Załącznik nr 2. 1 Objawy (min. 30 opisów)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 2. 1 Objawy (min. 30 opisów)"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 Lista zagadnień z zakresu chorób wewnętrznych (do zapytania ofertowego na dostawę praw autorskich do opisów jednostek chorobowych dla lekarzy choroby wewnętrzne w języku hiszpański) 1 Objawy (min. 30 opisów) 2 Choroby układu krążenia 1. Nagłe zatrzymanie krążenia 2. Wstrząs 3. Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych 4. Dyslipidemie 5. Choroba niedokrwienna serca 6. Zaburzenia rytmu serca 7. Zaburzenia automatyzmu i przewodzenia 8. Wady zastawki aortalnej 9. Wady zastawki mitralnej 10. Wady zastawki trójdzielnej 11. Wady wielozastawkowe 12. Wrodzone wady serca u dorosłych 13. Infekcyjne zapalenie wsierdzia 14. Gorączka reumatyczna 15. Zapalenie mięśnia sercowego 16. Kardiomiopatie 17. Zapalenie osierdzia 18. Tamponada serca 19. Niewydolność serca 20. Nadciśnienie tętnicze 21. Nadciśnienie płucne 22. Tętniak aorty 23. Rozwarstwienie aorty

2 24. Choroba Takayasu 25. Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic 26. Zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń (choroba Buergera) 27. Niedokrwienie kończyn dolnych 28. Zwężenie tętnic szyjnych 29. Udar mózgu 30. Zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych 31. Przewlekła niewydolność żylna 32. Zespół żyły głównej górnej 33. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa 34. Ogólne zasady leczenia przeciwkrzepliwego 35. Zaburzenia mikrokrążenia 36. Zapalenie naczyń chłonnych 37. Obrzęk limfatyczny 3 Choroby układu oddechowego 1.1. Ostra niewydolność oddechowa 1.2. Przewlekła niewydolność oddechowa 2. Nieżyt nosa i zatok przynosowych 3. Ostre zapalenie gardła i migdałków (angina) 4. Choroby krtani 5. Ostre zapalenie oskrzeli 6. Przewlekła obturacyjna choroba płuc 7. Astma 8. Rozstrzenie oskrzeli 9. Mukowiscydoza 10. Zarostowe zapalenie oskrzelików 11. Zapalenia płuc wywołane przez drobnoustroje 12. Choroby śródmiąższowe płuc 13. Gruźlica i mykobakteriozy 14. Nowotwory płuc 15. Międzybłoniak opłucnej 16. Obturacyjny bezdech senny 17. Płyn w jamie opłucnej

3 18. Odma opłucnowa 19. Odma śródpiersiowa 20. Odma podskórna 21. Guzy i torbiele śródpiersia 22. Ostre zapalenie śródpiersia 23. Uzależnienie od tytoniu 4 Choroby przewodu pokarmowego 1. Zaburzenia motoryki przełyku 2. Choroba refluksowa przełyku 3. Rak przełyku 4. Uchyłki przełyku 5. Zapalenia żołądka 6. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy 7. Zespół Zollingera i Ellisona 8. Rak żołądka 9. Chłoniaki żołądka 10. Celiakia 11. Zespół krótkiego jelita 12. Zespół rozrostu bakteryjnego 13. Enteropatia z utratą białka 14. Zespół jelita drażliwego 15. Choroba Hirschsprunga 16. Uchyłki jelita grubego 17. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego 18. Choroba Leśniowskiego i Crohna 19. Niedokrwienie jelit 20. Mikroskopowe zapalenia jelita grubego 21. Polipy jelita grubego 22. Rak jelita grubego 23. Choroby odbytu 24. Choroby infekcyjne i pasożytnicze przewodu pokarmowego 25. Ostry brzuch 26. Nadwrażliwość pokarmowa

4 5 Choroby trzustki 1. Ostre zapalenie trzustki 2. Przewlekłe zapalenie trzustki 3. Torbiele trzustki 4. Rak trzustki 6 Choroby pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych 1. Dysfunkcja zwieracza Oddiego 2. Kamica żółciowa 3. Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego 4. Ostre zapalenie dróg żółciowych 5. Pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych 6. Rak pęcherzyka żółciowego 7. Rak dróg żółciowych 8. Rak brodawki Vatera 7 Choroby wątroby 1. Ostre wirusowe zapalenie wątroby 2. Przewlekłe WZW typu B 3. Przewlekłe WZW typu C 4. Polekowe uszkodzenia wątroby 5. Autoimmunologiczne zapalenie wątroby 6. Pierwotna marskość żółciowa wątroby 7. Ostra porfiria przerywana 8. Choroba Wilsona 9. Hemochromatoza 10. Alkoholowa choroba wątroby 11. Niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby 12. Marskość wątroby 13. Ostra niewydolność wątroby 14. Zakrzepica żyły wrotnej 15. Zakrzepica żył wątrobowych

5 16. Guzy wątroby 8 Choroby podwzgórza i przysadki 1. Moczówka prosta 2. Zespół nieadekwatnego wydzielania wazopresyny 3. Niedoczynność przysadki 4. Guzy przysadki 9 Choroby tarczycy 1. Niedoczynność tarczycy 2. Nadczynność tarczycy 3. Zapalenia tarczycy 4. Wole guzkowe nietoksyczne 5. Rak tarczycy 10 Choroby przytarczyc 1. Niedoczynność przytarczyc 2. Nadczynność przytarczyc 11 Choroby nadnerczy 1. Niedoczynność kory nadnerczy 2. Zespół Cushinga 3. Hiperaldosteronizm pierwotny (zespół Conna) 4. Hipoaldosteronizm 5. Przypadkowo wykryty guz nadnercza (incydentaloma) 6. Rak nadnercza 7. Guz chromochłonny 12 Nowotwory neuroendokrynne i zespoły wielogruczołowe 1. Nowotwory neuroendokrynne 2. Zespoły wielogruczołowe

6 13 Choroby nerek i dróg moczowych 1. Ostre uszkodzenie nerek 2. Przewlekła choroba nerek 3. Choroby kłębuszków nerkowych 4. Śródmiąższowe zapalenie nerek 5. Tubulopatie 6. Kamica nerkowa 7. Nefropatia zaporowa 8. Zakażenia układu moczowego 9. Torbiele nerek 10. Rak nerkowokomórkowy 11. Rak miedniczki nerkowej i moczowodu 12. Naczyniakomięśniakotłuszczak nerki 13. Rak pęcherza moczowego 14 Choroby układu krwiotwórczego 1. Niedokrwistości 2. Ostre białaczki szpikowe 3. Ostre białaczki limfoblastyczne 4. Zespoły mielodysplastyczne 5. Przewlekła białaczka szpikowa 6. Czerwienica prawdziwa 7. Nadpłytkowość samoistna 8. Samoistne włóknienie szpiku 9. Przewlekła białaczka eozynofilowa i eozynofilia idiopatyczna 10. Mastocytoza 11. Przewlekła białaczka mielomonocytowa 12. Przewlekła białaczka limfocytowa B-komórkowa 13. Chłoniaki nieziarnicze 14. Chłoniak Hodgkina 15. Szpiczak plazmocytowy

7 16. Niedobory odporności 17. Skazy krwotoczne naczyniowe 18. Skazy krwotoczne płytkowe 19. Skazy krwotoczne osoczowe wrodzone 20. Rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe 21. Stany nadkrzepliwości (trombofilie) 15 Choroby reumatyczne 1. Reumatoidalne zapalenie stawów 2. Choroba Stilla u dorosłych 3. Toczeń rumieniowaty układowy 4. Zespół antyfosfolipidowy 5. Twardzina układowa 6. Rozlane zapalenie powięzi z eozynofilią (choroba Shulmana) 7. Zapalenie wielomięśniowe i skórno-mięśniowe 8. Mieszana choroba tkanki łącznej i zespoły nakładania 9. Układowe zapalenia naczyń 10. Polimialgia reumatyczna 11. Zespół Sjögrena 12. Spondyloartropatie 13. Choroba zwyrodnieniowa stawów 14. Infekcyjne (septyczne) zapalenie stawów 15. Dna moczanowa 16. Chondrokalcynoza (dna rzekoma) 17. Osteoporoza 18. Osteomalacja 19. Choroba Pageta 20. Martwica jałowa kości 21. Fibromialgia 22. Algodystrofia (choroba Sudecka, odruchowa dystrofia współczulna) 23. Neuropatie uciskowe nerwów obwodowych 24. Skrobiawica (amyloidoza) 25. Rumień guzowaty 26. Zapalenie tkanki tłuszczowej (panniculitis)

8 16 Choroby alergiczne 1. Anafilaksja i wstrząs anafilaktyczny 2. Choroba posurowicza 3. Alergiczny nieżyt nosa 4. Pokrzywka 5. Obrzęk naczynioruchowy 17 Choroby zakaźne 1. Choroby wirusowe (min. 10 opisów) 2. AIDS 3. Wybrane choroby bakteryjne (min. 3 opisy) 4. Parazytozy tkanek 5. Choroby przenoszone przez kleszcze 6. Zakażenia ośrodkowego układu nerwowego 7. Sepsa i wstrząs septyczny 8. Zakażenia związane z cewnikiem donaczyniowym 9. Postępowanie po ekspozycji na zakażenie wirusowe przenoszone drogą krwi 10. Immunoprofilaktyka chorób infekcyjnych u dorosłych 11. Leki przeciwdrobnoustrojowe 18 Zatrucia 1. Zagadnienia ogólne 2. Alkohole 3. Barbiturany 4. Benzodiazepiny 5. Cyjanki i nitryle 6. Glikozydy naparstnicy 7. Grzyby trujące 8. Substancje psychoaktywne 9. Paracetamol 10. Tlenek węgla (czad)

9 11. Zespół antycholinergiczny (ostry) 12. Zespół cholinergiczny (ostry) 19 Zaburzenia psychiczne 1. Ocena stanu psychicznego 2. Tendencje samobójcze 3. Zaburzenia depresyjne 4. Niebezpiecznie zachowujący się pacjent 5. Patologiczny lęk i strach 6. Alkoholowy zespół abstynencyjny 7. Hospitalizacja psychiatryczna i środki przymusu bezpośredniego 8. Hospitalizacja psychiatryczna wbrew woli pacjenta 20 Onkologia i opieka paliatywna 1. Ból u chorego na nowotwór 2. Powikłania leczenia przeciwnowotworowego 3. Sedacja w opiece paliatywnej 4. Agonia 5. Zgon 21 Pierwsza pomoc w urazach i innych stanach nagłych 1. Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 2. Utrata przytomności 3. Zadławienie 4. Rana i krwotok pourazowy 5. Rana drążąca klatki piersiowej 6. Złamania kończyn 7. Amputacja urazowa 8. Uraz głowy 9. Upadek z wysokości 10. Przygniecenie przez ciężki przedmiot 11. Wypadek komunikacyjny (drogowy)

10 12. Pożar 13. Wypadek masowy (z dużą liczbą ofiar) 14. Przytopienie 15. Wypadek nurkowy 16. Hipotermia 17. Odmrożenie 18. Hipertermia 19. Oparzenia 20. Porażenie prądem elektrycznym 21. Rażenie piorunem 22. Ugryzienia i użądlenia 23. Krwawienie z nosa 24. Ciało obce w jamie nosowej 25. Ciało obce w przewodzie słuchowym 26. Obrażenia oczu (min. 5 opisów) 22 Zabiegi diagnostyczne i lecznicze 1. Wstrzyknięcia leków i innych środków 2. Przygotowanie pola operacyjnego do drobnych zabiegów 3. Znieczulenie miejscowe nasiękowe 4. Sedacja i krótkotrwałe dożylne znieczulenie ogólne 5. Nakłuwanie i cewnikowanie naczyń krwionośnych 6. Wlewy podskórne (hypodermoclysis) 7. Nakłucie jamy opłucnej (torakocenteza) 8. Drenaż jamy opłucnej 9. Nakłucie worka osierdziowego (perikardiocenteza) 10. Nakłucie jamy otrzewnej (paracenteza) 11. Nakłucie jamy stawowej (artrocenteza) 12. Nakłucie lędźwiowe 13. Cewnikowanie pęcherza moczowego 14. Wprowadzanie zgłębnika do żołądka 15. Płukanie żołądka 16. Defibrylacja serca 17. Kardiowersja elektryczna

11 18. Przyrządowe udrożnienie dróg oddechowych 19. Drenaż ułożeniowy oskrzeli 20. Leczenie tlenem 21. Przetaczanie krwi i jej składników oraz produktów krwiopochodnych Krew pełna konserwowana Koncentraty krwinek czerwonych Koncentrat krwinek czerwonych Ubogoleukocytarny koncentrat krwinek czerwonych Przemywany koncentrat krwinek czerwonych Koncentraty krwinek płytkowych KKP otrzymany metodą manualną KKP otrzymany metodą automatycznej aferezy Ubogoleukocytarny KKP Przemywany KKP Rekonstytuowany (uniwersalny) KKP Koncentrat granulocytarny Napromieniowane składniki krwi Osocze i białka osocza Osocze świeżo mrożone Krioprecypitat Albumina Immunoglobuliny 22. Biopsja szpiku 23. Biopsja przezskórna opłucnej 24. Biopsja przezskórna płuca 25. Biopsja nerki 26. Biopsja przezskórna wątroby 27. Dekontaminacja powierzchni ciała 23 Badania czynnościowe 1. Elektrokardiografia 2. Pomiary ciśnienia tętniczego 3. Pulsoksymetria 4. Badania czynnościowe układu oddechowego

12 24 Badania endoskopowe 1. Bronchoskopia 2. Endoskopia przewodu pokarmowego 25 Badania laboratoryjne 1. Badania biochemiczne, hematologiczne i koagulologiczne 2. Badanie ogólne płynu mózgowo-rdzeniowego 3. Badanie ogólne moczu 4. Badania płynu opłucnowego 5. Badania płynu osierdziowego 6. Badania płynu otrzewnowego (puchlinowego) 7. Badania płynu stawowego 26 Diagnostyka mikrobiologiczna 1. Diagnostyka zakażeń bakteryjnych 2. Diagnostyka zakażeń wirusowych 3. Diagnostyka zarażeń grzybiczych 4. Diagnostyka zarażeń pasożytniczych

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 670 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo oraz weterynaria dla określonego poziomu

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w MEDYCYNIE RODZINNEJ Program dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w pediatrii Program dla lekarzy,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2. Rozwój i zachowanie dziecka 71. Okres dojrzewania 117. Autorzy Przedmowa

Spis treści. 2. Rozwój i zachowanie dziecka 71. Okres dojrzewania 117. Autorzy Przedmowa Spis treści Autorzy Przedmowa XI XIX 1. Noworodek 1 Elizabeth H. Thilo, MD, Adam A. Rosenberg, MD Wywiad lekarski w neonatologii 1 Ocena rozwoju i stopnia dojrzałości noworodka 1 Badanie noworodka po urodzeniu

Bardziej szczegółowo

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2012

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2012 LEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Zespół HELLP jest jednym z objawów ciężkiego stanu przedrzucawkowego i obejmuje następujące elementy: A. hemolizę, obniżone stężenie enzymów wątrobowych, niskie stężenie płytek.

Bardziej szczegółowo

BADANIA BIOCHEMICZNE KRWI

BADANIA BIOCHEMICZNE KRWI BADANIA BIOCHEMICZNE KRWI Aminotransferaza alaninowa (ALAT, AIAT, ALT, GPT, SGPT) 5-40 U/I (85-680 nmol/l) Jest to enzym wewnątrzkomórkowy. Jego najwyższe stężenia występują w wątrobie, niższe w mięśniach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 15 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 15 września 2011 r. 5 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 września 0 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 września 2012 r.

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski : 2012.09.28 15:19:24 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA II ROK WYDZIAŁ FIZJOTERAPII STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA W TRYBIE DZIENNYM Łódź 2006 r. REDAKCJA: prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski dr hab. n. med. Jolanta Kujawa mgr

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczeń zdrowotnych

Cennik świadczeń zdrowotnych Załącznik Nr 2 do Regulaminu organizacyjnego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie Cennik świadczeń zdrowotnych I. Laboratorium 1. BADANIA LABORATORYJNE. Badanie 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA W RAZIE POWAŻNEGO ZACHOROWANIA (PZ/NPER/4/2014)

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA W RAZIE POWAŻNEGO ZACHOROWANIA (PZ/NPER/4/2014) OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA W RAZIE POWAŻNEGO ZACHOROWANIA (PZ/NPER/4/2014) Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się wyłącznie do umów ubezpieczenia zawieranych jako uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych OTOLARYNGOLOGIA

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych OTOLARYNGOLOGIA OTOLARYNGOLOGIA Nazwa / opis zabiegu / rozpoznanie Cena dla pacjenta w PLN procedura implant razem 1 Ablacja podniebienia 2 500,00-2 500,00 2 Adenotomia dziecka 2 500,00-2 500,00 3 Adenotomia osoby dorosłej

Bardziej szczegółowo

Wojskowego Instytutu Medycznego

Wojskowego Instytutu Medycznego Załącznik Nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Cennik Usług Medycznych Wojskowego Instytutu Medycznego Ceny zawarte w niniejszym cenniku są cenami netto. Zwolnione od podatku VAT są: usługi w zakresie opieki

Bardziej szczegółowo

Zakres usług świadczonych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Zakres usług świadczonych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Zakres usług świadczonych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela pomocy medycznej koniecznej do ratowania życia i zdrowia, szczególnie w razie wypadku, nagłych zachorowań,

Bardziej szczegółowo

DIA GNO STY KA. Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych. Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw.

DIA GNO STY KA. Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych. Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw. DIA GNO STY KA Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw. Opracowanie na podstawie: Onkologia w Praktyce Klinicznej Maciej Krzakowski Krzysztof

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Revolade 25 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Każda tabletka powlekana zawiera eltrombopag

Bardziej szczegółowo

A Choroby układu nerwowego

A Choroby układu nerwowego A Choroby układu nerwowego A01 Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu poważnego urazu e wymagane wskazanie procedury z listy procedur A02 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań A01 S06.0 Wstrząśnienie

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Lucrin Depot 11,25 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań Leuprorelini acetas

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Lucrin Depot 11,25 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań Leuprorelini acetas Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Lucrin Depot 11,25 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań Leuprorelini acetas Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ CZŁOWIEKA DLA STUDENTÓW I ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII

ZAKRES WYMAGAŃ Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ CZŁOWIEKA DLA STUDENTÓW I ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII ZAKRES WYMAGAŃ Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ CZŁOWIEKA DLA STUDENTÓW I ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII Znajomość mian anatomicznych w języku polskim i angielskim. Osie i płaszczyzny ciała człowieka. Narządy bierne

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OPERACJI CHIRURGICZNYCH

WYKAZ OPERACJI CHIRURGICZNYCH Załącznik do ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych WYKAZ OPERACJ CHRURGCZNYCH UKŁAD NERWOWY Rozległa resekcja tkanki mózgowej Wycięcie zmiany tkanki mózgowej

Bardziej szczegółowo

Cennik usług medycznych

Cennik usług medycznych Uwaga: Cennik usług medycznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 2014 rok Wszystkie ceny umieszczone

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Nr 41

Zeszyty Naukowe Nr 41 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży Seria: Zeszyty Naukowe Nr 41 Łomża 2009 WYŻSZA SZKOŁA AGROBIZNESU W ŁOMŻY ACADEMY OF AGROBUSINESS IN LOMZA KOMITET REDAKCYJNY Dr inż. Piotr Ponichtera Dr

Bardziej szczegółowo

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Kategoria czynności I

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Kategoria czynności I tylko dla pacjentów nieubezpieczonych SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Kategoria czynności I Nazwa procedury Kod produktu Kod procedury Cena dla pacjenta 1. Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe 5.09.01.0000001

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby kod warunków CCGP33 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Voltaren 50 mg tabletki dojelitowe Diclofenacum natricum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Voltaren 50 mg tabletki dojelitowe Diclofenacum natricum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Voltaren 50 mg tabletki dojelitowe Diclofenacum natricum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Radiologia pediatryczna. Radiologia pediatryczna. Ośrodkowy układ nerwowy u dzieci. dr n. med. Jolanta Meller

Radiologia pediatryczna. Radiologia pediatryczna. Ośrodkowy układ nerwowy u dzieci. dr n. med. Jolanta Meller Radiologia pediatryczna dr n. med. Jolanta Meller Radiologia pediatryczna Odrębności radiologii pediatrycznej dotyczą przede wszystkim wskazań do badania, algorytmów procesu rozpoznawczego, a w niektórych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK CIĘŻKIEJ CHOROBY MAŁŻONKA

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK CIĘŻKIEJ CHOROBY MAŁŻONKA OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK CIĘŻKIEJ CHOROBY MAŁŻONKA Kod warunków: MCGP32 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego

Bardziej szczegółowo

CENNIK KOMERCYJNY. 20 luty 2012 roku. Szpital Wojewódzki. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego

CENNIK KOMERCYJNY. 20 luty 2012 roku. Szpital Wojewódzki. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego Strona 1 z 20 CENNIK KOMERCYJNY Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26 tel ( 068 ) 329-62 - 00 fax ( 068 ) 327-02

Bardziej szczegółowo

Leczenie wspomagające

Leczenie wspomagające Leczenie wspomagające Redakcja: Piotr Potemski, Maciej Krzakowski Zespół autorski: Piotr Potemski, Maciej Krzakowski, Renata Duchnowska, Iwona Głogowska, Jerzy Jarosz, Aleksandra Kapała, Andrzej Kawecki,

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP SPIS TREŚCI

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP SPIS TREŚCI TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU INTERRISK S. VIENNA INSURANCE GROUP SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 Pojęcie nieszczęśliwego wypadku 2 Pojęcie uszczerbku na zdrowiu 3 ZASADY OKREŚLANIA USZCZERBKU NA

Bardziej szczegółowo