jak dostawa, montaż i uruchomienie Elektrohydraulicznego Regulatora Turbiny (EHR), układu zabezpieczeń oraz systemu sterowania, zbudowanego w oparciu o flagowy produkt branży - system PCS 7. Ponadto, zaprojektowane i zainstalowane będą układy hydrauliki wysokociśnieniowej, rurociągi, trasy kablowe, izolacje i aparatura pomiarowa. Zakończenie realizacji kontraktu zaplanowane jest na wrzesień KIESZONKOWA WIRTUALNA KLAWIATURA Not everyone has fingers as nimble as those teenagers who can key-in an SMS in seconds. Even entering letters on a PDA is a frustrating activity: you either have to type on a tiny keyboard using a pointed object or learn to write the letters manually, which takes practice. Siemens has the remedy: provisionally scheduled for this fall, a virtual keyboard will be available for mobile phones, PDAs, and PCs that will let everyone type on an empty desktop just as they would on a typewriter. The virtual keyboard will be marketed throughout Europe by Siemens Procurement & Logistics Services for the U.S. company VKB Inc. The product has already been demonstrated at CeBIT 2002, where it caused a sensation. The system projects an image of a conventional PC keyboard onto any flat surface. It is slightly larger than a mobile phone and consists of three components: a laser diode, a chip set, and an infrared system. The laser diode transmits the image of the keyboard, which appears in front of users as a red light image. Users even hear a quiet clicking sound when typing. The infrared system transmits the user s finger movements to the chip, which determines the sequence of typed letters and transmits this to the connected device. It is possible to type up to 120 keystrokes per minute even in very bright surroundings. The device should not cost more than 150 euros. Although not manufactured by Siemens, it will be subject to the company s very stringent quality standards. Nie każdy z nas ma tak zręczne palce jak niektórzy nastoletni młodzieńcy, którzy umieją czasem wklepać SMS-a w ciągu kilku sekund. Nawet wpisywanie liter na podręcznym pececie jest trudną sztuką - trzeba pisać na maleńkiej klawiaturze, często przy użyciu jakiegoś ostro zakończonego przedmiotu, ewentualnie nauczyć się pisać litery odręcznie, co wymaga praktyki. Siemens znalazł na to sposób w postaci wirtualnej klawiatury, która zgodnie ze wstępnymi planami wejdzie na rynek już jesienią. Będzie można ją stosować z telefonem komórkowym, podręcznym komputerem lub pecetem. Pozwoli ona każdemu użytkownikowi pisać na pustym blacie tak, jak na maszynie do pisania. Wirtualna klawiatura oferowana będzie w całej Europie przez Siemens Procurement & Logistics Services w imieniu amerykańskiej firmy VKB Inc. Produkt został już zaprezentowany na targach CeBIT 2002, gdzie wywołał sensację. System działa na zasadzie wyświetlania obrazu konwencjonalnej pecetowskiej klawiatury na jakąkolwiek płaską powierzchnię. Urządzenie jest tylko trochę większe od telefonu komórkowego i składa się ztrzech elementów: laserowej diody, zestawu chipowego i systemu podczerwieni. Dioda laserowa transmituje obraz klawiatury, który pojawia się przed użytkownikiem w postaci czerwonego świetlnego obrazu. Słyszy on nawet ciche klikanie podczas pisania. System podczerwieni przesyła ruchy palców użytkownika do chipu, który określa sekwencję wpisywanych liter iprzekazuje ją do podłączonego urządzenia. Można pisać w ten sposób z szybkością do 120 znaków na minutę nawet w bardzo jasnym pomieszczeniu. Urządzenie powinno kosztować nie więcej niż 150 euro. Mimo, iż Siemens nie jest jego producentem, podlegać ono będzie bardzo ostrym normom jakościowym wymaganym przez firmę. Wydane przez WV Marketing sp. z o.o. Redaktor wydania: Witold Żygulski, tel. (48-22) , fax

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław spotkanie organizacyjne 19.01.2015, Wrocław I Wypełnienie dokumentów II Przed wyjazdem na praktyki III Po przyjeździe na miejsce praktyk IV Po powrocie z praktyk V Uwagi końcowe I Wypełnienie dokumentów:

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Polandchallenges in Clinical Trials Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Poland- legislation 1996-2003 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 14 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading)

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) ROGER sp.j. Gościszewo 59 82-416 Gościszewo Poland tel. 055 2720132 fax 055 2720133 www.roger.pl

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1.

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1. Share w2 Exit Questionnaire version 2.7 2006-09-29 XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW 1. Kontynuuj XT006_ PROXY RESPONDENT'S SEX 1. Mężczyzna 2. Kobieta XT002_ RELATIONSHIP TO THE DECEASED IF XT002_

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EKONOMICZNA BUDOWY I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEFONII INTERNETOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM

ANALIZA EKONOMICZNA BUDOWY I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEFONII INTERNETOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM Inżynieria Rolnicza 7(105)/2008 ANALIZA EKONOMICZNA BUDOWY I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEFONII INTERNETOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM Gniewko Niedbała, Adam Krysztofiak Instytut Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Serwer Open-Xchange. OXtender dla SyncML-a -- beta --

Serwer Open-Xchange. OXtender dla SyncML-a -- beta -- Serwer Open-Xchange OXtender dla SyncML-a -- beta -- Serwer Open-Xchange Serwer Open-Xchange: OXtender dla SyncML-a -- beta -- Data wydania Thursday, 23. December 2010Wersja 6.18.2 Copyright 2006-2010

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Ocena wiarygodności badania z randomizacją Każda grupa Wspólnie omawia odpowiedź na zadane pytanie Wybiera przedstawiciela, który w imieniu grupy przedstawia

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Patient Protection in Clinical Trials

Patient Protection in Clinical Trials Patient Protection in Clinical Trials Marek Czarkowski Bioethic Committee Warsaw Chamber of Physicians Factors affecting security and rights of research participants International regulations Domestic

Bardziej szczegółowo

Monitoring przepompowni jako efektywna platforma wsparcia serwisu i komunikacji z klientem. Szczyrk, 25 kwietnia 2013

Monitoring przepompowni jako efektywna platforma wsparcia serwisu i komunikacji z klientem. Szczyrk, 25 kwietnia 2013 Monitoring przepompowni jako efektywna platforma wsparcia serwisu i komunikacji z klientem Szczyrk, 25 kwietnia 2013 Serwis Wilo pracuje dla naszych Klientów 60 countries more than 300 own Wilo technicans

Bardziej szczegółowo

ELF. system: pokój młodzieżowy / teenagers room MEBLE MŁODZIEŻOWE / YOUTH ROOM FURNITURE ELF

ELF. system: pokój młodzieżowy / teenagers room MEBLE MŁODZIEŻOWE / YOUTH ROOM FURNITURE ELF 144 Nowoczesny system mebli młodzieżowych jest nie tylko funkcjonalny, ale także dzięki wzornictwu niezwykły. Sprawdza się nawet w najmniejszych pomieszczeniach. Poszczególne bryły mebli mają kształty

Bardziej szczegółowo

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę.

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. The schools which participate in the project are from: Szkoły uczestniczące w projekcie są z: POLAND POLSKI

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Estimation and planing Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Story points Story points C D B A E Story points C D 100 B A E Story points C D 2 x 100 100 B A E Story points C D 2 x 100 100

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

P R A C A D Y P L O M O W A

P R A C A D Y P L O M O W A POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu P R A C A D Y P L O M O W A Autor: inż. METODA Ε-CONSTRAINTS I PRZEGLĄDU FRONTU PARETO W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

HP HW/SW + HP Proactive Care = Duet doskonały!!!

HP HW/SW + HP Proactive Care = Duet doskonały!!! HP HW/SW + HP Proactive Care = Duet doskonały!!! Copyright 2012 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. Agenda HP Proactive

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa zakup 99 szt. certyfikatów kwalifikowanych bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz 481 sztuk zestawów zawierających certyfikat kwalifikowany bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

OPIS PROGRAMU. dostosowanie rozmieszczenia pozostałych ośrodków do już istniejącego, łatwość dotarcia pacjenta na badanie (struktura komunikacyjna),

OPIS PROGRAMU. dostosowanie rozmieszczenia pozostałych ośrodków do już istniejącego, łatwość dotarcia pacjenta na badanie (struktura komunikacyjna), Załącznik 1 OPIS PROGRAMU CELE PROGRAMU: - podniesienie jakości diagnostycznej w zakresie schorzeń onkologicznych, kardiologicznych i neurologicznych; - ograniczenie o 20 30% operacji onkologicznych; -

Bardziej szczegółowo

Siemens partnerem technologicznym dla uczelni wyższych. Organizacja spółki regionalnej Dane i fakty Współpraca z uczelniami Rozwiązania

Siemens partnerem technologicznym dla uczelni wyższych. Organizacja spółki regionalnej Dane i fakty Współpraca z uczelniami Rozwiązania Siemens partnerem technologicznym dla uczelni wyższych Organizacja spółki regionalnej Dane i fakty Współpraca z uczelniami Rozwiązania Siemens Sp. z o.o. Struktura organizacyjna firmy Zarząd Działy centralne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TWORZENIA KRZYśÓWEK

INSTRUKCJA TWORZENIA KRZYśÓWEK INSTRUKCJA TWORZENIA KRZYśÓWEK KrzyŜówka została tworzona w programie MsOffice. Polecam równieŝ program OpenOffice. W całym dokumencie obowiązuje standard: krzyŝówka wraz z pytaniami powinna (musi!!) mieścić

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo