Lato w pełni, Inwestycje w pełni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lato w pełni, Inwestycje w pełni"

Transkrypt

1 ISSN Egzemplarz bezpłatny BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI nr r. Lato w pełni, Inwestycje w pełni Harmonogram wywozu śmieci na sierpień 2013 str

2 WYDARZENIA W 69. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia w całym kraju uroczyście obchodzono 69. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia 1944 r. W Łomiankach w południe pod pomnikiem przy ul. Partyzantów uczczono ofiarność i bohaterstwo walczących o niepodległość Ojczyzny. rzy pomniku Pamięci żołnierzy Kompanii Młodzieżowej powstałej w Dąbrowie Leśnej poległych w Powstaniu Warszawskim Pamięci Ułanów Jałowieckich Poległych w Dąbrowie Leśnej w szarży 19 Pwrześnia 1939 r. złożono kwiaty i zapalono znicze. W uroczystości upamiętniającej tamte wydarzenia udział wzięli: Kombatanci AK Grupa Kampinos, Burmistrz Łomianek - Tomasz Dąbrowski wraz z zastępcą - Piotrem Rusieckim, a także przedstawiciele Rady Miejskiej i Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Zarząd Osiedla Dąbrowa Leśna, Domu Kultury i Biblioteki Publicznej w Łomiankach, delegacje: Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Komunikacji Miejskiej Łomianki oraz członkowie Stowarzyszenia Dobro Wspólne. Kwiaty złożyli także uczniowie łomiankowskich szkół. Atmosferę podkreślił krótki koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru Domu Kultury "Carmen Patrium". Ceremonii asystowali harcerze ze Szczepu 462 DHiGZ w Łomiankach. Punktualnie o w rocznicę godziny "W" - w Łomiankach rozległ się dźwięk syren alarmowych. Powstanie Warszawskie (1 sierpnia 3 października 1944) to wystąpienie zbrojne przeciwko wojskom niemieckim, okupującym stolicę, zorganizowane przez Armię Krajową. Powstanie zostało przeprowadzone w ramach akcji Burza, a za jego początek uznaje się datę 1 sierpnia 1944, dokładnie godzinę 17., oznaczoną kryptonimem W - tzw. Godzina W. Kurtyna z wody Od końca lipca do odwołania, na ul. Warszawskiej na placu obok głównej siedziby Urzędu Miejskiego - uruchomiona została kurtyna wodna. Kurtyna włączana będzie w godz :00. Zasłonę wodną zainstalowali bezpłatnie pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach. Zużycie wody nie powinno przekraczać 1 m3 na godzinę. Upały doskwierają wszystkim. Kurtyna wodna nawilża powietrze i je oczyszcza, no i można się również przy niej schłodzić. 2

3 WYDARZENIA Umowa z SITĄ podpisana Ok. południa 5 sierpnia br. Burmistrz Łomianek, Tomasz Dąbrowski podpisał z prezesem firmy SITA Polska, Jean-Michel Kaleta umowę na "odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Łomianki". Kiedy w ostatnim możliwym dniu (25 czerwca br.) firma BYŚ odwołała się odwyniku przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej i Gmina nie mogła zawrzeć umowy zfirmą SITA Polska, zastosowano wariant alternatywny: firmom zajmującym się wywozem odpadów zaproponowano, aby do czasu orzeczenia KIO, podpisały swoiste porozumienie i podjęły się wywożenia śmieci od mieszkańców z terenu naszej gminy. SITA Polska była jedyną firmą, która podpisała z Gminą Łomianki takie porozumienie. Krajowa Izba Odwoławcza w wydanym przez siebie wyroku oddaliła dwa z trzech zarzutów firmy BYŚ. W związku z wyrokiem KIO Gmina musiała unieważnić jedynie czynność samego wyboru Wykonawcy; KIO nie zakwestionowało przebiegu całej procedury. na zdj. (od lewej): Burmistrz Łomianek, Tomasz Dąbrowski, Tadeusz Książek, członek Zarządu SITA Polska oraz Jean-Michel Kaleta, Prezes SITA Polska odpisana do końca grudnia 2015 roku umowa kończy postępowanie przetargowe pod ww. nazwą zadania. Kończy też Pobowiązujące w okresie przejściowym porozumienie. Co to oznacza dla mieszkańców Łomianek? Gmina będzie mogła egzekwować w skuteczny sposób zapisy dotyczące reklamacji związanych z odbiorem śmieci czy np. dostawą pojemników. Otwiera to również drogę skutecznej egzekucji "podatku śmieciowego" od mieszkańców. Przypomnijmy: 13 czerwca br. rozstrzygnięto przetarg na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługę punktu selektywnego zbierania odpadów. Przetarg w cz. I postępowania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Łomianki" wygrała SITA Polska Sp. z o.o. z Warszawy. Gmina Łomianki zamierzała przeznaczyć na finansowanie tej części zamówienia kwotę ,40 zł brutto. Oferta firmy SITA Polska (najniższa) opiewa na kwotę ,68 zł brutto. Po ponad miesiącu od rozstrzygnięcia przetargu, 23 lipca br. w ponownie rozstrzygniętym przetargu, ofertę firmy SITA POLSKA wybrano jako najkorzystniejszą. na zdj. (od lewej): Tadeusz Książek, członek Zarządu SITA Polska, Katarzyna Wrońska, Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska UM, Jean-Michel Kaleta, Prezes SITA Polska, Tomasz Dąbrowski, Burmistrz Łomianek oraz Piotr Rusiecki, Zastępca Burmistrza ds. społecznych Laboratorium badania wody i ścieków w Łomiankach otwarte! Zakład Wodociągów i Kanalizacji ma obowiązek wykonywania okresowych badań wody i ścieków. Otwarte 29 lipca br. w Łomiankach przy ul. Skrzetuskiego laboratorium jest jednym z najnowocześniejszych w okolicy. W laboratorium wykonywane będą m.in. okresowe badania przydatności wody do spożycia zlecane przez ZWiK. Od września także mieszkańcy będą mogli skorzystać z usług laboratorium i zlecić indywidualne badanie wody. Na otwarciu laboratorium, badaniom na zawartość żelaza i manganu w wodzie surowej przyglądali się: Paweł Bohdziewicz - Prezes ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o., Tomasz Dąbrowski - Burmistrz Łomianek, Piotr Rusiecki - Zastępca Burmistrza ds. społecznych i Witold Spoczyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej ZWiK (zdj. poniżej). Badanie wypadło pomyślnie. ŁOMIANKI Sp. z o. o. 9 sierpień

4 Z ŻYCIA GMINY Segregacja krok po kroku Minął miesiąc, od kiedy (1 lipca br.) - w całej Polsce zaczął obowiązywać nowy system wywozu śmieci. Nowość polega przede wszystkim na obligatoryjnym przejęciu przez gminę od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Opłata śmieciowa odbioru odpadów komunalnych na najbliższe wyznaczonych w harmonogramie terminach. miesiące. Śmieci są jednak odbierane z Wystarczy pojemnik wystawić przed furtkę a przejęcie powyższych obowiązków, tj. zamieszkałych posesji, których właściciele / czy bramę. za wywóz, transport, zbieranie, odzysk, w mieszkańcy złożyli w gminie DEKLARACJĘ o Ztym recykling gmina pobiera od wysokości opłaty za gospodarowanie Pojemniki dla każdego właścicieli nieruchomości opłatę za odpadami komunalnymi. gospodarowanie odpadami komunalnymi, tzw. Pojemniki na odpady otrzyma każdy mieszkaopłatę śmieciową. niec Łomianek, który złożył w gminie deklarację Opłata miesięczna wynosi: o wysokości opłaty za gospodarowanie - w przypadku segregacji 9,50 zł za osobę odpadami komunalnymi i został wpisany do - w przypadku braku segregacji 16,50 zł za osobę gminnej bazy nieruchomości. Zgodnie z powyższym, wyłącznie z tych posesji będzie Nie czekajcie Państwo na rachunek albo realizowany odbiór śmieci przez gminę. Jeśli fakturę z Urzędu Miejskiego, ponieważ gmina jeszcze ktoś z Państwa nie złożył ww. deklaracji, takich dokumentów nie wystawi. Złożenie prosimy o niezwłoczne dopełnienie tego deklaracji o wysokości opłaty za Wszystkich Państwa, którzy z różnych przyczyn obowiązku. gospodarowanie odpadami komunalnymi jest nie złożyli jeszcze ww. DEKLARACJI prosimy o podstawą do zapłaty. Należność można niezwłoczne dopełnienie tego obowiązku. Przypomnijmy: na terenie zabudowy wpłacać gotówką w kasie Mazowieckiego Należy bowiem wiedzieć, że w przypadku braku jednorodzinnej obowiązuje system mieszany Banku Spółdzielczego w Łomiankach (ul. złożenia takiej deklaracji, podatnikowi mogą pojemnikowo-workowy zbiórki odpadów Szpitalna 8) albo przelewem na rachunek grozić kara grzywny lub kara porządkowa. komunalnych. Uprzejmie prosimy w miarę bankowy Gminy Łomianki: możliwości o obecność w domu; podstawiony przez firmę pojemnik należy pokwitować. Krok po kroku (należy wpisać adres posesji i okres, Więcej szczegółowych informacji na temat 1. Złóż do urzędu deklarację o wysokości za jaki uiszczamy opłatę). obowiązującej wszystkich mieszkańców ustawy, opłaty za gospodarowanie odpadami zasadach prawidłowej segregacji, opłacie komunalnymi śmieciowej oraz bieżących działaniach Gminy Mieszkańcu, zadeklaruj się! 2. Zapłać podate k za wywóz śmieci. Łomianki (terminach dostawy pojemników do 3. Pamiętaj o terminie odbioru odpadów w posesji) na stronie w zakładce Urząd Miejski w Łomiankach podzielił ulice w swoim rejonie. GOSPODARKA ODPADAMI. gminie na REJONY oraz przygotował dla swoich mieszkańców HARMONOGRAM Odpady odbierane są w godz w Z ostatniej chwili! W ciągu najbliższych dni na opublikowany zostanie harmonogram wywozu odpadów do końca roku. ODPADY ZIELONE wrzucamy: gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty, skoszoną trawę, trociny, korę drzew, owoce, warzywa itp. nie wrzucamy: kości zwierząt, mięsa, padliny i odchodów zwierząt, olejów jadalnych, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, leków, popiołu z węgla kamiennego, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych) 4

5 Z ŻYCIA GMINY JAK SEGREGOWAĆ? papier/tektura, plastik, metal, szkło, tworzywa sztuczne wrzucamy CZYSTE np.: <butelki i słoiki po napojach i żywności, <opakowania po kosmetykach, <puste opakowania po aerozolach, dezodorantach, perfumach, <opakowania po chemii gospodarczej, <opakowania po produktach spożywczych, <torby, reklamówki, <zakrętki, kapsle, korki, <folie spożywcze, folie aluminiowe, <styropian, <puszki po napojach i żywności, <złom żelazny i metale kolorowe, <długopisy, ołówki, itp., <gazety, czasopisma, papier biurowy, książki, papier pakowy, karton <kartony po mleku i napojach (wielomateriałowe odpady opakowaniowe m.in. typu Tetra Pak, PET). Butelki Słoiki Gazety i karton Plastik nie wrzucamy np.: <odzieży, obuwia, <pieluch jednorazowych, podpasek, podkładek <strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych, <nieopróżnionych opakowań po lekach, farbach, lakierach, olejach, <odpadów budowlanych i rozbiórkowych, <zużytych baterii i akumulatorów, <zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, <innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych). Rejony wywozu śmieci: ODPADY SEGREGOWANE Warszawy, Skrzetuskiego, Spacerowa, Szczęśliwa, Weteranów, Wiejska, Wjazdowa, Włościańska, Wołodyjowskiego, Zagłoby, Zbowidowska Rejon nr 1 (Dąbrowa, Łomianki) Rejon nr 7 (Kiełpin, Łomianki Dolne, Łomianki) Łuże, Ofiar Katynia, Sierakowska, Zachodnia, Zielona, Brzozowa, Dobra, Fiołka, Aleja Fryderyka Chopina, Armii Poznań, al. Fryderyka Chopina, Antonio Vivaldiego, Francuska, Irysa, Kolejowa, Krokusa, ks. Hugona Kołłątaja, Magnolii, Modrzewiowa, Armii Poznań, Brzegowa, Czesława Niemena, Grażyny Bacewicz, Henryka Nowa, prof. Mieczysława Michałowicza, Prosta, Przebiśniega, Rajska, Równoległa, Wieniawskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Józefa Elsnera, Karola Rzemieślnicza, Sasanki, Sierakowska, Stara, Szpitalna, Ułanów Jazłowieckich, Szymanowskiego, Kazimierza Lisieckiego Dziadka, Kościelna Droga, Krajobrazowa, Wiosenna, Wiślana, Zachodnia, Zawilca, Zielona Łużycka, Stanisława Moniuszki, Szczytowa, Witolda Lutosławskiego, Władysława Szpilmana, Wojciecha Bogusławskiego, Wspólna, Cienista, Jana Dąbrowskiego, Rejon nr 2 (Buraków, Dąbrowa) Rolnicza, Stanisława Moniuszki, Szczytowa Akacjowa, Aleja Lip, Asfaltowa, Brukowa, Długa, Dolna, gen Wojciecha Borzobohatego, Glinianki, Górna, Graniczna, Grzybowa, Jodłowa, Kalinowa, Rejon nr 8 (Dziekanów Bajkowy, Dziekanów Leśny, Kamienista, Kampinoska, Konwaliowa, Kwiatowa, Leśnych Dębów, Ludowa, Dziekanów Nowy, Dziekanów Polski) Łyżwiarska, Macieja Rataja, Młocińska, Narciarska, Osikowa, Pancerz, Partyzantów, Baśniowa, Bolka i Lolka, Czerwonego Kapturka, Dobrej Wróżki, Jana Brzechwy, Piaskowa, Pionierów, Równa, Sezamkowa, Słoneczna, Sosnowa, Sportowa, Starej Kaczki Dziwaczki, Kolejowa, Kopciuszka, Koszałka Opałka, Kota w Butach, Cegielni, Stary Tor, Szeroka, Śliska, Świerkowa, Wąska, Wesoła, Wyboista, Krasnoludków, Marii Kownackiej, Przy Jeziorze, Rolnicza, Waligóry, Złotej Rybki, Wydmowa, Żwirowa, Żywiczna Kolejowa, Królowej Marysieńki, Podróżna, Poziomkowa, Rolnicza, Stefana Batorego, Błotna, Kolejowa, Krasnoludków, Podróżna, Rolnicza, Stanisława Rejon nr 3 (Łomianki) Mikołajczyka, Turystyczna, Wędkarska, Wincentego Witosa Agawy, Baonu Zośka, Działkowa, Gospodarcza, Jaśminowa, Kaktusowa, Kasztanowa, Kolejowa, Kosynierów, Krzywa, Maciejowicka, Miłosna, Mokra, Rejon nr 9 (Dziekanów Leśny, Kępa Kiełpińska, Kiełpin) Normatywna, Orzechowa, Palmowa, Podleśna, Przygodna, Racławicka, Henryka Sienkiewicza, Podwale, Wiklinowa, 6 Pułku Piechoty, Brzegowa, Gajowa, Romantyczna, Sierakowska, Stanisława Konarskiego, Stanisława Staszica, Podwale, Cienista, dr Jana Cebertowicza, Jesionowa, Ogrodowa, Rolnicza, Szpitalna, Wiosenna, Zalotna Warszawska, Brzegowa, Bukowa, Cienista, Cyprysowa, dr Jana Cebertowicza, Eugeniusza Lokajskiego, inż. Antoniego Kocjana, Jałowcowa, Jarzębinowa, Rejon nr 4 (Buraków, Łomianki) Jesionowa, Klonowa, Klonowy Park, Koncertowa, Leszczynowa, Mokra, Ogrodowa, 1 Maja, 11 Listopada, 22 Września, 3 Maja, 9 Maja, Boczna, Elizy Orzeszkowej, Partyzanta Józefa Niegodzisza, Porzeczkowa, ppłk Józefa Szymona Ferrytowa, Janusza Kusocińskiego, Józefa Poniatowskiego, Józefa Przyłuskiego, Krzyczkowskiego, prof Stanisława Brzósko, Rolnicza, Truskawkowa, Warszawska, Krótka, Leśna, Majowa, Malarska, Okrężna, Osiedlowa, Parkowa, Poprzeczna, Wiązowa, Wiklinowa, Willowa, Wiśniowa, Żołnierzy Narwiku Przechodnia, Przelotowa, Przełajowa, Przeskok, Staromiejska, Stefana Czarnieckiego, Szkolna, Ślepa, Tadeusza Kościuszki, Warszawska, Wólczyńska, Rejon nr 10 (Dąbrowa, Dziekanów Leśny, Dziekanów Polski, Zaułek Kiełpin, Sadowa) dr Jerzego Lutza, ul Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida, Rejon nr 5 (Buraków, Łomianki Dolne, Łomianki) Hanki Sawickiej, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Juliusza Słowackiego, Kolejowa, Fabryczna, Jeziorna, Wiślana, Zielonej Łąki, adm. Krzysztofa Arciszewskiego, Marii Konopnickiej, Marii Rodziewiczówny, Miła, Miodowa, Niska, Pogodna, por Brukowa, Dębowa, Fabryczna, gen. Alojzego Fryderyka Brühla, gen. Mikołaja Francisa Akinsa, Wierzbowa, Władysława Stanisława Reymonta, Lotników Bołtucia, Jana Kiepury, Jeziorna, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Księcia Henryka Alianckich, Miła, Mistrza i Małgorzaty, Odysei, Piękna, sierż. Władysława Pobożnego, Lwowska, Łąkowa, Mała, Olszynowa, Polna, Prochowni, Spokojna, Szymczaka, Władcy Pierścieni, Wrzosowa, Cisowa, Kolejowa, Torfowa, Biedronki, Warszawska, Wiślana Borówkowa, Jagodowa, Kolejowa, Plutonowego Klemensa Lipińskiego, Sielanki, Strzelecka, Środkowa, Turystyczna, Wakacyjna, Wędrowców, Zaciszna, Zaciszna, Rejon nr 6 (Łomianki) Zagórze Aleksandra Fredry, Armii Poznań, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Dąbrówki, gen Zygmunta Berlinga, Gościńcowa, Gwardii Ludowej, Gwiaździsta, I Armii Wojska Rejon nr 11 Polskiego, Jedności Robotniczej, Kmicica, Marcina Kasprzaka, Mieszka I, Mikołaja Zabudowa wielorodzinna Reja, Oleńki, Parkingowa, Podbipięty, Powstańców Kampinosu, Powstańców 9 sierpień

6 Z ŻYCIA GMINY Po wakacjach nastąpią zmiany w komunikacji Uchwała Rady Miejskiej o zmianie taryfy przewozowej, podjęta w 2011 roku, wchodzi wkrótce w trzeci etap realizacji. Założeniem wprowadzenia nowej tabeli opłat było zrównoważenie finansowania spółki komunikacyjnej w taki sposób, aby wpływy z biletów pokrywały połowę kosztów jej działalności. W pozostałej części Spółka jest finansowana zgodnie z umową wykonawczą zawartą z Gminą Łomianki, która zleca Spółce KMŁ wykonywanie usług przewozowych na rzecz lokalnej społeczności. Posiadanie własnej, komunalnej spółki komunikacyjnej pozwoliło Gminie na wprowadzanie zmian cen biletów w sposób nieporównanie łagodniejszy, niż w Warszawie. Od września autobusy naszej, wewnętrznej linii ŁD kursować będą po Łomiankach nową trasą. Zmianie ulegnie przebieg trasy w obrębie Dąbrowy Leśnej i, konsekwentnie, w Łomiankach Centralnych. Będzie to możliwe dzięki uruchomieniu nowych połączeń drogowych, wybudowanych w ramach prowadzonej inwestycji w obrębie Centrum Handlowego AUCHAN. Mieszkańcy Dąbrowy zyskali dzięki temu możliwość dojazdu do pozostałej części Łomianek poprzez uruchomienie przejazdu z ulicy Akacjowej, poprzez rondo do ulicy Brukowej i dalej - przez CH AUCHAN, rondo Brukowa-Kolejowa, aż do ulicy Warszawskiej. W ten sposób zrealizowane zostaną oczekiwania mieszkańców dotyczące pełniejszej integracji Łomianek. Korzystne zmiany infrastruktury drogowej na terenie Dąbrowy pozwalają na podjęcie działań, zmierzających do jej bezpośredniego połączenia liniami KMŁ z Warszawą. W pierwszej fazie projektu autobusy wykorzystywałyby możliwość zawracania w kierunku Warszawy ulicami Zachodnią, Wiosenną, Kolejową i Wiślaną, aby dalej ulicą Akacjową, Brukową poprzez CH AUCHAN podążać do pętli Metro Młociny. Mieszkańcy Dąbrowy zyskają nie tylko na czasie podróży (dojazd do Warszawy skróci się do15-20 min.), ale też i finansowo (bilety KMŁ są tańsze, niż bilety ZTM w II strefie). W niedalekiej przyszłości władze Gminy wspólnie z Zarządem KMŁ planują przedłużyć trasę tej linii, zwanej roboczo ŁZ, do pętli zlokalizowanej możliwie najbliżej osiedla Równoległa. Wprowadzenie tych zmian będzie, oczywiście, poprzedzone konsultacjami z mieszkańcami Dąbrowy. Obserwacje, dokonywane przez służby Spółki oraz systematyczne badania napełnień autobusów wskazują na rosnące zainteresowanie pasażerów szybkim dotarciem do punktu przesiadkowego, jakim jest pętla Metro Młociny. Rozważane są różne warianty wzmocnienia komunikacyjnego tego kierunku, przy jednoczesnym kontynuowaniu połączenia z Metrem Marymont, które dla wielu (zwłaszcza starszych ludzi, dojeżdżających do Szpitala Bielańskiego) stanowi bardzo dogodne rozwiązanie. Również i te warianty będą poddane konsultacji społecznej. Wdrożenie, poddanych konsultacjom i uzgodnionych projektów, ściśle wiąże się z nowym rokiem budżetowym. Zarząd KMŁ Zamówienia Publiczne W dniu 07 sierpnia 2013 r. odbyło się otwarcie ofert postępowania: < Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką. W ostatnim czasie w wyniku wyboru ofert najkorzystniejszych zawarto umowę na: <Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów. Część I Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Łomianki z firmą SITA POLSKA Sp. z o.o. z Warszawy. W postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego na: <Remont części C Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach w ramach zadania: Projekt i remont części C budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach wybrano ofertę złożoną przez firmę TIR-REM Jacek Jechowicz z Łomianek; <Dostawa 270 szt. baterii do laptopa HP 620 jako zadanie realizowane w ramach projektu Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki. Projekt realizowany w ramach 8. Osi Priorytetowej: Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki. Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wybrano ofertę złożoną przez firmę MATCOM Marcin Sebastian Ziółek ze Szczytna; <Utrzymanie i obsługa gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanego na terenie gminy Łomianki w ramach zadania Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta. <Budowa skrzyżowania wyniesionego wraz z odwodnieniem ul. Szymanowskiego z ul. Wspólną 4/12 postępowanie zostało unieważnione: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta; Komisja Przetargowa jest w trakcie oceny ofert w postępowaniu na: <Utrzymanie trawników i poboczy w pasach drogowych dróg gminnych i działek gminnych; utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy Łomianki w ramach zadania Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. - wpłynęły 4 oferty. Referat Zamówień Publicznych 6

7 Z ŻYCIA GMINY Ochrona zdrowia w miejscu pracy Urząd Miejski w Łomiankach zaprasza do wzięcia udziału w programie informacyjno promocyjnym Ochrona zdrowia w miejscu pracy ograniczanie negatywnych skutków narażenia na szkodliwe czynniki środowiska pracy. Zaproszenie kierowane jest przede wszystkim do pracodawców, szczególnie w kontekście wydłużającego się okresu ich aktywności przedsiębiorców, a także przedstawicieli organizacji pracodawców. zawodowej. Program również ma zadania prewencyjne skierowane na przeciwdziałanie wypadkom przy pracy i przestrzeganiem przepisów bhp Celem programu jest prowadzenie działań w zakresie promocji ochrony i prawa pracy. Każdy z uczestników programu otrzyma wsparcie zdrowia zawodowego w zakładach i miejscach pracy, w których merytoryczne, udział w bezpłatnych szkoleniach, materiały dydaktycznowystępują czynniki szkodliwe, z ukierunkowaniem na najczęściej informacyjne oraz dyplom uczestnictwa w programie. występujące w środowisku pracy np. hałas, pyły, czynniki zakaźne i Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenie informacyjne, inwazyjne a także uświadamianie wpływu tych czynników na kondycję które odbędzie się we wrześniu w Urzędzie Miejskim w Łomiankach. zdrowotną pracujących i konieczność ochrony zdrowia pracowników, Szczegóły już wkrótce. Informacja o wynikach przeprowadzonej zbiórki publicznej Fundacja Splotu Ramiennego z siedzibą w Dziekanowie Leśnym przy ul. M. Konopnickiej 1/189, informuje, że w okresie od 8 września 2012 roku do 31 lipca 2013 roku, prowadziła zbiórkę publiczną na terenie Gminy Łomianki, na podstawie decyzji Burmistrza Łomianek Nr 2/12 z dnia 4 września 2012 r. Dochód z zebranych ofiar pieniężnych wynosił łącznie 2571,91 zł i został przeznaczony na następujące cele: 1. Finansowanie rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci 1933,12 zł 2. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego 27,00 zł 3. Darowizny rzeczowe przekazane dla Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym - 611,79 zł Wysokość kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej wynosiły : 566,17 zł DZIĘKUJEMY ZA OFIARNOŚĆ I SERCE OKAZANE DZIECIOM! Czuwaj! Z wizytą w Siemianach 149 osób - zuchów i harcerzy z Łomianek (wraz z kadrą) - spędziło prawie cały lipiec na obozie w zaprzyjaźnionym Hufcu Kwidzyn, w Siemianach. asi najmłodsi, ale i Ci trochę starsi również, bawili się przez miesiąc pod hasłem ŚRÓDZIEMIE. Obóz łączył w sobie Ntradycyjne elementy wypoczynku z zadaniami organizacyjnogospodarczymi. Druhowie mieli szanse sprawdzić "w terenie" zdobywane przez siebie, przez cały rok: wiedzę i umiejętności, i zaczęli - jak każdego roku - od rozstawiania namiotów i budowania pryczy. Większość miała także okazję zdobyć w Siemianach kolejne sprawności, a nawet stopnie i odznaki. Setki zdjęć w galerii na stronie: WSPÓŁFINANOWANE ZE ŚRODKÓW GMINY ŁOMIANKI fot. Tadeusz Krystecki 9 sierpień

8 INWESTYCJE Lato w pełni. Inwestycje w pełni Aż się kurzy... przynajmniej na niektórych ulicach w gminie. Specjalnie dla Państwa staramy się systematycznie dokumentować modernizacje, naprawy i budowy gminnych obiektów. Kibicujemy m.in. wykonawcom dróg, chodników czy sieci wod.-kan. adanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach przy ul. Brukowej (fot. 5) już jest gotowy. Gmina czeka na uruchomienie Górnych - ulice: Wiosenna, Działkowa, Kosynierów, Maciejowicka, punktu, ale będzie to możliwe dopiero po ostatecznym rozstrzygnięciu ZJaśminowa jest współfinansowane ze środków Funduszu przetargu; pierwsze dwa zostały unieważnione, ponieważ wykonawcy Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oferowali znacznie większe kwoty niż gmina zaplanowała. Trzeci właśnie jako cześć przedsięwzięcia pn.: Uporządkowanie gospodarki ogłoszono! wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki (fot. 1 i 2). Niebawem rozpocznie się budowa sieci w Dąbrowie Leśnej - ZWiK dokonał wyboru W szatni w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim zamontowano Wykonawcy. kolorowe szafki (fot. 6), w salach wymieniono podłogi i wymalowano ściany. Ulica Warszawska (na odcinku od Staromiejskiej do Przyłuskiego) ma już nową nawierzchnię jezdni i chodnika oraz odwodnienie (fot. 3). Aktualnie Do końca wakacji ma zakończyć się także modernizacja suteren części C trwają tam ostatnie prace wykończeniowe. budynku zespołu szkół w Dziekanowie Leśnym (fot. 7 i 8). Remontowany jest również fragment chodnika przy skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Armii Poznań (fot. 4). GPSZOK - gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

9 INWESTYCJE / REKLAMA Cykl warsztatów dla kobiet "Rozwijam swój potencjał sierpnia w godz Można wziąć udział w wybranych modułach lub skorzystać z całego programu. Spotkania poprowadzi Dorota Latos, trener rozwoju potencjału ludzkiego. szczegóły: zapisy: tel Niepubliczna Szkoła Muzyczna w Łomiankach ogłasza zapisy na rok szkolny 2013 / tel DREWNO KOMINKOWE Transport na terenach gmin Łomianki i Czosnów gratis!!! Pieńków (trasa gdańska) obok sttacji BP 9 sierpień

10 KULTURA 10

11 KULTURA Wakacyjne czwartki w Bibliotece Biblioteka Publiczna w Łomiankach zaprasza dzieci w wieku 4-10 lat do udziału w czwartkowych zajęciach wakacyjnych. Zapraszamy w godzinach <22.08 Bon-ton czyli savoir vivre <29.08 Podróże małe i duże wspomnienia z wakacji Zajęcia odbywają się w Bibliotece przy ul. Wiejskiej 12a. Alexandra Maxeiner - To wszystko pyszne! Jedzą wszyscy. Rano, w południe, wieczorem. Przez całe życie. I to na całym świecie. Jedzenie to dla nas wielka przyjemność! Ale czasami przysparza też zmartwień. Kto? Co? I kto? Kogo? Je! Co uważamy za obrzydliwe? Kiedy i gdzie jedzenie sprawia nam ogromną przyjemność? Dlaczego dzieci na całym świecie uwielbiają cukierki? Skąd się wzięły zasady zachowania przy stole i dlaczego są inne w różnych krajach? Wszystkiego dowiecie się z tej książki. Będzie bardzo smacznie, wręcz pysznie! Marilyn Brant - Wakacje w Europie W dniu trzydziestych urodzin Gwendolyn Reese otrzymuje od ciotki Bei zaskakujący prezent: pięciotygodniową wycieczkę po Europie w towarzystwie przyjaciół starszej pani. Perspektywa wyjazdu nie wydaje się Gwen zbyt zachęcająca. Z początku, jak na poukładaną nauczycielkę matematyki przystało, skrupulatnie odhacza kolejne zabytki na liście miejsc wartych obejrzenia. Jednak stopniowo, pośród zapierających dech w piersiach krajobrazów południowych Włoch, coś zaczyna w niej pękać... Wędrując po kamiennych schodach Capri, podziwiając dzieła sztuki w Luwrze i próbując nowych potraw w marsylskich kawiarenkach, Gwen odkrywa, że cuda wokół niej są niczym w porównaniu z przemianami, jakie zachodzą w jej duszy. Cheryl Strayed - Dzika droga. Jak odnalazłam siebie Życie Cheryl nie było pasmem sukcesów. Wręcz przeciwnie. Najpierw zaczęło sypać się małżeństwo, potem nastąpiła seria miłosnych wpadek, a na końcu spadł na nią prawdziwy cios straciła najbliższą osobę. Zła i rozżalona, rozpaczliwie szukała wyjścia z sytuacji, nowej drogi życiowej. Impulsem do zmian okazała się podróż życia. Podróż szlakiem wiodącym wzdłuż Ameryki Północnej. Podróż w głąb siebie. Co prawda nie wszystko poszło tak, jak sobie wyobrażała. Miało być rozgwieżdżone niebo i zapach łąki, a nie przeprawa w jednym bucie i tachanie ciężkiego plecaka z piłą. Ale się opłaciło. Bo zgodnie z zasadą co nas nie zabije, to nas wzmocni. Zapraszamy na warsztaty twórcze Walter R. Brooks - Wakacje Fryderyka Dni robią się coraz krótsze, a noce i poranki coraz zimniejsze. Zwierzęta z farmy państwa Beanów postanawiają, tak jak migrujące ptaki, spędzić zimę na dalekim południu. Wybór pada na słoneczną Florydę. W trakcie wyprawy Fryderyk i jego przyjaciele przeżywają wiele niezapomnianych czasem śmiesznych a czasem niebezpiecznych przygód, znajdują nawet skarb, który pozwoli panu Beanowi zbudować dla swych zwierzaków ciepłe domki na kolejną zimę. Odkrywają również starą prawdę: wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. 9 sierpień

12 REKLAMA / SPORT Futbolowe Łomianki Sezon 2013/14 będzie wyjątkowy dla Klubu Sportowego Łomianki. Właśnie w tym roku żółto-czarni obchodzą dwudziestolecie istnienia klubu. tej okazji zostanie wydana książka poświęcona światowego futbolu mogła zagrać przy Fabrycznej. Jacy poczynaniom piłkarzy z Fabrycznej i nie tylko. znani piłkarze mierzyli się z łomiankowskimi zespołami. ZPoczątkowo publikacja miała zawierać wyłącznie Pisząc książkę starałem się, by była ona ciekawa nie tylko opis ostatnich dwudziestu lat. Jednak zagłębiając się w dla kibiców, ale także każdego mieszkańca Łomianek, by przeszłość, okazało się, że w Łomiankach działo się mogła zainteresować również tych, którzy z miastem bardzo wiele, jeszcze przed założeniem KS Łomianki, związani nie są. Moim zamierzeniem było napisanie czyli przed 1993 rokiem. Jest to o tyle ciekawe, że dla książki o naszych przodkach, bo to oni tworzyli większości mieszkańców Łomianek nieznane tłumaczy łomiankowski sport. Żyć oni będą tak długo, jak obecna autor książki Futbolowe Łomianki. 80. lat sportu w będzie o nich pamięć mówi o motywach powstania Łomiankach , Przemysław Popek. Będzie książki Przemysław Popek. Nie zabraknie również zdjęć można zatem przeczytać nie tylko o KS Łomianki, ale zarówno tych z lat 30., jak i współczesnych, pokazujących także innych klubach, które działały na terenie miasta. dzieje sportu w Łomiankach. Będzie trochę o ŁKS Łomianki, mieszkańcy będą mogli poznać pioniera sportu, jakim z pewnością był Eugeniusz Książka trafi do ogólnopolskiej sprzedaży wraz z Łotocki, wychowanek LKS Pogoń. Czytelnicy dowiedzą pierwszym gwizdkiem sędziego w Łomiankach w sezonie się o istnieniu między innymi takich klubów jak: LZS Łomianki, Sparta 2013/14, czyli 10 sierpnia o godzinie 16:00. Będzie można ją nabyć w Łomianki, Gwardia Łomianki czy też Orzeł Łomianki dodaje autor. wybranych punktach na terenie miasta oraz podczas spotkań ligowych KS Łomianki. Wydawcą książki jest Stowarzyszenie SportowaHistoria.PL. W książce zostały zebrane wszystkie możliwe do odtworzenia tabele dotyczące poczynań seniorskich zespołów, jednak znajdziemy w niej PP także zestawienia dotyczące drużyn młodzieżowych, a nawet oldboyów. Dowiemy się, kiedy odbyły się pierwsze derby Łomianek. Która z gwiazd Inauguracja IV ligi KS Łomianki już w najbliższą sobotę Basen zamknięty do niedzieli Jeszcze do niedzieli (11 sierpnia) pływalnia w ICDS będzie zamknięta.w czasie corocznej przerwy technologicznej wymieniona zostaje woda w nieckach basenowych i przeprowadzona konserwacja wszystkich urządzeń procesu technologicznego. Miłośników pływania zapraszamy na basen od godz. 6.00, od poniedziałku 12 sierpnia. Potańcówka na deskach - fotorelacja z Dąbrowy z 3 sierpnia SPRZEDAŻ WĘGLA <miał <eko-groszek Transport do 15 km GRATIS tel ul. Warszawska 122, Łomianki

13 REKLAMA GAZOWE - HYDRAULICZNE =JUNKERS, VIESMANN, inne =Instalacje wodn-kan. =Instalacje C.O. - kotłownie =Naprawy, montaż =Wiercenie studni wodnych =Przyłącza gazowe A-Z tel = Instalacje gazowe od A do Z =W każdej technologii =Szamba betonowe szczelne =Doradztwo techniczne - projekty =Wydawanie zaświadczeń =Pomiary szczelności inst. gaz. Godlewski Ryszard, Łomianki ul. Rolnicza 406 Układanie i Sprzedaż KOSTKI BRUKOWEJ TRANSPORT HDS Usługi KOPARKO-ŁADOWARKĄ Wynajem SPRZĘTU BUDOWLANEGO REHABILITACJA Łomianki, ul. Wiślana 48 tel sierpień

14 OGŁOSZENIA / REKLAMA Szukam pracy c ] Zatrudnię fryzjerkę, Bielany. tel , parking. Tel ] Niania z 12-letnim dośw., samochód, szuka pracy ] Fryzjerkę (a) do salonu GALERIA FRYZUR w ] Pokoje dla Panów. Osobny domek, warunki dobre, tel Łomiankach na stałe zatrudnię. Korepetycje / Nauka c centrum Ł-k. tel ] Kobieta podejmie pracę. Sprzątanie, prasowanie na Tel ; ] Angielski wieloletnie doświadczenie w nauczaniu ] Magazyn, warsztat 175/350 m kw., centrum Ł-k, terenie Łomianek. Tel ] Poszukujemy pracownika do pracy na magazynie: 22 dzieci i młodzieży, dojazd do ucznia wszystkie media. Tel ] Zaopiekuję się małym dzieckiem na cały etat (wymagana znajomość komputera) ] Angielski skuteczna metoda, dzieci i dorośli. Tel. ] Pokój do wynajęcia dla 1 lub 2 osób. Tel ] Dom Pomocy Społecznej zatrudni na stanowisko Tel ] Energiczna, sprawna fizycznie emerytka zaopiekuje opiekuna w pełnym wymiarze czasu pracy. Wykszt. ] Profesjonalne lekcje gry na perkusji i instrumentach ] Pokój do wynajęcia w Łomiankach. tel się dzieckiem. Doświadczenie, referencje. średnie, mile widziane dośw. w pracy o podobnym perkusyjnych. Tel ] Samodzielne: pokój z aneksem kuchennym, Tel charakterze kawalerka lub mieszkanie 2 pok. umeblowane, agd, ] Opiekunka z doświadczeniem szuka pracy. Tel ] Peugeot Longin Bielak zatrudni: Doradcę Serwisu, Profesjonalne i efektywne korepetycje z jęz. ogrzewanie. Tel Handlowca. Angielskiego w każdym stopniu zaawansowania dla ] Pokoje do wynajęcia. Tel ] Wykonam prace w ogrodzie. Tel ] Peugeot Longin Bielak zatrudni: Mechanika, dzieci i dorosłych. Tel ] Lokal 27 m kw., Łomianki Centrum, na biuro, cichą ] Ukrainka pochodz. polskiego z kartą stałego pobytu Pomocnika lakiernika. ] Pomoc w przygotowaniu do poprawy matury z j. pracownię, gabinet itp. Tel podejmie pracę jako sprzątaczka lub opiekunka do ] Zatrudnię kierowcę kat. CE, Dyspozycyjność, angielskiego, j. polskiego i matematyki. ] Dom wolnostojący 1 pokój, kuchnia, 45 m kw. dzieci. Tel doświadczenie. Tel Tel Łomianki. Tel ] Emerytka zmotoryzowana, kulturalna, spokojna, ] Nauczycielka, studia wyższe muzyczne pianino, ] Pokój rejon ICDS. Tel godna zaufania zaopiekuje się dzieckiem na terenie Usługi c również w domu ucznia. Tel ] Dom Łomianki Dziekanów. Łomianek. Mogę również odbierać ze szkoły, ] Projektowanie, nadzory, legalizacje samowoli bud., ] Język angielski wszystkie poziomy, Business Tel , przedszkola. Tel przeglądy. Inż. Krzysztof Pawłowski English, FCE, CAE, matura i inne. Tel ] Pomieszczenie magazynowo-produkcyjne Łomianki ] Doświadczona opiekunka z samochodem szuka ] Glazura, terakota, solidnie. Tel ] Język angielski przygotowanie do FCE, CAE, grupy 4 ul. Rolnicza/ Chopina. Tel pracy. Tel ] Rozbiórki, wykopy, roboty drogowe, kruszywo os., początek kursów Tel ] Pokoje dla Panów. Tel ] Muzyk i solista. Tel betonowe. Tel ] Język angielski przygotowanie do matury, grupy 4 ] Magazyn / warsztat. Centrum Łomianek 175/350 m ] Wykonam prace w ogrodzie. tel ] Malowanie A-Z, remonty, w wakacje 25% taniej. Tel. os., początek kursów Tel kw. tel ] Odpowiedzialny, punktualny, bez nałogów każda ] Angielski skutecznie, ciekawie, dzieci i dorośli, ] Pokój w Ł-kach przy ul. Gospodarczej, b. dobre praca. Tel ] Naprawa pralek. Tel rachunki. Tel warunki. Umeblowany. Cena 600 zł ] Kobieta lekką produkcję lub ½ etatu. ] Przeprowadzki, transport, pranie dywanów 8 zł/m kw. ] Hiszpański - skutecznie, ciekawie, dzieci i dorośli, ] 2 os. Pokój, po remoncie, w centrum Łomianek, Tel tel rachunki. Tel umeblowany ] Ukrainka posprzątam ogród i dom po remoncie. ] Dachy, malowanie, izolacje zewn., fundament. Tel. ] Jęz. obce (ang., niem., franc., ros.). Dojeżdżam do ] Mieszkanie, biuro, magazyn, pracownia, parking, ul. Prasuję. Tel , ucznia. Uczę b. łatwo. Tel Warszawska. Tel ] Ukrainka posprząta, wyprasuje. Tel ] Biuro księgowe tel ] Angielski u mgr filologii. Wszystkie poziomy. 40 zł/h ] Wynajmę pokoje, oddzielne wejście. ] Podejmę się sprzątania biura. ] Elektryk anteny TV SAT domofony. Tel Tel Tel Tel , ] Busem 8 osób wygodnie cały kraj ] Matematyka korepetycje pełny zakres. ] Pokój dla 1 osoby wszystkie media ] 57-letni Złota rączka, prawo jazdy kat. B, komputer ] Tynki gipsowe z agregatu, wysoka jakość usług. Tel ] Mieszkanie 1 pok. 40 m kw. umeblowane z zadba o Twój dom i posesję. tel Tel ] Angielski dla dzieci i młodzieży. Wszystkie poziomy własnym podwórkiem, w centrum Ł-k. 900 zł/m-c. tel. ] Poszukuję pracy biurowej na ½ etatu lub umowę ] Układanie kostki brukowej kompleksowo (z zaawansowania z dojazdem. Tel zlecenie. Tel gwarancją!). tel ] Angielski konwersacje native speaker. Faktury. Tel. ] Warsztat samochodowy w centrum Łomianek. 100 m ] Opiekun medyczny z dyplomem zaopiekuje się ] Cyklinowanie, lakierowanie, układanie podłóg kw. + socjalne. Tel , osobą chorą, starszą, niesamodzielną. Tel ] Magazyn / warsztat 175/350 m kw.. Ł-ki Centrum. Tel ] Elewacje, malowanie dachów, układanie kostki. Sprzedam c Tel ] Młoda z dośw. podejmie sprzątanie, prasowanie w Tel ] Sprzedam rower trójkołowiec czerwony. ] Domek 2 pok., kuchnia, łaz. (także pokój z łazienką). Łomiankach. tel ] Remonty, glazura, panele, szafki na wymiar. Tel Ł-ki. Tel ] Sprzątanie mieszkań, budynków, biur. Tel ] Nowy, wełniany materac i kołdrę wełnianą. Cena do ] Hala z biurem o pow. 300 m kw. Atrakcyjna cena. tel ] Wynajmę pokój, kuchnia, łazienka, oddzielne wejście. uzgodnienia. Tel tel ] Sprzątanie mieszkań, biur, mycie okien. 700 zł/m-c + opłaty licznikowe. Tel ] Pawilon 120 m kw. na ul. Warszawskiej ] Mieszkanie 50 m kw. (2 pok., kuchnia, łaz.) Tel ] Usługi księgowe w pełnym zakresie ] Stemple budowlane ok. 80 szt. 3,5 mb i 4 mb. po remoncie. Centrum Łomianek. tel ] Mgr filologii angielskiej, tłumacz (pisemny i ustny), ] Wywóz nieczystości płynnych, przepychanie i Możliwy transport na terenie Łomianek. tel ] Pracownicze kwatery Łomianki, duży parking rozmowy biznesowe. Tel odmrażanie kanalizacji. Zawieranie umów, FV , ] Zaopiekuję się dzieckiem, zrobię zakupy, ugotuję. Tel ] Piach kopalniany na zasyp fundamentów lub pod ] Wynajmę od zaraz powierzchnię biurowo- Tel ] Pieniądze za słupy energetyczne i inne urządzenia. kostkę brukową z dostawą. Tel magazynową 160 m kw. w Ł-kach na terenie POLMO. ] Zaopiekuję się dzieckiem. Wieloletnie dośw. (10 lat). Bezpłatna wycena. Tel ] Ziemia - czarnoziem pod trawę z dostawą od 1 do 12 Tel Tel ] Ogrzewanie, masaż, gimnastyka, urazy. ton. Tel ] Domek 70 m kw. Wszystkie media ] Młody, zdrowy mężczyzna chętny do pracy w Tel ] Mieszkanie 3 pok. 63 m kw., I piętro, 2 piwnice, ] Kawalerka samodzielna, ogrzewana, umeblowana. gospodarstwie rolnym, ogrodniczym, budownictwie, ] Elektryk, hydraulik, upr. gazowe. tel miejsce postojowe. ul. Baczyńskiego. Tel Tel usługach. Tel ] Ogrodnictwo opryski, cięcia, pielęgnacja, 571 ] Kwatery pracownicze Łomianki, Kołłątaja 1 ] Sumienna studentka bardzo chętnie zajmie się nawadnianie. Tel , ] Działkę 1102 m kw., wszystkie media, domek. ul. (kuchnia, łazienki, parking, doba 27 zł) dziećmi w wakacje. Doświadczenie. Dyspozycyjność - ] Certyfikaty energetyczne. Tel Włościańska / całość lub połowę. Tel tel cały tydzień. Tel ] Kompleksowa pielęgnacja drzew, leczenie ubytków, ] Działka bud. ogr. szer 32 mb, 1380 m2 media, ] Sprzątanie biur, domów, prasowanie, mycie okien. wycinka drzew trudnych. tel Dobrzyń. Tel Lekarze c Doświadczenie. Tel ] Altany, drewniane tarasy. Tel ] Działkę inwestycyjną przy E7 i ul. Mokrej. ] Internista, choroby płuc doc. J.Domagala-Kulawik ] Pielęgniarka. Tel ] Automatyczne nawodnienia ogrodów. Tel , Warszawska 71a ] Sprzątanie, mycie okien, opieka, inne. Posiadam dośw. Tel ] 2 szt. kolarki rowery. Tel ] Laryngolog. Łomianki, ul. Baczyńskiego 26 m. 8. i referencje. tel ] Studio graficzne tel ] Dom murowany z działką 1 ha 20 arów w okolicach Tel ] Sprzątanie, opieka nad dziećmi lub starszymi ] Ogrody, konserwacja. Kompleksowo Płocka. Tel , ] Stomatolog Krzysztof Trybicki Łomianki, Kołłątaja osobami. Tel , ] Budowy, ocieplenia, remonty, wykończenia A-Z. ] Tanio sprzedam duże lustra, regały, lady. Ł-ki. 1, tel protetyka, chirurgia, leczenie ] Wykonam prace w ogrodzie. tel tel Tel ] Laryngolodzy dr Lidia i Ryszard Mikołajewscy, Ł-ki, ] Chętnie podejmę się prac - sprzątanie, prasowanie, ] Stolarstwo schody, poręcze, konstrukcje, także ] Sprzedam dom lub wynajmę cały lub połowę. Tel. ul. Fiołka 11, tel , prace w ogrodzie. Także po remontach ogrody. Tel ] Sprzątanie mieszkań, klatach schodowych. ] Hydroizolacje. Izolacje piwnic, fundamentów, ] Laryngolog-Alergolog dr B. Szafrańska, ul. Jedności Tel balkonów, tarasów. Uszczelnienia dachowe itp. Kupię c Robotniczej 15, tel ] Samodzielna księgowa - KH Symfonia. Licencja MF. Gwarancja. Tel ] Kupię działkę Łomianki i okolice. tel ] Chirurg (dla dorosłych i dzieci) dr n. med. T. tel ] Ocieplenia budynków styropianem, wełną. Szafrański, ul. Jedności Robotniczej 15, ] Chętnie posprzątam mieszkanie, dom, biuro. Jestem Gwarancja Do wynajęcia c uczciwa, dokładna i godną zaufania. Posiadam dośw. ] OGRODNIK pełny zakres. Tel ] Pokój z kuchnią i łazienką. C.O. Tel , ] Wynajmę c ] Chętnie podejmę się sprzątania, prasowania, prac w ] Wykończenie wnętrz. Tel ] Wynajmę gabinet lekarzom i psychoterapeutom przy ] Wynajmę zadbany dom 70 m2 z ogródkiem domu. Ł-ki i okolice. tel ] Montaż kamienia - łazienki, posadzki. pracowni psychologicznej w centrum Łomianek. Tel. ok. 250 m2 w Kiełpinie. Tel ] Sprzątanie domów, mieszkań i biur. Dodatkowo Tel ] Kobieta poszukuje do wynajęcia mały domek, w mycie okien. Solidnie i kompleksowo. ] Malowanie, gładź gipsowa, prace wykończeniowe ] Budynek mieszkalny wolnostojący 40 m kw. w spokojnej okolicy, od uczciwych ludzi. Tel fachowe doradztwo. Ceny na każdą kieszeń. Łomiankach. Tel Tel ] Sprzątanie - solidnie z dośw Tel ] Pokój, kuchnia, łazienka, oddzielne wejście. Tel. 22 ] Masz problem z techniką w domu, ogrodzie, , Różne c Dam pracę c samochodzie? Zadzwoń. Janusz Złota rączka ] Wynajmę od zaraz pokój oddzielne wejście. 800 zł. ] Podejmę współpracę z lekarzami i ] Zatrudnię fryzjerkę do zakładu w Wa-wie (ul. przyjedzie, naprawi, doradzi. tel Tel psychoterapeutami i udostępnię gabinet przy Felińskiego 50) na pełen etat. Tel ] Stolarstwo, inne prace 24h. Tanio. tel ] Pokój do wynajęcia w centrum Łomianek przy ul. pracowni psychologicznej w centrum Łomianek. Tel. ] Nianię, do 14-mies. chłopca. 1200zł/8h. ] Kompleksowe wykańczanie wnętrz (Złota Rączka). Wiślanej dla młodego mężczyzny. Tel tel tel ] Mieszkanie 63 m kw. Os. Tęcza, parter, salon z ] Oddam gruz- centrum Łomianek. Tel ] Zatrudnię uczciwą, miłą Panią do opieki nad 8-lenią ] Naprawa telewizorów w domu klienta. otwartą kuchnią, 2 sypialnie, ogródek (34 m kw. tył, 6 dziewczynką, 2-3 razy w tygodniu po ok. 5 godzin. Tel m kw. front), 1 miejsce parkingowe. Tel Tel ] Hydrauliczne gazowe od A do Z. Przyłącza, studnie ] Dwa garaże tanio. Tel ] Firma sprzątajaca poszukuje kobiet do sprzątania wodne, Ł-ki. Tel ] Pokój, kuchnia, łazienka dla pary niepalącej. Warunki marketu w Łomiankach. tel ] Malowanie A-Z remonty profesjonalnie zima 25% b. dobre. Tel ] Zatrudnię fryzjerkę ze stażem. Tel taniej ] Sklep 56 m kw., dodatkowo może być zaplecze 36 m ] Zatrudnię fryzjerkę Bielany. Tel ] Ogrodnictwo Opryski wiosenne, cięcia, pielęgnacja, kw. pod każdą działalność. Tel ] Krawcowej szwaczce. Tel nawadnianie, zakładanie tel , ] Samodzielne mieszkanie koło Auchan. 55 m kw., Wydawca: KMŁ Sp. z o.o. / Redaktor naczelna: Joanna Zielke / Zdjęcia: Redakcja, Internet. Kontakt z redakcją: Łomianki, ul. Staszica 2, tel , / Ogłoszenia i reklamy: Redakcja pozostawia sobie prawo nadawania tytułów, śródtytułów i skracania tekstów. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Publikacja materiałów niezamówionych do wyłącznej dyspozycji redakcji.

15 REKLAMA Informator <Straż Pożarna 998, Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Wiejska 12a, tel <Policja 997, Komisariat Policji, ul. Warszawska 87, tel <Straż Miejska, ul. Warszawska 87, <Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Szpitalna 7, tel <Pogotowie gazowe 992 <Komunikacja Miejska Łomianki, ul. Rolnicza 248, , <Filia Wydziału Komunikacji, ul. Warszawska 73, <ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o., ul. Rolnicza 244, <Zakład Energetyczny, ul. Kolejowa 123, tel <Pogotowie energetyczne 991, <Awarie oświetlenia ulicznego <Awarie sygnalizacji świetlnej <Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 115, Urzędy pocztowe <Łomianki, ul. Warszawska 258 (pon.-pt , sob ), , <Dąbrowa, ul. Kwiatowa 12 (pon.-pt ), <Kiełpin, ul. Warszawska 402 (pon.-pt ), Zdrowie <Pogotowie ratunkowe, 999 <Nocna i świąteczna pomoc lekarska i pielęgniarska: - Szpital Bielański, Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym, Izba przyjęć 24h, <Przychodnia Rejonowa, ul. Szpitalna 6, (pon.-pt ), <NZOZ Łomianki, ul. Warszawska 31, (pon.-pt ), <NZOZ Hilary MED - okulistyka, ul. Warszawska 67, (pon.-pt ), <Centrum Medyczne RoyalMed, ul. Wiślana 36, tel , <Gminny Punkt Konsultacyjny dla uzależnionych, Szpitalna 7, Instytucje kulturalne <Biblioteka Publiczna, ul. Wiejska 12a, <Dom Kultury, ul. Wiejska 12a, , <ICDS, ul. Staszica 2, , DOM OPIEKI RÓŻA w otulinie Puszczy Kampinoskiej tel , Najszybciej i fachowo rozwiążę problem z komputerem lub siecią komputerową Tel Skonfiguruję bezprzewodowy Internet w domu, podłączę skaner, drukarkę, telefon komórkowy i sprzęt RTV. Odwirusuję komputer, przeinstaluję system, odblokuję komputer, odzyskam dane, zabezpieczę dane przed utratą, skonfiguruję router, Wi-Fi, przyjmę opiekę nad siecią, serwerem i domeną. STOMATOLOGIA lchirurgia i RTG lprotetyka i IMPLANTY lstomatologia ZACHOWAWCZA lortodoncja lstomatologia DZIECIĘCA ul. Rolnicza 421, Dziekanów Polski GABINET STOMATOLOGICZNY Łomianki ul. Warszawska 98 lok. 6 tel , kom czynny: pon-pt Stomatologia zachowawcza i kosmetyczna Protetyka i chirurgia Zapraszamy dzieci i dorosłych! dr n. med. Jan Herburt-Heybowicz KARDIOCHIRURG choroby serca i naczyń nadciśnienie konsultacje, leczenie EKG Zapisy: codziennie , Przyjęcia: poniedziałki i czwartki od tel ul. Szkolna 6, Łomianki 9 sierpień

16

HARMONOGRAM I REJONY WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Gm. Łomianki

HARMONOGRAM I REJONY WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Gm. Łomianki Rejon nr 1 Dąbrowa, ul. Łuże Dąbrowa, ul. Ofiar Katynia Dąbrowa, ul. Sierakowska Dąbrowa, ul. Zachodnia Dąbrowa, ul. Zielona Łomianki, ul. Brzozowa Łomianki, ul. Dobra Łomianki, ul. Fiołka Łomianki, ul.

Bardziej szczegółowo

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2010

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2010 REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2010 Lp. Nr decyzji i data jej wydania Rodzaj Inwestycji Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.) Streszczenie ustaleń decyzji 1 2 3 4 5 1. 1/2010 2010.01.05.

Bardziej szczegółowo

Zasady optymalnej segregacji

Zasady optymalnej segregacji W trosce o zapewnienie sprawnego dostosowania się do nowych reguł odbioru odpadów komunalnych, które zaczynają obowiązywać od 1 lipca 2013 r. poniżej prezentujemy: Zasady optymalnej segregacji Najlepszym

Bardziej szczegółowo

Dane merytoryczne do wykonania ulotek i plakatu w III etapie konkursu pt. GRABÓW NAD PROSNĄ NIE ODPAD(Y)A: Nie lubimy śmieci uczymy się je segregować

Dane merytoryczne do wykonania ulotek i plakatu w III etapie konkursu pt. GRABÓW NAD PROSNĄ NIE ODPAD(Y)A: Nie lubimy śmieci uczymy się je segregować Dane merytoryczne do wykonania ulotek i plakatu w III etapie konkursu pt. GRABÓW NAD PROSNĄ NIE ODPAD(Y)A: Nie lubimy śmieci uczymy się je segregować I. Dane merytoryczne do wykonania plakatu: 1. Segregacja

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Odpadami na terenie Gminy i Miasta Warta

Gospodarka Odpadami na terenie Gminy i Miasta Warta Gmina i Miasto Warta Gospodarka Odpadami na terenie Gminy i Miasta Warta Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku nałożyła na gminę obowiązek wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

KORSORCJUM HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH ZABUDOWA JEDNORODZINNA, SZEREGOWA ORAZ WIELOLOKALOWA

KORSORCJUM HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH ZABUDOWA JEDNORODZINNA, SZEREGOWA ORAZ WIELOLOKALOWA HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH ZABUDOWA JEDNORODZINNA, SZEREGOWA ORAZ WIELOLOKALOWA Poniedziałek Wtorek Akacjowa, Asfaltowa, Banaszaka, Chemików, Chopina, Chrobrego,

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE LUBNIEWICE

ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE LUBNIEWICE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE LUBNIEWICE Mieszkańcu, od 1 lipca 2013 roku Gmina odbierze Twoje odpady! umowa rejestr opłata umowa opłata odpady sprawozdanie Obowiązki właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DĄBKOWICE, DOLNE, DĄBKOWICE GÓRNE, JASTRZĘBIA, I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Dzień miesiąca

DĄBKOWICE, DOLNE, DĄBKOWICE GÓRNE, JASTRZĘBIA, I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Dzień miesiąca 2016 r GMINA ŁOWICZ REJON 3 DĄBKOWICE, DOLNE, DĄBKOWICE GÓRNE, JASTRZĘBIA, 2016 miesiąc Rodzaj odpadów TONSMEIER CENTRUM Sp. z o.o. poniżej informuje o terminach odbioru odpadów. I II III IV V VI VII VIII

Bardziej szczegółowo

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6 NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6 NA CZYM POLEGA NOWY SYSTEM Z dniem 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych. Związek Celowy Gmin

Bardziej szczegółowo

Rejon nr 1. Rejon nr 6. SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA Sp. z o.o. we Wschowie

Rejon nr 1. Rejon nr 6. SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA Sp. z o.o. we Wschowie Rejon nr 1 GMINA Wschowa ULICE miasta: Niepodległości, 55 Poznański Pułk Piechoty, Osadnicza, Aleja PCK, Kolejowa, Towarowa, Ogińskiego, Podgórna, Kamienna, Piłsudskiego, Wolności, Berwińskiego, Plac Grunwaldu,

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Ministerstwa Środowiska w związku z ustalonymi zasadami segregowania odpadów. W związku z zapytaniami ze strony właścicieli nieruchomości

Stanowisko Ministerstwa Środowiska w związku z ustalonymi zasadami segregowania odpadów. W związku z zapytaniami ze strony właścicieli nieruchomości Stanowisko Ministerstwa Środowiska w związku z ustalonymi zasadami segregowania odpadów. W związku z zapytaniami ze strony właścicieli nieruchomości odnośnie ustalonych w gminach zasad segregowania odpadów

Bardziej szczegółowo

W związku ze zmianą przepisów dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. rusza nowy system gospodarowania odpadami

W związku ze zmianą przepisów dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. rusza nowy system gospodarowania odpadami W związku ze zmianą przepisów dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. rusza nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi i zaczynają obowiązywać nowe zasady ich odbioru. Obowiązek

Bardziej szczegółowo

Jak segregwać odpady?

Jak segregwać odpady? Jak segregwać odpady? Od dnia 1 lipca 2013 r. na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości, zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! Prosimy o każdorazowe bezzwłoczne zgłaszanie nie terminowego lub niewłaściwego wykonania usługi pod nr tel. 85 71 21 100 wew. 138.

UWAGA!!! Prosimy o każdorazowe bezzwłoczne zgłaszanie nie terminowego lub niewłaściwego wykonania usługi pod nr tel. 85 71 21 100 wew. 138. Rejon odbioru 1 HARMONOGRAM ZBIÓRKI SEGREGOWANYCH ODPADÓW (TWORZYWA SZTUCZNE, METALE, PAPIER, SZKŁO) NA OKRES OD 01.07.2014 DO 30.06.2016 r. Nazwy ulic: ul. Tysiąclecia P.P., ul. Tuwima, ul. Dworcowa,

Bardziej szczegółowo

Terminy wywozu odpadów komunalnych za okres r. Odpady gabarytowe (meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny): 10 MAJA 2016 R.

Terminy wywozu odpadów komunalnych za okres r. Odpady gabarytowe (meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny): 10 MAJA 2016 R. styczeń 21 21 21 luty 11 11 11 marzec 3,24 3,24 3,24 kwiecień 14 14 14 maj 5,25 5,25 5,25 czerwiec 16 16 16 Odpady gabarytowe (meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny): 10 MAJA 2016 R. BIAŁA:

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Szczebrzeszyn

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Szczebrzeszyn Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Szczebrzeszyn Szanowny Mieszkańcu! Z dniem 01 stycznia 2012 roku weszła w życie znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Dlaczego zmieniono ustawę?

Dlaczego zmieniono ustawę? Dlaczego zmieniono ustawę? Nowe zapisy ustawy mają na celu dostosować gospodarkę odpadami komunalnymi do wymogów Unii Europejskiej. Głównym celem wprowadzanych zmian jest: uszczelnienie systemu wszyscy

Bardziej szczegółowo

ZABUDOWA JEDNORODZINNA

ZABUDOWA JEDNORODZINNA Zakład Wywozu Nieczystości S.C. ŁAD-SAN Krystyna Szwed & Tadeusz Szwed l. Ustronie Miejskie, 78-200 Białogard HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA BIAŁOGARD Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI KWESTIE ORGANIZACYJNE

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI KWESTIE ORGANIZACYJNE SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI KWESTIE ORGANIZACYJNE W całej Polsce a tym samym w Gminie Prusice od lipca zaczynają obowiązywać zasady nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wywozu odpadów zabudowa jednorodzinna miasto Grójec

Harmonogram wywozu odpadów zabudowa jednorodzinna miasto Grójec Harmonogram wywozu zabudowa jednorodzinna miasto Grójec Nazwa ulic Armii Krajowej (od nr 29), Wąska, Cierniówka, Niecała, Królowej Bony, Kobylińska, Królowej Jadwigi, Spółdzielcza, Przemysłowa, Fabryczna

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW wrzesień 2015 listopad 2015 SEKTOR II

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW wrzesień 2015 listopad 2015 SEKTOR II HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW wrzesień listopad SEKTOR II Obejmuje obszar: Osiedle Bursztynowe, Osiedle Łęczysk, Osiedle Pomian, Osiedle Sienkiewicza, Osiedle Leśne, Osiedle Łazek Odpady odbiera: MPK PURE

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW - 2016 INFORMUJEMY, ŻE POJEMNIKI I WORKI NA ODPADY MAJĄ BYĆ WYSTAWIONE W DNIU WYWOZU DO GODZINY 7.00

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW - 2016 INFORMUJEMY, ŻE POJEMNIKI I WORKI NA ODPADY MAJĄ BYĆ WYSTAWIONE W DNIU WYWOZU DO GODZINY 7.00 PONIEDZIAŁEK PONIEDZIAŁEK Pocztowa 16,17 4, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 12, 27 PLASTIK, 12, 24 9, 23 14, 28 11, 25 1,15,29 13, 27 10, 24 8, 22 PONIEDZIAŁEK Pocztowa 3 4, 16, 30 13,

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Targowa Solec Kujawski tel mail:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Targowa Solec Kujawski tel mail: SEKTOR 1 Teren nieruchomości, na której zamieszkują mieszkaocy, w zabudowie wielorodzinnej DZIEO 4,8,11 1,5,8 4,7,11 1,4,8 2,6,9 3,6,10 1,4,8 1,5,8 2,5,9 3,7,10 4,7,10 2,5,9 15,18,22 12,15,19 14,18,21

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem

załącznik nr 1 Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem załącznik nr 1 Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem j.m. m Drogi I kolejności zimowego utrzymania: Koziegłowy - ul. Taczaka, ul. Piaskowa 1250 Koziegłowy - ul. Piaskowa, ul. Piłsudskiego 1450 Koziegłowy

Bardziej szczegółowo

Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowanie: Magdalena Walkusz Inspektor ds. ochrony środowiska Anna Lasota Żabińska Podinspektor

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ NA TERENIE GMINY WASILKÓW W 2016 ROKU

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ NA TERENIE GMINY WASILKÓW W 2016 ROKU Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 Wasilków ulice: Akacjowa, Brzozowa, Dębowa, Jałowcowa, Leśna, Nadawki, Sosnowa, Świerkowa, Katrynka, Sochonie, Woroszyły, Wólka Poduchowna, Wólka Przedmieście Jurowce, Sielachowskie,

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. OBWÓD GŁOSOWANIA NR 2 Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzciance, ul. Chopina 36 L.p.

Arkusz1. OBWÓD GŁOSOWANIA NR 2 Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzciance, ul. Chopina 36 L.p. OBWÓD GŁOSOWANIA NR 1 Nadleśnictwo Trzcianka, ul. Ogrodowa 2 1 ALUMINIOWA 2 AZALIOWA 3 FIOŁKOWA 4 GRUNWALDZKA 5 JAGODOWA 6 KROKUSOWA 7 KWIATOWA DROGA 8 ŁOMNICKA 9 MALINOWA 10 OGRODOWA 11 OSIEDLE LEŚNE

Bardziej szczegółowo

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych z zabudowy jednorodzinnej w gminie Choroszcz w 2013 r.

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych z zabudowy jednorodzinnej w gminie Choroszcz w 2013 r. Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych z zabudowy jednorodzinnej w gminie Choroszcz w 2013 r. ul. Baczyńskiego ul. Berlinga ul. Białostocka ul. Chodkiewicza ul. Dominikańska ul. Dzika

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: PROJEKT Uchwała Nr..... z dnia... w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną

Bardziej szczegółowo

Pietrzykowice. Lp Rejon ulicy Ulice Czas trwania. 1. Podlesie. Jana Pawła II. 3 Kościuszki

Pietrzykowice. Lp Rejon ulicy Ulice Czas trwania. 1. Podlesie. Jana Pawła II. 3 Kościuszki Pietrzykowice Lp Rejon ulicy Ulice Czas trwania 1. Podlesie grudzień 2008 2. Jana Pawła II Boczna, Bystra, Cisowa, Dębowa Jaworowa, Dobijówka, Działkowa, Dziewiarska, Gajowa, Garażowa, Głęboka, Gościnna,

Bardziej szczegółowo

ULICE: Czerwiec Lipiec. Listopad. Wrzesień. Kwiecień. Grudzień. Sierpień. Styczeń Luty. Marzec. Rok. Maj

ULICE: Czerwiec Lipiec. Listopad. Wrzesień. Kwiecień. Grudzień. Sierpień. Styczeń Luty. Marzec. Rok. Maj REJON I 3 a, Azaliowa, Baczyńskiego, Cebulskiego, ks. Cebuli, Chabrowa, Chopina, Cichociemnych, ks. Dzierżonia, Fiołkowa, Gajowa, Górnicza, Grzybowa, Hlonda, Kamińskiego, Karłowicza, Kisielewskiego, Kołłątaja,

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY MASŁOWICE INFORMUJE

URZĄD GMINY MASŁOWICE INFORMUJE URZĄD GMINY MASŁOWICE INFORMUJE W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Masłowice wyłoniono Wykonawcę tego zadania, którym zostało

Bardziej szczegółowo

Wykaz dróg gminnych - Gmina Opoczno sieć dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Opoczno stan na dzień r.

Wykaz dróg gminnych - Gmina Opoczno sieć dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Opoczno stan na dzień r. Wykaz dróg gminnych - Gmina Opoczno sieć dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Opoczno stan na dzień 31.12.2015 r. Przebieg /od ul. - do ul./ Piwna - Pl. Kościuszki Pl. Kosciuszki - Pl.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 7573 UCHWAŁA NR X/37/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA. z dnia 30 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 7573 UCHWAŁA NR X/37/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA. z dnia 30 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 7573 UCHWAŁA NR X/37/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie: szczegółowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r. PROJEKT UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/111/09 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 października 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/111/09 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 października 2009 r. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koluszki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wywozu odpadów - zabudowa jednorodzinna Miasto Grójec

Harmonogram wywozu odpadów - zabudowa jednorodzinna Miasto Grójec Armii Krajowej (od nr 29), Wąska, Cierniówka, Niecała, Królowej Bony, Kobylińska, Królowej Jadwigi, Spółdzielcza, Przemysłowa, Fabryczna (od nr 4 do 19), Worowska, Francuska, Angielska, Szwajcarska, Mokra

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW DLA MIASTA: NISKO miasto nieruchomości jednorodzinne ulice:

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW DLA MIASTA: NISKO miasto nieruchomości jednorodzinne ulice: miasto nieruchomości jednorodzinne ulice: Ul. Gen Andersa, Armii Krajowej, Czerwonych maków, Dobra, Górka, Gutki, Jezioro, Końcowa, kpt. Raginisa, Krzywa, Legionów, Mostowa, Ogrodowa, Piękna, Podwale,

Bardziej szczegółowo

ULOTKA INFORMACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TŁUCHOWO

ULOTKA INFORMACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TŁUCHOWO ULOTKA INFORMACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TŁUCHOWO System odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Tłuchowo od dnia 1 lipca 2013 r. 1. Kto od 1 lipca 2013 r. będzie odbierał odpady komunalne? Odpady

Bardziej szczegółowo

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Lipsko na 2015 rok. Lipsko - Rejon A

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Lipsko na 2015 rok. Lipsko - Rejon A Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Lipsko na 2015 rok. Lipsko - Rejon A Maruszów, Kostusin, Helenów, Długowola I i II, Józefów, Leopoldów, Władysławów, Gruszczyn, Walentynów, Konstantynów, Poręba,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/200/12 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/200/12 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/200/12 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r.

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r. UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE 01.09.2012 r.

OTWARCIE 01.09.2012 r. OTWARCIE 01.09.2012 r. Szanowni Państwo dziękuję za zainteresowanie naszą ofertą wynajmu powierzchni handlowych w nowopowstającym centrum handlowo-usługowym GALERIA PÓŁNOC zlokalizowanym w północnej części

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW GRUDZIEŃ 2015 SEKTOR II

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW GRUDZIEŃ 2015 SEKTOR II HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW GRUDZIEŃ 2015 SEKTOR II Obejmuje obszar: Osiedle Bursztynowe, Osiedle Łęczysk, Osiedle Pomian, Osiedle Sienkiewicza, Osiedle Leśne, Osiedle Łazek STAUBACH SP. Z O.O. 00-102

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOŁUCHÓW PO DNIU 30 CZERWCA 2013R.

INFORMACJA O GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOŁUCHÓW PO DNIU 30 CZERWCA 2013R. INFORMACJA O GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOŁUCHÓW PO DNIU 30 CZERWCA 2013R. Z dniem 01 lipca br. organizatorem odbioru odpadów, z mocy ustawy, staje się gmina. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI w mieście i gminie Solec Kuj. od r. do r. Odpady Odpady Odpady Odpady Ulica komunalne

HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI w mieście i gminie Solec Kuj. od r. do r. Odpady Odpady Odpady Odpady Ulica komunalne REJON 1 Ulica komunalne popiół segregowane wielkogabarytowe zielone budowlane 22 Lipca Worki do segregacji Do odpadów Worek Kontener Bydgoska MGB 120 i MGB 240 SM-110 i MGB 120 żółty wielkogabarytowych

Bardziej szczegółowo

Ochrona Środowiska. Autor: Tomasz Buchta

Ochrona Środowiska. Autor: Tomasz Buchta Ochrona Środowiska. Autor: Tomasz Buchta Pojemniki na odpady segregacja. Segregacja odpadów Segregacja to metoda usprawniająca utylizację oraz odzysk odpadów. Segregacja odpadów Kolor niebieski Tu wrzucam:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 Spis treści I. Cel i zakres opracowania... 3 1. Cel opracowania... 3 2. Zakres opracowania... 3 II. Informacje podstawowe... 3 1.

Bardziej szczegółowo

System gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Porąbka

System gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Porąbka System gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Porąbka 1 Podstawy prawne systemu: 1 lipca 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Katalog projektów lokalnych. JP 9 Osiedle Tysiąclecia

Katalog projektów lokalnych. JP 9 Osiedle Tysiąclecia Katalog projektów lokalnych JP 9 Osiedle Tysiąclecia L/2/9/2015 Budowa miejsca wypoczynkowego i rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych na terenie Skweru Oszka wraz z remontem i urządzeniem parkingu samochodowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 lipca 2013 r. Poz. 7578

Warszawa, dnia 5 lipca 2013 r. Poz. 7578 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 5 lipca 2013 r. Poz. 7578 UCHWAŁA Nr 21/II/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Sulejówek, lipiec 2012 r.

Sulejówek, lipiec 2012 r. Zadania i obowiązki wynikające ze zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Co jest dla nas ważne? 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DUKLA

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DUKLA NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DUKLA OBOWIĄZKI GMINY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI Gmina musi zapewnić czystość i porządek na swoim terenie tworząc warunki niezbędne do ich

Bardziej szczegółowo

Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków

Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków Segregacja odpadów, którą proponujemy rozpocząć od wyodrębnienia odpadów szklanych i tzw. frakcji suchej jest pierwszym krokiem do życia w czystym i zadbanym

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KALENDARZ NA ROK 2015 wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Wąbrzeźno

HARMONOGRAM KALENDARZ NA ROK 2015 wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Wąbrzeźno ulice: 1 MAJA OD STOPU DO KĘTRZYŃSKIEGO, KĘTRZYŃSKIEGO, ŚW. FLORIANA, OSIEDLE ROBOTNICZE, GRABOWA, MACIEJA RATAJA, BUDOWLANA, NIEDZIAŁKOWSKIEGO, GEN. PRUSZYŃSKIEGO DO OBWODNICY, OKRĘŻNA, MATEJKI, STASZICA,

Bardziej szczegółowo

Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład

Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład Dobre praktyki NFOŚiGW Warszawa 26 01 2012 Obowiązki Gminy Zapewnianie warunków ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Od TEGO jesteśmy. zmiany w zasadach gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych

Od TEGO jesteśmy. zmiany w zasadach gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych Od TEGO jesteśmy zmiany w zasadach gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych Zapoznaj się z wzorami dokumentów dostępnymi na stronie www.tego.tychy.pl Tyska Efektywna Gospodarka Odpadami Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Praktyczny poradnik: Jak segregować odpady? Wykonały: Dominika Frejek Marta Firmanty

Praktyczny poradnik: Jak segregować odpady? Wykonały: Dominika Frejek Marta Firmanty Praktyczny poradnik: Jak segregować odpady? Wykonały: Dominika Frejek Marta Firmanty Definicje: Recykling - Proces odzyskiwania użytecznych surowców z odpadów. Segregacja - gromadzenie niektórych grup

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY NOWOGARD

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY NOWOGARD HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY NOWOGARD (W dniu wywozu pojemniki powinny być dostępne dla pracowników ZUK od godz. 7.00) NOWOGARD ULICE: PLAC WOLNOŚCI, LUBOSZAN, 5 MARCA,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wytyczne selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Rojewo

Podstawowe wytyczne selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Rojewo Podstawowe wytyczne selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Rojewo KOLOR ŻÓŁTY TWORZYWA SZTUCZNE I OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH, METALE I OPAKOWANIA Z METALI; ZANIM WRZUCISZ OPRÓŻNIJ, ZGNIEĆ

Bardziej szczegółowo

Sortuj z głową! Czysty Szczecinek

Sortuj z głową! Czysty Szczecinek Wykaz aptek na terenie miasta Szczecinka, w których prowadzona będzie zbiórka przeterminowanych lekarstw w 2013 roku. L.p. Nazwa apteki Adres (Szczecinek) Kontakt tel.: 1. Apteka Na Polnej ul. Polna 8a

Bardziej szczegółowo

ALEJE dzielnica nr 10

ALEJE dzielnica nr 10 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW ALEJE dzielnica nr 10 Kwota dla dzielnicy: 358 249,60 zł Liczba złożonych projektów: 15 Liczba projektów do głosowania :

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rossosz za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rossosz za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rossosz za 2014 r. Rossosz, maj 2015 r. str. 1 I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

I. 363.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

I. 363.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ I. Inwestycje kontynuowane 363.000,00 Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 213.000,00 1. Budowa parkingu przy ul. Łaziennej

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W ROKU 2013 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY

INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W ROKU 2013 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W ROKU 2013 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY Ogólne dane dotyczące realizacji inwestycji w roku 2013: 34 postępowania w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych; 168

Bardziej szczegółowo

Gmina Nowy Tomyśl Urząd Miejski w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl tel. 61 44 26 600, fax 61 44 22 754 e-mail urzad@nowytomysl.

Gmina Nowy Tomyśl Urząd Miejski w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl tel. 61 44 26 600, fax 61 44 22 754 e-mail urzad@nowytomysl. Gmina Nowy Tomyśl Urząd Miejski w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl tel. 61 44 26 600, fax 61 44 22 754 e-mail urzad@nowytomysl.pl 1 lipiec 2013 rok Szanowni mieszkańcy Z dniem 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Kiełpińska. Leszno. Ożarów. Ożarów Mazowiecki. Mazowiecki. Łomianki. Ożarów. Mazowiecki

Kiełpińska. Leszno. Ożarów. Ożarów Mazowiecki. Mazowiecki. Łomianki. Ożarów. Mazowiecki Arisco Sp z o.o. (c) SRS - System Rejestracji Stowarzyszeń strona 1 z 10 STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO ul. Poznańska 129/133 05-850 Data: 2014-10-15 godz. 10:17:53 Parametry zestawienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 do SIWZ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie Usług dostępu do Internetu szerokopasmowego wraz z instalacją niezbędnych urządzeń.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych oraz segregowanych na terenie Gminy WITNICA w okresie od r. do r.

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych oraz segregowanych na terenie Gminy WITNICA w okresie od r. do r. Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych oraz segregowanych na terenie Gminy WITNICA w okresie od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. Rejon I ULICE: Akacjowa, Dębowa, Droga Polna, Gorzowska, Kasztanowa, Końcowa,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW styczeń czerwiec 2014 SEKTOR II

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW styczeń czerwiec 2014 SEKTOR II HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW styczeń czerwiec 2014 SEKTOR II Obejmuje obszar: Osiedle Bursztynowe, Osiedle Łęczysk, Osiedle Pomian, Osiedle Sienkiewicza, Osiedle Leśne, Osiedle Łazek Odpady odbiera: ZUK

Bardziej szczegółowo

- PACZKÓW - REJON WTORKOWY

- PACZKÓW - REJON WTORKOWY MIESIĘCZNY - HARMONOGRAM ODBIORU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH REJON WTORKOWY 06 ; 13 ; 20 ; 27. PAŹDZIERNIK - odbiór nieczystości stałych z budynków wielorodzinnych 06 ; 20. PAŹDZIERNIK - odbiór nieczystości stałych

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbica za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbica za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbica za 2014 r. Wierzbica 2015 1. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŁOMIANKI NA ROK 2010. Nr XLVII/344/2009 RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH. z dnia 29 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŁOMIANKI NA ROK 2010. Nr XLVII/344/2009 RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH. z dnia 29 grudnia 2009 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŁOMIANKI NA ROK 2010 Nr XLVII/344/2009 RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH z dnia 29 grudnia 2009 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Jastrzębiu-Zdroju

System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Jastrzębiu-Zdroju System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Jastrzębiu-Zdroju Materiały zawarte w prezentacji oparte zostały na: Przepisach Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Przepisach prawa lokalnego obowiązującego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3239 UCHWAŁA NR XIX/160/16 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Krasne, kwiecień 2015 r. I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY Wejście w życie nowej ustawy śmieciowej to doskonała okazja, by zacząć żyć zgodnie z zasadami ekologii. Regularne sortowanie odpadów nie jest ani trudne, ani uciążliwe.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 września 2014 r. Poz. 3711 UCHWAŁA NR LXXXIX/1156/14 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI. z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Wrocław, dnia 8 września 2014 r. Poz. 3711 UCHWAŁA NR LXXXIX/1156/14 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI. z dnia 27 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 września 2014 r. Poz. 3711 UCHWAŁA NR LXXXIX/1156/14 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wywozu ZIĘBICE 2014 r.

Harmonogram wywozu ZIĘBICE 2014 r. Harmonogram wywozu ZIĘBICE 2014 r. 1.Oś. Kopernika 2.Spacerowa 3.Gliwicka do ulicy Wałowej do nr 8 i 25 / 25a 4.Cicha 5.Spółdzielcza 6.Piastowska 7.Mała 8.Parkowa 9.Mickiewicza 10.Pl. Wolności 11.Górna

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE STĘSZEW PRZEPISY PRAWNE

ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE STĘSZEW PRZEPISY PRAWNE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE STĘSZEW PRZEPISY PRAWNE Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA JAK KORZYSTAĆ Z KALENDARZA WYWOZU ODPADÓW?

INSTRUKCJA JAK KORZYSTAĆ Z KALENDARZA WYWOZU ODPADÓW? INSTRUKCJA JAK KORZYSTAĆ Z KALENDARZA WYWOZU ODPADÓW? 1. Zapamiętaj, jaki kolor w kalendarzu odpowiada poszczególnym rodzajom odbieranych odpadów: 2. Znajdź swoją ulicę w ALFABETYCZNYM WYKAZIE ULIC 3.

Bardziej szczegółowo

NOWE ROZWIĄZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNANYMI W KŁODZKU 6. SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI.

NOWE ROZWIĄZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNANYMI W KŁODZKU 6. SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI. NOWE ROZWIĄZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNANYMI W KŁODZKU 6. SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Przyrodę szanuję śmieci segreguję!

Przyrodę szanuję śmieci segreguję! Przyrodę szanuję śmieci segreguję! SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW W MIEŚCIE KOLNO PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) Adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie, ul. Kolejowa 4a

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 16 grudnia 2015 r.

Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 16 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Gdynia Mały Kack, Ul. Olgierda

Gdynia Mały Kack, Ul. Olgierda Gdynia Mały Kack, Ul. Olgierda Dom wolno stojący na sprzedaż Dane nieruchomości: Numer oferty: SAW357857 Powierzchnia: 53,00 m Pow. działki: 779,00 m Liczba pokoi: 5 Jasna kuchnia: Tak Cena za m : 4144

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/201/12 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/201/12 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/201/12 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE KOBYLA GÓRA

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE KOBYLA GÓRA Urząd Gminy Kobyla Góra Kobyla Góra, sierpień 2013r. NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE KOBYLA GÓRA Informacja dla właścicieli nieruchomości Zmiana przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 maja 2014 SIEDZIBY LOKALI WYBORCZYCH /Komorniki, Plewiska, Wiry/ KOMORNIKI GIMNAZJUM W KOMORNIKACH

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 maja 2014 SIEDZIBY LOKALI WYBORCZYCH /Komorniki, Plewiska, Wiry/ KOMORNIKI GIMNAZJUM W KOMORNIKACH KOMORNIKI GIMNAZJUM W KOMORNIKACH ul. Pocztowa 30 - siedziba Obwodowych Komisji Wyborczych nr 3, 4, 5 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 W KOMORNIKACH Gerwazego Horeszki Ignacego D. Kaczmarka Jankiela Kraszewskiego

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia samorządów w zakresie gospodarki. Gdańsk, 3 kwiecień 2014 r.

Doświadczenia samorządów w zakresie gospodarki. Gdańsk, 3 kwiecień 2014 r. Doświadczenia samorządów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi po upływie 9-ciu miesięcy od wprowadzenia nowej ustawy ucpg. Gdańsk, 3 kwiecień 2014 r. Ankietę wypełniło 23 gminy: (z czego tylko 4

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA REJESTROWANE W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

STOWARZYSZENIA REJESTROWANE W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM STOWARZYSZENIA REJESTROWANE W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM NAZWA STOWARZYSZENIA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ,,CHAESEMUS CHEŁMSKI KLUB KARATE KYOKUSHINKAI ADRES UL. STAROŚCIŃSKA 4A CHEŁMSKI KLUB KOLEKCJONERÓW

Bardziej szczegółowo

WOŁOMIN PÓŁNOCNY ul. Błońska ul. Nowa Wieś ul. Białostocka ul. Lazurowa ul. Wiosenna droga dojazdowa droga dojazdowa droga dojazdowa ul.

WOŁOMIN PÓŁNOCNY ul. Błońska ul. Nowa Wieś ul. Białostocka ul. Lazurowa ul. Wiosenna droga dojazdowa droga dojazdowa droga dojazdowa ul. WOŁOMIN PÓŁNOCNY 1. ul. Błońska - od ul. Nowa Wieś do wysokości posesji Nr 61 przy ul. Błońskiej; 2. ul. Nowa Wieś - od ul. Błońskiej do wysokości posesji Nr 2d przy ul. Nowa Wieś; 3. ul. Białostocka -

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XII/160/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 19 października 2015 r.

Uchwała nr XII/160/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 19 października 2015 r. Uchwała nr XII/160/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Urząd Miasta Bielsk Podlaski Urząd Miasta Bielsk Podlaski Spis treści Wstęp 3 Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim 4 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem

Bardziej szczegółowo

Kajaki Żaglówki Wakeboard

Kajaki Żaglówki Wakeboard Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI nr 31 26.07.2013 r. Kajaki Żaglówki Wakeboard Jezioro Dziekanowskie ożyło str. 12 Harmonogram wywozu śmieci na sierpień 2013 str.

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna budynku GMINNEGO CENTRUM SPOŁECZNO-KULTURALNEGO w Sośnicowicach

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna budynku GMINNEGO CENTRUM SPOŁECZNO-KULTURALNEGO w Sośnicowicach Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna budynku GMINNEGO CENTRUM SPOŁECZNO-KULTURALNEGO w Sośnicowicach 1. Lokalizacja terenu Działki

Bardziej szczegółowo