Pożar w budynku komunalnym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pożar w budynku komunalnym"

Transkrypt

1 ISSN: b e z p ł a t n e p i s m o u r z ę d u d z i e l n i c y u r s u s m. s t. w a r s z a w y n r 8 / 2 2 6, s i e r p i e ń Pożar w budynku komunalnym W sobotę 4 sierpnia ok. godz. 7 w budynku komunalnym przy ul. Regulskiej 39 wybuchł pożar. Ogień prawdopodobnie zaprószył samotnie mieszkający lokator. Jedna osoba zginęła w pożarze, a jeden z mieszkańców poddasza zmuszony był do ewakuacji przez okno. Skok lokatora na skokochron rozpostarty przez wezwanych strażaków z JRG 16 i OSP Ursus zakończył się dla mężczyzny kontuzją kręgosłupa. Podczas gaszenia pożaru w okolice budynku przybyli: Burmistrz Wiesław Krzemień, Zastępca Burmistrza Janusz Warakomski, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej i Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami oraz przedstawiciel delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Ursusie. Niezwłocznie podjęto czynności związane z zapewnieniem pogorzelcom tymczasowego miejsca pobytu. Zdecydowana większość poszkodowanych spośród kilku możliwości (np. sale w domach kultury czy innych budynkach publicznych) wybrała możliwość pozostania na posesji i zamieszkania w wypożyczonych od harcerzy namiotach. Osobom tym zapewniono łóżka polowe, całodzienne wyżywienie, przenośne toalety oraz możliwość korzystania z natrysków. Jeszcze tego samego dnia rozpoczęto rozpoznanie skali potrzeb mieszkaniowych w zestawieniu z możliwościami, jakimi dysponują władze dzielnicy Ursus. Burmistrz Wiesław Krzemień wydał polecenie, by do poniedział- Stan budynku nie pozwala na powrót lokatorów do mieszkań ku 6 sierpnia do godz Dyrektor ZGN oraz Naczelnik Wydziału przez pogorzelców straty. Niektóre terialnej. Szacowane są poniesione Zasobów Lokalowych przygotowali rodziny zostały pozbawione przez wstępną listę lokali, które mogą pożar niemalże całego dobytku. być wskazane osobom poszkodowanym. Natychmiast po zakońwane były oczekiwania dotyczące W kierunku burmistrza kieroczeniu przez strażaków gaszenia wielkości, lokalizacji oraz wyglądu pożaru swoje czynności podjął prokurator oraz inspektor budowlany. poszkodowane rodziny. Część próśb mieszkań, które chciałyby otrzymać Opinia przedstawiciela Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowla- na parterze. Jednak na mieszkania została spełniona, np. lokalizacja nego dla mieszkańców uszkodzonego przez pożar budynku była poczekać. Zarząd Dzielnicy w poro- pełnowartościowe trzeba będzie niekorzystna. Został wydany zakaz zumieniu z Dyrektorem Biura Polityki Lokalowej wskazał pogorzelcom powrotu mieszkańców do swych lokali. Fakt ten zmusił władze dzielnicy do jeszcze bardziej energicznego zasobu mieszkaniowego. Na lokale w innych dzielnicach z ogólnych działań nie jest tajemnicą, dzień przekazania gazety do druku że Ursus cierpi na brak mieszkań brakuje jeszcze kilku mieszkań. gotowych do natychmiastowego Ponadto musi zapaść decyzja zasiedlenia. Burmistrz wydał polecenie jak najszybszego zakończenia nego przez pożar budynku. Jeżeli w sprawie przyszłości uszkodzo- prac w aktualnie remontowanych zostanie przekazany on do rozbiórki, to w przyszłości może powstać lokalach. Podjęto także działania na rzecz odnowienia kilku innych w tym miejscu nowy blok, pod mieszkań oraz wysłano do władz warunkiem otrzymania środków miasta prośbę o wskazanie kilku na jego budowę. W posiadaniu lokali w innych dzielnicach Warszawy na potrzeby poszkodowanych. mieszkań w tej lokalizacji. Jednak na Zarządu jest projekt na budowę 20 OPS udzielił doraźnej pomocy ma- to trzeba będzie poczekać kilka lat. fot. E. Kowalewska Wystawa z cyklu Rody Ursusa Premier II RP Władysław Grabski, pisarz Władysław Jan Grabski czy prezydent RP Stanisław Wojciechowski to postacie znane i silnie związane z Gołąbkami oraz rodem Grabskich. Losy rodziny będzie można poznać w Acherówce. s. 4 Moja wiedza o II Wojnie Światowej Wiesz dużo o Państwie Podziemnym? A może jeszcze więcej o Armii Krajowej? Zgłoś się do konkursu historycznego. Zapisy do 24 września. s. 4 Co, gdzie, kiedy? Kulturalne życie dzielnicy prezentacja gry Dixit, spotkania Dyskusyjnych Klubów Książkowych, występ kabaretu Pół- Serio, autograf od autora książki Pląsaki Rafała Lasoty. s. 6 Nowolazurowa terminy gonią Budowa ważnej drogi póki co niesie za sobą więcej problemów niż udogodnień. Jak przebiegają prace na terenie naszej dzielnicy? s Talentów Dziewczęta z Ursusa zdobyły złoto w warszawskich rozgrywkach piłkarskich. s. 10

2 Urząd Z prac Zarządu Dzielnicy 2 W minionym miesiącu lipcu, Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy trzykrotnie zwoływał posiedzenia, na których podjęto istotne dla dzielnicy decyzje. Najważniejsze z nich dotyczyły budżetu, ochrony środowiska, oświaty, spraw prawnych oraz lokalowych. W wyniku prac nad budżetem podjęto uchwały dotyczące zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata , a także w sprawie zatwierdzenia sprawozdania wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2012 r. oraz w sprawie dokonania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2012 r. Wyrażono zgodę na udzielenie 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele mieszkaniowe W trakcie obrad dużo uwagi poświęcono sprawom lokalowym, czego następstwem było podjęcie m.in. uchwał dotyczących zakwalifikowania 21 osób do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego oraz 4 osób, które oczekiwać będą na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony. Zatwierdzono do realizacji Protokoły nr 18 i 19 Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Kolejne uchwały dotyczyły przeznaczenia do dalszego najmu jednego lokalu użytkowego przy ul. Józefa Czechowicza (o pow. 97,91 m 2 ) oraz dwóch lokali przy ul. Bohaterów Warszawy (o pow. 22,16 m 2 na okres 3 lat i o pow. 154,40 m 2 także na okres 3 lat). Uchylono Uchwałę Nr 450/2012 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 22,90 m 2 położonego przy ul. II Armii Wojska Polskiego. Wyrażono zgodę na przekwalifikowanie lokalu mieszkalnego przy ul. Nowotyskiej na lokal socjalny i zobowiązano Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus do przekazania informacji w sprawie opłacalności dokonania podziału tego lokalu. Podjęto uchwały dotyczące wydzielenia z zasobu mieszkaniowego lokali socjalnych przy ul. Dzieci Warszawy i ul. Żurawickiej, do których wyznaczono osoby celem zawarcia umów najmu na czas określony. Zadecydowano o wstrzymaniu podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia do ponownego najmu garażu wolnostojącego o pow. 16,50 m 2 przy ul. Tomcia Palucha w Warszawie oraz wyrażenia zgody na podpisanie umowy najmu do czasu uzupełnienia dokumentacji przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami. Zarząd wyraził zgodę na realizację uzupełniającej listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego (bez wyroków eksmisyjnych) w Dzielnicy Ursus, ustaloną Uchwałą Nr 479/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. Zarząd Dzielnicy zapoznał się z informacją dotyczącą prośby Studia Architektury Format w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektowanego obiektu handlowo-usługowego (5 pawilonów handlowych wraz z miejscami postojowymi na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Warszawy i 1 Maja). Jednocześnie uznano, że powyższa sprawa powinna być rozpatrzona przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy, według właściwości. Na lipcowym posiedzeniu Zarządu Dzielnicy wyznaczony został skład Komisji Negocjacyjnej do reprezentowania Urzędu Dzielnicy Ursus w imieniu m.st. Warszawy w celu uzgodnienia warunków nabycia na rzecz m.st. Warszawy zaoferowanego prawa użytkowania wieczystego, które należy do podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Celtic Property Development SA. Zarząd Dzielnicy Ursus wyraził zgodę na: usunięcie drzewa przy ul. Czerwona Droga, które utrudnia budowę parkingu dla nowo budowanego żłobka; zabezpieczenie kwoty 24,000 zł na zakup wyposażenia dodatkowego do oddziału przedszkolnego w Przedszkolu nr 219 przy ul. Keniga 16 w Warszawie. Zarząd Dzielnicy zaakceptował przedstawiony przez Wydział Ochrony Środowiska projekt porozumienia w sprawie przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki, a także przyjął informacje o dokonaniu rozliczenia VI transzy dotacji względem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarządu Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Zorza i Stowarzyszenia Przymierze Rodzin oraz wystąpieniu do WBK o przekazanie VII transzy tychże dotacji. Więcej dzieci w Przedszkolu nr 219 Dzięki intensywnym staraniom Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy udało się utworzyć dodatkowy oddział dla dzieci 3-letnich i 4-letnich w Przedszkolu nr 219 przy ul. Keniga 16. Jest to efekt działań mających na celu poprawę sytuacji w publicznych przedszkolach Ursusa. Rekrutacja do oddziału w Przedszkolu nr 219 odbyła się w dniach sierpnia 2012 r. Obecnie trwają prace adaptacyjne, które mają na celu dostosowanie i wyposażenie sali dla nowego oddziału. Dzieci będą mogły rozpocząć tu zajęcia od 1 października 2012 r. Tylko w 2012 r. w Ursusie oddano na potrzeby dzieci 5 nowych oddziałów przedszkolnych, w których opiekę znalazło ponad 130 dodatkowo przyjętych przedszkolaków. Wyposażenie sali zostanie częściowo sfinansowane z dodatkowych środków uzyskanych z Biura Edukacji. Na ten cel dyrektor biura (na prośbę Burmistrza Wiesława Krzemienia) przekazał kwotę 30 tys. zł. Do przedszkolaków dołączą wkrótce kolejne 3-latki i 4-latki fot. E. Kowalewska

3 Urząd DZIENNIK URSUSA 3 fot. E. Kowalewska xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

4 Kultura Wystawa z cyklu Rody Ursusa Grabscy 4 Acherowie, Hassowie, Nycowie, Wallowie, Kifferowie i Grabscy to nazwiska rodów, które odegrały kluczowe role w historii Skoroszy, Czechowic, Szamot i Gołąbek. Dziś na tych terenach usytuowany jest Ursus jedna z 18 warszawskich dzielnic. wione przez pryzmat rozwoju Gołąbek. Wystawa zaprezentuje również najsłynniejszych członków rodziny, takich jak premier II RP Władysław Grabski, pisarz Władysław Jan Grabski czy prezydent RP Stanisław Wojciechowski. Wernisaż wystawy odbędzie się w niedzielę 9 września o godzi na tarasie Acherówki (ul. Walerego Sławka 2). Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających do połowy listopada. Organizator wystawy Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy dziękuje prof. Maciejowi Grabskiemu za cenną pomoc merytoryczną w przygotowaniu wystawy oraz udostępnienie fotografii z rodzinnego archiwum. Spacerując po parkach, skwerach czy ulicach rzadko zastanawiamy się nad ich historią, a często niosą one za sobą interesującą przeszłość. Aby przybliżyć mieszkańcom dzielnicy historię Ursusa w 2011 r. rozpoczęto cykl wystaw plenerowych pt. Rody Ursusa. Dzięki pierwszej wystawie mieliśmy okazję odbycia podróży śladami rodziny Acherów. W drugiej odsłonie zapraszamy do zapoznania się z niezwykle ciekawymi losami rodziny Grabskich. Podczas wystawy dowiemy się m.in. skąd pochodzi rodzina Grabskich, kto planował utworzenie osiedla-ogrodu w Gołąbkach oraz skąd wzięła się nazwa ulicy Czerwona Droga. Interesujące losy Grabskich zostaną przedsta- Zdjęcie Gołąbek z lotu ptaka wykonane ok roku fot. z archiwum rodziny Grabskich Moja wiedza o II Wojnie Światowej Dom Kultury Kolorowa we współpracy z Ośrodkiem Kultury Arsus oraz Biblioteką Publiczną im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy organizują IV edycję konkursu Moja wiedza o II Wojnie Światowej. Zgłoszenia przyjmowane są do 24 września. W 2009 r. przypadała 70. rocznica wybuchu II Wojny Światowej, a w latach następnych występowały okrągłe rocznice wydarzeń z nią związanych. Konkurs wiedzy o II Wojnie Światowej rozpisany został na lata Każdy rok poświęcono innym, dominującym wydarzeniom z tego okresu. I tak edycji 2012 r. nadano nazwę Polskie Państwo Podziemne i Armia Krajowa (wrzesień 1939-lipiec 1944). Uczestnicy konkursu Moja wiedza o II Wojnie Światowej podzieleni zostaną na 2 kategorie: I uczniowie gimnazjów, II uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i dorośli. Eliminacje zaplanowano w Ośrodku Kultury Arsus przy ul. Traktorzystów 14. Konkurs obejmuje 2 etapy. W 1., który odbędzie się 2 października (kategoria I godz , kategoria II godz ), uczestnicy otrzymają zestawy 40 pytań z 3 opcjami odpowiedzi, z których 1 będzie prawidłowa. Do II etapu zakwalifikują się uczestnicy, którzy otrzymają 30 i więcej punktów. Informacja o zakwalifikowanych do II etapu będzie dostępna na stronach internetowych oraz 2. etap odbędzie się 16 października. Uczestnicy otrzymają zestawy 40 pytań z 3 opcjami odpowiedzi, z których 1 będzie prawidłowa. Nagrodzeni zostaną wszyscy, którzy w II etapie otrzymają 30 i więcej punktów. Uroczysty wieczór laureatów połączony z wręczeniem nagród odbędzie się 26 października 2012 r. w Domu Kultury Kolorowa o godz Szczegółowych informacji o konkursie udziela Dom Kultury Kolorowa, Warszawa, ul. Sosnkowskiego 16, sekretariat (II piętro) pokój 227 lub Janusz Łukaszewicz pokój 230 (tel ). W otwartym konkursie wiedzy może wziąć udział każda osoba z województwa mazowieckiego. Karty zgłoszeń do konkursu należy przesłać lub dostarczyć do 24 września 2012 r. na adres: Dom Kultury Kolorowa, Warszawa, ul. Sosnkowskiego16 Konkurs Polskie Państwo Podziemne i Armia Krajowa. Tel , fax , Formularze dostępne są także on-line na stronie organizatora. Patronat honorowy nad tą imprezą objęli: Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej Paweł Machcewicz, Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Henryk Linowski, Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Wiesław Krzemień.

5 Edukacja Lato w Mieście 2012 także w Ursusie 5 W cyklicznym interdyscyplinarnym programie realizowanym dla uczniów warszawskich szkół przez m.st. Warszawę po raz kolejny brała udział dzielnica Ursus. Lato w Mieście zapewnia dzieciom i młodzieży atrakcyjny i bezpieczny wypoczynek, połączony z możliwością rozwijania zainteresowań naukowych, społecznych, sportowych i kulturalno artystycznych. Program realizowany był przy współpracy szkół podstawowych, które w okresie ferii letnich działały jako punkty specjalistyczne lub punkty dziennego pobytu otwarte przez pięć dni w tygodniu od godz do godz Organizator Urząd Dzielnicy zgłosił do Mazowieckiego Kuratora Oświaty wypoczynek dla dzieci i młodzieży w punktach dziennego pobytu. Tam młodzi ludzie mogli korzystać z różnorodnych form zabawy: artystycznych: zajęcia teatralne, muzyczno-wokalne, plastyczne, warsztaty autoprezentacji, warsztaty ceramiczne czy warsztaty rzeźby z masy solnej; edukacyjnych: program Wiem co jem, Szkoła Obywatelska w Sejmie, gry edukacyjne z Unią Europejską, zajęcia w Centrum Nauki Kopernik, zjazdy Kolejką Grawitacyjną, zajęcia w Muzeach (Narodowym, Powstania Warszawskiego, Etnograficznym, Traktorów), zajęcia w Łazienkach Królewskich, spacery po Starym Mieście, ornitologiczne rejsy statkiem po Wiśle, wycieczki do Sejmu, wycieczki do ZOO, programy Straży Miejskiej, np. Miasteczko Ruchu Drogowego, wyjścia do Hula-Kula; kulturalnych: udział w programie Dziecięce Ogrody Muzyczne, spektaklach teatralnych Rejsy statkiem po Wiśle cieszyły się szczególnym zainteresowaniem i filmowych, zajęciach tanecznych, zajęciach plastycznych i ceramicznych; sportowych i rozrywkowych: gry i zabawy sportowe, rozgrywki, turnieje oraz olimpiady sportowe, samochodziki zdalnie sterowane, zabawy w parku linowym w Powsinie. Z programu Lato w Mieście 2012 w punktach dziennego pobytu oraz punktach specjalistycznych korzystało ok. 800 uczestników, z czego ok. 90% to uczniowie szkół podstawowych. W lipcu w zawsze czynnych dwóch punktach przebywało dziennie ok. 200 dzieci. Ponadto z ciekawych programów edukacyjno-kulturalnych i rekreacyjno-turystycznych dzieci w ramach zajęć specjalistycznych mogły skorzystać w: Domu Kultury Miś, Domu Kultury Kolorowa, Ośrodku Kultury Arsus ; Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 64 i Bibliotece dla Dzieci przy Wypożyczalni nr 117; Należy dodać, że uczniowie mogli korzystać z basenu Skalar lub Albatros, a także brać udział Integracyjnym Ośrodku Wsparcia w zajęciach organizowanych dla Dzieci i Młodzieży Stokrot- ka, Świetlicy Środowiskowej Stowarzyszenia Przymierze Rodzin. przez Młodzieżową Drużynę Pożarniczą przy Ochotniczej Straży Pożarnej. Barbara Dudzińska Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach sportowych fot. z archiwum Szkoły Podstawowej nr 11 fot. z archiwum Szkoły Podstawowej nr 11

6 Co, gdzie, kiedy? 6 Ośrodek Kultury Arsus (ul. Traktorzystów 14) 3 września, godz inauguracja warsztatów twórczych w Klubie Literackim Metafora. Prowadzenie Tadeusz Maryniak. Wstęp wolny. 6 września, godz spotkanie autorskie z dr. Adamem Jaremą połączone z prezentacją książki Historia moich patentów wdrożonych w przemyśle. Przyczyny jako zasada postępowania w twórczości. Vademecum dla polityków. Wstęp wolny. 8 września, godz (galeria Ad-Hoc ) finisaż wystawy fotograficznej prac uczestników warsztatów prowadzonych pod kierunkiem Marka Zdrzyłowskiego (dziennikarza i fotoreportera) pt. Zaczarowany świat fotografii. Wstęp wolny. 14 września, godz (sala widowiskowa) Program ANDROPAUZA II. Cena biletu 40 zł. 16 września, godz Bajka dla dzieci (3-8 lat) pt. Szeherezada. Szeherezada czyli Tajemnica Lampy Alladyna. Lampa Alladyna to magiczna bajka o spełnianiu marzeń. Wprowadza nas w świat zdarzeń ze snu, gdzie zwykłe rzeczy nabierają czarodziejskiej mocy. Główni bohaterowie Szeherezada i Alladyn znajdując zwykłą lampę, odkrywają w sobie magiczną siłę spełniania swojej woli. We wszystkim przeszkadza im Czarodziejka Odaliska królowa czarownic. Szereg wątków dydaktycznych zawartych w bajce pokazuje jak odnaleźć w sobie wewnętrzną siłę do pokonywania problemów w ten sposób stopniowo odkrywana jest prawdziwa tajemnica Lampy Alladyna. Cena biletu 10 zł. O godz w holu odbędzie się spotkanie z autorem wierszyków dla najmłodszych Rafałem Lasotą i promocja książki Pląsaki z możliwością jej zakupu i otrzymania dedykacji od autora. 19 września, godz Klub Edukacji Samorządowej. Spotkanie z reżyserem Dominikiem Tarczyńskim oraz pokaz filmu autora pt. Kolumbia świadectwo dla świata (najlepszy film dokumentalny na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Katolickich w Niepokalanowie w 2011r.). Wstęp wolny. 20 września, godz wieczór poetów Stowarzyszenia Autorów Polskich Oddział Żyrardów. Prowadzenie Janina Wielogurska. Wstęp wolny. 20 września, godz występ kabaretu Pół-Serio Wandy Stańczak w programie Koniec wakacji. Wstęp wolny. 26 września, godz Klub Edukacji Samorządowej. Wykład dr. Mariana Szołucha i dr. Marcina Domagały pt. Co dalej ze strefą EURO. Wstęp wolny. 28 września, godz koncert młodzieżowych zespołów rockowych. Cena biletu 5 zł. Dom Kultury Kolorowa (ul. Sosnkowskiego 16) 9 września, godz Dzień otwarty Domu Kultury Kolorowa. Prezentacja pracowni i warsztatów artystycznych, spotkania z instruktorami, zapisy na zajęcia. 16 września, godz koncert z cyklu Niedzielne Spotkania z Muzyką Kameralną pt. Akordeonowa Podróż Muzyczna w wykonaniu Duetu Akordeonowego w składzie: Jacek Małachowski akordeon, Piotr Kopietz akordeon, akordina. Wstęp wolny. 23 września, godz Bajka o grającym drzewie przedstawienie teatralne dla dzieci z cyklu Niedzielne Spotkania z Teatrem. Wstęp 10 zł. 26 września, godz Jesienne motywy, koncert w wykonaniu zespołu operetkowego Belcanto. Wstęp wolny. 29 września, godz wernisaż malarstwa Barbary Filipiak. Wystawa czynna do końca października. Dom Kultury Miś (ul. Zagłoby 17) 1-16 września wystawa Parlament Europejski w fotografii Ewy Tomaszewskiej. Wystawa czynna od poniedziałku do piątku w godz Wstęp wolny. 2 września, godz Dzień otwartych drzwi w Domu Kultury Miś. Informacje, prezentacje klubów, zespołów, pracowni i sekcji, zapisy na zajęcia w roku szkolnym 2012/2013. Wstęp wolny. 9 września, godz Niedzielne południe z teatrem. Bajka dla dzieci Indiańska legenda. Z dymu ogniska płonącego przed tipi rodzi się opowieść, którą szaman Długi Cień opowiada młodej Indiance, Porannej Rosie... Brudny Jon będzie próbował skłócić dwa plemiona, ale dzięki mądrości i dobroci czerwonoskórej dziewczyny przekona się, że zgoda buduje a prawda i miłość zwyciężają. Bajka bogata w muzykę i tańce mówi także o niektórych zwyczajach i wierzeniach Indian. Wstęp 10 zł. 10 września, godz Koncert Maszerują strzelcy w wykonaniu artystów scen warszawskich z okazji 73. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Wstęp wolny. 12 września, godz finisaż wystawy Parlament Europejski w fotografii Ewy Tomaszewskiej. Wstęp wolny. 18 września, godz Bądź bezpieczny na drodze. Bezpieczna droga z domu do szkoły, spotkanie dla uczniów klas pierwszych z funkcjonariuszami Wydziału Profilaktyki Straży Miejskiej. Wstęp wolny. Czytelnia Naukowa nr XIX (ul. Plutonu Torpedy 47) 7-28 września, godz Klub Gier Planszowych i Komputerowych dla młodzieży i dorosłych. Prezentacja gier: Dixit, Race for the Galaxy, Warhammer Zapisy nowych członków klubu w godzinach zajęć. Ilość miejsc ograniczona września, godz zapisy na kursy komputerowe dla dorosłych 50+; tel , (pon-pt). Biblioteka dla Dzieci nr 64 (ul. Plutonu Torpedy 47) 28 września, godz Koło Wolontariatu BP Ursus. Spotkanie organizacyjno-programowe. 6,13,20,27 września, godz Od książki do filmu. Cykl spotkań poświęcony książkom i scenariu szom filmowym na podstawie, których powstały znane filmy dla dzieci. Projekcje filmów animowa nych: Prawdziwa historia Kota w butach, Król Lew, Lato Muminków, Muppety września, godz zapisy na zajęcia plastyczne. Uczestnicy zajęć wezmą udział w międzynarodowym konkursie plastycznym Słoneczna Zakładka Zgłoszenia przyjmuje Aleksandra Iwanicka, tel , (pon-pt). Ilość miejsc ograniczona września, godz Klub Malucha Wesołe Pszczółki, 2 grupy wiekowe (poniedziałek, wtorek, środa). Ilość miejsc ograniczona. Biblioteka Niedźwiadek (ul. Keniga 14) 18 września, godz DKK Dyskusyjny Klub Książki w Bibliotece Niedźwiadek. 3,10,17,24 września, godz Klub Malucha Wesołe Niedźwiadki. 6,13,20,27 września, godz Klub Gier Planszowych i Komputerowych dla dzieci. Zapisy nowych członków klubu w godzinach zajęć. Ilość miejsc ograniczona.

7 Co, gdzie, kiedy? 7 7,14,21,28 września, godz zajęcia plastyczno-manualne dla dzieci starszych w klu bie Sobieradek. 4,11,18,25 września, godz (świetlica parafialna, ul. Bolesława Śmiałego 13) spotkania Koła Wolontariatu. 4,11,18,25 września, godz (świetlica parafialna, ul. Bolesława Śmiałego 13) zajęcia zespołu wokalno-instrumentalnego Muzyczna Torpeda. 6,13,20,27 września, godz (świetlica parafialna, ul. Bolesława Śmiałego 13) Klub Malucha Wesołe Gołąbki. Biblioteka Skorosze (ul. Dzieci Warszawy 27A) 26 września, godz DKK Dyskusyjny Klub Książki w Bibliotece Skorosze. Prezentacja książek Dom pod Lutnią Kazimierza Orłosia i Aktor Wojciecha Pszoniaka. Taniec towarzyski w Arsusie Ośrodek Kultury Arsus zaprasza na kursy tańca towarzyskiego i salsy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W programie tańca towarzyskiego: walc angielski, tango, walc wiedeński, fokstrot i quickstep.w tańcu latynoamerykańskim: samba, cha-cha, rumba, jive, salsa. Wszystkie zajęcia w parach tanecznych będą odbywały się od połowy września. Organizatorzy przewidują naukę pierwszego tańca dla narzeczonych. Zajęcia 2 razy w tygodniu poprowadzi dyplomowany instruktor tańca z Abakanu. Odpłatność 50 zł na miesiąc. Zapisy i informacje w sekretariacie Ośrodka Kultury Arsus, tel Zapraszamy Letnie warsztaty artystyczne fot. z archiwum Klubu Seniora Ursus Członkowie Klubu Seniora Ursus brali udział w róźnorodnych zajęciach Klub Seniora Ursus był organizatorem Letnich Warsztatów Artystycznych w Kamieńczyku k. Wyszkowa. W warsztatach wzięło udział 20 osób, członków zespołu wokalnego Klubu Seniora przy ul. Sosnkowskiego 16. Warsztaty odbyły się w dniach 3-17 sierpnia 2012 r. Dzień rozpoczynał się od zajęć nordic walking czyli marszu z kijkami i gimnastyki ogólnousprawniającej prowadzonej przez członkinię klubu. Przed obiadem seniorzy spotykali się na warsztatach wokalno muzycznych. Kamieńczyk rozbrzmiewał utworami folkloru warszawskiego, country oraz piosenkami cygańskimi z nowego repertuaru zespołu. Śpiewano w języku polskim i romskim. Warsztaty prowadził Ryszard Dybicz instruktor i kierownik grupy. W godzinach popołudniowych seniorzy brali udział w ćwiczeniach taneczno-relaksacyjnych prowadzonych przez Wioletę Suską choreografa Teatru Muzycznego w Lublinie. Seniorzy wzięli udział w całodziennej wycieczce do Kadzidła, gdzie zwiedzili skansen kurpiowski. Brali udział w Festiwalu Miodu i Chleba oraz pielgrzymce pieszej do Loretto Sanktuarium Maryjnego oddalonego od Kamieńczyka o 4 km. Uczestnicy bawili się na wieczorku tanecznym, grywali w brydża. Odbył się także wieczór autorski kolegi z zaprzyjaźnionego klubu Mirosława Kossakowskiego. Tak szeroki program zrealizowano przy wsparciu finansowym Ośrodka Kultury Arsus. Zadowoleni seniorzy serdecznie dziękują kierownictwu za zorganizowanie warsztatów i mówią do zobaczenia w przyszłym roku. Ryszard Dybicz

8 Urząd Nowolazurowa nadzieja dla Ursusa 8 Trwają prace na ulicy Nowolazurowej. Użytkownicy kolei już dotkliwie odczuli skutki przeprowadzanych robót. Projekt zakłada odciążenie ul. Kleszczowej i usprawnienie ruchu w dzielnicy Ursus. Przetarg na realizację 1. etapu budowy ul. Nowolazurowej od Al. Jerozolimskich do ul. Chrościckiego, wygrała firma Strabag. Według projektu ma być to 2,6-kilometrowy odcinek drogi dwujezdniowej w obu kierunkach. Inwestycja opiewa na sumę 124 mln zł. Prace ruszyły w czerwcu 2011 r. i jak zapewnia Agata Choińska z Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych połączenie Al. Jerozolimskich z ul. Traktorzystów ma zostać ukończone jeszcze w 2012 r. Dalsze prace przewidywane są w roku Ten etap inwestycji zakłada również wybudowanie wiaduktu drogowego nad trasą kolejową PKP Warszawa-Katowice. W sierpniu 2012 r. prace spowodowały utrudnienia w komunikacji kolejowej na terenie Ursusa. Budowlańcy wsunęli ważący 10,5 tys. ton żelbetonowy tunel pod nasyp Teren budowy przy powstającej ulicy Nowolazurowej kolejowy przy skrzyżowaniu ulic we od 11 sierpnia do 24 sierpnia Traktorzystów i Świerszcza. Sama utrudnienia na trasie kolejowej operacja trwała zaledwie 16 godzin, jednak przygotowanie nasypu Łowicza, Sochaczewa i Błonia omi- PKP Warszawa-Poznań. Pociągi do do przeprowadzenia prac, a także jały przystanki Warszawa Gołąbki, ponowna budowa torowiska spowodowały niemalże dwutygodniowa Warszawa Ursus Północny i Warsza- Włochy. Do końca tego roku ma być podpisana umowa na wykonanie 2. etapu budowy ul. Nowolazurowej, który zakłada poszerzenie ul. Lazurowej do 40 m. Plany zakładają połączenie Al. Jerozolimskich z trasą S8. Julia Kałczyńska fot. z archiwum m.st. Warszawy Weź paragon może się przydać Od 1 lipca 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. w całej Polsce po raz kolejny prowadzona była akcja Weź paragon. Pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie, Izby Skarbowej w Warszawie oraz Urzędów Skarbowych z woj. mazowieckiego informowali klientów o korzyściach wynikających z posiadania paragonu. Rozdawane były pocztówki, na których obok rysunku Andrzeja Mleczki z wymownym hasłem Nie bądź jeleń, weź paragon umieszczone zostały informacje o korzyściach płynących z odbioru paragonu. To właśnie on jest dowodem dokonania transakcji i może okazać się niezbędny np. przy składaniu reklamacji lub zwrocie towaru. Trzeba pamiętać, że paragon powinno się dostać niezależnie od tego co, za ile i gdzie się kupuje. Akcja miała zachęcić konsumentów do każdorazowego odbioru dowodu zakupu. Paragon to także dowód przestrzegania zasad uczciwej konkurencji przypomina Andrzej Parafianowicz, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. Zmierzamy do takiego stanu, w którym przedsiębiorcy nie będą uchylali się od obowiązku rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej, a otrzymanie paragonu za zakupiony towar będzie powszechne. Dużą rolę do odegrania w tym procesie mają także klienci, do których kierujemy materiały informacyjne. Zależy nam na wzmocnieniu świadomości społecznej i wiedzy o tym, że paragon to z jednej strony dowód potrzebny przy reklamacji, a z drugiej potwierdza uczciwe rozliczanie się z naszym wspólnym budżetem. Równolegle z akcją informacyjno-edukacyjną prowadzone były działania mające na celu przypominanie sprzedawcom o obowiązku ewidencjonowania każdej transakcji na kasie fiskalnej. Przeprowadzono kontrole w zakresie rzetelności ewidencjonowania sprzedaży. W przypadkach naruszenia przepisów na nieuczciwych sprzedawców były nakładane mandaty. Obecnie najniższa kwota mandatu to 150 zł, a najwyższa 3000 zł. Akcje Weź paragon prowadzone są przez resort finansów od 2004 r. W ubiegłym roku w jej ramach pracownicy urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej wystawili ponad 25 tys. mandatów na kwotę przekraczającą 6 mln zł. Na Mazowszu wystawionych było blisko 1700 mandatów na niespełna 500 tys. zł. Michał Kulesza

9 Urząd 9 OGŁOSZENIE Z DNIA r. O KONKURSIE USTNYM NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH NA OKRES 3 LAT 2/2012 Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na podstawie 4 ust. 1 i 5 Zarządzenia nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat z późniejszymi zmianami, Zarządzania Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy nr 36/2009, uchwał Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy nr 484/2012 i 503/2012 oraz ustalenia Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy nr 905/141 ogłasza konkurs ustny na najem lokali użytkowych: Lp. Adres lokalu Pow. w m 2 Minimalna stawka czynszu netto miesięcznie (zł/m 2 ) Wadium Informacje 1 Bohaterów Warszawy , zł Lokal na parterze budynku, wejście od frontu. Lokal składa się z 6 pomieszczeń w tym 1 o pow. 45,35m 2 w piwnicy. Wyposażony w instalację elektryczną, wod-kan, co, wc. Preferowana branża: handlowousługowa. Wyłącza się możliwość prowadzenia w lokalu punktów gier na automatach o niskich wygranych oraz sprzedaży dopalaczy bądź innego tego typu produktów. Lokal w piwnicy budynku, wejście przez klatkę schodową od podwórza. Lokal składa się z 2 pomieszczeń. Wyposażony w instalację elektryczną, wod-kan, co, wc. Preferowana branża: magazynowa, usługowa. Wyłącza się możliwość prowadzenia w lokalu punktów gier na automatach o niskich wygranych oraz sprzedaży dopalaczy bądź innego tego typu produktów. 2 Bohaterów Warszawy 11 22, zł 1. Dodatkowe informacje o stanie technicznym lokalu można uzyskać w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy ul. Szancera 5, w pok. nr 4 tel wew Warunki konkursu zawarte są w Regulaminie konkursu na najem lokali użytkowych, dostępnym wraz z kompletem dokumentów konkursowych na stronie internetowej oraz w siedzibie ZGN Ursus. 3. Oferty na najem lokali użytkowych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy należy złożyć w siedzibie ZGN Ursus przy ul. Szancera 5 w Warszawie, w pok. nr 2 do dnia r. do godz Otwarcie ofert przez Komisję Konkursową wraz z przeprowadzeniem konkursu ustnego, odbędzie się w dniu r. o godz w świetlicy ZGN Ursus przy ul. Szancera 5 w Warszawie (wejście od strony budynku przy ul. Szancera 9). PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy przy placu Czerwca 1976 r. nr 1 oraz na stronie internetowych Urzędu Dzielnicy Ursus zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym pisemnym nieograniczonym konkursie ofert na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy, położonej w Warszawie w dzielnicy Ursus przy ul. Bony 45, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 13 o powierzchni 606 m 2 w obrębie _8.0904, zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni 50 m 2, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr WA1M/ /3. Konkurs ofert część jawna odbędzie się w dniu 17 września 2012 r. o godz w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus przy placu Czerwca 1976 r. nr 1, sala nr 205, II piętro. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Delegaturze Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus przy placu Czerwca 1976 r. nr 1, pok. nr 214, II piętro, tel w okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia konkursu, od poniedziałku do piątku w godzinach

10 Sport 2012 Talentów złoty medal dla ursusianek czerwca 2012 r. na boisku Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Targówek) odbyły się finały IV edycji programu 2012 Talentów. W rozgrywkach piłkarskich wzięła udział stołeczna młodzież. Nie zabrakło również damskich i męskich reprezentacji z Ursusa dziewczęta zdobyły złoto. W drodze do najwyższego podium ursusianki z Gimnazjum nr 133 pokonały w półfinale reprezentację dzielnicy Wawer 2:1. W zaciętym finale nasze piłkarki nie dały za wygraną i odniosły zwycięstwo nad drużyną Yelonki Team 2:1. Uczennice Gimnazjum nr 133 pod czujnym okiem trenera Sławomira Tomporowskiego złoty medal zdobyły w składzie: Weronika Brzezińska, Patrycja Krzyszczak, Eliza Trzepizur, Marta Matysiak, Patrycja Kisson, Aleksandra Woźniak, Agata Przybylska, Dagmara Adamus. W ekipie znalazły się także dwie zawodniczki również z Ursusa, jednak z innego gimnazjum: Katarzyna Przybysz i Ola Winiarz. Zespół doskonale walczył o każdy metr boiska, a na szczególne uznanie zasługuje wyczyn Patrycji Krzyszczak, która zdobyła wszystkie bramki dla zespołu. Na przypomnienie zasługuje fakt, że we wrześniu 2010 r. reprezentacja Gimnazjum nr 133 w II edycji programu,,2012 Talentów zajęła I miejsce w Polsce, Zwyciężczynie z pucharem i medalami pokonując 6:2 reprezentację miasta Poznań na Stadionie Miejskim na kolejnych szczeblach rozgrywek, w Warszawie i życzymy sukcesów w Poznaniu. Gratulujemy I miejsca które odbędą się jesienią 2012 r. fot. z archiwum Gimnazjum nr 133 Pływalnia Skalar ponownie otwarta fot. z archiwum OSiR m. st. Warszawy, Dielnicy Ursus Serdecznie zapraszamy na pływalnię Prace remontowo-porządkowe Skalar przy ul. Sosnkow- skiego 3, która juź funkcjonuje po zakończonej przerwie technologicznej. trwały od 11 lipca 2012 r. tj. od czasu awarii instalacji, która doprowadziła do pożaru w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej, do 14 sierpnia 2012 r. Amatorzy pływania znowu mogą odwiedzać pływalnię Skalar Podczas ponadmiesięcznej przerwy technologicznej dokonano naprawy instalacji elektrycznej. Wentylacja została wyczyszczona oraz zdezynfekowana przez specjalizującą się w tej branży firmę. Całkowicie wymieniono wodę, oczyszczono wszystkie niecki basenowe oraz przeprowadzono pełną dezynfekcję obiektu. Przed ponownym otwarciem wykonane zostały niezbędne przeglądy dopuszczające obiekt do ponownego uruchomienia. Z pełną odpowiedzialnością zapraszam wszystkich miłośników pływania na bezpieczną i czystą pływalnię Skalar mówi Sławomir Luliński, który zachęca również do uczestnictwa w zaplanowanych na nowy rok szkolny zajęciach: nauka pływania dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w grupach, nauka pływania dla niemowląt, aqua aerobik. Dokładny harmonogram zajęć zostanie zamieszczony na stronie Jednocześnie informujemy, iż w dniach 27 sierpnia 2012 r. 2 września 2012 r. planowana jest przerwa technologiczna na pływalni Albatros. Sławomir Luliński Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus

11 Sport Młodzi szachiści na zawodach 11 Sportowcy z Ursusa brali udział w lipcowych szachowych Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów, a także w sierpniowych Mistrzostwach Polski Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych. Uczniowski Klub Sportowy Czternastka ogłasza nabór do sekcji szachowej. W Borowicach koło Karpacza w dniach lipca 2012 r. odbyły się szachowe Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów (II Liga Juniorów). W zawodach rywalizowało 41 drużyn. Grano 11 rund w składach sześcioosobowych. Według rankingu UKW Czternastka z Ursusa miał 9 numer startowy. Klub z Ursusa pierwsze 4 mecze rozpoczął wygranymi, w tym z drużynami, które w rankingu zajmują 3 pierwsze miejsca. Do 9 rundy UKS Czternastka zajmował pierwsze miejsce. W 10 rundzie drużyna wywalczyła remis, natomiast w 11 rundzie poniosła porażkę. Przez to reprezentacja z Ursusa zepchnięta została na 6 miejsce. Uczniowski Klub Sportowy wyprzedził najlepsze drużyny z Poznania, Szczecina i Grudziądza (gdzie grało 2 Mistrzów Polski). W zawodach zwyciężyła rewelacyjna drużyna z Mińska Mazowieckiego, która uplasowała się przed klubami z Krosna i Pszczyny. Ta trójka uzyskała awans do I ligi. W składzie UKS Czternastki na tych zawodach znaleźli się Grzegorz Gruchalski (wygrana 5 z 11 partii), Bartosz Prażmowski (wygrana 6,5 z 11 partii), Jakub Ogonowski (wygrana 8 z 11 partii), Maciej Matuszewski (wygrana 7 z 11 partii), Patrycja Reda (wygrana 8 z 11 partii, co pozwoliło jej zdobyć pierwszą kategorię), Łucja Reda (brak wygranych, zawodniczka grała z dziewczętami dużo bardziej doświadczonymi, o 4 lata starszymi). Należy pamiętać, że partie szachowe trwają od 3 do 5 godzin, gdzie oprócz umiejętności szachowych decydującą rolę odgrywa również kondycja fizyczna. Natomiast w Mistrzostwach Polski Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych, które odbyły się w dniach 2-5 sierpnia 2012 r. na warszawskim Torwarze najlepsze miejsca zajęli Jan Golecki i Aleksy Kozakow. Warto odnotować zwycięstwa Mateusza Bujalskiego nad Mistrzem Polski Paweł Tecławem oraz zwycięstwo Patrycji Redy nad Mistrzynią Europy Alicja Śliwicką. UKS Czternastka ogłasza nabór do sekcji szachowej dzieci od 4 roku życia. Odbędzie się on 6 września 2012 r. w godz w Domu Kultury Kolorowa przy ul. Sosnkowskiego 16 oraz 7 września 2012 r. w godz w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Sosnkowskiego 10. Zajęcia są bezpłatne, więcej informacji na stronie Żeglarka z Ursusa na Igrzyskach Olimpijskich W czerwcowym numerze pisaliśmy o sukcesie ursusianki Anny Weinzieher, która wywalczyła sobie szansę na reprezentowania Polski podczas tegorocznych Igrzysk Olimpijskich, które odbyły się w Londynie. Weinzieher startowała w żeglarskiej klasie Laser Radial. W olimpijskich regatach zajęła ona 22 pozycję, konkurowało z nią 40 innych żeglarek. Złoto zdobyła Chinka Lijia Xu, srebro Holenderka Marit Bouwmeester, brąz Belgijka Evi Van Acker. Weinzieher ciekawie opisuje swoją przygodę z Igrzyskami Olimpijskimi na blogu Gratulujemy młodej sportsmence debiutu na tak ważnym wydarzeniu sportowym. Ania Weinzieher na Olimpiadzie fot. B. Szypiński III Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Nowy rok szkolny 2012/2013 wszyscy sympatycy piłki nożnej będą mogli zainaugurować na terenie stadionu miejskiego przy ul. Sosnowskiego 3 ( Moje boisko Orlik 2012 ). Na początku września odbędzie się tam Turniej o Puchar Premiera Donalda Tuska. Będzie to już trzecia edycja turnieju dla dziewcząt i chłopców w wieku lat i lat. Turniej odbędzie się w dniach września 2012 r. i rozpocznie się o godz Zawodnicy grający w eliminacjach dzielnicowych dostaną pamiątkowe koszulki. Z każdego rocznika najlepsza drużyna awansuje do eliminacji wojewódzkich. W połowie października rozegrany zostanie Wielki Finał, w którym najlepsze drużyny odbiorą Puchar Premiera Donalda Tuska oraz pamiątkowe nagrody. Zapowiada się olbrzymia dawka emocji i sportowej rywalizacji. Wydawca: Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Ursus Adres redakcji: Plac Czerwca 1976 r. nr 1 pok. 202 Redaktor prowadzący: Elżbieta Kowalewska, tel.: , Internet: Projekt: IG-tech, DTP, druk: db Print Polska Sp. z o.o., Nakład: 8 000

12 Sport D Z DI EZNI ENNI KN IUK RUS RU SS UA S A turniejów dla jerzeoo W ramach XIX Finału Wielkiej Or- ritas et ent, exerit at del imi, nonse Quis sed estibeaquis entiae volores prestorpor anis dolestis il in repudae. senimus, undest lam et excerererume Est omnihit quidestor aspedi coru- moluptat vollori onetus, ut fugiatem met que pe pedipsant, te volut aut ipsum res asseque modit odi qui bero plicia voloremqui aut facieni hictota dolores es atia con re, cores esedi tquiate rerrovidem eatium, omnianis con evelentota sunt modigeniet de- quossi nobisqu iaspedi cusda conet rore cor moluptas sincia etur? Qui autet porrum voluptur? berchictur santur molecto tatiatem Duci que volupta cum repero ve- doleseq uodita cum a volorro ius lenditate conse peliqus re, non pres es aut mosae odignimpor atqui ut excest ut ea apid utem esequassit et iliquo ommodi rempere stisqua tu- etur acilitatest est, voluptature que Uczestnicy turnieju tenisa stołowego Wydawca: Urząd m.st. Warszawy Adres redakcji: Plac Czerwca cccc cccc cccc

Specjalny patronat honorowy MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Specjalny patronat honorowy MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO DOM KULTURY K O L O R O W A 02 495 Warszawa, ul. gen. K. Sosnkowskiego 16, tel. 22 867 63 95, fax. 22 667 83 75 www.kolorowa.arsus.pl e-mail: dk.kolorowa@gmail.com KONKURS MOJA WIEDZA O II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Bardziej szczegółowo

"Zima w Mieście 16 27 lutego 2009

Zima w Mieście 16 27 lutego 2009 "Zima w Mieście 16 27 lutego 2009 Burmistrz Miasta Nowego Targu zaprasza Burmistrz Miasta Nowego Targu zaprasza: Miejski Ośrodek Kultury, Al. Tysiąclecia 37 dodatkowe informacje: tel. 018 266 21 32 16/02

Bardziej szczegółowo

Program "Lato w Mieście 2014" Dzielnica Ursus m.st. Warszawy

Program Lato w Mieście 2014 Dzielnica Ursus m.st. Warszawy Koordynarorzy: Barbara Dudzińska tel: (22) 478 60 48; e-mail: bdudzinska@ursus.warszawa.pl Norbert Pyza; tel: (22) 478 60 73; npyza@ursus.warszawa.pl Lp. PUNKTY WAKACYJNE Nazwa placówki adres termin/godz.

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP Informator dla Animatorów /ów turniejów eliminacyjnych na Orlikach VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są

Bardziej szczegółowo

Program "Lato w Mieście 2015" Dzielnica URSUS m.st. Warszawy

Program Lato w Mieście 2015 Dzielnica URSUS m.st. Warszawy Dzielnica URSUS m.st. Warszawy Koordynarorzy: Barbara Dudzińska tel: (22) 478 60 48; e-mail: bdudzinska@ursus.warszawa.pl Norbert Pyza; tel: (22) 478 60 73; npyza@ursus.warszawa.pl Wakacyjne placówki edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Informator dla drużyn

Informator dla drużyn V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla drużyn I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są PZU i PKN ORLEN. 2. Turniej jest

Bardziej szczegółowo

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych I. O TURNIEJU Celem organizacji IV Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska jest

Bardziej szczegółowo

Program "Zima w Mieście 2015" Dzielnica Ursus m.st. Warszawy

Program Zima w Mieście 2015 Dzielnica Ursus m.st. Warszawy Feryjne placówki edukacyjne Lp. Nazwa placówki adres termin/godz. kierownik telefon adres e-mail 1 Szkoła Podstawowa nr 11 Keniga 20 2 Szkola Podstawowa nr 4 W. Sławka 9 3 Szkoła Podstawowa nr 10 Orłów

Bardziej szczegółowo

IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon)

IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon) Gmina Szprotawa IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon) Koncert kolęd sekcji SzDK Koncert w wykonaniu zespołów wokalnych Szprotawskiego Domu Kultury 09.01.2015

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

Soccer Cup. Miejsce i termin: Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów Orlikach

Soccer Cup. Miejsce i termin: Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów Orlikach Soccer Cup Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów Orlikach na elbląskich : Orlik przy Szkole Podstawowej nr 4 w Elblągu ul. Mickiewicza 41 Orlik

Bardziej szczegółowo

Program Lato w Mieście 2011

Program Lato w Mieście 2011 Program Lato w Mieście 0 Dzielnica: Ursus m. st. Warszawy Koordynator: Barbara Dudzińska Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ursus 78 60 8 Zastępca koordynatora: Norbert Pyza -Zespół Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015 Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015 1. Kryta pływalnia przy ul. Robotniczej 68 Czynna: lipiec sierpień Godziny otwarcia: 10:15 17:40, 7 dni w tygodniu W ciągu dnia 10 sesji

Bardziej szczegółowo

Program "Zima w Mieście 2016" Dzielnica Ursus m.st. Warszawy

Program Zima w Mieście 2016 Dzielnica Ursus m.st. Warszawy Feryjne placówki edukacyjne Lp. Nazwa placówki adres kierownik telefon adres e-mail z klas. planowana liczba 1 Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Keniga 20 01.02.-13.02.2016 Dorota Porzezińska 667 09 27 dporzezinska@tlen.pl

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK PRZYJAZNY, TWÓRCZY, Z TRADYCJAMI

OŚRODEK PRZYJAZNY, TWÓRCZY, Z TRADYCJAMI MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY FABRYCZNA we WROCŁAWIU OŚRODEK PRZYJAZNY, TWÓRCZY, Z TRADYCJAMI Młodzieżowy Dom Kultury FABRYCZNA 54-438 Wrocław ul. Zemska 16 a tel./fax. +48 71 78 50 920/21 www.mdk.wroc.pl SPACER

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Szczypiorniak na Orlikach 2015 rozgrywanego w ramach projektu: Festiwal Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

oda 19 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa MOSiR, Turniej uczniów Szkół Podstawowych (do lat 13 włącznie)

oda 19 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa MOSiR, Turniej uczniów Szkół Podstawowych (do lat 13 włącznie) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytowie oda 19 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa MOSiR, Turniej uczniów Szkół Podstawowych (do lat 13 włącznie) Piątek 21 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA 2016

KALENDARZ IMPREZ GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA 2016 KALENDARZ IMPREZ GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA 2016 Miesiąc Nazwa imprezy Miejsce Charakterystyka Organizator/ Współorganizator Kwiecień Zawody pływackie Szkół Podstawowych (12 kwietnia) Pływalnia MOSIR Celem

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013*

Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013* Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013* 13 stycznia Finał XXI edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy /Hala Sportowo-Widowiskowa, ul. Pułaskiego/ 14-27 stycznia Ferie na Zamku 2 lutego Wernisaż wystawy:

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013*

Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013* Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013* 13 stycznia Finał XXI edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy /Hala Sportowo-Widowiskowa, ul. Pułaskiego/ 14-27 stycznia Ferie na Zamku 2 lutego Wernisaż wystawy:

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA W BIAŁYMSTOKU. Taniec jest poezją, której częścią jest świat

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA W BIAŁYMSTOKU. Taniec jest poezją, której częścią jest świat MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA W BIAŁYMSTOKU Taniec jest poezją, której częścią jest świat Po raz czwarty PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31 w BIAŁYMSTOKU i VII LO w BIAŁYMSTOKU zorganizowała obchody Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Program akcji Zima w Mieście 2012

Program akcji Zima w Mieście 2012 Program akcji Zima w Mieście 2012 Dzielnica: Mokotów Koordynator: Ewa Marczak tel. (022) 56 51 914; 510 205 691; e-mail: ewa.marczak@mokotow.waw.pl Zastępca koordynatora: Jacek Karczmarek tel. (022) 56

Bardziej szczegółowo

FERIE W MIEŚCIE WYKAZ PROPOZYCJI

FERIE W MIEŚCIE WYKAZ PROPOZYCJI FERIE W MIEŚCIE WYKAZ PROPOZYCJI 18 stycznia (poniedziałek) 10:00 Kulig na lotnisku Hangar nr 6, udział bezpłatny. 10:00 FERIE W RCK spektakl teatralny "Plastusiowy pamiętnik", Teatr Miejski, sala widowiskowa,

Bardziej szczegółowo

Akcja Lato 2015 harmonogram

Akcja Lato 2015 harmonogram Akcja Lato 2015 harmonogram Półkolonie 3 turnusy (zajęcia od godziny 7.30-16.30) Zajęcia bezpłatne na obiektach POSiR Turnieje piłki nożnej Turnieje siatkówki plażowej Spływy kajakowe Jednodniowe wycieczki

Bardziej szczegółowo

K A L E N D A R Z I M P R E Z W 2014r. MIESIĄC WYDARZENIE ORGANIZATOR MIEJSCE STYCZEŃ 22.Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

K A L E N D A R Z I M P R E Z W 2014r. MIESIĄC WYDARZENIE ORGANIZATOR MIEJSCE STYCZEŃ 22.Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy K A L E N D A R Z I M P R E Z W 2014r. MIESIĄC WYDARZENIE ORGANIZATOR MIEJSCE STYCZEŃ 22.Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Ochotnicza Straż Pożarna Gminy Leśna, kawiarnia, hol i najbliższe LUTY

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowy Dom Kultury

Młodzieżowy Dom Kultury 3 15 II 2014 r. Młodzieżowy Dom Kultury przy ulicy Grunwaldzkiej 5 w Krakowie zaprasza na: - warsztaty teatralne, tańca współczesnego i nowoczesnego, capoeiry, baletowe, gitarowe, gry na instrumentach

Bardziej szczegółowo

Program Akcji Zima 2013 organizowanego przez S.M. Ustronie w dniach od do

Program Akcji Zima 2013 organizowanego przez S.M. Ustronie w dniach od do Program Akcji Zima 2013 organizowanego przez S.M. Ustronie w dniach od 28.01.2013 do 08.02.2013 28.01.2013 PONIEDZIAŁEK 2. Zajęcia sportowe tenis stołowy Klub Osiedlowy 3. Wykonywanie masek, kotylionów

Bardziej szczegółowo

Plan ferii zimowych 2010

Plan ferii zimowych 2010 Plan ferii zimowych 2010 15.01.2010 (piątek) Świebodziński Dom Kultury 15.00 19.30 Turniej szachowy z cyklu Zima 2009/2010 (klub szachowy) 18.00 Koncert Grupy Operacyjnej, Cena biletu: 10zł/15zł (sala

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH GMINY KRAPKOWICE ROK 2012

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH GMINY KRAPKOWICE ROK 2012 1 KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH GMINY KRAPKOWICE ROK 2012 Lp. Impreza sportowa, rekreacyjna Termin Miejsce Organizator Opis 1 ka Liga Siatkówki Styczeń ka Amatorska Liga Siatkówki w której

Bardziej szczegółowo

Program Lato w Mieście 2010

Program Lato w Mieście 2010 Lato w Mieście 2010 Dzielnica: URSYNÓW Koordynator: Agnieszka Kowalska WOW 022 545 72 18, fax. 022 545 72 11, adres e-mail: akowalska@ursynow.waw.pl Zastępca koordynatora: Wojciech Cichy WSR 022 545 72

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

SPORTOWE FERIE W POZNANIU

SPORTOWE FERIE W POZNANIU SPORTOWE FERIE W POZNANIU Już za parę dni w Wielkopolsce rozpoczynają się ferie zimowe, jak co roku Wydział Kultury Fizycznej wraz z Poznańskimi Ośrodkami Sportu i Rekreacji przygotowały bogaty program

Bardziej szczegółowo

GOSRiT Luzino 2011/12

GOSRiT Luzino 2011/12 GOSRiT Luzino 2011/12 Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie Dzięki rozbudowie infrastruktury sportowej w Gminie Luzino systematycznie zwiększa się ilość dzieci, młodzieży oraz dorosłych,

Bardziej szczegółowo

Projekt kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na rok 2015

Projekt kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na rok 2015 Projekt kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na rok 2015 Termin Nazwa imprezy Miejsce Organizator I-III Zajęcia Sportowo-Rekreacyjne na lodowisku dla Dzieci i Młodzieży (nauka jazdy na łyżwach, gry,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM OBCHODÓW 100-LECIA KROŚNIEWICKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ

HARMONOGRAM OBCHODÓW 100-LECIA KROŚNIEWICKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ HARMONOGRAM OBCHODÓW 100-LECIA KROŚNIEWICKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ Lp. Nazwa Opis Miejsce Organizator Termin 1. Koncert w ramach Wiosennych Wariacji Muzycznych- Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Hołdzie Kolejowej

Bardziej szczegółowo

Plan ferii zimowych 2013 w Gminie Świebodzin

Plan ferii zimowych 2013 w Gminie Świebodzin 14.01.2013 (poniedziałek) Plan ferii zimowych 2013 w Gminie Świebodzin 8.30 10.00 Turniej gry w piłkę siatkową (gimnazjum) 10.00 11.30 Turniej mini piłki koszykowej, chłopcy i dziewczęta (V-VI) 10.00 Zajęcia

Bardziej szczegółowo

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych.

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI 2013 - raport Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI CHCĄ ZMIENIAĆ ŚWIAT Wszyscy doskonale wiemy, że młodych ludzi

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZAWODÓW. I. Cel zawodów:

KOMUNIKAT ZAWODÓW. I. Cel zawodów: KOMUNIKAT ZAWODÓW I. Cel zawodów: wyłonienie najlepszego klubu oraz najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach, propagowanie pływania w płetwach oraz PZPn, promocja Województwa Pomorskiego, Kaszub

Bardziej szczegółowo

PROGRAM IMPREZ WAKACYJNYCH W 2013 r.

PROGRAM IMPREZ WAKACYJNYCH W 2013 r. PROGRAM IMPREZ WAKACYJNYCH W 2013 r. SIERPIEŃ 2013 DATA WYDARZENIE MIEJSCE ORGANIZATORZY 10.00 Turnieje siatkówki plażowej Boisko do siatkówki plażowej na os. Słoneczne regionu chełmskiego Gry i zagadki

Bardziej szczegółowo

Data Organizator Miejsce Wydarzenie. Broniewskiego 7. Szkoła Podstawowa nr 7. Szkoła Podstawowa nr 1. Broniewskiego 7

Data Organizator Miejsce Wydarzenie. Broniewskiego 7. Szkoła Podstawowa nr 7. Szkoła Podstawowa nr 1. Broniewskiego 7 Data Organizator Miejsce Wydarzenie 18 kwietnia Wernisaż autorskiej wystawy Joanny Bronickiej - malarstwo, rysunki, grafiki, fotografie dnia 18 kwietnia (piątek) 2008 r godz. 19.15 Wystawa książek z zakresu

Bardziej szczegółowo

Turniej Orlik Basketmania 2013

Turniej Orlik Basketmania 2013 Turniej Orlik Basketmania 2013 O TURNIEJU PO RAZ trzeci, w 8 województwach, na obiektach wybudowanych w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 zagramy w koszykówkę na szeroką skalę w turnieju Orlik Basketmania.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora 1. Styczeń Kulturalna 6.01 Piski Przegląd Grup Kolędniczych HERODY 2. Styczeń Kulturalna 10.01 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 3. Styczeń Sportowa 10.01 Pływalnia Miejska Test Coopera w ramach 24 finału

Bardziej szczegółowo

GRA W SZACHY TO OGROMNA INWESTYCJA W UMYSŁY DZIECI

GRA W SZACHY TO OGROMNA INWESTYCJA W UMYSŁY DZIECI GRA W SZACHY TO OGROMNA INWESTYCJA W UMYSŁY DZIECI Pod opieką trenera T. Tymrakiewicza dwudziestu młodych adeptów PSP nr 2 z klas I-V uczy się królewskiej gry w szachy. Spotkania szachistów odbywają się

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 130/XXX/2013 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 17 października 2013 roku

UCHWAŁA Nr 130/XXX/2013 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 17 października 2013 roku UCHWAŁA Nr 130/XXX/2013 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 17 października 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo WSPIERANIE UCZNIA W ROZWOJU OSOBOWYM

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo WSPIERANIE UCZNIA W ROZWOJU OSOBOWYM Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo WSPIERANIE UCZNIA W ROZWOJU OSOBOWYM DOSTOSOWANIE FORM I METOD PRACY W metodyce pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie

Bardziej szczegółowo

OBORNICKI OŚRODEK KULTURY PROPONUJE W CZERWCU 2012

OBORNICKI OŚRODEK KULTURY PROPONUJE W CZERWCU 2012 OBORNICKI OŚRODEK KULTURY PROPONUJE W CZERWCU 2012 01.06. DZIEŃ DZIECKA NA WESOŁO godz.17.00- OD JUNIORA DO SENIORA - zabawy rekreacyjne godz.17.15- MÓJ PRZYJACIEL KONIK - przedstawienie w wykonaniu aktorów

Bardziej szczegółowo

FERIE W MIEŚCIE TPD GDK

FERIE W MIEŚCIE TPD GDK FERIE W MIEŚCIE TPD GDK PÓŁKOLONIE ZIMOWE 16.01 27.01.2006 KIEDY GODZ. CO DLA KOGO KOSZT GDZIE ORGANIZATOR 16-27.I.2006 dni powszednie 9 00-15 00 Półkolonie zimowe o Zajęcia w pracowniach GDK o Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Propozycje zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Wyszków podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015

Propozycje zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Wyszków podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015 Propozycje zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Wyszków podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015 Szkoła SP 1 SP 2 19.01.2014 - poniedziałek świetlicowe Bądź bezpieczny zimą 9 00-13 00 - Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Projekt kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na rok 2016

Projekt kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na rok 2016 Projekt kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na rok 2016 Termin Nazwa imprezy Miejsce Organizator I-III I-III Zajęcia Sportowo-Rekreacyjne na lodowisku dla Dzieci i Młodzieży (nauka jazdy na łyżwach,

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KRASNEGOSTAWU ZAPRASZA NA FERIE ZIMOWE W MIEŚCIE

BURMISTRZ KRASNEGOSTAWU ZAPRASZA NA FERIE ZIMOWE W MIEŚCIE BURMISTRZ KRASNEGOSTAWU ZAPRASZA NA FERIE ZIMOWE W MIEŚCIE DATA GODZINA WYDARZENIE MIEJSCE 16 stycznia /niedziela/ 11.00 XIII Przegląd Zespołów Kolędniczych Krasnostawski Dom 17 stycznia /poniedziałek/

Bardziej szczegółowo

Gratisowe pływanie w czasie ferii zimowych na basenie w Woli

Gratisowe pływanie w czasie ferii zimowych na basenie w Woli Gratisowe pływanie w czasie ferii zimowych na basenie w Woli GOSiR w Miedźnej z/s w Woli zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie gminy Miedźna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia.

Uchwała Nr. Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia. PROJEKT Druk Nr C-14/2009 Uchwała Nr. Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wynajmowania lokali znajdujących się w budynku

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez organizowanych przez MGOK Sędziszów Młp. w roku 2013

Kalendarz imprez organizowanych przez MGOK Sędziszów Młp. w roku 2013 Kalendarz imprez organizowanych przez MGOK Sędziszów Młp. w roku 2013 Lp. Termin Osoba odpowiedz. Treść zadania Współorganizator Uwagi STYCZEŃ 1. 13.01. P. Płocica Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2.

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na 2016 r.

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na 2016 r. Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów zaplanowanych na 2016 r. Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejscowość/ miejsce

Bardziej szczegółowo

Ferie w Słupsku wtorek Godzina Miejsce Zajęcia Organizator

Ferie w Słupsku wtorek Godzina Miejsce Zajęcia Organizator 08:00 21:00 Park Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Rybacka Ślizgawka SOSiR 08:00 21:00 Park Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Rybacka Górka saneczkowa SOSiR 06:00 21:25 Pływalnia, ul. Szczecińska 99 Pływalnia

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez zaplanowanych w okresie ferii zimowych w 2014 r. DATA WYDARZENIE MIEJSCE ORGANIZATORZY 19.01.2014 godz. 09.30. MDK, ul.

Kalendarz imprez zaplanowanych w okresie ferii zimowych w 2014 r. DATA WYDARZENIE MIEJSCE ORGANIZATORZY 19.01.2014 godz. 09.30. MDK, ul. Kalendarz imprez zaplanowanych w okresie ferii zimowych w 2014 r. DATA WYDARZENIE MIEJSCE ORGANIZATORZY 19.01.2014 09.30 Turniej łyżwiarski O Złoty Krążek Lodowisko Rozpoczęcie Ferii Zimowych z MOSiR em

Bardziej szczegółowo

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Powitanie Nowego Roku IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Plac Targowy Rynek Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Przegląd Zespołów Jasełkowych Koncert

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE I DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI KADETEK I KADETÓW W TENISIE STOŁOWYM

INDYWIDUALNE I DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI KADETEK I KADETÓW W TENISIE STOŁOWYM INDYWIDUALNE I DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI KADETEK I KADETÓW W TENISIE STOŁOWYM Krosno, 21-24 maja 2015 r. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 1. Organizatorzy: - Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie - Podkarpacki

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU W OKRESIE FERII ZIMOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ KALISKICH /SZKOŁY PROWADZĄ ZAJĘCIA TYLKO DLA SWOICH UCZNIÓW/

PROPOZYCJE SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU W OKRESIE FERII ZIMOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ KALISKICH /SZKOŁY PROWADZĄ ZAJĘCIA TYLKO DLA SWOICH UCZNIÓW/ PROPOZYCJE SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU W OKRESIE FERII ZIMOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ KALISKICH /SZKOŁY PROWADZĄ ZAJĘCIA TYLKO DLA SWOICH UCZNIÓW/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 UL. POMORSKA 7, KALISZ, TEL.0-62/760

Bardziej szczegółowo

PLENEROWE WIDOWISKO TEATRALNO-MUZYCZNE Z OKAZJI UROCZYSTYCH OBCHODÓW 40-LECIA CZERWCA 76 POD TYTUŁEM: PROTEST ROBOTNIKÓW URSUSA 76.

PLENEROWE WIDOWISKO TEATRALNO-MUZYCZNE Z OKAZJI UROCZYSTYCH OBCHODÓW 40-LECIA CZERWCA 76 POD TYTUŁEM: PROTEST ROBOTNIKÓW URSUSA 76. PLENEROWE WIDOWISKO TEATRALNO-MUZYCZNE Z OKAZJI UROCZYSTYCH OBCHODÓW 40-LECIA CZERWCA 76 POD TYTUŁEM: PROTEST ROBOTNIKÓW URSUSA 76. 1. Projektodawca: Anna Emanuela Rakoczy 2. Telefon kontaktowy: 668 043

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 43 Ul. Hoża Szczecin ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. J. Wybickiego Ul. Hoża Szczecin ZESPÓŁ LUDZI NA 5!

GIMNAZJUM NR 43 Ul. Hoża Szczecin ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. J. Wybickiego Ul. Hoża Szczecin ZESPÓŁ LUDZI NA 5! GIMNAZJUM NR 43 Ul. Hoża 3 71-699 Szczecin ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. J. Wybickiego Ul. Hoża 3 71-699 Szczecin ZESPÓŁ LUDZI NA 5! trochę orientacji w terenie JAK DOJECHAĆ DOJAZD Z CENTRUM MIASTA: wsiądź w autobus

Bardziej szczegółowo

My się nudy nie boimy Ferie zimowe w Świnoujściu 28.01 8.02.2013

My się nudy nie boimy Ferie zimowe w Świnoujściu 28.01 8.02.2013 My się nudy nie boimy Ferie zimowe w Świnoujściu 28.01 8.02.2013 Plan zajęć w Miejskim Domu Kultury w Świnoujściu* DATA GODZINA FORMA ZAJĘĆ/NAZWA WYDARZENIA MIEJSCE PROWADZĄCY/ORGANIZATOR UWAGI 26.01.

Bardziej szczegółowo

03-481 Warszawa, ul. Szanajcy 17/19, tel./fax (22) 827 88 46. e-mail: szswwm@neostrada.pl SZKOLNY ZWIĄZEK WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

03-481 Warszawa, ul. Szanajcy 17/19, tel./fax (22) 827 88 46. e-mail: szswwm@neostrada.pl SZKOLNY ZWIĄZEK WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO KOMUNIKAT SZSWWM 03-481 Warszawa, ul. Szanajcy 17/19, tel./fax (22) 827 88 46 e-mail: szswwm@neostrada.pl SZKOLNY ZWIĄZEK WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO informuje, iż Finał Wojewódzki V Turnieju

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH WG DZIELNIC WARSZAWSKICH /STAN NA DZIEŃ 31.12.2004r./

LICZBA BEZROBOTNYCH WG DZIELNIC WARSZAWSKICH /STAN NA DZIEŃ 31.12.2004r./ Lokal dla przedsiębiorczych Urząd Pracy m.st. Warszawy Biuro Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy PROGRAM Lokal dla przedsiębiorczych Dotyczy najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych dla osób

Bardziej szczegółowo

Czy Orliki spełniają swoją funkcję w społeczeństwie?

Czy Orliki spełniają swoją funkcję w społeczeństwie? Czy Orliki spełniają swoją funkcję w społeczeństwie? Program Moje Boisko Orlik 2012 pozwolił odpowiedzieć na potrzeby społeczeństwa w zakresie dostępu do bazy sportowej na odpowiednim poziomie technicznym.

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 3 majowe 6 Lipiec 2008/2 W dniu 3 maja 2008r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Króla Władysława Łokietka połączona z obchodami Rocznicy Uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA

R E G U L A M I N REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA R E G U L A M I N XVII REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA Impreza jest dofinansowana ze środków Urząd Marszałkowski w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013*

Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013* Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013* 13 stycznia Finał XXI edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy /Hala Sportowo-Widowiskowa, ul. Pułaskiego/ 14-27 stycznia Ferie na Zamku / 2 lutego Wernisaż

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SENIORZY MAJĄ TALENT

REGULAMIN KONKURSU SENIORZY MAJĄ TALENT REGULAMIN KONKURSU SENIORZY MAJĄ TALENT Serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu Seniorzy mają talent. Do udziału w projekcie może zgłosić się senior (uczestnik ośrodka wsparcia, klubu seniora),

Bardziej szczegółowo

V EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ

V EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ V EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ w Dąbrowie Górniczej Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. M.

Bardziej szczegółowo

Program (rodzaj proponowanych zajęć)

Program (rodzaj proponowanych zajęć) LATO W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY, W RAMACH AKCJI LATO W MIEŚCIE 2008 w dniach 24 czerwca 29 sierpnia 2008 r. Bezpośredni Organizator L p.

Bardziej szczegółowo

Zima w mieście Data Godz. Zajęcia Organizator Uwagi 19 stycznia 9.00 Piłka nożna zespoły 5-osobowe (4 w polu +bramkarz)

Zima w mieście Data Godz. Zajęcia Organizator Uwagi 19 stycznia 9.00 Piłka nożna zespoły 5-osobowe (4 w polu +bramkarz) Zima w mieście Data Godz. Zajęcia Organizator Uwagi 19 stycznia 9.00 Piłka nożna zespoły 5-osobowe (4 w polu +bramkarz) Szkoły podstawowe; 19 stycznia 10.00 12.00 Zajęcia słowno ruchowe 19 stycznia 10.00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności Stowarzyszenia SCKiS HALS za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności Stowarzyszenia SCKiS HALS za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Nazwa i siedziba: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności Stowarzyszenia SCKiS HALS za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Stowarzyszenie Studenckie Centrum Kultury HALS (stan na dzień 31.12.2012 r.) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK IMPREZA TERMIN MIEJSCE CHARAKTERSYTYKA ZADANIA Styczeń Rozgrywki ligowe dla rozgrywek- soboty, pasjonatów piłki halowej. IV Nidzicka Liga Piłki Ferie z od 27.01.2015 IV Nidzicka Liga Piłki Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok 2015 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

PÓŁKOLONIE W MDK- 01 lipca do 31 lipca 2015

PÓŁKOLONIE W MDK- 01 lipca do 31 lipca 2015 PÓŁKOLONIE W MDK- 01 lipca do 31 lipca 2015 Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu na półkolonie w naszym mieście Młodzieżowy Dom Kultury w Stargardzie organizuje półkolonie letnie od 29 czerwca

Bardziej szczegółowo

Spacerki po Włocławku. Organizatorzy:

Spacerki po Włocławku. Organizatorzy: LIPIEC data wydarzenie Godz miejsce organizator 1.07 edukacyjne 2.07 literacko-sportowe Filia Nr 2 Broniewskiego 32 a III Wakacyjny Festiwal ów Dziecięcych zza Granicy przedstawienia konkursowe, teatry:

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z zapisami ustawy współpraca ta może odbywać się w szczególności w formach:

Zgodnie z zapisami ustawy współpraca ta może odbywać się w szczególności w formach: Sprawozdanie z realizacji w 2014r. programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Na podstawie art. 5a ust.3 ustawy o

Bardziej szczegółowo

Plan imprez na 2011 rok. Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury

Plan imprez na 2011 rok. Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury Plan imprez na 2011 rok Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury Nazwa imprezy: Termin: STYCZEŃ 11 stycznia Zabawa noworoczna dla dzieci 15 stycznia Koncert kolęd (kościół) 16 stycznia Dzień

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 Styczeń Luty zabawy karnawałowe Dzień Babci i Dziadka impreza otwarta Ferie zimowe - codzienne zajęcia w Domu Kultury: konkursy plastyczne,

Bardziej szczegółowo

Klub Pinokio, ul. Goławicka 1. Tel: 22 679 78 72 SPRAWOZDANIE. LATO W MIEŚCIE Lipiec 2015 r.

Klub Pinokio, ul. Goławicka 1. Tel: 22 679 78 72 SPRAWOZDANIE. LATO W MIEŚCIE Lipiec 2015 r. Klub Pinokio, ul. Goławicka 1 Tel: 22 679 78 72 SPRAWOZDANIE LATO W MIEŚCIE Lipiec 2015 r. Akcja Lato w mieście odbyła się w dniach 29.06.15r 17.07.15 r. Czwarty tydzień akcji (czyli od 20.07 do 24.07

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Miejskich 2014

Kalendarz Imprez Miejskich 2014 Kalendarz Imprez Miejskich 2014 Miesiąc Nazwa Imprezy Termin realizacji Organizator/Partner Miejsce imrpezy PKS "Lechia czerwiec Dzień Młodego Piłkarza czerwiec - wrzesień Piechowice" orlik czerwiec Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Godzina 9:00 9.30-11.30 10.00-11.30 10.00-12.00 10.00-12.30 10:30-11:30 10.00-14.00

Godzina 9:00 9.30-11.30 10.00-11.30 10.00-12.00 10.00-12.30 10:30-11:30 10.00-14.00 Wykaz imprez zorganizowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim podczas VII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich w ramach XXI Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2015 w dniach 26 maja 1 czerwca 2015 r. Data

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała: Protokół nr 80/2014 z Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, które odbyło się 7 lipca 2014 r. (wizja miejsc, w których

Bardziej szczegółowo

Szkoły podstawowe, które zgłosiły propozycje organizacji wypoczynku dla swoich uczniów:

Szkoły podstawowe, które zgłosiły propozycje organizacji wypoczynku dla swoich uczniów: FERIE W SZKOLE Uczniowie płockich szkół mają możliwość skorzystania z różnych form wypoczynku organizowanych przez placówki oświatowe z terenu naszego miasta w okresie zimowych: Szkoły podstawowe, które

Bardziej szczegółowo

wyposażenie danej placówki wsparcia dziennego (świetlicy, ogniska wychowawczego, klubu młodzieżowego) w celu wzbogacenia oferty zajęć programowych

wyposażenie danej placówki wsparcia dziennego (świetlicy, ogniska wychowawczego, klubu młodzieżowego) w celu wzbogacenia oferty zajęć programowych OGŁOSZENIE o konkursie ofert podmiotów uprawnionych na dofinansowanie zadań w Programie Świetlica Dzieci Praca na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w latach 2011-2015 Na podstawie art. 23 ust.

Bardziej szczegółowo

Data Godz. Zajęcia Miejsce (poniedziałek) 7 15 Zimowy bilet na ferie dla dzieci i młodzieży szkolnej (2zł/h)

Data Godz. Zajęcia Miejsce (poniedziałek) 7 15 Zimowy bilet na ferie dla dzieci i młodzieży szkolnej (2zł/h) Data Godz. Zajęcia Miejsce 01.02 (poniedziałek) 7 15 Zimowy bilet na ferie dla 8 16 Zajęcia statutowe (, taneczne, siłowe, plastyczne, kulinarne, teatralne, żeglarskie itd.). Miejski Ogród Jordanowski

Bardziej szczegółowo

Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów na Orliku

Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów na Orliku 1. Soccer Cup Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów na Orliku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 4 w Elblągu, ul. Mickiewicza 41 Orlik przy Szkole

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Rzeszowie za okres 02.11.2013 27.11.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Rzeszowie za okres 02.11.2013 27.11. Sprawozdanie z działalności Zarządu Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Rzeszowie za okres 02.11.2013 27.11.2014 I. Organizacja PWZPS Zarząd PWZPS działa w składzie wybranym podczas

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr V1/610/14 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 21marca 2014 roku

Zarządzenie Nr V1/610/14 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 21marca 2014 roku Zarządzenie Nr V1/610/14 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 21marca 2014 roku w sprawie: dotacji na realizację zadań Miasta Lubartów o charakterze pożytku publicznego w zakresie: wspierania i upowszechniania

Bardziej szczegółowo

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków 1 KALENDARIUM IMPREZ /2016 L.p. Termin Nazwa Miejsce Opis 1. wrzesień VIII Święto Pieczonego Ziemniaka Impreza mam na celu krzewienie tradycji ludowych. Integrowanie środowiska lokalnego poprzez wspólną

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ państwowych, lokalnych, kulturalnych, turystycznych i sportowych w GMINIE MICHAŁOWICE na 2011 rok organizowanych przez Urząd Gminy, Kluby, Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM "Lato w Mieście 2009 r."

PROGRAM Lato w Mieście 2009 r. PROGRAM "Lato w Mieście 2009 r." Termin Godz. Program Organizator i miejsce zajęć CZERWIEC 1. 24.06 (środa) 12.00 Seans Kina Letniego Góra czarownic 2. 29.06 (poniedziałek) 10.00-12.00 12.00-14.00 3. 30.06

Bardziej szczegółowo

III Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych

III Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych III Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych O TURNIEJU Celem organizacji III Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska jest

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 marca 2013 r. Poz. 2102 UCHWAŁA NR XXXVIII/698/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKALE UŻYTKOWE Krynica-Zdrój, ul. Zdrojowa 28 (powiat nowosądecki, województwo małopolskie) Przedmiot wynajmu: PARTER: Lokal użytkowy nr 1 o łącznej pow. użytkowej 26,76 m 2, Lokal użytkowy nr 2 o łącznej

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWYCH W 2014 R.

HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWYCH W 2014 R. HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWYCH W R. Lp. Nazwa zadania określenie organizowanego zadania / do kogo jest adresowana, kto jest 1. IV Mistrzostwa Oldbojów w Piłce Nożnej Halowej (Turniej podczas obchodów WOŚP)

Bardziej szczegółowo