Miejsce, w którym będą tworzone innowacje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miejsce, w którym będą tworzone innowacje"

Transkrypt

1 Miejsce, w którym będą tworzone innowacje Do dwóch nowoczesnych budynków położonych przy ul. Technologicznej 2 w Opolu wprowadziły się już firmy, a wolnych miejsc brakuje od dawna. Oficjalne otwarcie Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu odbyło się 26 maja br. Marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła wsparł pieniędzmi unijnymi budowę parku kwotę 6 mln zł. - Mam nadzieję, że będzie to miejsce kojarzenia i współpracy nauki z biznesem - mówił marszałek Buła, który poznał wyposażenie i możliwości parku. - Opole ma przestrzeń, gdzie jest możliwość poszukiwania, rozwijania i wdrażania nowych rozwiązań technologicznych na styku świata nauki i biznesu mówi prof. Jarosław Mamala, prezes Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu. - Tworzymy tę przestrzeń wszyscy razem, zarówno naukowcy, jak i przedsiębiorcy. Pamiętamy o tym, że jesteśmy miastem rozwijającym się, ale mającym bogate tradycje przemysłowe, dobrze wykształconych ludzi, gdzie działają już od wielu lat renomowane uczelnie i instytucje otoczenia biznesu, które teraz wzmacniamy nowoczesną infrastrukturą i duchem robienia rzeczy niemożliwych - dodaje. PNT w Opolu oferuje miejsce naukowcom i przedsiębiorcom. To nie tylko inkubator przedsiębiorczości dla młodych firm. To również laboratoria, z których będą korzystać ci, którzy potrzebują miejsca do prowadzenia badań. Będą one dostępne nie tylko dla firm mieszczących się w parku, ale również komercyjnie, dla innych opolskich przedsiębiorstw. Park oferuje również inne usługi. Np.: wirtualne biura czy preinkubację, skierowaną do osób chcących założyć działalność gospodarczą. Mogą oni prowadzić swój biznes korzystając z osobowości prawnej PNT. Zainteresowani mogą również liczyć na pomoc rzecznika patentowego, który pomoże m.in. zgłosić wynalazek w urzędzie patentowym. Przedsiębiorcy mają też do swojej dyspozycji salę konferencyjną i pomieszczenia socjalne. Wszystkie biura w PNT zostały wynajęte już przed oficjalnym startem obiektu. Sprowadziły się do niego nie tylko opolskie firmy, ale także przedsiębiorcy z Wrocławia, czy nawet Gdańska. Park Naukowo-Technologiczny w Opolu został dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata kwotą 6 mln złotych. Maciej Nowak Budowa Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu trwała niespełna rok. Obydwa oddane budynki mają ok. 1,7 tys. mkw. powierzchni. Koszt ich budowy to 14,6 mln zł. Inwestycja została dofinansowana kwotą 6 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata działanie 1.1 Rozwój przedsiębiorczości, poddziałanie Wsparcie instytucji otoczenia biznesu. Zrealizowano dwa projekty - pierwszy Budowa obiektu inkubatora przedsiębiorczości został dofinansowany kwotą 2,9 mln złotych. Drugi projekt Budowa budynku laboratoryjno-doświadczalnego otrzymał dofinansowanie w wysokości 3,1 mln złotych. Inwestorem obydwu było miasto Opole. Nowo oddane obiekty Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu

2 2 Opolskie Wiadomości Regionalne Maj / Czerwiec 2015 Region w pigułce Jak sąsiad z sąsiadem W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego podsumowano 22 kwietnia projekt zatytułowany Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska Otwierając spotkanie członek Zarządu Województwa, Tomasz Kostuś, przypomniał, że wartość całego programu wyniosła 200 mln euro, z których Opolszczyzna pozyskała 30 mln euro. Dzięki tym funduszom udało się zrealizować 370 projektów. Ich beneficjentami były przede wszystkim powiaty przygraniczne głubczycki, prudnicki i nyski, ale też przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, instytucje. W konferencji uczestniczyła konsul generalna RP w Ostrawie, Anna Olszewska, która zwracała uwagę na dobrą współpracę polsko-czeską samorządów lokalnych. Dbają one o regularną wymianę młodzieży, organizują imprezy sportowe, targi gospodarcze. Powstało wiele ciągów komunikacyjnych, które ułatwiają wzajemne kontakty. Do Czechów mieszkających obok granicy po prostu idzie się jak do sąsiada z tej samej wsi. Finalizowany w Opolu projekt transgranicznej sieci współpracy zakładał wsparcie działań gospodarczych na terenach przygranicznych. Jego partnerami byli: Kraj Morawskośląski, Opolska Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu. W ramach projektu powstała strona internetowa, na której uzyskać można najważniejsze informacje podatkowe, gospodarcze, nawiązywać kontakty partnerskie. 20 osób uczestniczyło w 100 godzinnym kursie języka czeskiego, powstał podręcznik dla przedsiębiorcy, przedstawiciele firm obradowali w ramach 8 grup tematycznych. Nowe centrum badań 23 kwietnia wmurowano kamień węgielny pod nową inwestycję firmy ifm ecolink w Opolu, która działa w sferze projektowania i wytwarzania produktów do zastosowań w automatyce przemysłowej. Teraz wzbogaci się o własne Centrum Badań i Rozwoju. W uroczystości wziął udział marszałek Andrzej Buła, który nie ukrywał zadowolenia, że firma inwestuje w placówkę badawczo-rozwojową. - To ogromna szansa dla naszych studentów i znakomity, praktyczny przykład łączenia opolskiej nauki ze sferą gospodarki w regionie - mówił. Profesjonalne, nowoczesne Centrum zatrudni w ciągu najbliższych 5 lat około 100 inżynierów - programistów, inżynierów sprzętowych, inżynierów procesu i konstruktorów. Jak podkreślają przedstawiciele firmy ifm ecolink, to pierwsze takie Centrum grupy ifm w Polsce. Powinno się ono przyczynić nie tylko do powstania nowych miejsc pracy, ale także do wzrostu gospodarczo-technologicznego regionu. Centrum o łącznej powierzchni ponad 3100 kw. powstaje - podobnie jak pierwszy zakład firmy w Opolu - w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Powiew optymizmu Eksperci Banku Pekao SA 23 kwietnia po raz piąty przedstawili Raport o sytuacji mikro- i małych firm w roku Wynika z niego, że ocena teraźniejszości i najbliższe perspektywy nie są złe. Materiał przygotowany przez bank jest najbardziej aktualną analizą sytuacji finansowej tego sektora gospodarki. Mówi o konkurencyjności, udziale eksportu, inwestycjach, wykorzystaniu funduszy pomocowych. W tym roku szczególny akcent położono na innowacje, bo ta sfera działań będzie w najbliższych latach pod szczególną pieczą Komisji Europejskiej. Opolscy przedsiębiorcy lepiej oceniają to, co dzieje się w ich firmach, niż to co ma miejsce w otoczeniu regionalnym i krajowym. Nastąpiła wyraźna poprawa nastrojów (+2 pkt), lepiej oceniane są przychody firm, znaczący udział w działalności ma udział eksportu (opolski powyżej średniej krajowej), zakłady konkurują jakością swoich produktów. Jednocześnie eksperci charakteryzując opolską gospodarkę zwracali uwagę na bardzo niski poziom wprowadzania innowacji oraz zapowiedź, że tylko 16 proc. firm zamierza skorzystać z funduszy europejskich (28 proc. nie jest jeszcze zdecydowanych). Po stronie barier wymienianych przez przedstawicieli biznesu wymieniano: wysokie podatki i koszty pracy, ale też dostęp do programów pomocowych (trudniejszy u nas, niż w innych województwach). SAMORZĄD Rynek pracy z perspektywami Wiodącym tematem kwietniowej sesji Sejmiku Województwa Opolskiego była sytuacja na rynku pracy w roku ubiegłym i w pierwszym kwartale roku bieżącego. Mówiono też o adresowanym do ludzi młodych nowym Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój na lata Analizując opolski rynek pracy Jacek Suski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, podkreślał, że w regionie zarejestrowanych jest ok. 100 tysięcy podmiotów gospodarczych. Wskaźnik zatrudnienia wyniósł 50,7 proc., a średnie wynagrodzenie 3533 zł i wzrosło w ciągu roku o 182 złote. Zmniejszyła się licząc grudzień do grudnia o osób liczba bezrobotnych. We wszystkich powiatowych urzędach pracy notowany był wzrost ofert pracy. W 2013 roku na jedną ofertę przypadały 34 osoby, w ubiegłym 22, a w I kwartale tego roku -19 osób. Największy spadek bezrobotnych odnotowano w Brzegu, który jeszcze do niedawna należał do powiatów objętych największym bezrobociem. Obecnie najtrudniejsza sytuacja jest w powiecie prudnickim, gdzie stopa bezrobocia przekroczyła 18,1 proc., a ofert pracy wpływa niewiele. Jacek Suski informował, iż prognozy krajowe mówią o 3,5 proc. wzroście PKB w tym roku, o deflacji w pierwszym półroczu oraz o tym, że przedsiębiorstwa więcej osób będą zatrudniać, niż zwalniać. Stopa bezrobocia dla Polski prognozowana jest na poziomie 10,5 proc. W województwie opolskim jak się szacuje będzie oscylować pomiędzy 10 a 11 proc. Szef WUP informował też, iż wdrażany będzie ogólnopolski Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata , w ramach którego opolski WUP, jako instytucja pośrednicząca, realizować będzie oś I Osoby młode na rynku pracy. Młode czyli w przedziale wieku od 18 do 29 lat. Na ich aktywizację zawodową przewidziano łącznie 37,8 mln euro. Idzie głównie o zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, które nie kształcą się i nie szkolą. Przewidziano dla nich wszelkie możliwe formy aktywizacji bezzwrotne dotacje na utworzenie przedsiębiorstwa, doradztwo, szkolenia, dokształcania. W przypadku osób niepełnosprawnych - finansowanie asystenta takiej osoby oraz doposażenie stanowiska pracy. W dalszej części obrad uchwałą sejmiku nadany został statut Teatrowi im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Jak relacjonował Grzegorz Sawicki, członek Zarządu Województwa, dokument porządkuje zasady działalności tej instytucji, mówi o rozdzieleniu funkcji dyrektora naczelnego i artystycznego, powołuje radę artystyczną. Radni wysłuchali sprawozdań z działalności w roku 2014 m.in. Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych, Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu. Przyjęli też sprawozdanie z realizacji programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi. Radni w Nadrenii-Palatynacie W połowie kwietnia w regionie partnerskim Nadrenia-Palatynat przebywali członkowie Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Sejmiku Województwa Opolskiego. W trakcie trzydniowego pobytu spotkania oraz tematy prowadzonych rozmów koncentrowały się wokół współpracy w sferze oświaty, ochrony zabytków oraz wymiany gospodarczej. Opolscy radni program pobytu rozpoczęli od spotkania w Dyrekcji Nadzoru i Usług Nadrenii Palatynatu w Trewirze, instytucji centralnej, która sprawuje nadzór nad działaniami samorządów w regionie. Jak informowała Brigitte Fischer, dyrektor Wydziału Oświaty, współpraca obu regionów rozpoczęła się w roku 1996, a obecnie w sferze szkolnictwa funkcjonuje aktywnie 25 partnerstw, zaś 35 innych jest mniej aktywnych. Niemcy deklarowali swoje zainteresowanie nowymi partnerstwami. Szczególnie interesowałaby ich współpraca ze szkołami, do których uczęszczają dzieci niepełnosprawne. Hubert Kołodziej, przewodniczący Komisji Edukacji, zadeklarował pomoc w nawiązaniu takich partnerstw. Grzegorz Sawicki, członek Zarządu Województwa, zainteresowany natomiast był rozwiązaniami systemowymi w szkolnictwie zawodowymi i możliwościami podjęcia współpracy właśnie w tej sferze. Odpowiedzią na to zainteresowanie była wizyta w powiecie Mainz-Bingein, który od 16 lat współpracuje z powiatem nyskim. Niemieckie starostwo opłaca praktyki studentom z Polski, natomiast uczniowie szkoły zawodowej w Nysie, kształcący się w zawodzie mechanik samochodowy, odbywają zajęcia i praktyki w miejscowej szkole o profilu mechanicznym. Przy okazji pobytu opolskich radnych starosta powiatu Claus Schick opowiadał o zainicjowanym kilka lat wcześniej projekcie wsparcia i współpracy organizacji i zrzeszeń. Program był na tyle skuteczny, że wywołał erupcję aktywności wśród mieszkańców. Co drugi Uczestnicy opolskiej delegacji w parlamencie Nadrenii z nich działa na rzecz jednej lub kilku organizacji. Norbert Rasch, przewodniczący Komisji Współpracy, prosił o udostępnienie programu, bo warto z tak znakomitych efektów brać przykład. Przy okazji pobytu w Mainz-Bingen mówiono także o kwestiach depopulacji, która dotyka powiat. Starostwo zatrudnia na etacie specjalnego pracownika ds. demografii, działała też - na zasadzie wolontariatu - pełnomocnik do tych spraw. Powiat, jako jedyny urząd, dysponuje własnym przedszkolem (przedszkola w Nadrenii Palatynacie są bezpłatne jest to jedyny land w Niemczech, który wprowadził takie rozwiązanie). Mamy powracające z urlopu macierzyńskiego mają ruchomy czas pracy. Ponieważ Trewir zabytkami słynie, radni zwiedzili zabytkowe rzymskie budowle i pomniki starożytności, a przy okazji wysłuchali dr. Georga Breitnera, odpowiedzialnego z ramienia UNESCO, za zabytki rzymskie. Opowiadał on m.in. o tym, jak są one chronione i jaką politykę wobec zabytków prowadzą władze landu. Dr Breitner zadeklarował chęć współpracy z województwem opolskim i wspólną realizację projektu, który pozwoliłby w wersji multimedialnej zinwentaryzować je. I na koniec gospodarka: w trakcie spotkania z Franzem Seissem z Ministerstwa ds. Gospodarki, Ochrony Klimatu, Energii i Planowania Przestrzennego, niemieccy partnerzy podkreślali, że Polska jest ważnym partnerem gospodarczym Niemiec, a kontakty z województwem opolskim należą do najlepszych. Wskazywano na podobieństwa obu gospodarek, w których przeważają małe i średnie przedsiębiorstwa. Niemcy podkreślali, że atutem województwa jest jego lokalizacja przy autostradzie A-4 oraz wysoki poziom kształcenia opolskich uczelni. Zauważali, że coraz więcej Niemców zainteresowanych jest przyjazdami turystycznymi do naszego województwa i możliwością skorzystania z bogatej oferty agroturystycznej.

3 Nr 15 (127) 2015 Opolskie Wiadomości Regionalne 3 25 LAT SAMORZĄDU Naprawianie rzeczywistości Z prof. Leonem Troniewskim, naukowcem i pierwszym przewodniczącym Sejmiku Samorządowego Województwa Opolskiego, rozmawia Maria Szylska - Panie Profesorze, jak to się stało, że na początku lat dziewięćdziesiątych zaczął Pan tworzyć samorząd terytorialny? - Żyłem jak chyba większość Polaków w przekonaniu, że to, co dzieje się wokół nas, to nie jest dobra rzeczywistość. Na to nakładały się losy rodziny, która przeszła zsyłki, Syberię, Katyń. Potrzebę naprawienia rzeczywistości, oczywiście, odczuwałem. Ale nie bardzo wiedziałem, jak. W 1956 roku, kiedy Gomułka doszedł do władzy, przez dwa-trzy miesiące wydawało się, że będzie inaczej, ale później złudzenia prysły. Wtedy na krótko, na studiach, zaangażowałem się w działalność ZSP, potem nie należałem już do żadnej organizacji. Dopiero, gdy powstawał Klub Inteligencji Katolickiej znalazłem się wśród jego założycieli. Czas Solidarności sprawił, że podobnie jak 10 mln Polaków, znalazłem się w tym ruchu. No, ale wkrótce ogłoszono stan wojenny. Do Ruchu Obywatelskiego trafiłem przez KIK i Komisję Zakładową Solidarność na politechnice wówczas WSI - podczas czerwcowych wyborów do sejmu kontraktowego. - Ale od czegoś trzeba było zacząć? - Szczerze mówiąc byliśmy zupełnie nieprzygotowani do podjęcia jakiejkolwiek działalności samorządowej, więc uznaliśmy, że zaczniemy od zdobycia wiedzy. Ze Staszkiem Skakujem uzyskaliśmy zgodę na udział w posiedzeniach komisji budżetowej Miejskiej Rady Narodowej w Opolu. Przysłuchiwaliśmy się dyskusjom na temat dochodów i wydatków budżetowych. To była niezła lekcja dotycząca budowania budżetu. Przyspieszony kurs samorządności odebrałem w trakcie tygodniowego pobytu we Francji. Wyjazd zorganizował przy pomocy Towarzystwa France-Pologne senator Jerzy Stępień, współautor ustaw samorządowych. Pamiętam, że ze zdziwieniem i chyba podziwem, przysłuchiwałem się rozmowie z miejscowym piekarzem, który jak się okazało świetnie orientował się w polityce lokalnej, wiedział kto rządzi w gminie, jaki jest budżet, zgłaszał pod adresem swojego mera konkretne uwagi. Zastanawiałem się, ile lat musi minąć, by społeczeństwo obywatelskie zaczęło funkcjonować w naszym kraju. Zdecydowano, że z ramienia Komitetu Obywatelskiego Solidarność, do którego wówczas weszły Ruch Obywatelski Śląska Opolskiego Solidarność,KIK NSZ, będę startował do Rady Miasta Opola. I tak się stało. Potem zostałem delegatem do sejmiku samorządowego, który wówczas tworzyli przedstawiciele wszystkich gmin. Wybrano mnie przewodniczącym sejmiku. - I to były początki parlamentu regionalnego? - Bardzo trudne początki, bo przecież nikt w Polsce nie miał doświadczenia, jak się taki samorząd tworzy. Delegaci, to jedno. Ale trzeba było zorganizować się, zwołać pierwszą sesję, poprowadzić ją. Dostałem trzy pokoje, w których miał dotąd gabinet wicewojewoda. Na miejscu zastałem sympatyczną panią, która oznajmiła, że będzie mi pomagać. To była pani Irena Praczukowska do końca swojej pracy zawodowej związana z samorządem.. Wielką pomoc przy organizacji pierwszej sesji okazała mi pani dyrektor Jadwiga Domaradzka z urzędu wojewódzkiego. W przebrnięciu przez rytuał sesyjny pomogło mi doświadczenie wyniesione z pracy na uczelni. Przez cały okres przewodniczenia starałem się dążyć do konsensusu, do łagodzenia konfliktów. Łatwo nie było, choćby ze względów prawnych: niejasna sytuacja wojewody i pełnomocnika rządu ds. samorządu terytorialnego, komunalizacja mienia, po raz pierwszy oficjalnie pojawili się przedstawiciele Mniejszości Niemieckiej. Na szczęście w tym pierwszym samorządzie zaistnieli ludzie, na których pomoc oraz mądrość zawodową i życiową mogłem liczyć. Powstało Biuro Sejmiku, które zorganizowała Danuta Pelc. Przygotowywaliśmy podstawy polityki regionalnej. Samorząd zaczął nawiązywać pierwsze kontakty zagraniczne m.in. z Nadrenią Palatynatem. Pomagała mi w tym znajomość języka niemieckiego, bo łatwiej było się dogadać, prowadzić rozmowy nie tylko oficjalne. Uczyłem się czytać obowiązujące ustawy i interpretować je. Później dużą pomocą służyło powstałe OCDL. Sejmik był zobowiązany do powołania Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Padały zarzuty, że jego przewodnicząca Hanka Adamowicz nie jest prawnikiem, a chemiczką. Ja przekonywałem, że ma za to wielkie serce i jeszcze większą chęć do pracy. I to się potwierdziło. - Co Pana zdaniem udało się, a jakich rozwiązań zabrakło? - Reforma samorządowa okazała się jedną z najbardziej udanych. Szkoda, że ustawodawca w niektórych rozstrzygnięciach zatrzymał się w pół kroku, innych jednoznacznie nie uregulował. Uważam na przykład, że niepotrzebnie dublowane są zadania wojewody i urzędu marszałkowskiego. Gdy skończą się fundusze unijne urzędy marszałkowskie nie będą miały co robić. Regionalne izby obrachunkowe też nadmiernie przejęły funkcje kontrolne, podczas gdy ich działalność powinna się koncentrować na stwierdzeniu, czy finanse są zrealizowane zgodnie z prawem, czy nie. Walczyliśmy o powiaty, ale takie z własnymi dochodami i zadaniami. Miały mieć swoje szpitale, pogotowia, straż pożarną. To po drodze gdzieś zawiodło. Uważam też, że zmniejszenie liczby radnych w gminie, to nie był dobry pomysł, bo zmniejszyła się reprezentacja wyborców, a decyzje zapadają w gronie kilku osób. - Samorządy na początku działały bez dopływu funduszy unijnych. Jak wywiązywały się ze swoich zadań? - Były dotacje i subwencje, pojawił się przedsmak funduszy unijnych w postaci funduszu PHARE, ale prawdą jest, że były to pieniądze nieadekwatne do oczekiwań. W Opolu pamiętam kłótnie o prywatyzację lokali użytkowych i mieszkań komunalnych, w gminach i na forum sejmiku, dyskusje, kto ma oczyszczać drogi i oświetlać je samorząd czy regiony administracji, które miały charakter rządowy. Sam sejmik utrzymywał się ze składek gmin, a te nie były wysokie. - Jakie wydarzenia z tego okresu utkwiły Panu w pamięci? - Największe napięcia towarzyszyły mi, gdy szykowała się reforma administracyjna i województwo miało przestać istnieć. Niektórzy mówili o rozbiorze. Pamiętam też posiedzenia prezydium sejmiku, gdy dość mocno zaznaczały się różnice poglądów, a jakieś rozwiązanie trzeba było wypracować. Ogólne zaś odczucia z tego okresu mam takie: że dane mi było uczestniczyć w czymś nowym, epokowym, w przebudowie ustroju. Mniej więcej w tym samym czasie otrzymałem z Uniwersytetu w Karlsruhe dość atrakcyjną propozycję poprowadzenia wspólnych badań. Odmówiłem, argumentując, że nie mam czasu, bo tworzę samorząd terytorialny. Moi niemieccy znajomi z uniwersytetu nie mogli uwierzyć, że wybieram zajmowanie się wodociągami i wywozem śmieci, bo dla nich to były zadania samorządu. Żeby zilustrować moje ówczesne zaangażowanie na rzecz tej działalności, przytoczę taki przykład: w drugiej kadencji samorządu zostałem radnym Opola, ale do sejmiku nie wszedłem. Inaugurowałem natomiast jego pierwszą sesję. Gdy wykonałem swoje zadanie i wyszedłem z gmachu urzędu wojewódzkiego na ulicę Piastowską, to ze zdziwieniem spostrzegłem, że toczy się normalne życie. Ludzie idą, rozmawiają, śmieją się. A przecież tam, niedaleko obraduje ich parlament! Dla mnie to było wręcz wstrząsające odkrycie, bo przez cztery lata myślałem, że wszyscy, tak jak ja, w tym dniu, żyją tylko tym. Teraz, po 25 latach już wiem, że samorząd jest głównie od śmieci, wody i zaspakajania innych potrzeb zbiorowych mieszkańców. I to właśnie jest normalne. A wtedy wydawało mi się, że wspólnie zmieniamy ustrój i cały świat i każdy powinien być w to zaangażowany. Ale wtedy to ja i moi koledzy mieliśmy rację. Region w pigułce Gloria Artis dla Jarosława Gałęzy Podczas odbywającego się 24 kwietnia w Łodzi I Kongresu Muzealników Polskich minister kultury i dziedzictwa narodowego wręczyła srebrne medale Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Wśród odznaczonych znalazł się dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu Bierkowicach, Jarosław Gałęza, który kieruje tą placówką od ponad 20 lat. Pełni także funkcję przewodniczącego Stowarzyszenia Dyrektorów Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce. Austriackie interesy W ramach Dni Styrii na Opolszczyźnie odbyło się 30 kwietnia na Politechnice Opolskiej Polsko-Austriackie Forum Gospodarcze i giełda kooperacyjna. Organizatorem obu przedsięwzięć było Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Austriacy podkreślali, że doceniają skok, który dokonał się w polskiej gospodarce od 2001 roku. Zarówno w Austrii, jak i Polsce zauważalny jest rozwój sektora usługowego (wynosi on odpowiednio: 69,8 i 67,3 proc.). Ubiegłoroczny eksport z Austrii do Polski był rekordowy. Nasz kraj zajmuje dziewiąte miejsce w wymianie gospodarczej z Austrią. Na terenie Polski działa jak informował dr Karl Schmidt, radca handlowy Republiki Austrii 600 firm austriackich. 60 z nich ma charakter produkcyjny. Dają zatrudnienie 40 tys. osób. Kapitał zagraniczny przyciąga do RP m.in. stabilny i trwały rynek oraz dobrze wykształcone kadry. Na Opolszczyźnie austriacki kapitał, to przede wszystkim MAGNA, Kronospan, Kludi. W giełdzie kooperacyjnej udział wzięło dziewięć firm austriackich, reprezentujących branżę rolno-spożywczą, turystyczną, produkcji win i destylatów, metalurgiczną, a także byli przedstawiciele firm konsultingowych, biur tłumaczeń. Część z nich niezależnie od rozmów z potencjalnymi polskimi kooperantami, odbyła spotkania w zakładach pracy Olesna i Dobrodzienia. Czasy dla zawodowców W opolskim Amfiteatrze 1 maja swoje święto obchodziło szkolnictwo zawodowe. W gronie kilku tysięcy uczniów, dyrektorów szkół o profilu zawodowym, a także nauczycieli podsumowano unijny projekt Szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy, realizowany przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji przy współudziale Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Spotkanie zawodowców było okazją, by przypomnieć, że w trakcie dwóch lat w projekcie wzięło udział 6000 opolskich uczniów. Za siedem milionów złotych wyposażono 55 pracowni specjalistycznych i 50 eksperymentalnych pracowni fizyko-chemicznych. Uczniowie odbyli 1200 czterotygodniowych staży i praktyk zawodowych w różnych miejscach kraju i Europy, 500 uczniów ukończyło kursy, które dały im dodatkowe kwalifikacje zawodowe.- Odbyło się 10 wyjazdów na targi krajowe i zagraniczne, 200 uczniów wzięło udział w nagrywaniu swoich utworów w profesjonalnym studiu nagrań, odbyło się 16 spotkań z lokalnym biznesem w ramach tzw. Szkolnej Akademii Klubu 150 wyliczał Adam Koj, kierownik projektu, którego łączna wartość wyniosła ponad 18,8 mln złotych. Pożegnaliśmy radnych Z wielkim żalem pożegnaliśmy 24 kwietnia 2015 r. dr Marię Wojtczak, radną województwa opolskiego kadencji oraz przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, radną Miasta Brzeg, współzałożycielkę brzeskiej Solidarności, działaczkę Unii Demokratycznej i Unii Wolności, przewodniczącą pierwszej Komisji Zakładowej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzegu oraz cenioną lekarkę, która zmarła w wieku 85 lat. Prócz osiągnięć w zakresie medycyny oraz zasług w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego, Pani Doktor dała się poznać, jako uważna obserwatorka życia politycznego w Brzegu i wytrawna felietonistka publikująca na łamach lokalnej Gazety Brzeskiej, z którą związana była do końca swoich dni. Pani Maria Wojtczak w samorządzie działała od 1989 roku: najpierw jako radna miejska pierwszej kadencji, następnie jako radna woj e w ó d z - twa opolskiego. 17 maja br. w wieku 71 lat odszedł prof. Janusz Sawczuk, ceniony wykładowca, wieloletni pracownik Uniwersytetu Opolskiego i Instytutu Śląskiego w Opolu, ostatnio kierownik Katedry Nauki o Polityce Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Wypromował wielu doktorantów, jego dorobek naukowy obejmuje ponad 160 publikacji. Specjalizował się w dziedzinie najnowszej historii powszechnej, politologii, stosunkach międzynarodowych, niemcoznawstwie. Był redaktorem naczelnym Przeglądu Stosunków Międzynarodowych - The International Affairs Review oraz komentatorem Gazety Opolskiej. Radny Miasta Opola w latach i jednocześnie delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Opolskiego, a w kadencji radny Sejmiku Województwa Opolskiego.

4 4 Opolskie Wiadomości Regionalne Maj / Czerwiec 2015 Region w pigułce Film promujący Opolszczyznę wśród najlepszych Wieczorem 13 maja w Krakowie podczas uroczystej gali wręczono nagrody i wyróżnienia w konkursie Kryształy PR. Wśród wyróżnionych w kategorii Najlepszy film promocyjny znalazł się spot promujący województwo opolskie zatytułowany Opolskie. Zawsze jesteś zaproszony z udziałem artystów: Ewy Farnej, Czesława Mozila oraz Marka Piekarczyka. Konkurs Kryształy PR jest organizowany już od 7 lat przez Grupę PRC. Jego celem jest promowanie i nagradzanie najbardziej wartościowych inicjatyw jednostek samorządów terytorialnych i organów administracji państwowej. Do tegorocznej edycji konkursu wpłynęło około 100 zgłoszeń. Wyróżniony spot powstał w ramach projektu Opolskie kwitnące muzycznie III, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata Był kontynuacją kampanii promocyjnej z udziałem Kamila Bednarka - w obydwu główną rolę odgrywała muzyka. Spot ukazuje Opolszczyznę jako region bogaty w różnorodne wydarzenia muzyczne, a występuje w nim utalentowana opolska młodzież, w większości profesjonalni muzycy. Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego spot zrealizowała firma Psycho-Media. Targi Turystyczne w Opolu Około stu wystawców z kraju i z zagranicy wzięło udział w XV Międ z y n a ro d o w yc h Targach Turystycznych W stronę słońca, które od 15 maja gościły na opolskim rynku. Na stoiskach można było podziwiać atrakcje miast i regionów, organizacji, gospodarstw agroturystycznych czy ośrodków wypoczynkowych. Swoje walory prezentowali m.in. nasi południowi sąsiedzi z Bruntala czy Kraju Kralovohradeckiego. Dla miłośników krajowego wypoczynku swoje oferty przygotowały m.in. województwo dolnośląskie oraz Pomorze Zachodnie. Nie zabrakło również egzotycznych kierunków takich jak Dominikana. Zaprezentowała się także Chorwacja, bijąca rekordy popularności wśród polskich turystów. Targi to także ciekawe spotkania z podróżnikami i pasjonatami podróży. Organizatorem XV Międzynarodowych Targów Turystycznych była agencja reklamowa PROFIL Reklama, Stowarzyszenie Promocji Śląska Opolskiego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, Opolską Regionalną Organizacją Turystyczną oraz Urzędem Miasta Opola. Targi W stronę słońca zgromadziły około dwudziestu tysięcy odwiedzających. Festiwal dobrego jedzenia w Ołomuńcu Festiwal dobrego jedzenia i picia to wyśmienita okazja, by poznać nie tylko nowe trendy w gastronomii, ale smaczne i tradycyjne potrawy. Nasze województwo zaprezentowało między innymi pierogi, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających. W dniach maja odbyły się w Ołomuńcu I Targi Garden Food Festival. Wśród ponad 50 wystawców produktów regionalnych, producentów i przetwórców, było także województwo opolskie, które reprezentowali Teresa i Witold Hreczaniukowie z Gostomi. Zwiedzający mogli spróbować na naszym stoisku rozpływające się w ustach faworki i pierogi, ale także posilić się kluskami śląskimi z pieczenią i modrą kapustą. A na deser czekały jeszcze kołocze z makiem lub serem. Wspaniała pogoda, wyśmienita kuchnia regionu opolskiego oraz sympatyczna atmosfera na stoisku sprawiły, że wszyscy goście opuszczali je z uśmiechem i obiecywali, że osobiście odwiedzą województwo w poszukiwaniu kolejnych niezwykłych smaków. Organizatorem udziału województwa opolskiego w imprezie był Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu UMWO. SAMORZĄD Jest bezpieczniej! Majowa sesja Sejmiku Województwa Opolskiego rozpoczęła się od uczczenia minutą ciszy zmarłego 17 maja prof. Janusza Sawczuka, radnego województwa pierwszej kadencji, politologa i niemcoznawcy. Marszałek województwa, Andrzej Buła oraz przewodniczący Sejmiku, Norbert Krajczy, wręczyli odznaki honorowe Za Zasługi dla Województwa Opolskiego długoletniemu samorządowcowi, a także sołtysowi i liderowi Odnowy Wsi - Mieczysławowi Adaszyńskiemu z Łosiowa oraz Zbigniewowi Ogrodnikowi, pracownikowi UMWO, założycielowi związków zawodowych w urzędzie, autorowi książek o tematyce poradniczej, działaczowi NSZZ Solidarność, internowanemu w stanie wojennym. Obrady sesyjne zdominowały informacje złożone przez zastępcę prokuratora wojewódzkiego, Henryka Mrozka, na temat stanu przestępczości w naszym województwie, a także Tomasza Krzemienowskiego, zastępcy okręgowego inspektora pracy w Opolu na temat działalności PIP w roku ubiegłym. W 2014 roku do opolskich prokuratur rejonowych i prokuratury okręgowej wpłynęło 25 tys. spraw czyli o dwa tysiące mniej niż w roku Oznacza to, że na jednego prokuratora przypadały miesięcznie 24 sprawy. Do sądów skierowano 7,5 tys. aktów oskarżenia. Także w 2014 roku 10 tysięcy osób osądzono, skazano 8940, a 229 uniewinniono. Z kolei wiceszef Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu mówił, iż w roku ubiegłym przeprowadzono 3 tys. kontroli zakładów, głównie branży budowlanej, handlowej i przetwórstwa. Badano warunki pracy, ale także legalność zatrudnienia. Tomasz Krzemienowski informował, iż w ciągu kilku lat prawie o połowę zmniejszyła się liczba skarg pracowniczych, stale natomiast rośnie zapotrzebowanie na porady prawne. Udziela ich telefonicznie czterech prawników, a dziennie każdy z nich styka się z co najmniej 50 sprawami. Niepokojącym zjawiskiem są zaległości w wynagrodzeniach pracowniczych. Wyniosły one 5 mln złotych, dotyczą 69 przedsiębiorstw i 6000 pracowników. Stoją od lewej: Grzegorz Sawicki, Andrzej Buła, Mieczysław Adaszyński, Norbert Krajczy, Zbigniew Ogrodnik, Antoni Konopka, Artur Kotara. 8 maja Dniem Zwycięstwa Inspektor Krzemienowski bardzo chwalił warunki i organizację pracy na budowie Elektrowni Opole. Inwestycja toczy się pod nadzorem trzech inspektorów pracy, a standardy wypracowane na budowie robią wrażenie. Sejmik przyjął uchwałę o wygaszeniu funkcjonowania Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych. W ciągu 25 lat działania opuściło je ponad 2500 absolwentów, którzy zdobywali w nim uprawnienia do uczenia w języku angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim w przedszkolach i wszystkich typach szkół. Radni przyjęli też informację związaną z przekształceniem Szpitala Wojewódzkiego w Opolu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Byłaby to trzecia po Centrum Terapii Nerwic w Mosznej oraz Stobrawskim Centrum Medycznym w Kup spółka. Wicemarszałek Roman Kolek podkreślał, iż szpital jest w dobrej kondycji finansowej, za ubiegły rok wypracował 4,4 mln zysku. Zgodę na przekształcenie wyraziła załoga oraz związki zawodowe. Dla pracowników zmiana pracodawcy niczego nie zmienia ani pod względem wysokości płac, ani zatrudnienia. Szpital kilkakrotnie korzystał z funduszy unijnych, ale właśnie kończy się pięcioletni okres karencji, który zabrania wykorzystywania tą drogą zakupionego sprzętu do wykonywania usług komercyjnych. Nowo powstała spółka mogłaby więc je świadczyć, co w dobie konkurencyjności, stwarza jej większe szanse na rynku medycznym. Wicemarszałek Kolek zapowiedział, że samorząd województwa będzie czuwał, by dotychczasowy zakres usług pozostał. Na kolejnej sesji radni mają wyrazić zgodę na przekazanie aportem sprzętu na rzecz nowo tworzonej spółki. Zacznie ona funkcjonować od nowego roku. 8 maja minęło siedem dekad od zakończenia II wojny światowej, najkrwawszego konfliktu zbrojnego w historii współczesnego świata. Opolanie zebrani na Placu Wolności wspominali ofiary i bohaterów tamtego tragicznego okresu. Pod pomnikiem Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego zgromadzili się ci, którzy pamiętali trudy blisko sześciu lat wojny, jak również ci, którzy dzięki nim mogą żyć w wolnej Polsce. Nigdy w historii ludzkości, nie powołano pod broń tylu obywateli. Walczyło w niej 112 milionów żołnierzy, z czego 14 milionów poległo na wszystkich frontach. Ogólnie życie straciło ponad 50 milionów istot ludzkich przypomniał płk. Stefan Szelka, prezes Opolskiego Oddziału Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP. Działania wojenne trwały 5 lat, 8 miesięcy i 8 dni. Walki prowadzone były na obszarze 40 państw. Najdłużej walczył żołnierz polski jak rozpoczął działanie 1 września 1939 r. o godz na Westerplatte, tak zakończył je 11 maja 1945 r. pod Mielnikiem pod Pragą czeską mówił pułkownik. Uroczystość była także okazją do uhonorowania osób, które przysłużyły się Odznaczenie kombatanckie z rąk pułkownika Stefana Szelki otrzymał przewodniczący sejmiku Norbert Krajczy. swoją patriotyczną postawą i działaniem do wspierania naszego kraju. Odznaczenie kombatanckie z rąk płk. Stefana Szelki otrzymał m.in. prze- wodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego Norbert Krajczy. Marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła wręczył natomiast płk. Mariuszowi Skulimowskiemu, dowódcy 10. Opolskiej Brygady Logistycznej Odznakę za Zasługi dla Województwa Opolskiego. Na zakończenie uroczystości pod Pomnikiem Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego złożono kwiaty w imieniu samorządu województwa złożyli je: marszałek Andrzej Buła, wicemarszałek Antoni Konopka oraz członkowie zarządu województwa Tomasz Kostuś oraz Grzegorz Sawicki. Po raz pierwszy 8 maja obchodzony był jako Narodowy Dzień Zwycięstwa. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę, która znosi obowiązujące od 1945 roku Święto Zwycięstwa i Wolności przypadające na 9 maja. Karolina Kondracka

5 Nr 15 (127) 2015 Opolskie Wiadomości Regionalne 5 KULTURA 40 lat minęło Odznaczenia, kwiaty, podziękowania za długie lata pracy i wspomnieniowy film - tak świętowali aktorzy i pracownicy Teatru im. Jana Kochanowskiego 40 rocznicę jego działalności w dzisiejszym budynku teatru. Wieczór wspomnień i podziękowań rozpoczął przygotowany na tę okazję film, w którym przypomniano historię zbudowanego w 1975 roku budynku teatru, będącego wtedy obiektem zazdrości wielu polskich miast - bo był to w tym czasie największy i najnowocześniejszy teatr w Polsce. Swoimi wspomnieniami dzielili się wieloletni pracownicy tej zasłużonej instytucji. A że jubileusz to także okazja do złożenia podziękowań najbardziej zasłużonym pracownikom, to główną częścią wieczoru było wręczenie odznaczeń. Aktorki Justyna Paradzińska i Grażyna Misiorowska otrzymały medale Zasłużony dla kultury polskiej, przyznane przez minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzatę Omilanowską. Kilkanaście osób zostało uhonorowanych przez marszałka województwa opolskiego członek Zarządu Grzegorz Sawicki i przewodniczący Sejmiku Norbert Krajczy w imieniu marszałka Andrzeja Buły wręczyli odznaki Za zasługi dla Województwa Opolskiego aktorom: Zofii Bielewicz, Ewie Wyszomirskiej, Beacie Wnęk-Malec, Arlecie Los-Pławszewskiej, Jackowi Dzisiewiczowi, Waldemarowi Kotasowi i Michałowi Świtale oraz pracownikom teatru: Halinie Fleger, Bogusławie Lipce, Ryszardowi Balcerowi, Gerardowi Damaszkowi, Piotrowi Knieciowi, Grzegorz Sawicki i odznaczeni przez marszałka pracownicy opolskiego teatru. Bernardowi Szolcowi i Andrzejowi Trosiakowi. Odznaczeniem Za zasługi dla Miasta Opola uhonorowany został Maciej Namysło. Dyrektor teatru Tomasz Konina natomiast podziękował pracownikom z ponad 30-letnim stażem pracy w teatrze. Nagrodził także aktorów obchodzących w tym roku jubile- usze pracy artystycznej: Andrzeja Czernika, Michała Świtałę, Grażynę Misiorowską, Arletę Los-Pławszewską i Grażynę Rogowską. Grzegorz Sawicki gratulował odznaczonym i dziękował wszystkim, którzy przez te wszystkie lata tworzyli dorobek artystyczny i dbali o wizerunek tej placówki. Podkre- ślał, że na ten wizerunek pracują wszyscy od portiera po dyrektora, dbając także o dobry klimat w teatrze. Wyraził nadzieję, że dobry duch tej placówki pozwoli na to, by teatr w dobrej kondycji działał przez kolejne długie lata. Violetta Ruszczewska Bogactwo kultury czyli Opolskie Szmaragdy po raz trzeci W niedzielę 26 kwietnia już po raz trzeci artyści amatorzy z całego regionu mogli zaprezentować swoją twórczość podczas Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Opolskie Szmaragdy. Na opolskim Placu Wolności mimo deszczu, który co jakiś czas krzyżował szyki organizatorom, atrakcji nie brakowało. Soliści, zespoły muzyczne i wokalne, kapele ludowe i podwórkowe, chóry i zespoły rockowe prezentowały się na scenie, zaś w miasteczku kultury lokalni artyści przygotowali pokazy garncarstwa i kowalstwa oraz wystawy rękodzieła ceramicznego, ręcznie malowanej porcelany rzeźby, kroszonek, prac malarskich i haftu, fotografii oraz witraży. Jak mówił podczas otwarcia imprezy członek zarządu województwa, Grzegorz Sawicki, daje ona możliwość pokazania szerszej publiczności tego, co powstaje w lokalnych społecznościach, gminnych domach kultury czy świetlicach wiejskich. Przegląd poprowadziła, skutecznie zachęcając publiczność do wspólnej zabawy, znana dziennikarka Katarzyna Dowbor. W kulminacyjnym punkcie imprezy zaś czekała ją Przegląd Twórczości Artystycznej Opolskie Szmaragdy pokazał artystyczny potencjał regionu niespodzianka - marszałek Andrzej Buła wręczył jej Odznakę Honorową Za Zasługi dla Województwa Opolskiego w dowód uznania za to, że dziennikarka od 17 lat promuje Opolszczyznę, współorganizując Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd ArtCup w Zakrzowie. III Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Opolskie Szmaragdy to kolejna edycja przedsięwzięcia, Opolskie Wiadomości Regionalne Redakcja: Opole, ul. Piastowska 14 (budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego), pokój 138, tel: Redaktor naczelny: Redaguje zespół: Zastrzegamy sobie prawo wyboru i skracania nadesłanych tekstów. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opole, ul. Piastowska 14 Druk: PRO MEDIA Sp. z o.o Opole Tel które dzięki swojej unikalnej formule stało się znaczącym wydarzeniem w kalendarzu opolskich imprez kulturalnych. Podczas każdej z poprzednich dwóch edycji około 1000 artystów amatorów, reprezentujących gminy z całego województwa, miało szansę zaprezentować się opolskiej publiczności. Opolskie Szmaragdy mają na celu zaprezentowanie potencjału artystycznego i działań kulturalnych w każdym zakątku naszego regionu oraz ich promocję w skali całego województwa. Violetta Ruszczewska

6 6 Opolskie Wiadomości Regionalne Maj / Czerwiec 2015 WYDARZENIE Rodzinna zabawa po europejsku 8 maja w Głubczycach, a 9 i 10 w Opolu można się było bawić na Opolskim Weekendzie Europejskim. W każdej z imprez tłumnie uczestniczyli mieszkańcy całego regionu. W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego już po raz piąty zorganizował cykl imprez regionalnych, które były świetną okazją do promocji efektów realizacji projektów dofinansowywanych w naszym regionie z funduszy unijnych, takich jak europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny. Celem imprez była popularyzacja wiedzy i zainteresowanie mieszkańców regionu funduszami oraz ich wpływem na rozwój województwa opolskiego, a także wzmocnienie w społeczeństwie przekonania o korzyściach wynikających z wykorzystania funduszy europejskich. Zorganizowanie kilkudniowej imprezy było możliwe dzięki funduszom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata , Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska. Weekend Europejski rozpoczął się w piątek w Głubczycach od odegrania hymnu europejskiego z ratuszowej wieży. Potem były konkursy o funduszach europejskich i występy dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół gminy Głubczyce. Na zakończenie wieczoru zagrały gwiazdy - najpierw opolski zespół Poprzytula, później zaś Sztywny Pal Azji i Formacja Nieżywych Schabuff. W sobotę na opolskim Placu Wolności Opolanie bawili się na wieczorze koncertowym ten wieczór należał najpierw do grupy Poprzytula, później zaś do Meli Koteluk i Happysad. Gwiazdy zgromadziły na koncercie tłumy mieszkańców. Niedziela natomiast należała do dzieci. Podczas pikniku europejskiego, w który zaangażowało się wielu beneficjentów funduszy unijnych, na uczestników czekało mnóstwo gier, zabaw i innych atrakcji. Oprócz występów na scenie można się było bawić w ramach trzech stref: innowacji, rekreacji i strefie konkursowej, w których dzieci mogły rozwijać swoje zainteresowania naukowe, plastyczne i sportowe. Ogromną atrakcją było malowanie w kolory europejskie popularnego malucha, czyli Fiata 126p, ale wielu zwolenników miały też warsztaty taneczne, zabawy z klockami lego, wyścigi zdalnie sterowanych samochodów, zjeżdżalnia, ściana wspinaczkowa czy water ball. Zabawy trwały do późnego wieczora. Violetta Ruszczewska człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

7 Nr 15 (127) 2015 Opolskie Wiadomości Regionalne 7 człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

8 8 Opolskie Wiadomości Regionalne Maj / Czerwiec 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Rodzinna firma z Francji na opolskim rynku Zakład leży na uboczu pomiędzy Wołczynem a Gierałcicami. Z daleka widać nowoczesny budynek produkcyjny z zapleczem biurowym, przed nim plac z nowoczesnym sprzętem rolniczym wozy asenizacyjne, mieszadła, rozrzutniki, ładowarki produkcji firmy Pichon Polska. Nowoczesna hala montażowa firmy Pichon. Gdy się ogląda nowoczesną halę produkcyjną, ze zdalnie sterowanymi suwnicami, trudno uwierzyć, że przed kilkoma laty była to kompletna ruina, w której wcześniej produkowano płytki. Żeby więc zademonstrować, z czym firmie przyszło się zmierzyć, jej dyrektor Fryderyk Darnowski, prowadzi na zaplecze fabryki, gdzie można zobaczyć bliźniaczy budynek. Skorupa kilkuset metrowego obiektu straszy pustymi wnękami okiennymi, zbutwiałymi posadzkami. - Tak przed siedmioma laty zaczynaliśmy mówi gospodarz. Fryderyk Darowski urodził w Częstochowie, ale wychowywał w Bretanii. Firmę rodzinną Pichon miał na wyciągnięcie ręki. - Francuski właściciel, mimo 67-lat nadal jest mocno aktywny zawodowo, w rozwoju firmy pomaga jego ogromne doświadczenie i wyczucie potrzeb rolnictwa. Potrafi przewidzieć, co będzie rolnikom potrzebne, co usprawni ich pracę. Zaczynał od produkcji beczkowozów. Trafił akurat na okres, kiedy Francję nawiedziła susza. Beczkowozy schodziły jak ciepłe bułeczki. Potem przyszła kolej na ładowarki i mieszadła. Firma w branży rolniczej jest jednym z najbardziej liczących się europejskich producentów opowiada dyrektor Darnowski. Skąd więc pomysł na Polskę i okolice Wołczyna? - Z kilku powodów tłumaczy szef zakładu. - Po pierwsze względy geograficzne i logistyczne. Wasze położenie otwiera nam drzwi na całą Europę. A Wołczyn? Bo leży niedaleko autostrady, łatwo nią dojechać na zachód i wschód. Nie ma problemu z dotarciem do Czech. Po drugie nasze maszyny muszą być ocynkowane, a leżąca 12 km od nas ocynkownia w Kluczborku ma największą w Europie wannę. Przyjaźnie potraktowały nas władze gminy, pomagając w znalezieniu odpowiedniej lokalizacji. Potrzebny był wysoki budynek, żeby zamontować suwnice i żeby mogły zmieścić się w nim ciężarówki. I taki w Gierałcicach znaleźliśmy. Nie ukrywam, że w podjęciu decyzji o lokalizacji zakładu znaczenie miała możliwość pozyskania unijnych funduszy. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata otrzymaliśmy ponad 2,6 mln złotych. Przy projekcie o wartości 8 mln złotych była to licząca się kwota. Przez rok trwały prace adaptacyjne gierałcickiego obiektu, wyposażanie go w maszyny i narzędzia, zakup niezbędnego transportu, znalezienie i wyszkolenie odpowiednich kadr. Dyrektor Darnowski przyznaje, że nie był to łatwy proces. - Bardzo dbamy o jakość naszej produkcji, zależało nam na tym, by trafiali tu najlepsi fachowcy. Nieocenioną pomocą służyła nam pani Elżbieta Gabryś z Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku. Myślę, że gdyby wszyscy urzędnicy byli tak zaangażowani, to w Polsce nie byłoby bezrobocia komentuje dyrektor Darnowski. Spółka Pichon Polska zaczynała od zatrudnienia 5 osób, teraz pracuje ich 30. Działa własne biuro konstrukcyjno-projektowe. Wartość produkcji z początkowych 750 tysięcy euro skoczyła do 5 mln euro. A to nie jest ostatnie słowo. Docelowo firma chce zatrudniać około 150 osób, bo jej szef planuje już remont drugiego obiektu. - Chcemy się rozwijać. Przydałaby się lakiernia, miejsce do piaskowania pojazdów i więcej miejsca na hali montażowej mówi. Na razie załoga ma sporą satysfakcję z wykonanego - na zamówienie czeskiego rolnika - prototypu. Zamówił on beczkowóz na 12,5 tys. litrów z odpornego na działania chemikaliów plastiku. Polska firma wykonała go w dwa tygodnie. A takich zamówień będzie wkrótce coraz więcej. Spółka Pichon Polska zrealizowała z unijnych funduszy projekt zatytułowany Innowacyjne rozwiązanie wozów asenizacyjnych. Usprawnienie pracy maszyn do nawożenia nawozami płynnymi. Dofinansowanie pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata Działanie 1.3 Innowacje, badania, rozwój technologiczny. Poddziałanie Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach. Wartość projektu 8 mln złotych, dofinansowanie tys. złotych. Projekt był realizowany w okresie od Firma zatrudnia najlepszych spawaczy, bo urządzenia muszą być wykonane perfekcyjnie. Dyrektor Fryderyk Darnowski ustala szczegółu załadunku.

9 Nr 15 (127) 2015 Opolskie Wiadomości Regionalne 9 TURYSTYKA Cztery gwiazdki dla Kuniowa Gdy w kwietniu tego roku otwierano nowy, czterogwiazdkowy, hotel Sommer Residence w Kuniowie pod Kluczborkiem zarezerwowanych już było 80 miejsc. Obiekt przyciąga nie tylko atrakcyjnymi pokojami, ale przede wszystkim niepowtarzalną strefą SPA, dobrą kuchnią, ciekawym zapleczem. Właściciel hotelu, Waldemar Sowieja, niemiecki przedsiębiorca wywodzący się z Kuniowa, mówił w trakcie otwarcia, że zawsze marzył, by w jego rodzinnej miejscowości powstało niepowtarzalne miejsce. - Moją misją jest rozsławienie tego miejsca na tyle, by ludzie mówili Kluczbork koło Kuniowa. Kompleks hotelowy powstał na gruncie należącym do Sowiejów. Składa się z części hotelowej, strefy rekreacyjnej i trzech piętrowych, drewnianych domków. W sumie niecałe 3 tys. metrów kwadratowych powierzchni, z możliwością noclegów dla 120 osób jednocześnie. Sale restauracyjne, biznesowe, klubowe są tak pomyślane, że może tu odbywać się równolegle kilka imprez biznesowych lub rodzinnych. Kuniowski Sommer Residence dysponuje czwartą w Polsce strefą SPA, z siedmioma saunami (fińską, parową, kominkową, kamienną, różaną, orientalną i banją), a także basenem, gabinetami masażu. Marcin Olszewski, młody, ale doświadczony menadżer hotelu, który wcześniej pracował w branży turystycznej na Mazurach, a potem w Sandomierzu, opowiada, że coraz powszechniejsze na świecie, a i w Polsce, jest tzw. saunowanie. Miłośnicy tego rodzaju relaksu jeżdżą do miejsc, gdzie można korzystać z takich zabiegów. - Rytuał polega na tym mówi że w saunie wytwarza się aromatyczna para. Mistrz ceremonii tzw. saunameister po polaniu kamieni wodą, rozpoczyna wachlowanie ręcznikiem lub wachlarzem, aby rozprowadzić parę po pomieszczeniu, a potem wachluje uczestników seansu, by wytworzyć przyjemne fale gorąca. Właściciel obiektu przyznaje, że hotel budowany był 10 lat, bo w trakcie inwestycji zmieniały się koncepcje jego zagospodarowania. Kosztował 20 mln Takie otoczenie zaprasza do wypoczynku. złotych, część projektu dofinansowana została kwotą niespełna 2,5 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata Marcin Olszewski twierdzi, że był to liczący się zastrzyk finansowy, który znacznie przyczynił się do finalizacji inwestycji. Hotel zatrudnia trzydziestoosobową załogę. Menadżer nie kryje, że nie łatwo było znaleźć odpowiednią kadrę, bo region opolski wielkich tradycji tu- rystycznych nie ma. Część osób dojeżdża więc do pracy z Opola, kucharzy szukano w całej Polsce. SPA obsługują instruktorki z Wrocławia. Ponieważ część kadry ma uprawnienia szkoleniowe można nowo zatrudnianych szkolić na miejscu. W najbliższym sąsiedztwie Sommer Residence nie ma konkurencji. Marcin Olszewski chciałby wykorzystać swoje zawodowe kontakty i zapraszać do Kuniowa różne środowiska biznesowe i sportowe. Już swoją bytność potwierdzili kadrowicze trenera Nawałki, pod koniec roku przyjadą tu piłkarze z Chin, miejsca rezerwuje wiele warszawskich firm. Marzenie właściciela hotelu, by Kluczbork w świadomości jego gości leżał w sąsiedztwie Kuniowa ma więc szansę szybko się spełnić. Hotel Sommer Residence w Kuniowie został częściowo zrealizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata , w ramach projektu pod nazwą Piękna wieś opolska. Ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy w Kuniowie, Waldemar Sowieja. Wartość projektu: tys. złotych, dofinansowanie tys. zł. Projekt był realizowany od grudnia 2012 roku do końca czerwca 2014 roku. Działanie 1.4 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej. Poddziałanie Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorców. Drewniane domki zapewniają gościom niezależność. Strefa SPA

10 10 Opolskie Wiadomości Regionalne Maj / Czerwiec 2015 FUNDUSZE UNIJNE Najlepiej zarządzani w Polsce Województwo opolskie najlepiej zarządza pieniędzmi unijnymi. To opinia Komisji Europejskiej Według informacji przekazanych przez prof. Jacka Szlachtę, na podstawie zatwierdzonego przez Komisję Europejską VI Raportu Kohezyjnego województwo opolskie jest na pierwszym miejscu pod względem Europejskiego wskaźnika jakości rządzenia za 2012 r. na tle pozostałych regionów Polski oraz jednym z liderów Europy środkowo-wschodniej. W przypadku województwa opolskiego sukces perspektywy polegał na dobrym tempie wydatkowania funduszy w pierwszej połowie tego okresu, co skutkowało zyskaniem dodatkowych pieniędzy dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego z Krajowej Rezerwy Wykonania w wysokości 116 mln euro. Na sukces ten złożyły się sprawny system instytucjonalny oparty o kompetentne kadry instytucji zarządzającej oraz pośredniczących, dobra koordynacja pomiędzy instytucjami wdrażającymi RPO, a także trwała współpraca z beneficjentami, w tym władzami lokalnymi. - To kolejny dowód na to, że na zewnątrz jesteśmy jako województwo, mieszkańcy, lepiej postrzegani, niż sami siebie oceniamy mówi marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła. Istotne jest to, że jest to ocena zupełnie niezależna. Zawsze podkreślam, że mamy sprawne kadry urzędnicze, ale nie byłyby one w stanie efektywnie pracować, gdyby po drugiej stronie nie miały równie kompetentnych partnerów. Mam tu na myśli osoby, podmioty, samorządy, które sięgały po pieniądze unijne. Za to chciałbym im podziękować. Naprawdę, jako region nie powinniśmy mieć kompleksów. Wręcz przeciwnie, powinniśmy więcej się chwalić. Skuteczność i jakość rządzenia w województwie opolskim potwierdza się także na etapie zamykania RPO na lata Według stanu na koniec pierwszego kwartału 2015 roku Opolskie jest liderem pod względem płatności oraz certyfikacji wydatków w ramach regionalnych programów operacyjnych Opolskie jest też wśród liderów jeśli idzie o ogłaszanie konkursów na pieniądze z perspektywy unijnej na lata Pod koniec kwietnia zakończono pozakonkursowy nabór na infrastrukturę drogową. Do 11 maja trwał nabór projektów związanych z ochroną bioróżnorodności, złożono 14 wniosków. - Te pierwsze nabory, to dla nas swoisty poligon, zwłaszcza od strony przepisów i wytycznych. Ważne jednak, że ruszyliśmy z nimi, z każdym kolejnym będziemy mądrzejsi, sprawniejsi zapewnia marszałek Andrzej Buła. Zarząd województwa planuje jeszcze w tym roku ogłosić nabory na dofinansowanie projektów dotyczących m.in.: - dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych - włączenia społecznego, a także, - innowacji w przedsiębiorstwach nabór realizowany przez OCRG - zakładania działalności gospodarczej nabór realizowany przez WUP, ponadto, planowane są nabory w trybie pozakonkursowym na projekty przyczyniające się do m.in: - rozwoju infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy - nabór realizowany przez PUP. Wszystkie zaplanowane nabory w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata ujęte zostały w harmonogramie naboru wniosków dostępnym na stronie internetowej opolskie.pl. Niemniej, z uwagi na różnego rodzaju uwarunkowania wynikające z przyczyn niezależnych od zarządu województwa może zaistnieć sytuacja, w wyniku której określony obecnie w harmonogramie nabór do danego działania zostanie uruchomiony w innym terminie. W takim przypadku dopuszcza się aktualizację dokumentu. Arkadiusz Kuglarz Na drogach wojewódzkich będzie się działo! 27 kwietnia br. do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata w trybie pozakonkursowym zostały złożone wnioski unijne dotyczące inwestycji na drogach wojewódzkich. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Kup będzie realizowana w ramach projektu strategicznego Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ-południe droga wojewódzka nr 454. W ramach projektu strategicznego Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa planowane są rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Olesno Łowoszów oraz budowa nowego wiaduktu drogowego nad linią kolejową na drodze nr 426 wraz z budową nowego odcinka tej drogi w Strzelcach Opolskich. Ostatnie dwa przedsięwzięcia związane są z projektem strategicznym Poprawa połączenia południowej części województwa opolskiego z autostradą A4 to rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Pietna oraz drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Górki Chrząszczyce. Szacuje się, że otwarcie ofert w ramach ogłaszanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich przetargów nastąpi nie później niż na początku czerwca. Sprawdzenie ofert i rozstrzygniecie przetargów - koniec czerwca, początek lipca. Violetta Ruszczewska Wymienione projekty drogowe realizowane będą w trybie pozakonkursowym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata Oś priorytetowa VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców. Działanie 6.1 Infrastruktura drogowa. Wartość złożonych projektów to tys. złotych. Planowany do modernizacji odcinek drogi 414

11 Nr 15 (127) 2015 Opolskie Wiadomości Regionalne 11 POLITYKA RODZINNA Efekt śnieżnej kuli 64 opolskie gminy oraz 136 firm uczestniczy w programie Opolskie dla rodziny i seniora. Samych kart wydano już ponad 29 tysięcy. Te liczby przytaczano w trakcie spotkanie Polityka rozwoju na poziomie regionalnym i lokalnym, które odbyło się 13 maja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego z udziałem prof. Ireny Wóycickiej, minister ds. społecznych w Kancelarii Prezydenta RP, w rok od wprowadzenia Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. Otwierając spotkanie marszałek województwa opolskiego, Andrzej Buła, mówił, iż wprowadzając Kartę chcieliśmy nie tyle wyposażyć Opolan w dodatkowy kartonik, który będą nosić się w portfelu, ale stworzyć klimat przyjazny rodzinie, zrobić coś pożytecznego, a przy okazji pokazać, że łączy samorządowców nie tylko wspólny język i miejsce zamieszkania, ale chęć współdziałania i zrobienia czegoś fajnego. Do słów tych nawiązała minister Irena Wóycicka mówiąc, że zawsze chętnie przyjeżdża do Opola, bo tu się dobrze rozumiemy. - A państwa doświadczenia i inspiracje są ważne dla działalności naszej Kancelarii. Opolska karta jest jedną z pierwszych, które powstały w kraju. Jest przykładem, że województwo samorządowe może wciągnąć do współpracy w szlachetnym celu - samorządy niższego szczebla. Mam nadzieję, że wasza inspiracja i konkret w postaci Specjalnej Strefy Demograficznej będą się upowszechniać w innych województwach, bo całościowe myślenie o rodzinie się upowszechnia, a inicjatywa przybrała postać kuli śnieżnej coraz więcej osób, instytucji, organizacji pozarządowych do niej się przyłącza mówiła. Irena Wóycicka wymieniała też rozwiązania wprowadzone na szczeblu krajowym. Są to przede wszystkim ulgi podatkowe lepiej adresowane, bo do rodzin Minister Irena Wóycicka o niskich dochodach, ale również wydłużony urlop macierzyński, karta dużej rodziny, elastyczny czas pracy dla rodziców z małymi dziećmi, urlopy rodzicielskie (tacierzyńskie), większy dostęp do opieki przedszkolnej (korzysta z niej 80 proc. dzieci). Justyna Osiecka-Sułek, koordynator Opolskiej Karty, informowała m.in. o wynikach ankiety, którą wypełniały samorządy i firmy uczestniczące w programie. Pytani o efekty wskazywali: dobry klimat dla rodziny, wsparcie poprzez zbudowanie systemu zniżek. Na pytanie o oczekiwania, odpowiadano, że niski jest poziom upowszechniania karty, dobrze więc byłoby robić jak najwięcej spotkań informujących o projekcie. Gminy wskazywały też, że niewystarczający jest poziom oferowanych zniżek. Marlena Kornaś, szefowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, mówiąc o doświadczenia we wdrażaniu programu Krapkowicka Rodzina Wielodzietna, zwracała uwagę, iż grupą, która najbardziej się uaktywniła, okazali się seniorzy. Dzięki zniżkom np. na krytą pływalnię, wielu z nich systematycznie z niej korzysta, odnotowano większy udział osób starszych w imprezach organizowanych przez dom kultury. Hitem okazał się miejski autobus, którym za złotówkę seniorzy mogą przejechać z Otmętu do centrum Krapkowic. Minister Wóycicka komentowała, że karta rodziny jest tanim, ale względnie dobrym, narzędziem wspierania polityki społecznej. W trakcie dyskusji burmistrz Krapkowic, Andrzej Kasiura, postulował, by opracować i upowszechnić definicję rodziny wielodzietnej: czy to rodzina z dwojgiem, czy np. trojgiem dzieci? Prof. Wóycicka odpowiedziała, że samorządy są autonomiczne. Nie ma możliwości prawnej, by taką definicję im narzucić. Z kolei Andrzej Nowak, wiceburmistrz Kluczborka, pytał, czy jest szansa na choćby częściową refundację podręczników szkolnych, które gmina rozdaje dzieciom z rodzin wielodzietnych i niepełnosprawnych. Minister Wóycicka zauważyła, że nowo uchwalona ustawa oświatowa wprowadza darmowe podręczniki, z każdym kolejnym rokiem będą one obejmować coraz to wyższe roczniki uczniów, aż do zakończenia edukacji gimnazjalnej. Na spotkanie z minister Ireną Wóycicką stawili się samorządowcy, którym sprawy rodziny są szczególnie bliskie. Najmłodszy w rządzie o polityce senioralnej Z udziałem ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza, odbyła się w Opolu konferencja poświęcona polityce senioralnej. Minister Kosiniak-Kamysz na spotkaniu poświęconym polityce senioralnej. - Paradoks polega na tym, że najmłodszemu członkowi rządu przyszło zajmować się polityką senioralną mówił o sobie Kosiniak-Kamysz. I dodawał: - Musimy oswoić starość i rodziny, które wśród swoich członków mają osoby starsze. Za kilka lat w wieku emerytalnym będzie 10 mln Polaków. Idzie o to, by jak najdłużej byli oni sprawni, aktywni społecznie i mogli przebywać w swoim środowisku naturalnym, domowym. Dom opieki, czy szpital, to ostateczna konieczność. Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że w kraju brakuje geriatrów, ale też nie ukrywał, że jest przeciwnikiem tworzenia na wielką skalę oddziałów geriatrycznych. - Natomiast geriatra na internie, na kardiologii jak najbardziej. Minister Kamysz mówił, że nieprawdą jest, iż starsi pracownicy zabierają miejsca pracy młodym. Jest odwrotnie: pojawia się ogromna grupa ludzi starszych, dla których potrzebne są specyficzne produkty i usługi. Tworzy się tzw. srebrna gospodarka. Szef resortu pracy i polityki społecznej poinformował również o nowym programie rządowym, który został przyjęty 15 marca tego roku o nazwie Senior WI- GOR. Jego celem jest poprawa jakości życia seniorów, zapewnienie wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb wynikających z wieku i stanu zdrowia. Budżet programu na pięć lat to kwota 370 mln złotych (na ten rok 30 mln). Rząd chciałby, by w całym kraju powstało m.in. 100 dziennych domów opieki, w których seniorzy mogliby korzystać z zajęć rehabilitacyjnych, spotkać się z sąsiadami, zjeść ciepły posiłek, uczestniczyć w zajęciach hobbystycznych czy poznawczych. Minister namawiał do tworzenia takich miejsc obecnych na spotkaniu samorządowców, mówiąc, że polityka senioralna jest wspólną odpowiedzialnością rządu i samorządu terytorialnego. - Liczę na zrozumienie i podejmowanie inicjatyw w wyjątkowym województwie, jakim jest Opolskie. To wy, jako pierwsi dostrzegliście ten problem i opracowali program Specjalnej Strefy Demograficznej powiedział na zakończenie. O programie Opolskie dla rodziny informował bliżej wicemarszałek województwa Roman Kolek, przypominając, że wydano dotąd 29 tys. kart rodziny i seniora, z czego 41 proc. otrzymali ci ostatni. W programie uczestniczą 63 gminy, najaktywniejsze z nich to: Opole, Komprachcice, Gogolin, Krapkowice, Prószków i Dobrodzień.

12 12 Opolskie Wiadomości Regionalne Maj / Czerwiec 2015 INNOWACJE Części do światowych marek powstaną na Opolszczyźnie BMW, Audi czy Maserati komponenty do form, w których będą odlewane części do tych luksusowych samochodów będzie wkrótce produkować Narzędziownia Bogdan Pszenica ze Strojca. Normy unijne wymuszają na producentach samochodów zmniejszenie emisji CO2 do 2020 r. Koncerny samochodowe muszą więc walczyć o zmniejszenie ciężaru aut, szczególnie tych dużych, z klasy Premium. Elementy stalowe są zastępowane aluminiowymi, albo nawet magnezowymi. Elementy do form, w których będą odlewane duże aluminiowe elementy, będą przygotowywane w Narzędziowni Bogdan Pszenica w Praszce. To wynik porozumienia z międzynarodowym koncernem Nemak. Obejmuje ono zlecenia aż do 2024 r., co w tej branży jest rzadkością. Nemak to koncern, który produkuje komponenty praktycznie do wszystkich marek samochodów. - U nas chcą zamawiać komponenty do form do odlewów dla BMW, Audi i Maserati. To nie są elementy do średniej klasy samochodów, tylko do Premium tłumaczy Bogdan Pszenica. - Do realizacji tych zamówień wytypowali kilka firm z Europy. Zamówienia dotyczą elementów dużych form, których ciężar jest szacowany na ton. By móc je produkować, Narzędziownia musi się rozbudować i doposażyć w niezbędne maszyny. Sporo już zrobiono w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata Narzędziownia otrzymała dofinansowanie trzech kolejnych projektów, zakładających unowocześnienie i rozbudowę zakładu. Teraz właściciel Narzędziowni nie wyklucza, że utworzy w firmie specjalny wydział, który będzie się zajmował produkcją wyłącznie wielkogabarytowych form i elementów do tychże form. Zatrudnienie może wzrosnąć o osób. - Stoimy przed wyborem miejsca do rozbudowy zakładu. Pod uwagę bierzemy rozbudowę w starej Bogdan ipszenica i jego Narzędziownia wielokrotnie korzystali z unijnych funduszy na rozwój zakładu. lokalizacji, albo wybudowanie zakładu w nowym miejscu. Propozycje mamy nie tylko z ościennych gmin, ale również z innych województw zaznacza Bogdan Pszenica. - Gdy rozeszła się wiadomość, że szukamy miejsca pod lokalizację, to zaczęły do nas napływać oferty i mamy teraz twardy orzech do zgryzienia. Historia przedsiębiorstwa Narzędziownia Bogdan Pszenica sięga 1997 r. Firma powstała dzięki wiedzy i doświadczeniu właściciela, zdobytemu podczas 20-letniej praktyki w działach narzędziowni różnych przedsiębiorstw. Doświadczenie zostało dodatkowo wzbogacone podczas 4-letniego kontraktu szkoleniowo-roboczego w Niemczech, podczas którego Bogdan Pszenica nawiązał cenne kontakty oraz zdobył praktyczną wiedzę. Najważniejszym filarem firmy jest wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza, której wiedza i umiejętności pozwalają na realizację nawet najbardziej złożonych zleceń. W ubiegłym roku Narzędziownia została uznana za jedną z pięciu najlepszych na świecie. Jest także laureatem Opolskiej Marki za 2013 rok w kategorii przedsiębiorstwo w sektorze małych i średnich firm. Maciej Nowak Narzędziownia Bogdan Pszenica ze Strojca kilkakrotnie uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata Dotacje unijne wykorzystała na: 1/ Projekt Wzrost innowacyjności Narzędziowni dzięki innowacji wytworzonej wspólnie z Politechniką Opolską, zrealizowany w ramach poddziałania RPO WO Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach w roku Całkowita wartość projektu wyniosła ,64 PLN, kwota dofinansowania z UE ,24 PLN. 2/Projekt Dywersyfikacja produktu Narzędziowni Pszenica dzięki inwestycji w innowacyjne technologie 5-osiowego frezowania numerycznego, wypracowane we współpracy z Politechniką Opolską zrealizowany w ramach poddziałania RPO WO Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach w latach Całkowita wartość projektu wyniosła ,69 PLN, beneficjent wykorzystał kwotę dofinansowania w wysokości ,16 PLN 3/ Projekt Rozbudowa Działu Rozwoju firmy Narzędziownia Bogdan Pszenica poprzez zakup nowoczesnej prasy do tuszowania, zrealizowany w ramach poddziałania RPO WO Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach w roku Całkowita wartość projektu wyniosła ,00 PLN, beneficjent wykorzystał kwotę dofinansowania w wysokości ,12 PLN.

Nr 10 (86) październik 2011 ISSN 1733-1811

Nr 10 (86) październik 2011 ISSN 1733-1811 Nr 10 (86) październik 2011 ISSN 1733-1811 Okładka: Inauguracja roku akademickiego na Politechnice Opolskiej - fot. Piotr simonides Oczami Leszka Ołdaka Opolskie Wiadomości Regionalne Miesięcznik samorządu

Bardziej szczegółowo

Ekskluzywny wywiad ze ZBIGNIEWEM BOŃKIEM, prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, str. 26

Ekskluzywny wywiad ze ZBIGNIEWEM BOŃKIEM, prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, str. 26 Ekskluzywny wywiad ze ZBIGNIEWEM BOŃKIEM, prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, str. 26 Rozmowa z Dyrektorem Naczelnym i Prezesem Zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. Alfredem Załużnym str.

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Wycisło: Technologiczny lot w przestworza

Eugeniusz Wycisło: Technologiczny lot w przestworza Eugeniusz Wycisło: Technologiczny lot w przestworza nr 83/1 OD REDAKCJI Money, money, money... W roku 1976 hitem roku na rynku pop-muzycznym była piosenka słynnego zespołu ABBA pt. Money,Money,Money.

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Zostań Lubuskim Liderem Biznesu

Zostań Lubuskim Liderem Biznesu WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 6 (51) /2012 Zostań Lubuskim Liderem Biznesu zgłoszenia do 16 lipca Finał konkursu 24 września w Filharmonii Gorzowskiej czerwiec 2012 1 2 czerwiec 2012

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński S zanowni Państwo! Splendor to przepych w pozytywnym znaczeniu, ale także okazałość, wspaniałość i blask. W języku łacińskim splendor znaczy błyszczeć. Nie mogliśmy wybrać chyba bardziej trafnego tytułu,

Bardziej szczegółowo

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA GAZETA BEZPŁATNA RADNY WALCZY str. 5 Z KUPOWANIEM GŁOSÓW Zbigniew Rudyk, radny z Lęborka chce zapłacić dwa tysiące złotych za każdy potwierdzony sygnał o kupowaniu głosów. - Ten proceder istnieje od dawna,

Bardziej szczegółowo

Pułapka bezrobocia IV 2012. Inwestycje w innowacje Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy.

Pułapka bezrobocia IV 2012. Inwestycje w innowacje Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy. IV 2012 ISSN: 2084-3283 egzemplarz bezpłatny NUMER 3 PROJEKT: Twoja kariera... WYWIAD: Nie czekam na wiosnę USŁUGI: Perspektywy 2012 TEMAT NUMERU: Pułapka bezrobocia Sytuacja w powiecie nyskim pogarsza

Bardziej szczegółowo

Nr 11 (99) listopad 2012 ISSN 1733-1811

Nr 11 (99) listopad 2012 ISSN 1733-1811 Nr 11 (99) listopad 2012 ISSN 1733-1811 Oczami Leszka Ołdaka Opolskie W Regionalne M r województwa opolskiego. Redakcja: 45-082 Opole, ul. Piastowska 14 (budynek Urz du M kowskiego), pokój 187, tel: 77

Bardziej szczegółowo

NR 11/238 ISSN: 1234-5911

NR 11/238 ISSN: 1234-5911 www.bip.tczew.pl www. tczew.pl NR 11/238 Grudzień NR 1/228 2010 r. ISSN: Styczeń 1234-5911 2010 r. ISSN: 1234-5911 Wszystkim Tczewianom, ich bliskim i gościom, którzy zgromadzą się w naszych domach przy

Bardziej szczegółowo

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren.

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren. kł a d 19 ty się cy eg z. R0962/14 na ISSN: 17300878 Nakład: 19 000 egzemplarzy reklama świdnica 7 listopada 2014, nr 531 (159) Złoto dla schroniska Nowe mieszkania wydarzenia str. 2 Rusza budowa nowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 1 2 RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 3 Wydawca: Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. (+4858) 323 63 00, 323 60 05 e-mail: umg@gdansk.gda.pl www.gdansk.pl Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Fundusz pożyczkowy. Konferencja

Fundusz pożyczkowy. Konferencja Związki pracodawców walczą o drogi wodne Nr 2 (7)/2010 PROJEKT Czym jest flexicurity? OPZL Pożyczki w ofercie Brak euro złagodził kryzys mówi Jolanta Fedak Powstanie Interior J. Jasiñski w zarz¹dzie Konfederacji

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

MÓWIĆ. jednym głosem. Zaskakująco zgodni. Dossier Adama Szejnfelda. Relacja z debaty Grobelny - Dutkiewicz

MÓWIĆ. jednym głosem. Zaskakująco zgodni. Dossier Adama Szejnfelda. Relacja z debaty Grobelny - Dutkiewicz Numer 1 2009 Magazyn bezpłatny Dystrybuowany bezpośrednio do wielkopolskich przedsiębiorców Zaskakująco zgodni Relacja z debaty Grobelny - Dutkiewicz Dossier Adama Szejnfelda MÓWIĆ jednym głosem Rozmowa

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Prezes MPK stracił stołek

Prezes MPK stracił stołek NAKŁAD: 16000 EGZEMPLARZY ISSN: 17300878 NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. Prezes MPK stracił stołek 8 LIPCA 2011, NR 362 WAŁBRZYCH Wyrzucą Lendę z SLD? Demokracja po Wałbrzysku wydarzenia str. 4 Na razie nie wiadomo,

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 czerwiec 2014 Konkurs EFS gotuje! Cyfrowe kompetencje dla wszystkich Spółdzielnia Socjalna Parostatek Projekt Mam zawód mam pracę w

Bardziej szczegółowo

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 10 (167)

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 10 (167) NR 10 (167) WROCŁ AW, PA ŹDZIERNIK 2006 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 8-9 Krzysztof Bramorski (w środku)

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS W NUMERZE STAN W KOŃCU PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU WUP w Warszawie listopad - grudzień 2010 NUMER 6 (38) 2010 rok (VII) Dyplom nie gwarantuje pracy Targi Pracy i Przedsiębiorczości Warszawa 2010 Pomagamy w

Bardziej szczegółowo

V Hubertus w Jakubowie już za nami 03/2011. Gazeta bezpłatna Nr 03/102011 24 października 2011 r. TWORZY NAS HISTORIA...str. 2

V Hubertus w Jakubowie już za nami 03/2011. Gazeta bezpłatna Nr 03/102011 24 października 2011 r. TWORZY NAS HISTORIA...str. 2 Gazeta bezpłatna Nr 03/102011 24 października 2011 r. 03/2011 TWORZY NAS HISTORIA...str. 2 Z NADZIEJĄ NA WSPÓŁPRACĘ KGHM bliżej gmin...str. 3 Fot. Piotr Lasko POSZŁY KONIE! V Hubertus w Jakubowie...str.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1730-5187. IV Samorządowe Forum Kultury

ISSN 1730-5187. IV Samorządowe Forum Kultury Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 9 (190), listopad 2012 ISSN 1730-5187 IV Samorządowe Forum Kultury ZE ZWIĄZKU W NUMERZE ZE ZWIĄZKU IV O polityce pamięci i tożsamości lokalnej w kontekście wielokulturowości

Bardziej szczegółowo

Europa w Poznaniu. 8 września Poznań stał się. Tak zagłosowaliśmy Film o powstaniu Zatrzymać wodę

Europa w Poznaniu. 8 września Poznań stał się. Tak zagłosowaliśmy Film o powstaniu Zatrzymać wodę październik 2011 nr 10 (125) rok XI ISSN 1642-0918 Europa w Poznaniu Mniejsza dziura Sejmik podsumował I półrocze w wojewódzkich finansach, dokonał odpowiednich korekt, w rezultacie których planowany na

Bardziej szczegółowo

Nr 102/2006. Europejska Wszechnica Samorządowa. Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz. Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem

Nr 102/2006. Europejska Wszechnica Samorządowa. Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz. Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem Nr 102/2006 Europejska Wszechnica Samorządowa Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem E-handlowiec zawód przyszłości dla kobiet Zarządzanie projektami wyzwanie

Bardziej szczegółowo

Dodatek Innowacje. Polskę może czekać golden age. KRYZYS Czy to już koniec? OPZL Żarski oddział otwarty PROJEKT RELACJA INTEGRACJA.

Dodatek Innowacje. Polskę może czekać golden age. KRYZYS Czy to już koniec? OPZL Żarski oddział otwarty PROJEKT RELACJA INTEGRACJA. Dodatek Innowacje Polskę może czekać golden age mówi Michał Boni KRYZYS Czy to już koniec? OPZL Żarski oddział otwarty Nauka i biznes w parze Spływ kajakowy pracodawców Lubuskie Forum Gospodarcze PROJEKT

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

Opole wzięte! (przez studentów) Finał Dziecięcej Politechniki Opolskiej. Mistrzostwa Polski w Szermierce. maj 2009. Nr7 (184)

Opole wzięte! (przez studentów) Finał Dziecięcej Politechniki Opolskiej. Mistrzostwa Polski w Szermierce. maj 2009. Nr7 (184) Nr7 (184) Politechnika Opolska ISSN 1427-809X Pismo informacyjne Politechniki Opolskiej maj 2009 Opole wzięte! (przez studentów) Finał Dziecięcej Politechniki Opolskiej Mistrzostwa Polski w Szermierce

Bardziej szczegółowo

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina I N F O R M A T O R U R Z Ę D U M I E J S K I E G O W W O Ł O M I N I E Numer 1, czerwiec-sierpień 2015 r. w w w.naszwolomin. p l Tak świętowaliśmy Dni Wołomina W numerze m.in.: Audyty w spółkach i jednostkach

Bardziej szczegółowo

Wrzesień/Październik 2014 www.panoramalubelska.pl Lider Eurofunduszy

Wrzesień/Październik 2014 www.panoramalubelska.pl Lider Eurofunduszy Wrzesień/Październik 2014 www.panoramalubelska.pl Lider Eurofunduszy 2 Drodzy Czytelnicy Wykorzystaliśmy już finanse z poprzedniej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej. Czas więc na ostateczne podsumowania.

Bardziej szczegółowo