PRZEPIS: WYROK: Czynsz najmu samochodu osobowego kosztem uzyskania przychodów bez względu na kilometrówkę. Marcin Gąsiorek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEPIS: WYROK: Czynsz najmu samochodu osobowego kosztem uzyskania przychodów bez względu na kilometrówkę. Marcin Gąsiorek"

Transkrypt

1

2 Czynsz najmu samochodu osobowego kosztem uzyskania przychodów bez względu na kilometrówkę Marcin Gąsiorek PRZEPIS: Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 51) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków ( ) z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu. Od początku przepis ten interpretowany był w zasadzie w ten sposób, że każdy wydatek, jaki podatnik ponosił w związku z najmem samochodów osobowych na potrzeby swojej działalności gospodarczej (zakup paliwa, koszt drobnych napraw, opłaty za przejazdy autostradami, a także czynsz najmu takiego samochodu) mógł pomniejszać jego przychód, jeżeli podatnik prowadził ewidencję przebiegu takiego pojazdu, a dodatkowo suma kosztów mieściła się w kwocie, jaką stanowił iloczyn zaewidencjonowanego przebiegu i ustalonej za jeden kilometr stawki. WYROK: W zakresie czynszu najmu podejście to jednak zmieniło się diametralnie za sprawą orzecznictwa sądów administracyjnych. Już w wyroku wydanym w dniu 20 sierpnia 2013r. (sygn. akt: II FSK 2447/11) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że: Przepis 2

3 art. 16 ust. 1 pkt 51 u.p.d.o.p. dotyczy wyłącznie wydatków z tytułu kosztów używania dla potrzeb działalności gospodarczej samochodów osobowych nie stanowiących majątku podatnika, a więc kosztów posługiwania się tym samochodem, wykorzystywania go. Przepis ten nie dotyczy natomiast kosztów związanych z uzyskaniem możliwości używania takiego samochodu. Innymi słowy, do wydatków z tytułu kosztów używania samochodu można zakwalifikować wszelkiego rodzaju wydatki eksploatacyjne, w odróżnieniu jednak od wydatków ponoszonych na uzyskanie samego tytułu prawnego, umożliwiającego używanie samochodu. O ile zatem wydatki na zakup paliwa, opłaty za autostrady, parkingi itp. należą do kosztów używania samochodu, o tyle wydatki ponoszone z tytułu czynszu najmu samochodu do kosztów jego używania już nie należą, są bowiem wydatkami na uzyskanie tytułu prawnego, umożliwiającego używanie samochodu. Z wyroku tego wynikało, że podatnik może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów cały czynsz najmu, jaki uiszcza od wynajmowanych przez siebie samochodów i to bez względu na to, czy kwota czynszu mieście się w limicie kosztów uzyskanym dzięki ewidencji przebiegu. Co więcej, nawet jeżeli taka ewidencja nie byłaby prowadzona, to czynsz za najem samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej i tak mógłby być do kosztów uzyskania przychodów zaliczany. 3

4 ZNACZENIE: Wygląda na to, jak pokazują późniejsze orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych (z licznych, choćby najnowszy wyrok WSA w Szczecinie z 22 stycznia 2014r., sygn. akt: I SA/Sz 1090/13), że dokonana w cytowanym wyżej wyroku, przez Naczelny Sąd Administracyjny, korzystna dla podatników wykładnia przepisów, pozwalająca zaliczać w koszty podatkowe czynsz od wynajmowanych na potrzeby działalności samochodów osobowych, upowszechniła się i może być bezpiecznie stosowana w praktyce. Co więcej, trzeba wskazać, że analogicznie zasadę tą mogą w ramach swoich rozliczeń z fiskusem stosować również podatnicy podlegający ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (czyli indywidualni przedsiębiorcy i wspólnicy spółek osobowych). Oznacza to, że obecnie każdy przedsiębiorca w Polsce może do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym zaliczać cały czynsz z tytułu wynajmowanych przez siebie samochodów osobowych, o ile tylko najem ten ma związek z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Sporządzanie w przedsiębiorstwie tzw. kilometrówki nie ma już w tym zakresie żadnego znaczenia. Co więcej, istnieją wszelkie podstawy po temu, aby za okres pięciu lat wstecz zwiększać z tego tytułu wcześniej nierozpoznane koszty podatkowe, zmniejszać w ten sposób swój dochód i występować o zwrot nadpłaconego przez to podatku dochodowego. Marcin Gąsiorek W celu uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie, w szczególności odnośnie sprawdzenia dotychczas stosowanej przez Państwa praktyki oraz doradztwa w zakresie niezbędnych działań umożliwiających dokonywanie podobnych rozliczeń w przyszłości, zachęcamy do kontaktu z działem prawno-podatkowym kancelarii: Marcin Gąsiorek lub Natalia Cieśla 4

5 Zwrot pieniędzy za zmarnowany urlop Grzegorz Pacek PROBLEM: Może się wydawać, że jeśli ktoś nie prowadzi działalności gospodarczej w formie biura podróży, to zagadnienie urlopów, wakacji i wyjazdów go nie interesuje. Z drugiej jednak strony, kto, jeśli nie ciężko pracujący przedsiębiorca, manager, czy dyrektor jest najbardziej zainteresowany, by udać się na zasłużony odpoczynek, który powinien przebiegać zgodnie z planem i wyobrażeniami. Niestety, zdarza się, że rzeczywistość odbiega od tego, co sobie wymarzyliśmy (wykupiliśmy), a wtedy zamiast odpoczynku mamy nerwy, niezadowolenie i złe samopoczucie. ORZECZENIA: Przez długi czas, tego typu przykre przypadki na urlopowiczów w najlepszym razie kończyły się zaoferowaniem jakichś upustów czy gratisów ze strony organizatora wycieczki, który chciał zachować dobre imię i renomę. Nie sposób jednak było dochodzić zasadniczo żadnego odszkodowania, jeśli w czasie nieudanego wyjazdu nie ponieśliśmy realnej szkody (zniszczenie rzeczy, choroba i koszty leczenia). Zmieniło się to jednak po wydaniu orzeczenia ETS w sprawie C-168/00 Leitner v. TUI Deutschland GmbH & Co. KG, którym dopuszczono (teoretyczną) możliwość dochodzenia odszkodowania za szkodę niematerialną, spowodowaną niewykonaniem lub też niewłaściwym wykonaniem umowy o świadczenie usług turystycznych. W późniejszym czasie, także na gruncie prawa polskiego, choć też na poziomie teoretycznym raczej, możliwość taką dopuścił nasz Sąd Najwyższy (uchwała z dnia 19 listopada 2010r., III CZP 79/10). SPRAWA: Problem w tym, że poza teoretycznymi rozważaniami ciężko było odnaleźć orzeczenia, które rozstrzygały 5

6 tego typu sprawy w praktyce. Stąd, gdy zgłosił się nas jeden z naszych klientów, z podobnym sprawą, uznaliśmy, że warte jest to podjęcia wysiłku i próby uzyskania, może nie precedensowego całkiem, ale na pewno wyjątkowego, orzeczenia. Sprawa dotyczyła wyjazdu na narty do Włoch, w czasie którego zakwaterowanie miało mieć miejsce w czterogwiazdkowym hotelu. Niestety na miejscu okazało się, że w hotelu nie ma miejsce, więc gości ulokowano w odrębnym budynku, o znacznie zaniżonym standardzie (przy okazji było tez wiele innych niedociągnięć i nieprawidłowości). ROZWIĄZANIE: Po powrocie do kraju, klienci, za naszym pośrednictwem wezwali organizatora wycieczki do zwrotu 75% kosztów ceny. W odpowiedzi, przyznając się częściowo do winy, klienci otrzymali zwrot 25%. Niezadowoleni jednak z takiego rozwiązania, skierowali sprawę do sądu o pozostałe 50%. Tutaj, po pierwszej rozprawie, na której sąd wyraził wstępne przekonanie i możliwości sądowego dochodzenia tego rodzaju roszczeń, biuro podróży zaproponowało nam ugodę. W marcu br. ugoda została zawarta, a klienci otrzymali 90% roszczenia głównego, o które wnioskowali w pozwie. Mamy nadzieję, że wszystkie Państwa wakacje, wyjazdy i wycieczki będą udane i nigdy nie napotkacie Państwo żadnych problemów. Życie jednak, niestety, czasem przynosi też niemiłe niespodzianki. Gdyby dotyczyły one Państwa zmarnowanego urlopu, to chętnie doradzimy w jaki sposób skutecznie dochodzić odszkodowania od biura podróży w takiej sytuacji. Grzegorz Pacek W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z radcą prawnym Grzegorzem Packiem lub radcą prawnym Magdaleną Trzaską-Nandzik 6

7 Pojazdy samochodowe czyli auta zmiany w VAT od 1 kwietnia 2014 Piotr Witek Prawie każda firma posiada pojazd samochodowy. Poniżej zaprezentowano syntetyczne zestawienie zmian, jaki wprowadził ustawodawca w zakresie rozliczania podatku VAT związanego z użytkowaniem auta. Definicja pojazdu samochodowego: art.2 Pojazdami samochodowymi będą pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym (jazda z prędkością ponad 25 km/h) Przepis nie obejmuje motorowerów i ciągników rolniczych Nieodpłatne użytkowanie nie będzie opodatkowane w VAT art. 8 Dotyczy sytuacji, gdy wykorzystujemy samochód na cele prywatne Jeśli mieliśmy prawo do 100% odliczenia VAT od nabycia lub zakupu części składowych konieczność naliczenia VAT Ograniczenie odliczenia VAT art. 86 Odliczenie 50% VAT przy nabyciu Pojazdy do 3,5 t odliczenie przy nabyciu do 50% VAT naliczonego bez limitu kwotowego (zakup, najem, leasing) Możliwość skorzystania ze 100% odliczenia VAT w 3 przypadkach: Wykorzystanie jedynie do działalności gospodarczej Pojazd z 10 osobami wraz z kierowcą Towary nabywane do pojazdów wykorzystywanych wyłącznie w działalności gospodarczej Stare umowy leasingu z ograniczeniem 60% i pln pozostają w mocy ale odliczenie do 50% (bez limitu kwotowego) 7

8 Odliczenie 100% VAT przy nabyciu Wykorzystanie do działalności Wymuszone konstrukcją np. koparka Sposób wykorzystania, potwierdzony ewidencją przebiegu i zasadami użytkowania (np. wynajem) na piśmie Uwaga: niepełne odliczenie od aut testowych Odliczenie 100% VAT Konstrukcyjnie do działalności gospodarczej Jeden rząd siedzeń + część do przewozu ładunków (Van, auta wielozadaniowe) Kabina z jednym rzędem siedzeń + nadwozie wyodrębnione konstrukcyjnie do przewozu ładunków Specjalne agregaty, koparki, ładowarki, koparko-spycharki, żurawie itd. Auta o specjalnej konstrukcji - musi być zaświadczenie z OSKP oraz wpis do dowodu rejestracyjnego 3 miesiące na uzupełnienie od momentu wejścia w życie ustawy, chyba, że wcześniej przypada data badania Stare zaświadczenia zachowują ważność!!! Obowiązek rejestracji dotychczasowych umów dających prawo do pełnego odliczania VAT Na zgłoszenie mamy 7 dni od momentu poniesienia pierwszego wydatku; 7 dni od zmiany przeznaczenia Niezgłoszenie w terminie samochód traktowany jako używany do celów mieszanych Właściwemu organowi podatkowemu składamy informację VAT 26. Brak ewidencji, gdy jest to przedmiot naszej działalności oraz Odsprzedajemy auta (import, produkcja, salon sprzedaży) Oddajemy w użytkowanie, najem, dzierżawę, leasing Odliczenie VAT od wydatków Na koszty eksploatacji 50% odliczenia VAT Brak możliwości odliczenia VAT od paliw, oleju oraz gazu do napędu pojazdów samochodowych do dnia 30/06/2015 Nie dotyczy pojazdów wykorzystywanych wyłącznie do celów działalności 8

9 gospodarczej (100% odliczenia) oraz innych niż osobowe samochodów o ładowności do 425 kg z jednym miejscem siedzącym oraz do 493 kg z 2 miejsc. siedzącymi i o ładowności powyżej 500 kg Co z autami kupionymi w 2014? Rejestracja we właściwym dla podatnika urzędzie skarbowym w ciągu 30 dni od wejścia w życie ustawy (do 30 kwietnia) Wydanie auta musiało nastąpić do 1 kwietnia 2014 Przysługiwało prawo do pełnego odliczenia VAT Zakup, najem, leasing, dzierżawa Prawo do pełnego odliczenia VAT od wydatków eksploatacyjnych oraz paliwa Korekta VAT naliczonego w momencie sprzedaży lub zmiany metody użytkowania art miesięcy na korektę VAT naliczonego W okresie, w którym nastąpiła zmiana przeznaczenia Rozliczenie proporcjonalne podatku naliczonego w okresie 60 miesięcy Wyjątek auto o wartości do korekta tylko w okresie 12 miesięcy od nabycia Sprzedaż auta z VAT Likwidacja zwolnienia z VAT przy sprzedaży aut Korekta VAT naliczonego sprzedaż oznacza zmianę przeznaczenia z mieszanego na opodatkowane Mamy prawo do korekty VAT naliczonego proporcjonalnie do okresu 60 miesięcy Podobnie przy autach z wcześniejszym odliczeniem 60% Sankcje KKS Art. 56a. 1. Podatnik, który wbrew obowiązkowi nie składa właściwemu organowi podatkowemu informacji VAT 26 albo składa ją po terminie lub podaje w niej dane niezgodne ze stanem rzeczywistym, dokonując odliczenia podatku niezgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych 9

10 Można złożyć po terminie ale skutecznie tylko przed wszczęciem kontroli, czynności sprawdzających, albo postepowania podatkowego działa od miesiąca złożenia. Ewidencja 2 wzory Wykorzystanie tylko do działalności ewidencja zawiera: 1) numer rejestracyjny pojazdu samochodowego; 2) dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji; 3) stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji; 4) wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu obejmujący: a) kolejny numer wpisu, b) datę i cel wyjazdu, c) opis trasy (skąd dokąd), d) liczbę przejechanych kilometrów, e) imię i nazwisko oraz podpis osoby kierującej pojazdem potwierdzony przez podatnika w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem; f) liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji. Nowe przepisy podatkowe są zmorą każdego podatnika. Jesteśmy przekonani, że z nasza pomocą uda się znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Państwa firmy. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z biegłym rewidentem Piotrem Witkiem lub doradca podatkowym Anną Rózgą 10

11 Czy warto przekształcić jednoosobową działalność w spółkę Piotr Witek Przekształcenie? Czy warto? Prawo zakłada możliwość przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, czyli w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną. Wiele osób prowadzących działalność gospodarczą wraz z rozwojem biznesu stawia sobie pytanie, czy dotychczasowa forma prowadzonej działalności jest adekwatna do prowadzonego biznesu? Czy przekształcenie przyniesie realne korzyści? Jakie pociągnie za sobą koszty? Jakie są plusy takiego przekształcenia? Po pierwsze wraz z przekształceniem dochodzi do ograniczenia odpowiedzialności przedsiębiorcy jego mająt- kiem osobistym za zobowiązania firmy. Od momentu przekształcenia za nowe zobowiązania odpowiada wyłącznie sama spółka. Za zobowiązania sprzed przekształcenia odpowiada przedsiębiorca (osoba fizyczna) wraz ze spółką, solidarnie. Przy czym ta solidarna odpowiedzialność podmiotów trwa dość długo, bo trzy lata od momentu przekształcenia. Dlatego właśnie przekształcenie opłaca się szczególnie tym przedsiębiorcom, którzy swoje firmy zakładali w przeszłości, a firmy te przez lata znacznie się rozwinęły. Drugim plusem jest tożsamość obu przedmiotów, tzn. nowa spółka, co do zasady, jest kontynuatorem jed- 11

12 noosobowej działalności gospodarczej. Zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształconego. 2 mówi, że spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. Ten właśnie ostatni rodzaj sukcesji, tj sukcesja w zakresie decyzji, koncesji administracyjnych jest tym, co niewątpliwie ułatwi zmianę formy prawnej przedsiębiorcom działającym o tego typu akty administracyjne. Do tej pory podmioty korzystające np. z koncesji miały niewielkie możliwości jakiegokolwiek przekształcenia. Warto wspomnieć, że jednoosobowa działalność, jako byt nierozerwalnie związany ze swoim właścicielem, przestaje istnieć wraz z jego śmiercią. W przypadku, gdy firma zatrudniała pracowników, lub miała zobowiązania wynikające z umów z kontrahentami albo umowy dotyczące lokalu, może to powodować duże komplikacje. Ponieważ przedsiębiorca odpowiada swoim majątkiem osobistym, w momencie śmierci właściciela działalności, długi przechodzą na jego spadkobierców. Oczywiście można przyjąć spadek z tzw. dobrodziejstwem inwentarza (tzn. z ograniczeniem długów do wysokości masy spadkowej) albo spadek odrzucić. W praktyce najczęściej rodzina przyjmuje spadek w całości, nie zdając sobie sprawy z istnienia długów. Z drugiej strony w niektórych przypadkach odrzucenie spadku jest bardzo niekorzystne. Np., gdy w skład masy spadkowej wchodzi nieruchomość, (która była użytkowana zarówno na cele osobiste, jak i firmowe) odrzucenie spadku przez małżonka zmarłego skutkowałoby pozbyciem się praw do tej nieruchomości. Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową pozwala na uniknięcie takiej sytuacji. Praktyka wskazuje, że biznes spółek kapitałowych może być prowadzony z powodzeniem przez spadkobierców lub zatrudnionych przez właścicieli menedżerów. Powstaje jednak pytanie: co się dzieje z uprawnieniami podatkowymi przedsiębiorcy? Od 1 stycznia 2013r. obowiązuje wprowadzony do ordynacji podatkowej art.93a 4, który przewiduje sukcesję praw podatkowych, związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową. W istocie więc 12

13 w pełni potwierdzono, że nie mamy do czynienia z likwidacją jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną, ale z procesem polegającym na zmianie formy prawnej prowadzonej działalności. W wyniku powyższego spółce przekształconej przysługiwać będą wszelkie prawa przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną (przedsiębiorcy przekształconego). Nie powinno być zatem negatywnych skutków w zakresie rozliczenia kosztów uzyskania przychodów czy co do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony z faktur otrzymanych jeszcze przez przedsiębiorcę jednoosobowego. trzeba zaliczyć sporządzenie umowy spółki w formie aktu notarialnego, konieczność prowadzenia pełnej księgowości (księgi rachunkowe). Podane czynniki nie wyczerpują w pełni zalet i kosztów przekształcenia prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej, nie mniej przekształcenie należy niewątpliwie do podstawowych i skutecznych metod optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku nasunięcia się pytań, lub w przypadku planowanych zmian organizacyjnych służymy pomocą w zakresie przeanalizowania korzyści i skutków przekształcenia. Piotr Witek Biegły rewident Nie można zapomnieć o konsekwencjach związanych z przekształceniem w spółkę kapitałową polegających na opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jakie inne koszty przekształcenia? Do kosztów przekształcenia na pewno 13

14 Kultura organizacji Wpływ na działanie i ocenę rozwoju firmy Wanda Witek Kim Cameron i Robert Quinn (2006) uważają, że kultura organizacyjna jest zasadniczym czynnikiem wpływającym na efektywność każdego przedsiębiorstwa. W zakresie dostosowania wewnętrznego kultura organizacyjna pełni funkcje: oferuje wspólny język i pojęcia, definiuje granice grupy (kryteria przyjęcia lub odrzucenia), wyznacza zasady władzy, zaspokaja potrzeby bezpieczeństwa i afirmacji, zawiera kryteria nagród i kar, oferuje ideologię (misję, cel). W zakresie dostosowania zewnętrznego pełni funkcje: umożliwia zrozumienie misji i strategii organizacji oraz identyfikację celów przez pracowników, umożliwia integrację uczestników organizacji, oferuje uczestnikom jednolite postrzeganie kryteriów pomiaru efektów pracy, ulepszenie środków i przeformułowanie celów w razie potrzeby. Według Camerona i Quinna wyróżniamy 4 typy kultur: KULTURA KLANU KULTURA RYNKU KULTURA KONTROLI (HIERARCHII) KULTURA ADHOKRACJI (KREATYWNOŚCI, TYMCZASOWOŚCI) Kultura klanu - Przyjazne miejsce pracy, w którym ludzie chętnie ze sobą współdziałają. Przypomina wielką rodzinę. Szefowie i przełożeni przyjmują rolę doradców, nauczycieli, a nawet rodziców. Organizacja trwa dzięki lojalności pracowników i przywiązaniu do tradycji. Obserwuje się wysoki stopień zaangażowania. Organizacja podkreśla długofalowe korzyści z rozwoju osobistego i przywiązuje dużą wagę do spójności i morale. Miarą sukcesu jest rozwój zasobów ludzkich i troska o pracowników. Organizacja wysoko sobie ceni pracę zespołową, uczestnictwo i konsensus. Kultura adhokracji - W organizacji króluje dynamika, przedsiębiorczość i kreatywność. Ludzie nie boją się ryzyka. Przywódcy są uważani za innowatorów i wizjonerów. Tym, co zapewnia spójność organizacji, jest chęć eksperymentowania i wprowadzania nowości. Ważne jest, by wieść prym w swojej dziedzinie. Długofalowo organizacja kładzie nacisk na wzrost, podejmowanie wyzwań i pozyskiwanie nowych zasobów. Sukces utożsamia się z oferowaniem unikatowych wyrobów lub usług. 14

15 Zabiega się o pozycję lidera w dziedzinie produktów lub usług. Organizacja zachęca do swobody i wykazywania się inicjatywą. Kultura hierarchii - Wysoce sformalizowane miejsce pracy, w którym obowiązuje ścisła hierarchia. Wszystkim, co robią ludzie, rządzą procedury. Przywódcy szczycą się, że są dobrymi koordynatorami i organizatorami, nastawionymi na efektywność. Najważniejsze jest sprawne funkcjonowanie organizacji. Spójność zapewniają jej formalne przepisy i regulaminy. W dłuższej perspektywie chodzi o stabilność, wydajność i pracę bez zakłóceń. Miarą sukcesu są: pewność dostaw, dotrzymywanie harmonogramów i niskie koszty. Zarządzanie pracownikami skupia się na bezpieczeństwie zatrudnienia, zapewnieniu stałości i przewidywalności. Kultura rynku- Dla organizacji liczą się przede wszystkim wyniki, główną troską jest realizacja zadań. Ludzie są bardzo ambitni i nastawieni na osiąganie celów. Przywódca jest nadzorcą nastawionym na konkurencyjność i produkcję. Jest bezwzględny i wymagający. Spójność organizacji zapewnia jej ekspansywność i chęć zwyciężania. Głównym przedmiotem troski są reputacja i sukces. W dłuższej perspektywie liczy się konkurencyjność i osiąganie wymiernych celów. Miarą sukcesu jest udział w rynku i ciągłe zdobywanie go. Ważne są konkurencyjne ceny i przewodzenie na rynku. Styl zarządzania to promowanie ostrej rywalizacji.

16 Funkcje kultury organizacyjnej: - INTEGRACYJNA pozwala organizacji funkcjonować i rozwijać się jako całość, integruje pracowników wokół preferowanego systemu wartości (skupia uwagę na wartościach pożądanych z punktu widzenia organizacji jako całości), daje poczucie tożsamości - PERCEPCYJNA (postrzeganie i zrozumienie otoczenia) określa sposoby postrzegania otoczenia, porządkuje życie zbiorowe, system akceptowanych i zrozumiałych dla grupy norm, korekta zachowań poprzez odnoszenie ich do zachowań innych członków grupy - ADAPTACYJNA stabilizuje poprzez wyjaśnienie sensu zjawisk, procesów oraz wzorców (dostarczanie gotowych schematów reagowania); zwiększa poczucie bezpieczeństwa; pomaga w dostosowaniu do stylu i strategii zarządzania - KONTROLNA organizacja kształtuje wspólne układy odniesienia, język, norm (wskazówki i schematy zachowań) co zwiększa osiąganiu efektywności przez poszczególnych pracowników i organizacje jako całość; wzorce przekazywane nowym pracownikom jako standard postrzegania i zachowania. Kultura organizacyjna prowadzonego przez nas przedsiębiorstwa jest jednym z ważniejszych wskaźników sukcesu organizacji, wzrostu jej rentowności i satysfakcji pracowników oraz zadowolenia klientów. Wykształcenie więc odpowiedniej kultury organizacyjnej zintegrowanej z procesem zarzadzania ma duże znaczenie dla podniesienia konkurencyjności oraz sukcesu ekonomicznego. Przeanalizowanie kultury organizacyjnej jest niezbędne do przygotowania strategii firmy oraz w procesie zmian. Wanda Witek Opracowano na podstawie: Cameron S. Kim, Quinn R.E., Kultura Organizacyjna- diagnoza i zmiana, Kraków 2003 Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani poznaniem kultury organizacyjnej prowadzonej przez siebie firmy, odczuwacie potrzebę przeprowadzenie zmian w strategii działania - zapraszamy do kontaktu. 16

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów samochodowych Warszawa, 2014 r. Szanowni Państwo, Oddajemy

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 1 Przepisy w zakresie VAT od 2014r. dot. transportu i spedycji 1. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa Jak korzystnie amortyzować samochód Jak

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY

PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Pierwsze kroki w biznesie Przewodnik początkującego przedsiębiorcy Stan prawny

Bardziej szczegółowo

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY Wielka ENCYKLOPEDIA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY 8 Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów Wydatki przedsiębiorców Jak ustalić, co jest kosztem podatkowym, dokumentować wydatki i wpisywać je do podatkowej księgi

Bardziej szczegółowo

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE AUTOR OPRACOWANIA ANNA WELSYNG RADCA PRAWNY, DORADCA PODATKOWY I. Prawne wymogi związane z założeniem biura rachunkowego Wybór formy prawnej prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Samochody w działalności

Samochody w działalności Samochody w działalności 2011 DLA TAX CARE S.A. Samochody w działalności Konsekwencje podatkowe M. Flis 2011-02-10 1 S t r o n a Spis treści Samochody w działalności gospodarczej... 2 Definicja samochodu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA ROZDZIAŁ V PODATKI 5.1. NIESPÓJNY SYSTEM PODATKOWY I PROBLEM INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO W POLSCE Demokratyczne reformy, rozpoczęte w 1989 r., obejmowały nie tylko ustrój polityczny, ale

Bardziej szczegółowo

PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych

PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych Informacje dodatkowe dotyczące wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych pochodzą ze stron: www.podatki.pl www.czasopismaksiegowych.pl PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 36 (802) 24 30 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 36 (802) 24 30 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu ZA TYDZIEŃ: Jak określić czas pracy pracownika mobilnego UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 36 (802) 24 30

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę w Warszawie

Jak założyć własną firmę w Warszawie Jak założyć własną firmę w Warszawie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Opracowanie publikacji: Miasto Stołeczne Warszawa Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą opracowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 Spis treści Wstęp...5 I. Przewodnik dla osób rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

Leasing w praktyce ABC Leasingu

Leasing w praktyce ABC Leasingu Leasing w praktyce ABC Leasingu Poradnik leasingowy - Leasing w praktyce Szanowni Państwo, Finansowanie inwestycji za pomocą leasingu jest, zaraz obok kredytów, głównym narzędziem rozwoju biznesu. W dniu

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Które wydatki można zaliczyć do kosztów PODATKI UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl,

Bardziej szczegółowo

MONITOR księgowego nr 10(278) 20.05.2015. dodatek nr 8. Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na pytania

MONITOR księgowego nr 10(278) 20.05.2015. dodatek nr 8. Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na pytania MONITOR księgowego nr 10(278) 20.05.2015 dodatek nr 8 Temat na czasie Paweł Muż ekonomista, redaktor MONITORA księgowego, specjalista ds. rachunkowości Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Konsultacja merytoryczna: Aleksandra Stryjewska, Renata Czarnecka - Orlik Koordynator

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów ABC Biznesu Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy usługowej transportu drogowego towarów / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje. Partner Społeczny SIS -17 Lat Dla Rozwoju SIS - Kształtujemy Relacje www.mamprawo.eu Realizator projektu: ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW IURIS LINK BIULETYN INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MAJ 2010 I U R I S L I N K I U R I S L I N K

STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW IURIS LINK BIULETYN INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MAJ 2010 I U R I S L I N K I U R I S L I N K STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW IURIS LINK PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MAJ 2010 I U R I S L I N K I U R I S L I N K AKTUALNOŚCI PRAWNE I U R I S L I N K I U R I S L I N K PRAKTYCZNE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

IMPULS. ryzykiem. Zarządzanie BPO PFRON DLA BIZNESU. Nowoczesne rozwiązania dla biznesu. BIZNES IDEE ROZWÓJ NUMER 1 / WRZESIEŃ 2013

IMPULS. ryzykiem. Zarządzanie BPO PFRON DLA BIZNESU. Nowoczesne rozwiązania dla biznesu. BIZNES IDEE ROZWÓJ NUMER 1 / WRZESIEŃ 2013 BIZNES IDEE ROZWÓJ NUMER 1 / WRZESIEŃ 2013 DLA BIZNESU? Zmiany wvat Zarządzanie ryzykiem PFRON BPO Nowoczesne rozwiązania dla biznesu. W numerze 3 3 4 Rozwiązania BPO. Nowoczesne rozwiązania dla biznesu.

Bardziej szczegółowo