Paragraf na drodze SPIS TREŚCI ROCZNIKÓW Z LAT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Paragraf na drodze SPIS TREŚCI ROCZNIKÓW Z LAT 1999 2003"

Transkrypt

1 Paragraf na drodze SPIS TREŚCI ROCZNIKÓW Z LAT

2 Tytuł działu SPIS DZIAŁÓW Strona Pozycja spisu treści Wykładnia prawa Diariusz prawniczy Z wokandy sądowej Z notatnika biegłego Z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania PC-Crash Materiały szkoleniowe Motoryzacja w normach Trybuna Paragrafu Odpowiedzi na pytania czytelników Wydarzenia Recenzje Informacje Z literatury światowej Co nowego w Internecie ALFABETYCZNY INDEKS AUTORÓW LP. AUTOR POZYCJA SPISU TREŚCI 1. U. Bembenek , 2. M. Błach , 3. M. Bugaj... 1, 319, 320, 425, 4. P. Celnik , 5. Z. Choroszewski , 6. P. Ciępka , 233, , 327, 435, , 7. W. Czerwiński , 8. M. Drukała , 249, 9. E. Esquerra , 10. M. Flieger , 11. S. Gaca , 12. A. Gajek , 332, 2

3 LP. AUTOR POZYCJA SPISU TREŚCI 13. A. Głazek , 14. R. Godyń , 15. B. Gronowska... 6, 7, 447, 16. W. Grudziecki , 17. W. Grzegożek , 271, 18. W. Gubała , 19. A. Herzog , , 20. K. Horemska , 445, 21. T. Huminiak , 22. J. Izydorczyk , 23. Ł. Jakubowski , 24. K. Jamrozik , 25. R. Janczur , 249, 251, 26. M. Jarzębski... 26, 27. A. Jasiński , , 340, 426, 437, 28. P. Kardas... 37, 29. W. Klimacki , 407, 30. W. Kotowski , , , 408, , 31. B. Kotowska , 439, 32. Z. Kowalewski T. Koza... 55, 56, 34. A. Kuranowski , 35. T. Kurczyński , 36. B. Kurzępa , 195, 37. A. Lach... 65, 374, 38. J. Lipski... 66, 39. W. Marcinkowski.. 67, 40. R. Matuszak , 41. Z. Miczek , 42. A. Miłosz , 43. A. Nosal... 71, 44. J. Nowak , 45. U. Opiłka , 46. K. P ,

4 LP. AUTOR POZYCJA SPISU TREŚCI 47. L. K. Paprzycki , , 414, 422, 48. R. Pawlik... 85, 49. A. Pawłowski , 446, 50. P. Piszczek , 51. J. Pok , 416, 52. A. Polański , 53. T. Połeć... 90, 417, 54. W. Pomorski... 89, 55. T. Razowski... 91, 230, 56. A. Reza , 246, 247, , , 327, , 418, 419, 435, 453, 461, 462, 468, 469, 57. J. Rzeszotarski , 58. T. Sawicki , 241, , 59. A. Skowron... 70, , 60. H. Skwarczyński , 61. R. A. Stefański... 71, , 62. C. Swaryszewski , 63. R. Szczypiński , 268, 397, 64. M. Szyca , 65. P. Świder , 243, 250, 251, , 412, 66. M. Świerk , 67. G. Teresiński , 273, 68. J. Unarski , , 398, 399, 69. W. Wach , , 70. S. Walczak , 71. M. Wasiak... 90, 150, 151, 342, 72. A. Ważny , 73. J. Wierciński... 53, 54, 152, , 343, 400, 401, 421, 423, 440, 441, 74. W. Wierzbicki , 75. S. Wojciechowski , 76. K. Z , 77. J. Zębala , 246, 247, 266, 285, , 403, 463, 464, 78. J. Złotorzyński , 443, 79. M. Żemis

5 SPIS TREŚCI ROCZNIKÓW Z LAT wydanie specjalne (grudzień 98 styczeń 99) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym tekst jednolity wg stanu na dzień 1 stycznia 1999 r. Lp. AUTOR TYTUŁ Numer wykładnia prawa 1. M. Bugaj Wypadek drogowy jako wypadek przy 1/2001 pracy 2. W. Czerwiński Reklamy w pasie drogowym 11/ " Trybunał Konstytucyjny o opłatach drogowych 1/ " Czy w kwestii wyrejestrowania pojazdu 4/2001 istnieje luka prawna? 5. " Glosa do uchwały NSA z dnia 15 listopada 3/ r., sygn. OPK 25/99 (dot. rejestracji pojazdów w formie decyzji administracyjnej) 6. B. Gronowska Problem korzystania z żółtych sygnałów 8/1999 błyskowych przez polskie firmy ochroniarskie w perspektywie prawa krajowego i europejskich standardów ochrony praw człowieka 7. " Realizacja zasady domniemania niewinności 7/2001 w sprawach o przestępstwa drogowe 8. W. Grudziecki Wpis do ewidencji egzaminatorów 2 3/ " Niekonstytucyjne ograniczenia w 12/1999 wykonywaniu krajowego drogowego z2- zu osób 10. " Złomowanie uprawnienie czy niekonstytucyjny 1/2000 obowiązek 11. " Forma prawna rejestracji pojazdów 3/ " Egzamin instruktorów nauki jazdy jest związkowy 5/ " Kontrolne sprawdzanie kwalifikacji kierowcy 2/ " Prawo obojga małżonków do wpisania do dowodu rejestracyjnego pojazdu 7/2001

6 15. W. Grudziecki Samowolne zajęcie pasa drogowego i jego 8/2001 konsekwencje 16. " Konsekwencje niedopełnienia obowiązku 12/2001 poddania pojazdu okresowemu badaniu technicznemu 17. A. Herzog Problemy z pokrzywdzonym 6/ " Lekki wypadek komunikacyjny. Teoria 3/2002 i praktyka 19. " Prawne skutki uchylenia zakazu przywozu 5/2002 samochodów osobowych i zmian w taryfie celnej 20. " Samochód jako dokument 9/ " Wykroczenia na drogach niepublicznych 10/ " Odpowiedzialność karna kierującego w stanie 7/2003 nietrzeźwości pojazdem holowanym 23. " Postępowanie z zatrzymanymi prawami 9/2003 jazdy wydanymi za granicą 24. J. Izydorczyk Postępowanie mandatowe. Uwagi ogólne 9/2003 na tle najnowszej nowelizacji kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia 25. " Prowadzenie holowanego pojazdu w stanie 12/2003 nietrzeźwości lub odurzenia. Uwagi na tle wyroku SN z dnia 18 marca 2003 r. 26. M. Jarzębski Wyłudzenia odszkodowań z ubezpieczeń 9/1999 komunikacyjnych OC i AC 27. A. Jasiński Uchylanie mandatów karnych w nowych 2 3/1999 uregulowaniach prawnych 28. " Uprawnienia straży miejskiej 2 3/ " Zarządca drogi sprawcą kolizji 2 3/ " Przyciemniane szyby 4/ " Wyposażenie pojazdów w żółte światła błyskowe 5/ " Pozapolicyjne organy uprawnione do 6/1999 wykonywania niektórych czynności z z2- esu kontroli ruchu drogowego 33. " ABC pasów bezpieczeństwa i fotelików 7/1999 dla dzieci 34. " Społeczna szkodliwość czynu w nowych 9/1999 uregulowaniach prawnych 35. " Kolizja na drodze wewnętrznej 8/2000 6

7 36. A. Jasiński Problem powypadkowego zabezpieczenia 4/2001 pojazdu, na nietypowym przykładzie 37. P. Kardas Naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu 6/2002 lądowym jako jedna z przesłanek obiektywnego przypisania skutku przestępstwa określonego w art. 177 k.k. 38. W. Kotowski Zmiany w prawie o ruchu drogowym 2 3/ " Włączanie się do ruchu 4/ " W razie wypadku 5/ " Uwagi do projektu nowego rozporządzenia 6/1999 w sprawie znaków i sygnałów drogowych 42. " O podniesienie poziomu postępowań w sprawach 7/1999 o wykroczenia drogowe 43. " Niektóre ułomności systemu prawnego 8/1999 dotyczącego ruchu drogowego 44. " Kontrola prędkości 9/ " Stan prawny w dziedzinie przepisów 10/1999 drogowych po dniu 1 lipca 1999 r. 46. " Centralna ewidencja pojazdów i ich 8/2000 kierowców 47. " Prawo o ruchu drogowym a Konstytucja 2/2001 Rzeczypospolitej Polskiej 48. " Formalne warunki zmiany rodzaju i z2-3/2001 aczenia pojazdu 49. " Procedura dopuszczania pojazdów do 4/2001 ruchu 50. " Kolizja na parkingu a art. 97 kodeksu 5/2001 wykroczeń 51. " Usuwanie pojazdów i blokowanie ich kół 6/ " Odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkodę wyrządzoną skradzionym pojazdem 3/ W. Kotowski, J. Wierciński Kolejna reperacja ustawy Prawo o ruchu drogowym (część 1) 4/ " Kolejna reperacja ustawy Prawo o ruchu 5/2000 drogowym (część 2) 55. T. Koza Wymiana prawa jazdy. Pytania i odpowiedzi 1/ " Czy można wyrejestrować pojazd bez jego kasacji? 4/2003

8 57. B. Kurzępa Pojazdy uprzywilejowane agencji ochrony 4/ " Przewóz materiałów niebezpiecznych 11/ " Ruch pojazdów nienormatywnych 1/ " Badania lekarskie ubiegających się o uprawnienie 3/2000 do kierowania pojazdami i kierowców 61. " Homologacja pojazdów 4/ " Badania psychologiczne kierujących 6/2000 pojazdami oraz kandydatów na instruktorów i egzaminatorów 63. " Wymagania w stosunku do stacji kontroli 8/2000 pojazdów 64. " Jeszcze o wykorzystaniu dróg w sposób 10/2000 szczególny 65. A. Lach Status prawny animacji i symulacji komputerowych 9/2003 w postępowaniu karnym 66. J. Lipski Porządek i bezpieczeństwo ruchu na 8/2003 drogach problematyka pojęciowa 67. W. Marcinkowski Idealny zbieg przestępstwa z art. 178a 1 10/2003 k.k. z niektórymi wykroczeniami drogowymi 68. Z. Miczek Odpowiedzialność nieletnich za przestępstwa 11/2001 i wykroczenia drogowe 69. " Przestępstwo niestosowania się do orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów (art. 244 k.k.) 3/ Z. Miczek, A. Skowron 71. A. Nosal, R. A. Stefański Odebranie rzeczy i przeszukanie w ustawie Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Świadectwa kwalifikacji w znowelizowanym prawie o ruchu drogowym 4/2002 3/ L. K. Paprzycki Manewry obronne w ekstremalnych 2 3/1999 warunkach drogowych 73. " Niebezpieczny wiadukt 4/ " Biegły nie zawsze jest niezbędny 5/ " Problem żółtych sygnałów błyskowych 8/ " Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego 9/1999 w sprawach o wypadki drogowe rok " Prywatna opinia biegłego w sprawie o wypadek drogowy 11/1999 8

9 78. L. K. Paprzycki Winny niewinny: nieszczęśliwy zbieg 1/2000 okoliczności? 79. " Nocna przeszkoda na drodze 6/ " Pieszy na drodze i w jej pobliżu 7/ " Rolkarz na przejściu dla pieszych 11/ " Kolizja tylko pozornie nietypowa 12/ " Zbędna i niepoprawna opinia biegłego 1/2001 szkodliwa w postępowaniu 84. " Przestępcza opona 2/ R. Pawlik Odpowiedzialność sprawcy wypadku 2/2003 komunikacyjnego za spowodowanie tzw. lekkiego uszkodzenia ciała 86. P. Piszczek Uwagi do problemu okresowych badań 7/2002 technicznych i rejestracji pojazdów 87. " Podstawowe kierunki orzecznictwa z2-8/2002 elnego Sądu Administracyjnego w zakresie prawa o ruchu drogowym (część 1) 88. " Podstawowe kierunki orzecznictwa z2-9/2002 elnego Sądu Administracyjnego w zakresie prawa o ruchu drogowym (część 2) 89. W. Pomorski Nietypowe skutki zniszczenia prawa jazdy 10/ T. Połeć, M. Wasiak Żółte sygnały błyskowe (artykuł dyskusyjny) 7/ T. Razowski Poprawność kwalifikacji prawnej z2-9/2003 ępstw z art. 173, 174 i 177 k.k. popełnionych w warunkach określonych w art k.k. 92. A. Skowron Nowe typy przestępstw a tryb postępowania 12/ " Przestępstwa drogowe z art. 178a k.k. 1/2001 a środki przymusu 94. " Czynności dowodowe w sprawach o z2-5/2001 ępstwa z art. 178a kodeksu karnego 95. " Zakazy i ograniczenia w postępowaniu dowodowym 7/2001 część I 96. " Zakazy i ograniczenia w postępowaniu dowodowym 9/2001 część II 97. " Niektóre zagadnienia dotyczące zasad procesowych w projekcie kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia 10/2001

10 98. A. Skowron Czynności wyjaśniające w nowej ustawie 12/2001 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 99. " Dowody w nowej ustawie Kodeks 1/2002 postępowania w sprawach o wykroczenia 100. " Stosowanie kar porządkowych i innych środków 9/2002 przymusu zawartych w rozdziale 10 ko- deksu postępowania w sprawach o wykroczenia 101. " Inspekcja Transportu drogowego oraz inne 5/2002 organy kontrolujące (część 1) 102. " Inspekcja Transportu drogowego oraz inne 11/2002 organy kontrolujące (część 2) 103. " Inspekcja Transportu Drogowego oraz inne 6/2003 organy kontrolujące (część 3) 104. " Światła roweru problemy prawne 7/ " Nowe rozwiązania w prawie o 8/2003 wykroczeniach 106. " Policyjne środki przymusu w sferze ruchu 12/2003 drogowego 107. H. Skwarczyński Straż gminna w postępowaniu w sprawach 11/2003 o wykroczenia 108. R. A. Stefański Ruch pieszych w nowym prawie drogowym 2 3/ " Instruktorzy 4/ " Alkohol w ruchu drogowym 5/ " Pojazdy w nowym prawie o ruchu drogowym 6/ " Cofanie uprawnień do kierowania pojazdami 7/ " Jeszcze w sprawie żółtych świateł 8/1999 błyskowych w pojazdach 114. " Uwagi do projektu zmian prawa o ruchu 9/1999 drogowym (część 1) 115. " Uwagi do projektu zmian prawa o ruchu 10/1999 drogowym (część 2) 116. " Skutki prawne nieuiszczenia należności za 11/1999 płatne parkowanie 117. " Przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych 12/

11 118. R. A. Stefański Postępowanie w razie zaistnienia wypadku 1/2000 drogowego, w świetle prawa o ruchu drogowym 119. " Ruch pieszych i pojazdów w kolumnie 2/ " Taksówki 3/ " Pojazdy specjalne sił zbrojnych 4/ " Realistyczne rozumienie zasady 5/2000 ograniczonego zaufania 123. " Jak daleko sięga ograniczone zaufanie 6/ " Zmiana kierunku jazdy 7/ " Włączanie się do ruchu autobusu lub trolejbusu 8/ " Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości 9/2000 ponownie przestępstwem 127. " Pojazdy uprzywilejowane straży gminnych 10/ " Jednostki uprawnione do szkolenia kandydatów 11/2000 na kierowców i motorniczych 129. " Jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości 12/2000 powietrza 130. " Ruch zwierząt na drogach 1/ " Uprawnienia funkcjonariuszy celnych i Inspekcji 2/2001 Celnej do kontroli pojazdów 132. " Zasady ruchu obowiązujące poza drogami 3/2001 publicznymi 133. " Badanie stanu nietrzeźwości urządzeniami 4/2001 elektronicznymi 134. " Wymiana praw jazdy 5/ " Czy jazda z małą prędkością może być z2-7/2001 zpieczna? 136. " Karta pojazdu 8/ " Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym 9/ " Zbiegnięcie sprawcy z miejsca wypadku 10/2001 drogowego 139. " Świadectwa kwalifikacji w znowelizowanym 11/2001 prawie o ruchu drogowym 140. " Nieposiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów a odpowiedzialność karna za wypadek drogowy 1/2002

12 141. R. A. Stefański Usuwanie pojazdów w znowelizowanym 2/2002 prawie o ruchu drogowym 142. " Badanie stanu zdrowia i predyspozycji 6/2002 psychicznych kierowcy na wniosek organu kontroli ruchu drogowego 143. " Obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów 7/2002 mechanicznych w razie skazania za przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości (art. 178a 2 k.k.) 144. " Przywileje osoby niepełnosprawnej w 8/2002 ruchu drogowym 145. " Nadawanie pojazdom cech identyfikacyjnych 10/ " Usuwanie pojazdów porzuconych 12/ " Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego 1/2003 pojazdu 148. " O kwalifikacji zdarzenia będącego jednocześnie 9/2001 średnim (lub ciężkim) i lekkim wypadkiem komunikacyjnym 149. M. Świerk O kwalifikacji wypadku drogowego, 9/2003 którego sprawca był nietrzeźwy 150. M. Wasiak Jeszcze o prawnych aspektach płatnego 3/2000 parkowania pojazdów 151. " Przyczepa też pojazd 7/ J. Wierciński Żółte sygnały błyskowe na pojazdach (stanowisko redakcji i podsumowanie dyskusji) 8/ diariusz prawniczy Z. Kowalewski Diariusz prawniczy 2 3/ A. Jasiński Diariusz prawniczy (7) 4/ " Diariusz prawniczy (8) 5/ " Diariusz prawniczy (9) 7/ " Diariusz prawniczy (10) 8/ " Diariusz prawniczy (11) 9/ " Diariusz prawniczy (12) 10/ " Diariusz prawniczy (13) 12/ " Diariusz prawniczy (14) 2/

13 162. " Diariusz prawniczy (15) 5/ A. Jasiński Diariusz prawniczy (16) 7/ " Diariusz prawniczy (17) 9/ " Diariusz prawniczy (18) 10/ " Diariusz prawniczy (19) 3/ " Diariusz prawniczy (20) 4/ " Diariusz prawniczy (21) 10/ " Diariusz prawniczy (22) 1/ " Diariusz prawniczy (23) 2/ " Diariusz prawniczy (23 bis) 3/ " Diariusz prawniczy (24) 10/ " Diariusz prawniczy (25) 11/ " Diariusz prawniczy (26) 3/ " Diariusz prawniczy (27) 4/ " Diariusz prawniczy (28) 5/ " Diariusz prawniczy (28 bis) 6/ " Diariusz prawniczy (29) 7/ " Diariusz prawniczy (29 bis) 9/ " Diariusz prawniczy (30) 11/2003 z wokandy sądowej 181. A. Herzog Czy biegły może powołać biegłego? 5/ " Brak znaku drogowego a przeszkoda w ruchu 7/2002 drogowym 183. " Eksperyment rzeczoznawczy 10/ T. Huminiak Subiektywizm biegłego zweryfikowany 5/2003 w toku rozprawy 185. " Gdy jedna opinia biegłego nie wystarcza 7/ " Znamiona przestępstwa ustalone dzięki 9/2003 opinii biegłego 187. " Opinia pożyteczna, choć niekonieczna 11/ W. Kotowski Jazda ciągnikiem bez uprawnień 4/ " Cofając potrącił pieszą 5/ " Sprawiedliwości stało się zadość, ale... 1/ " Czy stan nietrzeźwości może automatycznie 3/2000 przesądzać o winie? 192. " Dowody osobowe a eksperyment procesowy 6/2000

14 193. W. Kotowski Instytucja swobodnej oceny dowodów na 10/2000 pewnym przykładzie 194. " Sprawa bez precedensu 2/ B. Kurzępa Zatrzymanie prawa jazdy na okres ponad 2 3/1999 roku 196. U. Opiłka Rower kontra samochód kto zawinił? 8/ L. K. Paprzycki Problem ustalenia stanu trzeźwości 6/ " Odpowiedzialność za słowo biegłego a trafność 3/2000 ustaleń organu procesowego 199. " Obrona za wszelką cenę 4/ " Dziecko szczególny uczestnik ruchu drogowego 5/ " Winien nie kierujący pojazdem, lecz biegły 3/2001 i sąd 202. " Biegły we własnej sprawie 4/ " Opinia biegłego prawie doskonała i prawie 5/2001 niepotrzebna 204. " Najwyższa staranność i wyobraźnia 6/2001 konieczna w każdej sprawie 205. " Wyprzedzanie w rejonie skrzyżowania 7/ " Postój uszkodzonego pojazdu 8/ " Zmiana pasa ruchu przyczyną kolizji 9/ " Na pożegnanie kolegiów do spraw 10/2001 wykroczeń 209. " Rowerzystki 11/ " Prawidłowe używanie świateł drogowych 12/2001 a zasada ograniczonego zaufania 211. " Między wyrwą a przełomem na drodze 1/ " Sędzia doświadczony kierowca 3/ " Sprawa niby prosta, a biegły niezbędny 4/ " Dobry obrońca szansą sukcesu 7/ " Rower kontra samochód na prostej i dobrej 8/2002 drodze 216. " Premier przed kolegium 9/ " Pochwała białoruskiej Milicji Drogowej 10/ " Pasy bezpieczeństwa w opinii biegłego i w motywach wyroku sądu 11/

15 219. L. K. Paprzycki Kara za pijaństwo wymierzona w trybie 1/2003 tragicznie przyspieszonym 220. " Między nieumyślnością a zamiarem ewentualnym 2/ " Skręt w lewo kontra wyprzedzanie poza 3/2003 skrzyżowaniem 222. " Nigdy dość ostrożności wobec dziecka na 5/2003 drodze 223. " Pozaprocesowa opinia biegłego 6/ " Niewidoczny rowerzysta 8/ " Znów skręt w lewo kontra wyprzedzanie 9/ " Czy uniewinniony został człowiek winny? 10/ " Gdy biegły nie otwiera kodeksu drogowego, 11/2003 płaci za to skarb państwa 228. " Przyczynowość przekroczenia prędkości 12/2003 administracyjnie dopuszczalnej 229. A. Pawłowski Omijanie przed przejściem dla pieszych 7/ T. Razowski Rola opinii biegłego w przypisaniu skutku 4/2003 przy przestępstwie wypadku w komunikacji 231. A. Ważny Parkowanie w strefie znaku D-44 bez opłaty nie jest wykroczeniem 5/2002 z notatnika biegłego 232. P. Ciępka Upraszczać, czy nie upraszczać? 9/ " Przyczyną wypadku opona. A kto 4/2001 winien? 234. A. Reza Czytając opinie innych biegłych grube 6/1999 błędy (część 1) 235. " Czytając opinie innych biegłych grube 7/1999 błędy (część 2) 236. " Analiza czasowo-przestrzenna kluczem do 11/2000 ustalenia faktycznej przyczyny wypadku 237. " Zderzenie na skrzyżowaniu o ograniczonej 7/2002 widoczności 238. " Potrącenie pieszego na wyznaczonym 8/2002 przejściu w warunkach ograniczonej widoczności 239. " Czytając opinie innych biegłych jak można popełnić aż tyle błędów? 12/2003

16 240. T. Sawicki Pożary samochodów w praktyce biegłego 10/ " Ciekawy przypadek wybuchu w samochodzie 11/ P. Świder Niesprawność układu hamulcowego a 2/2002 rekonstrukcja wypadku 243. " Trudny przypadek, szczęśliwie proste 6/2003 rozwiązanie 244. J. Zębala J. Unarski Problem ustalenia odległości zauważenia nietypowej przeszkody na jezdni 5/ z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania P. Ciępka Zastosowanie programu Photomodeler do analizy powypadkowych odkształceń z2- zi pojazdów samochodowych 246. P. Ciępka, A. Reza, J. Zębala Zachowanie się samochodu Fiat 125p z z2- czonym drążkiem reakcyjnym przedniego zawieszenia 247. " Manewr omijania przeszkody. Modele a eksperyment 248. M. Drukała, R. Janczur Rozpędzanie pojazdów członowych i samochodów ciężarowych 249. " Hamowanie ciągników siodłowych i samochodów ciężarowych 250. W. Grzegożek, P. Świder 251. R. Janczur P. Świder Nowy program do symulacji ruchu pojazdów i zderzeń V-SIM. Wstępna ocena przydatności do celów ekspertyzy sądowej Ciśnienie w ogumieniu a opory toczenia samochodu 252. A. Reza Zasady prawidłowego wykonania dokumentacji fotograficznej uszkodzonych samochodów 253. " Rekonstrukcja wypadku typu pojazd pieszy (część 1). Ustalenie miejsca potrącenia pieszego 254. " Zasady sporządzania czasowo-przestrzennej analizy wypadku 255. " Rekonstrukcja wypadków typu pojazd pieszy (część 2). Miejsce potrącenia pieszego wzdłuż drogi 3/2001 9/ / /2000 2/2001 8/ / / /1999 8/1999 2/

17 256. A. Reza Odtworzenie faz programu sygnalizacji świetlnej w rekonstrukcji wypadku 257. " Zderzenie samochodów. Odtworzenie wzajemnego ich ustawienia 258. " Osobliwość wypadku z udziałem pojazdu uprzywilejowanego 259. " Uderzenie pieszego samochodem osobowym przy prędkości km/h wyniki badań z manekinami 260. " Uderzenie pieszego bokiem samochodu osobowego 261. " Ocena prędkości samochodów przez świadków 262. " Weryfikacja szkód komunikacyjnych z2- dek kolizji trzech pojazdów 263. " Widoczność elementów odblaskowych samochodów 264. " Prędkość kolizyjna a miejsce kontaktu głowy dorosłego pieszego z samochodem 265. " Odrzut odłamków szkieł reflektorów i kloszy lamp tylnych przy uderzeniu w stojący samochód osobowy 266. A. Reza J. Zębala Określanie prędkości samochodu na z2- awie śladów hamowania 267. R. Szczypiński Crash amerykański model do szacowania energii zużytej na deformację pojazdu 268. M. Szyca, R. Szczypiński Prosty sposób oszacowania współczynnika tarcia między oponą a nawierzchnią drogi 269. P. Świder Wynik stanowiskowego badania hamulców a opóźnienie osiągane na drodze 270. " Wynik badania hamulców na stanowisku diagnostycznym a wartość opóźnienia osiąganego przez samochód na drodze 271. P. Świder, A. Polański, W. Grzegożek Analiza możliwości zastosowania metody rozwijania siły zderzenia dla celów rekonstrukcji wypadków drogowych 272. G. Teresiński Wykorzystanie wyników pośmiertnych badań pieszych ofiar wypadków drogowych w postępowaniu dowodowym. Część 1: rola decydentów procesowych 3/2000 4/2000 6/2000 1/2001 3/ /2001 1/2002 2/2002 3/2002 9/ /2000 7/2000 9/2000 4/2002 4/2003 7/2003 1/2003

18 273. G. Teresiński Wykorzystanie wyników pośmiertnych badań pieszych ofiar wypadków drogowych w postępowaniu dowodowym. Część 2: poziom aspiracji biegłych z zakresu ruchu drogowego 274. J. Unarski Czas reakcji kierowcy standardy a rzeczywistość (część 1) 275. " Czas reakcji kierowcy standardy a rzeczywistość (część 2) 276. " Analiza wzajemnej widoczności pojazdów na łukach i wzniesieniach 277. " Zderzenia w kolumnie. Niektóre aspekty opiniowania 278. " Analiza wypadków z udziałem pojazdów jednośladowych (część 1) 279. " Analiza wypadków z udziałem pojazdów jednośladowych (część 2) 280. " Analiza wypadków z udziałem pojazdów jednośladowych (część 3) 281. " Możliwości interpretacji śladów znoszenia i zarzucania 282. " Problemy ustalania osoby kierującej pojazdem w chwili wypadku 283. " Możliwości wykorzystania tachografów w praktyce ekspertowskiej 284. " Prędkość bezpieczna w nocy. Dyskusja nad kryteriami oceny 285. J. Unarski, W. Wach, J. Zębala Wartości współczynnika tarcia w różnych szczególnych okolicznościach 2/2003 6/1999 7/ /1999 2/2000 6/2000 7/2000 8/ /2000 7/2001 9/2001 3/ / W. Wach Fotogrametria praktyczna część 1: 6/1999 metoda paska papieru 287. " Fotogrametria praktyczna część 2: 7/1999 metoda zagęszczania siatki 288. " Fotogrametria praktyczna część 3: 8/1999 metoda rozbudowania siatki na wzorcu 289. " Fotogrametria praktyczna część 4: 10/1999 metoda zagęszczania siatki 290. " Analiza zarzucenia pojazdu po zderzeniu 9/

19 291. W. Wach Analiza deformacji samochodu według 12/2003 standardu Crash3. Część 2: pomiar głębokości odkształcenia 292. J. Wierciński Podstawowe zasady powypadkowych badań 2 3/1999 pojazdów 293. " Ocena możliwości uniknięcia zderzenia 4/1999 przy wadliwie podjętym manewrze wyprzedzania 294. " Długość drogi wyprzedzania 5/ " Szczególny przypadek czasowo-przestrzennej 11/1999 analizy wypadku 296. " Prędkość bezpieczna w opinii biegłego 1/ " Wyprzedzanie zamierzone, czy nieprzewidziane? 11/2001 PC-Crash 298. A. Reza Jak to zrobić? Polskie litery 2 3/ " Jak to zrobić? Drogowe obiekty trójwymiarowe 4/1999 w programie PC-Crash 300. " Jak to zrobić? Nakładanie sylwetek DXF 5/1999 na pojazdy 301. W. Wach Optymalizacja obliczeń parametrów 6/1999 zderzenia pojazdów 302. " Symulacja zderzenia z wykorzystaniem 7/1999 metody energetycznej 303. " Współczynnik restytucji czy tylko dodatni 8/1999 (część 1) 304. " Współczynnik restytucji czy tylko dodatni 9/1999 (część 2) 305. " Wprowadzenie do symulacji 12/1999 biomechanicznej 306. " Zderzenie. Część 1: model matematyczny 3/ " Zderzenie. Część 2: obliczenia w trybie 4/2000 ręcznym. Przygotowanie projektu 308. " Zderzenie. Część 3: obliczenia w trybie 5/2000 ręcznym. Okno symulacja uderzenia " Zderzenie. Część 4: obliczenia w trybie ręcznym. Uderzenie w przeszkodę z2- ztałcalną 8/2000

20 310. W. Wach Zderzenie. Część 5: obliczenia w trybie ręcznym. Zderzenie pełne i ślizgowe 311. " Zderzenie. Część 6: zderzenia z z2- epami i naczepami 312. " Zderzenie. Część 7: obliczenia w trybie automatycznym 313. " Kierunek padania promieni słonecznych w chwili wypadku 314. " Budowa obiektów przestrzennych metoda triangulacji 315. " Modelowanie przewrócenia się samochodu. Część 1: przewrócenie samochodu na krawężniku 316. " Modelowanie przewrócenia się samochodu. Część 2: przewrócenie na skutek z2- ębienia kół w miękkim podłożu 317. " Symulacja przy użyciu modeli wielobryłowych. Część 1. Podstawy teoretyczne modelu wielobryłowego 318. " Symulacja przy użyciu modeli wielobryłowych. Część 2. Przewracanie pojazdu, sztywnościowy model zderzenia 11/2000 1/2001 6/2001 4/2002 6/2002 3/2003 5/2003 6/2003 7/2003 materiały szkoleniowe 319. M. Bugaj Nalepka kontrolna i inne oznaczenia pojazdów 11/ " Ubezpieczenie autocasco 9/ P. Celnik Ujemny wpływ leków 6/ " Czy alkohol jest naszym wrogiem? 8/ " Fizjologia a bezpieczeństwo ruchu 9/ Z. Choroszewski Czynności policji na miejscu zdarzenia 9/1999 wzwiązku z wypadkiem drogowym (część 1) 325. " Czynności policji na miejscu zdarzenia w 10/1999 związku z wypadkiem drogowym (część 2) 326. " Zasady policyjnych działań na miejscu 3/2000 wypadku drogowego (uwagi ogólne) 327. P. Ciępka, A. Reza Pakiet wypadku drogowego 4/

21 328. E. Esquerra Socjologiczne aspekty zachowań kierowców 2/2002 w ruchu drogowym 329. M. Flieger Obraz stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 1999 roku w Polsce 330. S. Gaca Limitowanie prędkości jako środek poprawy bezpieczeństwa ruchu 331. A. Gajek Niektóre problemy diagnozowania hamulców samochodów w warunkach stanowiskowych 332. A. Gajek, S. Walczak Wpływ nierównomierności momentów hamujących na kołach poszczególnych osi na stateczność kierunkową samochodu przy gwałtownym hamowaniu. Badania symulacyjne 7/2000 5/2000 8/2001 2/ R. Godyń Wnikliwość kluczem do trafnej decyzji 5/2001 w postępowaniu 334. W. Gubała Metody oznaczania zawartości alkoholu 5/2001 w wydychanym powietrzu oraz typy urządzeń dopuszczonych do stosowania w Polsce 335. " Czynniki wpływające na wynik pomiaru 6/2001 zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu 336. " Niektóre elementy oceny stanu trzeźwości 7/2001 w aspekcie toksykologii 337. " Wartość dowodowa analizy wydychanego 8/2001 powietrza na zawartość alkoholu 338. " Ocena stanu trzeźwości na podstawie z2-9/2001 czeń teoretycznych 339. K. Jamrozik Globalne spojrzenie na ofiary wypadków 9/2002 drogowych 340. A. Jasiński Stosowanie fotoradarów w państwach 11/2003 Europy zachodniej 341. W. Klimacki Wymiarowanie w terenie. Kilka uwag i propozycji 6/ W. Kotowski, M. Wasiak O właściwą interpretację przepisów 11/ W. Kotowski, J. Wierciński Niektóre stare i nowe problemy ze znaczeniem sygnałów drogowych 12/ W. Kotowski Wykroczenia na oko 2/ " Nowe tablice rejestracyjne 9/2000

22 346. " Taryfikator mandatów karnych za 10/2000 wykroczenia drogowe 347. W. Kotowski Nowe warunki ubezpieczenia OC 11/ " Osoba niepełnosprawna w ruchu drogowym 11/ " Uprawnienia Żandarmerii Wojskowej w ruchu 12/2000 drogowym 350. " Czynności policjanta na drodze w 1/2001 postępowaniu mandatowym 351. " Formułowanie zarzutu a słuszność rozstrzygnięcia 7/ " Naliczanie, usuwanie i udostępnianie punktów 8/2001 karnych 353. " Nowe zasady szkolenia i egzaminowania 10/ " Niektóre nowe rozwiązania znowelizowanego 11/2001 prawa o ruchu drogowym 355. " Nowe zasady egzaminowania. Test egzaminacyjny 1/ " Czynności wyjaśniające a wniosek o 4/2002 ukaranie 357. " Weryfikacja dowodów osobowych 5/ " Zakres podmiotowo-przedmiotowy kontroli 6/2002 ruchu drogowego 359. " Ustawowy czas pracy kierowców 7/ " O słuszność rozstrzygnięcia (studium pewnego 8/2002 przypadku) 361. " Plusy i minusy niektórych rozwiązań nowego 10/2002 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia 362. " Nietypowe kolizje podczas cofania 11/ " Nowy taryfikator mandatowy za 1/2003 wykroczenia drogowe 364. " Nowe przepisy przewozu drogowego 2/2003 towarów niebezpiecznych 365. " Punkty karne w nowych rozwiązaniach 3/2003 prawnych 366. " Nowy zakres kontroli drogowej 4/ " Nowe warunki techniczne pojazdów 5/ " Nowy model postępowania w sprawach o wykroczenia 6/

23 369. " Ustawa Prawo o ruchu drogowym po 27 7/2003 nowelizacjach 370. W. Kotowski Stan prawny przepisów drogowych po 65 8/2003 zmianach w aktach wykonawczych 371. " Środek karny w ramach skazania bez 9/2003 rozprawy 372. " Sześć kolejnych nowelizacji prawa o ruchu 10/2003 drogowym 373. " Czy można zagrozić bezpieczeństwu 11/2003 płotu? O właściwą kwalifikację prawną czynu 374. A. Lach Możliwości wykorzystania kamer użytkowych 5/2002 w kontroli ruchu drogowego 375. A. Miłosz Przestępczość samochodowa w latach 7/ z punktu widzenia kryminalistyki 376. A. Reza Oględziny miejsca wypadku drogowego 4/1999 i pojazdu nowe protokoły (część 1) 377. " Oględziny miejsca wypadku drogowego 5/1999 nowe protokoły (część 2). Protokół oględzin miejsca wypadku (strona 1) 378. " Oględziny miejsca wypadku drogowego 6/1999 nowe protokoły (część 3) 379. " Oględziny miejsca wypadku drogowego 10/1999 nowe protokoły (część 4) 380. " Oględziny miejsca wypadku drogowego 11/1999 nowe protokoły (część 5) 381. " Oględziny miejsca wypadku drogowego 12/1999 nowe protokoły (część 6). Protokół oględzin pojazdu 382. " Błędy na szkicach policyjnych 8/ " Dokładność w pomiarach na miejscu 12/2000 wypadku 384. " Wyłudzenia odszkodowań komunikacyjnych 2/2001 od firm ubezpieczeniowych 385. " Przykład prawidłowo wykonanej 3/2001 dokumentacji miejsca wypadku 386. A. Reza, J. Zębala Wyznaczanie własności nawierzchni 1/2000

INFORMATOR KIEROWCY. Regulacja ruchu jest istotnym elementem jego bezpieczeństwa INFORMATOR KIEROWCY INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

INFORMATOR KIEROWCY. Regulacja ruchu jest istotnym elementem jego bezpieczeństwa INFORMATOR KIEROWCY INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO TRANSPORTU I RUCHU WOJSK CENTRUM KOORDYNACJI RUCHU WOJSK Średnio każdego dnia ginie na polskich drogach 15 osób. Głównymi winowajcami tych tragedi są kierowcy

Bardziej szczegółowo

Zielony Listek Nauka Jazdy Gdańsk

Zielony Listek Nauka Jazdy Gdańsk 1 2 Waldemar Marek Więcławski Podręcznik kursanta na 2013 rok z ćwiczeniami Prawo jazdy kategorii B1 i B WYDA I Gdańsk 2013 3 Copyright by Zielony Listek Nauka Jazdy Gdańsk Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

KURS PRAWA JAZDY KAT. B

KURS PRAWA JAZDY KAT. B Racibórz, dn.16.11.2014r EXTREME sp.zo.o. Ul. Kolejowa 18 47-400 Racibórz Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu Ul. Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz Program nauczania Program nauczania zgodny z ROZPORZĄDZENIEM

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 września 2012 r. Poz. 1019 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 14 września 2012 r. Poz. 1019 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 lipca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 września 2012 r. Poz. 1019 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Wysokość kar przewidzianych za naruszenia przepisów kodeksu drogowego (przestępstwa i wykroczenia) w wybranych krajach Unii Europejskiej

Wysokość kar przewidzianych za naruszenia przepisów kodeksu drogowego (przestępstwa i wykroczenia) w wybranych krajach Unii Europejskiej Warszawa, dnia 14 października 2011 r. Wysokość kar przewidzianych za naruszenia przepisów kodeksu drogowego (przestępstwa i wykroczenia) w wybranych krajach Unii Europejskiej Nieprzestrzeganie przez obywateli

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 541) USTAWA z dnia 20 czerwca

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (1) (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (1) (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Dz.U.2012.1137 2012-10-19 zm. przen. Dz.U.2011.222.1321 art. 1 2013-01-01 zm. przen. Dz.U.2012.951 art. 12 2013-01-19 zm. przen. Dz.U.2011.30.151 art. 125 2013-06-20 zm. Dz.U.2013.700 art. 2 2013-06-22

Bardziej szczegółowo

RAPORT AKADEMII BEZPIECZNEGO SAMOCHODU

RAPORT AKADEMII BEZPIECZNEGO SAMOCHODU RAPORT AKADEMII BEZPIECZNEGO SAMOCHODU Zawartość: Część I Kampania Akademia Bezpiecznego Samochodu Cele kampanii Inauguracja 2007 Raport Akademii Wydarzenia 2007 Część II Przykładowe dane dla Akademii

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/131 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U STAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U STAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/229 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U STAWA 1) z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej: 1) dyrektywy

Bardziej szczegółowo

www.drogipubliczne.eu

www.drogipubliczne.eu www.drogipubliczne.eu USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (tekst jednolity) Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.) 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY DROGOWE. Údarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre Urząd ds. Bezpieczeństwa Drogowego

PRZEPISY DROGOWE. Údarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre Urząd ds. Bezpieczeństwa Drogowego PRZEPISY DROGOWE Údarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre Urząd ds. Bezpieczeństwa Drogowego Spis treści Przedmowa 7 Wstęp 8 Część 1: Prawo jazdy i kategorie pojazdów 10 Kategorie pojazdów i minimalny wiek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 1624 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 4 października 2013 r.

Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 1624 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 4 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 1624 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/224 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej: 1) dyrektywy Rady z dnia 16 grudnia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/224 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/224 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej: 1) dyrektywy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Wydruk z 2014.11.26 Dz.U.2012.1137 j.t. Prawo o ruchu drogowym. Wersja 2014.08.31 do 2014.12.24 Dz.U.2012.1137 j.t. 2012.10.19 zm. przen. Dz.U.2011.222.1321 art. 1 2013.01.01 zm. przen. Dz.U.2012.951 art.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/180 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia... 2013 r.

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 27 sierpnia 2013 r. OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia... 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 24 listopada 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 24 listopada 2003 r. Dz.U.2003.208.2023 2008-11-29 zm. Dz.U.2008.202.1249 1 2011-01-20 zm. Dz.U.2011.14.68 1 2011-05-24 zm. Dz.U.2011.105.615 1 2012-05-31 zm. Dz.U.2012.527 1 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/161 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. 1) Prawo o ruchu drogowym 1) [Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 70/156/EWG z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/161 1) USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) [Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 70/156/EWG z dnia

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2012.1137 2013.06.22 zm. Dz.U.2012.1448 art. 1 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dz.U.2012.1137 2013.06.22 zm. Dz.U.2012.1448 art. 1 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dz.U.2012.1137 2013.06.22 zm. Dz.U.2012.1448 art. 1 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/125 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Anna Blumczyńska Wybrane definicje z ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o drogach publicznych

Anna Blumczyńska Wybrane definicje z ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o drogach publicznych Anna Blumczyńska Wybrane definicje z ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o drogach publicznych Słupsk 2015 Szkoła Policji w Słupsku Materiał dydaktyczny opracowany w Szkole Policji w Słupsku do użytku

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/176 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. 1) Prawo o ruchu drogowym 1) [Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 70/156/EWG z dnia

Bardziej szczegółowo