Regulamin Ramowy Mistrzostwa Pomorza Zachodniego Cross Country 2016 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Ramowy Mistrzostwa Pomorza Zachodniego Cross Country 2016 rok"

Transkrypt

1 Regulamin Ramowy Mistrzostwa Pomorza Zachodniego Cross Country 2016 rok 1. Ustalenia ogólne 1.1. Dyscyplina sportu motocyklowego w konkurencji Cross Country ma na celu propagowanie i promowanie sportu motocyklowego oraz organizowanie imprez sportowych dla motocykli i quadów na okazjonalnych naturalnych trasach zamkniętych, również w tych regionach naszego kraju, gdzie dotąd nie organizowano zawodów terenowych Właścicielem Mistrzostw Pomorza Zachodniego w konkurencji Cross Country jest Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Szczecinie, reprezentowany przez Okręgową Komisję Sportu Motocyklowego zwaną w tym regulaminie Gestorem, który na wniosek zainteresowanego klubu zleca organizację zawodów Organizatorowi Wykonawczemu Organizacja zawodów musi być zgodna z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi w Polsce, Regulaminem Sportu Motocyklowego PZM, komunikatami Głównej Komisji Sportu Motocyklowego PZM i Gestora, niniejszym Regulaminem Ramowym oraz zatwierdzonym przez Gestora Regulaminem Uzupełniającym zawodów Ilość rund, daty, miejsce i ich Organizatora Wykonawczego określa zatwierdzony przez Gestora kalendarz zawodów na 2016 rok. Zmiany do regulaminu ramowego i kalendarza zawodów w trakcie sezonu mogą być wprowadzone tylko przez Gestora po ich uzgodnieniu z przedstawicielami klubów organizatorów danych zawodów. Dopuszcza się w sezonie organizację rundy dla quadów po zmroku, przy użyciu świateł będących na wyposażeniu zawodników i ich pojazdów odebranych przez kontrolę techniczną Zawody kierowane są do amatorów jak i licencjonowanych zawodników, mają charakter otwarty i startować w nich mogą również zainteresowane osoby z innych okręgów PZM z pełnym prawem do klasyfikacji. Dopuszcza się również start zawodników zagranicznych, spełniających wymagania RSM i niniejszego Regulaminu Ramowego Nadzór nad przebiegiem cyklu i prawidłowym przeprowadzeniem rund Mistrzostw Pomorza Zachodniego sprawuje Gestor a w szczególności: - zatwierdza regulaminy uzupełniające zawodów - wyznacza sędziego zawodów i delegata gestora na zawody - weryfikuje i zatwierdza wyniki - rozstrzyga sprawy sporne - prowadzi klasyfikację bieżącą i łączną mistrzostw - organizuje uroczyste zakończenie sezonu połączone z nadaniem tytułów mistrzowskich - po zakończeniu sezonu organizuje spotkanie z organizatorami zawodów w celu jego podsumowania, wniesienia ewentualnych zmian do regulaminu i przygotowania kalendarza imprez na następny sezon W przypadku pozyskania sponsora tytularnego dla cyklu MPZ tylko Gestor jest upoważniony do podpisania stosownej umowy określającej warunki udziału sponsora w całym cyklu lub poszczególnych imprezach. Każdy Organizator Wykonawczy ma obowiązek respektowania zawartej umowy oraz umożliwić prezentację sponsora w zakresie reklamy wizualnej na zawodach a w szczególności na trasie w parku maszyn i bazie zawodów.

2 2. Organizacja i przebieg zawodów 2.1. Kluby biorące udział w cyklu MPZ oraz kluby będące Organizatorem Wykonawczym, muszą posiadać ważną na 2016 rok licencję Klubową PZM w sporcie motocyklowym Każdy organizator rundy MPZ obowiązany jest opracować Regulamin Uzupełniający zawodów który musi być przesłany do Gestora co najmniej 3 tygodnie przed imprezą, celem zatwierdzenia. Zatwierdzony regulamin organizator publikuje na swojej stronie internetowej oraz rozsyła do wszystkich zainteresowanych klubów Władze zawodów, wykaz osób funkcyjnych oraz ich obowiązki i kompetencje określa RSM PZM. Wyznaczony przez organizatora Dyrektor Zawodów podlega akceptacji Gestora i musi posiadać co najmniej licencję sędziego klasy O sportu motocyklowego. Sędziego Zawodów wyznacza Gestor i musi on posiadać licencję sędziego klasy P sportu motocyklowego Zawody muszą być zabezpieczone medycznie zgodnie z Regulaminem Medycznym PZM Trasa, strefa startu, strefa napraw i tankowania musi odpowiadać ustaleniom zawartym w regulaminie Zasady Rozgrywek Cross Country na 2016 rok Start odbędzie się wg procedury Le Mans (z wyłączonym silnikiem). Na 15 minut przed wyznaczonym terminem startu zostaje otwarty wjazd do strefy oczekiwania. W tym okres wszyscy zawodnicy dopuszczeni do wyścigu muszą się znaleźć w strefie oczekiwania. Po upływie 10 minut strefa oczekiwania zostaje zamknięta, a zawodnicy którzy do niej nie wjechali nie mogą wystartować w wyścigu. Następnie wszyscy zawodnicy za wyznaczonym pojazdem funkcyjnym wyjeżdżają na obowiązkowe okrążenie zapoznawcze. Inne treningi na trasie są zabronione. Zawodnik, który nie przejedzie okrążenia zapoznawczego nie będzie dopuszczony do wyścigu. Na okrążeniu zapoznawczym obowiązuje zakaz wyprzedzania i wjazdu do strefy napraw w celu tankowania paliwa. Start nastąpi po upływie czasu podanego w harmonogramie czasowym od przyjazdu pierwszego zawodnika Procedura ustawienia quadów na linii startu: po zakończeniu okrążenia zapoznawczego i ustawieniu na linii startu zawodnicy oczekują na quadach z uruchomionym silnikiem na podejście sędziego i w jego obecności kolejno dokonują wyłączenia zapłonu poprzez wyciągnięcie zrywki, po tej czynności odchodzą od quada na wyznaczoną linię bez możliwości kontaktu z pojazdem do chwili startu. 3. Uczestnictwo w zawodach 3.1. Prawo startu w zawodach mają zawodnicy z licencją A, B, C oraz uczestnicy bez licencji, w klasach, jak podano w pkt Uczestnicy startujący pierwszy raz (nie posiadający licencji), muszą wziąć udział w szkoleniu i przystąpić przed zawodami do egzaminu teoretycznego na certyfikat. Egzaminy w formie testów (teoretyczny), ze znajomości przepisów RSM oraz Zasad Rozgrywek Cross Country 2016, organizowane są w Zarządach Okręgowych PZM lub przed zawodami. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego uczestnik zostaje dopuszczony do zawodów, które są dla niego jednocześnie egzaminem praktycznym. Uczestnicy pełnoletni startują w klasie Amator, a uczestnicy niepełnoletni w klasie odpowiadającej ich wiekowi i posiadanemu sprzętowi. Po sklasyfikowaniu się w zawodach może on wystąpić do właściwego dla swojego miejsca zamieszkania Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego o nadanie certyfikatu sportu motocyklowego i przyznanie licencji sportowej.

3 3.2. Uczestnik bez licencji, który pomimo sklasyfikowania się w zawodach nie wystąpi z wnioskiem o przyznanie licencji, w przypadku startu w kolejnych zawodach będzie musiał ponownie wziąć udział w szkoleniu i przystąpić do egzaminu. Nie dotyczy to uczestnika niepełnoletniego, który po zaliczeniu egzaminu teoretycznego i sklasyfikowaniu w zawodach, traci prawo do startu bez licencji w kolejnych zawodach Uczestnicy bez licencji, którzy nie ukończyli 18 lat, muszą przedłożyć pisemną zgodę (oświadczenie na piśmie) rodziców lub opiekuna prawnego na udział w zawodach (obecność rodziców na zawodach jest obowiązkowa) Uczestnik startujący pierwszy raz lub startujący w klasie Amator, nie musi posiadać przynależności klubowej. Obowiązek przynależności do klubu zrzeszonego w Polskim Związku Motorowym powstaje z dniem złożenia wniosku o nadanie certyfikatu i przyznania licencji sportowej zawodnika W biurze zawodów należy przedłożyć następujące dokumenty: a) Zawodnicy: - wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia do zawodów - właściwą licencję sportową zawodnika ważną na 2016 r. - kartę zdrowia zawodnika z aktualnym wpisem badań lekarskich o zdolności do zawodów - potwierdzenie opłaty wpisowej b) Uczestnicy bez licencji sportowej: - dokument tożsamości - zaświadczenie lekarskie o zdolności do zawodów - wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia do zawodów - oświadczenie i deklarację udziału w amatorskich zawodach (tylko pełnoletni uczestnik) - oświadczenie rodziców jako zgoda na udział w zawodach (tylko niepełnoletni uczestnik). - potwierdzenie opłacenia składki ubezpieczenia NNW - potwierdzenie opłaty wpisowej Zgłoszenia do zawodów muszą być złożone na druku obowiązującym dla zawodów Cross Country. Podpisy na karcie zgłoszenia do zawodów i Oświadczeniu muszą być złożone własnoręcznie i w oryginale przez zawodnika/uczestnika. Klub ma obowiązek poinformować zawodnika oraz organizatora danych zawodów jeśli nie wyraża zgody na jego start w tych zawodach. W zawodach łączonych z Mistrzostwami Polski/Pucharem Polski zawodnik ma prawo zgłoszenia się i udziału w klasyfikacji wyłącznie jednej rangi zawodów (nie można zgłosić się jednocześnie np. do Pucharu Polski i Mistrzostw Strefy). W zawodach połączonych z Mistrzostwami Strefy zawodnik może zgłosić się tylko do jednej klasy, a zdobyte punkty zalicza mu się w tej samej ilości do obydwu rozgrywek (Strefowej i Okręgowej) Wpisowe do zawodów wynosi: zł za dwa dni lub 130 zł za jeden dzień dla klas: Junior, Senior 1, Senior 2, Open, Master Quad Młodzik 2K, Quad 2K, Quad 4K, Quad Open zł za dwa dni lub 100 zł za jeden dzień dla klas: Amator i Quad Amator - 50 zł za szkolenie i egzamin na zawodach wnoszą uczestnicy bez licencji - 25 zł za ubezpieczenie NNW za każdy dzień zawodów wnoszą uczestnicy bez licencji - 10 zł za wypożyczenie transpondera za każdy dzień zawodów

4 3.8. Organizator zawodów ma obowiązek przesłania do Gestora listy uczestników przystępujących do egzaminu oraz przekazania pobranej od nich kwoty z tytułu ubezpieczenia NNW wraz z imienną listą, do właściwego dla Organizatora Okręgu PZM Numery startowe na rok 2016 w konkurencji Cross Country należy rezerwować poprzez stronę internetową Numer raz nadany zawodnikowi obowiązuje go przez cały sezon i nie może być przyznany innemu zawodnikowi. Każdy motocykl musi mieć trzy numery startowe, jeden na przedzie i dwa po obu bokach, w tylnej części pojazdu. Quady muszą mieć jeden numer z przodu, zamocowany powyżej przedniego zderzaka i poniżej kierownicy, oraz numer startowy tylny zamocowany do tylnego zderzaka, umocowanego na wysokości siedzenia kierowcy. Zaleca się umocowanie tablicy z numerem startowym wzdłuż osi podłużnej pojazdu. Wszystkich zawodników obowiązuje numer plecowy Kolory tła tablic i numerów startowych w sezonie 2016: - klasa Quad 2K Młodzik - tło czarne cyfry białe - klasa Quad 2K - tło czarne cyfry białe - klasa Quad 4K - tło żółte cyfry czarne - klasa Quad Open - tło: kolory tła i numery jak w Mistrzostwach i Pucharze Polski - klasa Quad Amator - tło zielone cyfry czarne - klasa Junior - tło zielone cyfry białe - klasa Senior 1 - tło czerwone cyfry białe - klasa Senior 2 - tło czerwone cyfry czarne - klasa Open - tło: kolory tła i numery jak w Mistrzostwach i Pucharze Polski - klasa Master - tło białe cyfry czarne - klasa Amator - tło żółte cyfry czarne Do zawodów będą dopuszczone motocykle i quady sprawne technicznie, których wyposażenie jest zgodne z wymaganiami stawianymi w Zasadach Rozgrywek dla konkurencji motocross lub enduro. Motocykle mogą posiadać opony crossowe lub enduro, a quady opony dowolne. Motocykle enduro nie muszą posiadać dowodu rejestracyjnego ani osprzętu (oświetlenie, sygnalizacja) wymaganego przepisami prawa o ruchu drogowym Quady muszą być wyposażone w rozłącznik zapłonu (zrywkę), połączony elastyczną linką z ręką lub tułowiem zawodnika, powodujący wyłączenie silnika w przypadku, gdy zawodnik rozłączy się z pojazdem. Wymagana jest również osłona tylnej zębatki (w formie np. pałąka na wysokości średnicy poziomej zębatki tylnej lub obejma opasującą zębatkę w zakresie kąta 90 st. od średnicy poziomej w górę) oraz wypełnienie przestrzeni pod nogami kierowcy (podłoga), zabezpieczające nogi kierowcy przed dostaniem się pod koła Pojazd może być wyposażony wyłącznie w jeden zbiornik paliwa, zamontowany w miejscu fabrycznie do tego przeznaczonym Każdy zawodnik i uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia swojego pojazdu i kasku do kontroli technicznej. Kaski i pojazdy po kontroli technicznej powinny być oznakowane. Zawodnik/uczestnik może zgłosić do odbioru technicznego tylko jeden pojazd na dany dzień zawodów. W przypadku startu tym samym pojazdem w drugim dniu zawodów, nie ma obowiązku ponownego zgłaszania tego pojazdu do kontroli technicznej.

5 3.15. Dopuszcza się start zawodnika/uczestnika na pojeździe innego zawodnika, jeśli był on odebrany przez Komisję Techniczną i ma właściwy numer startowy oraz transponder. Fakt ten należy zgłosić na piśmie Dyrektorowi Zawodów, najpóźniej 20 minut przed otwarciem strefy oczekiwania danego wyścigu. Od momentu rozpoczęcia okrążenia zapoznawczego do zakończenia wyścigu, zmiana pojazdu jest zabroniona Zawodnicy i uczestnicy muszą posiadać wyposażenie osobiste wg Zasad Rozgrywek dla konkurencji motocross lub enduro. Osobom niepełnoletnim zaleca się używanie kołnierza ochronnego Każdy pojazd biorący udział w zawodach musi stać w parku maszyn oraz strefie napraw na macie ekologicznej. Za brak maty zawodnik lub uczestnik zostanie ukarany karą pieniężną w wysokości 300,00 zł. W przypadku nie zapłacenia kary, zawodnik zostanie wykluczony z zawodów. Zapłacenie kary nie zwalnia zawodnika z obowiązku posiadania i stosowania maty ekologicznej. Maty ekologiczne należy również używać pod innymi urządzeniami napędzanymi silnikami spalinowymi (np. agregaty prądotwórcze) Od zawodników i uczestników biorących udział w zawodach nie jest wymagane prawo jazdy Obecność zawodników i uczestników na odprawie jest obowiązkowa Zawodnik, który w trakcie sezonu podwyższył kategorię licencji, może do końca sezonu startować nadal w tej samej klasie i być w niej klasyfikowany. 4. Podział na klasy 4.1. Pojemność silnika, wiek zawodników, wymagana licencja, czas wyścigu: - klasa Junior - motocykl o pojemności silnika do 144cc 2T i do 250cc 4T wiek od 14 do 21 lat, licencja B, C i bez licencji z zastrzeżeniem pkt klasa Senior 1 - motocykl o pojemności silnika do 125cc 2T i do 250cc 4T wiek od 15 lat, licencja C i bez licencji z zastrzeżeniem pkt klasa Senior 2 - motocykl o poj. silnika pow. 125cc do 500cc 2T i pow. 250cc do 650cc 4T wiek od 17 lat, licencja C i bez licencji z zastrzeżeniem pkt klasa Open - motocykl o poj. silnika od 125cc do 500cc 2T i od 250cc do 650cc 4T wiek od 14 lat, licencja A, B - klasa Masters - motocykl o poj. silnika od 125cc do 500cc 2T i od 250cc do 650cc 4T wiek od 40 lat, licencja A, B, C i bez licencji z zastrzeżeniem pkt klasa Amator - motocykl o pojemności silnika jak dla klas Senior 1 lub Senior 2 wiek ukończone 18 lat, bez licencji

6 - klasa Quad Młodzik 2K - quad z napędem na tylną oś 2k o pojemności silnika do 250cc - wiek od 10 do 15 lat, o poj. silnika do 450cc - wiek od 13 do 15 lat, licencja A, B, C i bez licencji z zastrzeżeniem pkt. 3.1., czas wyścigu 40 minut - klasa Quad 2K - quad z napędem na tylną oś 2K o pojemności silnika do 750cc wiek od 15 lat, licencja C i bez licencji z zastrzeżeniem pkt klasa Quad 4K - quad z napędem na dwie osie 4K o pojemności silnika do 1000cc wiek od 16 lat, licencja A, B, C i bez licencji z zastrzeżeniem pkt klasa Quad Open - quad z napędem na tylną oś 2K o pojemności silnika do 750cc quad z napędem na dwie osie 4K o pojemności silnika do 1000cc wiek od 16 lat, licencja A, B, - klasa Quad Amator - quad z napędem na tylną oś 2K o pojemności silnika do 750cc quad z napędem na dwie osie 4K o pojemności silnika do 1000cc wiek ukończone 18 lat, bez licencji, 4.2. Granica górna dla wieku rozpoczyna się i kończy się z rokiem kalendarzowym. 5. Klasyfikacje 5.1. Za zajęte miejsca w każdym wyścigu będą przyznawane punkty wg poniższej tabeli: Miejsce Punkty Miejsce Punkty Organizator wręczy pamiątkowe puchary dla trzech pierwszych zawodników w danej klasie w klasyfikacji łącznej za dwa dni zawodów oraz w miarę możliwości nagrody rzeczowe. Przy równej ilości punktów decyduje lepszy wynik w drugim dniu zawodów. W zawodach łączonych np. z Mistrzostwami Strefy organizator wręcza tylko jedne puchary za trzy pierwsze miejsca w danej klasie, w klasyfikacji łącznej za dwa dni zawodów, umieszczając na tabliczce nazwę/numer rundy Mistrzostw Strefy i poniżej zawodów Okręgowych Warunkiem sklasyfikowania zawodnika/uczestnika w wyścigu klasy do jakiej się zgłosił, jest pokonanie minimum 50% ilości okrążeń zwycięzcy wyścigu tej klasy. Przy nieparzystej liczbie okrążeń obowiązuje zasada zaokrąglania w dół (np. przy 15 okrążeniach minimum klasyfikacyjne wynosi 7 okrążeń). Przy jednakowej ilości okrążeń o zajętym miejscu decyduje kolejność przekroczenia linii mety Warunkiem zaliczenia wyników rundy do klasyfikacji Mistrzostw Pomorza Zachodniego jest sklasyfikowanie w danej klasie minimum 1 zawodnika. Start oznacza wystartowanie do okrążenia zapoznawczego i przejechanie linii pomiaru czasu/okrążeń. Dodatkowym warunkiem zaliczenia punktów do klasyfikacji MPZ przy ilości zawodników mniejszej niż 4 - jest ukończenie rundy - czyli przejechanie linii pomiaru czasu po upłynięciu planowanego czasu wyścigu dla danej klasy.

7 5.5. Uczestnicy startujący pierwszy raz (bez licencji) oraz startujący w klasach Amator i Quad Amator zostaną sklasyfikowani w zawodach, jednak nie zostaną im przyznane punkty do klasyfikacji indywidualnej i klubowej. Kolejni zawodnicy startujący w danym wyścigu otrzymują punkty wg zajętych miejsc, z pominięciem uczestników bez licencji. Punkty zawodnik zdobywa od momentu uzyskania licencji Do klasyfikacji końcowej sezonu zalicza się punkty zdobyte przez zawodnika we wszystkich odbytych rundach. Zwycięzcą zostaje ten zawodnik, który uzyska największą ilość punktów. Przy równej ilości punktów decyduje większa liczba wyższych miejsc. Jeśli nadal będzie remis, to zwycięzcą będzie zawodnik z większą ilością punktów zdobytych na ostatniej rundzie Tytuł Mistrza Pomorza Zachodniego w danej klasie przyznany będzie, jeśli sklasyfikowanych zostanie minimum 6 zawodników. Tytuł - I Wicemistrza przyznany będzie, jeśli sklasyfikowanych zostanie 9 zawodników, a - II Wicemistrza przy 12 sklasyfikowanych Prowadzona będzie także klasyfikacja klubowa (tylko jako klasyfikacja sezonu), do której zaliczane będą wyniki uzyskane przez wszystkich zawodników klubu. Kluby które zajmą w tej klasyfikacji trzy pierwsze miejsca, uzyskują tytuł Mistrza i Wicemistrza oraz otrzymują pamiątkowe puchary lub statuetki Puchary i statuetki za klasyfikację końcową sezonu finansuje Gestor MPZ. 6. Falstart 6.1. Popełnienie falstartu karane będzie zatrzymaniem zawodnika w trakcie wyścigu na 2 minuty wg procedury Stop & Go w strefie pomiaru czasu. Wykroczenie to sygnalizowane jest tablicą z numerem zawodnika. Zawodnik wezwany do odbycia kary musi zatrzymać się w trzech kolejnych okrążeniach od chwili zasygnalizowania. Jeżeli nie wykona tego polecenia zostanie pokazana mu czarna flaga i tablica z numerem zawodnika, co oznacza wykluczenie z wyścigu. 7. Protesty 7.1. Protest może złożyć wyłącznie zawodnik lub w jego imieniu reprezentująca go wobec władz zawodów osoba której nazwisko jest wpisane w zgłoszeniu zawodnika do zawodów. Protest złożony przez inne osoby nie będzie rozpatrywany Każdy protest musi być złożony pisemnie wraz z obowiązująca kaucją. Kaucja za złożenie protestu wynosi 200 zł. Jeżeli protest powoduje demontaż silnika wysokość kaucji wynosi 500 zł dla motocykli i 1000 zł dla quadów Protest należy złożyć Dyrektorowi Zawodów pod rygorem nieważności nie później niż: - 15 minut po zakończeniu wyścigu w sprawach dotyczących pojazdów, paliwa, zachowania zawodników na trasie itp minut po ogłoszeniu wyników prowizorycznych, jeżeli protest dotyczy tych wyników Jeżeli wskutek przyjętego protestu zajdzie konieczność demontażu niektórych elementów pojazdu, czynność tą wykonuje zawodnik lub jego mechanik przeciwko któremu złożono protest, w obecności Sędziego Głównego zawodów i Kierownika kontroli technicznej W przypadku uznania protestu kaucja musi być zwrócona składającemu protest a w przypadku odrzucenia protestu kaucję otrzymuje zawodnik przeciwko któremu złożony był protest.

8 7.6. Decyzję w sprawie protestu wdaje Sędzia Główny zawodów i jest ona obowiązująca dla obu stron z zastrzeżeniem prawa do odwołania się. Wchodzi ona w życie z chwilą ogłoszenia i pozostaje w mocy o ile nie będzie zmieniona na skutek odwołania do organów nadrzędnych. 8. Wykluczenia zawodnika / uczestnika 8.1 Zawodnik/uczestnik zostanie wykluczony z rundy lub zawodów za: tankowanie paliwa poza strefą napraw tankowanie motocykla z włączonym silnikiem niewykonanie okrążenia zapoznawczego niewykonanie kary za falstart palenie tytoniu w strefie napraw przez zawodnika/uczestnika lub jego mechanika użycie paliwa innego niż bezołowiowe obcą pomoc jazdę poza wyznaczoną trasą jazdę w kierunku przeciwnym niż wyznaczony trening na trasie zjazd z trasy do parku maszyn w czasie wyścigu użycie do tankowania lub przechowywania paliwa naczyń do tego nie przeznaczonych i nie posiadających stosownych oznakowań atestujących zamontowanie w pojeździe dodatkowych zbiorników paliwa zamianę pojazdu na inny po zamknięciu strefy oczekiwania danego wyścigu użycie innego pojazdu niż zgłoszony 8.2. Zawodnik, który przypadkowo lub z powodów bezpieczeństwa opuścił trasę wyścigu, musi na tą trasę wrócić w miejscu jej opuszczenia. Niedotrzymanie tego warunku spowoduje wykluczenie z wyścigu. 9. Postanowienia końcowe 9.1. Każdy zawodnik i uczestnik, bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty, szkody i zdarzenia w stosunku do zawodników, uczestników i ich pojazdów jak i szkody oraz straty spowodowane bezpośrednio w stosunku do osób trzecich i ich mienia powstałe w wyniku wypadków, ognia, wody lub innych przyczyn Organizator Wykonawczy musi ubezpieczyć imprezę od odpowiedzialności cywilnej OC, a osoby uczestniczące w przygotowaniu i organizacji zawodów od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW. Organizator ubezpieczając uczestników zdających egzamin na certyfikat sportu motocyklowego korzysta z ubezpieczenia NNW w ramach polisy Zarządu Okręgowego PZM w Szczecinie Organizator zobowiązany jest zapewnić zawodnikom odpowiednio duży i wygrodzony park maszyn o twardej i równej nawierzchni z możliwością korzystania z energii elektrycznej (odpłatnie), wody i sanitariatów oraz miejscem do mycia pojazdów. Powinien również wyznaczyć teren do jazd próbnych Organizator ma obowiązek przestrzegania zasad i realizacji wymagań kodeksu ochrony środowiska PZM.

9 9.5. Organizator pokrywa koszty dojazdu, zakwaterowania, diety, ekwiwalentu dla Sędziego Zawodów, koszty dojazdu i zakwaterowania Delegata Gestora oraz opłaca komisję przeprowadzającą egzamin na certyfikat i wg umowy zespół chronometrażu Kierownik chronometrażu przesyła do Gestora komplet zatwierdzonych wyników ostatecznych z zawodów w formie elektronicznej w ciągu 48 godzin po ich zakończeniu Sędzia Zawodów ma obowiązek przesłania do Gestora sprawozdania sędziego zawodów, listy zbiorczej z przeprowadzonego egzaminu na certyfikat sportu motocyklowego oraz kart wypadkowych zawodników (jeśli będą wystawione przez lekarza zawodów) w formie elektronicznej w ciągu 7 dni od zakończeniu zawodów. Sprawozdanie sędziego z zawodów otrzymuje również organizator zawodów W przypadku zawodów łączonych z zawodami rangi Mistrzostw Polski i Pucharu Polski, organizator ustala harmonogram zawodów dopasowując go do harmonogramu MP i PP. W przypadku zawodów łączonych z zawodami rangi Mistrzostw Strefy, organizator ustala harmonogram zawodów dopasowując go do harmonogramu Mistrzostw Strefy W przypadku organizacji rund Mistrzostw Strefy razem z rundami Mistrzostw Okręgu wszyscy startujący zawodnicy zdobywają punkty do klasyfikacji obydwu imprez, w tej samej wysokości (np. zawodnik, który w swojej klasie minął linię mety jako piąty, zdobywa 40 punktów do klasyfikacji Mistrzostw Strefy i 40 punktów do klasyfikacji Mistrzostw Okręgowych). Zasady rozgrywek obydwu imprez muszą być takie same, za wyjątkiem zasad klasyfikacji i nagród za sezon Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu pozostaje w gestii Gestora. Zatwierdzony przez Gestora Okręgowa Komisja Sportu Motocyklowego Zarząd Okręgowy PZM w Szczecinie Szczecin, marzec 2016 r.

10 Harmonogram Ramowy / Czasowy Zawodów Dwudniowych MPZ Cross Country 2016 r. I Dzień zawodów: 8.00 czynne biuro zawodów / przyjmowanie zgłoszeń / park maszyn 8.30 odbiór trasy przez Sędziego kontrola techniczna / w kolejności: motocykle, quady / park maszyn 9.30 egzamin teoretyczny na certyfikat / park maszyn odprawa z zawodnikami / obowiązkowa / strefa startu okrążenie zapoznawcze klasa: Junior, S 1, S 2, Open, Masters, Amator wyścig klasy: Junior, Senior 1, Senior 2, Open, Masters, Amator okrążenie zapoznawcze klasa Quad Młodzik 2K wyścig klasy Quad Młodzik 2k okrążenie zapoznawcze klasa Quad 2K, Quad 4K, Quad Open, Quad Amator wyścig klasy Quad 2K, Quad 4K, Quad Open, Quad Amator zakończenie pierwszego dnia zawodów II Dzień zawodów: 8.00 czynne biuro zawodów / przyjmowanie dodatkowych zgłoszeń dodatkowa kontrola techniczna odprawa z zawodnikami / obowiązkowa okrążenie zapoznawcze klasa Junior, Senior 1, Senior 2, Open, Masters wyścig klasy Junior, Senior 1, Senior 2, Open, Masters okrążenie zapoznawcze klasa Quad 2K Młodzik wyścig klasy Quad 2K Młodzik okrążenie zapoznawcze klasa Quad 2K, Quad 4K, Quad Open, Quad Amator wyścig klasy Quad 2K, Quad 4K, Quad Open, Quad Amator dekoracja zwycięzców / park maszyn zakończenie zawodów Uwaga: organizatora zawodów jednodniowych obowiązuje harmonogram jak dla pierwszego dnia zawodów. Gestor MPZ OKSM ZO PZM

Szczecin, 29-30 sierpień 2015 r.

Szczecin, 29-30 sierpień 2015 r. REGULMIN UZUPELNIAJĄCY XIII i XIV RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W MOTOCYKLOWYCH RAJDACH CROSS COUNTRY Szczecin, 29-30 sierpień 2015 r. 1. Organizator Klub Motorowy Szczecin Al. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Data 29-30.08.2015 Miejsce zawodów Tor motocrossowy KACZE DOŁY koło Wschowy

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Data 29-30.08.2015 Miejsce zawodów Tor motocrossowy KACZE DOŁY koło Wschowy REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Nazwa zawodów: VI runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie. Data 29-30.08.2015 Miejsce zawodów Tor motocrossowy KACZE DOŁY koło Wschowy DOJAZD Droga szybkiego ruchu

Bardziej szczegółowo

REGULMIN UZUPELNIAJĄCY III/IV RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W CROSS COUNTRY. Żagań, 25/26 kwietnia 2015r.

REGULMIN UZUPELNIAJĄCY III/IV RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W CROSS COUNTRY. Żagań, 25/26 kwietnia 2015r. REGULMIN UZUPELNIAJĄCY III/IV RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W CROSS COUNTRY Żagań, 25/26 kwietnia 2015r. 1. Organizator Klub Stowarzyszenie Grupa 4x4 Adres klubu 33-300 Nowy Sącz, ul. Flisaków

Bardziej szczegółowo

Zawody będą jednym z akcentów obchodów 100-lecia MOTOKLUBU UNIA

Zawody będą jednym z akcentów obchodów 100-lecia MOTOKLUBU UNIA REGULMIN UZUPELNIAJĄCY V i VI RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W CROSS COUNTRY 1. Organizator Klub Motoklub UNIA Adres klubu 61-858 Poznań, ul. Grobla 30 Tel/fax +48 61 852 30 02 E-mail: uniamotoklub@gmail.com

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. VI Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Cross Country. Posadowo, 18.08.2012 r.

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. VI Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Cross Country. Posadowo, 18.08.2012 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY VI Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Cross Country Posadowo, 18.08.2012 r. I. Organizator Motoklub UNIA 61-858 Poznań, ul. Grobla 30, Tel. (61) 852 30 02, www.motoklubunia.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Cross Country na 2016 rok

Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Cross Country na 2016 rok Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Cross Country na 2016 rok 1. Przepisy ogólne 1.1. Zawody o Mistrzostwo Strefy Polski Zachodniej w cross country organizowane będą przez kluby z Okręgów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY VII, VIII RUNDA MISTRZOSTW POLSKI VII, VIII RUNDA PUCHARU POLSKI CROSS COUNTRY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY VII, VIII RUNDA MISTRZOSTW POLSKI VII, VIII RUNDA PUCHARU POLSKI CROSS COUNTRY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY VII, VIII RUNDA MISTRZOSTW POLSKI VII, VIII RUNDA PUCHARU POLSKI CROSS COUNTRY 1. Organizator: KLUB MOTOROWY WISŁA ul. Toruńska 14 86-200 CHEŁMNO 56/ 686 04 52 607 309 033 kmwislachelmno@o2.pl

Bardziej szczegółowo

W a ł b r z y s k i e S t o w a r z y s z e n i e M o t o c y k l o w e C H E Ł M I E C ul. Wrocławska 58 B, 58-309 Wałbrzych www.wsm.org.

W a ł b r z y s k i e S t o w a r z y s z e n i e M o t o c y k l o w e C H E Ł M I E C ul. Wrocławska 58 B, 58-309 Wałbrzych www.wsm.org. REGULMIN UZUPELNIAJACY XVIII Rundy Pucharu Polski w Cross Country Data zawodów: 16.09.2012 I. Organizator Wałbrzyskie Stowarzyszenie Motocyklowe "Chełmiec" Adres: ul. Wrocławska 58B 58-309 Wałbrzych Miejsce

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Cross Country na 2015 rok

Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Cross Country na 2015 rok Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Cross Country na 2015 rok 1. Przepisy ogólne 1.1. Zawody o Mistrzostwo Strefy Polski Zachodniej w cross country organizowane będą przez kluby z Okręgów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY IV Rundy INTERBELL Mistrzostw Okręgu Poznańskiego w motocrossie Nekla, 5 sierpnia 2012r. I. Organizator Organizatorem zwodów, na zlecenie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego

Bardziej szczegółowo

REGULMIN UZUPELNIAJĄCY XI/XII RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W CROSS COUNTRY. Biedrusko, 8/9 czerwca 2013r.

REGULMIN UZUPELNIAJĄCY XI/XII RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W CROSS COUNTRY. Biedrusko, 8/9 czerwca 2013r. REGULMIN UZUPELNIAJĄCY XI/XII RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W CROSS COUNTRY Biedrusko, 8/9 czerwca 2013r. 1. Organizator Klub Motoklub UNIA Adres klubu 61-858 Poznań, ul. Grobla 30 Tel/fax

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. VII Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie Szczecin / Rosówek, 13 sierpnia 2017 r.

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. VII Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie Szczecin / Rosówek, 13 sierpnia 2017 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY VII Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie Szczecin / Rosówek, 13 sierpnia 2017 r. I. Organizator: Klub Motorowy Pro RacingTeam 70-795 Szczecin, ul. Kurza 4, www.proracingteam.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY VII Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie Koszalin / Konikowo, 26. 08. 2012r. I. Organizator: Koszalińskie Towarzystwo Sportowe MX Koszalin Adres: 75-360 Koszalin,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy Polski Południowej w Motocrossie na 2016 rok. 1. Przepisy ogólne.

Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy Polski Południowej w Motocrossie na 2016 rok. 1. Przepisy ogólne. Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy Polski Południowej w Motocrossie na 2016 rok. 1. Przepisy ogólne. 1.1. Zawody o Mistrzostwo Strefy Polski Południowej w motocrossie organizowane będą przez kluby z Okręgów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający III rundy Zawodów Supermoto o Puchar Polski Warszawa - Bemowo, 23-24.05.2009 r.

Regulamin Uzupełniający III rundy Zawodów Supermoto o Puchar Polski Warszawa - Bemowo, 23-24.05.2009 r. Regulamin Uzupełniający III rundy Zawodów Supermoto o Puchar Polski Warszawa - Bemowo, 23-24.05.2009 r. 1. Organizator Organizatorem zawodów, na zlecenie Polskiego Związku Motorowego, jest Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY VII/VIII Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej Cross Country Sieniawa Lubuska, 25/26.08.2012r.

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY VII/VIII Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej Cross Country Sieniawa Lubuska, 25/26.08.2012r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY VII/VIII Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej Cross Country Sieniawa Lubuska, 25/26.08.2012r. I. Organizator: Anapower Anabud racing team, Łagówek 48, 66-220 Łagów Kontakt:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w motocrossie na 2015 rok

Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w motocrossie na 2015 rok Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w motocrossie na 2015 rok 1. Przepisy ogólne. 1.1. Zawody o Mistrzostwo Strefy Polski Zachodniej w motocrossie organizowane będą przez kluby z Okręgów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. XI, XII RUNDA MISTRZOSTW POLSKI XI, XII RUNDA PUCHARU POLSKI CROSS COUNTRY pod patronatem Wójta Gminy Siemiatycze

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. XI, XII RUNDA MISTRZOSTW POLSKI XI, XII RUNDA PUCHARU POLSKI CROSS COUNTRY pod patronatem Wójta Gminy Siemiatycze REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY XI, XII RUNDA MISTRZOSTW POLSKI XI, XII RUNDA PUCHARU POLSKI CROSS COUNTRY pod patronatem Wójta Gminy Siemiatycze 1. Organizator: KLUB MOTOROWY QUERCUS Romanówka 44 17-300 siemiatycze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. VI Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. VI Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY VI Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie Klasy: Mistrzostwa Strefy Data zawodów: Miejsce zawodów: Dojazd: Droga szybkiego ruchu Droga krajowa Najbliższy szpital

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający

Regulamin Uzupełniający Regulamin Uzupełniający XIV / XV Runda Pucharu Morza Bałtyckiego Cross Country Biedrusko, 14/15.09.2013r. 1. Organizator Nazwa klubu: Motoklub UNIA Adres klubu: 61-858 Poznań, ul. Grobla 30 Tel. + 48 61

Bardziej szczegółowo

W a ł b r z y s k i e S t o w a r z y s z e n i e M o t o c y k l o w e C H E Ł M I E C ul. Wrocławska 58 B, 58-309 Wałbrzych www.wsm.org.

W a ł b r z y s k i e S t o w a r z y s z e n i e M o t o c y k l o w e C H E Ł M I E C ul. Wrocławska 58 B, 58-309 Wałbrzych www.wsm.org. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY: na podstawie (regulaminu ramowego Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Cross Country na 2015 rok) - dostępny na stronie w zakładce REGULAMINY PZM NA ROK 2015 XV i XVI runda Mistrzostw

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w motocrossie na 2013 rok

Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w motocrossie na 2013 rok Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w motocrossie na 2013 rok 1. Przepisy ogólne. 1.1. Zawody o Mistrzostwo Strefy Polski Zachodniej w motocrossie organizowane będą przez kluby z Okręgów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. IV runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej oraz XXXIII PUCHAR GŁOGOWA w Motocrossie.

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. IV runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej oraz XXXIII PUCHAR GŁOGOWA w Motocrossie. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Nazwa zawodów: IV runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej oraz XXXIII PUCHAR GŁOGOWA w Motocrossie. Data 02 czerwiec 2013r. Miejsce zawodów Głogów tor motocrossowy Górków DOJAZD

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Mistrzostw Okręgu Poznańskiego PZM w motocrossie na 2016 rok

Regulamin Ramowy Mistrzostw Okręgu Poznańskiego PZM w motocrossie na 2016 rok Regulamin Ramowy Mistrzostw Okręgu Poznańskiego PZM w motocrossie na 2016 rok 1. Przepisy ogólne. 1.1. Zawody o Mistrzostwo Okręgu Poznańskiego PZM w motocrossie organizowane będą przez kluby z Okręgu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW STREFY PÓŁNOCNEJ W MOTOCROSSIE 2017

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW STREFY PÓŁNOCNEJ W MOTOCROSSIE 2017 REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW STREFY PÓŁNOCNEJ W MOTOCROSSIE 2017 1. Cel. Celem jest zachęcenie zawodników do uprawiania sportów motocyklowych podczas rywalizacji zorganizowanej i przygotowanie do udziału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY Sezon 2011

REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY Sezon 2011 REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY Sezon 2011 1. Organizator Klub Motorowy Cross Ekoklinkier ul. Rusałka 15/8, 20-103 Lublin tel./fax: 81 534 65 80, 722 080 088 info@zawodymx.pl www.zawodymx.pl

Bardziej szczegółowo

W a ł b r z y s k i e S t o w a r z y s z e n i e M o t o c y k l o w e C H E Ł M I E C ul. Wrocławska 58 B, 58-309 Wałbrzych www.wsm.org.

W a ł b r z y s k i e S t o w a r z y s z e n i e M o t o c y k l o w e C H E Ł M I E C ul. Wrocławska 58 B, 58-309 Wałbrzych www.wsm.org. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY: na podstawie (regulaminu ramowego Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Cross Country na 2012 rok) - dostępny na stronie w zakładce REGULAMINY PZM I i II runda Mistrzostw Strefy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. IX i X RUNDA MISTRZOSTW POLSKI IX i X RUNDA PUCHARU POLSKI CROSS COUNTRY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. IX i X RUNDA MISTRZOSTW POLSKI IX i X RUNDA PUCHARU POLSKI CROSS COUNTRY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY IX i X RUNDA MISTRZOSTW POLSKI IX i X RUNDA PUCHARU POLSKI CROSS COUNTRY 1. Organizator: Klub WARMIŃSKI AUTO-MOTO KLUB Adres klubu MEDYNY 48 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI Tel. +48 513

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW STREFY PÓŁNOCNEJ W MOTOCROSSIE 2015.

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW STREFY PÓŁNOCNEJ W MOTOCROSSIE 2015. REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW STREFY PÓŁNOCNEJ W MOTOCROSSIE 2015. 1. Cel. Celem jest zachęcenie zawodników do uprawiania sportów motocyklowych podczas rywalizacji zorganizowanej i przygotowanie do udziału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW STREFY PÓŁNOCNEJ W MOTOCROSSIE 2016.

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW STREFY PÓŁNOCNEJ W MOTOCROSSIE 2016. REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW STREFY PÓŁNOCNEJ W MOTOCROSSIE 2016. 1. Cel. Celem jest zachęcenie zawodników do uprawiania sportów motocyklowych podczas rywalizacji zorganizowanej i przygotowanie do udziału

Bardziej szczegółowo

4.1 Zawody odbywają się według harmonogramu podanego w regulaminie uzupełniającym ogłoszonym nie później niż 3 dni przed planowaną datą zawodów.

4.1 Zawody odbywają się według harmonogramu podanego w regulaminie uzupełniającym ogłoszonym nie później niż 3 dni przed planowaną datą zawodów. 4.1 Zawody odbywają się według harmonogramu podanego w regulaminie uzupełniającym ogłoszonym nie później niż 3 dni przed planowaną datą zawodów. 4.2 Każda eliminacja składa się z dwóch wyścigów dla każdej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Cross Country na 2012 rok

Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Cross Country na 2012 rok Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Cross Country na 2012 rok 1. Przepisy ogólne 1.1. Zawody o Mistrzostwo Strefy Polski Zachodniej organizowane będą przez kluby, które zgłosiły akces

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY Mistrzostw Strefy Północnej w Motocrossie w 2014 roku.

REGULAMIN RAMOWY Mistrzostw Strefy Północnej w Motocrossie w 2014 roku. REGULAMIN RAMOWY Mistrzostw Strefy Północnej w Motocrossie w 2014 roku. 1. Cel. Celem jest zachęcenie zawodników do uprawiania sportów motocyklowych podczas rywalizacji zorganizowanej i przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w motocrossie na 2013 rok

Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w motocrossie na 2013 rok Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w motocrossie na 2013 rok 1. Przepisy ogólne. 1.1. Zawody o Mistrzostwo Strefy Polski Zachodniej w motocrossie organizowane będą przez kluby z Okręgów,

Bardziej szczegółowo

W a ł b r z y s k i e S t o w a r z y s z e n i e M o t o c y k l o w e C H E Ł M I E C ul. Wrocławska 58 B, Wałbrzych

W a ł b r z y s k i e S t o w a r z y s z e n i e M o t o c y k l o w e C H E Ł M I E C ul. Wrocławska 58 B, Wałbrzych REGULMIN UZUPELNIAJĄCY V i VI Runda Mistrzostw Polski w Cross Country V i VI Runda Pucharu Polski w Cross Country Data zawodów: 17-18.05.2014 I. Organizator Wałbrzyskie Stowarzyszenie Motocyklowe "Chełmiec"

Bardziej szczegółowo

REGULMIN UZUPELNIAJĄCY. VII i VIII RUNDA MISTRZOSTW POLSKI VII i VIII RUNDA PUCHARU POLSKI W CROSS COUNTRY

REGULMIN UZUPELNIAJĄCY. VII i VIII RUNDA MISTRZOSTW POLSKI VII i VIII RUNDA PUCHARU POLSKI W CROSS COUNTRY REGULMIN UZUPELNIAJĄCY VII i VIII RUNDA MISTRZOSTW POLSKI VII i VIII RUNDA PUCHARU POLSKI W CROSS COUNTRY 1. Organizator: Klub Motoklub UNIA Adres klubu 61-858 Poznań, ul. Grobla 30 Tel/fax +48 61 852

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODY MOTOCROSSOWE MOTOCROSS TRZECH NARODÓW BOGATYNIA 28.03.2015

REGULAMIN ZAWODY MOTOCROSSOWE MOTOCROSS TRZECH NARODÓW BOGATYNIA 28.03.2015 REGULAMIN ZAWODY MOTOCROSSOWE MOTOCROSS TRZECH NARODÓW BOGATYNIA 28.03.2015 Uczestnicy biorący udział zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania i respektowania przepisów i zasad zawartych poniżej.

Bardziej szczegółowo

W a ł b r z y s k i e S t o w a r z y s z e n i e M o t o c y k l o w e C H E Ł M I E C

W a ł b r z y s k i e S t o w a r z y s z e n i e M o t o c y k l o w e C H E Ł M I E C REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY: na podstawie (regulaminu ramowego Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Cross Country na 2013 rok) - dostępny na stronie w zakładce REGULAMINY PZM IV i V runda Mistrzostw Strefy

Bardziej szczegółowo

W a ł b r z y s k i e S t o w a r z y s z e n i e M o t o c y k l o w e C H E Ł M I E C ul. Wrocławska 58 B, 58-309 Wałbrzych www.wsm.org.

W a ł b r z y s k i e S t o w a r z y s z e n i e M o t o c y k l o w e C H E Ł M I E C ul. Wrocławska 58 B, 58-309 Wałbrzych www.wsm.org. REGULMIN UZUPELNIAJĄCY XIX - XX runda Mistrzostw Polski w Cross Country XIX - XX runda Pucharu Polski w Cross Country Data zawodów: 03-04.10.2015 I. Organizator Wałbrzyskie Stowarzyszenie Motocyklowe "Chełmiec"

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w motocrossie na 2017 rok

Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w motocrossie na 2017 rok Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w motocrossie na 2017 rok 1. Przepisy ogólne. 1.1. Zawody o Mistrzostwo Strefy Polski Zachodniej w motocrossie organizowane będą przez kluby z Okręgów

Bardziej szczegółowo

Regulamin uzupełniający III RUNDA MISTRZOSTW POLSKI, III RUNDA PUCHARU POLSKI SUPERENDURO Buczek r.

Regulamin uzupełniający III RUNDA MISTRZOSTW POLSKI, III RUNDA PUCHARU POLSKI SUPERENDURO Buczek r. Regulamin uzupełniający III RUNDA MISTRZOSTW POLSKI, III RUNDA PUCHARU POLSKI SUPERENDURO Buczek 27-28.06.2015 r. 1. ORGANIZATOR Klub: Łódzki Klub Motorowy Adres: 94-103 Łódź ul. Elektronowa 8A Tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy Polski Południowej w motocrossie na 2013 rok

Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy Polski Południowej w motocrossie na 2013 rok Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy Polski Południowej w motocrossie na 2013 rok 1. Przepisy ogólne. 1.1. Zawody o Mistrzostwo Strefy Polski Południowej w motocrossie organizowane będą przez kluby z Okręgów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Otwartych Mistrzostw Województwa Podkarpackiego w Cross Country na sezon 2016

Regulamin Ramowy Otwartych Mistrzostw Województwa Podkarpackiego w Cross Country na sezon 2016 Regulamin Ramowy Otwartych Mistrzostw Województwa Podkarpackiego w Cross Country na sezon 2016 1. Organizator. Klub Motocyklowy Rymanów ETER ul. Dr. Bieleckiego 2/4, 38-480 Rymanów tel.: 883976996 lub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Mistrzostw Strefy Polski Południowej w Motocrossie na zasadach określonych w Regulaminie Ramowym Ostrowiec Św. 30 kwietnia 2017 r. Klasy: MX 65 MX 85 MX Kobiety MX 2 Junior /AB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY W MOTOCROSSIE NA SEZON 2015

REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY W MOTOCROSSIE NA SEZON 2015 REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY W MOTOCROSSIE NA SEZON 2015 1. Organizator Klub Motorowy Cross ul. Rusałka 15/8, 20-103 Lublin tel./fax: 81 534 65 80, 605832870 info@zawodymx.eu www.zawodymx.eu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY III, IV RUNDA MISTRZOSTW POLSKI III, IV RUNDA PUCHARU POLSKI CROSS COUNTRY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY III, IV RUNDA MISTRZOSTW POLSKI III, IV RUNDA PUCHARU POLSKI CROSS COUNTRY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY III, IV RUNDA MISTRZOSTW POLSKI III, IV RUNDA PUCHARU POLSKI CROSS COUNTRY 1. Organizator: Stowarzyszenie Grupa 4x4 ul. Flisaków 1 33-300 Nowy Sącz tel. +48 694 404 444 fax +48

Bardziej szczegółowo

W a ł b r z y s k i e S t o w a r z y s z e n i e M o t o c y k l o w e C H E Ł M I E C ul. Wrocławska 58 B, 58-309 Wałbrzych www.wsm.org.

W a ł b r z y s k i e S t o w a r z y s z e n i e M o t o c y k l o w e C H E Ł M I E C ul. Wrocławska 58 B, 58-309 Wałbrzych www.wsm.org. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY: na podstawie (regulaminu ramowego Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Cross Country na 2013 rok) - dostępny na stronie w zakładce REGULAMINY PZM XXI i XXII runda Mistrzostw Strefy

Bardziej szczegółowo

W a ł b r z y s k i e S t o w a r z y s z e n i e M o t o c y k l o w e C H E Ł M I E C ul. Wrocławska 58 B, 58-309 Wałbrzych www.wsm.org.

W a ł b r z y s k i e S t o w a r z y s z e n i e M o t o c y k l o w e C H E Ł M I E C ul. Wrocławska 58 B, 58-309 Wałbrzych www.wsm.org. REGULMIN UZUPELNIAJACY TAURON MOTOHAŁDA XIII i XIV Runda Mistrzostw Polski w Cross Country XIII i XIV Runda Pucharu Polski w Cross Country Data zawodów: 05-06.10.2013 I. Organizator Wałbrzyskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Cross Country na 2013 rok

Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Cross Country na 2013 rok Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Cross Country na 2013 rok 1. Przepisy ogólne 1.1. Zawody o Mistrzostwo Strefy Polski Zachodniej w cross country organizowane będą przez kluby z Okręgów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W CROSS COUNTRY

REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W CROSS COUNTRY Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 7 kwietnia 2015 REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W CROSS COUNTRY 2015 Polski Związek Motorowy www.rzeszow.pzm.pl 1. Otwarte Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. III Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej Cross Country Mielno, 09.06.2012r.

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. III Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej Cross Country Mielno, 09.06.2012r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY III Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej Cross Country Mielno, 09.06.2012r. I. Organizator: Koszalińskie Towarzystwo Sportowe MX Koszalin Adres: ul. Sikorskiego 9h/4; 75-360

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PUCHARU W MOTOCROSSIE Sezon 2012

REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PUCHARU W MOTOCROSSIE Sezon 2012 REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PUCHARU W MOTOCROSSIE Sezon 2012 1. Organizatorzy: A) Brzeziński Klub Motocyklowy "RACING" 26-026 Morawica, Brzeziny ul. Chęcińska 325 tel. 501108190 e-mail:bkmklub@wp.pl www.bkm-racing.pl/

Bardziej szczegółowo

V i VI Rundy Mistrzostw Polski w Cross Country BOGDANKA 12-13.05.2012

V i VI Rundy Mistrzostw Polski w Cross Country BOGDANKA 12-13.05.2012 REGULMIN UZUPELNIAJĄCY V i VI Rundy Mistrzostw Polski w Cross Country BOGDANKA 12-13.05.2012 I. Organizator: SEKCJA MOTOROWA GKS BOGDANKA S.A. Adres: 21-010 ŁĘCZNA ul. JANA PAWŁA II 13 Tel. 81 7521740

Bardziej szczegółowo

REGULMIN UZUPELNIAJĄCY I RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W CROSS COUNTRY

REGULMIN UZUPELNIAJĄCY I RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W CROSS COUNTRY REGULMIN UZUPELNIAJĄCY I RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W CROSS COUNTRY Miejsce i data: OBORNIKI 24.03.2013 r Organizator Klub Stowarzyszenie OTS Motoklub Oborniki Adres klubu 64-600 Oborniki,

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego CROSS COUNTRY. 07.11.2010 r. Stryków

Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego CROSS COUNTRY. 07.11.2010 r. Stryków MKS Zjednoczeni Stryków zaprasza na Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego w Cross Country, które odbędą się na torze motocrossowym i terenach przyległych w Strykowie. Odbędzie się również dla amatorów KJM (konkursowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. V i VI Runda Ogólnopolskich Mistrzostw Pomorza Zachodniego w Cross Country Drawsko Pomorskie, czerwiec 2016 r.

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. V i VI Runda Ogólnopolskich Mistrzostw Pomorza Zachodniego w Cross Country Drawsko Pomorskie, czerwiec 2016 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY V i VI Runda Ogólnopolskich Mistrzostw Pomorza Zachodniego w Cross Country Drawsko Pomorskie, 25-26 czerwiec 2016 r. 1. Organizator Nazwa klubu: Klub Motorowy Szczecin Adres: al.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy Polski Południowej w motocrossie na 2015 rok 1. Przepisy ogólne.

Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy Polski Południowej w motocrossie na 2015 rok 1. Przepisy ogólne. Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy Polski Południowej w motocrossie na 2015 rok 1. Przepisy ogólne. 1.1. Zawody o Mistrzostwo Strefy Polski Południowej w motocrossie organizowane będą przez kluby z Okręgów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY POPULARNEJ IMPREZY WINÓW CROSS COUNTRY września 2010 III RUNDA O PUCHAR OPOLSZCZYZNY V RUNDA O PUCHAR DOLNEGOŚLĄSKA

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY POPULARNEJ IMPREZY WINÓW CROSS COUNTRY września 2010 III RUNDA O PUCHAR OPOLSZCZYZNY V RUNDA O PUCHAR DOLNEGOŚLĄSKA REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY POPULARNEJ IMPREZY WINÓW CROSS COUNTRY 2010 19 września 2010 III RUNDA O PUCHAR OPOLSZCZYZNY V RUNDA O PUCHAR DOLNEGOŚLĄSKA PATRONAT MEDIALNY : SPONSORZY : 1. Organizator Automobilklub

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY : Nowa Trybuna Opolska SPONSORZY :

PATRONAT MEDIALNY : Nowa Trybuna Opolska SPONSORZY : REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY POPULARNEJ IMPREZY WINÓW CROSS COUNTRY 2009 O PUCHAR PREZESA AUTOMOBILKLUBU OPOLSKIEGO III RUNDA 20 września 2009 IV RUNDA O PUCHAR DOLNEGO ŚLĄSKA PATRONAT MEDIALNY : Nowa Trybuna

Bardziej szczegółowo

REGULMIN UZUPELNIAJĄCY RUNDA MISTRZOSTW POLSKI CROSS COUNTRY RUNDA PUCHARU POLSKI CROSS COUNTRY 10-11.08.2013 OBORNIKI

REGULMIN UZUPELNIAJĄCY RUNDA MISTRZOSTW POLSKI CROSS COUNTRY RUNDA PUCHARU POLSKI CROSS COUNTRY 10-11.08.2013 OBORNIKI Załącznik nr 4 REGULMIN UZUPELNIAJĄCY IX i X IX i X RUNDA MISTRZOSTW POLSKI CROSS COUNTRY RUNDA PUCHARU POLSKI CROSS COUNTRY 10-11.08.2013 OBORNIKI 1. Organizator: Klub Stowarzyszenie OTS Motoklub Oborniki

Bardziej szczegółowo

III Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej oraz XXXVI PUCHARU GŁOGOWA w Motocrossie Głogów, r.

III Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej oraz XXXVI PUCHARU GŁOGOWA w Motocrossie Głogów, r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY III Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej oraz XXXVI PUCHARU GŁOGOWA w Motocrossie Głogów, 03-04.06.2017r. Klasy MX QUAD OPEN (MP+MSPZ); MX Masters, MX 65, MX 85,MX Kobiet,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. XIII i XIV Runda Ogólnopolskich Mistrzostw Pomorza Zachodniego V i VI Runda Pit Bike w Cross Country

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. XIII i XIV Runda Ogólnopolskich Mistrzostw Pomorza Zachodniego V i VI Runda Pit Bike w Cross Country REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY XIII i XIV Runda Ogólnopolskich Mistrzostw Pomorza Zachodniego V i VI Runda Pit Bike w Cross Country Kalisz Pomorski, 15-16 październik 2016 r. 1. Organizator Nazwa klubu: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin szczegółowy Mistrzostw Strefy Północnej w Motocrossie na 2013 roku

Regulamin szczegółowy Mistrzostw Strefy Północnej w Motocrossie na 2013 roku Regulamin szczegółowy Mistrzostw Strefy Północnej w Motocrossie na 2013 roku 1. Cel. Celem jest zachęcenie zawodników do uprawiania sportów motocyklowych i rywalizacji zorganizowanej, przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

SNOWCROSS WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

SNOWCROSS WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY Regulamin Uzupełniający Motocyklowych Wyścigów Terenowych o Puchar Burmistrza Miasta Siemiatycze SNOWCROSS WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY Siemiatycze (TOR ROSOSZE) 9.01.2011 r. 1. Organizator: Nadbużański

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Pucharu Morza Bałtyckiego Moto Cross Country 2012 rok

Regulamin Ramowy Pucharu Morza Bałtyckiego Moto Cross Country 2012 rok Regulamin Ramowy Pucharu Morza Bałtyckiego Moto Cross Country 2012 rok 1. Ustalenia ogólne 1.1. Dyscyplina Cross Country dla motocykli i quadów ma na celu propagowanie sportu motocyklowego oraz organizowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. III i IV Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Cross Country Mielno, maj 2016 r.

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. III i IV Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Cross Country Mielno, maj 2016 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY III i IV Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Cross Country Mielno, 01-02 maj 2016 r. 1. Organizator Nazwa klubu: Klub Motorowy Szczecin Adres: al. Wojska Polskiego 237a,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. IX i X Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Cross Country. Szczecin, sierpień 2016 r.

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. IX i X Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Cross Country. Szczecin, sierpień 2016 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY IX i X Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Cross Country Szczecin, 27-28 sierpień 2016 r. 1. Organizator Nazwa klubu: Klub Motorowy Szczecin Adres: al. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Puchar Morza Bałtyckiego w Rajdach Enduro Malechowo, 27/28.10.2012r.

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Puchar Morza Bałtyckiego w Rajdach Enduro Malechowo, 27/28.10.2012r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Puchar Morza Bałtyckiego w Rajdach Enduro Malechowo, 27/28.10.2012r. I. Organizator: Towarzystwo Motorowe Drogbud Cross ATV Piła adres: 64-920 Piła, al. Powstańców Wlkp. 201 kontakt:

Bardziej szczegółowo

1. Organizator Stowarzyszenie OFFROAD TEAM GŁUCHOŁAZY z siedzibą w Głuchołazach przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 23/1, tel. 723179946

1. Organizator Stowarzyszenie OFFROAD TEAM GŁUCHOŁAZY z siedzibą w Głuchołazach przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 23/1, tel. 723179946 REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY AMATORSKICH ZAWODÓW Puchar Śląska i Opolszczyzny w Cross Country 2015 Głuchołazy IV - Runda PŚiO w Cross Country 2015 28 czerwiec 2015 1. Organizator Stowarzyszenie OFFROAD TEAM GŁUCHOŁAZY

Bardziej szczegółowo

MX 85 ABC MX Kobiety ABC MX2 Junior /ABC licencja/ MX 1Open /AB Licencja/ MX 2Open /AB licencja/ MX 1C, MX 2C, MX Masters ABC MXQuad Open 2K, 4K

MX 85 ABC MX Kobiety ABC MX2 Junior /ABC licencja/ MX 1Open /AB Licencja/ MX 2Open /AB licencja/ MX 1C, MX 2C, MX Masters ABC MXQuad Open 2K, 4K REGULAMIN uzupełniający Mistrzostw Strefy Polski Południowej w motocrossie na zasadach określonych w Regulaminie Ramowym z marca 2014 Osielec 31 sierpnia 2014r. Klasy MX 65 ABC MX 85 ABC MX Kobiety ABC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY AMATORSKICH ZAWODÓW WINÓW CROSS COUNTRY września 2013 WINÓW REAKTYWACJA O PUCHAR SM PANDA RACING

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY AMATORSKICH ZAWODÓW WINÓW CROSS COUNTRY września 2013 WINÓW REAKTYWACJA O PUCHAR SM PANDA RACING REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY AMATORSKICH ZAWODÓW WINÓW CROSS COUNTRY 2013 22 września 2013 WINÓW REAKTYWACJA O PUCHAR SM PANDA RACING SPONSORZY: SCHWEERBAU, PPO Strzelce Opolskie, Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY OTWARTE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI OGŁOSZENIE na zlecenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego w Warszawie organizuje I II Rundę Otwartych Indywidualnych Mistrzostw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY PUCHARU KZK Mistrz Kierownicy w Okręgu Łódzkim 2015

REGULAMIN RAMOWY PUCHARU KZK Mistrz Kierownicy w Okręgu Łódzkim 2015 REGULAMIN RAMOWY PUCHARU KZK Mistrz Kierownicy w Okręgu Łódzkim 2015 ORGANIZATOR: Łódzki Związek Motorowy MOTOSPORTKLUB 94-002 Łódź ul. Sprinterów 7 m 40 www.motosportklub.pl biuro@motosportklub.pl 1.

Bardziej szczegółowo

W a ł b r z y s k i e S t o w a r z y s z e n i e M o t o c y k l o w e C H E Ł M I E C ul. Wrocławska 58 B, Wałbrzych

W a ł b r z y s k i e S t o w a r z y s z e n i e M o t o c y k l o w e C H E Ł M I E C ul. Wrocławska 58 B, Wałbrzych REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY POPULARNEJ IMPREZY MOTOHAŁDA IV IX runda Pucharu Dolnego Śląska 2011 1. Organizator Wałbrzyskie Stowarzyszenie Motocyklowe CHEŁMIEC ul. Wrocławska 58B, 58-309 Wałbrzych, tel. 660

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Mistrzostw Okręgu Lubelskiego w KJS w 2015 r.

Regulamin Ramowy Mistrzostw Okręgu Lubelskiego w KJS w 2015 r. Regulamin Ramowy Mistrzostw Okręgu Lubelskiego w KJS w 2015 r. 1. Ustalenia wstępne 1.1 Mistrzostwa Okręgu Lubelskiego w KJS Polskiego Związku Motorowego (w skrócie MOL KJS) organizowane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

3. Miejsce imprezy Żwirownia w Skrzypcu oraz tereny przyległe dzierżawione przez Stowarzyszenie TEAM111 ENDURO PRUDNIK, na terenie Gminy Lubrza

3. Miejsce imprezy Żwirownia w Skrzypcu oraz tereny przyległe dzierżawione przez Stowarzyszenie TEAM111 ENDURO PRUDNIK, na terenie Gminy Lubrza REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY AMATORSKICH ZAWODÓW Puchar Śląska i Opolszczyzny w Cross Country 2016 Prudnik IV - Runda PŚiO w Cross Country 2016 5 czerwiec 2016 1. Organizator Stowarzyszenie TEAM111 ENDURO PRUDNIK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY OTWARTE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI OGŁOSZENIE Krakowski Klub Cyklistów i Motocyklistów SMOK na zlecenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego w Warszawie organizuje

Bardziej szczegółowo

TRIAL REGULAMIN UZUPEŁNIĄJACY

TRIAL REGULAMIN UZUPEŁNIĄJACY AUTO MOTO KLUB GORCE Nowy Targ Organizuje VII - VIII RUNDĘ OTWARTYCH INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI TRIAL REGULAMIN UZUPEŁNIĄJACY Nowy Targ 4-5 sierpień 2012 r. 1. ORGANIZATOR AUTO MOTO KLUB GORCE 34-400

Bardziej szczegółowo

IV. Władze zawodów Sędzia Zawodów - Andrzej Gaszewski licencja P nr 97/02 Dyrektor Zawodów - Waldemar Iracki licencja P nr 103/02

IV. Władze zawodów Sędzia Zawodów - Andrzej Gaszewski licencja P nr 97/02 Dyrektor Zawodów - Waldemar Iracki licencja P nr 103/02 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY VIII Runda Mistrzostw Pucharu Morza Bałtyckiego III Runda Zespołowych Mistrzostw Pucharu Morza Bałtyckiego Cross Country Czaplinek, 29/30.10.2011 r. I. Organizator: Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie na 2012 rok

Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie na 2012 rok Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie na 2012 rok 1. Przepisy ogólne. 1.1. Zawody o Mistrzostwo Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie organizowane będą przez kluby z Okręgów,

Bardziej szczegółowo

IV. Władze zawodów Sędzia zawodów - Andrzej Gaszewski lic. P nr 97/02 Dyrektor zawodów - Waldemar Iracki

IV. Władze zawodów Sędzia zawodów - Andrzej Gaszewski lic. P nr 97/02 Dyrektor zawodów - Waldemar Iracki REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY VII Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej I Runda Zespołowych Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej Cross Country Darłowo, 23/24.07.2011r. I. Organizator: Towarzystwo Motorowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY OTWARTE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY OTWARTE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI OGŁOSZENIE REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY OTWARTE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI AMK GORCE Nowy Targ na zlecenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego w Warszawie organizuje IX X Rundę Otwartych Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TRIAL REGULAMIN UZUPEŁNIĄJACY

TRIAL REGULAMIN UZUPEŁNIĄJACY AUTO MOTO KLUB GORCE Nowy Targ Organizuje VII - VIII RUNDĘ OTWARTYCH INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI oraz 67 Międzynarodowy Rajd Tatrzański im. K. Jurkowskiego TRIAL REGULAMIN UZUPEŁNIĄJACY Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Międzynarodowych Indywidualnych Mistrzostw Polski w Motocrossie

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Międzynarodowych Indywidualnych Mistrzostw Polski w Motocrossie REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Międzynarodowych Indywidualnych Mistrzostw Polski w Motocrossie Klasy; Mistrzostwa Polski ( sobota) MX MASTERS, MX2( niedziela) MX2JUNIOR, MX KOBIET, MX OPEN Data 5 6 LIPCA 2014

Bardziej szczegółowo

W a ł b r z y s k i e S t o w a r z y s z e n i e M o t o c y k l o w e C H E Ł M I E C ul. Wrocławska 58 B, 58-309 Wałbrzych www.wsm.org.

W a ł b r z y s k i e S t o w a r z y s z e n i e M o t o c y k l o w e C H E Ł M I E C ul. Wrocławska 58 B, 58-309 Wałbrzych www.wsm.org. REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY POPULARNEJ IMPREZY Enduro Sprint 22.05.2011 Wałbrzych III runda Pucharu Dolnego Śląska 2011 1. Organizatorzy Wałbrzyskie Stowarzyszenie Motocyklowe - Chełmiec www.motohalda.pl ENC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Międzynarodowych Indywidualnych Mistrzostw Polski w Motocrossie i IV Pucharu Krajny (informacje o regulaminie IV Pucharu Krajny w punkcie nr 21). Klasy: MX 65, MX Masters (sobota),

Bardziej szczegółowo

Bytomski Klub Motorowy SILESIA. Regulamin uzupełniający zawodów III IV RUNDA Otwartych Indywidualnych Mistrzostw Polski TRIAL

Bytomski Klub Motorowy SILESIA. Regulamin uzupełniający zawodów III IV RUNDA Otwartych Indywidualnych Mistrzostw Polski TRIAL Bytomski Klub Motorowy SILESIA Regulamin uzupełniający zawodów III IV RUNDA Otwartych Indywidualnych Mistrzostw Polski TRIAL Bytom Sucha Góra, 11 12 czerwca 2011 1. ORGANIZATOR Bytomski Klub Motorowy SILESIA,

Bardziej szczegółowo

Regulamin turnieju TOP AMATOR CUP 2013

Regulamin turnieju TOP AMATOR CUP 2013 ),) Międzynarodowe Mistrzostwa ŚLĄSKA I ZAOLZIA w motocrossie TOP AMATOR CUP 2013 Regulamin turnieju TOP AMATOR CUP 2013 Terminy zawodów: Czerwi anka ( Polska) II Runda 12.05.2013 r. IV Runda 04.08.2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Międzynarodowych Indywidualnych Mistrzostw Polski w Motocrossie II Runda MP MX Masters V Runda MP MX Quad Junior/Open, III Runda MP MX 65, MX 2 Junior, MX 2, MX Open, MX Licencja

Bardziej szczegółowo

3. Miejsce imprezy Tor motocrossowy oraz tereny przyległe dzierżawione przez Stowarzyszenie OFFROAD TEAM GŁUCHOŁAZY na terenie Gminy Głuchołazy

3. Miejsce imprezy Tor motocrossowy oraz tereny przyległe dzierżawione przez Stowarzyszenie OFFROAD TEAM GŁUCHOŁAZY na terenie Gminy Głuchołazy REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY AMATORSKICH ZAWODÓW Puchar Śląska i Opolszczyzny w Cross Country i Enduro Sprincie 2017 Głuchołazy IV - Runda PŚiO w CC i ES 2017 14 maj 2017 1. Organizator Stowarzyszenie OFFROAD

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA SPORTU MOTOCYKLOWEGO POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY ZARZĄD OKRĘGOWY W OLSZTYNIE MOTOCROSS. Regulamin Ramowy

OKRĘGOWA KOMISJA SPORTU MOTOCYKLOWEGO POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY ZARZĄD OKRĘGOWY W OLSZTYNIE MOTOCROSS. Regulamin Ramowy OKRĘGOWA KOMISJA SPORTU MOTOCYKLOWEGO POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY ZARZĄD OKRĘGOWY W OLSZTYNIE MOTOCROSS Regulamin Ramowy WARMIŃSKO MAZURSKICH MISTRZOSTW OKRĘGU 2017 OLSZTYN 2017 1 Używanych skrótów w konkurencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sportu Motocyklowego. Zasady Rozgrywek CROSS COUNTRY

Regulamin Sportu Motocyklowego. Zasady Rozgrywek CROSS COUNTRY Regulamin Sportu Motocyklowego Zasady Rozgrywek CROSS COUNTRY 2015 Wyrazy zaznaczone pogrubioną czcionką oznaczają zmienione zapisy wprowadzone w porównaniu do roku poprzedniego. Wersja regulaminu po weryfikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW. III Cross Country Winna Góra Miejsce Piastowe r. I. Organizator. II. Miejsce zawodów

REGULAMIN ZAWODÓW. III Cross Country Winna Góra Miejsce Piastowe r. I. Organizator. II. Miejsce zawodów REGULAMIN ZAWODÓW III Cross Country Winna Góra Miejsce Piastowe 11.06.2011r. Klub Motocyklowy ETER 38-430 Miejsce Piastowe ul. Dukielska 2b I. Organizator zawody-eter@o2.pl www.eterrymanow.pl Przy współpracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY OTWARTE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI OGŁOSZENIE Motocylowy Klub Sportowy Trial Ochotnica na zlecenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego w Warszawie organizuje VII-VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY V Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w motocrossie Ostrów Wlkp., 7 czerwca 2015r. I. Organizator Ostrowski Klub Motocrossowy, 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Strzelecka 38, tel.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY. OSA Rally CUP 2010. Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 45-265 OPOLE, Ul. Niemodlińska 19/27 www.osa.opole.pl

REGULAMIN RAMOWY. OSA Rally CUP 2010. Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 45-265 OPOLE, Ul. Niemodlińska 19/27 www.osa.opole.pl REGULAMIN RAMOWY OSA Rally CUP 2010 Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 45-265 OPOLE, Ul. Niemodlińska 19/27 www.osa.opole.pl 2 OSA Rally Cup 2010 SPIS TREŚCI 1 ORGANIZATOR I WŁADZE IMPREZY 2 2 PRZEBIEG

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY 2 Rajdowego Samochodowego Pucharu Warmii i Mazur

REGULAMIN RAMOWY 2 Rajdowego Samochodowego Pucharu Warmii i Mazur REGULAMIN RAMOWY 2 Rajdowego Samochodowego Pucharu Warmii i Mazur Automobilklub Warmiński ul. Szczekin-Krotowa 15 10-759 Olsztyn Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sportu Motocyklowego. Zasady Rozgrywek CROSS COUNTRY

Regulamin Sportu Motocyklowego. Zasady Rozgrywek CROSS COUNTRY Regulamin Sportu Motocyklowego Zasady Rozgrywek CROSS COUNTRY 2016 Wyrazy zaznaczone pogrubioną czcionką oznaczają zmienione zapisy wprowadzone w porównaniu do roku poprzedniego. 1 I Regulamin Cross Country

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY. Regulamin Sportu Motocyklowego. Zasady Rozgrywek Cross Country

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY. Regulamin Sportu Motocyklowego. Zasady Rozgrywek Cross Country POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Regulamin Sportu Motocyklowego Zasady Rozgrywek Cross Country Wyrazy zaznaczone pogrubioną czcionką oznaczają zmienione zapisy wprowadzone w porównaniu do roku poprzedniego. Zapisy

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY. Regulamin Sportu Motocyklowego. Zasady Rozgrywek Cross Country

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY. Regulamin Sportu Motocyklowego. Zasady Rozgrywek Cross Country POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Regulamin Sportu Motocyklowego Zasady Rozgrywek Cross Country Wyrazy zaznaczone pogrubioną czcionką oznaczają zmienione zapisy wprowadzone w porównaniu do roku poprzedniego. Zapisy

Bardziej szczegółowo