Wartość public relations kapitał relacji (1), cz.2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wartość public relations kapitał relacji (1), cz.2"

Transkrypt

1 Wartość public relations kapitał relacji (1), cz.2 dr Janusz Biernat 2. Kształtowanie wartości organizacji i public relations Współcześni menedżerowie oraz badacze zagadnień kadrowych przeżywają rozdwojenie jaźni. Poszukując recept na sukces organizacji, opisują działania, wyczyny liderów, zachowania, role, cechy pracowników natomiast ich wartość szacują przez prostą analizę pracy według ilości, wydajności, czasu, energii, norm, kosztów i efektów. Trzymając głowę w obłokach, perspektywy dwudziestego pierwszego wieku, udeptują grząski teren organizacji z początku wieku dwudziestego (czasów wyciskania potu Taylora; struktur, hierarchii, biurokracji Wezera). Ta stuletnia rozpiętość, to różnica pomiędzy pracą prostą, podzieloną, fizyczną produkcyjną, biurową - gdzie pracownik traktowany jest przedmiotowo, jako rzecz, od roboty, przypisanego do maszyny, bądź ogłupiających czynności. Natomiast od myślenia jest szef. W efekcie upraszczania pracy, następuje oddzielenie sił fizycznych od umysłowych (myślenia od działania).(2) Nadeszły nowe czasy. Turbulencja otoczenia, ryzyko, dynamika, złożoność procesów, strategie konkurowania, czy współpracy, wnoszenia wartości w sieciach korporacji, wymagają totalnej zespołowości działań pracowników i kadry przywódczej oraz podmiotowości pracowniczej (połączenia sił fizycznych i duchowych). Takie możliwości kształtują profesjonalne działania PR. Oddzielenie pracy fizycznej od ludzkich cech myślenia, nie jest możliwe w nowoczesnych organizacjach, chcąc wyzwolić synergię zespołów. Praca i człowiek, to miara jedności człowiek pełny (kompleksowy). Wiele lat temu ( ) zauważył to po badaniach w Hawthorne Elton Mayo, forsując rozwój kierunku human relations. Z całą skrupulatnością Japończycy podchwycili i udoskonalili działania wobec zespołów pracowniczych, uzyskując rewelacyjne efekty. Równie istotne są doświadczenia polskie we wdrażaniu procesów humanizacji pracy, zarządzania przez cele, zarządzania przez partycypację: w pracy zespołowej, we władzy, we własności. Public Relations eksponuje wartość człowieka, nadaje humanitarny sens organizacji. W tym też jest siła oraz wartość PR. Pora na syntezę procesów postępu w kierunku ludzkiej cywilizacji na nową jakościowo formułę zarządzania wiedzą, w nowego typu organizacjach, gdzie wyeliminowano spiętrzoną hierarchię struktur, szczegółowych podziałów i nadzoru: w organizacjach uczących się,

2 sieciowych, wirtualnych, fraktalnych, inteligentnych. Należy tutaj dodać, iż informacja, wiedza, stanowić zaczyna podstawowe zasoby organizacji (zasoby niematerialne), kreując nowe stosunki pracownicze, stosunki władzy w systemach społecznych i przekształceń w strukturach własności Zarządzanie wiedzą i relacjami kulturą organizacji Zarządzanie wiedzą jest procesem, dzięki któremu organizacja generuje bogactwo z wiedzy i kapitału intelektualnego.(3) Polega na przekształcaniu informacji oraz wiedzy ukrytej, w wiedzę jawną. Informacja zaliczana jest do podstawowych zasobów organizacji. W strukturach hierarchicznych informacja to władza. Powstaje wówczas, gdy suche fakty przedstawione w postaci znaków, przyjmą uporządkowane zbiory przedstawiające jakiś fragment naszej rzeczywistości. Mają one charakter statyczny i zamknięty. Dla informacji, podobnie jak dla pracy, potrzebna jest przestrzeń, wymiana, pola natężenia sił, redundancja, agregowanie i jej przetwarzanie. Również dezinformacja jest produktem celowych działań ośrodków ją emitujących.(4) Wiedza ukryta jest elementem przestrzeni wewnętrznej jednostki ludzkiej, zespołów organizacji. Zakodowana jest w genach, nawarstwiając się od pradziejów społeczności ludzkiej. Ujawnia się zazwyczaj w sytuacjach stresowych. Dlatego najtrudniej jest poznać siebie. Stanowi zapis doświadczeń, przekonań jednostki. Podobnie jak ukryta pod powierzchnią wody, część góry lodowej. O jej masie najbardziej przekonała się załoga i pasażerowie Titanica. Dlatego nie bez powodu powielane jest twierdzenie, iż najbardziej konserwatywna jest myśl ludzka, gdyż najtrudniejsze jest przekształcenie i zmiana osobowości ludzkiej. Na niewiedzy żeruje znaczna część prostego biznesu /biznes we mgle/. Wiedza ukryta jest wysoce indywidualna i trudna do sformalizowania /opisu/ co sprawia, że trudno ją komunikować, czy podzielać z innymi. Do kategorii tej wiedzy należy zaliczyć: subiektywny wgląd, intuicję, przeczucia. Ponadto wiedza ukryta jest głęboko zakorzeniona zarówno w indywidualnym działaniu i doświadczeniu, jak i w jednostkowych ideałach, wartościach czy emocjach. Wiedza ukryta może być ujmowana w dwóch wymiarach: - wymiar techniczny określany mianem know-how ; obejmujący niesformalizowane i trudne do wykrycia umiejętności i zdolności tzw. złota rączka ; - wymiar poznawczy złożony ze schematów, modeli mentalnych, przekonań i spostrzeżeń, stereotypów, zakorzenionych tak głęboko, że przyjmowane są za

3 oczywiste. Poznawczy wymiar wiedzy ukrytej odzwierciedla widzenie rzeczywistości (co jest) i wizję przyszłości (co ma być). Te ukryte modele, choć nie mogą być łatwo wyrażone, wyznaczają sposób postrzegania świata zewnętrznego.(5) Wiedza organizacyjna tworzy kod genetyczny zagregowanych indywidualnych i zespołowych doświadczeń, przekonań. Subiektywna i intuicyjna natura wiedzy ukrytej sprawia, że jej systematyczne przetwarzanie i przekazywanie w myśl pewnej logiki jest trudne. Tworzona jest podczas przekształceń wiedzy ukrytej w jawną i odwrotnie. W tym momencie pojawia się bezwzględna konieczność traktowania organizacji, nie jako maszyny, ale jako żywego organizmu. Kształtowanie relacji między ludźmi, kultury, dobrych obyczajów, to działania niezbędne od eksternalizacji, dyfuzji, internalizacji wiedzy: Aby wiedza ukryta mogła być zakomunikowana i upowszechniona w organizacji, musi być przekształcona w wiedzę jawną, twardą, w słowa czy liczby zrozumiałe dla każdego. Lecz to za mało, by oddać treści złożonej natury. Uzupełnienie stanowi język gestów i symboli, posługiwanie się metaforą, obrazem. Całą gamę możliwości tworzy komunikacja społeczna, interpersonalna. Dzielenie się z innymi rozumieniem tego, jakie jest znaczenie organizacji, dokąd ona zmierza, w jakim świecie pragniemy żyć, i jak uczynić ten świat realnym daje poczucie więzi, uczestnictwa, współudziału. Odkrywa obszary uczuć, emocji, zaangażowania, chęci bycia, istnienia we wspólnym świecie. Subiektywny wgląd, intuicje i przeczucia, a także wyznawane idee, wartości, uczucia, umożliwiają, bądź utrudniają uczestniczenie we wspólnocie. Przywódca, lider zespołu, mentor przekracza bariery formalne relacji między ludźmi, docierając do wnętrza jednostek: uczuć, emocji doznań, zmysłowości uzyskując akceptację zamiarów, podejmowanych działań. Podobnie jak artysta, wirtuoz porusza wnętrze ludzkiej osobowości. Posiada talent szczególny, ujawniania, obnażania siebie, lecz uzyskuje nagrodę szerokiej akceptacji i wręcz uwielbienia. Najlepsza nauka płynie z doświadczenia, w drodze prób i błędów. Poprzez ćwiczenie umysłu i ciała. W zdrowym ciele, zdrowy duch. Świat poznawany jest również poprzez doznania cielesne. Oprócz rzadkich rozkoszy, w większości są to bolesne doznania.

4 Tworzenie nowej wiedzy oznacza nieprzerwane przetwarzanie organizacji i poszczególnych osób w procesie indywidualnej i organizacyjnej odnowy. Sam fakt uświadomienia wiedzy ukrytej, staje się katalizatorem dokonywania zmian. Wytworzenie nowej wiedzy, uczenie się od innych i podzielanie z innymi określonej wiedzy musi być zinternalizowane tj. przetworzone, wzbogacone, i przełożone w celu dostosowania do tożsamości organizacji.(6) Zaangażowanie pracowników i ich identyfikacja z firmą oraz z jej misją, staje się konieczne, gdyż kreowanie nowej wiedzy w organizacji dotyczy tak samo wartości, jak i dążeń. Istotą innowacji jest odtworzenie świata w zgodzie ze szczególnym ideałem czy też jego wizją. Nie jest to zadanie dla wybranych jednostek, lecz dla każdego uczestnika organizacji. Tworzenie wiedzy nie jest więc prostym uczeniem się od innych, czy pozyskiwaniem informacji z zewnątrz. Wiedza musi być budowana samodzielnie. Wymaga to intensywnych i skomplikowanych interakcji pomiędzy uczestnikami organizacji. Treningi myślenia i pracy zespołowej w przyjaznym otoczeniu sprzyjają zrozumieniu, porozumieniu i wygenerowaniu nowej wiedzy w organizacji. Takie właśnie generowania wiedzy profesjonalnej stwarzają organizatorzy kolejnych Kongresów Public Relations. Zarządzanie wiedzą, to najnowszej generacji filozofia, metoda bliska problematyce i działaniom w ramach Public Relations, budowy więzi, relacji, potencjału społecznego organizacji. Pożądana jest szczególnie w organizacjach nowoczesnych (uczących się, wirtualnych, fraktalnych, inteligentnych, sieciowych), w sektorach i gałęziach, przedsiębiorstwach stosujących najnowszą technologię oraz w sektorze usług społecznych, mających najbardziej świetlaną perspektywę(7). Dotyczy to również organizacji non profit, a także sektora usług, w tym szczególnie w tzw. administracji samorządowej, służb publicznych i jednostek budżetowych finansowanych przez obywateli kraju, regionu. Wymaga równie nowoczesnych i twórczych metod transferu wiedzy, a nade wszystko dużej aktywności uczestników(8). 2.2.Potencjał intelektualny, kapitał społeczny efekty PR. Potencjał kadrowy, kapitał relacji to zdolność do osiągania sprawności i skuteczności w działaniach pracowniczych. Stanowi element potencjału intelektualnego firmy, czyli zdolności do uzyskania wartości z posiadanego kapitału społecznego. Poprzez budowę potencjału intelektualnego organizacji, stymulujemy efekt synergii zespołów ludzkich. Jest to nowa matematyka, nowa księgowość oraz odkrywana nowa rzeczywistość. Jest to również wyzwanie dla współczesnej wiedzy, dla naukowców i praktyków(9):

5 jak zmierzyć synergię (2 + 2 = 5, 7, 15...; oznacza to, iż efekty zespołowego działania są dużo większe, niż pojedynczych osób); jak zastosować miarę fraktali (jest to miara nieciągłości, procesów w sieciach korporacji; podobieństwa dla struktur o wysokiej złożoności; fraktale cechuje samopodobieństwo, samoorganizacja dynamika i witalność);(10) jak oszacować kapitał intelektualny, wiedzy i możliwości (potencjału); wiedza to jedyne dobro, które się mnoży, gdy się je podzieli ; jak wartościować kapitał społeczny i decydujący o powodzeniu przedsięwzięć kapitał relacji. Utrzymywać, że coś, czego nie można łatwo zmierzyć, w ogóle nie istnieje to samobójstwo (Robert McNamara). Istnieje pilna potrzeba znalezienia nowych miar oraz narzędzi pomiaru składników wartości firmy. To tak, jak z prądem nie widać płynącej energii: dotkniemy kopie; włączymy żarówkę świeci; posiadając odpowiedni przyrząd, zmierzymy jego parametry i wartość.(11) Tradycyjne miary i szacunki wartości nie wytrzymują próby czasu. Jako wskaźnik, wartość księgowa (firmy) jest martwa, jest artefaktem ery przemysłowej. My żyjemy w erze informacji, choć bardzo niewiele osób zauważyło ten fakt. Wiedza człowieka i zasoby intelektualne są obecnie najbardziej wartościowymi aktywami każdej spółki. Ekonomista, który wymyśli lepszą miarę głównych wartości, będzie musiał uwzględnić znacznie większą rolę aktywów niematerialnych (...). Na razie kompletnie brakuje miar i wskaźników niezbędnych do wyceny tych nowych źródeł wartości (12). Kształtowanie potencjału społecznego, kapitału relacji staje się newralgicznym ogniwem rozwoju całej organizacji, jej konkurencyjności, przewagi nad innymi. To organizacje, czyli zespoły pracownicze o tym decydują, dysponując odpowiednimi środkami materialnymi, finansowymi, a nade wszystko informacją i wiedzą aktywizując skumulowany potencjał możliwości działania. Kapitał ludzki wykorzystuje inne formy kapitału do wytwarzania wartości(13). Firmy posiadające starą wiedzę, ulegają agresji i dominacji organizacjom nowoczesnym, dysponującymi nową jakościowo techniką, technologią; nowym produktem, nowoczesnym zarządzaniem, a nade wszystko dysponując odpowiednimi ludźmi, zespołem kadr o ukształtowanych pozytywnych więziach, relacjach tworzących dynamiczny, wartościowy kapitał społeczny.

6 Prawdziwą siłą sprawczą są ludzie. Urządzenia, procesy czy wartość intelektualna nie mają wewnętrznej zdolności wytwórczej muszą być wykorzystywane przez człowieka. Kwalifikacje, wiedza i motywacja pracownika generują wartości będące potencjałem innych aktywów organizacji. Kierownictwo dostarcza ludziom kapitał strukturalny. Pracownicy ożywiają ten kapitał oraz, poprzez interakcje z innymi ludźmi z firmy i spoza niej, wytwarzają wartość (podkr. aut.). (14) Aktywa niematerialne odgrywają coraz większą rolę w tworzeniu wartości firmy (goodwill dobre imię firmy ). W latach udział wartości nieksięgowej w kapitalizacji wszystkich firm wzrósł z 5 do 72 procent. Mówiąc inaczej, w ciągu tych dwóch dziesięcioleci wartość księgowa zmalała z 95 procent wartości rynkowej do 28 procent. W dodatku ten trend ulega przyspieszeniu (15). Organizacje wirtualne, dysponujące minimalną wartością księgową, budują fortuny ludzi najbogatszych, z czołówki list rankingowych. Interesujące wydają się wypowiedzi naukowców i biznesmenów prezentowane w opracowaniu Kapitał intelektualny (16). Menedżerowie zmagają się tu i teraz, by dostosować się do zmian w przesunięciu środka ciężkości ekonomicznej: w przejściu od zarządzania i mierzenia aktywów fizycznych i finansowych, do kultywacji i uznania wiedzy jako najistotniejszego aktu kreacji wartości. (...) Zapytajcie menedżera któregokolwiek przedsiębiorstwa, jaki odsetek całkowitej wartości przypisałby aktywom niematerialnym wszystkiemu od indywidualnych umiejętności i know-how, po systemy informatyczne, wzory i znaki handlowe oraz relacje z dostawcami i klientami i uzyskacie tę samą odpowiedź: ponad 80 %. Poproście ich następnie o rozważenie wskaźnika wartości ujmowanej w rachunkowości jako wartość firmy (goodwill), w stosunku do wartości aktywów wpisanych do bilansu; doznacie szoku. Podobnie mają się spółki polskie, szczególnie z ograniczoną odpowiedzialnością. Posiadając jeszcze niedawno kapitał założycielski 4000 złotych, miały niekiedy wielomilionową wartość rynkową. Prezes duńskiej spółki, która odnotowała wzrost wartości ze 150 milionów koron w 1991 roku, do 2,4 miliardów obecnie (w 1995 r., przyp. aut.) - z czego zaledwie 400 milionów koron ujawnionych jest w bilansie, twierdzi: Cała nasza rachunkowość, wszystkie zasady wprowadzone przez rząd i giełdę, wszystkie zasoby, wszystko koncentruje się na kapitale, co jest pomysłem strasznie głupim, gdyż 2 miliardy koron kapitału intelektualnego to pięć razy więcej (17).

7 Niektórzy ludzie znacznie wzbogacili się dzięki luce pomiędzy postrzeganą wartością i wartością księgową. Stworzono nieefektywny rynek, na którym spekulanci mogą korzystać z wynikającej stąd zmienności (18). Tutaj bezwzględnie ujawnia się geneza wadliwej wyceny wartości firmy sprzedawania za bezcen najlepszych przedsiębiorstw w kraju (nie wspominając o typowo patologicznych zdarzeniach). Dlatego też akcjonariat pracowniczy, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, również i w Polsce, powinien mieć właściwą rangę, szczególnie w procesach transformacji gospodarki, poszukiwań efektywnych działań z makro społecznego punktu widzenia. Naturalnie szanse konkurowania firm pracowniczych będą zwielokrotnione, gdy ich potencjał intelektualny, będzie równy konkurencji. Wartość nieksięgowa = wartość rynkowa wartość księgowa Pomijając nieprecyzyjność szacunku wartości księgowej, posługiwać się należy uproszczonymi wzorami: Wartość nieksięgowa = kapitał intelektualny Kapitał intelektualny= kapitał strukturalny = kapitał ludzki Kapitał intelektualny obejmuje kategorie: - własności intelektualnej firmy (kapitał strukturalny), - kapitału organizacyjnego obejmującego skomplikowany splot procesów i kultury, - kapitał relacji, tworzący sieci powiązań, interesów, zależności oraz - kapitał ludzki(19) (wiedza, kompetencje, przedsiębiorczość, relacje). Kapitał strukturalny zawiera wszystko, co jest zdolnością przedsiębiorstw i wspiera produktywność pracowników, wszystko to, co zostaje w biurze, gdy pracownicy idą do domu. Może być własnością przedsiębiorstwa i może być sprzedane. Jest to również zdolność organizacyjna, włączając fizyczne systemy stosowane do przesyłania i przechowywania materiału intelektualnego. Obejmuje: sprzęt komputerowy, oprogramowanie, bazy danych, strukturę organizacyjna, patenty, znaki towarowe, prawa autorskie, prawa własności intelektualnej. W sumie kapitał strukturalny tworzy kapitał organizacyjny, innowacyjny, procesów stanowiący specyfikę danej organizacji.(20)

8 Kapitał relacji jako efekt zarządzania przestrzenią organizacji (Public Relations) zyskuje coraz większe znaczenie i wartość(21). Posiada w sumie ponad stuletnie doświadczenie stosowanych form, metod w praktyce, wymagając zawsze szczególnych kompetencji, umiejętności na pograniczu wiedzy i sztuki (gry, teatrum). Jako funkcja zarządzania, komunikowanie, kreowanie wizerunku (image), renomy, reputacji, pozytywnego nastawienia i odbioru przydatnych społecznie działań - Public Relations ( fabryka snów, amerykańskie marzenia ) rozwijana jest głównie w Stanach Zjednoczonych, ze swoją specyfiką kulturową. Importowana jest również do krajów europejskich, niestety z całym bagażem komercyjnych działań, w tym ze specyficzną odmianą czarnego PR Kapitał relacji traktowany jest również jako jeden z trzech filarów marketingu /zrozumienie rynku, poruszanie się wraz z rynkiem, tworzenie relacji.(22) Relacje wewnętrzne tworzą unikalną wartość spoistości i siły organizacji. Relacje zewnętrzne, stanowią źródło pozyskania kapitału, warunkują możliwości przetrwania i rozwoju firmy, gdyż w sumie każda organizacja czerpie zasoby oraz weryfikowana jest przez pryzmat przydatności dla środowiska, jej otoczenia. Osobiste relacje bezwzględnie stanowią o przewadze konkurencyjnej, tworząc wartości, więzi, interesy; ingerując w subiektywne procesy współzawodnictwa w grze, walce, wojnie rynkowej.(23) Kapitał klienta, interesariuszy, publiczności, budowany jest w oparciu o kapitał relacji. Najnowsze metody zarządzania oraz kierunki marketingu potwierdzają tę prawidłowość.(24) W sumie są to już obszary public relations, na które wkraczają mimo woli inteligentni marketingowcy, nie mając zresztą innego wyboru, gdyż możliwości dalszej egzystencji są już praktycznie na wyczerpaniu /podobnie jak przebrzmiewające już strategie zarządzania, które zastępuje holistyczne, inteligentne zarządzanie przyszłością/. Obszary przestrzeni kapitału społecznego, ludzkiego, intelektualnego, kapitału relacji kreującego wartość firmy oraz roli Public Relations, ukazuje w dużym uproszczeniu zamieszczony niżej rysunek. Kapitał ludzki. Określenie pochodzi od Theodore a Schultza, ekonomisty analizującego sytuację krajów zacofanych gospodarczo. Twierdził, iż klasyczna ekonomia nie jest w stanie wyjaśnić złożoności problemów, gdyż osiągnięcie przez ludzi ubogich dobrobytu, nie zależy od tego, czy dysponują oni zasobami, jak: ziemia, maszyny, środki materialne,

9 energia; lecz uzależnione jest od ich wiedzy. Ten jakościowy aspekt ekonomii nazwał kapitałem ludzkim. W nauce zarządzania traktowany jest jako metafora.(26) W odniesieniu do działalności gospodarczej kapitał ludzki można opisać jako kombinację czynników: - cechy wnoszone przez człowieka: inteligencja, energia, pozytywna postawa, wiarygodność, zaangażowanie; - zdolność pracownika do uczenia się: chłonność umysłu, wyobraźnia, zdolności twórcze, zdrowy rozsądek; - motywacja pracownika do dzielenia się informacjami i wiedzą: duch zespołowy i orientacja na cel.(27) Kapitał ludzki nie może być własnością przedsiębiorstwa. Kapitał intelektualny pozostaje w firmie nawet wtedy, gdy pracownicy ją opuszczają; kapitał ludzki co dzień odchodzi wraz z pracownikami po południu, by pojawić się nazajutrz rano.(28) Kapitał ludzki, to połączona wiedza /jawna i ukryta/, umiejętności, innowacyjność i zdolności poszczególnych pracowników oraz menedżerów do sprawnego wykonywania zadań. Zawiera również tożsamość wartości przedsiębiorstwa, kulturę organizacyjną i filozofię firmy. Budowa potencjału kadrowego organizacji, zwiększa wartość kapitału ludzkiego. Ten złożony proces kształtowany jest poprzez zarządzanie wiedzą, możliwy jedynie w następstwie dyfuzji, dzielenia się wiedzą, na skutek pozytywnych relacji między pracownikami firmy. Kształtowanie takich korzystnych relacji jest domeną i tradycją Public Relations: Prace nad oszacowaniem wartości relacji, kapitału społecznego, ludzkiego, nad pomiarem synergii zespołów ludzkich zataczają coraz szersze kręgi. Budzą niekiedy oburzenie i polemiki. Udowodniły już jedno, iż dotychczasowa tradycyjna księgowość posiada poważne luki i przestaje być przydatna dla oszacowania rzeczywistej wartości firmy. Kolejny pozytywny efekt, to fakt, że ludzi w organizacjach przestaje się traktować tylko jako zasoby siły roboczej, koszty, które należy ograniczać, eliminować. Uzyskują swą rzeczywistą wartość, na miarę ludzkich możliwości: kapitału intelektualnego, kapitału ludzkiego przynoszącego profity, tworzącego rzeczywistą wartość firmy, będącego ludzką miarą i ludzkim wymiarem /obliczem/ organizacji.

10 3.Tradycyjne narzędzia pomiaru wartości PUBLIC RELATIONS Bogactwo rozlicznych form, metod i technik stosowanych przez PR, w dodatku, w obszarze tak niewymiernym, jak niematerialne zasoby organizacji wymaga szczególnych sposobów weryfikacji skuteczności podejmowanych przedsięwzięć. Ważne jest określenie stanu wyjściowego, przed rozpoczęciem działań oraz monitorowanie uzyskanych efektów. Do dotychczasowych metod pomiaru skuteczności PR można zaliczyć: - monitorowanie środowiska, publiczności oddziaływań PR (badania opinii publicznej, ankiety, sondaże); - kwarenda PR (audyt) - wizerunek firmy w środowiskach (w otoczeniu, środowisku firmy); - kwarenda komunikacyjna analiza zawartości przekazu (rozumienie i odbiór); produktywność, zasięg PR, monitorowanie mediów, wycinki prasowe; - kwarenda społeczna mierzenie stopnia i zakresu spełniania obowiązków społecznych, społecznych oczekiwań; pomiar zachowania, zmiany postaw; - analiza skuteczności działania wewnątrz organizacji (synergia zespołów, tożsamość, spełnianie oczekiwań pracowniczych); - analiza kosztów kontrola wydatków i planowanych efektów PR, kosztów dotarcia do jednego odbiorcy, itp..(29) Są to już niestety przebrzmiałe, socjotechniczne, zbyt ogólne, subiektywne i niewiele w sumie wnoszące do wiedzy o wartości dodanej PR w nowoczesnych organizacjach. Pora na nowe sposoby szacowania zasobów niematerialnych, nowe wskaźniki pomiaru wartości kapitału relacji, na nową wartość KAPITAŁU PUBLIC REALTINS. Biznes trzymający kasę nie będzie inwestować w działania, których nie można oszacować, wartościować i określić jednoznacznie korzyści z lokowanych środków. Jednym z naczelnych celów public relations jest kształtowanie WIEDZY i wyobrażenia o organizacji. Konsekwencją istnienia dobrej opinii, marki, pozytywnego obrazu, odbioru społecznych walorów działań firmy, może być osiągniecie stanu jej zrozumienia i akceptacji. Poprzez dostarczenie odbiorcy określonych informacji, wiedzy i wrażeń, dotyczących określonego podmiotu, jesteśmy w stanie wpłynąć na tworzony przez niego obraz, który wyznacza jego stosunek i zachowanie. Nie jest to obraz stały, stąd istotna jest

11 ciągłość oddziaływania. Ważna jest zgodność informacji z rzeczywistością, z uwagi na aktywność procesu postrzegania, wykorzystywania i weryfikacji różnych źródeł informacji. Podsumowanie Kapitał społeczny, kapitał ludzki, intelektualny, organizacji; kapitał relacji to nowe formy kapitału, podstawowe składniki niematerialnych zasobów organizacji. Public Relations, z natury rzeczy rozwija zasoby niematerialne, kształtując kapitał społeczny, budując kapitał relacji. Rysunek Przypisy 1. Artykuł przygotowano na V Kongres Public Relations w Rzeszowie, w kwietniu 2006 r. 2. P.F. Drucker, Praktyka zarządzania, AE Kraków, 1994, s Bukowitz W.R., Williams R.L., The Knowledge Management Fieldbook, Financial Time, Prentice Hall, London 2000, s.2; w: Mikuła Bogusz, W kierunku organizacji inteligentnych, Antykwa, Kraków 2001, s Szerszy opis zagadnień informacji w opracowaniu: System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. R. Borowiecki, M. Romanowska, Delfin, Warszawa Według: Nonaka Ikujiro, Takeuchi Hirotaka, Kreowanie wiedzy worganizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne. Poltext, Warszawa 2000, s por. tamże s ; niniejszy tekst zawiera szeroko cytowane myśli z opracowania autorów japońskich. 7. P. F. Drucker, Myśli przewodnie Druckera, wyd. MT Biznes, Warszawa 2002; str. 485 Trzeci sektor. 8. Patrz: A. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa, 2004; K. Perechuda, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2005; Senge Peter M. Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. D.W. ABC, W-wa 2000; Z. Lachowicz, Trening potencjału kierowniczego, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 9. Próby szacowania zasobów niematerialnych stają się coraz bardziej powszechne. Publikacje: L. Edwinsson, M. Malone., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001; J. Low, P.C. Kalafut, Niematerialna wartość firmy, Wyd. OE, Kraków 2004; 10. Warnecke Hans-Jurgen, Rewolucja kultury przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo fraktalne, PWN, W-wa 1999; również A. Binsztok, praca doktorska AE we Wrocławiu i publikacje o organizacji fraktalnej. 11. J Biernat, Pomiar synergii zespołów ludzka księgowość, s , w: Najnowsze instrumenty opisu organizacji red. K. Perechuda, WWSZiP, Wałbrzych Rest in Pace, Book Value, Forbes ASAP, 25,10, 1993 r. s.9; za: L. Edvinsson, Kapitał intelektualny, s Fitz-enz Jac, Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001, s tamże 15. Boulton Richard E.S., Libert Barry D., Samek Steve M., Odczytując kod wartości. Jak firmy tworzą wartość w nowej gospodarce, WIG o Press, Warszawa 2001, s Edwinsson Leif, Malone Michael S., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001, s tamże s tamże s por. Fitz-enz Jac, Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, wyd. cyt. s.23, por. Kapitał intelektualny, wyd. cyt. s. 17, 34, Biernat Janusz, Zarządzanie przestrzenią organizacji; w: Przegląd Organizacji, nr 2, 2001 r., s McKenna Regis, The Regis Touch, Addison-Wesley, Reading 1986; również Fitz-enz Jac, Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, //wyd. cyt./, s.25, Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, red. Kazimierz Perechuda, /wyd. cyt./ rozdz. 32; Zarządzanie przestrzenią organizacyjną, Janusz Biernat, s ; oraz Metody zarządzaniaprzedsiębiorstwem w

12 przestrzeni marketingowej, red. Rafał Krupski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2002 r., rozdz zarządzanie przez public relations, czyli zarządzanie przestrzenią organizacji, Janusz Biernat s Metody zarządzania przedsiębiorstwem w przestrzeni marketingowej, red. Rafała Krupskiego /wyd. cyt./ 25. Porównaj: Edvinsson L., Kapitał intelektualny, /wyd. cyt./ s H. Król, Szkice z zarządzania zasobami ludzkimi, Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa Por. Fitz-enz, Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, /wyd. cyt./ s. 8, J.w. s T. Goban-Klas: Public Relations czyli promocja reputacji, wyd. Business Press, W-wa, str. 76, ; K. Wojcik, Poblic Relations od A do Z. Wprowadzanie programów PR, kontrola procesów PR, Tom II, Wyd. Placet, Warszwa 1997, str

Agnieszka Sokołowska ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM INTELEKTUALNYM W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE PRACA WYRÓŻNIONA W KONKURSIE NA NAJLEPSZE DYSERTACJE DOKTORSKIE

Agnieszka Sokołowska ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM INTELEKTUALNYM W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE PRACA WYRÓŻNIONA W KONKURSIE NA NAJLEPSZE DYSERTACJE DOKTORSKIE Agnieszka Sokołowska ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM INTELEKTUALNYM W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE PRACA WYRÓŻNIONA W KONKURSIE NA NAJLEPSZE DYSERTACJE DOKTORSKIE Warszawa 2005 Copyright by Fundacja Promocji i Akredytacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Wiesław Harasim Abstrakt Każdy produkt, usługa, idea, działanie powstaje dzięki człowiekowi. W przypadku przedsiębiorstw pojawia się termin zasoby ludzkie,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 1643-630X Nr 1 (1) 2002 ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Refleksje społeczno - gospodarcze pod redakcją: Mieczysława Morawskiego i Jerzego Tutaja Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie organizacją publiczną w erze cyfrowej

Nowoczesne zarządzanie organizacją publiczną w erze cyfrowej Artykuł pochodzi z publikacji: Człowiek i organizacja dylematy współczesnego zarządzania, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2014 Nowoczesne zarządzanie organizacją publiczną w erze cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie

Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Marcin Kłak Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Praca naukowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

GLOBALIZACJA MIEJSCA społeczności lokalnej

GLOBALIZACJA MIEJSCA społeczności lokalnej GLOBALIZACJA MIEJSCA społeczności lokalnej MANAGEMENT ZARZĄDZANIE SPOŁECZNE /studia i szkice/ Janusz Biernat Lublin-Wrocław 2012 Dla Górali Nowosądeckich - od Górali Sudeckich Seria Wydawnicza Studia

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie liderów jako strategia rozwoju organizacji inteligentnej

Kształtowanie liderów jako strategia rozwoju organizacji inteligentnej Kształtowanie liderów jako strategia rozwoju organizacji inteligentnej Sebastian Kamil Karwala e-mail: s.karwala@post.pl mobile: +48607623967 Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2009 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Recenzenci prof. dr hab. Magorzata Gableta prof. dr hab. Barbara Olszewska

Recenzenci prof. dr hab. Magorzata Gableta prof. dr hab. Barbara Olszewska Recenzenci prof. dr hab. Magorzata Gableta prof. dr hab. Barbara Olszewska P Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Model mentoringu we współczesnej szkole wyższej

Model mentoringu we współczesnej szkole wyższej Model mentoringu we współczesnej szkole wyższej Sebastian Karwala [s.karwala@post.pl] Niniejszą pracę dedykuję tym, którzy pomogli odnaleźd mi właściwą drogę: moim kochanym rodzicom i cudownej siostrze,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE W NOWEJ GOSPODARCE. KLASYKA I NOWOCZESNOŚĆ

ZARZĄDZANIE W NOWEJ GOSPODARCE. KLASYKA I NOWOCZESNOŚĆ ZARZĄDZANIE W NOWEJ GOSPODARCE. KLASYKA I NOWOCZESNOŚĆ ZARZĄDZANIE W NOWEJ GOSPODARCE. KLASYKA I NOWOCZESNOŚĆ Praca zbiorowa pod redakcją: Marcina W. STANIEWSKIEGO i Piotra SZCZEPANKOWSKIEGO Warszawa

Bardziej szczegółowo

Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej

Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej 387 dr Paweł Dziekański Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim Informacja jako dobro ekonomiczne będące

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY INŻYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

PODSTAWY INŻYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 1 BIBLIOTEKA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ LUDOSŁAW DRELICHOWSKI PODSTAWY INŻYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Bydgoszcz 2004 2 PODSTAWY INŻYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 3 BIBLIOTEKA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

TQM I JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA W SZKOLE WYŻSZEJ W OKRESIE REFORM

TQM I JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA W SZKOLE WYŻSZEJ W OKRESIE REFORM Tadeusz Wawak Uniwersytet Jagielloński TQM I JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA W SZKOLE WYŻSZEJ W OKRESIE REFORM 1. Pojęcie TQM Pojęcie Total Quality Management najczęściej tłumaczy się z angielskiego na język polski

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery Redakcja: Krzysztof B.

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Tomasz Michał Bąk Nr albumu: 224837 Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia w zakresie: Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Rozdziała 4. Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji inteligentnej

Rozdziała 4. Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji inteligentnej Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Jacek Dziwulski Politechnika Lubelska, Wydział

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY Struktura organizacyjna to ogół ustalonych zależności funkcjonalnych i hierarchicznych między elementami organizacji, zgrupowanymi w komórki i jednostki organizacyjne w sposób

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE. Refleksje społeczno - gospodarcze. Nr 9 ISSN 1643-630X. Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (2) 2006

ZESZYTY NAUKOWE. Refleksje społeczno - gospodarcze. Nr 9 ISSN 1643-630X. Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (2) 2006 ISSN 1643-630X Nr 9 (2) 2006 ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Refleksje społeczno - gospodarcze Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ISBN 83 87958 60 3. Copyright by Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2003. Wydanie I

ISBN 83 87958 60 3. Copyright by Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2003. Wydanie I Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa Al. Ujazdowskie 28 tel. (0-22) 621-30-31 fax (0-22) 621-48-00 e-mail: codn@codn.edu.pl Internet: www.codn.edu.pl Opracowanie merytoryczne: Jolanta

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje pracowników lubelskich przedsiębiorstw

Kwalifikacje pracowników lubelskich przedsiębiorstw PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 Kwalifikacje pracowników lubelskich przedsiębiorstw Ekspertyza naukowa dr inż. Artur Paździor Politechnika Lubelska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA I SZKOLENIA

STRATEGIA I SZKOLENIA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja! Spis treści STRATEGIA I SZKOLENIA Przedmowa... 2 Philippe Joffre, Perspektywiczne

Bardziej szczegółowo

W NAUKACH EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIU ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE NIEMATERIALNYMI ZASOBAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

W NAUKACH EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIU ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE NIEMATERIALNYMI ZASOBAMI PRZEDSIĘBIORSTWA NOWE TRENDY W NAUKACH EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIU Monika Murawska ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE NIEMATERIALNYMI ZASOBAMI PRZEDSIĘBIORSTWA PRACA WYRÓŻNIONA W II EDYCJI KONKURSU NA NAJLEPSZE DYSERTACJE DOKTORSKIE

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Poradnik metodyczny

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Poradnik metodyczny STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE Poradnik metodyczny Główni autorzy dr inż. Jerzy Koszałka (redaktor) dr inż. Jacek Jettmar mgr inż. Tomasz Klajbor Współautorzy prof. dr

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Marcin Soniewicki. Rola orientacji na wiedzę w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji

Marcin Soniewicki. Rola orientacji na wiedzę w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji Marcin Soniewicki Rola orientacji na wiedzę w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji Rozprawa doktorska Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Fonfara, prof. zw.

Bardziej szczegółowo

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego Źródło: A. Zakrzewska Bielawska, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach wysokich technologii, [w:] J. Werewka (red.), Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Metodologia i strategia

Bardziej szczegółowo