Miesięcznik Zakładowy SUCHA BESKIDZKA. Biuletyn dostępny jest na stronie Nr 1 Styczeń 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miesięcznik Zakładowy SUCHA BESKIDZKA. Biuletyn dostępny jest na stronie www.zozsuchabeskidzka.pl. Nr 1 Styczeń 2008"

Transkrypt

1 Miesięcznik Zakładowy SUCHA BESKIDZKA Nr 1 Styczeń 2008 B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y Biuletyn dostępny jest na stronie

2 nr 1 styczeń 2008 B i u l e t y n i n f o r m a c y j n y DZIENNY ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII Podawanie leku Sala dziennego pobytu Praca z dokumentacją oddziałową Digestorium Spis treści: Poznajmy się DZIENNY ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII Podsumowanie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2007 roku... 4 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej ZOZ w Suchej Beskidzkiej - Pracownia Biochemii Prawidłowe odżywianie jest warunkiem zachowania zdrowia, decyduje m. in. o odporności organizmu... 8 Podziękowania... 8 Informacje z Działu Prawnego... 9 Informacje w Ochronie Zdrowia Herbata a zdrowie

3 B i u l e t y n i n f o r m a c y j n y nr 1 styczeń 2008 Poznajmy się DZIENNY ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII Szpital Rejonowy w Suchej Beskidzkiej w 1999 roku z myślą o pacjentach dotkniętych chorobą nowotworową otworzył Dzienny Oddział Chemioterapii. Do oddziału przyjmowani są chorzy nie tylko z powiatu suskiego ale i innych, kierowani z Poradni Chemioterapii Onkologicznej, oddziałów szpitalnych oraz innych szpitali. Dzienny Oddział Chemioterapii jest centralnym punktem podawania leków cytostatycznych pacjentom, dlatego urządzony jest i wyposażony zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej roku. Posiada komorę laminarną z pionowym przepływem powietrza, 40-krotną wymianą powietrza w ciągu godziny oraz filtra wylotowego, w którego skład wchodzi filtr absolutny typu HEPA i filtr z węglem aktywnym chroniącym przed szkodliwym działaniem zawiesin koloidalnych i gazów. Do sterylizacji przestrzeni roboczej komory laminarnej służy lampa bakteriobójcza, w której zastosowany jest promiennik TUV15W. Oddział wyposażony jest w pełny węzeł sanitarno higieniczny. Na co dzień używana jest bielizna pościelowa jednorazowego użytku. Dzienny Oddział Chemioterapii to sala jednego dnia pobytu. Pacjent po podaniu cytostatyku wraca do domu. W czasie podawania leków nadzór lekarski pełni lek. med. Danuta Muszyńska - specjalista w zakresie chemioterapii nowotworów, jednocześnie koordynator oddziału. W oddziale zatrudnione są dwie pielęgniarki: Sarnicka Krystyna i Mazur Małgorzata, posiadającą wykształcenie wyższe zawodowe. Do zadań personelu pielęgniarskiego należy przygotowanie i podawanie leków, sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem pacjenta w trakcie jego pobytu w oddziale. Dzienny Oddział Chemioterapii czynny jest w dni powszednie w godzinach od 7.00 do Jeżeli zachodzi potrzeba, również w dni świąteczne. Materiały zostały przygotowane przez: Koordynatora Oddziału lek. med. Danutę Muszyńska Personel pielęgniarski: Mazur Małgorzatę Sarnicką Krystynę Sprostowanie W ubiegłym (grudniowym) numerze Biuletynu w artykule Poznajmy się Oddział Urazowo Ortopedyczny, zostało ominięte nazwisko Pana doktora zatrudnionego w tymże oddziale: lek. med. Sławomira Chmielarskiego. Za pomyłkę serdecznie przepraszamy Redakcja 3

4 nr 1 styczeń 2008 B i u l e t y n i n f o r m a c y j n y Podsumowanie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2007 roku Realizacja audytów w 2007 roku przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem. W sumie przeprowadzono 13 audytów w tym 3 poza planem. Odnotowano 21 niezgodności, 56 obserwacji i 1 działania godne uwagi. Uzgodniono, podjęto i wdrożono działania korygujące i zapobiegawcze, których skuteczność zostanie oceniona w 2008 roku. Wnioski: Analiza występujących niezgodności i obserwacji wskazuje, na potrzebę doskonalenia w następujących obszarach: diagnostyka laboratoryjna gospodarka lekowa baza sprzętu medycznego bezpieczeństwo żywienia pacjentów Biorąc pod uwagę powyższe wnioski oraz raport z audytu DNV opracowano plan audytów na 2008 rok, który obejmuje niżej wymienione obszary/procesy: dezynfekcja narzędzi, aparatury, sprzętu, stanowiska pracy oraz proces sterylizacji (styczeń) wykonywanie badań, czas oczekiwania oraz wydawanie wyników badań (luty) przyjęcie pacjenta do szpitala - planowe i nieplanowe, dokumentacja, czas oczekiwania, praca Zespołów Wyjazdowych (marzec) zabezpieczenie rzeczy będących własnością pacjenta (marzec) przygotowanie, podawanie leków: proces na linii apteka oddział/poradnia pacjent (kwiecień) dokumentacja zabiegowa (maj) diagnostyka laboratoryjna: dostosowanie do wymagań prawnych, pobieranie, transport materiału do badań, monitorowanie procesów (maj) rejestracja oraz nadzór nad godzinami pracy poradni (maj) proces pielęgnowania pacjentów (czerwiec) opieka długoterminowa (czerwiec) nadzór nad aparatura medyczną (lipiec) bezpieczeństwo żywienia pacjentów (sierpień) gospodarka odpadami: gromadzenie, transport, dokumentacja, wymagania prawne (wrzesień) Dopuszcza się zmianę w planie audytów w zależności od zaistniałych, nieprzewidzianych okoliczności. Szczegółowe informacje co do przebiegu audytu będą podawane w biuletynie z miesięcznym wyprzedzeniem. W dniach stycznia bieżącego roku audyt zostanie przeprowadzony w niżej wymienionych jednostkach organizacyjnych ZOZ: Firma Impel Centralna Sterylizacja Oddział Chirurgii, Ortopedii, Urologii, Ginekologii Blok Operacyjny Blok Porodowy Poradnia Laryngologiczna, Okulistyczna, Chirurgiczna, Gabinet Zabiegowy, Pracownia Endoskopii. Skład Zespołu Audytowego: Bogumiła Mazur, Alicja Nisio, Henryka Nagórzańska. Dziękuję i liczę na dalszą dobrą, wzajemną współpracę. mgr Bogumiła Mazur 4

5 B i u l e t y n i n f o r m a c y j n y nr 1 styczeń 2008 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej ZOZ w Suchej Beskidzkiej - PRACOWNIA BIOCHEMII OD ŻYŁY PACJENTA DO MÓZGU LEKARZA Pod koniec ubiegłego roku kalendarzowego odbyło się spotkanie, na którym rozpoczął się cykl prezentacji naszego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, na łamach Biuletynu będziemy sukcesywnie publikować przygotowane prezentacje poszczególnych Pracowni, w tym miesiącu Pracownia Biochemii. W Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje badania dla bardzo zróżnicowanych zleceniodawców, jakimi są: Szpitale: w Suchej Beskidzkiej, Makowie Podhalańskim Ościenne ośrodki Zdrowia, Praktyki lekarzy rodzinnych Zakład Opiekuńczo Leczniczy i Zakład Długoterminowej Opieki Medycznej w Makowie Podhalańskim Pacjenci ambulatoryjni Jest podwykonawcą usług dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach Współpracuje z laboratoriami: Laboratorium Medyczne Dr Fryda Katowice Małopolskie Centralne Laboratorium Diagnostyki Prątka Gruźlicy Kraków Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera Oddz. Toksykologii Miesięcznie wykonujemy około badań Posiadamy certyfikaty: Międzynarodowej Kontroli jakości RIQAS (Wielka Brytania) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej (Warszawa) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej (Łódź) Pracownie: Pracownia Biochemii i Immunologii Pracownia Hematologii Pracownia Analityki Ogólnej Pracownia Serologii Transfuzjologicznej i Bank Krwi Pracownia Mikrobiologii Wprowadziliśmy wiele zmian dostosowujących nasz Zakład do wymagań jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne z uwzględnieniem procesu: przedanalitycznego analitycznego poanalitycznego Naszym głównym celem było wprowadzenie zmian przede wszystkim w tych obszarach, które mają duży wpływ na uzyskanie wyniku wiarygodnego pod względem diagnostycznym i klinicznym. Jak funkcjonuje nowoczesne laboratorium? Proces przedanalityczny własny transport zapewniający bezpieczne przechowywanie i przewożenie materiału do badań, obsługiwany przez przeszkolony personel techniczny ZDL, który zaangażowany jest również 5

6 nr 1 styczeń 2008 B i u l e t y n i n f o r m a c y j n y w nadzór nad pobieraniem materiału do badań i jego przechowywaniem w punktach pobrań Zleceniodawców pobrany materiał jest ewidencjonowany za pomocą systemu kodów kreskowych system próżniowy w postaci probówko-strzykawek (umożliwia bezpośrednie użycie w analizatorach) mikrometoda zapewnia komfortowe pobieranie krwi włośniczkowej u dzieci i niemowląt Pobrany materiał poddawany jest wirowaniu w celu uzyskania surowicy bądź osocza, z którego wykonywane są oznaczenia. Po pobraniu materiał należy natychmiast dostarczyć do laboratorium. Glukoza zawarta w krwi pełnej przechowywanej w temperaturze pokojowej jest metabolizowana z prędkością około 5% na godzinę Immunoglobuliny należy oznaczać w świeżo pobranym materiale, aby maksymalnie zredukować ryzyko degradacji białek Unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania próbek niewłaściwie wypełnione skierowanie błędny pesel, numer historii choroby brak pieczęci Zleceniodawcy brak kodu kreskowego za mało materiału - (niezależnie od sposobu pobrania probówka S-Monovette musi być wypełniona krwią do określonej objętości tj. do kreski na naklejce) skrzep - próbka do oznaczenia RKZ powinna być poddana analizie do 10 min. od pobrania lub do 2 godzin jeśli przechowywana jest w lodzie podwyższona temperatura przyspiesza samometabolizm, co powoduje zmianę wartości parametrów ph i gazów we krwi hemoliza - Hemoliza in vitro może spowodować widoczny spadek lub wzrost uzyskiwanych wyników z powodu mechanizmu interferencji w procedurze analitycznej. lipemia - jest najczęściej wynikiem podwyższonego stężenia triglicerydów w surowicy. Może być spowodowane spożyciem posiłku, zmienionym metabolizmem lipidów. Lipemia w surowicy jest widoczna gołym okiem przy stężeniu triglicerydów > 3,4 mmol/l W warunkach szpitalnych częstym powodem uzyskania niewiarygodnych wyników jest nieprawidłowe pobranie krwi u chorych podczas wlewów dożylnych, kiedy to próbki zawierają domieszkę płynu infuzyjnego. Interferencje wynikające z błędów przedanalitycznych: Substancje: bilirubina, hemoglobina, trójglicerydy wykazują interferencję niższą lub równą 10 % w testach wykorzystywanych w analizatorze Architect ci 8200 i Axsym Określa się że około 70% niezgodności wyniku badania ze stanem pacjenta jest spowodowane jakością próbki dostarczanej do badania. Najczęściej rejestrowane rodzaje błędów przedanalitycznych: Proces analityczny Wieloparametrowe analizatory: biochemiczne, immunologiczne spięte przez Laboratoryjny System Informatyczny (LIS) Konsolidacja pracowni Baza aparaturowa jest bardzo szeroka, korzystamy 6

7 B i u l e t y n i n f o r m a c y j n y nr 1 styczeń 2008 ze sprzętu znanych dostawców jak: Abbott, Roche Diagnostics, Bayer Architect ci 8200 tworzy całkowicie zintegrowaną platformę diagnostyczną (immuno-biochemiczną), pozwalającą na wykonywanie oznaczeń z jednej probówko-strzykawki : możliwość wykonywania oznaczeń z probówko- -strzykawki o różnej pojemności wysoka wydajność bezpieczeństwo pracy przyjazne oprogramowanie dla użytkownika Oznaczenia wykonywane na analizatorze Architect ci 8200 z zakresu biochemii klinicznej: Diagnostyka enzymatyczna: ALT, AST, Amylaza, GGT, ALP, CK-MB, Bil T Diagnostyka zaburzeń gospodarki lipidowej: cholesterol całkowity, cholesterol LDL, cholesterol HDL, trójglicerydy Diagnostyka zaburzeń gospodarki mineralnej: wapń całkowity, fosfor, magnez, żelazo, całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC) Diagnostyka zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej: sód, potas, chlorki Diagnostyka zaburzeń gospodarki węglowodanowej: glukoza, hemoglobina glikowana (% HBA1c) Białka: białko CRP, białko całkowite (TP), albuminy; Immunoglobuliny: IgG, IgA, IgM, IgE Diagnostyka chorób nerek: mocznik, kreatynina, kwas moczowy Diagnostyka toksykologiczna: etanol Inne: ASO, RF Technologia ICT (Integrated Chip Technology) pozwala na analizę Na+, K+, Cl- o wysokiej precyzji (1%) przy minimalnej objętości próbki (15 ul) Analizatory: AVL Compact 2 jest automatycznym, sterowanym przy pomocy mikroprocesora analizatorem do oznaczania zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej. Materiał: krew pełna Bayer 865 służy do oznaczania zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej oraz oznaczania Na+, K+, Ca zjon. Materiał: krew pełna AVL służy do wykonywania oznaczeń Na+, K+, Ca zjon. Materiał: surowica Jakość wykonywanych analiz Stosownie do międzynarodowych zaleceń formułowanych przez Międzynarodowe Towarzystwo Chemii Klinicznej (IFCC), Wewnętrzna kontrola jakości codzienna konserwacja analizatorów, polegająca na czyszczeniu, płukaniu i uzupełnianiu płynów. kalibracja poszczególnych parametrów specjalnie do tego przeznaczonymi kalibratorami (prawidłowa krzywa kalibracyjna warunkuje oznaczanie poziomu określonego badania) Materiał kontrolny służy do codziennej weryfikacji dokładności i precyzji systemu (korzystamy z oryginalnych materiałów kontrolnych firm: BIO- -RAD, ROCHE, BAYER, Abbott) Zewnętrzna kontrola jakości Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej Łódź Ocenie podlegają: wyniki oznaczanych parametrów na tle wszystkich wyników laboratoriów uczestniczących w programie, wyniki oznaczanych parametrów wg. tej samej metody i tym samym aparatem Międzynarodowy Program Kontroli Jakości RIQAS z zakresu Immunologii, Biochemii Ocenie podlegają: oznaczenia kontrolne wykonywane są dwa razy w miesiącu przez cały rok trwania cyklu Materiały zostały przygotowane przez pracowników Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej: mgr Jolantę Sporek, mgr Annę Pilecka 7

8 nr 1 styczeń 2008 B i u l e t y n i n f o r m a c y j n y Prawidłowe odżywianie jest warunkiem zachowania zdrowia, decyduje m. in. o odporności organizmu Nawet dzieci wiedza, ze jeśli chcemy się uchronić przed chorobami, musimy dostarczyć organizmowi wystarczająca ilość witamin i minerałów. Choć możemy suplementowa dietę, korzystniejsze dla zdrowia będzie przyjmowanie ich w postaci naturalnej w warzywach i owocach. Najbardziej znanym sprzymierzeńcem w profilaktyce jesienno zimowych dolegliwości jest Wit. C - aktywizuje nasze siły obronne, zmniejsza podatność na infekcję górnych dróg oddechowych. Jej źródłem są: - czarna porzeczka, natka pietruszki, brukselka, kalafior, kiwi, cytryna, pigwa, brukselka Prowitamina A: która bardziej kojarzy się z korzystnym działaniem na wzrok, wygląd skóry i włosów. Rzadziej z odpornością a jest ważna,wpływa na wytwarzanie i aktywność limfocytów. Duże jej ilości zawierają: marchew, jarmuż, szpinak, natka pietruszki, pomidory, dynia, morele, pomarańcze. Wit. z grupy B najczęściej wymieniana w kontekście odchudzania są niezbędne w budowaniu odporności, np. Wit B 2 ma właściwości przeciwzapalne, a WitB6 uczestniczy w syntezie przeciwciał. Dużo witaminy z tej grupy zawierają: mięso sery, jaja, rośliny strączkowe, ryb, kasza gryczana i mąki razowe. Wit D szczególnie polecana u osób starszych polecana jest suplementacja tej Wit / m. in. ze względu na zagrożenie osteoporozy dobrym źródłem jest: TRAN Niezbędne minerały: Cynk - który wpływa na powstawanie leukocytów naturalne źródła: Mięso, wędliny, ryby, orzechy, pestki słonecznika i dyni kiełki pszenicy. Rozmnażanie białych ciałek krwi pobudza natomiast selen: który możemy znaleźć w mięsie i rybach. Nawet nieznaczne niedobory żelaza niekorzystnie na układ immunologiczny, obniżając aktywność i ilość limfocytów. Dla zachowania odporności ważne jest wypijanie min. 2 l płynów dziennie gdyż odwodnienie organizmu ułatwia rozwój drobnoustrojów. Najbardziej polecane są: wody mineralne niegazowane, zielona herbata, herbata z miodem. Miód jest źródłem cennych substancji. Zawiera mikro i makroelementy, witaminy, kwasy organiczne, białka, enzymy to jemu zawdzięczmy swoje działanie bakteriobójcze. Miodowe kuracje warto wzbogacić roślinnymi, sięgając po takie zioła jak: lipa, aronia, jeżówka. UWAGA! aby zawarte w miodzie inhibiny (substancję bakteriobójcze) zadziałały, nie wolno podgrzewać go powyżej 50*C. Żeby nie stracił cennych właściwości, nie należy łączyć go z wrzącym mlekiem ani dodawać do gorącej herbaty. PRZEPISY NA WZMOCNIENIE: Do szklanki przegotowanej i ostudzonej wody dodać łyżkę miodu, wymieszać pozostawić na 3 godziny w chłodnym miejscu. Dodać pół łyżeczki soku z cytryny i wypić. Do 10 dag miodu dodać cztery drobno pokrojone ząbki czosnku i wymieszać. Całość zamknąć w słoiku i na miesiąc odstawić do lodówki. Zażywać 1 łyżkę dziennie. Opracowała: Dietetyczka H. Wągiel Podziękowania Są w życiu każdego człowieka takie momenty, kiedy potrzebuje pomocnej ręki bliźniego. Niektórzy mają szczęście, że znajdzie się przy nich ktoś kto w tej chwili poda pomocną dłoń i zmieni opatrunek, otrze rozgrzane gorączką czoło, poda środek, który złagodzi ból. W takich chwilach ważne jest również dobre słowa, z dodatkiem uśmiechu które łagodzą domaganie organizmu. Na oddziale Neurologicznym nigdy podczas całego mojego pobytu nie brakowało, zarówno od śpieszących z pomocą lekarzy; niestrudzonych pań pielęgniarek pod wodzą energicznej siostry oddziałowej; dbającej o smaczne, domowe dania pani dietetyczki; specjalistki od wypisów p. Jadzi; dbających o nieskazitelny porządek pań sprzątających. Wdzięczne pacjentki z Sali 309 8

9 B i u l e t y n i n f o r m a c y j n y nr 1 styczeń 2008 INFORMACJE z Działu Prawnego Nr dziennika ustaw poz września 2007 r. poz października 2007 r. poz listopada 2007 r. Przedmiot regulacji Data obowiązywania Otrzymują Warunki zdrowotne wykonywania prac podwodnych r Zm.: w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów. Rodzaj i zakres świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego r r poz listopada 2007 r. Zm.: w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi r poz listopada 2007 r. poz Sejm, ustawa 29 stycznia 2004 r. Zm.: w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi r. Prawo zamówień publicznych r poz września 2007 r. Szczegółowy tryb postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych r poz października 2007 r. Rodzaj biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzory formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, okoliczności dokonywania zgłoszeń oraz tryb ich przekazywania r Wersje tekstowe aktów prawnych zamieszczone są w internecie: (w polu hasło wpisujemy: zoz) INFORMACJE W OCHRONIE ZDROWIA 250 mln zł na zwalczanie chorób nowotworowych W tym roku budżet przeznaczy 0,25 mld zł na realizację programu zwalczania chorób nowotworowych. Więcej osób ma skorzystać m.in. z badań profilaktycznych. Program zwalczania chorób nowotworowych, przyjęty wczoraj przez rząd, ma doprowadzić do zmniejszenia zachorowalności na nowotwory o około 10 proc. i poprawić skuteczność ich wykrywania i leczenia we wczesnej fazie rozwoju. Tylko w tym roku budżet zamierza wydać na ten cel 250 mln zł. Program ma być realizowany aż do 2015 roku. Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że do tego czasu liczba wyleczeń wśród mężczyzn powinna wynosić około 40 proc., a wśród kobiet - prawie 50 proc. Obecnie choroby nowotworowe są przyczyną około 40 proc. zgonów wśród kobiet i około 30 proc. wśród mężczyzn w wieku lata. Rząd przyjął też sprawozdanie z realizacji programu zwalczania chorób nowotworowych w 2006 roku. Ministerstwo Zdrowia w jego ramach zleciło Narodowemu Funduszowi Zdrowia m.in. uruchomienie informatycznego systemu monitorowania profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy i raka piersi. Wykonywane były również badania przesiewowe w celu wykrycia raka jelita grubego. Na realizację programu w 2006 roku budżet wydał 240 mln zł. 9

10 nr 1 styczeń 2008 B i u l e t y n i n f o r m a c y j n y INFORMACJE W OCHRONIE ZDROWIA 80 zł za zmianę lekarza W nowym roku pacjent może dwukrotnie zmienić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Zapłaci za to każdorazowo 80 zł. Wybór lekarza, pielęgniarki i położnej POZ gwarantuje ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 210, poz z późn. zm.). W przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych przez wcześniej wybranego lekarza, opłata nie może być pobrana. 80 zł zapłacimy np. za zmianę lekarza bez żadnego powodu. Lekarza czy pielęgniarkę POZ wybiera się poprzez wypełnienie odpowiedniego druku deklaracji. Są one dostępne w tych placówkach ochrony zdrowia, które mają podpisane kontrakty z NFZ na świadczenie usług zdrowotnych w danym roku. W przypadku wyboru lekarza POZ nie obowiązuje rejonizacja. Nie ma także obowiązku zapisywania całej rodziny do tego samego lekarza. Lekarz, pielęgniarka czy położna nie mogą odmówić żadnemu pacjentowi zapisania się na listę podopiecznych ze względu na wiek, płeć czy stan zdrowia chorego. Jedyne dopuszczalne ograniczenia mogą być wynikiem zbyt dużej liczby osób ubezpieczonych zapisanych do konkretnego lekarza (tzw. Lista aktywna). NFZ wyda zgodę na bezpłatny transport sanitarny prezes NFZ będzie mógł wydać zgodę na wykonanie planowych zabiegów w innym kraju. NFZ pokryje również się w NFZ pokrycia kosztów transportu sanitarnego do Jednocześnie pacjenci zyskają możliwość ubiegania koszty transportu sanitarnego z zagranicy. miejsca udzielenia świadczenia za granicą lub z powrotem, np. do miejsca zamieszkania. Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego zasady planowego leczenia W każdym przypadku, gdy przeprowadzenie leczenia za granicą jest uzależnione od wydania zgody przez za granicą. Na podstawie znowelizowanej tzw. Ustawy zdrowotnej, prezes NFZ będzie jedyną osobą, które będzie wydawała zgodę na przeprowadzenie np. operacji powiednie dokumenty do dyrektorów wojewódzkich szefa funduszu, wnioskodawcy powinni skierować od- w innym państwie. Do tej pory możliwość taką miał oddziałów NFZ. również minister zdrowia. Podejmował on takie decyzje Źródło: Gazeta Prawna w sytuacjach, gdy dany zabieg w ogóle nie był wykony- NOWE PRAWO Od 1 stycznia 2008 r. wyłącznie wany na terenie kraju. HERBATA A ZDROWIE H e r b a t a Z i e l o n a W medycynie chińskiej ma swoje znaczące miejsce już od ponad tysiąca lat. Używano jej do leczenia ospałości, zaburzeń trawiennych, bólów głowy, kłopotów ze wzrokiem, zatruć alkoholowych i rozstroju żołądka. Napar z zielonej herbaty bogaty jest w witaminy C, E, B, sole mineralne oraz garbniki. Ma także wiele innych walorów profilaktyczno-leczniczych: Zapobiega i hamuje rozwój wielu nowotworów; Posiada właściwości przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe; Obniża poziom cholesterolu; Przeciwdziała stresom; Chroni przed zawałem serca; Hamuje próchnicę; 10

11 B i u l e t y n i n f o r m a c y j n y nr 1 styczeń 2008 Korzystnie działa w przypadku nadciśnienia tętniczego; Oczyszcza organizm z toksyn; Posiada właściwości przeciwwrzodowe; Pomaga przy zapaleniu spojówek; Polecana jest osobom cierpiącym na nadkwaśność soku żołądkowego; Herbata zielona jest świetnym antyoksydantem; DZIAŁANIE Dzięki zawartej w herbacie kofeinie (zwanej także teiną) ułatwia koncentrację, poprawia pamięć i rozjaśnia umysł, a jej działanie jest znacznie wolniejsze i dłuższe niż w przypadku kawy. Obniża ryzyko zawału serca, miażdżycy tętnic oraz powstawania zakrzepów, ponieważ polifenole zawarte w zielonej herbacie osłabiają możliwość odkładania się cholesterolu. Obniża ciśnienie krwi (przeciwdziała tworzeniu się złogów na ściankach naczyń krwionośnych). Służy w profilaktyce nowotworowej (niektóre z polifenoli potrafią hamować oddziaływanie związków odpowiedzialnych za powstawanie zmian nowotworowych). Ma działanie antyseptyczne (garbniki zawarte w zielonej herbacie zwalczają wirusy i bakterie) oraz antyoksydacyjne (tj. opóźniające efekty starzenia). Napar z zielonej herbaty pobudza wydzielanie soków żołądkowych, dzięki czemu sprzyja trawieniu i usuwa uczucie przepełnionego żołądka. Wzmacnia zęby, chroni przed próchnicą i odświeża oddech (dzięki wysokiej zawartości fluoru i przeciwbakteryjnemu działaniu polifenoli). PRZECIWSKAZANIA Ludzie cierpiący na bezsenność, nerwowość, mający wrażliwy żołądek nie powinni przesadzać z ilością pitej herbaty, Pacjenci z wrzodami żołądka powinni unikać picia zielonej herbaty, ponieważ wzmaga ona wydzielanie soków żołądkowych, Zieloną herbatą stanowczo nie należy popijać leków. H e r b a t a P U - E R H Nazywana jest przez Amerykanów mordercą tłuszczu, ponieważ zawarte w herbacie związki prowadzą do wydzielania soków trawiennych oraz pobudzają pracę jelit. Właściwości te wpływają na metabolizm tłuszczowy, zmieniając ilość tłuszczu w tkance podskórnej. Herbata Pu-erh znana jest także z innych właściwości zdrowotnych: zawiera wiele związków mineralnych i mikroelementów, kofeinę (teinę), mangan, wapń, fluor, olejki eteryczne i białka. Chociaż smak tej herbaty może niektórym wydawać się przykry i drażniący, to jest ona niezmiernie korzystna dla organizmu człowieka. WŁAŚCIWOŚCI Obniża poziom cholesterolu; Oczyszcza organizm z toksyn; Pobudza procesy trawienne; Zawiera duże ilości cennych aminokwasów i biopierwiastków; Zapobiega powstawaniu agresywnych związków tlenu (wolnych rodników); Łagodzi skutki spożycia alkoholu; Wzmacnia organizm; Pomaga w koncentracji; Poprawia krążenie obwodowe i mózgowe; Hamuje zmiany miażdżycowe; Poprawia pamięć; Reguluje przemianę materii; Zawarty w niej fluor skutecznie zapobiega próchnicy; Pomaga zwalczyć zły nastrój, a nawet lekką depresję; Ma właściwości moczopędne, obniża ciśnienie; 11

12 nr 1 styczeń 2008 B i u l e t y n i n f o r m a c y j n y Spotkanie wigilijne 24 grudnia 2006 roku miał miejsce tradycyjne już spotkanie wigilijne Dyrekcji z pracownikami administracji, poprzedzone mszą odprawioną w Kaplicy Szpitalnej. Na świątecznie udekorowanej sali konferencyjnej wszyscy łamali się opłatkiem składając sobie życzenia, a także spożywali pyszny wigilijny poczęstunek przygotowany przez kuchnie szpitalną. Uroczystość przebiegła w bardzo miłej i serdecznej atmosferze. Nasza Redakcja: Dział Marketingu mgr Monika Wróblewska-Polak B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y Adres: ul. Szpitalna 22, Sucha Beskidzka Blok C, III piętro, Dział Marketingu, tel. (033)

Soki 100% naturalne MALINA ARONIA

Soki 100% naturalne MALINA ARONIA Soki 100% naturalne MALINA Sok z malin 100 % jest doskonałym uzupełnieniem codziennej diety. Zawiera bogactwo witamin: C, E, B1, B2, B6, PP oraz minerały: magnez, potas, wapń i żelazo. W jego składzie

Bardziej szczegółowo

OGŁASZAMY MIESIĄC JEDZENIA OWOCÓW!

OGŁASZAMY MIESIĄC JEDZENIA OWOCÓW! OGŁASZAMY MIESIĄC JEDZENIA OWOCÓW! Polska to kraj pysznych owoców sezonowych. Szczególnie latem warto z tego bogactwa korzystać, bo owoce to nie tylko bomby witaminowe, lecz także doskonałe źródło składników

Bardziej szczegółowo

Nieprawidłowe odżywianie jest szczególnie groźne w wieku podeszłym, gdyż może prowadzić do niedożywienia

Nieprawidłowe odżywianie jest szczególnie groźne w wieku podeszłym, gdyż może prowadzić do niedożywienia Nieprawidłowe odżywianie jest szczególnie groźne w wieku podeszłym, gdyż może prowadzić do niedożywienia Niedożywienie może występować u osób z nadwagą (powyżej 120% masy należnej) niedowagą (poniżej 80%

Bardziej szczegółowo

Ekstrakt z Chińskich Daktyli TIENS. Doskonałe odżywienie krwi i ukojenie nerwów

Ekstrakt z Chińskich Daktyli TIENS. Doskonałe odżywienie krwi i ukojenie nerwów Ekstrakt z Chińskich Daktyli TIENS Doskonałe odżywienie krwi i ukojenie nerwów Lekarze z Chin uważają, że owoce głożyny znane jako chińskie daktyle pomagają zachować sprawność, poprawiają odporność, wspomagają

Bardziej szczegółowo

Żywność. zapewnia prawidłowe funkcjonowanie. poprawia samopoczucie

Żywność. zapewnia prawidłowe funkcjonowanie. poprawia samopoczucie Warsztaty żywieniowe Żywność buduje i regeneruje dostarcza energii zapewnia prawidłowe funkcjonowanie poprawia samopoczucie Żaden pojedynczy produkt nie dostarczy Ci wszystkiego, czego potrzebujesz dlatego

Bardziej szczegółowo

Ekstrakt z Chińskich Daktyli

Ekstrakt z Chińskich Daktyli Ekstrakt z Chińskich Daktyli Ekstrakt z Chińskich Daktyli TIENS Lekarze z Chin uważają, że owoce głożyny znane jako chińskie daktyle Pomagają zachować sprawność Poprawiają odporność Wspomagają pracę żołądka

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Informacja...... 13 43 78613, 13 43 78000 Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Dział Marketingu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 września 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie art. 31d ustawy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: CZP.I.9612.13.8.2013 Kielce, dnia 8 lipca 2013 r. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Wystąpienie pokontrolne Stosownie do ust

Bardziej szczegółowo

10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA

10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Należy spożywać produkty z różnych grup żywności (dbać o urozmaicenie posiłków) Kontroluj masę ciała (dbaj o zachowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 206 12175 Poz. 1225 1225 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA - 2006 1. UZASADNIENIE POTRZEBY PROGRAMU Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność z tego

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań. Załącznik nr 2 do Materiałów informacyjnych KO/01/201 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu

Wykaz badań. Załącznik nr 2 do Materiałów informacyjnych KO/01/201 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu Załącznik nr 2 do Materiałów informacyjnych KO/01/201 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu Wykaz badań NAZWA BADANIA RODZAJ MATERIAŁU CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK ILOŚĆ DNI CENA BRUTTO

Bardziej szczegółowo

Kategoria żywności, środek spożywczy lub składnik żywności. Warunki dla stosowania oświadczenia

Kategoria żywności, środek spożywczy lub składnik żywności. Warunki dla stosowania oświadczenia Kategoria, WITAMINY VITAMINS 1 Wiatminy ogólnie Vitamins, in general - witaminy pomagają w rozwoju wszystkich struktur organizmu; - witaminy pomagają zachować silny organizm; - witaminy są niezbędne dla

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ Osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki

Bardziej szczegółowo

Jakie produkty warto ze sobą łączyć a jakich połączeń produktów powinniśmy unikać?

Jakie produkty warto ze sobą łączyć a jakich połączeń produktów powinniśmy unikać? Jakie produkty warto ze sobą łączyć a jakich połączeń produktów powinniśmy unikać? Komponując codzienne posiłki z ulubionych produktów spożywczych zwykle nie zastanawiamy się nad ich wpływem na nasz organizm

Bardziej szczegółowo

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Certyfikat Nr: 165695-2014-AE-POL-RvA Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Ważność certyfikatu: 14 grudnia 2015-31 stycznia 2018 Niniejszym potwierdza się, że system zarządzania organizacji Samodzielny

Bardziej szczegółowo

CHOLESTONE NATURALNA OCHRONA PRZED MIAŻDŻYCĄ. www.california-fitness.pl www.calivita.com

CHOLESTONE NATURALNA OCHRONA PRZED MIAŻDŻYCĄ. www.california-fitness.pl www.calivita.com CHOLESTONE NATURALNA OCHRONA PRZED MIAŻDŻYCĄ Co to jest cholesterol? Nierozpuszczalna w wodzie substancja, która: jest składnikiem strukturalnym wszystkich błon komórkowych i śródkomórkowych wchodzi w

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZEŃSTWO OD KUCHNI Integracja międzypokoleniowa mieszkańców Śliwkowego Szlaku

SPOŁECZEŃSTWO OD KUCHNI Integracja międzypokoleniowa mieszkańców Śliwkowego Szlaku SPOŁECZEŃSTWO OD KUCHNI Integracja międzypokoleniowa mieszkańców Śliwkowego Szlaku NASZE KULINARNE TRADYCJE NASZE KULINARNE TRADYCJE Co składa się na nie? Bez jakich produktów i potraw nie wyobrażamy sobie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia Program profilaktyki chorób układu krążenia 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego. Choroby układu krążenia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1 INFORMATOR Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa Ziemi Słupskiej

Bardziej szczegółowo

ul. Szpitalna 1 (32)

ul. Szpitalna 1 (32) ul. Szpitalna 1 (32) 41 30 100 Centrala 100 Centrala 101 Portiernia główna 103 Portiernia szatnia-ksero 104 Brama kierowcy 106 Monitoring 107 Dyrektor Naczelny 110 Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW SUTKA

PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW SUTKA PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW SUTKA cel: wczesne wykrycie raka piersi u kobiet, zwiększenie udziału operacji oszczędzających program kierowany jest: do kobiet w wieku 35-49 lat i 60-70 lat obejmuje następujące

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. Punkty pobrań materiałów do badań:

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. Punkty pobrań materiałów do badań: PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Punkty pobrań materiałów do badań: III piętro, pion B, gab. 343 tel. 22 42-91-271 VI piętro, pion B, gab. 615 tel. 22 42-91-119 1 / 13 Koordynator Pracowni Diagnostyki

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra 10 26 060 Chęciny -- Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Szpitala w Czerwonej Górze, Kielce, ul. Jagiellońska 72

Bardziej szczegółowo

Co to jest dietetyka?

Co to jest dietetyka? Co to jest dietetyka? Dietetyka to nauka, która bada jak to, co spożywamy wpływa na nasze zdrowie i wydajność organizmu. Bada pewne składniki pożywienia, które mogą wpływać na nasze zdrowie. Na przykład

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO. z dnia... 2014 r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 17 czerwca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa asortymentu Ilość

Lp. Nazwa asortymentu Ilość Załącznik nr 5 Lp Nazwa asortymentu Ilość na 36 miesięcy 1 ALAT 36000 2 ASPAT 18000 3 Amylaza 2400 4 AP - Fosfataza zasadowa 5400 5 GGTP- gammaglutamylotranspeptydaza 3600 6 CK-kinaza kreatynowa 1200 7

Bardziej szczegółowo

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 ADMINISTRACJA Dyrektor Naczelny 527 25 42 wew. Sekretariat 532 62 63 263 Zastępca

Bardziej szczegółowo

1.2. Zlecenie może być wystawione w formie elektronicznej z zachowaniem wymagań, o których mowa w poz. 1.1.

1.2. Zlecenie może być wystawione w formie elektronicznej z zachowaniem wymagań, o których mowa w poz. 1.1. Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2005 r. (poz. ) Załącznik Nr 1 Podstawowe standardy jakości w czynnościach laboratoryjnej diagnostyki medycznej, ocenie ich jakości i wartości diagnostycznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług medycznych z zakresu badań diagnostycznych w pakietach: Zdrowa kobieta oraz Zdrowy mężczyzna

Regulamin. świadczenia usług medycznych z zakresu badań diagnostycznych w pakietach: Zdrowa kobieta oraz Zdrowy mężczyzna Regulamin świadczenia usług medycznych z zakresu badań diagnostycznych w pakietach: Zdrowa kobieta oraz Zdrowy mężczyzna 1. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa zasady sprzedaży we własnym imieniu

Bardziej szczegółowo

Warzywa i owoce powinny wchodzić w skład codziennej diety, gdyż są źródłem cennych witamin, zwłaszcza witaminy C oraz B - karotenu.

Warzywa i owoce powinny wchodzić w skład codziennej diety, gdyż są źródłem cennych witamin, zwłaszcza witaminy C oraz B - karotenu. Warzywa i owoce powinny wchodzić w skład codziennej diety, gdyż są źródłem cennych witamin, zwłaszcza witaminy C oraz B - karotenu. Dostarczają także kwasu foliowego. Zawierają znaczne ilości składników

Bardziej szczegółowo

Wartość netto w zł kol.(6 x 7) Cena jedn. netto w zł

Wartość netto w zł kol.(6 x 7) Cena jedn. netto w zł Załącznik Nr 2 Formularz cenowy dla odczynników Zakup i dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych części zamiennych do analizatora biochemicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy I. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy SZPITAL BIZIELA stanowią: 1. Klinika Alergologii,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 1232 UCHWAŁA NR 146/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

TIENS SKONCENTROWANY EKSTARKT Z DAKTYLI CHIŃSKICH

TIENS SKONCENTROWANY EKSTARKT Z DAKTYLI CHIŃSKICH TIENS SKONCENTROWANY EKSTARKT Z DAKTYLI CHIŃSKICH TIENS SKONCENTROWANY EKSTRAKT Z DAKTYLI CHIŃSKICH Główny surowiec Skoncentrowanego Ekstraktu z Daktyli Chińskich TIENS to najwyższej jakości owoce głożyny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Zadbaj o swoje zdrowie już dziś

Zadbaj o swoje zdrowie już dziś Zadbaj o swoje zdrowie już dziś Jurata Jurkun Specjalista ds. odżywiania i kontroli wagi Centrum Zdrowego Odżywiania i Kontroli Wagi w Suwałkach Zmiany cywilizacyjne Zmiany cywilizacyjne Transport Zbiory

Bardziej szczegółowo

Rola poszczególnych składników pokarmowych

Rola poszczególnych składników pokarmowych Zdrowy styl życia Rola poszczególnych składników pokarmowych 1. Białka Pełnią w organizmie funkcję budulcową. Są składnikiem wszystkich tkanek oraz kości. 2. Tłuszcze Pełnią w organizmie funkcję energetyczną.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 Zał. do uchwały NR XXXIX/774/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 ds.lecznictwa OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH Kliniczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Stowarzyszenia Promyk siedzibą w Giżycku, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

ZDROWE ODŻYWIANIE Dietetyka Dietetyka to nauka, która bada jak to, co spożywamy wpływa na nasze zdrowie i wydajność organizmu. Bada pewne składniki pożywienia, które mogą wpływać na nasze zdrowie. Na przykład

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Centrala... 43 78 000. Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Centrala... 43 78 000. Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Centrala... 43 78 000 Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Pielęgniarka Naczelna...4378307

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Zainwestuj w siebie - zadbaj o swoje zdrowie W trosce o zdrowie i wygodę Panów, przygotowaliśmy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RAZEM DLA SERCA Karta Badania Profilaktycznego

PROGRAM RAZEM DLA SERCA Karta Badania Profilaktycznego PROGRAM RAZEM DLA SERCA Karta Badania Profilaktycznego ETAP I (wypełni pielęgniarka) Imię i nazwisko:... Adres:... PESEL Wzrost:...cm Wykształcenie:... Masa ciała:...kg Zawód wykonywany:... Obwód talii:...cm

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do konkursu A.I.420-4/15 (Załącznik Nr 1b do umowy)

Załącznik Nr 4 do konkursu A.I.420-4/15 (Załącznik Nr 1b do umowy) Diagnostyka Laboratoryjna Załącznik Nr 4 do konkursu A.I.420-4/15 (Załącznik Nr 1b do umowy) Lp. BADANIE Ilość badań Cena jednostkowa 1 2 3 4 1. Mocz - badanie ogólne 1636 2. Glukoza 1803 3. TSH 47 4.

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘTY! PAMIĘTAJ!

ROZPOCZĘTY! PAMIĘTAJ! SEZON GRILLOWY SEZON GRILLOWY ROZPOCZĘTY! Nadszedł czas na czyszczenie grillów i wyruszenie do sklepu po niezbędne produkty. Potrawy z grilla cieszą się dużym powodzeniem wśród Polaków. Co zrobić, by oprócz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/112/2011 RADY POWIATU W MYSZKOWIE. z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/112/2011 RADY POWIATU W MYSZKOWIE. z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/112/2011 RADY POWIATU W MYSZKOWIE z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 11 UCHWAŁA NR 1771/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Przewidywana ilość na okres 1 go roku bloczki 3. Stawka VAT. bloczki 35. Bloczki 10. bloczki 40. bloczki 50

Przewidywana ilość na okres 1 go roku bloczki 3. Stawka VAT. bloczki 35. Bloczki 10. bloczki 40. bloczki 50 ZAŁĄCZNIK NR 1 PAKIET NR 1 DRUKI MEDYCZNE I ADMINISTRACYJNE L.p. Asortyment Jedn. miary 1 Faktura VAT RR samokopiująca oryginał plus 2 kopie format A5 (bloczek po 100szt.) 2 Spis bielizny format ½ A4 pionowo

Bardziej szczegółowo

SWOICH ŻYWICIELI. = wirusy = priony = bakterie pasoŝytnicze = grzyby. = robaki = kleszcze = owady

SWOICH ŻYWICIELI. = wirusy = priony = bakterie pasoŝytnicze = grzyby. = robaki = kleszcze = owady Wszystkie prawa zastrzeżone CALIVITA INTERNATIONAL INTERNATIONAL--POLSKA 2006 ParaProteX OSOBISTY OCHRONIARZ www.calivita.com.pl PASOŻYTY ORGANIZMY ŻYJĄCE KOSZTEM SWOICH ŻYWICIELI Mikroparazyty = wirusy

Bardziej szczegółowo

Echo Dobrocina. Nr 1 W zdrowym ciele zdrowy duch.

Echo Dobrocina. Nr 1 W zdrowym ciele zdrowy duch. Echo Dobrocina Nr 1 W zdrowym ciele zdrowy duch. Kwiecień 2015 Ważne aspekty wychowania fizycznego Aby poznać pojęcie wychowania fizycznego należy najpierw zaznajomić się z definicją kultury fizycznej.

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO sp. z o. o.

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO sp. z o. o. Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Podmiotu Leczniczego Informacja o wysokości opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych oraz za dokumentację medyczną

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA ŻYWIENIOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Gimnazjum nr 1 w Piastowie Lidia Kaczor, 2011r

ZALECENIA ŻYWIENIOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Gimnazjum nr 1 w Piastowie Lidia Kaczor, 2011r ZALECENIA ŻYWIENIOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Gimnazjum nr 1 w Piastowie Lidia Kaczor, 2011r PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE - definicja Prawidłowe odżywianie to nie tylko dostarczenie organizmowi energii, ale także

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dane Oferenta: nazwa... ... NIP... REGON...

Dane Oferenta: nazwa... ... NIP... REGON... Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2012 Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 16 listopada 2012 roku Wilkowice dnia. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

Bardziej szczegółowo

Adres: Tel.: Fax: e-mail: Jaworzno, ul. Farna 14 32 614 14 11 32 615 00 66 laboratorium@farna14.pl Formularz kontaktowy. {gallery}lab2{/gallery}

Adres: Tel.: Fax: e-mail: Jaworzno, ul. Farna 14 32 614 14 11 32 615 00 66 laboratorium@farna14.pl Formularz kontaktowy. {gallery}lab2{/gallery} Adres: Tel.: Fax: e-mail: Jaworzno, ul. Farna 14 32 614 14 11 32 615 00 66 laboratorium@farna14.pl Formularz kontaktowy {gallery}lab2{/gallery} Pełny zakres usług diagnostyki laboratoryjnej Ze względu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 kwietnia 2016 r. Poz. 1897 UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

PAKIET KONSULTACJI GENETYCZNYCH GENODIET ZDROWIE ZAPISANE W GENACH

PAKIET KONSULTACJI GENETYCZNYCH GENODIET ZDROWIE ZAPISANE W GENACH PAKIET KONSULTACJI GENETYCZNYCH GENODIET ZDROWIE ZAPISANE W GENACH Rodzaje pakietów Genodiet Pakiet konsultacji genetycznych Genodiet składaja się z 3 uzupełniających się modułów, stanowiących 3 kroki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. Lokalizacja Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej: Budynek Główny C, wejście od ul.

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. Lokalizacja Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej: Budynek Główny C, wejście od ul. ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Lokalizacja Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej: Budynek Główny C, wejście od ul. Wazów, piętro II Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje badania na potrzeby Oddziałów

Bardziej szczegółowo

Centralna Rejestracja Poradni +48 23 697 25 22 (numer wewnętrzny 250) Szpitalna Centrala Telefoniczna +48 23 697 22 11

Centralna Rejestracja Poradni +48 23 697 25 22 (numer wewnętrzny 250) Szpitalna Centrala Telefoniczna +48 23 697 22 11 Centralna Rejestracja Poradni +48 23 697 25 22 (numer wewnętrzny 250) Szpitalna Centrala Telefoniczna +48 23 697 22 11 Numery wewnętrzne do poszczególnych jednostek szpitala: Dyrekcja 199 - Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Aneks nr 1/2013 z dnia 20.02.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Laboratorium. M i e j s k i e g o s z p i t a l a Z e s p o l o n e g o. zaprasza

Laboratorium. M i e j s k i e g o s z p i t a l a Z e s p o l o n e g o. zaprasza Laboratorium M i e j s k i e g o s z p i t a l a Z e s p o l o n e g o zaprasza Polecane badania: AspAT AlAT GGTP 5.00 zł 5.00 zł 5.00 zł Bilirubina 5.00 zł HBSAg 12.00 zł AntyHCV 35.00 zł Albuminy 5.00

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PACJENTÓW

INFORMATOR DLA PACJENTÓW INFORMATOR DLA PACJENTÓW Witamy Państwa w Beskidzkim Centrum Onkologii Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej (BCO-SM). Nasz Szpital usytuowany jest w trzech różnych lokalizacjach na terenie

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Oznaczenie sprawy: WSz II1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Lp Nazwa/rodzaj dokumentu medycznego Data Wydanie Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków

Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków Cennik badań laboratoryjnych obowiązujący od 01.07.2011 HEMATOLOGIA, KOAGUOLOGIA, ANALITYKA OGÓLNA Nr NAZWA BADANIA Cena 1 Morfologia

Bardziej szczegółowo

Witaminy i minerały dla osób z przewlekłą chorobą nerek i po przeszczepieniu nerki

Witaminy i minerały dla osób z przewlekłą chorobą nerek i po przeszczepieniu nerki Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Witaminy i minerały dla osób z przewlekłą chorobą nerek i po przeszczepieniu nerki Zestaw witamin i składników mineralnych przygotowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Rozdział I. Postanowienia ogólne. Rozdział II. Cele i zadania podmiotu. Rozdział III. Struktura organizacyjna. SPIS TREŚCI Rozdział IV. Zakres

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2012 r. Poz. 3057 UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 3/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 7 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. K_W01 Zna definicje, cele i metody żywienia klinicznego oraz sposoby oceny odżywienia w oparciu o metody kliniczne.

WIEDZA. K_W01 Zna definicje, cele i metody żywienia klinicznego oraz sposoby oceny odżywienia w oparciu o metody kliniczne. Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Nazwa studiów: Żywienie kliniczne Typ studiów: doskonalące Symbol Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych WIEDZA K_W01 Zna definicje,

Bardziej szczegółowo

NAPÓJ Z ZIELONEJ POKRZYWY 1 MIĘTY SKŁADNIKI: SKŁADNIKI: 1op. kostek lodu 5 gałązek pokrzywy. 3 gałązki świeżej mięty. 100 g cukru

NAPÓJ Z ZIELONEJ POKRZYWY 1 MIĘTY SKŁADNIKI: SKŁADNIKI: 1op. kostek lodu 5 gałązek pokrzywy. 3 gałązki świeżej mięty. 100 g cukru NAPÓJ Z ZIELONEJ POKRZYWY 1 MIĘTY 1op. kostek lodu 5 gałązek pokrzywy 3 gałązki świeżej mięty 100 g cukru 2 obrane, wypestkowane i pokrojone w plastry cytryny woda mineralna niegazowana 1 / 22 wszystkie

Bardziej szczegółowo

Znaczenie zdrowego odżywiania w profilaktyce nowotworowej

Znaczenie zdrowego odżywiania w profilaktyce nowotworowej Znaczenie zdrowego odżywiania w profilaktyce nowotworowej Nasza dieta oraz sposób odżywiania jest drugą (po paleniu) najważniejszą przyczyną powstawania chorób nowotworowych. Pożywienie stanowi czynnik

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW BIOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW BIOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO PAKIET NR 1 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW BIOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO Parametry graniczne Lp. Wymagane parametry graniczne dla oferowanego analizatora i odczynników 1. Wydajność aparatu

Bardziej szczegółowo

Grupa SuperTaniaApteka.pl Utworzono : 29 grudzień 2016

Grupa SuperTaniaApteka.pl Utworzono : 29 grudzień 2016 ODCHUDZANIE I UJĘDRNIANIE > Model : 8688701 Producent : - SKUTECZNY SPOSÓB NA ORZEŹWIAJĄCE ODCHUDZANIE! Idealna propozycja na nadchodzące lato Mrożona kawa o pysznym waniliowym smaku. Sprawdzona kompozycja

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące organizacji do BIP

Informacje dotyczące organizacji do BIP Informacje dotyczące organizacji do BIP Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, lecznictwa wielospecjalistycznego,

Bardziej szczegółowo

LECZNENIE UZDROWISKOWE

LECZNENIE UZDROWISKOWE NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWIERANIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RODZAJU LECZNENIE UZDROWISKOWE Warszawa, 08.09.2004

Bardziej szczegółowo

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.:

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: RADA POWIĄ.T~ w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Bioterra zdrowie i uroda. Rodzice marzą o tym, aby ich dzieci były zdrowe. Dorosłe dzieci dbają o zdrowie rodziców. Zakochani o kochanych.

Bioterra zdrowie i uroda. Rodzice marzą o tym, aby ich dzieci były zdrowe. Dorosłe dzieci dbają o zdrowie rodziców. Zakochani o kochanych. Bioterra zdrowie i uroda Rodzice marzą o tym, aby ich dzieci były zdrowe. Dorosłe dzieci dbają o zdrowie rodziców. Zakochani o kochanych. Każdy człowiek marzy o zdrowiu i urodzie. Pragnienie to nie zależy

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE

MATERIAŁY POMOCNICZE MATERIAŁY POMOCNICZE 1. Wiersze Wesołe owoce i Przechwałki warzyw Przechwałki warzyw Na straganie, w dzień targowy, ogórek z pomidorem prowadzi rozmowę. Pierwszy zaczął pomidor: Jestem czerwony i gładki,

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny spółki

Bardziej szczegółowo

Pakiet onkologiczny. w podstawowej opiece zdrowotnej

Pakiet onkologiczny. w podstawowej opiece zdrowotnej Pakiet onkologiczny w podstawowej opiece zdrowotnej Agnieszka Jankowska-Zduńczyk Specjalista medycyny rodzinnej Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej Profilaktyka chorób nowotworowych Pakiet

Bardziej szczegółowo

Owoce pomidora zawierają sód, potas, magnez, wapń, mangan, żelazo, kobalt, miedź, cynk, fosfor, fluor, chlor, jod, karoten, biotynę, witaminy: K, B1, B2, B6, C, PP; kwasy: pantotenowy, foliowy, szczawiowy.

Bardziej szczegółowo

Pozycja nr 1 BILANS OGÓLNY

Pozycja nr 1 BILANS OGÓLNY Pozycja nr 1 BILANS OGÓLNY 2 strona Pozycja nr 2 HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY poradnia 2 strona Pozycja nr 3 IMMUNOGLOBULINA anty-rhd 2 strona Pozycja nr 4 INFORMACJA DLA LEKARZA KIERUJĄCEGO Pozycja nr 5

Bardziej szczegółowo

MIĘSO, WĘDLINY, RYBY, JAJKA I NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH W DIECIE DZIECKA

MIĘSO, WĘDLINY, RYBY, JAJKA I NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH W DIECIE DZIECKA MIĘSO, WĘDLINY, RYBY, JAJKA I NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH W DIECIE DZIECKA Wartość odżywcza Żywność z tej grupy należy do grupy produktów białkowych. Białko mięsa, ryb i jaj charakteryzuje sie dużą wartością

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

Część A Programy lekowe

Część A Programy lekowe Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe 1.1 WARUNKI 1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B 1.1.1 wymagania formalne Wpis w rejestrze

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH :

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : 1) Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej; 2) Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Rośliny lecznicze występujące na Kaszubach. Zapraszamy na seans!!!

Rośliny lecznicze występujące na Kaszubach. Zapraszamy na seans!!! Rośliny lecznicze występujące na Kaszubach Zapraszamy na seans!!! Krótki wstęp Zioła lecznicze dostarczają naszemu organizmowi wiele witamin, soli mineralnych oraz substancji leczniczych, które pozytywnie

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok 2014 Bartłomiej Noszczyk Klinika Chirurgii Plastycznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 22 5841 191 Warszawa 22-01-2015 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna oraz sposób kierowania /podległości/ jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu

ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna oraz sposób kierowania /podległości/ jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna oraz sposób kierowania /podległości/ jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu 1 1. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą: 1) Szpital Powiatowy 2) Zespół Zakładów

Bardziej szczegółowo

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Nutricare Sp. z o.o. dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Nutricare Sp. z o.o.(dalej:

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji

Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji Załącznik nr 2 Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji Część I. 1. Świadczenia gwarantowane pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

Bardziej szczegółowo

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej (dawniej : Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy)

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej (dawniej : Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy) Centrum Pulmonologii i posiada w swojej strukturze 8 oddziałów szpitalnych w tym Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej ( zamiennie - torakochirurgii) Oddział został utworzony w latach 50 tych ubiegłego stulecia

Bardziej szczegółowo