PODSUMOWANIE. Fortuna Entertainment Group N.V.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSUMOWANIE. Fortuna Entertainment Group N.V."

Transkrypt

1 PODSUMOWANIE Niniejszy rozdział zawiera podsumowanie podstawowych informacji oraz czynników ryzyka dotyczących Emitenta, Grupy oraz Akcji. Niniejsze podsumowanie należy traktować wyłącznie jako wprowadzenie do Prospektu i zawiera ono informacje przedstawione w innych miejscach w treści Prospektu. Zwraca się uwagę inwestorów, że niniejsze podsumowanie nie jest wyczerpujące i nie zawiera wszystkich informacji istotnych dla przyszłych inwestorów. Zapoznanie się z niniejszym podsumowaniem nie powinno w żadnym wypadku być uważane za równoważne z zapoznaniem się z całością Prospektu. Przed podjęciem decyzji o inwestowaniu w Oferowane Akcje potencjalni inwestorzy powinni przeczytać niniejszy Prospekt w całości, w tym także rozdział zatytułowany "Czynniki Ryzyka", wszelkie aneksy do Prospektu wymagane na mocy obowiązujących przepisów, Złożone Sprawozdania Finansowe i Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe wraz z dodatkowymi informacjami finansowymi i notami. Emitent ponosi odpowiedzialność cywilną z tytułu sporządzenia niniejszego Podsumowania (łącznie z Podsumowaniem informacji finansowych i operacyjnych) oraz jego tłumaczenia jedynie w przypadku, gdy niniejsze Podsumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne lub sprzeczne z pozostałymi częściami Prospektu. W razie skierowania do sądu w Państwie Członkowskim powództwa związanego z informacjami zawartymi w niniejszym Prospekcie, powód może być, jeśli tak stanowi prawo Państwa Członkowskiego, w którym wnoszone jest powództwo, zobowiązany ponieść koszty tłumaczenia niniejszego Prospektu przed rozpoczęciem postępowania. Podstawowe informacje o Grupie Fortuna Grupa Fortuna jest wiodącym pod względem obrotów operatorem zakładów bukmacherskich w Europie Środkowo-Wschodniej, działającym poprzez sieć kolektur oraz on-line, który w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009 r. uzyskał Wygrane Brutto w wysokości tysięcy EUR. Na dzień 30 czerwca 2010 r. Grupa posiadała łącznie kolektur w Czechach, na Słowacji oraz w Polsce. Od 2007 Grupa oferuje również zakłady on-line na rynku słowackim a od 2009 roku na rynku czeskim. W czerwcu 2010 r. Grupa uruchomiła internetową platformę zakładów wzajemnych i gier losowych, FortunaWin, która obecnie ukierunkowana jest na rynek węgierski. Grupa dysponuje szerokim wachlarzem produktów oferowanych on-line oraz za pośrednictwem sieci kolektur, w tym zakłady przedmeczowe na szereg imprez sportowych, zakłady na żywo (live betting) na najważniejsze mecze transmitowane w telewizji, a także gry liczbowe. Kierownictwo Grupy uważa, że rynki zakładów sportowych Czech i Słowacji są relatywnie dobrze rozwinięte, natomiast rynek w Polsce cechuje duży potencjał wzrostu. Kierownictwo zamierza poszerzać asortyment oferowanych produktów, między innymi o loterię w Czechach, wirtualne zakłady sportowe oraz rozwijać internetową platformę zakładów wzajemnych i gier losowych. Początek działalności bukmacherskiej Grupy można datować na 1990 r., kiedy powstała jedna z jej Spółek, Fortuna SazKan. Od chwili powstania Fortuna SazKan zajmowała się głównie działalnością bukmacherską w zakresie zakładów sportowych. Na przestrzeni lat Wprowadzający nabył spółki bukmacherskie działające w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, które obecnie prowadzą działalność pod marką Fortuna. W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009 r. Grupa była drugim pod względem kwoty wpłaconych stawek podmiotem oferujących zakłady wzajemne w kolekturach na każdym ze swoich trzech kluczowych rynków. Emitent posiada opcję kupna, na mocy której może odkupić wszystkie udziały w spółce Fortuna HR, będące w posiadaniu Equinox Investments B.V., spółki zależnej Wprowadzającego, które to udziały Kierownictwo zdecydowało się odsprzedać spółce Equinox Investments B.V. w marcu 2010 r. Więcej informacji na temat opcji kupna przedstawiono w rozdziale Emitent Opcja kupna spółki Fortuna HR. Przewagi konkurencyjne Kierownictwo uważa, że następujące czynniki stanowią o sile Grupy: Jedna z wiodących spółek oferujących zakłady wzajemne na rynkach Czech, Słowacji i Polski Grupa Fortuna jest wiodącą spółką w branży sportowych zakładów bukmacherskich, posiadającą sieć kolektur w Europie Środkowo- Wschodniej (pod względem obrotu). W 2009 roku Grupa była drugim co do wielkości podmiotem przyjmującym zakłady wzajemne w Czechach, Polsce i na Słowacji, pod względem kwoty wpłaconych stawek. 1 Na dzień 30 czerwca 2010 r. Grupa posiadała kolektury oraz 248 kolektur w systemie Partner, co czyniło ją jednym z największych operatorów kolektur w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa jest jednym z wiodących, posiadających lokalne zezwolenia na prowadzenie działalności, podmiotów oferujących zakłady wzajemne on-line w Czechach i na Słowacji. 1 Zgodnie z danymi H2GC i szacunkami Grupy. 1

2 Zdaniem Kierownictwa, rozmiar, skala i wielkość bazy klientów daje Grupie przewagę konkurencyjną, szczególnie wobec niektórych mniejszych, lokalnych graczy z branży zakładów wzajemnych, zwłaszcza w zakresie rozpoznawalności marki, optymalizacji kosztów i wykorzystania efektu skali. Obecność na rosnących rynkach Europy Środkowo-Wschodniej Gospodarki krajów stanowiących główne rynki działalności Grupy odnotowały wyższe średnie wskaźniki wzrostu PKB w ujęciu realnym w porównaniu z osiągniętą w tym samym okresie w ostatnich latach średnią dla krajów Unii Europejskiej. W 2008 roku Polska i Słowacja zanotowały jedne z najwyższych w UE wzrosty wskaźników PKB, odpowiednio 5,0% oraz 6,2%, podczas gdy PKB Czech wzrosło o 2,5% w tym samym okresie. Pomimo wpływu globalnego kryzysu gospodarczego, w 2009 r. polska gospodarka zanotowała wzrost PKB na poziomie 1,7% 2 w porównaniu ze spadkiem PKB w państwach UE średnio o 4.2%. W oparciu o dostępne dane rynkowe, Kierownictwo uważa, że w najbliższej przyszłości gospodarki krajów, w których Grupa prowadzi działalność, wciąż będą rozwijały się szybciej, niż dojrzalsze gospodarki Europy Zachodniej, co pociągnie za sobą wzrost przeciętnego wynagrodzenia oraz związany z nim wzrost dochodu do dyspozycji konsumentów w tych krajach, co z kolei przełoży się na wyższe wydatki na wypoczynek i rozrywkę. Grupa ma dobrą pozycję rynkową, aby skorzystać z wyżej wspomnianego oczekiwanego wzrostu gospodarczego w tych krajach oraz związanego z nim wzrostu przeciętnego poziomu dochodu rozporządzalnego. Kierownictwo sądzi, że zakłady wzajemne stają się coraz bardziej społecznie akceptowalne, co ma związek z wieloma czynnikami, w tym z poszerzeniem oferty produktów oraz poprawą standardów sieci kolektur bardziej atrakcyjne lokale, jak również przenoszenie kolektur w bardziej popularne miejsca, na przykład do centrów handlowych, co sprawia, że zakłady wzajemne i gry losowe staja się elementem powszechnego handlu i rozrywki. Rozprzestrzenianie się usług on-line, przy współudziale pozytywnych zmian regulacji, również przyczynia się do rosnącej akceptacji zakładów wzajemnych i gier losowych. Dzięki doświadczeniu na rynku on-line, zdobytym w Czechach i na Słowacji, jak również z racji rozpoznawalności marki, Grupa może korzystać z coraz większego poziomu penetracji szerokopasmowego internetu w krajach, w których prowadzi działalność. W latach poziom penetracji szerokopasmowego internetu wzrósł w Czechach z 17% do 30%, w Polsce z 22% do 32%, na Słowacji z 11% do 30% a na Węgrzech z 22% do 37% 3. Marka obdarzana zaufaniem Historia działalności operacyjnej Grupy oraz siła jej marki na kluczowych rynkach daje jej przewagę konkurencyjną w branży, w której pozyskanie i utrzymanie klientów jest najważniejsze dla rozwoju działalności biznesowej. Na przestrzeni ostatnich lat, Grupa wprowadziła jednolity design wszystkich swoich produktów i usług, co zdaniem Kierownictwa doprowadziło do tego, że w oczach opinii publicznej marka "Fortuna" jest rozpoznawana jako profesjonalny i stabilny operator zakładów wzajemnych 4. Kierownictwo jest zdania, że marka jest kluczowym atutem, pozwalającym Grupie utrzymać lojalnych klientów i przyciągać nowych. Grupa nadal inwestuje w działania marketingowe, służące budowaniu rozpoznawalności marki, jak również angażuje się w badania rynku, celem monitorowania sposobu, w jaki postrzegana jest marka. Kierownictwo jest przekonane, że fakt sponsorowania przez Grupę drużyn piłkarskich, w tym słowackiej reprezentacji narodowej, AC Sparta Praga, FC Banik Ostrawa, Slovan Liberec, Bohemians 1905, FK Mlada Boleslav, 1.FC Brno, przyczyni się do rozwoju działalności biznesowej Grupy. Atrakcyjna i nowatorska oferta produktowa oraz doświadczenie na polu innowacji Kierownictwo jest zdania, że Grupa jest jednym z wiodących podmiotów oferujących zakłady wzajemne na rynkach lokalnych, pod względem oferowania nowatorskich produktów dla zakładów wzajemnych. Grupa stale dąży do oferowania swym klientom nowych produktów, aby ulepszać ich wrażenia związane z zakładami wzajemnymi. Przykładowo, Grupa była pierwszym operatorem z lokalnym zezwoleniem, który uruchomił zakłady on-line na żywo (live betting) w Czechach. W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009 r. suma wpłaconych stawek w zakładach on-line na żywo (live betting) w Czechach i na Słowacji wyniosła około 17% łącznej sumy wpłaconych stawek w zakładach on-line w tych krajach. Inne przykłady wiodących innowacji rynkowych to m.in. zakład "bezpieczny", specjalny rodzaj zakładów akumulacyjnych, gdzie klient może wygrać pewną nominalną kwotę, nawet jeśli przegra jeden z zakładów, oraz "szczęśliwe liczby", połączenie gry losowej z zakładami sportowymi, z rosnącą pulą wygranych. 2 Informacje dotyczące wzrostu PKB oparto na danych opublikowanych przez Eurostat. 3 Zgodnie z danymi H2GC. 4 Zgodnie z badaniami rynku przeprowadzonymi przez Ipsos Tambor na Słowacji w latach oraz w Czechach w latach

3 Ponadto Grupa podnosi atrakcyjność swych produktów i usług dla klientów dzięki programowi lojalnościowemu Fortuna Klub Plus. Członkowie Fortuna Klub Plus mogą korzystać ze zniżek oraz dodatkowych usług, uczestniczą w konkursach i losowaniu nagród, oraz gromadzą punkty naliczane w zależności od wysokości wpłaconych stawek oraz częstotliwości zawierania zakładów. Zgromadzone punkty można następnie wymienić na czasopismo o zakładach wzajemnych Fortuna, gadżety promocyjne z logo Fortuna lub oferty specjalne. Członkowie programu otrzymują też zniżki na niektóre produkty i usługi. Obecnie Fortuna Klub Plus liczy sobie około 147 tysięcy członków. Dane każdego członka Fortuna Klub Plus są przechowywane w bazie danych Grupy. Grupa może wykorzystywać te informacje do aktywnego rozwijania swoich kontaktów z każdym członkiem dzięki systemowi CRM. Grupa ma doświadczenie w szybkim i skutecznym dostosowywaniu swojej działalności do zmian przepisów prawa. Najbardziej zauważalnym tego przykładem było uwieńczone sukcesem wprowadzenie usług on-line na Słowacji i w Czechach (patrz Opis działalności-przewagi konkurencyjne-przewaga pioniera na rynku zakładów on-line ). Kompleksowy system zarządzania ryzykiem oraz wieloletnie doświadczenie bukmacherskie Skuteczne zarządzanie ryzykiem i ochrona zysków ma dla Grupy podstawowe znaczenie. Kierownictwo uważa, że ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem oraz istniejące procedury bukmacherskie, jak również wsparcie zespołu doświadczonych bukmacherów i wysoce wykwalifikowanych specjalistów od zarządzania ryzykiem oraz najnowocześniejsze systemy informatyczne dają Grupie silną przewagę konkurencyjną w tym zakresie. Grupa posiada wielopoziomowy system zarządzania ryzykiem, podzielony na cztery fazy: kompilacja kursów, korekta kursów, przyjmowanie zakładów oraz zarządzanie płatnościami. Zdaniem Kierownictwa, system zarządzania ryzykiem w Grupie daje jej możliwość kompleksowego przeglądu bieżącej ekspozycji na ryzyka związane z określonym wydarzeniem. Ponadto dzięki szerokiej ofercie zakładów na różnorodne wydarzenia sportowe Grupa jest w stanie rozłożyć ponoszone ryzyko na dużą liczbę wydarzeń. Dywersyfikacji ryzyka służy również prowadzenie działalności w różnych krajach, ponieważ preferencje co do zakładów bukmacherskich różnią się w poszczególnych krajach, w których działa Grupa. Grupa rozbudowała i wzmocniła swój system zarządzania ryzykiem, instalując oprogramowanie służące do kalkulacji prawdopodobieństwa dla zakładów na żywo (live betting). Na potrzeby kompilacji kursów, Grupa współpracuje z 38 doświadczonymi bukmacherami, posiadającymi doskonałe umiejętności analityczne oraz dogłębną znajomość lokalnych rynków zakładów sportowych. Każdy bukmacher jest odpowiedzialny za kompilację kursów dla konkretnego regionu, dyscypliny sportu lub ligi. Kierownictwo jest zdania, że dzięki systemowi zarządzania ryzykiem oraz umiejętnościom bukmacherów odpowiedzialnych za kompilację kursów Grupa jest w stanie skutecznie zarządzać swoim ryzykiem, zapewnić ochronę zysków oraz zaoferować swym klientom zakłady na warunkach konkurencyjnych i atrakcyjnych w stosunku do innych podmiotów. Przewaga pioniera na rynku zakładów on-line Grupa była jednym z pierwszych operatorów z lokalnym zezwoleniem, którzy rozpoczęli oferowanie zakładów on-line na Słowacji w 2007 r. Ponadto, w 2009 r., po zmianie obowiązujących w Czechach przepisów, Grupa wykorzystała pojawiającą się szansę i dyskontując wcześniejsze doświadczenia z rynku słowackiego zaoferowała zakłady on-line w Czechach. Grupa natychmiast zbudowała silną pozycję na czeskim rynku zakładów on-line i zamierza wykorzystać swoje doświadczenia, gdy tylko pojawi się tego rodzaju szansa w Polsce. Ponadto, Grupie udało się skutecznie poszerzyć asortyment oferowanych produktów, dzięki wprowadzeniu nowych produktów on-line, takich jak zakłady na żywo (live betting). Na Słowacji i w Czechach Fortuna oferuje zakłady sportowe on-line na podstawie lokalnych zezwoleń na prowadzenie zakładów wzajemnych. Kierownictwo jest zdania, że fakt posiadania przez Grupę w tych krajach sieci kolektur, która umożliwia, na przykład, wypłatę nagród pieniężnych klientom zawierającym zakłady on-line, przyczynia się do budowania wiarygodności marki Fortuna i daje jej wyraźną przewagę konkurencyjną nad spółkami oferującymi zakłady wzajemne i gry losowe on-line z zagranicy, działającymi bez lokalnych zezwoleń w krajach, gdzie Grupa oferuje swoje produkty zarówno w internecie, jak i za pośrednictwem sieci kolektur. Doświadczenie Grupy zdobyte podczas wprowadzania na rynek zakładów on-line w obu wymienionych krajach sprawia, że Grupa jest dobrze przygotowana do rozpoczęcia działalności on-line na nowych rynkach. Model biznesowy zakładów on-line jest w dużym stopniu skalowalny rozwijając zakłady on-line Grupa będzie mogła budować swoją obecność na nowych rynkach, przy stosunkowo niskich kosztach, nie inwestując w sieć kolektur, na przykład poprzez zarejestrowaną na Malcie internetową platformę zakładów wzajemnych i gier losowych. Wysoki potencjał generowania środków pieniężnych i umiarkowana dźwignia finansowa W opinii Kierownictwa działalność Grupy generuje duże ilości środków pieniężnych. W latach obrotowych zakończonych 31 grudnia 2009, 2008 oraz 2007 r., przepływy środków pieniężnych z tytułu działalności operacyjnej Grupy wyniosły, odpowiednio, tysięcy EUR, tysięcy EUR oraz tysięcy EUR, co daje wskaźnik konwersji gotówkowej w wysokości odpowiednio, 94%, 99% oraz 111% (wskaźnik obliczany jako przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej podzielone przez zysk z działalności 3

4 operacyjnej). W latach obrotowych zakończonych 31 grudnia 2009, 2008 oraz 2007, wskaźnik EBITDA wyniósł, odpowiednio, tysięcy EUR, tysięcy EUR oraz tysięcy EUR. Ponadto, w dniu 30 czerwca 2010 r. zadłużenie netto Grupy wynosiło tysięcy EUR, natomiast ogólny wskaźnik zadłużenia Emitenta, wyrażony jako stosunek zadłużenia netto na dzień 30 czerwca 2010 r. do zysku EBITDA za okres dwunastu miesięcy, wyniósł 0,86. Generowanie dużej ilości środków pieniężnych oraz umiarkowana dźwignia finansowa dają Grupie możliwość finansowania swego rozwoju z własnych przepływów pieniężnych oraz zapewniają możliwość wypłaty znaczącej dywidendy (Dalsze informacje - patrz Akcjonariusze - Polityka dywidendy ). Strategia Wykorzystanie potencjału wzrostowego zakładów on-line oraz korzystnych zmian regulacyjnych Działalność on-line prowadzona przez Grupę na Słowacji i w Czechach rozwija się organicznie od, odpowiednio, 2007 i 2009 roku. Strategia Grupy polega na dalszym organicznym wzroście działalności on-line oraz maksymalizacji potencjału, jaki oferuje coraz powszechniejsza akceptacja zakładów wzajemnych i gier losowych jako sposobu spędzania wolnego czasu oraz coraz silniejsza penetracja szerokopasmowego internetu. Po wcześniejszym wprowadzeniu zakładów on-line na Słowacji, w 2007 roku, Grupa wykorzystała zgromadzone wówczas doświadczenia, aby w 2009 roku szybko i skutecznie uruchomić zakłady on-line w Czechach. W oczekiwaniu na korzystne zmiany polskich przepisów prawnych, Grupa przygotowuje się do uruchomienia w tym kraju lokalnych usług on-line z dniem wejścia w życie nowych przepisów, o ile planowane zmiany zostaną przyjęte. Grupa ponadto zakończyła rozbudowę swojej internetowej platformy zakładów wzajemnych i gier losowych, która oferuje szeroki wachlarz produktów, w tym zakłady sportowe oraz dotyczące innych wydarzeń, zakłady na żywo, zakłady liczbowe, loterie oraz kasyno on-line. W celu zapewnienia większej konkurencyjności, działalność FortunaWin zlokalizowana jest na Malcie. Ta platforma oferująca zakłady wzajemne i gry losowe on-line została uruchomiona w czerwcu 2010 roku i obecnie oferuje produkty klientom z Węgier. Umocnienie sieci detalicznej i zwiększenie przychodu w przeliczeniu na kolekturę Grupa zamierza maksymalizować ilość środków pieniężnych generowanych przez jej podstawowy, detaliczny kanał dystrybucji, zwiększając Wygrane Brutto przy jednoczesnym ostrożnym zarządzaniu kosztami. Aby optymalizować wrażenia swych klientów, Grupa monitoruje swoją sieć detaliczną i dostosowuje liczbę oraz lokalizację kolektur oferujących produkty Fortuna. W 2009 r. Grupa otworzyła 119 punktów, zamknęła 110, a 10 przeniosła w inne miejsce. Grupa stale poprawia lokalizację, wystrój, wyposażenie oraz wielkość swoich kolektur. Kierownictwo zamierza osiągnąć liczbę 800 kolektur w Czechach, 450 na Słowacji oraz 500 w Polsce do 2012 roku. Grupa zamierza nadal zwiększać liczbę swoich kolektur w Polsce, na Słowacji i w Czechach. Zamierza również zwiększyć liczbę punktów przyjmowania zakładów w systemie Partner, co pozwoli zmniejszyć koszty stałe. Grupa otworzyła kilka pilotażowych punktów Partner w Polsce. Kierownictwo rozważa dalsze rozwijanie systemu Partner w tym kraju. Grupa zamierza zwiększyć liczbę produktów oferowanych w kolekturach, aby przyciągnąć większą liczbę klientów i zachęcić ich do spędzania w kolekturze więcej czasu i zwiększenia wydatków. Grupa dodatkowo zamierza wprowadzić więcej produktów wirtualnych oraz dotyczących zakładów na żywo, wzmocnić wizerunek w mediach, ulepszyć wystrój kolektur oraz wykorzystać potencjał kanału informacyjnego Fortuna dla promowania dodatkowych możliwości zawierania zakładów. Poszerzenie oferty produktowej Grupa zamierza poszerzać i doskonalić oferowane klientom możliwości zawierania zakładów, a jednocześnie utrzymać poziom systemu zarządzania ryzykiem. Grupa zamierza w niektórych ze swoich kolektur oferować transmisje internetowe na żywo oraz wirtualne zakłady sportowe, zawierane przy pomocy terminali, na wyniki m.in. wyścigów konnych, meczów piłki nożnej, koszykówki oraz zawodów żużlowych. Kierownictwo oczekuje, że dywersyfikacja portfela produktów otworzy szanse sprzedaży nowych produktów aktualnym klientom, szczególnie w Czechach i na Słowacji, gdzie do przedstawiania klientom nowych produktów on-line zostaną wykorzystane platformy internetowe. W lipcu 2010 r. Fortuna SazKan otrzymała zezwolenie na oferowanie loterii w Czechach. Kierownictwo przewiduje, że koszty związane z tym projektem osiągną w latach 2010 i 2011 łącznie około 13 milionów EUR, a rozpoczęcie oferowania loterii nastąpi w 2011 roku. Grupa podpisała umowę o współpracy z Intralot, dostawcą oferującym pełną obsługę technologiczną, którego zadaniem będzie dostarczenie wszystkich systemów i zapewnienie wsparcia koniecznego dla oferowania loterii. Segment loteryjny jest atrakcyjny ze względu na stabilną marżę Wygranych Brutto, wyższą niż marża Wygranych Brutto z zakładów wzajemnych. Grupa posiada już doświadczenie w zakresie wprowadzania nowych produktów, oraz w odniesieniu do podobnych gier, 4

5 a mianowicie gier liczbowych. Grupa może wykorzystać posiadaną markę, bazę klientów oraz sieć posiadanych przez siebie kolektur w Czechach. Pomimo braku państwowego monopolu, na rynku czeskim w tym segmencie działa tylko jeden podmiot. Promowanie lojalności wobec marki Grupa dąży do promowania wśród swoich klientów lojalności wobec swojej marki. W 2005 r. Grupa wprowadziła szeroko zakrojony program lojalnościowy Fortuna Klub Plus, oferowany za pośrednictwem kolektur we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność. W ramach tego programu lojalnościowego klienci mogą gromadzić punkty, naliczane na podstawie wpłacanych stawek, niezależnie od kanału dystrybucji (w kolekturze, przez Internet, telefonicznie lub SMSem) a następnie wymieniać te punkty na darmowe zakłady, premie zwiększające szanse na wygraną oraz na gadżety firmowe Fortuna. Kierownictwo zamierza podnieść poziom obsługi klienta we wszystkich swoich kolekturach oraz oczekuje, że stanie się to kluczowym czynnikiem wyróżniającym kolektury Grupy od punktów jej konkurentów. Grupa zamierza również poprawić obsługę członków programu Fortuna Klub Plus dzięki wprowadzeniu nowego systemu CRM. System CRM umożliwi komunikowanie się z klientami w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb i nakierowany na konkretne osoby, i będzie m.in. wskazywał klientów, którzy nie zawarli żadnego zakładu w określonym okresie. Nowy system CRM ma zostać wprowadzony w drugiej połowie 2010 r. System ma na celu poprawę relacji pomiędzy klientami a Grupą, przy jednoczesnym budowaniu silniejszej lojalności wobec marki. Ma on również oferować nakierowany na konkretne cele plan komunikacji z klientem, skupiony na aktywizacji wydatków klienta i ich śledzeniu. Grupa współpracuje z organizacjami charytatywnymi i zamierza rozwijać swoją politykę odpowiedzialności społecznej. Grupa sponsoruje też drużyny piłkarskie, by budować pozytywne skojarzenia z marką i z zakładami sportowymi, oraz aby zwrócić uwagę na społeczny i rozrywkowy aspekt zakładów wzajemnych, podnosząc tym samym atrakcyjność jej marki w oczach aktualnych i potencjalnych klientów. Wejście na nowe rynki Grupa ustawicznie śledzi zachodzące zmiany regulacyjne i szanse rynkowe pojawiające się w Europie Środkowej oraz Wschodniej. Grupa tworzy obecnie FortunaWin, internetową platformę zakładów wzajemnych i gier losowych, która da Grupie możliwość oferowania produktów na nowych rynkach w nowych krajach. Obecnie internetowa platforma umożliwia oferowanie zakładów wzajemnych i gier losowych klientom na Węgrzech. W ramach procesu monitorowania szans rynkowych, Grupa dokonuje przeglądu możliwości dokonania nowych inwestycji oraz przejęcia istniejących podmiotów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Przestrzeganie przepisów obowiązujących w krajach, w których Grupa posiada swoje kolektury Strategia Grupy polega na przestrzeganiu lokalnych uregulowań prawnych w zakresie oferowania zakładów wzajemnych on-line w krajach, w których Grupa posiada kolektury. Grupa zamierza wykorzystać posiadane doświadczenie i zaoferować zakłady wzajemne on-line w Polsce, gdy tylko pojawi się taka możliwość. Obecnie polski rząd pracuje nad nową ustawą, która ma umożliwić oferowanie w tym kraju zakładów on-line. W momencie wprowadzenia w życie nowej ustawy Grupa złoży wniosek o przyznanie jej zezwolenia na oferowanie zakładów wzajemnych on-line w Polsce. Kierownictwo jest zdania, że prowadzenie działalności w Polsce na podstawie lokalnego zezwolenia może dać Grupie przewagę konkurencyjną w stosunku do podmiotów, które prowadzą taką działalność z zagranicy. Grupa Fortuna Nabycie i odsprzedaż spółki zależnej w Chorwacji 7 stycznia 2008 r. Equinox Investments B.V., będąca spółką zależną Wprowadzającego, nabyła udziały w spółce Fortuna HR. W 2009 i 2010 r. Emitent zawarł szereg transakcji, w wyniku których nabył spółki prowadzące działalność operacyjną, w tym również Fortuna HR, oraz spółki towarzyszące, pozostające pod kontrolą Wprowadzającego. Więcej informacji na ten temat przedstawiono w rozdziale Opis działalności Istotne umowy Transakcje z podmiotami powiązanymi - Nabycie akcji/udziałów w Spółkach Grupy przez Emitenta. Jednakże, z powodu trwającej restrukturyzacji spółki Fortuna HR oraz z racji opóźnień we wprowadzeniu możliwości oferowania zakładów wzajemnych on-line w Chorwacji, termin przywrócenia rentowności spółki Fortuna HR nie był pewny. W związku z tym Emitent zadecydował o wyłączeniu spółki Fortuna HR z Grupy. W dniu 26 marca 2010 r. wszystkie udziały w spółce Fortuna HR będące w posiadaniu Emitenta zostały odsprzedane Equinox Investments B.V. za cenę 1 EUR. W dniu 7 września 2010 r. Emitent zawarł umowę z Equinox Investments B.V., spółką zależną Wprowadzającego, na podstawie której Emitent posiada opcję kupna wszystkich udziałów w Fortuna HR należących do Equinox Investments B.V. Opcja może zostać wykonana w trzyletnim terminie, poczynając od dnia 1 lipca 2011 r., pod warunkiem, że Fortuna HR osiągnie dodatni wynik EBITDA 5

6 w ciągu trzech kolejnych kwartałów. Cena kupna wynosi 1 EUR, a dług netto Fortuna HR w dniu przeniesienia udziałów (rozumiany jako oprocentowany dług, włączając pożyczki akcjonariuszy, odejmując środki pieniężne i nimi ekwiwalenty środków pieniężnych, wyłączając środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania) nie powinien przekroczyć 12 milionów EUR. W przypadku, gdy w dniu wykonania opcji dług netto przekroczy 12 milionów EUR, Equinox Investments B.V. powinna dokapitalizować Fortuna HR w celu obniżenia wysokości długu do 12 milionów EUR. Dodatkowo Emitent posiada prawo pierwszeństwa, które upoważnia go do nabycia udziałów w Fortuna HR za sumę zaoferowaną przez podmiot trzeci zamierzający nabyć udziały w Fortuna HR. W wypadku, gdy Emitent nie nabędzie udziałów w Fortuna HR za wskazaną sumę, Equinox Investments B.V. ma prawo zbyć udziały w Fortuna HR podmiotowi trzeciemu, a opcja kupna posiadana przez Emitenta wygasa w stosunku do udziałów nabytych przez podmiot trzeci. Opcja kupna oraz prawo pierwszeństwa wygasają 1 lipca 2014 r. pod warunkiem, że nie zostaną wykonane w tym dniu albo do tego dnia. Fortuna HR została założona w dniu 5 czerwca 2001 r. w Zagrzebiu i jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa chorwackiego. Obecnie oferuje zakłady bukmacherskie za pośrednictwem swojej sieci kolektur oraz on-line. Spółki zależne Grupy Fortuna Najważniejszymi podmiotami zależnymi Emitenta są spółki operacyjne: Fortuna SazKan założona w dniu 29 marca 1990 r. w Pradze, będąca spółką akcyjną prawa czeskiego. Od początku swej działalności spółka ta oferuje zakłady wzajemne. Spółka dysponuje obecnie zezwoleniem wydanym w listopadzie 2008 r., ważnym do 2018 r. W 2007 r. Fortuna SazKan rozpoczęła oferowanie zakładów bukmacherskich przez telefon (Telekonto), zaś w 2008 r. uzyskała zezwolenie na oferowanie zakładów bukmacherskich za pośrednictwem internetu. Zezwolenie to jest ważne do grudnia 2018 r. W dniu 30 listopada 2009 r. spółka otrzymała zezwolenie na oferowanie nowego typu gry o nazwie szczęśliwe liczby. Zezwolenie to jest ważne do 2019 r. W dniu 9 lipca 2010 r. spółka otrzymała zezwolenie na przeprowadzanie loterii. Zezwolenie to jest ważne do 8 lipca 2013 r. Spółka Fortuna GAME została założona w dniu 3 października 1991 r. w Pradze, jako spółka akcyjna prawa czeskiego. Początkowo spółka Fortuna GAME była właścicielem magazynu w miejscowości Brandýs nad Labem, wynajmowanego Fortuna SazKan. W 2009 r., wskutek przeniesienia części działalności operacyjnej Fortuna SazKan, Fortuna GAME rozpoczęła oferowanie zakładów sportowych, zgodnie z posiadanym zezwoleniem, wydanym w dniu 19 maja 2009 r. i ważnym do 2019 r. Spółka Fortuna SK została założona w dniu 25 kwietnia 1991 r. w Bratysławie, jako spółka akcyjna prawa słowackiego. W 2006 r. nazwę spółki zmieniono na Fortuna SK. Obecnie Fortuna SK oferuje zakłady bukmacherskie (zarówno za pośrednictwem kolektur, jak i on-line), na mocy zezwolenia wydanego w 2005 r. i ważnego do 30 listopada 2010 r. Spółka Fortuna PL została założona w dniu 29 grudnia 1995 r. w Ustroniu, jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego. Od samego początku spółka działa w branży zakładów wzajemnych. W ostatnich latach spółka oferowała zakłady bukmacherskie oraz, do roku 2009, zakłady dotyczące wyników gier liczbowych. Aktualna działalność jest prowadzona zgodnie z szeregiem zezwoleń na prowadzenie zakładów wzajemnych, wydanych dla poszczególnych kolektur w latach , które to zezwolenia wygasają w latach W dniu 30 listopada 2009 r. Fortuna PL uzyskała zezwolenie na organizację wirtualnych wyścigów konnych, ważne przez okres sześciu lat. Spółka FortunaWin Ltd. została założona w dniu 4 grudnia 2009 r. w Ta Xbiex, jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa maltańskiego. W dniu 26 lutego 2010 r. otrzymała trzy listy intencyjne (stanowiące rodzaj tymczasowego zezwolenia), upoważniające ją do organizacji zakładów wzajemnych oraz do obsługi i zarządzania dwiema platformami Microgaming. W czerwcu 2010 r. spółka rozpoczęła działalność w trybie on-line. Spółka FortunaWin Gaming Ltd. została założona w dniu 4 grudnia 2009 r. w Ta Xbiex, jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa maltańskiego. W dniu 26 lutego 2010 r. otrzymała list intencyjny, upoważniający ją do organizacji zakładów wzajemnych. W czerwcu 2010 r. spółka rozpoczęła działalność w trybie on-line. 6

7 Poniżej przedstawiono strukturę Grupy. Emitent (Holandia) 100% ibet (Czechy) 100% 100% Fortuna SK (Słowacja) Fortuna REAL (Słowacja) 99,9% 99,9% FortunaWin (Malta) FortunaWin Gaming (Malta) 100% Riverhill (Czechy) 100% Fortuna sazky (Czechy) 100% Alicela (Czechy) 100% Fortuna SazKan (Czechy) Fortuna GAME (Czechy) 33,3% Fortuna PL (Polska) 100% 33,3% Fortuna RENT 33,3% (Czechy) 100% Fortuna SW (Czechy) Podsumowanie czynników ryzyka Ryzyka związane z branżą Zmiany polityczne, gospodarcze oraz regulacyjne mogą wywrzeć negatywny wpływ na Grupę; Grupa działa w silnie regulowanym sektorze; nie ma pewności, czy zmiany w otoczeniu regulacyjnym nie wywrą negatywnego wpływu na przychód Grupy; Opodatkowanie zakładów wzajemnych oraz innych produktów oferowanych przez Grupę może ulec zmianie; Działalność Grupy jest uzależniona od posiadanych przez nią zezwoleń; W niektórych krajach, w których działa Grupa, możliwości reklamowania się są ograniczone i mogą być dodatkowo ograniczone w przyszłości; Państwa członkowskie UE mogą nałożyć dodatkowe ograniczenia na sektor zakładów wzajemnych i gier losowych; Przestępstwa i oszustwa mogą zakłócić zdolność Grupy do prowadzenia działalności; Grupa jest zależna od możliwości zagwarantowania bezpieczeństwa operacji związanych z zakładami wzajemnymi i grami losowymi; Niepowodzenie systemu zarządzania ryzykiem w Grupie może wywrzeć istotny wpływ na jej działalność operacyjną i wyniki finansowe; Reputacja branży zakładów wzajemnych i gier losowych jako całości może wpłynąć na przychody Grupy; Popyt na zakłady wzajemne i gry losowe może zmieniać się w czasie; Grupa może ponieść istotne straty w związku z wynikami zakładów wzajemnych lub gier losowych, jak również w związku z poszczególnymi wydarzeniami; Anulowanie lub zmiana planowanego harmonogramu imprez sportowych może wpłynąć na działalność operacyjną Grupy. Czynniki ryzyka związane z Emitentem Silniejsza konkurencja może zmniejszyć przychody i zyski Grupy oraz ograniczyć jej możliwości rozwoju; Grupa jest uzależniona od swoich kluczowych pracowników; 7

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. Podsumowanie opisu działalności

PODSUMOWANIE. Podsumowanie opisu działalności PODSUMOWANIE Niniejszy materiał stanowi podsumowanie najistotniejszych kwestii i czynników ryzyka dotyczących Emitenta, Spółek Operacyjnych, Grupy Westa oraz Akcji. Niniejsze podsumowanie stanowi jedynie

Bardziej szczegółowo

23.800.000 0,01 EUR 7.100.000 0,01 EUR

23.800.000 0,01 EUR 7.100.000 0,01 EUR Niniejszy dokument jest tłumaczeniem prospektu sporządzonego przez spółkę AFI Europe N.V. z siedzibą w Amsterdamie ( Spółka ), który 18 listopada 2010 r. został zatwierdzony przez holenderski Urząd Regulacji

Bardziej szczegółowo

ASBISc Enterprises PLC. (spółka akcyjna utworzona zgodnie z przepisami prawa cypryjskiego)

ASBISc Enterprises PLC. (spółka akcyjna utworzona zgodnie z przepisami prawa cypryjskiego) ASBISc Enterprises PLC (spółka akcyjna utworzona zgodnie z przepisami prawa cypryjskiego) Oferta 21.205.144 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,20 USD każda Niniejszy dokument został sporządzony w związku

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA. AmRest Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie ul. Rokin 55, Królestwo Niderlandów. www.amrest.com.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA. AmRest Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie ul. Rokin 55, Królestwo Niderlandów. www.amrest.com. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA AmRest Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie ul. Rokin 55, Królestwo Niderlandów www.amrest.com.pl Wprowadzającym akcje do publicznego obrotu jest International

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

Cinema City International N.V.

Cinema City International N.V. PODSUMOWANIE Niniejsze podsumowanie stanowi wprowadzenie do Prospektu i zawiera informacje, które znajdują się w innych częściach Prospektu. Decyzja o dokonaniu inwestycji w Akcje Oferowane powinna być

Bardziej szczegółowo

ALUMETAL S.A. KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 17 czerwca 2014 r.

ALUMETAL S.A. KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 17 czerwca 2014 r. ALUMETAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kętach w Polsce i adresem przy ul. Kościuszki 111 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 177577) Oferta publiczna

Bardziej szczegółowo

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej.

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej. EUROCASH S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Komornikach k. Poznania w Polsce i adresem przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000213765)

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: Aleja Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Oferującym Akcje Oferowane w publicznym obrocie jest Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie

Oferującym Akcje Oferowane w publicznym obrocie jest Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Opoczno S.A., z siedzibą w Opocznie, Polska, ul. Przemysłowa 5. Adres strony internetowej Spółki: www.opoczno.com Podmiotem Dominującym w stosunku do Spółki i Wprowadzającym jest

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda

Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda (LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000253077) Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN

Bardziej szczegółowo

BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A.

BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A. BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006421) Oferta

Bardziej szczegółowo

Doradca finansowy Oferujący Doradca Prawny KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 15 maja 2015 r.

Doradca finansowy Oferujący Doradca Prawny KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 15 maja 2015 r. Pamapol S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Ruścu i adresem przy ul. Wieluńskiej 2, 97-438 Rusiec, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 211414) Niniejszy prospekt

Bardziej szczegółowo

Echo Investment S.A.

Echo Investment S.A. Echo Investment S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007025) PROGRAM

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Data zatwierdzenia: 15 stycznia 2007 roku

Oferujący: Data zatwierdzenia: 15 stycznia 2007 roku PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII A I AKCJI SERII C ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B I C ORAZ PRAW DO AKCJI SERII C SPÓŁKI GADU-GADU

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA PROSPEKT EMISYJNY Wola Info SA (spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000063157) Oferta Publiczna 900.000 akcji zwykłych na

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.)

Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.) Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.) Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: publiczną subskrypcją 2 500 000 akcji nowej emisji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu PROSPEKT EMISYJNY BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201)

Bardziej szczegółowo

Telewizja Niezależna SA z siedzibą w Warszawie

Telewizja Niezależna SA z siedzibą w Warszawie MEMORANDUM INFORMACYJNE Telewizja Niezależna SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, 9 października 2013 roku WSTĘP MEMORANDUM INFORMACYJNE EMITENT: Nazwa (firma) Kraj: Siedziba: Polska Warszawa Telewizja

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA S.A.

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA S.A. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA S.A. spółka akcyjna z siedzibą przy ul. Działkowej 115, 02-234 Warszawa wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000051757 UBIEGANIE SIĘ O DOPUSZCZENIE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 - Miejsce i data publikacji: Warszawa 11 marca 2013 r. 1 Spis treści raportu rocznego List Zarządu

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych. Oferujący

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Legnicy, ul. Św. M. Kolbe 18 www.euco.pl niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną 1.100.000 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo