Informacja o wynikach pracy dydaktycznej wychowawczej i opiekuńczej w roku szkolnym 2013/2014 w Gimnazjum nr 2 im. Ludzi spod Znaku Rodła w Złotowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o wynikach pracy dydaktycznej wychowawczej i opiekuńczej w roku szkolnym 2013/2014 w Gimnazjum nr 2 im. Ludzi spod Znaku Rodła w Złotowie"

Transkrypt

1 Informacja o wynikach pracy dydaktycznej wychowawczej i opiekuńczej w roku szkolnym 2013/2014 w Gimnazjum nr 2 im. Ludzi spod Znaku Rodła w Złotowie I. Informacja o szkole LP. 1. Liczba uczniów Liczba uczniów nieklasyfikowanych 2 3. Liczba uczniów niepromowanych 3 4. Liczba uczniów dopuszczonych do egzaminu 2 poprawkowego /sierpień 2014/ 5 Liczba uczniów ze świadectwem z wyróżnieniem 27 6 Liczba uczniów,którzy otrzymali Stypendium 11 dla Najlepszych -Nagroda Burmistrza Miasta Złotowa - kwota: 3.680,00 7 Oceny zachowania: - wzorowe 22 -bardzo dobre 39 -dobre 44 -poprawne 40 - nieodpowiednie 14 - naganne 6 8 Średnia ocen szkoły 3,66% 9 Frekwencja 91,22% 10 Liczba uczniów z opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Liczba uczniów z orzeczeniami PPP Egzamin gimnazjalny klas III / / GH-H 58,56 GH-P - 68,15 GM-P - 53,65 Rada Pedagogiczna dokonała szczegółowej analizy GM-M- 48,85 i ewaluacji wyników w zespołach przedmiotowych i na GA-PP- 67,33 posiedzeniu całej rady. GA-PR- 43,50 Opracowano działania w celu podniesienia efektów kształcenia wiadomości i umiejętności w kontekście GN-PP- 62,69 egzaminów gimnazjalnych. GN-PR- 41,23 13 Karta motorowerowa 0 1

2 14 Osiągnięcia szkoły : Konkursy: 1. Złota Żaba - Fundacja EKOS / 9. / 1 uczeń -etap wojewódzki 2. Globtroter e-szkoła /1/ 3. VI Olimpiada Ekologiczna / 3/ 4. Świadomi na różowo -k.plastyczny II miejsce 5. Nie daj szns AIDS - k.plastyczny II miejsce 6. Kartka w nowoczesnej szacie - k.plastyczny, wyróżnienie 7. Bądźmy zdrowi - k.plastyczny /73ucz./ II miejsce,wyróżnienie, 8 Festyn Ekonomii Społecznej- k.plastyczny II miejsce 9. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur / 23/ 10. Olimpiada Wiedzy Archimedes / 18/ 11. Pamięć o Powstaniu Wielkopolskim -prezentacja /2/ 12. Konkurs Piosenki Tłumaczonej /2/ 13. Konkurs Moja wizja Wielkiej Brytanii/2/ 14. Powiatowy Konkurs Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego /3/ 15. Najbliższe mi niemieckie słowo 4 wyróżnienia 16. Warsztaty architektoniczne /1/ 17. Rusz się -k.fotograficzny /1/ II miejsce 18. I Powiatowy Konkurs o Pszczołach /9/ III miejsce 19. Powiatowy Konkurs Ortograficzny w Jastrowiu (3) Konkursy organizowane w szkole: Salamandra -konkurs etap szkolny /19 / etap rej. / 26 / Organizacja etapu okręgowego/gościliśmy zespoły z kilku szkół- 26 ucz/ Konkurs Ortograficzny (11ucz.) Najładniejszy stół wigilijny siedem klas Laurka na Dzień Mamy /4/ Konkursy przedmiotowe:/ 81 49% / chemia /7 ucz/ j.niemiecki / 4 ucz. / j.polski /10 / geografia / 7ucz./ matematyka / 22 / fizyka /6 /, biologia / 9 ucz./ j.angielski/8 / - e.rej. /1 / historia /7 / etap rej.1/ - / etap rejonowy / 1 / -3,04% etap wojewódzki / 1 / finalista/ - 0,6 % Święto Szkoły : 1. Wystawa IPN Życie codzienne w okupowanej Wielkopolsce cała szkoła + reprezentanci szkół + SP nr 2 2. Wykład IPN M.Podemski Życie codzienne lecie Gimnazjum-gala 2

3 4.II Powiatowy Konkurs Wiedzy Ludzie spod Znaku Rodła III miejsce 5.Konkurs Plastyczny Pozdrowienia ze Złotowszczyzny / I miejsce 5 Pozdrowienia ze Złotowszczyzny - wydanie folderu Spotkania w Muzeum Ziemi Złotowskiej 1. Obrzędy i tradycje bożonarodzeniowe na Krajnie / 23 ucz./ 2. Co i jak reklamowano w Złotowie przed wojną /wystawa / (2 klasy) 3. Ludzie Spod Znaku Rodła wykład 1a,b 4. Peron I Powrót do Złotowa film + spotkanie (6) 5. - Noc Muzeów - Maria Diduch (17) Warsztaty; 1. Bohaterowie Krajny Zlot młodzieży w Górce Klasztornej Łobżenica / prezentacja 3 ucz. + 3 n-li / prof. M.Kokowski 2. Norwid z Pasją / 12 kategorii /17 ucz. Miejska Biblioteka Publiczna 3. Dobre maniery Magazyn Cafe / 20 ucz/ 4. Akademia dla Rodziców Rodzic koordynatorem dalszej edukacji swojego dziecka / 82 osób/ 6. VIII Zakrzewski Sejmik Młodzieży W znaku Rodła nasza siła (3) 7. Jak się uczyć PPP kl.iiia,b,c 8. Udział w projekcie Świąteczna paczka dla polskiego kombatanta na Kresach- Boże Narodzenie 2013 Stowarzyszenie Odra-Niemen 9. Wirtualna wycieczka na Kresy relacja z przekazania paczek Stowarzyszenie Odra-Niemen (cała szkoła) 10. Warsztaty plastyczne w ramach Euro Eco II miejsce Profilaktyka : 1. Spotkania z Powiatową Policją /wszystkie klasy/ 2. Uzależnienia od marihuany,telefonów i komputerów Warsztaty profilaktyczne dla młodzieży (3kl.) 3. Jak nie ulegać presji mediów i rówieśników (4 klasy) 4. Stracone marzenia spektakl 5. Wyloguj się do życia 6. Nietykalni spektakl profilaktyczny (3kl) Spotkania, prelekcje,spektakle, kino, projekty szkolne,wystawy.. Kolędujmy Mu pr. artystyczny dla SP nr 2 + Warsztaty Terapii Zajęciowej. (50) Urodziny E.Jasiek-100 lat wizyta w Zakrzewie Spotkanie z planszówkami 3

4 Żywa lekcja historii HUSARIA (160) Bitwa pod Grunwaldem (replika obrazu-starostwo) 7klas. Projekt Podniesienie jakości i dostępności usług publicznych w UM. (46 ucz.) Złotów deja vu spotkanie autorskie z W.Pankiewiczem / 17/ - prezentacja hymnu, Projekt Kostka udział młodzieży + poczet sztandarowy na mszy św. Saxohity- duet na klarnet i cztery saksofony Koncert /cała szkoła/ Kolumbowie -spektakl teatralny / 100 ucznów/ Piła Kino Helios /47ucz./ Piła Kino Helios / 45 ucz./ Piła Kino Helios Naznaczeni / 13 ucz/ Piła Kino Helios Kamienie na szaniec / 45 ucz/ Piła Kino Helios Efekty specjalne w filmie Persy Jackson /45 ucz/ Piła Kino Helios Epoka Lodowcowa /47 ucz/ Badanie IBE - nauczyciele matematyki (2 ucz.) Dziady spektakl teatralny / 3 kl./ Wernisaż Alicji Modrak (23 ucz.) Zifon Klub Fantastyki Hobbit (130ucz.) / piątek sobota/ Preorientacja zawodowa dla klas trzecich; - Spotkanie z pedagogiem PPPP (kl.iiia,b) - prezentacja szkół Powiatu Złotowskiego...CKZiU - powiatowa giełda szkół - gazetki informacyjne - zajęcia z wychowawcami,pedagogiem, nauczycielami przedmiotów, warsztaty z doradztwa kl.iii a,b,c /12/ Targi Pracy Cech Rzemiosł Różnych - MCK kl.iii a,b,c Projekt realizowany ze środków unijnych : e-szkoła Moja Wielkopolska Projekt eszkoła Moja Wielkopolska jest realizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w partnerstwie z uniwersytetem im.a.mickiewicza w Poznaniu i Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej. Współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,PriorytetIX,Działanie Wyrównywanie szans edukacyjnych Głównym celem projektu jest wdrożenie do roku 2014 w 105 szkołach programów rozwojowych w zakresie stosowania w kształceniu metody projektów i nauczania problemowego, wspomaganych internetową platformą edukacyjną. 4

5 Okres realizacji projektu to od: 1 lipca 2011roku do 31 października 2014 roku. W ramach projektu zrealizowane są następujące działania: - seminaria, konsultacje dla dyrektorów,opiekunów,nauczycieli, - w szkole 9 zespołów uczniowskich realizuje projekt w 60 h zajęć pozalekcyjnych każdy / po trzy zespoły w każdym roku szkolnym / - w latach 2012,2013,2014 w okresie czerwiec- wrzesień uczniowie uczestniczą w grze edukacyjnej, -szkoła została wyposażona w oprogramowanie, sprzęt, urządzenia i instalacje/ na kwotę ,00 złotych /,które stanowią dla szkoły narzędzie do tworzenia tzw. Wielkopolskiego Gridu Edukacyjnego, - utworzono i uruchomiono portal Moja Wielkopolska. -Rada naukowa projektu,złożona z pracowników naukowych Uniwersytetu im.a.mickiewicza sprawowuje opiekę naukową / wizyty w szkole, konsultacje,doradztwo /, - przygotowane i przeprowadzane są wykłady online, w których uczestniczą zespoły uczniowskie wraz z opiekunami, -organizowane są dla uczniów / laureatów konkursu/ dni akademickie. W 20013/2014 projekt III edycji eszkoła Moja Wielkopolska W szkole realizowano kolejne trzy projekty : 1. Dzielić włos na czworo / 12 ucz. / warsztaty fryzjerskie, Komenda Policji Poznań/wycieczka/ 2. Kobieta w szpilkach, piękno razy kilka / 12 ucz/ warsztaty z fizyki Wycieczka do gabinetu kosmetycznego podolog spotkanie 3. Zaplątani sznurkiem /12 ucz/ Uczniowie szkoły uczestniczyli w wykładach on-line w sali wideokonferencyjnej ZSE w Złotowie / e-szkoła Uniwersytet im.amickiewicza w Poznaniu/ Tematy wykładów: 1. Jaki jest człowiek współczesny-lepszy czy też raczej gorszy od swoich przodków? 2. Język wystawiony /na ulicy, w mediach i literaturze. 3. Kulisy Powstania Wielkopolskiego. 4. Psychologiczne i biologiczne aspekty uczenia się i pamięci. 5. Światło pracuje, czyli o zjawiskach z przedrostkiem foto. 6. Kod życia. 5

6 7. Miłość,młodość,odpowiedzialność. 8. Czy z natury jesteśmy dobrzy? Odbyły się kolejne szkolenia dla opiekunów III edycji projektu w Tarnowie Podgórnym / 3/ : Część I - 1 dzień szkolenia Część II 4 dni szkoleniowe Dni Akademickie Poznaniu Złamanie szyfru Enigmy UAM Projekty realizowane w szkole : Bądźmy zdrowi wiemy,więc działamy udział w szkoleniu w Sanepidzie/ 5 ucz./ Bądźmy zdrowi wiemy,więc działamy /7klas/ Temat przewodni: Jak racjonalnie i zdrowo się odżywiać aby mieć dobra kondycję Trzymaj formę -7 klas Temat przewodni: Jak dbać o swoją kondycję / spotkania liderów promocji zdrowia,gazetki,pogadanki,filmy,warsztaty,aktywne przerwy SU Znajdź właściwe rozwiązanie / 7 klas/ Temat przewodni : Nie palimy-to jest trendy Let s Rock (10ucz.) projekt muzyczny Akcje: Sprzątanie świata'/ 17 ucz./ wyznaczony teren przez UM + 6 klas teren wokół szkoły/boiska,park,parking Zbiórka plastikowych nakrętek/cały rok / Zbiórka baterii /cały rok / Podziel się posiłkiem / kg ucz. / kg ucz / rozdysponowano wśród rodzin gimnazjalistów/ Góra grosza / SU/ Podziel się sercem - TPD 22.Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy/ 11 ucz/ 6

7 Dwójka pomaga wolontariat / cały rok / - Kartka Świąteczna - Kartka urodzinowa dla Nicoli - Zajęcia plastyczne - Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci SP, Przedszkole Kółko kulinarne / prowadzone w szkole od trzech lat / Dzień Matki CIS- chcemy integracji Społecznej (6 ucz + program artystyczny) 15 Ważniejsze osiągnięcia sportowe: 1. IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska eliminacje gminne I miejsce 2.Mistrzostwa Powiatu Pływanie Drużynowe/14 - Złotów/ I miejsce 3.Mistrzostwa Powiatu Szkół Gimnazjalnych w Szachach -/6 ucz./ 4.Mistrzostwa Wielkopolski w Pływaniu Drużynowym /11 ucz.-poznań/ 32 miejsce 5.Halowa Piłka Nożna / 10 Złotów/ III miejsce 6. _ /11-Zakrzewo/ V miejsce 7.Mistrzostwa Powiatu Piłki Ręcznej Chłopcy/ 12- Zakrzewo/ - III miejsce 8.Halowy Turniej Piłki Nożnej im. M.Bajora/ 10 Margonin/ II miejsce 9. Powiatowa Piłka Nożna Coca Cola Cup chłopców / 9-Złotów/ II miejsce 10. Powiatowa Piłka Nożna Coca Cola Cup dziewczą / 9-Złotów/ II miejsce 11. Bieg Zawilca / 39 ucz./ 12. Plażowa Piłka Siatkowa dz i ch. /8/ I,II,III miejsce dziewczęta II miejsce chłopcy 13.Powiatowe Zawody Wędkarskie / 5/ ucz. 14. Finał Rejonu w Siatkówce Plażowej Dz.i Ch/ 7 ucz/ - V,VI miejsce dz. VIII,IX miejsce ch. 15.Zawody wędkarskie (Dzień Dziecka) I -(5ucz) 16. Dzień Sportu / Mundial 17.Mistrzostwa Powiatu w Halowej Pilce Nożnej /10ucz.) II miejsce w półfinale. 18.IX Indywidualne Mistrzostwa Polski w Karate FUDO KAN I i II miejsce. 19. III Memoriał im. M.Jagły - III miejsce 20. Basen -lodowisko 7

8 Organizowane wycieczki, biwaki... : 1. Berlin / 44 ucz/ 2. Poznań FESTIWAL Nauki /39 ucz./ 3. Złotów Zwierzyniec /21/ 4. Myślęcinek,Tleń / 18/ Zielona Szkoła 5. Gdańsk-Gdynia Sopot / 23 ucz./ 7. Gdynia Teatr Muzyczny Shreek /45 ucz/ 8. Warszawa (45ucz.) 9. Mielno kl.ii b,c 10. Wycieczki rowerowe Zwiedzamy okolice 11. Złotów Zagroda Krajeńska /40 ucz/ 12. Złotów Piekarnia Chrupek /18 ucz/ 8

9 II.Informacja o przygotowaniu Gimnazjum nr 2 do roku szkolnego 2014/ Organizacja procesu dydaktycznego, kadra pedagogiczna, pracownicy obsługi: 1 Liczba oddziałów 8 2 Liczba uczniów Warunki do realizacji zadań dydaktycznowychowawczych i opiekuńczych szkoły: - szkoła wyposażona jest w siedem tablic interaktywnych, tablice białe - laptopy, - sprzęt RTV, - ksero do dyspozycji nauczycieli, - 30 szt - Kijki do Nordic Walking - 4 Liczba etatów pedagogicznych 17,5 5 Liczba nauczycieli zatrudnionych w szkole 17-7 sal lekcyjnych -pracownia komputerowa -sala gimnastyczna -boisko wielofunkcyjne -gabinet pielęgniarki medycznej 5x w tygodniu / zabezpiecza potrzeb szkoły/ -biblioteka -boisko rekreacyjne 6 Wykształcenie 17 wyższe mgr z pp 7 Stopnie awansu N-l Dyplomowany - 12 N-l mianowany - 3 N-l kontraktowy Pracownicy obsługi i administracji: - liczba pracowników - liczba etatów 6 osób - 1,5 /administracja/ - 2 ½ /obsługa/ III. Remonty, modernizacje, przedsięwzięcia : W czasie wakacji dokonano: przeglądów,napraw i konserwacji sprzętu, naprawy stolarki okiennej i drzwi wejściowych Wykonano prace porządkowo -pielęgnacyjne na boisku rekreacyjnym i wielofunkcyjnym, Wymalowano gabinet dyrektora, Zmodernizowano i wymalowano salę nr 4 / montaż cyfrowej pracowni językowej / Wymalowano salę nr 8 / montaż tablicy interaktywnej/ 9

10 IV. Plany,potrzeby,zamierzenia: Wnioskuję o zabezpieczenie środków na: - remont, modernizację i wyposażenie sekretariatu szkoły, - zakup nowej pracowni informatycznej na 24 stanowiska - wymianę instalacji c.o - remont pomieszczeń kotłowni: /odwodnienie, wymiana elektryki, zabezpieczenia bezpieczniki wymiana pieca c.o Złotów 8 września

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012 ZOK.4323.92.2012 Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE MIEJSKIEJ HAJNÓWKA, W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 (aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wielka Wieś w roku szkolnym 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Podstawa prawna: art. 5a ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE. Gmina Rzgów

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE. Gmina Rzgów GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE Gmina Rzgów INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rzgów w roku szkolnym 2012/2013 Październik 2013 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/420/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 20 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/420/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 20 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIX/420/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji Burmistrza Toszka o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 wraz z wynikami

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Wydział Infrastruktury Społecznej Urząd Miasta w Dzierżoniowie Dzierżoniów, sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY w roku szkolnym 2010/2011 Podstawa prawna: Art. 5a ust. 4 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. tekst jednolity z 19 listopada

Bardziej szczegółowo

Rys historyczny szkoły Gimnazjum nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Częstochowie - lata 1999-2012

Rys historyczny szkoły Gimnazjum nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Częstochowie - lata 1999-2012 Nie jesteśmy, by spożywać urok świata, ale po to, by go tworzyć i przetaczać przez czasy jak skałę złotą. K. I. Gałczyński Rys historyczny szkoły Gimnazjum nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

Bardziej szczegółowo

I Priorytety polityki oświatowej Gminy Chełmek. II Zadania samorządu. III Stan istniejący sieć szkolna

I Priorytety polityki oświatowej Gminy Chełmek. II Zadania samorządu. III Stan istniejący sieć szkolna 1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Chełmek, z uwzględnieniem wyników sprawdzianów i egzaminów przeprowadzonych na zakończenie szkoły za rok szkolny 2009/2010 I Priorytety polityki

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Kobyłka w roku szkolnym 2012/2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 I. Dane demograficzne Miasta Kobyłka... 5 II. Informacja o jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

2012/2013 według zadań i typów szkół, efekty przeprowadzonej rekrutacji do przedszkoli, wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, omówiono

2012/2013 według zadań i typów szkół, efekty przeprowadzonej rekrutacji do przedszkoli, wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, omówiono Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Obwody szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2012/2013... 7 3. Dane demograficzne.... 9 4. Kadra kierownicza szkół i przedszkoli... 10 5. Organizacja sieci szkół i przedszkoli....

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01

WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01 WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY ZABÓR w roku szkolnym 2012/2013 Obowiązek sporządzenia i

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012 SPIS TREŚCI I. Wstęp i mapa powiatu...3 II. Sieć szkół i placówek...8 II. 1 Wprowadzenie nowych kierunków kształcenia

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni. St. Maczka; ul. Wapienicka 10; 43-384 Jaworze ORGANIZACJA

Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni. St. Maczka; ul. Wapienicka 10; 43-384 Jaworze ORGANIZACJA Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, w placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy Jaworze.

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014

Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014 Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014 Opracowanie: Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Kętrzynie Kętrzyn 2014 Spis treści I. Wstęp 3 II. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Sieradz za rok szkolny 2009/2010

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Sieradz za rok szkolny 2009/2010 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Sieradz za rok szkolny 2009/2010 Opracowanie: Akceptacja: J. Maciejewska Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Sieradz Prezydent

Bardziej szczegółowo

Oswiata. w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Oswiata. w Gminie Grodzisk Mazowiecki , Oswiata w Gminie Grodzisk Mazowiecki 1 Szanowni Państwo Ważnym elementem w wychowaniu młodych ludzi jest otaczające ich środowisko. Szkoły kształtują osobowość, a także rozwój intelektualny i społeczny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013 ZOK.4424.40.2013 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013 (aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji o wynikach sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia

Protokół z posiedzenia Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim Posiedzenie odbyło się w dniu 22 stycznia 2013 r. w pokoju radnego Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim. Ogólny

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu W LATACH 2012-2017 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu I Diagnoza aktualnego stanu 1. Publiczne Przedszkole nr 4 w Prudniku znajduje się w bliskim sąsiedztwie szkoły. Od wielu lat placówki współpracują

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010

Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010 W związku ze zmianą ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i dodaniem art. 5a ust. 4 o następującym brzmieniu: Organ wykonawczy

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 11 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 11 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) Zgodnie z Art. 17. ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 27 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. 650 LECIA BYDGOSZCZY ORAZ GIMNAZJUM NR 32 IM. ROBERTA SCHUMANA UL. SARDYNKOWA 7 SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 OBSZARY PRACY SZKOŁY KSZTAŁCENIE OPIEKA WYCHOWANIE ZARZĄDZANIE SYSTEM ZARZĄ- DZANIA JAKOŚCIĄ ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ GIMNAZJUM NR 4 IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2007/2008

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ GIMNAZJUM NR 4 IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2007/2008 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ GIMNAZJUM NR 4 IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO Program opracowano na podstawie: Programu Rozwoju Gimnazjum nr 4 na lata 2007/2008 2011/ 2012 Planu nadzoru

Bardziej szczegółowo

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie Zespół Szkół Specjalnych im Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie Rok założenia 1949 - Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej 1974 - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 1997- Zespół

Bardziej szczegółowo