Odpowiedź: Tak, sterownik robota powinien być zamontowany wewnątrz kabiny skanującej.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odpowiedź: Tak, sterownik robota powinien być zamontowany wewnątrz kabiny skanującej."

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 10 lipca 2015 r. Pełnomocnik Zamawiającego Pomorskiego Parku Naukowo- Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni: Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o. Ul. Bagatela 10 lok Warszawa Wszyscy wykonawcy dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa zrobotyzowanego stanowiska pomiarów 3D z oprogramowaniem jako wyposażenia do pracowni współrzędnościowych pomiarów 3D Parku Konstruktorów przy ul. Czechosłowackiej 3 w Gdyni, znak sprawy: DO Zamawiający informuje, iż w toku postępowania wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. udziela następujących odpowiedzi: Pytanie nr 1 pkt 1.1 SOPZ - robot przemysłowy minimum sześcioosiowy ze sterownikiem Czy sterownik robota powinien być zamontowany we wnętrzu zrobotyzowanego urządzenia? Tak, sterownik robota powinien być zamontowany wewnątrz kabiny skanującej. Pytanie nr 2 pkt 1.1 SOPZ - stolik obrotowy jako siódma oś z ładownością minimum 60 kg przy nie osiowym obciążeniu i średnicą blatu minimum 500 mm Czy stolik obrotowy, powinien być sterowany, jako siódma oś, przez sterownik robota? Takie rozwiązanie umożliwia synchronizacje ruchów robota ze stolikiem obrotowym, co jest standardem w najnowszych rozwiązaniach na rynku. Zamawiający nie wymaga, aby stolik obrotowy był sterowany przez sterownik robota. Pytanie nr 3 pkt 1.1 SOPZ - zintegrowane przemysłowe koła do przesuwania całej konstrukcji Czy Zamawiający Technologiczny dopuszcza dostarczenie rozwiązania bez przemysłowych kół do przesuwania całej konstrukcji, lecz z możliwością przesuwania jej przy pomocy dostarczonego kompaktowego, lekkiego podnośnika? W ten sposób funkcjonalność wymagana przez Zamawiającego zostanie zapewniona. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania podnośnika zamiast wymaganych przemysłowych kół do przesuwania urządzenia. Podnośnik wymaga dodatkowego miejsca składowania i jest trudniejszy do operowania przy przemieszczaniu urządzenia.

2 Pytanie nr 4 pkt 1.1 SOPZ - obudowa z aluminium oraz oknami pozwalającymi na obserwacje Obudowa urządzenia z robotem ma za zadanie spełniać funkcję ochronną dla użytkownika, przed strefą pracy robota. Czy Zamawiający Technologiczny dopuszcza dostarczenie obudowy również ze stali lub mieszaną z elementami aluminiowymi, która będzie spełniać funkcję ochronną, taką samą jak obudowa z aluminium? Zamawiający dopuszcza, aby obudowa urządzenia była wykonana ze stali lub stali z aluminium. Pytanie nr 5 pkt 1.1 SOPZ - zintegrowane oświetlenie z automatycznym wyłącznikiem po zamknięciu drzwi przesuwnych Jakiej mocy ma być oświetlenie w automatycznym urządzeniu? Zamawiający nie określa mocy oświetlenia. Moc oświetlenia powinna być wystarczająca do przeprowadzenia prac np. zmiana głowicy pomiarowej. Pytanie nr 6 pkt 1.1 SOPZ - urządzenie obsługujące dwie wymienne głowice pomiarowe Czy urządzenie powinno obsługiwać dwie głowice pomiarowe jednocześnie? Nie. Pytanie nr 7 pkt 1.1 SOPZ - dwie głowice pomiarowe z detektorami o rozdzielczości minimum 10MPix oraz projektorem w technologii białego światła LED Czy Zamawiający Technologiczny dopuszcza dostarczenie głowicy pomiarowej z dwoma detektorami po 8 MPix każdy? Takie rozwiązanie daje zdecydowanie więcej możliwości. Stereoskopowe systemy pomiarowe umożliwiają również dynamiczne pomiary odkształceń serii produktów, dynamiczny pomiar czujnikiem stykowym oraz zapewniają kontrole ruchu jak i kalibracji, co przy rozwiązaniach z jedną kamera nie jest możliwe. Obecny stan zaawansowanej techniki skanowania 3d opiera się na projektorach w technologii niebieskiego lub zielonego światła LED. Światło białe zostało, od wielu lat, zastąpione prze światło o krótszej fali, ze względu na wyeliminowanie wpływu światła zewnętrznego na jakość pomiaru. Wymagając urządzenia wyprodukowanego w roku 2015, Zamawiający Technologiczny ogranicza mocno liczbę potencjalnych dostawców skanerów 3d, ponieważ większość zaawansowanych producentów skanerów optycznych od kilku lat nie stosuje tej przestarzałej technologii światła białego. Czy zamawiający Technologiczny dopuszcza dostarczenie nowoczesnej głowicy pomiarowej z projektorem w technologii światła zielonego lub niebieskiego LED? Zamawiający potwierdza wymóg rozdzielczości detektorów minimum 10 MPix każdy i światła białego LED.

3 Urządzenie wykorzystywane będzie min. do tworzenia dokumentacji np. obiektów zabytkowych, w których kolor jest informacją równie ważną jak geometria obiektu. Rozdzielczość skanera równa 10 MPix jest minimalną, która przy wskazanych objętościach da odpowiednią gęstość chmur punktów odwzorowująca drobne detale obiektu. Światło zielone lub niebieskie jest obecnie wykorzystywane głównie przez niemieckich producentów skanerów 3D przeznaczonych do pomiaru obiektów technicznych na produkcji gdzie nie ma możliwości wyeliminowania światła jarzeniowego. Obecnie na świecie jest wielu producentów wykorzystujących światło białe LED w szczególności do precyzyjnego odwzorowania obiektów muzealnych. Systemy działające w technologii światła niebieskiego i zielonego w większości wymagają matowania lub wręcz malowania obiektu by wykonać pomiar. Światło białe i brak dodatkowych filtrów w warunkach laboratoryjnych umożliwia dokładny pomiar i precyzyjne odwzorowanie koloru obiektu. Dlatego dla Zamawiającego użycie nowoczesnego światła białego LED (nie starej generacji halogenowego o którym pisze Wykonawca) jest istotnym czynnikiem rozszerzającym funkcjonalność i możliwości zastosowania skanera. Pobór koloru obiektu pozwoli Zamawiającemu na zwiększenie liczby kontrahentów nie ograniczając się tylko do grupy odbiorców związanej z pomiarami technicznymi. Pytanie nr 8 pkt 1.1 SOPZ - pomiar kształtu obiektu chmura punktów X,Y,Z opisująca powierzchnie - pomiar koloru obiektu R,G,B w każdym punkcie pomiarowym Przedmiotem przetargu jest urządzenie do kontroli jakości i wymiarowania serii produktów. Kolor obiektu RGB nie jest żadnym parametrem wpływającym na zwymiarowanie geometryczne. Kamery monochromatyczne zapewniają mniejszy szum pomiarowy i z tego powodu przemysłowe skanery do kontroli jakości są zawsze wyposażone w tego typu kamery. Czy Zamawiający Technologiczny dopuszcza dostarczenie detektorów bez pomiaru koloru obiektu, lecz zapewniające spełnienie tytułowej funkcjonalności, czyli kontroli jakości i wymiarowania serii produktów z lepszymi parametrami niż jest to wymagane przez Zamawiającego? Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia urządzenia bez możliwości pomiaru koloru obiektu. Tytułowa funkcjonalność kontrola jakości i wymiarowanie serii produktów jest jednym z możliwych zastosowań urządzenia, ale nie jedynym. Urządzenie ma służyć, zgodnie z odpowiedzią w poprzednim pytaniu, do wymiarowania (dokumentacji) różnych obiektów, w tym obiektów zabytkowych, gdzie kolor (współrzędne R,G,B) jest podstawową, wymaganą informacją i równie ważną jak współrzędne powierzchni obiektu opisane chmurą punktów (X,Y,Z). Zastosowanie w urządzeniu kamery monochromatycznej, która nie daje wyniku skanowania 3D w postaci metrycznej chmury punktów, gdzie każdy z nich opisany jest parametrami x,y,z,r,g,b jest nie akceptowalne przez Zamawiającego. Jak Wykonawca wspomina w pytaniu, kolor nie jest żadnym parametrem wpływającym na zwymiarowanie geometryczne obiektu a daje Zamawiającemu możliwość rozszerzenia funkcjonalności dostarczanego urządzenia. Pytanie nr 9 pkt 1.1 SOPZ - minimalne obszary pomiarowe: Głowica 1: 150mm x 100mm i 300 x 400 mm Głowica 2: 300mm x 200mm i 400mm x 600mm Wyszczególnione głowice pomiarowe posiadają pokrywające się obszary pomiarowe, co nie ma uzasadnienia technicznego i ekonomicznego. Czy Zamawiający Pomorski Park

4 Naukowo-Technologiczny dopuszcza dostarczenia jednej głowicy pomiarowej z czterema wymiennymi obszarami pomiarowymi, które pokryją cały wymieniony zakres? Ponadto takie rozwiązanie pozwoli na zdecydowanie szybsze przekonfigurowanie urządzenia pod zadanie pomiarowe. Wymiana obszaru pomiarowego w jednej głowicy pomiarowej jest niewspółmiernie szybsze niż wymiana głowic na robocie. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia jednej głowicy z czterema wymiennymi obszarami pomiarowymi. Każdorazowa zmiana obszaru pomiarowego jest równoznaczna z koniecznością ponownego wzorcowania. Byłoby to niespójne z wymaganiem certyfikatów z akredytowanego laboratorium pomiarowego dla każdej głowicy. W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, że jakakolwiek zmiana obszaru pomiarowego w głowicy skanującej gwarantuje utratę ważności certyfikatu wydanego przez akredytowane laboratorium pomiarowe. Pytanie nr 10 pkt 1.1 SOPZ Certyfikowane dokładności pomiarowe przez akredytowane laboratorium pomiarowe udokumentowane w postaci świadectwa wzorcowania wystawionego zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 należy dołączyć kopię świadectwa wzorcowania do oferty. Głowica 1: wartość bezwzględna dokładności nie przekraczająca 0,025mm Głowica 2: wartość bezwzględna dokładności nie przekraczająca 0,045mm Weryfikacja dokładności w laboratorium akredytowanym nie zapewnia Zamawiającego, że oferowany skaner będzie miał również tą samą dokładność w miejscu użytkowania (Park Gdynia). Transport skanera jak i również zmiany temperatury powodują dekalibrację systemu. Czy Zamawiający Technologiczny dopuszcza wykonania weryfikacji dokładności pomiarowej w miejscu docelowym użytkowania wskazanym przez Zamawiającego na dedykowanych wzorcach certyfikowanych przez akredytowane laboratorium pomiarowe udokumentowane w postaci świadectwa wzorcowania wystawionego zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005? Dzięki takiej procedurze weryfikacja dokładności odbędzie się w warunkach pracy skanera, co zapewni Zamawiającemu, że podane dokładności będą również spełnione w miejscu użytkowania a nie tylko w akredytowanym laboratorium. Zamawiający nie dopuszcza wystawienia świadectwa wzorcowania przez nieakredytowane laboratorium jakim będzie dostawca lub producent. Wzorcowanie urządzeń pomiarowych odbywa się w akredytowanym laboratorium w określonych warunkach laboratoryjnych, dlatego nie jest możliwe do wykonania na miejscu. Proponowane przez pytającego rozwiązanie nie daje gwarancji pełnego obiektywizmu, nawet przy wykorzystaniu wzorców certyfikowanych. Dla Zamawiającego dołączona kopia świadectwa wzorcowania jest jednoznacznym potwierdzeniem dokładności urządzenia na etapie składania ofert. Odnosząc się do zarzutu pytającego dotyczącego braku dokładności urządzenia na miejscu docelowej pracy, Zamawiający informuje, że dokładność ta będzie weryfikowana przy dostawie urządzenia. Pomieszczenie w którym znajdować będą się urządzenia jest klimatyzowane. Pytanie nr 11 pkt 1.1 SOPZ - certyfikat potwierdzający dokładność urządzenia wystawiony przez producenta zgodnie z odpowiednią polską normą zharmonizowaną lub normą innego kraju EOG lub normą równoważną np. normą VDI/VDE 2634 cz.2 l

5 wraz z kopiami certyfikatów wzorców na których będzie wykonany proces wzorcowania należy dołączyć do oferty. Nowoczesne i zaawansowane przemysłowe skanery 3D są weryfikowane na świecie od kilku lat opierając się o przewodnik VDI/VDE 2634 cz.3. Ten standard pozwala na weryfikacje dokładności skanera odzwierciedlając faktyczny przebieg pracy w trakcie skanowania. Tym bardziej instalując system na ramieniu robota, powinno się sprawdzić jego dokładność w różnych pozycjach, co sugeruje m.in. przewodnik VDI/VDE 2634 cz.3 w odróżnieniu do VDI/VDE 2634 cz.2. Czy Zamawiający Technologiczny dopuszcza weryfikacje dokładności wg przewodnika VDI/VDE 2634 cz.3? Zamawiający uznaje normę VDI/VDE 2634 cz. 3 za równoważną wskazanej przykładowo normie VDI/VDE 2634 cz. 2 Pytanie nr 12 pkt 1.2 SOPZ - źródłowe wyniki pomiarowe w formacie chmury punktów, gdzie każdy punkt opisany jest trzema parametrami: współrzędnymi x, y, z, r, g, b Przedmiotem przetargu jest urządzenie do kontroli jakości i wymiarowania serii produktów. Kolor obiektu RGB nie jest żadnym parametrem wpływającym na zwymiarowanie geometryczne. Kamery monochromatyczne zapewniają mniejszy szum pomiarowy i z tego powodu przemysłowe skanery do kontroli jakości sa zawsze wyposażone w tego typu kamery. Czy Zamawiający Technologiczny dopuszcza dostarczenie detektorów bez pomiaru koloru obiektu, lecz zapewniające spełnienie tytułowej funkcjonalności, czyli kontroli jakości i wymiarowania serii produktów? Urządzenie ma służyć do kontroli jakości i wymiarowania (dokumentacji) różnych obiektów, w tym obiektów zabytkowych, gdzie kolor (współrzędne R,G,B) jest podstawową, wymaganą informacją. Pytanie nr 13 pkt 1.2 SOPZ - urządzenie niewymagające wykonywania przez użytkownika ponownej kalibracji po transporcie W nowoczesnych skanerach 3D dekalibrację głowicy powoduje przede wszystkim zmiana temperatury. Czy Zamawiający Technologiczny przewiduje transport systemu w stałych warunkach, czyli stałej temperaturze w specjalnie klimatyzowanym opakowaniu? Jeśli tak to, w jakiej tolerancji powinno dane opakowanie utrzymywać temperaturę i w jakim zakresie powinna być możliwość ustawienia temperatury. W jakim zakresie temperatury powinien oferowany skaner optyczny zapewnić wymagane dokładności? Transport i jego warunki leżą po stronie Wykonawcy. Urządzenie ma zapewniać wymagane dokładności w temperaturze ºC Pytanie nr 14 pkt XVI ppkt 1 SIWZ Dla oceny ofert Zamawiający będzie stosował następujące kryteria: Nazwa kryterium Waga kryterium (pkt) 1 Cena 45 2 Termin realizacji 55

6 Z jakiego powodu Zamawiający Technologiczny przyjął kryterium Termin realizacji jako kluczowe, co nie jest kryterium jakościowym. Czy Zamawiający Technologiczny dopuszcza zmianę kryteriów jak poniżej, w celu wybrania urządzenia o najwyższym stosunku jakości do ceny? Warunki wyboru oferty: 50 punktów cena, 50 punktów parametry techniczne. Parametry techniczne będą oceniane na podstawie funkcjonalności określonych według poniższych wytycznych. Każdy z Wykonawców dostarczy urządzenie do pomiarów manualnych na wstępne testy. System będzie obsługiwany przez jedną osobę. Skanowany będzie detal dostarczony przez Zamawiającego. Każdy z Wykonawców będzie miał dwie możliwe próby. Wykonawca wybiera próbę do oceny. Zeskanowany detal (dostarczony przez Zamawiającego) trzeba będzie odnieść do modelu CAD (dostarczony przez Zamawiającego) i zwymiarować zgodnie z dostarczonym rysunkiem. Ocenie punktowej będzie podlegał czas wykonania zadania. Jakiekolwiek miejsca niezeskanowane większe niż 2x2mm dyskwalifikują dostawę Czas poniżej 20 minut: 10 punktów Czas pomiędzy 20 < x <= 30 minut: 5 punktów Czas pomiędzy 30 < x <= 40 minut: 2 punkty Czas powyżej 40 minut: 0 punktów Porównaniu względem siebie będą podlegać dwa skany tego samego obiektu. Pasowanie obiektów odbędzie się na podstawie trzech płaszczyzn (spodu i dwóch ścian bocznych wskazanych przez Zamawiającego). Odchyłka w najgorszym miejscu (dla każdego Wykonawcy będą to te same miejsca) będzie punktowana w następujący sposób: Błąd x <=0.02 mm: 25 punktów Błąd 0.02 mm < x <= 0.05 mm: 10 punktów Błąd 0.05 mm < x <= 0.10 mm: 2 punktów Błąd 0.1 mm < : 0 punktów Czas na obydwa skany i obróbkę 1h. Nieprzedstawienie wyniku odchyłek w postaci pliku pdf w ciągu ww czasu dyskwalifikuje dostawę. Czas wykonania kalibracji: <= 10 min 15 punktów 10 min < x <= 15 min 10 punktów 15 min < x <= 20 min 2 punktów 20 min > 0 punktów Wynikiem kalibracji musi być plik stworzony przez oprogramowanie zawierający przynajmniej następujące informacje: - błąd kalibracji wyrażony w pikselach - przestrzeń pomiarowa 3D (X Y Z). - kąt triangulacyjny między kamerami Minimalnym poziomem punktów uprawniającym do dalszej oceny oferty jest suma 20 punktów. Uzyskanie mniej niż 20 punktów spowoduje odrzucenie oferty. Suma zdobytych punktów jest sumą procent dla drugiego elementu oceny oferty. Wykonawca składając ofertę jednoznacznie stwierdza tym samym, że akceptuje powyższą procedurę i podda się jej podczas czynności oceny funkcjonalności. Pragniemy zwrócić uwagę, że to Zamawiający określa kryteria oceny ofert kierując się własnymi potrzebami oraz zasadą wskazaną w art. 91 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, z której wynika, że kryterium musi odnosić się do przedmiotu zamówienia.

7 Ustalenie kryterium terminu dostawy odnosi się do przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania i ma obiektywne znaczenie dla Zamawiającego, a zatem jest zgodne z ustawą Pzp. Z drugiej strony przepisy prawa nie narzucają Zamawiającemu określania kryteriów jakościowych. W związku z powyższym Zamawiający nie zgadza się na proponowaną zmianę SIWZ. Pytanie nr 15 W nawiązaniu do zamieszczonego przetargu pn. dostawa zrobotyzowanego stanowiska pomiarów 3D z oprogramowaniem jako wyposażenia do pracowni współrzędnościowych pomiarów 3D Parku Konstruktorów przy ul. Czechosłowackiej 3 w Gdyni, znak sprawy: DO , proszę o doszczegółowienie, czy Zamawiający wymaga dostawy jednej V-kształtnej sondy do badania rur jako dodatkowe wyposażenie do Współrzędnościowego Ramienia Pomiarowego, co wyszczególniono w pkcie 2.2 lit.a? Zamawiający informuje, że zmienia zapis poz. 2.2 lit. a) SOPZ i stawia wymóg dostawy jednej sztuki V-kształtnej sondy o zakresie pomiarowym nie mniejszym niż 50mm i nie większym niż 80mm. Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. dokonuje zmiany pkt 1.1. SOPZ. Wymóg: 1 sztuka fabrycznie nowego urządzenia, wyprodukowanego w 2015 r. zastępuje się wymogiem: 1 sztuka fabrycznie nowego urządzenia, wyprodukowanego w 2014 lub 2015 r. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Pełnomocnik Zamawiającego Małgorzata Stachowiak

Warszawa, dnia 02.06.2015 r. TA/ZP-10/2015

Warszawa, dnia 02.06.2015 r. TA/ZP-10/2015 TA/ZP-10/2015 Warszawa, dnia 02.06.2015 r. Wykonawcy dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne

Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne dr inż. Ireneusz Wróbel ATH Bielsko-Biała, Evatronix S.A. iwrobel@ath.bielsko.pl mgr inż. Paweł Harężlak mgr inż. Michał Bogusz Evatronix S.A. Plan wykładu

Bardziej szczegółowo

Temat: Skanowanie 3D obrazu w celu pomiaru odkształceń deski podobrazia

Temat: Skanowanie 3D obrazu w celu pomiaru odkształceń deski podobrazia Raport z przeprowadzonych badań Temat: Skanowanie 3D obrazu w celu pomiaru odkształceń deski podobrazia Spis treści Spis treści... 2 1.Cel badań... 3 2. Skanowanie 3D pozyskanie geometrii... 3 3. Praca

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/79/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Dostawa zestawu systemów skanowania 3D dla jednostki Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wrocław, 12.03.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ DO ZAPYTANIA O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

ODPOWIEDŹ DO ZAPYTANIA O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Rzeszów, dnia 3.08.2016 ODPOWIEDŹ DO ZAPYTANIA O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy zamówienia Dostawa przyrządów pomiarowych(4 części)w ramach zadania: Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w

Bardziej szczegółowo

Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy.

Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy. Raport z przeprowadzonych pomiarów. Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy. Spis treści 1.Cel pomiaru... 3 2. Skanowanie 3D- pozyskanie geometrii

Bardziej szczegółowo

MG-02L SYSTEM LASEROWEGO POMIARU GRUBOŚCI POLON-IZOT

MG-02L SYSTEM LASEROWEGO POMIARU GRUBOŚCI POLON-IZOT jednoczesny pomiar grubości w trzech punktach niewrażliwość na drgania automatyczna akwizycja i wizualizacja danych pomiarowych archiwum pomiarów analizy statystyczne dla potrzeb systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Maszyny wytrzymałościowej o maksymalnej obciążalności 5kN z cyfrowym systemem sterującym

Maszyny wytrzymałościowej o maksymalnej obciążalności 5kN z cyfrowym systemem sterującym Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY.. Nazwa Wykonawcy Adres siedziby nr telefonu/nr faxu NIP, REGON Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup, dostawę, montaż

Bardziej szczegółowo

Do zamawiającego wpłynęły prośby na podstawie Art. 38 Ustawy Pzp. Wyjaśnienie treści SIWZ

Do zamawiającego wpłynęły prośby na podstawie Art. 38 Ustawy Pzp. Wyjaśnienie treści SIWZ Wykonawcy /wszyscy/ Dotyczy : postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209.000 EURO zgodnie art.11 ust.8 w związku z art.39 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Inżynieria odwrotna: zmniejszenie kosztów produkcji Optyczny system pomiarowy: MICRON3D green Oprogramowanie: SMARTTECH3Dmeasure Branża: motoryzacja

Inżynieria odwrotna: zmniejszenie kosztów produkcji Optyczny system pomiarowy: MICRON3D green Oprogramowanie: SMARTTECH3Dmeasure Branża: motoryzacja Inżynieria odwrotna: zmniejszenie kosztów produkcji Optyczny system pomiarowy: MICRON3D green Oprogramowanie: SMARTTECH3Dmeasure Branża: motoryzacja Projekt pierwszego polskiego supersamochodu Arrinera

Bardziej szczegółowo

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA Pytania z dnia 07.04.2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii

Bardziej szczegółowo

Jest ZMIANA TREŚCI SIWZ

Jest ZMIANA TREŚCI SIWZ Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Zamawiający: Instytut Zachodni Instytut Naukowo-Badawczy Im.Z.Wojciechowskiego Ul. Mostowa 27 61-854 Poznań ZMIANA TREŚCI SIWZ Dot.: Przetarg nieograniczony na : przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, 28 września 2015 r. Izba Skarbowa w Olsztynie 2801-LO-1.260.1.2015. Do wszystkich uczestników postępowania

Olsztyn, 28 września 2015 r. Izba Skarbowa w Olsztynie 2801-LO-1.260.1.2015. Do wszystkich uczestników postępowania Olsztyn, 28 września 2015 r. Izba Skarbowa w Olsztynie 2801-LO-1.260.1.2015 Do wszystkich uczestników postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 2801-LO-1.260.1.2015 w trybie

Bardziej szczegółowo

ZAP.370/225-2/2013 Jasło, dnia r.

ZAP.370/225-2/2013 Jasło, dnia r. 130000.ZAP.370/225-2/2013 Jasło, dnia 19.04.2013 r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia BIURO OCHRONY RZĄDU Tel. (+48 22) 606 50 00 Tel. (+48 22) 606 51 01 Tel. (+48 22) 606 51 36 Fax (+48 22) 843 26 02 ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, www.bor.gov.pl, e-mail poczta@bor.gov.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Systemy skanerów 3D. Profesjonalne systemy skanerów 3D dla Przemysłu

Systemy skanerów 3D. Profesjonalne systemy skanerów 3D dla Przemysłu Systemy skanerów 3D Profesjonalne systemy skanerów 3D dla Przemysłu Skanery 3D firmy SMARTTECH innowacyjność i doświadczenie w pomiarach 3D Skanery 3D to systemy do bezdotykowego pomiaru kształtu obiektów

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: Data: 06.10.2015 r. NZ/220/80/W1/2015 WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nasz znak: Data: 06.10.2015 r. NZ/220/80/W1/2015 WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 71 455 Szczecin, ul. Arkońska 4 Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09 Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl NIP 851-25-37-954 REGON:

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przedmiotu zamówienia

Charakterystyka przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do siwz W/NO/ZP-2/12 Charakterystyka przedmiotu zamówienia Ilekroć w treści siwz, w tym w opisie przedmiotu zamówienia, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, a także normy, Zamawiający

Bardziej szczegółowo

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Gdynia, dnia 27.07.2015 r. o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Wykonawcy w postępowaniu Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT Cena brutto

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT Cena brutto Załącznik nr 1, znak sprawy DG-2501/8573/1142/11 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 wirówka mikrolitowa szt.1 Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ III Załącznik nr 1c do SIWZ (pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ III Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

W ramach udzielenia odpowiedzi Zamawiający w związku z art. 38 ust. 1 oraz

W ramach udzielenia odpowiedzi Zamawiający w związku z art. 38 ust. 1 oraz MUP.PK.III.SG.371-94/09 Lublin, dnia 31.08.2009 r. A/a Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz ust 4 ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn

Bardziej szczegółowo

Trackery Leica Absolute

Trackery Leica Absolute BROSZURA PRODUKTU Trackery Leica Absolute Rozwiązania pomiarowe Leica Leica Absolute Tracker AT402 z sondą B-Probe Ultra przenośny system pomiarowy klasy podstawowej Leica B-Probe to ręczne i zasilane

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 2/2014

Zapytanie ofertowe 2/2014 Szczecin,04.03.204 r. Zapytanie ofertowe 2/204 W związku z realizacją inwestycji pn. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji narzędzi do wytwarzania tabletek w firmie Adamus HT polegającej na zakupie

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: Sygn. akt SZ-222-20/12/6/6/2012

DOTYCZY: Sygn. akt SZ-222-20/12/6/6/2012 Warszawa dn. 2012-08-03 SZ-222-20/12/6/6/2012/ Szanowni Państwo, DOTYCZY: Sygn. akt SZ-222-20/12/6/6/2012 Przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest " sprzedaż, szkolenie, dostawę, montaż i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: Sygn. akt SZ /12/6/6/2012

DOTYCZY: Sygn. akt SZ /12/6/6/2012 Warszawa dn. 2012-07-26 SZ-222-20/12/6/6/2012/ Szanowni Państwo, DOTYCZY: Sygn. akt SZ-222-20/12/6/6/2012 Przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest " sprzedaż, szkolenie, dostawę, montaż i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie skaner 3D w medycynie -scan3dmed

Zastosowanie skaner 3D w medycynie -scan3dmed Zastosowanie skaner 3D w medycynie -scan3dmed Temat: Obliczanie powierzchni zmian skórnych za pomocą skanera 3D scan3dmed oraz oprogramowania SMARTTECH3Dmeasure firmy SMARTTECH na przykładzie kliniki SMILE

Bardziej szczegółowo

DE-WZP-BS-321-47/11(827) Warszawa, 2011-08-04

DE-WZP-BS-321-47/11(827) Warszawa, 2011-08-04 DE-WZP-BS-321-47/11(827) Warszawa, 2011-08-04 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 04.11.2014r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA. Dotyczy: Postępowania: Dostawa oświetlenia scenicznego dla Opery Wrocławskiej ZP/PN/17/14

Wrocław, dnia 04.11.2014r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA. Dotyczy: Postępowania: Dostawa oświetlenia scenicznego dla Opery Wrocławskiej ZP/PN/17/14 Wrocław, dnia 04.11.2014r. Ldz. 425/1/2014 Wykonawcy w postępowaniu ODPOWIEDZI NA PYTANIA Dotyczy: Postępowania: Dostawa oświetlenia scenicznego dla Opery Wrocławskiej ZP/PN/17/14 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Skanowanie 3D potwierdza precyzję elementów drukowanych na drukarkach 3D

Skanowanie 3D potwierdza precyzję elementów drukowanych na drukarkach 3D Skanowanie 3D potwierdza precyzję elementów drukowanych na drukarkach 3D Kontrola jakości: weryfikacja jakości wydruku 3D części samochodowej Skaner 3D: MICRON3D green 10 MPix Drukarka 3D: Factory 2.0

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE DO SIWZ Z WYJAŚNIENIEM

ZAPYTANIE DO SIWZ Z WYJAŚNIENIEM Warszawa, dn. 11.06.2013r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę 24 zestawów multimedialnych dla 24 szkół uczestniczących w projekcie Szukając Einsteina Akademia Umysłów

Bardziej szczegółowo

Projekt rejestratora obiektów trójwymiarowych na bazie frezarki CNC. The project of the scanner for three-dimensional objects based on the CNC

Projekt rejestratora obiektów trójwymiarowych na bazie frezarki CNC. The project of the scanner for three-dimensional objects based on the CNC Dr inż. Henryk Bąkowski, e-mail: henryk.bakowski@polsl.pl Politechnika Śląska, Wydział Transportu Mateusz Kuś, e-mail: kus.mate@gmail.com Jakub Siuta, e-mail: siuta.jakub@gmail.com Andrzej Kubik, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie skanerów w procesach digitalizacji obiektów muzealnych. Wacław Pyzik

Zastosowanie skanerów w procesach digitalizacji obiektów muzealnych. Wacław Pyzik Zastosowanie skanerów w procesach digitalizacji obiektów muzealnych Wacław Pyzik 1. Infrastruktura 1. Infrastruktura - lokalizacja 1. Infrastruktura - lokalizacja - skanery, komputery, oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Mikroskop pomiarowy 3D z głowicą konfokalną do analizy topografii powierzchni - Ilość: 1 kpl.

Mikroskop pomiarowy 3D z głowicą konfokalną do analizy topografii powierzchni - Ilość: 1 kpl. Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN/17/2014 Przedmiot postępowania: Dostawa mikroskopu pomiarowego 3D z głowicą konfokalną do analizy mikrostruktury i topografii powierzchni

Bardziej szczegółowo

Drezdenko, dnia 7 lipca 2016 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie

Drezdenko, dnia 7 lipca 2016 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie Drezdenko, dnia 7 lipca 2016 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie P1 Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę aparatu usg dla Powiatowego Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIOR

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIOR Znak sprawy: ZP-11/10/12 Myślenice, 9 listopada 2012 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETAGU NIEOGRANICZONEGO NA: Modernizację budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Dotyczy:dostawy Pak Nr 1: panel nadłóżkowy pionowy-6 sztuk, panel nadłóżkowy 2 stanowiskowy 2 sztuki, kolumna anestezjologiczna 3 sztuki

Dotyczy:dostawy Pak Nr 1: panel nadłóżkowy pionowy-6 sztuk, panel nadłóżkowy 2 stanowiskowy 2 sztuki, kolumna anestezjologiczna 3 sztuki Maków Mazowiecki 30.11.2016 Dotyczy:dostawy Pak Nr 1: panel nadłóżkowy pionowy-6 sztuk, panel nadłóżkowy 2 stanowiskowy 2 sztuki, kolumna anestezjologiczna 3 sztuki Znak sprawy: 23/2016 Prosimy o udzielenie

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na roboty budowlane.

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na roboty budowlane. Nr sprawy: AZ-21/2013 Muzeum Narodowe w Poznaniu Al. K. Marcinkowskiego 9 61 745 Poznań tel. 61/ 8 568 117; fax.: 61/ 8 568 156 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na roboty budowlane. I. Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Postępowanie nr AD/ZP/98/11 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału

Bardziej szczegółowo

dostawa drukarek DL2 dostawa drukarek DL1 dostawa dostawa drukarek DL3

dostawa drukarek DL2 dostawa drukarek DL1 dostawa dostawa drukarek DL3 wg rozdzielnika OO-909 Warszawa Nr1G3.b /14 INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI Pytanie nr 5: dotyczy Części nr 1 Pytanie nr 4: dotyczy Części nr 1 Pytanie nr 2: dotyczy Części nr 1

Bardziej szczegółowo

A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1.1 do siwz Formularz Szczegółowy Oferty Oznaczenie postępowania: DA-ZP-252-44/16 A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH: I. LAMPA OPERACYJNA

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 2. zmiana SIWZ. zmiana terminu składania ofert

Zestaw pytań nr 2. zmiana SIWZ. zmiana terminu składania ofert Kraków, 17 września 2015 Zestaw pytań nr 2 zmiana SIWZ zmiana terminu składania ofert Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę trybun systemowych na miejsca siedzące do teatru Łaźnia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień jako: kod CPV: 30216110-0 - Skanery komputerowe Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz instalacja skanerów

Bardziej szczegółowo

GMINA SULMIERZYCE. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia III

GMINA SULMIERZYCE. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia III Sulmierzyce dnia 5 września 2013r. Zamawiający Regon 590648184 Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.1.17.2013.AS Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA I MONTAŻ MASZYNY POMIAROWEJ WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ

DOSTAWA I MONTAŻ MASZYNY POMIAROWEJ WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ Stalowa Wola, 30 stycznia 2017 r. Zapytanie ofertowe nr 02/01/2017 dotyczy DOSTAWA I MONTAŻ MASZYNY POMIAROWEJ WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ Projekt realizowany w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś

Bardziej szczegółowo

Z a p r o s z e n i e n a W a r s z t a t y

Z a p r o s z e n i e n a W a r s z t a t y Carl Zeiss Sp. z o.o. Metrologia Przemysłowa Z a p r o s z e n i e n a W a r s z t a t y 09-1 3. 0 5. 2 0 1 6 - M i k o ł ó w 16-2 0. 0 5. 2 0 1 6 - W a r s z a w a Temat: AUKOM Level 1 Zapraszamy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA - PAKIET II

Wrocław, dnia r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA - PAKIET II Wrocław, dnia 07.11.2014r. Ldz. 436/1/2014 Wykonawcy w postępowaniu ODPOWIEDZI NA PYTANIA - PAKIET II Dotyczy: Postępowania: Dostawa oświetlenia scenicznego dla Opery Wrocławskiej ZP/PN/17/14 I. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/20UEPN/2015 Olsztyn, 7 września 2015 r.

DZPZ/333/20UEPN/2015 Olsztyn, 7 września 2015 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór dostawcy urządzeń

Bardziej szczegółowo

ZP Nowy Sącz, dnia 8 czerwca 2017 r.

ZP Nowy Sącz, dnia 8 czerwca 2017 r. ZP.272.12.2017 Nowy Sącz, dnia 8 czerwca 2017 r. Otrzymują Wykonawcy wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

L.dz. GFZ/34 /2017 Wrocław, 20 stycznia 2017 r. WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE

L.dz. GFZ/34 /2017 Wrocław, 20 stycznia 2017 r. WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE ZP/PN/02/2017 L.dz. GFZ/34 /2017 Wrocław, 20 stycznia 2017 r. WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE Dot. Przetarg nieograniczony na: "Dzierżawę urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych wraz z systemem rozliczania

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centra Kreatywności Germanistyka

Akademickie Centra Kreatywności Germanistyka UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dnia 13.03.2015 r. ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR DZP.381.22.2015.DW WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia r. ZZ /13 informacja na stronę internetową

Szczecin, dnia r. ZZ /13 informacja na stronę internetową Szczecin, dnia 03.07.2013 r. ZZ-2380-102/13 informacja na stronę internetową dotyczy: dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Przetarg na dostawę i montaż windy osobowej dwuprzystankowej na budowie Hali Sportowo-Widowiskowej

Przetarg na dostawę i montaż windy osobowej dwuprzystankowej na budowie Hali Sportowo-Widowiskowej Przetarg na dostawę i montaż windy osobowej dwuprzystankowej na budowie Hali Sportowo-Widowiskowej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

POMIAR NATĘŻENIA OŚWIETLENIA

POMIAR NATĘŻENIA OŚWIETLENIA POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI Instrukcja do ćwiczenia O1 Temat ćwiczenia POMIAR NATĘŻENIA OŚWIETLENIA Ćwiczenie O1 1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZGODĘ PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO NA WYKONYWANIE OCEN ZGODNOŚCI W OBSZARZE KOLEI Wydanie 1 Warszawa, 27.10.2015

Bardziej szczegółowo

Nowa metoda pomiarów parametrów konstrukcyjnych hełmów ochronnych z wykorzystaniem skanera 3D

Nowa metoda pomiarów parametrów konstrukcyjnych hełmów ochronnych z wykorzystaniem skanera 3D Nowa metoda pomiarów parametrów konstrukcyjnych hełmów ochronnych z wykorzystaniem skanera 3D dr inż. Marcin Jachowicz, CIOP-PIB 2016 r. Na wielu stanowiskach pracy, na których występuje ryzyko urazu głowy

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP.271.10.2015 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia pn: Dostawa wyposaŝenia i oprogramowania na potrzeby utworzenia

Bardziej szczegółowo

Kwantyfikowalna wartość parametru (jeśli dotyczy)

Kwantyfikowalna wartość parametru (jeśli dotyczy) Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY Zapytanie ofertowe na Dostawę fabrycznie nowej współrzędnościowej maszyny pomiarowej z wyposażeniem z uwzględnieniem kosztów dostawy oraz wdrożenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do SIWZ Znak sprawy: Zarządzenie nr 7/207 Myślenice, dnia 28.06.207 r. Zmiana Załącznika nr do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zgodnie z art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Cześć I - dostawa komputerów przenośnych (laptopów) i urządzeń sieciowych

KOSZTORYS OFERTOWY. Cześć I - dostawa komputerów przenośnych (laptopów) i urządzeń sieciowych Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach rządowego programu Cyfrowa szkoła" dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Miejskim Zespole Szkół Nr 5 w Krośnie Załącznik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do siwz Znak sprawy: ZP-PNU/D/2015/09/153 (nazwa wykonawcy) SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ŁK41-5.1 POIG/SKL z dnia 3 czerwca 2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ŁK41-5.1 POIG/SKL z dnia 3 czerwca 2015r. Bielsko Biała, dn. 3 czerwca 2015r. Szanowni Państwo, W związku z uruchomieniem projektu Wzmocnienie potencjału Śląskiego Klastra Lotniczego w celu zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

konkurencyjności ofert. Odpowiedź: Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w tym zakresie.

konkurencyjności ofert. Odpowiedź: Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w tym zakresie. Warszawa, dn. 19.05.2016 r. Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na: Dostawa urządzeń medycznych

Bardziej szczegółowo

Pytanie dotyczące: Punkt II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Zestaw komputerowy 44szt, Laptop nr 1 2szt, Laptop nr 2 1 szt:

Pytanie dotyczące: Punkt II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Zestaw komputerowy 44szt, Laptop nr 1 2szt, Laptop nr 2 1 szt: Wszyscy, którzy pobrali SIWZ Wrocław, dnia 26 lipca2016 r. dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej CPV 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6,

Bardziej szczegółowo

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI NRV/... 3.?j li 082015 /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu sieciowego dla

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7 Stowarzyszenie Na Rzecz Doskonalenia Białystok, 15.05.2013 Współczesnych Metod Diagnostyki i Leczenia Niepłodności Dziecko Adres biura projektu: ul. Białówny 7/1 15-437 Białystok tel: 668 870 617 email:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OFERT

KRYTERIA OCENY OFERT KRYTERIA OCENY OFERT REGULACJE UNIJNE DYREKTYWA KLASYCZNA 2004/18/WE Preambuła motyw 46 i 47 Zamówienia powinny być udzielane na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami przejrzystości,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant A/ZP/SZP.251-26/17 Warszawa, 24 maja 2017 roku WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAMÓWIENIA. Sprzedaż i dostawa ciepłomierzy ultradźwiękowych i mechanicznych z aktywnym modułem radiowym

OPIS ZAMÓWIENIA. Sprzedaż i dostawa ciepłomierzy ultradźwiękowych i mechanicznych z aktywnym modułem radiowym OPIS ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Sprzedaż i dostawa ciepłomierzy ultradźwiękowych i mechanicznych z aktywnym modułem radiowym Adres: ul. Grażyńskiego 17 43-190 Mikołów Inwestor: Zakład Inżynierii Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. (22) 542 20 00, fax (22) 698 31 44 email: mjwpu@mazowia.eu, www.mazowia.eu www.funduszedlamazowsza.eu Znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

Zakopane, 2015-03-23. Do uczestników postępowania

Zakopane, 2015-03-23. Do uczestników postępowania Zakopane, 2015-03-23 Do uczestników postępowania Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie wraz z wykonaniem, dostawą i zainstalowaniem dźwigu osobowego

Bardziej szczegółowo

Nazwa parametru/ funkcji/ warunku. 3 zakres ustawianej temperatury pracy od -10 C (temperatura osiągalna bez doświetlania) do przynajmniej + 60 C

Nazwa parametru/ funkcji/ warunku. 3 zakres ustawianej temperatury pracy od -10 C (temperatura osiągalna bez doświetlania) do przynajmniej + 60 C Załącznik Nr 1 pkt. 1 do SIWZ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych szaf suszarniczych z chłodzeniem (typu inkubator) 2 sztuki CPV - 38.00.00.00-5

Bardziej szczegółowo

Dodano: 19.10.2012. Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia

Dodano: 19.10.2012. Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia Borzęcin: Modernizacja i doposażenie na terenie Gminy Borzęcin obiektu Gminnego Ośrodka Kultury - doposażenie pomieszczeń GOK w sprzęt i umeblowanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej(Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA URZĄDZENIA (URS) Urządzenie: Spektrofotometr (Propozycja zakupu)

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA URZĄDZENIA (URS) Urządzenie: Spektrofotometr (Propozycja zakupu) Strona1 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 16.04.2014 r. Str.1/5 1. Wstęp Powstające Laboratorium Technologiczne w ramach działalności CBR planuje oprzeć swoją działalność na hodowlach mikroorganizmów

Bardziej szczegółowo

BA-WA /06 Warszawa, 12 grudnia 2006 r.

BA-WA /06 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Biuro Administracyjne Dyrektor Maciej Myszka BA-WA-910-28-6/06 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. wg rozdzielnika Szanowni Państwo, w związku z pytaniami otrzymanymi

Bardziej szczegółowo

P O L S K I E J A K A D E M I I N A U K

P O L S K I E J A K A D E M I I N A U K Znak sprawy: DZP-271-43/15 Kraków, 2 września 2015 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę systemu dozymetrii względnej

Bardziej szczegółowo

D/47/2016 Opole, r. L.dz. DZP: 639/2016 Do: Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia

D/47/2016 Opole, r. L.dz. DZP: 639/2016 Do: Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia D/47/2016 Opole, 16.11.2016 r. L.dz. DZP: 639/2016 Do: Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa mikroskopów dla

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚĆI SIWZ ORAZ ZMIANA SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚĆI SIWZ ORAZ ZMIANA SIWZ Wydział Zamówień Publicznych ul. Grunwaldzka 37 43-600 Jaworzno tel. +48 32 618 54 31 fax.+48 32 615 08 62 Jaworzno, dnia 18.02.2015 r. Sprawa nr 62/2014/EEZP/AP Wykonawcy zainteresowani postępowaniem

Bardziej szczegółowo

Specjalistycznej geodezyjnej obsługi inwestycji

Specjalistycznej geodezyjnej obsługi inwestycji ZAPYTANIE OFERTOWE POIG 4.4 07/09/2014 W związku z realizacją projektu badawczego SEPARACJA KOFAMA Separacja i klasyfikacja części stałych w tym również z mediów ciekłych i gazowych (numer umowy: UDA-POIG04.04.00-16-006/13-02),

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane wymiana stolarki zewnętrznej w budynku przy ul. Grodzkiej 50 w Szczecinie.

Dotyczy przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane wymiana stolarki zewnętrznej w budynku przy ul. Grodzkiej 50 w Szczecinie. znak sprawy: AS/BZP/01/2013 Szczecin dnia 25.01.2013r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane wymiana stolarki zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA I ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N.270.11.2016 Łódź, 06.05.2016 r. ZAMAWIAJĄCY Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi ul. Legionów 113 91-073 Łódź, tel.(42) 632-26-47 fax. (42) 632-58-41 dot. zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o Zamówieniu nr P/02/2012

Ogłoszenie o Zamówieniu nr P/02/2012 Ogłoszenie o Zamówieniu nr P/02/2012 1. Zamawiający : ul. Stary Rynek 2/34 NIP : 733-111-34-86 REGON: 472896723 2. Rodzaj zamówienia: przetarg nieograniczony pisemny. 3. Tryb udzielania zmówienia : Zasady

Bardziej szczegółowo

MNS/ZP/A/17/15 Szczecin dnia 29.09.2015 r.

MNS/ZP/A/17/15 Szczecin dnia 29.09.2015 r. MNS/ZP/A/17/15 Szczecin dnia 29.09.2015 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa instalacji

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy materiałów eksploatacyjnych ZZ 2110 23/2013.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy materiałów eksploatacyjnych ZZ 2110 23/2013. Zamek Królewski w Warszawie Pomnik Historii i Kultury Narodowej 00-277 Warszawa, Plac Zamkowy 4 NIP 526 000 13 12 REGON 000860582 tel.: (0-22) 3555432, tel/fax: (0-22) 3555219 e-mail: prawny@zamek-krolewski.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakup zestawów komputerowych 10 sztuk

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakup zestawów komputerowych 10 sztuk Zamawiający: Obuwie Daniello Daniel Konopka, Agata Konopka Ryś Spółka cywilna Izdebnik 469 34-144 Izdebnik Izdebnik, dnia 19.03.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z przystąpieniem do realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Niniejszym firma z prośbą o wyjaśnienia :

Niniejszym firma z prośbą o wyjaśnienia : Poznań 25 listopada 2013 Dotyczy ; Postępowania przetargowego na dostawę mebli biurowych, krzeseł, foteli, luster, suszarek do rąk, dozowników do mydła, regałów magazynowych, wieszaków do ubrań, sprzętu

Bardziej szczegółowo

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Sulmierzyce dnia 6 listopada 2014r. Zamawiający Regon 590648184 Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.1.21.2014.AS Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Katowice: Dostawa zestawu do skanowania 3D Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Katowice: Dostawa zestawu do skanowania 3D Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2012-10-31 15:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumslaskie.pl Katowice: Dostawa zestawu do skanowania 3D Numer

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY, ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ORAZ TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 4 DO SIWZ

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY, ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ORAZ TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 4 DO SIWZ Poznań, dnia 15 grudnia 2014 roku Ogród Zoologiczny w Poznaniu (nazwa zamawiającego) Dot.: Dostawa zwierząt karmowych SZ/341-11/2014 (znak sprawy) ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY, ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Gdańsk, dnia 15.04.2013 Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty. Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz oferty. Załącznik nr 2 do SIWZ 1 Załącznik nr 2 do SIWZ Zamawiający: CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16 00-701 Warszawa Formularz oferty Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej

Bardziej szczegółowo

Ostrów Wielkopolski dn r. Otrzymują: - wykonawcy - strona internetowa

Ostrów Wielkopolski dn r. Otrzymują: - wykonawcy - strona internetowa Ostrów Wielkopolski dn. 20.07.2017 r. Otrzymują: - wykonawcy - strona internetowa Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę aparatu Rtg z ramieniem C dla Oddziału Ortopedii w Zespole Zakładów Opieki

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne Instrumenty W Pomiarach Inżynieryjnych S I W P I

Specjalistyczne Instrumenty W Pomiarach Inżynieryjnych S I W P I Specjalistyczne Instrumenty W Pomiarach Inżynieryjnych S I W P I NIWELATORY LASEROWE Niwelatory z wiązką obrotową lasera (obrót ruchomej głowicy) wyznaczają płaszczyznę odniesienia (poziomą, pionową lub

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Wykonawców

Informacja dla Wykonawców Kalisz, dnia 18 sierpnia 2015r. Informacja dla Wykonawców dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa samochodów typu BUS i FURGON.

Bardziej szczegółowo

ZP.271.8.2012.IT. Lyski, 22.08.2012 r.

ZP.271.8.2012.IT. Lyski, 22.08.2012 r. Lyski, 22.08.2012 r. ZP.271.8.2012.IT Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.8.2012.IT prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA GMINY

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Wyciągi wentylacyjne lub recyklingowe 2014/S 103-180187

Polska-Szczecin: Wyciągi wentylacyjne lub recyklingowe 2014/S 103-180187 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:180187-2014:text:pl:html Polska-Szczecin: Wyciągi wentylacyjne lub recyklingowe 2014/S 103-180187 Zachodniopomorski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNIKI POMIAROWEJ. Jerzy Sładek (red.) i inni

WYBRANE PROBLEMY WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNIKI POMIAROWEJ. Jerzy Sładek (red.) i inni WYBRANE PROBLEMY WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNIKI POMIAROWEJ Jerzy Sładek (red.) i inni Bielsko-Biała 2012 Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Kazimierz Nikodem Redaktor Działu: Sekretarz Redakcji: Skład i łamanie:

Bardziej szczegółowo