KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013"

Transkrypt

1 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013 ZŁOTÓW 2014

2 KOMENDA POWIATOWA POLICJI w ZŁOTOWIE Złotów, dnia roku I N F O R M A C J A o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013 Wykres nr 1 I. Siły i środki zaangażowane do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie działania KPP Złotów Liczba bezwzględna policjantów skierowanych do służby patrolowej i obchodowej komórek organizacyjnych KPP Złotów W roku 2013 na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Złotowie 2

3 wykonano służb zewnętrznych jednostek i komórek organizacyjnych KPP Złotów. Liczba ta przewyższała założenia jakie określono w mierniku Komendanta Głównego Policji, który obligował do wykonania służb w 2013r. Policjanci Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Złotowie na terenie miasta i gminy Złotów w 2013 roku wykonali 3188 służb, co stanowi wzrost o 490 służb w porównaniu do 2012 roku, kiedy wykonano 2698 służb. Wykres nr 2 Ilość przeprowadzonych interwencji W 2013 roku policjanci Komendy Powiatowej Policji w Złotowie ogółem przeprowadzili na terenie miasta i gminy Złotów 2068 interwencje z czego 1664 w miejscach publicznych, 389 interwencji domowych, 59 interwencji dotyczyło przemocy w rodzinie. Na terenie miasta Złotów przeprowadzono 1697 interwencji, z czego 36 dotyczyły przemocy w rodzinie. W roku 2012 przeprowadzono 1457 interwencji z czego 1232 w miejscach publicznych, 202 interwencje domowe, 93 interwencje dotyczyły przemocy w rodzinie. Na terenie miasta Złotów przeprowadzono 1284 interwencje, z pośród których 65 dotyczyło przemocy w rodzinie. W dużej mierze interwencje związane były z nadużywaniem alkoholu przez osoby zakłócające ład i porządek publiczny oraz sprawców przemocy w rodzinie. 3

4 Wykres nr 3 Czas reakcji na zdarzenie Powyższy wykres odzwierciedla czas reakcji na zdarzenie na terenie miasta Złotów w latach 2010 do 2013r. W 2013 roku Komenda Powiatowa Policji w Złotowie w celu m.in. skutecznego zapobiegania i zdecydowanej eliminacji przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczności lokalnych realizowała wyznaczony przez Komendę Główną Policji miernik Czas reakcji na zdarzenie tj. czas jaki upływa od momentu przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu, do chwili przybycia na miejsce policjantów i przekazania dyspozytorowi informacji o rozpoczęciu interwencji. W mierniku tym przyjęto, że średni czas od zgłoszenia interwencji do jej podjęcia przez funkcjonariuszy Policji winien wynosić do 10 minut na obszarach miejskich. Interwencje i inne zdarzenia obsługiwane przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Złotowie na terenie miasta Złotów były obsłużone w uśrednionym czasie 6,31 minuty. 4

5 Wykres nr 4 Liczba mandatów karnych w roku 2012). Ogółem policjanci Wydziału Prewencji nałożyli 1796 mandatów karnych (1822 Wykres nr 5 Liczba sporządzonych wniosków o ukaranie latach

6 Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Złotowie w 2013 roku skierowali do Sądu Rejonowego w Złotowie 165 wniosków o ukaranie na osoby popełniające wykroczenie na terenie miasta Złotów, wobec 205 w roku W celu przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, które rzutują negatywnie na społeczne poczucie bezpieczeństwa poprzez niedopuszczenie do popełniania przestępstw o charakterze kryminalnym w szczególności: kradzieży, kradzieży z włamaniem, kradzieży pojazdów, bójek i pobić realizowano wzmożone działania ukierunkowane na zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ograniczenie występowania wybryków chuligańskich, kontrolę miejsc grupowania się młodzieży, narkomanów, miejsc spożywania alkoholu. Działania te były prowadzone z maksymalnym wykorzystaniem posiadanych sił i środków funkcjonariuszy Wydziałów Prewencji i Ruchu Drogowego, Wydziału Kryminalnego KPP Złotów. Wykres nr 6 Zatrzymania na gorącym uczynku W roku 2013 policjanci z KPP Złotów na podległym terenie dokonali 499 zatrzymań sprawców przestępstw na gorącym uczynku. Natomiast w 2012 zatrzymano 402 osoby, co stanowi wzrost o 97 zatrzymań sprawców na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu. 6

7 II. Działania w zakresie przestępczości nieletnich Wykres nr 7 Liczba czynów karalnych w latach W okresie 2013 roku na terenie miasta Złotowa ogółem ujawniono 29 nieletnich sprawców, którym na podstawie prowadzonych postępowań wyjaśniających zarzucono popełnienie łącznie 85 czynów karalnych. W porównaniu z rokiem 2012 liczba czynów popełnionych przez nieletnich uległa zmniejszeniu o 60 czynów karalnych. Nieletni sprawcy czynów karalnych na terenie miasta Złotowa najwięcej przestępstw popełnili w takich kategoriach jak: posiadanie środków odurzających 71, uszkodzenie czynności narządu ciała 5, uszkodzenie mienia 6, kradzieży rzeczy- 3. Ujawnianie przestępczości nieletnich jest wynikiem prowadzonego rozpoznania środowisk dzieci i młodzieży przez funkcjonariuszy tutejszej komendy, skutecznej realizacji prowadzonych postępowań i właściwej współpracy z placówkami szkolnymi oraz Sądem Rejonowym w Złotowie. W 2014 roku, jednym z priorytetów złotowskiej policji będzie zwalczanie przejawów demoralizacji i przestępczości nieletnich w celu zastosowania odpowiednich środków oddziaływania wychowawczego oraz spowodowania ograniczenia przestępczości popełnianej przez osoby nieletnie. 7

8 III. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie miasta Złotów. 1. Zdarzenia drogowe na terenie miasta Złotów: Wykres nr 8 Ilość zdarzeń drogowych Zadarzenia drogowe zdarzenia drogowe ogólnie kolizje 14 wypadki Tabela nr ZD W K Z R ZD W K Z R Miasto Złotów (ZD- zdarzenia drogowe, W- wypadek, K kolizja, Z- zabici, R- ranni) W 2013 roku na drogach miasta Złotowa zaistniało 96 zdarzeń drogowych. W omawianym okresie odnotowano 8 wypadków drogowych ( w 2012 odnotowano 14 wypadków drogowych), w których 9 zostało rannych (w osób zostało rannych) i jest to bardzo istotny spadek, a w szczególności należy zauważyć, iż w roku 2013 na terenie miasta Złotowa nie odnotowano wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. 8

9 2. Niechronieni użytkownicy ruchu drogowego ofiary wypadków drogowych: Tabela nr 4 ofiary wypadków drogowych Lata Miasto Złotów Gmina Złotów W Z R W Z R Motorowerzyści Piesi Rowerzyści Motocykliści Corocznie niechronieni użytkownicy ruchu drogowego giną lub doznają obrażeń ciała w wypadkach drogowych. Głównie zdarzenia drogowe generowane są przez te osoby z powodu niewłaściwego zachowania się na drodze, poprzez niejednokrotnie rażące łamanie przepisów ruchu drogowego. Ponadto niewłaściwe zachowanie się kierujących pojazdami samochodowymi wobec w/w kategorii uczestników ruchu drogowego doprowadza do wypadków drogowych. Szczególnie zagrożeni są tu piesi, którzy nieostrożnie wchodzą wprost pod nadjeżdżający pojazd, przekraczają jezdnię w miejscu niedozwolonym oraz rowerzyści, którzy jeżdżąc w stanie nietrzeźwości giną pod kołami samochodów. 9

10 3. Liczba ujawnionych kierujących, będących pod wpływem alkoholu. Wykres nr 9 Kierujący pod wpływem alkoholu wykroczenia przestępstwa W minionym roku zwiększyła się również skuteczność złotowskiej Policji w zakresie ujawniania i zatrzymania nietrzeźwych kierowców. W 2013 roku, aż 489 kierowców zostało zatrzymanych z uwagi na fakt, iż prowadzili swoje pojazdy znajdując się w stanie nietrzeźwości. W 137 przypadkach, przeprowadzona kontrola wykazała, że kierowcy znajdowali się w stanie po spożyciu alkoholu. Wykres nr 10 Udział nietrzeźwych kierujących w zdarzeniach drogowych 6,00% 4,00% 2,00% 5,97% 5,09% 0,00%

11 4. Główne przyczyny zdarzeń drogowych. Wykres nr 12 Główną z przyczyną wypadków drogowych było nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe wymijanie, wyprzedzanie, czy nie zachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami. Wynikało to głównie z niedostosowania prędkości do warunków ruchu na drodze. Biorąc pod uwagę powyższe dane w 2014 roku należy organizować działania kontrolne pod kryptonimem Prędkość oraz zwiększyć częstotliwość kontroli prędkości w ramach codziennej służby, szczególnie w miejscach najbardziej zagrożonych zdarzeniami, których główną przyczyną jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. IV. Skala i rodzaje zagrożeń występujących na terenie miasta Złotów. W 2013 roku w na terenie miasta Złotowa stwierdzono łącznie 594 przestępstw. W analogicznym okresie roku 2012 stwierdzono 625 przestępstw. Ogólna dynamika stwierdzonych przestępstw ukształtowała się na poziomie 95,04 %. W 2013 roku odnotowano spadek ogólnej liczby przestępstw o 31 przestępstw. Uzyskano wykrywalność ogólną na poziomie 82,6 %, a przestępstw o charakterze kryminalnym na poziomie 75,0 %. W celu lepszego zobrazowania ilości stwierdzonych przestępstw w wybranych kategoriach przedstawiono w tabeli poniżej. 11

12 Tabela nr 5 Kategoria przestępstw ILOŚĆ PRZESTĘPSTW Dynamika STWIERDZONYCH (%) OGÓŁEM: ,04% Kryminalne ,45% Przeciwko życiu i zdrowiu ,71% Kradzieże ,01% Kradzieże z włamaniem ,80% Rozboje % Kradzieże pojazdów % Bójka i pobicie % Przestępstwa gospodarcze ,62% Przestępstwa narkotykowe ,07% Nietrzeźwi kierujący ,43% Wykres nr 13 Dynamika przestępstw wszczętych i stwierdzonych w latach

13 W roku 2013 na terenie Komendy Powiatowej Policji w Złotowie odnotowano spadek dynamiki przestępstw stwierdzonych z 1887 w 2012 roku do 1735 w roku 2013, tj. na poziomie 91,9%. W 2013 roku w na terenie miasta i gminy Złotów, stwierdzono 1019 przestępstw, z których na terenie miasta Złotów stwierdzono łącznie 594 przestępstwa. W analogicznym okresie 2012 roku na terenie miasta Złotów stwierdzono 625 przestępstw. Ogólna dynamika stwierdzonych przestępstw wyniosła 95,04 %. Wykres nr 14 Wskaźnik wykrywalności ogólnej przestępstw Wykrywalność przestępstw na terenie powiatu złotowskiego w 2013 roku wyniosła 83,3%, przy średniej województwa wielkopolskiego utrzymującej się na poziomie 73,5 %. Na terenie miasta Złotów uzyskano wykrywalność na poziomie 82,6 %. 13

14 Wykres nr 15 Wykrywalność przestępstw kryminalnych Wykrywalność przestępstw kryminalnych na terenie podległym KPP Złotów w 2013 roku wyniosła 73,5 %, na terenie miasta Złotowa na poziomie 75,0%, przy średniej województwa wielkopolskiego utrzymującej się na poziomie 62,8 %. Wykres nr 16 Wykrywalność przestępstw przeciwko mieniu Nadal podstawowym zagrożeniem na terenie miasta Złotów jest przestępczość przeciwko mieniu, w szczególności przestępstwa w kategorii kradzieży i kradzieży z 14

15 włamaniem. W ocenianym okresie stwierdzono łącznie 156 kradzieży i kradzieży z włamaniem, tj. o 6 przestępstw mniej w porównaniu do analogicznego okresu roku 2012, w którym stwierdzono 162 takie przestępstwa. Uzyskano wykrywalność w tej kategorii na poziomie 62.1% przy średniej wojewódzkiej, która uplasowała się na poziomie 36,6 %. Wykres nr 17 Kradzieże pojazdów Na terenie miasta Złotów nastąpił spadek ilości kradzieży pojazdów z 4 w 2012 roku do 3 kradzieży odnotowanych w roku 2013, uzyskując poziom wykrywalności 54,5%, przy średniej wojewódzkiej 20,5%. Wykres nr 18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

16 W kategorii przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu na terenie miasta Złotów stwierdzono 12 czynów, co stanowi spadek o 2 przestępstwa w stosunku do roku 2012, przy 100 % wykrywalności w tej kategorii przestępstw. Wykres nr 19 Przestępstwa gospodarcze W 2013 roku na terenie miasta Złotów odnotowano 71 przestępstw gospodarczych co stanowi spadek o 34 czyny w stosunku do 2012 roku. Wykrywalność w tej kategorii ukształtowała się na poziomie 86 %. Wykres nr 20 Przestępstwa narkotykowe

17 W roku 2013 ujawniono mniejszą ilość przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Stwierdzono popełnienie 80 przestępstw, podczas gdy w analogicznym okresie roku 2012 ujawniono 111 czynów. Wykrywalność ogólną tego rodzaju przestępczości uzyskano na poziomie 100 %. Wykres nr 21 Nietrzeźwi kierujący W roku 2013 na terenie miasta Złotowa ujawniono większą ilość przestępstw dotyczących kierowania pojazdem będąc w stanie nietrzeźwości. Stwierdzono popełnienie 135 przestępstw, podczas gdy w analogicznym okresie roku 2012 ujawniono 105 takich przypadków. V. Debata Społeczna mieszkańców powiatu złotowskiego w roku 2013 Dbałość o należyty poziom bezpieczeństwa to obowiązek zarówno Policji, jak również instytucji i władz samorządowych, które swoimi działaniami wspierają realizacje tego zadania. Właściwe zapewnienie stopnia bezpieczeństwa wymaga również społecznego dialogu i wymiany poglądów na ten temat z mieszkańcami danego regionu. W tym celu Policja wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom stara się inicjować i organizować spotkania z mieszkańcami, aby dokładnie poznać problemy mieszkańców i porozmawiać o konstruktywnym wspólnym ich rozwiązaniu. Komenda Powiatowa Policji w Złotowie w 2013 roku również zorganizowała kilka spotkań z mieszkańcami w trakcie których rozmawiano o lokalnym bezpieczeństwie. 17

18 W dniu 30 października 2013 roku w sali Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie odbyła się debata społeczna pod hasłem Decydujmy Wspólnie z udziałem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Rafała Batkowskiego, Wojewody Wielkopolskiego Pana Piotra Florek, Starosty Złotowskiego Ryszarda Goławskiego oraz Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie insp. Waldemara Wilczewskiego. Udział w debacie wzięło 130 mieszkańców Powiatu W dniu 3 kwietnia 2013 roku w auli złotowskiego kina odbyła się debata z udziałem studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w trakcie, której dyskutowano i wymieniano poglądy na temat podejmowania wspólnych działań profilaktyczno edukacyjnych na rzecz bezpieczeństwa tej grupy społecznej. W spotkaniu udział wzięło ponad 160 seniorów. FOTORELACJA Z DEBAT SPOŁECZNYCH: 18

19 HEPENING NA PÓŁWYSPIE RYBACKIM- OGÓLNOPOLSKA NOC PROFILAKTYKI. W ramach realizacji programu przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Złotowie wspólnie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złotowie zorganizowali i przeprowadzili happening rodzinny poświęcony propagowaniu zdrowego stylu życia wolnego od nałogów i uzależnień, który odbył się w dniu 22 czerwca 2013 roku na Półwyspie Rybackim w sąsiedztwie złotowskiej promenady i jeziora miejskiego w ramach Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki. Podczas happeningu odbyły się koncerty, m.in. Zespołu Frygi z Łąkie, uczniów szkoły muzycznej Casio, formacji tanecznej TOP TOYS, pokazy karate w wykonaniu karateków klubu Satori z Jastrowia, pokazy samoobrony w wykonaniu uczniów klasy policyjnej ze Szkoły im. St. Staszica w Krajence, sprzętu policyjnego, oraz prezentacja sprzętu i uzbrojenia wojskowego ( pojazdy opancerzone, pojazdy wojskowe, umundurowanie, repliki broni itp.) dzięki uprzejmości Klubu Strzeleckiego COMBAT. Była również możliwość sprawdzenia swoich umiejętności strzeleckich na specjalnie przygotowanej strzelnicy prze miłośników strzelectwa z tego klubu. Nie zabrakło poczęstunku i zimnych napojów, jak również waty cukrowej dla najmłodszych oraz wielu innych atrakcji. Podczas happeningu harcerze z Hufca Złotów głosili wraz z policjantami hasła profilaktyczne, rozdawano ulotki i naklejki o tematyce zapobiegania uzależnieniom. Rozdano również pozyskane ze środków Starostwa Powiatowego w Złotowie kamizelki odblaskowe dla osób, które rowerami dotarły w miejsce imprezy. W imprezie udział wzięło około 700 osób. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przy wsparciu finansowym ze strony MKRPA w Złotowie w kwocie 1000 złotych. Rozdano również pozyskane ze środków Starostwa Powiatowego w Złotowie kamizelki odblaskowe dla osób, które rowerami dotarły w miejsce imprezy. Całość wypełniała muzyka taneczno rozrywkowa w wykonaniu zespołu AGA BAND. 19

20 FOTORELACJA Z HEPENINGU OGÓLNOPOLSKIEJ NOCY PROFILAKTYKI : 20

21 21

22 MAJOWY FESTYN RODZINNY NASZE WSPÓLNE BEZPIECZEŃSTWO. W dniu 12 maja 2013 roku również na Półwyspie Rybackim w Złotowie, odbył się festyn poświęcony bezpieczeństwu mieszkańców naszego powiatu oraz szeroko rozumianej profilaktyce uzależnień. Impreza została zorganizowana przez Fundację Złotowianka wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Złotowie. Przedsięwzięcie było poświęcone promocji bezpieczeństwa, zdrowego stylu życia wolnego od nałogów i uzależnień. Na odwiedzających festyn czekało wiele atrakcji. Imprezę swoja obecnością zaszczycił sierż. Pyrek maskotka wielkopolskiej Policji. Najmłodsi uczestnicy mieli okazje brać udział w zabawie edukacyjnej na terenie stworzonego miasteczka ruchu drogowego. Była również okazja do rozmowy z policjantami na temat bezpieczeństwa i uzależnień, którzy chętnie odpowiadali na pytania mieszkańców. Oczywiście na imprezie nie zabrakło Komendantów złotowskiej Policji insp. Waldemara Wilczewskiego oraz jego Zastępcy mł.insp. Witolda Pająka, którzy służyli radą i pomocą. Oprócz atrakcji policjanci wręczali mieszkańcom ulotki i drobne prezenty okolicznościowe odnoszące się do tematyki bezpieczeństwa i uzależnień. Impreza cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców, będąc jednocześnie ciekawą formą zabawy i edukacji. FOTORELACJA Z FESTYNU BEZPIECZEŃSTWA: 22

23 Bezpieczny senior Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Złotowie wdrożyli do realizacji przedsięwzięcie Bezpieczny Senior. Przedsięwzięcie powstało w wyniku zawarcia porozumienia pomiędzy Komendą Powiatową Policji w Złotowie a Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Głównym założeniem programu jest ochrona bezpieczeństwa osób szczególnie narażonych na ataki ze strony oszustów czy złodziei. Projekt przygotowano z myślą o osobach starszych, które czując się samotne, poprzez swoją ufność, narażane są w większym stopniu na działania ze strony przestępców. Osoby takie często padają ofiarami oszustw, wyłudzeń bądź kradzieży. Dlatego, aby ograniczyć liczbę tego typu zdarzeń poprzez edukację policjanci pragną podnieść świadomość osób starszych na temat zagrożeń związanych m.in. z przestępczością. Realizacja tego przedsięwzięcia polega na: 23

24 nawiązaniu współpracy z kołami emerytów i rencistów, przekazywanie informacji i treści profilaktycznych za pośrednictwem lokalnych mediów, współpraca z MOPS i GOPS w celu identyfikacji osób zagrożonych tym rodzajem przestępczości, udział w wykładach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, współpraca z Parafiami ( księża) przekaz informacji i treści profilaktycznych, kolportaż poradnika Bezpieczny Senior FOTORELACJA ZE SPOTKANIA Z SENIORAMI: 24

25 Bezpieczny ogród i działka Działania te ukierunkowane są przede wszystkim na ograniczenie przestępstw do których dochodzi na terenie ogródków działkowych. W tym celu dzielnicowi KPP w Złotowie czynnie uczestniczą w pracach zarządów działkowców znajdujących się na terenie jednostki. Na spotkaniach poruszana jest m.in. problematyka dotycząca odpowiedniego zabezpieczenia mienia. Głównymi założeniami programu są: nawiązanie współpracy przez policjantów dzielnicowych z zarządami ogródków działkowych, przekazywanie informacji i treści profilaktycznych za pośrednictwem lokalnych mediów, udział w zebraniach działkowców, dyslokowanie służb prewencyjnych w rejonach ogrodów działkowych, kolportaż ulotek prewencyjnych w tych środowiskach, inicjowanie wspólnych działań z działkowcami celem zapobiegania przestępczości na ich szkodę, bieżąca wymiana informacji. W okresie poprzedzającym sezon działkowy w sali kinowej Złotowskiego centrum Aktywności Społecznej zorganizowano spotkanie udziałem policjantów Komendy Powiatowej Policji w Złotowie oraz działkowców, którzy licznie zebrali się, aby porozmawiać o bezpieczeństwie, głównie na terenach ogrodów działkowych. Obecny na spotkaniu Naczelnik Wydziału Prewencji podinsp. Robert Chwedczyk informował zebranych o formach i sposobach zabezpieczenia mienia. Rozmowa dotyczyła również współpracy Zarządów Ogrodów Działkowych z Policją, której celem będzie zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa. Policjanci wysłuchali propozycji działkowców, które pomogą w realizacji tego zadania. 25

26 FOTORELACJA ZE SPOTKANIA Z DZIAŁKOWCAMI: Działania związane z ochroną obiektów muzealnych i sakralnych oraz innych obiektów w których gromadzone są dobra kultury narodowej Zespół Prewencji Kryminalnej, Patologii i Nieletnich już od kilku lat prowadzi współpracę z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Delegatura w Pile, w ramach której cyklicznie kontroluje obiekty kościelne i muzealne. Ich głównym celem jest diagnoza aktualnego stanu zabezpieczeń oraz w przypadku ujawnienia nieprawidłowości wnioskowanie o jego poprawę. VI. Współpraca z Urzędem Miejskim w Złotowie 1. Działalność inwestycyjna - Pomoc finansowa przy remoncie pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej Policji w Złotowie. - Doposażenie stanowisk pracy w sprzęt informatyczny, sprzęt do pomiaru stanu trzeźwości, urządzenie do pomiaru prędkości, sprzęt taktyczny itp. 2. Pomoc osobom bezdomnym - Monitorowanie bieżącej sytuacji osób bezdomnych, poprzez większą częstotliwość kontroli miejsc, w których mogą przebywać osoby potrzebujące pomocy. - Apelowanie, poprzez środki masowego przekazu, o reagowanie na osoby, które 26

27 znalazły się w sytuacji zagrażającej jej życiu lub zdrowiu. - Utrzymywanie ścisłej współpracy z MOPS- em w zakresie ustalania osób potrzebujących wsparcia. 3. Właściwe przygotowanie kąpielisk. - Profesjonalne przygotowanie miejsc do kąpieli przez Burmistrza miasta Złotowa, - Współpraca Policji z pracownikami SANEPID-u w ramach kontroli kąpielisk w okresie poprzedzającym sezon letni, - Organizowanie w okresie wakacyjnym wspólnych patroli Policji z przedstawicielami WOPR- u, Straży Miejskiej, Służby Leśnej. - Udział Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w zabezpieczeniu kąpielisk, która udostępniła sprzęt motorowodny oraz oddelegowała funkcjonariusza wyspecjalizowanego do pełnienia służby na wodzie. 4. Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym oraz z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złotowie. Obecnie na terenie miasta Złotowa funkcjonuje Interdyscyplinarny Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, należą do niego również dzielnicowi z właściwych miejscowo rejonów oraz koordynator procedury Niebieskiej Karty z ramienia KPP w Złotowie. Współpraca między instytucjami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie uległa poprawie w świetle obowiązujących przepisów. Rodzina dotknięta przemocą może liczyć na pomoc i wsparcie zespołu roboczego, w skład którego wchodzą przedstawiciele Policji, ośrodków pomocy społecznej i innych instytucji. Wzorowo oceniamy współpracę z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złotowie pod przewodnictwem Pani Alicji Andrzejewskiej. Dzięki tej współpracy zrealizowano szereg przedsięwzięć profilaktycznych oraz przy fachowym wsparciu przeszkolono dzielnicowych z miasta Złotowa z udziałem członków komisji. VII.Kierunki działań na rok 2014: Zwalczenie przestępczości pospolitej; Zwalczanie przestępczości gospodarczej; Utrzymanie wysokiego wskaźnika wykrywalności wykroczeń i przestępstw; Ograniczenie liczby zdarzeń drogowych; Utrzymanie wysokiej społecznej oceny pracy Policji i poziomu poczucia 27

28 bezpieczeństwa; Konsekwentne przestrzeganie wypracowanych standardowych mierników czasu reakcji na zgłoszone przez obywateli interwencje, obsługa petentów przez dyżurnych jednostki; Zwalczanie i ograniczanie przestępczości nieletnich; Ograniczenie wybryków chuligańskich i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w obrębie dyskotek i lokali rozrywkowych ; Właściwa realizacja programów prewencyjnych, pozwalająca na przekazanie dzieciom i młodzieży podstawowej wiedzy dotyczącej zagrożeń i jak ich unikać; Współdziałanie ze wszystkimi instytucjami i służbami na rzecz poprawy bezpieczeństwa; Zainicjowanie działań wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za poprawę bezpieczeństwa osób wypoczywających na terenach kąpielisk w celu wyeliminowania przypadków utonięć; Planując powyższe zamierzenia i kierując się dotychczasowymi doświadczeniami jesteśmy przekonani, że znajdziemy właściwe zrozumienie władz miasta i innych podmiotów zaangażowanych w poprawę bezpieczeństwa na terenie miasta Złotowa. Wyk. 3 egz. Egz. nr 1 Burmistrz Miasta Złotów Egz. nr 2 - Przewodniczący Rady Miasta Złotowa Egz. nr 3 - a/a Wyk. IK 28

29 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie ul. Domańskiego 48 a, tel fax PR Złotów, dnia rok Rada Miasta w Złotowie Złotów Al. Piasta 1 Komenda Powiatowa PSP w Złotowie w odpowiedzi na pismo nr RM z dnia 11 lutego br. przesyła potrzebne materiały na XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Złotowie na której podejmowany będzie temat stanu bezpieczeństwa w mieście za rok Informacja stanu ochrony przeciwpożarowej dla Rady Miasta w Złotowie za 2013 r. I. Zagrożenia występujące na terenie Miasta Złotów: 1. Przypuszczalne zagrożenia pożarowe: zwarta, w większości zabudowa obiektów mieszkalnych starego miasta obiekty o konstrukcji drewnianej zlokalizowane na terenach działkowych i przy budynkach mieszkalnych lokalizacja terenów leśnych na ternie miasta i bezpośrednim sąsiedztwie zagrożenia związane z dystrybucją gazu propan - butan w różnych miejscach, posesjach - osoby prowadzące działalność w tym zakresie często nie spełniają wymagań lokalizacyjnych i techniczno - budowlanych, lokalizacja i przebieg gazociągu na terenie miasta, wyposażanie budynków mieszkalnych, użyteczności publicznych, handlowo - usługowych w gaz ziemny powoduje zagrożenie pożarowe i wybuchowe. Nieznajomość i nie przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych przez społeczeństwo, transport drogowy (droga wojewódzka nr 189, 188 i 190) i kolejowy (trakcja kolejowa nr 203 Piła Tczew), przewożenie materiałów niebezpiecznych pożarowo i wybuchowo oraz toksycznych środków przemysłowych, ruch cystern przewożących gaz propan butan i olej opałowy do budynków mieszkalnych, usługowych zlokalizowanych w poszczególnych terenach miasta 2. Potencjalne zagrożenia techniczne: a) katastrofy komunikacyjne /droga wojewódzka nr 188, 189 i 190/ wypadki i kolizje drogowe (szczególnie niebezpieczne odcinki drogi Złotów Krajenka, /Nowy Dwór-Henrykowo/Śmiardowo Złotowskie/ Stawnica/ Zakrzewo oraz na skrzyżowaniach dróg, przy parkingach)

30 pożary pojazdów zarówno będących w ruchu jak i tych zaparkowanych na parkingach oraz w garażach wypadki drogowe z udziałem pojazdów przewożących Toksyczne Środki Przemysłowe i materiały niebezpieczne, zablokowanie dróg w wyniku silnych wiatrów, opadów atmosferycznych, zdarzeń z udziałem środków transportu b) katastrofy komunikacyjne /trakcja kolejowa Piła - Tczew/ zderzenie i wykolejenie pociągów osobowych i towarowych, zagrożenia powstałe w wyniku utraty nośności transportu, wypadki kolejowe na stacjach i przejazdach kolejowych, rozszczelnienie się cysterny z produktami ropopochodnymi lub innymi toksycznymi środkami przemysłowymi. pożary wagonów, 3. Potencjalne zagrożenia chemiczne i ekologiczne : 3.1 Zakłady i obiekty: zakłady przetwarzające i magazynujące substancje i materiały niebezpieczne - METALPLAST KARO ZŁOTÓW (kwasy) - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Złotowie (amoniak) stacje paliw (5) i gazu płynnego (1) na terenie miasta budynki mieszkalne zlokalizowane w obrębie stacji paliw, autogazu i ulic przez, które odbywa się transport paliw, gazu propan butan i innych TSP, niekontrolowane wysypiska śmieci i odpadów technologicznych 3.2 Szlaki komunikacyjne: ruch drogowy przebiegający przez centrum miasta Złotowa i po ulicach osiedlowych transport produktów ropopochodnych, gaz propan - butan, kwasy itp. trakcja kolejowa nr 230 Piła - Tczew, transport produktów ropopochodnych, gaz propan butan (butlowy i za pomocą cystern), wodorotlenki, kwasy itp. 3.3 Potencjalne zagrożenia wodne: utonięcia ludzi (tereny turystyczne zlokalizowane nad ciekami wodnymi, stawami rybnymi, rzekami, jeziorami). zalania lub zatopienia (wyłącznie w czasie awarii sieci wodnych, gwałtownych opadów deszczu i roztopów w okresie wczesnej wiosny), II. Zestawienie ilości zdarzeń na terenie miasta Złotowa w 2013 roku: W roku 2013 jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu złotowskiego interweniowały 1287 razy do 870 zdarzeń. Zdarzenia to pożary (220), miejscowe zagrożenia (617), alarmy fałszywe (33). Na terenie miasta Złotów powstało 208 zdarzeń (o 21 zdarzeń więcej niż w 2012 r.). Stanowi to 24% ogólnej liczby zdarzeń jakie powstały na terenie powiatu złotowskiego. Wśród interwencji Jednostki

31 Ratowniczo-Gaśniczej i Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie miasta należy wymienić: 40 pożarów, stanowi to 18,2 % ogólnej ilości pożarów w powiecie (220), 158 miejscowych zagrożeń, stanowi to 25,6 % ogólnej liczby miejscowych zagrożeń w powiecie (617), 10 fałszywych alarmów, stanowi to 30,3 % ogólnej liczby alarmów fałszywych w powiecie (33). Podział zdarzeń w poszczególnych gminach w 2013 r. M. Złotów Gm. Złotów Zakrzewo Krajenka Lipka Jastrowie Okonek Tarnówka Razem Pożary MZ AF Razem Procentowe zestawienie zdarzeń do których jednostki straży wyjeżdżały w 2013 roku Okonek 13% Tarnówka 6% M. Złotów 24% Jastrowie 14% Lipka 7% Krajenka 14% Zakrzewo 7% Gm. Złotów 15% III. Czynności kontrolno rozpoznawcze przeprowadzane na terenie Miasta Złotowa 2013 r. KP PSP w Złotowie przeprowadziła na terenie Miasta Złotowa 41 czynności kontrolno rozpoznawcze w 47 obiektach, w tym: Podstawowych - 11 Sprawdzających - 8 Doraźne - 10 Odbiory obiektów - 9 Wizje Lokalne - 3 w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w zakładach pracy, obiektach użyteczności publicznej, obiektach zbiorowego zamieszkania. Czynności kontrolno rozpoznawcze głównie przeprowadzono na podstawie harmonogramu kontroli, który powstał w wyniku opracowanej analizy przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie powiatu. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolno rozpoznawczych wykryto 45 nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej. W wyniku postępowania pokontrolnego zastosowano następujące działania egzekucyjno administracyjne: a) Działania władcze: decyzje administracyjne - 7

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2012

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2012 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE INFORMACJA o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok ZŁOTÓW 3 KOMENDA POWIATOWA POLICJI w ZŁOTOWIE Złotów, dnia 8..3 roku INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE ZA 2013 ROK / wyciąg / Piła, styczeń 2014 rok 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Państwowej Straży Pożarnej

Słowo wstępne. Państwowej Straży Pożarnej Luty 2014 rok 0 Słowo wstępne Przekazujemy Państwu Raport o stanie ochrony przeciwpożarowej powiatu skarżyskiego za rok 2013. Opracowanie stanowi kompendium wiedzy obejmującej działania ratowniczo-gaśnicze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W HRUBIESZOWIE

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W HRUBIESZOWIE Załącznik do uchwały Nr XXXIII/284/2010 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 25 marca 2010r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W HRUBIESZOWIE O STANIE BEZPIECZEŃSTWA POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie mińskim w 2013 roku

SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie mińskim w 2013 roku Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim Mińsk Mazowiecki dn.18.3.214r. mł. insp. Robert Żebrowski Z A T W I E R D Z A M Egz. 1 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2014 r.

Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO z dnia 31 stycznia 2014 r. Sprawozdanie Starosty Kluczborskiego z działalności Komisji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 53/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 19 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR 53/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 19 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR 53/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2014 rok Na podstawie art.38b

Bardziej szczegółowo

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SZCZECINKU Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SZCZECINKU ORAZ INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU SZCZECINECKIEGO

Bardziej szczegółowo

RAZEM BEZPIECZNIEJ POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2007-2010

RAZEM BEZPIECZNIEJ POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2007-2010 RAZEM BEZPIECZNIEJ POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2007-2010 Jawor, kwiecień 2007 r. Wstęp: Wśród licznych zadań, jakie

Bardziej szczegółowo

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 WSO.5511.2.2014 Giżycko, 24.02.2014 r. Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 Powiatowy Program

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH PO.0332.1.2015 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w 2014 roku Pabianice, styczeń 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r.

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r. SPIS TREŚCI DEFINICJE I SKRÓTY... 6 I. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI ZDARZEŃ BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6 II. SPOSÓB SPORZĄDZANIA KARTY ZDARZENIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2014

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2014 URZĄD MIEJSKI W KONINIE Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2014... Konin, marzec 2015r. SPIS TREŚCI - Wprowadzenie str. 2

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr II / 35 /2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO

I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO Organizację ochrony przeciwpoŝarowej na terenie powiatów bolesławieckiego zapewnia utworzona w 1999 roku sieć straŝy poŝarnych,

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do uchwałyxxix/309/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia LOKALNY 25 lutego PROGRAM 2013r. REWITALIZACJI DLA MIASTA LEGNICY ws. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy 2007-2015

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp... 2. 2. Podstawy prawne... 5. 3. Charakterystyka miasta Ostrowca Świętokrzyskiego... 6. 4. Demografia... 6

Spis treści. 1. Wstęp... 2. 2. Podstawy prawne... 5. 3. Charakterystyka miasta Ostrowca Świętokrzyskiego... 6. 4. Demografia... 6 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Podstawy prawne... 5 3. Charakterystyka miasta Ostrowca Świętokrzyskiego... 6 4. Demografia... 6 5. Lokalny rynek pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim... 9 6. System opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian

POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian Pleszew, sierpień 2010 r. Spis treści Wstęp... 3 I Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XVIII/130/08 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2008r. GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE JAROCIN w latach 2008 2015 1 1. Wstęp Ustawa a konkretnie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI Rozdział X DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI 10.1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z

Bardziej szczegółowo

15 lat minęło jak jeden dzień... s. 26 ORLIK 2012 również w Łańcucie s. 8. Święto Komisji Edukacji Narodowej s. 18

15 lat minęło jak jeden dzień... s. 26 ORLIK 2012 również w Łańcucie s. 8. Święto Komisji Edukacji Narodowej s. 18 SPIS TREŚCI W numerze: AKTUALNOŚCI GOSPODARCZE 4 Z obrad Rady Miejskiej w Łańcucie 5 Sygnalizacja świetlna na krajowej 4 5 Planty miejskie z fontaną 6-7 Inwestycje na drogach miejskich 8 Orlik 2012 również

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu Pabianickiego z dnia roku 26 stycznia 2012 POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015 1 1.

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Sieradz 2013 Wykonawca: Studio Diagnozy i Profilaktyki 30011 Kraków ul. Oboźna 17/5 tel. (12) 4464260 2 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013

Bardziej szczegółowo