Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji w Stodołach.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji w Stodołach."

Transkrypt

1 Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji w Stodołach. Dokumentacja dotycząca przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Rudzkiej w Rybniku-Stodołach Bezpłatne materiały przetargowe. W sprawie uzyskania dodatkowych informacji oraz dokonania oględzin nieruchomości prosimy zwracać się do Elektrowni Rybnik S.A. ELEKTROWNIA RYBNIK" SPÓŁKA AKCYJNA, RYBNIKU, UL. PODMIEJSKA tel , , w godzinach 8-15 do dnia r. Informacje są również dostępne na stronach internetowych oraz

2 1 Spis treści I. PREZENTACJA OSWIR W RYBNIKU-STODOŁACH... 2 OPIS... 2 ZDJĘCIA... 3 II. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE... 4 III. REGULAMIN PRZETARGU... 6 IV. JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ V. ZAŁĄCZNIKI ZAŁ. NR 1. MAPA - POŁOŻENIE OŚRODKA ZAŁ. NR 2. WYKAZ BUDYNKÓW I BUDOWLI ZAŁ. NR 3. WYKAZ DZIAŁEK ZAŁ. NR 4. WYKAZ WYPOSAŻENIA ZAŁ. NR 5. OŚWIADCZENIE ZAINTERESOWANEGO ZAŁ. NR 6. ZESTAWIENIE UMÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA DZIEŃ OGŁOSZENIA PRZETARGU ZAŁ. NR 7. WYKAZ SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO ZAŁ. NR 8. PŁYTA CD... 18

3 2 I. PREZENTACJA OSWIR W RYBNIKU-STODOŁACH OPIS Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji w Stodołach jest położony na zachodnim brzegu Zalewu Rybnickiego w pobliżu parku Krajobrazowego Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich. Dzięki takiemu usytuowaniu stanowi doskonałe miejsce wypoczynku dla miłośników sportu, przyrody i dla wszystkich tych, którzy chcą zdrowo spędzać wolny czas. Jest to również ośrodek żeglarski, który jednocześnie może stanowić doskonałą bazę noclegową dla uczestników regat, kolonii, turnusów rehabilitacyjnych oraz turnusów hipoterapeutycznych. Ponadto jest to doskonałe miejsce na organizację imprez plenerowych, koncertów i festynów. Teren ośrodka zajmuje powierzchnię ponad 5 ha. Odległość od Rybnika wynosząca ok. 5,5 km pozwala na spokojny wypoczynek, a jednocześnie na szybki dojazd do centrum miasta. Specyficzne właściwości zbiornika wodnego (ciepła, niezamarzająca woda) oraz panujący wokół mikroklimat powodują, że nad zalewem najdłużej w kraju trwa sezon żeglarski. Ośrodek, dzięki bazie noclegowej, stanowi znakomite miejsce na organizację różnego rodzaju regat i zmagań żeglarskich. Wielokrotnie na terenie ośrodka organizowano międzynarodowe i ogólnopolskie zawody, głównie dla dzieci i młodzieży, a także regularne, coroczne imprezy takie jak regaty rozpoczynające i kończące sezon regatowy w kraju, imprezy z cyklu Pucharu Polski. Ośrodek stanowił także bazę treningową oraz przygotowawczą dla polskiej kadry olimpijskiej w windsurfingu oraz żeglarstwie. Do dyspozycji żeglarzy przeznaczony jest duży port z betonowym nadbrzeżem i pomostami oraz hangar i warsztat remontowy. W chwili obecnej ośrodek dysponuje 129 miejscami noclegowymi w 4 całorocznych pawilonach. Każdy z pawilonów posiada wspólną kuchnię, łazienkę oraz świetlicę. Do dyspozycji gości oddane są pokoje 1-, 2-, 3- i 4-osobowe. Wszystkie obiekty są przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne ośrodek jest obiektem bez barier architektonicznych.

4 3 Na terenie ośrodka znajduje się pole namiotowe o powierzchni 2000 m 2. Podzielone jest ono na kwatery i posiada pełną możliwość podłączenia poszczególnych miejsc do źródeł energii elektrycznej. W pobliżu pola znajdują się sanitariaty. Ośrodek może stać się idealną bazą wypadową dla osób lubiących turystykę rowerową i chcących skorzystać z rybnickich ścieżek rowerowych, które pozwalają w miły, atrakcyjny i zdrowy sposób poznać okolice Rybnika oraz przyrodę Parku Krajobrazowego Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich". Obecnie w Rybniku istnieje około 100 km oznakowanych i utwardzonych tras rowerowych. Znaczna część ścieżek - w tym unikalna trasa prowadząca przez groblę zbiornika wodnego - powstała w pobliżu Ośrodka. W sezonie wiosenno letnim ośrodek tętni życiem. Korzystają z niego tłumy rybniczan spędzających czas nad wodą z rodzinami i znajomymi. W ośrodku można wynająć żaglówki, kajaki i deski surfingowe. Ponadto ośrodek jest wygodną bazą dla imprez plenerowych i koncertów, dzięki rozległym terenom zielonym na nabrzeżu oraz możliwości usytuowania różnego typu namiotów koncertowych oraz stanowisk małej gastronomii. Ośrodek dysponuje: o o o o o kontenerami do przechowywania sprzętu pływającego, przystanią kajakową, boiskami do siatkówki i piłki nożnej, placami zabaw dla dzieci, specjalnie przygotowanymi miejscami na ogniska i grill. ZDJĘCIA (Fotografie OŚRODKA znajdują się w ZAŁĄCZNIKU NR 8 - płyta CD, folder: MULTIMEDIA)

5 4 II. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE Elektrownia Rybnik" Spółka Akcyjna w Rybniku, ul. Podmiejska ogłasza ofertowy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Rudzkiej w Rybniku-Stodołach pn. Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji OSWiR to obszar o łącznej powierzchni 5,1019 ha stanowiący teren zabudowany obiektami Ośrodka - 4 pawilony hotelowe, budynki: recepcji, kawiarni i bosmanatu, hangaru, sali bankietowej, portierni i pomieszczeń technicznych oraz sanitariatów o łącznej powierzchni użytkowej 3 164,08 m 2 oraz obiekty małej architektury tj. kominek, wiaty, paleniska, place zabaw. Ww. nieruchomość ma uregulowany stan prawny. Do wyżej wymienionej nieruchomości Elektrowni Rybnik S.A. przysługuje prawo użytkowania wieczystego i prawo własności gruntu (działka 1055/75 o pow. 0,0835 ha) oraz prawo własności budynków i urządzeń na tym terenie, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Rybnika zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Nr 545/XXXV/2005 z dnia r. oferowane nieruchomości usytuowane są w strefie oznaczonej symbolem T UW oznaczającym tereny usług wypoczynku i rekreacji gdzie dopuszczalna jest budowa obiektów i urządzeń usługowych związanych z podstawową funkcją wypoczynku i rekreacji, budynków mieszkalnych wolnostojących dla właścicieli zespołów rekreacyjnych lub mieszkania w budynkach o funkcji wypoczynku i rekreacji o ile są realizowane równocześnie z obiektami o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej lub jako kolejny etap takich przedsięwzięć, pensjonatów obiektów usług zdrowia i sanatoryjno-leczniczych, obiektów inwentarskich i magazynowych o ile są związane z funkcją wypoczynkowo-rekreacyjną (np. stajnia dla koni, hangary dla sprzętu pływającego, przechowalnia rowerów), obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, urządzeń sportowo-rekreacyjnych, dróg, placów, obiektów i urządzeń małej architektury. Oczekiwana cena ofertowa netto dla nieruchomości ,00 zł (cena obejmuje wyposażenie ośrodka i sprzęt pływający). Złożenie oferty z ceną niższą od oczekiwanej nie powoduje jej nieważności.

6 5 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości ,00 zł na rachunek Elektrowni Rybnik S.A. w ING Bank Śląski S.A. nr przed złożeniem oferty. Oferty z dopiskiem OSWiR Stodoły z dołączonym dowodem wpłaty wadium należy składać w Registraturze Elektrowni Rybnik S.A. do godz dnia r. Otwarcie i wybór najlepszej oferty nastąpi w Budynku Dyrekcji Elektrowni Rybnik S.A. w dużej sali konferencyjnej w dniu r. o godz W sprawie uzyskania dodatkowych informacji oraz dokonania oględzin w/w nieruchomości prosimy zwracać się do Elektrowni Rybnik S.A.. tel , , w godzinach 8-15 do dnia r. Elektrownia Rybnik S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

7 6 III. REGULAMIN PRZETARGU REGULAMIN PRZETARGU W CELU ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY OBIEKTU OŚRODEK SPORTÓW WODNYCH I REKREACJI W RYBNIKU I. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1. Regulaminie należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin. 2. Nieruchomości należy przez to rozumieć prawo własności i prawo użytkowania wieczystego działek ewidencyjnych wymienionych w załączniku nr 3 oraz prawo własności budynków i budowli posadowionych na tych działkach wymienionych w załączniku nr 2. Księgi wieczyste dla nieruchomości (numery Kw przy działkach) prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Rybniku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych. 3. Zainteresowanym należy przez to rozumieć podmiot zainteresowany nabyciem Nieruchomości, który odebrał materiały przetargowe, 4. Zbywcy należy przez to rozumieć Elektrownię Rybnik S.A. z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej, Rybnik wpisaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , NIP: , posiadającą kapitał zakładowy w wysokości ,00 zł w całości opłacony; 5. Oferentem należy przez to rozumieć podmiot zainteresowany nabyciem Nieruchomości, który złożył w ERSA kompletną ofertę nabycia Nieruchomości, 6. Nabywcy należy przez to rozumieć Oferenta, którego oferta została wybrana przez Zbywcę. II. PRZEDMIOT PRZETARGU I JEGO UDOSTĘPNIENIE 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż Nieruchomości. 2. Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek praw i roszczeń osób trzecich innych aniżeli ujawnione w księdze wieczystej Nieruchomości. 3. Nieruchomość jest sprzedawana w takim stanie, w jakim znajduje się w trakcie przetargu.

8 7 4. Przy sprzedaży Nieruchomości uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy są wyłączone. 5. Oględzin Nieruchomości można dokonywać od dnia roku do dnia roku, w godzinach 8-15, po uprzednim uzgodnieniu terminu z P. Janem Gustynem tel (32) Bezpłatne materiały przetargowe, tj. dokumenty dotyczące Nieruchomości i przetargu należy odebrać za potwierdzeniem w registraturze ERSA mieszczącej się na parterze budynku Dyrekcji. 7. Zapoznawanie się z Nieruchomością i dokumentami może następować poprzez utrwalanie obrazu i dźwięku, na koszt Zainteresowanego, za pomocą dowolnej techniki, z tym zastrzeżeniem, iż utrwalenie zapoznania się z Nieruchomością nie może naruszać praw osób trzecich, za co osoba utrwalająca jest wyłącznie odpowiedzialna. III. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU 1. Zainteresowanym i Oferentem może być podmiot, który jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, a w przypadku osoby fizycznej - osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 2. Zainteresowanym może być również podmiot występujący wspólnie z innym podmiotem (podmiot wspólny), w szczególności spółka cywilna lub konsorcjum. W takim przypadku jeśli Zainteresowany będzie Oferentem powinien do oferty dołączyć umowę będącą podstawą wspólnego działania, wskazującą podmiot uprawniony do reprezentowania podmiotu wspólnego, a podpisy na umowie powinny być złożone zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotów tworzących podmiot wspólny i powinny być notarialnie poświadczone. 3. Wszystkie przedkładane przez Oferenta dokumenty powinny być oryginalne lub uwierzytelnione notarialnie. Dokumenty w języku innym niż polski winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie Zbywcy oferty nabycia Nieruchomości w formie pisemnej zgodnie z załączonym w niniejszych materiałach wzorem oraz wniesienie wadium w kwocie zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) na rachunek bankowy ERSA w ING Bank Śląski S.A. nr Czynności opisanych w ust. 4 należy dokonać najpóźniej do godziny w dniu r. przy czym za termin wpłaty wadium uważa się termin uznania

9 8 środków na rachunku bankowym Zbywcy, a za termin złożenia oferty, uważa się termin faktycznego doręczenia Zbywcy oferty wraz z wymaganymi załącznikami. 6. Wadium złożone przez Oferentów, których oferta nie zostanie wybrana zostanie zwrócone nie później niż w ciągu 7 dni od daty zamknięcia przetargu tj. wybrania Nabywcy i sporządzenia protokołu z przetargu. 7. Nabywcy czyli Oferentowi, którego oferta zostanie wybrana wadium zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży Nieruchomości przy czym Zbywca zatrzymuje wadium wniesione przez Nabywcę, jeżeli Nabywca uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości na warunkach podanych w protokole uzgodnień zgodnie z pkt IV Zbywca może odstąpić od sprzedaży Nieruchomości bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wyboru oferty Nabywcy a Nabywcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia przeciwko Zbywcy, wpłacone przez Nabywcę wadium zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od daty podjęcia przez Zbywcę decyzji o unieważnieniu przetargu. IV. MIEJSCE I TERMIN PRZETARGU 1. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 9.00 w dniu 2 lipca 2012 r. w siedzibie Zbywcy. 2. Zbywca dokona oceny ofert, wyboru oferty Nabywcy i sporządzi protokół z przetargu w dniu otwarcia ofert. 3. Podstawowym kryterium wyboru oferty Nabywcy będzie zaproponowana cena nabycia Nieruchomości. 3. Obecność Oferentów na otwarciu ofert nie jest obowiązkowa. 4. Oferenci, którzy złożyli Zbywcy oferty nabycia Nieruchomości w formie i terminie określonym w niniejszym Regulaminie zostaną pisemnie zawiadomieni przez Zbywcę o wybranej ofercie Nabywcy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert. 5. Po wyborze Nabywcy i zawiadomieniu go o tym na piśmie Nabywca i Zbywca sporządzą protokół uzgodnień zawierający istotne postanowienia umowy sprzedaży. V. OŚWIADCZENIE ZBYWCY Nieruchomość oraz znajdujące się na nich budynki są przedmiotem umów najmu lub dzierżawy. Po sporządzeniu protokołu uzgodnień jak w pkt. IV.5 Zbywca nie będzie zawierał nowych umów najmu lub dzierżawy bez wcześniejszego uzgodnienia z Nabywcą. Zestawienie umów obowiązujących na dzień ogłoszenia przetargu, zawierające określenie ich przedmiotu, czas obowiązywania oraz okres wypowiedzenia zawiera Załącznik nr 6 do materiałów przetargowych.

10 9 VI. ZAPŁATA CENY, ZAWARCIE UMOWY I WYDANIE NIERUCHOMOŚCI 1. Nie dopuszcza się zapłaty ceny sprzedaży Nieruchomości poprzez potrącenie wierzytelności. 2. Po zawiadomieniu Nabywcy o wyborze jego oferty Zbywca i Nabywca ustalą termin i miejsce zawarcia aktu notarialnego sprzedaży Nieruchomości na warunkach ustalonych w protokole uzgodnień. Termin ten nie może być dłuższy niż podany w ofercie Nabywcy. 3. Zapłata ceny sprzedaży nastąpi na warunkach określonych w wybranej ofercie. 4. Wszelkie koszty wynikające z zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości ponosi Nabywca. 5. Wydanie Nieruchomości, będącej przedmiotem umowy sprzedaży, nastąpi w dniu zawarcia umowy sprzedaży, chyba że Strony w umowie ustalą inny termin. VII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 1. Warunki przetargu objęte niniejszym Regulaminem podlegają prawu polskiemu. 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego. 3. Zainteresowany ponosi i pokrywa we własnym zakresie koszty przygotowania się i udziału w przetargu. 4. Osoby uprawnione do udzielania informacji i wyjaśnień dotyczących Nieruchomości oraz Regulaminu są: 1. Danuta Strawa tel , adres 2. Jan Makowski tel , adres 3. Marek Kaźmierczak tel , adres Pytania mogą być kierowane pisemnie na adres lub telefonicznie. Informacje oraz wyjaśnienia będą udzielane telefonicznie lub na adres pytającego. 5. Tekst Regulaminu stanowi załącznik do niniejszych materiałów przetargowych.

11 10 IV. JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ Zainteresowany najpóźniej do godziny 9 00 w dniu r. w Registraturze, w Budynku Dyrekcji ERSA powinien złożyć Ofertę kupna, która to oferta powinna zawierać: 1. Miejsce i datę utworzenia oferty Zainteresowanego 2. Dane Zainteresowanego 3. Dane Zbywcy 4. Przedmiot przetargu, (tu Nieruchomość pn. Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji ) 5. Cenę ofertową netto w polskich złotych 6. Warunki płatności 7. Propozycję terminu zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości liczonego od dnia zawiadomienia przez Zbywcę o wyborze oferty Nabywcy 8. Podpis Zainteresowanego lub osób uprawnionych do reprezentowania Zainteresowanego. oraz w załączeniu : 1. dowód wpłaty wadium 2. odpis KRS, wypis z rejestru działalności gospodarczej lub inne dokumenty zgodnie z Regulaminem przetargu potwierdzające umocowanie osób reprezentujących Zainteresowanego 3. Oświadczenie Zainteresowanego, o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu w celu zawarcia umowy sprzedaży prawa własności/użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności posadowionych na nich budynków oraz dokumentacją dotycząca przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Rudzkiej w Rybniku-Stodołach (należy wypełnić zgodnie z ZAŁ. NR 5.)

12 11 V. ZAŁĄCZNIKI ZAŁ. NR 1. MAPA - POŁOŻENIE OŚRODKA

13 12 ZAŁ. NR 2. WYKAZ BUDYNKÓW I BUDOWLI l.p. Opis Nr ewid. Środków trwałych Oznaczenie aktywów trwałych Powierzchnia użytkowa 1. Budynki gospodarcze 1/ Budynek sanitariatów 51,26 2. Budynki gospodarcze 6/ Stacja uzdatniania wody 29,50 9. Budynki gospodarcze 6/ Segment-kontener/przysta. kajakowa/ 13, Budynki gospodarcze 2/ Śmietnik przy parkingu wewnętrznym 17, Budynki gospodarcze 1/ Barak hotelowy nr 2 333, Budynki gospodarcze 1/ Barak hotelowy nr 1 337, Budynki gospodarcze 1/ Barak hotelowy nr 3 350, Budynki gospodarcze 1/ Barak hotelowy nr 6 344, Budynki gospodarcze 1/ Barak hotelowy nr 5 336, Budynki gospodarcze 1/ Barak hotelowy nr 4 340, Budynki gospodarcze 1/ Hangar - pomieszczenie dla łodzi 429, Budynki gospodarcze 1/ Barak magazyn murowany z prefabrykatow 155, Budynki gospodarcze 1/ Hangar murowany z prefabrykatow 485, Budowle 2/ Kabel łączący - słupy oświetleniowe przy pawilo Budowle 2/ Kabel zasilający pawilony hotelowe Budowle 2/ Scena Budowle 2/ Ogrodzenie Budowle 2/ Oswietlenie slupy parkowe szt3-30. Budowle 2/ Słupy oświetlenia parkow. z instal.zasilające Budowle 2/ Ogrodzenie stacji uzdatniania wody Budowle 2/ Drogi i place na Ośrodku hotelowym w Chwałęcice Budowle 2/ Zewnętrzna sieć kanalizacyjna Ośrodka hotelow Budowle 2/ Sieać zewnętrzna kanalizacji - pawilony hotelo Budowle 2/ Studnia wiercona Budowle 2/ Parkingi - Baza rybacka Budowle 2/ Kanalizacja deszczowa - stacja uzdatniania wo Budowle 2/ Sieć wodociągowa o ,38 Budowle 2/ Kominek OSW i R Budowle 2/ Szlaban przy portierni OSW i R

14 13 ZAŁ. NR 3. WYKAZ DZIAŁEK l.p. nr działki nr Księgi wieczystej powierzchnia (m 2 ) forma własności przeznaczenie w pzp zabudowane/niezabudowane Uwagi /75 GL1Y/ / usługi w ypoczynku i rekreacji ogrodzenie ośrodka (część) /80 GL1Y/ /7 826 usługi w ypoczynku i rekreacji niezabudow ana /80 GL1Y/ /7 144 usługi w ypoczynku i rekreacji /80 GL1Y/ /7 698 usługi wypoczynku i rekreacji /80 GL1Y/ /7 292 usługi wypoczynku i rekreacji /75 GL1Y/ /5 292 usługi w ypoczynku i rekreacji droga asfaltow a zabudowana, barak hotelowy nr 2 i 3 (część) zabudow ana, kontener droga asfaltow a /75 GL1Y/ /5 999 usługi wypoczynku i rekreacji niezabudow ana /75 GL1Y/ /5 158 usługi w ypoczynku i rekreacji droga asfaltow a /75 GL1Y/ /5 576 usługi wypoczynku i rekreacji niezabudow ana /75 GL1Y/ /5 486 usługi wypoczynku i rekreacji niezabudow ana /75 GL1Y/ /5 229 usługi w ypoczynku i rekreacji /75 GL1Y/ / usługi wypoczynku i rekreacji droga asfaltow a barak hotelow y nr 1 (część), 2, 3, 4, barak magazyn murow any z prefabrykatów, hangar murow any z prefabrykatów, hangar pomieszczenie dla łodzi parkingi baza rybacka, sanitariaty, śmietnik, ogrodzenie (część) /75 GL1Y/ /9 835 własność usługi wypoczynku i rekreacji barak hotelowy nr 1 (część), ogrodzenie (cęść) /89 GL1Y/ / usługi wypoczynku i rekreacji /89 GL1Y/ /7 754 usługi w ypoczynku i rekreacji barak hotelowy nr 6 i scena droga asfaltow a /89 GL1Y/ / usługi wypoczynku i rekreacji barak hotelowy nr /97 GL1Y/ / usługi wypoczynku i rekreacji niezabudow ana /75 GL1Y/ /5 711 usługi wypoczynku i rekreacji niezabudow ana /98 GL1Y/ /7 636 usługi wypoczynku i rekreacji niezabudow ana /102 GL1Y/ / usługi wypoczynku i rekreacji niezabudow ana działka do podziału, do zbycia ok. 380 m /102 GL1Y/ /5 517 usługi wypoczynku i rekreacji niezabudow ana /102 GL1Y/ /5 305 usługi w ypoczynku i rekreacji droga asfaltow a /105 GL1Y/ / usługi wypoczynku i rekreacji niezabudow ana /106 GL1Y/ / usługi wypoczynku i rekreacji /95 GL1Y/ /9 569 usługi wypoczynku i rekreacji /95 GL1Y/ /9 821 usługi wypoczynku i rekreacji niezabudow ana ogrodzenie ośrodka (część) i ogrodzenie stacji uzdatniania (część) stacja uzdatniania (część), ogrodzenie stacji uzdatniania (część) działka do podziału, do zbycia ok. 740 m 2 działka do podziału, do zbycia ok m /95 GL1Y/ /9 40 usługi w ypoczynku i rekreacji /89 GL1Y/ / usługi wypoczynku i rekreacji /75 GL1Y/ / usługi wypoczynku i rekreacji /75 GL1Y/ / usługi w ypoczynku i rekreacji droga asfaltow a stacja uzdatniania (część), ogrodzenie stacji uzdatniania (część), studnia, ogrodzenie ośrodka (część) i ogrodzenie stacji uzdatniania (część), chodnik droga asfaltow a /75 GL1Y/ /5 594 usługi w ypoczynku i rekreacji ogrodzenie ośrodka (część) /75 GL1Y/ /5 33 usługi w ypoczynku i rekreacji droga asfaltow a /75 GL1Y/ /5 87 usługi w ypoczynku i rekreacji ogrodzenie ośrodka (część) /75 GL1Y/ /5 259 usługi w ypoczynku i rekreacji droga asfaltow a Powierzchnia ogółem m 2 Powierzchnia do sprzedaży ok m 2

15 14 ZAŁ. NR 4. WYKAZ WYPOSAŻENIA Wykaz inwentarza obejmuje 1950 pozycji,w związku z tym znajduje się na płycie CD, folder: WYKAZ WYPOSAŻENIA.

16 15 ZAŁ. NR 5. OŚWIADCZENIE ZAINTERESOWANEGO

17 16 ZAŁ. NR 6. ZESTAWIENIE UMÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA DZIEŃ OGŁOSZENIA PRZETARGU Kontrahent Nr umowy Termin zakończenia umowy UWAGI Fundacja Elektrowni Rybnik Umowa o administrowanie nieruchomością Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zawarcia umowy sprzedaży, dzierżawy/najmu przedmiotowej nieruchomości (od dnia 02 kwietnia 2012 r. umowy dot. dzierżawy lub prowadzenia działalności na terenie OSWiR zawierane są pomiędzy Fundacją a dzierżawcami)

18 17 ZAŁ. NR 7. WYKAZ SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO obiekt ilość nr inw. SAP łódź«motorowa Conrad 900, kpl łódź«motorowa MARK 175 szt łódź«motorowa Rybitwa szt silnik do łodzi typu Suzuki szt Kadłub lodzi motorowej szt łódź«nesh kpl łódź«nesh kpl łódź«żaglowa Ostróda kpl łódź«żaglowa Omega kpl łódź«żaglowa Omega kpl łódź Omego Ostróda kpl łódź Omega Ostróda kpl łódź«żaglowa Ostróda kpl łódź«żaglowa Omega kpl Jacht żaglowy Omega kpl Jacht żaglowy Omega kpl Jacht żaglowy Omega kpl Jacht żaglowy Omega kpl łódź«żaglowa Omega kpl łódź«żaglowa Omega kpl Jacht OMEGA kpl łódż żaglowa "Vella" kpl. 1 łódż żaglowa "Vella" kpl. 1 łódż żaglowa "Vella" kpl. 1 łódż wiosłowa "Dudek" szt. 1 rower wodny szt. 1 rower wodny szt. 1 rower wodny szt. 1 rower wodny szt. 1 kajak 2- osobowy szt. 1 kajak 2- osobowy szt. 1 kajak 2- osobowy szt. 1 kajak 2- osobowy szt. 1 kajak 2- osobowy szt. 1 wózek do transportu łodzi szt. 1 barometr szt 1 areometr szt 1 kamizelka "Standard" szt 100 maszyna do szycia szt maszt do łodzi Omega kpl.1 żagle do łodzi Omega kpl 2 podnosnik śróbowy do łodzi szt podnosnik śróbowy do łodzi szt maszty do łodzi Omega kpl.1 żagle do Maka kpl.1

19 18 ZAŁ. NR 8. PŁYTA CD

20 ELEKTROWNIA RYBNIK S.A. 19 Fot. Michał Major Dokument opracowali: Danuta Strawa, Alina Wojaczek, Jan Makowski RYBNIK, maj 2012

OGŁOSZENIE NR 47/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE NR 47/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE OGŁOSZENIE NR 47/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE Warszawa, dn.2014r. działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI PGNIG Technologie S.A. w Krośnie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży ruchomości stanowiących własności spółki PGNIG Technologie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o. w likwidacji

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o. w likwidacji REGULAMIN przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż praw użytkowania wieczystego nieruchomości oraz praw własności stanowiących własność Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Rybniku ul. Jankowicka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013 Zamawiający: Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Tychach

Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Tychach Śródmieście sp. z o.o. 43-100 Tychy Al. Piłsudskiego 12 Tychy, dnia 02 stycznia 2012 r. Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Tychach działając na podstawie Uchwały nr 1/10/2011 z dnia 28.10.2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 Białystok, dnia 10.07.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk DZIAŁ Administrayjno - Organizacyjny Tel./fax: 058 344-44-40 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO. na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o.

REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO. na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o. REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o. w Tyszowcach POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem przetargu (zbywcą) jest Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Właściciel nieruchomości: Poczta Polska Spółka Akcyjna Prowadzący przetarg: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32344-2014:text:pl:html

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32344-2014:text:pl:html 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32344-2014:text:pl:html Polska-Byczyna: Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na: Nr sprawy. 2012 / OPK / HALA / 1 OZORKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. 95-035 Ozorków, ul. Żwirki 30, Tel. (+48 42) 277 14 00, Faks (+48 42) 277 14 01 opk@opkspzoo.eu, www.opkspzoo.eu Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizator

REGULAMIN. Organizator REGULAMIN nieograniczonego przetargu pisemnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności zabudowy nieruchomości położonej w Gądkach przy Dworcowej 6 1 Organizator Przetarg organizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o.

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o. REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o. 1 DEFINICJE 1. Biuro Korporacyjno-Prawne Biuro Korporacyjno-Prawne w strukturze organizacyjnej Waryński, 2. Komisja komisja

Bardziej szczegółowo

Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa. Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Łowyniu

Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa. Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Łowyniu Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Łowyniu Łowyń, ul. Szkolna 16, 64-400 Międzychód 1. Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa dotyczą sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 629/W/15/Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych

Ogłoszenie nr 629/W/15/Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych Ogłoszenie nr 629/W/15/Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo