Kto wymyślił Internet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kto wymyślił Internet"

Transkrypt

1 Kto wymyślił Internet

2 Początek Internetu??? - fragmenty artykułu mającego taki tytuł Timothy Bernes-Lee ur r. ukończył studia informatyczne w Oxford inżynier Plessey-Telecomunication r. współpracował z CERN-em nad systemem wyświetlania złożonych obrazów r. pracował w Image Computer Systems Ltd r. pracował w CERN-ie nad systemem wymiany informacji między komputerami w czasie rzeczywistym r. przedstawił kierownictwu CENT-u dokument Zarządzanie informacją propozycja pierwszy dokument zawierający program WWW. W owym czasie Internet już był i nazywano go słowem Internet.

3 Zanim wymyślono Internet Lata 40-te i 50-te XX wieku Na komputery istniało duże zapotrzebowanie: Podstawowi użytkownicy: Państwo - przetwarzanie ogromnej liczby danych. Wojsko - obliczenia rozwiązań złożonych modeli balistycznych, obliczenia inżynieryjne. Nauka i edukacja wszelkie obliczenia. ELWAT Komputery były duże, drogie, wymagały specjalnej obsługi technicznej i wyspecjalizowanych programistów. Komputery lokalizowane były w dużych ośrodkach akademickich. Rozwój komputeryzacji planowano jako: kilka potężnych komputerów w wybranych miejscach kraju wykonujących zlecenia dla tysięcy firm i prywatnych zleceniodawców. Od czasu II Wojny Światowej i niemieckich maszyn szyfrujących znano sposoby przesyłania sygnału cyfrowego za pomocą sieci telefonicznych. Wiele osób pracowało nad systemem dołączania do komputera wielu terminali, możliwość wykonywania programów przez użytkowników znajdujących się dowolnie daleko. Powstały programy wewnętrzne obsługujące komputery (tzw. protokoły) pozwalające na wykonywanie wielu programów zewnętrznych jednocześnie. Pojawiły się pomysły łączenia komputerów ze sobą, co zwiększyłoby ich wydajność.

4 Zanim wymyślono Internet Okres zimnej wojny. Na unowocześnienie i nowe dziedziny nauki mogące wspomóc armię przeznaczano naprawdę duże pieniądze r. - Na zlecenie Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki utworzono agencję ARPA (Advanced Research Projects Agency) zajmująca się rozwojem technologii wojskowej, wdrażaniem w życie nowych dziedzin nauki wspomagającej wojsko. ARPA nie prowadziło badań samodzielnie zlecało zadania uczelniom i instytucjom odpowiednio je finansując. Jednym z celów ARPA było opracowanie i wdrożenie sieci komputerowej przeznaczonej dla potrzeb wojska. Na schemat takiej sieci silnie wpłynął fakt, że wojsko bojąc się zniszczenia centralnego komputera nie chciało by w takiej sieci jakikolwiek komputer pełnił tę rolę.

5 Zanim wymyślono Internet 1962 r. Paul Baran, amerykański inżynier polskiego pochodzenia opublikował 12-tomowy raport dotyczący projektu rozproszonych komputerów połączonych w sieć wykonany na zlecenie Amerykańskich Sił Zbrojnych r. - Joseph Licklider formułuje koncepcję "Intergalactic Computer Network zespół komputerów najważniejszych ośrodków akademickich w USA połączonych łączami telefonicznymi.

6 Zanim wymyślono Internet Do 1968 r. grupa naukowców pracująca dla ARPA pod kierunkiem J. Licklidera eksperymentuje łącząc komputery liniami telefonicznymi. Początkowo przepływ danych był jednokierunkowy wymagał osobnych terminali wysyłających dane i obierających. Lokalizacja pierwszych komputerów połączonych w sieć do 1968 r. Rozpoczęły się prace nad programami umożliwiającymi dwukierunkowe przesyłanie danych zakończone sukcesem.

7 Zanim wymyślono Internet 1968 r. - powstał ARPANET inwestycja polegająca na połączeniu w sieć komputerów należących do ARPA z możliwością przesyłania pakietów danych. 29 października 1969 r. o godz zakończyła się sukcesem transmisja danych (dwóch liter lo ) z komputera w Los Angeles do komputera w Stanford. Po czym system w jednym komputerze się zawiesił. Początek Sieci Komputerowych. Właściwy początek Internetu. ARPANET na początku działalności łączył 21 serwerów, w 1970 roku łączył 40 serwerów.

8 ARPANET ARPANET w 1980 r. łączył 200 serwerów, miał użytkowników (w postaci uczelni, instytucji, jednostek biznesowych) r. ARPA zmieniła nazwę na DARPA (D od Defense) r. - odbyła się jego publiczna demonstracja ARPANETU na Pierwszej Międzynarodowej Konferencji Komunikacji Komputerowej r. - ARPANET połączył się z komputerami w Norwegii a wkrótce potem w Wielkiej Brytanii r. - ARPANET podzielił się na osobne sieci łączącą komputery wojskowe (MILNET) i akademickie (ARPANET). Obie sieci lub sieć cywilną nazywano potocznie Internetem r. - ARPANET miał ponad 1000 serwerów, w 1987 r. - ponad , w 1988 r. ponad , w 1989 ponad , 1990 ponad serwerów i było doń podłączonych ponad 92 miliony komputerów r. - 10% komputerów ARPANET zostało zablokowanych przez pierwszego wirusa komputerowego r. - ARPANET przestał po uporządkowaniu i ujednoliceniu protokołów oficjalnie zmienia nazwę na Internet.

9 Rozwiązane problemy 1972 r. - Bay Thomlinson stworzył pierwszy program umożliwiający przesyłanie maili. on również wybrał do rozdzielania nazwy użytkownika od nazwy maszyny. Początek Poczty Elektronicznej r. - na Uniwersytecie Stanford udostępniono publiczną pocztę mailową (Telenet) r. - powstaje pierwsza mailowa skrzynka dyskusyjna założona przez Steve a Walkera r. - królowa Elżbieta II wysłała maila, co zostało nagłośnione przez media r. - udostępniono protokoły umożliwiające wysyłanie maili instalowane na serwerach ARPANETu. Poczta mailowa rozpoczęła publiczną działalność.

10 Rozwiązane problemy 1974 r. - powstanie protokołu TCP/IP umożliwiającego komunikowanie się komputerów między sobą. W 1983 r. zastępuje on wcześniej używany protokół NCP we wszystkich komputerach ARPANETu. Twórcy TCP/IP: Robert E. Kahn (w środku) i Vinton Cerf (po lewej) oraz George W. Bush przyznający im Medal Wolności w r. powstanie protokołu FTP służącego do przesyłania danych i SMTP służącego do ich odbierania r. powstanie protokołu HTTP/IP udostępniającego zaadresowane katalogi. Programy organizujące przepływ informacji w sieci. IP (Internet Protocol ) indywidualny numer/adres komputera podłączonego do sieci)

11 Przykładowe sieci komputerowe powstałe przed 1989 r r. - CYCLADES we Francji 1979 r. - PRESTEL w Wielkiej Brytanii 1981 r. - MINITEL we Francji Usługa sieciowa zmonopolizowana przez telekomunikacje narodowe. Nie miały szans, by wyjść poza granice swoich krajów i rozwinąć publiczną działalność r. - EUNET (European Unix Network) 1984 r. - JANET (Joint Academic Network) r. BITNET w USA, rozwinęła się w Europie jako EARN, w Polsce PLEARN r. - NFSNET, do której, z racji dysponowania przez nią stosunkowo szybkimi łączami, przyłącza się większość ośrodków uniwersyteckich.

12 Internet w Polsce 1990 r. - Polska uzyskuje członkostwo w EARN. Powstają regionalne węzły sieci EARN w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. Początek 1991 r. - Powstanie Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej NASK. 17 sierpnia 1991 r - pierwsza łączność internetowa między Rafałem Pietrakiem, fizykiem z Uniwersytetu Warszawskiego, a Janem Sorensenem z Uniwersytetu w Kopenhadze. 20 grudnia 1991 r. - pełne podłączenie Polski do Internetu światowego r. - Powstanie Zespołu Koordynacyjnego Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej powołany przez rektora Uniwersytetu Warszawskiego r. - Stworzenie szkieletowej sieci IP, która zostaje podłączona poprzez Kopenhagę do sieci europejskiej, a następnie do sieci światowej. Kilka miesięcy później uzyskujemy szybsze połączenie przez Szwecję i Internet zostaje udostępniony studentom UW.

13 Dalsza historia Bernesa-Lee 1989 r. - Przedstawienie kierownictwu CERN-u dokumentu Zarządzanie informacją propozycja - prezentacja programu WWW 1990 r. - Połączenie dwóch komputerów CERN-u za pomocą programu WWW r. - Udostępnienie programu WWW w wersji testowej za darmo 1992 r. - Powstanie pierwszej przeglądarki dla stron WWW - ViolaWWW 1993 r. - Decyzja CERN-u (i Bernesa-Lee) by program WWW udostępniać za darmo r. Gwałtowny rozwój sieci serwerów WWW: portal Yahoo! sklep Amazon giełda elektroniczna ebay 1994 r. - Powstanie World Wide Web Consortium (W3C) założone przez Tima Bernersa-Lee, którego celem była ciągła rozbudowa programu WWW.

14 Co wymyślił Bernes-Lee? WWW - programy obsługujące komputery połączone w sieci (Internet), w których strony pisane były zgodnie z ideą hipertekstu. Elementy WWW: 1. System ogólnodostępnych, unikatowych identyfikatorów zasobów sieci: The Universal Document Identifier (UDI) obecnie Uniform Resource Locator (URL) 2. Protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych HyperText Transfer Protocol (HTTP). 3. Język służący projektowaniu stron hipertekstowych HyperText Markup Language (HTML) Historyczne logo WWW zaprojektowane przez Roberta Cailliau

15 Hipertekst Hipertekst = tekst złożony ze strony, w której są linki do innych stron również hipertekstowych. Nie ma struktury hierarchicznej połączenia mogą być realizowane w różne strony zgodnie z koncepcją twórcy. Idea hipertekstu jest bardzo stara: 1945 r. Vannevar Bush, doradca naukowy prezydenta Trumana, opublikował artykuł As We May Think, w którym opisał ideę hipertekstu zhierarchizowanego dokumentu w którym poprzez linki wchodzimy do bardziej szczegółowych informacji. Tworzy hipotetyczne biurko Memex, w którym dokumenty hipertekstowe zapisane na mikrofilmach byłyby odczytywane przez hipotetyczne łącza i przesyłane do użytkownika r. Theodor Nelson przedstawił wizję komputerowego systemu integrującego dokumenty zapisane w formie cyfrowej realizującego ideę hipertekstu. Hipertekst to w zasadzie tekst z licznymi powoływaniami na inne źródła typowy tekst naukowy rozpowszechniony od XVII wieku. Nowością była idea automatycznego przywoływania tekstu, na który powołuje się pierwotny tekst.

16 Uniform Resource Locator - URL URL ujednolicony format adresowania zasobów internetowych program nazwa serwera host strona napisana w HTML (zasób) program login hasło nazwa serwera host port ścieżka dostępu strona napisana w HTML (zasób)

17 HyperText Transfer Protocol - HTTP HTTP program (protokół) umożliwiający i kontrolujący przesyłanie dokumentów hipertekstowych (stron www) zapisanych w języku HTML HTTP był uproszczoną wersją wcześniejszych projektów (ENQUIRE, NLS i Xanadu), które nie działały. Bernes-Lee zrezygnował w nich z funkcji zarzadzania bezpieczeństwem danych oraz kontroli praw cyfrowych i program zadziałał. HTML język edycji tekstów wzorujący się na SGML, który wykształcił się z GML (Generalized Markup Language) powstałym w 1960 roku dla komputerów IBM. SGML pozwalał na wyróżnianie nagłówków, list numerowanych itp. Dyrektywy dla komputera do odpowiedniego traktowania dalszego tekstu pisano w nawiasach ostrokątnych (czyli znakach < i >). Premiera WWW zbiegła się z gwałtownym rozwojem rynku komputerów osobistych, rozwojem Internetu, gdzie nie kontrolowano użytkowników. Pozbawiony funkcji kontrolnych program WWW, którego cechowała nieograniczona skalowalność (zdolność działania przy rosnącej liczbie użytkowników) był wymarzony dla takiej struktury.

18 HyperText Markup Language - HTML 1991 r. - pierwsza publicznie dostępna specyfikacja języka HTML 1993 r. - dostępna przez 6 miesięcy specyfikacja języka HTML, z którym informatycy mogli dowolnie eksperymentować, dodawać elementy, modyfikować. Koniec 1993 r. edycja programu www autorstwa T. Bernesa-Lee (przeglądarka i edytor stron www). WWW z 1993 r.

19 PRZEGLĄDARKI 1992 r. - pierwsza przeglądarka do stron www zaprogramowana przez Pei-Yuan Wei pochodzącego z Chin studenta University of California. Zaprogramował ją specjalnie dla CERNu po pierwszych upowszechnieniach języka HTML. W 1993 r. przeglądarka została opatentowana przez informatyczną firmę Eolas z Uniwersytetu w Kalifornii r. Mosaic stworzona przez informatyków na Uniwersytecie w Illinois opartą na kodzie ViolaWWW r. Netscape Navigator oparta na kodzie źródłowym Mosaic zawierająca przeglądarkę, program pocztowy, edytor HTML, komunikator i kalendarz. Od wersji 2.0 obsługiwała ramki, aplety Javy, programy JavaScript r. - Opera stworzona przez Norweska firmę Opera Software S.A r. - Internet Explorer na bazie kodu Mosaic. Przeglądarka została dodana do systemu Windows i na pewien czas zdominowała rynek przeglądarek r. - Phenix zmieniony w 2003 na Firebird, a w 2004 na Firefox stworzona przez korporację Mozilla r. - Google Chrome.

20 Konieczność programowalności stron www Możliwość tylko czytania stron hipertekstowych szybko okazała się niewystarczająca. 1. Strony powinny uruchamiać animacje, filmy, złożone sekwencje wyświetlania informacji (np. reklamy). 2. Właściciel strony często chce wiedzieć, kto jego stroną odwiedza, uzyskać dane statystyczne o takich osobach Na niektórych stronach powinny pojawiać się rezultaty obliczeń matematycznych lub logicznych generowane podczas używania strony (np. testy z automatycznym programem oceniającym). 4. Ogólny wizerunek stron z dużego zbioru należącego powinien zmieniać się wszędzie. Dodanie lub usunięcie stron, zmiana nazwy powinna spowodować automatyczne poprawki na wszystkich stronach danego portalu. Twórcy przeglądarek w różny sposób rozwiązywali te problemy dając odmienne narzędzia autorom stron do rozwiązania różnych problemów.

21 WOJNY PRZEGLĄDAREK Twórcy przeglądarek dodawali do produktu edytor stron www rozszerzony o nowe funkcje widoczne w ich przeglądarkach. Rozbudowywali język HTML według własnego upodobania. Funkcje te nie były wymieniane w standardach W3C. Niektóre nowe funkcje miały odmienny kod w różnych przeglądarkach. Tworzone w edytorach danej przeglądarki strony www nie zawsze były dobrze widoczne w innych przeglądarkach. Do przeglądarek dodawano funkcje rozpoznawania nieznanego kodu i zamianę go na kod odpowiedni dla danej przeglądarki. Twórcy Internet Explorera zaprogramowali tolerancję na błędy przeglądarka rozpoznawała błędy robione przez twórców stron www i poprawnie wyświetlała stronę. Internet Exploler Firefox

22 WOJNY PRZEGLĄDAREK Zasada: kto ma najczęściej używaną przeglądarkę ten rządzi. - Określa rodzaje stron do jakich użytkownicy mają dostęp. - Określa i sprzedaje zabezpieczenia do stron, do których nie powinno się włamywać. - Określa sposób i zasady umiejscawiania reklam na stronach www, kontroluje ten rynek i dyktuje sposoby płatności. - Ma możliwości analizy rynku internetowego i może na niego wpływać. 1 dekada XXI wieku ze wzajemnych oskarżeń w mediach o monopolizację rynku twórcy przeglądarek przechodzą do działań prawnych. Przykład: 1999 r. - Eolas Technology z Uniwersytetu w Kalifornii podaje do sądu firmę Microsoft zaskarżając uzyskany przez nią patent na Internet Explorer. Pretensje swoje motywuje posiadaniem patentu na przeglądarki bazujące na ViolaWWW r. - Eolas wygrywa dolarów odszkodowania r. - Microsoft składa apelację. Powodem jest udostępnienie kodu ViolaWWW T. Bernersowi-Lee i innym pracownikom CERNu przed opatentowaniem programu r. - Microsoft wygrywa proces apelacyjny od którego nie ma już odwołania r. - Sąd w Teksasie unieważnił patent na przeglądarki wystawione dla Uniwersytetu w Kalifornii. Wojna nadal trwa.

23 SPECYFIKACJE HTML Próby ujednolicenia języka HTML przez W3C przez wybranie najlepszych pomysłów twórców przeglądarek r. - HTML 2.0 pierwsza oficjalna specyfikacja języka HTML 1996 r. powstaje CSS Kaskadowy Arkusz Stylów, język, który w obrębie dokumentów HTML pełni role nadrzędną w stosunku do używanych znaczników r. - usunięcie błędów CSS Powstanie CSS1 14 stycznia 1997 r. HTML 3.2, z obsługą wyrażeń matematycznych. 18 grudnia 1997 r. - HTML 4.0, opublikowany pod rekomendacją W3C 24 grudnia 1999 r. - HTML 4.01, drobne zmiany w stosunku do HTML r. - XHTML 1.0, opublikowany pod rekomendacją W3C. Restrykcje pewnych funkcji HTML, zgodność z językiem XML (standardzie języka znaczników opublikowanym przez W3C). Kolejne wersje XHTML publikowane jako szkice. Obecnie funkcjonuje XHTML 5.0, trwają prace nad HTML 5.0

24 DLACZEGO HTML STAŁ SIĘ TAK POPULARNY? Łatwy. Tagi (znaczniki) <nazwa-znacznika atrybut="wartość">zawartość</nazwa-znacznika> Znacznik otwierający Znacznik zamykający Encje W określony sposób wyświetlany tekst Najróżniejsze znaki wyświetlane jako znak, a wstawiane do dokumentu jako: &#60 lub &lt oznacza znak mniejsze < &#62 lub &gt oznacza znak większe > Można stronę utworzyć w jakimkolwiek edytorze tekstów, w tym w Notatniku. Można podpatrzeć jak są projektowane strony internetowe przez otwarcie ich w notatniku (nie jest wymagany podręcznik).

25 Zasada kompatybilności wstecz Od początku w dokumentach definiowało się wersje HTML, w której pisana była strona. Dobra przeglądarka powinna to rozpoznać i odpowiednio wyświetlać stronę. Każdą stara stronę można automatycznie zapisywać w nowej wersji używając wyłącznie dobrej przeglądarki internetowej. Nowa strona zapisana w starej wersji traci tylko niektóre elementy zawsze jest jednak czytelna i aktywna. <!DOCTYPE html> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd">

26 CSS Instrukcje dodawane do stron www pokazujące jak mają one być wyświetlane. Definicja stylu w arkuszu przeglądarki WWW Wypieranie stylu w odniesieniu do elementu strony Definicja stylu w użytkowniku przeglądarki Definicja stylu w nagłówku dokumentu Definicja stylu w ciele dokumentu <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso " /> <meta name="description" content="informatyka DLA STUDENTÓW BIOLOGII UW" /> <style type="text/css"> /* <![CDATA[ */ a { text-decoration: none ; color: # } a:hover { color: #0000a0} /* ]]> */ </style> </head>

27 Java i Javascript Język HTML umożliwia wprowadzanie funkcji uruchamiania różnych programów zarówno znajdujących się na serwerze, jak i na komputerze użytkownika (o ile tylko przeglądarka wie jak na polecenie uruchomienia programu zareagować). Język Java: tworzy programy kompilowane do kodu pośredniego niezależnego od typu komputera i systemu operacyjnego, wykonuje go program: tzw. maszyna wirtualna javy, który trzeba ściągnąć na swój komputer, służy do tworzenia gier on-line (lub ściąganych na komputer), złożonych animacji itp., wymyślony i stworzony w Sun Microsystem. Język JavaScript: język skryptowy stworzony przez firmę NetScape do przeglądarki Netscape, służy do wykonywania specjalnych akcji wykonywanych na stronach www. Przykład zastosowania JavaScriptu do wyświetlenia podręcznika R w taki sposób, by z lewej strony był spis treści z własnym paskiem przewijania, z prawej okno na poszczególne rozdziały: <a href="javascript:void(0)" onclick="parent.spis.location.href = 'infor/inforspis.html'; parent.strona.location.href = 'infor/infor.html'; return false">r</a><br />

28 PHP Umieszczany na serwerach program, który organizuje sposób wyświetlania strony, jest w stanie zmienić jej organizację przez akcje użytkownika, zabezpiecza twórców stron przed ingerencją użytkownika do pewnych podstron itp. język do programowania stron r. - Rasmusa Lerdorfa tworzy zestaw skryptów Perla służący do monitorowania internautów odwiedzających jego witrynę r. wersja programu zapisana w C++ z nowymi możliwościami o nazwie PHP Tools 1.0 została udostępniona innym użytkownikom r. oficjalne wydanie PHP/FI 2.0 (dołączenie programu Form Interpreter) 1997 r. - dwaj izraelscy programiści: Zeev Suraski i Andi Gutmans przepisali i poprawili kod źródłowy zwiększając możliwości programu r. wydanie PHP r. wydanie PHP 4 poszerzonego o język skryptowy Zend Engine 2004 r. wydanie PHP 5.0, wersji w pełni obiektowej. PHP na 20% serwerów r. wersja PHP 5.1, 2006 r. - wersja PHP 5.2, 2011, 2011 r. - wersja PHP , 2013 r. - wersja PHP 5.3. Oczekiwana wersja PHP 6.0.

29 Celowość nauki HTML 1. Wzrost IQ. 2. Do tej pory ludzie programujący w języku HTML potrafią całkiem nieźle zarobić na swoich produktach. 3. Nigdy nie wiadomo, co się komuś w życiu przyda. ALE: 1. Atrakcyjność stron tworzonych w PHP powoduje, że zrobienie takiej strony wymaga fachowej wiedzy i czasu. 2. Znaczna liczba osób zajmujących się programowaniem stron spowodowała, że ten rynek pracy staje się powoli dla młodych osób niedostępny. Nie ma już w zasadzie szans, by nastoletni programista stał się milionerem. SKUTEK: 1. Od 2014 roku zrezygnowano z wymagań znajomości podstaw HTML na przedmiocie Informatyka.

30 Koniec

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania www

Wprowadzenie do programowania www Wprowadzenie do programowania www Niezbędne elementy klient kontra programista Internet Przeglądarka Wyszukiwarka Szybki Internet Hosting Domena Program graficzny (projekt) Klient FTP Edytor HTML CMS Przeglądarki

Bardziej szczegółowo

156.17.4.13. Adres IP

156.17.4.13. Adres IP Adres IP 156.17.4.13. Adres komputera w sieci Internet. Każdy komputer przyłączony do sieci ma inny adres IP. Adres ten jest liczbą, która w postaci binarnej zajmuje 4 bajty, czyli 32 bity. W postaci dziesiętnej

Bardziej szczegółowo

O stronach www, html itp..

O stronach www, html itp.. O stronach www, html itp.. Prosty wstęp do podstawowych technik spotykanych w internecie 09.01.2015 M. Rad Plan wykładu Html Przykład Strona www Xhtml Css Php Js HTML HTML - (ang. HyperText Markup Language)

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu WWW

Języki programowania wysokiego poziomu WWW Języki programowania wysokiego poziomu WWW Zawartość Protokół HTTP Języki HTML i XHTML Struktura dokumentu html: DTD i rodzaje html; xhtml Nagłówek html - kodowanie znaków, język Ciało html Sposób formatowania

Bardziej szczegółowo

1 Technologie Informacyjne WYKŁAD I. Internet - podstawy

1 Technologie Informacyjne WYKŁAD I. Internet - podstawy 1 Technologie Informacyjne WYKŁAD I Internet - podstawy MAIL: a.dudek@pwr.edu.pl WWW: http://wgrit.ae.jgora.pl/ad KONSULTACJE: czwartki, piątki 8.00-9.00 sala 118 2 Internet to globalna, ogólnoświatowa

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wstęp

Sieci komputerowe. Wstęp Sieci komputerowe Wstęp Sieć komputerowa to grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeń

Bardziej szczegółowo

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 013/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/00.06.1 Okres kształcenia: łącznie ok. 170 godz. lekcyjne Moduł Bok wprowadzający 1. Zapoznanie z programem nauczania i

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do HTML, CSS, JavaScript, PHP. Kurs 18.11 2008 22 12. 2008

Wprowadzenie do HTML, CSS, JavaScript, PHP. Kurs 18.11 2008 22 12. 2008 Wprowadzenie do HTML, CSS, JavaScript, PHP Kurs 18.11 2008 22 12. 2008 Narzędzia do tworzenia i utrzymania dokumentów web owych Edytory HTML Server WWW i baz danych Przeglądarka internetowa kompilator

Bardziej szczegółowo

2 Podstawy tworzenia stron internetowych

2 Podstawy tworzenia stron internetowych 2 Podstawy tworzenia stron internetowych 2.1. HTML5 i struktura dokumentu Podstawą działania wszystkich stron internetowych jest język HTML (Hypertext Markup Language) hipertekstowy język znaczników. Dokument

Bardziej szczegółowo

Podstawy użytkowania systemu Linux

Podstawy użytkowania systemu Linux Podstawy użytkowania systemu Linux Wyjście na świat Instytut Fizyki Teoretycznej UWr 2 września 2005 Plan kursu Informacje podstawowe 1 Pierwsze kroki 2 Graficzne środowiska pracy 3 Wyjście na świat 4

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami.

Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami. Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami. Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): Internet i sieci (Podr.cz. II, str.37-69) Podstawa programowa: Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych

Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych rk Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych pojęć, prawdopodobnie zastanawiasz się, kiedy zaczniesz

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne (6) Zdzisław Szyjewski

Technologie informacyjne (6) Zdzisław Szyjewski Technologie informacyjne (6) Zdzisław Szyjewski Systemy operacyjne Technologie pracy z komputerem Funkcje systemu operacyjnego Przykłady systemów operacyjnych Zarządzanie pamięcią Zarządzanie danymi Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo systemów komputerowych. Java i JavaScript. Java i JavaScript. Java - historia

Bezpieczeństwo systemów komputerowych. Java i JavaScript. Java i JavaScript. Java - historia Bezpieczeństwo systemów komputerowych Java i JavaScript mgr Katarzyna Trybicka-Francik kasiat@zeus.polsl.gliwice.pl pok. 503 Java i JavaScript używane w celu dodania cech interaktywności do stron WWW mogą

Bardziej szczegółowo

Programowanie internetowe

Programowanie internetowe Programowanie internetowe Wykład 1 HTML mgr inż. Michał Wojtera email: mwojtera@dmcs.pl Plan wykładu Organizacja zajęć Zakres przedmiotu Literatura Zawartość wykładu Wprowadzenie AMP / LAMP Podstawy HTML

Bardziej szczegółowo

Java jako język programowania

Java jako język programowania Java jako język programowania Interpretowany programy wykonują się na wirtualnej maszynie (JVM Java Virtual Machine) Składnia oparta o język C++ W pełni zorientowany obiektowo (wszystko jest obiektem)

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r.

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Spis treści Kontakt... 2 Logowanie do konta pocztowego przez WWW... 3 Logowanie do panelu administracyjnego... 4 Konfiguracja klienta pocztowego... 7 Umieszczanie

Bardziej szczegółowo

SERWERY WIRTUALNE Stabilność, szybkość i bezpieczeństwo danych...

SERWERY WIRTUALNE Stabilność, szybkość i bezpieczeństwo danych... SERWERY WIRTUALNE Stabilność, szybkość i bezpieczeństwo danych... Oferujemy Państwu profesjonalny hosting już od około 0,17 zł netto/dziennie. Jeśli korzystają Państwo z dużych drogich serwerów i nie chcą

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 5

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 5 Tworzenie Stron Internetowych odcinek 5 Nagłówek zawiera podstawowe informacje o dokumencie, takie jak: tytuł strony (obowiązkowy) metainformacje/metadane (obowiązkowa deklaracja

Bardziej szczegółowo

Źródła. cript/1.5/reference/ Ruby on Rails: http://www.rubyonrails.org/ AJAX: http://www.adaptivepath.com/publications/e ssays/archives/000385.

Źródła. cript/1.5/reference/ Ruby on Rails: http://www.rubyonrails.org/ AJAX: http://www.adaptivepath.com/publications/e ssays/archives/000385. Źródła CSS: http://www.csszengarden.com/ XHTML: http://www.xhtml.org/ XML: http://www.w3.org/xml/ PHP: http://www.php.net/ JavaScript: http://devedgetemp.mozilla.org/library/manuals/2000/javas cript/1.5/reference/

Bardziej szczegółowo

Tworzenie witryn internetowych PHP/Java. (mgr inż. Marek Downar)

Tworzenie witryn internetowych PHP/Java. (mgr inż. Marek Downar) Tworzenie witryn internetowych PHP/Java (mgr inż. Marek Downar) Hypertext Xanadu Project (Ted Nelson) propozycja prezentacji dokumentów pozwalającej czytelnikowi dokonywać wyboru Otwarte, płynne oraz ewoluujące

Bardziej szczegółowo

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie System komputerowy System komputerowy (ang. computer system) to układ współdziałaniadwóch składowych: sprzętu komputerowegooraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 70 w Warszawie HISTORIA INTERNETU. Anna Kowalska Klasa 3GA. Warszawa, 2012r.

Zespół Szkół nr 70 w Warszawie HISTORIA INTERNETU. Anna Kowalska Klasa 3GA. Warszawa, 2012r. Zespół Szkół nr 70 w Warszawie HISTORIA INTERNETU Anna Kowalska Klasa 3GA Warszawa, 2012r. SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 3 2. Czym jest Internet? 3 3. Jak to się zaczęło historia Internetu 3 4. Internet dziś 4

Bardziej szczegółowo

Hosting WWW Bezpieczeństwo hostingu WWW. Dr Michał Tanaś (http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Hosting WWW Bezpieczeństwo hostingu WWW. Dr Michał Tanaś (http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Hosting WWW Bezpieczeństwo hostingu WWW Dr Michał Tanaś (http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Zakres tematyczny 1. Wstęp 2. Protokoły komunikacji 3. Serwer WWW Apache 4. Aplikacje server-side PHP 5. Firewall

Bardziej szczegółowo

Internet (skrótowiec od ang. inter-network, dosłownie "między-sieć") ogólnoświatowa sieć komputerowa, określana również jako sieć sieci.

Internet (skrótowiec od ang. inter-network, dosłownie między-sieć) ogólnoświatowa sieć komputerowa, określana również jako sieć sieci. Historia internetu Internet (skrótowiec od ang. inter-network, dosłownie "między-sieć") ogólnoświatowa sieć komputerowa, określana również jako sieć sieci. W znaczeniu informatycznym Internet to przestrzeń

Bardziej szczegółowo

Zdalny dostęp do źródeł elektronicznych BUR dla pracowników i studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zdalny dostęp do źródeł elektronicznych BUR dla pracowników i studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów, 2012-04-03 Zdalny dostęp do źródeł elektronicznych BUR dla pracowników i studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego 1. Obsługiwane przeglądarki internetowe...2 2. Uwagi odnośnie serwerów proxy...2 3.

Bardziej szczegółowo

HTML nie opisuje układu strony!!!

HTML nie opisuje układu strony!!! Temat: HTML czy XHTML co to jest HTML i do czego będziesz go używał, co możesz, a czego nie możesz robić, tworząc strony WWW, czym są i do czego służą znaczniki HTML. 1. co to jest HTML HTML to skrót od

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak Wykład 3 / Wykład 4 Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak 1 Wprowadzenie do Modułu 3 CCNA-E Funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI W jaki sposób ludzie wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Narodziny 1960 1980 Rozwój 1980 2000 Dojrzałość 2000. Historia Internetu

Narodziny 1960 1980 Rozwój 1980 2000 Dojrzałość 2000. Historia Internetu Elektroniczne Przetwarzanie Informacji Konsultacje: czw. 14.00-15.30, pokój 3.211 Plan prezentacji Narodziny 1960 1980 Rozwój 1980 2000 Dojrzałość 2000 Plan prezentacji Narodziny 1960 1980 Rozwój 1980

Bardziej szczegółowo

STRONY INTERNETOWE mgr inż. Adrian Zapała

STRONY INTERNETOWE mgr inż. Adrian Zapała 1 STRONY INTERNETOWE mgr inż. Adrian Zapała STRONY INTERNETOWE Rodzaje stron internetowych statyczne (statyczny HTML + CSS) dynamiczne (PHP, ASP, technologie Flash) 2 JĘZYKI STRON WWW HTML (ang. HyperText

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja mobilnego systemu wspomagającego organizowanie zespołowej aktywności fizycznej Autor: Krzysztof Salamon W dzisiejszych czasach życie ludzi

Bardziej szczegółowo

Temat: Sieci komputerowe.

Temat: Sieci komputerowe. Temat: Sieci komputerowe. 1. Sieć to zespół komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany informacji. 2. Rodzaje sieci (ze względu na sposób komunikacji) a) sieci kablowe b) sieci bezprzewodowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Informacje podstawowe

Rozdział 1. Informacje podstawowe Rozdział 1. Informacje podstawowe Książka poświęcona jest podstawom języka HTML HyperText Mark-up Language. Utworzą one solidny fundament, który pozwoli Ci budować nawet skomplikowane strony WWW. Jeśli

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Web Editing Moduł S6 Sylabus - wersja 2.0

ECDL/ICDL Web Editing Moduł S6 Sylabus - wersja 2.0 ECDL/ICDL Web Editing Moduł S6 Sylabus - wersja 2.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Web Editing. Sylabus opisuje zakres wiedzy i umiejętności, jakie

Bardziej szczegółowo

Protokoły Internetowe

Protokoły Internetowe Protokoły Internetowe Podstawy Internetu Historia Internetu Definicja Internetu WWW Protokół HTTP Trochę o HTML Dynamiczne strony WWW Protokoły pocztowe Protokoły transmisji danych (ftp) Internet Internet

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 7 - Usługi w sieciach informatycznych - jest podzielony na dwie części. Pierwsza część - Informacja - wymaga od zdającego zrozumienia podstawowych zasad i terminów związanych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. www.html-css-ajax.com. Załącznik A

Specyfikacja. www.html-css-ajax.com. Załącznik A Załącznik A Specyfikacja www.html-css-ajax.com Internetowy serwis poświęcony tworzeniu stron WWW z wykorzystaniem języka XHTML i technologii CSS oraz AJAX. Jakub Ciesielski http://www.html-css-ajax.com

Bardziej szczegółowo

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie mgr Piotr Gaś, dr hab. inż. Jerzy Mischke Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu Wprowadzenie W każdym systemie

Bardziej szczegółowo

SIP Studia Podyplomowe Ćwiczenie laboratoryjne Instrukcja

SIP Studia Podyplomowe Ćwiczenie laboratoryjne Instrukcja SIP Studia Podyplomowe Ćwiczenie laboratoryjne Instrukcja Instytut Telekomunikacji Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska, marzec 2015 Wprowadzenie Ćwiczenie jest wykonywane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

System operacyjny UNIX Internet. mgr Michał Popławski, WFAiIS

System operacyjny UNIX Internet. mgr Michał Popławski, WFAiIS System operacyjny UNIX Internet Protokół TCP/IP Został stworzony w latach 70-tych XX wieku w DARPA w celu bezpiecznego przesyłania danych. Podstawowym jego założeniem jest rozdzielenie komunikacji sieciowej

Bardziej szczegółowo

Protokół HTTP. 1. Protokół HTTP, usługi www, model request-response (żądanie-odpowiedź), przekazywanie argumentów, AJAX.

Protokół HTTP. 1. Protokół HTTP, usługi www, model request-response (żądanie-odpowiedź), przekazywanie argumentów, AJAX. Protokół HTTP 1. Protokół HTTP, usługi www, model request-response (żądanie-odpowiedź), przekazywanie argumentów, AJAX. 1 Usługi WWW WWW (World Wide Web) jest najpopularniejszym sposobem udostępniania

Bardziej szczegółowo

Technik informatyk Symbol 351203

Technik informatyk Symbol 351203 Technik informatyk Symbol 351203 Kwalifikacje: E.12. - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. E.13. - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.

Bardziej szczegółowo

ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści

ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop. 2012 Spis treści Wstęp 9 1 HTML 5 i XHTML w pytaniach i odpowiedziach 13 Co to jest HTML 5? 13 Co to jest XHTML? 15 Czy strony utworzone w HTML

Bardziej szczegółowo

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu,

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu, CZĘŚĆ 3 - INTERNET 3.1 WSTĘP Internet jest globalnym zbiorem połączonych ze sobą komputerów, które przesyłają informacje między sobą za pośrednictwem szybkich połączeń sieciowych oraz linii telefonicznych.

Bardziej szczegółowo

WITRYNY I APLIKACJE INTERNETOWE

WITRYNY I APLIKACJE INTERNETOWE WITRYNY I APLIKACJE INTERNETOWE TECHNIKUM INFORMATYCZNE wg programu 351203 KLASA II 3 godz. tygodniowo 90 godziny Liczba godzin w cyklu kształcenia 180 rok szkolny 2013/2014 Sylwia Płonka 2. W 1980 fizyk

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Wprowadzenie Działanie strony internetowej. Tworzenie stron internetowych. Projektowanie witryny

Plan wykładu. Wprowadzenie Działanie strony internetowej. Tworzenie stron internetowych. Projektowanie witryny Plan wykładu Wprowadzenie Działanie strony internetowej statycznej dynamicznej Tworzenie stron internetowych technologie i narzędzia Projektowanie witryny wskazówki Podsumowanie informatyka + 2 Przykłady

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Człony URL -Uniform Resource Locator Najpowszechniejsze usługi internetowe

Spis treści. Człony URL -Uniform Resource Locator Najpowszechniejsze usługi internetowe Wykorzystanie Internetu i poczty elektronicznej Podstawowe informacje o Internecie: struktura, adresy IP, URL. Najpowszechniejsze usługi Internetowe: WWW, mail, FTP, telnet, News. Przeglądarki internetowe.

Bardziej szczegółowo

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone Typy przetwarzania Przetwarzanie zcentralizowane Systemy typu mainfame Przetwarzanie rozproszone Architektura klient serwer Architektura jednowarstwowa Architektura dwuwarstwowa Architektura trójwarstwowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia:

Szczegółowy opis zamówienia: Szczegółowy opis zamówienia: Rok 2016 budowa stron w html5 (8h v + 4h ćw) 8 szt. html5 - zaawans. (7h v + 5h ćw) 8 szt. programowania w java script (9h v + 7h ćw) 8 szt. java script zaawans (8h v + 4h

Bardziej szczegółowo

Internet to sieć komputerowa o zasięgu globalnym łącząca ze sobą setki tysięcy małych i dużych sieci lokalnych oraz pojedyncze komputery.

Internet to sieć komputerowa o zasięgu globalnym łącząca ze sobą setki tysięcy małych i dużych sieci lokalnych oraz pojedyncze komputery. 1. Internet W latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia rozpoczęto prace nad zbudowaniem sieci komputerowej, która mogła by zapewnić komunikację między komputerami pracującymi w różnych sieciach lokalnych

Bardziej szczegółowo

URL: http://www.ecdl.pl

URL: http://www.ecdl.pl Syllabus WEBSTARTER wersja 1.0 Polskie Towarzystwo Informatyczne 2007 Copyright wersji angielskiej: Copyright wersji polskiej: The European Computer Driving Licence Foundation Ltd. Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

INFORMACYJNA ROLA STRON WWW I REKLAMY INTERNETOWEJ. Adam Wysocki. Adam Wysocki adam@furia.pl

INFORMACYJNA ROLA STRON WWW I REKLAMY INTERNETOWEJ. Adam Wysocki. Adam Wysocki adam@furia.pl IINSB INFORMACYJNA ROLA STRON WWW I REKLAMY INTERNETOWEJ Adam Wysocki O mnie STUDIA - IINSB praca magisterska Bazy danych jako efektywne narzędzie marketingu Studia doktoranckie wpływ reklamy internetowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203)

Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203) Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203) Technikum - kl. 3 Td, semestr 5 i 6 Ocena niedostateczna dopuszczająca Wymagania edukacyjne wobec ucznia: Uczeń nie

Bardziej szczegółowo

Wykład 1: HTML (XHTML) Michał Drabik

Wykład 1: HTML (XHTML) Michał Drabik Wykład 1: HTML (XHTML) Michał Drabik 1 Czyli to wszystko co trzeba wiedzieć aby zacząć tworzyć strony internetowe. 2 HTML 4 HTML = HyperText Markup Language Hipertekstowy język znaczników umożliwiający

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu i poczty elektronicznej do celów geodezyjnych

Wykorzystanie Internetu i poczty elektronicznej do celów geodezyjnych Wykorzystanie Internetu i poczty elektronicznej do celów geodezyjnych Cele: Wykorzystanie Internetu i poczty elektronicznej do celów geodezyjnych Uczeń: Używa przeglądarki Internetowej i programy pocztowe

Bardziej szczegółowo

Serwery. Autorzy: Karol Czosnowski Mateusz Kaźmierczak

Serwery. Autorzy: Karol Czosnowski Mateusz Kaźmierczak Serwery Autorzy: Karol Czosnowski Mateusz Kaźmierczak Czym jest XMPP? XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol), zbiór otwartych technologii do komunikacji, czatu wieloosobowego, rozmów wideo i

Bardziej szczegółowo

Hot Potatoes. Zdania z lukami Przyporządkowanie. Tworzy spis wszystkich zadań. Krzyżówki

Hot Potatoes. Zdania z lukami Przyporządkowanie. Tworzy spis wszystkich zadań. Krzyżówki Hot Potatoes Zdania z lukami Przyporządkowanie Tworzy spis wszystkich zadań Quizy Krzyżówki Rozsypanki Pakiet Hot Potatoes jest zestawem sześciu narzędzi, kreatorów testów, stworzonym przez Zespół Badawczo-

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja ZPKSoft WDoradca 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja 1. Wstęp ZPKSoft WDoradca jest technologią dostępu przeglądarkowego do zasobów systemu ZPKSoft Doradca.

Bardziej szczegółowo

Zdalny dostęp do zasobów elektronicznych BGiOINT dla pracowników Politechniki Wrocławskiej

Zdalny dostęp do zasobów elektronicznych BGiOINT dla pracowników Politechniki Wrocławskiej Wrocław, 2010-09-23 Zdalny dostęp do zasobów elektronicznych BGiOINT dla pracowników Politechniki Wrocławskiej 1 Obsługiwane przeglądarki internetowe 2 2 Uwagi odnośnie serwerów proxy 2 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

OpenLaszlo. OpenLaszlo

OpenLaszlo. OpenLaszlo OpenLaszlo Spis Treści 1 OpenLaszlo Co to jest? Historia Idea Architektura Jako Flash lub DHTML Jako servlet lub SOLO Jak to działa? Język LZX Struktura programu Skrypty Obiekty i klasy Atrybuty i metody

Bardziej szczegółowo

Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ. Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer

Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ. Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer Plan prezentacji 1. Cel projektu 2. Cechy systemu 3. Budowa systemu: Agent

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Lekcja 8, 9 i 10. Konspekt lekcji Poczta elektroniczna. Materiał z podręcznika: Rozdział 5. Poczta elektroniczna

Lekcja 8, 9 i 10. Konspekt lekcji Poczta elektroniczna. Materiał z podręcznika: Rozdział 5. Poczta elektroniczna Lekcja 8, 9 i 10 Materiał z podręcznika: Rozdział 5. Poczta elektroniczna Konspekt lekcji Poczta elektroniczna Temat: Poczta elektroniczna Czas: 3x45 minut Uczeń powinien znać pojęcia: Uczeń powinien posiadać

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR Zarządzenie Nr 36/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 września 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 3 WSTĘP... 13 1 GENEZA INTERNETU... 17 2 NA DRODZE DO INTERNETU... 21 2 ARPANET... 29 3 NA STYKU RÓŻNYCH SIECI...

SPIS TREŚCI... 3 WSTĘP... 13 1 GENEZA INTERNETU... 17 2 NA DRODZE DO INTERNETU... 21 2 ARPANET... 29 3 NA STYKU RÓŻNYCH SIECI... Spis treści SPIS TREŚCI... 3 WSTĘP... 13 1 GENEZA INTERNETU... 17 2 NA DRODZE DO INTERNETU... 21 1.1 PRZEŁĄCZANIE PAKIETÓW... 23 1.2 PIERWSZY LOGIN... 23 2 ARPANET... 29 2.1 KOMUNIKACJA W PIERWSZYM INTERNECIE...

Bardziej szczegółowo

Technik informatyk. 3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik informatyk

Technik informatyk. 3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik informatyk Technik informatyk Technik informatyk potwierdzając kwalifikacje wchodzące w skład tego zawodu, uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w trzech obszarach branży informatycznej. E12 - montaż

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 TINT. Wprowadzenie do XHTML. Zofia Kruczkiewicz

Wykład 1 TINT. Wprowadzenie do XHTML. Zofia Kruczkiewicz Wykład 1 TINT Wprowadzenie do XHTML Zofia Kruczkiewicz Sieć WWW (World Wide Web) Sieć WWW jest internetowym systemem informacyjnym o charakterze: hipertekstowym, globalnym, interaktywnym (np. zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PROXY. Zdalny dostęp do zasobów elektronicznych BGiOINT Politechniki Wrocławskiej

SYSTEM PROXY. Zdalny dostęp do zasobów elektronicznych BGiOINT Politechniki Wrocławskiej SYSTEM PROXY Zdalny dostęp do zasobów elektronicznych BGiOINT Politechniki Wrocławskiej 1. Przeglądarki internetowe obsługujące system proxy 2 2. Uwagi na temat serwerów proxy 2 3. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ www.e-awizo.pl BrainSoft sp. z o. o. ul. Bolesława Chrobrego 14/2 65-052 Zielona Góra tel.68 455 77 44 fax 68 455 77 40 e-mail: biuro@brainsoft.pl

Bardziej szczegółowo

E.14.1 Tworzenie stron internetowych / Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad. Warszawa, Spis treści

E.14.1 Tworzenie stron internetowych / Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad. Warszawa, Spis treści E.14.1 Tworzenie stron internetowych / Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad. Warszawa, 2014 Spis treści Przewodnik po podręczniku 8 Wstęp 10 1. Hipertekstowe języki znaczników 1.1. Elementy i znaczniki

Bardziej szczegółowo

Serwer faksowy Vidicode. kompletne rozwiązanie do komunikacji faksowej dla każdego przedsiębiorstwa

Serwer faksowy Vidicode. kompletne rozwiązanie do komunikacji faksowej dla każdego przedsiębiorstwa Serwer faksowy Vidicode kompletne rozwiązanie do komunikacji faksowej dla każdego przedsiębiorstwa Czym jest serwer faksowy Vidicode? Serwer faksowy Vidicode to urządzenie pozwalające na połączenie sieci

Bardziej szczegółowo

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Podstawę działania internetu stanowi zestaw protokołów komunikacyjnych TCP/IP. Wiele z używanych obecnie protokołów zostało opartych na czterowarstwowym modelu

Bardziej szczegółowo

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410)

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) Spis treści Dzień 1 I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) I-3 VBS w WinCC - Informacje ogólne I-4 Zastosowanie VBS w WinCC Runtime I-5 Wykorzystanie i wydajność

Bardziej szczegółowo

2. Projektowanie stron WWW podstawowe informacje

2. Projektowanie stron WWW podstawowe informacje 1. Uczeń: Uczeń: 2. Projektowanie stron WWW podstawowe informacje a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna podstawowe zasady tworzenia stron internetowych, rozróżnia tryb tekstowy tworzenia stron www od

Bardziej szczegółowo

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej adres naszej strony: www.zs3.wroc.pl logo liceum 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate

KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate 1 KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate 1. Wejdź na stronę Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: http://www.biblioteka.umlub.pl 2. W ZASOBY kliknij na Zdalny

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in:

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in: Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty IP. 2611.19.2015 Opis przedmiotu zamówienia: Modernizacja serwisów internetowych Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz Komisji Standaryzacji

Bardziej szczegółowo

Narzędzia informatyczne w językoznawstwie

Narzędzia informatyczne w językoznawstwie Narzędzia informatyczne w językoznawstwie HTML i XHTML Marcin Junczys-Dowmunt junczys@amu.edu.pl Zakład Logiki Stosowanej http://www.logic.amu.edu.pl 17. października 2007 Marcin Junczys-Dowmunt Narzędzia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Program, to lista poleceń zapisana w jednym języku programowania zgodnie z obowiązującymi w nim zasadami. Celem programu jest przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

extensible Markup Language, cz. 1 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl

extensible Markup Language, cz. 1 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl extensible Markup Language, cz. 1 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl Plan wykładu Wprowadzenie: historia rozwoju technik znakowania tekstu Motywacje dla prac nad XML-em Podstawowe koncepcje XML-a XML jako metajęzyk

Bardziej szczegółowo

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu.

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Dr inż. Zofia Kruczkiewicz Dwa sposoby tworzenia apletów Dwa sposoby

Bardziej szczegółowo

Podstawy PHP. Jak PHP współpracuje ze stroną WWW?

Podstawy PHP. Jak PHP współpracuje ze stroną WWW? Podstawy PHP. PHP to skryptowy język programowania - programy w nim napisane nie są kompilowane do postaci kodu maszynowego zrozumiałego dla procesora, lecz wykonywane przez specjalną aplikację zwaną interpreterem

Bardziej szczegółowo

IO - Plan wdrożenia. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006

IO - Plan wdrożenia. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006 IO - Plan wdrożenia M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak 5 czerwca 2006 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Cel.......................................... 3 1.2 Zakres........................................

Bardziej szczegółowo

Projekty z Technologii Informacyjnych

Projekty z Technologii Informacyjnych Projekty z Technologii Informacyjnych Zad. 1. Opracuj prezentację w programie PowerPoint lub podobnym na zadany temat. Prezentacja powinna być przeznaczona do prezentowania w czasie ok. 10 minut. Zad.

Bardziej szczegółowo

Publiczne Technikum Informatyczne Computer College w Koszalinie

Publiczne Technikum Informatyczne Computer College w Koszalinie PYTANIA KONKURS INFORMATYCZNY Informatyka, Informacja, Infostrada 3 x i II edycja z marca 2016 roku Strona 1 1. Program komputerowy z licencją Shareware upoważnia między innymi do: a) rozpowszechniania

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu. Technologie cyfrowe Artur Kalinowski Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.pl Semestr letni 2014/2015 Usługi internetowe usługa internetowa (ang.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl

ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl Pocztę możesz odbierać na trzy sposoby: 1. przez program pocztowy na Twoim komputerze (np. Outlook, Thunderbird, The Bat itp.) 2. przez

Bardziej szczegółowo