ISSN GAZETA BEZPŁATNA, CZERWIEC 2005 r. Nagrodzony aspirant.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "http://www.dabrowa-gornicza.pl ISSN 1731-3732 GAZETA BEZPŁATNA, CZERWIEC 2005 r. Nagrodzony aspirant."

Transkrypt

1 czytaj str. 5 ISSN GAZETA BEZPŁATNA, CZERWIEC 2005 r. Prezydent miał rację W dniu 21 czerwca 2005 roku Sąd Okręgowy I instancji w Katowicach unieważnił kontrakt dotyczący budowy i eksploatacji Centrum Administracji zawarty z firmą Mitex, który był bardzo niekorzystny dla gminy, albowiem został zawarty z naruszeniem prawa przez członków poprzedniego Zarządu Miasta. Foto: BE Miałem rację mówi prezydent Jerzy Talkowski, że w ubiegłym roku wniosłem pozew o unieważnienie tego kontraktu. Teraz jestem bardzo zadowolony, że niezawisły sąd podzielił nasze argumenty i będą wymierne korzyści finansowe dla naszego miasta. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy pomogli i pomagają, a szczególnie Panom Prawnikom obecnej Pani Skarbnik oraz Pani Naczelnik Wydziału Kontroli Wewnętrznej za ich profesjonalizm i zaangażowanie w tej, niewątpliwie trudnej i czasochłonnej sprawie. Szczegóły podamy Państwu po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku w jednym z kolejnych numerów Przeglądu Dąbrowskiego. Kontrakt z Mitexem na budowę Centrum Administracyjnego był bardzo niekorzystny dla gminy. Foto: BE Najlepszy z tysiąca Młodszy aspirant, 37-letni Karol Brożek ma pod opieką prawie 3000 mieszkańców Strzemieszyc. Idzie to mu tak dobrze, że w wojewódzkim konkursie na najlepszego dzielnicowego pokonał tysiąc rywali. Za kilka miesięcy będzie reprezentował Śląskie w krajowym finale. W policji pracuje od 1991 roku, a od ośmiu lat jest dzielnicowym. Zaczynał w Strzemieszycach, potem na cztery lata został przeniesiony do Sławkowa i... na powrót do Strzemieszyc. - Jak łososie, tak i ja wróciłem do źródła z uśmiechem przyznaje super- -dzielnicowy. Zwyciężył 22 czerwca dokładnie w 17. rocznicę swojego ślubu. Przyznaje, że żona zawsze w niego wierzyła i była wsparciem. - Ludzie teraz zatrzymują ją na ulicy i gratulują dodaje laureat konkursu. Na pytanie, czy nie myślał o bardziej prestiżowej funkcji w policji, odpowiada z dumą i powagą: - Bardzo mi to odpowiada. Byłem w wydziale kryminalnym, a tu mogę pomagać bezpośrednio społeczeństwu i to jest dla mnie ważne. - Jest bardzo zdolny i oczytany, bez problemu porusza się w zawiłościach przepisów tak ocenia swojego podwładnego st. asp. Jerzy Kwiecień. I jest to na pewno prawda, bo konkurs składał się z dwóch etapów: znajomości przepisów oraz obsługi interesanta. Karol Brożek miał pomóc rozwikłać zagadkę kradzieży ubrań w szkole. Puchar i nagrodę otrzymał z rąk komendanta wojewódzkiego gen. Kazimierza Szwajcowskiego. Co było w kopercie? Pieniądze? Ile? Tego nam nie zdradzono. Nagrodą, i to nie byle jaką, jest wniosek przełożonych o wcześniejszy awans. O stopień aspiranta Karol Brożek mógłby się ubiegać dopiero za dwa lata. Miejmy nadzieje, że Ministerstwo Nagrodzony aspirant. Spraw Wewnętrznych przychyli się do wniosku. Młodszy na razie aspirant Brożek jest dzielnicowym kontraktowym opłacanym z kasy dąbrowskiego Urzędu Miejskiego. - Zatrudniając mnie, miasto chyba zrobiło dobry interes... Razem z kolegą schwytali już kolejnego przestępcę i to na gorącym uczynku. Policjant mieszka w dzielnicy, którą ochrania i jak sam twierdzi ma... ułatwione zadanie. Ludzie bowiem traktują go również jako sąsiada! DarK Foto: DarK Ruszyły śmieci na Lipówkę II Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka II jest już faktem. 30 maja dokonano jego uroczystego otwarcia. Biskup sosnowiecki Adam Śmigielski poświęcił zakład. W chwilę później prezydent Jerzy Talkowski, Robert Koćma przewodniczący dąbrowskiej Rady Miejskiej wraz bp. Śmigielskim przecięli na raz, dwa, trzy wstęgę. W kilka dni później ruszyła maszyneria jednego z najnowocześniejszych w kraju zakładu przetwarzania i utylizacji odpadów komunalnych. Dąbrowskie wysypisko funkcjonować może przez 25 lat, a rocznie przyjmować może około 40 tys. ton odpadów komunalnych. Przedsięwzięcie kosztowało Dąbrowę Górniczą około 33 mln złotych. Miasto dzięki temu już w tym roku zacznie lepiej chronić środowisko naturalne i realizować dyrektywy Unii Europejskiej. Do dwóch kwater, każda czynna będzie przez ok. 12 lat, trafiać będą Otwarto zakład, który przez 25 lat będzie przetwarzał śmieci tylko te odpady, których w inny sposób unieszkodliwić się nie da wyjaśnia Janusz Olszówka, dyrektor Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka II. BM Foto AB

2 2 czerwiec 2005 r. Z MIASTA Ubyło bezrobotnych Za zasługi złotych przeznaczyła gmina Dąbrowa Górnicza. Miejsca przygotowania zawodowego dla objętych tym programem zorganizowano, między innymi, w Centrum Sportu i Rekreacji, Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Tak wyglądała budowa odlewni BREMBO jesienią 2004 r. Wiadomość z Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej: wskaźnik bezrobocia w mieście spadł do poziomu z 2001 r. Nowina miła, acz nie wiadomo dziś, czy ów spadek będzie miał charakter długofalowy i trwały grudnia 2004 r. w dąbrowskim PUP zarejestrowanych było bezrobotnych, co stanowiło wówczas 19, 4 proc. ogółu osób aktywnych zawodowo wyjaśnia Małgorzata Zawadzka, dyrektor Urzędu. Z danych na 31 maja wynika, że bez pracy pozostawało osób. Oznacza, to, że pracę znalazły 592 osoby. To pozytywne zjawisko. Dotychczasowe wahania poziomu bezrobocia miały charakter sezonowy i stosunkowo niewielki. Liczba bezrobotnych nigdy dotąd nie spadła poniżej 12 tysięcy. Dąbrowskie bezrobocie ma swoje, charakterystyczne cechy: przewaga kobiet w grupie pozostających bez pracy, młody wiek bezrobotnego. To także niekorzystna struktura wykształcenia i długotrwałe pozostawanie bez zatrudnienia oraz brak doświadczenia zawodowego. Na dodatek tylko niewielka część dąbrowskich bezrobotnych ma prawo do pobierania zasiłku. Przegląd Dąbrowski Miesięcznik Mieszkańców Miasta Pismo bezpłatne Wydawca Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Adres redakcji Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21, pok. 426 tel./fax (032) internet: Redaguje zespół: Andrzej Bęben (p.o. redaktor naczelny), Łucja Moskal (p.o. sekretarz redakcji), Ewa Fudali, Jolanta Kocjan, Anna Zubko. Stali współpracownicy: Monika Łysek. Nakład egzemplarzy Realizacja wydawnicza: COMSOFT UK Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń Urząd stara się Dyrektor Małgorzata Zawadzka podkreśla, że w tym spadku swój udział ma PUP. - Podejmujemy szereg działań służących aktywizowaniu lokalnego rynku pracy i przeciwdziałaniu bezrobociu. Finansujemy je zarówno z funduszy krajowych budżetu miasta i Funduszu Pracy, jak i unijnych; przede wszystkim z PHARE i Europejskiego Funduszu Społecznego. Co robi PUP? Organizuje staże i przygotowanie zawodowe, prace interwencyjne, dotuje gotowych podjąć się pracy na własny rachunek, przeprowadza szkolenia zawodowe, realizuje programy zmierzające do zmniejszenia bezrobocia. I tak dla przykładu od stycznia do końca maja 2005 r. stażami zawodowymi objęto 243 osoby. Na tegoroczne stypendia stażowe przeznaczy się milion złotych; dotychczas wydano 417,6 tys. zł. Ta forma aktywizacji zawodowej skierowana jest szczególnie do ludzi młodych, nie mogących znaleźć pracy, gdy pracodawca wymaga doświadczenia zawodowego. Dzięki stażom takowego nabywają. Wśród bezrobotnych są tacy, którzy chcą uruchomić własną działalność gospodarczą. Dotychczas z tej formy wsparcia skorzystało 47 bezrobotnych, którzy w sumie otrzymali 458,4 tys. zł. Wielu ekonomistów twierdzi, że prace interwencyjne z globalnego punktu widzenia nie są sposobem na ograniczenie bezrobocia. Odmiennego zdania są ci, których do nich skierowano. Do końca maja objęto nimi 69 osób. Program przewiduje refundację (pracodawcom) części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne zatrudnianych pracowników. Warto wspomnieć także o programie Praca na próbę - Beneficjantami tego projektu jest 115 bezrobotnych: zarejestrowani dłużej niż od 12 miesięcy, świadczeniobiorcy pomocy społecznej, osoby powyżej 50 roku życia, bezrobotni bez kwalifikacji wylicza dyrektor Zawadzka. Program ten przewiduje 6-miesięczne przygotowanie zawodowe. Jest on wdrażany od kwietnia do października 2005 r. Na jego realizację pół miliona Dąbrowa na wizji Zapraszamy serdecznie do oglądania Dąbrowskiego Informatora Samorządowego w TVK TELPOL. Godzinny program o Dąbrowie Górniczej emitowany jest co tydzień w piątek o godz oraz od soboty do poniedziałku o godz i Aktualne informacje o tym, co się dzieje w mieście znajdą Państwo również na stronie internetowej Foto AB Biznes czeka Politycy twierdzą, że Polska notuje wysoki wskaźnik wzrostu gospodarczego. W rzeczywistości, nie przekłada się ona na proporcjonalne zwiększenia tempa inwestycji. - W związku z budową nowych baterii koksowniczych w koksowni Przyjaźń przewidujemy, że firmy skupione w Zagłębiowskiej Izbie Gospodarczej przy realizacji zamówień w koksowni mogą zwiększyć zatrudnienie o 200 do 300 osób szacuje Lechosław Juszczyk, prezes Izby. - Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce musi być wyższe, by pociągnęło za sobą boom inwestycyjny, by zwiększyła się także konsumpcja. Wzrost konsumpcji implikuje wzrost produkcji towarów konsumpcyjnych, a co za tym idzie i zatrudnienia podkreśla Lucjan Gajerski, prezes Dąbrowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców. Na boom inwestycyjny drugiej połowy lat 90. (inwestycje Opla w Gliwicach, Isuzu w Tychach, zainteresowanie Toyoty gruntem w Dąbrowie Górniczej) wydaje się, że musimy jeszcze poczekać. Jakieś objawy powolnego zainteresowania można jednak dostrzec. Także i w Dąbrowie Górniczej. Włoski Bremo kończy budowę odlewni tarcz hamulcowych. DHL i Gilette również w obszarze dąbrowskiej części Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej otworzyły centralnym magazyn dystrybucji towarów na Europę Środkową. Saint Gobain inwestuje 100 milionów euro w Dąbrowie Górniczej w nowy zakład (ok. 200 miejsc pracy) Nie są to inwestycje implikujące ogromne zatrudnienie. Pamiętać należy, że dzisiejszy przemysł jest intensywny. Wzrost produkcji osiąga się dziś przy maksymalnej mechanizacji i automatyzacji produkcji i -niestety przy możliwie minimalnym zatrudnieniu BE Sybiracy cieszyli się z odznaczeń. maja w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, z rąk prezy- 30 denta Jerzego Talkowskiego KRZYŻE ZESŁAŃCÓW SYBIRU otrzymali: Janina Adamczyk, Teofila Cios, Edmund Czarnecki, Józef Darsicki, Maria Domańska, Anna Foksa, Stanisław Grojec, Anna Kosałka, Maria Kozioł, Apolonia Majewska, Edward Matusik, Monika Myga, Wanda Myśliwiec, Leokadia Niedzielska, Józefa Rojek, Adam Struzik, Krew ratuje życie Antonina Woźniak, Maria Zegarek i Janina Żyła. MEDAL SREBRNY ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU otrzymała pani Emilia Wandasiewicz. Na stopień porucznika awansowani zostali: Alicja Żochowska oraz Władysław Tuczno. Dyplomy patenty WETERANA WALK O WOLNOŚĆ I NIEPODLE- GŁOŚĆ OJCZYZNY otrzymali: Jan Berdo oraz Józef Pałka. Oddaj krew, ratuj życie. Przy Szpitalu Specjalistycznym (wejście od ul. Struga) otwarty został oddział Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Do tej pory krew można było oddać raz w miesiącu w ambulansie, który przez kilka godzin stał na Placu Wolności w centrum miasta i w punkcie krwiodawstwa w szpitalu. - Nowy oddział to przede wszystkim lepsze warunki dla dawców krwi. Zdajemy sobie sprawę z tego, że honorowym dawcom odebrano bardzo wiele przywilejów, ale honorowe oddawanie krwi to wkład w ratowanie życia innych ludzi. I to jest najważniejsze mówił na otwarciu Stanisław Dyląg, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Nowe sale i sprzęt to jedno, ale ustawodawcy powinni się zastanowić nad powrotem do pewnych przywilejów, np. do darmowych witamin mówił Mieczysław Pietrzak, jeden z pierwszych dawców, który oddał krew w nowym oddziale. Pan Mieczysław pochodzi z Raciborza, gdzie honorowi dawcy nie płacą za miejską komunikację. Codziennie w dąbrowskim szpitalu pojawia się średnio 7 osób, które oddają krew. Pozwala to uzyskać ponad 3 litry krwi dziennie. To zaspokaja potrzeby szpitala i dąbrowskich pacjentów, są jednak grupy krwi, których potrzeba najbardziej: 0 i A+. Łucja Moskal Foto mos Foto mos

