Miesięcznik Zakładowy SUCHA BESKIDZKA. Biuletyn dostępny jest na stronie Nr 1 Styczeń 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miesięcznik Zakładowy SUCHA BESKIDZKA. Biuletyn dostępny jest na stronie www.zozsuchabeskidzka.pl. Nr 1 Styczeń 2008"

Transkrypt

1 Miesięcznik Zakładowy SUCHA BESKIDZKA Nr 1 Styczeń 2008 B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y Biuletyn dostępny jest na stronie

2 nr 1 styczeń 2008 B i u l e t y n i n f o r m a c y j n y DZIENNY ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII Podawanie leku Sala dziennego pobytu Praca z dokumentacją oddziałową Digestorium Spis treści: Poznajmy się DZIENNY ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII Podsumowanie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2007 roku... 4 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej ZOZ w Suchej Beskidzkiej - Pracownia Biochemii Prawidłowe odżywianie jest warunkiem zachowania zdrowia, decyduje m. in. o odporności organizmu... 8 Podziękowania... 8 Informacje z Działu Prawnego... 9 Informacje w Ochronie Zdrowia Herbata a zdrowie

3 B i u l e t y n i n f o r m a c y j n y nr 1 styczeń 2008 Poznajmy się DZIENNY ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII Szpital Rejonowy w Suchej Beskidzkiej w 1999 roku z myślą o pacjentach dotkniętych chorobą nowotworową otworzył Dzienny Oddział Chemioterapii. Do oddziału przyjmowani są chorzy nie tylko z powiatu suskiego ale i innych, kierowani z Poradni Chemioterapii Onkologicznej, oddziałów szpitalnych oraz innych szpitali. Dzienny Oddział Chemioterapii jest centralnym punktem podawania leków cytostatycznych pacjentom, dlatego urządzony jest i wyposażony zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej roku. Posiada komorę laminarną z pionowym przepływem powietrza, 40-krotną wymianą powietrza w ciągu godziny oraz filtra wylotowego, w którego skład wchodzi filtr absolutny typu HEPA i filtr z węglem aktywnym chroniącym przed szkodliwym działaniem zawiesin koloidalnych i gazów. Do sterylizacji przestrzeni roboczej komory laminarnej służy lampa bakteriobójcza, w której zastosowany jest promiennik TUV15W. Oddział wyposażony jest w pełny węzeł sanitarno higieniczny. Na co dzień używana jest bielizna pościelowa jednorazowego użytku. Dzienny Oddział Chemioterapii to sala jednego dnia pobytu. Pacjent po podaniu cytostatyku wraca do domu. W czasie podawania leków nadzór lekarski pełni lek. med. Danuta Muszyńska - specjalista w zakresie chemioterapii nowotworów, jednocześnie koordynator oddziału. W oddziale zatrudnione są dwie pielęgniarki: Sarnicka Krystyna i Mazur Małgorzata, posiadającą wykształcenie wyższe zawodowe. Do zadań personelu pielęgniarskiego należy przygotowanie i podawanie leków, sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem pacjenta w trakcie jego pobytu w oddziale. Dzienny Oddział Chemioterapii czynny jest w dni powszednie w godzinach od 7.00 do Jeżeli zachodzi potrzeba, również w dni świąteczne. Materiały zostały przygotowane przez: Koordynatora Oddziału lek. med. Danutę Muszyńska Personel pielęgniarski: Mazur Małgorzatę Sarnicką Krystynę Sprostowanie W ubiegłym (grudniowym) numerze Biuletynu w artykule Poznajmy się Oddział Urazowo Ortopedyczny, zostało ominięte nazwisko Pana doktora zatrudnionego w tymże oddziale: lek. med. Sławomira Chmielarskiego. Za pomyłkę serdecznie przepraszamy Redakcja 3

4 nr 1 styczeń 2008 B i u l e t y n i n f o r m a c y j n y Podsumowanie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2007 roku Realizacja audytów w 2007 roku przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem. W sumie przeprowadzono 13 audytów w tym 3 poza planem. Odnotowano 21 niezgodności, 56 obserwacji i 1 działania godne uwagi. Uzgodniono, podjęto i wdrożono działania korygujące i zapobiegawcze, których skuteczność zostanie oceniona w 2008 roku. Wnioski: Analiza występujących niezgodności i obserwacji wskazuje, na potrzebę doskonalenia w następujących obszarach: diagnostyka laboratoryjna gospodarka lekowa baza sprzętu medycznego bezpieczeństwo żywienia pacjentów Biorąc pod uwagę powyższe wnioski oraz raport z audytu DNV opracowano plan audytów na 2008 rok, który obejmuje niżej wymienione obszary/procesy: dezynfekcja narzędzi, aparatury, sprzętu, stanowiska pracy oraz proces sterylizacji (styczeń) wykonywanie badań, czas oczekiwania oraz wydawanie wyników badań (luty) przyjęcie pacjenta do szpitala - planowe i nieplanowe, dokumentacja, czas oczekiwania, praca Zespołów Wyjazdowych (marzec) zabezpieczenie rzeczy będących własnością pacjenta (marzec) przygotowanie, podawanie leków: proces na linii apteka oddział/poradnia pacjent (kwiecień) dokumentacja zabiegowa (maj) diagnostyka laboratoryjna: dostosowanie do wymagań prawnych, pobieranie, transport materiału do badań, monitorowanie procesów (maj) rejestracja oraz nadzór nad godzinami pracy poradni (maj) proces pielęgnowania pacjentów (czerwiec) opieka długoterminowa (czerwiec) nadzór nad aparatura medyczną (lipiec) bezpieczeństwo żywienia pacjentów (sierpień) gospodarka odpadami: gromadzenie, transport, dokumentacja, wymagania prawne (wrzesień) Dopuszcza się zmianę w planie audytów w zależności od zaistniałych, nieprzewidzianych okoliczności. Szczegółowe informacje co do przebiegu audytu będą podawane w biuletynie z miesięcznym wyprzedzeniem. W dniach stycznia bieżącego roku audyt zostanie przeprowadzony w niżej wymienionych jednostkach organizacyjnych ZOZ: Firma Impel Centralna Sterylizacja Oddział Chirurgii, Ortopedii, Urologii, Ginekologii Blok Operacyjny Blok Porodowy Poradnia Laryngologiczna, Okulistyczna, Chirurgiczna, Gabinet Zabiegowy, Pracownia Endoskopii. Skład Zespołu Audytowego: Bogumiła Mazur, Alicja Nisio, Henryka Nagórzańska. Dziękuję i liczę na dalszą dobrą, wzajemną współpracę. mgr Bogumiła Mazur 4

5 B i u l e t y n i n f o r m a c y j n y nr 1 styczeń 2008 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej ZOZ w Suchej Beskidzkiej - PRACOWNIA BIOCHEMII OD ŻYŁY PACJENTA DO MÓZGU LEKARZA Pod koniec ubiegłego roku kalendarzowego odbyło się spotkanie, na którym rozpoczął się cykl prezentacji naszego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, na łamach Biuletynu będziemy sukcesywnie publikować przygotowane prezentacje poszczególnych Pracowni, w tym miesiącu Pracownia Biochemii. W Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje badania dla bardzo zróżnicowanych zleceniodawców, jakimi są: Szpitale: w Suchej Beskidzkiej, Makowie Podhalańskim Ościenne ośrodki Zdrowia, Praktyki lekarzy rodzinnych Zakład Opiekuńczo Leczniczy i Zakład Długoterminowej Opieki Medycznej w Makowie Podhalańskim Pacjenci ambulatoryjni Jest podwykonawcą usług dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach Współpracuje z laboratoriami: Laboratorium Medyczne Dr Fryda Katowice Małopolskie Centralne Laboratorium Diagnostyki Prątka Gruźlicy Kraków Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera Oddz. Toksykologii Miesięcznie wykonujemy około badań Posiadamy certyfikaty: Międzynarodowej Kontroli jakości RIQAS (Wielka Brytania) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej (Warszawa) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej (Łódź) Pracownie: Pracownia Biochemii i Immunologii Pracownia Hematologii Pracownia Analityki Ogólnej Pracownia Serologii Transfuzjologicznej i Bank Krwi Pracownia Mikrobiologii Wprowadziliśmy wiele zmian dostosowujących nasz Zakład do wymagań jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne z uwzględnieniem procesu: przedanalitycznego analitycznego poanalitycznego Naszym głównym celem było wprowadzenie zmian przede wszystkim w tych obszarach, które mają duży wpływ na uzyskanie wyniku wiarygodnego pod względem diagnostycznym i klinicznym. Jak funkcjonuje nowoczesne laboratorium? Proces przedanalityczny własny transport zapewniający bezpieczne przechowywanie i przewożenie materiału do badań, obsługiwany przez przeszkolony personel techniczny ZDL, który zaangażowany jest również 5

6 nr 1 styczeń 2008 B i u l e t y n i n f o r m a c y j n y w nadzór nad pobieraniem materiału do badań i jego przechowywaniem w punktach pobrań Zleceniodawców pobrany materiał jest ewidencjonowany za pomocą systemu kodów kreskowych system próżniowy w postaci probówko-strzykawek (umożliwia bezpośrednie użycie w analizatorach) mikrometoda zapewnia komfortowe pobieranie krwi włośniczkowej u dzieci i niemowląt Pobrany materiał poddawany jest wirowaniu w celu uzyskania surowicy bądź osocza, z którego wykonywane są oznaczenia. Po pobraniu materiał należy natychmiast dostarczyć do laboratorium. Glukoza zawarta w krwi pełnej przechowywanej w temperaturze pokojowej jest metabolizowana z prędkością około 5% na godzinę Immunoglobuliny należy oznaczać w świeżo pobranym materiale, aby maksymalnie zredukować ryzyko degradacji białek Unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania próbek niewłaściwie wypełnione skierowanie błędny pesel, numer historii choroby brak pieczęci Zleceniodawcy brak kodu kreskowego za mało materiału - (niezależnie od sposobu pobrania probówka S-Monovette musi być wypełniona krwią do określonej objętości tj. do kreski na naklejce) skrzep - próbka do oznaczenia RKZ powinna być poddana analizie do 10 min. od pobrania lub do 2 godzin jeśli przechowywana jest w lodzie podwyższona temperatura przyspiesza samometabolizm, co powoduje zmianę wartości parametrów ph i gazów we krwi hemoliza - Hemoliza in vitro może spowodować widoczny spadek lub wzrost uzyskiwanych wyników z powodu mechanizmu interferencji w procedurze analitycznej. lipemia - jest najczęściej wynikiem podwyższonego stężenia triglicerydów w surowicy. Może być spowodowane spożyciem posiłku, zmienionym metabolizmem lipidów. Lipemia w surowicy jest widoczna gołym okiem przy stężeniu triglicerydów > 3,4 mmol/l W warunkach szpitalnych częstym powodem uzyskania niewiarygodnych wyników jest nieprawidłowe pobranie krwi u chorych podczas wlewów dożylnych, kiedy to próbki zawierają domieszkę płynu infuzyjnego. Interferencje wynikające z błędów przedanalitycznych: Substancje: bilirubina, hemoglobina, trójglicerydy wykazują interferencję niższą lub równą 10 % w testach wykorzystywanych w analizatorze Architect ci 8200 i Axsym Określa się że około 70% niezgodności wyniku badania ze stanem pacjenta jest spowodowane jakością próbki dostarczanej do badania. Najczęściej rejestrowane rodzaje błędów przedanalitycznych: Proces analityczny Wieloparametrowe analizatory: biochemiczne, immunologiczne spięte przez Laboratoryjny System Informatyczny (LIS) Konsolidacja pracowni Baza aparaturowa jest bardzo szeroka, korzystamy 6

7 B i u l e t y n i n f o r m a c y j n y nr 1 styczeń 2008 ze sprzętu znanych dostawców jak: Abbott, Roche Diagnostics, Bayer Architect ci 8200 tworzy całkowicie zintegrowaną platformę diagnostyczną (immuno-biochemiczną), pozwalającą na wykonywanie oznaczeń z jednej probówko-strzykawki : możliwość wykonywania oznaczeń z probówko- -strzykawki o różnej pojemności wysoka wydajność bezpieczeństwo pracy przyjazne oprogramowanie dla użytkownika Oznaczenia wykonywane na analizatorze Architect ci 8200 z zakresu biochemii klinicznej: Diagnostyka enzymatyczna: ALT, AST, Amylaza, GGT, ALP, CK-MB, Bil T Diagnostyka zaburzeń gospodarki lipidowej: cholesterol całkowity, cholesterol LDL, cholesterol HDL, trójglicerydy Diagnostyka zaburzeń gospodarki mineralnej: wapń całkowity, fosfor, magnez, żelazo, całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC) Diagnostyka zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej: sód, potas, chlorki Diagnostyka zaburzeń gospodarki węglowodanowej: glukoza, hemoglobina glikowana (% HBA1c) Białka: białko CRP, białko całkowite (TP), albuminy; Immunoglobuliny: IgG, IgA, IgM, IgE Diagnostyka chorób nerek: mocznik, kreatynina, kwas moczowy Diagnostyka toksykologiczna: etanol Inne: ASO, RF Technologia ICT (Integrated Chip Technology) pozwala na analizę Na+, K+, Cl- o wysokiej precyzji (1%) przy minimalnej objętości próbki (15 ul) Analizatory: AVL Compact 2 jest automatycznym, sterowanym przy pomocy mikroprocesora analizatorem do oznaczania zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej. Materiał: krew pełna Bayer 865 służy do oznaczania zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej oraz oznaczania Na+, K+, Ca zjon. Materiał: krew pełna AVL służy do wykonywania oznaczeń Na+, K+, Ca zjon. Materiał: surowica Jakość wykonywanych analiz Stosownie do międzynarodowych zaleceń formułowanych przez Międzynarodowe Towarzystwo Chemii Klinicznej (IFCC), Wewnętrzna kontrola jakości codzienna konserwacja analizatorów, polegająca na czyszczeniu, płukaniu i uzupełnianiu płynów. kalibracja poszczególnych parametrów specjalnie do tego przeznaczonymi kalibratorami (prawidłowa krzywa kalibracyjna warunkuje oznaczanie poziomu określonego badania) Materiał kontrolny służy do codziennej weryfikacji dokładności i precyzji systemu (korzystamy z oryginalnych materiałów kontrolnych firm: BIO- -RAD, ROCHE, BAYER, Abbott) Zewnętrzna kontrola jakości Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej Łódź Ocenie podlegają: wyniki oznaczanych parametrów na tle wszystkich wyników laboratoriów uczestniczących w programie, wyniki oznaczanych parametrów wg. tej samej metody i tym samym aparatem Międzynarodowy Program Kontroli Jakości RIQAS z zakresu Immunologii, Biochemii Ocenie podlegają: oznaczenia kontrolne wykonywane są dwa razy w miesiącu przez cały rok trwania cyklu Materiały zostały przygotowane przez pracowników Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej: mgr Jolantę Sporek, mgr Annę Pilecka 7

8 nr 1 styczeń 2008 B i u l e t y n i n f o r m a c y j n y Prawidłowe odżywianie jest warunkiem zachowania zdrowia, decyduje m. in. o odporności organizmu Nawet dzieci wiedza, ze jeśli chcemy się uchronić przed chorobami, musimy dostarczyć organizmowi wystarczająca ilość witamin i minerałów. Choć możemy suplementowa dietę, korzystniejsze dla zdrowia będzie przyjmowanie ich w postaci naturalnej w warzywach i owocach. Najbardziej znanym sprzymierzeńcem w profilaktyce jesienno zimowych dolegliwości jest Wit. C - aktywizuje nasze siły obronne, zmniejsza podatność na infekcję górnych dróg oddechowych. Jej źródłem są: - czarna porzeczka, natka pietruszki, brukselka, kalafior, kiwi, cytryna, pigwa, brukselka Prowitamina A: która bardziej kojarzy się z korzystnym działaniem na wzrok, wygląd skóry i włosów. Rzadziej z odpornością a jest ważna,wpływa na wytwarzanie i aktywność limfocytów. Duże jej ilości zawierają: marchew, jarmuż, szpinak, natka pietruszki, pomidory, dynia, morele, pomarańcze. Wit. z grupy B najczęściej wymieniana w kontekście odchudzania są niezbędne w budowaniu odporności, np. Wit B 2 ma właściwości przeciwzapalne, a WitB6 uczestniczy w syntezie przeciwciał. Dużo witaminy z tej grupy zawierają: mięso sery, jaja, rośliny strączkowe, ryb, kasza gryczana i mąki razowe. Wit D szczególnie polecana u osób starszych polecana jest suplementacja tej Wit / m. in. ze względu na zagrożenie osteoporozy dobrym źródłem jest: TRAN Niezbędne minerały: Cynk - który wpływa na powstawanie leukocytów naturalne źródła: Mięso, wędliny, ryby, orzechy, pestki słonecznika i dyni kiełki pszenicy. Rozmnażanie białych ciałek krwi pobudza natomiast selen: który możemy znaleźć w mięsie i rybach. Nawet nieznaczne niedobory żelaza niekorzystnie na układ immunologiczny, obniżając aktywność i ilość limfocytów. Dla zachowania odporności ważne jest wypijanie min. 2 l płynów dziennie gdyż odwodnienie organizmu ułatwia rozwój drobnoustrojów. Najbardziej polecane są: wody mineralne niegazowane, zielona herbata, herbata z miodem. Miód jest źródłem cennych substancji. Zawiera mikro i makroelementy, witaminy, kwasy organiczne, białka, enzymy to jemu zawdzięczmy swoje działanie bakteriobójcze. Miodowe kuracje warto wzbogacić roślinnymi, sięgając po takie zioła jak: lipa, aronia, jeżówka. UWAGA! aby zawarte w miodzie inhibiny (substancję bakteriobójcze) zadziałały, nie wolno podgrzewać go powyżej 50*C. Żeby nie stracił cennych właściwości, nie należy łączyć go z wrzącym mlekiem ani dodawać do gorącej herbaty. PRZEPISY NA WZMOCNIENIE: Do szklanki przegotowanej i ostudzonej wody dodać łyżkę miodu, wymieszać pozostawić na 3 godziny w chłodnym miejscu. Dodać pół łyżeczki soku z cytryny i wypić. Do 10 dag miodu dodać cztery drobno pokrojone ząbki czosnku i wymieszać. Całość zamknąć w słoiku i na miesiąc odstawić do lodówki. Zażywać 1 łyżkę dziennie. Opracowała: Dietetyczka H. Wągiel Podziękowania Są w życiu każdego człowieka takie momenty, kiedy potrzebuje pomocnej ręki bliźniego. Niektórzy mają szczęście, że znajdzie się przy nich ktoś kto w tej chwili poda pomocną dłoń i zmieni opatrunek, otrze rozgrzane gorączką czoło, poda środek, który złagodzi ból. W takich chwilach ważne jest również dobre słowa, z dodatkiem uśmiechu które łagodzą domaganie organizmu. Na oddziale Neurologicznym nigdy podczas całego mojego pobytu nie brakowało, zarówno od śpieszących z pomocą lekarzy; niestrudzonych pań pielęgniarek pod wodzą energicznej siostry oddziałowej; dbającej o smaczne, domowe dania pani dietetyczki; specjalistki od wypisów p. Jadzi; dbających o nieskazitelny porządek pań sprzątających. Wdzięczne pacjentki z Sali 309 8

9 B i u l e t y n i n f o r m a c y j n y nr 1 styczeń 2008 INFORMACJE z Działu Prawnego Nr dziennika ustaw poz września 2007 r. poz października 2007 r. poz listopada 2007 r. Przedmiot regulacji Data obowiązywania Otrzymują Warunki zdrowotne wykonywania prac podwodnych r Zm.: w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów. Rodzaj i zakres świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego r r poz listopada 2007 r. Zm.: w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi r poz listopada 2007 r. poz Sejm, ustawa 29 stycznia 2004 r. Zm.: w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi r. Prawo zamówień publicznych r poz września 2007 r. Szczegółowy tryb postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych r poz października 2007 r. Rodzaj biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzory formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, okoliczności dokonywania zgłoszeń oraz tryb ich przekazywania r Wersje tekstowe aktów prawnych zamieszczone są w internecie: (w polu hasło wpisujemy: zoz) INFORMACJE W OCHRONIE ZDROWIA 250 mln zł na zwalczanie chorób nowotworowych W tym roku budżet przeznaczy 0,25 mld zł na realizację programu zwalczania chorób nowotworowych. Więcej osób ma skorzystać m.in. z badań profilaktycznych. Program zwalczania chorób nowotworowych, przyjęty wczoraj przez rząd, ma doprowadzić do zmniejszenia zachorowalności na nowotwory o około 10 proc. i poprawić skuteczność ich wykrywania i leczenia we wczesnej fazie rozwoju. Tylko w tym roku budżet zamierza wydać na ten cel 250 mln zł. Program ma być realizowany aż do 2015 roku. Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że do tego czasu liczba wyleczeń wśród mężczyzn powinna wynosić około 40 proc., a wśród kobiet - prawie 50 proc. Obecnie choroby nowotworowe są przyczyną około 40 proc. zgonów wśród kobiet i około 30 proc. wśród mężczyzn w wieku lata. Rząd przyjął też sprawozdanie z realizacji programu zwalczania chorób nowotworowych w 2006 roku. Ministerstwo Zdrowia w jego ramach zleciło Narodowemu Funduszowi Zdrowia m.in. uruchomienie informatycznego systemu monitorowania profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy i raka piersi. Wykonywane były również badania przesiewowe w celu wykrycia raka jelita grubego. Na realizację programu w 2006 roku budżet wydał 240 mln zł. 9

10 nr 1 styczeń 2008 B i u l e t y n i n f o r m a c y j n y INFORMACJE W OCHRONIE ZDROWIA 80 zł za zmianę lekarza W nowym roku pacjent może dwukrotnie zmienić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Zapłaci za to każdorazowo 80 zł. Wybór lekarza, pielęgniarki i położnej POZ gwarantuje ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 210, poz z późn. zm.). W przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych przez wcześniej wybranego lekarza, opłata nie może być pobrana. 80 zł zapłacimy np. za zmianę lekarza bez żadnego powodu. Lekarza czy pielęgniarkę POZ wybiera się poprzez wypełnienie odpowiedniego druku deklaracji. Są one dostępne w tych placówkach ochrony zdrowia, które mają podpisane kontrakty z NFZ na świadczenie usług zdrowotnych w danym roku. W przypadku wyboru lekarza POZ nie obowiązuje rejonizacja. Nie ma także obowiązku zapisywania całej rodziny do tego samego lekarza. Lekarz, pielęgniarka czy położna nie mogą odmówić żadnemu pacjentowi zapisania się na listę podopiecznych ze względu na wiek, płeć czy stan zdrowia chorego. Jedyne dopuszczalne ograniczenia mogą być wynikiem zbyt dużej liczby osób ubezpieczonych zapisanych do konkretnego lekarza (tzw. Lista aktywna). NFZ wyda zgodę na bezpłatny transport sanitarny prezes NFZ będzie mógł wydać zgodę na wykonanie planowych zabiegów w innym kraju. NFZ pokryje również się w NFZ pokrycia kosztów transportu sanitarnego do Jednocześnie pacjenci zyskają możliwość ubiegania koszty transportu sanitarnego z zagranicy. miejsca udzielenia świadczenia za granicą lub z powrotem, np. do miejsca zamieszkania. Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego zasady planowego leczenia W każdym przypadku, gdy przeprowadzenie leczenia za granicą jest uzależnione od wydania zgody przez za granicą. Na podstawie znowelizowanej tzw. Ustawy zdrowotnej, prezes NFZ będzie jedyną osobą, które będzie wydawała zgodę na przeprowadzenie np. operacji powiednie dokumenty do dyrektorów wojewódzkich szefa funduszu, wnioskodawcy powinni skierować od- w innym państwie. Do tej pory możliwość taką miał oddziałów NFZ. również minister zdrowia. Podejmował on takie decyzje Źródło: Gazeta Prawna w sytuacjach, gdy dany zabieg w ogóle nie był wykony- NOWE PRAWO Od 1 stycznia 2008 r. wyłącznie wany na terenie kraju. HERBATA A ZDROWIE H e r b a t a Z i e l o n a W medycynie chińskiej ma swoje znaczące miejsce już od ponad tysiąca lat. Używano jej do leczenia ospałości, zaburzeń trawiennych, bólów głowy, kłopotów ze wzrokiem, zatruć alkoholowych i rozstroju żołądka. Napar z zielonej herbaty bogaty jest w witaminy C, E, B, sole mineralne oraz garbniki. Ma także wiele innych walorów profilaktyczno-leczniczych: Zapobiega i hamuje rozwój wielu nowotworów; Posiada właściwości przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe; Obniża poziom cholesterolu; Przeciwdziała stresom; Chroni przed zawałem serca; Hamuje próchnicę; 10

11 B i u l e t y n i n f o r m a c y j n y nr 1 styczeń 2008 Korzystnie działa w przypadku nadciśnienia tętniczego; Oczyszcza organizm z toksyn; Posiada właściwości przeciwwrzodowe; Pomaga przy zapaleniu spojówek; Polecana jest osobom cierpiącym na nadkwaśność soku żołądkowego; Herbata zielona jest świetnym antyoksydantem; DZIAŁANIE Dzięki zawartej w herbacie kofeinie (zwanej także teiną) ułatwia koncentrację, poprawia pamięć i rozjaśnia umysł, a jej działanie jest znacznie wolniejsze i dłuższe niż w przypadku kawy. Obniża ryzyko zawału serca, miażdżycy tętnic oraz powstawania zakrzepów, ponieważ polifenole zawarte w zielonej herbacie osłabiają możliwość odkładania się cholesterolu. Obniża ciśnienie krwi (przeciwdziała tworzeniu się złogów na ściankach naczyń krwionośnych). Służy w profilaktyce nowotworowej (niektóre z polifenoli potrafią hamować oddziaływanie związków odpowiedzialnych za powstawanie zmian nowotworowych). Ma działanie antyseptyczne (garbniki zawarte w zielonej herbacie zwalczają wirusy i bakterie) oraz antyoksydacyjne (tj. opóźniające efekty starzenia). Napar z zielonej herbaty pobudza wydzielanie soków żołądkowych, dzięki czemu sprzyja trawieniu i usuwa uczucie przepełnionego żołądka. Wzmacnia zęby, chroni przed próchnicą i odświeża oddech (dzięki wysokiej zawartości fluoru i przeciwbakteryjnemu działaniu polifenoli). PRZECIWSKAZANIA Ludzie cierpiący na bezsenność, nerwowość, mający wrażliwy żołądek nie powinni przesadzać z ilością pitej herbaty, Pacjenci z wrzodami żołądka powinni unikać picia zielonej herbaty, ponieważ wzmaga ona wydzielanie soków żołądkowych, Zieloną herbatą stanowczo nie należy popijać leków. H e r b a t a P U - E R H Nazywana jest przez Amerykanów mordercą tłuszczu, ponieważ zawarte w herbacie związki prowadzą do wydzielania soków trawiennych oraz pobudzają pracę jelit. Właściwości te wpływają na metabolizm tłuszczowy, zmieniając ilość tłuszczu w tkance podskórnej. Herbata Pu-erh znana jest także z innych właściwości zdrowotnych: zawiera wiele związków mineralnych i mikroelementów, kofeinę (teinę), mangan, wapń, fluor, olejki eteryczne i białka. Chociaż smak tej herbaty może niektórym wydawać się przykry i drażniący, to jest ona niezmiernie korzystna dla organizmu człowieka. WŁAŚCIWOŚCI Obniża poziom cholesterolu; Oczyszcza organizm z toksyn; Pobudza procesy trawienne; Zawiera duże ilości cennych aminokwasów i biopierwiastków; Zapobiega powstawaniu agresywnych związków tlenu (wolnych rodników); Łagodzi skutki spożycia alkoholu; Wzmacnia organizm; Pomaga w koncentracji; Poprawia krążenie obwodowe i mózgowe; Hamuje zmiany miażdżycowe; Poprawia pamięć; Reguluje przemianę materii; Zawarty w niej fluor skutecznie zapobiega próchnicy; Pomaga zwalczyć zły nastrój, a nawet lekką depresję; Ma właściwości moczopędne, obniża ciśnienie; 11

12 nr 1 styczeń 2008 B i u l e t y n i n f o r m a c y j n y Spotkanie wigilijne 24 grudnia 2006 roku miał miejsce tradycyjne już spotkanie wigilijne Dyrekcji z pracownikami administracji, poprzedzone mszą odprawioną w Kaplicy Szpitalnej. Na świątecznie udekorowanej sali konferencyjnej wszyscy łamali się opłatkiem składając sobie życzenia, a także spożywali pyszny wigilijny poczęstunek przygotowany przez kuchnie szpitalną. Uroczystość przebiegła w bardzo miłej i serdecznej atmosferze. Nasza Redakcja: Dział Marketingu mgr Monika Wróblewska-Polak B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y Adres: ul. Szpitalna 22, Sucha Beskidzka Blok C, III piętro, Dział Marketingu, tel. (033)

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Gdański Uniwersytet Medyczny DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA TOM I pod redakcją Andrzeja Szutowicza i Anny Raszei-Specht Gdańsk 2009 Wydano za zgodą Senackiej Komisji Wydawnictw Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

IX Zjazd. Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych. Pielęgniarka EPIDEMIOLOGICZNA

IX Zjazd. Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych. Pielęgniarka EPIDEMIOLOGICZNA IX Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych 25 1 DO ALBUMU podziękuj za cierpienie czy umiesz czy nie umiesz bez niego nigdy nie wiesz ile miłość kosztuje NIC jakie to dziwne tak

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok Olsztyn 28.02.2013r. Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

CO DZIŚ OZNACZA ZDROWY STYL ŻYCIA?

CO DZIŚ OZNACZA ZDROWY STYL ŻYCIA? D w u m i e s i ę c z n i k b r a n ż o w y n r 2 ( 0 2 ) 2 0 1 4 CZŁOWIEK XXI WIEKU CO DZIŚ OZNACZA ZDROWY STYL ŻYCIA? NOWA PIRAMIDA ŻYWIENIA SPERSONALIZOWANA DIETA INDYWIDUALNY DOBÓR AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Pacjentom. Pacjenci. Poradnik z zakresu żywienia dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich

Pacjentom. Pacjenci. Poradnik z zakresu żywienia dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich POLSKIE TOWARZYSTWO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO, DOJELITOWEGO I METABOLIZMU ROLA ŻYWIENIA W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ Poradnik z zakresu żywienia dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich Wpływ choroby nowotworowej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2012 Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu z dnia 19 grudnia 2012r.. REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli ŻYWIENIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPITALACH PUBLICZNYCH

Informacja o wynikach kontroli ŻYWIENIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPITALACH PUBLICZNYCH NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE Nr ewid. 9/2009/P08141/LKR Informacja o wynikach kontroli ŻYWIENIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPITALACH PUBLICZNYCH marzec 2009 r. Misją Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 W LUBLINIE LUBLIN, KWIECIEŃ 2015 ROKU Spis treści: Dział I Rozdział I

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI Niniejsza Księga Jakości przeznaczona jest do wykorzystania w działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość 2 czerwca 2015 r. Wstęp 2 WSTĘP Powód istnienia kolejek W Polsce podobnie jak w wielu innych krajach, w których opieka zdrowotna oparta jest na powszechnym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2013 rok. Olsztyn 25.03.2014r.

SPRAWOZDANIE. z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2013 rok. Olsztyn 25.03.2014r. za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2013 rok Olsztyn 25.03.2014r. Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

Magazyn ITP nr 11/107, 28 lutego 2013, ISSN 1733-4896, dodatek do Gazety Jarocińskiej. Fot. Kurhan, mario beauregard - Fotolia

Magazyn ITP nr 11/107, 28 lutego 2013, ISSN 1733-4896, dodatek do Gazety Jarocińskiej. Fot. Kurhan, mario beauregard - Fotolia Magazyn ITP nr 11/107, 28 lutego 2013, ISSN 1733-4896, dodatek do Gazety Jarocińskiej Fot. Kurhan, mario beauregard - Fotolia Fot. Yuganov Konstantin / fotolia.com informator medyczny 28 lutego 2013 3

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII 71-730 Szczecin ul. Strzałowska 22 Tel. Centrala (91) 42-51-410 e-mail: szpital@onkologia.szczecin.pl www.onkologia.szczecin.pl, DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA SZCZECIN -

Bardziej szczegółowo

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/061 Działalność szpitali samorządowych przekształconych

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-8162 NR 33/3 lipiec grudzień 2011. Zostań dawcą szpiku

ISSN 1644-8162 NR 33/3 lipiec grudzień 2011. Zostań dawcą szpiku ISSN 1644-8162 NR 33/3 lipiec grudzień 2011 Zostań dawcą szpiku Drodzy czytelnicy Po małych zawirowaniach i dłuższej przerwie wracamy do Państwa z nową energią. Chociaż z powodu oszczędności jesteśmy liczbowo

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2013 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Ewą Błaszczyk. Wytrwała i konsekwentna w działaniach rozmowa z. Walmark pomaga dzieciom. Krzyżówka. Canisterapia. Marsjanki dla bobasków i nie tylko

Ewą Błaszczyk. Wytrwała i konsekwentna w działaniach rozmowa z. Walmark pomaga dzieciom. Krzyżówka. Canisterapia. Marsjanki dla bobasków i nie tylko CZASOPISMO KLUBU ZDROWIA WALMARK JESIEŃ 2005 Wytrwała i konsekwentna w działaniach rozmowa z Ewą Błaszczyk Canisterapia leczenie psią miłością Walmark pomaga dzieciom Marsjanki dla bobasków i nie tylko

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Federacja Producentów Żywności. Główny Inspektor Sanitarny

Szanowni Państwo, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Federacja Producentów Żywności. Główny Inspektor Sanitarny Szanowni Państwo, Główny Inspektorat Sanitarny i Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów Żywności wychodząc naprzeciw zaleceniom strategii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w zakresie diety, aktywności

Bardziej szczegółowo

Zapanuj nad stresem. Laboratorium Nasza oferta. Leczenie w Unii Europejskiej str. 6. temat numeru. str. 8. str.16

Zapanuj nad stresem. Laboratorium Nasza oferta. Leczenie w Unii Europejskiej str. 6. temat numeru. str. 8. str.16 Lecznictwo Otwarte Kwartalnik Nr 02/2006 (20) Wydawany przez SZPZLO Warszawa Praga Południe ISSN: 125832710 temat numeru Zapanuj nad stresem str. 8 Leczenie w Unii Europejskiej str. 6 Laboratorium Nasza

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE

I N F O R M A T O R W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE I N F O R M A T O R O P I E K A Z D R O W O T N A W P O W I E C I E O L E S K I M W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE Przedkładamy Państwu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2012 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym.

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym. Gazeta Szpitalna 1 Czas przełomu roku, to czas podsumowań, podziękowań i życzeń. Podsumowując nie sposób pominąć wydarzeń, w których uczestniczyliśmy i które odcisnęły swój ślad na wizerunku Szpitala.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-8971. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

ISSN 1731-8971. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ISSN 1731-8971 kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 4 (30) Spis treści 1 5 10 18 Stres rosnący problem społeczny XXI wieku Wojciech Gruszczyński Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej

Bardziej szczegółowo

Wywiad z ordynatorem Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Pierwsza wizyta w gabinecie ginekologicznym Moda na świadome macierzyństwo Rady położnej

Wywiad z ordynatorem Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Pierwsza wizyta w gabinecie ginekologicznym Moda na świadome macierzyństwo Rady położnej NR 1 (1) WIOSNA 2013 PO PIERWSZE PACJENT MAGAZYN PACJENTA CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE Temat numeru ZDROWIE KOBIETY Wywiad z ordynatorem Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Pierwsza wizyta w gabinecie

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą.

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Jestem mamą. Nie rehabilitantką.

Bardziej szczegółowo

Drodzy bracia i siostry,

Drodzy bracia i siostry, Papieskie Orędzie na Światowy Dzień Chorego 2014 Potrzeba miłosiernych samarytan Drodzy bracia i siostry, 1. Z okazji XXII Światowego Dnia Chorego, którego temat w tym roku brzmi Wiara i miłosierdzie:

Bardziej szczegółowo