PODSUMOWANIE. Fortuna Entertainment Group N.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSUMOWANIE. Fortuna Entertainment Group N.V."

Transkrypt

1 PODSUMOWANIE Niniejszy rozdział zawiera podsumowanie podstawowych informacji oraz czynników ryzyka dotyczących Emitenta, Grupy oraz Akcji. Niniejsze podsumowanie należy traktować wyłącznie jako wprowadzenie do Prospektu i zawiera ono informacje przedstawione w innych miejscach w treści Prospektu. Zwraca się uwagę inwestorów, że niniejsze podsumowanie nie jest wyczerpujące i nie zawiera wszystkich informacji istotnych dla przyszłych inwestorów. Zapoznanie się z niniejszym podsumowaniem nie powinno w żadnym wypadku być uważane za równoważne z zapoznaniem się z całością Prospektu. Przed podjęciem decyzji o inwestowaniu w Oferowane Akcje potencjalni inwestorzy powinni przeczytać niniejszy Prospekt w całości, w tym także rozdział zatytułowany "Czynniki Ryzyka", wszelkie aneksy do Prospektu wymagane na mocy obowiązujących przepisów, Złożone Sprawozdania Finansowe i Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe wraz z dodatkowymi informacjami finansowymi i notami. Emitent ponosi odpowiedzialność cywilną z tytułu sporządzenia niniejszego Podsumowania (łącznie z Podsumowaniem informacji finansowych i operacyjnych) oraz jego tłumaczenia jedynie w przypadku, gdy niniejsze Podsumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne lub sprzeczne z pozostałymi częściami Prospektu. W razie skierowania do sądu w Państwie Członkowskim powództwa związanego z informacjami zawartymi w niniejszym Prospekcie, powód może być, jeśli tak stanowi prawo Państwa Członkowskiego, w którym wnoszone jest powództwo, zobowiązany ponieść koszty tłumaczenia niniejszego Prospektu przed rozpoczęciem postępowania. Podstawowe informacje o Grupie Fortuna Grupa Fortuna jest wiodącym pod względem obrotów operatorem zakładów bukmacherskich w Europie Środkowo-Wschodniej, działającym poprzez sieć kolektur oraz on-line, który w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009 r. uzyskał Wygrane Brutto w wysokości tysięcy EUR. Na dzień 30 czerwca 2010 r. Grupa posiadała łącznie kolektur w Czechach, na Słowacji oraz w Polsce. Od 2007 Grupa oferuje również zakłady on-line na rynku słowackim a od 2009 roku na rynku czeskim. W czerwcu 2010 r. Grupa uruchomiła internetową platformę zakładów wzajemnych i gier losowych, FortunaWin, która obecnie ukierunkowana jest na rynek węgierski. Grupa dysponuje szerokim wachlarzem produktów oferowanych on-line oraz za pośrednictwem sieci kolektur, w tym zakłady przedmeczowe na szereg imprez sportowych, zakłady na żywo (live betting) na najważniejsze mecze transmitowane w telewizji, a także gry liczbowe. Kierownictwo Grupy uważa, że rynki zakładów sportowych Czech i Słowacji są relatywnie dobrze rozwinięte, natomiast rynek w Polsce cechuje duży potencjał wzrostu. Kierownictwo zamierza poszerzać asortyment oferowanych produktów, między innymi o loterię w Czechach, wirtualne zakłady sportowe oraz rozwijać internetową platformę zakładów wzajemnych i gier losowych. Początek działalności bukmacherskiej Grupy można datować na 1990 r., kiedy powstała jedna z jej Spółek, Fortuna SazKan. Od chwili powstania Fortuna SazKan zajmowała się głównie działalnością bukmacherską w zakresie zakładów sportowych. Na przestrzeni lat Wprowadzający nabył spółki bukmacherskie działające w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, które obecnie prowadzą działalność pod marką Fortuna. W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009 r. Grupa była drugim pod względem kwoty wpłaconych stawek podmiotem oferujących zakłady wzajemne w kolekturach na każdym ze swoich trzech kluczowych rynków. Emitent posiada opcję kupna, na mocy której może odkupić wszystkie udziały w spółce Fortuna HR, będące w posiadaniu Equinox Investments B.V., spółki zależnej Wprowadzającego, które to udziały Kierownictwo zdecydowało się odsprzedać spółce Equinox Investments B.V. w marcu 2010 r. Więcej informacji na temat opcji kupna przedstawiono w rozdziale Emitent Opcja kupna spółki Fortuna HR. Przewagi konkurencyjne Kierownictwo uważa, że następujące czynniki stanowią o sile Grupy: Jedna z wiodących spółek oferujących zakłady wzajemne na rynkach Czech, Słowacji i Polski Grupa Fortuna jest wiodącą spółką w branży sportowych zakładów bukmacherskich, posiadającą sieć kolektur w Europie Środkowo- Wschodniej (pod względem obrotu). W 2009 roku Grupa była drugim co do wielkości podmiotem przyjmującym zakłady wzajemne w Czechach, Polsce i na Słowacji, pod względem kwoty wpłaconych stawek. 1 Na dzień 30 czerwca 2010 r. Grupa posiadała kolektury oraz 248 kolektur w systemie Partner, co czyniło ją jednym z największych operatorów kolektur w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa jest jednym z wiodących, posiadających lokalne zezwolenia na prowadzenie działalności, podmiotów oferujących zakłady wzajemne on-line w Czechach i na Słowacji. 1 Zgodnie z danymi H2GC i szacunkami Grupy. 1

2 Zdaniem Kierownictwa, rozmiar, skala i wielkość bazy klientów daje Grupie przewagę konkurencyjną, szczególnie wobec niektórych mniejszych, lokalnych graczy z branży zakładów wzajemnych, zwłaszcza w zakresie rozpoznawalności marki, optymalizacji kosztów i wykorzystania efektu skali. Obecność na rosnących rynkach Europy Środkowo-Wschodniej Gospodarki krajów stanowiących główne rynki działalności Grupy odnotowały wyższe średnie wskaźniki wzrostu PKB w ujęciu realnym w porównaniu z osiągniętą w tym samym okresie w ostatnich latach średnią dla krajów Unii Europejskiej. W 2008 roku Polska i Słowacja zanotowały jedne z najwyższych w UE wzrosty wskaźników PKB, odpowiednio 5,0% oraz 6,2%, podczas gdy PKB Czech wzrosło o 2,5% w tym samym okresie. Pomimo wpływu globalnego kryzysu gospodarczego, w 2009 r. polska gospodarka zanotowała wzrost PKB na poziomie 1,7% 2 w porównaniu ze spadkiem PKB w państwach UE średnio o 4.2%. W oparciu o dostępne dane rynkowe, Kierownictwo uważa, że w najbliższej przyszłości gospodarki krajów, w których Grupa prowadzi działalność, wciąż będą rozwijały się szybciej, niż dojrzalsze gospodarki Europy Zachodniej, co pociągnie za sobą wzrost przeciętnego wynagrodzenia oraz związany z nim wzrost dochodu do dyspozycji konsumentów w tych krajach, co z kolei przełoży się na wyższe wydatki na wypoczynek i rozrywkę. Grupa ma dobrą pozycję rynkową, aby skorzystać z wyżej wspomnianego oczekiwanego wzrostu gospodarczego w tych krajach oraz związanego z nim wzrostu przeciętnego poziomu dochodu rozporządzalnego. Kierownictwo sądzi, że zakłady wzajemne stają się coraz bardziej społecznie akceptowalne, co ma związek z wieloma czynnikami, w tym z poszerzeniem oferty produktów oraz poprawą standardów sieci kolektur bardziej atrakcyjne lokale, jak również przenoszenie kolektur w bardziej popularne miejsca, na przykład do centrów handlowych, co sprawia, że zakłady wzajemne i gry losowe staja się elementem powszechnego handlu i rozrywki. Rozprzestrzenianie się usług on-line, przy współudziale pozytywnych zmian regulacji, również przyczynia się do rosnącej akceptacji zakładów wzajemnych i gier losowych. Dzięki doświadczeniu na rynku on-line, zdobytym w Czechach i na Słowacji, jak również z racji rozpoznawalności marki, Grupa może korzystać z coraz większego poziomu penetracji szerokopasmowego internetu w krajach, w których prowadzi działalność. W latach poziom penetracji szerokopasmowego internetu wzrósł w Czechach z 17% do 30%, w Polsce z 22% do 32%, na Słowacji z 11% do 30% a na Węgrzech z 22% do 37% 3. Marka obdarzana zaufaniem Historia działalności operacyjnej Grupy oraz siła jej marki na kluczowych rynkach daje jej przewagę konkurencyjną w branży, w której pozyskanie i utrzymanie klientów jest najważniejsze dla rozwoju działalności biznesowej. Na przestrzeni ostatnich lat, Grupa wprowadziła jednolity design wszystkich swoich produktów i usług, co zdaniem Kierownictwa doprowadziło do tego, że w oczach opinii publicznej marka "Fortuna" jest rozpoznawana jako profesjonalny i stabilny operator zakładów wzajemnych 4. Kierownictwo jest zdania, że marka jest kluczowym atutem, pozwalającym Grupie utrzymać lojalnych klientów i przyciągać nowych. Grupa nadal inwestuje w działania marketingowe, służące budowaniu rozpoznawalności marki, jak również angażuje się w badania rynku, celem monitorowania sposobu, w jaki postrzegana jest marka. Kierownictwo jest przekonane, że fakt sponsorowania przez Grupę drużyn piłkarskich, w tym słowackiej reprezentacji narodowej, AC Sparta Praga, FC Banik Ostrawa, Slovan Liberec, Bohemians 1905, FK Mlada Boleslav, 1.FC Brno, przyczyni się do rozwoju działalności biznesowej Grupy. Atrakcyjna i nowatorska oferta produktowa oraz doświadczenie na polu innowacji Kierownictwo jest zdania, że Grupa jest jednym z wiodących podmiotów oferujących zakłady wzajemne na rynkach lokalnych, pod względem oferowania nowatorskich produktów dla zakładów wzajemnych. Grupa stale dąży do oferowania swym klientom nowych produktów, aby ulepszać ich wrażenia związane z zakładami wzajemnymi. Przykładowo, Grupa była pierwszym operatorem z lokalnym zezwoleniem, który uruchomił zakłady on-line na żywo (live betting) w Czechach. W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009 r. suma wpłaconych stawek w zakładach on-line na żywo (live betting) w Czechach i na Słowacji wyniosła około 17% łącznej sumy wpłaconych stawek w zakładach on-line w tych krajach. Inne przykłady wiodących innowacji rynkowych to m.in. zakład "bezpieczny", specjalny rodzaj zakładów akumulacyjnych, gdzie klient może wygrać pewną nominalną kwotę, nawet jeśli przegra jeden z zakładów, oraz "szczęśliwe liczby", połączenie gry losowej z zakładami sportowymi, z rosnącą pulą wygranych. 2 Informacje dotyczące wzrostu PKB oparto na danych opublikowanych przez Eurostat. 3 Zgodnie z danymi H2GC. 4 Zgodnie z badaniami rynku przeprowadzonymi przez Ipsos Tambor na Słowacji w latach oraz w Czechach w latach

3 Ponadto Grupa podnosi atrakcyjność swych produktów i usług dla klientów dzięki programowi lojalnościowemu Fortuna Klub Plus. Członkowie Fortuna Klub Plus mogą korzystać ze zniżek oraz dodatkowych usług, uczestniczą w konkursach i losowaniu nagród, oraz gromadzą punkty naliczane w zależności od wysokości wpłaconych stawek oraz częstotliwości zawierania zakładów. Zgromadzone punkty można następnie wymienić na czasopismo o zakładach wzajemnych Fortuna, gadżety promocyjne z logo Fortuna lub oferty specjalne. Członkowie programu otrzymują też zniżki na niektóre produkty i usługi. Obecnie Fortuna Klub Plus liczy sobie około 147 tysięcy członków. Dane każdego członka Fortuna Klub Plus są przechowywane w bazie danych Grupy. Grupa może wykorzystywać te informacje do aktywnego rozwijania swoich kontaktów z każdym członkiem dzięki systemowi CRM. Grupa ma doświadczenie w szybkim i skutecznym dostosowywaniu swojej działalności do zmian przepisów prawa. Najbardziej zauważalnym tego przykładem było uwieńczone sukcesem wprowadzenie usług on-line na Słowacji i w Czechach (patrz Opis działalności-przewagi konkurencyjne-przewaga pioniera na rynku zakładów on-line ). Kompleksowy system zarządzania ryzykiem oraz wieloletnie doświadczenie bukmacherskie Skuteczne zarządzanie ryzykiem i ochrona zysków ma dla Grupy podstawowe znaczenie. Kierownictwo uważa, że ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem oraz istniejące procedury bukmacherskie, jak również wsparcie zespołu doświadczonych bukmacherów i wysoce wykwalifikowanych specjalistów od zarządzania ryzykiem oraz najnowocześniejsze systemy informatyczne dają Grupie silną przewagę konkurencyjną w tym zakresie. Grupa posiada wielopoziomowy system zarządzania ryzykiem, podzielony na cztery fazy: kompilacja kursów, korekta kursów, przyjmowanie zakładów oraz zarządzanie płatnościami. Zdaniem Kierownictwa, system zarządzania ryzykiem w Grupie daje jej możliwość kompleksowego przeglądu bieżącej ekspozycji na ryzyka związane z określonym wydarzeniem. Ponadto dzięki szerokiej ofercie zakładów na różnorodne wydarzenia sportowe Grupa jest w stanie rozłożyć ponoszone ryzyko na dużą liczbę wydarzeń. Dywersyfikacji ryzyka służy również prowadzenie działalności w różnych krajach, ponieważ preferencje co do zakładów bukmacherskich różnią się w poszczególnych krajach, w których działa Grupa. Grupa rozbudowała i wzmocniła swój system zarządzania ryzykiem, instalując oprogramowanie służące do kalkulacji prawdopodobieństwa dla zakładów na żywo (live betting). Na potrzeby kompilacji kursów, Grupa współpracuje z 38 doświadczonymi bukmacherami, posiadającymi doskonałe umiejętności analityczne oraz dogłębną znajomość lokalnych rynków zakładów sportowych. Każdy bukmacher jest odpowiedzialny za kompilację kursów dla konkretnego regionu, dyscypliny sportu lub ligi. Kierownictwo jest zdania, że dzięki systemowi zarządzania ryzykiem oraz umiejętnościom bukmacherów odpowiedzialnych za kompilację kursów Grupa jest w stanie skutecznie zarządzać swoim ryzykiem, zapewnić ochronę zysków oraz zaoferować swym klientom zakłady na warunkach konkurencyjnych i atrakcyjnych w stosunku do innych podmiotów. Przewaga pioniera na rynku zakładów on-line Grupa była jednym z pierwszych operatorów z lokalnym zezwoleniem, którzy rozpoczęli oferowanie zakładów on-line na Słowacji w 2007 r. Ponadto, w 2009 r., po zmianie obowiązujących w Czechach przepisów, Grupa wykorzystała pojawiającą się szansę i dyskontując wcześniejsze doświadczenia z rynku słowackiego zaoferowała zakłady on-line w Czechach. Grupa natychmiast zbudowała silną pozycję na czeskim rynku zakładów on-line i zamierza wykorzystać swoje doświadczenia, gdy tylko pojawi się tego rodzaju szansa w Polsce. Ponadto, Grupie udało się skutecznie poszerzyć asortyment oferowanych produktów, dzięki wprowadzeniu nowych produktów on-line, takich jak zakłady na żywo (live betting). Na Słowacji i w Czechach Fortuna oferuje zakłady sportowe on-line na podstawie lokalnych zezwoleń na prowadzenie zakładów wzajemnych. Kierownictwo jest zdania, że fakt posiadania przez Grupę w tych krajach sieci kolektur, która umożliwia, na przykład, wypłatę nagród pieniężnych klientom zawierającym zakłady on-line, przyczynia się do budowania wiarygodności marki Fortuna i daje jej wyraźną przewagę konkurencyjną nad spółkami oferującymi zakłady wzajemne i gry losowe on-line z zagranicy, działającymi bez lokalnych zezwoleń w krajach, gdzie Grupa oferuje swoje produkty zarówno w internecie, jak i za pośrednictwem sieci kolektur. Doświadczenie Grupy zdobyte podczas wprowadzania na rynek zakładów on-line w obu wymienionych krajach sprawia, że Grupa jest dobrze przygotowana do rozpoczęcia działalności on-line na nowych rynkach. Model biznesowy zakładów on-line jest w dużym stopniu skalowalny rozwijając zakłady on-line Grupa będzie mogła budować swoją obecność na nowych rynkach, przy stosunkowo niskich kosztach, nie inwestując w sieć kolektur, na przykład poprzez zarejestrowaną na Malcie internetową platformę zakładów wzajemnych i gier losowych. Wysoki potencjał generowania środków pieniężnych i umiarkowana dźwignia finansowa W opinii Kierownictwa działalność Grupy generuje duże ilości środków pieniężnych. W latach obrotowych zakończonych 31 grudnia 2009, 2008 oraz 2007 r., przepływy środków pieniężnych z tytułu działalności operacyjnej Grupy wyniosły, odpowiednio, tysięcy EUR, tysięcy EUR oraz tysięcy EUR, co daje wskaźnik konwersji gotówkowej w wysokości odpowiednio, 94%, 99% oraz 111% (wskaźnik obliczany jako przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej podzielone przez zysk z działalności 3

4 operacyjnej). W latach obrotowych zakończonych 31 grudnia 2009, 2008 oraz 2007, wskaźnik EBITDA wyniósł, odpowiednio, tysięcy EUR, tysięcy EUR oraz tysięcy EUR. Ponadto, w dniu 30 czerwca 2010 r. zadłużenie netto Grupy wynosiło tysięcy EUR, natomiast ogólny wskaźnik zadłużenia Emitenta, wyrażony jako stosunek zadłużenia netto na dzień 30 czerwca 2010 r. do zysku EBITDA za okres dwunastu miesięcy, wyniósł 0,86. Generowanie dużej ilości środków pieniężnych oraz umiarkowana dźwignia finansowa dają Grupie możliwość finansowania swego rozwoju z własnych przepływów pieniężnych oraz zapewniają możliwość wypłaty znaczącej dywidendy (Dalsze informacje - patrz Akcjonariusze - Polityka dywidendy ). Strategia Wykorzystanie potencjału wzrostowego zakładów on-line oraz korzystnych zmian regulacyjnych Działalność on-line prowadzona przez Grupę na Słowacji i w Czechach rozwija się organicznie od, odpowiednio, 2007 i 2009 roku. Strategia Grupy polega na dalszym organicznym wzroście działalności on-line oraz maksymalizacji potencjału, jaki oferuje coraz powszechniejsza akceptacja zakładów wzajemnych i gier losowych jako sposobu spędzania wolnego czasu oraz coraz silniejsza penetracja szerokopasmowego internetu. Po wcześniejszym wprowadzeniu zakładów on-line na Słowacji, w 2007 roku, Grupa wykorzystała zgromadzone wówczas doświadczenia, aby w 2009 roku szybko i skutecznie uruchomić zakłady on-line w Czechach. W oczekiwaniu na korzystne zmiany polskich przepisów prawnych, Grupa przygotowuje się do uruchomienia w tym kraju lokalnych usług on-line z dniem wejścia w życie nowych przepisów, o ile planowane zmiany zostaną przyjęte. Grupa ponadto zakończyła rozbudowę swojej internetowej platformy zakładów wzajemnych i gier losowych, która oferuje szeroki wachlarz produktów, w tym zakłady sportowe oraz dotyczące innych wydarzeń, zakłady na żywo, zakłady liczbowe, loterie oraz kasyno on-line. W celu zapewnienia większej konkurencyjności, działalność FortunaWin zlokalizowana jest na Malcie. Ta platforma oferująca zakłady wzajemne i gry losowe on-line została uruchomiona w czerwcu 2010 roku i obecnie oferuje produkty klientom z Węgier. Umocnienie sieci detalicznej i zwiększenie przychodu w przeliczeniu na kolekturę Grupa zamierza maksymalizować ilość środków pieniężnych generowanych przez jej podstawowy, detaliczny kanał dystrybucji, zwiększając Wygrane Brutto przy jednoczesnym ostrożnym zarządzaniu kosztami. Aby optymalizować wrażenia swych klientów, Grupa monitoruje swoją sieć detaliczną i dostosowuje liczbę oraz lokalizację kolektur oferujących produkty Fortuna. W 2009 r. Grupa otworzyła 119 punktów, zamknęła 110, a 10 przeniosła w inne miejsce. Grupa stale poprawia lokalizację, wystrój, wyposażenie oraz wielkość swoich kolektur. Kierownictwo zamierza osiągnąć liczbę 800 kolektur w Czechach, 450 na Słowacji oraz 500 w Polsce do 2012 roku. Grupa zamierza nadal zwiększać liczbę swoich kolektur w Polsce, na Słowacji i w Czechach. Zamierza również zwiększyć liczbę punktów przyjmowania zakładów w systemie Partner, co pozwoli zmniejszyć koszty stałe. Grupa otworzyła kilka pilotażowych punktów Partner w Polsce. Kierownictwo rozważa dalsze rozwijanie systemu Partner w tym kraju. Grupa zamierza zwiększyć liczbę produktów oferowanych w kolekturach, aby przyciągnąć większą liczbę klientów i zachęcić ich do spędzania w kolekturze więcej czasu i zwiększenia wydatków. Grupa dodatkowo zamierza wprowadzić więcej produktów wirtualnych oraz dotyczących zakładów na żywo, wzmocnić wizerunek w mediach, ulepszyć wystrój kolektur oraz wykorzystać potencjał kanału informacyjnego Fortuna dla promowania dodatkowych możliwości zawierania zakładów. Poszerzenie oferty produktowej Grupa zamierza poszerzać i doskonalić oferowane klientom możliwości zawierania zakładów, a jednocześnie utrzymać poziom systemu zarządzania ryzykiem. Grupa zamierza w niektórych ze swoich kolektur oferować transmisje internetowe na żywo oraz wirtualne zakłady sportowe, zawierane przy pomocy terminali, na wyniki m.in. wyścigów konnych, meczów piłki nożnej, koszykówki oraz zawodów żużlowych. Kierownictwo oczekuje, że dywersyfikacja portfela produktów otworzy szanse sprzedaży nowych produktów aktualnym klientom, szczególnie w Czechach i na Słowacji, gdzie do przedstawiania klientom nowych produktów on-line zostaną wykorzystane platformy internetowe. W lipcu 2010 r. Fortuna SazKan otrzymała zezwolenie na oferowanie loterii w Czechach. Kierownictwo przewiduje, że koszty związane z tym projektem osiągną w latach 2010 i 2011 łącznie około 13 milionów EUR, a rozpoczęcie oferowania loterii nastąpi w 2011 roku. Grupa podpisała umowę o współpracy z Intralot, dostawcą oferującym pełną obsługę technologiczną, którego zadaniem będzie dostarczenie wszystkich systemów i zapewnienie wsparcia koniecznego dla oferowania loterii. Segment loteryjny jest atrakcyjny ze względu na stabilną marżę Wygranych Brutto, wyższą niż marża Wygranych Brutto z zakładów wzajemnych. Grupa posiada już doświadczenie w zakresie wprowadzania nowych produktów, oraz w odniesieniu do podobnych gier, 4

5 a mianowicie gier liczbowych. Grupa może wykorzystać posiadaną markę, bazę klientów oraz sieć posiadanych przez siebie kolektur w Czechach. Pomimo braku państwowego monopolu, na rynku czeskim w tym segmencie działa tylko jeden podmiot. Promowanie lojalności wobec marki Grupa dąży do promowania wśród swoich klientów lojalności wobec swojej marki. W 2005 r. Grupa wprowadziła szeroko zakrojony program lojalnościowy Fortuna Klub Plus, oferowany za pośrednictwem kolektur we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność. W ramach tego programu lojalnościowego klienci mogą gromadzić punkty, naliczane na podstawie wpłacanych stawek, niezależnie od kanału dystrybucji (w kolekturze, przez Internet, telefonicznie lub SMSem) a następnie wymieniać te punkty na darmowe zakłady, premie zwiększające szanse na wygraną oraz na gadżety firmowe Fortuna. Kierownictwo zamierza podnieść poziom obsługi klienta we wszystkich swoich kolekturach oraz oczekuje, że stanie się to kluczowym czynnikiem wyróżniającym kolektury Grupy od punktów jej konkurentów. Grupa zamierza również poprawić obsługę członków programu Fortuna Klub Plus dzięki wprowadzeniu nowego systemu CRM. System CRM umożliwi komunikowanie się z klientami w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb i nakierowany na konkretne osoby, i będzie m.in. wskazywał klientów, którzy nie zawarli żadnego zakładu w określonym okresie. Nowy system CRM ma zostać wprowadzony w drugiej połowie 2010 r. System ma na celu poprawę relacji pomiędzy klientami a Grupą, przy jednoczesnym budowaniu silniejszej lojalności wobec marki. Ma on również oferować nakierowany na konkretne cele plan komunikacji z klientem, skupiony na aktywizacji wydatków klienta i ich śledzeniu. Grupa współpracuje z organizacjami charytatywnymi i zamierza rozwijać swoją politykę odpowiedzialności społecznej. Grupa sponsoruje też drużyny piłkarskie, by budować pozytywne skojarzenia z marką i z zakładami sportowymi, oraz aby zwrócić uwagę na społeczny i rozrywkowy aspekt zakładów wzajemnych, podnosząc tym samym atrakcyjność jej marki w oczach aktualnych i potencjalnych klientów. Wejście na nowe rynki Grupa ustawicznie śledzi zachodzące zmiany regulacyjne i szanse rynkowe pojawiające się w Europie Środkowej oraz Wschodniej. Grupa tworzy obecnie FortunaWin, internetową platformę zakładów wzajemnych i gier losowych, która da Grupie możliwość oferowania produktów na nowych rynkach w nowych krajach. Obecnie internetowa platforma umożliwia oferowanie zakładów wzajemnych i gier losowych klientom na Węgrzech. W ramach procesu monitorowania szans rynkowych, Grupa dokonuje przeglądu możliwości dokonania nowych inwestycji oraz przejęcia istniejących podmiotów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Przestrzeganie przepisów obowiązujących w krajach, w których Grupa posiada swoje kolektury Strategia Grupy polega na przestrzeganiu lokalnych uregulowań prawnych w zakresie oferowania zakładów wzajemnych on-line w krajach, w których Grupa posiada kolektury. Grupa zamierza wykorzystać posiadane doświadczenie i zaoferować zakłady wzajemne on-line w Polsce, gdy tylko pojawi się taka możliwość. Obecnie polski rząd pracuje nad nową ustawą, która ma umożliwić oferowanie w tym kraju zakładów on-line. W momencie wprowadzenia w życie nowej ustawy Grupa złoży wniosek o przyznanie jej zezwolenia na oferowanie zakładów wzajemnych on-line w Polsce. Kierownictwo jest zdania, że prowadzenie działalności w Polsce na podstawie lokalnego zezwolenia może dać Grupie przewagę konkurencyjną w stosunku do podmiotów, które prowadzą taką działalność z zagranicy. Grupa Fortuna Nabycie i odsprzedaż spółki zależnej w Chorwacji 7 stycznia 2008 r. Equinox Investments B.V., będąca spółką zależną Wprowadzającego, nabyła udziały w spółce Fortuna HR. W 2009 i 2010 r. Emitent zawarł szereg transakcji, w wyniku których nabył spółki prowadzące działalność operacyjną, w tym również Fortuna HR, oraz spółki towarzyszące, pozostające pod kontrolą Wprowadzającego. Więcej informacji na ten temat przedstawiono w rozdziale Opis działalności Istotne umowy Transakcje z podmiotami powiązanymi - Nabycie akcji/udziałów w Spółkach Grupy przez Emitenta. Jednakże, z powodu trwającej restrukturyzacji spółki Fortuna HR oraz z racji opóźnień we wprowadzeniu możliwości oferowania zakładów wzajemnych on-line w Chorwacji, termin przywrócenia rentowności spółki Fortuna HR nie był pewny. W związku z tym Emitent zadecydował o wyłączeniu spółki Fortuna HR z Grupy. W dniu 26 marca 2010 r. wszystkie udziały w spółce Fortuna HR będące w posiadaniu Emitenta zostały odsprzedane Equinox Investments B.V. za cenę 1 EUR. W dniu 7 września 2010 r. Emitent zawarł umowę z Equinox Investments B.V., spółką zależną Wprowadzającego, na podstawie której Emitent posiada opcję kupna wszystkich udziałów w Fortuna HR należących do Equinox Investments B.V. Opcja może zostać wykonana w trzyletnim terminie, poczynając od dnia 1 lipca 2011 r., pod warunkiem, że Fortuna HR osiągnie dodatni wynik EBITDA 5

6 w ciągu trzech kolejnych kwartałów. Cena kupna wynosi 1 EUR, a dług netto Fortuna HR w dniu przeniesienia udziałów (rozumiany jako oprocentowany dług, włączając pożyczki akcjonariuszy, odejmując środki pieniężne i nimi ekwiwalenty środków pieniężnych, wyłączając środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania) nie powinien przekroczyć 12 milionów EUR. W przypadku, gdy w dniu wykonania opcji dług netto przekroczy 12 milionów EUR, Equinox Investments B.V. powinna dokapitalizować Fortuna HR w celu obniżenia wysokości długu do 12 milionów EUR. Dodatkowo Emitent posiada prawo pierwszeństwa, które upoważnia go do nabycia udziałów w Fortuna HR za sumę zaoferowaną przez podmiot trzeci zamierzający nabyć udziały w Fortuna HR. W wypadku, gdy Emitent nie nabędzie udziałów w Fortuna HR za wskazaną sumę, Equinox Investments B.V. ma prawo zbyć udziały w Fortuna HR podmiotowi trzeciemu, a opcja kupna posiadana przez Emitenta wygasa w stosunku do udziałów nabytych przez podmiot trzeci. Opcja kupna oraz prawo pierwszeństwa wygasają 1 lipca 2014 r. pod warunkiem, że nie zostaną wykonane w tym dniu albo do tego dnia. Fortuna HR została założona w dniu 5 czerwca 2001 r. w Zagrzebiu i jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa chorwackiego. Obecnie oferuje zakłady bukmacherskie za pośrednictwem swojej sieci kolektur oraz on-line. Spółki zależne Grupy Fortuna Najważniejszymi podmiotami zależnymi Emitenta są spółki operacyjne: Fortuna SazKan założona w dniu 29 marca 1990 r. w Pradze, będąca spółką akcyjną prawa czeskiego. Od początku swej działalności spółka ta oferuje zakłady wzajemne. Spółka dysponuje obecnie zezwoleniem wydanym w listopadzie 2008 r., ważnym do 2018 r. W 2007 r. Fortuna SazKan rozpoczęła oferowanie zakładów bukmacherskich przez telefon (Telekonto), zaś w 2008 r. uzyskała zezwolenie na oferowanie zakładów bukmacherskich za pośrednictwem internetu. Zezwolenie to jest ważne do grudnia 2018 r. W dniu 30 listopada 2009 r. spółka otrzymała zezwolenie na oferowanie nowego typu gry o nazwie szczęśliwe liczby. Zezwolenie to jest ważne do 2019 r. W dniu 9 lipca 2010 r. spółka otrzymała zezwolenie na przeprowadzanie loterii. Zezwolenie to jest ważne do 8 lipca 2013 r. Spółka Fortuna GAME została założona w dniu 3 października 1991 r. w Pradze, jako spółka akcyjna prawa czeskiego. Początkowo spółka Fortuna GAME była właścicielem magazynu w miejscowości Brandýs nad Labem, wynajmowanego Fortuna SazKan. W 2009 r., wskutek przeniesienia części działalności operacyjnej Fortuna SazKan, Fortuna GAME rozpoczęła oferowanie zakładów sportowych, zgodnie z posiadanym zezwoleniem, wydanym w dniu 19 maja 2009 r. i ważnym do 2019 r. Spółka Fortuna SK została założona w dniu 25 kwietnia 1991 r. w Bratysławie, jako spółka akcyjna prawa słowackiego. W 2006 r. nazwę spółki zmieniono na Fortuna SK. Obecnie Fortuna SK oferuje zakłady bukmacherskie (zarówno za pośrednictwem kolektur, jak i on-line), na mocy zezwolenia wydanego w 2005 r. i ważnego do 30 listopada 2010 r. Spółka Fortuna PL została założona w dniu 29 grudnia 1995 r. w Ustroniu, jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego. Od samego początku spółka działa w branży zakładów wzajemnych. W ostatnich latach spółka oferowała zakłady bukmacherskie oraz, do roku 2009, zakłady dotyczące wyników gier liczbowych. Aktualna działalność jest prowadzona zgodnie z szeregiem zezwoleń na prowadzenie zakładów wzajemnych, wydanych dla poszczególnych kolektur w latach , które to zezwolenia wygasają w latach W dniu 30 listopada 2009 r. Fortuna PL uzyskała zezwolenie na organizację wirtualnych wyścigów konnych, ważne przez okres sześciu lat. Spółka FortunaWin Ltd. została założona w dniu 4 grudnia 2009 r. w Ta Xbiex, jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa maltańskiego. W dniu 26 lutego 2010 r. otrzymała trzy listy intencyjne (stanowiące rodzaj tymczasowego zezwolenia), upoważniające ją do organizacji zakładów wzajemnych oraz do obsługi i zarządzania dwiema platformami Microgaming. W czerwcu 2010 r. spółka rozpoczęła działalność w trybie on-line. Spółka FortunaWin Gaming Ltd. została założona w dniu 4 grudnia 2009 r. w Ta Xbiex, jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa maltańskiego. W dniu 26 lutego 2010 r. otrzymała list intencyjny, upoważniający ją do organizacji zakładów wzajemnych. W czerwcu 2010 r. spółka rozpoczęła działalność w trybie on-line. 6

7 Poniżej przedstawiono strukturę Grupy. Emitent (Holandia) 100% ibet (Czechy) 100% 100% Fortuna SK (Słowacja) Fortuna REAL (Słowacja) 99,9% 99,9% FortunaWin (Malta) FortunaWin Gaming (Malta) 100% Riverhill (Czechy) 100% Fortuna sazky (Czechy) 100% Alicela (Czechy) 100% Fortuna SazKan (Czechy) Fortuna GAME (Czechy) 33,3% Fortuna PL (Polska) 100% 33,3% Fortuna RENT 33,3% (Czechy) 100% Fortuna SW (Czechy) Podsumowanie czynników ryzyka Ryzyka związane z branżą Zmiany polityczne, gospodarcze oraz regulacyjne mogą wywrzeć negatywny wpływ na Grupę; Grupa działa w silnie regulowanym sektorze; nie ma pewności, czy zmiany w otoczeniu regulacyjnym nie wywrą negatywnego wpływu na przychód Grupy; Opodatkowanie zakładów wzajemnych oraz innych produktów oferowanych przez Grupę może ulec zmianie; Działalność Grupy jest uzależniona od posiadanych przez nią zezwoleń; W niektórych krajach, w których działa Grupa, możliwości reklamowania się są ograniczone i mogą być dodatkowo ograniczone w przyszłości; Państwa członkowskie UE mogą nałożyć dodatkowe ograniczenia na sektor zakładów wzajemnych i gier losowych; Przestępstwa i oszustwa mogą zakłócić zdolność Grupy do prowadzenia działalności; Grupa jest zależna od możliwości zagwarantowania bezpieczeństwa operacji związanych z zakładami wzajemnymi i grami losowymi; Niepowodzenie systemu zarządzania ryzykiem w Grupie może wywrzeć istotny wpływ na jej działalność operacyjną i wyniki finansowe; Reputacja branży zakładów wzajemnych i gier losowych jako całości może wpłynąć na przychody Grupy; Popyt na zakłady wzajemne i gry losowe może zmieniać się w czasie; Grupa może ponieść istotne straty w związku z wynikami zakładów wzajemnych lub gier losowych, jak również w związku z poszczególnymi wydarzeniami; Anulowanie lub zmiana planowanego harmonogramu imprez sportowych może wpłynąć na działalność operacyjną Grupy. Czynniki ryzyka związane z Emitentem Silniejsza konkurencja może zmniejszyć przychody i zyski Grupy oraz ograniczyć jej możliwości rozwoju; Grupa jest uzależniona od swoich kluczowych pracowników; 7

8 Ekspansja prowadzona poprzez przejmowanie podmiotów niesie ze sobą pewne czynniki ryzyka, które mogą mieć negatywny wpływ na działalność Grupy; Grupa może przeoczyć szanse na rynkach w nowych krajach; Grupie może nie powieść się wprowadzenie nowych, atrakcyjnych produktów; Grupa nie może oferować usług on-line w Polsce i może nie być w stanie zaoferować ich w przyszłości; Wprowadzanie nowych kanałów dystrybucji może doprowadzić do przejmowania dotychczasowych klientów przez nowe kanały; Większość przychodów Grupy pochodzi z zakładów sportowych; Grupa polega na sile swoich marek; Grupa może naruszać prawa własności intelektualnej osób trzecich; Wysokie koszty stałe pochłaniają istotną część przychodów Grupy; Ryzyka finansowe Historyczne połączone sprawozdania finansowe Grupy mogą nie odzwierciedlać w należyty sposób jej historycznych lub przyszłych wyników oraz mogą nie być porównywalne na przestrzeni kilku okresów, co może utrudnić ocenę wyników osiąganych przez Grupę i jej perspektyw na przyszłość; Wahania kursów walutowych mogą wpływać na właściwą interpretację sprawozdań finansowych; Wycena opcji kupna na udziały w spółce Fortuna HR może mieć negatywny wpływ na rachunek zysków i strat Emitenta; Spółki operacyjne Grupy mogą nie być w stanie podtrzymać dobrych relacji z organizatorami imprez sportowych w Polsce; Przerwy w funkcjonowaniu sieci informatycznej Grupy oraz przetwarzaniu płatności mogą mieć istotny, negatywny wpływ na przychody Grupy oraz na reputację marki Fortuna; Grupa może być uzależniona od ograniczonej liczby osób trzecich; Grupa podlega regulacjom w zakresie przetwarzania danych osobowych; Istnieje ryzyko związane z dodatkowymi płatnościami na cele pożytku publicznego w Czechach; Ryzyko postępowań związanych z cenami transferowymi; Ograniczenie wykonywania pewnych praw akcjonariuszy w Grupie; Akcje w czeskich i słowackiej spółkach operacyjnych są obciążone zastawem na rzecz Česká spořitelna, a.s.; Znak Fortuna Sazkova Kancelar jest obciążony zastawem na rzecz Česká spořitelna, a.s.; Współpraca pomiędzy spółkami Fortuna PL oraz Fortuna sp. z o.o. może wiązać się z pewnymi ryzykami; Czynniki ryzyka związane z papierami wartościowymi Oferta może zostać opóźniona, zawieszona lub odwołana; Przyszła sprzedaż lub emisja znaczącej liczby Akcji może mieć negatywny wpływ na wartość rynkową Akcji; Posiadacze Akcji mogą nie być w stanie skorzystać z prawa pierwokupu, co może doprowadzić do istotnego rozwodnienia ich udziału w akcjonariacie w przypadku emisji akcji w przyszłości; Nie ma gwarancji, że Emitent będzie w przyszłości wypłacał dywidendę; Obecni akcjonariusze będą nadal wywierali istotny wpływ na Zarząd, również po przeprowadzeniu Oferty; Emitent jest spółką utworzoną i zorganizowaną zgodnie z prawem holenderskim; Inwestorzy, którzy nabędą Akcje, będą musieli spełnić wymogi wynikające z różnych systemów prawa krajowego; Inwestorzy mogą napotkać na problemy związane z egzekwowaniem orzeczeń wydanych przeciwko Emitentowi; Mogą występować różne podejścia podatkowe do inwestorów w spółce holenderskiej, którzy nie mają siedziby ani miejsca zamieszkania w Holandii. 8

9 Czynniki ryzyka związane z rynkiem Cena Akcji Emitenta może się zmieniać; Analitycy papierów wartościowych lub branży mogą zaprzestać publikowania badań lub raportów poświęconych działalności biznesowej Emitenta, lub też mogą zmienić swoje rekomendacje dotyczące Akcji Emitenta; Nie ma żadnej pewności w kwestii przyszłego kształtowania się rynku Akcji oraz jego płynności; Możliwość sprzedaży Akcji Emitenta może zmaleć, zaś cena rynkowa Akcji Emitenta może ulegać niewspółmiernym zmianom, w reakcji na niekorzystne wydarzenia niezwiązane z wynikami działalności operacyjnej Emitenta, spadając nawet poniżej Ceny Oferty; Emitent może nie być w stanie doprowadzić do wprowadzenia Akcji Emitenta na WGPW i PGPW albo Akcje mogą zostać wycofane z obrotu na WGPW i/albo PGPW; Obrót Akcjami Emitenta na WGPW i PGPW może zostać zawieszony; Notowanie Akcji na dwóch giełdach wiąże się z różnicami w płynności, systemach rozliczeniowych, walucie obrotu oraz kosztach transakcyjnymi, które mogą być różne dla każdej z obu giełd, na których notowane będą Akcje. Te oraz inne czynniki mogą ograniczać możliwość przenoszenia Akcji z jednej giełdy na drugą; Liczba akcji Emitenta pozostających w wolnym obrocie będzie ograniczona, co może mieć negatywny wpływ na płynność, możliwość sprzedaży lub na wartość Akcji; Emitent nie posiada doświadczenia w zakresie spełniania wymogów stawianych spółkom giełdowym. Podsumowanie Oferty Emitent...Fortuna Entertainment Group N.V., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Naamloze Vennootschap) utworzona zgodnie z prawem holenderskim w dniu 4 listopada 2009 r., wpisana do Rejestru Handlowego Izby Handlowej w Amsterdamie, Holandia, w dniu 6 listopada 2009 r. Siedzibą Emitenta jest Amsterdam, Holandia, a jego siedziba mieści się przy Strawinskylaan 809 WTC T.A/L 8, 1077XX Amsterdam, Holandia. Wprowadzający...Penta Investments Limited, spółka cypryjska, z siedzibą w Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C&I Center, 2 piętro, 3803 Limassol, Cypr. Na dzień sporządzenia Prospektu Wprowadzający posiada 100% wyemitowanego kapitału zakładowego Emitenta. Wprowadzający należy do grupy inwestycyjnej z Europy Środkowo-Wschodniej, specjalizującej się w inwestycjach typu private equity oraz w nieruchomości. Po przeprowadzeniu Oferty Wprowadzający pozostanie w posiadaniu nie mniej niż 65% Akcji Emitenta. Oferta...Emitent i Wprowadzający oferują Oferowane Akcje: (i) inwestorom niebędącymi osobami z USA (zgodnie z definicją w Regulacji S) w ramach oferty publicznej w Czechach, Polsce i na Słowacji; oraz (ii) w ramach oferty prywatnej, wybranym Inwestorom Instytucjonalnym, niebędącymi osobami z USA (zgodnie z definicją w Regulacji S) wszędzie poza Czechami, Polską oraz Słowacją, oraz poza Stanami Zjednoczonymi, w każdym przypadku zgodnie z Regulacją S na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Oferowane Akcje...Oferowane Akcje to nie więcej, niż zwykłych akcji imiennych Emitenta, o wartości nominalnej 0,01 EUR. Oferowane Akcje obejmują nie więcej, niż Nowych Akcji oraz nie więcej, niż Sprzedawanych Akcji. Liczba Oferowanych Akcji może zostać zwiększona o nie więcej, niż Akcji w ramach Dodatkowego Przydziału, zgodnie z Opcją Dodatkowego Przydziału, opisaną poniżej. Ostateczna liczba Oferowanych Akcji zostanie określona przez Emitenta i Wprowadzającego, w porozumieniu z Globalnym Koordynatorem Oferty i Prowadzącym Księgę Popytu w dniu Ustalenia Ceny i Przydziału, tj. 21 października 2010 r. lub około tej daty, na podstawie zainteresowania wyrażonego przez inwestorów, i zostanie ogłoszona w dniu 22 października 2010 r. lub około tej daty w sposób wymagany przez obowiązujące przepisy oraz praktykę rynkową w Holandii, Czechach, Polsce i na Słowacji, tzn. w taki sam sposób, w jaki opublikowano niniejszy Prospekt, jak również w komunikacie prasowym. 9

10 Cena Maksymalna...Cena Maksymalna za jedną Oferowaną Akcję zostanie określona przez Emitenta i Wprowadzającego, w porozumieniu z Globalnym Koordynatorem Oferty i Prowadzącym Księgę Popytu, nie później, niż w dniu 11 października 2010 r., w oparciu o (i) aktualną i przewidywaną sytuację na rynkach Czech, Polski, Słowacji oraz na międzynarodowych rynkach kapitałowych, oraz (ii) ocenę perspektyw wzrostu, czynników ryzyka oraz innych informacji dotyczących działalności Emitenta. Emitent ogłosi Cenę Maksymalną nie później, niż w dniu 11 października 2010 r., w komunikacie prasowym w Czechach, Polsce i na Słowacji, jak również w sposób zgodny z odnośnymi przepisami i praktyką rynkową przyjętą w Holandii, w Czechach, Polsce i na Słowacji. Maksymalna Cena za jedną Oferowaną Akcję zostanie określona w związku z zapisami składanymi przez Inwestorów Indywidualnych. Cena Maksymalna nie musi odpowiadać Cenie Oferty zawartej w Ofercie. Cena Oferty...Ostateczna Cena Oferty zostanie określona przez Emitenta i Wprowadzającego, w porozumieniu z Globalnym Koordynatorem Oferty i Prowadzącym Księgę Popytu w Dniu Ustalenia Ceny i Przydziału w dniu 21 października 2010 r. lub około tej daty, w oparciu o następujące kryteria i zasady: (i) wielkość i elastyczność cenową popytu wyrażonego przez Inwestorów Instytucjonalnych podczas budowania księgi popytu, (ii) aktualną i przewidywaną sytuację na rynkach Czech, Polski i Słowacji oraz na międzynarodowych rynkach kapitałowych oraz (iii) ocenę perspektyw wzrostu, czynników ryzyka oraz innych informacji dotyczących działalności Emitenta, zawartych w niniejszym Prospekcie. Cena Oferty dla Inwestorów Indywidualnych nie przekroczy Ceny Maksymalnej. Cena Oferty dla Inwestorów Instytucjonalnych może przekroczyć Cenę Maksymalną. Cena Oferty zostanie ogłoszona w dniu lub około 22 października 2010 r., w sposób odpowiadający wymogom odnośnego prawa oraz praktyce na rynkach Holandii, Czech, Polski i Słowacji, czyli w taki sam sposób, w jaki opublikowano niniejszy Prospekt, jak również komunikacie prasowym. Przydział...Przydział nastąpi wkrótce po zakończeniu okresu budowania księgi popytu i zapisów dla Inwestorów Indywidualnych. Oczekuje się, że będzie miał miejsce w dniu lub około 22 października 2010 r., z zastrzeżeniem możliwości skrócenia lub przedłużenia harmonogramu Oferty decyzją podjętą przez Emitenta i Wprowadzającego, w porozumieniu z Globalnym Koordynatorem Oferty i Prowadzącym Księgę Popytu. Opcja Dodatkowego Przydziału...Wprowadzający przyzna Globalnemu Koordynatorowi Oferty i Prowadzącemu Księgę Popytu Opcję Dodatkowego Przydziału, ważną przez 30 dni od daty ogłoszenia Ceny Oferty, umożliwiającą zakup nie więcej niż Akcji albo 15 procent łącznej liczby Oferowanych Akcji dostępnych w ramach Oferty, po Cenie Oferty, na realizację ewentualnego dodatkowego przydziału, związanej z Ofertą, jak również celem pokrycia krótkich pozycji powstałych w wyniku transakcji stabilizujących. Patrz rozdział Plasowanie i subemisja. Rozliczenie i Wydanie Wszystkie Akcje są akcjami imiennymi. Akcjonariusze Emitenta mogą je przechowywać na podstawie bezpośredniego wpisu do rejestru akcjonariuszy, prowadzonego Oferowanych Akcji... w Holandii w siedzibie Emitenta, albo też na mocy zapisu księgowego w banku lub profesjonalnym depozycie papierów wartościowych albo innego kwalifikowanego pośrednika finansowego, który będzie je przechowywał za pośrednictwem Clearstream, czy to bezpośrednio, jako uczestnik takiego system, czy też pośrednio, za pośrednictwem innego uczestnika systemu, albo też za pośrednictwem CDCP i jego uczestników lub KDPW oraz jego uczestników. Oczekuje się, że Wydanie Akcji nastąpi w momencie opłacenia całej kwoty Ceny Oferty albo też w dniu lub około 27 października 2010 r. lub w terminie do niego zbliżonym, za pośrednictwem CDCP, oraz w dniu 28 października lub w terminie do niego zbliżonym za pośrednictwem KDPW oraz za pośrednictwem łączy ich systemów z systemem Clearstream. Patrz Oferta. 10

11 Notowanie i Obrót...Oczekuje się, że Obrót Akcjami na PGPW rozpocznie się w dniu lub około 27 października 2010 r. lub w zbliżonym terminie. Obrót Akcjami na WGPW oczekiwany jest od 28 października 2010 r. lub terminu doń zbliżonego. Emitent zamierza wystąpić o dopuszczenie do warunkowego obrotu Akcjami na giełdzie PGPW, który to obrót miałby się rozpocząć w dniu lub około 22 października 2010 r. lub w zbliżonym terminie. Dotychczas Akcje nie były przedmiotem publicznego obrotu. Dywidendy...Ze wszystkimi Akcjami, w tym również z Oferowanymi Akcjami, poczynając od dnia nabycia takich Akcji przez ich posiadacza, związane jest pełne prawo do dywidendy, jeżeli wypłata dywidendy zostanie ogłoszona. Więcej informacji przedstawiono w rozdziałach Emitent Prawa przysługujące z Akcji oraz "Akcjonariusze - Polityka dywidendy. Prawa Głosu...Każda Akcja uprawnia jej posiadacza do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Wykorzystanie Środki pozyskane z subskrypcji Nowych Akcji zostaną przekazane Emitentowi, zaś Pozyskanych Środków... wszelkie środki uzyskane ze sprzedaży Sprzedawanych Akcji zostaną przekazane Wprowadzającemu. Patrz rozdział: Wykorzystanie pozyskanych środków. Środki netto uzyskane ze sprzedaży Nowych Akcji zostaną wykorzystane w celu uruchomienia loterii w Czechach. Wszelkie wpływy z Oferty, które z racji niższych kosztów nie zostaną wykorzystane na uruchomienie loterii, zasilą zasoby gotówkowe Emitenta. Subemisja...Emitent i Wprowadzający zamierzają, w dniu publikacji Prospektu lub w terminie do niego zbliżonym, tzn. w dniu 11 października 2010 r. lub w terminie do niego zbliżonym, zawrzeć umowę subemisji ( Umowa Subemisji ), na mocy której Subemitent oraz Współmenadżer Oferty, pod pewnymi innymi warunkami, złożą zapisy na Akcje Oferowane, które nie zostały subskrybowane przez Inwestorów Instytucjonalnych zarekomendowanych Emitentowi i Wprowadzającemu przez Menadżerów lub Subemitenta (i którym Akcje Oferowane zostały wstępnie przydzielone przez Emitenta i Wprowadzającego zgodnie z rekomendacjami) i zapłacą kwotę równą iloczynowi Ceny Oferty i liczby Akcji Oferowanych, które nie zostały subskrybowane przez Inwestorów Instytucjonalnych zarekomendowanych Emitentowi i Wprowadzającemu przez Menadżerów lub Subemitenta (patrz rozdział Plasowanie i subemisja ). Ograniczenia w obrocie akcjami...z wyjątkiem emisji Nowych Akcji objętych Ofertą oraz emisji papierów wartościowych związanych z kapitałem zakładowym Emitenta w ramach planu motywacyjnego dla kierownictwa wdrażanego przez Emitenta i wykorzystującego akcje, Emitent zobowiązał się, że przez 12 miesięcy od Dnia Rozliczenia nie będzie, bez uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie przez Menadżerów Oferty, którzy bezzasadnie nie odmówią udzielenia takiej zgody, proponował ani w żaden inny sposób wspierał oferowania Akcji Emitenta, ogłaszał zamiaru zaoferowania nowych Akcji ani też emitował jakichkolwiek papierów wartościowych, które w jakikolwiek inny sposób mogą zostać zamienione na Akcje Emitenta, ani też papierów wartościowych, które w jakikolwiek inny sposób inkorporują prawo do nabycia Akcji Emitenta, i nie zawrze żadnej transakcji, (włączając w to transakcje na instrumentach pochodnych), o skutku gospodarczym zbliżonym do sprzedaży Akcji Emitenta. Wprowadzający zobowiązał się, że poza sprzedażą Sprzedawanych Akcji oraz Akcji Dodatkowego Przydziału w ramach Oferty, przez okres 12 miesięcy od Dnia Rozliczenia: (i) nie sprzeda ani nie ogłosi zamiaru sprzedaży jakichkolwiek Akcji Emitenta (z wyjątkiem Sprzedawanych Akcji oraz Akcji Dodatkowego Przydziału), (ii) nie wyemituje żadnych papierów wartościowych wymiennych na Akcje Emitenta, (iii) nie wyemituje żadnych papierów wartościowych, które w jakikolwiek inny sposób reprezentowałyby prawo do nabycia Akcji Emitenta oraz (iv) nie zawrze żadnej transakcji (w tym również transakcji na instrumentach pochodnych), o skutku gospodarczym zbliżonym do sprzedaży Akcji Emitenta, bez uprzedniego uzyskania zgody wyrażonej przez Menadżerów Oferty, którzy bezzasadnie nie odmówią wyrażenia takiej zgody. Ponadto, Wprowadzający zobowiązał się nie proponować, nie popierać w głosowaniu ani 11

12 Kod Papierów Wartościowych...Kod ISIN: NL Globalny Koordynator Oferty i Prowadzący Księgę Zapisów...UniCredit Bank AG (London Branch) Współmenadżer Oferty... Erste Group Bank AG Gwarant Emisji i Agent Stabilizacyjny...UniCredit Bank Austria AG Menadżer Oferty Detalicznej na terytorium Czech...Česká spořitelna, a.s. Menadżer Oferty Detalicznej na terytorium Polski...UniCredit CAIB Poland S.A. Menadżer Oferty Detalicznej na terytorium Słowacji...Slovenská sporiteľňa, a.s. Agent Sprzedaży...brokerjet České spořitelny, a.s. w żaden inny sposób: (i) jakiegokolwiek podniesienia kapitału zakładowego Emitenta (ii) jakiejkolwiek emisji papierów wartościowych wymiennych na Akcje Emitenta ani też (iii) jakiejkolwiek emisji innych papierów wartościowych, które w jakikolwiek sposób reprezentowałyby prawo do nabycia Akcji Emitenta, oraz (iv) nie zawierać żadnych transakcji (w tym również transakcji dotyczących instrumentów pochodnych o skutku gospodarczym zbliżonym do zobowiązania Emitenta do emisji tego typu instrumentów, z wyjątkiem emisji papierów wartościowych powiązanych z kapitałem zakładowym Emitenta w ramach dowolnego, opartego na akcjach, programu motywacyjnego dla kadry kierowniczej prowadzonego przez Emitenta. Polscy Agenci Sprzedaży...Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. and Dom Maklerski Pekao Menadżerowie Oferty...UniCredit Bank AG (London Branch), Erste Group Bank AG, UniCredit CAIB Poland S.A. Ograniczenia Sprzedaży...Oferowane Akcje nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych oraz, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych, ani też oferowane lub sprzedawane osobie mającej siedzibę lub miejsce zamieszkania na tym terytorium (zgodnie z definicją zawartą w Regulacji S), na jej rzecz lub rachunek. We wszystkich innych jurysdykcjach Oferowane Akcje mogą być oferowane i sprzedawane wyłącznie pod warunkiem spełnienia wszystkich odnośnych przepisów prawnych. Patrz także "Ograniczenia Sprzedaży ". 12

13 Podsumowanie informacji finansowych i operacyjnych Przedstawione poniżej historyczne dane finansowe dotyczą lat obrotowych zakończonych 31 grudnia 2007, 2008 oraz 2009 roku, jak również pierwszego półrocza roku obrotowego 2010, zakończonego 30 czerwca 2010 r., w zestawieniu z porównywalnymi danymi za rok Opierają się one na Złożonym Sprawozdaniu Finansowym oraz na Śródrocznym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym zawartych w Prospekcie, i rozdział ten powinien być czytany razem ze Złożonym Sprawozdaniem Finansowym oraz Śródrocznym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym. Inwestorzy powinni wziąć pod uwagę, że istnieją różnice pomiędzy zasadami sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych a zasadami sporządzania połączonymi złożonych sprawozdań finansowych, które opisane są w rozdziale Informacje dodatkowe Prezentacja informacji finansowych i innych. Złożone Sprawozdania Finansowe przedstawiają wyniki Grupy wraz z Fortuna HR, która została zbyta w dniu 26 marca 2010 r. Emitent jest spółką holdingową, nieposiadającą aktywów operacyjnych, z wyjątkiem akcji i udziałów jego podmiotów zależnych. Podsumowanie danych z rachunków zysków i strat za sześciomiesięczne okresy zakończone 30 czerwca 2010 i 2009 roku Sześciomiesięczny okres zakończony 30 czerwca 2010 niezaudytowane Sześciomiesięczny okres zakończony 30 czerwca 2009 niezaudytowane Suma wpłaconych stawek Przychody Podatki i obciążenia na rzecz budżetu państwa (3.340) (3.383) Koszty osobowe (13.063) (11.895) Amortyzacja (1.285) (987) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne (11.779) (10.544) Zysk z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe (2.857) (2.193) Koszty finansowe netto (1.767) (1.068) Zysk brutto z działalności kontynuowanej Podatek dochodowy (1.323) (1.082) Zysk netto za okres z działalności kontynuowanej Działalność zakończona Zysk/(strata) netto z działalności zaniechanej po opodatkowaniu za okres (1.286) (2.859) Zysk ze zbycia działalności zaniechanej Zysk netto za okres EBITDA

14 Podsumowanie danych z rachunków zysków i strat za lata zakończone 31 grudnia 2009, 2008 oraz 2007 roku 2009 Razem z Fortuna HR Bez Fortuna HR Suma wpłaconych stawek Przychody Podatki i obciążenia na rzecz budżetu państwa (6.965) (5.885) (3.651) (6.965) (5.885) (3.651) Koszty osobowe (28.001) (29.569) (20.505) (23.499) (25.283) (20.505) Amortyzacja (2.589) (2.010) (1.369) (2.138) (1.618) (1.369) Utrata wartości firmy - (4.366) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne (26.461) (27.015) (19.872) (21.534) (22.091) (19.872) Zysk z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe (4.850) (5.269) (4.192) (4.642) (5.260) (4.192) Koszty finansowe netto (2.535) (3.569) (3.841) (2.049) (3.519) (3.841) Zysk brutto Podatek dochodowy (2.422) (3.595) (715) (2.415) (4.023) (715) Zysk netto za okres EBITDA Podsumowanie danych z bilansu na dzień 30 czerwca 2010 roku oraz 31 grudnia 2009 roku AKTYWA 30 czerwca 2010 niezaudytowane 31 grudnia 2009 niezaudytowane Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe razem AKTYWA RAZEM PASYWA Kapitał własny razem Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania krótkoterminowe razem PASYWA RAZEM

15 Podsumowanie danych z bilansu na dzień 31 grudnia 2009, 2008 oraz 2007 roku AKTYWA Razem z Fortuna HR Bez Fortuna HR Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe razem AKTYWA RAZEM PASYWA Kapitał własny razem Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania krótkoterminowe razem PASYWA Podsumowanie danych ze sprawozdania z przepływów pieniężnych za sześciomiesięczne okresy zakończone 30 czerwca 2010 i 2009 roku Sześciomiesięczny okres zakończony 30 czerwca 2010 niezaudytowane Sześciomiesięczny okres zakończony 30 czerwca 2009 niezaudytowane Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (10.530) Przepływy pieniężne netto pochodzące z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej (11.013) Przepływy pieniężne netto pochodzące z / (wykorzystane w) działalności finansowej (20.487) Różnice kursowe (619) 613 Zwiększenie netto środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych (5.421) (4.934) Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek roku Środki pieniężne i nimi ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec roku

16 Podsumowanie danych ze sprawozdania z przepływów pieniężnych za lata zakończone 31 grudnia 2009, 2008 oraz 2007 roku Razem z Fortuna HR Bez Fortuna HR Różnice kursowe Zwiększenie netto środków pieniężnych i nimi ekwiwalentów środków pieniężnych (12.583) (31.914) (6.903) (11.501) (32.818) (6.903) Środki pieniężne i ekwiwalentów środków pieniężnych (2.532) (5.450) Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych Różnice kursowe Zwiększenie netto środków pieniężnych i nimi ekwiwalentów środków pieniężnych (2.473) (3.275) Środki pieniężne i ekwiwalentów środków pieniężnych Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Fortuna Entertainment Group rozpoczyna ofertę publiczną akcji w Polsce, Czechach i na Słowacji Publikacja prospektu i ceny maksymalnej

Fortuna Entertainment Group rozpoczyna ofertę publiczną akcji w Polsce, Czechach i na Słowacji Publikacja prospektu i ceny maksymalnej INFORMACJA PRASOWA Wyłączone z dystrybucji, bezpośredniej lub pośredniej, w USA, Australii, Kanadzie i Japonii. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie zostaną dopuszczone

Bardziej szczegółowo

W I KWARTALE 2012 WYGRANE BRUTTO WZROSŁY O 15,9% ROK DO ROKU, RENTOWNOŚĆ ZOSTAŁA UTRZYMANA

W I KWARTALE 2012 WYGRANE BRUTTO WZROSŁY O 15,9% ROK DO ROKU, RENTOWNOŚĆ ZOSTAŁA UTRZYMANA RAPORT OBOWIĄZKOWY 10 maja 2012 Okresowe sprawozdanie zarządu Fortuna Entertainment Group N.V. za okres od 1 stycznia do 10 maja 2012 W I KWARTALE 2012 WYGRANE BRUTTO WZROSŁY O 15,9% ROK DO ROKU, RENTOWNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu. (z możliwością zwiększenia oferty publicznej o dodatkowe do 651.408 akcji zwykłych na okaziciela)

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu. (z możliwością zwiększenia oferty publicznej o dodatkowe do 651.408 akcji zwykłych na okaziciela) MAGELLAN S.A. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZATWIERDZONEGO W DNIU 28 SIERPNIA 2007 r. DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/410/104/41/07 ( PROSPEKT ) ZATWIERDZONY W DNIU 19 WRZEŚNIA 2007 r.

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r.

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Zastrzeżenie prawne Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA II KWARTAŁ 2013 ROKU Warszawa 06 sierpień 2013 GO TFI S.A. ul. Stawki 2, 00-193, WARSZAWA, TEL.+48 22 860 63 76, FAX +48 22 201 06 12 www.gounited.pl SĄD REJONOWY

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze,

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze, KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE Szanowni Akcjonariusze, Uprzejmie informujemy, że pełna wersja Skróconego Sprawozdania Finansowego w języku polskim za 3 miesiące zakończone 31 grudnia 2011 zostanie

Bardziej szczegółowo

Konferencja Grupy Amica. Warszawa, 1.12.2015

Konferencja Grupy Amica. Warszawa, 1.12.2015 Konferencja Grupy Amica Warszawa, 1.12.2015 Agenda 1. Wyniki Grupy Amica za 2015 IQ-IIIQ 2. Przejęcie CDA Group Ltd 3. Profil CDA Group Ltd 4. Cele strategiczne 5. Parametry transakcji 6. Q&A 2 1 413 105

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW EMITENTA ZA 2012 ROK (Uzupełnienie sprawozdania zarządu za 2012

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 kwietnia 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji z ochroną kapitału

Rynek akcji z ochroną kapitału Rynek akcji z ochroną kapitału db Obligacja WIG20 3-letnia obligacja strukturyzowana powiązana z indeksem WIG20 A Passion to Perform. Nowa jakość w inwestycjach giełdowych Polska gospodarka znajduje się

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Kurs na Złoto powiązane z ceną złota ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 opublikowany w dniu 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI I. PISMO ZARZĄDU II. WYBRANE DANE FINANSOWE Z ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Wstępne, nieaudytowane wyniki finansowe za 2012 rok

Wstępne, nieaudytowane wyniki finansowe za 2012 rok Raport okresowy 7 marca, 2013 Fortuna Entertainment Group N.V. Wstępne, nieaudytowane wyniki finansowe za 2012 rok Amsterdam Fortuna Entertainment Group N.V. ogłosiła wstępne, nieaudytowane, skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA

PREZENTACJA INWESTORSKA PREZENTACJA INWESTORSKA BIKERSHOP FINANSE S.A. LISTOPAD 2016 R. 1 BIKERSHOP - PODSTAWOWE INFORMACJE Znaczący polski dystrybutor sprzętu sportowego produkowanego przez producentów rowerowych, narciarskich,

Bardziej szczegółowo

PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres 1 stycznia 2011-31 grudnia 2011

PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres 1 stycznia 2011-31 grudnia 2011 PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres 1 stycznia 2011-31 grudnia 2011 (Nr identyfikacyjny: 556693-7461) Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do Powszechnej Kasy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

ASBISC ENTERPRISES PLC NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R.

ASBISC ENTERPRISES PLC NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. RAPORT I NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. Spis treści Str. Niezbadany skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r.

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r. RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r. Raport FABRYKA FORMY S.A. za I kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r.

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Warszawa, 4 listopada 2010 r. Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2014

RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2014 RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2014 MPAY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie Warszawa, 25 maja 2015 Spis treści: I. PISMO ZARZĄDU II. WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: PROJPRZEM S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 12 października

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z ustaleniem przedziału cenowego, w ramach którego przyjmowane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

ASBISC ENTERPRISES PLC DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE 30 CZERWCA 2009 R.

ASBISC ENTERPRISES PLC DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE 30 CZERWCA 2009 R. DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA R. NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA R. S p i s t r e ś c i Strona Niezbadany skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012 NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3. Wybrane

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn. 03 czerwca 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 4.

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

OFERTA NABYCIA AKCJI W GLOBAL CITY HOLDINGS N.V.

OFERTA NABYCIA AKCJI W GLOBAL CITY HOLDINGS N.V. Niniejsza oferta nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r. Aneks nr 3 z dnia 29 lutego 2016 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2012 roku, na który składają

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Auto-Spa S.A.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Auto-Spa S.A. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Auto-Spa S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 SPIS TREŚCI I. PISMO ZARZĄDU... 3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 III. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku, Nr 76, poz.

Bardziej szczegółowo

Jakość, elegancja i styl. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r.

Jakość, elegancja i styl. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka)

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo