Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji w Stodołach.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji w Stodołach."

Transkrypt

1 Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji w Stodołach. Dokumentacja dotycząca przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Rudzkiej w Rybniku-Stodołach Bezpłatne materiały przetargowe. W sprawie uzyskania dodatkowych informacji oraz dokonania oględzin nieruchomości prosimy zwracać się do Elektrowni Rybnik S.A. ELEKTROWNIA RYBNIK" SPÓŁKA AKCYJNA, RYBNIKU, UL. PODMIEJSKA tel , , w godzinach 8-15 do dnia r. Informacje są również dostępne na stronach internetowych oraz

2 1 Spis treści I. PREZENTACJA OSWIR W RYBNIKU-STODOŁACH... 2 OPIS... 2 ZDJĘCIA... 3 II. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE... 4 III. REGULAMIN PRZETARGU... 6 IV. JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ V. ZAŁĄCZNIKI ZAŁ. NR 1. MAPA - POŁOŻENIE OŚRODKA ZAŁ. NR 2. WYKAZ BUDYNKÓW I BUDOWLI ZAŁ. NR 3. WYKAZ DZIAŁEK ZAŁ. NR 4. WYKAZ WYPOSAŻENIA ZAŁ. NR 5. OŚWIADCZENIE ZAINTERESOWANEGO ZAŁ. NR 6. ZESTAWIENIE UMÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA DZIEŃ OGŁOSZENIA PRZETARGU ZAŁ. NR 7. WYKAZ SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO ZAŁ. NR 8. PŁYTA CD... 18

3 2 I. PREZENTACJA OSWIR W RYBNIKU-STODOŁACH OPIS Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji w Stodołach jest położony na zachodnim brzegu Zalewu Rybnickiego w pobliżu parku Krajobrazowego Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich. Dzięki takiemu usytuowaniu stanowi doskonałe miejsce wypoczynku dla miłośników sportu, przyrody i dla wszystkich tych, którzy chcą zdrowo spędzać wolny czas. Jest to również ośrodek żeglarski, który jednocześnie może stanowić doskonałą bazę noclegową dla uczestników regat, kolonii, turnusów rehabilitacyjnych oraz turnusów hipoterapeutycznych. Ponadto jest to doskonałe miejsce na organizację imprez plenerowych, koncertów i festynów. Teren ośrodka zajmuje powierzchnię ponad 5 ha. Odległość od Rybnika wynosząca ok. 5,5 km pozwala na spokojny wypoczynek, a jednocześnie na szybki dojazd do centrum miasta. Specyficzne właściwości zbiornika wodnego (ciepła, niezamarzająca woda) oraz panujący wokół mikroklimat powodują, że nad zalewem najdłużej w kraju trwa sezon żeglarski. Ośrodek, dzięki bazie noclegowej, stanowi znakomite miejsce na organizację różnego rodzaju regat i zmagań żeglarskich. Wielokrotnie na terenie ośrodka organizowano międzynarodowe i ogólnopolskie zawody, głównie dla dzieci i młodzieży, a także regularne, coroczne imprezy takie jak regaty rozpoczynające i kończące sezon regatowy w kraju, imprezy z cyklu Pucharu Polski. Ośrodek stanowił także bazę treningową oraz przygotowawczą dla polskiej kadry olimpijskiej w windsurfingu oraz żeglarstwie. Do dyspozycji żeglarzy przeznaczony jest duży port z betonowym nadbrzeżem i pomostami oraz hangar i warsztat remontowy. W chwili obecnej ośrodek dysponuje 129 miejscami noclegowymi w 4 całorocznych pawilonach. Każdy z pawilonów posiada wspólną kuchnię, łazienkę oraz świetlicę. Do dyspozycji gości oddane są pokoje 1-, 2-, 3- i 4-osobowe. Wszystkie obiekty są przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne ośrodek jest obiektem bez barier architektonicznych.

4 3 Na terenie ośrodka znajduje się pole namiotowe o powierzchni 2000 m 2. Podzielone jest ono na kwatery i posiada pełną możliwość podłączenia poszczególnych miejsc do źródeł energii elektrycznej. W pobliżu pola znajdują się sanitariaty. Ośrodek może stać się idealną bazą wypadową dla osób lubiących turystykę rowerową i chcących skorzystać z rybnickich ścieżek rowerowych, które pozwalają w miły, atrakcyjny i zdrowy sposób poznać okolice Rybnika oraz przyrodę Parku Krajobrazowego Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich". Obecnie w Rybniku istnieje około 100 km oznakowanych i utwardzonych tras rowerowych. Znaczna część ścieżek - w tym unikalna trasa prowadząca przez groblę zbiornika wodnego - powstała w pobliżu Ośrodka. W sezonie wiosenno letnim ośrodek tętni życiem. Korzystają z niego tłumy rybniczan spędzających czas nad wodą z rodzinami i znajomymi. W ośrodku można wynająć żaglówki, kajaki i deski surfingowe. Ponadto ośrodek jest wygodną bazą dla imprez plenerowych i koncertów, dzięki rozległym terenom zielonym na nabrzeżu oraz możliwości usytuowania różnego typu namiotów koncertowych oraz stanowisk małej gastronomii. Ośrodek dysponuje: o o o o o kontenerami do przechowywania sprzętu pływającego, przystanią kajakową, boiskami do siatkówki i piłki nożnej, placami zabaw dla dzieci, specjalnie przygotowanymi miejscami na ogniska i grill. ZDJĘCIA (Fotografie OŚRODKA znajdują się w ZAŁĄCZNIKU NR 8 - płyta CD, folder: MULTIMEDIA)

5 4 II. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE Elektrownia Rybnik" Spółka Akcyjna w Rybniku, ul. Podmiejska ogłasza ofertowy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Rudzkiej w Rybniku-Stodołach pn. Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji OSWiR to obszar o łącznej powierzchni 5,1019 ha stanowiący teren zabudowany obiektami Ośrodka - 4 pawilony hotelowe, budynki: recepcji, kawiarni i bosmanatu, hangaru, sali bankietowej, portierni i pomieszczeń technicznych oraz sanitariatów o łącznej powierzchni użytkowej 3 164,08 m 2 oraz obiekty małej architektury tj. kominek, wiaty, paleniska, place zabaw. Ww. nieruchomość ma uregulowany stan prawny. Do wyżej wymienionej nieruchomości Elektrowni Rybnik S.A. przysługuje prawo użytkowania wieczystego i prawo własności gruntu (działka 1055/75 o pow. 0,0835 ha) oraz prawo własności budynków i urządzeń na tym terenie, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Rybnika zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Nr 545/XXXV/2005 z dnia r. oferowane nieruchomości usytuowane są w strefie oznaczonej symbolem T UW oznaczającym tereny usług wypoczynku i rekreacji gdzie dopuszczalna jest budowa obiektów i urządzeń usługowych związanych z podstawową funkcją wypoczynku i rekreacji, budynków mieszkalnych wolnostojących dla właścicieli zespołów rekreacyjnych lub mieszkania w budynkach o funkcji wypoczynku i rekreacji o ile są realizowane równocześnie z obiektami o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej lub jako kolejny etap takich przedsięwzięć, pensjonatów obiektów usług zdrowia i sanatoryjno-leczniczych, obiektów inwentarskich i magazynowych o ile są związane z funkcją wypoczynkowo-rekreacyjną (np. stajnia dla koni, hangary dla sprzętu pływającego, przechowalnia rowerów), obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, urządzeń sportowo-rekreacyjnych, dróg, placów, obiektów i urządzeń małej architektury. Oczekiwana cena ofertowa netto dla nieruchomości ,00 zł (cena obejmuje wyposażenie ośrodka i sprzęt pływający). Złożenie oferty z ceną niższą od oczekiwanej nie powoduje jej nieważności.

6 5 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości ,00 zł na rachunek Elektrowni Rybnik S.A. w ING Bank Śląski S.A. nr przed złożeniem oferty. Oferty z dopiskiem OSWiR Stodoły z dołączonym dowodem wpłaty wadium należy składać w Registraturze Elektrowni Rybnik S.A. do godz dnia r. Otwarcie i wybór najlepszej oferty nastąpi w Budynku Dyrekcji Elektrowni Rybnik S.A. w dużej sali konferencyjnej w dniu r. o godz W sprawie uzyskania dodatkowych informacji oraz dokonania oględzin w/w nieruchomości prosimy zwracać się do Elektrowni Rybnik S.A.. tel , , w godzinach 8-15 do dnia r. Elektrownia Rybnik S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

7 6 III. REGULAMIN PRZETARGU REGULAMIN PRZETARGU W CELU ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY OBIEKTU OŚRODEK SPORTÓW WODNYCH I REKREACJI W RYBNIKU I. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1. Regulaminie należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin. 2. Nieruchomości należy przez to rozumieć prawo własności i prawo użytkowania wieczystego działek ewidencyjnych wymienionych w załączniku nr 3 oraz prawo własności budynków i budowli posadowionych na tych działkach wymienionych w załączniku nr 2. Księgi wieczyste dla nieruchomości (numery Kw przy działkach) prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Rybniku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych. 3. Zainteresowanym należy przez to rozumieć podmiot zainteresowany nabyciem Nieruchomości, który odebrał materiały przetargowe, 4. Zbywcy należy przez to rozumieć Elektrownię Rybnik S.A. z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej, Rybnik wpisaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , NIP: , posiadającą kapitał zakładowy w wysokości ,00 zł w całości opłacony; 5. Oferentem należy przez to rozumieć podmiot zainteresowany nabyciem Nieruchomości, który złożył w ERSA kompletną ofertę nabycia Nieruchomości, 6. Nabywcy należy przez to rozumieć Oferenta, którego oferta została wybrana przez Zbywcę. II. PRZEDMIOT PRZETARGU I JEGO UDOSTĘPNIENIE 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż Nieruchomości. 2. Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek praw i roszczeń osób trzecich innych aniżeli ujawnione w księdze wieczystej Nieruchomości. 3. Nieruchomość jest sprzedawana w takim stanie, w jakim znajduje się w trakcie przetargu.

8 7 4. Przy sprzedaży Nieruchomości uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy są wyłączone. 5. Oględzin Nieruchomości można dokonywać od dnia roku do dnia roku, w godzinach 8-15, po uprzednim uzgodnieniu terminu z P. Janem Gustynem tel (32) Bezpłatne materiały przetargowe, tj. dokumenty dotyczące Nieruchomości i przetargu należy odebrać za potwierdzeniem w registraturze ERSA mieszczącej się na parterze budynku Dyrekcji. 7. Zapoznawanie się z Nieruchomością i dokumentami może następować poprzez utrwalanie obrazu i dźwięku, na koszt Zainteresowanego, za pomocą dowolnej techniki, z tym zastrzeżeniem, iż utrwalenie zapoznania się z Nieruchomością nie może naruszać praw osób trzecich, za co osoba utrwalająca jest wyłącznie odpowiedzialna. III. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU 1. Zainteresowanym i Oferentem może być podmiot, który jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, a w przypadku osoby fizycznej - osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 2. Zainteresowanym może być również podmiot występujący wspólnie z innym podmiotem (podmiot wspólny), w szczególności spółka cywilna lub konsorcjum. W takim przypadku jeśli Zainteresowany będzie Oferentem powinien do oferty dołączyć umowę będącą podstawą wspólnego działania, wskazującą podmiot uprawniony do reprezentowania podmiotu wspólnego, a podpisy na umowie powinny być złożone zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotów tworzących podmiot wspólny i powinny być notarialnie poświadczone. 3. Wszystkie przedkładane przez Oferenta dokumenty powinny być oryginalne lub uwierzytelnione notarialnie. Dokumenty w języku innym niż polski winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie Zbywcy oferty nabycia Nieruchomości w formie pisemnej zgodnie z załączonym w niniejszych materiałach wzorem oraz wniesienie wadium w kwocie zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) na rachunek bankowy ERSA w ING Bank Śląski S.A. nr Czynności opisanych w ust. 4 należy dokonać najpóźniej do godziny w dniu r. przy czym za termin wpłaty wadium uważa się termin uznania

9 8 środków na rachunku bankowym Zbywcy, a za termin złożenia oferty, uważa się termin faktycznego doręczenia Zbywcy oferty wraz z wymaganymi załącznikami. 6. Wadium złożone przez Oferentów, których oferta nie zostanie wybrana zostanie zwrócone nie później niż w ciągu 7 dni od daty zamknięcia przetargu tj. wybrania Nabywcy i sporządzenia protokołu z przetargu. 7. Nabywcy czyli Oferentowi, którego oferta zostanie wybrana wadium zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży Nieruchomości przy czym Zbywca zatrzymuje wadium wniesione przez Nabywcę, jeżeli Nabywca uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości na warunkach podanych w protokole uzgodnień zgodnie z pkt IV Zbywca może odstąpić od sprzedaży Nieruchomości bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wyboru oferty Nabywcy a Nabywcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia przeciwko Zbywcy, wpłacone przez Nabywcę wadium zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od daty podjęcia przez Zbywcę decyzji o unieważnieniu przetargu. IV. MIEJSCE I TERMIN PRZETARGU 1. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 9.00 w dniu 2 lipca 2012 r. w siedzibie Zbywcy. 2. Zbywca dokona oceny ofert, wyboru oferty Nabywcy i sporządzi protokół z przetargu w dniu otwarcia ofert. 3. Podstawowym kryterium wyboru oferty Nabywcy będzie zaproponowana cena nabycia Nieruchomości. 3. Obecność Oferentów na otwarciu ofert nie jest obowiązkowa. 4. Oferenci, którzy złożyli Zbywcy oferty nabycia Nieruchomości w formie i terminie określonym w niniejszym Regulaminie zostaną pisemnie zawiadomieni przez Zbywcę o wybranej ofercie Nabywcy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert. 5. Po wyborze Nabywcy i zawiadomieniu go o tym na piśmie Nabywca i Zbywca sporządzą protokół uzgodnień zawierający istotne postanowienia umowy sprzedaży. V. OŚWIADCZENIE ZBYWCY Nieruchomość oraz znajdujące się na nich budynki są przedmiotem umów najmu lub dzierżawy. Po sporządzeniu protokołu uzgodnień jak w pkt. IV.5 Zbywca nie będzie zawierał nowych umów najmu lub dzierżawy bez wcześniejszego uzgodnienia z Nabywcą. Zestawienie umów obowiązujących na dzień ogłoszenia przetargu, zawierające określenie ich przedmiotu, czas obowiązywania oraz okres wypowiedzenia zawiera Załącznik nr 6 do materiałów przetargowych.

10 9 VI. ZAPŁATA CENY, ZAWARCIE UMOWY I WYDANIE NIERUCHOMOŚCI 1. Nie dopuszcza się zapłaty ceny sprzedaży Nieruchomości poprzez potrącenie wierzytelności. 2. Po zawiadomieniu Nabywcy o wyborze jego oferty Zbywca i Nabywca ustalą termin i miejsce zawarcia aktu notarialnego sprzedaży Nieruchomości na warunkach ustalonych w protokole uzgodnień. Termin ten nie może być dłuższy niż podany w ofercie Nabywcy. 3. Zapłata ceny sprzedaży nastąpi na warunkach określonych w wybranej ofercie. 4. Wszelkie koszty wynikające z zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości ponosi Nabywca. 5. Wydanie Nieruchomości, będącej przedmiotem umowy sprzedaży, nastąpi w dniu zawarcia umowy sprzedaży, chyba że Strony w umowie ustalą inny termin. VII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 1. Warunki przetargu objęte niniejszym Regulaminem podlegają prawu polskiemu. 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego. 3. Zainteresowany ponosi i pokrywa we własnym zakresie koszty przygotowania się i udziału w przetargu. 4. Osoby uprawnione do udzielania informacji i wyjaśnień dotyczących Nieruchomości oraz Regulaminu są: 1. Danuta Strawa tel , adres 2. Jan Makowski tel , adres 3. Marek Kaźmierczak tel , adres Pytania mogą być kierowane pisemnie na adres lub telefonicznie. Informacje oraz wyjaśnienia będą udzielane telefonicznie lub na adres pytającego. 5. Tekst Regulaminu stanowi załącznik do niniejszych materiałów przetargowych.

11 10 IV. JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ Zainteresowany najpóźniej do godziny 9 00 w dniu r. w Registraturze, w Budynku Dyrekcji ERSA powinien złożyć Ofertę kupna, która to oferta powinna zawierać: 1. Miejsce i datę utworzenia oferty Zainteresowanego 2. Dane Zainteresowanego 3. Dane Zbywcy 4. Przedmiot przetargu, (tu Nieruchomość pn. Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji ) 5. Cenę ofertową netto w polskich złotych 6. Warunki płatności 7. Propozycję terminu zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości liczonego od dnia zawiadomienia przez Zbywcę o wyborze oferty Nabywcy 8. Podpis Zainteresowanego lub osób uprawnionych do reprezentowania Zainteresowanego. oraz w załączeniu : 1. dowód wpłaty wadium 2. odpis KRS, wypis z rejestru działalności gospodarczej lub inne dokumenty zgodnie z Regulaminem przetargu potwierdzające umocowanie osób reprezentujących Zainteresowanego 3. Oświadczenie Zainteresowanego, o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu w celu zawarcia umowy sprzedaży prawa własności/użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności posadowionych na nich budynków oraz dokumentacją dotycząca przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Rudzkiej w Rybniku-Stodołach (należy wypełnić zgodnie z ZAŁ. NR 5.)

12 11 V. ZAŁĄCZNIKI ZAŁ. NR 1. MAPA - POŁOŻENIE OŚRODKA

13 12 ZAŁ. NR 2. WYKAZ BUDYNKÓW I BUDOWLI l.p. Opis Nr ewid. Środków trwałych Oznaczenie aktywów trwałych Powierzchnia użytkowa 1. Budynki gospodarcze 1/ Budynek sanitariatów 51,26 2. Budynki gospodarcze 6/ Stacja uzdatniania wody 29,50 9. Budynki gospodarcze 6/ Segment-kontener/przysta. kajakowa/ 13, Budynki gospodarcze 2/ Śmietnik przy parkingu wewnętrznym 17, Budynki gospodarcze 1/ Barak hotelowy nr 2 333, Budynki gospodarcze 1/ Barak hotelowy nr 1 337, Budynki gospodarcze 1/ Barak hotelowy nr 3 350, Budynki gospodarcze 1/ Barak hotelowy nr 6 344, Budynki gospodarcze 1/ Barak hotelowy nr 5 336, Budynki gospodarcze 1/ Barak hotelowy nr 4 340, Budynki gospodarcze 1/ Hangar - pomieszczenie dla łodzi 429, Budynki gospodarcze 1/ Barak magazyn murowany z prefabrykatow 155, Budynki gospodarcze 1/ Hangar murowany z prefabrykatow 485, Budowle 2/ Kabel łączący - słupy oświetleniowe przy pawilo Budowle 2/ Kabel zasilający pawilony hotelowe Budowle 2/ Scena Budowle 2/ Ogrodzenie Budowle 2/ Oswietlenie slupy parkowe szt3-30. Budowle 2/ Słupy oświetlenia parkow. z instal.zasilające Budowle 2/ Ogrodzenie stacji uzdatniania wody Budowle 2/ Drogi i place na Ośrodku hotelowym w Chwałęcice Budowle 2/ Zewnętrzna sieć kanalizacyjna Ośrodka hotelow Budowle 2/ Sieać zewnętrzna kanalizacji - pawilony hotelo Budowle 2/ Studnia wiercona Budowle 2/ Parkingi - Baza rybacka Budowle 2/ Kanalizacja deszczowa - stacja uzdatniania wo Budowle 2/ Sieć wodociągowa o ,38 Budowle 2/ Kominek OSW i R Budowle 2/ Szlaban przy portierni OSW i R

14 13 ZAŁ. NR 3. WYKAZ DZIAŁEK l.p. nr działki nr Księgi wieczystej powierzchnia (m 2 ) forma własności przeznaczenie w pzp zabudowane/niezabudowane Uwagi /75 GL1Y/ / usługi w ypoczynku i rekreacji ogrodzenie ośrodka (część) /80 GL1Y/ /7 826 usługi w ypoczynku i rekreacji niezabudow ana /80 GL1Y/ /7 144 usługi w ypoczynku i rekreacji /80 GL1Y/ /7 698 usługi wypoczynku i rekreacji /80 GL1Y/ /7 292 usługi wypoczynku i rekreacji /75 GL1Y/ /5 292 usługi w ypoczynku i rekreacji droga asfaltow a zabudowana, barak hotelowy nr 2 i 3 (część) zabudow ana, kontener droga asfaltow a /75 GL1Y/ /5 999 usługi wypoczynku i rekreacji niezabudow ana /75 GL1Y/ /5 158 usługi w ypoczynku i rekreacji droga asfaltow a /75 GL1Y/ /5 576 usługi wypoczynku i rekreacji niezabudow ana /75 GL1Y/ /5 486 usługi wypoczynku i rekreacji niezabudow ana /75 GL1Y/ /5 229 usługi w ypoczynku i rekreacji /75 GL1Y/ / usługi wypoczynku i rekreacji droga asfaltow a barak hotelow y nr 1 (część), 2, 3, 4, barak magazyn murow any z prefabrykatów, hangar murow any z prefabrykatów, hangar pomieszczenie dla łodzi parkingi baza rybacka, sanitariaty, śmietnik, ogrodzenie (część) /75 GL1Y/ /9 835 własność usługi wypoczynku i rekreacji barak hotelowy nr 1 (część), ogrodzenie (cęść) /89 GL1Y/ / usługi wypoczynku i rekreacji /89 GL1Y/ /7 754 usługi w ypoczynku i rekreacji barak hotelowy nr 6 i scena droga asfaltow a /89 GL1Y/ / usługi wypoczynku i rekreacji barak hotelowy nr /97 GL1Y/ / usługi wypoczynku i rekreacji niezabudow ana /75 GL1Y/ /5 711 usługi wypoczynku i rekreacji niezabudow ana /98 GL1Y/ /7 636 usługi wypoczynku i rekreacji niezabudow ana /102 GL1Y/ / usługi wypoczynku i rekreacji niezabudow ana działka do podziału, do zbycia ok. 380 m /102 GL1Y/ /5 517 usługi wypoczynku i rekreacji niezabudow ana /102 GL1Y/ /5 305 usługi w ypoczynku i rekreacji droga asfaltow a /105 GL1Y/ / usługi wypoczynku i rekreacji niezabudow ana /106 GL1Y/ / usługi wypoczynku i rekreacji /95 GL1Y/ /9 569 usługi wypoczynku i rekreacji /95 GL1Y/ /9 821 usługi wypoczynku i rekreacji niezabudow ana ogrodzenie ośrodka (część) i ogrodzenie stacji uzdatniania (część) stacja uzdatniania (część), ogrodzenie stacji uzdatniania (część) działka do podziału, do zbycia ok. 740 m 2 działka do podziału, do zbycia ok m /95 GL1Y/ /9 40 usługi w ypoczynku i rekreacji /89 GL1Y/ / usługi wypoczynku i rekreacji /75 GL1Y/ / usługi wypoczynku i rekreacji /75 GL1Y/ / usługi w ypoczynku i rekreacji droga asfaltow a stacja uzdatniania (część), ogrodzenie stacji uzdatniania (część), studnia, ogrodzenie ośrodka (część) i ogrodzenie stacji uzdatniania (część), chodnik droga asfaltow a /75 GL1Y/ /5 594 usługi w ypoczynku i rekreacji ogrodzenie ośrodka (część) /75 GL1Y/ /5 33 usługi w ypoczynku i rekreacji droga asfaltow a /75 GL1Y/ /5 87 usługi w ypoczynku i rekreacji ogrodzenie ośrodka (część) /75 GL1Y/ /5 259 usługi w ypoczynku i rekreacji droga asfaltow a Powierzchnia ogółem m 2 Powierzchnia do sprzedaży ok m 2

15 14 ZAŁ. NR 4. WYKAZ WYPOSAŻENIA Wykaz inwentarza obejmuje 1950 pozycji,w związku z tym znajduje się na płycie CD, folder: WYKAZ WYPOSAŻENIA.

16 15 ZAŁ. NR 5. OŚWIADCZENIE ZAINTERESOWANEGO

17 16 ZAŁ. NR 6. ZESTAWIENIE UMÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA DZIEŃ OGŁOSZENIA PRZETARGU Kontrahent Nr umowy Termin zakończenia umowy UWAGI Fundacja Elektrowni Rybnik Umowa o administrowanie nieruchomością Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zawarcia umowy sprzedaży, dzierżawy/najmu przedmiotowej nieruchomości (od dnia 02 kwietnia 2012 r. umowy dot. dzierżawy lub prowadzenia działalności na terenie OSWiR zawierane są pomiędzy Fundacją a dzierżawcami)

18 17 ZAŁ. NR 7. WYKAZ SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO obiekt ilość nr inw. SAP łódź«motorowa Conrad 900, kpl łódź«motorowa MARK 175 szt łódź«motorowa Rybitwa szt silnik do łodzi typu Suzuki szt Kadłub lodzi motorowej szt łódź«nesh kpl łódź«nesh kpl łódź«żaglowa Ostróda kpl łódź«żaglowa Omega kpl łódź«żaglowa Omega kpl łódź Omego Ostróda kpl łódź Omega Ostróda kpl łódź«żaglowa Ostróda kpl łódź«żaglowa Omega kpl Jacht żaglowy Omega kpl Jacht żaglowy Omega kpl Jacht żaglowy Omega kpl Jacht żaglowy Omega kpl łódź«żaglowa Omega kpl łódź«żaglowa Omega kpl Jacht OMEGA kpl łódż żaglowa "Vella" kpl. 1 łódż żaglowa "Vella" kpl. 1 łódż żaglowa "Vella" kpl. 1 łódż wiosłowa "Dudek" szt. 1 rower wodny szt. 1 rower wodny szt. 1 rower wodny szt. 1 rower wodny szt. 1 kajak 2- osobowy szt. 1 kajak 2- osobowy szt. 1 kajak 2- osobowy szt. 1 kajak 2- osobowy szt. 1 kajak 2- osobowy szt. 1 wózek do transportu łodzi szt. 1 barometr szt 1 areometr szt 1 kamizelka "Standard" szt 100 maszyna do szycia szt maszt do łodzi Omega kpl.1 żagle do łodzi Omega kpl 2 podnosnik śróbowy do łodzi szt podnosnik śróbowy do łodzi szt maszty do łodzi Omega kpl.1 żagle do Maka kpl.1

19 18 ZAŁ. NR 8. PŁYTA CD

20 ELEKTROWNIA RYBNIK S.A. 19 Fot. Michał Major Dokument opracowali: Danuta Strawa, Alina Wojaczek, Jan Makowski RYBNIK, maj 2012

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PRZETARGU OFERTOWEGO NIEOGRANICZONEGO

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PRZETARGU OFERTOWEGO NIEOGRANICZONEGO Rybnik, ul. Rudzka. Własność nieruchomości gruntowej; Działka nr 1002/71 zapisana w Kw nr GL1Y/00123029/9 o powierzchni 0,2501 ha Grunt niezabudowany. DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PRZETARGU OFERTOWEGO NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji w Stodołach.

Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji w Stodołach. Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji w Stodołach. Dokumentacja dotycząca przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Rudzkiej w Rybniku-Stodołach Bezpłatne materiały

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI W CELU ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI W CELU ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI W CELU ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Myszków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PRZETARGU OFERTOWEGO NIEOGRANICZONEGO

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PRZETARGU OFERTOWEGO NIEOGRANICZONEGO Rybnik, ul. Podmiejska; Nieruchomość gruntowa w wieczystym użytkowaniu; Działki nr 1731/2 i 1739/2 objęte KW nr GL1Y/00045533/4 oraz działka nr 1735/2 objęta KW nr GL1Y/00035413/4, o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie o przetargu w drodze przetargu ustnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

Obwieszczenie o przetargu w drodze przetargu ustnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Obwieszczenie o przetargu w drodze przetargu ustnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego PKS w Suwałkach Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach 16-400 przy ul. Wojska Polskiego 100 wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

w Warszawie przy ul. J. Gordona Bennetta 2, województwo mazowieckie, w Warszawie przy ul. J. Gordona Bennetta 2B, województwo mazowieckie,

w Warszawie przy ul. J. Gordona Bennetta 2, województwo mazowieckie, w Warszawie przy ul. J. Gordona Bennetta 2B, województwo mazowieckie, PETROLOT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-150 Warszawa, ul. J. Gordona Bennetta 2, tel.: +48 22 778 03 03,www.petrolot.pl wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o. w likwidacji

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o. w likwidacji REGULAMIN przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż praw użytkowania wieczystego nieruchomości oraz praw własności stanowiących własność Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Rybniku ul. Jankowicka

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE Lp. Gmina Obręb 1. Wolin 2. 3. Stargard Szczeciński Stargard Szczeciński 0003 Domysłów 4. Kołbaskowo Rajkowo ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU z dnia 12 maja 2014 roku

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU z dnia 12 maja 2014 roku OBWIESZCZENIE O PRZETARGU z dnia 12 maja 2014 roku Centrum Produkcyjne Pneumatyki PREMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Przeznaczone do sprzedaży są następujące zespoły nieruchomości:

Przeznaczone do sprzedaży są następujące zespoły nieruchomości: EDF Polska SA jako Pełnomocnik Sprzedającego działając w imieniu i na rzecz Spółki EDF Toruń SA z siedzibą w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI PGNIG Technologie S.A. w Krośnie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży ruchomości stanowiących własności spółki PGNIG Technologie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PRZETARGU OFERTOWEGO NIEOGRANICZONEGO

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PRZETARGU OFERTOWEGO NIEOGRANICZONEGO Rybnik, ul. Podmiejska. Nieruchomość gruntowa w wieczystym użytkowaniu; Działka nr 1352/2 zapisana w KW nr GL1Y/00045533/4 o powierzchni 4048 m2. Grunt zabudowany budynkiem warsztatu ślusarskiego o powierzchni

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PRZETARGU OFERTOWEGO NIEOGRANICZONEGO

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PRZETARGU OFERTOWEGO NIEOGRANICZONEGO Toruń ul. M. Skłodowskiej-Curie; Prawo własności zabudowanych gruntów; KW nr T01T/00030929/7 DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PRZETARGU OFERTOWEGO NIEOGRANICZONEGO Kraków, dnia 27.03.2014 SPIS TREŚCI I. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. 147 1,9100 SZ1K/00008331/0 Brak MPZP 220.000 22.000 2.200 10.00

Przeznaczenie. 147 1,9100 SZ1K/00008331/0 Brak MPZP 220.000 22.000 2.200 10.00 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. ELBEST sp. z o.o. ogłasza ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - Restauracja Hoker w miejscowości Bogatynia, powiat zgorzelecki

Bardziej szczegółowo

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK Szczegółowe warunki przetargu Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK zaprasza do wzięcia udziału w trzecim przetargu pisemnym nieograniczonym na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w

Bardziej szczegółowo

Obiekty na sprzedaż Opublikowane na Szczawno-Jedlina (http://szczawno-jedlina.pl)

Obiekty na sprzedaż Opublikowane na Szczawno-Jedlina (http://szczawno-jedlina.pl) [1] Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul.sienkiewicza 1, 58-310 Szczawno Zdrój na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) oraz Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin dotyczący przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Stanisława Matyi 1

Regulamin dotyczący przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Stanisława Matyi 1 Regulamin dotyczący przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Stanisława Matyi 1 z dnia 04.02.2014 r. Strona 1/5 I. ORGANIZATOR ROKOWAŃ Organizatorem rokowań jest

Bardziej szczegółowo

Szczecin dnia 17.03.2014 r.

Szczecin dnia 17.03.2014 r. Szczecin dnia 17.03.2014 r. Regulamin przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem biurowym o powierzchni 602,60 m 2 położonej w Myśliborzu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przetargowy

Regulamin Przetargowy NITROERG S.A. Plac Alfreda Nobla 1 43-150 Bieruń Regulamin Przetargowy na łączną sprzedaż nieruchomości zabudowanych znajdujących się w Bieruniu przy Pl. Alfreda Nobla 1 (AG-5, AG-6, AG-8, U-5) Bieruń,

Bardziej szczegółowo

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz Miasta Józefowa O g ł a s z a Pierwszy Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Józefowie k/otwocka Przedmiotem sprzedaży jest zabudowana

Bardziej szczegółowo

-648/21 o powierzchni 0,0376 ha, stanowiącej wg ewidencji gruntów użytek B -tereny zabudowy mieszkalnej;

-648/21 o powierzchni 0,0376 ha, stanowiącej wg ewidencji gruntów użytek B -tereny zabudowy mieszkalnej; Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. z 2011r. nr 12 poz. 59 ze zm.) oraz na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Bytom ul. Strzelców Bytomskich 207 OGŁASZA

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Bytom ul. Strzelców Bytomskich 207 OGŁASZA OBWIESZCZENIE SZCZEGÓŁOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Bytom ul. Strzelców Bytomskich 207 OGŁASZA Przetargi w trybie publicznej licytacji na sprzedaż następujących nieruchomości zlokalizowanych

Bardziej szczegółowo

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul.

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Strona znajduje się w archiwum. TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 9 Przetarg odbędzie się w

Bardziej szczegółowo

Polski Holding Obronny sp. z o.o.

Polski Holding Obronny sp. z o.o. Polski Holding Obronny sp. z o.o. Warszawa, 20 kwietnia 2015 roku z siedzibą w Warszawie przy alei Jana Pawła II nr 11 ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na zbycie prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 1. 1. Niniejszy regulamin przetargu (licytacji), zwany dalej regulaminem, określa zasady uczestnictwa i przebiegu przetargu (licytacji) w sprawie

Bardziej szczegółowo

Szczecin dnia 04 maja 2015 r. 390000/230/322/2015/ADG/N

Szczecin dnia 04 maja 2015 r. 390000/230/322/2015/ADG/N 390000/230/322/2015/ADG/N Szczecin dnia 04 maja 2015 r. Regulamin przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie przy ul. Matejki

Bardziej szczegółowo

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. 13/100 w dz. nr 30/12 10/100 w dz. nr 30/15 50/100 w dz. nr 30/16. 7/100 w dz.

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. 13/100 w dz. nr 30/12 10/100 w dz. nr 30/15 50/100 w dz. nr 30/16. 7/100 w dz. Lp. Gmina Obręb Nr działki ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizator

REGULAMIN. Organizator REGULAMIN nieograniczonego przetargu pisemnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności zabudowy nieruchomości położonej w Gądkach przy Dworcowej 6 1 Organizator Przetarg organizowany

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI Toruń ul. Ukośna; Nieruchomość gruntowa w wieczystym użytkowaniu: Działki nr 84/1, 85/1 o łącznej powierzchni 0,2919 ha objęte KW nr TO1T/00031549/6; Nieruchomość gruntowa w prawie własności: Działki nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYWANIA NIERUCHOMOŚCI. w Grupie Chemicznej Ciech. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZBYWANIA NIERUCHOMOŚCI. w Grupie Chemicznej Ciech. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZBYWANIA NIERUCHOMOŚCI w Grupie Chemicznej Ciech Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady zbywania nieruchomości nieoperacyjnych w Grupie Chemicznej Ciech i jest obowiązujący

Bardziej szczegółowo

CENA WYWOŁAWCZA: 1 150 000,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia: 11 500,00 zł. Wysokość wadium: 115 000, 00 zł.

CENA WYWOŁAWCZA: 1 150 000,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia: 11 500,00 zł. Wysokość wadium: 115 000, 00 zł. BURMISTRZ CHEŁMŻY o g ł a s z a VII p r z e t a r g ustny nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 76980/ 86004 części w nieruchomości zabudowanej, w budynku przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 6 / Strzeleckiej

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Sportów Wodnych

Ośrodek Sportów Wodnych Przedmiot sprzedaży: Ośrodek Sportów Wodnych Lokalizacja: Ośrodek położony w Bieszczadach w miejscowości Zawóz, gmina Solina powiat leski, woj. podkarpackie Nieruchomość zabudowana Łączna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKALE UŻYTKOWE KATOWICE UL. ROLNA 7 (gmina Katowice M., powiat Katowice M., województwie śląskim) Przedmiot wynajmu: 1. lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 31,28 m 2 2. lokal użytkowy o powierzchni

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 782) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANEGO GÓROL BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANEGO GÓROL BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ REGULAMIN PRZETARGU SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANEGO GÓROL BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z SIEDZIBĄ W PIWNICZNEJ (33-350), UL. JANA III SOBIESKIEGO

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE DO WYDZIERŻAWIENIA. Kliknij i zlokalizuj na mapie. Stawka czynszu:

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE DO WYDZIERŻAWIENIA. Kliknij i zlokalizuj na mapie. Stawka czynszu: DZIERŻAWA STACJI PALIW OLSZTYN UL. TOWAROWA 4 (gmina Olsztyn M., powiat m. Olsztyn, województwo warmińsko mazurskie) Przedmiot dzierżawy: części nieruchomości, na którą składa się grunt o powierzchni 257,80

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNiG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNiG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI PGNiG Technologie S.A. w Krośnie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży ruchomości stanowiących własności spółki PGNIG Technologie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonej przy ul. Źródlanej w miejscowości Wierzbica

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonej przy ul. Źródlanej w miejscowości Wierzbica REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonej przy ul. Źródlanej w miejscowości Wierzbica 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przetargu pisemnego ofertowego

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Rajkowo, Ostoja

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu SPRZEDAŻ - lokale położone przy ul.: Prymasa S. Wyszyńskiego 14c/IV, Wrocławskiej 18/, Średniej 6/, Plebańskiej 7/U-6, Bednarskiej 5/5, Prymasa S.

Bardziej szczegółowo

1. Co najmniej na trzy tygodnie przed terminem przetargu, syndyk zaprasza oferentów do składania pisemnych ofert;

1. Co najmniej na trzy tygodnie przed terminem przetargu, syndyk zaprasza oferentów do składania pisemnych ofert; Regulamin przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż składników majątku przedsiębiorstwa Zbigniew Matymysz Hurtownia Materiałów Budowlanych z siedzibą w Małomicach w upadłości obejmującej likwidację

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Świnoujściu, ul. B. Prusa 7

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Świnoujściu, ul. B. Prusa 7 Strona znajduje się w archiwum. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Świnoujściu, ul. B. Prusa 7 Opublikowane: 04.09.2015 Przetarg odbędzie się w dniu 12

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Spółki Nr 12/III/2014 z dnia 25.07.2014r. REGULAMIN DRUGIEGO PRZETARGU NA SPRZEDŻ PRAWA UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ZAMBROWIE organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE Lp. 1. 2. 3. 4. 5. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego wraz z udziałem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Bieruniu przy ul. Chemików 123

REGULAMIN przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Bieruniu przy ul. Chemików 123 Bieruń, 2.9.215. REGULAMIN przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Bieruniu przy ul. Chemików 123 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż następujących nieruchomości obejmujących:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 2A należącego do Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Elektrownia Chorzów S.A. ogłasza przetarg ustny (publiczna licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul.

Elektrownia Chorzów S.A. ogłasza przetarg ustny (publiczna licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Sprzedaż Aktywów Źródło: http://se.msp.gov.pl/se/ogloszenia-podmiotow-n/sprzedaz-nieruchomosci/4919,elektrownia-chorzow-sa-oglaszaprzetarg-ustny-publiczna-licytacja-na-sprzedaz-ni.html Wygenerowano: Sobota,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO Stocznia Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, przy ul. Czechosłowackiej 3, 81 969 Gdynia wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ, VIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, PRAWA WŁASNOŚCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI 1. 1. działający w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PRZETARGU OFERTOWEGO NIEOGRANICZONEGO

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PRZETARGU OFERTOWEGO NIEOGRANICZONEGO Rybnik, ul. Podmiejska. Nieruchomość gruntowa w wieczystym użytkowaniu; Działka nr 1139/1 zapisana w KW nr GL1Y/00035413/4 oraz nr 1125/1 i 1589/2 zapisane w KW GL1Y/00045533/4 o powierzchni łącznej 0,1651

Bardziej szczegółowo

DZIAŁKI NAD MORZEM DZIAŁKI NAD MORZEM DZIAŁKI NAD MORZEM

DZIAŁKI NAD MORZEM DZIAŁKI NAD MORZEM DZIAŁKI NAD MORZEM DZIAŁKI NAD MORZEM DZIAŁKI NAD MORZEM DZIAŁKI NAD MORZEM Rewal, dnia 15.07.2013 r. WÓJT GMINY REWAL w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 5 O przeznaczeniu składnika majątkowego do sprzedaży oraz formie przetargu decyduje Zarząd Spółki w formie uchwały.

REGULAMIN. 5 O przeznaczeniu składnika majątkowego do sprzedaży oraz formie przetargu decyduje Zarząd Spółki w formie uchwały. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 16/2013 Zarządu PKM Katowice Sp. z o. o. REGULAMIN organizowania przetargu na sprzedaż składników majątkowych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin. Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin nieograniczonego przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Krakowie przy ul. Zawiłej 65E, 30-390 Kraków, woj. Małopolskie, składającej się z działek

Bardziej szczegółowo

Udział w drogach. 7/100 w dz. 27/ /1000 w dz /1000 w dz. 675

Udział w drogach. 7/100 w dz. 27/ /1000 w dz /1000 w dz. 675 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie: 5 gmina, Lipnik

Bardziej szczegółowo

Lokale na sprzedaż położone przy ulicach: Rybnickiej 15/8, Styczyńskiego 35/7, Z. Starego 39/4, Daszyńskiego 16/9

Lokale na sprzedaż położone przy ulicach: Rybnickiej 15/8, Styczyńskiego 35/7, Z. Starego 39/4, Daszyńskiego 16/9 Opublikowano na Miasto Gliwice (https://gliwice.eu) Źródłowy URL: https://gliwice.eu/bip/sprzedaz-nieruchomosci-i-przetargi-na- wysokosc-czynszu-lokale-na-sprzedaz-polozone-przy-ulicach- Sprzedaż nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Pasym, dnia r BURMISTRZ MIASTA PASYM ogłasza III nieograniczony przetarg ustny

Pasym, dnia r BURMISTRZ MIASTA PASYM ogłasza III nieograniczony przetarg ustny Pasym, dnia 14.08.2008r BURMISTRZ MIASTA PASYM ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Dźwiersztynach gmina Pasym, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Jeżowe ogłasza pisemny ofertowy przetarg nieograniczony

Wójt Gminy Jeżowe ogłasza pisemny ofertowy przetarg nieograniczony Jeżowe dnia 2012-08-10 Wójt Gminy Jeżowe ogłasza pisemny ofertowy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jeżowe oznaczonej numerem ewidencyjnym 7011/7

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży oraz przetargu dostępne są pod adresem w dziale O spółce- Informacje.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży oraz przetargu dostępne są pod adresem  w dziale O spółce- Informacje. ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości położonej w centrum Płocka przy Al. J. Piłsudskiego 35, zabudowanej kompleksem biurowo handlowo usługowym

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Sprzedaż Aktywów Źródło: http://se.msp.gov.pl/se/ogloszenia-podmiotow-n/sprzedaz-nieruchomosci/4554,elbest-sp-z-oo-oglasza-pisemnyprzetarg-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci.html Wygenerowano: Czwartek,

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Sprzedaż Aktywów Źródło: http://se.msp.gov.pl/se/ogloszenia-podmiotow-n/sprzedaz-nieruchomosci/4800,telewizja-polska-sa-w-porozumie niu-z-polskim-radiem-szczecin-sa-oglasza-przetarg.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu. Starosta Suwalski ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Ogłoszenie o przetargu. Starosta Suwalski ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY Ogłoszenie o przetargu Starosta Suwalski ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż zabudowanej będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w obrębie Budzisko, gm. Szypliszki Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 5 o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.

Ogłoszenie nr 5 o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. Ogłoszenie nr 5 o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. w postępowaniu kompensacyjnym prowadzonym w STOCZNI SZCZECIŃSKIEJ NOWA SP. Z

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL UŻYTKOWY Warszawa, ul. Rynek Starego Miasta 15 (gmina: m.st. Warszawa, powiat Warszawa M., województwo mazowieckie) Przedmiot wynajmu: Lokal użytkowy/ o powierzchni użytkowej 235,70 m 2 /miesięcznie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ PŁYT DROGOWYCH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ PŁYT DROGOWYCH OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ PŁYT DROGOWYCH 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu: RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o. ul. Długosza 27 42-580 Wojkowice tel./fax 32 7696850 2. Miejsce i

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY)

DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY) OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NIEOGRANICZONYM DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY) na sprzedaż praw majątkowych do nakładów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO WARUNKI. Przetarg dotyczy: sprzedaży prawa do nieruchomości zabudowanej dalej Nieruchomość

WARUNKI I PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO WARUNKI. Przetarg dotyczy: sprzedaży prawa do nieruchomości zabudowanej dalej Nieruchomość WARUNKI I PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO WARUNKI Przetarg dotyczy: sprzedaży prawa do nieruchomości zabudowanej dalej Nieruchomość 1. Informacja o organizatorze przetargu POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej PETROLOT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-150 Warszawa, ul. J. Gordona Bennetta 2, tel.: +48 22 778 03 03,www.petrolot.pl wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa Tel. 022 59 310 18 www.sggw.waw.pl SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE OGŁASZA NEGOCJACJE NA ZBYCIE

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o.

Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 1. 1. Niniejszy regulamin przetargu (licytacji), zwany dalej regulaminem, określa zasady uczestnictwa i przebiegu przetargu (licytacji) w sprawie

Bardziej szczegółowo

Śremskie TBS Sp. z o.o. 63-100 Śrem, ul. Grota Roweckiego 31 Tel./fax 61 28-30-020 NIP 785-10-01-405; Regon 630266138 61 28-39-289

Śremskie TBS Sp. z o.o. 63-100 Śrem, ul. Grota Roweckiego 31 Tel./fax 61 28-30-020 NIP 785-10-01-405; Regon 630266138 61 28-39-289 ŚREMSKIE TBS SP. Z O.O. o g ł a s z a przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaŝ nieruchomości niezabudowanej połoŝonej w Śremie przy ul. Kopernika 23A numer geodezyjny 2794/16, 2794/18, 2794/21 powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 3

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 3 Załącznik nr 1 do Decyzji nr 3 REGULAMIN przetargu na sprzedaż spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego przy ulicy Chmielnej 100 w Warszawie, stanowiącego własność Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof.

Bardziej szczegółowo

%" %#&$ &(! )( % ; = ! "$($%" & ")+# )% >5@ , #) #$") #$& # $.&! 1 & >:5;<< & 4 @9 ;?< @8 99 ' @9 ;?< @8 :@ % 7" & 4!

% %#&$ &(! )( % ; = ! $($% & )+# )% >5@ , #) #$) #$& # $.&! 1 & >:5;<< & 4 @9 ;?< @8 99 ' @9 ;?< @8 :@ % 7 & 4! %" %#&$! % $" &") / &(! )( % & & ; ( *$ /& +$ =! "$($%" & ")+# )% 98 99 ) ( %")+ & ")+ % 9 &") / ;9 ) "&! ), %! *$ % & ( & ).$ ( "$ " %"# & #!" & # " & #.&!")( &! ), & )4 9;3885 9?388 >3;8 6 9=3;8 % &

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWA Dziewiarskiej Spółdzielni Inwalidów INOTEX w likwidacji w Szczecinie w upadłości likwidacyjnej

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWA Dziewiarskiej Spółdzielni Inwalidów INOTEX w likwidacji w Szczecinie w upadłości likwidacyjnej REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWA Dziewiarskiej Spółdzielni Inwalidów INOTEX w likwidacji w Szczecinie w upadłości likwidacyjnej 1. Niniejszy Regulamin dotyczy sprzedaży jako całości, w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOSCI POŁOŻONEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM PRZY UL.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOSCI POŁOŻONEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM PRZY UL. OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOSCI POŁOŻONEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM PRZY UL. PADEREWSKIEGO Zarząd Spółki Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o., dalej jako

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PRZETARGU OFERTOWEGO NIEOGRANICZONEGO

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PRZETARGU OFERTOWEGO NIEOGRANICZONEGO Gdańsk ul. Swojska 15; Nieruchomość gruntowa w wieczystym użytkowaniu; Zabudowana budynkiem biurowym typu Domont Lux Handlu i Rozwoju; Działka nr 4/3 o powierzchni 1 189 m 2. DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

04-470 Warszawa, ul. Marsa 95 tel. 22 512 14 11, fax 22 673 49 11 sekretariat.ow@pgedystrybucja.pl OGŁOSZENIE

04-470 Warszawa, ul. Marsa 95 tel. 22 512 14 11, fax 22 673 49 11 sekretariat.ow@pgedystrybucja.pl OGŁOSZENIE PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa 04-470 Warszawa, ul. Marsa 95 tel. 22 512 14 11, fax 22 673 49 11 sekretariat.ow@pgedystrybucja.pl Warszawa, dn. 13.04.2015r. OGŁOSZENIE PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Pomieszczenia biurowo - usługowe Olsztyn, ul. Towarowa 4 (gmina Olsztyn M., powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie) Przedmiot wynajmu: 1) pomieszczenie biurowe nr 2.4 o powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 164/2015 Wójta Gminy Dębno z dnia 2 września 2015 r.

Z a r z ą d z e n i e Nr 164/2015 Wójta Gminy Dębno z dnia 2 września 2015 r. Z a r z ą d z e n i e Nr 164/2015 Wójta Gminy Dębno z dnia 2 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia I nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

04-470 Warszawa, ul. Marsa 95 tel. 22 512 14 11, fax 22 673 49 11 sekretariat.ow@pgedystrybucja.pl OGŁOSZENIE

04-470 Warszawa, ul. Marsa 95 tel. 22 512 14 11, fax 22 673 49 11 sekretariat.ow@pgedystrybucja.pl OGŁOSZENIE PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa 04-470 Warszawa, ul. Marsa 95 tel. 22 512 14 11, fax 22 673 49 11 sekretariat.ow@pgedystrybucja.pl Warszawa, dn. 20.01.2015r. OGŁOSZENIE PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa

Bardziej szczegółowo

3. Ze sprzedaży są wyłączone środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym masy upadłości oraz należności.

3. Ze sprzedaży są wyłączone środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym masy upadłości oraz należności. Regulamin przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż składników majątku przedsiębiorstwa Zbigniew Matymysz Hurtownia Materiałów Budowlanych z siedzibą w Małomicach w upadłości obejmującej likwidację

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przetargu nr 1

Regulamin Przetargu nr 1 Regulamin Przetargu nr 1 Przedmiotem przetargu jest: sprzedaż przedsiębiorstwa działającego pod firmą Spółdzielcze Zakłady Usługowo Wytwórcze Kółek Rolniczych ROLMECH w upadłości likwidacyjnej z siedzibą

Bardziej szczegółowo

04-470 Warszawa, ul. Marsa 95 tel. 22 512 14 11, fax 22 673 49 11 sekretariat.ow@pgedystrybucja.pl OGŁOSZENIE

04-470 Warszawa, ul. Marsa 95 tel. 22 512 14 11, fax 22 673 49 11 sekretariat.ow@pgedystrybucja.pl OGŁOSZENIE PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa 04-470 Warszawa, ul. Marsa 95 tel. 22 512 14 11, fax 22 673 49 11 sekretariat.ow@pgedystrybucja.pl Warszawa, dn. 20.01.2015r. OGŁOSZENIE PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa

Bardziej szczegółowo

Informacji na temat rokowań udziela Wydział Sprzedaży w Szczecinie, tel. 91 471 58 42; kom. 693 302 184, e-mail:sprzedaz.szczecin@pkp.

Informacji na temat rokowań udziela Wydział Sprzedaży w Szczecinie, tel. 91 471 58 42; kom. 693 302 184, e-mail:sprzedaz.szczecin@pkp. ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NA ZBYCIE: PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI w Poznaniu Al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań nieruchomości, położonej w budynku mieszkalnym w Przelewicach 14 gmina Przelewice,

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: - Gryfino, ul.sprzymierzonych 2 LOKAL UŻYTKOWY Niewyodrębniony lokal użytkowy o łącznej powierzchni użytkowej 39,70 m 2. Na przedmiotowy lokal składają się trzy pomieszczenia o charakterze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARU

OGŁOSZENIE O PRZETARU JFPK/ZP/8/2013 OGŁOSZENIE O PRZETARU Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości na OSIEDLU ZIELONY ZAKĄTEK działki budowlane w miejscowości Roszków Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. zaprasza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 1. 1. Niniejszy regulamin przetargu (licytacji), zwany dalej regulaminem, określa zasady uczestnictwa i przebiegu przetargu (licytacji) w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO Załącznik do Uchwały Nr 56/A/2014 na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 36 Pieńki, jednostka ewidencyjna gmina Michałowo, powiat białostocki,

Bardziej szczegółowo

Cena wywoławcza ustalona została w wysokości 350.000 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Cena wywoławcza ustalona została w wysokości 350.000 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Regulamin Przetargu ustnego niegraniczonego, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie w dzielnicy Rembertów przy ul. Admiralskiej 1B ( stary adres: Czerwonych Beretów 9) 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZORGANIZOWANEJ CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA UPADŁEGO POLSKIE JADŁO S. A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

ZORGANIZOWANEJ CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA UPADŁEGO POLSKIE JADŁO S. A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Sygn. akt. VIII GUp 2/13/S Warunki konkursu na wybór nabywcy ZORGANIZOWANEJ CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA UPADŁEGO POLSKIE JADŁO S. A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Położonej w Kolonii Poczesnej przy ul. Katowickiej

Bardziej szczegółowo

POLFA TARCHOMIN S. A. z Siedzibą w Warszawie przy ul. A. Fleminga 2. ogłasza sprzedaż urządzeń w formie PRZETARGU OFERTOWEGO PISEMNEGO

POLFA TARCHOMIN S. A. z Siedzibą w Warszawie przy ul. A. Fleminga 2. ogłasza sprzedaż urządzeń w formie PRZETARGU OFERTOWEGO PISEMNEGO I. Przedmiot przetargu POLFA TARCHOMIN S. A. z Siedzibą w Warszawie przy ul. A. Fleminga 2 ogłasza sprzedaż urządzeń w formie PRZETARGU OFERTOWEGO PISEMNEGO NR_INW GRUPA Nazwa Cena wywoławcza brutto w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU. Strona 1 z 5

REGULAMIN PRZETARGU. Strona 1 z 5 REGULAMIN PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Kije, gmina Sulechów, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie prowadzi księgę

Bardziej szczegółowo

Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem WÓJT GMINY REWAL

Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem WÓJT GMINY REWAL Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Rewal, dnia 24.06.2015r. WÓJT GMINY REWAL w oparciu o art.38, art. 39 ust.1, art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI UPADŁEGO POLSKIE JADŁO S. A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

NIERUCHOMOŚCI UPADŁEGO POLSKIE JADŁO S. A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Sygn. akt. VIII GUp 2/13/S Warunki konkursu na wybór nabywcy NIERUCHOMOŚCI UPADŁEGO POLSKIE JADŁO S. A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Położonej w miejscowości Gaj, przy ul. Zadziele I. Przedmiot sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAś NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAś NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAś NIERUCHOMOŚCI w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania

Bardziej szczegółowo