Lato w pełni, Inwestycje w pełni

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lato w pełni, Inwestycje w pełni"

Transkrypt

1 ISSN Egzemplarz bezpłatny BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI nr r. Lato w pełni, Inwestycje w pełni Harmonogram wywozu śmieci na sierpień 2013 str. 4-5

2 WYDARZENIA W 69. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia w całym kraju uroczyście obchodzono 69. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia 1944 r. W Łomiankach w południe pod pomnikiem przy ul. Partyzantów uczczono ofiarność i bohaterstwo walczących o niepodległość Ojczyzny. rzy pomniku Pamięci żołnierzy Kompanii Młodzieżowej powstałej w Dąbrowie Leśnej poległych w Powstaniu Warszawskim Pamięci Ułanów Jałowieckich Poległych w Dąbrowie Leśnej w szarży 19 Pwrześnia 1939 r. złożono kwiaty i zapalono znicze. W uroczystości upamiętniającej tamte wydarzenia udział wzięli: Kombatanci AK Grupa Kampinos, Burmistrz Łomianek - Tomasz Dąbrowski wraz z zastępcą - Piotrem Rusieckim, a także przedstawiciele Rady Miejskiej i Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Zarząd Osiedla Dąbrowa Leśna, Domu Kultury i Biblioteki Publicznej w Łomiankach, delegacje: Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Komunikacji Miejskiej Łomianki oraz członkowie Stowarzyszenia Dobro Wspólne. Kwiaty złożyli także uczniowie łomiankowskich szkół. Atmosferę podkreślił krótki koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru Domu Kultury "Carmen Patrium". Ceremonii asystowali harcerze ze Szczepu 462 DHiGZ w Łomiankach. Punktualnie o w rocznicę godziny "W" - w Łomiankach rozległ się dźwięk syren alarmowych. Powstanie Warszawskie (1 sierpnia 3 października 1944) to wystąpienie zbrojne przeciwko wojskom niemieckim, okupującym stolicę, zorganizowane przez Armię Krajową. Powstanie zostało przeprowadzone w ramach akcji Burza, a za jego początek uznaje się datę 1 sierpnia 1944, dokładnie godzinę 17., oznaczoną kryptonimem W - tzw. Godzina W. Kurtyna z wody Od końca lipca do odwołania, na ul. Warszawskiej na placu obok głównej siedziby Urzędu Miejskiego - uruchomiona została kurtyna wodna. Kurtyna włączana będzie w godz :00. Zasłonę wodną zainstalowali bezpłatnie pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach. Zużycie wody nie powinno przekraczać 1 m3 na godzinę. Upały doskwierają wszystkim. Kurtyna wodna nawilża powietrze i je oczyszcza, no i można się również przy niej schłodzić. 2

3 WYDARZENIA Umowa z SITĄ podpisana Ok. południa 5 sierpnia br. Burmistrz Łomianek, Tomasz Dąbrowski podpisał z prezesem firmy SITA Polska, Jean-Michel Kaleta umowę na "odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Łomianki". Kiedy w ostatnim możliwym dniu (25 czerwca br.) firma BYŚ odwołała się odwyniku przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej i Gmina nie mogła zawrzeć umowy zfirmą SITA Polska, zastosowano wariant alternatywny: firmom zajmującym się wywozem odpadów zaproponowano, aby do czasu orzeczenia KIO, podpisały swoiste porozumienie i podjęły się wywożenia śmieci od mieszkańców z terenu naszej gminy. SITA Polska była jedyną firmą, która podpisała z Gminą Łomianki takie porozumienie. Krajowa Izba Odwoławcza w wydanym przez siebie wyroku oddaliła dwa z trzech zarzutów firmy BYŚ. W związku z wyrokiem KIO Gmina musiała unieważnić jedynie czynność samego wyboru Wykonawcy; KIO nie zakwestionowało przebiegu całej procedury. na zdj. (od lewej): Burmistrz Łomianek, Tomasz Dąbrowski, Tadeusz Książek, członek Zarządu SITA Polska oraz Jean-Michel Kaleta, Prezes SITA Polska odpisana do końca grudnia 2015 roku umowa kończy postępowanie przetargowe pod ww. nazwą zadania. Kończy też Pobowiązujące w okresie przejściowym porozumienie. Co to oznacza dla mieszkańców Łomianek? Gmina będzie mogła egzekwować w skuteczny sposób zapisy dotyczące reklamacji związanych z odbiorem śmieci czy np. dostawą pojemników. Otwiera to również drogę skutecznej egzekucji "podatku śmieciowego" od mieszkańców. Przypomnijmy: 13 czerwca br. rozstrzygnięto przetarg na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługę punktu selektywnego zbierania odpadów. Przetarg w cz. I postępowania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Łomianki" wygrała SITA Polska Sp. z o.o. z Warszawy. Gmina Łomianki zamierzała przeznaczyć na finansowanie tej części zamówienia kwotę ,40 zł brutto. Oferta firmy SITA Polska (najniższa) opiewa na kwotę ,68 zł brutto. Po ponad miesiącu od rozstrzygnięcia przetargu, 23 lipca br. w ponownie rozstrzygniętym przetargu, ofertę firmy SITA POLSKA wybrano jako najkorzystniejszą. na zdj. (od lewej): Tadeusz Książek, członek Zarządu SITA Polska, Katarzyna Wrońska, Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska UM, Jean-Michel Kaleta, Prezes SITA Polska, Tomasz Dąbrowski, Burmistrz Łomianek oraz Piotr Rusiecki, Zastępca Burmistrza ds. społecznych Laboratorium badania wody i ścieków w Łomiankach otwarte! Zakład Wodociągów i Kanalizacji ma obowiązek wykonywania okresowych badań wody i ścieków. Otwarte 29 lipca br. w Łomiankach przy ul. Skrzetuskiego laboratorium jest jednym z najnowocześniejszych w okolicy. W laboratorium wykonywane będą m.in. okresowe badania przydatności wody do spożycia zlecane przez ZWiK. Od września także mieszkańcy będą mogli skorzystać z usług laboratorium i zlecić indywidualne badanie wody. Na otwarciu laboratorium, badaniom na zawartość żelaza i manganu w wodzie surowej przyglądali się: Paweł Bohdziewicz - Prezes ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o., Tomasz Dąbrowski - Burmistrz Łomianek, Piotr Rusiecki - Zastępca Burmistrza ds. społecznych i Witold Spoczyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej ZWiK (zdj. poniżej). Badanie wypadło pomyślnie. ŁOMIANKI Sp. z o. o. 9 sierpień

4 Z ŻYCIA GMINY Segregacja krok po kroku Minął miesiąc, od kiedy (1 lipca br.) - w całej Polsce zaczął obowiązywać nowy system wywozu śmieci. Nowość polega przede wszystkim na obligatoryjnym przejęciu przez gminę od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Opłata śmieciowa odbioru odpadów komunalnych na najbliższe wyznaczonych w harmonogramie terminach. miesiące. Śmieci są jednak odbierane z Wystarczy pojemnik wystawić przed furtkę a przejęcie powyższych obowiązków, tj. zamieszkałych posesji, których właściciele / czy bramę. za wywóz, transport, zbieranie, odzysk, w mieszkańcy złożyli w gminie DEKLARACJĘ o Ztym recykling gmina pobiera od wysokości opłaty za gospodarowanie Pojemniki dla każdego właścicieli nieruchomości opłatę za odpadami komunalnymi. gospodarowanie odpadami komunalnymi, tzw. Pojemniki na odpady otrzyma każdy mieszkaopłatę śmieciową. niec Łomianek, który złożył w gminie deklarację Opłata miesięczna wynosi: o wysokości opłaty za gospodarowanie - w przypadku segregacji 9,50 zł za osobę odpadami komunalnymi i został wpisany do - w przypadku braku segregacji 16,50 zł za osobę gminnej bazy nieruchomości. Zgodnie z powyższym, wyłącznie z tych posesji będzie Nie czekajcie Państwo na rachunek albo realizowany odbiór śmieci przez gminę. Jeśli fakturę z Urzędu Miejskiego, ponieważ gmina jeszcze ktoś z Państwa nie złożył ww. deklaracji, takich dokumentów nie wystawi. Złożenie prosimy o niezwłoczne dopełnienie tego deklaracji o wysokości opłaty za Wszystkich Państwa, którzy z różnych przyczyn obowiązku. gospodarowanie odpadami komunalnymi jest nie złożyli jeszcze ww. DEKLARACJI prosimy o podstawą do zapłaty. Należność można niezwłoczne dopełnienie tego obowiązku. Przypomnijmy: na terenie zabudowy wpłacać gotówką w kasie Mazowieckiego Należy bowiem wiedzieć, że w przypadku braku jednorodzinnej obowiązuje system mieszany Banku Spółdzielczego w Łomiankach (ul. złożenia takiej deklaracji, podatnikowi mogą pojemnikowo-workowy zbiórki odpadów Szpitalna 8) albo przelewem na rachunek grozić kara grzywny lub kara porządkowa. komunalnych. Uprzejmie prosimy w miarę bankowy Gminy Łomianki: możliwości o obecność w domu; podstawiony przez firmę pojemnik należy pokwitować. Krok po kroku (należy wpisać adres posesji i okres, Więcej szczegółowych informacji na temat 1. Złóż do urzędu deklarację o wysokości za jaki uiszczamy opłatę). obowiązującej wszystkich mieszkańców ustawy, opłaty za gospodarowanie odpadami zasadach prawidłowej segregacji, opłacie komunalnymi śmieciowej oraz bieżących działaniach Gminy Mieszkańcu, zadeklaruj się! 2. Zapłać podate k za wywóz śmieci. Łomianki (terminach dostawy pojemników do 3. Pamiętaj o terminie odbioru odpadów w posesji) na stronie w zakładce Urząd Miejski w Łomiankach podzielił ulice w swoim rejonie. GOSPODARKA ODPADAMI. gminie na REJONY oraz przygotował dla swoich mieszkańców HARMONOGRAM Odpady odbierane są w godz w Z ostatniej chwili! W ciągu najbliższych dni na opublikowany zostanie harmonogram wywozu odpadów do końca roku. ODPADY ZIELONE wrzucamy: gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty, skoszoną trawę, trociny, korę drzew, owoce, warzywa itp. nie wrzucamy: kości zwierząt, mięsa, padliny i odchodów zwierząt, olejów jadalnych, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, leków, popiołu z węgla kamiennego, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych) 4

5 Z ŻYCIA GMINY JAK SEGREGOWAĆ? papier/tektura, plastik, metal, szkło, tworzywa sztuczne wrzucamy CZYSTE np.: <butelki i słoiki po napojach i żywności, <opakowania po kosmetykach, <puste opakowania po aerozolach, dezodorantach, perfumach, <opakowania po chemii gospodarczej, <opakowania po produktach spożywczych, <torby, reklamówki, <zakrętki, kapsle, korki, <folie spożywcze, folie aluminiowe, <styropian, <puszki po napojach i żywności, <złom żelazny i metale kolorowe, <długopisy, ołówki, itp., <gazety, czasopisma, papier biurowy, książki, papier pakowy, karton <kartony po mleku i napojach (wielomateriałowe odpady opakowaniowe m.in. typu Tetra Pak, PET). Butelki Słoiki Gazety i karton Plastik nie wrzucamy np.: <odzieży, obuwia, <pieluch jednorazowych, podpasek, podkładek <strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych, <nieopróżnionych opakowań po lekach, farbach, lakierach, olejach, <odpadów budowlanych i rozbiórkowych, <zużytych baterii i akumulatorów, <zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, <innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych). Rejony wywozu śmieci: ODPADY SEGREGOWANE Warszawy, Skrzetuskiego, Spacerowa, Szczęśliwa, Weteranów, Wiejska, Wjazdowa, Włościańska, Wołodyjowskiego, Zagłoby, Zbowidowska Rejon nr 1 (Dąbrowa, Łomianki) Rejon nr 7 (Kiełpin, Łomianki Dolne, Łomianki) Łuże, Ofiar Katynia, Sierakowska, Zachodnia, Zielona, Brzozowa, Dobra, Fiołka, Aleja Fryderyka Chopina, Armii Poznań, al. Fryderyka Chopina, Antonio Vivaldiego, Francuska, Irysa, Kolejowa, Krokusa, ks. Hugona Kołłątaja, Magnolii, Modrzewiowa, Armii Poznań, Brzegowa, Czesława Niemena, Grażyny Bacewicz, Henryka Nowa, prof. Mieczysława Michałowicza, Prosta, Przebiśniega, Rajska, Równoległa, Wieniawskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Józefa Elsnera, Karola Rzemieślnicza, Sasanki, Sierakowska, Stara, Szpitalna, Ułanów Jazłowieckich, Szymanowskiego, Kazimierza Lisieckiego Dziadka, Kościelna Droga, Krajobrazowa, Wiosenna, Wiślana, Zachodnia, Zawilca, Zielona Łużycka, Stanisława Moniuszki, Szczytowa, Witolda Lutosławskiego, Władysława Szpilmana, Wojciecha Bogusławskiego, Wspólna, Cienista, Jana Dąbrowskiego, Rejon nr 2 (Buraków, Dąbrowa) Rolnicza, Stanisława Moniuszki, Szczytowa Akacjowa, Aleja Lip, Asfaltowa, Brukowa, Długa, Dolna, gen Wojciecha Borzobohatego, Glinianki, Górna, Graniczna, Grzybowa, Jodłowa, Kalinowa, Rejon nr 8 (Dziekanów Bajkowy, Dziekanów Leśny, Kamienista, Kampinoska, Konwaliowa, Kwiatowa, Leśnych Dębów, Ludowa, Dziekanów Nowy, Dziekanów Polski) Łyżwiarska, Macieja Rataja, Młocińska, Narciarska, Osikowa, Pancerz, Partyzantów, Baśniowa, Bolka i Lolka, Czerwonego Kapturka, Dobrej Wróżki, Jana Brzechwy, Piaskowa, Pionierów, Równa, Sezamkowa, Słoneczna, Sosnowa, Sportowa, Starej Kaczki Dziwaczki, Kolejowa, Kopciuszka, Koszałka Opałka, Kota w Butach, Cegielni, Stary Tor, Szeroka, Śliska, Świerkowa, Wąska, Wesoła, Wyboista, Krasnoludków, Marii Kownackiej, Przy Jeziorze, Rolnicza, Waligóry, Złotej Rybki, Wydmowa, Żwirowa, Żywiczna Kolejowa, Królowej Marysieńki, Podróżna, Poziomkowa, Rolnicza, Stefana Batorego, Błotna, Kolejowa, Krasnoludków, Podróżna, Rolnicza, Stanisława Rejon nr 3 (Łomianki) Mikołajczyka, Turystyczna, Wędkarska, Wincentego Witosa Agawy, Baonu Zośka, Działkowa, Gospodarcza, Jaśminowa, Kaktusowa, Kasztanowa, Kolejowa, Kosynierów, Krzywa, Maciejowicka, Miłosna, Mokra, Rejon nr 9 (Dziekanów Leśny, Kępa Kiełpińska, Kiełpin) Normatywna, Orzechowa, Palmowa, Podleśna, Przygodna, Racławicka, Henryka Sienkiewicza, Podwale, Wiklinowa, 6 Pułku Piechoty, Brzegowa, Gajowa, Romantyczna, Sierakowska, Stanisława Konarskiego, Stanisława Staszica, Podwale, Cienista, dr Jana Cebertowicza, Jesionowa, Ogrodowa, Rolnicza, Szpitalna, Wiosenna, Zalotna Warszawska, Brzegowa, Bukowa, Cienista, Cyprysowa, dr Jana Cebertowicza, Eugeniusza Lokajskiego, inż. Antoniego Kocjana, Jałowcowa, Jarzębinowa, Rejon nr 4 (Buraków, Łomianki) Jesionowa, Klonowa, Klonowy Park, Koncertowa, Leszczynowa, Mokra, Ogrodowa, 1 Maja, 11 Listopada, 22 Września, 3 Maja, 9 Maja, Boczna, Elizy Orzeszkowej, Partyzanta Józefa Niegodzisza, Porzeczkowa, ppłk Józefa Szymona Ferrytowa, Janusza Kusocińskiego, Józefa Poniatowskiego, Józefa Przyłuskiego, Krzyczkowskiego, prof Stanisława Brzósko, Rolnicza, Truskawkowa, Warszawska, Krótka, Leśna, Majowa, Malarska, Okrężna, Osiedlowa, Parkowa, Poprzeczna, Wiązowa, Wiklinowa, Willowa, Wiśniowa, Żołnierzy Narwiku Przechodnia, Przelotowa, Przełajowa, Przeskok, Staromiejska, Stefana Czarnieckiego, Szkolna, Ślepa, Tadeusza Kościuszki, Warszawska, Wólczyńska, Rejon nr 10 (Dąbrowa, Dziekanów Leśny, Dziekanów Polski, Zaułek Kiełpin, Sadowa) dr Jerzego Lutza, ul Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida, Rejon nr 5 (Buraków, Łomianki Dolne, Łomianki) Hanki Sawickiej, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Juliusza Słowackiego, Kolejowa, Fabryczna, Jeziorna, Wiślana, Zielonej Łąki, adm. Krzysztofa Arciszewskiego, Marii Konopnickiej, Marii Rodziewiczówny, Miła, Miodowa, Niska, Pogodna, por Brukowa, Dębowa, Fabryczna, gen. Alojzego Fryderyka Brühla, gen. Mikołaja Francisa Akinsa, Wierzbowa, Władysława Stanisława Reymonta, Lotników Bołtucia, Jana Kiepury, Jeziorna, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Księcia Henryka Alianckich, Miła, Mistrza i Małgorzaty, Odysei, Piękna, sierż. Władysława Pobożnego, Lwowska, Łąkowa, Mała, Olszynowa, Polna, Prochowni, Spokojna, Szymczaka, Władcy Pierścieni, Wrzosowa, Cisowa, Kolejowa, Torfowa, Biedronki, Warszawska, Wiślana Borówkowa, Jagodowa, Kolejowa, Plutonowego Klemensa Lipińskiego, Sielanki, Strzelecka, Środkowa, Turystyczna, Wakacyjna, Wędrowców, Zaciszna, Zaciszna, Rejon nr 6 (Łomianki) Zagórze Aleksandra Fredry, Armii Poznań, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Dąbrówki, gen Zygmunta Berlinga, Gościńcowa, Gwardii Ludowej, Gwiaździsta, I Armii Wojska Rejon nr 11 Polskiego, Jedności Robotniczej, Kmicica, Marcina Kasprzaka, Mieszka I, Mikołaja Zabudowa wielorodzinna Reja, Oleńki, Parkingowa, Podbipięty, Powstańców Kampinosu, Powstańców 9 sierpień

6 Z ŻYCIA GMINY Po wakacjach nastąpią zmiany w komunikacji Uchwała Rady Miejskiej o zmianie taryfy przewozowej, podjęta w 2011 roku, wchodzi wkrótce w trzeci etap realizacji. Założeniem wprowadzenia nowej tabeli opłat było zrównoważenie finansowania spółki komunikacyjnej w taki sposób, aby wpływy z biletów pokrywały połowę kosztów jej działalności. W pozostałej części Spółka jest finansowana zgodnie z umową wykonawczą zawartą z Gminą Łomianki, która zleca Spółce KMŁ wykonywanie usług przewozowych na rzecz lokalnej społeczności. Posiadanie własnej, komunalnej spółki komunikacyjnej pozwoliło Gminie na wprowadzanie zmian cen biletów w sposób nieporównanie łagodniejszy, niż w Warszawie. Od września autobusy naszej, wewnętrznej linii ŁD kursować będą po Łomiankach nową trasą. Zmianie ulegnie przebieg trasy w obrębie Dąbrowy Leśnej i, konsekwentnie, w Łomiankach Centralnych. Będzie to możliwe dzięki uruchomieniu nowych połączeń drogowych, wybudowanych w ramach prowadzonej inwestycji w obrębie Centrum Handlowego AUCHAN. Mieszkańcy Dąbrowy zyskali dzięki temu możliwość dojazdu do pozostałej części Łomianek poprzez uruchomienie przejazdu z ulicy Akacjowej, poprzez rondo do ulicy Brukowej i dalej - przez CH AUCHAN, rondo Brukowa-Kolejowa, aż do ulicy Warszawskiej. W ten sposób zrealizowane zostaną oczekiwania mieszkańców dotyczące pełniejszej integracji Łomianek. Korzystne zmiany infrastruktury drogowej na terenie Dąbrowy pozwalają na podjęcie działań, zmierzających do jej bezpośredniego połączenia liniami KMŁ z Warszawą. W pierwszej fazie projektu autobusy wykorzystywałyby możliwość zawracania w kierunku Warszawy ulicami Zachodnią, Wiosenną, Kolejową i Wiślaną, aby dalej ulicą Akacjową, Brukową poprzez CH AUCHAN podążać do pętli Metro Młociny. Mieszkańcy Dąbrowy zyskają nie tylko na czasie podróży (dojazd do Warszawy skróci się do15-20 min.), ale też i finansowo (bilety KMŁ są tańsze, niż bilety ZTM w II strefie). W niedalekiej przyszłości władze Gminy wspólnie z Zarządem KMŁ planują przedłużyć trasę tej linii, zwanej roboczo ŁZ, do pętli zlokalizowanej możliwie najbliżej osiedla Równoległa. Wprowadzenie tych zmian będzie, oczywiście, poprzedzone konsultacjami z mieszkańcami Dąbrowy. Obserwacje, dokonywane przez służby Spółki oraz systematyczne badania napełnień autobusów wskazują na rosnące zainteresowanie pasażerów szybkim dotarciem do punktu przesiadkowego, jakim jest pętla Metro Młociny. Rozważane są różne warianty wzmocnienia komunikacyjnego tego kierunku, przy jednoczesnym kontynuowaniu połączenia z Metrem Marymont, które dla wielu (zwłaszcza starszych ludzi, dojeżdżających do Szpitala Bielańskiego) stanowi bardzo dogodne rozwiązanie. Również i te warianty będą poddane konsultacji społecznej. Wdrożenie, poddanych konsultacjom i uzgodnionych projektów, ściśle wiąże się z nowym rokiem budżetowym. Zarząd KMŁ Zamówienia Publiczne W dniu 07 sierpnia 2013 r. odbyło się otwarcie ofert postępowania: < Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką. W ostatnim czasie w wyniku wyboru ofert najkorzystniejszych zawarto umowę na: <Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów. Część I Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Łomianki z firmą SITA POLSKA Sp. z o.o. z Warszawy. W postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego na: <Remont części C Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach w ramach zadania: Projekt i remont części C budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach wybrano ofertę złożoną przez firmę TIR-REM Jacek Jechowicz z Łomianek; <Dostawa 270 szt. baterii do laptopa HP 620 jako zadanie realizowane w ramach projektu Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki. Projekt realizowany w ramach 8. Osi Priorytetowej: Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki. Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wybrano ofertę złożoną przez firmę MATCOM Marcin Sebastian Ziółek ze Szczytna; <Utrzymanie i obsługa gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanego na terenie gminy Łomianki w ramach zadania Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta. <Budowa skrzyżowania wyniesionego wraz z odwodnieniem ul. Szymanowskiego z ul. Wspólną 4/12 postępowanie zostało unieważnione: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta; Komisja Przetargowa jest w trakcie oceny ofert w postępowaniu na: <Utrzymanie trawników i poboczy w pasach drogowych dróg gminnych i działek gminnych; utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy Łomianki w ramach zadania Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. - wpłynęły 4 oferty. Referat Zamówień Publicznych 6

7 Z ŻYCIA GMINY Ochrona zdrowia w miejscu pracy Urząd Miejski w Łomiankach zaprasza do wzięcia udziału w programie informacyjno promocyjnym Ochrona zdrowia w miejscu pracy ograniczanie negatywnych skutków narażenia na szkodliwe czynniki środowiska pracy. Zaproszenie kierowane jest przede wszystkim do pracodawców, szczególnie w kontekście wydłużającego się okresu ich aktywności przedsiębiorców, a także przedstawicieli organizacji pracodawców. zawodowej. Program również ma zadania prewencyjne skierowane na przeciwdziałanie wypadkom przy pracy i przestrzeganiem przepisów bhp Celem programu jest prowadzenie działań w zakresie promocji ochrony i prawa pracy. Każdy z uczestników programu otrzyma wsparcie zdrowia zawodowego w zakładach i miejscach pracy, w których merytoryczne, udział w bezpłatnych szkoleniach, materiały dydaktycznowystępują czynniki szkodliwe, z ukierunkowaniem na najczęściej informacyjne oraz dyplom uczestnictwa w programie. występujące w środowisku pracy np. hałas, pyły, czynniki zakaźne i Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenie informacyjne, inwazyjne a także uświadamianie wpływu tych czynników na kondycję które odbędzie się we wrześniu w Urzędzie Miejskim w Łomiankach. zdrowotną pracujących i konieczność ochrony zdrowia pracowników, Szczegóły już wkrótce. Informacja o wynikach przeprowadzonej zbiórki publicznej Fundacja Splotu Ramiennego z siedzibą w Dziekanowie Leśnym przy ul. M. Konopnickiej 1/189, informuje, że w okresie od 8 września 2012 roku do 31 lipca 2013 roku, prowadziła zbiórkę publiczną na terenie Gminy Łomianki, na podstawie decyzji Burmistrza Łomianek Nr 2/12 z dnia 4 września 2012 r. Dochód z zebranych ofiar pieniężnych wynosił łącznie 2571,91 zł i został przeznaczony na następujące cele: 1. Finansowanie rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci 1933,12 zł 2. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego 27,00 zł 3. Darowizny rzeczowe przekazane dla Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym - 611,79 zł Wysokość kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej wynosiły : 566,17 zł DZIĘKUJEMY ZA OFIARNOŚĆ I SERCE OKAZANE DZIECIOM! Czuwaj! Z wizytą w Siemianach 149 osób - zuchów i harcerzy z Łomianek (wraz z kadrą) - spędziło prawie cały lipiec na obozie w zaprzyjaźnionym Hufcu Kwidzyn, w Siemianach. asi najmłodsi, ale i Ci trochę starsi również, bawili się przez miesiąc pod hasłem ŚRÓDZIEMIE. Obóz łączył w sobie Ntradycyjne elementy wypoczynku z zadaniami organizacyjnogospodarczymi. Druhowie mieli szanse sprawdzić "w terenie" zdobywane przez siebie, przez cały rok: wiedzę i umiejętności, i zaczęli - jak każdego roku - od rozstawiania namiotów i budowania pryczy. Większość miała także okazję zdobyć w Siemianach kolejne sprawności, a nawet stopnie i odznaki. Setki zdjęć w galerii na stronie: WSPÓŁFINANOWANE ZE ŚRODKÓW GMINY ŁOMIANKI fot. Tadeusz Krystecki 9 sierpień

8 INWESTYCJE Lato w pełni. Inwestycje w pełni Aż się kurzy... przynajmniej na niektórych ulicach w gminie. Specjalnie dla Państwa staramy się systematycznie dokumentować modernizacje, naprawy i budowy gminnych obiektów. Kibicujemy m.in. wykonawcom dróg, chodników czy sieci wod.-kan. adanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach przy ul. Brukowej (fot. 5) już jest gotowy. Gmina czeka na uruchomienie Górnych - ulice: Wiosenna, Działkowa, Kosynierów, Maciejowicka, punktu, ale będzie to możliwe dopiero po ostatecznym rozstrzygnięciu ZJaśminowa jest współfinansowane ze środków Funduszu przetargu; pierwsze dwa zostały unieważnione, ponieważ wykonawcy Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oferowali znacznie większe kwoty niż gmina zaplanowała. Trzeci właśnie jako cześć przedsięwzięcia pn.: Uporządkowanie gospodarki ogłoszono! wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki (fot. 1 i 2). Niebawem rozpocznie się budowa sieci w Dąbrowie Leśnej - ZWiK dokonał wyboru W szatni w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim zamontowano Wykonawcy. kolorowe szafki (fot. 6), w salach wymieniono podłogi i wymalowano ściany. Ulica Warszawska (na odcinku od Staromiejskiej do Przyłuskiego) ma już nową nawierzchnię jezdni i chodnika oraz odwodnienie (fot. 3). Aktualnie Do końca wakacji ma zakończyć się także modernizacja suteren części C trwają tam ostatnie prace wykończeniowe. budynku zespołu szkół w Dziekanowie Leśnym (fot. 7 i 8). Remontowany jest również fragment chodnika przy skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Armii Poznań (fot. 4). GPSZOK - gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

9 INWESTYCJE / REKLAMA Cykl warsztatów dla kobiet "Rozwijam swój potencjał sierpnia w godz Można wziąć udział w wybranych modułach lub skorzystać z całego programu. Spotkania poprowadzi Dorota Latos, trener rozwoju potencjału ludzkiego. szczegóły: zapisy: tel Niepubliczna Szkoła Muzyczna w Łomiankach ogłasza zapisy na rok szkolny 2013 / tel DREWNO KOMINKOWE Transport na terenach gmin Łomianki i Czosnów gratis!!! Pieńków (trasa gdańska) obok sttacji BP 9 sierpień

10 KULTURA 10

11 KULTURA Wakacyjne czwartki w Bibliotece Biblioteka Publiczna w Łomiankach zaprasza dzieci w wieku 4-10 lat do udziału w czwartkowych zajęciach wakacyjnych. Zapraszamy w godzinach <22.08 Bon-ton czyli savoir vivre <29.08 Podróże małe i duże wspomnienia z wakacji Zajęcia odbywają się w Bibliotece przy ul. Wiejskiej 12a. Alexandra Maxeiner - To wszystko pyszne! Jedzą wszyscy. Rano, w południe, wieczorem. Przez całe życie. I to na całym świecie. Jedzenie to dla nas wielka przyjemność! Ale czasami przysparza też zmartwień. Kto? Co? I kto? Kogo? Je! Co uważamy za obrzydliwe? Kiedy i gdzie jedzenie sprawia nam ogromną przyjemność? Dlaczego dzieci na całym świecie uwielbiają cukierki? Skąd się wzięły zasady zachowania przy stole i dlaczego są inne w różnych krajach? Wszystkiego dowiecie się z tej książki. Będzie bardzo smacznie, wręcz pysznie! Marilyn Brant - Wakacje w Europie W dniu trzydziestych urodzin Gwendolyn Reese otrzymuje od ciotki Bei zaskakujący prezent: pięciotygodniową wycieczkę po Europie w towarzystwie przyjaciół starszej pani. Perspektywa wyjazdu nie wydaje się Gwen zbyt zachęcająca. Z początku, jak na poukładaną nauczycielkę matematyki przystało, skrupulatnie odhacza kolejne zabytki na liście miejsc wartych obejrzenia. Jednak stopniowo, pośród zapierających dech w piersiach krajobrazów południowych Włoch, coś zaczyna w niej pękać... Wędrując po kamiennych schodach Capri, podziwiając dzieła sztuki w Luwrze i próbując nowych potraw w marsylskich kawiarenkach, Gwen odkrywa, że cuda wokół niej są niczym w porównaniu z przemianami, jakie zachodzą w jej duszy. Cheryl Strayed - Dzika droga. Jak odnalazłam siebie Życie Cheryl nie było pasmem sukcesów. Wręcz przeciwnie. Najpierw zaczęło sypać się małżeństwo, potem nastąpiła seria miłosnych wpadek, a na końcu spadł na nią prawdziwy cios straciła najbliższą osobę. Zła i rozżalona, rozpaczliwie szukała wyjścia z sytuacji, nowej drogi życiowej. Impulsem do zmian okazała się podróż życia. Podróż szlakiem wiodącym wzdłuż Ameryki Północnej. Podróż w głąb siebie. Co prawda nie wszystko poszło tak, jak sobie wyobrażała. Miało być rozgwieżdżone niebo i zapach łąki, a nie przeprawa w jednym bucie i tachanie ciężkiego plecaka z piłą. Ale się opłaciło. Bo zgodnie z zasadą co nas nie zabije, to nas wzmocni. Zapraszamy na warsztaty twórcze Walter R. Brooks - Wakacje Fryderyka Dni robią się coraz krótsze, a noce i poranki coraz zimniejsze. Zwierzęta z farmy państwa Beanów postanawiają, tak jak migrujące ptaki, spędzić zimę na dalekim południu. Wybór pada na słoneczną Florydę. W trakcie wyprawy Fryderyk i jego przyjaciele przeżywają wiele niezapomnianych czasem śmiesznych a czasem niebezpiecznych przygód, znajdują nawet skarb, który pozwoli panu Beanowi zbudować dla swych zwierzaków ciepłe domki na kolejną zimę. Odkrywają również starą prawdę: wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. 9 sierpień

12 REKLAMA / SPORT Futbolowe Łomianki Sezon 2013/14 będzie wyjątkowy dla Klubu Sportowego Łomianki. Właśnie w tym roku żółto-czarni obchodzą dwudziestolecie istnienia klubu. tej okazji zostanie wydana książka poświęcona światowego futbolu mogła zagrać przy Fabrycznej. Jacy poczynaniom piłkarzy z Fabrycznej i nie tylko. znani piłkarze mierzyli się z łomiankowskimi zespołami. ZPoczątkowo publikacja miała zawierać wyłącznie Pisząc książkę starałem się, by była ona ciekawa nie tylko opis ostatnich dwudziestu lat. Jednak zagłębiając się w dla kibiców, ale także każdego mieszkańca Łomianek, by przeszłość, okazało się, że w Łomiankach działo się mogła zainteresować również tych, którzy z miastem bardzo wiele, jeszcze przed założeniem KS Łomianki, związani nie są. Moim zamierzeniem było napisanie czyli przed 1993 rokiem. Jest to o tyle ciekawe, że dla książki o naszych przodkach, bo to oni tworzyli większości mieszkańców Łomianek nieznane tłumaczy łomiankowski sport. Żyć oni będą tak długo, jak obecna autor książki Futbolowe Łomianki. 80. lat sportu w będzie o nich pamięć mówi o motywach powstania Łomiankach , Przemysław Popek. Będzie książki Przemysław Popek. Nie zabraknie również zdjęć można zatem przeczytać nie tylko o KS Łomianki, ale zarówno tych z lat 30., jak i współczesnych, pokazujących także innych klubach, które działały na terenie miasta. dzieje sportu w Łomiankach. Będzie trochę o ŁKS Łomianki, mieszkańcy będą mogli poznać pioniera sportu, jakim z pewnością był Eugeniusz Książka trafi do ogólnopolskiej sprzedaży wraz z Łotocki, wychowanek LKS Pogoń. Czytelnicy dowiedzą pierwszym gwizdkiem sędziego w Łomiankach w sezonie się o istnieniu między innymi takich klubów jak: LZS Łomianki, Sparta 2013/14, czyli 10 sierpnia o godzinie 16:00. Będzie można ją nabyć w Łomianki, Gwardia Łomianki czy też Orzeł Łomianki dodaje autor. wybranych punktach na terenie miasta oraz podczas spotkań ligowych KS Łomianki. Wydawcą książki jest Stowarzyszenie SportowaHistoria.PL. W książce zostały zebrane wszystkie możliwe do odtworzenia tabele dotyczące poczynań seniorskich zespołów, jednak znajdziemy w niej PP także zestawienia dotyczące drużyn młodzieżowych, a nawet oldboyów. Dowiemy się, kiedy odbyły się pierwsze derby Łomianek. Która z gwiazd Inauguracja IV ligi KS Łomianki już w najbliższą sobotę Basen zamknięty do niedzieli Jeszcze do niedzieli (11 sierpnia) pływalnia w ICDS będzie zamknięta.w czasie corocznej przerwy technologicznej wymieniona zostaje woda w nieckach basenowych i przeprowadzona konserwacja wszystkich urządzeń procesu technologicznego. Miłośników pływania zapraszamy na basen od godz. 6.00, od poniedziałku 12 sierpnia. Potańcówka na deskach - fotorelacja z Dąbrowy z 3 sierpnia SPRZEDAŻ WĘGLA <miał <eko-groszek Transport do 15 km GRATIS tel ul. Warszawska 122, Łomianki

Kajaki Żaglówki Wakeboard

Kajaki Żaglówki Wakeboard Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI nr 31 26.07.2013 r. Kajaki Żaglówki Wakeboard Jezioro Dziekanowskie ożyło str. 12 Harmonogram wywozu śmieci na sierpień 2013 str.

Bardziej szczegółowo

rozpoczęty! str. 4 Odbiór śmieci

rozpoczęty! str. 4 Odbiór śmieci Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI nr 30 05.07.2013 r. Odbiór śmieci rozpoczęty! str. 4 Następny numer naszego dwutygodnika wyjątkowo ukaże się... za 3 tygodnie. Numer

Bardziej szczegółowo

Linia ŁZ połączyła Dąbrowę z Warszawą

Linia ŁZ połączyła Dąbrowę z Warszawą Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966 nr 42 10.01.2014 r. Linia ŁZ połączyła Dąbrowę z Warszawą Co dalej z budżetem Gminy? Regionalna Izba Obrachunkowa na TAK, Rada Miejska na NIE WYDARZENIA Co dalej z budżetem

Bardziej szczegółowo

FERIE W MIEŚCIE DOPIERO ZA 2 TYGODNIE, ALE NA LODOWISKA ZAPRASZAMY JUŻ DZIŚ

FERIE W MIEŚCIE DOPIERO ZA 2 TYGODNIE, ALE NA LODOWISKA ZAPRASZAMY JUŻ DZIŚ Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966 nr 43 31.01.2014 r. FERIE W MIEŚCIE DOPIERO ZA 2 TYGODNIE, ALE NA LODOWISKA ZAPRASZAMY JUŻ DZIŚ Gmina pozyskała kolejne dofinansowanie z Funduszu Spójności Budowa sieci

Bardziej szczegółowo

Informacja o zbiórce odpadów

Informacja o zbiórce odpadów Informacja o zbiórce odpadów Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że ogólnodostępne pojemniki do gromadzenia surowców wtórnych zlokalizowane przy skrzyżowaniu ulicy Andriollego z ulicą Pułaskiego zostały

Bardziej szczegółowo

bo wszystkie dzieci nasze s¹

bo wszystkie dzieci nasze s¹ nr 52 06.06.2014 r. bo wszystkie dzieci nasze s¹ WYDARZENIA Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 omianki wybra³y Wed³ug informacji Pañstwowej Komisji Wyborczej frekwencja w niedzielnych wyborach do

Bardziej szczegółowo

Do szkoły czas! WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ. www.przepisnakompot.pl 46 863-21-68. W NUMERZE Pamiętajmy o śmieciach str.

Do szkoły czas! WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ. www.przepisnakompot.pl 46 863-21-68. W NUMERZE Pamiętajmy o śmieciach str. WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ SOCHACZEW BROCHÓW IŁÓW NOWA SUCHA RYBNO TERESIN MŁODZIESZYN 2 zł (w tym 5% VAT) Nr 35 (1148) 3.09.2013 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Do szkoły czas! FOT.

Bardziej szczegółowo

Plac ze strefą parkingową

Plac ze strefą parkingową WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ SOCHACZEW BROCHÓW IŁÓW NOWA SUCHA RYBNO TERESIN MŁODZIESZYN 2 zł (w tym 5% VAT) Nr 27 (1140) 9.07.2013 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Plac ze strefą parkingową

Bardziej szczegółowo

RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2

RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2 ISSN 2084-9966 Egzemplarz bezp³atny BIULETYN INFORMACYJNY GMINY OMIANKI nr 27 24.05.2013 r. RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2 Gala Przyjaciel omianek za nami str. 10 WSZYSTKIM MAMOM, Z OKAZJI ICH ŒWIÊTA,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy budżet na przetrwanie

Powiatowy budżet na przetrwanie SOCHACZEW BROCHÓW IŁÓW NOWA SUCHA RYBNO TERESIN MŁODZIESZYN 2 zł (w tym 5% VAT) WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ Nr 1 (1114) 8.01.2013 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Niepewny remont ulicy

Bardziej szczegółowo

Skarżą na ministra. Skargi nie wynikają bynajmniej. Mieszkańcy Nowych Grocholic i Osiedla Michałowice bronią dorobku życia

Skarżą na ministra. Skargi nie wynikają bynajmniej. Mieszkańcy Nowych Grocholic i Osiedla Michałowice bronią dorobku życia 24 STYCZNIA 2014 (NR 246) Nakład kontrolowany: 35 000 egz. WWW.WPR24.PL ZASIĘG: POWIATY PRUSZKOWSKI, GRODZISKI Skarżą na ministra Mieszkańcy Nowych Grocholic i Osiedla Michałowice bronią dorobku życia

Bardziej szczegółowo

nr 08 (141) wrzesień 2014

nr 08 (141) wrzesień 2014 nr 08 (4) wrzesień 204 ISSN 233-0574 VADEMECUM WYBORCY cz. Suchy Las zna angielski Vademecum wyborcy W Golęczewie żegnano lato Zielątkowska Pieczona Pyra w październiku Bezp³atny miesiêcznik mieszkañców

Bardziej szczegółowo

nr 18/397 16-30 IX 2014 Rok XXII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692

nr 18/397 16-30 IX 2014 Rok XXII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 nr 18/397 16-30 IX 2014 Rok XXII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 Który wariant Term? 23 września odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kleszczów. Jednym z omawianych tematów

Bardziej szczegółowo

UMOWA PODPISANA! KONTROLA DĄBROWSKIEGO ZAKOŃCZONA

UMOWA PODPISANA! KONTROLA DĄBROWSKIEGO ZAKOŃCZONA KONTROLA DĄBROWSKIEGO ZAKOŃCZONA Prace na ul. Dąbrowskiego postępują w szybkim tempie Już trzecia transza dotacji została przelana na konto Urzędu Miasta Rumi od Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jest

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE ISSN 2083-8050 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / CZERWIEC 2013 egzemplarz bezpłatny / nakład 2000 egz. WYDARZENIA 7 kwietnia 2013r. Obchody 182 rocznicy Bitwy pod Dębem Wielkim 21 kwietnia

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE ISSN 2083-8050 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / GRUDZIEŃ 2012 egzemplarz bezpłatny / nakład 2000 egz. WYDARZENIA 11 listopada 2012r. Gminne Obchody Święta Niepodległości 22 listopada

Bardziej szczegółowo

I po eurowyborach. Powiat Grodziski. Powiat Pruszkowski

I po eurowyborach. Powiat Grodziski. Powiat Pruszkowski l PRUSZKÓW l PIASTÓW l BRWINÓW l MICHAŁOWICE l NADARZYN l RASZYN l ROK XIV NR 19 (531)/W2 30 MAJA - 5 CZERWCA 2014 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁATNA l GRODZISK MAZ. l MILANÓWEK l PODKOWA LEŚNA l BARANÓW

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele władz lokalnych, wojska, Kościoła oraz mieszkańcy uczcili obchody

Przedstawiciele władz lokalnych, wojska, Kościoła oraz mieszkańcy uczcili obchody wrzesień 2014 (242) nakład: 15 000 egz. Święta patriotyzmu Przedstawiciele władz lokalnych, wojska, Kościoła oraz mieszkańcy uczcili obchody Święta Wojska Polskiego. W uroczystościach, które odbyły się

Bardziej szczegółowo

PISMO SAMORZĄDOWE Maj 2014 nr 5 (251)

PISMO SAMORZĄDOWE Maj 2014 nr 5 (251) PISMO SAMORZĄDOWE Maj 2014 nr 5 (251) Fot. Tomasz Marcinkiewicz 25 maja wybieramy Parlament Europejski str. 9 12 26 maja składamy Mamom serdeczne życzenia! W czerwcu wszystko co o oczyszczalni ścieków

Bardziej szczegółowo

Sękocin wciąż bez konkretów

Sękocin wciąż bez konkretów PRUSZKÓW PIASTÓW BRWINÓW MICHAŁOWIC NADARZYN RASZYN ROK XV NR 13 (571)/W2 10-16 KWITNIA 2015 ISSN 1643-2843 GAZTA BZPŁATNA GRODZISK MAZ. MILANÓ PODKOWA LŚNA BARANÓW JAKTORÓW ŻABIA WOLA W NUMRZ Ciężki weekend

Bardziej szczegółowo

Piotr Wysocki znów. pojawił się w Warce

Piotr Wysocki znów. pojawił się w Warce l POWIAT PIASECZYŃSKI l POWIAT GRÓJECKI l URSYNÓW l R O K X I I I N R 4 4 ( 5 1 0 ) 6-1 9 G R U D N I A 2 0 1 3 I S S N 1 6 4 3-2 8 4 3 G A Z E TA B E Z P Ł AT N A l POWIAT GRODZISKI l POWIAT PRUSZKOWSKI

Bardziej szczegółowo

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny issn 1731-7959 / miesięcznik informacyjno - publicystyczny Ruszyła rewitalizacja osiedla przy ulicy Fabrycznej / str. 4 Opolska Karta Rodzinna / str. 5 Akcja Szybki PIT / str. 5 Po dwóch latach powrócił

Bardziej szczegółowo

Wjechał niemal pod mostek

Wjechał niemal pod mostek POWIAT PIASECZYŃSKI POWIAT GRÓJECKI URSYNÓW ROK XIV NR 24 (536) 11-24 LIPCA 2014 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁATNA POWIAT GRODZISKI POWIAT PRUSZKOWSKI W NUMERZE Centrum znów w budowie str. I Wjechał niemal

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

wiadomości samorządowe Będzie bezpieczniej Aż 68 wniosków musiał rozpatrzyć W pierwszym etapie grupy projektowe prezentowały najciekawsze

wiadomości samorządowe Będzie bezpieczniej Aż 68 wniosków musiał rozpatrzyć W pierwszym etapie grupy projektowe prezentowały najciekawsze Rusza akademia dla najmłodszych > > > strona 3 Nowy rok szkolny czas zacząć! > > > strona 2 www.chorzow.eu www.facebook.com/umchorzow Dodatek do pisma Chorzowianin.pl wydawany we współpracy z Urzędem Miasta

Bardziej szczegółowo

Pomoc powodzianom. Jawor - STR. 2-12 Dla dobra wspólnego, dobre wspólne budować... Jawor uczcił 20. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego w RP

Pomoc powodzianom. Jawor - STR. 2-12 Dla dobra wspólnego, dobre wspólne budować... Jawor uczcił 20. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego w RP Pomoc powodzianom Burmistrz Miasta Jawora informuje, że codziennie - w godz. od 9. do 18. - w siedzibie Banku Żywności w Jaworze przy ul. Poniatowskiego 22, na rzecz powodzian, prowadzona jest zbiórka

Bardziej szczegółowo

2 Z ŻYCIA MIASTA. Raz jeszcze życzymy mieszkańcom Milanówka wszystkiego co najlepsze w Nowym 2013 Roku!

2 Z ŻYCIA MIASTA. Raz jeszcze życzymy mieszkańcom Milanówka wszystkiego co najlepsze w Nowym 2013 Roku! nr 1/2 /201 3 lu ty Egz zemp plar larz zb ezp łat ny W NUMERZE: Z ŻYCIA MIASTA: Spotkania z Mieszkańcami Możliwy kompromis w sprawie ekranów SAMORZĄD: Pożegnaliśmy radną Barbarę Wiśniewską Przygotowania

Bardziej szczegółowo

Miasto pozyskało blisko 1,8 mln zł na dodatkowe zajęcia w szkołach

Miasto pozyskało blisko 1,8 mln zł na dodatkowe zajęcia w szkołach Bajkowe animacje ISSN 1426-770X Nakład 6000 egz. MIESIĘCZNIK NR 6/230 LIPIEC/SIERPIEŃ 2011 Miasto pozyskało blisko 1,8 mln zł na dodatkowe zajęcia w szkołach Tego lata miasto zadbało, żeby na ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Prawdziwy reprezentant

Prawdziwy reprezentant Nr 2(194) I 23 stycznia 2014 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 Prawdziwy reprezentant Zdążyć przed ptakami Pierwszym etapem prac przy

Bardziej szczegółowo

Strażnica zachwyca z Adiacenty symblicznie Będzie strefa parkowania z Grunt to szkoła

Strażnica zachwyca z Adiacenty symblicznie Będzie strefa parkowania z Grunt to szkoła Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl ISSN 1732-2480 nr 4 (284) maj 2012 bezpłatne pismo informacyjne Strażnica zachwyca z Adiacenty symblicznie Będzie strefa parkowania z Grunt to szkoła ROKIETNICA

Bardziej szczegółowo