REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2008"

Transkrypt

1 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KATOWICACH REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2008 Katowice, 13 lutego 2009 REALIZACJA ZADAŃ KSRG W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 ROKU 1

2 I. SIEĆ I ORGANIZACJA KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W roku 2008 na obszarze województwa śląskiego dokonano modyfikacji sieci jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Wprowadzenie przedmiotowych zmian było wynikiem działań związanych z włączeniem do struktur KSRG kolejnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wprowadzeniem korekty w sieci jednostek ratowniczo gaśniczych i posterunków interwencyjnych PSP. W roku ubiegłym, na podstawie wytycznych otrzymanych z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, opracowano Zbiorczy plan sieci jednostek krajowego systemu ratowniczo gaśniczego na obszarze województwa śląskiego. Dokument ten zawiera dane dotyczące aktualnie funkcjonujących w systemie podmiotów ratowniczych oraz jednostek planowanych do włączenia do jego struktur do roku Elementem planu jest również warstwa mapy cyfrowej, obrazująca lokalizację podmiotów ratowniczych, tworzących i aspirujących do uczestnictwa w KSRG. Opracowany dokument stanowi podstawę do wprowadzania zmian w strukturze sieci jednostek systemu na obszarze województwa śląskiego. Działaniami związanymi z pracami nad zbiorczym planem sieci jednostek KSRG na obszarze województwa, było opracowanie i przesłanie do Komendy Głównej PSP 16 wniosków dotyczących włączenia do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego kolejnych jednostek OSP oraz likwidacja Posterunku interwencyjnego PSP w Porębie (powiat zawierciański). Z przesłanych do KG PSP 16 wniosków w sprawie włączenia do struktur KSRG jednostek OSP, 10 wniosków zostało pozytywnie rozpatrzonych (OSP Rększowice powiat częstochowski, OSP Słotwina powiat żywiecki, OSP Wisła Centrum powiat cieszyński, OSP Zawada Policka i OSP Niwki powiat zawierciański, OSP Cyprzanów i OSP Krzanowice powiat raciborski, OSP Jastrzębie Zdrój miasto Jastrzębie Zdrój, OSP Boguchwałowice powiat będziński, OSP Zendek powiat tarnogórski). W przypadku 6 wniosków Komendant Główny PSP wydał decyzje negatywne (OSP Korbielów powiat żywiecki, OSP Pszczyna powiat pszczyński, OSP Jaworzno Jeleń miasto Jaworzno, OSP Palowice powiat rybnicki, OSP Wymysłów powiat będziński, OSP Orzesze Zgoń powiat mikołowski). Po wprowadzeniu przedmiotowych zmian aktualnie sieć jednostek sytemu ratowniczego na obszarze województwa kształtuje sie następująco: 31 komend powiatowych i miejskich PSP, w których strukturach funkcjonuje 47 jednostek ratowniczo - gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej oraz 3 posterunki interwencyjne PSP (w Siewierzu, Szczekocinach oraz Czechowicach Dziedzicach), 344 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, dwie placówki szpitalne funkcjonujące w ramach systemu na podstawie zawartych na szczeblu centralnym porozumień (Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich i Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Katowicach). 2 REALIZACJA ZADAŃ KSRG W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 ROKU

3 Plany i zamierzenia na rok wprowadzanie zmian w sieci jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego poprzez włączanie nowych jednostek OSP do struktur Systemu (zgodnie z ustalonymi procedurami), 2. aktualizacja części graficznej Analizy zabezpieczenia operacyjnego województwa śląskiego (warstwy mapy cyfrowej obrazujące zasięgi działania poszczególnych jednostek w określonych przedziałach czasowych), 3. analizowanie możliwości w zakresie tworzenia nowych posterunków interwencyjnych PSP, 4. doposażenie wytypowanych jednostek OSP w sprzęt ratownictwa technicznego i medycznego (wykorzystanie do tego celu dotacji budżetowej na funkcjonowanie jednostek OSP w KSRG), 5. dokonywanie zmian w obszarach chronionych poszczególnych JRG i posterunków interwencyjnych, 6. nawiązywanie współpracy (w formie porozumień) z kolejnymi podmiotami, które współuczestniczyć będą w realizacji działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki KSRG. 1. Ratownictwo specjalistyczne W 2008 roku rozpoczęto proces regulacji prawnych w zakresie ratownictwa specjalistycznego poprzez wydanie Zarządzenia nr 102/2008 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 listopada 2008 roku w sprawie organizacji ratownictwa specjalistycznego na terenie województwa śląskiego (WKO II-0220/102 /08/WR III). Ratownictwo techniczne W strukturach Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa śląskiego funkcjonują dwie specjalistyczne grupy ratownictwa technicznego, powołane na bazie: JRG Gliwice - grupa ta posiada w swym wyposażeniu: dźwig 50 tonowy (SDz-50) oraz średni samochód gaśniczy (GBM); w ramach COO dodatkowo w skład grupy wchodzą zastępy: SLRt z JRG Pyskowice i SCRt z JRG Tychy, JRG Dąbrowa Górnicza - grupa ta posiada na swym wyposażeniu: ciężki samochód ratownictwa drogowego (SCRd) oraz średni samochód ratownictwa technicznego (SRt RW 2); w ramach COO dodatkowo w skład grupy wchodzą zastępy: SRt i GBA z JRG Mysłowice. Podjęto działania zmierzające do rozbudowy ratownictwa technicznego w północnej części województwa na bazie sprzętu Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. Szkoła posiada na wyposażeniu ciężki samochód ratownictwa drogowego (SCRd), ciężki samochód ratownictwa technicznego (SCRt) i dźwig 30 tonowy (SDz-30). Działania z zakresu ratownictwa technicznego, realizowane na poziomie specjalistycznym, wspomagane są przez następujące jednostki (na wyposażeniu których znajdują się średnie i ciężkie samochody ratownictwa technicznego, posiadające podstawowy sprzęt ratowniczy i żuraw): REALIZACJA ZADAŃ KSRG W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 ROKU 3

4 JRG Bytom, JRG 1 Bielsko Biała, JRG Chorzów, JRG Częstochowa nr 2, JRG Jaworzno, JRG Mysłowice, JRG Rybnik, JRG Tychy, JRG Żory Ładowarka Ł-34. Na poprawę wyposażenia jednostek ratownictwa technicznego w 2008 roku Śląski Komendant Wojewódzki PSP ze środków ubezpieczeniowych KG PSP przekazał środki w wysokości 8.572,96 zł. Środki te przeznaczono na doposażenie samochodów ratownictwa technicznego w palniki plazmowe (JRG Dąbrowa Górnicza 4.286,48 zł, JRG Gliwice 4.286,48 zł.). Doposażono na terenie województwa wszystkie jednostki ratowniczo gaśnicze w pilarki spalinowe, przeznaczone do cięcia połaci dachów i drzew, co stanowiło uzupełnienie wyeksploatowanego sprzętu w trakcie działań ratowniczych, m.in. prowadzonych przy likwidacji skutków trąby powietrznej w powiatach częstochowskim i lublinieckim. Dokonano szczegółowej inwentaryzacji sprzętu poddozorowego (żurawie, wyciągarki, przyciągarki oraz zawiesia linowe i pasowe), celem rozplanowania wymiany sprzętu i jego modernizacji w latach następnych. Ratownictwo chemiczno ekologiczne System ratownictwa specjalistycznego w zakresie działań chemiczno ekologicznych na terenie województwa śląskiego tworzą: specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno ekologicznego, funkcjonująca na bazie JRG nr 1 Bielsko Biała. W skład grupy wchodzą zastępy: średni samochód gaśniczy (GBA), ciężki samochód ratownictwa chemicznego (SCRChem) i średni samochód ratownictwa technicznego (SRt RW - 2); w ramach COO dodatkowo w skład grupy wchodzą zastępy: SLRR z JRG nr 1 Bielsko - Biała i SLRChem z JRG Żywiec, specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno ekologicznego, funkcjonująca na bazie JRG nr 2 Częstochowa; w skład grupy wchodzą: ciężki samochód gaśniczy (GCBA), ciężki samochód ratownictwa chemicznego (SCRChem) i średni samochód ratownictwa technicznego (SRt RW - 2), w ramach COO dodatkowo w skład grupy wchodzą zastępy: SLOp z JRG nr 2 Częstochowa i SLRChem z JRG Lubliniec, specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno ekologicznego, funkcjonująca na bazie JRG Gliwice Łabędy; w skład grupy wchodzą: średni samochód gaśniczy (GBA), ciężki samochód ratownictwa chemicznego (SCRChem) i średni samochód ratownictwa 4 REALIZACJA ZADAŃ KSRG W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 ROKU

5 technicznego (SRt RW 2); w ramach COO dodatkowo w skład grupy wchodzą zastępy: SLOp z JRG Gliwice - Łabędy i SLRChem z JRG Wodzisław Śląski, specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno ekologicznego, funkcjonująca na bazie JRG Katowice Piotrowice; w skład grupy wchodzą: średni samochód gaśniczy (GBA), ciężki samochód ratownictwa chemicznego (SCRChem), średni samochód ratownictwa technicznego (SRt RW - 2) oraz lekki samochód ratownictwa chemicznego (SLRChem - rozpoznawania zagrożeń ABC); w ramach COO dodatkowo w skład grupy wchodzi zastęp SLRR z JRG nr 1 Katowice. Realizowane przez specjalistyczne grupy ratownictwa chemicznego działania interwencyjne, wspierają niżej wymienione jednostki, dysponujące lekkimi samochodami ratownictwa chemicznego: JRG Lubliniec, JRG Pszczyna, JRG Wodzisław Śląski, JRG Żywiec, JRG Rybnik (przyczepa ratownictwa chemicznego). JRG Zawiercie. Kontynuowano proces wdrażania w życie Wytycznych do organizacji ratownictwa chemiczno - ekologicznego w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym, mających na celu ujednolicenie i usystematyzowanie działań w zakresie ratownictwa chemicznego, w zakresie podstawowym, realizowanym przez wszystkie jednostki wchodzące w skład KSRG, oraz w zakresie specjalistycznym, realizowanym przez specjalistyczne grupy ratownictwa chemiczno ekologicznego. W tym celu przeprowadzono szkolenie dla kadry dowódczej (dowódcy JRG, zastępcy dowódców JRG, dowódcy zmian służbowych) wszystkich jednostek ratowniczo gaśniczych z zakresu podstaw ratownictwa chemiczno ekologicznego. Na poprawę wyposażenia jednostek ratownictwa chemicznego w 2008 roku Śląski Komendant Wojewódzki PSP ze środków ubezpieczeniowych KG PSP przekazał środki w wysokości ,25 zł. Środki te przeznaczono na doposażenie wszystkich jednostek ratowniczo - gaśniczych w lekkie ubrania ochrony chemicznej i biologicznej typu Tychem F. Podniesiono możliwości samochodu do identyfikacji zagrożeń chemicznych (JRG Katowice -Piotrowice) o wyposażenie w skaner materiału aktywnego biologicznie o wartości ,45 zł. oraz uzupełniono narzędzia nieiskrzące w grupie specjalistycznej działającej w JRG Nr 1 Bielsko Biała 1.110,55 zł. Ratownictwo wysokościowe Na obszarze województwa śląskiego funkcjonuje specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego na bazie JRG Radzionków. W skład grupy wchodzi: REALIZACJA ZADAŃ KSRG W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 ROKU 5

6 11 ratowników wysokościowych uprawnionych do pracy ze śmigłowcem, 7 ratowników wysokościowych, 6 młodszych ratowników wysokościowych. W JRG Jastrzębie Zdrój pełni służbę 10 młodszych ratowników wysokościowych. W roku 2008 Śląski Komendant Wojewódzki PSP, ze środków ubezpieczeniowych KG PSP, przeznaczył łącznie kwotę ,63 zł., z czego ,88 zł. na doposażenie specjalistycznej grupy ratownictwa wysokościowego w JRG Radzionków i ,75 zł. dla ratowników wysokościowych w JRG Jastrzębie Zdrój. Ratownictwo wodne Działania z zakresu ratownictwa wodno - nurkowego (na poziomie specjalistycznym) w strukturach PSP realizują dwie specjalistyczne grupy, powołane na bazie JRG Bytom i JRG Rybnik. Działania ratownicze, realizowane przez w/w grupy, mogą być również wspierane przez wyszkolonych ratowników - nurków z OSP Częstochowa (jednostka włączona do KSRG) oraz przez poszczególne sekcje WOPR (w tym grupę operacyjną WOPR dysponującą pojazdami, zestawami łodziowymi oraz zespołami płetwonurków), funkcjonujące na terenie województwa. W roku 2008 Śląski Komendant Wojewódzki PSP, ze środków ubezpieczeniowych KG PSP, przeznaczył kwotę ,10 zł na doposażenie w maski pełnotwarzowe specjalistycznych grup ratownictwa wodno nurkowego, z czego dla JRG Bytom o wartości 4.028,10 zł, a dla JRG Rybnik o sprzęt wartości 6.885,00 zł. W dniach zorganizowano, wspólnie z Pododdziałem Antyterrorystycznym Policji i Grupą Beskidzką GOPR, manewry na terenie gminy Poraj. W manewrach udział brały również jednostki ratownictwa wodnego WOPR i Grupa Wodno - Nurkowa JRG Bytom. W dniu 4 września 2008r. Grupa Wodno Nurkowa z JRG Rybnik wzięła udział w manewrach na terenie Słowacji ORAWA W roku 2008 podniosło swoje kwalifikacje 15 osób, uzyskując kwalifikacje nurków MSWiA, z czego 10 nurków z JRG Bytom i 5 nurków z JRG Rybnik. Ratownictwo poszukiwawcze W 2008 roku wydano rozkaz Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w sprawie utworzenie grupy poszukiwawczo ratowniczej na bazie JRG Jastrzębie Zdrój. Dokonano analizy możliwości technicznych działania grupy i podjęto decyzję o jej rozbudowie, uwzględniając siły z JRG Żory. Ratownicy z JRG Jastrzębie Zdrój w ramach grupy będą prowadzić prace poszukiwawcze, współpracując z przewodnikami psów (OSP Jastrzębie Zdrój), natomiast ratownicy z JRG Żory przeznaczeni będą do pracy na elementach konstrukcyjnych (stalowych i żelbetowych). W trakcie 2008 roku przeprowadzono certyfikacje psów i obecnie znajdują się na terenie województwa 3 psy (po jednym ze specjalizacji 6 REALIZACJA ZADAŃ KSRG W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 ROKU

7 terenowej, poszukiwawczej i poszukiwania zwłok). Realizowane są prace, polegające na rozszerzeniu możliwości technicznych ratowników w JRG Żory poprzez doposażenie sprzętowe. W roku 2008 na ten cel przeznaczono przeszło zł. Ratownicy z JRG Jastrzębie Zdrój wielokrotnie uczestniczyli w warsztatach i seminariach (również o charakterze międzynarodowym), organizowanych na terenie kraju z zakresu powierzonych im zadań. Plany i zamierzenia na rok Opracowanie i przygotowanie analiz dla poszczególnych specjalizacji stanowiących podstawę do wydania Zarządzeń Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP organizujących ratownictwo specjalistyczne na terenie województwa śląskiego. 2. Zainicjowanie szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego na poziomie podstawowym i obejmującym szkolenie lodowe, szkolenie na wodach szybkopłynących oraz kontynuowanie szkolenia w zakresie uprawnień do prowadzenia jednostek pływających (łodzie i pontony). 3. Kontynuacja współpracy z WOPR, w zakresie organizacji wspólnych szkoleń oraz doskonalenia umiejętności prowadzenia działań na wodach różnego typu (stawy, zalewy, jeziora, rzeki). 4. Zainicjowanie szkoleń z zakresu ratownictwa technicznego na poziomie podstawowym i obejmującym prace na sprzęcie poddozorowym żurawie, wyciągarki, przyciągarki oraz przeprowadzanie szkoleń przygotowujących do pracy z zawiesiami pasowymi, linowymi, łańcuchowymi (hakowy jako operator ładunku). 5. Wprowadzenie warsztatów, jako cyklu spotkań szkoleniowych z Dowódcami Specjalistycznych Grup Ratownictwa Chemicznego. 6. Organizacja szkoleń z zakresu ratownictwa chemicznego dla ratowników z Jednostek Ratowniczo Gaśniczych, dysponujących lekkimi samochodami ratownictwa chemicznego. 7. Utworzenie Specjalistycznych Grup Ratownictwa Technicznego w KM PSP Częstochowa i KM PSP Bielsko Biała. 8. Kontynuacja rozwoju Grup Ratownictwa Wodno - Nurkowego, uwzględniając podział na realizację zadań związanych z: - GRWN Rybnik - współdziałanie z grupą chemiczną ze względu na posiadaną w JRG przyczepę ratownictwa chemicznego i skafandry o klasie odporności chemicznej i biologicznej, - GRWN Bytom współdziałanie z grupą poszukiwawczo ratowniczą w realizacji czynności dochodzeniowo - śledczych w ramach pomocy w toku postępowania procesowego. 9. Kontynuacja współpracy z Policją zainicjowanej na bzie podpisanego w dniu 18 grudnia 2008r. porozumienia o współpracy pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji i Śląskim Komendantem Wojewódzkim PSP. 2. Bazy kontenerowe w PSP W roku ubiegłym kontynuowane były działania w zakresie doskonalenia funkcjonowania istniejącej na terenie województwa sieci baz kontenerowych. Bazy REALIZACJA ZADAŃ KSRG W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 ROKU 7

8 kontenerowe utworzone zostały w celu usprawnienia organizacji akcji ratowniczych o znacznych skutkach lub rozmiarach. Istnienie tego typu baz pozwala na sprawne i szybkie dysponowanie niezbędnego sprzętu ratowniczego do miejsca realizacji działań interwencyjnych. Aktualnie na terenie województwa śląskiego działa pięć baz, zlokalizowanych w następujących jednostkach organizacyjnych PSP: KW PSP w Katowicach, KM PSP w Częstochowie, KM PSP w Gliwicach, KP PSP w Pszczynie i KM PSP w Sosnowcu. Na ich wyposażeniu znajduje się 25 kontenerów o różnych wariantach wyposażenia wraz z 8 nośnikami kontenerowymi i 2 przyczepami do przewozu kontenerów. W 2008 roku bazy kontenerowe zostały doposażone w dwa nowe kontenery (baza w KP PSP w Pszczynie została doposażona w kontener do przewozu środka pianotwórczego i neutralizatorów, baza w KM PSP w Częstochowie doposażona została w kontener kwatermistrzowski - baza noclegowa dla 60 osób). Szczegółowe dane dotyczące rozmieszczenia i wyposażenia poszczególnych baz przedstawia poniższa tabela: Typ kontenera KM PSP Gliwice KM PSP Sosno wiec KP PSP Pszcz yna KM PSP Częst ochow a KW PSP Katow ice RAZEM Do cieczy agresywnych 1 1 Do przewozu materiałów sypkich 1 1 Do przewozu neutralizatorów i sorbentów 1 1 Do przewozu środka pianotwórczego Do przewozu wody pitnej 1 1 Dowodzenia i łączności 1 1 Kwatermistrzowski Pompowy Przeciwpowodziowy Z wałami przeciwpowodziowymi Zaplecza sanitarnego 1 1 Zaplecza socjalnego grup specjalistycznych 1 1 Do dekontaminacji masowej 1 1 Ze sprzętem ochrony dróg oddechowych REALIZACJA ZADAŃ KSRG W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 ROKU

9 Przyczepa do przewozu kontenerów Samochód do przewozu kontenerów kontener ze sprzętem inżynieryjno pionierskim, 2 kontener do przewozu środka gaśniczego oraz neutralizatorów i sorbentów. Plany i zamierzenia na rok 2009 W zależności od posiadanych środków finansowych planowana jest dalsza rozbudowa istniejących baz kontenerowych, poprzez włączanie w ich skład nowych kontenerów o różnym wariancie wyposażenia. 3. Zadania szkoleniowe realizowane przez Sekcję Szkolenia i Sportu Szkolenia specjalistyczne i kursy z zakresu doskonalenia zawodowego Na bazie firm zewnętrznych zorganizowane zostały: 4 kursy specjalistyczne obsługi drabin mechanicznych dla 92 strażaków PSP, 2 kursy specjalistyczne obsługi podestów ruchomych samojezdnych dla 70 strażaków PSP. W roku 2008 Sekcja koordynowała nabór kandydatów na Szkolenie Podstawowe Strażaka Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej, Szkolenie Uzupełniające Strażaka Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej i kursy specjalistyczne realizowane przez inne jednostki organizacyjne PSP na terenie kraju. I tak w ciągu roku skierowano: Szkolenia Podstawowe Strażaka Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej: 16 strażaków do Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy, 10 strażaków do Ośrodka Szkolenia PSP w Łapach, 13 strażaków do Ośrodka Szkolenia PSP w Opolu, 75 strażaków do Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, 16 strażaków do Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach, 2 strażaków do Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, Szkolenia Uzupełniające Strażaka Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej: 44 strażaków do Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, 38 strażaków do Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy, Zaoczne Studium Aspirantów PSP 25 strażaków do Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, Studia podyplomowe dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi 6 strażaków do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Szkolenie specjalistyczne z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego 60 strażaków do Centralnej szkoły PSP w Częstochowie. REALIZACJA ZADAŃ KSRG W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 ROKU 9

10 Zawody i imprezy sportowe 1. W dniu 7 marca 2008r. w Sali Sportowej Silesia Miechowice w Bytomiu zostały rozegrane Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa woj. śląskiego w tenisie stołowym strażaków PSP. W zawodach uczestniczyło 60 zawodników z 13 Komend Powiatowych i Miejskich PSP. Indywidualnym zwycięzcą zawodów został Dariusz Steuer z KM PSP w Gliwicach, drużynowo zwyciężyła reprezentacja KM PSP w Gliwicach. 2. W dniu 11 marca 2008r. na stoku Skrzycznego w Szczyrku odbyły się II Wojewódzkie Mistrzostwa Strażaków woj. śląskiego w narciarstwie alpejskim. W zawodach udział wzięło 48 zawodników z 10 komend woj. śląskiego. Indywidualnie zwyciężył Dawid Schulz z KM PSP w Bytomiu, w konkurencji drużynowej I miejsce zajęła reprezentacja KM PSP w Bytomiu. 3. W dniu 27 czerwca 2008r. na terenie Kąpieliska Odkrytego OSiR w Bytomiu odbyły się VI Mistrzostwa Śląska Strażaków PSP i I Mistrzostwa Śląska Strażaków OSP w Pływaniu. W zawodach wystartowało 25 strażaków z OSP i 55 strażaków PSP. W klasyfikacji generalnej zwyciężył Adolf Piechula z KP PSP w Raciborzu. 4. W dniu 31 maja 2008r. na obiektach CS PSP w Częstochowie przeprowadzono Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze w/g Regulaminu CTIF oraz Wojewódzkie Młodzieżowe Zawody Sportowo-Pożarnicze. W zawodach wystartowało 40 drużyn (15 kobiecych i dziewczęcych oraz 25 męskich i chłopięcych). 5. W dniach października 2008r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Zabrzu przeprowadzone zostały XVI Halowe Mistrzostwa Śląska Strażackich Piątek Piłkarskich o Puchar Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. W zawodach uczestniczyły 22 drużyny a zwycięzcą zawodów została reprezentacja KM PSP w Gliwicach grudnia 2008r. odbył się XIV Międzynarodowy Turniej we Wspinaniu przy Użyciu Drabiny Hakowej o Puchar Prezydenta Miasta Chorzowa. W zawodach udział wzięło 116 zawodników z Polski, Ukrainy, Węgier i Czech. Zwycięzcą zawodów został Mirosław Cyrson z woj. pomorskiego. 7. W dniu 9 grudnia 2008r. na terenie Parku Wodnego w Tarnowskich Górach odbyły się I Mikołajkowe Zawody Strażaków w Pływaniu o Puchar Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. W zawodach wystartowało 64 zawodników. Reprezentacje województwa śląskiego brały udział między innymi: 1. W dniach lutego 2008r. w Cieszynie w Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w Halowej Piłce Nożnej Reprezentacja Śląskich Strażaków zajęła II miejsce. 2. W dniach marca 2008r. w Rzeszowie w XXV Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostwach Polski Strażaków PSP w Tenisie Stołowym. 3. W dniach 1 4 marca 2008r. w Giżycku odbył się finał Mistrzostw Polski Strażaków w Piłce Siatkowej z udziałem reprezentacji woj. śląskiego, która zajęła 3 miejsce. 4. W dniach kwietnia 2008r. na obiektach Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie reprezentacja śląska startowała w XXI Memoriale w Dwuboju Pożarniczym im. płk poż. Andrzeja Bazanowskiego. 5. W Mistrzostwach Polski w Sporcie Pożarniczym przeprowadzonych na obiektach CS PSP w Częstochowie w dniach czerwca 2008r. 6. W dniu 13 czerwca 2008r. w XI Międzynarodowym Turnieju Zawodowych Strażaków w Piłce Nożnej w ramach Euroregionu Beskidy w Zakopanem, zajmując 5 miejsce. 7. W dniu 6 czerwca 2008r. reprezentacja z Komendy Miejskiej PSP w Bytomiu uczestniczyła w V Międzynarodowych Zawodach Wieżowiec 2008 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie zajmując IX miejsce. 10 REALIZACJA ZADAŃ KSRG W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 ROKU

11 8. W dniu 14 czerwca 2008r. strażacy z KP PSP w Żywcu uczestniczyli w zawodach w Biathlonie Letnim w WPKiW w Chorzowie organizowanym przez Śląski Związek Biathlonu. 9. Strażacy z KM PSP w Bytomiu zajęli I miejsce w II Sztafecie Integracyjnych Służb i Instytucji Użyteczności Publicznej, która odbyła się 2 maja 2008r. w Dąbrowie Górniczej. 10. W VI Wiosennym Biegu Przełajowym dla Służb Mundurowych o Puchar Komendanta Szkoły Policji w Katowicach reprezentacja KM PSP w Bytomiu zdobyła IV miejsce w klasyfikacji drużynowej. 11. W dniach sierpnia 2008r. w Lądku (woj. wielkopolskie) odbyły się Krajowe Zawody Pożarnicze wg regulaminu CTIF. W zawodach w grupie OSP udział wzięły reprezentacje: męskie OSP Błeszno i Pszów, a w grupie drużyn kobiecych OSP Błeszno. 12. W dniach sierpnia 2008r. w Chorwacji reprezentacja woj. śląskiego wzięła udział w Międzynarodowych Zawodach International Police Association w piłce nożnej. 13. W dniach września 2008r. w Bydgoszczy na stadionie WKS Zawisza w Ogólnopolskich Zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTIF udział wzięły reprezentacje dziewcząt i chłopców z OSP Świbie. 14. W dniach listopada 2008r. w Legnicy odbyły się XIV Halowe Mistrzostwa Polski Strażackich Piątek Piłkarskich. Reprezentacja woj. śląskiego po raz kolejny została Mistrzem Polski. 15. W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w dniach listopada 2008r. odbyły się Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Pływaniu. Zawodnicy ze Śląska zdobyli w sumie 12 medali: 7 złotych, 3 srebrne i 2 brązowe. Adolf Piechula 5 złotych medali, Arkadiusz Kowalski 2 złote medale. 4. Ćwiczenia wojewódzkie Ćwiczenia pod kryptonimem Rudziniec 2008 W dniach września 2008r. na terenie Nadleśnictwa Rudziniec (obszar byłego pożarzyska) zorganizowane zostały ćwiczenia, mające na celu doskonalenie działań realizowanych w przypadku wystąpienia wielkopowierzchniowych pożarów kompleksów leśnych. Przedsięwzięcie to zrealizowano przy współpracy z Komendą Wojewódzką PSP w Opolu oraz Nadleśnictwem Rudziniec. Do opracowania założeń i dokumentacji do ćwiczeń powołana została grupa robocza, w skład której weszli przedstawiciele KW PSP w Katowicach, KW PSP Opolu oraz Nadleśnictwa Rudziniec. Ćwiczenia pod kryptonimem Rudziniec 2008 przeprowadzone zostały dla odwodów operacyjnych, tworzonych przez KW PSP w Katowicach i KW PSP w Opolu, wchodzących w skład COO i połączone zostały z sympozjum szkoleniowym dotyczącym zabezpieczenia ppoż. obszarów leśnych. W pierwszym dniu ćwiczeń zorganizowane zostało sympozjum szkoleniowe, na którym kadra dowódcza oraz przedstawiciele Lasów Państwowych zapoznani zostali ze sposobami zabezpieczenia ppoż. obszarów leśnych, między innymi za pomocą odpowiedniego doboru drzewostanu, dostrzegalni pożarowych, monitoringu terenu itp. W drugim dniu przeprowadzona została część praktyczna ćwiczeń, w ramach której zadysponowane siły i środki realizowały działania, polegające na ugaszeniu pozorowanego pożaru obszaru REALIZACJA ZADAŃ KSRG W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 ROKU 11

