ISSN GAZETA BEZPŁATNA, CZERWIEC 2005 r. Nagrodzony aspirant.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "http://www.dabrowa-gornicza.pl ISSN 1731-3732 GAZETA BEZPŁATNA, CZERWIEC 2005 r. Nagrodzony aspirant."

Transkrypt

1 czytaj str. 5 ISSN GAZETA BEZPŁATNA, CZERWIEC 2005 r. Prezydent miał rację W dniu 21 czerwca 2005 roku Sąd Okręgowy I instancji w Katowicach unieważnił kontrakt dotyczący budowy i eksploatacji Centrum Administracji zawarty z firmą Mitex, który był bardzo niekorzystny dla gminy, albowiem został zawarty z naruszeniem prawa przez członków poprzedniego Zarządu Miasta. Foto: BE Miałem rację mówi prezydent Jerzy Talkowski, że w ubiegłym roku wniosłem pozew o unieważnienie tego kontraktu. Teraz jestem bardzo zadowolony, że niezawisły sąd podzielił nasze argumenty i będą wymierne korzyści finansowe dla naszego miasta. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy pomogli i pomagają, a szczególnie Panom Prawnikom obecnej Pani Skarbnik oraz Pani Naczelnik Wydziału Kontroli Wewnętrznej za ich profesjonalizm i zaangażowanie w tej, niewątpliwie trudnej i czasochłonnej sprawie. Szczegóły podamy Państwu po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku w jednym z kolejnych numerów Przeglądu Dąbrowskiego. Kontrakt z Mitexem na budowę Centrum Administracyjnego był bardzo niekorzystny dla gminy. Foto: BE Najlepszy z tysiąca Młodszy aspirant, 37-letni Karol Brożek ma pod opieką prawie 3000 mieszkańców Strzemieszyc. Idzie to mu tak dobrze, że w wojewódzkim konkursie na najlepszego dzielnicowego pokonał tysiąc rywali. Za kilka miesięcy będzie reprezentował Śląskie w krajowym finale. W policji pracuje od 1991 roku, a od ośmiu lat jest dzielnicowym. Zaczynał w Strzemieszycach, potem na cztery lata został przeniesiony do Sławkowa i... na powrót do Strzemieszyc. - Jak łososie, tak i ja wróciłem do źródła z uśmiechem przyznaje super- -dzielnicowy. Zwyciężył 22 czerwca dokładnie w 17. rocznicę swojego ślubu. Przyznaje, że żona zawsze w niego wierzyła i była wsparciem. - Ludzie teraz zatrzymują ją na ulicy i gratulują dodaje laureat konkursu. Na pytanie, czy nie myślał o bardziej prestiżowej funkcji w policji, odpowiada z dumą i powagą: - Bardzo mi to odpowiada. Byłem w wydziale kryminalnym, a tu mogę pomagać bezpośrednio społeczeństwu i to jest dla mnie ważne. - Jest bardzo zdolny i oczytany, bez problemu porusza się w zawiłościach przepisów tak ocenia swojego podwładnego st. asp. Jerzy Kwiecień. I jest to na pewno prawda, bo konkurs składał się z dwóch etapów: znajomości przepisów oraz obsługi interesanta. Karol Brożek miał pomóc rozwikłać zagadkę kradzieży ubrań w szkole. Puchar i nagrodę otrzymał z rąk komendanta wojewódzkiego gen. Kazimierza Szwajcowskiego. Co było w kopercie? Pieniądze? Ile? Tego nam nie zdradzono. Nagrodą, i to nie byle jaką, jest wniosek przełożonych o wcześniejszy awans. O stopień aspiranta Karol Brożek mógłby się ubiegać dopiero za dwa lata. Miejmy nadzieje, że Ministerstwo Nagrodzony aspirant. Spraw Wewnętrznych przychyli się do wniosku. Młodszy na razie aspirant Brożek jest dzielnicowym kontraktowym opłacanym z kasy dąbrowskiego Urzędu Miejskiego. - Zatrudniając mnie, miasto chyba zrobiło dobry interes... Razem z kolegą schwytali już kolejnego przestępcę i to na gorącym uczynku. Policjant mieszka w dzielnicy, którą ochrania i jak sam twierdzi ma... ułatwione zadanie. Ludzie bowiem traktują go również jako sąsiada! DarK Foto: DarK Ruszyły śmieci na Lipówkę II Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka II jest już faktem. 30 maja dokonano jego uroczystego otwarcia. Biskup sosnowiecki Adam Śmigielski poświęcił zakład. W chwilę później prezydent Jerzy Talkowski, Robert Koćma przewodniczący dąbrowskiej Rady Miejskiej wraz bp. Śmigielskim przecięli na raz, dwa, trzy wstęgę. W kilka dni później ruszyła maszyneria jednego z najnowocześniejszych w kraju zakładu przetwarzania i utylizacji odpadów komunalnych. Dąbrowskie wysypisko funkcjonować może przez 25 lat, a rocznie przyjmować może około 40 tys. ton odpadów komunalnych. Przedsięwzięcie kosztowało Dąbrowę Górniczą około 33 mln złotych. Miasto dzięki temu już w tym roku zacznie lepiej chronić środowisko naturalne i realizować dyrektywy Unii Europejskiej. Do dwóch kwater, każda czynna będzie przez ok. 12 lat, trafiać będą Otwarto zakład, który przez 25 lat będzie przetwarzał śmieci tylko te odpady, których w inny sposób unieszkodliwić się nie da wyjaśnia Janusz Olszówka, dyrektor Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka II. BM Foto AB

2 2 czerwiec 2005 r. Z MIASTA Ubyło bezrobotnych Za zasługi złotych przeznaczyła gmina Dąbrowa Górnicza. Miejsca przygotowania zawodowego dla objętych tym programem zorganizowano, między innymi, w Centrum Sportu i Rekreacji, Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Tak wyglądała budowa odlewni BREMBO jesienią 2004 r. Wiadomość z Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej: wskaźnik bezrobocia w mieście spadł do poziomu z 2001 r. Nowina miła, acz nie wiadomo dziś, czy ów spadek będzie miał charakter długofalowy i trwały grudnia 2004 r. w dąbrowskim PUP zarejestrowanych było bezrobotnych, co stanowiło wówczas 19, 4 proc. ogółu osób aktywnych zawodowo wyjaśnia Małgorzata Zawadzka, dyrektor Urzędu. Z danych na 31 maja wynika, że bez pracy pozostawało osób. Oznacza, to, że pracę znalazły 592 osoby. To pozytywne zjawisko. Dotychczasowe wahania poziomu bezrobocia miały charakter sezonowy i stosunkowo niewielki. Liczba bezrobotnych nigdy dotąd nie spadła poniżej 12 tysięcy. Dąbrowskie bezrobocie ma swoje, charakterystyczne cechy: przewaga kobiet w grupie pozostających bez pracy, młody wiek bezrobotnego. To także niekorzystna struktura wykształcenia i długotrwałe pozostawanie bez zatrudnienia oraz brak doświadczenia zawodowego. Na dodatek tylko niewielka część dąbrowskich bezrobotnych ma prawo do pobierania zasiłku. Przegląd Dąbrowski Miesięcznik Mieszkańców Miasta Pismo bezpłatne Wydawca Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Adres redakcji Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21, pok. 426 tel./fax (032) internet: Redaguje zespół: Andrzej Bęben (p.o. redaktor naczelny), Łucja Moskal (p.o. sekretarz redakcji), Ewa Fudali, Jolanta Kocjan, Anna Zubko. Stali współpracownicy: Monika Łysek. Nakład egzemplarzy Realizacja wydawnicza: COMSOFT UK Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń Urząd stara się Dyrektor Małgorzata Zawadzka podkreśla, że w tym spadku swój udział ma PUP. - Podejmujemy szereg działań służących aktywizowaniu lokalnego rynku pracy i przeciwdziałaniu bezrobociu. Finansujemy je zarówno z funduszy krajowych budżetu miasta i Funduszu Pracy, jak i unijnych; przede wszystkim z PHARE i Europejskiego Funduszu Społecznego. Co robi PUP? Organizuje staże i przygotowanie zawodowe, prace interwencyjne, dotuje gotowych podjąć się pracy na własny rachunek, przeprowadza szkolenia zawodowe, realizuje programy zmierzające do zmniejszenia bezrobocia. I tak dla przykładu od stycznia do końca maja 2005 r. stażami zawodowymi objęto 243 osoby. Na tegoroczne stypendia stażowe przeznaczy się milion złotych; dotychczas wydano 417,6 tys. zł. Ta forma aktywizacji zawodowej skierowana jest szczególnie do ludzi młodych, nie mogących znaleźć pracy, gdy pracodawca wymaga doświadczenia zawodowego. Dzięki stażom takowego nabywają. Wśród bezrobotnych są tacy, którzy chcą uruchomić własną działalność gospodarczą. Dotychczas z tej formy wsparcia skorzystało 47 bezrobotnych, którzy w sumie otrzymali 458,4 tys. zł. Wielu ekonomistów twierdzi, że prace interwencyjne z globalnego punktu widzenia nie są sposobem na ograniczenie bezrobocia. Odmiennego zdania są ci, których do nich skierowano. Do końca maja objęto nimi 69 osób. Program przewiduje refundację (pracodawcom) części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne zatrudnianych pracowników. Warto wspomnieć także o programie Praca na próbę - Beneficjantami tego projektu jest 115 bezrobotnych: zarejestrowani dłużej niż od 12 miesięcy, świadczeniobiorcy pomocy społecznej, osoby powyżej 50 roku życia, bezrobotni bez kwalifikacji wylicza dyrektor Zawadzka. Program ten przewiduje 6-miesięczne przygotowanie zawodowe. Jest on wdrażany od kwietnia do października 2005 r. Na jego realizację pół miliona Dąbrowa na wizji Zapraszamy serdecznie do oglądania Dąbrowskiego Informatora Samorządowego w TVK TELPOL. Godzinny program o Dąbrowie Górniczej emitowany jest co tydzień w piątek o godz oraz od soboty do poniedziałku o godz i Aktualne informacje o tym, co się dzieje w mieście znajdą Państwo również na stronie internetowej Foto AB Biznes czeka Politycy twierdzą, że Polska notuje wysoki wskaźnik wzrostu gospodarczego. W rzeczywistości, nie przekłada się ona na proporcjonalne zwiększenia tempa inwestycji. - W związku z budową nowych baterii koksowniczych w koksowni Przyjaźń przewidujemy, że firmy skupione w Zagłębiowskiej Izbie Gospodarczej przy realizacji zamówień w koksowni mogą zwiększyć zatrudnienie o 200 do 300 osób szacuje Lechosław Juszczyk, prezes Izby. - Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce musi być wyższe, by pociągnęło za sobą boom inwestycyjny, by zwiększyła się także konsumpcja. Wzrost konsumpcji implikuje wzrost produkcji towarów konsumpcyjnych, a co za tym idzie i zatrudnienia podkreśla Lucjan Gajerski, prezes Dąbrowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców. Na boom inwestycyjny drugiej połowy lat 90. (inwestycje Opla w Gliwicach, Isuzu w Tychach, zainteresowanie Toyoty gruntem w Dąbrowie Górniczej) wydaje się, że musimy jeszcze poczekać. Jakieś objawy powolnego zainteresowania można jednak dostrzec. Także i w Dąbrowie Górniczej. Włoski Bremo kończy budowę odlewni tarcz hamulcowych. DHL i Gilette również w obszarze dąbrowskiej części Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej otworzyły centralnym magazyn dystrybucji towarów na Europę Środkową. Saint Gobain inwestuje 100 milionów euro w Dąbrowie Górniczej w nowy zakład (ok. 200 miejsc pracy) Nie są to inwestycje implikujące ogromne zatrudnienie. Pamiętać należy, że dzisiejszy przemysł jest intensywny. Wzrost produkcji osiąga się dziś przy maksymalnej mechanizacji i automatyzacji produkcji i -niestety przy możliwie minimalnym zatrudnieniu BE Sybiracy cieszyli się z odznaczeń. maja w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, z rąk prezy- 30 denta Jerzego Talkowskiego KRZYŻE ZESŁAŃCÓW SYBIRU otrzymali: Janina Adamczyk, Teofila Cios, Edmund Czarnecki, Józef Darsicki, Maria Domańska, Anna Foksa, Stanisław Grojec, Anna Kosałka, Maria Kozioł, Apolonia Majewska, Edward Matusik, Monika Myga, Wanda Myśliwiec, Leokadia Niedzielska, Józefa Rojek, Adam Struzik, Krew ratuje życie Antonina Woźniak, Maria Zegarek i Janina Żyła. MEDAL SREBRNY ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU otrzymała pani Emilia Wandasiewicz. Na stopień porucznika awansowani zostali: Alicja Żochowska oraz Władysław Tuczno. Dyplomy patenty WETERANA WALK O WOLNOŚĆ I NIEPODLE- GŁOŚĆ OJCZYZNY otrzymali: Jan Berdo oraz Józef Pałka. Oddaj krew, ratuj życie. Przy Szpitalu Specjalistycznym (wejście od ul. Struga) otwarty został oddział Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Do tej pory krew można było oddać raz w miesiącu w ambulansie, który przez kilka godzin stał na Placu Wolności w centrum miasta i w punkcie krwiodawstwa w szpitalu. - Nowy oddział to przede wszystkim lepsze warunki dla dawców krwi. Zdajemy sobie sprawę z tego, że honorowym dawcom odebrano bardzo wiele przywilejów, ale honorowe oddawanie krwi to wkład w ratowanie życia innych ludzi. I to jest najważniejsze mówił na otwarciu Stanisław Dyląg, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Nowe sale i sprzęt to jedno, ale ustawodawcy powinni się zastanowić nad powrotem do pewnych przywilejów, np. do darmowych witamin mówił Mieczysław Pietrzak, jeden z pierwszych dawców, który oddał krew w nowym oddziale. Pan Mieczysław pochodzi z Raciborza, gdzie honorowi dawcy nie płacą za miejską komunikację. Codziennie w dąbrowskim szpitalu pojawia się średnio 7 osób, które oddają krew. Pozwala to uzyskać ponad 3 litry krwi dziennie. To zaspokaja potrzeby szpitala i dąbrowskich pacjentów, są jednak grupy krwi, których potrzeba najbardziej: 0 i A+. Łucja Moskal Foto mos Foto mos

