Wartość public relations kapitał relacji (1), cz.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wartość public relations kapitał relacji (1), cz.2"

Transkrypt

1 Wartość public relations kapitał relacji (1), cz.2 dr Janusz Biernat 2. Kształtowanie wartości organizacji i public relations Współcześni menedżerowie oraz badacze zagadnień kadrowych przeżywają rozdwojenie jaźni. Poszukując recept na sukces organizacji, opisują działania, wyczyny liderów, zachowania, role, cechy pracowników natomiast ich wartość szacują przez prostą analizę pracy według ilości, wydajności, czasu, energii, norm, kosztów i efektów. Trzymając głowę w obłokach, perspektywy dwudziestego pierwszego wieku, udeptują grząski teren organizacji z początku wieku dwudziestego (czasów wyciskania potu Taylora; struktur, hierarchii, biurokracji Wezera). Ta stuletnia rozpiętość, to różnica pomiędzy pracą prostą, podzieloną, fizyczną produkcyjną, biurową - gdzie pracownik traktowany jest przedmiotowo, jako rzecz, od roboty, przypisanego do maszyny, bądź ogłupiających czynności. Natomiast od myślenia jest szef. W efekcie upraszczania pracy, następuje oddzielenie sił fizycznych od umysłowych (myślenia od działania).(2) Nadeszły nowe czasy. Turbulencja otoczenia, ryzyko, dynamika, złożoność procesów, strategie konkurowania, czy współpracy, wnoszenia wartości w sieciach korporacji, wymagają totalnej zespołowości działań pracowników i kadry przywódczej oraz podmiotowości pracowniczej (połączenia sił fizycznych i duchowych). Takie możliwości kształtują profesjonalne działania PR. Oddzielenie pracy fizycznej od ludzkich cech myślenia, nie jest możliwe w nowoczesnych organizacjach, chcąc wyzwolić synergię zespołów. Praca i człowiek, to miara jedności człowiek pełny (kompleksowy). Wiele lat temu ( ) zauważył to po badaniach w Hawthorne Elton Mayo, forsując rozwój kierunku human relations. Z całą skrupulatnością Japończycy podchwycili i udoskonalili działania wobec zespołów pracowniczych, uzyskując rewelacyjne efekty. Równie istotne są doświadczenia polskie we wdrażaniu procesów humanizacji pracy, zarządzania przez cele, zarządzania przez partycypację: w pracy zespołowej, we władzy, we własności. Public Relations eksponuje wartość człowieka, nadaje humanitarny sens organizacji. W tym też jest siła oraz wartość PR. Pora na syntezę procesów postępu w kierunku ludzkiej cywilizacji na nową jakościowo formułę zarządzania wiedzą, w nowego typu organizacjach, gdzie wyeliminowano spiętrzoną hierarchię struktur, szczegółowych podziałów i nadzoru: w organizacjach uczących się,

2 sieciowych, wirtualnych, fraktalnych, inteligentnych. Należy tutaj dodać, iż informacja, wiedza, stanowić zaczyna podstawowe zasoby organizacji (zasoby niematerialne), kreując nowe stosunki pracownicze, stosunki władzy w systemach społecznych i przekształceń w strukturach własności Zarządzanie wiedzą i relacjami kulturą organizacji Zarządzanie wiedzą jest procesem, dzięki któremu organizacja generuje bogactwo z wiedzy i kapitału intelektualnego.(3) Polega na przekształcaniu informacji oraz wiedzy ukrytej, w wiedzę jawną. Informacja zaliczana jest do podstawowych zasobów organizacji. W strukturach hierarchicznych informacja to władza. Powstaje wówczas, gdy suche fakty przedstawione w postaci znaków, przyjmą uporządkowane zbiory przedstawiające jakiś fragment naszej rzeczywistości. Mają one charakter statyczny i zamknięty. Dla informacji, podobnie jak dla pracy, potrzebna jest przestrzeń, wymiana, pola natężenia sił, redundancja, agregowanie i jej przetwarzanie. Również dezinformacja jest produktem celowych działań ośrodków ją emitujących.(4) Wiedza ukryta jest elementem przestrzeni wewnętrznej jednostki ludzkiej, zespołów organizacji. Zakodowana jest w genach, nawarstwiając się od pradziejów społeczności ludzkiej. Ujawnia się zazwyczaj w sytuacjach stresowych. Dlatego najtrudniej jest poznać siebie. Stanowi zapis doświadczeń, przekonań jednostki. Podobnie jak ukryta pod powierzchnią wody, część góry lodowej. O jej masie najbardziej przekonała się załoga i pasażerowie Titanica. Dlatego nie bez powodu powielane jest twierdzenie, iż najbardziej konserwatywna jest myśl ludzka, gdyż najtrudniejsze jest przekształcenie i zmiana osobowości ludzkiej. Na niewiedzy żeruje znaczna część prostego biznesu /biznes we mgle/. Wiedza ukryta jest wysoce indywidualna i trudna do sformalizowania /opisu/ co sprawia, że trudno ją komunikować, czy podzielać z innymi. Do kategorii tej wiedzy należy zaliczyć: subiektywny wgląd, intuicję, przeczucia. Ponadto wiedza ukryta jest głęboko zakorzeniona zarówno w indywidualnym działaniu i doświadczeniu, jak i w jednostkowych ideałach, wartościach czy emocjach. Wiedza ukryta może być ujmowana w dwóch wymiarach: - wymiar techniczny określany mianem know-how ; obejmujący niesformalizowane i trudne do wykrycia umiejętności i zdolności tzw. złota rączka ; - wymiar poznawczy złożony ze schematów, modeli mentalnych, przekonań i spostrzeżeń, stereotypów, zakorzenionych tak głęboko, że przyjmowane są za

3 oczywiste. Poznawczy wymiar wiedzy ukrytej odzwierciedla widzenie rzeczywistości (co jest) i wizję przyszłości (co ma być). Te ukryte modele, choć nie mogą być łatwo wyrażone, wyznaczają sposób postrzegania świata zewnętrznego.(5) Wiedza organizacyjna tworzy kod genetyczny zagregowanych indywidualnych i zespołowych doświadczeń, przekonań. Subiektywna i intuicyjna natura wiedzy ukrytej sprawia, że jej systematyczne przetwarzanie i przekazywanie w myśl pewnej logiki jest trudne. Tworzona jest podczas przekształceń wiedzy ukrytej w jawną i odwrotnie. W tym momencie pojawia się bezwzględna konieczność traktowania organizacji, nie jako maszyny, ale jako żywego organizmu. Kształtowanie relacji między ludźmi, kultury, dobrych obyczajów, to działania niezbędne od eksternalizacji, dyfuzji, internalizacji wiedzy: Aby wiedza ukryta mogła być zakomunikowana i upowszechniona w organizacji, musi być przekształcona w wiedzę jawną, twardą, w słowa czy liczby zrozumiałe dla każdego. Lecz to za mało, by oddać treści złożonej natury. Uzupełnienie stanowi język gestów i symboli, posługiwanie się metaforą, obrazem. Całą gamę możliwości tworzy komunikacja społeczna, interpersonalna. Dzielenie się z innymi rozumieniem tego, jakie jest znaczenie organizacji, dokąd ona zmierza, w jakim świecie pragniemy żyć, i jak uczynić ten świat realnym daje poczucie więzi, uczestnictwa, współudziału. Odkrywa obszary uczuć, emocji, zaangażowania, chęci bycia, istnienia we wspólnym świecie. Subiektywny wgląd, intuicje i przeczucia, a także wyznawane idee, wartości, uczucia, umożliwiają, bądź utrudniają uczestniczenie we wspólnocie. Przywódca, lider zespołu, mentor przekracza bariery formalne relacji między ludźmi, docierając do wnętrza jednostek: uczuć, emocji doznań, zmysłowości uzyskując akceptację zamiarów, podejmowanych działań. Podobnie jak artysta, wirtuoz porusza wnętrze ludzkiej osobowości. Posiada talent szczególny, ujawniania, obnażania siebie, lecz uzyskuje nagrodę szerokiej akceptacji i wręcz uwielbienia. Najlepsza nauka płynie z doświadczenia, w drodze prób i błędów. Poprzez ćwiczenie umysłu i ciała. W zdrowym ciele, zdrowy duch. Świat poznawany jest również poprzez doznania cielesne. Oprócz rzadkich rozkoszy, w większości są to bolesne doznania.

4 Tworzenie nowej wiedzy oznacza nieprzerwane przetwarzanie organizacji i poszczególnych osób w procesie indywidualnej i organizacyjnej odnowy. Sam fakt uświadomienia wiedzy ukrytej, staje się katalizatorem dokonywania zmian. Wytworzenie nowej wiedzy, uczenie się od innych i podzielanie z innymi określonej wiedzy musi być zinternalizowane tj. przetworzone, wzbogacone, i przełożone w celu dostosowania do tożsamości organizacji.(6) Zaangażowanie pracowników i ich identyfikacja z firmą oraz z jej misją, staje się konieczne, gdyż kreowanie nowej wiedzy w organizacji dotyczy tak samo wartości, jak i dążeń. Istotą innowacji jest odtworzenie świata w zgodzie ze szczególnym ideałem czy też jego wizją. Nie jest to zadanie dla wybranych jednostek, lecz dla każdego uczestnika organizacji. Tworzenie wiedzy nie jest więc prostym uczeniem się od innych, czy pozyskiwaniem informacji z zewnątrz. Wiedza musi być budowana samodzielnie. Wymaga to intensywnych i skomplikowanych interakcji pomiędzy uczestnikami organizacji. Treningi myślenia i pracy zespołowej w przyjaznym otoczeniu sprzyjają zrozumieniu, porozumieniu i wygenerowaniu nowej wiedzy w organizacji. Takie właśnie generowania wiedzy profesjonalnej stwarzają organizatorzy kolejnych Kongresów Public Relations. Zarządzanie wiedzą, to najnowszej generacji filozofia, metoda bliska problematyce i działaniom w ramach Public Relations, budowy więzi, relacji, potencjału społecznego organizacji. Pożądana jest szczególnie w organizacjach nowoczesnych (uczących się, wirtualnych, fraktalnych, inteligentnych, sieciowych), w sektorach i gałęziach, przedsiębiorstwach stosujących najnowszą technologię oraz w sektorze usług społecznych, mających najbardziej świetlaną perspektywę(7). Dotyczy to również organizacji non profit, a także sektora usług, w tym szczególnie w tzw. administracji samorządowej, służb publicznych i jednostek budżetowych finansowanych przez obywateli kraju, regionu. Wymaga równie nowoczesnych i twórczych metod transferu wiedzy, a nade wszystko dużej aktywności uczestników(8). 2.2.Potencjał intelektualny, kapitał społeczny efekty PR. Potencjał kadrowy, kapitał relacji to zdolność do osiągania sprawności i skuteczności w działaniach pracowniczych. Stanowi element potencjału intelektualnego firmy, czyli zdolności do uzyskania wartości z posiadanego kapitału społecznego. Poprzez budowę potencjału intelektualnego organizacji, stymulujemy efekt synergii zespołów ludzkich. Jest to nowa matematyka, nowa księgowość oraz odkrywana nowa rzeczywistość. Jest to również wyzwanie dla współczesnej wiedzy, dla naukowców i praktyków(9):

5 jak zmierzyć synergię (2 + 2 = 5, 7, 15...; oznacza to, iż efekty zespołowego działania są dużo większe, niż pojedynczych osób); jak zastosować miarę fraktali (jest to miara nieciągłości, procesów w sieciach korporacji; podobieństwa dla struktur o wysokiej złożoności; fraktale cechuje samopodobieństwo, samoorganizacja dynamika i witalność);(10) jak oszacować kapitał intelektualny, wiedzy i możliwości (potencjału); wiedza to jedyne dobro, które się mnoży, gdy się je podzieli ; jak wartościować kapitał społeczny i decydujący o powodzeniu przedsięwzięć kapitał relacji. Utrzymywać, że coś, czego nie można łatwo zmierzyć, w ogóle nie istnieje to samobójstwo (Robert McNamara). Istnieje pilna potrzeba znalezienia nowych miar oraz narzędzi pomiaru składników wartości firmy. To tak, jak z prądem nie widać płynącej energii: dotkniemy kopie; włączymy żarówkę świeci; posiadając odpowiedni przyrząd, zmierzymy jego parametry i wartość.(11) Tradycyjne miary i szacunki wartości nie wytrzymują próby czasu. Jako wskaźnik, wartość księgowa (firmy) jest martwa, jest artefaktem ery przemysłowej. My żyjemy w erze informacji, choć bardzo niewiele osób zauważyło ten fakt. Wiedza człowieka i zasoby intelektualne są obecnie najbardziej wartościowymi aktywami każdej spółki. Ekonomista, który wymyśli lepszą miarę głównych wartości, będzie musiał uwzględnić znacznie większą rolę aktywów niematerialnych (...). Na razie kompletnie brakuje miar i wskaźników niezbędnych do wyceny tych nowych źródeł wartości (12). Kształtowanie potencjału społecznego, kapitału relacji staje się newralgicznym ogniwem rozwoju całej organizacji, jej konkurencyjności, przewagi nad innymi. To organizacje, czyli zespoły pracownicze o tym decydują, dysponując odpowiednimi środkami materialnymi, finansowymi, a nade wszystko informacją i wiedzą aktywizując skumulowany potencjał możliwości działania. Kapitał ludzki wykorzystuje inne formy kapitału do wytwarzania wartości(13). Firmy posiadające starą wiedzę, ulegają agresji i dominacji organizacjom nowoczesnym, dysponującymi nową jakościowo techniką, technologią; nowym produktem, nowoczesnym zarządzaniem, a nade wszystko dysponując odpowiednimi ludźmi, zespołem kadr o ukształtowanych pozytywnych więziach, relacjach tworzących dynamiczny, wartościowy kapitał społeczny.

6 Prawdziwą siłą sprawczą są ludzie. Urządzenia, procesy czy wartość intelektualna nie mają wewnętrznej zdolności wytwórczej muszą być wykorzystywane przez człowieka. Kwalifikacje, wiedza i motywacja pracownika generują wartości będące potencjałem innych aktywów organizacji. Kierownictwo dostarcza ludziom kapitał strukturalny. Pracownicy ożywiają ten kapitał oraz, poprzez interakcje z innymi ludźmi z firmy i spoza niej, wytwarzają wartość (podkr. aut.). (14) Aktywa niematerialne odgrywają coraz większą rolę w tworzeniu wartości firmy (goodwill dobre imię firmy ). W latach udział wartości nieksięgowej w kapitalizacji wszystkich firm wzrósł z 5 do 72 procent. Mówiąc inaczej, w ciągu tych dwóch dziesięcioleci wartość księgowa zmalała z 95 procent wartości rynkowej do 28 procent. W dodatku ten trend ulega przyspieszeniu (15). Organizacje wirtualne, dysponujące minimalną wartością księgową, budują fortuny ludzi najbogatszych, z czołówki list rankingowych. Interesujące wydają się wypowiedzi naukowców i biznesmenów prezentowane w opracowaniu Kapitał intelektualny (16). Menedżerowie zmagają się tu i teraz, by dostosować się do zmian w przesunięciu środka ciężkości ekonomicznej: w przejściu od zarządzania i mierzenia aktywów fizycznych i finansowych, do kultywacji i uznania wiedzy jako najistotniejszego aktu kreacji wartości. (...) Zapytajcie menedżera któregokolwiek przedsiębiorstwa, jaki odsetek całkowitej wartości przypisałby aktywom niematerialnym wszystkiemu od indywidualnych umiejętności i know-how, po systemy informatyczne, wzory i znaki handlowe oraz relacje z dostawcami i klientami i uzyskacie tę samą odpowiedź: ponad 80 %. Poproście ich następnie o rozważenie wskaźnika wartości ujmowanej w rachunkowości jako wartość firmy (goodwill), w stosunku do wartości aktywów wpisanych do bilansu; doznacie szoku. Podobnie mają się spółki polskie, szczególnie z ograniczoną odpowiedzialnością. Posiadając jeszcze niedawno kapitał założycielski 4000 złotych, miały niekiedy wielomilionową wartość rynkową. Prezes duńskiej spółki, która odnotowała wzrost wartości ze 150 milionów koron w 1991 roku, do 2,4 miliardów obecnie (w 1995 r., przyp. aut.) - z czego zaledwie 400 milionów koron ujawnionych jest w bilansie, twierdzi: Cała nasza rachunkowość, wszystkie zasady wprowadzone przez rząd i giełdę, wszystkie zasoby, wszystko koncentruje się na kapitale, co jest pomysłem strasznie głupim, gdyż 2 miliardy koron kapitału intelektualnego to pięć razy więcej (17).

7 Niektórzy ludzie znacznie wzbogacili się dzięki luce pomiędzy postrzeganą wartością i wartością księgową. Stworzono nieefektywny rynek, na którym spekulanci mogą korzystać z wynikającej stąd zmienności (18). Tutaj bezwzględnie ujawnia się geneza wadliwej wyceny wartości firmy sprzedawania za bezcen najlepszych przedsiębiorstw w kraju (nie wspominając o typowo patologicznych zdarzeniach). Dlatego też akcjonariat pracowniczy, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, również i w Polsce, powinien mieć właściwą rangę, szczególnie w procesach transformacji gospodarki, poszukiwań efektywnych działań z makro społecznego punktu widzenia. Naturalnie szanse konkurowania firm pracowniczych będą zwielokrotnione, gdy ich potencjał intelektualny, będzie równy konkurencji. Wartość nieksięgowa = wartość rynkowa wartość księgowa Pomijając nieprecyzyjność szacunku wartości księgowej, posługiwać się należy uproszczonymi wzorami: Wartość nieksięgowa = kapitał intelektualny Kapitał intelektualny= kapitał strukturalny = kapitał ludzki Kapitał intelektualny obejmuje kategorie: - własności intelektualnej firmy (kapitał strukturalny), - kapitału organizacyjnego obejmującego skomplikowany splot procesów i kultury, - kapitał relacji, tworzący sieci powiązań, interesów, zależności oraz - kapitał ludzki(19) (wiedza, kompetencje, przedsiębiorczość, relacje). Kapitał strukturalny zawiera wszystko, co jest zdolnością przedsiębiorstw i wspiera produktywność pracowników, wszystko to, co zostaje w biurze, gdy pracownicy idą do domu. Może być własnością przedsiębiorstwa i może być sprzedane. Jest to również zdolność organizacyjna, włączając fizyczne systemy stosowane do przesyłania i przechowywania materiału intelektualnego. Obejmuje: sprzęt komputerowy, oprogramowanie, bazy danych, strukturę organizacyjna, patenty, znaki towarowe, prawa autorskie, prawa własności intelektualnej. W sumie kapitał strukturalny tworzy kapitał organizacyjny, innowacyjny, procesów stanowiący specyfikę danej organizacji.(20)

8 Kapitał relacji jako efekt zarządzania przestrzenią organizacji (Public Relations) zyskuje coraz większe znaczenie i wartość(21). Posiada w sumie ponad stuletnie doświadczenie stosowanych form, metod w praktyce, wymagając zawsze szczególnych kompetencji, umiejętności na pograniczu wiedzy i sztuki (gry, teatrum). Jako funkcja zarządzania, komunikowanie, kreowanie wizerunku (image), renomy, reputacji, pozytywnego nastawienia i odbioru przydatnych społecznie działań - Public Relations ( fabryka snów, amerykańskie marzenia ) rozwijana jest głównie w Stanach Zjednoczonych, ze swoją specyfiką kulturową. Importowana jest również do krajów europejskich, niestety z całym bagażem komercyjnych działań, w tym ze specyficzną odmianą czarnego PR Kapitał relacji traktowany jest również jako jeden z trzech filarów marketingu /zrozumienie rynku, poruszanie się wraz z rynkiem, tworzenie relacji.(22) Relacje wewnętrzne tworzą unikalną wartość spoistości i siły organizacji. Relacje zewnętrzne, stanowią źródło pozyskania kapitału, warunkują możliwości przetrwania i rozwoju firmy, gdyż w sumie każda organizacja czerpie zasoby oraz weryfikowana jest przez pryzmat przydatności dla środowiska, jej otoczenia. Osobiste relacje bezwzględnie stanowią o przewadze konkurencyjnej, tworząc wartości, więzi, interesy; ingerując w subiektywne procesy współzawodnictwa w grze, walce, wojnie rynkowej.(23) Kapitał klienta, interesariuszy, publiczności, budowany jest w oparciu o kapitał relacji. Najnowsze metody zarządzania oraz kierunki marketingu potwierdzają tę prawidłowość.(24) W sumie są to już obszary public relations, na które wkraczają mimo woli inteligentni marketingowcy, nie mając zresztą innego wyboru, gdyż możliwości dalszej egzystencji są już praktycznie na wyczerpaniu /podobnie jak przebrzmiewające już strategie zarządzania, które zastępuje holistyczne, inteligentne zarządzanie przyszłością/. Obszary przestrzeni kapitału społecznego, ludzkiego, intelektualnego, kapitału relacji kreującego wartość firmy oraz roli Public Relations, ukazuje w dużym uproszczeniu zamieszczony niżej rysunek. Kapitał ludzki. Określenie pochodzi od Theodore a Schultza, ekonomisty analizującego sytuację krajów zacofanych gospodarczo. Twierdził, iż klasyczna ekonomia nie jest w stanie wyjaśnić złożoności problemów, gdyż osiągnięcie przez ludzi ubogich dobrobytu, nie zależy od tego, czy dysponują oni zasobami, jak: ziemia, maszyny, środki materialne,

9 energia; lecz uzależnione jest od ich wiedzy. Ten jakościowy aspekt ekonomii nazwał kapitałem ludzkim. W nauce zarządzania traktowany jest jako metafora.(26) W odniesieniu do działalności gospodarczej kapitał ludzki można opisać jako kombinację czynników: - cechy wnoszone przez człowieka: inteligencja, energia, pozytywna postawa, wiarygodność, zaangażowanie; - zdolność pracownika do uczenia się: chłonność umysłu, wyobraźnia, zdolności twórcze, zdrowy rozsądek; - motywacja pracownika do dzielenia się informacjami i wiedzą: duch zespołowy i orientacja na cel.(27) Kapitał ludzki nie może być własnością przedsiębiorstwa. Kapitał intelektualny pozostaje w firmie nawet wtedy, gdy pracownicy ją opuszczają; kapitał ludzki co dzień odchodzi wraz z pracownikami po południu, by pojawić się nazajutrz rano.(28) Kapitał ludzki, to połączona wiedza /jawna i ukryta/, umiejętności, innowacyjność i zdolności poszczególnych pracowników oraz menedżerów do sprawnego wykonywania zadań. Zawiera również tożsamość wartości przedsiębiorstwa, kulturę organizacyjną i filozofię firmy. Budowa potencjału kadrowego organizacji, zwiększa wartość kapitału ludzkiego. Ten złożony proces kształtowany jest poprzez zarządzanie wiedzą, możliwy jedynie w następstwie dyfuzji, dzielenia się wiedzą, na skutek pozytywnych relacji między pracownikami firmy. Kształtowanie takich korzystnych relacji jest domeną i tradycją Public Relations: Prace nad oszacowaniem wartości relacji, kapitału społecznego, ludzkiego, nad pomiarem synergii zespołów ludzkich zataczają coraz szersze kręgi. Budzą niekiedy oburzenie i polemiki. Udowodniły już jedno, iż dotychczasowa tradycyjna księgowość posiada poważne luki i przestaje być przydatna dla oszacowania rzeczywistej wartości firmy. Kolejny pozytywny efekt, to fakt, że ludzi w organizacjach przestaje się traktować tylko jako zasoby siły roboczej, koszty, które należy ograniczać, eliminować. Uzyskują swą rzeczywistą wartość, na miarę ludzkich możliwości: kapitału intelektualnego, kapitału ludzkiego przynoszącego profity, tworzącego rzeczywistą wartość firmy, będącego ludzką miarą i ludzkim wymiarem /obliczem/ organizacji.

10 3.Tradycyjne narzędzia pomiaru wartości PUBLIC RELATIONS Bogactwo rozlicznych form, metod i technik stosowanych przez PR, w dodatku, w obszarze tak niewymiernym, jak niematerialne zasoby organizacji wymaga szczególnych sposobów weryfikacji skuteczności podejmowanych przedsięwzięć. Ważne jest określenie stanu wyjściowego, przed rozpoczęciem działań oraz monitorowanie uzyskanych efektów. Do dotychczasowych metod pomiaru skuteczności PR można zaliczyć: - monitorowanie środowiska, publiczności oddziaływań PR (badania opinii publicznej, ankiety, sondaże); - kwarenda PR (audyt) - wizerunek firmy w środowiskach (w otoczeniu, środowisku firmy); - kwarenda komunikacyjna analiza zawartości przekazu (rozumienie i odbiór); produktywność, zasięg PR, monitorowanie mediów, wycinki prasowe; - kwarenda społeczna mierzenie stopnia i zakresu spełniania obowiązków społecznych, społecznych oczekiwań; pomiar zachowania, zmiany postaw; - analiza skuteczności działania wewnątrz organizacji (synergia zespołów, tożsamość, spełnianie oczekiwań pracowniczych); - analiza kosztów kontrola wydatków i planowanych efektów PR, kosztów dotarcia do jednego odbiorcy, itp..(29) Są to już niestety przebrzmiałe, socjotechniczne, zbyt ogólne, subiektywne i niewiele w sumie wnoszące do wiedzy o wartości dodanej PR w nowoczesnych organizacjach. Pora na nowe sposoby szacowania zasobów niematerialnych, nowe wskaźniki pomiaru wartości kapitału relacji, na nową wartość KAPITAŁU PUBLIC REALTINS. Biznes trzymający kasę nie będzie inwestować w działania, których nie można oszacować, wartościować i określić jednoznacznie korzyści z lokowanych środków. Jednym z naczelnych celów public relations jest kształtowanie WIEDZY i wyobrażenia o organizacji. Konsekwencją istnienia dobrej opinii, marki, pozytywnego obrazu, odbioru społecznych walorów działań firmy, może być osiągniecie stanu jej zrozumienia i akceptacji. Poprzez dostarczenie odbiorcy określonych informacji, wiedzy i wrażeń, dotyczących określonego podmiotu, jesteśmy w stanie wpłynąć na tworzony przez niego obraz, który wyznacza jego stosunek i zachowanie. Nie jest to obraz stały, stąd istotna jest

11 ciągłość oddziaływania. Ważna jest zgodność informacji z rzeczywistością, z uwagi na aktywność procesu postrzegania, wykorzystywania i weryfikacji różnych źródeł informacji. Podsumowanie Kapitał społeczny, kapitał ludzki, intelektualny, organizacji; kapitał relacji to nowe formy kapitału, podstawowe składniki niematerialnych zasobów organizacji. Public Relations, z natury rzeczy rozwija zasoby niematerialne, kształtując kapitał społeczny, budując kapitał relacji. Rysunek Przypisy 1. Artykuł przygotowano na V Kongres Public Relations w Rzeszowie, w kwietniu 2006 r. 2. P.F. Drucker, Praktyka zarządzania, AE Kraków, 1994, s Bukowitz W.R., Williams R.L., The Knowledge Management Fieldbook, Financial Time, Prentice Hall, London 2000, s.2; w: Mikuła Bogusz, W kierunku organizacji inteligentnych, Antykwa, Kraków 2001, s Szerszy opis zagadnień informacji w opracowaniu: System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. R. Borowiecki, M. Romanowska, Delfin, Warszawa Według: Nonaka Ikujiro, Takeuchi Hirotaka, Kreowanie wiedzy worganizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne. Poltext, Warszawa 2000, s por. tamże s ; niniejszy tekst zawiera szeroko cytowane myśli z opracowania autorów japońskich. 7. P. F. Drucker, Myśli przewodnie Druckera, wyd. MT Biznes, Warszawa 2002; str. 485 Trzeci sektor. 8. Patrz: A. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa, 2004; K. Perechuda, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2005; Senge Peter M. Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. D.W. ABC, W-wa 2000; Z. Lachowicz, Trening potencjału kierowniczego, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 9. Próby szacowania zasobów niematerialnych stają się coraz bardziej powszechne. Publikacje: L. Edwinsson, M. Malone., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001; J. Low, P.C. Kalafut, Niematerialna wartość firmy, Wyd. OE, Kraków 2004; 10. Warnecke Hans-Jurgen, Rewolucja kultury przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo fraktalne, PWN, W-wa 1999; również A. Binsztok, praca doktorska AE we Wrocławiu i publikacje o organizacji fraktalnej. 11. J Biernat, Pomiar synergii zespołów ludzka księgowość, s , w: Najnowsze instrumenty opisu organizacji red. K. Perechuda, WWSZiP, Wałbrzych Rest in Pace, Book Value, Forbes ASAP, 25,10, 1993 r. s.9; za: L. Edvinsson, Kapitał intelektualny, s Fitz-enz Jac, Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001, s tamże 15. Boulton Richard E.S., Libert Barry D., Samek Steve M., Odczytując kod wartości. Jak firmy tworzą wartość w nowej gospodarce, WIG o Press, Warszawa 2001, s Edwinsson Leif, Malone Michael S., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001, s tamże s tamże s por. Fitz-enz Jac, Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, wyd. cyt. s.23, por. Kapitał intelektualny, wyd. cyt. s. 17, 34, Biernat Janusz, Zarządzanie przestrzenią organizacji; w: Przegląd Organizacji, nr 2, 2001 r., s McKenna Regis, The Regis Touch, Addison-Wesley, Reading 1986; również Fitz-enz Jac, Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, //wyd. cyt./, s.25, Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, red. Kazimierz Perechuda, /wyd. cyt./ rozdz. 32; Zarządzanie przestrzenią organizacyjną, Janusz Biernat, s ; oraz Metody zarządzaniaprzedsiębiorstwem w

12 przestrzeni marketingowej, red. Rafał Krupski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2002 r., rozdz zarządzanie przez public relations, czyli zarządzanie przestrzenią organizacji, Janusz Biernat s Metody zarządzania przedsiębiorstwem w przestrzeni marketingowej, red. Rafała Krupskiego /wyd. cyt./ 25. Porównaj: Edvinsson L., Kapitał intelektualny, /wyd. cyt./ s H. Król, Szkice z zarządzania zasobami ludzkimi, Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa Por. Fitz-enz, Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, /wyd. cyt./ s. 8, J.w. s T. Goban-Klas: Public Relations czyli promocja reputacji, wyd. Business Press, W-wa, str. 76, ; K. Wojcik, Poblic Relations od A do Z. Wprowadzanie programów PR, kontrola procesów PR, Tom II, Wyd. Placet, Warszwa 1997, str

2012 PRACA ZESPOŁOWA W KSZTAŁTOWANIU INNOWACJI. Piotr Markiewicz

2012 PRACA ZESPOŁOWA W KSZTAŁTOWANIU INNOWACJI. Piotr Markiewicz 2012 PRACA ZESPOŁOWA W KSZTAŁTOWANIU INNOWACJI Piotr Markiewicz PROBLEMATYKA Wyzwania gospodarki opartej na wiedzy Innowacja i innowacyjność Zespoły istota i cechy Specyfika pracy zespołowej Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój

Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój Marek Jabłoński Adam Jabłoński Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój 1. Wstęp. Współcześni menedŝerowie zmagający się z rosnącą konkurencją oraz gwałtownym spadkiem cen, walcząc o przetrwanie szukają

Bardziej szczegółowo

Kapitał intelektualny jako determinanta wartości przedsiębiorstwa. Agata Molińska

Kapitał intelektualny jako determinanta wartości przedsiębiorstwa. Agata Molińska Kapitał intelektualny jako determinanta wartości przedsiębiorstwa Agata Molińska Plan prezentacji Przesłanki dotyczące wyceny przedsiębiorstwa Potrzeba uwzględnienia kapitału intelektualnego w wycenie

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Wprowadzenie istota zarządzania wiedzą Wiedza i informacja, ich jakość i aktualność stają się

Bardziej szczegółowo

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników 2010 Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników Paulina Zadura-Lichota Zespół Przedsiębiorczości Warszawa, styczeń 2010 r. Pojęcie inteligentnej organizacji Organizacja inteligentna

Bardziej szczegółowo

Zasoby, kapitał i potencjał organizacji

Zasoby, kapitał i potencjał organizacji Zasoby, kapitał i potencjał organizacji Zasoby Termin ten nie jest jednoznacznie definiowany i rozumiany. W tradycyjnym ujęciu pojęcie zasobów odnoszone jest do: - zasobów naturalnych (ziemia, surowce

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

Barbara Wandachowicz-Kowalczyk Task Consulting Instytut Kobiet 21.05.2013

Barbara Wandachowicz-Kowalczyk Task Consulting Instytut Kobiet 21.05.2013 Barbara Wandachowicz-Kowalczyk Task Consulting Instytut Kobiet 21.05.2013 Czy istnieje kobiecy styl zarządzania? Jak wygląda rozwój kompetencji menadżerskich wśród kobiet? Czy współczesne zarządzanie potrzebuje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23 Spis treści Wstęp 17 O Autorach 23 Część I. Pracownicy jako kapitał 27 1. Istota i struktura kapitału ludzkiego 29 1.1. Charakterystyka kapitału ludzkiego jako elementu kapitału intelektualnego 29 1.2,

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU SUKCESU AUTOR: WERONIKA WĘGIELNIK ĆWICZENIA I

KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU SUKCESU AUTOR: WERONIKA WĘGIELNIK ĆWICZENIA I WPROWADZENIE KLUCZOWE CZYNNIKI TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE WPROWADZENIE STRATEGICZNE / KLUCZOWE CZYNNIKI ĆWICZENIA I SPRAWY ORGANIZACYJNE Mail: weronika.wegielnik@wsl.com.pl Dyżury: terminy dostępne

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL dr Łukasz Sienkiewicz Instytut Kapitału Ludzkiego Seminarium naukowe Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla zarządzania organizacją Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki

Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki Opracowanie: Aneta Stosik Nowoczesna organizacja Elastyczna (zdolna do przystosowania się do potrzeb) wg P. Druckera Dynamiczna (Mająca umiejętność

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne. Ćwiczenia I

Zarządzanie strategiczne. Ćwiczenia I Zarządzanie strategiczne Ćwiczenia I Sprawy organizacyjne Mail: weronika.wegielnik@wsl.com.pl Dyżury: terminy dostępne na platformie Zaliczenie: Zadania na zajęciach (25) Kolokwium (25) Praca (10) Data

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne Konkurencja a procesy operacyjne W czasie nasilających się procesów globalizacyjnych akcent działań konkurencyjnych przesuwa się z obszaru generowania znakomitych

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego są sobie potrzebne?

INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego są sobie potrzebne? POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-techniczna PROGRAMY, PROJEKTY, PROCESY zarządzanie, innowacje, najlepsze praktyki INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. OKLADKA Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgodę, a też,,podobać się. To

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy narzędzia aplikacje

Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy narzędzia aplikacje RECENZJE Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy narzędzia aplikacje Autor: red. Marta Juchnowicz Wydawnictwo PWE Warszawa 2014 Przedstawiona mi do recenzji książka zatytułowana Zarządzanie kapitałem ludzkim.

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Koordynatorom i liderom Lean/KAIZEN odpowiedzialnym za obszary produkcyjne

Bardziej szczegółowo

WYCENA PRACY MENEDŻERA

WYCENA PRACY MENEDŻERA WYCENA PRACY MENEDŻERA CEL SYSTEMÓW WYNAGRADZANIA MENEDŻERÓW maksymalizacja dobrobytu menedżerów wspieranie interesów właścicieli MENEDŻEROWIE myślą jak właściciele i inwestorzy Definiując interesy należy

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

ROLA WIEDZY WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

ROLA WIEDZY WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE ROLA WIEDZY WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE Tomasz Poskrobko Podyplomowe Studia Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego ROLA WIEDZY W PROCESIE ZMIAN CYWILIZACYJNYCH Rozwinięte państwa Świata przeżywają

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 4. PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1.Ogólna charakterystyka koncepcji zarządzania jakością i kierunki ich zmian w czasie: W historycznym podejściu do zarządzania jako- ścią można wyróżnić

Bardziej szczegółowo

STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ?

STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ? STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ? PRZYJDŹ NA SPECJALIZACJĘ SOCJOLOGIA GOSPODARKI I INTERNETU CZEGO WAS NAUCZYMY? CZYM JEST SOCJOLOGIA GOSPODARKI Stanowi działsocjologii wykorzystujący pojęcia, teorie i metody socjologii

Bardziej szczegółowo

Jak żyć wartościami w rozwijającej się organizacjiwdrożenie. Grupa Raben

Jak żyć wartościami w rozwijającej się organizacjiwdrożenie. Grupa Raben Jak żyć wartościami w rozwijającej się organizacjiwdrożenie wartości w Grupie Raben Alina Dembińska Grupa Raben Krzysztof Pimpicki 4 Results Czym zajmuje się Grupa Raben? Grupa Raben Doświadczenie - 75

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania. Elementy planowania. Definicja procesu zarządzania. Dr Janusz Sasak

Podstawy zarządzania. Elementy planowania. Definicja procesu zarządzania. Dr Janusz Sasak Podstawy zarządzania Dr Janusz Sasak Definicja procesu zarządzania Ciągłe lub cykliczne wykonywanie działań kierowniczych ujmowanych w cztery podstawowe funkcje planowanie, organizowanie, przewodzenie

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

Procesy informacyjne zarządzania

Procesy informacyjne zarządzania Procesy informacyjne zarządzania Społeczny ład informacyjny dr inż. Janusz Górczyński 1 Podstawowe pojęcia (1) Informacja, procesy informacyjne i systemy informacyjne odgrywały zawsze istotną rolę w przebiegu

Bardziej szczegółowo

Kurs z technik sprzedaży

Kurs z technik sprzedaży Kurs z technik sprzedaży Część I 1. Rola handlowca w firmie * przygotowanie do sprzedaży: wyznaczanie indywidualnych celów, analiza własnych nastawień, planowanie sprzedaży * zdefiniowanie procesu sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie Tab. 1. Opis poziomów dojrzałości procesów dla obszaru nadzór. Formalne strategiczne planowanie biznesowe Formalne strategiczne planowanie Struktura organizacyjna Zależności organizacyjne Kontrola budżetowania

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne Kim jesteśmy? recruit.pl to nowoczesna agencja doradztwa personalnego i szkoleń oraz dostawca rozwiązań informatycznych dla branży Human Resources. Naszą

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PRZEDMIOT: PRZYWÓDZTWO W ZARZĄDZANIU

PROGRAMY ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PRZEDMIOT: PRZYWÓDZTWO W ZARZĄDZANIU PROGRAMY ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PRZEDMIOT: PRZYWÓDZTWO W ZARZĄDZANIU Rok studiów III Semestr Liczba godzin Forma łącznie wykład ćwiczenia seminari a zaj.fakultat. zaliczenia zimowy 20 z letni Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG MEDYCZNYCH NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA

MARKETING USŁUG MEDYCZNYCH NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA MARKETING USŁUG MEDYCZNYCH NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA DZIEŃ OTWARTY W CENTRUM UŚMIECHU Chrzanów 24.10.2009 www.empiriamanager.com zarządzanie Zarządzanie firmą to dla nas budowanie wartości. To szukanie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Do testowania rozwiązań w ramach projektu Dialog generacji efektywne zarządzanie generacjami w przedsiębiorstwie

ZAPROSZENIE. Do testowania rozwiązań w ramach projektu Dialog generacji efektywne zarządzanie generacjami w przedsiębiorstwie ZAPROSZENIE Do testowania rozwiązań w ramach projektu Dialog generacji efektywne zarządzanie generacjami w przedsiębiorstwie 1 Materiał dystrybuowany bezpłatnie 2 Szanowni Państwo, Firma doradcza HRP Group

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Organizacja i Zarządzanie

Organizacja i Zarządzanie Kazimierz Piotrkowski Organizacja i Zarządzanie Wydanie II rozszerzone Warszawa 2011 Recenzenci prof. dr hab. Waldemar Bańka prof. dr hab. Henryk Pałaszewski skład i Łamanie mgr. inż Ignacy Nyka PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1 Kapitał ludzki w organizacji wiedzy

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1 Kapitał ludzki w organizacji wiedzy Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy. pod redakcją naukową Marty Juchnowicz Profesjonalny zespół autorów: Marta Juchnowicz, Lidia Jabłonowska, Hanna Kinowska, Beata Mazurek-Kucharska,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Współpraca z nauką szansą rozwoju dla przedsiębiorstw

Współpraca z nauką szansą rozwoju dla przedsiębiorstw Współpraca z nauką szansą rozwoju dla przedsiębiorstw prof. dr hab. Henryk Mruk Poznań, 05. 02. 2008r. Współpraca z nauka szansą rozwoju dla przedsiębiorstwa sfera nauki i jej współczesna rola otoczenie

Bardziej szczegółowo

Współczesne społeczeństwo wiedzy (tezy do dyskusji)

Współczesne społeczeństwo wiedzy (tezy do dyskusji) Kwiecień Mirosława dr hab. prof. nadzw. AE Wrocław Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Współczesne społeczeństwo wiedzy (tezy do dyskusji) Czas zmian nowa gospodarka Istotą współczesnego społeczeństwa jest

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

LUDZKIMI BARBARA ZYZDA

LUDZKIMI BARBARA ZYZDA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI BARBARA ZYZDA KONSULTACJE W semestrze zimowym 2015/2016 - pokój 402, bud. A: 07.11.2015 godz. 12.10-13.10 21.11.2015 godz. 14.10-15.10 12.12.2015 godz. 12.10-13.10 23.01.2016

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Jak menedżer funkcjonuje w firmie kompleksowa informacja zwrotna Oferta usługi dla menedżerów Badanie opinii o kompetencjach menedżerów a rozwój firmy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Proces zarządzania zasobami ludzkimi

Proces zarządzania zasobami ludzkimi Marek Angowski Proces zarządzania zasobami ludzkimi Część 1 Etapy procesy zarządzania zasobami ludzkimi Planowanie zasobów ludzkich Rekrutacja Selekcja i dobór kandydatów Szkolenia i doskonalenie zawodowe

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kadrami. Opracowanie: Aneta Stosik

Zarządzanie kadrami. Opracowanie: Aneta Stosik Zarządzanie kadrami Opracowanie: Aneta Stosik Zarządzanie kadrami - definicje Zbiór działań związanych z ludźmi, ukierunkowanych na osiąganie celów organizacji i zaspokojenie potrzeb pracowników Proces

Bardziej szczegółowo

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK)

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK) (SOK) Zyskaj trwałą przewagę na konkurencyjnym rynku dzięki doskonałej obsłudze Klienta Oferta procesu wdrożenia SOK Kłopoty, koszty, utrata Klientów Brak standardów obsługi powoduje kłopoty, a potem dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy W jaki sposób firmy tworzą strategie? Prof. nadzw. dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 19 listopada 2015 r. Dr Tomaszie Projektami

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Turystyczne produkty sieciowe - w kierunku konkurencyjności firmy i regionu. Magdalena.Kachniewska@sgh.waw.pl

Turystyczne produkty sieciowe - w kierunku konkurencyjności firmy i regionu. Magdalena.Kachniewska@sgh.waw.pl Turystyczne produkty sieciowe - w kierunku konkurencyjności firmy i regionu Magdalena.Kachniewska@sgh.waw.pl Produkt turystyczny jego zdefiniowanie możliwe jest tylko w ujęciu popytowym jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Jacek Folga. Controlling w firmie. Praktyczne narzędzia, jak poprawić płynność finansową w przedsiębiorstwie BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA

Jacek Folga. Controlling w firmie. Praktyczne narzędzia, jak poprawić płynność finansową w przedsiębiorstwie BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Jacek Folga Controlling w firmie Praktyczne narzędzia, jak poprawić płynność finansową w przedsiębiorstwie BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Jacek Folga Controlling w firmie Praktyczne narzędzia, jak poprawić

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Akademia Menedżera Dobre zarządzanie to nie to, co dzieje się w firmie, gdy jesteś obecny, ale to, co się w niej dzieje, gdy cię nie ma. Ken Blanchard GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

1. Badania jakościowe 2. Etnografia 3. Istota badań etnograficznych 4. 3 zasady metodologiczne badań 5. 3 etapy doboru próby w badaniach 6.

1. Badania jakościowe 2. Etnografia 3. Istota badań etnograficznych 4. 3 zasady metodologiczne badań 5. 3 etapy doboru próby w badaniach 6. 1. Badania jakościowe 2. Etnografia 3. Istota badań etnograficznych 4. 3 zasady metodologiczne badań 5. 3 etapy doboru próby w badaniach 6. Elementy badań 7. Raport etnograficzny 8. Przykłady 9. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców 2011 Anna Tarnawa Kierownik Sekcji Badań i Analiz Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców Warszawa, 22 listopada 2011 r. Działalność

Bardziej szczegółowo

Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw

Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw prof. dr hab. Krystyna Poznańska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Katedra Zarządzania Innowacjami Poziom innowacyjności Polski na tle UE W raporcie

Bardziej szczegółowo

Screening i ranking technologii

Screening i ranking technologii Screening i ranking technologii Maciej Psarski Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Screening i ranking Selekcja idei, technologii, opcji, możliwości, rynków, Na wczesnych etapach rozwoju przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Funkcja personalna Proces planowania kadr w organizacji

Funkcja personalna Proces planowania kadr w organizacji Funkcja personalna Proces planowania kadr w organizacji Opracowanie: Aneta Stosik Planowanie kadr Jest procesem analizowania i ustalania potrzeb organizacji w tym zakresie dla przyjętego przedziału czasu.

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zespołem projektowym IT

Zarządzanie zespołem projektowym IT Zarządzanie Zarządzanie zespołem projektowym IT zespołem projektowym IT OKREŚLANIE CELU Straciwszy ostatecznie cel z oczu, podwoiliśmy wysiłki Mark Twain Ludzie, którzy efektywnie wykorzystują swój czas,

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW JERZY BIELINSKI (red.) KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW w świetle Strategii Lizbońskiej CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE Spis treści Wstęp 7 Część 1 Mechanizmy wzrostu wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

Rola sieci organizacji pozarządowych w budowaniu klimatu współpracy III sektora z samorządem

Rola sieci organizacji pozarządowych w budowaniu klimatu współpracy III sektora z samorządem Rola sieci organizacji pozarządowych w budowaniu klimatu współpracy III sektora z samorządem Włodzimierz Puzyna Udział III sektora w kreowaniu polityk publicznych 16. 06. 2015 Plan prezentacji Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polskiej polityki edukacyjnej z perspektywy rynku pracy. dr Agnieszka Chłoń- Domińczak, IBE

Wyzwania polskiej polityki edukacyjnej z perspektywy rynku pracy. dr Agnieszka Chłoń- Domińczak, IBE Wyzwania polskiej polityki edukacyjnej z perspektywy rynku pracy dr Agnieszka Chłoń- Domińczak, IBE Plan prezentacji 1. Wyzwania dla polityki rozwoju umiejętności w Polsce 2. Absolwenci i ich sytuacja

Bardziej szczegółowo

Eventy w oczach przedsiębiorców

Eventy w oczach przedsiębiorców Eventy w oczach przedsiębiorców Justyna Piesiewicz 11 marca, 2009 All rights reserved Accreo Taxand 1 Czy eventy są ważne; Skuteczna komunikacja w event marketingu; Podsumowanie; Q&A. Agenda All rights

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Ile Informacji zapamiętujemy. Ile informacji wchłaniamy za pośrednictwem poszczególnych zmysłów. Ile pamiętamy po określonym czasie

Ile Informacji zapamiętujemy. Ile informacji wchłaniamy za pośrednictwem poszczególnych zmysłów. Ile pamiętamy po określonym czasie 9.2 Myślenie myślenie twórcze Zasadniczą rolę w rozwiązywaniu problemów i w projektowaniu odgrywają trzy problemy; informacyjny, innowacyjny i decyzyjny [Patzak82]. 1. Problem informacji - co ja muszę

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Wstęp.... 11 Rozdział 1. Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami (Tadeusz Listwan)... 15 1.1. Pojęcie zarządzania kadrami.................................. 15 1.2. Cele i znaczenie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe Przedmowa Rozdział 1 Przedmiot nauk o zarządzaniu 1.1. Geneza nauk o zarządzaniu 1.2. Systematyka nauk o zarządzaniu 1.3. Pojęcie organizacji 1.4. Definicja pojęcia zarządzania i terminów zbliżonych 1.5.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA. Sztuka wojny w biznesie.

STRATEGIA. Sztuka wojny w biznesie. PODSTAWY ZARZĄDZANIA dr Mariusz Maciejczak STRATEGIA. Sztuka wojny w biznesie. www.maciejczak.pl STRATEGIA Strategia polega na przeanalizowaniu obecnej sytuacji i jej zmianie, jeśli jest to konieczne [Drucker]

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Poznań, 17 listopada 2014 r. AGENDA Innowacyjne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem Warunki i

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne...

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne... SPIS TREŚCI Wstęp......................................................... 9 Rozdział 1. Pojęcie i istota funduszu inwestycyjnego.................. 13 1.1. Definicja funduszu inwestycyjnego...............................

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY DYDAKTYKI DOROSŁYCH DYDAKTYKA TECHNOLOGICZNA DYDAKTYKA HUMANISTYCZNA DYDAKTYKA KRYTYCZNA

ELEMENTY DYDAKTYKI DOROSŁYCH DYDAKTYKA TECHNOLOGICZNA DYDAKTYKA HUMANISTYCZNA DYDAKTYKA KRYTYCZNA ELEMENTY DYDAKTYKI DOROSŁYCH DYDAKTYKA TECHNOLOGICZNA DYDAKTYKA HUMANISTYCZNA DYDAKTYKA KRYTYCZNA Warunki uczenia się Słuchacze odczuwają potrzebę uczenia się Zasady nauczania 1. Nauczyciel ujawnia studentom

Bardziej szczegółowo