XXI GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2013 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XXI GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2013 ROKU"

Transkrypt

1 XXI GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2013 ROKU CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa, lutego 2014 Wykaz wynalazków prezentowanych przez Eurobusiness-Haller 1. Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy System zdalnego nadzoru prawidłowego użytkowania nauszników przeciwhałasowych Autorzy: dr inż. Leszek Morzyński, mgr inż. Paweł Górski System ma za zadanie ciągły monitoring parametrów hałasu pod czaszami nauszników przeciwhałasowych. Dane o hałasie są przekazywane do centrali systemu poprzez bezprzewodową sieć transmisji. Centrala gromadzi i przetwarza otrzymane dane, na ich podstawie generuje komunikaty o wykrytych nieprawidłowościach dotyczących narażenia pracowników na hałas. 2. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy; Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"; P.P.H. Chemkonfekt Środek odtłuszczający do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych z powierzchni przemysłowych Autorzy: (CNBOP-PIB) Joanna Rakowska, Katarzyna Radwan, Zuzanna Ślosorz, Dariusz Wróblewski, (ICSO) Bożena Twardochleb, Joanna Fleszer, Kornelia Koenig, Anna Jaszkiewicz, Renata Fiszer, Izabela Semeniuk, (Politechnika Poznańska) Krystyna Prochaska. Zastosowanie - do likwidacji plam olejowych z powierzchni dróg i hal fabrycznych Nowości - biodegradowalny, nietoksyczny Efekty - skuteczny już w stężeniu 2% Stopień zaawansowania - w grudniu 2013 wyprodukowano partię pilotażową 3. Główny Instytut Górnictwa Laserowy system automatycznego pomiaru geometrii obudowy i wyposażenia szybów

2 Autorzy: Wojciech Bochenek, Zbigniew Motyka, Tadeusz Smoła, Adam Szade, Adam Ramowski, Henryk Passia, Mariusz Szot Jest to system pomiarowy zapewniający automatyczny pomiar geometrii i deformacji badanych elementów szybu. Wyposażony jest w kontrolę położenia, w tym orientacji przestrzennej i stabilności, oraz w system rejestracji i analizy danych. Wprowadzone nowości polegają na zintegrowaniu w jednej hermetyzowanej obudowie skanera laserowego 2D i kamery z jednostką inercyjną (akcelerometr, żyroskop i magnetometr) i odometrem, z własnym zasilaniem, rejestratorem i anteną oraz laserowym dalmierzem bezpieczeństwa. Obudowa spełnia cechy obudowy urządzeń elektronicznych do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem z rodzajem budowy przeciwwybuchowej typu Ex p (nadciśnienie gazu obojętnego) z nowatorskim rozwiązaniem autonomicznego zasilania urządzenia. Urządzenie może dzięki temu pracować w wybuchowej metanowej atmosferze kopalnianej. 4. Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wyrób mięsny wieprzowy oraz sposób jego wytwarzania Autorzy: dr hab. Agnieszka Wierzbicka, prof. SGGW; prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk, dr inż. Dominika Guzek, dr inż. Ewa Poławska, dr inż. Andrzej Półtorak, mgr inż. Monika Marcinkowska-Lesiak, dr inż. Jarosław Wyrwisz, mgr inż. Cyprian Tomasik, dr inż. Tadeusz Blicharski W Polsce, Europie i na świecie choroby dietozależne (nadwaga, otyłość, cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie) są powszechne i stanowią istotny problem dla znacznej części populacji. Z punktu widzenia produkcji przemysłowej ważne jest zatem dostosowanie wytwarzania do potrzeb rosnącej grupy odbiorców. Celem nowoczesnej technologii produkcji było wytwarzanie wysokiej jakości wyrobów mięsnych o podwyższonej wartości odżywczej (w składniki bioaktywne). Efekt ten osiągnięto dzięki odpowiedniemu doborowi surowców mięsnych, udziału naturalnych ziołowych ekstraktów i przypraw oraz eliminacji polifosforanów, redukcji zawartości soli i tłuszczu. Dzięki innowacyjnej technologii uzyskano produkty mięsne o podwyższonej wartości odżywczej i prozdrowotnej oraz większej atrakcyjności i akceptowalności konsumenckiej oraz obniżonej kaloryczności, jak również o wydłużonym terminie przydatności do spożycia. Sposób wytwarzania wyrobów mięsnych wieprzowych o kontrolowanej alergenności Autorzy: dr hab. Agnieszka Wierzbicka, prof. SGGW; prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk, dr inż. Dominika Guzek, dr inż. Ewa Poławska, dr inż. Andrzej Półtorak, mgr inż. Monika Marcinkowska-Lesiak, dr inż. Jarosław Wyrwisz, mgr inż. Cyprian Tomasik, dr hab. Maciej Kuboń Problem alergii pokarmowych zaliczanych do tzw. chorób cywilizacyjnych jest obecnie w Europie, w tym w Polsce, coraz bardziej powszechny. Dlatego z punku widzenia zdrowia człowieka (konsumenta) szczególnie istotne jest rozszerzenie na rynku oferty produktów dostosowanych do specyficznych potrzeb osób cierpiących na to schorzenie. Stąd bardzo ważna jest produkcja żywności o obniżonej i kontrolowanej alergenności. Istotą opracowanego innowacyjnego sposobu wytwarzania wyrobów mięsnych o podwyższonej wartości odżywczej oraz o obniżonej i kontrolowanej alergenności, z zachowaniem charakterystyki użytkowej i smakowej wyrobów, jest odpowiedni: dobór surowców (m.in. bez udziału białek, izolatów i koncentratów sojowych), 2

3 kompozycji przypraw i ekstraktów ziołowych oraz optymalizacja procesów technologicznych m.in. dobór parametrów obróbki, ścisła weryfikacja linii produkcyjnej wolnej od alergenów. Sposób pakowania prozdrowotnych wyrobów wieprzowych Autorzy: dr hab. Agnieszka Wierzbicka, prof. SGGW; prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk, mgr inż. Monika Marcinkowska-Lesiak, dr inż. Ewa Poławska, dr inż. Andrzej Półtorak, dr inż. Jarosław Wyrwisz, dr inż. Dominika Guzek, mgr inż. Cyprian Tomasik, dr hab. Maciej Kuboń Właściwe pakowanie żywności, ochrona jej jakości i wartości odżywczej przed niekorzystnymi zmianami (np. procesy oksydacyjne) oraz ograniczenie skali reklamacji i zwrotów, jak również ilości niewprowadzonych do obrotu produktów, a więc poprawa ekonomiki produkcji i wzrost zaufania konsumentów są istotne dla producentów żywności i sieci handlowych oraz konsumentów. W zaproponowanej nowoczesnej metodzie pakowania (folie wielowarstwowe PP/EVOH/PP oraz zmodyfikowana atmosfera) mięso o podwyższonej wartości odżywczej (składniki bioaktywne: selen i wielonienasycone kwasy tłuszczowe), przy jednoczesnej obniżonej zawartości tłuszczu i soli oraz bez polifosforanów, jak również o kontrolowanej alergenności zostało zabezpieczone odpowiednim sposobem pakowania bez udziału substancji dodatkowych soli i polifosforanów. 5. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN Hybrydowa nanocząsteczka w eksperymentalnej terapii nowotworów Autorzy: Tomasz Goszczyński, Janusz Boratyński, Joanna Wietrzyk, Beata Filip-Psurska, Katarzyna Kempińska Przedmiotem wynalazku są nanocząsteczki otrzymane w wyniku chemicznego połączenia dwóch leków: metotreksatu (MTX) i hydroksyetyloskrobi (HES). Uzyskano nanocząsteczki o spotęgowanej aktywności przeciwnowotworowej w porównaniu do MTX. Efekt przeciwnowotworowy in vivo oceniano na myszach obarczonych komórkami ludzkiej białaczki MV4-11 wszczepionymi podskórnie. Innowacyjny preparat podano jednokrotnie dożylnie w dniu 6, gdy średnia wielkość guza wynosiła 202 mm 3. W trakcie terapii obserwowano przejściowe zanikanie guzów. Np. w dniu 18 w grupie myszy nieleczonych guzy miały średnią objętość 1409 mm 3 natomiast w grupie leczonej koniugatem były niewyczuwalne u 5 z 7 myszy, a ich średnia objętość wynosiła 50 mm 3 (w grupie otrzymującej sam MTX mm 3 ). Test diagnostyczny do wykrywania enzootycznej białaczki u bydła Autorzy: dr hab. Andrzej Rapak, mgr Ewa Zioło Przedmiotem wynalazku jest nowatorski sposób otrzymywania oczyszczonego antygenu gp51 BLV oraz nowy test ELISA do diagnostyki enzootycznej białaczki bydła. 6. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Wacława Dąbrowskiego Biotechnologiczna metoda konserwowania roślin wysokoskrobiowych przeznaczonych do produkcji pasz, biopaliw ciekłych i gazowych. 3

