UDZIAŁ SIŁ ZBROJNYCH RP W ZABEZPIECZENIU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ EURO-2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UDZIAŁ SIŁ ZBROJNYCH RP W ZABEZPIECZENIU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ EURO-2012"

Transkrypt

1 Marek MARSZAŁEK, Roman SZYDLIK Centrum Zarządzania Kryzysowego MON w Warszawie UDZIAŁ SIŁ ZBROJNYCH RP W ZABEZPIECZENIU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ EURO-2012 Finałowy turniej Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 był pierwszą tak dużą imprezą masową zorganizowaną w Polsce. Impreza tej rangi wymagała synchronizacji wysiłku wszystkich zaangażowanych podmiotów państwa, w tym resortu Obrony Narodowej, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zachowania wysokich standardów organizacji i przebiegu turnieju. Komponenty Sił Zbrojnych RP realizowały zadania w oparciu o obowiązujące dokumenty dotyczące organizacji i przeprowadzenia EURO 2012: USTAWY: 1) Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. 2010, nr 26, poz. 133). 2) Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011, nr 217, poz. 1280). ZARZĄDZENIA: 1) Zarządzenie Nr 4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji udziału resortu Obrony Narodowej w zabezpieczeniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. Urz. MON 2010, nr 3, poz. 18). 2) Zarządzenie nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie Komitetu ds. Koordynacji organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO ) Zarządzenie nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji. POROZUMIENIA: 1) Porozumienie Ministra Obrony Narodowej z Ministrem Spraw Wewnętrznych w zakresie wzajemnego udostępnienia mienia oraz świadczenia usług w ramach zabezpieczenia finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

2 DECYZJE I KONCEPCJE: 1) Decyzja Nr 148 Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie udziału resortu Obrony Narodowej w zabezpieczeniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO ) Decyzja Nr 149 Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie udostępniania nieruchomości w ramach realizacji wsparcia logistycznego w celu zapewnienia bezpiecznej organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO ) Koncepcja udziału resortu Obrony Narodowej w zabezpieczeniu Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, zatwierdzona przez Ministra Obrony Narodowej w dniu 9 grudnia 2011 r. UMOWY I DOKUMENTY MIĘDZYNARODOWE: 1) Zaktualizowany protokół Porozumienia między Ministerstwem Obrony Narodowej Ukrainy a Ministerstwem Obrony Narodowej RP o współpracy w dziedzinie wojskowej dotyczącego wymiany informacji i wykonywania lotów wojskowych statków powietrznych Ukrainy i Polski w przestrzeni powietrznej obu państw. ROZKAZY: 1) Rozkaz nr 1291/Oper./CZK MON Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie opracowania Planu użycia SZ RP w zabezpieczeniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO ) Rozkaz nr 222/Oper./CZK MON Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 09 marca 2012 r. zmieniający Rozkaz nr 1291/Oper./CZK MON Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie opracowania Planu użycia SZ RP w zabezpieczeniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO ) Rozkaz nr 533/SG/CZK MON Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 23 maja 2012r w sprawie udziału Sił Zbrojnych RP w zabezpieczeniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO ) Rozkaz nr 601/SG/CZK MON Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie wsparcia Sił Zbrojnych RP przez Gwardię Narodową USA w zabezpieczeniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO Nadrzędnym założeniem władz krajowych było przyjęcie, iż kibic przyjeżdżający do Polski na EURO 2012 oczekuje określonych usług o wysokiej jakości, takich jak bezpieczeństwo, informacja, transport, opieka medyczna w konkretnych kluczowych miejscach, takich jak lotniska, dworce oraz strefy kibica. Na szczeblu krajowym określono kluczowe programy i obszary merytorycznych przygotowań. Mistrzostwa nie były sytuacją kryzysową i nie wprowadzono również żadnego stanu nadzwyczajnego, dlatego też obszar możliwości użycia wojsk specjalnych był ograniczony. 244

3 W początkowym etapie planowania UEFA określiła 15 obszarów tematycznych składających się na Program Bezpieczeństwa EURO Resort Obrony Narodowej nie był podmiotem wiodącym w odniesieniu do żadnego z tych obszarów, ale planowano, iż SZ RP będą wspierały działania innych służb i instytucji w ramach pięciu obszarów, tj.: opieka medyczna i ratownictwo medyczne; bezpieczeństwo i porządek publiczny; ratownictwo i sytuacje nadzwyczajne; przeciwdziałanie terroryzmowi; zarządzanie kryzysowe. Proces przygotowania resortu Obrony Narodowej do udziału w zabezpieczeniu EURO 2012 rozpoczął się w lutym 2010 r. wraz z wydaniem Zarządzenia nr 4/MON Ministra Obrony Narodowej w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji udziału resortu Obrony Narodowej w zabezpieczeniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA - EURO W Siłach Zbrojnych koordynację prac przygotowawczych w zakresie opracowania planów operacyjnych na szczeblu resortu ON powierzono CZK MON oraz Dowództwu Operacyjnemu SZ. W ramach przygotowania wydzielanych sił i środków do zabezpieczenia EURO 2012 zorganizowano szereg przedsięwzięć szkoleniowych na szczeblu krajowym i w resorcie Obrony Narodowej. Dokonano również weryfikacji wyszkolenia kadry zawodowej oraz sprawności wydzielonego sprzętu. W okresie przedturniejowym przedstawiciele resortu Obrony Narodowej uczestniczyli na szczeblu krajowym w warsztatach roboczych i ćwiczeniach, których celem było zgranie struktur koordynacyjno-zarządzających (kierownictwa Krajowego Sztabu Operacyjnego, szefów Miejsko-Wojewódzkich i Turniejowych Sztabów Operacyjnych, szefów sztabów operacyjnych MSW/MAiC, MTGMiB, MZ, MSZ, MON), struktur bezpieczeństwa do realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem EURO 2012 oraz weryfikacja przygotowanych planów operacyjnych. W tym celu przeprowadzono serię ćwiczeń sztabowych z cyklu LIBERO zorganizowanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Pierwsze ćwiczenie było zrealizowane na przełomie 2011 i 2012 roku, którego celem było sprawdzenie rozwiązań organizacyjnych oraz funkcjonalności planów zarządzania kryzysowego, w szczególności pod względem obiegu informacji, procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych i koordynacji polityki informacyjnej, przyjętych przez dyrektorów/szefów urzędów centralnych, Wojewodów i Prezydentów Miast Gospodarzy zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa turnieju. Kolejnym ćwiczeniem z tego cyklu, było przeprowadzone w dniach 8-9 maja br. LIBERO II, którego celem było doskonalenie procesu podejmowania decyzji przez podmioty systemu zarządzania kryzysowego realizujące zadania związane z zabezpieczeniem turnieju. W czasie ćwiczenia dokonano weryfikacji przyjętych procedur reagowania na sytuacje kryzysowe oraz sprawdzono system wymiany informacji. 245

4 Ponadto w resorcie Obrony Narodowej organizowano szereg przedsięwzięć szkoleniowych mających na celu praktyczne sprawdzenie przyjętych rozwiązań i procedur reagowania kryzysowego na zagrożenia niemilitarne i terrorystyczne. Proces szkolenia poszczególnych elementów wydzielonych do składu Wojskowych Zgrupowań Zadaniowych był realizowany w ramach szkolenia instruktażowo-zadaniowego bezpośrednio na obiektach działania (Strefa Stadionu i Strefy Kibica) z udziałem przedstawicieli podmiotów krajowych (PSP, Policji, Straży Granicznej, Urzędy Wojewódzkie). W zakresie wzmocnienia systemu Obrony Powietrznej (OP) szkolenie przebiegało w dwóch etapach. W etapie wstępnym szkolenie realizowane było w ramach poszczególnych Rodzajów Sił Zbrojnych (RSZ). W etapie końcowym Dowódca Operacyjny SZ przeprowadził ćwiczenie taktyczno specjalne pk. RENEGADE-12/I, którego celem było zgranie i doskonalenie oraz sprawdzenie procedur współdziałania i przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza w relacjach Siły Zbrojne RP wydzielone siły układu pozamilitarnego. Kolejnym przedsięwzięciem szkoleniowym organizowanym przez Dowództwo Operacyjne SZ było ćwiczenie pk. KAPER-12, którego celem było sprawdzenie gotowości sił i środków SZ RP oraz układu pozamilitarnego do realizacji zadań w sytuacjach zagrożenia terrorystycznego z kierunku morskiego. Ponadto, poszczególne komórki i jednostki organizacyjne MON oraz jednostki wojskowe odpowiedzialne za wsparcie podmiotów krajowychw zapewnieniu bezpieczeństwa EURO 2012, realizowały własne przedsięwzięcia szkoleniowe i sprawdzające stan przygotowania do zabezpieczenia turnieju poprzez przeprowadzenie ćwiczeń zgrywających, treningów sztabowych i gier decyzyjnych. Gotowość do zabezpieczenia EURO SZ RP osiągnęły 15 maja. W maju została wydana stosowna Decyzja Ministra ON (nr 148/MON w sprawie udziału resortu Obrony Narodowej w zabezpieczeniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO-2012) oraz Rozkaz Szefa Sztabu Generalnego WP sprawie udziału Sił Zbrojnych RP w zabezpieczeniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO Zasadnicze zadania poszczególnych służb i resortów, w tym resortu Obrony Narodowej, zostały określone w Zintegrowanym Planie Organizacji i Zarządzania działaniami organów, inspekcji i służb administracji publicznej podczas finałowego turnieju UEFA EURO 2012 w Polsce, Plan operacyjny zapewnienia bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej opracowany przez Dowództwo Operacyjne SZ zostały uzgodnione z MSW, ABW, PAŻP, ULC, MAC, MTBiGM, MZ, MSZ (Wojewodowie, Miasta Gospodarze, lotniska). W celu właściwej realizacji zadań zapewnienia bezpieczeństwa turnieju, w resorcie Obrony Narodowej opracowano Zintegrowany plan udziału resortu Obrony Narodowej w zapewnieniu bezpieczeństwa w czasie EURO 2012, będący dokumentem planistycznym szczebla strategicznego, który w sposób kompleksowy ujmował wszystkie zadania, nałożone na Siły Zbrojne RP na czas turnieju. Plan ten składał się z: 246

5 - Planu operacyjnego zapewnienia bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej kraju; - Planu użycia Sił Zbrojnych RP w zabezpieczeniu finałowego turnieju UEFA EURO 2012; - Planu Zarządzania Kryzysowego MON. W planie określono organizację, struktury, procedury i zasady działania wydzielonych sił i środków z Sił Zbrojnych RP do realizacji zadań na czas EURO Plan został zatwierdzony w dniu 2 kwietnia br. przez Ministra Obrony Narodowej i obowiązywał w okresie od 15 maja do 10 lipca 2012 r. W sumie na szczeblu kraju powstały 124 plany. Siły Zbrojne RP do realizacji zadań wydzieliły około 3400 żołnierzy oraz 1200 jednostek sprzętu, w tym m.in. 6 samolotów bojowych, 21 śmigłowców bojowych i transportowych, 1 samolot transportowy. Zasadniczym zadaniem Sił Zbrojnych RP podczas EURO 2012 było zapewnienie bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej kraju. Zadanie to realizował Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych. Głównym zadaniem systemu OP RP w czasie EURO 2012 było niedopuszczenie do naruszenia przestrzeni powietrznej przez nieuprawnione statki powietrzne, w szczególności w rejonach objętych ograniczeniami dla ruchu lotniczego nad przyjętymi obiektami osłony oraz ewentualne przeciwdziałanie potencjalnym zagrożeniom z powietrza. Na korzyść systemu OP RP zadania wykonywało również lotnictwo Policji i Straży Granicznej. Realizowało ono zadania związane z rozpoznaniem przestrzeni powietrznej oraz informowaniem i ostrzeganiem o wprowadzonych ograniczeniach w ruchu lotniczym. W celu zapewnia wsparcia władz cywilnych na terenie Miast - Gospodarzy utworzono cztery Wojskowe Zgrupowania Zadaniowe, których główne obszary zadaniowe obejmowały: wykrywanie i likwidację skażeń; zabezpieczenie medyczne i przeciwepidemiczne; oczyszczenie terenu z niewypałów i niewybuchów; wsparcie transportowe. Dowodzenie SZ RP w zabezpieczeniu turnieju EURO 2012 sprawował Szef Sztabu Generalnego WP poprzez Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych, Dowództwo Wojsk Specjalnych i Komendę Główną Żandarmerii Wojskowej. Dowódca Operacyjny SZ dowodził siłami przekazanymi mu w podporządkowanie rozkazem Szefa SG WP z Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Inspektoratu Wsparcia SZ, Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia i Szefostwa OPBMR. Siły te zostały rozmieszczone głównie w miastach gospodarzach (Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku). Dowódca Wojsk Specjalnych dowodził podległymi siłami dedykowanymi do wsparcia administracji państwowej w zapewnieniu bezpieczeństwa EURO Wojska Specjalne siłami i środkami wydzielonymi zgodnie z Planem udziału 247

6 w zabezpieczeniu antyterrorystycznym, stanowiącym załącznik dziedzinowy do Planu użycia utrzymywały gotowość do wsparcia działań antyterrorystycznych Policji i Straży Granicznej, a także działań pirotechnicznych. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej dowodził podległymi siłami dedykowanymi do wsparcia administracji państwowej w zapewnieniu bezpieczeństwa EURO Żandarmeria Wojskowa wydzieliła siły i środki do wsparcia działań Policji i Straży Granicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie EURO 2012 na terytorium RP zgodnie z Planem udziału ŻW w zabezpieczeniu prewencyjnym, stanowiącym załącznik dziedzinowy do Planu użycia. Żandarmeria Wojskowa realizowała zadania na terenie całego kraju, nie mniej jednak główne siły skoncentrowane były w Miastach - Gospodarzach turnieju. Użycie Żandarmerii Wojskowej realizowane było na podstawie art. 18a ustawy o Policji. Żandarmeria Wojskowa, realizowała zadania z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w ramach wsparcia Policji i Straży Granicznej. Ponadto, w celu uproszczenia procedur zarządzania kryzysowego podczas EURO 2012, Minister Obrony Narodowej upoważnił Szefa SG WP do wydawania rozkazów w sprawie użycia sił i środków SZ RP na podstawie przepisów art. 25 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym do wsparcia podmiotów krajowych w zabezpieczeniu EURO 2012 bez konieczności przesyłania do Ministra Obrony Narodowej wniosków wojewodów o udzielenie pomocy w sytuacjach kryzysowych. W ramach realizacji zadań operacyjnych, w okresie od 4 czerwca do 2 lipca br. wykonano: - 19 misji samolotami F-16 w ramach systemu OP kraju; - 51 lotów śmigłowcami w ramach systemu OP oraz zabezpieczenia działań Policji i PSP; - 3 loty samolotu CASA C-295 na Ukrainę przewożąc funkcjonariuszy Policji z Włoch, Hiszpanii i Portugalii do Doniecka i Kijowa. Dodatkowo loty w polskiej przestrzeni powietrznej wykonywał samolot systemu AWACS. W ramach realizacji zadań oczyszczania terenu z przedmiotów niebezpiecznych i wybuchowych minerskie patrole rozminowania zrealizowały 51 interwencji na terenie Miast-Gospodarzy, podejmując i niszcząc 93 niewypały i niewybuchy oraz 1455 sztuk amunicji strzeleckiej. Żandarmeria Wojskowa zrealizowała patroli przy średnim zaangażowaniu dobowym na poziomie ok. 500 żołnierzy, 130 pojazdów oraz 5 psów służbowych. Jednocześnie w ramach zabezpieczenia stadionów oraz stref kibica w miastachgospodarzach, na bieżąco realizowano rozpoznanie skażeń chemicznych, biologicznych i radiacyjnych oraz codziennie utrzymywano około 300 miejsc szpitalnych w wojskowych szpitalach referencyjnych w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku. Ponadto Inspektorat Wsparcia SZ koordynował wydzielenie zakwaterowania z zasobów WLąd, WAT i AMW oraz zabezpieczał wyżywienie dla funkcjonariuszy 248

7 Policji i Straży Granicznej tam zakwaterowanych. Siły Zbrojne RP przygotowały zakwaterowanie dla ok funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej. W zakresie wsparcia podmiotów krajowych w sytuacjach kryzysowych, które mogły wystąpić podczas rozgrywek, w gotowości do użycia utrzymywano zgodnie z Planem Zarządzania Kryzysowego MON (PZK MON): 9323 żołnierzy, 40 PTS, 1329 pojazdów, 307 jednostek sprzętu specjalistycznego, 86 łodzi, 38 śmigłowców oraz okręty, kutry, samoloty transportowe. W czasie EURO 2012 zaangażowane były siły i środki do usuwania i unieszkodliwiania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego. Na terenie kraju (bez miast gospodarzy) zrealizowano 532 zgłoszeń, w wyniku, których podjęto i zniszczono 3041 niewypałów i niewybuchów oraz szt. amunicji strzeleckiej. Siły i środki ujęte w PZK MON, oprócz wskazanych wyżej patroli rozminowania, w czasie trwania turnieju nie były aktywowane. Należy podkreślić znaczącą rolę odegrał Komitet ds. Koordynacji Organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz Krajowy Sztab Operacyjny. Powołanie tych organów znacząco przyspieszyło proces planowania i przygotowania turnieju oraz zapewniło właściwą koordynację działań między poszczególnymi podmiotami krajowymi. Znaczący postęp prac w resorcie ON nastąpił również z chwilą zaangażowania I Zastępcy Szefa SG WP w pracach w Krajowego Sztabu Operacyjnego oraz powierzenie koordynacji przygotowania planów CZK MON i DO SZ. Jasne i precyzyjne sformułowanie zadań i wskazanie obszarów odpowiedzialności nadało właściwy rytm procesowi planowania. Zgłaszane potrzeby, konsultowane i doprecyzowane pozwoliły stworzyć pulę sił i środków adekwatną do wymagań stawianych przez organa, inspekcje i służby administracji publicznej odpowiedzialnej za utrzymanie bezpieczeństwa. Aktualne procedury użycia Wojsk Specjalnych są zbyt długie (opracowanie i akceptacja formalnych dokumentów decyzyjnych wydłuża czas reakcji). Aktywacja sił powinna następować po uzyskaniu autoryzacji przez techniczne środki łączności. Prace w tym zakresie powinny zostać podjęte we współpracy z Komendą Główną Policji, MSW oraz BBN. Na potrzeby EURO 2012 zostały opracowane zasady użycia siły dla Wojsk Specjalnych. Spowodowane to było brakiem stosownych reguł w wypadku operacji antyterrorystycznej na terenie kraju (aktualnie rozwiązanie takie obowiązuje w odniesieniu do działań poza granicami RP). Potrzeba jest dokonania zmian legislacyjnych tak, aby zasady takie mogły być ujmowane każdorazowo w decyzji Ministra Obrony Narodowej stanowiącej podstawę do użycia Sił Zbrojnych RP w tego typu działaniach Brak jest umocowania prawnego, w akcie prawnym rangi ustawy czy rozporządzenia, odpowiedzialności Dowódcy Operacyjnego SZ za ochronę przestrzeni powietrznej RP oraz zapewnianie w niej bezpieczeństwa, a także za Obronę Powietrzną RP. Zdobyte doświadczenia w przyszłości zostaną wykorzystane do lepszego przygotowania się podmiotów administracji publicznej, w tym również Sił Zbrojnych RP, do organizacji i zabezpieczenia dużych imprez masowych o podobnym charakterze. 249

8 Konkludując należy stwierdzić, że zakres odpowiedzialności oraz skala zaangażowania wojska w zabezpieczeniu EURO 2012 w pełni odpowiadały możliwościom SZ RP do wsparcia służb cywilnych. Z uwagi na zdolności, których nie posiadają służby cywilne, organizacja w przyszłości imprez masowych o podobnym charakterze, zawsze będzie wymagała wsparcia podmiotów cywilnych przez Siły Zbrojne RP. PARTICIPATION OF POLISH ARMED FORCES IN THE PROTECTION OF UEFA EUROPEAN CHAMPIONSHIP EURO 2012 Summary In the article the problem of participation of Polish Armed Forces in the protection of UEFA European Championship EURO 2012 was described. The authors characterise documents which were published before beginning of the championships. They discuss the exercises which were organised to implement and improve protection and reaction system during the competition. 250

ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH

ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH AGENDA 1. Słów kilka o transformacji Sił Zbrojnych RP. 2. Ramy prawne użycia SZ RP w sytuacjach kryzysowych.

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA WSzW W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM. kpt. Paweł GOMELA

MIEJSCE I ROLA WSzW W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM. kpt. Paweł GOMELA MIEJSCE I ROLA WSzW W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM kpt. Paweł GOMELA PODSTAWY PRAWNE REALIZACJI ZADAŃ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PRZEZ WSzW w LUBLINIE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 marca 2010

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Posłowie! W wystąpieniu skupię się na zagadnieniach przedstawionych na slajdzie: -

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Posłowie! W wystąpieniu skupię się na zagadnieniach przedstawionych na slajdzie: - 1 Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Posłowie! W wystąpieniu skupię się na zagadnieniach przedstawionych na slajdzie: - wprowadzenie; - obecny stan ochrony granicy państwowej w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W KRAJU I RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W KRAJU I RESORCIE OBRONY NARODOWEJ CENTRUM MON ORGANIZACJA SYSTEMU W KRAJU I RESORCIE OBRONY NARODOWEJ WARSZAWA, 28 lutego 2013 r. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USTAWOWA ZA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W KRAJU RADA MINISTRÓW SPRAWUJE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 284. DECYZJA Nr 217 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 284. DECYZJA Nr 217 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 284 Dowództwo Sił Powietrznych DECYZJA Nr 217 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie trybu wykorzystania wojskowych statków powietrznych przez

Bardziej szczegółowo

11.VII Strona 1

11.VII Strona 1 11.VII.2016 Szczyt NATO - wspólny sukces Żołnierze i pracownicy wojska DG RSZ oraz jednostek bezpośrednio podległych doskonale wywiązali się z zadań związanych z organizacyjnym zabezpieczeniem szczytu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej, oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

Krystian Cuber Udział sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli w sytuacjach kryzysowych

Krystian Cuber Udział sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli w sytuacjach kryzysowych Krystian Cuber Udział sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli w sytuacjach kryzysowych Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 1, 101-108 2011

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych ZARZĄDZENIE Nr 1/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie Resortowego Zespołu do spraw Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 października 2012 r. Poz. 403. DECYZJA Nr 332/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 października 2012 r.

Warszawa, dnia 19 października 2012 r. Poz. 403. DECYZJA Nr 332/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 października 2012 r. Warszawa, dnia 19 października 2012 r. Poz. 403 Departament Strategii i Planowania Obronnego DECYZJA Nr 332/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 października 2012 r. w sprawie sposobu i terminu realizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM S Z T A B G E N E R A L N Y W P ZARZĄD PLANOWANIA OPERACYJNEGO P3 MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM ppłk dr Dariusz ŻYŁKA

Bardziej szczegółowo

ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku

ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku DOWÓDZTWO WOJSK LĄDOWYCH ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku w sprawie funkcjonowania Systemu Wykorzystania Doświadczeń w Wojskach Lądowych Na podstawie 3 ust. 6 Szczegółowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA DLA KADRY DOWÓDCZEJ SZCZEBLA STRATEGICZNEGO

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA DLA KADRY DOWÓDCZEJ SZCZEBLA STRATEGICZNEGO KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA DLA KADRY DOWÓDCZEJ SZCZEBLA STRATEGICZNEGO Warszawa 2012 I. ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE 1. Cel szkolenia Celem szkolenia

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r.

Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-157-06 Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Druk nr 390 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Karpacki Oddział Straży Granicznej

Karpacki Oddział Straży Granicznej Karpacki Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.karpacki.strazgraniczna.pl/ko/aktualnosci/18194,ostatnie-przygotowania-kaosg-i-kowsg-do-swiatow ych-dni-mlodziezy.html Wygenerowano: Poniedziałek,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013 2015

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013 2015 URZĄD MIEJSKI W KOLONOWSKIEM Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych SO.5561.1.2013 ZATWIERDZAM: BURMISTRZ KOLONOWSKIEGO mgr inż. Norbert Koston mgr inż. Tadeusz Kauch PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań i obrony cywilnej w 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 4, art. 17 ust. 7 i art. 20 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady organizacji i wykonywania zadań oraz plan realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku.

Ogólne zasady organizacji i wykonywania zadań oraz plan realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku. Załącznik Zarządzenia nr 82/12/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2012 r. Ogólne zasady organizacji i wykonywania zadań oraz plan realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VI/573/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR VI/573/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 stycznia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR VI/573/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2014 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 z

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2016 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2016 ROK URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w TORUNIU BIURO OBRONNOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ZATWIERDZAM OR-V.0731.3.2016 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 75/2016 WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI. z dnia 20 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 75/2016 WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI. z dnia 20 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 75/2016 WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2017 roku w Gminie Radzyń Podlaski. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie działań służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych po turnieju EURO 2012

Podsumowanie działań służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych po turnieju EURO 2012 Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/10021,podsumowanie-dzialan-sluzb-podleglych-ministerstwu-spraw-wewnetrznychpo-turniej.html Wygenerowano: Czwartek, 4 lutego 2016, 04:42 Strona znajduje się w

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU SAMODZIELNY REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU SAMODZIELNY REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU SAMODZIELNY REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO UŻYCIE PODODDZIAŁÓW SIŁ ZBROJNYCH W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH, PODCZAS DZIAŁAŃ ANTYTERRORYSTYCZNYCH ORAZ W RAZIE ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. Inspektorat Systemów Informacyjnych Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33 DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania zespołu zadaniowego

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I REALIZACJIA SZKOLENIA OBRONNEGO 2017 ROKU.

PLANOWANIE I REALIZACJIA SZKOLENIA OBRONNEGO 2017 ROKU. PLANOWANIE I REALIZACJIA SZKOLENIA OBRONNEGO 2017 ROKU. Podsumowanie działalności szkoleniowej za 2016 rok Warszawa, maj 2017 rok Szkolenie obronne - to nie przekazywanie ogólnej wiedzy obronnej, lecz

Bardziej szczegółowo

TEMAT LEKCJI: Obrona cywilna oraz powszechna samoobrona ludności. System zarządzania kryzysowego.

TEMAT LEKCJI: Obrona cywilna oraz powszechna samoobrona ludności. System zarządzania kryzysowego. ZNAK OBRONY CYWILNEJ Składa się z: Niebieskiego trójkąta na pomarańczowym tle Kierowania ewakuacją Przygotowania zbiorowych schronów Organizowania ratownictwa Likwidowania pożarów Wykrywania i oznaczania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia służb przed Szczytem NATO oraz Światowymi Dniami Młodzieży

Ćwiczenia służb przed Szczytem NATO oraz Światowymi Dniami Młodzieży Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/14564,cwiczenia-sluzb-przed-szczytem-nato-oraz-swiatowymi-dniami-mlodziezy.h tml Wygenerowano: Środa, 6 lipca 2016, 00:52 Strona znajduje się w archiwum. Wtorek,

Bardziej szczegółowo

Znak: EKO.5560.1.2015.IV

Znak: EKO.5560.1.2015.IV Znak: EKO.5560.1.2015.IV WYTYCZNE STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO do szkolenia obronnego organizowanego przez wójtów, burmistrza i przedsiębiorców realizujących zadania obronne w 2015 r. 1. WSTĘP 1.1 Wytyczne

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 6 grudnia 2010 r. Druk nr 1058 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 września 2012 r. w sprawie funkcjonowania sportu w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 września 2012 r. w sprawie funkcjonowania sportu w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 14 września 2012 r. Poz. 358 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 września 2012 r. w sprawie funkcjonowania sportu w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY URZĄD GMINY KRZYŻANOWICE GMINNE CENTRUM REAGOWANIA WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W GMINIE KRZYŻANOWICE NA 2006 ROK. Krzyżanowice marzec

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO POWIATU WĄBRZESKIEGO NA LATA

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO POWIATU WĄBRZESKIEGO NA LATA STAROSTWO POWIATOWE W WĄBRZEŹNIE WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY ZATWIERDZAM.. PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO POWIATU WĄBRZESKIEGO NA LATA 2017-2019 OPRACOWAŁ.. WĄBRZEŹNO, STYCZEŃ 2017 WSTĘP Program opracowano na okres

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY DUBENINKI. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2016 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 20 stycznia 2016 roku PLAN

URZĄD GMINY DUBENINKI. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2016 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 20 stycznia 2016 roku PLAN URZĄD GMINY DUBENINKI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2016 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 20 stycznia 2016 roku PLAN zamierzeń obronnych Gminy DUBENINKI na rok 2016 -------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 223/11 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE nr 223/11 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE nr 223/11 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 14 ust. 7-12 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu Źródło: http://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/22733,warsztaty-szkoleniowe-pt-wykorzystanie-psow-sluzbowy ch-w-trakcie-realizacji-zada.html

Bardziej szczegółowo

Przegląd wydarzeń. w policyjnym centrum dowodzenia

Przegląd wydarzeń. w policyjnym centrum dowodzenia Przegląd wydarzeń w Policyjnym Centrum Dowodzenia 10 kwietnia oficerowie łącznikowi w policyjnym centrum dowodzenia Policyjne Centrum Dowodzenia cieszy się nieustannym zainteresowaniem. Tylko w ciągu kilkunastu

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Bogusław Stachula WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Art. 21 ust. 1 oraz art. 86 ust. 2 ustawy z 22 stycznia 1999 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2015 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2015 ROK URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w TORUNIU BIURO OBRONNOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ZATWIERDZAM OR-V-B.2402.1.2015 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

2. W Dniu specjalności student/ka ma możliwość zapoznania się bezpośrednio od kadry kierowniczej ISBiO, z charakterystyką wszystkich specjalności

2. W Dniu specjalności student/ka ma możliwość zapoznania się bezpośrednio od kadry kierowniczej ISBiO, z charakterystyką wszystkich specjalności Wybór specjalności 2 2. W Dniu specjalności student/ka ma możliwość zapoznania się bezpośrednio od kadry kierowniczej ISBiO, z charakterystyką wszystkich specjalności kształcenia na kierunku, o którym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 251 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 90/MON. z dnia 9 kwietnia 2002 r.

DECYZJA Nr 90/MON. z dnia 9 kwietnia 2002 r. Gen. Zarz. Operacyjny 62 DECYZJA Nr 90/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania sportu w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie 1 pkt 13 lit. g)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r. Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie struktur wychowania fizycznego i sportu w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ)

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) Spis treści Wprowadzenie I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) 1.1. Tradycje kształcenia obronnego młodzieŝy 1.1.1. Kształcenie obronne w okresie rozbiorów 1.1.2. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Realizacja przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego projektu pt. Działania Antyterrorystyczne podczas

Realizacja przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego projektu pt. Działania Antyterrorystyczne podczas VIII. WYDARZENIA 263 Agnieszka Zabielska Michał Wizor Realizacja przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego projektu pt. Działania Antyterrorystyczne podczas Międzynarodowych Imprez Sportowych. Rola Narodowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie.. / 2014 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie ń y

Zarządzenie.. / 2014 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie ń y OO-OR.00501^.2014 Zarządzenie.. / 2014 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie ń y z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA. z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst pierwotny: Dz. U. 1967 r. Nr 44 poz. 220) (tekst jednolity: Dz. U. 1979 r. Nr 18 poz. 111) (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 449 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 grudnia 2013 r.

DECYZJA Nr 449 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 7 Dowództwo Sił Powietrznych DECYZJA Nr 449 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie trybu wykorzystania wojskowych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE 66/06 WOJEWODY POMORSKIEGO

ZARZĄDZENIE 66/06 WOJEWODY POMORSKIEGO ZARZĄDZENIE Nr 66/06 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego województwa pomorskiego Na podstawie art. 15 pkt 4 i art. 37 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Zarządzanie kryzysowe jest realizowane na czterech poziomach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Poziom gminny - realizuje podstawowe zadania związane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy Na podstawie art. 17 ust. 4, ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 maja 2013 r.

DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 maja 2013 r. Warszawa, dnia 20 maja 2013 r. Poz. 132 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie przeprowadzenia w 2013 r. centralnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY ZATWIERDZAM OR-V.0736.2016 PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w powiecie lubelskim w 2015 roku.

Zasady organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w powiecie lubelskim w 2015 roku. Starosty Lubelskiego z dnia 2 stycznia Zasady organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w powiecie lubelskim w 2015 roku. I. NajwaŜniejsze zasady organizacji wykonywania zadań

Bardziej szczegółowo

- z jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego:

- z jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: 8. Współpraca jednostek systemu z jednostkami współpracującymi z systemem, o których mowa w art. 15 ustawy, w szczególności informacje dotyczące: a) procedury współpracy Na terenie województwa łódzkiego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 414/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 grudnia 2013 r.

DECYZJA Nr 414/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 370 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 414/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Grupy Negocjacyjnej oraz warunków i trybu odpłatnego udostępniania

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO ZARZĄD ORGANIZACJI I UZUPEŁNIEŃ P1 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ ppłk Korneliusz ŁANIEWSKI WROCŁAW PAŹDZIERNIK 2015 rok 1 GENEZA TWORZENIA NARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie: organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO oraz systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2016. Burmistrza Słubic. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 18/2016. Burmistrza Słubic. z dnia 29 stycznia 2016 r. Zarządzenie Nr 18/2016 a Słubic z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie gminy Słubice w 2016 r Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

lp. oddział regionalny nazwa jednostki wojskowej wojskowej spotkania miejsce spotkania

lp. oddział regionalny nazwa jednostki wojskowej wojskowej spotkania miejsce spotkania Harmonogram spotkań środowiskowych przedstawicieli Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego z dowódcami jednostek wojskowych i żołnierzami zawodowymi nr jednostki termin lp. oddział regionalny nazwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013 Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013 w sprawie: wprowadzenia Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Krapkowickiego dotyczących ogólnych

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU SAMODZIELNY REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA 2017 ROK

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU SAMODZIELNY REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA 2017 ROK URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU SAMODZIELNY REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO... PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA 2017 ROK... SŁUPSK - 2017 r. 1 2 CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia:

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2013 r. Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Warszawa, dnia 31 października 2013 r. Poz. 280 ZARZĄDZENIE Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 października 2013 r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 Biuro Koordynacyjne SG WP Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 DECYZJA Nr 388/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia funkcji i zadań administratorów w systemie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 261 /09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 stycznia 2009 roku. WYTYCZNE w sprawie zadań obronnych w 2009 roku

Załącznik do zarządzenia Nr 261 /09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 stycznia 2009 roku. WYTYCZNE w sprawie zadań obronnych w 2009 roku Załącznik do zarządzenia Nr 261 /09 a Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 stycznia 2009 roku WYTYCZNE w sprawie zadań obronnych w 2009 roku I. Ogólne zasady organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2009

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 87

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 87 Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 87 WYTYCZNE NR 4 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 2 października 2013 r. w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów w jednostkach organizacyjnych Policji

Bardziej szczegółowo

1. Komisja Obrony Narodowej na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 roku rozpatrzyła projekt ustawy budżetowej na 2017 rok w zakresie:

1. Komisja Obrony Narodowej na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 roku rozpatrzyła projekt ustawy budżetowej na 2017 rok w zakresie: Opinia nr 8 Komisji Obrony Narodowej dla Komisji Finansów Publicznych przyjęta na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 r. dotycząca projektu ustawy budżetowej na 2017 rok w części dotyczącej resortu

Bardziej szczegółowo

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH POTENCJAŁ INFORMACYJNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO POTRZEBY INFORMACYJNE SZ RP

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH POTENCJAŁ INFORMACYJNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO POTRZEBY INFORMACYJNE SZ RP POTENCJAŁ INFORMACYJNY SYSTEMU POTRZEBY INFORMACYJNE SZ RP płk Marek GŁADYSZ PLAN PREZENTACJI 1. Rola i miejsce Dowództwa Operacyjnego RSZ. 2. Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego. 3. Sposób użycia

Bardziej szczegółowo

UŻYCIE SIŁ I ŚRODKÓW WOJSKA PODCZAS ODŚNIEŻANIA I ZWALCZANIA ZJAWISK LODOWYCH-

UŻYCIE SIŁ I ŚRODKÓW WOJSKA PODCZAS ODŚNIEŻANIA I ZWALCZANIA ZJAWISK LODOWYCH- UŻYCIE SIŁ I ŚRODKÓW WOJSKA PODCZAS ODŚNIEŻANIA I ZWALCZANIA ZJAWISK LODOWYCH- MOŻLIWOŚCI WYDZIELENIA SIŁ I ŚRODKÓW, PROCEDURY 30 PAŹDZIERNIK 2012 WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W ZIELONEJ GÓRZE Art.25 USTAWA

Bardziej szczegółowo

Beata Janowczyk Wydział Analiz RCB

Beata Janowczyk Wydział Analiz RCB Beata Janowczyk Wydział Analiz RCB ZAKRES PREZENTACJI Zadania i działania RCB Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego Działania RCB w sytuacji wystąpienia zagrożenia powodziowego Zadania i rola Wydziału

Bardziej szczegółowo

UŻYCIE SIŁ ZBROJNYCH RP DO WSPARCIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

UŻYCIE SIŁ ZBROJNYCH RP DO WSPARCIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MON UŻYCIE SIŁ ZBROJNYCH RP DO WSPARCIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH AON Rembertów, 28 lutego 2013 r. ZAGROŻENIA NIEMILITARNE TERRORYZM, W TYM CYBERTERRORYZM

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 156/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.

