SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu u udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na: Dostawa do siedziby Zamawiającego samochodu ciężarowego ( nowego), rok produkcji 2012, przeznaczonego do załadunku, rozładunku i transportu odpadów komunalnych w znormalizowanych kontenerach KP-7 o długości od 2900 do 3700 mm ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. ul. Lwowska 37A Tomaszów Lubelski www. pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.pl 1

2 1. Zamawiający: 1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 37 A, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym XI Wydział Gospodarczy w Lublinie pod numerem KRS , kapitał zakładowy; ,00 zł NIP ; REGON ; tel. /84/ , fax /84/ Adres strony internetowej Adres 2. Godziny urzędowania: 7-15 w dniach od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). 2. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 1. Zamawiający - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 37A, 2. SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 3. Postępowanie - postępowanie powadzone przez Zamawiającego na podstawie SIWZ, 4. Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), 5. Zamówienie - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w SIWZ, 6. Wykonawca - podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia. 7. DMC dopuszczalna masa całkowita samochodu. 3. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. Klasyfikacja wg (CPV) pojazdy do zbierania odpadów 4. Przedmiot zamówienia: Dostawa do siedziby Zamawiającego samochodu ciężarowego ( nowego), rok produkcji 2012 przeznaczonego do załadunku, rozładunku i transportu odpadów komunalnych w znormalizowanych kontenerach KP-7 o długości od 2900 do 3700 mm 5. Opis przedmiotu zamówienia: I. Silnik spełniający normę emisji spalin EURO VEEV - moc maksymalna 170KM (125kW) w zakresie obr / min, - maksymalny moment obrotowy 400Nm w zakresie obr/ min, - pojemność skokowa nie mniejsza jak 2998 cm 3-4 cylindry w rzędzie, - łańcuch rozrządu, - 16 zaworów (4 na cylinder), - bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem common rail do 1800 bar, 2

3 - dwie turbosprężarki. II. Skrzynia biegów: - 6-biegowa, zsynchronizowana. - sprzęgło 11 jednotarczowe, sterowane hydraulicznie z automatyczną kasacją luzu. III. Układ hamulcowy: - tarcze na obu osiach (przednie wentylowane), - dwuobwodowy układ krzyżowy z zaciskami pływającymi i wspomaganiem podciśnieniowym, - hamulec pomocniczy (postojowy) sterowany na koła tylne. IV. Instalacja elektryczna: - napięcie znamionowe 12V, - akumulator 110Ah, - oświetlenie samochodu zgodne z obowiązującymi przepisami. V. Ogumienie / koła: - rozmiar 225/75 R 16, - podwójne koła tylnej osi VI. Rama pojazdu: - podłużnice ze stalowych profili C połączone poprzecznicami, - rama na całej długości samochodu. VII. Zawieszenie przednie: - niezależne z drążkiem skrętnym umocowanym do podłużnicy ramy pojazdu zintegrowany z teleskopowymi amortyzatorami dwustronnego działania. VIII. Zawieszenie tylne: - sztywna belka, resory paraboliczne, - amortyzatory teleskopowe, hydrauliczne dwustronnego działania. IX. Układ kierowniczy: - koło kierownicy po stronie lewej, - blokada koła kierownicy. - wspomaganie kierownicy. X. Tłumik gazów spalinowych: - wzdłuż podłużnic ramy. XI. Wyposażenie kabiny kierowcy: 1. Lusterka szerokokątne sterowane elektrycznie. 2. Elektrycznie sterowane szyby. 3. Fotel kierowcy regulowany w 3 płaszczyznach z zagłówkiem. 4. Podwójny fotel pasażera z zagłówkami. 5. Komputer pokładowy z wyświetlaczem monochromatycznym (funkcje: licznik kilometrów całkowity, przebieg dzienny, jednostkowe zużycie paliwa, zegar. 6. Pionowa regulacja kierownicy w zakresie 0 45 mm. 7. Klimatyzacja. 3

4 8. Poduszka powietrzna kierowcy. 9. Ściana tylna kabiny z szybą. 10. Tachograf. 11. Przygotowanie do montażu radia. 12. Immobilizer w kluczyku. 13. Obrotomierz. 14. Zamykany schowek w centralnej części kokpitu (bez kluczyka). 15. Oświetlenie wnętrza kabiny. 16. Regulacja świateł z kabiny kierowcy. XII. Inne wyposażenie samochodu w systemy: 1. ESP 9 - stabilizuje tor jazdy zapobiegając wynoszeniu na zakrętach. 2. ASR - zapobiega poślizgowi kół napędowych podczas ruszania na śliskiej nawierzchni. 3. ABS - zapobiega zablokowaniu poszczególnych kół podczas hamowania. 4. EBD - rozdziela siłę hamowania pomiędzy osią przednią i tylną. 5. MSR - zapobiega zablokowaniu kół napędowych wskutek hamowania silnikiem w wypadku nagłego puszczenia pedału gazu lub nieodpowiedniej redukcji biegu. 6. HBA - zwiększa ciśnienie w układzie hamulcowym przy gwałtownym hamowaniu. 7. LAC - rozpoznaje rozmieszczenie ładunku względem poszczególnych osi. XIII. Dodatkowe wyposażenie: 1. Wlew paliwa zamykany na kluczyk. 2. Pakiet zimowy (podgrzewany filtr paliwa, podgrzewana odma silnika). 3. Długie ramiona lusterek. 4. Pełnowymiarowe koło zapasowe montowane w koszu. 5. Dysze spryskiwaczy zintegrowane z ramionami wycieraczek, światła dzienne. 6. Błotniki kół tylnych. 7. Lampa umożliwiająca wysyłanie żółtego sygnału błyskowego (kogut). XIV. ZABUDOWA URZĄDZENIE HAKOWE: 1. Przeznaczona do załadunku, transportu i rozładunku kontenerów KP-7 o ciężarze całkowitym nie mniejszym niż 4000kg (masa ładunku wraz z kontenerem). 2. Wysokość haka 1.200mm. 3. Teleskopowe ramie główne, dwa siłowniki. 4. Sterowanie elektrohydrauliczne z kabiny kierowcy oraz awaryjne mechaniczne poprzez cięgna umieszczone na ramie hakowca. 5. Zakres obsługiwanych kontenerów: długość od do 3.700mm. 6. Bez rolek prowadzących na podłużnicach ramy hakowej. 7. Rolki najazdowe (tylne) zapewniające stabilność prowadzenia kontenera podczas jego załadunku i rozładunku. 8. Hydrauliczny mechanizm blokujący kontener na samochodzie. 9. Rama nośna oraz profile urządzenia wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości. 10. Rok produkcji urządzenia hakowego XV. Dopuszczalna masa całkowita samochodu od 6,5 do 7 ton. XVI. DOKUMENTACJA SAMOCHODU: 1. Instrukcja eksploatacji i konserwacji (instrukcja obsługi, charakterystyka techniczna, instrukcja BHP, instrukcja przeglądów, konserwacji i napraw, wykaz części zamiennych, karta gwarancyjna - pisane w języku polskim). 4

5 2. Deklaracja zgodności dla wymogów CE dla maszyn i urządzeń. 3. Dokumentacja umożliwiająca rejestracje pojazdu (homologacja typu kompletnego samochodu lub świadectwo badania jednostkowego oraz niezbędna dokumentacja do zarejestrowania urządzenia hakowego w Urzędzie Dozoru Technicznego). XVII. GWARANCJA: 1. Wykonawca udzieli na kompletny samochód gwarancji na okres minimum 24 miesięcy z limitem kilometrów (limit km dotyczy podwozia). 2. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: - Wykonawca udzieli bezpłatnego serwisu w okresie trwania gwarancji w zakresie obsług, przeglądów i napraw (wraz z transportem i wymianą części zamiennych). Zakres obsługi serwisowej, obejmujący wykonanie obsług technicznych musi być zgodny z zaleceniami i wytycznymi producenta podwozia i zabudowy. - W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek wynikających z normalnej eksploatacji samochodu w terminie do 48 godzin od chwili zgłoszenia usterki przez Zamawiającego. - W przypadku braku możliwości dokonania naprawy samochodu (dotyczy awarii samochodu w okresie gwarancji), która wyłącza samochód z eksploatacji na okres dłuższy niż pięć dni Wykonawca na okres naprawy samochodu zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć do siedziby Zamawiającego samochód zastępczy o podobnych parametrach. XVIII. DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO: 1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty uprawnienia Wykonawcy z Urzędu Dozoru Technicznego do napraw i modernizacji dźwigników tłokowych. 2. Wykonawca przeprowadzi na koszt własny szkolenia wyznaczonych pracowników w zakresie prawidłowego i bezpiecznego eksploatowania urządzenia hakowego. 6. Oferty częściowe: zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 7. Oferty wariantowe: zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8. Termin realizacji zamówienia: w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 9. Termin związania ofertą: 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 10. Opis warunków udziału w postępowaniu i opis sposobu oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 w/w ustawy dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 5

6 d) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2. Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 2 ustawy. 3. Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w niniejszej SIWZ. 4. Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków na podstawie dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia. 11. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Każdy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów: 1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ. 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ. 3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ. 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( np. konsorcjum, spółka cywilna). Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentanta w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8. Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy. 9. Zamówienie nie ma charakteru międzynarodowego i nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych a jedynie w PLN. 10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zastosowanie ma 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz. 605): a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 6

7 postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 11. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 12. Zaoferowany pojazd musi odpowiadać wszystkim wymogom zawartym w opisie Przedmiotu zamówienia punkt 5 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 13. Nie spełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego z wymogów określonych niniejszą specyfikacją oraz brak kompletności wymaganych dokumentów spowoduje wykluczenie oferty z prowadzonego postępowania przetargowego. 12. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów: 1. Wszelkiego rodzaju wnioski, zawiadomienia, oświadczenia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 2. Niezależnie od wyboru formy przekazu (faksem lub drogą elektroniczną), każda ze stron jest zobowiązana, aby wniosek, zawiadomienie, oświadczenie lub informację niezwłocznie potwierdzić w formie pisemnej. W przypadku przekazu faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później jednak niż 2 dni przed upływem składania ofert. Pod warunkiem jednak, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (art. 38 ust.1 ustawy). 4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa (art. 38 ust. 1a i 1b ustawy). 5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie (art. 38 ust. 2 ustawy). 6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie (art. 38 ust. 4 ustawy). 7. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. (art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy). 7

8 8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówienie jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofercie, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniona na tej stronie (art. 38 ust. 6 ustawy). 9. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawie wymagających zachowania pisemności postępowania. 10. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 13. Opis sposobu przygotowywania ofert: 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Przedstawiona oferta musi być zgodna z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz napisana w języku polskim na maszynie do pisania lub komputerze. 3. Dokumenty winny być złożone w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. 4. Formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami winien być trwale złączony i podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotów gospodarczych, wymienionych w rejestrze sądowym bądź wyciągu z rejestru działalności gospodarczej. 5. Oferta musi zawierać: - nazwę firmy, dokładny adres Wykonawcy i datę jej sporządzenia, - wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznika Nr 1, - dokumenty lub potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów. 6. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty i niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art.87 ust 2 ustawy). 8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie lub opakowaniu, zapewniającym w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert bez uszkodzenia tego opakowania. 9. Koperta lub opakowanie winno być zaadresowane na adres zamawiającego, podany na wstępie oraz posiadać oznaczenie Dostawa do siedziby Zamawiającego samochodu ciężarowego ( nowego), rok produkcji 2012, przeznaczonego do załadunku, rozładunku i transportu odpadów komunalnych w znormalizowanych kontenerach KP-7 o długości od 2900 do 3700 mm oraz Nie otwierać przed r.godz Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni sprawdzić na stronie internetowej Zamawiającego zawartość folderu dotyczącego przedmiotu postępowania w celu zapoznania się z treścią ewentualnych pytań, odpowiedzi, wyjaśnień dotyczących ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ, albo innymi wprowadzonymi informacjami. Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada Wykonawca. 14. Wycofanie oferty lub jej zmiany: Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. 1. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, w kopercie odpowiednio oznakowanej dodatkowo dopiskiem Zmiana. 8

9 2. Koperty oznaczone dopiskiem Zmiana zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. 3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie Wycofanie. 4. Koperty oznaczone napisem Wycofanie będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lub. ul. Lwowska 37A do dnia r. do godz Wszystkie oferty złożone po podanym wyżej terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 2. Oferty przesłane pocztą zostaną zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem, że ich dostarczenie przez pocztę do Zamawiającego nie naruszą terminu składania ofert. Otwarcie ofert jest jawne. 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. godz w siedzibie Zamawiającego w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 37 A, w sali konferencyjnej pokój nr Bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Po otwarciu oferty Zamawiający, poda nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te odnotowane będą w protokole z otwarcia ofert. 4. Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek. 5. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieją okoliczności przewidziane w art. 93 ust. 1 ustawy. 16. Opis sposobu obliczenia ceny: 1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. 2. Podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym cena brutto w trakcie realizacji umowy może ulec podwyższeniu jedynie w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT. W związku z powyższym w cenę netto należy skalkulować wszystkie ewentualne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i przyszłej umowy. 3. Cena winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą. 4. Ceny należy podać w sposób powszechnie używany i jednoznacznie wskazujący na oferowaną cenę, do dwóch miejsc po przecinku (np. 120,99). Jeżeli cena nie zawiera groszy, można nie wpisywać groszy (np. 120) lub użyć symbolu,- (np. 120,-). 17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 1. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania, 2. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 3. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 9

10 Lp. 1. Kryterium podstawowe Waga udział % w ocenie Maksymalna liczba punktów Cena (C) 100% 100 pkt 4. Sposób oceny oferty: Oferty będą oceniane według poniższego algorytmu: Kryterium - Cena brutto waga 100%. najniższa cena brutto ofertowa z przedłożonych ofert C= x 100 cena brutto oferty badanej 5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 6. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Suma punktów najtańszej spośród nie odrzuconych ofert po zsumowaniu może wynieść maksymalnie 100 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. 18. Odrzucenie oferty: 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: a. Jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, b. Jej treść nie odpowiada treści SIWZ, c. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, d. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, e. Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia, f. Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy, g. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 19. Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty: Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający: 1. Zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę ( firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, b. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 2. Zamieści informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę ( firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej. 3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą z zastrzeżeniem art. 94 ust 2 pkt 1a ustawy. 4. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ. 10

11 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy. 20. Ogłoszenie wyników: Ogłoszenie wyników nastąpi po ich zatwierdzeniu na tablicy ogłoszeń Zamawiającego i jego stronie internetowej. w siedzibie 21. Informacja dotycząca wadium: Zamawiający nie wymaga wadium. 22. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 23. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 2. Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności wymienionych w art.180 ust. 2 ustawy. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, wskazując okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 24. Wykaz osób ze strony Zamawiającego upoważnionych do kontaktowania się z Wykonawcami: Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: 1. Pan Waldemar Kudlicki 2. Pan Roman Żurawiecki 25. Inne postanowienia 1. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 2. Zamawiający nie przewiduje umowy ramowej. 3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 4. Złożenie nieprawdziwych oświadczeń przez Wykonawcę skutkuje natychmiastowym wykluczeniem z postępowania. 5. Sporządzenie oferty niezgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji skutkuje odrzuceniem oferty. 6. Zamawiający zawiadomi Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty. 7. Zamawiający określi dokładny termin i miejsce zawarcia umowy. 8. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znajdują się w dziale VI ustawy, (środki ochrony prawnej). 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) i Kodeksu Cywilnego. 11

12 Tomaszów Lub r. Prezes Zarządu Dyrektor Renata Miziuk Załączniki do SIWZ: Nr 1 - Formularz ofertowy Nr 2 - Oświadczenie Nr 3 - Oświadczenie Nr 4 - Projekt umowy 12

13 Zał. nr 1 do SIWZ (pieczęć wykonawcy) OFERTA W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Dostawę do siedziby Zamawiającego samochodu ciężarowego ( nowego), rok produkcji 2012 przeznaczonego do załadunku, rozładunku i transportu odpadów komunalnych w znormalizowanych kontenerach KP-7 o długości od 2900 do 3700 mm, składam(y) niniejszą ofertę: Zobowiązania oferenta: 1. Dostawa samochodu z nadwoziem w wersji...: Marki ( typu)... o poj. silnika... cm 3 i mocy... KM, koloru..., rok produkcji... za łączną: cenę brutto (cenę ryczałtową oferty)... zł (słownie:... zł) w tym cena netto wynosi... zł, VAT... zł. Cena zawiera wszelkie koszty, jakie poniesiemy z tytułu realizacji niniejszego zamówienia. Oświadczamy że: 1. zapoznaliśmy się z warunkami podanymi w SIWZ przez Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, 2. uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia, 3. spełniamy wszystkie warunki, określone w SIWZ, 4. złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie tych warunków, 5. sporządziliśmy ofertę zgodnie ze SIWZ, 6. akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego, 7. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 8. w przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, 9. zapewniamy warunki serwisu i gwarancji określonych w SIWZ. 10. Prosimy o zastrzeżenie oznaczonych informacji stanowiących tajemnicę handlową znajdujących się na niżej wymienionych dokumentach: Oferta została złożona na...stronach. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są: 1)... 2)... 3)... 4)... 13

14 5)......, dn... (pieczęć i podpis Wykonawcy 14

15 Zał. nr 2 do SIWZ pieczęć Oferenta OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU złożone zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.). Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę do siedziby Zamawiającego samochodu ciężarowego ( nowego), rok produkcji 2012, przeznaczonego do załadunku, rozładunku i transportu odpadów komunalnych w znormalizowanych kontenerach KP-7 o długości od 2900 do 3700 mm oświadczam/y, iż spełniam/y warunki, dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.... (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta) Miejscowość... dnia r. 15

16 Zał. nr 3 do SIWZ pieczęć Oferenta OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 i 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: Dostawę do siedziby Zamawiającego samochodu ciężarowego ( nowego), rok produkcji 2012, przeznaczonego do załadunku, rozładunku i transportu odpadów komunalnych w znormalizowanych kontenerach KP-7 o długości od 2900 do 3700 mm oświadczam/y, iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)... (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta) Miejscowość... dnia r. 16

17 Zał. nr 4 do SIWZ U M O W A / Projekt / Zawarta w dniu...r. w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37 A, Tomaszów Lubelski, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS , kapitał zakładowy: ,00 zł. NIP , Regon , zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Prezes Zarządu Dyrektor a zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: o następującej treści : w rezultacie przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści: Przedmiotem umowy jest: 1 1. Dostawa do siedziby Zamawiającego samochodu ciężarowego ( nowego), rok produkcji 2012, przeznaczonego do załadunku, rozładunku i transportu odpadów komunalnych w znormalizowanych kontenerach KP-7 o długości od 2900 do 3700 mm, dopuszczonego do ruchu po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, samochód z nadwoziem w wersji... marki (typu) o poj. silnika... cm 3 i mocy... KM w kolorze rok produkcji... o parametrach technicznych i wyposażeniu określonym w punkcie 5 SIWZ, która stanowi integralną część niniejszej umowy. 2. Termin realizacji zamówienia w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 3. Wykonawca oświadcza, iż samochód, o których mowa w ust. 1 posiada homologację dopuszczającą pojazd do ruchu. 4. Wraz z pojazdem Wykonawca dostarczy dokumentację samochodu, zgodną z opisem przedmiotu zamówienia - pkt 5, ppkt XVI SIWZ. 5. Dostawa oraz ubezpieczenie pojazdu do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy. 6. Wykonawca powiadomi Zamawiającego faksem z trzydniowym wyprzedzeniem o terminie dostawy samochodu. 7. Z czynności odbioru samochodu zostanie spisany i podpisany przez strony protokół odbioru, stwierdzający zgodność dostarczonego samochodu z ofertą i SIWZ. 17

18 2 1. Łączne wynagrodzenie ryczałtowe za dostawę przedmiotu zamówienia, będącego przedmiotem umowy, strony ustalają na: cena brutto (cena ryczałtowa oferty)... zł (słownie:... zł) w tym cena netto... zł, VAT...zł., zgodnie z oferty z dnia... stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. 2. Cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym m.in. cło, akcyzę, ubezpieczenie pojazdu do czasu przekazania go zamawiającemu, podatek VAT. 3. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego, przeprowadzi szkolenie obsługi przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego 4. Łączne wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym, kompletnym, jednoznacznym i ostatecznym Wynagrodzenie o którym mowa w 2 zostanie dokonane przelewem w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania faktury. Fakturę Wykonawca wystawi po odebraniu przez Zamawiającego przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone protokołem zdawczoodbiorczym podpisanym przez obie Strony. 2. Fakturę należy wystawić na Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. ul. Lwowska 37 A, Tomaszów Lubelski, NIP Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy z należytą starannością Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy na wypadek rażącego naruszenia postanowień umowy. 2. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności w następujących przypadkach: a) gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, b) zmiany przepisów prawnych, c) ustawowej zmiany stawki VAT: jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług należących do przedmiotu zamówienia, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia (brutto), o którym mowa w 2 umowy. 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia (brutto), o którym mowa w 2 umowy. 3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zwłoki w realizacji Umowy z winy Wykonawcy przekraczającej 30 dni. 4. W przypadku nieterminowej realizacji dostawy, będącej przedmiotem umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki. 5. W przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia 18

19 ustalonego przez strony na usunięcie wad. 6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych (art.471 kc), jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 7. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 6 Wykonawca oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest pojazd, oraz że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie umowy ze strony Zamawiającego jest: Wykonawca udzieli na kompletny samochód gwarancji na okres... miesięcy z limitem kilometrów (limit km dotyczy podwozia). 2. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: - Wykonawca udzieli bezpłatnego serwisu w okresie trwania gwarancji w zakresie obsług, przeglądów i napraw (wraz z transportem i wymianą części zamiennych). Zakres obsługi serwisowej, obejmujący wykonanie obsług technicznych musi być zgodny z zaleceniami i wytycznymi producenta podwozia i zabudowy. - W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek wynikających z normalnej eksploatacji samochodu w terminie do 48 godzin od chwili pisemnego zgłoszenia usterki przez Zamawiającego. - W przypadku braku możliwości dokonania naprawy samochodu (dotyczy awarii samochodu w okresie gwarancji), która wyłącza samochód z eksploatacji na okres dłuższy niż pięć dni Wykonawca na okres naprawy samochodu zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć do siedziby Zamawiającego samochód zastępczy o podobnych parametrach. - Wykonawca ponosi wszelkie koszty dotyczące napraw gwarancyjnych pojazdu. - w przypadku niedotrzymania terminów napraw Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki. - ustalenie kar umownych, o których mowa powyżej nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do żądania odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar. 9 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 10 Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 19

20 11 Sprawy sporne wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 12 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 13 Wraz z umową Wykonawca przekaże Zamawiającemu niżej wymienione załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy: Załącznik nr 1 Protokół ilościowo-jakościowy. Załącznik nr 2 Przekazanie dokumentacji związanej z pojazdem. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 20

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 86-050 Solec Kujawski, ul. Targowa 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia 08.03.2011 r. Znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa samochodu

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NV/V/P_Z/9/2015/2039 Nowy Sącz, 2015-07-24 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w niniejszym opracowaniu SIWZ w trybie przetargu nieograniczonego w myśl przepisów art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Zakup samochodu asenizacyjnego wraz z funkcją ciśnieniowego czyszczenia kanałów.

Zakup samochodu asenizacyjnego wraz z funkcją ciśnieniowego czyszczenia kanałów. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: ZGK Świebodzice Sp. z o. o. ul. Strzegomska 30 58-160 Świebodzice, tel.: (074) 666-96-10, fax (0-74) 666-96-10 e-mail: zgk@zgk.swiebodzice.pl adres strony internetowej: www.zgk.swiebodzice.pl/

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Dostawa samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego

Dostawa samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: +48 895229500, fax. +48 895229505, www. kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę pojazdu specjalnego do czyszczenia kanalizacji

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę pojazdu specjalnego do czyszczenia kanalizacji Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec Tel. (17) 582-05-70 NIP: 817-13-96-575 Fax: (17) 582-05-76 REGON: 690439247 e-mail: mpgk@mpgk.mielec.pl www.mpgk.mielec.pl

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011 PROKURATURA APELACYJNA Warszawa, 16 listopada 2011 roku W WARSZAWIE Zamawiający: PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 25 00-951 Warszawa NIP: 525-10-08-987 REGON: 010267570 www.warszawa.pa.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.19.2012.SC SIWZ

Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.19.2012.SC SIWZ URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH UL. ZĄBKOWSKA 41 03-736 WARSZAWA NIP 521-32-14-182 REGON 015249601 Z A M A W I A J Ą C Y W Biuletynie Zamówień Publicznych,

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Dostawa w formie leasingu finansowego samochodu ciężarowego wywrotka. DZIAŁ I. Zamawiający

Przedmiot zamówienia: Dostawa w formie leasingu finansowego samochodu ciężarowego wywrotka. DZIAŁ I. Zamawiający ZP.271.2.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ WARTOŚCI USTALONEJ NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. (074) 832-37-01 do 04, fax. (074) 832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

Głogów 25.04.2012 r. ZATWIERDZAM:

Głogów 25.04.2012 r. ZATWIERDZAM: ZATWIERDZAM: Głogów 25.04.2012 r. (podpis kierownika Zamawiającego) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 23, REGON 929-011-81-62, NIP 973-04-38-162, kapitał zakładowy 11.633.000,00 zł, wpisane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo