REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2008"

Transkrypt

1 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KATOWICACH REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2008 Katowice, 13 lutego 2009 REALIZACJA ZADAŃ KSRG W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 ROKU 1

2 I. SIEĆ I ORGANIZACJA KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W roku 2008 na obszarze województwa śląskiego dokonano modyfikacji sieci jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Wprowadzenie przedmiotowych zmian było wynikiem działań związanych z włączeniem do struktur KSRG kolejnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wprowadzeniem korekty w sieci jednostek ratowniczo gaśniczych i posterunków interwencyjnych PSP. W roku ubiegłym, na podstawie wytycznych otrzymanych z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, opracowano Zbiorczy plan sieci jednostek krajowego systemu ratowniczo gaśniczego na obszarze województwa śląskiego. Dokument ten zawiera dane dotyczące aktualnie funkcjonujących w systemie podmiotów ratowniczych oraz jednostek planowanych do włączenia do jego struktur do roku Elementem planu jest również warstwa mapy cyfrowej, obrazująca lokalizację podmiotów ratowniczych, tworzących i aspirujących do uczestnictwa w KSRG. Opracowany dokument stanowi podstawę do wprowadzania zmian w strukturze sieci jednostek systemu na obszarze województwa śląskiego. Działaniami związanymi z pracami nad zbiorczym planem sieci jednostek KSRG na obszarze województwa, było opracowanie i przesłanie do Komendy Głównej PSP 16 wniosków dotyczących włączenia do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego kolejnych jednostek OSP oraz likwidacja Posterunku interwencyjnego PSP w Porębie (powiat zawierciański). Z przesłanych do KG PSP 16 wniosków w sprawie włączenia do struktur KSRG jednostek OSP, 10 wniosków zostało pozytywnie rozpatrzonych (OSP Rększowice powiat częstochowski, OSP Słotwina powiat żywiecki, OSP Wisła Centrum powiat cieszyński, OSP Zawada Policka i OSP Niwki powiat zawierciański, OSP Cyprzanów i OSP Krzanowice powiat raciborski, OSP Jastrzębie Zdrój miasto Jastrzębie Zdrój, OSP Boguchwałowice powiat będziński, OSP Zendek powiat tarnogórski). W przypadku 6 wniosków Komendant Główny PSP wydał decyzje negatywne (OSP Korbielów powiat żywiecki, OSP Pszczyna powiat pszczyński, OSP Jaworzno Jeleń miasto Jaworzno, OSP Palowice powiat rybnicki, OSP Wymysłów powiat będziński, OSP Orzesze Zgoń powiat mikołowski). Po wprowadzeniu przedmiotowych zmian aktualnie sieć jednostek sytemu ratowniczego na obszarze województwa kształtuje sie następująco: 31 komend powiatowych i miejskich PSP, w których strukturach funkcjonuje 47 jednostek ratowniczo - gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej oraz 3 posterunki interwencyjne PSP (w Siewierzu, Szczekocinach oraz Czechowicach Dziedzicach), 344 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, dwie placówki szpitalne funkcjonujące w ramach systemu na podstawie zawartych na szczeblu centralnym porozumień (Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich i Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Katowicach). 2 REALIZACJA ZADAŃ KSRG W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 ROKU

3 Plany i zamierzenia na rok wprowadzanie zmian w sieci jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego poprzez włączanie nowych jednostek OSP do struktur Systemu (zgodnie z ustalonymi procedurami), 2. aktualizacja części graficznej Analizy zabezpieczenia operacyjnego województwa śląskiego (warstwy mapy cyfrowej obrazujące zasięgi działania poszczególnych jednostek w określonych przedziałach czasowych), 3. analizowanie możliwości w zakresie tworzenia nowych posterunków interwencyjnych PSP, 4. doposażenie wytypowanych jednostek OSP w sprzęt ratownictwa technicznego i medycznego (wykorzystanie do tego celu dotacji budżetowej na funkcjonowanie jednostek OSP w KSRG), 5. dokonywanie zmian w obszarach chronionych poszczególnych JRG i posterunków interwencyjnych, 6. nawiązywanie współpracy (w formie porozumień) z kolejnymi podmiotami, które współuczestniczyć będą w realizacji działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki KSRG. 1. Ratownictwo specjalistyczne W 2008 roku rozpoczęto proces regulacji prawnych w zakresie ratownictwa specjalistycznego poprzez wydanie Zarządzenia nr 102/2008 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 listopada 2008 roku w sprawie organizacji ratownictwa specjalistycznego na terenie województwa śląskiego (WKO II-0220/102 /08/WR III). Ratownictwo techniczne W strukturach Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa śląskiego funkcjonują dwie specjalistyczne grupy ratownictwa technicznego, powołane na bazie: JRG Gliwice - grupa ta posiada w swym wyposażeniu: dźwig 50 tonowy (SDz-50) oraz średni samochód gaśniczy (GBM); w ramach COO dodatkowo w skład grupy wchodzą zastępy: SLRt z JRG Pyskowice i SCRt z JRG Tychy, JRG Dąbrowa Górnicza - grupa ta posiada na swym wyposażeniu: ciężki samochód ratownictwa drogowego (SCRd) oraz średni samochód ratownictwa technicznego (SRt RW 2); w ramach COO dodatkowo w skład grupy wchodzą zastępy: SRt i GBA z JRG Mysłowice. Podjęto działania zmierzające do rozbudowy ratownictwa technicznego w północnej części województwa na bazie sprzętu Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. Szkoła posiada na wyposażeniu ciężki samochód ratownictwa drogowego (SCRd), ciężki samochód ratownictwa technicznego (SCRt) i dźwig 30 tonowy (SDz-30). Działania z zakresu ratownictwa technicznego, realizowane na poziomie specjalistycznym, wspomagane są przez następujące jednostki (na wyposażeniu których znajdują się średnie i ciężkie samochody ratownictwa technicznego, posiadające podstawowy sprzęt ratowniczy i żuraw): REALIZACJA ZADAŃ KSRG W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 ROKU 3

4 JRG Bytom, JRG 1 Bielsko Biała, JRG Chorzów, JRG Częstochowa nr 2, JRG Jaworzno, JRG Mysłowice, JRG Rybnik, JRG Tychy, JRG Żory Ładowarka Ł-34. Na poprawę wyposażenia jednostek ratownictwa technicznego w 2008 roku Śląski Komendant Wojewódzki PSP ze środków ubezpieczeniowych KG PSP przekazał środki w wysokości 8.572,96 zł. Środki te przeznaczono na doposażenie samochodów ratownictwa technicznego w palniki plazmowe (JRG Dąbrowa Górnicza 4.286,48 zł, JRG Gliwice 4.286,48 zł.). Doposażono na terenie województwa wszystkie jednostki ratowniczo gaśnicze w pilarki spalinowe, przeznaczone do cięcia połaci dachów i drzew, co stanowiło uzupełnienie wyeksploatowanego sprzętu w trakcie działań ratowniczych, m.in. prowadzonych przy likwidacji skutków trąby powietrznej w powiatach częstochowskim i lublinieckim. Dokonano szczegółowej inwentaryzacji sprzętu poddozorowego (żurawie, wyciągarki, przyciągarki oraz zawiesia linowe i pasowe), celem rozplanowania wymiany sprzętu i jego modernizacji w latach następnych. Ratownictwo chemiczno ekologiczne System ratownictwa specjalistycznego w zakresie działań chemiczno ekologicznych na terenie województwa śląskiego tworzą: specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno ekologicznego, funkcjonująca na bazie JRG nr 1 Bielsko Biała. W skład grupy wchodzą zastępy: średni samochód gaśniczy (GBA), ciężki samochód ratownictwa chemicznego (SCRChem) i średni samochód ratownictwa technicznego (SRt RW - 2); w ramach COO dodatkowo w skład grupy wchodzą zastępy: SLRR z JRG nr 1 Bielsko - Biała i SLRChem z JRG Żywiec, specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno ekologicznego, funkcjonująca na bazie JRG nr 2 Częstochowa; w skład grupy wchodzą: ciężki samochód gaśniczy (GCBA), ciężki samochód ratownictwa chemicznego (SCRChem) i średni samochód ratownictwa technicznego (SRt RW - 2), w ramach COO dodatkowo w skład grupy wchodzą zastępy: SLOp z JRG nr 2 Częstochowa i SLRChem z JRG Lubliniec, specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno ekologicznego, funkcjonująca na bazie JRG Gliwice Łabędy; w skład grupy wchodzą: średni samochód gaśniczy (GBA), ciężki samochód ratownictwa chemicznego (SCRChem) i średni samochód ratownictwa 4 REALIZACJA ZADAŃ KSRG W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 ROKU

5 technicznego (SRt RW 2); w ramach COO dodatkowo w skład grupy wchodzą zastępy: SLOp z JRG Gliwice - Łabędy i SLRChem z JRG Wodzisław Śląski, specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno ekologicznego, funkcjonująca na bazie JRG Katowice Piotrowice; w skład grupy wchodzą: średni samochód gaśniczy (GBA), ciężki samochód ratownictwa chemicznego (SCRChem), średni samochód ratownictwa technicznego (SRt RW - 2) oraz lekki samochód ratownictwa chemicznego (SLRChem - rozpoznawania zagrożeń ABC); w ramach COO dodatkowo w skład grupy wchodzi zastęp SLRR z JRG nr 1 Katowice. Realizowane przez specjalistyczne grupy ratownictwa chemicznego działania interwencyjne, wspierają niżej wymienione jednostki, dysponujące lekkimi samochodami ratownictwa chemicznego: JRG Lubliniec, JRG Pszczyna, JRG Wodzisław Śląski, JRG Żywiec, JRG Rybnik (przyczepa ratownictwa chemicznego). JRG Zawiercie. Kontynuowano proces wdrażania w życie Wytycznych do organizacji ratownictwa chemiczno - ekologicznego w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym, mających na celu ujednolicenie i usystematyzowanie działań w zakresie ratownictwa chemicznego, w zakresie podstawowym, realizowanym przez wszystkie jednostki wchodzące w skład KSRG, oraz w zakresie specjalistycznym, realizowanym przez specjalistyczne grupy ratownictwa chemiczno ekologicznego. W tym celu przeprowadzono szkolenie dla kadry dowódczej (dowódcy JRG, zastępcy dowódców JRG, dowódcy zmian służbowych) wszystkich jednostek ratowniczo gaśniczych z zakresu podstaw ratownictwa chemiczno ekologicznego. Na poprawę wyposażenia jednostek ratownictwa chemicznego w 2008 roku Śląski Komendant Wojewódzki PSP ze środków ubezpieczeniowych KG PSP przekazał środki w wysokości ,25 zł. Środki te przeznaczono na doposażenie wszystkich jednostek ratowniczo - gaśniczych w lekkie ubrania ochrony chemicznej i biologicznej typu Tychem F. Podniesiono możliwości samochodu do identyfikacji zagrożeń chemicznych (JRG Katowice -Piotrowice) o wyposażenie w skaner materiału aktywnego biologicznie o wartości ,45 zł. oraz uzupełniono narzędzia nieiskrzące w grupie specjalistycznej działającej w JRG Nr 1 Bielsko Biała 1.110,55 zł. Ratownictwo wysokościowe Na obszarze województwa śląskiego funkcjonuje specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego na bazie JRG Radzionków. W skład grupy wchodzi: REALIZACJA ZADAŃ KSRG W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 ROKU 5

6 11 ratowników wysokościowych uprawnionych do pracy ze śmigłowcem, 7 ratowników wysokościowych, 6 młodszych ratowników wysokościowych. W JRG Jastrzębie Zdrój pełni służbę 10 młodszych ratowników wysokościowych. W roku 2008 Śląski Komendant Wojewódzki PSP, ze środków ubezpieczeniowych KG PSP, przeznaczył łącznie kwotę ,63 zł., z czego ,88 zł. na doposażenie specjalistycznej grupy ratownictwa wysokościowego w JRG Radzionków i ,75 zł. dla ratowników wysokościowych w JRG Jastrzębie Zdrój. Ratownictwo wodne Działania z zakresu ratownictwa wodno - nurkowego (na poziomie specjalistycznym) w strukturach PSP realizują dwie specjalistyczne grupy, powołane na bazie JRG Bytom i JRG Rybnik. Działania ratownicze, realizowane przez w/w grupy, mogą być również wspierane przez wyszkolonych ratowników - nurków z OSP Częstochowa (jednostka włączona do KSRG) oraz przez poszczególne sekcje WOPR (w tym grupę operacyjną WOPR dysponującą pojazdami, zestawami łodziowymi oraz zespołami płetwonurków), funkcjonujące na terenie województwa. W roku 2008 Śląski Komendant Wojewódzki PSP, ze środków ubezpieczeniowych KG PSP, przeznaczył kwotę ,10 zł na doposażenie w maski pełnotwarzowe specjalistycznych grup ratownictwa wodno nurkowego, z czego dla JRG Bytom o wartości 4.028,10 zł, a dla JRG Rybnik o sprzęt wartości 6.885,00 zł. W dniach zorganizowano, wspólnie z Pododdziałem Antyterrorystycznym Policji i Grupą Beskidzką GOPR, manewry na terenie gminy Poraj. W manewrach udział brały również jednostki ratownictwa wodnego WOPR i Grupa Wodno - Nurkowa JRG Bytom. W dniu 4 września 2008r. Grupa Wodno Nurkowa z JRG Rybnik wzięła udział w manewrach na terenie Słowacji ORAWA W roku 2008 podniosło swoje kwalifikacje 15 osób, uzyskując kwalifikacje nurków MSWiA, z czego 10 nurków z JRG Bytom i 5 nurków z JRG Rybnik. Ratownictwo poszukiwawcze W 2008 roku wydano rozkaz Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w sprawie utworzenie grupy poszukiwawczo ratowniczej na bazie JRG Jastrzębie Zdrój. Dokonano analizy możliwości technicznych działania grupy i podjęto decyzję o jej rozbudowie, uwzględniając siły z JRG Żory. Ratownicy z JRG Jastrzębie Zdrój w ramach grupy będą prowadzić prace poszukiwawcze, współpracując z przewodnikami psów (OSP Jastrzębie Zdrój), natomiast ratownicy z JRG Żory przeznaczeni będą do pracy na elementach konstrukcyjnych (stalowych i żelbetowych). W trakcie 2008 roku przeprowadzono certyfikacje psów i obecnie znajdują się na terenie województwa 3 psy (po jednym ze specjalizacji 6 REALIZACJA ZADAŃ KSRG W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 ROKU

7 terenowej, poszukiwawczej i poszukiwania zwłok). Realizowane są prace, polegające na rozszerzeniu możliwości technicznych ratowników w JRG Żory poprzez doposażenie sprzętowe. W roku 2008 na ten cel przeznaczono przeszło zł. Ratownicy z JRG Jastrzębie Zdrój wielokrotnie uczestniczyli w warsztatach i seminariach (również o charakterze międzynarodowym), organizowanych na terenie kraju z zakresu powierzonych im zadań. Plany i zamierzenia na rok Opracowanie i przygotowanie analiz dla poszczególnych specjalizacji stanowiących podstawę do wydania Zarządzeń Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP organizujących ratownictwo specjalistyczne na terenie województwa śląskiego. 2. Zainicjowanie szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego na poziomie podstawowym i obejmującym szkolenie lodowe, szkolenie na wodach szybkopłynących oraz kontynuowanie szkolenia w zakresie uprawnień do prowadzenia jednostek pływających (łodzie i pontony). 3. Kontynuacja współpracy z WOPR, w zakresie organizacji wspólnych szkoleń oraz doskonalenia umiejętności prowadzenia działań na wodach różnego typu (stawy, zalewy, jeziora, rzeki). 4. Zainicjowanie szkoleń z zakresu ratownictwa technicznego na poziomie podstawowym i obejmującym prace na sprzęcie poddozorowym żurawie, wyciągarki, przyciągarki oraz przeprowadzanie szkoleń przygotowujących do pracy z zawiesiami pasowymi, linowymi, łańcuchowymi (hakowy jako operator ładunku). 5. Wprowadzenie warsztatów, jako cyklu spotkań szkoleniowych z Dowódcami Specjalistycznych Grup Ratownictwa Chemicznego. 6. Organizacja szkoleń z zakresu ratownictwa chemicznego dla ratowników z Jednostek Ratowniczo Gaśniczych, dysponujących lekkimi samochodami ratownictwa chemicznego. 7. Utworzenie Specjalistycznych Grup Ratownictwa Technicznego w KM PSP Częstochowa i KM PSP Bielsko Biała. 8. Kontynuacja rozwoju Grup Ratownictwa Wodno - Nurkowego, uwzględniając podział na realizację zadań związanych z: - GRWN Rybnik - współdziałanie z grupą chemiczną ze względu na posiadaną w JRG przyczepę ratownictwa chemicznego i skafandry o klasie odporności chemicznej i biologicznej, - GRWN Bytom współdziałanie z grupą poszukiwawczo ratowniczą w realizacji czynności dochodzeniowo - śledczych w ramach pomocy w toku postępowania procesowego. 9. Kontynuacja współpracy z Policją zainicjowanej na bzie podpisanego w dniu 18 grudnia 2008r. porozumienia o współpracy pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji i Śląskim Komendantem Wojewódzkim PSP. 2. Bazy kontenerowe w PSP W roku ubiegłym kontynuowane były działania w zakresie doskonalenia funkcjonowania istniejącej na terenie województwa sieci baz kontenerowych. Bazy REALIZACJA ZADAŃ KSRG W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 ROKU 7

8 kontenerowe utworzone zostały w celu usprawnienia organizacji akcji ratowniczych o znacznych skutkach lub rozmiarach. Istnienie tego typu baz pozwala na sprawne i szybkie dysponowanie niezbędnego sprzętu ratowniczego do miejsca realizacji działań interwencyjnych. Aktualnie na terenie województwa śląskiego działa pięć baz, zlokalizowanych w następujących jednostkach organizacyjnych PSP: KW PSP w Katowicach, KM PSP w Częstochowie, KM PSP w Gliwicach, KP PSP w Pszczynie i KM PSP w Sosnowcu. Na ich wyposażeniu znajduje się 25 kontenerów o różnych wariantach wyposażenia wraz z 8 nośnikami kontenerowymi i 2 przyczepami do przewozu kontenerów. W 2008 roku bazy kontenerowe zostały doposażone w dwa nowe kontenery (baza w KP PSP w Pszczynie została doposażona w kontener do przewozu środka pianotwórczego i neutralizatorów, baza w KM PSP w Częstochowie doposażona została w kontener kwatermistrzowski - baza noclegowa dla 60 osób). Szczegółowe dane dotyczące rozmieszczenia i wyposażenia poszczególnych baz przedstawia poniższa tabela: Typ kontenera KM PSP Gliwice KM PSP Sosno wiec KP PSP Pszcz yna KM PSP Częst ochow a KW PSP Katow ice RAZEM Do cieczy agresywnych 1 1 Do przewozu materiałów sypkich 1 1 Do przewozu neutralizatorów i sorbentów 1 1 Do przewozu środka pianotwórczego Do przewozu wody pitnej 1 1 Dowodzenia i łączności 1 1 Kwatermistrzowski Pompowy Przeciwpowodziowy Z wałami przeciwpowodziowymi Zaplecza sanitarnego 1 1 Zaplecza socjalnego grup specjalistycznych 1 1 Do dekontaminacji masowej 1 1 Ze sprzętem ochrony dróg oddechowych REALIZACJA ZADAŃ KSRG W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 ROKU

9 Przyczepa do przewozu kontenerów Samochód do przewozu kontenerów kontener ze sprzętem inżynieryjno pionierskim, 2 kontener do przewozu środka gaśniczego oraz neutralizatorów i sorbentów. Plany i zamierzenia na rok 2009 W zależności od posiadanych środków finansowych planowana jest dalsza rozbudowa istniejących baz kontenerowych, poprzez włączanie w ich skład nowych kontenerów o różnym wariancie wyposażenia. 3. Zadania szkoleniowe realizowane przez Sekcję Szkolenia i Sportu Szkolenia specjalistyczne i kursy z zakresu doskonalenia zawodowego Na bazie firm zewnętrznych zorganizowane zostały: 4 kursy specjalistyczne obsługi drabin mechanicznych dla 92 strażaków PSP, 2 kursy specjalistyczne obsługi podestów ruchomych samojezdnych dla 70 strażaków PSP. W roku 2008 Sekcja koordynowała nabór kandydatów na Szkolenie Podstawowe Strażaka Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej, Szkolenie Uzupełniające Strażaka Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej i kursy specjalistyczne realizowane przez inne jednostki organizacyjne PSP na terenie kraju. I tak w ciągu roku skierowano: Szkolenia Podstawowe Strażaka Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej: 16 strażaków do Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy, 10 strażaków do Ośrodka Szkolenia PSP w Łapach, 13 strażaków do Ośrodka Szkolenia PSP w Opolu, 75 strażaków do Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, 16 strażaków do Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach, 2 strażaków do Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, Szkolenia Uzupełniające Strażaka Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej: 44 strażaków do Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, 38 strażaków do Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy, Zaoczne Studium Aspirantów PSP 25 strażaków do Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, Studia podyplomowe dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi 6 strażaków do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Szkolenie specjalistyczne z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego 60 strażaków do Centralnej szkoły PSP w Częstochowie. REALIZACJA ZADAŃ KSRG W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 ROKU 9

10 Zawody i imprezy sportowe 1. W dniu 7 marca 2008r. w Sali Sportowej Silesia Miechowice w Bytomiu zostały rozegrane Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa woj. śląskiego w tenisie stołowym strażaków PSP. W zawodach uczestniczyło 60 zawodników z 13 Komend Powiatowych i Miejskich PSP. Indywidualnym zwycięzcą zawodów został Dariusz Steuer z KM PSP w Gliwicach, drużynowo zwyciężyła reprezentacja KM PSP w Gliwicach. 2. W dniu 11 marca 2008r. na stoku Skrzycznego w Szczyrku odbyły się II Wojewódzkie Mistrzostwa Strażaków woj. śląskiego w narciarstwie alpejskim. W zawodach udział wzięło 48 zawodników z 10 komend woj. śląskiego. Indywidualnie zwyciężył Dawid Schulz z KM PSP w Bytomiu, w konkurencji drużynowej I miejsce zajęła reprezentacja KM PSP w Bytomiu. 3. W dniu 27 czerwca 2008r. na terenie Kąpieliska Odkrytego OSiR w Bytomiu odbyły się VI Mistrzostwa Śląska Strażaków PSP i I Mistrzostwa Śląska Strażaków OSP w Pływaniu. W zawodach wystartowało 25 strażaków z OSP i 55 strażaków PSP. W klasyfikacji generalnej zwyciężył Adolf Piechula z KP PSP w Raciborzu. 4. W dniu 31 maja 2008r. na obiektach CS PSP w Częstochowie przeprowadzono Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze w/g Regulaminu CTIF oraz Wojewódzkie Młodzieżowe Zawody Sportowo-Pożarnicze. W zawodach wystartowało 40 drużyn (15 kobiecych i dziewczęcych oraz 25 męskich i chłopięcych). 5. W dniach października 2008r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Zabrzu przeprowadzone zostały XVI Halowe Mistrzostwa Śląska Strażackich Piątek Piłkarskich o Puchar Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. W zawodach uczestniczyły 22 drużyny a zwycięzcą zawodów została reprezentacja KM PSP w Gliwicach grudnia 2008r. odbył się XIV Międzynarodowy Turniej we Wspinaniu przy Użyciu Drabiny Hakowej o Puchar Prezydenta Miasta Chorzowa. W zawodach udział wzięło 116 zawodników z Polski, Ukrainy, Węgier i Czech. Zwycięzcą zawodów został Mirosław Cyrson z woj. pomorskiego. 7. W dniu 9 grudnia 2008r. na terenie Parku Wodnego w Tarnowskich Górach odbyły się I Mikołajkowe Zawody Strażaków w Pływaniu o Puchar Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. W zawodach wystartowało 64 zawodników. Reprezentacje województwa śląskiego brały udział między innymi: 1. W dniach lutego 2008r. w Cieszynie w Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w Halowej Piłce Nożnej Reprezentacja Śląskich Strażaków zajęła II miejsce. 2. W dniach marca 2008r. w Rzeszowie w XXV Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostwach Polski Strażaków PSP w Tenisie Stołowym. 3. W dniach 1 4 marca 2008r. w Giżycku odbył się finał Mistrzostw Polski Strażaków w Piłce Siatkowej z udziałem reprezentacji woj. śląskiego, która zajęła 3 miejsce. 4. W dniach kwietnia 2008r. na obiektach Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie reprezentacja śląska startowała w XXI Memoriale w Dwuboju Pożarniczym im. płk poż. Andrzeja Bazanowskiego. 5. W Mistrzostwach Polski w Sporcie Pożarniczym przeprowadzonych na obiektach CS PSP w Częstochowie w dniach czerwca 2008r. 6. W dniu 13 czerwca 2008r. w XI Międzynarodowym Turnieju Zawodowych Strażaków w Piłce Nożnej w ramach Euroregionu Beskidy w Zakopanem, zajmując 5 miejsce. 7. W dniu 6 czerwca 2008r. reprezentacja z Komendy Miejskiej PSP w Bytomiu uczestniczyła w V Międzynarodowych Zawodach Wieżowiec 2008 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie zajmując IX miejsce. 10 REALIZACJA ZADAŃ KSRG W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 ROKU

11 8. W dniu 14 czerwca 2008r. strażacy z KP PSP w Żywcu uczestniczyli w zawodach w Biathlonie Letnim w WPKiW w Chorzowie organizowanym przez Śląski Związek Biathlonu. 9. Strażacy z KM PSP w Bytomiu zajęli I miejsce w II Sztafecie Integracyjnych Służb i Instytucji Użyteczności Publicznej, która odbyła się 2 maja 2008r. w Dąbrowie Górniczej. 10. W VI Wiosennym Biegu Przełajowym dla Służb Mundurowych o Puchar Komendanta Szkoły Policji w Katowicach reprezentacja KM PSP w Bytomiu zdobyła IV miejsce w klasyfikacji drużynowej. 11. W dniach sierpnia 2008r. w Lądku (woj. wielkopolskie) odbyły się Krajowe Zawody Pożarnicze wg regulaminu CTIF. W zawodach w grupie OSP udział wzięły reprezentacje: męskie OSP Błeszno i Pszów, a w grupie drużyn kobiecych OSP Błeszno. 12. W dniach sierpnia 2008r. w Chorwacji reprezentacja woj. śląskiego wzięła udział w Międzynarodowych Zawodach International Police Association w piłce nożnej. 13. W dniach września 2008r. w Bydgoszczy na stadionie WKS Zawisza w Ogólnopolskich Zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTIF udział wzięły reprezentacje dziewcząt i chłopców z OSP Świbie. 14. W dniach listopada 2008r. w Legnicy odbyły się XIV Halowe Mistrzostwa Polski Strażackich Piątek Piłkarskich. Reprezentacja woj. śląskiego po raz kolejny została Mistrzem Polski. 15. W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w dniach listopada 2008r. odbyły się Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Pływaniu. Zawodnicy ze Śląska zdobyli w sumie 12 medali: 7 złotych, 3 srebrne i 2 brązowe. Adolf Piechula 5 złotych medali, Arkadiusz Kowalski 2 złote medale. 4. Ćwiczenia wojewódzkie Ćwiczenia pod kryptonimem Rudziniec 2008 W dniach września 2008r. na terenie Nadleśnictwa Rudziniec (obszar byłego pożarzyska) zorganizowane zostały ćwiczenia, mające na celu doskonalenie działań realizowanych w przypadku wystąpienia wielkopowierzchniowych pożarów kompleksów leśnych. Przedsięwzięcie to zrealizowano przy współpracy z Komendą Wojewódzką PSP w Opolu oraz Nadleśnictwem Rudziniec. Do opracowania założeń i dokumentacji do ćwiczeń powołana została grupa robocza, w skład której weszli przedstawiciele KW PSP w Katowicach, KW PSP Opolu oraz Nadleśnictwa Rudziniec. Ćwiczenia pod kryptonimem Rudziniec 2008 przeprowadzone zostały dla odwodów operacyjnych, tworzonych przez KW PSP w Katowicach i KW PSP w Opolu, wchodzących w skład COO i połączone zostały z sympozjum szkoleniowym dotyczącym zabezpieczenia ppoż. obszarów leśnych. W pierwszym dniu ćwiczeń zorganizowane zostało sympozjum szkoleniowe, na którym kadra dowódcza oraz przedstawiciele Lasów Państwowych zapoznani zostali ze sposobami zabezpieczenia ppoż. obszarów leśnych, między innymi za pomocą odpowiedniego doboru drzewostanu, dostrzegalni pożarowych, monitoringu terenu itp. W drugim dniu przeprowadzona została część praktyczna ćwiczeń, w ramach której zadysponowane siły i środki realizowały działania, polegające na ugaszeniu pozorowanego pożaru obszaru REALIZACJA ZADAŃ KSRG W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 ROKU 11

12 leśnego na granicy województwa śląskiego i opolskiego. Manewry te oprócz doskonalenia taktyki prowadzenia działań, miały również na celu praktyczne sprawdzenie umiejętności współdziałania kadry dowódczej, poszczególnych związków taktycznych i zastępów obu województw. W części praktycznej uczestniczyły następujące siły i środki: województwo śląskie: Kompania gaśnicza COO SOŁA, zestaw pompowy nr 6 - Radzionków, Kompania OSP nr 5 Gliwice, Kompania OSP nr 10 Racibórz Zestaw pompowy nr 12 - Racibórz, kontener dowodzenia i łączności KW PSP Katowice, kompania kwatermistrzowska COO Katowice, pracownicy Lasów Państwowych, województwo opolskie: Kompania gaśnicza COO OPOLE, SDŁ KW PSP Opole, zastępy JRG Kędzierzyn - Koźle, SCn 18 z JRG Strzelce Opolskie. Przedstawiciele Lasów Państwowych. Ponadto w ćwiczeniach, w charakterze obserwatorów, uczestniczyli przedstawiciele straży pożarnej z Kolonii (Niemcy) i z województwa morawsko śląskiego (Czechy). 5. Ratownictwo medyczne Szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego W roku 2008 zorganizowanych zostało 6 kursów z zakresu ratownictwa medycznego, którymi objęci zostali członkowie OSP i jeden kurs dla funkcjonariuszy Staży Granicznej. Przeszkolono w tym zakresie 166 ochotników oraz 21 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Zaświadczenia i kwalifikacje do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy otrzymało 177 osób. Przeprowadzono również recertyfikację uprawnień z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy dla 730 strażaków PSP z województwa śląskiego. 12 REALIZACJA ZADAŃ KSRG W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 ROKU

13 Ćwiczenia i pokazy z zakresu ratownictwa medycznego W celu doskonalenia taktyki działań z zakresu ratownictwa medycznego w dniach lutego 2008r. Państwowa Straż Pożarna była współorganizatorem III Zimowych Mistrzostw Śląska w Ratownictwie Medycznym oraz IV Letnich Mistrzostw Śląska w Ratownictwie Medycznym, które odbyły się w dniach czerwca 2008r. na terenie miasta Bytom. Ponadto Komenda Wojewódzka PSP przeprowadziła eliminacje do IV Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym Podmiotów Tworzących i Wspierających KRSG. Strażacy reprezentujący woj. śląskie zajęli I i II miejsce w kategorii ALS(zaawansowane). Doskonalenie działań z zakresu ratownictwa medycznego było również jednym z elementów ćwiczeń Akcja Samolot. Ponadto prowadzono bieżącą analizę i weryfikację kart udzielonej pomocy medycznej. Poziom wyszkolenia oraz wyposażenie sprzętowe w zakresie ratownictwa medycznego poddawane były również ocenie w trakcie prowadzenia inspekcji gotowości bojowej w poszczególnych JRG PSP. Plany i zamierzenia na rok Sprawowanie merytorycznego nadzoru nad poziomem wyszkolenia strażaków w zakresie ratownictwa medycznego. 2.Organizowanie ćwiczeń mających na celu doskonalenie działań ratowniczych w przypadku zdarzeń z dużą ilością osób poszkodowanych. 3.Udział w komisjach egzaminacyjnych nadających uprawnienia w zakresie ratownictwa medycznego. 4.Współdziałanie z cywilną służbą zdrowia i innymi podmiotami ratowniczymi. 5.Pomoc w zakupach sprzętu medycznego i materiałów medycznych. 6.Współdziałanie z Inspekcją Sanitarno-Epidemiologiczną i innymi służbami podczas prowadzenia działań ratowniczych związanych z zagrożeniami biologicznymi. 7.Zakup środków dezynfekcyjnych oraz odzieży ochronnej dla grup realizujących działania związane z zagrożeniami biologicznymi. 8.Współdziałanie ze szkołami PSP. 9.Nadzór nad realizacją dezynfekcji sprzętu medycznego, będącego na wyposażeniu JRG. 10.Udział w inspekcjach gotowości bojowej i sprawdzanie umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego. 11.Organizacja narad służbowych przeznaczonych dla ratowników medycznych pełniących służbę w PSP. 12. Współpraca z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w akcjach oddawania krwi. 6. Psychologiczne wspomaganie działań PSP Praca psychologa w 2008 roku objęła trzy rodzaje działalności, tj: profilaktyczną - szkolenia tematyczne stworzone przez psychologa i szkolenia tematyczne zamawiane. interwencyjną - prowadzenie defusingów i debriefingów, interwencji kryzysowej. pracę konsultacyjno terapeutyczną. REALIZACJA ZADAŃ KSRG W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 ROKU 13

14 Psycholog KW PSP w Katowicach w roku 2008 przeprowadziła zajęcia warsztatowe, dotyczące tematyki stresu wśród strażaków z podziału bojowego. Zajęcia te były prowadzone na poszczególnych zmianach służbowych. Tematyka warsztatów była następująca: objawy stresu, podział objawów, wpływ stresorów na jednostkę, źródła stresów, objawy psychosomatyczne oraz inne zaburzenia związane ze stresem, zjawisko torowania i dysocjacji, sposoby i techniki radzenia sobie ze stresem, stres traumatyczny i Zespół Stresu Pourazowego sposoby przeciwdziałania. Zajęcia te były pomyślane jako profilaktyka dla strażaków coraz częściej stykających się ze zdarzeniami silnie urazowymi i mogącymi powodować zaburzenia związane z brakiem umiejętności radzenia sobie ze stresem. W trakcie tych warsztatów poruszany był także temat uzależnienia od alkoholu, radzenia sobie ze stresem poprzez alkohol. Zajęcia odbyły się w następujących jednostkach na terenie województwa śląskiego: JRG Racibórz, JRG Jastrzębie Zdrój, JRG Mysłowice, JRG Myszków, JRG Piekary Śląskie, JRG Rybnik, JRG Bytom, JRG Gliwice, JRG Świętochłowice, JRG Pszczyna, JRG Wodzisław Śląski i Rydułtowy, JRG Zabrze, JRG Żywiec, JRG Tarnowskie Góry i Radzionków, JRG Zawiercie, JRG Częstochowa, JRG Koniecpol, JRG Kłobuck. 14 REALIZACJA ZADAŃ KSRG W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 ROKU

Słowo wstępne. Państwowej Straży Pożarnej

Słowo wstępne. Państwowej Straży Pożarnej Luty 2014 rok 0 Słowo wstępne Przekazujemy Państwu Raport o stanie ochrony przeciwpożarowej powiatu skarżyskiego za rok 2013. Opracowanie stanowi kompendium wiedzy obejmującej działania ratowniczo-gaśnicze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ SYSTEM SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH Warszawa, 2006 W opracowaniu systemu szkolenia

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃ STWOWEJ STRAŻ Y POŻ ARNEJ. w SZCZECINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃ STWOWEJ STRAŻ Y POŻ ARNEJ. w SZCZECINIE Załącznik do Decyzji Nr 2/2007 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU KPB-4101-02/2011 Nr ewid. 5/2012/P/11/083/KPB Informacja o wynikach kontroli PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE ZA 2013 ROK / wyciąg / Piła, styczeń 2014 rok 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa 2011 Koordynacja prac: mł. bryg. mgr inż. Adam Langner Komenda

Bardziej szczegółowo

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji struktura i zadania GSP kgp Główny Sztab Policji DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNEGO SZTABU POLICJI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI W 2013 R. ORAZ PERSPEKTYWY NA ROK 2014 Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji (GSP KGP)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W HRUBIESZOWIE

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W HRUBIESZOWIE Załącznik do uchwały Nr XXXIII/284/2010 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 25 marca 2010r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W HRUBIESZOWIE O STANIE BEZPIECZEŃSTWA POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH PO.0332.1.2015 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w 2014 roku Pabianice, styczeń 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności. Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Rzeczypospolitej Polskiej. za okres XII kadencji

SPRAWOZDANIE. z działalności. Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Rzeczypospolitej Polskiej. za okres XII kadencji SPRAWOZDANIE z działalności Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej za okres XII kadencji w latach 2007 2012 1 Wykaz uchwał XII Zjazdu Krajowego ZOSP RP z 30 września 2007 r. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 roku

Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 roku Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 u Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 u Program działania Starostwa Powiatowego i plan kontroli przeprowadzanych przez pracowników

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2014 r.

Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO z dnia 31 stycznia 2014 r. Sprawozdanie Starosty Kluczborskiego z działalności Komisji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A. z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A. z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. W celu realizacji zadań państwa polegających

Bardziej szczegółowo

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 WSO.5511.2.2014 Giżycko, 24.02.2014 r. Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 Powiatowy Program

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013 PORADNIK DLA OSP Kłodzko 2013 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne funkcjonowania OSP... 4 2. Władze OSP i ich obowiązki... 4 2. 1. Walne Zebranie... 4 2. 2. Zarząd OSP... 5 2. 3. Komisja Rewizyjna OSP...

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r.

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r. SPIS TREŚCI DEFINICJE I SKRÓTY... 6 I. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI ZDARZEŃ BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6 II. SPOSÓB SPORZĄDZANIA KARTY ZDARZENIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2011 SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Raport - stan na dzień 31 grudnia 2010 r. Opracowano w Biurze do spraw Ochrony

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK Warszawa, 2013 Program opracowany przez przedstawicieli szkół Państwowej Straży Pożarnej oraz ośrodków szkolenia

Bardziej szczegółowo

Działalność kontrolna WIOŚ

Działalność kontrolna WIOŚ Załącznik nr 1 do Założeń merytorycznych i organizacyjnych opracowania Informacji o działalności IOŚ w 2013 r. Działalność kontrolna WIOŚ Informacja obejmująca wskazaną w rozdz. II tematykę powinna odpowiadać

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. w 2008 r.

SPRAWOZDANIE. w 2008 r. 1 POLSKI CZERWONY KRZYŻ ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2008 r. WARSZAWA, maj 2009 r. 2 SPIS TREŚCI I Wstęp... 3 II Streszczenie... 4 III Dane o organizacji pożytku

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 28 stycznia 2014 r. do działania w dziedzinie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2014 roku Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1077 Warszawa, 26 października 2006 r.

Druk nr 1077 Warszawa, 26 października 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-131-06 Druk nr 1077 Warszawa, 26 października 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok przyjęte przez Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uchwałą Nr 18 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...5 Rozdział 2. Definicje...5 Rozdział 3. Wykaz dokumentów związanych...8 Rozdział 4. Rozdział 5. Sposób realizacji wymagań dotyczących Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo