Wykaz jednostek chorobowych. wg międzynarodowej klasyfikacji ICD-10. leczonych w poszczególnych poradniach specjalistycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz jednostek chorobowych. wg międzynarodowej klasyfikacji ICD-10. leczonych w poszczególnych poradniach specjalistycznych"

Transkrypt

1 zał. nr 6 do zarządzenia nr 65/2007/DSOZ Wykaz jednostek chorobowych wg międzynarodowej klasyfikacji ICD-10 leczonych w poszczególnych poradniach specjalistycznych 1

2 Spis treści: Świadczenia w zakresie alergologii 3 Świadczenia w zakresie audiologii i foniatrii.. 4 Świadczenia w zakresie chirurgii dziecięcej.. 5 Świadczenia w zakresie leczenia chorób naczyn. 6 Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej.. 7 Świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej 8 Świadczenia w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej. 9 Świadczenia w zakresie chirurgii plastycznej. 10 Świadczenia w zakresie chorób metabolicznych 11 Świadczenia w zakresie chorób zakaźnych 12 Świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii 13 Świadczenia w zakresie diabetologii. 14 Świadczenia w zakresie leczenia AIDS 15 Świadczenia w zakresie endokrynologii 16 Świadczenia w zakresie gastroenterologii 18 Świadczenia w zakresie genetyki. 19 Świadczenia w zakresie geriatrii 20 Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii.. 21 Świadczenia w zakresie leczenie gruźlicy i chorób płuc 24 Świadczenia w zakresie hematologii. 25 Świadczenia w zakresie immunologii 26 Świadczenia w zakresie kardiochirurgii.27 Świadczenia w zakresie kardiologii 28 Świadczenia w zakresie kardiologii dziecięcej.29 Świadczenia w zakresie leczenia bólu..30 Świadczenia w zakresie logopedii.32 Świadczenia w zakresie medycyny sportowej.33 Świadczenia w zakresie leczenia mukowiscydozy..34 Świadczenia w zakresie nefrologii.35 Świadczenia w zakresie neurochirurgii.36 Świadczenia w zakresie neurologii 37 Świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej..38 Świadczenia w zakresie okulistyki..39 Świadczenia w zakresie leczenia zeza..42 Świadczenia w zakresie onkologii.43 Świadczenia w zakresie otolaryngologii.44 Świadczenia w zakresie otolaryngologii dziecięcej..45 Świadczenia w zakresie neonatologii.46 Świadczenia w zakresie leczenia osteoporozy.47 Świadczenia w zakresie proktologii.48 Świadczenia w zakresie reumatologii.49 Świadczenia w zakresie chirurgii klatki piersiowej 50 Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.51 Świadczenia w zakresie urologii 52 Świadczenia w zakresie urologii dziecięcej 53 Świadczenia w zakresie toksykologii.54 Świadczenia w zakresie preluksacji 55 Świadczenia w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej.56 Świadczenia w zakresie transplantologii 57 2

3 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII H10 Alergiczne zapalenie spojówek H13 Zaburzenia spojówek w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej J00-J06 Ostre zakażenie górnych dróg oddechowych J30 J39 Inne choroby górnych dróg oddechowych, J40 Obturacyjne zapalenie oskrzeli J44 Inna przewlekła zaporowa choroba płuc J45 Astma oskrzelowa J46 Stan astmatyczny Astma aspirynowa Alergie na jady owadów błonkoskrzydłych Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych Niepożądane odczyny polekowe Reakcje anafilaktyczne na pokarmy J67 Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych Niepożądane odczyny polekowe Reakcje anafilaktyczne na pokarmy Przewlekłe pokrzywki...zapalenie płuc z nadwrażliwości wywołane pyłami organicznyl50 Ostra pokrzywka K09-K14 Choroba jamy ustnej, gruczołów ślinowych, żuchwy i szczęk K52.2 Uczuleniowe i związane z działaniem pokarmu zapalenie żołądkowo-jelitowe K90-K93 inne choroby układu pokarmowego alergie pokarmowe L00-L08 Zakażenia skóry i tkanki podskórnej L10-L14 Choroby pęcherzowe L20-L30 Zapalenie skóry i wyprysk L50-L54 Pokrzywka i rumień T78.3 Obrzęk naczynioruchowy H60 -Alergiczne zapalenie ucha zewnętrznego H65-Alergiczne zapalenie ucha środkowego Choroby alergiczne przełyku, żołądka, stawów, mózgu 3

4 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE AUDIOLOGII I FONIATRII G 51 - Zaburzenia nerwu twarzowego G52 Zaburzenia innych nerwów czaszkowych H60 H62 Choroby ucha zewnętrznego, H65 H75 Choroby ucha środkowego i wyrostka sutkowatego, H80 H83 Choroby ucha wewnętrznego, H90 H95 Inne choroby ucha, C32 Nowotwór złośliwy krtani F80 Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka F82 Specyficzne zaburzenia rozwoju funkcji motorycznych F83 Mieszane specyficzne zaburzenia rozwojowe F84 Całościowe zaburzenia rozwojowe F95 Tiki G09 Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego G52 Zaburzenia innych nerwów czaszkowych G53 Zaburzenia nerwów czaszkowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej G64 Inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego J04 Ostre zapalenie krtani tchawicy J37 Przewlekłe zapalenie krtani i tchawicy J38 Zapalenie strun głosowych i krtani niesklasyfikowane gdzie indziej J39 Inne choroby górnych dróg oddechowych K11 Choroby gruczołów ślinowych Q16 Wrodzone wady rozwojowe ucha pwodujące upośledzenie słuchu Q17 Inne wrodzone wady rozwojowe ucha Q31 Wrodzone wady rozwojowe krtani Q35 Rozszczep podniebienia Q36 Rozszczep wargi Q37 Rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi Q38 Inne wrodzone wady rozwojowe języka, jamy ustnej i krtani Choroby i stany zagrażające wystąpieniem upośledzenia słuchu (dzieci z grupy wysokiego ryzyka ): P05 Opóźniony wzrost płodu i niedozywenie płodu P07 Zaburzenia związane z krótkim czasem trwania ciąży i niskiej urodzeniowej masie ciała, niesklasyfikowane gdzie indziej P11 Inne porodowe urazy ośrodkowego układu nerwowego P20 Niedotlenienie wewnątrzmaciczne P21 Zamartwica urodzeniowa P35 Wrodzone choroby wirusowe (np. Cytomagalia wrodzona) R13 Dysfagia R47 Zaburzenia mowy nigdzie indziej niesklasyfikowane R48 Dysleksja i inne zaburzenia spostrzegania, nigdzie indziej niesklasyfikowane R49 Zaburzenia głosu Z 46 Założenie i dopasowanie innych aparatów Diagnostyka zawrotów głowy pochodzenia laryngologicznego 4

5 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII DZIECIĘCEJ C00-D49- Nowotwory C60-C80 Nowotwory D10-D36 Nowotwory niezłośliwe G91 Wodogłowie K20 - K31 Choroby przełyku, żołądka i dwunastnicy K35 - K38 Choroby wyrostka robaczkowego K40 - K46 Przepukliny K56 Niedrożność porażenna i niedrożność jelit bez przepukliny K57 Choroba uchyłkowa jelita K58 Zespół drażliwego jelita K60- K63 Choroby odbytu i odbytnicy K65 - K67 Choroby otrzewnej K91 Pooperacyjne zaburzenia układu pokarmowego L00-L08 Zakażania skóry i tkanki podskórnej L60-L75 Choroby przydatków skórnych L80-L99 Inne choroby skóry i tkanki podskórnej M00 M99 Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, w zakresie i możliwościach działania poradni N40 - N51 Choroby męskich narządów płciowych N20 - N23 Kamica moczowa N25 N29 Inne zaburzenia nerki i moczowodu Q10 -Q18 Wady wrodzone twarzoczaszki i szyi Q35 -Q37 Rozszczep wargi i podniebienia Q38 Q45 Inne wrodzone wady rozwojowe układu pokarmowego Q50 -Q56 Wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych Q65 -Q79 Wrodzone wady rozwojowe i zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego S00 -T35 Urazy T20-T32 Oparzenia, w zakresie i możliwościach działania poradni T33-T35 Odmrożenia, w zakresie i możliwościach działania poradni Y01-Y98 Zewnętrzne przyczyny zachorowania, w zakresie i możliwościach działania poradni 5

6 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA CHORÓB NACZYŃ E10-E14 Makro i mikroangiopatia cukrzycowa I65 Niedrożność i zwężenie tętnic przedmózgowych nie powodujące zawału mózgu I70 Miażdżyca I71 Tętniak i tętniak rozwarstwiający tętnicy głównej I72 Tętniak innych tętnic I73 Inne choroby naczyń obwodowych I74 Zator i zakrzep tętniczy I77 Inne zaburzenia czynności tętnic i tętniczek I79 Zaburzenia czynności tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej D69 Trombofilia E12 Stopa cukrzycowa I28e, I60-I69, I70-I79 Choroby naczyniowe I73 Choroba Buergera I 80-I89 Choroby naczyń limfatycznych L87, M30-M36 Kolagenozy L95, M05, M31 Vasculitis (zapalenia naczyń) 6

7 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ C00 D48 Nowotwory, w zakresie i możliwościach działania poradni, głównie kontynuacja i uzupełnienie opieki onkologicznej I70 I79 Choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych, I80 I89 Choroby żył, naczyń limfatycznych i węzłów chłonnych, niesklasyfikowane gdzie indziej, K00 K93 Choroby układu trawiennego, L00 L08 Zakażenia skóry i tkanki podskórnej, L60 L75 Choroby przydatków skórnych, L80 L99 Inne choroby skóry i tkanki podskórnej, M00 M99 Choroby układu kostno stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, w zakresie i możliwościach działania poradni, N00 N99 Choroby układu moczowo płciowego, w zakresie i możliwościach działania poradni, a nie objętym opieką innych poradni specjalistycznych, S00 T19 Urazy T20 T32 Oparzenia, w zakresie i możliwościach działania poradni, T33 T35 Odmrożenia, w zakresie i możliwościach działania poradni, V01 Y98 Zewnętrzne przyczyny zachorowania, w zakresie i możliwościach działania poradni, T80 Powikłania po wylewie, transfuzji i wstrzyknięciu T87 Powikłanie związane z ponownym przyrośnięciem i amputacją T88 Inne powikłania opieki chirurgicznej i medycznej niesklasifikowane gdzie indziej R10 Ból w okolicy brzucha i miednicy R22 Umiejscowiony obrzęk, guzek, guz skóry i tkanki podskórnej W45 Ciało obce lub przedmiot przechodzący przez skórę W54 Ugryzienie lub uderzenia przez psa J93 Odma opłucnowa N60-64 Zaburzenia sutka 7

8 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ C00- D48 Nowotwory 8

9 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ A42 Promienica B44 Aspergilloza K00-k93 Choroby jamy ustnej, gruczołów ślinowych, żuchwy i szczęk S00-S06 Urazy głowy (w zakresie i możliwościach działania poradni) J01 Ostre zapalenie zatok przynosowych J32 Przewlekle zapalenie zatok przynosowych Q18 Torbiel boczna szyi C00-C08 Nowotwory złośliwe wargi i jamy ustne C31 Nowotwór złośliwy zatok przynosowych C41 Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu C43-C44 Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry D00 Rak in situ jamy ustnej D04 Rak in situ skóry D10 Nowotwór niezłosliwy jamy ustnej i gardła D11 Nwotwory niezłośliwe dużych gruczołow ślinowych D17 Nowotwory niezłośliwe z tkanki tłuszczowej D18 Naczyniaki krwionośne i chłonne jakiegokolwiek umiejscowienia D37 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej L02 Ropień i czyrak twarzy L04 Ostre zpalenie węzłów chłonnych L08 Inne miejscowe zakażenia skóry i tkanki podskórnej T90 następstwa urazów głowy 9

10 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII PLASTYCZNEJ C00-D48-Nowotwory, w zakresie i możliwościach działania poradni K07 Nieprawidłowości zębowo-twarzowe K09 Torbiele okolic jamy ustnej L00-L99 Choroby skóry i tkanki podskórnej, w zakresie i możliwościach działania poradni M00-M99 Choroby układu kostno stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, w zakresie i możliwościach działania poradni N62-Przerost sutka N64 Inne zaburzenia sutka Q 10 Wrodzone wady rozwojowe powiek, aparatu łzowego i oczodołu Q17 Wady wrodzone ucha Q18 Inne wrodzone wady rozwojowe twarzy i szyi Q30 Wrodzone wady rozwojowe nosa Q35-Q37 Rozszczepy wargi i podniebienia Q38- Inne wrodzone wady rozwojowe języka, jamy ustnej i krtani Q74 Inne określone wrodzone wady rozwojowe kończyn Q83- Wrodzone wady rozwojowe gruczołów sutkowych R20-R23 Objawy i cechy chorobowe dotyczące skóry i tkanki podskórnej S00-T98 Urazy i inne określone skutki działania czynników zewnetrznych min. D16 Nowotwory niezłośliwe kości i chrząstek stawowych D17 Nowotwory niezłośliwe z tkanki tłuszczowej D18 Naczyniaki krwionośne i chłonne D21 inne nowotwory niezłośliwe tkanki łącznej D22 Znamiona barwnikowe D23 inne nowotwory niezłośliwe skóry G55 Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej G56 Mononeuropatie kończyny górnej G58 Mononeuropatie kończyny dolnej G80 Dziecięce porażenie mózgowe G83 inne zespoły porażenne S40-S49 Urazy barku i ramienia S54 Urazy nerwów na poziomie przedramienia S50-S59 Urazy łokcia i przedramienia S60 S69 Urazy nadgarstka i ręki Q66 Wrodzone zniekształcenia stopy Q68 inne wrodzone zniekształcenia mięśniowo-kostne Q69 Palce dodatkowe Q70 Zrost palców Q71 Zniekształcenia zmniejszające kończyny górnej W54 Ugryzienie przez psa 10

11 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB METABOLICZNYCH E15 E16 Inne zaburzenia regulacji glukozy oraz wydzielania wewnętrznego trzustki, E20 Niedoczynność przytarczyc, E21 Nadczynność przytarczyc i inne choroby przytarczyc, E50 E64 Inne niedobory pokarmowe, E 65 E68 Otyłość i inne zespoły przekarmienia E70 E90 Choroby metaboliczne, a w tym m.in.: E70 Zaburzenia przemian aminokwasów, E74 Zaburzenia przemian węglowodanów, E78 Zaburzenia przemian lipidów i inne lipidemie E88 Inne zaburzenia metaboliczne, M80 M85 Zaburzenia mineralizacji i struktury kostnej (w zakresie i możliwościach działania poradni), P70 P74 Przemijające zaburzenia wewnątrzwydzielnicze i przemiany materii swoiste dla płodu i noworodka, R79 Inne nieprawidłowe wyniki badań biochemicznych krwi, R82 Inne nieprawidłowe wyniki badania moczu. 11

12 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH A02-A09 Choroby zakaźne przewodu pokarmowego A20-A28 Niektóre bakteryjne choroby odzwierzęce A30-A49 Inne choroby bakteryjne A55 Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie A56 Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie A57 Wrzód weneryczny A58 Ziarniniak pachwinowy A59 Rzęsistkowica A65-A69 Inne choroby wywołane przez krętki A70-A74 Inne choroby wywoływane przez Chlamydie A75-A79 RiketsjozyA83 Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez komary A84 Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze A85 Inne wirusowe zapalenia mózgu niesklasyfikowane gdzie indziej A86 Wirusowe zapalenie mózgu, nie określone A89 Wirusowe zakażenie ośrodkowego układu nerwowego, nie określone A90-A99 Wirusowe gorączki i wirusowe gorączki krwotoczne przenoszone przez stawonogi B15-B19 Wirusowe zapalenie wątroby B34 Nieokreślone zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych B25 Cytomegalia B27 Mononukleoza zakaźna B33 Inne choroby wirusowe niesklasyfikowane gdzie indziej B34 Zakażenie wirusowe o nieustalonym umiejscowieniu B37 Kandydoza (Candidosis) B38 Kokcydioidomikoza B39 Histoplazmoza B40 Drożdżyca (blastomykoza) B41 Parakokcydioidomikoza B42 Sporotrychoza B43 Chromomikoza i ropień feomykotyczny B44 Grzybica kropidlakowa (Aspergiloza) B45 Kryptokokoza (cryptococcosis) B46 Mukormykoza (zygomycosis) B47 Maduromykoza B48 Inne grzybice niesklasyfikowane gdzie indziej B49 Grzybice, nie określone B50-B64 Choroby wywołane przez pierwotniaki B65-B83 Robaczyce B87 Muszyca (myiosis) B88 Inne inwazje pasożytnicze B89 Choroby pasożytnicze, nie określone B92 Następstwa trądu B94 Następstwa innych i nieokreślonych chorób zakaźnych i pasożytniczych Z20 Styczność i narażenie na choroby zakaźne 12

13 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII A69 Krętkowica wywołana przez Bonelia burgdoferi B00 Zakażenie wirusem Herpes B01 Ospa wietrzna B02 Półpasiec B07 Brodawki wirusowe B08 inne zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych niesklasyfikowane gdzie indziej B35 Grzybica skóry( dermatofitozy) B36 Inne grzybice powierzchowne B37 Kandydoza B40 Drożdżyca B48 Inne grzybice niesklasyfikowane gdzie indziej B85 Wszawica B86 Świerzb D69 Plamica alergiczna I78 Choroby naczyń włosowatych I80 Zakrzepowe zapalenie żył K14 choroby języka M30-M36 Układowe choroby tkanki łącznej L01-L08 Zakażenia skóry i tkanki podskórnej L10-L14 Choroby pęcherzowe L20-L30 Zapalenie skóry i wyprysk L40-L45 Choroby grudkowo złuszczające L50-L54 Pokrzywka i rumień L55-L59 Choroby skóry i tkanki podskórnej związane z promieniowaniem L60-L75 Choroby przydatków skórnych L80-L99 Inne choroby skóry i tkanki podskórnej N49 Choroby zapalne męskich narządów płciowych niesklasyfikowane gdzie indziej A50-A64 Zakażenia przenoszone głównie drogą płciową A46 Róża C43-C44 Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry D22 Znamiona barwnikowe D23 Inne niezłośliwe nowotwory skóry Q80-Q82 wrodzone wady rozwojowe I83 Żylaki kończyn dolnych L-80 Vitilgo Gruźlica skóry Atopowe zapalenie skóry Owrzodzenie podudzi R22 Umiejscowiony obrzęk, guzek, guz skóry i tk. Podskórnek Z00 Ogolne badanie dermatologiczne Z11 Specjalne badania przesiewowe w kierunku chorób zakaźnych i pasożytniczych (serologia,aids, kiła) 13

14 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII E10 Cukrzyca insulinozależna E11 Cukrzyca insulinoniezależna E12 Cukrzyca związana z niedożywieniem E13 Inne określone postacie cukrzycy E14 Cukrzyca nie określona E15 Śpiączka hipoglikemiczna E16 Inne zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki E65-E68 Otyłość i inne zespoły z przekarmienia I70 I79 Choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych, L00 L08 Zakażenia skóry i tkanki podskórnej, L60 L75 Choroby przydatków skórnych, L80 L99 Inne choroby skóry i tkanki podskórnej, H30 H36 Choroby naczyniówki i siatkówki, H53 H54 Upośledzenie widzenia i ślepota, O24 Cukrzyca w ciąży E74 Inne zaburzenia przemian węglowodanów. 14

15 ŚWIADCZENIA W ZAKESIE LECZENIA AIDS B20 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności / HIV /, której skutkiem są choroby zakaźne i pasożytnicze B21 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności / HIV /, której skutkiem są nowotwory złośliwe B22 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności / HIV /, której skutkiem są inne określone choroby B23 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności / HIV /, której skutkiem inne stany B24 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności / HIV/nieokreślona O98 Choroby zakaźne i pasożytnicze u matki sklasyfikowane gdzie indziej, ale wikłające ciążę, poród i połóg P35 Wrodzone choroby wirusowe R75 Laboratoryjne dowody wskazujące na zakażenie wirusem HIV Z20 Styczność i narażenie na choroby zakaźne Z21 Bezobjawowy stan zakażenia wirusem HIV Z60 Problemy związane ze środowiskiem socjalnym, Z72 Problemy związane ze stylem życia 15

16 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII C25.4 Insulinoma C60-C63 nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych (diagnostyka) C73 Nowotwór złośliwy tarczycy C74 Nowotwór złośliwy nadnerczy C75 Nowotwór złośliwy innych gruczołów Rak przytarczyc C83 Chłoniaki nieziarnicze rozlane (Chłoniak tarczycy) D44.4 Craniopharingeoma E00 - E07 Choroby tarczycy E16 Inne zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki E16.8 Gastrinoma E65-E68 Otyłość i inne zespoły przekarmienia M85 Inne zaburzenia mineralizacji i struktury kości E89.3- Inne choroby przysadki-niedoczynność przysadki po zabiegu operacyjnym, naświetlaniach- E20-E35 Zaburzenia innych gruczołów wydzielania wewnętrznego E45 Opóźniony rozwój będący następstwem niedożywienia białkowo-energetycznego F50 Zaburzenia odżywiania Q53 Niezstąpienie jąder Q55 Inne wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych męskich Q56 Płeć niezdeterminowana i obojnactwo rzekome Q96 Zespół Turnera, Zespół Klinefertera R62 Brak oczekiwanego prawidłowego rozwoju fizjologicznego Diagnostyka niedoboru wzrostu D33 Niezłośliwy nowotwór mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego (gruczolak przysadki) N40-N51 Choroby męskich narządów płciowych N60 N64 Zaburzenia sutka N80 Gruczolistość śródmaciczna N83 Niezapalne schorzenia jajnika, jajowodu i więzadła szerokiego macicy N85 Inne niezapalne zaburzenia macicy z wyjątkiem szyjki macicy N87 Dysplazja szyjki macicy N88 Inne niezapalne schorzenia szyjki macicy N91 Brak, skąpe i rzadkie miesiączki N92 Obfite, częste i nieregularne miesiączki N93 Inne nieprawidłowe krwawienia maciczne i pochwowe N95 Schorzenia przekwitania i okresu okołomenopauzalnego N97 Niepłodność kobieca C60-C63-nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych (diagnostyka ) N43-wodniak jądra i powrózka nasiennego (diagnostyka) N44-skręt jądra (diagnostyka) N46-niepłodność męska N48- inne zaburzenia prącia, N50-inne zaburzenia męskich narządów płciowych, N51-zaburzenia męskich narządów płciowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej N91 Brak, skąpe i rzadkie miesiączki N92 Obfite, częste i nieregularne miesiączki N93 Inne nieprawidłowe krwawienia maciczne i pochwowe N80 Endometrioza N83 Niezapalne schorzenia jajnika, jajowodu, więzadła szerokiego N94 Ból i inne stany związane z żeńskimi narządami płciowymi i cyklem miesiączkowym N96 Nawracające straty ciąży Z30-Z32 planowanie rodziny A50-A64, Z21 choroby przenoszone drogą płciową N46-niepłodność męska N48- inne zaburzenia prącia, N50-inne zaburzenia męskich narządów płciowych, 16

17 E10-14 Cukrzyca E15-16 Inne zaburzenia regulacji glukozy oraz wydzielania wewnętrznego trzustki E74 Inne zaburzenia przemian węglowodanów E88 Inne zaburzenia metaboliczne M81 Oseoporoza bez patologicznego złamania 17

18 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII C15 Nowotwór przełyku C16 Nowotwór żołądka C18 Nowotwór jelita grubego C25 Nowotwór trzustki C21 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu E34 Inne zaburzenia endokrynologiczne E63 Inne niedobory pokarmowe E84 Zwłóknienie wielotorbielowate (cystic fibrosis) I 85 Żylaki przełyku K20 K31 Choroby przełyku żołądka i dwunastnicy K50 K52 Niezakaźne zapalenie jelita cienkiego i grubego K55 K63 Inne choroby jelit K70 K77 Chorby w atroby K80 K87 Schorzenia pęcherzyka żółciowego, przewodu żółciowego i trzustki K90 K93 Inne choroby układu pokarmowego Q38 Q45 Inne wrodzone wady rozwojowe układu pokarmowego R10-R19 Objawy podmiotowe i przedmiotowe dotyczące przewodu pokarmowego i jamy brzusznej R62 Brak oczekiwanego prawidłowego rozwoju fizjologicznego I84 Guzy krwawnicze odbytu B15 Ostre wirusowe zapalenie watroby typu A B16 Ostre wirusowe zapalenie watroby typu B B17 Inne ostre wirusowe zapalenie watroby- leczenie poszpitalne B18 Przewlekle wirusowe zapalenie watroby B19 Nieokreślone wirusowe zapalenie watroby C22 Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego C24 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części dróg żółciowych D13 Nowotwór niezłośliwy innych i niedokładnie określonych części układu pokarmowego E80 Zaburzenia przemiany porfiryn i bilirubiny E83 Zaburzenia przemiany mineralnej E83.0 Choroba Wilsona E83.1 Hemochromatoza R94 Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych D50 Niedokrwistości z niedoboru żelaza D64 Inne niedokrwistości D37 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów trawiennych Z20 Styczność i narażenie na choroby zakaźne Z22 Nosicielstwo chorób zakaźnych Z80 Obciążenie dziedziczne nowotworami złośliwymi. 18

19 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GENETYKI Wykaz jednostek chorobowych leczonych w poradni -Q00-Q99 Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomalne -E25 zespoły nadnerczowo- płciowe -E 78 zaburzenia przemian lipidów i inne lipidemie -E 84 zwłóknienie wielotorbielowate - F64 - zaburzenie identyfikacji płci - F 79 upośledzenia umyslowe, nie określone - G 10 choroba Huntingtona - G 11- bezład dziedziczny - G12- zaniki miesni pochodzenia rdzeniowego i pokrewne - G 13 zaniki układowe pierwotnie zajmujące układ nerwowy w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej - G71 pierwotne zaburzenia mięsniowe - H54 ślepota i upośledzenie wzroku - N07 nefropatia dziedziczna nie sklasyfikowana gdzie indziej - N46 niepłodność męska - N 96 kobieta roniąca nawykowo - Z12 specjalne badania przesiewowe w kierunku nowotworów - Z 35 nadzór nad ciążą wysokiego ryzyka - Z80 obciążenie rodzinne nowotworami rodzinnymi rodzinnie występujące raki: piersi, jajnika dziedziczny niepolipowaty rak jelita grubego (HNPCC) rodzinna polipowatość jelita grubego (FAP) nerwiakowłókniakowatość typu I i II zespół von Hippla Lindaua zespół Li-Fraumenii rodzinne postaci raków: żołądka, płuc, nerki, prstaty, trzustki. 19

20 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GERIATRII D50-D53 Niedokrwistości z niedoborów pokarmowych E10 Cukrzyca insulinozalezna E11 Cukrzyca insulinoniezależna E78 Zaburzenia przemian lipidów i inne lipidemie F03 Otępienie bliżej nieokreślone I10 Samoistne / pierwotne nadciśnienie I20 Dusznica bolesna I50 Niewydolność serca I65 Niedrożność i zwężenie naczyń mózgowych nie powodujące zawału mózgu I70 Miażdżyca I73 Inne choroby naczyń obwodowych I80 Zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył J06 Ostre zakażenie górnych dróg oddechowych o umiejscowieniu mnogim lub nieokreślonym J20 Ostre zapalenie oskrzeli J43 Rozedma płuc J44 Przewlekła zaporowa choroba płuc J45 Dychawica oskrzelowa K27 Wrzód trawienny K30 Dyspepsja K59 Inne czynnościowe zaburzenia jelit M05 Reumatoidalne zapalenie stawów M10 Dna moczanowa M15 Zwyrodnienia wielostawowe M45 Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa M81 Osteoporoza bez patologicznego złamania N30 Zapalenie pęcherza moczowego Choroby afektywne Otępienie wielozawałowe Otępienie mieszane Łagodny przerost gruczołu krokowego Objawy związane z menopauzą 20

21 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII E25 Zespoły nadnerczowo płciowe E28 Zaburzenia czynności jajników N70 N77 Choroby zapalne żeńskich narządów miednicy małej N82 Przetoki w żeńskim narządzie rodnym N83 Niezapalne schorzenia jajnika, jajowodu i więzadła szerokiego macicy N84 Polip żeńskiego narządu rodnego N85 Inne niezapalne zaburzenia macicy z wyjątkiem szyjki N86 Nadżerka i wywinięcie błony śluzowej kanału szyjki macicy N87 Dysplazja szyjki macicy N88 Inne niezapalne schorzenia szyjki macicy N89 Inne niezapalne schorzenia pochwy N90 Inne niezapalne schorzenia sromu i krocza N91 Brak, skąpe i rzadkie miesiączki N92 Obfite, częste i nieregularne miesiączki N93 Inne nieprawidłowe krwawienia maciczne i pochwowe N94 Ból i inne stany związane z żeńskimi narządami płciowymi i cyklem miesiączkowym N 95 - schorzenia przekwitania i okresu okołomenopauzalnego i inne według kompetencji N Zaburzenia sutka Q50 Q52 Wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych Y05 Przestępstwo seksualne z użycie przemocy fizycznej Z30 Postępowanie antykoncepcyjne Z31 Postępowanie prokreacyjne Obciążona przeszłość położnicza; Z35- nadzór nad ciążą wysokiego ryzyka N97-niepłodność kobieca; N96-kobieta roniąca nawykowo Poród przedwczesny, zgon okołoporodowy, urodzenie poprzednio dziecka z hipotrofia lub o wadze > 4500g, opóźnienie rozwoju psychoruchowego dziecka Z 35, izoimmunizacja Rh O00-O08-ciąża zakończona poronieniem O36-inne powikłania poprzednich ciąż i porodów Współistnienie z ciążą przewleklych chorób; cukrzyca O24, nadciśnienie tętnicze O10, choroby serca I00-I99, choroby układu noczowopłciowego N00-N29, niedokrwistość D50-D64, choroby gruczołów dokrewnych E00-E90, choroby układu oddechowego, stan po operacji na macicy Z 98, pierworódki przed 18 i po 35 roku życia Z35, wieloródki po 40 roku życia mające więcej niż 4 dzieci Z 35. Powikłania obecnej ciąży; ciąża bliźniacza 030, hipotrofia płodu 035, zagrożenie porodem przedwczesnym po 31 tyg. ciąży 060, ciąża przedterminowa po 41 tyg. 048,krwawienie w III trymestrze ciąży ,nadcisnienie indukowane ciąża 010, niewydolność cieśniowo - szyjkowa Z 35, niedokrwistość poniżej 10 g % 025, ciąża wielopłodowa 030. Z12, specjalne badania przesiewowe w kierunku nowotworów C50 Nowotwór złośliwy sutka C51-58 Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych D05, D06 Rak in situ sutka, Rak in situ szyjki macicy D07 Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych N81 Wypadanie żeńskich narządów płciowych O20 Krwawienie we wczesnym okresie ciąży O23 Zakażenia dróg moczowo-płciowych w ciąży O26 Opieka położnicza z powodu stanów związanych głównie z ciążą Ambulatoryjna opieka podczas ciąży fizjologicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym badań przesiewowych, oraz okresów, w których te badania są przeprowadzaner (Dz. U. Z dnia 28 grudnia 2004 r.) załącznik nr 1. 21

22 Wykonanie procedury pobrania materiału do przesiewowego badania cytologicznego obejmuje: 1) zarejestrowanie w Systemie Informatycznym Monitorowania Profilaktyki (SIMP) z jednoczesną weryfikacją kwalifikacji do objęcia skryningiem, kobiety z ustalonej grupy wiekowej (25-59 lat), która zgłosi się do przesiewowego badania cytologicznego (dopuszcza się rejestrację poprzez SMS), 2) pobranie materiału do badania przy użyciu jednorazowego wziernika i jednorazowej szczoteczki umożliwiającej pobranie rozmazu jednocześnie z tarczy części pochwowej oraz z kanału szyjki macicy (w przypadku, kiedy próbka nie nadaje się do oceny mikroskopowej, świadczeniodawca zobowiązany jest poinformować o tym pacjentkę i ponownie pobrać materiał do badania, dopuszcza się odsetek rozmazów niemożliwych do oceny na poziomie 3% i suboptymalnych na poziomie 20%), 3) rozprowadzenie pobranego materiału na całej powierzchni szkiełka podstawowego i jego utrwalenie (cytofix lub alkohol 96%), 4) przeprowadzenie edukacji w zakresie prewencji nowotworu szyjki macicy, 5) wysłanie pobranego materiału do pracowni diagnostycznej wyłonionej przez Fundusz w drodze postępowania poprzedzającego zawarcie umów na realizację etapu diagnostycznego Programu profilaktyki raka szyjki macicy wraz z wypełnioną ankietą wg wzoru zamieszczonego poniżej w wersji papierowej lub w SIMP (w ankiecie/na szkiełku należy wpisać nr badania nadany przez SIMP); po zakończeniu procedur konkursowych oddział wojewódzki Funduszu właściwy terytorialnie dla siedziby świadczeniodawcy zobowiązany jest udostępnić listę pracowni realizujących etap diagnostyczny Programu, 6) w przypadku nieprawidłowego wyniku, jeśli pacjentka nie zgłosi się po jego odbiór w ciągu 3 miesięcy, konieczne jest wezwanie pacjentki, wydanie wyniku wraz z decyzją, co do dalszego postępowania objęcie leczeniem lub, jeżeli konieczna jest weryfikacja wstępnego rozpoznania, skierowanie do odpowiedniej placówki realizującej świadczenia zdrowotne w ramach Etapu pogłębionej diagnostyki Programu, 7) zalecane postępowanie w przypadku prawidłowego wyniku badania: zalecenie ponownego zgłoszenia się na badanie po trzech latach w przypadku braku czynników ryzyka; zalecenie wcześniejszego badania cytologicznego (po 12 miesiącach) w ramach Programu w uzasadnionych przypadkach, w szczególności kobietom zakażonym wirusem HIV, przyjmującym leki immunosupresyjne, zakażone HPV - typem wysokiego ryzyka, 8) świadczeniodawca rejestrujący pacjentki w Systemie Informatycznym Monitorowania Profilaktyki poprzez aplikację internetową zobowiązany jest do wpisania zaleceń dla pacjentki odnośnie dalszego trybu postępowania w ww. aplikacji, 9) świadczeniodawca rejestrujący pacjentki w Systemie Informatycznym Monitorowania Profilaktyki poprzez SMS zobowiązany jest do przekazywania informacji o zaleceniach dla pacjentki odnośnie dalszego trybu postępowania właściwemu terytorialnie Wojewódzkiemu Ośrodkowi Koordynującemu program profilaktyki raka szyjki macicy. Rozmaz cytologiczny w ramach skryningu może pobierać lekarz realizujący świadczenia w zakresie ginekologii i położnictwa i/lub współpracująca z nim położna posiadająca certyfikat umiejętności w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych wydany przez Centralny lub Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Program profilaktyki raka szyjki macicy, Cytologiczne badania przesiewowe obejmują populację kobiet w wieku od 25 do 59 lat, (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia). Badania przeprowadza się 1 raz na 3 lata. Pacjentki leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne) ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym. 22

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w MEDYCYNIE RODZINNEJ Program dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w pediatrii Program dla lekarzy,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU PROCEDUR ZABIEGOWYCH AMBULATORYJNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU PROCEDUR ZABIEGOWYCH AMBULATORYJNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 3 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU PROCEDUR ZABIEGOWYCH AMBULATORYJNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI L.p. Kod ICD-9 Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczeń 1

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 15 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 15 września 2011 r. 5 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 września 0 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 670 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo oraz weterynaria dla określonego poziomu

Bardziej szczegółowo

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2012

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2012 LEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Zespół HELLP jest jednym z objawów ciężkiego stanu przedrzucawkowego i obejmuje następujące elementy: A. hemolizę, obniżone stężenie enzymów wątrobowych, niskie stężenie płytek.

Bardziej szczegółowo

Zakres usług świadczonych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Zakres usług świadczonych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Zakres usług świadczonych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela pomocy medycznej koniecznej do ratowania życia i zdrowia, szczególnie w razie wypadku, nagłych zachorowań,

Bardziej szczegółowo

A Choroby układu nerwowego

A Choroby układu nerwowego A Choroby układu nerwowego A01 Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu poważnego urazu e wymagane wskazanie procedury z listy procedur A02 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań A01 S06.0 Wstrząśnienie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 września 2012 r.

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski : 2012.09.28 15:19:24 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP SPIS TREŚCI

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP SPIS TREŚCI TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU INTERRISK S. VIENNA INSURANCE GROUP SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 Pojęcie nieszczęśliwego wypadku 2 Pojęcie uszczerbku na zdrowiu 3 ZASADY OKREŚLANIA USZCZERBKU NA

Bardziej szczegółowo

Zasady oceny, ustalania i orzekania trwałego uszczerbku na zdrowiu

Zasady oceny, ustalania i orzekania trwałego uszczerbku na zdrowiu Zasady oceny, ustalania i orzekania trwałego uszczerbku na zdrowiu Załącznik do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Zycie Pracowników ich Rodzin Hestia Rodzina SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Część

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA edu plus POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA II ROK WYDZIAŁ FIZJOTERAPII STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA W TRYBIE DZIENNYM Łódź 2006 r. REDAKCJA: prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski dr hab. n. med. Jolanta Kujawa mgr

Bardziej szczegółowo

EDU PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE

EDU PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Lucrin Depot 3,75 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Lucrin Depot 3,75 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lucrin Depot 3,75 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka zawiera 3,75 mg

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2. Rozwój i zachowanie dziecka 71. Okres dojrzewania 117. Autorzy Przedmowa

Spis treści. 2. Rozwój i zachowanie dziecka 71. Okres dojrzewania 117. Autorzy Przedmowa Spis treści Autorzy Przedmowa XI XIX 1. Noworodek 1 Elizabeth H. Thilo, MD, Adam A. Rosenberg, MD Wywiad lekarski w neonatologii 1 Ocena rozwoju i stopnia dojrzałości noworodka 1 Badanie noworodka po urodzeniu

Bardziej szczegółowo

DIA GNO STY KA. Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych. Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw.

DIA GNO STY KA. Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych. Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw. DIA GNO STY KA Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw. Opracowanie na podstawie: Onkologia w Praktyce Klinicznej Maciej Krzakowski Krzysztof

Bardziej szczegółowo

5) ciąża fizjologiczna ciążę przebiegającą w sposób prawidłowy;

5) ciąża fizjologiczna ciążę przebiegającą w sposób prawidłowy; STANDARDY POSTĘPOWANIA MEDYCZNEGO PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ SPRAWOWANEJ NAD KOBIETĄ W OKRESIE FIZJOLOGICZNEJ CIĄŻY, FIZJOLOGICZNEGO PORODU, POŁOGU ORAZ OPIEKI

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz. ) STANDARDY POSTĘPOWANIA MEDYCZNEGO PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ SPRAWOWANEJ NAD KOBIETĄ W OKRESIE FIZJOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wojskowego Instytutu Medycznego

Wojskowego Instytutu Medycznego Załącznik Nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Cennik Usług Medycznych Wojskowego Instytutu Medycznego Ceny zawarte w niniejszym cenniku są cenami netto. Zwolnione od podatku VAT są: usługi w zakresie opieki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. Standardy postępowania oraz procedury medyczne przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU PROCEDUR ZABIEGOWYCH AMBULATORYJNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Poradnia leczenia bólu

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU PROCEDUR ZABIEGOWYCH AMBULATORYJNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Poradnia leczenia bólu Załącznik nr 3 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU PROCEDUR ZABIEGOWYCH AMBULATORYJNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczeń 1. Zabieg neurodestrukcyjny

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY EGZAMIN SPECJALIZACYJNY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

PAŃSTWOWY EGZAMIN SPECJALIZACYJNY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH PAŃSTWOWY EGZAMIN SPECJALIZACYJNY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WARSZAWA 2008 1 Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych ul. A. Pawińskiego 5A 02-106 Warszawa tel.: (022) 592 34 50 fax:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 września 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 września 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 187 14053 Poz. 1259 1259 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 września 2010 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Zakres opieki medycznej

Zakres opieki medycznej Załącznik do Umowy Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego LUX MED dla Firm Wykaz Świadczeń ambulatoryjnych Pakiet Twoja Opieka Kompleksowa F2U_J1_KOM Zakres opieki medycznej Dostęp do Placówek medycznych

Bardziej szczegółowo

Tabele uszczerbku na zdrowiu

Tabele uszczerbku na zdrowiu Tabele uszczerbku na zdrowiu Tabele norm procentowego uszczerbku na zdrowiu TABELE USZCZERBKU NA ZDROWIU Tabele norm procentowego uszczerbku na zdrowiu I. Postanowienia ogólne 1 2 3 4 Tabele norm procentowego

Bardziej szczegółowo

1.Znaczne uszkodzenie powłok czaszki ( oskalpowanie ), bez uszkodzeń kostnych: a) u mężczyzn b) u kobiet

1.Znaczne uszkodzenie powłok czaszki ( oskalpowanie ), bez uszkodzeń kostnych: a) u mężczyzn b) u kobiet TABELA OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU STOSOWANA W GENERALI TU S.A. A. Uszkodzenia głowy 1.Znaczne uszkodzenie powłok czaszki ( oskalpowanie ), bez uszkodzeń kostnych: a) u mężczyzn b)

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Lucrin Depot 11,25 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań Leuprorelini acetas

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Lucrin Depot 11,25 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań Leuprorelini acetas Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Lucrin Depot 11,25 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań Leuprorelini acetas Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA W RAZIE POWAŻNEGO ZACHOROWANIA (PZ/NPER/4/2014)

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA W RAZIE POWAŻNEGO ZACHOROWANIA (PZ/NPER/4/2014) OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA W RAZIE POWAŻNEGO ZACHOROWANIA (PZ/NPER/4/2014) Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się wyłącznie do umów ubezpieczenia zawieranych jako uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Rezonans magnetyczny (MR)

Rezonans magnetyczny (MR) 28 Rezonans magnetyczny (MR) Badanie Rezonansu Magnetycznego (MR), stanowi metodę obrazowania ciała umożliwiająca uzyskanie bardzo szczegółowych obrazów narządów i tkanek w organizmie, bez narażenia na

Bardziej szczegółowo

MagnetON MAX MMEM-01

MagnetON MAX MMEM-01 MagnetON MAX MMEM-01 www.instytutvolla.pl, tel. 12-3070360, 3070502, 531408 833 Instytut Badawczo-Rozwojowy im. dr. R. Volla & Noma Medica Volla Warszawa, Kraków, Katowice, Kalisz, Rzeszów, Szczecin, Poznań,

Bardziej szczegółowo