Powiatowe obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiatowe obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego"

Transkrypt

1 MIESIĘCZNIK STYCZEŃ ROK SIEDEMNASTY ISSN lecie Heleny Starczewskiej 2013 Nr 208 NAKŁAD 120 CENA 1 ZŁ. Powiatowe obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego Wigilia chorych i samotnych u Ojców Orionistów Zdobywcy II miejsca z Knurowca Wigilia w przedszkolu Zwyciężczynie III miejsca na Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Wyszkowie

2 Podsumowanie 2012 roku Koniec roku to czas podsumowań i rozliczeń, dokonujemy wtedy bilansu ostatnich dwunastu miesięcy. Oceniamy miniony rok indywidualnie, patrząc, które z naszych planów i zamierzeń udało się zrealizować. Działania te wykonuje się także na poziomie państwa, samorządów, poszczególnych jednostek organizacyjnych, dokonujemy podsumowań w gospodarstwach domowych. Coroczny remanent pozwala rozliczać się z przeszłością i stawiać sobie nowe cele na przyszłość. W grudniu 2011 roku samorząd gminny, uchwalając budżet przyjął do wykonania zadania z realizacji, których przed mieszkańcami rozlicza się na koniec 2012 roku. Jaki więc był ten miniony rok dla gminy Brańszczyk? Najprostszą i najczęściej stosowaną miarą przez mieszkańców w odniesieniu do poziomu skuteczności działań samorządu są oczywiście zrealizowane przez gminę inwestycje. Taki punkt widzenia jest jak najbardziej uzasadniony, gdyż od ich realizacji zależy zabezpieczenie potrzeb i podniesienie poziomu życia mieszkańców. Jeżeli więc udaje się rozbudowywać i poprawiać gminną infrastrukturę, to są to dobre wiadomości dla mieszkańców. Próbując przedstawić 2012 rok w gminie Brańszczyk, skupię się głównie na działaniach inwestycyjnych gminy oraz działaniach, które te inwestycje przygotowują. Pierwsza dobra wiadomość dla mieszkańców gminy, którą otrzymaliśmy wraz z początkiem 2012r., wiąże się pośrednio z działaniami podjętymi przez gminę jeszcze w ubiegłej dekadzie. Chodzi o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Działania te nie tylko ułatwiły budowę domów, bo wyznaczono nowe tereny pod budownictwo jednorodzinne, ale także dzięki zmianom planu powstały bardzo atrakcyjne tereny pod usługi, przemysł i składy magazynowe. Przystępując do zmian w planie zagospodarowania przestrzennego zakładaliśmy, że obwodnica Wyszkowa i bliskość węzła drogowego Turzyn spowoduje w przyszłości zainteresowanie tymi terenami przez inwestorów. Tak się też stało i mamy tego dzisiaj pierwsze, wymierne efekty. Zakupionych zostało już kilka działek, a na jednej z nich trwają obecnie prace budowlane, w wyniku których powstanie Centrum Dystrybucyjne Lidl. Ma to wielkie znaczenie dla rozwoju gminy, powstaną w niedalekiej przyszłości nowe miejsca pracy, zwiększą się wpływy do gminnej kasy z podatków. Budowa ta umożliwi również rozpoczęcie kanalizacji sanitarnej w Turzynie, gdyż gmina będzie mogła korzystać z kolektora sanitarnego wybudowanego przez firmę Lidl. Kolejna ważna informacja dla mieszkańców związana z 2012 rokiem pokazuje wielkość zainwestowanych pieniędzy. W ubiegłym roku na inwestycje gminne wydano prawie 14 milionów, co stanowi około 40% ogólnych wydatków budżetu i jest swoistym rekordem w historii gminy. Duży wpływ na taką sytuację miały pieniądze pozyskane przez gminę z funduszy europejskich oraz z innych pozabudżetowych źródeł. Lokalne Wieści Gminne Nr 208/2013 s.2 /rok siedemnasty/ Dzięki nim zrealizowano szereg inwestycji, które bez dofinansowania z zewnątrz nigdy by nie powstały. Szczególnie cieszy zbudowane i oddane do użytku przedszkole w Brańszczyku. Duży budynek, przestronne sale, odpowiednie do potrzeb zaplecze kuchenne, a obok plac zabaw, wszystko to gwarantuje bezpieczny pobyt dzieci. Dzięki tej inwestycji każde dziecko w gminie, ma zapewnione miejsce i opiekę w przedszkolu. Ma to szczególne znaczenie i dla rodziców i dla dzieci. Rodzice, pozostawiając swoje pociechy w przedszkolu, mają możliwość pracy, a dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym łatwiej odnajdują się potem w szkole. Warto w tym miejscu dodać, że zgodnie z planami ministerstwa edukacji, każde dziecko w Polsce od 2016 roku ma być objęte obligatoryjnie wychowaniem przedszkolnym. U nas w gminie taką sytuację mamy już dzisiaj. Budowa przedszkola w Brańszczyku była dofinansowana pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. Skoro jesteśmy przy temacie przedszkoli, warto wspomnieć o szkołach. Co prawda, w 2012 roku nie było dużych wydatków inwestycyjnych, ale w poszczególnych szkołach wykonano prace remontowe. Wykonano remont łazienek w szkole w Trzciance, remont przedszkola w Porębie, wykonano place zabaw w Trzciance, Brańszczyku oraz doposażono istniejący w Udrzynku, a przy szkole w Nowych Budach wybrukowano chodniki. Podjęto w szkołach działania, które mają wpływ na jakość nauczania. Chodzi o realizację projektów oświatowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w których uczestniczą wszystkie szkoły w gminie. Kolejna inwestycja na którą czekała z niecierpliwością młodzież, to zbudowane w ubiegłym roku boisko o sztucznej nawierzchni, przeznaczone do gry w piłkę nożną. Sztuczne oświetlenie pozwala na grę także w nocy, a wysokie ogrodzenie boiska znacznie powiększa jej komfort. Gmina świadomie zrezygnowała z budowy orlika, gdzie pewne elementy kompleksu nie byłyby wykorzystywane, a podnosiłyby koszty eksploatacji. Boisko zbudowane w Brańszczyku ma wymiary 60m na 40m co w pełni zaspokoi wymagania nie tylko młodzieży, ale także dorosłych. Budowa boiska jest dofinansowana z programu Odnowa i Rozwój Wsi realizowanego w ramach działania Lokalnej Grupy Działania Równina Wołomińska. (ciąg dalszy na następnej stronie)

3 Podsumowanie 2012 roku Z myślą o potrzebach młodzieży, ale nie tylko, bo powstały obiekt zabezpiecza oczekiwania dorosłych, przebudowano remizę w Tuchlinie. Na bazie istniejącego budynku powstała świetlica wiejska wyposażona w salę widowiskową, zaplecze kuchenne i salkę komputerową. Jest to kolejna świetlica w gminie, gdzie mieszkańcy w wolnych chwilach mają możliwość realizacji swoich zainteresowań. Remont został dofinansowany ze środków funduszu PROW. `W ubiegłym roku kontynuowano budowę kanalizacji sanitarnej w Trzciance i Niemirach oraz budowę oczyszczalni ścieków w Trzciance. To największe zadanie inwestycyjne realizowane kiedykolwiek przez gminę. Zadanie wieloletnie, którego koszt sięga kilkunastu milionów złotych zostało dofinansowane pieniędzmi z Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inwestycja niezwykle potrzebna porządkująca gospodarkę ściekową w Trzciance i Niemirach. Obecnie po oddaniu do użytku nowo wybudowanej oczyszczalni w Trzciance trwa podłączanie poszczególnych posesji do kolektora ściekowego. Część podłączeń będzie dofinansowana dotacją i pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Oprócz tej dużej inwestycji związanej z kanalizowaniem gminy, kontynuowano rozbudowę kanalizacji w innych rejonach. W oparciu o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dokończono budowę kanalizacji sanitarnej w Dudowiźnie oraz uzupełniono kanalizację w Brańszczyku na ulicy Wąskiej. Patrząc na skalę tych inwestycji jest czym się pochwalić, ale pozostaje pewien niedosyt. W planach mieliśmy budowę kanalizacji w Knurowcu, Budymkrzu a następnie w rejonie Białychbłot. Zabrakło unijnego dofinansowania i trzeba poczekać na nowy budżet unii zaplanowany na lata Kontynuowano rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej. Dotyczy to miejsc, gdzie ze względu na rozwijające się budownictwo mieszkaniowe istnieje potrzeba uzbrojenia terenu w sieć wodociągową. W ten sposób uzupełniono sieć wodociągową w Turzynie, Udrzynie, Nowym Brańszczyku, Brańszczyku i Porębie Kocęby 2012 rok to czas inwestycji drogowych. Wspólnie z powiatem gmina dokończyła modernizację drogi powiatowej w Trzciance. W ramach wykonanych prac poszerzono istniejącą jezdnię asfaltową, wybudowano nowy chodnik i odbudowano przydrożne rowy. Inwestycja ta była konieczna ze względu na stan techniczny drogi. Dodatkowo jezdnia na tym odcinku była mocno zniszczona przez budowę kanalizacji sanitarnej. W Porębie Kocęby Księży Kąt wybudowano 700m drogi asfaltowej, a w Porębie Średniej dokończono budowę chodnika ulicznego. W Brańszczyku na ulicy Polnej na długości 130m położono kostkę brukową. Kolejną inwestycję drogową wykonano w oparciu o dofinansowanie z funduszu FOGR. Odbudowano w ten sposób drogę na osiedlu Zastruże w Porębie, zniszczoną w trakcie budowy kanalizacji sanitarnej. W oparciu o fundusz sołecki, wykonano remonty dróg w sołectwach Budykierz, Udrzyn, Białebłoto-Kurza i Nowy Brańszczyk. Podobnie jak w poprzednich latach, także i w ubiegłym roku, wykonano prace związane z poprawą oświetlenia ulicznego. W oparciu o fundusz sołecki wymieniono część starych lamp w Niemirach, Dudowiźnie i Porębie Kocęby. Uzupełniono oświetlenie w Nowej Wsi i Białymbłocie Stara Wieś, w Brańszczyku i w Starych Budach. Poprzez montaż zegarów astronomicznych zmieniony został system zapalania i gaszenia oświetlenia ulicznego. Przedstawiłem tutaj najważniejsze zadania jakie udało nam się wykonać w 2012 roku. To dużo, biorąc pod uwagę wartość wykonanych inwestycji. Mam jednak świadomość, że oczekiwania mieszkańców są znacznie większe. Mamy plany na kolejne lata. Mamy przygotowaną dokumentację na rozbudowę kanalizacji o czym już wspomniałem. Opracowujemy dokumentacje na kolejne zadania dotyczące uzupełnienia dróg asfaltowych w Dalekiem-Tartak, Białymbłocie i Dudowiźnie. Przygotowywana jest dokumentacja na chodnik w tej miejscowości. Etap projektowania inwestycji wymaga czasu, a jej późniejsza realizacja odpowiednio dużych pieniędzy. Tych pieniędzy w budżecie gminy nigdy za wiele, skurczyły się także krajowe środki z których mogły korzystać gminy. Chcąc realizować duże inwestycje potrzeba dużych pieniędzy, a te pojawią się wraz z nowym budżetem Unii Europejskiej na lata Stąd mój apel do mieszkańców gminy o cierpliwość i wyrozumiałość. Mieczysław Pękul Wójt Gminy Lokalne Wieści Gminne Nr 208/2013 s. 3 /rok siedemnasty/

4 Ludność w 2012 roku i zmiany w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych Minął kolejny rok w którym odnotowano spadek liczby mieszkańców w naszej gminie. W porównaniu do 2011 roku to 39 osób, do 2010 roku to 55 osób. Spadła również liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy o 25 osób. Urodziło się mniej dzieci niż w ubiegłym roku o 10 osób, oraz zmarło o 20 osób więcej w stosunku do ubiegłego roku. Natomiast liczba zawieranych małżeństw jest bardzo zbliżona. Rodzice nadawali imiona dzieciom bardzo różnorodnie m.in. : Franciszek, Jan, Adam, Piotr, Kamil, Seweryn, Bruno, Radosław, Marcel, Zofia, Anita, Joanna, Maria, Urszula, Elena, Alicja, Marika, Łucja, Diana i wiele pojedynczych imion. Najczęściej nadawane imiona dzieciom: chłopcom: Filip, Kacper, Aleksander, Maksymilian, Hubert dziewczynkom: Wiktoria, Lena, Maja, Oliwia, Gabriela. Zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, data zniesienia obowiązku meldunkowego została przesunięta z 1 styczna 2014 roku na 1 stycznia 2016 roku. Na mocy tej ustawy z dniem 31 grudnia 2012 roku wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego m.in.: 1. zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli EU, obywateli państw EFTA-stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy, 2. likwidacja obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów, 3. likwidacja obowiązku właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników, 4. wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika, 5. wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu, 6. wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni, 7. zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, obywateli UE, obywateli EFTA- stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego, 8. odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnieniu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładaniu wojskowego dokumentu osobistego, 9. wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych polegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy. Teresa Kasprowicz Kierownik USC Statystyka stałych mieszkańców wg wieku, płci i miejscowości na dzień 31 grudnia 2012 r. Kody terytorialne: Miejscowość Wiek pow.60 pow.65 Razem Razem Dorośli pon.18 K M K M K M K M K M K M 1. Białebłoto-Kobyla Białebłoto-Kurza Białebłoto-Stara Wieś Brańszczyk Budykierz Dalekie-Tartak Dudowizna Knurowiec Niemiry Nowa Wieś Nowe Budy Nowy Brańszczyk Ojcowizna Poręba Średnia Poręba- Kocęby Przyjmy Stare Budy Trzcianka Tuchlin Turzyn Udrzyn Udrzynek Razem: Ilość osób zameldowanych na pobyt stały w gminie Brańszczyk Lokalne Wieści Gminne Nr 208/2013 s. 4 /rok siedemnasty/

5 Wykaz ilościowy mieszkańców Stan na dzień: Statystyka rejestracji zdarzeń w ewidencji ludności i USC Miejscowość Ulica Mieszkańcy stali czasowi aktualni Białebłoto-Kobyla Białebłoto-Kurza Białebłoto- Stara Wieś Brańszczyk Bielińska Brzozowa 8 8 Chabrowa 2 2 Ciepła 7 7 Dębowa 1 1 Dworska 4 4 Fryderyka Chopina Jana Pawła II Jeziorna 6 6 Kamieniecka Na Stoku 4 4 Nadbużna Nakieł Pogodna 1 1 Polna Prosta Przyjemna Rumiankowa 6 6 Wąska Zielone Wzgórze Razem: Budykierz Dalekie-Tartak Brzozowa Dębowa Modrzewiowa Puszczy Białej Sosnowa Topolowa Wrzosowa Razem: Dudowizna Knurowiec Niemiry Nowa Wieś Nowe Budy Nowy Brańszczyk Ojcowizna Poręba Średnia Poręba- Kocęby Przyjmy Stare Budy Trzcianka Tuchlin Turzyn Udrzyn Świerkowa 1 1 Razem: Udrzynek Razem: Według stanu w dniu 31 grudnia 2012 roku w gminie Brańszczyk zameldowanych było ogółem: osób pobyt stały (w tym 7 cudzoziemców) osób pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy (w tym 2 cudzoziemców) Pobyt stały : kobiet mężczyzn osoby pełnoletnie w tym: dzieci i młodzieży: 1638 w wieku poniżej 18 lat 6644 osoby pełnoletnie w tym: 50 kobiet w wieku 18 lat 57 mężczyzn w wieku 18 lat 2285 kobiet w wieku lat 2713 mężczyzn w wieku lat 944 kobiet powyżej 60 lat 473 mężczyzn powyżej 65 lat W okresie sprawozdawczym zameldowało się na pobyt stały: razem 124 osoby w tym: z innej gminy 64 osób z terenu gminy (przemeldowanie) 60 osób wymeldowanie z pobytu stałego do innej gminy 64 osób pobyty czasowe poza gminą 72 osoby wydano dowodów tożsamości 558 osobom liczba urodzeń 79 liczba osób które, zawarły małżeństwo 98 liczba zgonów 120 liczba rozwiązanych małżeństw przez rozwód 12 liczba orzeczonych separacji 1 12 parom małżeńskim wręczono odznaczenia ''Za długoletnie pożycie małżeńskie'' przyznane przez Prezydenta R.P. (50 lat) Złote Gody 7 par małżeńskich obchodziło Diamentowe Gody 5 najstarszych par małżeńskich obchodziło jubileusze: 1. Marianna i Edward Dąbrowscy zam. Niemiry (66 lat) 2. Władysława i Wacław Kulesza zam. Stare Budy (69 lat) 3. Leokadia i Bonifacy Rosińscy zam. Turzyn (70 lat) 4. Marianna i Stefan Perzyna zam. Udrzyn (70 lat) 5.Teodora Zofia i Stanisław Olbryś zam. Poręba Średnia (72 lata) Opracowała: Teresa Kasprowicz Kierownik USC Brańszczyk Liczba mieszkańców ogółem w gminie: 8541 Umieścimy fajne fotki! Zapraszamy! Lokalne Wieści Gminne Nr 208/2013 s. 5 /rok siedemnasty/

6 Filip Balicki w SUPERTALENCIE Wyszkowa Filip Balicki 13-letni mieszkaniec Trzcianki, uczeń szkoły podstawowej w Brańszczyku i członek orkiestry Darmanista wystąpił w finale konkursu Supertalent Wyszkowa, który odbył się 20 stycznia w Wyszkowskim Ośrodku Kultury Hutnik. Zakwalifikował się do niego po występie w eliminacjach, gdzie pokonał wielu konkurentów. Filip zaprezentował piękną grę na trąbce i choć w tym roku Supertalentu nie zdobył, to wszystko jeszcze przed nim, w kolejnych edycjach konkursu, bo na jurorach i publiczności zrobił duże wrażenie. Gratulujemy tak wspaniałego występu i życzymy dalszych sukcesów w konkursach instrumentalnych i wokalnych. Katarzyna Gomoliszek Szlakiem Powstania Styczniowego 1863 r. Z okazji 150 rocznicy Powstania Styczniowego na terenie powiatu wyszkowskiego w dniu r. został zorganizowany objazd po miejscach pamięci narodowej tegoż wydarzenia historycznego. Starosta Bogdan Pągowski wraz z przedstawicielami samorządów gminnych, uczniami szkół powiatowych i gminnych, policji, wojska i duchowieństwa złożyli kwiaty i zapalili znicze na mogiłach powstańczych w: Wyszkowie, Kamieńczyku, Gaju, Suwinie, Ochudnie, Porządziu, Przetyczy, Łączce, a w naszej gminie na grobie Karola Frycze w Porębie zaś w Brańszczyku na grobie powstańców 1863r. Warto wspomnieć, że całoroczną opiekę nad grobami powstańczymi pełni ZPO w Brańszczyku otaczając pamięcią grób Łepkowskich i mogiłę Piotra Kowalskiego weterana powstania styczniowego. Podjęta przez Starostwo i 1 LO im. C.K. Norwida inicjatywa upamiętniająca największe powstanie narodowe jest godna pochwały i kontynuacji. Maryla Puścian, fot. Marek Rozenek Od stycznia w Zespole Placówek Oświatowych w Porębie, w każdy poniedziałek odbywają się zajęcia gry na gitarze prowadzone przez Instruktora GDK Marka Rozenka. Serdecznie dziękujemy Dyrektor Agnieszce Pękul za współpracę w tym dziele, zaś Michałowi Sitkowi za wskazanie Gminnemu Domowi Kultury potrzeby prowadzenia zajęć nauki gry na gitarze również w Porębie. Dyrektor GDK Maryla Puścian Nauka gry na gitarze w szkole w Porębie Lokalne Wieści Gminne Nr 208/2013 s. 6 /rok siedemnasty/

7 Wspólnie śpiewali kolędy W piątek 21 grudnia 2012r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Brańszczyku uczniowie klasy III oraz dziewczęta z klasy V i VI pod kierunkiem pani Ewy Pyśk wystawili szkolne jasełka. Scenografia przedstawiała piękną, gwiaździstą noc. Na niebie błyszczała betlejemska gwiazda. Anioł Gabriel w modlitewnej pozie wskazywał na Betlejem miejsce narodzenia Dziecięcia Jezus. Uczennica wprowadziła społeczność szkolną w nastrój zbliżających się świąt, odczytując fragment Pisma Świętego. W prezentowaną historię narodzin Jezusa Chrystusa włączyła się widownia, która wraz z występ ującymi uczniami śpiewała kolędy. P rzedstawi e n i e z o s t a ło zrealizowane z wielkim rozmachem i pomysłowością, a zdolności aktorskie i stroje trzecio klasistów zadziwił y niejednego widza. Szczególnie bogato i szykownie prezentowały się szaty trzech króli, którzy kierowani znakiem gwiazdy, przybyli pokłonić się i złożyć swe dary Małemu Jezusowi. Najważniejszą jednak, naszym zdaniem, wartością, wniesioną przez wystawienie jasełek, było wzruszenie, jakie ogarnęło większość widzów oraz radość oczekiwania widoczna na twarzach i w oczach zarówno dzieci, jak i dorosłych. Takie właśnie chwile najlepiej jednoczą naszą małą społeczność. Najmocniej wiąże wspólne przeżywanie i za umożliwienie nam tego jesteśmy szczególnie wdzięczni organizatorom. Na koniec uroczystości dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Brańszczyku Iwona Kulasińska wraz z przewodniczącą Rady Rodziców Danutą Laskowską podziękowały uczniom klasy III oraz Ewie Pyśk za przygotowanie przedstawienia. Słowa uznania skierowano również do Martyny Murzy, Magdaleny Fidelis, Katarzyny Rozenek, Pauliny Delugi z Niemir, Pauliny Delugi z Brańszczyka, Weroniki Chmiel, Natalii Rojek, Aleksandry Jechny, Gabrieli Godleś, Wiktorii Styś,Wiolety Fidelis, Dominiki Książak oraz Aleksandry Cichowskiej, które śpiewem i grą na gitarze uświetniły występ swoich młodszych kolegów i koleżanek. Julia Czarnecka i Martyna Murza uczennice PSP w Brańszczyku. Mikołaje są na świecie 6 grudnia 2012r., w dzień imienin świętego Mikołaja w Samorządowym Przedszkolu w Brańszczyku, wszystkie dzieci od rana czekały na upominek od jubilata. W tym roku brodaty staruszek bardzo zaskoczył wszystkich przedszkolaków, dostarczając im wiele radości i niezapomnianych wrażeń. Święty Mikołaj postanow i ł sprawić dzieciom z obu grup przedszkolnych niespodziankę w postaci wyjazdu do sali zabaw "Jaś i Małgosia", znajdującej się w Galerii Wyszków. Tego dnia na dzieci czekało wiele emocjonujących chwil i niespodzianek. Sama podróż autokarem była nie lada wyzwaniem dla maluchów. Kolejnym przeżyciem był wjazd windą na II piętro galerii, który wywołał u d z i e c i w i e l e pozytywnych emocji. Jednak dopiero po p r z e k r o c z e n i u p r o g u s a l i z a b a w, p r z e d s z k o l a k ó w ogarnęła niepohamowana radość. U "Jasia i Małgosi" czekało na nas wiele atrakcji. Największym powodzeniem cieszyła się konstrukcja zabawowa, w której znajdował się basen z kulkami, zjeżdżalnia, wiszący pomost, kładka i lina. Ponadto chłopcy miło spędzali czas w warsztacie narzędziowym, a dziewc z y n k i w m i n i k u c h e n c e i domku. Wiele radości sprawiły dzieciom samochodziki, którymi poruszały się po sali, różnorodne gry zręczno ścio we oraz pięknie pomalowane ściany, które przenosiły p r z e d s z k o l a k ó w w ś w i a t b a j e k. Na pamiątkę pobytu w sali zabaw dzieci otrzymały kolorowe balony. Po powrocie, w przedszkolu, czekała na najmłodszych jeszcze jedna niespodzianka. Pani dyrektor, Iwona Kulasińska osobiście p r z e k a z a ł a d z i e c i o m s ł o d k i e p a c z k i upominkowe oraz płyty z bajkami do słuchania, które ofiarował Stanisław Wójkowski absolwent Szkoły Podstawowej w Brańszczyku. Każda niespodzianka oraz nowe przeżycia i zabawy wywoływały wiele uśmiechów i radości na twarzach najmłodszych. Euforia, jaka opanowała przedszkolaków była nie do opisania. Dziękujemy wszystkim Mikołajom, którzy sprawili tyle radości naszym pociechom. Dobroć i bezinteresowna miłość są zawsze w cenie, a szczęście naszych dzieci jest zawsze na pierwszym miejscu. Cieszymy się, że są jeszcze ludzie, którzy o tym pamiętają. Serdeczne podziękowania kierujemy przede wszystkim do sponsora wycieczki, dzięki któremu mikołajki w przedszkolu były dla przedszkolaków wspaniałym wydarzeniem. Lokalne Wieści Gminne Nr 208/2013 s. 7 /rok siedemnasty/

8 PSP w Brańszczyku realizują projekty W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Brańszczyku uczestniczą w realizacji programów rządowych oraz projektów unijnych. Dzięki środkom pozyskanym z wyżej wymienionych działań korzystają z sali zabaw, sprzętu multimedialnego oraz uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych. Uczniowie klas I III,w ramach realizacji projektu unijnego pt.: "Rozwój i doskonalenie się z indywidualizacją", 17 października 2012r. rozpoczęli zajęcia, które będą trwać do 28 czerwca 2013r. Biorą w nich udział 32 osoby. Zgodnie z założeniami programowymi, uczestnikami są zarówno ci uczniowie, u których zdiagnozowano indywidualne trudności, jak i szczególnie uzdolnieni. Dzięki realizacji przedsięwzięcia został zakupiony sprzęt elektroniczny na kwotę zł. Uczniowie z klas IV VI uczestniczą w zajęciach "Dziecięcej Akademii Przyszłości". W okresie od września do grudnia 2012 roku odbyło się 80 godzin dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, z czego 6 na pływalni Błękitna w Wyszkowie. Dzięki realizacji projektu do szkoły trafiły pomoce dydaktyczne o wartości zł. W ramach programu rządowego Cyfrowa Szkoła nabyto do naszej placówki sprzęt za łączną kwotę zł. Wkład finansowy, który uzyskaliśmy od władz gminy wyniósł zł. Do kilku klaso-pracowni kupiono między innymi: tablice interaktywne, projektory, laptopy, wizualizery, drukarki, skanery, nagłośnienie, urządzenia do funkcjonowania sieci bezprzewodowej oraz oprogramowanie. W grudniu 2012 roku otwarto w naszej placówce salę, która będzie służyć najmłodszym uczniom do zabaw i ćwiczeń. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki rządowemu programowi "Radosna Szkoła", w ramach którego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości zł. Dzięki tej kwocie sala zabaw została wyposażona w pomoce dydaktyczne, kształtujące motoryczność, spostrzegawczość i zdolności manualne. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne pomagają uczniom zrozumieć prawa rządzące otaczającą rzeczywistością. Uczestnicy projektów nie tylko utrwalają poznane wiadomości i umiejętności, ale także integrują się oraz nabywają cech, które pozwalają lepiej funkcjonować zarówno w środowisku szkolnym jak i poza grupą rówieśniczą. Pomoce dydaktyczne w sali zbaw oraz sprzęt multimedialny w klaso-pracowniach czyni naszą szkołę placówką na miarę XXI wieku. Opr. Aneta Marchewka Usługi kosmetyczne Manicure i pedicure Tipsy żelowe /malowanie, wzorki/ Pielęgnacja dłoni /masaż, parafina/ Makijaż okolicznościowy Masaż twarzy Masaż karku Henna Trzcianka tel Lokalne Wieści Gminne Nr 208/2013 s. 8 /rok siedemnasty/

9 XIV Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek XIV Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek pod patronatem Wójta Gminy Brańszczyk Mieczysława Pękula odbył się r. Dyrektor Gminnego Domu Kultury Maryla Puścian w imieniu Organizatorów powitała Wójta Gminy, Przewodniczącą Rady Gminy Beatę Pieńkos, ks. Dyr. Józefa Wojciechowskiego, Radnych Rady Gminy: Jadwigę Wyszyńską, Czesława Bębenka i Zdzisława Głowackiego oraz wszystkich występujących w poszczególnych kategoriach wiekowych wraz z ich opiekunami i dyrektorami szkół. Następnie przedstawiła Komisję oceniającą w składzie: Siostry Irenę Paziewską i Stanisławę Chrabąszcz ze Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi, Hannę Zagożdżon Przewodniczącą Komisji ds. oświaty i kultury przy Radzie Gminy, Danutę Chmielewską Sekretarz Gminy, Bożenę Głowacką Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Prezesa OSP Brańszczyk dh Adama Błońskiego i dh Arkadiusza Banaszka członków orkiestry strażackiej; życząc wszystkim wielu wzruszeń i owocnej pracy w wyłonieniu laureatów, którzy będą reprezentować gminę Brańszczyk na przeglądzie powiatowym. Po powitaniu gości i uczestników w jednej chwili zabrzmiało ponad 20 gitar i 20 głosów śpiewających i grających kolędę Cicha Noc oraz pastorałkę Gdy Wigilia jest. To nie kto inny jak młodzież i dzieci skupiona w Kole Muzycznym w GDK pod kierunkiem Marka Rozenka. Następnie również poza konkursem kolędę Cichą noc wykonał Sylwester Ceran z Zespołu Szkół Specjalnych w Brańszczyku, który został nagrodzony gromkimi brawami oraz dyplomem i upominkiem wręczonym przez wójta Mieczysława Pękula. Doskonałym występem wykazała się również Orkiestra Darmanista pod batutą Kapelmistrza Dariusza Pieńkosa. Po trzech prezentacjach, które nie były oceniane przez komisję konkursową przyszedł czas na uczniów, którzy mieli jeden cel: zaśpiewać jak najlepiej, aby zdobyć uznanie publiczności i komisji oceniającej ich śpiew. Nie zabrakło tradycyjnych kolęd, ale również pastorałek, które uczniowie zaprezentowali według własnych interpretacji, jak np. Największy Gazda, czy Jam jest dudka oraz wiele innych mało znanych. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników komisja udała się na naradę, natomiast uczniowie posilili się pączkami ufundowanymi przez Wójta Gminy Brańszczyk. Oczekując na wyniki czas umilał zespół z gimnazjum w Brańszczyku oraz orkiestra Darmanista. Przed ogłoszeniem wyników, głos zabrał wójt Gminy Brańszczyk, zauważając -jak wielki potencjał artystyczny tkwi w młodzieży i dzieciach. Podkreślił znaczenie i potrzebę organizowania tego typu przedsięwzięć, czego najlepszym przykładem jest ten konkurs, gdyż ukazuje, jak wiele jest młodych artystów w każdej szkole. Takie konkursy pomagają i wspierają młode talenty, które drzemią w młodzieży; warto je wspierać i promować. Podziękował również za organizację i przeprowadzenie konkursu. Po długim czasie niecierpliwości przyszedł czas na ogłoszenie wyników. W kategorii najmłodszej I miejsce i tym samym udział w Powiatowym Konkursie Kolęd i Pastorałek zajęli uczniowie ze szkoły podstawowej w Trzciance: Agnieszka Kurowska, Oliwia Kurowska, Zofia Zalewska, Oliwia Nasiadka, Natalia Błońska za pastorałkę Śliczna Gwiazdka przygotowaną pod kierunkiem Bożeny Tarcickiej. W kat. klas IV VI dwaj uczniowie ze szkoły w Brańszczyku: Filip Balicki i Michał Laskowski za pastorałkę Bardzo cicha noc, których opiekunem była Dorota Owsianko. Z gimnazjum bezkonkurencyjne okazały się dziewczęta z Brańszczyka z piosenką Biały śnieg i Ty, a wykonały ją: Karolina Rogalska, Marta Dąbrowska, Natalia Rowińska, Katarzyna Poziemska pod kierunkiem Marka Rozenka. To właśnie ta grupa dzieci i młodzieży będzie reprezentować gminę Brańszczyk 24 stycznia br. w Wyszkowie na XIV Powiatowym Konkursie Kolęd i Pastorałek. Zdobywcy II miejsc w poszczególnych kategoriach: Miłosz Gemzała ze szkoły w Turzynie Aniołowie biali opiekun Teresa Malińska., Jakub Brzostek, Monika Piórkowska, Dominika Wójcik, Daria Stankiewicz, Aleksandra Liśkiewicz ze szkoły w Knurowcu Największy Gazda opiekun Katarzyna Deluga oraz młodzież z Poręby Agnieszka Rytelewska, Kinga Gołębiewska, Magdalena Pakieła, Weronika Runo, Patrycja Waszczak Tobie mały Panie opiekun Michał Sitek. Zdobywcy III miejsca w poszczególnych kategoriach: Kinga Runo ze szkoły w Porębie za pastorałkę Biała ziemia opiekun Ewa Rytelewska, Weronika Rowińska, Katarzyna Rowińska, Weronika Zdziarstek, Agata Biedrzycka, Wiktoria Kania ze szkoły w Trzciance Prowadź gwiazdo promienista opiekun Mirosława Kurowska, Kinga Pakieła, Olga Wyszyńska, Weronika Brzezińska, Paweł Kalisz, Paulina Błaszczak z gimnazjum z Brańszczyka Coraz bliżej święta opiekun Marek Rozenek. Wszystkich uczestników konkursu zaproszono do odebrania dyplomów i nagród ufundowanych przez Wójta Gminy Mieczysława Pękula. Gratulacje odebrali również z rąk komisji oraz obecnych radnych, którzy wyrazili uznanie dla występujących dzieci, ich opiekunów oraz organizatorów za przygotowanie XIV Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek. Na zakończenie raz jeszcze wystąpili laureaci konkursu, których publiczność nagrodziła gromkimi oklaskami. Tekst i fot. Katarzyna Gomoliszek Lokalne Wieści Gminne Nr 208/2013 s. 9 /rok siedemnasty/

10 Reprezentacja naszej gminy na XIV Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek XIV Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek pod patronatem Starosty Powiatu Wyszkowskiego Bogdana Pągowskiego odbył się 24 stycznia br. w kościele p.w. Św. Wojciecha w Wyszkowie. Nasza gmina była reprezentowana przez laureatów wyłonionych na XIV Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek: w kategorii A, B i C. Wyjątkowość naszych finalistów doceniło również jury na powiatowym konkursie kolęd i pastorałek w składzie: przewodnicząca - Edyta Jarosz, członkowie - Franciszek Józef Bieganowski, Irena Zdunek oraz Krzysztof Zacharski. Jury zdecydowało, że Filip Balicki i Michał Laskowski przygotowani przez Dorotę Owsianko zajęli II miejsce, natomiast dziewczęta z gimnazjum pod opieką Marka Rozenka: Karolina Rogalska, Marta Dąbrowska, Natalia Rowińska, Katarzyna Poziemska uplasowały się na III miejscu. Prześlicznym dziewczętom ze Trzcianki wróżymy wygranej w przyszłym roku! Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!! Fot. i tekst Katarzyna Gomoliszek Lokalne Wieści Gminne Nr 208/2013 s. 10 /rok siedemnasty/

11 Konkurs Kolęd i Pastorałek w ZPO w Brańszczyku W poniedziałek 14 stycznia odbył się Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek. Wydarzenie przeprowadzono w Zespole Placówek Oświatowych w Brańszczyku. Za przebieg i organizację konkursu odpowiedzialni byli: Ewa Łapińska oraz Marek Rozenek. Po raz kolejny okazało się, że śpiew kolęd i pastorałek nie stał się przeżytkiem. Mało tego, cieszy się nieustannie ogromnym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Do rywalizacji przystąpiło 11 uczestników z gimnazjum: 2 zespoły i jedna solistka oraz 57 wykonawców ze szkoły podstawowej. Jury konkursowe w składzie: Danuta Bajor, Emilia Wiśniewska, Justyna Kaflik, Monika Kulesza oraz Dorota Bogacka, wnikliwie przysłuchiwało się wykonaniu kolęd i pastorałek przez młodych artystów. Serdeczne podziękowania kierujemy do Rady Rodziców za ufundowanie upominków wszystkim uczestnikom konkursu oraz wręczenie dyplomów uczniom, którzy zajęli I, II i III miejsce. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku konkurs przyciągnie jeszcze więcej młodych wykonawców. Wyniki konkursu kategoria gimnazjum I miejsce: Marta Dąbrowska, Natalia Rowińska, Karolina Rogalska i Katarzyna Poziemska pastorałka,,biały śnieg i ty", II miejsce zespół w składzie: Kinga Pakieła, Weronika Brzezińska, Paulina Błaszczak, Olga Wyszyńska, Mateusz Drobot i Paweł Kalisz pastorałka:,,coraz bliżej święta", III miejsce Klaudia Nasiadka,,Kolęda dla nieobecnych". Wyniki konkursu kategoria klasy 0 III: wyróżnienie Wojciech Laskowski, klasa 0 sześciolatki Dzisiaj w Betlejem, I miejsce: Maja Balicka, Oliwia Buźniak, Natalia Murza, Aleksandra Rojek, klasa I utwór Śpiewajmy Gloria, II miejsce Weronika Uchal, klasa III pastorałka Uwierz w święta, III miejsce: Maria Suwałkiewicz, Jakub Deptuła, Szymon Bralewski, Jan Danis-Góra, Piotr Owsianko, klasa III pastorałka Gore gwiazda Jezusowi, Pozostali uczestnicy: reprezentanci klasy I: Zuzanna Ginko utwór Zaśnij Dziecino, Kacper Drobot, Karol Poplewski, Oliwier Wiśniewski pastorałka My też pastuszkowie, Wiktoria Durda, Wiktoria Włoch kolęda Dzisiaj w Betlejem, Zuzanna Ginko, Julia Lewandowska, Maja Pietrzak, Aleksandra Ponichtera, Marta Wiśniewska utwór Być tam, gdzie Ty, Jezu Malusieńki, reprezentanci klasy II: Gabriela Pawłowska, Amelia Wielgolaska pastorałka Nie płacz Jezu, Natalia Kowalska, Olga Kulesza, Joanna Przybylska, Anna Szymanik utwór Pierwsza gwiazdka, reprezentanci klasy III: Izabela Cichowska, Karolina Puławska, Dominik Laskowski utwór Jest taki dzień, Amelia Rudzka kolęda Dzisiaj w Betlejem, Patrycja Wójcik, Anna Przybysz kolęda Pójdźmy wszyscy do stajenki, Anna Fydrych, Oliwia Rosińska, Roksana Sówka, Kamil Zarzecki pastorałka Świeć gwiazdeczko. Kategoria klasy IV VI: I miejsce: Filip Balicki, Michał Laskowski klasa V pastorałka Bardzo cicha noc, II miejsce: Julia Borkowska, Magdalena Fidelis, klasa VI utwór,,a kto wie", III miejsce: Aleksandra Cichowska, Dominika Książak, Julia Pakieła, Damian Kowalski, Wiktoria Styś klasa IV utwór Wigilijny wieczór". Pozostali uczestnicy: reprezentanci klasy IV: Weronika Buźniak, Aleksandra Lipińska, Dominik Kowalski, Mateusz Kulesza, Jakub Kurowski utwór Zima tuż, reprezentanci klasy VI: Aleksandra Bralewska, Paulina Deluga, Magdalena Jeleń, Klaudia Kulesza, Martyna Murza klasa V, Aleksandra Deluga klasa 0 sześciolatki utwór Gdy Wigilia jest. Informacja dla korespondentów LWG Redakcja Lokalnych Wieści Gminnych serdecznie dziękuje za przekazanie artykułów do gminnej gazety. Wszystkie te materiały, które nie ukazały się w tym numerze z uwagi na obszerność numeru styczniowego, będą umieszczone w wydaniu lutowym wyjątkowym, bo z jubileuszem 18-lecia LWG FERIE ZIMOWE W GDK odbywają się zajęcia, na które serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież. Plan ferii na stronie internetowej i ogłoszeniach w GDK. Klaudia Nasiadka uczennica PG w Brańszczyku Aerobik w Brańszczyku W sali gimnastycznej w ZPO w Brańszczyku odbywają się zajęcia aerobiku w każdy: wtorek o godz i czwartek o godz Opłata za każde zajęcia 6,50zł. SERDECZNIE ZAPRASZAMY (Red.) Lokalne Wieści Gminne Nr 208/2013 s. 11 /rok siedemnasty/

12 Gratulacje dla Weroniki Szymańskiej uczennicy klasy IV Publicznej Szkoły Podstawowej im. Piotra Kulasińskiego w Trzciance. 10- letnia Weronika Szymańska kolejny raz potwierdziła swój talent w zakresie twórczości plastycznej przystępując do konkursu, którego tematyka dotyczyła pogłębiania wiary i nawiązania głębszej relacji z Bogiem i drugim człowiekiem. W dniu 6 grudnia 2012 roku uczestniczyła wraz z opiekunem- Agatą Komor w GALI FINAŁOWEJ DIECEZJALNEGO KON- KURSU WIARA MNIE USKRZYDLA. Patronat honorowy nad konkursem objęli: J.E. Bp Janusz Stepnowski Biskup Łomżyński, J.E. Bp Tadeusz Bronakowski Biskup Pomocniczy, Jerzy Kiszkiel i Wiesława Ćwiklińska Podlaski Kurator Oświaty, Ks. Jarosław Kotowski Rektor WSD w Łomży Weronika została zaproszona do Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży, by jako laureatka konkursu odebrać wyróżnienie na drugim poziomie edukacyjnym kl.iv-vi szkoły podstawowej, w kategorii plastycznej. Warto dodać, że w etapie szkolnym w/w konkursu udział wzięli: Oskar Łapiński- kl. 0, Martyna Zawistowska kl. II, a także uczniowie kl. I - Filip Zdziarstek oraz Zuzanna Zdziarstek, której praca została wysłana na etap diecezjalny na poziomie edukacyjnym kl. 0 III. Laureatce i uczestnikom ko nkursu serdecznie dziękujemy i gratulujemy! Nauczyciel- katecheta 100-lecie urodzin Heleny Starczewskiej Sędziwy wiek jest z pewnością darem, a długowieczność i możliwość obchodzenia jubileuszu 100-lat w gronie rodziny i przyjaciół, to naprawdę wyjątkowe wydarzenie. Wydarzenie nie tylko w wymiarze przeżyć osobistych i rodzinnych, ale także ogólno społecznym. Dlatego też na 100-lecie urodzin do Pani Heleny Starczewskiej, która obecnie mieszka w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku przybyli z gratulacjami i życzeniami przedstawiciele samorządu powiatu wyszkowskiego i gminy Brańszczyk oraz ZUS-u z Ostrołęki. Zaś listy gratulacyjne przekazali: władze samorządowe Ostrowi Maz., Biuro Wojewody Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i Prezes Rady Ministrów RP Donald Tusk. Pani Helena Starczewska otoczona wianuszkiem gości z wdziękiem przyjmowała życzenia od Starosty Bogdana Pągowskiego i Wójta Gminy Mieczysława Pękula oraz Kierownika USC Teresy Kasprowicz, dopytując najbliższe osoby o tych, którzy przyszli na jej urodziny. Pani Helenka jak to mówią o niej pracownicy DPS - urodziła się r w miejscowości Choiny. Przez prawie całe życie mieszkała z mężem i synem w Ostrowi Maz. na ul. Radwańskiego. Dziś najbliższą rodzinę stanowią: synowa, wnuczęta, trzy prawnuczki i jeden prawnuk, a także dalsza rodzina z Ostrowi Maz. ze strony męża. Obecny był też pan Jacek, opiekujący się nią, o którym pani Helena wspomina niemal codziennie, wołając jego imię. Pani Helena została skierowana do DPS w Brańszczyku przez MOPS w Ostrowi Mazowieckiej i przyjęta do placówki w dniu r. jako osoba wymagająca całodobowej opieki i pomocy osób drugich w codziennej egzystencji. Obecnie jest osobą leżącą, ale przejawiającą miłe usposobienie i mimo dużego niedosłuchu dobry kontakt z otoczeniem. Warto dodać, że w DPS ma doskonałą opiekę, pomoc duchową i medyczną. To radosne wydarzenie uczczono przemiłym przyjęciem dla wszystkich przybyłych na uroczystość, a pyszny tort osobiście pokroiła Dyrektor DPS Danuta Ziomek. Redakcja LWG życzy Jubilatce kolejnych miłych uroczystości urodzinowych i wzruszeń tych najlepszych, bo przecież urodziny to jeden z najpiękniejszych dni w życiu dla każdego z nas. Maryla Puścian Lokalne Wieści Gminne Nr 208 s. 12 /rok siedemnasty/

13 Bezpieczni w czasie ferii zimowych Jak co roku, rzec by można tradycyjnie w naszej szkole przed rozpoczęciem wypoczynku zimowego przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przygotowali apel poświęcony właśnie tak bardzo ważnej tematyce bezpieczeństwa. Apel miał na celu między innymi: wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa na drogach, zwrócenie uwagi na bezpieczne zachowanie się podczas ferii, poznanie wierszy i piosenek o ruchu drogowym, wdrażanie do współpracy w grupie, zaangażowanie uczniów do wykonania dekoracji a także doskonalenie umiejętności zaprezentowania się przed szerszą publicznością. Zbliżają się ferie zimowe. Wszyscy się cieszymy, bo jest to czas wolny od zajęć, czas swobody i radości. Jednak nie możemy zapominać o naszym bezpieczeństwie. Dlatego przygotowaliśmy apel na temat "Bezpieczeństwo na drogach w czasie ferii zimowych". Życzymy wam Drogie Koleżanki i Koledzy, abyście zdrowo i bezpiecznie spędzali te ferie zimowe. A teraz zapraszamy do wysłuchania dobrych rad rozpoczęła uczennica klasy V Monika Piórkowska. W krótkiej inscenizacji wzięli udział zarówno uczniowie z klasy najstarszej VI jak i wdrażające się dopiero co w życie szkolne pięciolatki. Nic tak nie wzmacnia zimą naszych organizmów, jak sporty i zabawy na mroźnym powietrzu. Korzystając z uroków zimy, trzeba jednak pamiętać o kilku sprawach. Aby czas zimowego wypoczynku dostarczył radosnych i niezapomnianych wrażeń, zadbaliśmy by nasi uczniowie pamiętali o podstawowych zasadach bezpieczeństwa: Nie zjeżdżajcie na sankach w pobliżu dróg oraz zbiorników wodnych! W czasie zjeżdżania zachowajcie bezpieczną odległość między sankami! Nie doczepiajcie sanek do samochodu! Rzucając się śnieżkami nie łączcie miękkiego śniegu z kawałkami lodu czy kamieni oraz nie celujcie w twarz drugiej osoby! Nie rzucajcie śnieżkami w nadjeżdżające samochody! Na łyżwach jeździjcie tylko w wyznaczonych miejscach, nie ślizgajcie się po lodzie na rzece lub stawie! Nie przebiegajcie przez ulicę, nie przechodźcie w miejscach niedozwolonych! Bądźcie widoczni na drodze! Nie strącajcie zwisających z dachów sopli! Pamiętajcie o zdrowym odżywianiu! Ubierajcie się odpowiednio do temperatury panującej na dworze! W wolnym czasie przebywajcie na świeżym powietrzu, dbajcie o aktywność fizyczną! Nie zapominajcie o podstawowych zasadach higieny! Unikajcie kontaktu z osobami chorymi! W przypadku wystąpienia objawów choroby zgłoście się do lekarza! NUDA wyzwala w dziecku nowe pomysły, gdy brakuje atrakcji w formach zorganizowanych, zabawa może odbywać się w miejscach niebezpiecznych postarajmy się do tego nie dopuścić! Małgorzata Wróbel pełniąca obowiązki dyrektora pod nieobecność dyrektora szkoły przekazała Radzie Pedagogicznej, Rodzicom, Uczniom i Pracownikom Szkoły życzenia: zdrowych, radosnych i bezpiecznych ferii zimowych. Po zakończonym apelu w radosnym nastroju zakończyliśmy zajęcia. Wrócimy po feriach pełni nowych pomysłów i chęci do pracy. Koordynator ds. bezpieczeństwa Beata Szupiluk Akcja charytatywna Kolorowa książeczka dla chorego dziecka W jaki sposób kształcić i wychowywać dzieci, aby w przyszłości wyrosły na mądrych, wrażliwych i odpowiedzialnych ludzi? Żeby potrafiły okazywać serce oraz nieść pomoc słabszym, a także potrzebującym. Jednym ze sposobów takiego wychowania może być włączanie maluchów do akcji charytatywnych. Dlatego też w grudniu w Samorządowym Przedszkolu w Brańszczyku została przeprowadzona kampania pod hasłem Kolorowa książeczka dla chorego dziecka na rzecz Powiatowego Szpitala w Wyszkowie. Głównym celem akcji było uczenie dzieci wrażliwości oraz zwracanie uwagi na potrzeby innych. Podopieczni, chcąc sprawić radość chorym dzieciom, ofiarowali im swoje ulubione książki. W czasie kampanii zebrano kilkadziesiąt książeczek, które zostały przekazane wraz z życzeniami na ręce pani ordynator Joanny Kukawki Jurczyk. Bajeczki trafiły do świetlicy Dziecięcego Oddziału Powiatowego Szpitala w Wyszkowie. Akcja charytatywna okazała się pięknym przykładem otwartości na potrzeby innych. Dziękujemy rodzicom oraz przedszkolakom za poparcie przedsięwzięcia. Dorota Kania Wigilijne spotkanie w przedszkolu Święta w życiu każdego człowieka, a w szczególności dla najmłodszych, to bardzo ważny czas r. w Samorządowym Przedszkolu w Brańszczyku odbyło się spotkanie wigilijne. Tego dnia dzieci od rana śpiewały kolędy, rozmawiały o tradycjach związanych z Wigilią i Świętem Bożego Narodzenia. W przeddzień Wigilii cała społeczność przedszkolna spotkała się w jadalni w której wszystkich powitała Dorota Kania. Następnie, przy wigilijnym stole, pachnącej choince, dzieci wraz z paniami podzieliły się opłatkiem oraz złożyły sobie najserdeczniejsze życzenia. W tym jakże ważnym dniu dla każdego przedszkolaka, zaszczyciła nas swoją obecnością dyrektor Iwona Kulasińska wraz z zastępcą Katarzyną Bralewską, niosąc ciepłe i serdeczne życzenia. Nie można pominąć faktu, że dzieci zjadły uroczysty wigilijny obiad, który został przygotowany przez panią Małgosię i panią Elę. Maluchy ze smakiem próbowały barszczyku z uszkami, ziemniaków z rybą i surówką. Po posiłku przedszkolaki szukały pod obrusem sianka. Klimat radości udzielił się całej społeczności przedszkolnej. Dzień upłynął w miłej i przyjaznej atmosferze. Natalia Sitek Lokalne Wieści Gminne Nr 208/2013 s.13 /rok siedemnasty/

14 Wigilia w szkole w Knurowcu Ostatni tydzień przed 24 grudnia to czas niezwykły. Zewsząd dochodzą do nas głosy kolęd, każdy przygotowuje się do tych najpiękniejszych ciepłych, choć spowitych mroźnym powietrzem i śniegiem dni szczególnych, świąt Bożego Narodzenia. Staramy się pamiętać, aby w dni świąteczne nikt nie był sam. I tak właśnie szkoła podstawowa w Knurowcu im. Bohaterów Leśnej Placówki AK Mrowisko zaprosiła na wspólną Wigilię mieszkańców Knurowca i Budykrza, którzy na co dzień mieszkają sami. Było to o tyle szczególne, iż szkoła wyszła z taką inicjatywą po raz pierwszy i spotkała się z zainteresowaniem ze strony tych osób. Uroczystą Wigilię poprzedziły jasełka odegrane przez uczniów klas 4-6 pod okiem katechetki Katarzyny Delugi. Każde jasełka są próbą odtworzenia tego co działo się w stajence betlejemskiej tysiące lat temu. Uczniowie wcielili się w rolę diabełków, którzy próbowali udaremnić fakt przyjścia na świat Chrystusa. Nie zabrakło też anioła, który zwiastował przyjście Pana na ziemię policjantowi pilnującemu porządku w okolicy Betlejem. Murarz postanowił wyremontować stajenkę; położyć nowy dach i zrobić ogrzewanie, lekarz zaopiekować się zdrowiem Noworodka i Jego Matki. Przedstawiciel władzy wójt przyszedł oddać pokłon Nowonarodzonemu. Wszystkie te sceny były przeplatane pięknymi kolędami i pastorałkami śpiewanymi przez wszystkich wspólnie. Całe jasełka przygotowane i odegrane z młodzieńczym entuzjazmem i energią a przede wszystkim z dziecięcą wiarą że to wszystko prawda, sprawiły, że na twarzy każdego słuchacza zagościł uśmiech. Dyrektor szkoły, Renata Jechna podziękowała uczniom za piękne odegranie jasełek, a wszystkim przybyłym za obecność i zaprosiła do stołu wigilijnego. Druga część spotkania rozpoczęła się odczytaniem fragmentu Ewangelii o przyjściu na świat Pana Jezusa. Następnie dyrektor życzyła wszystkim dobra, radości, spełnienia marzeń, a przede wszystkim dużo spokoju i ciepła płynącego od Pana Jezusa. Życzenia dla maluchów i wszystkich zebranych przekazali również: radny Czesław Bębenek oraz przedstawiciel zaprzyjaźnionego ze szkołą Koła Łowieckiego Nr 2 Dzik w Wyszkowie - Mirosław Jechna. Po wysłuchaniu życzeń przyszedł czas na podzielenie się opłatkiem; symbolem pojednania, przebaczenia, znakiem przyjaźni i miłości. Ten najważniejszy punkt uroczystości był bardzo wzruszający dla dzieci ich rodziców, nauczycieli i dla osób starszych, którzy byli bardzo wzruszeni i szczęśliwi, że są zauważeni i darzeni szacunkiem przez najmłodszych. Wszyscy zaproszeni goście otrzymali pamiątkowe karty z życzeniami przygotowane przez społeczność szkolną. Na koniec pozostała jeszcze uczta dla ciała przygotowana przez uczniów ich rodziców i nauczycieli. Wigilia zorganizowana przez szkołę nie tylko dla dzieci, ale też dla rodziców i osób, którym na co dzień brakuje rodzinnego ciepła i radości z przebywania w gronie najbliższych jest wspaniałym pomysłem dla pielęgnowania więzi międzypokoleniowej i wyrazem szacunku dla starszego pokolenia. Oby takich spotkań, okazji do bycia razem było jak najwięcej w 2013 roku. Tekst i fot. Katarzyna Gomoliszek AGROTURYSTYKA U KAFLIKA Właściciele agroturystyki u Kaflika zapraszają serdecznie gości do swojego gospodarstwa. Doskonałe miejsce na wypoczynek z dziećmi, wypad weekendowy, spotkania rodzinne, zabawy przy ognisku, przyjęcia grillowe, imprezy okolicznościowe, spływy kajakowe, rajdy rowerowe, jazdy konne. Kontakt: oraz na stronie Lokalne Wieści Gminne Nr 208/2013 s.14 /rok siedemnasty/

15 Szkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Porębie W Zespole Placówek Oświatowych w Porębie, 14 stycznia 2013 odbył się Szkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek. Nasze kolędowe spotkanie zgromadziło w sali gimnastycznej wielu uczniów, nauczycieli i rodziców. Przegląd odbywał się w trzech kategoriach wiekowych. Kategoria pierwsza to dzieci z klas 0-III, druga kategoria klasy IV-VI i trzecia klasy gimnazjalne. Ogółem wystąpiło 53 osoby. Uczniowie mogli prezentować się solowo lub w zespołach. Głównym celem imprezy muzycznej było kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia i rozbudzanie w uczniach chęci wspólnego śpiewania kolęd oraz pastorałek. Uczestników oceniało jury w składzie: dyrektor ZPO Agnieszka Pękul, zastępca dyrektor Katarzyna Kielisiak, ks. Zbigniew Jankowski, Nina Ulanowska oraz Małgorzata Łapińska - reprezentująca Radę Rodziców. Jak zawsze poziom artystyczny był bardzo wysoki i jury miało nie lada problem, komu przyznać pierwsze miejsca. Wśród wykonawców dało się zauważyć prawdziwe talenty wokalne. Spośród najmłodszych uczestników najlepsza okazała się solistka Kinga Runo, która zaśpiewała pastorałkę Biała ziemia. Uczennica została przygotowana przez wychowawcę, Ewę Rytelewską. W drugiej kategorii wygrał zespół w składzie: Natalia Olbryś, Wojciech Sitek, Jakub Chmielewski oraz Adrian Gołębiewski, którzy zaprezentowali pastorałkę Jam jest dudka. Spośród gimnazjalistów najlepsze okazały się dwa zespoły, które ex aequo zajęły pierwsze miejsce. Pierwszy zespół: Monika Kowalczyk, Magd alena Szymańska, Justyna Soliwoda, Paweł Bączek i Marcin Kowalczyk zaprezentowali kolędę Dlaczego dzisiaj. Drugi zespół wystąpił w składzie: Patrycja Waszczak, Weronika Runo, Agnieszka Rytelewska, Magdalena Pakieła i Kinga Gołębiewska. Dziewczęta zaśpiewały pastorałkę Tobie mały Panie. Laureaci ze wszystkich trzech kategorii będą reprezentowali naszą szkołę na Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Brańszczyku. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz skromne upominki. Dyrektor kończąc uroczystość podziękowała wszystkim oraz życzyła sukcesów w Gminnym Przeglądzie. Zauważyła również, że uczniowie lubią śpiewać kolędy i pastorałki oraz że przegląd cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Organizator przeglądu Lokalne Wieści Gminne Nr 208/2013 s. 15 /rok siedemnasty/

16 Jasełka z Harnasiami 21 grudnia 2012 roku w Publicznym Gimnazjum w Brańszczyku uczennice klasy IIIa pod opieką Joanny Suchenek zakończyły realizację projektu edukacyjnego, którego tematem były tradycje i zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia. Zespół zadaniowy w składzie: Małgorzata Hawryluk, Karolina Rogalska, Dominika Sadowska, Klaudia Wiśniewska i Daria Zalewska zwieńczył projekt, przedstawiając dla naszego gimnazjum jasełka pod tytułem:,,jak janioł pasterzy szukał, cz yli jasełka z Harnasiami. Przygotowania, podczas których dziewczęta poznawały tekst, uczyły się gwary góralskiej, śpiewu kolęd i pastorałek oraz opracowywały scenografię, trwały przez kilka tygodni. Efekt ich pracy mogliśmy podziwiać podczas występu, który zadziwił całą społeczność gimnazjalną uprzednio przygotowaną dekoracją, barwnymi strojami góralskimi, licznymi rekwizytami, dialektyzacją językową i stylistyczną. Tego dnia mieliśmy okazję przebywać z Harnasiami w jaskini oraz przemierzać z pasterzami kontynenty, by wreszcie znaleźć się w stajence betlejemskiej aby oddać pokłon nowo narodzonemu Jezusowi. Uczennice zadziwił y wszystkich prezentacją swych umiejętności aktorskich, czego wyrazem były gromkie brawa oraz liczne słowa uznania. Dziękujemy za okazaną pomoc: Klaudii Nasiadce i Jackowi Jachnie za grę na organach; Marcie Zyśk, Agacie Wiśniewskiej i Patrycji Tomczyk za śpiew oraz wszystkim innym,,dobrym duszkom. opracowanie Małgosia, Klaudia, Daria, Karolina, Dominika, uczennice PG w Brańszczyku W eliminacjach mazowieckich do Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek W sobotnie popołudnie 8 grudnia 2012r. reprezentanci Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Brańszczyku wzięli udział w eliminacjach mazowieckich do XIX edycji, które odbyły się w Ośrodku Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. W eliminacjach wzięło udział 54 podmioty wykonawcze, a wśród nich soliści, duety, zespoły i chóry. Duet w składzie: Michał Laskowski i Filip Balicki zgodnie z regulaminem zaprezentował dwa utwory, w tym kolędę Bóg się rodzi oraz pastorałkę Kiedy dzieckiem jest Bóg, wzbudzając zainteresowanie komisji konkursowej. Lokalne Wieści Gminne Nr 208 /2013s. 16 /rok siedemnasty/ Należy nadmienić, że chłopcy wystąpili w połączonej kategorii wiekowej - dzieci i młodzież. Zmagania chłopców dopingowali rodzice, którym nie straszny był mróz, daleka droga i późna pora. Po przesłuchaniach konkursowych uczestnicy zostali zaproszeni na występ zespołu SWINGING WAVES, który wykonał znane kolędy w jazzowych aranżacjach. Po koncercie przyszedł czas na ogłoszenie wyników. Michał i Filip zdobyli III miejsce w kategorii soliści/zespoły, otrzymując pamiątkową statuetkę i dyplom oraz odtwarzacze mp4. Do finału konkursu, który odbędzie się w styczniu w Będzinie przeszli tylko zdobywcy I miejsc w każdej kategorii. Z życzeniami dalszych sukcesów muzycznych Opiekun Dorota Owsianko

17 Informacja dotycząca sposobu rozwiązywania umowy odbioru odpadów komunalnych z MPK Szanowni Państwo W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2013r. zmian w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U j.t.) wprowadzonych ustawą z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U ze zm.) i pojawiającymi się licznymi pytaniami odnośnie trybu i formy rozwiązywania umów na świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych zawartych między MPK Sp. z o. o. w Ostrołęce a właścicielami nieruchomości zleceniodawcami informujemy: MPK sp. z o.o. w Ostrołęce deklaruje gotowość wyrażenia zgody na rozwiązanie umów cywilnoprawnych na świadczenie usług odbioru odpadów z właścicielami nieruchomości w trybie porozumienia stron. Rozwiązanie umów mogłoby nastąpić w przypadku spełnienia przez klienta następujących warunków: 1. zakupu użytkowanego na podstawie zawartej umowy pojemnika (cennik w załączeniu) lub 2. zwrotu użytkowanego na podstawie zawartej umowy pojemnika do siedziby Spółki w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie nowych regulacji prawnych, tj. 1 lipca 2013r. oraz 3. uregulowania wszystkich zaległości finansowych wobec spółki do dnia wejścia w życie nowych regulacji prawnych. W takim przypadku; Właściciele nieruchomości nie będą musieli składać dodatkowych oświadczeń o rozwiązaniu umów świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych z zachowaniem okresu wypowiedzenia a umowa przestanie obowiązywać z dniem 1 lipca 2013r. Mieczysław Pękul Wójt Gminy Brańszczyk W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerami telefonów: (29) w. 101, w. 126, w Oferta sprzedaży pojemników na odpady komunalne L.p. Cena za pojemnik brutto: Rodzaj pojemnika: 1 używany 120 l 240 l 1100l 39,00 zł 63,00 zł 399,00 zł Jasełka w Samorządowym Przedszkolu w Porębie przedstawieniu realny wymiar. Na twarzach widzów pojawiały się uśmiechy z zachwytu, a w oczach łzy radości. Na koniec wszystkie dzieci śpiewając przywołały Św. Mikołaja. Kiedy wszedł na salę z mnóstwem prezentów, niejedno dziecko patrzyło na niego z zachwytem, bo był to najprawdziwszy Św. Mikołaj r. w Samorządowym Przedszkolu w Porębie odbyło się przedstawienie jasełkowe dla rodziców i zaproszonych gości. Zgromadzonych gości przywitała dyrektor Agnieszka Pękul i przy tej okazji złożyła życzenia noworoczne. Przedstawienie pt: Chwała na wysokości przygotowywane było już od wielu tygodni, by mali aktorzy mogli nauczyć się ról i tekstów kolęd. W nastrojowo udekorowanej sali, w scenografii bożonarodzeniowej stajenki oraz przy brzmieniu pięknych polskich kolęd aniołki, pastuszkowie oraz dostojni królowie przedstawili jasełka. Dzieci z wielkim przejęciem występowały dla swojej publiczności. Nad całością czuwały wychowawczynie. Przedszkolaki świetnie poradziły sobie, jako aktorzy śpiewając i recytując wiersze. Ich spontaniczność i naturalność nadały Potrafił świetnie rozmawiać z dziećmi nie wywołując strachu. Następnie rozdawał wszystkim dzieciom prezenty. Była to świetna okazja do zrobienia sobie zdjęcia ze znakomitym gościem. Flesze aparatów błyskały bez końca, bo każdy rodzic chciał uwiecznić tę chwilę. Dzieci podziękowały Mikołajowi za wspaniałe prezenty i zaprosiły na przyszły rok. Po tych wszystkich emocjach wszyscy chętnie zasiedli do pysznego poczęstunku, w trakcie, którego można było podzielić się wrażeniami. Ogromne podziękowania wychowawcy kierują do rodziców, którzy pomogli w organizacji uroczystości. Elżbieta Sitek Lokalne Wieści Gminne Nr 208/2013 s. 17 /rok siedemnasty/

18 Mikołajki z Majką Jeżowską 5 grudnia 2012 r. uczniowie klas I i II Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Brańszczyku pod opieką: Eweliny Bloch, Doroty Owsianko, Emilii Wiśniewskiej i Anny Osowieckiej uczestniczyli w Megamikołajkowej wycieczce do Wyszkowa. Pierwszym punktem wycieczki był udział w koncercie Majki Jeżowskiej, który odbył się w Hali Widowiskowo Sportowej WOSiR. Podczas koncertu, prezentowane były największe przeboje piosenkarki. Nie zabrakło również konkursów z nagrodami. W świat książek wprowadziła dzieci Marta Gołębiewska. Uczniowie uczestniczyli również w lekcji bibliotecznej pt. Chrząszcz w trzcinie czyli łamańce językowe, którą przeprowadziła Małgorzata Lamparska. Lekcja poświęcona była Hannie Łochockiej polskiej poetce, prozaiczce i autorce słuchowisk dla dzieci. Jej utwory publikowane były m.in. w Świerszczyku", "Płomyczku", "Misiu". Dla dzieci wydała kilkadziesiąt książek, najczęściej zbiorów krótkich, rymowanych wierszy. Na uwagę zasługują utwory będące formą zabawy i ćwiczeniami językowymi, np. Chrząszcz w trzcinie. Uczniowie w trakcie zajęć mieli możliwość odczytywania zdań będących łamańcami językowymi oraz uzupełniali zdania wyrazami z trudnościami ortograficznymi. Rozwiązywali zagadki oraz powtarzali szereg trudnych wyrazów w ciągu. Mikołajkowy prezent w postaci muzycznego spotkania z Majką Jeżowską oraz wizyty w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wyszkowie, na długo pozostanie w pamięci uczniów PSP w Brańszczyku. Dorota Owsianko Dzieci oraz ich opiekunowie, aby zdobyć nagrody, musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami tanecznymi. Za wspaniały taniec z panią obie klasy otrzymały plakaty i płyty, które wzbogacą płytotekę szkolną. Tancerze w występach solowych, którzy spodobali się Majce Jeżowskiej, otrzymali pamiątkowe zdjęcia. Po koncercie artystka składała autografy na wygranych gadżetach. Koncert okazał się wspaniałą lekcją muzyki i gimnastyki. Następną atrakcją przygotowaną tego dnia dla dzieci była wizyta w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wyszkowie. Przedszkolaki w kosmosie 13 grudnia 2012r. dzieci z Samorządowego Przedszkola w Brańszczyku odbyły niezapomnianą podróż w kosmos bez wychodzenia z budynku, ponieważ tego dnia do przedszkola przyjechało planetarium. Na początku było trochę strasznie, ale jak wiadomo wszystkim, przedszkolaki to dzielne i bardzo ciekawe świata dzieci. W związku z tym, maluchy musiały sprawdzić co kryje w sobie tajemniczy namiot. Okazało się, że w środku był jeszcze bardziej niesamowity niż na zewnątrz. Kiedy wszystkie maluchy usiadły w kręgu, nad głowami rozgwieździło się niebo i rozpoczęła się bardzo ciekawa projekcja. Dzieci zobaczyły wiele różnych procesów astronomicznych, a wśród nich: ruch Ziemi i innych planet wokół Słońca, zmiany faz księżyca, gwiazdozbiory zodiakalne... Pod koniec zajęć przedszkolakom wydawało się nawet, że wyg ląd aj ą p rzez o kn a stat ku kosmicznego. Nadmuchiwana, ogromna kopuła stanowiła idealną namiastkę kosmosu, a zaciemnione wnętrze zapewniło niepowtarzalny klimat i umożliwiło dogłębne przeżycie każdej fazy multimedialnej projekcji. Wrażenia były nie z tej ziemi. Dorota Kania, fot. Ilona Szydlik Lokalne Wieści Gminne Nr 208/2013 s. 18 /rok siedemnasty/

19 Spotkanie wigilijne w Urzędzie Gminy Dzielenie się opłatkiem (z łac. oblatum "dar ofiarny"), który jest symbolem pojednania i przebaczenia, znakiem przyjaźni i miłości; ma swoją symbolikę w wymiarze nie tylko duchowym: sama materia opłatka: "chleb", podkreśla również doczesny charakter życzeń. W podtekście tego życzenia jest nawiązanie do modlitwy Ojcze Nasz: oby nam go nie zabrakło (chleba naszego powszedniego...). Symbolika chleba ma jeszcze inny wymiar: należy być jak chleb dobrym i jak chleb podzielnym / z: Wikipedia/ Tradycją stało się owo dzielenie opłatkiem podczas spotkań wigilijnych również w Urzędzie Gminy w Brańszczyku. Na spotkanie to zaprasza Wójt Gminy wraz z Przewodniczącą Rady Gminy, by wspólnie z Siostrami ze Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi, radnymi, sołtysami, pracownikami Urzędu Gminy, dyrektorami szkół i jednostek podległych oraz z dyrektorami instytucji i zakładów pracy z terenu gminy, złożyć sobie wzajem serdeczne życzenia dobrze przeżytych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślnego Nowego Roku. Kapłani corocznie obecni na urzędowej wigilii wspierają modlitwą i dobrymi życzeniami, podkreślając potrzebę pojednania i trwania na straży wiary. Zwłaszcza teraz w coraz bardziej laicyzującym się świecie, dowolnie interpretującym, uświęcone wiarą i tradycją, symbole i wartości religijne. Ksiądz prałat Andrzej Grzybowski proboszcz parafii Poręba, uczyniwszy znak krzyża świętego, zwrócił się słowami: poprośmy Pana Boga, aby pobłogosławił te opłatki, którymi za chwilę będziemy się dzielić. Módlmy się, Wszechmogący i Miłosierny Boże w Twoim imieniu pobłogosławię te opłatki, które za chwilę weźmiemy do rąk, aby podzielić się nimi i w taki sposób przygotować się do głębokiego, pełnego miłości przeżywania Świąt Narodzenia Twojego Syna, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Po czym wszyscy obecni zmówili Ojcze nasz, tak jak nauczył nas nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Wójt Gminy Mieczysław Pękul, zwróciwszy się do przybyłych na wigilię w Urzędzie Gminy, powiedział: Bardzo cieszę się, że jesteśmy tu na tym świątecznym spotkaniu. Chciałbym na ręce państwa złożyć serdeczne życzenia, żeby te święta były ciepłe, mile i spokojnie spędzane w rodzinnej atmosferze. Proszę też byście zanieśli te życzenia do swoich domów. Życzę dużo zdrowia, pogody ducha, a ponieważ jesteśmy samorządowcami - życzę przede wszystkim, aby Państwa praca zawsze spotykała się z należytym przyjęciem od zewnątrz, ze strony mieszkańców, i oczywiście także Dyrektorom szkół, ponieważ ich praca to nie łatwy kawałek chleba. Życzę, więc by w tej ludzkiej krzykliwości, każdy doznał dużo życzliwości i żeby rok przyszły 2013, był przynajmniej tak samo dobry. Ponieważ spotkanie odbyło się 21 grudnia, który miał być datą końca świata, żartobliwie dodał: i żeby końca świata nie było. W ślad za tymi słowami, ks. prałat Andrzej Grzybowski, stwierdził, że: Pan Wójt wspomniał o końcu świata- / /. To jest tylko przygotowanie do tego, co się jeszcze może wydarzyć na polskiej ziemi. Dobrze o tym wiemy i doświadczamy na różnych płaszczyznach i tych miastowych i tych gminnych. (ciąg dalszy na następnej stronie) Lokalne Wieści Gminne Nr 208/2013 s.19 /rok siedemnasty/

20 Spotkanie wigilijne w Urzędzie Gminy Nie jest łatwo dzisiaj żyć, - kontynuował, nie jest łatwo dzisiaj pracować, wspólnie pracować, a zwłaszcza społecznie. Jechałem tu do Was, Traktem napoleońskim i się zastanawiałem, dlaczego ten trakt nie jest podgrzewany? I pomyślałem o tym, ze zdziwieniem popatrzyłem na siebie i doszedłem do wniosku, że z nami coś złego się dzieje. Mamy jakieś pretensje, jakieś żądania, ciągle chcielibyśmy bardzo dużo, ale dać od siebie trudniej, a być cierpliwym i wyrozumiałym jeszcze trudniej. Mamy Święta Bożego Narodzenia, które uczą nas, Spotkanie wigilijne OSP Brańszczyk aby służyć drugiemu człowiekowi, żeby zapomnieć o sobie, żeby zmienić siebie, styl swojego życia i wyjść do drugiego człowieka. To właśnie uczynił Jezus Chrystus, przychodząc do nas, opuszczając niebo, rodząc się w betlejemskiej stajni, stając się jednym z nas. Stał się po to jednym z nas, żeby nam służyć i ta historia, która zaczęła się 2000 lat temu - ona nadal ma miejsce i dzieje się w naszych czasach, bo Jezus znowu przychodzi. Jezus znowu chce nam powiedzieć, że jest do naszej dyspozycji, chce nam służyć. Dlatego uczmy się od niego tego ducha, a wtedy służba będzie łatwiejsza. Tutaj żyjemy i tutaj pracujemy, niechże więc ta nasza praca przyniesie więcej owoców zadowolenia. Miejmy taką wewnętrzną satysfakcję. I niech te Święta Bożego Narodzenia nie będą przeżywane tylko w sposób zewnętrzny, formalny, podstawowy w tradycji; ale przede wszystkim - niech to będą święta przeżywane z Jezusem, święta podczas których spróbujemy do Niego dotrzeć tak jak pasterze, tak jak mędrcy pokłonić mu się i zaprosić go od swojego życia. Niech te święta umocnią nasze siły i duchowe i fizyczne, i niech pomogą nam dobrze zakończyć ten stary rok i rozpocząć nowy rok. Szczęść Boże! Zanim przystąpiono do składania życzeń i serdecznych uścisków, obecni wysłuchali pięknie wykonanych kolęd i pastorałek przez Filipa Balickiego i Michała Laskowskiego uczniów ZPO w Brańszczyku, nagradzając ich oklaskami a po odtrąbieniu na rogu sygnału, wszyscy skosztowali pysznych wigilijnych potraw przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich z Brańszczyka. Maryla Puścian, fot. Katarzyna Gomoliszek Jak co roku po mszy świętej Pasterce, 24 grudnia druhowie OSP Brańszczyk w ślad za orkiestrą strażacką podążają na wigilijno-świąteczne spotkanie, by podzielić się opłatkiem i w serdecznej rodzinnej atmosferze, rozpocząć święta Bożego Narodzenia. Ta tradycja sięga już kilkunastu lat i jest zapewne jedną z wyjątkowych, dlatego tym milej spotkać się po modlitwie, Eucharystii i radości z przyjścia Nowonarodzonego Dzieciątka Jezus, któremu tak pięknie gra, orkiestra strażacka pod kierunkiem dh Andrzeja Gałązki. Po podzieleniu się opłatkiem i złożeniu życzeń, wszyscy odśpiewali gromkie Sto lat Prezesowi Adamowi Błońskiemu! Dh Maryla Puścian, fot. Weronika Puścian Lokalne Wieści Gminne Nr 208/2013 s.20 /rok siedemnasty/

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA FRAGMENTY GAZETKI NR 2 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. J. JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA listopad grudzień 2010, styczeń 2011 Numer 2 Rok szkolny 2010/2011 Wydarzenia: 10.11 apel

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015

SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015 SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015 Opiekun SU: Jadwiga Banasik Hasło: Samorząd Uczniowski wspiera działania szkoły na rzecz organizowania zadań propagujących współdziałanie uczniów, nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny To główne hasła tegorocznych konkursów plastycznego i muzycznego: 1. Ogólnopolska Kampania pt. "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2005 rok W dniach od 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 61 Grudzień 2011 Nie płacz Jezu my Ci zaśpiewamy

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 61 Grudzień 2011 Nie płacz Jezu my Ci zaśpiewamy Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 61 Grudzień 2011 Nie płacz Jezu my Ci zaśpiewamy Podtrzymując tradycje bożonarodzeniowe wszyscy przedszkolacy od kilku dni przygotowywali się do spotkań wigilijnych

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Święta Bożego Narodzenia w przedszkolnym obiektywie.

Święta Bożego Narodzenia w przedszkolnym obiektywie. Święta Bożego Narodzenia w przedszkolnym obiektywie. Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas pełen radości, ciepła oraz świątecznych przygotowań. W naszym przedszkolu mamy to szczęście, że okres ten zaczyna

Bardziej szczegółowo

Ekologiczni Wyszkowianie kampania edukacyjna dla mieszkańców Gminy Wyszków etap II

Ekologiczni Wyszkowianie kampania edukacyjna dla mieszkańców Gminy Wyszków etap II 8 grudnia 2015r. w Wyszkowskim Ośrodku Kultury Hutnik odbyła się konferencja podsumowująca projekt Ekologiczni Wyszkowianie kampania edukacyjna dla mieszkańców Gminy Wyszków etap II dofinasowany przez

Bardziej szczegółowo

XXXII KONKURS RECYTATORSKI IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO ELIMINACJE GMINNE

XXXII KONKURS RECYTATORSKI IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO ELIMINACJE GMINNE Piknik rodzinny Dnia 14 czerwca 2015 roku na terenie naszej szkoły został zorganizowany piknik rodzinny. Początek imprezy przewidziano na godz. 14:30. Do przygotowań zabrali się zarówno rodzice, nauczyciele,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI

REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI Organizowanego przez Szkołę Podstawową Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. bł. Jana Pawła II i Gimnazjum SPSK w Modzerowie DATA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

ZAŚPIEWAJMY JEZUSOWI. III Integracyjny Koncert Kolęd. 15 grudnia 2010 r.

ZAŚPIEWAJMY JEZUSOWI. III Integracyjny Koncert Kolęd. 15 grudnia 2010 r. ZAŚPIEWAJMY JEZUSOWI III Integracyjny Koncert Kolęd 15 grudnia 2010 r. 1 Koncert rozpoczyna pastorałka Dziś w stajence w wykonaniu zespołu AKORD z SOSW w Tanowie (pianino, metalofon) Powitanie - KASIA

Bardziej szczegółowo

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13 Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13 Zakończenie roku szkolnego poprzedziła uroczysta Msza św. połączona z obchodami 40 rocznicy Święceń Biskupich Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Tadeusza Zawistowskiego,

Bardziej szczegółowo

Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane :00:32

Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane :00:32 Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane 2016-06-17 08:00:32 15 czerwca w Sali widowiskowej Filii Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej odbyła się Gala Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń.

Bardziej szczegółowo

X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015

X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015 X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Radomiu, Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia i Starostwo Powiatowe mając na celu zainteresowanie tematyką zdrowia

Bardziej szczegółowo

WITAMY NA STRONIE NASZEGO PRZEDSZKJOLA PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

WITAMY NA STRONIE NASZEGO PRZEDSZKJOLA PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA WITAMY NA STRONIE NASZEGO PRZEDSZKJOLA W naszym przedszkolu dziecko i jego potrzeby są priorytetem. Dzieci w naszej placówce czują się dobrze i bezpiecznie. W odpowiedniej atmosferze łatwo zawierają nowe

Bardziej szczegółowo

Poznajemy tradycje i zwyczaje świąt Bożego Narodzenia

Poznajemy tradycje i zwyczaje świąt Bożego Narodzenia Literka.pl Poznajemy tradycje i zwyczaje świąt Bożego Narodzenia Data dodania: 2008-05-15 07:21:30 Większość dzieci kojarzy święta Bożego Narodzenia wyłącznie z prezentami. Realizując mój projekt chciałam,

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2013/2014

SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2013/2014 SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2013/2014 Opiekun SU: Jadwiga Banasik KARTKI Z KALENDARZA 1 Hasło: Samorząd Uczniowski wspiera działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. 2 10 października

Bardziej szczegółowo

"Wszędzie jedno słońce świeci"

Wszędzie jedno słońce świeci "Wszędzie jedno słońce świeci" Dzień 6 grudnia jest dniem magicznym nie tylko dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. W owym dniu dzieckiem czuje się każdy z nas i podświadomie oczekuje na jakąś

Bardziej szczegółowo

opracowanie: Aneta Duda-Spandel, Joanna Błażusiak-Dudała

opracowanie: Aneta Duda-Spandel, Joanna Błażusiak-Dudała opracowanie: Aneta Duda-Spandel, Joanna Błażusiak-Dudała W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły poprzez swoich reprezentantów. Samorząd Uczniowski jest najwyższym organem

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II.

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II. DOBRA PRAKTYKA Nazwa szkoły: Imię i nazwisko dyrektora: Dobra praktyka(nazwa programu, działań): Ilość uczniów objętych programem/działaniami: Odpowiedzialni, organizatorzy i partnerzy: Okres czasowy realizacji:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TRZEJ KRÓLOWIE W TRADYCJI I W OCZACH WSPÓŁCZESNYCH

REGULAMIN III OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TRZEJ KRÓLOWIE W TRADYCJI I W OCZACH WSPÓŁCZESNYCH REGULAMIN III OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TRZEJ KRÓLOWIE W TRADYCJI I W OCZACH WSPÓŁCZESNYCH Organizowanego przez Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Dzieci Fatimskich, Szkołę

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Kamila Kobylarz. A oto wyróżnione prace i kilka ciekawych opracowań: Wesołych Świąt

Kamila Kobylarz. A oto wyróżnione prace i kilka ciekawych opracowań: Wesołych Świąt Uczniowie klas 4-6 wykonali kartki świąteczne techniką komputerową, a do tego opisywali krótko czym dla nich jest MAGIA ŚWIĄT Nagrodzono 2 prace: Kamili Kobylarz i Zuzanny Madejskiej gratulujemy A oto

Bardziej szczegółowo

Konkursu Plastyczno-Fotograficznego,, Krajobraz

Konkursu Plastyczno-Fotograficznego,, Krajobraz XIV edycja Powiatowego Powiatu Wieruszowskiego Konkursu Plastyczno-Fotograficznego,, Krajobraz Dnia 12 grudnia 2013r. w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach odbyło się uroczyste podsumowanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z FESTIWALU TWÓRCZOŚCI MUZYCZNO-RUCHOWEJ DZIECI PRZEDSZKOLNYCH "WIOSENNE RYTMY I RYMY"

SPRAWOZDANIE Z FESTIWALU TWÓRCZOŚCI MUZYCZNO-RUCHOWEJ DZIECI PRZEDSZKOLNYCH WIOSENNE RYTMY I RYMY SPRAWOZDANIE Z FESTIWALU TWÓRCZOŚCI MUZYCZNO-RUCHOWEJ DZIECI PRZEDSZKOLNYCH "WIOSENNE RYTMY I RYMY" Jednym z wielu przedsięwzięć zorganizowanych przez Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie oraz Grupę

Bardziej szczegółowo

Szkolny Klub Wolontariusza. Opiekun pani Monika Bartczak Wolontariuszki Agata Sobiczewska, Kinga Konopka, Klaudia Gołombniak

Szkolny Klub Wolontariusza. Opiekun pani Monika Bartczak Wolontariuszki Agata Sobiczewska, Kinga Konopka, Klaudia Gołombniak Szkolny Klub Wolontariusza Opiekun pani Monika Bartczak Wolontariuszki Agata Sobiczewska, Kinga Konopka, Klaudia Gołombniak IX ogólnopolski program edukacyjny Moja szkoła w Unii Europejskiej edycja Powrót

Bardziej szczegółowo

DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Publiczne Przedszkole w Kotowiecku PROJEKT EDUKACYJNY DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Opracowanie projektu: Wstęp Święta Bożego Narodzenia są dla wszystkich ludzi a zwłaszcza dla dzieci szczególnym przeżyciem.

Bardziej szczegółowo

VII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS BOŻONARODZENIOWY

VII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS BOŻONARODZENIOWY Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie Ciągle jeszcze istnieją wśród nas Anioły Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł, lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy

Bardziej szczegółowo

02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO Rok szkolny 2013/2014 rozpoczął się Mszą Św, którą w naszej szkole odprawił ksiądz proboszcz Andrzej Żur. Pani Dyrektor, Krystyna Lemańczyk, przywitała zebranych

Bardziej szczegółowo

Trochę historii. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce

Trochę historii. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce Nagoszewka Druga 89, 07-300 Ostrów Mazowiecka www.pspnagoszewka.szkolnastrona.pl, pspnagoszewka@onet.poczta.pl Do Publicznej Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY .KROPECZKA. Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY 1. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Nowy rok szkolny powitaliśmy 2

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIAŁOBŁOTACH PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIAŁOBŁOTACH PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIAŁOBŁOTACH PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 INFORMACJE OGÓLNE KADRA PEDAGOGICZNA 18 nauczycieli (14 zatrudnionych w pełnym wymiarze, 4 w niepełnym wymiarze godzin) 10 dyplomowanych

Bardziej szczegółowo

,,Lublin w sieci życzliwości 2011 życzliwe inicjatywy grupy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 3 w Lublinie

,,Lublin w sieci życzliwości 2011 życzliwe inicjatywy grupy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 3 w Lublinie ,,Lublin w sieci życzliwości 2011 życzliwe inicjatywy grupy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 3 w Lublinie Jak to się zaczęło? 26 września 2011r. do naszej szkoły przyjechały dwie panie trenerki z Fundacji

Bardziej szczegółowo

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz.

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz. 22 maja 2010 roku świętowaliśmy Jubileusz pięćdziesięciolecia Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Uroczystości rozpoczęły się Wielką Galą otwarcia w Filharmonii Olsztyńskiej.

Bardziej szczegółowo

I GMINNY PRZEGLĄD JASEŁEK RADWANOWICE 2016 HONOROWY PATRONAT NAD IMPREZĄ OBJĄŁ KS. TADEUSZ ISAKOWICZ - ZALESKI

I GMINNY PRZEGLĄD JASEŁEK RADWANOWICE 2016 HONOROWY PATRONAT NAD IMPREZĄ OBJĄŁ KS. TADEUSZ ISAKOWICZ - ZALESKI I GMINNY PRZEGLĄD JASEŁEK RADWANOWICE 2016 I. Organizator przeglądu: Oświatowe Towarzystwo Integracyjne w Radwanowicach INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OFIAR PACYFIKACJI W RADWANOWICACH HONOROWY PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Finał Konkursu My też mamy talent

Finał Konkursu My też mamy talent Finał Konkursu My też mamy talent Strona 1/6 Dnia 20 marca 2015 r. z inicjatywy Szkoły Podstawowej nr 6 im. K. Makuszyńskiego i przy współorganizacji Miejskiego Domu Kultury w Mławie odbył się finał I

Bardziej szczegółowo

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO I OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rozpoczął się nowy rok szkolny. Po wspaniałych wakacjach, wypoczęci powróciliśmy do szkoły aby rzucić się w wir pracy. Już we wrześniu czeka nas

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

rok 2013 / 2014 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Świat malowany kolorami wiosny" I miejsce - Jakub Wójcik klasa II

rok 2013 / 2014 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Świat malowany kolorami wiosny I miejsce - Jakub Wójcik klasa II rok 2013 / 2014 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Świat malowany kolorami wiosny" I miejsce - Jakub Wójcik klasa II SZCZĘŚLIWY MAŁY OKR DLA ÓSEMKI 8 maja 2014 roku w Domu Kultury "Śnieżka" odbyły się eliminacje

Bardziej szczegółowo

E-JABŁONECZKA. Elektroniczny kwartalnik rodziców, nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół im Jana Pawła II

E-JABŁONECZKA. Elektroniczny kwartalnik rodziców, nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół im Jana Pawła II E-JABŁONECZKA Elektroniczny kwartalnik rodziców, nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół im Jana Pawła II Nr 7/2013 Pełnych ciepła, spokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności i sukcesów w Nowym

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Szkoła Podstawowa w Rzechcie im. Bohaterów Walk Nad Wartą Września 1939r" PROJEKT EDUKACYJNY DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Opracowanie projektu: - Izabela Pawlińska - Małgorzata Kowalczyk - Jolanta

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2012/2013 Samorząd Uczniowski Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie zrealizował szereg działań mających na

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2012/2013 Samorząd Uczniowski Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie zrealizował szereg działań mających na Semestr I W pierwszym półroczu roku szkolnego 2012/2013 Samorząd Uczniowski Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie zrealizował szereg działań mających na celu rozwijanie wśród uczniów demokratycznych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo!...

Szanowni Państwo!... Szanowni Państwo!... Na tegoroczny XII Dolnośląski Konkurs Plastyczny W Betlejem narodził się Bóg napłynęło ponad 800 prac, których autorzy mieli od 6 do 20 lat. Z wielką radością informujemy, że w znakomitym

Bardziej szczegółowo

Środki unijne napędzają rozwój gminy

Środki unijne napędzają rozwój gminy Środki unijne napędzają rozwój gminy Kończy się powoli kadencja w samorządzie. Myślę, że na jej zakończenie jesteśmy winni mieszkańcom informacje, co zostało zrobione w tym czasie, z jakich pieniędzy były

Bardziej szczegółowo

W listopadzie odbyło się w naszym przedszkolu drugie spotkanie z teatrzykiem edukacyjnym.

W listopadzie odbyło się w naszym przedszkolu drugie spotkanie z teatrzykiem edukacyjnym. 1. W Samorządowym Przedszkolu w Zatorze odbywają się cykliczne spotkania z teatrem. We wrześniu, teatr edukacyjny przybliżył przedszkolakom wiadomości o sposobach przygotowania się zwierząt do zimy. W

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia komisji konkursu pn. Tradycje Wielkanocne na Kurpiach z dnia 10 marca 2016r.

Protokół z posiedzenia komisji konkursu pn. Tradycje Wielkanocne na Kurpiach z dnia 10 marca 2016r. Protokół z posiedzenia komisji konkursu pn. Tradycje Wielkanocne na Kurpiach z dnia 10 marca 2016r. Komisja konkursowa w składzie: Przewodniczący Urszula Kuczyńska Kierownik Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu muzycznego. Bądź blisko ŚDM. - wykonanie hymnu Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Regulamin Konkursu muzycznego. Bądź blisko ŚDM. - wykonanie hymnu Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 Regulamin Konkursu muzycznego Bądź blisko ŚDM - wykonanie hymnu Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 Parafialny Komitet Organizacyjny ŚDM w Rabce Zdroju: e-mail: komitet.sdm.rabka@gmail.com Facebook: www.facebook.com/sdmrabka

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ V MISIE rok szkolny 2008-2009

ODDZIAŁ V MISIE rok szkolny 2008-2009 ODDZIAŁ V MISIE rok szkolny 2008-2009 wychowawca: mgr Mariola Surma Rocznik 2003-5 latki: 1. Baumgart Jakub 2. Bąbińska Julia 3. Blichowski Mateusz 4. Borowska Karolina 5. Burakowski Marcin 6. Fagin Dawid

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej szkole. Zaczęliśmy od mszy świętej o godzinie 8.00. Następnie

Bardziej szczegółowo

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE!

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! Serdecznie zapraszamy do udziału w VII KALISKIM KONKURSIE PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KALISZA. Mamy gorącą nadzieję, że zarówno

Bardziej szczegółowo

BOŻE NARODZENIE: SCENARIUSZE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH wybór artykułów z czasopism

BOŻE NARODZENIE: SCENARIUSZE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH wybór artykułów z czasopism BOŻE NARODZENIE: SCENARIUSZE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH wybór artykułów z czasopism Wybór i opracowanie Marta Boszczyk 1. Borkowska, Joanna : Jasełka zupełnie inaczej / Joanna Borkowska // Nasz Czas. - 2007,

Bardziej szczegółowo

Nowinki Szkolnej Rodzinki

Nowinki Szkolnej Rodzinki Nowinki Szkolnej Rodzinki ORGANIZATOR PROJEKTU ZGSP im.janusza Korczaka w Pawłowiczkach ul. Korfantego 3 47-2, Pawłowiczki Numer 51 11/15 PARTNER W TYM NUMERZE: - spotkanie z Panią Poprawialską, -spektakl

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI Małomice 07. 12. 2014 r. ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI NAZWA SZKOŁY DANE SZKOŁY ( adres, telefon, e-mail) IMIĘ I NAZWISKO AUTORA/AUTORÓW DOBREJ PRAKTYKI TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA (np. innowacja,

Bardziej szczegółowo

OSIAGNIĘCIA EDUKACYJNE DZIECI I UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W ŚWIDRACH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

OSIAGNIĘCIA EDUKACYJNE DZIECI I UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W ŚWIDRACH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 OSIAGNIĘCIA EDUKACYJNE DZIECI I UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W ŚWIDRACH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Oddział 3-4 latki Oddział 3-4 latki Maja Kiełczykoska Małgorzata Kazanecka Zofia Kożuchowska XIV Gminny Konkurs

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-23 10:05:45 Zakończenie roku szkolnego Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Niedługo tylko wspomnieniem pozostaną sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TEATRALNY ZA KURTYNĄ DLA ŚRODOWISKA LOKALNEGO

PROJEKT TEATRALNY ZA KURTYNĄ DLA ŚRODOWISKA LOKALNEGO Dzieci nie są aktorami, one tylko bawią się w teatr PROJEKT TEATRALNY ZA KURTYNĄ DLA ŚRODOWISKA LOKALNEGO ZSM 2 - PSP 15 K-Koźle Projekt realizowany jest w ramach Programu indywidualizacji procesu nauczania

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Finał powiatowego konkursu plastyczno literackiego w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Kobyłce pod patronatem Burmistrza Miasta Kobyłka.

Finał powiatowego konkursu plastyczno literackiego w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Kobyłce pod patronatem Burmistrza Miasta Kobyłka. Finał powiatowego konkursu plastyczno literackiego w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Kobyłce pod patronatem Burmistrza Miasta Kobyłka. W marcu bieżącego roku Publiczne Przedszkole nr 1 w Kobyłce ogłosiło

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA W DĄBRÓWCE WIEŚCI Cyprian Kamil Norwid Cyprian Kamil Norwid N U M E R V I SZKOLNE M A R Z E C 2 0 1 4 Z ŻYCIA SZKOŁY W TYM NUMERZE: Z życia szkoły 1 Zuch

Bardziej szczegółowo

Aktualności. II Ogólnoszkolny Dzień Papieski r. 17/10/2009, dodał: Maciej Liberda

Aktualności. II Ogólnoszkolny Dzień Papieski r. 17/10/2009, dodał: Maciej Liberda Aktualności II Ogólnoszkolny Dzień Papieski 16. 10. 2009 r. 17/10/2009, dodał: Maciej Liberda Jan Paweł II Ten, który ukochał wolność to hasło II Ogólnoszkolnego Dnia Pa-pieskiego, który odbył się 16.X.2009r.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W PRZEDSZKOLU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W PRZEDSZKOLU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W PRZEDSZKOLU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 ZAPLANOWANE DZIAŁANIA ( CELE) 1. Udział w akcji Cała Polska czyta dzieciom Działania na rzecz promowania kampanii, propagowania

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia komisji konkursu p.n. Tradycje Wielkanocne na Kurpiach z dnia 17 marca 2015r.

Protokół z posiedzenia komisji konkursu p.n. Tradycje Wielkanocne na Kurpiach z dnia 17 marca 2015r. Protokół z posiedzenia komisji konkursu p.n. Tradycje Wielkanocne na Kurpiach z dnia 17 marca 2015r. Komisja konkursowa w składzie: Przewodniczący Urszula Kuczyńska Kierownik Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie

Bardziej szczegółowo

Program festiwalu: Goście honorowi Festiwalu: Zespół Szkół w Krężnicy Jarej Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Bohaterów Armii Krajowej

Program festiwalu: Goście honorowi Festiwalu: Zespół Szkół w Krężnicy Jarej Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Bohaterów Armii Krajowej X Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej Zespół Szkół w Krężnicy Jarej Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Bohaterów Armii Krajowej pod honorowym patronatem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Starosty

Bardziej szczegółowo

WYKLĘCI. WALKA O PAMIĘĆ I CZEŚĆ

WYKLĘCI. WALKA O PAMIĘĆ I CZEŚĆ Finał III Konkursu ŻOŁNIERZE WYKLĘCI. WALKA O PAMIĘĆ I CZEŚĆ w Specjalnym ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą Dnia 31 marca 2015 roku w SOSW w Nowym Mieście

Bardziej szczegółowo

Prezes ZNP w Sierpcu Pani Teresa Domagalska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Agnieszka Gorczyca Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu Pani

Prezes ZNP w Sierpcu Pani Teresa Domagalska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Agnieszka Gorczyca Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu Pani Dzień Wolontariatu 9 grudnia 2015 roku w Centrum Kultury i Sztuki spotkali się wolontariusze z Powiatu Sierpeckiego w celu podsumowania działalności wolontariackiej za miniony rok kalendarzowy. Impreza,

Bardziej szczegółowo

Informacje z Publicznego Przedszkola

Informacje z Publicznego Przedszkola Informacje z Publicznego Przedszkola *** Bezpieczny przedszkolak *** Dnia 30 października Przedszkole Publiczne w Człopie odwiedziła Pani policjantka st. sierż. Beata Budzyń z Komendy Policji w Wałczu.

Bardziej szczegółowo

KONKURS LITERACKI I PLASTYCZNY - Nie bądź niewolnikiem swojego komputera! Rok szkolny 2013/2014

KONKURS LITERACKI I PLASTYCZNY - Nie bądź niewolnikiem swojego komputera! Rok szkolny 2013/2014 KONKURS LITERACKI I PLASTYCZNY - Nie bądź niewolnikiem swojego komputera! Rok szkolny 2013/2014 Program profilaktyki Program profilaktyki uzależnień od komputera, Internetu i innych mediów cyfrowych (autor:

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W MARZĘCICACH

UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W MARZĘCICACH UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W MARZĘCICACH KONKURSY PRZEDMIOTOWE Uczniowie ze szkoły podstawowej w listopadzie i grudniu przystąpili do 4 konkursów przedmiotowych organizowanych

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ HUMANISTYCZNY KONKURSY SZKOLNE

ZESPÓŁ HUMANISTYCZNY KONKURSY SZKOLNE ZESPÓŁ HUMANISTYCZNY KONKURSY SZKOLNE Dbamy o swoje zdrowie Osoby nagrodzone: I miejsce Marcelina Durma IIIa II miejsce Katarzyna Chybicka IIIc III miejsce Kacper Rybicki kl. IIIb Katarzyna Maślana IIIa

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie 26 lipca 2012 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 im. mjra Ludwika Marszałka "Zbroi"

Bardziej szczegółowo

Laureaci konkursu ekologicznego. I miejsce Jakub Bilnicki, Krystian Wierzbicki klasa IV b. II miejsce Dominika Konarska klasa V b

Laureaci konkursu ekologicznego. I miejsce Jakub Bilnicki, Krystian Wierzbicki klasa IV b. II miejsce Dominika Konarska klasa V b 18 kwietnia 2012 r. obchodziliśmy Dzień Ziemi w naszej szkole. Hasło tegorocznych obchodów to Dobra energia dla wszystkich. W ramach obchodów Dnia Ziemi zorganizowane zostały konkursy: wiedzy ekologicznej,

Bardziej szczegółowo

Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym "Dary

Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym Dary Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym "Dary jesieni". Wykonali prace z wykorzystaniem tego, co można znaleźć

Bardziej szczegółowo

Relacja z akcji charytatywnej,,i Ty możesz zostać Św. Mikołajem

Relacja z akcji charytatywnej,,i Ty możesz zostać Św. Mikołajem RELACJA Z AKCJI CHARYTATYWNEJ I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM,,Żył na ziemi dobry święty, nocą roznosił prezenty. Delikatnie, cichuteńko składał dary pod okienko. W IMIENIU CHORYCH, SAMOTNYCH I POTRZEBUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Cele i zadania Rady Samorządu Uczniowskiego: 1. Wdrażanie uczniów do samorządności

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2013/2014. Pożegnanie kierownika świetlicy

Rok szkolny 2013/2014. Pożegnanie kierownika świetlicy Rok szkolny 2013/2014 Pożegnanie kierownika świetlicy 27 września 2013 r. w świetlicy,,pod Pajęczynką odbyła się uroczystość pożegnania kierownika świetlicy Pani mgr Balbiny Wawrzyniak w związku z przejściem

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU Zespół Szkół w Korzybiu ul. Dworcowa 6 77230, Korzybie Numer 8 01/15 ORGANIZATOR PROJEKTU PARTNER INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU gimnazjalny Drugi raz wzięliśmy udział w ie języka

Bardziej szczegółowo

TO, CO NIEZNISZCZALNE TRWA

TO, CO NIEZNISZCZALNE TRWA . Zatoka lasu zstępuje w rytmie górskich potoków Jeśli chcesz znaleźć źródło musisz iść do góry, pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj, wiesz, że ono musi gdzieś tu być Gdzie jesteś źródło?...

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2009/2010

ROK SZKOLNY 2009/2010 KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2009/2010 Semestr II OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OLIMPUS sesja zimowa 2010 W dniu 13.01.2010 r. uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w

Bardziej szczegółowo

I Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej Around the Music 2011 w Publicznym Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 w Dzwoli

I Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej Around the Music 2011 w Publicznym Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 w Dzwoli I Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej Around the Music 2011 w Publicznym Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 w Dzwoli Konkurs jest adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych zainteresowanych językiem

Bardziej szczegółowo

Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP.

Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP. Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP. Małgorzata Pawlik doradca metodyczny PCDZN w Puławach Cele: Spotkania przedszkolaków

Bardziej szczegółowo

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy:

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy: II Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Religijnej Uwielbiaj duszo Pana. Patronat honorowy: Dziekan Dekanatu Puławskiego ksiądz Piotr Trela, Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel, Starosta Puławski Witold

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej,

Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej, Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej, organizowanymi przez Dolnośląską Kurator Oświaty. 16 października

Bardziej szczegółowo

Relacja z Festiwalu Projektów.

Relacja z Festiwalu Projektów. Relacja z Festiwalu Projektów. 17 czerwca 2011 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie uczestniczyłam w ogólnopolskich targach TIK-owych projektów, w czasie których odbyła się prezentacja najciekawszych

Bardziej szczegółowo

Z życia gminy Leśniowice

Z życia gminy Leśniowice Z życia gminy Leśniowice Nr 44 25-31 października 2013 r. Ślubowanie klasy I w SP Sielec W dniu 25 października 2013 r. w Szkole Podstawowej w Sielcu odbyło się ślubowanie klasy udział wzięli: Pan Wiesław

Bardziej szczegółowo

Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Sztumie Przedszkole Nr 5 im. Dzieci z Zamkowego Wzgórza w Malborku

Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Sztumie Przedszkole Nr 5 im. Dzieci z Zamkowego Wzgórza w Malborku W DNIU 17 MARCA 2014 ROKU W SALI KONFERENCYJNEJ PARKU NAUKOWO TECHNOLOGICZNEGO W GDYNI ODBYŁA SIĘ POMORSKA GALA III EDYCJI KONKURSU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ MAM 6 LAT. Organizatorem Gali była Pani Elżbieta

Bardziej szczegółowo

X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ RAZEM

X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ RAZEM X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ RAZEM Z prawdziwą satysfakcją przedstawiamy Państwu informację o X Przeglądzie Twórczości Dziecięcej RAZEM 2014. Nasza impreza jest wpisana do kalendarza imprez ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

HRUBIESZÓW - 2014. WOJEWÓDZKI KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ ŚPIEWAJĄCY SŁOWIK - eliminacje powiatowe HRUBIESZOWSKI DOM KULTURY

HRUBIESZÓW - 2014. WOJEWÓDZKI KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ ŚPIEWAJĄCY SŁOWIK - eliminacje powiatowe HRUBIESZOWSKI DOM KULTURY Karty zgłoszenia uczestników konkursu przyjmujemy do dnia 25 kwietnia (piątek) 2014 roku. HRUBIESZOWSKI DOM KULTURY Data i miejsce Konkursu Przegląd odbędzie się : 29.04.2014 roku / wtorek / w sali widowiskowej

Bardziej szczegółowo

LISTA UCZESTNIKÓW XI FESTIWALU KOLĘDA PIEŚNIĄ ZGODY

LISTA UCZESTNIKÓW XI FESTIWALU KOLĘDA PIEŚNIĄ ZGODY LISTA UCZESTNIKÓW XI FESTIWALU KOLĘDA PIEŚNIĄ ZGODY L.P. KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE I-III 1. Julia Kowalska 1. Cicha noc Studio Piosenki SIMARE Piotrków 2. Lena Kabzińska 1. Lulajże Jezuniu Studio Piosenki

Bardziej szczegółowo

Najciekawsza i najsmaczniejsza potrawa ziemniaczana. Konkurs gminny pn. Najciekawsza i najsmaczniejsza potrawa ziemniaczana

Najciekawsza i najsmaczniejsza potrawa ziemniaczana. Konkurs gminny pn. Najciekawsza i najsmaczniejsza potrawa ziemniaczana Najciekawsza i najsmaczniejsza potrawa ziemniaczana Konkurs gminny pn. Najciekawsza i najsmaczniejsza potrawa ziemniaczana Komisja konkursowa w składzie: 1. Bożena Borkowska - Przewodnicząca 2. Agata Małczuk

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2014/15:

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2014/15: Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2014/15: 1. XV Jubileuszowy Miejski Konkurs Plastyczny Kocham swoje miasto nagroda specjalna Małgorzata P., II miejsce Hanna K., III miejsce Wiktoria K., wyróżnienia:

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Regulamin Festiwalu Mamo moja

Regulamin Festiwalu Mamo moja Regulamin Festiwalu Mamo moja WPROWADZENIE Gminny Festiwal Mamo moja organizowany jest z myślą kształtowania, rozwijania i pielęgnowania wśród dzieci i młodzieży szacunku i czci należnych Matce. Ze słowem

Bardziej szczegółowo

KWP: V WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY DBAM O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO

KWP: V WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY DBAM O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO POLICJA WARMIŃSKO-MAZURSKA Źródło: http://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/11301,kwp-v-wojewodzki-konkurs-plastyczny-dbam-o-swoje-bezpie czenstwo.html Wygenerowano: Poniedziałek, 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN na rok szk. 2014/2015

REGULAMIN na rok szk. 2014/2015 REGULAMIN na rok szk. 2014/2015 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na prezentację multimedialną pod nazwą "Polska w Unii Europejskiej" przeprowadzony

Bardziej szczegółowo