3 8 czerwiec 2005 r. KULTURA początku 2003 roku do odle- Indii wyruszyła wypra- Nagłych wa nauczycieli i młodzieży szkół dąbrowskich, wspierana przez dabrowskiego podróżnika i kilku studentów śląskich uczelni. Ekspedycja działała w Indiach od 13 marca do 29 kwietnia 2003 roku, przemierzając ponad 10 tysięcy kilometrów. Trasa wiodła od Madrasu na południu Indii, przez stany Tamilnadu, Kerala, Góry Kardamonowe, Ghaty Zachodnie, stan Goa, do Bombaju. Stąd dalej przez stany: Gudżarat, Radżastan, Pustynię Thar, stan Madhja Pradesh do Agry i leżącego nad Gangesem, świętego miasta Varanasi. Na tej wyprawie poznali się niżej podpisani Bartek Dudek, student Akademii Sztuk Pieknych w Katowicach i Grzesiek Kuśpiel kustosz działu etnograficzno-podróżniczego w Muzeum Miejskim SZTYGARKA w Dabrowie Górniczej. Ciekawe Prawie dwa miesiące nieustającej wędrówki po prastarym subkontynencie indyjskim. Ponad dziesięć tysięcy kilometrów!!! I to jak!? Jeździliśmy hinduskimi pociągami, kolorowymi autokarami, terenowymi jeepami, rikszami, a nawet dosiadaliśmy wielbłądów i słoni... W pustynnym kurzu lub w zgiełku miast, paleni słońcem, smagani gorącym wiatrem i dławieni mdławym, wilgotnym powietrzem tropikalnego lasu, przemierzaliśmy kolejne kilometry prastarych Indii. Chłonęliśmy ten dziwny kraj każdym nerwem, popadając na przemian to w euforyczny zachwyt, to znów w przygnębiająca zadumę. W wydanej w dziewiętnastym wieku, w Wiedniu Ilustrowanej Historyi Starożytnej, profesor Czesław Pieniążek pisał: Widzieliśmy Indie... Indie w Dąbrowie? Dlaczego nie 16 czerwca był Dniem Indyjskim, otwarta została wystawa Właśnie Indie, wystąpili muzycy i tancerze indyjscy, zaprezentowało się także IPCC Indyjsko-Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury, Żaden kraj na Ziemi nie budzi od wieków takiej ciekawości, takiej zazdrości i pożądania co Indye. Niebotyczne tam góry, majestatyczne rzeki, dalekie równiny, przepaściste jary, ogromne skały, gęste, olbrzymie lasy, a ziemia tak bujna, tak urodzajna, że wszystkiego człowiekowi dostarcza, niedomagając się od niego uciążliwej pracy; więc pośród tej wspaniałej przyrody wyrósł człowiek z sercem i z fantazyą, skłonny i do poetycznych zachwytów i do filozoficznych refleksyi, marzyciel i asceta, wojownik i artysta. Tych kilka słów oddaje niesłychane zróżnicowanie geograficzne subkontynentu indyjskiego i charakter hinduskiej populacji. Z mieszkańcami subkontynentu na przestrzeni ostatnich tysiącleci łączyć można wielkie dokonania kulturalne, cywilizacyjne i społeczne. Dorobek ludzkości w dużej mierze wywodzi się z kultury hinduskiej, a licząca sobie ponad cztery tysiące lat historia cywilizacji indyjskiej jest z tego powodu szczególnie bogata i złożona. Indie zachowują się jak dystyngowana, elegancka i purytańska dama. Owszem, obserwują Zachód i Amerykę, ale asymilują z tych kultur tylko to, co jej potrzebne, wręcz konieczne. Stroje, sposoby transportu i wytwarzania dóbr, kulinaria, mentalność a właściwie większość rzeczy i zdarzeń, które nas otaczały i miały miejsce nic nie zmieniły się od tysiącleci. Indie w Dąbrowie. Historyczne W wielu miejscach, w których przebywaliśmy, odnosiliśmy wrażenie, że machina czasu przeniosła mnie o setki lat wstecz. Odrealnione obrazy, żywcem wyciągnięte z historycznych filmów kostiumowych, zapachy, ludzie o ciekawych twarzach, ludzie zajęci ręcznym, mozolnym dłubaniem w czymś, co u nas powstaje seryjnie i w ułamku sekundy, obrobione sterowaną komputerem maszyną. Obserwujemy kobietę odzianą we fioletowo-zielone sari. Na głowie niesie mosiężny dzban z wodą. Z pewnością jest ciężki, ale ona idzie lekko i pewnie, poruszając się przy tym z gracją rasowej modelki. Jedną ręką podtrzymuje dzban, w drugiej niesie kawałek patyka na opał. Nagle kobieta zatrzymuje się. Zdejmuje z głowy dzban z wodą. Patykiem, a później ręką odrywa coś od ziemi. To coś, to wysuszone krowie łajno. Opał. Kobiety i dzieci hinduskie godzinami wyszukują kilku patyków czy krowich odchodów, do których nikt inny nie rościłby sobie pretensji, a które posłużą do podgrzania wieczornej strawy. Tradycyjne W żadnym z odwiedzanych przeze mnie krajów, religia nie wywierała tak silnego piętna na jej mieszkańcach jak w Indiach właśnie. Życie upływa hindusom w ciągłej asyście bóstw, półbóstw, świąt, nakazów, zakazów i leniwie przechadzających się ulicami świętych krów. Foto: BE Krowy zostały uznane za święte już wiele wieków temu, by uratować je przed rzezią. Dzisiaj majestatycznie poruszają się ulicami miast nie niepokojone przez ludzi pozostając charakterystycznym elementem miejskiego krajobrazu. Panteon bóstw hinduskich liczy sobie ponad trzy tysiące osobników, wyobrażanych pod postaciami zwierząt, ludzi, półludzi i form geometrycznych. W Maduraju mieliśmy okazję podziwiać bramę wejściową do świątyni Meenakshi. Na liczącej sobie ok. 50 metrów wieży wyrzeźbiono prawie wszystkie wyobrażenia bóstw hinduskiego panteonu. Świętości pomalowano jaskrawymi kolorami i wyzłocono, tworząc kwintesencję indyjskiego stylu przedstawiania świętych. Kicz rzucił Bartek Kokosiński, uczeń Plastyka, ale zapamiętale fotografował poszczególne rzeźby kiczowatej świątyni... Świątynie towarzyszyły nam zresztą w całej podróży. Mamallapuram, Kanchipuram, Old Goa, Somnath, Udaipur, Jaisalmer, Agra i Varanasi to miejsca, w których podziwialiśmy wspaniałą architekturę starych Indii. Były oczywiście również wspaniałości przyrody subkontynentu. Zatoka Bengalska, Park Narodowy Kodaikanal ze swoimi dzikimi słoniami, dziki i groźny rezerwat Sasan Gir, w którym żyją jedyne w tym regionie świata lwy azjatyckie. Była wreszcie kamienisto- -piaszczysta pustynia Thar ze swoimi wielbłądami oraz niezapomniane, egzotyczne plaże Goa... Dużo tego... Choć część z tych dziwów chcielibyśmy przyblizyć Państwu na naszej wspólnej wystawie o Indiach Właśnie. Zapraszamy. Grzgorz Kuśpiel, Bartek Dudek Do opery przychodzi się po to, by posłuchać pięknych arii w wykonaniu pięknych głosów i to znakomicie udało się osiągnąć organizatorom koncertu w będzińskiej Szkole Muzycznej, czyli dąbrowskiej Fundacji Godne Życie. Goście swój zachwyt wyrażali kilkakrotnymi owacjami na stojąco, a grande tenore, czyli maestro Kałudi Kałudow nie odmawiał im bisów, ani autografów. Gwarancją najwyższego poziomu artystycznej produkcji tego wieczoru i magnesem dla melomanów było oczywiście nazwisko światowej sławy tenora, występującego z Orkiestrą Filharmonii Zabrzańskiej pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego. Obok mistrza wystąpił także jego uczeń, dąbrowianin Cezary Biesiadecki, który jako bas-baryton najgorętsze oklaski zyskał po odśpiewaniu arii Skołuby ze Z aliczany do ścisłej czołówki, bułgarski tenor na stałe związany z Polską. Urodził się w Warnie. Naukę śpiewu rozpoczął po ukończeniu Technikum Mechanicznego, w wieku 17 lat. Studia wokalne ukończył w Akademii Muzycznej w Sofii (1978). Swoje umiejętności doskonalił pod kierunkiem wybitnego śpiewaka Nikoły Nikołowa. W 1978 r. zadebiutował jako Alfred w trafiacie Verdiego na scenie Opery Sofijskiej. Od tamtej pory z powodzeniem wykonuje liczne partie tenorowe w operach takich kompozytorów, jak: Bizet, Gounod, Leoncavallo, Mascagni, Ponchielli, Puccini i Verdi. Śpiew i filantropia Strasznego Dworu Stanisława Moniuszki. Młody absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach obdarzony jest niezwykłą skalą głosu; potężne i niskie dźwięki basa splatają się z lirycznymi dźwiękami w rejestrze barytonowym, stąd znawcy oceniają, że czeka go wielka kariera. Wystąpił już w Śląskiej Filharmonii, przygotowuje się do debiutu w Niemczech. Program koncertu obejmował arie operowe, operetkowe, pieśni neapolitańskie oraz popularną muzykę orkiestrową. Kałudi Kałudow swój występ rozpoczął arią La donna e mobile z Rigoletta G. Verdiego, śpiewał słynne arie m. in. z Tosci, Pajaców, a zakończył najpopularniejszą od ponad stu lat włoską pieśnią O sole mio. Jego mistrzostwo wokalne i aktorskie porwało publiczność od samego początku, były łzy wzruszenia W swoim repertuarze ma także szereg partii z dzieł oratoryjno-symfonicznych. Występował na renomowanych scenach operowych Austrii (wiedeńska Staatsoper), Francji, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Rosji, Szwajcarii, Włoch (mediolańska La Scala), a także w Kanadzie i USA. Wiele nagrywa dla firm fonograficznych (Balcanton, Decca, Naxos, Sony Classic); także dla radia i telewizji w Polsce, Francji, Niemczech i Włoszech. W 2001 r. zrealizował przewód artystyczny w katowickiej Akademii Muzycznej, gdzie od 2003 r. jest adiunktem. Mieszka w Polsce z żoną Ewą (poznaną podczas studiów w Bułgarii) i czwórką dzieci. Maestro z orkiestrą. zakończenie roku kulturalno- Na -oświatowego i początek wakacji Galeria Sztuki PKZ zaprasza na nową propozycję wystawienniczą. Od 24 czerwca do 15 lipca prezentowane będą prace studentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z Pracowni Rysunku i Malarstwa. Wszystkie prace powstały pod kierunkiem prof. Jana Dubiela i jego współpracowników: dra Zbigniewa Furgalińskiego i Piotra Bąka. Tytuł wystawy Wystawa rysunku i malarstwa»wzorników«kryje w sobie przykładowe rezultaty doświadczeń studentów, którzy poszukują oryginalnego języka wypowiedzi plastycznej. Główną bazą poszukiwań artystycznych jest znak plastyczny i wzajemne relacje zachodzące między procesem poznawczym a procesem kształtowania języka plastycznego. Każdy z pewnością dostrzeże młodzieńczą świeżość, niekonwencjonalne spojrzenie, spontaniczność i pasję, które nie wymagają rekomendacji i bronią każde dzieło. Wytrawni znawcy sztuki docenią rezultaty poszukiwań i zmagań artystycznych młodych twórców. Prace studentów Wzornictwa ASP w Katowicach były wielokrotnie wystawiane poza uczelnią, w kraju i zagranicą (Francja, Belgia) zyskując uznanie. Wystaw adresowana jest zatem do i oklaski na stojąco przy absolutnej jednomyślności widzów (co nawet na operowych premierach należy do rzadkości). Wspaniałe walory głosu można było docenić w najtrudniejszych partiach, kiedy nawet laicy słyszeli tylko lekkość wykonania, dającą wrażenie niemal nieograniczonych możliwości artysty. Oprócz mistrzowskiej klasy artystycznej Kałudi Kałudow ujawnił też poparcie idei charytatywnego koncertu, przekazując prezesowi fundacji, Lechosławowi Juszczykowi, symboliczny czek na kwotę własnego honorarium za występ. Udała się także licytacja dzieł sztuki, przeprowadzona w przerwie koncertu, dzięki której fundacja zyskała ok. 8 tysięcy zł. Najwięcej chętnych było do nabycia płyty Kałudi Kałudowa (z osobistą dedykacją artysty), którą z 250 zł wylicytowano do 1400 zł. Ponieważ płyty słynnego tenora sprzedawano również w hallu (a rozchodziły się jak świeże bułeczki), po koncercie do mistrza po autografy ustawiła się niemała kolejka. Chyba nikt z pokornie oczekujących nie przypuszczał, że tej miary artysta może być aż tak przyjaznym i otwartym człowiekiem; wpisywał osobiste dedykacje, dowcipkował, jak to niedawno w Japonii specjalni strażnicy po koncercie odgrodzili go od fanów i wpuszczali po autografy pojedynczo. Wymieniono mnóstwo uścisków, zrobiono dziesiątki zdjęć. Teraz pora, by Kałudi Kałudow zaśpiewał na deskach Pałacu Kultury Zagłębia! Gościem honorowym koncertu był prezydent Dąbrowy Górniczej Jerzy Talkowski. Jolanta Rodowska Galeria Sztuki PKZ -zaprasza! Foto: BE wszystkich odbiorców sztuk pięknych: amatorów pędzla i ołówka, przyszłych studentów uczelni artystycznych, artystów i każdemu, kto wakacyjne dni wykorzystać chce do nadrobienia zaległości wystawienniczych. Dyrekcja PKZ i ASP w Katowicach życzą miłego odbioru. Galeria jest czynna: poniedziałek wtorek środa czwartek piątek bilet w cenie 1 zł.

4 Od 10 do 12 czerwca na rozlewisku Białej Przemszy w okolicach Pustyni Błędowskiej odbył się, organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej I Dąbrowski Obóz Przetrwania. Możliwe, że już niebawem takie imprezy będą organizowane cyklicznie. Sztuki przetrwania uczyła się za darmo młodzież licealna z dąbrowskich szkół. Wykwalifikowaną opiekę medyczną i pedagogiczną stanowili członkowie TPDG. Obozowicze zamieszkali w warunkach polowych pod namiotami. Piękne tereny i dzika przyroda rekompensowały niewygody kwaterunku. Integralną częścią obozu była polowa toaleta, sauna i most nad rzeką wybudowane przez uczestników. W programie obozu znalazły się liczne konkurencje zręcznościowe w tym strzelanie z wiatrówki i poszukiwanie złota w rzece. Wielokilometrowy bieg na orientację z mapą po okolicy zmęczył nawet najbardziej wytrwałych obozowiczów. Nocne manewry rozpoczynające się pobudką o godzinie 2.30, to zabawa i emocje, które na długo pozostaną w pamięci Aż 11 dąbrowskich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych stanęło w szranki o miano najlepszej. Zawody rozpoczęto 11 czerwca od wręczenia odznaczeń za zasługi na rzecz OSP. Wyróżnieniami tymi uhonorowano prezydenta Jerzego Talkowskiego oraz Roberta Koćmę. Medale wręczał generał Zbigniew Meres. Pierwsze miejsce w zawodach zdobyła OSP Okradzionów, która obroniła tytuł z zeszłego roku. Rywalizowano w trzech konkurencjach. W sztafecie wygrali strażacy z Okradzionowa, którzy najszybciej pokonywali przeszkody Turniejowe zmagania Już po raz 15 w ramach Dni Dąbrowy odbywały się w naszym mieście sportowe zmagania młodych szachistów i brydżystów, organizowane przy współudziale Wydziałów: Sportu i Kultury Urzędu Miejskiego. 2 czerwca 71 uczniów wzięło udział w Turnieju Szachowym dla Młodzieży Dąbrowskich Szkół Ponadgimnazjalnych. Zwycięzcą zawodów został Michał Nosal, drugie miejsce zdobył Krzysztof Kwiciński, a trzecie Daniel Ciak wszyscy z Zespołu Szkół Technicznych. Dzień później, o laur najlepszych rywalizowali brydżyści Obóz przetrwania Okradzionów górą! OSP od dawna wspomaga Państwową Straż Pożarną. Obozowicze szukali w wodzie... prawdziwego złota! uczestników i organizatorów. Posiłki przygotowywane przez obozowiczów na ognisku i spożywane na wolnym powietrzu smakowały dużo lepiej od tych serwowanych w renomowanych lokalach gastronomicznych. Dużą gościnnością i życzliwością wykazali się mieszkańcy pobliskiej Rudy, którzy obdarowali uczestników licznymi artykułami spożywczymi wzbogacając ubogą dietę obozową. Na zakończenie i nie dali szans rywalom. W najbardziej widowiskowej konkurencji bojówce swoją klasę pokazała jednostka z Kuźniczki Nowej. 31 sekund wystarczyło, by zwycięzcy w tej konkurencji przygotowali sprzęt do gaszenia pożaru. Na koniec jednostki, z godnością i wytrenowaniem godną żołnierza zaprezentowały, musztrę. - To dobry sprawdzian umiejętności i niezła zabawa, dla nas zawodników liczy się nie tylko zwycięstwo, ale chęć pokazania znaczenia OSP- przyznał Przemek Stańczyk, naczelnik OSP z Kuźniczki Nowej. dark podczas Turnieju Brydża Sportowego dla Młodzieży Dąbrowskich Szkół Ponadgimnazjalnych. W turnieju uwzięło udział 16 par. Wśród nich najlepsza para okazała się para Radosław Oberski i Patryk Puchała. Drugie miejsce zajęli Mateusz Młynarkiewicz i Paweł Zamorski. Trzecie Łukasz Bochnia i Szymon Mika. Jak dodał współorganizator turniejów Jerzy Matyjaszek sędzia i instruktor brydża sportowego także i w tych zawodach najlepsi okazali się uczniowie Zespołu Szkół Technicznych. (JOK) foto: BE RYWALIZACJA czerwiec 2005 r. obozu, dyplomy potwierdzające uczestnictwo wręczyli wszystkim: Wanda Ziętek (wice-prezes TPDG) oraz radni: Mariola Trzewiczek i Krzysztof Tamborek (przewodniczący komisji ds. sportu rekreacji i kultury Rady Miejskiej). Duże podziękowania pani Janiny Liszki, której nie przeszkadzało, że na jej gruncie młodzież uczyła się survivalu. Piotr Ziętek Zostać Miss 3 czerwca wybrano najpiękniejsze dziewczyny naszego regionu, czyli miss Śląska i Zagłębia. Konkurs odbył się w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. Miss Zagłębia zostałą Justyna Maziarz, mieszkankę Dąbrowy Górniczej. Tytuł miss Śląska otrzymała natomiast Agnieszka Sulka. Dziewczyny będą teraz rywalizowały w ćwierć finałach. Te, którym się powiedzie, czeka walka o tytuł Miss Polski. (DarK) Mistrzowie w trampkach Międzyszkolny Uczniowski Klub Piłkarski Dąbrowa Górnicza jest mistrzem województwa śląskiego! Trampkarze w meczu finałowym, rozegranym 31 maja w Dankowicach, pokonali UKS Olimpijczyka Lubliniec 2: 1. Teraz mistrzowie Śląskiego (rocznik 1994) będą walczyli w półfinale Mistrzostw Polski w lipcu, w Nowym Sączu. - Wpierw pokonaliśmy 2: 1, u siebie UKS Sławków. Dzięki temu zwycięstwu zakwalifikowaliśmy się do rozgrywek rejonowych wyjaśnia Jarosław Stępień, trener koordynator. Na mistrzostwach rejonu rozegranych w Czeladzi pokonaliśmy 4: 1 UKS Jaworzno. Takim samym wynikiem zakończył się mecz z UKS SP 20, mistrzem Sosnowca W finale wojewódzkim, rozegranym w podbeskidzkich Dankowicach, spotkało się dwunastu mistrzów rejonów. Dąbrowska drużyna na początek spotkała się z Podbeskidziem Bielsko-Biała remisując z nim 1: 1. Był to, jak się później okazało, jedyny niewygrany przez dąbrowskich trampkarzy mecz. W kolejnym rozgromili (10: 2) UKS Pszczynę Pogwizdów, potem UKS Rychwałd Żywiec (8: 2). Mecz z Ruchem Chorzów zakończyli zwycięstwem 3: 1. Potem rozbili jeszcze (8: 2) UKS Knurów Szczygłowice i dotarli do wielkiego finału. foto: Piotr Ziętek 10 i 11 czerwca na Międzynarodowym Turnieju Bokserskim w Gliwicach trzy pierwsze miejsca zdobyły dąbrowianki: Karina Kopińska (17 l., w kategorii do 57 kg), Monika Antonik (18 l., 54 kg) i Bojana Libiszewska (17 l., 54kg). Zwycięstwo sprawiło, że weszły w skład kadry narodowej. Dziewczyny z Dąbrowskiego Klubu Bokserskiego, choć delikatne i młode, potrafią uderzyć! Tylko w tym roku zawodniczki klubu odniosły sporo sukcesów. W lutym w Grudziądzu na mistrzostwach Polski kobiet Boks dla dzieci Panny z ringu Boks mogą trenować dzieci w wieku od 10 lat. Trzynastolatki mogą brać udział w sparingach, czternastolatki mogą walczyć na ringu. Czas od rozpoczęcia treningów do momentu walki na ringu zależy do indywidualnych możliwości psychofizycznych Wiek od 10 do 14 lat, młodzicy, waga, 36 kg, 38 kg, 40 kg, 42 kg, 45 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60, 63 kg, 66 kg, 69 kg, 73 kg, 77 kg, 80 kg, i plus 80 kg. Wiek od 15 do 16 lat, kadeci, waga, 45 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 69 kg, 73 kg, 75 kg, 81 kg, plus 81 kg. Wiek od 17 do 18 lat, juniorzy, waga, 48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg,, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 91 kg, plus 91 kg. Wiek od 18 do 34 lat, seniorzy, waga, 48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg,, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 91 kg, plus 91 kg. Waga do 45 kg słomkowa, waga do 51 kg musza, waga do 54 kg kogucia, waga do 57 kg piórkowa, waga do 60 kg lekka, waga do 64 kg lekko półśrednia, waga do 69 kg półśrednia, waga do 75 kg średnia, waga do 81 kg pół ciężka, waga do 91 kg ciężka, waga plus 91 kg super ciężka. Będą pracować, będą sukcesy! Lewym sierpowym? 7 w boksie Monika Antonik i Bojana Libiszewska zdobyły dwa pierwsze miejsca, w różnych kategoriach wiekowych. - Praca z dziewczętami jest zupełnie inna niż trenowanie chłopców. Dziewczęta są bardzo zdyscyplinowane, pracowite i punktualne. Można powiedzieć, że są dużo bardziej odpowiedzialne od swoich kolegów mówi Marek Kołakowski, trener DKB. - Nie boimy się ani siniaków, ani chłopców podkreślają bokserki Ich drogi na ring były różne, ale połączyła je pasja i wytrwałość. - Zawsze chciałam coś trenować, a boks spodobał mi się od razu przyznaje Bajana. Dziewczyny nie spoczywają na laurach i już ostro wzięły się do trenowania. Myślą o mistrzostwach Europy, a potem świata. - No i zawodowstwo śmieje się Monika. DKB istnieje od prawie dwóch lat. I może już, jak na tak młody klub, pochwalić się bardzo dobrymi wynikami. W obecnie trenuje tu ponad sześćdziesięciu zawodników obojga płci. Po raz kolejny to słaba płeć udowadnia, że jest warta uwagi. Dariusz Kozicki W meczu o tytuł i Puchar im. Marka Wielgusa MUKP Dąbrowa Górnicza wygrał 2: 1 z UKS Olimpijczykiem Lubliniec. - Nasz klub istnieje dopiero od jesieni ubiegłego roku. Mam nadzieję, że w półfinałach Mistrzostw Polski w Nowym Sączu powalczymy! uważa Artur Mosna, trener złotych trampkarzy. Dodajmy, że dąbrowska drużyna przywiozła z Dankowic nie tylko tytuł, puchar im złote medale. Jej napastnik, Jan Jędrzejczak został najlepszym snajperem turnieju; strzelił 13 bramek. Natomiast Sebastiana Kopcia uznano za najlepszego obrońcę (strzelił aż 9 bramek!). Trampkarze w z tej kategorii wiekowej grają na boisku o wymiarach 45 na 28 m. Bramka ma wymiary: 2 na 5 m, a mecz trwa 2 razy po 10 minut. Za naszym pośrednictwem prezes Klubu Edward Bober oraz trenerzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu ich podopiecznych. BE foto: Dariusz Kozicki foto: BE

5 6 czerwiec 2005 r. KOMUNIKATY ZAMIANA NA MNIEJSZY LOKAL Adres Powierz. Ilość piętro Zamiana: Kontakt w m 2 pokoi 3-go Powstania Śl. 6 45,05 2 P na mniejsze MZBM 3-go Maja 21 50,91 1 P na mniejsze MZBM Cedlera 15 56,72 3 V na 2 pokoje J.Piłsudskiego IV na mniejsze J.Piłsudskiego P Na mniejsze ok. 40 m J.Piłsudskiego I Na 2 pok. na ul. Piłsuds J.Piłsudskiego 34 64,5 3 VI Na 2 pokoje J.Piłsudskiego VIII Na mniejsze, 2 pokoje, z balkonem, I lub II piętro lub inne z windą Gołonóg J.Piłsudskiego I do 50 m2, 2 pok. lub małe 3 pok J.Piłsudskiego I na takie samo J.Piłsudskiego 34 3 X na pokój lub dwa z kuchnią, cała Dąbrowa bez Ząbkowic J.Piłsudskiego V na mniejsze MZBM J.Piłsudskiego 36 52,36 2 chętnie stare budownictwo do 30m2, Kasprzaka III Na 1 pokój ok m Kasprzaka 52 52,31 3 P Na 2 pok. lub dwie kawalerki Krasińskiego 40 63,5 3 II na 2 pokoje Limanowskiego 57 72,27 3 Na mniejsze, 2 pokoje Ludowa IV Na mniejsze do 40 m , Mickiewicza 1 54,7 2 II na 1 pokój z kuchnią, Gołonóg, Reden, nie Mickiewicza Mickiewicza P Na mniejsze, 1 pokój Mickiewicza 18 53,2 2 P Na mniejsze Mickiewicza P (1 lub 2 pok.) na ul. Mickiewicza Spisaka 4 54,16 3 do m2, Tysiąclecia 15 63,77 3 do 45 m2, 2 pokoje, I-II piętro OFERTY MIESZKAŃ DO ZAMIANY ZAMIANA NA WIĘKSZY LOKAL Adres Powierz. Ilość piętro Zamiana: Kontakt w m 2 pokoi 1-go Maja Na ul. Spisaka go Maja 32 42,93 1 II Na większe 3-pok. lub na 2 mieszkania go Maja II Na większe, 2 pok go Powstania Śl I Na 2 pokoje (do 13-ej), 3-go Powstania Śl. 3 19,5 1 I Na większe 2,3 pok., nie parter Adamieckiego IV na 2,3-pok. do 60m Cedlera IV do 50 m2, najlepiej w Gołonogu , Dzieci Wrześni 6 29,5 1 P Na 2 do 50 m2, J.Piłsudskiego Garsoniera Na większe, 2 pok. do 40m J.Piłsudskiego 46 27,4 1 II 2 pok J.Piłsudskiego II Na 2 pok Kopernika III Na dwa pok. (kuchnia widna) nie wysoko Kościuszki II na większe do 50 m Krasińskiego II Na większe, 2 pok M. Szulc 8 38,54 1 I Okolice ulic Piłsudskiego i Cedlera, na 2-3 pok., z balkonem Mickiewicza P na większe na Manhatanie Mickiewicza P na 2 pok. MZBM Oś. Robotnicze I Na 3 pok., większe około m , Szenwalda 6 38,21 1 P na większe Wybickiego 3 30,51 1 P na 2 pok. bez zadłużenia Zagłębia Dąbrowskiego I na 3 pok., z kuchnią widną, w Gołonogu Zagłębia Dąbrowskiego IV 2,3 pok., najwyżej I piętro Zagłębia Dąbrowskiego 4 43,6 1 I Na większe O G O S Z E N I E PREZYDENTA MIASTA D BROWY GÓRNICZEJ o wy³o eniu do publicznego wgl¹du projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA D BROWA GÓRNICZA DLA TERENÓW PO O ONYCH W REJONIE ULIC: Puszkina Magazynowej Strzemieszyckiej Katowickiej Na podstawie art 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ U Nr 80, poz 717 z póÿniejszymi zmianami) oraz Uchwa³y Nr XII/225/2003 Rady Miejskiej w D¹browie Górniczej z dnia 27 sierpnia 2003 r zawiadamiam o wy³o eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta D¹browa Górnicza dla terenów po³o onych w rejonie ulic: Puszkina Magazynowej Strzemieszyckiej Katowickiej wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko, w dniach od 13 czerwca 2005 r do 15 lipca 2005 r w siedzibie Urzêdu Miejskiego w D¹browie Górniczej przy ul Granicznej 21 pok nr 2, I piêtro, w godz od 9 30 do Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie planu miejscowego rozwi¹zaniami odbêdzie siê w dniu 11 lipca 2005 r w siedzibie Szko³y Podstawowej nr 5 przy ul Strzemieszyckiej 390 o godz 1700 Zgodnie z art 18 ust 1 ustawy, ka dy, kto kwestionuje ustalenia przyjête w projekcie planu miejscowego, mo e wnieœæ uwagi Uwagi nale y sk³adaæ na piœmie do Prezydenta Miasta D¹browa Górnicza, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomoœci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lipca 2005 r W bie ¹cym roku Wydzia³ Urbanistyki i Architektury sporz¹dzi³, a radni Rady Miejskiej w D¹browie Górniczej uchwalili nastêpuj¹ce miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta D¹browa Górnicza dla nastêpuj¹cych terenów: 1 po³o onych w êce 2 po³o onych w oœniu w rejonie ulic Z¹bkowickiej-Go³onoskiej- askowej 3 Centrum Strzemieszyce 4 po³o onych w rejonie: Strzemieszyc Ma³ych i Kazdêbia 5 po³o onych w rejonie Parku Zielona wraz z powi¹zaniami komunikacyjnymi Aktualnie w trakcie sporz¹dzania s¹ nastêpuj¹ce miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta D¹browa Górnicza dla terenów: 1 po³o onych w rejonie ulic: Puszkina-Magazynowej-Strzemieszyckiej- Katowickiej 2 po³o onych w rejonie: Grabocina i Sza³asowizny 3 po³o onych w rejonie ulic: Manifestu Lipcowego- Alei Pi³sudskiego- Gwardii Ludowej Swobodnej Tworzeñ 4 po³o onych w Trzebies³awicach, rejonie ulic Zachodniej Modrzewiowej Gródki 5 po³o onych w Okradzionowie, KuŸniczce Nowej i Rudach 6 po³o onych w Strzemieszycach, rejonie osiedli Rudna- Prze³ajka 7 Z¹bkowice Wschód 8 Z¹bkowice Zachód Coraz popularniejszą formą kupowania rzeczy i usług jest handel elektroniczny, odbywający się za pośrednictwem internetu. Handel elektroniczny reguluje ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (z. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204). Ustawa reguluje kwestie związane ze świadczeniem w celach handlowych najróżniejszych usług za pośrednictwem Internetu, np. usług turystycznych, tak zwanych hostingowych (udostępnianie miejsca na serwerach internetowych), polegających na opracowywaniu stron www, udostępnianiu domen internetowych, usług providerskich, przesyłaniu różnych informacji i danych, usług bankowych, finansowych itp. O czym powinien pamiętać konsument, który chciałby tą drogą nabywać towary czy też usługi. Podstawową informacją powinny być dane o przedsiębiorcy. Powszechne jest niepodawanie pełnych danych na witrynach internetowych. Tymczasem informacja, aby była kompletna, musi zawierać: nazwę, numer REGON wraz ze wskazaniem organu, który zarejestrował działalność gospodarczą prowadzącego witrynę, dane teleadresowe, adres geograficzny. Dane te powinny być umieszczone tak, żeby łatwo można było je odnaleźć. Powiatowy Rzecznik Konsumentów Handel elektroniczny Zasady zawarcia umowy Witryna musi zawierać informację o sposobie składania zamówień i umożliwiać składanie ich nie tylko ze strony www lub z umieszczonego na niej formularza (jak to jest w większości wypadków), ale także za pomocą a, telefonicznie, faksem lub pocztą. Sprzedający musi uwzględnić, że kupujący, wypełniając formularz zamówienia, może się pomylić. Trzeba więc tak opracować formularz, aby było możliwe łatwe dokonywanie poprawek. Bardzo ważną dla klienta informacją, często pomijaną, jest zapewnienie, że otrzyma on potwierdzenie zamówienia na piśmie to obowiązek przedsiębiorcy! Jeżeli posługuje się on wzorcem umowy w postaci elektronicznej, powinien udostępnić go konsumentowi przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mógł on wzorzec ten przechowywać i odtwarzać. Konsument musi mieć możliwość wydrukowania umowy przed jej zawarciem. Konsumencie pamiętaj!!! Nie podpisuj niczego, czego dokładnie nie przeczytałeś. Złożenie podpisu jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków umowy, które bardzo często są niekorzystne dla Ciebie. Przedsiębiorca powinien poinformować klienta o czynnościach technicznych, jakie muszą być wykonane, aby doszło do zawarcia umowy. Centrum zaprasza Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Dąbrowie Górniczej informuje, iż w czasie wakacji letnich prowadzić będzie dla młodzieży pozostającej w mieście różnego rodzaju zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego. W lipcu i sierpniu, w poniedziałki i piątki od godziny 9.00 do można będzie skorzystać z porad indywidualnych, zajęć Najlepiej, by była to instrukcja prowadząca konsumenta krok po kroku. Cena i sposób zapłaty Oferowany produkt czy usługa powinny być zaprezentowane w sposób pełny i szczegółowy. Musi być podana cena (lub wynagrodzenie) wraz ze wszystkimi jej składnikami (cła, podatki), a także zasady i formy płatności. Nie wolno żądać zapłaty ceny lub wynagrodzenia przed spełnieniem świadczenia. Oczywiście muszą być także informacje o sposobie zapłaty: transakcja kartą kredytową z autoryzacją on-line, przelew, zapłata gotówką przy odbiorze towaru dostarczonego przez kuriera itp. cdn. w następnym numerze. Powiatowy Rzecznik Konsumentów Danuta Mikoda Informuje, że artykuły umieszczane w Przeglądzie Dąbrowskim są dostępne również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego pod hasłem Powiatowy Rzecznik Konsumentów adres strony: www. dabrawa-gornicza. pl Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Dąbrowie Górniczej udziela porad w zakresie ochrony konsumentów w nowym budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Granicznej 21, pokój nr 22 na parterze. warsztatowych, testów preferencji zawodowych, programów komputerowych i Internetu. Zapraszamy wszystkich chętnych. Małgorzata Głąb

6 Lato w mieście 2005 Program ramowy Pałac Kultury Zagłębia Plac Wolności 1, tel: Wakacyjne kino PKZ seanse filmowe dla dzieci i młodzieży, , godz , sala kinowa, wstęp 2 zł. 2. Letni namiot sztuki zajęcia artystyczne, plastyczne, malarskie, , godz , Pałac Kultury Zagłębia, Świetlice Środowiskowe, Kluby Osiedlowe z wykorzystaniem miejsc plenerowych i przestrzeni miejskiej. 3. Złota miejscowość Radia Katowice 7 edycja konkursu miast o tytuł Złotej miejscowości w ramach której odbędzie się masowa impreza plenerowa z występami artystycznymi i wieloma atrakcjami. Świetlice Środowiskowe 1. Zajęcia plastyczne plenery malarskie, różnorodne zajęcia plastyczne, realizacja zadań związanych z Letnim namiotem sztuki, , godz. 900, Świetlice Środowiskowe z wykorzystaniem miejsc plenerowych. 2. Zajęcia z Żywym Słowem warsztaty teatralne, warsztaty kabaretowe, zabawa w teatr samorodny, zajęcia literackie, , godz. 9.00, Świetlice Środowiskowe z wykorzystaniem miejsc plenerowych. 3. Wycieczki autokarowe w Jurę Krakowsko Częstochowską. 4. Zajęcia sportowe różnorodne rozgrywki sportowe, turnieje i zawody sprawnościowe, , godz. 900, Świetlice Środowiskowe z wykorzystaniem miejsc plenerowych. 5. Zajęcia plenerowe wycieczki, rajdy rowerowe, poznawanie przyległych terenów zielonych, , godz Wyjazdy do Pałacu Kultury Zagłębia na Wakacyjne kino PKZ Kluby Osiedlowe 1. Zajęcia plastyczne plenery malarskie, różnorodne zajęcia plastyczne, realizacja zadań związanych z Letnim namiotem sztuki, , godz , Kluby Osiedlowe z wykorzystaniem miejsc plenerowych. 2. Zajęcia sportowo rekreacyjne różnorodne rozgrywki sportowe, turnieje i zawody sprawnościowe, , godz , Kluby Osiedlowe z wykorzystaniem miejsc plenerowych. 3. Zajęcia artystyczne zajęcia muzyczno wokalne, zajęcia taneczne, warsztaty rzemiosła artystycznego, , godz. 1000, Kluby Osiedlowe z wykorzystaniem miejsc plenerowych. 4. Wycieczki autokarowe w Jurę Krakowsko-Częstochowską. Miejska Biblioteka Publiczna al. Piłsudskiego 36, tel: Indiańskie Lato w Bibliotece projekt realizowany w ramach gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Akcja prowadzona będzie w placówkach bibliotecznych MBP na terenie całego miasta. Poprzez zabawę dzieci uczą się i poznają kulturę, zwyczaje i historię Indian. 2. Turystyczne wakacje 2005 udział w akcji organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej. Podczas wakacji organizowane będą wycieczki autokarowe po Jurze Krakowsko Częstochowskiej. Wycieczki organizowane będą w filiach: Filia nr 3, ul. Wybickiego 3a, 7.07, 14.07, 21.07, 28.07, 4.08, 11.08, (czwartki) WAKACJE czerwiec 2005 r. AKADEMIA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU 2005 SPORTOWE PIEKŁO finały wszystkich turniejów rozgrywanych w ramach Letniej Akademii Aktywnego Wypoczynku 1. Park Zielona codziennie od 10:00 do 17:00 - Akademia Siatkówki Plażowej - Koszykówka - Badminton - możliwość korzystania z miejsc spacerowych, wypoczynku przy fontannie 2. Hala Widowiskowo-Sportowa Centrum - Letnia Akademia Karate: wtorki, czwartki od 17:00 do 19:00 ( r.) 3. Hala ul. Swobodna (tereny zewnętrzne) - zajęcia rekreacyjno-sportowe oraz turystyczne prowadzone przez Dąbrowski Klub Bokserski codziennie od 10:00 do 14:00 ( r.) 4. Pogoria I - plażowa piłka nożna - plażowa piłka siatkowa - dostępne kąpielisko strzeżone z obsadą ratowniczą 5. Pogoria III - Akademia Plażowej Piłki Nożnej - Plażowa Piłka Siatkowa - Akademia Koszykówki Ulicznej - nieodpłatna możliwość korzystania ze sprzętu pływającego pod opieką instruktora Jacht Klub Pogoria III (Piekło) wtorki od 10:00 do 14:00 6. Stadion ul. Konopnickiej 29 - Akademia Piłki Nożnej (poniedziałek, wtorek, piątek 9:00-12:00 ( r.) 7. Stadion Unii Ząbkowice ul. Al. Zwycięstwa 29 Dąbrowa Górnicza - Wakacyjna Liga Siódemek piłkarskich dla uczniów szkół ponadpodstawowych (gimnazja, ZSZ, technika, licea) Spotkanie przedstawicieli zainteresowanych drużyn odbędzie się w sobotę 25 czerwca o godz. 13:00 w siedzibie KS Unii Ząbkowice adres jak wyżej - Piłkarski Turniej Dąbrowskich Zakładów Pracy drużyn 7-o osobowych sobota 23 lipca godz. 10:00. Imienne zgłoszenia oraz omówienie regulaminu w czwartek godz. 17:00 w siedzibie Unii Około 200 dzieciaków pojedzie nad morze na dwutygodniowe kolonie letnie finansowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Kolejnych 200 młodych mieszkańców Dąbrowy spędzi wakacje w mieście, ale nudzić się nie będą. MOPS przygotował dla nich bowiem tzw. półkolonie. - Ta formuła sprawdziła się w przypadku ferii zimowych. Dzieciaki spędzały u nas kilka godzin uczestnicząc w różnego rodzaju zajęciach mówi Edward Bober, radny Rady Miejskiej, główny specjalista ds. MOPS-u. Postanowiliśmy więc przygotować taką formę wypoczynku również na wakacje dla najmłodszych. Będzie to oferta dla tych rodzin, którym nie wiedzie się na tyle dobrze, by mogły wysłać dziecko na obóz czy kolonie. Organizatorzy półkolonii już przygotowują atrakcje: jednodniowe wycieczki na Jurę, zwiedzanie ciekawych miejsc 5 - Otwarty Turniej Badmintona dla nie zrzeszonych w PSB od soboty godz. 10:00. Zgłoszenia o godz. 11:00 w budynku Unii - Piłkarski Turniej Dzikich Drużyn dla osób powyżej 16-go roku życia 27 sierpień 2005 r. godz. 10:00. Zapisy czwartek r. o godz. 17:00 w budynku Unii 8. Stadion Zagłębianka ul. Siemońska 1 - Wakacyjna Szkółka Piłkarska wtorki, środy, czwartki 10:30-12:30 ( r.) 9. Stadion D. G. Strzemieszyce ul. Sportowa - Letnia Akademia Piłki Nożnej poniedziałek, środa, piątek 11:00-13:00 ( r.) 10. SP nr 31 Letnia Akademia Badmintona ( r.) codziennie od 9:00 do 15:00. Zapisz się! 1. Piłkarski Turniej Zakładów Pracy drużyn 7-osobowych Sobota 23 lipca godz imienne zgłoszenia w czwartek godz w siedzibie UNII Ząbkowice 2. Otwarty turniej Badmintona dla Niezrzeszonych w PSB od soboty godz , zgłoszenia o godz w budynku UNII Ząbkowice 3. Piłkarski Turniej DZIKICH DRUŻYN dla osób powyżej 16-go roku życia 27 sierpnia 2005 o godz , zapisy czwartek o godz w budynku UNII Ząbkowice. (TO) Półkolonie nie gorsze od kolonii w mieście, zabawy i gry zespołowe. W jednym turnusie uczestniczyć będzie 100 dzieci. Przez te trzy tygodnie dzieci wytypowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będą korzystać z wszelkich atrakcji, jakie przygotowali organizatorzy kolonii. Półkolonie MOPS-u, to wypoczynek dla dzieciaków w wieku od 8 do 12 lat, z rodzin niepełnych i zagrożonych społecznym wykluczeniem. Łucja Moskal Miejsce Zapisów Adres Tel. Osoba Prowadząca Daty Wyjazdów 1. Klub Unikat ul. Kasprzaka Słupianek Zdzisława 28, 30.06; 5,7,14,21,28.07; 4,11, Filia Mbp Nr 3 ul. Wybickiego 3a Sojka Lidia 7,14,21,28.07; 4,11, Stowarzyszenie Moje Miasto ul. Dzieci Wrześni 6, Gołonóg Uracz Wojciech 21,28.07; 4, Dąbrowski Klub Bokserski ul. Swobodna 46, Hala Sportowa Jaros Stanisław 28.07; 4,11, Akcja Katolicka Parafii Św. R. Kalinowskiego ul. Kosmonautów Maciąg Paweł 4, Świetlica Ujejsce ul. Mieszka I Janas Anna 6,13,20, Filia Mbp Nr 5 ul. Piłsudskiego Izabela Bugaj 7,14,21,28.07; Klub Zodiak Tysiąclecia Dziura Ewa 30.06; 7,14,21, Klub Pięterko Topolowa Rubin Zdzisława 30.06; 7,14.07; Klub Helikon ul. Wojska Polskiego Małecki Stanisław 30.06; 7.07; 18, Klub Krąg ul. Ludowa 19 A Grabiwoda Małgorzata 30.06; 7,14, Centrum Sportu I Rekreacji ul. Konopnickiej Tamborek Krzysztof 14,21, Klub Abstynentów Blok ul. Adamieckieko Zbigniew Chojowski 14,28.07; Stowarzyszenie Nowa Nadzieja Ząbkowice, ul. Szosowa Wójcik Henryk 20,27,28, Filia Mbp Nr 10 Ząbkowice, Al.. Zwycięstwa Kowalska Bożena 5,12,19, Filia Mbp Nr 8 Strzemieszyce, Ofiar Katynia Skwara Agnieszka 5,12,19, Świetlica Strzemieszyce Małe Główna 61 Moleta-Kula Teresa 6,13,20, Akcja Katolicka Parafia Chrystusa Króla ul. 11 Listopada Krypciak Alicja 21,28,07, Świetlicaśrodowiskowa Podstawowa 11 ul. Piłsudskiego Klejnot Dorota 6,13, Świetlica Błędów ul. Żołnierska Wiszniewska Beata 29.06; 6,13,20, Świetlica Okradzionów ul. Białej Przemszy Markot Grażyna 6,13,20, Świetlica Łęka ul. Przelotowa 185 A Kosakowska Jadwiga 29.06; 6,13,20,27.07; 3,10,17, Świetlica Łosień ul. Przedziałowa Mikołajczyk Elżbieta 29.06; 6,13,20, Dom Kultury Ząbkow. ul. Chemiczna Matyszczak Agnieszka Świetlica Antoniów ul. Spacerowa Tornowska Teresa 30.06; 7, Świetlica Tucznawa ul. Ks. S. Sikorskiego Świtała Barbara 30.06; 7, Świetlica Rudy ul. Turystyczna Urgacz Krystyna 6,13,20, Świetlica Trzebiesławice ul. Uczniowska Banik Ewa 30.06; 7, Świetlica Kużniczka Kuźniczka Nowa Wilk Lucyna 6,13,20,27.07 Turystyczne wakacje Organizatorzy akcji Turystyczne Wakacje 2005 serdecznie zapraszają dzieci i młodzież do udziału w wycieczkach turystycznych za jedyne 3 złote w najpiękniejsze miejsca Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Przygotowaliśmy 108 wycieczek na które zapisy będą przyjmowane w klubach osiedlowych, świetlicach i stowarzyszeniach. W organizację akcji są zaangażowane organizacje samorządowe, pozarządowe i ponad 300 osób pracujących społecznie. Posiadamy wyszkoloną kadrę kierowników wycieczek, opiekunów i przewodników. Każda wycieczka ma ustalony program, a uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad regulaminu oraz uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów na wyjazd. Naszym celem jest umożliwienie każdemu dziecku skorzystać z miłego i pożytecznego spędzenia wakacji. Pomyślność akcji jest zależna od aktywności nas wszystkich. Prosimy o poinformowanie znajomych, sąsiadów. Sprawmy, aby radość wakacji objęła wszystkie dzieci naszego miasta. W imieniu Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej Zbigniew Łukasik Wszyscy zainteresowani spędzeniem wakacji na sportowo mogą zapoznać się z propozycjami imprez turystyczno-rekreacyjno dąbrowskich klubów sportowych i stowarzyszeń zamieszczonymi na stronie internetowej Urzędu Miasta www. dabrowa-gornicza. pl (akcja lato).

7 4 czerwiec 2005 r. ROZMAITOŚCI Pierwsze międzyuczelniane regaty Z okazji Dni Dąbrowy, z inicjatywy prezydenta Jerzego Talkowskiego rozegrano w mieście I międzyuczelniane regaty żeglarskie i wioślarskie. Organizatorem był Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki Urzędu Miejskiego. Obie odbyły się 5 czerwca na terenie dwóch dąbrowskich ośrodków rekreacyjnych Pogoria I i Pogoria III W zawodach uczestniczyli reprezentanci nie tylko dąbrowskich szkół wyższych, ale także uczelni spoza miasta. Regaty okazały się niezwykle udane i zapewne na stałe trafią do kalendarza sportowych imprez miasta. A oto wyniki rozegranych zawodów: Międzyuczelniane Regaty Żeglarskie o Puchar Prezydenta Miasta Klasyfikacja końcowa regat w klasie Omega : I m-ce Politechnika Śląska Gliwice II m-ce Akademia Ekonomiczna w Katowicach III m-ce Akademia Wychowania Fizycznego I w Katowicach IV m-ce Wyższa Szkoła Biznesu Dąbrowa Górnicza Wiało w żagle. V m-ce Akademia Wychowania Fizycznego II Katowice VI m-ce Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu VII m-ce Uniwersytet Śląski w Katowicach Międzyuczelniane Regaty Wioślarskie o Puchar Prezydenta Miasta foto: ARC Klasyfikacja końcowa regat: I m. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej II m. VI m. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej VII m. UŚ w Katowicach VIII m. X m. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej W regatach udział wzięła również załoga Centrum Sportu i Rekreacji w składzie: Dariusz Pegza i Monika Kaim, która nieoficjalnie wygrała regaty. Na mokro i na wesoło Wtym roku na Dniach Dąbrowy Górniczej (4-5 czerwca) gwiazdą był Michał Wiśniewski z zespołem RED HEDS. Mimo burzy i deszczu, które nawiedziły Park Zielona, najwierniejsi fani wytrwali. A ich ulubieniec nie zawiódł. - Czerwona głowa dała niezły show -powiedział mi Rafał, który na imprezę przyszedł z gronem znajomych. Gwiazda zeszła nawet do tłumu i porwała kilka osób do zabawy na scenie. - Oj było warto tak oceniła przemoczona o suchej nitki pani Marta. Dni Dąbrowy to nie tylko Michał Wiśniewski i nie tylko Park Zielona. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji. W festynową sobotę wystąpiły zespoły amatorskie: WARNING i WUTEELE. Imprezę podkręcił też rock połączony z folklorem w wykonaniu zespołu HARATACZE. Odbywały się zawody turnieje sportowe i pokazy. Na Pogorii III, przeprowadzono regaty i zawody wioślarskie. Imprezy towarzyszące przyciągały zarówno starszych, jak Na początku pogoda była śliczna... i młodych mieszkańców. Jedynie pogoda była, można byłoby rzec, mało atrakcyjna. Lało i w sobotę, i w niedzielę. Jednak nawet ulewa nie była w stanie zatrzymać dąbrowiaków w domach. W Parku Zielona było tłoczno i wesoło. Niedzielne popołudnie należało do dzieciaków, które mogły posłuchać amatorskich zespołów dziecięcych i same wziąć udział w zabawach i konkursach. Wielbiciele poważniejszej muzyki mieli okazję posłuchać solistów Zagłębiowskiej Sceny Muzycznej. Wieczór należał już wyłącznie do młodzieży; przewodniczył jej DJ Johnny, który poderwał tłum do zabawy. Ukoronowaniem Dni Dąbrowy Górniczej był pokaz sztucznych ogni. Na szczęście deszcz ich nie zgasił! Dariusz Kozicki foto: Dariusz Kozicki W dąbrowskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych otwarto bibliotekę z podręcznikami szkolnymi pisanymi brajlem, czyli pismem punktowym dla niewidomych. Widzieć przez dotyk Książki przekazało Śląskie Kuratorium Oświaty. Z biblioteki korzystać będą czytelnicy z całego województwa śląskiego. - Kilka miesięcy temu w tym miejscu było zniszczone pomieszczenie po łaźni. Wyremontowaliśmy je, kupiliśmy stoliki, regały. Kupimy jeszcze na biurka lampki podkreśla Ewa Maliba, dyrektor Ośrodka. Oprócz podręczników pisanych brajlem są tu także książki drukowane dużą czcionką, specjalnie dla osób niedowidzących. I jedne i drugie można wypożyczać. O tyle jest to ważne, gdyż takie specjalistyczne wydawnictwa są drogie. Dwutomowy podręcznik kosztuje ok. 300 zł. To nie jedyna biblioteka zlokalizowana w ośrodku. W szkolnej zgromadzono nieco ponad 20 tys. tytułów, w tym 1331 na kasetach i płytach CD, czyli tzw. książki mówionej. Ze zbiorów korzysta ponad 200 uczniów Ośrodka. A działa w nim: Szkoła Podstawowa nr 7 (z klasą wstępną), oddział Szkoły Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalne, Gimnazjum nr 15, Liceum Ogólnokształcące nr VI oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa (kształci ogrodników-plecionkarzy). Przy ośrodku jest również szkolny internat. Ośrodek uczestniczy w unijnym programie Sokrates Comenius. Dzięki temu prowadzona jest współpraca ze szkołami partnerskimi z Anglii, Francji, Belgii, Włoch i Niemiec. Od 24 do 25 maja Ośrodek miał swoje Dni otwarte. Tę edycję zorganizowano pod honorowym patronatem prof. Ariadny Gierek-Łapińskiej i posła dr. Zbigniewa Podrazy. W programie były, między innymi, warsztaty tematyczne dla nauczycieli, prezentacja nowości farmaceutycznych i sprzętu optycznego oraz wykłady lekarzy-specjalistów. BE 10 Wspaniały jubileusz czerwca Helena Troczyńska, córka Marianny i Jana Mosajdów świętowała 100-lecie urodzin. Pani Helena przeżyła dwie wojny, wychowała jedną córkę i zawsze związana była z Dąbrową. - W czasie II Wojny Światowej, wspólnie chodziłam z mamą do Siewierza, żeby przynieść woreczek ziemniaków, które i tak nadawały się tylko na placki. Oprócz tego dostawaliśmy parę jajek, chleb i mąkę wspomina Donata Madej, córka pani Heleny. Mam zawsze pracowała i była w bardzo dobrej kondycji fizycznej do czasu, kiedy została napadnięta i okradziona przez wyrostków. Po tym zdarzeniu przeszła operację i wtedy też zaczęły się jej problemy ze zdrowiem. Obecnie pani Helena przebywa w Domu Pomocy Społecznej, tam 10 czerwca odwiedził jubilatkę prezydent Jerzy Talkowski. Pani Helenie życzymy przede wszystkim zdrowia i pogody ducha. mos Ponad trzy tysiące uczniów klas I III, 180 dąbrowskich nauczycieli, kilkudziesięciu strażaków i policjantów, dziesiątki pogadanek, kilka konkursów, strażackie manewry i wielka zabawa z Majką Jeżowską, to w skrócie akcja Bezpieczne życie. Rozpoczęto ją po raz pierwszy w województwie we wrześniu zeszłego roku. Zakończono w czwartek, 15 czerwca. Przezorne, więc bezpieczne Według Szwedów Jak dziecko ma się zachować, gdy atakuje je pies? Co ma robić, gdy zgubi się w lesie? Jak ma się zachować, gdy zauważy pożar? Na te pytania i im podobne odpowiedzi udzielali zawodowcy (strażacy i policjanci) oraz nauczyciele przeszkoleni zgodnie z wytycznymi Szwedzkiej Ligi Obrony Cywilnej. - Taki program od lat realizowany jest w Szwecji. Chodzi o to, by upowszechnić wśród najmłodszych uczniów wiedzę i umiejętności, które mogą być przydatne w sytuacjach różnych zagrożeń informuje Jan Bogus, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych dąbrowskiego UM koordynatora akcji w mieście. Statystyka wypadków, jakim ulegają najmłodsi jest zatrważająca: co roku, w Polsce, ulega im blisko milion dzieci, a 900 tysięcy wymaga interwencji lekarza, z czego 120 tysięcy musi być leczonych w szpitalach. I najsmutniejsza liczba: 2300 wypadków kończy się śmiercią. Tyle dzieci uczy się w dwóch dużych szkołach. Im więcej nauki o tym, jak dzieci mają dbać o własne bezpieczeństwo, tym mniej wypadków. Teraz już wiadomo, dlaczego postanowiono zrealizować akcję Bezpieczne życie. Maskotki uczą W tej nauce wykorzystano nader oryginalne podręczniki. Kicia i Rufi, sympatyczne zwierzaki, z kart takiego wyjaśniały szkrabom, jak zapobiegać nieszczęśliwym wypadkom w domu, szkole, na wakacjach. Maskotki uczyły dzieci oceny zagrożenia i umiejętności zachowania spokoju w takich sytuacjach. Chorego nauczyciela sprawnie ewakuowano... foto: BE Piesek Zgubek w podręczniku Odnaleźć Zgubka był nauczycielem swego rodzaju szkoły przetrwania. Tłumaczył, jak powinno zachować się dziecko, gdy się zagubiło, na przykład w lesie. Wyjaśniał, co robić, by nie ulec panice, nie dopuścić do wychłodzenia organizmu, a przede wszystkim, co zrobić, by być szybko odnalezionym i znaleźć się z powrotem u taty i mamy. 14 czerwca w Zespole Szkół nr 4 straż pożarna pokazała, jak ma wyglądać ewakuacja ze szkoły, w której doszło do skażenia substancją trującą. Coś takiego może się wydarzyć. Tym razem była to tylko pozoracja zdarzenia. Zatrutego nauczyciela strażacy szybko wynieśli przez okno do podnośnika (zasięg 40 m). Nim też ewakuowano uczniów. Niektórzy zeszli drabiną (30 m długości). Wszyscy przeżyli. Akcja była sprawna, co zgodnie ocenili: gen. Zbigniew Meres i Anders Johansson, szef Szwedzkiej Ligi. Nauka i zabawa A dzień później halę Centrum wypełnili uczniowie. Zwycięzcy rozlicznych konkursów odebrali nagrody (kilkanaście wręczono w hali, resztę sześćset uczniowie dostaną przy okazji zakończenia roku szkolnego. A na koniec Majka Jeżowska rozbawiła małoletnią publikę śpiewając swoje skoczne piosenki. Dzieciom w głowach brzmiała nie tylko muzyka. Gdy zapytaliśmy Bartka Ziębę z SP nr 30, co trzeba robić, gdy atakuje pies, chłopiec odpowiedział: - Trzeba przyjąć pozycję żółwia! BE

8 Apel o uczczenie pamięci Jana Pawła II Zwracamy się do organizacji społecznych, gospodarczych, kościelnych, partii politycznych, zakładów pracy, rzemieślników, rolników, wszystkich mieszkańców Dąbrowy Górniczej o podjęcie wspólnych działań zmierzających do godnego uczczenia pontyfikatu Jana Pawła II największego Polaka wszechczasów. Różnorodność pomysłów i opinii może spowodować, iż po raz kolejny dojdzie do zwycięstwa pustych słów nad konkretnymi czynami. Przeprowadzone w ostatnim czasie rozmowy w różnych środowiskach społecznych wskazują na potrzebę czynnego włączenia się do solidarnego wielkiego zrywu naszych gorących serc, udowadniając, że porozumienie ponad podziałami w tak trudnych i bolesnych chwilach po śmierci naszego Ojca Świętego nie było tylko chwilowe. Proponujemy uczcić pamięć Jana Pawła II w miejscu, w którym dnia 19 maja 1968 roku Karol Wojtyła, ówczesny Kardynał Metropolita Krakowski, wspólnie z Prymasem Polski Kardynałem Stefanem Wyszyńskim zaszczycił Dąbrowę Górniczą swoją obecnością. W tym dniu na zaproszenie księdza proboszcza parafii Matki Bożej Anielskiej oraz społeczności Dąbrowy Górniczej odbyła się uroczystość koronacji koronami papieskimi figury Jezusa i Maryi. Najpiękniejszy pomnik dla uczczenia pamięci Jana Pawła II to uratowanie przed dalszą degradacją jednego z największych zabytków Dąbrowy Górniczej Bazyliki Matki Bożej Anielskiej. Realizacja tego celu po wszystkie czasy byłaby postrzegana przeszło dwu i półmroku dąbrowscy radni na czerwcowej Po sesji Rady Miejskiej zdecydowali, że nie można nadal utrzymywać niezgodnych z prawem zapisów w Statucie Miasta, ograniczających kompetencje prezydenta i należy dokonać w nim zmian. - Trzeba przyznać się nie do błędu, ale do zmiany stanowiska Rady przyznał bez ogródek radny Krzysztof Bobrowski, gdy na sali pojawiały się uzasadnienia niektórych osób, jakoby nastąpiły jakieś zmiany w przepisach prawa, które miałyby wymuszać zmiany Statutu. Rada Miejska na początku kadencji, w wyniku podjętych uchwał, odebrała prezydentowi części uprawnień które wynikały z nowych zapisów ustawowych, znacznie poszerzających kompetencje prezydenta. Należała do nich m. in. kwestia zarządzania mieniem komunalnym w zakresie spółek prawa handlowego, określona w regulaminie stanowiącym część Statutu Miasta. Podjęte w tej sprawie uchwały Rady Miejskiej powodowały odebranie uprawnień prezydentowi do wyznaczania przedstawicieli gminy w spółkach prawa handlowego i ograniczyły jego władzę jako wspólna decyzja ogółu mieszkańców. Kompleks budowli bazyliki to karty historii naszego miasta, historii swarów, kłótni, ale też historii porozumień, wspólnych działań, radości i nadziei, to trwały ślad odwiedzin Ojca Świętego w naszym mieście. Szanowni Państwo, pierwszą konkretną inicjatywą będzie uchwalenie przez Radnych Rady Miejskiej środków finansowych z budżetu gminy w roku 2005 na remont wieży głównej i jej oświetlenia, następne inicjatywy winny być ujęte w struktury prawne i organizacyjnie uzgodnione pomiędzy stronami, a w szczególności z ks. Proboszczem Janem Leksem. Liczymy na zrozumienie i wspólną realizację tego szczytnego celu. O podjętych działaniach będziemy informować na bieżąco w gazecie Przegląd Dąbrowski. Radni Bloku Przyjaciół Dąbrowy Górniczej Bazylika czeka na dalszy remont. Zwrócone uprawnienia wykonawczą. Teraz radni wycofali się z tych zapisów. Sporą część sesji poświęcono także sprawie wydanej przez wojewodę śląskiego zgody na dalsze eksploatowanie piasku przez kopalnię Kuźnica Warężyńska. Niektórzy radni mieli pretensje do prezydenta o pozytywne zaopiniowanie tego dokumentu, podnosząc, że zakłóci on plany turystyczno rekreacyjnego wykorzystania powstającego w mieście nowego zbiornika wodnego Pogoria IV. Jerzy Talkowski wyjaśnił, że podjął tę decyzję w trosce o istniejące jeszcze miejsca pracy oraz po zapewnieniu przez kopalnię, iż eksploatacja nie utrudni planów związanych ze zbiornikiem. Obecny na sali dyrektor kopalni Marek Oko zapewnił, że wszystkie procedury związane z uzyskaniem pozwolenia zostały spełnione. Dodał też, że eksploatacja odbywać się będzie przede wszystkim w siewierskiej części zbiornika. Radni podjęli uchwałę upoważniającą przedstawicieli gminy do głosowania za przejęciem od PWiK jej udziałów w nierentownej spółce Nemo Wodny Świat Dąbrowa Górnicza w zamian za infrastrukturę wodno-kanalizacyjną będącą składnikiem majątku gminy. (JOK) Foto: AB SAMORZĄD czerwiec 2005 r. Z kalendarza gospodarza miasta Maj upłynął w mieście pod znakiem ostatecznych uzgodnień i przygotowań do uruchomienia Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka II. Otwarcie tego nowego przedsiębiorstwa, jak już pisaliśmy, odbyło się 30 maja. Prezydent miasta Jerzy Talkowski, by omówić sprawy organizacyjne z tym związane i przyspieszyć sam proces odbioru, wielokrotnie spotykał się z dyrektorem zakładu Januszem Olszówką. Aby pomóc w zapewnieniu stałych dostaw surowca do produkcji zakładu uczestniczył w rozmowach dyrektora z przedstawicielami firmy Lobbe, dotyczących zorganizowania punktów zbiórki odpadów. Ważnym dla miasta i całego regionu Zagłębia Dąbrowskiego problemem jest zaproponowany, niekorzystny podział unijny województwa śląskiego na regiony. Po to by mu zapobiec prezydent Jerzego Talkowskiego oraz prezydenci pozostałych, największych miasta zagłębiowskich: Sosnowca, Zawiercia i Będzina pojechali w maju do Warszawy. Przedstawiciele miast Zagłębia Dąbrowskiego spotkali się w tej sprawie z Marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Cimoszewiczem i poprosili go o pomoc. W maju prezydent spotkał się także z przedstawicielami gminy Psary, i omówił z nimi sprawę dostaw wody dla dzielnicy Marianki. Rozmawiał również z przedstawicielami Stowarzyszenia Ogródków Działkowych ubiegających się o przejęcie na własność działek oraz ze związkowcami z byłej Huty Katowice na temat planowanych obchodów Dnia Hutnika. Prezydent w ubiegłym miesiącu zajmował się też kwestią zagospodarowania i rewitalizacji obszarów poprzemysłowych w mieście. Rozmawiał w tej sprawie z prezesem Krzysztofem Zobką ze STREM-u i przedstawicielami firmy FLETSCH, zajmującej się rewitalizacją obszarów poprzemysłowych i zdegradowanych. Spotkał się również z Krzysztofem Michaliszynem prezesem firmy Ofi wykonującej prace związane z utrzymaniem zieleni w mieście. Rozmowa dotyczyła funkcjonowania Mini ZOO w Parku Zielona. Dalsze funkcjonowanie Koksowni Przyjaźń oraz związane z tym problemy były tematem kolejnego już spotkania Jerzego Talkowskiego z prezesem zakładu Lucjanem Norasem. Jak zwykle sporo czasu prezydent poświecił kwestiom edukacji i wychowania młodzieży. Uczestniczył w otwarciu I Festiwalu Nauki organizowanego wspólnie z Wyższą Szkołą Biznesu. Zapoznał się też z problemami Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 oraz z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Dąbrowie Górniczej. Prezydent spotkał się z jego kierownikiem Wiktorem Czuczą. Czekającym od dawna na rozwiązanie problemem w mieście jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom w centrum Dąbrowy i uruchomienie tam ponownie komisariatu policji. Jerzy Talkowski kilkakrotnie spotykał się w tej sprawie z przedstawicielami policji. Kwestię tę poruszano także na jednej z majowych sesji Rady Miejskiej. Prezydent chcąc poznać możliwości organizacyjne i finansowe policji związane z uruchomieniem komisariatu, gościł w Urzędzie Miejskim komendanta wojewódzkiego policji. Spotkanie organizował komendant miejski policji Andrzej Bocianowski. Prezydent rozmawiał również przedstawicielami Banku Ochrony Środowiska oraz Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości. W ubiegłym miesiącu nie obyło się bez wielu innych spotkań roboczych, których tematem były m. in.: inwestycje prowadzone w 2005 roku, organizacja festynu na terenach zielonych miasta, urealnienie budżetu na ten rok, czy też nowych taryf cen wody i ścieków w mieście. Prezydent dyskutował 1lipca 2005 r. dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej Dorota Grzywna, po 37 latach pracy w jednej instytucji odchodzi na emeryturę. Przez długie lata pełniła funkcję kierownika filii nr 1, wkładając wiele pracy w jej uruchomienie i późniejszy rozwój. Od października 2000 roku Dorota Grzywna pełni funkcję dyrektora MBP. Działająca pod jej kierownictwem instytucja zaliczana jest do grona najlepszych bibliotek nie tylko w naszym regionie, ale i w całej Polsce. Przez ostatnie lata utrzymuje wysokie 2 miejsce wśród bibliotek powiatów grodzkich województwa śląskiego. Na szczególną uwagę zasługują osiągnięcia dąbrowskiej biblioteki w dziedzinie upowszechniania wiedzy i czytelnictwa. W 2003 roku za organizację akcji podnoszącej wiedzę ekonomiczną Wokół pieniądza, została laureatką głównej nagrody w ogólnopolskim konkursie Narodowego Banku Polskiego i Biblioteki Narodowej Z ekonomią na ty. Od czterech lat uczestniczy w ogólnopolskiej akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, a od 3 lat organizuje największe w Polsce zabawy pod nazwą Noc z Andersenem, realizowane w ramach międzynarodowego projektu. Dorota Grzywna, jako dyrektor, potrafi wzbudzić w kierowanym przez siebie zespole kreatywność i entuzjazm. Jej otwartość, poczucie humoru, aprobata dla niekonwencjonalnych działań i pomysłów, umiejętność skupiania wokół siebie młodych, zdolnych ludzi, sprawiły, że zmieniło się 3 także o planach inwestycyjnych i remontowych na przyszły rok, organizacji uroczystych obchodów jubileuszu I LO, podziale wolnych środków, organizacji tegorocznych dożynek w Ujejscy. W maju prezydent gościł przedstawicieli włoskiego miasta Bergamo. Były to kolejne rozmowy zacieśniające współpracę obu miast. Był też obecny na wielu uroczystościach miejskich. Uczestniczył w otwarciu sezonu żeglarskiego w klubie TRAMP oraz jubileuszu jego 50-lecia. Brał udział w odznaczaniu proboszcza parafii w Tuczniawie ks. Adama Pasierba. Był na uroczystości zorganizowanej z okazji Dnia Strażaka w Sośniu. Gratulował osobiście setnych urodzin Dąbrowiace pani Marcie Mulawie. Uczestniczył w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod nową inwestycję Koksowni Przyjaźń nowoczesną oczyszczalnię ścieków. Brał udział w licznych imprezach kulturalnych, a w tym w wernisażu wystawy Fotografia lotnicza w PKZ oraz organizowanej w Szkole Podstawowej nr 3 z okazji 100-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego rocznicowej imprezie. Tradycyjnie gratulował szczęśliwym parom jubileuszów 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz gościł na uroczystości związanej z obchodami Dnia Hutnika. Wziął także udział w obchodach 142 rocznicy bitwy pod Krzykawką oraz śmierci włoskiego pułkownika Francesco Nullo, uczestnika powstania styczniowego. Prezydent obejrzał też koncert zorganizowany w Pałacu Kultury Zagłębia z okazji 60 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem. Spotkał się z weteranami walk o niepodległość kraju oraz zesłańcami na Sybir. Był też gościem Ogólnopolskiego Festiwalu Domów Pomocy Społecznej w PKZ oraz odsłonił pomnik Jana Pawła II w kościele Chrystusa Króla. Wziął udział w uroczystości nadania tytułu Super Dąbrowianina roku dyrektorce Szpitala Specjalistycznego Beacie Liberze Małeckiej oraz gościł na II Miejskim Konkursie Piosenki Religijnej w Zespole Szkół nr 3. Spotkał się również z laureatami konkursów przedmiotowych oraz starszymi harcerzami w Kuźnicze Nowej. Prezydent uczestniczył w Dniach Otwartych organizowanych przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych. Impreza była połączona z otwarciem biblioteki mającej w swych zasobach podręczniki szkolne pisane w brajlu. Wziął też udział w otwarciu rozgrywek piłki plażowej w Parku Zielona oraz obchodach jubileuszu 60-lecia Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa. Przyjął zaproszenie na koncerty: w Pałacu Mieroszewskich w Będzinie oraz światowej sławy śpiewaka operowego Kałudiego Kałudowa w tamtejszej Państwowej Szkole Muzycznej. Ten ostatni, niezwykły koncert został zorganizowany przez Fundację Godne Życie z Dąbrowy Górniczej. Prezydent uczestniczył także w uroczystym wmurowaniu aktu erekcyjnego pod fundamenty nowej inwestycji mieszkaniowej, realizowanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową Metalurg oraz otwarciu Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka II z udziałem biskupa sosnowieckiego Adama Śmigielskiego. Spotkał się również z władzami Sosnowca w sprawie propozycji ewentualnej organizacji przez nasz kraj oraz Ukrainę Mistrzostw Europy 2012 w piłce nożnej. Jak zawsze prezydent omawiał bieżące problemy na spotkaniach z mieszkańcami, spotkał się nimi w Ujejscu i Błędowie. Brał też udział w wizjach lokalnych w rejonie ulic: Parkowej, Sadowej, Swobodnej oraz Jamki. Odwiedził też kino ARS, które niebawem będzie przekazane do dyspozycji Miejskiemu Ośrodkowi Pracy Twórczej. (RS) Podziękowanie dla dyrektorki oblicze dąbrowskiej biblioteki. Zaangażowanie Doroty Grzywny, jej wkład w rozwój dąbrowskiego bibliotekarstwa i życia kulturalnego naszego miasta znajdują uznanie i odzwierciedlenie w przyznanych jej nagrodach i odznaczeniach. W 1999 roku została uhonorowana odznaką Zasłużony Działacz Kultury. Z okazji przejścia na emeryturę dyrektor Doroty Grzywny pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej składają serdeczne podziękowanie za wspólnie spędzone lata pracy. Życzą również spełnienia marzeń, realizacji zamierzeń i kontynuowania życiowych pasji. Oby towarzyszył Pani uśmiech i radość życia przez wiele lat. Pracownicy MBP w Dąbrowie Górniczej

BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl

BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl T W O J E T Y C H Y 20 LIPCA 2010 Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod i Romuald Hassa nasze Tychy Nauczyciele z Zespołu Szkół nr 1 są autorami nowego podręcznika do chemii dla szkół ponadgimnazjalnych >strona

Bardziej szczegółowo

Dobre bo swojskie. pomysłem na nudę! Utraciłeś pracę? Zadbaj o swoją przyszłość z Klubem Pracy. Policjanci podsumowali I półrocze

Dobre bo swojskie. pomysłem na nudę! Utraciłeś pracę? Zadbaj o swoją przyszłość z Klubem Pracy. Policjanci podsumowali I półrocze GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 Nr 6/2011 (91) Policjanci podsumowali I półrocze Lublinieccy policjanci podsumowali wyniki swojej pracy. W pierwszym półroczu tego roku w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str.

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str. WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 3 (92) maj, czerwiec 2013 ISSN 1730-9190 DNI BLACHOWNI Uroczyste otwarcie alejek spacerowych więcej na str. 2 Wystawa Blachownia Oczami

Bardziej szczegółowo

Sami w walce o godne życie

Sami w walce o godne życie ZMIANY NA KRESOWEJ Najpierw centrum treningowe, teraz Dni Sosnowca, a wkrótce nowy lokal - s.3 ISSN 2081-7983 BE ZP nr 22 (118) piątek, 1 czerwca 2012 r. Nakład 35 000 egz. CUSiW zmienia się Rowerowe zmiany

Bardziej szczegółowo

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov Nr 8 (29) wrzesień 2011 BEZPŁATNY Bogatynia BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA BIAŁOPOLE BRATKÓW DZIAŁOSZYN JASNA GÓRA KRZEWINA KOPACZÓW LUTOGNIEWICE OPOLNO ZDRÓJ PORAJÓW POSADA SIENIAWKA WYSZKÓW-WOLANÓW

Bardziej szczegółowo

Plon niesiemy. Walenty w sercach i na pomniku WRZESIEŃ. 145 kilometrów do Maryi. Przyjaciele z Witaj Szkoło. Moraw str. 6. Zapraszamy.

Plon niesiemy. Walenty w sercach i na pomniku WRZESIEŃ. 145 kilometrów do Maryi. Przyjaciele z Witaj Szkoło. Moraw str. 6. Zapraszamy. Przyjaciele z Witaj Szkoło 145 kilometrów do Maryi Moraw str. 6 str. 13 str. 19 WRZESIEŃ Nr 9/2008 cena 1,00 zł (240) Zapraszamy Jesienne rozmowy mieszkańców z władzami gminy to już wieloletnia tradycja.

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 Hala sportowo - widowiskowa otwarta W sobotę 4 czerwca uroczyście otworzono nową i piękną Halę Sportowo

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Ukazuje się na terenie województwa śląskiego. Nr 06 / 57 2011 r. Święta Plonów organizowane. się w wielu miejscowościach

INFORMATOR. Ukazuje się na terenie województwa śląskiego. Nr 06 / 57 2011 r. Święta Plonów organizowane. się w wielu miejscowościach INFORMATOR O EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Wydawca: SKR ul. Białej Przemszy 165 42-524 Dąbrowa Górnicza 9 października wybory parlamentarne W wyborach parlamentarnych 2011 wybierać będziemy 460 posłów i 100 senatorów.

Bardziej szczegółowo

Tyski himalaista, ratownik GOPR, współautor wystawy Bezpiecznie w górach. >strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl

Tyski himalaista, ratownik GOPR, współautor wystawy Bezpiecznie w górach. >strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl TWOJE TYCHY 20 LIPCA 2010 Bohater tygodnia: Jacek nasze Jawień Tychy Tyski himalaista, ratownik GOPR, współautor wystawy Bezpiecznie w górach. >strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI nr 3/217 17 stycznia

Bardziej szczegółowo

Nowe mieszkania. 45.349 gliwiczan... Ulice na gwarancji. Strefowe korzyści. 1 9 / 2 0 0 7 ( 3 2 4 ) c z w a r t e k, 1 0 m a j a 2 0 0 7 r.

Nowe mieszkania. 45.349 gliwiczan... Ulice na gwarancji. Strefowe korzyści. 1 9 / 2 0 0 7 ( 3 2 4 ) c z w a r t e k, 1 0 m a j a 2 0 0 7 r. 1 9 / 2 0 0 7 ( 3 2 4 ) c z w a r t e k, 1 0 m a j a 2 0 0 7 r. 3 7 Ulice na gwarancji Rozpoczęły się tegoroczne remonty dróg i chodników na terenie Gliwic. Zadania będą wykonywane w okresie kilku najbliższych

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ C Z E R W I E C 2012 SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO Aktywnie

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

Trzej bracia wkraczają na scenę

Trzej bracia wkraczają na scenę 19 czerwca 2015 Nr 13 (863) Trzej bracia wkraczają na scenę 25. Święto Trzech Braci musi rządzić się swoimi prawami. Przede wszystkim musimy godnie uczcić ten jubileusz, srebrne wesele zapowiada Cecylia

Bardziej szczegółowo

Edukacja I po wakacjach... / 23 Centrum Dźwięku i Słowa tętni życiem / 24 ODiDZ otwarty / 25 Same atrakcje w letnie wakacje / 26

Edukacja I po wakacjach... / 23 Centrum Dźwięku i Słowa tętni życiem / 24 ODiDZ otwarty / 25 Same atrakcje w letnie wakacje / 26 Na początek Szanowni Państwo! I po wakacjach. Ale w Niepołomicach zawsze się dzieje. Burmistrz Roman Ptak opisuje zrealizowane i planowane inwestycje. Podobnie, inni autorzy zdają relację z niepołomickich

Bardziej szczegółowo

Nagrodzili prymusów. w numerze DWUTYGODNIK GMINY. Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centralnej (424)

Nagrodzili prymusów. w numerze DWUTYGODNIK GMINY. Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centralnej (424) DWUTYGODNIK GMINY w numerze NR 13 (424) GOLASOWICE JARZĄBKOWICE KRZYŻOWICE PAWŁOWICE PIELGRZYMOWICE PNIÓWEK WARSZOWICE 01-15.07.2012 r. ISSN 1640-8071 Cena: (w tym 8% Vat) www.paw lo wi ce.pl www.gok paw

Bardziej szczegółowo

W numerze m.in.: Ruszyła piłkarska liga. Dziękowali proboszczowi. Nr 62. S. 12 i 11

W numerze m.in.: Ruszyła piłkarska liga. Dziękowali proboszczowi. Nr 62. S. 12 i 11 Nr 2 W numerze m.in.: Ruszyła piłkarska liga S. 12 i 11 Gmina Gierałtowice, Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach i Rada Sołecka Gierałtowic zapraszają wszystkich rolników, sadowników, pszczelarzy, działkowców,

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOSTNE WIDOWISKO

WIELKOPOSTNE WIDOWISKO 1 2 / 2 0 0 5 ( 2 1 3 ) ś r o d a, 2 3 m a r c a 2 0 0 5 WIELKOPOSTNE WIDOWISKO Drodzy Czytelnicy! Zapraszamy na wydawniczą premierę. 31 marca Miejski Serwis Informacyjny zostanie wiosennie odmieniony:

Bardziej szczegółowo

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ TWG KURIER Poniedziałek, 9 kwietnia 2012 Nr 49, Cena 1 zł MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG Nakład kontrolowany 500 szt. MINI EURO 2012 Wielkanoc za nami, a na horyzoncie widać już majówkę. Nie masz pomysłu na

Bardziej szczegółowo

NAŁADUJ SIĘ DOBRĄ ENERGIĄ

NAŁADUJ SIĘ DOBRĄ ENERGIĄ 11/2012 W NUMERZE: NAŁADUJ SIĘ DOBRĄ ENERGIĄ STABILNOŚCI NAM POTRZEBA Konferencja w Wyższej Szkole Finansów i Prawa str. 4 ROZDAJĄ CHLEB OD 12 LAT Gratulacje dla bielskiego Banku Chleba str. 12 PRACE W

Bardziej szczegółowo

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 1 czwartek 10 maja uroczyście oddano do użytku nowo W wybudowaną salę gimnastyczną

Bardziej szczegółowo

Cezary Pazura ląduje w Tychach

Cezary Pazura ląduje w Tychach Bohater tygodnia: Dariusz Pejas Pod jego wodzą, juniorzy z Tyskiego Klubu Golfowego odnoszą kolejne sukcesy > strona 2 b e z p Ł a t n y t y s k i t y g o d n i k M i e j s k i nr 21/288 28 maja 2013 ISSN

Bardziej szczegółowo

Prawdziwy reprezentant

Prawdziwy reprezentant Nr 2(194) I 23 stycznia 2014 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 Prawdziwy reprezentant Zdążyć przed ptakami Pierwszym etapem prac przy

Bardziej szczegółowo

Uśmiech dziecka bezcenny str. 6

Uśmiech dziecka bezcenny str. 6 ISSN 2080-1831 Nr 6 (16) Czerwiec 2010 Narodziny tradycji akademickiej str. 8 Parzno dla śp. Prezydentów RP str. 9 Ścieżka w Domiechowicach, Emilinie i Parznie str. 11 Oldboy przy piłce str. 12 Uśmiech

Bardziej szczegółowo

Śladami Brata Alberta

Śladami Brata Alberta Pismo lokalne gminy Brzeszcze MIESIĘCZNIK Nr 6 (186) czerwiec 2007 cena 2 zł (w tym 7% vat) nakład 1550 egz. ISSN 1232-7948 Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziń Wilczkowice Zasole fot. Jacek Bielenin

Bardziej szczegółowo

Relacja z Dni Mosiny na stronach 6-12 Twarde warunki przetargu - rozmowa z burmistrz M. Ornoch-Tabędzką - str. 5

Relacja z Dni Mosiny na stronach 6-12 Twarde warunki przetargu - rozmowa z burmistrz M. Ornoch-Tabędzką - str. 5 1 www.gazeta-mosina.pl ISSN 1689-8958 Czerwiec 2010 Nigdy mi się to nie śniło str. 16 Powódź stulecia? Fotoreportaż na stronach 22-23 Od tego domu zaczęło się Puszczykowo str. 20 To nie będzie blokowisko

Bardziej szczegółowo

Wiadomości Samorządowe

Wiadomości Samorządowe Wiadomości Samorządowe wewnątrz numeru nr 12 (12) grudzień 2011 r. ISSN 1641-0726 wydawnictwo bezpłatne www.chorzowianin.pl Niech Święta Noc Bożego Narodzenia rozpali nadzieją wszystkie serca, a iskierka

Bardziej szczegółowo