Podzadanie AI 1/1B. Definiowanie wymagań i założeń funkcjonalnych do JPB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podzadanie AI 1/1B. Definiowanie wymagań i założeń funkcjonalnych do JPB"

Transkrypt

1 Podprojekt 3. Wykorzystanie technologii informatycznych do sprawnego zarządzania wiedzą i procesami dotyczącymi zasobów ludzkich branży okrętowej oraz do skutecznego i wydajnego zarządzania pracą Partnerstwa Podzadanie AI 1/1B. Definiowanie wymagań i założeń funkcjonalnych do JPB Ogólna specyfikacja wymagań i założeń funkcjonalnych do Jądra Portalu Branżowego (JPB) Rezultat AI 6 Wersja finalna Wykonawcy 1 Tomasz Nikodem Agencja Informatyczna 2 Maciej Wieczorek Agencja Informatyczna 3 Marek Buksiński GZP Gdańsk, sierpień 2006

2 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ PIERWSZA INFORMACJE O PORTALU BRANŻOWYM ELEMENTY SKŁADOWE DOSTĘPNE OPROGRAMOWANIE DO KONSTRUOWANIA PORTALI I ZARZĄDZANIA NIMI UZASADNIENIE WŁASNEGO OPROGRAMOWANIA PORTALOWEGO PRZEGLĄD ISTNIEJĄCYCH PORTALI BRANŻOWYCH PORTAL MORSKI MORSKI WORTAL POLSKA WITRYNA MORSKA MORSKI MOJE MORZE SHIP2YARD.COM OGÓLNA FILOZOFIA PORTALU BRANŻOWEGO ZAKRES INFORMACYJNY PLANOWANY ZAKRES INFORMACYJNY UCZESTNICY PORTALU BRANŻOWEGO... 5 CZĘŚĆ DRUGA ZASADA PRACY PORTALU BRANŻOWEGO WYGLĄD OD STRONY ODBIORCY TREŚCI ZNAK GRAFICZNY I NAZWA PORTALU LAYOUT TEMPLATE SYSTEM WEWNĘTRZNYCH TAGÓW WYGLĄD OD STRONY ZAPLECZA WYGLĄD INTERFEJSU WARIANTY PANELU ADMINISTRACYJNEGO WYSZUKIWANIE DOWIĄZANIA (LINKOWANIE) TREŚCI I OBIEKTÓW PERSONALIZACJA TREŚCI W PORTALU BRANŻOWYM ARTYKUŁ NOTATKA PUBLIKACYJNA AKTUALNOŚĆ BIULETYN INFORMACJI O NOWOŚCIACH (NEWSLETTER) PRZYGOTOWANIE WYSYŁKA ZARZĄDZANIE PRENUMERATĄ FOTOGRAFIE, MEDIA, PLIKI DODAWANIE KATALOGOWANIE WIRTUALNE FOLDERY KONTROLA DOSTĘPU TYPY WERSJE DO DRUKU... 5 Strona 2 z 74

3 11. WERSJE DO POBRANIA UŻYTKOWNICY W SYSTEMIE TYPY UŻYTKOWNIKÓW GRUPY UPRAWNIENIA WYMAGANE INFORMACJE FORMULARZE FORMULARZE SYSTEMOWE Kreator formularzy Baza formularzy Dane z formularzy Filtrowanie Wyszukiwanie Raportowanie FORMULARZE NA ŻĄDANIE Kreator formularzy Baza formularzy Dane z formularzy Filtrowanie Wyszukiwanie Raportowanie ZBIERANIE INFORMACJI O HISTORII ZDARZEŃ I WERSJACH OBIEKTÓW... 5 CZĘŚĆ TRZECIA SYSTEMY SKOJARZONE SONDY FORUM WIELOJĘZYCZNOŚĆ ARCHIWA BAZA FIRM DODAWANIE WERYFIKACJA DOSTĘP DO EDYCJI PODSYSTEMY TRANSAKCYJNE Oferty kategoryzowane Ogłoszenia PREZENTACJE WYNIKÓW BADAŃ... 5 CZĘŚĆ CZWARTA PODSUMOWANIE ZASADY PRACY BIEŻĄCEJ ARCHIWA ZBIERANIE INFORMACJI STATYSTYCZNYCH ZBIERANIE INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA I INFORMACJI O AKTYWNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW RAPORTY PRZEPŁYW INFORMACJI WEWNĘTRZNEJ STAŁE ELEMENTY TREŚCI REGULAMIN POMOC REKLAMA... 5 Strona 3 z 74

4 7.4. WYSZUKIWARKA INFORMACJE DLA MEDIÓW... 5 DODATEK 1 SKRÓTY WYKORZYSTYWANE W TEKŚCIE... 5 DODATEK 2 KSIĘGA ZNAKU... 5 DODATEK 3 PROPOZYCJE LOGO, KTÓRE NIE UZYSKAŁY APROBATY... 5 LITERATURA... 5 Strona 4 z 74

5 Wprowadzenie Ostatnimi czasy obserwuje się zjawisko powstawania wiedzy i informacji na punktach styku poszczególnych branż. Zjawisko to cechuje się tym, iż powstają nowe wartościowe treści, które miały szansę zaistnieć dzięki zetknięciu się granic branży. Ilość tak powstałych istotnych treści jest na tyle duża, że podejmuje się próby ich gromadzenia i publikowania w wyspecjalizowanych mechanizmach publikacyjnych. W ten sposób powstają większe i mniejsze portale branżowe. Portal branżowy to typowy serwis internetowy publikujący treści, nastawiony na pozyskanie jak największej liczby aktywnych użytkowników portalu, tworzących lokalną społeczność. Istnienie specyficznych, oryginalnych treści w portalu branżowym oraz jego aktywne grono użytkowników, warunkują istnienie i pozycję portalu branżowego na arenie internetowej. Powodzenie portalu zależy przede wszystkim od jakości treści oraz jej dostępności. Jakość w przypadku portali branżowych jest kluczowym czynnikiem i należy zapewnić mechanizmy, które wspomagają kreowanie oraz przejrzysty sposób publikowania treści. Każda branża prędzej czy później odkrywa potrzebę istnienia rzetelnego i jednorodnego punktu wymiany informacji. Do tej pory taką funkcję pełniły spotkania, konferencje i sympozja. Natomiast dziś, w świecie globalnej wioski, w którym podstawową rolę komunikacyjną pełnią multimedia, takim punktem wymiany informacji jest portal branżowy. Jest on doskonałą platformą pozyskiwania istotnych informacji, jak również ich publikowania. Dostęp do takich treści jest znacznie bardziej efektywny niż w przypadku innych form publikacji podobnych informacji i treści. Realizatorzy projektu Euroster postawili sobie za zadanie stworzenie Portalu Branżowego Przemysłu Okrętowego, aby pokazać jak ważną jest wymiana rzetelnej informacji pomiędzy przedstawicielami branży. Mimo, iż do tej pory istniały portale branżowe, które reprezentowały część branży, jednak wąski zakres informacyjny uzasadniał potrzebę ich scalenia w sposób dogodny dla branży przemysłu okrętowego. Dotychczas reprezentowane były głównie interesy związane bezpośrednio z morzem i portami. Należy jednak sobie uświadomić, iż branża okrętowa jest bardzo szeroka i sięga głęboko w inne pokrewne branże. Wg Z. Gomułki przemysł okrętowy obejmuje: stocznie, centra badawczo rozwojowe, ośrodki projektowo konstrukcyjne, przedsiębiorstwa kooperacyjne specjalizujące się w dostawach wyposażenia okrętowego i usług, organizacje koordynujące działalność wymienionych jednostek, których wspólnym celem gospodarczym jest produkcja morskich środków transportu 1. Nie było zamierzeniem realizatorów rozszerzanie definicji branży. Przyjęto zakres podstawowy jako wyjściowy z możliwością ewolucji w dowolnym zakresie. Miarodajnym obrazem zakresu działania portalu jest zawsze katalog tematyczny przedstawicieli branży uczestniczący w portalowej społeczności. Twórców społeczności portalu branżowego można podzielić na dwie grupy. Grupa pierwsza to techniczne wsparcie samego systemu (który jest aplikacją udostępnioną poprzez Internet), począwszy od projektantów przez programistów, na administratorach technicznych kończąc. Grupa druga to dostawcy i odbiorcy treści portalu, którzy kreują powstawanie treści poprzez dostarczone mechanizmy portalu. To właśnie ta druga grupa jest autorem realizacji celów jakie stawiane są Portalowi Branży Przemysłu Okrętowego. Portal branżowy to miejsce wymiany informacji jego uczestników. Stawiają przed nim wiele oczekiwań, którym dobry portal powinien sprostać, aby zapewnić odpowiednio wysoką i atrakcyjną jakość. Treści w nim zawarte stanowią podstawę konkurencyjności pomiędzy istniejącymi portalami. Bez względu na to jaką technologią udostępniania i prezentacji treści portal się posługuje, to właśnie treść i popyt na nią jest kluczowym argumentem warunkującym istnienie danego portalu. 1 Z. Gomułka, Zagadnienia kooperacyjne przemysłu budowy statków, prezentacja na konferencji Wczoraj, dziś i jutro polskiego przemysłu okrętowego, Szczecin, listopada 2005 Strona 5 z 74

6 CZĘŚĆ PIERWSZA 1. Informacje o portalu branżowym elementy składowe Portal Branżowy to zaawansowany technologicznie system. Składa się on z szeregu wielu wyspecjalizowanych aplikacji, tworzących nierozerwalną całość. Każda z nich pełni ważną rolę jako aplikacja niezależnie przetwarzająca informacje, lub jako część grupy odpowiadająca za poszczególne funkcjonalności portalu. W ten sposób można podzielić poszczególne elementy portalu branżowego na podsystemy niezależne od jądra portalu, oraz zależne od jądra lub inaczej od bazowego modułu CORE. Wśród wielu elementów wyróżnić można grupę podstawowych składników jądra portalu branżowego, oraz podległych mu składników: 1. Moduły: o bazowy CORE, o zarządzania podsystemami, o zarządzania użytkownikami, o zarządzania treścią, o wyszukiwania, o zarządzania aktualnościami, o prezentacji treści, o autentykacji, o transakcyjny, o rejestracji zdarzeń, o wielojęzyczność, o zarządzanie plikami 2. Podsystemy: o Kształcenie Ustawiczne, o Baza Danych Firm Branży Okrętowej, o Elastyczne Formy Zatrudnienia, o Motywacyjny System Wynagradzania, o Monitorowanie Branżowego Rynku Pracy, o Badania i Analizy Branży Okrętowej. Oraz grupę rozszerzającą podstawową funkcjonalność: 1. Forum dyskusyjne, 2. System komentarzy, 3. Archiwum, 4. Biuletyn informacyjny (newsletter), 5. Formularze, 6. Sondy, 7. Prezentacja wyników badań, 8. Raporty. Strona 6 z 74

7 Rys.1: Elementy składowe portalu branżowego przemysłu okrętowego Należy zdawać sobie sprawę z funkcji podstawowej, jaką pełni JPB (jądro portalu branżowego). Może ono być dowolnie obudowywane dodatkowymi funkcjonalnościami, poprzez zewnętrzne moduły lub podsystemy. W miarę rozwoju portalu, prawdopodobnie koniecznym będzie zastosowanie dodatkowych funkcjonalności, które nie zostały wcześniej przewidziane, a których pojawienie się wymusza rzeczywistość i oczekiwania użytkowników. Zapewnienie modułowej otwartej konstrukcji jest argumentem za zastosowaniem właśnie takiego rozwiązania, które nie ogranicza ram portalu jedynie do narzędzia, a właśnie do oczekiwań i potrzeb użytkowników portalu. Strona 7 z 74

8 2. Dostępne oprogramowanie do konstruowania portali i zarządzania nimi Portale konstruować można w oparciu o wiele narzędzi, które doskonale nadają się do tego, aby w sposób odpowiedni zarządzać treścią i relacjami pomiędzy uczestnikami społeczności portalu. Generalnie można podzielić je na komercyjne i tak zwane darmowe. Posługując się terminem tzw. darmowe mamy tu też na myśli mechanizmy open source, czyli z otwartym kodem źródłowym. Wbrew ogólnemu przekonaniu nie są one całkowicie darmowe, przynajmniej rozważając ich wykorzystanie w dłuższej perspektywie czasu. Czasem nawet ich użytkowanie wymaga poniesienia znacznie wyższych nakładów, niż w przypadku rozwiązań komercyjnych. Oczywiście rozwiązania open source mają swoją niepodważalną zaletę, jednak nie zawsze jest to ich atut. Chodzi to o otwarte źródło, które pozwala na dostęp do mechanizmów i zasada pracy aplikacji nie jest tajemnicą. Ze względu na ograniczenia licencji nie zawsze można dokonywać koniecznych poprawek w celu poprawienia lub odpowiedniego dostosowania aplikacji do potrzeb. O ile dla wprawnych programistów nie stanowi to większego problemu, to dla większości ludzi dostęp do kodu źródłowego nie pozwala na zmianę i dostosowanie we własnym zakresie aplikacji. Wiąże się to z wynajęciem odpowiednich fachowców i tak naprawdę, przeprowadzenie zmian na poziomie realizacji projektu informatycznego. Efekt takiej pracy nie zawsze odpowiada wymaganiom, dlatego koszty takich operacji mogą i najczęściej przewyższają spodziewane korzyści. W przypadku komercyjnych rozwiązań istnieje ryzyko, że powstanie konieczność dostosowania się do wymagań jakie stawia nam aplikacja. Życzylibyśmy sobie, aby sytuacja była dokładnie odwrotna. Analogią do tego problemu jest garnitur, który kupujemy w sklepie ponosząc pewien nakład i osiągając korzyść w postaci posiadania garnituru, ale kosztem wygody. Taki koszt alternatywny łatwo jest nam zaakceptować. Jednak kiedy priorytet jest wygoda i dopasowanie do indywidualnych preferencji należy skorzystać z usług wyspecjalizowanego krawca. Ponosi się w ten sposób znacznie wyższy koszt, ale osiąga się poziom jakości, założony na początku procesu. W przypadku garnituru raczej trudno byłoby zastosować rozwiązanie pośrednie polegające na zbudowaniu garnituru z gotowych komponentów o odpowiednich parametrach. Na szczęście w projektach informatycznych można po części zastosować tę metodę. Analizując i porównując systemy dostępne zarówno te komercyjne jak i te dostępne za darmo dochodzimy do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem byłyby nożyczki, dzięki którym możliwe byłoby wykrojenie z każdego z systemów, elementów które są najbardziej odpowiadające. Niestety nie wymyślono jeszcze takich nożyczek, więc należało dokonać wyboru najbardziej odpowiedniego narzędzia. Niestety nie można było jednoznacznie określić, które z nich najbardziej nadaje się do realizacji zamierzonych celów, co znacznie utrudniło podjęcie decyzji. Produkcja własnego mechanizmu do zarządzania i prowadzenia portalu branżowego w sposób zamierzony wydawała się najbardziej kusząca. Jednak nakład pracy jaki musiał zostać włożony w przygotowanie i wykonanie takiego przedsięwzięcia był ponad możliwości budżetowe projektu i znacznie przekraczające jego ramy czasowe. Na szczęście z pomocą przyszła technika budowania aplikacji z półproduktów dająca możliwość zastosowania własnych komponentów, które wymagane były w poprawnym działaniu portalu. Do naszej pracy zdecydowaliśmy się wykorzystać Prado, który jest nowoczesnym frameworkiem 2. 2 Framework (rama projektowa, szkielet) to w programowaniu struktura wspomagająca tworzenie, rozwój i testowanie powstającej aplikacji. Z reguły na framework składają się programy wspomagające, biblioteki kodu źródłowego i inne podobne narzędzia. To szkielet działania aplikacji, który zapewnia podstawowe mechanizmy i może być wypełniany właściwą treścią programu. Np. w programowaniu gier na szkielet może składać się utworzenie pustego okna, kod inicjalizacji i finalizacji biblioteki graficznej (jak DirectX czy OpenGL), a także dodatkowe moduły wspomagające, jak wczytywanie tekstur z różnych formatów plików, funkcje rysujące podstawowe figury geometryczne, tekst itp. (źródło Strona 8 z 74

9 3. Uzasadnienie własnego oprogramowania portalowego Własne oprogramowanie portalowe daje znacznie większe możliwości panowania nad portalem oraz nad jego przyszłością. Dobrze udokumentowana praca oraz przejrzyste źródła dają w przyszłości możliwość modernizacji aplikacji przez zespół programistyczny. Zastosowanie oprogramowania komercyjnego ogranicza wizję naszego portalu do wizji twórców oprogramowania komercyjnego. Można co prawda próbować dyskutować z twórcami oprogramowania komercyjnego na temat naszych potrzeb, ale szansa, iż zostaną one wszystkie uwzględnione i w sposób jaki byśmy sobie tego życzyli, jest raczej niewielka. W przypadku oprogramowania open source istnieje ryzyko, iż nasze oprogramowanie ewoluować będzie w kierunku dla nas niekorzystnym lub jak to ma często miejsce nowe wersje oprogramowania pozostają w niezgodności z poprzednimi i aktualizacja oprogramowania staje się sprawą dość problematyczną. Z uwagi na te ograniczenia najmniej ryzykownym rozwiązaniem jest zastosowanie własnego oprogramowania. Mając do dyspozycji zaplecze programistyczne, rozwój oprogramowania możliwy jest do zastosowania, przy stosunkowo niskich nakładach i w kierunku pożądanym przez społeczność portalu. Stosując nowoczesny framework skorzystamy z doświadczenia innych programistów i gotowe elementy jakie możemy wykorzystać powodują, iż praca jest szybsza, wydajniejsza i znacznie szybciej udaje się osiągnąć zamierzony cel. Strona 9 z 74

10 4. Przegląd istniejących portali branżowych Zwykle dla danej branży istnieje kilka portali czy raczej wortali tematycznych, które ze sobą konkurują, uzupełniają się bądź istnieją równolegle wybierając wycinki branży i w ten sposób ścierają się na stykach. Prędzej czy później dochodzi do podziału branży i wówczas każdy z nich zajmuje część wydzieloną lub jeden z nich próbuje zdominować pozostałych konkurentów. W naszym przypadku mamy również do czynienia z konkurentami, którzy z jednej strony z nami konkurują, a z drugiej strony uzupełniają lub otwierają się przed nami nowe możliwości. Ocena zależy od podejścia do problemu i identyfikacji obecnych konkurentów. Obserwacje branży pokazują, że istnieją zbliżone tematycznie serwisy o różnym stopniu pokrewieństwa z naszym przedsięwzięciem, a co za tym idzie stanowiące mniejszą lub większą konkurencję. Trudno jest określić jednoznacznie reakcje konkurencji na nasze pojawienie się, niemniej jednak pewnym jest, że skorzystają z tego odbiorcy treści. Strona 10 z 74

11 4.1. Portal Morski Nazwa: Portal Morski Adres: Charakterystyka: Dysponuje mniej rozbudowaną wersją anglojęzyczną pod adresem oraz niemiecką Widoczne są przygotowania do wersji francuskiej. Rys.2: Portal Morski - wersje językowe (od lewej: angielska, niemiecka) Strona 11 z 74

12 Rys.3: Portal morski polska wersja językowa Strona 12 z 74

13 4.2. Morski Wortal Nazwa: Wortal Morski Adres: Charakterystyka: Głównie płatny serwis informacyjny skoncentrowany na sprawach morskich, ruchu statków i portach chociaż zawiera część dotyczącą przemysłu okrętowego, co stanowi konkurencję dla naszego przedsięwzięcia. Portal Morski dysponuje podobnym zakresem informacji, co świadczy o tym, że konkurencja dobrze wpływa na jakość treści, z korzyścią dla jej odbiorców. Zakres informacyjny prawdopodobnie ulegnie zmianie, tak jak wygląd i funkcjonalność serwisu być może pod wpływem nowej konkurencji. Część dotycząca przemysłu okrętowego nie jest płatna, płatne są części serwisu transakcyjne takie jak wymiana informacji o wolnych miejscach pracy czy baza danych potencjalnych pracowników, ale ograniczona do przemysłu morsko portowego. Przemysł okrętowy zawarty jest w bazie adresowej i statystykach. Dysponuje także wersją rosyjską pod adresem Rys.4: Morski Wortal (polska wersja) Strona 13 z 74

14 Rys.5: Morski Wortal (wersja rosyjska) Strona 14 z 74

15 4.3. Polska Witryna morska Nazwa: Polska witryna morska Adres: Charakterystyka: Ambitnie przygotowany niestety nieaktualne dane większość linków nie działa. Prawdopodobnie martwy już serwis, który według danych na stronie istniał od 2000 roku. Ostatnie dane dostępne na stronie są z połowy roku 2005 po tej dacie serwis prawdopodobnie zaprzestał działalności pozostając w Internecie. Rys.6: Polska witryna morska (widok ogólny) Strona 15 z 74

16 4.4. Morski Nazwa: Morski Adres: Charakterystyka: Strona nie stanowi żadnej konkurencji jest raczej prywatną inicjatywą dla ludzi związanych z morzem. Głównie składa się z fotografii i komunikatów na forum oraz drobnych artykułów. Brak własnego adresu tylko folder wewnątrz innej domeny świadczy o raczej amatorskim podejściu. Przykład podany jako ciekawostka, podobnie jak kolejny. Rys.7: Morski (widok ogólny) Strona 16 z 74

17 Rys.8: Od lewej Polska Witryna Morska oraz Morski Strona 17 z 74

18 4.5. Moje Morze Nazwa: Moje morze Adres: Charakterystyka: Kolejne prywatne przedsięwzięcie człowieka zafascynowanego morzem i przyrodą. Informacje ogólne, brak bardziej rozwiniętych artykułów, wiadomości, aktualności. Podana jako przykład, gdyż nie stanowi żadnej konkurencji. Rys.9: Moje morze Strona 18 z 74

19 4.6. Ship2yard.com Nazwa: Ship2yard.com - The best database of the worlds shipyards Adres: Charakterystyka: To serwis typowo katalogowy, który współtworzony jest przez polsko-rosyjskie przedsięwzięcie, a który ma na celu zbieranie i publikowanie danych informacyjno-teleadresowych uczestników branży portowo-stocznowej, w postaci katalogu. Katalog i jego wyszukiwarka pracuje w oparciu o jasno określone kryteria, które zawarte są w interfejsie użytkownika opartym o formularze. Katalog ma charakter ogólnoświatowy i jego interfejs użytkownika jest w języku angielskim, co powoduje iż jest to doskonałe źródło informacji, atrakcyjne nie tylko dla użytkowników z danego regionu świata. Rys.10: ship2yard.com widok serwisu Strona 19 z 74

20 5. Ogólna filozofia Portalu Branżowego Celem nadrzędnym powstania naszego portalu jest zebranie i publikowanie w jednym miejscu wysokiej jakości treści branżowych. Jednocześnie stanowi on swojego rodzaju punkt styku wielu zainteresowanych środowisk branży, zarówno czynnych, jak i biernych. Również pośrednio związani z branżą mogą skorzystać z zasobów portalu, by przybliżyć sobie aktualną sytuację branżową. Powstanie żywego portalu branżowego powoduje, iż na styku ścierających się środowisk generowane są nowe treści o wysokiej jakości, które są spoiwem branży. Może on poprzez publikowane treści aktywować dotąd nieaktywne, bądź mniej aktywne grupy i środowiska branży, a co za tym idzie pobudzać do działania zarówno w tradycyjnych, jak i nie znanych do tej pory płaszczyznach współpracy i działania. Podstawową grupą treści publikowanych w ramach portalu są wszelkiego rodzaju informacje z branży, ale także informacje z poza niej, które bezpośrednio czy też pośrednio mają wpływ, czy związek z branżą. Treści grupowane będą w odpowiednio usystematyzowanych zbiorach tak, by dostępność ich była jeszcze atrakcyjniejsza i nie powodowała tworzenia zjawiska szumu informacyjnego. Odbiorcami treści znajdującymi się w portalu branżowym, będą wszyscy jego uczestnicy. Treści prezentowane w portalu branżowym kierowane są przede wszystkim do tych, którzy branżą okrętową są bezpośrednio zainteresowani - firmy i organizacje, a także pracownicy i klienci branży okrętowej oraz związane z nimi środowiska. Autorami treści w serwisie będą zarówno specjaliści z branży, jak i osoby czy organizacje, które chcą poprzez portal opublikować informacje branżowe. Odpowiedni standard publikowania treści pozwoli w łatwy sposób dodawać treści osobom, które nie posiadają umiejętności związanych z publikowaniem w Internecie, a jednocześnie ustandaryzowany sposób przygotowania publikacji pozwoli w skuteczny sposób na katalogowanie i hierarchizowanie treści zarówno w mechanizmach wewnętrznych, jak i zewnętrznych, tak by treść była przejrzysta i łatwo dostępna. Takie rozwiązanie konieczne jest, by zapobiegać wszechogarniającemu szumowi informacyjnemu. Autorstwo treści zawsze będzie potwierdzone tak, by zachowane zostały podstawowe prawa autorskie autorów treści. Dokładne zasady publikowania treści będą sprecyzowane w regulaminie. Przez cały czas nad jakością treści będą czuwali odpowiedni specjaliści tak, by pojawiały się tylko treści związane z branżą, które cechują się poprawnością merytoryczną i stylistyczną. Specjaliści ci powinni dołożyć wszelkich starań, by prezentowane treści były czytelne i łatwo dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Dodatkowo treści będą zatwierdzane do publikacji tak, by można było zachować jednolity charakter i standard informacji. Taki mechanizm uchroni przed pojawieniem się niechcianych, nie w pełni wartościowych, czy co gorsza niewłaściwych treści w portalu. Treści będą odpowiednio sygnowane informacjami o autorze oraz na wewnętrzne potrzeby skojarzone będą z informacjami o zatwierdzającym. Walidacja treści jest wymaganym mechanizmem w tego typu przedsięwzięciu, gdyż daje administratorom moderującym możliwość bieżącej kontroli pojawiających się treści i reagowania w sytuacji kiedy interwencja może być konieczna. Dodatkowo mogą oni w ten sposób weryfikować również miejsce publikowanej treści i przypisywać do innych kategorii poszczególne treści, nie koniecznie zgodnie z propozycjami autorów, ale zawsze w porozumieniu z nimi. Dokładne zasady powinien określać regulamin portalu. Strona 20 z 74

21 6. Zakres Informacyjny Zakres informacyjny jaki prezentowany będzie w portalu branżowym przemysłu okrętowego w dużej mierze zależny jest od samej branży oraz od społeczności, która zawiąże się przy samym portalu. Wiadomo jest, że tak jak w ekonomi tak i w dziedzinie informacji, o tym co jest dostępne na rynku decydują podstawowe prawa podaży i popytu. Bazując na tych zasadach portal branżowy będzie oferował informacje, które odpowiadają tym kryteriom. Na początku jednak należy możliwie szeroko określić zakres informacyjny, który pozwoli zainteresować potencjalnych odbiorców treści do odwiedzania portalu. Zakres informacyjny to parametr ewoluujący, należy bacznie obserwować zainteresowanie poszczególnymi tematami, i zasobami, by w przyszłości akcentować te najbardziej poszukiwane. Nie oznacza to, że należy rezygnować z propagowania treści mniej popularnych, gdyż może to spowodować zahamowanie rozwoju portalu i społeczności oraz spowodować, iż w porównaniu do konkurencji wyróżnią nas jedynie dwa lub trzy punkty, które nie będą miały wpływu na postrzeganie nas jako coś cennego, innowacyjnego czy wyróżniającego się na tle konkurencji. Niemniej ważnym elementem dotyczącym zakresu informacyjnego jest również jakość treści. Nie na wiele zda się cała praca i publikacja informacji z zakresu pożądanego przez odbiorców jeśli prezentowane treści będą nieaktualne, nieczytelne, niesprawdzone, a co gorsza nieprawdziwe. Ważnym, jest by informacje zawsze były rzetelne, aktualne i potwierdzone. Lepiej opublikować mniej informacji, wartościowych dla odbiorców, niż ich większą ilość, ale wprowadzających w błąd lub wywołujących nieuzasadniony szum informacyjny Planowany zakres Informacyjny Aktualności Przetargi Systemy katalogowe Katalog firm Prezentacje wyników badań Podsystem transakcyjny Oferty kategoryzowane Ogłoszenia Wiedza e-learning Forum Subskrypcja i newsletter 6.2. Uczestnicy portalu branżowego Dla zapewnienia odpowiedniej ilości aktywnych użytkowników w portalu branżowym należy wstępnie określić, kto jest planowanym adresatem tegoż portalu. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż podobnie jak zakres informacyjny, tak i adresat jest planowany. Mamy nadzieję, że planowany pokryje się z pozyskanym. O tym, czy tak się stanie zadecyduje zapotrzebowanie na tego typu rozwiązanie w poszczególnych środowiskach związanych z branżą. Poniżej przedstawiona jest prosta interpretacja graficzna środowisk, które w naszym przekonaniu stanowić będą planowane grupy docelowe naszego portalu. To właśnie dla nich będziemy tworzyć narzędzia oraz treści, które wspomogą ożywienie branży. Opracowany mechanizm jest według nas prostym, skutecznym i atrakcyjnym punktem wymiany informacji branżowej. Strona 21 z 74

22 Klienci Tradycyjni Potencjalni Pracodawcy Stocznie MSP Pracownicy Kadra kierownicza Kadra techniczna i administracyjna Pracownicy Otoczenie Państwo (prawo) e-gospodarka Związki zawodowe Konkurenci Banki Portal Branżowy Dostawcy wiedzy Mentorzy Jednostki naukowo-badawcze Instytucje szkoleniowe Doradcy Urzędy pracy Pośrednicy pracy Urzędy pracy Pośrednicy komercyni Rys.11: Środowiska, do których adresowany jest portal. Strona 22 z 74

23 CZĘŚĆ DRUGA 1. Zasada Pracy portalu branżowego Praca portalu branżowego z punktu widzenia mechanizmu jest spójna i jednolita. Z punktu widzenia korzystającego zeń użytkownika ma charakter dwojaki i uzależniony jest od posiadanych uprawnień. Na poniższym schemacie widoczna jest ta dwoistość: Rys.12 : Mechanizm włączania podsystemów bazowych w Portalu Branżowym Jest to najprostsza reprezentacja mechanizmu pracy, który odzwierciedla pracę i metody stosowane przez mechanizmy oprogramowania portalu branżowego. Strona 23 z 74

24 2. Wygląd od strony odbiorcy treści Elewacja budynku zawsze jest jego pierwszą i najważniejszą wizytówką. Nic dziwnego, że architekci dbają szczególnie o ten element, bo pierwsze wrażenie zawsze wpływa na ocenę tego, co kryje się w jego wnętrzu. Podobnie jest z serwisem internetowym. Strona główna pierwszy kontakt użytkownika daje jego zmysłom informacje, które są podstawą pierwszej oceny. Cały portal ma jedno wspólne miejsce, które każdy użytkownik odwiedza, bez względu na to czy jest on po raz pierwszy w portalu czy po raz kolejny gości w jego progach. Mowa tu o głównej stronie, która jest punktem wyjścia do dalszej drogi wewnątrz portalu. To stąd można dalej korzystać z publikowanych zasobów, a także wprowadzać bądź też modyfikować treści. Dlatego tak ważnym jest pierwsze wrażenie jakie odniesie odwiedzający portal, użytkownik Znak graficzny i nazwa portalu Próbując dokonać właściwego wyboru nazwy i zaprojektować odpowiednie logo należało sobie odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań związanych z tym problemem. Przede wszystkim do kogo ma trafiać produkt oraz jaki powinien nieść przekaz swoim wizerunkiem do potencjalnych odbiorców, by zachęcić ich do zapoznania się z prezentowanymi materiałami. Portal branżowy powinien trafiać przede wszystkim do planowanych adresatów, którymi są oczywiście wszystkie środowiska związane z branżą przemysłu okrętowego. Oczywistym jest, iż muszą to być uczestnicy portalu, których można w dużym uogólnieniu przedstawić jako: Pracodawcy i pracownicy branży Pośrednicy pracy Dostawcy wiedzy i technologii Otoczenie (państwo, związki zawodowe, konkurenci w branży, banki) Klienci zarówno pośredni jak i bezpośredni. I wielu innych uczestników Kolejnym krokiem było odnalezienie powiązania pomiędzy projektem, w ramach którego ma być realizowany portal branżowy i jego wartościami przez niego reprezentowanymi. Na koniec należało zwrócić uwagę, czy jest to nazwa unikalna, jednoznaczna i dobrze wyrażona poprzez znak graficzny z nią związany. Wśród kilku, które spełniały powyższe założenia wybrano ostatecznie nazwę SHIPORT, z identyczną domeną czyli adresem internetowym. Nazwa została stworzona z połączenia słów w języku angielskim ship czyli okręt, statek oraz port co i w języku polskim oznacza miejsce, z którego statki wypływają i do którego powracają inaczej dom, miejsce odpoczynku. Takie połączenie daje jasny obraz tego co pod nazwą shiport kryć się może, czyli jest jednoznaczny i unikalny, a jednocześnie popularny ze względu na połączenie słów znajdujących się w powszechnym użyciu. Ostatnim elementem jest znak graficzny 3. Widomo było, że powinien w jakiś sposób korespondować z tymi wszystkimi wartościami, które wymieniliśmy powyżej. Udało się również połączyć znakiem graficznym portalu, znak graficzny projektu, w ramach którego portal powstaje. 3 Szczegółowe informacje na temat znaku graficznego umieszczone są w Dodatku 2 Księga znaku. Strona 24 z 74

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu:

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu: Dystrybutor systemu: ul. Siemieńskiego 20, lok. 38 35-234 Rzeszów tel.: +48 692 079 870 fax.: +48 22 244 22 46 e-mail: www.altimedia.pl Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami Wirtualne Biuro

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na prawo

Nowe spojrzenie na prawo LEX 2 Nowe spojrzenie na prawo Od 25 lat informujemy o prawie i tworzymy narzędzia przekazujące tę wiedzę. Szybko. Intuicyjnie. Nowocześnie. Stawiamy sobie za cel sprostanie wymaganiom naszych Klientów.

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki.

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Wstęp. Opisane poniżej zmiany wprowadzają modyfikacje platformy e-giodo w zakresie

Bardziej szczegółowo

Publisher Panel jest podzielony na 3 działy, z których każdy oferuje zaawansowane narzędzia do prowadzenia czasopisma w systemie Index Copernicus:

Publisher Panel jest podzielony na 3 działy, z których każdy oferuje zaawansowane narzędzia do prowadzenia czasopisma w systemie Index Copernicus: 1. Co to jest Publisher Panel? Publishers Panel jest częścią międzynarodowego systemu Index Copernicus składającego się z kilku powiązanych ze sobą działów dotyczących literatury naukowej, naukowców, projektów

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu

Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu Niniejsza Polityka ma na celu poszanowanie prywatności każdego z użytkowników serwisu BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych

Bardziej szczegółowo

raporty-online podręcznik użytkownika

raporty-online podręcznik użytkownika raporty-online podręcznik użytkownika Ramzes Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem praw, w tym wszelkich majątkowych praw autorskich do programu oraz treści podręcznika użytkownika. Powielanie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie z Seminarium Dyplomowego Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis aplikacji

Szczegółowy opis aplikacji Szczegółowy opis aplikacji Załącznik nr 1 System Biura Karier jest przeznaczony dla biura karier, studentów, absolwentów oraz pracodawców poszukujących pracowników. Jest to portal internetowy zawierający

Bardziej szczegółowo

Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności

Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności 1 Informacje ogólne 1. Właścicielem strony internetowej działający pod domeną www.pizznawypasie.eu jest Mokobella Sebastian Kasprzak

Bardziej szczegółowo

PZW45. Ogólny opis i zasady funkcjonowania projektu reklamowego. Kilka słów wprowadzenia

PZW45. Ogólny opis i zasady funkcjonowania projektu reklamowego. Kilka słów wprowadzenia Ogólny opis i zasady funkcjonowania projektu reklamowego PZW45 Kilka słów wprowadzenia Portal PZW.org.pl powstał 4 lata temu. Od początku swojego funkcjonowania pozwalał na bezpłatne zakładanie stron www

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

I. Opis systemu. Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Opis systemu. Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do zapytania ofertowego zgodne z zasadą konkurencyjności w związku z realizacją projektu nr WND- POIG.08.01.00-14-198/12 pt.: Planujemy budowę - Stworzenie kompleksowego

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności strony internetowej www.ccifp.pl I. Zbieranie danych 1. Dane zbierane automatycznie Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Kreatora Ogłoszeń

Instrukcja Kreatora Ogłoszeń Instrukcja Kreatora Ogłoszeń Ins/01/ko/2011 biznes-informator24.pl Drogi użytkowniku! Dziękujemy za wybranie serwisu biznesinformator24.pl Postaramy się w kilku krokach wyjaśnić jak dodać atrakcyjne ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ www.e-awizo.pl BrainSoft sp. z o. o. ul. Bolesława Chrobrego 14/2 65-052 Zielona Góra tel.68 455 77 44 fax 68 455 77 40 e-mail: biuro@brainsoft.pl

Bardziej szczegółowo

Kampania FAX. Wybrane funkcjonalności: Definiowanie nagłówka. Personalizacja. Formaty PDF, Office i graficzne. Zapowiedź. Indywidualny numer telefonu

Kampania FAX. Wybrane funkcjonalności: Definiowanie nagłówka. Personalizacja. Formaty PDF, Office i graficzne. Zapowiedź. Indywidualny numer telefonu -1- Kampania FAX Kampanie FAX to efektywne i tanie narzędzie, nadal popularne i często wykorzystywane w komunikacji biznesowej. Bez względu na to, czy jest to oferta handlowa, formularz, zaproszenie czy

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bazą danych

Zarządzanie bazą danych -1- Kampania SMS Kampanie SMS to bardzo efektywne narzędzie marketingu bezpośredniego. Łączy w sobie prostotę i zwięzłość przekazu wraz z niemal stu procentową pewnością odebrania i przeczytania wiadomości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP REGIONALNY SYSTEM BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ CYFROWY URZĄD DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Gdynia, maj 2013 Metryka Nazwa projektu Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej adres naszej strony: www.zs3.wroc.pl logo liceum 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności. 1. Definicje

Polityka Prywatności. 1. Definicje Polityka Prywatności. 1. Definicje Użyte w niniejszej Polityce Prywatności wyrazy, należy rozumieć w następujący sposób: PRONAR PRONAR sp. z o.o. z siedzibą w Narwi, przy ul. Adama Mickiewicza 103,, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulaminu korzystania z serwisów internetowych i polityka prywatności

Regulaminu korzystania z serwisów internetowych i polityka prywatności Regulaminu korzystania z serwisów internetowych i polityka prywatności 1 Informacje ogólne 1. Właścicielem stron internetowych działający pod adresem www.wegielpultusk.pl jest firma, z siedzibą w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA CYFROWA JAKO KONTENER TREŚCI DLA PORTALI INTERNETOWYCH. DLIBRA & DRUPAL DWA SYSTEMY, JEDNA WITRYNA.

BIBLIOTEKA CYFROWA JAKO KONTENER TREŚCI DLA PORTALI INTERNETOWYCH. DLIBRA & DRUPAL DWA SYSTEMY, JEDNA WITRYNA. BIBLIOTEKA CYFROWA JAKO KONTENER TREŚCI DLA PORTALI INTERNETOWYCH. DLIBRA & DRUPAL DWA SYSTEMY, JEDNA WITRYNA. Michał Kwiatkowski Piotr Grzybowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe II Konferencja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

LOGOAREAS.COM OFERTA - INTERNET. www.logoareas.pl

LOGOAREAS.COM OFERTA - INTERNET. www.logoareas.pl OFERTA - INTERNET 03-2013 NASZE KOMPETENCJE Przestrzeń naszego działania zmienia się codziennie, tak jak zmienia się rzeczywistość w której żyjemy. Charakter naszej pracy wymusza na nas myślenie kategoriami

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies. POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM 1. Informacje ogólne. 1. Operatorem serwisu http://www.elastycznapraca.com/, zwanym dalej serwisem, jest Fundacja Fundusz Inicjatyw z siedzibą w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

Portal Miejski dla Grudziądza portal samorządowy

Portal Miejski dla Grudziądza portal samorządowy Portal Miejski dla Grudziądza portal samorządowy Klient Prawie stutysięczne Miasto Grudziądz na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim położone nad Wisłą. Grudziądz zajmuje 4 miejsce pod względem

Bardziej szczegółowo

SPINACZ.edu.pl platforma współpracy nauki z biznesem w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych

SPINACZ.edu.pl platforma współpracy nauki z biznesem w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych SPINACZ.edu.pl platforma współpracy nauki z biznesem w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych Poznańska Impreza Wolnego Oprogramowania Poznań, 3 grudnia 2011 Rafał Brzychcy rafal.brzychcy@fwioo.pl

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 7 - Usługi w sieciach informatycznych - jest podzielony na dwie części. Pierwsza część - Informacja - wymaga od zdającego zrozumienia podstawowych zasad i terminów związanych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

Bydgoskie Centrum Archiwizacji Cyfrowej sp. z o.o.

Bydgoskie Centrum Archiwizacji Cyfrowej sp. z o.o. STRONA GŁÓWNA ` Usługa earchiwizacja.pl przeznaczona jest zarówno dla osób indywidualnych, jak i firm. Wykorzystuje zasadę przetwarzania danych w chmurze. Pozwala to na dostęp do własnej bazy dokumentów

Bardziej szczegółowo

PAKIETY INTERNETOWE INDEXFIRM.PL

PAKIETY INTERNETOWE INDEXFIRM.PL Wyszukiwarka, z której korzystają miliony użytkowników PAKIETY INTERNETOWE INDEXFIRM.PL Aktywny przekaz informacji, promocja i reklama firmy oraz udział w życiu gospodarczym i społecznym to możliwość ciągłego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I OPROGRAMOWANIEM UCZEŃ: przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Rejestracja do niektórych funkcji Serwisu i zakres zbieranych danych osobowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Rejestracja do niektórych funkcji Serwisu i zakres zbieranych danych osobowych. POLITYKA PRYWATNOŚCI NUTRICIA Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa szanując prywatność wszystkich osób odwiedzających nasze witryny internetowe i dbając o ich prawnie

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla studentów Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD... 3 2.1. Uzupełnianie danych

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Zmiana logo. Dziękujemy za wybór naszych rozwiązań. apjoo od Apláuz. Wspólnie przebrniemy przez proces konfiguracji strony www i wstawiania treści.

Zmiana logo. Dziękujemy za wybór naszych rozwiązań. apjoo od Apláuz. Wspólnie przebrniemy przez proces konfiguracji strony www i wstawiania treści. Użytkownicy i hasła Dostęp do zaplecza umożliwia rozbudowany system zarządzania użytkownikami. 1. Konta użytkowników tworzy się wybierając z menu Użytkownicy > Menedżer użytkowników na stronie głownej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08 Spis treści Wstęp... 2 1. System KS-EWD... 2 1.1. Instalacja KS-EWD... 2 2. Aktualizacja plików repozytorium Dokumentów... 4 2.1.1. Instalacja KS-EDE... 7 3. Integracja systemów... 8 4. Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu.

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu. 1. Informacje Podstawowe Mediamanager 2.1 jest systemem wspierającym zarządzanie dokumentami elektronicznymi. Podstawowymi funkcjami realizowanymi przez oprogramowanie jest przetrzymywanie, zarządzanie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS Łódź, 22.08.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS I. ZAMAWIAJĄCY Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o. 94-302 Łódź ul. Wigury 15A, NIP 7282640463 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Miejska Platforma Internetowa

Miejska Platforma Internetowa Miejska Platforma Internetowa Bogactwo możliwości! Uniezależnienie od producenta! Możliwość dostosowania Platformy do potrzeb! Wyjątkowo korzystna cena! Głównym zadaniem tego serwisu jest publikowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach)

Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach) Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach) 1. Wstęp: 1.1. Cel. Niniejszy dokument przestawia specyfikację wymagań systemowych (zarówno funkcjonalnych jak i niefunkcjonalnych)

Bardziej szczegółowo

Webowy generator wykresów wykorzystujący program gnuplot

Webowy generator wykresów wykorzystujący program gnuplot Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Marcin Nowak nr albumu: 254118 Praca inżynierska na kierunku informatyka stosowana Webowy generator wykresów wykorzystujący

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych Umowa użytkownika Platforma szkoleń elektronicznych firmy Olympus (https://elearning.olympuseuropa.com) to internetowe środowisko, które zostało stworzone z myślą o przeszkoleniu i podniesieniu świadomości

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Definicje i objaśnienia używanych pojęć Ilekroć w niniejszym zbiorze Zasad wykorzystywania plików Cookies pojawia się któreś z poniższych określeń, należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 ŁATWE PRZESTAWIENIE SIĘ

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 ŁATWE PRZESTAWIENIE SIĘ PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 ŁATWE PRZESTAWIENIE SIĘ Spis treści Spis treści 1 PTV Map&Guide internet V2 co jest nowe?... 3 1.1 Zmiana modelu licencji... 3 1.1.1 Starzy klienci 3 1.1.2 Nowi klienci 3 1.2

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

System automatycznego rozsyłania wiadomości

System automatycznego rozsyłania wiadomości System automatycznego rozsyłania wiadomości Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Informacja to proces, bez którego trudno sobie wyobrazić istnienie we współczesnym życiu gospodarczym. Uzyskanie bądź

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do I edycji Konkursu Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego pod hasłem "Znane i nieznane miejsca Ziemi Cieszyńskiej"

Instrukcja do I edycji Konkursu Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego pod hasłem Znane i nieznane miejsca Ziemi Cieszyńskiej Instrukcja do I edycji Konkursu Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego pod hasłem "Znane i nieznane miejsca Ziemi Cieszyńskiej" Ogólnie o Instrukcji Niniejszy dokument zawiera szczegółowe

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2 POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Dane użytkownika... 3 4. Dane osobowe...

Bardziej szczegółowo

Jak ustawić cele kampanii?

Jak ustawić cele kampanii? Jak ustawić cele kampanii? Czym są cele? Jest to funkcjonalność pozwalająca w łatwy sposób śledzić konwersje wygenerowane na Twojej stronie www poprzez wiadomości email wysłane z systemu GetResponse. Mierzenie

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i budowa systemu zarządzania treścią opartego na własnej bibliotece MVC Autor: Kamil Kowalski W dzisiejszych czasach posiadanie strony internetowej to norma,

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2012

Oferta reklamowa 2012 Oferta reklamowa 2012 To jedna z najlepszych stron internetowych o tematyce Franczyzy w sieci. Portalfranczyza.pl jest portalem internetowym przedstawiającym system franczyzy w Polsce. Działąjący już od

Bardziej szczegółowo

Początek formularza Dół formularza

Początek formularza Dół formularza Polityka prywatności Polityka prywatności www.narzedziak24.pl Początek formularza Dół formularza Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane

Bardziej szczegółowo

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS e-mail: info@essentio.pl System EssentioCMS Profesjonalna strona internetowa stanowi nieocenione źródło informacji o firmie, jej usługach oraz produktach. Jest najnowocześniejszym medium pozyskiwania nowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA INSTYTUCJI RYNKU PRACY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU ANALITYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2013

Oferta reklamowa 2013 Oferta reklamowa 2013 To jedna z najlepszych stron internetowych o tematyce Franczyzy w sieci. Portalfranczyza.pl jest portalem internetowym przedstawiającym system franczyzy w Polsce. Działąjący już od

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa UO

Platforma e-learningowa UO Platforma e-learningowa UO Poniżej opisano podstawowe funkcjonalności platformy e-learnigowej z punktu widzenia studenta uczestnika kursu learningowego. Opis uwzględnia wszystkie elementy, na przykładzie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Opis systemu lojalnościowego e-lar bank. www.e-lar.pl

Opis systemu lojalnościowego e-lar bank. www.e-lar.pl Opis systemu lojalnościowego e-lar bank www.e-lar.pl 1 Spis treści 1. strona startowa 2. założenie konta - rejestracja 3. logowanie 4. panel menu: 1. jak to działa 2. nagrody 3. sklepy 4. kontakt 5. menu

Bardziej szczegółowo

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r.

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r. projekt e-gryfino I wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie GRYFINO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i mobilne w zarządzaniu

Aplikacje internetowe i mobilne w zarządzaniu Aplikacje internetowe i mobilne w zarządzaniu WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Aplikacje Mobilne w Zarządzaniu- Studia w WSB w Bydgoszczy Rozwój Internetu, a zarazem technologii wspierających

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Smacznego.rzeszow.pl. Instrukcja obsługi

Smacznego.rzeszow.pl. Instrukcja obsługi Smacznego.rzeszow.pl Instrukcja obsługi Ostatnia aktualizacja 13.01.2010 13:05 Spis treści 1. Rejestracja... 1 1.1. Rejestracja w portalu... 1 1.2. Zapomniałem hasła... 2 2. Logowanie... 0 2.1. Menu użytkownika...

Bardziej szczegółowo

Wszystko na temat wzoru dokumentu elektronicznego

Wszystko na temat wzoru dokumentu elektronicznego Stowarzyszenie PEMI Wszystko na temat wzoru dokumentu elektronicznego Czym jest, kto go tworzy, kto publikuje, kto może z niego skorzystać? Mirosław Januszewski, Tomasz Rakoczy, Andrzej Matejko 2007-07-25

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa Portal drogowy -

Oferta reklamowa Portal drogowy - Oferta reklamowa Portal drogowy - www.edroga.pl Cztery wymiary informacji Oferta ważna od 22.04-22.06.2013 KIM JESTEŚMY? Portal drogowy edroga.pl to profesjonalny portal branżowy kompleksowo prezentujący

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

Marketing treści, e-pr.

Marketing treści, e-pr. Marketing treści, e-pr. Innowacyjny kanał dotarcia do nowych odbiorców, budowa wizerunku i zwiększanie rozpoznawalności marki poprzez samodzielne publikacje artykułów reklamowych Ad Pub. Ad Pub. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

more than software... Portal dla akademickiego biura karier oraz moduł badania losów absolwentów.

more than software... Portal dla akademickiego biura karier oraz moduł badania losów absolwentów. more than software... Portal dla akademickiego biura karier oraz moduł badania losów absolwentów. Dostrzegamy, że zarówno studenci jak i legislator oraz PKA zdają się zwracać coraz baczniejszą uwagę na

Bardziej szczegółowo

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o.

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o. Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA Spis treści I. Wprowadzenie...2 II. O co chodzi? Jak to działa?...3 A. System obiegu dokumentów...3 B. Zasady obiegu dokumentów...4 C. Administracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować się w Społeczności CEO https://spolecznosc.ceo.org.pl. Społeczność CEO

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ E-LEARNINGOWEJ 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Zakładanie konta na platformie... 3 2. Logowanie... 5 3. Przypomnienie zapomnianego hasła... 5 4. Zmiana profilu... 5 5. Zapisy na szkolenie...6 6. Proces

Bardziej szczegółowo

Opis systemu Zarządzania treścią. omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel.: +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.

Opis systemu Zarządzania treścią. omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel.: +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia. Opis systemu Zarządzania treścią omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel.: +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .czym jest omnia.cms omnia.cms to nasz autorski system zarządzania

Bardziej szczegółowo

Serwis Aukcyjny JMLnet v1.0. Specyfikacja Techniczna

Serwis Aukcyjny JMLnet v1.0. Specyfikacja Techniczna Serwis Aukcyjny JMLnet v1.0 Specyfikacja Techniczna 1. Wymagania serwisu: - PHP w wersji 5 lub większej; - MySQL w wersji 5 lub większej; - menedżer zadań CRON; - biblioteka GD; - włączona funkcja 'mod_rewrite';

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE Poznań 2011 Spis treści 1. Zamawianie i rezerwowanie definicja pojęć...3 2. Zasada działania systemu...4 3. Zamawianie

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - Automation Trader Maciej Szczotka z siedzibą przy ul.browarowa 21, 43-100 Tychy, NIP: 6462558521, REGON: 243655030, wpisana przez

Bardziej szczegółowo