3 8 czerwiec 2005 r. KULTURA początku 2003 roku do odle- Indii wyruszyła wypra- Nagłych wa nauczycieli i młodzieży szkół dąbrowskich, wspierana przez dabrowskiego podróżnika i kilku studentów śląskich uczelni. Ekspedycja działała w Indiach od 13 marca do 29 kwietnia 2003 roku, przemierzając ponad 10 tysięcy kilometrów. Trasa wiodła od Madrasu na południu Indii, przez stany Tamilnadu, Kerala, Góry Kardamonowe, Ghaty Zachodnie, stan Goa, do Bombaju. Stąd dalej przez stany: Gudżarat, Radżastan, Pustynię Thar, stan Madhja Pradesh do Agry i leżącego nad Gangesem, świętego miasta Varanasi. Na tej wyprawie poznali się niżej podpisani Bartek Dudek, student Akademii Sztuk Pieknych w Katowicach i Grzesiek Kuśpiel kustosz działu etnograficzno-podróżniczego w Muzeum Miejskim SZTYGARKA w Dabrowie Górniczej. Ciekawe Prawie dwa miesiące nieustającej wędrówki po prastarym subkontynencie indyjskim. Ponad dziesięć tysięcy kilometrów!!! I to jak!? Jeździliśmy hinduskimi pociągami, kolorowymi autokarami, terenowymi jeepami, rikszami, a nawet dosiadaliśmy wielbłądów i słoni... W pustynnym kurzu lub w zgiełku miast, paleni słońcem, smagani gorącym wiatrem i dławieni mdławym, wilgotnym powietrzem tropikalnego lasu, przemierzaliśmy kolejne kilometry prastarych Indii. Chłonęliśmy ten dziwny kraj każdym nerwem, popadając na przemian to w euforyczny zachwyt, to znów w przygnębiająca zadumę. W wydanej w dziewiętnastym wieku, w Wiedniu Ilustrowanej Historyi Starożytnej, profesor Czesław Pieniążek pisał: Widzieliśmy Indie... Indie w Dąbrowie? Dlaczego nie 16 czerwca był Dniem Indyjskim, otwarta została wystawa Właśnie Indie, wystąpili muzycy i tancerze indyjscy, zaprezentowało się także IPCC Indyjsko-Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury, Żaden kraj na Ziemi nie budzi od wieków takiej ciekawości, takiej zazdrości i pożądania co Indye. Niebotyczne tam góry, majestatyczne rzeki, dalekie równiny, przepaściste jary, ogromne skały, gęste, olbrzymie lasy, a ziemia tak bujna, tak urodzajna, że wszystkiego człowiekowi dostarcza, niedomagając się od niego uciążliwej pracy; więc pośród tej wspaniałej przyrody wyrósł człowiek z sercem i z fantazyą, skłonny i do poetycznych zachwytów i do filozoficznych refleksyi, marzyciel i asceta, wojownik i artysta. Tych kilka słów oddaje niesłychane zróżnicowanie geograficzne subkontynentu indyjskiego i charakter hinduskiej populacji. Z mieszkańcami subkontynentu na przestrzeni ostatnich tysiącleci łączyć można wielkie dokonania kulturalne, cywilizacyjne i społeczne. Dorobek ludzkości w dużej mierze wywodzi się z kultury hinduskiej, a licząca sobie ponad cztery tysiące lat historia cywilizacji indyjskiej jest z tego powodu szczególnie bogata i złożona. Indie zachowują się jak dystyngowana, elegancka i purytańska dama. Owszem, obserwują Zachód i Amerykę, ale asymilują z tych kultur tylko to, co jej potrzebne, wręcz konieczne. Stroje, sposoby transportu i wytwarzania dóbr, kulinaria, mentalność a właściwie większość rzeczy i zdarzeń, które nas otaczały i miały miejsce nic nie zmieniły się od tysiącleci. Indie w Dąbrowie. Historyczne W wielu miejscach, w których przebywaliśmy, odnosiliśmy wrażenie, że machina czasu przeniosła mnie o setki lat wstecz. Odrealnione obrazy, żywcem wyciągnięte z historycznych filmów kostiumowych, zapachy, ludzie o ciekawych twarzach, ludzie zajęci ręcznym, mozolnym dłubaniem w czymś, co u nas powstaje seryjnie i w ułamku sekundy, obrobione sterowaną komputerem maszyną. Obserwujemy kobietę odzianą we fioletowo-zielone sari. Na głowie niesie mosiężny dzban z wodą. Z pewnością jest ciężki, ale ona idzie lekko i pewnie, poruszając się przy tym z gracją rasowej modelki. Jedną ręką podtrzymuje dzban, w drugiej niesie kawałek patyka na opał. Nagle kobieta zatrzymuje się. Zdejmuje z głowy dzban z wodą. Patykiem, a później ręką odrywa coś od ziemi. To coś, to wysuszone krowie łajno. Opał. Kobiety i dzieci hinduskie godzinami wyszukują kilku patyków czy krowich odchodów, do których nikt inny nie rościłby sobie pretensji, a które posłużą do podgrzania wieczornej strawy. Tradycyjne W żadnym z odwiedzanych przeze mnie krajów, religia nie wywierała tak silnego piętna na jej mieszkańcach jak w Indiach właśnie. Życie upływa hindusom w ciągłej asyście bóstw, półbóstw, świąt, nakazów, zakazów i leniwie przechadzających się ulicami świętych krów. Foto: BE Krowy zostały uznane za święte już wiele wieków temu, by uratować je przed rzezią. Dzisiaj majestatycznie poruszają się ulicami miast nie niepokojone przez ludzi pozostając charakterystycznym elementem miejskiego krajobrazu. Panteon bóstw hinduskich liczy sobie ponad trzy tysiące osobników, wyobrażanych pod postaciami zwierząt, ludzi, półludzi i form geometrycznych. W Maduraju mieliśmy okazję podziwiać bramę wejściową do świątyni Meenakshi. Na liczącej sobie ok. 50 metrów wieży wyrzeźbiono prawie wszystkie wyobrażenia bóstw hinduskiego panteonu. Świętości pomalowano jaskrawymi kolorami i wyzłocono, tworząc kwintesencję indyjskiego stylu przedstawiania świętych. Kicz rzucił Bartek Kokosiński, uczeń Plastyka, ale zapamiętale fotografował poszczególne rzeźby kiczowatej świątyni... Świątynie towarzyszyły nam zresztą w całej podróży. Mamallapuram, Kanchipuram, Old Goa, Somnath, Udaipur, Jaisalmer, Agra i Varanasi to miejsca, w których podziwialiśmy wspaniałą architekturę starych Indii. Były oczywiście również wspaniałości przyrody subkontynentu. Zatoka Bengalska, Park Narodowy Kodaikanal ze swoimi dzikimi słoniami, dziki i groźny rezerwat Sasan Gir, w którym żyją jedyne w tym regionie świata lwy azjatyckie. Była wreszcie kamienisto- -piaszczysta pustynia Thar ze swoimi wielbłądami oraz niezapomniane, egzotyczne plaże Goa... Dużo tego... Choć część z tych dziwów chcielibyśmy przyblizyć Państwu na naszej wspólnej wystawie o Indiach Właśnie. Zapraszamy. Grzgorz Kuśpiel, Bartek Dudek Do opery przychodzi się po to, by posłuchać pięknych arii w wykonaniu pięknych głosów i to znakomicie udało się osiągnąć organizatorom koncertu w będzińskiej Szkole Muzycznej, czyli dąbrowskiej Fundacji Godne Życie. Goście swój zachwyt wyrażali kilkakrotnymi owacjami na stojąco, a grande tenore, czyli maestro Kałudi Kałudow nie odmawiał im bisów, ani autografów. Gwarancją najwyższego poziomu artystycznej produkcji tego wieczoru i magnesem dla melomanów było oczywiście nazwisko światowej sławy tenora, występującego z Orkiestrą Filharmonii Zabrzańskiej pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego. Obok mistrza wystąpił także jego uczeń, dąbrowianin Cezary Biesiadecki, który jako bas-baryton najgorętsze oklaski zyskał po odśpiewaniu arii Skołuby ze Z aliczany do ścisłej czołówki, bułgarski tenor na stałe związany z Polską. Urodził się w Warnie. Naukę śpiewu rozpoczął po ukończeniu Technikum Mechanicznego, w wieku 17 lat. Studia wokalne ukończył w Akademii Muzycznej w Sofii (1978). Swoje umiejętności doskonalił pod kierunkiem wybitnego śpiewaka Nikoły Nikołowa. W 1978 r. zadebiutował jako Alfred w trafiacie Verdiego na scenie Opery Sofijskiej. Od tamtej pory z powodzeniem wykonuje liczne partie tenorowe w operach takich kompozytorów, jak: Bizet, Gounod, Leoncavallo, Mascagni, Ponchielli, Puccini i Verdi. Śpiew i filantropia Strasznego Dworu Stanisława Moniuszki. Młody absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach obdarzony jest niezwykłą skalą głosu; potężne i niskie dźwięki basa splatają się z lirycznymi dźwiękami w rejestrze barytonowym, stąd znawcy oceniają, że czeka go wielka kariera. Wystąpił już w Śląskiej Filharmonii, przygotowuje się do debiutu w Niemczech. Program koncertu obejmował arie operowe, operetkowe, pieśni neapolitańskie oraz popularną muzykę orkiestrową. Kałudi Kałudow swój występ rozpoczął arią La donna e mobile z Rigoletta G. Verdiego, śpiewał słynne arie m. in. z Tosci, Pajaców, a zakończył najpopularniejszą od ponad stu lat włoską pieśnią O sole mio. Jego mistrzostwo wokalne i aktorskie porwało publiczność od samego początku, były łzy wzruszenia W swoim repertuarze ma także szereg partii z dzieł oratoryjno-symfonicznych. Występował na renomowanych scenach operowych Austrii (wiedeńska Staatsoper), Francji, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Rosji, Szwajcarii, Włoch (mediolańska La Scala), a także w Kanadzie i USA. Wiele nagrywa dla firm fonograficznych (Balcanton, Decca, Naxos, Sony Classic); także dla radia i telewizji w Polsce, Francji, Niemczech i Włoszech. W 2001 r. zrealizował przewód artystyczny w katowickiej Akademii Muzycznej, gdzie od 2003 r. jest adiunktem. Mieszka w Polsce z żoną Ewą (poznaną podczas studiów w Bułgarii) i czwórką dzieci. Maestro z orkiestrą. zakończenie roku kulturalno- Na -oświatowego i początek wakacji Galeria Sztuki PKZ zaprasza na nową propozycję wystawienniczą. Od 24 czerwca do 15 lipca prezentowane będą prace studentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z Pracowni Rysunku i Malarstwa. Wszystkie prace powstały pod kierunkiem prof. Jana Dubiela i jego współpracowników: dra Zbigniewa Furgalińskiego i Piotra Bąka. Tytuł wystawy Wystawa rysunku i malarstwa»wzorników«kryje w sobie przykładowe rezultaty doświadczeń studentów, którzy poszukują oryginalnego języka wypowiedzi plastycznej. Główną bazą poszukiwań artystycznych jest znak plastyczny i wzajemne relacje zachodzące między procesem poznawczym a procesem kształtowania języka plastycznego. Każdy z pewnością dostrzeże młodzieńczą świeżość, niekonwencjonalne spojrzenie, spontaniczność i pasję, które nie wymagają rekomendacji i bronią każde dzieło. Wytrawni znawcy sztuki docenią rezultaty poszukiwań i zmagań artystycznych młodych twórców. Prace studentów Wzornictwa ASP w Katowicach były wielokrotnie wystawiane poza uczelnią, w kraju i zagranicą (Francja, Belgia) zyskując uznanie. Wystaw adresowana jest zatem do i oklaski na stojąco przy absolutnej jednomyślności widzów (co nawet na operowych premierach należy do rzadkości). Wspaniałe walory głosu można było docenić w najtrudniejszych partiach, kiedy nawet laicy słyszeli tylko lekkość wykonania, dającą wrażenie niemal nieograniczonych możliwości artysty. Oprócz mistrzowskiej klasy artystycznej Kałudi Kałudow ujawnił też poparcie idei charytatywnego koncertu, przekazując prezesowi fundacji, Lechosławowi Juszczykowi, symboliczny czek na kwotę własnego honorarium za występ. Udała się także licytacja dzieł sztuki, przeprowadzona w przerwie koncertu, dzięki której fundacja zyskała ok. 8 tysięcy zł. Najwięcej chętnych było do nabycia płyty Kałudi Kałudowa (z osobistą dedykacją artysty), którą z 250 zł wylicytowano do 1400 zł. Ponieważ płyty słynnego tenora sprzedawano również w hallu (a rozchodziły się jak świeże bułeczki), po koncercie do mistrza po autografy ustawiła się niemała kolejka. Chyba nikt z pokornie oczekujących nie przypuszczał, że tej miary artysta może być aż tak przyjaznym i otwartym człowiekiem; wpisywał osobiste dedykacje, dowcipkował, jak to niedawno w Japonii specjalni strażnicy po koncercie odgrodzili go od fanów i wpuszczali po autografy pojedynczo. Wymieniono mnóstwo uścisków, zrobiono dziesiątki zdjęć. Teraz pora, by Kałudi Kałudow zaśpiewał na deskach Pałacu Kultury Zagłębia! Gościem honorowym koncertu był prezydent Dąbrowy Górniczej Jerzy Talkowski. Jolanta Rodowska Galeria Sztuki PKZ -zaprasza! Foto: BE wszystkich odbiorców sztuk pięknych: amatorów pędzla i ołówka, przyszłych studentów uczelni artystycznych, artystów i każdemu, kto wakacyjne dni wykorzystać chce do nadrobienia zaległości wystawienniczych. Dyrekcja PKZ i ASP w Katowicach życzą miłego odbioru. Galeria jest czynna: poniedziałek wtorek środa czwartek piątek bilet w cenie 1 zł.

4 Od 10 do 12 czerwca na rozlewisku Białej Przemszy w okolicach Pustyni Błędowskiej odbył się, organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej I Dąbrowski Obóz Przetrwania. Możliwe, że już niebawem takie imprezy będą organizowane cyklicznie. Sztuki przetrwania uczyła się za darmo młodzież licealna z dąbrowskich szkół. Wykwalifikowaną opiekę medyczną i pedagogiczną stanowili członkowie TPDG. Obozowicze zamieszkali w warunkach polowych pod namiotami. Piękne tereny i dzika przyroda rekompensowały niewygody kwaterunku. Integralną częścią obozu była polowa toaleta, sauna i most nad rzeką wybudowane przez uczestników. W programie obozu znalazły się liczne konkurencje zręcznościowe w tym strzelanie z wiatrówki i poszukiwanie złota w rzece. Wielokilometrowy bieg na orientację z mapą po okolicy zmęczył nawet najbardziej wytrwałych obozowiczów. Nocne manewry rozpoczynające się pobudką o godzinie 2.30, to zabawa i emocje, które na długo pozostaną w pamięci Aż 11 dąbrowskich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych stanęło w szranki o miano najlepszej. Zawody rozpoczęto 11 czerwca od wręczenia odznaczeń za zasługi na rzecz OSP. Wyróżnieniami tymi uhonorowano prezydenta Jerzego Talkowskiego oraz Roberta Koćmę. Medale wręczał generał Zbigniew Meres. Pierwsze miejsce w zawodach zdobyła OSP Okradzionów, która obroniła tytuł z zeszłego roku. Rywalizowano w trzech konkurencjach. W sztafecie wygrali strażacy z Okradzionowa, którzy najszybciej pokonywali przeszkody Turniejowe zmagania Już po raz 15 w ramach Dni Dąbrowy odbywały się w naszym mieście sportowe zmagania młodych szachistów i brydżystów, organizowane przy współudziale Wydziałów: Sportu i Kultury Urzędu Miejskiego. 2 czerwca 71 uczniów wzięło udział w Turnieju Szachowym dla Młodzieży Dąbrowskich Szkół Ponadgimnazjalnych. Zwycięzcą zawodów został Michał Nosal, drugie miejsce zdobył Krzysztof Kwiciński, a trzecie Daniel Ciak wszyscy z Zespołu Szkół Technicznych. Dzień później, o laur najlepszych rywalizowali brydżyści Obóz przetrwania Okradzionów górą! OSP od dawna wspomaga Państwową Straż Pożarną. Obozowicze szukali w wodzie... prawdziwego złota! uczestników i organizatorów. Posiłki przygotowywane przez obozowiczów na ognisku i spożywane na wolnym powietrzu smakowały dużo lepiej od tych serwowanych w renomowanych lokalach gastronomicznych. Dużą gościnnością i życzliwością wykazali się mieszkańcy pobliskiej Rudy, którzy obdarowali uczestników licznymi artykułami spożywczymi wzbogacając ubogą dietę obozową. Na zakończenie i nie dali szans rywalom. W najbardziej widowiskowej konkurencji bojówce swoją klasę pokazała jednostka z Kuźniczki Nowej. 31 sekund wystarczyło, by zwycięzcy w tej konkurencji przygotowali sprzęt do gaszenia pożaru. Na koniec jednostki, z godnością i wytrenowaniem godną żołnierza zaprezentowały, musztrę. - To dobry sprawdzian umiejętności i niezła zabawa, dla nas zawodników liczy się nie tylko zwycięstwo, ale chęć pokazania znaczenia OSP- przyznał Przemek Stańczyk, naczelnik OSP z Kuźniczki Nowej. dark podczas Turnieju Brydża Sportowego dla Młodzieży Dąbrowskich Szkół Ponadgimnazjalnych. W turnieju uwzięło udział 16 par. Wśród nich najlepsza para okazała się para Radosław Oberski i Patryk Puchała. Drugie miejsce zajęli Mateusz Młynarkiewicz i Paweł Zamorski. Trzecie Łukasz Bochnia i Szymon Mika. Jak dodał współorganizator turniejów Jerzy Matyjaszek sędzia i instruktor brydża sportowego także i w tych zawodach najlepsi okazali się uczniowie Zespołu Szkół Technicznych. (JOK) foto: BE RYWALIZACJA czerwiec 2005 r. obozu, dyplomy potwierdzające uczestnictwo wręczyli wszystkim: Wanda Ziętek (wice-prezes TPDG) oraz radni: Mariola Trzewiczek i Krzysztof Tamborek (przewodniczący komisji ds. sportu rekreacji i kultury Rady Miejskiej). Duże podziękowania pani Janiny Liszki, której nie przeszkadzało, że na jej gruncie młodzież uczyła się survivalu. Piotr Ziętek Zostać Miss 3 czerwca wybrano najpiękniejsze dziewczyny naszego regionu, czyli miss Śląska i Zagłębia. Konkurs odbył się w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. Miss Zagłębia zostałą Justyna Maziarz, mieszkankę Dąbrowy Górniczej. Tytuł miss Śląska otrzymała natomiast Agnieszka Sulka. Dziewczyny będą teraz rywalizowały w ćwierć finałach. Te, którym się powiedzie, czeka walka o tytuł Miss Polski. (DarK) Mistrzowie w trampkach Międzyszkolny Uczniowski Klub Piłkarski Dąbrowa Górnicza jest mistrzem województwa śląskiego! Trampkarze w meczu finałowym, rozegranym 31 maja w Dankowicach, pokonali UKS Olimpijczyka Lubliniec 2: 1. Teraz mistrzowie Śląskiego (rocznik 1994) będą walczyli w półfinale Mistrzostw Polski w lipcu, w Nowym Sączu. - Wpierw pokonaliśmy 2: 1, u siebie UKS Sławków. Dzięki temu zwycięstwu zakwalifikowaliśmy się do rozgrywek rejonowych wyjaśnia Jarosław Stępień, trener koordynator. Na mistrzostwach rejonu rozegranych w Czeladzi pokonaliśmy 4: 1 UKS Jaworzno. Takim samym wynikiem zakończył się mecz z UKS SP 20, mistrzem Sosnowca W finale wojewódzkim, rozegranym w podbeskidzkich Dankowicach, spotkało się dwunastu mistrzów rejonów. Dąbrowska drużyna na początek spotkała się z Podbeskidziem Bielsko-Biała remisując z nim 1: 1. Był to, jak się później okazało, jedyny niewygrany przez dąbrowskich trampkarzy mecz. W kolejnym rozgromili (10: 2) UKS Pszczynę Pogwizdów, potem UKS Rychwałd Żywiec (8: 2). Mecz z Ruchem Chorzów zakończyli zwycięstwem 3: 1. Potem rozbili jeszcze (8: 2) UKS Knurów Szczygłowice i dotarli do wielkiego finału. foto: Piotr Ziętek 10 i 11 czerwca na Międzynarodowym Turnieju Bokserskim w Gliwicach trzy pierwsze miejsca zdobyły dąbrowianki: Karina Kopińska (17 l., w kategorii do 57 kg), Monika Antonik (18 l., 54 kg) i Bojana Libiszewska (17 l., 54kg). Zwycięstwo sprawiło, że weszły w skład kadry narodowej. Dziewczyny z Dąbrowskiego Klubu Bokserskiego, choć delikatne i młode, potrafią uderzyć! Tylko w tym roku zawodniczki klubu odniosły sporo sukcesów. W lutym w Grudziądzu na mistrzostwach Polski kobiet Boks dla dzieci Panny z ringu Boks mogą trenować dzieci w wieku od 10 lat. Trzynastolatki mogą brać udział w sparingach, czternastolatki mogą walczyć na ringu. Czas od rozpoczęcia treningów do momentu walki na ringu zależy do indywidualnych możliwości psychofizycznych Wiek od 10 do 14 lat, młodzicy, waga, 36 kg, 38 kg, 40 kg, 42 kg, 45 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60, 63 kg, 66 kg, 69 kg, 73 kg, 77 kg, 80 kg, i plus 80 kg. Wiek od 15 do 16 lat, kadeci, waga, 45 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 69 kg, 73 kg, 75 kg, 81 kg, plus 81 kg. Wiek od 17 do 18 lat, juniorzy, waga, 48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg,, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 91 kg, plus 91 kg. Wiek od 18 do 34 lat, seniorzy, waga, 48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg,, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 91 kg, plus 91 kg. Waga do 45 kg słomkowa, waga do 51 kg musza, waga do 54 kg kogucia, waga do 57 kg piórkowa, waga do 60 kg lekka, waga do 64 kg lekko półśrednia, waga do 69 kg półśrednia, waga do 75 kg średnia, waga do 81 kg pół ciężka, waga do 91 kg ciężka, waga plus 91 kg super ciężka. Będą pracować, będą sukcesy! Lewym sierpowym? 7 w boksie Monika Antonik i Bojana Libiszewska zdobyły dwa pierwsze miejsca, w różnych kategoriach wiekowych. - Praca z dziewczętami jest zupełnie inna niż trenowanie chłopców. Dziewczęta są bardzo zdyscyplinowane, pracowite i punktualne. Można powiedzieć, że są dużo bardziej odpowiedzialne od swoich kolegów mówi Marek Kołakowski, trener DKB. - Nie boimy się ani siniaków, ani chłopców podkreślają bokserki Ich drogi na ring były różne, ale połączyła je pasja i wytrwałość. - Zawsze chciałam coś trenować, a boks spodobał mi się od razu przyznaje Bajana. Dziewczyny nie spoczywają na laurach i już ostro wzięły się do trenowania. Myślą o mistrzostwach Europy, a potem świata. - No i zawodowstwo śmieje się Monika. DKB istnieje od prawie dwóch lat. I może już, jak na tak młody klub, pochwalić się bardzo dobrymi wynikami. W obecnie trenuje tu ponad sześćdziesięciu zawodników obojga płci. Po raz kolejny to słaba płeć udowadnia, że jest warta uwagi. Dariusz Kozicki W meczu o tytuł i Puchar im. Marka Wielgusa MUKP Dąbrowa Górnicza wygrał 2: 1 z UKS Olimpijczykiem Lubliniec. - Nasz klub istnieje dopiero od jesieni ubiegłego roku. Mam nadzieję, że w półfinałach Mistrzostw Polski w Nowym Sączu powalczymy! uważa Artur Mosna, trener złotych trampkarzy. Dodajmy, że dąbrowska drużyna przywiozła z Dankowic nie tylko tytuł, puchar im złote medale. Jej napastnik, Jan Jędrzejczak został najlepszym snajperem turnieju; strzelił 13 bramek. Natomiast Sebastiana Kopcia uznano za najlepszego obrońcę (strzelił aż 9 bramek!). Trampkarze w z tej kategorii wiekowej grają na boisku o wymiarach 45 na 28 m. Bramka ma wymiary: 2 na 5 m, a mecz trwa 2 razy po 10 minut. Za naszym pośrednictwem prezes Klubu Edward Bober oraz trenerzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu ich podopiecznych. BE foto: Dariusz Kozicki foto: BE

5 6 czerwiec 2005 r. KOMUNIKATY ZAMIANA NA MNIEJSZY LOKAL Adres Powierz. Ilość piętro Zamiana: Kontakt w m 2 pokoi 3-go Powstania Śl. 6 45,05 2 P na mniejsze MZBM 3-go Maja 21 50,91 1 P na mniejsze MZBM Cedlera 15 56,72 3 V na 2 pokoje J.Piłsudskiego IV na mniejsze J.Piłsudskiego P Na mniejsze ok. 40 m J.Piłsudskiego I Na 2 pok. na ul. Piłsuds J.Piłsudskiego 34 64,5 3 VI Na 2 pokoje J.Piłsudskiego VIII Na mniejsze, 2 pokoje, z balkonem, I lub II piętro lub inne z windą Gołonóg J.Piłsudskiego I do 50 m2, 2 pok. lub małe 3 pok J.Piłsudskiego I na takie samo J.Piłsudskiego 34 3 X na pokój lub dwa z kuchnią, cała Dąbrowa bez Ząbkowic J.Piłsudskiego V na mniejsze MZBM J.Piłsudskiego 36 52,36 2 chętnie stare budownictwo do 30m2, Kasprzaka III Na 1 pokój ok m Kasprzaka 52 52,31 3 P Na 2 pok. lub dwie kawalerki Krasińskiego 40 63,5 3 II na 2 pokoje Limanowskiego 57 72,27 3 Na mniejsze, 2 pokoje Ludowa IV Na mniejsze do 40 m , Mickiewicza 1 54,7 2 II na 1 pokój z kuchnią, Gołonóg, Reden, nie Mickiewicza Mickiewicza P Na mniejsze, 1 pokój Mickiewicza 18 53,2 2 P Na mniejsze Mickiewicza P (1 lub 2 pok.) na ul. Mickiewicza Spisaka 4 54,16 3 do m2, Tysiąclecia 15 63,77 3 do 45 m2, 2 pokoje, I-II piętro OFERTY MIESZKAŃ DO ZAMIANY ZAMIANA NA WIĘKSZY LOKAL Adres Powierz. Ilość piętro Zamiana: Kontakt w m 2 pokoi 1-go Maja Na ul. Spisaka go Maja 32 42,93 1 II Na większe 3-pok. lub na 2 mieszkania go Maja II Na większe, 2 pok go Powstania Śl I Na 2 pokoje (do 13-ej), 3-go Powstania Śl. 3 19,5 1 I Na większe 2,3 pok., nie parter Adamieckiego IV na 2,3-pok. do 60m Cedlera IV do 50 m2, najlepiej w Gołonogu , Dzieci Wrześni 6 29,5 1 P Na 2 do 50 m2, J.Piłsudskiego Garsoniera Na większe, 2 pok. do 40m J.Piłsudskiego 46 27,4 1 II 2 pok J.Piłsudskiego II Na 2 pok Kopernika III Na dwa pok. (kuchnia widna) nie wysoko Kościuszki II na większe do 50 m Krasińskiego II Na większe, 2 pok M. Szulc 8 38,54 1 I Okolice ulic Piłsudskiego i Cedlera, na 2-3 pok., z balkonem Mickiewicza P na większe na Manhatanie Mickiewicza P na 2 pok. MZBM Oś. Robotnicze I Na 3 pok., większe około m , Szenwalda 6 38,21 1 P na większe Wybickiego 3 30,51 1 P na 2 pok. bez zadłużenia Zagłębia Dąbrowskiego I na 3 pok., z kuchnią widną, w Gołonogu Zagłębia Dąbrowskiego IV 2,3 pok., najwyżej I piętro Zagłębia Dąbrowskiego 4 43,6 1 I Na większe O G O S Z E N I E PREZYDENTA MIASTA D BROWY GÓRNICZEJ o wy³o eniu do publicznego wgl¹du projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA D BROWA GÓRNICZA DLA TERENÓW PO O ONYCH W REJONIE ULIC: Puszkina Magazynowej Strzemieszyckiej Katowickiej Na podstawie art 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ U Nr 80, poz 717 z póÿniejszymi zmianami) oraz Uchwa³y Nr XII/225/2003 Rady Miejskiej w D¹browie Górniczej z dnia 27 sierpnia 2003 r zawiadamiam o wy³o eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta D¹browa Górnicza dla terenów po³o onych w rejonie ulic: Puszkina Magazynowej Strzemieszyckiej Katowickiej wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko, w dniach od 13 czerwca 2005 r do 15 lipca 2005 r w siedzibie Urzêdu Miejskiego w D¹browie Górniczej przy ul Granicznej 21 pok nr 2, I piêtro, w godz od 9 30 do Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie planu miejscowego rozwi¹zaniami odbêdzie siê w dniu 11 lipca 2005 r w siedzibie Szko³y Podstawowej nr 5 przy ul Strzemieszyckiej 390 o godz 1700 Zgodnie z art 18 ust 1 ustawy, ka dy, kto kwestionuje ustalenia przyjête w projekcie planu miejscowego, mo e wnieœæ uwagi Uwagi nale y sk³adaæ na piœmie do Prezydenta Miasta D¹browa Górnicza, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomoœci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lipca 2005 r W bie ¹cym roku Wydzia³ Urbanistyki i Architektury sporz¹dzi³, a radni Rady Miejskiej w D¹browie Górniczej uchwalili nastêpuj¹ce miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta D¹browa Górnicza dla nastêpuj¹cych terenów: 1 po³o onych w êce 2 po³o onych w oœniu w rejonie ulic Z¹bkowickiej-Go³onoskiej- askowej 3 Centrum Strzemieszyce 4 po³o onych w rejonie: Strzemieszyc Ma³ych i Kazdêbia 5 po³o onych w rejonie Parku Zielona wraz z powi¹zaniami komunikacyjnymi Aktualnie w trakcie sporz¹dzania s¹ nastêpuj¹ce miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta D¹browa Górnicza dla terenów: 1 po³o onych w rejonie ulic: Puszkina-Magazynowej-Strzemieszyckiej- Katowickiej 2 po³o onych w rejonie: Grabocina i Sza³asowizny 3 po³o onych w rejonie ulic: Manifestu Lipcowego- Alei Pi³sudskiego- Gwardii Ludowej Swobodnej Tworzeñ 4 po³o onych w Trzebies³awicach, rejonie ulic Zachodniej Modrzewiowej Gródki 5 po³o onych w Okradzionowie, KuŸniczce Nowej i Rudach 6 po³o onych w Strzemieszycach, rejonie osiedli Rudna- Prze³ajka 7 Z¹bkowice Wschód 8 Z¹bkowice Zachód Coraz popularniejszą formą kupowania rzeczy i usług jest handel elektroniczny, odbywający się za pośrednictwem internetu. Handel elektroniczny reguluje ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (z. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204). Ustawa reguluje kwestie związane ze świadczeniem w celach handlowych najróżniejszych usług za pośrednictwem Internetu, np. usług turystycznych, tak zwanych hostingowych (udostępnianie miejsca na serwerach internetowych), polegających na opracowywaniu stron www, udostępnianiu domen internetowych, usług providerskich, przesyłaniu różnych informacji i danych, usług bankowych, finansowych itp. O czym powinien pamiętać konsument, który chciałby tą drogą nabywać towary czy też usługi. Podstawową informacją powinny być dane o przedsiębiorcy. Powszechne jest niepodawanie pełnych danych na witrynach internetowych. Tymczasem informacja, aby była kompletna, musi zawierać: nazwę, numer REGON wraz ze wskazaniem organu, który zarejestrował działalność gospodarczą prowadzącego witrynę, dane teleadresowe, adres geograficzny. Dane te powinny być umieszczone tak, żeby łatwo można było je odnaleźć. Powiatowy Rzecznik Konsumentów Handel elektroniczny Zasady zawarcia umowy Witryna musi zawierać informację o sposobie składania zamówień i umożliwiać składanie ich nie tylko ze strony www lub z umieszczonego na niej formularza (jak to jest w większości wypadków), ale także za pomocą a, telefonicznie, faksem lub pocztą. Sprzedający musi uwzględnić, że kupujący, wypełniając formularz zamówienia, może się pomylić. Trzeba więc tak opracować formularz, aby było możliwe łatwe dokonywanie poprawek. Bardzo ważną dla klienta informacją, często pomijaną, jest zapewnienie, że otrzyma on potwierdzenie zamówienia na piśmie to obowiązek przedsiębiorcy! Jeżeli posługuje się on wzorcem umowy w postaci elektronicznej, powinien udostępnić go konsumentowi przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mógł on wzorzec ten przechowywać i odtwarzać. Konsument musi mieć możliwość wydrukowania umowy przed jej zawarciem. Konsumencie pamiętaj!!! Nie podpisuj niczego, czego dokładnie nie przeczytałeś. Złożenie podpisu jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków umowy, które bardzo często są niekorzystne dla Ciebie. Przedsiębiorca powinien poinformować klienta o czynnościach technicznych, jakie muszą być wykonane, aby doszło do zawarcia umowy. Centrum zaprasza Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Dąbrowie Górniczej informuje, iż w czasie wakacji letnich prowadzić będzie dla młodzieży pozostającej w mieście różnego rodzaju zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego. W lipcu i sierpniu, w poniedziałki i piątki od godziny 9.00 do można będzie skorzystać z porad indywidualnych, zajęć Najlepiej, by była to instrukcja prowadząca konsumenta krok po kroku. Cena i sposób zapłaty Oferowany produkt czy usługa powinny być zaprezentowane w sposób pełny i szczegółowy. Musi być podana cena (lub wynagrodzenie) wraz ze wszystkimi jej składnikami (cła, podatki), a także zasady i formy płatności. Nie wolno żądać zapłaty ceny lub wynagrodzenia przed spełnieniem świadczenia. Oczywiście muszą być także informacje o sposobie zapłaty: transakcja kartą kredytową z autoryzacją on-line, przelew, zapłata gotówką przy odbiorze towaru dostarczonego przez kuriera itp. cdn. w następnym numerze. Powiatowy Rzecznik Konsumentów Danuta Mikoda Informuje, że artykuły umieszczane w Przeglądzie Dąbrowskim są dostępne również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego pod hasłem Powiatowy Rzecznik Konsumentów adres strony: www. dabrawa-gornicza. pl Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Dąbrowie Górniczej udziela porad w zakresie ochrony konsumentów w nowym budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Granicznej 21, pokój nr 22 na parterze. warsztatowych, testów preferencji zawodowych, programów komputerowych i Internetu. Zapraszamy wszystkich chętnych. Małgorzata Głąb

6 Lato w mieście 2005 Program ramowy Pałac Kultury Zagłębia Plac Wolności 1, tel: Wakacyjne kino PKZ seanse filmowe dla dzieci i młodzieży, , godz , sala kinowa, wstęp 2 zł. 2. Letni namiot sztuki zajęcia artystyczne, plastyczne, malarskie, , godz , Pałac Kultury Zagłębia, Świetlice Środowiskowe, Kluby Osiedlowe z wykorzystaniem miejsc plenerowych i przestrzeni miejskiej. 3. Złota miejscowość Radia Katowice 7 edycja konkursu miast o tytuł Złotej miejscowości w ramach której odbędzie się masowa impreza plenerowa z występami artystycznymi i wieloma atrakcjami. Świetlice Środowiskowe 1. Zajęcia plastyczne plenery malarskie, różnorodne zajęcia plastyczne, realizacja zadań związanych z Letnim namiotem sztuki, , godz. 900, Świetlice Środowiskowe z wykorzystaniem miejsc plenerowych. 2. Zajęcia z Żywym Słowem warsztaty teatralne, warsztaty kabaretowe, zabawa w teatr samorodny, zajęcia literackie, , godz. 9.00, Świetlice Środowiskowe z wykorzystaniem miejsc plenerowych. 3. Wycieczki autokarowe w Jurę Krakowsko Częstochowską. 4. Zajęcia sportowe różnorodne rozgrywki sportowe, turnieje i zawody sprawnościowe, , godz. 900, Świetlice Środowiskowe z wykorzystaniem miejsc plenerowych. 5. Zajęcia plenerowe wycieczki, rajdy rowerowe, poznawanie przyległych terenów zielonych, , godz Wyjazdy do Pałacu Kultury Zagłębia na Wakacyjne kino PKZ Kluby Osiedlowe 1. Zajęcia plastyczne plenery malarskie, różnorodne zajęcia plastyczne, realizacja zadań związanych z Letnim namiotem sztuki, , godz , Kluby Osiedlowe z wykorzystaniem miejsc plenerowych. 2. Zajęcia sportowo rekreacyjne różnorodne rozgrywki sportowe, turnieje i zawody sprawnościowe, , godz , Kluby Osiedlowe z wykorzystaniem miejsc plenerowych. 3. Zajęcia artystyczne zajęcia muzyczno wokalne, zajęcia taneczne, warsztaty rzemiosła artystycznego, , godz. 1000, Kluby Osiedlowe z wykorzystaniem miejsc plenerowych. 4. Wycieczki autokarowe w Jurę Krakowsko-Częstochowską. Miejska Biblioteka Publiczna al. Piłsudskiego 36, tel: Indiańskie Lato w Bibliotece projekt realizowany w ramach gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Akcja prowadzona będzie w placówkach bibliotecznych MBP na terenie całego miasta. Poprzez zabawę dzieci uczą się i poznają kulturę, zwyczaje i historię Indian. 2. Turystyczne wakacje 2005 udział w akcji organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej. Podczas wakacji organizowane będą wycieczki autokarowe po Jurze Krakowsko Częstochowskiej. Wycieczki organizowane będą w filiach: Filia nr 3, ul. Wybickiego 3a, 7.07, 14.07, 21.07, 28.07, 4.08, 11.08, (czwartki) WAKACJE czerwiec 2005 r. AKADEMIA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU 2005 SPORTOWE PIEKŁO finały wszystkich turniejów rozgrywanych w ramach Letniej Akademii Aktywnego Wypoczynku 1. Park Zielona codziennie od 10:00 do 17:00 - Akademia Siatkówki Plażowej - Koszykówka - Badminton - możliwość korzystania z miejsc spacerowych, wypoczynku przy fontannie 2. Hala Widowiskowo-Sportowa Centrum - Letnia Akademia Karate: wtorki, czwartki od 17:00 do 19:00 ( r.) 3. Hala ul. Swobodna (tereny zewnętrzne) - zajęcia rekreacyjno-sportowe oraz turystyczne prowadzone przez Dąbrowski Klub Bokserski codziennie od 10:00 do 14:00 ( r.) 4. Pogoria I - plażowa piłka nożna - plażowa piłka siatkowa - dostępne kąpielisko strzeżone z obsadą ratowniczą 5. Pogoria III - Akademia Plażowej Piłki Nożnej - Plażowa Piłka Siatkowa - Akademia Koszykówki Ulicznej - nieodpłatna możliwość korzystania ze sprzętu pływającego pod opieką instruktora Jacht Klub Pogoria III (Piekło) wtorki od 10:00 do 14:00 6. Stadion ul. Konopnickiej 29 - Akademia Piłki Nożnej (poniedziałek, wtorek, piątek 9:00-12:00 ( r.) 7. Stadion Unii Ząbkowice ul. Al. Zwycięstwa 29 Dąbrowa Górnicza - Wakacyjna Liga Siódemek piłkarskich dla uczniów szkół ponadpodstawowych (gimnazja, ZSZ, technika, licea) Spotkanie przedstawicieli zainteresowanych drużyn odbędzie się w sobotę 25 czerwca o godz. 13:00 w siedzibie KS Unii Ząbkowice adres jak wyżej - Piłkarski Turniej Dąbrowskich Zakładów Pracy drużyn 7-o osobowych sobota 23 lipca godz. 10:00. Imienne zgłoszenia oraz omówienie regulaminu w czwartek godz. 17:00 w siedzibie Unii Około 200 dzieciaków pojedzie nad morze na dwutygodniowe kolonie letnie finansowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Kolejnych 200 młodych mieszkańców Dąbrowy spędzi wakacje w mieście, ale nudzić się nie będą. MOPS przygotował dla nich bowiem tzw. półkolonie. - Ta formuła sprawdziła się w przypadku ferii zimowych. Dzieciaki spędzały u nas kilka godzin uczestnicząc w różnego rodzaju zajęciach mówi Edward Bober, radny Rady Miejskiej, główny specjalista ds. MOPS-u. Postanowiliśmy więc przygotować taką formę wypoczynku również na wakacje dla najmłodszych. Będzie to oferta dla tych rodzin, którym nie wiedzie się na tyle dobrze, by mogły wysłać dziecko na obóz czy kolonie. Organizatorzy półkolonii już przygotowują atrakcje: jednodniowe wycieczki na Jurę, zwiedzanie ciekawych miejsc 5 - Otwarty Turniej Badmintona dla nie zrzeszonych w PSB od soboty godz. 10:00. Zgłoszenia o godz. 11:00 w budynku Unii - Piłkarski Turniej Dzikich Drużyn dla osób powyżej 16-go roku życia 27 sierpień 2005 r. godz. 10:00. Zapisy czwartek r. o godz. 17:00 w budynku Unii 8. Stadion Zagłębianka ul. Siemońska 1 - Wakacyjna Szkółka Piłkarska wtorki, środy, czwartki 10:30-12:30 ( r.) 9. Stadion D. G. Strzemieszyce ul. Sportowa - Letnia Akademia Piłki Nożnej poniedziałek, środa, piątek 11:00-13:00 ( r.) 10. SP nr 31 Letnia Akademia Badmintona ( r.) codziennie od 9:00 do 15:00. Zapisz się! 1. Piłkarski Turniej Zakładów Pracy drużyn 7-osobowych Sobota 23 lipca godz imienne zgłoszenia w czwartek godz w siedzibie UNII Ząbkowice 2. Otwarty turniej Badmintona dla Niezrzeszonych w PSB od soboty godz , zgłoszenia o godz w budynku UNII Ząbkowice 3. Piłkarski Turniej DZIKICH DRUŻYN dla osób powyżej 16-go roku życia 27 sierpnia 2005 o godz , zapisy czwartek o godz w budynku UNII Ząbkowice. (TO) Półkolonie nie gorsze od kolonii w mieście, zabawy i gry zespołowe. W jednym turnusie uczestniczyć będzie 100 dzieci. Przez te trzy tygodnie dzieci wytypowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będą korzystać z wszelkich atrakcji, jakie przygotowali organizatorzy kolonii. Półkolonie MOPS-u, to wypoczynek dla dzieciaków w wieku od 8 do 12 lat, z rodzin niepełnych i zagrożonych społecznym wykluczeniem. Łucja Moskal Miejsce Zapisów Adres Tel. Osoba Prowadząca Daty Wyjazdów 1. Klub Unikat ul. Kasprzaka Słupianek Zdzisława 28, 30.06; 5,7,14,21,28.07; 4,11, Filia Mbp Nr 3 ul. Wybickiego 3a Sojka Lidia 7,14,21,28.07; 4,11, Stowarzyszenie Moje Miasto ul. Dzieci Wrześni 6, Gołonóg Uracz Wojciech 21,28.07; 4, Dąbrowski Klub Bokserski ul. Swobodna 46, Hala Sportowa Jaros Stanisław 28.07; 4,11, Akcja Katolicka Parafii Św. R. Kalinowskiego ul. Kosmonautów Maciąg Paweł 4, Świetlica Ujejsce ul. Mieszka I Janas Anna 6,13,20, Filia Mbp Nr 5 ul. Piłsudskiego Izabela Bugaj 7,14,21,28.07; Klub Zodiak Tysiąclecia Dziura Ewa 30.06; 7,14,21, Klub Pięterko Topolowa Rubin Zdzisława 30.06; 7,14.07; Klub Helikon ul. Wojska Polskiego Małecki Stanisław 30.06; 7.07; 18, Klub Krąg ul. Ludowa 19 A Grabiwoda Małgorzata 30.06; 7,14, Centrum Sportu I Rekreacji ul. Konopnickiej Tamborek Krzysztof 14,21, Klub Abstynentów Blok ul. Adamieckieko Zbigniew Chojowski 14,28.07; Stowarzyszenie Nowa Nadzieja Ząbkowice, ul. Szosowa Wójcik Henryk 20,27,28, Filia Mbp Nr 10 Ząbkowice, Al.. Zwycięstwa Kowalska Bożena 5,12,19, Filia Mbp Nr 8 Strzemieszyce, Ofiar Katynia Skwara Agnieszka 5,12,19, Świetlica Strzemieszyce Małe Główna 61 Moleta-Kula Teresa 6,13,20, Akcja Katolicka Parafia Chrystusa Króla ul. 11 Listopada Krypciak Alicja 21,28,07, Świetlicaśrodowiskowa Podstawowa 11 ul. Piłsudskiego Klejnot Dorota 6,13, Świetlica Błędów ul. Żołnierska Wiszniewska Beata 29.06; 6,13,20, Świetlica Okradzionów ul. Białej Przemszy Markot Grażyna 6,13,20, Świetlica Łęka ul. Przelotowa 185 A Kosakowska Jadwiga 29.06; 6,13,20,27.07; 3,10,17, Świetlica Łosień ul. Przedziałowa Mikołajczyk Elżbieta 29.06; 6,13,20, Dom Kultury Ząbkow. ul. Chemiczna Matyszczak Agnieszka Świetlica Antoniów ul. Spacerowa Tornowska Teresa 30.06; 7, Świetlica Tucznawa ul. Ks. S. Sikorskiego Świtała Barbara 30.06; 7, Świetlica Rudy ul. Turystyczna Urgacz Krystyna 6,13,20, Świetlica Trzebiesławice ul. Uczniowska Banik Ewa 30.06; 7, Świetlica Kużniczka Kuźniczka Nowa Wilk Lucyna 6,13,20,27.07 Turystyczne wakacje Organizatorzy akcji Turystyczne Wakacje 2005 serdecznie zapraszają dzieci i młodzież do udziału w wycieczkach turystycznych za jedyne 3 złote w najpiękniejsze miejsca Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Przygotowaliśmy 108 wycieczek na które zapisy będą przyjmowane w klubach osiedlowych, świetlicach i stowarzyszeniach. W organizację akcji są zaangażowane organizacje samorządowe, pozarządowe i ponad 300 osób pracujących społecznie. Posiadamy wyszkoloną kadrę kierowników wycieczek, opiekunów i przewodników. Każda wycieczka ma ustalony program, a uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad regulaminu oraz uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów na wyjazd. Naszym celem jest umożliwienie każdemu dziecku skorzystać z miłego i pożytecznego spędzenia wakacji. Pomyślność akcji jest zależna od aktywności nas wszystkich. Prosimy o poinformowanie znajomych, sąsiadów. Sprawmy, aby radość wakacji objęła wszystkie dzieci naszego miasta. W imieniu Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej Zbigniew Łukasik Wszyscy zainteresowani spędzeniem wakacji na sportowo mogą zapoznać się z propozycjami imprez turystyczno-rekreacyjno dąbrowskich klubów sportowych i stowarzyszeń zamieszczonymi na stronie internetowej Urzędu Miasta www. dabrowa-gornicza. pl (akcja lato).

7 4 czerwiec 2005 r. ROZMAITOŚCI Pierwsze międzyuczelniane regaty Z okazji Dni Dąbrowy, z inicjatywy prezydenta Jerzego Talkowskiego rozegrano w mieście I międzyuczelniane regaty żeglarskie i wioślarskie. Organizatorem był Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki Urzędu Miejskiego. Obie odbyły się 5 czerwca na terenie dwóch dąbrowskich ośrodków rekreacyjnych Pogoria I i Pogoria III W zawodach uczestniczyli reprezentanci nie tylko dąbrowskich szkół wyższych, ale także uczelni spoza miasta. Regaty okazały się niezwykle udane i zapewne na stałe trafią do kalendarza sportowych imprez miasta. A oto wyniki rozegranych zawodów: Międzyuczelniane Regaty Żeglarskie o Puchar Prezydenta Miasta Klasyfikacja końcowa regat w klasie Omega : I m-ce Politechnika Śląska Gliwice II m-ce Akademia Ekonomiczna w Katowicach III m-ce Akademia Wychowania Fizycznego I w Katowicach IV m-ce Wyższa Szkoła Biznesu Dąbrowa Górnicza Wiało w żagle. V m-ce Akademia Wychowania Fizycznego II Katowice VI m-ce Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu VII m-ce Uniwersytet Śląski w Katowicach Międzyuczelniane Regaty Wioślarskie o Puchar Prezydenta Miasta foto: ARC Klasyfikacja końcowa regat: I m. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej II m. VI m. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej VII m. UŚ w Katowicach VIII m. X m. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej W regatach udział wzięła również załoga Centrum Sportu i Rekreacji w składzie: Dariusz Pegza i Monika Kaim, która nieoficjalnie wygrała regaty. Na mokro i na wesoło Wtym roku na Dniach Dąbrowy Górniczej (4-5 czerwca) gwiazdą był Michał Wiśniewski z zespołem RED HEDS. Mimo burzy i deszczu, które nawiedziły Park Zielona, najwierniejsi fani wytrwali. A ich ulubieniec nie zawiódł. - Czerwona głowa dała niezły show -powiedział mi Rafał, który na imprezę przyszedł z gronem znajomych. Gwiazda zeszła nawet do tłumu i porwała kilka osób do zabawy na scenie. - Oj było warto tak oceniła przemoczona o suchej nitki pani Marta. Dni Dąbrowy to nie tylko Michał Wiśniewski i nie tylko Park Zielona. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji. W festynową sobotę wystąpiły zespoły amatorskie: WARNING i WUTEELE. Imprezę podkręcił też rock połączony z folklorem w wykonaniu zespołu HARATACZE. Odbywały się zawody turnieje sportowe i pokazy. Na Pogorii III, przeprowadzono regaty i zawody wioślarskie. Imprezy towarzyszące przyciągały zarówno starszych, jak Na początku pogoda była śliczna... i młodych mieszkańców. Jedynie pogoda była, można byłoby rzec, mało atrakcyjna. Lało i w sobotę, i w niedzielę. Jednak nawet ulewa nie była w stanie zatrzymać dąbrowiaków w domach. W Parku Zielona było tłoczno i wesoło. Niedzielne popołudnie należało do dzieciaków, które mogły posłuchać amatorskich zespołów dziecięcych i same wziąć udział w zabawach i konkursach. Wielbiciele poważniejszej muzyki mieli okazję posłuchać solistów Zagłębiowskiej Sceny Muzycznej. Wieczór należał już wyłącznie do młodzieży; przewodniczył jej DJ Johnny, który poderwał tłum do zabawy. Ukoronowaniem Dni Dąbrowy Górniczej był pokaz sztucznych ogni. Na szczęście deszcz ich nie zgasił! Dariusz Kozicki foto: Dariusz Kozicki W dąbrowskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych otwarto bibliotekę z podręcznikami szkolnymi pisanymi brajlem, czyli pismem punktowym dla niewidomych. Widzieć przez dotyk Książki przekazało Śląskie Kuratorium Oświaty. Z biblioteki korzystać będą czytelnicy z całego województwa śląskiego. - Kilka miesięcy temu w tym miejscu było zniszczone pomieszczenie po łaźni. Wyremontowaliśmy je, kupiliśmy stoliki, regały. Kupimy jeszcze na biurka lampki podkreśla Ewa Maliba, dyrektor Ośrodka. Oprócz podręczników pisanych brajlem są tu także książki drukowane dużą czcionką, specjalnie dla osób niedowidzących. I jedne i drugie można wypożyczać. O tyle jest to ważne, gdyż takie specjalistyczne wydawnictwa są drogie. Dwutomowy podręcznik kosztuje ok. 300 zł. To nie jedyna biblioteka zlokalizowana w ośrodku. W szkolnej zgromadzono nieco ponad 20 tys. tytułów, w tym 1331 na kasetach i płytach CD, czyli tzw. książki mówionej. Ze zbiorów korzysta ponad 200 uczniów Ośrodka. A działa w nim: Szkoła Podstawowa nr 7 (z klasą wstępną), oddział Szkoły Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalne, Gimnazjum nr 15, Liceum Ogólnokształcące nr VI oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa (kształci ogrodników-plecionkarzy). Przy ośrodku jest również szkolny internat. Ośrodek uczestniczy w unijnym programie Sokrates Comenius. Dzięki temu prowadzona jest współpraca ze szkołami partnerskimi z Anglii, Francji, Belgii, Włoch i Niemiec. Od 24 do 25 maja Ośrodek miał swoje Dni otwarte. Tę edycję zorganizowano pod honorowym patronatem prof. Ariadny Gierek-Łapińskiej i posła dr. Zbigniewa Podrazy. W programie były, między innymi, warsztaty tematyczne dla nauczycieli, prezentacja nowości farmaceutycznych i sprzętu optycznego oraz wykłady lekarzy-specjalistów. BE 10 Wspaniały jubileusz czerwca Helena Troczyńska, córka Marianny i Jana Mosajdów świętowała 100-lecie urodzin. Pani Helena przeżyła dwie wojny, wychowała jedną córkę i zawsze związana była z Dąbrową. - W czasie II Wojny Światowej, wspólnie chodziłam z mamą do Siewierza, żeby przynieść woreczek ziemniaków, które i tak nadawały się tylko na placki. Oprócz tego dostawaliśmy parę jajek, chleb i mąkę wspomina Donata Madej, córka pani Heleny. Mam zawsze pracowała i była w bardzo dobrej kondycji fizycznej do czasu, kiedy została napadnięta i okradziona przez wyrostków. Po tym zdarzeniu przeszła operację i wtedy też zaczęły się jej problemy ze zdrowiem. Obecnie pani Helena przebywa w Domu Pomocy Społecznej, tam 10 czerwca odwiedził jubilatkę prezydent Jerzy Talkowski. Pani Helenie życzymy przede wszystkim zdrowia i pogody ducha. mos Ponad trzy tysiące uczniów klas I III, 180 dąbrowskich nauczycieli, kilkudziesięciu strażaków i policjantów, dziesiątki pogadanek, kilka konkursów, strażackie manewry i wielka zabawa z Majką Jeżowską, to w skrócie akcja Bezpieczne życie. Rozpoczęto ją po raz pierwszy w województwie we wrześniu zeszłego roku. Zakończono w czwartek, 15 czerwca. Przezorne, więc bezpieczne Według Szwedów Jak dziecko ma się zachować, gdy atakuje je pies? Co ma robić, gdy zgubi się w lesie? Jak ma się zachować, gdy zauważy pożar? Na te pytania i im podobne odpowiedzi udzielali zawodowcy (strażacy i policjanci) oraz nauczyciele przeszkoleni zgodnie z wytycznymi Szwedzkiej Ligi Obrony Cywilnej. - Taki program od lat realizowany jest w Szwecji. Chodzi o to, by upowszechnić wśród najmłodszych uczniów wiedzę i umiejętności, które mogą być przydatne w sytuacjach różnych zagrożeń informuje Jan Bogus, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych dąbrowskiego UM koordynatora akcji w mieście. Statystyka wypadków, jakim ulegają najmłodsi jest zatrważająca: co roku, w Polsce, ulega im blisko milion dzieci, a 900 tysięcy wymaga interwencji lekarza, z czego 120 tysięcy musi być leczonych w szpitalach. I najsmutniejsza liczba: 2300 wypadków kończy się śmiercią. Tyle dzieci uczy się w dwóch dużych szkołach. Im więcej nauki o tym, jak dzieci mają dbać o własne bezpieczeństwo, tym mniej wypadków. Teraz już wiadomo, dlaczego postanowiono zrealizować akcję Bezpieczne życie. Maskotki uczą W tej nauce wykorzystano nader oryginalne podręczniki. Kicia i Rufi, sympatyczne zwierzaki, z kart takiego wyjaśniały szkrabom, jak zapobiegać nieszczęśliwym wypadkom w domu, szkole, na wakacjach. Maskotki uczyły dzieci oceny zagrożenia i umiejętności zachowania spokoju w takich sytuacjach. Chorego nauczyciela sprawnie ewakuowano... foto: BE Piesek Zgubek w podręczniku Odnaleźć Zgubka był nauczycielem swego rodzaju szkoły przetrwania. Tłumaczył, jak powinno zachować się dziecko, gdy się zagubiło, na przykład w lesie. Wyjaśniał, co robić, by nie ulec panice, nie dopuścić do wychłodzenia organizmu, a przede wszystkim, co zrobić, by być szybko odnalezionym i znaleźć się z powrotem u taty i mamy. 14 czerwca w Zespole Szkół nr 4 straż pożarna pokazała, jak ma wyglądać ewakuacja ze szkoły, w której doszło do skażenia substancją trującą. Coś takiego może się wydarzyć. Tym razem była to tylko pozoracja zdarzenia. Zatrutego nauczyciela strażacy szybko wynieśli przez okno do podnośnika (zasięg 40 m). Nim też ewakuowano uczniów. Niektórzy zeszli drabiną (30 m długości). Wszyscy przeżyli. Akcja była sprawna, co zgodnie ocenili: gen. Zbigniew Meres i Anders Johansson, szef Szwedzkiej Ligi. Nauka i zabawa A dzień później halę Centrum wypełnili uczniowie. Zwycięzcy rozlicznych konkursów odebrali nagrody (kilkanaście wręczono w hali, resztę sześćset uczniowie dostaną przy okazji zakończenia roku szkolnego. A na koniec Majka Jeżowska rozbawiła małoletnią publikę śpiewając swoje skoczne piosenki. Dzieciom w głowach brzmiała nie tylko muzyka. Gdy zapytaliśmy Bartka Ziębę z SP nr 30, co trzeba robić, gdy atakuje pies, chłopiec odpowiedział: - Trzeba przyjąć pozycję żółwia! BE

8 Apel o uczczenie pamięci Jana Pawła II Zwracamy się do organizacji społecznych, gospodarczych, kościelnych, partii politycznych, zakładów pracy, rzemieślników, rolników, wszystkich mieszkańców Dąbrowy Górniczej o podjęcie wspólnych działań zmierzających do godnego uczczenia pontyfikatu Jana Pawła II największego Polaka wszechczasów. Różnorodność pomysłów i opinii może spowodować, iż po raz kolejny dojdzie do zwycięstwa pustych słów nad konkretnymi czynami. Przeprowadzone w ostatnim czasie rozmowy w różnych środowiskach społecznych wskazują na potrzebę czynnego włączenia się do solidarnego wielkiego zrywu naszych gorących serc, udowadniając, że porozumienie ponad podziałami w tak trudnych i bolesnych chwilach po śmierci naszego Ojca Świętego nie było tylko chwilowe. Proponujemy uczcić pamięć Jana Pawła II w miejscu, w którym dnia 19 maja 1968 roku Karol Wojtyła, ówczesny Kardynał Metropolita Krakowski, wspólnie z Prymasem Polski Kardynałem Stefanem Wyszyńskim zaszczycił Dąbrowę Górniczą swoją obecnością. W tym dniu na zaproszenie księdza proboszcza parafii Matki Bożej Anielskiej oraz społeczności Dąbrowy Górniczej odbyła się uroczystość koronacji koronami papieskimi figury Jezusa i Maryi. Najpiękniejszy pomnik dla uczczenia pamięci Jana Pawła II to uratowanie przed dalszą degradacją jednego z największych zabytków Dąbrowy Górniczej Bazyliki Matki Bożej Anielskiej. Realizacja tego celu po wszystkie czasy byłaby postrzegana przeszło dwu i półmroku dąbrowscy radni na czerwcowej Po sesji Rady Miejskiej zdecydowali, że nie można nadal utrzymywać niezgodnych z prawem zapisów w Statucie Miasta, ograniczających kompetencje prezydenta i należy dokonać w nim zmian. - Trzeba przyznać się nie do błędu, ale do zmiany stanowiska Rady przyznał bez ogródek radny Krzysztof Bobrowski, gdy na sali pojawiały się uzasadnienia niektórych osób, jakoby nastąpiły jakieś zmiany w przepisach prawa, które miałyby wymuszać zmiany Statutu. Rada Miejska na początku kadencji, w wyniku podjętych uchwał, odebrała prezydentowi części uprawnień które wynikały z nowych zapisów ustawowych, znacznie poszerzających kompetencje prezydenta. Należała do nich m. in. kwestia zarządzania mieniem komunalnym w zakresie spółek prawa handlowego, określona w regulaminie stanowiącym część Statutu Miasta. Podjęte w tej sprawie uchwały Rady Miejskiej powodowały odebranie uprawnień prezydentowi do wyznaczania przedstawicieli gminy w spółkach prawa handlowego i ograniczyły jego władzę jako wspólna decyzja ogółu mieszkańców. Kompleks budowli bazyliki to karty historii naszego miasta, historii swarów, kłótni, ale też historii porozumień, wspólnych działań, radości i nadziei, to trwały ślad odwiedzin Ojca Świętego w naszym mieście. Szanowni Państwo, pierwszą konkretną inicjatywą będzie uchwalenie przez Radnych Rady Miejskiej środków finansowych z budżetu gminy w roku 2005 na remont wieży głównej i jej oświetlenia, następne inicjatywy winny być ujęte w struktury prawne i organizacyjnie uzgodnione pomiędzy stronami, a w szczególności z ks. Proboszczem Janem Leksem. Liczymy na zrozumienie i wspólną realizację tego szczytnego celu. O podjętych działaniach będziemy informować na bieżąco w gazecie Przegląd Dąbrowski. Radni Bloku Przyjaciół Dąbrowy Górniczej Bazylika czeka na dalszy remont. Zwrócone uprawnienia wykonawczą. Teraz radni wycofali się z tych zapisów. Sporą część sesji poświęcono także sprawie wydanej przez wojewodę śląskiego zgody na dalsze eksploatowanie piasku przez kopalnię Kuźnica Warężyńska. Niektórzy radni mieli pretensje do prezydenta o pozytywne zaopiniowanie tego dokumentu, podnosząc, że zakłóci on plany turystyczno rekreacyjnego wykorzystania powstającego w mieście nowego zbiornika wodnego Pogoria IV. Jerzy Talkowski wyjaśnił, że podjął tę decyzję w trosce o istniejące jeszcze miejsca pracy oraz po zapewnieniu przez kopalnię, iż eksploatacja nie utrudni planów związanych ze zbiornikiem. Obecny na sali dyrektor kopalni Marek Oko zapewnił, że wszystkie procedury związane z uzyskaniem pozwolenia zostały spełnione. Dodał też, że eksploatacja odbywać się będzie przede wszystkim w siewierskiej części zbiornika. Radni podjęli uchwałę upoważniającą przedstawicieli gminy do głosowania za przejęciem od PWiK jej udziałów w nierentownej spółce Nemo Wodny Świat Dąbrowa Górnicza w zamian za infrastrukturę wodno-kanalizacyjną będącą składnikiem majątku gminy. (JOK) Foto: AB SAMORZĄD czerwiec 2005 r. Z kalendarza gospodarza miasta Maj upłynął w mieście pod znakiem ostatecznych uzgodnień i przygotowań do uruchomienia Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka II. Otwarcie tego nowego przedsiębiorstwa, jak już pisaliśmy, odbyło się 30 maja. Prezydent miasta Jerzy Talkowski, by omówić sprawy organizacyjne z tym związane i przyspieszyć sam proces odbioru, wielokrotnie spotykał się z dyrektorem zakładu Januszem Olszówką. Aby pomóc w zapewnieniu stałych dostaw surowca do produkcji zakładu uczestniczył w rozmowach dyrektora z przedstawicielami firmy Lobbe, dotyczących zorganizowania punktów zbiórki odpadów. Ważnym dla miasta i całego regionu Zagłębia Dąbrowskiego problemem jest zaproponowany, niekorzystny podział unijny województwa śląskiego na regiony. Po to by mu zapobiec prezydent Jerzego Talkowskiego oraz prezydenci pozostałych, największych miasta zagłębiowskich: Sosnowca, Zawiercia i Będzina pojechali w maju do Warszawy. Przedstawiciele miast Zagłębia Dąbrowskiego spotkali się w tej sprawie z Marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Cimoszewiczem i poprosili go o pomoc. W maju prezydent spotkał się także z przedstawicielami gminy Psary, i omówił z nimi sprawę dostaw wody dla dzielnicy Marianki. Rozmawiał również z przedstawicielami Stowarzyszenia Ogródków Działkowych ubiegających się o przejęcie na własność działek oraz ze związkowcami z byłej Huty Katowice na temat planowanych obchodów Dnia Hutnika. Prezydent w ubiegłym miesiącu zajmował się też kwestią zagospodarowania i rewitalizacji obszarów poprzemysłowych w mieście. Rozmawiał w tej sprawie z prezesem Krzysztofem Zobką ze STREM-u i przedstawicielami firmy FLETSCH, zajmującej się rewitalizacją obszarów poprzemysłowych i zdegradowanych. Spotkał się również z Krzysztofem Michaliszynem prezesem firmy Ofi wykonującej prace związane z utrzymaniem zieleni w mieście. Rozmowa dotyczyła funkcjonowania Mini ZOO w Parku Zielona. Dalsze funkcjonowanie Koksowni Przyjaźń oraz związane z tym problemy były tematem kolejnego już spotkania Jerzego Talkowskiego z prezesem zakładu Lucjanem Norasem. Jak zwykle sporo czasu prezydent poświecił kwestiom edukacji i wychowania młodzieży. Uczestniczył w otwarciu I Festiwalu Nauki organizowanego wspólnie z Wyższą Szkołą Biznesu. Zapoznał się też z problemami Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 oraz z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Dąbrowie Górniczej. Prezydent spotkał się z jego kierownikiem Wiktorem Czuczą. Czekającym od dawna na rozwiązanie problemem w mieście jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom w centrum Dąbrowy i uruchomienie tam ponownie komisariatu policji. Jerzy Talkowski kilkakrotnie spotykał się w tej sprawie z przedstawicielami policji. Kwestię tę poruszano także na jednej z majowych sesji Rady Miejskiej. Prezydent chcąc poznać możliwości organizacyjne i finansowe policji związane z uruchomieniem komisariatu, gościł w Urzędzie Miejskim komendanta wojewódzkiego policji. Spotkanie organizował komendant miejski policji Andrzej Bocianowski. Prezydent rozmawiał również przedstawicielami Banku Ochrony Środowiska oraz Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości. W ubiegłym miesiącu nie obyło się bez wielu innych spotkań roboczych, których tematem były m. in.: inwestycje prowadzone w 2005 roku, organizacja festynu na terenach zielonych miasta, urealnienie budżetu na ten rok, czy też nowych taryf cen wody i ścieków w mieście. Prezydent dyskutował 1lipca 2005 r. dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej Dorota Grzywna, po 37 latach pracy w jednej instytucji odchodzi na emeryturę. Przez długie lata pełniła funkcję kierownika filii nr 1, wkładając wiele pracy w jej uruchomienie i późniejszy rozwój. Od października 2000 roku Dorota Grzywna pełni funkcję dyrektora MBP. Działająca pod jej kierownictwem instytucja zaliczana jest do grona najlepszych bibliotek nie tylko w naszym regionie, ale i w całej Polsce. Przez ostatnie lata utrzymuje wysokie 2 miejsce wśród bibliotek powiatów grodzkich województwa śląskiego. Na szczególną uwagę zasługują osiągnięcia dąbrowskiej biblioteki w dziedzinie upowszechniania wiedzy i czytelnictwa. W 2003 roku za organizację akcji podnoszącej wiedzę ekonomiczną Wokół pieniądza, została laureatką głównej nagrody w ogólnopolskim konkursie Narodowego Banku Polskiego i Biblioteki Narodowej Z ekonomią na ty. Od czterech lat uczestniczy w ogólnopolskiej akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, a od 3 lat organizuje największe w Polsce zabawy pod nazwą Noc z Andersenem, realizowane w ramach międzynarodowego projektu. Dorota Grzywna, jako dyrektor, potrafi wzbudzić w kierowanym przez siebie zespole kreatywność i entuzjazm. Jej otwartość, poczucie humoru, aprobata dla niekonwencjonalnych działań i pomysłów, umiejętność skupiania wokół siebie młodych, zdolnych ludzi, sprawiły, że zmieniło się 3 także o planach inwestycyjnych i remontowych na przyszły rok, organizacji uroczystych obchodów jubileuszu I LO, podziale wolnych środków, organizacji tegorocznych dożynek w Ujejscy. W maju prezydent gościł przedstawicieli włoskiego miasta Bergamo. Były to kolejne rozmowy zacieśniające współpracę obu miast. Był też obecny na wielu uroczystościach miejskich. Uczestniczył w otwarciu sezonu żeglarskiego w klubie TRAMP oraz jubileuszu jego 50-lecia. Brał udział w odznaczaniu proboszcza parafii w Tuczniawie ks. Adama Pasierba. Był na uroczystości zorganizowanej z okazji Dnia Strażaka w Sośniu. Gratulował osobiście setnych urodzin Dąbrowiace pani Marcie Mulawie. Uczestniczył w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod nową inwestycję Koksowni Przyjaźń nowoczesną oczyszczalnię ścieków. Brał udział w licznych imprezach kulturalnych, a w tym w wernisażu wystawy Fotografia lotnicza w PKZ oraz organizowanej w Szkole Podstawowej nr 3 z okazji 100-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego rocznicowej imprezie. Tradycyjnie gratulował szczęśliwym parom jubileuszów 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz gościł na uroczystości związanej z obchodami Dnia Hutnika. Wziął także udział w obchodach 142 rocznicy bitwy pod Krzykawką oraz śmierci włoskiego pułkownika Francesco Nullo, uczestnika powstania styczniowego. Prezydent obejrzał też koncert zorganizowany w Pałacu Kultury Zagłębia z okazji 60 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem. Spotkał się z weteranami walk o niepodległość kraju oraz zesłańcami na Sybir. Był też gościem Ogólnopolskiego Festiwalu Domów Pomocy Społecznej w PKZ oraz odsłonił pomnik Jana Pawła II w kościele Chrystusa Króla. Wziął udział w uroczystości nadania tytułu Super Dąbrowianina roku dyrektorce Szpitala Specjalistycznego Beacie Liberze Małeckiej oraz gościł na II Miejskim Konkursie Piosenki Religijnej w Zespole Szkół nr 3. Spotkał się również z laureatami konkursów przedmiotowych oraz starszymi harcerzami w Kuźnicze Nowej. Prezydent uczestniczył w Dniach Otwartych organizowanych przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych. Impreza była połączona z otwarciem biblioteki mającej w swych zasobach podręczniki szkolne pisane w brajlu. Wziął też udział w otwarciu rozgrywek piłki plażowej w Parku Zielona oraz obchodach jubileuszu 60-lecia Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa. Przyjął zaproszenie na koncerty: w Pałacu Mieroszewskich w Będzinie oraz światowej sławy śpiewaka operowego Kałudiego Kałudowa w tamtejszej Państwowej Szkole Muzycznej. Ten ostatni, niezwykły koncert został zorganizowany przez Fundację Godne Życie z Dąbrowy Górniczej. Prezydent uczestniczył także w uroczystym wmurowaniu aktu erekcyjnego pod fundamenty nowej inwestycji mieszkaniowej, realizowanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową Metalurg oraz otwarciu Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka II z udziałem biskupa sosnowieckiego Adama Śmigielskiego. Spotkał się również z władzami Sosnowca w sprawie propozycji ewentualnej organizacji przez nasz kraj oraz Ukrainę Mistrzostw Europy 2012 w piłce nożnej. Jak zawsze prezydent omawiał bieżące problemy na spotkaniach z mieszkańcami, spotkał się nimi w Ujejscu i Błędowie. Brał też udział w wizjach lokalnych w rejonie ulic: Parkowej, Sadowej, Swobodnej oraz Jamki. Odwiedził też kino ARS, które niebawem będzie przekazane do dyspozycji Miejskiemu Ośrodkowi Pracy Twórczej. (RS) Podziękowanie dla dyrektorki oblicze dąbrowskiej biblioteki. Zaangażowanie Doroty Grzywny, jej wkład w rozwój dąbrowskiego bibliotekarstwa i życia kulturalnego naszego miasta znajdują uznanie i odzwierciedlenie w przyznanych jej nagrodach i odznaczeniach. W 1999 roku została uhonorowana odznaką Zasłużony Działacz Kultury. Z okazji przejścia na emeryturę dyrektor Doroty Grzywny pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej składają serdeczne podziękowanie za wspólnie spędzone lata pracy. Życzą również spełnienia marzeń, realizacji zamierzeń i kontynuowania życiowych pasji. Oby towarzyszył Pani uśmiech i radość życia przez wiele lat. Pracownicy MBP w Dąbrowie Górniczej

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

V EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ

V EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ V EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ w Dąbrowie Górniczej Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. M.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA

Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA VII EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ w Dąbrowie Górniczej Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. M.

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK PRZYJAZNY, TWÓRCZY, Z TRADYCJAMI

OŚRODEK PRZYJAZNY, TWÓRCZY, Z TRADYCJAMI MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY FABRYCZNA we WROCŁAWIU OŚRODEK PRZYJAZNY, TWÓRCZY, Z TRADYCJAMI Młodzieżowy Dom Kultury FABRYCZNA 54-438 Wrocław ul. Zemska 16 a tel./fax. +48 71 78 50 920/21 www.mdk.wroc.pl SPACER

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała: Protokół nr 80/2014 z Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, które odbyło się 7 lipca 2014 r. (wizja miejsc, w których

Bardziej szczegółowo

MINI LIGA MISTRZÓW 2013 KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO TURNIEJU W MINI PIŁKĘ NOŻNĄ

MINI LIGA MISTRZÓW 2013 KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO TURNIEJU W MINI PIŁKĘ NOŻNĄ MINI LIGA MISTRZÓW 2013 KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO TURNIEJU W MINI PIŁKĘ NOŻNĄ 10.06.2013r. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ORGANIZACJĘ DRUŻYNY: Kapitan drużyny : Imię i Nazwisko ( proszę pisać drukowanymi literami)

Bardziej szczegółowo

WAKACJE 2014 z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji

WAKACJE 2014 z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Harcerska 14B Telefon 32 4718614, 32 4719450 www.mosir.jastrzebie.pl, mosir@xm.pl WAKACJE 2014 z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 1. Wakacyjna Szkółka Wspinaczki

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej

Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej VIII EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. M. SPISAKA CENTRUM SPORTU

Bardziej szczegółowo

Turniej Orlik Basketmania 2013

Turniej Orlik Basketmania 2013 Turniej Orlik Basketmania 2013 O TURNIEJU PO RAZ trzeci, w 8 województwach, na obiektach wybudowanych w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 zagramy w koszykówkę na szeroką skalę w turnieju Orlik Basketmania.

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 34.BOK.FB.2016 BURMISTRZA MIASTA RYDUŁTOWY. z dnia 1 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 34.BOK.FB.2016 BURMISTRZA MIASTA RYDUŁTOWY. z dnia 1 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 34.BOK.FB.2016 BURMISTRZA MIASTA RYDUŁTOWY z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rydułtowy w dziedzinie: kultury

Bardziej szczegółowo

JuniorCup - jesień 2013 Szkoła Futbolu Warszawa. Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej

JuniorCup - jesień 2013 Szkoła Futbolu Warszawa. Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej JuniorCup - jesień 2013 Szkoła Futbolu Warszawa Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej JuniorCup - jesień 2013 Ogólnopolski Turniej piłki nożnej pod balonem Terminy Rocznik 2003: 30.11-01.12.2013 Rocznik 2001:

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Warszawa, 2011 Kim jesteśmy Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów rozpoczął działalność w 2005 roku. Aktualnie w klubie działają 3 sekcje: - sekcja pływacka, -

Bardziej szczegółowo

Szkoły podstawowe, które zgłosiły propozycje organizacji wypoczynku dla swoich uczniów:

Szkoły podstawowe, które zgłosiły propozycje organizacji wypoczynku dla swoich uczniów: FERIE W SZKOLE Uczniowie płockich szkół mają możliwość skorzystania z różnych form wypoczynku organizowanych przez placówki oświatowe z terenu naszego miasta w okresie zimowych: Szkoły podstawowe, które

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU W OKRESIE FERII ZIMOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ KALISKICH /SZKOŁY PROWADZĄ ZAJĘCIA TYLKO DLA SWOICH UCZNIÓW/

PROPOZYCJE SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU W OKRESIE FERII ZIMOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ KALISKICH /SZKOŁY PROWADZĄ ZAJĘCIA TYLKO DLA SWOICH UCZNIÓW/ PROPOZYCJE SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU W OKRESIE FERII ZIMOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ KALISKICH /SZKOŁY PROWADZĄ ZAJĘCIA TYLKO DLA SWOICH UCZNIÓW/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 UL. POMORSKA 7, KALISZ, TEL.0-62/760

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 marca 2016 r. Odważnym los sprzyja /H. Sienkiewicz/ Projekt edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

Akcja Lato 2015 harmonogram

Akcja Lato 2015 harmonogram Akcja Lato 2015 harmonogram Półkolonie 3 turnusy (zajęcia od godziny 7.30-16.30) Zajęcia bezpłatne na obiektach POSiR Turnieje piłki nożnej Turnieje siatkówki plażowej Spływy kajakowe Jednodniowe wycieczki

Bardziej szczegółowo

Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów na Orliku

Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów na Orliku 1. Soccer Cup Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów na Orliku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 4 w Elblągu, ul. Mickiewicza 41 Orlik przy Szkole

Bardziej szczegółowo

AKCJA LATO PROGRAM ZAJĘĆ

AKCJA LATO PROGRAM ZAJĘĆ AKCJA LATO PROGRAM ZAJĘĆ ŻEGLARSTWO poniedziałek i środa od 10:00 do 13:00 (02.07, 04.07, 09.07, 11.07, 16.07, 18.07, 23.07, 25.07, 30.07, 01.08, 06.08, 08.08, 13.08, 15.08, 20.08, 22.08, 27.08, 29.08)

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ

IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ Powiat Pabianicki ORGANIZATOR: Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 95-200 Pabianice tel. 42 225 40 00 REGULAMIN IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ pod Patronatem Starosty Pabianickiego

Bardziej szczegółowo

PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA:

PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA: PROPOZYCJE FORM ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEśY ORGANIZOWANYCH W RAMACH AKCJI ZIMA W MIEŚCIE 2010 W PAŁACU KULTURY ZAGŁĘBIA WRAZ Z PLACÓWKAMI Nazwa imprezy Termin Opis Organizator/ miejsce realizacji PAŁAC

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

WAKACJE W MIEŚCIE 2015

WAKACJE W MIEŚCIE 2015 WAKACJE W MIEŚCIE 2015 Oferta wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Gniewkowo przygotowana przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie przy współpracy

Bardziej szczegółowo

VIII EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ

VIII EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ VIII EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ IM. M. SPISAKA Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH CENTRUM SPORTU

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora 1. Styczeń Kulturalna 6.01 Piski Przegląd Grup Kolędniczych HERODY 2. Styczeń Kulturalna 10.01 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 3. Styczeń Sportowa 10.01 Pływalnia Miejska Test Coopera w ramach 24 finału

Bardziej szczegółowo

GOSRiT Luzino 2011/12

GOSRiT Luzino 2011/12 GOSRiT Luzino 2011/12 Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie Dzięki rozbudowie infrastruktury sportowej w Gminie Luzino systematycznie zwiększa się ilość dzieci, młodzieży oraz dorosłych,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYPOCZYNKU ZIMA 2011 FERIE ZIMOWE 12.02.- 26.02.2011r.

PLAN WYPOCZYNKU ZIMA 2011 FERIE ZIMOWE 12.02.- 26.02.2011r. PLAN WYPOCZYNKU ZIMA 2011 FERIE ZIMOWE 12.02.- 26.02.2011r. I. PÓŁKOLONIE ZIMOWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W ZIĘBICACH (zapisy w sekretariacie organizatora od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 14.30)

Bardziej szczegółowo

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ODBYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ODBYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA W PROJEKCIE: Ludowy Klub Sportowy Olszanica na podstawie umowy dotacji nr 6/22/DL8-ODL/2014 z dnia 05.06.2014 otrzymał dofinansowanie w kwocie 5000ZŁ na realizację projektu Olszanica na sportowo dofinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Część I. Informacja o formach wypoczynku letniego organizowanego przez płockie placówki oświatowe w okresie wakacji 2008r.

Część I. Informacja o formach wypoczynku letniego organizowanego przez płockie placówki oświatowe w okresie wakacji 2008r. Część I. Informacja o formach wypoczynku letniego organizowanego przez płockie placówki oświatowe w okresie wakacji 2008r. Uczniowie płockich szkół i placówek oświatowych mają możliwość skorzystania z

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

IV KONKURSU WOKALNEGO im. JANA, EDWARDA i JÓZEFINY RESZKÓW CZĘSTOCHOWA

IV KONKURSU WOKALNEGO im. JANA, EDWARDA i JÓZEFINY RESZKÓW CZĘSTOCHOWA REGULAMIN IV KONKURSU WOKALNEGO im. JANA, EDWARDA i JÓZEFINY RESZKÓW CZĘSTOCHOWA 23 27 lutego 2015 roku I 1. IV Konkurs Wokalny im. Jana, Edwarda i Józefiny Reszków odbędzie się w Częstochowie w dniach

Bardziej szczegółowo

X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ RAZEM

X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ RAZEM X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ RAZEM Z prawdziwą satysfakcją przedstawiamy Państwu informację o X Przeglądzie Twórczości Dziecięcej RAZEM 2014. Nasza impreza jest wpisana do kalendarza imprez ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych I. O TURNIEJU Celem organizacji IV Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska jest

Bardziej szczegółowo

ŚWIDNICKA LIGA PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ŚWIDNICKA LIGA PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ŚWIDNICKA LIGA PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Pod Patronatem Prezydenta Miasta Świdnicy REGULAMIN LUTY 2015 MARZEC 2015 1 Świdnica, 12 stycznia 2015 r. Dyrektorzy Szkół Podstawowych Szanowni

Bardziej szczegółowo

Plan imprez na 2011 rok. Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury

Plan imprez na 2011 rok. Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury Plan imprez na 2011 rok Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury Nazwa imprezy: Termin: STYCZEŃ 11 stycznia Zabawa noworoczna dla dzieci 15 stycznia Koncert kolęd (kościół) 16 stycznia Dzień

Bardziej szczegółowo

"Zima w Mieście 16 27 lutego 2009

Zima w Mieście 16 27 lutego 2009 "Zima w Mieście 16 27 lutego 2009 Burmistrz Miasta Nowego Targu zaprasza Burmistrz Miasta Nowego Targu zaprasza: Miejski Ośrodek Kultury, Al. Tysiąclecia 37 dodatkowe informacje: tel. 018 266 21 32 16/02

Bardziej szczegółowo

kalendarz imprez kulturalnych

kalendarz imprez kulturalnych www.nysa.pl I kwartał 2014 kalendarz imprez kulturalnych KULTURA 1 Marca XVII GALA TRYTONA NYSKIEGO Uroczysta gala wręczenia statuetki dla wybitnych i nieprzeciętnych nysan - Trytona Nyskiego. W programie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE Rok szkolny 2015/2016

ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE Rok szkolny 2015/2016 ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE Rok szkolny 2015/2016 W zespołowych grach sportowych (szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) obowiązuje regulamin ogólny Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół Miasta Leszna

Bardziej szczegółowo

Święto Sportu Szkolnego 2014

Święto Sportu Szkolnego 2014 Święto Sportu Szkolnego 2014 Główne założenia Program imprezy zawiera propozycje konkursów rekreacyjno-sportowych oraz konkursów plastyczno poetyckich w ramach realizowanych programów profilaktycznych.

Bardziej szczegółowo

Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU

Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU Zostań gwiazdą z podwórka na stadion 18 maja 2009 r. na stadionie klubu Victoria 16 drużyn chłopięcych i 4 dziewczęce z województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015 Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015 1. Kryta pływalnia przy ul. Robotniczej 68 Czynna: lipiec sierpień Godziny otwarcia: 10:15 17:40, 7 dni w tygodniu W ciągu dnia 10 sesji

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej - XXXIII edycja Eliminacje rejonowe 2016

Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej - XXXIII edycja Eliminacje rejonowe 2016 Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej - XXXIII edycja Eliminacje rejonowe 2016 1. ORGANIZATOR ELIMINACJI REJONOWYCH: Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni ul.grabowo 2, 81-265 Gdynia tel./fax: (58)

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. IX Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. IX Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

ELITARNY KLUB BATOROWCA

ELITARNY KLUB BATOROWCA ELITARNY KLUB BATOROWCA Marta Nowak Nr 314 Reżyseria nagradzanych na Szkolnym Festiwalu Teatralnym spektakli: Odgłosy walk zwierzęcych (2009r.) oraz W/Na/S/Od/pięcie (2011r,). Pierwszy z nich został wystawiony

Bardziej szczegółowo

Rodzinny Festyn z BBOSiR:

Rodzinny Festyn z BBOSiR: Bielsko-Biała 09.06.2012r. KALENDARZ IMPREZ SPORTOWO REKREACYJNYCH W RAMACH AKCJI LATO W MIEŚCIE NA SPORTOWO 2012 ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ BIELSKO-BIALSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r. KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY w MILANOWIE w 2015 r. Lp. Nazwa Planowanych działań Opis Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Współorganizator GBP w

Bardziej szczegółowo

Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na lipiec 2016

Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na lipiec 2016 Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na lipiec 2016 zagraj w bibliotece 2016-07-01 do 31-07-2016, w godzinach otwarcia biblioteki Zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży. W programie

Bardziej szczegółowo

SPORTOWE FERIE W POZNANIU

SPORTOWE FERIE W POZNANIU SPORTOWE FERIE W POZNANIU Już za parę dni w Wielkopolsce rozpoczynają się ferie zimowe, jak co roku Wydział Kultury Fizycznej wraz z Poznańskimi Ośrodkami Sportu i Rekreacji przygotowały bogaty program

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu. Nazwa imprezy sportowej Zasięg Organizator Współorganizator Opis

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu. Nazwa imprezy sportowej Zasięg Organizator Współorganizator Opis Lp. Termin realizacji KALENDARZ PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNYCH, SPORTOWO REKREACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ZAWIERCIE 2015 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu Nazwa imprezy sportowej Zasięg Organizator Współorganizator

Bardziej szczegółowo

Specjalny patronat honorowy MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Specjalny patronat honorowy MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO DOM KULTURY K O L O R O W A 02 495 Warszawa, ul. gen. K. Sosnkowskiego 16, tel. 22 867 63 95, fax. 22 667 83 75 www.kolorowa.arsus.pl e-mail: dk.kolorowa@gmail.com KONKURS MOJA WIEDZA O II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013

REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013 REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013 1. CEL Celem ligi jest popularyzacja piłki siatkowej, jako jednej z form rekreacji fizycznej, promowanie aktywnego wypoczynku,

Bardziej szczegółowo

IV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN Góra Kalwaria 2013

IV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN Góra Kalwaria 2013 IV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN Góra Kalwaria 2013 REGULAMIN TURNIEJU SIATKÓWKI I. Organizator rozgrywek: *Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii * Uczniowski Klub Sportowy Budowlani

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2010

REGULAMIN V Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2010 REGULAMIN V Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2010 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Tytuł: V Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2. Organizator: Etap powiatowy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że po zapoznaniu sie z propozycjami Komisji postanowił przyznać w 2010 r. następującym podmiotom:

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że po zapoznaniu sie z propozycjami Komisji postanowił przyznać w 2010 r. następującym podmiotom: Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie: kultury, nauki, edukacji, kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, profilaktyki uzależnień,

Bardziej szczegółowo

2. Niedziela 26.06. grupy 13.00 14.00 - omówienie rankingu i zadań 14.00 - obiad 15.00 17.00 - zajęcia sportowe (basen, piłka, ping-pong, siłownia)

2. Niedziela 26.06. grupy 13.00 14.00 - omówienie rankingu i zadań 14.00 - obiad 15.00 17.00 - zajęcia sportowe (basen, piłka, ping-pong, siłownia) Program obozu organizowanego przez XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. Informatyczne Warsztaty międzyszkolne Letniej Szkoły Informatyki Płock 24.06 4.07. 2011r 1. Piątek 24.06 Spotkanie na dworcu

Bardziej szczegółowo

Adrian Szastok trener stycznia. Tomasz Kotalczyk trener lutego

Adrian Szastok trener stycznia. Tomasz Kotalczyk trener lutego Adrian Szastok trener stycznia Trener zespołu KS Piekary Śląskie, który w tym sezonie z powodzeniem walczy o awans do Ligi Okręgowej jak na razie przed rundą rewanżową zajmuje trzecie miejsce. Zajmuję

Bardziej szczegółowo

Dni Bezpieczeństwa. Program "Dni Bezpieczeństwa"

Dni Bezpieczeństwa. Program Dni Bezpieczeństwa Dni Bezpieczeństwa Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej wspólnie z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej organizuje w dniach 30 31 maja "XVI Ogólnopolskie Dni Bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do uczestnictwa w Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich

Zapraszamy do uczestnictwa w Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich Zapraszamy do uczestnictwa w Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich 2011-05-20 Blisko pół tysiąca miast i gmin walczyć będzie od 26 maja do 1 czerwca w Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich. Inicjatorem

Bardziej szczegółowo

Zajęcia Zima na sportowo i kolorowo realizowane w czasie ferii zimowych w Zespole Szkół w Bogdańcu 16.02-27.02.2015 r. w godzinach od 9.00 do 13.

Zajęcia Zima na sportowo i kolorowo realizowane w czasie ferii zimowych w Zespole Szkół w Bogdańcu 16.02-27.02.2015 r. w godzinach od 9.00 do 13. Zajęcia Zima na sportowo i kolorowo realizowane w czasie ferii zimowych w Zespole Szkół w Bogdańcu 16.0-7.0.015 r. w godzinach od 9.00 do 13.00 sportowo-rekreacyjnie- artystycznie Prowadzący: Kierownik:

Bardziej szczegółowo

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Powitanie Nowego Roku IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Plac Targowy Rynek Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Przegląd Zespołów Jasełkowych Koncert

Bardziej szczegółowo

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE IMPREZA SPORTOWO KULTURALNA IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE Nowy Dwór Mazowiecki 7 maja 2011. PATRONAT NAD IV EDYCJĄ IMPREZY W ROKU 2011 OBJĘLI: Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Starosta

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ XVI SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN 2010

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ XVI SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN 2010 EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ XVI SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN 2010 Miasto/Gmina MYŚLIBÓRZ Województwo Zachodniopomorskie 26.05.2010r. Miejsce 2. Jezioro Królewskie 3. sala

Bardziej szczegółowo

Projekt kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na rok 2015

Projekt kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na rok 2015 Projekt kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na rok 2015 Termin Nazwa imprezy Miejsce Organizator I-III Zajęcia Sportowo-Rekreacyjne na lodowisku dla Dzieci i Młodzieży (nauka jazdy na łyżwach, gry,

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowy Klub Sportowy Żory

Młodzieżowy Klub Sportowy Żory Młodzieżowy Klub Sportowy Żory Zaprasza na I Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej im. TERMIN: 17.08. 20.08.2011r. (środa sobota) MIEJSCE: Żory, nowoczesne pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią przy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015 Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015 1 Ferie zimowe to wymarzony czas dla dzieci. Jak co roku nasza placówka zorganizowała wiele ciekawych zajęć, które rozpoczęły się już 14 lutego w sobotę. Chętne

Bardziej szczegółowo

O T W O C K I E C E N T R U M K U L T U R Y

O T W O C K I E C E N T R U M K U L T U R Y O T W O C K I E C E N T R U M K U L T U R Y ul. Armii Krajowej 4, 05-400 OTWOCK tel/fax: 022-779-36-43 Adres do korespondencji: ul.warszawska 11/13, 05-400 Otwock OTWOCKIE CENTRUM KULTURY ZAPRASZA DO UDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKCJI LATO W MIEŚCIE 2013. lipiec/sierpień. wtorki od 11:00 do 13:00. lipiec/sierpień. piątki od 11:00 do 14:00

PROGRAM AKCJI LATO W MIEŚCIE 2013. lipiec/sierpień. wtorki od 11:00 do 13:00. lipiec/sierpień. piątki od 11:00 do 14:00 PROGRAM AKCJI LATO W MIEŚCIE 2013 Osoba do kontaktu (telefon, mail): dział sportu (32) 261 21 05; sport@csir.pl Lp. Nazwa imprezy Krótka charakterystyka Termin Miejsce Współorganizator /osoba do kontaktu

Bardziej szczegółowo

IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015. (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r.

IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015. (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r. IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015 (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r. 1. Organizator: - LKS Orzeł Piątkowisko - Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

R E G U L AMI N. ORGANIZATORZY: Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej, Zespól Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej.

R E G U L AMI N. ORGANIZATORZY: Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej, Zespól Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej. R E G U L AMI N V I I P R Z E G L Ą D U T W Ó R C Z O Ś C I U C Z N I Ó W D Ą B R O W S K I C H S Z K Ó Ł O P U C H A R P R E Z Y D E N T A M I A S T A D Ą B R O W Y G Ó R N I C Z E J W R A M A C H I X

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

1. Praca szkoleniowa. Średnia liczba uczestników w roku 1. Piłka Siatkowa Dziewcząt 4 Słupca 81 2. Piłka Siatkowa Chłopców 1 1

1. Praca szkoleniowa. Średnia liczba uczestników w roku 1. Piłka Siatkowa Dziewcząt 4 Słupca 81 2. Piłka Siatkowa Chłopców 1 1 1. Praca szkoleniowa W latach 2006-2010 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Słupcy prowadził szkolenie w następujących sekcjach: Lp. Sekcja Ilość grup Miejscowość Średnia liczba uczestników w roku 1. Piłka

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP Informator dla Animatorów /ów turniejów eliminacyjnych na Orlikach VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są

Bardziej szczegółowo

Projekt kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na rok 2017

Projekt kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na rok 2017 Projekt kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na rok 2017 Termin Nazwa imprezy Miejsce Organizator I-III I-III STYCZEŃ 2017 Zajęcia Sportowo-Rekreacyjne na lodowisku dla Dzieci i Młodzieży (nauka jazdy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów na IX Święcie Sportu w Lechowie dn. 2 sierpnia 2015 roku

REGULAMIN. Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów na IX Święcie Sportu w Lechowie dn. 2 sierpnia 2015 roku Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów Turniej ma na celu promowanie zdrowego trybu życia i zachęcanie mieszkańców do Turniej rozegrany zostanie w dn. 2 sierpień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH I WYSOKOŚCI KOSZTÓW REALIZACJI TYCH ZADAŃ W 2013 ROKU

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH I WYSOKOŚCI KOSZTÓW REALIZACJI TYCH ZADAŃ W 2013 ROKU Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013. OR-4. 523.1.2014 W dniu 31 października

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

Przyznane dotacje na realizację zadań publicznych w 2016 r. (otwarty konkurs ofert - organizacje pozarządowe)

Przyznane dotacje na realizację zadań publicznych w 2016 r. (otwarty konkurs ofert - organizacje pozarządowe) Przyznane dotacje na realizację zadań publicznych w 2016 r. (otwarty konkurs ofert - organizacje pozarządowe) Zadanie nr 1 z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych i starszych Lp. Oferta Zadanie Przyznana

Bardziej szczegółowo

,,TURNIEJ MIKOŁAJKOWY

,,TURNIEJ MIKOŁAJKOWY REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ DLA DZIECI Z SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.,,TURNIEJ MIKOŁAJKOWY I EDYCJA Organizator - Stowarzyszenie BLISKO SKAWY Termin i miejsce 11.12.2016 Gimnazjum Imienia Noblistów Polskich

Bardziej szczegółowo

Soccer Cup. Miejsce i termin: Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów Orlikach

Soccer Cup. Miejsce i termin: Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów Orlikach Soccer Cup Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów Orlikach na elbląskich : Orlik przy Szkole Podstawowej nr 4 w Elblągu ul. Mickiewicza 41 Orlik

Bardziej szczegółowo

Agencja Promocji Sportu POLSKI SPORT, ul. Jana Pawła II, 16-400 Suwałki, NIP: 844-154-03-04 tel.: 87 562 60 33; e-mail: biuro@polskisport.com.

Agencja Promocji Sportu POLSKI SPORT, ul. Jana Pawła II, 16-400 Suwałki, NIP: 844-154-03-04 tel.: 87 562 60 33; e-mail: biuro@polskisport.com. Oferta uczestnictwa Liga Piłkarska na ORLIKU Suwałki kwiecień 2012 r. Szanowni Państwo, W imieniu Agencji Promocji Sportu Polski Sport pragnę złożyć na Państwa ręce ofertę uczestnictwa w rozgrywkach Ligi

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSKI TURNIEJ SIATKÓWKI MIĘDZYZAKŁADOWEJ

TOWARZYSKI TURNIEJ SIATKÓWKI MIĘDZYZAKŁADOWEJ TOWARZYSKI TURNIEJ SIATKÓWKI MIĘDZYZAKŁADOWEJ 1.ORGANIZATOR UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZÓSTKA RAWICZ ul. Dąbrowskiego 33 63-900 RAWICZ tel. 607401361, 609773599, e-mail: tobi50@op.pl, kubazd@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

K A L E N D A R Z I M P R E Z W 2014r. MIESIĄC WYDARZENIE ORGANIZATOR MIEJSCE STYCZEŃ 22.Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

K A L E N D A R Z I M P R E Z W 2014r. MIESIĄC WYDARZENIE ORGANIZATOR MIEJSCE STYCZEŃ 22.Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy K A L E N D A R Z I M P R E Z W 2014r. MIESIĄC WYDARZENIE ORGANIZATOR MIEJSCE STYCZEŃ 22.Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Ochotnicza Straż Pożarna Gminy Leśna, kawiarnia, hol i najbliższe LUTY

Bardziej szczegółowo

Gratisowe pływanie w czasie ferii zimowych na basenie w Woli

Gratisowe pływanie w czasie ferii zimowych na basenie w Woli Gratisowe pływanie w czasie ferii zimowych na basenie w Woli GOSiR w Miedźnej z/s w Woli zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie gminy Miedźna

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA 2016

KALENDARZ IMPREZ GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA 2016 KALENDARZ IMPREZ GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA 2016 Miesiąc Nazwa imprezy Miejsce Charakterystyka Organizator/ Współorganizator Kwiecień Zawody pływackie Szkół Podstawowych (12 kwietnia) Pływalnia MOSIR Celem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu wiedzy o mistrzostwach Europy w piłce nożnej dla uczniów szkół podstawowych Dzieje mistrzostw Europy 1960-2012

Regulamin konkursu wiedzy o mistrzostwach Europy w piłce nożnej dla uczniów szkół podstawowych Dzieje mistrzostw Europy 1960-2012 Regulamin konkursu wiedzy o mistrzostwach Europy w piłce nożnej 1. Konkurs wiedzy o mistrzostwach Europy w piłce nożnej Dzieje mistrzostw Europy 1960 2012 organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 86

Bardziej szczegółowo

IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon)

IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon) Gmina Szprotawa IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon) Koncert kolęd sekcji SzDK Koncert w wykonaniu zespołów wokalnych Szprotawskiego Domu Kultury 09.01.2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej I Założenia ogólne konkursu Celem konkursów krasomówczych jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka

Bardziej szczegółowo

Organizacja zajęć w szkołach i na Orliku podczas ferii zimowych

Organizacja zajęć w szkołach i na Orliku podczas ferii zimowych Organizacja zajęć w szkołach i na Orliku podczas ferii zimowych Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej 19.01.-30.01.2015r. data Rodzaj zajęć PIERWSZY TYDZIEŃ FERII 19. 01. Praca nad projektami

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA

R E G U L A M I N REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA R E G U L A M I N XVII REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA Impreza jest dofinansowana ze środków Urząd Marszałkowski w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGAIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2013 rok.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGAIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2013 rok. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGAIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2013 rok. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGAIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2013 rok. W dniu 27 września 2012r.

Bardziej szczegółowo

Propozycje zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Wyszków podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015

Propozycje zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Wyszków podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015 Propozycje zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Wyszków podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015 Szkoła SP 1 SP 2 19.01.2014 - poniedziałek świetlicowe Bądź bezpieczny zimą 9 00-13 00 - Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Informator dla drużyn

Informator dla drużyn V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla drużyn I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są PZU i PKN ORLEN. 2. Turniej jest

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA POLICJI W XIII BIEGU PRZEŁAJOWYM IM. SIERŻ. GRZEGORZA ZAŁOGI

OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA POLICJI W XIII BIEGU PRZEŁAJOWYM IM. SIERŻ. GRZEGORZA ZAŁOGI ODDZIAŁ PREWENCJI POLICJI W KIELCACH Źródło: http://www.opp.swietokrzyska.policja.gov.pl/opp/informacje/wiadomosci/17492,ogolnopolskie-mistrzostwa-policji-w-xiii-biegu -Przelajowym-im-sierz-Grzegorza-Za.html

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych w Powiecie Krośnieńskim planowanych na 2011 rok (wpisane w kalendarz powiatowy)

Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych w Powiecie Krośnieńskim planowanych na 2011 rok (wpisane w kalendarz powiatowy) Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych w Powiecie Krośnieńskim planowanych na 2011 rok (wpisane w kalendarz powiatowy) Imprezy Sportowo - Turystyczne L.p. Nazwa Imprezy Miejsce i termin

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Piątek Piłkarskich Honorowych Dawców Krwi o puchar Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

VI Turniej Piątek Piłkarskich Honorowych Dawców Krwi o puchar Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu VI Turniej Piątek Piłkarskich Honorowych Dawców Krwi o puchar Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu Regulamin: Organizatorzy: ne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Bardziej szczegółowo