Kto wymyślił Internet

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kto wymyślił Internet"

Transkrypt

1 Kto wymyślił Internet

2 Początek Internetu??? - fragmenty artykułu mającego taki tytuł Timothy Bernes-Lee ur r. ukończył studia informatyczne w Oxford inżynier Plessey-Telecomunication r. współpracował z CERN-em nad systemem wyświetlania złożonych obrazów r. pracował w Image Computer Systems Ltd r. pracował w CERN-ie nad systemem wymiany informacji między komputerami w czasie rzeczywistym r. przedstawił kierownictwu CENT-u dokument Zarządzanie informacją propozycja pierwszy dokument zawierający program WWW. W owym czasie Internet już był i nazywano go słowem Internet.

3 Zanim wymyślono Internet Lata 40-te i 50-te XX wieku Na komputery istniało duże zapotrzebowanie: Podstawowi użytkownicy: Państwo - przetwarzanie ogromnej liczby danych. Wojsko - obliczenia rozwiązań złożonych modeli balistycznych, obliczenia inżynieryjne. Nauka i edukacja wszelkie obliczenia. ELWAT Komputery były duże, drogie, wymagały specjalnej obsługi technicznej i wyspecjalizowanych programistów. Komputery lokalizowane były w dużych ośrodkach akademickich. Rozwój komputeryzacji planowano jako: kilka potężnych komputerów w wybranych miejscach kraju wykonujących zlecenia dla tysięcy firm i prywatnych zleceniodawców. Od czasu II Wojny Światowej i niemieckich maszyn szyfrujących znano sposoby przesyłania sygnału cyfrowego za pomocą sieci telefonicznych. Wiele osób pracowało nad systemem dołączania do komputera wielu terminali, możliwość wykonywania programów przez użytkowników znajdujących się dowolnie daleko. Powstały programy wewnętrzne obsługujące komputery (tzw. protokoły) pozwalające na wykonywanie wielu programów zewnętrznych jednocześnie. Pojawiły się pomysły łączenia komputerów ze sobą, co zwiększyłoby ich wydajność.

4 Zanim wymyślono Internet Okres zimnej wojny. Na unowocześnienie i nowe dziedziny nauki mogące wspomóc armię przeznaczano naprawdę duże pieniądze r. - Na zlecenie Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki utworzono agencję ARPA (Advanced Research Projects Agency) zajmująca się rozwojem technologii wojskowej, wdrażaniem w życie nowych dziedzin nauki wspomagającej wojsko. ARPA nie prowadziło badań samodzielnie zlecało zadania uczelniom i instytucjom odpowiednio je finansując. Jednym z celów ARPA było opracowanie i wdrożenie sieci komputerowej przeznaczonej dla potrzeb wojska. Na schemat takiej sieci silnie wpłynął fakt, że wojsko bojąc się zniszczenia centralnego komputera nie chciało by w takiej sieci jakikolwiek komputer pełnił tę rolę.

5 Zanim wymyślono Internet 1962 r. Paul Baran, amerykański inżynier polskiego pochodzenia opublikował 12-tomowy raport dotyczący projektu rozproszonych komputerów połączonych w sieć wykonany na zlecenie Amerykańskich Sił Zbrojnych r. - Joseph Licklider formułuje koncepcję "Intergalactic Computer Network zespół komputerów najważniejszych ośrodków akademickich w USA połączonych łączami telefonicznymi.

6 Zanim wymyślono Internet Do 1968 r. grupa naukowców pracująca dla ARPA pod kierunkiem J. Licklidera eksperymentuje łącząc komputery liniami telefonicznymi. Początkowo przepływ danych był jednokierunkowy wymagał osobnych terminali wysyłających dane i obierających. Lokalizacja pierwszych komputerów połączonych w sieć do 1968 r. Rozpoczęły się prace nad programami umożliwiającymi dwukierunkowe przesyłanie danych zakończone sukcesem.

7 Zanim wymyślono Internet 1968 r. - powstał ARPANET inwestycja polegająca na połączeniu w sieć komputerów należących do ARPA z możliwością przesyłania pakietów danych. 29 października 1969 r. o godz zakończyła się sukcesem transmisja danych (dwóch liter lo ) z komputera w Los Angeles do komputera w Stanford. Po czym system w jednym komputerze się zawiesił. Początek Sieci Komputerowych. Właściwy początek Internetu. ARPANET na początku działalności łączył 21 serwerów, w 1970 roku łączył 40 serwerów.

8 ARPANET ARPANET w 1980 r. łączył 200 serwerów, miał użytkowników (w postaci uczelni, instytucji, jednostek biznesowych) r. ARPA zmieniła nazwę na DARPA (D od Defense) r. - odbyła się jego publiczna demonstracja ARPANETU na Pierwszej Międzynarodowej Konferencji Komunikacji Komputerowej r. - ARPANET połączył się z komputerami w Norwegii a wkrótce potem w Wielkiej Brytanii r. - ARPANET podzielił się na osobne sieci łączącą komputery wojskowe (MILNET) i akademickie (ARPANET). Obie sieci lub sieć cywilną nazywano potocznie Internetem r. - ARPANET miał ponad 1000 serwerów, w 1987 r. - ponad , w 1988 r. ponad , w 1989 ponad , 1990 ponad serwerów i było doń podłączonych ponad 92 miliony komputerów r. - 10% komputerów ARPANET zostało zablokowanych przez pierwszego wirusa komputerowego r. - ARPANET przestał po uporządkowaniu i ujednoliceniu protokołów oficjalnie zmienia nazwę na Internet.

9 Rozwiązane problemy 1972 r. - Bay Thomlinson stworzył pierwszy program umożliwiający przesyłanie maili. on również wybrał do rozdzielania nazwy użytkownika od nazwy maszyny. Początek Poczty Elektronicznej r. - na Uniwersytecie Stanford udostępniono publiczną pocztę mailową (Telenet) r. - powstaje pierwsza mailowa skrzynka dyskusyjna założona przez Steve a Walkera r. - królowa Elżbieta II wysłała maila, co zostało nagłośnione przez media r. - udostępniono protokoły umożliwiające wysyłanie maili instalowane na serwerach ARPANETu. Poczta mailowa rozpoczęła publiczną działalność.

10 Rozwiązane problemy 1974 r. - powstanie protokołu TCP/IP umożliwiającego komunikowanie się komputerów między sobą. W 1983 r. zastępuje on wcześniej używany protokół NCP we wszystkich komputerach ARPANETu. Twórcy TCP/IP: Robert E. Kahn (w środku) i Vinton Cerf (po lewej) oraz George W. Bush przyznający im Medal Wolności w r. powstanie protokołu FTP służącego do przesyłania danych i SMTP służącego do ich odbierania r. powstanie protokołu HTTP/IP udostępniającego zaadresowane katalogi. Programy organizujące przepływ informacji w sieci. IP (Internet Protocol ) indywidualny numer/adres komputera podłączonego do sieci)

11 Przykładowe sieci komputerowe powstałe przed 1989 r r. - CYCLADES we Francji 1979 r. - PRESTEL w Wielkiej Brytanii 1981 r. - MINITEL we Francji Usługa sieciowa zmonopolizowana przez telekomunikacje narodowe. Nie miały szans, by wyjść poza granice swoich krajów i rozwinąć publiczną działalność r. - EUNET (European Unix Network) 1984 r. - JANET (Joint Academic Network) r. BITNET w USA, rozwinęła się w Europie jako EARN, w Polsce PLEARN r. - NFSNET, do której, z racji dysponowania przez nią stosunkowo szybkimi łączami, przyłącza się większość ośrodków uniwersyteckich.

12 Internet w Polsce 1990 r. - Polska uzyskuje członkostwo w EARN. Powstają regionalne węzły sieci EARN w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. Początek 1991 r. - Powstanie Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej NASK. 17 sierpnia 1991 r - pierwsza łączność internetowa między Rafałem Pietrakiem, fizykiem z Uniwersytetu Warszawskiego, a Janem Sorensenem z Uniwersytetu w Kopenhadze. 20 grudnia 1991 r. - pełne podłączenie Polski do Internetu światowego r. - Powstanie Zespołu Koordynacyjnego Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej powołany przez rektora Uniwersytetu Warszawskiego r. - Stworzenie szkieletowej sieci IP, która zostaje podłączona poprzez Kopenhagę do sieci europejskiej, a następnie do sieci światowej. Kilka miesięcy później uzyskujemy szybsze połączenie przez Szwecję i Internet zostaje udostępniony studentom UW.

13 Dalsza historia Bernesa-Lee 1989 r. - Przedstawienie kierownictwu CERN-u dokumentu Zarządzanie informacją propozycja - prezentacja programu WWW 1990 r. - Połączenie dwóch komputerów CERN-u za pomocą programu WWW r. - Udostępnienie programu WWW w wersji testowej za darmo 1992 r. - Powstanie pierwszej przeglądarki dla stron WWW - ViolaWWW 1993 r. - Decyzja CERN-u (i Bernesa-Lee) by program WWW udostępniać za darmo r. Gwałtowny rozwój sieci serwerów WWW: portal Yahoo! sklep Amazon giełda elektroniczna ebay 1994 r. - Powstanie World Wide Web Consortium (W3C) założone przez Tima Bernersa-Lee, którego celem była ciągła rozbudowa programu WWW.

14 Co wymyślił Bernes-Lee? WWW - programy obsługujące komputery połączone w sieci (Internet), w których strony pisane były zgodnie z ideą hipertekstu. Elementy WWW: 1. System ogólnodostępnych, unikatowych identyfikatorów zasobów sieci: The Universal Document Identifier (UDI) obecnie Uniform Resource Locator (URL) 2. Protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych HyperText Transfer Protocol (HTTP). 3. Język służący projektowaniu stron hipertekstowych HyperText Markup Language (HTML) Historyczne logo WWW zaprojektowane przez Roberta Cailliau

15 Hipertekst Hipertekst = tekst złożony ze strony, w której są linki do innych stron również hipertekstowych. Nie ma struktury hierarchicznej połączenia mogą być realizowane w różne strony zgodnie z koncepcją twórcy. Idea hipertekstu jest bardzo stara: 1945 r. Vannevar Bush, doradca naukowy prezydenta Trumana, opublikował artykuł As We May Think, w którym opisał ideę hipertekstu zhierarchizowanego dokumentu w którym poprzez linki wchodzimy do bardziej szczegółowych informacji. Tworzy hipotetyczne biurko Memex, w którym dokumenty hipertekstowe zapisane na mikrofilmach byłyby odczytywane przez hipotetyczne łącza i przesyłane do użytkownika r. Theodor Nelson przedstawił wizję komputerowego systemu integrującego dokumenty zapisane w formie cyfrowej realizującego ideę hipertekstu. Hipertekst to w zasadzie tekst z licznymi powoływaniami na inne źródła typowy tekst naukowy rozpowszechniony od XVII wieku. Nowością była idea automatycznego przywoływania tekstu, na który powołuje się pierwotny tekst.

16 Uniform Resource Locator - URL URL ujednolicony format adresowania zasobów internetowych program nazwa serwera host strona napisana w HTML (zasób) program login hasło nazwa serwera host port ścieżka dostępu strona napisana w HTML (zasób)

17 HyperText Transfer Protocol - HTTP HTTP program (protokół) umożliwiający i kontrolujący przesyłanie dokumentów hipertekstowych (stron www) zapisanych w języku HTML HTTP był uproszczoną wersją wcześniejszych projektów (ENQUIRE, NLS i Xanadu), które nie działały. Bernes-Lee zrezygnował w nich z funkcji zarzadzania bezpieczeństwem danych oraz kontroli praw cyfrowych i program zadziałał. HTML język edycji tekstów wzorujący się na SGML, który wykształcił się z GML (Generalized Markup Language) powstałym w 1960 roku dla komputerów IBM. SGML pozwalał na wyróżnianie nagłówków, list numerowanych itp. Dyrektywy dla komputera do odpowiedniego traktowania dalszego tekstu pisano w nawiasach ostrokątnych (czyli znakach < i >). Premiera WWW zbiegła się z gwałtownym rozwojem rynku komputerów osobistych, rozwojem Internetu, gdzie nie kontrolowano użytkowników. Pozbawiony funkcji kontrolnych program WWW, którego cechowała nieograniczona skalowalność (zdolność działania przy rosnącej liczbie użytkowników) był wymarzony dla takiej struktury.

18 HyperText Markup Language - HTML 1991 r. - pierwsza publicznie dostępna specyfikacja języka HTML 1993 r. - dostępna przez 6 miesięcy specyfikacja języka HTML, z którym informatycy mogli dowolnie eksperymentować, dodawać elementy, modyfikować. Koniec 1993 r. edycja programu www autorstwa T. Bernesa-Lee (przeglądarka i edytor stron www). WWW z 1993 r.

19 PRZEGLĄDARKI 1992 r. - pierwsza przeglądarka do stron www zaprogramowana przez Pei-Yuan Wei pochodzącego z Chin studenta University of California. Zaprogramował ją specjalnie dla CERNu po pierwszych upowszechnieniach języka HTML. W 1993 r. przeglądarka została opatentowana przez informatyczną firmę Eolas z Uniwersytetu w Kalifornii r. Mosaic stworzona przez informatyków na Uniwersytecie w Illinois opartą na kodzie ViolaWWW r. Netscape Navigator oparta na kodzie źródłowym Mosaic zawierająca przeglądarkę, program pocztowy, edytor HTML, komunikator i kalendarz. Od wersji 2.0 obsługiwała ramki, aplety Javy, programy JavaScript r. - Opera stworzona przez Norweska firmę Opera Software S.A r. - Internet Explorer na bazie kodu Mosaic. Przeglądarka została dodana do systemu Windows i na pewien czas zdominowała rynek przeglądarek r. - Phenix zmieniony w 2003 na Firebird, a w 2004 na Firefox stworzona przez korporację Mozilla r. - Google Chrome.

20 Konieczność programowalności stron www Możliwość tylko czytania stron hipertekstowych szybko okazała się niewystarczająca. 1. Strony powinny uruchamiać animacje, filmy, złożone sekwencje wyświetlania informacji (np. reklamy). 2. Właściciel strony często chce wiedzieć, kto jego stroną odwiedza, uzyskać dane statystyczne o takich osobach Na niektórych stronach powinny pojawiać się rezultaty obliczeń matematycznych lub logicznych generowane podczas używania strony (np. testy z automatycznym programem oceniającym). 4. Ogólny wizerunek stron z dużego zbioru należącego powinien zmieniać się wszędzie. Dodanie lub usunięcie stron, zmiana nazwy powinna spowodować automatyczne poprawki na wszystkich stronach danego portalu. Twórcy przeglądarek w różny sposób rozwiązywali te problemy dając odmienne narzędzia autorom stron do rozwiązania różnych problemów.

21 WOJNY PRZEGLĄDAREK Twórcy przeglądarek dodawali do produktu edytor stron www rozszerzony o nowe funkcje widoczne w ich przeglądarkach. Rozbudowywali język HTML według własnego upodobania. Funkcje te nie były wymieniane w standardach W3C. Niektóre nowe funkcje miały odmienny kod w różnych przeglądarkach. Tworzone w edytorach danej przeglądarki strony www nie zawsze były dobrze widoczne w innych przeglądarkach. Do przeglądarek dodawano funkcje rozpoznawania nieznanego kodu i zamianę go na kod odpowiedni dla danej przeglądarki. Twórcy Internet Explorera zaprogramowali tolerancję na błędy przeglądarka rozpoznawała błędy robione przez twórców stron www i poprawnie wyświetlała stronę. Internet Exploler Firefox

22 WOJNY PRZEGLĄDAREK Zasada: kto ma najczęściej używaną przeglądarkę ten rządzi. - Określa rodzaje stron do jakich użytkownicy mają dostęp. - Określa i sprzedaje zabezpieczenia do stron, do których nie powinno się włamywać. - Określa sposób i zasady umiejscawiania reklam na stronach www, kontroluje ten rynek i dyktuje sposoby płatności. - Ma możliwości analizy rynku internetowego i może na niego wpływać. 1 dekada XXI wieku ze wzajemnych oskarżeń w mediach o monopolizację rynku twórcy przeglądarek przechodzą do działań prawnych. Przykład: 1999 r. - Eolas Technology z Uniwersytetu w Kalifornii podaje do sądu firmę Microsoft zaskarżając uzyskany przez nią patent na Internet Explorer. Pretensje swoje motywuje posiadaniem patentu na przeglądarki bazujące na ViolaWWW r. - Eolas wygrywa dolarów odszkodowania r. - Microsoft składa apelację. Powodem jest udostępnienie kodu ViolaWWW T. Bernersowi-Lee i innym pracownikom CERNu przed opatentowaniem programu r. - Microsoft wygrywa proces apelacyjny od którego nie ma już odwołania r. - Sąd w Teksasie unieważnił patent na przeglądarki wystawione dla Uniwersytetu w Kalifornii. Wojna nadal trwa.

23 SPECYFIKACJE HTML Próby ujednolicenia języka HTML przez W3C przez wybranie najlepszych pomysłów twórców przeglądarek r. - HTML 2.0 pierwsza oficjalna specyfikacja języka HTML 1996 r. powstaje CSS Kaskadowy Arkusz Stylów, język, który w obrębie dokumentów HTML pełni role nadrzędną w stosunku do używanych znaczników r. - usunięcie błędów CSS Powstanie CSS1 14 stycznia 1997 r. HTML 3.2, z obsługą wyrażeń matematycznych. 18 grudnia 1997 r. - HTML 4.0, opublikowany pod rekomendacją W3C 24 grudnia 1999 r. - HTML 4.01, drobne zmiany w stosunku do HTML r. - XHTML 1.0, opublikowany pod rekomendacją W3C. Restrykcje pewnych funkcji HTML, zgodność z językiem XML (standardzie języka znaczników opublikowanym przez W3C). Kolejne wersje XHTML publikowane jako szkice. Obecnie funkcjonuje XHTML 5.0, trwają prace nad HTML 5.0

24 DLACZEGO HTML STAŁ SIĘ TAK POPULARNY? Łatwy. Tagi (znaczniki) <nazwa-znacznika atrybut="wartość">zawartość</nazwa-znacznika> Znacznik otwierający Znacznik zamykający Encje W określony sposób wyświetlany tekst Najróżniejsze znaki wyświetlane jako znak, a wstawiane do dokumentu jako: &#60 lub &lt oznacza znak mniejsze < &#62 lub &gt oznacza znak większe > Można stronę utworzyć w jakimkolwiek edytorze tekstów, w tym w Notatniku. Można podpatrzeć jak są projektowane strony internetowe przez otwarcie ich w notatniku (nie jest wymagany podręcznik).

25 Zasada kompatybilności wstecz Od początku w dokumentach definiowało się wersje HTML, w której pisana była strona. Dobra przeglądarka powinna to rozpoznać i odpowiednio wyświetlać stronę. Każdą stara stronę można automatycznie zapisywać w nowej wersji używając wyłącznie dobrej przeglądarki internetowej. Nowa strona zapisana w starej wersji traci tylko niektóre elementy zawsze jest jednak czytelna i aktywna. <!DOCTYPE html> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd">

26 CSS Instrukcje dodawane do stron www pokazujące jak mają one być wyświetlane. Definicja stylu w arkuszu przeglądarki WWW Wypieranie stylu w odniesieniu do elementu strony Definicja stylu w użytkowniku przeglądarki Definicja stylu w nagłówku dokumentu Definicja stylu w ciele dokumentu <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso " /> <meta name="description" content="informatyka DLA STUDENTÓW BIOLOGII UW" /> <style type="text/css"> /* <![CDATA[ */ a { text-decoration: none ; color: # } a:hover { color: #0000a0} /* ]]> */ </style> </head>

27 Java i Javascript Język HTML umożliwia wprowadzanie funkcji uruchamiania różnych programów zarówno znajdujących się na serwerze, jak i na komputerze użytkownika (o ile tylko przeglądarka wie jak na polecenie uruchomienia programu zareagować). Język Java: tworzy programy kompilowane do kodu pośredniego niezależnego od typu komputera i systemu operacyjnego, wykonuje go program: tzw. maszyna wirtualna javy, który trzeba ściągnąć na swój komputer, służy do tworzenia gier on-line (lub ściąganych na komputer), złożonych animacji itp., wymyślony i stworzony w Sun Microsystem. Język JavaScript: język skryptowy stworzony przez firmę NetScape do przeglądarki Netscape, służy do wykonywania specjalnych akcji wykonywanych na stronach www. Przykład zastosowania JavaScriptu do wyświetlenia podręcznika R w taki sposób, by z lewej strony był spis treści z własnym paskiem przewijania, z prawej okno na poszczególne rozdziały: <a href="javascript:void(0)" onclick="parent.spis.location.href = 'infor/inforspis.html'; parent.strona.location.href = 'infor/infor.html'; return false">r</a><br />

28 PHP Umieszczany na serwerach program, który organizuje sposób wyświetlania strony, jest w stanie zmienić jej organizację przez akcje użytkownika, zabezpiecza twórców stron przed ingerencją użytkownika do pewnych podstron itp. język do programowania stron r. - Rasmusa Lerdorfa tworzy zestaw skryptów Perla służący do monitorowania internautów odwiedzających jego witrynę r. wersja programu zapisana w C++ z nowymi możliwościami o nazwie PHP Tools 1.0 została udostępniona innym użytkownikom r. oficjalne wydanie PHP/FI 2.0 (dołączenie programu Form Interpreter) 1997 r. - dwaj izraelscy programiści: Zeev Suraski i Andi Gutmans przepisali i poprawili kod źródłowy zwiększając możliwości programu r. wydanie PHP r. wydanie PHP 4 poszerzonego o język skryptowy Zend Engine 2004 r. wydanie PHP 5.0, wersji w pełni obiektowej. PHP na 20% serwerów r. wersja PHP 5.1, 2006 r. - wersja PHP 5.2, 2011, 2011 r. - wersja PHP , 2013 r. - wersja PHP 5.3. Oczekiwana wersja PHP 6.0.

29 Celowość nauki HTML 1. Wzrost IQ. 2. Do tej pory ludzie programujący w języku HTML potrafią całkiem nieźle zarobić na swoich produktach. 3. Nigdy nie wiadomo, co się komuś w życiu przyda. ALE: 1. Atrakcyjność stron tworzonych w PHP powoduje, że zrobienie takiej strony wymaga fachowej wiedzy i czasu. 2. Znaczna liczba osób zajmujących się programowaniem stron spowodowała, że ten rynek pracy staje się powoli dla młodych osób niedostępny. Nie ma już w zasadzie szans, by nastoletni programista stał się milionerem. SKUTEK: 1. Od 2014 roku zrezygnowano z wymagań znajomości podstaw HTML na przedmiocie Informatyka.

30 Koniec

Cel i zakres pracy dyplomowej...8 1. Internet i usługa WWW.... 9

Cel i zakres pracy dyplomowej...8 1. Internet i usługa WWW.... 9 Cel i zakres pracy dyplomowej...8 1. Internet i usługa WWW.... 9 1.1. Uwagi wstępne... 9 1.2. Czym są: Internet i World Wide Web?... 9 1.3. Historia Internetu... 10 1.4. Stan obecny i prognozy na przyszłość...

Bardziej szczegółowo

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA!

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! Praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: specjalność: promotor:!"#$%&%'

Bardziej szczegółowo

Podstawy PHP. Jak PHP współpracuje ze stroną WWW?

Podstawy PHP. Jak PHP współpracuje ze stroną WWW? Podstawy PHP. PHP to skryptowy język programowania - programy w nim napisane nie są kompilowane do postaci kodu maszynowego zrozumiałego dla procesora, lecz wykonywane przez specjalną aplikację zwaną interpreterem

Bardziej szczegółowo

Damian Jarosz. Kształtowanie się oraz rozwój mediów i Public Relations w Internecie.

Damian Jarosz. Kształtowanie się oraz rozwój mediów i Public Relations w Internecie. Damian Jarosz Kształtowanie się oraz rozwój mediów i Public Relations w Internecie. Gdańsk 2004 Spis treści Wstęp. 1. Wpływ nowych technologii na przyszłość polityki.. 1.1. Istota pojęcia cztery fale 1.2.

Bardziej szczegółowo

Umowy elektroniczne. w prawie prywatnym międzynarodowym. Jacek Gołaczyński

Umowy elektroniczne. w prawie prywatnym międzynarodowym. Jacek Gołaczyński Umowy elektroniczne w prawie prywatnym międzynarodowym Jacek Gołaczyński Umowy elektroniczne w prawie prywatnym międzynarodowym Jacek Gołaczyński monografie Umowy elektroniczne w prawie prywatnym międzynarodowym

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe życie człowieka: społeczeństwo internautów dziś i jutro.

Cyfrowe życie człowieka: społeczeństwo internautów dziś i jutro. Adam Michał Kuczborski Nr albumu: 182409 Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytut Nauk Politycznych Cyfrowe życie człowieka: społeczeństwo internautów dziś i jutro.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych

Tworzenie stron internetowych Tworzenie stron internetowych Wprowadzenie Ucz się,, jak gdybyś miałŝyć wiecznie, Ŝyj jak gdybyś miał umrzeć jutro Św. Izydor z Sewilli Tomasz Piłka Tworzenie stron ale wcześniej Zasoby Internetu. Technologie

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska.

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska. PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH Praca dyplomowo-inżynierska. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I WSTĘP... 1 1.1 Cel i zakres pracy... 1 1.2 Część teoretyczna... 2 1.3 Projekt... 2 1.4 Notacja...

Bardziej szczegółowo

Spis treści 4/2008 (160) Aktualności 6. Opis CD 12. Prenumerata PRO 61. Księgozbiór 71

Spis treści 4/2008 (160) Aktualności 6. Opis CD 12. Prenumerata PRO 61. Księgozbiór 71 Spis treści 4/2008 (160) Aktualności 6 Opis CD 12 Prenumerata PRO 61 Zespół Software Developer`s Journal po raz kolejny włożył wiele pracy w przygotowanie czytelnikom ciekawego i interesującego wydania,

Bardziej szczegółowo

1 Internet a inne media

1 Internet a inne media 1 a inne media Słowo internet powstało z połączenia dwóch słów łacińskiego inter- (między) i angielskiego net, oznaczającego sieć. można określić jako ogólnoświatową sieć komputerową, będącą połączeniem

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Świat interaktywny: społeczeństwo informacyjne i technologie informacyjne (IT)

Świat interaktywny: społeczeństwo informacyjne i technologie informacyjne (IT) Świat interaktywny: społeczeństwo informacyjne i technologie informacyjne (IT) Technologie informacyjne Technologia informacyjna, IT (od ang. InformaAon Technology) dziedzina wiedzy obejmująca informatykę

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu. Piotr Kopciał

Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu. Piotr Kopciał Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu Piotr Kopciał Praktyka Internetu Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł: Praktyka Internetu Autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY WE WŁOCŁAWKU KIERUNEK INFORMATYKA PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Temat pracy: Internetowe gromadzenie zasobów cyfrowych wiedzy osobowej Imię i nazwisko: Nr albumu:

Bardziej szczegółowo

HANDEL ELEKTRONICZNY (ELECTRONIC COMMERCE) - PŁATNOŚCI POPRZEZ INTERNET

HANDEL ELEKTRONICZNY (ELECTRONIC COMMERCE) - PŁATNOŚCI POPRZEZ INTERNET SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA Studium Dyplomowe HANDEL ELEKTRONICZNY (ELECTRONIC COMMERCE) - PŁATNOŚCI POPRZEZ INTERNET Marek Ryfko nr alb. 602 Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Golińskiego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Dominik Mirosław Piotrowski 199145 Praca magisterska Wdrażanie Open Source owych Systemów

Bardziej szczegółowo

Początki World Wide Web

Początki World Wide Web Historia Internetu Sieć Internet, która niegdyś była wyłącznie domeną naukowców, obecnie stała się powszechnym narzędziem globalnej komunikacji i dostępu do informacji, staje się dla tysięcy osób nieodzownym

Bardziej szczegółowo

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Rozdział I - Internet 1. Podstawowe wiadomości o sieciach komputerowych i Internecie Różnice między WWW a URL Poznanie pojęć typu TCP/IP, domena, hipertekst, http,

Bardziej szczegółowo

Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie

Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Ekonomii Kamil Sobolewski nr albumu: 207757 Praca magisterska na kierunku zarządzanie Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Samouczek. - poznaj program Zajączek. Autorem samouczka jest mgr Rafał Pasik absolwent Politechniki Radomskiej kontakt e-mail: rafal.pasik@wp.

Samouczek. - poznaj program Zajączek. Autorem samouczka jest mgr Rafał Pasik absolwent Politechniki Radomskiej kontakt e-mail: rafal.pasik@wp. Samouczek - poznaj program Zajączek Autorem samouczka jest mgr Rafał Pasik absolwent Politechniki Radomskiej kontakt e-mail: rafal.pasik@wp.pl Białystok 2004 Spis treści: Wstęp... 3 1. Platforma sieciowa...

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny portal uczelni

Wewnętrzny portal uczelni Wewnętrzny portal uczelni Przegląd tematyki z perspektywy Uniwersytetu Warszawskiego Materiały z prac Zespołu Rektorskiego do spraw portalu wewnętrznego Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, 2007 1 Główne

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe Sieci komputerowe Sieci komputerowe System wzajemnych powiązań stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych i innych urządzeń /Akademia Sieci Cisco/ Zbiór zlokalizowanych oddzielnie komputerów połączonych

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Piotr Bubacz Aplikacje Internetowe ITA-103 Wersja 1 Warszawa, październik 2008 Piotr Bubacz 2008 Piotr Bubacz. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników uczelni oraz

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE OBRAZOWEJ

SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE OBRAZOWEJ Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej Rozprawa doktorska SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Sieć Internet - historia, pojęcia

Sieć Internet - historia, pojęcia Sieć Internet - historia, pojęcia Wykład: sieć globalna, historia powstania Internetu, początki Internetu w Polsce, NASK, IP, TCP/IP, DNS, IANA, domeny, edu, com, gov, org, net, mil, int, HTTP, FTP, VoIP,

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Sieć komputerowa Sieć komputerowa Sieć komputerowa - medium umożliwiające połączenie dwóch lub więcej komputerów w celu wzajemnego komunikowania się umożliwienie użytkownikom wymiany

Bardziej szczegółowo

Cyberprzestrzeń między technologią i użytkownikiem

Cyberprzestrzeń między technologią i użytkownikiem Cyberprzestrzeń między technologią i użytkownikiem Definicyjny chaos Internet to dziś jeden z najważniejszych wynalazków XX wieku wynalazków, które zrewolucjonizowały niemal każdą sferę ludzkiego życia:

Bardziej szczegółowo

Usługi w Internecie Jesień 2014

Usługi w Internecie Jesień 2014 Usługi w Internecie Jesień 2014 Konstrukcja stron Problemy z użytecznością stron - usability http://www.clickz.com/print_article/clickz/column/2113344/key-tips-website-usability Strony w Internecie Twórca

Bardziej szczegółowo

Piotr Gogacz WYKORZYSTANIE GOOGLE WEB TOOLKIT DO BUDOWY SYSTEMU DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ DLA POTRZEB INŻYNIERII WODNEJ

Piotr Gogacz WYKORZYSTANIE GOOGLE WEB TOOLKIT DO BUDOWY SYSTEMU DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ DLA POTRZEB INŻYNIERII WODNEJ INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Piotr Gogacz WYKORZYSTANIE GOOGLE WEB TOOLKIT DO BUDOWY SYSTEMU DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ DLA POTRZEB INŻYNIERII

Bardziej szczegółowo