DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE..."

Transkrypt

1 KOMENDA POWIIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOŁOWIIE S P R A W O Z D A N I E z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie w 2014r. Wołów, marzec 2015r.

2 1. DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE ORGANIZACJA KP PSP W WOŁOWIE NADZÓR I KONTROLA ZATRUDNIENIE I WYKSZTAŁCENIE STRUKTURA ZATRUDNIENIA WYKSZTAŁCENIE OGÓLNE DOSKONALENIE ZAWODOWE POLITYKA AWANSOWA OCHRONA ZDROWIA DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPERACYJNYM OGÓLNA STATYSTYKA ZDARZEŃ POŻARY MIEJSCOWE ZAGROŻENIA ALARMY FAŁSZYWE DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNO-SZKOLENIOWA (SZKOLENIA, ĆWICZENIA, MANEWRY, WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI) Edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznych zachowań oraz bezpiecznego wypoczynku w czasie ferii i wakacji Działalność operacyjno-szkoleniowa Szkolenia, ćwiczenia, manewry OCENA JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA W WOŁOWIE WYKSZTAŁCENIE OGÓLNE STRAŻAKÓW: OCENA WYKSZTAŁCENIA STRAŻAKÓW JEDNOSTKI RATOWNICZO GAŚNICZEJ STAN WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO JEDNOSTKI CZYNNOSCI KONTROLNO ROZPOZNAWCZE KONTROLA PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ROZPOZNAWANIE MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ POSTĘPOWANIE POKONTROLNE UPOWSZECHNIANIE I PROPAGOWANIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY STAN WYPADKOWOŚCI SZKOLENIE W ZAKRESIE BHP TERENY I WYPOSAŻENIE TECHNICZNE BUDYNKÓW KIERUNKI DZIAŁAŃ NA 2015 R BUDŻET I FINANSE LOGISTYKA INWESTYCJE I REMONTY USTAWOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE UMUNDUROWANIE I ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ NALEŻNOŚCI MIESZKANIOWE WYPOSAŻENIE TECHNICZNE Przeglądy, konserwacje Sprzęt przekazany Nowy sprzęt ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEGO PROWADZENIA GOSPODARKI PALIWOWEJ KIERUNKI DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ PSP NA 2015R.:

3 1. DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE 1.1. Organizacja KP PSP w Wołowie Na dzień r. w KP PSP Wołów wyróżnia się następujące komórki organizacyjne: - Sekcja Finansowo Organizacyjna, - Wydział Operacyjno, Kontrolno Rozpoznawczy, - Samodzielne Stanowisko ds. Kwatermistrzowsko-Technicznych, - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza. W strukturze Komendy Powiatowej PSP w Wołowie w 2014 r. nie wprowadzono żadnych zmian organizacyjnych. Na dzień 31 grudnia 2014 r. struktura etatów w komendzie przedstawia się następująco: 19 stanowisk oficerskich 16 stanowisk aspiranckich 15 stanowisk podoficerskich 1 stanowisko korpusu służby cywilnej W 2014 roku w Regulaminie Organizacyjnym Komendy Powiatowej PSP w Wołowie w zakresie etatów nie wprowadzono zmian Nadzór i kontrola Wewnątrz jednostki nadzór merytoryczny nad komórkami organizacyjnymi sprawowany jest bezpośrednio przez Komendanta Powiatowego PSP i jego zastępcę. W 2014 r. Państwowy Inspektor Sanitarny MSW przeprowadził kontrolę bieżącą stanu sanitarno higienicznego. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie warunków pracy w komendzie oraz dokonanie oceny przestrzegania przepisów sanitarno higienicznych. Kontrolą osobno objęto pomieszczenia komendy oraz pomieszczenia jednostki (dodatkowo: kuchnia, sypialnie, szatnie, garaże, warsztaty). 2. ZATRUDNIENIE I WYKSZTAŁCENIE 2.1. Struktura zatrudnienia Stan zatrudnienia w Komendzie Powiatowej PSP w Wołowie na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił 51 osób w tym: 50 funkcjonariuszy i 1 pracownik 3

4 cywilny należący do korpusu służby cywilnej. W styczniu 2014 r. przyjęto do służby 1 osobę. Struktura zatrudnienia funkcjonariuszy KP PSP w Wołowie wg stanu na r. przedstawia się następująco: a) według systemu służby: system zmianowy - 41 osób system codzienny - 9 osób b) według płci: kobiety 5 osób mężczyźni 45 osób c) według korpusu : oficerowie 9 osób aspiranci 6 osób podoficerowie 25 osób szeregowi 10 osób 4

5 d) według wysługi lat służby: 0 5 lat służby 9 osób 6 10 lat służby 17 osób lat służby 10 osób lat służby 8 osób lat służby 6 osób 5

6 następująco: Wielkości ruchów kadrowych na przestrzeni lat przedstawia się Tabela nr 1. Rotacja zatrudnienia strażaków w KP PSP w Wołowie w latach Przyjęcia/zwolnienia Ogółem zatrudnieni Przyjęci nowi strażacy Przyjęci absolwenci szkół Przyjęci z przeniesienia służbowego Zwolnieni z tytułu przeniesienia służbowego Zwolnieni emerytura W 2014 r. Komenda Powiatowa PSP w Wołowie przyjęła na praktyki studenckie 2 osoby. Młodzież miała możliwość poznać charakter pracy w służbie mundurowej, procedury postępowania, akty prawne obowiązujące w PSP. W 2014 r. 1 osoba bezrobotna została przyjęta na czteromiesięczny staż z Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie. Komenda Powiatowa PSP w Wołowie brała także udział w ogólnopolskim Dniu Przedsiębiorczości, który organizowany był 02 kwietnia 2014 r. Dzień przedsiębiorczości jest projektem skierowanym do uczniów szkół ponad gimnazjalnych. Umożliwia on młodym ludziom podejmowanie trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Komenda w ramach tego przedsięwzięcia umożliwiła uczniom odbycie kilkugodzinnej praktyki, dzięki którym uczniowie mogli poznać bezpośrednie wymagania stawiane pracownikom na różnych stanowiskach pracy w komendzie, mogli porównać wyobrażenie o zawodzie strażaka z rzeczywistością i je zweryfikować. 6

7 2.2. Wykształcenie ogólne W systemie codziennym 100 % zatrudnionych stanowią osoby z wykształceniem wyższym (tab. 2.), natomiast w systemie zmianowym osoby z wykształceniem wyższym stanowią 26,8 % strażaków (tab. 3.). Ponadto dwóch strażaków jest w trakcie uzupełniania wykształcenia poprzez kontynuowanie nauki na studiach wyższych. Strukturę wykształcenia ogólnego pracowników KP PSP Wołów przedstawiono w poniższych tabelach. Tabela nr 2. Wykształcenie ogólne strażaków w systemie codziennym Pracownicy KP PSP Wołów Funkcjonariusze Pracownik cywilny Wykształcenie ogólne wyższe policealne średnie Tabela nr 3. Wykształcenie ogólne strażaków w systemie zmianowym Pracownicy KP PSP Wołów Funkcjonariusze Wykształcenie ogólne wyższe policealne średnie Doskonalenie zawodowe Strażacy Komendy Powiatowej PSP w Wołowie stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe kończąc szkoły, kursy i szkolenia specjalistyczne. W 2014 r. skierowano: 4 strażaków na szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej. Kurs ten umożliwia strażakom zdobycie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do zajmowania wyższych stanowisk z grupy podoficerskiej. 1 strażaka na Zaoczne Studium Aspirantów do CS PSP w Częstochowie. Ponadto w 2014 r. 1 funkcjonariusz ukończył Zaoczne Studium Aspirantów w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie oraz 1 oficer pogłębił swoją wiedzę 7

8 kończąc Studia Podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w zakresie ratownictwa chemicznego - identyfikacji zagrożeń i likwidacji skażeń. Bardzo istotne dla strażaków są także szkolenia specjalistyczne, dzięki którym podnoszą oni swoje kwalifikacje zawodowe, zdobywają nową wiedzę i umiejętności potrzebne w wykonywaniu zadań służbowych. W roku 2014 strażacy ukończyli: o Szkolenie z ratownictwa medycznego (recertyfikacja) 48 osób o Szkolenie w zakresie ochrony radiologicznej i technik pomiaru skażeń promieniotwórczych 1 osoba o Szkolenie dla członków komisji dyscyplinarnych działających w PSP oraz dla strażaków przewidzianych do pełnienia funkcji rzeczników dyscyplinarnych 1 osoba o Szkolenie na temat ochrony danych osobowych, bezpiecznego i legalnego korzystania z komputera 14 osób 2.4. Polityka awansowa W 2014 roku 23 strażaków awansowało na wyższy stopień służbowy: Z okazji Dnia Strażaka 4 maja 2014 r. wyższy stopień służbowy otrzymało 16 osób. W tym 3 osoby awansowały w korpusie oficerów, 8 osób w korpusie podoficerów i 5 osób w korpusie szeregowych. W związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości 11. Listopada 2 osoby awansowały w korpusie podoficerów. W związku z ukończeniem szkolenia uzupełniającego strażaka jednostki ochrony ppoż. wyższy stopień służbowy otrzymały 3 osoby. W związku z ukończeniem szkoły aspirantów PSP stopień otrzymała 1 osoba. W związku z ukończeniem studiów podyplomowych dla strażaków ubiegających się o pierwszy stopień oficerski w PSP stopień młodszego kapitana otrzymała 1 osoba. Awans w stopniu osób 14 osób 17 osób 11 osób 23 osoby W 2014 roku 7 strażaków awansowało na wyższe stanowisko służbowe, w tym 5 osób w związku z ukończeniem kursu podoficerskiego, 1 osoba w związku 8

9 z ukończeniem szkoły aspirantów oraz 1 osoba w związku z ukończeniem studiów podyplomowych dla strażaków ubiegających się o pierwszy stopień oficerski w PSP. Awans w stanowisku Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok osoby 3 osoby 22 osoby 8 osób 7 osób Wyróżnienia W zakresie resortowych wyróżnień przyznawanych strażakom za całokształt wkładu i zaangażowanie podczas prowadzonych akcji ratowniczo - gaśniczych przyznano w 2014 roku 13 odznaczeń dla strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Wołowie. Przyznano następujące medale i odznaczenia: Srebrna Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej 4 osoby Brązowy medal za długoletnią służbę 2 osoby Srebrny medal za długoletnią służbę 3 osoby Złoty medal za długoletnią służbę 1 osoba Odznaka honorowa za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej 1 osoba Dyplom Komendanta Głównego 1 osoba Brązowy Krzyż Zasługi 1 osoba 2.5. Ochrona zdrowia a) Szczepienia ochronne W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie w 2014 r. były realizowane następujące szczepienia ochronne: - 14 osób szczepionką przypominającą przeciwko WZW typu B - 10 osoby szczepionką przypominającą przeciwko durowi z tężcem - 2 osoba szczepionką przypominającą przeciwko tężcowi - 2 osoby szczepionką przeciwko durowi brzusznemu 9

10 b) Badania okresowe W 2014 r. przeprowadzone zostały badania profilaktyczne pracowników komendy, mające na celu sprawdzenie zdolności strażaków do prawidłowego wykonywania zadań służbowych. Badana te przeprowadzane są, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. corocznie dla strażaków pełniących służbę w systemie zmianowym oraz co 3 lata dla strażaków z systemu codziennego. Wszystkie skierowane osoby przeszły badania pozytywnie. 10

11 3. DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPERACYJNYM 3.1. Ogólna statystyka zdarzeń W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku na terenie powiatu wołowskiego zanotowano 831 zdarzeń. Ze względu na rodzaj, podział zdarzeń na terenie powiatu jest następujący: pożary 417, co stanowi 50,18% wszystkich zdarzeń, miejscowe zagrożenia 392 co stanowi (47,17%), fałszywe alarmy 22 (2,65%). 3% Pożar Miejscowe Zagrożenie Alarm Fałszywy 47% 50% Rozkład zdarzeń na terenie gmin jest następujący: Gmina Brzeg Dolny, gmina o charakterze przemysłowym (lokalizacja dużej grupy zakładów branży chemicznej, szczególnie dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej) 194 zdarzenia, co stanowi 23,34% wszystkich interwencji na terenie powiatu, Gmina Wińsko, gmina o charakterze rolniczym, brak zakładów przemysłowych, teren zajęty głównie przez obszary wiejskie i tereny zalesione (26,12%), Gmina Wołów, gmina o charakterze przemysłowo rolniczym 420 (50,54%). 23,3% Brzeg Dolny 50,5% 26,1% Wińsko Wołów 11

12 Częstotliwość występowania zdarzeń na terenie powiatu wołowskiego w poszczególnych miesiącach przedstawiono w tabeli poniżej. Tabela 1 Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem Liczba zdarzeń Liczba fałszywych alarmów RAZEM I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Częstotliwość występowania zdarzeń: według doby: Tabela r. Godzina 6:00 12:00 12:00 18:00 18:00 24:00 24:00-6: wg dni tygodnia: Tabela 3 Dzień Miesiąc tygodnia I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela RAZEM

13 Analizując rozkład zdarzeń w poszczególnych dniach tygodnia należy stwierdzić, że w rozliczeniu rocznym ilość zdarzeń w ciągu tygodnia rozkłada się równomiernie na poszczególne dni Pn Wt Śr Czw Pt So Nd Poszkodowani podczas zdarzeń na terenie powiatu Tabela 4 Wypadki wg miesięcy ratownicy ranni Miejscowe zagrożenia inni śmiertelni inni ranni ratownicy ranni Pożary inni śmiertelni inni ranni Ogółem Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień RAZEM W dniach od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku odnotowano 15 ofiar śmiertelnych, w tym 4 osoby to ofiary zdarzeń w komunikacji drogowej, 6 osób to pomoc policji w dostępie do mieszkań, 3 przypadki nagłego zatrzymania krążenia i 2 przypadki utonięć. Ponadto odnotowano 104 osoby ranne. Jeden strażak został lekko ranny w wyniku prowadzonych działań ratowniczych przy pożarze wewnętrznym. 13

14 3.2. Pożary Częstotliwość występowania pożarów: wg wielkości: małe tj. (95,69 %) wszystkich pożarów średnie - 18 (4,31 %) duże - 0 (0 %) b. duże - 0 (0 %) wg miesiąca: Tabela 5 Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem Liczba Pożarów I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII wg rodzaju obiektu Tabela 6 Rodzaj obiektów Ilość zdarzeń 2013 r r. obiekty użyteczności publicznej 5 1 obiekty mieszkalne obiekty produkcyjne 8 15 obiekty magazynowe 1 2 środki transportu 13 7 Lasy 3 4 uprawy, rolnictwo inne obiekty Porównując zdarzenia powstałe w tym roku z rokiem ubiegłym można stwierdzić, iż nastąpiła stabilizacja zdarzeń w dziale obiekty mieszkalne. Nastąpił wyraźny wzrost ilości pożarów (o 139) w dziale uprawy, rolnictwo. Sytuacja ta związana jest głównie z bardziej suchą wiosną, co spowodowało duży wzrost interwencji związanych z wypalaniem traw i pozostałości roślinnych na polach wg miejsca powstania: - Brzeg Dolny 81, tj. 19,4 % wszystkich pożarów, - Wińsko 134 (32,2%), 14

15 - Wołów 202 (48,4%). 19,4% Brzeg Dolny 48,4% Wińsko 32,1% Wołów 3.3. Miejscowe zagrożenia Częstotliwość występowania miejscowych zagrożeń: wg wielkości zdarzenia: wg miesiąca: Tabela 7 - małe - 86, tj. (21,93%) wszystkich miejscowych zagrożeń, - lokalne - 302, tj. (77,04%) - średnie - 4, tj. (1,02%) - duże - 0, - gigantyczne - 0. Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem Liczba miejscowych zagrożeń W okresie objętym analizą zwiększona ilość zdarzeń w miesiącu maju wynikała z występowania w tym okresie zjawisk związanych z nietypowym zachowaniem się owadów błonkoskrzydłych (szerszenie, osy), które zagrażały bezpośrednio obiektom użyteczności publicznej i skupiskom ludzkim co powodowało potrzebę interwencji sił jednostek ochrony przeciwpożarowej. 15

16 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII wg rodzaju: Tabela 8 Rodzaj Ilość zdarzeń 2013r. 2014r. Silne wiatry Przybór wody Opady śniegu 2 0 Opady deszczu Chemiczne 18 5 Ekologiczne 1 2 Radiologiczne 0 0 Budowlane 2 2 Infrastruktury komunalnej 1 0 W komunikacji drogowej W komunikacji kolejowej 0 0 W komunikacji lotniczej 0 0 Na obszarach wodnych 9 28 Medyczne wg rodzaju obiektu: Tabela 9 Rodzaj obiektów Ilość zdarzeń 2013 r r. obiekty użyteczności publicznej obiekty mieszkalne obiekty produkcyjne 8 3 obiekty magazynowe 1 3 środki transportu lasy 2 1 uprawy, rolnictwo 3 4 inne obiekty

17 Jak wynika z tabeli ilość zdarzeń zakwalifikowanych jako miejscowe zagrożenia w roku 2014 w porównaniu z poprzednim rokiem praktycznie nie uległa zmianie. Z zarejestrowanych w całym powiecie w ciągu tego roku 392 miejscowych zagrożeń aż 34,4 % (135) zdarzeń związanych było z obiektami mieszkalnymi, gdzie w dużej części przypadków wiązało się to z usuwaniem gniazd owadów błonkoskrzydłych zalegających w miejscach stałego przebywania ludzi. W szczególności osób starszych i dzieci. wg miejsca powstania: - Brzeg Dolny 103, tj. (26,28) % wszystkich miejscowych zagrożeń, - Wińsko 79 (20,15 %), - Wołów 210 (53,57 %). 26,3% Brzeg Dolny Wińsko 53,6% 20,2% Wołów 3.4. Alarmy fałszywe Częstotliwość występowania fałszywych alarmów w okresie objętym analizą: według miejsca zgłoszenia: - gmina Brzeg Dolny 10, tj. (45,45%) fałszywych zgłoszeń, - gmina Wińsko 4 (18,18%) - gmina Wołów 8 (36,37%). wg miesiąca Tabela 10 Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem Liczba alarmów fałszywych wg rodzaju zgłoszenia: - złośliwe 3 tj. (13,63 %) wszystkich fałszywych zgłoszeń) - w dobrej wierze 17 tj. (77,27 %), - z instalacji wykrywania 2, tj. (9,09 %) 17

18 3.5. Działalność operacyjno-szkoleniowa (szkolenia, ćwiczenia, manewry, współpraca z innymi podmiotami) Edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznych zachowań oraz bezpiecznego wypoczynku w czasie ferii i wakacji r. Spotkanie z wolontariatem WOŚP dotyczące bezpiecznego zachowania podczas zbiórki pieniędzy. Spotkanie odbyło się z publicznej bibliotece w Wołowie r. spotkanie w przedszkolu Słoneczko w Wołowie. Spotkanie dotyczyło edukacji z bezpiecznego wypoczynku podczas ferii zimowych r. Spotkanie z uczniami Zespołu Szkół Publicznych w Lubiążu. Szkoła ta jest uczestnikiem projektu w zakresie bezpieczeństwa. W spotkaniu uczestniczyło 90 dzieci. W pokazach uczestniczył zastęp ratowniczo gaśniczy z JRG Wołów oraz prelekcje wygłaszał D-ca JRG r. Spotkanie z dziećmi przedszkola Słoneczko w Wołowie r. - Spotkanie z dziećmi przedszkola Słoneczko w Wołowie. Podczas spotkania dzieci zapoznane zostały z podstawowymi zadaniami Straży Pożarnej, przyczynami pożarów. Dzieci zapoznano również z numerem alarmowym do straży pożarnej, wyjaśniono do czego służy, kiedy go wykonujemy i jakie informacje podajemy podczas zgłoszenia r. - spotkanie odbyło się na prośbę dyrekcji szkół ponadpodstawowych. Prośba dotyczyła przeprowadzenia wśród uczniów pogadanki oraz prezentacji zawodu strażaka z okazji Światowego Dnia Przedsiębiorczości r. Spotkanie z dziećmi na Integracyjnym Pikniku Osób Niepełnosprawnych w Wołowie. Prezentacja i pokaz samochodów i sprzętu pożarniczego r. uczestnictwo w festynie w przedszkolu Chatka Puchatka w Wołowie z okazji Święta Rodziny dla dzieci i młodzieży połączony ze zbiórką pieniędzy dla poszkodowanego w wypadku samochodowym przedszkolaka, strażacy demonstrowali sprzęt i techniki ratownicze r. - spotkanie z dziećmi z okazji Dnia Dziecka na Festynie Rodzinnym w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym w Golinie, gdzie odbył się pokaz działań ratowniczo-gaśniczych oraz ratownictwa medycznego. Organizatorem imprezy był Zarząd Okręgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Wołowie. 18

19 r. Spotkanie z dziećmi Szkoły Podstawowej w Wińsku. Spotkanie miało na celu zmniejszenie ryzyka wypadków w środowisku wiejskim. Pogadanki przeprowadzał D-ca JRG. W spotkaniach wzięło udział ok. 100 uczniów. Tutejsza komenda współpracowała w w/w przedsięwzięciu z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wołowie r. spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej w Warzęgowie. Spotkanie zorganizowane było na prośbę Pani Dyrektor i dotyczyło bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji. 3,10,17,24,31.07 oraz r. w ramach zorganizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Wołowie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w postaci półkolonii, prezentowano w siedzibie tut. komendy sprzęt oraz zapoznano z pracą strażaków r. pokazy z resuscytacji krążeniowo oddechowej w Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Wołowie Działalność operacyjno-szkoleniowa r. - 6-ściu strażaków z JRG uczestniczyło w szkoleniu wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technik instrumentalnych w analizach w różnych dziedzinach zorganizowanych przez firmę RAYTECH. 11, r. uczestnictwo z-cy dowódcy JRG st. kpt. Pawła Gibka oraz kpt. Mariusza Gawlika d-cy zmiany II w ćwiczeniach pod kryptonimem Wypadek Masowy Trzebnica 2014 organizowanych przez KP PSP w Trzebnicy r. strażacy z JRG uczestniczyli w manewrach ratownictwa medycznego organizowanych przez KM PSP w Jeleniej Górze pod kryptonimem Droga r.; 2,3, r. w ramach szkolenia doskonalącego ćwiczono pływanie łodzią w Ośrodku Wypoczynkowym w Golinie, dokonano rozpoznania kąpieliska (kąpielisko niestrzeżone) r. D-ca JRG mł. bryg. Arkadiusz Cytawa uczestniczył w szkoleniu dla dowódców Port EC Wrocław r. w ramach szkolenia doskonalącego ćwiczono pływanie łodzią na kąpielisku w Wałach k/brzegu Dolnego, dokonano rozpoznania kąpieliska (kąpielisko strzeżone w okresie wakacyjnym) r. z-ca dowódcy JRG st. kpt. Paweł Gibek uczestniczył w szkoleniu w zakresie ochrony radiologicznej i technik pomiaru skażeń promieniotwórczych zorganizowanych przez KW PSP we Wrocławiu. 19

20 r. strażacy z JRG uczestniczyli w manewrach ratownictwa medycznego organizowanych przez KM PSP w Jeleniej Górze pod kryptonimem Zima r. 7-miu strażaków z JRG odbyło ćwiczenia przy użyciu trenażera ogniowego FireDragon 7000 przeprowadzonym przez firmę Drager Polska Sp. z o.o Szkolenia, ćwiczenia, manewry. Zgodnie z rocznym ramowym planem szkolenia Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Wołowie w ramach doskonalenia zawodowego w 2014 roku przeprowadzono ćwiczenia na niżej wymienionych obiektach : 1. PCC Rokita S.A., Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza 4. Wydział produkcji Rokopoli RTP-2. Wnioski z ćwiczeń Do zdarzenia (pożaru lub innego zagrożenia) dysponować w pierwszym rzucie znaczne siły i środki KSRG niezbędne oraz do blokowania ulic w miejscach rozprzestrzeniania się toksycznych chmur gazów awaryjnie uwolnionych do atmosfery. Pamiętać należy również o zabezpieczeniu medycznym działań ratowniczo- gaśniczych. Uwzględnić w dysponowaniu sił KSRG zastęp SPgaz do obsługi sprzętu ODO. 2. Urząd Miejski w Wołowie ul. Rynek 34 Wnioski z ćwiczeń Zwrócić należy uwagę na fakt, że przed budynkiem może znajdować się duża ilość samochodów, co może utrudniać manewrowanie. Zalecono zwrócenie uwagi na ten fakt właścicielowi obiektu i nakazanie oznakowanie parkingu, dopilnowanie porządku ułatwi manewrowanie podnośnika hydraulicznego SH-23 w razie wystąpienia zagrożenia. 3. Publiczne Gimnazjum, Wińsko, ul. Nowa 2 Wnioski z ćwiczeń Do zdarzenia (pożaru lub innego zagrożenia) w szkole dysponować w pierwszym rzucie znaczne siły i środki KSRG niezbędne do ewakuacji uczniów gimnazjum. 4. Wołowski Ośrodek Kultury, Wołów, ul. Sikorskiego 6 Wnioski z ćwiczeń Dojazd do budynków dogodny drogą utwardzoną. Drogi ewakuacyjne wokół budynku - drożne umożliwiające swobodne poruszanie. 20

21 W obiekcie na parterze znajduje się sala widowiskowa na około 300 osób. 5. KOTAR Sp. j. B & S Jaworscy, Wołów, ul. Kościuszki 33 Wnioski z ćwiczeń Ćwiczenie przeprowadzone prawidłowo zgodnie z przyjętym zamiarem taktycznym oraz zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP. Po ćwiczeniach na miejscu omówiono z zastępami dostrzeżone niewielkie błędy. Braki ze strony ratowników z JRG zostały uzupełnione w formie samokształcenia kierowanego. 6. MANAMEDICA Centrum Medyczne Sp. z o.o., Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 13 Wnioski z ćwiczeń Zwrócono szczególną uwagę na przygotowanie personelu oraz opieki medycznej do prowadzenia ewakuacji osób przebywających w obiektach. Do zdarzenia (pożaru lub innego zagrożenia) dysponować w pierwszym rzucie znaczne siły i środki KSRG niezbędne do ewakuacji pensjonariuszy ośrodka oddziału opiekuńczo rehabilitacyjnego 7. PCC Exol S.A., Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza 4 Wnioski z ćwiczeń Do zdarzenia (pożaru lub innego zagrożenia) dysponować w pierwszym rzucie znaczne siły i środki KSRG oraz do blokowania ulic w miejscach rozprzestrzeniania się toksycznych chmur gazów awaryjnie uwolnionych do atmosfery. Pamiętać należy również o zabezpieczeniu medycznym działań ratowniczogaśniczych. Uwzględnić w dysponowaniu Sił KSRG zastęp SPgaz do obsługi sprzętu ODO. Stale współpracować z administracją zakładu. Zwrócić uwagę na trudności w łączności bezprzewodowej podczas prowadzenia wspólnych działań na terenie PCC Rokita z uwagi na występowanie dużej ilości zakłóceń od pól elektromagnetycznych itp. Po przeprowadzeniu ćwiczeń na obiektach przez JRG stwierdzono: W czasie ćwiczeń podczas pożarów wewnętrznych KDR zwracał szczególna uwagę na wyposażenie indywidualne strażaków pracujących w strefach niebezpiecznych (temperatura, dym, gazy pożarowe). W szczególności uczulano na ten element strażaków jednostek OSP. 21

22 Zwracano szczególną uwagę na przygotowanie personelu obiektów użyteczności publicznej do prowadzenia ewakuacji osób przebywających w obiektach. Komenda Powiatowa PSP w Wołowie organizowała lub brała udział w niżej wymienionych szkoleniach i ćwiczeniach: 1. W dniach 20 marca oraz 24 września 2014r. przeprowadzono szkolenia okresowe dyżurnych pełniących służbę na SKKP w Wołowie na których omawiano między innymi zasady korzystania z dokumentacji specjalnej na SKKP w Wołowie, Plan działania KP PSP w Wołowie podczas podwyższania / obniżania / stanów gotowości obronnej,instrukcja Pogoria. Ponadto poruszano tematy związane ze znajomość własnego terenu działania,obsługą systemów teleinformatycznych, umiejętnością posługiwania się dokumentacją, znajomością potencjału ratowniczego włączonego do COO oraz znajomością obsługi SWD ST. Dodatkowo dyżurni przeanalizowali zarządzenie Starosty Wołowskiego: nr 105/2012 w sprawie utworzenia i organizacji PCZK w Wołowie. nr 106/2012 w sprawie utworzenia punktu kontaktowego HNS Starosty Wołowskiego. nr 104/2012 w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczogaśniczego na terenie powiatu wołowskiego nr 44/2009 w sprawie organizowania i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania na terenie powiatu wołowskiego maja 2014r. KW PSP we Wrocławiu wspólnie z KP PSP w Wołowie przeprowadziły ćwiczenia sprawdzające zewnętrzny i wewnętrzny plan operacyjno ratowniczy dla zakładów PCC Rokita SA (obiekt wchodzący w skład infrastruktury krytycznej) PCC Exol SA, Tensis Sp z o.o. oraz Makhteshim Agan Agro Poland S.A. 3. W dniach 4-6 czerwca 2014r funkcjonariusze JRG KP PSP w Wołowie uczestniczyli w międzywojewódzkich ćwiczeniach ratowniczych CAVIAR W dniu 18.września 2014r w KP PSP w Górze funkcjonariusze pełniący służbę na SKKP w Wołowie, dowódcy zmian JRG KP PSP w Wołowie, oraz pozostali funkcjonariusze KP PSP w Wołowie których służba wiąże się z przetwarzaniem i gromadzeniem danych osobowych uczestniczyli w szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych. 22

23 5. W dniach od 11 do 18 października 2014 r. Komenda Powiatowa PSP w Wołowie zorganizowała i przeprowadziła Szkolenie naczelników OSP. Zajęcia w kolejne soboty i niedziele prowadzili funkcjonariusze komendy. W szkoleniu uczestniczyli strażacy z jednostek OSP zlokalizowanych na terenie powiatu wołowskiego. Szkolenie ukończyło 19 słuchaczy. 6. W dniach od 15 do 29 listopada 2014 r. Komenda Powiatowa PSP w Wołowie zorganizowała i przeprowadziła Szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP. Zajęcia w kolejne soboty i niedziele prowadzili funkcjonariusze komendy. W szkoleniu uczestniczyli strażacy z jednostek OSP zlokalizowanych na terenie powiatu wołowskiego. Szkolenie ukończyło 17 słuchaczy. 23

24 3.6. Ocena jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie powiatu Informacje ogólne o jednostkach OSP: Na terenie działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie działa 12 jednostek OSP w tym 6 jednostek OSP, które zostały włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Są to: OSP Wińsko - jednostka typu S 3 ( 1 x GCBA 6/32; 1x GBA 3,5/24; 1 x SLKw ), OSP Smogorzów Wielki - jednostka typu S 2 (1 x GCBA 6/32; 1x GBA 2,5/16 ), OSP Brzeg Dolny - jednostka typu S 3 (1 x GBA 2,5/28; 1x GLBA 1/2), OSP Lubiąż jednostka typu S 3 (1 x GBM 2,5/8; 1x GBA 3/24; 1 x SLRr; ), OSP Krzydlina Wielka jednostka typu S 2 ( 1x GBA 1,6/16; 1 x GCBA 5/24;), OSP Krzydlina Mała jednostka typu S 3 (1x GCBA 4/32; 1x GBA 2/16; 1x SLRt ). Dwie jednostki swoje siedziby mają na terenie gmin Wińsko, trzy jednostki na terenie gminy Wołów oraz jedna jednostka na terenie gminy Brzeg Dolny. Zastępy z OSP Brzeg Dolny, OSP Wińsko, OSP Lubiąż oraz OSP Smogorzów Wielki, zostały przewidziane do działań ratowniczo gaśniczych w ramach odwodów operacyjnych Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i przydzielone do kompanii gaśniczej - Trzebnica. Pojazdy pożarnicze stanowiące wyposażenie jednostek OSP Lp. Nazwa jednostki 1. OSP Brzeg Dolny 2. OSP Wńsko Typ samochodu GBA 2,5/28 Mercedes GLBA 1 / 2 Iveco Daily GCBA 6/32 Jelcz 004 GBA 3,5/24 Man SLKw Lublin GCBA 6/32 Jelcz 004 Rok produkcji samochodu OSP Smogorzów 1987 Wielki GBA 2,5/16 Magirus OSP Orzeszków GBM 2,5/8 Star OSP Krzelów GBA 2/16 Magirus OSP Turzany GBM 1,2/8 Mercedes OSP Wyszęcice GBA 2,5/16 Magirus OSP Krzydlina Mała 9. OSP Krzydlina Wielka GCBA 4/32 Jelcz GBA 2/16 Magirus SLRt VW T4 GBA 1,6/16 Mercedes GCBA 5/24 Jelcz

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną Opracowanie: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM ul. Żydowska 7, 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel./fax. 22 755 52 37, 22 755 27 75 www.kppsp.powiat-grodziski.pl ZASADY ORGANIZACJI I DYSPONOWANIA

Bardziej szczegółowo

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych Warszawa, 15 października 2015 r. st. bryg. Janusz Szylar Dowódca Mazowieckiej Brygady Odwodowej

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć na szkoleniu kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

Plan zajęć na szkoleniu kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP Załącznik do pisma PR.13..201 z dnia 25.06.201 roku Plan zajęć na szkoleniu kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP 11.07.201 r. 12.07.201 r. J. Kolber J. Kolber J. Kolber + strażacy 17:00-17:30

Bardziej szczegółowo

1. DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE

1. DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE KOMENDA POWIIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOŁOWIIE S P R A W O Z D A N I E z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie w 2013r. Wołów, marzec 2014r. 1. DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE...

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE. Sochaczew, styczeń 2013 r.

Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE. Sochaczew, styczeń 2013 r. Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE ZA ROK 2012 Sochaczew, styczeń 2013 r. 1. Działania ratownicze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2013 rok

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2013 rok INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2013 rok Sucha Beskidzka 2014 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego w okresie od 01.01.2013

Bardziej szczegółowo

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I.

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej informuje, że wydało wszystkie części z ośmioczęściowego cyklu podręczników Szkolenie strażaków OSP. Wydane podręczniki zostały opracowane przez specjalistów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Zjazd Oddziału Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Sułkowicach

Zjazd Oddziału Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Sułkowicach Zjazd Oddziału Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Sułkowicach Przygotował: mgr inż. Jakub Światłoń Podinspektor ds. bhp i ochrony ppoż. Urząd Miejski w Sułkowicach

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Podstawy Prawne Funkcjonowania OSP Ochotnicza

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNE

ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNE ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNE Spis treści: I. ZAKUPY SPRZĘTU I.1. Zakupy inwestycyjne I.2. Zakupy z ustawy modernizacyjnej I.3. Zakupy z budŝetu komendy I.4. Sprzęt przekazany przez Komendę

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2015 roku

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2015 roku XXI Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu 5 kwietnia 2016 r. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2015 roku Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej

PROTOKÓŁ z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 3/2014 Komendanta Powiatowego PSP w Pucku z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie powołania i funkcjonowania Zespołu Inspekcyjnego Komendanta Powiatowego PSP w Pucku celem przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ KSIĄŻKA NACZELNIKA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ. w.. Województwo.

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ KSIĄŻKA NACZELNIKA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ. w.. Województwo. ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ KSIĄŻKA NACZELNIKA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ w.. Gmina Powiat Województwo Data założenia SPIS TREŚCI 1. Naczelnicy OSP w latach..(od założenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ za rok... (wypełnić drukiem)

RAPORT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ za rok... (wypełnić drukiem) Załącznik nr 4 do Protokołu walnego zebrania sprawozdawczego/sprawozdawczo-wyborczego* RAPORT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ za rok... (wypełnić drukiem) Druk należy wypełnić i przekazywać co roku po zebraniach

Bardziej szczegółowo

Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie

Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie w zakresie działalności Jednostek ochrony p.poż na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 211 Spis zagadnień: 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Metodyka Oceny Gotowości Operacyjnej OSP (KSRG) KP PSP PUCK

Metodyka Oceny Gotowości Operacyjnej OSP (KSRG) KP PSP PUCK Metodyka Oceny Gotowości Operacyjnej OSP (KSRG) 01.03.2014 KP PSP PUCK Inspekcja Gotowości Operacyjnej IGO ocena stopnia przygotowania podmiotu (jednostki OSP) do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych;

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA. st. bryg. Waldemar Michałowski

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA. st. bryg. Waldemar Michałowski 1 KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA Zielona Góra dn. 15 maja 2013 st. bryg. Waldemar Michałowski Zadania własne powiatu (Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991

Bardziej szczegółowo

Podstawowe definicje

Podstawowe definicje Podstawowe definicje Inspekcja gotowości operacyjnej zwana dalej inspekcją, to niezapowiedziana kontrola mająca na celu dokonanie oceny stopnia przygotowania podmiotu do podejmowania działań ratowniczych.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2015r.

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2015r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2015r. Sucha Beskidzka 2016 2 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego roku 2015.... 4 Pożary...

Bardziej szczegółowo

Dane na dzień 31.12.2015 r. powiatowym

Dane na dzień 31.12.2015 r. powiatowym Dane na dzień 31.12.2015 r. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska,

Bardziej szczegółowo

Metodyka oceny gotowości operacyjnej OSP KSRG

Metodyka oceny gotowości operacyjnej OSP KSRG Metodyka oceny gotowości operacyjnej OSP KSRG 1. Ocena przebiegu alarmowania. Ilość punktów za zagadnienie 0-10 punktów. Dla zaalarmowanej jednostki OSP (jednego zastępu), należy przyjąć następujące kryteria

Bardziej szczegółowo

(pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data)

(pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data) Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie inspekcji Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP z KSRG oraz spoza systemu. (pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data) Protokół z inspekcji gotowości operacyjnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku.

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku. Zatwierdzam: Kluczbork, dnia 08.07.2013 r. OLZ.5530.3.2013.MZ RAPORT Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku. I. TEMAT Powiatowe manewry KSRG w zakresie ratownictwa medycznego

Bardziej szczegółowo

OSP - Gminy Czernichów Sporządzono na podstawie RAPORTÓW z OSP po zebraniach sprawozdawczych za rok Informacje ogólne: Charakterystyka OSP:

OSP - Gminy Czernichów Sporządzono na podstawie RAPORTÓW z OSP po zebraniach sprawozdawczych za rok Informacje ogólne: Charakterystyka OSP: OSP - Gminy Czernichów Sporządzono na podstawie RAPORTÓW z OSP po zebraniach sprawozdawczych za rok 2014. Informacje ogólne: OSP 12. Charakterystyka OSP: Włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2014 roku

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2014 roku VIII Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu 31 marca 2015 r. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2014 roku Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Metodyka oceny gotowości operacyjnej

Metodyka oceny gotowości operacyjnej Ramowe wytyczne w sprawie sposoby przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczych Straży Pożarnych krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Wytyczne zostały zaimplementowane na podstawie Ramowych

Bardziej szczegółowo

Prezentację opracował kpt. mgr inż. Bartosz Deberny

Prezentację opracował kpt. mgr inż. Bartosz Deberny Prezentację opracował kpt. mgr inż. Bartosz Deberny 11 maja 2006 rok Do pobrania np. ze strony KG PSP www.straz.gov.pl (zakładki: kształcenie>szkolenia>szkolenia OSP) Rodzaje szkoleo organizowanych przez

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU" Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015

FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015 FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU" Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015 Art. 14 ust. 1 Ustawy z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej:

Bardziej szczegółowo

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KONIN - CHORZEŃ w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KONIN - CHORZEŃ w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KONIN - CHORZEŃ w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym ZASOBY LUDZKIE Prowadzenie działań ratowniczych możliwe jest dzięki dysponowaniu odpowiednimi do sytuacji siłami i środkami.

Bardziej szczegółowo

I. Cel przeglądu. II. Komisja przeglądowa

I. Cel przeglądu. II. Komisja przeglądowa Tezy do przeglądu operacyjno technicznego jednostek OSP z terenu działania KM PSP w Opolu w zakresie przygotowania do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych (marzec 2011 r.) I. Cel przeglądu Celem przeglądu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych Służby

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Spis treści : Załączniki : Zabezpieczenie przeciwpożarowe w gminie Ruciane - Nida. wyszkolenia w poszczególnych jednostkach. Ruciane Nida.

RAPORT. Spis treści : Załączniki : Zabezpieczenie przeciwpożarowe w gminie Ruciane - Nida. wyszkolenia w poszczególnych jednostkach. Ruciane Nida. RAPORT Zabezpieczenie przeciwpożarowe w gminie Ruciane - Nida Spis treści : 1. Dane ogóle na temat OSP w gminie Ruciane -Nida. 2. Przedstawienie wyposażenia oraz składu osobowego i wyszkolenia w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, wrzesień 2015 r.

Wrocław, wrzesień 2015 r. ZATWIERDZAM PLAN UŻYCIA SIŁ I ŚRODKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ NA WYPADEK POWSTANIA ZAGROŻENIA NA TERENIE DOMNIEMANEGO ODKRYCIA TZW. ZŁOTEGO POCIĄGU ORAZ INNYCH OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH W MIEŚCIE WAŁBRZYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 16/2013 KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU z dnia 27 września 2013 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 16/2013 KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU z dnia 27 września 2013 roku. ZARZĄDZENIE Nr 6/203 KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU z dnia 27 września 203 roku. W sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej jednostek OSP

Bardziej szczegółowo

Zakup sprzętu ratowniczego. PROGRAM

Zakup sprzętu ratowniczego. PROGRAM PROGRAM Tytuł programu: Zakup sprzętu ratowniczego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w 2013 roku 1. Cel programu: Unowocześnienie wyposażenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GNIEŹNIE

REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GNIEŹNIE Załącznik nr 1 do Regulaminu Służby i Pracy KP PSP w Gnieźnie REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GNIEŹNIE ROZDZIAŁ I Zasady ogólne. 1. W celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne 120 000 75412 - Ochotnicze straże pożarne Wydatki na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości

Bardziej szczegółowo

1. ALARMOWANIE JEDNOSTKI OSP...

1. ALARMOWANIE JEDNOSTKI OSP... Załącznik nr 2 do Wytycznych w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej OSP woj. podkarpackiego włączonych do ksrg (pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data) Protokół

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH bryg. Sławomir Klusek Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP GORZÓW WLKP. Gorzów Wlkp. 2014 akty prawne Ustawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁAŃ SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO REALIZOWANYCH W 2015 ROKU NA TERENIE MIASTA RYBNIKA I POWIATU RYBNICKIEGO

RAPORT Z DZIAŁAŃ SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO REALIZOWANYCH W 2015 ROKU NA TERENIE MIASTA RYBNIKA I POWIATU RYBNICKIEGO Załącznik nr 2. RAPORT Z DZIAŁAŃ SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO REALIZOWANYCH W 2015 ROKU NA TERENIE MIASTA RYBNIKA I POWIATU RYBNICKIEGO STAN BEZPIECZEŃSTWA Ochrona Przeciwpożarowa. Przedstawiona analiza

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie działalności Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim za rok 2011

Podsumowanie działalności Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim za rok 2011 Podsumowanie działalności Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim za rok 2011 Charakterystyka powiatu Powiat janowski jest jednym z 3 najmniejszych terytorialnie i liczebnie powiatów w województwie

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PSZCZYNIE

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PSZCZYNIE ZATWIERDZAM: Załącznik Nr 2 do Rozkazu Nr 5/2014 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie w sprawie przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej jednostek OSP powiatu pszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Szkolenie członków OSP

Szkolenie członków OSP Szkolenie członków OSP Puck, 28 luty 2014 r. mł.bryg. Jarosław Wszałek Wydział Operacyjno-Szkoleniowy KP PSP w Pucku Lp Normatyw przewiduje, że w jednostce winno być m.in. minimum 18 osób z aktualnymi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego mł. kpt. Malwina Marcinkowska Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego mł. kpt. Malwina Marcinkowska Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego mł. kpt. Malwina Marcinkowska

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE GMINY JAROCIN

DIAGNOZA STANU W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE GMINY JAROCIN DIAGNOZA STANU W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE GMINY JAROCIN Ochotnicze straże pożarne są stowarzyszeniami zarejestrowanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym, funkcjonującymi

Bardziej szczegółowo

Narada Komendantów Gminnych, Prezesów i Naczelników OSP powiatu oświęcimskiego. Brzezinka20.02.2012

Narada Komendantów Gminnych, Prezesów i Naczelników OSP powiatu oświęcimskiego. Brzezinka20.02.2012 Narada Komendantów Gminnych, Prezesów i Naczelników OSP powiatu oświęcimskiego Brzezinka20.02.2012 PROGRAM NARADY Analiza zabezpieczenia operacyjnego powiatu Analiza uzbrojenia osobistego strażaków Nowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2014 rok

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2014 rok INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2014 rok Sucha 2015 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r....

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 242/2013 WÓJTA GMINY TULOWICE z dnia 16 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 242/2013 WÓJTA GMINY TULOWICE z dnia 16 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 242/2013 WÓJTA GMINY TULOWICE z dnia 16 października 2013 r. w sprawie: ustalenia zasad udziału w akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniach pożarniczych oraz sposobie ich rozliczania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI OPERACYJNO-TECHNICZNEJ OSP

REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI OPERACYJNO-TECHNICZNEJ OSP Załącznik nr 2 do uchwały nr 95/18./2004 Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia 16 grudnia 2004 wzór REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI OPERACYJNO-TECHNICZNEJ OSP w... zatwierdzony uchwałą Nr... z dnia...

Bardziej szczegółowo

Nr konta bankowego - - - - - -

Nr konta bankowego - - - - - - Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej HA/01/06 FORMULARZ Wniosek o dofinansowanie dla OSP SPRZĘT I WYPOSAŻENIE OSP Wydanie: 1 Data wydania: Strona 1/3 SYSTEM OSP ID WNIOSEK O

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder UWAGA DLA WYKŁADOWCY! Wykładowca na zajęciach powinien dysponować następującymi dokumentami:

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP. TEMAT 8: Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP (JOT OSP) Autor: Stanisław Mikulak

SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP. TEMAT 8: Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP (JOT OSP) Autor: Stanisław Mikulak SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP TEMAT 8: Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP (JOT OSP) Autor: Stanisław Mikulak Jednostka operacyjno-techniczna OSP (JOT) Przez jednostkę operacyjno-techniczną

Bardziej szczegółowo

Wydział operacyjny i kontrolno-rozpoznawczy

Wydział operacyjny i kontrolno-rozpoznawczy Zadania komórek organizacyjnych Telefon kontaktowy: - naczelnik wydziału 91 578 87 60 - biuro 91 578 87 61, 91 578 87 67, 91 578 87 55 - PSK 91 578 87 50 Zadania w zakresie spraw operacyjnych: Wydział

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY-4101-14-02/2012 P/12/185 Bydgoszcz, dnia 09.2012 r. Pan st. bryg. Tomasz Leszczyński Kujawsko Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH UZGODNIŁ KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH PROCEDURA DYSPONOWANIA SIŁ JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ DORAŹNEGO ZABEZPIECZENIA OPERACYJNEGO TERENU POWIATU PO ZADYSPONOWANIU

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Zatwierdzam Komendant Powiatowy PSP w Sochaczewie bryg. Piotr Piątkowski SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE ZA ROK 2014 Sochaczew, styczeń 2015 1. Działania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH I. Dane podstawowe. Załącznik nr 13 1. Numer ewidencyjny zdarzenia, data zgłoszenia do Powiatowego (Miejskiego) Stanowiska Kierowania lub podmiotu ksrg. 2.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W KAMIENNEJ GÓRZE

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W KAMIENNEJ GÓRZE K O M E N D A P O W I A T O W A PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Kamiennej Górze INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W KAMIENNEJ GÓRZE DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO Kamienna

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w 2012 roku Pabianice, styczeń 2013 r. Działania ratowniczo-gaśnicze

Bardziej szczegółowo

Plan kontroli jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa świętokrzyskiego na rok 2015.

Plan kontroli jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa świętokrzyskiego na rok 2015. Kielce, dnia 5 grudnia 2014 r. Lp. Plan kontroli jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa świętokrzyskiego na rok 2015. Temat kontroli Nazwa podmiotu kontrolowanego Przewidywany

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE WYDANIA WYTYCZNYCH

PODSTAWY PRAWNE WYDANIA WYTYCZNYCH PODSTAWY PRAWNE WYDANIA WYTYCZNYCH 1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.); 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15.2014 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 26-03-2014

ZARZĄDZENIE Nr 15.2014 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 26-03-2014 ZARZĄDZENIE Nr 15.2014 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 26-03-2014 w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego używanego przez jednostkę

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne. Kontrolę przeprowadzili: Wydziału Kwatermistrzowskiego

Wystąpienie pokontrolne. Kontrolę przeprowadzili: Wydziału Kwatermistrzowskiego Szczecin, stycznia 2014 r. WO.092.16.2013 Pan bryg. Mirosław Rabiega Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Wnioskowana kwota pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego. ... zł

WNIOSEK. Wnioskowana kwota pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego. ... zł Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu Bezpieczna Małopolska 2015 na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego w sprzęt ratowniczo - gaśniczy. Pieczęć Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

w sprawie braku podwyżki uposażeń strażaków Państwowej Straży Pożarnej pełniących służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby w województwie podlaskim

w sprawie braku podwyżki uposażeń strażaków Państwowej Straży Pożarnej pełniących służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby w województwie podlaskim POSEŁ NA SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ JAROSŁAW ZIELIŃSKI BPS/VII/IT/240.89/2015 Szanowna Pani Teresa Piotrowska Minister Spraw Wewnętrznych Interpelacja poselska w sprawie braku podwyżki uposażeń strażaków

Bardziej szczegółowo

STATUT KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W JĘDRZEJOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne. Nazwa jednostki organizacyjnej

STATUT KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W JĘDRZEJOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne. Nazwa jednostki organizacyjnej ZATWIERDZAM: STATUT KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W JĘDRZEJOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Nazwa jednostki organizacyjnej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH ZATWIERDZAM KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH PROCEDURA DYSPONOWANIA SIŁ KSRG ORAZ DORAŹNEGO ZABEZPIECZENIA OPERACYJNEGO TERENU POWIATU PO ZADYSPONOWANIU ZASOBÓW RATOWNICZYCH DO

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2012 roku. Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2012 roku. Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2012 roku Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak I. ANALIZA ZAGROŻEŃ GMINY SWARZĘDZ Informacje ogólne: powierzchnia

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY-4101-14-01/2012 P/12/185 Bydgoszcz, dnia 10.2012 r. Pan st. bryg. mgr inż. Marek Miś Komendant Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM KRYZYSOWEGO, ZWANEGO DALEJ PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa tel. (+48) 22 853 53 21; fax.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa tel. (+48) 22 853 53 21; fax. PROGRAM Zakup sprzętu ratowniczego ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w 2014 roku (działanie zgodne z pkt 7.2. Listy przedsięwzięć priorytetowych)

Bardziej szczegółowo

za I kwartał 2014 roku

za I kwartał 2014 roku A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I kwartał 2014 roku Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 137 zdarzeń w tym: 62 pożary, 74 miejscowe zagrożenia oraz 1 alarm fałszywy. POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009.

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009. DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego. W roku 2009 Członkowie Komisji spotkali się na 5 posiedzeniach w siedzibie Starostwa

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie prowadzącego Zakład:

Oznaczenie prowadzącego Zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego Zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Telefon 81 722 51 10 Fax

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM. ETAP I 05.03.2013r. ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ. w KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM. ETAP I 05.03.2013r. ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ. w KĘDZIERZYNIE-KOŹLU OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM ETAP I 05.03.2013r. ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ w KĘDZIERZYNIE-KOŹLU Imię i Nazwisko:.Klasa:... Punkty: /. 1. Co oznacza skrót ZOSP

Bardziej szczegółowo

3. Przedstawić organizację ochotniczych straży pożarnych.

3. Przedstawić organizację ochotniczych straży pożarnych. PROGRAM NAUCZANIA SŁUŻBA STRAŻY POŻARNEJ DLA KLASY MUNDUROWEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JACKA KACZMARSKIEGO W OLSZTYNKU I. Przedmiotowe cele nauczania i wychowania Celem kształcenia uczniów będzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zasad realizacji zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 15, 16, 20, ustawy

Bardziej szczegółowo

NABÓR DO SŁUŻBY W KP PSP BRZEG

NABÓR DO SŁUŻBY W KP PSP BRZEG NABÓR DO SŁUŻBY W KP PSP BRZEG Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu poszukuje kandydatów do służby przygotowawczej w PSP na stanowisko stażysty, w zmianowym systemie służby w Jednostkach

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia FALA Napisano dnia: :23:55

Ćwiczenia FALA Napisano dnia: :23:55 Ćwiczenia FALA 2015 Napisano dnia: 2015-06-30 17:23:55 W poniedziałek, 29 czerwca 2015r. przeprowadzone zostały powiatowe ćwiczenia przeciwpowodziowe FALA 2015 na rzece Bóbr, obejmujące swoim zasięgiem

Bardziej szczegółowo

TABELA I WYKRES. ROTACJA STRAśAKÓW PSP W LATACH 2007 2009.

TABELA I WYKRES. ROTACJA STRAśAKÓW PSP W LATACH 2007 2009. ZAGADNIENIA KADROWE Stan zatrudnienia w Komendzie Powiatowej PSP w Pabianicach na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł 92 osoby w tym 88 funkcjonariuszy i 4 pracowników cywilnych z czego 3 etaty naleŝą do

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. DZIAŁALNOŚĆ RATOWNICZA i SZKOLENIOWA

Rozdział 3. DZIAŁALNOŚĆ RATOWNICZA i SZKOLENIOWA Działalność ratowniczo-gaśnicza w 2005 r. Analizując statystykę zdarzeń w latach 2004-2005 widać, że w 2005 r nastąpił znaczny spadek pożarów (2004 r. - 480, 2005 r. - 381), oraz niewielki spadek miejscowych

Bardziej szczegółowo

podpalaniem śmietników

podpalaniem śmietników Podstawowym czynnikiem kształtującym bezpieczeństwo publiczne i wpływającym na jego społeczną ocenę są uwarunkowania społeczne. Ciągłym przemianom społeczno - gospodarczym towarzyszą coraz częściej takie

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I kwartał 2015 roku

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I kwartał 2015 roku A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I kwartał 2015 roku Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 139 zdarzeń w tym:33 pożary, 101 miejscowych zagrożeń oraz 5 alarmów fałszywych. POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe i sprzęt silnikowy

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY DLA FUNKCJONARIUSZY

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY DLA FUNKCJONARIUSZY KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY DLA FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa 2013 Opracowanie programu: 1. bryg.

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Informacje opracowano na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 127,

Bardziej szczegółowo

R O Z K A Z Nr 2/12 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku z dnia stycznia 2012 roku

R O Z K A Z Nr 2/12 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku z dnia stycznia 2012 roku POK.0233.2.PR.12 R O Z K A Z Nr 2/12 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku z dnia stycznia 2012 roku w sprawie: zasad prowadzenia inspekcji gotowości operacyjnej jednostek OSP krajowego

Bardziej szczegółowo

3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE 3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE 3.4.1.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY Centrum Zarządzania Kryzysowego 350 000 zł Zabezpieczenie pod względem logistycznym funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 22 czerwca 2012 roku.

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 22 czerwca 2012 roku. Zatwierdzam: Kluczbork, dnia 05.07.2012 r. Piotr Pośpiech Starosta Kluczborski OLZ.5530.3.2012.MZ RAPORT Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 22 czerwca 2012 roku. I. TEMAT TEMAT: Koordynacja

Bardziej szczegółowo

2. OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

2. OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 2. OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 2.1. WYDATKI BIEŻĄCE 2.1.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Wsk. % Centrum Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

(w tym finansowanie wydatków z udziałem środków UE 823 tys. zł)

(w tym finansowanie wydatków z udziałem środków UE 823 tys. zł) część 85/20 województwo podlaskie Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa WYDATKI MAJĄTKOWE Plan po zmianach - 1.730 tys. zł (w tym finansowanie wydatków z udziałem środków UE 823 tys.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 2009 roku.

UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 2009 roku. UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 2009 roku. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Rajgród, dnia 19.10.2010 r. Sk. 0717-7/10 Gmina Rajgród ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród

ZAPYTANIE OFERTOWE. Rajgród, dnia 19.10.2010 r. Sk. 0717-7/10 Gmina Rajgród ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród Sk. 0717-7/10 Gmina Rajgród ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród Rajgród, dnia 19.10.2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z zapytaniem o cenę usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu p-poż

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/120/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE. z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/120/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE. z dnia 29 września 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/120/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Szubin Na podstawie

Bardziej szczegółowo