CHOROBY NEREK W CIĄŻY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CHOROBY NEREK W CIĄŻY"

Transkrypt

1 CHOROBY NEREK W CIĄŻY

2 FIZJOLOGIA NEREK W CIĄŻY Powiększenie nerek i kłębuszków nerkowych Poszerzenie kielichów miedniczek i moczowodów u 90% kobiet: - relaksacja mięśniówki - hiperplazja tkanki łącznej GFR i RPF o 40-50%, ERPF o 50-80% PGI2, PGE2, PRL oraz CO. klirens mocznika, kreatyniny, KM mocznik, kreatynina, KM

3 FIZJOLOGIA NEREK W CIĄŻY Glikozuria (max. 6-9 hbd) Aminoacyduria W moczu wydalanie: -witamin rozpuszczalnych w wodzie - białka (do mg/24 h)

4 FIZJOLOGIA NEREK W CIĄŻY Fizjologiczna hiperwolemia - retencja 6-9 l Fizjologiczna niedokrwistość Obrzęki kończyn dolnych Pozorna hipoalbuminemia aktywność układu R-A-A ACE

5 POWIKŁANIA NERKOWE INFEKCJE DRÓG MOCZOWYCH Etiologia: E. Coli (75-90%) fimbrie, odporność na kwaśne ph, szybkie podziały komórkowe, hamowanie prawidłowej perystaltyki moczowodów Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, gronkowce koagulazoujemne Gł. droga wstępująca

6 INFEKCJE DRÓG MOCZOWYCH OBRAZ KLINICZNY BAKTERIURII 1. BAKTERIOMOCZ BEZOBJAWOWY 2. CYSTITIS 3. PYELONEPHRITIS

7 BAKTERIOMOCZ BEZOBJAWOWY ZNAMIENNA BAKTERIURIA - DWUKROTNE STWIERDZENIE TEGO SAMEGO GATUNKU BAKTERII W MIANIE MIN. 10 5/ML JAŁOWO POBRANEGO MOCZU. B.B. u 10% kobiet po pokwitaniu U CIĘŻARNYCH B.B. W 30-40% PROWADZI DO OBJAWOWYCH ZUM

8 BAKTERIOMOCZ BEZOBJAWOWY POWIKŁANIA CIĄŻY ZWIĄZANE Z B.B.: PORONIENIA STAN PRZEDRZUCAWKOWY NIEDOKRWISTOŚĆ MATKI WCZEŚNIACTWO NISKA MASA URODZENIOWA ŚMIERTELNOŚĆ OKOŁOPORODOWA

9 BAKTERIOMOCZ BEZOBJAWOWY PROFILAKTYKA: posiew moczu w każdym trymestrze ciąży LECZENIE na podstawie wyniku posiewu i antybiogramu (nitrofurantoina, penicyliny, cefalosporyny) PO ZAKOŃCZENIU ORANOGENEZY

10 BAKTERIOMOCZ BEZOBJAWOWY LECZENIE LECZENIE W POSTACI DWUTYGODNIOWYCH CYKLI KONTROLA TYDZIEŃ PO ZAKOŃCZENIU LECZENIA, NASTĘPNIE KONTROLA CO 4 TYGODNIE

11 BAKTERIOMOCZ BEZOBJAWOWY NAWRÓT ZAKAŻENIA - PONOWNIE B.B. SPOWODOWANY TYM SAMYM PATOGENEM W CIĄGU 6 TYGODNI OD 1. DIAGNOZY- DOTYCZY 25% PACJENTEK. NAWROTY BĄDŹ OPORNOŚĆ NA LECZENIE SĄ WSKAZANIEM DO DIAGNOSTYKI PO PORODZIE.

12 OSTRE ZAPALENIE PĘCHERZA MOCZOWEGO DOTYCZY 1% CIĘŻARNYCH, ZWYKLE BEZ B.B. W WYWIADZIE OBJAWY: 1) hematuria/ leukocyturia, 2) dysuria, 3) pobolewanie w okolicy nadłonowej, 4) gorączka LECZENIE PRZEZ OKRES 2 TYGODNI! OBJAWY DYZURYCZNE U CIĘŻARNEJ NIE ZAWSZE ZWIĄZANE SĄ Z INFEKCJĄ DRÓG MOCZOWYCH.

13 OSTRE ODMIEDNICZKOWE ZAPALENIE NEREK (OOZN) pyelonephritis ROZPOZNANIE: 1. WYWIAD 2. BADANIE PRZEDMIOTOWE 3. MIKROSKOPOWE BADANIE OSADU MOCZU (BAKTERIURIA, ROPOMOCZ)

14 OSTRE ODMIEDNICZKOWE ZAPALENIE NEREK (OOZN) DOTYCZY 1-2% CIĄŻ E. COLI: 85-90% U 30% POSIEWY JAŁOWE ZAKAŻENIE DROGĄ WSTĘPUJĄCĄ (>90%) LUB DROGĄ KRWI (<10%)

15 OSTRE ODMIEDNICZKOWE ZAPALENIE NEREK (OOZN) OBJAWY: - OBJAWY DYZURYCZNE, - BÓLE W OKOLICY LĘDŹWIOWEJ, - DRESZCZE, WYMIOTY, - WYSOKA GORĄCZKA, - PODRAŻNIENIE OTRZEWNEJ RÓŻNICOWANIE: - OSTRE INFEKCJE WIRUSOWE, - INFEKCJE GDO, - TOKSOPLAZMOZA, - OZWR, - KOLKA ŻÓŁCIOWA, - EW. ODKLEJENIE ŁOŻYSKA

16 OSTRE ODMIEDNICZKOWE ZAPALENIE NEREK (OOZN) POWIKŁANIA: - ROPONERCZE, - WSTRZĄS Z DIC, - BAKTERYJNE ZAPALENIE OTRZEWNEJ, - POSOCZNICA GRAM-UJEMNA - ZNACZNY GFR - PORÓD PRZEDWCZESNY - DYSTROFIA WEWNĄTRZMACICZNA PŁODU

17 OSTRE ODMIEDNICZKOWE ZAPALENIE NEREK (OOZN) LECZENIE W WARUNKACH SZPITALNYCH POBRANIE MOCZU NA POSIEW; CIĘŻKI PRZEBIEG - POSIEW KRWI ANTYBIOTYKOTERAPIA: POCHODNE AMPICILINY I/LUB CEFALOSPORYNY I.V Z MOŻLIWOŚCIĄ DOUSTNEJ KONTYNUACJI LECZENIA (EW. MODYFIKACJA PO OTRZYMANIU WYNIKU ANTYBIOGRAMU). CZAS LECZENIA 2-3 TYGODNIE, POCZĄTKOWO DOŻYLNIE; KONTROLNY POSIEW PO ZAKOŃCZENIU LECZENIA KONTROLA BILANSU PŁYNÓW!

18 OBJAWY PATOLOGICZNE W CIĄŻY KRWIOMOCZ - DIAGNOSTYKA USG,RTG, ENDOSKOPIA - JEŚLI TO MOŻLIWE DOKŁADNA DIAGNOSTYKA PO PORODZIE NALEŻY WYKLUCZYĆ: 1. KAMICĘ NERKOWĄ 2. KŁĘBUSZKOWE ZAPALENIE NEREK 3. GRUŹLICE NEREK 4. NOWOTWÓR NERKI

19 WODONERCZE - POSZERZENIE UKŁADU KIELICHOWO- MIEDNICZKOWEGO W USG POSIEWY JAŁOWE, ERYTROCYTY W OSADZIE MOCZU LUB PRAWIDŁOWY WYNIK BADANIA OGÓLNEGO MOCZU CZĘŚCIEJ TOWARZYSZY WIELOWODZIU LUB CIĄŻY MNOGIEJ OBJAWY NIECHARAKTERYSTYCZNE, ZALEŻNE OD POZYCJI CIAŁA ZNACZNE WODONERCZE Z NASILONYMI DOLEGLIWOŚCIAMI BÓLOWYMI ORAZ OBJAWAMI POZANERKOWEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK - WSKAZANIE DO INTERWENCJI UROLOGICZNEJ (SONDOWANIE MOCZOWODÓW, STENTY MOCZOWODOWE, NEFROSTOMIA)

20 OSTRA NIEWYDOLNOŚC NEREK ZWIĄZANA Z CIĄŻĄ I PORODEM < 0,01% 60% ŁAGODNY PRZEBIEG - ODWRACALNA NIEWYDOLNOŚĆ PRZEDNERKOWA LUB MARTWICA CEWEK PRZYCZYNY: - poronienie septyczne i posocznica-30%, - krwotok poporodowy-15%, - rzucawka lub stan przedrzucawkowy-12% + HELLP- 14%, - ciąża obumarła-12%, - odklejenie łożyska-6%, - inne: OOZN, leczenie antybiotykami nefrotoksycznymi, DIC rzadko: ostre stłuszczenie watroby u ciężarnych, zespół hemolitycznomocznicowy.

21 OSTRA NIEWYDOLNOŚC NEREK ZWIĄZANA Z CIĄŻĄ I PORODEM WYWIAD: - ABORCJA, - CIĘŻKI EPIZOD NIEPOWŚCIĄGLIWYCH WYMIOTÓW CIĘŻARNYCH, - REAKCJA ALERGICZNA NA LEKI, - STAN PRZEDRZUCAWKOWY OBJAWY: - OLIGURIA, - ANURIA, NIEKIEDY NA PRZEMIAN Z POLIURIĄ.

22 ZESPÓŁ NERCZYCOWY Białkomocz > 3,5 g/d Hipoalbuminemia < 2,5 g% Hipercholesterolemia > 6,5 mmol/l Lipiduria Obrzęki Dotyczy 0,012-0,025% ciąż Towarzyszy przewlekłej chorobie nerek lub EPH gestozie Skłonność do zakażeń i procesów zakrzepowych w ciąży Dieta bogatobiałkowa

23 CIĄŻA U PACJENTEK Z NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK Dobre rokowanie dla ciąży, gdy: - w niewielkim stopniu upośledzona funkcja nerek, - niewielka proteinuria, - umiarkowane NT Do 32 hbd kontrola co 2 tygodnie, później co tydzień. Dodatkowo: - ocena funkcji nerek (klirens kreatyniny, białkomocz dobowy) - kontrola RR, skuteczne leczenie NT - wczesne wykrywanie i leczenie B.B. oraz objawowych ZUM. Dieta. Intensywne monitorowanie płodu od hbd.

24 OSTRE KŁĘBUSZKOWE ZAPALENIE NEREK B. rzadko w ciąży Bez negatywnego wpływu na przebieg ciąży PRZEWLEKŁE GLOMERULOPATIE Powikłane przez współistniejące NT i/lub zesp. nerczycowy Białkomocz (razem z albuminemią czynnik rokowniczy dla płodu), zesp. nerczycowy Ryzyko porodów przedwczesnych (50% przed 36 hbd) Możliwa remisja zespołu nerczycowego przedciążowego w ciąży Złe rokowanie: ogniskowe szkliwienie kłębuszków nerkowych, błoniasto-rozplemowe kłębuszkowe zap. nerek

25 PRZEWLEKŁE GLOMERULOPATIE Rokowanie dla czynności nerek matki oraz dla rozwoju płodu zależy od stopnia uszkodzenia nerek w chwili zajścia w ciążę, a więc objawów glomerulopatii: nasilenia białkomoczu zespołu nerczycowego oraz występowania nadciśnienia tętniczego. Leczenie: kw.acetylosalicylowy, dypirydamol, sterydy

26 NEFROPATIA ODPŁYWOWA Obecny ODPŁYW PĘCHERZOWO - MOCZOWODOWY często powikłany NAWRACAJĄCYMI ZUM; korzystna korekcja chirurgiczna także u dorosłych kobiet przed planowaną ciążą. Współistnienie NT i NN (uszkodzony miąższ nerek) U 70% CIĄŻA POWIKŁANA: NT, BIAŁKOMOCZEM, OBJAWOWYMI ZUM (22-60%); CIŚNIENIE TĘTNICZE MA WARTOŚĆ ROKOWNICZĄ DLA POWODZENIA CIĄŻY

27 NEFROPATIA ODPŁYWOWA PRZY WSPÓŁISTNIENIU OBJAWOWEGO ZUM POWIKŁANIA CIĄŻY: - PORONIENIA SAMOISTNE - 15%, - PORODY PRZEDWCZESNE %, - WEWNĄTRZMACICZNE ZGONY PŁODÓW- 8%.

28 KAMICA MOCZOWA W CIĄŻY Częstość występowania: 0,03-0,35% Objawy: silne bóle brzucha w 2. poł. ciąży, gł. u wieloródek Relaksacja mięśniówki dróg moczowych sprzyja wędrówce istniejących już kamieni U 15% współistnienie objawowych ZUM Silne objawy kolki nerkowej oraz nawracające ZUM mogą indukować czynność skurczową

29 KAMICA MOCZOWA W CIĄŻY Leczenie zachowawcze: nawodnienie, leki przeciwbakteryjne, leki przeciwbólowe Leczenie chirurgiczne: po urografii, gdy stwierdzono obturację nerki z pogorszeniem jej funkcji Alternatywa: cewnik typu double J wymieniany co 8 tygodni lub stent moczowodowy

30 WIELOTORBIELOWATE ZWYRODNIENIE NEREK (PKD) W okresie rozrodczym bezobjawowe, rozpoznawane zwykle po 35 rż, gł. po 55 rż W ciąży częściej: - NT pod koniec ciąży lub stan przedrzucawkowy - śmiertelność okołoporodowa - ZUM PKD towarzyszą tętniaki naczyń mózgowych!- przeciwwskazany PSN

31 NEFROPATIA CUKRZYCOWA MIKROANGIOPATIA W NERKACH PREDYSPOZYCJA DO: B.B OBJAWOWYCH ZUM OBRZĘKÓW NT I STANU PRZEDRZUCAWKOWEGO (35-50%) BIAŁKOMOCZU PORODÓW PRZEDWCZESNYCH (30-70%) DYSTROFII WEWNĄTRZMACICZNEJ (16-20%)

32 NEFROPATIA CUKRZYCOWA U NOWORODKÓW PREDYSPOZYCJA DO: ZABURZEŃ ODDYCHANIA (19-25%), ŻÓŁTACZKI, WAD ROZWOJOWYCH (5-11%) O ILE NEFROPATII W CHWILI ZAJŚCIA W CIĄŻĘ NIE TOWARZYSZY NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, NIE OBSERWUJE SIĘ POGORSZENIA CZYNNOŚCI NEREK W CIĄŻY

33 TOCZEŃ TRZEWNY UKŁADOWY KRÓTKOTRWAŁE, OKRESOWE ZAOSTRZENIA W CIĄŻY GŁ. W III TRYMESTRZE OPTYMALNIE: POCZĄTEK CIĄŻY W OKRESIE REMISJI (MIN.6-12 M-CY)

34 TOCZEŃ TRZEWNY UKŁADOWY ZŁE ROKOWANIE: zespół nerczycowy i/lub masywny białkomocz (>3g/d) od początku ciąży, obecność przeciwciał przeciwko kardiolipinie zwł. IgM lub antykoagulanta toczniowego (niepowodzenia położnicze), przeciwciał SS-A, przeciwciał anty-ro (proces zapalny i wrodzony blok serca)

35 TOCZEŃ TRZEWNY UKŁADOWY Powikłania ciąży: PÓŹNE PORONIENIA PRAWIDŁOWA CIĄŻA U 88% KOBIET, Z WYDOLNYMI NERKAMI, BEZ NADCIŚNIENIA Zajęte nerki: nasilenie białkomoczu i NT z progresją niewydolności nerek Nefropatia toczniowa pojawiająca się w ciąży bywa błędnie rozpoznawana jako stan przedrzucawkowy

36 TOCZEŃ TRZEWNY UKŁADOWY LECZENIE: - NLPZ (Aspiryna) - PARACETAMOL - najlepiej tolerowany i najbezpieczniejszy - leki przeciwmalaryczne - steroidy - immunosupresja - leki cytotoksyczne -heparyny drobnocząsteczkowe

37

38 ZESPÓŁ HELLP Skrajna odmiana stanu przedrzucawkowego o niejasnej etiologii Występuje u kobiet z zatruciem ciążowym i rozsianym wykrzepianiem śródnaczyniowym (DIC) Objawy kliniczne: 1. Podwyższone ciśnienie tętnicze, 2. Ból brzucha, gł. w nadbrzuszu (krwiak podtorebkowy), 3. Wymioty, 4. Objawy wstrząsu hipowolemicznego Śmiertelność matek: 3%, płodów 20% U 15% pacjentek mutacja cz. V Leiden

39 H - hemoliza ZESPÓŁ HELLP EL - podwyższone transaminazy, FZ, bilirubina LP- małopłytkowość HELLP może być wskazaniem do transplantacji wątroby: - podwyższony INR - obniżony wskaźnik protrombinowy -objawy niewydolności wątroby - objawy niewydolności wielonarządowej z hipotonią

40 ZESPÓŁ HELLP LECZENIE świeże osocze płytki krwi antytrombina III Nie podaje się czynników krzepnięcia - ryzyko DIC Nigdy nie wolno podać heparyny!

ZESPÓŁ NERCZYCOWY. łac. syndroma nephroticum ang. nephrotic syndrome

ZESPÓŁ NERCZYCOWY. łac. syndroma nephroticum ang. nephrotic syndrome ZESPÓŁ NERCZYCOWY łac. syndroma nephroticum ang. nephrotic syndrome 1 Definicja Stan kliniczny charakteryzujący się dobową utratą białka z moczem > 3,5g / 1,73 m 2 (>50 mg/kg m.c.) oraz: Hipoalbuminemią

Bardziej szczegółowo

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2012

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2012 LEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Zespół HELLP jest jednym z objawów ciężkiego stanu przedrzucawkowego i obejmuje następujące elementy: A. hemolizę, obniżone stężenie enzymów wątrobowych, niskie stężenie płytek.

Bardziej szczegółowo

Małopłytkowość immunologiczna. Praktyczny przewodnik dla pielęgniarek oraz innych członków personelu pomocniczego ochrony zdrowia

Małopłytkowość immunologiczna. Praktyczny przewodnik dla pielęgniarek oraz innych członków personelu pomocniczego ochrony zdrowia Małopłytkowość immunologiczna Praktyczny przewodnik dla pielęgniarek oraz innych członków personelu pomocniczego ochrony zdrowia Spis treści Rozdział 1. Przegląd informacji o pierwotnej małopłytkowości

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY Publikacja finansowana dzięki dotacji Fundacji MEDTRONIC OPRACOWANIE: Prof. nadz. dr hab. med. Katarzyna Cypryk Klinika Diabetologii

Bardziej szczegółowo

Przewlekła choroba nerek

Przewlekła choroba nerek Przewlekła choroba nerek Ilona Kurnatowska Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transpalntologii Nerek UM w Łodzi Przewlekła choroba nerek (wg NFK) 1.Uszkodzenie nerek utrzymujące się > 3 m-cy, definiowane

Bardziej szczegółowo

Leczenie wspomagające

Leczenie wspomagające Leczenie wspomagające Redakcja: Piotr Potemski, Maciej Krzakowski Zespół autorski: Piotr Potemski, Maciej Krzakowski, Renata Duchnowska, Iwona Głogowska, Jerzy Jarosz, Aleksandra Kapała, Andrzej Kawecki,

Bardziej szczegółowo

WĘGLOWODANY. Glukoza prawidłowo: 60-110 mg/dl; Stan przedcukrzycowy: 110 126 mg/dl;

WĘGLOWODANY. Glukoza prawidłowo: 60-110 mg/dl; Stan przedcukrzycowy: 110 126 mg/dl; Glukoza prawidłowo: 60-110 mg/dl; Stan przedcukrzycowy: 110 126 mg/dl; WĘGLOWODANY Cukrzyca 126 mg/dl (/18) 7 mmol/l (tylko gdy oznaczenie zostało dokonane w osoczu); Hipoglikemia < 40 (50) mg/dl; Fluorek

Bardziej szczegółowo

GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO. Michu Wrocław 2011 wersja 1.1

GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO. Michu Wrocław 2011 wersja 1.1 GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO Michu Wrocław 2011 wersja 1.1 2 SPIS TREŚCI 1. C. o przebiegu prawidłowym zapłodnienie, płód i popłód, imm. aspekty c., zmiany ustrojowe w przebiegu c., rozpoznanie c. i TP, organizacja

Bardziej szczegółowo

BADANIA BIOCHEMICZNE KRWI

BADANIA BIOCHEMICZNE KRWI BADANIA BIOCHEMICZNE KRWI Aminotransferaza alaninowa (ALAT, AIAT, ALT, GPT, SGPT) 5-40 U/I (85-680 nmol/l) Jest to enzym wewnątrzkomórkowy. Jego najwyższe stężenia występują w wątrobie, niższe w mięśniach

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Jacek A. Pietrzyk. Autorzy wydania VI uzupełnionego i poprawionego:

Redakcja: Jacek A. Pietrzyk. Autorzy wydania VI uzupełnionego i poprawionego: Redakcja: Jacek A. Pietrzyk Autorzy wydania VI uzupełnionego i poprawionego: Paweł Dyras, Elżbieta Gabrowska, Włodzimierz Kubiak, Małgorzata Liber, Iwona Mazur, Jacek A. Pietrzyk, Małgorzata Równicka,

Bardziej szczegółowo

Skuteczność różnych metod antykoncepcji [267] ----------------- Tab. 31 -----------------

Skuteczność różnych metod antykoncepcji [267] ----------------- Tab. 31 ----------------- We wszystkich tych przypadkach należałoby rozważyć stosowanie tabletki o większej zawartości hormonu do czasu stosowania wyżej wymienionych leków. W przypadku rifampicyny należałoby stosować dodatkowe

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA. Nurofen dla dzieci, 125 mg czopki, (Ibuprofenum)

ULOTKA DLA PACJENTA. Nurofen dla dzieci, 125 mg czopki, (Ibuprofenum) ULOTKA DLA PACJENTA Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta. Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Bardziej szczegółowo

Zakażenia podczas ciąży

Zakażenia podczas ciąży Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, tom 5, zeszyt 2, 65-84, 2012 PRACA PRZEGL DOWA Zakażenia podczas ciąży PIOTR SIEROSZEWSKI, ŁUKASZ BOBER, WITOLD KŁOSIŃSKI Streszczenie Zakażenia bakteriami i

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 4 Moczowód. Wprowadzenie i wiadomości ogólne Moczowód wprowadzenie

SEKCJA 4 Moczowód. Wprowadzenie i wiadomości ogólne Moczowód wprowadzenie SEKCJA Moczowód Wprowadzenie i wiadomości ogólne Moczowód wprowadzenie Zmiany wrodzone Zdwojenie i ektopia moczowodu Torbiel ujścia moczowodu (ureterocele) Zmiany zapalne Pęcherzykowe zapalenie błony śluzowej

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. IBALGIN Maxi 400 mg, tabletki powlekane Ibuprofenum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. IBALGIN Maxi 400 mg, tabletki powlekane Ibuprofenum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta IBALGIN Maxi 400 mg, tabletki powlekane Ibuprofenum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Revolade 25 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Każda tabletka powlekana zawiera eltrombopag

Bardziej szczegółowo

Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy

Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy Zalecenia Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy 2009 Poznań Warszawa Rzeszów Jarosław Walkowiak, Andrzej Pogorzelski, Dorota Sands, Wojciech Skorupa, Andrzej

Bardziej szczegółowo

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 400 mg newirapiny (w postaci bezwodnej).

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 400 mg newirapiny (w postaci bezwodnej). 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Viramune 400 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 400 mg newirapiny (w postaci bezwodnej).

Bardziej szczegółowo

Biopsja nerki, ocena histopatologiczna

Biopsja nerki, ocena histopatologiczna Biopsja nerki, ocena histopatologiczna Dorota Kamińska Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej UM we Wrocławiu Kurs wstępny-wrocław 2014 POL J PATHOL 2011; vol.62, issue 2 (SUPLEMENT 1) http://www.termedia.pl/journal/polish_journal_of_pathology_suplement-60/numer-1-2011

Bardziej szczegółowo

1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii

1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, 2005 1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii Konieczne jest prowadzenie badań przesiewowych

Bardziej szczegółowo

Koncentrat jest przezroczystym, bezbarwnym lub jasnożółtym roztworem.

Koncentrat jest przezroczystym, bezbarwnym lub jasnożółtym roztworem. 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO DOCETAXEL KABI, 160 mg/8 ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy ml koncentratu zawiera 20 mg docetakselu (bezwodnego). Fiolka

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Voltaren 50 mg tabletki dojelitowe Diclofenacum natricum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Voltaren 50 mg tabletki dojelitowe Diclofenacum natricum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Voltaren 50 mg tabletki dojelitowe Diclofenacum natricum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Etform 850, 850 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 850 mg chlorowodorku metforminy

Bardziej szczegółowo

Waldemar Machała. Wykład nr 3 Intensywna Terapia

Waldemar Machała. Wykład nr 3 Intensywna Terapia Waldemar Machała Intensywna Terapia. Ciężkie obrażenia czaszkowo-mózgowe. Intensywna terapia w neurochirurgii. Wykład nr 3 Intensywna Terapia II Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok ZALECENIA Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego Zespół redagujący: Krystyna Widecka, Tomasz Grodzicki, Krzysztof Narkiewicz, Andrzej

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja

Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska Klinika Położnictwa i Chorób

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka dla ginekologów

Diagnostyka dla ginekologów Diagnostyka dla ginekologów Szanowni Państwo Oddajemy w Państwa ręce opracowanie zawierające wybór badań diagnostycznych, oferowanych w ogólnopolskiej sieci laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA, przydatnych

Bardziej szczegółowo

5) ciąża fizjologiczna ciążę przebiegającą w sposób prawidłowy;

5) ciąża fizjologiczna ciążę przebiegającą w sposób prawidłowy; STANDARDY POSTĘPOWANIA MEDYCZNEGO PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ SPRAWOWANEJ NAD KOBIETĄ W OKRESIE FIZJOLOGICZNEJ CIĄŻY, FIZJOLOGICZNEGO PORODU, POŁOGU ORAZ OPIEKI

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz. ) STANDARDY POSTĘPOWANIA MEDYCZNEGO PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ SPRAWOWANEJ NAD KOBIETĄ W OKRESIE FIZJOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Korelacja obrazu klinicznego chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna z wynikami enterografii rezonansu magnetycznego

Korelacja obrazu klinicznego chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna z wynikami enterografii rezonansu magnetycznego Lek. med. Łukasz Gmerek Korelacja obrazu klinicznego chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna z wynikami enterografii rezonansu magnetycznego ROZPRAWA DOKTORSKA Promotor: prof. UM. dr hab. Piotr Krokowicz

Bardziej szczegółowo