Bibliografia Zawartości Czasopism

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bibliografia Zawartości Czasopism"

Transkrypt

1 ISSN Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz grudzień 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka 005 Zarządzanie. Biurowość 006 Normalizacja 008 Kultura 01/02 Bibliografia. Bibliotekarstwo. Bibliologia Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo 06 Organizacje. Wystawy. Muzea 1 FILOZOFIA. LOGIKA. METODOLOGIA Psychologia 17 Etyka 2 RELIGIA. TEOLOGIA 27 Chrześcijaństwo. Kościoły i wyznania chrześcijańskie 272 Katolicyzm. Kościół rzymskokatolicki 3 NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA 30 Metodologia nauk społecznych. Problematyka płci 308 Socjografia. Sytuacja społeczna poszczególnych krajów, narodów. Reportaże dotyczące różnych zagadnień społecznych 311 Statystyka 314 Demografia. Migracja (Emigracja. Imigracja. Wysiedlanie. Repatriacja) 316 Socjologia 32 Nauki polityczne. Polityka 322 Kościół a państwo. Polityka wyznaniowa 323/324 Polityka wewnętrzna. Wybory 323/324(438) Polityka wewnętrzna Polski. Wybory w Polsce 327 Polityka zagraniczna. Polityka międzynarodowa 327(438) Polityka zagraniczna Polski 328 Parlamenty. Przedstawicielstwa narodowe. Rządy 329 Partie i ruchy polityczne 33 Nauki ekonomiczne. Spółdzielczość 331 Praca 332 Gospodarka regionalna i terytorialna 336 Finanse. Podatki 338 Sytuacja gospodarcza. Polityka gospodarcza. Usługi. Ceny 338(438) Sytuacja gospodarcza Polski. Polityka gospodarcza Polski Turystyka 339.1/.5 Handel wewnętrzny i zagraniczny 339.7/.9 Finanse międzynarodowe. Międzynarodowe stosunki gospodarcze 34 Nauki prawne. Prawo 341 Prawo międzynarodowe 342 Prawo państwowe. Prawo administracyjne 343 Prawo karne 346 Prawo gospodarcze 347 Prawo cywilne 349 Prawo o charakterze mieszanym. Prawo pracy. Prawo socjalne. Prawo rolne. Prawo budowlane. Prawo ochrony środowiska Administracja publiczna. Gospodarka komunalna 352/353 Samorząd terytorialny. Administracja terenowa 355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne

2 36 Działania na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych. Potrzeby mieszkaniowe. Konsumeryzm 364 Opieka społeczna. Pomoc społeczna. Polityka społeczna Ubezpieczenia społeczne. Ubezpieczenia pracownicze 368 Ubezpieczenia dobrowolne 37 Oświata. Wychowanie. Szkolnictwo. Wykorzystywanie wolnego czasu Przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów 373 Wychowanie przedszkolne. Szkoły podstawowe. Szkoły średnie 374 Oświata pozaszkolna. Praca kulturalno-oświatowa 376 Szkolnictwo specjalne 377 Szkolnictwo zawodowe 378 Szkolnictwo wyższe 39 Etnografia. Zwyczaje i obyczaje. Folklor 5 MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE 502/504 Nauka o środowisku. Ochrona i zagrożenie środowiska 51 Matematyka 52 Astronomia. Astrofizyka. Geodezja. Kartografia 53 Fizyka 54 Chemia. Krystalografia. Mineralogia 55 Geologia. Meteorologia. Hydrologia 56/59 Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoologia 6 NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZ- NE. ROLNICTWO 60 Biotechnologia. Bioetyka 61 Medycyna Wypadki. Zapobieganie wypadkom. Bezpieczeństwo osobiste. Ratownictwo. Ochrona przeciwpożarowa 62 Technika. Energetyka 621 Ogólna budowa maszyn. Technika jądrowa. Elektrotechnika. Technologia mechaniczna w ogólności 622 Górnictwo 623 Technika wojskowa 624 Inżynieria lądowa 625 Technika dróg komunikacyjnych 626/627 Inżynieria wodna 628 Inżynieria sanitarna 629 Technika środków transportu. Technika astronautyczna 63 Rolnictwo 630/635 Leśnictwo. Ogólne zagadnienia rolnictwa. Uprawa roślin 636/639 Zootechnika. Weterynaria. Produkty zwierzęce. Łowiectwo. Rybołówstwo 64 Gospodarstwo domowe. Gastronomia. Hotelarstwo Telekomunikacja i telemechanika. Transport. Poczta 655 Działalność wydawnicza. Księgarstwo 657 Rachunkowość. Księgowość 658.1/.5 Organizacja przedsiębiorstw 659 Reklama. Public relations. Środki masowego przekazu 66/68 Przemysł. Rzemiosło. Mechanika precyzyjna 69 Przemysł budowlany. Rzemiosło budowlane. Materiały budowlane 7 SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT 7.096/.097 Radio i telewizja 71 Planowanie przestrzenne. Urbanistyka 72 Architektura 73 Rzeźba 74 Rysunek. Rzemiosło artystyczne 75 Malarstwo 76 Grafika 77 Fotografia i procesy pokrewne 78 Muzyka 791 Film. Kino. Widowiska publiczne 792 Teatr. Opera 793/794 Rozrywki towarzyskie. Zabawy. Gry 796/799 Sport 8 JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LI- TERATURA PIĘKNA 80/81 Językoznawstwo. Filologia. Języki 82(091)+82.0 Historia literatury. Nauka o literaturze. Teoria literatury (091) Historia literatury polskiej 82-1/-9 Literatura piękna /-9 Literatura polska Literatura piękna dla dzieci i młodzieży 9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. HISTORIA 902/904 Archeologia 91 Geografia. Opisy krajów. Podróże 913(4/9) Geografia poszczególnych krajów świata nowożytnego 913(438) Geografia Polski 929 Biografie. Genealogia. Heraldyka 93/94 Historia 930 Nauki pomocnicze historii. Historiografia. Archiwistyka 94 Historia powszechna. I wojna światowa ( ). II wojna światowa ( ) 94(3) Historia poszczególnych krajów starożytna 94(4/9) Historia poszczególnych krajów średniowieczna i nowożytna 94(438) Historia Polski 94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny 94(438).02/.06 Dynastia Piastów. Dynastia Jagiellonów. Królowie elekcyjni ( ). Stanisław August Poniatowski. Rozbiory ( ) 94(438).07 Okres zaborów ( ). Zabór austriacki. Zabór pruski. Zabór rosyjski. I wojna światowa ( ) 94(438).08 Okres od 1918 r. 94(438).081 Okres międzywojenny ( ) 94(438).082 II wojna światowa ( ) 94(438).083 Polska Ludowa (1944/ )

3 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma BARUK, Jerzy. Podatność obywateli Unii Europejskiej na innowacje / Jerzy Baruk. - Streszcz. ang. // Organizacja i Kierowanie , nr 5, s Innowacje polityka kraje Unii Europejskiej 2. Społeczeństwo kraje Unii Europejskiej 00:316 BZCz 36246/2011 HETMAŃSKI, Marek. Czy możliwa jest ogólna teoria informacji? / Marek Hetmański. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zagadnienia Naukoznawstwa. - T. 46, z. 3/4 (2010), s Teoria informacji 00 BZCz 36247/2011 JARNICKI, Paweł. Ludwika Flecka nauka bez prawdy? / Paweł Jarnicki. - Streszcz. ang. // Przegląd Filozoficzny. - R. 19, nr 2 (2010), s Fleck, Ludwik ( ) 2. Nauka filozofia historia Polska 20 w. 3. Prawda filozofia historia Polska 20 w. 00:1 BZCz 36248/2011 KAMIŃSKI, Artur. Konferencja Deficyty badań śląskoznawczych / Artur Kamiński // Niemcoznawstwo. - Nr 17 (2009), s Konferencja w Katowicach. 1. Śląsk badanie 2. Sprawozdania z konferencji 00 BZCz 36249/2011 KOTERSKI, Artur. Neurath i semantyka / Artur Koterski. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Przegląd Filozoficzny. - R. 19, nr 2 (2010), s Neurath, Otto ( ) 2. Nauka filozofia historia Austria 20 w. 3. Semantyka historia 20 w. 00:1 BZCz 36250/2011 NOWAK, Tadeusz Marian ( ). Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w roku 2009 / Tadeusz Marian Nowak // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. - R. 55, nr 3/4 (2010), s Polska Akademia Nauk. Komitet Historii Nauki i Techniki 2. Nauka historiografia instytuty Polska od 2001 r. 3. Technika historiografia instytuty Polska od 2001 r. 4. Warszawa nauka instytuty od 2001 r. 5. Sprawozdania 00:62 BZCz 36251/2011 NOWAKOWSKI, Radosław. Tu rysunek, tam rysunek, tu coś innego / Radosław Nowakowski ; rozm. przepr. Małgorzata Zgaińska // Pogranicza , nr 5, s Na marginesie projektu Liberlandia. 1.Nowakowski, Radosław 2. Książki artystyczne historia Polska od 1944 r. 3. Wywiady 00:7 BZCz 36252/2011 OWCZAREK, Janina. Sprawozdanie z działalności statutowej Instytutu Historii Nauki PAN w roku 2009 / oprac. Janina Owczarek // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. - R. 55, nr 3/4 (2010), s Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki 2. Nauka historiografia instytuty Polska od 2001 r. 3. Warszawa nauka instytuty od 2001 r. 4. Sprawozdania 00 BZCz 36253/2011 PLUTOWSKA, Daria. Z kroniki życia naukowego i kulturalnego / Daria Plutowska // Kościerskie Zeszyty Muzealne. - Z. 3 (2009), s

4 1. Kościerzyna (woj. pomorskie ; okręg) kultura od 2001 r. 2. Kościerzyna (woj. pomorskie ; okręg) nauka od 2001 r. 3. Kalendarium 00:008 BZCz 36254/2011 POTKAŃSKI, Jan. Samoobserwacja współczesnej nauki : spojrzenie liczb / Jan Potkański. - Streszcz. ang. // Przegląd Humanistyczny. - R. 54, nr 5/6 (2010), s Naukoznawstwo metody 00 BZCz 36255/2011 POWIERŻA, Magdalena. Gospodarcze znaczenie zmian strukturalnych w źródłach finansowania badań naukowych / Magdalena Powierża. - Bibliogr., netogr. - Streszcz. ang., fr. // Studia i Prace / Kolegium Ekonomiczno-Społeczne , nr 4, s Nauka finanse kraje Unii Europejskiej 2. Nauka finanse Polska od 2001 r. 00:336 BZCz 36256/2011 RUTKOWSKA, Maria. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w systemie oświaty w Ciechanowie i na ziemi ciechanowskiej / Maria Rutkowska. - Streszcz. ang., ros. // Studia Mazowieckie. - R. 5[6], nr 3/4 (2010), s Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. Oddzial Regionalny (Ciechanów) 2. Popularyzacja wiedzy organizacje Polska od 1944 r. 3. Ciechanów (woj. mazowieckie) kultura organizacje od 1944 r. 00:06 BZCz 36257/2011 RYBIŃSKI, Krzysztof. Strategie rozwojowe : kwestia wyboru / Krzysztof Rybiński // Liberté!. - Nr 3 ([2009]), s Przemówienie. 1. Innowacje polityka Unia Europejska 2. Nauka polityka Unia Europejska 00 BZCz 36258/2011 RZYMSKA, Aleksandra. Problemy perswazji i manipulacji w literaturze popularnonaukowej : (na przykładzie Płci Mózgu Anne Moir i Davida Jessela) / Aleksandra Rzymska. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zagadnienia Naukoznawstwa. - T. 46, z. 3/4 (2010), s Moir, Anne. Płeć mózgu 2.Jessel, David. Płeć mózgu 3. Manipulacja (psychol.) 4. Perswazja 00:80/81 BZCz 36259/2011 SAŁAŃSKI, Tomasz. Sytuacja sektora badawczo-rozwojowego w Polsce i na Mazowszu / Tomasz Sałański. - Bibliogr. - Streszcz. ang., fr. // Studia i Prace / Kolegium Ekonomiczno-Społeczne , nr 4, s Instytuty naukowe Polska 2. Mazowieckie, województwo (od 1999) nauka instytuty 00 BZCz 36260/2011 STOLAREWSKA, Ewa. Geometria relacji pewność-niepewność w kontekście badań foresight / Ewa Stolarewska. - Streszcz. ang. // Transformacje , nr 1/2, s Metodologia 2. Prognozy metody 00 BZCz 36261/2011 STRAHL, Danuta. Wykorzystanie metod porządkowania liniowego do budowy ścieżki harmonijnego rozwoju innowacyjności regionalnej / Danuta Strahl. - Streszcz. ang. // Optimum , nr 4, s Ekonometria 2. Innowacje stosowanie gospodarka 3. Polityka regionalna 00:33:332 BZCz 36262/2011 WINIECKI, Jan (1938- ). Strategie, scenariusze i prognozy : między nauką a mitologią / Jan Winiecki // Liberté!. - Nr 3 ([2009]), s Polska prognozy 00 BZCz 36263/2011 4

5 ZASZTOWT, Leszek (1954- ). Aleksandra ze Szpilewiczów Milewska ( ) / Leszek Zasztowt // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. - R. 55, nr 3/4 (2010), s Milewska, Aleksandra ( ) 2. Pracownicy naukowi Polska od 1944 r. 3. Nekrologi 00:929 BZCz 36264/2011 ZASZTOWT, Leszek (1954- ). Sprawozdanie z działalności badawczej Instytutu Historii Nauki PAN w roku 2009 / oprac. Leszek Zasztowt, Halina Lichocka, Jan Piskurewicz // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. - R. 55, nr 3/4 (2010), s Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki 2. Nauka historiografia instytuty Polska od 2001 r. 3. Pracownicy naukowi Polska od 2001 r. 4. Warszawa nauka instytuty od 2001 r. 5. Sprawozdania 00 BZCz 36265/2011 BARUK, Jerzy: Innowacje wdrażane w przedsiębiorstwach państw członkowskich Unii Europejskiej zob. poz BARUK, Jerzy: Priorytety w finansowym wspomaganiu innowacji zob. poz BIŃCZYK, Ewa: Praktyka, laboratorium, czynniki pozaludzkie zob. poz CETWIŃSKI, Marek: Język Księgi henrykowskiej i problemy z jego tłumaczeniem i zrozumieniem zob. poz. CHWEDOROWICZ, Józef: Innowacyjna oferta kulturalna zob. poz GÓRSKI, Andrzej: Udział Polskiej Akademii Nauk w krajowych i międzynarodowych inicjatywach związanych z problematyką dual use zob. poz KOLAK, Konrad: Klastry a konkurencyjność na przykładzie lwowskiego klastra turystycznego zob. poz MIRONOWICZ, Antoni: Literatura bizantyjska w Kościele prawosławnym na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI wieku zob. poz OLECHNICKA, Agnieszka: Współpraca ośrodków naukowych w Polsce zob. poz OLESIEWICZ, Konrad: Artysta, przedsiębiorca, naukowiec i ich praca a profesjonalizacja sektorów edukacji i kultury zob. poz OSTOJ, Jan: Koncepcja modelu rynkowej oceny innowacyjności produktowej spółek giełdowych zob. poz PŁOWIEC, Urszula: Innowacyjna Polska w Europie 2020 zob. poz ROMANIUK, Przemysław P.: Ilias polski księcia Janusza Antoniego Wiśniowieckiego, czyli Kroniczka litewska i pamiętniki Ignacego Olszowskiego zob. poz SOWIŃSKI, Paweł: Nie do druku zob. poz SUCHACKA, Małgorzata: Kulturowe uwarunkowania oraz efekty tworzenia klimatu innowacyjnego w tradycyjnym regionie przemysłowym zob. poz SULIMA, Roch: Stare media - nowe antropologie zob. poz WIŚNIEWSKA, Magdalena: Średniowieczne księgozbiory katedry w Płocku i kapituła katedralna Płocka zob. poz ZASZTOWT, Leszek: Kasa im. Józefa Mianowskiego - dorobek i znaczenie zob. poz ZE ZBIORÓW rękopiśmiennych przechowywanych w The Francysk Skaryna Library and Museum w Londynie zob. poz Informatyka JUZA, Marta. Poczucie misji, pasja i zabawa jako motywacje twórczości amatorskiej w internecie / Marta Juza, Michał Piotr Pręgowski. - Streszcz. ang. // Studia Medioznawcze , nr 4, s Internet socjologia 2. Społeczności internetowe 004:316 BZCz 36266/2011 NAGÓRNY, Zbigniew (1971- ). Zastosowanie zmodyfikowanej sieci Hopfielda / Zbigniew Nagórny. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Przegląd Prawno- -Ekonomiczny , nr 4, s Optymalizacja stosowanie 2. Sieci neuronowe stosowanie 004 BZCz 36267/2011 5

6 PIEKARSKI, Karol. Od reprezentacji do personalizacji - transformacja wyszukiwarki Google / Karol Piekarski. - Bibliogr., netogr. - Streszcz. ang. // Transformacje , nr 1/2, s Google 004 BZCz 36268/2011 SZEWCZYK, Agnieszka (1952- ). Anonimowość w Internecie / Agnieszka Szewczyk. - Streszcz. ang. // Transformacje , nr 1/2, s Dane osobowe ochrona prawo Polska stan na 2010 r. 2. Internet socjologia 3. Internet prawo Polska stan na 2010 r. 004:342 BZCz 36269/2011 WOJNO, Anna. Ja w cyberprzestrzeni / Anna Wojno. - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia , nr 3/4, s Cyberkultura socjologia 2. Tożsamość (filoz.) 004:316:1 BZCz 36270/2011 AGUADED GÓMEZ, José Ignacio: Innovating with blogs in university courses zob. poz BETLEJ, Alina: Gospodarka w sieciach relacji zob. poz BŁAŻEJOWSKI, Marcin: Automatic procedure of building specification of dynamic congruent model in Gretl package zob. poz CHYRZYŃSKI, Tomasz: Tendencje w tworzeniu pseudonimów internetowych przez użytkowników polsko- i angielskojęzycznych zob. poz DOHN, Katarzyna: Informatyczne wspomaganie przepływów informacyjnych w łańcuchu dostaw zob. poz DOLIWA, Urszula: Elektroniczne media społeczne w Polsce zob. poz DOLIWA, Urszula: Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji Mediów Obywatelskich, Stare Jabłonki, maja 2010 roku zob. poz FELCHNER, Krzysztof: Kompleksowa regulacja zwalczania przesyłania spamu w projekcie nowelizacji prawa telekomunikacyjnego zob. poz GAŁUSZKA, Piotr: Wirtualna wytwórnia muzyczna jako nowa forma organizacji działalności fonograficznej zob. poz GAMES, gaming and education zob. poz HALAWA, Mateusz: Wyobraźnia etnograficzna w badaniach kultury współczesnej zob. poz KACZMAREK-KURCZAK, Piotr: Wykorzystanie stron internetowych przez polskich eksporterów z wybranych branż wysokich, średnich i niskich technologii zob. poz KANIA, Rafał: Zagrożenie przestępczością komputerową zob. poz KUCZMA, Paweł: Informacyjny potencjał sieci - na przykładzie wyborów prezydenckich 2010 roku zob. poz LAKOMY, Miron: Znaczenie cyberprzestrzeni dla bezpieczeństwa państw na początku XXI wieku zob. poz LASEK, Mirosława: [Informatyka ekonomiczna - recenzja] zob. poz MAZUR, Adam: Internet jako kanał dystrybucji usług turystycznych zob. poz MOLENDA, Artur: Odzyskiwanie Śląska w Internecie, czyli kilka uwag o sieciowych zmaganiach z dziedzictwem, pamięcią i kulturowym locum zob. poz MUSIAŁ-KARG, Magdalena: Głosowanie elektroniczne zob. poz NARUSZEWICZ-DUCHLIŃSKA, (newsgroups) zob. poz ORZEŁ, Barbara: Fotoblogi z e-szafy zob. poz Alina: Asynchroniczność jako jedna z cech gatunkowych grup dyskusyjnych OSTOJ, Jan: Koncepcja modelu rynkowej oceny innowacyjności produktowej spółek giełdowych zob. poz POŁUDNIAK, Małgorzata: Zawieszona w sieci zob. poz POPIEL, Barbara: Internetowe warsztaty pisarskie zob. poz PRAJZNER, Katarzyna: Wirtualne spacery zob. poz PRESZ, Agnieszka: Komunikacja marketingowa w Internecie zob. poz SEBEROVÁ, Alena: Meta-evaluation and quality standard of the final evaluation report zob. poz SZTUMSKI, Konrad: Znaczenie innowacji informatycznych dla zarządzania przedsiębiorstwem zob. poz ŚLACHCIŃSKA, Edyta: Bezpieczeństwo transferu płatności w Internecie zob. poz

7 TADEUSIEWICZ, Ryszard: Zagrożenia w cyberprzestrzeni zob. poz TARGOWSKI, Andrzej: Sieć globalnego kapitału zob. poz VALL, Marta du: Electronic civil disobedience (ECD) jako jedna ze współczesnych form obywatelskiego nieposłuszeństwa zob. poz WOJEWNIK, Piotr: From crisp optimization to fuzzy approach and machine learning-operations research evolution zob. poz ZIEMSKI, Waldemar: Perspektywy rozwoju zarządzania procesami informacyjnymi zob. poz ZYSIAK, Agata: Historia cyfrowa - nowe ramy badań naukowych? zob. poz Zarządzanie. Biurowość AUSTEN-TYNDA, Agata. Efektywność przywództwa w organizacji publicznej / Agata Austen. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Organizacja i Zarządzanie , nr 4, s Organizacje zarządzanie 2. Przywództwo 005 BZCz 36271/2011 CIBOROWSKI, Leopold. Zarządzanie i dowodzenie w organizacjach zhierarchizowanych / Leopold Ciborowski. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Organizacja i Zarządzanie , nr 4, s Zarządzanie metody 005 BZCz 36272/2011 DĄBROWA-SZEFLER, Małgorzata. [Zarządzanie działalnością innowacyjną - recenzja] / Małgorzata Dąbrowa-Szefler // Zagadnienia Naukoznawstwa. - T. 46, z. 3/4 (2010), s Zawiera rec. książki: Zarządzanie działalnością innowacyjną. - Warszawa, Zarządzanie działalnością innowacyjną 2. Recenzje 005 BZCz 36273/2011 GRUNWALD, Katarzyna. Transfer wiedzy jako jeden z trzech kluczowych procesów wiedzowych / Katarzyna Grunwald. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Pieniądze i Więź. - R. 13, nr 4 (2010), s Zarządzanie wiedzą 005 BZCz 36274/2011 GWIAZDA, Aleksander. Analiza historyczna układów funkcji menedżerskich jako zbioru zadań menedżera organizacji / Aleksander Gwiazda. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Organizacja i Kierowanie , nr 5, s Menedżerowie praca 2. Zarządzanie metody 005 BZCz 36275/2011 JANKOWSKA-MIHUŁOWICZ, Marzena. Transformacja podejmowania decyzji strategicznych / Marzena Jankowska-Mihułowicz. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Transformacje , nr 1/2, s Decyzje metody 2. Zarządzanie strategiczne 005 BZCz 36276/2011 KACZMAREK-KURCZAK, Piotr. Firmy rodzinne jako inkubatory organizacji dynamicznych / Piotr Kaczmarek-Kurczak. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Problemy Zarządzania. - Vol. 8, nr 4 (2010), s Inkubatory przedsiębiorczości 2. Przedsiębiorstwa małe i średnie zarządzanie 3. Przedsiębiorstwo rodzinne zarządzanie 005:338:658.1/.5 BZCz 36277/2011 LEŚNIAK-ŁEBKOWSKA, Grażyna. [Pozytywny Potencjał Organizacji - recenzja] / Grażyna Leśniak-Łebkowska // Organizacja i Kierowanie , nr 5, s Zawiera rec. książki: Pozytywny Potencjał Organizacji : wstęp do użytecznej teorii zarządzania - Toruń,

8 1. Pozytywny Potencjał Organizacji : wstęp do użytecznej teorii zarządzania 2. Recenzje 005:658.1/.5 BZCz 36278/2011 OLEKSYN, Tadeusz. Personnel management, human resource management, human capital management - istota i ewolucja / Tadeusz Oleksyn. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Organizacja i Kierowanie , nr 5, s Kadry polityka 2. Zarządzanie metody 005 BZCz 36279/2011 POSTUŁA, Agnieszka. [Design management - recenzja] / Agnieszka Postuła // Problemy Zarządzania. - Vol. 8, nr 4 (2010), s Zawiera rec. książki: Design management : zarządzanie strategią, procesem projektowym i wdrażaniem nowego projektu / Kathryn Best. - Warszawa, Best, Kathryn. Design management 2. Recenzje 005 BZCz 36280/2011 SIENKIEWICZ, Piotr (1945- ). Współczesne badania systemowe. Cz. 2, Badania systemowe w Polsce / Piotr Sienkiewicz. - Streszcz. ang. // Transformacje , nr 1/2, s Teoria systemów historia od 1945 r. 005:51 BZCz 36281/2011 STRUŻYNA, Janusz. [Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji - recenzja] / Janusz Strużyna // Organizacja i Kierowanie , nr 5, s Zawiera rec. książki: Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji. - Warszawa, Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji 2. Recenzje 005:658.1/.5 BZCz 36282/2011 SZAPIRO, Tomasz. Iterowane cykle decyzyjne - próba opisu zunifikowanego / Tomasz Szapiro. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Optimum , nr 4, s Decyzje teoria 005 BZCz 36283/2011 TARGOWSKI, Andrzej (1937- ). Sieć globalnego kapitału : globalizacja czy kolonizacja : sieci jako nowe imperia w XX wieku / Andrzej Targowski. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Transformacje , nr 1/2, s Globalizacja 2. Społeczeństwo informacyjne 3. Sieć komputerowa 005:004:316 BZCz 36284/2011 ZIEMSKI, Waldemar. Perspektywy rozwoju zarządzania procesami informacyjnymi / Waldemar Ziemski. - Streszcz. ang. // Przedsiębiorstwo Przyszłości. - R. 2, nr 4 (2010), s Systemy informatyczne zarządzania 2. Zarządzanie metody 005:004 BZCz 36285/2011 BETLEJ, Alina: Gospodarka w sieciach relacji zob. poz CHWEDOROWICZ, Józef: Innowacyjna oferta kulturalna zob. poz CZAKON, Wojciech: Relational capability of organizations zob. poz DOHN, Katarzyna: Informatyczne wspomaganie przepływów informacyjnych w łańcuchu dostaw zob. poz DROZD-JAŚNIEWICZ, Iwona: Zarządzanie spółdzielczymi zasobami mieszkaniowymi zob. poz DZIERŻĘGA, Tomasz: Strategia dywersyfikacji a rozwój grup kapitałowych zob. poz FRĄCZKIEWICZ-WRONKA, Aldona: Pomiar efektywności organizacji jako obszar konwergencji metod, narzędzi i instrumentów zarządzania między sektorami biznesowym a publicznym zob. poz HEJDUK, Irena: [Życie i praca współczesnego menedżera - recenzja] zob. poz KARPACZ, poz Jarosław: Swoboda działania przedsiębiorców zarządzających przedsiębiorstwami rodzinnymi zob. 8

9 KLISIŃSKI, Michał: [Zarządzanie organizacjami sportowymi - recenzja] zob. poz KOLAK, Konrad: Klastry a konkurencyjność na przykładzie lwowskiego klastra turystycznego zob. poz KOWALSKA, Iwona: Zarządzanie publiczne jako czynnik usprawniający działania w systemie ochrony zdrowia w warunkach zdecentralizowanych zob. poz MACHNIK-SŁOMKA, Joanna: Zarządzanie wiedzą w procesie komercjalizacji technologii opracowanych na uczelniach wyższych zob. poz MIŚTAL, Zuzanna: Zarządzanie projektami w muzeum na przykładzie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa zob. poz MROZOWICZ, Kazimierz: Teoria względności akomodacyjnej zob. poz OLESIEWICZ, Konrad: Artysta, przedsiębiorca, naukowiec i ich praca a profesjonalizacja sektorów edukacji i kultury zob. poz ORDYS, Agnieszka: Znaczenie systemu wczesnego rozpoznania w ocenie ex ante powodzenia procesów międzynarodowych fuzji i przejęć zob. poz PERŁO, Dorota: Regionalny model efektywnego zarządzania długiem jednostek samorządu terytorialnego w Polsce zob. poz PETER-WIRSKI, Maciej: Charakterystyka działalności korporacji transnarodowych w epoce globalizacji zob. poz POLAK, Ewa: Od ciężkiej do wirtualnej gospodarki zob. poz SEBEROVÁ, Alena: Meta-evaluation and quality standard of the final evaluation report zob. poz STACHOWICZ-STANUSCH, Agata: Good practices for implementation of principles for responsible management education framework zob. poz SZOŁTYSEK, Jacek: Logistic of ecological cities (eco-cities) as instrument to be used while building competitiveness of regions on international market zob. poz SZYMURA-TYC, Maja: The role of marketing intellectual capital in creating competitive advantage in the international market zob. poz ŚLĘZAK, Izabela: Badania jakościowe w działalności Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego zob. poz WIĘCKOWSKI, Hubert: Synaxis Baltica - Poczdam - Berlin, Niemcy 2009 zob. poz WRZOSEK, Marek: Wiedza w zarządzaniu organizacją wojskową zob. poz Normalizacja ŁUCZKA-BAKUŁA, Władysława: Doświadczenia przedsiębiorstw w międzynarodowym i unijnym systemie zarządzania środowiskowego - ISO i EMAS zob. poz ŚWITEK, Ryszard: Codex Alimentarius zob. poz Kultura CHWEDOROWICZ, Józef. Innowacyjna oferta kulturalna / Józef Chwedorowicz. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zarządzanie w Kulturze. - T. 10 (2009), s Innowacje stosowanie kultura 2. Kultura zarządzanie 008:00:005 BZCz 36286/2011 CULLER, Jonathan D. (1944- ). Uprawianie badań kulturowych / Jonathan D. Culler ; tł. Maciej Maryl. - Streszcz. ang. // Teksty Drugie , nr 5, s Kulturoznawstwo 008 BZCz 36287/2011 GIEŁCZYŃSKA, Zofia. Kronika Nowego Targu i powiatu nowotarskiego : rok 2008 / Zofia Giełczyńska, Tadeusz Watycha // Almanach Nowotarski. - Nr 13 (2009), s

10 1. Nowy Targ (woj. małopolskie ; okręg) od 2001 r. 2. Kalendarium 008 BZCz 36288/2011 KŁAK, Marcin. Stowarzyszenie Hinomaru - misja i analiza szans działania / Marcin Kłak. - Streszcz. ang. // Zarządzanie w Kulturze. - T. 10 (2009), s Japonia kultura popularyzacja Polska 008 BZCz 36289/2011 LABERSCHEK, Marcin. Charakterystyka wybranych organizacji pozarządowych jako podmiotów rynku kultury niezależnej / Marcin Laberschek. - Streszcz. ang. // Zarządzanie w Kulturze. - T. 10 (2009), s Instytucje nonprofit Polska od 1989 r. 2. Kontrkultura Polska od 1989 r. 3. Polska kultura organizacje od 1989 r. 008:33 BZCz 36290/2011 MICZKA, Tadeusz (1952- ). Postmodernistyczna gra jako podstawa interdyscyplinarności w badaniach nad kulturą współczesną / Tadeusz Miczka. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Transformacje , nr 1/2, s Interdyscyplinarność 2. Kulturoznawstwo 008 BZCz 36291/2011 MOLENDA, Artur. Odzyskiwanie Śląska w Internecie, czyli kilka uwag o sieciowych zmaganiach z dziedzictwem, pamięcią i kulturowym locum / Artur Molenda. - Bibliogr., netogr. - Streszcz. ang. // Transformacje , nr 1/2, s Śląsk kultura strony WWW 2. Śląsk socjologia 008:004 BZCz 36292/2011 RYMAR, Dariusz (1963- ). Kronika Gorzowa za rok 2008 / oprac. Dariusz A. Rymar // Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny. - Nr 16 (2009), s Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie) od 2001 r. 2. Kalendarium 008 BZCz 36293/2011 SKOWRONEK, Marek. Sektor publiczny i sektor non-profit, oferta kulturalna, potrzeba współpracy, źródła finansowania, a także poziom satysfakcji społeczeństwa na przykładzie organizacji kultury w gminie Alwernia / Marek Skowronek. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zarządzanie w Kulturze. - T. 10 (2009), s Alwernia (woj. małopolskie ; okręg) kultura finanse od 1989 r. 2. Alwernia (woj. małopolskie ; okręg) kultura organizacje od 1989 r. 008:33:336 BZCz 36294/2011 SZULBORSKA-ŁUKASZEWICZ, Joanna (1966- ). Kultura to proces dochodzenia do wartości / Joanna Szulborska-Łukaszewicz. - Streszcz. ang. // Zarządzanie w Kulturze. - T. 10 (2009), s Kongres Kultury Polskiej (6 ; 2009 ; Kraków) 2. Polska kultura polityka od 2001 r. 008 BZCz 36295/2011 WALCZAK, Ryszard. Stowarzyszenie Autorów Polskich w Ciechanowie ( ) / Ryszard Walczak. - Streszcz. ros., ang. // Studia Mazowieckie. - R. 5[6], nr 3/4 (2010), s Stowarzyszenie Autorów Polskich. Oddział (Ciechanów) 2. Ciechanów (woj. mazowieckie) kultura organizacje od 1944 r. 3. Polska kultura organizacje od 1944 r. 008:06 BZCz 36296/2011 WASZKIEWICZ, Ewa. 50 lat Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego na Dolnym Śląsku / Ewa Waszkiewicz. - Streszcz. niem. // Niemcoznawstwo. - Nr 17 (2009), s Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 2. Wrocław (woj. dolnośląskie) organizacje od 1944 r. 008:06 BZCz 36297/

11 WIŚNIAK, Marzena. Szkoła dla kultury / Marzena Wiśniak // Psychologia w Szkole , nr 4, s Polska kultura popularyzacja 008 BZCz 36298/2011 Zobaczone, przeczytane / Anna Arno, Ewa Bieńkowska, Tomasz Cyz, Janusz Majcherek, Wojciech Majcherek, Marek Radzwin, Elżbieta Sawicka, Tadeusz Sobolewski // Zeszyty Literackie. - R. 28, nr 4 (2010), s Kultura od 2001 r. 2. Kalendarium 008 BZCz 36299/2011 ANTCZAK, Stanisław: Kulturowe aspekty współczesnych migracji muzułmanów do Europy zob. poz BAJOREK, Izabela Małgorzata: Założenia programowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Muszynie oparte na misji Ośrodka Kultury zob. poz BALZER, Bernd: Quo vadis, Germanistik? zob. poz BORTNOWSKA, Katarzyna: Literatury i kultury wschodniosłowiańskie w Polsce zob. poz CORTES, Anna: [Sarmacka dama - recenzja] zob. poz JĘDRYSIK, Ewa: Strategia instytucji kultury na przykładzie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Trzebini w latach zob. poz KARPIŃSKI, Wojciech: Książki zbójeckie zob. poz KATA, Zbigniew: Środki społecznego przekazu jako uprzywilejowane miejsce dialogu Kościoła z kulturą współczesną w nauczaniu Jana Pawła II zob. poz KIEDROŃ, Stefan: [Iter Polono-Belgo-Ollandicum - recenzja] zob. poz MAŁACHOWSKA, Bożena: [Korzenie wielokulturowości Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Górnego - recenzja] zob. poz MOSTOWIK, Elżbieta: Plan rozwoju Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny Karpia na lata zob. poz MURAWSKA-MUTHESIUS, Katarzyna: Karykatura kawiarniana jako medium nowoczesności zob. poz PASZKIEWICZ, Bogumił: Święto reaktywowane zob. poz PEPAŚ, Aneta: Doświadczenie domu zob. poz PLEBAŃCZYK, Katarzyna: Kronika Katedry Zarządzania Kulturą Uniwersytetu Jagiellońskiego zob. poz PLUTOWSKA, Daria: Z kroniki życia naukowego i kulturalnego zob. poz RUTA, Przemysław: [The Propaganda of peace - recenzja] zob. poz SULIMA, Roch: Stare media - nowe antropologie zob. poz SZERSZEŃ, Marek T.: Wybrane publikacje z dziedziny antyku wydane w latach zob. poz UMIŃSKA-WORONIECKA, Anna: Od promocji stosunków kulturalnych i naukowych do dyplomacji kulturalnej w działaniach polskiej służby zagranicznej zob. poz URLIK, Joanna: Zachód - islam zob. poz WIĘCKOWSKI, Hubert: Synaxis Baltica - Poczdam - Berlin, Niemcy 2009 zob. poz ZAMOJSKA, Dorota: Pomiędzy tą i tamtą stroną zob. poz /02 Bibliografia. Bibliotekarstwo. Bibliologia Bibliografia Mazowsza Płockiego za okres 1 VII - 30 IX 2009 r. / oprac. Małgorzata Bielak, Elżbieta Dobroń, Wiesława Mazurska, Iwona Tysiak-Kowalska // Notatki Płockie , [nr] 3, s Płock (woj. mazowieckie ; okręg) 2. Bibliografia terytorialna 01/02 BZCz 36300/2011 Bibliografia Mazowsza Płockiego za okres 1 X - 30 XII 2009 r. / oprac. Małgorzata Bielak, Elżbieta Dobroń, Wiesława Mazurska, Iwona Tysiak-Kowalska // Notatki Płockie , [nr] 4, s Płock (woj. mazowieckie ; okręg) 2. Bibliografia terytorialna 01/02 BZCz 36301/

12 CHYMKOWSKI, Roman (1977- ). Czytanie w nie-miejscu : Warszawska Kolej Dojazdowa / Roman Chymkowski. - Streszcz. ang. // Kultura Współczesna , nr 4, s Warszawska Kolej Dojazdowa 2. Czytelnictwo socjologia Polska 3. Czas wolny od pracy socjologia Polska 4. Przestrzeń antropologia społeczna 01/02:316: BZCz 36302/2011 KOSTKIEWICZ-GÓRSKA, Grażyna. Materiały do [bibliografii] historii regionu za rok 2008 / [oprac. Grażyna Kostkiewicz-Górska, Danuta Zielińska] // Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny. - Nr 16 (2009), s Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie ; okręg) 2. Bibliografia terytorialna 01/02 BZCz 36303/2011 MIRONOWICZ, Antoni (1959- ). Literatura bizantyjska w Kościele prawosławnym na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI wieku / Antoni Mironowicz // Białoruskie Zeszyty Historyczne. - Z. 31 (2009), s Biblioteki klasztorne zbiory Polska 2. Supraśl (woj. podlaskie) bibliotekarstwo zbiory 3. Rękopisy bizantyńskie zbiory Polska 01/02:00:27 BZCz 36304/2011 STARNAWSKI, Jerzy (1922- ). Jadwiga Rudnicka (7 września kwietnia 2006) / Jerzy Starnawski. - Streszcz. ang. // Pamiętnik Literacki. - R. 101, z. 4 (2010), s Rudnicka, Jadwiga ( ) 2. Bibliotekoznawcy Polska od 1944 r. 3. Nekrologi 01/02:929 BZCz 36305/2011 WIŚNIEWSKA, Magdalena. Średniowieczne księgozbiory katedry w Płocku i kapituła katedralna Płocka / Magdalena Wiśniewska. - Streszcz. ang. // Notatki Płockie , [nr] 4, s Kapituła Katedralna (Płock) 2. Biblioteki kościelne Polska 3. Płock (woj. mazowieckie) katedra Wniebowzięcia NMP biblioteka zbiory 4. Rękopisy łacińskie historia Polska w. 01/02:00 BZCz 36306/2011 DALECKI, Maciej: [Aleksy Gilewicz - recenzja] zob. poz DOROBEK naukowy środowiska gnieźnieńskiego w roku 2008 zob. poz GOGOLA, Zdzisław: O. Symeon Barcik OFMConv zob. poz GRĘŚ, Stanisław: Polska bibliografia mariologiczna 2009 zob. poz GUTIÉRREZ GARCÌA, Carlos: A study of the earliest books on martial arts published in Spanish zob. poz KOWALSKA-WOJTYSIAK, Monika: Wykorzystanie bajek terapeutycznych w opiece pielęgniarskiej nad dziećmi przewlekle chorymi zob. poz KOZIELSKI, Marian: Bibliografia Podhala, Spisza i Orawy za rok 2002 zob. poz KOZIELSKI, Marian: Bibliografia Podhala, Spisza i Orawy za rok 2003 zob. poz OSZCZĘDA, Aleksandra: Przegląd bibliograficzny zob. poz PELIWO, Jan: Czasopismo Geograficzne zob. poz PRZEGLĄD publikacji Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w latach zob. poz PRZEGLĄD zawartości czasopism zagranicznych za rok 2009 zob. poz SCHILD, Romuald: Maria Chmielewska - w piećdziesięciosześciolecielecie pracy naukowej zob. poz SUMMARYUSZ dokumentów do dóbr supraskich z nadań funduszowych przez J. WW. hrabiów Chodkiewiczów w posiadaniu WW. Ojców Bazylianów zostających roku 1817 w Młynowie spisany zob. poz SWASTEK, Józef: Życie i działalność organizacyjna Adeli Stefanowicz ( ) jako współzałożycielki Instytutu Katolickiego oraz Instytutu Służebnic Ołtarza zob. poz SZERSZEŃ, Marek T.: Wybrane publikacje z dziedziny antyku wydane w latach zob. poz WALKUSZ, Jan: Bibliografia podmiotowa polskich historyków Kościoła za rok 2007 z uzupełnieniami za lata zob. poz WAROWNA-WYPYCH, Marianna: Przegląd wybranych czasopism prawniczych zob. poz ZE ZBIORÓW rękopiśmiennych przechowywanych w The Francysk Skaryna Library and Museum w Londynie zob. poz

13 Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo DARSKA, Bernadetta (1978- ). [Biblia dziennikarstwa - recenzja] / Bernadetta Darska // Studia Medioznawcze , nr 4, s Zawiera rec. książki: Biblia dziennikarstwa. - Kraków, Biblia dziennikarstwa 2. Recenzje BZCz 36307/2011 DOLIWA, Urszula. Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji Mediów Obywatelskich, Stare Jabłonki, maja 2010 roku / Urszula Doliwa // Studia Medioznawcze , nr 4, s Dziennikarstwo obywatelskie 2. Instytucje nonprofit 3. Sprawozdania z konferencji :004:316 BZCz 36308/2011 DUFRAT, Joanna. [Sprawy niewieście - recenzja] / Joanna Dufrat // Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. - R. 65, nr 4 (2010), s Zawiera rec. książki: Sprawy niewieście : problematyka czasopism kobiecych Drugiej Rzeczypospolitej / Kamilla Łozowska-Marcinkowska. - Poznań, Łozowska-Marcinkowska, Kamilla. Sprawy niewieście 2. Recenzje BZCz 36309/2011 HASKA, Agnieszka. Przegląd prasy z lamusa. Cz. 1, W domach, gdzie straszy... / Agnieszka Haska, Jerzy Stachowicz // Nowa Fantastyka , nr 2, s Spirytyzm Polska r. 2. Czasopisma polskie historia r. 3. Publicystyka polska tematyka r : (091) BZCz 36310/2011 KILIAN, Stanisław. Biuletyn Narodowy ( ) i Biuletyn Stronnictwa Narodowego w Stanach Zjednoczonych A.P. ( ) / Stanisław Kilian // Państwo i Społeczeństwo. - R. 10, nr 2 (2010), s Biuletyn Narodowy (Paryż) 2. Biuletyn Stronnictwa Narodowego w Stanach Zjednoczonych A.P. 3. Czasopisma polonijne historia Francja r. 4. Czasopisma polonijne historia Stany Zjednoczone r :329:314 BZCz 36311/2011 KOŃSKI, Wiesław. Czasopisma młodzieży szkolnej w Płocku w latach / Wiesław Koński. - Bibliogr. czasopism szkolnych wydawanych w Płocku s Streszcz. ang. // Notatki Płockie , [nr] 3, s Płock (woj. mazowieckie) media w. 2. Czasopisma młodzieżowe polskie historia w. 3. Czasopisma szkolne polskie historia w :37 BZCz 36312/2011 KOTKIEWICZ, Adam Dariusz. Płocka prasa sanacyjna a problem żydowski / Adam Dariusz Kotkiewicz. - Streszcz. ang. // Notatki Płockie , [nr] 3, s Partie polityczne Polska r. 2. Żydzi Polska r. 3. Płock (woj. mazowieckie) media r. 4. Czasopisma polityczne polskie historia r. 5. Publicystyka polska tematyka r :94(438).081 BZCz 36313/2011 MĘCFAL, Sylwia. Jak zostać i być dziennikarzem we współczesnym społeczeństwie? : rola dziennikarzy i ich powinności według łódzkich mediów / Sylwia Męcfal. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Media, Kultura, Społeczeństwo , nr 1, s Dziennikarze praca Polska 2. Łódź (woj. łódzkie) media od 1989 r BZCz 36314/2011 NDIAYE, Bara (1967- ). Przemiany w dzienniku Le Monde od Huberta Beuve a-méry ego do Jeana-Marie Colombaniego ( ) / Bara Ndiaye. - Streszcz. ang. // Media, Kultura, Komunikacja Społeczna. - Nr 5 (2009), s

14 1.Beuve-Méry, Hubert ( ) 2.Colombani, Jean-Marie (1948- ) 3. Monde (czasop.) 4. Czasopisma francuskie historia od 1945 r. 5. Publicystyka francuska historia od 1945 r BZCz 36315/2011 PALCZEWSKI, Marek. Teoria wartości informacyjnych Galtunga i Ruge i jej późniejsze modyfikacje / Marek Palczewski. - Bibliogr. // Media, Kultura, Społeczeństwo , nr 1, s Dziennikarstwo teoria 2. Informacja socjologia 3. Środki masowego przekazu teoria :316 BZCz 36316/2011 PŁACHECKI, Marian. Przyczynek do sporu młodej i starej prasy / Marian Płachecki // Napis. - Ser. 15 (2009), s Materiały z konferencji Umysły zniewolone. Literatura pod presją, Konstancin-Jeziorna, Obory. 1. Cenzura Rosja 19 w. 2. Warszawa media 19 w. 3. Czasopisma regionalne i lokalne polskie historia 19 w. 4. Publicystyka polska historia 19 w BZCz 36317/2011 SYSKA, Zbigniew. Gorzowska prasa ukazująca sie poza cenzurą. Cz. 3 / Zbigniew Syska // Nadwarciański Rocznik Historyczno- -Archiwalny. - Nr 16 (2009), s Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie) media r. 2. Czasopisma nielegalne polskie historia r BZCz 36318/2011 SZUTKOWSKA, Irena. Analiza wybranych aspektów komunikatów reklamowych zamieszczonych na łamach tygodnika opiniotwórczego Wprost w 2008 roku / Irena Szutkowska. - Streszcz. ang. // Media, Kultura, Komunikacja Społeczna. - Nr 5 (2009), s Wprost (czasop. ; ) 2. Reklama prasowa socjologia 3. Czasopisma społeczno-kulturalne polskie historia od 2001 r :659:316 BZCz 36319/2011 URBAS, Michał. Rozpowszechnianie prasy lokalnej na przykładzie powiatu polickiego w województwie zachodniopomorskim / Michał Urbas. - Streszcz. ang. // Środkowoeuropejskie Studia Polityczne , t. 4, s Police (woj. zachodniopomorskie ; okręg) media od 2001 r. 2. Czasopisma regionalne i lokalne polskie historia od 2001 r :316 BZCz 36320/2011 WAKAR, Marcin. Czasopismo społeczno-kulturalne Warmia i Mazury w latach : przyczynek do monografii / Marcin Wakar. - Streszcz. ang. // Media, Kultura, Komunikacja Społeczna. - Nr 5 (2009), s Warmia i Mazury (czasop. ; ) 2. Czasopisma regionalne i lokalne polskie historia r BZCz 36321/2011 BISKUPSKI, Jacek: Troska o trzeźwość narodu polskiego w publikacjach Ładu Bożego w latach zob. poz BRZOSTOWSKA, Bożena: Zderzenie wiary? zob. poz CELEJ, Piotr: [Media w Zagłębiu Dąbrowskim - recenzja] zob. poz CHŁOSTA-ZIELONKA, Joanna: Zawartość literacka Panoramy Północy zob. poz CZECHOWSKI, Janusz: Antypolska retoryka władz i środowisk społecznych Litwy oraz incydenty na granicy polsko-litewskiej w świetle prasy litewskiej i polskich dokumentów dyplomatycznych ( ) zob. poz GAWROŃSKI, Sławomir: System kształcenia dziennikarzy w Polsce zob. poz GROTT, Bogumił: Wiktor Poliszczuk ( ) zob. poz KĘDER, Wojciech: Europa. La Picciola Gazzetta o wojnie rosyjsko-tureckiej i sprawach polskich w czasach konfederacji barskiej w 1769 roku zob. poz KOZERSKI, Mariusz: Powstanie dwóch państw niemieckich w świetle Trybuny Ludu zob. poz KRZYSZTOFIK, Małgorzata: O niepłodności w stanach małżeńskich - czyli jak XVII-wieczny kalendarzysta- -lekarz omawia oraz cenzuruje tematy wstydliwe zob. poz KULCZYŃSKA, Marta: Bezdomne Adolfki - publicystyczny wizerunek Niemców okresu powojennego zob. poz

15 KUŹMA, Marcin: Walka Korespondenta Warszawskiego z cenzurą zob. poz ŁOSZEWSKA-OŁOWSKA, Maria: Relacje prasowe z przebiegu procesu karnego zob. poz MILCAREK, Paweł: Co to jest za pismo? zob. poz MORAWIAK, Jan: Opinia polskiej prasy prorządowej wobec zajęcia Zaolzia przez Samodzielną Grupę Operacyjną Śląsk (2-11 października 1938 roku) zob. poz ORŁOWSKI, Jan: Ostatnie lata życia Lwa Tołstoja w zwierciadle prasy lubelskiej zob. poz PACIOREK, Magdalena: Prasa lekarska w Polsce w latach zob. poz POLAK, Rafał: Praktyczna strona kształcenia przyszłych dziennikarzy zob. poz REDZIK, Adam: Publikatory orzecznictwa sądowego zob. poz ROMANEK, Jacek: Polityka władz sowieckich względem społeczeństwa BSRR w ocenie Polski Zbrojnej lat zob. poz ROZBICKA, Renata: Stosunki polsko-ukraińskie w konteście Unii Europejskiej w oparciu o polskie publikacje prasowe zob. poz RUBACHA, Jarosław: Aneksja Bośni i Hercegowimy i jej skutki w świetle publikacji Świata Słowiańskiego zob. poz RUTKOWSKA, Elżbieta: Zagadnienia receptury aptecznej na łamach Kroniki Farmaceutycznej ( ) zob. poz STANISZEWSKI, Karol: Działalność posłów polskich w ciałach prawodawczych Prus i Rzeszy w sprawie języka polskiego w sądownictwie i administracji Prus Zachodnich w świetle pomorskiej prasy polskiej w latach zob. poz TELEC, Jakub: Wygrywa się na skrzydłach, rządzi się w centrum zob. poz TERLIKOWSKI, Tomasz P.: Mojżesz z ulicy Czerskiej zob. poz TRADYCJA Christianitas zob. poz WANTUCH, Wiesława: Polonistyka dla wszystkich(?) polonistów/polonistek zob. poz ŻYLIŃSKI, Szymon: Próba opisu portalu Couchsurfing i jego użytkowników zob. poz Organizacje. Wystawy. Muzea DRYGIEL, Marlena. [Organizacje w stosunkach międzynarodowych - recenzja] / Marlena Drygiel // Stosunki Międzynarodowe , nr 3/4, s Zawiera rec. książki: Organizacje w stosunkach międzynarodowych : istota, mechanizmy działania, zasięg. - Wyd Wrocław, Organizacje w stosunkach międzynarodowych : istota, mechanizmy działania, zasięg 2. Recenzje 06:327:341 BZCz 36322/2011 KARGOL, Anna. Dwa pierwsze wieki wolnomularstwa w Krakowie / Anna Kargol // Państwo i Społeczeństwo. - R. 10, nr 2 (2010), s Masoneria organizacje Polska w. 2. Kraków (woj. małopolskie) organizacje w. 06 BZCz 36323/2011 ROKOSZ, Mieczysław (1942- ). Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem : narodziny - ludzie - dokonania / Mieczysław Rokosz // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. - R. 55, nr 3/4 (2010), s Materiały z sympozjum W kręgu doktora Tytusa Chałubińskiego, Warszawa. 1. Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego (Zakopane) 2. Zakopane (woj. małopolskie) kultura organizacje 06 BZCz 36324/2011 ALEKSANDROWICZ, Joanna: Czternaście spojrzeń na Hiszpanię zob. poz ARNO, Anna: Proste piękno zob. poz BIELEC, Grzegorz: Elements of martial arts in the programme of Gymnastic Association Sokół ( ) zob. poz BŁASZCZYK, Agnieszka: Polityka kursowa Polski na drodze do Eurosystemu zob. poz

16 CHMAJ, Danuta: Powstanie i działalność Rzeszowskiego Okręgowego Związku Piłki Ręcznej do 1998 roku zob. poz CZECHOWICZ, Bogusław: [Ikonografia Wrocławia - recenzja] zob. poz DRELICH-SKULSKA, Bogusława: Proces integracji gospodarczej Chin z krajami ASEAN zob. poz DROZD, Małgorzata: Chopin i jego muzyka na Dolnym Śląsku zob. poz FIRLET, Janusz: Dwa groty ( koronki ) kopii turniejowych z badań na Wawelu zob. poz GAJERSKI, Stanisław Franciszek: [Polskie Towarzystwo Historyczne w latach recenzja] zob. poz. GAWEŁ, Łukasz: Czy zapałki są dziedzictwem kulturowym? zob. poz GELLES, Katarzyna: Rola Niemiec w strukturach euroatlantyckich zob. poz GEREMEK, Marcin: Iść do przodu zob. poz GLINIANOWICZ, Marcin: Puginał nożowy z miejscowości Burdze koło Stalowej Woli zob. poz GUZE, Justyna: W cieniu Chopina zob. poz INDRASZCZYK, Arkadiusz: Rok 2009 w MHPRL zob. poz JAGŁA, Marcin: Serce na dłoni zob. poz KUCZMA, Kordian: Historia i mitologia w nazwach klubów piłkarskich zob. poz KURLENDA, Piotr: Z dziejów Krucjaty Eucharystycznej w Polsce w okresie międzywojennym zob. poz KURSKA, Jolanta: Centrum im. Prof. Bronisława Geremka zob. poz ŁASKAWSKA, Katarzyna: Dworek Marii Konopnickiej w Żarnowcu zob. poz MAJOR, Barbara: Wystawa Dom na fotografii zob. poz MARCINKOWSKA, Ewa: Działalność oświatowo-edukacyjna Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w latach zob. poz MATERIAŁY do biografii Izydora Mermona ( ) - działacza ruchu ludowego w powiecie krośnieńskim w zbiorach MHPRL zob. poz MIŚTAL, Zuzanna: Zarządzanie projektami w muzeum na przykładzie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa zob. poz OBODYŃSKI, Kazimierz: Refleksje i dokumentacja fotograficzna z pięciu konferencji EASS (od Wiednia do Bledu) zob. poz OŻÓG, Maria Ewa: Bruno Gruszka jako działacz Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół zob. poz ROTFELD, Adam Daniel: NATO 2020 zob. poz ROTFELD, Adam Daniel: NATO 2020 zob. poz RUKSZA, Stanisław: O Katolikach w Kronice w kontekście rynku i tradycji zob. poz RUTKOWSKA, Maria: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w systemie oświaty w Ciechanowie i na ziemi ciechanowskiej zob. poz SCHÜSSLER, Alexandra: Villa Sovietica zob. poz SIKORA, Karolina: Nowe muzealia zob. poz SŁOJKOWSKA, Katarzyna: W kręgu doktora Tytusa Chałubińskiego zob. poz STAUBER, Maria: Claude Monet zob. poz SUS, Monika: Doradztwo w polityce zagranicznej Niemiec zob. poz SZAFRANEK, Karol: [Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Częstochowie w latach recenzja] zob. poz SZERSZEŃ, Tomasz: Sztuka, antropologia i... Czeburaszka zob. poz SZMYD, Łukasz: Działalność Ludowych Zespołów Sportowych na rzecz rozwoju świętokrzyskiej turystyki w latach zob. poz SZOSTAK, Natalia: Pif-paf! zob. poz TRĄBA, Mariusz: Wawel - kamienny komentarz do dziejów Polski zob. poz TURZA, Anna: Szkice z działalności organizacji paramilitarnych na polu kultury fizycznej w II Rzeczpospolitej ( ) zob. poz WALCZAK, Ryszard: Stowarzyszenie Autorów Polskich w Ciechanowie ( ) zob. poz

17 WASZKIEWICZ, Ewa: 50 lat Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego na Dolnym Śląsku zob. poz. WIELECKI, Kamil: Chopin w nowej krasie zob. poz WILLIAMS, Alan: The metallurgy of brigandines from Szczerba and Kempten zob. poz WOJNAR, Dariusz: O działalności Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. W. Bayera zob. poz ZABORNIAK, Stanisław: Rozwój wychowania fizycznego i sportu w działalności Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Rzeszowie ( ) zob. poz ZABORNIAK, Stanisław: Stan badań nad ewolucją kulury fizycznej ludności wiejskiej na Rzeszowszczyźnie zob. poz ZABOROWSKI, Marcin: Jakie stosunki transatlantyckie w XXI wieku? zob. poz ZABOROWSKI, Marcin: Reviving transatlantic relations in the 21st century zob. poz ZAWADZKA, Paulina: 20-lecie działalności Stowarzyszenia dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza zob. poz FILOZOFIA. LOGIKA. METODOLOGIA BARBARA, Sébastien. L attitude à l égard des thaumata anthropologiques à Rome (Ier s.av.-ier ap.j.-c.) : encore sur les Pygmées de Philodème / Sébastien Barbara. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Eos. - Vol. 96, fasc. 2 (2009), s Philodemus (ca 110-ca 40 a.c.) 2. Filozofia historia Grecja 2-1 w. p.n.e. 1 BZCz 36325/2011 BRYK, Wojciech. U źródeł leninowskiej koncepcji państwa oraz teorii partii bolszewickiej / Wojciech Bryk // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Zbliżenia Cywilizacyjne. - T. 5 (2009), s Lenin, Vladimir I. ( ) 2. Marksizm historia Rosja 3. Państwo teoria historia Rosja w. 4. Partie polityczne teoria historia Rosja w. 1:32 BZCz 36326/2011 CACKOWSKI, Zdzisław (1930- ). Nienawiść / Zdzisław Cackowski // Res Humana. - R. 19, nr 5 (2010), s Nienawiść filozofia historia 1 BZCz 36327/2011 CZARNOCKA, Małgorzata. Modele semantyczne w filozofii nauk empirycznych po pół wieku. Cz. 2, Ograniczenia i perspektywy / Małgorzata Czarnocka. - Streszcz. ang. // Zagadnienia Naukoznawstwa. - T. 46, z. 3/4 (2010), s Nauki empiryczne filozofia 2. Strukturalizm 1 BZCz 36328/2011 DERRA, Aleksandra. Kobiety jako czynnik przemilczany : epistemologiczne uwikłanie medycznego zjawiska anoreksji / Aleksandra Derra. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Przegląd Filozoficzny. - R. 19, nr 2 (2010), s Fleck, Ludwik ( ) 2. Anorektyczki i anorektycy 3. Feminizm filozofia historia 4. Kobieta filozofia historia 1:61 BZCz 36329/2011 DOMARADZKI, Mikołaj (1976- ). Platońskie inspiracje Orygenesowskiej hermeneutyki / Mikołaj Domaradzki. - Streszcz. ang. // Przegląd Filozoficzny. - R. 19, nr 2 (2010), s Origenes (ca 185-ca 254) 2.Plato ( a.c.) a Origenes (ca 185-ca 254) 3. Hermeneutyka historia Grecja 5-4 w. p.n.e. 4. Hermeneutyka historia 3 w. 1 BZCz 36330/2011 EBNER, Maria. Konteksty przekonaniowe w Traktacie logiczno-filozoficznym / Maria Ebner // Przegląd Filozoficzny. - R. 19, nr 2 (2010), s

18 1.Wittgenstein, Ludwig ( ) 2. Filozofia historia Austria 20 w. 3. Logika historia Austria 20 w. 1 BZCz 36331/2011 FILEK, Jacek (1945- ). Odpowiedzialność jako podstawowe pojęcie filozofii przyszłości / Jacek Filek. - Streszcz. ang. // Kwartalnik Filozoficzny. - T. 38, z. 4 (2010), s Odpowiedzialność moralna filozofia 1:17 BZCz 36332/2011 GRYGIEL, Stanisław (1934- ). Przyjaźń / Stanisław Grygiel // Zeszyty Karmelitańskie , nr 4, s Przyjaźń filozofia historia 1 BZCz 36333/2011 GURCZYŃSKA-SADY, Katarzyna. Kant, Fleck i Wittgenstein o antycypacji / Katarzyna Gurczyńska-Sady. - Streszcz. ang. // Przegląd Filozoficzny. - R. 19, nr 2 (2010), s Fleck, Ludwik ( ) 2.Kant, Immanuel ( ) 3.Wittgenstein, Ludwig ( ) 4. Filozofia historia Austria 20 w. 5. Filozofia historia Niemcy w. 6. Filozofia historia Polska 20 w. 1 BZCz 36334/2011 GUZEWICZ, Wojciech (1968- ). [Spór o naród - recenzja] / Wojciech Guzewicz // Kościół w Polsce. - [T.] 8 (2009), s Zawiera rec. książki: Spór o naród / Paweł Tarasiewicz. - Lublin, Tarasiewicz, Paweł (1968- ). Spór o naród 2. Recenzje 1:32:316 BZCz 36335/2011 HORUŽIJ, Sergej S. (1941- ). Człowiek: istnienie, rozszczepiające się na trzy sposoby / Sergiusz Chorużyj. - Tł. z ros. // Przegląd Filozoficzny. - R. 19, nr 2 (2010), s Fragm. książki Očerki sinergijnoj antropologii. 1. Antropologia filozoficzna 2. Ontologia 1 BZCz 36336/2011 HORUŽIJ, Sergej S. (1941- ). Wywiad z Sergiuszem Chorużyjem / rozm. przepr. Łukasz Leonkiewicz // Przegląd Filozoficzny. - R. 19, nr 2 (2010), s Horužij, Sergej S. (1941- ) 2. Filozofowie Rosja od 1945 r. 3. Wywiady 1 BZCz 36337/2011 JASTRZĘBSKI, Bartosz (1976- ). Kłamstwo w strukturze codzienności / Bartosz Jastrzębski // Migotania, Przejaśnienia , nr 4, s Kłamstwo filozofia 1 BZCz 36338/2011 JAŻYŃSKI, Marcin. Świadomość w młynie / Marcin Jażyński. - Streszcz. ang. // Przegląd Filozoficzny. - R. 19, nr 2 (2010), s Świadomość filozofia 1 BZCz 36339/2011 JOHN OF SALISBURY (ca 1120-ca 1180). Quae sit conceptio et utilitas Periermeniarum, vel rectius Periermenias / Joannes Saresberiensis ; tł. na pol. Paweł Masłowski. - Tekst równol. łac., pol. // Christianitas. - Nr 43 (2009), s Fragm. książki Opera omnia nunc primum in unum colligit Aristoteles ( a.c.) 2. Filozofia historia Grecja 4 w. p.n.e. 1 BZCz 36340/2011 JUREWICZ, Joanna. Kreacja świata a cztery stany jestestwa w filozofii upaniszad / Joanna Jurewicz. - Streszcz. ang. // Przegląd Orientalistyczny , nr 1/2, s. 3-8 Referat. 18

19 1. Upaniszady analiza i interpretacja 2. Filozofia historia Indie 3. Religia Indie 1:2 BZCz 36341/2011 KAWCZYŃSKI, Filip. [World as sanctuary - recenzja] / Filip Kawczyński // Przegląd Filozoficzny. - R. 19, nr 2 (2010), s Zawiera rec. książki: World as sanctuary : the cosmic philosophy of Henryk Skolimowski. - Detroit, World as sanctuary : the cosmic philosophy of Henryk Skolimowski 2. Recenzje 1 BZCz 36342/2011 KIEŻUN, Piotr. Giez i śpiące miasto / Piotr Kieżun // Christianitas. - Nr 43 (2009), s Socrates ( a.c.) 2. Filozofia historia Grecja 5-4 w. p.n.e. 3. Ateny (Grecja) 5-4 w. p.n.e. 1 BZCz 36343/2011 KOKOSZKO, Maciej (1962- ). Apicius : a critical edition with an introduction and an English translation of the Latin recipe text Apicius / Maciej Kokoszko, Katarzyna Gibel // Eos. - Vol. 96, fasc. 1 (2009), s Zawiera rec. książki: Apicius : a critical edition with an introduction and an English translation of the Latin recipe text / Apicius. - Totnes, Apicius Coelius (ca 25 a.c.-?). Apicius 2. Recenzje 1 BZCz 36344/2011 KOLWAS, Szymon. [Wolniewicz - zdanie własne - recenzja] / Szymon Kolwas // Ruch Filozoficzny. - T. 67, nr 4 (2010), s Zawiera rec. książki: Wolniewicz - zdanie własne / Bogusław Wolniewicz, Tomasz Sommer. - Warszawa, Sommer, Tomasz (1972- ). Wolniewicz - zdanie własne 2.Wolniewicz, Bogusław (1927- ). Wolniewicz - zdanie własne 3. Recenzje 1 BZCz 36345/2011 KOMOROWSKA, Joanna (1971- ). [Aëtiana - recenzja] / Joanna Komorowska // Eos. - Vol. 96, fasc. 1 (2009), s Zawiera rec. książki: Aëtiana : the method and intellectual context of the doxographer. Vol. 2 / Jaap Mansfeld, David T. Runia. - Leiden, Mansfeld, Jaap (1936- ). Aëtiana. Vol. 2 2.Runia, David T. (1951- ). Aëtiana. Vol Recenzje 1 BZCz 36346/2011 KOMOROWSKA, Joanna (1971- ). [Greek and Roman philosophy 100 BC-200 AD - recenzja] / Joanna Komorowska // Eos. - Vol. 96, fasc. 1 (2009), s Zawiera rec. książki: Greek and Roman philosophy 100 BC-200 AD. Vol London, Greek and Roman philosophy 100 BC-200 AD 2. Recenzje 1 BZCz 36347/2011 KRAJEWSKI, Patryk. Trzeci rodzaj w Timaiosie : próba interpretacji / Patryk Krajewski. - Streszcz. ang. // Kwartalnik Filozoficzny. - T. 38, z. 4 (2010), s Plato ( a.c.). Timajos 2. Ontologia historia Grecja 5-4 w. p.n.e. 1 BZCz 36348/2011 KUNCE, Aleksandra (1971- ). Ekstra-wagancja myśli / Aleksandra Kunce // Kultura Współczesna , nr 4, s Zawiera rec. książki: Ujmować : Henry David Thoreau i wspólnota świata / Tadeusz Sławek. - Katowice, Sławek, Tadeusz (1946- ). Ujmować 2. Recenzje 1:82(091)+82.0 BZCz 36349/2011 LEONKIEWICZ, Łukasz. Próba dekonstrukcji klasycznej antropologii filozoficznej w nauce Sergiusza Chorużyja o antropologii synergicznej / Łukasz Leonkiewicz // Przegląd Filozoficzny. - R. 19, nr 2 (2010), s Horužij, Sergej S. (1941- ) 2. Antropologia filozoficzna historia Rosja od 1945 r. 1 BZCz 36350/

20 LEONKIEWICZ, Łukasz. Sergiusz Siergiejewicz Chorużyj : fizyk, matematyk, filozof i teolog / Łukasz Leonkiewicz // Przegląd Filozoficzny. - R. 19, nr 2 (2010), s Horužij, Sergej S. (1941- ) 2. Filozofowie Rosja od 1945 r. 3. Biografie 1:929 BZCz 36351/2011 ŁADYKA, Jerzy. Czemuż tak trudzicie się filozofowie? / Jerzy Ładyka // Res Humana. - R. 19, nr 5 (2010), s Kołakowski, Leszek ( ) 2. Filozofia historia Polska od 1944 r. 1 BZCz 36352/2011 ŁYCZEK, Robert. [Plato s Republic - recenzja] / Robert Łyczek // Przegląd Filozoficzny. - R. 19, nr 2 (2010), s Zawiera rec. książki: Plato s Republic : a biography / Simon Blackburn. - London, Blackburn, Simon (1944- ). Plato s Republic 2. Recenzje 1 BZCz 36353/2011 MARSZAŁEK, Izabela. Na drodze nowych odsłon oblicza zła / Izabela Marszałek // Kwartalnik Filozoficzny. - T. 38, z. 4 (2010), s Zawiera rec. książki: Dwugłos o złu : ze studiów nad myślą Józefa Tischnera i Leszka Kołakowskiego / Zbyszek Dymarski. - Gdańsk, Dymarski, Zbyszek (1960- ). Dwugłos o złu 2. Recenzje 1 BZCz 36354/2011 MATERA, Rafał (1972- ). [Sztuka życia - recenzja] / Rafał Matera // Przegląd Zachodni. - R. 66, nr 4 (2010), s Zawiera rec. książki: Sztuka życia / Zygmunt Bauman. - Kraków, Bauman, Zygmunt (1925- ). Sztuka życia 2. Recenzje 1:17:159.9 BZCz 36355/2011 MAZUR, Tomasz. Współczesna praktyka stoicka / Tomasz Mazur. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Przegląd Filozoficzny. - R. 19, nr 2 (2010), s Stoicyzm historia 1 BZCz 36356/2011 MICZKA-PAJESTKA, Monika. Pomiędzy uomo universale a animal fingens, przemiany obrazu człowieka w ponowoczesności? / Monika Miczka- -Pajestka. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Transformacje , nr 1/2, s Antropologia filozoficzna 2. Postmodernizm filozofia 1 BZCz 36357/2011 PIECUCH, Joachim (1956- ). Podstawy teizmu / Joachim Piecuch // Kwartalnik Filozoficzny. - T. 38, z. 4 (2010), s Zawiera rec. książki: Spór o podstawy teizmu : racje realnego świata czy kreacja religijnych sensów? / Jerzy Tupikowski. - Wrocław, Tupikowski, Jerzy (1967- ). Spór o podstawy teizmu 2. Recenzje 1 BZCz 36358/2011 PŁOTKA, Witold. Od monologu do wspólnoty : rozważania metafenomenologiczne : (Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Oddział w Gdańsku, 12 IV 2010 r.) / Witold Płotka. - Streszcz. ang. // Ruch Filozoficzny. - T. 67, nr 4 (2010), s Odczyt. 1.Husserl, Edmund ( ) 2. Fenomenologia historia Niemcy w. 1 BZCz 36359/2011 PODHORECKI, Norbert. Wstęp do sympozjum Wierzący rozum - rozumna wiara / Norbert Podhorecki // Premislia Christiana. - T. 13 (2008/2009), s Materiały z sympozjum Wierzący rozum - rozumna wiara, Przemyśl. 1. Wiara filozofia 1:27 BZCz 36360/

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Pole 083 Symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (P)

Pole 083 Symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (P) Warszawa, 23.05.2016 Pole 083 Symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (P) Stosowanie i zawartość pola W polu 083 umieszczany jest pojedynczy symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya, za pomocą którego przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w Małopolsce Wydawca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków www.

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska DZIAŁY BIBLIOTEKI A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska B. Słowniki specjalne i informatory: 1. Słowniki specjalne 2. Ekonomia i statystyka 3. Prawo i naukoznawstwo 4. Nauki polityczne

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU Redakcja naukowa Jerzy Wyrzykowski Wrocław 2007 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 1. UWARUNKOWANIA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONIE 11 Teresa Zabińska

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz.

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz. WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz./ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY: 1. FILOLOGIA POLSKA 2. KULTUROZNAWSTWO filmoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz. Legenda: E egzamin; Z zaliczenie; ZO zaliczenie z oceną; O ocena; PP praca pisemna; w wykład;

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW Lp Imię i nazwisko doktoranta - nazwa uczelni Dyscyplina naukowa lub artystyczna

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (18-24.02.2011) 1 010 a p 2004513750 150 a Budownictwo x czasopisma z Polska y 1918-1939 r. 2 010 a p 2004513751 150 a Budownictwo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Email: Telefon: Jednostka: Email: michal.trubas@usz.edu.pl. Telefon: Email: dorota-teper@wp.pl. Telefon: 1227. Telefon: 1551.

Email: Telefon: Jednostka: Email: michal.trubas@usz.edu.pl. Telefon: Email: dorota-teper@wp.pl. Telefon: 1227. Telefon: 1551. Alicja Trzeciak-Ryczek dr hab. Michał Trubas mgr Dorota Teper-Kasprzycka prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk PROFESOR ZWYCZAJNY Iwona Tuszyńska REFERENT dr Monika Tomczyk dr Anna Tokarz-Kocik dr Blanka Tundys

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27 CZĘŚĆ I Spis treści Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie kryzysu Rozdział 1 STYMULOWANIE I ZARZĄDZANIE WITALNYM POTENCJAŁEM ZASOBÓW LUDZKICH W ORGANIZACJI Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17 1. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (25.02-3.03.2011) 1 010 a p 2004426095 110 2. a Wrocławskie Zakłady Włókien Chemicznych Chemitex" 2 010 a p 2004505044 150 a Architektura

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty

KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty UNIWERSYTET EKONOMIŁZNY W POZNANIU KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty 208 B 380910 Redaktor naukowy Bogna Pilarczyk Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu POZNAŃ 2011 SPIS TREŚCI Wstęp

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy toml

Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy toml Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Samorząd Województwa Opolskiego Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (4-10.03.2011) 1 010 a p 2004436659 110 2. a Galeria Pod Rejtanem" (Kraków) 2 010 a p 2004525220 150 a Duchowieństwo katolickie

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak.

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. 2012/2013 Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE 1 Administracja

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

03.01. Antropologia 03.02. Demografia

03.01. Antropologia 03.02. Demografia BIBLIOGRAFIA REGIONALNA NOWEJ HUTY - klasyfikacja 01. DZIAŁ OGÓLNY 01.01. Bibliografie 01.01.01. Bibliografie ogólne i dotyczące poszczególnych okręgów i miejscowości 01.01.02. Bibliografie dziedzin i

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA \. BUDZETOWANIE,/ DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2005 Spis treści Wprowadzenie.. 7 Barbara Andruczyk Podział

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1997-2008 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BIBLIOTEKARSTWO: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU W GIŻYCKU

PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU W GIŻYCKU PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU W GIŻYCKU DYREKTOR SZKOŁY mgr Jarosław Kulhawik WICEDYREKTORZY mgr Dariusz Radziulewicz KIEROWNIK INTERNATU mgr Joanna Augustynowicz PEDAGOG

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE I PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI BADAŃ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI

WSPÓŁCZESNE I PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI BADAŃ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI 1 WSPÓŁCZESNE I PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI BADAŃ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Rokity, Wojciecha Czakona i Adama Samborskiego Katowice 2009 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA 9

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr do Uchwały Nr 0/00 z dnia czerwca 00 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 009 00 00 0 0-0 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 nazwa kierunku i specjalności Architektura krajobrazu* Architektura wnętrz projektowanie wnętrz projektowanie ogrodów projektowanie wystaw

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL

PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL PoniŜej przedstawiamy Państwu statystyki dotyczące uŝytkowników naszego serwisu. Dane zostały stworzone na podstawie CV tworzonych w kreatorze dostępnym na stronie www.szybkopraca.pl.

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013 Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013 Wydział Filologiczny Wydział Polonistyki Wydział Wydział Prawa i Administracji Kierunek Specjalność Studia stacjonarne Studia

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY

POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY W fisza Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY redakcja naukowa Anatoliusz Kopczuk Marek Proniewski Białystok 2006 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Wydawca: Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Powstanie Wydajemy Bibliotheca

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

SYGNATURA WOLNEGO DOSTĘPU

SYGNATURA WOLNEGO DOSTĘPU SYGNATURA WOLNEGO DOSTĘPU Dział ogólny 0/9(03) Encyklopedie, leksykony, wydawnictwa informacyjne o zakresie ogólnym 00 Nauka i wiedza w ogólności. Kultura. Informatyka 005 Zarządzanie teoria, strategie,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu kierunków studiów pozostających w kompetencjach poszczególnych zespołów kierunków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r.

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r. Zarządzenie nr Or/28/Z/2005 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 14 września 2005 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KOLEKCJA FIOLETOWA NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE

KOLEKCJA FIOLETOWA NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE KOLEKCJA FIOLETOWA NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE Książki w kolekcji dziedzinowej ułożone są według działów odpowiadającym dziedzinom wiedzy, np. KF/01.0 Filozofia, KF/02.0 Religioznawstwo, KF/03.0 Kulturoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POWER

WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POWER Nr Wyka zu WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POWER Nazwisko i imię adres e-mail Dziedziny 1. Baczewski Jacek baczewskijacek@wp.pl 2. Baran Małgorzata mbaran33@interia.pl 3. Bera Anna anna.bera@wzieu.pl 4.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005 2015 (opracowali Tomasz Maliszewski, Mariusz Brodnicki)... 32

Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005 2015 (opracowali Tomasz Maliszewski, Mariusz Brodnicki)... 32 Spis treści Wstęp... 11 Kazimierz Puchowski, Józef Żerko Profesor Lech Marian Mokrzecki badacz dziejów nauki, kultury i oświaty... 17 Doktorzy wypromowani przez Profesora Lecha Mokrzeckiego (opracował

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Bioinżynierii Zwierząt 10-719 Olsztyn, ul. Michała Oczapowskiego5 Produkcja i marketing pasz przemysłowych 089523-33-79 kzzgp@uwm.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 30 maja 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa stopnia

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii Strona 1 Stan na dzień 26 września 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja INFORMACJA (Dz. U z 2015 r., poz. 318) podaję do publicznej wiadomości informację o składzie Obwodowej komisji do spraw referendum Nr 1 w Nidzicy Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy ul. Barke 3, 13-100 1. Janusz

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016 Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 28) 1 Wstęp do filozofii 4 30 15 E 08.1 2 Pracownia komputerowa

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /01 z dnia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 01 01 01 01 01-016 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO,

Bardziej szczegółowo

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia historiografii Rok: IV Semestr: VII Studia: stacjonarne 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014 Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014 Wydział Wydział Prawa i Administracji Studia niestacjonarne Studia stacjonarne Kierunek Specjalność Profil Obszar kształcenia

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10.

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10. GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 NADZIEJE I OBAWY O PERSPEKTYWY ZINTEGROWANEGO ROZWOJU PROGRAM KONFERENCJI 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13 SPIS TREŚCI Forum Bibliotek Medycznych Wiesław M a k a r e w i c z : Przedmowa Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku, Redaktora naczelnego Gazety AM Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego... 9 Ryszard Ż m u

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce materiały dostępne na terenie Kielc zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r.

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków. pod redakcją Leszka Wiatrowskiego. Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia

Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków. pod redakcją Leszka Wiatrowskiego. Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia Trzebnica Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków pod redakcją Leszka Wiatrowskiego Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia Spis treści Przedmowa (Henryk Jacukowicz) 5 Wstęp (Jerzy Kos, Leszek

Bardziej szczegółowo

XXXV Indywidualne Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Podnoszeniu Ciężarów Seniorów i III Mistrzostwa Polski Juniorów Wyniki: Kategoria Kobiet

XXXV Indywidualne Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Podnoszeniu Ciężarów Seniorów i III Mistrzostwa Polski Juniorów Wyniki: Kategoria Kobiet MP Tarnobrzeg 2008 XXXV Indywidualne Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Podnoszeniu Ciężarów Seniorów i III Mistrzostwa Polski Juniorów Wyniki: Kategoria Kobiet 1 Lipowska Emila Grudziądz k 38,3

Bardziej szczegółowo

Rachunkowości, Finansach publicznych, Bankowości, Międzynarodowych stosunkach finansowych, Informatyce w finansach i rachunkowości. Kulturoznawstwo.

Rachunkowości, Finansach publicznych, Bankowości, Międzynarodowych stosunkach finansowych, Informatyce w finansach i rachunkowości. Kulturoznawstwo. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy Praca zbiorowa pod red. Doroty Kotlorz Katowice 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik Wyd. 2 popr. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,

Bardziej szczegółowo

POtSKA W STREFIE EURO

POtSKA W STREFIE EURO ^ o ję^ki 5 ^ 510 (o& Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Zarządzania i Finansów Katedra Finansów POtSKA W STREFIE EURO SZANSĘ I ZAGROŻENIA redaktor naukowy Janusz Ostaszewski Opracowanie naukowe

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (21-27.02.2014) Powód usuniecia: błędne zastosowanie określnika chronologicznego 1 010 a p 2004543265 151 a Polska x granice x

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku Losy Absolwentów 2015 I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku WYBÓR UCZELNI PRZEZ ABSOLWENTÓW 170 4 ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH PUBLICZNYCH ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH

Bardziej szczegółowo

/Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2013/14/ Dla klas realizujących nową podstawę programową od 1 września 2012 roku.

/Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2013/14/ Dla klas realizujących nową podstawę programową od 1 września 2012 roku. /Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2013/14/ Dla klas realizujących nową podstawę programową od 1 września 2012 roku. Przedmioty ogólnokształcące Język polski kl.i Przeszłość to dziś 1 Literatura-język-kultura

Bardziej szczegółowo

oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ

oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ KATEDRA EKONOMIKI EDUKACJI, KOMUNIKOWANIA I DORADZTWA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Jolanta Marecik WICEDYREKTOR Marzena Kotowska KIER OWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO. Anna Rybark JĘZYK POLSKI.

DYREKTOR Jolanta Marecik WICEDYREKTOR Marzena Kotowska KIER OWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO. Anna Rybark JĘZYK POLSKI. DYREKTOR Jolanta Marecik WICEDYREKTOR Marzena Kotowska KIER OWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO Anna Rybark JĘZYK POLSKI Jolanta Matkowska Anna Bartkiewicz-Lecko Kamilla Kulbaka JĘZYK ANGIELSKI Bożena Ferens

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska 1 : Uniwersytet Wrocławski 1 Filologia angielska 4 : Uniwersytet Śląski 2 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu KIERUNEK: SOCJOLOGIA STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR I ECTS. Liczba godzin w semestrze

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu KIERUNEK: SOCJOLOGIA STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR I ECTS. Liczba godzin w semestrze SEMESTR I Studia stacjonarne 1. Podstawy socjologii egzamin w II sem Z 30 30 4 2. Historia myśli socjologicznej Z 30 3 3. Ekonomia E 30 3 4. Antropologia kulturowa E 30 3 5. Psychologia społeczna Z 30

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPOŁECZNA W PROCESIE INTEGRACJI EUROPEJSKIE] - -" PRZEGLĄD PROBLEMÓW. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Rączaszka i Wiesława Koczora

POLITYKA SPOŁECZNA W PROCESIE INTEGRACJI EUROPEJSKIE] - - PRZEGLĄD PROBLEMÓW. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Rączaszka i Wiesława Koczora POLITYKA SPOŁECZNA W PROCESIE INTEGRACJI EUROPEJSKIE] - -" PRZEGLĄD PROBLEMÓW Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Rączaszka i Wiesława Koczora Katowice 2009 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 9 PROBLEMY ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Instytut Zarządzania Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej

Instytut Zarządzania Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej Instytut Zarządzania Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej Program konferencji pt. SPOŁECZEŃSTWO, GOSPODARKA, SIŁY ZBROJNE WYZWANIA DLA ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA W DOBIE WSPÓŁCZESNYCH

Bardziej szczegółowo

NABÓR 2014 S: STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA ROK I, SEMESTR I, 2014-2015 (NABÓR 2014/2015)

NABÓR 2014 S: STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA ROK I, SEMESTR I, 2014-2015 (NABÓR 2014/2015) ROK I, SEMESTR I, 2014-2015 (NABÓR 2014/2015) kategoria nazwa wykładowca W Ć/Wa L S PSM E ZAO ZAL 1. O Filozofia ks. dr hab. Michał Drożdż prof. UPJPII E 3 2. O Socjologia E 3 3. K Media w nauczaniu Kościoła

Bardziej szczegółowo

VIII Slalom Gigant o puchar prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdroju

VIII Slalom Gigant o puchar prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdroju Grupa : G1 1 1 Gajdzik Nadia 2006 33.30 26.06 59.36 2 4 Makuła Wiktor 2007 35.50 27.83 1:03.33 3.97 3 2 Kłak Zofia 2006 38.49 28.54 1:07.03 7.67 4 5 Miśkowiec Marlena 2008 1:04.33 44.09 1:48.42 49.06 5

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I DORADZWO ZAWODOWE /RPiDZ/

RYNEK PRACY I DORADZWO ZAWODOWE /RPiDZ/ RYNEK PRACY I DORADZWO ZAWODOWE /RPiDZ/ L.p. Dział TYTUŁ Autor Rok Wydania Wydawnictwo Ilość sztuk GCI/RPiDZ/0 Test dla Uczestników Klubów Pracy opracowanie wydziału 994 Urząd Pracy GCI/RPiDZ/0 Indywidualny

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje Spis treści Przedmowa... 11 Część I Przedsiębiorczość i innowacje... 19 Rozdział 1. Monika Bartoszek Współczesne podejście do innowacji jako wartości dla klienta... 21 Wstęp... 21 1. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Aleksandra Wiktoria Góral Łańcut 2 Dominika Julia Kramarz Łańcut 3 Magdalena Dorota Dobek Łańcut

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA Rok szkolny 2015/2016 Szkolny zestaw programów nauczania obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016

Bardziej szczegółowo

I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka 2.000 euro -

I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka 2.000 euro - UNIWERSYTET WARSZAWSKI Warszawa, 6 czerwca 2013 r. Biuro Spraw Studenckich WYSOKOŚCI OPŁAT ZA STUDIA USTALONE DLA CUDZOZIEMCÓW 1 ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

Bardziej szczegółowo

KAZIMIERZ TWARDOWSKI (1866-1938) Wydawnictwa zwarte

KAZIMIERZ TWARDOWSKI (1866-1938) Wydawnictwa zwarte KAZIMIERZ TWARDOWSKI (1866-1938) Wydawnictwa zwarte 1. Bobryk Jerzy Twardowski teoria działania / Jerzy Bobryk. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2001. - 176 s. 2. Jadczak Ryszard Człowiek szukający etyki

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Obwodowa Komisja Wyborcza Nr I Szkoła Podstawowa Nr 2 w Milanówku ul. Literacka 20 1 Tucharz Danuta Koalicyjny Zjednoczona 2 Kurmanowski Paweł Marek 3 Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

Informacja o stopniach lub tytułach naukowych albo innych stopniach lub tytułach uzyskanych w określonej dziedzinie Adres do korespondencji

Informacja o stopniach lub tytułach naukowych albo innych stopniach lub tytułach uzyskanych w określonej dziedzinie Adres do korespondencji Dziedzina wiedzy eksperta objęta programami operacyjnymi Lp Nazwisko i imię eksperta 1 Anders Jakub Dominik mgr politologii mgr inż. mechanik, prof. zw. dr hab. nauk 2 Antoszkiewicz Jan Daniel ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie Zebraliśmy informacje o losach 246 tegorocznych maturzystów (87,54%). 1. Naukę będzie kontynuować 97,97% absolwentów (2,03% - wyjazd za

Bardziej szczegółowo