R A P O R T R O C Z N Y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 8"

Transkrypt

1

2

3 RAPORT ROCZNY 2008

4

5 SPIS TREŚCI 4 List do akcjonariuszy 6 Agora 10 Gazeta Wyborcza 14 Internet 16 Metro 18 Kolekcje 20 AMS 22 Czasopisma 24 Radio 27 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

6 4 Agora SA Raport Roczny 2008 LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, mija kolejny rok intensywnych zmian na rynku mediów, czas wzmożonej konkurencji i spektakularnego wzrostu internetu oraz postępującej fragmentacji ofert medialnych. Zespół Agory udowodnił, że na tym niełatwym rynku potrafi utrzymać pozycję i odnosić sukcesy. W 2008 roku nie tylko rozwijaliśmy wszystkie nasze przedsięwzięcia, ale pracowaliśmy nad budowaniem nowych kompetencji, m.in. w obszarze produkcji treści audiowizualnych, czy zastosowaniem technologii mobilnych oraz nad poszerzaniem skali działalności i zabezpieczaniem w długiej perspektywie źródeł naszych przychodów. Wprawdzie otoczenie konkurencyjne Gazety Wyborczej w 2008 roku nie uległo istotnej zmianie, ale struktura rynku dzienników i pozycje poszczególnych jego uczestników były już wyraźnie widoczne. Zespół Gazety wygrał wiele bitew, zarówno dzięki treściom redakcyjnym przyciągającym czytelników, jak i udanym pomysłom wydawniczym, sprzedażowym i marketingowym. W dużym stopniu dzięki posiadanym zasobom i wiarygodności marki Gazety mogliśmy inwestować w rynek ogłoszeń online i szybko rosnący internet oraz używać naszych atutów spółki multimedialnej do sprzedaży ofert dwu i multimedialnych. Strategia wielu marek w internecie docierających do nowych grup użytkowników przyniosła wymierne korzyści: coraz większy zasięg przybliżył nas do liderów branży, przychody wzrosły szybciej niż rynek, poszerzyła się nasza oferta ogłoszeniowa. Cały czas pracowaliśmy nad rozwojem różnych ofert audiowizualnych, zarówno rozwijając dystrybucję online, jak i wytwarzając autorską ofertę programową z wykorzystaniem naszego własnego multimedialnego studia. Sprzedawaliśmy nasze treści z wykorzystaniem technologii mobilnych (dostarczamy je wszystkim polskim operatorom telefonii komórkowej), rozbudowaliśmy serwisy informacyjne, biznesowe i sportowe. Internet staje się istotnym medium na rynku reklamy oraz ważnym medium w portfolio grupy Agory. W 2008 roku szybko rosły przychody Metra naszej bezpłatnej gazety, co z kolei przełożyło się na wzrost udziału w rynku reklamy. Poza ciągłym rozwojem oferty drukowanych dodatków oraz serwisów online, Metro zmieniło makietę i linię redakcyjną. Zmiany te są dobrze oceniane przez czytelników i wierzymy, że pomogą nam one w jeszcze lepszym wykorzystaniu reklamowego potencjału tej gazety. Silna pozycja rynkowa naszych mediów połączona z siłą finansową Grupy to bardzo ważne atuty, które mogą nie tylko ułatwić nam obronę pozycji grupy Agory w trakcie najtrudniejszego spowolnienia gospodarczego, ale również wzmocnić ją na rynku mediów. Kolekcje były nadal istotnym obszarem naszej działalności, mimo że przychody i marża pogorszyły się. Powodem tego spadku była ostrzejsza konkurencja na rynku prasowym i zmniejszający się efekt nowości. Formuła tego przedsięwzięcia ewoluowała w ciągu ostatnich lat. W 2004 roku sprzedawaliśmy wyłącznie książki, dziś jesteśmy wydawnictwem multimedialnym: oferujemy książki, muzykę, filmy na DVD. Dystrybuujemy też i sprzedajemy licencjonowane treści (muzykę do seriali telewizyjnych czy telefonów komórkowych) oraz wydajemy płyty muzyczne, m.in. pod marką naszych rozgłośni radiowych. Zdajemy sobie sprawę, że nie możemy tu już liczyć na historyczną skalę przychodów i zysków, jednak ufamy, że w nowym modelu biznesowym, nad którym pracujemy, uda nam się wykorzystać unikalny charakter naszej grupy i jej multimedialność. W 2008 roku AMS realizował intensywny program inwestycyjny, który miał dwa podstawowe cele: utrzymanie pozycji lidera i jakości naszych obecnych systemów oraz wejście w nowe segmenty rynku, w tym rozbudowę tych systemów nośników, które stają się obecnie standardem rynkowym. Rozwijaliśmy naszą ofertę mobilnej reklamy zewnętrznej, zarówno tradycyjnej, jak i opartej na najnowszych technologiach. System nośników LCD w wagonach metra, CityInfoTV,

7 List do akcjonariuszy 5 to doskonały przykład wykorzystania multimedialnych zasobów grupy Agory. Czasopisma Agory utrzymały silną pozycję rynkową. Nasze główne tytuły cieszyły się dużą popularnością wśród czytelników i reklamodawców, a najmłodsze projekty osiągnęły bardzo dobre wyniki sprzedaży. Kontynuowaliśmy również intensywne prace nad rozwojem naszych głównych tytułów w internecie. Radiostacje utrzymały swoje pozycje rynkowe, a ponadregionalne radio TOK FM osiągnęło rentowność i zwiększyło przychody reklamowe. W coraz większym stopniu wykorzystywaliśmy nowe platformy dystrybucji do zwiększania zasięgu naszych marek radiowych i tworzenia nowych źródeł przychodów. Przykładem jest internetowe radio Tuba.fm, jak również internetowy kanał wideo Kiss TV. Mocne fundamenty naszych mediów, ich pozycja konkurencyjna, a także odpowiednia dyscyplina kosztowa są szczególnie istotne w obliczu obserwowanego załamania na rynkach finansowych i niestabilnej sytuacji makroekonomicznej. Pogarszająca się koniunktura nie pozostanie bez wpływu na rynek reklamy. Jak głębokie będzie spowolnienie wydatków na reklamę w 2009 roku i jak długo będzie trwało? Tego nie wiemy, bo jego skala zależy od dynamiki PKB, której prognozy nie są dzisiaj jednoznaczne. Przewidując pogorszenie sytuacji rynkowej, pod koniec 2008 roku rozpoczęliśmy wdrażanie planu poprawy efektywności operacyjnej. W obliczu rozbieżnych opinii co do dalszego rozwoju sytuacji makroekonomicznej i wykorzystując nasze doświadczenia z poprzedniego kryzysu na rynku reklamy, przygotowujemy grupę Agory na różne możliwe scenariusze rozwoju sytuacji, w tym na wypadek dalszego pogłębiania się recesji na rynku reklamy. Zmienia się również kontekst rynkowy, co więcej, zmiany te mogą być głębokie i trwałe. Nie ograniczamy się więc tylko do redukcji kosztów intensywnie pracujemy nad dostosowaniem naszych przedsięwzięć do nowych warunków rynkowych, wykorzystaniem ich multimedialności i łączeniem ich potencjału oraz poszukiwaniem nowych źródeł przychodów. Silna pozycja rynkowa naszych mediów połączona z siłą finansową Grupy to bardzo ważne atuty, które mogą nie tylko ułatwić nam obronę pozycji grupy Agory w trakcie najtrudniejszego spowolnienia gospodarczego, ale również wzmocnić ją na rynku mediów. Mamy nadzieję, że podobnie jak podczas poprzedniego spowolnienia gospodarczego, uda nam się wykorzystać obecną sytuację do przeprowadzenia projektów rozwojowych. Dziękujemy wszystkim akcjonariuszom za zainteresowanie i wsparcie, Piotr Niemczycki Piotr Niemczycki prezes zarządu Zbigniew Bąk wiceprezes zarządu Tomasz Józefacki członek zarządu Grzegorz Kossakowski członek zarządu, dyrektor finansowy

8 6 Agora SA Raport Roczny 2008 AGORA MULTIMEDIALNY WYDAWCA Agora SA to jedna z największych grup medialnych w Polsce, notowana od 1999 roku na giełdach w Warszawie i Londynie. Powstała w 1989 roku jako wydawca Gazety Wyborczej, a na przestrzeni dwóch dekad zbudowała silną pozycję w większości segmentów rynku mediów: w segmencie dzienników i czasopism, reklamy zewnętrznej, radia i internetu. Gazeta Wyborcza to największe przedsięwzięcie spółki i największa opiniotwórcza gazeta w Polsce. Z unikalną formułą krajowo-lokalną i bogatą ofertą tematyczną, Gazeta jest też najchętniej wybieranym dziennikiem przez reklamodawców. Agora wydaje również największy ogólnopolski dziennik bezpłatny Metro, który jest trzecią najpoczytniejszą gazetą w Polsce, oraz 14 kolorowych czasopism reprezentujących zróżnicowaną tematykę: od wnętrzarskiej, przez motoryzacyjną i shoppingową, po parentingową. Reklama zewnętrzna to drugie największe źródło wpływów Agory, a należący do spółki AMS jest największą firmą reklamy zewnętrznej w Polsce. Najdynamiczniej rozwijającym się obszarem działalności spółki jest internet. Agora ma w swojej ofercie ponad 90 marek internetowych, z których większość należy do czołówki w najważniejszych kategoriach tematycznych. Grupa stacji radiowych spółki obejmuje dwie sieci lokalnych stacji radiowych: Złote Przeboje i Roxy FM oraz pierwsze radio informacyjne ponadregionalne Radio TOK FM. Programy tych stacji dostępne są też na platformie internetowej TUBA.FM, która oferuje dodatkowo ponad 20 muzycznych kanałów tematycznych, w tym kanał wideo. Agora jest też wydawcą kolekcji literatury oraz muzycznych i filmowych serii książek z płytami CD i DVD. Spółka prowadzi działalność wydawniczo fonograficzną, wydając książki z premierowymi albumami polskich wykonawców, i producencką, biorąc udział w produkcjach filmowych i organizując ważne wydarzenia kulturalne. W tak szerokiej działalności pomaga zaplecze, na które składają się m.in. trzy nowoczesne drukarnie, dział foto i Agencja Gazeta dostarczające materiał fotograficzny mediom Agory i klientom zewnętrznym czy nowoczesne studio telewizyjne produkujące profesjonalne materiały audiowizualne na potrzeby projektów internetowych. Budowaniu kompetencji spółki w obszarze produkcji i dystrybucji treści audiowizualnych służy również projekt platformy telewizji internetowej TiVi.pl realizowany przez spółkę A2 Multimedia powołaną wspólnie z ATM Grupą. Źródło: Czytelnictwo: PBC realizacja MillwardBrown SMG/KRC, CPW Czytelnictwa Przeciętnego Wydania, n = , 2008 r. STRUKTURA PRZYCHODÓW W 2008 ROKU Czasopisma 9% Internet 6% Kolekcje 5% Reklama zewnętrzna 14% Radio 7% Metro 3% Druk 5% Gazeta Wyborcza 51%

9 Agora 7 ROK 2008 W LICZBACH (WYNIKI SKONSOLIDOWANE) Przychody 1 277,7 mln zł Marża EBITDA operacyjna 14,3% Przychody ze sprzedaży reklam 916,1 mln zł Zysk netto 23,4 mln zł Przychody ze sprzedaży wydawnictw 200,2 mln zł Gotówka z działalności operacyjnej 189,6 mln zł Przychody ze sprzedaży kolekcji 63,2 mln zł Wolne przepływy pieniężne 73,6 mln zł Koszty operacyjne 1 205,9 mln zł Zatrudnienie na koniec roku 3,7 tys. etatów EBITDA operacyjna 182,2 mln zł Przypisy: Koszty operacyjne: z wyłączeniem kosztów odpisu aktualizacyjnego Trader.com (Polska) Sp. z o.o. EBITDA operacyjna = EBITDA + niegotówkowe koszty związane z płatnościami w formie papierów wartościowych. EBITDA operacyjna po eliminacji odpisu aktualizującego Trader.com (Polska) = EBITDA + niegotówkowe koszty związane z płatnościami w formie papierów wartościowych + odpis aktualizacyjny Trader.com (Polska). Zysk netto: zysk netto Grupy oznacza zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej.

10 8 Agora SA Raport Roczny 2008 Działalność społeczna Agora od wielu lat prowadzi działalność prospołeczną i filantropijną. Media Grupy inicjują i wspierają ogólnopolskie kampanie społeczne, przedsięwzięcia kulturalne oraz akcje promujące postawy obywatelskie i ekologię. Realizują tę misję m.in. poprzez ogólnopolskie kampanie Gazety Wyborczej pod hasłem: Umierać po ludzku, Dzieciaki do domu, Przejrzysta Polska, Ratujmy Rospudę czy Rodzić po ludzku, działania spółki AMS na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych, patronaty stacji radiowych dla najważniejszych wydarzeń kulturalnych czy kampanie proekologiczne Metra. Zaangażowanie społeczne mediów Agory to również inicjatywy pomocowe skierowane poza granice Polski, jak akcje Wolność słowa na Białorusi, Solidarni z Donieckiem, Ratujmy Darfur czy kampania Vlepka protest dla Tybetu. Poszerzającą się z roku na rok działalność charytatywną mediów spółki i Agory-Holding skupia i wspiera od października 2004 r. Fundacja Agory. Najważniejsze nagrody w 2008 roku Raport kwartalny Agory za IV kwartał 2008 r. w czołówce najlepszych raportów kwartalnych spółek indeksu WIG20 w rankingu Gazety Giełdy Parkiet. 11 nominacji do Fryderyków 2008 dla wydawnictw Agory. Asy Empiku dla Gazety Wyborczej i książki Świadectwo w kategoriach dzienniki i projekty specjalne/kolekcje. Nagrody dla Agory za wspieranie integracji: AMS uhonorowany medalem Przyjaciel Integracji Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, a dziennikarki Gazety Wyborczej i Poradnika Domowego nagrodzone w konkursie Oczy otwarte. Studenckie nagrody Mediatory 2008 dla Wojciecha Jagielskiego i akcji społecznej Umierać po ludzku. Biura reklamy Gazety Wyborczej i Metra ocenione najwyżej wśród zespołów sprzedaży dzienników, a zespół sprzedaży Grupy Radiowej Agory najlepiej ocenionym biurem reklamy stacji radiowych w rankingu Media & Marketing Polska. Gazeta Wyborcza i Sport.pl wyróżnione przez INMA w Football Media Competition konkursie na najlepsze projekty związane z piłkarskimi mistrzostwami Euro Medal Przyjaciel Integracji Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji kolejne wyróżnienie dla AMS za zaangażowanie w programy aktywizujące niepełnosprawnych Serwisy Agory trzeci rok z rzędu otrzymały nagrody w Webstar Festival ogólnopolskim interaktywnym konkursie promującym najlepsze strony internetowe

11 Agora 9 Gazeta Wyborcza Gazetą Roku Młodych Czytelników według Światowego Związku Prasy (WAN). Gazeta Wyborcza nagrodzona w międzynarodowym konkursie INMA Awards 2008 za wydanie przedwyborcze, za akcję Ratujmy Rospudę i za dwumedialną ofertę reklamową. Polska Nagroda Europejska dla Gazety Wyborczej za zasługi w pogłębianiu integracji europejskiej. Złoty medal Izby Wydawców Prasy dla przedwyborczego wydania Gazety w konkursie GrandFront Grand Prix Media Trendy 2008 dla Gazety z Iskierką w kategorii marketing społeczny. Gazeta Wyborcza i Metro laureatami konkursu jakościowego organizowanego dla wydawców prasy przez IFRA, NAA oraz PANPA. Gazeta Wyborcza wyróżniona przez światowe stowarzyszenie Society for News Design w międzynarodowym konkursie Best of Newspaper Design. Metro marką wysokiej reputacji według Niezależnego Rankingu Reputacji Marek w Polsce Premium Brand. Radio TOK FM stacją roku według Media & Marketing Polska. Fotoreporterzy Gazety Wyborczej nagrodzeni w konkursie BZ WBK Press Foto dziennikarzy Gazety Wyborczej wyróżnionych w rankingu najlepszych dziennikarzy redakcji regionalnych miesięcznika Press. Reporter Gazety Wyborczej wyróżniony w konkursie Pióro Nadziei Amnesty International. LINKI KALENDARIUM czerwiec nabycie udziałów w spółce Trader.com (Polska). listopad zmiany w kierownictwie spółki: Piotr Niemczycki prezesem zarządu, Tomasz Józefacki członkiem zarządu, Grzegorz Kossakowski dyrektorem finansowym Agory.

12 10 Agora SA Raport Roczny 2008 GAZETA WYBORCZA NOWOCZESNA GAZETA Z WIELOLETNIĄ TRADYCJĄ Gazeta Wyborcza to największa opiniotwórcza gazeta w Polsce, sprzedawana średnio miesięcznie w liczbie 411 tys. egzemplarzy. Łączy w sobie siłę wpływowego, zakorzenionego tytułu, atrakcyjny kontekst treściowy i zasięgowy do budowania unikalnych ofert dla czytelników i klientów oraz efektywną platformę promocyjną dla przedsięwzięć Agory. Po wydanie ogólnopolskie i 20 wydań regionalnych Gazety sięga ponad 5 mln osób w całym kraju. Czytelnicy cenią dodatki magazynowe Gazety, jak Wysokie Obcasy, Duży Format, Gazeta Co Jest Grane czy Gazeta Telewizyjna, a wśród klientów popularne są 4 dodatki ogłoszeniowe. Fundamentem powodzenia Gazety Wyborczej na trudnym, coraz bardziej konkurencyjnym rynku w 2008 roku były: reputacja i siła marki, szeroka oferta tematyczna, najwyższa jakość dziennikarstwa oraz innowacyjność promocyjna i reklamowa. Czytelnicy sięgali po Gazetę, aby śledzić istotne i aktualne kwestie społeczne i polityczne poruszane przez redakcję m.in. w takich cyklach, jak 7 wyborów Wałęsy czy To nie jest kraj dla starych ludzi. Brali udział w akcjach specjalnych, jak turniej dla dzieci mini-euro zorganizowany przez Gazetę z okazji piłkarskich mistrzostw Europy, nagrodzony przez stowarzyszenie INMA, i kupowali atrakcyjne dodatki w ofercie dwucenowej, np. polskie seriale na DVD: Czterdziestolatek i Stawka większa niż życie, czy płyty z przebojami Carlosa Santany i kolędami w wykonaniu Edyty Górniak. Zróżnicowana jakościowa oferta tematyczna i elastyczność oferty reklamowej, np. kampanie dwumedialne i reklamy niestandardowe, zdecydowały, że Gazeta była najpopularniejszym dziennikiem wśród reklamodawców i utrzymała udział w wydatkach na reklamę dzienników na poziomie 41%. W połowie roku ruszył odnowiony serwis Wyborcza.pl, internetowa twarz Gazety Wyborczej łącząca merytoryczną wartość tradycyjnego wydania z szybkością i aktualnością internetu. Serwis poszerza ofertę Gazety o bieżące komentarze oraz treści multimedialne tworzone m.in. w nowoczesnym studiu telewizyjnym Agory. Dzięki interaktywności Wyborcza.pl umożliwia jeszcze bliższy, aktywny kontakt Gazety z czytelnikami: dialog, wymianę opinii i myśli na forach i blogach. Serwis internetowy Gazety jest najpopularniejszą stroną internetową tytułu prasowego w polskim internecie. NAJWAŻNIEJSZE LICZBY W 2008 ROKU Przychody ze sprzedaży reklam Przychody ze sprzedaży egzemplarzowej 486 mln zł 152 mln zł Źródła: Sprzedaż dzienników: ZKDP, rozpowszechnianie płatne razem, 2008 r. Czytelnictwo dzienników: Polskie Badania Czytelnictwa, realizacja MillwardBrown SMG/KRC, 2008 rok, ogólnopolska próba reprezentatywna osób w wieku 15+, N = , wskaźnik CCS (Czytelnictwo Cyklu Sezonowego); opracowanie Agora SA, Oglądalność serwisów: Megapanel PBI/Gemius, Real Users, zasięg grudzień 2008 r.

13 Gazeta Wyborcza 11 Opiniotwórcza, nowoczesna i innowacyjna, blisko potrzeb swoich odbiorców: Gazeta Wyborcza najpopularniejszą gazetą opiniotwórczą wśród czytelników i reklamodawców. UDZIAŁ W WYDATKACH NA REKLAMĘ DZIENNIKÓW W 2008 ROKU Polskapresse 15% Mecom (lokalne) 7% Super Express 3% Rzeczpospolita 8% Dziennik 7% Gazeta Wyborcza 41% Fakt 6% Metro 3% Źródło: Agora, dane szacowane, ogłoszenia wymiarowe, porównanie głównych dzienników.

14 12 Agora SA Raport Roczny 2008 Wyborcza.pl internetowa twarz Gazety Wyborczej, najpopularniejszy serwis tytułu prasowego w polskim internecie. Kampania promująca Wysokie Obcasy, sobotni magazyn Gazety Wyborczej. ROZPOWSZECHNIANIE PŁATNE RAZEM (W TYS. EGZ.) Fakt 495 Gazeta Wyborcza 411 Super Express 204,5 Rzeczpospolita 157 Dziennik 155 CZYTELNICTWO TYGODNIOWE DZIENNIKÓW (W MLN CZYT.) Gazeta Wyborcza 5 Fakt 4,8 Super Express 2,3 Metro 2,2 Dziennik 1, 6 Rzeczpospolita 1,4 Źródło: ZKDP, rozpowszechnianie płatne razem, 2008 r. Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa, realizacja MillwardBrown SMG/KRC, 2008 r., ogólnopolska próba reprezentatywna osób w wieku 15+, N = , wskaźnik CCS (Czytelnictwo Cyklu Sezonowego); opracowanie Agora SA.

15 Gazeta Wyborcza 13 Gazeta w Katowicach w ramach aktywizowania mieszkańców Nikiszowca zorganizowała jarmark wielkanocny, podczas którego mieszkańcy sprzedawali regionalne specjały. Dochód ze sprzedaży został przeznaczony na system monitoringu w dzielnicy. Piotr Stasiński, zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej, odbiera nagrodę przyznaną Gazecie w międzynarodowym konkursie INMA Awards Działania społeczne Działalność prospołeczna Gazety to ogólnopolskie akcje, jak kampania Dzieciaki do domu, ale też aktywność na gruncie lokalnym. Redakcja Gazety w Katowicach doprowadziła do zaktywizowania mieszkańców i rewitalizacji katowickiej dzielnicy Nikiszowiec, która została wpisana na listę zabytków kultury UNESCO. W Łodzi przez całe wakacje trwała akcja Ratujmy fabryczną Łódź, a redakcja w Białymstoku w ramach promowania idei tolerancji ustawiła na placu miejskim Namiot Tolerancji i propagowała międzynarodowy język esperanto. W Katowicach powstała również Gazeta z Iskierką specjalne wydanie przygotowane przez dzieci chore na raka, podopiecznych Fundacji Iskierka. Inicjatywa ta zyskała uznanie jurorów konkursu Media Trendy, którzy przyznali jej Grand Prix oraz pierwszą nagrodę w kategorii marketing społeczny. LINKI KALENDARIUM marzec dodatek The Daily Telegraph Jobs & Careers w Gazecie Wyborczej. czerwiec rusza cykl redakcyjny 7 wyborów Wałęsy. maj Andrzej Wajda Człowiekiem Roku Gazety Wyborczej. sierpień startuje odnowiony serwis Wyborcza.pl oraz wspólny pakiet reklamowy Gazety Wyborczej i Wyborcza.pl. wrzesień zakończenie konkursu Szkoła Mistrzów Fotografii Gazety i serwisu Wyborcza.pl. październik start atrakcyjnej oferty na prenumeratę e-wydań Gazety. listopad biuro reklamy Gazety Wyborczej (wspólnie z biurem Metra) ocenione najwyżej spośród zespołów sprzedaży dzienników w rankingu tygodnika Media & Marketing Polska. listopad początek cyklu redakcyjnego To nie jest kraj dla starych ludzi poświęconego sytuacji osób starszych w Polsce.

16 14 Agora SA Raport Roczny 2008 INTERNET CORAZ BARDZIEJ SZEROKA I RÓŻNORODNA OFERTA Agora należy do czołówki graczy na polskim rynku internetowym. W ofercie spółki znajdują się: Gazeta.pl, jeden z największych portali internetowych w Polsce, strony tematyczne wzbogacane treściami audiowizualnymi, wertykalne serwisy ogłoszeniowe i społecznościowe. W roku 2008 spółka podwoiła liczbę swoich serwisów internetowych do prawie 100, dołączając do portfolio 46 nowych stron. Po przejęciu Trader.com (Polska) Agora poszerzała swoją ofertę ogłoszeniową o 5 serwisów w popularnych segmentach rynku classifieds: nieruchomości i motoryzacji. Ważnym kierunkiem rozwoju oferty online Grupy było wzbogacanie serwisów treściami wideo własnej produkcji i dostarczanymi przez partnerów, m.in. Dailymotion, VideoJug czy Ekstraklasę S.A. Kompetencje Agory w obszarze produkcji i dystrybucji treści audiowizualnych rozwijają się również dzięki projektowi platformy telewizji internetowej TiVi.pl prowadzonej przez A2 Multimedia wspólne przedsięwzięcie Agory i ATM Grupy. Bogate treści oferowane online udostępniane są też w technologii mobilnej w serwisie mobilnym Gazeta.mobi oraz w ramach współpracy z operatorami telefonii komórkowej. Zasięg serwisów spółki na koniec grudnia 2008 r. wyniósł 44,62%. Strategia rozwoju ofert tematycznych przełożyła się na dynamiczny wzrost przychodów Agory z działalności internetowej wpływy spółki ze sprzedaży reklam w internecie wzrosły w 2008 roku dwukrotnie szybciej niż rynek. DYNAMIKA WZROSTU PRZYCHODÓW Z REKLAM W 2008 ROKU: AGORA VS. RYNEK Rynek reklamy internetowej 31% Agora (z ogłoszeniami w wortalach) 58% Agora (bez ogłoszeń w wortalach) 74% Źródło: rynek reklamy internetowej na podstawie szacunków domu mediowego Starlink NAJWAŻNIEJSZE LICZBY W 2008 ROKU Przychody, w tym: reklama internetowa ogłoszenia w wortalach 77,1 mln zł 47,9 mln zł 18,6 mln zł EBIT (8,3) mln zł EBITDA operacyjna (4,1) mln zł Marża EBITDA operacyjna (5,3) % Przypisy: EBITDA operacyjna = EBITDA + niegotówkowe koszty związane z płatnościami w formie papierów wartościowych; EBITDA operacyjna dla Internetu wyliczana jest po kosztach bezpośrednio przypisanych do danej części gałęzi działalności Grupy, bez alokacji kosztów ogólnofirmowych Spółki (np. kosztów zarządu, większości kosztów pionów wspomagających Spółki), które w większości przypisane są do całej gałęzi Prasa Codzienna i Internet jako całości. Nowe formaty na platformie TiVi.pl i kampania serwisu z ofertami z rynku nieruchomości Domiporta.pl rozbudowa treści audiowizualnych i wzmacnianie oferty ogłoszeniowej to jedne z kierunków rozwoju Agory w internecie w 2008 r.

17 Internet 15 Działania społeczne Serwis Sport.pl z organizacją Rotary Klub przygotował cykl aukcji charytatywnych prowadzonych w trakcie igrzysk olimpijskich w Pekinie. Fundusze zebrane z licytacji przedmiotów należących do sław sportu zostały przeznaczone na stypendia dla niepełnosprawnych sportowców. Gazeta.pl włączyła się w projekt Widzialni.eu strony internetowe bez barier poświęcony dostępności serwisów internetowych dla osób z niepełnosprawnościami. Portal wspierał też m.in. działania Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, serwis Zaginieni.pl fundacji ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych oraz akcję Szlachetna Paczka Stowarzyszenia Wiosna, w której przygotowano świąteczne prezenty dla najuboższych rodzin z całej Polski. LINKI Gazeta.pl Zdajmy.pl Infomuzyka.pl Blox.pl Wyborcza.pl Edulandia.pl GameCorner.pl Cafe.pl emetro.pl Sport.pl Polygamia.pl Znam.to GazetaDom.pl Moto.pl Plotek.pl Blox.ua Domiporta.pl edziecko.pl Kotek.pl ChikiDriki.ua GazetaPraca.pl Ugotuj.to TiVi.pl Plitkar.com.ua GazetaEdukacja.pl Lula.pl Alert24.pl StartJob.com.ua KALENDARIUM styczeń start serwisu blogowego Blox.ua. luty wdrożenie na Gazeta.pl nowego systemu pocztowego opartego na rozwiązaniu firmy Google. marzec udostępnienie serwisu Wideo.Gazeta dla użytkowników telefonów komórkowych Nokia. maj Agora wyłącznym dystrybutorem powierzchni reklamowej w polskich serwisach Microsoft. maj treści wideo z VideoJug udostępnione w serwisach Agory. sierpień start serwisu Ekstraklasa.tv powstałego we współpracy Agory i Ekstraklasy S.A. październik Sport.pl i Gazeta Wyborcza wyróżnione w konkursie INMA na najlepsze projekty związane z Euro listopad start pierwszej sieci reklamy internetowej dla kobiet Glossy Media. grudzień współpraca Agory i serwisu wideo Dailymotion.

18 16 Agora SA Raport Roczny 2008 METRO GAZETA POKOLENIA WYŻU Metro jest największym dziennikiem bezpłatnym w Polsce. Ze średnim nakładem 495 tys. egzemplarzy dziennie trafia do 1,2 mln odbiorców w 19 największych miastach kraju i jest trzecią najpoczytniejszą ogólnopolską gazetą codzienną. W roku 2008, zgodnie z planem, Metro osiągnęło rentowność na poziomie EBITDA. Ubiegły rok upłynął dla Metra pod znakiem zmian. Nowy redaktor naczelny i na nowo zdefiniowana linia redakcyjna zaowocowały odświeżeniem makiety i skierowaniem się w stronę młodych czytelników. Wzrosła również aktywność dziennika w internecie: powstał serwis społecznościowy dla miłośników zwierząt Cafeanimal.pl. Metro aktywnie reagowało na bieżące wydarzenia, przygotowując wydania specjalne kierowane do określonych grup czytelników, jak popołudniówka związana z awarią prądu w Szczecinie, wydanie na Euro 2008 rozdawane kibicom w miejscach oglądania meczów czy wydanie na Dzień Dziecka dystrybuowane w parkach i na placach zabaw. NAJWAŻNIEJSZE LICZBY W 2008 ROKU EBITDA operacyjna 1 mln zł Przychody ze sprzedaży reklam 37,4 mln zł Udział w wydatkach na reklamę w dziennikach 3,5% Podczas wrocławskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Era Nowe Horyzonty Metro uruchomiło Wypożyczalnie Rowerów Metra. Bezpłatna gazeta Agory była patronem medialnym festiwalu. Przypisy: EBITDA operacyjna = EBITDA + niegotówkowe koszty związane z płatnościami w formie papierów wartościowych; EBITDA operacyjna dla Metra wyliczana jest po kosztach bezpośrednio przypisanych do danej części gałęzi działalności Grupy, bez alokacji kosztów ogólnofirmowych Spółki (np. kosztów zarządu, większości kosztów pionów wspomagających Spółki), które w większości przypisane są do całej gałęzi Prasa Codzienna i Internet jako całości. Źródło: Rozpowszechnianie nakładu: ZKDP, egz. rozpowszechnione bezpłatnie ogółem, 2008 r. Czytelnictwo: PBC realizacja MillwardBrown SMG/KRC, CPW Czytelnictwa Przeciętnego Wydania, n = , 2008 r.

19 Metro 17 Wydania specjalne Metra są cenione wśród czytelników, a dodatki tematyczne i elastyczna oferta reklamowa zyskują coraz szersze uznanie klientów. Pokolenie Metra tym hasłem bezpłatna gazeta Agory promowała w roku 2008 nową linię redakcyjną i zmianę makiety tytułu. LINKI Działania społeczne W roku 2008 Metro koncentrowało się na działaniach społecznoobywatelskich. W reakcji na sytuację w Chinach redakcja zainicjowała akcję Vlepka protest dla Tybetu, poparła też kampanię World Association of Newspapers (WAN) dotyczącą wolności prasy w Chinach. Wspólnie z Polską Akcją Humanitarną i Amnesty International redakcja prowadziła protest przeciwko karze śmierci, zbierając podpisy pod petycją przekazaną następnie politykom. Ukazało się także specjalne wydanie Metra poświęcone osobom niepełnosprawnym intelektualnie i ich perspektywom na rynku pracy. Tytuł tradycyjnie już angażował się w działania proekologiczne odbyła się druga edycja akcji Ekopozytywni, a podczas festiwalu Era Nowe Horyzonty Metro promowało jazdę na rowerze. KALENDARIUM luty Waldemar Paś nowym redaktorem naczelnym Metra. kwiecień rekrutacyjne MetroPraca w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Trójmieście i Wrocławiu. czerwiec Metro Marką Wysokiej Reputacji w rankingu Premium Brand. czerwiec organizacja wystawy Vlepka protest dla Tybetu. lipiec start serwisu społecznościowego Cafeanimal.pl. sierpień zmiana linii redakcyjnej Metra i odświeżenie makiety tytułu, start kampanii wizerunkowej Pokolenie Metra. listopad biuro reklamy Metra (wspólnie z biurem Gazety Wyborczej) ocenione najwyżej spośród zespołów sprzedaży dzienników w rankingu tygodnika Media & Marketing Polska. grudzień Metro publikuje wyniki przekrojowego badania młodych Polaków przeprowadzonego przez Metro i SMG/KRC pod hasłem Pokolenie Metra.

20 18 Agora SA Raport Roczny KOLEKCJE PRODUKCJA MUZYCZNA I FILMOWA W ramach projektów wydawniczych Agora uruchomiła dotychczas 40 kolekcji i ponad 90 projektów jednorazowych, sprzedając do końca 2008 roku ponad 34 mln książek i książek z płytami CD i DVD za ponad 550 mln zł. Spółka oferuje serie książkowe, poradnikowe i audiobooki, kolekcje muzyczne i filmowe, projekty jednorazowe oraz wydawnictwa muzyczne książki z dołączonymi premierowymi albumami artystów polskiej sceny muzycznej. Agora kontynuowała w 2008 roku aktywność wydawniczo-fonograficzną, wydając książki z płytami muzycznymi, m.in. autorski album Marka Niedźwieckiego The Best Of Smooth Jazz Cafe, Męską Muzykę Waglewskiego, Fisza i Emade, krążki Martyny Jakubowicz i zespołu Bracia. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też oferowane przez spółkę kolekcje dzieł wybitnych polskich pisarzy Ryszarda Kapuścińskiego i Stanisława Lema. Nowe obszary aktywności spółki w 2008 roku to udział w produkcjach filmowych i organizacji najważniejszych wydarzeń artystycznych. Najbardziej prestiżowym projektem Agory było zaangażowanie w produkcję i organizację międzynarodowej premiery filmu Świadectwo, która miała miejsce w Watykanie. Spółka była też współproducentem pierwszego w Polsce koncertu Woody ego Allena zorganizowanego wspólnie z STX Jamboree. NAJWAŻNIEJSZE LICZBY W 2008 ROKU Przychody ze sprzedaży 63,2 mln zł Liczba sprzedanych tomów 3,6 mln egz. Agora była w 2004 r. pionierem na rynku kolekcji oferowanych przez wydawców prasy. Dzisiaj, oprócz serii książek i wydawnictw encyklopedycznych, spółka oferuje audiobooki oraz kolekcje muzyczne i filmowe.

Wyniki finansowe Grupy w 2008 r. Prezentacja dla mediów

Wyniki finansowe Grupy w 2008 r. Prezentacja dla mediów Wyniki finansowe Grupy w r. Prezentacja dla mediów Kwiecień 2009 r. Wyniki finansowe Grupy w r. mln PLN 4kw. Przychody 335,9 (4,7%) 1 277,7 0,4% Koszty operacyjne, w tym: 361,3 12,3% 1 233,1 7, - rezerwy

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2003. według polskich standardów rachunkowości

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2003. według polskich standardów rachunkowości Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2003 według polskich standardów rachunkowości 35 [ AGORA KOMENTARZ ZARZĄDU] KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2003 R. Wszystkie dane (jeżeli

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za I kw. 2015 r.

GRUPA AGORA Raport za I kw. 2015 r. Raport za I kw. 2015 r. 11 maja 2015 r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2015 r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 R....

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za II kw. 2011 r.

GRUPA AGORA Raport za II kw. 2011 r. Raport za II kw. r. 12 sierpnia r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za drugi kwartał r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA DRUGI KWARTAŁ R... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska

Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska Wskaźniki według standardu Global Reporting Initiatives (GRI) Poziom aplikacji A+ Raport zweryfikowany przez firmę PwC Raport Społeczny (CSR) 2010 Ringier

Bardziej szczegółowo

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

PROCHEM S.A. 01-797 Warszawa, ul. Powązkowska 44c tel.: (+48 22) 32 60 100, fax: (+48 22) 32 60 101 www.prochem.com.pl

PROCHEM S.A. 01-797 Warszawa, ul. Powązkowska 44c tel.: (+48 22) 32 60 100, fax: (+48 22) 32 60 101 www.prochem.com.pl RAPORT 2014 ROCZNY ASTRUM BUSINESS PARK - nowa siedziba PROCHEM S.A. PROCHEM S.A. 01-797 Warszawa, ul. Powązkowska 44c tel.: (+48 22) 32 60 100, fax: (+48 22) 32 60 101 www.prochem.com.pl RAPORT 2014 ROCZNY

Bardziej szczegółowo

K2 INTERNET S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA w 2012 r.

K2 INTERNET S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA w 2012 r. K2 INTERNET S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA w 2012 r. sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. 1 List Prezesa Zarządu Warszawa, 29 lutego 2012 r. Szanowni Państwo! W 2011 r.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. Raport roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 4 marca 2015 roku Raport roczny ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO Pismo

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH i DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, 29 listopada 2010 roku 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa K2 INTERNET

Grupa Kapitałowa K2 INTERNET Grupa Kapitałowa K2 INTERNET Skonsolidowany raport półroczny Warszawa, 28 sierpnia 2014 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe z półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Komentarz do skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012r.

Komentarz do skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012r. Komentarz do skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012r. I. Zasady rachunkowości Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TVN S.A. RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA TVN S.A. RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA TVN S.A. RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009 ROKU SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ TVN S.A. DO RAPORTU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009 ROKU...3 CZĘŚĆ I...7 Omówienie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2013 rok

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2013 rok Grupa Kapitałowa Integer.pl Grupa Kapitałowa Grupa Kapitałowa Integer.pl SA skonsolidowany raport roczny za 2013 rok SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2013 rok Raport zawiera:

Bardziej szczegółowo

Rozwój. Ciężkie czasy. Przede wszystkim. w czasach kryzysu, s. 4-7. Wyrwij - Zachowaj! Kolporter Service proponuje s. 21-32. dla prasy, s.

Rozwój. Ciężkie czasy. Przede wszystkim. w czasach kryzysu, s. 4-7. Wyrwij - Zachowaj! Kolporter Service proponuje s. 21-32. dla prasy, s. Nr 3/2009 (145) Kolporter Lider Polskiego Biznesu BEZPŁATNE PISMO FIRM GRUPY KOLPORTER Rozwój w czasach kryzysu, s. 4-7 Ciężkie czasy dla prasy, s. 8-9 Przede wszystkim zaufanie, s. 16-17 Wyrwij - Zachowaj!

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wizja, misja, wartości 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. List od Prezesa Zarządu 9

Spis treści. Wizja, misja, wartości 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. List od Prezesa Zarządu 9 Raport Roczny 2010 Spis treści Spis treści Wizja, misja, wartości 5 Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7 List od Prezesa Zarządu 9 Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. 11 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z wyrazami szacunku, Roman Przybył Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny

Szanowni Państwo, Z wyrazami szacunku, Roman Przybył Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Raport Roczny 2013 Szanowni Państwo, W imieniu swoim i całego Zarządu dziękuję akcjonariuszom i inwestorom za okazane naszej spółce zaufanie. Jesteśmy przekonani, że działania przeprowadzone w minionym

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe 2010 RAPORT ROCZNY 2010 Raport Roczny Wybrane dane finansowe w tys. PLN w tys. EUR za okres : do 31.12.2010 do 31.12.2009 do 31.12.2008 do 31.12.2010 do 31.12.2009 do 31.12.2008 Dane dotyczące skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Dywersyfikacja w polskich mediach moda czy konieczność?

Dywersyfikacja w polskich mediach moda czy konieczność? Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy tom 4/15, zeszyt 2 Kielce 2012 Jolanta Dzierżyńska Kielce Dywersyfikacja w polskich mediach moda czy konieczność? Wyraźną tendencją w działalności największych polskich

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w nowe media

Inwestycja w nowe media Inwestycja w nowe media POINTGROUP(PGM) Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazuję w Państwa ręce prezentację działalności i dokonań Platformy Mediowej Point Group. Spółka od ponad roku jest notowana

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 14 maja 2015 roku Rozszerzony

Bardziej szczegółowo

Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom. długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie

Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom. długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie [Nasza misja] Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie naszym klientom najwyższej jakości produktów i usług.

Bardziej szczegółowo

raport media online Sponsor Partnerzy

raport media online Sponsor Partnerzy raport media online Sponsor Partnerzy wrzesień 2010 1 spis treści 3 Najmłodsze medium połyka konkurencję Internet na rynku mediów rozpycha się łokciami. Coraz częściej wskazywany jest jako podstawowe źródło

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Styczeń 2012 Luty 2012 Marzec 2012 Kwiecień 2012 Maj 2012 Czerwiec 2012 Lipiec 2012 Sierpień 2012 Wrzesień 2012 Październik 2012 Listopad 2012

RAPORT. Styczeń 2012 Luty 2012 Marzec 2012 Kwiecień 2012 Maj 2012 Czerwiec 2012 Lipiec 2012 Sierpień 2012 Wrzesień 2012 Październik 2012 Listopad 2012 Styczeń 2012 Luty 2012 Marzec 2012 Kwiecień 2012 Maj 2012 Czerwiec 2012 Lipiec 2012 Sierpień 2012 Wrzesień 2012 Październik 2012 Listopad 2012 RAPORT Grudzień 2012 POLSKI POŁOWIINTERNET W PIERWS E 2012R

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011. Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2011

Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011. Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2011 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011 1 Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU 12 MAJA 2015 1 Spis treści List do Akcjonariuszy... 6 Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu Grupy Comperia za pierwszy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo