PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY ZADANIE: Robota budowlana polegająca na wymianie ośmiu dźwigów A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, i A10 w budynku Szpitala Ginekologiczno-PołoŜniczego A, ICZMP w Łodzi ZAMAWIAJĄCY: ICZMP ul. Rzgowska 281/ Łódź Opracował: Jacek Rembowski Zatwierdzam: Paweł Olewski 1

2 Kody robót budowlanych wg Numerycznego Słownika Głównego wspólnego słownika zamówień (CPV) DANE OGÓLNE Dane ewidencyjne Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Adres obiektu Nazwa i adres inwestora Podstawa opracowania Przedmiot opracowania CZĘŚĆ OPISOWA Opis ogólny przedmiotu zamówienia Opis stanu technicznego istniejących dźwigów Dźwig nr: A1, A2, A4, A Dźwig Nr : A3, A6, A Dźwig Nr : A Dokumentacja rysunkowa stanu istniejącego dźwigów Rzut przekroju szybu dla istniejących dźwigów A1, A2, A3, A4, A5, A6, A Rzut przekroju szybu dla istniejącego dźwig A Wytyczne dla nowych dźwigów Dźwig nr : A1, A2, A4, A5 Zakres Nr Dźwig Nr : A3, A6 Zakres Nr Dźwig Nr : A10 Zakres Nr Dźwig Nr : A8 Zakres Nr Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Dokumenty formalno-prawne Uwarunkowania wynikające z lokalizacji inwestycji Uzbrojenie terenu i zasilanie w media Uwarunkowania techniczne Organizacja budowy Inspektor Nadzoru Wizja lokalna Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Dokumentacja projektowa i techniczno-odbiorcza

3 Oferta cenowa Przygotowanie terenu prowadzenia prac Wymagania dotyczące zastosowanych materiałów Uwagi ogólne OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymagania ogólne odbioru robót budowlanych Ogólne wymagania dotyczące robót Kontrola jakości robót Wymagania dotyczące wykonania robót Odbiory Podstawa płatności Ochrona własności publicznej i prywatnej Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót Stosowanie się do przepisów prawa

4 Kody robót budowlanych wg Numerycznego Słownika Głównego wspólnego słownika zamówień (CPV) Instalowanie wind Windy Usługi architektoniczne, budowlane, inŝynieryjne i kontrolne Roboty budowlane Roboty rozbiórkowe MontaŜ konstrukcji metalowych Roboty wykończeniowe Roboty w zakresie konserwacji wind Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób: pierwsze dwie cyfry określają działy (XX Y); pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y); pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y); pierwsze pięć cyfr określają kategorie (XXXXX000-Y). KaŜda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach kaŝdej kategorii. Dziewiąta cyfra słuŝy do zweryfikowania poprzednich cyfr. 4

5 1. DANE OGÓLNE Dane ewidencyjne Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. Robota budowlana polegająca na wymianie ośmiu dźwigów A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8 i A10 w budynku Adres obiektu. ICZMP ul. Rzgowska 281/ Łódź Nazwa i adres inwestora. ICZMP ul. Rzgowska 281/ Łódź 1.2. Podstawa opracowania. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn r (Dz. U. z 2004r nr 202 poz z póź. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-uŝytkowy. - wizja lokalna - uzgodnienia z uŝytkownikiem - obowiązujące normy i przepisy 1.3. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uŝytkowy stanowiący załącznik SIWZ do przetargu na Robotę budowlaną polegającą na wymianie ośmiu dźwigów A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8 i A10 w budynku Niniejszy program w sposób ogólny opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji. 2. CZĘŚĆ OPISOWA Opis ogólny przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest Robota budowlana polegająca na wymianie ośmiu dźwigów A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8 i A10 w budynku Szpitala Ginekologiczno-PołoŜniczego A, ICZMP w Łodzi. 5

6 2.2. Opis stanu technicznego istniejących dźwigów Dźwig nr: A1, A2, A4, A5. Podstawowe parametry dla dźwigu 7-mio przystankowego nieprzelotowego. Lokalizacja dźwigu Łódź, ul. Rzgowska 281/289, Producent dźwigu ZUD Warszawa Rok budowy 1988 Typ dźwigu SGB Udźwig 1000kg, 12 osób Liczba przystanków / ilość dojść 7 / 7 Wysokość podnoszenia 22,5 m Prędkość 1,6 m/s Sterowanie Grupowe, schemat E , firmy ZUD Warszawa Szyb /wymiar szybu/ Żelbetowy / 2350mm x 3100mm / Podszybie 2000mm Nadszybie 4300mm Rama kabiny K2212 : - zawieszenie wahakowe, - chwytacze KRC, - rozstaw prowadnic 1570mm. Reduktor HSE-7, i = 3:73 - koło cierne ø = 710mm. Silnik Prądu stałego, moc 21 kw, w układzie W-L Drzwi przystankowe Automatyczne centralne, 1100mm Kabina Kabina przelotowa z drzwiami automatycznymi, 1100mm Przeciwwaga Mieczowa, zawieszenie wahakowe, prowadniki rolkowe Ogranicznik prędkości MR2 Prowadnice kabinowe i p-wagi 16x75x90mm Przełożenie linowe 1 : 1 Opasanie Podwójne Zderzaki hydrauliczne Dźwig Nr : A3, A6, A10. Podstawowe parametry dźwigu 5-cio przystankowego nieprzelotowego. Lokalizacja dźwigu Łódź, ul. Rzgowska 281/289 Producent dźwigu ZUD Warszawa Rok budowy 1988 Udźwig 1000kg, 12 osób Liczba przystanków / ilość dojść 5 / 5 Wysokość podnoszenia 22,5 m Prędkość 1,6 m/s Sterowanie Grupowe dwóch dźwigów, schemat E firmy ZUD Warszawa. 6

7 Dla dźwigów A3 i A6 sterowanie dla pojedynczego dźwigu. Szyb /wymiar szybu/ Żelbetowy /2350mm x 3100mm/ Podszybie 2000mm Nadszybie 4300mm Rama kabiny K2212: - zawieszenie wahakowe, - chwytacze KRC, - rozstaw prowadnic 1570mm. Reduktor HSE-72, i = 3:73 - koło cierne ø = 710mm. Silnik Prądu stałego, moc 21 kw w układzie W-L Drzwi przystankowe Automatyczne centralne, 1100mm Kabina Kabina z drzwiami automatycznymi 1100mm Przeciwwaga Mieczowa, zawieszenie wahakowe, prowadniki rolkowe. Ogranicznik prędkości MR2 Prowadnice kabinowe 16x75x90mm Prowadnice przeciwwagi 16x75x90mm Przełożenie linowe 1 : 1 Opasanie podwójne Zderzaki hydrauliczne Dźwig Nr : A8. Podstawowe parametry dźwigu 5-cio przystankowego przelotowego. Lokalizacja dźwigu Łódź, ul. Rzgowska 281/289 Producent dźwigu ZUD Warszawa Rok budowy 1988 Typ dźwigu SGB Udźwig 1000kg, 12 osób Liczba przystanków / ilość dojść 5 / 5 Wysokość podnoszenia 22,5 m Prędkość 1,6 m/s Sterowanie Grupowe, schemat E , firmy ZUD Warszawa Szyb /wymiar szybu/ Żelbetowy / 2350mm x 3100mm / Podszybie 2000mm Nadszybie 4300mm Rama kabiny K2212 : - zawieszenie wahakowe, - chwytacze KRC, - rozstaw prowadnic 1570mm. Reduktor HSE-7, i = 3:73 - koło cierne ø = 710mm. Silnik Prądu stałego, moc 21 kw, w układzie W-L Drzwi przystankowe Automatyczne centralne, 1100mm Kabina przelotowa Kabina przelotowa z drzwiami automatycznymi, 1100mm 7

8 Przeciwwaga Mieczowa, zawieszenie wahakowe, prowadniki rolkowe Ogranicznik prędkości MR2 Prowadnice kabinowe i p-wagi 16x75x90mm Przełożenie linowe 1 : 1 Opasanie Podwójne Zderzaki hydrauliczne 2.3. Dokumentacja rysunkowa stanu istniejącego dźwigów Rzut przekroju szybu dla istniejących dźwigów A1, A2, A3, A4, A5, A6, A10. 8

9 Rzut przekroju szybu dla istniejącego dźwig A Wytyczne dla nowych dźwigów Dźwig nr : A1, A2, A4, A5 Zakres Nr 1. Parametry i wymagania dla Zakresu nr 1 prac przy wymianie dźwigu. Parametry Opis Zakres prac modernizacji / wymagania Udźwig Nie mniejszy niŝ 1800 kg Nie mniejszy niŝ 1800 kg 9

10 Liczba przystanków/liczba dojść Wysokość podnoszenia 7/7 Bez zmian 22,5 m Bez zmian Prędkość dźwigu 1,00 m/s - regulowana Nowy napęd reduktorowy PrzełoŜenie linowe 2 : 1 Nowy układ Opasanie Pojedyncze Nowy układ Szyb śelbetowy Istniejący, malowanie ścian szybu farba emulsyjną. Wykonanie nowej instalacji oświetlenia szybu. Maszynownia Sterowanie Górna nad szybem Nie dopuszcza się umieszczenie wciągarki w nadszybiu Mikroprocesorowe dla pracy dwóch dźwigów w grupie Istniejąca, malowanie ścian maszynowni farba emulsyjną. Podłoga malowana farbą do posadzki trudnościeralną. Drzwi do maszynowni wg PN EN Wykonanie nowej instalacji oświetlenia maszynowni. Przystosować sterowanie do pracy dwóch dźwigów w grupie. Wymagane funkcje sterowania: - z wyświetlaczem typu LCD na sterowniku w szafie sterowej (dostęp do pamięci dla osób uprawnionych bez potrzeby stosowania dodatkowych urządzeń), - parkowanie na 10

11 11 przystanku podstawowym, - zjazd do najbliŝszego przystanku w przypadku awarii zasilania - tymczasowe wyłączanie przystanków z obsługi w programie sterowania, - rejestracja usterek w pamięci z datą i godzina wystąpienia, - testowe menu sterownika w języku polskim, - rozproszony system sterowania (moduły piętrowe, kabinowe) - programowalny czas pracy wentylatora kabiny -Rejestracja 99 ostatnich usterek w pamięci trwałej EEPROM z datą i godziną wystąpienia -Wyłączanie oświetlenia kabiny na postoju po zaprogramowanym czasie (energooszczędność) - programowalne funkcje specjalne przycisków kasowanie dyspozycji, zamykanie drzwi, kasowanie fikcyjnych dyspozycji - komunikaty tekstowe o usterkach na pietrowskazywaczach podawane w języku polskim, Aparatura sterownicza

12 nie będzie posiadać kodowanych zabezpieczeń, uniemoŝliwiających konserwację innym firmom poza producentem Kasety wezwań Antywandalowe dla pracy dwóch dźwigów w grupie, wyposaŝone w stacyjki jazdy szpitalnej, sygnowane grawerowanym logo Zamawiającego Nowe dostosowane do osób niepełnosprawnych Piętrowskazywacze Antywandalowe dla pracy dwóch dźwigów w grupie Nowe dostosowane do istniejącego nowego miejsca osadzenia System łączności kabiny z serwisem dźwigowym Rama kabiny GSM Z chwytaczami poślizgowymi góra - dół Nowy, wg PN EN Nowa, wg PN EN Zespół napędowy Reduktorowy Nowy, wg PN EN Liny nośne Wg projektu dostawcy Nowe Środek trakcyjny w postaci lin stalowych. Nie dopuszcza się zastosowania pasów trakcyjnych, czyli linek stalowych w poliuretanowej powłoce. Drzwi szybowe Automatyczne dwupanelowe 1100x2000mm. Wykonane z blachy nierdzewnej o grawerowanej fakturze. Wykończenie musi być wykonane zgodnie z normami 12 Nowe, wg PN EN

13 przyjętymi dla szpitali. Rodzaj faktury zostanie uzgodniony na etapie projektowania Klasa ognioodporności EI 60 Kabina Przeciwwaga Maksymalnie dopasowana do gabarytów szybu. Powierzchnia kabiny dostosowana do udźwigu nie mniejszego niŝ 1800 kg., nie mniejsza niŝ 1400x2400x2100. Metalowa nieprzelotowa z blachy nierdzewnej o grawerowanej fakturze (do uzgodnienia z wykonawcą) z drzwiami automatycznymi centralnymi dwupanelowymi 1100x2000mm wykonanymi z blachy nierdzewnej o grawerowanej fakturze. Wykończenie musi być wykonane zgodnie z normami przyjętymi dla szpitali. Rodzaj faktury zostanie uzgodniony na etapie projektowania, wyposaŝonymi w napęd regulowany z oświetleniem LED, z oświetleniem awaryjnym i sygnalizacją, z wyświetlaczem i głosowymi komunikatami kierunku jazdy i przystanków zatrzymania oraz drewnianymi odbojami na dwóch poziomach. Panel dyspozycji wyposaŝony w stacyjkę blokady zatrzymania drzwi oraz jazdy szpitalnej. Kabina wyposaŝona monitoring. Kabina dostosowana do uwalniania z zewnątrz ludzi. Ramowa z nowa osłoną w podszybiu Nowa, wg PN EN Nowa z moŝliwością wykorzystania istniejących klocków 13

14 Ogranicznik prędkości Dwukierunkowego działania, z osłoną i obciąŝką Nowy, wg PN EN z dodatkiem A3 Lina ogranicznika Wg projektu dostawcy Nowa Prowadnice kabiny 16x75x90mm Nowe dostosowanie do nowego układu dźwigu. Zderzaki kabiny Wg projektu dostawcy Nowe, wg PN EN Prowadnice przeciwwagi Wg projektu dostawcy Nowe, wg PN EN Zderzaki przeciwwagi Wg projektu dostawcy Nowe, wg PN EN Oświetlenie szybu Jarzeniowe o minimalnym natęŝeniu oświetlenia 50 luksów Nowe, wg PN EN Dźwig Nr : A3, A6 Zakres Nr 2. Parametry i wymagania dla Zakresu Nr 2 prac przy wymianie dźwigów. Parametry Opis Zakres prac modernizacji / wymagania Udźwig Nie mniejszy niŝ 1800 kg Nie mniejszy niŝ 1800 kg Liczba przystanków/liczba dojść Wysokość podnoszenia 5/5 Bez zmian 22,5 m Bez zmian Prędkość dźwigu 1,00 m/s - regulowana Nowy napęd reduktorowy PrzełoŜenie linowe 2 : 1 Nowy układ Opasanie Pojedyncze Nowy układ Szyb śelbetowy Istniejący, malowanie ścian szybu farba emulsyjną. Wykonanie 14

15 nowej instalacji oświetlenia szybu. Maszynownia Sterowanie Górna nad szybem Nie dopuszcza się umieszczenie wciągarki w nadszybiu Mikroprocesorowe dla pojedynczego dźwigu Istniejąca, malowanie ścian maszynowni farba emulsyjną. Podłoga malowana farbą do posadzki trudnościeralną. Drzwi do maszynowni wg PN EN Wykonanie nowej instalacji oświetlenia maszynowni. Przystosować sterowanie do pracy pojedynczego dźwigu Wymagane funkcje sterowania: - z wyświetlaczem typu LCD na sterowniku w szafie sterowej (dostęp do pamięci dla osób uprawnionych bez potrzeby stosowania dodatkowych urządzeń), - parkowanie na przystanku podstawowym, - zjazd do najbliŝszego przystanku w przypadku awarii zasilania - tymczasowe wyłączanie przystanków z obsługi w programie sterowania, - rejestracja usterek w pamięci z datą i godzina wystąpienia, - testowe menu sterownika w języku polskim, 15

16 - rozproszony system sterowania (moduły piętrowe, kabinowe) - programowalny czas pracy wentylatora kabiny -Rejestracja 99 ostatnich usterek w pamięci trwałej EEPROM z datą i godziną wystąpienia -Wyłączanie oświetlenia kabiny na postoju po zaprogramowanym czasie (energooszczędność) - programowalne funkcje specjalne przycisków kasowanie dyspozycji, zamykanie drzwi, kasowanie fikcyjnych dyspozycji - komunikaty tekstowe o usterkach na pietrowskazywaczach podawane w języku polskim, Aparatura sterownicza nie będzie posiadać kodowanych zabezpieczeń, uniemoŝliwiających konserwację innym firmom poza producentem Kasety wezwań Antywandalowe dla pojedynczego dźwigu, wyposaŝone w stacyjki jazdy szpitalnej, sygnowane grawerowanym logo Zamawiającego Nowe dostosowane do osób niepełnosprawnych 16

17 Piętrowskazywacze Antywandalowe dla pojedynczego dźwigu Nowe dostosowane do istniejącego nowego miejsca osadzenia System łączności kabiny z serwisem dźwigowym Rama kabiny GSM Z chwytaczami poślizgowymi góra - dół Nowy, wg PN EN Nowa, wg PN EN Zespół napędowy Reduktorowy Nowy, wg PN EN Liny nośne Wg projektu dostawcy Nowe Środek trakcyjny w postaci lin stalowych. Nie dopuszcza się zastosowania pasów trakcyjnych, czyli linek stalowych w poliuretanowej powłoce. Drzwi szybowe Kabina Automatyczne dwupanelowe 1100x2000mm wykonane z blachy nierdzewnej o grawerowanej fakturze. Wykończenie musi być wykonane zgodnie z normami przyjętymi dla szpitali. Rodzaj faktury zostanie uzgodniony na etapie projektowania Klasa ognioodporności EI 60 Maksymalnie dopasowana do gabarytów szybu. Powierzchnia kabiny dostosowana do udźwigu nie mniejszego niŝ 1800 kg., nie mniejsza niŝ 1400x2400x2100. Metalowa nieprzelotowa z blachy nierdzewnej o grawerowanej fakturze (do uzgodnienia z wykonawcą) z drzwiami Nowe, wg PN EN Nowa, wg PN EN 17

18 automatycznymi centralnymi dwupanelowymi 1100x2000mm wykonane z blachy nierdzewnej o grawerowanej fakturze. Wykończenie musi być wykonane zgodnie z normami przyjętymi dla szpitali. Rodzaj faktury zostanie uzgodniony na etapie projektowania, wyposaŝonymi w napęd regulowany z oświetleniem LED, z oświetleniem awaryjnym i sygnalizacją, z wyświetlaczem i głosowymi komunikatami kierunku jazdy i przystanków zatrzymania oraz drewnianymi odbojami na dwóch poziomach. Panel dyspozycji wyposaŝony w stacyjkę blokady zatrzymania drzwi oraz jazdy szpitalnej. Kabina wyposaŝona monitoring. Kabina dostosowana do uwalniania z zewnątrz ludzi. Przeciwwaga Ogranicznik prędkości Ramowa z nowa osłoną w podszybiu Dwukierunkowego działania, z osłoną i obciąŝką Nowa z moŝliwością wykorzystania istniejących klocków Nowy, wg PN EN z dodatkiem A3 Lina ogranicznika Wg projektu dostawcy Nowa Prowadnice kabiny 16x75x90mm Nowe dostosowanie do nowego układu dźwigu. Zderzaki kabiny Wg projektu dostawcy Nowe, wg PN EN Prowadnice przeciwwagi Wg projektu dostawcy Nowe, wg PN EN Zderzaki przeciwwagi Wg projektu dostawcy Nowe, wg PN EN 18

19 Oświetlenie szybu Jarzeniowe o minimalnym natęŝeniu oświetlenia 50 luksów Nowe, wg PN EN Dźwig Nr : A10 Zakres Nr 3. Parametry i wymagania dla Zakresu Nr 3 prac przy wymianie dźwigu. Parametry Opis Zakres prac modernizacji / wymagania Udźwig Nie mniejszy niŝ 1800 kg Nie mniejszy niŝ 1800 kg Liczba przystanków/liczba dojść Wysokość podnoszenia 5/5 Bez zmian 22,5 m Bez zmian Prędkość dźwigu 1,00 m/s - regulowana Nowy napęd reduktorowy PrzełoŜenie linowe 2 : 1 Nowy układ Opasanie Pojedyncze Nowy układ Szyb śelbetowy Istniejący, malowanie ścian szybu farba emulsyjną. Wykonanie nowej instalacji oświetlenia szybu. Maszynownia Górna nad szybem Nie dopuszcza się umieszczenie wciągarki w nadszybiu Istniejąca, malowanie ścian maszynowni farba emulsyjną. Podłoga malowana farbą do posadzki trudnościeralną. Drzwi do maszynowni wg PN EN Wykonanie nowej instalacji oświetlenia maszynowni. 19

20 Sterowanie Mikroprocesorowe dla pracy dwóch dźwigów w grupie Przystosować sterowanie do pracy dwóch dźwigów w grupie. Wymagane funkcje sterowania: - z wyświetlaczem typu LCD na sterowniku w szafie sterowej (dostęp do pamięci dla osób uprawnionych bez potrzeby stosowania dodatkowych urządzeń), - parkowanie na przystanku podstawowym, - zjazd do najbliŝszego przystanku w przypadku awarii zasilania - tymczasowe wyłączanie przystanków z obsługi w programie sterowania, - rejestracja usterek w pamięci z datą i godzina wystąpienia, - testowe menu sterownika w języku polskim, - rozproszony system sterowania (moduły piętrowe, kabinowe) - programowalny czas pracy wentylatora kabiny -Rejestracja 99 ostatnich usterek w pamięci trwałej EEPROM z datą i godziną wystąpienia -Wyłączanie oświetlenia 20

21 kabiny na postoju po zaprogramowanym czasie (energooszczędność) - programowalne funkcje specjalne przycisków kasowanie dyspozycji, zamykanie drzwi, kasowanie fikcyjnych dyspozycji - komunikaty tekstowe o usterkach na pietrowskazywaczach podawane w języku polskim, Aparatura sterownicza nie będzie posiadać kodowanych zabezpieczeń, uniemoŝliwiających konserwację innym firmom poza producentem Kasety wezwań Piętrowskazywacze Antywandalowe dla pracy dwóch dźwigów w grupie, wyposaŝone w stacyjki jazdy szpitalnej, sygnowane grawerowanym logo Zamawiającego Antywandalowe dla pracy dwóch dźwigów w grupie Nowe dostosowane do osób niepełnosprawnych Nowe dostosowane do istniejącego nowego miejsca osadzenia System łączności kabiny z serwisem dźwigowym Rama kabiny GSM Z chwytaczami poślizgowymi góra - dół Nowy, wg PN EN Nowa, wg PN EN Zespół napędowy Reduktorowy Nowy, wg PN EN Liny nośne Wg projektu dostawcy Nowe 21

22 Środek trakcyjny w postaci lin stalowych. Nie dopuszcza się zastosowania pasów trakcyjnych, czyli linek stalowych w poliuretanowej powłoce. Drzwi szybowe Kabina Automatyczne dwupanelowe 1100x2000mm wykonane z blachy nierdzewnej o grawerowanej fakturze. Wykończenie musi być wykonane zgodnie z normami przyjętymi dla szpitali. Rodzaj faktury zostanie uzgodniony na etapie projektowania Klasa ognioodporności EI 60 Maksymalnie dopasowana do gabarytów szybu. Powierzchnia kabiny dostosowana do udźwigu nie mniejszego niŝ 1800 kg., nie mniejsza niŝ 1400x2400x2100. Metalowa nieprzelotowa z blachy nierdzewnej o grawerowanej fakturze (do uzgodnienia z wykonawcą) z drzwiami automatycznymi centralnymi dwupanelowymi 1100x2000mm wykonane z blachy nierdzewnej o grawerowanej fakturze. Wykończenie musi być wykonane zgodnie z normami przyjętymi dla szpitali. Rodzaj faktury zostanie uzgodniony na etapie projektowania, wyposaŝonymi w napęd regulowany z oświetleniem LED, z oświetleniem awaryjnym i sygnalizacją, z wyświetlaczem i głosowymi Nowe, wg PN EN Nowa, wg PN EN 22

23 komunikatami kierunku jazdy i przystanków zatrzymania oraz drewnianymi odbojami na dwóch poziomach. Panel dyspozycji wyposaŝony w stacyjkę blokady zatrzymania drzwi oraz jazdy szpitalnej. Kabina wyposaŝona monitoring. Kabina dostosowana do uwalniania z zewnątrz ludzi. Przeciwwaga Ogranicznik prędkości Ramowa z nowa osłoną w podszybiu Dwukierunkowego działania, z osłoną i obciąŝką Nowa z moŝliwością wykorzystania istniejących klocków Nowy, wg PN EN z dodatkiem A3 Lina ogranicznika Wg projektu dostawcy Nowa Prowadnice kabiny 16x75x90mm Nowe dostosowanie do nowego układu dźwigu. Zderzaki kabiny Wg projektu dostawcy Nowe, wg PN EN Prowadnice przeciwwagi Wg projektu dostawcy Nowe, wg PN EN Zderzaki przeciwwagi Wg projektu dostawcy Nowe, wg PN EN Oświetlenie szybu Jarzeniowe o minimalnym natęŝeniu oświetlenia 50 luksów Nowe, wg PN EN Dźwig Nr : A8 Zakres Nr 4. Parametry i wymagania dla Zakresu Nr 4 prac przy wymianie dźwigu. Parametry Opis Zakres prac modernizacji / wymagania Udźwig Nie mniejszy niŝ 1800 kg Nie mniejszy niŝ 1800 kg Liczba przystanków/liczba 5/5 Bez zmian 23

24 dojść Wysokość podnoszenia 22,5 m Bez zmian Prędkość dźwigu 1,0 m/s - regulowana Nowy napęd reduktorowy PrzełoŜenie linowe 2 : 1 Nowy układ Opasanie Pojedyncze Nowy układ Szyb śelbetowy Istniejący, malowanie ścian szybu farba emulsyjną. Wykonanie nowej instalacji oświetlenia szybu. Maszynownia Sterowanie Górna nad szybem Nie dopuszcza się umieszczenie wciągarki w nadszybiu Mikroprocesorowe dla pracy dwóch dźwigów w grupie Istniejąca, malowanie ścian maszynowni farba emulsyjną. Podłoga malowana farbą do posadzki trudnościeralną. Drzwi do maszynowni wg PN EN Wykonanie nowej instalacji oświetlenia maszynowni. Przystosować sterowanie do pracy dwóch dźwigów w grupie Wymagane funkcje sterowania: - z wyświetlaczem typu LCD na sterowniku w szafie sterowej (dostęp do pamięci dla osób uprawnionych bez potrzeby stosowania dodatkowych urządzeń), - parkowanie na przystanku podstawowym, - zjazd do najbliŝszego przystanku w przypadku awarii zasilania 24

25 - tymczasowe wyłączenie przystanków z obsługi w programie sterowania, - rejestracja usterek w pamięci z datą i godzina wystąpienia, - testowe menu sterownika w języku polskim, - rozproszony system sterowania (moduły piętrowe, kabinowe) - programowalny czas pracy wentylatora kabiny -Rejestracja 99 ostatnich usterek w pamięci trwałej EEPROM z datą i godziną wystąpienia -Wyłączanie oświetlenia kabiny na postoju po zaprogramowanym czasie (energooszczędność) - programowalne funkcje specjalne przycisków kasowanie dyspozycji, zamykanie drzwi, kasowanie fikcyjnych dyspozycji - komunikaty tekstowe o usterkach na pietrowskazywaczach podawane w języku polskim, Aparatura sterownicza nie będzie posiadać kodowanych zabezpieczeń, uniemoŝliwiających konserwację innym firmom poza producentem Kasety wezwań Antywandalowe dla pracy dwóch dźwigów w grupie wyposaŝone w stacyjki jazdy szpitalnej, sygnowane Nowe, wg PN EN - dostosowane dla osób niepełnosprawnych 25

26 grawerowanym logo Zamawiajacego. Piętrowskazywacze System łączności kabiny z serwisem dźwigowym Rama kabiny Antywandalowe dla pracy dwóch dźwigów w grupie GSM Z chwytaczami poślizgowymi góra - dół Nowe dostosowane do nowego miejsca osadzenia Nowy w technologii GSM wg PN EN Nowa, wg PN EN Zespół napędowy Reduktorowy Nowy, wg PN EN Liny nośne Wg projektu dostawcy Nowe Środek trakcyjny w postaci lin stalowych. Nie dopuszcza się zastosowania pasów trakcyjnych, czyli linek stalowych w poliuretanowej powłoce. Drzwi szybowe Kabina przelotowa Automatyczne centralne dwupanelowe 1100x2000mm wykonane z blachy nierdzewnej o grawerowanej fakturze. Wykończenie musi być wykonane zgodnie z normami przyjętymi dla szpitali. Rodzaj faktury zostanie uzgodniony na etapie projektowania Klasa ognioodporności EI 60 Maksymalnie dopasowana do gabarytów szybu. Powierzchnia kabiny dostosowana do udźwigu nie mniejszego niŝ 1800 kg., nie mniejsza niŝ 1400x2400x2100. Metalowa przelotowa z blachy nierdzewnej o Nowe, wg PN EN Nowa, wg PN EN 26

27 grawerowanej fakturze (do uzgodnienia z wykonawcą) z drzwiami automatycznymi centralnymi dwupanelowymi 1100x2000mm wykonane z blachy nierdzewnej o grawerowanej fakturze. Wykończenie musi być wykonane zgodnie z normami przyjętymi dla szpitali. Rodzaj faktury zostanie uzgodniony na etapie projektowania, wyposaŝonymi w napęd regulowany z oświetleniem LED, z oświetleniem awaryjnym i sygnalizacją, z wyświetlaczem i głosowymi komunikatami kierunku jazdy i przystanków zatrzymania oraz drewnianymi odbojami na dwóch poziomach. Panel dyspozycji wyposaŝony w stacyjkę blokady zatrzymania drzwi oraz jazdy szpitalnej. Kabina wyposaŝona monitoring. Kabina dostosowana do uwalniania z zewnątrz ludzi. Przeciwwaga Ogranicznik prędkości Ramowa z nowa osłoną w podszybiu Dwukierunkowego działania, z osłoną i obciąŝką Nowa z moŝliwością wykorzystania istniejących klocków Nowy, wg PN EN z dodatkiem A3 Lina ogranicznika Wg projektu dostawcy Nowa Prowadnice kabiny 16x75x90mm Nowe dostosowanie do nowego układu dźwigu. Zderzaki kabiny Wg projektu dostawcy Nowe, wg PN EN Prowadnice Wg projektu dostawcy Nowe, wg PN EN 27

28 przeciwwagi Zderzaki przeciwwagi Wg projektu dostawcy Nowe, wg PN EN Oświetlenie szybu Jarzeniowe o minimalnym natęŝeniu oświetlenia 50 luksów Nowe, wg PN EN 2.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Dokumenty formalno-prawne. - oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością Uwarunkowania wynikające z lokalizacji inwestycji. W związku z przedmiotową inwestycją nie zachodzi zmiana zagospodarowania terenu Uzbrojenie terenu i zasilanie w media. Realizacja zadania nie wymaga ingerencji w uzbrojenie terenu Uwarunkowania techniczne. Wymiana wind nie narusza układu konstrukcyjnego budynku Organizacja budowy. W organizacji prac naleŝy uwzględnić, Ŝe prowadzone roboty budowlano-montaŝowe nie mogą zakłócać pracy oddziałów szpitalnych i samego szpitala. We wszelkich sprawach naleŝy ściśle współpracować z Działem Zarządzania Infrastrukturą Szpitala, oraz informować upowaŝnionego przedstawiciela Działu Zarządzania Infrastrukturą o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na przebieg realizacji zamówienia. Wymaga się prowadzenia prac remontowych tak, aby drugi dźwig pracujący w grupie urządzeń był czynny i sprawny Inspektor Nadzoru. Zamawiający przewiduje powołanie Inspektora Nadzoru Wizja lokalna. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zainteresowany złoŝeniem oferty w postępowaniu przetargowym, dokonał wizji lokalnej na terenie miejsc przewidzianych do realizacji prac, celem przygotowania moŝliwie najrzetelniejszej wyceny przedmiotu zamówienia Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Dokumentacja projektowa i techniczno-odbiorcza. Wykonawca przeprowadza ocenę zgodności zainstalowanych dźwigów z jednostką UDT CERT. Dostarcza do Jednostki Notyfikowanej dokumentację zgodną z dyrektywą dźwigową 95/16/CE. Wykonawca dokonuje we własnym zakresie bilansu obciąŝeń po zmianie parametrów dźwigu oraz wystawia protokół budowlany podpisany przez uprawnionego inspektora budowlanego. Wykonawca zapewni dostarczenie dokumentacji rejestracyjnej 28

29 wykonanej przez UDT na 10 dni przed zakończeniem terminu realizacji montaŝu dźwigu. Dodatkowo Wykonawca dla zleceniodawcy dostarcza instrukcję obsługi wraz z tabliczką rejestracyjną CE Oferta cenowa. Zleceniodawca nie wymaga przedstawienia szczegółowej dokumentacji kosztorysowej. Przewiduje się przedstawienie oferty cenowej zawierającej koszty projektu, materiałów, prac demontaŝowych i montaŝowych, prac wykończeniowych i budowlanych. Dodatkowo oferta musi zawierać cenę za konserwację urządzeń, serwis oraz pogotowie dźwigowe dla kaŝdego z dźwigów w okresie gwarancyjnym Przygotowanie terenu prowadzenia prac. Teren prowadzenia prac winien być wygrodzony, zabezpieczony. Transport materiałów winien być uzgodniony z Działem Zarządzania Infrastrukturą, oraz zapewniać bezszkodową pracę szpitala i nie utrudniać jego funkcjonowania. Zamawiający wskaŝe miejsce składowania materiałów podemontaŝowych. Wywóz materiałów leŝy po stronie wykonawcy. Roboty naleŝy wykonywać zgodnie z wymaganiami BHP i ppoŝ. Pracownicy Wykonawcy winni posiadać kamizelki odblaskowe i być opisane w sposób wyraźny i czytelny nazwą Wykonawcy. Wszyscy pracownicy Wykonawcy winni posiadać wszelkie obowiązujące zgodnie z prawem dokumenty, szkolenia oraz badania lekarskie. Strefy niebezpieczne powinny być odpowiednio oznakowane i wygrodzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca winien utrzymywać porządek podczas prowadzonych przez siebie prac. W przypadku gdy Wykonawca uchylać się będzie od usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych swoją działalnością Inwestor moŝe usunąć zanieczyszczenia a kosztami obciąŝyć Wykonawcę. Wszelkie ewentualne szkody powstałe w wyniku działalności Wykonawcy winny być przez niego naprawione Wymagania dotyczące zastosowanych materiałów. NaleŜy stosować jedynie materiały dopuszczone do uŝycia w obiektach słuŝby zdrowia, zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. Wszelkie atesty, aprobaty, deklaracje, karty materiałowe, certyfikaty, gwarancyjne itp. naleŝy zgromadzić w osobnym segregatorze. Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana przez osoby uprawnione do sporządzania dokumentacji projektowej i potwierdzona pieczątką. Wszelka kolorystyka i estetyka musi być uzgodniona z Zamawiającym. 29

30 Wszelkie wyroby i materiały budowlane oraz urządzenia zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym do stosowania w obiektach słuŝby zdrowia, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczególności zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem materiałów lub urządzeń, uzyskać od Zamawiającego akceptację zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumentację zamówionych materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych przez okres 10-ciu lat Uwagi ogólne. Wykonawca zobowiązany jest przed złoŝeniem oferty, do szczegółowego zapoznania się z materiałami przygotowanymi i udostępnionymi przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany, uwzględnić w cenie ofertowej wszelkie prace konieczne do wykonania zadania. Wszelkie niejasności powinny być rozstrzygane na etapie postępowania. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie prace związane z zamówieniem wraz z pracami koniecznymi do wykonania zadania, takimi jak: - wykonanie i montaŝ portali drzwi, - wykończenie progów drzwi przystankowych, - wykonanie obróbki budowlanej wokół otworów drzwi przystankowych, kaset wezwań i piętrowskazywaczy. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia wybranych pracowników Zamawiającego w ilości 30 osób z zakresu eksploatacji windy, oceny stanów awaryjnych, sposobu bezpiecznego uwalniania uwięzionych ludzi. 3. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymagania ogólne odbioru robót budowlanych. Wykonawca zrealizuje zadanie remontowe zgodnie z programem funkcjonalno uŝytkowym, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca ze środków własnych zakupi i dostarczy materiały, konstrukcje i urządzenia niezbędne do realizacji zamówienia oraz wykona wszelkie towarzyszące czynności niezbędne do zrealizowania zadania Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca we współpracy z Działem Zarządzania Infrastrukturą, opracuje harmonogram robót oraz przekaŝe go Zamawiającemu do akceptacji w ciągu 5 dni od podpisania Umowy. Zamawiający w terminach określonych w umowie udostępni i przekaŝe Wykonawcy teren prowadzenia prac oraz zapewni na czas budowy dostęp do terenu realizacji zamówienia. 30

31 Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z programem funkcjonalno-uŝytkowym i obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP, a takŝe zapewni spełnienie warunków przeciwpoŝarowych określonych w obowiązujących przepisach. Wykonawca zabezpieczy teren przed dostępem osób nieupowaŝnionych. Wykonawca zapewni utrzymanie ładu i porządku na terenie prowadzenia prac, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za organizację robót budowlanych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, warunków bezpieczeństwa pracy. Wykonawca przekaŝe pomieszczenia do odbioru czyste i posprzątane Kontrola jakości robót. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem robót ze strony Zleceniodawcy będzie sprawował wyznaczony przedstawiciel. Ze strony Wykonawcy robotami będzie kierowała osoba z uprawnieniami UDT do montaŝu i kontroli jakości wykonywanych robót. Zespół osób odpowiedzialnych będzie wpisany do protokołu wprowadzenia na budowę i do umowy na realizację zamówienia Wymagania dotyczące wykonania robót. Przy wykonywaniu robót naleŝy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym równieŝ te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w programie funkcjonalno-uŝytkowym a obowiązujących, Wykonawca ma równieŝ obowiązek stosowania się do nich Odbiory. Odbiorom podlegają zgłoszone Zamawiającemu zakończone etapy prac, robót i czynności, roboty zanikające i ulegające zakryciu, a takŝe odbiór końcowy. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego nie później niŝ na 3 dni przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz o terminach zaniknięcia robót zanikających. JeŜeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt. Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru w terminie 3 dni. W odbiorach uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego, w tym: Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele Wykonawcy, w tym: Kierownik Budowy Z czynności odbioru kolejnych etapów prac i robót sporządza się protokoły, zawierające opis przebiegu czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku, w szczególności terminy usunięcia wskazanych w toku odbioru wad. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robót, czynności, a takŝe z czynności odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wad, lub braków w wykonanych pracach, robotach, czynnościach, dokumentacji ich dotyczącej lub innego rodzaju usterek lub uchybień w stosunku do ich zamierzonego na dzień odbioru stanu, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i wyznaczyć termin do usunięcia tych wad. 31

32 Odbiór końcowy kaŝdego z dźwigów ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego naleŝytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badań, prób technicznych, rozruchów instalacyjnych i innych. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej, a takŝe udostępni Zamawiającemu całość wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego robót po dopuszczeniu dźwigu/dźwigów do eksploatacji przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego. Najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do odbioru, Wykonawca przekaŝe Zamawiającemu całość wymaganej umową dokumentacji powykonawczej. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 3 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę, zawiadamiając o tym na piśmie. Z czynności odbioru końcowego, sporządzane są protokoły, zawierające opis przebiegu czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione jego toku. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeŝeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, Ŝe przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiągnie gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, prac lub czynności lub nie zostały właściwie wykonane roboty, prace lub czynności lub nie zostały przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, próby, czy teŝ niezbędne rozruchy technologiczne lub, gdy Wykonawca nie przedstawił wymaganych prawem i niezbędnych dokonania odbioru dokumentów powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do Ŝądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Zamawiający wyznaczy datę gwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji oraz datę odbioru robót przed upływem okresu rękojmi. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane będą zasady, jak dla odbioru końcowego Podstawa płatności. Wartość ryczałtowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikającego z programu funkcjonalno-uŝytkowego jak równieŝ wszelkie koszty związane z zapleczem i zabezpieczeniem terenu budowy, koszty wywozu gruzu, koszty utylizacji odpadów, koszty prób, sprawdzeń, dokumentacji powykonawczej, a takŝe inne koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz przekazania go do uŝytkowania włączywszy w to koszty nieujęte w programie funkcjonalno-uŝytkowym. Wartość ryczałtowa zawiera ponadto koszty serwisu, konserwacji i pogotowia dźwigowego w okresie gwarancji. Wartość ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza moŝliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty. Płatności będą realizowane w terminach i na zasadach określonych w umowie. 32

33 3.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone Zamawiającemu, a takŝe osobom trzecim poprzez wykonywanie inwestycji lub jej części. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia obiektu w którym wykonywane są prace budowlane Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŝ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego Stosowanie się do przepisów prawa. Prawem umowy będzie prawo polskie. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy powszechnie obowiązującego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. KONIEC 33

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ZADANIE: Roboty budowlane związane z częściowym remontem nawierzchni przy wejściu głównym do budynku ZAMAWIAJĄCY: ICZMP ul. Rzgowska 281/289 93-338 Łódź Opracował: Katarzyna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYMIANY WINDY W BUDYNKU PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W RZESZOWIE UL. MIEDZIANA 4A

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYMIANY WINDY W BUDYNKU PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W RZESZOWIE UL. MIEDZIANA 4A PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYMIANY WINDY W BUDYNKU PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W RZESZOWIE UL. MIEDZIANA 4A Rodzaj robót : roboty rozbiórkowo montaŝowe CPV 45313100-5 Instalowanie wind 42416100-6

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYKONANIA I MOTAśU WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU UL.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYKONANIA I MOTAśU WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU UL. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYKONANIA I MOTAśU WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU UL. WODNA 13 Rodzaj robót : roboty rozbiórkowo montaŝowe CPV 45313100-5 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYMIANY WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KROŚNIE UL. BIESZCZADZKA 1

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYMIANY WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KROŚNIE UL. BIESZCZADZKA 1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYMIANY WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KROŚNIE UL. BIESZCZADZKA 1 Rodzaj robót : roboty rozbiórkowo montaŝowe CPV 45313100-5 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYKONANIA I MOTAśU WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU UL.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYKONANIA I MOTAśU WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU UL. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYKONANIA I MOTAśU WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU UL. WODNA 13 Rodzaj robót : roboty rozbiórkowo montaŝowe CPV 45313100-5 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE Program Funkcjonalno - Użytkowy dobudowy windy do istniejącego budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zawidowie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 6 należącego do WS-SPZOZ w Zgorzelcu SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. 1. Nazwa zamówienia: Wymiana windy w obiekcie przy ul. Zegadłowicza3

ZMODYFIKOWANY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. 1. Nazwa zamówienia: Wymiana windy w obiekcie przy ul. Zegadłowicza3 ZMODYFIKOWANY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zamówienia: Wymiana windy w obiekcie przy ul. Zegadłowicza3 2. Miejsce realizacji zamówienia: obiekt szpitalny ul. Zegadłowicza 3 41-200 Sosnowiec 3.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-0101 WYMIANA WINDY

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-0101 WYMIANA WINDY SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE DO PROJEKTU PRZEBUDOWY SZYBU WINDOWEGO Z ROZBUDOWĄ ŁĄCZNIKA KOMUNIKACYJNEGO W SZPITALU REHABILITACYJNYM W POKOJU SST-0101 WYMIANA WINDY KOD CPV 45313000-4 STT - 0101

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-DŹWIGOWY

PROJEKT BUDOWLANO-DŹWIGOWY ELSIM InŜ. Jerzy Roguski Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 20 352 Lublin ul.topolowa 4/2 tel.74 415 99 Regon 430072647 NIP 712-030-61-71 Rodzaj opracowania: PROJEKT BUDOWLANO-DŹWIGOWY Obiekt: WYMIANA DŹWIGÓW

Bardziej szczegółowo

1.4 Informacja o terenie budowy Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy

1.4 Informacja o terenie budowy Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH DLA REMONTU WINDY OSOBOWEJ W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWYM POCZTY POLSKIEJ S.A. Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7 w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Zamawiający wymaga zamontowania nowych dźwigów o następującej charakterystyce, parametrach technicznych i jakościowych:

Zamawiający wymaga zamontowania nowych dźwigów o następującej charakterystyce, parametrach technicznych i jakościowych: Zamawiający wymaga zamontowania nowych dźwigów o następującej charakterystyce, parametrach technicznych i jakościowych: 1. Typ dźwigu Towarowo - osobowy, samoobsługowy, przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-DŹWIGOWY

PROJEKT BUDOWLANO-DŹWIGOWY ELSIM InŜ. Jerzy Roguski Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 20 352 Lublin ul.topolowa 4/2 tel.74 415 99 Regon 430072647 NIP 712-030-61-71 Rodzaj opracowania: PROJEKT BUDOWLANO-DŹWIGOWY Obiekt: WYMIANA DŹWIGÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik do SIWZ - CRZP 47/10 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający : Akademia Morska w Gdyni Adres : ul. Morska 81-87 81-225 Gdynia Nazwa zamówienia : Zaprojektowanie i wykonanie remontu dźwigów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY WYMIANY WIND W BUDYNKU STAROSTW A POWIATOWEGO W KROSNIE UL. BIESZCZADZKA 1

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY WYMIANY WIND W BUDYNKU STAROSTW A POWIATOWEGO W KROSNIE UL. BIESZCZADZKA 1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY WYMIANY WIND W BUDYNKU STAROSTW A POWIATOWEGO W KROSNIE UL. BIESZCZADZKA 1 Rodzaj robót: roboty rozbiórkowo = montażowe CPV 4SJJJ100-S Data opracowania: maj 2009 Opracował:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA I ADAPTACJA KLATKI SCHODOWEJ PAWILONU C POD MONTAŻ DŹWIGU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA I ADAPTACJA KLATKI SCHODOWEJ PAWILONU C POD MONTAŻ DŹWIGU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA I ADAPTACJA KLATKI SCHODOWEJ PAWILONU C POD MONTAŻ DŹWIGU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KOD CPV: - 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJI I BUDOWNICTWA INWEST-BUD 62-510 Konin, ul. Poznańska 74 Tel.245-67-88 Specyfikacja techniczna Obiekt: Ratusz Miejski w Koninie. Temat: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECH ICZ A

SPECYFIKACJA TECH ICZ A SPECYFIKACJA TECH ICZ A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DŹWIGU TOWAROWEGO OBIEKT: Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni 32-700 Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 67 INWESTOR: Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Wymiana dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym przy ul. Hrubieszowskiej 38a w Zamościu. ( pierwsza klatka) Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45313100-5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-DŹWIGOWY

PROJEKT BUDOWLANO-DŹWIGOWY ELSIM InŜ. Jerzy Roguski Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 20 352 Lublin ul.topolowa 4/2 tel.74 415 99 Regon 430072647 NIP 712-030-61-71 Rodzaj opracowania: PROJEKT BUDOWLANO-DŹWIGOWY Obiekt: WYMIANA DŹWIGÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA DOMU OPIEKI NA POBYT STAŁY PRZY DPS MYSŁOWICE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA DOMU OPIEKI NA POBYT STAŁY PRZY DPS MYSŁOWICE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA DOMU OPIEKI NA POBYT STAŁY PRZY DPS MYSŁOWICE INSTALOWANIE WIND I PODNOŚNIKÓW MONTAś DŹWIGU KABINOWEGO, PLATFORMOWEGO KOD CPV 45313000-4

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DŹWIGU

Kraków, dnia r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DŹWIGU Kraków, dnia 14.06.2010 r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DŹWIGU Wymiana istniejącego dźwigu w budynku DS-2 Politechniki Krakowskiej przy ul. SkarŜyńskiego 5 w Krakowie na dźwig przystosowany

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nr sprawy: ZP.271.28.2015 Załącznik nr 13 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wymiana dźwigu osobowego w istniejącym szybie w budynku przy ulicy Noniewicza 83 w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DŹWIGÓW. Modernizacja dwóch dźwigów osobowych w bud. DS-2 przy ul. Skarżyńskiego 5 w Krakowie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DŹWIGÓW. Modernizacja dwóch dźwigów osobowych w bud. DS-2 przy ul. Skarżyńskiego 5 w Krakowie. Kraków, dnia 03.06.2009 r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DŹWIGÓW Modernizacja dwóch dźwigów osobowych w bud. DS-2 przy ul. Skarżyńskiego 5 w Krakowie. Kod wg CPV: 45313100-5 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Wymiana dźwigów szpitalnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7

Wymiana dźwigów szpitalnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 Załącznik nr... Wymiana dźwigów szpitalnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 I. Zestawienie parametrów technicznych dla nowych dźwigów

Bardziej szczegółowo

MODEL: DH (dźwig dla osób niepełnosprawnych i nie tylko) Wer

MODEL: DH (dźwig dla osób niepełnosprawnych i nie tylko) Wer STRONA:1/6 Parametry Techniczne Napęd Udźwig Prędkość Wysokość podnoszenia Głębokość podszybia Wysokość nadszybia Wymiary szybu Szyb Wymiary kabiny Drzwi przystankowe Drzwi kabinowe Moc silnika Zasilanie

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE INWESTOR ADRES KOD CPV ADRES BUDOWY OPRACOWANIE. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 14 Działka ozn. nr ewidencyjnym 16, obręb 2-01-02

OPRACOWANIE INWESTOR ADRES KOD CPV ADRES BUDOWY OPRACOWANIE. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 14 Działka ozn. nr ewidencyjnym 16, obręb 2-01-02 WDI OBSŁUGA INWESTYCJI SPÓŁKA Z O.O. ul. Prosta 7, 07-410 Ostrołęka NIP: 7582332286, REGON: 142676434 TEL/FAX: (29) 646 13 51 wdi.obslugainwestycji@interia.pl, www.wdi.ostroleka.pl OPRACOWANIE SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Adres 80-952 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12 PROGRAM FUNCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia wymiana dźwigów windowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót dotyczących WYMIANY DŹWIGU SZPITALNEGO DO TRANSPORTU PIONOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU CHIRURGII SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. EDWARDA SZCZEKLIKA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik IV Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Część I 1. Nazwa zamówienia. Remont przeszklenia ściany elewacji zachodniej budynku ZOZ dla Szkół WyŜszych w Gdańsku Wrzeszczu

Bardziej szczegółowo

1 Modernizacja dźwigu MDA przez firmę NTS LIFT- dźwig Q1000 kg po modernizacji

1 Modernizacja dźwigu MDA przez firmę NTS LIFT- dźwig Q1000 kg po modernizacji 1 Modernizacja dźwigu MDA przez firmę NTS LIFT- dźwig Q1000 kg po modernizacji Rys. 21 Wejście do maszynowni dźwigu MDA Rys. 22 Wejście do maszynowni dźwigu Q 1000 kg 2 Modernizacja dźwigu MDA przez firmę

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 8 DŹWIGI OSOBOWE

ROZDZIAŁ 8 DŹWIGI OSOBOWE ROZDZIAŁ 8 Strona 1 SPIS TREŚCI D... 3 DA 01 Dźwig osobowy... 5 DA 03 Dźwig osobowy... 6 Strona 2 D UWAGA: Wszystkie podane marki i firmy referencyjne oznaczają standard technologii wykonania. Ewentualne

Bardziej szczegółowo

A-Zet BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI

A-Zet BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI A-Zet BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI 83-300 KARTUZY, UL. PROKOWSKA 11B SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE DOSTAWY, WYKONANIA ROBÓT I ODBIORU DŹWIGU OSOBWEGO SZPITALNEGO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. Jaracza 18a Nazwa zadania : Remont pom. magazynu książek na poziomie parteru

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KONSERWACJĘ URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH ORAZ PROWADZENIE POGOTOWIA DŹWIGOWEGO W BUDYNKACH PUM W SZCZECINIE W OKRESIE OD 01.03.2016r. DO 30.06.2017r. Zamawiający: POMORSKI

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy

Program funkcjonalno użytkowy Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno Tel. 0 56 677 26 07 NIP: 875-13-50-414 REGON: 000310025 e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl www.zoz.chelmno.pl Program funkcjonalno użytkowy (zwany

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 29 czerwca 2010r. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie realizująca w ramach Działania 4.1, Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. 1. Nazwa zamówienia: Wymiana windy w obiekcie przy ul. Zegadłowicza3

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. 1. Nazwa zamówienia: Wymiana windy w obiekcie przy ul. Zegadłowicza3 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zamówienia: Wymiana windy w obiekcie przy ul. Zegadłowicza3 2. Miejsce realizacji zamówienia: obiekt szpitalny ul. Zegadłowicza 3 41-200 Sosnowiec 3. Zakres usługi

Bardziej szczegółowo

DA/MB/-232-50/15 Załącznik nr 1

DA/MB/-232-50/15 Załącznik nr 1 DA/MB/-232-50/15 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA konserwacja n/w urządzeń dźwigowych od 01.11.2015 r. do 31.12.2017 r. Nazwa urządzenia Typ Producent Miejsce użytkowania DŹWIG OSOBOWY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna ST A.09.01 Windy osobowe

Specyfikacja Techniczna ST A.09.01 Windy osobowe Projekt budowy parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (Park & Ride), dz. ew. nr 2/13, 2/12, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6 i 2/7 z obrębu 2-06-06 w dzielnicy Włochy Specyfikacja Techniczna ST A.09.01 Windy osobowe

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 1. Nazwa zamówienia: Wymiana nawierzchni chodników i drogi wewnętrznej w rejonie kompleksu akademików Politechniki Gdańskiej przy ulicy Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY Załącznik nr 7 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY I. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. Roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu wymiany trzech dźwigów osobowych. II. Adres

Bardziej szczegółowo

Parametry techniczne urządzeń:

Parametry techniczne urządzeń: Parametry techniczne urządzeń: ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ Znak sprawy: DAZ.26.042.2014 1.1. Dźwig osobowy, Pawilon A, szt. 1 ZAŁĄCZNIK A1 L.p. Zespoły dźwigowe Parametry techniczne wymagania minimalne 1.

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy. Zawarta w dniu r. pomiędzy Publiczną w Alwerni reprezentowaną przez: Miejsko-Gminną Biblioteką

Projekt Umowy. Zawarta w dniu r. pomiędzy Publiczną w Alwerni reprezentowaną przez: Miejsko-Gminną Biblioteką Projekt Umowy Zawarta w dniu. 2010 r. pomiędzy Publiczną w Alwerni reprezentowaną przez: Miejsko-Gminną Biblioteką 1. ElŜbieta Jarczyk dyrektor MGBP w Alwerni zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

Jarosław ul. Racławicka 1a tel. fax. (o 16) 621

Jarosław ul. Racławicka 1a tel. fax. (o 16) 621 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JJ Spółka z o.o. 37 500 Jarosław ul. Pasieka 56 tel. (O - 16) 621 57 39 28 94 Jarosław ul. Racławicka 1a tel. fax. (o 16) 621 Nazwa opracowania : Projekt szybu windowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ Dotyczy części I 1 1. Zamawiający zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót REMONT III PIĘTRA BUDYNKU NR 6 (KOSZAROWY) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL.SOBIESKIEGO 36 W TORUNIU INWESTOR: J.W. 4620 12 WOG TORUŃ Ul. Okólna 37 87-100

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY Specyfikacja techniczna urządzeń i prac modernizacyjnych

FORMULARZ TECHNICZNY Specyfikacja techniczna urządzeń i prac modernizacyjnych Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr do oferty Załącznik nr do umowy FORMULARZ TECHNICZNY Specyfikacja techniczna urządzeń i prac modernizacyjnych Składając ofertę w postępowaniu przetargowym na (przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat zamówienia 1. Demontaż istniejącej windy osobowej w klatce schodowej bloku łóżkowego o numerze fabrycznym A-1093 i udźwigu 500 kg. Montaż nowej windy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. montażu dźwigu osobowego

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. montażu dźwigu osobowego Strona1 Załącznik nr 8 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna montażu dźwigu osobowego Strona2 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot specyfikacji. Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Przedmiot i zakres robót 1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wynikających z kosztorysu inwestorskiego Remontu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Dział Inwestycji i Remontów Politechnika Gdańska ul. Gabriela Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Gdańsk, dnia 18.06.2015 r. 1 Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PLANOWANEGO WYPOSAŻENIA W RAMACH PROJEKTU. 6.4 infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne

WYKAZ PLANOWANEGO WYPOSAŻENIA W RAMACH PROJEKTU. 6.4 infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne . infrastruktura edukacyjna Poddziałanie.. Szkolnictwo ogólne Szkoła: Zespół Szkół im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach SP PG Sieć bezprzewodowa drogą radiową połączona routerami Szt. 2 2 Okablowanie (od

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT FIRMA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA inŝ.bud. Marek Węglorz 43-400 CIESZYN, UL. JASTRZĘBIA 33, TEL. 601 98 11 83 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO DZIAŁ CPV

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Modernizacja 7 szt. elektrycznych dźwigów towarowo-osobowych pod kątem dostosowania do wymagań Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 (Dz.U. nr 191 poz 1596

Bardziej szczegółowo

I

I Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ------------------------------------------------------------------------------------------------- Część I Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH BUDYNKÓW W OPOLU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH BUDYNKÓW W OPOLU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH BUDYNKÓW W OPOLU ADRES ROBÓT : budynki administrowane przez Miejski Zarząd

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA malowanie wnętrz wraz z konserwacją malarstwa (freski) Kościoła Św. Jakuba, zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Łagiewniki Maj 2008 r. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

50.53.14.00-0 Usługi w zakresie naprawy i konserwacji dźwigów. 45.30.00.00-0 Roboty Instalacyjne w budynkach

50.53.14.00-0 Usługi w zakresie naprawy i konserwacji dźwigów. 45.30.00.00-0 Roboty Instalacyjne w budynkach SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO POSTĘPOWANIA W RAMACH ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MODERNIZACJI 4 WIND WRAZ Z TOARZYSZĄCYMI ROBOTAMI BUDOWLANO- INSTALACYJNYMI W BUDYNKU NR.24 NA TERENIE INSTYTUTU CHEMII PRZEMYSŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2016 Białystok, 25 maja 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2016 I. Dane zamawiającego: Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. B. Lament Ul. Zielna 16 15-339 Białystok II. Przedmiot zamówienia Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Określenie przedmiotu zamówienia DOSTOSOWANIE AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO DO WYMOGÓW NORM I PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH W Teatrze im.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część I. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część I. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część I Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 1. Nazwa zamówienia: Malowanie pomieszczeń Domu Studenckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część I. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część I. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część I Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 1. Nazwa zamówienia: Malowanie pomieszczeń i wymiana wykładzin

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia Siedlec, dnia 11.12.2013 r. Nr GKOŚ.702.39.2.2013 Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

NTS LIFT MODERNIZACJA DŹWIGU OSOBOWEGO ODA 500 KG MODERNIZACJA DŹWIGÓW OSOBOWYCH WIND W POLSCE

NTS LIFT MODERNIZACJA DŹWIGU OSOBOWEGO ODA 500 KG MODERNIZACJA DŹWIGÓW OSOBOWYCH WIND W POLSCE MODERNIZACJA DŹWIGÓW OSOBOWYCH WIND W POLSCE W Polsce liczbę wind (urządzeń dźwigowych osobowych zainstalowanych w blokach służących do pionowego transportu ludzi) stanowiących twór poprzedniego systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 do projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20. Kody

Bardziej szczegółowo

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Komorznie. Zamawiający: Gmina Wołczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn.

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Komorznie. Zamawiający: Gmina Wołczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn. PKT l. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Komorznie Zamawiający: Gmina Wołczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr do umowy nr z dnia Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 01-225 Warszawa ul. Bema 70 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA ZAMÓWIENIA: WYMIANA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont chodników na terenie miasta Milanówka INWESTOR: Gmina Milanówek Przygotowała: Elena Niedźwiecka 1

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Oznaczenie sprawy: ZSP5.26.1.2017 ZAŁĄCZNIK NR 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Parametry techniczne istniejącego dźwigu: 1. Udźwig Q-800 kg/10 osób 2. Typ dźwigu LB-OH2/800-2 3. Rodzaj dźwigu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Znak sprawy: 010000-271/1/2016/ADG

OGŁOSZENIE. Znak sprawy: 010000-271/1/2016/ADG Znak sprawy: 010000-271/1/2016/ADG OGŁOSZENIE o wszczęciu procedury dialogu technicznego poprzedzającego realizację przedsięwzięcia pn.: Wymiana dwóch dźwigów osobowych w budynku Oddziału ZUS w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNCJONALNO UŻTKOWY

PROGRAM FUNCJONALNO UŻTKOWY Załącznik nr 9 do SIWZ PROGRAM FUNCJONALNO UŻTKOWY Dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Zaprojektowanie wraz z wykonaniem, dostawą i zainstalowaniem dźwigu do przewozu osób z demontażem istniejącego dźwigu

Bardziej szczegółowo

NTS LIFT MODERNIZACJA DŹWIGU OSOBOWEGO MDA 500 KG MODERNIZACJA DŹWIGÓW OSOBOWYCH WIND W POLSCE

NTS LIFT MODERNIZACJA DŹWIGU OSOBOWEGO MDA 500 KG MODERNIZACJA DŹWIGÓW OSOBOWYCH WIND W POLSCE MODERNIZACJA DŹWIGÓW OSOBOWYCH WIND W POLSCE W Polsce liczbę wind (urządzeń dźwigowych osobowych zainstalowanych w blokach służących do pionowego transportu ludzi) stanowiących twór poprzedniego systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Inwestor : Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego Ul. Bohaterów Warszawy 120 28-100 Busko-Zdrój Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie naprawy chodnika oraz malowanie ogrodzenia przed wejściem do UP Gdańsk 9, ul. Gościnna 6, 80-009 Gdańsk. Wykonanie naprawy chodnika

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST B-18. DŹWIGI OSOBOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST B-18. DŹWIGI OSOBOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST B-18. DŹWIGI OSOBOWE KOD 31720000-9 Urządzenia elektromechaniczne Zawartość: 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot ST 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Roboty przygotowawcze, montaż rusztowań. m 2 pom. 1.24 m 2

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Roboty przygotowawcze, montaż rusztowań. m 2 pom. 1.24 m 2 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Roboty przygotowawcze, ontaż rusztowań 1 KNPnRPDE d.1 78-205b Montaż rusztowania na wysuwnicach Krotność = 12 2 po. 1.24 2 1.240 po. RAZEM 1.240 2 KNPnRPDE

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE w dniu w Kraszewicach, pomiędzy Gminą Kraszewice mającą swą siedzibę w Kraszewicach ul. Wieluńska 53 zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: 1 Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska Ul. Kościuszki Pobiedziska Tel , fax

Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska Ul. Kościuszki Pobiedziska Tel , fax Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska Ul. Kościuszki 4 62-010 Pobiedziska Tel. 0-61 8977-100, fax. 0-61 8977-124 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: BUDOWĘ PLACÓW ZABAW

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu oraz o zmianie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu oraz o zmianie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Bielsko-Biała; 04.12.2012 r. IN-III.271.1.40.2012.AL Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu oraz o zmianie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

Zalacznik nr 2 Warunki techniczne modernizacji dzwigu osobowego w bloku A Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej

Zalacznik nr 2 Warunki techniczne modernizacji dzwigu osobowego w bloku A Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej - -- -- - --- Zalacznik nr 2 Warunki techniczne modernizacji dzwigu osobowego w bloku A Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej Rodzaj elementów lub czesci Ilosc parametry do wymiany Maszynownia Naped

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 4 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowe w placówkach Poczty Polskiej S.A. 1) FUP Jastrzębie-Zdrój, ulica Katowicka PU-623 2) UP Pszczyna, ulica Batorego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT : ROBOTY REMONTOWE BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĘBINACH INWESTOR: GMINA ABRAMÓW UL.22LIPCA 21-143 ABRAMÓW LUTY 2011 1.Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w Grabowcu, dnia...

Umowa zawarta w Grabowcu, dnia... P R O J E K T U M O W Y Umowa zawarta w Grabowcu, dnia... Pomiędzy : Gminą Grabowiec, 22-4525 Grabowiec, ul. Rynek 3 Reprezentowaną przez: Zdzisława Koszela Wójta Gminy Grabowiec, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie robót budowlanych rozbudowy zbiornika retencyjnego oczyszczalni wód opadowych JW. 1156 Poznań Krzesiny, dz. 130/1, 151/1, obręb

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. Nr: 1013/11/10 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22 Warszawa woj. mazowieckie

Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22 Warszawa woj. mazowieckie Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Modernizowanej Instalacji Teletechnicznej w Budynku Szkoły Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia 22 w Warszawie Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług urządzeń dźwigowych znajdujących się w obiektach Akademii zgodnie z załączonym opisem zamówienia. OPIS

Bardziej szczegółowo

Zakopane, 2015-03-23. Do uczestników postępowania

Zakopane, 2015-03-23. Do uczestników postępowania Zakopane, 2015-03-23 Do uczestników postępowania Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie wraz z wykonaniem, dostawą i zainstalowaniem dźwigu osobowego

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na częściowej przebudowie Sali kolumnowej i Sali ślubów w ramach zadania Modernizacja Sali ślubów oraz klatki

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy:

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Załącznik nr 5 UMOWA NR / 2015 zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie z siedzibą w Pszczynie, przy ul. Antesa 1 zwanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: REMONT OGRODZENIA DZIAŁKI W Z.S.P. w Złoczewie ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 98-270 Złoczew ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Remont magazynku i zmywalni w internacie oraz magazynku na mleko w ZSCKR w Okszowie ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów CPV Główny przedmiot 45.00.00.00 7 W tym:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Gmina Wisznia Mała 55-114 Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9

Gmina Wisznia Mała 55-114 Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9 Gmina Wisznia Mała 55-114 Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9 tel.( 071 ) 312-70-25, fax (071) 312-70-68 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót przetarg nieograniczony pn.: Wykonanie ogrodzenia,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) Zmiana sposobu użytkowania mieszkania służbowego w Zespole Szkół nr 17 w Bydgoszczy na punkt przedszkolny. ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo