List do zakłopotanych Katolików str. 2. JP2 miał szczególne zamiłowanie do drewna. Zwróciliśmy się do proroka Izajasza po komentarz:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "List do zakłopotanych Katolików str. 2. JP2 miał szczególne zamiłowanie do drewna. Zwróciliśmy się do proroka Izajasza po komentarz:"

Transkrypt

1 List do zakłopotanych Katolików str. 2 prąd idź TYLKO Z D R O W E RYBY pod P Ł Y N Ą P O D P R Ą D ISSN , INDEKS , nakład egz. ROK 5, NR 5 (34) MAJ 2007, CENA 2,50 zł ( VAT 0%) W numerze: Komentarz Izajasza... 1 List do zakłopotanych katolików - M. Waszak 2 Oni potrafią M. Miąsik 2 Dach nad głową St. Michalkiewicz.. 3 Prof. Kwaśnicki komentuje na gorąco... 3 Wykastrowane chrześcijaństwo - P. Chojecki. 4 Parakościoły - P. Chojecki 6 Panie, zmiłuj się nad nami - P. Gola. 7 Lewica się jedna A. Orkowski. 8 U 21 E. Gantro. 9 Filozofowie - P. Chojecki 10 Cimoszewicz, uczelnie i.. M. Pluta. 10 Trudne wersety - Sms - owa polemika. 11 Wielkie przedstawienie P. Setkowicz Inkwizycja - P. Setkowicz 14 Brońmy się przed rakiem I. Osińska. 15 Zawłaszczanie konstytucji - A. Orkowski JKM komentuje.. 18 Okiem.. 19 Pyrrusowe zwycięstwo K. Pochmara KOMENTARZ JP2 miał szczególne zamiłowanie do drewna. Zwróciliśmy się do proroka Izajasza po komentarz: ytwórcy bałwanów są w ogóle niczym, a ich W ulubione wytwory są bez wartości, ich czciciele są ślepi, a oczywista ich niewiedza naraŝa ich na hańbę. ( ) Snycerz rozciąga sznur, kreśli zarysy czerwonym ołówkiem, wycina go dłutem, wymierza go cyrklem i wykonuje go na podobieństwo człowieka, jako piękną postać ludzką, która ma być ustawiona w domu. Narąbie sobie cedrów lub bierze cyprys albo dąb i czeka, aŝ wyrośnie najsilniejsze pośród drzew leśnych, sadzi jodłę, która rośnie dzięki deszczom. Te słuŝą człowiekowi na opał, bierze je, aby się ogrzać, roznieca takŝe ogień, aby napiec chleba. Nadto robi sobie boga i oddaje mu pokłon, czyni z niego bałwana i pada przed nim na kolana.( ) A nikt tego nie rozwaŝa i nikt nie ma tyle poznania i rozumu, aby rzec: Jedną jego połowę spaliłem w ogniu i na jego węglach napiekłem chleba, upiekłem teŝ mięso i najadłem się, a z reszty zrobię ohydę i będę klękał przed drewnianym klocem? Kto się zadaje z popiołem, tego zwodzi omamione serce, tak Ŝe nie uratuje swojej duszy ani teŝ nie powie: Czy to nie złuda, czego się trzymam? Izaj. 44:9-20 IZAJASZA MAJ MIESIĄCEM ŁAMANIA 1 i 2-go PRZY- I. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. II. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im słuŝył, gdyŝ Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym 2 Moj. 20:3-5 Tobie oddaję wszystkie owoce mego Ŝycia i posługi; Tobie zawierzam losy Kościoła; Tobie polecam mój naród; Tobie ufam i Tobie raz jeszcze wyznaję: Totus Tuus, Maria! Totus Tuus. Amen. Jan Paweł II Wielki

2

3 LIST DO ZAKŁOPOTANYCH KATOLIKÓW Mariusz Waszak rodziłem się i zostałem wychowany U w wierze katolickiej. Katolikami i to praktykującymi byli w mojej rodzinie niemal wszyscy. Wyjątkiem jest wujek protestant a do tego biskup Kościoła ewangelicko reformowanego, Zdzisław Tranda - i jego najbliŝsza rodzina (zresztą równieŝ pastorzy). Na szczęście nigdy, ale to nigdy, nie dochodziło na tym tle do jakichkolwiek konfliktów, złośliwości, komentarzy itp. Jesteśmy bardzo szanującą się rodziną i od najwcześniejszego dzieciństwa wiedziałem, Ŝe jedni są blondynami, inni brunetami, Ŝe jedni są Katolikami, a inni Protestantami i nikt nie jest przez to lepszy ani gorszy. Moim ojcem duchownym był śp. ksiądz prałat Kazimierz Pielatowski człowiek wielkiej wiedzy, kultury osobistej, bezkompromisowy antykomunista, o poglądach wybitnie prawicowych, prawdziwy KsiąŜę Kościoła. Miałem tak wielu zaprzyjaźnionych zakonników, Ŝe podczas wizyt w Warszawie sypiałem w... Pałacu Prymasa Polski, gdzie zacni bracia (nie ma w tym zgromadzeniu księŝy) mają jedną ze swoich placówek i mieszkania. Wówczas wszyscy ludzie Kościoła, z którymi się stykałem, byli zdecydowanie prawicowi, narodowi, skrajnie niechętni władzy ludowej i jej organom. Byłem przekonany, Ŝe cały Kościół taki jest było to dla mnie tak oczywiste jak fakt, Ŝe dwa razy dwa jest cztery i nigdy sobie nad tym głowy nie łamałem. W międzyczasie wybrano Karola Wojtyłę na papieŝa Jana Pawła II. Rzecz jasna cieszyłem się akiś rok przed strzelaniną J na kampusie Virginia Tech próbowano przeforsować prawo, które pozwalałoby studentom i wykładowcom wnosić tamŝe posiadaną legalnie broń. Stanowe Zgromadzenie Ogólne odrzuciło ten projekt, co radośnie skomentował rzecznik Virginia Tech, czyli uczelni, gdzie miały miejsce niedawne tragiczne wydarzenia: Jestem pewien, Ŝe społeczność uniwersytecka docenia działania Zgromadzenia Ogólnego, gdyŝ pomogą one rodzicom, studentom, kadrze i gościom czuć się bezpiecznie w naszym kampusie. CóŜ, nie jestem pewien, czy są to słowa, które chcieliby teraz usłyszeć bliscy ofiar. Ale tak to jest, gdy w sprawach Ŝycia i śmierci decydują emocje i uprzedzenia, zamiast rozum i logika. Dobrze to ujął Charles Reese w artykule na LewRockwell.com, który obszernie zacytuję: Pozwólcie mi przedstawić, w jaki sposób mylą się ci, którzy chcą ograniczyć dostęp do broni palnej. Po pierwsze i najwaŝniejsze, oni boją się ludzi i im nie ufają. Właściwie to nam mówią, Ŝe choć nigdy się nie spotkaliśmy, to nie moŝna nam zaufać w kwestii posiadania broni. Chcieliby tego w ogóle zabronić, a gdy nie mogą, to chcą uczynić to tak trudnym i drogim, jak tylko jest to moŝliwe. Tomasz Jefferson zaobserwował, Ŝe bez i d ź P O D P R Ą D nr 5/34/ maj 2007 bardzo, bo to zaszczyt dla mojej Ojczyzny, a jednocześnie sądziłem, Ŝe Polski PapieŜ da wyraźny sygnał do definitywnego rozliczenia z komunizmem. Nie dał. Dzięki licznym znajomościom w kręgach duchownych w moim domu zaczęły pojawiać się (głównie zachodnie) publikacje dotyczące Jana Pawła II. Były to piękne wydania i było tego zatrzęsienie. KaŜdy je przynosił lub przysyłał, często z samego Watykanu. Było tego zdecydowanie za wiele, a więc rozdawałem je wszystkim chętnym. Wtedy, ze zdumieniem, zauwaŝyłem, Ŝe znaczna część ludzi zaczyna czcić PapieŜa bardziej niŝ Jezusa Chrystusa, który nagle znalazł się gdzieś z boku. To była (i jest!) kompletnie małpia miłość. Och, nasz ojczulek! Jaki on dobry! Jak mądrze nas naucza! Natomiast na pytanie, co konkretnie PapieŜ mówi, odpowiadali tylko, Ŝe: mądrze. Mówili, Ŝe pisze wspaniałe encykliki, tylko Ŝe... nikt ich nie czytał. Najwyraźniej wystarczało im samo jego istnienie. Jednocześnie dało się zauwaŝyć zmiękczenie hierarchów kościelnych w stosunku do władzy ludowej. Sam PapieŜ przyjmował ich wylewnie, co prawda obowiązuje protokół dyplomatyczny, ale wzajemna serdeczność go przekraczała. Natomiast z Katolikami tradycjonalistami w ogóle nie chciał się spotykać! Efekty nie kazały na siebie zbyt długo czekać katolicki elektorat, wychodząc z niedzielnych Mszy, chadzał do wyborów i wybrał (dwa razy!) na prezydenta Polski zdeklarowanego ateistę i komucha, tow. Kwaśniewskiego, i w międzyczasie rząd z SLD - równieŝ programowo ateistyczny i wrogi wartościom narodowym. Ambona najczęściej przyzwalająco milczała. Nie inaczej względu na wiek czy jak kto się sam określa, ludzie dzielą się na dwie grupy. Jedna boi się i nie ufa ludziom, druga kocha i szanuje ludzi. ZauwaŜyłem to, gdy na Florydzie trwała debata dotycząca stanowego prawa do noszenia ukrytej broni. Powinniście usłyszeć te niedorzeczne stwierdzenia moich kolegów z gazety, wypowiadane całkiem szczerze. PrzecieŜ będą strzelaniny na kaŝdym rogu, a nawet w kolejkach w supermarketach. Prawo uchwalono i oczywiście Ŝadna z tych złowieszczych przepowiedni się nie sprawdziła. To było tak, jakby nie znali nikogo prócz swej wąskiej kliki. Dlaczego ktoś myślałby tak źle o innych obywatelach? CóŜ, elita tak robi, a ograniczenie dostępu do broni to jeden z politycznych celów elity. Drugi powód, dlaczego zwolennicy ograniczenia dostępu do broni są w błędzie, to dlatego, Ŝe są nielogiczni. Weźmy taki przykład. Przestępcy rutynowo noszą broń ukrytą, niezaleŝnie czy prawo na to pozwala, czy nie. Czyli proponowane ograniczenie nie wpłynie na przestępców. Kwestią zatem było, czy uczciwi ludzie mogą nosić ukrytą broń. Na szczęście ustawodawcy na Florydzie stwierdzili, Ŝe tak. Jedna kongreswoman stwierdziła, Ŝe gdyby ciągle istniał zakaz posiadania 15-nabojowych magazynków, to nie zginęłoby tyle ludzi w Virginia Tech. I znów brak tu logiki. Faktem było, Ŝe w tej strzelaninie, jak to zwykle bywa, jedyną osobą z bronią był zabójca. Jeśli chcesz wystrzelić 60 pocisków, moŝesz to zrobić z czterema magazynkami 15-nabojowymi lub sześcioma 10-nabojowymi czy 2 było z przyłączeniem Polski do eurosojuza tutaj Jan Paweł II zaangaŝował się osobiście i poparł anschluss. Nie pierwszy raz Jan Paweł II wprawił Katolików w zakłopotanie. Co bardziej świadomi ludzie patrzeli z osłupieniem na przedstawienia w AsyŜu, kiedy to na Ołtarzu obok KrzyŜa pojawiały się posąŝki orientalnych boŝków. Ekumenizm, porozumienie? Tak. Ale z religiami chrześcijańskimi, a nie z szamanami i czarownikami! W przeciwnym razie dojdziemy do tego, Ŝe nawet szatan to odłączony braciszek! Wizyty w synagodze, przepraszanie śydów nie wiadomo za co czy wreszcie całowanie Koranu wprawiały Katolików w skrajne zakłopotanie. Nawet mnie, przyzwyczajonemu juŝ do takich róŝności, szczęka opadła, kiedy PapieŜ zaprosił do papamobile ateistycznego, komunistycznego prezia - to był gest bez precedensu i całkowicie niezrozumiały. Paradoksalnie fakt zasiadania na Stolicy Piotrowej naszego rodaka Kościół polski raczej osłabił, a nie wzmocnił. Duchowieństwo, zwłaszcza wyŝszych szarŝ, poczuło się bezkarne, mocne, gładko dogadywało się z komunistyczną (i kaŝdą inną) władzą, bo miało z tego rozmaite profity. Niekoniecznie finansowe. śe nie zawsze zgodne z naukami Pisma Świętego? A od czego dyŝurni teologowie pokroju księdza Tischnera, który dosłownie namawiał do tego, aby przekonać Pana Boga, Ŝeby zrewidował swoje przykazania. Rewelacja! Mamy potem niesłychanie cudaczne sytuacje, w których część redakcji Tygodnika Powszechnego (zwanego Obłudnikiem Powszechnym ) okazuje się informatorami słuŝb PRL u. Lub zupełne curiosum, jakim była sprawa biskupa Wielgusa cd. na str. 4 ONI POTRAFIA ZATROSZCZYĆ SIĘ O BEZPIECZEŃSTWO Maciej Miąsik nawet dziesięcioma 6-nabojowymi. Praktycznie nie ma wcale róŝnicy, jeśli ludzie, do których strzelasz, są bezbronni. Tak swoją drogą, to prawo ograniczające dostęp do broni zagwarantowało, Ŝe wszystkie ofiary zabójcy były nieuzbrojone. Prawo, które stwierdza, Ŝe nie moŝesz mieć broni palnej na terenie kampusu. CóŜ, jak widzicie, morderca nic sobie z tego prawa nie robił. [ ] Kolejnym błędem zwolenników zakazu posiadania broni jest twierdzenie, Ŝe tylko policja powinna mieć broń palną, bo oni nas ochronią. O? To jak to się stało, Ŝe jeden człowiek zabił 32 ludzi? Gdzie była policja? A tak naprawdę to zobaczcie kaŝde morderstwo w tym kraju. Oczywistym jest, Ŝe w kaŝdym bez wyjątku przypadku policji nie udało się ochronić ofiary. A to dlatego, co wie kaŝdy z odrobiną rozsądku, Ŝe policja nie moŝe być wszędzie i jeśli staniesz twarzą w twarz z bandytą, jesteś zdany jedynie na siebie. Jeśli bandyta jest uzbrojony, a ty nie, to moŝesz poŝegnać się ze swoimi czterema literami. To, co mogło powstrzymać morderstwa w Virginia Tech, to broń w rękach profesora lub studenta. Niestety, wszyscy oni stali się ofiarami tych, którzy chcą zabronić dostępu do broni palnej. Tak to właśnie jest, gdy emocje i uprzedzenia decydują o Ŝyciu i śmierci, zamiast logika i rozum. Jak to jest, Ŝe ludzie mądrzy i rozsądni przegrywają w tej debacie?

4

5 DACH NAD GŁOWĄ iedawno zapytałem pewną firmę developerską, N ile kosztuje mieszkanie w wybudowanym przez nią domu na warszawskim Mokotowie. Okazało się, Ŝe mieszkanie o powierzchni 108 metrów kwadratowych kosztuje 1350 tys. zł. PoniewaŜ średni dochód na osobę w Polsce wynosi ok zł miesięcznie, to znaczy, Ŝe średnio zarabiające małŝeństwo na takie mieszkanie musiałoby oszczędzać co najmniej 22 lata, oczywiście przeznaczając na ten cel cały miesięczny dochód. Jeśli tylko połowę - to okres ten wydłuŝyłby się do co najmniej 44 lat. I na taki właśnie okres udzielane są w Polsce kredyty mieszkaniowe. Związek Banków Polskich poinformował niedawno, Ŝe w III kwartale 2006 roku udzielono 72 tys. kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości 10,8 mld zł - to znaczy, Ŝe aŝ o 63 procent więcej niŝ przed rokiem. Nie tylko więcej jest poŝyczek, ale zwiększyła się teŝ średnia wartość pojedynczego kredytu z 60 tys. w roku 2002 do 144 tys. zł w roku W ogóle hipoteczne kredyty mieszkaniowe stanowią 40 proc. wszystkich kredytów zaciągniętych przez Polaków. Wydawać by się mogło, Ŝe w takiej sytuacji w branŝy budowlanej powinna panować znakomita koniunktura, a temu widocznie i gwałtownie rosnącemu popytowi powinna wychodzić naprzeciw zwiększona podaŝ mieszkań. Tymczasem - nic podobnego! Z informacji GUS wynika, Ŝe w ciągu pierwszych trzech kwartałów bieŝącego roku oddano do uŝytku mieszkań, czyli o 2,2 proc. mniej niŝ w pierwszych 9 miesiącach roku ubiegłego. Popyt rośnie, tymczasem podaŝ spada i to w liczbach bezwzględnych! Wygląda na to, Ŝe w branŝy budowlanej w Polsce prawa rynku jakoś nie chcą działać, a skoro nie chcą, to widocznie ktoś im nie pozwala. Kto i w jakim celu? Pozorna niefrasobliwość Jak wspomniałem, banki udzielają kredytów mieszkaniowych na 40-letnie spłaty, oczywiście oprocentowane. Udzielają ich nawet 40-latkom, jakby wierzyły, Ŝe - po pierwsze - kredytobiorca doŝyje tego wieku, a po drugie - Ŝe do końca zachowa zdolność "Prawie 12,5 mln euro kary nałoŝyła na nas Komisja Europejska za to, Ŝe zgromadziliśmy zbyt duŝo mięsa, ryŝu, sera i masła przed wejściem do Wspólnoty. Będziemy musieli zapłacić karę w ciągu czterech lat... Grzywna dla Polski jest i tak o wiele niŝsza niŝ początkowe oceny Unii, która mówiła o 11-krotnie większej kwocie. Dwa lata temu Komisja Europejska wyliczyła, Ŝe będziemy musieli zapłacić 139 mln złotych za to, Ŝe przed 1 maja 2004 roku zgromadziliśmy za duŝo mięsa, sera, ryŝu, masła, czosnku, pieczarek w zalewie oraz maślanki. Uznała bowiem, Ŝe zrobiliśmy to po to, aby skorzystać na róŝnicach cen przed i po wejściu do Wspólnoty." - 'Polska zapłaci najwięcej za nadmierne zapasy', Rz, Kolejny przykład socjalizmu w UE. Ale jak to wygląda! Komisarze (nawiasem mówiąc, czy i ta nomenklatura nie przypomina sowieckiej nomenklatury? Brakuje jeszcze, by zaczęto uŝywać określenia 'towarzysze') dbający o dobro przedsiębiorców i konsumentów! To, Ŝe te miliony po jakimś czasie znów trafią do Polski (i rząd RP będzie się chwalił, ile to pomocy dostaniemy z UE), to juŝ inna historia, waŝne jest, by pieniądze krąŝyły, bo przy okazji biurokraci z Brukseli płatniczą. Tymczasem według wiarygodnych i optymistycznych prognoz na rok 2020, męŝczyzna 60-letni będzie miał szansę średnio poŝyć jeszcze 18 lat, zatem perspektywa spłacenia przezeń kredytu mieszkaniowego staje się problematyczna tym bardziej, Ŝe średnia emerytura, która obecnie wynosi 1200 zł brutto aŝ tak bardzo nie wzrośnie w ciągu najbliŝszych 40 lat. Przeciwnie - dr Robert Gwiazdowski twierdzi, Ŝe w ciągu najbliŝszych 10 lat ZUS zbankrutuje. Jako przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS coś tam przecieŝ musi wiedzieć, a w tej sytuacji naleŝy liczyć się z ewentualnością nie tylko zablokowania wzrostu średniej emerytury, ale nawet jej gwałtownego spadku. Banki nie mogą tego nie wiedzieć, skoro dr Gwiazdowski powiedział to publicznie, a media rozpowszechniły. Wygląda na to, jakby banki udzielały kredytów mieszkaniowych niefrasobliwie. Oczywiście nic takiego nie ma miejsca, bo banki moŝna posądzać o wszystko, tylko nie o niefrasobliwość. One doskonale wiedzą, Ŝe obecny 40-latek zarabiający zł miesięcznie, za 25 lat przejdzie na 1200-złotową emeryturę, w związku z czym jego moŝliwości płatnicze zostaną zredukowane do zera. Zanim jednak się to stanie, przez 25 lat będzie spłacał bankowi raty. Spłacając po 500 zł miesięcznie, potrzebuje na spłatę 144 tys. zł akurat 24 lat, ale trzeba pamiętać jeszcze o oprocentowaniu. Np. bank GE Money oferuje hipoteczne kredyty mieszkaniowe w złotych na 10 procent. Zatem po spłaceniu 144 tys. nasz kredytobiorca nadal będzie zadłuŝony w banku po same uszy. Tymczasem po przejściu na emeryturę, kiedy juŝ nie będzie mógł niczego spłacać, bank wykona uprawnienia wierzyciela hipotecznego, tzn. przejmie własność mieszkania, na które udzielił był kredytu. W ten sposób nasz emeryt po pracowitym spłacaniu bankowi haraczu pod koniec Ŝycia zostanie z przysłowiowym fiutem w garści, a bank jego mieszkanie sprzeda jeszcze raz komu innemu. Ładny interes, nieprawdaŝ? Uciekamy od gotówki? Teraz lepiej rozumiemy skwapliwość banków do udzielania kredytów mieszkaniowych nawet 40-latkom. No dobrze, ale dlaczego developerom nie opłaca się w tych warunkach budować mieszkań, skoro z roku na rok budują ich coraz mniej? Oto hiszpańska firma developerska kupiła 5 hektarów po zajezdni autobusowej przy ul. Chełmskiej za prawie 400 mln zł. Oznacza Prof. Kwaśnicki komentuje na gorąco : 3 Stanisław Michalkiewicz to, Ŝe za kaŝdy metr gruntu zapłaciła ok. 8 tys. zł. Ma tam wybudować mieszkania. Ile musi kosztować metr mieszkania, Ŝeby interes się opłacał? Na pewno nie taniej niŝ metr gruntu. Oznacza to, Ŝe 100- metrowe mieszkanie musiałoby kosztować co najmniej 800 tys. zł., a 50-metrowe M tys. zł. Rodziny o dochodach 5000 zł miesięcznie na takie M-3 nie stać, chyba Ŝe przyciśnięta koniecznością, weźmie hipoteczny kredyt mieszkaniowy, sprzedając się w ten sposób bankowi w co najmniej półwieczną, a moŝe nawet wieczną niewolę. Dla kogo poza tym zamierza budować hiszpańska firma developerska? To proste - dla tych, których na to będzie stać. A kogo będzie stać? Tych, którzy dysponują duŝymi zasobami gotówki. Skąd mają te duŝe zasoby gotówki? Dysponują nimi w następstwie przymusów, jakie nakładają na swoich obywateli rządy w ramach np. ubezpieczeń społecznych czy przymusowych ubezpieczeń majątkowych. Drugim źródłem pieniędzy jest wypłukiwanie złota z powietrza. Bank centralny "kreuje" pieniądz z niczego, po czym "poŝycza" wykreowany w ten sposób pieniądz bankom komercyjnym, które z kolei udzielają kredytów zabezpieczonych hipotecznie. Dowodem praktykowania tego procederu jest inflacja, która w Polsce w okresie od stycznia do października 2006 r. wyniosła 1,6 proc. Akurat nie jest to duŝo, ale jeśli zestawimy to z rozmiarem PKB w 2006 r. (976 mld zł), to znaczy, Ŝe bank centralny mógł metodą wypłukiwania złota z powietrza wykreować ponad 15 mld zł.. To akurat tylko o 5 mld zł. więcej od sumy hipotecznych kredytów mieszkaniowych udzielonych w III kwartale bieŝącego roku (10,8 mld zł). Mamy tedy do czynienia z "nadpłynnością", zarządzaną przez stosunkowo nielicznych dysponentów. Najwidoczniej musieli oni ostatnio nabrać wątpliwości, czy ta gotówka wkrótce będzie cokolwiek warta, skoro gołym okiem widać, Ŝe próbują pozbyć się jej jak najszybciej, lokując ją w nieruchomościach. Tylko w ten sposób bowiem moŝna wytłumaczyć gwałtowny wzrost cen w tej branŝy. W ten oto sposób banki i instytucje finansowe stają się właścicielami całych miast i całych krajów za pieniądze, które rządy odebrały obywatelom tych miast czy krajów albo banki centralne w zmowie z rządami "wykreowały".( ) źródło: coś będą mogli uszczknąć dla siebie. "Łatwo dostępna substancja niszczy nowotwory u zwierząt - twierdzą naukowcy. Ale ludzie nie mogą z niej skorzystać, bo jeszcze nie przeprowadzono odpowiednich testów. Pacjenci nie chcą jednak czekać na decyzję dopuszczającą DCA do sprzedaŝy i korzystają z niego juŝ teraz - nielegalnie. A zamiast oficjalnych badań klinicznych prowadzą w Internecie własny "program badawczy", dzieląc się doświadczeniami (www.thedcasite.com). Takim postępowaniem oburzeni są badacze i bioetycy. Niesprawdzone leki mogą mieć negatywne skutki uboczne -przypominają." - 'Niesprawdzony lek pomaga pacjentom', 'Nielegalny lek na raka z Internetu', Rz, To jest problem etyczny i praktyczny. Nie wiemy, ilu ludzi straciło Ŝycie tylko w wyniku opóźnień w dostępności leków spowodowanych wydłuŝeniem badań klinicznych w wyniku skomplikowanych procedur narzuconych przez agencje rządowe. Jeśli jednak ktoś mając przed sobą niechybną śmierć świadomie 'łapie się ostatniej deski ratunku' i przy okazji sam wybiera siebie jako 'królika doświadczalnego', dzieląc się swoimi spostrzeŝeniami z innymi, to czy mamy prawo mu tego zabronić? "Najbardziej szkodliwa... okazała się heroina, na drugim miejscu kokaina oraz crack, na trzecim barbiturany, potem nielegalnie sprzedawany metadon. Ale juŝ na piątym miejscu mamy alkohol, a dopiero na ósmym - amfetaminę. Dziewiąte miejsce zajmuje tytoń, marihuana - 11., klej, LSD. Dopiero na osiemnastym miejscu plasują się tabletki ecstasy." - 'Alkohol gorszy od marihuany', ''WaŜne by uzaleŝniony miał dokąd wrócić', Rz, Warto dyskutować, a nie zasklepiać się w sztywnych ramach narzuconych przez oficjalne stanowiska agencji rządowych i polityków. "Amerykański naukowiec stworzył komputerowy model atmosfery Los Angeles w 2020 roku. W jednym przypadku załoŝył, Ŝe wszystkie samochody jeŝdŝą na normalnym paliwie, w drugim - Ŝe pojazdy są napędzane mieszanką, w której 85 proc. stanowił etanol. Gdyby auta rzeczywiście jeździły na takiej mieszance, tylko w Stanach Zjednoczonych liczba zgonów na skutek problemów z układem oddechowym wzrosłaby o 4 proc. - twierdzi naukowiec." - 'Biopaliwa mogą szkodzić zdrowiu', Rz, Warto taki głos zauwaŝyć, zwłaszcza wtedy, kiedy rząd podejmuje decyzje mające wpływ na całe społeczeństwo. To samo tyczy się dyskusji i decyzji rządów odnośnie efektu cieplarnianego. www. prev. prawo. uni. wroc. pl/ ~kwasnicki/ nagoraco.htm i d ź P O D P R Ą D nr 5/34/ maj2007

6

7 laczego chrześcijaństwo kojarzy się wielu D ludziom z religią dla słabeuszy, starych dewotek czy nieudaczników Ŝyciowych? Są dwie moŝliwe odpowiedzi albo jest ono takie w swojej istocie, albo tak jest lansowane przez najbardziej opiniotwórcze (największe) kościoły. Oto jak Jezus Chrystus przedstawia chrześcijaństwo: podobne jest Królestwo Niebios do kupca, szukającego pięknych pereł, który, gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. Mat. 13:45-46 Jeśli dziś ludzie odnoszą się do chrześcijaństwa z obojętnością czy ironiczną pobłaŝliwością, jest to wina ludzi przedstawiających się jako wyznawcy Jezusa. Prawdziwe chrześcijaństwo wzbudza w ludziach skrajne reakcje miłości albo nienawiści: Dlatego to powiedziane jest w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, A kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną; dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale teŝ kamieniem, o który się potkną, i skałą zgorszenia; 1 Piotra 2:6-8 WYKASTROWANE Prawdziwe chrześcijaństwo jest jak ogień, obok którego nie moŝna przejść obojętnie: Ogień przyszedłem rzucić na ziemię i jakŝebym pragnął, aby juŝ płonął.( ) Czy myślicie, Ŝe przyszedłem, by dać ziemi pokój? Bynajmniej, powiadam wam, raczej rozdwojenie. Odtąd bowiem pięciu w jednym domu będzie poróŝnionych; trzej z dwoma, a dwaj z trzema; będą poróŝnieni ojciec z synem, a syn z ojcem, matka z córką, a córka z matką, teściowa ze swą synową, a synowa z teściową. Łuk. 12:49-53 Prawdziwe chrześcijaństwo pochłania całego człowieka, a nie jest tylko religijnym kwiatkiem do koŝucha dla Ŝycia podle własnego uznania: Wtedy uczniowie jego przypomnieli sobie, Ŝe napisano: śarliwość o dom twój poŝera mnie. Jan. 2:17 Z Chrystusem jestem ukrzyŝowany; Ŝyję więc juŝ nie ja, ale Ŝyje we mnie Chrystus; a obecne Ŝycie moje w ciele jest Ŝyciem w wierze w Syna BoŜego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Gal. 2:20 Wszędzie tam, gdzie chrześcijaństwo staje się religią państwową i przynaleŝność do niego jest opłacalna, prawie natychmiast traci ono swą Ŝywotność i wyrazistość, a przede wszystkim zastępuje swe wyjątkowe duchowe przesłanie pustotą rytuałów. Najpierw chrześcijaństwo rozpoczęło kolaborację z imperium rzymskim (cesarz Konstantyn). Z tego związku narodziły się dwa martwe dziś wyznania katolicyzm i prawosławie, w których członkostwo uzyskuje się nieświadomie, tuŝ po urodzeniu, w rytuale zwanym chrztem, a zbawienie osiąga się w wyniku przedziwnych kompilacji własnych wysiłków, wiary i mąk czyśćcowych - koniecznie przy pośrednictwie organizacji. Podobną drogą, choć mniej oddaloną od Biblii, poszły kościoły państwowe w Anglii (anglikański) i na kontynencie (luterański). Zawsze gdzieś na obrzeŝach tych fasadowych kościołów funkcjonowało prawdziwe chrześcijaństwo. Było prześladowane, palone na stosach, wypędzane, oczerniane i zakazywane, ale trwało najwierniej jak umiało przy Jezusie. W XVII wieku zaczęło gwałtownie rozwijać się w angielskich posiadłościach w Ameryce Północnej, korzystając z wolności religijnej dziewiczego kontynentu. Od tamtej pory biblijne chrześcijaństwo głoszące konieczność świadomej decyzji zaufania Jezusowi skutkującej wiecznym zbawieniem ruszyło do ofensywy. Na początku dwudziestego wieku nawet w 200% katolicka (a w rzeczywistości głównie animistyczna ) Brazylia zaczęła odczuwać tego skutki. Gdy dziś wizytuje ją papieŝ, mówi się oficjalnie o ponad 60% katolików, a w rzeczywistości są oni juŝ w mniejszości. W połowie dwudziestego wieku ten impet zaczął powoli słabnąć. Jedną z głównych tego przyczyn była teologiczna nowinka ekumenizm. Początkowo rozwijał się głównie w łonie kościołów protestanckich, ale szybko za sprawą takich kombinatorów, jak Roger Schutz (brat Roger), Billy Graham, Bill Bright, Chuck Colson, James Packer, Robert Schuller (by wymienić najbardziej znanych w polskich kręgach) przeniósł się na katolicyzm i prawosławie. Z tej strony juŝ czekali przygotowani przez sowiecką agenturę towarzysze: Angelo Roncalli (Jan 23), KrzyŜ z Taize załoŝonego przez Rogera Schutza Giovanni Montini (Paweł 6), Karol Wojtyła (JP2) oraz Aristokles Spyrou (Atenagoras I) i Sergiusz Simański (Aleksy I). II sobór watykański, w którym jako obserwatorzy uczestniczyli takŝe protestanci i prawosławni, otworzył drogę do zbudowania nowego chrześcijaństwa religii świętego spokoju, toleran- CHRZEŚCIJAŃSTWO cji dla wszystkiego, pustych frazesów i zwierzchnictwa rzymskiego papieŝa. Ten kompromis udał się nie tylko dzięki agentom, ale i nieczystym intencjom kaŝdej ze stron. Przykładowo katolicy chcieli zahamować ogromny odpływ swoich wiernych i zneutralizować rozmach misyjny ewangelikalnych protestantów (stąd proprotestanckie zmiany w niektórych zewnętrznych formach liturgia w językach narodowych, kapłan przodem do wiernych itp.); ci z kolei liczyli na rozsadzenie rzymskiego kościoła od środka (stąd zaczęli uznawać go za kościół chrześcijański, licząc na róŝne formy wymiany i współpracy). Zaistniałą sytuację dobrze opisuje stary dowcip o kompromisie pomiędzy przeciwstawnymi wartościami: Do lasu z jednej strony wchodzi głodny niedźwiedź, a z drugiej uzbrojony myśliwy szukający futra na zimę. Dochodzi do spotkania. Gdy juŝ myśliwy ma pociągnąć za spust, niedźwiedź pojednawczo proponuje: po co się tak spieszyć, porozmawiajmy. Po niedługim czasie osiągają kompromis miś jest syty, a biedny myśliwy ma ciepłe futro Podobnie ma się sprawa z protestanckim świadectwem. Idąc na kolaborację z Rzymem, wprowadzili ogromne zamieszanie w swoich szeregach: Jeśli katolicy to chrześcijanie, nie ma sensu głoszenie im ewangelii o zbawieniu, nie ma potrzeby gorliwie zabiegać o ich nawrócenie ; Jeśli katolicy to nasi bracia wierzący trochę tylko inaczej, to nie moŝna ich uraŝać ostrym podkreślaniem róŝnic i piętnowaniem niezgodności z Biblią ich wiary i praktyk trudno odmówić racji takim myślom, nieprawdaŝ? Jeszcze większe szkody wyrządzili jednak samym katolikom. Ci często spragnieni prawdy duchowej, acz skutecznie zwodzeni ludzie otrzymali zabójczy dla Ŝycia duchowego sygnał ci odmieńcy (protestanci) to jednak niewiele się od nas róŝnią mają inne zwyczaje, ale wszyscy wierzymy przecieŝ w tego samego Jezusa. Nie moŝe nam więc grozić potępienie, jak to niektórzy z nich kiedyś mówili. Niech więc kaŝdy pozostanie przy swojej tradycji, a róŝnicami niech zajmują się teolodzy. I o to właśnie Rzymowi chodziło! Prawda, Ŝe lisia strategia wnikania do wnętrza katolicyzmu przyniosła pewne rezultaty. Ruchy, takie jak Światło - śycie (oazowy) czy charyzmatyczny, inspirowane przez protestantów, zmieniły Ŝycie i myślenie wielu młodych ludzi. Odkrywając prawdziwe chrześcijaństwo, całe wspólnoty odchodziły od katolicyzmu (przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych). Ten jednak, mając ponad tysiącletnie doświadczenie w utrzymywaniu wewnętrznej dyscypliny, szybko oczyścił się z herezji. Dziś ruch oazowy sprowadza się głównie do pięknych pieśni na kościelnych uroczystościach, a katoliccy zielonoświątkowcy (charyzmatycy) modlą się językami do Maryi. Zaszczepione jednak przeciw prawdzie o zbawieniu młode pokolenie katolików zna biblijną terminologię, ale podkłada pod nią stare katolickie kłamstwa. Przykładowo katolik przedsoborowy (nieekumeniczny) wiedział, Ŝe na zbawienie trzeba sobie zasłuŝyć, a na wieść o tym, Ŝe jest ono za darmo, bo Jezus juŝ całkowicie za nie zapłacił, reagował złością lub niedowierzaniem. Konfrontując dotychczasowe myślenie ze Słowem Boga, miał szanse zobaczyć swój błąd. Dzisiejszy zgodzi się łatwo, Ŝe zbawienie jest darem, ale zaraz dopowie, Ŝe trzeba sobie na niego zasłuŝyć I tak mamy stare katolickie kłamstwo w protestanckim opakowaniu. Czy oto Wam chodziło, ekumeniczni kolaboranci?! Wyrwaliście podstępem z rzymskiego kręgu kilka tysięcy owiec, ale pozwoliliście uodpornić na prawdę ewangelii miliony! Tak kończy się poleganie na własnej mądrości i przebiegłości. Zapomnieliście o przestrodze Jezusa, by nie tylko być sprytni jak lisy, ale i NIEWINNI jak gołębie!!! Biada Wam. Posobor owe katolicko-pr otestanckie chrześcijaństwo zatraciło swój wojowniczy charakter z kim i o co walczyć, gdy wszyscy wierzą w tego samego Boga, gdy miłość jest najwaŝniejsza, a o prawdzie nie warto dyskutować, bo moŝe nas poróŝnić? Kogo ratować przed potępieniem, gdy Bóg jest tak nieskończenie miłosierny, a wszyscy jesteśmy Jego dziećmi? Średniowieczny katolicyzm zniszczył serce chrześcijaństwa ewangelię o darmowym zbawieniu. Pałeczkę BoŜą przejął protestantyzm. Pułapka ekumenizmu dokonała jego kastracji. Paweł Chojecki i d ź P O D P R Ą D nr 5/34/ maj2007 4

8

9 cd. ze str. 2 współpracownika SB, który ordynarnie kłamał w swojej sprawie i ani myślał rezygnować z objęcia stanowiska pomimo oczywistych, kompromitujących zarzutów. Dopiero gniewne warknięcie Watykanu przerwało tę farsę. Ale nie do końca, bo ostre słowa potępiające lustrację wygłoszone przez Prymasa Polski wzbudziły zdumienie zakłopotanych Katolików. Natomiast to, co w tym czasie wyczyniał dyrektor Radia Maryja, ojciec Rydzyk, i jego poddani, to juŝ była prawdziwa hucpa. Przypominam, Ŝe słuchacze tej (ponoć) antykomunistycznej i patriotycznej rozgłośni podbechtani przez toruńskiego Redemptorystę przybyli licznie na niedoszły ingres biskupa Wielgusa i hałaśliwą, agresywną grupą zabrali się za... obronę... agenta. To ci heca! Zapewne ojciec Rydzyk dobrze wie, co robi, sprzeciwiając się lustracji wśród purpuratów, bo domyśla się, Ŝe większość z nich moŝe być nieźle umoczona we współpracę z SB, a jego radio potrzebuje ich względów. Są jeszcze inne pytania. Co wie kardynał Dziwisz, Ŝe tak alergicznie reagował na ksiąŝkę księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego odsłaniającą rąbek tajemnicy o współpracy (nielicznych!) księŝy z SB? Czego obawia się krakowski kardynał, Ŝe w kaŝdym niemal wystąpieniu potępia lustrację? We wszystkim niech będzie miłość, w rzeczach niekoniecznych do zbawienia - wolność, a w koniecznych jedność. Takie ckliwe acz głupie motto widywałem w protestanckich zborach. Wystarczy odrobina zastanowienia kto tak zdecydował, Ŝe objawienie Boga o zbawieniu trzeba interpretować jednomyślnie, a o innych sprawach dowolnie? Czy ten, który powiedział, jak osiągnąć zbawienie, nie powiedział takŝe, jak stworzył świat, jak wychowywać dzieci, jak wybierać starszych w kościołach i tak dalej, i dalej? Kto daje nam prawo do lekcewaŝenia dąŝenia do jednomyślności w tych kwestiach? Czy nie prawidłowa jest postawa we wszystkim, co Bóg ludziom objawił, konieczna jest jedność? Warto teŝ wiedzieć, skąd pochodzi ta duchowa mądrość tak skwapliwie powtarzana przez róŝnej maści ekumenistów. OtóŜ nauczała jej kobieta, Maria F. Kozłowska, załoŝycielka Kościoła Starokatolickich Mariawitów Nie na darmo Bóg zastrzegł: Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać (..). 1Tym. 2:12 CIEKAWY BLOG CO SŁYCHAĆ W czerwcu 2006 roku w Łodzi odbyła się kampania ewangelizacyjna organizowana przez amerykańską organizację "Couriers for Christ" oraz Kościół BoŜy z Warszawy i z Łodzi. Kampania spotkała się z wielkim zainteresowaniem mieszkańców Łodzi i zgromadziła ponad 500 osób. Dziś, rok później, patrząc na owoce kampanii, naleŝy ją ocenić bardzo pozytywnie. Cel Kolejnym błędem było wprowadzenie nauki religii do szkół. Kiedy nauczano jej w Kościołach i salach parafialnych, była czymś specjalnym, innym, swoistym Sacrum. Kiedy wylądowała w szkołach, stała się jednym ze zwykłych przedmiotów podobnie jak matma albo w-f i podobnie przez uczniów traktowana. I przez to, zwłaszcza w większych miastach, coraz mniej młodych ludzi widać w Kościołach. Po co? PrzecieŜ mają to w budzie. Jako Katolika cieszy mnie widok wznoszonych i odnawianych budynków kościelnych, zwłaszcza tych zabytkowych trafiają się wśród nich prawdziwe cacka nawet na wsiach. Tym nie mniej ze zgrozą przyjąłem pomysł wydatkowania kilkudziesięciu milionów złotych, którą to kwotą Rząd RP chciał dofinansować budowę Świątyni Opatrzności BoŜej, bo ta budowa boryka się pono z trudnościami finansowymi. Z pieniędzy podatnika?! ToŜ to skandal! Świątynie wznosi się z dobrowolnych datków darczyńców, ich pracy na rzecz parafii itp. A moŝna. Proszę spojrzeć tylko na gigantyczne sanktuarium w Licheniu! MoŜe się podobać albo nie, ale nie zostało zbudowane za pieniądze podatnika. Na szczęście jakieś przepisy nie pozwoliły na przekazanie środków na tę budowę i warszawska świątynia musi sobie radzić sama. Co z tym chrześcijaństwem? akiś czas temu w programie p.lisa pt : J Co z tą Polską? były juŝ prezydent (dzięki Bogu za to), niejaki Aleksander K., powiedział: ja jestem człowiekiem chrześcijańsko nastawionym. Kilka lat temu nieŝyjący juŝ p.jacek Kuroń powiedział mniej więcej coś takiego ja uwaŝam się za chrześcijanina, choć jestem ateistą (!!!). Te dwie wypowiedzi wskazują na to, Ŝe moŝna być chrześcijaninem, nie wierząc w Boga! Co prawda dziś Olek twierdzi, Ŝe juŝ nie jest ateistą, tylko agnostykiem i aŝ dziw bierze, Ŝe ocieranie się o JP2 w papamobile nie sprawiło w prezydencie wszystkich Polaków głębszej przemiany, np. porzucenia prezydentury na rzecz zakonu. Ba, przecieŝ tak bliskie obcowanie z ojcem świętym mogło teŝ zaowocować cudami, jakie nie śniły się największym W ŁODZI fizjologom, np. JP2 mógłby mu udzielić cząstki swojej boskości, a wtedy Prezio mógłby się mianować doŝywotnio królem Polski No, ale dajmy juŝ spokój budowniczym PRL-bis, jakim była III RP. Wróćmy do chrześcijaństwa. W Polsce panuje przekonanie, Ŝe chrześcijaninem człowiek staje się, gdy go kapłan pokropi wodą i ten akt połączony z chodzeniem do kościółka czyni człowieka chrześcijaninem. Czy jednak taką naukę przekazał nam Jezus? Czy Biblia w którymś miejscu mówi, Ŝe jakiś obrządek religijny czyni człowieka chrześcijaninem? Zachęcam do refleksji połączonej z lekturą Biblii, a moŝe i bez tego macie wyrobione zdanie? Czekam na Wasze opinie. ciekawostka.wordpress.com Nasi teologowie bardzo mocno skomplikowali Doktrynę Kościoła. Zupełnie niepotrzebnie: to, czego naucza nas Jezus Chrystus, jest w olbrzymiej większości najzupełniej jasne, proste i zrozumiałe. Nie ma potrzeby tego komplikować. Chyba Ŝe ktoś chce łapać ryby w mętnej wodzie. Chcę być dobrze zrozumiany wcale nie uwa- Ŝam, Ŝe Kościół Katolicki to zbieranina agentów, cudaków w moherowych beretach i oszołomów wszelakich, bo tak nie jest. Niestety Kościół nieco pobłądził, niepotrzebnie rozbudował doktrynę (czasem do niezrozumiałości), dorobił się części duchowieństwa pijanego władzą i pychą, obciąŝył masą absurdalnej biurokracji. MoŜe właśnie teraz jest czas, aby powrócić do prawdziwie chrześcijańskiej prostoty? PrzecieŜ to takie łatwe. Przykazań jest tylko dziesięć gdyby wszyscy ich przestrzegali, Ŝadne inne prawo nie byłoby w ogóle potrzebne! A Kościół to nie księŝa, biskupi, kardynałowie, tylko my wierni. Rola duchowieństwa jest jeno słuŝebna, pomocnicza. Niestety w ostatnich czasach te role zostały jakimś cudem odwrócone... T y t u ł t e g o a r t y k u ł u ś w i a d o m i e podprowadziłem biskupowi Marcelowi Lefebvre taki nosiła jego pierwsza, sztandarowa ksiąŝka. APEL DO PRZYWÓDCÓW POLSKICH KOŚCIOŁÓW PROTESTANCKICH ezus wymaga od nas, byśmy byli nienaganni i cieszyli się dobrym imieniem J u tych, którzy do nas nie naleŝą. Polska dotknięta jest dziś ogromnym upadkiem wszelkich autorytetów, szczególnie za sprawą obłudy, kłamstwa i kolaboracji z siłami zła jej dotychczasowych przewodników. Kościoły Jezusa i ich przywódcy powinni w tym świecie jaśnieć jak latarnie morskie wskazujące zagubionym właściwą drogę do Prawdy. Opublikowanie naszych oświadczeń lustracyjnych moŝe nie jest wielkim krokiem w drodze do uzyskiwania wiarygodności wśród Rodaków, ale koniecznym. Paweł Chojecki, Kościół Nowego Przymierza w Lublinie Abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi BoŜymi bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie, Filip. 2:15 Oświadczenia - Nowe nadsyłać: przedsięwzięcia został osiągnięty, wielu Łodzian usłyszało prawdziwą biblijną ewangelię (zbawienie tylko przez wiarę) i postanowiło oddać swoje Ŝycie Jezusowi, przyłączając się do biblijnych kościołów. Mimo Ŝe minęło juŝ prawie rok od tych wydarzeń, członkowie Kościoła BoŜego w Łodzi nadal spotykają się z chętnymi na studiach domowych Pisma Świętego. Kontakty te przekuwają się w autentyczne nawrócenia. Oddajmy głos przywódcy kościoła, Józefowi Westowi: "Dziękuję Bogu za kaŝde nawrócenie (konferencja przyniosła 4 nawrócenia oraz wiele kontaktów, przyp. RK). KaŜde jest bardzo cenne! Łódź potrzebuje duŝo modlitwy. Ludzie mają wiele problemów, oby znaleźli rozwiązanie, które daje Bóg, oraz uwierzyli w ofiarę Jezusa jako jedyną zapłatę za grzech człowieka". Robert Kabata NaboŜeństwa Kościoła BoŜego w Łodzi odbywają się w niedziele o godz.10:00 przy ulicy: 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 8a (róg Więckowskiego, wejście: brama 6/10). Telefon kontaktowy : i d ź P O D P R Ą D nr 5/34/ maj2007

10

11 PARAKOŚCIOŁY Paweł Chojecki O d drugiej połowy zeszłego wieku datuje się dziwnie gwałtowny rozwój organizacji parakościelnych. CóŜ to takiego? OtóŜ są to twory przypominające ogólnoświatowe denominacje mają centralne (ogólnoświatowe) przywództwo, przywództwa krajowe i lokalne wspólnoty członków do złudzenia przypominające kościoły (zbory). W tych wspólnotach funkcjonują duchowi przywódcy, istnieje regularność spotkań wszystkich członków celem budowania swej wiary i chwalenia Boga, sprawowana jest opieka duszpasterska (szczególnie w małych grupach) i prowadzona działalność ewangelizacyjna na zewnątrz. Czego zatem brakuje? Zrezygnowano z chrześcijańskich znaków pozostawionych przez Jezusa chrztu oraz Wieczerzy Pańskiej. Dlaczego nie postawiono kropki nad i? Dlaczego nawet tego zabroniono? (Znam przypadek z obozu Campus Crusade for Christ w Polsce zarejestrowanego jako Ruch Nowego śycia gdy grupa nowonarodzonych osób poprosiła o chrzest przebywającego tam z wykładami pastora. Ten zgodził się ochoczo, ale spotkał się ze sprzeciwem władz Ruchu.) Powód jest prosty organizacje te chcą wnikać do wszystkich kościołów podających się za chrześcijańskie (obecnie działają nawet w prawosławnej cerkwi!), by pozyskiwać tam nowych członków. Określając się jako kościoły, nie mieliby takiej moŝliwości. Dla porządku dodam, Ŝe organizacje te nie wyciągają formalnie swoich członków z poprzednich kościołów. Wręcz przeciwnie, zmiana kościoła, nawet jeśli jest on tak odstępczy jak katolicki czy prawosławny, jest bardzo źle widziana. Ci ludzie mają pozostawać w swych konfesjach z dwu powodów: po pierwsze, Ŝeby uwiarygodniać cel organizacji parakościelnej pomoc kościołom, a po drugie, Ŝeby pozyskiwać najaktywniejszych (szczególnie młodych) członków kościołów do swojej organizacji. Doskonale znam od środka funkcjonowanie tego typu organizacji, poniewaŝ z wielkim przekonaniem i zaangaŝowaniem dość długo działałem w Ruchu Nowego śycia w Krakowie, a później w katolickiej agendzie tej organizacji, lubelskim Duszpasterstwie Akademickim Ruchu Światło-śycie. Dlatego teŝ mogę zaświadczyć, Ŝe członkowie tych ruchów to ludzie bardzo gorliwi i często szczerze kochający Jezusa. MoŜna by uŝyć słów apostoła Pawła do ich oceny: Daję im bowiem świadectwo, Ŝe mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną; Rzym. 10:2 Na czym polega błąd tych organizacji? Tkwi w samym załoŝeniu ich twórcy, obserwując otaczające ich kościoły (w USA), doszli do przekonania, Ŝe nie podołają one zadaniu szybkiej ewangelizacji świata. Doszli do przekonania (lub otrzymali wizję jak Bill Bright, załoŝyciel Campus Crusade for Christ), Ŝe uda się to zrobić lepszą metodą metodą postępu geometrycznego zwanego czynieniem uczniów. Polega ona na schemacie choinki (lub reakcji łańcuchowej). Przypuśćmy, Ŝe zaczynając tę pracę znajduję dwóch uczniów, szkolę ich przez rok, a oni w tym czasie pozyskują kolejnych dwu uczniów kaŝdy. Jest nas juŝ siedmiu. W następnym roku kaŝdy z czterech nowych adeptów piramidy pozyskuje dalszych dwu uczniów kaŝdy. MoŜna Josh Mc Dowell w otoczeniu dwóch księŝy Katowice grudzień 2006 obliczyć, Ŝe po 33 latach liczba zaangaŝowanych w ten proces przekroczyłaby 8 miliardów. Sn = a1 (1 qn)/(1-q); podstawiając mamy: S33 = 1 (1 233)/(1-2) = Od załoŝenia Campus Crusade minęło juŝ 56 lat. Podobny cel i metodę realizuje od wielu lat takŝe kilka innych organizacji (np. Nawigatorzy), działają teŝ na tym polu kościoły, a jednak liczba chrześcijan w świecie rośnie bardzo powoli. Plan duchowej piramidy po prostu się nie sprawdził (podobnie zresztą jak w Amway). Jezus dał jasny plan zdobycia świata: A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aŝ do skończenia świata. Mat. 28:18-20 Tak, rzeczywiście powiedział o czynieniu uczniów, ale czy miał na myśli duchową piramidę, która przyśniła się Billowi Brightowi? Sprawdźmy, jak zastosował to polecenie najbardziej znany misjonarz: Zwiastując dobrą nowinę takŝe temu miastu, pozyskali wielu uczniów i zawrócili do Listry, Ikonium i Antiochii, utwierdzając dusze uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze, i mówiąc, Ŝe musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa BoŜego. A gdy przez wkładanie rąk wyznaczyli im w kaŝdym zborze starszych, wśród modlitw i postów poruczyli ich Panu, w którego uwierzyli. Dz.Ap. 14:21-23 Pogrubione wyraŝenia w obydwu omawianych tekstach w języku greckim to to samo słowo: matheteuo. Ap. Paweł przez czynienie uczniów rozumiał pozyskanie niewierzących dla Jezusa poprzez ogłoszenie im ewangelii o darmowym zbawieniu. Dalej ci nowi wierzący/uczniowie mieli być budowani w wierze. Proszę zwrócić uwagę, w jakim kontekście odbywało się to wedle metody ap. Pawła/Jezusa. W kaŝdym zborze to lokalna wspólnota wierzących zwana kościołem (staropolskie zbór) jest BoŜym miejscem dla wzrostu uczniów, to zakładanie nowych kościołów jest metodą ewangelizacji objawioną przez Boga. Powtarzam: KOŚCIOŁÓW, a nie PARAKOSCIOŁÓW. Przedrostek para oznacza niby lub nie (W wyrazach złoŝonych człon "para-" oznacza (częściowe lub całkowite) zaprzeczenie tego, co określone jest członem dalszym (np. paramedycyna) wikipedia.pl). Pamiętajmy, para- robi wielką róŝnicę i d ź P O D P R Ą D nr 5/34/maj Członkowie Ruchu Nowego śycia byli napominani z powodu przedkładania swojej strategii i organizacji nad BoŜy plan. Część usłuchała. Pozostali nadal trwają w błędzie. Za usprawiedliwienie mają to, Ŝe w wyniku ich słuŝby ludzie przyjmują Jezusa. Ostatnio takie wytłumaczenie usłyszeliśmy na grudniowym spotkaniu młodzieŝy z Joshem McDowellem w katowickim Spodku. Co ciekawe, opieką nad zainteresowanymi dzielili się partnersko: księŝa, zakonnicy i zakonnice katolickie oraz członkowie Ruchu Sam Josh McDowell zagadnięty, dlaczego angaŝuje się w taką ekumeniczną hucpę (współorganizatorami były katolickie organizacje, za konferansjerów robili księŝa, a dzieci zwoŝono z całego Śląska w ramach przygotowania do bierzmowania), wymijająco odparł, Ŝe odpowiedź wymaga dłuŝszego czasu i szybko się zmył. Co tam, Alleluja i do przodu! Personelowi organizacji parakościelnych dedykujemy świadectwo zamętu, jakiego dokonują w duszach szukających Boga ludzi: J estem chrześcijanką od 12 lat, choć mogłabym nią zostać przynajmniej 8 lat wcześniej. Dlaczego nie poszłam za Jezusem, choć poznałam duŝo wcześniej prawdę o Nim jako jedynym Zbawicielu i o sobie grzeszniku potrzebującym przebaczenia? No właśnie... Na swojej drodze spotkałam ludzi ze wspólnoty katolickiej Metanoia związanej z proyestanckim ruchem Nawigatorów. To od nich usłyszałam ewangelię o darmowym zbawieniu, jakie Jezus ofiarowuje kaŝdemu, kto wierzy. PoniewaŜ znałam dobrze swoje winy, dlatego ochotnym sercem przyjęłam wieść o tym, Ŝe istnieje Ktoś, kto jest gotowy uwolnić mnie od kary za nie i pozbawić ciągłych wyrzutów sumienia. Bardzo pragnęłam, by coś się w moim Ŝyciu zmieniło. Na jednym z obozów wspólnoty byliśmy wezwani do podjęcia decyzji pójścia za Jezusem... co teŝ zrobiłam. Czym to zaowocowało w moim Ŝyciu? Tym, Ŝe zaczęło się ono toczyć dwoma drogami w ramach kościoła katolickiego. Z jednej strony prowadziłam aktywne Ŝycie wspólnotowe (spotkania w małych grupach, studiowanie Biblii, wspólne wyjazdy, bezpośrednia, nie za pomocą formuł modlitwa do Boga, radosne pieśni chwalące Boga), a z drugiej strony udział w rytuale mszy, spowiedzi itd. Jednym słowem stałam się bardziej gorliwą katoliczką, przeświadczoną na dodatek, Ŝe uzyskałam wyŝszy stopień wtajemniczenia religijnego. Moje nawrócenie nie otworzyło mi oczu na sprzeczności między tym, w co uwierzyłam, a doktryną katolicką (jedną z podstawowych sprzeczności było to, Ŝe skoro Jezus raz na zawsze przebaczył mi moje grzechy, to duŝym nieporozumieniem było przystępowanie do spowiedzi, w której to ksiądz odpuszczał mi je cząstkowo). Okres mojej ślepoty duchowej trwał kilka lat, do czasu, aŝ poznałam chrześcijanina, który mówił to, co juŝ wiedziałam o Jezusie, ale jednocześnie pokazywał mi, co oznacza pójście za Nim w praktyce. Przez długi czas nie dopuszczałam myśli, Ŝe jeśli będę chciała konsekwentnie praktykować to, co mówi Słowo BoŜe, to będę musiała wyjść z katolicyzmu. UwaŜałam przecieŝ, Ŝe doświadczyłam przemiany duchowej i to dzięki kościołowi katolickiemu poznałam prawdę o Bogu. Czułam się kimś lepszym od przeciętnego współwyznawcy, a na dodatek mogłam praktykować swoje chrześcijaństwo we wspólnocie młodych, gorliwych ludzi. Na szczęście z czasem

12

13 dałam pierwszeństwo rozumowi, a nie uczuciom i pozwoliłam, by Słowo BoŜe przekonało mnie, Ŝe nowe narodzenie to nie religijne wzruszenie i robienie nadal tego, co się chce (tylko z bardziej poboŝną miną), ale powodowane wdzięcznością do Boga zaparcie się siebie i robienie dokładnie i w całości tego, czego On chce. Zrozumiałam, Ŝe tylko w ramach zdrowego, biblijnego kościoła moŝna wzrastać w posłuszeństwie Bogu. Tak więc do mojego prawdziwego nawrócenia "Panie, zmiłuj się nad nami" Przemysław Gola rzechodząc niedawno koło P świątyni katolickiej, mogłem usłyszeć nawoływanie przewodniczącego ceremonii: Panie, zmiłuj się nad nami! Pozostali wierni wtórowali mu: Chryste, zmiłuj się nad nami! JakŜe trafny byłby to apel, gdyby padł on z ust polskich protestantów. Ideałem reformacji była odnowa chrześcijaństwa, powrót do czystej jego postaci. W obliczu zmurszałych struktur, zepsucia moralnego i doktrynalnego stawali raz po raz wierni Bogu ludzie i postanawiali rozpocząć wszystko od nowa. Te wybitne jednostki faktycznie wnosiły duŝo do reformowanych przez siebie społeczności, ale radość z postępów nigdy nie trwała zbyt długo. Wraz z ich odejściem struktury, które udało im się stworzyć, bądź upadały, bądź stan ich końcowy był gorszy niŝ początkowy. NaleŜy postawić sobie pytanie: czy patrząc na protestantyzm z perspektywy pięciu stuleci, moŝna poczuć dumę w sercu, Ŝe trud reformacji przyniósł poŝądany efekt? A moŝe owocem starań męŝów BoŜych występujących w obronie chrześcijaństwa jest jeszcze większy zamęt i zepsucie niŝ te, które były przyczyną podjętych przez nich działań? Pragnę zatem w swoim krótkim artykule dokonać pobieŝnej oceny polskiego protestantyzmu, zwłaszcza jego anabaptystycznych proweniencji jako najbliŝszych mojemu sercu. A więc do rzeczy: jaki jest omawiany przeze mnie nurt chrześcijaństwa i jaka czeka go przyszłość? Statystyki, statystyki... Z kaŝdym rokiem aktywnych członków kościołów protestanckich typu ewangelikalnego ubywa. Nie jest to ubytek skokowy, ale bardzo systematyczny i, jeŝeli będzie się utrzymywał, doprowadzi do całkowitego wyludnienia. Zbory, aby ukryć ten haniebny fakt, dwoją się i troją, juŝ to wliczając w poczet swoich członków sympatyków kościoła, juŝ to nie skreślając z listy osób, które od lat nie biorą udziału w Ŝyciu zboru. A i statut sympatyka jest rozmaicie rozumiany. Dla jednych jest to człowiek, który stale uczestniczy w naboŝeństwach, moŝna powiedzieć, Ŝe lada dzień przystąpi do chrztu świętego, dla innych zaś moŝe to być osoba, która pojawiła się przypadkowo na środowym naboŝeństwie, myląc osiedlowy sklep spoŝywczy z kaplicą kościoła. JakieŜ inne wyjście? Jest nas w chwili obecnej mniej niŝ , wliczając w to wszystkie proweniencje ewangelikalne. Największy Kościół Zielonoświątkowy w RP liczy sobie około 11 tys. członków, podając przy tym liczbę ponad 20 tys. wiernych (stosując wspomniany przeze mnie zabieg wliczania sympatyków). Dziwni są to jednak sympatycy, bo na chłopski rozum, jeŝeli w roku 2000 jest w kościele około 5 tys. sympatyków, to w roku kolejnym powinno być przynajmniej o 4 tys. członków więcej. Tymczasem członków ubywa i ubywa, i nikt nie wie, jak temu zaradzić. Członków ubywa, kościołów i zborów przybywa! Nie, to nie jest Ŝart. W chwili obecnej mamy ponad sto zarejestrowanych związków wyznaniowych w Polsce, z czego lwia część to tzw. kościoły pełnej ewangelii. Większość z nich powstała z powodu konfliktów personalnych. Zbór liczący sobie trzydzieści osób nie mógł uzgodnić wspólnej wizji działania i część grupy podjęła decyzję o usamodzielnieniu się. Proceder ten chyba na stałe wpisał się w krajobraz polskiego protestantyzmu, mianowicie chodzi mi o rozsiane po całym kraju zbory, których liczebność nie przekracza trzydziestu osób; zbory zwykle słabe duchowo, skłócone wewnętrznie, bez wykwalifikowanej kadry, zarządzane przez hydraulików i elektryków, którzy swoje niepowodzenia osobiste rekompensują sobie piastowaniem funkcji w lokalnym zborze. (Nie krytykujemy braku formalnego, seminaryjnego przygotowania do prowadzenia kościoła, a jedynie przypadkowość w obsadzie tych funkcji. przyp. red.) Nic dziwnego, Ŝe ugrupowania takie stają się źródłem patologii i bardzo negatywnie oddziałują na wraŝliwe jednostki, które częstokroć mając na swym Ŝyciowym koncie traumatyczne przeŝycia, szukają pomocy duchowej wśród protestantów. Zbór taki skupia osoby rozmiłowane w patologii i skutecznie odstrasza kaŝdy zdrowy pierwiastek, który mógłby odmienić oblicze społeczności. Ziarno padło między ciernie? Skąd bierze się ten jakŝe popularny model polskiego zboru? Wynika on ze źle prowadzonego katechumenatu i zbyt niskich kryteriów stosowanych przy wyborze liderów. W duŝych bowiem zborach pole manewru jest ogromne, natomiast w małych zborach prowincjonalnych kościół staje w obliczu dylematu: zakończyć działalność grupy albo pozwolić na przewodzenie w niej osobie, która nie spełnia nawet fundamentalnych wymogów Pisma Świętego. I tak osoba na przykład dwukrotnie rozwiedziona, o dość nieprzyjemnej powierzchowności, której Ŝycie osobiste jest totalną ruiną, zostaje najpierw liderem grupy domowej, a następnie przewodniczącym placówki misyjnej. A poniewaŝ dąŝy ona do jak najszybszego usamodzielnienia placówki, juŝ wkrótce powstaje 12- osobowy zbór pełnej ewangelii. Jaki jest ten zbór? O, biada kaŝdemu, kto do niego trafi. Złe drzewo, choćby nie wiem jak się starało, nie wyda dobrego owocu. Najgorsze jest jednak to, Ŝe nikt nie zna sposobu na rozwiązanie tego węzła gordyjskiego. NaleŜałoby bowiem rozpocząć pracę misyjną od podstaw, zapewniając zdrowe warunki wzrostu, ale to przecieŝ nie jest moŝliwe na tak duŝą skalę. Kazanie nasze nie kryje w sobie podstępu. Oczywistą rzeczą jest, Ŝe głoszenie ewangelii przez kościoły o naszkicowanej przeze mnie strukturze jest skazane na niepowodzenie. Pomijając fakt, Ŝe zwykle przedsięwzięcia ewangelizacyjne podejmowane są z niskich pobudek (najczęściej jest to pragnienie zyskania sobie popularności dzięki byciu liderem duŝego zboru), naleŝy jasno powiedzieć, Ŝe organizowanie kolejnych akcji na nic się nie zda, ze względu właśnie na cielesność polskich zborów. Zbory zaś, zniechęcone mizernymi efektami swoich poczynań, obmyślają coraz to nowe metody werbunku. Popularny ostatnio staje się sposób ukrywania faktycznej przynaleŝności konfesyjnej organizatorów imprezy. Bierze się to z przekonania, Ŝe u źródeł wszelkich niepowodzeń na gruncie ewangelizacji niewątpliwie przyczyniło się bycie we wspólnocie katolickiej, ale na pewno tego nie ułatwiło. Przywiodło mnie to jednocześnie do przekonania, Ŝe ruchy typu Metanoia, Światło-śycie itp. wyrządzają ludziom szczerze szukającym Boga ogromną szkodę, utwierdzając ich w błędnym przekonaniu, Ŝe katolicyzm naucza tego, co one (zbawienie z wiary w Jezusa, a nie za uczynki), i nie wzywając do pełnego posłuszeństwa, ale szukając kompromisu między jasnymi wytycznymi Biblii a pokrętną ludzką nauką. Łatwo teŝ zobaczyć, Ŝe nawrócenie, które oferują wspólnoty katolickie, nie zmienia Ŝycia nawróconych. Przyjmują oni jedynie nowe formy zachowań, stawiają sobie nowe cele, ale jest to jak nałoŝenie nowego ubrania na starego człowieka. Niby coś się zmieniło, ale ani za bardzo, ani za głęboko. Dlatego zapał do takiego Ŝycia szybko słabnie, a skutek wieczny jest dokładnie odwrotny do zamierzonego. Małgorzata Machała stoi niechęć polskiego społeczeństwa do innowierców. Wniosek stąd płynie taki, Ŝe naleŝy głosić Chrystusa, a nie głosić kościoła, innymi słowy, zataić przed potencjalnymi uczestnikami faktyczną toŝsamość organizatorów. Głupcy, nie dość Ŝe nie wiedzą, Ŝe ich poraŝki wynikają z cielesności, a nie z niechęci społeczeństwa do protestantyzmu, to jeszcze przepełniają czarę nieprawości poprzez oszustwo. Ewangelia jest czymś na wskroś atrakcyjnym. Nie jest to bubel, który naleŝałoby wcisnąć komuś, opakowawszy go ładnie. Nie potrzeba nam gadŝetów, tandetnych kursów angielskiego, imprez, których uczestnicy dopiero na trzecim albo czwartym spotkaniu dowiadują się, kto jest ich organizatorem. Brzydzę się oszustwem przy pozyskiwaniu ludzi dla ewangelii. KaŜdy ma prawo zapoznać się z ofertą Dobrej Nowiny i podjąć niczym niewymuszoną decyzję. Ryba psuje się od głowy. Andrzej Seweryn (Prezbiter Naczelny Kościoła Chrześcijan Baptystów), w odpowiedzi na pytanie redaktora miesięcznika Słowo Prawdy, mówi: [..] Przed XXIX Krajową Konferencją Kościoła w 1999 roku zgodziłem się co prawda kandydować do Rady Kościoła, ale nie wyraziłem zgody na kandydowanie na urząd Prezbitera Kościoła. Uczyniłem to dopiero wtedy, gdy Ŝaden z nowo wybranych członków RK nie zgodził się kandydować na ten urząd. Delegaci ostatniej Krajowej Konferencji Kościoła powierzyli mi tę zaszczytną, ale i bardzo odpowiedzialną słuŝbę, nie wymagając ode mnie przedstawienia mojej wizji, oczekiwań czy zamierzeń. Do dziś nie wiem, czy był to wyraz votum zaufania do mojej osoby, czy teŝ niedopatrzenie Prezydium Konferencji (SP 9/2004). PowyŜsza wypowiedź to bardzo zasmucający tren, ale zarazem pieśń, która niebawem stanie się hymnem naszych denominacji. Aczkolwiek naleŝy być wyrozumiałym dla brata Seweryna, to jednak trzeba wyrazić pogląd, Ŝe skandal, jaki wydarzył się na XXIX KKK, skłania do zadumy nad sensownością istnienia takich instytucji, jak na przykład Rada Kościoła. MoŜe naleŝałoby raczej rozwiązać denominację, usamodzielniając jej zbory? A teraz przejdźmy do pytania o uposaŝenie przywódców naszych kościołów. Nie chodzi tylko o członków organów naczelnych, ale równieŝ o pastorów zborów o populacji powyŝej 200 osób. Z przykrością zawiadamiam, Ŝe bycie pastorem to sposób na wygodne Ŝycie: nienormowany czas pracy, wysokie zarobki, Ŝona niepracująca zawodowo, dzieci studiujące na zagranicznych uczelniach teologicznych, samochód dobrej marki itd. Co uprawnia braci do Ŝycia na poziomie managera duŝego przedsiębiorstwa komercyjnego? W moim odczuciu bowiem dyrektor bankrutującej firmy powinien chodzić w dziurawych butach, a nie jeździć luksusowym samochodem. Panie, zmiłuj się nad nami... Co zatem powinien uczynić świeŝo upieczony absolwent seminarium teologicznego, zwaŝywszy, Ŝe wymieniłem tylko niewielką część bolączek naszych kościołów? Czy zakasać rękawy? Rozpocząć nową reformację? A moŝe uklęknąć i zawołać: Panie, zmiłuj 7 i d ź P O D P R Ą D nr 5/34/ maj2007

14

15 Andrzej Orkowski LEWICA SIĘ JEDNA O problemach polskiej lewicy słychać nie od dziś, a słynne przed kilku tygodniami tzw. taśmy Gudzowatego, w których były premier Józef Oleksy mówi brzydko o swoich towarzyszach partyjnych i o Ŝonach niektórych z nich, były tylko kolejnym elementem czarnej passy tej opcji. Te wszystkie afery i grzeszki, o których dziś mało kto juŝ pamięta, niegdyś przecieŝ okupowały pierwsze strony gazet i bulwersowały opinię publiczną. Długosze, Sobotki, Pęczaki, Jakubowskie i inne prominentne osobistości, nie zapominając teŝ o małych aferkach z udziałem SLD-owców w samorządach - to była tylko przygrywka do koncertu, w którym dziś pierwsze skrzypce grają działacze znacznie wyŝej od nich postawieni. W toczących się kilku śledztwach podejrzanymi i przesłuchiwanymi nie są juŝ tylko jakieś płotki z trzeciego szeregu, ale największe nazwiska z pałacu prezydenckiego poprzedniej kadencji i przedmarcinkiewiczowskich rządów. Taki stan rzeczy i pozostawanie w opozycji musi być frustrujące dla ludzi, którzy od lat stali u steru i grzali poselskie ławy, wdzięcząc się i robiąc zatroskane sytuacją przeciętnego obywatela miny do goniących ich po sejmowych korytarzach kamer telewizyjnych. Dodatkowym powodem do poczucia dyskomfortu jest jeszcze odsunięcie ich od synekur we własnej partii przez zbuntowaną i takŝe Ŝądną popularności lewicową młodzieŝ oraz rozbicie dawniej betonowego monolitu, przez długie lata trwającego w nadziei na zwycięstwo pod sztandarem z hasłem: cokolwiek powie nasz wódz, my jesteśmy z nim. Gdy nie powiodła się próba kolejnego przepoczwarzenia partii w inną partię, cały ten zepsuty mechanizm polskiej lewicy miała uratować owa młodzieŝ, która przejęła władzę w SLD, zapowiadając Ŝe uczyni z sojuszu partię prawdziwie europejską, której nikt juŝ nie będzie kojarzył z komuchami. Plan zawiódł, gdyŝ do dziś tego celu nie udało się zrealizować, choć trzeba przyznać, Ŝe pewne kroki zostały poczynione. Dalsze rozbijanie lewicy zostało powstrzymane i wszystkie niegdysiejsze odpryski, które w jakimś tam okresie największej niewiary w moc sprawczą kierownictwa zbuntowały się i odeszły od jedynie słusznych metod, dziś ściśle z tymi metodami się utoŝsamiają, choć pod róŝnymi sztandarami. WszakoŜ wszystkie te sztandary nadal mają barwę czerwoną, więc stąd tylko krok do naprawienia błędów i wypaczeń niedawnej historii i podjęcia współpracy dla dobra ludu pracującego miast i wsi ciemięŝonych i wyzyskiwanych przez krwioŝer- czy socjalizm, ubrany dla niepoznaki w karykaturę kapitalistycznej maski. Skłócona i osłabiona aferami lewica zaczęła więc się jednać. Po drodze przygarnęła jeszcze do łona niedobitki z niegdysiejszej potęgi Partii Demokratycznej demokraci.pl (de domo ROAD, primo voto Unia Demokratyczna, secundo voto Unia Wolności), którzy mieli za zadanie zeuropeizować oblicze współczesnej lewicy na równi z jej nowym liderem Wojciechem O. To właśnie oraz trzymanie w głębokiej politycznej piwnicy starych wyjadaczy pozwoliło SLD nie tylko przetrwać aferalny okres w anabiozie, ale takŝe uzyskać dziś spore poparcie w sondaŝach róŝnych demoskopów. I gdyby tylko nie ten naiwny Józek, który dał taką plamę... To jednak ciągle za mało, Ŝeby wygrać następne wybory, więc spod podłogi, na deskach której ze szczerymi, wpatrzonymi w przyszłość i Brukselę minami stoi nieumoczone SLD-owskie kierownictwo, zaczyna dochodzić coraz donośniejszy pomruk niezadowolenia. Kwarantanna dla starych i by mu jeszcze poistnieć. W tym celu trzeba mediatora. No i znalazł się taki, jakby na zawołanie i zaczął jednać. Najpierw Aleksander Kwaśniewski pojednał się sam ze swoim największym antagonistą Leszkiem Millerem. I choć jak to w szorstkiej przyjaźni bywa pojednanie to nie było łatwe i zakończyło się drobnymi wzajemnymi złośliwościami, to jednak wspólny cel połączył obydwu panów na dobre i złe. Następnym etapem jednania jest podział przyszłych łupów wyborczych. I tu takŝe inicjatywą wykazał się były pan prezydent, który zaproponował młodzieŝy, Ŝeby w ramach historycznego kompromisu wpuściła na listy wyborcze do europarlamentu starszych kolegów trzymanych dotąd w ciemnej piwnicy. W zamian za to ci nie będą przeszkadzać młodzieŝy w obsadzaniu list wyborczych w krajowym parlamencie. Co więcej, stare wygi pomogą młodym wilkom pozbyć się niewygodnego towarzysza Józefa O. poprzez... umoŝliwienie mu startu na europosła. Tym samym partia zapłaci rys. Arkadiusz Gacparski zasłuŝonych trwa juŝ zbyt długo i czas juŝ zacząć wyciągać po kolei towarzyszy z piwnicznej przechowalni. Lud, ustawicznie od kilkunastu miesięcy straszony przez codzienne media i opozycję Kaczorami, juŝ zdąŝył zapomnieć im dawne winy. A jak wiadomo co z oczu, to z serca. Kontratak trzeba zacząć, zanim toczone właśnie śledztwa zaczną przynosić jakieś efekty i zanim lud ponownie uświadomi sobie, Ŝe moŝe Kaczory nie są szczytem jego marzeń, ale przynajmniej w socjalizm... pardon, w solidaryzm wierzą naprawdę w przeciwieństwie do tych, którzy tylko o nim mówią. Potrzeba zatem pojednania na lewicy i to kilkustronnego. JuŜ nie tylko trzeba pozbierać do kupy róŝne odpryski o takim samym wprawdzie programie, ale pod róŝnym przywództwem i róŝnymi nazwami, ale trzeba takŝe doprowadzić do pojednania młodych wilków ze starymi wygami, tak aby dla kaŝdego znalazło się coś miłego, co pozwoliło- i d ź P O D P R Ą D nr 5/34/ maj Oleksemu haracz za pójście w zaparte (co teŝ nieustannie dzisiaj czyni) i trzymanie języka za zębami (choćby z czystej wdzięczności za odpuszczenie partyjnych grzechów). Oleksy przestanie kłuć w oczy wyborców, inni starzy towarzysze teŝ posadzą d... w brukselskich fotelach i będą pobierać zasłuŝone polityczne emerytury w eurosach z dala od kamer i mikrofonów polskich dziennikarzy, szukających sensacji raczej na krajowym podwórku. A młodzieŝ będzie sobie robić to, co lubi, czyli budować swoją europejską lewicę, nie niepokojona przez głodny zaszczytów beton. CzyŜ to nie piękna perspektywa i niedostateczny powód do jednania? Jest jeszcze jedna korzyść z takiego układu taka, Ŝe wyborcy na to zapewne się nabiorą. Wystarczy im tylko wmówić, Ŝe lewica się zmieniła. Bo czyŝ się nie zmieniła, skoro pozbyła się na dobre garbu PRL-owskich działaczy?

16

17 UNDER 21 Rubrykę udostępniamy młodym adeptom pióra. Czekamy na Wasze teksty. UNDER 21 Ed Gantro O dpowiedź na to fundamentalne pytanie, jakie chyba kaŝdy z nas często sobie zadaje, z punktu widzenia wyborcy (osoby rysującej krzyŝyk na kartce papieru) nie powinna mieć tak naprawdę śadnego znaczenia. UPR jest jedyną partią w Polsce, na którą świadomie głosują zarówno fundamentaliści biblijni, jak i ateiści, deiści, agnostycy - kiedyś nawet spotkałem się z informacją, Ŝe UPR była przez jakiś czas promowana... na forum satanistów! Ayn Rand wręcz pogardzała religią, Friedrich A. von Hayek raczej nie wierzył w Boga, jednak uwaŝał, Ŝe jego istnienie jest moŝliwe (choć nie w takiej formie, jaką promowali chrześcijanie), Milton Friedman (syn ortodoksyjnych Ŝydów), gdy był dzieckiem, uciekł nawet z obozu dla skautów, bo serwowane na nim hot-dogi nie były koszerne... - by później stać się bardziej sceptycznym. A między innymi na poglądach właśnie tych myślicieli oparty został program UPR. Na Janusza Korwin-Mikkego głosowali zarówno (fragment)..."zwykli" członkowie... Tutaj miałbym najwięcej zastrzeŝeń - mimo Ŝe i tak nie są one bardzo powaŝne. W przypadku JKM mamy do czynienia z głoszeniem swoich poglądów osobistych - w przypadku zwykłych członków UPR duŝo częściej zdarza się, Ŝe swoje poglądy osobiste traktują jako stanowisko partii (JKM tego nie robi, chociaŝ zdarza mu się nierzadko wcale o tym nie wspominać...). Najnowszy przykład: w Krakowie odbyły się dwa marsze: jeden pro- i drugi anty-"gejowski". W marszu numer dwa wzięło udział kilku członków UPR, czym pochwalili się później na stronie okręgu małopolskiego... Fragment relacji Adama Danka: "W imieniu Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego oraz Organizacji Monarchistów Polskich z serca dziękuję członkom i sympatykom UPR, którzy wzięli udział w akcji. Niski ukłon składam równieŝ wszystkim kolegom z MłodzieŜy Wszechpolskiej, Narodowego Odrodzenia Polski i Obozu Narodowo- Radykalnego - obrońcom naszego Rynku." Nie trzeba dodawać, Ŝe kolega Danek nie przysporzył tym wpisem wielu wyborców UPR? Oto niektóre komentarze, które pojawiły się pod jego tekstem: "Zajmowanie się tematem homoseksualizmu jest sprzeczne z programem Unii Polityki Realnej. UPR nigdy nie zajmował się tematami wkręcającymi w tzw. "kredowe koło" tematów zastępczych. Ta strona nie powinna słuŝyć do przedstawiania osobistych poglądów, tylko przedstawiać tematy waŝne - zgodne z programem UPR. Nas nie obchodzi, kto co lubi w łóŝku i czy nosi tęczową szarfę. ( ) To nie jest temat godny UPR. (...) Proszę więcej nie publikować artykułów nie mających nic wspólnego z UPR. To wywołuje wstręt do UPR i psuje nasz dobry wizerunek wypracowany przez Wojciecha Popielę." "Co to ma wspólnego z wolnością, własnością i sprawiedliwością? Nie zajmujmy się tematami obyczajowymi, bo to nie w stylu UPR." "Właśnie takie artykuły wzbudzają we mnie podejrzenia co do wolnościowego charakteru UPR. Nie podoba się - ok, nie musi się podobać, ale sugerowanie, Ŝe takie demonstracje powinny być zakazane... Hm..." "(...) nie powinno się tu pisać, Ŝe "wygraliśmy bitwę z siłami zła". UPR nie brał oficjalnie udziału w Ŝadnych głupich zamieszkach. Konserwatysta nie zajmuje się takimi bzdurami. Nie chcemy ani mniejszych, ani większych praw dla nikogo. Na tym kończy się opinia konserwatysty o rozróŝnianiu grup społecznych. Konserwatysta nie miałby fantazji o wygraniu bitwy ze sprzymierzonymi siłami zła. Takie coś to lewizna albo po prostu dziecinada i to szkodzi naszemu poparciu." "UPR ramię w ramię z ONR i Wszechpolakami. Gratuluję dobrego towarzystwa. A nawet Was szanowałem..." Uff.. było teŝ kilka wpisów popierających artykuł Adama Danka, ale nie chce mi się ich tutaj kopiować, bo są to wpisy osób, dla których włączanie się ludzi z UPR w pyskówkę z radykalnymi homoseksualistami (nie tymi "normalnymi" - bo tacy w organizowanych przez Lewicę "marszach" nie biorą udziału) to oznaka bohaterstwa. Przypominam, Ŝe UPR - jako partia wolnościowa - odcięła się od obydwu marszów. Dlatego apeluję do sympatyków i członków jedynej koliberalnej partii w Polsce - głoście swoje PRYWAT- NE poglądy, ale nie wmawiajcie innym, Ŝe jest to stanowisko UPR (chodzi mi o sprawy, w których moŝemy się między sobą róŝnić...). Przypomnijmy sobie, ile było zamieszania, kiedy na wiecu PiS kilka osób (większość z nich to BYLI członkowie UPR...) machało flagami z krzyŝem św. Jerzego - nie zraŝajcie ludzi do jedynej wolnościowej siły w kraju! Całość: gantro.blog.onet.pl UPR do protestujących lekarzy - list otwarty Szanowni Państwo, Dziś po raz kolejny podejmujecie akcję protestu przeciw niskiej zapłacie za Waszą pracę. Chcecie zarabiać więcej, ale władza jest głucha na Wasze wołanie. UPR Was słyszy i rozumie! Mamy dla Was rozwiązanie, które pozwoli Wam zarabiać 5 i 7,5 tysiąca, a moŝe i wiele więcej. Albo je wybierzecie, albo będziecie nadal rozmawiać z Ministrem Zdrowia, który dziś w radio miał pretensje do redaktora, Ŝe ten chce mówić o płacy "na rękę", podczas gdy płacy brutto 900 zł nie ma. Minister ciągle nie chce wiedzieć, Ŝe chleb, benzynę, ubrania, meble i zeszyty dla Waszych dzieci kupujecie za to, co zarobicie "na rękę", a nie CZY BÓG ISTNIEJE Wojciech Cejrowski - na kaŝdym kroku podkreślający swój katolicyzm, jak i Kazik Staszewski - będący nawet przez pewien czas Świadkiem Jehowy. Skąd takie róŝnice światopoglądowe wśród ludzi, którzy wierząc w konserwatywny liberalizm/libertarianizm decydują się przecieŝ poprzeć bardzo konkretne i dla wielu dość kontrowersyjne idee? MoŜe stąd, Ŝe poglądy, które wyznają ludzie mniej lub bardziej związani z UPR, są wynikiem przemyśleń tych, którzy chcieli po prostu być wolni - nie chcieli kierować się tylko zdaniem innych, ale mieć własne stanowisko na kaŝdy temat. Jeśli chrześcijanin głosuje na UPR, to robi to dlatego, Ŝe wierzy w wolną wolę, którą dał mu Bóg: człowiek powinien mieć prawo do robienia wszystkiego, na co ma ochotę - o ile nie ingeruje w wolność drugiej osoby. Dokładnie takie samo stanowisko ma w tej sprawie ateista - wyborca UPR. Jedyną róŝnicą jest podejście do pochodzenia tych wszystkich logicznych zasad (i tego, co będzie po śmierci) - same zasady są jednak TAKIE SAME! KRYTYKA UPR za to, co bezpowrotnie zabierze Wam ZUS i biurokracja państwowa, w tym i biurokracja Ŝyjąca ze "słuŝby zdrowia"! Jeśli nie chcecie dłuŝej słuchać wywodów kolejnych ministrów - przyłączcie się do nas! W roku 2009 wejdźmy do Sejmu i przegłosujmy zmiany w prawie. Zmiany, które Wam dadzą zarobić tyle, na ile pozwolą Wasze umiejętności, wysiłek i czas, a pacjentów uwolnią od politycznych i biurokratycznych dysponentów ich cięŝko zarobionych pieniędzy i od korupcji związanej z leczeniem. Inną niŝ wolność drogą jest strajkowanie, kolejki, niezadowoleni pacjenci, ucieczka "za chlebem" i utarczki z biurokracją i Ŝerującymi na Was politykami o to, ile wyrwiecie dla siebie z budŝetowej kasy zbieranej kosztem wszystkich. Kilkanaście lat tej Postanowiliśmy odmłodzić naszego autora - skończył on wprawdzie 21 lat ale nie tak dawno... Jezus nie był zwolennikiem zabierania jednym i dawania drugim - Jezus pomagał DOBROWOLNIE! Jezus niechętnie płacił podatki, otwarcie głosił swoje poglądy - za co został nawet skazany na śmierć! - nie chciał na nikim wymuszać swojej woli. Po prostu był wolnościowcem. I to jest fakt. Chrześcijanin, który w to nie wierzy, powinien jeszcze raz przeczytać Nowy Testament i porównać nauczanie Jezusa z poglądami naszych "kochanych" polityków z PiS, PO, LPR, Samoobrony czy nawet z SLD - tak chętnie podkreślających swoją wiarę, tak pięknie prezentujących się w kościołach w trakcie mszy z okazji świąt, a zamiast Wolności promujących "państwo opiekuńcze", tak sprzeczne przecieŝ z tym, co głosił Jezus... MoŜe się okazać, Ŝe nie mają oni z prawdziwą wiarą nic wspólnego. MoŜe dla nich tak naprawdę nie ma Boga - pojawia się tylko od czasu do czasu jako fajna zabawka, którą moŝna się pobawić, Ŝeby przyciągnąć do siebie wyborców... drogi pokazało, Ŝe w istocie prowadzi ona donikąd. Mądremu dość! Zapisujcie się Państwo do Unii Polityki Realnej! Jeśli nie moŝecie udźwignąć cięŝarów niesprawiedliwego prawa, zmieńmy prawo! To moŝna zrobić w parlamencie. Sami nie pokonamy tych, którzy pracownikom najemnym w Polsce zabierają kaŝdego miesiąca w ZUS, PIT, VAT, akcyzie i innych podatkach ponad 80 procent zarobionych pieniędzy. Jesteście wielką, szanowaną i wpływową grupą ludzi, którzy nie chcą od nikogo jałmuŝny, tylko szansy na godne Ŝycie. Jeśli połączymy wysiłki - osiągniemy cel: więcej wolności, więcej własności i więcej sprawiedliwości! Wojciech Popiela, prezes UPR 9 i d ź P O D P R Ą D nr 5/34/ maj2007

18

19 Paweł Chojecki FILOZOFOWIE... W kwietniu miałem nieprzyjemność przysłuchiwać się dyskusji panelowej filozofów IV Spór kreacjonizmu z ewolucjonizmem w świetle nauki współczesnej podczas konferencji naukowej E wolucjoni zm c zy k r ea cjoni z m na K at o- lic kim U n iw e rs y te c ie L ub e ls kim. J ej ucz es t nik am i by li: prof. dr hab. Józef ZON (KUL) Ewolucjonizm czy kreacjonizm? Kiedy 'czy' a kiedy 'oraz'? prof. dr hab. Kazimierz JODKOWSKI (Uniwersytet Zielonogórski) Fikcja teistycznego ewolucjonizmu Meandry ks. prof. dr hab. Piotr LENARTOWICZ (WSF-P Ignatianum), dr Jolanta KOSZTEYN (Instytut Oceanologii PAN) Ewolucja a niepodzielność i substancjalność form Ŝywych prof. Kenneth KEMP (St. Paul University, USA) Evolution and Creation: Complements, not Contraries (Ewolucja i kreacja: dopełnienie a nie przeciwieństwo) Temat panelu niezmiernie ciekawy, uczestnicy z najwyŝszej półki (szczególnie ostrzyłem sobie zęby na temat: Fikcja teistycznego ewolucjonizmu ), a efekt totalna nuda (nieco lepszy poziom zademonstrowała jedynie Koszteyn). JuŜ sama forma prezentacji części referatów od niechcenia, monotonnym głosem, czytanie z ekranu tyłem do słuchaczy pozostawiała wiele do Ŝyczenia. Czułem się jak w państwowej słuŝbie zdrowia państwo płaci lekarzowi, to co ja go obchodzę? Zawartość merytoryczna teŝ nie zwalała z nóg. Trochę goręcej zrobiło się jedynie na linii Jodkowski Kemp, gdy pierwszy zawyrokował, Ŝe teistycznego ewolucjonizmu po prostu nie ma, gdyŝ teizm to wiara w celowe ingerencje Boga, a ewolucjonizm to załoŝenie przypadkowości zachodzących zjawisk. Tu Kemp dał przykład Michał Pluta NAUKA A BIBLIA ruletki, która choć działa na zasadzie zdarzeń losowych, przynosi stały zysk właścicielowi kasyna (3%). Na moją uwagę, Ŝe to przecieŝ inteligentny projekt ktoś ją zaprojektował ze ściśle określonym celem (a ewolucjonizm zakłada brak takiego celu), profesor Kemp nie odpowiedział, zapewne z powodu bariery językowej. Z braku czasu dalszą dyskusję niestety przerwano. Ciekawym aspektem argumentowania naszych filozofów było powoływanie się na wypowiedzi JP2, ale do uzasadnienia przeciwstawnych tez. Jodkowski zacytował papieŝa mówiącego o celowości zjawisk: Tym wszystkim wskazówkom istnienia Boga Stwórcy niektórzy przeciwstawiają moc przypadku lub mechanizmów właściwych materii. Mówienie o przypadku w kosmosie, który jest tak bardzo złoŝony w swoich elementach i tak cudownie celowy w swoim [dynamizmie] Ŝycia, oznaczałoby rezygnację z poszukiwania wyjaśnienia tego, co w tym świecie dostrzega- sporów o Profesorowie: Lenartowicz, Kemp, Jodkowski, Zon my. Byłoby to uznanie skutków bez przyczyny. Byłaby to abdykacja naszej ludzkiej inteligencji, wyrzekającej się poszukiwań i dąŝenia do rozwiązywania problemów. Piękna wypowiedź! Problem w tym (co wykorzystał Kemp), Ŝe ten sam człowiek powiedział równieŝ: Dzisiaj, niemal pół wieku po ukazaniu się encykliki Piusa XII «Humani Generis», nowe dowody prowadzą do tego, Ŝe teoria ewolucji jawi się czymś więcej niŝ tylko hipotezą CIMOSZEWICZ, UCZELNIE I LUSTRACJA yły premier i marszałek Sejmu, Włodzimierz Cimosze- B wicz, dołączył do grona osób buntujących się przeciwko obowiązującemu w Polsce prawu i stwierdził, Ŝe nie złoŝy oświadczenia lustracyjnego. Okazuje się, Ŝe jest do tego zobowiązany jako pracownik Uniwersytetu w Białymstoku i Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Znakomita kariera doktora prawa: dziś polityk, jutro pracownik wyŝszej uczelni. Na temat kadry Wydziału Pedagogicznego WyŜszej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku (obecnie Akademia Humanistyczna) pisała w maju 2006 r. Gazeta Polska (nr 20, 17 V 2006). Cimoszewicz jest zatrudniony na Wydziale Nauk Politycznych, podobno, bo na stronach internetowych tego wydziału takiej informacji nie ma. Na niespełna dwudziestoosobowej liście etatowych pracowników wydziału pedagogiki WSH znajduje się pięciu oficerów politycznych, absolwentów Wojskowej Akademii Politycznej im. Feliksa DzierŜyńskiego. Część z nich, jak podawała Gazeta Polska, związana jest ze słuŝbami specjalnymi. Były oficer polityczny, dr hab. płk Ryszard Bera, w 1991 r. wspólnie z Aleksandrem Kwaśniewskim zakładał Socjaldemokrację RP. Wcześniej przez dwie kadencje, w latach , przewodniczył Radzie MłodzieŜowej Wojsk Lotniczych przy Związku Socjalistycznej MłodzieŜy Polskiej. Był takŝe m. in. zastępcą ds. politycznych dowódcy jednostki lotniczej w Dęblinie. Później został delegatem na ostatni zjazd PZPR. MoŜna powiedzieć: wspaniała kariera naukowa! Uczelnia zatrudnia teŝ cywili. Zajęcia z prawa karnego i rodzinnego prowadzi zastępca komendanta Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku mgr pedagogiki, Krzysztof Chodyna. Wykłady z socjologii wychowania prowadzą osoby, które z tej dziedziny nie mają ani jednej publikacji. Za specjalność»pedagogika zdrowia«odpowiada siedemdziesięcioletnia prof. dr hab. Barbara Kowalewska- PróŜno kardynał Schonborn dwoi się i troi, by udowodnić, ze papieŝowi nie chodziło o to, o co chodziło, Ŝe on wcale nie uznaje ewolucjonizmu. W świat poszło medialne przesłanie: PapieŜ mówi, Ŝe pochodzimy od małpy ; PapieŜ zawarł pokój z Darwinem. CóŜ to z autorytet, który nie chce albo nie umie wyraŝać się jednoznacznie, z którego słów kaŝdy moŝe wywnioskować, co zechce? Smutno zabrzmiała teŝ odpowiedź Jodkowskiego na pytanie studentki KULawej teologii: Jakie jest osobiste zdanie Pana Profesora w kontrowersji stworzenie/ewolucja?. Profesor z Zielonej Góry (który teŝ swego czasu długo wykładał na UMCS w Lublinie) odparł: Mam w pamięci czasy, gdy w PRL-u oficero- pochodzenie wie SB ciągle wypytywali mnie o moje osobiste zdanie. Ja na takie pytanie nie odpowiadam. Czy ta trauma wywarła niezatarte piętno w sercu Profesora, czy teŝ uwaŝa on, Ŝe dalej Ŝyjemy w cieniu PRL-u, niestety nie dane nam było się dowiedzieć. Jeśli jednak filozof nie odpowiada na tak podstawowe pytanie, to do czego jest potrzebny? Stanisław Michalkiewicz o filozofach: juŝ tylko niewielu z nich stara się udzielać odpowiedzi na egzystencjalne pytania. Nic więc dziwnego, Ŝe inni ludzie zaczynają traktować ich z lekcewaŝeniem, a nawet pogardą. Rozterek kaŝdy moŝe naprodukować sobie sam, ile tylko dusza zapragnie i do tego Ŝadnych filozofów mu nie potrzeba. Jeśli jednak filozofowie nie potrafią dostarczyć pewności, jeśli nie potrafią być przewodnikami wśród rozterek, to nie są nikomu do niczego potrzebni. W tej sytuacji nawet postulat włączenia filozofii do programu nauczania w szkołach średnich jawi się jedynie jako z lekka tylko zakamuflowany sposób wzięcia na utrzymanie podatników kolejnych filutów. michalkiewicz.pl Kantecka - emerytowana juŝ lekarz pediatra. Na etacie w wydziale pedagogiki zatrudniona jest równieŝ emerytowana dr hab. Wanda Grębecka, specjalistka w dziedzinie historii ogrodów botanicznych, i dr hab. Janusz Bielski, absolwent AWF, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej, który odpowiednik habilitacji uzyskał na Ukrainie. W pełnym wymiarze godzin zatrudniony jest takŝe ponad osiemdziesięcioletni prof. dr hab. Czesław Kupisiewicz. Według naszych rozmówców, ma juŝ spore problemy z pamięcią. Oficjalnie specjalistką od profilaktyki społecznej i resocjalizacji jest prof. dr hab. ElŜbieta Łuczak. Nie prowadzi jednak Ŝadnych zajęć specjalizacyjnych na studiach licencjackich, jedynie na studiach magisterskich wykłada przedmiot zatytułowany»pedagog XXI wieku«. Zajęcia z pedagogiki resocjalizacyjnej, a takŝe wykłady o pedagogu XXI wieku prowadzi na zlecenie jej mąŝ, dr Władysław Łuczak, były komendant policji. Dodajmy, Ŝe dziekanem wydziału pedagogicznego jest Kalina Bartnicka, wdowa po załoŝycielu i byłym rektorze WSH, Andrzeju Bartnickim, w przeszłości zastępcy kierownika Wydziału Nauki KC PZPR. Oczywiście, coś od tego czasu mogło się zmienić na i d ź P O D P R Ą D nr 5/34/ maj

20

prąd pod UE - PROJEKT PILOTAśOWY Paweł Chojecki idź RZĄDU ŚWIATOWEGO? 13-go grudnia wywieś flagę z kirem! W numerze: TYLKO Z D R O W E RYBY

prąd pod UE - PROJEKT PILOTAśOWY Paweł Chojecki idź RZĄDU ŚWIATOWEGO? 13-go grudnia wywieś flagę z kirem! W numerze: TYLKO Z D R O W E RYBY 13-go grudnia wywieś flagę z kirem! W numerze: UE - proj. PilotaŜowy P. Chojecki. 1 Zakończyły się igrzyska M. Waszak.. 2 Eurobiurwy i...m. Miąsik 2 Wychodzenie z komunizmu - St. Michalkiewicz 3 Płacić

Bardziej szczegółowo

B i u l e t y n R e g i o n u W a r s z a w a MITYNG

B i u l e t y n R e g i o n u W a r s z a w a MITYNG 24 KALENDARIUM SPOTKAŃ SŁUśB AA W REGIONIE WARSZAWA INTERGRUPA AA ATLAS trzecia niedziela godz. 14 00 spotkania w terenie adres koresp. 08-110 SIEDLCE 2, skrytka pocztowa 24 INTERGRUPA AA MAZOWIECKA pierwsza

Bardziej szczegółowo

Abp. Michalik: mnie też chcą zapisać do partii... 14 Abp Hoser: w Afryce ateizm nie występuje. 3 Co dzień przybywa na świecie 31 tys.

Abp. Michalik: mnie też chcą zapisać do partii... 14 Abp Hoser: w Afryce ateizm nie występuje. 3 Co dzień przybywa na świecie 31 tys. 3 Co dzień przybywa na świecie 31 tys. katolików 14 Abp Hoser: w Afryce ateizm nie występuje 26 O karierowiczostwie i nieprzyjętych nominacjach (1026) niedziela, 4 grudnia 2011 48 www.kai.pl www.ekai.pl

Bardziej szczegółowo

Przemysław Gola. Czego Biblia uczy o Kościele?

Przemysław Gola. Czego Biblia uczy o Kościele? Przemysław Gola Czego Biblia uczy o Kościele? Szkoła Biblijna Hosanna Rokitno Szlacheckie 2012 Autor: Przemysław Gola Tytuł: Czego Biblia uczy o Kościele? Korekta i skład: Jekatierina Gola Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

[ Kredyty ] [ str. 8 Bioetyka po chrzescijansku ] [ Kosciół na swiecie ] [ str. 18 Z zycia Zborów ] kwartalnik Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan

[ Kredyty ] [ str. 8 Bioetyka po chrzescijansku ] [ Kosciół na swiecie ] [ str. 18 Z zycia Zborów ] kwartalnik Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan , jesien 2009 ISSN 0869-8350 kwartalnik Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan [ Kredyty ] [ str. 8 Bioetyka po chrzescijansku ] [ Kosciół na swiecie ] [ str. 18 Z zycia Zborów ] str. 13 str. 20 , [słowo

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OD REDAKCJI KAZANIE. Adrian Stróżek

Spis treści: OD REDAKCJI KAZANIE. Adrian Stróżek OD REDAKCJI KAZANIE Spis treści: s. 3. Boża łaska zawsze zaskakuje - Adrian Stróżek s. 5. Kolejny rok za nami - aktualności z WBST - Tomasz Bogowski s. 6. Ruch trzeciej kultury - dr Janusz Kucharczyk Bóg

Bardziej szczegółowo

prąd pod S MO L E Ń S K W I T A! idź JESTEŚCIE NA KURSIE I NA ŚCIEśCE!!! TYLKO Z D R O W E RYBY rys. Arkadiusz Gacparski

prąd pod S MO L E Ń S K W I T A! idź JESTEŚCIE NA KURSIE I NA ŚCIEśCE!!! TYLKO Z D R O W E RYBY rys. Arkadiusz Gacparski S MO L E Ń S K W I T A! rys. Arkadiusz Gacparski JESTEŚCIE NA KURSIE I NA ŚCIEśCE!!! idź TYLKO Z D R O W E RYBY pod prąd PŁYNĄ P O D P R Ą D ISSN 1734-2708, INDEKS 332143, NAKŁAD 1200 EGZ. ROK 9, NR 3

Bardziej szczegółowo

Abp Michalik 10 lat na czele KEP str. 2. 15 Benedykt XVI wspomina Jana Pawła II. 3 Akcja Caritas: Rodziny polskie rodzinom ukraińskim

Abp Michalik 10 lat na czele KEP str. 2. 15 Benedykt XVI wspomina Jana Pawła II. 3 Akcja Caritas: Rodziny polskie rodzinom ukraińskim 3 Akcja Caritas: Rodziny polskie rodzinom ukraińskim 15 Benedykt XVI wspomina Jana Pawła II 23 Papież jest człowiekiem jak wszyscy wywiad Franciszka dla Corriere della Sera www.kai.pl www.ekai.pl ISSN

Bardziej szczegółowo

Ryszard Ty ś nicki Wrocław 2008

Ryszard Ty ś nicki Wrocław 2008 Ryszard Tyśnicki Wrocław 2008 2 1 Przedmowa Prawie całe moje świadome chrześcijaństwo jest związane z małymi grupami. Od 1975 roku prowadzę tego rodzaju grupy. Przez te grupy przewinęło się wielu wspaniałych

Bardziej szczegółowo

W co wierzą metodyści i dlaczego

W co wierzą metodyści i dlaczego Timothy B. Brittain W co wierzą metodyści i dlaczego Tłumaczenie Krystyna Freijat Wydawnictwo Pielgrzym Polski" Warszawa 2 Tytuł oryginału The United Methodists: What We Believe And Why Przekład Krystyna

Bardziej szczegółowo

Informator PIELGRZYMA UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY. www.pielgrzym.com.pl ukazuje się od 19 lat EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Informator PIELGRZYMA UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY. www.pielgrzym.com.pl ukazuje się od 19 lat EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Informator www.pielgrzym.com.pl ukazuje się od 19 lat PIELGRZYMA WYDANIE OKOLICZNOŚCIOWE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY nr 5 (222) 2015 r. // ISSN 1429 9437 UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 2 www.facebook.com/informatorpielgrzyma

Bardziej szczegółowo

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Podczas oczekiwania na pociąg podszedłem do stojących kolporterów Strażnicy, jeden z nich trzymał w ręku między innymi Strażnicę 21/1995 roku, w której odwołano

Bardziej szczegółowo

SŁUśYĆ PRAWDZIE O MAŁśEŃSTWIE I RODZINIE

SŁUśYĆ PRAWDZIE O MAŁśEŃSTWIE I RODZINIE SŁUśYĆ PRAWDZIE O MAŁśEŃSTWIE I RODZINIE Dokument Konferencji Episkopatu Polski przygotowany przez Radę ds. Rodziny WPROWADZENIE PRZESTAŃ SIĘ LĘKAĆ, A PRZEMAWIAJ I NIE MILCZ (DZ 18,9) 1. Jezus Chrystus

Bardziej szczegółowo

ZŁOTY KLUCZ MILIONOWEJ INWESTYCJI

ZŁOTY KLUCZ MILIONOWEJ INWESTYCJI Za chwilę dowiesz się o moŝliwościach, których nie dostrzega jeszcze większość inwestorów w Polsce. ZŁOTY KLUCZ MILIONOWEJ INWESTYCJI >>> Jak zbudować majątek zaczynając od zera

Bardziej szczegółowo

11.09.2013 12.09.2013 3.10.2013. 14.10.2013 15.09.2013 16.10.2013 16.09.2013 20.09.2013 16.10.2013 10.10.2013 12.10.2013 Powo³anie

11.09.2013 12.09.2013 3.10.2013. 14.10.2013 15.09.2013 16.10.2013 16.09.2013 20.09.2013 16.10.2013 10.10.2013 12.10.2013 Powo³anie Po wo ³a ni e 1 11.09.2013 Kościół jako Matka: Kościół jest rzeczywiście matką chrześcijan. Kościół towarzyszy nam w całym życiu wiary, w całym życiu chrześcijańskim. Zadajmy więc sobie pytanie: jaka jest

Bardziej szczegółowo

z Bogiem Duchowa u nas na Świecie rekolekcje BIULETYN WSPÓLNOTY ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO lipiec-wrzesień 2oo9 WSPÓLNOTA W MISJI 1

z Bogiem Duchowa u nas na Świecie rekolekcje BIULETYN WSPÓLNOTY ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO lipiec-wrzesień 2oo9 WSPÓLNOTA W MISJI 1 BIULETYN WSPÓLNOTY ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO Nr 85 lipiec-wrzesień 2009 Aby byli Jedno Świadectwa z Zakopanego Duchowa odnowa DOkument końcowy z Alicante Jezuici na Świecie Relacja z INDII Wakacje z Bogiem

Bardziej szczegółowo

Być szczęśliwym. XIII Ogólnopolskie Spotkania Środowisk Trzeźwościowych w Licheniu SPIS TREŚCI

Być szczęśliwym. XIII Ogólnopolskie Spotkania Środowisk Trzeźwościowych w Licheniu SPIS TREŚCI XIII Ogólnopolskie Spotkania Środowisk Trzeźwościowych w Licheniu Być szczęśliwym... Rozmowa z Janem Budziaszkiem, perkusistą zespołu Skaldowie Co znaczy dla Ciebie być człowiekiem szczęśliwym? Nie powiem

Bardziej szczegółowo

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek MOC BOŻEGO SŁOWA od redakcji duchowość komunii Carlos Garcia Andrade CMF: KU TEOLOGII SŁOWA 3 świadkowie Camillo Bianchin OFM: DO ZOBACZENIA, PADRE NOVO! 12 doświadcrenia Róża Wilczek: PANIE, DO KOGÓŻ

Bardziej szczegółowo

DALEKO OD RZYMU BLISKO BOGA

DALEKO OD RZYMU BLISKO BOGA DALEKO OD RZYMU BLISKO BOGA Świadectwa 58 nowo narodzonych księży Zebrali: Richard Bennet Martin Buckingham 1 Skład przy pomocy: Spis treści 1. Przedmowa........................................... 4 2.

Bardziej szczegółowo

Kto jest ważny? str. 14

Kto jest ważny? str. 14 Pismo Parafii Św. Stanisława Kostki w Krakowie 31 MAJA 2015 nr 5 (934) Kto jest ważny? str. 14 SŁOWO DLA ŻYCIA Z Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 28, 16-20) WIERSZ SPIS TREŚCI Jedenastu uczniów udało

Bardziej szczegółowo

Niecodziennik. Dziennikarzy portalu duchowy.pl

Niecodziennik. Dziennikarzy portalu duchowy.pl drogowskazyjp2.pl dr Niecodziennik Dziennikarzy portalu duchowy.pl Egzemplarz bezpłatny Nakład 100 000 egz. Mam za co dziękować! Gdy patrzę na swoje życie z pewnej perspektywy, widzę więcej SPECJALNIE

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE

ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE OJCIEC JÓZEF WRZESIŃSKI ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE Cahiers de Baillet, Éditions Quart Monde Cahiers de Baillet to seria wydawnicza publikująca teksty napisane przez ojca Józefa Wresińskiego, jak też szkice

Bardziej szczegółowo

Odwilż olej, mal. Janina Bergander

Odwilż olej, mal. Janina Bergander wielkanoc 2015 KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI Odwilż olej, mal. Janina Bergander Okruchy św. Wojciecha Wielkanoc 2015 3 SŁOWO KS. PROBOSZCZA Alleluja, żyje Pan, powstał z

Bardziej szczegółowo

Łaska a Prawo w Biblii

Łaska a Prawo w Biblii Łaska a Prawo w Biblii Zbigniew Wiergowski Wydawnictwo Filadelfia poleca: Książka Największe fałszerstwo wszechczasów jest pozycją, której przeczytanie pozostawi trwały ślad w twoim życiu. Jeśli ją uważnie

Bardziej szczegółowo

WiadomościKai 49 BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ ISSN 1230-8641. Nowy biskup polowy

WiadomościKai 49 BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ ISSN 1230-8641. Nowy biskup polowy WiadomościKai (975) niedziela 12 grudnia 2010 49 www.kai.pl ekai.pl BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ ISSN 1230-8641 Nowy biskup polowy FOT. P. Tumidajski/ fotokai WYDARZENIA 3 XI Dzień modlitwy

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD. powszechny. miesięcznik. poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym założony w roku 1884 6 (1078) 2011

PRZEGLĄD. powszechny. miesięcznik. poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym założony w roku 1884 6 (1078) 2011 PRZEGLĄD powszechny miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym założony w roku 1884 6 (1078) 2011 J E Z U I C I W A R S Z A W A WYDAWCA Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił!

Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił! Mk 1,14 20 PONIEDZIAŁEK Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił! Czas się wypełnił to są pierwsze słowa Pana Jezusa zapisane w Ewangelii św. Marka. Spróbujmy je skomentować. Również w naszym

Bardziej szczegółowo

Moje miłe media, czyli jak poskromić cyklon. Spis treści

Moje miłe media, czyli jak poskromić cyklon. Spis treści Bogusław Feliszek Spis treści 1. Po co nam media?... 3 2. Czy media mogą się poprawić?... 5 3. Kilka słów prawdy o dziennikarzach... 9 4. Masz prawo do milczenia... 12 5. Jak unikać konfliktu z dziennikarzem...

Bardziej szczegółowo

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna.

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna. KOMU DZIĘKOWAĆ ZA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ; Wycinki z historii, przesłania Jana Pawła II i inne. To nie jest czas, w którym mamy się wstydzić Ewangelii. To jest czas głoszenia na dachach. Jan Paweł II Miłość

Bardziej szczegółowo

Całkowitą ufność powinniśmy złożyć w Bogu str. 14 O. Pervan: Nawrócić się i zmienić życie... str. 16 Święty Cyryl Aleksandryjski. str.

Całkowitą ufność powinniśmy złożyć w Bogu str. 14 O. Pervan: Nawrócić się i zmienić życie... str. 16 Święty Cyryl Aleksandryjski. str. «Dziœ, jeœli głos Jego usłyszycie, 2/2009 nie zatwardzajcie serc waszych!» (Hbr 4,7) Vox Domini G OS PANA Pismo ewangelizacyjne nr 2 (117) 2009 ISSN 1232-7492 http://www.voxdomini.com.pl e-mail: biuro@voxdomini.com.pl

Bardziej szczegółowo