Wykaz jednostek chorobowych. wg międzynarodowej klasyfikacji ICD-10. leczonych w poszczególnych poradniach specjalistycznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz jednostek chorobowych. wg międzynarodowej klasyfikacji ICD-10. leczonych w poszczególnych poradniach specjalistycznych"

Transkrypt

1 zał. nr 6 do zarządzenia nr 65/2007/DSOZ Wykaz jednostek chorobowych wg międzynarodowej klasyfikacji ICD-10 leczonych w poszczególnych poradniach specjalistycznych 1

2 Spis treści: Świadczenia w zakresie alergologii 3 Świadczenia w zakresie audiologii i foniatrii.. 4 Świadczenia w zakresie chirurgii dziecięcej.. 5 Świadczenia w zakresie leczenia chorób naczyn. 6 Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej.. 7 Świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej 8 Świadczenia w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej. 9 Świadczenia w zakresie chirurgii plastycznej. 10 Świadczenia w zakresie chorób metabolicznych 11 Świadczenia w zakresie chorób zakaźnych 12 Świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii 13 Świadczenia w zakresie diabetologii. 14 Świadczenia w zakresie leczenia AIDS 15 Świadczenia w zakresie endokrynologii 16 Świadczenia w zakresie gastroenterologii 18 Świadczenia w zakresie genetyki. 19 Świadczenia w zakresie geriatrii 20 Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii.. 21 Świadczenia w zakresie leczenie gruźlicy i chorób płuc 24 Świadczenia w zakresie hematologii. 25 Świadczenia w zakresie immunologii 26 Świadczenia w zakresie kardiochirurgii.27 Świadczenia w zakresie kardiologii 28 Świadczenia w zakresie kardiologii dziecięcej.29 Świadczenia w zakresie leczenia bólu..30 Świadczenia w zakresie logopedii.32 Świadczenia w zakresie medycyny sportowej.33 Świadczenia w zakresie leczenia mukowiscydozy..34 Świadczenia w zakresie nefrologii.35 Świadczenia w zakresie neurochirurgii.36 Świadczenia w zakresie neurologii 37 Świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej..38 Świadczenia w zakresie okulistyki..39 Świadczenia w zakresie leczenia zeza..42 Świadczenia w zakresie onkologii.43 Świadczenia w zakresie otolaryngologii.44 Świadczenia w zakresie otolaryngologii dziecięcej..45 Świadczenia w zakresie neonatologii.46 Świadczenia w zakresie leczenia osteoporozy.47 Świadczenia w zakresie proktologii.48 Świadczenia w zakresie reumatologii.49 Świadczenia w zakresie chirurgii klatki piersiowej 50 Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.51 Świadczenia w zakresie urologii 52 Świadczenia w zakresie urologii dziecięcej 53 Świadczenia w zakresie toksykologii.54 Świadczenia w zakresie preluksacji 55 Świadczenia w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej.56 Świadczenia w zakresie transplantologii 57 2

3 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII H10 Alergiczne zapalenie spojówek H13 Zaburzenia spojówek w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej J00-J06 Ostre zakażenie górnych dróg oddechowych J30 J39 Inne choroby górnych dróg oddechowych, J40 Obturacyjne zapalenie oskrzeli J44 Inna przewlekła zaporowa choroba płuc J45 Astma oskrzelowa J46 Stan astmatyczny Astma aspirynowa Alergie na jady owadów błonkoskrzydłych Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych Niepożądane odczyny polekowe Reakcje anafilaktyczne na pokarmy J67 Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych Niepożądane odczyny polekowe Reakcje anafilaktyczne na pokarmy Przewlekłe pokrzywki...zapalenie płuc z nadwrażliwości wywołane pyłami organicznyl50 Ostra pokrzywka K09-K14 Choroba jamy ustnej, gruczołów ślinowych, żuchwy i szczęk K52.2 Uczuleniowe i związane z działaniem pokarmu zapalenie żołądkowo-jelitowe K90-K93 inne choroby układu pokarmowego alergie pokarmowe L00-L08 Zakażenia skóry i tkanki podskórnej L10-L14 Choroby pęcherzowe L20-L30 Zapalenie skóry i wyprysk L50-L54 Pokrzywka i rumień T78.3 Obrzęk naczynioruchowy H60 -Alergiczne zapalenie ucha zewnętrznego H65-Alergiczne zapalenie ucha środkowego Choroby alergiczne przełyku, żołądka, stawów, mózgu 3

4 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE AUDIOLOGII I FONIATRII G 51 - Zaburzenia nerwu twarzowego G52 Zaburzenia innych nerwów czaszkowych H60 H62 Choroby ucha zewnętrznego, H65 H75 Choroby ucha środkowego i wyrostka sutkowatego, H80 H83 Choroby ucha wewnętrznego, H90 H95 Inne choroby ucha, C32 Nowotwór złośliwy krtani F80 Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka F82 Specyficzne zaburzenia rozwoju funkcji motorycznych F83 Mieszane specyficzne zaburzenia rozwojowe F84 Całościowe zaburzenia rozwojowe F95 Tiki G09 Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego G52 Zaburzenia innych nerwów czaszkowych G53 Zaburzenia nerwów czaszkowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej G64 Inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego J04 Ostre zapalenie krtani tchawicy J37 Przewlekłe zapalenie krtani i tchawicy J38 Zapalenie strun głosowych i krtani niesklasyfikowane gdzie indziej J39 Inne choroby górnych dróg oddechowych K11 Choroby gruczołów ślinowych Q16 Wrodzone wady rozwojowe ucha pwodujące upośledzenie słuchu Q17 Inne wrodzone wady rozwojowe ucha Q31 Wrodzone wady rozwojowe krtani Q35 Rozszczep podniebienia Q36 Rozszczep wargi Q37 Rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi Q38 Inne wrodzone wady rozwojowe języka, jamy ustnej i krtani Choroby i stany zagrażające wystąpieniem upośledzenia słuchu (dzieci z grupy wysokiego ryzyka ): P05 Opóźniony wzrost płodu i niedozywenie płodu P07 Zaburzenia związane z krótkim czasem trwania ciąży i niskiej urodzeniowej masie ciała, niesklasyfikowane gdzie indziej P11 Inne porodowe urazy ośrodkowego układu nerwowego P20 Niedotlenienie wewnątrzmaciczne P21 Zamartwica urodzeniowa P35 Wrodzone choroby wirusowe (np. Cytomagalia wrodzona) R13 Dysfagia R47 Zaburzenia mowy nigdzie indziej niesklasyfikowane R48 Dysleksja i inne zaburzenia spostrzegania, nigdzie indziej niesklasyfikowane R49 Zaburzenia głosu Z 46 Założenie i dopasowanie innych aparatów Diagnostyka zawrotów głowy pochodzenia laryngologicznego 4

5 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII DZIECIĘCEJ C00-D49- Nowotwory C60-C80 Nowotwory D10-D36 Nowotwory niezłośliwe G91 Wodogłowie K20 - K31 Choroby przełyku, żołądka i dwunastnicy K35 - K38 Choroby wyrostka robaczkowego K40 - K46 Przepukliny K56 Niedrożność porażenna i niedrożność jelit bez przepukliny K57 Choroba uchyłkowa jelita K58 Zespół drażliwego jelita K60- K63 Choroby odbytu i odbytnicy K65 - K67 Choroby otrzewnej K91 Pooperacyjne zaburzenia układu pokarmowego L00-L08 Zakażania skóry i tkanki podskórnej L60-L75 Choroby przydatków skórnych L80-L99 Inne choroby skóry i tkanki podskórnej M00 M99 Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, w zakresie i możliwościach działania poradni N40 - N51 Choroby męskich narządów płciowych N20 - N23 Kamica moczowa N25 N29 Inne zaburzenia nerki i moczowodu Q10 -Q18 Wady wrodzone twarzoczaszki i szyi Q35 -Q37 Rozszczep wargi i podniebienia Q38 Q45 Inne wrodzone wady rozwojowe układu pokarmowego Q50 -Q56 Wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych Q65 -Q79 Wrodzone wady rozwojowe i zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego S00 -T35 Urazy T20-T32 Oparzenia, w zakresie i możliwościach działania poradni T33-T35 Odmrożenia, w zakresie i możliwościach działania poradni Y01-Y98 Zewnętrzne przyczyny zachorowania, w zakresie i możliwościach działania poradni 5

6 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA CHORÓB NACZYŃ E10-E14 Makro i mikroangiopatia cukrzycowa I65 Niedrożność i zwężenie tętnic przedmózgowych nie powodujące zawału mózgu I70 Miażdżyca I71 Tętniak i tętniak rozwarstwiający tętnicy głównej I72 Tętniak innych tętnic I73 Inne choroby naczyń obwodowych I74 Zator i zakrzep tętniczy I77 Inne zaburzenia czynności tętnic i tętniczek I79 Zaburzenia czynności tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej D69 Trombofilia E12 Stopa cukrzycowa I28e, I60-I69, I70-I79 Choroby naczyniowe I73 Choroba Buergera I 80-I89 Choroby naczyń limfatycznych L87, M30-M36 Kolagenozy L95, M05, M31 Vasculitis (zapalenia naczyń) 6

7 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ C00 D48 Nowotwory, w zakresie i możliwościach działania poradni, głównie kontynuacja i uzupełnienie opieki onkologicznej I70 I79 Choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych, I80 I89 Choroby żył, naczyń limfatycznych i węzłów chłonnych, niesklasyfikowane gdzie indziej, K00 K93 Choroby układu trawiennego, L00 L08 Zakażenia skóry i tkanki podskórnej, L60 L75 Choroby przydatków skórnych, L80 L99 Inne choroby skóry i tkanki podskórnej, M00 M99 Choroby układu kostno stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, w zakresie i możliwościach działania poradni, N00 N99 Choroby układu moczowo płciowego, w zakresie i możliwościach działania poradni, a nie objętym opieką innych poradni specjalistycznych, S00 T19 Urazy T20 T32 Oparzenia, w zakresie i możliwościach działania poradni, T33 T35 Odmrożenia, w zakresie i możliwościach działania poradni, V01 Y98 Zewnętrzne przyczyny zachorowania, w zakresie i możliwościach działania poradni, T80 Powikłania po wylewie, transfuzji i wstrzyknięciu T87 Powikłanie związane z ponownym przyrośnięciem i amputacją T88 Inne powikłania opieki chirurgicznej i medycznej niesklasifikowane gdzie indziej R10 Ból w okolicy brzucha i miednicy R22 Umiejscowiony obrzęk, guzek, guz skóry i tkanki podskórnej W45 Ciało obce lub przedmiot przechodzący przez skórę W54 Ugryzienie lub uderzenia przez psa J93 Odma opłucnowa N60-64 Zaburzenia sutka 7

8 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ C00- D48 Nowotwory 8

9 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ A42 Promienica B44 Aspergilloza K00-k93 Choroby jamy ustnej, gruczołów ślinowych, żuchwy i szczęk S00-S06 Urazy głowy (w zakresie i możliwościach działania poradni) J01 Ostre zapalenie zatok przynosowych J32 Przewlekle zapalenie zatok przynosowych Q18 Torbiel boczna szyi C00-C08 Nowotwory złośliwe wargi i jamy ustne C31 Nowotwór złośliwy zatok przynosowych C41 Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu C43-C44 Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry D00 Rak in situ jamy ustnej D04 Rak in situ skóry D10 Nowotwór niezłosliwy jamy ustnej i gardła D11 Nwotwory niezłośliwe dużych gruczołow ślinowych D17 Nowotwory niezłośliwe z tkanki tłuszczowej D18 Naczyniaki krwionośne i chłonne jakiegokolwiek umiejscowienia D37 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej L02 Ropień i czyrak twarzy L04 Ostre zpalenie węzłów chłonnych L08 Inne miejscowe zakażenia skóry i tkanki podskórnej T90 następstwa urazów głowy 9

10 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII PLASTYCZNEJ C00-D48-Nowotwory, w zakresie i możliwościach działania poradni K07 Nieprawidłowości zębowo-twarzowe K09 Torbiele okolic jamy ustnej L00-L99 Choroby skóry i tkanki podskórnej, w zakresie i możliwościach działania poradni M00-M99 Choroby układu kostno stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, w zakresie i możliwościach działania poradni N62-Przerost sutka N64 Inne zaburzenia sutka Q 10 Wrodzone wady rozwojowe powiek, aparatu łzowego i oczodołu Q17 Wady wrodzone ucha Q18 Inne wrodzone wady rozwojowe twarzy i szyi Q30 Wrodzone wady rozwojowe nosa Q35-Q37 Rozszczepy wargi i podniebienia Q38- Inne wrodzone wady rozwojowe języka, jamy ustnej i krtani Q74 Inne określone wrodzone wady rozwojowe kończyn Q83- Wrodzone wady rozwojowe gruczołów sutkowych R20-R23 Objawy i cechy chorobowe dotyczące skóry i tkanki podskórnej S00-T98 Urazy i inne określone skutki działania czynników zewnetrznych min. D16 Nowotwory niezłośliwe kości i chrząstek stawowych D17 Nowotwory niezłośliwe z tkanki tłuszczowej D18 Naczyniaki krwionośne i chłonne D21 inne nowotwory niezłośliwe tkanki łącznej D22 Znamiona barwnikowe D23 inne nowotwory niezłośliwe skóry G55 Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej G56 Mononeuropatie kończyny górnej G58 Mononeuropatie kończyny dolnej G80 Dziecięce porażenie mózgowe G83 inne zespoły porażenne S40-S49 Urazy barku i ramienia S54 Urazy nerwów na poziomie przedramienia S50-S59 Urazy łokcia i przedramienia S60 S69 Urazy nadgarstka i ręki Q66 Wrodzone zniekształcenia stopy Q68 inne wrodzone zniekształcenia mięśniowo-kostne Q69 Palce dodatkowe Q70 Zrost palców Q71 Zniekształcenia zmniejszające kończyny górnej W54 Ugryzienie przez psa 10

11 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB METABOLICZNYCH E15 E16 Inne zaburzenia regulacji glukozy oraz wydzielania wewnętrznego trzustki, E20 Niedoczynność przytarczyc, E21 Nadczynność przytarczyc i inne choroby przytarczyc, E50 E64 Inne niedobory pokarmowe, E 65 E68 Otyłość i inne zespoły przekarmienia E70 E90 Choroby metaboliczne, a w tym m.in.: E70 Zaburzenia przemian aminokwasów, E74 Zaburzenia przemian węglowodanów, E78 Zaburzenia przemian lipidów i inne lipidemie E88 Inne zaburzenia metaboliczne, M80 M85 Zaburzenia mineralizacji i struktury kostnej (w zakresie i możliwościach działania poradni), P70 P74 Przemijające zaburzenia wewnątrzwydzielnicze i przemiany materii swoiste dla płodu i noworodka, R79 Inne nieprawidłowe wyniki badań biochemicznych krwi, R82 Inne nieprawidłowe wyniki badania moczu. 11

12 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH A02-A09 Choroby zakaźne przewodu pokarmowego A20-A28 Niektóre bakteryjne choroby odzwierzęce A30-A49 Inne choroby bakteryjne A55 Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie A56 Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie A57 Wrzód weneryczny A58 Ziarniniak pachwinowy A59 Rzęsistkowica A65-A69 Inne choroby wywołane przez krętki A70-A74 Inne choroby wywoływane przez Chlamydie A75-A79 RiketsjozyA83 Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez komary A84 Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze A85 Inne wirusowe zapalenia mózgu niesklasyfikowane gdzie indziej A86 Wirusowe zapalenie mózgu, nie określone A89 Wirusowe zakażenie ośrodkowego układu nerwowego, nie określone A90-A99 Wirusowe gorączki i wirusowe gorączki krwotoczne przenoszone przez stawonogi B15-B19 Wirusowe zapalenie wątroby B34 Nieokreślone zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych B25 Cytomegalia B27 Mononukleoza zakaźna B33 Inne choroby wirusowe niesklasyfikowane gdzie indziej B34 Zakażenie wirusowe o nieustalonym umiejscowieniu B37 Kandydoza (Candidosis) B38 Kokcydioidomikoza B39 Histoplazmoza B40 Drożdżyca (blastomykoza) B41 Parakokcydioidomikoza B42 Sporotrychoza B43 Chromomikoza i ropień feomykotyczny B44 Grzybica kropidlakowa (Aspergiloza) B45 Kryptokokoza (cryptococcosis) B46 Mukormykoza (zygomycosis) B47 Maduromykoza B48 Inne grzybice niesklasyfikowane gdzie indziej B49 Grzybice, nie określone B50-B64 Choroby wywołane przez pierwotniaki B65-B83 Robaczyce B87 Muszyca (myiosis) B88 Inne inwazje pasożytnicze B89 Choroby pasożytnicze, nie określone B92 Następstwa trądu B94 Następstwa innych i nieokreślonych chorób zakaźnych i pasożytniczych Z20 Styczność i narażenie na choroby zakaźne 12

13 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII A69 Krętkowica wywołana przez Bonelia burgdoferi B00 Zakażenie wirusem Herpes B01 Ospa wietrzna B02 Półpasiec B07 Brodawki wirusowe B08 inne zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych niesklasyfikowane gdzie indziej B35 Grzybica skóry( dermatofitozy) B36 Inne grzybice powierzchowne B37 Kandydoza B40 Drożdżyca B48 Inne grzybice niesklasyfikowane gdzie indziej B85 Wszawica B86 Świerzb D69 Plamica alergiczna I78 Choroby naczyń włosowatych I80 Zakrzepowe zapalenie żył K14 choroby języka M30-M36 Układowe choroby tkanki łącznej L01-L08 Zakażenia skóry i tkanki podskórnej L10-L14 Choroby pęcherzowe L20-L30 Zapalenie skóry i wyprysk L40-L45 Choroby grudkowo złuszczające L50-L54 Pokrzywka i rumień L55-L59 Choroby skóry i tkanki podskórnej związane z promieniowaniem L60-L75 Choroby przydatków skórnych L80-L99 Inne choroby skóry i tkanki podskórnej N49 Choroby zapalne męskich narządów płciowych niesklasyfikowane gdzie indziej A50-A64 Zakażenia przenoszone głównie drogą płciową A46 Róża C43-C44 Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry D22 Znamiona barwnikowe D23 Inne niezłośliwe nowotwory skóry Q80-Q82 wrodzone wady rozwojowe I83 Żylaki kończyn dolnych L-80 Vitilgo Gruźlica skóry Atopowe zapalenie skóry Owrzodzenie podudzi R22 Umiejscowiony obrzęk, guzek, guz skóry i tk. Podskórnek Z00 Ogolne badanie dermatologiczne Z11 Specjalne badania przesiewowe w kierunku chorób zakaźnych i pasożytniczych (serologia,aids, kiła) 13

14 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII E10 Cukrzyca insulinozależna E11 Cukrzyca insulinoniezależna E12 Cukrzyca związana z niedożywieniem E13 Inne określone postacie cukrzycy E14 Cukrzyca nie określona E15 Śpiączka hipoglikemiczna E16 Inne zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki E65-E68 Otyłość i inne zespoły z przekarmienia I70 I79 Choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych, L00 L08 Zakażenia skóry i tkanki podskórnej, L60 L75 Choroby przydatków skórnych, L80 L99 Inne choroby skóry i tkanki podskórnej, H30 H36 Choroby naczyniówki i siatkówki, H53 H54 Upośledzenie widzenia i ślepota, O24 Cukrzyca w ciąży E74 Inne zaburzenia przemian węglowodanów. 14

15 ŚWIADCZENIA W ZAKESIE LECZENIA AIDS B20 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności / HIV /, której skutkiem są choroby zakaźne i pasożytnicze B21 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności / HIV /, której skutkiem są nowotwory złośliwe B22 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności / HIV /, której skutkiem są inne określone choroby B23 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności / HIV /, której skutkiem inne stany B24 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności / HIV/nieokreślona O98 Choroby zakaźne i pasożytnicze u matki sklasyfikowane gdzie indziej, ale wikłające ciążę, poród i połóg P35 Wrodzone choroby wirusowe R75 Laboratoryjne dowody wskazujące na zakażenie wirusem HIV Z20 Styczność i narażenie na choroby zakaźne Z21 Bezobjawowy stan zakażenia wirusem HIV Z60 Problemy związane ze środowiskiem socjalnym, Z72 Problemy związane ze stylem życia 15

16 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII C25.4 Insulinoma C60-C63 nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych (diagnostyka) C73 Nowotwór złośliwy tarczycy C74 Nowotwór złośliwy nadnerczy C75 Nowotwór złośliwy innych gruczołów Rak przytarczyc C83 Chłoniaki nieziarnicze rozlane (Chłoniak tarczycy) D44.4 Craniopharingeoma E00 - E07 Choroby tarczycy E16 Inne zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki E16.8 Gastrinoma E65-E68 Otyłość i inne zespoły przekarmienia M85 Inne zaburzenia mineralizacji i struktury kości E89.3- Inne choroby przysadki-niedoczynność przysadki po zabiegu operacyjnym, naświetlaniach- E20-E35 Zaburzenia innych gruczołów wydzielania wewnętrznego E45 Opóźniony rozwój będący następstwem niedożywienia białkowo-energetycznego F50 Zaburzenia odżywiania Q53 Niezstąpienie jąder Q55 Inne wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych męskich Q56 Płeć niezdeterminowana i obojnactwo rzekome Q96 Zespół Turnera, Zespół Klinefertera R62 Brak oczekiwanego prawidłowego rozwoju fizjologicznego Diagnostyka niedoboru wzrostu D33 Niezłośliwy nowotwór mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego (gruczolak przysadki) N40-N51 Choroby męskich narządów płciowych N60 N64 Zaburzenia sutka N80 Gruczolistość śródmaciczna N83 Niezapalne schorzenia jajnika, jajowodu i więzadła szerokiego macicy N85 Inne niezapalne zaburzenia macicy z wyjątkiem szyjki macicy N87 Dysplazja szyjki macicy N88 Inne niezapalne schorzenia szyjki macicy N91 Brak, skąpe i rzadkie miesiączki N92 Obfite, częste i nieregularne miesiączki N93 Inne nieprawidłowe krwawienia maciczne i pochwowe N95 Schorzenia przekwitania i okresu okołomenopauzalnego N97 Niepłodność kobieca C60-C63-nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych (diagnostyka ) N43-wodniak jądra i powrózka nasiennego (diagnostyka) N44-skręt jądra (diagnostyka) N46-niepłodność męska N48- inne zaburzenia prącia, N50-inne zaburzenia męskich narządów płciowych, N51-zaburzenia męskich narządów płciowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej N91 Brak, skąpe i rzadkie miesiączki N92 Obfite, częste i nieregularne miesiączki N93 Inne nieprawidłowe krwawienia maciczne i pochwowe N80 Endometrioza N83 Niezapalne schorzenia jajnika, jajowodu, więzadła szerokiego N94 Ból i inne stany związane z żeńskimi narządami płciowymi i cyklem miesiączkowym N96 Nawracające straty ciąży Z30-Z32 planowanie rodziny A50-A64, Z21 choroby przenoszone drogą płciową N46-niepłodność męska N48- inne zaburzenia prącia, N50-inne zaburzenia męskich narządów płciowych, 16

17 E10-14 Cukrzyca E15-16 Inne zaburzenia regulacji glukozy oraz wydzielania wewnętrznego trzustki E74 Inne zaburzenia przemian węglowodanów E88 Inne zaburzenia metaboliczne M81 Oseoporoza bez patologicznego złamania 17

18 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII C15 Nowotwór przełyku C16 Nowotwór żołądka C18 Nowotwór jelita grubego C25 Nowotwór trzustki C21 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu E34 Inne zaburzenia endokrynologiczne E63 Inne niedobory pokarmowe E84 Zwłóknienie wielotorbielowate (cystic fibrosis) I 85 Żylaki przełyku K20 K31 Choroby przełyku żołądka i dwunastnicy K50 K52 Niezakaźne zapalenie jelita cienkiego i grubego K55 K63 Inne choroby jelit K70 K77 Chorby w atroby K80 K87 Schorzenia pęcherzyka żółciowego, przewodu żółciowego i trzustki K90 K93 Inne choroby układu pokarmowego Q38 Q45 Inne wrodzone wady rozwojowe układu pokarmowego R10-R19 Objawy podmiotowe i przedmiotowe dotyczące przewodu pokarmowego i jamy brzusznej R62 Brak oczekiwanego prawidłowego rozwoju fizjologicznego I84 Guzy krwawnicze odbytu B15 Ostre wirusowe zapalenie watroby typu A B16 Ostre wirusowe zapalenie watroby typu B B17 Inne ostre wirusowe zapalenie watroby- leczenie poszpitalne B18 Przewlekle wirusowe zapalenie watroby B19 Nieokreślone wirusowe zapalenie watroby C22 Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego C24 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części dróg żółciowych D13 Nowotwór niezłośliwy innych i niedokładnie określonych części układu pokarmowego E80 Zaburzenia przemiany porfiryn i bilirubiny E83 Zaburzenia przemiany mineralnej E83.0 Choroba Wilsona E83.1 Hemochromatoza R94 Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych D50 Niedokrwistości z niedoboru żelaza D64 Inne niedokrwistości D37 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów trawiennych Z20 Styczność i narażenie na choroby zakaźne Z22 Nosicielstwo chorób zakaźnych Z80 Obciążenie dziedziczne nowotworami złośliwymi. 18

19 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GENETYKI Wykaz jednostek chorobowych leczonych w poradni -Q00-Q99 Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomalne -E25 zespoły nadnerczowo- płciowe -E 78 zaburzenia przemian lipidów i inne lipidemie -E 84 zwłóknienie wielotorbielowate - F64 - zaburzenie identyfikacji płci - F 79 upośledzenia umyslowe, nie określone - G 10 choroba Huntingtona - G 11- bezład dziedziczny - G12- zaniki miesni pochodzenia rdzeniowego i pokrewne - G 13 zaniki układowe pierwotnie zajmujące układ nerwowy w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej - G71 pierwotne zaburzenia mięsniowe - H54 ślepota i upośledzenie wzroku - N07 nefropatia dziedziczna nie sklasyfikowana gdzie indziej - N46 niepłodność męska - N 96 kobieta roniąca nawykowo - Z12 specjalne badania przesiewowe w kierunku nowotworów - Z 35 nadzór nad ciążą wysokiego ryzyka - Z80 obciążenie rodzinne nowotworami rodzinnymi rodzinnie występujące raki: piersi, jajnika dziedziczny niepolipowaty rak jelita grubego (HNPCC) rodzinna polipowatość jelita grubego (FAP) nerwiakowłókniakowatość typu I i II zespół von Hippla Lindaua zespół Li-Fraumenii rodzinne postaci raków: żołądka, płuc, nerki, prstaty, trzustki. 19

20 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GERIATRII D50-D53 Niedokrwistości z niedoborów pokarmowych E10 Cukrzyca insulinozalezna E11 Cukrzyca insulinoniezależna E78 Zaburzenia przemian lipidów i inne lipidemie F03 Otępienie bliżej nieokreślone I10 Samoistne / pierwotne nadciśnienie I20 Dusznica bolesna I50 Niewydolność serca I65 Niedrożność i zwężenie naczyń mózgowych nie powodujące zawału mózgu I70 Miażdżyca I73 Inne choroby naczyń obwodowych I80 Zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył J06 Ostre zakażenie górnych dróg oddechowych o umiejscowieniu mnogim lub nieokreślonym J20 Ostre zapalenie oskrzeli J43 Rozedma płuc J44 Przewlekła zaporowa choroba płuc J45 Dychawica oskrzelowa K27 Wrzód trawienny K30 Dyspepsja K59 Inne czynnościowe zaburzenia jelit M05 Reumatoidalne zapalenie stawów M10 Dna moczanowa M15 Zwyrodnienia wielostawowe M45 Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa M81 Osteoporoza bez patologicznego złamania N30 Zapalenie pęcherza moczowego Choroby afektywne Otępienie wielozawałowe Otępienie mieszane Łagodny przerost gruczołu krokowego Objawy związane z menopauzą 20

21 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII E25 Zespoły nadnerczowo płciowe E28 Zaburzenia czynności jajników N70 N77 Choroby zapalne żeńskich narządów miednicy małej N82 Przetoki w żeńskim narządzie rodnym N83 Niezapalne schorzenia jajnika, jajowodu i więzadła szerokiego macicy N84 Polip żeńskiego narządu rodnego N85 Inne niezapalne zaburzenia macicy z wyjątkiem szyjki N86 Nadżerka i wywinięcie błony śluzowej kanału szyjki macicy N87 Dysplazja szyjki macicy N88 Inne niezapalne schorzenia szyjki macicy N89 Inne niezapalne schorzenia pochwy N90 Inne niezapalne schorzenia sromu i krocza N91 Brak, skąpe i rzadkie miesiączki N92 Obfite, częste i nieregularne miesiączki N93 Inne nieprawidłowe krwawienia maciczne i pochwowe N94 Ból i inne stany związane z żeńskimi narządami płciowymi i cyklem miesiączkowym N 95 - schorzenia przekwitania i okresu okołomenopauzalnego i inne według kompetencji N Zaburzenia sutka Q50 Q52 Wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych Y05 Przestępstwo seksualne z użycie przemocy fizycznej Z30 Postępowanie antykoncepcyjne Z31 Postępowanie prokreacyjne Obciążona przeszłość położnicza; Z35- nadzór nad ciążą wysokiego ryzyka N97-niepłodność kobieca; N96-kobieta roniąca nawykowo Poród przedwczesny, zgon okołoporodowy, urodzenie poprzednio dziecka z hipotrofia lub o wadze > 4500g, opóźnienie rozwoju psychoruchowego dziecka Z 35, izoimmunizacja Rh O00-O08-ciąża zakończona poronieniem O36-inne powikłania poprzednich ciąż i porodów Współistnienie z ciążą przewleklych chorób; cukrzyca O24, nadciśnienie tętnicze O10, choroby serca I00-I99, choroby układu noczowopłciowego N00-N29, niedokrwistość D50-D64, choroby gruczołów dokrewnych E00-E90, choroby układu oddechowego, stan po operacji na macicy Z 98, pierworódki przed 18 i po 35 roku życia Z35, wieloródki po 40 roku życia mające więcej niż 4 dzieci Z 35. Powikłania obecnej ciąży; ciąża bliźniacza 030, hipotrofia płodu 035, zagrożenie porodem przedwczesnym po 31 tyg. ciąży 060, ciąża przedterminowa po 41 tyg. 048,krwawienie w III trymestrze ciąży ,nadcisnienie indukowane ciąża 010, niewydolność cieśniowo - szyjkowa Z 35, niedokrwistość poniżej 10 g % 025, ciąża wielopłodowa 030. Z12, specjalne badania przesiewowe w kierunku nowotworów C50 Nowotwór złośliwy sutka C51-58 Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych D05, D06 Rak in situ sutka, Rak in situ szyjki macicy D07 Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych N81 Wypadanie żeńskich narządów płciowych O20 Krwawienie we wczesnym okresie ciąży O23 Zakażenia dróg moczowo-płciowych w ciąży O26 Opieka położnicza z powodu stanów związanych głównie z ciążą Ambulatoryjna opieka podczas ciąży fizjologicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym badań przesiewowych, oraz okresów, w których te badania są przeprowadzaner (Dz. U. Z dnia 28 grudnia 2004 r.) załącznik nr 1. 21

22 Wykonanie procedury pobrania materiału do przesiewowego badania cytologicznego obejmuje: 1) zarejestrowanie w Systemie Informatycznym Monitorowania Profilaktyki (SIMP) z jednoczesną weryfikacją kwalifikacji do objęcia skryningiem, kobiety z ustalonej grupy wiekowej (25-59 lat), która zgłosi się do przesiewowego badania cytologicznego (dopuszcza się rejestrację poprzez SMS), 2) pobranie materiału do badania przy użyciu jednorazowego wziernika i jednorazowej szczoteczki umożliwiającej pobranie rozmazu jednocześnie z tarczy części pochwowej oraz z kanału szyjki macicy (w przypadku, kiedy próbka nie nadaje się do oceny mikroskopowej, świadczeniodawca zobowiązany jest poinformować o tym pacjentkę i ponownie pobrać materiał do badania, dopuszcza się odsetek rozmazów niemożliwych do oceny na poziomie 3% i suboptymalnych na poziomie 20%), 3) rozprowadzenie pobranego materiału na całej powierzchni szkiełka podstawowego i jego utrwalenie (cytofix lub alkohol 96%), 4) przeprowadzenie edukacji w zakresie prewencji nowotworu szyjki macicy, 5) wysłanie pobranego materiału do pracowni diagnostycznej wyłonionej przez Fundusz w drodze postępowania poprzedzającego zawarcie umów na realizację etapu diagnostycznego Programu profilaktyki raka szyjki macicy wraz z wypełnioną ankietą wg wzoru zamieszczonego poniżej w wersji papierowej lub w SIMP (w ankiecie/na szkiełku należy wpisać nr badania nadany przez SIMP); po zakończeniu procedur konkursowych oddział wojewódzki Funduszu właściwy terytorialnie dla siedziby świadczeniodawcy zobowiązany jest udostępnić listę pracowni realizujących etap diagnostyczny Programu, 6) w przypadku nieprawidłowego wyniku, jeśli pacjentka nie zgłosi się po jego odbiór w ciągu 3 miesięcy, konieczne jest wezwanie pacjentki, wydanie wyniku wraz z decyzją, co do dalszego postępowania objęcie leczeniem lub, jeżeli konieczna jest weryfikacja wstępnego rozpoznania, skierowanie do odpowiedniej placówki realizującej świadczenia zdrowotne w ramach Etapu pogłębionej diagnostyki Programu, 7) zalecane postępowanie w przypadku prawidłowego wyniku badania: zalecenie ponownego zgłoszenia się na badanie po trzech latach w przypadku braku czynników ryzyka; zalecenie wcześniejszego badania cytologicznego (po 12 miesiącach) w ramach Programu w uzasadnionych przypadkach, w szczególności kobietom zakażonym wirusem HIV, przyjmującym leki immunosupresyjne, zakażone HPV - typem wysokiego ryzyka, 8) świadczeniodawca rejestrujący pacjentki w Systemie Informatycznym Monitorowania Profilaktyki poprzez aplikację internetową zobowiązany jest do wpisania zaleceń dla pacjentki odnośnie dalszego trybu postępowania w ww. aplikacji, 9) świadczeniodawca rejestrujący pacjentki w Systemie Informatycznym Monitorowania Profilaktyki poprzez SMS zobowiązany jest do przekazywania informacji o zaleceniach dla pacjentki odnośnie dalszego trybu postępowania właściwemu terytorialnie Wojewódzkiemu Ośrodkowi Koordynującemu program profilaktyki raka szyjki macicy. Rozmaz cytologiczny w ramach skryningu może pobierać lekarz realizujący świadczenia w zakresie ginekologii i położnictwa i/lub współpracująca z nim położna posiadająca certyfikat umiejętności w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych wydany przez Centralny lub Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Program profilaktyki raka szyjki macicy, Cytologiczne badania przesiewowe obejmują populację kobiet w wieku od 25 do 59 lat, (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia). Badania przeprowadza się 1 raz na 3 lata. Pacjentki leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne) ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym. 22

Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013. I. Osoby dorosłe

Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013. I. Osoby dorosłe Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013 Załącznik nr 1 WYKAZ NIEULECZALNYCH, POSTĘPUJĄCYCH, OGRANICZAJĄCYCH ŻYCIE CHORÓB NOWOTWOROWYCH INIENOWOTWOROWYCH, W KTÓRYCH SĄ UDZIELANE ŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi Choroby układu nerwowego 1 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym * X 2 Choroby nerwów obwodowych X 3 Choroby mięśni X 4 Zaburzenia równowagi X 5 Guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni X 6

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5b część 1 do zarządzenia Nr 82/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 grudnia 2013 r.

Załącznik nr 5b część 1 do zarządzenia Nr 82/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 grudnia 2013 r. KATALOG SPECJALISTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ ODRĘBNYCH lp. kod nazwa świadczenia wartość punktowa Warunki realizacji zgodne z Rozporządzeniem AOS określone w: Warunki realizacji zgodne z Rozporządzeniem Programy

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Joanna Didkowska, Urszula Wojciechowska, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Urszula Wojciechowska, Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware. Część II Choroby układu oddechowego 137 Eleanor C. Hawkins

Spis treści. Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware. Część II Choroby układu oddechowego 137 Eleanor C. Hawkins Spis treści Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware 1 Badanie układu krążenia 2 2 Badania dodatkowe stosowane w chorobach układu krążenia 8 3 Leczenie zastoinowej niewydolności serca 29 4 Zaburzenia

Bardziej szczegółowo

chirurgia ogólna ortopedia i traumat narz Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi ruchu Choroby układu nerwowego X X

chirurgia ogólna ortopedia i traumat narz Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi ruchu Choroby układu nerwowego X X Choroby układu nerwowego Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu poważnego urazu * 2 Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu urazu * 3 Kompleksowe zabiegi wewnątrzczaszkowe * 4 Duże zabiegi wewnątrzczaszkowe * 5

Bardziej szczegółowo

Oddział Chorób Wewnętrznych - ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju

Oddział Chorób Wewnętrznych - ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju Nazwa świadczenia A26 zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym A31 choroby nerwów obwodowych A32 choroby mięśni A33 zaburzenia równowagi A34c guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni A34d guzy

Bardziej szczegółowo

Oddział Pediatryczny - ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju

Oddział Pediatryczny - ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju Nazwa świadczenia A59 bóle głowy A87b inne choroby układu nerwowego < 18 r.ż. C56 poważne choroby gardła, uszu i nosa C57 inne choroby gardła, uszu i nosa C56b poważne choroby gardła, uszu i nosa < 18

Bardziej szczegółowo

Poradnia Immunologiczna

Poradnia Immunologiczna Poradnia Immunologiczna Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli Lublin, 2011 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

ROLA LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAMACH SZYBKIEJ TERAPII ONKOLOGICZNEJ

ROLA LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAMACH SZYBKIEJ TERAPII ONKOLOGICZNEJ ROLA LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAMACH SZYBKIEJ TERAPII ONKOLOGICZNEJ Poprawa dostępności do szybkiej diagnostyki onkologicznej i szybkiego leczenia nowotworów złośliwych - jak najszybsze

Bardziej szczegółowo

ortopedia i traumat narz choroby wewnętrzne nazwa grupy chirurgia ogólna położnictwo i ginekologia reumatologia kardiologia pediatria ruchu

ortopedia i traumat narz choroby wewnętrzne nazwa grupy chirurgia ogólna położnictwo i ginekologia reumatologia kardiologia pediatria ruchu Choroby układu nerwowego 1 Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu poważnego urazu * X X 2 Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu urazu * X X 3 Duże zabiegi wewnątrzczaszkowe * X X 4 Średnie zabiegi wewnątrzczaszkowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek chorobowych. wg międzynarodowej klasyfikacji ICD-10. leczonych w poradniach specjalistycznych

Wykaz jednostek chorobowych. wg międzynarodowej klasyfikacji ICD-10. leczonych w poradniach specjalistycznych Załącznik nr 8 do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 14 /2007 z dnia 29.03.2007r. Wykaz jednostek chorobowych wg międzynarodowej klasyfikacji ICD-10 leczonych w poradniach specjalistycznych 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

WSKAZANIA OSTRE KOD OPIS

WSKAZANIA OSTRE KOD OPIS WSKAZANIA OSTRE KOD OPIS A48.0 ZGORZEL GAZOWA A48.8 INNE OKREŚLONE CHOROBY BAKTERYJNE D.74 METHEMOGLOBINEMIA D.74.0 D.74.8 D.74.9 H.83.3 METHEMOGLOBINEMIA WRODZONA INNE METHEMOGLOBINEMIE NIEOKREŚLONA METHEMOGLOBINEMIA

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS Załącznik nr do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych uchwałą 0/04/03/204 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 04.03.204 r. I. USZKODZENIA GŁOWY. ZŁAMANIE KOŚCI POKRYWY

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009 GORZÓW WLKP. 2011 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Lubuski

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011 GORZÓW WLKP. 2014 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Wielospecjalistyczną, kompleksową, skoordynowaną pomocą obejmuje się dzieci w wieku od 0 do ukończenia 7 r.ŝ., które są:

Wielospecjalistyczną, kompleksową, skoordynowaną pomocą obejmuje się dzieci w wieku od 0 do ukończenia 7 r.ŝ., które są: PROGRAM: Wczesnej, wielospecjalistycznej, kompleksowej, skoordynowanej i ciągłej pomocy dziecku zagroŝonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie. Lekarze oddziałów połoŝniczych

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008 GORZÓW WLKP. 2010 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Lubuski

Bardziej szczegółowo

Przedzabiegowa ankieta anestezjologiczna

Przedzabiegowa ankieta anestezjologiczna SPECJALISTYCZNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOTO MED Kazimiera Sikora 25 731 KIELCE, ul. Słoneczna 1 Biuro tel (041) 346-08-50; fax (041) 346-21-00 Przychodnie- ul Słoneczna 1 (041)345-11-47;

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku Urszula Wojciechowska Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Niniejsze opracowanie zawiera dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Co leczy akupunktura?

Co leczy akupunktura? Co leczy akupunktura? Akupunktura posiada bardzo szeroki zakres wskazań ukierunkowanych na przyniesienie ulgi choremu - często też okazuje się nie tylko tańsza, ale również bardziej skuteczna od stosowania

Bardziej szczegółowo

... (imię, nazwisko, data urodzenia, nr hist. chor.) Pacjent został zakwalifikowany do operacji przez dr..

... (imię, nazwisko, data urodzenia, nr hist. chor.) Pacjent został zakwalifikowany do operacji przez dr.. LAPAROSKOPIA APPENDECTOMIA CHOLECYSTEKTOMIA dr Informacja dla pacjentów i rodziców dzieci operowanych z powodu zmian chorobowych pęcherzyka żółciowego, wyrostka robaczkowego i innych operacji metodą laparoskopową

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELEGNIARSTWO; I rok I ο PRZEDMIOT: ANATOMIA (ĆWICZENIA 45h) ĆWICZENIE 1 (01.10.2012) ĆWICZENIE 2 (04.10.2012) ĆWICZENIE 3 (08.10.

KIERUNEK: PIELEGNIARSTWO; I rok I ο PRZEDMIOT: ANATOMIA (ĆWICZENIA 45h) ĆWICZENIE 1 (01.10.2012) ĆWICZENIE 2 (04.10.2012) ĆWICZENIE 3 (08.10. KIERUNEK: PIELEGNIARSTWO; I rok I ο PRZEDMIOT: ANATOMIA (ĆWICZENIA 45h) ĆWICZENIE 1 (01.10.2012) - Zapoznanie się z regulaminem i przepisami BHP obowiązującymi na zajęciach. Podstawowe mianownictwo anatomiczne

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012

LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012 Gorzów Wielkopolski 2015 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Warszawa 2012 Opracowała Akceptowała Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Spis treści ROZDZIAŁ 1 ROZDZIAŁ 2 ROZDZIAŁ 3 ROZDZIAŁ 4. Spis Autorów Wstęp

Spis treści ROZDZIAŁ 1 ROZDZIAŁ 2 ROZDZIAŁ 3 ROZDZIAŁ 4. Spis Autorów Wstęp Spis treści Spis Autorów Wstęp ROZDZIAŁ 1 Metabolizm w chirurgii 1.1. Informacje wstępne...1 1.2. Podział ustroju...1 1.3. Prawa równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej...2 1.4. Skład elektrolitowy

Bardziej szczegółowo

Prawa dziecka - pacjenta

Prawa dziecka - pacjenta Materiał konferencyjny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prawa dziecka - pacjenta Finansowanie świadczeń dla dzieci - pacjentów Uprawnieni do świadczeń

Bardziej szczegółowo

Wydział Zdrowia Publicznego, Kierunek DIETETYKA, Studia I stopnia stacjonarne I rok, Rok akademicki 2013/2014

Wydział Zdrowia Publicznego, Kierunek DIETETYKA, Studia I stopnia stacjonarne I rok, Rok akademicki 2013/2014 Grupa 1 1 63571 2.1 3.1 4.1 8.1 12.1 14.1 2 63572 2.2 3.2 4.2 8.2 12.2 14.2 3 63573 2.3 3.3 4.3 8.3 12.3 14.3 4 63574 2.4 3.4 4.4 8.4 12.4 14.4 5 63575 2.5 3.5 4.5 8.5 12.5 14.5 6 63576 2.6 3.6 5.1 9.1

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA DO REHABILITACJI UZDROWISKOWEJ W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ZAKŁADÓW LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO

SZCZEGÓŁOWE WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA DO REHABILITACJI UZDROWISKOWEJ W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ZAKŁADÓW LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWE WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA DO REHABILITACJI UZDROWISKOWEJ W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ZAKŁADÓW LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO I. Choroby ortopedyczno-urazowe a) S12 następstwa złamań

Bardziej szczegółowo

Chirurgia ogólna. Strona 1. A01 Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu poważnego urazu * 139. 7 645,00 zł. 6 765,00 zł

Chirurgia ogólna. Strona 1. A01 Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu poważnego urazu * 139. 7 645,00 zł. 6 765,00 zł Chirurgia ogólna wartość punktowa - kod grupy nazwa grupy Cena hospitalizacja A01 Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu poważnego urazu * 139 7 645,00 zł A02 Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu urazu * 123

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r.

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 Elektronicznie podpisany przez: IWONA ANDRUSZKIEWICZ; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W Data: 2013-07-09 14:39:14 UCHWAŁA NR 392/2013

Bardziej szczegółowo

2. Praktyczne aspekty komunikacji: pielęgniarka pacjent Józef Skrzypczak Pytania sprawdzające Piśmiennictwo... 35

2. Praktyczne aspekty komunikacji: pielęgniarka pacjent Józef Skrzypczak Pytania sprawdzające Piśmiennictwo... 35 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I Zagadnienia ogólne... 15 1. Reakcje pacjenta wynikające z hospitalizacji Bogusław Stelcer... 17 1.1. Pacjent w szpitalu... 17 1.2. Specyfika leczenia szpitalnego... 21 1.3. Stres szpitalny

Bardziej szczegółowo

Interwencje zespołów ratownictwa medycznego z podziałem na grupy wiekowe i kody rozpoznania (województwo małopolskie, dane za 2009 r.).

Interwencje zespołów ratownictwa medycznego z podziałem na grupy wiekowe i kody rozpoznania (województwo małopolskie, dane za 2009 r.). A01 Dur brzuszny i dury rzekome 2 A02 Inne zakażenia wywołane pałeczkami Salmonella A04 Inne bakteryjne zakażenia jelitowe 2 2 A05 Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe 8 8 A08 Wirusowe i inne okreśone zakażenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ MEDYCZNY PACJENTA

FORMULARZ MEDYCZNY PACJENTA Data wypełnienia: FORMULARZ MEDYCZNY PACJENTA NAZWISKO i IMIĘ PESEL ADRES TELEFON Nazwisko i imię opiekuna/osoby upoważnionej do kontaktu: Telefon osoby upoważnionej do kontaktu: ROZPOZNANIE LEKARSKIE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego

WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Departament Polityki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego CZĘŚĆ I CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. 1. Diagnoza stanu zdrowia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ZAKŁAD RADIOLOGII

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ZAKŁAD RADIOLOGII CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ZAKŁAD RADIOLOGII LP KOD ICD-9 Nazwa procedury Cena badania w zł Pracownia radiologii (rtg) 1 87.04.1 Tomografia siodła tureckiego 64,00 2 87.092 RTG krtani bez kontrastu (zdjęcia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2016 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2016 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2016 ROKU Warszawa 2016 Opracowała Akceptowała Agnieszka

Bardziej szczegółowo

II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI

II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI Ogólna liczba zgonów w województwie lubelskim w 2003 roku wyniosła 22 807 osób. Od lat utrzymuje się tendencja zwiększonej umieralności mężczyzn (53,9%

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do materiałów informacyjnych PRO

Załącznik nr 5 do materiałów informacyjnych PRO SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚWIADCZEŃ I ZASAD ICH UDZIELANIA ORAZ WYMAGANIA WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY 1. OPIS ŚWIADCZEŃ Porada na etapie podstawowym obejmuje: 1) zarejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 02.0000.073.02 BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ 8,10 Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 02.0000.074.02 BADANIE ANGIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ- Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Leczenie szpitalne ceny oczekiwane 2011

Leczenie szpitalne ceny oczekiwane 2011 Leczenie szpitalne ceny oczekiwane 2011 Zakres-kod Zakres-nazwa Cena 03.0000.103.02 teleradioterapia 03.0000.104.02 brachyterapia 03.0000.105.02 terapia izotopowa 03.3300.008.03 świadczenia w szpitalnym

Bardziej szczegółowo

WCZESNE OBJAWY CHOROBY NOWOTWOROWEJ U DZIECI

WCZESNE OBJAWY CHOROBY NOWOTWOROWEJ U DZIECI WCZESNE OBJAWY CHOROBY NOWOTWOROWEJ U DZIECI Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Początki choroby nowotworowej u dzieci Kumulacja wielu zmian genetycznych

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

ANATOMIA FUNKCJONALNA

ANATOMIA FUNKCJONALNA BOGUSŁAW MARECKI ANATOMIA FUNKCJONALNA TOM II UKŁADY: naczyniowy, oddechowy, trawienny, moczowy, płciowy, nerwowy, wewnątrzwydzielniczy, narządów zmysłów, powłoka wspólna Akademia Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Cennik nr 6 ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Wartość 1 pkt = 56,00 zł

Cennik nr 6 ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Wartość 1 pkt = 56,00 zł kod grupy kod produktu Cennik nr 6 ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Wartość 1 pkt = 56,00 zł A01 5.51.01.0001001 Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu poważnego urazu 139 30 6 A02 5.51.01.0001002 Zabiegi wewnątrzczaszkowe

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy

Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy Załącznik nr XI Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy Program jest skierowany

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2010 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2010 ROKU Warszawa 2010 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Zalewska

Bardziej szczegółowo

FLUOROURACILUM. Załącznik C.26. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz.

FLUOROURACILUM. Załącznik C.26. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz. 42 Załącznik C.26. FLUOROURACILUM 1 FLUOROURACILUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 FLUOROURACILUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 FLUOROURACILUM

Bardziej szczegółowo

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana. 71,00 zł OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM Opieka paliatywna i hospicyjna 15.1180.007.11

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana. 71,00 zł OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM Opieka paliatywna i hospicyjna 15.1180.007.11 Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana Świadczenia opiekuńczo-pielęgnacyne 14.2140.026.04 Świadczenia opiekuńczo-pielęgnacyne 14.2141.026.04 ŚWIADCZENIA ZESPOŁU DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ DLA PACJENTÓW

Bardziej szczegółowo

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz.

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz. 42 Załącznik C.28. GEMCYTABINUM 1 GEMCYTABINUM C11 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 2 GEMCYTABINUM C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA

Bardziej szczegółowo

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII SEMESTR VI (LETNI) 1. Zapoznanie z organizacją Katedry, w szczególności z organizacją Zakładu Chirurgii Stomatologicznej. Powiązania chirurgii stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy I. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy SZPITAL BIZIELA stanowią: 1. Klinika Alergologii,

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO .. Oznaczenie podmiotu przeprowadzającego badanie lekarskie KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Zgodnie art. 15f ust. 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z późn. zm.) wyniki

Bardziej szczegółowo

STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI. Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii

STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI. Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii W trosce o młode pokolenie. Jak wychować zdrowe dziecko? Konferencja prasowa 09.09.2015 Sytuacja demograficzna

Bardziej szczegółowo

57.94 Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego

57.94 Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego ICD9 kod Nazwa 03.31 Nakłucie lędźwiowe 03.311 Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego 100.62 Założenie cewnika do żyły centralnej 23.0103 Porada lekarska 23.0105 Konsultacja specjalistyczna

Bardziej szczegółowo

dokształcającego prowadzonego przez Centralny Ośrodek Koordynujący lub wojewódzki ośrodek koordynujący w latach 2007 2010 w zakresie

dokształcającego prowadzonego przez Centralny Ośrodek Koordynujący lub wojewódzki ośrodek koordynujący w latach 2007 2010 w zakresie Dziennik Ustaw Nr 52 3302 Poz. 271 2. Program profilaktyki raka szyjki macicy macicy etap podstawowy pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego. macicy etap diagnostyczny

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO

KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO Rodzaj badania profilaktycznego Pozostała działalność profilaktyczna Wstępne (W) Okresowe (O); Kontrolne (K) monitoring stanu zdrowia (M), badanie celowane (C), czynne poradnictwo

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007 GORZÓW WLKP. 2009 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Druk:

Bardziej szczegółowo

EPIRUBICINUM. Załącznik C.23. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1009 Poz.

EPIRUBICINUM. Załącznik C.23. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1009 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1009 Poz. 66 Załącznik C.23. EPIRUBICINUM 1 EPIRUBICINUM C11 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 2 EPIRUBICINUM C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy dla konkursu RPSW IZ /17 w ramach RPOWŚ

Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy dla konkursu RPSW IZ /17 w ramach RPOWŚ Załącznik nr X Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy dla konkursu RPSW.08.02.03-IZ.00-26-081/17

Bardziej szczegółowo

Bóle w klatce piersiowej. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego

Bóle w klatce piersiowej. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego Bóle w klatce piersiowej Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego Bóle w klatce piersiowej Najczęstsza przyczyna konsultacji szpitalnych Największy niepokój chorego Najczęstsza po

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania. Data urodzenia. Płeć 1) Rok uzyskania uprawnienia do. kierowania pojazdami kod pocztowy.

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania. Data urodzenia. Płeć 1) Rok uzyskania uprawnienia do. kierowania pojazdami kod pocztowy. (oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania Dzień Miesiąc Rok 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak, Halina Renz ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE PIERSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

Propedeutyka pediatrii - opis przedmiotu

Propedeutyka pediatrii - opis przedmiotu Propedeutyka pediatrii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Propedeutyka pediatrii Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-PP Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

leczniczego leczniczego

leczniczego leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-32 Sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSW za rok 2016 Termin przekazania: zgodnie z

Bardziej szczegółowo

WYKAZ POSTĘPOWAŃ MEDYCZNYCH (ZD-W/NPER/2/2012)

WYKAZ POSTĘPOWAŃ MEDYCZNYCH (ZD-W/NPER/2/2012) WYKAZ POSTĘPOWAŃ MEDYCZNYCH (ZD-W/NPER/2/2012) Załącznik do Ogólnych Warunków Dodatkowej Umowy Ubezpieczenia Świadczenia Szpitalnego Na Zdrowie stanowiącej uzupełnienie umów: Ubezpieczenia Uniwersalnego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA KWALIFIKACYJNA DO ZNIECZULENIA

ANKIETA KWALIFIKACYJNA DO ZNIECZULENIA Centrum Medycyny i Rehabilitacji Artkinezis Sp. z o. o. Sp. k. ul. Wiejska 19/21, Żyrardów 96-300 ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA ANKIETA KWALIFIKACYJNA DO ZCZULENIA Nazwisko: PESEL: Nr ks. od.: Informacja

Bardziej szczegółowo

Nowotwory u dzieci we wskazaniach innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego zakwalifikowanych do poniższych rozpoznań wg ICD-10

Nowotwory u dzieci we wskazaniach innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego zakwalifikowanych do poniższych rozpoznań wg ICD-10 Załącznik C.64. TEMOZOLOMIDUM Nowotwory u dzieci we wskazaniach innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego zakwalifikowanych do poniższych rozpoznań wg ICD-10 L.p. 1 TEMOZOLOMIDUM C22.0

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM 1. IRINOTECANUM C15 RAK PRZEŁYKU 2. IRINOTECANUM C15.0 SZYJNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 3. IRINOTECANUM C15.1 PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZEŁYKU

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie procedur medycznych

Zaliczenie procedur medycznych Załącznik nr 2 do Indeksu wykonanych zabiegów i procedur medycznych Zaliczenie procedur medycznych wykonanych przez lekarza w czasie staży specjalizacyjnych i kierunkowych realizowanych w ramach specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Cykl kształcenia 2013-2016

Cykl kształcenia 2013-2016 203-206 SYLABUS Nazwa Fizjoterapia kliniczna w chirurgii, onkologii i medycynie paliatywnej. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Kod Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka ogólna chorób wewnętrznych. Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych

Diagnostyka ogólna chorób wewnętrznych. Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych Diagnostyka ogólna chorób wewnętrznych Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych Piśmiennictwo: Szczeklik E. Diagnostyka ogólna chorób wewnętrznych. PZWL 1979 Bolechowski F. Podstawy ogólnej diagnostyki

Bardziej szczegółowo

W Oddziale Pediatrycznym Dzieci Starszych z Pododdziałem Alergologii leczeni są pacjenci z niżej wymienionymi grupami schorzeń:

W Oddziale Pediatrycznym Dzieci Starszych z Pododdziałem Alergologii leczeni są pacjenci z niżej wymienionymi grupami schorzeń: W Oddziale Pediatrycznym Dzieci Starszych z Pododdziałem Alergologii leczeni są pacjenci z niżej wymienionymi grupami schorzeń: Alergologia INNE CHOROBY GARDŁA, USZU I NOSA DYCHAWICA OSKRZELOWA ŁAGODNE

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO. 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok. Płeć 1)

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO. 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok. Płeć 1) ... (oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania rok miesiąc rok 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok Płeć 1)

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Piotr Malinowski,

Dr n. med. Piotr Malinowski, Plan ćwiczeń z chirurgii naczyniowej IV rok kierunek lekarski 2012 5 dni po 6 godzin ( Ćwiczą 2 grupy 5-osobowe ) Osoba odpowiedzialna za realizację programu ćwiczeń Dr n. med. Piotr Malinowski, Dr n.

Bardziej szczegółowo

ZAPALENIE BŁONY NACZYNIOWEJ (UVEITIS) ANKIETA DIAGNOSTYCZNA

ZAPALENIE BŁONY NACZYNIOWEJ (UVEITIS) ANKIETA DIAGNOSTYCZNA ZAPALENIE BŁONY NACZYNIOWEJ (UVEITIS) ANKIETA DIAGNOSTYCZNA Ten kwestionariusz ma na celu pomoc w ustaleniu przyczyny zapalenia błony naczyniowej oka. Jest poufny. Dotyczy wywiadu rodzinnego oraz Pana/Pani

Bardziej szczegółowo

PAMIĘTAJ O ZDROWIU! ZBADAJ SIĘ

PAMIĘTAJ O ZDROWIU! ZBADAJ SIĘ PAMIĘTAJ O ZDROWIU! ZBADAJ SIĘ Przewodnik po programach profilaktycznych finansowanych przez NFZ Lepiej zapobiegać niż leczyć Program profilaktyki chorób układu krążenia Choroby układu krążenia są główną

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS Załącznik nr I. USZKODZENIA GŁOWY. ZŁAMANIE KOŚCI POKRYWY CZASZKI. ZŁAMANIE KOŚCI PODSTAWY CZASZKI 0 3. USZKODZENIA POWŁOK CZASZKI (BEZ USZKODZEŃ KOSTNYCH) RANY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY 4. USZKODZENIA POWŁOK

Bardziej szczegółowo

IRINOTECANUM. Załącznik C.35.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

IRINOTECANUM. Załącznik C.35.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Załącznik C.35.a. IRINOTECANUM Lp 1. IRINO TECANUM C15 RAK PRZEŁYKU 2. IRINO TECANUM C15.0 SZYJNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 3. IRINO TECANUM C15.1 PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 4. IRINO TECANUM C15.2 BRZUSZNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I ZASADY BHP OSTEOLOGIA OSTEOLOGIA (CIĄG DALSZY) SYNDESMOLOGIA I ARTROLOGIA

REGULAMIN I ZASADY BHP OSTEOLOGIA OSTEOLOGIA (CIĄG DALSZY) SYNDESMOLOGIA I ARTROLOGIA TEMATYKA ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU "ANATOMIA CZŁOWIEKA" REALIZOWANA PRZEZ STUDENTÓW I ROKU WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH KIERUNEK DIETETYKA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2010/2011 I 04. 10. 2010 05. 10. 2010 II 11. 10. 2010

Bardziej szczegółowo

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Cena Oczekiwana 03.0000.301.

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Cena Oczekiwana 03.0000.301. Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Kod Zakresu Nazwa Zakresu Cena Oczekiwana 03.0000.301.02 PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO WZÓR... (oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Data badania dzień miesiąc rok Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r.

Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r. Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu Ocena stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego. Na podstawie art. 41

Bardziej szczegółowo

W01 Świadczenie pohospitalizacyjne. W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu. W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu

W01 Świadczenie pohospitalizacyjne. W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu. W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu W01 Świadczenie pohospitalizacyjne zgodnie z definicją świadczenia W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu zgodnie z definicją świadczenia W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu konieczne wykazanie

Bardziej szczegółowo

Położnictwo i ginekologia

Położnictwo i ginekologia CRASH COURSE Redaktor serii Daniel Horton-Szar Położnictwo i ginekologia Nick Panay, Ruma Dutta, Audrey Ryan, J. A. Mark Broadbent Wydanie pierwsze polskie pod redakcją Jerzego Florjańskiego Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Koszty poszczególnych procedur wykonywanych w ZOZ MSWiA w Lublinie podane są w punktach Cena za 1 punkt wynosi 51 zł

Koszty poszczególnych procedur wykonywanych w ZOZ MSWiA w Lublinie podane są w punktach Cena za 1 punkt wynosi 51 zł WYKAZ PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKONYWANYCH W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH ZOZ MSWiA W LUBLINIE WRAZ Z ICH KOSZTEM Koszty poszczególnych procedur wykonywanych w ZOZ MSWiA w Lublinie podane są w punktach Cena za 1

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO ... (oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania dzień Miesiąc rok 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imiona i nazwisko Data urodzenia Płeć 1) dzień miesiąc

Bardziej szczegółowo

CYTARABINUM. Zał cznik C.14. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

CYTARABINUM. Zał cznik C.14. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Zał cznik C.14. CYTARABINUM Lp 1 CYTARABINUM C69 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OKA 2 CYTARABINUM C69.0 SPOJÓWKA 3 CYTARABINUM C69.1 ROGÓWKA 4 CYTARABINUM C69.2 SIATKÓWKA 5 CYTARABINUM C69.3 NACZYNIÓWKA 6 CYTARABINUM

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13 Spis treści Przedmowa................ 11 1. Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi.................. 13 Najważniejsze problemy diagnostyczne....... 13 Ból w klatce piersiowej........... 14 Ostry

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 165 165 Ludność - 307233 304362 Mężczyźni 146114 144716 Kobiety 161119 159646 Wiek przedprodukcyjny 44188 43740 Wiek produkcyjny 196063 192198

Bardziej szczegółowo

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Lp. Kod Nazwa świadczenia Ryczałt roczny (punkty) Uwagi 1 2 3 4 5 1 5.08.08.0000001 Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B lamiwudyną

Bardziej szczegółowo

Ból w klatce piersiowej. Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych PUM

Ból w klatce piersiowej. Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych PUM Ból w klatce piersiowej Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych PUM Patomechanizm i przyczyny Źródłem bólu mogą być wszystkie struktury klatki piersiowej, z wyjątkiem miąższu płucnego: 1) serce

Bardziej szczegółowo

VINORELBINUM. Załącznik C.63.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1180 Poz.

VINORELBINUM. Załącznik C.63.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1180 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1180 Poz. 9 Załącznik C.63.a. VINORELBINUM 1. VINORELBINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINORELBINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINORELBINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Rehabilitacja w chirurgii zagadnienia ogólne... 13 Marek Woźniewski, Jerzy Kołodziej, Maciej Mraz

Spis treści. 1. Rehabilitacja w chirurgii zagadnienia ogólne... 13 Marek Woźniewski, Jerzy Kołodziej, Maciej Mraz Spis treści 1. Rehabilitacja w chirurgii zagadnienia ogólne... 13 Marek Woźniewski, Jerzy Kołodziej, Maciej Mraz 1.1. Wstęp.... 13 Marek Woźniewski, Jerzy Kołodziej 1.2. Znaczenie rehabilitacji w chirurgii...

Bardziej szczegółowo

nazwa uwagi rozliczeniowej dopiecznych na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

nazwa uwagi rozliczeniowej dopiecznych na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego: Plan na rok: 2014 L.P jednostki 13 Świętokrzyski OW NFZ 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ

Bardziej szczegółowo

DNO ŻOŁ DKA TRZON ŻOŁ DKA UJŚCIE ODŹWIERNIKA ODŹWIERNIK KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁ DKA, NIEOKREŚLONA KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁ DKA, NIEOKREŚLONA

DNO ŻOŁ DKA TRZON ŻOŁ DKA UJŚCIE ODŹWIERNIKA ODŹWIERNIK KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁ DKA, NIEOKREŚLONA KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁ DKA, NIEOKREŚLONA Zał cznik C.64. TEMOZOLOMIDUM L.p. 1. TEMOZOLOMIDUM C16 2. TEMOZOLOMIDUM C16.0 3. TEMOZOLOMIDUM C16.1 4. TEMOZOLOMIDUM C16.2 5. TEMOZOLOMIDUM C16.3 6. TEMOZOLOMIDUM C16.4 7. TEMOZOLOMIDUM C16.5 8. TEMOZOLOMIDUM

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny. Strona 1. wartość punktowa - hospitalizacja. cena. nazwa grupy. kod grupy

Wewnętrzny. Strona 1. wartość punktowa - hospitalizacja. cena. nazwa grupy. kod grupy Wewnętrzny kod grupy nazwa grupy wartość punktowa - hospitalizacja cena A26 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym 13?80,00 zł A31 Choroby nerwów obwodowych 30 1800,00 zł A32 Choroby mięśni

Bardziej szczegółowo