12 leśnego na granicy województwa śląskiego i opolskiego. Manewry te oprócz doskonalenia taktyki prowadzenia działań, miały również na celu praktyczne sprawdzenie umiejętności współdziałania kadry dowódczej, poszczególnych związków taktycznych i zastępów obu województw. W części praktycznej uczestniczyły następujące siły i środki: województwo śląskie: Kompania gaśnicza COO SOŁA, zestaw pompowy nr 6 - Radzionków, Kompania OSP nr 5 Gliwice, Kompania OSP nr 10 Racibórz Zestaw pompowy nr 12 - Racibórz, kontener dowodzenia i łączności KW PSP Katowice, kompania kwatermistrzowska COO Katowice, pracownicy Lasów Państwowych, województwo opolskie: Kompania gaśnicza COO OPOLE, SDŁ KW PSP Opole, zastępy JRG Kędzierzyn - Koźle, SCn 18 z JRG Strzelce Opolskie. Przedstawiciele Lasów Państwowych. Ponadto w ćwiczeniach, w charakterze obserwatorów, uczestniczyli przedstawiciele straży pożarnej z Kolonii (Niemcy) i z województwa morawsko śląskiego (Czechy). 5. Ratownictwo medyczne Szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego W roku 2008 zorganizowanych zostało 6 kursów z zakresu ratownictwa medycznego, którymi objęci zostali członkowie OSP i jeden kurs dla funkcjonariuszy Staży Granicznej. Przeszkolono w tym zakresie 166 ochotników oraz 21 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Zaświadczenia i kwalifikacje do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy otrzymało 177 osób. Przeprowadzono również recertyfikację uprawnień z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy dla 730 strażaków PSP z województwa śląskiego. 12 REALIZACJA ZADAŃ KSRG W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 ROKU

13 Ćwiczenia i pokazy z zakresu ratownictwa medycznego W celu doskonalenia taktyki działań z zakresu ratownictwa medycznego w dniach lutego 2008r. Państwowa Straż Pożarna była współorganizatorem III Zimowych Mistrzostw Śląska w Ratownictwie Medycznym oraz IV Letnich Mistrzostw Śląska w Ratownictwie Medycznym, które odbyły się w dniach czerwca 2008r. na terenie miasta Bytom. Ponadto Komenda Wojewódzka PSP przeprowadziła eliminacje do IV Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym Podmiotów Tworzących i Wspierających KRSG. Strażacy reprezentujący woj. śląskie zajęli I i II miejsce w kategorii ALS(zaawansowane). Doskonalenie działań z zakresu ratownictwa medycznego było również jednym z elementów ćwiczeń Akcja Samolot. Ponadto prowadzono bieżącą analizę i weryfikację kart udzielonej pomocy medycznej. Poziom wyszkolenia oraz wyposażenie sprzętowe w zakresie ratownictwa medycznego poddawane były również ocenie w trakcie prowadzenia inspekcji gotowości bojowej w poszczególnych JRG PSP. Plany i zamierzenia na rok Sprawowanie merytorycznego nadzoru nad poziomem wyszkolenia strażaków w zakresie ratownictwa medycznego. 2.Organizowanie ćwiczeń mających na celu doskonalenie działań ratowniczych w przypadku zdarzeń z dużą ilością osób poszkodowanych. 3.Udział w komisjach egzaminacyjnych nadających uprawnienia w zakresie ratownictwa medycznego. 4.Współdziałanie z cywilną służbą zdrowia i innymi podmiotami ratowniczymi. 5.Pomoc w zakupach sprzętu medycznego i materiałów medycznych. 6.Współdziałanie z Inspekcją Sanitarno-Epidemiologiczną i innymi służbami podczas prowadzenia działań ratowniczych związanych z zagrożeniami biologicznymi. 7.Zakup środków dezynfekcyjnych oraz odzieży ochronnej dla grup realizujących działania związane z zagrożeniami biologicznymi. 8.Współdziałanie ze szkołami PSP. 9.Nadzór nad realizacją dezynfekcji sprzętu medycznego, będącego na wyposażeniu JRG. 10.Udział w inspekcjach gotowości bojowej i sprawdzanie umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego. 11.Organizacja narad służbowych przeznaczonych dla ratowników medycznych pełniących służbę w PSP. 12. Współpraca z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w akcjach oddawania krwi. 6. Psychologiczne wspomaganie działań PSP Praca psychologa w 2008 roku objęła trzy rodzaje działalności, tj: profilaktyczną - szkolenia tematyczne stworzone przez psychologa i szkolenia tematyczne zamawiane. interwencyjną - prowadzenie defusingów i debriefingów, interwencji kryzysowej. pracę konsultacyjno terapeutyczną. REALIZACJA ZADAŃ KSRG W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 ROKU 13

14 Psycholog KW PSP w Katowicach w roku 2008 przeprowadziła zajęcia warsztatowe, dotyczące tematyki stresu wśród strażaków z podziału bojowego. Zajęcia te były prowadzone na poszczególnych zmianach służbowych. Tematyka warsztatów była następująca: objawy stresu, podział objawów, wpływ stresorów na jednostkę, źródła stresów, objawy psychosomatyczne oraz inne zaburzenia związane ze stresem, zjawisko torowania i dysocjacji, sposoby i techniki radzenia sobie ze stresem, stres traumatyczny i Zespół Stresu Pourazowego sposoby przeciwdziałania. Zajęcia te były pomyślane jako profilaktyka dla strażaków coraz częściej stykających się ze zdarzeniami silnie urazowymi i mogącymi powodować zaburzenia związane z brakiem umiejętności radzenia sobie ze stresem. W trakcie tych warsztatów poruszany był także temat uzależnienia od alkoholu, radzenia sobie ze stresem poprzez alkohol. Zajęcia odbyły się w następujących jednostkach na terenie województwa śląskiego: JRG Racibórz, JRG Jastrzębie Zdrój, JRG Mysłowice, JRG Myszków, JRG Piekary Śląskie, JRG Rybnik, JRG Bytom, JRG Gliwice, JRG Świętochłowice, JRG Pszczyna, JRG Wodzisław Śląski i Rydułtowy, JRG Zabrze, JRG Żywiec, JRG Tarnowskie Góry i Radzionków, JRG Zawiercie, JRG Częstochowa, JRG Koniecpol, JRG Kłobuck. 14 REALIZACJA ZADAŃ KSRG W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 ROKU

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KATOWICACH

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KATOWICACH KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KATOWICACH REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GAŚNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2013. Katowice, dnia 21 lutego 2014r. SPIS TREŚCI I. SIEĆ

Bardziej szczegółowo

Jaworzno, dn

Jaworzno, dn Jaworzno, dn. 30.06.2015 Strona 1 z 10 Zdawalność matury 2015 - ogółem Nowa formuła egzaminu obecnych na 29 944 75,7 17924 80,8 12020 68,0 Wielkość miejscowości (położenie) Zdawalność matury 2015 podział

Bardziej szczegółowo

Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego

Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego Sejmik Województwa Śląskiego Załącznik 1 Rysunki i tabele 2015 Spis rysunków i tabel 1. RYSUNEK 01 Gęstość zaludnienia w powiatach 2. RYSUNEK 02 Struktura

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło:

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2008-2010 GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: http://gimnazjum.ewd.edu.pl/ 1 Od 2006 roku zespół EWD udostępnia gimnazjom tzw. kalkulator EWD oraz materiały szkoleniowe pozwalające

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2010

REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2010 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KATOWICACH REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2010 Katowice, 11 lutego 2011 REALIZACJA ZADAŃ KSRG W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

WYKAZ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO

WYKAZ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO Lp. Stacje Pogotowia Ratunkowego BIELSKIE POGOTOWIE pow. bielski pow. bielski WYKAZ STACJI POGOTOWIA GO Jednostka organizacyjna Adres Telefon Adres internetowy (e-mail) BIELSKO - BIAŁA CZECHOWICE-DZIEDZICE

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KATOWICACH

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KATOWICACH KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KATOWICACH REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GAŚNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2014. Katowice, dnia 20 lutego 2015r. SPIS TREŚCI I. SIEĆ

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ZESTAWIENIE PROJEKTÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Podstawy Prawne Funkcjonowania OSP Ochotnicza

Bardziej szczegółowo

Wyniki Wojewódzkiej Licealiady dziewcząt o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Wyniki Wojewódzkiej Licealiady dziewcząt o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wyniki Wojewódzkiej Licealiady dziewcząt o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Szkoła Liga LA II LO Cieszyn 22 32 28 18 23 123 1 ZSS LS Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Dane na dzień 31.12.2015 r. powiatowym

Dane na dzień 31.12.2015 r. powiatowym Dane na dzień 31.12.2015 r. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ZESTAWIENIE PROJEKTÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM,

Bardziej szczegółowo

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 12 3

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 12 3 Sytuacja dotycząca ekspozycji zawodowych na potencjalnie zakaźne czynniki biologiczne w szpitalach województwa śląskiego w latach 2010 2012. Renata Cieślik Tarkota; Oddział Epidemiologii WSSE w Katowicach.

Bardziej szczegółowo

Zadanie edukacyjne: Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim w 2014 r..

Zadanie edukacyjne: Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim w 2014 r.. Zadanie edukacyjne: Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim w 2014 r.. nformacja o wynikach przetargu nieograniczonego na przygotowanie i realizację szkoleń dla nauczycieli w ramach zadania edukacyjnego

Bardziej szczegółowo

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych Warszawa, 15 października 2015 r. st. bryg. Janusz Szylar Dowódca Mazowieckiej Brygady Odwodowej

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Państwowa Straż Pożarna została powołana l lipca 1992 r. jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2010 Strona 1 z 10 1. WPROWADZENIE Opracowanie przedstawia wyniki egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnicy i instytucje odpowiedzialne za sprawy osób niepełnosprawnych. (aktualne na 5.10.2012 r.)

Pełnomocnicy i instytucje odpowiedzialne za sprawy osób niepełnosprawnych. (aktualne na 5.10.2012 r.) owiatowe Centra Pomocy Rodzinie Pełnomocnicy i instytucje odpowiedzialne za sprawy osób niepełnosprawnych (aktualne na 5.10.2012 r.) L.p. Powiat Adres 1. Będziński 2. Bielski 3. Będzinie ul. Krasickiego

Bardziej szczegółowo

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I.

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej informuje, że wydało wszystkie części z ośmioczęściowego cyklu podręczników Szkolenie strażaków OSP. Wydane podręczniki zostały opracowane przez specjalistów

Bardziej szczegółowo

Liczba bezrobotnych w układzie gmin - stan na dzień r.

Liczba bezrobotnych w układzie gmin - stan na dzień r. OGÓŁEM 60 i więcej z liczby ogółem - bezrobotni* z tego w wieku 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Powiat będziński: 7 468 788 1 978 1 856 1 440 1 012 394 4 327 Będzin 3 163 294 827 822 617 432 171 1 819 Bobrowniki 493

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH W 2014 R.

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH W 2014 R. KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH W 2014 R. Przedstawiamy kalendarz imprez sportowych na rok 2014. Zapraszamy do udziału w zawodach! Zawody rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej Lp NAZWA I DATA PRZEPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną Opracowanie: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI WSTĘP 5 1. Informacje ogólne 5 2. Wyniki absolwentów ubiegających się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2013 Strona 1 z 15 Strona 1 z 12 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 4 2.1.

Bardziej szczegółowo

Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1 Biblioteka Śląska Katowice Katowice 60 449 2 Miejska i Powiatowa Biblioteka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU" Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015

FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015 FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU" Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015 Art. 14 ust. 1 Ustawy z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej:

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2012

REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2012 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KATOWICACH REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2012 Katowice, 7 lutego 2013r. SPIS TREŚCI I SIEĆ I ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ z przeprowadzeniem oceny strategicznej oddziaływania programu środowiska 10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ Poważna awaria, wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz.

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2014 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie systemu zarządzania i reagowania W SYTUACJI WYSTĄPIENIA NADZWYCZAJNYCH ZAGROŻEŃ NA TERENIE AGLOMERACJI OPOLSKIEJ

Doskonalenie systemu zarządzania i reagowania W SYTUACJI WYSTĄPIENIA NADZWYCZAJNYCH ZAGROŻEŃ NA TERENIE AGLOMERACJI OPOLSKIEJ Doskonalenie systemu zarządzania i reagowania W SYTUACJI WYSTĄPIENIA NADZWYCZAJNYCH ZAGROŻEŃ NA TERENIE AGLOMERACJI OPOLSKIEJ Zagrożenia obejmujące obszary przekraczające teren gminy Powodzie, podtopienia

Bardziej szczegółowo

Wydział operacyjny i kontrolno-rozpoznawczy

Wydział operacyjny i kontrolno-rozpoznawczy Zadania komórek organizacyjnych Telefon kontaktowy: - naczelnik wydziału 91 578 87 60 - biuro 91 578 87 61, 91 578 87 67, 91 578 87 55 - PSK 91 578 87 50 Zadania w zakresie spraw operacyjnych: Wydział

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009.

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009. DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego. W roku 2009 Członkowie Komisji spotkali się na 5 posiedzeniach w siedzibie Starostwa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 CZĘŚĆ II DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Spis tabel i wykresów: Hospitalizacje

Bardziej szczegółowo

Prezentację opracował kpt. mgr inż. Bartosz Deberny

Prezentację opracował kpt. mgr inż. Bartosz Deberny Prezentację opracował kpt. mgr inż. Bartosz Deberny 11 maja 2006 rok Do pobrania np. ze strony KG PSP www.straz.gov.pl (zakładki: kształcenie>szkolenia>szkolenia OSP) Rodzaje szkoleo organizowanych przez

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Wyniki Wojewódzkiej Licealiady chłopców o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wyniki Wojewódzkiej Licealiady chłopców o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wyniki Wojewódzkiej Licealiady chłopców o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Szkoła ZST Rybnik 26 18 30 21 21 18 19 117 1 ZSO MS Racibórz 32

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku.

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku. Zatwierdzam: Kluczbork, dnia 08.07.2013 r. OLZ.5530.3.2013.MZ RAPORT Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku. I. TEMAT Powiatowe manewry KSRG w zakresie ratownictwa medycznego

Bardziej szczegółowo

Wyniki Wojewódzkiej Licealiady dziewcząt o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016

Wyniki Wojewódzkiej Licealiady dziewcząt o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Wyniki Wojewódzkiej Licealiady dziewcząt o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Szkoła Liga LA Przełaje Tenis stolowy Narty ZSS LS Dąbrowa Górnicza

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2013 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

Wyniki Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015

Wyniki Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 Wyniki Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Szkoła Przełaje Tenis stołowy Czwórbój LA Szachy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat cieszyoski

Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat cieszyoski Obszar I grupa 1 - PP grupa 2 - PP grupa 3 - PP grupa 4 - PP grupa 5 - PP grupa 6 - PP grupa 7 - PP grupa 8 - PP grupa 9 - PP grupa 10 - PP Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów do realizacji w ramach Programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2015 r.

Wykaz tematów do realizacji w ramach Programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2015 r. Program wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2015 r. Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na przygotowanie i realizację szkoleń dla nauczycieli w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2015 Wydział Badań i Analiz Strona 1 z 25 Informacje o wynikach Wydział Badań i Analiz Strona 2 z 25 Informacje o wynikach SPIS

Bardziej szczegółowo

LOKAL, W KTÓRYM JEST USYTUOWANY PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ. BUDYNEK PRZYCHODNI ul. Nad Białką 1B, Czechowice-Dziedzice

LOKAL, W KTÓRYM JEST USYTUOWANY PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ. BUDYNEK PRZYCHODNI ul. Nad Białką 1B, Czechowice-Dziedzice POWIATY POWIAT BIELSKO- BIAŁA Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej BUDYNEK PRZYCHODNI ul. Nad Białką 1B, Czechowice-Dziedzice URZĄD GMINY KOZY ul. Krakowska 4, Kozy poniedziałek, czwartek w godzinach od

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WOJEWÓDZKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH O PUCHAR ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY ZA ROK SZKOLNY 2009/2010.

WYNIKI WOJEWÓDZKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH O PUCHAR ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY ZA ROK SZKOLNY 2009/2010. WYNIKI WOJEWÓDZKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH O PUCHAR ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY ZA ROK SZKOLNY 2009/2010. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Szkoła Przełaje Tenis stołowy

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZNP REJONY I POWIATY REJONY

SCHEMAT ORGANIZACYJNY OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZNP REJONY I POWIATY REJONY SCHEMAT ORGANIZACYJNY OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZNP Y I POWIATY Y PÓŁNOCNY Kol. Grzegorz Sikora tel. 601 557 160 VPN 160 e-mail gsikora@znp.edu.pl ZACHODNI Kol. Kazimierz Piekarz tel. 609 058 629 VPN 356 e-mail

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2014 SPIS TREŚCI Wstęp 4 1. Informacje o 4 2. Informacje o absolwentach ubiegających się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2011 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Analiza Powiatu Tarnogórskiego

Analiza Powiatu Tarnogórskiego RYNEK PRACY Analiza Powiatu Tarnogórskiego Powiat tarnogórski i jego gminy na tle Województwa Śląskiego w 2008 roku. Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. 2009-12-31 1. INFORMACJE OGÓLNE Powiat tarnogórski

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 4 Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy na szczeblu gminy. Autor: Maciej Schroeder

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 4 Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy na szczeblu gminy. Autor: Maciej Schroeder SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat: 4 Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy na szczeblu gminy. Autor: Maciej Schroeder UWAGA DLA WYKŁADOWCY! Wykładowca na zajęciach powinien dysponować następującymi

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR 11

KARTA INFORMACYJNA NR 11 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel.032/20 77 777 (Informacja ŚL.U W) email: kancelaria @kuratorium.katowice.pl KARTA INFORMACYJNA NR 11 Rodzaj sprawy: zgłoszenie innowacji

Bardziej szczegółowo

Zjazd Oddziału Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Sułkowicach

Zjazd Oddziału Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Sułkowicach Zjazd Oddziału Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Sułkowicach Przygotował: mgr inż. Jakub Światłoń Podinspektor ds. bhp i ochrony ppoż. Urząd Miejski w Sułkowicach

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 22 czerwca 2012 roku.

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 22 czerwca 2012 roku. Zatwierdzam: Kluczbork, dnia 05.07.2012 r. Piotr Pośpiech Starosta Kluczborski OLZ.5530.3.2012.MZ RAPORT Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 22 czerwca 2012 roku. I. TEMAT TEMAT: Koordynacja

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KONCOWY FINAŁÓW LICEALIADY CHŁOPCÓW MŁODZIEŻY SZKOLNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

KOMUNIKAT KONCOWY FINAŁÓW LICEALIADY CHŁOPCÓW MŁODZIEŻY SZKOLNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 KOMUNIKAT KONCOWY FINAŁÓW LICEALIADY CHŁOPCÓW MŁODZIEŻY SZKOLNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Szkoła Liga LA Przełaje Tenis stołowy Narty ZSO MS Racibórz

Bardziej szczegółowo

II LO Dąbrowa Górnicza 14 16 5 35 VII LO Sosnowiec 21 13 34 ZS nr 10 Zabrze 14 20 34 PZS Lędziny 20 13 33 IV LO Sosnowiec 32 32 IX LO Chorzów 32 32 I

II LO Dąbrowa Górnicza 14 16 5 35 VII LO Sosnowiec 21 13 34 ZS nr 10 Zabrze 14 20 34 PZS Lędziny 20 13 33 IV LO Sosnowiec 32 32 IX LO Chorzów 32 32 I KOMUNIKAT KONCOWY FINAŁÓW LICEALIADY CHŁOPCÓW MŁODZIEŻY SZKOLNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Szkoła Liga LA Przełaje Tenis stołowy Narty ZSO MS Racibórz

Bardziej szczegółowo

4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP

4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP Załącznik nr 4 Koordynatorzy Ratownictwa Medycznego ZADANIA 4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP 1. Nadzoruje organizację, przebieg szkoleń oraz realizację planu szkoleń w służbie. 2. Przygotowuje

Bardziej szczegółowo

Spotkanie podsumowujące rok 2013 we współpracy Starostwa Powiatowego Z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi Powiatu Poznańskiego oraz Komendą Miejską

Spotkanie podsumowujące rok 2013 we współpracy Starostwa Powiatowego Z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi Powiatu Poznańskiego oraz Komendą Miejską Spotkanie podsumowujące rok 2013 we współpracy Starostwa Powiatowego Z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi Powiatu Poznańskiego oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu W ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zasad realizacji zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 15, 16, 20, ustawy

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM ul. Żydowska 7, 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel./fax. 22 755 52 37, 22 755 27 75 www.kppsp.powiat-grodziski.pl ZASADY ORGANIZACJI I DYSPONOWANIA

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP. TEMAT 8: Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP (JOT OSP) Autor: Stanisław Mikulak

SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP. TEMAT 8: Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP (JOT OSP) Autor: Stanisław Mikulak SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP TEMAT 8: Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP (JOT OSP) Autor: Stanisław Mikulak Jednostka operacyjno-techniczna OSP (JOT) Przez jednostkę operacyjno-techniczną

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie Państwowej Straży Pożarnej do reagowania na zagrożenia związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, suszami i powodziami

Przygotowanie Państwowej Straży Pożarnej do reagowania na zagrożenia związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, suszami i powodziami Przygotowanie Państwowej Straży Pożarnej do reagowania na zagrożenia związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, suszami i powodziami st. bryg. mgr inż. Paweł Frątczak Rzecznik Komendanta Głównego PSP

Bardziej szczegółowo

Powiat Lubliniecki/Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu. Powiat tarnogórski/powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach

Powiat Lubliniecki/Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu. Powiat tarnogórski/powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach Załacznik nr 2 do Uchwały nr 3304/206/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22.11.2012 r. Lista wniosków spełniających minimum punktowe w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6.1.2/2012 dla Poddziałania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2014 wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.494.000

Bardziej szczegółowo

Zakup sprzętu ratowniczego. PROGRAM

Zakup sprzętu ratowniczego. PROGRAM PROGRAM Tytuł programu: Zakup sprzętu ratowniczego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w 2013 roku 1. Cel programu: Unowocześnienie wyposażenia

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2010-2012

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2010-2012 TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2010-2012 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: http://matura.ewd.edu.pl W zestawieniu uwzględniono te powiaty, w których są co najmniej 4 licea 1 Od 2010 r. publikowane

Bardziej szczegółowo

Wyniki Wojewódzkiej Licealiady chłopców o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016

Wyniki Wojewódzkiej Licealiady chłopców o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Wyniki Wojewódzkiej Licealiady chłopców o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Szkoła Liga LA Przełaje Tenis stołowy Narty ZS Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM KRYZYSOWEGO, ZWANEGO DALEJ PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder UWAGA DLA WYKŁADOWCY! Wykładowca na zajęciach powinien dysponować następującymi dokumentami:

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 17 3

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 17 3 Sytuacja dotycząca ekspozycji zawodowych na potencjalnie zakaźne czynniki biologiczne w szpitalach województwa śląskiego w latach 2010 2013. Renata Cieślik Tarkota; Oddział Epidemiologii WSSE w Katowicach.

Bardziej szczegółowo

Uwagi z analizy prac uczniów przesłanych przez szkoły, które przeprowadziły próbny sprawdzian 8 lutego 2005 r.

Uwagi z analizy prac uczniów przesłanych przez szkoły, które przeprowadziły próbny sprawdzian 8 lutego 2005 r. Uwagi z analizy prac uczniów przesłanych przez szkoły, które przeprowadziły próbny sprawdzian 8 lutego 2005 r. Eksperci Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie przygotowali, jak co roku, materiały

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

Rozdział IV. Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych Rozdział IV Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych 8.1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także współpracują z jednostkami

Bardziej szczegółowo

MAPA RYZYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH JAKO KRYTERIUM LOKALIZOWANIA ZASOBÓW SŁUZB RATOWNICZYCH Dariusz Marczyński

MAPA RYZYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH JAKO KRYTERIUM LOKALIZOWANIA ZASOBÓW SŁUZB RATOWNICZYCH Dariusz Marczyński Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności MAPA RYZYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH JAKO KRYTERIUM LOKALIZOWANIA ZASOBÓW SŁUZB RATOWNICZYCH Dariusz Marczyński 1 Kazimierz - Warszawa 2016-01-28 Życie

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRUDNIKU 2 0 0 8 Lp. Data Temat, cel 1. 25.02.2008 r. 1. Zadania Starosty oraz Zespołu wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy. Niepełnosprawni w województwie śląskim Stan na r. KATOWICE

Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy. Niepełnosprawni w województwie śląskim Stan na r. KATOWICE Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy Niepełnosprawni w województwie śląskim Stan na 30.06.2011r. KATOWICE 1 UWAGI WSTĘPNE W informacji na temat bezrobocia niepełnosprawnych wykorzystano dane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności kontrolnej. Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w KATOWICACH w 2010 roku.

SPRAWOZDANIE z działalności kontrolnej. Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w KATOWICACH w 2010 roku. SPRAWOZDANIE z działalności kontrolnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w KATOWICACH w 200 roku.. Organizacja komórek PSP, realizujących czynności kontrolne.. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Temat 1. Zbieranie danych, obliczanie współczynników wielorakich dla raka płuca; określenie rejonów endemii

Zadanie 3. Temat 1. Zbieranie danych, obliczanie współczynników wielorakich dla raka płuca; określenie rejonów endemii Zadanie 3. Temat 1. Zbieranie danych, obliczanie współczynników wielorakich dla raka płuca; określenie rejonów endemii Prof. dr hab. n. med. B. Zemła Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych. Strona 1 z 5

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych. Strona 1 z 5 Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Priorytet: V Środowisko Działanie/Poddziałanie: 5.3 Czyste powietrze i odnawialne

Bardziej szczegółowo

Licealiada 2011/2012 chłopcy - tabela zbiorcza Tenis stołowy Narty. Koszykówka Siatkówka.

Licealiada 2011/2012 chłopcy - tabela zbiorcza Tenis stołowy Narty. Koszykówka Siatkówka. Licealiada 2011/2012 chłopcy - tabela zbiorcza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Szkoła Liga LA Przełaje Tenis stołowy Narty ZS Poręba 26 18 30 23 97 1 I LO Gliwice 14 13 21 20 19 87 2 ZSO MS Racibórz 30

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w 2013 roku

PROGRAM. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w 2013 roku PROGRAM Tytuł programu: ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w 2013 roku 1. Cel programu: Unowocześnienie wyposażenia ratowniczego służb

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J 1 Załącznik do Decyzji Nr POK.0112.3.2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych. Strona 1 z 5

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych. Strona 1 z 5 Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Priorytet: V Środowisko Działanie/Poddziałanie: 5.3 Czyste powietrze i odnawialne

Bardziej szczegółowo

Powiat Będziński/ Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie. m. śory / Powiatowy Urząd Pracy w śorach. Powiat Miasta Tychy/Powiatowy Urząd Pracy w Tychach

Powiat Będziński/ Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie. m. śory / Powiatowy Urząd Pracy w śorach. Powiat Miasta Tychy/Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Załącznik nr 2 do Uchwały nr 3460/106/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego Lista wniosków spełniających minimum punktowe w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6.1.2/2011 dla Poddziałania 6.1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Licealiada dziewczyny 2010/2011 tabela zbiorcza Tenis stolowy Narty. Koszykówka. Siatkówka

Licealiada dziewczyny 2010/2011 tabela zbiorcza Tenis stolowy Narty. Koszykówka. Siatkówka Licealiada dziewczyny 2010/2011 tabela zbiorcza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Szkoła Liga LA Przełaje Tenis stolowy Narty Koszykówka II LO Cieszyn 28 18 32 24 19 121 1 ZS im. 14 Pułku P. Śl. Wodzisław

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH ZATWIERDZAM KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH PROCEDURA DYSPONOWANIA SIŁ KSRG ORAZ DORAŹNEGO ZABEZPIECZENIA OPERACYJNEGO TERENU POWIATU PO ZADYSPONOWANIU ZASOBÓW RATOWNICZYCH DO

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY Andrzej Marjański Refleksyjnie 2 Zwyciężać mogą ci, którzy wierzą, że mogą. Wergiliusz 1 Agenda 3 Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH UZGODNIŁ KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH PROCEDURA DYSPONOWANIA SIŁ JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ DORAŹNEGO ZABEZPIECZENIA OPERACYJNEGO TERENU POWIATU PO ZADYSPONOWANIU

Bardziej szczegółowo

System Ostrzegania, Alarmowania i Informowania dla województwa dolnośląskiego

System Ostrzegania, Alarmowania i Informowania dla województwa dolnośląskiego System Ostrzegania, Alarmowania i Informowania dla województwa dolnośląskiego Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu zgodnie z zawartym w dniu 28 czerwca 2012r. porozumieniem o dofinansowanie, zrealizował

Bardziej szczegółowo

LOKAL, W KTÓRYM JEST USYTUOWANY PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

LOKAL, W KTÓRYM JEST USYTUOWANY PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ POWIAT ZAWIERAJĄCY UMOWĘ Z RADCĄ PRAWNYM LOKAL, W KTÓRYM JEST USYTUOWANY PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ DNI I GODZINY UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRZEZ RADCÓW PRAWNYCH W DANYM PUNKCIE Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA

PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 1. SilesiaNet budowa społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista projektów wybranych do dofinansowania Lista projektów wybranych do dofinansowania Załącznik nr 1 do uchwały nr 1847 / 287 / III / 2009r. Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21 lipca 2009 roku Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna Działanie:

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu INFORMACJA

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu INFORMACJA Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu INFORMACJA z zakresu działalności operacyjno-szkoleniowej ochotniczych straży pożarnych w latach 2001-2006 Materiał na II Zjazd Oddziału Powiatowego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.04.2013 godz. 23:03:58 Numer KRS: 0000012847

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.04.2013 godz. 23:03:58 Numer KRS: 0000012847 Strona 1 z 12 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.04.2013 godz. 23:03:58 Numer KRS: 0000012847 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA NACZELNIKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA NACZELNIKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA NACZELNIKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Warszawa 2015 1 Opracowanie merytoryczne: st. bryg. Ireneusz KRÓLIK KG PSP st. bryg.

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 20 kwietnia 2011 roku.

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 20 kwietnia 2011 roku. Zatwierdzam: Kluczbork, dnia 07.06. 2011 r. Piotr Pośpiech Starosta Kluczborski OLZ.5530.1.5.2011.ZM RAPORT Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 20 kwietnia 2011 roku. I. TEMAT Koordynacja

Bardziej szczegółowo