RYKI Z GRDYKI KWARTALNIK SZCZEPU 328 WDHiGZ HOЯDA : III KWARTAŁ [LIPIEC-WRZESIEŃ] 2008 ROKU. Jednak ktoś musiał. Poszłam ja razem. w szystko skończyło

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RYKI Z GRDYKI KWARTALNIK SZCZEPU 328 WDHiGZ HOЯDA : III KWARTAŁ [LIPIEC-WRZESIEŃ] 2008 ROKU. Jednak ktoś musiał. Poszłam ja razem. w szystko skończyło"

Transkrypt

1 CENA:???+VAT RYKI Z GRDYKI KWARTALNIK SZCZEPU 328 WDHGZ HOЯDA : III KWARTAŁ [LIPIEC-WRZESIEŃ] 2008 ROKU JESTEŚMY Z HUFCA I JESTEŚMY Z TEGO WARSZAWA CENTRUM DUMNI JUŻ 8 GRUDNIA! ŚWIĘTO HUFCA, NA KTÓRYM NIE MOŻE C IĘ ZABRAKNĄĆ! WDH S O RDU ZDJĘ C I E H O RDY WRĘ C ZA JĄ C E J RA DA RO WI P RO P O RC ZY K SP O KO, SP O KO STA RA KA DRA [ radarem jego włas nego projektu] NIEZAPOMNIANE LATO Z HORDĄ - (Ł)OBÓZ 2008! W tym roku s obó był organowany pre sego komendanta scepu Łukasa Bereę (cyl c Radara). Obó odbył w serpnu (2-27 serpna 2008) w Polncy, koło Chojnc. W oboe w ęły udał stępujące śrow ska: 26 (Alek, Rudy), 53 (Pusce, Zuchy) 328 Horda (Staryńscy Rejewscy, Ordu). Pogoda była róż. Było trochę a dużo descu, jedk m strasny n desc n w atr. Zmno było, mokro było, ale obó tak udał. Myślę, w syscy baw l bardo bre. Obó był pełen ytyw nych śmesnych w ydareń. Mędy nnym druce Ordusa. Pewnego dna chłopcy sej drużyny (Ordu) stanow l robć rdek trawy żubra dla Puscy. W końcu Pusca, a jak w syscy w emy żubr żyje w puscy. Nas chłopcy sybko tym uw nęl. Ochrclśmy go Orduś (tak od wy drużyny ordu, jakby kś orenw ał). Treba było jesce tylko go drucć. Nadaryła cuw okaja, gdy Pusca grała w satkówkę. Jedk kś musał agadać wartę. Posłam ja raem Majką Aną. Małyśmy trochę stracha, jedk w systko skońcyło bre. My agadałyśmy warte deal, dążyłyśmy wyjść ch bou anm cała druży w rócła Orduś ostał drucony. Cała sa druży śwęw ała sukces, udało tak łatw o go drucć. Że było już w ecorem, ara tym była csa noc. Le sobe w śpworku (aw olo jak udanej akcj), gdy gle słysę cche tup tup tup... Cora głośj cora blj. Zanm stas... waż... CHODNIK! RYK CZERWONKI -ż cysta abawa! P o c óż m magayn?...strona 2...STRONA 3 - cęśc row ażana d prysłoścą Hordy......car STRONA 4 Zastaw am cy deje prawdę cy już ś. Wra take, jakby tręsła eme tylko słuchać głośne tup tup tup... Nagle kryk: Coło.. stój. Csa... W lewo w rot... Służba w arwnca - solo krycy, jak głose moż myślć Janek E. Po cym Służba w arwnca chór klku głosów. Cały tekst w rytme wybrmenu w yj danym brmał Służba w arwnca w pusca teren bou nkogo tam akwaterow ane go. A tem nowu csa. I... W prawo wrot. Za mną begem mars. I nowu głośne tup tup tup... tyle, tym raem cora csej. W systkch w moce ogarna sok, w końcu tego śmejemy. Po pew nym case nowu tupa rastające w sym kerunku now u Konkurs logo ryków trwa! I o bohaterstwe co......strona 5 w amość prekaa w ssób tak sam jak predna. Tylko tekst nny: Dękujemy a żubra... Dęk mu lepej w głęblśmy w regulamn służby w arwncej. I dalej begem mars. Jeśl kś sam w yw noskow ał o co chodło już psę. Zastęp służbowy w Puscy mał karnaka a, w puścł s (Maje, A m) auważył jak s chłopcy drucal żubra. To jed welu śmesnych akcj, które mały mejsce oboe. M osobśce bało w systko. Oby każdy obó był tak fajny. Tego życę sobe wsystkm sym harcerom. Kasa Polescuk Ne astąps astępu? Ale o nm precytas!...strona 6

2 RYKI, TE Słowo wstęp o kolejnym występe Ryków... UFF! Tuż w akacjach cas odcynek! Toż ra perwsych bórek, w elkch akcj borowych ra planowana pracy cały rok [cyl de fac: rucana sobe samym w ywań!] Nowy rok harcersk który raem m Ryk... w tają pew noścą upeł nny od tego który glśmy ognsku w cerw cu. Ne w tórą już tamte bórk, numery Ryków... Bo rok now ej sansy, rok upełj odnow y rywamy tym co było wceśj acymy od now a, pamętajce: NIE MA WYNIKU! CIŚNIEMY! [ tak w żargo srwym w yrażę] Marcn. Tak, TEN Marcn. RYKI TEN NUMER TWORZYLI: KO LE JN E RY KI Z GRDY KI U KA ŻĄ SI Ę P O DC ZA S ŚWIĘTA SZCZEPU 328 DNIA ROKU! -relacjonowała obó Kasa Polescuk - chodnkach chodła Gosa Cegełka -o magay psal: Daman, Mkołaj, Łoś, Kamer Symon -prysłość magaynu rewwal Mchał Dudu Dudńsk Łukas Radar Berea [stały już bywalec carnej strony] -Rafał Pawłowsk, co o astępach wywedał ora Marcn co luk uupełnł deło wykońcył CHADZAJĄC PO CHODNIKACH... Cęs dajemy sobe spraw y jak w ażnym aspektem sego życa są w łaś chodnk. Gdyby one w osnę nęlbyśmy w błoce! Albo muselbyśmy chodć w prydrożnych rowach by s nkt prejechał! Moż by też chodć bocem, ale w tedy było by takej frajdy. Jakej frajdy? apytace. Jest preceż tyle rodajów tej sltej mejskej promedy! Od kocch łbów w ykłych kostek prawdw e moakow e arcydeła archtektury deptanej. Ngdy lcylśce le możlw ośc? Mam amar pryblżyć Wam te jbardej pularne. Te, które ra stkalśce prywąując nch węksej uw ag. Koce łby Cyl jstarsy jbardej prymtyw ny chodncek. W ygląda jakby kś układał obok sebe cegły je w ygładł. Są bardo bardo w ygodne własca jeśl chod w klapkach! Myślę, ład w yglądają Starów ce tp., ale ogól robą łe w ra. Ja mówę łbom stanowce! (no chyba mam glany). Kostka To dęk j spełn artyśc mogą dać upust swojej w yobraźn. To w łaś kostk w stają w ybujałe kombcje ygaków fal. Cęs stety kedy łom kostk ajął wykły cłowek mogą one w yglądać jak malutke koce łebk. Kostk chodnkowe Mają proskątny kstałt wymary 9,5x19,5 cm. Chodnkowcy je obrabają, w ycją, prycją układają. Efekt wet bry. O które kombcj waracj temat tego typu chodnka: Płyty chodnkowe Kw adrawe o w ymarach mj w ęcej 35x35 cm. Są jbardej pularne moż je stkać słow w sęde. Ne są byt w yrafnow ane, ale archtekc chodnkow nch trafą coś w ykresać! O dw e w elu możlw ośc: Tak, tak. Wytrawn cytelncy Ryków mylą : ten artykuł ukauję już ra... drug! To a sprawą prawk numeru II kwartału, który jedk był rowsechnony w godnym kłade. Stąd stanowe kolejnej już publkacj. Wsak war! Kostko płybne Cyl rów pularne mutanty. Kś chcał być prawdę twórcy Mój typ Na koc mój typ, stety radko stykany. Ne da jedk ukryć, chodnkow a artystyc perełka! ;) M bardo ba! Mam deję, tera cej sjryce co mace d spam Gosa C.

3 RYKS FROM THE GRDYKS [ene offcelen datken... JA!] R Y K Z C Z E R W O N K I Mły, Atrakcyjny, Gt, Amerykańsk (jeśl kupmy markery pantball'a), Zarąbsty Y Nowocesny... NASZ: M.A.G.A.Z.Y.N. Podcas prerucana lconych lośc materacy, skryń motów ekypa magaynowa [bo tylko takm omalskm określem moż w ać Go, Terlka, Kaa, Duda, Radara Mkołaja] w padła genalny mysł: aby Ryków Grdyk dać Ryk Cerw onk! W jak nny ssób moż ow edeć harcerom o prawdw ym oblcu magaynu achęcć ch aby stępnym raem on Magayn węksośc kojary pracą, a sama pryjemność. Pryjemność dla ducha w stac rasnych uśmesków nnych harcery ora pryjemność dla cała cyl lekk możony wysłek fycny, prawdę lecam. Daman owal djęć pry gorącej mrowej presmacnym spaghett? Jak jlepej roumeć, wspól praca daje raść wmacna Ryk... -tak pryjaźń? Najlepej raem pryjacółm spędć cas cerw onkow y datek w sym magay. prede w systkm Mkołaj próba odw ed pyta: cym dla s ten cały magayn, a tak prymarka tego co mo stać jeśl TERAZ I ZARAZ kś w sta w e To mój magayn! Be Magayn sprot w oleju masa amnanych momentów. A t, krew ły swoją drogą -cym be go byłoby harcerstwo? Łoś tego Magayn. To take mejsce, gde leżą różne recy, - gódźmy których harcere korystają, oboe. Jeżdżę tam, bo wem, mot ostawony odrućmy! samemu sobe lub gnć, a młotek ardeweć. A ja lubę spać w śmerdącym Mot starego moce bjać prycy magayra: Sanuj ardewałym młotkem. I awse tam mrowa. cudy spręt - ngdy MAGAZYNU NIE BĘDZIE wes, kedy będe Kamer Twój! Nas magayn dealny ma wele wad, ale ma też jedną welką aletę:. A dęk mu s spręt. A dęk mu są oboy. Dlatego też kocham s magayn. Symon

4 SPRZĘT Tamtych?... Jej?... Jego?... Ich?... Nas?... Mój spręt? Jutro jedemy magaynu pada hasło forum. Jest tylko jeden skopuł mo jechać tylko 10 osób. K perw sy ten lepsy. Już god klkaśce stów osób, które chęt tam w yborą. Ty jedk jesce wpsałeś, klkas odwed. Tera wybere jake myśl c pry tym w arysą: Warant A: Jak możlw e astaw as preceż tam tylko praca praca. Cemu tyle osób chce jechać magaynu, mo ja jadę. Zobacę co takego w Nasym magay. W sume też mój spręt, cągle go korystam dlacego małbym adbać o co sadamy. Warant B: Eeee no w sume w em, treba jechać magaynu. Tylko cemu akurat ja mam jechać? Preceż mo jechać każdy, tylko ja spałem w tym moce oboe. Poa tym głosło już parę osób pew no dadą sobe radę bee m. TYM RAZEM CZARNO-CZERWONA! Zapew ne wybrałeś spręt. Już dś w arant A preceż areerw uj sobe eś harcerem cas perw sy HORDY. Jak w eekend dum brm paźdernka. leć hordy, HORDA PANY. Ber swój astęp Dlatego pewne raem jedźce, chces magaynu, w ąć udał adbajce o Nas, w wypraw e o Was spręt. magaynu, Pryjeżdżają harcere, jak awse w brych humorach, wycekujący aby móc a rok nowych wrań oboowych. Tradycyj udają mejsce nowu jechać bou, preberają w ubrana rkowe. Cas pryść obó organow any moty skry. W gruwanu okauje, ma pre s scep. odwedj lośc motów. Na pyta dlacego pada odwedź ropadły.... Ale jak mot harcersk mógł ropaść? -dwą W prysłym roku. Dwóch panów abera a skrynę rską. O jaka o oboe będes w tym roku lekka... albo my eśmy tacy sln -myślą. W case spać w moce, kedy owych dwóch osłków męcy rem w boe który sam jawają moty. Podcas rowjana okauje, ż wsystke są konserwow ałeś, grybałe śmerdą. Nestety nnych ma treba stawać take który uchronłeś rdach, bo omaswa mocno kompletne pred ojma komendant. Gdy moty- gryby już sją, cas abrać predw cesną a buwę prycy, kombajnów nnych urądeń oboowych. Kś śmercą. Możlwe, otwera skrynę rędam a tam ma an jednego całego ten mot młotka an jednej sekery... będe areerw owany Co roku oboe stępny obó a prewetryły tylko dla Twojego jawa samo ra wet dalej. Bo by a rok astępu. Każdy pyta k właścwe co są treba było spać d Was odcś jede organowane take truflowym le ślad swojej magaynu? co wyjady? Moż motem. dłon od tej ry roku taka sama amknąć będece nm reakcja e strony, w sumnym Jak wdać sprawy opekow ać tych który by mogl. stwerdenu magaynowe są kayw ać jak Pocątkowy konserwacja ść stne. Jako, leży robć entujam sprętu. Ale eśmy jednym w orowo. rowewany klka dlacego śrowskem Nemożlw e? A nby dn albo co gorsa take ważne nosmy równą cemu, cy klkaśce godn cym właścwe odwedalność a prawdę sąds, pred planowanym lega? cały spręt. Chyba są recy wyjadem. Bo komu, Zadana nkt chce aby możlwe dla s w pękny w magay taka hsra, jak ta hordaków? wreśnowy wystają a om opsa cątku weekend, chce rk, prydaryła Jeśl jesce pracować, w datku pryjmj jej prawdę w dalekej byłeś w magay ra cężko? perwsego etapu. prysłośc. Mo roumem, Efektem końcowym Co trudnego ten rok 2012 wydaje atrymała Cę sła wyprawa klku w rostawen odległy ale tak w yżsa, a osób, które jeżdżą motu prawdę późno w edałeś tam co roku. On chod o take dużo casu. Dlatego o sej mają śwamość rostawe pękne, war pamętać jak eskapade. jak waż by d nm spać. ważne są wyjady Dlatego tera sprawa. Ich myśl Chod o aby magaynu. w ed, sykuje wybegają już moty wyschły, kolej ŁUKASZ RADAR BEREZA w ycecka w celu adbana o s MICHAŁ DUDU DUDZIŃSKI OBÓZ HARCERSKI. ROK PIONIERKA.

5 KONKURS: RYKI Z GRDYKI -WERSJA 0.1 Konkurs Ryków... wcąż trwa! Co oca? Jest prosty k, mas jesce cas by desłać własną pracę! Ne em plastykem, w em, m, em arobony -jeśl jed odwed jakch chcałeś udelć pyta: a gde logo tw ojego aurstw a?, już mos brać roboty -tak w ykręcs! Jeśl sąds, twój brak artystycnych lnośc, mysłu malara albo ręd grafka góry presąda o twojej klęsce, pryjryj jednej prac jake s płynęły. Nby prosta wycnka komuś chcało preglądnąć gaety leźć odw ed lterk. A deło stuk, logo godne Ryków! Chyba war. Nemj samo desła pracy śwadcy o tym, kolejny numer Ryków... otw erać będe akurat a nne logo... Praca preenwa nj tylko (a mo aż?) jedną klku prac jake w płynęły m drogą elektroncną (mal: bądź jwycajj śwece - kartce paperu. Lec jak w ybrać jedną welu? Która będe otw erać kolejny numer? O tym która jlepsa jblżsa takej opnotwórcej gaece jak Ryk... Zdecydujece... WY! Co oca w praktyce? Ocyw śce, opróc tego, wsystke prace ostaną opublkowane [jpewj ostaną apreenw ane forum horwym] ddane ostaną w asej oce. W yw ece tylko temat w alorów każdego loga, ale tak pryrów ce je w asej wj Ryków...! Dęk temu będę wedał tylko cy wolce cconkę seryfow ą cy też grubanego arala, ale tak cy aw ala was brak okładek (a mo predkładace w alor estetycny d lość tekstu)... Na take dyskusje pryjde jedk odw edna ra. Ne wól by kś cę ubegł -rysuj, w ycj, maluj, dryj klej! Logo w ysyłaj już dś - awse wps hsr Hordy! [dla aura wycęskego loga groda sdanka!] TAKIE BYŁY RYKI! SANITARIUSZKI I PIELĘGNIARKI POW STANIA WARSZAW SKIEGO ROKU 1944 Słowem wstępu ODSŁONA PIERWSZA auważę tylko, tegorocny Harcersk Beg Terenowy (c HaBeTa) wskaał m problem słabej jomośc bohaterów sych drużyn. W cyklu artykułów staram ch pryblżyć tym, który wnn ch ć jlepej. Ws ys tke nformacje tycące bohaterek Pows tana Wars aws kego chodą ks ążk Bony Urbanek Pelęgnark s antarus k w Pows tanu Wars aws km w 1944 r. Newelu s we, w Powstanu Warsawskm w ęło udał d 5 tycy pelęgnarek santarusek dałających w około 800 patrolach, 200 punktach raw ncosantarnych, 120 sptalkach 25 sptalach. Lcby te śwadcą tylko o w ysokm spnu organow ana służb raw ncych w stańców. Jest wód żytek jak prynosło predw ojenne utwore Komendy Pogowa Harcerek. Już we w reśnu '39 KPH rocęła formow a konspracyjnych esłów santarnych. Ich tron stanow l studenc medycyny, ucennce skół pelęgnarskch skół średnch kursach perwsej mocy. Prew ażały śród nch dewcęta w weku lat. Dałal w nch tylko harcere: darały prypadk tworena sntancnych grup harcerskch które casem acęły pryberać sle -stąd ało Harcerskego Santaratu Warsawy w lspade '39, któremu drądkowały kolejne grupy. W dalsym ku dałalnośc konspracyjnej służba santar ostała u a służbę w ojskową -santarusk rolokow ano odw ednch okręgów AK. Pre cały okres konspracj cele referatów, komend kerujących skolem borem służb samarytańskch stały harcerk (patr nj). Jest bty w ód w ysoką ocenę ch pracy pre wojskow ych. Po lewej: Mara Kann ps. Hal -kerowncka HSW Po prawej: stępcyn Halny której prejęła pseunm, Mara Jasukowc Nas tęp: o patrolach, s kolenach s pręce s antarus ek.

6 Klka djęć artykułu: CZYM JEST ZASTĘP? SANITARIUSZKI I PIELĘGNIARKI POW STANIA WARSZAW SKIEGO ROKU 1944 Cy tylko grupa lud sjąca raem apelu,lub warce? Cy też mo coś węcej? Grupa s antarus ek żołry 2 1 pp Żaglowec Mom dam,astęp grupa lud,branych co prawda prypadkowo, (patr ja ),która jedk wn być mmo tego granym, tylko bórkach kolektywem. Ocywśce, każdy mus lubć każdego,dlatego jlepej,gdy astępu leżą lud o bnych charakterach,choć ocywśce HARMONOGRAM SZCZEPU 328 WDHGZ HOЯDA Ponj predstawam wam co ogólny, ale jak prepełnony stkanam, proycjam eventam [a co, ch bryle też coś mają!] kalendaryk pracy scepu: Rodaj akc j (w was ac h os oba odwedal, kerownk) [ termn] Ślub ws tańc y w s ptalu s s. E lżbetanek Znc/parkng (Jula Q) [31 X 2 XI 2008] Śwę Scepu (Marta) [21 XI 2008] Wgołajk (Ola Q) [6 XII 2008] Kosyk: wgla (OlaŁ) [19-22 XII 2008] Zmowsko (Radar) [19 I-1 II 2009] DMB (Terlk) [22 II 2009] Kosyk - Welkanoc Marta [9-11 IV 2009] Bwak majowy (Basa) [30 IV-3 V 2009] Warstaty astęwych (Marcn) (IV albo V 2009) 10. Ognsko KRH (Agata) [19 VI 2009] 11. HAL* (Radar) [1-27 VIII 2009] Ocywśce wsystko co robmy! Jeśl astawace k w tym roku organuję Śwę Hufca, WOŚP albo Balonk... HORDA wesoła twoja morda! *Dla prawdę kumatych Harcerska Akcja Letna... OBÓZ! Rafał Pawłowsk P atrol s antarny kompan Sala c horyc h w s ptalku Blas anka, ul. P remys łowa wybuchowa mesanka też mo być nteresująca :). Dobre ntegrowany, roumejący astęp mo romawać wele cekawych tematów,anteres owanach tp. Prace abawy w pasującym charakteru astępe rówż dą sybcej sprawj. W sl wąanym e sobą astępe cłowek prostu cuję trebny spełnony. Zaryykował bym wet stwerde, bry astęp taka mała, samowystarcal,,sekta",która trebuję scęśca resty drużyny. P atrol s antarny 2 kompan panc ernaków r. Łaara 7 2 pp

NOWE PSI & INTERAKCJE

NOWE PSI & INTERAKCJE Redakcja: Paeł Apollo, Alcja Goźdk, Angelka Jukn Opole, 15 grud 2008 Perodyk studenckch kół ukoych socjologó psychologó. skns.un.opole.pl.sknp.un.opole.pl.skp.un.opole.pl nterakcje NOWE PSI & INTERAKCJE

Bardziej szczegółowo

do odkrycia sprawia, że nawet teraz niektóre

do odkrycia sprawia, że nawet teraz niektóre JEST TYLE ADAM ZALEPA odkrycia operacyjny - elastycny jak żaden inny uniknąć. Weźmiemy się spraia, że et tera niektóre też a emulatory, które cynności moż robić łatiej niż ielu osobom skutecnie noomodnych

Bardziej szczegółowo

Cena po edyflezego numeru 100 nffe,. Czwartek, dnia 8-go lutego 1923. fiok 3. (Wychodzi codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt)

Cena po edyflezego numeru 100 nffe,. Czwartek, dnia 8-go lutego 1923. fiok 3. (Wychodzi codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt) Nr. 31. Cena po edyflezego numeru 100 nffe,. Czwartek, dna 8-go lutego 1923. fok 3 P R Z E D P Ł A T A : täxx mk. aa mesąc u agentów 1 5 0 0,- mk. na mesąc na poczce (Wychodz codzenne z wyjątkem nedzel

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16 nr 12 (57), grudzień 2009 r. cena 3 zł (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl Święta, idą święta! POLICJA 997 grudzień 2009 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

BIAŁA BLUZKi) AGNIESZKA OSIECKA 4009 1989-8. UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8. UJot.. Ctwt. Z~lł. Mle!lll. Minii 20Qg 1989-8

BIAŁA BLUZKi) AGNIESZKA OSIECKA 4009 1989-8. UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8. UJot.. Ctwt. Z~lł. Mle!lll. Minii 20Qg 1989-8 AGNIESZKA OSIECKA BIAŁA BLUZKi) Mino, ~ISO ' 500g 300g '~1_9B_9-8_~19_ęfił-B MlłSO Mleiil ~Zef\llłl 300g 300 g I 3 1999-B 1989-8 '.1989-8 ' UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8 UJot.. Ctwt. Z~lł 4009 1989-8

Bardziej szczegółowo

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Stypendium w Nowej Zelandii Kiwi Kiwi kiwi * wrzesień 2010 r. * ISSN 1895-1406 Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Najlepsi studenci w Polsce Zwyczajni niezwyczajni Dogonić marzenia Demony celtyckich

Bardziej szczegółowo

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł PłODNA S tani sław Grochowiak Klemens Krzyżagórski FATALNE SKUTKI BUDO W ANIA SZUBIENIC XX ROCZNICA p t 1 n a ins!rupremiera sztuk Stanisława Grochowiaka: ar J

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

Gorąco witamy w Lubomierzu!

Gorąco witamy w Lubomierzu! Gorąco witamy w Lubomierzu! To ju XV Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych w Lubomierzu! Trudno uwierzyæ, szczególnie jeœli jest siê z nim od samego pocz¹tku i czuje ka dy oddech tego wydarzenia...

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE. Śpiewający począteks. 2. UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825

ŻYCIE. Śpiewający począteks. 2. UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825 ŻYCIE UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825 Śpiewający począteks. 2 NASZ UNIWERSYTET WYDARZENIA Śpiewający początek Jest już tra dy cją, że UAM świę tu je No wy Rok

Bardziej szczegółowo

PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R 4 ISSN 1233-0086 1 0 2 Ń IE Z D U R G K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y

PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R 4 ISSN 1233-0086 1 0 2 Ń IE Z D U R G K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R ISSN 1233-0086 GRUDZIEŃ 2014 K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y MIÊDZYNARODOWA GALA SYLWESTROWA w Auli Leopoldina Wœród wykonawców

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56. Fiat Croma. Wielki powrót

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56. Fiat Croma. Wielki powrót CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56 Fiat Croma Wielki powrót fiat wokó nas rok 9 numer 56 czerwiec/lipiec 2005 Odpowiedzialny za edycj w

Bardziej szczegółowo

V0YAGER ŻYCZENIA OD LECHA. Biuro Podróży Voyager, które szczegółowo przedstawia się na ostatniej kolumnie,,abc \ ogłasza konkurs

V0YAGER ŻYCZENIA OD LECHA. Biuro Podróży Voyager, które szczegółowo przedstawia się na ostatniej kolumnie,,abc \ ogłasza konkurs ŻYCZENIA OD LECHA A lo jzy P ietrzyk, otw ierając Z ja zd Śląsko-D ąbrow skiej,,s olidarności", o dczytał list Lecha W ałęsy skierow any do delegatów. O to jeg o obszerne f ra g m en ty:,, Drodzy Przyjaciele

Bardziej szczegółowo

POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI

POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI 2 GŁOS BRATA NR 3(37)2008 S³owo od ksiêdza Proboszcza Przełom września i października to od kilku lat w naszej parafii okazja, aby sięgnąć po lekturę nowego numeru naszego

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce,

Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce, Umowa Żerków - Gasselte * Burm istrz Ż erkow a Janusz pajczyk i zastęp ca burm istrza»jsselte E gbert Seggers podpic i w u b iegły p iątek w.u rzędzie ^ a sta i G m iny w Ż erkow ie Jftiowę o w sp ółpracy

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE BYTOM SKIE. Górnicza orkiestra zagra na Barbórkę SANTE"

ŻYCIE BYTOM SKIE. Górnicza orkiestra zagra na Barbórkę SANTE 977023929420449 > Górnicza orkiestra zagra na Barbórkę 77023 9"2942 ŻYCIE BYTOM SKIE R E K L A M A studio florystyczne stokrotka ul. matejki 18b, bytom tel. 32/ 386 22 22 www.stokrotka.bytom.pl 4 GRUDNIA

Bardziej szczegółowo

W desz czu zło ta. Nr 11 (191) 1 CZERWCA 2008. Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła.

W desz czu zło ta. Nr 11 (191) 1 CZERWCA 2008. Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła. 1 CZERWCA 2008 Nr 11 (191) W desz czu zło ta Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła. Ta ki mi okrzy ka mi po wi ta li ki bi ce (18 ma ja) przed ra tu szem pił ka rzy

Bardziej szczegółowo

Uroczystości w historycznej Olszynce. Stulecie bitwy pod Grochowem.

Uroczystości w historycznej Olszynce. Stulecie bitwy pod Grochowem. tnitacizka ŁW-28.- Aaministmci*. 02-39. zyimują od tanio feratyi miejscowa i odsony. każdego atyczny amochodeffl* ychmiast * :ic k;lkan»** arzyczek" anicm tejjo łodzieńceffl a. 'ft* 6 ' Mr» utytych

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA Piekarnik, mikrofalówkę i psa yorka wystawił na licytację komornik z Wejherowa. Jego zdaniem to najlepszy sposób, by zmusić dłużnika do zwrotu pieniędzy * 2 dziś o zwierzętach Patryk Ogorzałek/AG Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

W. Jaruzelski. przyjął E. Łętowską. 9 bm..p rezydent Wojciech J aru zelski przyj ął r:r.ec:zm ika pr.aw obywali!lskich prof. EwQ Łętowską.

W. Jaruzelski. przyjął E. Łętowską. 9 bm..p rezydent Wojciech J aru zelski przyj ął r:r.ec:zm ika pr.aw obywali!lskich prof. EwQ Łętowską. Prjekty ustay Zasady trenia rynku Odbył si ę &ptkaniie pr edsta icieli iąkó a dych (OPZZ NZZ li dairnść") predstaicielami ministerst : Pracy i Plitytki cjalnej F insó Edukacji Nairdel ra Głóneg Ur::ędu

Bardziej szczegółowo

isawa gazeta edeopt Hi mii rat tra W numerze: GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA

isawa gazeta edeopt Hi mii rat tra W numerze: GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA isawa gazeta ^ ^ p u s z c z y k o w s k a 22 W RZESIEŃ 1991 CEN A 2000 ZL edeopt Hi mii rat tra W numerze: + Dokąd zmierzamy + 4 0 lat w służbie pacjentów + ślubuję Ci..."

Bardziej szczegółowo

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE L I S T O P A D 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY FCA debiut na Wall Street Czasopismo pracowników Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/5

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 148/2008

Prakseologia Nr 148/2008 Prakseologia Nr 148/2008 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 PUBLIC RELATIONS: PERSPEKTYWA TEORETYCZNA Ryszard Banajski PUBLIC RELATIONS, MARKETING, REKLAMA, LOBBING, SPONSORING, PROPAGANDA I AGITACJA PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący

CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący W PONIEDZIAŁEK 24 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Adam, Ewa WE WTOREK 25 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Anastazja, Eugenia W ŚRODĘ 26 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Szczepan, Dionizy REDAKTOR PROWADZĄCY

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo