Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej"

Transkrypt

1 ISSN W numerze: Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Hipergammaglobulinemie... Autoimmunologiczne choroby wątroby Co to jest Celiakia? Alergia... Trombofilia... GFR... Rezonans...

2 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Badania laboratoryjne są elementem kompleksowej diagnostyki. Pozwalają na wczesne rozpoznanie choroby oraz stwarzają warunki sprzyjające podjęciu właściwej decyzji terapeutycznej. Coraz częściej powszechną staje się świadomość użyteczności badań laboratoryjnych w profilaktyce jak i na każdym etapie procesu diagnostycznego. Są to etapy: wykrywania i rozpoznawania choroby, określenia jej zaawansowania, oceny rokowania chorych, monitorowania przebiegu choroby oraz jej leczenia, oceny efektywności leczenia, wykrywania ewentualnych powikłań i kontroli chorych po leczeniu. W wielu przypadkach badania laboratoryjne mają duże znaczenie ze względu na ich nieinwazyjny charakter oraz możliwość powtarzania w krótkich odstępach czasu. Ze względu na ogromny postęp w diagnostyce laboratoryjnej i różnorodność wykonywanych badań, ważna jest współpraca pomiędzy lekarzem zlecającym badania a diagnostą laboratoryjnym, który coraz częściej staje się dla lekarza partnerem w procesie diagnostycznym i terapeutycznym. Współpraca ta nie ogranicza się tylko do zlecania i wykonywania badań. Obejmuje interpretację wyników, dyskusję na ich temat, oraz sugestie do ewentualnego wykonania dodatkowych badań. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Centrum Medycznego należy do grupy największych laboratoriów w Polsce. Wpisany do ewidencji laboratoriów przez Krajową Izbę Diagnostów pod numerem Od samego początku w swej strukturze posiadał pracownie wyposażone w nowoczesną aparaturę diagnostyczną. Pierwszym kierownikiem Zakładu był dr n. med. Jacek Kujawski, wieloletni konsultant wojewódzki w diagnostyce laboratoryjnej. Przewodniczący Oddziału PTDL od roku 1968 do 1998, obecnie honorowy członek Towarzystwa. Dzięki Jego wiedzy, doświadczeniu i zaangażowaniu powstało jedno z najnowocześniejszych laboratoriów w Polsce. To On decydował o wyborze sprzętu i kompletowaniu personelu. Zarządzał laboratorium do chwili przejścia na emeryturę. Od czerwca 1999 roku, Zakładem kieruje mgr Renata Wabińska diagnosta z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, absolwentka Wydziału Farmacji Akademii Medycznej we Wrocławiu. Po studiach podjęła pracę w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu kierowanym przez dr n. med. Jacka Kujawskiego. Pierwszy stopień specjalizacji z analityki klinicznej uzyskała w 1986r, a drugi stopień specjalizacji w roku Renata Wabińska z Wojewódzkim Centrum Medycznym związana od stycznia 1995r. Jej pierwsze stanowisko to Kierownik Pracowni Badań Pilnych. Wraz z dr Jackiem Kujawskim brała udział w tworzeniu Zakładu od podstaw (w tym czasie w pomieszczeniach Zakładu trwały jeszcze prace wykończeniowe).w listopa-

3 dzie 1995r. została uruchomiona Pracownia Badań Pilnych, w której wykonywano badania dla potrzeb dwóch pierwszych oddziałów: laryngologii i okulistyki. W Pracowni wykonywano badania z zakresu biochemii, hematologii, analityki ogólnej oraz gazometrii. W kolejnych miesiącach wraz z uruchamianiem coraz to nowych oddziałów zwiększała się ilość i różnorodność badań, do dzisiaj systematycznie dostosowywanych do wymogów współczesnej diagnostyki. W 1996r. zaczęły powstawać nowe Pracownie: biochemii, hematologii, hemostazy, analityki ogólnej, immunochemii oraz analiz chromatograficznych. Priorytetem w pracy była i jest fachowość oraz doskonalenie umiejętności, dlatego od samego początku duży nacisk kładzie się na szkolenie personelu i zdobywanie kolejnych, trudnych stopni specjalizacji. Pracownicy uczestniczą w konferencjach i szkoleniach w kraju i za granicą. Dzięki tym działaniom stworzył się zespół osób o wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach teoretycznych jak i praktycznych. Zastępcą kierownika zakładu jest mgr farmacji Anna Zacher, specjalista IIº z analityki klinicznej, z wieloletnim doświadczeniem w diagnostyce, od roku 2006 konsultant wojewódzki w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej. Zespół diagnostów tworzą: specjaliści laboratoryjnej diagnostyki medycznej: Ewa Gawrylak-Dryja, Joanna Literska. Specjaliści Iº z analityki klinicznej: Anna Klus, Małgorzata Kołaczyńska, Szymon Nogaj oraz mgr biologii Anna Grabowska. Sprawną pracę Zakładu zapewnia wyspecjalizowany zespól techników analityki medycznej. Automatyzacja i szeroki profil wykonywanych badań wymaga od techników rozległej wiedzy oraz biegłej znajomości obsługi specjalistycznego sprzętu. Zespół techników składa się z 18 osób. Starsi technicy: Andrzej Chrobot - kierownik zespołu techników, Ewa Brosz, Joanna Engel, Bogusława Figura-Kulczyńska, Katarzyna Gołyska, Małgorzata Halupczok, Alina Janc, Halina Knap, Marta Kowalczyk, Irena Makowska, Alicja Pośpiech, Henryka Raniszewska, Halina Trupkiewicz, Anna Walecko, Paweł Wojtowicz. Technicy: Małgorzata Ludwa, Bożena Sinkowska, Kornelia Walas. Sekretariat zakładu prowadzi Alina Pukowska, rejestrację Barbara Szewczyk-Stachańczyk. Za czystość odpowiadają pomoce laboratoryjne: Urszula Kasperek i Lilla Budzanowska. Gwałtowny postęp w diagnostyce laboratoryjnej (konsolidacja badań, systemy informatyczne) był motorem napędowym zmian w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej. W ciągu ostatnich lat wymieniono sprzęt na najnowszej generacji, pracujący w technologiach pozwalających na wy-

4 konanie szerokiego spektrum badań z pierwotnej próbki bez konieczności przemieszczania jej między aparatami. W roku 2007, w ramach konsolidacji badań zlikwidowano Pracownię Badań Pilnych oraz Analiz Chromatograficznych. Zmniejszono powierzchnię Zakładu o około 40 %. Nowa struktura organizacyjna znalazła swoje odzwierciedlenie w poprawie warunków i organizacji pracy oraz w zmniejszeniu kosztów pośrednich. Od roku 2003 z nowoczesną aparaturą współpracuje system informatyczny, który umożliwia obsługę wszystkich etapów zlecenia, począwszy od momentu jego przyjęcia i rejestracji, aż do zatwierdzenia i wydania wyników. Zastosowanie systemu pozwala na wgląd w historię badań pacjenta i daje czytelny, zbiorczy wynik wraz z wartościami referencyjnymi. Aktualnie Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej posiada Pracownie: biochemii, hematologii z hemostazą, analityki ogólnej oraz immunochemii. Praca odbywa się w systemie całodobowym przez 7 dni w tygodniu. Na od prawej: Irena Makowska, Joanna Engel, Kornelia Walas dyżurach poza technikiem analityki medycznej pracuje diagnosta laboratoryjny nadzorujący cały dyżur. Laboratorium wykonuje badania dla oddziałów i przychodni Wojewódzkiego Centrum Medycznego, innych szpitali województwa opolskiego, przychodni, gabinetów prywatnych oraz na życzenie pacjenta. Rocznie wykonuje około 550 tysięcy badań, w tym 140 różnych rodzajów badań podstawowych i specjalistycznych. Każdy pacjent może zwrócić się o pomoc lub konsultację w zakresie wykonywanych badań. Na podstawie zawartych umów wykonywane są także badania dla kontrahentów z całego kraju. Zakres badań obejmuje: badania podstawowe z biochemii klinicznej, badania podstawowe z hematologii oraz ocenę rozmazu krwi obwodowej i szpiku kostnego, badania z koagulologii, badania z analityki ogólnej, badania z autoimmunologii (choroby z autoagresji - toczeń, choroby jelit, wątroby, naczyń), badania alergologiczne, hormony i metabolity, markery nowotworowe, monitorowanie leków, narkotyki w moczu, diagnostykę chorób serca, diagnostykę cukrzycy, diagnostykę anemii, Halina Knap, Alicja Pośpiech Halina Trupkiewicz, Andrzej Chrobot Joanna Literska

5 diagnostykę trombofilii i skaz osoczowych, diagnostykę białka monoklonalnego. Wiarygodność wyników badań laboratoryjnych potwierdza prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej i zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości według ustalonego harmonogramu. O dobrej pracy laboratorium świadczą wyniki sprawdzianów zewnątrzlaboratoryjnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Uczestnictwo potwierdzone jest otrzymaniem certyfikatu lub zaświadczenia, co pozwala na wykorzystanie wyników w badaniach klinicznych. Aktualnie program kontroli jakości obejmuje: - QCS w zakresie biochemii klinicznej, - Kontrola Jakości RIQAS - badanie moczu - testy paskowe, - Labquality Helsinki w zakresie biochemii, hematologii, hemostazy, immunochemii, parametrów krytycznych, analityki ogólnej, - SNCSIQAS e-cheh hematologia, -Quality Assessment of Euroimmun- autoimmunologia, Anna Grabowska Henryka Raniszewska - Sprawdzian centralny organizowany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce laboratoryjnej w Łodzi w zakresie biochemii, - Sprawdzian powszechny organizowany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi w zakresie biochemii, hematologii, hemostazy, immunochemii. Nad sprawnością aparatury do badań czuwa mgr inż. Wiesław Makowski, który jednocześnie sprawuje całodobową opiekę nad analizatorami do równowagi kwasowo-zasadowej w 5 oddziałach Szpitala. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej objął opieką merytoryczną sprzęt do badań POCT- glukometry i analizatory równowagi kwasowo-zasadowej, znajdujący się w oddziałach szpitalnych. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej jest ośrodkiem akredytowanym przez Ministra Zdrowia do prowadzenia staży specjalizacyjnych w zakresie: badania szpiku kostnego, układu krzepnięcia i fibrynolizy, technik elektroforetycznych z uwzględnieniem diagnostyki gammapatii, markerów białkowych, badań w laboratorium o profilu ogólnym i pediatrycznym. Na staże zgłaszają się diagności nie tylko z województwa opolskiego. Pod kierunkiem mgr Anny Zacher, mgr Renaty Wabińskiej diagności specjalizują się z laboratoryjnej diagnostyki medycznej, a dużą pomocą są osoby, które w ostatnim czasie zdobyły tytuł specjalisty. Pracownicy Zakładu prowadzą również szkolenia dla lekarzy, co jest istotnym elementem zawodowej integracji. Podstawowym celem Zakładu jest spełnienie oczekiwań zleceniodawców, pacjentów w zakresie terminowości i rzetelności świadczonych usług diagnostycznych. Organizacja pracy, nowoczesny sprzęt diagnostyczny, fachowość i właściwie pojęta troska o każdego pacjenta świadczą o dobrej jakości pracy personelu laboratorium, przybliżając tym samym świadczenie usług na poziomie standardów europejskich.

6 Zleceniodawcy darzą nasze laboratorium nie tylko zawodowym zaufaniem ale również sympatią potwierdzoną w codziennych kontaktach. * Laboratorium czynne jest dla pacjentów ambulatoryjnych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do Wydawanie wyników codziennie w godzinach od 7.00 do Badania pilne w ambulatorium przyjmowane są codziennie w godzinach od 7.00 do Hipergammaglobulinemie - gammapatie monoklonalne - jak diagnozować? mgr Anna Zacher Gammapatie monoklonalne spowodowane są niekontrolowaną produkcją immunoglobulin klasy IgG i IgA rzadziej IgM, IgD, IgE przez rozrastające się zmienione nowotworowo plazmocyty. Ponieważ komórki te wywodzą się od pojedynczej zmutowanej komórki plazmatycznej, pojawiająca się w surowicy immunoglobulina ma charakter monoklonalny. Prawdopodobnie dochodzi do mutacji genu kodującego V-region immunoglobuliny. Interakcje pomiędzy zmienionymi limfocytami B a szpikiem, indukują cytokiny odpowiedzialne za nowotworowy rozplem plazmocytów produkujących białka monoklonalne. Prążek białka monoklonalnego widoczny jest na wysokości beta i gamma globulin. Bardzo rzadko pojawia się w strefie alfa-1 i alfa-2 globulin. Podstawowym narzędziem do wykrywania gammapatii monoklonalnych jest elektroforeza białek w surowicy i w moczu. Immunofiksacja jest czułą metodą wykrywania i identyfikacji białka monoklonalnego. Do najczęstszych przyczyn gammapatii monoklonalnych należą: Szpiczak mnogi - komórki szpiczakowe mają najczęściej zaburzony mechanizm syntezy immunoglobulin, co objawia się zwiększeniem liczby syntetyzowanych łańcuchów lekkich w stosunku do łańcuchów ciężkich. Nie wbudowane w cząsteczkę immunoglobuliny łańcuchy lekkie, wydzielane na zewnątrz, przedostają się do osocza i wraz z innymi białkami o niewielkiej masie cząsteczkowej, są filtrowane przez błonę podstawną kłębuszków nerkowych. Część łańcuchów lekkich, która nie uległa resorpcji w cewkach nerkowych, przedostaje się do moczu, tworząc tzw. białko Bence-Jonesa. Gammapatie monoklonalne towarzyszące innym chorobom - choroby hematologiczne, choroby nowotworowe, choroby wątroby, amyloidoza. Makroglobulinemia Waldenstroma - występuje tu białko monoklonalne w klasie IgM. Łagodne gammapatie monoklonalne (MGUS) - u pacjentów jedynym objawem jest stale stwierdzana obecność niewielkich ilości gammaglobuliny monoklonalnej. Powinni oni być pod kontrolą. Algorytm postępowania w diagnostyce białek monoklonalnych. 1. Ocena klinicznych objawów choroby - wywiad lekarski.

7 2. Oznaczenie poziomu białka całkowitego w surowicy. 3. Wykonanie rozdziału elektroforetycznego białek w surowicy. 4. Oznaczenie ilościowe poziomu immunoglobulin i łańcuchów lekkich kappa i lambda. 5. Określenie stosunku łańcuchów lekkich kappa do lambda. 6. Wykonanie immunofiksacji białek w surowicy. 7. Wykonanie testu na obecność białka w moczu. 8. W przypadku obecności białka w moczu wykonanie immunofiksacji w moczu z uwzględnieniem wykrycia białka Bence -Jonesa. Wczesne wykrycie obecności białka monoklonalnego i jego szybka diagnostyka daje szansą na podjęcie właściwego leczenia. Autoimmunologiczne choroby wątroby mgr Anna Zacher Schorzenia wątroby stanowią znaczną grupę chorób, a sam narząd pomimo dużego stopnia uszkodzenia stosunkowo późno ujawnia patologię w badaniach laboratoryjnych. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia są uszkodzenia spowodowane przez pasożyty, toksyny ( np. alkohol) oraz wirusy (np. zapalenia wątroby typu A, B, C i inne). Poważnym problemem są coraz częściej diagnozowane autoagresyjne schorzenia wątroby. W początkowym okresie nie dające wyraźniejszych dolegliwości są rozpoznawane zbyt późno. W przebiegu chorób z autoagresji, organizm produkuje autoprzeciwciała przeciwko własnym narządom i tkankom, uznając je za obce. Zmiany te prowadzą do przewlekłego stanu zapalnego wątroby i mogą być przyczyną nieodwracalnych zmian, jeżeli w porę nie zostanie rozpoznany proces chorobowy. Dolegliwości związane z chorobą są z pozoru mało znaczące, na które nie zwracamy zazwyczaj uwagi: osłabienie, znużenie, bóle głowy, brak apetytu, ubytek masy ciała, powiększenie wątroby i śledziony, bóle brzucha, upośledzenie trawienia, biegunki i zaparcia, nietolerancja niektórych pokarmów, wymioty, gorycz w ustach, żółtaczka, świąd skóry, przebarwienia, bóle kości i stawów. W zaawansowanym stadium choroby występują objawy marskości wątroby: obrzęki nóg, wodobrzusze, krwawienia z przewodu pokarmowego, zaburzenia krzepliwości krwi, objawy związane z niedoborem witamin, zaburzenia świadomości (śpiączka wątrobowa). W krańcowym stadium dochodzi do niewydolności wątroby i konieczności wykonania przeszczepu. Rozpoznanie stawiane jest często w zaawansowanym stadium choroby, ponieważ wielu chorych nie ma żadnych objawów bądź je lekceważy. Do autoimmunologicznych chorób wątroby zaliczamy: Autoimmunologiczne zapalenie wątroby (AIH) - przewlekły proces zapalny o nieznanym podłożu, prowadzący do marskości wątroby. Często przebiega bez charakterystycznych dolegliwości. Badania laboratoryjne wykazują podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych oraz obecność autoprzeciwciał. Pierwotna marskość żółciowa wątroby (PBC) - przewlekłe schorzenie wą-

8 troby niszczące bardzo drobne, wewnątrzwątrobowe przewody żółciowe, czego efektem jest żółtaczka. Badania laboratoryjne wykazują podwyższenie poziomu cholesterolu, bilirubiny, enzymów wątrobowych oraz obecność autoprzeciwciał. Pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych (PSC) - przewlekła choroba prowadząca do uszkodzenia dużych dróg żółciowych. Objawy: żółtaczka, podwyższony poziom bilirubiny, enzymów wątrobowych, często obecne są autoprzeciwciała. Diagnostyka laboratoryjna w przypadku podejrzenia choroby wątroby, poza badaniami podstawowymi jak enzymy wątrobowe: AST, ALT, GGTP, ALP, morfologia, bilirubina, CRP, obejmuje badanie na obecność autoprzeciwciał. Wykrywanie charakterystycznych autoprzeciwciał we krwi pacjenta jest jednym z najważniejszych kryteriów rozpoznania autoimmunologicznej choroby wątroby. Diagnostyka autoprzeciwciał obejmuje: ANA - przeciwciała przeciwjądrowe, ASMA - przeciwciała przeciw mięśniom gładkim, Anty -LKM - przeciwciała przeciwmikrosomalne, Anty- LC1 - przeciwciała przeciw cytozolowi komórek wątroby, AMA - przeciwciała przeciw mitochondriom, Sp 100, PML, gp 210, Ro-52 - inne przeciwciała. Wysoki poziom co najmniej jednego z wymienionych autoprzeciwciał w połączeniu z oceną stanu klinicznego pacjenta przemawia za rozpoznaniem autoagresyjnej choroby wątroby. Co to jest Celiakia? mgr Ewa Gawrylak-Dryja Celiakia to trwająca całe życie choroba o podłożu genetycznym, wywołana nieprawidłową odpowiedzią immunologiczną organizmu na spożywany gluten - białko zawarte w pszenicy, życie, jęczmieniu, owsie. Nietolerancja glutenu prowadzi do zaniku kosmków jelita cienkiego odpowiedzialnych za wchłanianie substancji odżywczych z pokarmu do krwiobiegu. W efekcie dochodzi do niedożywienia organizmu, powodując wystąpienie różnorodnych objawów. Jedyną formą leczenia celiakii jest stosowanie ścisłej diety bezglutenowej. Celiakia nie jest alergią, choć często bywa z nią mylona! Choroba może ujawniać się w każdym wieku. Nie dotyczy tylko małych dzieci, ale najczęściej wykrywa się ją u osób pomiędzy 40 a 50 rokiem życia. Częstość zachorowań wynosi 1 na 100 osób. Niestety w większości przypadków jest wykrywana późno, nawet po 10 latach od wystąpienia pierwszych objawów. Brak prawidłowego leczenia zwiększa ryzyko rozwoju nowotworów jelita cienkiego. Objawy celiakii są bardzo różne i zależne od wieku pacjenta. U niemowląt

9 pierwsze objawy występują między 4-6 tygodniem od wprowadzenia do diety produktów mącznych, charakteryzując się zahamowaniem przyrostu wagi ciała, przewlekłymi biegunkami lub obfitymi stolcami tłuszczowymi, wymiotami, bólami brzucha, wzdęciami, zmianą usposobienia, opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, częstymi infekcjami. Dzieci starsze i młodzież często są niskiego wzrostu i z niską wagą, mająca zły apetyt, bóle brzucha, nieprawidłowe wypróżnienia, osteopenię, próchnicę zębów, niedorozwój szkliwa zębowego, częste afty, zapalenie kącików ust, opryszczkowe zapalenie skóry, opóźnienie dojrzewania, trudności w nauce, depresja, ADHD, zaburzenia neurologiczne, bóle mięśniowe, cukrzyca I. U dorosłych celiakia manifestuje się w sposób nietypowy. Obserwuje się zespół jelita drażliwego, nawracające bóle brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia, biegunki, nawracające afty, anemię z niedoboru żelaza oporną na leczenie, depresję, zmęczenie, osteoporozę, bezpłodność, zatrzymanie miesiączkowania, bóle mięśni i stawów. Diagnostyka rozpoznania celiakii opiera się najpierw na badaniu swoistych przeciwciał we krwi. Przy wyniku dodatnim (przeciwciała obecne) wykonuje się biopsję jelita. Potwierdzenie zaniku kosmków jelita cienkiego i jednoczesne wykrycie we krwi dwóch spośród kilku przeciwciał charakterystycznych dla celiakii jest potwierdzeniem tej choroby. Przeciwciała występujące w celiakii: - przeciw endomyzjum /EMA/ w klasie IgA/IgG, - przeciw transglutaminazie tkankowej (anty-ttg) w klasie IgA/IgG, - przeciw analogowi gliadyny (anty-gaf 3X) w klasie IgA/IgG - peptydowi powstałemu na skutek fuzji sekwencji DNA kodujących nonapeptydy gliadyny. U ludzi zdrowych poziomy przeciwciał wynoszą: - anty- endomyzjum IgA/IgG miano < 1:10, - anty-ttg IgA poniżej 20 RU/ml, - anty-ttg IgG ratio poniżej 1, - anty- GAF IgA/IgG poniżej 25 RU/ml, Diagnostykę osób z podejrzeniem celiakii należy przeprowadzić podczas stosowania normalnej diety. Wprowadzenie diety bezglutenowej przed wykonaniem pełnej diagnostyki zaburza wynik badania - spadek poziomu specyficznych przeciwciał i ustąpienie zmian histopatologicznych, co uniemożliwia postawienie trafnego rozpoznania. Prawidłowy wynik przeciwciał mówi, że celiakia jest mało prawdopodobna. Jeżeli rozpoznano celiakię, należy wprowadzić ścisłą dietę bezglutenową. Wynik badania markerów celiakii pozwala ocenić skuteczność leczenia, ponieważ ich stężenie rośnie, gdy pacjenci nie przestrzegają diety. Należy badać je regularnie. Wczesna diagnostyka i właściwe leczenie celiakii pozwala zapobiec niedoborom pokarmowym i uniknąć powikłań.

10 Alergia testy wykonywane z krwi mgr Renata Wabińska Alergia- gr. allon argon, oznacza zmieniony, odbiegający od normy sposób reagowania. Medycyna definiuje ją jako nadwrażliwość, uczulenie, stan nadwrażliwości organizmu w następstwie zadziałania alergenów. Choć objawy niektórych chorób alergicznych znane są od starożytności, nadal istnieje wiele kontrowersji dotyczących tego, czym jest alergia, jakie są jej objawy i jak ją leczyć. Wynika to m.in. z faktu, iż definicja obejmuje wiele chorób. Chorzy mogą odczuwać objawy, które nie są typowe dla klasycznych chorób alergicznych. W dodatku dolegliwości mogą ulegać zmianom. Trudno zatem przypisać je jednej określonej przyczynie. Współczesna alergologia opiera swą wiedzę na tym, co udowodniono, a mianowicie, iż szereg swoistych objawów wynika z nadmiernego reagowania układu odpornościowego organizmu. Badania laboratoryjne są bezpieczną metodą w diagnostyce alergii. Największą wartość mają oznaczenia poziomu swoistych przeciwciał klasy IgE, które powstają po kontakcie z odpowiednim alergenem. Celem badania jest sprawdzenie, czy we krwi pacjenta znajduje się podwyższona ilość specyficznych przeciwciał IgE powodujących reakcję alergiczną. Przeciwciała odpowiadają za aktywację komórek procesu zapalenia alergicznego, tj. bazofilów i mastocytów, które następnie uwalniają histaminę, prostaglandyny, leukotrieny i inne substancje biorące udział w reakcji alergicznej. Najbardziej wiarygodne wyniki oznaczania poziomu swoistych IgE otrzymuje się w alergii wziewnej oraz w alergii na jad owadów. W diagnostyce alergii pokarmowej i uczuleniu na leki wartość badania jest znacznie mniejsza. Wskazania do wykonania badania: - u niemowląt i małych dzieci, ponieważ testy skórne są niemiarodajne, - gdy istnieje ryzyko reakcji uogólnionych np. alergie na jady owadów - gdy pacjent przyjmuje leki przeciwalergiczne lub przeciwzapalne (leki nie mają wpływu na wyniki oznaczeń) - u chorych, u których nie można wykonać testów skórnych z powodu chorób skóry lub dermografizmu, - dla potwierdzenia wywiadu alergicznego, - w celu ustalenia właściwego alergenu, którego chory powinien unikać, - w celu ustalenia właściwego alergenu do ewentualnego odczulania, W jakim wieku można zaczynać diagnostykę? Diagnostykę alergii za pomocą testów z krwi można przeprowadzać u niemowląt, ponieważ specyficzne przeciwciała IgE tworzone są wewnątrzmacicznie. Co oznacza pozytywny wynik testu? Pozytywny wynik testu nie oznacza klinicznej alergii. Znaczenie kliniczne ma tylko wówczas, gdy współistnieją wyraźne i pasujące do wyniku objawy, lub uzyskano potwierdzenie testem prowokacyjnym. Wyniki badań ważne są około 6-12 miesięcy, ponieważ w tym czasie dziecko uczulone na jeden alergen może uczulić się na kolejne alergeny. Po 12 miesiącach wskazane jest ponowne badanie. 10

11 Testy paskowe stosowane przez Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, służą do jednoczesnego badania profilu wielu swoistych przeciwciał w surowicy pacjenta. Oferujemy profil wziewny (20 alergenów), pediatryczny (27 alergenów), pediatryczny wziewny (20 alergenów), pokarmowy (20 alergenów), atopowy (20 alergenów), jady owadów (pszczoła, osa). Trombofilia codzienność w hemostazie mgr Joanna Literska Hemostaza to zespół mechanizmów fizjologicznych zapewniających płynność krwi krążącej w łożysku naczyniowym, jego szczelność oraz sprawne hamowanie krwawienia po przerwaniu ciągłości ściany naczyń krwionośnych. W mechanizmach tych uczestniczą naczynia krwionośne, komórki krwi, głównie płytki oraz składniki białkowe osocza. W warunkach fizjologii istnieje stałe podprogowe wykrzepianie i stała podprogowa fibrynoliza (rozpuszczanie) wytworzonej fibryny. Wszystkie procesy muszą pozostawać względem siebie w stanie całkowitej równowagi aby nie dochodziło do wydłużonego krwawienia (skaza krwotoczna, hemofilia) lub zwiększonego tworzenia się zakrzepów (trombofilia). Trombofilia oznacza wrodzoną lub nabytą predyspozycję do nadmiernej krzepliwości krwi i skłonność do zakrzepów, głównie żylnych. Zaburzony zostaje wtedy przepływ w naczyniu, prowadząc do niedokrwienia tkanek. Takie zmiany są bardzo groźne, gdyż mogą spowodować zatorowość naczyń mózgowych, płucnych lub innych ważnych narządów. Częstość występowania wrodzonej trombofilii jest pięciokrotnie większa niż hemofilii. Trombofilia nie jest pojedynczą jednostką chorobową a raczej zespołem chorobowym. Do najczęstszych przyczyn trombofilii wrodzonej należą (wg. częstości): wrodzona oporność czynnika V na aktywowane białko C (APCR, mutacja Leiden), niedobory białek antykoagulacyjnych - białka C, antytrombiny-at, białka S, mutacje genu protrombiny, zaburzenia fibrynolizy (rozpuszczania zakrzepu), dysfibrynogenemia - nieprawidłowa struktura fibrynogenu, rodzinny zespół antyfosfolipidowy, hiperhomocysteinemia wrodzona. Efektem tych wad może być śmierć noworodków lub poważne uszkodzenia organizmu spowodowane nadmiernym krzepnięciem z objawami nawracających zapaleń żył głębokich, powierzchniowych, zatorowością płucną lub zakrzepicą o nietypowej lokalizacji. Znacznie częściej spotykaną jest trombofilia nabyta, jako konsekwencja wielu schorzeń, którym wręcz towarzyszy, albo też jako następstwo podawania 11

12 niektórych leków. Czynnikami odgrywającymi największe znaczenie w patogenezie trombofilii nabytej są: zespół antyfosfolipidowy (APS) z przeciwciałami (np. antykardiolipinowe ACL z kofaktorem β2-glikoproteiną I, antykoagulant tocznia LA itp.), hormonalna terapia zastępcza (HRT) i doustne leki antykoncepcyjne (OC), ciąża i połóg - zmiany przepływu i składu krwi, zespoły mieloproliferacyjne np. czerwienica, nadpłytkowość samoistna, hiperfibrynogenemia i wzrost stężenia osoczowych czynników krzepnięcia jako odpowiedź na stany zapalne, zabiegi ortopedyczne i długotrwałe unieruchomienie, zaburzenia fibrynolizy spowodowane wzrostem inhibitora fibrynolizy PAI-1 w otyłości, nadciśnieniu tętniczym, cukrzycy typu 2, nabyty defekt APCR np. po stosowaniu OC, w obecności LA, choroby nowotworowe - często zakrzepica jest pierwszym ich objawem, starszy wiek, zespół nerczycowy, stany zapalne jelit. Liczne przypadki trombofilii pokazują, że u około 70% pierwszy epizod zakrzepicy żył głębokich na tle wrodzonych przyczyn wyzwalany jest przez nabyte czynniki ryzyka trombofilii, głównie późny okres ciąży, antykoncepcję hormonalną oraz długie unieruchomienie. Wskazaniami do przeprowadzenia badań w kierunku trombofilii są: * żylna choroba zakrzepowo-zatorowa występująca przed 45 rokiem życia, * nawroty zapaleń żył głębokich kończyn dolnych, * zakrzepica w nietypowym miejscu (np. żył krezkowych, układu żylnego mózgu), * niewyjaśniona zakrzepica w okresie noworodkowym, * martwica skóry w czasie stosowania doustnego antykoagulantu, * zator tętnicy płucnej występujący przed 30 rokiem życia, * nawracające poronienia do 10 tygodnia ciąży po wykluczeniu nieprawidłowości anatomicznych u płodu i genetycznych u rodziców, * występowanie zakrzepicy żylnej u innych członków rodziny. Nie ma jednak potrzeby wykonywania badań w kierunku trombofilii u osób, u których zakrzepica ma wyraźny związek ze stanem klinicznym uznawanym powszechnie za czynnik ryzyka żylnej lub tętniczej choroby zakrzepowej np. z chorobą nowotworową, niewydolnością krążeniową. Ważne do spełnienia są warunki wykonywania badań w kierunku wrodzonej trombofilii: 1. Po ok. 6 tygodniach od ustąpienia objawów aktywnej zakrzepicy (spada AT i białko S), 2. Po ok. 1 tygodniu od zakończeniu leczenia: heparyną standardową (spadek AT), doustnymi antykoagulantami (spadek poziomu białka C i S). Uwaga: ~ heparyny drobnocząsteczkowe - bez wpływu ~ badania DNA (mutacji genów - cz.v, VIII) - bez ograniczeń 3. Dwukrotne wykonanie badań na markery zespołu antyfosfolipidowego w odstępie 12 tygodni 4. Badanie pozytywne na APCR - należy potwierdzić testem DNA 12

13 Do laboratoryjnych badań skriningowych należą: morfologia krwi obwodowej w tym liczba płytek krwi, badania wstępne hemostazy - PT, APTT, fibrynogen, D-dimery, markery chorób wątroby - AST, ALT. Do badań o udowodnionym znaczeniu diagnostycznym należą: APCR w kierunku mutacji Leiden, poziom antytrombiny, poziomy białka C i białka S, polimorfizm genu protrombiny FIIG20210A, przeciwciała antykardiolipinowe i β2-glikoproteina I, test korekcji na obecność krążącego antykoagulantu, antykoagulant tocznia LA. Następnie wykonywane są badania zaburzeń układu fibrynolitycznego lub poziomu homocysteiny, jednak te stosunkowo rzadziej są przyczyną trombofilii. Badania składowych układu hemostazy należąc do jednych z droższych w diagnostyce laboratoryjnej, a zakrzepica jako jedna z najważniejszych przyczyn śmiertelności, występując pod postacią zawału mięśnia serca, udaru mózgu, zatoru tętnicy płucnej, zmusza klinicystów i diagnostów do stałego pogłębiania wiedzy o tych mechanizmach oraz do trafnego a zarazem ekonomicznego doboru panelu badań. GFR jako wskaźnik niewydolności nerek mgr Anna Klus Przewlekła choroba nerek (PCHN), to wieloobjawowy zespół chorobowy powstały w wyniku trwałego uszkodzenia lub zmniejszenia liczby czynnych nefronów niszczonych przez różnorodne procesy chorobowe toczące się w miąższu nerek. Przyczynami przewlekłej choroby nerek są: nefropatia cukrzycowa (35%), przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek (30%), nefropatia nadciśnieniowa (15%), przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek (5%), inne przyczyny (szpiczak mnogi, nefropatia analgetyczna). Szacuje się, że w Polsce na różne stadia PCHN może cierpieć około 4 mln ludzi. PCHN zwłaszcza w początkowych stadiach może przebiegać bezobjawowo. Nawet w zaawansowanych stadiach powolne narastanie objawów pozwala się do nich przyzwyczaić i pacjent przez długi okres trwania choroby może nie odczuwać żadnych objawów. Nadal powszechnym zjawiskiem jest przypadkowe rozpoznanie PCHN w ostatnim, skrajnym stadium wymagającym pilnego wdrożenia leczenia nerkozastępczego. Do wstępnej identyfikacji pacjentów z PCHN konieczne jest wykonanie badań przesiewowych takich jak: stężenie kreatyniny w surowicy, określenie stopnia przesączania kłębkowego- egfr, oznaczenie albumin, ogólne badanie moczu. Stężenie kreatyniny jest prostym, dostępnym i tanim badaniem, jednak jego 13

u Czynniki ryzyka wystąpienia zakrzepicy? - przykłady cech osobniczych i stanów klinicznych - przykłady interwencji diagnostycznych i leczniczych

u Czynniki ryzyka wystąpienia zakrzepicy? - przykłady cech osobniczych i stanów klinicznych - przykłady interwencji diagnostycznych i leczniczych 1 TROMBOFILIA 2 Trombofilia = nadkrzepliwość u Genetycznie uwarunkowana lub nabyta skłonność do występowania zakrzepicy żylnej, rzadko tętniczej, spowodowana nieprawidłowościami hematologicznymi 3 4 5

Bardziej szczegółowo

PAKIETY BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA KOBIET

PAKIETY BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA KOBIET Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg www. szpital.elblag.pl PAKIETY BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA KOBIET Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Rejestracja: tel. 55 239 59

Bardziej szczegółowo

Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków

Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków Cennik badań laboratoryjnych obowiązujący od 01.07.2011 HEMATOLOGIA, KOAGUOLOGIA, ANALITYKA OGÓLNA Nr NAZWA BADANIA Cena 1 Morfologia

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Zainwestuj w siebie - zadbaj o swoje zdrowie W trosce o zdrowie i wygodę Panów, przygotowaliśmy

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. Punkty pobrań materiałów do badań:

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. Punkty pobrań materiałów do badań: PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Punkty pobrań materiałów do badań: III piętro, pion B, gab. 343 tel. 22 42-91-271 VI piętro, pion B, gab. 615 tel. 22 42-91-119 1 / 13 Koordynator Pracowni Diagnostyki

Bardziej szczegółowo

Doustne środki antykoncepcyjne a ryzyko wystąpienia zakrzepicy. Dr hab. Jacek Golański Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Doustne środki antykoncepcyjne a ryzyko wystąpienia zakrzepicy. Dr hab. Jacek Golański Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Uniwersytet Medyczny w Łodzi Doustne środki antykoncepcyjne a ryzyko wystąpienia zakrzepicy Dr hab. Jacek Golański Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Uniwersytet Medyczny w Łodzi Żylna choroba zakrzepowozatorowa (ŻChZZ) stanowi ważny

Bardziej szczegółowo

Adres: Tel.: Fax: e-mail: Jaworzno, ul. Farna 14 32 614 14 11 32 615 00 66 laboratorium@farna14.pl Formularz kontaktowy. {gallery}lab2{/gallery}

Adres: Tel.: Fax: e-mail: Jaworzno, ul. Farna 14 32 614 14 11 32 615 00 66 laboratorium@farna14.pl Formularz kontaktowy. {gallery}lab2{/gallery} Adres: Tel.: Fax: e-mail: Jaworzno, ul. Farna 14 32 614 14 11 32 615 00 66 laboratorium@farna14.pl Formularz kontaktowy {gallery}lab2{/gallery} Pełny zakres usług diagnostyki laboratoryjnej Ze względu

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET Zainwestuj w siebie - zadbaj o swoje zdrowie Pakiet podstawowy 76,00 zł morfologia krwi

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Zainwestuj w siebie - zadbaj o swoje zdrowie Pakiet podstawowy 76,00 zł morfologia

Bardziej szczegółowo

RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA

RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH dla pacjentów Medar-Pro Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA Morfologia z rozmazem

Bardziej szczegółowo

Stany nadkrzepliwości (trombofilie)

Stany nadkrzepliwości (trombofilie) Stany nadkrzepliwości (trombofilie) DEFINICJA I ETIOPATOGENEZA Genetycznie uwarunkowana lub nabyta skłonność do zakrzepicy żylnej lub (rzadko) tętniczej, związana z nieprawidłowościami hematologicznymi.

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH. Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH. Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA Morfologia z rozmazem (5diff) 12 zł 1 dzień Morfologia

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2016

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2016 CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2016 Lp. Materiał Nazwa usługi Cena w PLN HEMATOLOGIA 1. krew żylna pełna Morfologia krwi 2. krew żylna pełna Morfologi krwi i rozmaz 15,00

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALITYCZNE

LABORATORIUM ANALITYCZNE 1. Analiza moczu 1 Mocz-badanie ogólne 5 1 2 Białko w moczu 5 2 3 Amylaza w moczu 5 2 4 Wapń w moczu 5 1 5 Mikroalbuminuria - mocz 10 2 6 B2 Mikroglobulina 20 2 2. Analiza kału 7 Badanie kału na krew utajoną

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań laboratoryjnych Przeciętny czas oczekiwania na wynik Cennik

Wykaz badań laboratoryjnych Przeciętny czas oczekiwania na wynik Cennik BIOCHEMIA/IMMUNOCHEMIA ACTH (Hormon adenokortykotropowy) 38,00 zł ALAT (Aminotransferaza alaninowa) 5.00 zł ALBUMINY 20,00 zł AMYLAZA (Diastaza) 6,00 zł OSOCZE/ MOCZ ANTY TPO (P.ciała przeciw peroksydazie

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. K_W01 Zna definicje, cele i metody żywienia klinicznego oraz sposoby oceny odżywienia w oparciu o metody kliniczne.

WIEDZA. K_W01 Zna definicje, cele i metody żywienia klinicznego oraz sposoby oceny odżywienia w oparciu o metody kliniczne. Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Nazwa studiów: Żywienie kliniczne Typ studiów: doskonalące Symbol Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych WIEDZA K_W01 Zna definicje,

Bardziej szczegółowo

JAK DZIAŁA WĄTROBA? Wątroba spełnia cztery funkcje. Najczęstsze przyczyny chorób wątroby. Objawy towarzyszące chorobom wątroby

JAK DZIAŁA WĄTROBA? Wątroba spełnia cztery funkcje. Najczęstsze przyczyny chorób wątroby. Objawy towarzyszące chorobom wątroby SPIS TREŚCI JAK DZIAŁA WĄTROBA? Wątroba spełnia cztery funkcje Wątroba jest największym narządem wewnętrznym naszego organizmu. Wątroba jest kluczowym organem regulującym nasz metabolizm (każda substancja

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ 17-OH progesteron po obc. 17-OH progesteron Alfa1 kwaśna glikoproteina Adrenalina - Osocze Adrenalina - DZM Alfafetoproteina Przeciwciała antykardiolipinowe IgG,IgM Albuminy

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH mgr PIOTR ZIELIŃSKI 44 200 Rybnik, ul. Marii Skłodowskiej Curie 7 tel. 32 42 38 313 www.laborpz.pl labor.pz@wp.pl punkt pobrań czynny: poniedziałek piątek : 6:30 17:00 sobota:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. Lokalizacja Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej: Budynek Główny C, wejście od ul.

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. Lokalizacja Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej: Budynek Główny C, wejście od ul. ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Lokalizacja Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej: Budynek Główny C, wejście od ul. Wazów, piętro II Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje badania na potrzeby Oddziałów

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy wraz z wykazem świadczeń i liczbą szacunkową ich wykonań w trakcie trwania Umowy.

Formularz cenowy wraz z wykazem świadczeń i liczbą szacunkową ich wykonań w trakcie trwania Umowy. Załącznik Nr 7. Formularz cenowy wraz z wykazem świadczeń i liczbą szacunkową ich wykonań w trakcie trwania Umowy. Lp. Nazwa badania Materiał Ilość badań w okresie 36 miesięcy Cena netto Wartość netto

Bardziej szczegółowo

NIEWYDOLNOŚĆ NEREK - EPIDEMIOLOGIA, OBJAWY, STADIA NIEWYDOLNOŚCI, DIAGNOSTYKA AGNIESZKA BARTOSZ GR.1

NIEWYDOLNOŚĆ NEREK - EPIDEMIOLOGIA, OBJAWY, STADIA NIEWYDOLNOŚCI, DIAGNOSTYKA AGNIESZKA BARTOSZ GR.1 NIEWYDOLNOŚĆ NEREK - EPIDEMIOLOGIA, OBJAWY, STADIA NIEWYDOLNOŚCI, DIAGNOSTYKA AGNIESZKA BARTOSZ GR.1 Niewydolność nerek Niewydolność nerek charakteryzuje się utratą zdolności do oczyszczania organizmu

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 8 2 A - amylaza 656 3 ACTH 16 4 AFP 4 5 ALAT 27 864 6 Albumina 64 7 Aldosteron 8 8 ANA1 160 9 ANA2 76 10 Androstendion 164 11 anty - Rh 428 12 Anty-CCP 220 13 Antygen HE4 4 14 Antykoagulant

Bardziej szczegółowo

DO WYKONANIA POTRZEBNE PEŁNE DANE PACJENTA /ADRES PESEL/ KONTAKT: 61 28 13 343

DO WYKONANIA POTRZEBNE PEŁNE DANE PACJENTA /ADRES PESEL/ KONTAKT: 61 28 13 343 PLR i LS "KO-MED"ul. Staszica 1 A, 63-100 Śrem ALFABETYCZNY WYKAZ BADAŃ WYKONYWANYCH W LABORATORIUM KO-MED DO WYKONANIA POTRZEBNE PEŁNE DANE PACJENTA /ADRES PESEL/ KONTAKT: 61 28 13 343 1 17 OH PROGESTERON

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia.

Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia. Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 roku Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 września 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie art. 31d ustawy

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej Laboratorium Laboratorium SP ZOZ Kazimierza Wielka {gallery}lab1{/gallery} {gallery}lab2{/gallery} CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W LABORATORIUM ANALITYCZNYM SP ZOZ w Kazimierzy Wielkiej NRNAZWA

Bardziej szczegółowo

Gdańsk 10.10.2015 r.

Gdańsk 10.10.2015 r. Celiakia- czy nadążamy za zmieniającymi się rekomendacjami Gdańsk 10.10.2015 r. prof. dr hab. n. med. Barbara Kamińska Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Gdański

Bardziej szczegółowo

BADANIA W PAKIETACH. Pakiet badań dla juniora: Pakiet tarczycowy: Pakiet badań ogólnych - dla każdego:

BADANIA W PAKIETACH. Pakiet badań dla juniora: Pakiet tarczycowy: Pakiet badań ogólnych - dla każdego: BADANIA W PAKIETACH Pakiet badań dla juniora: poziom glukozy w surowicy krwi, poziom żelaza w surowicy krwi, poziom magnezu w surowicy krwi, CRP -białko C-reaktywne wskaźnik toczącego się w organizmie

Bardziej szczegółowo

PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o.

PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o. PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o. L.p. Nazwa pakietu Cena pakietu 1. Pakiet badań podstawowych (mocz badanie ogólne, OB, morfologia krwi, glukoza, cholesterol całkowity, ALT, mocznik) 90,00

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań. Załącznik nr 2 do Materiałów informacyjnych KO/01/201 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu

Wykaz badań. Załącznik nr 2 do Materiałów informacyjnych KO/01/201 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu Załącznik nr 2 do Materiałów informacyjnych KO/01/201 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu Wykaz badań NAZWA BADANIA RODZAJ MATERIAŁU CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK ILOŚĆ DNI CENA BRUTTO

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zarejestrowana nazwa wykonawcy. Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP. Nr konta bankowego. Nr tel: nr faksu: 1.

FORMULARZ OFERTY. Zarejestrowana nazwa wykonawcy. Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP. Nr konta bankowego. Nr tel: nr faksu: 1. FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP Nr konta bankowego Nr tel: nr faksu: e mail: w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na:

Bardziej szczegółowo

Badania po poronieniu

Badania po poronieniu Badania po poronieniu TWOJE SZANSE NA DZIECKO PRZYCZYNY PORONIENIA Genetyczne Powodują około 70% poronień. Są one spowodowane aberracjami chromosomowymi, czyli nieprawidłowościami materiału genetycznego

Bardziej szczegółowo

Pakiet konsultacji genetycznych zawierający spersonalizowane zalecenia żywieniowe dla pacjenta

Pakiet konsultacji genetycznych zawierający spersonalizowane zalecenia żywieniowe dla pacjenta Pakiet konsultacji genetycznych zawierający spersonalizowane zalecenia żywieniowe dla pacjenta CHOROBY DIETOZALEŻNE W POLSCE 2,150,000 osób w Polsce cierpi na cukrzycę typu II 7,500,000 osób w Polsce cierpi

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu: LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI

Nazwa programu: LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 41/2009 Prezesa NFZ z dnia 15 września 2009 roku Nazwa programu: LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI ICD 10 D80 w tym D80.0, D80.1, D80.3, D80.4, D80.5,

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 Profilaktyka i terapia krwawień u dzieci z hemofilią A i B.

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 Profilaktyka i terapia krwawień u dzieci z hemofilią A i B. Załącznik nr do zarządzenia Nr./2008/DGL Prezesa NFZ Nazwa programu: PROFILAKTYKA I TERAPIA KRWAWIEŃ U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B. ICD- 10 D 66 Dziedziczny niedobór czynnika VIII D 67 Dziedziczny niedobór

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Aneks III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Uwaga: Konieczna może być późniejsza aktualizacja zmian w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce

Bardziej szczegółowo

Rodzaje autoprzeciwciał, sposoby ich wykrywania, znaczenie w ustaleniu diagnozy i monitorowaniu. Objawy związane z mechanizmami uszkodzenia.

Rodzaje autoprzeciwciał, sposoby ich wykrywania, znaczenie w ustaleniu diagnozy i monitorowaniu. Objawy związane z mechanizmami uszkodzenia. Zakres zagadnień do poszczególnych tematów zajęć I Choroby układowe tkanki łącznej 1. Toczeń rumieniowaty układowy 2. Reumatoidalne zapalenie stawów 3. Twardzina układowa 4. Zapalenie wielomięśniowe/zapalenie

Bardziej szczegółowo

rezonans magnetyczny informacje dla pacjentów

rezonans magnetyczny informacje dla pacjentów rezonans magnetyczny informacje dla pacjentów MR 1 najważniejsze jest zdrowie Dla wygody naszych pacjentów stworzyliśmy portal Wyniki Online, gdzie, bez wychodzenia z domu, można odebrać wyniki badania

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I IMMUNOLOGII KLINICZNEJ WIEKU ROZOJOWEGO AM W WARSZAWIE.

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I IMMUNOLOGII KLINICZNEJ WIEKU ROZOJOWEGO AM W WARSZAWIE. ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I IMMUNOLOGII KLINICZNEJ WIEKU ROZOJOWEGO AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE. ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATOTORYJNEJ WYDZIAŁU NAUKI O ZDROWIU AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE Przykładowe

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2

LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 załącznik nr 11 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia.

Bardziej szczegółowo

PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o.

PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o. PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o. L.p. Nazwa pakietu Cena pakietu Pakiet dla kobiet planujących poczęcie dziecka z grupą krwi 1. (grupa krwi, morfologia, OB., mocz - badanie ogólne, glukoza,

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W SPMZOZ W SŁUPSKU z dnia 02 listopada 2016 roku Lp. Rodzaj badania Cena

CENNIK BADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W SPMZOZ W SŁUPSKU z dnia 02 listopada 2016 roku Lp. Rodzaj badania Cena Załącznik Nr 7 do zarządzenia nr 14 /2015 Dyrektora SPMZOZ z dnia 01.06.2015r. CENNIK BADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W SPMZOZ W SŁUPSKU z dnia 02 listopada 2016 roku Lp. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Laboratorium. M i e j s k i e g o s z p i t a l a Z e s p o l o n e g o. zaprasza

Laboratorium. M i e j s k i e g o s z p i t a l a Z e s p o l o n e g o. zaprasza Laboratorium M i e j s k i e g o s z p i t a l a Z e s p o l o n e g o zaprasza Polecane badania: AspAT AlAT GGTP 5.00 zł 5.00 zł 5.00 zł Bilirubina 5.00 zł HBSAg 12.00 zł AntyHCV 35.00 zł Albuminy 5.00

Bardziej szczegółowo

WCZESNE OBJAWY CHOROBY NOWOTWOROWEJ U DZIECI

WCZESNE OBJAWY CHOROBY NOWOTWOROWEJ U DZIECI WCZESNE OBJAWY CHOROBY NOWOTWOROWEJ U DZIECI Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Początki choroby nowotworowej u dzieci Kumulacja wielu zmian genetycznych

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY GAUCHERA ICD-10 E

LECZENIE CHOROBY GAUCHERA ICD-10 E załącznik nr 19 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Nazwa programu: LECZENIE CHOROBY GAUCHERA ICD-10 E 75 Zaburzenia przemian sfingolipidów i inne zaburzenia spichrzania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 206 12175 Poz. 1225 1225 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Zarządzenia nr 46 / 2015

Załącznik 1 do Zarządzenia nr 46 / 2015 Załącznik 1 do Zarządzenia nr 46 / 2015 CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH obowiązujący od dnia 01.01.2016 r. L.p. NAZWA BADANIA MATERIAŁ CENA ( w PLN) HEMATOLOGIA 1. Morfologia krwi obwodowej krew pełna 8 2.

Bardziej szczegółowo

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej LP KOD ICD-9 Nazwa procedury. Cena jednostkowa badania w zł Pracownia Analityki

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej LP KOD ICD-9 Nazwa procedury. Cena jednostkowa badania w zł Pracownia Analityki Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej LP KOD ICD-9 Nazwa procedury Cena jednostkowa badania w zł Pracownia Analityki 1 A01.24.191 Mocz - badanie ogólne 28,00 2 A03.29.191 Płyn mózgowo-rdzeniowy - badanie ogólne

Bardziej szczegółowo

CENNIK KOMERCYJNY PODSTAWOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH

CENNIK KOMERCYJNY PODSTAWOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH CENNIK KOMERCYJNY PODSTAWOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH Oferujemy szeroki wachlarz badań laboratoryjnych w atrakcyjnych cenach Nie możesz znaleźć badania? Zdzwoń lub napisz do nas tel. 71 300 12 72, email:

Bardziej szczegółowo

Badania wykonywane w LABORATORIUM CENTRALNYM ZOZ ŁOWICZ dla pacjentów ambulatoryjnych.

Badania wykonywane w LABORATORIUM CENTRALNYM ZOZ ŁOWICZ dla pacjentów ambulatoryjnych. Badania wykonywane w LABORATORIUM CENTRALNYM ZOZ ŁOWICZ dla pacjentów ambulatoryjnych. Lp. Nazwa badania Badania hematologiczne 1 Morfologia krwi obwodowej 2 Rozmaz liczony w mikroskopie 3 Retikulocyty

Bardziej szczegółowo

Badania podstawowe dla mężczyzny: 3 - żelazo testosteron wolny

Badania podstawowe dla mężczyzny: 3 - żelazo testosteron wolny Badania podstawowe dla kobiety: 2 - mocz z osadem 3 - ferrytyna, żelazo 4 - ALT, ASPT 5 - TSH, ft3, ft4, atpo, atg. Badania podstawowe dla mężczyzny: 2 - mocz z osadem 3 - żelazo 4 - ALT, ASPT 5 - TSH,

Bardziej szczegółowo

LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO (ICD-10 C 18 C 20)

LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO (ICD-10 C 18 C 20) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 511 Poz. 42 Załącznik B.4. LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO (ICD-10 C 18 C 20) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie zaawansowanego

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 7 2 A- amylaza 567 3 AFP 13 192 4 ALAT 11 197 5 Albumina 3 220 6 Aldosteron 81 7 ANA1 291 8 Androstendion 179 9 Anty-RH 739 10 Anty-CCP 2 146 11 APTT 3 343 12 ASO - ilościowo 9 300

Bardziej szczegółowo

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi Choroby układu nerwowego 1 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym * X 2 Choroby nerwów obwodowych X 3 Choroby mięśni X 4 Zaburzenia równowagi X 5 Guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni X 6

Bardziej szczegółowo

Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV

Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV HCV zidentyfikowany w 1989 roku należy do rodziny Flaviviridae zawiera jednoniciowy RNA koduje białka strukturalne i niestrukturalne (co najmniej 10) ma 6 podstawowych

Bardziej szczegółowo

Cennik CENNIK. Wizyta u lekarza. Cena wizyty. Konsultacja urologiczna. 120-170 zł. Konsultacja ginekologiczna 1 / 29

Cennik CENNIK. Wizyta u lekarza. Cena wizyty. Konsultacja urologiczna. 120-170 zł. Konsultacja ginekologiczna 1 / 29 CENNIK Wizyta u lekarza Cena wizyty Konsultacja urologiczna 120-170 zł Konsultacja ginekologiczna 1 / 29 120 zł Konsultacja dermatologiczna 120 zł Konsultacja urologiczna dzieci 200 zł Badania i zabiegi

Bardziej szczegółowo

Cennik badań laboratoryjnych obowiązuje do 17.02.2015 r. Opis świadczenia SYSTEM Cena

Cennik badań laboratoryjnych obowiązuje do 17.02.2015 r. Opis świadczenia SYSTEM Cena Cennik badań laboratoryjnych obowiązuje do 17.02.2015 r. Opis świadczenia SYSTEM Cena - Mocz: badanie ogólne + osad MoczBadOgólne+osad 22,00 zł - DZM oznaczenie stężenia cukru w moczu DZMStężCukruWmoczu

Bardziej szczegółowo

Co to jest cukrzyca?

Co to jest cukrzyca? Co to jest cukrzyca? Schemat postępowania w cukrzycy Wstęp Cukrzyca to stan, w którym organizm nie może utrzymać na odpowiednim poziomie stężenia glukozy (cukru) we krwi. Glukoza jest głównym źródłem energii

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26 Tel. +48224312301 Fax. +48224312452 KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490

INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26 Tel. +48224312301 Fax. +48224312452 KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490 INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26 Tel. +48224312301 Fax. +48224312452 KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490 ID: 1/KON/14 Warszawa, dnia 22.01.2014 r. WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ BADAŃ LABORATORYJNYCH CENTRALNEGO LABORATORIUM ANALITYCZNEGO ANALITYKA OGÓLNA

WYKAZ BADAŃ LABORATORYJNYCH CENTRALNEGO LABORATORIUM ANALITYCZNEGO ANALITYKA OGÓLNA WYKAZ BADAŃ LABORATORYJNYCH CENTRALNEGO LABORATORIUM ANALITYCZNEGO ANALITYKA OGÓLNA 1 Mocz badanie ogólne 2 Mikroolbuminuria 3 Białko Bence Jonesa ( jakościowo) 4 Glukoza w moczu ( oznaczenie ilościowe

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH SP ZOZ MSW w Zielonej Górze ul. Wazów 42

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH SP ZOZ MSW w Zielonej Górze ul. Wazów 42 BADANIA PODSTAWOWE Nazwa badania Materiał Czas oczekiwania na wynik (dni robocze) HEMATOLOGIA I KOAGULOLOGIA Morfologia DIFF Krew EDTA Morfologia CBC Krew EDTA OB Krew cytrynianowa Płytki krwi na cytrynian

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 7 2 A- amylaza 632 3 ACTH 14 4 AFP 7 5 ALAT 26 588 6 Albumina 61 7 Aldosteron 10 8 ANA1 146 9 ANA2 titration 17 10 Androstendion 156 11 Anty-RH 415 12 Anty-CCP 211 13 Antygen HE4 3

Bardziej szczegółowo

PAKIETY BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA MĘŻCZYZN

PAKIETY BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA MĘŻCZYZN Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg www. szpital.elblag.pl PAKIETY BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA MĘŻCZYZN Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Rejestracja: tel. 55 239 59

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: /14:10: listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: /14:10: listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą 14 listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą Cukrzyca jest chorobą, która staje się obecnie jednym z najważniejszych problemów dotyczących zdrowia publicznego. Jest to przewlekły i postępujący proces

Bardziej szczegółowo

Część A Programy lekowe

Część A Programy lekowe Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe 1.1 WARUNKI 1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B 1.1.1 wymagania formalne Wpis w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji

Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji PROGRAM POPRAWY WCZESNEGO WYKRYWANIA I DIAGNOZOWANIA NOWOTWORÓW U DZIECI W PIĘCIU WOJEWÓDZTWACH POLSKI Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji

Bardziej szczegółowo

Pakiet badań PEŁNY obejmuje:

Pakiet badań PEŁNY obejmuje: Pakiet badań PEŁNY obejmuje: Mocz-badanie ogólne jest podstawowym badaniem odzwierciedlającym funkcję układu moczowego służącym do wykrywania m.in. chorób nerek i zakażeń układu moczowo-płciowego. różnymi

Bardziej szczegółowo

Gluten. Jeść, albo nie jeść. Oto jest pytanie! Choroby związane z glutenem. dr Maciej Starachowski www.swiatzdrowia.pl

Gluten. Jeść, albo nie jeść. Oto jest pytanie! Choroby związane z glutenem. dr Maciej Starachowski www.swiatzdrowia.pl Gluten Jeść, albo nie jeść. Oto jest pytanie! Choroby związane z glutenem dr Maciej Starachowski www.swiatzdrowia.pl Spis treści 1. Wstęp 2. Podział chorób związanych z glutenem 3. Jaka jest różnica pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Poradnia Immunologiczna

Poradnia Immunologiczna Poradnia Immunologiczna Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli Lublin, 2011 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH wykonywanych w SPSK Nr 1 im. Prof.. S. Szyszko SUM. Pobranie materiału do badań. Kod Nazwa Cena

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH wykonywanych w SPSK Nr 1 im. Prof.. S. Szyszko SUM. Pobranie materiału do badań. Kod Nazwa Cena CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH wykonywanych w SPSK Nr 1 im. Prof.. S. Szyszko SUM Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/15 Dyrektora SPSK Nr 1 z dnia 24.02.2015 r. Pobranie materiału do badań 2,00 zł Lp. Kod

Bardziej szczegółowo

LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH ICD-10 N

LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH ICD-10 N Załącznik nr 42 do zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 roku Nazwa programu: LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH ICD-10 N 25.8 Inne zaburzenia

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY POMPEGO (ICD-10 E 74.0)

LECZENIE CHOROBY POMPEGO (ICD-10 E 74.0) Załącznik B.22. LECZENIE CHOROBY POMPEGO (ICD-10 E 74.0) WIADCZENIOBIORCY Kwalifikacji świadczeniobiorców do terapii dokonuje Zespół Koordynacyjny ds. Chorób Ultrarzadkich powoływany przez Prezesa Narodowego

Bardziej szczegółowo

CELIAKIA U DZIECI. I Katedra Pediatrii Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Dr med. Iwona Bączyk

CELIAKIA U DZIECI. I Katedra Pediatrii Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Dr med. Iwona Bączyk CELIAKIA U DZIECI I Katedra Pediatrii Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Dr med. Iwona Bączyk Definicja Celiakia (CD) jest chorobą uwarunkowaną genetycznie, wywołaną nieprawidłową

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Chemia kliniczna 1 Albuminy 18,00 zł 2 Aminotransferaza alaninowa (ASPAT) 7,00 zł 3 Aminotransferaza asparaginowa (ALAT) 7,00 zł 4 Amylaza w moczu 9,00 zł 5 Amylaza w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. śelazo... 46 Wapń i witamina D... 47 Cynk... 47

Spis treści. śelazo... 46 Wapń i witamina D... 47 Cynk... 47 Spis treści Przedmowa... 9 1. Ustalanie zapotrzebowania energetycznego w róŝnych stanach chorobowych (Danuta Gajewska)... 11 Wiadomości ogólne... 11 Całkowita przemiana materii... 12 Wprowadzenie... 12

Bardziej szczegółowo

BADANIA PODSTAWOWE: HEMATOLOGIA I BIOCHEMIA

BADANIA PODSTAWOWE: HEMATOLOGIA I BIOCHEMIA Kod Nazwa badania Materiał BADANIA PODSTAWOWE: HEMATOLOGIA I BIOCHEMIA Czas oczekiwania na wynik** 1 Mocz - badanie ogólne + badanie osadu mocz 1 2 OB krew pełna cytrynian 1 3 Morfologia krwi (pełna) (5diff)

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B.

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B. załącznik nr 5 do zarządzenia 45/2008/DGL z dnia 7 lipca 2008 r. załącznik nr 33 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Nazwa programu: ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z

Bardziej szczegółowo

PAKIET KONSULTACJI GENETYCZNYCH GENODIET ZDROWIE ZAPISANE W GENACH

PAKIET KONSULTACJI GENETYCZNYCH GENODIET ZDROWIE ZAPISANE W GENACH PAKIET KONSULTACJI GENETYCZNYCH GENODIET ZDROWIE ZAPISANE W GENACH Rodzaje pakietów Genodiet Pakiet konsultacji genetycznych Genodiet składaja się z 3 uzupełniających się modułów, stanowiących 3 kroki

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie u zarządzania rzyzkiem dla produktu leczniczego Cartexan przeznaczone do publicznej wiadomości

Podsumowanie u zarządzania rzyzkiem dla produktu leczniczego Cartexan przeznaczone do publicznej wiadomości Podsumowanie u zarządzania rzyzkiem dla produktu leczniczego Cartexan przeznaczone do publicznej wiadomości Omówienie rozpowszechnienia choroby Rosnąca oczekiwana długość życia i starzejące się społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

(+) ponad normę - odwodnienie organizmu lub nadmierne zagęszczenie krwi

(+) ponad normę - odwodnienie organizmu lub nadmierne zagęszczenie krwi Gdy robimy badania laboratoryjne krwi w wyniku otrzymujemy wydruk z niezliczoną liczbą skrótów, cyferek i znaków. Zazwyczaj odstępstwa od norm zaznaczone są na kartce z wynikami gwiazdkami. Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ wykonywanych w NZOZ GENOM Od 20.07.2015r.

CENNIK BADAŃ wykonywanych w NZOZ GENOM Od 20.07.2015r. Kod Nazwa badania Cena 104 ALAT 5,00 213 AMH antymulerian hormon 250,00 22 Amniopunkcja - wraz z oznaczeniem kariotypu płodu 1400,00 118 Amylaza 5,00 117 Amylaza trzustkowa 9,00 172 Androstendion 60,00

Bardziej szczegółowo

Koszt bada (1x2) Cena badania 1 2 3

Koszt bada (1x2) Cena badania 1 2 3 1. BADANIA BAKTERIOLOGICZNE 1 Mocz - posiew jałowy 120 2 Mocz - posiew + antybiogram 60 3 Posiew z pochwy i okolic odbytu w kierunku GBS 3 4 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka - jałowy 90 5 Wymaz z nosa,

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne Cena zł

Badania laboratoryjne Cena zł Badania laboratoryjne Cena zł 1 Pobranie krwi żylnej do celów własnych 7 Badania hematologiczne 1 OB 5 2 Morfologia 5 dif długa 12 3 Morfologia 3 dif krótka 7 4 Rozmaz krwi- (leukogram) 5 5 Retikulocyty

Bardziej szczegółowo

Dane Oferenta: nazwa... ... NIP... REGON...

Dane Oferenta: nazwa... ... NIP... REGON... Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2012 Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 16 listopada 2012 roku Wilkowice dnia. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

Bardziej szczegółowo

Wartość stawki jednostkowej w PLN. Opis i definicja wskaźnika rozliczającego stawkę jednostkową. Sposób weryfikacji wykonania usługi

Wartość stawki jednostkowej w PLN. Opis i definicja wskaźnika rozliczającego stawkę jednostkową. Sposób weryfikacji wykonania usługi Załącznik nr 19 Zestawienie stawek jednostkowych dla Ogólnopolskiego programu zapalenia stawów Stawki jednostkowe określone poniżej dotyczą świadczeń zdrowotnych, które będą udzielane w ramach wdrażania

Bardziej szczegółowo

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Laboratorium posiada certyfikat wydany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Laboratorium posiada certyfikat wydany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Laboratorium posiada certyfikat wydany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej Kierownik - mgr Beata Drozdowska - tel. 89 5386 230 Pracownie

Bardziej szczegółowo

CENNIK PODSTAWOWY (BADANIA PRYWATNE) SYMBOL NAZWA PROCEDURY CENA RODZAJ

CENNIK PODSTAWOWY (BADANIA PRYWATNE) SYMBOL NAZWA PROCEDURY CENA RODZAJ CENNIK PODSTAWOWY (BADANIA PRYWATNE) SYMBOL NAZWA PROCEDURY CENA RODZAJ MATERIAŁU HEMATOLOGIA C55.083.02 MORFOLOGIA KRWI (PROFIL) 8,70 zł krew EDTA C59.082.22 OB. ODCZYN BIERNACKIEGO 5,00 zł krew na cytrynian

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 HEMATOLOGIA CENNIK 2012

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 HEMATOLOGIA CENNIK 2012 DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 Rodzaj usługi Cena netto w Stawka VAT w % Cena brutto w pobranie krwi 3,00 zw 3,00 HEMATOLOGIA CENNIK 2012 Erytrocyty - oporność osmotyczna 18,00 zw 18,00 Leukocyty

Bardziej szczegółowo

Wirusowe Zapalenie Wątroby typu C WZW typu C

Wirusowe Zapalenie Wątroby typu C WZW typu C Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21, Oddział Promocji Zdrowia, ul. Cyrulików 35; tel. 22/311-80-07 08; e-mail: oswiatazdrowotna@pssewawa.pl Wirusowe Zapalenie

Bardziej szczegółowo

Przewidywana ilo w cigu roku Cena badania Koszt bada (1x2) 1 2 3

Przewidywana ilo w cigu roku Cena badania Koszt bada (1x2) 1 2 3 1. BADANIA BAKTERIOLOGICZNE 1 Mocz - posiew jałowy 120 2 Mocz - posiew + antybiogram 60 3 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka - jałowy 120 4 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka +antybiogram 60 5 Plwocina - posiew

Bardziej szczegółowo

10 FAKTÓW NA TEMAT CUKRZYCY

10 FAKTÓW NA TEMAT CUKRZYCY 10 FAKTÓW NA TEMAT CUKRZYCY FAKT 1. Około 347 mln ludzi na świecie choruje na cukrzycę. Istnieje rosnąca globalna epidemia cukrzycy, u której podłoża leży szybki przyrost przypadków nadwagi i otyłości

Bardziej szczegółowo

Przedzabiegowa ankieta anestezjologiczna

Przedzabiegowa ankieta anestezjologiczna SPECJALISTYCZNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOTO MED Kazimiera Sikora 25 731 KIELCE, ul. Słoneczna 1 Biuro tel (041) 346-08-50; fax (041) 346-21-00 Przychodnie- ul Słoneczna 1 (041)345-11-47;

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 grudnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 269 15678 Poz. 1593 1593 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2 ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Przedmiot zamówienia: wykonanie usług zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych obowiązujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz wykonanie usług zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

50% pacjentów z chorobą onkologiczną nie uczestniczy w żadnej formie poradnictwa dietetycznego 50% pacjentów z chorobą onkologiczną nie uczestniczy w żadnej formie poradnictwa dietetycznego 20-50% sięga

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKA DO LABORATORIUM

WYCIECZKA DO LABORATORIUM WYCIECZKA DO LABORATORIUM W ramach projektu e-szkoła udaliśmy się do laboratorium w Krotoszynie na ul. Bolewskiego Mieliśmy okazję przeprowadzić wywiad z kierowniczką laboratorium Panią Hanną Czubak Oprowadzała

Bardziej szczegółowo

GENODIET ZDROWIE ZAPISANE W GENACH

GENODIET ZDROWIE ZAPISANE W GENACH GENODIET ZDROWIE ZAPISANE W GENACH Rodzaje testów Genodiet Test Genodiet składają się z 3 uzupełniających się modułów, stanowiących 3 kroki do poznania indywidualnych zasad zdrowia. Identyfikacja typu

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA OGÓLNA. LP Badanie Cena 1. 5,- Mocz badanie ogólne 2. 1 Kał badanie na pasożyty 15,- 2 Kał badanie na Lamblie (Giardia) 23,-

ANALITYKA OGÓLNA. LP Badanie Cena 1. 5,- Mocz badanie ogólne 2. 1 Kał badanie na pasożyty 15,- 2 Kał badanie na Lamblie (Giardia) 23,- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2 tel. 62 588 03 90 fax. 62 588 04 02 e-mail: spzoz@krotoszyn.pl Internet: http://www.spzoz.krotoszyn.pl /Zarz. Dyrektora SP

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26 Tel. +48224312301 Fax. +48224312452 KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490

INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26 Tel. +48224312301 Fax. +48224312452 KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490 INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26 Tel. +48224312301 Fax. +48224312452 KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490 ID: 1/KON/14 Warszawa, dnia 21.01.2014 r. WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo