PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity Dz. U. nr 113, poz. 759 z 2010 roku z późn. zm. PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. w BARLINKU ul. Szpitalna 4, Barlinek tel , e- mail : ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę używanego ciężarowego samochodu specjalizowanego z zabudową bramową przystosowaną do przewozu kontenerów typu KP-7 na podwoziu dwuosiowymi wyposażonym w dodatkowe urządzenia tj. piaskarko-solarkę i pług lemieszowy do zimowego utrzymania dróg finansowanego w formie leasingu operacyjnego Miejsce dostawy: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O w BARLINKU ul. Szpitalna 4, Barlinek Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej. Wymagany termin realizacji zamówienia: 30 dni od podpisania umowy. Wadium zł. Nr. rachunku bankowego GBS Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego - lub pobrać ze strony internetowej : bezpłatnie. Uprawnioną osobą do kontaktowania się z oferentami jest Pan Radosław Poździk za pośrednictwem poczty elektronicznej faxu (095) oraz listownie Oferty należy składać w: siedzibie Zamawiającego sekretariat (pokój nr 12) Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka ZO.O. w Barlinku, ul.szpitalna 4, Barlinek. Termin składania ofert : do godz roku. Otwarcie ofert nastąpi: o godz roku w siedzibie Zamawiającego-( pokój nr 13 ) Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka Z O.O. w Barlinku ul. Szpitalna 4, Barlinek Warunki wymagane od oferentów: W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia oferty. Kryteria oceny cena 100 %

2 ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka Z O.O w Barlinku ul. Szpitalna Barlinek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę używanego ciężarowego samochodu specjalizowanego z zabudową bramową przystosowaną do przewozu kontenerów typu KP-7 na podwoziu dwuosiowymi wyposażonym w dodatkowe urządzenia tj. piaskarko-solarkę i pług lemieszowy do zimowego utrzymania dróg finansowanego w formie leasingu operacyjnego Kody CPV Wspólnego Słownika Zamówień: ; Pojazdy do transportu odpadów, ; Pojazdy do utrzymania dróg w okresie zimowym, ; Pługi odśnieżające ; usługi leasingu finansowego

3 Przetarg nieograniczony DOSTAWA SAMOCHODU UŻYWANEGO Z ZABUDOWĄ BRAMOWĄ I DODATKOWYM OSPRZĘTEM ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust 8 Prawa Zamówień Publicznych I. Przedmiot zamówienia: Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanego samochodu ciężarowego specjalizowanego z zabudową bramową przystosowaną do przewozu kontenerów typu KP -7 z podłogą rozsuwaną na podwoziu dwuosiowym i wyposażonym w dodatkowy osprzęt (urządzenia) tj. piaskarko-solarkę i pług lemieszowy do zimowego utrzymania dróg z opcją wykupu spełniający wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym. II. Parametry i dane techniczne jakie musi posiadać podwozie i kabina kierowcy, zabudowa samochodu, dodatkowe urządzenia (osprzęt) do zimowego utrzymania dróg oraz inne wyposażenie i parametry. 2.1 Podwozie samochodu musi spełniać następujące warunki: - Klasa produktu samochód ciężarowy - Podwozie dwuosiowe z przebiegiem nie większym jak km - Pierwsza rejestracja pojazdu w 2002 roku lub młodszy - Blokada tylnego mostu 4x4 - Techniczna masa całkowita minimum kg - Pojemność silnika do cm3 - Stan opon: zużycie max 30 % - Silnik wysokoprężny o mocy min.300 KM, o normie spalin min. EURO 3 - Skrzynia biegów manualna - System powietrza sprężonego 9 10 bar. - Pojazd zarejestrowany i ubezpieczony - Zawieszenie przód/tył resory piórowe, - Układ kierowniczy ze wspomaganiem, ABS - Pojazd wyposażony w tachograf z aktualną legalizacją - Elektroniczny ogranicznik prędkości do 85 km/h (zaświadczenie o ograniczeniu prędkości) - Koła - 22,5 cala - Hamulce koła bębnowe (ABS) - Podwozie przystosowane do obsługi dodatkowych urządzeń (osprzętu) wymienionego w punktach 2,5 a i b SIWZ Kabina samochodu musi spełniać następujące warunki: - położenie kierownicy z lewej strony - kabina dzienna dwumiejscowa, - lusterka wsteczne mechaniczne regulowane, - lusterko krawężnikowe prawe, - lusterka szerokokątne prawe i lewe mechaniczne, - radio wraz z instalacja radiową, - sygnalizator dzwiękowy dla włączonego biegu wstecznego, - światło alarmowe z przodu pojazdu, - wycieraczki przedniej szyby. - Tachograf z aktualną legalizacją Wyposażenie dodatkowe samochodu: - koło zapasowe, - gaśnica, - apteczka, - trójkąt ostrzegawczy lub lampy, - klin pod koła szt. 1, - fartuchy przeciwbłotne przednie i tylne

4 - błotniki z tworzywa sztucznego 2-częściowe lub 3-częściowe, - klucz do kół, - hydraulika minimum 12 ton Zabudowa bramowa przystosowana do przewozu kontenerów typu KP-7 z podłogą rozsuwaną: - Zabudowa bramowa przystosowana do przewozu kontenerów KP-7 z podłogą rozsuwaną - Zabudowa z podporami - Ramiona hydraulicznie wysuwane - Sterowanie zabudową elektrycznie z kabiny i ręcznie z zewnątrz - Zabudowa wyprodukowana w tym samym roku jak podwozie - Badanie Urzędu Dozoru Technicznego na 2 lata - Zabudowa przystosowana do obsługi piaskarko-solarki 2.5. Wyposażenie w dodatkowy osprzęt (urządzenia) do zimowego utrzymania dróg: a) PIASKARKO SOLARKA - UŻYWANA (z zabudową dostosowaną do eksploatacji, użytkowania na samochodzie określonym w punktach 2.1 do 2,3 SIWZ): - rok produkcji 1993 lub młodszy, - pojemność skrzyni na mieszankę piasku i soli min. 4-5 m 3, - pojemność zbiorników na solarkę min. 800 litrów, - napęd hydrauliczny, - pulpit sterujący w kabinie kierowcy, - urządzenie w pełni kompatybilne z pojazdem. - napięcie 24 V. - listwa gumowa na sprężynach dzielona b) PŁUG UŻYWANY DO ODŚNIEŻANIA DRÓG - DOSTOSOWANY DO TECHNICZNEGO ZAMONTOWANIA, UŻYTKOWANIA NA SAMOCHODZIE OKREŚLONYM W PUNKTACH 2.1 DO 2.3 SIWZ: - rok produkcji 1990 lub młodszy, - szerokość 2,60 2,70 m, - konstrukcja stalowa, odkładnia z tworzywa sztucznego - napęd elektryczno-hydrauliczny własny możliwość zmiany ustawienia kąta do kierunku jazdy - urządzenie w pełni kompatybilne z pojazdem. 2.6 Kolorystyka: Kabina czerwona lub odcień czerwieni; zabudowa żółty, podwozie szare lub czarne, 2.7. Stan formalno - prawny: - w pełni udokumentowane legalne pochodzenie, - pojazd zarejestrowany na terenie RP w dniu odbioru pojazdu od wykonawcy, - pojazd wraz z zabudową i dodatkowym osprzętem w 100% przygotowany do pracy, kompletny, sprawny technicznie i dopuszczony do ruchu drogowego i zarejestrowany w Polsce zgodnie z przeznaczeniem użytkowania, - stan techniczny wypełni przygotowany do użytkowania (do pracy), - gwarancja, bez wyłączeń, na cały pojazd wraz z zabudową i dodatkowym osprzętem (urządzenia) minimum 6 miesięcy, - przedmiot zamówienia musi posiadać ocenę i wycenę Rzeczoznawcy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do PGK w Barlinku, gdzie dokona rozruchu oraz przeszkoli pracowników z obsługi urządzenia. Miejsce serwisowania w ramach udzielonej gwarancji w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Barlinku ul. Szpitalna 4. W przypadku serwisowania pojazdu w punkcie serwisowym Wykonawcy, Wykonawca ponosi całkowity koszt związany z transportem pojazdu do punktu serwisowego i naprawy w trakcie trwania gwarancji. Serwis pogwarancyjny na terenie Polski. Pojazd powinien pochodzić z produkcji seryjnej. Nie dopuszcza się oferowania pojazdów z produkcji jednostkowej i takich pojazdów z produkcji seryjnej, których parametry zostały specjalnie zmienione pod kątem spełnienia wymagań niniejszego przetargu. Pojazd nie może posiadać napisów reklamowych czy też oznaczenia innej firmy, z wyłączeniem oznaczeń producenta pojazdu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oględzin zaoferowanego przez wykonawcę pojazdu. W związku z powyższym zaoferowany pojazd przez wykonawcę musi się znajdować na terenie RP.

5 III. Podstawowe warunki leasingu : - Czas trwania umowy (okres leasingu) 60 miesięcy, (ustala się wysokość rat leasingowych opartych na zmiennej stopie procentowej okres odsetkowy o zmiennej stopie oprocentowania stanowi 60 miesięcy). - Kaucja gwarancyjna 10%. - Wstępna rata leasingowa wynosi 0%. - Pozostałe 60 rat równe. - Wartość wykupu 1 %. - Kaucja gwarancyjna zostanie zaliczona przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego na poczet umowy leasingowej (jako pierwsza rata leasingowa) - Leasing w walucie: PLN. - Ubezpieczenie samochodu przez okres leasingowania łącznie z kosztami dodatkowych ubezpieczeń pojazdu wymaganych przez ubezpieczyciela (dopuszcza się we własnym zakresie przez Zamawiającego). - Ubezpieczenie w pełnym pakiecie tzn. OC, AC, NNW ze zniesioną konsumpcją sumy oraz ze zniesionym udziałem własnym w szkodzie i kradzieży (dopuszcza się ubezpieczenie we własnym zakresie przez Zamawiającego). - Opłata rejestracyjna samochodu. - Końcowa umowa na dostawę będzie zawierała postanowienia zawarte w SIWZ, a w szczególności wymienione w punktach XIV i XV do której Wykonawca dołączy szczegółową specyfikację i protokół odbioru przedmiotu zamówienia. - Wykonawca może realizować zamówienie korzystając z usług podwykonawcy w zakresie dostawy przedmiotu Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wspólny słownik zamówień (CPV): pojazd do transportu odpadów pługi odśnieżające pojazdy do utrzymania dróg w okresie zimowym usługi leasingu finansowego IV. Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BARLINKU SP. Z O.O. ul. SZPITALNA 4, BARLINEK V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: Udział w postępowaniu publicznym mogą wziąć Wykonawcy (dotyczy także podwykonawcy), którzy: 1.1. nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych; 1.2. spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, to jest: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Spełnienie warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia. Brak spełnienia któregokolwiek warunku wymienionego poniżej spowoduje wykluczenie wykonawcy z niniejszego postępowania. VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu: 6.1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej

6 działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, zobowiązany jest dostarczyć: - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; - Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne; 6.2. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zobowiązany jest dostarczyć: - Oświadczenie wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM - Oryginał wpłaty wadium. Wniesienie wadium uznaje się za skuteczne jeśli do upływu dnia i godziny złożenia ofert został dokonany na rachunek bankowy GBS , VII. Sposób uzyskania SIWZ: SIWZ można uzyskać pod adresem: lub bezpośrednio u Zamawiającego w siedzibie przedsiębiorstwa. VIII. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: - Kryterium cena samochodu rozpatrywana będzie na podstawie podanej przez Wykonawcę ceny na formularzu OFERTA". Wykonawca, który przedstawiw ofercie najniższą cenę brutto za samochód używany z zabudową bramową i dodatkowym sprzętem (urządzenia) otrzyma max 100 pkt. wg wzoru: C n - cena najniższa C b - cena oferty badanej C - ilość punktów C n C = x100pkt x 100% C b SPOSÓB OBLICZENIA CENY - Ocenie podlegać będzie cena brutto (tzn. cena do zapłaty) wszystkich rat leasingowych. Cenę brutto oferty należy ustalić ujmując w niej wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia tj. cenę pojazdu i osprzętu, konieczne opłaty, podatki, inne koszty związane z realizacja zamówienia. Tak ustalona cena stanowi cenę oferty. - Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów za w/w kryterium. - Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. - Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą, ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów za w/w kryteria. 3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i okresie gwarancji, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 5. Zgodnie z przepisem art, 94 ust, 2 ustawy, jeżeli Wykonawca., którego oferta zostanie wybrana uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, których mowa w art 93 ust. 1 u.p.z.p, 6. Zamawiający po otwarciu ofert może dokonać sprawdzenia i zaakceptowania stanu faktycznego i technicznego przedmiotu zamówienia przed podpisaniem umowy. 7. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności przewidzianych w art. 93 ust. 1u.p.z.p, 8. IX. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą, ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów za w/w kryteria. X. Informacje o sposobie porozumiewania się namawiającego z wykonawcami oraz

7 przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 1. Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: Pan Radosław Poździk tcl. nr (95) w dni powszednie w godz. 8-14, 2. Zamawiający przewiduje formę pisemnego sposobu porozumiewania się z wykonawcą za pomocą poczty elektronicznej lub za pomocą faksu. jeżeli treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. XI. Termin związania ofertą. 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, XII. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Wymagania podstawowe. 1) Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę. Dopuszcza się składanie jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów np. Wykonawca i podwykonawca, pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania ; a) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców wspólnie, b) wykonawcy przedłożą, wraz z ofertą, umowę przedwstępną przewidującą sposób ich współdziałania, zakres oraz sposób odpowiedzialności, c) wykonawcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych, a jego upoważnienie musi być y dokumentowane pełnomocnictwem, podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli pozostałych wykonawców - wspólników. 1) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 2) Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty, Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 3) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione. 4) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez wykonawcę w zgodnej z niniejszą SIWZ formie. 5) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby. 6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty bez względu na sposób i formę zakończenia postępowania. 7) Wykonawca zobowiązany jest do zaprezentowania pojazdu w dniu przetargu w siedzibie zamawiającego lub w odległości nie większej niż 15 km. od siedziby zamawiającego. 2. Forma oferty. 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w l egzemplarzu, musi mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. 2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu. 4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie - arkusze (kartki) oferty powinny być zszyte, i zbindowane lub trwałe połączone w jedną całość Inną techniką. 5) Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 6) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny

8 wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. l. Ofertę należy złożyć w: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Barlinku Sp. Z O.O., ul. Szpitalna 4, Barlinek sekretariat, w terminie do dnia r. do godz. 12:00 2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania po upływie terminu związania pozostałych ofert, 3. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce), Kopertę (paczkę) należy opisał następująco: 4. Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanego ciężarowego samochodu specjalizowanego z zabudową bramową i dodatkowym osprzętem". 5. Otwarcie ofert nastąpi w: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Barlinku Sp. Z O.O. ul. Szpitalna 4, Barlinek w dniu r. o godz. 12:30 6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 7. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane wykonawcom bez otwierania, 8. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem,,zmiana" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty, 9. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 1) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę; 2) nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 3) informacje dotyczące ceny. Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego. 1. Informacje, o których mowa powyżej, Zamawiający przekazuje niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek XIV. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniająca cały zakres przedmiotu zamówienia, o których mowa w rozdziale 4 niniejszej SIWZ opis przedmiotu zamówienia" 2. Cena oferty musi zawierać cenę netto i brutto, wyrażoną w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3. Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: Umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, 3) zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie; 4) jest zawarta na okres wskazany w niniejszej SIWZ. XVI. Wymagania dotyczące postanowień umowy dostawy w formie leasingu operacyjnego używanego ciężarowego samochodu specjalizowanego z zabudową bramową przystosowaną do przewozu kontenerów typu KP-7 z podłogą rozsuwaną na podwoziu dwuosiowym i wyposażonym w dodatkowy osprzęt (urządzenia) tj, piaskarko-solarkę i pług lemieszowy do zimowego utrzymania dróg z opcją wykupu. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa według wzorców powszechnie stosowanych przez Wykonawców. Treść zawartej umowy będzie zgodna ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w SIWZ - nie może zawierać innych rozwiązań niekorzystnych dla Zamawiającego. Wprowadzenie zapisów SIWZ do umowy musi być zgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami i w razie sprzeczności regulacja ustawowa ma pierwszeństwo. 1. Wykonawca zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa oddać Zamawiającemu do używania zakupiony przez siebie samochód o parametrach zgodnych z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę używanego samochodu specjalizowanego z zabudową bramową przystosowaną do przewozu kontenerów typu KP-7 z podłogą rozsuwaną na podwoziu dwuosiowym i wyposażonym w dodatkowy osprzęt (urządzenia) tj. piaskarko-solarkę i pług lemieszowy do zimowego utrzymania dróg z opcją wykupu oraz treścią łożonej przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu oferty, stanowiących integralną część mniejszej umowy, 2. Do przedmiotu umowy dołączone będą następujące dokumenty:

9 1) Książka gwarancyjna lub odpowiedni zapis w umowie. 2) Dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem technicznym. 3. Ustala się wysokość rat leasingowych opartych na zmiennej stopie procentowej - okres odsetkowy o zmiennej stopie oprocentowania stanowi 60 miesiący. 4. Kaucja gwarancyjna zostanie zaliczona przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego na poczet umowy leasingowej (jako pierwsza rata leasingowa). 5. Pozostałych 60 równych rat leasingowych. 6. Cena obejmuje wszystkie koszty dostaw jak np, transport, podatek, itp. jeżeli zostaną, wprowadzone jakiekolwiek dodatkowe obowiązkowe obciążenia, zostanie obciążony nimi Zamawiający. 7. Przedmiot umowy objęty jest 6 miesięczną gwarancją na cały pojazd tj, podwozie i zabudowę. 8. Zamawiający zobowiązuje się używać przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i dokonywać nakładów dla utrzymania jego zdolności technicznej do użytku. 9. Koszty eksploatowania przedmiotu umowy obciążają Zamawiającego, a) Przedmiot leasingu ubezpiecza korzystający (Zamawiający). 10. W przypadku rozwiązania umowy Zamawiający zobowiązuje się zwrócić przedmiot umowy w stanie nie pogorszonym, poza normalnym zużyciem eksploatacyjnym. 11. Wykonawca zastrzega sobie w czasie trwania umowy prawo kontrolowania stanu przedmiotu leasingu i sposobu jego eksploatacji. 12. Zamawiający ma obowiązek powiadomić Ubezpieczyciela i Wykonawcę o zdarzeniach skutkujących odpowiedzialnością Ubezpieczyciela oraz o ewentualnych roszczeniach osób trzecich z tytułu zdarzeń objętych ubezpieczeniem. 13.Termin dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, 14. Umowę zawiera się na czas oznaczony od...do...który stanowi... % normatywnego okresu amortyzacji. 15. Po tym okresie Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność przedmiotu niniejszej umowy za cenę 1% wartości ogólnej samochodu co stanowi kwotę:...złotych brutto.(słownie :...). 16. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia wyłącznie z tytułu wykonania części umowy. 17. Podstawą wystawienia faktury będzie dostawa przedmiotu umowy potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym przez obie strony (wszystkie strony). 18. Opłaty miesięczne będą płatne począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedmiot leasingu został oddany Zamawiającemu do eksploatacji. 19. Kaucja gwarancyjna (jako pierwsza rata leasingowa) zostanie zapłacona w terminie 7 dni od daty odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego. Pozostałe raty leasingowe płatne będą każdorazowo do 25 dnia danego miesiąca. 20. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy określonego w pkt W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronic Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy określonego w pkt. 6, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 22. W przypadku zwłoki Wykonawcy z dostarczeniem przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 0,2 % wartości netto przedmiotu umowy określonego w pkt 6 za każdy dzień zwłoki. 23. Kary umowne określone w niniejszej umowie nie wyłączają odpowiedzialności odszkodowawczej stron na zasadach ogólnych. 24. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 25. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, W przypadku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 26. Wykonawcy składający ofertę wspólna ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 27. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dopuszczalne są w granicach unormowań ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późniejszymi zmianami) i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 28. W sprawach nie uregulowanych niniejszą urnowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późn.zm). 29. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozpatruje Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 30. Niniejsza Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym, dla każdej ze stron.

10 XVII. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN. XVIII. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. 1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. 2. Zmiana złożonej oferty. Zmiany; poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające/zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku ułożenia kilku ZMIAN" kopertę (paczkę) każdej ZMIANY" należy dodatkowo opatrzyć napisem zmiana nr Wycofanie złożonej oferty. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE", XIX. Zwrot oferty bez otwierania. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu związania pozostałych ofert. XX. Oferta z rażąco niską ceną. 1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 3. Zamawiający odrzuca oferty wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. XXI. Uzupełnienie oferty. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeżeli ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. XXII. Tryb oceny ofert. l. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 1) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcy negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 2) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli. 2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. 1) Ocena zgodności oferty z treścią niniejsze SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie wykonawca zawarł w swej ofercie. 3. Sprawdzanie wiarygodności ofert. 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji, 2) W przypadku, gdy zawarta w ofercie kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie zastrzeżenia co do jej prawdziwości. Zamawiający może zażądać od wykonawcy przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii takiego dokumentu. 3) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji - oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona. 4) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z prowadzonego postępowania niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

11 XXIII. Wykluczenie wykonawcy. 1. Zamawiający wykluczy wykonawcy z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę, o wykluczeniu z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. XXIV. Odrzucenie oferty. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z art, 87 ust, 2 pkt 3; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 6) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3; 7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. XXV. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania. 1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ. 2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 3. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz: cenę wybranej oferty. XXVI. Unieważnienie postępowania. 1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia, jeżeli; 2. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3; 3. w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu; 4. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 5. w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5. zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie; 6. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 7. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8. o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. załączniki do specyfikacji : Formularz OFERTA Oświadczenie art.22 ust.1 załącznik nr 1 Doświadczenie zawodowe załącznik nr 2 Wzór umowy załącznik nr 3

12 ... (Pieczęć Wykonawcy) OFERTA Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. ZO.O w Barlinku ul. Szpitalna Barlinek na dostawę używanego ciężarowego samochodu specjalizowanego z zabudową bramową przystosowaną do przewozu kontenerów typu KP-7 na podwoziu dwuosiowym wyposażonym w dodatkowy osprzęt urządzenia tj. piaskarko-solarkę i pług lemieszowy do zimowego utrzymania dróg finansowanego w formie leasingu operacyjnego Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 1113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) na dostawę fabrycznie nowego ciągnika do wykonywania usług komunalnych składamy niniejszą ofertę. 1. Oferujemy dostawę:... (podać typ, markę, producenta) za cenę netto -... zł; plus podatek VAT... zł (..%); cena brutto... zł; (słownie:......) planowany łączny koszty leasingu operacyjnego wynosi zł cena netto wraz z kosztami leasingu operacyjnego.. zł w załączeniu szczegółowy opis oferowanego samochodu specjalizowanego z zabudową bramową przystosowaną do przewozu kontenerów typu KP-7 oraz zdjęcia i/lub rysunki. 2. Udzielamy gwarancji na kompletny pojazd na okres 6 m-cy od daty dostarczenia pojazdu Zamawiającemu. 3. Gwarantujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: podwozia zlokalizowany w odległość... km od siedziby Zamawiającego: ( podać adres) zabudowy zlokalizowany w odległość... km od siedziby Zamawiającego: ( podać adres) w załączeniu opis warunków serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego z podaniem adresów stacji serwisowych oraz kosztów poszczególnych serwisów. 4. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od podpisania umowy.

13 5. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O. w Barlinku. 6. Stwierdzamy, że w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia. 7. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą przez okres 30 dni. 8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. 9. Oświadczamy, że wadium w kwocie... zł. zostało wniesione w formie przewidzianej w ustawie Prawo zamówień publicznych tj W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy, nie będziemy zgłaszać roszczeń do zatrzymania wadium. 11. Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymienione w rozdziale V i VI Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w niniejszej ofercie.... dnia (pieczęć i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych)

14 Pieczątka firmowa wykonawcy Załącznik nr 1 OŚWIADCZENIE Zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ) oświadczam, że: 1. Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych....,dnia (pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentacji)

15 Pieczątka firmowa oferenta Załącznik nr 2 DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Wykaz dostaw wraz z referencjami odpowiadającymi swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat ( ). Lp. Nazwa i adres Zamawiającego Przedmiot zamówienia Termin realizacji Wartość zamówienia w zł Zał: Referencje...,dnia (pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentacji)

16 Wzór umowy Załącznik nr 3 zawarta w dniu roku pomiędzy 1. Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O. w Barlinku, ul. Szpitalna 4, Barlinek reprezentowanym przez: Zenon Zygmunt Wróblewski Prezes Zarządu Radosław Poździk Główny Księgowy KRS NIP zwanym dalej Zamawiającym a firmą: 2... reprezentowaną przez:... KRS.. NIP zwanym dalej Dostawcą. Umowa dotyczy realizacji zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę używanego ciężarowego samochodu specjalizowanego z zabudową bramową przystosowaną do przewozu kontenerów typu KP-7 na podwoziu dwuosiowym wyposażonym w dodatkowy osprzęt urządzenia tj. piaskarko-solarkę i pług lemieszowy do zimowego utrzymania dróg finansowanego w formie leasingu operacyjnego, 1 1. Dostawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia Zamawiającemu, w terminie do dnia., na dostawę używanego ciężarowego samochodu specjalizowanego z zabudową bramową przystosowaną do przewozu kontenerów typu KP-7 na podwoziu dwuosiowym wyposażonym w dodatkowy osprzęt urządzenia tj. piaskarko-solarkę i pług lemieszowy do zimowego utrzymania dróg 2. Realizacja zamówienia nastąpi wraz z dostarczeniem i przekazaniem protokołu zdawczoodbiorczego przedmiotu zamówienia Zamawiającemu Wartość umowy wynosi. złotych netto + podatek VAT..% =. brutto(słownie......). 2. Kwota, o której mowa w pkt.1 zawiera podatek VAT. 3. Integralną częścią niniejszej umowy są poniższe dokumenty: a) umowa leasingu operacyjnego, b) terminarz opłat leasingowych, Umowa zostaje zawarta na okres dostawy i udzielonej gwarancji Dostawca zobowiązuje się do: 1. Dostarczenia Zamawiającemu samochód wraz z osprzętem do wykonywania usług komunalnych spełniających warunki określone w przygotowanej w ramach postępowania o zamówienie publiczne specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i posiadającej stosowne dokumenty dopuszczające do eksploatacji. 1

17 2. Dostawy samochodu wraz z osprzętem do wykonywania usług komunalnych, która nastąpi na koszt Dostawcy i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, do magazynu Zamawiającego. 3. Dostawy samochodu wraz z osprzętem do wykonywania usług komunalnych, która nastąpi najpóźniej w dniu... 5 Zamawiający zobowiązuje się do: 1. Odbioru samochodu wraz z osprzętem do wykonywania usług komunalnych dostarczonego przez Dostawcę, jeżeli spełnia ona wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w SIWZ i jest wolny od wad Strony uzgadniają, że zapłata za dostarczony samochód nastąpi w formie leasingu operacyjnego, którego warunki zostały określone w SIWZ przedmiotowego postępowania przetargowego. 7 Inne zobowiązania finansowe Zamawiającego mogą wynikać z umowy leasingowej, a przede wszystkim z terminarza opłat leasingowych Dostawca udziela gwarancji na kompletny pojazd na okres 24 miesięcy od daty dostarczenia samochodu z zabudową bramową Zamawiającemu oraz gwarantuje serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla: podwozia zlokalizowany w odległość... km od siedziby Zamawiającego: ( podać adres) zabudowy zlokalizowany w odległość... km od siedziby Zamawiającego: ( podać adres) 9 1. Wystąpienie do Sądu z roszczeniem pieniężnym wynikającym z niniejszej umowy może nastąpić po uprzednim powiadomieniu strony o zamiarze skierowania sprawy na drogę sądową i wyznaczeniu terminu umożliwiającego polubowne rozstrzygnięcie sporu. 2. Ustalenia wskazane w pkt 1 dotyczą roszczeń zaistniałych w okresie trwania umowy, jak i po jej ustaniu Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być wprowadzone po obustronnym uzgodnieniu i wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. W razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 11 2

18 Rozwiązanie umowy może nastąpić: 1. przez Zamawiającego, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli Dostawca naruszy warunki umowy. 2. w drodze porozumienia stron umowy. 12 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy prawo zamówień publicznych. 13 Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 14 DOSTAWCA ZAMAWIAJĄCY 3

FORMULARZ OFERTY. W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

FORMULARZ OFERTY. W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Załącznik nr l (pieczęć wykonawcy).., dnia (miejscowość) FORMULARZ OFERTY W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU

Bardziej szczegółowo

PGK. Nr sprawy 02/110/2012 Wołów, dnia 12 kwietnia 2012 r. Nr ogłoszenia w BZP: 115234-2012 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PGK. Nr sprawy 02/110/2012 Wołów, dnia 12 kwietnia 2012 r. Nr ogłoszenia w BZP: 115234-2012 OGŁOSZENIE O PRZETARGU PGK Nr sprawy 02/110/2012 Wołów, dnia 12 kwietnia 2012 r. Nr ogłoszenia w BZP: 115234-2012 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 9/110/101/2008 Wołów, dnia 12.11. 2008 r. Ogłoszono w BZP pod Nr 309493-2008 w dniu 12.11.2008 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Nr sprawy 9/110/101/2008 Wołów, dnia 12.11. 2008 r. Ogłoszono w BZP pod Nr 309493-2008 w dniu 12.11.2008 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU Nr sprawy 9/110/101/2008 Wołów, dnia 12.11. 2008 r. Ogłoszono w BZP pod Nr 309493-2008 w dniu 12.11.2008 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miejski Zakład Pogrzebowy Sp. z o.o. w Zielonej Górze, ul. Masarska 13, tel (0 68) 320-22-35, fax. (0 68) 320-22-35, Regon 970047810, zwany dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

..., dnia... OFERTA. sporządzona dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Złotoryi NAZWA OFERENTA: ADRES OFERENTA: NUMER TELEFONU:

..., dnia... OFERTA. sporządzona dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Złotoryi NAZWA OFERENTA: ADRES OFERENTA: NUMER TELEFONU: Załącznik Nr 1......, dnia... (Pieczątka firmowa Wykonawcy) (Miejscowość) OFERTA sporządzona dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Złotoryi NAZWA OFERENTA: ADRES OFERENTA: NUMER TELEFONU:

Bardziej szczegółowo

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81 przetarg inny niż zamówienia publiczne Nasz znak: DE/SZP/064/ 140 /2015 22.06.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 90 Fax: 0 22 489 64 91

1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 90 Fax: 0 22 489 64 91 Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 1 Znak sprawy...po 225 6 /2015 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: DOSTAWA ARTYKUŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH Tryb: Zapytanie ofertowe Informacja prawna: Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro

ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro Dotyczy: dostawa gazu LPG do samochodu nauki jazdy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Znak sprawy: OKM.776.22.2014 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) Oddzuiał Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul.

ZATWIERDZAM. Znak sprawy: OKM.776.22.2014 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) Oddzuiał Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Oddzuiał Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 Znak sprawy: OKM.776.22.2014 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk-wolow.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk-wolow.pl Wołów: Zakup używanego środka transportowego w postaci samochodu specjalnego przeznaczonego do zamiatania mechanicznego dróg (zamiatarka). Numer ogłoszenia: 146506-2014; data zamieszczenia: 30.04.2014

Bardziej szczegółowo

WEDŁUG ROZDZIELNIKA / DO ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ

WEDŁUG ROZDZIELNIKA / DO ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ IM.2601.255.2015 WEDŁUG ROZDZIELNIKA / DO ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000

Bardziej szczegółowo

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga:

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 25-645 Kielce, ul. Piekoszowska 390 tel.: (41) 346-12-44, fax: (41) 346-03-73 e-mail: pgo_kielce@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro

Zapytanie. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro Wrocław, dnia 22 grudnia 2014 r. Numer referencyjny postępowania: Z/51/2014 Zapytanie dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro pn. Usługa szkolenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam : Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajączkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na roboty budowlane o wartości do 60 000 EURO do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert dla dostaw nie przekraczających 30 000 euro

Zaproszenie do składania ofert dla dostaw nie przekraczających 30 000 euro Kowalewo Pom. 14.08.2015r. Zaproszenie do składania ofert dla dostaw nie przekraczających 30 000 euro Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU załącznik nr 8 do SIWZ POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU I. PRZEDMIOTU UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

V. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

V. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Szczecinie ul. Potulicka 2, 70-952 Szczecin, skr. poczt. 1100 OSDO.776.67.2015 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr Między Finansującym: z siedzibą w..., ul przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kraj owego Rejestru Sądowego pod nr KRS którego reprezentuje, NIP

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej Elbląg, dnia 21 lutego 2014 r. DTE.2630.1.2014.OS Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Karowa 1 82-300 Elbląg Tel: 55 625 63 00 Fax: 55 625 63 10 e-mail: mosir@mosir.elblag.eu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Gminy Piątnica z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. zwanym, w dalszej części umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:...,...

Wzór Umowy. zwanym, w dalszej części umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:...,... Załącznik nr 6 Wzór Umowy zawarta w Katowicach w dniu... 2010 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, NIP: 954-22-39-831,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Stawiskach

Nazwa zamówienia: Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Stawiskach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Stawiskach Zatwierdził: Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk Stawiski,

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY - projekt. zawarta dnia... w Łaziskach Górnych pomiędzy:

UMOWA SPRZEDAŻY - projekt. zawarta dnia... w Łaziskach Górnych pomiędzy: Załącznik nr 1 UMOWA SPRZEDAŻY - projekt zawarta dnia... w Łaziskach Górnych pomiędzy: l Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych 43-170. ul. Energetyków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl 1 z 5 2012-09-07 15:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl Kozienice: Dostawa w formie leasingu operacyjnego, fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Kostrzyn nad Odrą, 21.04.2015 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30.000

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/03/MF/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH MIĘKKICH - KRZESEŁ OBROTOWYCH 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, r.

Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, r. Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, 11.12.2015 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu sektorowym

Bardziej szczegółowo

dnia (pieczątka firmowa wykonawcy) NIP... REGON... fax... tel...

dnia (pieczątka firmowa wykonawcy) NIP... REGON... fax... tel... FORMULARZ OFERTY Załącznik Nr 1 do SIWZ dnia (pieczątka firmowa wykonawcy) NIP... REGON... fax... tel.... I. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu na leasing ambulansu ratunkowego typu C dla SP ZOZ w Obornikach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14000 euro netto

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14000 euro netto PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL. ul. MARKLOWICKA 15 tel: 0-32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 0-32/455 46 65 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl. www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. WiMBP VIII-212/2/2013 Rzeszów, dnia 08.10.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ do przetargu nieograniczonego na: Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL., ul. MARKLOWICKA 15 tel.: 32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 32/456 38 80 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań: Numer sprawy: OS-DN-776-201/2012 ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 5 000,00 zł netto. UWAGA! Do niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi związane z organizacją programowych obozów szkoleniowych z windsurfingu dla studentów Akademii

Bardziej szczegółowo

Nasz znak DAI.../16 Kostrzyn nad Odrą, 08.06.2016 r.

Nasz znak DAI.../16 Kostrzyn nad Odrą, 08.06.2016 r. Nasz znak DAI.../16 Kostrzyn nad Odrą, 08.06.2016 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu sektorowym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące druku i dostawy książek Encyklopedia lekkiej atletyki

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące druku i dostawy książek Encyklopedia lekkiej atletyki ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące druku i dostawy książek Encyklopedia lekkiej atletyki Szanowni Państwo, Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu konkursowym

Bardziej szczegółowo

Chocianów, dnia, 10.12.2010r.

Chocianów, dnia, 10.12.2010r. Chocianów, dnia, 10.12.2010r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH, PŁUKANIE KOLEKTORÓW KANALIZACYJNYCH ORAZ UDRAŻNIANIE KOLEKTORÓW KANALIZACYJNYCH POWYŻEJ Ø200 DLA

Bardziej szczegółowo

dostawę fabrycznie nowego ciągnika do wykonywania usług komunalnych finansowanego w formie leasingu operacyjnego

dostawę fabrycznie nowego ciągnika do wykonywania usług komunalnych finansowanego w formie leasingu operacyjnego OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity Dz. U. nr 113, poz. 759 z 2010 roku z późn.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Warszawa, dn. 02.08.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: transport dla 10 uczestników podczas wizyty studyjnej w Danii (Kopenhaga i/lub okolice) w dn. 11-17 września 2011 r. w ramach projektu 1.18 Tworzenie i rozwijanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL., ul. MARKLOWICKA 15 tel.: 32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 32/456 38 80 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zadania pn. Remont kapitalny podwozia spycharki B-10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zadania pn. Remont kapitalny podwozia spycharki B-10 Znak P/01/2012 Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu ul. Piastowska 22, 37-700 Przemyśl postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) okresowe kontrola obiektów budowlanych (roczna i pięcioletnia) będących w administracji Miejskiego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne kształcenie- pewna przyszłość 4.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Strona 1

Projekt Nowoczesne kształcenie- pewna przyszłość 4.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Strona 1 Strona 1 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Cieplaka 1c, tel. 032 295 93 40; fax 032 295 93 44; strona internetowa: www.wsb.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektów: Program rozwoju oferty dydaktycznej i podnoszenia kompetencji wykładowców w Warszawskiej Wy

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektów: Program rozwoju oferty dydaktycznej i podnoszenia kompetencji wykładowców w Warszawskiej Wy Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektów: Program rozwoju oferty dydaktycznej i podnoszenia kompetencji wykładowców w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki - Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY. w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15. numer sprawy ZKM/PU/154/16

PRZETARG NIEOGRANICZONY. w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15. numer sprawy ZKM/PU/154/16 PRZETARG NIEOGRANICZONY w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15 numer sprawy ZKM/PU/154/16 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, ADRES POCZTY

Bardziej szczegółowo

Zakup samochodu osobowo dostawczego

Zakup samochodu osobowo dostawczego Międzyszkolny Ośrodek Sportu Ul. Sudecka 42 58-500 Jelenia Góra Polska tel:(075) 769-71-40 fax:(075) 769-71-40 http://www.mosjg.pl/ biuro@mosjg.pl miejsce składania ofert: 58-500 Jelenia Góra, ul. Sudecka

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm Śląski, woj. śląskie, tel. 032

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm Śląski, woj. śląskie, tel. 032 Chełm Śląski: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG, CHODNIKÓW, PRZYSTANKÓW, PLACÓW NA TERENIE GMINY CHEŁM ŚLĄSKI Numer ogłoszenia: 396328-2012; data zamieszczenia: 12.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zielona Góra, dnia 07.10.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY na Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZP/BBU/01/ZDW/2013)

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/1/48/2014 Wrocław, dnia 26 listopada 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1 ZAMAWIAJĄCY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI NIP: 829-129-67-70 REGON 000311757 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Dostawa i zakup

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE "SOLGAM" SP. Z O. O. Jasło, 01. 10. 2014 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYTŁACZARKA WRAZ Z GŁOWICĄ REOLOGICZNĄ ZAPYTANIE OFERTOWE JASŁO 2014 "Solgam" Sp.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku.

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku. Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III ul. Wojska Polskiego 51 57-530 Międzylesie tel. 74/8126395, 8126416, 8126346 faks 74/8126603, www.izolatory.pl 03/ZO/2014 Międzylesie, 03.10.2014 Zapytanie

Bardziej szczegółowo