ADORNO Theodor W., Filozofia nowej muzyki, przeł. F. Wayda, PIW, Warszawa 1974.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ADORNO Theodor W., Filozofia nowej muzyki, przeł. F. Wayda, PIW, Warszawa 1974."

Transkrypt

1 ADORNO Theodor W., Filozofia nowej muzyki, przeł. F. Wayda, PIW, Warszawa ALTHUSSER Louis, W imię Marksa, przeł. M. Herer, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa ALTHUSSER Louis, Marksizm a humanizm, przeł. W. Dłuski, w: M. J. Siemek (oprac.), Drogi współczesnej filozofii, Seria Panorama, Czytelnik, Warszawa 1978, s ALTHUSSER Louis, BALIBAR Étienne, Czytanie Kapitału, przeł. W. Dłuski, PIW, Warszawa BACZKO Bronisław, Człowiek i światopoglądy, KiW, Warszawa DELEUZE Gilles, Po czym rozpoznać strukturalizm, przeł. S. Cichowicz, w: M. J. Siemek (oprac.), Drogi współczesnej filozofii, Seria Panorama, Czytelnik, Warszawa 1978, s DERRIDA Jacques, Różnia (différance), przeł. J. Soczylas, w: M. J. Siemek (oprac.), Drogi współczesnej filozofii, Seria Panorama, Czytelnik, Warszawa 1978, s DZIAŁOSZYŃSKI Bartosz, Przekroczyć oświecenie, w: M. J. Siemek, Wolność i utopia w myśli filozoficznej Schillera, WUW, Warszawa FOUCAULT Michel, Archeologia wiedzy, przeł. A. Siemek, w: M. J. Siemek (oprac.), Drogi współczesnej filozofii, Seria Panorama, Czytelnik, Warszawa 1978, s GADAMER Hans Georg, Historia pojęć jako filozofia, przeł. K. Michalski, w: M. J. Siemek (oprac.), Drogi współczesnej filozofii, Seria Panorama, Czytelnik, Warszawa 1978, s GOLDMANN Lucien, Conscience réelle et conscience possible, conscience adéquate et fausse conscience, w: tegoż, Marxisme et sciences humaines, Gallimard, Paris 1970, s GOLDMANN Lucien, Geneza i struktura, przeł. A. Mencwel, w: M. J. Siemek (oprac.), Drogi współczesnej filozofii, Seria Panorama, Czytelnik, Warszawa 1978, s GOLDMANN Lucien, Lukács et Heidegger. Pour une nouvelle philosophie, Gallimard, Paris GOLDMANN Lucien, Nauki humanistyczne a filozofia, przeł. E. Jerzyńska, KiW, Warszawa GRAMSCI Antonio, Wstęp do studiów nad filozofią i materializmem historycznym, przeł. B. Sieroszewska, w: tegoż, Dzieła wybrane, KiW, Warszawa 1961, t. I, s GRAMSCI Antonio, Zeszyty filozoficzne, przeł. B. Sieroszewska i J. Szymanowska, PWN, Warszawa HABERMAS Jürgen, Idea teorii poznania jako teorii społeczeństwa, przeł. M. Łukasiewicz, w: M. J. Siemek (oprac.), Drogi współczesnej filozofii, Seria Panorama, Czytelnik, Warszawa 1978, s HABERMAS Jürgen, Teoria i praktyka, przeł. M. Łukasiewicz, Z. Krasnodębski, PIW, Warszawa HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, Dokumente zu Hegels Entwicklung, hrsg. J. Hoffmeister, Fr. Frommans Verlag, Stuttgart HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, Fenomenologia ducha, przeł. A Landman, t. I, PWN, Warszawa HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, Hegels theologische Jugendschriften, hrsg. H. Nohl, Tübingen 1907 (wydanie polskie: Pisma wczesne z filozofii religii, przeł. G. Sowiński, Znak, Kraków 1999).

2 HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, Jenenser Logik, Metaphysik und Naturphilosophie, hrsg. G. Lasson, F. Meiner, Leipzig HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, Jenenser Realphilosophie, hrsg. J. Hoffmeister, F. Mainer, Leipzig HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, Nauka logiki, przeł. A. Landman, red. M. Pańków, WN PWN, Warszawa HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, Schriften zur Politik und Rechtsphilosophie Hegels, hrsg. G. Lasson, F. Meiner, Leipzig HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, Wykłady z historii filozofii, t. I, przeł. Ś. F. Nowicki, WN PWN, Warszawa HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, Zasady filozofii prawa, przeł. A Landman, PWN, Warszawa HEIDEGGER Martin, Bycie i czas, przeł. B. Baran, WN PWN, Warszawa HEIDEGGER Martin, Kant a problem metafizyki, przeł. B. Baran, PWN, Warszawa HEIDEGGER Martin, Koniec filozofii i zadanie myślenia, przeł. K. Michalski, w: M. J. Siemek (oprac.), Drogi współczesnej filozofii, Seria Panorama, Czytelnik, Warszawa 1978, s HUSSERL Edmund, Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna, przeł. S. Walczewska, Vis-à-vis, Kraków HUSSERL Edmund, Medytacje kartezjańskie. Wprowadzenie do fenomenologii, przeł. A. Wajs, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa HUSSERL Edmund, Posłowie do moich Idei czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, przeł. J. Szewczyk, w: M. J. Siemek (oprac.), Drogi współczesnej filozofii, Seria Panorama, Czytelnik, Warszawa 1978, s HUSSERL Edmund, Wykłady z fenomenologii wewnętrznej świadomości czasu, przeł. J. Sidorek, PWN, Warszawa LANDGREBE Ludwig, Fenomenologia a marksizm, przeł. B. Markiewicz, w: M. J. Siemek (oprac.), Drogi współczesnej filozofii, Czytelnik, Warszawa 1978, s KLOC-KONKOŁOWICZ Jakub, Siemek i filozofia. O transcendentalnej filozofii społecznej, Przegląd Filozoficzno-Literacki, 1(16)/ KOŁAKOWSKI Leszek, Główne nurty marksizmu, t. 1 3, WN PWN, Warszawa KORSCH Karl, Stan obecny problemu Marksizmu i filozofii. Także antykrytyka, przeł. J. Łoziński, w: Marksizm XX wieku. Antologia tekstów, red. J. Dobieszewski, M. J. Siemek, t. 1, WUW, Warszawa 1990, s (tekst w wersji el.: LUKÁCS György, Balzac, Stendhal i Zola, przeł. R. Matuszewski, KiW, Warszawa LUKÁCS György, Estetyka Hegla, przeł. Z. Najder, Materiały do Studiów i Dyskusji z Zakresu Teorii i Historii Sztuki, Krytyki Artystycznej oraz Metodologii Badań nad Sztuką, 2/1954, s LUKÁCS György, Historia i świadomość klasowa. Studia o marksistowskiej dialektyce, przeł. i wstępem poprzedził M. J. Siemek, PWN, Warszawa 1988.

3 LUKÁCS György, Młody Hegel. O powiązaniach dialektyki z ekonomią, przeł. M. J. Siemek, PWN, Warszawa LUKÁCS György, Pisma krytyczno-teoretyczne Georga Lukácsa: , przeł. i wstęp S. Morawski, Instytut Kultury, Warszawa LUKÁCS György, Pochwała wieku dziewiętnastego, Hyperion Hölderlina, W poszukiwaniu mieszczanina, Heidelberska filozofia sztuki, Historyczność i ponadczasowość dzieła sztuki, Khatarsis jako uniwersalna kategoria estetyki, Kronos, 2/2011. LUKÁCS György, Przyczynek do ontologii momentu idealnego, przeł. K. Ślęczka, w: M. J. Siemek (oprac.), Drogi współczesnej filozofii, Seria Panorama, Czytelnik, Warszawa 1978, s LUKÁCS György, Teoria powieści. Esej historyczno-filozoficzny o wielkich formach epiki, przeł. J. Goślicki, PIW, Warszawa LUKÁCS György, Wprowadzenie do ontologii bytu społecznego, przeł. K. Ślęczka, PWN, Warszawa 1982 (cz. 1), 1984 (cz. 2), 1985 (cz. 3). MARKS Karol, 18 brumaire a Ludwika Bonaparte, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa MARKS Karol, Kapitał, t. I, KiW, Warszawa MARKS Karol, Manifest komunistyczny, w: K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 4, wyd. 2 popr., KiW, Warszawa 1986, s MARKS Karol, Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej, w: K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 13, KiW, Warszawa 1966, s MARKS Karol, Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa. Wstęp, przeł. L. Kołakowski, w: K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 1, KiW, Warszawa 1962, s MARKS Karol, Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 r., w: K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 1, KiW, Warszawa 1976, s MARKS Karol, Tezy o Feuerbachu, w: K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 3, KiW, Warszawa 1961, s MARKS Karol, W kwestii żydowskiej, w: K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 1, KiW, Warszawa 1962, s MARKS Karol, Zarys krytyki ekonomii politycznej, przeł. Z. J. Wyrozembski, KiW, Warszawa 1986, s MARKS Karol, Fryderyk Engels, Ideologia niemiecka, w: ciż, Dzieła, t. 3, KiW, Warszawa MARKS Karol, Fryderyk Engels, Święta rodzina, czyli krytyka krytycznej krytyki. Przeciwko Brunowi Bauerowi i spółce, w: ciż, Dzieła wybrane, t. 1, KiW, Warszawa MÉSZÁROS István, Aspects of History and Class Consciousness, Routledge & Kegan Paul, London MÉSZÁROS István, Lukács Concept of Dialectic, Merlin Press, London MÉSZÁROS István, Fenomenologia percepcji, przeł. M. Kowalska, J. Migasiński, Fundacja Aletheia, Warszawa MÉSZÁROS István, La structure du comportement, Presses Universitaires de France, Paris 1942.

4 MÉSZÁROS István, Les aventures de la dialectique, Gallimard, Paris PAŃKÓW Marcin, Hegel i pozór. Źródła i przedmiot dialektyki spekulatywnej, WN PWN, Warszawa PORĘBA Marcin, Słowo wstępne do Idei transcendentalizmu u Fichtego i Kanta, w: M. J. Siemek, Idea transcendentalizmu u Fichtego i Kanta. Studium z dziejów filozoficznej problematyki wiedzy, WUW, Warszawa 2017, s RICOEUR Paul, Historyczność a historia filozofii, przeł. S. Cichowicz, w: M. J. Siemek (oprac.), Drogi współczesnej filozofii, Seria Panorama, Czytelnik, Warszawa 1978, s RICOEUR Paul, Język, tekst, interpretacja, przeł. P. Graff, K. Rosner, PIW, Warszawa ROCKMORE Tom, Irrationalism. Lukács and the Marxist View of Reason, Temple University Press, Philadelphia SARTRE Jean-Paul, Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej, przeł. J. Kiełbasa, Zielona Sowa, Kraków SARTRE Jean-Paul, Critique de la raison dialectique, Gallimard, Paris SIEMEK Marek J., Dialektyczna epistemologia Lukácsa, Miesięcznik Literacki, 3/1974. SIEMEK Marek J., Filozof niepopularny, Człowiek i Światopogląd, 2/1977. SIEMEK Marek J., Filozofia spełnionej nowoczesności Hegel, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń SIEMEK Marek J., Fryderyk Schiller, Wiedza Powszechna, Warszawa SIEMEK Marek J., Hegel i filozofia, Oficyna Naukowa, Warszawa SIEMEK Marek J., Idea transcendentalizmu u Fichtego i Kanta. Studium z dziejów filozoficznej problematyki wiedzy, WUW, Warszawa SIEMEK Marek J., Myśl drugiej połowy XX wieku, w: tegoż (oprac.), Drogi współczesnej filozofii, Seria Panorama, Czytelnik, Warszawa SIEMEK Marek J., Marksizm a tradycja hermeneutyczna, Studia Filozoficzne, 11/1974. SIEMEK Marek J., Materializm historyczny jako filozofia marksizmu, Miesięcznik Literacki, 10/1978. SIEMEK Marek J., O przedmiocie filozofii, Człowiek i Światopogląd, 5/1972. SIEMEK Marek J., Racjonalizm i naturalizm w filozofii niemieckiego Oświecenia, w: Filozofia niemieckiego Oświecenia, red. T. Namowicz, K. Sauerland, M. J. Siemek, PWN, Warszawa SIEMEK Marek J., Transcendentalizm jako stanowisko epistemologiczne, Człowiek i Światopogląd, 4/1974. SIEMEK Marek J., W kręgu filozofów, Czytelnik, Warszawa SIEMEK Marek J., Wolność i utopia w myśli filozoficznej Schillera, WUW, Warszawa SIEMEK Marek J., Wolność, rozum, intersubiektywność, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.

5 SIEMEK Marek J., Wykłady z filozofii nowoczesności, WN PWN, Warszawa SIERMIŃSKI Michał, Dekada przełomu. Polska lewica opozycyjna Od demokracji robotniczej do narodowego paternalizmu, Wydawnictwo Książka i Prasa, Warszawa 2016.

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZĘŚĆ A

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZĘŚĆ A 1 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZĘŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. Lektorat z języka obcego, zakończony egzaminem na poziomie minimum B2 Jagiellońskie Centrum Językowe

Nazwa przedmiotu. Lektorat z języka obcego, zakończony egzaminem na poziomie minimum B2 Jagiellońskie Centrum Językowe Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Nazwa i kod modułu, do którego należy przedmiot Język kształcenia Typ przedmiotu Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących przedmiot Sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

Michał Kruszelnicki. Drogi francuskiej heterologii

Michał Kruszelnicki. Drogi francuskiej heterologii Michał Kruszelnicki Drogi francuskiej heterologii Spis treści Wstęp 11 Część I Tło historyczne i filozoficzne podłoże heterologii Rozdział 1 Tło historyczne i społeczno -polityczne 21 Wprowadzenie........................................

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE - FILOZOFIA JAKO TYP POZNANIA. 1. Człowiek poznający Poznanie naukowe... 16

SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE - FILOZOFIA JAKO TYP POZNANIA. 1. Człowiek poznający Poznanie naukowe... 16 SPIS TREŚCI P r z e d m o w a... 5 P r z e d m o w a do d r u g i e g o w y d a n i a... 7 P r z e d m o w a do t r z e c i e g o w y d a n i a... 9 P r z e d m o w a do c z w a r t e g o w y d a n i a...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa Kod Seminarium

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia historiozoficzne we współczesnej filozofii.

Zagadnienia historiozoficzne we współczesnej filozofii. Zagadnienia historiozoficzne we współczesnej filozofii. historiozofia DZIEJÓW FILOZOFIA nauka filozoficzna o ostatecznych czynnikach sprawczych, istocie i sensie ludzkich dziejów jako całości, zw. także

Bardziej szczegółowo

dr Mieczysław Juda Filozofia z estetyką

dr Mieczysław Juda Filozofia z estetyką dr Mieczysław Juda Filozofia z estetyką Zakład Teorii i Historii Sztuki ASP Katowice mjuda@asp.katowice.pl [5] Klasyczna filozofia niemiecka: Kant, Hegel; Marks i neomarksizm a. transcendentalizm Kanta

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U K A R T A P R Z E D M I O T U AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: Filozofia bezpieczeństwa Kod: Ifb Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Hermeneutyczne koncepcje człowieka

Hermeneutyczne koncepcje człowieka Hermeneutyczne koncepcje człowieka Włodzimierz Lorenc Hermeneutyczne koncepcje człowieka w kręgu inspiracji Heideggerowskich Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR Warszawa 2003 Redakcja i korekta: Piotr Piber Projekt

Bardziej szczegółowo

Filozofia i etyka. Podyplomowe studia kwalifikacyjne na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS

Filozofia i etyka. Podyplomowe studia kwalifikacyjne na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS Filozofia i etyka. Podyplomowe studia kwalifikacyjne na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS 1 Nazwa Wprowadzenie do filozofii 2 Kod Erasmus --- 3 Język wykładowy Polski 4 Strona WWW 5 Godzinowe ekwiwalenty

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe spotkania Studenckiego Koła Filozofii Marksistowskiej (UW)

Dotychczasowe spotkania Studenckiego Koła Filozofii Marksistowskiej (UW) Dotychczasowe spotkania Studenckiego Koła Filozofii Marksistowskiej (UW) Rok akademicki 2004/2005 3 stycznia 2005 roku odbyło się pierwsze regularne spotkanie Studenckiego Koła Filozofii Marksistowskiej.

Bardziej szczegółowo

Johann Gottlieb Fichte

Johann Gottlieb Fichte Johann Gottlieb Fichte 1762-1814 Fichte i kant Kant odniósł tylko częściowy sukces szukając transcendentalnej jedności naszego poznania, ponieważ był pod zbytnim wpływem empiryzmu. Treść nie jest nam po

Bardziej szczegółowo

Propedeutyka filozofii SYLABUS A. Informacje ogólne

Propedeutyka filozofii SYLABUS A. Informacje ogólne Propedeutyka filozofii A. Informacje ogólne Elementy składowe jednostki prowadzącej kierunek kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

FILOZOFIA BOGA W XX WIEKU

FILOZOFIA BOGA W XX WIEKU TADEUSZ GADACZ FILOZOFIA BOGA W XX WIEKU OD LAVELLE A DO TISCHNERA Wydawnictwo WAM Kraków 2007 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 9 2. MIĘDZY METAFIZYCZNĄ OBECNOŚCIĄ A NIEOBECNOŚCIĄ. LOUIS LAVELLE, RENÉ LE SENNE,

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Wesołowska Transcendentalizm a twórczość Tischnera. Folia Philosophica 30,

Agnieszka Wesołowska Transcendentalizm a twórczość Tischnera. Folia Philosophica 30, Agnieszka Wesołowska Transcendentalizm a twórczość Tischnera Folia Philosophica 30, 353-357 2012 Agnieszka Wesołowska Transcendentalizm a twórczość Tischnera Recenzja książki Anny Borowicz Transcendentalizm

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia z estetyką. 2. KIERUNEK: pedagogika. 3. POZIOM STUDIÓW: licencjat

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia z estetyką. 2. KIERUNEK: pedagogika. 3. POZIOM STUDIÓW: licencjat Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia z estetyką 2. KIERUNEK: pedagogika 3. POZIOM STUDIÓW: licencjat 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 2 semestr 4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Problemy filozofii - opis przedmiotu

Problemy filozofii - opis przedmiotu Problemy filozofii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Problemy filozofii Kod przedmiotu 08.1-WH-FP-PF-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filozofia Profil ogólnoakademicki Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Filozofia kultury Rok akademicki: 2012/2013 Kod: HKL-2-104-KW-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 3.

SPIS TREŚCI. Wstęp 3. SPIS TREŚCI Wstęp 3 I. ROZWAŻANIA WSTĘPNE 23 1. Luteranizm i jego znaczenie dla filozofii 23 1.1. Główne założenia doktrynalne luteranizmu 24 1.2. Luter i filozofia 33 2. Reakcja na Reformację - racjonalizacje

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ L. ZACHARIASZ TEORIA POZNANIA JAKO RELATYSTYCZNA KONCEPCJA PRAWDY TEORETYCZNEJ

ANDRZEJ L. ZACHARIASZ TEORIA POZNANIA JAKO RELATYSTYCZNA KONCEPCJA PRAWDY TEORETYCZNEJ ANDRZEJ L. ZACHARIASZ TEORIA POZNANIA JAKO RELATYSTYCZNA KONCEPCJA PRAWDY TEORETYCZNEJ WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO RZESZÓW 2011 Recenzował prof. dr hab. TADEUSZ BUKSIŃSKI Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U K A R T A P R Z E D M I O T U AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: Filozofia bezpieczeństwa Kod: Ifb Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - STUDIA STACJONARNE. Rok I - Semestr I

PROGRAM STUDIÓW - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - STUDIA STACJONARNE. Rok I - Semestr I FILOZOFIA Rekrutacja 2018/2019 PROGRAM STUDIÓW - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - STUDIA STACJONARNE Rok I - Semestr I 1 Wstęp do filozofii 30 30 E 5 2 Wstęp do (ŻP, ZW, ET)* 30 30 E 5 3 Wstęp do (ŻP, ZW, ET)*

Bardziej szczegółowo

Sylabus. LP. Treści merytoryczne przedmiotu: LICZBA

Sylabus. LP. Treści merytoryczne przedmiotu: LICZBA Sylabus 1 rok akademicki 010-011 Nazwa Przedmiotu: Historia filozofii współczesnej (wykład) Kod przedmiotu: Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: zaawansowany Rok studiów, semestr: rok III, semestr

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) Kod przedmiotu 06.4-WI-ArchKP-wyb.zag.z filozofii-

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach DEMBOWSKI EDWARD. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie. Małgorzata Pronobis

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach DEMBOWSKI EDWARD. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie. Małgorzata Pronobis Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach DEMBOWSKI EDWARD zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2009 2 1. Dembowski, Leon : Edward Dembowski w oczach

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW FILOZOFIA, STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

PLAN STUDIÓW FILOZOFIA, STUDIA I STOPNIA STACJONARNE Załącznik nr a PLAN STUDIÓW FILOZOFIA, STUDIA I STOPNIA STACJONARNE M1: Wprowadzenie do filozofii (w), M: Moduł głównych subdyscyplin filozoficznych: Etyka ogólna (w, ć), Ontologia (w, ć), Antropologia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Forma prowadzenia zajęć Egzamin Wykład + ćwiczenia. Odniesienie do efektów dla kierunku studiów S2A_W06. Egzamin Wykład + ćwiczenia

KARTA PRZEDMIOTU. Forma prowadzenia zajęć Egzamin Wykład + ćwiczenia. Odniesienie do efektów dla kierunku studiów S2A_W06. Egzamin Wykład + ćwiczenia (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: METODOLOGIA NAUK SPOŁECZNYCH 2. Kod przedmiotu: ROZ-S5-12 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 8 z 9 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Filozofia 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Historia filozofii 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek ) realizującej

Bardziej szczegółowo

Fenomenologia Husserla

Fenomenologia Husserla TRZECIE SPOTKANIA PATOČKOWE Międzynarodowa Konferencja Filozoficzna Fenomenologia Husserla (Między dogmatycznym absolutyzmem a hermeneutyczną otwartością). W 150. rocznicę urodzin Edmunda Husserla 22.10.09.

Bardziej szczegółowo

Człowiek wobec problemów istnienia

Człowiek wobec problemów istnienia Człowiek wobec problemów istnienia Lp. Elementy składowe Opis sylabusu 1. Nazwa przedmiotu Człowiek wobec problemów istnienia 2. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Filozoficzny, Instytut Filozofii,

Bardziej szczegółowo

Immanuel Kant. Dzieła zebrane

Immanuel Kant. Dzieła zebrane Immanuel Kant Dzieła zebrane tom iii Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która ma wystąpić jako nauka Ugruntowanie metafizyki moralności Metafizyczne podstawy przyrodoznawstwa Krytyka praktycznego

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU DLA STUDIÓW DOKTORANCKICH

KARTA KURSU DLA STUDIÓW DOKTORANCKICH KARTA KURSU DLA STUDIÓW DOKTORANCKICH Nazwa Nazwa w j. ang. Filozofia a językoznawstwo (wybrane zagadnienia) Philosophy and linguistics (selected issues) Kod Punktacja ECTS 1 Koordynator dr hab. prof.

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Kulturoznawstwo

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Kulturoznawstwo Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU)

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia z estetyką 2. KIERUNEK: Pedagogika 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok, 2 semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA

Bardziej szczegółowo

wprowadzenie 2 G.W.F. Hegel, Nauka logiki, t. 2, przeł. A. Landman, M. Pańków (red.), WN PWN, Warszawa 2011, s. 297.

wprowadzenie 2 G.W.F. Hegel, Nauka logiki, t. 2, przeł. A. Landman, M. Pańków (red.), WN PWN, Warszawa 2011, s. 297. tego stosunku skłoniła jednak Hegla do politycznej transformacji różnicy ontologicznej w różnicę pojęcia. I ta transformacja stanowi o genezie jego pojęcia wolności rozumianej jako uniwersalność konkretna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I dla STUDENTÓW I i II ROKU STUDIÓW

PRZEWODNIK I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I dla STUDENTÓW I i II ROKU STUDIÓW PRZEWODNIK I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I dla STUDENTÓW I i II ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek ) realizującej przedmiot: Historia filozofii

Bardziej szczegółowo

Filozofia - opis przedmiotu

Filozofia - opis przedmiotu Filozofia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Filozofia Kod przedmiotu 08.1-WA-GrafP-FIL-W-S14_pNadGenVGNQV Wydział Kierunek Wydział Artystyczny Grafika Profil ogólnoakademicki Rodzaj

Bardziej szczegółowo

RYGORY 2015/2016 FILOZOFIA ROK I

RYGORY 2015/2016 FILOZOFIA ROK I ROK I Propedeutyka filozofii; 15w./30ćw.; egz./zal.; Hist.fil.starożytnej; 30w./45ćw.; egz./zal.; Filozofia społeczna; 30w./45ćw.; egz./zal.; Łacina; 30 ćw.; zal.; Greka; 30 ćw.; zal.; Moduł n.społ.i (psych.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: SOCJOLOGICZNEJ I MYŚLI SPOŁECZNEJ

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: SOCJOLOGICZNEJ I MYŚLI SPOŁECZNEJ (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: HISTORIA MYŚLI 2. Kod przedmiotu: SOCJOLOGICZNEJ I MYŚLI SPOŁECZNEJ ROZ-S4-10 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ. konwersatori um

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ. konwersatori um KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M3/1/2 Nazwa przedmiotu w języku polskim Kanon piękna w kulturze europejskiej w języku angielskim Canon of Beauty in European culture USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Filozofia, ISE, Wykład III - Klasyfikacja dyscyplin filozoficznych

Filozofia, ISE, Wykład III - Klasyfikacja dyscyplin filozoficznych Filozofia, ISE, Wykład III - Klasyfikacja dyscyplin filozoficznych 2011-10-01 Plan wykładu 1 Klasyczny podział dyscyplin filozoficznych 2 Podział dyscyplin filozoficznych Klasyczny podział dyscyplin filozoficznych:

Bardziej szczegółowo

Bierdiajew. i inni. W kregu mysli rosyjskiego renesansu religijno- -filozoficznego

Bierdiajew. i inni. W kregu mysli rosyjskiego renesansu religijno- -filozoficznego Bierdiajew i inni W kregu mysli rosyjskiego renesansu religijno- -filozoficznego Seria wydawnicza: Filozofia Rosyjska Redaktorzy serii: Lilianna Kiejzik, Jacek Uglik TOM IV Seria książkowa Filozofia Rosyjska,

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU DLA STUDIÓW DOKTORANCKICH

KARTA KURSU DLA STUDIÓW DOKTORANCKICH KARTA KURSU DLA STUDIÓW DOKTORANCKICH Nazwa Nazwa w j. ang. Filozoficzne podstawy hermeneutyki Philosophical Basis of hermeneutics Kod Punktacja ECTS 1 Koordynator prof. dr hab. Tadeusz Gadacz Zespół dydaktyczny

Bardziej szczegółowo

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość (bibliografia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI Moduł/Przedmiot: Historia filozofii Kod modułu: Wok/lic3/20 Koordynator modułu: prof. zw. dr hab. Wojciech Maciejowski Punkty

Bardziej szczegółowo

Goldmann o Lukacsu i Heideggerze

Goldmann o Lukacsu i Heideggerze Goldmann o Lukacsu i Heideggerze Książka ta jest niewątpliwie jedną z najciekawszych publikacji filozoficznych, jakie ukazały się ostatnimi laty w kręgu tradycji marksistowskiej. Przede wszystkim na uwagę

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ROZ_S_S2Ms4_F_x. 1. Nazwa przedmiotu: SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, TEORIA I PRAKTYKA

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ROZ_S_S2Ms4_F_x. 1. Nazwa przedmiotu: SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, TEORIA I PRAKTYKA Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, TEORIA I PRAKTYKA 2. Kod przedmiotu: ROZ_S_S2Ms4_F_x 3. Karta przedmiotu ważna od roku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Historia filozofii 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek ) realizującej

Bardziej szczegółowo

Artaud A. : Heliogabal albo Anarchista ukoronowany. Warszawa 1999 (grant) 18588

Artaud A. : Heliogabal albo Anarchista ukoronowany. Warszawa 1999 (grant) 18588 Aristoteles: Etyka nikomachejska. Warszawa 2007 18653 Artaud A. : Heliogabal albo Anarchista ukoronowany. Warszawa 1999 (grant) 18588 Barker E. : Nowe ruchy religijne. Kraków 2002 (grant) 18620 Bartoś

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Historia filozofii w zarysie

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Historia filozofii w zarysie Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie Historia filozofii w zarysie (skrypt) Autor Dorota Łażewska Copyright by Wydawnictwo WSGE Józefów 2008 Wydawnictwo Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. kierunkowe efekty kształceniaopis

Załącznik nr 5. kierunkowe efekty kształceniaopis Załącznik nr 5. Odniesienie kierunkowych efektów kształcenia do obszarowych efektów kształcenia dla obszaru lub obszarów kształcenia przyporządkowanych temu kierunkowi Nazwa kierunku studiów: Interdyscyplinarne

Bardziej szczegółowo

Andrzej L. Zachariasz. ISTNIENIE Jego momenty i absolut czyli w poszukiwaniu przedmiotu einanologii

Andrzej L. Zachariasz. ISTNIENIE Jego momenty i absolut czyli w poszukiwaniu przedmiotu einanologii Andrzej L. Zachariasz ISTNIENIE Jego momenty i absolut czyli w poszukiwaniu przedmiotu einanologii WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO RZESZÓW 2004 Opiniowali Prof. zw. dr hab. KAROL BAL Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

H O R Y Z O N T Y N O W O C Z E S N O Ś C I Gilles Deleuze. Struktury - Maszyny - Kreacje to pierwsza w języku polskim próba całościowej wykładni myśli Deleuzjańskiej. Autor Różnicy i powtórzenia jawi

Bardziej szczegółowo

O sztuce stawania na głowie, czyli przygotowania do egzaminu z historii filozofii

O sztuce stawania na głowie, czyli przygotowania do egzaminu z historii filozofii O sztuce stawania na głowie, czyli przygotowania do egzaminu z historii filozofii II semestr: Racjonalizm-Kartezjusz Pascal Leibniz Spinoza Locke_Hume Kant Hegel_Marks_Mill Kierkegaard Nietzsche Fenomenologia

Bardziej szczegółowo

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus WSHiG Karta przedmiotu/sylabus KIERUNEK SPECJALNOŚĆ TRYB STUDIÓW SEMESTR Turystyka i Rekreacja Obsługa Ruchu Turystycznego, Hotelarstwo i Gastronomia, Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomii,

Bardziej szczegółowo

Marksowski materializm historyczny koncepcja związku między bazą a nadbudową oraz prymatu czynników ekonomicznych

Marksowski materializm historyczny koncepcja związku między bazą a nadbudową oraz prymatu czynników ekonomicznych Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna Tom I 2012 Numer 1 s. 133-138 filozofiapubliczna.amu.edu.pl ISSN 2299-1875 by Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna & Author Marksowski materializm historyczny

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Rok akademicki: 2014/2015 Kod: HKL-2-108-KW-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

FILOZOFIA. Studia stacjonarne

FILOZOFIA. Studia stacjonarne FILOZOFIA Studia stacjonarne I stopnia Studia filozoficzne I stopnia na kierunku filozofia prowadzone są w ramach dwóch specjalności: Filozofia teoretyczna Kognitywistyka Studia na każdej specjalności

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ROZ_S_S2Ms4_F_x. 1. Nazwa przedmiotu: SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, TEORIA I PRAKTYKA

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ROZ_S_S2Ms4_F_x. 1. Nazwa przedmiotu: SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, TEORIA I PRAKTYKA Z1-PU7 WYDANIE N3 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, TEORIA I PRAKTYKA 2. Kod przedmiotu: ROZ_S_S2Ms4_F_x 3. Karta przedmiotu ważna od roku

Bardziej szczegółowo

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia historiografii Rok: IV Semestr: VII Studia: stacjonarne 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

Estetyka - opis przedmiotu

Estetyka - opis przedmiotu Estetyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Estetyka Kod przedmiotu 08.1-WA-AWP-ESKA-W-S14_pNadGen6EBPL Wydział Kierunek Wydział Artystyczny Architektura wnętrz Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Filozofia Augusta Cieszkowskiego Dr Magdalena Płotka

Filozofia Augusta Cieszkowskiego Dr Magdalena Płotka Filozofia Augusta Cieszkowskiego Dr Magdalena Płotka Także i August Cieszkowski przejął metodę dialektyczną Hegla Zmierzał do utworzenia filozofii słowiańskiej, niezależnej od filozofii germańskiej Swój

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ROZ-S8-15

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ROZ-S8-15 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I ICH SPOŁECZNE FUNKCJE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013 4. Forma

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: FILOZOFIA. Jeżeli wykłady odbywają się równolegle z obowiązkowymi ćwiczeniami, to punkty ECTS umieszczone są tylko przy nazwie wykładu.

KIERUNEK: FILOZOFIA. Jeżeli wykłady odbywają się równolegle z obowiązkowymi ćwiczeniami, to punkty ECTS umieszczone są tylko przy nazwie wykładu. KIERUNEK: FILOZOFIA Plan studiów drugiego stopnia Cykl rozpoczynający się w roku akademickim 2018/2019 Zbo zaliczenie bez oceny Z zaliczenie z oceną E egzamin Jeżeli wykłady odbywają się równolegle z obowiązkowymi

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU. Kultura nowoczesna i ponowoczesna. Humanistyczny

CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU. Kultura nowoczesna i ponowoczesna. Humanistyczny CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kultura nowoczesna i ponowoczesna Wydział Instytut/Katedra Kierunek Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Filozofia marksistowska w Polsce powojennej 2

Filozofia marksistowska w Polsce powojennej 2 w Polsce powojennej j Artur Andrzejuk JMBocheński J.M.Bocheński, Sto zabobonów Marksizm-leninizm, jest prawdopodobnie najbogatszym zbiorem zabobonów, jaki kiedykolwiek kol iek utworzono. Jego wyznawcy

Bardziej szczegółowo

Roman Schulz WYKŁADY Z PEDAGOGIKI OGÓLNEJ. Tom III Logos edukacji

Roman Schulz WYKŁADY Z PEDAGOGIKI OGÓLNEJ. Tom III Logos edukacji Roman Schulz WYKŁADY Z PEDAGOGIKI OGÓLNEJ Tom III Logos edukacji TORUŃ 2009 SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 9 I. Z problematyki teorii poznania... 11 1. Poznanie i jego poznanie... 11 2. Epistemologia: jej

Bardziej szczegółowo

przypomnienie filozofia nowożytna: filozofia współczesna: f. spekulatywna f. pozytywna

przypomnienie filozofia nowożytna: filozofia współczesna: f. spekulatywna f. pozytywna przypomnienie filozofia nowożytna: filozofia współczesna: racjonalizm woluntaryzm idealizm materializm uniwersalizm indywidualizm f. spekulatywna f. pozytywna John N. Gray (ur. 1948): wiele odmian liberalizmu

Bardziej szczegółowo

Źródła, dokumenty do dziejów Narodowej Demokracji Romana Dmowskiego

Źródła, dokumenty do dziejów Narodowej Demokracji Romana Dmowskiego Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Źródła, dokumenty do dziejów Narodowej Demokracji Romana Dmowskiego zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2009

Bardziej szczegółowo

Filozofia, Germanistyka, Wykład I - Wprowadzenie.

Filozofia, Germanistyka, Wykład I - Wprowadzenie. 2010-10-01 Plan wykładu 1 Czym jest filozofia Klasyczna definicja filozofii Inne próby zdefiniowania filozofii 2 Filozoficzna geneza nauk szczegółowych - przykłady 3 Metafizyka Ontologia Epistemologia

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo IFiS PAN Warszawa Daniel Roland Sobota. Narodziny fenomenologii z ducha pytania. Johannes Daubert i fenomenologiczny rozruch

Wydawnictwo IFiS PAN Warszawa Daniel Roland Sobota. Narodziny fenomenologii z ducha pytania. Johannes Daubert i fenomenologiczny rozruch Wydawnictwo IFiS PAN Warszawa 2017 Daniel Roland Sobota Narodziny fenomenologii z ducha pytania. Johannes Daubert i fenomenologiczny rozruch Spis treści przedmowa... 17 WproWADzenie... 23 Niemiecka faza

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ RZEŹBY. UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU

KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ RZEŹBY. UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ RZEŹBY. UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU I. Informacje ogólne 1. Nazwa Przedmiotu FILOZOFIA 2. Forma studiów: STUDIA STACJONARNE 3. Kod przedmiotu: kier forma tryb nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 3 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 2)

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 3 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 2) Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Filozofia polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Ogólna orientacja w historii kultury europejskiej.

Ogólna orientacja w historii kultury europejskiej. AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Filozofia zagadnienia i kierunki Kod modułu: - Koordynator modułu: prof. Włodzimierz Kaczocha Punkty ECTS: 3

Bardziej szczegółowo

Perspektywy współczesnej fenomenologii

Perspektywy współczesnej fenomenologii Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne zaprasza do udziału w ogólnopolskim seminarium naukowym Perspektywy współczesnej fenomenologii Głównym celem seminarium jest popularyzacja badań realizowanych w głównych

Bardziej szczegółowo

Spis publikacji A1. KSIĄŻKI A2. REDAKCJE KSIĄŻEK

Spis publikacji A1. KSIĄŻKI A2. REDAKCJE KSIĄŻEK Prof. UAM dr hab. Antoni Szczuciński Instytut Filozofii UAM Spis publikacji A1. KSIĄŻKI 1. Zasada nieoznaczoności Heisenberga a sprawdzanie praw mikrofizyki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 1982, ss.103

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI BYCIE I CZAS. Wprowadzenie

SPIS TREŚCI BYCIE I CZAS. Wprowadzenie SPIS TREŚCI Przedmowa (Bogdan Baran)..................... XI BYCIE I CZAS Wprowadzenie EKSPOZYCJA PYTANIA O SENS BYCIA Rozdział I. Konieczność, struktura i prymat kwestii bycia..... 3 1. Konieczność wyraźnego

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do egzaminu z historii filozofii dla Dziennikarstwa, Socjologii i Ekonomii II semestr, rok akademicki 2008/2009

Zagadnienia do egzaminu z historii filozofii dla Dziennikarstwa, Socjologii i Ekonomii II semestr, rok akademicki 2008/2009 Zagadnienia do egzaminu z historii filozofii dla Dziennikarstwa, Socjologii i Ekonomii II semestr, rok akademicki 2008/2009 1. John Locke jako ojciec tradycji liberalnej i pierwszy nowoczesny umysł w historii.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Teoria kultury 08.05/p,1,MI. Studia drugiego stopnia stacjonarne, prof. dr hab. Wojciech Tomasik. Zaliczenie z oceną

OPIS PRZEDMIOTU. Teoria kultury 08.05/p,1,MI. Studia drugiego stopnia stacjonarne, prof. dr hab. Wojciech Tomasik. Zaliczenie z oceną OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Teoria kultury 08.05/p,1,MI Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom organizacyjny studiów System studiów Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

studiów PODSTAWY FILOZOFII TR/1/PP/FIL 8 2 Rok I, semestr II, studia stacjonarne

studiów PODSTAWY FILOZOFII TR/1/PP/FIL 8 2 Rok I, semestr II, studia stacjonarne kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY FILOZOFII TR/1/PP/FIL 8 Kierunek Poziom kształcenia Rok/Semestr Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) y/ ćwiczenia (liczba ) Turystyka i Rekreacja I

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: OBYWATELSKIE, TEORIA I PRAKTYKA

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: OBYWATELSKIE, TEORIA I PRAKTYKA (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: SPOŁECZEŃSTWO 2. Kod przedmiotu: OBYWATELSKIE, TEORIA I PRAKTYKA ROZ-S8-18 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. do egzaminów doktorskich z filozofii

Przewodnik. do egzaminów doktorskich z filozofii Przewodnik do egzaminów doktorskich z filozofii Instytut Filozofii Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego WARSZAWA 2010 ZAKRES EGZAMINU 1. Elementy metafilozofii

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017 I rok (6 grup dziekańskich) FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017 Z E - zaliczenie - egzamin 09.0 1. seminarium magisterskie 30 Z 4 30 Z 4 09.2 2. kultura literacka

Bardziej szczegółowo

Wstęp do filozofii. wykład 6: Style myślenia filozoficznego fenomenologia i hermeneutyka. dr Mateusz Hohol. sem. zimowy 2014/2015

Wstęp do filozofii. wykład 6: Style myślenia filozoficznego fenomenologia i hermeneutyka. dr Mateusz Hohol. sem. zimowy 2014/2015 Wstęp do filozofii wykład 6: Style myślenia filozoficznego fenomenologia i hermeneutyka dr Mateusz Hohol sem. zimowy 2014/2015 Wpływ fenomenologii i hermeneutyki na filozofię kontynentalną, myśl religijną

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. MK_42 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia studia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu

SYLABUS. MK_42 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia studia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu 01.10.014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy socjologii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_4 Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Karol Marks ( )

Karol Marks ( ) Karol Marks (1818-1883) Karol Marks Filozof, ekonomista, rewolucjonista System wyjaśniający działanie przyrody i całego społeczeostwa Wpływ: Niemiecka filozofia historii Socjaliści utopijni David Ricardo

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: podstawy socjologii, historia myśli socjologicznej

KARTA PRZEDMIOTU. 15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: podstawy socjologii, historia myśli socjologicznej Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: WSPÓŁCZESNE TEORIE SOCJOLOGICZNE 2. Kod przedmiotu: ROZ_S_S1Ls6_W_26 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA KOLOKWIA

ZAGADNIENIA NA KOLOKWIA ZAGADNIENIA NA KOLOKWIA RACJONALIZM XVII WIEKU [COPLESTON] A. KARTEZJUSZ: 1. metoda matematyczna i) cel metody ii) 4 reguły iii) na czym polega matematyczność metody 2. wątpienie metodyczne i) cel wątpienia

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2018/2019. I rok 7 grup

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2018/2019. I rok 7 grup FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2018/2019 I rok 7 grup Z E - zaliczenie - egzamin 09.2 Wybrane zagadnienia literatury polskiej do 15 Z 30 Z 6 - - - r. 1918 09.2 Wybrane

Bardziej szczegółowo

XVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego

XVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego XVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego PYTANIE O METODĘ współorganizowana przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, Pałac

Bardziej szczegółowo

Kierunek: krytyka literacka studia drugiego stopnia dwuletnie

Kierunek: krytyka literacka studia drugiego stopnia dwuletnie Kierunek: krytyka literacka studia drugiego stopnia dwuletnie ostatnia aktualizacja: 01.08.2019 r. I ROK STUDIÓW Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2019/2020 I SEMESTR Lp. Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRZYPISY I BIBLIOGRAFIA W ARTYKULE NAPISANYM W JĘZYKU POLSKIM

PRZYPISY I BIBLIOGRAFIA W ARTYKULE NAPISANYM W JĘZYKU POLSKIM PRZYPISY I BIBLIOGRAFIA W ARTYKULE NAPISANYM W JĘZYKU POLSKIM KSIĄŻKA (PRZYKŁADY DLA WYDANIA POLSKIEGO, ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO, W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH JĘZYKÓW ANALOGICZNIE POZOSTAWIAMY OPIS BIBLIOGRAFICZNY

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK SOCJOLOGIA. Zagadnienia na egzamin magisterski na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia

KIERUNEK SOCJOLOGIA. Zagadnienia na egzamin magisterski na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia KIERUNEK SOCJOLOGIA Zagadnienia na egzamin magisterski na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia 1. Podstawowe paradygmaty współczesnej socjologii K_W25 Posiada pogłębioną wiedzę na temat

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2a Uchwała UZdsZJKwUG nr 1/2012 (3)

Załącznik nr 2a Uchwała UZdsZJKwUG nr 1/2012 (3) Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku filozofia, studia pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne (macierz efektów obszarowych i kierunkowych wraz z przypisanymi im przedmiotami) Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Socjologia. 2. KIERUNEK: Pedagogika. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Socjologia. 2. KIERUNEK: Pedagogika. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Socjologia 2. KIERUNEK: Pedagogika 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Współczesne koncepcje praw człowieka na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Współczesne koncepcje praw człowieka na kierunku Prawo Katedra Teorii i Filozofii Prawa Poznań, dnia 27 września 2016 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Współczesne koncepcje praw człowieka na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. do egzaminów doktorskich z filozofii w Instytucie Chemii Fizycznej

Przewodnik. do egzaminów doktorskich z filozofii w Instytucie Chemii Fizycznej Przewodnik do egzaminów doktorskich z filozofii w Instytucie Chemii Fizycznej Instytut Filozofii Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego WARSZAWA 2005 ZAKRES EGZAMINU

Bardziej szczegółowo

ESTETYKA FILOZOFICZNA

ESTETYKA FILOZOFICZNA 3 GÜNTHER PÖLTNER ESTETYKA FILOZOFICZNA Tłumaczenie Juliusz Zychowicz Wydawnictwo WAM Kraków 2011 5 SPIS TREŚCI Przedmowa 9 1 Problem określenia przedmiotu estetyki filozoficznej 11 1.1 Potoczne określenie

Bardziej szczegółowo

Sylabus LICZBA GODZIN. Treści merytoryczne przedmiotu

Sylabus LICZBA GODZIN. Treści merytoryczne przedmiotu Sylabus Nazwa Przedmiotu: Teoria bytu (ontologia) Typ przedmiotu: obligatoryjny Poziom przedmiotu: zaawansowany rok studiów, semestr: I rok, semestr II; II rok, semestr I (studia filozoficzne I stopnia)

Bardziej szczegółowo