Podzadanie AI 1/1B. Definiowanie wymagań i założeń funkcjonalnych do JPB

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podzadanie AI 1/1B. Definiowanie wymagań i założeń funkcjonalnych do JPB"

Transkrypt

1 Podprojekt 3. Wykorzystanie technologii informatycznych do sprawnego zarządzania wiedzą i procesami dotyczącymi zasobów ludzkich branży okrętowej oraz do skutecznego i wydajnego zarządzania pracą Partnerstwa Podzadanie AI 1/1B. Definiowanie wymagań i założeń funkcjonalnych do JPB Ogólna specyfikacja wymagań i założeń funkcjonalnych do Jądra Portalu Branżowego (JPB) Rezultat AI 6 Wersja finalna Wykonawcy 1 Tomasz Nikodem Agencja Informatyczna 2 Maciej Wieczorek Agencja Informatyczna 3 Marek Buksiński GZP Gdańsk, sierpień 2006

2 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ PIERWSZA INFORMACJE O PORTALU BRANŻOWYM ELEMENTY SKŁADOWE DOSTĘPNE OPROGRAMOWANIE DO KONSTRUOWANIA PORTALI I ZARZĄDZANIA NIMI UZASADNIENIE WŁASNEGO OPROGRAMOWANIA PORTALOWEGO PRZEGLĄD ISTNIEJĄCYCH PORTALI BRANŻOWYCH PORTAL MORSKI MORSKI WORTAL POLSKA WITRYNA MORSKA MORSKI MOJE MORZE SHIP2YARD.COM OGÓLNA FILOZOFIA PORTALU BRANŻOWEGO ZAKRES INFORMACYJNY PLANOWANY ZAKRES INFORMACYJNY UCZESTNICY PORTALU BRANŻOWEGO... 5 CZĘŚĆ DRUGA ZASADA PRACY PORTALU BRANŻOWEGO WYGLĄD OD STRONY ODBIORCY TREŚCI ZNAK GRAFICZNY I NAZWA PORTALU LAYOUT TEMPLATE SYSTEM WEWNĘTRZNYCH TAGÓW WYGLĄD OD STRONY ZAPLECZA WYGLĄD INTERFEJSU WARIANTY PANELU ADMINISTRACYJNEGO WYSZUKIWANIE DOWIĄZANIA (LINKOWANIE) TREŚCI I OBIEKTÓW PERSONALIZACJA TREŚCI W PORTALU BRANŻOWYM ARTYKUŁ NOTATKA PUBLIKACYJNA AKTUALNOŚĆ BIULETYN INFORMACJI O NOWOŚCIACH (NEWSLETTER) PRZYGOTOWANIE WYSYŁKA ZARZĄDZANIE PRENUMERATĄ FOTOGRAFIE, MEDIA, PLIKI DODAWANIE KATALOGOWANIE WIRTUALNE FOLDERY KONTROLA DOSTĘPU TYPY WERSJE DO DRUKU... 5 Strona 2 z 74

3 11. WERSJE DO POBRANIA UŻYTKOWNICY W SYSTEMIE TYPY UŻYTKOWNIKÓW GRUPY UPRAWNIENIA WYMAGANE INFORMACJE FORMULARZE FORMULARZE SYSTEMOWE Kreator formularzy Baza formularzy Dane z formularzy Filtrowanie Wyszukiwanie Raportowanie FORMULARZE NA ŻĄDANIE Kreator formularzy Baza formularzy Dane z formularzy Filtrowanie Wyszukiwanie Raportowanie ZBIERANIE INFORMACJI O HISTORII ZDARZEŃ I WERSJACH OBIEKTÓW... 5 CZĘŚĆ TRZECIA SYSTEMY SKOJARZONE SONDY FORUM WIELOJĘZYCZNOŚĆ ARCHIWA BAZA FIRM DODAWANIE WERYFIKACJA DOSTĘP DO EDYCJI PODSYSTEMY TRANSAKCYJNE Oferty kategoryzowane Ogłoszenia PREZENTACJE WYNIKÓW BADAŃ... 5 CZĘŚĆ CZWARTA PODSUMOWANIE ZASADY PRACY BIEŻĄCEJ ARCHIWA ZBIERANIE INFORMACJI STATYSTYCZNYCH ZBIERANIE INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA I INFORMACJI O AKTYWNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW RAPORTY PRZEPŁYW INFORMACJI WEWNĘTRZNEJ STAŁE ELEMENTY TREŚCI REGULAMIN POMOC REKLAMA... 5 Strona 3 z 74

4 7.4. WYSZUKIWARKA INFORMACJE DLA MEDIÓW... 5 DODATEK 1 SKRÓTY WYKORZYSTYWANE W TEKŚCIE... 5 DODATEK 2 KSIĘGA ZNAKU... 5 DODATEK 3 PROPOZYCJE LOGO, KTÓRE NIE UZYSKAŁY APROBATY... 5 LITERATURA... 5 Strona 4 z 74

5 Wprowadzenie Ostatnimi czasy obserwuje się zjawisko powstawania wiedzy i informacji na punktach styku poszczególnych branż. Zjawisko to cechuje się tym, iż powstają nowe wartościowe treści, które miały szansę zaistnieć dzięki zetknięciu się granic branży. Ilość tak powstałych istotnych treści jest na tyle duża, że podejmuje się próby ich gromadzenia i publikowania w wyspecjalizowanych mechanizmach publikacyjnych. W ten sposób powstają większe i mniejsze portale branżowe. Portal branżowy to typowy serwis internetowy publikujący treści, nastawiony na pozyskanie jak największej liczby aktywnych użytkowników portalu, tworzących lokalną społeczność. Istnienie specyficznych, oryginalnych treści w portalu branżowym oraz jego aktywne grono użytkowników, warunkują istnienie i pozycję portalu branżowego na arenie internetowej. Powodzenie portalu zależy przede wszystkim od jakości treści oraz jej dostępności. Jakość w przypadku portali branżowych jest kluczowym czynnikiem i należy zapewnić mechanizmy, które wspomagają kreowanie oraz przejrzysty sposób publikowania treści. Każda branża prędzej czy później odkrywa potrzebę istnienia rzetelnego i jednorodnego punktu wymiany informacji. Do tej pory taką funkcję pełniły spotkania, konferencje i sympozja. Natomiast dziś, w świecie globalnej wioski, w którym podstawową rolę komunikacyjną pełnią multimedia, takim punktem wymiany informacji jest portal branżowy. Jest on doskonałą platformą pozyskiwania istotnych informacji, jak również ich publikowania. Dostęp do takich treści jest znacznie bardziej efektywny niż w przypadku innych form publikacji podobnych informacji i treści. Realizatorzy projektu Euroster postawili sobie za zadanie stworzenie Portalu Branżowego Przemysłu Okrętowego, aby pokazać jak ważną jest wymiana rzetelnej informacji pomiędzy przedstawicielami branży. Mimo, iż do tej pory istniały portale branżowe, które reprezentowały część branży, jednak wąski zakres informacyjny uzasadniał potrzebę ich scalenia w sposób dogodny dla branży przemysłu okrętowego. Dotychczas reprezentowane były głównie interesy związane bezpośrednio z morzem i portami. Należy jednak sobie uświadomić, iż branża okrętowa jest bardzo szeroka i sięga głęboko w inne pokrewne branże. Wg Z. Gomułki przemysł okrętowy obejmuje: stocznie, centra badawczo rozwojowe, ośrodki projektowo konstrukcyjne, przedsiębiorstwa kooperacyjne specjalizujące się w dostawach wyposażenia okrętowego i usług, organizacje koordynujące działalność wymienionych jednostek, których wspólnym celem gospodarczym jest produkcja morskich środków transportu 1. Nie było zamierzeniem realizatorów rozszerzanie definicji branży. Przyjęto zakres podstawowy jako wyjściowy z możliwością ewolucji w dowolnym zakresie. Miarodajnym obrazem zakresu działania portalu jest zawsze katalog tematyczny przedstawicieli branży uczestniczący w portalowej społeczności. Twórców społeczności portalu branżowego można podzielić na dwie grupy. Grupa pierwsza to techniczne wsparcie samego systemu (który jest aplikacją udostępnioną poprzez Internet), począwszy od projektantów przez programistów, na administratorach technicznych kończąc. Grupa druga to dostawcy i odbiorcy treści portalu, którzy kreują powstawanie treści poprzez dostarczone mechanizmy portalu. To właśnie ta druga grupa jest autorem realizacji celów jakie stawiane są Portalowi Branży Przemysłu Okrętowego. Portal branżowy to miejsce wymiany informacji jego uczestników. Stawiają przed nim wiele oczekiwań, którym dobry portal powinien sprostać, aby zapewnić odpowiednio wysoką i atrakcyjną jakość. Treści w nim zawarte stanowią podstawę konkurencyjności pomiędzy istniejącymi portalami. Bez względu na to jaką technologią udostępniania i prezentacji treści portal się posługuje, to właśnie treść i popyt na nią jest kluczowym argumentem warunkującym istnienie danego portalu. 1 Z. Gomułka, Zagadnienia kooperacyjne przemysłu budowy statków, prezentacja na konferencji Wczoraj, dziś i jutro polskiego przemysłu okrętowego, Szczecin, listopada 2005 Strona 5 z 74

6 CZĘŚĆ PIERWSZA 1. Informacje o portalu branżowym elementy składowe Portal Branżowy to zaawansowany technologicznie system. Składa się on z szeregu wielu wyspecjalizowanych aplikacji, tworzących nierozerwalną całość. Każda z nich pełni ważną rolę jako aplikacja niezależnie przetwarzająca informacje, lub jako część grupy odpowiadająca za poszczególne funkcjonalności portalu. W ten sposób można podzielić poszczególne elementy portalu branżowego na podsystemy niezależne od jądra portalu, oraz zależne od jądra lub inaczej od bazowego modułu CORE. Wśród wielu elementów wyróżnić można grupę podstawowych składników jądra portalu branżowego, oraz podległych mu składników: 1. Moduły: o bazowy CORE, o zarządzania podsystemami, o zarządzania użytkownikami, o zarządzania treścią, o wyszukiwania, o zarządzania aktualnościami, o prezentacji treści, o autentykacji, o transakcyjny, o rejestracji zdarzeń, o wielojęzyczność, o zarządzanie plikami 2. Podsystemy: o Kształcenie Ustawiczne, o Baza Danych Firm Branży Okrętowej, o Elastyczne Formy Zatrudnienia, o Motywacyjny System Wynagradzania, o Monitorowanie Branżowego Rynku Pracy, o Badania i Analizy Branży Okrętowej. Oraz grupę rozszerzającą podstawową funkcjonalność: 1. Forum dyskusyjne, 2. System komentarzy, 3. Archiwum, 4. Biuletyn informacyjny (newsletter), 5. Formularze, 6. Sondy, 7. Prezentacja wyników badań, 8. Raporty. Strona 6 z 74

7 Rys.1: Elementy składowe portalu branżowego przemysłu okrętowego Należy zdawać sobie sprawę z funkcji podstawowej, jaką pełni JPB (jądro portalu branżowego). Może ono być dowolnie obudowywane dodatkowymi funkcjonalnościami, poprzez zewnętrzne moduły lub podsystemy. W miarę rozwoju portalu, prawdopodobnie koniecznym będzie zastosowanie dodatkowych funkcjonalności, które nie zostały wcześniej przewidziane, a których pojawienie się wymusza rzeczywistość i oczekiwania użytkowników. Zapewnienie modułowej otwartej konstrukcji jest argumentem za zastosowaniem właśnie takiego rozwiązania, które nie ogranicza ram portalu jedynie do narzędzia, a właśnie do oczekiwań i potrzeb użytkowników portalu. Strona 7 z 74

8 2. Dostępne oprogramowanie do konstruowania portali i zarządzania nimi Portale konstruować można w oparciu o wiele narzędzi, które doskonale nadają się do tego, aby w sposób odpowiedni zarządzać treścią i relacjami pomiędzy uczestnikami społeczności portalu. Generalnie można podzielić je na komercyjne i tak zwane darmowe. Posługując się terminem tzw. darmowe mamy tu też na myśli mechanizmy open source, czyli z otwartym kodem źródłowym. Wbrew ogólnemu przekonaniu nie są one całkowicie darmowe, przynajmniej rozważając ich wykorzystanie w dłuższej perspektywie czasu. Czasem nawet ich użytkowanie wymaga poniesienia znacznie wyższych nakładów, niż w przypadku rozwiązań komercyjnych. Oczywiście rozwiązania open source mają swoją niepodważalną zaletę, jednak nie zawsze jest to ich atut. Chodzi to o otwarte źródło, które pozwala na dostęp do mechanizmów i zasada pracy aplikacji nie jest tajemnicą. Ze względu na ograniczenia licencji nie zawsze można dokonywać koniecznych poprawek w celu poprawienia lub odpowiedniego dostosowania aplikacji do potrzeb. O ile dla wprawnych programistów nie stanowi to większego problemu, to dla większości ludzi dostęp do kodu źródłowego nie pozwala na zmianę i dostosowanie we własnym zakresie aplikacji. Wiąże się to z wynajęciem odpowiednich fachowców i tak naprawdę, przeprowadzenie zmian na poziomie realizacji projektu informatycznego. Efekt takiej pracy nie zawsze odpowiada wymaganiom, dlatego koszty takich operacji mogą i najczęściej przewyższają spodziewane korzyści. W przypadku komercyjnych rozwiązań istnieje ryzyko, że powstanie konieczność dostosowania się do wymagań jakie stawia nam aplikacja. Życzylibyśmy sobie, aby sytuacja była dokładnie odwrotna. Analogią do tego problemu jest garnitur, który kupujemy w sklepie ponosząc pewien nakład i osiągając korzyść w postaci posiadania garnituru, ale kosztem wygody. Taki koszt alternatywny łatwo jest nam zaakceptować. Jednak kiedy priorytet jest wygoda i dopasowanie do indywidualnych preferencji należy skorzystać z usług wyspecjalizowanego krawca. Ponosi się w ten sposób znacznie wyższy koszt, ale osiąga się poziom jakości, założony na początku procesu. W przypadku garnituru raczej trudno byłoby zastosować rozwiązanie pośrednie polegające na zbudowaniu garnituru z gotowych komponentów o odpowiednich parametrach. Na szczęście w projektach informatycznych można po części zastosować tę metodę. Analizując i porównując systemy dostępne zarówno te komercyjne jak i te dostępne za darmo dochodzimy do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem byłyby nożyczki, dzięki którym możliwe byłoby wykrojenie z każdego z systemów, elementów które są najbardziej odpowiadające. Niestety nie wymyślono jeszcze takich nożyczek, więc należało dokonać wyboru najbardziej odpowiedniego narzędzia. Niestety nie można było jednoznacznie określić, które z nich najbardziej nadaje się do realizacji zamierzonych celów, co znacznie utrudniło podjęcie decyzji. Produkcja własnego mechanizmu do zarządzania i prowadzenia portalu branżowego w sposób zamierzony wydawała się najbardziej kusząca. Jednak nakład pracy jaki musiał zostać włożony w przygotowanie i wykonanie takiego przedsięwzięcia był ponad możliwości budżetowe projektu i znacznie przekraczające jego ramy czasowe. Na szczęście z pomocą przyszła technika budowania aplikacji z półproduktów dająca możliwość zastosowania własnych komponentów, które wymagane były w poprawnym działaniu portalu. Do naszej pracy zdecydowaliśmy się wykorzystać Prado, który jest nowoczesnym frameworkiem 2. 2 Framework (rama projektowa, szkielet) to w programowaniu struktura wspomagająca tworzenie, rozwój i testowanie powstającej aplikacji. Z reguły na framework składają się programy wspomagające, biblioteki kodu źródłowego i inne podobne narzędzia. To szkielet działania aplikacji, który zapewnia podstawowe mechanizmy i może być wypełniany właściwą treścią programu. Np. w programowaniu gier na szkielet może składać się utworzenie pustego okna, kod inicjalizacji i finalizacji biblioteki graficznej (jak DirectX czy OpenGL), a także dodatkowe moduły wspomagające, jak wczytywanie tekstur z różnych formatów plików, funkcje rysujące podstawowe figury geometryczne, tekst itp. (źródło Strona 8 z 74

9 3. Uzasadnienie własnego oprogramowania portalowego Własne oprogramowanie portalowe daje znacznie większe możliwości panowania nad portalem oraz nad jego przyszłością. Dobrze udokumentowana praca oraz przejrzyste źródła dają w przyszłości możliwość modernizacji aplikacji przez zespół programistyczny. Zastosowanie oprogramowania komercyjnego ogranicza wizję naszego portalu do wizji twórców oprogramowania komercyjnego. Można co prawda próbować dyskutować z twórcami oprogramowania komercyjnego na temat naszych potrzeb, ale szansa, iż zostaną one wszystkie uwzględnione i w sposób jaki byśmy sobie tego życzyli, jest raczej niewielka. W przypadku oprogramowania open source istnieje ryzyko, iż nasze oprogramowanie ewoluować będzie w kierunku dla nas niekorzystnym lub jak to ma często miejsce nowe wersje oprogramowania pozostają w niezgodności z poprzednimi i aktualizacja oprogramowania staje się sprawą dość problematyczną. Z uwagi na te ograniczenia najmniej ryzykownym rozwiązaniem jest zastosowanie własnego oprogramowania. Mając do dyspozycji zaplecze programistyczne, rozwój oprogramowania możliwy jest do zastosowania, przy stosunkowo niskich nakładach i w kierunku pożądanym przez społeczność portalu. Stosując nowoczesny framework skorzystamy z doświadczenia innych programistów i gotowe elementy jakie możemy wykorzystać powodują, iż praca jest szybsza, wydajniejsza i znacznie szybciej udaje się osiągnąć zamierzony cel. Strona 9 z 74

10 4. Przegląd istniejących portali branżowych Zwykle dla danej branży istnieje kilka portali czy raczej wortali tematycznych, które ze sobą konkurują, uzupełniają się bądź istnieją równolegle wybierając wycinki branży i w ten sposób ścierają się na stykach. Prędzej czy później dochodzi do podziału branży i wówczas każdy z nich zajmuje część wydzieloną lub jeden z nich próbuje zdominować pozostałych konkurentów. W naszym przypadku mamy również do czynienia z konkurentami, którzy z jednej strony z nami konkurują, a z drugiej strony uzupełniają lub otwierają się przed nami nowe możliwości. Ocena zależy od podejścia do problemu i identyfikacji obecnych konkurentów. Obserwacje branży pokazują, że istnieją zbliżone tematycznie serwisy o różnym stopniu pokrewieństwa z naszym przedsięwzięciem, a co za tym idzie stanowiące mniejszą lub większą konkurencję. Trudno jest określić jednoznacznie reakcje konkurencji na nasze pojawienie się, niemniej jednak pewnym jest, że skorzystają z tego odbiorcy treści. Strona 10 z 74

11 4.1. Portal Morski Nazwa: Portal Morski Adres: Charakterystyka: Dysponuje mniej rozbudowaną wersją anglojęzyczną pod adresem oraz niemiecką Widoczne są przygotowania do wersji francuskiej. Rys.2: Portal Morski - wersje językowe (od lewej: angielska, niemiecka) Strona 11 z 74

12 Rys.3: Portal morski polska wersja językowa Strona 12 z 74

13 4.2. Morski Wortal Nazwa: Wortal Morski Adres: Charakterystyka: Głównie płatny serwis informacyjny skoncentrowany na sprawach morskich, ruchu statków i portach chociaż zawiera część dotyczącą przemysłu okrętowego, co stanowi konkurencję dla naszego przedsięwzięcia. Portal Morski dysponuje podobnym zakresem informacji, co świadczy o tym, że konkurencja dobrze wpływa na jakość treści, z korzyścią dla jej odbiorców. Zakres informacyjny prawdopodobnie ulegnie zmianie, tak jak wygląd i funkcjonalność serwisu być może pod wpływem nowej konkurencji. Część dotycząca przemysłu okrętowego nie jest płatna, płatne są części serwisu transakcyjne takie jak wymiana informacji o wolnych miejscach pracy czy baza danych potencjalnych pracowników, ale ograniczona do przemysłu morsko portowego. Przemysł okrętowy zawarty jest w bazie adresowej i statystykach. Dysponuje także wersją rosyjską pod adresem Rys.4: Morski Wortal (polska wersja) Strona 13 z 74

14 Rys.5: Morski Wortal (wersja rosyjska) Strona 14 z 74

15 4.3. Polska Witryna morska Nazwa: Polska witryna morska Adres: Charakterystyka: Ambitnie przygotowany niestety nieaktualne dane większość linków nie działa. Prawdopodobnie martwy już serwis, który według danych na stronie istniał od 2000 roku. Ostatnie dane dostępne na stronie są z połowy roku 2005 po tej dacie serwis prawdopodobnie zaprzestał działalności pozostając w Internecie. Rys.6: Polska witryna morska (widok ogólny) Strona 15 z 74

16 4.4. Morski Nazwa: Morski Adres: Charakterystyka: Strona nie stanowi żadnej konkurencji jest raczej prywatną inicjatywą dla ludzi związanych z morzem. Głównie składa się z fotografii i komunikatów na forum oraz drobnych artykułów. Brak własnego adresu tylko folder wewnątrz innej domeny świadczy o raczej amatorskim podejściu. Przykład podany jako ciekawostka, podobnie jak kolejny. Rys.7: Morski (widok ogólny) Strona 16 z 74

17 Rys.8: Od lewej Polska Witryna Morska oraz Morski Strona 17 z 74

18 4.5. Moje Morze Nazwa: Moje morze Adres: Charakterystyka: Kolejne prywatne przedsięwzięcie człowieka zafascynowanego morzem i przyrodą. Informacje ogólne, brak bardziej rozwiniętych artykułów, wiadomości, aktualności. Podana jako przykład, gdyż nie stanowi żadnej konkurencji. Rys.9: Moje morze Strona 18 z 74

19 4.6. Ship2yard.com Nazwa: Ship2yard.com - The best database of the worlds shipyards Adres: Charakterystyka: To serwis typowo katalogowy, który współtworzony jest przez polsko-rosyjskie przedsięwzięcie, a który ma na celu zbieranie i publikowanie danych informacyjno-teleadresowych uczestników branży portowo-stocznowej, w postaci katalogu. Katalog i jego wyszukiwarka pracuje w oparciu o jasno określone kryteria, które zawarte są w interfejsie użytkownika opartym o formularze. Katalog ma charakter ogólnoświatowy i jego interfejs użytkownika jest w języku angielskim, co powoduje iż jest to doskonałe źródło informacji, atrakcyjne nie tylko dla użytkowników z danego regionu świata. Rys.10: ship2yard.com widok serwisu Strona 19 z 74

20 5. Ogólna filozofia Portalu Branżowego Celem nadrzędnym powstania naszego portalu jest zebranie i publikowanie w jednym miejscu wysokiej jakości treści branżowych. Jednocześnie stanowi on swojego rodzaju punkt styku wielu zainteresowanych środowisk branży, zarówno czynnych, jak i biernych. Również pośrednio związani z branżą mogą skorzystać z zasobów portalu, by przybliżyć sobie aktualną sytuację branżową. Powstanie żywego portalu branżowego powoduje, iż na styku ścierających się środowisk generowane są nowe treści o wysokiej jakości, które są spoiwem branży. Może on poprzez publikowane treści aktywować dotąd nieaktywne, bądź mniej aktywne grupy i środowiska branży, a co za tym idzie pobudzać do działania zarówno w tradycyjnych, jak i nie znanych do tej pory płaszczyznach współpracy i działania. Podstawową grupą treści publikowanych w ramach portalu są wszelkiego rodzaju informacje z branży, ale także informacje z poza niej, które bezpośrednio czy też pośrednio mają wpływ, czy związek z branżą. Treści grupowane będą w odpowiednio usystematyzowanych zbiorach tak, by dostępność ich była jeszcze atrakcyjniejsza i nie powodowała tworzenia zjawiska szumu informacyjnego. Odbiorcami treści znajdującymi się w portalu branżowym, będą wszyscy jego uczestnicy. Treści prezentowane w portalu branżowym kierowane są przede wszystkim do tych, którzy branżą okrętową są bezpośrednio zainteresowani - firmy i organizacje, a także pracownicy i klienci branży okrętowej oraz związane z nimi środowiska. Autorami treści w serwisie będą zarówno specjaliści z branży, jak i osoby czy organizacje, które chcą poprzez portal opublikować informacje branżowe. Odpowiedni standard publikowania treści pozwoli w łatwy sposób dodawać treści osobom, które nie posiadają umiejętności związanych z publikowaniem w Internecie, a jednocześnie ustandaryzowany sposób przygotowania publikacji pozwoli w skuteczny sposób na katalogowanie i hierarchizowanie treści zarówno w mechanizmach wewnętrznych, jak i zewnętrznych, tak by treść była przejrzysta i łatwo dostępna. Takie rozwiązanie konieczne jest, by zapobiegać wszechogarniającemu szumowi informacyjnemu. Autorstwo treści zawsze będzie potwierdzone tak, by zachowane zostały podstawowe prawa autorskie autorów treści. Dokładne zasady publikowania treści będą sprecyzowane w regulaminie. Przez cały czas nad jakością treści będą czuwali odpowiedni specjaliści tak, by pojawiały się tylko treści związane z branżą, które cechują się poprawnością merytoryczną i stylistyczną. Specjaliści ci powinni dołożyć wszelkich starań, by prezentowane treści były czytelne i łatwo dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Dodatkowo treści będą zatwierdzane do publikacji tak, by można było zachować jednolity charakter i standard informacji. Taki mechanizm uchroni przed pojawieniem się niechcianych, nie w pełni wartościowych, czy co gorsza niewłaściwych treści w portalu. Treści będą odpowiednio sygnowane informacjami o autorze oraz na wewnętrzne potrzeby skojarzone będą z informacjami o zatwierdzającym. Walidacja treści jest wymaganym mechanizmem w tego typu przedsięwzięciu, gdyż daje administratorom moderującym możliwość bieżącej kontroli pojawiających się treści i reagowania w sytuacji kiedy interwencja może być konieczna. Dodatkowo mogą oni w ten sposób weryfikować również miejsce publikowanej treści i przypisywać do innych kategorii poszczególne treści, nie koniecznie zgodnie z propozycjami autorów, ale zawsze w porozumieniu z nimi. Dokładne zasady powinien określać regulamin portalu. Strona 20 z 74

21 6. Zakres Informacyjny Zakres informacyjny jaki prezentowany będzie w portalu branżowym przemysłu okrętowego w dużej mierze zależny jest od samej branży oraz od społeczności, która zawiąże się przy samym portalu. Wiadomo jest, że tak jak w ekonomi tak i w dziedzinie informacji, o tym co jest dostępne na rynku decydują podstawowe prawa podaży i popytu. Bazując na tych zasadach portal branżowy będzie oferował informacje, które odpowiadają tym kryteriom. Na początku jednak należy możliwie szeroko określić zakres informacyjny, który pozwoli zainteresować potencjalnych odbiorców treści do odwiedzania portalu. Zakres informacyjny to parametr ewoluujący, należy bacznie obserwować zainteresowanie poszczególnymi tematami, i zasobami, by w przyszłości akcentować te najbardziej poszukiwane. Nie oznacza to, że należy rezygnować z propagowania treści mniej popularnych, gdyż może to spowodować zahamowanie rozwoju portalu i społeczności oraz spowodować, iż w porównaniu do konkurencji wyróżnią nas jedynie dwa lub trzy punkty, które nie będą miały wpływu na postrzeganie nas jako coś cennego, innowacyjnego czy wyróżniającego się na tle konkurencji. Niemniej ważnym elementem dotyczącym zakresu informacyjnego jest również jakość treści. Nie na wiele zda się cała praca i publikacja informacji z zakresu pożądanego przez odbiorców jeśli prezentowane treści będą nieaktualne, nieczytelne, niesprawdzone, a co gorsza nieprawdziwe. Ważnym, jest by informacje zawsze były rzetelne, aktualne i potwierdzone. Lepiej opublikować mniej informacji, wartościowych dla odbiorców, niż ich większą ilość, ale wprowadzających w błąd lub wywołujących nieuzasadniony szum informacyjny Planowany zakres Informacyjny Aktualności Przetargi Systemy katalogowe Katalog firm Prezentacje wyników badań Podsystem transakcyjny Oferty kategoryzowane Ogłoszenia Wiedza e-learning Forum Subskrypcja i newsletter 6.2. Uczestnicy portalu branżowego Dla zapewnienia odpowiedniej ilości aktywnych użytkowników w portalu branżowym należy wstępnie określić, kto jest planowanym adresatem tegoż portalu. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż podobnie jak zakres informacyjny, tak i adresat jest planowany. Mamy nadzieję, że planowany pokryje się z pozyskanym. O tym, czy tak się stanie zadecyduje zapotrzebowanie na tego typu rozwiązanie w poszczególnych środowiskach związanych z branżą. Poniżej przedstawiona jest prosta interpretacja graficzna środowisk, które w naszym przekonaniu stanowić będą planowane grupy docelowe naszego portalu. To właśnie dla nich będziemy tworzyć narzędzia oraz treści, które wspomogą ożywienie branży. Opracowany mechanizm jest według nas prostym, skutecznym i atrakcyjnym punktem wymiany informacji branżowej. Strona 21 z 74

22 Klienci Tradycyjni Potencjalni Pracodawcy Stocznie MSP Pracownicy Kadra kierownicza Kadra techniczna i administracyjna Pracownicy Otoczenie Państwo (prawo) e-gospodarka Związki zawodowe Konkurenci Banki Portal Branżowy Dostawcy wiedzy Mentorzy Jednostki naukowo-badawcze Instytucje szkoleniowe Doradcy Urzędy pracy Pośrednicy pracy Urzędy pracy Pośrednicy komercyni Rys.11: Środowiska, do których adresowany jest portal. Strona 22 z 74

23 CZĘŚĆ DRUGA 1. Zasada Pracy portalu branżowego Praca portalu branżowego z punktu widzenia mechanizmu jest spójna i jednolita. Z punktu widzenia korzystającego zeń użytkownika ma charakter dwojaki i uzależniony jest od posiadanych uprawnień. Na poniższym schemacie widoczna jest ta dwoistość: Rys.12 : Mechanizm włączania podsystemów bazowych w Portalu Branżowym Jest to najprostsza reprezentacja mechanizmu pracy, który odzwierciedla pracę i metody stosowane przez mechanizmy oprogramowania portalu branżowego. Strona 23 z 74

24 2. Wygląd od strony odbiorcy treści Elewacja budynku zawsze jest jego pierwszą i najważniejszą wizytówką. Nic dziwnego, że architekci dbają szczególnie o ten element, bo pierwsze wrażenie zawsze wpływa na ocenę tego, co kryje się w jego wnętrzu. Podobnie jest z serwisem internetowym. Strona główna pierwszy kontakt użytkownika daje jego zmysłom informacje, które są podstawą pierwszej oceny. Cały portal ma jedno wspólne miejsce, które każdy użytkownik odwiedza, bez względu na to czy jest on po raz pierwszy w portalu czy po raz kolejny gości w jego progach. Mowa tu o głównej stronie, która jest punktem wyjścia do dalszej drogi wewnątrz portalu. To stąd można dalej korzystać z publikowanych zasobów, a także wprowadzać bądź też modyfikować treści. Dlatego tak ważnym jest pierwsze wrażenie jakie odniesie odwiedzający portal, użytkownik Znak graficzny i nazwa portalu Próbując dokonać właściwego wyboru nazwy i zaprojektować odpowiednie logo należało sobie odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań związanych z tym problemem. Przede wszystkim do kogo ma trafiać produkt oraz jaki powinien nieść przekaz swoim wizerunkiem do potencjalnych odbiorców, by zachęcić ich do zapoznania się z prezentowanymi materiałami. Portal branżowy powinien trafiać przede wszystkim do planowanych adresatów, którymi są oczywiście wszystkie środowiska związane z branżą przemysłu okrętowego. Oczywistym jest, iż muszą to być uczestnicy portalu, których można w dużym uogólnieniu przedstawić jako: Pracodawcy i pracownicy branży Pośrednicy pracy Dostawcy wiedzy i technologii Otoczenie (państwo, związki zawodowe, konkurenci w branży, banki) Klienci zarówno pośredni jak i bezpośredni. I wielu innych uczestników Kolejnym krokiem było odnalezienie powiązania pomiędzy projektem, w ramach którego ma być realizowany portal branżowy i jego wartościami przez niego reprezentowanymi. Na koniec należało zwrócić uwagę, czy jest to nazwa unikalna, jednoznaczna i dobrze wyrażona poprzez znak graficzny z nią związany. Wśród kilku, które spełniały powyższe założenia wybrano ostatecznie nazwę SHIPORT, z identyczną domeną czyli adresem internetowym. Nazwa została stworzona z połączenia słów w języku angielskim ship czyli okręt, statek oraz port co i w języku polskim oznacza miejsce, z którego statki wypływają i do którego powracają inaczej dom, miejsce odpoczynku. Takie połączenie daje jasny obraz tego co pod nazwą shiport kryć się może, czyli jest jednoznaczny i unikalny, a jednocześnie popularny ze względu na połączenie słów znajdujących się w powszechnym użyciu. Ostatnim elementem jest znak graficzny 3. Widomo było, że powinien w jakiś sposób korespondować z tymi wszystkimi wartościami, które wymieniliśmy powyżej. Udało się również połączyć znakiem graficznym portalu, znak graficzny projektu, w ramach którego portal powstaje. 3 Szczegółowe informacje na temat znaku graficznego umieszczone są w Dodatku 2 Księga znaku. Strona 24 z 74

Wewnętrzny portal uczelni

Wewnętrzny portal uczelni Wewnętrzny portal uczelni Przegląd tematyki z perspektywy Uniwersytetu Warszawskiego Materiały z prac Zespołu Rektorskiego do spraw portalu wewnętrznego Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, 2007 1 Główne

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł E-mail marketing obiektów hotelarskich Autor dr Rafał Marek Copyright by Rafał Marek 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie całości lub części niniejszej publikacji jest

Bardziej szczegółowo

System obsługujący nauczanie na odległość

System obsługujący nauczanie na odległość ul. Wólczańska 215 93-005 Łódź tel. (42) 632 80 65 INSTYTUT INFORMATYKI, POLITECHNIKA ŁÓDZKA fax (42) 630 34 14 System obsługujący nauczanie na odległość (praca dyplomowa magisterska) Pod kierunkiem: dr

Bardziej szczegółowo

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Przemysław Kantyka Robert Kornaś Promotor: dr Adrian Horzyk Wydział Elektrotechniki,

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Dominik Mirosław Piotrowski 199145 Praca magisterska Wdrażanie Open Source owych Systemów

Bardziej szczegółowo

Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI

Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI Fundacja Wspomagania Wsi 2011 Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRCZNICZO - HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI PRACA MAGISTERSKA

AKADEMIA GÓRCZNICZO - HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI PRACA MAGISTERSKA AKADEMIA GÓRCZNICZO - HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI PRACA MAGISTERSKA Internetowy system e-crm do obsługi biura podróży Nazwisko

Bardziej szczegółowo

ZNAJDĘ PRACĘ PORADNIK DLA OSÓB AKTYWNIE POSZUKUJĄCYCH PRACY

ZNAJDĘ PRACĘ PORADNIK DLA OSÓB AKTYWNIE POSZUKUJĄCYCH PRACY ZNAJDĘ PRACĘ PORADNIK DLA OSÓB AKTYWNIE POSZUKUJĄCYCH PRACY Niniejszy poradnik przeznaczony jest dla osób poszukujących pracy. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące poruszania się po rynku pracy, tworzenia

Bardziej szczegółowo

Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania

Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania Katedra inżynierii oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Andrzej Pajdziński Nr albumu 4008 Krzysztof Paprota Nr albumu 4091 Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA!

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! Praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: specjalność: promotor:!"#$%&%'

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy 1 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy Łukasz Laskowski Zespół Systemów produkcji Rolnej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Brwinów

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej. Piotr Makowski

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej. Piotr Makowski Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Katedra Informatyki Kierunek: Grafika Komputerowa Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Wydział Informatyki Piotr Makowski Numer albumu 864 Projekt

Bardziej szczegółowo

Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Miêdzy teori¹ a praktyk¹ ROK XXXI 1/2005(3)

Miêdzy teori¹ a praktyk¹ ROK XXXI 1/2005(3) Miêdzy teori¹ a praktyk¹ ROK XXXI 1/2005(3) PRACE NAUKOWE BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXXI, NR 3, 2005 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA, UL. L.KRZYWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Google Analytics

Przewodnik po Google Analytics Przewodnik po Google Analytics Spis treści Spis treści...2 Wstęp...4 1. Czym jest Google Analytics...5 1.1. Możliwości Google Analytics...5 1.1.1. ROI z reklam...5 1.1.2. Śledzenie multimedialne i wielokanałowe...5

Bardziej szczegółowo

Tytu³: Public relations w internecie Autor: Jerzy P. Szyfter ISBN: 83-7361-673-X Liczba stron: 180

Tytu³: Public relations w internecie Autor: Jerzy P. Szyfter ISBN: 83-7361-673-X Liczba stron: 180 Tytu³: Public relations w internecie Autor: Jerzy P. Szyfter ISBN: 83-7361-673-X Liczba stron: 180 Rozwój internetu dokona³ prze³omu w komunikacji spo³ecznej. Ci, którzy potrafi¹ odpowiednio wykorzystaæ

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Krawczyk Ewa Sromala Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga 1 e-book stanowi przedmiot praw autorskich icomarch24 S.A. z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000328672. e-book podlega ochronie na podstawie ustawy o prawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Wybór technologii i platformy

Rozdział 3. Wybór technologii i platformy Rozdział 3. Wybór technologii i platformy Dedykowana platforma, oprogramowanie pudełkowe czy Open Source? Michał Handl Na rynku dostępnych jest obecnie całe spektrum platform do sprzedaży Internetowej.

Bardziej szczegółowo

Jak zarabiać w Internecie 100 euro dziennie?

Jak zarabiać w Internecie 100 euro dziennie? Jak zarabiać w Internecie 100 euro dziennie? www.100eurodziennie.pl Jest to robocza wersja poradnika na temat zarabiania w Internecie. H. Bernaciak J. Gortatowska Sz. Miałkas M. Rogoziński P. Wójcik 1

Bardziej szczegółowo

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja CONTROLLING SERWIS I RAPORTOWANIE ZARZĄDCZE Nr 1/2008 Autorzy Paweł Bender Współwłaściciel spółki Specjalista w dziedzinie modeli i metodologii controllingu Artur Adamczyk Współwłaściciel spółki Specjalista

Bardziej szczegółowo