Rodzina. wspiera MŚP. Nr Gmina, która. wrzesień-październik W październiku ruszył gminny Program Rodzina 3+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rodzina. wspiera MŚP. Nr 9-10. Gmina, która. wrzesień-październik 2013. W październiku ruszył gminny Program Rodzina 3+"

Transkrypt

1 Bezpłatne czasopismo informacyjne ISSN Nr 9-10 czechowice-dziedzice bronów ligota zabrzeg wrzesień-październik 2013 Gmina, która wspiera MŚP Rodzina 3+ W październiku ruszył gminny Program Rodzina 3+ Celem jest wsparcie rodzin wielodzietnych poprzez rozmaite ulgi finansowe Szczegóły na stronach 3, 18-19

2 Nr wrzesień-październik 2013 Wydarzenia: Gmina wspiera rodziny wielodzietne strony 3, Gmina wspierająca MŚP i pierwsza w Turnieju Europejskim! strona 4 Medale MON strony 5-6 Nowa ulica, nowe rondo strony 5-6 Rada Miejska: Szansa na komisariat w centrum strony 7-8 Nowy pomnik przyrody, inwestycje strony 8-9 Komisje strony AWL TRANSPORT INC. D B A T L X FOT. RED. FOT. SZYMON OLMA Miasto i Gmina: Nowy poradnik segregacji odpadów komunalnych Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych strony Zmieniono trasę linii nr VII strona 15 Szanuj wiaty przystankowe! strona 15 Zmiany w czechowickim PKM-ie strony Rys historyczny komunikacji miejskiej w gminie strony Budowa kanalizacji w gminie trwa strony I Ty możesz surfować po internecie po pięćdziesiątce strony Co nowego w bibliotece strona 21 Złote Gody w pałacu strona 21 Ruszył PROGRAM fot. SZYMON OLMA Wydarzenia 1 października br. Gmina Czechowice-Dziedzice rozpoczęła realizację Programu Rodzina 3+, przyjętego uchwałą Nr XL/360/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 16 lipca br. Celem Programu jest zwiększenie dostępu członków rodzin do kultury, rekreacji, sportu oraz innych dóbr i usług poprzez zastosowanie systemu finansowych ulg i udogodnień. BIULETYN SAMORZĄDOWY CZECHOWIC-DZIEDZIC Ukazuje się w numerach podwójnych co dwa miesiące, z wyjątkiem numerów łączonych. Czasopismo wydaje Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Pl. Jana Pawła II 1, Czechowice-Dziedzice Nakład: egz. Druk: QUEST, Bielsko-Biała OKŁADKA: Jesień w gminie fot. Mieczysław Wielomski oprac. Red. WYDANIE / NUMER: Projekt, opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku - Red. Autorstwo tekstów - Red. - z wyjątkiem tekstów podpisanych inaczej REDAKTOR NACZELNY: Paweł Mizera Tel Plac Jana Pawła II 3/3, pok. 3 RADA PROGRAMOWA: Łukasz Dobucki Maciej Kołoczek Stanisław Kopeć Andrzej Maj Alicja Ogiegło Stanisław Pindel PROJEKT I WYKONANIE: RED. Logotyp gminnego Programu RODZINA 3+ Takie naklejki widnieją na witrynach i innych widocznych miejscach w obiektach PARTNERÓW Programu, czyli firm, jednostek, instytucji i innych podmiotów, które w ramach Programu oferują ulgi dla członków rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice, legitymujących się KARTĄ RODZINA 3+ W Programie uczestniczyć mogą rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Czechowice- -Dziedzice, składające się z rodziców (rodzica) lub opiekunów prawnych (opiekuna prawnego) mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18. roku życia lub do ukończenia 24. roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. W przypadku, gdy w rodzinie wielodzietnej jest dziecko niepełnosprawne bez względu na wiek dziecka, niezależnie od faktu kontynuowania nauki. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z Programu jest Karta Rodzina 3+. WIĘCEJ NA STRONach 18-19

3 4 Biuletyn Samorządowy Czechowic-Dziedzic 9-10/2013 Wydarzenia - Nagrody i wyróżnienia dla gminy Medale i wyróżnienia, Na sesji Rady Miejskiej - Wydarzenia Biuletyn Samorządowy Czechowic-Dziedzic 9-10/ fot. RED. Wspieramy przedsiębiorczość Czechowice-Dziedzice ponownie okazały się najlepsze w Polsce w konkursie Samorząd, który wspiera MŚP w kategorii gmin miejsko-wiejskich. Uroczyste wręczenie wyróżnień Laureatom II edycji Programu odbyło się 17 września br. w Katowicach w pierwszym dniu III Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw na uroczystej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego. Wyróżnienie to nasza gmina otrzymała również w roku poprzednim. Laureatami oprócz Czechowic-Dziedzic zostały w swoich kategoriach gminy Bytom, Sosnowiec oraz Pawłowice. Ogólnopolski program Samorząd, który wspiera MŚP jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego i lokalnego. Celem programu jest wyłonienie i promocja samorządów, które stwarzają przedsiębiorstwom sektora MŚP dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej oraz w szczególny sposób wspierają rozwój tego sektora. Otrzymanie tak prestiżowego tytułu z rąk środowisk biznesowych jest wyraźnym sygnałem na to, iż podejmowane przez Laureatów Programu działania w zakresie wspierania MŚP są skuteczne i mają charakter trwały. Wyróżnienie dla naszej gminy odebrał osobiście Burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut, który otrzymał ponadto dyplom i statuetkę Lidera, który wspiera MŚP. Certyfikat Samorząd, który wspiera MŚP Burmistrz odbiera certyfikat z rąk Prezesa Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Tadeusza Donocika i b. Premiera Jerzego Buzka RED. I miejsce w Turnieju Śląskie do przodu Czechowice-Dziedzice wygrały po wyrównanej, emocjonującej walce i po dogrywce finał Turnieju Europejskiego Śląskie do przodu. Pamiątkowy dyplom W nagrodę TVP S.A. Oddział Terenowy w Katowicach zrealizuje film promocyjny o naszej gminie i wyemituje go na swojej antenie. Dziękujemy wszystkim, którzy oddali swoje głosy, wysyłając SMS-y na drużynę z Czechowic-Dziedzic - to dzięki nim nasza drużyna znalazła się w finale. W turnieju brało udział 18 gmin województwa śląskiego w 3 kategoriach: gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie. Klasyfikacji udziału dokonano na podstawie listy rankingowej uwzględniającej największą liczbę zrealizowanych projektów i kwoty dofinansowań w ramach RPO WSL w przeliczeniu na mieszkańca gminy. fot. kongresmsp.eu fot. RED. Uhonorowani Medalami MON Za zasługi dla obronności kraju Burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Małgorzata Sielka oraz Ewa Zagól - inspektor na stanowisku ds. wojskowych i obronnych w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach zostali uhonorowani medalami Ministra Obrony Narodowej Za zasługi dla obronności kraju. Odznaczenia na sesji Rady Miejskiej 29 października br. wręczyli im Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień mjr Jacek Zawada i kpt. Mirosław Stefanów z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku-Białej. Wnioskodawcą przyznania medali był Wojsko- wy Komendant Uzupełnień w Bielsku- -Białej ppłk Andrzej Rajczyk. Medal Za zasługi dla obronności kraju został ustanowiony przez Sejm ustawą z dnia 21 kwietnia 1966 roku i - według jej zapisów - stanowi uznanie dla osób, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju. Nadaje się go m.in. osobom, które swoją pracą zawodową lub działalnością w organizacjach społecznych znacznie przyczyniły się do rozwoju i umocnienia systemu obronnego kraju. Pracownicy Urzędu Miejskiego i Burmistrz Czechowic-Dziedzic odbierają medale na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 29 października br. fot. RED. Nowe rondo i nowa ulica z nazwami Ulica Paderewskiego i Rondo Wójta Dziedzic Józefa Machalicy - o te dwie nazwy wzbogacił się w ostatnim czasie plan naszego miasta. Rada Miejska w Czechowicach- -Dziedzicach na sesji 29 października br. nadała nazwy ulicy - wybudowanemu w 2012 roku łącznikowi ulicy Legionów z ulicą Sobieskiego oraz rondu na skrzyżowaniu nowej ulicy z ulicą Legionów. W ten sposób w naszej gminie przybyła ulica Ignacego Paderewskiego oraz Rondo Wójta Dziedzic Józefa Machalicy. Ulica Uchwała Nr XLII/397/13 w sprawie nadania nazwy drodze publicznej położonej w Czechowicach-Dziedzicach określa, że nowa ulica otrzymała nazwę Ignacego Jana Pedrewskiego. 24 września br. uchwałą Nr XLI/382/13 nowo wybudowana droga łącząca ul. Legionów z ul. Jana Sobieskiego została zaliczona do kategorii dróg gminnych i posiada charakter drogi publicznej. Droga przebiega po działkach oznaczonych numerami 483/8, 483/11, 491/132, które stanowią własność Gminy Czechowice-Dziedzice. Jak uzasadniano we wniosku, Ignacy Jan Paderewski był i jest jedną z najwybitniejszych i najważniejszych postaci w historii Polski. Działalność Paderewskiego na różnych płaszczyznach, a w szczególności jako kompozytora i pianisty, a zarazem polityka, wielkiego męża stanu i filantropa zyskała wielkie uznanie nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Jest powszechnie oceniany jako jedna z największych osobowości świata kultury i polityki pierwszej połowy ubiegłego ciąg dalszy NA STRONIE 6

4 6 Biuletyn Samorządowy Czechowic-Dziedzic 9-10/2013 Wydarzenia - Na sesji Rady Miejskiej ciąg dalszy ZE STRONY 5 wieku [ ] Odwiedził naszą Gminę, a ściślej mówiąc przejeżdżając pociągiem zatrzymał się na stacji kolejowej i wygłosił wspaniałe przemówienie do zgromadzonych bardzo licznie mieszkańców, którzy wraz z przedstawicielami lokalnego samorządu czekali aby godnie go powitać w Czechowicach- -Dziedzicach i oddać należne mu honory [ ] Potwierdzeniem tego jest artykuł zamieszczony w Gwiazdce Cieszyńskiej nr 37 z dnia roku... Rondo Uchwała Nr XLII/405/13 w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Czechowicach-Dziedzicach określa, że nowe rondo otrzymało nazwę Wójta Dziedzic Józefa Machalicy. Rondo położone w Czechowicach-Dziedzicach na działkach oznaczonych numerami 1311/4, 484/2, 483/7 na skrzyżowaniu ulicy Paderewskiego z ulicą Legionów. Józef Machalica żył w latach Wójtem Dziedzic był w latach W 1853 roku doprowadził do zlokalizowania we wsi Dziedzice dworca kolejowego Uprzywilejowanej Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda sprzedając zarazem kolei tereny pod budowę dziedzickiego dworca (rejony stawu o nazwie Bachorek, we wschodniej części Dziedzic przy granicy z Czechowicami). To właśnie dzięki tej znamiennej w skutkach decyzji Józefa Machalicy i dzięki możliwości lokalizacji w Dziedzicach dworca powstał tutaj niezwykle ważny z punktu widzenia ekonomicznego i strategicznego węzeł kolejowy. Do linii łączącej pierwotnie Dziedzice z Boguminem i Wiedniem oraz z Bielskiem, otwartej w 1855 roku, przyłączono w 1856 roku odcinek do Oświęcimia i Krakowa, a w 1867 roku właśnie dzięki lokalizacji dworca przyłączono w Dziedzicach linię kolejową Prawego Brzegu Odry do Pszczyny i na Śląsk. Powstanie dworca kolejowego połączyło Czechowice i Dziedzice z szerokim światem. Dzięki lokalizacji stacji węzłowej i dogodnym połączeniom kolejowym do Austrii, Galicji i Prus fot. RED. RONDO Wójta Dziedzic Józefa Machalicy Nowe rondo (obok) i ulica I. Paderewskiego (poniżej) ULICA Ignacego Jana Paderewskiego oraz przemysłowego Bielska, nastąpił znaczny napływ kapitału przemysłowego do Dziedzic i Czechowic, skutkiem czego była poważna koncentracja przemysłu i industrializacja obu tych miejscowości. Dzięki temu też do obu wsi napłynęła znaczna ilość ludności (siły roboczej do nowo powstałych tu wzdłuż linii kolejowej fabryk i zakładów pracy), co spowodowało znaczny rozwój osadnictwa na ich terenie i poważny wzrost demograficzny. Dzięki takiej lokalizacji dworca naszą miejscowość odwiedzili m.in.: cesarz Franciszek Józef I (1880), Józef Piłsudski (1927), Ferdynand Foch (1923), Edward Rydz-Śmigły (1936). Dzięki dworcowi gościliśmy też w Dziedzicach prochy i szczątki takich ważnych historycznie postaci jak Henryk Sienkiewicz (1924), Juliusz Słowacki (1927), Tadeusz Kościuszko (1927), gen. Józef Bem (1929) czy też św. Andrzej Bobola, którego relikwie odjechały z dziedzickiego dworca do Krakowa w czerwcu 1938 roku. To ostatnie wydarzenie zaowocowało nadaniem miastu w późniejszym okresie patronatu św. Andrzeja Boboli, którego wizerunek widnieje dziś w herbie OPRAC. RED. PODKŁAD: Wydawnictwo Kartograficzne PGK sp. z o.o. miasta. Tutaj też w latach działał Specjalny Punkt Etapowy Zachodni jeden z zaledwie trzech takich punktów w całej Polsce, przeznaczony dla rodaków powracających po zakończeniu II wojny światowej do ojczyzny. Silny rozwój gospodarczy, demograficzny i społeczny Czechowic i Dziedzic doprowadził do wzrostu znaczenia obu wsi, co zaowocowało nadaniem po zakończeniu II wojny światowej w 1951 roku obu miejscowościom wspólnie praw miejskich, dzięki czemu powstało dzisiejsze miasto Czechowice-Dziedzice. Inwestycja Ulica Paderewskiego (wraz z rondem) zbudowana została w ramach projektu Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 4116S ulicę Legionów z drogą gminną S ulicą Sobieskiego w Czechowicach-Dziedzicach. Całość inwestycji kosztowała zł - w tym zł wyniosło dofinansowanie rządowe w ramach narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój (tzw. schetynówka ). Wkład własny wyniósł zł, w tym 300 tys. zł wyłożył Powiat Bielski a 500 tys. zł firma BJG Sp. z o.o. - inwestor centrum handlowego Stara Kablownia. Resztę środków wyłożyła Gmina Czechowice-Dziedzice. RED. fot. RED. Rada Miejska obradowała: 24 IX 2013, 29 X 2013 Szansa na komisariat w centrum Na sesji 24 września 2013 r. uchwalone zostały następujące uchwały: 1) w sprawie upoważnienia Burmistrza do złożenia deklaracji woli nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości z przeznaczeniem pod budowę Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach, 2) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice, 3) w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013, 4) w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice kartą płatniczą, 5) w sprawie przyjęcia od Powiatu Bielskiego do realizacji zadania z zakresu właściwości powiatu (dot. ul. Traugutta), 6) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Gminę Czechowice-Dziedzice pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego, przeznaczonej na wykonanie zadań na drogach powiatowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, 7) w sprawie udzielenia przez Gminę Czechowice-Dziedzice pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego przeznaczonej na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod budowę dróg powiatowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, 8) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, 9) w sprawie ustalenia przebiegu niektórych dróg gminnych na terenie Gminy (...), 10) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Czechowicach-Dziedzicach w drodze przetargu (dot. ul. Zamkowej), 11) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Czechowicach-Dziedzicach w drodze przetargu (dot. ul. Rolnej), 12) w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, 13) w sprawie realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach projektu Pomagać aktywnie promocja aktywnej integracji w Gminie Czechowice- -Dziedzice w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , 14) w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Rehabilitacyjno- -Terapeutyczny w Czechowicach-Dziedzicach, 15) w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/332/04 Rady Miejskiej w Czechowicach- -Dziedzicach z dnia 26 października 2004 r., 16) zmieniającą uchwałę Nr XXXI/370/05 Rady Miejskiej z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczo-wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, sposobu podziału środków na nagrody organu prowadzącego i dyrektorów szkół, trybu zgłaszania kandydatów do nagród. Na sesji 29 października 2013 r. uchwalone zostały następujące uchwały: 1) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu istniejącego dworca autobusowego położonego w rejonie ulicy Niepodległości i Towarowej, 2) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy (...) dla Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej (...), 3) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice, 4) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013, 5) zmieniającą uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czechowice-Dziedzice na rok 2013, 6) w sprawie zamiany nieruchomości, 7) w sprawie nadania nazwy drodze publicznej położonej w Czechowicach-Dziedzicach, 8) w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Pawiej, 9) w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Czechowicach-Dziedzicach (w rejonie ul. Baduszkowej), 10) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki (przy stawie Kopalniok), 11) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki (od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w rejonie ul. Kaniowskiej), 12) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki (w Zabrzegu - łącznik ul. Jeleniej i Lisiej), 13) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki (w Bronowie, boczna od ul. A. Czyża), 14) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz na ustanowienie służebności przesyłu, 15) w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Czechowicach-Dziedzicach, 16) w sprawie rozpatrzenia skargi pani ( u.o.o.d.o*) na Dyrektora OPS-u (...). Wszystkie uchwały i projekty uchwał - Rada Miejska Szansa na komisariat policji w centrum miasta Komendant Miejski Policji w Bielsku- -Białej poinformował o zamiarze rozpoczęcia działań mających doprowadzić do wybudowania w naszym mieście nowego komisariatu policji w ramach rządowego programu standaryzacji budynków komend i komisariatów policji, który jest finansowany z budżetu państwa. Jednym z podstawowych warunków przyjęcia przez MSW wniosku jest przekazanie przez gminę nieruchomości, na której mógłby stanąć nowy budynek. Dodatkowo jest szansa, by komisariat powrócił do centrum miasta, gdzie powinny być siedziby takich instytucji. Wniosek o dofinansowanie z Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach , której celem jest modernizacja formacji bezpieczeństwa i porządku publicznego, należało złożyć do końca września 2013 r. W związku z tym zaproponowano podjęcie uchwały intencyjnej dotyczącej przekazania na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przy ul. Wesołej z przeznaczeniem pod budowę komisariatu. Działka o powierzchni 32 ary znajduje się w centrum miasta, w bliskiej odległości od Miejskiego Domu Kultury. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka przy ul. Wesołej znajduje się w terenie usług publicznych. ciąg dalszy NA STRONIE 8

5 8 Biuletyn Samorządowy Czechowic-Dziedzic 9-10/2013 Rada Miejska Rada Miejska Biuletyn Samorządowy Czechowic-Dziedzic 9-10/ ciąg dalszy ZE STRONY 7 Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XLI/375/13 w sprawie upoważnienia Burmistrza do złożenia deklaracji woli nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości z przeznaczeniem pod budowę Komisariatu Policji (...). Traugutta z rondem Gmina wystąpiła z wnioskiem do Powiatu Bielskiego o przekazanie jej prowadzenia zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie przebudowy drogi powiatowej 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach wraz z przebudową skrzyżowania ul. Drzymały i ul. Narutowicza na rondo. Część I droga. Do końca września br. Gmina złożyła wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych o dofinansowanie realizacji zadania. Zadanie będzie realizowane wspólnie z Powiatem Bielskim. W ramach inwestycji planuje się wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę chodników wraz z budową ścieżki rowerowej oraz miejscami parkingowymi. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XLI/379/13 w sprawie przyjęcia od Powiatu Bielskiego do realizacji zadania z zakresu właściwości powiatu. fot. OS/UM Nowy pomnik przyrody Nowy pomnik przyrody Gmina objęła ochroną dąb szypułkowy, który rośnie na działce położonej w Bronowie przy ul. Ks. Jana Kunza. Drzewo znajduje się w bardzo dobrym stanie zdrowotnym, charakteryzuje się regularną i rozłożystą koroną, obwód pnia wynosi 425 cm (na wys. 130 cm). Ponadto, dąb rośnie pojedynczo na otwartym terenie stanowiącym istotny element krajobrazu. Z propozycją ustanowienia pomnika przyrody wystąpiło Czechowickie Towarzystwo Cyklistów, które proponuje także stworzenie trasy ro- werowej wzdłuż pomników przyrody na terenie gminy. Właściciel działki, na której rośnie drzewo, wyraził zgodę na objęcie dębu opieką konserwatora przyrody. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XLI/386/13 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (...). Inwestycje w toku Komisja Rozwoju i Rolnictwa odbyła 2 października br. posiedzenie wyjazdowe, podczas którego dokonano objazdu realizowanych gminnych inwestycji. Budowa nowego odcinka ul. Hiacyntów wraz z miejscami postojowymi umożliwiła połączenie z ul. Zawiłą, co wpłynie na poprawę komunikacji w tym rejonie miasta. Realizacja inwestycji była poprzedzona nabyciem przez gminę działki pod nowy odcinek ul. Hiacyntów. W ramach inwestycji wykonano budowę nowego odcinka drogi o długości jezdni około 32 m i szerokości 5 m. Ponadto z kostki brukowej wybudowano 8 miejsc postojowych, w tym jednego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Wykonawcą inwestycji była firma MAK BUD ZRIB za cenę ofertową brutto ,05 zł. Koszt realizacji zadania wyniósł zł. Zadanie termomodernizacji budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowie realizowano w cyklu dwuletnim (w latach ). W ramach zadania wykonano nową elewację budynku wraz z ociepleniem ścian, wymianę pokrycia i poszycia dachu nad segmentem B wraz z ociepleniem stropu oraz remont konstrukcji dachu segmentu C wraz z ociepleniem stropu, a także wymianę rynien i rur spustowych. Wymieniono także stolarkę okienną i drzwiową wraz z wymianą krat okiennych. Wykonany został remont schodów zewnętrznych, balkonów, wymiana balustrad, rozbiórka składu opału, ocieplenie stropu dwóch pomieszczeń w piwnicy, montaż nowych zadaszeń nad drzwiami wejściowymi, remont instalacji sanitarnych, wykonanie instalacji odgromowej dla segmentu B i C. Wykonawcą inwestycji jest Zakład Remontowo-Budowlany AZBUD. Koszt realizacji realizacji inwestycji wynosi zł, w tym w 2013 r. wydatkowano zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z umorzeń pożyczek zaciągniętych na realizację proekologicznych zadań. W latach poprzednich przy strażnicy OSP wybudowano kompleks sportowo- -rekreacyjny w Bronowie, w tym plac zabaw dla dzieci, boiska do gry w siatkówkę i w koszykówkę, plac do organizacji festynów i imprez lokalnych wraz z altaną. Koszt realizacji zadania wyniósł ,49 zł, w tym dofinansowanie w wysokości zł z Programu Rozwojów Obszarów Wiejskich w ramach działania Odnowa i rozwój wsi: w ramach naboru wniosków przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Bielska. W tym roku wykonano II etap budowy centrum sportowo-rekreacyjnego w Zabrzegu. Realizacja zadania była podzielona na dwie części. Część pierwsza obejmowała budowę pawilonu gastronomicznego i magazynowego wraz z przebudową przyłączy, a druga - zagospodarowanie i oświetlenie terenu. Budowa pawilonu gastronomicznego i magazynowego wraz z przebudową przyłączy obejmowała budowę pawilonu sezonowego zaplecza kuchennego z bufetem dla imprez plenerowych o kubaturze 232 m 3 wraz z rozbiórką istniejącego kiosku oraz budowę pawilonu gospodarczo-magazynowego o kubaturze 472 m 3 na zapleczu pawilonu klubowego. Pawilony zostały wybudowane w systemie stalowych segmentów modułowych z obudową z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym z zastosowaniem systemów elewacyjnych z panelami żaluzyjnymi i deską elewacyjną. Ponadto została wykonana przebudowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego, gazowego i energetycznego. Zagospodarowanie i oświetlenie terenu obejmowało m.in. wykonanie ścieżek spacerowych z kostki brukowej, montaż elementów małej architektury, jak ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, rewaloryzację elementów zieleni utworzenie placu zabaw dla dzieci w południowej części obiektu oraz siłowni plenerowej (elementy gimnastyczne, linarium, ścianki wspinaczkowe), oświetlenie terenu wzdłuż dróg dojazdowych, ciągów pieszo-jezdnych i ścieżek spacerowych. Wykonawcą budowy pawilonu gastronomicznego i magazynowego wraz z przebudową przyłączy była firma AK- CES BUDOWY Sp. z o.o. za cenę ofertową brutto: ,66 zł a zagospodarowania i oświetlenia terenu firma LABO BUDOSPRZĘT Bogdan Lazarek za cenę ofertową brutto: ,94 zł. Dodatkowo projekt obejmował zakup dwóch dużych namiotów plenerowych z logotypem gminy wraz z 16 stołami składanymi i 32 ławami na potrzeby organizacji imprez plenerowych. Wykonawcą ww. zadania była firma EMZET Namioty Sp. z o. o. za cenę ofertową brutto: ,50 zł. Koszt realizacji zadania wyniósł ,39 zł w tym dofinansowanie zł z Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Program Operacyjny Ryby w ramach konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Rybacką Bielska Kraina. fot. RED. I etap budowy centrum sportowo- -rekreacyjnego wykonano w 2011 r. Wykonano wówczas przebudowę i modernizację terenu wchodzącego w skład kompleksu sportowo-kulturalnego w Zabrzegu, która obejmowała budowę utwardzonego placu wraz estradą. Koszt realizacji zadania wyniósł ,40 zł w tym dofinansowanie zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Odnowa i rozwój wsi w ramach naboru wniosków przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Bielska. W bieżącym roku wykonano trzecią część budowy chodnika przy ul. Sikorskiego w Zabrzegu (za kwotę zł). Chodnik przy ul. Sikorskiego (Zabrzeg) Zadanie zostało częściowo sfinansowane ze środków Sołectwa Zabrzeg (gmina dołożyła zł). Inwestycja rozbudowy Zespołu Szkół w Zabrzegu realizowana jest w cyklu dwuletnim tj. w latach W 2013 r. zostanie zrealizowany stan surowy zamknięty budynku. Planowany koszt inwestycji wynosi zł, w tym w 2012 r zł, a w 2014 r zł. W ramach inwestycji został dobudowany do północnej ściany szkoły nowy trzykondygnacyjny obiekt, który będzie funkcjonalnie połączony ze starą częścią szkoły za pomocą korytarzy. Powierzchnia zabudowy nowego obiektu wynosi 526,80 m 2, powierzchnia netto 1 808,80 m 2, powierzchnia całkowita 2 107,20 m 2, a kubatura brutto 8 443,40 m 3. W dobudowanym obiekcie zostaną zlokalizowane szatnie (w piwnicy), sale lekcyjne (po cztery na każdej z trzech kondygnacji), pomocnicze pomieszczenia dydaktyczne (na końcu korytarzy), pomieszczenia sanitarne, magazynowe i techniczne. Ponadto zostaną wykonane drobne zmiany i adaptacje w istniejącym budynku szkolnym, budowa szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego oraz wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu oraz odtworzeniem istniejących nawierzchni. Wykonawcą inwestycji jest Firma Budowlana SIKO- RA z Nowego Targu za cenę ofertową brutto ,55 zł. Raport Straży Miejskiej Komisja Samorządności i Porządku Publicznego na posiadzeniu 24 października br. przyjrzała się funkcjonowaniu Straży Miejskiej. W czechowickiej jednostce jest 33 i ćwierć etatu, w tym 31 etatów strażników, 1 etat księgowej, 1 etat inspektora ds. kadrowych i 1/4 etatu sprzątaczki. Na 31 etatów strażników są 3 wakaty (śmierć jednego strażnika, zwolnienie jednego strażnika oraz złożenie wypowiedzenia przez jednego strażnika). Ponadto jeden strażnik przebywa na urlopie wychowawczym. Został ogłoszony nabór na nowego strażnika. W br. dla potrzeb Straży Miejskiej kupiono nowy samochód, do przewozu osób, w tym przy udziale finansowych środków Osiedla Barbara. Dodatkowo na wyposażeniu Straży Miejskiej znajduje się Skoda Rumster, i Skoda Fabia (dla referatu ruchu drogowego). Planowane wydatki Straży Miejskiej w 2014 r. zostały utrzymane na poziomie roku 2013 r. Raport z biblioteki Na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 1 października br. przyjrzano się funkcjonowaniu Miejskiej Biblioteki Publicznej (podsumowanie działalności MBP w 2012 roku). I tak, w ubiegłym roku bibliotece przybyło woluminów za kwotę zł (średnia cena zakupionych książek wynosiła 20,61 zł) oraz 686 dokumentów audiowizualnych za kwotę zł (średnia cena CD i DVD wynosiła 22,53 zł). W 2012 r. na zakup nowych woluminów wydatkowano kwotę zł, w tym z dotacji budżetu gminy zł, co pozwoliło na zakup zł książek, a z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zł, co umożliwiło zakup woluminów oraz zł na 78 tytułów książki mówionej na CD i filmów na DVD. Biblioteka kupuje książki od jednego dostawcy. Na koniec 2012 r. księgozbiór biblioteko liczył woluminów oraz tytułów książki mówionej na kasetach magnetofonowych, tytułów książki mówionej na CD, filmów na DVD i 664 płyt z muzyką na płytach CD. W ubiegłym roku zarejestrowano czytelników. W ubiegłym roku czytelnicy wypożyczyli materiałów bibliotecznych, a z Internetu skorzystało osób. W bibliotece udzielono WYBORY informacji bibliotecznych, a stronę internetową MBP odwiedziły osoby. W roku 2012 całą sieć biblioteczną odwiedziło czytelników. Czytelnicy całej sieci bibliotecznej wypożyczyli na zewnątrz i na miejscu ogółem tytułów czasopism i skorzystali na miejscu z pozycji książkowych. W roku 2012 dla dzieci, młodzieży i czytelników dorosłych zorganizowano łącznie 973 imprezy, w których wzięło udział osób. Zorganizowano m.in. głośne czytanie, lekcje biblioteczne, spotkania w bibliotece, warsztaty, konkursy, spotkania z ciekawymi ludźmi. Od pięciu lat biblioteka organizuje zajęcia Akademii Pięknego Czasu. Na dzień dzisiejszy do Akademii Pięknego Czasu zapisało się 235 osób, którzy wzięli udział w 454 zajęciach, warsztatach, spotkaniach, lektoratach, wyjazdach - łącznie razy. Opłata za zajęcia w Akademii Pięknego Czasu wynosi 45 zł za pół roku. Oferta Akademii Pięknego Czasu jest bardzo bogata i obejmuje aktywność ruchową (aerobik, gimnastyka rozciągająca), warsztaty komputerowe, lektoraty języków obcych (język angielski, niemiecki, hiszpański, włoski i rosyjski), spotkania autorskie, wykłady, warsztaty (decoupage, autoprezentacji, efektywnej komunikacji ) i inne zajęcia. Miejska Biblioteka Publiczna współpracuje z Domem Pomocy Społecznej Złota Jesień i Ośrodkiem Dziennego Pobytu, gdzie dostarczane są książki, książki mówione na płytach CD i filmy na DVD. W ubiegłym roku w galerii Ex Libris w Filii nr 10 MBP zorganizowano 28 wystaw, które obejrzało osób. Miejska Biblioteka Publiczna współpracuje z bibliotekami w Żylinie i w Martinie, a także z Państwowym Muzeum na Wawelu i Muzeum Żydowskim Galicja w Krakowie. Biblioteka samodzielnie pozyskuje środki finansowe z zewnątrz na realizację różnorodnych projektów. Pierwsze środki finansowe pozyskano w 2001 r. z fundacji G. Sorosa. W latach Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach realizowała projekty zewnętrzne na łączną kwotę blisko pół miliona złotych. Wśród siedemnastu projektów większość była i jest realizowana z dwóch programów unijnych - Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska oraz Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka Ze środków z tych programów zrealizowano m.in. takie projekty, jak Radość tworzenia polsko-czeskie spotkania artystyczne, Razem dla książki. Polsko-słowacki projekt promocji czytelnictwa ciąg dalszy NA STRONIE 10

6 10 Biuletyn Samorządowy Czechowic-Dziedzic 9-10/2013 Rada Miejska Gospodarka odpadami - Miasto i gmina Biuletyn Samorządowy Czechowic-Dziedzic 9-10/ ciąg dalszy ZE STRONY 9 R A D A RADA MIEJSKA wśród dzieci i młodzieży, Zysk z dojrzałości. Aktywizacja społeczno-kulturalna osób w wieku 45+, Kultura jest modna, Kawa i czekolada. Polsko-czeskie spotkania w bibliotece, Kulturkowo. Biblioteczne zajęcia rozwijające potencjał twórczy dzieci. Na lata 2013/2014 zakwalifikowane zostały do dofinansowania dwa projekty - Książka, To lubię! Polsko-czeski projekt promocji czytelnictwa wśród dzieci (dofinansowanie ,32 zł) oraz Uszyte na miarę. Polsko-słowacki projekt promocji czytelnictwa (dofinansowanie ,76 zł ) - w których weźmie udział po około 200 osób. Zgodnie z umowami na dofinansowanie projektów z Euroregionu Beskidy MBP powinna otrzymać w br. środki finansowe w wysokości zł, lecz do tej pory uzyskano refundację ok zł. W przypadku braku refundacji pozostałej kwoty MBP może mieć problemy ze sfinansowaniem realizowanych projektów. Biblioteka weźmie udział w kolejnym rankingu bibliotek w Polsce sporządzanych przez Rzeczpospolitą. Jednym z kryteriów rankingu jest wysokość środków finansowych z zewnątrz na działalność biblioteki. W br. pozyskane środki zewnętrzne stanowiły 16% budżetu rocznego MBP, podczas gdy w ubiegłym roku - 4%. Raport OPS-u Komisja Polityki Społecznej na posiedzeniu 16 września br. zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności OPS. Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną gminy powołaną do realizacji zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej. OPS prowadzi również obsługę administracyjną i księgową dla Domu Pomocy Społecznej Złota Jesień. Łączny koszt realizacji wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania w I półroczu br. w gminie wyniósł zł. Na realizację programu w okresie od stycznia do czerwca OPS wydał dotację z budżetu państwa w wysokości zł. Udział środków własnych gminy w realizacji programu wyniósł zł. Pomocą w formie posiłków objęto 104 dzieci w przedszkolach oraz 313 dzieci w szkołach na podstawie decyzji administracyjnej oraz 88 dzieci na podstawie wniosku dyrektora szkoły lub przedszkola, a także 45 dorosłych osób korzystających z posiłku w DDP oraz innych punktach żywieniowych. Łączny koszt zakupionych posiłków wyniósł zł. Pomoc z programu była przyznawana również w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Łącznie z pomocy w formie zasiłków celowych na zakup żywności skorzystało 330 rodzin (koszt tej pomocy to zł). W ramach zadań własnych od stycznia do czerwca br. OPS wypłacił zasiłki celowe oraz celowe specjalne na kwotę ,02 zł. W ramach tego zadania 22 rodziny otrzymały pomoc na żywność przyznaną poza programem dożywiania wyłącznie na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej w wysokości zł.,62 rodziny otrzymały pomoc na zakup opału w łącznej wysokości zł., 63 rodzinom przyznano zasiłki na zakup leków w łącznej wysokości zł., 147 rodzinom wypłacono zasiłki celowe na zakup odzieży lub obuwia w kwocie zł., 106 rodzin otrzymało pomoc na pokrycie wydatków mieszkaniowych (opłat za energię, gaz, czynsz, wodę), 95 rodzinom udzielono pomocy łącznie w wysokości ,70 zł w postaci zasiłków na zaspokojenie innych podstawowych potrzeb bytowych; zasiłki te przeznaczone były w szczególności na drobne remonty mieszkań, zakup sprzętu gospodarstwa domowego, zakup bielizny pościelowej, środków czystości itp.). 2 rodziny otrzymały pomoc z tytułu zdarzenia losowego. Czterem osobom bezdomnym przyznano pokrycie kosztów schronienia poza gminą. 38 dzieciom z 37 rodzin niepełnych lub nieradzących sobie z problemami opiekuńczymi opłacono koszty pobytu i opłaty stałej w przedszkolach. Na terenie gminy z tej formy pomocy korzystały przede wszystkim dzieci uczęszczające do oddziałów zerowych, a także dzieci młodsze - szczególnie w przypadku matek samotnie wychowujących dzieci i pracujących zawodowo lub matek intensywnie poszukujących zatrudnienia. Na pokrycie kosztów wyżywienia 4 dorosłych osób w Domu Dziennego Pobytu wydatkowano kwotę zł. 7 osób korzystało z pomocy rzeczowej w formie bonów żywnościowych. W okresie od stycznia do czerwca br. OPS opłacił koszty pogrzebu dwóm osobom w wysokości zł. 247 rodzin otrzymało zasiłki okresowe. OPS od stycznia br. kontynuował realizację piątej edycji projektu systemowego Pomagać aktywnie promocja aktywnej integracji w gminie Czechowice-Dziedzice współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt obejmuje lata , a jego wartość wynosi zł, z czego dofinansowanie wynosi ,91 zł, a wkład własny ,09 zł. W I półroczu 2013 r. wartość projektu wyniosła ,17 zł. Celem kolejnej edycji projektu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo mieszkanek i mieszkańców gminy, w tym osób niepełnosprawnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Grupą docelową projektu w 2013 r. jest 18 osób kontynuujących udział z projekcie z 2012 r. oraz 10 osób niepełnosprawnych. W ramach projektu uczestnicy uzyskują wsparcie z zakresu integracji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej uczestnicząc w warsztatach oraz spotkaniach z doradcą zawodowym. W I półroczu br. OPS udzielał pomocy w formie usług opiekuńczych 49 osobom. Z bezpłatnych świadczeń skorzystały 4 osoby, pozostałe osoby ponosiły odpłatność w wysokości uzależnionej od uzyskiwanych dochodów. W ramach zadań zleconych OPS realizuje również specjalistyczne usługi opiekuńcze. W I półroczu br. tą formą pomocy objęto 18 osób, w tym 6 osób to osoby autystyczne. W I półroczu br. z zasiłków okresowych (zadanie własne obowiązkowe gminy) skorzystało 250 osób z 247 rodzin, w których gospodaruje 707 osób. Zasiłki okresowe przyznane zostały między innymi z powodu występującego w rodzinie bezrobocia, niepełnosprawności lub długotrwałej choroby. Na wypłatę zasiłków okresowych z dotacji finansowanej z budżetu państwa łącznie wydatkowano kwotę ,66 zł. Z kolei zasiłki stałe w okresie od stycznia do czerwca wypłacono 76 osobom, w tym 63 osób to osoby samotnie gospodarujące, a 14 to osoby pozostające w rodzinie. Wypłacono 426 świadczenia. Wysokość udzielonej pomocy w formie zasiłku stałego wyniosła ,10 zł. W 2013 r. OPS z Urzędem Miejskim realizują wspólnie projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka. Ze środków UE finansowanie wynosi 85%, a ze środków budżetu państwa 10%. Po stronie OPS-u leży w ramach projektu organizacja cyklu 8 spotkań polskich i słowackich seniorów. Podczas każdego spotkania realizowany jest program mający na celu naukę nowych kompetencji, rozwoju zainteresowań i podtrzymanie dobrej sprawności fizycznej. W ramach projektu zagospodarowany został ogród przy Domu Dziennego Pobytu. Została wybudowana drewniana altana, zamontowane ławki i huśtawki, w betonowych donicach posadzono zioła. Miejsce pod altanę oraz prowadzącą do niej ścieżkę wybrukowano, otaczające ją rabaty zostały obsadzone krzewami i bylinami. Koszt zagospodarowania ogrodu to kwota ,47 zł. Na zakup sprzętu i pozostałego wyposażenia wydano z kolei kwotę ,39 zł. (kupiono m.in. komputery, fotele masujące, rowery stacjonarne i projektor). Na podstawie protokołów z sesji i posiedzeń komisji RED. Szanowni Mieszkańcy Od 1 lipca br. na terenie naszej gminy został wprowadzony nowy system gospodarowania odpadami, tak jak na terenie całego kraju. Firmy obsługujące system gospodarowania odpadami odebrały łącznie 366 ton odpadów zmieszanych i 1005 ton odpadów segregowanych. Najbardziej cieszy fakt, że procentowy udział odpadów segregowanych w ogólnej ilości zebranych odpadów komunalnych jest bardzo wysoki. Dziękuję wszystkim Mieszkańcom za tak dobry poziom segregacji, choć jest jeszcze trochę do zrobienia w tym temacie. Cel wyznaczony dla wszystkich gmin w Polsce, dotyczący ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych jest wynikiem zobowiązań Rządu wobec Unii Europejskiej. Dzięki Wam Drodzy Mieszkańcy zmierzamy ku wyznaczonemu celowi. Pragnę też wszystkim podziękować za okazaną wyrozumiałość dla zaistniałych trudności, jakie niestety towarzyszyły w początkowej fazie wprowadzania systemu, a teraz zdarzają się sporadycznie. Te problemy występują również w mniejszym lub większym stopniu na terenie całej Polski. Mam ogromną nadzieję, że również dzięki Wam, te problemy z biegiem czasu zostaną rozwiązane. Niedobór pojemników na rynku krajowym i konieczność ich sprowadzania z zagranicy nieco wydłużyły okres oczekiwania Mieszkańców na właściwą obsługę w zakresie odbioru odpadów z ich posesji. Wprowadzając w całym kraju nowy system w tym samym dniu spowodowano ogromne zapotrzebowanie na milionowe ilości pojemników i worków, których producenci nie byli w stanie w tak krótkim czasie wyprodukować. Zachęcam wszystkich do utrzymywania wysokiego poziomu segregacji w swoich domach i nieustannej troski o jego ciągłą poprawę. Należy bowiem pamiętać, że im wyższy będzie poziom segregacji odpadów, tym większa jest szansa na utrzymanie obecnych kosztów obsługi systemu przez gminę. W tym celu proszę również o zapoznanie się z nowym poradnikiem segregacji odpadów w Gminie Czechowice-Dziedzice, który każdemu przybliży obowiązujące zasady segregacji i odbioru odpadów komunalnych. Poradnik jest dostępny m.in. w siedzibie Urzędu Miejskiego, siedzibach firm odbierających odpady komunalne, szkołach, siedzibach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Został on również dostarczony do tradycyjnych punktów kolportażu Biuletynu Samorządowego Czechowic-Dziedzic. Zachęcam do lektury. Dziękując raz jeszcze, zachęcam wszystkich Państwa do pogłębiania naszej wiedzy i świadomości w zakresie potrzeby ochrony naszych dzieci i środowiska, w którym żyjemy. Mam nadzieję, że dalsze prace nad nowelizacją ustawy o gospodarce odpadami zaowocują lepszymi zmianami jej zapisów, aby ten system był jeszcze bardziej przyjazny dla wszystkich. Burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut odpadów komunalnych Poradnik w Gminie Czechowice-Dziedzice W październiku br. nakładem Urzędu Miejskiego ukazał się bezpłatny Poradnik segregacji odpadów komunalnych w Gminie Czechowice- -Dziedzice W poradniku zebrane zostały najważniejsze z punktu widzenia mieszkańców naszej gminy informacje dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami w Gminie Czechowice- -Dziedzice i obowiązujące do końca 2014 roku zasady segragacji. Znajdziemy tam informacje i praktyczne porady dotyczące stawek opłaty za gospodarowanie odpadami, terminów i zasad odbioru odpadów i aktualny wykaz stref obsługiwanych przez firmy wywozowe. Poradnik można bezpłatnie nabyć w budynku Urzędu Miejskiego w Czechowicach- -Dziedzicach, można o niego też pytać w siedzibach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na terenie gminy oraz w punktach kolportażu Biuletynu Samorządowego dokąd została dostarczona część jego nakładu. PROJEKT I WYKONANIE: RED.

7 12 Biuletyn Samorządowy Czechowic-Dziedzic 9-10/2013 Miasto i gmina - Gospodarka odpadami Gospodarka odpadami - Miasto i gmina Biuletyn Samorządowy Czechowic-Dziedzic 9-10/ Jak segregować odpady? Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców w Gminie Czechowice- -Dziedzice prowadzony jest w oparciu o trzy podstawowe frakcje: I opakowania szklane (pojemnik lub worek zielony) II plastik, papier, metal, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe (pojemnik lub worek żółty) III odpady zmieszane czyli te, których nie można już poddać odzyskowi - recyklingowi (pojemnik na odpady zmieszane) oraz - dodatkowo IV popiół (odrębny pojemnik dostarczany przez firmę wywozową po indywidualnym zgłoszeniu) Pamiętam! opakowania muszą być bez zawartości produktu nie ma potrzeby mycia opakowań i pojemników Pamiętam! nie tłukę szkła przed wyrzuceniem wyrzucam tylko puste opakowania TWORZYWA SZTUCZNE ODPADY WIELOMATERIAŁOWE PAPIER METAL TU WRZUCAM P puste i zgniecione butelki i opakowania plastikowe (zakrętki należy odkręcić i wrzucić do tego samego worka/pojemnika) P folie i torebki z tworzyw sztucznych P puszki i folie aluminiowe P kapsle z butelek, zakrętki ze słoików P puszki po napojach i żywności P gazety, papier, książki, katalogi (w tym foliowane) P kartony i tektury (w tym pokryte folią) P papierowe torby i worki P pojemniki po środkach czystości i kosmetykach (dezodorantach itp.) opróżnione, tj. bez zawartości, gazu itp. P opakowania wielomateriałowe, np. po sokach, mleku, kawie, słodyczach itp. P opakowania po olejach spożywczych P plastikowe opakowania po margarynie i maśle P opakowania po chemii gospodarczej P drobne części metalu P opakowania styropianowe P papeteria, segregatory, papier pakowy P zabawki (bez elementów elektronicznych) P kasety magnetofonowe i VHS, płyty winylowe i CD itp. OPAKOWANIA SZKLANE TU WRZUCAM P butelki i słoiki szklane po napojach i żywności (bez kapsli i nakrętek) P szklane opakowania po kosmetykach i środkach pielęgnacyjnych NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) TU WRZUCAM P odpady kuchenne (resztki i obierki z owoców i warzyw, fusy z kawy i herbaty, skorupki z jajek itp.) P gąbki kąpielowe, myjki P resztki mięsne, kości P odpady tytoniowe P zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne P mokry papier i karton P tłusty i zabrudzony papier (papierowe opakowania po maśle itp.) P papier termiczny i faksowy P tekstylia, tkaniny P odpady higieniczne (podpaski, waciki, pieluchy jednorazowe itp.) P zużyte worki do odkurzaczy P trociny i inne pozostałości po zwierzętach domowych P szkło stołowe (szklanki itp.) P szkło okularowe i żaroodporne P porcelana i wyroby ceramiczne P popiół POPIÓŁ (odbierany z danej posesji po indywidualnym zgłoszeniu) TU WRZUCAM W przypadku wytwarzania popiołu (na terenie nieruchomości zamieszkałych) należy wypełnić druk zgłoszenia na pojemnik przeznaczony do zbierania popiołu i złożyć w siedzibie firmy EKO-PLUS. Druki dostępne są w siedzibach EKO-PLUS i PSZOK oraz w Urzędzie Miejskim. Pamiętam! odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone (np. skoszona trawa, spady owocowe) można poddać kompostowaniu z przeznaczeniem do własnego wykorzystania lub dostarczyć do PSZOK - nie są one odbierane z posesji Warto KOMPOSTOWAĆ! Znaczną objętość i masę odpadów komunalnych (20-30% wszystkich odpadów pochodzących z gospodarstw domowych) stanowią składniki organiczne. Ich wartość opałowa jest minimalna, gdyż wiele energii traci się na odparowanie wilgoci. Można je kompostować - stanowią one doskonały, naturalny i ekologiczny nawóz zastępujący z powodzeniem nawozy sztuczne. Do kompostowania nadają się: P wszystkie odpady ogrodowe (liście, trawa, gałęzie, chwasty przed kwitnieniem, rośliny i ziemia kwiatowa itp.) P organiczne odpady kuchenne (fusy z kawy lub herbaty, skorupki z jajek, obierki z warzyw i owoców itp. - z wyjątkiem resztek mięsnych, które nie nadają się do kompostowania) P odpady organiczne (słoma, trociny, pozostałości po domowej hodowli zwierząt itp.) Kompostownik powinien: P być umieszczony w lekko zacienionym miejscu i mieć zapewnioną wewnętrzną cyrkulację powietrza P być wilgotny, ale nie mokry (zbyt mała wilgotność hamuje rozwój mikroorganizmów, zbyt duża może odciąć dopływ powietrza i wywołać butwienie) P składać się z wielu rozmaitych składników organicznych ale również zawierać gliniastą ziemię tak, aby powstała wyważona, wartościowa ziemia będąca mieszanką humusu z gliną P być zlokalizowany w takim miejscu, aby nie był uciążliwy dla sąsiada

8 14 Biuletyn Samorządowy Czechowic-Dziedzic 9-10/2013 Miasto i gmina - Gospodarka odpadami Komunikacja miejska - Miasto i gmina Biuletyn Samorządowy Czechowic-Dziedzic 9-10/ Na terenie gminy działa punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, do którego właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą nieodpłatnie dostarczyć we własnym zakresie zebrane selektywnie (każda frakcja osobno, np. w osobnych workach) następujące rodzaje odpadów: P szkło P tworzywa sztuczne P opakowania wielomateriałowe P metal P papier P meble i inne odpady wielkogabarytowe P odpady ulegające biodegradacji P odpady zielone (w tym skoszona trawa, liście, gałęzie pochodzące tylko z terenu nieruchomości zamieszkałych, przylegających do budynku mieszkalnego, dla którego została złożona deklaracja) P zużyte baterie i akumulatory P zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny) P odpady niebezpieczne, w tym opakowania po substancjach chemicznych, farbach i środkach ochrony roślin (np. świetlówki, termometry, chemikalia itp.) P przeterminowane lekarstwa P zużyte opony pochodzące z samochodów osobowych P popiół P odpady poremontowe i budowlane pochodzące z drobnych prac remontowych Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) PSZOK mieści się w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Prusa 33 i jest czynny w każdy poniedziałek i piątek w godz. od 7:00 do 17:00 oraz w sobotę w godz. od 8:00 do 14:00 (tel ). PSZOK EKO-PLUS Na terenie sołectw funkcjonują mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych tj. Bronów - przy OSP (ul. A. Czyża 10) w każdą d r u g ą sobotę miesiąca w godz. 8:00-14:00 Ligota - przy OSP (ul. Wapienicka 36) w każdą trzecią sobotę miesiąca w godz. 8:00-14:00 Zabrzeg - przy OSP (ul. T. Gazdy 3) w każdą czwartą sobotę miesiąca w godz. 8:00-14:00 Z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mogą korzystać wyłącznie mieszkańcy Gminy Czechowice-Dziedzice, w imieniu których została złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do w/w punktów są przyjmowane selektywnie zebrane odpady pochodzące z gospodarstw domowych położonych na terenie nieruchomości zamieszkałych. W w/w punktach nie są przyjmowane odpady komunalne zmieszane, ani też odpady pochodzące z działalności gospodarczej. Nie są przyjmowane odpady pochodzące z prac budowlanych objętych pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem do Starostwa Powiatowego. PROJEKT I WYKONANIE: RED. VII na nowej trasie W ramach rozszerzenia oferty przewozowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach od 1 października br. została zmieniona trasa przejazdu linii nr VII (Czechowice- -Dziedzice Silesia Bielsko- -Biała). Popularna VII kończy i zaczyna teraz bieg w Bielsku-Białej nie na ulicy Podwale, ale na ulicy Warszawskiej (bezpośrednio pomiędzy dworcami autobusowym i kolejowym). I tak, teraz dodatkowo są obsługiwane przystanki Bielsko-Biała Wałowa (obok Sfery ), Bielsko-Biała 3-Maja Dworzec (jednokierunkowy) i końcowy-początkowy - Bielsko-Biała Warszawska Dworzec. Nie są już natomiast obsługiwane w ramach tej linii przystanki Bielsko-Biała Grażyńskiego, Bielsko-Biała Gazownicza, Bielsko-Biała Podwale/Dworzec, Komorowice Katowicka/Polmozbyt, Bielsko-Biała Warszawska/Tesco, Bielsko-Biała Warszawska/Metalplast, Bielsko-Biała Kwiatkowskiego/Warszawska. W ramach korekty rozkładu jazdy wprowadzono także wybrane kursy przez Centrum Handlowe Stara Kablownia (z pominięciem przystanku Niepodległości/MDK, w zamian za to obsługiwane są dodatkowo przystanki Legionów/Stara Kablownia i Kolejowa/ Smolna/Kablownia). Nowy rozkład jazdy linii wraz z nowym, wygodniejszym w korzystaniu schematem komunikacyjnym gminy dostępny jest na stronie internetowej pkm.czechowice-dziedzice.pl. Czechowicki PKM obsługuje obecnie 11 linii (1, 2, 3, 4, 5, 6, VII, 8, 9, X oraz C) wożąc pasażerów na terenach 6 miejscowości (Czechowice-Dziedzice, Bronów, Ligota, Zabrzeg, Mazańcowice i Bielsko-Biała). Do dyspozycji pasażerów PKM-u jest 116 przystanków oraz 13 pojazdów (autobusów) dziennie. W 2012 roku autobusy PKM-u przejechały km i przewiozły łącznie pasażerów. BOGDAN KURZAWA Szanuj wiaty przystankowe Gmina stale inwestuje w rozwój infrastruktury komunikacji miejskiej. Oprócz licznych inwestycji w tabor autobusowy, na bieżąco wyposaża się przystanki w nowe wiaty przystankowe. I remontuje zniszczone... W ostatnim czasie przybyło 6 nowych wiat - cztery na terenie dworca autobusowego i dwie przy ulicy Legionów. Rozstrzygnięty został również przetarg na 5 kolejnych wiat i jeśli tylko pozwolą środki finansowe planuje się jeszcze ogłoszenie przetargu na 5 następnych. Wszystkie te działania zmierzają do poprawy jakości świadczonych usług i przede wszystkim zwiększenia komfortu podróżnych, którzy w oczekiwaniu na przyjazd autobusu na przystanku nie muszą moknąć od deszczu ani być narażeni na wiatr. Należy pamiętać, że bieżące utrzymanie infrastruktury komunikacyjnej pociąga za sobą znaczne koszty, tym bardziej, że w ostatnim czasie wiaty przystankowe na terenie gminy są sukcesywnie dewastowane. Ostatnio wybito szyby w kolejnych wiatach na przystankach przy ulicach Mazańcowickiej, Kopernika i Prusa. Pamiętajmy, że niszczenie wiat odbija się na nas wszystkich ponieważ zniszczone obiekty gmina musi remontować ze środków własnych. I o tyle jest mniej środków na przykład na naprawę i utrzymanie nawierzchni dróg Dlatego powinno nam wszystkim zależeć, aby mienie gminy w tym wiaty przystankowe nie było niszczone. Jeśli więc zauważysz, że ktoś dewastuje przystanki lub niszczy inne obiekty zgłoś to. Wykrycie sprawców takich chuligańskich działań leży w interesie nas wszystkich. Pamiętaj! NIE REAGUJESZ = AKCEPTUJESZ. Zmiany w PKM Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/341/13 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. Tym samym zainicjowano proces przygotowania przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w spółkę prawa handlowego dla realizacji zadań własnych gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, w szczególności dla zapewnienia ciągłości wykonywania usług w miejskich przewozach pasażerskich. JAN MUSUR Podjęcie takich działań wymusiły liczne niekorzystne uwarunkowania rynkowe i prawne pogarszające sytuację ekonomiczną PKM. Najistotniejsze takie czynniki, to m.in. dynamiczny wzrost cen oleju napędowego (który stanowi znaczną część kosztów działalności PKM), wzrost cen części zamiennych, wzrost cen mediów (energii elektrycznej, cieplnej, wody, wywozu odpadów komunalnych itp.), wzrost cen różnych usług (których stawki rosną proporcjonalnie do wzrostu najniższego wynagrodzenia), a także wzrost kosztów ubezpieczeń. Wprowadzane co pewien czas podwyżki cen biletów nie rekompensują wzrostu kosztów działalności PKM i dlatego też gmina zmuszana jest do ciągłego zwiększania kwoty dotacji (rekompensaty) na bieżącą działalność zakładu. Jeżeli ta sytuacja by narastała, to wkrótce mogłoby okazać się, że gmina nie będzie mogła zwiększyć dotacji dla PKM-u, która zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. ciąg dalszy NA STRONIE 16

9 16 Biuletyn Samorządowy Czechowic-Dziedzic 9-10/2013 Miasto i gmina - Komunikacja miejska Komunikacja miejska - Miasto i gmina Biuletyn Samorządowy Czechowic-Dziedzic 9-10/ ciąg dalszy ZE STRONY 15 o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz ze zm.) nie może przekroczyć 50% kosztów działalności samorządowego zakładu budżetowego. Natomiast przekształcony w spółkę PKM będzie podmiotem wewnętrznym w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r, dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu publicznego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z , str. 1). Obecna forma prawna PKM (samorządowy zakład budżetowy) nie sprzyja prowadzeniu działalności w zakresu publicznego transportu zbiorowego Baza PKM-u przy ul. Drzymały w obowiązującym stanie prawnym (jaki określa obowiązująca ustawa o finansach publicznych). Dzięki podjęciu uchwały intencyjnej możliwe było wszczęcie procedur związanych z przekształceniem zakładu w spółkę prawa handlowego, dzięki czemu nasze Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej (za pomocą którego nasza gmina realizuje nałożone m.in. przez ustawę o samorządzie gminnym zadania własne w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej) będzie mogło uniknąć barier i ograniczeń w swojej działalności, z którymi musi mierzyć się obecnie (ograniczona samodzielność operacyjna, brak środków na inwestycje, brak osobowości prawnej, mała autonomia i całkowite uzależnienie od budżetu gminy, ograniczenie działań tylko do zadań własnych gminy, ograniczona możliwość pozyskania kapitału, mała efektywność działania w pozyskiwaniu dodatkowych źródeł przychodów). Należy też pamiętać, że w ostatnich latach w podobny sposób (z zakładów budżetowych w spółki prawa handlowego) przekształca się większość przedsiębiorstw komunikacyjnych w kraju. Wraz z nastaniem zmian czechowicki PKM wejdzie w zupełnie nowy etap swojej działalności. A o tym, jak bywało w przeszłości, można przeczytać obok. JAN MUSUR O tym, jak powstała i rozwijała się miejska komunikacja autobusowa w naszej gminie 33 lata upłynęły od czasu, gdy na ulicach Czechowic-Dziedzic zaczęły kursować pierwsze miejskie autobusy. 1 lipca 1980 roku na mocy Zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Katowicach utworzono najmłodszą spośród jednostek terenowych przedsiębiorstwa - Oddział Autobusowy w Czechowicach-Dziedzicach (oznaczony skrótowo jako OACz). Nowa jednostka podlegała bezpośrednio zakładowi WPK nr 7 w Tychach. Siedzibę firmy i pierwszą zajezdnię zlokalizowano na terenie ulicy 1 Maja (aktualnie ulica Legionów 85), gdzie obecnie znajduje się Oddział Eksploatacji Sieci - Zakład Wodociągów i Kanalizacji RPWiK Tychy S.A. Zajezdnia posiadała 1 kanał naprawczy, początkowo 9 autobusów (z czego 6 znajdowało się w ruchu w dzień roboczy) i zatrudniała 37 pracowników (w tym 15 kierowców). Lata 80. Skromne początki W pierwszych latach zakład obsługiwał trzy linie komunikacyjne: z Ochodzy do Dworca PKP oraz ze Świerkowic i Czechowic Górnych do Dworca (wybrane kursy docierały do Kopalni Silesia). Po kilku miesiącach działalności dołączyła do nich kolejna relacji Osiedle Północ - Zakłady Mięsne. Od momentu powołania komunikacji miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, aż do 1984 roku autobusy WPK odjeżdżały z przystanków zlokalizowanych wzdłuż ulic Niepodległości i Towarowej. Do obsługi połączeń w Czechowicach-Dziedzicach początkowo trafiły używane pojazdy WPK z Katowic i Tychów. Pod koniec 1980 roku do oddziału trafiły 4 nowe autobusy marki Ikarus 260. Zastrzyk taborowy pozwolił na podwyższenie standardów obsługiwanych połączeń oraz uruchomienie kolejnej linii. Wg stanu na ostatni dzień grudnia 1980 roku czechowicki oddział autobusowy obsługiwał 5 linii w relacjach: Czechowice Zakłady Mięsne Dworzec PKP Zabrzeg Świerkowice Lipowiec Rafineria Dworzec PKP Walcownia Kopalnia Silesia Czechowice Górne Kopalnia Silesia Kopalnia Silesia Rafineria Czechowice Górne Czechowice Zakłady Mięsne Rafineria Dworzec PKP W latach 80-tych komunikacja miejska w Polsce mimo panującego wówczas kryzysu ekonomicznego przeżywała prawdziwe oblężenie. Zatłoczonymi autobusami codziennie dojeżdżały setki pracowników do fabryk oraz młodzież szkolna. Ponadnormatywna eksploatacja taboru, przeciążenia, częste usterki oraz brak części zamiennych przyczyniły się do pogorszenia punktualności odjazdów. Rosnące zapotrzebowanie przewozowe zostało jednakże zaspokojone przez uruchomienie kolejnych kursów na najbardziej obleganych liniach. Najpopularniejszą linią w Czechowicach- -Dziedzicach była linia 549, na której autobusy kursowały z częstotliwością 30 minut. W 1984 roku uruchomiono dodatkową, kursującą wyłącznie w dni nauki szkolnej linię 547 BIS relacji Kopalnia Silesia Burzej Szkoła. Natomiast już rok później powstała kolejna - 545s z Miliardowic do zakładu farmaceutycznego Polfa, kursująca wyłącznie w dni świąteczne. Lata 90. Gminny PKM W kwietniu 1991 roku władze Czechowic-Dziedzic rozpoczęły starania o komunalizację majątku WPK na terenie gminy. Zmiana struktury własnościowej miała nastąpić pod warunkiem, że Wojewoda Katowicki zapewni środki finansowe na dotację eksploatacyjną, a także na doposażenie zaplecza technicznego. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach rozpoczęło swoją działalność 1 października 1991 roku. Tymczasowym kierownikiem przedsiębiorstwa został Sylwester Broncel, dotychczasowy kierownik Oddziału Autobusowego WPK. Konkurs na stanowisko dyrektora ogłoszono dopiero w 1996 roku. W wyniku jego rozstrzygnięcia Sylwester Broncel pełnił swoją funkcję już jako dyrektor od 17 grudnia 1996 r. Wraz z przekształceniem zakładu pojawiły się pierwsze idee uruchomienia linii komunikacyjnych do Pszczyny przez Goczałkowice oraz sąsiedniej Bestwiny. Niestety planów połączeń do ościennych miejscowości nie zrealizowano do dnia dzisiejszego. W 1994 roku postanowiono też zmienić numerację linii, która teraz prezentowała się następująco: 1 Zakłady Mięsne Zabrzeg PKP 1s Polfa Miliardowice 2 KWK Silesia Świerkowice 3 KWK Silesia Czechowice Górne 4 KWK Silesia Czechowice Górne 5 Zakłady Mięsne Os. Północ 6 Bronów Czechowice-Dziedzice Dworzec W tym samym roku uruchomiono linię PKM-u. Linia nr VII powstała w październiku 1994 roku w relacji Czechowice-Dziedzice Dworzec - Bielsko-Biała fot. PAWEŁ ADAMUS Dworzec PKP (posiadała ona wtedy numerację arabską, a swój przystanek początkowy miała na ulicy Podwale). Początkowo linia obsługiwana była tylko przez jeden autobus. Z biegiem czasu i w miarę osiąganego sukcesu dodawano kolejne, tym samym likwidując kursy na przepełnionych liniach 5/1 i 5/2. Niedługo po uruchomieniu linii nr 7 wśród mieszkańców pojawiły się głosy, że po ulicach Bielska jeździ już jedna siódemka, a wśród niezorientowanych pasażerów często dochodzi do pomyłek. W odpowiedzi na postulaty mieszkańców, PKM zmienił numerację linii na rzymski odpowiednik. Wówczas była to jedyna w Polsce linia oznaczona cyfrą rzymską. Po dziewięciu latach linię nr VII wydłużono do KWK Silesia. W 1994 roku Rada Miejska po raz kolejny próbowała zmienić formę organizacyjno-prawną zakładu. Uchwała nie doczekała się jednak realizacji. Kolejną próbę przekształceń podjęto trzy lata później. Utworzenie zakładu budżetowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach- -Dziedzicach nastąpiło z dniem 1 lipca 1997 r. Z nowoczesnością w XXI wiek Przełom XX i XXI wieku zapoczątkował również zmiany w taborze czechowickiego przewoźnika. Początkowo w latach zakupiono pierwsze dwa niskopodłogowe autobusy, a w latach zrealizowano projekt pn. Budowa zajezdni Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej przy ul. Drzymały w Czechowicach-Dziedzicach, do której pracownicy przeprowadzili się we wrześniu 2003 roku. Kolejne lata obfitowały w zakupy nowoczesnych, niskopodłogowych pojazdów. Wraz z unowocześnianiem floty i większymi oczekiwaniami pasażerów postanowiono utworzyć kolejne połączenia. W ten sposób we wrześniu Autobusy PKM Czechowice-Dziedzice na terenie starej zajezdni autobusowej (rok 2002) Najnowszy Solaris 2009 roku powstała linia oznaczona rzymską liczbą X, która połączyła bezpośrednio sołectwa gminy Czechowice- -Dziedzice tj. Bronów, Ligotę i Zabrzeg z miastem Bielsko-Biała. Dziesiątka powstała przede wszystkim z myślą o mieszkańcach sołectw dojeżdżających do pracy bądź do szkół w Bielsku- -Białej. Dzięki unijnemu wsparciu udało się zrealizować projekt pn. Nowoczesna komunikacja w Czechowicach Dziedzicach zakup autobusów oraz wdrożenie systemu zarządzania flotą, który opiewał zakup 6 pojazdów nowej generacji marki Solaris oraz wdrożenie systemu Zarządzania Flotą, w skład którego wchodzi: system zarządzania taborem transportu publicznego, system dynamicznej informacji pasażerskiej, system zliczania potoków pasażerskich oraz system monitoringu w pojazdach. Rewitalizacja taboru przedsiębiorstwa umożliwiła wycofanie z eksploatacji najstarszych, pamiętających jeszcze czasy WPK pojazdów marki Jelcz. Aktualnie PKM posiada 18 autobusów kursujących na jedenastu liniach (w dni robocze na drogi wyjeżdża 13 z nich), w tym prawdopodobnie jedynego w kraju Ikarusa E. Oprócz dalszego dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwo planuje dalsze poszerzanie i dostosowywanie oferty przewozowej do zmieniających się potrzeb mieszkańców. GRZEGORZ MACURA Autor prowadzi serwis: Now y Mig - BIELSKI INFORMATOR KOMUNIKACYJNY fot. GRZEGORZ MACURA

10 18 Biuletyn Samorządowy Czechowic-Dziedzic 9-10/2013 Miasto i gmina - Wsparcie dla rodzin wielodzietnych Wsparcie dla rodzin wielodzietnych - Miasto i gmina Biuletyn Samorządowy Czechowic-Dziedzic 9-10/ ciąg dalszy ZE STRONY 3 Rodzina 3+ to program realizowany przez Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach mający na celu PROMOWANIE modelu rodziny wielodzietnej, PROMOWANIE pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej oraz WSPIERANIE rodzin wielodzietnych poprzez zwiększenie dostępu do kultury, rekreacji i sportu oraz innych dóbr i usług. Realizatorami Programu Rodzina 3+ są jednostki organizacyjne Gminy Czechowice-Dziedzice, osoby prawne lub fizyczne, organizacje pozarządowe oraz inne zainteresowane instytucje. Zasady korzystania z Programu 1. WYPEŁNIJ WNIOSEK Aby przystąpić do Programu Rodzina 3+ należy wypełnić wniosek o wydanie Karty Rodzina 3+, podając dane wszystkich członków rodziny. Druki (wzory) wniosku dostępne są w budynku Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, W y d z i a ł Spraw Obywatelskich ul. Barabasza 1 pok. nr 3, a także w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach (ul. Kolejowa 37), oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego i Ośrodka Pomocy Społecznej. 2. ZŁÓŻ WNIOSEK Wnioski o wydanie Karty Rodzina 3+ od 1 października 2013 r. przyjmuje Urząd Miejski. Wraz z wnioskiem należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dotyczy rodziców-opiekunów prawnych), aktualną legitymację szkolną (dotyczy dzieci do 18 roku życia), aktualną legitymację, zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający kontynuowanie nauki (dotyczy dzieci powyżej 18 roku życia), postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej lub ustanowieniu opiekuna prawnego (dotyczy opiekunów prawnych) oraz orzeczenie o niepełnosprawności (dotyczy dziecka niepełnosprawnego). 3. ODBIERZ KARTĘ RODZINA 3+ Wniosek o wydanie Karty Rodzina 3+ sprawdzony zostanie przez pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich. Jeżeli wszystkie dane będą się zgadzać, każdy z członków rodziny otrzyma Kartę Rodzina 3+, na której znajdzie się imię, nazwisko, hologram, numer karty oraz data ważności. Karta ważna jest przez okres 12 miesięcy od daty jej wydania (oznaczonej na Karcie). W tym czasie posiadacze Karty mogą korzystać z ulg i zniżek oferowanych przez Partnerów Programu RODZINA 3+ (o czym poniżej). Na weryfikację wniosku Urząd ma 30 dni, a o miejscu i terminie odbioru Karty wnioskodawcy zostaną poinformowani. PAMIĘTAJ! KARTA RODZINA 3+ ważna jest z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej. Natomiast, jeżeli dzieci nie posiadają jeszcze własnego dokumentu tożsamości mogą korzystać z ulg na podstawie własnej Karty wraz I TY zostań PARTNEREM! Burmistrz Czechowic-Dziedzic zaprasza do współpracy przedsiębiorców, firmy i podmioty gospodarcze, placówki handlowo-usługowe a także organizacje z terenu gminy. Udział podmiotów w Programie Rodzina 3+ w charakterze Partnerów może wiązać się ze zwiększeniem grona klientów, wzmocnieniem ich wizerunku i zainteresowania nimi, a także poprawieniem ich rozpoznawalności wśród mieszkańców oraz wśród mediów. Dodatkowo współpraca z Urzędem Miejskim powinna zaowocować pogłębieniem zaufania do Partnerów ze strony mieszkańców. Aby zostać Partnerem Programu wystarczy złożyć deklarację z propozycją oferowanych ulg całorocznych, a także okazjonalnych, np. w okresie świąt, rozpoczęcia roku szkolnego i innych. Realizacja systemu ulg i wydawania kart uczestnikom Programu rozpoczęła się 1 października br. - Burmistrz zachęca do przystąpienia do grona Partnerów, którzy już podjęli w tym zakresie współpracę z Urzędem. Partnerzy mogą umieszczać we wszystkich wydawanych przez siebie nośnikach reklamowych i stronach internetowych informację o udziale w Programie Rodzina 3+, a ze swojej strony Urząd zapewnia promocję Partnerów, umieszczając informację o udzielonych rabatach oraz adres i link strony internetowej na stronie Urzędu Miejskiego oraz na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej. Burmistrz zachęca do udziału w Programie i określenia elementów współpracy poprzez zastosowanie ulg przy oferowanych zakupach i usługach. AGNIESZKA CZYLOK z dokumentem tożsamości rodzica/ opiekuna prawnego łącznie z jego Kartą oraz w jego obecności. Szczegółowych informacji o Programie Rodzina 3+ udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich - Czechowice-Dziedzice, ul. Ks. J.N. Barabasza 1 pok. nr 3 lub pod numerem telefonu: AGNIESZKA CZYLOK AKTUALNA LISTA PARTNERÓW I ULG (stan na ): Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów Basen kryty WODNIK - ulga 50% na zakup indywidualnych biletów wstępu oraz ulga 25% na zakup indywidualnych biletów wstępu na usługi odnowy biologicznej. Kąpielisko: ulga 50% na zakup indywidualnych biletów wstępu. Lodowisko: ulga 50% na zakup indywidualnych biletów wstępu. Miejski Dom Kultury (Czechowice-Dziedzice, ul. Niepodległości Miejski Dom Kultury - ulga 25% na zakup indywidualnych biletów wstępu na imprezy własne (spektakle teatralne, koncerty) oraz ulga 20% na korzystanie z zajęć organizowanych przez MDK. Kino Świt : ulga 20% na zakup indywidualnych biletów wstępu. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej (Czechowice-Dziedzice, ul. Drzymały dziedzice.pl). Autobusy PKM: ulga 50% na przejazdy na wszystkich liniach autobusowych i we wszystkich strefach. Miejskie Towarzystwo Sportowe WINNER (Czechowice-Dziedzice, ul. Sobieskiego Obiekty MTS: ulga 50% na specjalistyczne badanie składu ciała (tkanka kostna, mięśniowa, tłuszczowa). Ośrodek Szkolenia Kierowców NOWE-prawko (Czechowice-Dziedzice, ul. Kręta 23f - pl. OSK NOWE-prawko Czechowice-Dziedzice, ul. Narutowicza 79 oraz ul. Klasztorna 21: ulga 15% na kurs prawa jazdy. AR-DENTAL Sp. z o.o. (Czechowice-Dziedzice, ul. Sienkiewicza Centrum POD PLATANEM : ulga 20% na stomatologię zachowawczą (ekstrakcja zębów, wypełnienia, lakowanie, fluoryzacja, wybielanie), ulga 10% na protetykę (protezy, korony ceramiczne). GRYGA SP. z o.o. (Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów Wszystkie piekarnie, sklepy i punkty GRYGA SP. z o.o. - Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 71, ul. Szkolna 49C, ul. Moniuszki 2A, ul. Targowa 3, ul. Niepodległości 2: ulga 10% na zakup pieczywa, drożdżówek, francuzów, pączków. KOLNET S.C. G. KNYCZ P. KNYCZ (Czechowice-Dziedzice, ul. Dojazdowa 7 - Wszystkie punkty KOLNET S.C.: ulga 56% na podłączenie internetu + antena 14 DBI przy umowie 24 m-ce, ulga 64% na podłączenie internetu + antena 22 DBI przy umowie 24 m-ce, ulga 44% na abonament niebieski WIFI 5GHZ, ulga 30% na abonament WIFI, ulga 99% na podłączenie światłowodu w bloku przy umowie 24 m-ce, ulga 70% na abonament światłowodowy DOMOWY przy umowie 24 m-ce, ulga 22% na podłączenie internetu WIFI + antena 14 DBI przy umowie bezterminowej, ulga 22% na podłączenie internetu WIFI + antena 22 DBI przy umowie bezterminowej. AKCYDENSY SPÓŁKA JAWNA (Czechowice-Dziedzice ul. Nad Białką 1A). Sklepy AKCYDENSY <ProOffice> i <Papierniczy Świat> Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1A i Plac Wolności 2A: ulga 15% na zakup artykułów papierniczo-szkolnych (od cen detalicznych) - do r. MIEJSKO-ROBOTNICZY KLUB SPORTOWY CZECHOWI- CE-DZIEDZICE (Czechowice-Dziedzice ul. Legionów 145). Stadion MOSiR-u: ulga 40% na zakup biletów wstępu na mecze I i II drużyny MRKS. Zostań PARTNEREM PROGRAMU R Dołącz do firm przyjaznych rodzinie! R RODZINA 3+ to program, który promuje Twoją Firmę R DLACZEGO warto zostać Partnerem Programu Rodzina 3+? P Twoja firma stanie się bardziej niż dotychczas ROZPOZNAWALNA ponieważ dane Twojej Firmy umieścimy na stronie internetowej gminy P Twoja firma zyska większe ZAUFANIE poprzez współpracę z Urzędem Miejskim i gminą P Twoja firma NIE TRACI, tylko ZYSKUJE dając mniejszą marżę, przyciąga większą ilość klientów, zyskuje stałych nabywców JAK do nas dołączyć? Nie ma nic prostszego! Wystarczy ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ! Urząd Miejski, Wydział Spraw Obywatelskich ul. Ks. J. N. Barabasza 1, pok. nr 3 PROJEKT I WYKONANIE: RED.

11 20 Biuletyn Samorządowy Czechowic-Dziedzic 9-10/2013 Miasto i gmina - kanalizacja Miejska Biblioteka Publiczna - aktualności Biuletyn Samorządowy Czechowic-Dziedzic 9-10/ Kanalizacja w toku W naszej gminie realizowany jest Projekt Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego głównym celem jest zapewnienie mieszkańcom aglomeracji możliwości odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej, a przez to uzyskanie poprawy warunków życia i zapewnienia bezpośredniej ochrony środowiska, w którym żyjemy. W imieniu beneficjenta środków unijnych Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. nadzór nad pracami prowadzonymi przez wykonawców robót budowlanych sprawuje firma GRONT- MIJ Polska Sp. z o.o., jako Inżynier Kontraktu. W centrum miasta wykonawcą robót jest konsorcjum firm AQUA-System Sp. z o.o. z Bielska-Białej wraz z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ELTAR Sp. z o.o. z Tarnowa, natomiast w południowej części miasta prace prowadzi konsorcjum firm, w których liderem jest Zakład Robót Inżynieryjno- -Budowlanych ZRIB - Zygmunt Seweryn z Międzybrodzia Bialskiego. W sołectwie Zabrzeg i części sołectwa Ligota prace kontynuuje Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK z Mochnaczki Wyżnej, natomiast w pozostałej części sołectwa Ligota objętej Projektem prace prowadzi Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska i Melioracji HYDROMEL Sp. z o. o. z Końskich. Na koniec miesiąca października 2013 r. prace są znacznie zaawansowane, ponieważ łącznie wykonano około 75 km kanalizacji sanitarnej, co stanowi około 62% całkowitej długości sieci kanalizacji sanitarnej przewidzianej do budowy w projekcie. Najbardziej zaawansowane są prace na terenie centrum miasta i w sołectwie Zabrzeg, natomiast najmniej w Ligocie i w południowej części miasta - co wiąże się ze stosunkowo niedawnym przystąpieniem do realizacji budowy kanalizacji w tych rejonach. Zakres projektu - ok. 121 km sieci kanalizacyjnej - i bardzo krótki czas, jaki przeznaczony jest na realizację zadania (roboty powinny być ukończone w drugiej połowie 2014 r.), wymusza prowadzenie prac równolegle w wielu miejscach, co powoduje niedogodności i utrudnienia - między innymi w ruchu samochodów. Budowa etapami Budowa kanalizacji sanitarnej to proces wieloetapowy, obejmujący szereg kolejno następujących po sobie działań, takich jak wytyczenie trasy kanalizacji, demontaż nawierzchni w pasie robót budowlanych oraz wykonanie wykopów i ułożenie sieci kanalizacyjnej w sposób zapewniający jej szczelność. Trzeba pamiętać, że konieczne jest tu zachowanie odpowiednich spadów niezbędnych dla prawidłowego spływu ścieków. Ostatnim etapem robót jest odtworzenie nawierzchni terenów zielonych, dróg, placów i chodników naruszonych w trakcie realizacji. Poszczególne odcinki sieci wykonywane są etapami i potem muszą być ze sobą łączone i odpowiednio uszczelniane. Niejednokrotnie wykonawcy muszą więc powracać na pewne odcinki i ponownie wykonywać wykopy w celu połączenia różnych nitek sieci. Łączenie ze sobą poszczególnych kanałów musi być zakończone przed odbiorami technicznymi poprzedzającymi prace odtworzeniowe nawierzchni i to właśnie dlatego nie można od razu kłaść asfaltu na niedokończone odcinki. Jak odtwarza się nawierzchnie Wykonawcy na terenie centrum miasta i Zabrzega na zakończonych odcinkach przystąpili już do wykonywania robót odtworzeniowych, kontynując równocześnie prace budowlane na innych odcinkach sieci. W przypadku dróg asfaltowych, roboty odtworzeniowe prowadzone są dwuetapowo. Najpierw kładzie się warstwę wiążącą asfaltu na zniszczone odcinki, a następnie - zgodnie z decyzjami wydawanymi przez zarządców dróg - następuje finalne położenie nowej nawierzchni asfaltowej poprzedzone frezowaniem starej powierzchni drogi najczęściej w pasie jezdnym lub na całej jej szerokości. Warunkiem niezbędnym do przystąpienia do tego etapu robót jest jednak uzyskanie pozytywnego odbioru technicznego sieci kanalizacyjnej na danym odcinku. W przypadku, gdy w wyniku takiego odbioru stwierdza się uchybienia - przekazuje się te uwagi wykonawcy z wezwaniem do ich niezwłocznego usunięcia. Po dokonaniu właściwych poprawek wykonawca ponownie zgłasza gotowość do odbioru i po raz kolejny zbiera się komisja odbiorowa, która potwierdza usunięcie wcześniej zgłaszanych problemów - co daje tzw. zielone światło dla wykonania końcowego asfaltowania danego odcinka drogi. Postępy prac Niepokój wielu mieszkańców naszej gminy budzi pogorszony stan dróg wynikający z prac związanych z budową kanalizacji. Na stronach internetowych PIM Sp. z o.o. informacje o wszystkich utrudnieniach w ruchu aktualizowane są na bieżąco. Tempo prac wynikające z wyżej opisanych uwarunkowań powoduje, że w stosunkowo długim okresie drogi mają obniżony standard jakości. Tym niemniej, obecnie wykonawcy sukcesywnie i w najkrótszym możliwym czasie realizują odtwarzanie zniszczonych w toku prac nawierzchni ulic. Obecnie wykonawca sieci w centrum miasta dokonał odtworzeń nawierzchni na ulicach Konopnickiej, Górniczej, Barabasza, Puszkina, Targowej, Głowackiego, Zielonej, Klasztornej, Cmentarnej, Łagodnej i Dolnej. Nadal trwają prace odtworzeniowe nawierzchni ulicy Niepodległości. Z kolei wykonawca na terenie Zabrzega dokonał odtworzeń nawierzchni przez położenie pierwszej warstwy (wiążącej) na ulicach Waryńskiego, Mostowej i Leśnej. Ulica Kolista została już odtworzona wraz z warstwą ścieralną, trwają prace na ulicy Sikorskiego. W południowej części miasta natomiast zrealizowano roboty związane z odtworzeniem nawierzchni przez ułożenie warstwy wiążącej na ulicy Pasieki (odcinek od Sosnowej do Lipowskiej), Sosnowej oraz Chłopskiej. Zakończono też już prace związane z odtworzeniem nawierzchni w ciągu ulic Mazańcowickiej i Stawowej. Czas na oczyszczalnię W związku realizacją projektu ruszyła też inwestycja związana z modernizacją (przebudową i rozbudową) oczyszczalni ścieków. Wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę, zatem pierwsze prace na obiektach oczyszczalni zostały już rozpoczęte. JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT/PIM W bibliotece Jak co roku Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza dzieci niepełnosprawne wraz z opiekunami na dwugodzinne Kolorowe Spotkania Czwartkowe. Zajęcia zaplanowane są w godzinach popołudniowych i tak jak w latach wcześniejszych mają dwudzielną formę ruchowo- -plastyczną. Na spotkaniach, wykorzystując naturalny potencjał dzieci, stwarzane są warunki umożliwiające poznawanie swoich możliwości, kształtowanie pozytywnego wizerunku samego siebie, rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji oraz opano- wanie ich gwałtownego wyrażania, a także odczuwanie więzi emocjonalnej. Celem zajęć jest uwrażliwienie dzieci na drugiego człowieka, nabywanie umiejętności radzenia sobie z emocjami i dostrzegania zalet nie tylko w sobie ale i u innych, a także podejmowania samodzielnych decyzji z małą podpowiedzią rodzica (opiekuna). Warsztaty modelowane są w zależności od potrzeb dzieci, ich możliwości i aktywności, szczególnie ważny też jest dobrowolny udział. Organizatorzy - wzorem lat ubiegłych - chcą, aby w zajęciach czynnie uczestniczyli opiekunowie dzieci, bo dodatkowo korzystnie wpływa to na integrację grupy. Innymi słowy, udział osoby dorosłej w warsztatach ma ogromne znaczenie. Zabawa w takich warunkach pozwala też lepiej poznać swoje dziecko, wpływa na poprawienie wzajemnych relacji, poprawia samopoczucie dziecka i zachęca je do aktywności. Mali artyści Najmłodszym czytelnikom biblioteka oferuje z kolei zajęcia, których celem jest rozwijanie kreatywności, twórczego myślenia, trening samodzielności, dążenie do konsekwentnej realizacji w działaniu, oraz konstruktywnej współpracy i dobrej rywalizacji. Celem jest rozbudzenie w dzieciach pasji tworzenia, odkrywania swoich manualnych talentów. Zajęcia mają pokazać, że prace ręczne mogą być fascynującą przygodą. KLUB MAŁEGO ARTYSTY poparty wcześniejszą pracą z dziećmi w ramach Klubu Plastycznego Pędzelek został utworzony z fascynacji do rękodzieła z wiarą, iż spontaniczna ekspresja i twórcze myślenie można rozwijać. Na zajęciach klubu MBP oferuje bogatą ofertę technik plastycznych (origami, haft krzyżykowy, haft matematyczny, rysunek na szkle, makrama, iris folding, quisling), które mają wpływ na wszechstronny rozwój dzieci - w aspekcie indywidualnym i grupowym. Takie zintegrowane działanie pozwoli dotrzeć do talentów, umiejętności i potencjałów, które każde dziecko posiada. Pozwoli także poznać własne możliwości, a co za tym idzie odkryć w sobie poczucie własnej wartości. W czasie całorocznych spotkań uczestnicy nie tylko ćwiczą wyobraźnię, ale także świetnie się bawią. Zajęcia KLUBU odbywają się dwa razy w miesiącu w Oddziale Dziecięcym MBP. fot. MBP Akademia wystartowała 16 września, po wakacyjnej przerwie, ruszyły zajęcia w Akademii Pięknego Czasu, działającej przy MBP. Inicjatywa ta z semestru na semestr cieszy się większym zainteresowaniem. Odpowiadając na potrzeby Słuchaczy, utworzono nową grupę lektoratu języka niemieckiego. Obecnie w Akademii działa 25 grup zajęciowych, w tym 7 grup języka angielskiego, 4 grupy języka niemieckiego, 2 grupy języka hiszpańskiego, 2 grupy języka włoskiego, 1 grupa języka rosyjskiego, 5 grup warsztatów komputerowych, 1 grupa decoupage, 3 grupy zajęć ruchowych. Akademia to jednak nie tylko zajęcia cykliczne. To także wykłady na różnorodne tematy, spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy i wyjazdy o charakterze edukacyjnym. Zimowy semestr zainaugurowała wycieczka do Mosznej. Uczestnicy zwiedzili bajkowy zamek, który ma 99 wieżyczek i tyle pomieszczeń, ile dni w roku. Spacerowali po uroczym parku, prezentującym się wyjątkowo uroczo w promieniach jesiennego słońca. Ostatnim punktem programu była wizyta w Głogówku. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom słuchaczy, organizatorzy starają się poruszać coraz to nowe kwestie z zakresu historii, kultury, sztuki i psychologii. W tym semestrze dla uczestników Akademii przygotowano bardzo ciekawą ofertę. Kontynuowane są warsztaty W drodze do siebie prowadzone przez Annę Bednarczyk i Beatę Pawlak. Coś dla siebie mogą znaleźć także pasjonaci historii i poszukujący śladów przeszłości - od października rusza bowiem cykl spotkań z archeologami. Nie brakuje również interesujących wyjazdów, m. in. do Wrocławia i Krakowa. Zapisy przyjmowane są w Dziale Promocji MBP (ul. Niepodległości 32/34) - szczegółowe informacje pod nr tel I. KWAŚNIAK, M. WYGODA/MBP Surfowanie po internecie po pięćdziesiątce? To możliwe! Od stycznia 2013 do czerwca 2014 roku na terenie naszej gminy realizowane są bezpłatne zajęcia dla seniorów, mające na celu walkę z ich wykluczeniem cyfrowym. To działania ogólnopolskiego projektu pod auspicjami Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, realizowane przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z Tarnowa, w ramach akcji Latarnicy Polski Cyfrowej Równych Szans. W naszej gminie takim latarnikiem jest Wiesław Gliniak i to do niego warto się zgłosić by wziąć udział w nieodpłatnych zajęciach pierwszego kroku z komputerem i internetem. Zajęcia organizowane są w sali komputerowej Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Konopnickiej 9 w Czechowicach-Dziedzicach (a także innych miejscach - szczegóły u organizatora), najczęściej w godzinach popołudniowych. - Na spotkaniach od stycznia br. ponad setka seniorów z naszej gminy udowodniła głównie sobie, że da się nawet w seniorskim wieku nauczyć korzystania z komputera i internetu. Warto, by skorzystali z tego i inni - tłumaczy Wiesław Glinak. Zajęcia skierowane są dla osób, które ukończyły 45/50 rok życia i są prowadzone w miłej i życzliwej atmosferze, spokojnie i bez stresu. Oczywiście, w ciągu zaledwie kilku spotkań nie sposób poznać wszystkich możliwości, jakie daje komputer, czy też nauczyć się korzystania z wielkich zasobów i możliwości internetu, ale zawsze warto zrobić pierwszy krok. - Zachęcamy do kontaktu i skorzystania z tej darmowej okazji. Możliwości jakie niosą ze sobą cyfrowe technologie to nie tylko wymóg czasów czy przywilej młodych. To także wiele korzyści - także tych wymiernych, finansowych - dla seniorów - zachęca czechowicki latarnik. - Warto dać sobie szansę. Nawet jeśli nie na późniejsze cyfrowe szaleństwa, to przynajmniej na kilka spotkań z rówieśnikami po- czątkującymi w cyfrowym świecie. Zapraszamy głównie osoby po pięćdziesiątce, które do tej pory nie miały możliwości ani... śmiałości, by korzystać z komputera i internetu. Można oczywiście zapisać swojego tatę, czy swoją babcię albo teściową... Ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia telefoniczne - pod nr , najlepiej w dni powszednie, w godz (zajęcia dla osób 45/50+). RED.

12 22 Biuletyn Samorządowy Czechowic-Dziedzic 9-10/2013 Jubileusze Jubileusze Biuletyn Samorządowy Czechowic-Dziedzic 9-10/ FOT. RED. 50 lat FOT. RED. 13 i 14 sierpnia br. na zaproszenie Burmistrza Czechowic-Dziedzic Mariana Błachuta 33 pary obchodzące w drugiej połowie br. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego przybyły do Pałacu Kotulińskich, gdzie odbyła się uroczystość wręczenia pamiątkowych medali. Czesława i Czesław BALON Halina i Czesław BALONEK Zofia i Jerzy BORGIEŁ Maria i Jerzy CIEŚLIK Maria i Stanisław DŁUGOSZ Irena i Franciszek DOMARADZCY Teresa i Walter FRANKE Anna i Tadeusz GABRYŚ Stefania i Zbigniew GAZDA Barbara i Władysław HADYDOŃ Halina i Mieczysław HATŁAS Danuta i Aleksy JAKUBCZYK Jadwiga i Emil JANO Jadwiga i Rudolf KOŁODZIEJ Maria i Zdzisław KORCZYK Maria i Józef KUBISZ Jadwiga i Edward MOLA Anna i Stanisław NALEŚNIAK Małgorzata i Eugeniusz OLEARCZYK Zofia i Bronisław OLMA Janina i Leopold OLMA Katarzyna i Jan ORZEŁ Irena i Kazimierz PAJĄK Władysława i Roman PISAREK Zofia i Eugeniusz PUCHAŁKA Małgorzata i Władysław ROKOSZ Janina i Władysław SROKA Maria i Wiesław SWAKOŃ Helena i Zbigniew SZAFRAN Wanda i Adam SZYPUŁA Anna i Kazimierz WAJDECZKO Maria i Jan WINCIERZ Helena i Adam WOJTYŁA

13 Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach Plac Jana Pawła II Czechowice-Dziedzice Tel Fax GODZINY PRACY : poniedziałek-środa 7:30-15:30 czwartek 7:30-17:30 piątek 7:30-13:30 w soboty, niedziele i święta nieczynny DYŻURY BURMISTRZA: Burmistrz Marian Błachut i jego zastępcy Maciej Kołoczek i Paweł Mrowiec przyjmują mieszkańców w ramach skarg i wniosków w każdy: poniedziałek czwartek pok :00-16:00 14:00-16:00 Wymagane są wcześniejsze zapisy drogą telefoniczną w sekretariacie: tel , DYŻURY RADNYCH: Radni miejscy, powiatowi i wojewódzcy przyjmują mieszkańców w ramach swoich dyżurów, których bieżąco aktualizowana lista znajduje się na stronie Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Żelazny przyjmuje mieszkańców w każdy: czwartek, w godz. 15:30-16:30 - pok. 206 Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Bartłomiej Fajfer przyjmuje mieszkańców w każdy: poniedziałek, w godz. 15:30-16:30 - pok. 206 BIURA POSELSKIE: Biuro Poselskie - Mirosława Nykiel Filia w Czechowicach-Dziedzicach ul. Kolejowa 9, tel (asystent społ.) Biuro Poselskie - Jacek Falfus ul. Niepodległości 79, tel (Bielsko-Biała) Filia w Czechowicach-Dziedzicach TELEFONY ALARMOWE: Numer alarmowy z tel. kom. i stacj. 112 Pogotowie ratunkowe 999 lub Straż pożarna Policja 997 Komisariat Policji Niebieska Linia Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Straż Miejska 986 lub Ogólnopolski numer ratunkowy w górach GOPR grupa beskidzka - 985, Ogólnopolski numer ratunkowy nad wodą Śląskie WOPR Oczyszczalnia ścieków Pogotowie ciepłownicze lub Pogotowie energetyczne Posterunek energetyczny Enion Pogotowie górnicze Pogotowie gazowe lub Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne Telefon zaufania Informacja telefoniczna Pogotowie elektryczne Wodociągi miejskie i kanalizacja (RPWiK) oraz (PIM) Informacje PKM Informacja PKP Na wypadek klęski żywiołowej PCK Grupa Ratownictwa BIULET YN SAMORZĄDOW Y CZECHOWIC-DZIEDZIC jest czasopismem bezpłatnym, rozpowszechnianym nieodpłatnie w wyznaczonych punktach kolportażu na terenie miasta i gminy. Zapraszamy do następujących punktów kolportażu biuletynu: CENTRUM MIASTA - osiedla CENTRUM, LESISKO Urząd Miejski - Pl. Jana Pawła II 1 (oraz inne wydziały) Miejska Biblioteka Publiczna Wypożyczalnia - Żeromskiego 14 Cukiernia ASTERIA i Kawiarnia MALINOWA - AMBASADA SŁODKOŚCI - Pl. Jana Pawła II 4/2 Miejska Biblioteka Publiczna Czytelnia - Niepodległości 32/34 Miejski Dom Kultury - Niepodległości 42 Powiatowy Urząd Pracy Filia w Czechowicach-Dziedzicach - Kopcia 1 Punkt Obsługi Finansowej POLCAS - Słowackiego 13 (przy Rondzie Solidarności) Sklep SPOŁEM DELIKATESY - Kolejowa 1 Punkt Sprzedaży Biletów PKM - Towarowa (przy płycie dworca autobusowego) Kiosk WEST - Towarowa 2 (przy płycie dworca autobusowego) Biuro Pośrednictwa i Finansów RENOMA - Towarowa 2b Sklep i Punkt Obsługi Finansowej EMIKAS - Słowackiego 2 Apteka EUREKA - Piłsudskiego 12 SCHLECKER Sklep - Niepodległości 12 Sklep SPOŁEM NASZ DOM - Słowackiego 24 Sklep SPOŁEM - Konopnickiej 1 Centrum Języków Obcych BEST - Kolejowa 15 Sklep PARTNER RTV-AGD - Sobieskiego 10 (przy placu targowym) Ośrodek Pomocy Społecznej - Kolejowa 37 Sklep SPOŁEM SUBIEKT - Sobieskiego 86 Kiosk FH DARAL - Niepodległości 79 (pomiędzy Rondami Sybiraków a AK i NSZ) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Pływalnia WODNIK - Legionów (obok Ronda AK i NSZ) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Stadion - Legionów 145 Administracja Zasobów Komunalnych - Legionów 85 PÓŁNOC MIASTA - osiedla RENARDOWICE, PÓŁNOC, BARBARA, DZIEDZICE Urząd Skarbowy w Czechowicach-Dziedzicach - Nad Białką 1a Sklep SPOŁEM - Górnicza 67 Kiosk Prasowy i Wielobranżowy - Węglowa (przy przystanku autobusowym) Delikatesy Osiedlowe - Polna 31a Punkt Prasowy KOLPORTER Marzena Haraś-Czarnacka sklep wielobranżowy - Michałowicza 6c Kiosk KAM-LEX K.Olejak - Szkolna 47 (przy skrzyżowaniu z Wyspiańskiego) Dom Handlowy DZIEDZIC - Szkolna 40 Kiosk FH ANIA - Szkolna (przed DH DZIEDZIC) Sklep SPOŁEM WALCOWNIK - Traugutta 19 Cukiernia i Kawiarnia CZEKOLADOWA - Traugutta 29 Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej - Drzymały 16 Sklep Spożywczy - Kochanowskiego (przy skrzyżowaniu z Narutowicza) Sklep LEWIATAN - Legionów (przy skrzyżowaniu z Waryńskiego) MILEA DELIKATESY - Waryńskiego (przy skrzyżowaniu z Ochodzką) POŁUDNIE MIASTA - osiedla TOMASZÓWKA, GÓRNE, POŁUDNIE Sklep SPOŁEM WANDA - Łukasiewicza 57 Sklep SPOŁEM - Łukasiewicza 2 AUTOTEST Stacja Kontroli Pojazdów - Kopernika 3 Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 3 - Legionów 187 DELIKATESY DELISSO - Legionów 158 Sklep SPOŁEM IWONA - Legionów 191 Sklep Spożywczo-Przemysłowy - Podlarysz 2 EURO Sklep Spożywczo-Przemysłowy - Lipowska 72 (przy skrzyżowaniu z DK-1) Sklep Spożywczo-Przemysłowy - Zamkowa 74 (w Strażnicy OSP) Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 1 - Zamkowa 76 EURO Sklep Spożywczo-Przemysłowy - Mazańcowicka 64 Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 2 - Mazańcowicka 68 Hotel Pałac Kotulińskich - Zamkowa 2 Urząd Celny w Bielsku-Białej Oddział w Czechowicach-Dziedzicach - Mazańcowicka 70 Sklep BELA - Kopernika 41 GMINA - sołectwa LIGOTA, BRONÓW, ZABRZEG Sklep Spożywczy - Czechowicka 4, LIGOTA BURZEJ Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej Burzej - Bory 2, LIGOTA BURZEJ TRÓJKA SC - Bielska 5, LIGOTA CENTRUM Delikatesy Wiejskie - Bielska 2, LIGOTA CENTRUM Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej Ligota Centrum - Wapienicka 1, LIGOTA CENTRUM Sklep Spożywczy - A.Czyża 1 (skrzyżowanie z Międzyrzecką), BRONÓW Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej Bronów - A.Czyża 12, BRONÓW Delikatesy Wiejskie - Jaworowa 1, LIGOTA MILIARDOWICE Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej Miliardowice - Miliardowicka 68, LIGOTA MILIARDOWICE Sklep FHU TOMSON - Miliardowicka 12, LIGOTA MILIARDOWICE Sklep Spożywczy - Miliardowicka 17a, ZABRZEG Sklep Spożywczo-Przemysłowy AGMA Renata Pocięgiel - Miliardowicka 17a, ZABRZEG Apteka NA WIDNEJ - Widna 1, ZABRZEG Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej Zabrzeg - Gminna, ZABRZEG Sklep Spożywczo-Przemysłowy - Do Zapory 22, ZABRZEG Sklep Spożywczy EDIS - Stadionowa, ZABRZEG (przed wjazdem na stadion LKS SOKÓŁ) Zapraszamy do współpracy - tel

W związku ze zmianą przepisów dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. rusza nowy system gospodarowania odpadami

W związku ze zmianą przepisów dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. rusza nowy system gospodarowania odpadami W związku ze zmianą przepisów dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. rusza nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi i zaczynają obowiązywać nowe zasady ich odbioru. Obowiązek

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE LUBNIEWICE

ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE LUBNIEWICE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE LUBNIEWICE Mieszkańcu, od 1 lipca 2013 roku Gmina odbierze Twoje odpady! umowa rejestr opłata umowa opłata odpady sprawozdanie Obowiązki właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Zasady optymalnej segregacji

Zasady optymalnej segregacji W trosce o zapewnienie sprawnego dostosowania się do nowych reguł odbioru odpadów komunalnych, które zaczynają obowiązywać od 1 lipca 2013 r. poniżej prezentujemy: Zasady optymalnej segregacji Najlepszym

Bardziej szczegółowo

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6 NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6 NA CZYM POLEGA NOWY SYSTEM Z dniem 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych. Związek Celowy Gmin

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OSIEDLE GRZYBOWA. 2015r. lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OSIEDLE GRZYBOWA. 2015r. lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień. OSIEDLE GRZYBOWA --, -- -- --, -- 0r. lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 0 0 frakcja sucha 0 x x x popiół wielkogabarytowe, ulegające biodegradacji, z wyłączeniem tych zbieranych bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Gmina Knyszyn Gmina Gmina Knyszyn Knyszyn

Gmina Knyszyn Gmina Gmina Knyszyn Knyszyn Gmina Knyszyn Od 1 lipca 2013 r. gmina odbierze wszystkie odpady komunalne wytwarzane w nieruchomościach zamieszkałych (nie dotyczy odpadów powstałych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub

Bardziej szczegółowo

Nowe zmiany dotyczące odbioru i selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Nowe zmiany dotyczące odbioru i selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Nowy system korzyści dla mieszkańców i środowiska Nowe zmiany dotyczące odbioru i selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego w 2013 r. Szanowni mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r.

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r. UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 URZĄD GMINY W RZEKUNIU Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 Kwiecień 2015 adres: ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń telefon: 29 761 73 01 29 761 73 02 faks: 29

Bardziej szczegółowo

Jak segregować Segregacja odpadów komunalnych Segregacji podlegają:

Jak segregować Segregacja odpadów komunalnych Segregacji podlegają: Jak segregować Segregacja odpadów komunalnych - czyli śmieci wytwarzanych w gospodarstwach domowych, biurach, urzędach, sklepach itp. polega na zbieraniu do specjalnie oznakowanych pojemników odpadów,

Bardziej szczegółowo

Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowanie: Magdalena Walkusz Inspektor ds. ochrony środowiska Anna Lasota Żabińska Podinspektor

Bardziej szczegółowo

Informacja o systemie odbioru odpadów komunalnych w Gminie Końskowola

Informacja o systemie odbioru odpadów komunalnych w Gminie Końskowola Informacja o systemie odbioru odpadów komunalnych w Gminie Końskowola I. Obowiązki właścicieli nieruchomości. Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

DĄBKOWICE, DOLNE, DĄBKOWICE GÓRNE, JASTRZĘBIA, I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Dzień miesiąca

DĄBKOWICE, DOLNE, DĄBKOWICE GÓRNE, JASTRZĘBIA, I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Dzień miesiąca 2016 r GMINA ŁOWICZ REJON 3 DĄBKOWICE, DOLNE, DĄBKOWICE GÓRNE, JASTRZĘBIA, 2016 miesiąc Rodzaj odpadów TONSMEIER CENTRUM Sp. z o.o. poniżej informuje o terminach odbioru odpadów. I II III IV V VI VII VIII

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Ministerstwa Środowiska w związku z ustalonymi zasadami segregowania odpadów. W związku z zapytaniami ze strony właścicieli nieruchomości

Stanowisko Ministerstwa Środowiska w związku z ustalonymi zasadami segregowania odpadów. W związku z zapytaniami ze strony właścicieli nieruchomości Stanowisko Ministerstwa Środowiska w związku z ustalonymi zasadami segregowania odpadów. W związku z zapytaniami ze strony właścicieli nieruchomości odnośnie ustalonych w gminach zasad segregowania odpadów

Bardziej szczegółowo

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY Wejście w życie nowej ustawy śmieciowej to doskonała okazja, by zacząć żyć zgodnie z zasadami ekologii. Regularne sortowanie odpadów nie jest ani trudne, ani uciążliwe.

Bardziej szczegółowo

Jak segregwać odpady?

Jak segregwać odpady? Jak segregwać odpady? Od dnia 1 lipca 2013 r. na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości, zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ. za rok 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ. za rok 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE za rok 2013 GOLUB-DOBRZYŃ 2014 I. WPROWADZENIE 1. CEL PRZYGOTOWANIA ANALIZY Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Szczebrzeszyn

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Szczebrzeszyn Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Szczebrzeszyn Szanowny Mieszkańcu! Z dniem 01 stycznia 2012 roku weszła w życie znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi 1. Dlaczego zmieniają się zasady gospodarowania odpadami? Wprowadzane zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 Oleszyce, dnia 26 kwietnia 2016 roku. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

System gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Porąbka

System gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Porąbka System gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Porąbka 1 Podstawy prawne systemu: 1 lipca 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa za 2013r. Laskowa,dnia 25 marzec 2014r

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa za 2013r. Laskowa,dnia 25 marzec 2014r Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa za 2013r. Laskowa,dnia 25 marzec 2014r I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Przyrodę szanuję śmieci segreguję!

Przyrodę szanuję śmieci segreguję! Przyrodę szanuję śmieci segreguję! SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW W MIEŚCIE KOLNO PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) Adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie, ul. Kolejowa 4a

Bardziej szczegółowo

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r.

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DRELÓW ZA ROK 2014. 1. Wstęp Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10, w związku

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Odpadami na terenie Gminy i Miasta Warta

Gospodarka Odpadami na terenie Gminy i Miasta Warta Gmina i Miasto Warta Gospodarka Odpadami na terenie Gminy i Miasta Warta Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku nałożyła na gminę obowiązek wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Dane merytoryczne do wykonania ulotek i plakatu w III etapie konkursu pt. GRABÓW NAD PROSNĄ NIE ODPAD(Y)A: Nie lubimy śmieci uczymy się je segregować

Dane merytoryczne do wykonania ulotek i plakatu w III etapie konkursu pt. GRABÓW NAD PROSNĄ NIE ODPAD(Y)A: Nie lubimy śmieci uczymy się je segregować Dane merytoryczne do wykonania ulotek i plakatu w III etapie konkursu pt. GRABÓW NAD PROSNĄ NIE ODPAD(Y)A: Nie lubimy śmieci uczymy się je segregować I. Dane merytoryczne do wykonania plakatu: 1. Segregacja

Bardziej szczegółowo

ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WOREK NIEBIESKI NA PAPIER I TEKTURĘ gazety, czasopisma, katalogi, prospekty papier szkolny, biurowy książki torebki papierowe tektura i kartony mokrego papieru i

Bardziej szczegółowo

Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania

Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania Urząd Miejski w Borku Wlkp. ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp. tel. 65 571 61 20 www.borekwlkp.pl Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania Jakie rodzaje

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi Celem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach

Bardziej szczegółowo

ŚMIECI OD NOWA NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI POMOŻE NAM ŻYĆ W CZYSTYM I BARDZIEJ PRZYJAZNYM ŚRODOWISKU

ŚMIECI OD NOWA NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI POMOŻE NAM ŻYĆ W CZYSTYM I BARDZIEJ PRZYJAZNYM ŚRODOWISKU Urząd Gminy Siedlce ul. Asłanowicza 10 08-110 Siedlce tel. 25 63 277 31 www.gminasiedlce.pl ŚMIECI OD NOWA NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI POMOŻE NAM ŻYĆ W CZYSTYM I BARDZIEJ PRZYJAZNYM ŚRODOWISKU

Bardziej szczegółowo

Dlaczego zmieniono ustawę?

Dlaczego zmieniono ustawę? Dlaczego zmieniono ustawę? Nowe zapisy ustawy mają na celu dostosować gospodarkę odpadami komunalnymi do wymogów Unii Europejskiej. Głównym celem wprowadzanych zmian jest: uszczelnienie systemu wszyscy

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY MASŁOWICE INFORMUJE

URZĄD GMINY MASŁOWICE INFORMUJE URZĄD GMINY MASŁOWICE INFORMUJE W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Masłowice wyłoniono Wykonawcę tego zadania, którym zostało

Bardziej szczegółowo

Ochrona Środowiska. Autor: Tomasz Buchta

Ochrona Środowiska. Autor: Tomasz Buchta Ochrona Środowiska. Autor: Tomasz Buchta Pojemniki na odpady segregacja. Segregacja odpadów Segregacja to metoda usprawniająca utylizację oraz odzysk odpadów. Segregacja odpadów Kolor niebieski Tu wrzucam:

Bardziej szczegółowo

ULOTKA INFORMACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TŁUCHOWO

ULOTKA INFORMACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TŁUCHOWO ULOTKA INFORMACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TŁUCHOWO System odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Tłuchowo od dnia 1 lipca 2013 r. 1. Kto od 1 lipca 2013 r. będzie odbierał odpady komunalne? Odpady

Bardziej szczegółowo

lub Pojemnik niebieski lub żółty odpady surowcowe 2 SEGREGOWANIE 3 oplaca sie wszystkim

lub Pojemnik niebieski lub żółty odpady surowcowe 2 SEGREGOWANIE 3 oplaca sie wszystkim POJEMNIK NIEBIESKI LUB ŻÓŁTY ZABUDOWA WIELORODZINNA POJEMNIK ZIELONY POJEMNIK BIAŁY POJEMNIK NA ODPADY ZMIESZANE lub RODZAJE POJEMNIKÓW ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOREK BEZBARWNY WOREK ZIELONY POJEMNIK NA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok 1. Wstęp Obowiązek sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W SKWIERZYNIE przy ul. Chrobrego 5 66-440 Skwierzyna Punkt Selektywnego Zbierania

Bardziej szczegółowo

Sortuj z głową! Czysty Szczecinek

Sortuj z głową! Czysty Szczecinek Wykaz aptek na terenie miasta Szczecinka, w których prowadzona będzie zbiórka przeterminowanych lekarstw w 2013 roku. L.p. Nazwa apteki Adres (Szczecinek) Kontakt tel.: 1. Apteka Na Polnej ul. Polna 8a

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK I. Wstęp Gmina Rudziniec (10575 mieszkańców, powierzchnia 160,4 km2 dane na dzień 31.12.2013 r.) położona w zachodniej części województwa śląskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/101/2011 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 22 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/101/2011 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 22 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/101/2011 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/620/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Krasne, kwiecień 2015 r. I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3239 UCHWAŁA NR XIX/160/16 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Pilzno, 27.04.2015 r. I. Wstęp 1.1 Cel przygotowania analizy Zgodnie z zapisem art.3 ust.2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku Referat Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska. Segregacja odpadów w Gminie Ozimek.

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku Referat Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska. Segregacja odpadów w Gminie Ozimek. ŻÓŁTYM 1. papier, tekturę, opakowania z papieru i tektury, 2. tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych (butelki po napojach-pet, butelki po kosmetykach i środkach czystości, opakowania po żywności,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 Spis treści I. Cel i zakres opracowania... 3 1. Cel opracowania... 3 2. Zakres opracowania... 3 II. Informacje podstawowe... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r.

Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r. Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

GDZIE I JAK CZĘSTO ODDAWAĆ POSZCZEGÓLNE RODZAJE ODPADÓW

GDZIE I JAK CZĘSTO ODDAWAĆ POSZCZEGÓLNE RODZAJE ODPADÓW GDZIE I JAK CZĘSTO ODDAWAĆ POSZCZEGÓLNE RODZAJE ODPADÓW Odpady zmieszane (KUBŁY) raz w miesiącu; Popiół (KUBŁY) dwa razy w miesiącu (w okresie letnim raz w miesiącu); Odpady zbierane selektywnie (WORKI)

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK Horyniec-Zdrój, 2014 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 2031 UCHWAŁA NR XL/815/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK SUWAŁKI, KWIECIEŃ 2015 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.. 3 1.1 Ramy prawne... 3 1.2 Kształt systemu odbioru

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK. za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK. za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie RIPOK Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Przeciszów, dn. 28.04.2016 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r.

Bardziej szczegółowo

Segregacja śmieci jak to robić? Jak segregować odpady komunalne?

Segregacja śmieci jak to robić? Jak segregować odpady komunalne? Segregacja śmieci jak to robić? Jak segregować odpady komunalne? W związku z licznymi wątpliwościami jakie pojawiają się w trakcie segregacji odpadów przez mieszkańców nieruchomości, poniżej przedstawiono

Bardziej szczegółowo

SEGREGUJ ŚMIECI PŁAĆ MNIEJ ZMIANA GOSPODARKI ŚMIECIOWEJ

SEGREGUJ ŚMIECI PŁAĆ MNIEJ ZMIANA GOSPODARKI ŚMIECIOWEJ SEGREGUJ ŚMIECI PŁAĆ MNIEJ ZMIANA GOSPODARKI ŚMIECIOWEJ Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Nowy System gospodarowania odpadami na terenie Gminy Sępopol wchodzi w życiem z dniem

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 Opracowanie: Magdalena Stobienia Zatwierdził: Marzec 2014 I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

Wykraczamy poza horyzont...

Wykraczamy poza horyzont... Wykraczamy poza horyzont... Odpady NASZ wspólny problem ODPADY- wszystkie nieprzydatne substancje i przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wytyczne selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Rojewo

Podstawowe wytyczne selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Rojewo Podstawowe wytyczne selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Rojewo KOLOR ŻÓŁTY TWORZYWA SZTUCZNE I OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH, METALE I OPAKOWANIA Z METALI; ZANIM WRZUCISZ OPRÓŻNIJ, ZGNIEĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/55/2015. RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/55/2015. RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/55/2015 RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich

Bardziej szczegółowo

Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków

Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków Segregacja odpadów, którą proponujemy rozpocząć od wyodrębnienia odpadów szklanych i tzw. frakcji suchej jest pierwszym krokiem do życia w czystym i zadbanym

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 29 września 2015 r.

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/N/693/2012 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR IV/N/693/2012 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR IV/N/693/2012 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Odpady, segregacja, recykling. Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią Kwidzyn 2012

Odpady, segregacja, recykling. Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią Kwidzyn 2012 Odpady, segregacja, recykling Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią Kwidzyn 2012 Obecnie świat jest pokryty odpadami, coraz więcej kupujemy i coraz więcej wyrzucamy. Ilość odpadów rośnie wprost

Bardziej szczegółowo

Segregowanie odpadów komunalnych w świetle wymogów ustawy. Trudne początki

Segregowanie odpadów komunalnych w świetle wymogów ustawy. Trudne początki Segregowanie odpadów komunalnych w świetle wymogów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i doświadczeń systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Szczecin 2014-01-16 Segregowanie

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO

ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO ZASADY EKOLOGICZNE: Co zrobić żeby odpadów było jak najmniej? 1. Nie produkuj nowych odpadów, czyli: Kupuj tylko to, czego naprawdę potrzebujesz. Wybieraj produkty, które nie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VI/28/2016 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 24 maja 2016 roku

Kraków, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VI/28/2016 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 24 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz. 3292 UCHWAŁA NR VI/28/2016 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Praktyczny poradnik: Jak segregować odpady? Wykonały: Dominika Frejek Marta Firmanty

Praktyczny poradnik: Jak segregować odpady? Wykonały: Dominika Frejek Marta Firmanty Praktyczny poradnik: Jak segregować odpady? Wykonały: Dominika Frejek Marta Firmanty Definicje: Recykling - Proces odzyskiwania użytecznych surowców z odpadów. Segregacja - gromadzenie niektórych grup

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Przeciszów, dn. 30.04.2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY GMINY PAWŁOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 IŚ.6232.16.2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 Kwiecień 2016 1 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok Lipnica Murowana 2014r. I. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku Referat Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska. Segregacja odpadów w Gminie Ozimek.

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku Referat Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska. Segregacja odpadów w Gminie Ozimek. ŻÓŁTYM 1. papier, tekturę, opakowania z papieru i tektury, 2. tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych (butelki po napojach-pet, butelki po kosmetykach i środkach czystości, opakowania po żywności,

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Nie trzeba myć kubeczków po jogurtach, opakowań po kosmetykach (chyba, Ŝe znajduje się w nich jeszcze sporo jedzenia)

Uwaga! Nie trzeba myć kubeczków po jogurtach, opakowań po kosmetykach (chyba, Ŝe znajduje się w nich jeszcze sporo jedzenia) Worek Ŝółty tworzywa sztuczne butelki plastikowe (PET) po wodzie i napojach czyste kanistry plastikowe (np. po wodzie demineralizowanej, po spryskiwaczach do szyb do samochodu) folia torebki tzw. reklamówki,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Załącznik Nr.2 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia 26 marca 2013r. SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/193/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 14 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/193/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 14 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR XXVII/193/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015 r. Trzeszczany Pierwsze, kwiecień 2016 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 2121 UCHWAŁA NR VI/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok

Bardziej szczegółowo

Sulejówek, lipiec 2012 r.

Sulejówek, lipiec 2012 r. Zadania i obowiązki wynikające ze zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Co jest dla nas ważne? 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI KWESTIE ORGANIZACYJNE

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI KWESTIE ORGANIZACYJNE SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI KWESTIE ORGANIZACYJNE W całej Polsce a tym samym w Gminie Prusice od lipca zaczynają obowiązywać zasady nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rossosz za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rossosz za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rossosz za 2014 r. Rossosz, maj 2015 r. str. 1 I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r. PROJEKT UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK Żagań, dn. 21 kwiecień 2015 r. I. Wstęp Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 7573 UCHWAŁA NR X/37/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA. z dnia 30 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 7573 UCHWAŁA NR X/37/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA. z dnia 30 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 7573 UCHWAŁA NR X/37/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie: szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Gmina Nowy Tomyśl Urząd Miejski w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl tel. 61 44 26 600, fax 61 44 22 754 e-mail urzad@nowytomysl.

Gmina Nowy Tomyśl Urząd Miejski w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl tel. 61 44 26 600, fax 61 44 22 754 e-mail urzad@nowytomysl. Gmina Nowy Tomyśl Urząd Miejski w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl tel. 61 44 26 600, fax 61 44 22 754 e-mail urzad@nowytomysl.pl 1 lipiec 2013 rok Szanowni mieszkańcy Z dniem 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r.

UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r. UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 131176-2013; data zamieszczenia: 04.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 120522-2013 data 27.03.2013

Bardziej szczegółowo

dyrektywa z dnia 19 kwietnia 2008 r. 2008/98/WE w sprawie odpadów, tzw. dyrektywa ramowa dyrektywa z dnia 16 lipca 1999 r. 999/31/WE w sprawie składowania odpadów, tzw. dyrektywa składowiskowa Zasady postępowania

Bardziej szczegółowo