Rozwiązania dla inteligentych Budynków intelligent Building SolutionS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwiązania dla inteligentych Budynków intelligent Building SolutionS"

Transkrypt

1 Rozwiązania dla inteligentych Budynków intelligent Building SolutionS

2 indeks index nowa JakoŚĆ Życia new Quality of life new Quality of life 03 comfort 04 engergy efficiency 05 SecuRity 06 flexibility for the future 07 entertainment - infotainment 08 PanelS for any application 09 wzornictwo design DIVUS touchzone 10 DIVUS SuPeRio 14 DIVUS mirror 16 DIVUS diva 18 DIVUS domus 20 DIVUS home 22 witamy welcome welcome 24 DIVUS videophone 26 DIVUS opendoor 27 wszystko w Jednym RĘku all from one hand DIVUS KNXcontRol 28 cechy features DIVUS Building touchpanels 32 mounting & diversity 34

3 nowa JakoŚĆ Życia new Quality of life with divus dzisiejsze elektryczne udogodnienia ułatwiają życie. zaledwie kilka ruchów nadgarstka pozwala otworzyć wszystkie rolety w oknach i migiem sprawdzić prognozę pogody oraz informacje o korkach w ruchu drogowym. domy, w których dziś żyjemy, stały się przytulnymi siedliskami, gdzie każdy pokój oferuje doskonałą atmosferę oraz atrakcyjny i sympatyczny nastrój, osiągany za pomocą właściwego oświetlenia i scenariuszy muzycznych. a to wszystko może być kontrolowane i realizowane za pośrednictwem paneli dotykowych DIVUS. DIVUS oferuje przydatne rozwiązania dla coraz to nowszych wyzwań współczesnego i domowego życia, poprzez zapewnienie, że każdy z nas może spełnić swoje pragnienie powrotu do domu pełnego wygody i z idealnym klimatem wnętrz. wasz dom myśli za was i tym samym zwiększa się jego poziom komfortu, bezpieczeństwa i efektywności energetycznej. ale dlaczego powinniście zdecydować się na ścienny panel dotykowy? urządzenia mobilne są użytecznym dodatkiem do systemu wizualizacji budynku, a w każdym razie są dziś oczekiwanym elementem takich systemów - muszą jednak umożliwiać dostęp do odpowiednich kluczowych funkcji budynku za pośrednictwem bezpiecznego i stabilnego budynkowego panelu dotykowego. istnieje wiele przyczyn takiego podejścia. Systemy techniczne budynków muszą być kontrolowane i regulowane bez ustanku, musi być pewność, że krytyczne i chronione funkcje systemu nie są sterowane z telefonów komórkowych, gdyż mogłoby to spowodować przejęcie kontroli przez osoby nieuprawnione. Today s electrical amenities make life easier. With just a few reflexive flicks of the wrist, you can open all your window blinds and check the traffic and weather in a jiffy. The homes we inhabit today have become cozy habitats, where each room offers the ideal climate and an inviting and congenial atmosphere, which are achieved by means of specific lighting and music scenarios. And all of this can be controlled and realized via a DIVUS Touchpanel. DIVUS offers handy solutions to the ever new challenges of modern life and domestic life, by ensuring that each and every one of us can fulfill their desire of coming home to a comfy space with an ideal indoor climate. Your house thinks for you and in so doing heightens its comfort level, security, and energy efficiency. But why should you opt for a wall Touchpanel? Smart devices are a useful addition to a building visualisation system, and in any case are nowadays an indispendable component of such systems which nonetheless must allow for access to key relevant building functions via a failsafe and stable building Touchpanel. There are numerous reasons for this. A building s technical systems need to be continuously monitored and regulated, and it must be ensured that protected functions do not fall under the control of cellphones, which could result in their being controlled by unauthorized persons. nowa JakoŚĆ Życia - 3

4 komfort - comfort APP Sich zuhause fühlen feel at home wszechstronność systemu magistralnego, przyjazność i łatwość obsługi maksymalizuje komfort waszego domu. zaprogramowane scenariusze czynią codzienne sytuacje prostszymi. Jedno kliknięcie czyni wasz salon idealnym środowiskiem do spędzenia wieczoru z przyjaciółmi na oglądaniu w tv meczu o mistrzostwo lub alternatywnie, wasz salon staje się miejscem wypoczynku, wypełnionym muzyką, ciepłem kominka, z przygaszonym oświetleniem. z panelami dotykowymi divus, nie trzeba już martwić się, czy nie zapomnieliście, aby wyłączyć żelazko lub piec, bo gdy zamykacie drzwi, wszystkie światła automatycznie wyłączą się, żaluzje w oknach automatycznie zostaną ustawione i zasłonięte, a wszystkie obwody elektryczne zostaną wyłączone. macie kontrolę nad całym domem z centralnej lokalizacji, łatwo i prosto za pośrednictwem przyjaznego dla użytkownika ekranu dotykowego, interaktywnego i łatwego do zrozumienia, a celem jest uzyskanie dobrego samopoczucia przez cały czas codziennych czynności. można to osiągnąć poprzez właściwą jakość powietrza w pomieszczeniu, komfortową temperaturę w pokoju i przyjemne oświetlenie oraz wzajemne powiązanie tych elementów The bus system s versatility, user friendliness and ease of handling maximize the comfort of your home. Preprogrammed scenarios make everyday situations simpler. With just a click, your living room becomes a perfect environment for an evening spent watching a championship game on TV with friends; or alternatively, your living room becomes a place for relaxation, replete with music, fireplace, and dimmed lighting. With a DIVUS Touchpanel, you no longer need worry about whether you ve remembered to switch off your iron or stove, because when you shut your front door, all lights are automatically shut off, the window shades are automatically adjusted, all windows automatically close, and all electrical circuits are shut down. You control your entire home from a central location, simply and easily, via a touch display that s user friendly, interactive and easy to understand, the goal being for you to have a feeling of well being at all times when going about your daily activities. This can be achieved through good room air quality, a comfortable room temperature, and congenial lighting; and the interplay between these elements is optimized by intelligent technology that provides a consistent and comfortable environment. With the DIVUS Touchpanel, you no longer need worry about your yard being watered when you re away on vacation or the like, because intelligent systems make it possible to preset water volumes, watering time, and watering intervals. Plus the system s rain sensors automatically readjust these settings to take account of any rain that may fall in your absence. Mój dom zapewnia mi komfort! My home reinforces my well-being! 4- komfort nowa JakoŚĆ Życia - comfort - new Quality of life

5 wydajność energetyczna - energy efficiency oszczędzanie energii nigdy nie ByŁo ŁatwieJSze Saving energy has never Been easier wraz z wymaganiem komfortu i bezpieczeństwa, coraz większego znaczenia nabierają efektywność energetyczna i trwałość. oszczędzanie zasobów jest dobrą rzeczą nie tylko dla środowiska, ale również dla Państwa kieszeni. dzięki zastosowaniu inteligentnych technologii budowlanych emisja dwutlenku węgla może być obniżona nawet o 20 procent, bez rezygnacji z komfortu, czy czynienia z oszczędności energii dokuczliwego działania. Panel dotykowy divus steruje w inteligentnym domu praktycznie wszystkim sam, dzięki zastosowaniu niezliczonej ilości czujników. ilość energii zużywanej do ogrzewania, klimatyzacji, ochrony przed słońcem, oświetlenia, wentylacji i urządzeń elektrycznych jest zoptymalizowana poprzez inteligentne zależności i logiczne powiązania, co zmniejsza koszty energii. wewnętrzny klimat jest stale dostosowywany do potrzeb mieszkańców, co nie tylko aktywnie zmniejsza zużycie energii, ale także znacznie zwiększa dobre samopoczucie i odczuwanie komfortu. oznacza to, że dom może pochłaniać światło słoneczne w okresie zimowym i ograniczyć stosowanie klimatyzacji w lecie. coraz więcej funkcji jest powiązanych między sobą i składniki podlegają nadrzędnym systemom kontroli, np. kontaktrony w oknach są zintegrowane z systemem sterowania ogrzewaniem i nominalna temperatura obniża się w nocy lub kiedy budynek jest niezamieszkały, oszczędzając tym samym energię. oświetlenie w pokoju i temperatura są automatycznie dostosowywane do zmian warunków pogodowych. oznacza to, że nie tylko natężenie światła jest regulowane, ale także zmienia się harmonia kolorów w zależności od pory dnia i osobistego postrzegania, zapewniając w ten sposób szczególnie komfortowe oświetlenie salonu. dzieki temu oszczędza się energię i zwiększa efektywność energetyczną. Along with comfort and security requirements, those related to energy efficiency and sustainability are also taking on ever growing importance. Saving resources is a good thing not only for the environment, but also for your pocketbook. Carbon emissions can be reduced by up to 20 percent through the use of intelligent building technologies, which operate in intelligent homes without sacrificing comfort or making energy saving a nagging concern. A DIVUS Touchpanel regulates an intelligent house practically all by itself, thanks to the use of myriad sensors. The amount of energy consumed for heating, air conditioning, sun shading, lighting, ventilation and electricity is optimized through the intelligent interplay between logical connections, thus reducing energy costs. The indoor climate is continuously adjusted to the needs of the occupants, which not only proactively reduces energy consumption but also greatly enhances occupants feeling of well being. This means that the house can soak up sunlight in winter and reduce air conditioning use in the summer. Increasing numbers of functions are bundled and components are subject to overarching control systems in that window contacts are integrated with the heating control system and the nominal temperature is reduced at night or when the building is unoccupied, thus saving energy. Room lighting and temperature are automatically adjusted as weather conditions change. This means that not only is light intensity adjusted, but also color harmony is varied according to the time of day and personal perceptions, thus providing particularly comfortable living room lighting. This saves energy and increases energy efficiency. The technology helps me to actively reduce my energy consumption. Technologia aktywnie pomaga mi zmniejszać moje zużycie energii. new Quality of life - energy efficiency - nowa JakoŚĆ Życia wydajność energetyczna- 5

6 BezPieczeŃStwo - SecuRity dobre SamoPoczucie a good feeling kamery ip do nadzoru obiektu mogą być bez żadnych trudności zintegrowane i są łatwe w obsłudze dzięki panelowi dotykowemu divus. a kiedy jesteście z dala od domu, istotne informacje i zdjęcia mogą być dostępne za pośrednictwem smartfonu lub komputera. dzięki temu uzyskujecie wiedzę, co się dzieje w domu. nasze produkty pozwalają zabezpieczyć wasz dom za pomocą czujników obecności, gazu, wody i dymu, a żeby pozbyć się intruzów i ostrzec sąsiadów o ich obecności, umożliwiają nie tylko zintegrowanie systemu alarmowego, ale także wykorzystanie różnych scenariuszy, dotyczących tak światła i głośnej muzyki, jak i zamknięcia lub otwarcia rolet okiennych, a nawet włączenia systemu zraszaczy. tak więc z naszymi produktami, zawsze masz poczucie bezpieczeństwa, gdy jesteś w domu. IP surveillance cameras can be integrated without any difficulty and are easy to operate via the DIVUS Touchpanel. And when you re away from home, the relevant information and images can be accessed via a smartphone or computer. This enables you to keep tabs on what s going on at home. Our products enable you to secure your house using occupancy, gas, water and smoke detectors, and to ward off intruders and alert neighbors to their presence by integrating not only alarm systems, but also various scenarios such as the lights and loud music coming on, the window blinds shutting, and perhaps even the yard sprinkler system coming on. Thus with our products, you always have a secure feeling when you re at home. W domu czuję się bezpiecznie i pewnie! At home I feel safe and secure! 6- BezPieczeŃStwo nowa JakoŚĆ Życia - SecuRity - new Quality of life

7 elastyczność na PRzySzŁoŚĆ flexibility for the future udogodnienia w Życiu easy operation for your walks of life optymalne funkcje i tryby pracy Państwa domu mogą być prosto i łatwo dostosowane do wielu różnych okoliczności i zmian. a jak się zestarzejemy i nieco zwolnimy, inteligentny dom ułatwia życie i nie trzeba już pamiętać haseł ani kodów pin bo można otworzyć swoje drzwi za pomocą systemu rozpoznawania odcisków palców. Sterowanie z wykorzystaniem panelu dotykowego jest niezwykle proste i intuicyjne w obsłudze oraz może być szybko i łatwo skonfigurowane, aby wyświetlać bardzo duże ikony. Również alarmy dotyczące gazu, wody lub tp. mogą być przekazywane bezpośrednio do wybranej przez Państwa osoby, a ogród będzie nawadniany w razie potrzeby bez konieczności zapamiętania przez Państwa, kiedy to zrobić. Są to tylko niektóre z korzyści, jak system automatyki domowej może być przydatny dla starszej generacji. automatyka budynków jest przeznaczona nie tylko dla młodego pokolenia, ale także ułatwia życie seniorów. Your house s optimal functions and operating modes can be simply and easily adapted to a host of different circumstances and changes. And as you grow older and slow down a bit, the intelligent house makes your life easier, as you no longer need to remember passwords or pincodes because you can enter your front door using a fingerprint recognition system. The operation on the Touchpanel is supremely simple and intuitive to use and can be configured quickly and easily to display extra large icons. Also, gas, water or other alarms can be transmitted directly to a person of your choosing, and your yard will be watered when necessary without your having to remember when to do it. These are just a few of the advantages that a home automation system can provide for the older set as well. Building automation is intended not only for the younger generation, but also makes life easier for seniors. Mój dom dostosowuje się do moich zmian życia. My home adapts to my changes of life. new Quality of life - flexibility - nowa JakoŚĆ Życia - elastyczność - 7

8 RozRywka - informacje entertainment - infotainment dokładnie tak Jak lubisz... - exactly as you like it... APP Budzenie poprzez ulubiony utwór, gotowanie z radiem w tle i cieszenie się kąpielą z relaksującą muzyką: wszystko to może być realizowane w tym samym czasie w różnych pomieszczeniach domu, używając centralnej biblioteki muzycznej. z panelem dotykowym divus, muzyka jest zawsze w zasięgu ręki w całym domu. można również zintegrować panel dotykowy divus z systemami multiroom Sonos, Russound, crestron, Revox, loewe, nuvo i innych producentów - co oznacza, że można wysyłać różne programy muzyczne do każdego pokoju swojego domu. muzyka ma ogromny wpływ na atmosferę w pomieszczeniu, ponieważ fale dźwiękowe muzyki, czy są one kojące lub pobudzające, mają bezpośredni wpływ zarówno na ciało i umysł. a ponieważ muzyka wpływa na nasze dobre samopoczucie, stała się stałym elementem współczesnego życia i domu. Panel dotykowy divus pozwala na korzystanie z wielu przydatnych udogodnień, takich jak e- mail, internet, prognozy pogody, kamery, kalendarze, wykresy zużycia energii i wiele innych. z panelem dotykowym divus mogą Państwo rozpocząć dzień z kompletem informacji uzyskanych za pośrednictwem kanałów RSS, raportów o ruchu drogowym, o cenach giełdowych, wynikach sportowych, informacjach o lotach, prognozie pogody, informacjach o koncertach / filmach, a wszystkie są bez wysiłku dostępne za pośrednictwem panela dotykowego. oznacza to, że rano będziecie już wyposażeni w kluczowe informacje potrzebne dla spędzenia udanego dnia Waking up to your favorite song, cooking with the radio on in the background, and enjoying a bath with relaxing music playing: all of this can be realized at the same time in the various rooms of your home, using a central music library. With a DIVUS Touchpanel, your music is always right at your fingertips all over the house. You can also integrate into your DIVUS Touchpanel multiroom audio systems from Sonos, Russound, Crestron, Revox, Loewe, Nuvo and other vendors which means that you can pipe different music programs into each room of your home. Music has a major effect on the atmosphere in a room, because music sound waves, whether they be soothing or stimulating, have a direct impact on both the body and mind. And since music influences our feeling of well being, it has become a fixture of modern life and thus of home environments. The DIVUS Touchpanel allows for the display of a host of handy amenities such as , the internet, weather reports, surveillance cameras, family birthday calendars, energy consumption charts and much more. With the DIVUS Touchpanel you can start your day fully informed via RSS feeds, traffic reports, stock market prices, sports results, flight information, weather reports, and concert/movie information, all of which are effortlessly accessible via the Touchpanel. This means that in the morning you ll already be equipped with the key information you need for a successful day. Teraz na wyciągnięcie ręki: idealne oświetlenie i muzyka dla idealnej atmosfery w każdym pokoju. Now at your fingertips: the ideal lighting and music for the perfect atmosphere in every room. 8- RozRywka informacje nowa JakoŚĆ Życia - entertainment infotainment - new Quality of life

9 Panele dla każdej aplikacji PanelS for any application nastrój living ambience - aplikacje komercyjne commercial applications w naszym portfolio produktów na pewno znajduje się rozwiązanie, które idealnie pasuje do Państwa środowiska w domu. dostępne są produkty od wysokozaawansowanych modeli paneli dotykowych do wersji przeznaczonych dla bardziej skromnego budżetu. Rozwiązania divus łączą formę i funkcję w technicznym cudzie! naścienne panele dotykowe divus wyrażają Państwa osobisty styl. czy z elegancką, skromną lub stylowo wzrokową i dekoracyjną ramką ozdobną, będziecie mieli pewność, że znajdziecie rozwiązanie, które odpowiada waszym gustom. ale to nie tylko wygląd paneli dotykowych jest tak imponujący, ale również ich wydajność i funkcjonalność. niezależnie od tego czy wasz panel dotykowy divus przeznaczony jest do użytku w apartamencie, jednorodzinnym / wielorodzinnym mieszkaniu, domu lub na jachcie, można liczyć na znalezienie modelu, który zapewnia optymalną wydajność. innym ważnym zastosowaniem, w którym panele budynkowe divus są poszukiwane są miejsca komercyjne i publiczne, tj. hotele, urzędy, przychodnie, sklepy, spa, kluby sportowe, bary / restauracje, magazyny, fabryki, recepcje, statki pasażerskie (kabiny i pomieszczenia ogólnodostępne). w takich zastosowaniach nasze panele dotykowe mogą być również wykorzystywane, obok sterowania automatyką budynkową, do wyświetlania prezentacji produktów i / lub obrazów z kamer przemysłowych (np. w sklepach z najwyższej półki), jak i systemów pomocy. nasze panele dotykowe są ponadczasowe i najwyższej jakości. Our product portfolio is sure to contain a solution that s a perfect fit with your home environment. These products range from high-end Touchpanel models to versions for more modest budgets. DIVUS solutions combine form and function to technical marvel! A DIVUS wall-mounted Touchpanel expresses your personal style. Whether it s an elegant, restrained or stylishly eye-catching decorative frame, you ll be sure to find a solution that suits your tastes. But it s not only the way Touchpanels look that s so impressive, but also their performance and functionality. Regardless of whether your DIVUS Touchpanel is destined for use in an apartment, single-family/multi-family dwelling, townhouse, villa or yacht, you can count on finding a model that delivers optimal performance. The other major use to which DIVUS building panels can be put is in the commercial domain, i.e. hotels, offices, medical practices, stores, spas, health clubs, bars/restaurants, warehouses, factories, reception areas, and cruise ships (cabins and public areas). In such settings, our Touchpanels can also be used, beside the building automation control, to display product presentations and/or surveillance camera images (e.g. in high-end stores), and as guidance system. Our Touchpanels are timeless and of the highest quality. new Quality of life - PanelS for any application - nowa JakoŚĆ Życia Panele dla każdej aplikacji - 9

10 10 - wzronictwo DIVUS touchzone - design - DIVUS touchzone WYŚWIETLACZ 7 DISPLAY 7

11 dotyk SyneRgii - the SyneRgy touch DIVUS touchzone łączy w sobie funkcje smartfonu z funkcjami bezpieczeństwa budynku. Jest to innowacyjny produkt dla zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa w każdym budynku! DIVUS touchzone jest: szklanym 7 panelem multitouch z intuicyjną obsługą do zastosowania w rezydencjach i budynkach komercyjnych wielofunkcyjnym przyciskiem do regulacji temperatury, oświetlenia, rolet i innych funkcji. panelem do sterowania multiroomem elegancką stacją wideodomofonową panelem sterującym do zarządzania energią i bezpieczeństwem budynku dziełem sztuki rodem z włoch DIVUS touchzone może zostać zaprojektowany indywidualnie, gdzie wszystkie wasze pomysły i wizje mogą być zintegrowane z androidem. wszyscy integratorzy systemowi i użytkownicy oczekują rozwiązań, które pozwalają na ekranie dotykowym na swobodne i indywidualne skalowanie oraz definiowanie elementów sterujących. dzięki naszemu 7 calowemu ekranowi multitouch etykiety, teksty i ikony mogą być wyświetlane w rozmiarze, który umożliwia ich odczytanie i zrozumienie nawet dzieciom i osobom starszym, dzięki czemu mogą go używać w sposób pewny. elegancki i minimalistyczny projekt DIVUS touchzone nie narzuca się swoim wyglądem, a swoim charakterem na pewno zajmie miejsce w sercach architektów i projektantów wnętrz. DIVUS touchzone może być instalowany pionowo lub poziomo, w klasycznym stylu divus a, gdzie divus tz zawieszony jest delikatnie niczym piórko na ścianie, ze swoim jedynie 3 mm grubości szklany frontem. lub może być zamontowany w ścianie powodując, że panel elegancko wmiesza się w nią. DIVUS touchzone daje różne możliwości. DIVUS tz zintegrowany jest z systemem operacyjnym android. divus zapewnia niezawodne i praktyczne aplikacje (wstępnie zintegrowane z panelem) do regulacji temperatury w pomieszczniu, czy też do komunikacji interkomowej. aplikacja Building komunikuje się z knxserver em, co pozwala na wizualizację instalacji knx. aplikacja do komunikacji z systemami interkomowymi zamienia DIVUS touchzone w stację wewnętrzną. zainstalowany mikrofon i głośnik pozwala na komunikcję głosową z zewnętrznym panelem wideodomofonowym lub innymi stacjami wewnętrznymi. google Play (android market) oferuje szereg praktycznych i użytecznych aplikacji. w niektórych przypadkach divus oferuje preinstalowaie aplikacji. APP The DIVUS TOUCHZONE combines the functions of a smartphone with building security functions. It is the product innovation for more comfort and security in every building! DIVUS TOUCHZONE is a: 7 glass multitouchpanel for an intuitive handling in residential and commercial buildings button for controlling temperature, lighting, shading and more. multiroom control panel elegant interior intercom station control panel for energy and security management of the building artwork for the wall - Made in Italy DIVUS TOUCHZONE can be designed individually, where all your ideas and visions can be implemented with Android. All system integrators and building users want a solution that allows free and individual scaling and definition of control elements on a touch screen. Thanks to our 7 inch multi-touch display, labels, texts, and icons can be displayed in a size that enables even children and the elderly to read and understand the display and use it in a sure-footed manner. The elegant and restrained design of the DIVUS TOUCHZONE is anything but obtrusive, a characteristic that surely endears the device to the hearts of architects and interior designers. The DIVUS TOUCHZONE can be installed horizontally or vertically, in the classic DIVUS design where the DIVUS TZ is hung on the wall in a featherweight fashion and only the 3 mm thick glass projects from the wall. Or the unit can be recessed in the wall, thus causing the panel to elegantly blend in. The DIVUS TOUCHZONE livens up the options. The DIVUS TZ integrates the Android operating system. DIVUS provides reliable and practical apps for room control and intercoms, which are pre-integrated into the panel. The app Building communicates with the KNX- SERVER, thus allowing for visualisation of the KNX installation. An app for communication with the intercom system makes the DIVUS TOUCHZONE an indoor station. Installing a microphone and loudspeaker allows for voice communication with outdoor stations or other indoor stations via the DIVUS TOUCHZONE, which thus becomes a speaking or call system. The Google Play (Android Market) offers a host of practical and useful apps. In some cases DI- VUS provides you with preinstalled applications. DIVUS touchzone - design - wzronictwo DIVUS touchzone- 11

12 12- comfort - new Quality of life

13 dotyk SyneRgii - the SyneRgy touch otwartość i uniwersalność są kluczem do uzyskania udanych produktów. Jedną z wielkich zalet DIVUS touchzone jest jego bardzo dobre współdziałanie z produktami innych firm, co pozwala na sterowanie systemami audio lub streaming różnych rodzajów muzyki w różnych pomieszczeniach (system multiroom). Stąd też systemy sterowania multiroom Sonos, creston i amx mogą zostać zintegrowane z systemem kontroli budynku. dostawcy systemów knx coraz częściej tworzą aplikacje android, mając na celu uczynienie systemu dostępnego dla użytkownika mobilnie. każda taka aplikacja uczyni DIVUS touchzone jeszcze bardziej zaawansowanym systemem - a przede wszystkim sprawia, że jest on jeszcze bardziej ekscytujący, identyfikowalny, bezpieczny i niezwykle wydajny. Łatwość użycia DIVUS touchzone jako kontroler strefy (pomieszczenia) uzupełniają elementy montażowe (do ścian twardych lub do płyt k-g). może być zasilany poprzez Poe (Power over ethernet) lub klasycznie z zasilacza dc 9-36v, które jest także kompatybilne z urządzeniami elektrycznymi w samochodach ciężarowych, kempingowych, jachtach i statkach. komunikacja z magistralą knx odbywa się poprzez sieć ethernet i bramkę knx. interfejs lan stanowi interfejs danych dla multiroomu, internetu i innych zastosowań kontrolera. dodatkowo można podłączyć systemy magistralne i urządzenia komunikacyjne poprzez port szeregowy RS232/485. dwa porty usb oraz cztery cyfrowe wejścia i wyjścia są dostępne z tyłu urządzenia do wykorzystania w specyficznych potrzebach. za ramką ozdobną z przodu urządzenia jest dodatkowy port usb do transmisji danych (zgodny ze specyfikacją usb otg), jak również mikrofon i głośnik z funkcją eliminacji echa. System pamięci można powiększyć poprzez dodatkową kartę micro Sd. dostępny jest także przycisk do interwencji serwisowych (reset lub włącz/wyłącz). Połączenia bezprzewodowe są możliwe poprzez Bluetooth lub opcjonalnie przez wifi. Jasność wyświetlacza jest kontrolowana przez czujnik jasności, tak więc wyświetlacz pozostaje czytelny w każdym momencie i wyłącza się, kiedy nie jest używany. zintegrowany czujnik temperatury pokazuje aktualną temperaturę pomieszczenia. diody RgB led wskazują aktualne statusy, natomiast dioda sygnalizacyjna ułatwia znalezienie w ciemnym pomieszczeniu. Openness and versatility are the key to successful products. One of the great advantages of the DIVUS TOUCHZONE is its outstanding interoperability with third-party products, thus allowing for control of a music system or piping different types of music into various rooms (multiroom system). Hence Sonos, Creston and AMX multiroom system controls can be combined with the general building control system. KNX system providers are increasingly bringing Android apps on the market, with the aim of making the system available for mobile use. Each such app will make the DIVUS TOUCHZONE an even more advantageous system and above all makes it more exciting, traceable, secure and tremendously efficient. A room control device needs to allow for simple and trouble-free installation and operation. Both the DIVUS-design and wall-recessed mounting arrangement are realized using 2 mounting boxes. The DIVUS TOUCHZONE is powered by the building grid via PoE (power over ethernet), or via a 9 or 36 volt DC power supply, which is also compatible with the electrical systems in event trucks, mobile homes, ships and yachts. Communication with the KNX bus is enabled via network and a KNX gateway. The LAN interface serves as the data interface for multiroom, internet and other controller uses. Proprietary buses and communication devices are connected via an RS232/485 to the serial port. Two USB ports and four digital input and output ports are available on the rear of the device for specific data and signal communication. Behind the decorative covering on the front of the device is an additional USB port for data communication (in accordance with USB OTG specifications), as well as a microphone and speaker with echo cancelling for intercom. The system memory can be enlarged via a micro SD card. A reset and power button allows for service interventions. Wireless connections are offered by Bluetooth and optionally by WiFi. Display brightness is controlled by a brightness sensor, such that the display remains readable at all times and shuts off when not in use. An integrated temperature sensor displays the current room temperature, and the temperature readings can be documented for future use. An RGB LED indicates current statuses, while a localization LED indicates the location of the display. DIVUS touchzone - design - wzronictwo DIVUS touchzone- 13

14 14 - wzornictwo DIVUS SuPeRio - design - DIVUS SuPeRio WYŚWIETLACZ - DISPLAY

15 daje ci więcej możliwości - gives you more PoSiBilitieS DIVUS SuPeRio jest indywidualnym centrum informacji dla całej rodziny. uzyskanie najświeższych informacji codziennych, wszędzie i w dowolnym czasie, staje się ważną częścią naszego życia. dlatego połączyliśmy najlepsze wzornictwo i technologię - w DIVUS SuPeRio. teraz prezentujemy powiększenie się rodziny DIVUS SuPeRio. DIVUS SuPeRio oferuje teraz eleganckie rozszerzenie wersji 15 w postaci szklanego ekranu dotykowego w technologii pojemnościowej. Panele dotykowe w formacie 16:9 są dostępne o rozmiarach wyświetlacza 10, 15 i 19. dodatkowo panele dotykowe 15 i 19 będą mogły być montowane poziomo i pionowo, a na życzenie możliwy będzie również montaż na równi ze ścianą. z tymi nowymi modelami i opcjami montażu integrator systemów uzyskuje mnóstwo nowych i ekscytujących sposobów realizacji wizualizacji budynków. Panel dotykowy jako centralne stanowisko sterowania oferuje szybki przegląd całego systemu automatyki w domu. dzięki wielkiej elastyczności, wysokiej wygodzie pracy i łatwej obsłudze systemu magistralnego, oczekiwany w domu komfort z pewnością się zwiększy. w dodatku w automatyzacji budynków oprócz bezpieczeństwa i wygody, to wydajność i elastyczność staje się coraz ważniejsza. z DIVUS SuPeRio inteligentny dom kontroluje ogrzewanie / chłodzenie, rolety i żaluzje, oświetlenie i wentylację, przy jednoczesnej optymalizacji zużycia energii. chcecie jeszcze więcej? nie ma problemu, to dlatego właśnie mamy DIVUS SuPeRio PluS! głośnik, mikrofon z funkcją usuwania echa, interfejsem Bluetooth lub interfejsem sieci bezprzewodowej... to tylko niektóre z atrakcji, by stymulować kreatywność, którą oferuje rewolucyjny panel dotykowy. daj się oczarować tej fuzji wzornictwa i technologii! DIVUS SUPERIO is the individual information center for the whole family. Getting the newest information every day, everywhere and at any time crystallizes into an important part of our lives. Therefore, we have combined the best design and technology - in DIVUS SUPERIO. Now we present the magnification of the DIVUS SUPERIO family. DIVUS SUPERIO now provides an elegant extension of the 15 version in the form of a capacitive glass touch screen. The Touchpanels in 16:9 format are available with the display sizes of and 19. As an additional highlight the 15 and 19 Touchpanels can be mounted horizontally and vertically and on request also flush with the wall. The system integrator has, with these new screen sizes and mounting options, lots of new exciting ways to implement building visualisations. The Touchpanel as a central control station, offers a quick overview of the whole control system of your home. With great flexibility, high operating convenience and easy handling of the bus system, the comfort that you expect at home will surely be increased. In addition to safety and comfort, efficiency, future security and flexibility in building automation is becoming increasingly more important. With DIVUS SUPERIO the intelligent home controls your heating / cooling, shading, lighting and ventilation while optimizing energy consumption. You want even more? No problem, that is why we have DIVUS SUPERIO PLUS! Speaker, microphone with echo cancelling, Bluetooth interface, wireless interface... just some of the highlights to stimulate your creativity, which offers the revolutionary Touchpanel. Let yourself be enchanted by this fusion of design and technology! DIVUS SuPeRio - design - wzornictwo DIVUS SuPeRio - 15

16 16- comfort - new Quality of life WYŚWIETLACZ - DISPLAY 15-19

17 dotknij mnie! - touch me! DIVUS mirror to innowacyjne połączenie panelu komputerowego dla automatyki budynku z wysokiej jakości lustrem. DIVUS mirror przełącza się w tryb uśpienia automatycznie po minucie braku aktywności i w tym trybie DIVUS mirror wygląda jak zwyczajne lustro. dotknięcie lustra aktywuje wyświetlacz komputera o rozmiarach 15 lub 19, który ponownie staje się centrum zarządzania domem lub budynkiem. DIVUS mirror może być wykorzystywany jako kontroler budynkowy, stacja wideodomofonowa, centrum medialne lub centrum informacyjne w Państwa domu. DIVUS mirror odstaje tylko na 25 mm od ściany, może być także skomponowany w równej linii z elementami umeblowania. wyjątkowość DIVUS mirror polega na połączeniu funkcji lustra z panelem dotykowym. z DIVUS mirror całe budynki i obiekty firmy mogą mieć zapewnioną kontrolę, zarządzanie, sterowanie, nadzorowanie, informację i rozrywkę z jednego miejsca. nie trzeba chować i zamykać DIVUS mirror na zapleczu technicznym. Jego lustro w strybie uśpienia prezentuje się fantastycznie w każdym lobby, łazience lub kuchni. DIVUS MIRROR is a combination of a Touchpanel for building automation and a high-quality mirror. DIVUS MIRROR switches to standby mode automatically after one minute without an active input. While in Standby mode DIVUS MIRROR looks like a conventional mirror. A touch on the mirror will activate the display of the 15 or 19 Panel and once again serve as the centerpiece of your building or home. DIVUS MIRROR can be used as a building controller, intercom indoor station, media center or your information point of your residence. DIVUS MIRROR can be placed at a maximum of 25 mm from the wall or flush-mounted with any furniture. DIVUS MIRROR has the special ability to combine a mirror and a Touchpanel. With DIVUS MIRRORwhole buildings or business units can be controlled, selectively regulated, supervised, entertained, informed and much more from one place. DIVUS MIRROR does not need to be hidden or banished in equipment areas. Its integrated mirror in standby mode can look fantastic in any lobby, bathroom or kitchen. DIVUS mirror - design - DIVUS mirror - wzornictwo - 17

18 18 - wzornictwo DIVUS diva - design - DIVUS diva WYŚWIETLACZ - DISPLAY 22

19 olśniewający. luksusowy - Stunning. exclusive DIVUS diva połączenia nowoczesnych technologii automatyki budynku, wizualizacji i mediów o unikalnej, olśniewającej stylistyce. DIVUS diva jest rekomendowany do stylowych domów, nieruchomości lub budynków biznesowych. znajdzie również zastosowanie w holach, centrach konferencyjnych, SPa, apartamentach hotelowych, barach i restauracjach, muzeach, centrach fitness, showroomach, centrach sprzedaży. DIVUS diva podkreśla poziom, a każdej prezentacji produktu nada właściwe wrażenie wizualne. multimedialne okno na świat na jedynie jemu właściwym poziomie ma nowy wymiar luksusu, bezpieczeństwa i skuteczności. Prawdziwe dzieło sztuki! DIVUS diva może pochwalić się eleganckim wyglądem szklanego dotykowego ekranu i subtelną grą światła z diod led. Specjalne elementy konstrukcyjne gwarantują luksus, bezpieczeństwo i efektywność. możecie Państwo zdecydować, jak DIVUS diva będzie zintegrowana. na podstawie waszych preferencji można wybrać albo montaż równoległy 5 cm do ściany, ruchomy, poziomy, pionowy lub pod kątem, dla optymalnego widzenia wysokiej jakości obrazu. nowy wiszący panel dotykowy prezentuje się elegancko i pozwala na zorientowane wzorniczo indywidualne zaprojektowanie. 22 wyświetlacz full hd wyróżnia się nie tylko konstrukcją, ale również zastosowaną w nim najbardziej zaawansowaną technologią. Państwa budynek będzie w pełni sterowany poprzez ekran z technnologią multitouch. dodatkowe funkcje, takie jak tv lub opcje internetowe uzupełniają możliwości i różnorakie opcje wyboru dla DIVUS diva. DIVUS DIVA - experience the fusion of modern building technology, visualisation and media in a unique and stunning design. DIVUS DIVA is recommended for the stylish home, property or business building. It can also be used in lobbies, conference centers, SPAs, hotel suites, bars & restaurants, museums, fitness centers, showrooms and retail areas. For an exclusive product, DIVUS DIVA emphasizes the level of appearance and takes any product presentation to a visual experience. A multimedia window to the world on a level of its own it has new dimensions of luxury, safety and effectiveness. A true work of art! DIVUS DIVA is boasted by the sleek design of the flushed mounted glass touch screen and subtle play of light by the LED. The arbitrary design element guarantees usual luxury, safety and effectiveness. You can decide how DIVUS DIVA is integrated. Based on your preference you can choose to either place it 5 cm parallel to the wall, floating, horizontal, vertical or inclined for an optimal view of the high quality display. The brand new wallmounted Touchpanel displays itself elegantly and allows a design-oriented comprehensive approach. The 22 FullHD display is boasted not only by its design but also by its integrated technology at the highest level. Your building will be fully controlled via the multi-touch screen. Additional features such as TV functions or internet options complete the many possibilities and choices with DIVUS DIVA. DIVUS diva - design - wzornictwo DIVUS diva - 19

20 20 - wzornictwo DIVUS domus - design - DIVUS domus WYŚWIETLACZ - DISPLAY

ŁATWA W UŻYCIU WIZUALIZACJA KNX

ŁATWA W UŻYCIU WIZUALIZACJA KNX ŁATWA W UŻYCIU WIZUALIZACJA KNX Index KNXCONTROL DIVUS OPTIMA ETS-IMPORT PDK KNXSERVER MINI KNX M-SERVER HOME - ADVANCED - ENTERPRISE KNX X-SERVER KNXSUPERIO 04 05 06 07 08 10 12 14 Even when I m not at

Bardziej szczegółowo

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl www.jarltech.de Jarltech Europe GmbH / Jarltech Polska ul. Globusowa 38 02-436 Warszawa, Polska Phone: +48 22 / 863 84-26 Freephone: 800 JARLTECH Jarltech Europe GmbH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen,

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNIKI I SYSTEMY switches and systems

ŁĄCZNIKI I SYSTEMY switches and systems ŁĄCZNIKI I SYSTEMY switches and systems PRZYJACIELE NA CAŁE ŻYCIE... friends for life... ... TOWARZYSZĄ NAM JUŻ OD WIELU LAT. SĄ WSZĘDZIE TAM, GDZIE ICH POTRZEBUJEMY. WIDZIMY SIĘ CODZIENNIE. DLATEGO DOCENIAMY

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu. Connect Better. Do More.

Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu. Connect Better. Do More. Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu Connect Better. Do More. Ericsson-LG jest południowokoreańskim producentem wysokiej klasy urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych dla Operatorów Telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl www.jarltech.de Jarltech Europe GmbH / Jarltech Polska ul. Globusowa 38 02-436 Warszawa, Polska Phone: +48 22 / 863 84-26 Freephone: 800 JARLTECH Jarltech Europe GmbH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen,

Bardziej szczegółowo

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl www.jarltech.de Jarltech Europe GmbH / Jarltech Polska ul. Globusowa 38 02-436 Warszawa, Polska Phone: +48 22 / 863 84-26 Freephone: 800 JARLTECH Jarltech Europe GmbH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen,

Bardziej szczegółowo

QUICKI 731 TABLET PC

QUICKI 731 TABLET PC QUICKI 731 TABLET PC SPIS TREŚCI: SAFETY INSTRUCTIONS:... 4 INFORMATION CONCERNING MAINTANANCE AND EXPLOATATION:... 4 REMARKS CONCERNING SAFETY:... 5 1. OUTLOOK DESCRIPTION:... 6 2. POWER BUTTON USAGE:...

Bardziej szczegółowo

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl www.jarltech.de Jarltech Europe GmbH / Jarltech Polska ul. Globusowa 38 02-436 Warszawa, Polska Phone: +48 22 / 863 84-26 Freephone: 800 JARLTECH Jarltech Europe GmbH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dear Sirs,

Szanowni Państwo, Dear Sirs, Szanowni Państwo, sektor MŚP stanowi istotne ogniwo każdej nowoczesnej gospodarki. Dzięki swojej elastyczności oraz otwartości na innowacje w szybki sposób reaguje na bieżące potrzeby rynku, stymulując

Bardziej szczegółowo

Najbardziej aktualna wersja instrukcji znajduje się na stronie www.navroad.com w dziale WSPARCIE / DO POBRANIA.

Najbardziej aktualna wersja instrukcji znajduje się na stronie www.navroad.com w dziale WSPARCIE / DO POBRANIA. Prawa autorskie www.navroad.com Dziękujemy za zakup urządzenia. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, zapoznaj się z niniejszą instrukcją. Trzymaj instrukcję w dogodnym miejscu, by w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

www.manta.com.pl SMARTFONY SMARTPHONES O firmie About the company MS4301 MS4501 Nagrody i certyfikaty Awards and certificate MS4502 MS4701

www.manta.com.pl SMARTFONY SMARTPHONES O firmie About the company MS4301 MS4501 Nagrody i certyfikaty Awards and certificate MS4502 MS4701 O firmie About the company SMARTFONY SMARTPHONES Manta S.A. to jedna z czołowych firm na polskim rynku sprzętu multimedialnego, RTV, akcesoriów komputerowych klasy common oraz AGD. Powstała w 1998 roku

Bardziej szczegółowo

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 4 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 La Maison Restaurant Chłodna 15, Warsaw

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. www.navroad.com. Dziękujemy za zakup urządzenia.

Prawa autorskie. www.navroad.com. Dziękujemy za zakup urządzenia. Prawa autorskie www.navroad.com Dziękujemy za zakup urządzenia. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, zapoznaj się z niniejszą instrukcją. Trzymaj instrukcję w dogodnym miejscu, by w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS WPROWADZENIE INTRODUCTION 2 LOKALIZACJA LOCATION 10 ARCHITEKTURA ARCHITECTURE 14 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

Think big! Massive Mining Górnictwo na wielką skalę

Think big! Massive Mining Górnictwo na wielką skalę MAGAZINE FOR POSITIONING PROFESSIONALS No. 06 Sweet! Cane optimization Optymalizacja trzciny Think big! Massive Mining Górnictwo na wielką skalę Fire under control Preserving cultural landscape Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones TVAC16000B GB PL DK ES User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones Version 01/2013 This user guide contains important information on starting operation and using the device.

Bardziej szczegółowo

TOOL DYNAMIC. Modułowy system do wyważania Modular balancing system. www.haimer.com

TOOL DYNAMIC. Modułowy system do wyważania Modular balancing system. www.haimer.com TOOL DYNAMIC Modułowy system do wyważania Modular balancing system www.haimer.com SPIS TREŚCI CONTENTS HAIMER Tool Dynamic Technologia wyważania/balancing Technology Strona/Page Modułowy system do wyważania/modular

Bardziej szczegółowo

English. Quick Start Guide Skrócona instrukcja obsługi. www.polsky.tv

English. Quick Start Guide Skrócona instrukcja obsługi. www.polsky.tv English Quick Start Guide Skrócona instrukcja obsługi www.polsky.tv Dune HD TV-102 Quick Start Guide Table of Contents 3 Table of Contents 4 16 Polski English Quick Start Guide Skrócona instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

user s manual MODECOM

user s manual MODECOM user s manual MODECOM Contents: Important Notices 4 Keys and Functions 5 I. Getting Started 6 1.1 Turn on/off 6 1.2 Lock/unlock the screen (sleep mode) 6 1.3 Connect to computer 7 II. Your Home Screen

Bardziej szczegółowo

Camera IP Security Cam

Camera IP Security Cam Kamera IP Security Cam Podręcznik Użytkownika Camera IP Security Cam User Guide Kamera IP Security Cam Spis Treści 1 WPROWADZENIE... 4 1.1 Witamy użytkowników Kamery IP Security Cam... 4 1.2 Zawartość

Bardziej szczegółowo

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD User s manual (short) NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD NHDR-5004AHD, NHDR5008AHD, NHDR-5016AHD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD

Bardziej szczegółowo

computer accessories akcesoria komputerowe

computer accessories akcesoria komputerowe 2009 computer accessories akcesoria komputerowe Contents Spis treści 5 ABOUT PLATINET O FIRMIE PLATINET 8 PLATINET E-COMMERCE COMPAS 10 GPS NAVIGATION NAWIGACJA GPS PLATINET MEDIA 14 CD/DVD DISCS PŁYTY

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-ATM200

User s manual NVIP-ATM200 User s manual NVIP-ATM200 NVIP-ATM200 User s manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-5DN7000C-1P

User s manual NVIP-5DN7000C-1P User s manual NVIP-5DN7000C-1P NVIP-5DN7000C-1P User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO, NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0

User s manual NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 User s manual NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0, - user s Manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are

Bardziej szczegółowo

User s manual. NVIP-3000 series IP camera

User s manual. NVIP-3000 series IP camera User s manual NVIP-3000 series IP camera NVIP-3000 series IP camera user s manual IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured

Bardziej szczegółowo

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before installation and use. Contents / Spis

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk

Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk Gdańskie Centrum Badawczo Rozwojowe powstało w 1999 roku. Jest to jedno z 23 największych laboratoriów Intela w Europie. W ośrodku pracuje obecnie ponad 1000 najwyższej

Bardziej szczegółowo