top MARKA 317 TYS. 100 MAREK ARTYKUŁÓW NAJCZĘŚCIEJ OPISYWANYCH W PRASIE 1,1 MLN TEKSTÓW ONLINE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "top MARKA 317 TYS. 100 MAREK ARTYKUŁÓW NAJCZĘŚCIEJ OPISYWANYCH W PRASIE 1,1 MLN TEKSTÓW ONLINE"

Transkrypt

1 top MARKA wydanie specjalne PAŹDZIERNIK MAREK NAJCZĘŚCIEJ OPISYWANYCH W PRASIE 317 TYS. ARTYKUŁÓW 1,1 MLN TEKSTÓW ONLINE

2

3 fot. Agencja Fotograficzna Philipp Gmür MEDIALNA SYMBIOZA Czas rozważań, czy czeka nas świat zdominowany przez Internet i pozbawiony prasy, mamy już za sobą. Jak nigdy wcześniej, dla wydawców ważne stały się zachowania odbiorców i poszukiwanie nowych form dotarcia z informacją. Wiele tytułów przeszło transformację, by elastycznie dopasować się do obecnej sytuacji na rynku do potrzeb czytelników. Prasa utrzymuje swoją opiniotwórczą pozycję dzięki specjalizacji i masowemu wykorzystaniu właśnie Internetu jako nowego kanału dystrybucji treści. Wbrew powszechnym obawom w obu mediach znajdujemy unikatowe informacje, z zaciekawieniem obserwujemy polepszenie wartości materiałów informacyjnych oraz mnogość alternatywnych kanałów dotarcia do odbiorcy. Internet zyskał na wiarygodności i generuje coraz większe przychody także dla wydawców. Mimo że sporo gazet i czasopism odnotowało spadki nakładów wydań drukowanych, wydaje się, że daleko nam do stanu, w którym tradycyjna prasa jest dla czytelników dobrem ekskluzywnym. To dobry sygnał dla komercyjnych brandów. Tak jak co roku, w cyklicznym badaniu Top Marka, będącym wspólną inicjatywą miesięcznika Press i Press-Service Monitoring Mediów, wyłoniliśmy po pięć najbardziej medialnych brandów w dziesięciu najczęściej w prasie opisywanych branżach. Wzorem ubiegłorocznej edycji w opracowaniu uwzględniliśmy również publikacje internetowe, które ukazały się w sieci na temat dziesięciu najbardziej medialnych marek prasowych. Zbadaliśmy publikacje wyselekcjonowane na podstawie monitoringu ponad 1,1 tys. tytułów prasy ogólnopolskiej i regionalnej oraz prawie 5 mln źródeł internetowych. Tak szerokie spektrum mediów pozwala nam przygotować największe w Polsce opracowanie na temat wizerunku marek. Niezmienna w podstawach metodologia oraz jakościowa analiza materiałów sprawiają, że badanie umożliwia nie tylko zidentyfikowanie najczęściej przywoływanych w prasie marek, lecz również wskazanie, co kształtowało ich obraz. A to dla specjalistów od wizerunku ma niezaprzeczalną wartość. Jestem przekonany, że i tym razem czytelnicy raportu Top Marka znajdą w nim cenną wiedzę. SEBASTIAN BYKOWSKI WICEPREZES ZARZĄDU, DYREKTOR GENERALNY PRESS-SERVICE MONITORING MEDIÓW fot.press POZYTYWNIE I BEZ OBAW Posądzenie o kryptoreklamę jest jednym z ważniejszych elementów decydujących o tym, jak dziennikarze piszą o markach. Nie tylko z lęku przed przełożonymi, lecz także przed czytelnikami i internetowymi odbiorcami. Ci bowiem szybko i ostro reagują, gdy tylko wyda się im, że za publikacją materiału lub zawartymi w nim ocenami kryje się najmniejsza próba manipulacji. Dlatego dziennikarze są ostrożni w dobieraniu słów te o pozytywnym znaczeniu: dobry, znakomity, innowacyjny, rewolucyjny choć akurat to ostatnie słowo przyciąga uwagę jak magnes stosują rzadko. Są też ostrożni w informowaniu o tym, co firmy robią dobrego: o ich działaniach na rzecz pracowników, środowiska, sąsiadów, kultury. W badaniu Top Marka przywiązuje się dużą wagę do wydźwięku prasowych o markach. Ma on decydujący wpływ na miejsce najczęściej opisywanych brandów w rankingu, w którym są one uszeregowane od najlepiej opisywanego. Od lat można obserwować, że mimo oporów dziennikarzy tekstów i wzmianek o pozytywnym wydźwięku są dziesiątki tysięcy. I choć ostrożni zawsze będą się dopatrywać w drugiego dna, trudno domniemywać, że za tymi tysiącami stoi coś innego niż wysoka jakość: samej oferty, ale i komunikacji z dziennikarzami. W tym wydaniu Top Marki wyróżniono brandy, które najczęściej zdobywały największą liczbę punktów za wydźwięk poświęconych im materiałów prasowych. Utrzymywanie przez lata wizerunku pozytywnej marki to osiągnięcie godne zauważenia. Dowodzi, że właściciel brandu długofalowo dba o atrakcyjną ofertę, którą potrafi odpowiednio opakować i sprzedawać, a także o niej ciekawie opowiedzieć. Wtedy dziennikarz nie ma wyjścia pisze o marce dobrze. I bez obaw. AGNIESZKA OLBROT 3

4 TOP MARKA METODOLOGIA MIERZENIE INFORMACJI NA POTRZEBY BADANIA TOP MARKA PRZEANALIZOWANO PRAWIE 1,5 MLN PUBLIKACJI W PRASIE I INTERNECIE MARCIN SZCZUPAK kierownik działu raportów medialnych Press-Service Monitoring Mediów SIÓDMA EDYCJA RAPORTU TOP MARKA POWSTAŁA DZIĘKI ANALIZIE PUBLIKACJI PRASOWYCH I INTERNETOWYCH O 100 MARKACH, ZAMIESZCZONYCH OD 1 LIPCA 2013 DO 30 CZERWCA 2014 ROKU. Wyniki tej analizy prezentujemy w obrębie dziesięciu branż, a te ułożone są w kolejności od opisywanych najczęściej. W zestawieniu tym po raz pierwszy pojawiają się marki sieci stacji benzynowych opisywane tak często, że zapewniło im to czwartą z kolei prezentację w raporcie. Analiza prasowa została opracowana na podstawie wyników monitoringu ponad tysiąca tytułów prasowych, zarówno regionalnych, jak i ogólnopolskich (poziom podobny jak w ub.r.). W pierwszym etapie analizy wskazano po pięć marek w każdej z branż opisywanych najczęściej. Następnie poświęcone im publikacje prasowe przebadano pod kątem wydźwięku. Za neutralne uznano publikacje rzeczowo i obiektywnie prezentujące stan faktyczny, bez zwrotów wartościujących bądź dwuznacznych. Jako pozytywne zaklasyfikowano teksty, które pokazywały markę w korzystnym świetle, w tym: doniesienia o polepszeniu wyników finansowych, sprzedaży, a także dobre oceny prowadzonych działań czy wdrażanych rozwiązań itp. Odpowiednio jako negatywne liczono materiały o pogarszaniu się sprzedaży, skargach klientów, nałożonych na właściciela brandu karach oraz pejoratywne oceny aktywności marki. Kolejnym etapem było określenie zasięgu każdej z analizowanych prasowych, zależnie od sprzedaży (nakładu w przypadku tytułów bezpłatnych) danej gazety lub czasopisma. I wreszcie publikacje te zostały oszacowane pod kątem ekwiwalentu reklamowego, czyli kwot, które właściciel marki musiałby zapłacić, aby reklamami uzyskać podobny efekt wizerunkowy jak ten, który przyniosły teksty prasowe. Przy obliczaniu ekwiwalentu wzięto pod uwagę m.in. indywidualny cennik reklamowy każdego z badanych tytułów (powierzchnia i strona, na której opublikowano dany tekst) oraz wydźwięk tekstów: w przypadku informacji pozytywnych ich wartość była przemnażana przez współczynnik korygujący, który zwiększał wpływ na ostateczną kwotę. Materiały negatywne korygowane były tym samym współczynnikiem ze znakiem minus, umniejszając ostateczną wartość ekwiwalentu. Prezentacja każdej z analizowanych branż składa się z tekstu analitycznego oraz infografik. Podstawowym zestawieniem jest tabela przedstawiająca zwycięskie marki prasowe z uwzględnieniem punktów, jakie one otrzymały za liczbę poświęconych sobie, ich zasięg i wydźwięk. Na wykresie trendowym można zaobserwować liczbę prasowych o każdym z analizowanych brandów w poszczególnych miesiącach okresu lipiec 2013 czerwiec Wzrosty liczby tych tekstów zostały opatrzone dodatkowym komentarzem analityka. Pięć zwycięskich marek jest prezentowanych również w zestawieniu graficznym uzyskanego ekwiwalentu reklamowego oraz na mapie benchmarkingowej uwzględniającej wartości uzyskane przez poszczególne marki, jeśli chodzi o liczbę, zasięg i wydźwięk o nich. Poza jakościowym zestawieniem pierwszej piątki marek prezentujemy również dziesięć brandów z każdej z branż, którym poświęcono w prasie najwięcej tekstów i wzmianek z liczbą tych materiałów. Siódma edycja badania Top Marka, podobnie jak w ub.r., objęła także Internet 20 tys. źródeł rozumianych jako adres WWW. Tym razem jednak skupiono się na pięciu markach z każdej branż najczęściej opisywanych w serwisach i blogach, w oderwaniu od zestawienia prasowego. Badano zamieszczone w sieci w analizowanym 4

5 5

6 TOP MARKA METODOLOGIA okresie (czerwiec 2013 lipiec 2014 roku) artykuły, felietony, reportaże, wywiady itp. oraz wpisy w dziennikarskich blogach. Analiza nie uwzględnia informacji zamieszczanych na łamach mediów społecznościowych, takich jak Facebook czy YouTube, ani reklam. Uzyskane dzięki tej analizie dane ilościowe prezentowane są w formie infografik, począwszy od zestawienia liczby o pięciu najczęściej wymienianych brandach. Zmiany w zainteresowaniu dziennikarzy internetowych daną marką obserwować można na wykresie trendów (liczba o każdym z brandów w poszczególnych miesiącach, z wyjaśnieniem największego wzrostu tej liczby). Na kolejnym wykresie publikacje o każdej z marek podzielono według zasięgu witryn, na których się one ukazały (ogólnopolskie i regionalne), dodając do tego dotarcie liczbę potencjalnych kontaktów wzmianki o marce z odbiorcą. Dane te zostały opracowane na podstawie liczby użytkowników monitorowanych źródeł internetowych. Ostatnia grupa wykresów obrazuje liczbę o poszczególnych markach w podziale na profile serwisów. Do kategorii serwisów ogólnoinformacyjnych należą portale o zasięgu ogólnopolskim publikujące wiadomości z różnych dziedzin. Serwisy ekonomiczne to źródła zajmujące się tematyką związaną z finansami, ekonomią i biznesem. Serwisy specjalistyczne to inaczej portale tematyczne (np. motoryzacyjne, o tematyce IT, telewizyjne, plotkarskie). Serwisy regionalne prowadzą swoją działalność na określonym terenie i są skierowane do społeczności lokalnych. I wreszcie, jako piąta kategoria, ujęta została profesjonalna blogosfera WYBRANE INFOGRAFIKI Z DANYMI Z ANALIZY PUBLIKACJI DZIENNIKARSKICH VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013 XI/2013 XII/2013 I/2014 II/2014 III/2014 IV/2014 V/2014 VI/2014 WYKRES POKAZUJE TRENDY W LICZBIE PUBLIKACJI I KAŻDEJ Z ANALIZOWANYCH ILOŚCIOWO I JAKOŚCIOWO MAREK: WZROSTY I SPADKI LICZBY PUBLIKACJI O NIEJ W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH ANALIZOWANEGO OKRESU. DODATKOWO NAJWIĘKSZE WZROSTY UZASADNIONE OKREŚLONYM OPISYWANYM PRZEZ DZIENNIKARZY WYDARZENIEM LUB WIODĄCYM TEMATEM PUBLIKACJI OPISANO, ZAZNACZAJĄC, CO SPOWODOWAŁO DANY WZROST. wartość wydźwięku 3,0 2,0 1,0 0 Miesiąc, rok Np. wydarzenie związane z marką MAPA BENCHMARKINGOWA PRZEDSTAWIA ANALIZOWANE ILOŚCIOWO I JAKOŚCIOWO MARKI I ICH POŁOŻENIE WZGLĘDEM SIEBIE. WIELKOŚĆ KOŁA ODZWIERCIEDLA LICZBĘ PUBLIKACJI O DANEJ MARCE (MAŁA SZARE KOŁO, ŚREDNIA BRĄZOWE, DUŻA ZŁOTE), POŁOŻENIE WOBEC OSI X POTENCJALNY ZASIĘG TYCH PUBLIKACJI (W MILIONACH CZYTELNIKÓW), ZAŚ POŁOŻENIE WZGLĘDEM OSI Y UŚREDNIONY WYDŹWIĘK TYCH PUBLIKACJI: IM WYŻEJ ZNAJDUJE SIĘ KOŁO, TYM LEPSZY. 49% 2% 7% 29% 2% 5% 17% 25% Np. publikacja wyników finansowych marki 25% 39% 25% zasięg w mln czytelników UDZIAŁ PUBLIKACJI W SERWISACH OGÓLNOINFORMACYJNYCH (OGÓLNOPOLSKICH NIESPROFILOWANYCH), EKONOMICZNYCH, SPE- CJALISTYCZNYCH (TEMATYCZNYCH, NP. BRANŻOWYCH, ALE TEŻ PLOTKARSKICH), REGIONALNYCH (O ZASIĘGU NP. WOJEWÓDZTWA, NIESPROFILOWANYCH) I W BLOGACH W OGÓLE PUBLIKACJI ONLINE O MARCE. 11% 4% 19% 34% dodatek specjalny październik 2014 bezpłatny dodatek do miesięcznika Press ISSN Okładka Michał Stasiak Wykorzystano zdjęcie z Photogeniki Projekt graficzny Anna Dyakowska, Michał Stasiak Dział reklamy , , Redakcja Agnieszka Olbrot Korekta Joanna Lewandowska Skład Agnieszka Szulc 6

7 JAKOŚĆ SIĘ BRONI PRZEDSTAWIAMY BRANDY, KTÓRE WYGRYWAŁY W BADANIACH TOP MARKA Z KONKURENCJĄ POD WZGLĘDEM WYDŹWIĘKU PUBLIKACJI O NICH AGNIESZKA OLBROT BANK ZACHODNI WBK TO NAJBARDZIEJ POZYTYWNA Z WSZYST- KICH MAREK UWZGLĘDNIONYCH W SIEDMIU EDYCJACH BADA- NIA TOP MARKA. W każdej brand ten zdobył najwięcej punktów za wydźwięk poświęconych mu spośród najczęściej i najlepiej opisywanych marek bankowych. BZ WBK wypadał najlepiej nawet wtedy, kiedy się okazało, że jego ówczesny właściciel, Allied Irish Bank, będzie musiał go sprzedać. Ba, podkreślano, że BZ WBK radzi sobie w kryzysie zdecydowanie lepiej od właściciela. Pozytywnie oceniono też w prasie decyzję o przejęciu przez BZ WBK Kredyt Banku i sam proces integracji tych podmiotów. Podobnie jak spektakularne i skuteczne sprzedażowo kampanie reklamowe BZ WBK: począwszy od tej, w której John Cleese powołuje się na ciocię z Pcimia, poprzez spoty z udziałem np. Danny ego DeVito i Gerarda Depardieu, po najnowszą, w której twarzą banku jest Kevin Spacey. Kropką nad i były doniesienia prasowe o wsparciu, którego BZ WBK udzielał i udziela różnym przedsięwzięciom kulturalnym. Drugie miejsce w zestawieniu pozytywnych marek zajęły dwa brandy, które wypadły wizerunkowo najlepiej w pięciu z siedmiu edycji Top Marki: Auchan (sieci handlowe) i Plus (telekomunikacja). Auchan zawdzięcza to m.in. wygranym w rankingach marketów z najkorzystniejszymi cenami, lecz także wynikom, które m.in. pozwoliły sieci przejąć konkurencyjny Real oraz temu, że bardzo rzadko pisano o niej w negatywnym kontekście. Z kolei Plus często trafiał na łamy prasy jako marka pionierskich rozwiązań: najszybszej transmisji danych, najlepszego portalu w komórce (Plus.pl), internetowego sklepu muzycznego Muzodajnia, wdrażania technologii LTE. Paletę tę uzupełniały i uzupełniają sponsoring sportu i kultury. Na podium znalazła się również marka Nestlé, która odnotowała najwyższą w swojej branży punktację za wydźwięk wzmiankujących o niej czterokrotnie. Marka występuje od lat w prasie jako ekspert od żywienia, zwłaszcza niemowląt i małych dzieci i to zarówno dzięki wypowiedziom jej przedstawicieli w prasie kobieciej i parentingowej, jak i dzięki podejmowanym działaniom na rzecz produkowania żywności bez niekorzystnych dla zdrowia składników konserwujących, polepszających smak itp. Dbałość Nestlé o jakość zwraca uwagę mediów. 7

8 TOP MARKA MOTORYZACJA MODELOWY WYŚCIG DLA DZIENNIKARZY SAMOCHODY POWINNY BYĆ ATRAKCYJNE I INNOWACYJNE ALBO POPULARNE MARCIN SZCZUPAK kierownik działu raportów medialnych Press-Service Monitoring Mediów ZWYCIĘZCĄ ZESTAWIENIA NAJCZĘŚCIEJ I NAJLEPIEJ OPISYWANYCH W PRASIE MAREK MOTORYZACYJNYCH ZOSTAŁ POSIADAJĄCY JEDNĄ Z NAJWIĘKSZYCH GAM MODELI, NIEMIECKI VOLKSWA- GEN. W analizowanym okresie (lipiec 2013 czerwiec 2014 roku) informował głównie o swojej najmocniejszej broni modelu Golf. Na łamach prasy motoryzacyjnej każdego miesiąca pojawiały się testy i prezentacje jego kolejnych wersji, m.in. Sportsvana oraz usportowionego GTI i R. Nie zabrakło również przecieków związanych z przygotowywaną ósmą generacją modelu Passat. Co prawda limuzyna oficjalnie została pokazana dopiero w lipcu 2014 roku, jednak już wcześniej dziennikarze rozważali, jak może wyglądać oraz w którym kierunku poprowadzi on niemiecką markę. W prasie znalazło się miejsce na odświeżone Polo, a także ciekawostkę technologiczną zaprezentowaną na targach Motor Show w Poznaniu, model XL1, który ze zużyciem paliwa 0,9 l/100 km jest najoszczędniejszym seryjnym samochodem na świecie. Mercedes, drugi w tegorocznym rankingu Top Marka i jednocześnie jedyna w nim marka premium, postawił na komunikowanie o swoich modelach flagowych. Tym samym czytelnicy prasy mogli zapoznać się z nową Klasą S, zaprezentowaną w maju w Hamburgu. LICZBA PUBLIKACJI W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH 2000 Pierwsze wzmianki o nowej fabryce Volkswagena, w której będą powstawać użytkowe Craftery 1500 Informacje o modelach Mercedesa Klasy S oraz C, zlot Mercedesem po Wiśle w prasie regionalnej 20-lecie modelu Ford Mondeo prezentacje, analizy, testy, opinie Fiat wykupuje resztę akcji koncernu Chrysler i staje się jego właścicielem 1000 Prezentacja modelu Initiale Paris Renault we Frankfurcie, sponsoring PZU Maratonu Warszawskiego 500 VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013 XI/2013 XII/2013 I/2014 LICZBA PUBLIKACJI PRASOWYCH O MARCE W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH OKRESU LIPIEC 2013 CZERWIEC

9 RANKING MAREK ZA LICZBĘ PUBLIKACJI ZA ZASIĘG ZA WYDŹWIĘK SUMA PUNKTÓW publikacje Marka Volkswagen zgromadziła nie tylko najwięcej wzmianek prasowych, ale też najwięcej takich, które miały pozytywny wpływ na wizerunek brandu. Na neutralnych przypadło 2535 pozytywnych i tylko 76 negatywnych. Większość, bo , o Mercedesie miała wydźwięk neutralny. Wzmianek pozytywnych odnotowano 1609, a negatywnych najmniej w zestawieniu: publikacje publikacje 9470 Spośród wzmianek o brandzie Ford najwięcej, bo 9381, miało wydźwięk neutralny. Pojawiło się też 1439 wzmianek pozytywnych i aż 124 negatywne. Marka Fiat została przywołana w publikacjach o wydźwięku neutralnym, 942 pozytywnych i 121 negatywnych. O Renault wzmiankowano 8051 razy w tonie neutralnym, 1331 razy w tonie pozytywnym oraz 88 razy w tonie negatywnym. II/2014 III/2014 IV/2014 V/2014 VI/2014 9

10 TOP MARKA MOTORYZACJA TOP 10 MAREK Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ PUBLIKACJI VOLKSWAGEN MERCEDES FIAT FORD RENAULT 9470 OPEL 9135 BMW 9007 AUDI 7686 TOYOTA 7411 ŠKODA 6891 MARKI MOTORYZACYJNE NAJCZĘŚCIEJ PRZYWOŁYWANE W PRASIE Dziennikarze wiele uwagi poświęcili także modelowi CLA, który powstał na bazie nowej generacji Klasy A czy też nowej Klasy C. W publikacjach o marce Ford najwięcej miejsca poświęcono modelom Fiesta, Mondeo i Focus. Ten ostatni zaprezentowano na genewskim salonie w odświeżonej wersji. W materiałach o produktach Forda sporo uwagi poświęcano informacjom o silnikach (EcoBoost), które amerykański producent montuje od dłuższego czasu w swoich autach, wpisując się w ideę downsizingu zmniejszania pojemności. W przypadku Fiata publikacje produktowe dotyczyły głównie modelu 500. Testując i prezentując jego kolejne wcielenia, dziennikarze podkreślali, że nawiązują one do pierwowzoru tylko z nazwy. Na łamach prasy mogliśmy zobaczyć modele 500L (także w wersji trekking) czy też zapowiedzi crossovera oznaczonego symbolem 500X, lecz przede wszystkim wersję podstawową modelu. Marka Renault pojawiała się w prasie ze swoimi flagowymi modelami (Clio, Megane), a wśród nowości produktowych najczęściej wzmiankowano Capture, który powalczy na niezwykle popularnym w ostatnich latach rynku crossoverów. Dziennikarze zwracali uwagę, że Capture, konkurent Peugeota 2008, Nissana Juke czy też Opla Mokka, w swojej wyrazistej stylistyce kontynuuje linię Renault zaproponowaną dwa lata temu przy wprowadzeniu czwartej generacji Clio. Analizowany okres obfitował również w informacje korporacyjne o poszczególnych markach. Najgorętszą był news o budowie kolejnej fabryki samochodów w Polsce. Praktycznie przez cały rok media przytaczały kolejne niepewne doniesienia o ulokowaniu nowej inwestycji Volkswagena, by ostatecznie w marcu br. ogłosić dobrą nowinę dla mieszkańców Wrześni i okolic. Wiele miejsca poświęcono także informacji o nabyciu ponad 40 proc. akcji Chryslera przez włoskiego Fiata, przez co ten drugi stał się właścicielem amerykańskiej legendy. Przejęcie Chryslera odnotowywano także przy okazji produktowych, głównie za sprawą Lancii Thema, która jest oparta na modelu Chrysler 300. Inna szeroko komentowana fuzja to przejęcie przez Volkswagena w całości szwedzkiego producenta samochodów ciężarowych Scania. Prasa sporo pisała też o sportowej aktywności poszczególnych marek. Tradycyjnie Mercedes wzmiankowany był w kontekście zmagań Formuły 1, a Ford i Volkswagen przy okazji relacji z tras rajdowych. BENCHMARKING EKWIWALENT REKLAMOWY W ZŁ wartość wydźwięku zasięg w mln czytelników 3, , , VW Mercedes Ford Fiat Renault VW Mercedes Ford Fiat Renault PORÓWNANIE POZYCJI MAREK ZE WZGLĘDU NA WYDŹWIĘK, ZASIĘG I LICZBĘ (WIELKOŚĆ KOŁA) PUBLIKACJI EKWIWALENT REKLAMOWY TO OSZACOWANA KWOTA POTRZEBNA DO ZAKUPU POWIERZCHNI REKLAMOWEJ ODPOWIADAJĄCEJ ANALIZOWANYM ARTYKUŁOM 10

11 INTERNETOWY ZAWRÓT GŁOWY NAJPOPULARNIEJSZE MARKI MOTORYZACYJNE W INTERNECIE WEDŁUG LICZBY PUBLIKACJI ROZKŁAD W CZASIE PUBLIKACJI ONLINE O POSZCZEGÓLNYCH MARKACH MOTORYZACYJNYCH Wrzesień 2013 Prezentacja koncepcyjnego modelu Initiale Paris Renault Październik 2013 Robert Kubica w barwach Forda w rajdach Francji i Hiszpanii Styczeń 2014 Pierwsze wzmianki o nowej fabryce Volkswagena Styczeń 2014 Współpraca BMW z Nexteer Automotive Maj 2014 L. Hamilton w barwach Mercedesa na torach F VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013 XI/2013 XII/2013 I/2014 II/2014 III/2014 IV/2014 V/2014 VI/2014 W zestawieniu marek motoryzacyjnych najczęściej przywoływanych w internetowych publikacjach dziennikarskich zamieszczonych od 1 lipca 2013 do 30 czerwca 2014 roku markę Fiat, obecną w analogicznym zestawieniu prasowym, wyparła BMW. Rytm internetowych o markach motoryzacyjnych wyznaczają dwa elementy: pierwszy to nowości produktowe, a zwłaszcza ich premiery na targach i salonach motoryzacyjnych, drugi to wydarzenia związane ze sportowcami startującymi w różnego rodzaju zawodach w barwach tych marek. Ale news o budowie w Polsce nowej fabryki samochodów może zdominować każdą informację produktową czy sportową. PUBLIKACJE ONLINE O MARKACH MOTORYZACYJNYCH WEDŁUG ZASIĘGU WITRYN I ICH DOTARCIE OGÓŁEM Witryny ogólnopolskie PUBLIKACJE ONLINE O MARKACH MOTORYZACYJNYCH WEDŁUG RODZAJÓW SERWISÓW Serwisy ogólnoinformacyjne Serwisy ekonomiczne Serwisy specjalistyczne Witryny regionalne Serwisy regionalne Blogi 33,4 mld 35% 65% 52% 2% 9% 5% 35% 4% 10% 3% 48% 33,4 mld 52% 32% 48% 61% 27,6 mld 39% 39% 3% 11% 47% 2% 8% 38% 4% 12% 23,1 mld 38% 62% 6% 3% 5% 21,7 mld 47% 53% 41% 40% 42% Pod względem dotarcia (liczby potencjalnych kontaktów wzmianki o marce z odbiorcą) wygrywa Mercedes m.in. za sprawą największego udziału w serwisach ogólnopolskich w ich ogóle. Volkswagen idzie z nim łeb w łeb. Publikacje online o markach motoryzacyjnych według rodzajów serwisów. Materiały dziennikarzy internetowych o markach motoryzacyjnych ukazują się głównie w dwóch rodzajach serwisów: specjalistycznych (motoryzacyjnych zapowiedzi, prezentacje, testy itp. i sportowych) oraz regionalnych (także porównania cen, wyprzedaże, promocje). Serwisy ogólnoinformacyjne wzmiankują o tych brandach częściej niż ekonomiczne. 11

12 TOP MARKA ENERGETYKA MOC SPONSORINGU CHOĆ BRANŻA SIĘ ZMIENIA, NA WIZERUNEK MAREK ENERGETYCZNYCH WCIĄŻ WPŁYWA GŁÓWNIE SPORT MARTYNA MARTYNOWICZ starszy analityk mediów Press-Service Monitoring Mediów W ANALIZOWANYM NA POTRZEBY BADA- NIA TOP MARKA OKRESIE (LIPIEC 2013 CZERWIEC 2014 ROKU) DZIENNIKARZE PRASOWI ZAJMUJĄCY SIĘ BRANŻĄ ENER- GETYCZNĄ NIE MOGLI NARZEKAĆ NA BRAK TEMATÓW. W lipcu ub.r. media donosiły o znacznych obniżkach cen energii, a także o nasilającej się walce konkurencyjnej między dostawcami prądu. Jej elementem stały się kampanie wizerunkowe, które przeprowadziły np. PGE Polska Grupa Energetyczna SA oraz RWE promująca zarówno swoją ofertę, jak i racjonalne korzystanie z energii elektrycznej. Istotnym wydarzeniem w branży energetycznej był debiut Energi SA na warszawskiej giełdzie. Prognozy, a potem omówienia wyników tego debiutu znacząco wpłynęły na liczbę o Enerdze w prasie, a także na wydźwięk tych, jako że analitycy określali IPO Energi jako rozczarowujące na zamknięciu sesji cena akcji spółki spadła aż o 5 proc. wobec ceny emisyjnej. Z kolei na liczbę i wydźwięk o RWE wpłynęło sprzedanie przez tę firmę koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego rosyjskiemu funduszowi inwestycyjnemu. Wprawdzie tytuły ekonomiczne i branżowe informowały o tym w neutralnym tonie, ale Gazeta Polska, W Sieci i Dziennik LICZBA PUBLIKACJI W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH 1200 Na PGE Arenie odbywa się długo zapowiadane i wyczekiwane towarzyskie spotkanie FC Barcelony z Lechią Gdańsk Środek sezonu żużlowego relacje, zapowiedzi, terminarze, informacje o transmisjach Enea Ekstraligi Energa Toruń walczy w II etapie Basket Ligi Kobiet, Energa Czarni Słupsk w męskiej Basket Lidze 600 Inauguracja Tauron Basket Ligi prognozy, komentarze, prezentacja terminarzy, pierwsze relacje ze spotkań VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013 XI/2013 XII/2013 I/2014 II/2 LICZBA PUBLIKACJI PRASOWYCH O MARCE W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH OKRESU LIPIEC 2013 CZERWIEC

13 RANKING MAREK ZA LICZBĘ PUBLIKACJI ZA ZASIĘG ZA WYDŹWIĘK SUMA PUNKTÓW PGE Turów Zgorzelec walczy o mistrzostwo w koszykarskiej ekstraklasie, PGE Skra Bełchatów sięga po złoto w siatkarskiej Lidze, PGE Marma Rzeszów inauguruje sezon żużlowy Koncern RWE sprzedaje swoją koncesję na poszukiwania gazu łupkowego rosyjskiemu funduszowi inwestycyjnemu 014 III/2014 IV/2014 V/2014 VI/ Wśród tekstów o PGE miało wydźwięk neutralny. Wydźwięk pozytywny miały 1733, a negatywny 163 teksty, głównie o akcji Greenpeace (aktywiści wywiesili z okna prezesa PGE baner wymierzony w markę). Wśród tekstów wzmiankujących o Tauronie większość 6213 miała wydźwięk neutralny wzmianek oceniono jako pozytywne (sport i Tauron Nowa Muzyka), 113 jako negatywne. O marce Energa wzmiankowano najczęściej w neutralnym tonie 7200 tekstów. Kolejne 1015 miało wydźwięk pozytywny, a 142 negatywny (głównie o debiucie na giełdzie). Markę Enea wymieniono 3718 razy w tekstach o wydźwięku neutralnym, 682 pozytywnych i 99 negatywnych (po tragicznym wypadku na terenie Elektrowni Kozienice zginęło czterech pracowników). W grupie tekstów przywołujących markę RWE 773 miały wydźwięk neutralny, a 91 pozytywny. 32 teksty negatywne to m.in. pokłosie pogorszenia wyników finansowych niemieckiego koncernu. 13

14 TOP MARKA ENERGETYKA TOP 10 MAREK Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ PUBLIKACJI PGE ENERGA TAURON ENEA RWE PKP ENERGETYKA DUON ENERGETYCZNE CENTRUM ENERGIA DLA FIRM POLSKA ENERGETYKA PRO MARKI ENERGETYCZNE NAJCZĘŚCIEJ PRZYWOŁYWANE W PRASIE Polski biły na alarm, wskazując, że w ten sposób polska spółka osłabia rodzimy rynek, a wzmacnia rosyjską branżę, już uprzywilejowaną z racji dostępu do surowców i wielkości. Przykład RWE i sprawy odsprzedania koncesji na wydobywanie gazu łupkowego dobrze pokazuje, jak oceny dziennikarzy zależą od orientacji politycznej ich tytułu Wydobywanie gazu łupkowego to nadal jeden z istotnych elementów dyskusji nad kierunkami rozwoju polskiej energetyki, podobnie jak inne innowacyjne rozwiązania służące zdywersyfikowaniu źródeł energii i unowocześnieniu jej wytwarzania. Jednym z przejawów takiego myślenia o rozwoju energetyki interesującym dla prasy było porozumienie zawarte przez spółki PGE, Energa, Enea i Tauron Polska Energia w czerwcu 2014 roku. Na jego mocy firmy rozpoczęły współpracę w obszarze badań, innowacji i podnoszenia konkurencyjności. Na innowacje i rozwój inteligentnych miast postawiła także spółka RWE, która we wrześniu ub.r. ogłosiła start programu Miasta przyszłości realizowanego wraz z ośrodkiem analitycznym ThinkTank. W prasie ekonomicznej sporo pisano także o inwestycjach firm energetycznych i ich finansowaniu: o tym, że Enea podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę emisji obligacji długoterminowych o wartości 1 mld zł czy o tym, że Energa dopięła finansowanie rozwoju i modernizacji sieci dzięki 1 mld zł uzyskanemu od Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jednak na liczbę prasowych o markach energetycznych największy wpływ miało ich zaangażowanie w sport. Szczególnie dużo takich materiałów wzmiankowało o marce PGE, która sponsoruje różne dziedziny sportu oraz sportowców. Także Tauron, sponsor m.in. ligi koszykówki, piłkarskiego klubu Śląsk Wrocław, żużlowego Tarnów Azoty i siatkarskiego MKS Dąbrowa Górnicza, mocno zaznaczył się na łamach prasy sportowej i poświęconych sportowi rubryk w tytułach ogólnopolskich i regionalnych. Jednocześnie istotnie wzbogacił swój wizerunek o miano mecenasa kultury za sprawą sponsorowania festiwalu Tauron Nowa Muzyka. BENCHMARKING wartość wydźwięku 3,0 zasięg w mln czytelników EKWIWALENT REKLAMOWY W ZŁ ,0 1, PGE Tauron Energa Enea RWE PGE Tauron Energa Enea PORÓWNANIE POZYCJI MAREK ZE WZGLĘDU NA WYDŹWIĘK, ZASIĘG I LICZBĘ (WIELKOŚĆ KOŁA) PUBLIKACJI RWE EKWIWALENT REKLAMOWY TO OSZACOWANA KWOTA POTRZEBNA DO ZAKUPU POWIERZCHNI REKLAMOWEJ ODPOWIADAJĄCEJ ANALIZOWANYM ARTYKUŁOM 14

15 15

16 TOP MARKA ENERGETYKA A TYMCZASEM W INTERNECIE NAJPOPULARNIEJSZE MARKI ENERGETYCZNE W INTERNECIE WEDŁUG LICZBY PUBLIKACJI ROZKŁAD W CZASIE PUBLIKACJI ONLINE O POSZCZEGÓLNYCH MARKACH ENERGETYCZNYCH Marzec 2014 Tauron newsy o rozbudowie Elektrowni Łagisza Marzec 2014 Wyniki RWE w 2013 roku 2,8 mld euro straty Maj 2014 Enea składa wniosek o zmianę taryf dla domostw Maj 2014 Awans PGE GKS Bełchatów do Ekstraklasy Czerwiec 2014 Energa sponsoruje Tour Kocham Rowerek w Szczecinie W ZESTAWIENIU MAREK ENERGETYCZNYCH najczęściej przywoływanych w internetowych publikacjach dziennikarskich zamieszczonych od 1 lipca 2013 do 30 czerwca 2014 roku są te same marki, co w podobnym zestawieniu dla prasy, z tym samym liderem VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013 XI/2013 XII/2013 I/2014 II/2014 III/2014 IV/2014 V/2014 VI/2014 RYTM PUBLIKACJI O POSZCZEGÓLNYCH markach energetycznych wyznaczają rozgrywki sportowe. Zainteresowanie dziennikarzy branżą energetyczną pobudzają też: zatwierdzenie przez Urząd Regulacji Energetyki w grudniu ub.r. taryf dla dystrybutorów energii na 2014 rok, a także złożenie przez Energę i Eneę w maju br. wniosków o zmianę tych taryf. Na liczbę o RWE wpływa m.in. zapowiedź likwidacji 6,7 tys. miejsc pracy w całej Europie. PUBLIKACJE ONLINE O MARKACH ENERGETYCZNYCH WEDŁUG ZASIĘGU WITRYN I ICH DOTARCIE OGÓŁEM Witryny ogólnopolskie PUBLIKACJE ONLINE O MARKACH ENERGETYCZNYCH WEDŁUG RODZAJÓW SERWISÓW Serwisy ogólnoinformacyjne Serwisy ekonomiczne Serwisy specjalistyczne Witryny regionalne Serwisy regionalne Blogi 32% 1% 8% 29% 2% 7% 82,0 mld 32% 68% 22% 29% 37,6 mld 29% 71% 37% 33% 27,3 mld 23,3 mld 29% 50% 50% 71% 49% 2% 7% 29% 2% 5% 17% 25% 11% 4% 19% 5,7 mld 11% 89% 25% 39% 25% 34% W PRZYPADKU MAREK ENERGETYCZNYCH wysoki odsetek w portalach o zasięgu regionalnym w ogóle internetowych wzmianek to wynik zainteresowania dziennikarzy sponsorowanymi przez te brandy drużynami i imprezami. PODZIAŁ PUBLIKACJI O ANALIZOWANYCH markach energetycznych według rodzajów serwisów pokazuje, że stosunkowo rzadko są one przywoływane w portalach ogólnoinformacyjnych. Brandami tymi interesują się przede wszystkim serwisy zajmujące się ekonomią i branżą energetyczną oraz sportem. Analizowane brandy są też mocno osadzone w regionach, w których prowadzą główną działalność (odsetek w serwisach regionalnych). 16

17 RANKING MAREK ZA LICZBĘ PUBLIKACJI ZA ZASIĘG ZA WYDŹWIĘK SUMA PUNKTÓW WALKA NA FORMATY NAJWIĘKSZE STACJE TELEWIZYJNE CORAZ RZADZIEJ INWESTUJĄ W NOWOŚCI TOMASZ LUBIENIECKI starszy analityk mediów Press-Service Monitoring Mediów INŻYNIER MAMOŃ, BOHATER REJSU MARKA PIWOWSKIEGO, POWIEDZIAŁ: MNIE SIĘ PODOBAJĄ MELODIE, KTÓRE JUŻ RAZ SŁYSZAŁEM. Najwięksi gracze rynku telewizyjnego liczą, że to samo może o sobie powiedzieć większa część widowni i walczą o nią sprawdzonymi formatami. W analizowanym okresie (lipiec 2013 czerwiec 2014 roku) wprowadzili do ramówek niewiele nowości, jeszcze mniej z nich się przyjęło. Publikacje prasowe o piątce najczęściej i najlepiej opisywanych w prasie marek telewizyjnych dotyczyły więc głównie kontynuacji najpopularniejszych seriali i programów, np. z gatunku talent show, oraz gwiazd tych formatów. I to właśnie sprawdzonym już programom oraz umiejętności kreowania swoich gwiazd TVN zawdzięcza zajęcie pierwszego miejsca w tegorocznym rankingu Top Marka. Przy czym stacja ta potrafi przebić się na łamy przede wszystkim tytułów wysokonakładowych (tv guide y, magazyny people, tabloidy), co sprawia, że znacznie dystansuje konkurentów pod względem uzyskanego ekwiwalentu reklamowego poświęconych sobie prasowych. Wynik TVN byłby jeszcze lepszy, gdyby nie najwyższy z całej piątki odsetek o negatywnym wydźwięku co stacja zawdzięcza przede wszystkim prasie prawicowej, która uznaje ją za tubę propagandową rządu. W efekcie znacząco zmalał dystans między TVN a zajmującą tradycyjnie drugie miejsce w zestawieniu stacją Polsat. Stacja Zygmunta Solorza-Żaka straciła do lidera tylko dwa punkty, co jest najmniejszą różnicą między tymi markami w historii rankingu. Warto zauważyć, że co dziesiąty materiał prasowy na temat stacji charakteryzo- TOP 10 MAREK Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ PUBLIKACJI TVN 8661 POLSAT 6622 TVN TVP TVP POLSAT SPORT 4209 CANAL+ SPORT 2543 NSPORT 1983 TVP INFO 1679 MTV 1506 MARKI TELEWIZYJNE NAJCZĘŚCIEJ PRZYWOŁYWANE W PRASIE 17

18 TOP MARKA TELEWIZJA EKWIWALENT REKLAMOWY W ZŁ TVN Polsat TVP TVP 2 EKWIWALENT REKLAMOWY TO OSZACOWANA KWOTA POTRZEBNA DO ZAKUPU POWIERZCHNI REKLAMOWEJ ODPOWIADAJĄCEJ ANALIZOWANYM ARTYKUŁOM TVN 24 wał się pozytywnym wydźwiękiem, co jest najlepszym wynikiem wśród analizowanych brandów. Polsat też uznaje, że najbardziej lubimy to, co już znamy, i z sukcesem wskrzesił Taniec z gwiazdami. Program, którego 13 edycji wyemitował TVN, najwyraźniej nie znudził się publiczności, która znów dopisała. I choć sukces ten był dla wielu ekspertów zaskoczeniem, znacząco wpłynął na zainteresowanie dziennikarzy stacją i jej gwiazdami; rywalizację m.in. Anety Zając, Joanny Moro i Dawida Kwiatkowskiego w pierwszej edycji Tańca w Polsacie relacjonowały przede wszystkim tabloidy. Polsat wprowadził też do ramówki jedną z nielicznych pozycji, które zyskały sporą popularność polską wersję Piekielnej kuchni, w której Gordona Ramseya zastąpił Wojciech Modest Amaro. O tym, że przywiązujemy się nie tylko do programów, ale i do ludzi, świadczy również duże zainteresowanie prasy powrotem do telewizji publicznej Agaty Młynarskiej, która jesienią ub.r. zaczęła prowadzić w TVP 1 program z gatunku infotainment (informacyjno-rozrywkowy) Świat się kręci. Zarówno dziennikarce, jak i programowi poświęcono w prasie sporo miejsca podobnie jak 51. Krajowemu Festiwalowi Piosenki Polskiej Opole 2014 transmitowanemu przez TVP 1 (koncert SuperJedynki 2014 The SuperOne Of Poland z udziałem Edyty Geppert i Maryli Rodowicz przyciągnął przed telewizory prawie 4 mln widzów). Wydarzenia te przyczyniły się w dużym stopniu do tego, że pierwszy raz w historii Top Marki TVP 1 wyprzedził TVP 2 i znalazł się na podium. O TVP 2 pisano najczęściej w związku z najważniejszymi wydarzeniami LICZBA PUBLIKACJI W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH 1000 Start jesiennej ramówki i powrót znanych formatów na antenę stacji 800 Spekulacje na temat nowej jesiennej ramówki Polsatu Atak na dziennikarza TVN Kubę Wojewódzkiego (przed siedzibą radia Eska Rock w Warszawie) Newsy i cytaty dot. referendum ws. odwołania prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz Wicepremier Elżbieta Bieńkowska mówi o spóźniających się pociągach: Sorry, ale mamy taki klimat 200 VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013 XI/2013 XII/2013 I/2014 LICZBA PUBLIKACJI PRASOWYCH O MARCE W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH OKRESU LIPIEC 2013 CZERWIEC

19 sportowymi, jak zimowe igrzyska olimpijskie w Soczi i mistrzostwa świata w piłce nożnej w Brazylii (które transmitował również TVP 1) oraz mistrzostwa Europy w piłce ręcznej w Danii. Dziennikarze donosili również o tym, co dzieje się na planie sprawdzonych seriali, jak M jak miłość i Na dobre i na złe, czy muzycznego talent show The Voice of Poland. Zestawienie najczęściej i najlepiej opisywanych w prasie marek telewizyjnych po raz czwarty z rzędu zamyka TVN 24. Tak jak w poprzednich edycjach Top Marki, stacja trafiała na łamy prasy głównie jako źródło informacji i cytatów. W tym roku liczba o najczęściej i najlepiej opisywanych markach telewizyjnych ogółem po raz pierwszy spadła poniżej 30 tys. To wynik głównie rosnącej popularności kanałów tematycznych. BENCHMARKING wartość wydźwięku zasięg w mln czytelników 3,0 2,0 1, TVN Polsat TVP 1 TVP 2 TVN 24 PORÓWNANIE POZYCJI MAREK ZE WZGLĘDU NA WYDŹWIĘK, ZASIĘG I LICZBĘ (WIELKOŚĆ KOŁA) PUBLIKACJI Omówienia piłkarskiego mundialu w Brazylii, transmitowanego przez stacje TVP 1 i TVP 2 II/2014 III/2014 IV/2014 V/2014 VI/ publikacje Wzmianki w prasie o marce TVN miały najczęściej wydźwięk neutralny 7553 publikacje. Pozytywnie na jej wizerunek mogły wpłynąć 703 teksty. Brand zebrał jednak największą liczbę wzmianek negatywnych 405, głównie z powodu przywołań w prasie prawicowej. O marce Polsat pisano 5801 razy neutralnie. W analizowanym okresie ukazało się o niej także 698 tekstów pozytywnych oraz 123 negatywne. O TVP 1 dawno nie pisano tak dobrze: 4332 publikacje o wydźwięku neutralnym, 378 pozytywnych i tylko 45 negatywnych. TVP 2 nie może narzekać na wydźwięk wzmianek o sobie: 3925 tekstów neutralnych, 377 pozytywnych i 63 negatywne. Pod względem liczby wzmianek TVN 24 był w analizowanym okresie trzeci. Zebrał: 5412 tekstów neutralnych, 97 pozytywnych i 80 negatywnych. 19

20 TOP MARKA TELEWIZJA A TYMCZASEM W INTERNECIE NAJPOPULARNIEJSZE MARKI TELEWIZYJNE W INTERNECIE WEDŁUG LICZBY PUBLIKACJI ROZKŁAD W CZASIE PUBLIKACJI ONLINE O POSZCZEGÓLNYCH MARKACH TELEWIZYJNYCH Wrzesień 2013 Start jesiennej ramówki Polsatu Luty 2014 Newsy TVN 24 z igrzysk w Soczi Luty 2014 Wyniki finansowe Grupy TVN za 2013 rok Czerwiec 2014 Omówienia transmisji z mundialu w TVP 1 Czerwiec 2014 Omówienia transmisji z mundialu w TVP W ZESTAWIENIU MAREK TELEWIZYJNYCH najczęściej przywoływanych w internetowych publikacjach dziennikarskich zamieszczonych od 1 lipca 2013 do 30 czerwca 2014 roku widać, że TVN 24 i TVN dystansują konkurencję. 0 VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013 XI/2013 XII/2013 I/2014 II/2014 III/2014 IV/2014 V/2014 VI/2014 LICZBA PUBLIKACJI ONLINE o poszczególnych markach telewizyjnych wyraźnie wzrasta w okresie startu nowych ramówek, gdy na anteny wracają popularne formaty (w tym obszarze prym wiodą TVN i Polsat), oraz transmitowanych na wyłączność wydarzeń takich jak piłkarski mundial (TVP 1 i TVP 2) czy mistrzostwa Europy w piłce ręcznej mężczyzn (TVP 2). Wyniki TVN 24 podbija m.in. min. Elżbieta Bieńkowska słynną i wielokrotnie cytowaną wypowiedzią o polskim klimacie. PUBLIKACJE ONLINE O MARKACH TELEWIZYJNYCH WEDŁUG ZASIĘGU WITRYN I ICH DOTARCIE OGÓŁEM Witryny ogólnopolskie PUBLIKACJE ONLINE O MARKACH TELEWIZYJNYCH WEDŁUG RODZAJÓW SERWISÓW Serwisy ogólnoinformacyjne Serwisy ekonomiczne Serwisy specjalistyczne Witryny regionalne Serwisy regionalne Blogi 23% 3% 47% 21% 4% 24% 112,0 mld 23% 77% 79,1 mld 21% 79% 19% 36% 15% 42,7 mld 19% 81% 8% 19% 3% 15% 40% 3% 13% 36% 1% 11% 26,4 mld 36% 64% 8% 5% 5% 24,2 mld 40% 60% 54% 39% 47% POD WZGLĘDEM DOTARCIA bezkonkurencyjny okazuje się TVN 24 (112 mld potencjalnych kontaktów z odbiorcą) newsy i wypowiedzi z anteny tej stacji cytowały chyba wszystkie serwisy. O sporcie z TVP piszą serwisy regionalne. ANALIZA ROZKŁADU PUBLIKACJI o markach telewizyjnych w różnych rodzajach witryn potwierdza, że TVN 24 jest dla serwisów internetowych przede wszystkim źródłem newsów i cytatów dotyczących spraw cieszących się powszechnym zainteresowaniem, zaś TVP źródłem informacji sportowych dla serwisów regionalnych. Polsat często wzmiankowany jest w portalach branżowych i plotkarskich. 20

RAPORT MEDIALNY PRO PLUS

RAPORT MEDIALNY PRO PLUS 1. Rozkład publikacji w czasie 0:43:12 180 0:36:00 150 0:28:48 120 Czas trwania materiałów 0:21:36 0:14:24 0:07:12 0:00:00 90 60 30 0 1 III 3 III 5 III Liczba publikacji 7 III 9 III 11 III 13 III 15 III

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ SPONSORINGU SPORTOWEGO W 2012 ROKU - STABILIZACJA

WARTOŚĆ SPONSORINGU SPORTOWEGO W 2012 ROKU - STABILIZACJA MILIARDY NEWSLETTER - PODSUMOWANIE 2012 WARTOŚĆ SPONSORINGU SPORTOWEGO W 2012 ROKU - STABILIZACJA WARTOŚĆ EKSPOZYCJI SPONSORÓW W TELEWIZJI: 2,5 MLD ZŁ NAJWIĘKSZE WARTOŚCI: PIŁKA NOŻNA, SIATKÓWKA, SKOKI

Bardziej szczegółowo

BOSSOWIE POLSKIEJ GOSPODARKI

BOSSOWIE POLSKIEJ GOSPODARKI BOSSOWIE POLSKIEJ GOSPODARKI Analiza na podstawie materiałów z monitoringu prasy i internetu zgromadzonych przez Instytut Monitorowania Mediów w okresie 1 31 stycznia 2011 roku Warszawa, luty 2012 Bossowie

Bardziej szczegółowo

Analiza. Przedstawiamy raport popularności wybranych marek bankowych w Internecie. W badaniu uwzględniono ponad 52 tysiące publicznych wzmianek

Analiza. Przedstawiamy raport popularności wybranych marek bankowych w Internecie. W badaniu uwzględniono ponad 52 tysiące publicznych wzmianek Analiza. Przedstawiamy raport popularności wybranych marek bankowych w Internecie. W badaniu uwzględniono ponad 52 tysiące publicznych wzmianek pochodzących z listopada i grudnia 2011. Liczba wzmianek.

Bardziej szczegółowo

Raport medialny SCENA POLITYCZNA

Raport medialny SCENA POLITYCZNA Raport medialny SCENA POLITYCZNA marzec 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA Raport prasowy SCENA POLITYCZNA luty 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w kwietniu 2006 r.

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w kwietniu 2006 r. Najbardziej opiniotwórcze polskie media w kwietniu 2006 r. Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA kwiecień 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 4 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEKAZÓW MEDIOWYCH DOTYCZĄCYCH RYNKU MOTORYZACYJNEGO W OKRESIE KWIECIEŃ-CZERWIEC 2003

ANALIZA PRZEKAZÓW MEDIOWYCH DOTYCZĄCYCH RYNKU MOTORYZACYJNEGO W OKRESIE KWIECIEŃ-CZERWIEC 2003 ANALIZA PRZEKAZÓW MEDIOWYCH DOTYCZĄCYCH RYNKU MOTORYZACYJNEGO W OKRESIE KWIECIEŃ-CZERWIEC 23 Niniejszy raport ma na celu przybliżenie, w jaki sposób prezentowano w mediach branżę samochodów osobowych i

Bardziej szczegółowo

Analiza przekazów mediowych dotyczących polskiego sektora bankowego w listopadzie 2003 roku

Analiza przekazów mediowych dotyczących polskiego sektora bankowego w listopadzie 2003 roku Analiza przekazów mediowych dotyczących polskiego sektora bankowego w listopadzie 2003 roku Raport ma na celu przybliżenie, w jaki sposób prezentowano w mediach polski sektor bankowy. Zestawienia zostały

Bardziej szczegółowo

Sieci handlowe w mediach:

Sieci handlowe w mediach: Sieci handlowe w mediach: cena popularności. Porównanie wydatków reklamowych z niekomercyjnymi publikacjami w prasie i internecie w lutym 213 roku Zakres i konstrukcja raportu Instytut Monitorowania Mediów

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA październik 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

PR w cieniu katastrofy

PR w cieniu katastrofy Raport wizerunkowy o branŝy PR kwiecień 2010 PR w cieniu katastrofy Na podstawie analizy publikacji portal PRoto przygotował raport o wizerunku branŝy PR mediach w kwietniu 2010 roku. SpostrzeŜenia: W

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze social media w Polsce

Najbardziej opiniotwórcze social media w Polsce Najbardziej Opis badania Najbardziej Analizę Najbardziej przeprowadzono na podstawie 544 przekazów z mediów (wycinków prasowych, programów radiowych i telewizyjnych) z okresu 1 30 czerwca 2012 r, w których

Bardziej szczegółowo

BOSSOWIE POLSKIEJ GOSPODARKI

BOSSOWIE POLSKIEJ GOSPODARKI BOSSOWIE POLSKIEJ GOSPODARKI Analiza na podstawie materiałów z monitoringu prasy i internetu zgromadzonych przez Instytut Monitorowania Mediów w okresie 1 29 lutego 2012 roku Warszawa, marzec 2012 Bossowie

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Robert Lewandowski - Raport medialny. Robert Lewandowski. Raport medialny. Październik 2015

Robert Lewandowski - Raport medialny. Robert Lewandowski. Raport medialny. Październik 2015 Robert Lewandowski Raport medialny Październik 215 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej piłkarza Roberta

Bardziej szczegółowo

Udział poszczególnych mediów w wydatkach reklamowych firm motoryzacyjnych w 2015 roku

Udział poszczególnych mediów w wydatkach reklamowych firm motoryzacyjnych w 2015 roku MOTORYZACJA Udział poszczególnych mediów w wydatkach reklamowych firm motoryzacyjnych w 2015 roku W 2015 roku firmy z branży motoryzacyjnej wydały na reklamę cennikowo blisko 1,8 mld zł. Z tego 33 proc.

Bardziej szczegółowo

BOSSOWIE POLSKIEJ GOSPODARKI

BOSSOWIE POLSKIEJ GOSPODARKI BOSSOWIE POLSKIEJ GOSPODARKI Analiza na podstawie materiałów z monitoringu prasy i internetu zgromadzonych przez Instytut Monitorowania Mediów w okresie 1 31 marca 2012 roku Warszawa, kwiecień 2012 Bossowie

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013

Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013 Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013 Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od

Bardziej szczegółowo

MARKI BANKOWE W MEDIACH

MARKI BANKOWE W MEDIACH MARKI BANKOWE W MEDIACH RANKING Raport medialny wrzesień 2013 Spis treści Rozdział I OBECNOŚĆ MAREK BANKOWYCH W MEDIACH... 4 Rozdział II INFORMACJE O PRODUKTACH BANKOWYCH... 16 Monitoring mediów i opracowanie

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA Raport prasowy SCENA POLITYCZNA listopad 2013 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 7 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA grudzień 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 8 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu kwietnia 2012 r.

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu kwietnia 2012 r. Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 9 15 kwietnia 2012 r. Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 10.04 Rzeczpospolita: Iplex liczy na szybki rozwój rynku Oferujący filmy w Internecie serwis Iplex przygotowuje

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 21 27 listopada 2011 r.

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 21 27 listopada 2011 r. Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 21 27 listopada 2011 r. Prasa o Nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 22.11 Dziennik Gazeta Prawna: Telewizja wszędzie tam gdzie widz Nadawcy telewizyjni postanowili nie czekać,

Bardziej szczegółowo

LETNIE FESTIWALE MUZYCZNE

LETNIE FESTIWALE MUZYCZNE LETNIE FESTIWALE MUZYCZNE 1 VI 13 IX 2015 LETNIE FESTIWALE MUZYCZNE Raport medialny 1 VI 13 IX 2015 LETNIE FESTIWALE MUZYCZNE 1 VI 13 IX 2015 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE

Bardziej szczegółowo

SCENA POLITYCZNA GRUDZIEŃ 2015 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Grudzień 2015

SCENA POLITYCZNA GRUDZIEŃ 2015 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Grudzień 2015 SCENA POLITYCZNA Raport medialny Grudzień 2015 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Na podstawie informacji medialnych zebranych w grudniu 2015 roku, a

Bardziej szczegółowo

BANK MA TWARZ PREZESA? Badanie stopnia ekspozycji prezesów instytucji finansowych w mediach Warszawa, maj 2012

BANK MA TWARZ PREZESA? Badanie stopnia ekspozycji prezesów instytucji finansowych w mediach Warszawa, maj 2012 BANK MA TWARZ PREZESA? Badanie stopnia ekspozycji prezesów instytucji finansowych w mediach Warszawa, maj 2012 Prezes ma wpływ na wszystko: na internautów i na kurs akcji Wpływ aktywności prezesa na wizerunek

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

POLSKIE MARATONY - 2015 POLSKIE MARATONY RAPORT MEDIALNY. 1 stycznia 31 grudnia 2015

POLSKIE MARATONY - 2015 POLSKIE MARATONY RAPORT MEDIALNY. 1 stycznia 31 grudnia 2015 POLSKIE MARATONY RAPORT MEDIALNY 1 stycznia 31 grudnia 2015 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej polskich

Bardziej szczegółowo

Sieci handlowe w mediach:

Sieci handlowe w mediach: Sieci handlowe w mediach: cena popularności. Porównanie wydatków reklamowych z niekomercyjnymi publikacjami w prasie i internecie w Q2 213 roku Zakres i konstrukcja raportu Instytut Monitorowania Mediów

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 2 8 września 2013 r.

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 2 8 września 2013 r. Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 2 8 września 2013 r. Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce Parkiet: Najlepsi prezesi spółek giełdowych Ludzie rynku wyszukali wzorowo zarządzane firmy z warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Sieci handlowe w mediach:

Sieci handlowe w mediach: Sieci handlowe w mediach: cena popularności. Porównanie wydatków reklamowych z niekomercyjnymi publikacjami w prasie i internecie w grudniu 212 roku Zakres i konstrukcja raportu Instytut Monitorowania

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu października 2011 r.

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu października 2011 r. Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 24 30 października 2011 r. Prasa o Nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 24.10 Puls Biznesu: TP chce mieć swoją iplę EURO 2012 ma być kołem zamachowym przyszłorocznych działań

Bardziej szczegółowo

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013.

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013. Polscy konsumenci a pochodzenie produktów.. Spis treści Wstęp 3 1. Jak często sprawdzacie Państwo skład produktu na etykiecie? 4 2. Jak często sprawdzacie Państwo informację o kraju wytworzenia produktu

Bardziej szczegółowo

Badanie zrealizowane przez

Badanie zrealizowane przez Badanie zrealizowane przez Partnerem badania jest Analiza. Przedstawiamy raport popularności wybranych marek supermarketów w Internecie. W badaniu uwzględniono ponad 23 tysiące publicznych wzmianek pochodzących

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. www.manta.com.pl

Konferencja prasowa. www.manta.com.pl 1 Konferencja prasowa 2012 2 Manta początek Manta powstała w 1998 roku w listopadzie. Obroty i zyski są wypracowane na kapitale własnym, firma nie ma żadnych kredytów, jest całkowicie niezależna, powstała

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 30 czerwca 06 lipca 2014

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 30 czerwca 06 lipca 2014 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 30 czerwca 06 lipca 2014 Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce Rzeczpospolita: Rośnie wycena Cyfrowego Polsatu Specjaliści Unicredit w najnowszym raporcie podwyższyli

Bardziej szczegółowo

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 WIG Budownictwo oraz WIG Inaczej Warszawski Indeks Giełdowy. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 9 15 lutego 2015

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 9 15 lutego 2015 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 9 15 lutego 2015 9.02 Puls Biznesu: Grube miliardy na częstotliwości Autor: MZAT 10 lutego 2015 roku rozpoczęła się aukcja częstotliwości z pasma 800 MHz i 2600 MHz, które

Bardziej szczegółowo

TAURON BASKET LIGA KOBIET

TAURON BASKET LIGA KOBIET TAURON BASKET LIGA KOBIET Analiza ekwiwalentu reklamowego wygenerowanego dla poszczególnych marek RAPORT BADAWCZY ZA OKRES WRZESIEŃ 2014 Wrocław, październik 2014 r. Sponsoring Insight Sponsoring Insight

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 4 11 listopada 2013 r.

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 4 11 listopada 2013 r. Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 4 11 listopada 2013 r. Prasaonas Parkiet: Giełdowe tuzy zyskują na hossie Powody do zadowolenia ma m.in. Zygmunt Solorz-Żak. Jego portfel od początku roku spuchł o prawie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 26 stycznia 1 lutego 2015

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 26 stycznia 1 lutego 2015 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 26 stycznia 1 lutego 2015 Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce Rzeczpospolita: Niższa nota dla Cyfrowego Polsatu Specjaliści DM BDM w raporcie z 19 stycznia ścięli

Bardziej szczegółowo

Raport. Pentagon Research, ul. Świdnicka 21-23, 50-066 Wrocław, tel. (71) 774 78 40 www.pentagon-research.com, pentagon@pentagon-research.

Raport. Pentagon Research, ul. Świdnicka 21-23, 50-066 Wrocław, tel. (71) 774 78 40 www.pentagon-research.com, pentagon@pentagon-research. Raport 2 Spis treści Metodologia badania... 3 Wyniki badania... 4 Podsumowanie... 4 Telewizja... 5 Prasa... 9 Internet... 12 Przykłady ekspozycji... 15 3 Metodologia badania W celu oszacowania efektywności

Bardziej szczegółowo

Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media

Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od 1 do 0 września 200 roku Warszawa, październik 200 1. Metodologia

Bardziej szczegółowo

ADAMEK, KLICZKO I PROMOCJA WROCŁAWA. Raport na podstawie materiałów z monitoringu Internetu zgromadzonych w okresie 4-14 września 2011 roku

ADAMEK, KLICZKO I PROMOCJA WROCŁAWA. Raport na podstawie materiałów z monitoringu Internetu zgromadzonych w okresie 4-14 września 2011 roku ADAMEK, KLICZKO I PROMOCJA WROCŁAWA Raport na podstawie materiałów z monitoringu Internetu zgromadzonych w okresie 4-14 września 2011 roku Warszawa, wrzesieo 2011 Adamek vs Kliczko: prawie 1500 informacji

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 11 17 czerwca 2012 r.

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 11 17 czerwca 2012 r. Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 11 17 czerwca 2012 r. Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce Parkiet: Spółki odporne na spadki Inwestor, który chce chronić kapitał przed spadkami, może postawić na spółki

Bardziej szczegółowo

BOSSOWIE POLSKIEJ GOSPODARKI

BOSSOWIE POLSKIEJ GOSPODARKI BOSSOWIE POLSKIEJ GOSPODARKI Raport na podstawie materiałów z monitoringu Internetu zgromadzonych przez Instytut Monitorowania Mediów w okresie 1 30 listopada 2011 roku Warszawa, grudzieo 2011 Bossowie

Bardziej szczegółowo

RYNEK TELEWIZYJNY W III KWARTALE 2016 ROKU

RYNEK TELEWIZYJNY W III KWARTALE 2016 ROKU RYNEK TELEWIZYJNY W III KWARTALE 2016 ROKU DEPARTAMENT MONITORINGU Analiza i opracowanie Justyna Reisner WARSZAWA 2016 Wskaźniki wykorzystywane w analizie Prezentowana analiza została przeprowadzona z

Bardziej szczegółowo

SCENA POLITYCZNA LUTY 2016 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Luty 2016

SCENA POLITYCZNA LUTY 2016 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Luty 2016 SCENA POLITYCZNA Raport medialny Luty 2016 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Na podstawie informacji medialnych zebranych w lutym 2016 roku, a traktujących

Bardziej szczegółowo

Robert Lewandowski - Raport medialny. Robert Lewandowski. Raport medialny. Listopad 2015

Robert Lewandowski - Raport medialny. Robert Lewandowski. Raport medialny. Listopad 2015 Robert Lewandowski Raport medialny Listopad 215 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej piłkarza Roberta

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 3 9 października 2011 r.

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 3 9 października 2011 r. Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 3 9 października 2011 r. Prasa o Nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 03.10 Rzeczpospolita: 75% gospodarstw domowych ma płatną telewizję Zdecydowana większość gospodarstw domowych

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

Robert Lewandowski vs Anita Włodarczyk

Robert Lewandowski vs Anita Włodarczyk Robert Lewandowski vs Anita Włodarczyk Raport medialny Sierpień 2016 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 12 18 września ś 2011 r. 12.09 Rzeczpospolita B: Czy tablet połączy prasę z telewizją Zygmunt Solorz Żak po przejęciu Polkomtela chce zaoferować klientom aplikacje, które

Bardziej szczegółowo

SERIALOWI AMANCI Raport medialny

SERIALOWI AMANCI Raport medialny SERIALOWI AMANCI Raport medialny 2014 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej dziesięciu popularnych polskich

Bardziej szczegółowo

Medialna 11 na Euro 2016

Medialna 11 na Euro 2016 Medialna 11 na Euro 2016 Raport medialny I-XII 2015 WSTĘP Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej piłkarzy reprezentacji Polski w całym 2015 roku. Analizie poddano zawodników, którzy wystąpili

Bardziej szczegółowo

POLSKIE MARATONY - 2014 POLSKIE MARATONY RAPORT MEDIALNY. 1 stycznia 31 grudnia 2014

POLSKIE MARATONY - 2014 POLSKIE MARATONY RAPORT MEDIALNY. 1 stycznia 31 grudnia 2014 POLSKIE MARATONY RAPORT MEDIALNY 1 stycznia 31 grudnia 2014 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej polskich

Bardziej szczegółowo

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce oferuje między innymi reklamę firmom, których działalność związana jest z: budową, aranżacją i zarządzaniem inwestycjami biurowymi. Dzięki współpracy z nami,

Bardziej szczegółowo

Robert Lewandowski vs Marcin Wasilewski

Robert Lewandowski vs Marcin Wasilewski Robert Lewandowski vs Marcin Wasilewski Raport medialny Maj 2016 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej

Bardziej szczegółowo

Gazeta Wyborcza najbardziej opiniotwórcza, w mediach najczęściej o polityce

Gazeta Wyborcza najbardziej opiniotwórcza, w mediach najczęściej o polityce Instytut Monitorowania Mediów Al. Jerozolimskie 53; 00-697 Warszawa tel. +48 22 356 21 00 kontakt: Magdalena Grabarczyk-Tokaj Kierownik ds. rozwoju badao mgrabarczyk@instytut.com.pl Informacja prasowa

Bardziej szczegółowo

top marka 1,5 mln 326 tys. materiałów internetowych tekstów prasowych 111 najczęściej 10 mln wzmianek w social mediach opisywanych marek z 10 branż

top marka 1,5 mln 326 tys. materiałów internetowych tekstów prasowych 111 najczęściej 10 mln wzmianek w social mediach opisywanych marek z 10 branż top marka wydanie specjalne październik 2015 1,5 mln materiałów internetowych 10 mln wzmianek w social mediach 326 tys. tekstów prasowych 111 najczęściej opisywanych marek z 10 branż fot. Agencja Fotograficzna

Bardziej szczegółowo

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Warszawa, 8 lipca 2014 r. Firmy bardziej aktywne na rynku pracy Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Jak wynika z kwartalnego raportu Pracuj.pl, sytuacja na rynku pracy w II kwartale

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Cyfrowego Polsatu. 31 stycznia 6 lutego 2011 r.

Biuletyn Cyfrowego Polsatu. 31 stycznia 6 lutego 2011 r. Biuletyn Cyfrowego Polsatu 31 stycznia 6 lutego 2011 r. Prasa o Nas Prasa o rynku DTH/MVNO/Internet w Polsce TV-Sat Magazyn: Cyfrowy Polsat przejmie Telewizję Polsat Cyfrowy Polsat podpisał porozumienie

Bardziej szczegółowo

Raport medialny. Gwiazdy sportów zimowych. Raport medialny. Gwiazdy sportów zimowych

Raport medialny. Gwiazdy sportów zimowych. Raport medialny. Gwiazdy sportów zimowych 1 Spis treści Wstęp... 3 Statystyka medialna... 4 Ekwiwalent reklamowy... 24 Mapa benchmarkingowa... 26 2 Wstęp Na podstawie materiałów medialnych, zebranych w okresie od 22 grudnia 2012 roku do 20 marca

Bardziej szczegółowo

BOSSOWIE POLSKIEJ GOSPODARKI. Raport na podstawie materiałów z monitoringu Internetu zgromadzonych w okresie 1 maja 31 lipca 2011 roku

BOSSOWIE POLSKIEJ GOSPODARKI. Raport na podstawie materiałów z monitoringu Internetu zgromadzonych w okresie 1 maja 31 lipca 2011 roku BOSSOWIE POLSKIEJ GOSPODARKI Raport na podstawie materiałów z monitoringu Internetu zgromadzonych w okresie 1 maja 31 lipca 2011 roku Warszawa, sierpieo 2011 Bossowie polskiej gospodarki znów w rankingach

Bardziej szczegółowo

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Warszawa, 14 września 2010 r. Informacja prasowa IAB Polska Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Wyniki badania przeprowadzonego dla IAB przez PBI wskazują, że internauci aktywnie interesują

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 3 9 sierpnia 2015

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 3 9 sierpnia 2015 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 3 9 sierpnia 2015 Przegląd prasy Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 5.08 Puls Biznesu: Dobijanie do miliarda W prowadzonej od lutego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

sedlak.pl rynekpracy.pl wynagrodzenia.pl

sedlak.pl rynekpracy.pl wynagrodzenia.pl Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprezentować dane o wynagrodzeniach członków zarządów i rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2014 roku. W niniejszej publikacji znajdą Państwo odpowiedzi m.in.

Bardziej szczegółowo

Oferta sponsorska SPR Pogoń Baltica Szczecin 2013-2014

Oferta sponsorska SPR Pogoń Baltica Szczecin 2013-2014 Oferta sponsorska SPR Pogoń Baltica Szczecin 2013-2014 Nasza strategia sukcesu 100% ZAANGAŻOWANIA 100% DETERMINACJI 100% KREATYWNOŚCI Cele sportowe na rok 2013 / 2014 Zwycięstwo w turnieju BALTICA SUMMER

Bardziej szczegółowo

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 2 Polska w 2014 r. była, po raz kolejny, liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej pod względem pozyskania inwestycji zagranicznych - wynika

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010. ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, II piętro 02-675 Warszawa, tel. (0 22) 874 41 00, fax (0 22) 874 41 01

RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010. ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, II piętro 02-675 Warszawa, tel. (0 22) 874 41 00, fax (0 22) 874 41 01 1 1 RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010 2 2 O raporcie Raport prezentuje kondycję rynku internetowego w Polsce w minionym roku 2009. Wzbogacony o dodatkowe analizy i komentarze, łączy rezultaty i jest wyborem

Bardziej szczegółowo

Rusza Kolejna Edycja Moto projekt Wojna Północ Południe.

Rusza Kolejna Edycja Moto projekt Wojna Północ Południe. Stań do Walki z najlepszymi Marka Twojej firmy musi tam być! Rusza Kolejna Edycja Moto projekt Wojna Północ Południe. CZYM SIĘ ZAJMUJEMY Organizujemy największą w Polsce serie imprez motoryzacyjnych o

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Kia Rio i Optima Autami Flotowymi 2014r. Warszawa 09.12.2014

Informacja prasowa. Kia Rio i Optima Autami Flotowymi 2014r. Warszawa 09.12.2014 Informacja prasowa Warszawa 09.12.2014 Kia Rio i Optima Autami Flotowymi 2014r. Członkowie Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych wytypowali spośród ponad 70 modeli auta szyte na miarę potrzeb polskich

Bardziej szczegółowo

WIZERUNEK BRANŻY CENTRÓW HANDLOWYCH W INTERNECIE. Robert Stalmach

WIZERUNEK BRANŻY CENTRÓW HANDLOWYCH W INTERNECIE. Robert Stalmach WIZERUNEK BRANŻY CENTRÓW HANDLOWYCH W INTERNECIE Robert Stalmach monitoring mediów: internet, social media, prasa, RTV usługi analityczne content marketing szkolenia Wspieramy działalność naszych klientów

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTERNETOWY RYNEK POJAZDÓW UŻYWANYCH W POLSCE za 06-08.2008. czerwiec - sierpień 2008

RAPORT INTERNETOWY RYNEK POJAZDÓW UŻYWANYCH W POLSCE za 06-08.2008. czerwiec - sierpień 2008 RAPORT INTERNETOWY RYNEK POJAZDÓW UŻYWANYCH W POLSCE za 06-08.2008 czerwiec - sierpień 2008 Raport przygotowany przez Wroom Sp. z o.o. na podstawie analizy wyników pochodzących z wyszukiwarki motoryzacyjnej

Bardziej szczegółowo

Rynek telewizyjny w 2014 roku

Rynek telewizyjny w 2014 roku Rynek telewizyjny w 204 roku Analiza i opracowanie Justyna Reisner Departament Monitoringu Warszawa 205 Wprowadzenie WPROWADZENIE Prezentowana analiza została przeprowadzona na podstawie telemetrycznego

Bardziej szczegółowo

Reklama OOH w pierwszym kwartale 2015

Reklama OOH w pierwszym kwartale 2015 Reklama OOH w pierwszym kwartale 2015 Według danych o wszystkich przychodach ze sprzedaży na rynku Out of Home firm raportujących do IGRZ, wielkość sprzedaży OOH w pierwszym kwartale 2015 roku wyniosła

Bardziej szczegółowo

1 KS ślęza wrocław 2014/2015. współpraca biznesowa

1 KS ślęza wrocław 2014/2015. współpraca biznesowa 1 KS ślęza wrocław 2014/2015 współpraca biznesowa Zaproszenie do współpracy Serdecznie zapraszamy do współpracy z ekstraklasowym Klubem koszykówki 1 KS Ślęza Wrocław. Dotychczasowe działania pokazują,

Bardziej szczegółowo

DLA SERWISÓW SAMOCHODOWYCH

DLA SERWISÓW SAMOCHODOWYCH Reklama w wyszukiwarce DLA SERWISÓW SAMOCHODOWYCH Czego użytkownicy szukają częściej? Kiedy najlepiej reklamować wymianę oleju, a kiedy rozrządu? Czy przepłacasz za kliknięcia w reklamę w Twoim mieście?

Bardziej szczegółowo

SPORTS_GOL Piłkarska Oferta Specjalna + EURO2012

SPORTS_GOL Piłkarska Oferta Specjalna + EURO2012 + EURO2012 Marketing Sportowy Sport był, jest i będzie najbardziej uniwersalną platformą sponsoringową, pozwala na masowe dotarcie do konsumentów. Marketing Sportowy w Internecie Internet to doskonałe

Bardziej szczegółowo

Wydawca BIS Sport Sebastian Krystek ul. Chwiałkowskiego 22/6 61-571 Poznań. e-mail: biuro@bissport.pl

Wydawca BIS Sport Sebastian Krystek ul. Chwiałkowskiego 22/6 61-571 Poznań. e-mail: biuro@bissport.pl Wydawca BIS Sport Sebastian Krystek ul. Chwiałkowskiego 22/6 61-571 Poznań e-mail: biuro@bissport.pl Redaktor Naczelny Sebastian Krystek tel: 783-426-277 e-mail: sebastiankrystek@wp.pl reklama Biathlon.pl

Bardziej szczegółowo

Rzecz o Gminie w serwisie rp.pl

Rzecz o Gminie w serwisie rp.pl Rzecz o Gminie w serwisie rp.pl serwis informacyjny najciekawsze i najbardziej aktualne informacje w zakresie zrównoważonego rozwoju samorządów lokalnych w dziedzinach smart eko innowacje współredagowany

Bardziej szczegółowo

RYNEK TELEWIZYJNY W II KWARTALE 2016 ROKU

RYNEK TELEWIZYJNY W II KWARTALE 2016 ROKU RYNEK TELEWIZYJNY W II KWARTALE 2016 ROKU Analiza i opracowanie Justyna Reisner DEPARTAMENT MONITORINGU WARSZAWA 2016 Wskaźniki wykorzystywane w analizie Prezentowana analiza została przeprowadzona z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Raporty medialne ZAKRES I FORMA RAPORTÓW

Raporty medialne ZAKRES I FORMA RAPORTÓW Raporty medialne Są najbardziej zaawansowanym narzędziem służącym do pomiaru wizerunku i efektywności działań medialnych. Ich wyniki stanowią kwintesencję monitoringu mediów. Wielopłaszczyznowe raporty

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA FORMA REKLAMY NA PORTALU 10naj.eu

INNOWACYJNA FORMA REKLAMY NA PORTALU 10naj.eu INNOWACYJNA FORMA REKLAMY NA PORTALU 10naj.eu Realizacja przez ASIB Press & Media PO PIERWSZE INNOWACYJNOŚĆ, FORMA REKLAMY, KTÓREJ JESZCZE NIE BYŁO NAJLEPSZA Z MOŻLIWYCH! SPRAWDŹ! PRZEGLĄD NAJBARDZIEJ

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w IPO ile można zarobić?

Inwestowanie w IPO ile można zarobić? Inwestowanie w IPO ile można zarobić? W poprzednich artykułach opisano w jaki sposób spółka przeprowadza ofertę publiczną oraz jakie może osiągnąć z tego korzyści. Teraz należy przyjąć punkt widzenia Inwestora

Bardziej szczegółowo

Analiza na podstawie materiałów z monitoringu prasy i internetu zgromadzonych przez Instytut Monitorowania Mediów w okresie 1 30 listopada 2012 roku

Analiza na podstawie materiałów z monitoringu prasy i internetu zgromadzonych przez Instytut Monitorowania Mediów w okresie 1 30 listopada 2012 roku Analiza na podstawie materiałów z monitoringu prasy i internetu zgromadzonych przez Instytut Monitorowania Mediów w okresie 1 30 listopada 2012 roku Raport o szefach największych firm Analiza IMM prezentuje

Bardziej szczegółowo

PZPN. W roli głównej PZPN raport NewsPoint

PZPN. W roli głównej PZPN raport NewsPoint Warszawa, 2 grudnia 2011 r. W roli głównej raport NewsPoint Można powiedzied, że październik oraz listopad 2011 upłynęły pod znakiem... Zaczęło się od orzełka na koszulkach reprezentacji Polki, a raczej

Bardziej szczegółowo

NAJBARDZIEJ MEDIALNI POLSCY SPORTOWCY 2014

NAJBARDZIEJ MEDIALNI POLSCY SPORTOWCY 2014 NAJBARDZIEJ MEDIALNI POLSCY SPORTOWCY 2014 Raport medialny Styczeń grudzień 2014 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Przeprowadzone badanie dotyczy medialności

Bardziej szczegółowo

98 283 tys. - tyle ofert pracy opublikowały firmy w serwisie Pracuj.pl w I kwartale 2014 roku

98 283 tys. - tyle ofert pracy opublikowały firmy w serwisie Pracuj.pl w I kwartale 2014 roku Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. Firmy znów szukają więcej osób do pracy Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2014 Jak wynika z kwartalnego raportu Pracuj.pl, znów jest nieco lepiej na rynku

Bardziej szczegółowo

Smartfony Telecom Practice Group Nielsen Poland

Smartfony Telecom Practice Group Nielsen Poland Smartfony Telecom Practice Group Nielsen Poland W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój technologii mobilnych w kierunku grupy urządzeń zwanych smartfonami, a dodatkowo wiele prognoz na 2012 koncentruje

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 12 18 stycznia 2015

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 12 18 stycznia 2015 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 12 18 stycznia 2015 Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 12.01 Rzeczpospolita: Ożywa dyskusja o cyfrowej telewizji Autor: Magdalena Lemańska Do Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

Bardziej szczegółowo

Zarząd DIGITAL AVENUE SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2012 roku.

Zarząd DIGITAL AVENUE SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2012 roku. Raport miesięczny za grudzień 2012 roku Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki

Bardziej szczegółowo

MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI. Oglądalność i ekspozycje telewizyjne w kontekście imprez żużlowych

MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI. Oglądalność i ekspozycje telewizyjne w kontekście imprez żużlowych MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI Oglądalność i ekspozycje telewizyjne w kontekście imprez żużlowych Wrocław, 8 września 2015 Sponsoring Insight Sponsoring Insight to agencja badawczo-consultingowa specjalizująca

Bardziej szczegółowo

Najgorzej wypadły natomiast województwa: podlaskie i warmińsko-mazurskie (po 36 proc.), śląskie (34 proc.) oraz wielkopolskie (32 proc.).

Najgorzej wypadły natomiast województwa: podlaskie i warmińsko-mazurskie (po 36 proc.), śląskie (34 proc.) oraz wielkopolskie (32 proc.). KOMUNIKAT PRASOWY Warszawa, 5 listopada 2014 r. Najwięcej aut z prawidłowym ciśnieniem w województwie opolskim najgorzej w Wielkopolskiem Ciśnienie pod kontrolą 61 proc. samochodów w Polsce ma nieprawidłowe

Bardziej szczegółowo

Kiedy i gdzie rozstrzygano najwięcej postępowań?

Kiedy i gdzie rozstrzygano najwięcej postępowań? Podsumowanie rynku wygranych przetargów w branży reklamowej przygotowane przez serwis targetmarketing.pl i Instytut Inwestycyjno-Przetargowy pressinfo.pl Portal www.targetmarketing.pl we współpracy z Instytutem

Bardziej szczegółowo

Raport PRoto Raport wizerunkowy o branży PR - październik 2004

Raport PRoto Raport wizerunkowy o branży PR - październik 2004 Raport PRoto 05..00 Raport wizerunkowy o branży PR - październik 00 Raport Na podstawie analizy publikacji przygotowano raport wizerunkowy branży PR, przestawiający jej obraz w mediach w październiku 00.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 28 października 3 listopada 2013 r.

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 28 października 3 listopada 2013 r. Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 28 października 3 listopada 2013 r. Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce Rzeczpospolita: Trzymaj Cyfrowy Polsat Analitycy DM IDMSA w najnowszym materiale konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

RYNEK TELEWIZYJNY W I KWARTALE 2016 ROKU

RYNEK TELEWIZYJNY W I KWARTALE 2016 ROKU RYNEK TELEWIZYJNY W I KWARTALE 2016 ROKU Analiza i opracowanie Justyna Reisner DEPARTAMENT MONITORINGU WARSZAWA 2016 Wskaźniki wykorzystywane w analizie Prezentowana analiza została przeprowadzona na podstawie

Bardziej szczegółowo