PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity Dz. U. nr 113, poz. 759 z 2010 roku z późn. zm. PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. w BARLINKU ul. Szpitalna 4, Barlinek tel , e- mail : ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę używanego ciężarowego samochodu specjalizowanego z zabudową bramową przystosowaną do przewozu kontenerów typu KP-7 na podwoziu dwuosiowymi wyposażonym w dodatkowe urządzenia tj. piaskarko-solarkę i pług lemieszowy do zimowego utrzymania dróg finansowanego w formie leasingu operacyjnego Miejsce dostawy: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O w BARLINKU ul. Szpitalna 4, Barlinek Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej. Wymagany termin realizacji zamówienia: 30 dni od podpisania umowy. Wadium zł. Nr. rachunku bankowego GBS Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego - lub pobrać ze strony internetowej : bezpłatnie. Uprawnioną osobą do kontaktowania się z oferentami jest Pan Radosław Poździk za pośrednictwem poczty elektronicznej faxu (095) oraz listownie Oferty należy składać w: siedzibie Zamawiającego sekretariat (pokój nr 12) Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka ZO.O. w Barlinku, ul.szpitalna 4, Barlinek. Termin składania ofert : do godz roku. Otwarcie ofert nastąpi: o godz roku w siedzibie Zamawiającego-( pokój nr 13 ) Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka Z O.O. w Barlinku ul. Szpitalna 4, Barlinek Warunki wymagane od oferentów: W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia oferty. Kryteria oceny cena 100 %

2 ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka Z O.O w Barlinku ul. Szpitalna Barlinek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę używanego ciężarowego samochodu specjalizowanego z zabudową bramową przystosowaną do przewozu kontenerów typu KP-7 na podwoziu dwuosiowymi wyposażonym w dodatkowe urządzenia tj. piaskarko-solarkę i pług lemieszowy do zimowego utrzymania dróg finansowanego w formie leasingu operacyjnego Kody CPV Wspólnego Słownika Zamówień: ; Pojazdy do transportu odpadów, ; Pojazdy do utrzymania dróg w okresie zimowym, ; Pługi odśnieżające ; usługi leasingu finansowego

3 Przetarg nieograniczony DOSTAWA SAMOCHODU UŻYWANEGO Z ZABUDOWĄ BRAMOWĄ I DODATKOWYM OSPRZĘTEM ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust 8 Prawa Zamówień Publicznych I. Przedmiot zamówienia: Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanego samochodu ciężarowego specjalizowanego z zabudową bramową przystosowaną do przewozu kontenerów typu KP -7 z podłogą rozsuwaną na podwoziu dwuosiowym i wyposażonym w dodatkowy osprzęt (urządzenia) tj. piaskarko-solarkę i pług lemieszowy do zimowego utrzymania dróg z opcją wykupu spełniający wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym. II. Parametry i dane techniczne jakie musi posiadać podwozie i kabina kierowcy, zabudowa samochodu, dodatkowe urządzenia (osprzęt) do zimowego utrzymania dróg oraz inne wyposażenie i parametry. 2.1 Podwozie samochodu musi spełniać następujące warunki: - Klasa produktu samochód ciężarowy - Podwozie dwuosiowe z przebiegiem nie większym jak km - Pierwsza rejestracja pojazdu w 2002 roku lub młodszy - Blokada tylnego mostu 4x4 - Techniczna masa całkowita minimum kg - Pojemność silnika do cm3 - Stan opon: zużycie max 30 % - Silnik wysokoprężny o mocy min.300 KM, o normie spalin min. EURO 3 - Skrzynia biegów manualna - System powietrza sprężonego 9 10 bar. - Pojazd zarejestrowany i ubezpieczony - Zawieszenie przód/tył resory piórowe, - Układ kierowniczy ze wspomaganiem, ABS - Pojazd wyposażony w tachograf z aktualną legalizacją - Elektroniczny ogranicznik prędkości do 85 km/h (zaświadczenie o ograniczeniu prędkości) - Koła - 22,5 cala - Hamulce koła bębnowe (ABS) - Podwozie przystosowane do obsługi dodatkowych urządzeń (osprzętu) wymienionego w punktach 2,5 a i b SIWZ Kabina samochodu musi spełniać następujące warunki: - położenie kierownicy z lewej strony - kabina dzienna dwumiejscowa, - lusterka wsteczne mechaniczne regulowane, - lusterko krawężnikowe prawe, - lusterka szerokokątne prawe i lewe mechaniczne, - radio wraz z instalacja radiową, - sygnalizator dzwiękowy dla włączonego biegu wstecznego, - światło alarmowe z przodu pojazdu, - wycieraczki przedniej szyby. - Tachograf z aktualną legalizacją Wyposażenie dodatkowe samochodu: - koło zapasowe, - gaśnica, - apteczka, - trójkąt ostrzegawczy lub lampy, - klin pod koła szt. 1, - fartuchy przeciwbłotne przednie i tylne

4 - błotniki z tworzywa sztucznego 2-częściowe lub 3-częściowe, - klucz do kół, - hydraulika minimum 12 ton Zabudowa bramowa przystosowana do przewozu kontenerów typu KP-7 z podłogą rozsuwaną: - Zabudowa bramowa przystosowana do przewozu kontenerów KP-7 z podłogą rozsuwaną - Zabudowa z podporami - Ramiona hydraulicznie wysuwane - Sterowanie zabudową elektrycznie z kabiny i ręcznie z zewnątrz - Zabudowa wyprodukowana w tym samym roku jak podwozie - Badanie Urzędu Dozoru Technicznego na 2 lata - Zabudowa przystosowana do obsługi piaskarko-solarki 2.5. Wyposażenie w dodatkowy osprzęt (urządzenia) do zimowego utrzymania dróg: a) PIASKARKO SOLARKA - UŻYWANA (z zabudową dostosowaną do eksploatacji, użytkowania na samochodzie określonym w punktach 2.1 do 2,3 SIWZ): - rok produkcji 1993 lub młodszy, - pojemność skrzyni na mieszankę piasku i soli min. 4-5 m 3, - pojemność zbiorników na solarkę min. 800 litrów, - napęd hydrauliczny, - pulpit sterujący w kabinie kierowcy, - urządzenie w pełni kompatybilne z pojazdem. - napięcie 24 V. - listwa gumowa na sprężynach dzielona b) PŁUG UŻYWANY DO ODŚNIEŻANIA DRÓG - DOSTOSOWANY DO TECHNICZNEGO ZAMONTOWANIA, UŻYTKOWANIA NA SAMOCHODZIE OKREŚLONYM W PUNKTACH 2.1 DO 2.3 SIWZ: - rok produkcji 1990 lub młodszy, - szerokość 2,60 2,70 m, - konstrukcja stalowa, odkładnia z tworzywa sztucznego - napęd elektryczno-hydrauliczny własny możliwość zmiany ustawienia kąta do kierunku jazdy - urządzenie w pełni kompatybilne z pojazdem. 2.6 Kolorystyka: Kabina czerwona lub odcień czerwieni; zabudowa żółty, podwozie szare lub czarne, 2.7. Stan formalno - prawny: - w pełni udokumentowane legalne pochodzenie, - pojazd zarejestrowany na terenie RP w dniu odbioru pojazdu od wykonawcy, - pojazd wraz z zabudową i dodatkowym osprzętem w 100% przygotowany do pracy, kompletny, sprawny technicznie i dopuszczony do ruchu drogowego i zarejestrowany w Polsce zgodnie z przeznaczeniem użytkowania, - stan techniczny wypełni przygotowany do użytkowania (do pracy), - gwarancja, bez wyłączeń, na cały pojazd wraz z zabudową i dodatkowym osprzętem (urządzenia) minimum 6 miesięcy, - przedmiot zamówienia musi posiadać ocenę i wycenę Rzeczoznawcy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do PGK w Barlinku, gdzie dokona rozruchu oraz przeszkoli pracowników z obsługi urządzenia. Miejsce serwisowania w ramach udzielonej gwarancji w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Barlinku ul. Szpitalna 4. W przypadku serwisowania pojazdu w punkcie serwisowym Wykonawcy, Wykonawca ponosi całkowity koszt związany z transportem pojazdu do punktu serwisowego i naprawy w trakcie trwania gwarancji. Serwis pogwarancyjny na terenie Polski. Pojazd powinien pochodzić z produkcji seryjnej. Nie dopuszcza się oferowania pojazdów z produkcji jednostkowej i takich pojazdów z produkcji seryjnej, których parametry zostały specjalnie zmienione pod kątem spełnienia wymagań niniejszego przetargu. Pojazd nie może posiadać napisów reklamowych czy też oznaczenia innej firmy, z wyłączeniem oznaczeń producenta pojazdu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oględzin zaoferowanego przez wykonawcę pojazdu. W związku z powyższym zaoferowany pojazd przez wykonawcę musi się znajdować na terenie RP.

5 III. Podstawowe warunki leasingu : - Czas trwania umowy (okres leasingu) 60 miesięcy, (ustala się wysokość rat leasingowych opartych na zmiennej stopie procentowej okres odsetkowy o zmiennej stopie oprocentowania stanowi 60 miesięcy). - Kaucja gwarancyjna 10%. - Wstępna rata leasingowa wynosi 0%. - Pozostałe 60 rat równe. - Wartość wykupu 1 %. - Kaucja gwarancyjna zostanie zaliczona przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego na poczet umowy leasingowej (jako pierwsza rata leasingowa) - Leasing w walucie: PLN. - Ubezpieczenie samochodu przez okres leasingowania łącznie z kosztami dodatkowych ubezpieczeń pojazdu wymaganych przez ubezpieczyciela (dopuszcza się we własnym zakresie przez Zamawiającego). - Ubezpieczenie w pełnym pakiecie tzn. OC, AC, NNW ze zniesioną konsumpcją sumy oraz ze zniesionym udziałem własnym w szkodzie i kradzieży (dopuszcza się ubezpieczenie we własnym zakresie przez Zamawiającego). - Opłata rejestracyjna samochodu. - Końcowa umowa na dostawę będzie zawierała postanowienia zawarte w SIWZ, a w szczególności wymienione w punktach XIV i XV do której Wykonawca dołączy szczegółową specyfikację i protokół odbioru przedmiotu zamówienia. - Wykonawca może realizować zamówienie korzystając z usług podwykonawcy w zakresie dostawy przedmiotu Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wspólny słownik zamówień (CPV): pojazd do transportu odpadów pługi odśnieżające pojazdy do utrzymania dróg w okresie zimowym usługi leasingu finansowego IV. Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BARLINKU SP. Z O.O. ul. SZPITALNA 4, BARLINEK V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: Udział w postępowaniu publicznym mogą wziąć Wykonawcy (dotyczy także podwykonawcy), którzy: 1.1. nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych; 1.2. spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, to jest: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Spełnienie warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia. Brak spełnienia któregokolwiek warunku wymienionego poniżej spowoduje wykluczenie wykonawcy z niniejszego postępowania. VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu: 6.1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej

6 działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, zobowiązany jest dostarczyć: - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; - Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne; 6.2. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zobowiązany jest dostarczyć: - Oświadczenie wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM - Oryginał wpłaty wadium. Wniesienie wadium uznaje się za skuteczne jeśli do upływu dnia i godziny złożenia ofert został dokonany na rachunek bankowy GBS , VII. Sposób uzyskania SIWZ: SIWZ można uzyskać pod adresem: lub bezpośrednio u Zamawiającego w siedzibie przedsiębiorstwa. VIII. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: - Kryterium cena samochodu rozpatrywana będzie na podstawie podanej przez Wykonawcę ceny na formularzu OFERTA". Wykonawca, który przedstawiw ofercie najniższą cenę brutto za samochód używany z zabudową bramową i dodatkowym sprzętem (urządzenia) otrzyma max 100 pkt. wg wzoru: C n - cena najniższa C b - cena oferty badanej C - ilość punktów C n C = x100pkt x 100% C b SPOSÓB OBLICZENIA CENY - Ocenie podlegać będzie cena brutto (tzn. cena do zapłaty) wszystkich rat leasingowych. Cenę brutto oferty należy ustalić ujmując w niej wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia tj. cenę pojazdu i osprzętu, konieczne opłaty, podatki, inne koszty związane z realizacja zamówienia. Tak ustalona cena stanowi cenę oferty. - Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów za w/w kryterium. - Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. - Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą, ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów za w/w kryteria. 3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i okresie gwarancji, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 5. Zgodnie z przepisem art, 94 ust, 2 ustawy, jeżeli Wykonawca., którego oferta zostanie wybrana uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, których mowa w art 93 ust. 1 u.p.z.p, 6. Zamawiający po otwarciu ofert może dokonać sprawdzenia i zaakceptowania stanu faktycznego i technicznego przedmiotu zamówienia przed podpisaniem umowy. 7. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności przewidzianych w art. 93 ust. 1u.p.z.p, 8. IX. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą, ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów za w/w kryteria. X. Informacje o sposobie porozumiewania się namawiającego z wykonawcami oraz

7 przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 1. Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: Pan Radosław Poździk tcl. nr (95) w dni powszednie w godz. 8-14, 2. Zamawiający przewiduje formę pisemnego sposobu porozumiewania się z wykonawcą za pomocą poczty elektronicznej lub za pomocą faksu. jeżeli treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. XI. Termin związania ofertą. 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, XII. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Wymagania podstawowe. 1) Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę. Dopuszcza się składanie jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów np. Wykonawca i podwykonawca, pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania ; a) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców wspólnie, b) wykonawcy przedłożą, wraz z ofertą, umowę przedwstępną przewidującą sposób ich współdziałania, zakres oraz sposób odpowiedzialności, c) wykonawcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych, a jego upoważnienie musi być y dokumentowane pełnomocnictwem, podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli pozostałych wykonawców - wspólników. 1) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 2) Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty, Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 3) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione. 4) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez wykonawcę w zgodnej z niniejszą SIWZ formie. 5) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby. 6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty bez względu na sposób i formę zakończenia postępowania. 7) Wykonawca zobowiązany jest do zaprezentowania pojazdu w dniu przetargu w siedzibie zamawiającego lub w odległości nie większej niż 15 km. od siedziby zamawiającego. 2. Forma oferty. 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w l egzemplarzu, musi mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. 2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu. 4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie - arkusze (kartki) oferty powinny być zszyte, i zbindowane lub trwałe połączone w jedną całość Inną techniką. 5) Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 6) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny

8 wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. l. Ofertę należy złożyć w: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Barlinku Sp. Z O.O., ul. Szpitalna 4, Barlinek sekretariat, w terminie do dnia r. do godz. 12:00 2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania po upływie terminu związania pozostałych ofert, 3. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce), Kopertę (paczkę) należy opisał następująco: 4. Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanego ciężarowego samochodu specjalizowanego z zabudową bramową i dodatkowym osprzętem". 5. Otwarcie ofert nastąpi w: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Barlinku Sp. Z O.O. ul. Szpitalna 4, Barlinek w dniu r. o godz. 12:30 6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 7. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane wykonawcom bez otwierania, 8. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem,,zmiana" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty, 9. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 1) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę; 2) nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 3) informacje dotyczące ceny. Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego. 1. Informacje, o których mowa powyżej, Zamawiający przekazuje niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek XIV. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniająca cały zakres przedmiotu zamówienia, o których mowa w rozdziale 4 niniejszej SIWZ opis przedmiotu zamówienia" 2. Cena oferty musi zawierać cenę netto i brutto, wyrażoną w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3. Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: Umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, 3) zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie; 4) jest zawarta na okres wskazany w niniejszej SIWZ. XVI. Wymagania dotyczące postanowień umowy dostawy w formie leasingu operacyjnego używanego ciężarowego samochodu specjalizowanego z zabudową bramową przystosowaną do przewozu kontenerów typu KP-7 z podłogą rozsuwaną na podwoziu dwuosiowym i wyposażonym w dodatkowy osprzęt (urządzenia) tj, piaskarko-solarkę i pług lemieszowy do zimowego utrzymania dróg z opcją wykupu. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa według wzorców powszechnie stosowanych przez Wykonawców. Treść zawartej umowy będzie zgodna ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w SIWZ - nie może zawierać innych rozwiązań niekorzystnych dla Zamawiającego. Wprowadzenie zapisów SIWZ do umowy musi być zgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami i w razie sprzeczności regulacja ustawowa ma pierwszeństwo. 1. Wykonawca zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa oddać Zamawiającemu do używania zakupiony przez siebie samochód o parametrach zgodnych z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę używanego samochodu specjalizowanego z zabudową bramową przystosowaną do przewozu kontenerów typu KP-7 z podłogą rozsuwaną na podwoziu dwuosiowym i wyposażonym w dodatkowy osprzęt (urządzenia) tj. piaskarko-solarkę i pług lemieszowy do zimowego utrzymania dróg z opcją wykupu oraz treścią łożonej przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu oferty, stanowiących integralną część mniejszej umowy, 2. Do przedmiotu umowy dołączone będą następujące dokumenty:

9 1) Książka gwarancyjna lub odpowiedni zapis w umowie. 2) Dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem technicznym. 3. Ustala się wysokość rat leasingowych opartych na zmiennej stopie procentowej - okres odsetkowy o zmiennej stopie oprocentowania stanowi 60 miesiący. 4. Kaucja gwarancyjna zostanie zaliczona przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego na poczet umowy leasingowej (jako pierwsza rata leasingowa). 5. Pozostałych 60 równych rat leasingowych. 6. Cena obejmuje wszystkie koszty dostaw jak np, transport, podatek, itp. jeżeli zostaną, wprowadzone jakiekolwiek dodatkowe obowiązkowe obciążenia, zostanie obciążony nimi Zamawiający. 7. Przedmiot umowy objęty jest 6 miesięczną gwarancją na cały pojazd tj, podwozie i zabudowę. 8. Zamawiający zobowiązuje się używać przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i dokonywać nakładów dla utrzymania jego zdolności technicznej do użytku. 9. Koszty eksploatowania przedmiotu umowy obciążają Zamawiającego, a) Przedmiot leasingu ubezpiecza korzystający (Zamawiający). 10. W przypadku rozwiązania umowy Zamawiający zobowiązuje się zwrócić przedmiot umowy w stanie nie pogorszonym, poza normalnym zużyciem eksploatacyjnym. 11. Wykonawca zastrzega sobie w czasie trwania umowy prawo kontrolowania stanu przedmiotu leasingu i sposobu jego eksploatacji. 12. Zamawiający ma obowiązek powiadomić Ubezpieczyciela i Wykonawcę o zdarzeniach skutkujących odpowiedzialnością Ubezpieczyciela oraz o ewentualnych roszczeniach osób trzecich z tytułu zdarzeń objętych ubezpieczeniem. 13.Termin dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, 14. Umowę zawiera się na czas oznaczony od...do...który stanowi... % normatywnego okresu amortyzacji. 15. Po tym okresie Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność przedmiotu niniejszej umowy za cenę 1% wartości ogólnej samochodu co stanowi kwotę:...złotych brutto.(słownie :...). 16. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia wyłącznie z tytułu wykonania części umowy. 17. Podstawą wystawienia faktury będzie dostawa przedmiotu umowy potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym przez obie strony (wszystkie strony). 18. Opłaty miesięczne będą płatne począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedmiot leasingu został oddany Zamawiającemu do eksploatacji. 19. Kaucja gwarancyjna (jako pierwsza rata leasingowa) zostanie zapłacona w terminie 7 dni od daty odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego. Pozostałe raty leasingowe płatne będą każdorazowo do 25 dnia danego miesiąca. 20. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy określonego w pkt W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronic Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy określonego w pkt. 6, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 22. W przypadku zwłoki Wykonawcy z dostarczeniem przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 0,2 % wartości netto przedmiotu umowy określonego w pkt 6 za każdy dzień zwłoki. 23. Kary umowne określone w niniejszej umowie nie wyłączają odpowiedzialności odszkodowawczej stron na zasadach ogólnych. 24. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 25. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, W przypadku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 26. Wykonawcy składający ofertę wspólna ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 27. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dopuszczalne są w granicach unormowań ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późniejszymi zmianami) i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 28. W sprawach nie uregulowanych niniejszą urnowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późn.zm). 29. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozpatruje Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 30. Niniejsza Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym, dla każdej ze stron.

10 XVII. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN. XVIII. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. 1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. 2. Zmiana złożonej oferty. Zmiany; poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające/zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku ułożenia kilku ZMIAN" kopertę (paczkę) każdej ZMIANY" należy dodatkowo opatrzyć napisem zmiana nr Wycofanie złożonej oferty. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE", XIX. Zwrot oferty bez otwierania. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu związania pozostałych ofert. XX. Oferta z rażąco niską ceną. 1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 3. Zamawiający odrzuca oferty wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. XXI. Uzupełnienie oferty. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeżeli ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. XXII. Tryb oceny ofert. l. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 1) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcy negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 2) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli. 2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. 1) Ocena zgodności oferty z treścią niniejsze SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie wykonawca zawarł w swej ofercie. 3. Sprawdzanie wiarygodności ofert. 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji, 2) W przypadku, gdy zawarta w ofercie kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie zastrzeżenia co do jej prawdziwości. Zamawiający może zażądać od wykonawcy przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii takiego dokumentu. 3) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji - oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona. 4) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z prowadzonego postępowania niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 Nazwa i adres Zamawiającego: Wodociągi Dębickie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kosynierów Racławickich 35 39-200 Dębica województwo podkarpackie Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zamówionego samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego. Postępowanie nr: 1/LO/2009

Finansowanie zamówionego samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego. Postępowanie nr: 1/LO/2009 Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna 30-347 Kraków, ul. Brożka 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Dostawa w formie leasingu finansowego samochodu ciężarowego wywrotka. DZIAŁ I. Zamawiający

Przedmiot zamówienia: Dostawa w formie leasingu finansowego samochodu ciężarowego wywrotka. DZIAŁ I. Zamawiający ZP.271.2.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ WARTOŚCI USTALONEJ NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011 PROKURATURA APELACYJNA Warszawa, 16 listopada 2011 roku W WARSZAWIE Zamawiający: PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 25 00-951 Warszawa NIP: 525-10-08-987 REGON: 010267570 www.warszawa.pa.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch zestawów echosondy hydrograficznej

Dostawa dwóch zestawów echosondy hydrograficznej C zzęęśśćć II SS IIWZ Z nn aa kk ss pp rr aaw yy :: NZ /NZK/ -- 33 77 00 -- 88 77 / 22 00 11 22 /RW/ R ee gg i oo nn aa l nn yy Z aa rr zząą dd G oo ss pp oo dd aa rr kk i W oo dd nn ee jj w G dd aańń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 23, REGON 929-011-81-62, NIP 973-04-38-162, kapitał zakładowy 11.633.000,00 zł, wpisane

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 86-050 Solec Kujawski, ul. Targowa 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r. Znak sprawy: TZ/271/18/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych Wartość

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na realizację zadania p.n.: "POZYSKANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH TYPU FURGON" (drugie postępowanie) PRZETARG NIEOGRANICZONY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NV/V/P_Z/9/2015/2039 Nowy Sącz, 2015-07-24 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w niniejszym opracowaniu SIWZ w trybie przetargu nieograniczonego w myśl przepisów art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: ZGK Świebodzice Sp. z o. o. ul. Strzegomska 30 58-160 Świebodzice, tel.: (074) 666-96-10, fax (0-74) 666-96-10 e-mail: zgk@zgk.swiebodzice.pl adres strony internetowej: www.zgk.swiebodzice.pl/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. (074) 832-37-01 do 04, fax. (074) 832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo