UPRZEJMIE PROSIMY O PODPISANIE SPECJALNYCH UPOWAŻNIEŃ DLA KSIĘGOWYCH 2011: ZMIANY VAT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UPRZEJMIE PROSIMY O PODPISANIE SPECJALNYCH UPOWAŻNIEŃ DLA KSIĘGOWYCH 2011: ZMIANY VAT"

Transkrypt

1 Szanowni Klienci Zapraszamy do lektury pierwszego wydania naszego biuletynu. Pojawiające się materiały prasowe dotyczące podatków zostały dla Państwa specjalnie wyselekcjonowane. Mamy więc nadzieję, że spełni on Państwa oczekiwania i pomoże w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zgodnie z ostatnimi zapowiedziami, rząd pracuje obecnie nad ponad 40 ustawami w ramach tzw. jesiennej ofensywy legislacyjnej. Przygotowywane dokumenty tworzą pięć pakietów: konsolidacji finansów publicznych, deregulacyjny, zdrowotny, społeczno-cywilizacyjny oraz powodziowy. Większość z ustaw ma zostać przyjętych do końca listopada 2010 r, zatem z pewnością przed końcem roku co najmniej dwa wydania biuletynu trafią do Państwa skrzynki . JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE SOFIA DOKONUJE WDROŻENIA SYSTEMU E-DEKLARACJE. DZIĘKI TEMU OD POCZĄTKU ROKU 2011 BĘDZIEMY WYSYŁALI DEKLARACJE I ZEZNANIA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. W ZWIĄZKU Z TYM UPRZEJMIE PROSIMY O PODPISANIE SPECJALNYCH UPOWAŻNIEŃ DLA KSIĘGOWYCH. 2011: ZMIANY VAT Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian do ustawy o VAT zawierający szereg nowych rozwiązań. Jedną z kluczowych zmian są regulacje, które po raz pierwszy od wprowadzenia przepisów dotyczących podatku od towarów i usług w 1993 r. zmieniają stawki VAT z poziomów 7% i 22%, na odpowiednio 8% i 23%, a także dodatkowo wprowadzają nową 5% stawkę VAT. Wzrost VAT ma nastąpić 1 stycznia 2011 r., a podwyżka ma obowiązywać trzy lata (pod warunkiem, że dług publiczny nie przekroczy 55 proc. PKB, bo w takim wypadku będą kolejne podwyżki). Zmianę mogą boleśnie odczuć przedsiębiorstwa realizujące podpisane już kontrakty. Chodzi o sytuacje, w których przetargi zostały już rozstrzygnięte, umowy podpisane, a jako sumę przetargu wpisano kwotę brutto. W takim wypadku konsekwencje podwyżki VAT musi ponieść wykonawca. Jeżeli umówił się na określoną kwotę, to musi prace wykonać. Możliwości zmiany wysokości wynagrodzenia w świetle np. prawa o zamówieniach publicznych są ograniczone. Zgodnie z planowanymi zmianami większość produktów i usług ma zostać obciążona stawkami wyższymi aniżeli stosowane do tej pory. Dotyczyć to będzie m.in. paliw, sprzętu RTV i AGD, samochodów, części produktów żywnościowych, książek, a także przeważającej części usług. Część produktów będzie objęta stawkami niższymi niż dotychczasowe. Dotyczyć to będzie w szczególności części wyrobów objętych 5% stawką VAT (m.in. pieczywa, makaronów i innych wyrobów mącznych, wyrobów mleczarskich, niektórych wyrobów mięsnych, czy też soków i napojów). Ponadto planowane jest od 2011 r. wprowadzenie odniesień do nowej wersji klasyfikacji PKWiU z 2008 r. w 1

2 ustawie o VAT. W Sejmie aktualnie trwają zaawansowane prace nad projektem zakładającym ich zastosowanie. Istnieje więc wysokie prawdopodobieństwo, iż nie wszystkie oferowane przez Państwa towary/usługi będą opodatkowane po 1 stycznia 2011 r. analogicznie jak przed ww. datą. W szczególności możliwe są następujące sytuacje: towary/usługi opodatkowane do tej pory obniżoną 7% stawką VAT, nie będą od 1 stycznia 2011 r. podlegać opodatkowaniu stawką obniżoną 8%, ale stawką podstawową - 23%; towary opodatkowane do tej pory obniżoną 7% stawką VAT, od 1 stycznia 2011 będą mogły korzystać z preferencyjnej nowowprowadzonej stawki 5%; towary/usługi opodatkowane do tej pory stawką podstawową VAT 22%, od 1 stycznia 2011 będą mogły korzystać z jednej z preferencyjnych stawek 5% lub 8%. WYŻSZY VAT MOŻE OBJĄĆ CZĘŚĆ USŁUG ŚWIADCZONYCH W ROKU 2010 Jeżeli projekt nowelizacji ustawy o VAT nie zostanie zmieniony, wyższą stawkę trzeba będzie zapłacić za niektóre usługi, np. komunalne, czy telekomunikacyjne, świadczone jeszcze w tym roku, czyli przed planowaną podwyżką. W niektórych przypadkach podwyżka może objąć także usługi świadczone przed 1 stycznia 2011 r. Chodzi o usługi wykonywane w sposób ciągły, w przypadku których okres rozliczeniowy nie pokrywa się z terminem miesięcznym. Problemy mogą mieć także przedsiębiorcy, którzy sprzedają towary po określonej z góry cenie maksymalnej. Chodzi na przykład o papierosy, które cenę maksymalną mają nadrukowaną na opakowaniu. Sprzedaż powyżej tej ceny grozi sprzedawcy koniecznością zapłaty karnej akcyzy. Oznacza to, że papierosy kupione przez sklepy czy kioski przed podwyżką VAT będą musiały być sprzedane z nową stawką VAT, ale po starej cenie. Dodatkowy koszt będzie musiał ponieść sprzedawca. Od 1 stycznia opodatkowaniu VAT-em będą podlegać PRODUKTY ROZDAWANE BEZPŁATNIE. Chodzi o wszelkiego rodzaju prezenty, których wartość przekracza 10 zł. Zgodnie z obecnymi przepisami, nie podlegają one podatkowi, jeżeli "wydanie" związane jest z działalnością biznesową. WYŻSZY VAT ZA URODĘ Nie wszystkie usługi medyczne pozostaną zwolnione. Operacje plastyczne zdrożeją o 23%. Może to też dotyczyć opłat pobieranych od rodzących. Takie będą skutki nowelizacji ustawy o VAT. W roku 2011 pojawi się opisowa definicja usług medycznych objętych zwolnieniem. Będzie dotyczyć tylko tych, które służą profilaktyce, ratowaniu i poprawie zdrowia. Jest więc pewne, że od 1 stycznia 23% stawka VAT obejmie wydawanie opinii medycznych dla celów sądowych lub rentowych. Będą nią również obciążone operacje plastyczne. Nie wszystkie jednak. Będą one zwolnione z VAT, jeśli ich celem jest np. usunięcie skutków wypadku. Osoba pogryziona przez psa, uiszczając opłatę za operację usunięcia blizn, nie zapłaci więc VAT. NOWE ZASADY OBLICZANIA ODSETEK OD ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH Od d 9 listopada zmienił się sposób obliczania odsetek za zwlokę od zaległości podatkowych. Obecnie podstawowa stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 10 proc. w stosunku rocznym. Gdyby ustalać ją według zasad obowiązujących od 9 listopada, stawka wynosić będzie 12 proc. 2011: PIT-Y PRZEZ INTERNET W przyszłym roku wszystkie deklaracje PIT będzie można składać drogą elektroniczną bez kwalifikowanego e-podpisu. Również notariusze będą składać drogą elektroniczną deklaracje SD-2 i PCC-2. Tą samą drogą 2

3 będzie można składać korekty deklaracji. Nastąpi uproszczenie procedur składania e-deklaracji przez małżonków. Projekt zmian w tym zakresie znajduje się już w Sejmie. Na podstawie przepisów w nim zawartych małżonkowie będą mogli składać wspólne zeznanie w sytuacji, gdy tylko jeden z nich podpisze zeznanie. Znikną też dzisiejsze papierowe oświadczenia, które małżonkowie muszą składać w urzędzie skarbowym, jeśli chcą wysłać PIT drogą elektroniczną. ULGA INTERNETOWA Aby podatnik mógł odliczyć od swojego dochodu wydatki za użytkowanie Internetu, musi je mieć udokumentowane fakturą, na której będą widnieć jego imię i nazwisko jako nabywcy usługi. W przypadku małżonków muszą być podane dane obojga. W przypadku wydatków podlegających odliczeniu od dochodu, o których mowa w art. 26 ustawy (a więc m.in. za Internet), każdy z małżonków odlicza je odrębnie od swojego dochodu, czyli kwota 760 zł jest mnożona razy dwa. Warunkiem zastosowania odliczenia jest uprzednie poniesienie wydatku przez osobę korzystającą z ulgi oraz jego udokumentowanie na fakturze. ZAROBKI Z REKLAM W SIECI INTERESUJĄ FISKUSA Podatnik, który uzyskuje przychody z reklam na swojej stronie internetowej lub blogu, musi wykazać je w rocznym zeznaniu podatkowym jako przychód z innych źródeł. Rozpatrując kwestie opodatkowania przychodów z reklam zamieszczonych na stronie internetowej czy blogu, należy się zastanowić nad kwalifikacją działalności osoby udostępniającej miejsce reklamowe. Jeśli działalność prowadzona przez podatnika jest prowadzona w sposób ciągły, zorganizowany czy też zarobkowy, wówczas konieczne jest zarejestrowanie firmy. Jeśli jednak opisywanej aktywności nie można przypisać cech działalności gospodarczej, wówczas udostępnianie miejsca reklamowego na stronie internetowej czy blogu trzeba uznać za osiąganie przychodu z innych źródeł, który trzeba wykazać w rocznym PIT i samodzielnie opodatkować. Tego typu aktywność nie stanowi czynności realizowanych osobiście, brak jest tu ciągłej aktywności koniecznej do objęcia powyższego np. umową- zleceniem. Zamieszczenie na stronie linku czy baneru stanowi najem np. powierzchni dyskowej (hostingu) z racji rozbieżności między cennikiem tego typu usług a ceną za opisywane usługi, wskazującą na odmienny charakter podatkowy tego typu usług reklamowych. ODDAJ KREW, ZMNIEJSZ PIT Każdy, kto zdecyduje się oddać honorowo, czyli bezpłatnie, krew, może odliczyć jej wartość od dochodu w zeznaniu podatkowym. Dzięki temu można zmniejszyć podatek. Jeszcze przed końcem roku warto pójść do stacji krwiodawstwa i oddać honorowo krew. Pozwoli to zmniejszyć zobowiązanie podatkowe za 2010 rok. Podatnicy mają prawo odliczenia wartości tej krwi od dochodu wykazywanego w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37. Z ulgi tej może również skorzystać podatnik rozliczający się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (w zeznaniu PIT-28), przez pomniejszenie swojego przychodu o wartość oddanej honorowo krwi. Niższa podstawa opodatkowania to niższy podatek w rozliczeniu rocznym. KOSZTY W LISTOPADZIE WPŁYNĄ NA ZALICZKI W GRUDNIU Od tego roku wbrew pierwotnym założeniom nie została zlikwidowana zaliczka w podwójnej wysokości. Ta korzystna dla podatników zmiana została przesunięta do 2012 roku. Zaliczkę za grudzień odprowadza się do 20 grudnia w wysokości zaliczki za poprzedni miesiąc, co w praktyce oznacza, że należy odprowadzić podatek w podwójnej wysokości. Dla obniżenia listopadowego podatku można np. rozważyć leasing operacyjny. Wydatek na pierwszą opłatę leasingową, która z reguły jest większa od kolejnych rat, pozwoli efektywnie zminimalizować dochód do opodatkowania. Jest to szczególnie istotne w przypadku konieczności zakupu samochodów osobowych, od których do końca roku istnieje możliwość odliczenia VAT (tzw. samochody z kratką). Na listopad można zaplanować większe zakupy wyposażenia (do 3,5 tys. zł, czyli niepodlegające amortyzacji). Ponadto zmniejszenie przychodów można osiągnąć, ostrożnie manewrując okresem rozliczeniowym w przypadku tzw. usług ciągłych. 3

4 2011: MNIEJ FIRM SKORZYSTA Z UŁATWIEŃ FISKALNYCH Część przedsiębiorców straci prawo do ryczałtu. Zmaleją korzyści z jednorazowej amortyzacji. Spadnie liczba wpłacających VAT co kwartał. Takie są skutki wzrostu limitów podatkowych na 2011 r. Wynikają one z faktu, że polskie przepisy ustanawiają je w euro. Największe zmiany dotyczą jednorazowych odpisów amortyzacyjnych. Mają do nich prawo nowe firmy oraz tzw. mali podatnicy. Decyduje wielkość przychodów ze sprzedaży (wraz z VAT) osiągniętych w poprzednim roku. Limit został określony na równowartość 1,2 mln euro. Na 2011 r. wynosi on 4 mln 736 tys. zł. To mniej o 331 tys. zł. Jednakże nie to jest najgorszą informacją dla firm. Jest nią obniżenie limitu odpisów, które można od razu zaliczyć do kosztów. Nie wszyscy bowiem pamiętają, że co do zasady wynosi on równowartość 50 tys. euro, a jedynie na lata został podwyższony do 100 tys. euro (miało to pomóc firmom w walce z kryzysem gospodarczym). Oznacza to, że w przyszłym roku limit tej ulgi będzie ponad dwukrotnie niższy: dziś wynosi 422 tys. zł, w przyszłym roku będzie to tylko 197 tys. zł. 2011: MINIMALNA PŁACA w przyszłym roku wyniesie 1386 zł brutto 2011: PODATKI I OPŁATY LOKALNE Nowelizacja obniży stawkę podatku od nieruchomości dla pomieszczeń zajmowanych w celu prowadzenia działalności medycznej w zakresie usług medycznych. REJESTRACJA SPÓŁEK Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych. Zawarto w nim odważne pomysły przyspieszenia procedur rejestracyjnych. Jeśli zmiany wejdą w życie spółkę kapitałową da się zarejestrować w ciągu 24h, bez udziału notariusza i bez wnoszenia wkładów. FAKTURY ELEKTRONICZNE Duże oszczędności może wygenerować przesyłanie faktur w formie elektronicznej. W świetle najnowszego orzecznictwa wcale nie muszą to być e-faktury. Stosowanie e-faktur jest możliwe jedynie pod warunkiem, że autentyczność pochodzenia faktur i integralność ich treści będzie zagwarantowana bezpiecznym podpisem elektronicznym (w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.. Według orzeczenia NSA, faktura wystawiona w formie pliku PDF, następnie przesłana em (lub faksem) i wydrukowana przez kontrahenta jest w istocie fakturą papierową. Oznacza to możliwość wystawiania takich faktur bez reżimu podpisu elektronicznego. Nabywca zachowuje przy tym prawo do odliczenia VAT z takiej faktury. Polska ma dwa lata na wprowadzenie przepisów zmniejszających wymagania stawiane przy wystawianiu faktur VAT, szczególnie faktur elektronicznych. Dla polskich podatników oznacza to, że faktury elektroniczne będzie można przesyłać mailem bez podpisu elektronicznego, staną się one takim samym dokumentem jak faktury papierowe. Nie będzie potrzeby ich drukowania. JAK ROZLICZAĆ ZAKUP WODY, KAWY, HERBATY ORAZ CUKRU DLA PRACOWNIKÓW Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć m.in. koszty pracownicze, w tym koszty zakupu napojów (np. wody, herbaty, kawy) oraz dodatków do nich (np. cukru czy śmietanki do kawy) dla pracowników. Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 sierpnia 2009 r. (sygn. IBPBI/2/ /09/PC), w której czytamy, że (...) wydatki z tytułu zakupu kawy, herbaty, cukru, mleka, ciastek przeznaczone dla pracowników Spółki czy też jej kontrahentów jako zwyczajowo przyjęte, nie wymienione w tzw. negatywnym katalogu kosztów mogą stanowić, zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ww. ustawy, koszty uzyskania przychodów. 4

5 Jednocześnie przepisy ustawy o VAT (art. 86 i 88 ustawy) dopuszczają odliczanie podatku naliczonego przy dokonywaniu takich zakupów. Warunkiem w takiej sytuacji jest wykonywanie sprzedaży opodatkowanej VAT. REPREZENTACJA I REKLAMA Generalnie reprezentacja nie jest kosztem, a reklama jest. Przepisy podatkowe nie definiują tych pojęć. Stąd organy podatkowe posługują się definicjami słownikowymi. To prowadzi do sytuacji zdaniem podatników absurdalnych, wyłączania z kosztów podatkowych wielu wydatków ponoszonych na spotkania z kontrahentami. Poniżej znalazły się wybrane tezy z interpretacji indywidualnych: 1) Jeśli firma zaprasza kontrahentów do restauracji i tam finansuje posiłki i napoje, nie będzie mogła takich wydatków zaliczyć do kosztów. Są to bowiem wydatki na reprezentację, 2) Wydatki na szkolenia pracowników będą kosztem podatkowym firmy. Jednak wydatki związane z organizacją imprez integracyjnych czy wycieczek takim kosztem już nie będą, 3) Zarobki za reklamę w internecie trzeba wykazać w zeznaniu: Podatnik, który udostępnia w prywatnej witrynie internetowej miejsca na reklamę, uzyskuje przychody z tzw. innych źródeł, 4) Organizacja imprez jest wydatkiem reklamowym: Firma może wydatki na organizację imprez reklamowych zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, 5) Zakup kawy, herbaty, napojów będzie kosztem podatkowym: Wydatki ponoszone na zakup produktów spożywczych typu kawa, herbata, napoje, cukier w celu poczęstowania klientów będą kosztem firmy. POCZĘSTUNEK PODCZAS NARADY I SZKOLENIA Czy napoje bezalkoholowe i słodycze serwowane podczas zebrań i wewnętrznych szkoleń pracowników spółki z o.o. są kosztami uzyskania przychodu? Zasadniczo wydatki takie mogą być zaliczone do kosztów podatkowych. Z ogólnej definicji kosztów wynika, że są to wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1. Wskazane przez czytelnika wydatki mają na celu zapewnienie sprawnego przebiegu zebrania czy szkolenia i utrzymanie odpowiedniego poziomu koncentracji pracowników, dzięki czemu lepsze mogą być efekty spotkania. Są zatem związane z funkcjonowaniem firmy. SPRZEDAJĄC AUTO, TRZEBA ODDAĆ VAT Przedsiębiorca posiadający w ewidencji środków trwałych samochód osobowy wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności, przy sprzedaży ma obowiązek rozliczyć VAT. Sprzedaż samochodu jest opodatkowana podstawową stawką VAT w wysokości 22 %. Przepisy podatkowe przewidują pewne odstępstwa od tej reguły. Zwolnienie z podatku można zastosować, jeśli sprzedawany samochód spełnia definicję towaru używanego. Samochodem używanym zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy o VAT, jest pojazd używany w przedsiębiorstwie przez co najmniej pół roku po dacie, kiedy przedsiębiorca stał się jego właścicielem, a przedsiębiorcy w związku z nabyciem tego samochodu nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT. Tak będzie w sytuacji, gdy przedsiębiorca zakupił samochód w systemie VAT marża od osoby niebędącej podatnikiem VAT lub która korzysta ze zwolnienia podatkowego. Zwolnienie od podatku zastosować można również na podstawie przepisów rozporządzenia ministra finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT. Zgodnie z par. 12 ust. 1 pkt 5 tego rozporządzenia, gdy używany w firmie samochód był przy zakupie traktowany jako osobowy, to przedsiębiorcy przysługiwało prawo do odliczenia 60 proc. podatku naliczonego (ale nie więcej niż 6 tys. zł). Warunkiem jest, aby taki samochód przy sprzedaży spełniał warunki pojazdu używanego. UŻYWANE AUTO MOŻE BYĆ KOSZTEM DWA RAZY SZYBCIEJ NIŻ NOWE Jednorazowy odpis to niejedyny sposób na skrócenie amortyzacji. Preferencyjne zasady dotyczą także używanych środków trwałych. Najpopularniejszą metodą skrócenia amortyzacji jest dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Nie zawsze można jednak skorzystać z tej możliwości. Po pierwsze dotyczy ona tylko nowych firm i małych podatników, czyli takich, których przychody ze sprzedaży (wraz z VAT) osiągnięty w poprzednim roku nie przekroczyły równowartości 1,2 mln euro (w 2010 r. to 5,067 mln zł). 5

6 Po drugie w ten sposób w 2010 r. można zaliczyć do kosztów tylko 422 tys. zł. Po trzecie jednorazową amortyzację można zastosować do środków trwałych zaliczonych do grup klasyfikacji środków trwałych (z wyłączeniem samochodów osobowych). Oznacza to, że nie pomoże ona przyspieszyć zaliczenia do kosztów wartości kupionego samochodu z kratką lub nawet części kwoty wydanej na magazyn lub lokal handlowy. INSTALACJA GPS STANOWI KOSZT PRZEDSIĘBIORSTWA Podatnik, który chce wyposażyć firmowe auto w system nawigacji, wysokość poniesionego wydatku zaliczy jednorazowo w koszty lub zamortyzuje. Systemy nawigacyjne do samochodów stają się coraz bardziej popularne. Koszt urządzeń GPS jest coraz niższy, ale ceny profesjonalnych zestawów GPS dedykowanych do konkretnych modeli samochodów w dalszym ciągu kształtują się w granicach kilku tysięcy złotych. Z punktu widzenia ujęcia takiego wydatku w kosztach firmowych przedsiębiorcy nie powinni mieć problemów. GPS może służyć przedsiębiorcy w szybszym dojeździe do kontrahenta. RAJE PODATKOWE WRACAJĄ DO ŁASK Przedsiębiorcy współpracujący z firmami z egzotycznych krajów nie mogą tracić na rozliczeniu VAT. Polscy przedsiębiorcy mogą kupować usługi np. na Kajmanach czy Bermudach bez obawy, że stracą na podatku. Wprawdzie polskie przepisy nie pozwalają na odliczenie VAT naliczonego przy imporcie usług z tych krajów, ale wczoraj Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że są niezgodne z regulacjami unijnymi. To dobra wiadomość dla podatników współpracujących z firmami z rajów podatkowych. SZCZĘŚLIWY LOS PRZEDSIĘBIORCY Osoba, który zdobywa nagrodę w loterii przeznaczonej dla osób prowadzących działalność gospodarczą, powinna zapłacić 10% zryczałtowany podatek. Taki sam jak wygrywający w totolotka Wskazany sposób opodatkowania wynika z orzeczeń sądów administracyjnych. Fiskus jest innego zdania. Według niego wartość wygranej w konkursie związanym z prowadzoną firmą zwiększa przychody z działalności gospodarczej. Sprawa jest zatem kontrowersyjna i wymaga każdorazowego sprawdzenia. PODATNIK UZYSKA RZETELNE INFORMACJE W URZĘDZIE SKARBOWYM Utworzenie komórki do spraw bezpośredniej obsługi podatnika w urzędzie skarbowym usprawni kontakt z podatnikiem. Komórka ta będzie realizować zadania związane z bieżącą obsługą podatnika w sali obsługi bądź też wyodrębnionym sektorze urzędu skarbowego przeznaczonym do tej obsługi oraz zadania z zakresu czynności sprawdzających, identyfikacji i rejestracji podatników oraz przetwarzania danych. Dotychczasowe regulaminy urzędów skarbowych zachowują moc do czasu wejścia w życie nowych, nie dłużej niż do końca 2010 r. Wszelkie uwagi, zastrzeżenia, pytania dotyczące biuletynu, prosimy o kierować na adres:: W przygotowaniu tematów wykorzystano materiały prasowe: Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Sygnały Prawno Podatkowe oraz stronę internetową Infor.pl Teksty zamieszczane w biuletynie mają charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porady prawne. 6

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Raport w sprawie planowanych zmian w podatkach od 2012 roku

Raport w sprawie planowanych zmian w podatkach od 2012 roku Raport w sprawie planowanych zmian w podatkach od 2012 roku Bułgaria, Czechy, Węgry, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Ukraina, Cypr 12 grudnia 2011 roku Przygotowane przez: Accace Spis treści Czechy...3

Bardziej szczegółowo

1 stycznia 2014 nr 1(199)

1 stycznia 2014 nr 1(199) 1 stycznia 2014 nr 1(199) dwutygodnik BIULETYN VAT www.bv.infor.pl VAT I AKCYZA: PORADY DOKUMENTACJA ORZECZNICTWO INTERPRETACJE dodatki: Przewodnik po zmianach w VAT i akcyzie 2013/2014 VAT 2014 ujednolicony

Bardziej szczegółowo

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu.

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu. Warszawa, grudzień 2012 r. Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi, a Nowy Rok przyniesie pomyślność i szczęście każdego dnia. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY Wielka ENCYKLOPEDIA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY 8 Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów Wydatki przedsiębiorców Jak ustalić, co jest kosztem podatkowym, dokumentować wydatki i wpisywać je do podatkowej księgi

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 36 (802) 24 30 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 36 (802) 24 30 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu ZA TYDZIEŃ: Jak określić czas pracy pracownika mobilnego UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 36 (802) 24 30

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE PODATEK VAT // DZIEŃ WOLNY ZA ŚWIĘTO // WYŻSZA PŁACA MINIMALNA // DŁUŻSZY URLOP MACIERZYŃSKI // UPROSZCZONE FAKTUROWANIE // METODA KASOWA aktualizacja 21.12.2012 r.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK Ulgi i odliczenia za 2012 rok

PORADNIK Ulgi i odliczenia za 2012 rok 1. Składki ZUS Społeczne PORADNIK Ulgi i odliczenia za 2012 rok I. Odliczane od dochodu Podatnik ma prawo skorzystać z odliczenia od dochodu składek ZUS. UWAGA: Składki ZUS podlegają odliczeniu od dochodu.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i podatki

Rachunkowość i podatki Rachunkowość i podatki Vademecum Biur Rachunkowych styczeń 2015 / 1 w numerze: Aktualności Podatki Księgi i ewidencje ZUS przedsiębiorcy Pracownicy Działalność gospodarcza Kontakty z urzędem Organizacja

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 1 Przepisy w zakresie VAT od 2014r. dot. transportu i spedycji 1. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa Jak korzystnie amortyzować samochód Jak

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów samochodowych Warszawa, 2014 r. Szanowni Państwo, Oddajemy

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak zaksięgować wypłacony zasiłek chorobowy ZA TYDZIEŃ: Jakie są zasady ewidencjonowania na kasie rejestrującej UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 39

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę w Warszawie

Jak założyć własną firmę w Warszawie Jak założyć własną firmę w Warszawie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Opracowanie publikacji: Miasto Stołeczne Warszawa Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej

Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej Spis treści: 1. Pojęcie działalności gospodarczej str. 1 2. Nazwa i zakres działalności str. 2 3. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej Nr 3/ 2011 BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI 2 Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej 3 Remont a ulepszenie środków trwałych w świetle Ustawy o Rachunkowości 5 Prezentacja segmentów

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorcy oceniają warunki do prowadzenia biznesu Raport specjalny

Mikroprzedsiębiorcy oceniają warunki do prowadzenia biznesu Raport specjalny Mikroprzedsiębiorcy oceniają warunki do prowadzenia biznesu Raport specjalny 42% mikroprzedsiębiorców uważa, że w ostatnich dwóch latach warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce pogorszyły

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo