Pożar w budynku komunalnym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pożar w budynku komunalnym"

Transkrypt

1 ISSN: b e z p ł a t n e p i s m o u r z ę d u d z i e l n i c y u r s u s m. s t. w a r s z a w y n r 8 / 2 2 6, s i e r p i e ń Pożar w budynku komunalnym W sobotę 4 sierpnia ok. godz. 7 w budynku komunalnym przy ul. Regulskiej 39 wybuchł pożar. Ogień prawdopodobnie zaprószył samotnie mieszkający lokator. Jedna osoba zginęła w pożarze, a jeden z mieszkańców poddasza zmuszony był do ewakuacji przez okno. Skok lokatora na skokochron rozpostarty przez wezwanych strażaków z JRG 16 i OSP Ursus zakończył się dla mężczyzny kontuzją kręgosłupa. Podczas gaszenia pożaru w okolice budynku przybyli: Burmistrz Wiesław Krzemień, Zastępca Burmistrza Janusz Warakomski, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej i Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami oraz przedstawiciel delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Ursusie. Niezwłocznie podjęto czynności związane z zapewnieniem pogorzelcom tymczasowego miejsca pobytu. Zdecydowana większość poszkodowanych spośród kilku możliwości (np. sale w domach kultury czy innych budynkach publicznych) wybrała możliwość pozostania na posesji i zamieszkania w wypożyczonych od harcerzy namiotach. Osobom tym zapewniono łóżka polowe, całodzienne wyżywienie, przenośne toalety oraz możliwość korzystania z natrysków. Jeszcze tego samego dnia rozpoczęto rozpoznanie skali potrzeb mieszkaniowych w zestawieniu z możliwościami, jakimi dysponują władze dzielnicy Ursus. Burmistrz Wiesław Krzemień wydał polecenie, by do poniedział- Stan budynku nie pozwala na powrót lokatorów do mieszkań ku 6 sierpnia do godz Dyrektor ZGN oraz Naczelnik Wydziału przez pogorzelców straty. Niektóre terialnej. Szacowane są poniesione Zasobów Lokalowych przygotowali rodziny zostały pozbawione przez wstępną listę lokali, które mogą pożar niemalże całego dobytku. być wskazane osobom poszkodowanym. Natychmiast po zakońwane były oczekiwania dotyczące W kierunku burmistrza kieroczeniu przez strażaków gaszenia wielkości, lokalizacji oraz wyglądu pożaru swoje czynności podjął prokurator oraz inspektor budowlany. poszkodowane rodziny. Część próśb mieszkań, które chciałyby otrzymać Opinia przedstawiciela Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowla- na parterze. Jednak na mieszkania została spełniona, np. lokalizacja nego dla mieszkańców uszkodzonego przez pożar budynku była poczekać. Zarząd Dzielnicy w poro- pełnowartościowe trzeba będzie niekorzystna. Został wydany zakaz zumieniu z Dyrektorem Biura Polityki Lokalowej wskazał pogorzelcom powrotu mieszkańców do swych lokali. Fakt ten zmusił władze dzielnicy do jeszcze bardziej energicznego zasobu mieszkaniowego. Na lokale w innych dzielnicach z ogólnych działań nie jest tajemnicą, dzień przekazania gazety do druku że Ursus cierpi na brak mieszkań brakuje jeszcze kilku mieszkań. gotowych do natychmiastowego Ponadto musi zapaść decyzja zasiedlenia. Burmistrz wydał polecenie jak najszybszego zakończenia nego przez pożar budynku. Jeżeli w sprawie przyszłości uszkodzo- prac w aktualnie remontowanych zostanie przekazany on do rozbiórki, to w przyszłości może powstać lokalach. Podjęto także działania na rzecz odnowienia kilku innych w tym miejscu nowy blok, pod mieszkań oraz wysłano do władz warunkiem otrzymania środków miasta prośbę o wskazanie kilku na jego budowę. W posiadaniu lokali w innych dzielnicach Warszawy na potrzeby poszkodowanych. mieszkań w tej lokalizacji. Jednak na Zarządu jest projekt na budowę 20 OPS udzielił doraźnej pomocy ma- to trzeba będzie poczekać kilka lat. fot. E. Kowalewska Wystawa z cyklu Rody Ursusa Premier II RP Władysław Grabski, pisarz Władysław Jan Grabski czy prezydent RP Stanisław Wojciechowski to postacie znane i silnie związane z Gołąbkami oraz rodem Grabskich. Losy rodziny będzie można poznać w Acherówce. s. 4 Moja wiedza o II Wojnie Światowej Wiesz dużo o Państwie Podziemnym? A może jeszcze więcej o Armii Krajowej? Zgłoś się do konkursu historycznego. Zapisy do 24 września. s. 4 Co, gdzie, kiedy? Kulturalne życie dzielnicy prezentacja gry Dixit, spotkania Dyskusyjnych Klubów Książkowych, występ kabaretu Pół- Serio, autograf od autora książki Pląsaki Rafała Lasoty. s. 6 Nowolazurowa terminy gonią Budowa ważnej drogi póki co niesie za sobą więcej problemów niż udogodnień. Jak przebiegają prace na terenie naszej dzielnicy? s Talentów Dziewczęta z Ursusa zdobyły złoto w warszawskich rozgrywkach piłkarskich. s. 10

2 Urząd Z prac Zarządu Dzielnicy 2 W minionym miesiącu lipcu, Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy trzykrotnie zwoływał posiedzenia, na których podjęto istotne dla dzielnicy decyzje. Najważniejsze z nich dotyczyły budżetu, ochrony środowiska, oświaty, spraw prawnych oraz lokalowych. W wyniku prac nad budżetem podjęto uchwały dotyczące zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata , a także w sprawie zatwierdzenia sprawozdania wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2012 r. oraz w sprawie dokonania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2012 r. Wyrażono zgodę na udzielenie 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele mieszkaniowe W trakcie obrad dużo uwagi poświęcono sprawom lokalowym, czego następstwem było podjęcie m.in. uchwał dotyczących zakwalifikowania 21 osób do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego oraz 4 osób, które oczekiwać będą na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony. Zatwierdzono do realizacji Protokoły nr 18 i 19 Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Kolejne uchwały dotyczyły przeznaczenia do dalszego najmu jednego lokalu użytkowego przy ul. Józefa Czechowicza (o pow. 97,91 m 2 ) oraz dwóch lokali przy ul. Bohaterów Warszawy (o pow. 22,16 m 2 na okres 3 lat i o pow. 154,40 m 2 także na okres 3 lat). Uchylono Uchwałę Nr 450/2012 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 22,90 m 2 położonego przy ul. II Armii Wojska Polskiego. Wyrażono zgodę na przekwalifikowanie lokalu mieszkalnego przy ul. Nowotyskiej na lokal socjalny i zobowiązano Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus do przekazania informacji w sprawie opłacalności dokonania podziału tego lokalu. Podjęto uchwały dotyczące wydzielenia z zasobu mieszkaniowego lokali socjalnych przy ul. Dzieci Warszawy i ul. Żurawickiej, do których wyznaczono osoby celem zawarcia umów najmu na czas określony. Zadecydowano o wstrzymaniu podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia do ponownego najmu garażu wolnostojącego o pow. 16,50 m 2 przy ul. Tomcia Palucha w Warszawie oraz wyrażenia zgody na podpisanie umowy najmu do czasu uzupełnienia dokumentacji przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami. Zarząd wyraził zgodę na realizację uzupełniającej listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego (bez wyroków eksmisyjnych) w Dzielnicy Ursus, ustaloną Uchwałą Nr 479/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. Zarząd Dzielnicy zapoznał się z informacją dotyczącą prośby Studia Architektury Format w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektowanego obiektu handlowo-usługowego (5 pawilonów handlowych wraz z miejscami postojowymi na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Warszawy i 1 Maja). Jednocześnie uznano, że powyższa sprawa powinna być rozpatrzona przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy, według właściwości. Na lipcowym posiedzeniu Zarządu Dzielnicy wyznaczony został skład Komisji Negocjacyjnej do reprezentowania Urzędu Dzielnicy Ursus w imieniu m.st. Warszawy w celu uzgodnienia warunków nabycia na rzecz m.st. Warszawy zaoferowanego prawa użytkowania wieczystego, które należy do podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Celtic Property Development SA. Zarząd Dzielnicy Ursus wyraził zgodę na: usunięcie drzewa przy ul. Czerwona Droga, które utrudnia budowę parkingu dla nowo budowanego żłobka; zabezpieczenie kwoty 24,000 zł na zakup wyposażenia dodatkowego do oddziału przedszkolnego w Przedszkolu nr 219 przy ul. Keniga 16 w Warszawie. Zarząd Dzielnicy zaakceptował przedstawiony przez Wydział Ochrony Środowiska projekt porozumienia w sprawie przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki, a także przyjął informacje o dokonaniu rozliczenia VI transzy dotacji względem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarządu Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Zorza i Stowarzyszenia Przymierze Rodzin oraz wystąpieniu do WBK o przekazanie VII transzy tychże dotacji. Więcej dzieci w Przedszkolu nr 219 Dzięki intensywnym staraniom Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy udało się utworzyć dodatkowy oddział dla dzieci 3-letnich i 4-letnich w Przedszkolu nr 219 przy ul. Keniga 16. Jest to efekt działań mających na celu poprawę sytuacji w publicznych przedszkolach Ursusa. Rekrutacja do oddziału w Przedszkolu nr 219 odbyła się w dniach sierpnia 2012 r. Obecnie trwają prace adaptacyjne, które mają na celu dostosowanie i wyposażenie sali dla nowego oddziału. Dzieci będą mogły rozpocząć tu zajęcia od 1 października 2012 r. Tylko w 2012 r. w Ursusie oddano na potrzeby dzieci 5 nowych oddziałów przedszkolnych, w których opiekę znalazło ponad 130 dodatkowo przyjętych przedszkolaków. Wyposażenie sali zostanie częściowo sfinansowane z dodatkowych środków uzyskanych z Biura Edukacji. Na ten cel dyrektor biura (na prośbę Burmistrza Wiesława Krzemienia) przekazał kwotę 30 tys. zł. Do przedszkolaków dołączą wkrótce kolejne 3-latki i 4-latki fot. E. Kowalewska

3 Urząd DZIENNIK URSUSA 3 fot. E. Kowalewska xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

4 Kultura Wystawa z cyklu Rody Ursusa Grabscy 4 Acherowie, Hassowie, Nycowie, Wallowie, Kifferowie i Grabscy to nazwiska rodów, które odegrały kluczowe role w historii Skoroszy, Czechowic, Szamot i Gołąbek. Dziś na tych terenach usytuowany jest Ursus jedna z 18 warszawskich dzielnic. wione przez pryzmat rozwoju Gołąbek. Wystawa zaprezentuje również najsłynniejszych członków rodziny, takich jak premier II RP Władysław Grabski, pisarz Władysław Jan Grabski czy prezydent RP Stanisław Wojciechowski. Wernisaż wystawy odbędzie się w niedzielę 9 września o godzi na tarasie Acherówki (ul. Walerego Sławka 2). Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających do połowy listopada. Organizator wystawy Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy dziękuje prof. Maciejowi Grabskiemu za cenną pomoc merytoryczną w przygotowaniu wystawy oraz udostępnienie fotografii z rodzinnego archiwum. Spacerując po parkach, skwerach czy ulicach rzadko zastanawiamy się nad ich historią, a często niosą one za sobą interesującą przeszłość. Aby przybliżyć mieszkańcom dzielnicy historię Ursusa w 2011 r. rozpoczęto cykl wystaw plenerowych pt. Rody Ursusa. Dzięki pierwszej wystawie mieliśmy okazję odbycia podróży śladami rodziny Acherów. W drugiej odsłonie zapraszamy do zapoznania się z niezwykle ciekawymi losami rodziny Grabskich. Podczas wystawy dowiemy się m.in. skąd pochodzi rodzina Grabskich, kto planował utworzenie osiedla-ogrodu w Gołąbkach oraz skąd wzięła się nazwa ulicy Czerwona Droga. Interesujące losy Grabskich zostaną przedsta- Zdjęcie Gołąbek z lotu ptaka wykonane ok roku fot. z archiwum rodziny Grabskich Moja wiedza o II Wojnie Światowej Dom Kultury Kolorowa we współpracy z Ośrodkiem Kultury Arsus oraz Biblioteką Publiczną im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy organizują IV edycję konkursu Moja wiedza o II Wojnie Światowej. Zgłoszenia przyjmowane są do 24 września. W 2009 r. przypadała 70. rocznica wybuchu II Wojny Światowej, a w latach następnych występowały okrągłe rocznice wydarzeń z nią związanych. Konkurs wiedzy o II Wojnie Światowej rozpisany został na lata Każdy rok poświęcono innym, dominującym wydarzeniom z tego okresu. I tak edycji 2012 r. nadano nazwę Polskie Państwo Podziemne i Armia Krajowa (wrzesień 1939-lipiec 1944). Uczestnicy konkursu Moja wiedza o II Wojnie Światowej podzieleni zostaną na 2 kategorie: I uczniowie gimnazjów, II uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i dorośli. Eliminacje zaplanowano w Ośrodku Kultury Arsus przy ul. Traktorzystów 14. Konkurs obejmuje 2 etapy. W 1., który odbędzie się 2 października (kategoria I godz , kategoria II godz ), uczestnicy otrzymają zestawy 40 pytań z 3 opcjami odpowiedzi, z których 1 będzie prawidłowa. Do II etapu zakwalifikują się uczestnicy, którzy otrzymają 30 i więcej punktów. Informacja o zakwalifikowanych do II etapu będzie dostępna na stronach internetowych oraz 2. etap odbędzie się 16 października. Uczestnicy otrzymają zestawy 40 pytań z 3 opcjami odpowiedzi, z których 1 będzie prawidłowa. Nagrodzeni zostaną wszyscy, którzy w II etapie otrzymają 30 i więcej punktów. Uroczysty wieczór laureatów połączony z wręczeniem nagród odbędzie się 26 października 2012 r. w Domu Kultury Kolorowa o godz Szczegółowych informacji o konkursie udziela Dom Kultury Kolorowa, Warszawa, ul. Sosnkowskiego 16, sekretariat (II piętro) pokój 227 lub Janusz Łukaszewicz pokój 230 (tel ). W otwartym konkursie wiedzy może wziąć udział każda osoba z województwa mazowieckiego. Karty zgłoszeń do konkursu należy przesłać lub dostarczyć do 24 września 2012 r. na adres: Dom Kultury Kolorowa, Warszawa, ul. Sosnkowskiego16 Konkurs Polskie Państwo Podziemne i Armia Krajowa. Tel , fax , Formularze dostępne są także on-line na stronie organizatora. Patronat honorowy nad tą imprezą objęli: Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej Paweł Machcewicz, Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Henryk Linowski, Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Wiesław Krzemień.

5 Edukacja Lato w Mieście 2012 także w Ursusie 5 W cyklicznym interdyscyplinarnym programie realizowanym dla uczniów warszawskich szkół przez m.st. Warszawę po raz kolejny brała udział dzielnica Ursus. Lato w Mieście zapewnia dzieciom i młodzieży atrakcyjny i bezpieczny wypoczynek, połączony z możliwością rozwijania zainteresowań naukowych, społecznych, sportowych i kulturalno artystycznych. Program realizowany był przy współpracy szkół podstawowych, które w okresie ferii letnich działały jako punkty specjalistyczne lub punkty dziennego pobytu otwarte przez pięć dni w tygodniu od godz do godz Organizator Urząd Dzielnicy zgłosił do Mazowieckiego Kuratora Oświaty wypoczynek dla dzieci i młodzieży w punktach dziennego pobytu. Tam młodzi ludzie mogli korzystać z różnorodnych form zabawy: artystycznych: zajęcia teatralne, muzyczno-wokalne, plastyczne, warsztaty autoprezentacji, warsztaty ceramiczne czy warsztaty rzeźby z masy solnej; edukacyjnych: program Wiem co jem, Szkoła Obywatelska w Sejmie, gry edukacyjne z Unią Europejską, zajęcia w Centrum Nauki Kopernik, zjazdy Kolejką Grawitacyjną, zajęcia w Muzeach (Narodowym, Powstania Warszawskiego, Etnograficznym, Traktorów), zajęcia w Łazienkach Królewskich, spacery po Starym Mieście, ornitologiczne rejsy statkiem po Wiśle, wycieczki do Sejmu, wycieczki do ZOO, programy Straży Miejskiej, np. Miasteczko Ruchu Drogowego, wyjścia do Hula-Kula; kulturalnych: udział w programie Dziecięce Ogrody Muzyczne, spektaklach teatralnych Rejsy statkiem po Wiśle cieszyły się szczególnym zainteresowaniem i filmowych, zajęciach tanecznych, zajęciach plastycznych i ceramicznych; sportowych i rozrywkowych: gry i zabawy sportowe, rozgrywki, turnieje oraz olimpiady sportowe, samochodziki zdalnie sterowane, zabawy w parku linowym w Powsinie. Z programu Lato w Mieście 2012 w punktach dziennego pobytu oraz punktach specjalistycznych korzystało ok. 800 uczestników, z czego ok. 90% to uczniowie szkół podstawowych. W lipcu w zawsze czynnych dwóch punktach przebywało dziennie ok. 200 dzieci. Ponadto z ciekawych programów edukacyjno-kulturalnych i rekreacyjno-turystycznych dzieci w ramach zajęć specjalistycznych mogły skorzystać w: Domu Kultury Miś, Domu Kultury Kolorowa, Ośrodku Kultury Arsus ; Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 64 i Bibliotece dla Dzieci przy Wypożyczalni nr 117; Należy dodać, że uczniowie mogli korzystać z basenu Skalar lub Albatros, a także brać udział Integracyjnym Ośrodku Wsparcia w zajęciach organizowanych dla Dzieci i Młodzieży Stokrot- ka, Świetlicy Środowiskowej Stowarzyszenia Przymierze Rodzin. przez Młodzieżową Drużynę Pożarniczą przy Ochotniczej Straży Pożarnej. Barbara Dudzińska Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach sportowych fot. z archiwum Szkoły Podstawowej nr 11 fot. z archiwum Szkoły Podstawowej nr 11

6 Co, gdzie, kiedy? 6 Ośrodek Kultury Arsus (ul. Traktorzystów 14) 3 września, godz inauguracja warsztatów twórczych w Klubie Literackim Metafora. Prowadzenie Tadeusz Maryniak. Wstęp wolny. 6 września, godz spotkanie autorskie z dr. Adamem Jaremą połączone z prezentacją książki Historia moich patentów wdrożonych w przemyśle. Przyczyny jako zasada postępowania w twórczości. Vademecum dla polityków. Wstęp wolny. 8 września, godz (galeria Ad-Hoc ) finisaż wystawy fotograficznej prac uczestników warsztatów prowadzonych pod kierunkiem Marka Zdrzyłowskiego (dziennikarza i fotoreportera) pt. Zaczarowany świat fotografii. Wstęp wolny. 14 września, godz (sala widowiskowa) Program ANDROPAUZA II. Cena biletu 40 zł. 16 września, godz Bajka dla dzieci (3-8 lat) pt. Szeherezada. Szeherezada czyli Tajemnica Lampy Alladyna. Lampa Alladyna to magiczna bajka o spełnianiu marzeń. Wprowadza nas w świat zdarzeń ze snu, gdzie zwykłe rzeczy nabierają czarodziejskiej mocy. Główni bohaterowie Szeherezada i Alladyn znajdując zwykłą lampę, odkrywają w sobie magiczną siłę spełniania swojej woli. We wszystkim przeszkadza im Czarodziejka Odaliska królowa czarownic. Szereg wątków dydaktycznych zawartych w bajce pokazuje jak odnaleźć w sobie wewnętrzną siłę do pokonywania problemów w ten sposób stopniowo odkrywana jest prawdziwa tajemnica Lampy Alladyna. Cena biletu 10 zł. O godz w holu odbędzie się spotkanie z autorem wierszyków dla najmłodszych Rafałem Lasotą i promocja książki Pląsaki z możliwością jej zakupu i otrzymania dedykacji od autora. 19 września, godz Klub Edukacji Samorządowej. Spotkanie z reżyserem Dominikiem Tarczyńskim oraz pokaz filmu autora pt. Kolumbia świadectwo dla świata (najlepszy film dokumentalny na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Katolickich w Niepokalanowie w 2011r.). Wstęp wolny. 20 września, godz wieczór poetów Stowarzyszenia Autorów Polskich Oddział Żyrardów. Prowadzenie Janina Wielogurska. Wstęp wolny. 20 września, godz występ kabaretu Pół-Serio Wandy Stańczak w programie Koniec wakacji. Wstęp wolny. 26 września, godz Klub Edukacji Samorządowej. Wykład dr. Mariana Szołucha i dr. Marcina Domagały pt. Co dalej ze strefą EURO. Wstęp wolny. 28 września, godz koncert młodzieżowych zespołów rockowych. Cena biletu 5 zł. Dom Kultury Kolorowa (ul. Sosnkowskiego 16) 9 września, godz Dzień otwarty Domu Kultury Kolorowa. Prezentacja pracowni i warsztatów artystycznych, spotkania z instruktorami, zapisy na zajęcia. 16 września, godz koncert z cyklu Niedzielne Spotkania z Muzyką Kameralną pt. Akordeonowa Podróż Muzyczna w wykonaniu Duetu Akordeonowego w składzie: Jacek Małachowski akordeon, Piotr Kopietz akordeon, akordina. Wstęp wolny. 23 września, godz Bajka o grającym drzewie przedstawienie teatralne dla dzieci z cyklu Niedzielne Spotkania z Teatrem. Wstęp 10 zł. 26 września, godz Jesienne motywy, koncert w wykonaniu zespołu operetkowego Belcanto. Wstęp wolny. 29 września, godz wernisaż malarstwa Barbary Filipiak. Wystawa czynna do końca października. Dom Kultury Miś (ul. Zagłoby 17) 1-16 września wystawa Parlament Europejski w fotografii Ewy Tomaszewskiej. Wystawa czynna od poniedziałku do piątku w godz Wstęp wolny. 2 września, godz Dzień otwartych drzwi w Domu Kultury Miś. Informacje, prezentacje klubów, zespołów, pracowni i sekcji, zapisy na zajęcia w roku szkolnym 2012/2013. Wstęp wolny. 9 września, godz Niedzielne południe z teatrem. Bajka dla dzieci Indiańska legenda. Z dymu ogniska płonącego przed tipi rodzi się opowieść, którą szaman Długi Cień opowiada młodej Indiance, Porannej Rosie... Brudny Jon będzie próbował skłócić dwa plemiona, ale dzięki mądrości i dobroci czerwonoskórej dziewczyny przekona się, że zgoda buduje a prawda i miłość zwyciężają. Bajka bogata w muzykę i tańce mówi także o niektórych zwyczajach i wierzeniach Indian. Wstęp 10 zł. 10 września, godz Koncert Maszerują strzelcy w wykonaniu artystów scen warszawskich z okazji 73. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Wstęp wolny. 12 września, godz finisaż wystawy Parlament Europejski w fotografii Ewy Tomaszewskiej. Wstęp wolny. 18 września, godz Bądź bezpieczny na drodze. Bezpieczna droga z domu do szkoły, spotkanie dla uczniów klas pierwszych z funkcjonariuszami Wydziału Profilaktyki Straży Miejskiej. Wstęp wolny. Czytelnia Naukowa nr XIX (ul. Plutonu Torpedy 47) 7-28 września, godz Klub Gier Planszowych i Komputerowych dla młodzieży i dorosłych. Prezentacja gier: Dixit, Race for the Galaxy, Warhammer Zapisy nowych członków klubu w godzinach zajęć. Ilość miejsc ograniczona września, godz zapisy na kursy komputerowe dla dorosłych 50+; tel , (pon-pt). Biblioteka dla Dzieci nr 64 (ul. Plutonu Torpedy 47) 28 września, godz Koło Wolontariatu BP Ursus. Spotkanie organizacyjno-programowe. 6,13,20,27 września, godz Od książki do filmu. Cykl spotkań poświęcony książkom i scenariu szom filmowym na podstawie, których powstały znane filmy dla dzieci. Projekcje filmów animowa nych: Prawdziwa historia Kota w butach, Król Lew, Lato Muminków, Muppety września, godz zapisy na zajęcia plastyczne. Uczestnicy zajęć wezmą udział w międzynarodowym konkursie plastycznym Słoneczna Zakładka Zgłoszenia przyjmuje Aleksandra Iwanicka, tel , (pon-pt). Ilość miejsc ograniczona września, godz Klub Malucha Wesołe Pszczółki, 2 grupy wiekowe (poniedziałek, wtorek, środa). Ilość miejsc ograniczona. Biblioteka Niedźwiadek (ul. Keniga 14) 18 września, godz DKK Dyskusyjny Klub Książki w Bibliotece Niedźwiadek. 3,10,17,24 września, godz Klub Malucha Wesołe Niedźwiadki. 6,13,20,27 września, godz Klub Gier Planszowych i Komputerowych dla dzieci. Zapisy nowych członków klubu w godzinach zajęć. Ilość miejsc ograniczona.

7 Co, gdzie, kiedy? 7 7,14,21,28 września, godz zajęcia plastyczno-manualne dla dzieci starszych w klu bie Sobieradek. 4,11,18,25 września, godz (świetlica parafialna, ul. Bolesława Śmiałego 13) spotkania Koła Wolontariatu. 4,11,18,25 września, godz (świetlica parafialna, ul. Bolesława Śmiałego 13) zajęcia zespołu wokalno-instrumentalnego Muzyczna Torpeda. 6,13,20,27 września, godz (świetlica parafialna, ul. Bolesława Śmiałego 13) Klub Malucha Wesołe Gołąbki. Biblioteka Skorosze (ul. Dzieci Warszawy 27A) 26 września, godz DKK Dyskusyjny Klub Książki w Bibliotece Skorosze. Prezentacja książek Dom pod Lutnią Kazimierza Orłosia i Aktor Wojciecha Pszoniaka. Taniec towarzyski w Arsusie Ośrodek Kultury Arsus zaprasza na kursy tańca towarzyskiego i salsy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W programie tańca towarzyskiego: walc angielski, tango, walc wiedeński, fokstrot i quickstep.w tańcu latynoamerykańskim: samba, cha-cha, rumba, jive, salsa. Wszystkie zajęcia w parach tanecznych będą odbywały się od połowy września. Organizatorzy przewidują naukę pierwszego tańca dla narzeczonych. Zajęcia 2 razy w tygodniu poprowadzi dyplomowany instruktor tańca z Abakanu. Odpłatność 50 zł na miesiąc. Zapisy i informacje w sekretariacie Ośrodka Kultury Arsus, tel Zapraszamy Letnie warsztaty artystyczne fot. z archiwum Klubu Seniora Ursus Członkowie Klubu Seniora Ursus brali udział w róźnorodnych zajęciach Klub Seniora Ursus był organizatorem Letnich Warsztatów Artystycznych w Kamieńczyku k. Wyszkowa. W warsztatach wzięło udział 20 osób, członków zespołu wokalnego Klubu Seniora przy ul. Sosnkowskiego 16. Warsztaty odbyły się w dniach 3-17 sierpnia 2012 r. Dzień rozpoczynał się od zajęć nordic walking czyli marszu z kijkami i gimnastyki ogólnousprawniającej prowadzonej przez członkinię klubu. Przed obiadem seniorzy spotykali się na warsztatach wokalno muzycznych. Kamieńczyk rozbrzmiewał utworami folkloru warszawskiego, country oraz piosenkami cygańskimi z nowego repertuaru zespołu. Śpiewano w języku polskim i romskim. Warsztaty prowadził Ryszard Dybicz instruktor i kierownik grupy. W godzinach popołudniowych seniorzy brali udział w ćwiczeniach taneczno-relaksacyjnych prowadzonych przez Wioletę Suską choreografa Teatru Muzycznego w Lublinie. Seniorzy wzięli udział w całodziennej wycieczce do Kadzidła, gdzie zwiedzili skansen kurpiowski. Brali udział w Festiwalu Miodu i Chleba oraz pielgrzymce pieszej do Loretto Sanktuarium Maryjnego oddalonego od Kamieńczyka o 4 km. Uczestnicy bawili się na wieczorku tanecznym, grywali w brydża. Odbył się także wieczór autorski kolegi z zaprzyjaźnionego klubu Mirosława Kossakowskiego. Tak szeroki program zrealizowano przy wsparciu finansowym Ośrodka Kultury Arsus. Zadowoleni seniorzy serdecznie dziękują kierownictwu za zorganizowanie warsztatów i mówią do zobaczenia w przyszłym roku. Ryszard Dybicz

8 Urząd Nowolazurowa nadzieja dla Ursusa 8 Trwają prace na ulicy Nowolazurowej. Użytkownicy kolei już dotkliwie odczuli skutki przeprowadzanych robót. Projekt zakłada odciążenie ul. Kleszczowej i usprawnienie ruchu w dzielnicy Ursus. Przetarg na realizację 1. etapu budowy ul. Nowolazurowej od Al. Jerozolimskich do ul. Chrościckiego, wygrała firma Strabag. Według projektu ma być to 2,6-kilometrowy odcinek drogi dwujezdniowej w obu kierunkach. Inwestycja opiewa na sumę 124 mln zł. Prace ruszyły w czerwcu 2011 r. i jak zapewnia Agata Choińska z Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych połączenie Al. Jerozolimskich z ul. Traktorzystów ma zostać ukończone jeszcze w 2012 r. Dalsze prace przewidywane są w roku Ten etap inwestycji zakłada również wybudowanie wiaduktu drogowego nad trasą kolejową PKP Warszawa-Katowice. W sierpniu 2012 r. prace spowodowały utrudnienia w komunikacji kolejowej na terenie Ursusa. Budowlańcy wsunęli ważący 10,5 tys. ton żelbetonowy tunel pod nasyp Teren budowy przy powstającej ulicy Nowolazurowej kolejowy przy skrzyżowaniu ulic we od 11 sierpnia do 24 sierpnia Traktorzystów i Świerszcza. Sama utrudnienia na trasie kolejowej operacja trwała zaledwie 16 godzin, jednak przygotowanie nasypu Łowicza, Sochaczewa i Błonia omi- PKP Warszawa-Poznań. Pociągi do do przeprowadzenia prac, a także jały przystanki Warszawa Gołąbki, ponowna budowa torowiska spowodowały niemalże dwutygodniowa Warszawa Ursus Północny i Warsza- Włochy. Do końca tego roku ma być podpisana umowa na wykonanie 2. etapu budowy ul. Nowolazurowej, który zakłada poszerzenie ul. Lazurowej do 40 m. Plany zakładają połączenie Al. Jerozolimskich z trasą S8. Julia Kałczyńska fot. z archiwum m.st. Warszawy Weź paragon może się przydać Od 1 lipca 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. w całej Polsce po raz kolejny prowadzona była akcja Weź paragon. Pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie, Izby Skarbowej w Warszawie oraz Urzędów Skarbowych z woj. mazowieckiego informowali klientów o korzyściach wynikających z posiadania paragonu. Rozdawane były pocztówki, na których obok rysunku Andrzeja Mleczki z wymownym hasłem Nie bądź jeleń, weź paragon umieszczone zostały informacje o korzyściach płynących z odbioru paragonu. To właśnie on jest dowodem dokonania transakcji i może okazać się niezbędny np. przy składaniu reklamacji lub zwrocie towaru. Trzeba pamiętać, że paragon powinno się dostać niezależnie od tego co, za ile i gdzie się kupuje. Akcja miała zachęcić konsumentów do każdorazowego odbioru dowodu zakupu. Paragon to także dowód przestrzegania zasad uczciwej konkurencji przypomina Andrzej Parafianowicz, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. Zmierzamy do takiego stanu, w którym przedsiębiorcy nie będą uchylali się od obowiązku rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej, a otrzymanie paragonu za zakupiony towar będzie powszechne. Dużą rolę do odegrania w tym procesie mają także klienci, do których kierujemy materiały informacyjne. Zależy nam na wzmocnieniu świadomości społecznej i wiedzy o tym, że paragon to z jednej strony dowód potrzebny przy reklamacji, a z drugiej potwierdza uczciwe rozliczanie się z naszym wspólnym budżetem. Równolegle z akcją informacyjno-edukacyjną prowadzone były działania mające na celu przypominanie sprzedawcom o obowiązku ewidencjonowania każdej transakcji na kasie fiskalnej. Przeprowadzono kontrole w zakresie rzetelności ewidencjonowania sprzedaży. W przypadkach naruszenia przepisów na nieuczciwych sprzedawców były nakładane mandaty. Obecnie najniższa kwota mandatu to 150 zł, a najwyższa 3000 zł. Akcje Weź paragon prowadzone są przez resort finansów od 2004 r. W ubiegłym roku w jej ramach pracownicy urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej wystawili ponad 25 tys. mandatów na kwotę przekraczającą 6 mln zł. Na Mazowszu wystawionych było blisko 1700 mandatów na niespełna 500 tys. zł. Michał Kulesza

9 Urząd 9 OGŁOSZENIE Z DNIA r. O KONKURSIE USTNYM NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH NA OKRES 3 LAT 2/2012 Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na podstawie 4 ust. 1 i 5 Zarządzenia nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat z późniejszymi zmianami, Zarządzania Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy nr 36/2009, uchwał Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy nr 484/2012 i 503/2012 oraz ustalenia Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy nr 905/141 ogłasza konkurs ustny na najem lokali użytkowych: Lp. Adres lokalu Pow. w m 2 Minimalna stawka czynszu netto miesięcznie (zł/m 2 ) Wadium Informacje 1 Bohaterów Warszawy , zł Lokal na parterze budynku, wejście od frontu. Lokal składa się z 6 pomieszczeń w tym 1 o pow. 45,35m 2 w piwnicy. Wyposażony w instalację elektryczną, wod-kan, co, wc. Preferowana branża: handlowousługowa. Wyłącza się możliwość prowadzenia w lokalu punktów gier na automatach o niskich wygranych oraz sprzedaży dopalaczy bądź innego tego typu produktów. Lokal w piwnicy budynku, wejście przez klatkę schodową od podwórza. Lokal składa się z 2 pomieszczeń. Wyposażony w instalację elektryczną, wod-kan, co, wc. Preferowana branża: magazynowa, usługowa. Wyłącza się możliwość prowadzenia w lokalu punktów gier na automatach o niskich wygranych oraz sprzedaży dopalaczy bądź innego tego typu produktów. 2 Bohaterów Warszawy 11 22, zł 1. Dodatkowe informacje o stanie technicznym lokalu można uzyskać w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy ul. Szancera 5, w pok. nr 4 tel wew Warunki konkursu zawarte są w Regulaminie konkursu na najem lokali użytkowych, dostępnym wraz z kompletem dokumentów konkursowych na stronie internetowej oraz w siedzibie ZGN Ursus. 3. Oferty na najem lokali użytkowych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy należy złożyć w siedzibie ZGN Ursus przy ul. Szancera 5 w Warszawie, w pok. nr 2 do dnia r. do godz Otwarcie ofert przez Komisję Konkursową wraz z przeprowadzeniem konkursu ustnego, odbędzie się w dniu r. o godz w świetlicy ZGN Ursus przy ul. Szancera 5 w Warszawie (wejście od strony budynku przy ul. Szancera 9). PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy przy placu Czerwca 1976 r. nr 1 oraz na stronie internetowych Urzędu Dzielnicy Ursus zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym pisemnym nieograniczonym konkursie ofert na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy, położonej w Warszawie w dzielnicy Ursus przy ul. Bony 45, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 13 o powierzchni 606 m 2 w obrębie _8.0904, zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni 50 m 2, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr WA1M/ /3. Konkurs ofert część jawna odbędzie się w dniu 17 września 2012 r. o godz w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus przy placu Czerwca 1976 r. nr 1, sala nr 205, II piętro. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Delegaturze Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus przy placu Czerwca 1976 r. nr 1, pok. nr 214, II piętro, tel w okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia konkursu, od poniedziałku do piątku w godzinach

10 Sport 2012 Talentów złoty medal dla ursusianek czerwca 2012 r. na boisku Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Targówek) odbyły się finały IV edycji programu 2012 Talentów. W rozgrywkach piłkarskich wzięła udział stołeczna młodzież. Nie zabrakło również damskich i męskich reprezentacji z Ursusa dziewczęta zdobyły złoto. W drodze do najwyższego podium ursusianki z Gimnazjum nr 133 pokonały w półfinale reprezentację dzielnicy Wawer 2:1. W zaciętym finale nasze piłkarki nie dały za wygraną i odniosły zwycięstwo nad drużyną Yelonki Team 2:1. Uczennice Gimnazjum nr 133 pod czujnym okiem trenera Sławomira Tomporowskiego złoty medal zdobyły w składzie: Weronika Brzezińska, Patrycja Krzyszczak, Eliza Trzepizur, Marta Matysiak, Patrycja Kisson, Aleksandra Woźniak, Agata Przybylska, Dagmara Adamus. W ekipie znalazły się także dwie zawodniczki również z Ursusa, jednak z innego gimnazjum: Katarzyna Przybysz i Ola Winiarz. Zespół doskonale walczył o każdy metr boiska, a na szczególne uznanie zasługuje wyczyn Patrycji Krzyszczak, która zdobyła wszystkie bramki dla zespołu. Na przypomnienie zasługuje fakt, że we wrześniu 2010 r. reprezentacja Gimnazjum nr 133 w II edycji programu,,2012 Talentów zajęła I miejsce w Polsce, Zwyciężczynie z pucharem i medalami pokonując 6:2 reprezentację miasta Poznań na Stadionie Miejskim na kolejnych szczeblach rozgrywek, w Warszawie i życzymy sukcesów w Poznaniu. Gratulujemy I miejsca które odbędą się jesienią 2012 r. fot. z archiwum Gimnazjum nr 133 Pływalnia Skalar ponownie otwarta fot. z archiwum OSiR m. st. Warszawy, Dielnicy Ursus Serdecznie zapraszamy na pływalnię Prace remontowo-porządkowe Skalar przy ul. Sosnkow- skiego 3, która juź funkcjonuje po zakończonej przerwie technologicznej. trwały od 11 lipca 2012 r. tj. od czasu awarii instalacji, która doprowadziła do pożaru w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej, do 14 sierpnia 2012 r. Amatorzy pływania znowu mogą odwiedzać pływalnię Skalar Podczas ponadmiesięcznej przerwy technologicznej dokonano naprawy instalacji elektrycznej. Wentylacja została wyczyszczona oraz zdezynfekowana przez specjalizującą się w tej branży firmę. Całkowicie wymieniono wodę, oczyszczono wszystkie niecki basenowe oraz przeprowadzono pełną dezynfekcję obiektu. Przed ponownym otwarciem wykonane zostały niezbędne przeglądy dopuszczające obiekt do ponownego uruchomienia. Z pełną odpowiedzialnością zapraszam wszystkich miłośników pływania na bezpieczną i czystą pływalnię Skalar mówi Sławomir Luliński, który zachęca również do uczestnictwa w zaplanowanych na nowy rok szkolny zajęciach: nauka pływania dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w grupach, nauka pływania dla niemowląt, aqua aerobik. Dokładny harmonogram zajęć zostanie zamieszczony na stronie Jednocześnie informujemy, iż w dniach 27 sierpnia 2012 r. 2 września 2012 r. planowana jest przerwa technologiczna na pływalni Albatros. Sławomir Luliński Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus

11 Sport Młodzi szachiści na zawodach 11 Sportowcy z Ursusa brali udział w lipcowych szachowych Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów, a także w sierpniowych Mistrzostwach Polski Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych. Uczniowski Klub Sportowy Czternastka ogłasza nabór do sekcji szachowej. W Borowicach koło Karpacza w dniach lipca 2012 r. odbyły się szachowe Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów (II Liga Juniorów). W zawodach rywalizowało 41 drużyn. Grano 11 rund w składach sześcioosobowych. Według rankingu UKW Czternastka z Ursusa miał 9 numer startowy. Klub z Ursusa pierwsze 4 mecze rozpoczął wygranymi, w tym z drużynami, które w rankingu zajmują 3 pierwsze miejsca. Do 9 rundy UKS Czternastka zajmował pierwsze miejsce. W 10 rundzie drużyna wywalczyła remis, natomiast w 11 rundzie poniosła porażkę. Przez to reprezentacja z Ursusa zepchnięta została na 6 miejsce. Uczniowski Klub Sportowy wyprzedził najlepsze drużyny z Poznania, Szczecina i Grudziądza (gdzie grało 2 Mistrzów Polski). W zawodach zwyciężyła rewelacyjna drużyna z Mińska Mazowieckiego, która uplasowała się przed klubami z Krosna i Pszczyny. Ta trójka uzyskała awans do I ligi. W składzie UKS Czternastki na tych zawodach znaleźli się Grzegorz Gruchalski (wygrana 5 z 11 partii), Bartosz Prażmowski (wygrana 6,5 z 11 partii), Jakub Ogonowski (wygrana 8 z 11 partii), Maciej Matuszewski (wygrana 7 z 11 partii), Patrycja Reda (wygrana 8 z 11 partii, co pozwoliło jej zdobyć pierwszą kategorię), Łucja Reda (brak wygranych, zawodniczka grała z dziewczętami dużo bardziej doświadczonymi, o 4 lata starszymi). Należy pamiętać, że partie szachowe trwają od 3 do 5 godzin, gdzie oprócz umiejętności szachowych decydującą rolę odgrywa również kondycja fizyczna. Natomiast w Mistrzostwach Polski Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych, które odbyły się w dniach 2-5 sierpnia 2012 r. na warszawskim Torwarze najlepsze miejsca zajęli Jan Golecki i Aleksy Kozakow. Warto odnotować zwycięstwa Mateusza Bujalskiego nad Mistrzem Polski Paweł Tecławem oraz zwycięstwo Patrycji Redy nad Mistrzynią Europy Alicja Śliwicką. UKS Czternastka ogłasza nabór do sekcji szachowej dzieci od 4 roku życia. Odbędzie się on 6 września 2012 r. w godz w Domu Kultury Kolorowa przy ul. Sosnkowskiego 16 oraz 7 września 2012 r. w godz w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Sosnkowskiego 10. Zajęcia są bezpłatne, więcej informacji na stronie Żeglarka z Ursusa na Igrzyskach Olimpijskich W czerwcowym numerze pisaliśmy o sukcesie ursusianki Anny Weinzieher, która wywalczyła sobie szansę na reprezentowania Polski podczas tegorocznych Igrzysk Olimpijskich, które odbyły się w Londynie. Weinzieher startowała w żeglarskiej klasie Laser Radial. W olimpijskich regatach zajęła ona 22 pozycję, konkurowało z nią 40 innych żeglarek. Złoto zdobyła Chinka Lijia Xu, srebro Holenderka Marit Bouwmeester, brąz Belgijka Evi Van Acker. Weinzieher ciekawie opisuje swoją przygodę z Igrzyskami Olimpijskimi na blogu Gratulujemy młodej sportsmence debiutu na tak ważnym wydarzeniu sportowym. Ania Weinzieher na Olimpiadzie fot. B. Szypiński III Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Nowy rok szkolny 2012/2013 wszyscy sympatycy piłki nożnej będą mogli zainaugurować na terenie stadionu miejskiego przy ul. Sosnowskiego 3 ( Moje boisko Orlik 2012 ). Na początku września odbędzie się tam Turniej o Puchar Premiera Donalda Tuska. Będzie to już trzecia edycja turnieju dla dziewcząt i chłopców w wieku lat i lat. Turniej odbędzie się w dniach września 2012 r. i rozpocznie się o godz Zawodnicy grający w eliminacjach dzielnicowych dostaną pamiątkowe koszulki. Z każdego rocznika najlepsza drużyna awansuje do eliminacji wojewódzkich. W połowie października rozegrany zostanie Wielki Finał, w którym najlepsze drużyny odbiorą Puchar Premiera Donalda Tuska oraz pamiątkowe nagrody. Zapowiada się olbrzymia dawka emocji i sportowej rywalizacji. Wydawca: Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Ursus Adres redakcji: Plac Czerwca 1976 r. nr 1 pok. 202 Redaktor prowadzący: Elżbieta Kowalewska, tel.: , Internet: Projekt: IG-tech, DTP, druk: db Print Polska Sp. z o.o., Nakład: 8 000

12 Sport D Z DI EZNI ENNI KN IUK RUS RU SS UA S A turniejów dla jerzeoo W ramach XIX Finału Wielkiej Or- ritas et ent, exerit at del imi, nonse Quis sed estibeaquis entiae volores prestorpor anis dolestis il in repudae. senimus, undest lam et excerererume Est omnihit quidestor aspedi coru- moluptat vollori onetus, ut fugiatem met que pe pedipsant, te volut aut ipsum res asseque modit odi qui bero plicia voloremqui aut facieni hictota dolores es atia con re, cores esedi tquiate rerrovidem eatium, omnianis con evelentota sunt modigeniet de- quossi nobisqu iaspedi cusda conet rore cor moluptas sincia etur? Qui autet porrum voluptur? berchictur santur molecto tatiatem Duci que volupta cum repero ve- doleseq uodita cum a volorro ius lenditate conse peliqus re, non pres es aut mosae odignimpor atqui ut excest ut ea apid utem esequassit et iliquo ommodi rempere stisqua tu- etur acilitatest est, voluptature que Uczestnicy turnieju tenisa stołowego Wydawca: Urząd m.st. Warszawy Adres redakcji: Plac Czerwca cccc cccc cccc

Inwestycje 2015 roku. bezpłatne pismo urzędu dzielnicy ursus m.st. warszawy

Inwestycje 2015 roku. bezpłatne pismo urzędu dzielnicy ursus m.st. warszawy 9 ISSN: 1425-2996 bezpłatne pismo urzędu dzielnicy ursus m.st. warszawy nr 2/256, luty 2015 Inwestycje 2015 roku Dzielnica Ursus otrzymała do swojej dyspozycji w 2015 roku środki w wysokości 165 mln zł,

Bardziej szczegółowo

Wybrani Wspaniali Warszawy

Wybrani Wspaniali Warszawy ISSN: 1425-2996 b e z p ł a t n e p i s m o u r z ę d u d z i e l n i c y u r s u s m. s t. w a r s z a w y n r 6 / 2 2 4, c z e r w i e c 2 0 1 2 Wybrani Wspaniali Warszawy Ósemka Wspaniałych z Prezydent

Bardziej szczegółowo

Urząd. Z prac Zarządu Dzielnicy. Nowa Młodzieżowa Rada Dzielnicy Ursus. Będzie Veturilo w Ursusie!

Urząd. Z prac Zarządu Dzielnicy. Nowa Młodzieżowa Rada Dzielnicy Ursus. Będzie Veturilo w Ursusie! ISSN: 1425-2996 b e z p ł a t n e p i s m o u r z ę d u d z i e l n i c y u r s u s m. s t. w a r s z a w y nr 12/242, grudzień 2013 Na góralską nutę 6 grudnia, w Urzędzie Dzielnicy Ursus odbyło się zapalenie

Bardziej szczegółowo

ul. Wrzeciono 24. Na ponad 522 metrach kwadratowych urządzono 15 gabinetów specjalistycznych do badań diagnostycznych uczniów, czyli 10 gabinetów

ul. Wrzeciono 24. Na ponad 522 metrach kwadratowych urządzono 15 gabinetów specjalistycznych do badań diagnostycznych uczniów, czyli 10 gabinetów b Piknik na Szczęśliwicach b O większy budżet dzielnicy b Z dróg na szkoły b Włoska gra b NASZA 57/S/2012 Zadłużone mieszkanie kupię pomogę zamienić tel. 509 115 546 pan Marek Miły 235/S/2012 14 września

Bardziej szczegółowo

26 IX 2004 NR 9/131 (Rok X) BEZPŁATNY

26 IX 2004 NR 9/131 (Rok X) BEZPŁATNY ISSN 1425-2996 Dziennik Ursusa PISMO URZĘDU m. st. WARSZAWY dla DZIELNICY URSUS 26 IX 2004 NR 9/131 (Rok X) BEZPŁATNY BARFIE W dniach od 29 września do 1 października 2004 r. odbędzie się w Warszawie III

Bardziej szczegółowo

Nowe mieszkania. 45.349 gliwiczan... Ulice na gwarancji. Strefowe korzyści. 1 9 / 2 0 0 7 ( 3 2 4 ) c z w a r t e k, 1 0 m a j a 2 0 0 7 r.

Nowe mieszkania. 45.349 gliwiczan... Ulice na gwarancji. Strefowe korzyści. 1 9 / 2 0 0 7 ( 3 2 4 ) c z w a r t e k, 1 0 m a j a 2 0 0 7 r. 1 9 / 2 0 0 7 ( 3 2 4 ) c z w a r t e k, 1 0 m a j a 2 0 0 7 r. 3 7 Ulice na gwarancji Rozpoczęły się tegoroczne remonty dróg i chodników na terenie Gliwic. Zadania będą wykonywane w okresie kilku najbliższych

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

CISO - Cieszyński Informatyczny System Oświatowy

CISO - Cieszyński Informatyczny System Oświatowy Karol Stryja in Memoriam 15 1 kwietnia 2011 Nr 7 (752) CISO - Cieszyński Informatyczny System Oświatowy Fot. BZ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 Hala sportowo - widowiskowa otwarta W sobotę 4 czerwca uroczyście otworzono nową i piękną Halę Sportowo

Bardziej szczegółowo

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny issn 1731-7959 / miesięcznik informacyjno - publicystyczny Ruszyła rewitalizacja osiedla przy ulicy Fabrycznej / str. 4 Opolska Karta Rodzinna / str. 5 Akcja Szybki PIT / str. 5 Po dwóch latach powrócił

Bardziej szczegółowo

Henryk Brzyszcz Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego oraz Andrzej Owczarek Przewodniczący Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

Henryk Brzyszcz Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego oraz Andrzej Owczarek Przewodniczący Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim ISSN 2080-3451 MARZEC / KWIECIEŃ 2015 Konstantynów Łódzki Rok IX Numer 109 / 110 www.konstantynow.pl kuriergci@wp.pl Dzieląc z Państwem radość oczekiwania na Zmartwychwstanie Zbawiciela, symbolizujące

Bardziej szczegółowo

DB2010.PL. Inwestują w szkołę

DB2010.PL. Inwestują w szkołę Czwartek, 4 września 2014 r. nr 33 (208) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. Inwestują w szkołę Całkowita wymiana asortymentu. Nowa kolekcja w super cenach. Nowy towar 5 września (piątek) Szczawno

Bardziej szczegółowo

Pismo dla Mieszkańców. Fot. Arch. WSZ. Tegoroczni Jubilaci Długoletniego Pożycia Małżeńskiego

Pismo dla Mieszkańców. Fot. Arch. WSZ. Tegoroczni Jubilaci Długoletniego Pożycia Małżeńskiego Obchody Święta Niepodległości www.bielany.waw.pl Pismo dla Mieszkańców 11 listopada br. NR 10 (162) Rok XIV Październik 2012 Bezpłatna gazeta Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. arszawy ISSN 1507-7195 numerze:

Bardziej szczegółowo

www.milanowek.pl ISSN 1508-6666 Nr 5/2010 Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów str. 13

www.milanowek.pl ISSN 1508-6666 Nr 5/2010 Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów str. 13 www.milanowek.pl ISSN 1508-6666 Nr 5/2010 Burmistrz o obwodnicy str. 10 Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów str. 13 X Jubileuszowy Dzień Milanówka str. 29, 34 Karetka już stacjonuje w Milanówku Od soboty

Bardziej szczegółowo

Piłka w grze. Głosuj na Gliwice! Komunikaty drogowe. Jesteś przedsiębiorcza?

Piłka w grze. Głosuj na Gliwice! Komunikaty drogowe. Jesteś przedsiębiorcza? 4 Komunikaty drogowe 6 Rozpoczął się remont wysłużonego wiaduktu w ciągu ul. Szymanowskiego nad Drogą Krajową nr 88. Ruszają też prace na Nowym Świecie fragment tej ulicy zostanie poszerzony. Trwają ostatnie

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

Konferencja Tygrysów Rynku Pracy. Muszla koncertowa prawie gotowa. Metro II linia

Konferencja Tygrysów Rynku Pracy. Muszla koncertowa prawie gotowa. Metro II linia BIBLIOTEK@SKOROSZE Biblioteka Publiczna w Ursusie, dziêki yczliwoœci w³adz dzielnicy i miasta, otworzy wkrótce swoj¹ drug¹ filiê przy ul. Dzieci Warszawy 27A na osiedlu Skorosze. Pierwsza filia dzia³a

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOSTNE WIDOWISKO

WIELKOPOSTNE WIDOWISKO 1 2 / 2 0 0 5 ( 2 1 3 ) ś r o d a, 2 3 m a r c a 2 0 0 5 WIELKOPOSTNE WIDOWISKO Drodzy Czytelnicy! Zapraszamy na wydawniczą premierę. 31 marca Miejski Serwis Informacyjny zostanie wiosennie odmieniony:

Bardziej szczegółowo

nr 13/416 1-15 VII 2015 Rok XXIII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692

nr 13/416 1-15 VII 2015 Rok XXIII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 nr 13/416 1-15 VII 2015 Rok XXIII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 16 lipca kolejne spotkanie w sprawie gminnej strategii W imieniu samorządu gminy Kleszczów oraz własnym wójt gminy Sławomir

Bardziej szczegółowo

PANORAMA MIASTA ŚMIECI PO NOWEMU OD 1 LIPCA W NUMERZE TCZEW. LATO W MIEŚCIE co szykują dla nas organizatorzy letniego wypoczynku

PANORAMA MIASTA ŚMIECI PO NOWEMU OD 1 LIPCA W NUMERZE TCZEW. LATO W MIEŚCIE co szykują dla nas organizatorzy letniego wypoczynku TCZEW 1 PANORAMA MIASTA www. wrotatczewa.pl www.bip.tczew.pl Czerwiec/lipiec 2013 PANORAMA MIASTA BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA NR 6/266 TCZEW CZERWIEC/LIPIEC 2013 r. ISSN 1234

Bardziej szczegółowo

Dobrego przeżycia w spokoju i w rodzinnym gronie Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja Naszego Jutra

Dobrego przeżycia w spokoju i w rodzinnym gronie Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja Naszego Jutra NR 273 MARZEC 2013 ISSN 1425-4735 Cena 2,50 zł Karol Kurpiński 1785-1857 MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁOSZAKOWICACH Wykonanie: ŚDS Włoszakowice Dobrego

Bardziej szczegółowo

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia issn 2080 6132 miasto Nowa ruda gmina Nowa ruda miasto i gmina radków Numer 10 (23) Bożków wita proboszcza» czyt. str. 4 Projekt polsko-czeski» czyt. str. 4 Bezpłatny informator samorządowy 19 maja 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Dwa wnioski Powiatu Jaworskiego uzyskały dotację Termomodernizacje szkół za unijne pieniądze

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Dwa wnioski Powiatu Jaworskiego uzyskały dotację Termomodernizacje szkół za unijne pieniądze Jawor - STR. 2-10 Podwójny sukces Burmistrz odebrał promesę na 1,3 mln zł na modernizację gospodarki wodno-ściekowej Kolejne blisko 30 mln zł zapewnione na lata 2015-2020 Sukcesem zakończyły się prace

Bardziej szczegółowo

Nr 17 18/120 121 Rok VI 1 30 września 2012 r. egzemplarz bezpłatny

Nr 17 18/120 121 Rok VI 1 30 września 2012 r. egzemplarz bezpłatny Nr 17 18/120 121 Rok VI 1 30 września 2012 r. egzemplarz bezpłatny Po wielu miesiącach starań, po zebraniu ponad 2 tys. podpisów, nazwanie jednej z ulic dzielnicy imieniem Wacława Wojtyszki, nauczyciela,

Bardziej szczegółowo

Jak rozwiązać węzły? Lwie niespodzianki. Mobi(lne) miasto. Przedszkola w cenie. Śląski desant. 16/2009 (425) czwartek, 23 kwietnia 2009 r.

Jak rozwiązać węzły? Lwie niespodzianki. Mobi(lne) miasto. Przedszkola w cenie. Śląski desant. 16/2009 (425) czwartek, 23 kwietnia 2009 r. 2 4 7 Mobi(lne) miasto Od końca marca osoby zainteresowane stroną internetową Gliwic mogą ją przeglądać w telefonach komórkowych. Nowa witryna, przystosowana do wyświetlaczy popularnych komórek, jest dostępna

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SAMORZĄDOWY WSCHOWSKI. Mieszczański Jarmark Produktów Tradycyjnych. Wschowa, kwiecień 2014r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

INFORMATOR SAMORZĄDOWY WSCHOWSKI. Mieszczański Jarmark Produktów Tradycyjnych. Wschowa, kwiecień 2014r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY INFORMATOR WSCHOWSKI ISSN 1731-9625 Wschowa, kwiecień 2014r. SAMORZĄDOWY Nr (35) EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Mieszczański Jarmark Produktów Tradycyjnych Już 11 raz zapraszamy Państwa do uczestnictwa w Mieszczańskim

Bardziej szczegółowo

Lotnisko Modlin droga do sukcesu str. 2, 8 9 Nowodworski motocross str. 2, 7

Lotnisko Modlin droga do sukcesu str. 2, 8 9 Nowodworski motocross str. 2, 7 FAKTY Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie XXIX / IX 2011 Lotnisko Modlin droga do sukcesu str. 2, 8 9 Nowodworski motocross str. 2, 7 Sukcesy nowodworskich kajakarzy str. 22 23 2 Od Redakcji

Bardziej szczegółowo

www.elblag.eu Tym żyje elbląg

www.elblag.eu Tym żyje elbląg Tym żyje elbląg www.elblag.eu Rusza modernizacja stadionu przy Agrykola str. 3 Od kwietnia płacimy mniej za wywóz śmieci str. 4 Dlaczego przekop Mierzei jest nam potrzebny 7 Jubileusz Elbląga czas zacząć

Bardziej szczegółowo

16 2 - STR. 11 - STR.

16 2 - STR. 11 - STR. Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom - mieszkankom Jawora oraz Powiatu Jaworskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości, szczęścia i uśmiechu. Niech każdy dzień będzie powodem do zadowolenia

Bardziej szczegółowo