4 Autorzy: dr inż. Krystyna Zielińska, dr hab. Krystyna Stecka prof. IBPRS, mgr inż. Agata Fabiszewska, mgr inż. Michał Świątek Istotą wynalazku jest wieloskładnikowy preparat bakteryjny przeznaczony do długotrwałego konserwowania roślin wysokoskrobiowych. Preparat zawiera nowy szczep Lactobacillus buchneri o zdolności do efektywnej syntezy 1,2- propanodiolu i unikalnej zdolności do jego metabolizowania i syntezy kwasu propionowego. 7. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Ekologiczny sposób wzbogacania energetycznych surowców mineralnych i gospodarczego wykorzystania uzyskiwanych produktów odpadowych Autorzy: dr inż. Ireneusz Baic, prof. dr hab. inż. Wiesław Blaschke, Mirosław Cholewa, mgr inż. Andrzej Fraś, dr inż. Bronisław Gaj, dr hab. Stefan Góralczyk, mgr inż. Józef Szafarczyk Technologia według zgłoszenia patentowego znakomicie upraszcza proces wzbogacania węgla kamiennego oraz pozwala obniżyć koszty inwestycyjne budowy zakładów przeróbki węgla kamiennego oraz planować szybszy, niż w przypadku zakładów konwencjonalnych, zwrot nakładów inwestycyjnych. 8. Instytut Metali Nieżelaznych Sposób wytwarzania kompozytów multi-włóknistych Cu-Nb Autorzy: dr inż. Wojciech Głuchowski, dr inż. Justyna Domagała Dubiel, dr inż. Joanna Sobota, dr hab. inż. Jerzy Stobrawa, prof. IMN, prof. dr hab. inż. Zbigniew Rdzawski, inż. Krzysztof Marszowski Nowy sposób wytwarzania kompozytów multi-włóknistych Cu-Nb, pozwala na otrzymanie drutu o wysokich własnościach tj. wytrzymałości na rozciąganie powyżej 700 MPa, umownej granicy plastyczności około 650 MPa oraz konduktywności elektrycznej powyżej 54 MS/m. Mikrokompozyty są wytwarzane na drodze wielokrotnego ciągnienia drutów w rurce miedzianej. Po 7 operacjach pakietowania 7 drutów w rurce Cu otrzymano drut w którym znajduje się ponad ciągłych włókien Nb. Otrzymany zespół własności użytkowych oraz zastosowanie wysokotopliwego składnika (Nb) w kompozycie o uporządkowanej strukturze umożliwia jego zastosowanie przy wytwarzaniu nowoczesnych wyrobów elektroenergetycznych, w tym także materiałów nadprzewodzących. Dobrane warunki obróbki cieplnej nie powodują rozrostu ziaren ani też nadtapiania osnowy miedzianej. Sposób otrzymywania stopów ren-nikiel Autorzy: dr inż. Dorota Kopyto, mgr inż. Mieczysław Kwarciński, dr inż. Andrzej Chmielarz, dr inż. Grzegorz Benke, mgr inż. Krystyna Anyszkiewicz Stopy ren-nikiel mogą być wykorzystywane jako komponenty do wytwarzania stopów specjalnych, trudnotopliwych, superstopów, stosowanych na podzespoły zaawansowanych silników samolotowych, we wszystkich rodzajach turbin przemysłowych silników rakietowych, pojazdów kosmicznych, łodzi podwodnych, instalacji chemicznych i reaktorów atomowych. 4

5 Korzyści wynikające z takiego otrzymywania stopów renu, to zmniejszenie kosztów produkcji związane z przebiegiem procesu w niskich temperaturach, z użyciem nietoksycznych roztworów wodnych, przy niskim zużyciu energii i brakiem odpadów i ścieków. Otrzymywanie z dużą wydajnością prądową zwartego jednorodnego stopu ren nikiel o odpowiedniej grubości umożliwia masową produkcję, co czyni tę metodę konkurencyjną w stosunku do dotychczas stosowanych technologii. Amorficzny stator do wysokoobrotowych silników PMBLDC Autorzy: dr Roman Kolano, dr Aleksandra Kolano-Burian, prof. dr inż. Krzysztof Krykowski, mgr inż. Marcin Polak, mgr inż. Jan Szynowski Stator wykonany z amorficznych materiałów magnetycznie miękkich typu FeSiB przeznaczony jest do wysokoobrotowych silników bezszczotkowych prądu stałego typu PMBLDC, pracujących przy prędkości obrotowej powyżej obr/min. Silniki te mają zastosowanie w przemysłach: maszynowym, samochodowym, wojskowym, w produkcji energii elektrycznej i innych branżach. Zalety: - oszczędność energii elektrycznej zastosowanie na stator silnika taśm amorficznych o grubości ok mm i o większym oporze właściwym w stosunku do stali krzemowej wpływa na zmniejszenie strat mocy w silniku o ok % w stosunku do innych rozwiązań, - obniżenie masy silnika zastosowanie stojana z materiału amorficznego, eliminuje stosowanie układu chłodzenia, - obniżenie kosztów produkcji silników typu PMBLDC o ok. 20% 9. Instytut Spawalnictwa Urządzenie UKS do kontroli szczelności złączy spawanych za pomocą próby pęcherzykowej Autorzy : mgr inż. Janusz Czuchryj, mgr inż. Adam Pilarczyk Urządzenie UKS przeznaczone jest do badania szczelności złączy spawanych w konstrukcjach niskociśnieniowych. Badanie odbywa się w nakładanej, przeźroczystej i podświetlonej komorze. Urządzenie to zostało przetestowane w warunkach produkcyjnych i dostosowywane jest każdorazowo do rodzaju złączy spawanych oraz kształtu badanych powierzchni. 10. Instytut Tele- i Radiotechniczny Programowalny sterownik polowy do inteligentnych sieci elektroenergetycznych Smart Grid- MUPASZ 710 plus Autorzy: Zespół Naukowo-Badawczy, Centrum Systemów Teleinformatycznych i Aplikacji Sprzętowych, Instytutu Tele- i Radiotechnicznego MUPASZ 710 plus daje możliwość wyeliminowania kosztownych, wolnostojących analizatorów i upowszechnienie kontroli jakości energii w każdym miejscu sieci energetycznej przy minimalnych nakładach finansowych dzięki zintegrowaniu w jednym urządzeniu funkcji pomiarowych, automatyki, 5

6 sterowania i wszystkich zabezpieczeń, w tym łukowych, rejestratora zdarzeń, wartości kryterialnych i zakłóceń z analizatorem jakości energii. Nowe urządzenie wyposażone w funkcję zabezpieczenia łukowego nie tylko zwiększa bezpieczeństwo rozdzielni, ale również przynosi duże oszczędności z powodu niestosowania kosztownych niezależnych zabezpieczeń łukowych, co ma także wpływ na prostszą implementację w systemach komputerowego nadzoru. Wielkolaboratoryjne modułowe urządzenie do utylizacji odpadów niebezpiecznych Autorzy: Dr Teresa Opalińska, Dr Ewa Kowalska, Dr inż. Bogdan Ulejczyk, Mgr inż. Maciej Więch, inż Joanna Radomska, Dr hab. Inż. Janusz Piechna, Dr inż. Witold Selerowicz, Mgr inż. Małgorzata Kalczewska, Mgr inż. Tomasz Krysiński, Mgr inż. Artur Witowski, Mgr inż. Michał Czerwiński, Mgr inż. Rafał Kiełczewski, Mgr inż. Zygmunt Orzechowski, Mgr inż. Łukasz Grotkowski, Tech. Witold Stach, inż. Ryszard Gorczyca Prezentowane urządzenie umożliwia opracowanie technologii utylizacji różnych odpadów niebezpiecznych, zawierających związki organiczne. Pozwala ono na zmniejszenie emisji do środowiska szczególnie niebezpiecznych substancji, takich jak: chlorowane/bromowane dioksyny i furany, chlor, itp. Urządzenie jest zasilane energią elektryczną i nie wymaga dodatkowego paliwa. Utylizacja odpadów w urządzeniu polega na pirolizie odpadów w atmosferze gazu obojętnego (argon, CO 2 ), utlenianiu gazów i par powstałych podczas pirolizy w reaktorze plazmowym oraz oczyszczaniu gazów procesowych z pyłów, kwaśnych składników i chlorowanych/bromowanych dioksyn i furanów w reaktorze katalitycznym połączonym z neutralizatorem i adsorberem. Urządzenie dedykowane jest dla laboratoriów, instytów naukowych i uczelnii wyższych działających w sektorze ochrony środowiska, jako narzędzie przy opracowywaniu technologii przetwarzania odpadów szczególnie niebezpiecznych zawierających związki organiczne. 11. Instytut Włókiennictwa Technologia nanopowłokowego wykończenia tekstyliów zwiększająca ich trwałość użytkową Autorzy: prof. dr hab. Stefan Brzeziński, dr inż. Dorota Kowalczyk, dr Beata Borak Opracowano technologię otrzymywania materiałów przeznaczonych m.in. odzież roboczą i rekreacyjną, wkładki obuwnicze, markizy o zwiększonej trwałości użytkowej. Technologia ta wykorzystuje metodę zol-żel do otrzymania powłoki na bazie modyfikowanego zolu krzemionkowego. Utworzona na powierzchni włókien powłoka zwiększa odporność tkanin na ścieranie i tworzenie pillingu. Opracowana technologia została poddana wycenie rynkowej. Nitka Elektroprzewodząca Autorzy: dr inż. Małgorzata Cieślak, mgr inż. Ewa Witczak, mgr inż. Marek Lao, dr inż. Katarzyna Śledzińska Nitka elektroprzewodząca z wystającymi skrętkami konduktywnymi pozwala na wytworzenie wyrobów z rozbudowaną powierzchnią, korzystną dla odprowadzania ładunków. Nitka przeznaczona jest m.in. na dziane elastyczne opaski dla pracowników w strefach zagrożonych wybuchem. Sposób wytwarzania higienicznych opasek opatrunkowych z syntetycznych przędz biodegradowalnych. 6

7 Autorzy: dr inż. Anna Pinar*, dr inż. Elżbieta Mielicka*, mgr inż. Jolanta Janicka*, mgr inż. Izabela Oleksiewicz*, mgr inż. Agnieszka Walak*, dr inż. Krystyna Twarowska-Schmidt** *Instytut Włókiennictwa **Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych Higieniczne opaski opatrunkowe wykonano techniką dziania rządkowego z degradowalnych przędz z poliestrów i kopoliestrów alifatycznych. Opaski wykonane są w zamkniętej formie dwuwarstwowej. Przeznaczenie: zabezpieczanie opatrunków medycznych na kończynach. Cechy: komfort higieniczny i sensoryczny. Bezściekowy i niskotemperaturowy sposób bielenia z jednoczesną dezynfekcją wyrobów celulozowych Autorzy: dr inż. Anetta Walawska, dr inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz, prof. nadzw., dr inż. Barbara Filipowska, mgr inż. Joanna Lewartowska, mgr inż. Joanna Olczyk, mgr Magdalena Kiwała Innowacyjny, ekologiczny sposób bielenia z jednoczesną dezynfekcją (zgłoszenie patentowe nr P ) polega na traktowaniu wyrobów z włókien celulozowych nadtlenkiem wodoru w fazie gazowej. W wyniku obróbki uzyskuje się wyroby czyste mikrobiologicznie oraz wybielone, które mogą być przeznaczone do zastosowań specjalnych: medycznych - gaza, wata, bandaże i higienicznych - maski zabezpieczające drogi oddechowe człowieka, stosowane w profilaktyce przenoszenia zakażeń bakteryjnych i/lub wirusowych. Łóżko antyodleżynowe Autorzy: mgr inż. Edward Wilk, mgr inż. Krzysztof Sikorski, dr hab. inż. Małgorzata Matusiak Zastosowanie: dla osób długotrwale unieruchomionych Nowości wprowadzone: tradycyjny materac został zastąpiony specjalną tkaniną, Efekty: zmniejszenie zagrożenia powstawania odleżyn poprzez obniżenie nacisków i ich regulacja w zależności od masy pacjenta, możliwość obracania pacjenta bez jego podnoszenia, łatwy dostęp powietrza, odprowadzenia nadmiaru wilgoci i ciepła z obszarów kontaktu ciała z podłożem, Stopień zaawansowania: prototyp łóżka 12. Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju; Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu-Zdroju Latarka dla niewidomych Autorzy: Paweł Górzyński, Tomasz Krzysztofik, Tomasz Kropiwnicki, Sławomir Kozok, mgr inż. Krzysztof Smyczek, mgr inż. Zbigniew Pałasz Latarka dla niewidomych to projekt, którego zadaniem jest ułatwienie osobom niepełnosprawnym poruszanie się w pomieszczeniach zamkniętych, jak również w przestrzeni otwartej. Za pomocą odpowiednich sygnałów dźwiękowych użytkownik informowany jest o przeszkodzie, która znajduje się w obszarze poruszania się po stronie lewej, prawej lub na przeciwko, natomiast częstotliwość sygnałów określa odległość od przeszkody. Układ nie zastępuje tradycyjnej laski dla niewidomych, która jest rozpoznawalnym atrybutem osoby niewidomej, a jedynie wspomaga poruszanie się. Obszar kontrolowany przez latarkę zapewnia przede wszystkim ochronę górnej partii ciała, ze szczególnym uwzględnieniem głowy osoby poruszającej się (użytkownik informowany jest o przeszkodzie sygnałem o innej tonacji). 7

8 13. Medical Inventi sp. z o.o.; Uniwersytet Medyczny w Lublinie Kompozyt bioaktywny oraz sposób wytwarzania kompozytu bioaktywnego Autorzy: Prof. dr hab. Grażyna Ginalska, Dr Anna Belcarz, Prof. dr hab. inż. Anna Ślósarczyk, Mgr inż. Zofia Paszkiewicz Kompozyt jest materiałem implantacyjnym do leczenia ubytków kostnych u ludzi (stomatologia i chirurgia urazowa) i w weterynarii. Stanowi nową generację biomateriału o wysokiej poręczności chirurgicznej. Jest nietoksyczny, reaktywny jonowo, częściowo biodegradowalny i stanowi rusztowanie dla komórek kostnych. Wynalazek jest przygotowywany do wdrożenia. 14. Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX www. moratex.eu Przenośne laboratorium do ujawniania śladów daktyloskopijnych Autorzy: mgr inż. Wojciech Błaszczyk, dr inż. Marzena Fejdyś, dr Iwona Kucińska-Król, dr inż. Elżbieta Witczak, dr inż. Adam Wnuk, mgr inż. Janusz Strzelczyk, mgr inż. Paweł Sykuła, mgr inż. Leszek Lewandowski, mgr inż. Zbigniew Bojanowski, mgr Ewa Rogoża, mgr Katarzyna Drzewiecka, mgr Anna Chyczewska Laboratorium NUS przeznaczone jest do użytkowania przez służby kryminalistyczne Policji. NUS jest zbudowany z trzech podstawowych zespołów: namiotu właściwego, systemów operacyjnych oraz źródeł sprężonego powietrza i energii elektrycznej. Konstrukcję nośną namiotu właściwego stanowi pneumatyczny stelaż, dzięki czemu, po usunięciu wypełniającego go powietrza, wyrób zajmuje niewielką przestrzeń podczas przechowywania i przewożenia. Namiot jest wyposażony w dwie powłoki: zewnętrzną trwale połączoną ze stelażem i wewnętrzną, która jest wymienna. Systemy operacyjne NUS służą do: - wytwarzania par estru kwasu cyjanoakrylowego, - zapewnienia wymaganych warunków klimatycznych w sferze badawczej, - absorbcji par estrów kwasu cyjanoakrylowego po wykonaniu badania NUS posiada możliwość bezpośredniej obserwacji badanego przedmiotu oraz kontroli przebiegu procesu ujawniania śladów daktyloskopijnych za pomocą umieszczonego na zewnątrz modułu sterującego. 15. Katedra Systemów Multimedialnych Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika Gdańska sound.eti.pg.gda.pl Kamera wizyjna współpracująca z systemem identyfikacji radiowej Autorzy: prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, mgr inż. Janusz Cichowski Inteligentna kamera sterowana sygnałami RFID jest urządzeniem pozwalającym na kierunkową lokalizację i identyfikację obiektów z wykorzystaniem elektronicznych aktywnych znaczników radiowych (ang. Tag RFID). W odróżnieniu od tradycyjnych systemów identyfikacji radiowej RFID, specjalnie skonstruowana antena pozwala na lokalizowanie ich położenia w przestrzeni otaczającej antenę. Dzięki temu, osiągnięto nową funkcjonalność jaką jest możliwość automatycznego nakierowywania kamery obrotowej PTZ (Pan-Tilt-Zoom camera) na obiekty oznakowane tagami 8

9 radiowymi. Wynalazek jest sprzętowym rozszerzeniem systemów monitoringu o warstwę radiową, która pozwala w automatyczny sposób lokalizować obiekty oraz monitorować kierunek ich przemieszczania. Urządzenie składa się z dookólnej anteny sektorowej, kamery PTZ oraz jednoukładowego komputera odpowiedzialnego za komunikację i wizualizację wyników. Każdy monitorowany obiekt posiada przypisany unikalny znacznik radiowy co umożliwia zastosowanie urządzenia w systemach kontroli dostępu. Cyber oko - system do badania stanu świadomości pacjentów zdiagnozowanych jako osoby w stanie wegetatywnym Autorzy: prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, dr inż. Bartosz Kunka, mgr Agnieszka Kwiatkowska, mgr inż. Rafał Rybacki, prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, dr inż. Adam Kupryjanow, dr inż. Piotr Odya Cyber oko stanowi zintegrowany system komputerowy, składający się z modułu śledzenia wzroku, modułu badania aktywności elektrycznej mózgu oraz modułu emitującego bodźce zapachowe. Dzięki modułowi śledzenia wzroku system umożliwia nawiązanie kontaktu z otoczeniem przez osobę unieruchomioną i niezdolną do wypowiadania komunikatów słownych. Moduł analizy aktywności elektrycznej mózgu opiera się na przetwarzaniu, analizie i interpretacji fal EEG rejestrowanych przez elektrody rozmieszczone na głowie pacjenta. Dzięki temu modułowi możliwe staje się poznanie nastroju i emocji pacjentów, jak również wykrywanie intencji ruchu kończyn górnych i dolnych. System Cyber oko jest aktualnie stosowany w pięciu placówkach opieki zdrowotnej, a w marcu 2013 roku głosami widzów pierwszego programu polskiej telewizji publicznej został wybrany "Polskim Wynalazkiem Roku 2013". Odtwarzacz filmów z funkcją poprawy zrozumiałości dialogów Autorzy: prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, mgr inż. Kuba Łopatka Prezentowany odtwarzacz filmów multimedialnych wyposażony jest w funkcję regulacji głośności dialogów filmowych. Rozwiązanie przeznaczone jest do zastosowania w urządzeniach mobilnych typu netbook, ultrabook, tablet itp. Niedostateczna zrozumiałość mowy zawartej ścieżce dźwiękowej filmu jest powszechnym problemem, zwłaszcza w warunkach odsłuchu mobilnego lub w obecności zakłóceń. Wzmacnianie dialogów odbywa się dzięki wynalezionemu algorytmowi, który analizuje wielokanałową ścieżkę dźwiękową (w formacie 5.1) i wzmacnia składowe sygnału, które są związane z mową. Pozostałe dźwięki, w tym efekty dźwiękowe i muzyka, pozostają przy tym bez zmian. Zastosowanie wynalazku znacząco wpływa na poprawę zrozumiałości dialogów dzięki możliwości ustawienia poziomu ścieżki dialogowej do komfortowego według słuchacza poziomu. 16. Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Katedra Systemów Geoinformatycznych; Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne "OPEGIEKA" Sp. z o.o. Mówiące Mapy system GIS wspomagający poruszanie się niewidomych w terenie miejskim Celem projektu Mówiące Mapy jest poprawa komfortu codziennego życia osób niewidomych i niedowidzących, poprzez wsparcie tych osób w poruszaniu się po terenie miejskim do wybranego celu. Korzystanie z aplikacji mobilnej ułatwiają mechanizmy rozpoznawania i syntezy mowy oraz ekrany dotykowe smartfonów. 17. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych (PIMR) 9

10 Maszyny nowej generacji do pozyskiwania biomasy z wierzby krzewiastej Autorzy: dr hab. inż. Florian Adamczyk, mgr inż. Paweł Frąckowiak, mgr inż. Stanisław Jankowiak, mgr inż. Wojciech Spychała, mgr inż. Grzegorz Wąchalski, dr hab. inż. Zbigniew Zbytek, prof. nadzw. Prezentowanymi rozwiązaniami są maszyny nowej generacji do pozyskiwania biomasy z wierzby krzewiastej wg wynalazków PIMR Poznań, chronione patentami PL nr i Maszyna do zbioru dwufazowego drzewiastych roślin energetycznych, zwłaszcza wierzby krzewiastej jest urządzeniem zaczepianym do ciągnika, umożliwia w jednym zabiegu technologicznym ścięcie pędów i łodyg roślin, odłożenie ścinek pędów i łodyg w skrzyni ładunkowej naczepy, a w drugim zabiegu transport pozyskanego materiału oraz jego wyładunek na pryzmę. Maszyna do zbioru jednofazowego drzewiastych roślin energetycznych, zwłaszcza wierzby krzewiastej, umożliwia w jednym zabiegu technologicznym ścięcie pędów drzewiastych roślin energetycznych, ich rozdrobnienie i przeniesienie zrębków na środek transportu i jest zawieszana w sposób rozłączny do zawieszenia ciągnika, otrzymuje napędy z wałów odbioru mocy ciągnika. Maszyny nowej generacji powstały w ramach zrealizowanego przez PIMR Poznań projektu rozwojowego NR /2008, wyłonionego w ogólnopolskim konkursie ogłoszonym przez MNiSW, nadzorowanego przez NCBiR. Technologia i nowej generacji wielomodułowa maszyna do ochrony obszarów wodno-błotnych Autorzy: dr inż. Krzysztof Zembrowski, dr inż. Adam Dubowski, dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof. nadzw., mgr inż. Aleksander Rakowicz, mgr inż. Radosław Karbowski, dr inż. Sylwester Weymann, mgr inż. Łukasz Wojniłowicz, mgr Agnieszka Potrykowska. Przedmiotem rozwiązania jest technologia i samojezdna wielomodułowa maszyna wraz z wymiennymi urządzeniami roboczymi do ochrony obszarów wodno-błotnych. Maszyna porusza się po terenach wodno-błotnych i akwenach śródlądowych. Posiada innowacyjny układ napędowy oraz modułowe gąsienice, innowacyjny adapter do przemieszczania bel biomasy oraz innowacyjny zespół wysięgnika roboczego. Wymienne urządzenia i narzędzia, tzw. moduły zapewniają koszenie, rozdrobnienie, transport biomasy i usuwanie zakrzaczeń. Wdrożenie technologii i wielomodułowej maszyny przyczyni się do ochrony obszarów wodno-błotnych przed sukcesją roślinności powodującej degradację środowiska przyrodniczego, w tym także na terenach Parków Narodowych i Natura W rozwiązaniu zastosowano wynalazki PIMR zgłoszone do ochrony patentowej w UPRP pod nr: P ; P ; P ; P oraz w EPO pod nr: PCT/PL2011/000065; PCT/PL2012/ Rozwiązanie powstało w ramach projektu rozwojowego nr WND- POIG /09, współfinansowanego z EFRR z Unii Europejskiej. 18. Szkoła Główna Służby Pożarniczej Komora sferyczna do oznaczania charakterystyk wybuchowych atmosfer pyłowych Autorzy: bryg. dr hab. Marzena Półka, prof. SGSP Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Pan Andrzej Kołaczkowski Dyrektor P.P.U. ANKO Komora badawcza (sferyczna) o pojemności 20-dm 3 jest najważniejszym urządzeniem laboratoryjnym służącym do ustalania zagrożenia wybuchem związanego z pyłem lub mieszaniną kilku pyłów w oparciu o ich parametry wg PN-EN 14034:2011 jak i wymagania amerykańskie wg ASTM E1226. Interpretacje badań są podstawą do wprowadzenia odpowiednich środków zabezpieczeń przeciwwybuchowych, co każdorazowo podnosi poziom bezpieczeństwa procesowego. Stanowisko 10

11 badawcze jest przyjazne oraz bezpieczne dla ludzi i środowiska naturalnego. Wykonane jest z komponentów nadających się do recyklingu. Zaletą urządzenia jest znaczna redukcja kosztów zakupu i badań (o ponad 50%), a także zwiększenie efektywności (2-3 razy), co jest istotne, gdyż koszty są tak wysokie, że laboratoriów przemysłowych nie stać na zakup urządzenia o czym świadczą dane z calibration round robin test np. CaRo 11, w którym w 2011 roku zaledwie 66 laboratoriów wzięło w udział. W 2005 roku w CaRo 05 wzięło udział zaledwie 49 laboratoriów. Wynalazek został opracowany we współpracy z firmą P.P.U. ANKO Sposób tworzenia mieszanin powietrza z gazem obojętnym w celu oznaczania granicznego stężenia tlenu (GST) Autorzy: bryg. dr hab. Marzena Półka, prof. SGSP Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Procedura badawcza i rozbudowanie stanowiska badawczego wykonywano częściowo na podstawie normy badawczej spełniającej jej szeroko przedstawione wymagania (wymagania w zakresie badań LOC), a także na podstawie wiedzy technicznej (wymagania tworzenia odpowiednio stężeń mieszanin wewnątrz komory). Wprowadzone rozwiązania są tańsze, a ponadto spełniają wymagania normy. Firma produkująca aparaturę badawczą może opatentować pewne rozwiązania towarzyszące, ale z uwagi na wysoki koszt przygotowania wniosków patentowych nie ma to sensu w aspekcie oczekiwanych dochodów. Nowości metody: technologia mieszania gazów w butlach w celu tworzenia wewnątrz urządzenia możliwość uzasadnionego ekonomicznie przeprowadzania badań z zakresu LOC, nowe podejście do badania pozwalające na wykonanie badania szybciej, taniej, bezpieczniej, wysoko-efektywne procedury badawcze skracające czas i obniżające koszty badań przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa dla obsługujących urządzenie i otaczającego środowiska. 19. Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii UŁ Dendrymer - nanocząstka skuteczna w walce z białaczką limfocytową przewlekłą. Autorzy: Dr Ida Franiak-Pietryga, Prof. dr hab. Maria Bryszewska, Dr Dietmar Appelhans, dr hab. Prof. UŁ Barbara Klajnert Zastosowanie - potencjalny lek Nowości: modyfikacja powierzchniowa dendrymeru znosząca jego toksyczność Efekty: indukcja apoptozy w komórkach białaczkowych Stopień zaawansowania: badania podstawowe w warunkach in vitro 20. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii Nośnikowy katalizator tlenkowy do niskotemperaturowego spalania metanu ze źródeł niskokalorycznych oraz sposób jego wytwarzania 11

12 Autorzy: Andrzej Adamski, Zbigniew Sojka, Piotr Zapała, Andrzej Kotarba Potencjał cieplarniany metanu jest ponad 20-krotnie wyższy, niż CO 2. Katalizatory otrzymane na bazie tlenków cyny i chromu pozwalają efektywnie usuwać CH 4, pochodzący z takich źródeł, jak: strumienie powietrza wentylacyjnego z kopalń węgla kamiennego i wysypiska śmieci, w temperaturach poniżej 500 C. Wieloskładnikowy katalizator tlenkowy do niskotemperaturowego utleniania metanu oraz sposób jego wytwarzania Autorzy: Andrzej Adamski, Jan Kaczmarczyk, Andrzej Kotarba, Paweł Stelmachowski, Zbigniew Sojka Ograniczanie emisji metanu w trosce o poprawę stanu atmosfery jest obecnie koniecznością. Wieloskładnikowe katalizatory tlenkowe otrzymane na bazie spinelu kobaltowego pozwalają spalać metan obecny w strumieniach powietrza wentylacyjnego w stężeniach około 1 % CH 4, w temperaturach poniżej 450 C. 21. VOICE LAB Sp. z o.o. Metoda doboru złożoności dyskretnego modelu akustycznego w automatycznych systemach rozpoznawania mowy. Autorzy: Dr Marcin Kuropatwiński Wynalazek dotyczy znajdowania optymalnego modelu akustycznego w oparciu o dane treningowe. W szczególności wynalazek dotyczy dyskretnych modeli akustycznych znanych z literatury. Została zaproponowana nowa metoda wyznaczania optymalnej złożoności dyskretnego modelu. Akustyczny model uzyskany przy użyciu zaproponowanej metody jest optymalny ze względu na dokładność oraz zdolność generalizacji. W ten sposób proponowana metoda rozwiązuje w optymalny sposób problem kompromisu pomiędzy dokładnością i generalizacją. 22. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Cybernetyki, Instytut Matematyki i Kryptologii oraz firma TRANSBIT Sp. z o.o. Kryptografia wykorzystująca krzywe eliptyczne w zastosowaniach do terminali teleinformatycznych przeznaczonych do pracy w sieciocentrycznych systemach koalicyjnych i narodowych Autorzy: prof. dr hab. n. mat. Inż. Jerzy Gawinecki, dr inż. Piotr Bora oraz zespół kryptologów z Instytutu Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej oraz zespół inżynierów z firmy TRANSBIT Sp. z o.o. Terminal SCIP jest pierwszym na świecie rozwiązaniem przeznaczonym do wozów bojowych zapewniającym transmisję mowy i danych z wykorzystaniem medium o małej przepływności. Terminal umożliwia realizację przesyłania danych i fonii zabezpieczonych kryptograficznie z zapewnieniem poufności, integralności i niezaprzeczalności. 23. Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego 12

13 Katalizator żelazowo-chromowy do alkilacji fenoli Autorzy: dr hab. Maria Zielecka prof. IChP, dr inż. Zbigniew Wielgosz, dr Dariusz Jamanek, Krystyna Cyruchin Przedmiotem wynalazku jest immobilizowany na krzemionce sferycznej katalizator żelazowochromowy stosowany jako katalizator w syntezie 2,6-dimetylofenolu. Główne efekty zastosowania katalizatora: wysoka aktywność i selektywność w kierunku 2,6-dimetylofenolu, brak skłonności do aglomeracji, możliwość regeneracji katalizatora. 24. Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego; Uniwersytet Warszawski Recykling hydrometalurgiczny zużytych ogniw cynkowo-węglowych i alkalicznych Autorzy: Dr Zbigniew Rogulski, prof. dr hab. Andrzej Czerwiński Opracowano proces recyklingu baterii cynkowo-węglowych i alkalicznych, którego wydajność wynosząca do 73%, znacznie przekracza 50% wymagania ustawowe. Jednym z materiałów powstających w procesie recyklingu jest tlenek manganu(iv) wykorzystany do produkcji nowych baterii cynkowo-węglowych. Rozwiązanie gotowe jest do komercjalizacji w skali ton/rok. 25. Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego; Zakłady Azotowe Puławy S.A. Sposób rozkładu wodoronadtlenku cykloheksylu w procesie utleniania cykloheksanu Autorzy: mgr inż. Michał Zylbersztejn, dr inż. Andrzej Zimowski, mgr inż. Andrzej Kania, mgr inż. Tadeusz Darczuk, mgr Remigiusz Sylwestrowicz, mgr inż. Jacek Cebulski, inż. Marcin Popiołek Wynalazek pozwolił na bezinwestycyjne zwiększenie selektywności procesu wytwarzania cykloheksanonu - surowca do produkcji poliamidów. Sposób ten wdrożono w Puławach. Uzyskano obniżenie zużycia benzenu i ługu sodowego co przyniosło znaczne obniżenie kosztów wytwarzania końcowego produktu. 26. Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Innowacyjne niepalne nanokompozyty polimerowe do zastosowań ekologicznych Autorzy: Dr hab. inż. Ewa Kicko-Walczak, Mgr inż. Grażyna Rymarz Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania i zastosowania konstrukcyjnych o istotnie obniżonej palności kompozytów poliestrowych/epoksydowych, które stanowią osnowy umożliwiające produkcję niepalnych produktów ekologicznych. Innowacyjność opracowanych kompozytów polega na zastosowaniu- po raz pierwszy w kraju i na świecie-synergicznie współdziałających bezhalogenowych anypirenów fosforowo-azotowych z nanonapełniaczami, głównie montmorylonitem, ekspandującym grafitem i nanokrzemionką. Relatywnie mały udział tych 13

14 modyfikatorów spowodował istotne ograniczenie palności kompozytów, bez podwyższenia cen produktów finalnych i konieczności wzrostu nakładów inwestycyjnych. Technologie będące przedmiotem wynalazków umożliwiają wytworzenie szeregu produktów spełniających wymogi ekologiczne ujęte w ustawach legislacyjnych UE. Znajdują zastosowanie w budownictwie, transporcie lądowym i morskim, szkutnictwie, produkcji wyrobów galanterii sanitarnej i gospodarstwa domowego. Przedmiotowa technologia jest przygotowaną i zaawansowaną, gotową do wdrożenia ofertą dla przemysłu w w/w dziedzinach gospodarki. Aktualnie prowadzone są badania techniczne i przemysłowe, zmierzające do komercjalizacji wynalazku w produkcji nowoczesnych, o ograniczonej palności, rur przesyłowych wytwarzanych w systemie CC-GRP. 27. Politechnika Wrocławska Zakład Inżynierii Maszyn Roboczych i Pojazdów Przemysłowych Innowacyjne urządzenie do eksperymentalnej identyfikacji dynamicznych wskaźników interakcji pojazdu z terenem Autorzy: Prof. dr hab. inż. Piotr Dudziński, Mgr inż. Damian Stefanow Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do wyznaczania własności reologicznych ośrodków rozdrobnionych, przeznaczone w szczególności do określania trakcyjności podłoży odkształcalnych oraz mobilności pojazdów terenowych. Urządzenie bazuje na modelu podwozia gąsienicowego. Najważniejszą zaletą urządzenia jest szeroki zakres uzyskiwanych prędkości ścinania gruntu, który odpowiada prędkościom, z jakimi grunt ścinany jest pod elementami jezdnymi pojazdów terenowych. Uwzględnione jest zatem zjawisko dynamicznego umocnienia gruntu, w wyniku którego zmierzona wytrzymałość gruntu wzrasta nawet o kilkaset procent. Zaletą jest również odpowiednia wielkość oraz kinematyka ruchu adekwatna do kinematyki ruchu elementów jezdnych pojazdów kołowych czy gąsienicowych. Urządzenie umożliwia określenie: wytrzymałości ośrodków rozdrobnionych na ścinanie z różnymi prędkościami odkształcenia; oporu ośrodka na penetrację; odkształceń pionowych i poziomych ośrodka pod wpływem obciążenia normalnego oraz ścinania. Dzięki modułowej konstrukcji ramy urządzenia, możliwe jest prowadzenie badań zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i terenowych. 28. Katedra Anatomii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie System fuzji morfologicznej jako narzędzie planowania, szkolenia i dokumentowania operacji z wykorzystaniem intermodalnych obrazów 3D prezentowanych interaktywną techniką AR Autorzy: Dr hab. n. med. Jerzy Gielecki, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (1), Dr Michał Chlebiej (1,2), Dr n. med. Anna Żurada (1), Mgr Andrzej Rutkowski (1,2) 1. Wydział Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 2. Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu System fuzji obrazów służy do analizy danych różnych modalności za pomocą metody dopasowywania morfologicznego obiektów. System fuzji został jest narzędziem wspierającym proces opracowywania strategii operacji, dokumentowania operacji lub narzędziem szkoleniowoedukacyjnym. W celu uzyskania informacji o strukturze ciała pacjenta, tkanki miękkie są obrazowane za pomocą rezonansu magnetycznego a struktury kostne techniką tomografii komputerowej. Wytworzone modele fuzyjne są prezentowane za pomocą interaktywnej wizualizacji wykorzystującej technikę rzeczywistości poszerzonej - AR (ang. Augmented Reality). Oprogramowanie fuzji obrazów 14

15 oraz system przestrzennej stereoskopowej wizualizacji AR pozwala wirtualnie testować, porównywać różnorodne scenariusze przebiegu operacji, szkolić lub precyzyjnie dokumentować etapy operacji. 29. Katedra Neurologii i Neurochirurgii Wydziału Nauk Medycznych Katedra Mechatroniki Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie System obiektywnej oceny i monitorowania postępu leczenia niedowładu stopy. Autorzy: Prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz 1, dr inż. Michał Śmieja 2, mgr Szymon Nitkiewicz 1,2 1.Katedra Neurologii i Neurochirurgii Wydziału Nauk Medycznych 2.Katedra Mechatroniki Wydziału Nauk Technicznych Urządzenie służy ocenie osłabienia stopy wywołanej uszkodzeniem układu nerwowego. Istotną nowością jest zamocowanie czujnika siły do elementu który jest stabilnie związany z kością piszczelową, co pozwala na obiektywny pomiar z rejestracją cyfrowego sygnału wartości momentu siły. Urządzenie zgłoszone do UPRP, wykonany prototyp. 30. Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Tworzywo polimerowe o obniżonej palności i sposób wytwarzania tworzywa polimerowego o obniżonej palności Autorzy: dr Krystyna Wrześniewska-Tosik, mgr inż.tomasz Mik, dr inż. Sławomir Dutkiewicz, dr hab. inż. Danuta Ciechańska, Michalina Pałczyńska, dr hab.inż. Jolanta Tomaszewska prof. nadzw. UTP, dr Stanisław Zajchowski W wyniku modyfikacji odpadów z PE i PP za pomocą odpowiednio przygotowanych odpadowych piór drobiowych otrzymano nowy rodzaj tworzywa polimerowego o obniżonej palności, niskiej nasiąkliwości, przy zachowaniu dobrych właściwości wytrzymałościowych. Otrzymane kompozyty można przetwarzać metodą wtryskiwania, wytłaczania lub prasowania na elementy mające zastosowanie np. w budownictwie, meblarstwie. To propozycja dla MŚP. 31. Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych; TRICOMED S.A.; Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX TROMBOGUARD -opatrunek pierwszej pomocy Autorzy: dr inż. Magdalena Kucharska, dr inż. Antoni Niekraszewicz, dr hab. inż. Danuta Ciechańska, dr hab. inż. Marcin H. Struszczyk, mgr inż. Krystyna Fortuniak, mgr inż. Małgorzata Śmialkowska- Opałka, dr inż. Sylwia Tarkowska, dr inż. Elżbieta Witczak, mgr inż. Agnieszka Rogaczewska, mgr inż. Ilona Płoszaj, prof. dr n.med. Piotr Andziak, dr n. med. Wojciech Witkowski, Bogdan Gruchała Hemostatyczny opatrunek TROMBOGUARD przeznaczony jest do udzielania pierwszej pomocy oraz opatrywania ran urazowych zwłaszcza w warunkach polowych, a także do ochrony przed działaniem czynników zewnętrznych. Opatrunek składający się z hydrofilowej gąbki poliuretanowej 15

16 stanowiącej warstwę chłonną na którą naniesiono biologicznie aktywną warstwę zawierającą chitozan, alginian sodu/wapnia i sole srebra. Zewnętrzną warstwę ochronną opatrunku stanowi folia z elastomeru poliuretanowego, selektywnie przepuszczająca gazy. Opatrunek przygotowany do wdrożenia. 32. Instytut Nawozów Sztucznych Oddział Chemii Nieorganicznej IChN Sposób oczyszczania płynów z odsiarczania spalin od związków fluoru oraz urządzenie do realizacji tego sposobu Autorzy: Piotr Maria Synowiec, Barbara Bunikowska, Bożenna Pisarska, Cezary Możeński, Stanisław Jaworski, Marta Stechman, Tomasz Pepliński, Tomasz Krupa, Ryszard Jarosz Usunięcie związków fluoru z płynów powstałych przy odsiarczaniu spalin metodą amoniakalną ma strategiczne znaczenie dla ich dalszego przerobu. Składają się na to trzy istotne powody: 1. osiągnięcie wymaganej jakości produktu nawozu azotowego zawierającego siarkę, 2. ograniczenie emisji szkodliwych związków do atmosfery, 3. obniżenie stężenia jednego z najbardziej korozyjnych składników płynów. Wykorzystując specyficzne właściwości kinetyki reakcji strącania fluorków zastosowano niekonwencjonalne rozwiązanie reaktora chemicznego tzw. wielofunkcyjny reaktor statyczny, w którym rolę mieszadła spełnia odpowiednio wyprofilowany statyczny wkład. Zastosowane rozwiązanie spowodowało kilkusetkrotne zmniejszenie objętości reaktora oraz bardziej równomierny rozkład energii kinetycznej mieszania w stosunku do klasycznego reaktora zbiornikowego, umożliwiając równocześnie uzyskanie siarczanu amonu o czystości nawozowej. Rozwiązanie zostało zastosowane w przemysłowej instalacji otrzymywania siarczanu amonu z płynu po odsiarczaniu spalin metodą amoniakalną. 33. Przemysłowy Instytut Motoryzacji Urządzenie zmniejszające obciążenia dynamiczne działające na dzieci przewożone w pojazdach samochodowych podczas zderzenia czołowego pojazdu. Autorzy: dr inż. Andrzej Muszyński, mgr inż. Artur Muszyński, mgr inż. Paweł Skoniecki, mgr inż. Karol Zielonka, mgr inż. Paweł Trzaska Przedmiotem wynalazku jest urządzenie zmniejszające obciążenia dynamiczne, działające na dzieci przewożone w pojazdach samochodowych podczas zderzenia czołowego pojazdu. Urządzenie składa się z odpowiednio wyprofilowanej poduszki wykonanej z materiału rozpraszającego energię, mocowanej do przedniego fotela pojazdu (kierowcy lub pasażera) oraz współpracującego z poduszką urządzenia przytrzymującego ( fotelika samochodowego ) mocowanego na tylnym fotelu pojazdu. Konstrukcja urządzenia przytrzymującego pozwala, po zerwaniu (lub odblokowaniu) elementu zabezpieczającego, na przemieszczanie się siedziska fotelika wraz z dzieckiem w kierunku równoległym do osi wzdłużnej pojazdu. W następstwie zderzenia czołowego następuje zerwanie (lub odblokowanie) elementu zabezpieczającego i siedzisko może przemieszczać się w kierunku przodu pojazdu, co w połączeniu z wprowadzonymi dodatkowo elementami konstrukcji fotelika i poduszką pozwala na zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia obrażeń ciała dziecka w czasie wypadku. Urządzenie przytrzymujące dzieci przewożone w pojazdach samochodowych podczas uderzenia w bok pojazdu 16

17 Autorzy: dr inż. Andrzej Muszyński, mgr inż. Artur Muszyński, mgr inż. Paweł Skoniecki, mgr inż. Karol Zielonka, mgr inż. Paweł Trzaska Przedmiotem wynalazku jest urządzenie przytrzymujące ( fotelik samochodowy ) przeznaczone do przewożenia dzieci w pojazdach samochodowych, zmniejszające obciążenia dynamiczne działające na przewożone dziecko podczas wypadku drogowego, w czasie którego ma miejsce uderzenie w bok pojazdu. Konstrukcja urządzenia pozwala, po zerwaniu elementu blokującego, na przemieszczanie się siedziska fotelika wraz z dzieckiem w kierunku poprzecznym do osi wzdłużnej pojazdu. W następstwie zderzenia bocznego następuje zerwanie (lub odblokowanie) elementu blokującego i fotelik może przemieszczać się w kierunku środka pojazdu, co w połączeniu z wprowadzonymi dodatkowo elementami konstrukcji fotelika, pozwala na zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia obrażeń ciała dziecka w czasie wypadku. Katalityczna konwersja surowca drzewnego do furfuralu i jego waloryzacja do cennych produktów biorafineryjnych Autorzy: Dr inż. Artur Malinowski, Dr inż. Krzysztof Bajdor, Dr inż. Krzysztof Biernat Selektywną pirolizę zastosowano do katalitycznej konwersji zmielonej biomasy drzewnej. W procesie uzyskano bioolej z zawartością furfuralu do 80%. Katalizator obniżył temperaturę depolimeryzacji biomasy drzewnej i wpłynął na rozkład produktów. Planowana jest budowa instalacji demonstracyjnej. Laboratoryjne stanowisko do badania procesów produkcji, oczyszczania i uszlachetniania biogazu BIOGAS LAB Autorzy: dr inż. Anna Zamojska - Jaroszewicz, dr inż. Anna Matuszewska, dr inż. Krzysztof Biernat, dr inż. Krzysztof Bajdor, dr inż. Artur Malinowski Stanowisko do badań procesu fermentacji metanowej i oczyszczania uzyskanego biogazu. W jego skład wchodzą bioreaktory, zbiorniki magazynowe, system kontrolny i układ do oczyszczania gazu (system płuczek i kolumn ze złożem). System można rozbudować o fotobioreaktor do hodowli mikroalg, oraz reaktor do katalitycznej konwersji biometanu do biowodoru i węglowodorów. 34. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Katedra Elektroniki Zespół WSN Zasilacz rezonansowy z dławikiem wielouzwojeniowym Autorzy: dr inż. Cezary Worek Sposób zwiększenia mocy elektrycznej przenoszonej przez zintegrowany element indukcyjny i zintegrowany element indukcyjny Autorzy: dr inż. Cezary Worek, mgr inż. Sławomir Ligenza Zasilacz rezonansowy i zintegrowany element indukcyjny dobrze sprawdzają się do zasilania oświetlenia LED, w pojazdach elektrycznych, w ładowarkach do akumulatorów oraz w innych specjalistycznych zastosowaniach. Wysoka sprawność rozwiązań pozwala na ograniczenie zużycia 17

18 energii, a unikalna konstrukcja elementów magnetycznych pozwala na zmniejszenie wymiarów, wagi i w związku z tym ceny produkowanych zasilaczy. 35. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Katedra Elektroniki Zespół DSP Systemy rozpoznawania i weryfikacji mówcy: Voicepass i Surikate Autorzy: dr inż. Jakub Gałka, dr inż. Bartosz Ziółko Systemy VOICEPASS I SURIKATE pozwalają weryfikować i rozpoznać osobę tylko na podstawie jej głosu. Mają one szczególnie szerokie zastosowanie w telefonicznych biurach obsługi klienta, dając np. możliwość zamiany tradycyjnych kodów PIN i haseł na próbkę głosu, zwiększając bezpieczeństwo i wygodę oraz skracając czas autoryzacji. 36. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Katedra Telekomunikacji INSTREET - Algorytm automatycznej geolokalizacji zdjęć na podstawie analizy ich treści Autorzy: Prof. dr hab. inż. Andrzej Dziech, Dr inż. Michał Grega INSTREET to algorytm pozwalający na określenie lokalizacji, w której zostało zrobione zdjęcie jedynie na podstawie treści tego zdjęcia. Algorytm działa na zasadzie analizy wizualnego podobieństwa elementów architektonicznych na zdjęciu do bazy przykładów. Może znaleźć zastosowanie w informatyce śledczej i Internetowych bazach zdjęć. MITIS - System do identyfikacji nieautoryzowanych zmian w obrazach cyfrowych Autorzy: Prof. dr hab. inż. Andrzej Dziech, Dr Paweł Korus System MITIS - aktywna ochrona obrazów cyfrowych przed fałszerstwem. Dokładna identyfikacja zmienionych fragmentów oraz odtworzenie oryginalnej treści chronionych obrazów. Zabezpieczenie zdjęć już w momencie naciśnięcia migawki. Zaawansowany prototyp. 37. Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie, Warszawa Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Warszawa Mazowiecki Klaster Peptydowy, Warszawa Nowe analegtyki posiadające właściwości antynowotworowe. Autorzy: Sergiusz Markowicz, Joanna Matalińska, Jolanta Dyniewicz, Andrzej W. Lipkowski, Aleksandra Misicka-Kęsik 18

19 Innowacyjne cząsteczki działające na receptory odmiennie niż obecnie stosowane opiaty (np. morfina) szybko wywołujące tolerancję i konieczność zwiększania dawek leku przeciwbólowego. Dodatkowo nowe związki wspomagają terapie antynowotworową hamując rozwój komórek nowotworowych (morfina przyspiesza). 38. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Warszawa; Instytut Homeostazy Sp. z o.o., Warszawa; Mazowiecki Klaster Peptydowy, Warszawa Preparat regeneracyjny pochodzenia mlecznego. Autorzy: Andrzej W. Lipkowski, Aleksandra Misicka-Kęsik, Krzysztof Różycki, Aleksandra Szczucińska Hypoalergiczny preparat oparty na fragmentach peptydowych ludzkiego mleka. Bioaktywność cenna dla kosmetyki codziennej i regeneracyjnej. Peptyd silnie stymuluje proliferacje komórek skóry i oddziałuje na receptory bólowe. Dwufunkcyjność związku może pozwolić na ograniczenie stosowanych medykamentów. 39. Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa; Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa; Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Warszawa; Mazowiecki Klaster Peptydowy, Warszawa Nietoksyczne, bogate w tryptofan dendrymery o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i antynowotworowych. Autorzy: Marta Sowińska, Zofia Urbańczyk-Lipkowska, Anna Laskowska, Jolanta Sołecka, Marta Bochyńska, Andrzej W. Lipkowski Szansa na zwalczanie drobnoustrojów opornych na tradycyjne antybiotyki. Kationowy, bogaty w tryptofan dendrymer o hydrofobowym wnętrzu i niespecyficznej aktywności membranolitycznej. Cząsteczki nietoksyczne. Indeks terapeutyczny wyższy niż dla Polimyksyny B - antybiotyku używanego klinicznie. 40. Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN; NanoSynHap Sp. z o.o.; PPF HASCO-LEK S.A. Innowacyjne maści i plastry na ciężko gojące się rany na bazie nanohydroksyapatytów Autorzy: Rafał Jakub Wiglusz, Zbigniew Rybak, Janusz Pluta, Wiesław Stręk, Robert Pązik Trudno gojące się rany, stanowią ogromny problem dla chorych, lekarzy różnych specjalności i pielęgniarek. Dotyczy około 400 tysięcy chorych w naszym kraju i niestety często jest marginalizowany. Istnieją różne przyczyny powstawania przewlekłych ran. Do czynników ogólnoustrojowych, hamujących proces gojenia, trzeba zaliczyć stres oksydacyjny na poziomie śródbłonka, niedostateczne ukrwienie, przez co tkanki otrzymują mniej tlenu i składników odżywczych białka, witamin, minerałów. Na opóźnianie prawidłowego procesu gojenia i powstawanie przewlekłych ran wpływają: nieprawidłowa pierwotna diagnoza i w konsekwencji złe leczenie. Głównymi przyczynami ran przewlekłych są : przewlekła niewydolność żylna; zakażenia, 19

20 które powodują przedłużanie się okresu zapalnego w tego typu ranach; choroby metaboliczne jak cukrzyca i hyperlipidemia; choroby tkanki łącznej o podłożu autoimmunologicznym. Trudno gojące się rany przy braku odpowiedniego leczenia mogą stać się przyczyną groźnych, uogólnionych zakażeń całego organizmu. Dość skuteczne w terapii trudnych ran są właściwie skonstruowane opatrunki i maści. Żele, maści i opatrunki na bazie nanohydroksyapatytów są uniwersalne i przeznaczone dla każdego rodzaju ran we wszystkich jej stadiach od ran czystych i zainfekowanych do ran o różnym stopniu wysięku. Szeroka gama opatrunków i maści pozwala na optymalne dobranie opatrunku, w zależności od stanu rany. Obok istotnych korzyści medycznych i terapeutycznych nowoczesny system wilgotnego leczenia ran skraca czas leczenia i znacząco obniża jego koszty. 41. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie Eurotech Sp. z o. o. Miniaturowy system sterowania i nawigacji dla platform latających Autorzy: dr inż. Paweł Rzucidło, dr inż. Grzegorz Kopecki, dr inż. Tomasz Rogalski, mgr inż. Piotr Grzybowski, mgr inż. Damian Kordos, mgr inż. Leszek Trela, mgr inż. Wiesław Szaj, mgr inż. Łukasz Wałek, mgr inż. Grzegorz Jaromi, mgr inż. Marcin Dereń Podczas tegorocznej Giełdy Wynalazków nie zabraknie przedstawicieli prężnie rozwijającej się branży lotniczej. Na stoisku Województwa Podkarpackiego i Politechniki Rzeszowskiej uczelni znanej nie tylko z kształcenia pilotów, ale również z prowadzonych od lat badań naukowych z zakresu awioniki, zaprezentowany zostanie Miniaturowy system sterowania i nawigacji dla latających platform bezzałogowych. System ten powstał z myślą o zastosowaniach dedykowanych dla m.in. policji i straży pożarnej, jak również w celu prowadzenia dalszych, zaawansowanych badań nad bezzałogowymi statkami powietrznymi. Jest to konstrukcja bazująca nie tylko na rodzimej myśli technicznej, lecz również na krajowej technologii. Możliwość operacyjnego wykorzystania systemu została wstępnie sprawdzona we współpracy z funkcjonariuszami służb porządku publicznego. 42. Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Instytut Technologii Mechanicznej, Zakład Maszyn Technologicznych System do szybkiej oceny i optymalizacji obróbki odlewów Autorzy: dr inż. Andrzej Gessner, dr hab. inż., prof. nadzw. Roman Staniek, dr inż. Wojciech Ptaszyński, dr inż. Mirosław Grzelka, dr inż. Marek Rybicki, mgr inż. Krzysztof Mrozek, mgr inż. Wiesław Kuczko, mgr inż. Tomasz Bartkowiak, dr hab. inż. Piotr Frąckowiak System umożliwia szybką ocenę geometrii odlewów, eliminuje ręczne czynności związane z trasowaniem odlewu i ustawianiem go w przestrzeni obróbkowej, optymalizuje rozkład naddatków obróbkowych oraz skraca radykalnie czas potrzebny na ustawienie odlewu do obróbki dzięki zautomatyzowaniu tych czynności Seria stołów obrotowych CNC z przekładniami spiroidalnymi typu dupleks Autorzy: dr hab. inż. Piotr Frąckowiak, dr inż. Andrzej Gessner, dr inż. Adam Myszkowski, dr inż. Krzysztof Netter, mgr inż. Marcin Pelic, dr inż. Wojciech Ptaszyński, dr hab. inż. Roman Staniek, prof. nadzw. PP 20

XXII GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2014 ROKU

XXII GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2014 ROKU XXII GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2014 ROKU CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa 17 18 lutego 2015 Udział jednostek sfery nauki oraz wydanie katalogu dofinansowane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER

INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER Wystawca Tytuł wynalazku opis kontakt e-mail 1. Bioenergia, Bio-Hydrogen -Urządzenie do produkcji energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

XXI GIEŁDA WYNALAZKÓW nagrodzonych na międzynarodowych wystawach i targach innowacji w 2013 roku

XXI GIEŁDA WYNALAZKÓW nagrodzonych na międzynarodowych wystawach i targach innowacji w 2013 roku Centrum Nauki Kopernik XXI GIEŁDA WYNALAZKÓW nagrodzonych na międzynarodowych wystawach i targach innowacji w 2013 roku wspierana finansowo przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

42. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

42. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy 42. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy Organizatorzy Konkursu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej współpraca: Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT-NOT) Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

indeks ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH

indeks ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH indeks ROK 65 2011 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH GALERIA INDEKSU Uroczysty wieczór kolęd Gmach Biblioteki Głównej i Rektoratu 5 stycznia 2011 r. SŁOWO REKTORA ENERGIS i kamień

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH

PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH XXVIII KONFERENCJA PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH PROGRAM KONFERENCJI ZAKOPANE 26-29 stycznia 2015 KOMITET HONOROWY Profesorowie: Marian KRÓLAK Jan RYŚ Zbigniew SMALKO Józef WOJNAROWSKI KOMITET NAUKOWY

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu projektów indywidualnych w ramach PO IG po aktualizacji w sierpniu 202 r. Oś priorytetowa I - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Instytucja Pośrednicząca - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekty

Bardziej szczegółowo

KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE

KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE enterprise europe KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE Enterprise Europe Network Sieć Enterprise Europe Network powstała poprzez połączenie dwóch sieci:

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ

Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ Katalog przygotowany w ramach projektu Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

XIX GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2011 ROKU Honorowy Patronat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

XIX GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2011 ROKU Honorowy Patronat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego XIX GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2011 ROKU Honorowy Patronat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego MUZEUM TECHNIKI NOT Warszawa, Pałac Kultury i Nauki 06

Bardziej szczegółowo

innowacyjni 4(14)/2011

innowacyjni 4(14)/2011 Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka innowacyjni 4(14)/2011 ISSN 1689-7447 Egzemplarz bezpłatny Wyboista droga do sukcesu str. 8 14 W realizacji projektu WROVASC bierze udział około 200

Bardziej szczegółowo

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH 5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH Działalność naukowa i badawcza jednostek organizacyjnych Uczelni jest realizowana jako: działalność statutowa wykonywanie określonych w statucie jednostki

Bardziej szczegółowo

SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011

SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011 SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011 ORGANIZOWANA PRZEZ WYDZIAŁ TOWAROZNAWSTWA I RADĘ DOKTORANTÓW UEP KOMUNIKATY Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań 2011 Komitet Organizacyjny Sesji Sprawozdawczej

Bardziej szczegółowo

BADANIA NAUKOWE W DRZEWNICTWIE W POLSCE

BADANIA NAUKOWE W DRZEWNICTWIE W POLSCE BADANIA NAUKOWE W DRZEWNICTWIE W POLSCE Redakcja naukowa Ewa Ratajczak Poznań 2010 Publikacja wykonana w ramach Projektu POIG.01.01.01-30-022/08 pt.: Foresight w drzewnictwie scenariusze rozwoju badań

Bardziej szczegółowo

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA Materiał instruktażowy opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Life04 env/pl/000673 Opracowanie: Małgorzata Mrzygłód,

Bardziej szczegółowo

innowacyjni Jeden produkt dwa wzory str. 24 1(17)/2012

innowacyjni Jeden produkt dwa wzory str. 24 1(17)/2012 Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka innowacyjni Jeden produkt dwa wzory str. 24 1(17)/2012 ISSN 1689-7447 Egzemplarz bezpłatny 6 W rozwiniętych gospodarkach współpraca przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

NR 01/2013 (23) 16 zł (w tym 5% VAT)

NR 01/2013 (23) 16 zł (w tym 5% VAT) NR 01/2013 (23) 16 zł (w tym 5% VAT) Ecolab Sp. z o.o. ul. Opolska 100, 31-323 Kraków, tel. 12 26 16 163 spis treści Projekty LeanL z wykorzystaniem narzędzi L 22 26 Największe w Polsce centrum biotechnologii

Bardziej szczegółowo

Laureaci 2010, 2011 i 2012

Laureaci 2010, 2011 i 2012 Laureaci 2010, 2011 i 2012 wyprodukowano na papierze ekologicznym Szanowni Państwo, GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii to zapoczątkowany i prowadzony dla przedsiębiorców projekt Ministerstwa Środowiska,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie 1 Spis treści 1. Obszary zastosowań rynek CMPD. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring CCTV. System detekcji wycieku rozpuszczalnika. Audyt bezpieczeństwa funkcjonalnego i procesowego

Monitoring CCTV. System detekcji wycieku rozpuszczalnika. Audyt bezpieczeństwa funkcjonalnego i procesowego aktualności elektrotechnika Ex Automatyka Przemysłowa 1/ 2013 ISSN 1895-9830 Monitoring CCTV w elektrociepłowni Systemy IT System detekcji wycieku rozpuszczalnika na zbiornikach w zakładach lakierniczych

Bardziej szczegółowo

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 2/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. Wykaz wykonanych i ch projektów badawczych własne pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Granty w Wodociągach Krakowskich - str. 4 Wdrażanie systemu prewencyjnego zarządzania ryzykiem w Wodociągach Krakowskich - str. 9

Granty w Wodociągach Krakowskich - str. 4 Wdrażanie systemu prewencyjnego zarządzania ryzykiem w Wodociągach Krakowskich - str. 9 Nr 72, marzec 2015 ISSN - 1505-2478 C Z A S O P I S M O M I E J S K I E G O P R Z E D S I Ę B I O R S T W A W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I S A W K R A K O W I E Granty w Wodociągach Krakowskich

Bardziej szczegółowo

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 2/2010 (4)

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 2/2010 (4) egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 2/2010 (4) nr 2/2010 (4) biuletyn nr 2/2010 (4) biuletyn s.1 Szanowni Państwo, Innowacje są nam potrzebne! Upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Istota inżynierii produkcji

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Istota inżynierii produkcji Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk Istota inżynierii produkcji Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Definicja inżynierii produkcji jako jednej z podstawowych dyscyplin

Bardziej szczegółowo

Copyright by: Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych, Lublin 2014 Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Lublin 2014

Copyright by: Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych, Lublin 2014 Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Lublin 2014 Projekt graficzny okładki: Sebastian Białasz Skład tekstu: Arkadiusz Gola Copyright by: Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych, Lublin 2014 Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Lublin 2014 Przedruk

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w technologii i organizacji przedsiębiorstw

Ekoinnowacje w technologii i organizacji przedsiębiorstw Przygotowanie materiału współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ekoinnowacje w technologii i organizacji przedsiębiorstw Ewa Maria Siedlecka Projekt Kształcenie

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH P.R O G R A M K O N K U R E N C Y J N O Ś Ć AUTORZY Doc. dr hab. Tadeusz Baczko Instytut

Bardziej szczegółowo

Inteligentne miasta SMART CITY. Tarnów miasto pilotaży. Klaster Inteligentnego Budownictwa. Forum Klastrów Małopolski

Inteligentne miasta SMART CITY. Tarnów miasto pilotaży. Klaster Inteligentnego Budownictwa. Forum Klastrów Małopolski INNOWACJE DLA MAŁOPOLSKI nr 1 (36) 2015 KWIECIEŃ ISSN 1898-5009 Periodyk wydawany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Inteligentne miasta SMART CITY Tarnów miasto pilotaży Klaster Inteligentnego

Bardziej szczegółowo