top MARKA 317 TYS. 100 MAREK ARTYKUŁÓW NAJCZĘŚCIEJ OPISYWANYCH W PRASIE 1,1 MLN TEKSTÓW ONLINE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "top MARKA 317 TYS. 100 MAREK ARTYKUŁÓW NAJCZĘŚCIEJ OPISYWANYCH W PRASIE 1,1 MLN TEKSTÓW ONLINE"

Transkrypt

1 top MARKA wydanie specjalne PAŹDZIERNIK MAREK NAJCZĘŚCIEJ OPISYWANYCH W PRASIE 317 TYS. ARTYKUŁÓW 1,1 MLN TEKSTÓW ONLINE

2

3 fot. Agencja Fotograficzna Philipp Gmür MEDIALNA SYMBIOZA Czas rozważań, czy czeka nas świat zdominowany przez Internet i pozbawiony prasy, mamy już za sobą. Jak nigdy wcześniej, dla wydawców ważne stały się zachowania odbiorców i poszukiwanie nowych form dotarcia z informacją. Wiele tytułów przeszło transformację, by elastycznie dopasować się do obecnej sytuacji na rynku do potrzeb czytelników. Prasa utrzymuje swoją opiniotwórczą pozycję dzięki specjalizacji i masowemu wykorzystaniu właśnie Internetu jako nowego kanału dystrybucji treści. Wbrew powszechnym obawom w obu mediach znajdujemy unikatowe informacje, z zaciekawieniem obserwujemy polepszenie wartości materiałów informacyjnych oraz mnogość alternatywnych kanałów dotarcia do odbiorcy. Internet zyskał na wiarygodności i generuje coraz większe przychody także dla wydawców. Mimo że sporo gazet i czasopism odnotowało spadki nakładów wydań drukowanych, wydaje się, że daleko nam do stanu, w którym tradycyjna prasa jest dla czytelników dobrem ekskluzywnym. To dobry sygnał dla komercyjnych brandów. Tak jak co roku, w cyklicznym badaniu Top Marka, będącym wspólną inicjatywą miesięcznika Press i Press-Service Monitoring Mediów, wyłoniliśmy po pięć najbardziej medialnych brandów w dziesięciu najczęściej w prasie opisywanych branżach. Wzorem ubiegłorocznej edycji w opracowaniu uwzględniliśmy również publikacje internetowe, które ukazały się w sieci na temat dziesięciu najbardziej medialnych marek prasowych. Zbadaliśmy publikacje wyselekcjonowane na podstawie monitoringu ponad 1,1 tys. tytułów prasy ogólnopolskiej i regionalnej oraz prawie 5 mln źródeł internetowych. Tak szerokie spektrum mediów pozwala nam przygotować największe w Polsce opracowanie na temat wizerunku marek. Niezmienna w podstawach metodologia oraz jakościowa analiza materiałów sprawiają, że badanie umożliwia nie tylko zidentyfikowanie najczęściej przywoływanych w prasie marek, lecz również wskazanie, co kształtowało ich obraz. A to dla specjalistów od wizerunku ma niezaprzeczalną wartość. Jestem przekonany, że i tym razem czytelnicy raportu Top Marka znajdą w nim cenną wiedzę. SEBASTIAN BYKOWSKI WICEPREZES ZARZĄDU, DYREKTOR GENERALNY PRESS-SERVICE MONITORING MEDIÓW fot.press POZYTYWNIE I BEZ OBAW Posądzenie o kryptoreklamę jest jednym z ważniejszych elementów decydujących o tym, jak dziennikarze piszą o markach. Nie tylko z lęku przed przełożonymi, lecz także przed czytelnikami i internetowymi odbiorcami. Ci bowiem szybko i ostro reagują, gdy tylko wyda się im, że za publikacją materiału lub zawartymi w nim ocenami kryje się najmniejsza próba manipulacji. Dlatego dziennikarze są ostrożni w dobieraniu słów te o pozytywnym znaczeniu: dobry, znakomity, innowacyjny, rewolucyjny choć akurat to ostatnie słowo przyciąga uwagę jak magnes stosują rzadko. Są też ostrożni w informowaniu o tym, co firmy robią dobrego: o ich działaniach na rzecz pracowników, środowiska, sąsiadów, kultury. W badaniu Top Marka przywiązuje się dużą wagę do wydźwięku prasowych o markach. Ma on decydujący wpływ na miejsce najczęściej opisywanych brandów w rankingu, w którym są one uszeregowane od najlepiej opisywanego. Od lat można obserwować, że mimo oporów dziennikarzy tekstów i wzmianek o pozytywnym wydźwięku są dziesiątki tysięcy. I choć ostrożni zawsze będą się dopatrywać w drugiego dna, trudno domniemywać, że za tymi tysiącami stoi coś innego niż wysoka jakość: samej oferty, ale i komunikacji z dziennikarzami. W tym wydaniu Top Marki wyróżniono brandy, które najczęściej zdobywały największą liczbę punktów za wydźwięk poświęconych im materiałów prasowych. Utrzymywanie przez lata wizerunku pozytywnej marki to osiągnięcie godne zauważenia. Dowodzi, że właściciel brandu długofalowo dba o atrakcyjną ofertę, którą potrafi odpowiednio opakować i sprzedawać, a także o niej ciekawie opowiedzieć. Wtedy dziennikarz nie ma wyjścia pisze o marce dobrze. I bez obaw. AGNIESZKA OLBROT 3

4 TOP MARKA METODOLOGIA MIERZENIE INFORMACJI NA POTRZEBY BADANIA TOP MARKA PRZEANALIZOWANO PRAWIE 1,5 MLN PUBLIKACJI W PRASIE I INTERNECIE MARCIN SZCZUPAK kierownik działu raportów medialnych Press-Service Monitoring Mediów SIÓDMA EDYCJA RAPORTU TOP MARKA POWSTAŁA DZIĘKI ANALIZIE PUBLIKACJI PRASOWYCH I INTERNETOWYCH O 100 MARKACH, ZAMIESZCZONYCH OD 1 LIPCA 2013 DO 30 CZERWCA 2014 ROKU. Wyniki tej analizy prezentujemy w obrębie dziesięciu branż, a te ułożone są w kolejności od opisywanych najczęściej. W zestawieniu tym po raz pierwszy pojawiają się marki sieci stacji benzynowych opisywane tak często, że zapewniło im to czwartą z kolei prezentację w raporcie. Analiza prasowa została opracowana na podstawie wyników monitoringu ponad tysiąca tytułów prasowych, zarówno regionalnych, jak i ogólnopolskich (poziom podobny jak w ub.r.). W pierwszym etapie analizy wskazano po pięć marek w każdej z branż opisywanych najczęściej. Następnie poświęcone im publikacje prasowe przebadano pod kątem wydźwięku. Za neutralne uznano publikacje rzeczowo i obiektywnie prezentujące stan faktyczny, bez zwrotów wartościujących bądź dwuznacznych. Jako pozytywne zaklasyfikowano teksty, które pokazywały markę w korzystnym świetle, w tym: doniesienia o polepszeniu wyników finansowych, sprzedaży, a także dobre oceny prowadzonych działań czy wdrażanych rozwiązań itp. Odpowiednio jako negatywne liczono materiały o pogarszaniu się sprzedaży, skargach klientów, nałożonych na właściciela brandu karach oraz pejoratywne oceny aktywności marki. Kolejnym etapem było określenie zasięgu każdej z analizowanych prasowych, zależnie od sprzedaży (nakładu w przypadku tytułów bezpłatnych) danej gazety lub czasopisma. I wreszcie publikacje te zostały oszacowane pod kątem ekwiwalentu reklamowego, czyli kwot, które właściciel marki musiałby zapłacić, aby reklamami uzyskać podobny efekt wizerunkowy jak ten, który przyniosły teksty prasowe. Przy obliczaniu ekwiwalentu wzięto pod uwagę m.in. indywidualny cennik reklamowy każdego z badanych tytułów (powierzchnia i strona, na której opublikowano dany tekst) oraz wydźwięk tekstów: w przypadku informacji pozytywnych ich wartość była przemnażana przez współczynnik korygujący, który zwiększał wpływ na ostateczną kwotę. Materiały negatywne korygowane były tym samym współczynnikiem ze znakiem minus, umniejszając ostateczną wartość ekwiwalentu. Prezentacja każdej z analizowanych branż składa się z tekstu analitycznego oraz infografik. Podstawowym zestawieniem jest tabela przedstawiająca zwycięskie marki prasowe z uwzględnieniem punktów, jakie one otrzymały za liczbę poświęconych sobie, ich zasięg i wydźwięk. Na wykresie trendowym można zaobserwować liczbę prasowych o każdym z analizowanych brandów w poszczególnych miesiącach okresu lipiec 2013 czerwiec Wzrosty liczby tych tekstów zostały opatrzone dodatkowym komentarzem analityka. Pięć zwycięskich marek jest prezentowanych również w zestawieniu graficznym uzyskanego ekwiwalentu reklamowego oraz na mapie benchmarkingowej uwzględniającej wartości uzyskane przez poszczególne marki, jeśli chodzi o liczbę, zasięg i wydźwięk o nich. Poza jakościowym zestawieniem pierwszej piątki marek prezentujemy również dziesięć brandów z każdej z branż, którym poświęcono w prasie najwięcej tekstów i wzmianek z liczbą tych materiałów. Siódma edycja badania Top Marka, podobnie jak w ub.r., objęła także Internet 20 tys. źródeł rozumianych jako adres WWW. Tym razem jednak skupiono się na pięciu markach z każdej branż najczęściej opisywanych w serwisach i blogach, w oderwaniu od zestawienia prasowego. Badano zamieszczone w sieci w analizowanym 4

5 5

6 TOP MARKA METODOLOGIA okresie (czerwiec 2013 lipiec 2014 roku) artykuły, felietony, reportaże, wywiady itp. oraz wpisy w dziennikarskich blogach. Analiza nie uwzględnia informacji zamieszczanych na łamach mediów społecznościowych, takich jak Facebook czy YouTube, ani reklam. Uzyskane dzięki tej analizie dane ilościowe prezentowane są w formie infografik, począwszy od zestawienia liczby o pięciu najczęściej wymienianych brandach. Zmiany w zainteresowaniu dziennikarzy internetowych daną marką obserwować można na wykresie trendów (liczba o każdym z brandów w poszczególnych miesiącach, z wyjaśnieniem największego wzrostu tej liczby). Na kolejnym wykresie publikacje o każdej z marek podzielono według zasięgu witryn, na których się one ukazały (ogólnopolskie i regionalne), dodając do tego dotarcie liczbę potencjalnych kontaktów wzmianki o marce z odbiorcą. Dane te zostały opracowane na podstawie liczby użytkowników monitorowanych źródeł internetowych. Ostatnia grupa wykresów obrazuje liczbę o poszczególnych markach w podziale na profile serwisów. Do kategorii serwisów ogólnoinformacyjnych należą portale o zasięgu ogólnopolskim publikujące wiadomości z różnych dziedzin. Serwisy ekonomiczne to źródła zajmujące się tematyką związaną z finansami, ekonomią i biznesem. Serwisy specjalistyczne to inaczej portale tematyczne (np. motoryzacyjne, o tematyce IT, telewizyjne, plotkarskie). Serwisy regionalne prowadzą swoją działalność na określonym terenie i są skierowane do społeczności lokalnych. I wreszcie, jako piąta kategoria, ujęta została profesjonalna blogosfera WYBRANE INFOGRAFIKI Z DANYMI Z ANALIZY PUBLIKACJI DZIENNIKARSKICH VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013 XI/2013 XII/2013 I/2014 II/2014 III/2014 IV/2014 V/2014 VI/2014 WYKRES POKAZUJE TRENDY W LICZBIE PUBLIKACJI I KAŻDEJ Z ANALIZOWANYCH ILOŚCIOWO I JAKOŚCIOWO MAREK: WZROSTY I SPADKI LICZBY PUBLIKACJI O NIEJ W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH ANALIZOWANEGO OKRESU. DODATKOWO NAJWIĘKSZE WZROSTY UZASADNIONE OKREŚLONYM OPISYWANYM PRZEZ DZIENNIKARZY WYDARZENIEM LUB WIODĄCYM TEMATEM PUBLIKACJI OPISANO, ZAZNACZAJĄC, CO SPOWODOWAŁO DANY WZROST. wartość wydźwięku 3,0 2,0 1,0 0 Miesiąc, rok Np. wydarzenie związane z marką MAPA BENCHMARKINGOWA PRZEDSTAWIA ANALIZOWANE ILOŚCIOWO I JAKOŚCIOWO MARKI I ICH POŁOŻENIE WZGLĘDEM SIEBIE. WIELKOŚĆ KOŁA ODZWIERCIEDLA LICZBĘ PUBLIKACJI O DANEJ MARCE (MAŁA SZARE KOŁO, ŚREDNIA BRĄZOWE, DUŻA ZŁOTE), POŁOŻENIE WOBEC OSI X POTENCJALNY ZASIĘG TYCH PUBLIKACJI (W MILIONACH CZYTELNIKÓW), ZAŚ POŁOŻENIE WZGLĘDEM OSI Y UŚREDNIONY WYDŹWIĘK TYCH PUBLIKACJI: IM WYŻEJ ZNAJDUJE SIĘ KOŁO, TYM LEPSZY. 49% 2% 7% 29% 2% 5% 17% 25% Np. publikacja wyników finansowych marki 25% 39% 25% zasięg w mln czytelników UDZIAŁ PUBLIKACJI W SERWISACH OGÓLNOINFORMACYJNYCH (OGÓLNOPOLSKICH NIESPROFILOWANYCH), EKONOMICZNYCH, SPE- CJALISTYCZNYCH (TEMATYCZNYCH, NP. BRANŻOWYCH, ALE TEŻ PLOTKARSKICH), REGIONALNYCH (O ZASIĘGU NP. WOJEWÓDZTWA, NIESPROFILOWANYCH) I W BLOGACH W OGÓLE PUBLIKACJI ONLINE O MARCE. 11% 4% 19% 34% dodatek specjalny październik 2014 bezpłatny dodatek do miesięcznika Press ISSN Okładka Michał Stasiak Wykorzystano zdjęcie z Photogeniki Projekt graficzny Anna Dyakowska, Michał Stasiak Dział reklamy , , Redakcja Agnieszka Olbrot Korekta Joanna Lewandowska Skład Agnieszka Szulc 6

7 JAKOŚĆ SIĘ BRONI PRZEDSTAWIAMY BRANDY, KTÓRE WYGRYWAŁY W BADANIACH TOP MARKA Z KONKURENCJĄ POD WZGLĘDEM WYDŹWIĘKU PUBLIKACJI O NICH AGNIESZKA OLBROT BANK ZACHODNI WBK TO NAJBARDZIEJ POZYTYWNA Z WSZYST- KICH MAREK UWZGLĘDNIONYCH W SIEDMIU EDYCJACH BADA- NIA TOP MARKA. W każdej brand ten zdobył najwięcej punktów za wydźwięk poświęconych mu spośród najczęściej i najlepiej opisywanych marek bankowych. BZ WBK wypadał najlepiej nawet wtedy, kiedy się okazało, że jego ówczesny właściciel, Allied Irish Bank, będzie musiał go sprzedać. Ba, podkreślano, że BZ WBK radzi sobie w kryzysie zdecydowanie lepiej od właściciela. Pozytywnie oceniono też w prasie decyzję o przejęciu przez BZ WBK Kredyt Banku i sam proces integracji tych podmiotów. Podobnie jak spektakularne i skuteczne sprzedażowo kampanie reklamowe BZ WBK: począwszy od tej, w której John Cleese powołuje się na ciocię z Pcimia, poprzez spoty z udziałem np. Danny ego DeVito i Gerarda Depardieu, po najnowszą, w której twarzą banku jest Kevin Spacey. Kropką nad i były doniesienia prasowe o wsparciu, którego BZ WBK udzielał i udziela różnym przedsięwzięciom kulturalnym. Drugie miejsce w zestawieniu pozytywnych marek zajęły dwa brandy, które wypadły wizerunkowo najlepiej w pięciu z siedmiu edycji Top Marki: Auchan (sieci handlowe) i Plus (telekomunikacja). Auchan zawdzięcza to m.in. wygranym w rankingach marketów z najkorzystniejszymi cenami, lecz także wynikom, które m.in. pozwoliły sieci przejąć konkurencyjny Real oraz temu, że bardzo rzadko pisano o niej w negatywnym kontekście. Z kolei Plus często trafiał na łamy prasy jako marka pionierskich rozwiązań: najszybszej transmisji danych, najlepszego portalu w komórce (Plus.pl), internetowego sklepu muzycznego Muzodajnia, wdrażania technologii LTE. Paletę tę uzupełniały i uzupełniają sponsoring sportu i kultury. Na podium znalazła się również marka Nestlé, która odnotowała najwyższą w swojej branży punktację za wydźwięk wzmiankujących o niej czterokrotnie. Marka występuje od lat w prasie jako ekspert od żywienia, zwłaszcza niemowląt i małych dzieci i to zarówno dzięki wypowiedziom jej przedstawicieli w prasie kobieciej i parentingowej, jak i dzięki podejmowanym działaniom na rzecz produkowania żywności bez niekorzystnych dla zdrowia składników konserwujących, polepszających smak itp. Dbałość Nestlé o jakość zwraca uwagę mediów. 7

8 TOP MARKA MOTORYZACJA MODELOWY WYŚCIG DLA DZIENNIKARZY SAMOCHODY POWINNY BYĆ ATRAKCYJNE I INNOWACYJNE ALBO POPULARNE MARCIN SZCZUPAK kierownik działu raportów medialnych Press-Service Monitoring Mediów ZWYCIĘZCĄ ZESTAWIENIA NAJCZĘŚCIEJ I NAJLEPIEJ OPISYWANYCH W PRASIE MAREK MOTORYZACYJNYCH ZOSTAŁ POSIADAJĄCY JEDNĄ Z NAJWIĘKSZYCH GAM MODELI, NIEMIECKI VOLKSWA- GEN. W analizowanym okresie (lipiec 2013 czerwiec 2014 roku) informował głównie o swojej najmocniejszej broni modelu Golf. Na łamach prasy motoryzacyjnej każdego miesiąca pojawiały się testy i prezentacje jego kolejnych wersji, m.in. Sportsvana oraz usportowionego GTI i R. Nie zabrakło również przecieków związanych z przygotowywaną ósmą generacją modelu Passat. Co prawda limuzyna oficjalnie została pokazana dopiero w lipcu 2014 roku, jednak już wcześniej dziennikarze rozważali, jak może wyglądać oraz w którym kierunku poprowadzi on niemiecką markę. W prasie znalazło się miejsce na odświeżone Polo, a także ciekawostkę technologiczną zaprezentowaną na targach Motor Show w Poznaniu, model XL1, który ze zużyciem paliwa 0,9 l/100 km jest najoszczędniejszym seryjnym samochodem na świecie. Mercedes, drugi w tegorocznym rankingu Top Marka i jednocześnie jedyna w nim marka premium, postawił na komunikowanie o swoich modelach flagowych. Tym samym czytelnicy prasy mogli zapoznać się z nową Klasą S, zaprezentowaną w maju w Hamburgu. LICZBA PUBLIKACJI W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH 2000 Pierwsze wzmianki o nowej fabryce Volkswagena, w której będą powstawać użytkowe Craftery 1500 Informacje o modelach Mercedesa Klasy S oraz C, zlot Mercedesem po Wiśle w prasie regionalnej 20-lecie modelu Ford Mondeo prezentacje, analizy, testy, opinie Fiat wykupuje resztę akcji koncernu Chrysler i staje się jego właścicielem 1000 Prezentacja modelu Initiale Paris Renault we Frankfurcie, sponsoring PZU Maratonu Warszawskiego 500 VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013 XI/2013 XII/2013 I/2014 LICZBA PUBLIKACJI PRASOWYCH O MARCE W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH OKRESU LIPIEC 2013 CZERWIEC

9 RANKING MAREK ZA LICZBĘ PUBLIKACJI ZA ZASIĘG ZA WYDŹWIĘK SUMA PUNKTÓW publikacje Marka Volkswagen zgromadziła nie tylko najwięcej wzmianek prasowych, ale też najwięcej takich, które miały pozytywny wpływ na wizerunek brandu. Na neutralnych przypadło 2535 pozytywnych i tylko 76 negatywnych. Większość, bo , o Mercedesie miała wydźwięk neutralny. Wzmianek pozytywnych odnotowano 1609, a negatywnych najmniej w zestawieniu: publikacje publikacje 9470 Spośród wzmianek o brandzie Ford najwięcej, bo 9381, miało wydźwięk neutralny. Pojawiło się też 1439 wzmianek pozytywnych i aż 124 negatywne. Marka Fiat została przywołana w publikacjach o wydźwięku neutralnym, 942 pozytywnych i 121 negatywnych. O Renault wzmiankowano 8051 razy w tonie neutralnym, 1331 razy w tonie pozytywnym oraz 88 razy w tonie negatywnym. II/2014 III/2014 IV/2014 V/2014 VI/2014 9

10 TOP MARKA MOTORYZACJA TOP 10 MAREK Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ PUBLIKACJI VOLKSWAGEN MERCEDES FIAT FORD RENAULT 9470 OPEL 9135 BMW 9007 AUDI 7686 TOYOTA 7411 ŠKODA 6891 MARKI MOTORYZACYJNE NAJCZĘŚCIEJ PRZYWOŁYWANE W PRASIE Dziennikarze wiele uwagi poświęcili także modelowi CLA, który powstał na bazie nowej generacji Klasy A czy też nowej Klasy C. W publikacjach o marce Ford najwięcej miejsca poświęcono modelom Fiesta, Mondeo i Focus. Ten ostatni zaprezentowano na genewskim salonie w odświeżonej wersji. W materiałach o produktach Forda sporo uwagi poświęcano informacjom o silnikach (EcoBoost), które amerykański producent montuje od dłuższego czasu w swoich autach, wpisując się w ideę downsizingu zmniejszania pojemności. W przypadku Fiata publikacje produktowe dotyczyły głównie modelu 500. Testując i prezentując jego kolejne wcielenia, dziennikarze podkreślali, że nawiązują one do pierwowzoru tylko z nazwy. Na łamach prasy mogliśmy zobaczyć modele 500L (także w wersji trekking) czy też zapowiedzi crossovera oznaczonego symbolem 500X, lecz przede wszystkim wersję podstawową modelu. Marka Renault pojawiała się w prasie ze swoimi flagowymi modelami (Clio, Megane), a wśród nowości produktowych najczęściej wzmiankowano Capture, który powalczy na niezwykle popularnym w ostatnich latach rynku crossoverów. Dziennikarze zwracali uwagę, że Capture, konkurent Peugeota 2008, Nissana Juke czy też Opla Mokka, w swojej wyrazistej stylistyce kontynuuje linię Renault zaproponowaną dwa lata temu przy wprowadzeniu czwartej generacji Clio. Analizowany okres obfitował również w informacje korporacyjne o poszczególnych markach. Najgorętszą był news o budowie kolejnej fabryki samochodów w Polsce. Praktycznie przez cały rok media przytaczały kolejne niepewne doniesienia o ulokowaniu nowej inwestycji Volkswagena, by ostatecznie w marcu br. ogłosić dobrą nowinę dla mieszkańców Wrześni i okolic. Wiele miejsca poświęcono także informacji o nabyciu ponad 40 proc. akcji Chryslera przez włoskiego Fiata, przez co ten drugi stał się właścicielem amerykańskiej legendy. Przejęcie Chryslera odnotowywano także przy okazji produktowych, głównie za sprawą Lancii Thema, która jest oparta na modelu Chrysler 300. Inna szeroko komentowana fuzja to przejęcie przez Volkswagena w całości szwedzkiego producenta samochodów ciężarowych Scania. Prasa sporo pisała też o sportowej aktywności poszczególnych marek. Tradycyjnie Mercedes wzmiankowany był w kontekście zmagań Formuły 1, a Ford i Volkswagen przy okazji relacji z tras rajdowych. BENCHMARKING EKWIWALENT REKLAMOWY W ZŁ wartość wydźwięku zasięg w mln czytelników 3, , , VW Mercedes Ford Fiat Renault VW Mercedes Ford Fiat Renault PORÓWNANIE POZYCJI MAREK ZE WZGLĘDU NA WYDŹWIĘK, ZASIĘG I LICZBĘ (WIELKOŚĆ KOŁA) PUBLIKACJI EKWIWALENT REKLAMOWY TO OSZACOWANA KWOTA POTRZEBNA DO ZAKUPU POWIERZCHNI REKLAMOWEJ ODPOWIADAJĄCEJ ANALIZOWANYM ARTYKUŁOM 10

11 INTERNETOWY ZAWRÓT GŁOWY NAJPOPULARNIEJSZE MARKI MOTORYZACYJNE W INTERNECIE WEDŁUG LICZBY PUBLIKACJI ROZKŁAD W CZASIE PUBLIKACJI ONLINE O POSZCZEGÓLNYCH MARKACH MOTORYZACYJNYCH Wrzesień 2013 Prezentacja koncepcyjnego modelu Initiale Paris Renault Październik 2013 Robert Kubica w barwach Forda w rajdach Francji i Hiszpanii Styczeń 2014 Pierwsze wzmianki o nowej fabryce Volkswagena Styczeń 2014 Współpraca BMW z Nexteer Automotive Maj 2014 L. Hamilton w barwach Mercedesa na torach F VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013 XI/2013 XII/2013 I/2014 II/2014 III/2014 IV/2014 V/2014 VI/2014 W zestawieniu marek motoryzacyjnych najczęściej przywoływanych w internetowych publikacjach dziennikarskich zamieszczonych od 1 lipca 2013 do 30 czerwca 2014 roku markę Fiat, obecną w analogicznym zestawieniu prasowym, wyparła BMW. Rytm internetowych o markach motoryzacyjnych wyznaczają dwa elementy: pierwszy to nowości produktowe, a zwłaszcza ich premiery na targach i salonach motoryzacyjnych, drugi to wydarzenia związane ze sportowcami startującymi w różnego rodzaju zawodach w barwach tych marek. Ale news o budowie w Polsce nowej fabryki samochodów może zdominować każdą informację produktową czy sportową. PUBLIKACJE ONLINE O MARKACH MOTORYZACYJNYCH WEDŁUG ZASIĘGU WITRYN I ICH DOTARCIE OGÓŁEM Witryny ogólnopolskie PUBLIKACJE ONLINE O MARKACH MOTORYZACYJNYCH WEDŁUG RODZAJÓW SERWISÓW Serwisy ogólnoinformacyjne Serwisy ekonomiczne Serwisy specjalistyczne Witryny regionalne Serwisy regionalne Blogi 33,4 mld 35% 65% 52% 2% 9% 5% 35% 4% 10% 3% 48% 33,4 mld 52% 32% 48% 61% 27,6 mld 39% 39% 3% 11% 47% 2% 8% 38% 4% 12% 23,1 mld 38% 62% 6% 3% 5% 21,7 mld 47% 53% 41% 40% 42% Pod względem dotarcia (liczby potencjalnych kontaktów wzmianki o marce z odbiorcą) wygrywa Mercedes m.in. za sprawą największego udziału w serwisach ogólnopolskich w ich ogóle. Volkswagen idzie z nim łeb w łeb. Publikacje online o markach motoryzacyjnych według rodzajów serwisów. Materiały dziennikarzy internetowych o markach motoryzacyjnych ukazują się głównie w dwóch rodzajach serwisów: specjalistycznych (motoryzacyjnych zapowiedzi, prezentacje, testy itp. i sportowych) oraz regionalnych (także porównania cen, wyprzedaże, promocje). Serwisy ogólnoinformacyjne wzmiankują o tych brandach częściej niż ekonomiczne. 11

12 TOP MARKA ENERGETYKA MOC SPONSORINGU CHOĆ BRANŻA SIĘ ZMIENIA, NA WIZERUNEK MAREK ENERGETYCZNYCH WCIĄŻ WPŁYWA GŁÓWNIE SPORT MARTYNA MARTYNOWICZ starszy analityk mediów Press-Service Monitoring Mediów W ANALIZOWANYM NA POTRZEBY BADA- NIA TOP MARKA OKRESIE (LIPIEC 2013 CZERWIEC 2014 ROKU) DZIENNIKARZE PRASOWI ZAJMUJĄCY SIĘ BRANŻĄ ENER- GETYCZNĄ NIE MOGLI NARZEKAĆ NA BRAK TEMATÓW. W lipcu ub.r. media donosiły o znacznych obniżkach cen energii, a także o nasilającej się walce konkurencyjnej między dostawcami prądu. Jej elementem stały się kampanie wizerunkowe, które przeprowadziły np. PGE Polska Grupa Energetyczna SA oraz RWE promująca zarówno swoją ofertę, jak i racjonalne korzystanie z energii elektrycznej. Istotnym wydarzeniem w branży energetycznej był debiut Energi SA na warszawskiej giełdzie. Prognozy, a potem omówienia wyników tego debiutu znacząco wpłynęły na liczbę o Enerdze w prasie, a także na wydźwięk tych, jako że analitycy określali IPO Energi jako rozczarowujące na zamknięciu sesji cena akcji spółki spadła aż o 5 proc. wobec ceny emisyjnej. Z kolei na liczbę i wydźwięk o RWE wpłynęło sprzedanie przez tę firmę koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego rosyjskiemu funduszowi inwestycyjnemu. Wprawdzie tytuły ekonomiczne i branżowe informowały o tym w neutralnym tonie, ale Gazeta Polska, W Sieci i Dziennik LICZBA PUBLIKACJI W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH 1200 Na PGE Arenie odbywa się długo zapowiadane i wyczekiwane towarzyskie spotkanie FC Barcelony z Lechią Gdańsk Środek sezonu żużlowego relacje, zapowiedzi, terminarze, informacje o transmisjach Enea Ekstraligi Energa Toruń walczy w II etapie Basket Ligi Kobiet, Energa Czarni Słupsk w męskiej Basket Lidze 600 Inauguracja Tauron Basket Ligi prognozy, komentarze, prezentacja terminarzy, pierwsze relacje ze spotkań VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013 XI/2013 XII/2013 I/2014 II/2 LICZBA PUBLIKACJI PRASOWYCH O MARCE W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH OKRESU LIPIEC 2013 CZERWIEC

13 RANKING MAREK ZA LICZBĘ PUBLIKACJI ZA ZASIĘG ZA WYDŹWIĘK SUMA PUNKTÓW PGE Turów Zgorzelec walczy o mistrzostwo w koszykarskiej ekstraklasie, PGE Skra Bełchatów sięga po złoto w siatkarskiej Lidze, PGE Marma Rzeszów inauguruje sezon żużlowy Koncern RWE sprzedaje swoją koncesję na poszukiwania gazu łupkowego rosyjskiemu funduszowi inwestycyjnemu 014 III/2014 IV/2014 V/2014 VI/ Wśród tekstów o PGE miało wydźwięk neutralny. Wydźwięk pozytywny miały 1733, a negatywny 163 teksty, głównie o akcji Greenpeace (aktywiści wywiesili z okna prezesa PGE baner wymierzony w markę). Wśród tekstów wzmiankujących o Tauronie większość 6213 miała wydźwięk neutralny wzmianek oceniono jako pozytywne (sport i Tauron Nowa Muzyka), 113 jako negatywne. O marce Energa wzmiankowano najczęściej w neutralnym tonie 7200 tekstów. Kolejne 1015 miało wydźwięk pozytywny, a 142 negatywny (głównie o debiucie na giełdzie). Markę Enea wymieniono 3718 razy w tekstach o wydźwięku neutralnym, 682 pozytywnych i 99 negatywnych (po tragicznym wypadku na terenie Elektrowni Kozienice zginęło czterech pracowników). W grupie tekstów przywołujących markę RWE 773 miały wydźwięk neutralny, a 91 pozytywny. 32 teksty negatywne to m.in. pokłosie pogorszenia wyników finansowych niemieckiego koncernu. 13

14 TOP MARKA ENERGETYKA TOP 10 MAREK Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ PUBLIKACJI PGE ENERGA TAURON ENEA RWE PKP ENERGETYKA DUON ENERGETYCZNE CENTRUM ENERGIA DLA FIRM POLSKA ENERGETYKA PRO MARKI ENERGETYCZNE NAJCZĘŚCIEJ PRZYWOŁYWANE W PRASIE Polski biły na alarm, wskazując, że w ten sposób polska spółka osłabia rodzimy rynek, a wzmacnia rosyjską branżę, już uprzywilejowaną z racji dostępu do surowców i wielkości. Przykład RWE i sprawy odsprzedania koncesji na wydobywanie gazu łupkowego dobrze pokazuje, jak oceny dziennikarzy zależą od orientacji politycznej ich tytułu Wydobywanie gazu łupkowego to nadal jeden z istotnych elementów dyskusji nad kierunkami rozwoju polskiej energetyki, podobnie jak inne innowacyjne rozwiązania służące zdywersyfikowaniu źródeł energii i unowocześnieniu jej wytwarzania. Jednym z przejawów takiego myślenia o rozwoju energetyki interesującym dla prasy było porozumienie zawarte przez spółki PGE, Energa, Enea i Tauron Polska Energia w czerwcu 2014 roku. Na jego mocy firmy rozpoczęły współpracę w obszarze badań, innowacji i podnoszenia konkurencyjności. Na innowacje i rozwój inteligentnych miast postawiła także spółka RWE, która we wrześniu ub.r. ogłosiła start programu Miasta przyszłości realizowanego wraz z ośrodkiem analitycznym ThinkTank. W prasie ekonomicznej sporo pisano także o inwestycjach firm energetycznych i ich finansowaniu: o tym, że Enea podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę emisji obligacji długoterminowych o wartości 1 mld zł czy o tym, że Energa dopięła finansowanie rozwoju i modernizacji sieci dzięki 1 mld zł uzyskanemu od Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jednak na liczbę prasowych o markach energetycznych największy wpływ miało ich zaangażowanie w sport. Szczególnie dużo takich materiałów wzmiankowało o marce PGE, która sponsoruje różne dziedziny sportu oraz sportowców. Także Tauron, sponsor m.in. ligi koszykówki, piłkarskiego klubu Śląsk Wrocław, żużlowego Tarnów Azoty i siatkarskiego MKS Dąbrowa Górnicza, mocno zaznaczył się na łamach prasy sportowej i poświęconych sportowi rubryk w tytułach ogólnopolskich i regionalnych. Jednocześnie istotnie wzbogacił swój wizerunek o miano mecenasa kultury za sprawą sponsorowania festiwalu Tauron Nowa Muzyka. BENCHMARKING wartość wydźwięku 3,0 zasięg w mln czytelników EKWIWALENT REKLAMOWY W ZŁ ,0 1, PGE Tauron Energa Enea RWE PGE Tauron Energa Enea PORÓWNANIE POZYCJI MAREK ZE WZGLĘDU NA WYDŹWIĘK, ZASIĘG I LICZBĘ (WIELKOŚĆ KOŁA) PUBLIKACJI RWE EKWIWALENT REKLAMOWY TO OSZACOWANA KWOTA POTRZEBNA DO ZAKUPU POWIERZCHNI REKLAMOWEJ ODPOWIADAJĄCEJ ANALIZOWANYM ARTYKUŁOM 14

15 15

16 TOP MARKA ENERGETYKA A TYMCZASEM W INTERNECIE NAJPOPULARNIEJSZE MARKI ENERGETYCZNE W INTERNECIE WEDŁUG LICZBY PUBLIKACJI ROZKŁAD W CZASIE PUBLIKACJI ONLINE O POSZCZEGÓLNYCH MARKACH ENERGETYCZNYCH Marzec 2014 Tauron newsy o rozbudowie Elektrowni Łagisza Marzec 2014 Wyniki RWE w 2013 roku 2,8 mld euro straty Maj 2014 Enea składa wniosek o zmianę taryf dla domostw Maj 2014 Awans PGE GKS Bełchatów do Ekstraklasy Czerwiec 2014 Energa sponsoruje Tour Kocham Rowerek w Szczecinie W ZESTAWIENIU MAREK ENERGETYCZNYCH najczęściej przywoływanych w internetowych publikacjach dziennikarskich zamieszczonych od 1 lipca 2013 do 30 czerwca 2014 roku są te same marki, co w podobnym zestawieniu dla prasy, z tym samym liderem VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013 XI/2013 XII/2013 I/2014 II/2014 III/2014 IV/2014 V/2014 VI/2014 RYTM PUBLIKACJI O POSZCZEGÓLNYCH markach energetycznych wyznaczają rozgrywki sportowe. Zainteresowanie dziennikarzy branżą energetyczną pobudzają też: zatwierdzenie przez Urząd Regulacji Energetyki w grudniu ub.r. taryf dla dystrybutorów energii na 2014 rok, a także złożenie przez Energę i Eneę w maju br. wniosków o zmianę tych taryf. Na liczbę o RWE wpływa m.in. zapowiedź likwidacji 6,7 tys. miejsc pracy w całej Europie. PUBLIKACJE ONLINE O MARKACH ENERGETYCZNYCH WEDŁUG ZASIĘGU WITRYN I ICH DOTARCIE OGÓŁEM Witryny ogólnopolskie PUBLIKACJE ONLINE O MARKACH ENERGETYCZNYCH WEDŁUG RODZAJÓW SERWISÓW Serwisy ogólnoinformacyjne Serwisy ekonomiczne Serwisy specjalistyczne Witryny regionalne Serwisy regionalne Blogi 32% 1% 8% 29% 2% 7% 82,0 mld 32% 68% 22% 29% 37,6 mld 29% 71% 37% 33% 27,3 mld 23,3 mld 29% 50% 50% 71% 49% 2% 7% 29% 2% 5% 17% 25% 11% 4% 19% 5,7 mld 11% 89% 25% 39% 25% 34% W PRZYPADKU MAREK ENERGETYCZNYCH wysoki odsetek w portalach o zasięgu regionalnym w ogóle internetowych wzmianek to wynik zainteresowania dziennikarzy sponsorowanymi przez te brandy drużynami i imprezami. PODZIAŁ PUBLIKACJI O ANALIZOWANYCH markach energetycznych według rodzajów serwisów pokazuje, że stosunkowo rzadko są one przywoływane w portalach ogólnoinformacyjnych. Brandami tymi interesują się przede wszystkim serwisy zajmujące się ekonomią i branżą energetyczną oraz sportem. Analizowane brandy są też mocno osadzone w regionach, w których prowadzą główną działalność (odsetek w serwisach regionalnych). 16

300tys. najczęściej opisywanych marek. spośród. najczęściej opisywanych branż. na podstawie. przeanalizowanych artykułów

300tys. najczęściej opisywanych marek. spośród. najczęściej opisywanych branż. na podstawie. przeanalizowanych artykułów cover-topmarka-ok.qxp:layout 1 5.12.2008 18:31 Strona 1 grudzień 2008 bezpłatny dodatek specjalny 50 najczęściej opisywanych marek spośród 10 najczęściej opisywanych branż na podstawie 300tys. przeanalizowanych

Bardziej szczegółowo

raport media online Sponsor Partnerzy

raport media online Sponsor Partnerzy raport media online Sponsor Partnerzy wrzesień 2010 1 spis treści 3 Najmłodsze medium połyka konkurencję Internet na rynku mediów rozpycha się łokciami. Coraz częściej wskazywany jest jako podstawowe źródło

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Styczeń 2012 Luty 2012 Marzec 2012 Kwiecień 2012 Maj 2012 Czerwiec 2012 Lipiec 2012 Sierpień 2012 Wrzesień 2012 Październik 2012 Listopad 2012

RAPORT. Styczeń 2012 Luty 2012 Marzec 2012 Kwiecień 2012 Maj 2012 Czerwiec 2012 Lipiec 2012 Sierpień 2012 Wrzesień 2012 Październik 2012 Listopad 2012 Styczeń 2012 Luty 2012 Marzec 2012 Kwiecień 2012 Maj 2012 Czerwiec 2012 Lipiec 2012 Sierpień 2012 Wrzesień 2012 Październik 2012 Listopad 2012 RAPORT Grudzień 2012 POLSKI POŁOWIINTERNET W PIERWS E 2012R

Bardziej szczegółowo

TOMASZ MARSZAŁŁ OPAKOWANIA PROMOCJA. druk niskonakładowy W GRONIE TOP 50 MARKETINGOWCÓW EUROPY. szklane MARKETING eventowy i targowy

TOMASZ MARSZAŁŁ OPAKOWANIA PROMOCJA. druk niskonakładowy W GRONIE TOP 50 MARKETINGOWCÓW EUROPY. szklane MARKETING eventowy i targowy wszystko o skutecznej reklamie www.oohmagazine.pl kwiecień - czerwiec 2014 cena: 15 PLN OPAKOWANIA szklane MARKETING eventowy i targowy PROMOCJA tekstylia reklamowe kalendarze POS innowacje i wyspy druk

Bardziej szczegółowo

Sponsoring podstawowy instrument marketingu sportowego

Sponsoring podstawowy instrument marketingu sportowego Sponsoring podstawowy instrument marketingu sportowego Analiza rynku sponsoringu sportowego w Polsce z uwzględnieniem działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa Grudzień 2012 r. Spis treści 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać!

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! od początku 04 Podsumowanie kwartału mobilnie 06 Badanie Mobilna

Bardziej szczegółowo

ekstraklasa piłkarskiego biznesu 2015

ekstraklasa piłkarskiego biznesu 2015 ekstraklasa piłkarskiego biznesu 2015 spis treści 3 A. Wprowadzenie 7 B. Ekstraklasa jako spółka 15 C. Ekstraklasa jako liga 27 D. Ekstraklasa jako biznes 61 E. Kluby Ekstraklasy 135 F. Załączniki 153

Bardziej szczegółowo

Rozwój. Ciężkie czasy. Przede wszystkim. w czasach kryzysu, s. 4-7. Wyrwij - Zachowaj! Kolporter Service proponuje s. 21-32. dla prasy, s.

Rozwój. Ciężkie czasy. Przede wszystkim. w czasach kryzysu, s. 4-7. Wyrwij - Zachowaj! Kolporter Service proponuje s. 21-32. dla prasy, s. Nr 3/2009 (145) Kolporter Lider Polskiego Biznesu BEZPŁATNE PISMO FIRM GRUPY KOLPORTER Rozwój w czasach kryzysu, s. 4-7 Ciężkie czasy dla prasy, s. 8-9 Przede wszystkim zaufanie, s. 16-17 Wyrwij - Zachowaj!

Bardziej szczegółowo

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Raport Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Przedmowa Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią naszego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo

raport SPORT biznes EFEKTYWNOŚĆ Rynek sponsoringu sportowego: stan obecny i perspektywy

raport SPORT biznes EFEKTYWNOŚĆ Rynek sponsoringu sportowego: stan obecny i perspektywy raport SPORT biznes EFEKTYWNOŚĆ Najlepsze praktyki sponsoringu sportowego Korzyści wizerunkowe i komunikacyjne dla firm Rynek sponsoringu sportowego: stan obecny i perspektywy Jakie zmiany czekają polski

Bardziej szczegółowo

IAB Polska. Wpływ internetu na proces zakupowy produktów i usług

IAB Polska. Wpływ internetu na proces zakupowy produktów i usług IAB Polska Październik 2013 2 E-konsumenci: Consumer Journey Online Podsumowanie Szanowni Państwo, Zapraszamy serdecznie do lektury raportu, który przybliża perspektywę internautów na sieć jako źródło

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU 12 MAJA 2015 1 Spis treści List do Akcjonariuszy... 6 Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu Grupy Comperia za pierwszy

Bardziej szczegółowo

SponSoring i marketing Sportowy

SponSoring i marketing Sportowy Media & Marketing Polska DODATEK BIURA REKLAMY >>ostatni gwizdek na euro 2012 >>gadżety reklamowe dla kibiców >>Sponsoring w branży energetycznej >>miejski marketing sportowy >>najciekawsze wydarzenia

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ REKLAMOWY EURO 2012 W TV

POTENCJAŁ REKLAMOWY EURO 2012 W TV Drodzy Państwo, Euro to spektakularne wydarzenie sportowe, które bardzo silnie angażuje emocje. Jest to też impreza, przy okazji której uruchamia się strumień pieniędzy, a zaangażowane firmy liczą na duże

Bardziej szczegółowo

André Gerstner Groclin Group Razem możemy więcej. mbank Fakty i mity: emisja obligacji nie taka straszna

André Gerstner Groclin Group Razem możemy więcej. mbank Fakty i mity: emisja obligacji nie taka straszna magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 14 / wiosna 2014 mbank Fakty i mity: emisja obligacji nie taka straszna André Gerstner Groclin Group Razem możemy więcej od początku 4 podsumowanie kwartału

Bardziej szczegółowo

edycja 2013 Zwyczaje zakupowe Polaków Warszawa, kwiecień 2013 r.

edycja 2013 Zwyczaje zakupowe Polaków Warszawa, kwiecień 2013 r. edycja 2013 Zwyczaje zakupowe Polaków Warszawa, kwiecień 2013 r. RAPORT CZĄSTKOWY Analiza rynkowa branży Retail&Fashion 2013 Jak zmienia się retail w Polsce? Wpływ aktywności e-commerce na sprzedaż tradycyjną

Bardziej szczegółowo

Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2014 roku

Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2014 roku Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2014 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa, marzec 2015 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji UCHWAŁA NR 71/2015 Z DNIA 18 MARCA

Bardziej szczegółowo

EWA S.A. Słodka recepta na sukces. Nowa droga Zmiany w strategii BRE Banku. Blanka Chmurzyńska-Brown Na straży kosmetycznego biznesu.

EWA S.A. Słodka recepta na sukces. Nowa droga Zmiany w strategii BRE Banku. Blanka Chmurzyńska-Brown Na straży kosmetycznego biznesu. Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 8 / jesień 2012 Nowa droga Zmiany w strategii BRE Banku Blanka Chmurzyńska-Brown Na straży kosmetycznego biznesu Jan Pytlewski EWA S.A. Słodka recepta na

Bardziej szczegółowo

Polska branża gier komputerowych. analiza wizerunku medialnego i świadomości marek polskich producentów gier

Polska branża gier komputerowych. analiza wizerunku medialnego i świadomości marek polskich producentów gier Polska branża gier komputerowych analiza wizerunku medialnego i świadomości marek polskich producentów gier Warszawa, 2012 Spis Treści Gra wstępna 4 Badanie preferencji, zachowań i stylów gamingowych na

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza PKN ORLEN

Rada Nadzorcza PKN ORLEN Spis treści Rada Nadzorcza PKN ORLEN... 5 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN... 6 Zarząd PKN ORLEN... 8 List Prezesa Zarządu PKN ORLEN... 10 Kim jesteśmy... 14 Strategia Grupy ORLEN... 22

Bardziej szczegółowo

25 lat minęło. Raport przygotowany przez: / strona 1 /

25 lat minęło. Raport przygotowany przez: / strona 1 / Raport przygotowany przez: / strona 1 / Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce raport 50 lat rynku dealerskiego w Polsce pierwszą tego typu publikację, próbę podsumowania minionych 25 lat oraz naszkicowania

Bardziej szczegółowo

Komunikacja firm i konsumentów w epoce cyfrowej nowe technologie a wykorzystanie tradycyjnych mediów

Komunikacja firm i konsumentów w epoce cyfrowej nowe technologie a wykorzystanie tradycyjnych mediów Komunikacja firm i konsumentów w epoce cyfrowej nowe technologie a wykorzystanie tradycyjnych mediów KOMUNIKACJA FIRM I KONSUMENTÓW W EPOCE CYFROWEJ NOWE TECHNOLOGIE A WYKORZYSTANIE TRADYCYJNYCH MEDIÓW

Bardziej szczegółowo

TOP PROMOCJI polskich miast, powiatów i regionów 2013. Raport z badania przeprowadzonego przez Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc

TOP PROMOCJI polskich miast, powiatów i regionów 2013. Raport z badania przeprowadzonego przez Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc TOP PROMOCJI polskich miast, powiatów i regionów 2013 Raport z badania przeprowadzonego przez Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc MARKETING FOR DEVELOPMENT 2 TOP PROMOCJI polskich miast, powiatów

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y HANDEL RAPORT ROCZNY HANDEL 2011

R A P O R T R O C Z N Y HANDEL RAPORT ROCZNY HANDEL 2011 R A P O R T R O C Z N Y HANDEL 2011 Sieci detaliczne i centra handlowe w Polsce RAPORT ROCZNY SPIS TREŚCI SIECI HANDLOWE Trendy w handlu detalicznym 2011 4 Sieci handlowe rosną w siłę 12 Sieci ogólnospożywcze

Bardziej szczegółowo

polska Tauron już na giełdzie Energia na stoku Rynek energii Brazylia Tour de Pologne

polska Tauron już na giełdzie Energia na stoku Rynek energii Brazylia Tour de Pologne polska EnerGIA magazyn NR 7 (21) lipiec 2010 grupy tauron ISSN 1689-5304 Tauron już na giełdzie Energia na stoku Rynek energii Brazylia Tour de Pologne spis treści sponsor główny: AUTECHRE JAGA JAZZIST

Bardziej szczegółowo

Praktyczne rozwiązania z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem u przewoźników zbiorowych. Facebook w komunikacji miejskiej

Praktyczne rozwiązania z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem u przewoźników zbiorowych. Facebook w komunikacji miejskiej ISNN 1426-5788 MAJ LIPIEC 2011 nr 2(43)/2011 Komunikacja publiczna 2/2011 Praktyczne rozwiązania z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem u przewoźników zbiorowych Facebook w komunikacji miejskiej

Bardziej szczegółowo

AGENCJE INTERAKTYWNE. www.interaktywnie.com/biznes/raporty

AGENCJE INTERAKTYWNE. www.interaktywnie.com/biznes/raporty STYCZEŃ 2013 LUTY 2013 MARZEC 2013 KWIECIEŃ 2013 MAJ 2013 CZERWIEC 2013 LIPIEC 2013 SIERPIEŃ 2013 WRZESIEŃ 2013 PAŹDZIERNIK 2013 LISTOPAD 2013 GRUDZIEŃ 2013 AGENCJE INTERAKTYWNE www.interaktywnie.com/biznes/raporty

Bardziej szczegółowo

50najbardziej. wpływowych ludzi polskiej gospodarki. ranking. Dziennik Gazeta Prawna, str.1, 2014-01-24

50najbardziej. wpływowych ludzi polskiej gospodarki. ranking. Dziennik Gazeta Prawna, str.1, 2014-01-24 ranking 50najbardziej wpływowych ludzi polskiej gospodarki (2), E, RAFAŁSIDERSI, (2) D2 Dziennik Gazeta rawna, 24 26 stycznia 2014 nr 16 (3657) gazetaprawna.pl RAIG: 50 ABARDZIE WŁYWOWYCH LUDZI OLSIE GOSODARI

Bardziej szczegółowo

AKCJONARIUSZ. Polska branża chemiczna. - wczoraj, dzisiaj i jutro. O debiucie spółki Azoty Tarnów S.A. opowiada Prezes Zarządu Jerzy Marciniak

AKCJONARIUSZ. Polska branża chemiczna. - wczoraj, dzisiaj i jutro. O debiucie spółki Azoty Tarnów S.A. opowiada Prezes Zarządu Jerzy Marciniak GIEŁDA EDUKACJA ANALIZY AKCJONARIUSZ ISSN 1644-3004 4/2008 Umiesz liczyć? Licz na siebie! Niezależny ranking doradców finansowych Sopot, Costa Blanca czy Dubaj? Inwestor indywidualny na rynku nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Katalog usług promocyjnych dla miast

Katalog usług promocyjnych dla miast REKLAMA Media INTERNET eventy strategia Katalog usług promocyjnych dla miast outdoor i regionów 2011/2012 public relations KATALOG.indd 1 11-11-16 13:20 Czy wiesz jak wyglądać będzie gmina, miasto, region,

Bardziej szczegółowo