DECYZJA Nr 156/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r. Warszawa, dnia 5 września 2017 r. Poz. 173 Departament Kadr DECYZJA Nr 156/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN KONFERENCJI. Załącznik 1. Załącznik 1

PLAN KONFERENCJI. Załącznik 1. Załącznik 1 Załącznik 1 Załącznik 1 PLAN KONFERENCJI z udziałem przedstawicieli resortu obrony narodowej oraz pozamilitarnego systemu obronnego nt. Funkcjonowanie systemu HNS w jednostkach organizacyjnych MON i elementach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2008 roku Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy

Bardziej szczegółowo

nr jednostki wojskowej Oddział Regionalny AMW w 1 Baza Lotnictwa Transportowego w

nr jednostki wojskowej Oddział Regionalny AMW w 1 Baza Lotnictwa Transportowego w Harmonogram spotkań środowiskowych przedstawicieli Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w z dowódcami jednostek wojskowych i żołnierzami zawodowymi lp. oddział regionalny nazwa jednostki wojskowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Departament Ochrony Informacji Niejawnych 332 27 DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Na podstawie 2 pkt 6 i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 303

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 303 Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 303 Służba Kontrwywiadu Wojskowego Zarządzenie Nr 33/14 Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Gabinetu

Bardziej szczegółowo

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

MINISTER OBRONY NARODOWEJ MINISTER OBRONY NARODOWEJ DECYZJA Nr 146 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Konferencja EpiMilitaris 2013

Konferencja EpiMilitaris 2013 Konferencja EpiMilitaris 2013 Ryn, 9-12 września 2013 Maria Skarzyńska Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji POCZĄTKI WSPÓŁPRACY MSWiA zaproszone przez Gwardię Narodową Stanu Illinois do współpracy w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA LATA 2015-2017

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA LATA 2015-2017 c o URZĄD GMINY W ŁUKCIE Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 63 Wójta Gminy Łukta z dnia 29 grudnia 2014 roku OBRONA CYWILNA ZATWIERD, so ua, notjso \y&' f'60.onn

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/2011 WÓJTA GMINY MIRZEC zdniamq4.20l1roklj. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnej gry obronnej

ZARZĄDZENIE Nr 22/2011 WÓJTA GMINY MIRZEC zdniamq4.20l1roklj. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnej gry obronnej WÓJT GMINY MIRZEC 27-220 NV,rzec, \&\, ^ 271-30-33 ZARZĄDZENIE Nr 22/2011 WÓJTA GMINY MIRZEC zdniamq4.20l1roklj. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnej gry obronnej Na podstawie 5 pkt 4 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W ROKU 2016

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W ROKU 2016 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2016 a Gminy Ostrówek z dnia 11 stycznia 2016 r. ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W ROKU 2016 OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI I WYKONYWANIA

Bardziej szczegółowo

W Y T Y C Z N E R A D Y M I N I S T R Ó W

W Y T Y C Z N E R A D Y M I N I S T R Ó W W Y T Y C Z N E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 9 kwietnia 2013 r. do programowania przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2013 2022 Na podstawie 8 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA PRZED ZAGROŻENIAMI Z POWIETRZA

PROCEDURA OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA PRZED ZAGROŻENIAMI Z POWIETRZA PROCEDURA OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA PRZED ZAGROŻENIAMI Z POWIETRZA SPO-12 OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE WOJSK ORAZ LUDNOŚCI CYWILNEJ O ZAGROŻENIU UDERZENIAMI Z POWIETRZA I. Cel procedury, koordynator działań,

Bardziej szczegółowo

OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE WOJSK ORAZ LUDNOŚCI CYWILNEJ O ZAGROŻENIU UDERZENIAMI Z POWIETRZA

OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE WOJSK ORAZ LUDNOŚCI CYWILNEJ O ZAGROŻENIU UDERZENIAMI Z POWIETRZA SPO-13 OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE WOJSK ORAZ LUDNOŚCI CYWILNEJ O ZAGROŻENIU UDERZENIAMI Z POWIETRZA I. Cel procedury, koordynator działań, podstawy prawne Cel procedury Koordynator działań Uczestnicy Określenie

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Ujednolicony tekst wystąpienia uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Komisji Odwoławczej z dnia 17.11.2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 19 października 2011 r. Pan Edmund

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW Źródło: http://duw.pl/czk/informatory-i-poradniki/przepisy-prawne/rozporzadzenia/7101,rozporzadzenia.html Wygenerowano: Sobota, 18 lutego 2017, 00:18 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia.

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 55 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie określenia Zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego Na podstawie art.14 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU ZATWIERDZAM: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/08 Starosty Rawickiego Rawicz, dnia 24 stycznia 2008 r. z dnia 24 stycznia 2008 r. REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU Biuro ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO

SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO ZARZĄD LOGISTYKI P4 FUNKCJONOWANIE SYSTEMU HNS WARSZAWA DEFINICJE HNS HNS jest to cywilna i wojskowa pomoc udzielana przez HN w czasie pokoju, kryzysu lub wojny innemu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II Planowane przedsięwzięcia szkoleniowe

CZĘŚĆ II Planowane przedsięwzięcia szkoleniowe CZĘŚĆ II Planowane przedsięwzięcia szkoleniowe Lp. Tematy szkolenia Forma szkolenia 1. Szkolenie obronne: na granicy terroryzmu szkolenie z zakresu reagowania kryzysowego 2. Szkolenie obronne: 1.1. Strategie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 maja 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 maja 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 105 6089 Poz. 617 617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19 września 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.133.2014 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19 września 2014 r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Gminie Miejskiej Kościerzyna Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE ĆWICZENIA OBRONNOŚĆ 15

OGÓLNOPOLSKIE ĆWICZENIA OBRONNOŚĆ 15 POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/116536,ogolnopolskie-cwiczenia-obronnosc-15.html Wygenerowano: Piątek, 10 lutego 2017, 00:44 Strona znajduje się w archiwum. OGÓLNOPOLSKIE ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo