STRUKURA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ i BIOCHEMII KLINICZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRUKURA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ i BIOCHEMII KLINICZNEJ"

Transkrypt

1 STRUKURA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ i BIOCHEMII KLINICZNEJ Zakład składa się z 3 klinicznych laboratoriów diagnostycznych, usytuowanych w 3 szpitalach klinicznych wchodzących w skład USK im WAM Centralnego Szpitala Weteranów: - laboratorium centralne w obiekcie przy ul. Żeromskiego laboratorium w obiekcie przy pl. Hallera 1 - laboratorium w obiekcie przy ul. Sterlinga 1/3. Kierownik zakładu: prof. dr hab. n.med. Marek Paradowski Specjalista w dziedzinach: analityki klinicznej oraz toksykologii Nauczyciel akademicki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Kierownik Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej Prezes Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej w latach członek Zespołu Ekspertów Ministra Zdrowia;

2 PERSONEL ZAKŁADU LABORATORIUM CENTRALNE ŻEROMSKIEGO Zastępca kierownika zakładu: dr n. med. Beata Mamełka Specjalista w dziedzinie analityki klinicznej, kierownik pracowni biochemicznej; Asystenci: - dr n. med. Grażyna Woch, specjalista w dziedzinie mikrobiologii, kierownik pracowni mikrobiologicznej, - mgr Monika Terlecka, specjalista w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej, kierownik pracowni immunochemicznej, - mgr Anna Urbaniak, specjalista w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej, - mgr Izabela Włodarczyk, specj. I z analityki klinicznej, kierownik pracowni analityki ogólnej - mgr Elżbieta Gorzkiewicz, specj. I z mikrobiologii, - mgr Renata Lang. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w laboratorium: - dr n. med. Marek Łobos, specjalista w dziedzinie analityki klinicznej, kierownik pracowni koagulologicznej, konsultant wojewódzki w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, - dr n. med. Kinga Rośniak-Bąk, specjalista w dziedzinie analityki klinicznej, kierownik pracowni hematologicznej, - dr n. med. Rafał N. Wlazeł, specjalista w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej, - mgr Kamila Olszowiec, doktorant, - mgr. Iga Barska, doktorant. Technicy medyczni: mgr Mariola Krawczyk, kierownik zespołu techników, Bożena Przybysz,Elżbieta Kopeć, Iwona Kujawska, Anna Kowalska, Małgorzata Cholewa- Szymańska, wa Sokołowska, Agnieszka Fila, Ewa Sokołowska, Monika Pawłowska, Justyna Woźny. Administracja i personel pomocniczy: Krystyna Kieszkowska, st. sekretarka medyczna, Anna Wasiak, statystyk medyczny, Barbara Batorska, st. pomoc laboratoryjna.

3 Zastępca kierownika zakładu: LABORATORIUM PL. HALLERA dr n. med. Dorota Bieńkowska, specjalista w dziedzinie analityki klinicznej, Asystenci: - mgr Joanna Głowacka, specjalista w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej, - mgr Aleksandra Jędrzejewska, mgr Dorota Waszczuk-Łysiuk, mgr Justyna Opas. Technicy medyczni: Elżbieta Gryglik, Agnieszka Włodarczyk. LABORATORIUM STERLINGA Zastępca kierownika zakładu: dr n. med. Natalia Kościuk, specjalista w dziedzinie analityki klinicznej, Asystenci: - dr n. med. Anna Wudkowska, specjalista w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej, - mgr Grzegorz Gorzkiewicz, specj. I z analityki klinicznej, - mgr Maria Dubilas, mgr Joanna Jeziorska, mgr Małgorzata Majchrzak, mgr Katarzyna Majzer, mgr Iwona Okrasa, mgr Elżbieta Rakoczy, mgr Magdalena Sosnowska, mgr Hoanna Żabczyńska Technicy medyczni: Blandyna Bociek. Marzena Gawrysiak, Joanna Latek, Teresa Majchrzak, Grażyna Stasiak, Bożena Szczerbiak, Mirosława Szostek, Barbara Świderek, Urszula Wcisło, Magdalena Wesołowska.

4 ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Nadrzędnym celem działalności zakładu jest wykonanie badań laboratoryjnych na najwyższym poziomie, badań zapewniających postawienie właściwej diagnozy przez lekarza, dbając jednocześnie o dobro pacjenta. Zakład prowadzi działalność usługową na rzecz oddziałów szpitalnych, przychodni wielospecjalistycznej, podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), innych jednostek ochrony zdrowia w Łodzi oraz dla indywidualnych pacjentów (badania komercyjne na życzenie). Pacjenci przychodni, POZ i poddający się badaniom za życzenie pozostają pod opieką zakładu na wszystkich etapach postępowania laboratoryjnego: od rejestracji i pobrania materiału (w skład Laboratorium Centralnego wchodzi pobieralnia materiału do badań), poprzez etap laboratoryjny, aż do wydania wyniku badania. Zakład ma wieloletnią tradycję i renomę.już od połowy lat 80. ubiegłego wieku należy do najnowocześniejszych zakładów tego typu w Polsce. Uznany przez MZ jako referencyjny dla oceny nowych metod i aparatury. W latach po likwidacji WAM uległ całkowitej przebudowie lokalowej remont dostosowujący zakład zgodnie z przepisami MZ), aparaturowej (wymiana starego sprzętu) i kadrowej (zwolnienia, awanse, podnoszenie kwalifikacji personelu). Zakład wykonuje około badań / rok o szerokim profilu z zakresu hematologii, koagulologii, biochemii klinicznej, immunochemii, analityki ogólnej, bakteriologii i wirusologii, w tym wiele oznaczeń specjalistycznych, głównie w zakresie hormonów. Wysokie kwalifikacje personelu, dobra infrastruktura zakładu i organizacja pracy oraz nowoczesny sprzęt gwarantują uzyskanie w pełni wiarygodnego wyniku, niezbędnego lekarzowi dla postawienia prawidłowej i szybkiej diagnozy.

5 SPRZĘT i INFRASTRUKTURA Zakład jest umieszczony na 1. piętrze budynku Podstawowej Opieki Medycznej USK im WAM- Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi przy ul. Żeromskiego 113. Tam też mieści się Laboratorium Centralne. Pozostałe 2 laboratoria pracują w obiektach szpitala na Placu Hallera 1 i szpitala przy ul. Sterlinga 1/3. Zakład pracuje w systemie 24 h/dobę 7 dni w tygodniu. Wszystkie zlecane badania są wykonywane w zakładzie w ciągu tego samego dnia (pacjent po rannym pobraniu krwi otrzymuje wynik badania do godziny tego samego dnia z wyjątkiem badań mikrobiologicznych). SPRZĘT LABORATORIUM CENTRALNEGO PRACOWNIA BIOCHEMII 2 analizatory biochemiczne Olympus AU 680 i AU640, BECKMAN COULTER, analizator rkz Rapidlab 1260, SIEMENS. PRACOWNIA ANALITYKI OGÓLNEJ analizator moczu Clinitek 500 SIEMENS, PRACOWNIA HEMATOLOGII 2 analizatory Advia 2120i, SIEMENS PRACOWNIA KOAGULOLOGII 2 analizatory CS-2100i, SIEMENS PRACOWNIA IMMUNOCHEMICZNA (hormony, białka swoiste, wirusologia) 2 analizatory immunochemiczne Cobas e601 i e411, ROCHE; elektroforeza G26, INTERLAB, PRACOWNIA MIKROBIOLOGII 3 analizatory bakteriologiczne: Vitek 2-Compact, ATB Expression i Bact-Alert, BIOMERIEUX. PRACOWNIA ANALITYKI OGÓLNEJ kierownik: mgr Izabela Włodarczyk

6 ZAKRES WYKONYWANYCH BADAŃ DIAGNOSTYKA I MONITOROWANIE CUKRZYCY: glukoza w osoczu na czczo, doustny test tolerancji glukozy (DTTG), hemoglobina glikowana w krwi pełnej (HbA1C), insulina, peptyd C, glukoza i aceton w moczu, albuminuria oraz profil lipidowy (cholesterol całkowity i cholesterol we frakcjach HDL i LDL, triglicerydy). DIAGNOSTYKA CHORÓB NEREK i UKŁADU MOCZOWEGO: mocznik, kreatynina, kreatynina w moczu, wskaźnik filtracji nerkowej egfr (MDRD), kwas moczowy, cystatyna C, badanie ogólne moczu z osadem lub bez. DIAGNOSTYKA CHORÓB WĄTROBY I DRÓG ŻÓŁCIOWYCH: aminotransferazy alaninowa i asparaginianowa (AST i ALT), bilirubina całkowita i bezpośrednia (związana), gamma-glutamylotranfseraza (GGTP), fosfataza zasadowa (AP), lipaza i alfa amylaza (diastaza), alfa-amylaza w moczu. DIAGNOSTYKA CHORÓB SERCA I NACZYŃ: ultraczuła troponina T (hstnt), ioenzym MB kinazy kreatynowej (CK-MB mass), N-końcowy fragment propeptydu natriuretycznego typu B (NT-proBNP), kinaza kreatynowa (CK), digoksyna, CRP o wysokiej czułości (hscrp), profil lipidowy (cholesterol całkowity, cholesterol we frakcjach HDL i LDL, triglicerydy). DIAGNOSTYKA TARCZYCY: hormon tyreotropowy (TSH), wolne hormony T3 i T4 (ft3 i ft4), tyreoglobulina (Tg), p/ciała przeciwko perosydazie tarczycowej (anty-tpo), p/ciała przeciwko tyreoglobulinie (anty-tg), p/ciała przeciwko receptorowi TSH (anty-tshr). DIAGNOSTYKA CHORÓB ZAPALNYCH: pełna morfologia krwi (5-diff), białko C-reaktywne (CRP), prokalcytonina (PCT), odczyn sedymentacji erytrocytów Biernackiego (OB), antystreptolizyny O (ASO), czynnik reumatolidalny (RF), białko całkowite (TPROT), albumina (ALB), elektroforeza białek surowicy. MONITOROWANIE CHORÓB NOWOTWOROWYCH: antygen karcionoembrionalny (CEA), alfafetoproteina (AFP), całkowity antygen swoisty stercza (TPSA), gonadotropina kosmówkowa (HCG), antygeny: CA 19.9., 125, 15-3, chromogranina A, kwas wanilinomigdałowy w moczu (VMA), krew utajona w kale

7 ZAKRES WYKONYWANYCH BADAŃ cd. GOSPODARKA WODNO-MINERALNA i DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY: stężenia elektrolitów: K+, Na+, Cl-, Ca, Mg, PO43- w surowicy i w moczu, fosfataza kwaśna (ACP), N-terminalny telopeptyd kolageny typu I (NTx), osteokalcyna i parathormon DIAGNOSTYKA CHORÓB UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO: pełna morfologia krwi (5diff), retikulocyty, obraz mikroskopowy rozmazu krwi, wskaźniki gospodarki żelazem: żelazo, całkowita zdolność wiązania żelaza (CZWŻ) oraz ferrytyna, transferyna, kwas foliowy, witamina B12 DIAGNOSTYKA UKŁADU KRZEPNIĘCIA KRWI: czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (czas kaolinowo-kefalinowy, APTT), czas protrombinowy (PT i INR) czas trombinowy (TT), fibrynogen, antytrombina III (AT III), D-dimer (D-D). DIAGNOSTYKA MIKROBIOLOGICZNA: obejmuje diagnostykę zakażeń bakteryjnych, wywołanych bakteriami tlenowymi i beztlenowymi, oraz grzybiczych pacjentów oraz środowiska szpitalnego. Zakres badań zawiera: - - wykrywanie czynnika etiologicznego w zakażeniach dróg moczowych (posiew moczu), oddechowych (wymaz z nosa, ucha, gardła, plwocinę), tkanek miękkich (wymazy z ran, owrzodzeń), przewodu pokarmowego (kał na wykrywanie toksyn A i B Clostridium difficile), płynów z jam ciała; - oznaczanie lekowrażliwości bakterii i grzybów wg obowiązujących standardów EDUCAST (z oceną MIC); - badanie nosicielstwa MRSA, ESBL, KPC. INNE BADANIA: witamina D3, odczyn Wasermana (VDRL), mleczany, badanie ogólne kału i kał na pasożyty, badanie ogólne nasienia (spermiogram), badanie ogólne płynów: mózgowo-rdzeniowego i z jam ciała. Jeśli w spisie badań nie podano w jakim materiale oznacza się dany parametr należy przyjąć, że w surowicy.

8 BADANIA NA ŻYCZENIE PACJENTA Zakład wykonuje badania laboratoryjne w pełnym zakresie również poza formalnym zleceniem przez lekarza czy placówki ochrony zdrowia, które mają podpisane umowy z naszym szpitalem. Każdy więc pacjent ma prawo wykonywania odpłatnych badań na własne życzenie. Ceny badań są konkurencyjne w stosunku do cen badań laboratoryjnych w województwie łódzkim. Pobieralnia materiału do badań (krew, mocz), należąca do naszego zakładu, mieści się na parterze budynku POZ (budynek niebieski ) i jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do Opłatę za badania wnosi się na miejscu w okienku rejestracji. Wynik badania laboratoryjnego można odbierać już w tym samym dniu, w którym pobrano materiał w godzinach lub każdego innego dnia powszedniego w godzinach Zapewniamy wykonywanie badań laboratoryjnych na najwyższym poziomie, gwarantujących uzyskanie wiarygodnego wyniku. Kompetencje personelu, doskonała infrastruktura i wyposażenie zakładu podparte rzetelnością i uczciwością pracowników gwarantują zadowolenie pacjenta i lekarza, a wiarygodny wynik badania daje podstawy do postawienia trafnej diagnozy i podjęcia właściwego leczenia. Zachęcamy wszystkich pacjentów do wykonywania badań laboratoryjnych w naszym zakładzie. Kontakt telefoniczny

9

10 ZAKRES WYKONYWANYCH BADAŃ cd. DIAGNOSTYKA HORMONALNA: 17-ketosterydy (17-KS), 17-OH progesteron, 17-hydroksykortykosterydy (17-OHCS), p/ciała przeciwko receptorowi TSH (Abr-TSH), hormon adrenokortykotropowy (ACTH), aldosteron, androstendion, frakcja beta gonadotropiny kosmówkowej (β-hcg) i wolna β-hcg, kalcytonina, dehydroepiandrosteronu siarczan (DHEA-s), estradiol, estriol, hormon folikulotropowy (FSH), hormon wzrostu (HGH), kortyzol, hormon luteinizujący (LH), progesteron, prolaktyna (PRL), renina, globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG), insulinopodobny czynnik wzrostowy-1 (somatomedyna C), testosteron i testosteron wolny, hormon tyreotropowy i hormony tarczycy (TSH i ft3 i ft4) oraz p/ciała: przeciwko perosydazie tarczycowej (anty-tpo), p/ciała przeciwko tyreoglobulinie (anty-tg), p/ciała przeciwko receptorowi TSH (anty-tshr).

11 ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ i BIOCHEMII KLINICZNEJ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 2 im WAM Centralnego Szpitala Weteranów KWALIFIKACJE PERSONELU PRACOWNIA HORMONÓW (kierownik: mgr Monika Terlecka) 1 profesor tytularny 3 dr n. med., 5 mgr anal. med. (w tym 3 z otwartym przewodem doktorskim) 3 specjalizacje II z analityki klinicznej 1 specjalizacja II z toksykologii 4 specjalizacje I z analityki klinicznej (w tym 3 osoby po stażu specjalizacyjnym przed egzaminem na II )

12 ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ i BIOCHEMII KLINICZNEJ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 2 im WAM Centralnego Szpitala Weteranów DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA W okresie 20 letniej działalności pracownicy zakładu: opublikowali 120 prac oryginalnych w czasopismach medycznych krajowych i zagranicznych zaprezentowali ponad 200 prac na Zjazdach i Sympozjach Krajowych przedstawili ponad 50 prac na Kongresach i Sympozjach za granicą wiele z prac zostało nagrodzonych (1. nagroda na Światowym PRACOWNIA HEMATOLOGII Kongresie Chemii Klinicznej (kierownik: dr n. med. Kinga Rośniak-Bąk) w Melbourne (Australia), nagroda na Światowym Kongresie w Kyoto w Japonii (2002)

13 ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ i BIOCHEMII KLINICZNEJ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 2 im WAM Centralnego Szpitala Weteranów KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE PODYPLOMOWE W okresie w zakładzie wypromowano 46 specjalistów II i 79 specjalistów I w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i analityki klinicznej. Doktorzy prof. Marka Paradowskiego 1 1 Teresa Wybrzak -Wróbel 1988 Elżbieta Roczek Wpływ etanolu na toksyczność 1990 benzenu w przedłużonej Badania funkcji wątroby intoksykacji u szczurów z wykorzystaniem próby antypirynowej w ślinie u pracowników przemysłu petrochemicznego i osób z chorobami wątroby 7 Alicja Rusinek 1997 Ocena przydatności wybranych wskaźników laboratoryjnych do diagnozowania zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu nagminnego zapalenia przyusznic 8 2 Dorota Bieńkowska 1997 Badania biochemiczne i koagulologiczne do oceny przebiegu wirusowego zapalenia wątroby typu A u dzieci 3 Jacek Majda 1990 Ocena przydatności badań laboratoryjnych do monitorowania leczenia i do rokowania w ostrym zapaleniu trzustki 9 Małgorzata Jekel 1998 Wartość diagnostyczna stężeń białka C-reaktywnego w surowicy w zakażeniach bakteryjnych u noworodków Prof. dr hab. n. med. Marek T. Paradowski Beata Mamełka 2000 Efektywność diagnostyczna wybranych wskaźników laboratoryjnych w ocenie przebiegu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych wywołanego wirusem ECHO 30 u dzieci Kinga Rośniak- -Bąk 2003 Efektywność diagnostyczna wybranych badań laboratoryjnych w ostrych zespołach wieńcowych 4 Marek Łobos 1994 Ocena dynamiki stężeń wybranych białek ostrej fazy w diagnostyce i monitorowaniu ropnego zapalenia opon mózgowordzeniowych 12 Sławomir Piątas 2003 Ocena użyteczności klinicznej oznaczeń laboratoryjnych markerów sercowych u chorych w zaostrzeniu zespołów wieńcowych i poddanych PTCA 5 Bożena Witkowska 1994 Ocena zmian wskaźników układu hemostazy w przebiegu ostrego zapalenia trzustki 13 Mariusz Szablewski 2003 Ocena użyteczności klinicznej prokalcytoniny (PCT) i wybranych białek ostrej fazy w diagnozowaniu i różnicowaniu ostrych układowych odpowiedzi zapalnych i posocznicy 6 Andrzej Marszałek 1994 Ocena dynamiki wybranych parametrów bariery antyoksydacyjnej u dzieci chorych na białaczki 14 Anna Słuszniak 2005 Użyteczność kliniczna krążących antygenów nowotworowych CA 15-3 i CEA w diagnostyce i monitorowaniu przebiegu raka sutka badania retrospektywne W tym samym czasie przed Radami Wydziałów Lekarskiego WAM i Wojskowo - Lekarskiego UM 14 wychowanków zakładu obroniło prace doktorskie i uzyskało stopień doktora nauk medycznych.

14 ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ i BIOCHEMII KLINICZNEJ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 2 im WAM Centralnego Szpitala Weteranów Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marek T. Paradowski KATEDRA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w ŁODZI Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marek T. Paradowski ZAKŁAD AD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ i BIOCHEMII KLINICZNEJ W Wydziale Wojskowo-Lekarskim kierownik: prof. dr hab. n. med. Marek T. Paradowski ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ w Wydziale Lekarskim (USK nr 1 im. N. Barlickiego) kierownik: dr hab. prof. ndzw. UM M. Pietruczuk ZAKŁAD ZABURZEŃ KRZEPNIĘCIA KRWI w Wydziale Nauk o Zdrowiu (USK Nr 2) kierownik: prof. Dr hab. C. Watała

15 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ramach tej działalności zakład zabezpiecza wykonywanie badań laboratoryjnych: dla klinik i oddziałów szpitala dla podstawowej opieki zdrowotnej i gabinetów specjalistycznych dla innych jednostek ochrony zdrowia w Łodzi dla indywidualnych pacjentów (badania komercyjne na życzenie). Zakład dysponuje nowoczesnym sprzętem i posiada dobrą infrastrukturę. Rocznie wykonuje ok badań podstawowych z zakresu hematologii, koagulologii, biochemii klinicznej, immunochemii, analityki ogólnej, bakteriologii i wirusologii. PRACOWNIA BIOCHEMII kierownik: dr n. med. Beata Mamełka Do celów rutynowych w zakładzie wykonywane są nowoczesne, wysokospecjalistyczne badania polepszające opiekę nad pacjentem (szeroka paleta markerów onkologicznych, hormonów, markerów kardiologicznych i inne specjalistyczne badania immunochemiczne).

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Chemia kliniczna 1 Albuminy 18,00 zł 2 Aminotransferaza alaninowa (ASPAT) 7,00 zł 3 Aminotransferaza asparaginowa (ALAT) 7,00 zł 4 Amylaza w moczu 9,00 zł 5 Amylaza w

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 HEMATOLOGIA CENNIK 2012

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 HEMATOLOGIA CENNIK 2012 DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 Rodzaj usługi Cena netto w Stawka VAT w % Cena brutto w pobranie krwi 3,00 zw 3,00 HEMATOLOGIA CENNIK 2012 Erytrocyty - oporność osmotyczna 18,00 zw 18,00 Leukocyty

Bardziej szczegółowo

CENNIK LABORATORIUM 06.08.2015

CENNIK LABORATORIUM 06.08.2015 CENNIK LABORATORIUM 06.08.2015 Nazwa Badania CENA 17-hydroksykortykosteroidy całkowite w moczu (17-OHCS) 17-hydroksyprogesteron (17-OHP) 17-ketosterydy całkowite w moczu (17-KS) Albumina - dobowe wydalanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz Badań laboratoryjnych wykonywanych w trybie rutynowym do realizacji zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej

Wykaz Badań laboratoryjnych wykonywanych w trybie rutynowym do realizacji zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej Załącznik nr 3A do Zarządzenia nr 228/2012 Dyrektora Szpitala Wolskiego z dnia 31 sierpnia 2012 roku 1. 2. 3. 4. 5. Lp. Załącznik nr 1A do umowy nr /2012 na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

L.P CENNIK EVI-MED LABORATORIUM WAŻNY OD 13.03.2015 Cena. 140,00 zł 2 17-hydroksyprogesteron (17-OHP)

L.P CENNIK EVI-MED LABORATORIUM WAŻNY OD 13.03.2015 Cena. 140,00 zł 2 17-hydroksyprogesteron (17-OHP) L.P CENNIK EVI-MED LABORATORIUM WAŻNY OD 13.03.2015 Cena 1 17-hydroksykortykosteroidy całkowite w moczu (17-OHCS) 2 17-hydroksyprogesteron (17-OHP) 3 17-ketosterydy całkowite w moczu (17-KS) 4 ACTH hormon

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU PAKIET STANDARD DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU W ENEL-MED każdy pacjent ma dostęp do placówek własnych jak i partnerskich działających w jednej sieci, bez względu za

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne Cena zł

Badania laboratoryjne Cena zł Badania laboratoryjne Cena zł 1 Pobranie krwi żylnej do celów własnych 7 Badania hematologiczne 1 OB 5 2 Morfologia 5 dif długa 12 3 Morfologia 3 dif krótka 7 4 Rozmaz krwi- (leukogram) 5 5 Retikulocyty

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH I NIEMEDYCZNYCH WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY INFORMACJE OGÓLNE

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH I NIEMEDYCZNYCH WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY INFORMACJE OGÓLNE Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH I NIEMEDYCZNYCH WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY Załącznik Nr 3 do SWKO FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY L. p. Nazwa Badania Przewidywana liczba badań wykonywanych w skali 1 roku Cena jedn. netto Wartość netto (kol. 3 x kol. 4) Stawka podatku VAT Wartość

Bardziej szczegółowo

P.P.H.U TechMed Krzysztof Czarnota 91-029 Łódź, ul. Wielkopolska 88/48 Email: biuro@tech-med.org.pl mbank: 08 1140 2004 0000 3102 7067 3529

P.P.H.U TechMed Krzysztof Czarnota 91-029 Łódź, ul. Wielkopolska 88/48 Email: biuro@tech-med.org.pl mbank: 08 1140 2004 0000 3102 7067 3529 P.P.H.U TechMed Krzysztof Czarnota 91-029 Łódź, ul. Wielkopolska 88/48 Email: biuro@tech-med.org.pl mbank: 08 1140 2004 0000 3102 7067 3529 Tel:721 095 947 NIP:726-225-09-48 REGON:101409596 Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE

ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE Świadczenia objęte zakresem Pogotowie Ratunkowe udzielane są przez Centra Medicover. W ramach zakresu Pogotowie Ratunkowe udzielane są wyłącznie wymienione poniżej usługi: 1.

Bardziej szczegółowo

I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ

I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ BADANIA LABORATORYJNE Lp. Rodzaj badania (nazwa) CENA (w zł.) Termin realizacji badania 1 17-OH-Progesteron 24,00 do 5 dni (roboczych) 2 Anty CCP 36,00 do 3 dni (roboczych)

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn Tel. 89 539-82-40, fax. 89 526-91-56 www.poliklinika.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

Hematologia i koagulologia

Hematologia i koagulologia Kod badania Nazwa badania Materiał Czas oczekiwania (dni robocze) Cena Hematologia i koagulologia APTT APTT (czas kaolinowo-kefalinowy) cytrynianowe 1 10,00 DD D-dimery cytrynianowe 1 34,00 FIBR Fibrynogen

Bardziej szczegółowo

LP NAZWA BADANIA CENA

LP NAZWA BADANIA CENA Cennik Badań Laboratoryjnych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Dyrektora WZS Nr 61/2012 z dn. 30.08.2012 r. LP NAZWA BADANIA CENA POBRANIE MATERIAŁU 1 Pobranie krwi (system aspiracyjno - próżniowy) - opłata

Bardziej szczegółowo

Nazwa procedury Cena

Nazwa procedury Cena Nazwa procedury Cena 17 alfa - OH Progesteron 89,00 17- KS w DZ moczu (17- ketosteroidy) 72,00 17-OH KS w DZ moczu (17-OH-kortykosteroidy) 77,00 25 OH - witamina D3 83,00 AFP 46,00 Albuminy 36,00 Aldolaza

Bardziej szczegółowo

CENNIK badań wykonywanych w Centralnym Laboratorium Klinicznym Akademickie Centrum Medycyny Laboratoryjnej ACK Szpital AMG

CENNIK badań wykonywanych w Centralnym Laboratorium Klinicznym Akademickie Centrum Medycyny Laboratoryjnej ACK Szpital AMG CENNIK badań wykonywanych w Centralnym Laboratorium Klinicznym Akademickie Centrum Medycyny Laboratoryjnej ACK Szpital AMG L.p. Badanie cena 1 17 hydroksykortykoidy w moczu 90 2 17 ketogenne sterydy w

Bardziej szczegółowo

Test ciążowy... ( Odczyn Waalera-Rosego... ( RF-czynnik reumatoidalny... ( WR...( Grupa krwi...( P/ciała anty Rh-D... (

Test ciążowy... ( Odczyn Waalera-Rosego... ( RF-czynnik reumatoidalny... ( WR...( Grupa krwi...( P/ciała anty Rh-D... ( Badania hematologiczne i koagulologiczne cena Koagulogram Czas i wskaźnik potrombinowy próba Quicka - INR)... Czas kaolnowo-kefalinowy APTT)... Fibrynogen... Rozmaz ręczny... Morfologia z rozmazem + płytki

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK USŁUG Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA L.p. Rodzaj badania Cena netto w zł Stawka vat w % Cena brutto w zł DIAGNOSTYKA ANALITYCZNA 1 Aceton

Bardziej szczegółowo

Cennik FFS Synevo Sp. z o. o. obowiązujący od 01.10.2014

Cennik FFS Synevo Sp. z o. o. obowiązujący od 01.10.2014 Kod badania Nazwa badania Materiał Czas oczekiwania na wynik (dni robocze) hematologia i koagulologia APTT APTT (czas kaolinowo-kefalinowy) osocze cytrynianowe 1 DD D-dimery osocze cytrynianowe 1 FIBR

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ od 01.05.2015 r.

CENNIK BADAŃ od 01.05.2015 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel.(81) 537-44-36, 537-44-62 ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Centralne Laboratorium Kliniczne UCML ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk. CENNIK USŁUG 2014 r.

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Centralne Laboratorium Kliniczne UCML ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk. CENNIK USŁUG 2014 r. UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Centralne Laboratorium Kliniczne UCML ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk UWAGA: Jeżeli badanie nie jest z zakresu opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu,

Bardziej szczegółowo

CENNIK PROCEDUR MEDYCZNYCH

CENNIK PROCEDUR MEDYCZNYCH www.wss.olsztyn.pl CENNIK PROCEDUR MEDYCZNYCH INFORMATOR 2009 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W OLSZTYNIE ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn 1 Kapituła Konkursu POWYŻEJ 400 ŁÓŻEK Henryka Bochniarz Europa

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH BIOCHEMIA

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH BIOCHEMIA CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH BIOCHEMIA kod (nazwa badania) (skrót lub synonim) 1. 100 Acetaminophen Paracetamol 25,00 zł 2. 101 Albuminy ALB 7,50 zł 3. 102 Alkohol etylowy Etanol 30,00 zł 4. 103 α 1-Antytrypsyna

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ 2015r. ANALITYKA

CENNIK BADAŃ 2015r. ANALITYKA CENNIK BADAŃ 2015r. ANALITYKA ICD-9 MATERIAŁ CZAS/dni ANALITYKA OGÓLNA A01 Mocz - analiza ogólna (fizyko-chemiczne+osad) mocz 1 I09 Mocz - mikroalbuminuria mocz 1 A23 Kał badanie ogólne A21 Kał badanie

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYCE MEDYCZNEJ Program podstawowy Program przygotował zespół ekspertów Prof. dr hab. Dagna Bobilewicz Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Laboratorium posiada certyfikat wydany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Laboratorium posiada certyfikat wydany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Laboratorium posiada certyfikat wydany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej Kierownik - mgr Beata Drozdowska - tel. 89 5386 230 Pracownie

Bardziej szczegółowo

Cennik na 2013 rok. I. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - siedziba ul. Św. Józefa 53-59 HEMATOLOGIA DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA I MIKROBIOLOGICZNA

Cennik na 2013 rok. I. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - siedziba ul. Św. Józefa 53-59 HEMATOLOGIA DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA I MIKROBIOLOGICZNA załącznik nr 2 do regulaminu organizacyjnego Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu ul. Św. Józefa 53-59 87-100 Toruń Cennik na 2013 rok DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA I MIKROBIOLOGICZNA (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Cena netto HEMATOLOGIA 1 Morfologia (3 diff) 2 Rozmaz barwionk krwi obwodowej

Cena netto HEMATOLOGIA 1 Morfologia (3 diff) 2 Rozmaz barwionk krwi obwodowej cennik z dnia 11.09.2014 r. BADANIA LABORATORYJNE HEMATOLOGIA 1 Morfologia (3 diff) 2 Rozmaz barwionk krwi obwodowej 3 Retikutocyty 4 Osczyn opadania krwinek czerwonych (OB) 5 Płytki krwi, metoda mikroskopowa

Bardziej szczegółowo

CENNIK. odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. www.szpital-mikolow.com.pl

CENNIK. odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. www.szpital-mikolow.com.pl CENNIK odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. www.szpital-mikolow.com.pl CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE Sp. z o. o. Uchwałą Nr XXX/199/2009 z dnia 21 maja 2009

Bardziej szczegółowo