Zygmunt Kopczyński 2. DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA WYBRANYCH CHORÓB NEREK Badania laboratoryjne przydatne w diagnostyce chorób nerek...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zygmunt Kopczyński 2. DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA WYBRANYCH CHORÓB NEREK... 77 2.1. Badania laboratoryjne przydatne w diagnostyce chorób nerek..."

Transkrypt

1 Spis treści Aleksandra Baszczuk, Zygmunt Kopczyński 1. DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA ZABURZEŃ GOSPODARKI WODNO-ELEKTROLITOWEJ I MINERALNEJ ORAZ RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ Przestrzenie wodne Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń gospodarki wodnej i sodowej Badania laboratoryjne stosowane do oceny stanu gospodarki wodnej i sodowej Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń gospodarki potasowej Znaczenie oznaczania stężenia hormonów regulujących gospodarkę wodną, sodową i potasową Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń gospodarki wapniowej, fosforanowej i magnezowej Badania laboratoryjne stosowane w diagnostyce zaburzeń gospodarki wapniowej, fosforanowej i magnezowej Przydatność diagnostyczna oznaczania stężenia jonów chlorkowych Równowaga kwasowo-zasadowa Regulacja wewnątrzustrojowa równowagi kwasowo-zasadowej Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej Wskaźniki laboratoryjne zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej i gospodarki wodno-elektrolitowej w wybranych zespołach chorobowych Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i gospodarki wodno-elektrolitowej w schorzeniach układu oddechowego Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i gospodarki wodno-elektrolitowej w chorobach nerek Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i gospodarki wodno-elektrolitowej w chorobach przewodu pokarmowego Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i gospodarki wodno-elektrolitowej w chorobach wątroby Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i gospodarki wodno-elektrolitowej a choroby układu krążenia Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i gospodarki wodno-elektrolitowej w chorobach tarczycy Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i gospodarki wodno-elektrolitowej w chorobach nadnerczy Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i gospodarki wodno-elektrolitowej w cukrzycy Równowaga kwasowo-zasadowa i gospodarka wodno-elektrolitowa u kobiet w okresie ciąży Równowaga kwasowo-zasadowa i gospodarka wodno-elektrolitowa w odpowiedzi organizmu na uraz Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i gospodarki wodno-elektrolitowej w zatruciach alkoholami, paraldehydem i glikolem etylenowym

2 Zygmunt Kopczyński 2. DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA WYBRANYCH CHORÓB NEREK Badania laboratoryjne przydatne w diagnostyce chorób nerek Oznaczanie w surowicy stężenia substancji wydalanych przez nerki Badanie czynnościowe nerek umożliwiające określenie stopnia upośledzenia funkcji nerek w przebiegu choroby Laboratoryjna ocena wielkości przesączenia kłębuszkowego (Glomerular Filtration Rate GFR) Laboratoryjna ocena ukrwienia nerek Badania laboratoryjne służące do oceny funkcji cewek nerkowych Testy laboratoryjne służące do oceny wydalania lub wchłaniania zwrotnego wody przez cewki nerkowe Test zagęszczania i rozcieńczania moczu Test zakwaszania moczu Badania laboratoryjne czynności wydzielniczej i resorpcji zwrotnej cewek nerkowych Przydatność badania moczu w diagnozowaniu chorób nerek Cechy fizyczne moczu Badanie chemiczne moczu Badanie mikroskopowe osadu moczu Szczegółowa diagnostyka wybranych chorób nerek Zakażenie układu moczowego (ZUM) Obrazy kliniczne i laboratoryjne w rozpoznawaniu zakażenia układu moczowego Niebakteryjne śródmiąższowe zapalenie nerek (NŚZN) Kłębuszkowe zapalenie nerek (KZN) Kamica nerkowa Ostra niewydolność nerek (ONN) Przednerkowa ostra niewydolność nerek (PONN) Nerkowa ostra niewydolność nerek (NONN) Pozanerkowa ostra niewydolność nerek (PONN) Przewlekła niewydolność nerek (PNN) Aleksandra Baszczuk, Anna Thielemann, Zygmunt Kopczyński 3. DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA WYBRANYCH CHORÓB PRZEWODU POKARMOWEGO, WĄTROBY I TRZUSTKI Diagnostyka laboratoryjna chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego Diagnostyka laboratoryjna chorób dolnego odcinka przewodu pokarmowego Diagnostyka laboratoryjna chorób wątroby Badania laboratoryjne stosowane w diagnostyce chorób wątroby Diagnostyka laboratoryjna wybranych chorób wątroby Diagnostyka laboratoryjna hiperbilirubinemii Diagnostyka różnicowa zespołów cholestatycznych (żółtaczek zastoinowych) Diagnostyka laboratoryjna wirusowego zapalenia wątroby Diagnostyka laboratoryjna przewlekłych zapaleń wątroby Diagnostyka laboratoryjna chorób przebiegających ze stłuszczeniem wątroby

3 Diagnostyka laboratoryjna marskości wątroby Diagnostyka laboratoryjna ostrej niewydolności wątroby Diagnostyka laboratoryjna chorób trzustki Próby czynnościowe trzustki Diagnostyka laboratoryjna wybranych chorób trzustki Ostre zapalenie trzustki (OZT) Przewlekłe zapalenie trzustki (PZT) Rak trzustki Andrzej Minczykowski, Henryk Wysocki 4. DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CHORÓB UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO Niewydolność serca Zaburzenia rytmu serca Wrodzone wady serca Nabyte wady serca Gorączka reumatyczna Infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW) Zapalenie osierdzia Ostre zapalenie osierdzia Tamponada serca Zaciskające zapalenie osierdzia Miażdżyca Hiperlipoproteinemie pierwotne Hiperlipoproteinemie wtórne Choroba niedokrwienna serca Dławica piersiowa stabilna Ostre zespoły wieńcowe Choroby mięśnia serca Zapalenie mięśnia sercowego Nadciśnienie tętnicze Nadciśnienie tętnicze złośliwe Zatorowość płucna Nadciśnienie płucne Bogna Wierusz-Wysocka, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz 5. CUKRZYCA ROZPOZNAWANIE, MONITOROWANIE PRZEBIEGU CHOROBY ORAZ ZAPOBIEGANIE JEJ PRZEWLEKŁYM POWIKŁANIOM Rola zaburzeń metabolicznych w patogenezie powikłań cukrzycy Rozpoznawanie cukrzycy Test doustnego obciążenia glukozą Podział cukrzycy Cele leczenia cukrzycy Kryteria wyrównania metabolicznego cukrzycy Ostre powikłania cukrzycy Cukrzycowa kwasica ketonowa Zespół hiperglikemiczno-hipermolalny Kwasica mleczanowa Hipoglikemia Ostre stany towarzyszące cukrzycy

4 Jerzy Sowiński, Nadia Sawicka-Gutaj 6. DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CHORÓB UKŁADU DOKREWNEGO Diagnostyka laboratoryjna chorób podwzgórza i przysadki Podwzgórze Przysadka Diagnostyka laboratoryjna chorób tarczycy Diagnostyka laboratoryjna przytarczyc Diagnostyka laboratoryjna chorób nadnerczy Wartość kliniczna oznaczania hormonów wydzielanych przez jajniki i jądra Błażej Męczekalski, Krzysztof Katulski 7. DIAGNOSTYKA HORMONALNA W GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWIE Metody laboratoryjne oznaczeń hormonalnych Metody oznaczeń hormonalnych Diagnostyka laboratoryjna chorób podwzgórza i przysadki Gonadoliberyna Test z GnRH Gonadotropiny i prolaktyna hormony przedniego płata przysadki Test z użyciem polietylenoglikolu ocena aktywności biologicznej prolaktyny Test z metoklopramidem Kortyzol i siarczan dehydroepiandrosteronu jako główne hormony kory nadnerczy Kortyzol Siarczan dehydroepinadrosteronu (DHEA-S) Estrogeny, androgeny, progesteron i ich pochodne Estrogeny Testosteron Progesteron Ludzka gonadotropina kosmówkowa i ludzki laktogen łożyskowy hormony wydzielane przez łożysko Ludzka gonadotropina kosmówkowa (human chorionic gonadotropin) Ludzki laktogen łożyskowy (hpl) Diagnostyka zaburzeń miesiączkowania i niepłodności Diagnostyka ciąży prawidłowej, ektopowej oraz zaśniadu groniastego Diagnostyka przedwczesnego wygasania czynności jajników, premenopauzy i postmenopauzy Przedwczesne wygasanie czynności jajników Sławomir Michalak 8. WARTOŚĆ BADAŃ LABORATORYJNYCH I ICH ZNACZENIE W DIAGNOSTYCE I MONITOROWANIU CHORÓB UKŁADU NERWOWEGO Badania laboratoryjne w diagnostyce chorób układu nerwowego Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego Laboratoryjne różnicowanie płynu mózgowo-rdzeniowego i wydzieliny z nosa

5 8.2. Interpretacja wyników rutynowych badań laboratoryjnych u chorych z patologią układu nerwowego Interpretacja wyników OB Interpretacja wyników badań hematologicznych u chorych z objawami uszkodzenia układu nerwowego Interpretacja badania moczu u chorych z patologią układu nerwowego Interpretacja badań biochemicznych u osób z chorobami układu nerwowego Znaczenie badania układu krzepnięcia u chorych z zaburzeniami układu nerwowego Interpretacja badań układu wydzielania wewnętrznego u chorych z objawami ze strony układu nerwowego Znaczenie badań laboratoryjnych w podstawowej diagnostyce chorób mięśni Zastosowanie badań immunologicznych w diagnostyce chorób układu nerwowego Markery uszkodzenia bariery krew mózg Anna Thielemann, Zygmunt Kopczyński 9. DIAGNOSTYKA BIOCHEMICZNA CHOROBY NOWOTWOROWEJ Przydatność badań laboratoryjnych w diagnostyce choroby nowotworowej Markery nowotworowe przydatne w diagnostyce raków przewodu pokarmowego Rak jelita grubego, odbytu i odbytnicy Rak żołądka Rak trzustki Pierwotny rak wątroby Markery nowotworowe przydatne w diagnostyce nowotworów narządu rodnego i raka piersi Rak jajnika Rak szyjki macicy Rak sromu Raki trofoblastu, wczesnozarodkowe nowotwory jajnika Rak piersi Markery nowotworowe przydatne w diagnostyce nowotworów układu moczowo-płciowego Rak gruczołu sterczowego Rak nerki Rak pęcherza moczowego Rak jądra Markery nowotworowe przydatne w diagnostyce raka płuca Markery nowotworowe w raku głowy i szyi Rak tarczycy Nowotwory skóry Zespół wyniszczenia nowotworowego (kacheksja cancer cachexia) Patomechanizm zespołu wyniszczenia nowotworowego

6 Mariusz Puszczewicz, Grażyna Białkowska-Puszczewicz 10. DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA WYBRANYCH CHORÓB REUMATYCZNYCH Postępowanie diagnostyczne Badania laboratoryjne na obecność autoprzeciwciał Badanie histopatologiczne Badanie płynu stawowego Inne badania Wybrane choroby reumatyczne i ich charakterystyka laboratoryjna Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) Toczeń rumieniowaty układowy (SLE) Spondyloartropatie seronegatywne Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK) Łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS) Dna moczanowa Pseudodna Choroba zwyrodnieniowa stawów (ChZS) Osteoporoza Kryteria diagnostyczne osteoporozy Joanna Osada 11. DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CHORÓB UKŁADU CZERWONOKRWINKOWEGO Badania laboratoryjne stosowane w diagnostyce zaburzeń układu czerwonokrwinkowego Diagnostyka laboratoryjna wybranych jednostek chorobowych Niedokrwistości niedoborowe Niedokrwistości megaloblastyczne Niedokrwistości hemolityczne Niedokrwistość aplastyczna Ostra niedokrwistość pokrwotoczna Niedokrwistość chorób przewlekłych Czerwienica prawdziwa Maria Jastrzębska 12. ZABURZENIA HEMOSTAZY DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Metody laboratoryjne stosowane w diagnostyce zaburzeń hemostazy Zagadnienia przedanalityczne w badaniach układu hemostazy Przygotowanie pacjenta do badań hemostazy Pobieranie materiału i postępowanie z próbką krwi Transport i wirowanie próbki krwi oraz przechowywanie osocza Ustalenie wskazań do badań zaburzeń hemostazy Metody stosowane w badaniach układu hemostazy Metody ogólne czynnościowe Metody badań płytek krwi Metody koagulometryczne Metody biochemiczne (chromogenne, amidolityczne) Metody immunologiczne

7 12.2. Diagnostyka laboratoryjna skaz krwotocznych Objawy kliniczne skaz krwotocznych Diagnostyka laboratoryjna skaz płytkowych Diagnostyka laboratoryjna skaz płytkowych ilościowych Diagnostyka laboratoryjna skaz płytkowych jakościowych Diagnostyka laboratoryjna skaz osoczowych Diagnostyka laboratoryjna wrodzonych skaz osoczowych Diagnostyka laboratoryjna nabytych skaz osoczowych Diagnostyka laboratoryjna złożonych skaz krwotocznych Zaburzenia hemostazy w chorobach wątroby Zaburzenia hemostazy w chorobach nerek Zaburzenia hemostazy w chorobie nowotworowej Zaburzenia hemostazy w sepsie Preparaty krwiopochodne stosowane w leczeniu zaburzeń krzepnięcia krwi Osoczowopochodne koncentraty czynników krzepnięcia Rekombinowane czynniki osoczowe Diagnostyka laboratoryjna żylnej choroby zakrzepowej Czynniki ryzyka wrodzonej i nabytej trombofilii Przegląd udokumentowanych czynników ryzyka trombofilii wrodzonej Przegląd udokumentowanych czynników ryzyka trombofilii nabytej Objawy kliniczne trombofilii Objawy kliniczne trombofilii wrodzonej Objawy kliniczne trombofilii nabytej, w tym zespołu antyfosfolipidowego Diagnostyka laboratoryjna trombofilii, w tym zespołu antyfosfolipidowego Wskazania do diagnostyki laboratoryjnej trombofilii Diagnostyka laboratoryjna potwierdzająca zakrzepicę żylną Diagnostyka laboratoryjna wykluczająca zakrzepicę żylną Diagnostyka laboratoryjna zespołu antyfosfolipidowego (APS) Laboratoryjna kontrola leczenia przeciwzakrzepowego Monitorowanie leczenia heparyną niefrakcjonowaną (UH) Mechanizmy działania i kliniczne wskazania do stosowania UH Laboratoryjna kontrola leczenia UH Monitorowanie leczenia heparyną drobnocząsteczkową (LMWH) Mechanizmy działania i kliniczne zastosowanie LMWH Laboratoryjna kontrola leczenia LMWH Monitorowanie leczenia doustnymi antykoagulantami (AD) Mechanizmy działania i kliniczne wskazania do stosowania AD Kontrola leczenia fibrynolitycznego Mechanizmy działania i kliniczne wskazania do leczenia trombolitycznego

8 Monitorowanie leczenia trombolitycznego Kontrola leczenia przeciwpłytkowego Mechanizm działania i wskazania do leczenia przeciwpłytkowego Monitorowanie leczenia przeciwpłytkowego Ryszard Żaba 13. DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CHORÓB PRZENOSZONYCH DROGĄ PŁCIOWĄ Nowoczesne metody stosowane w diagnostyce chorób przenoszonych drogą płciową (STD) Diagnostyka laboratoryjna rzeżączki i nierzeżączkowych zapaleń cewki moczowej Diagnostyka laboratoryjna rzeżączki Diagnostyka cytologiczna Metody hodowlane Metody serologiczne Nierzeżączkowe zakażenia dróg moczowo-płciowych (NGU) Metody cytologiczne Metody hodowlane Metody serologiczne Metody genetyczne Diagnostyka zakażeń HIV Budowa wirusa HIV Biologia i drogi szerzenia HIV Kryteria zaawansowania AIDS Diagnostyka HIV Zalecenia po ekspozycji na HIV Diagnostyka laboratoryjna kiły Metody laboratoryjne Metody bezpośredniego wykrywania krętków Diagnostyka pośrednia (serologiczna) Zygmunt Adamski, Honorata Kubisiak-Rzepczyk 14. DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA ZAKAŻEŃ GRZYBAMI CHOROBOTWÓRCZYMI Diagnostyka laboratoryjna zakażeń grzybami chorobotwórczymi Pobieranie materiału do badań mikologicznych Diagnostyka mikologiczna Podział i diagnostyka grzybic dermatofitowych Powierzchowne zakażenia grzybicze Grzybica skóry owłosionej Grzybice skóry gładkiej Grzybica stóp (Tinea peduum) Grzybica dłoni (Tinea manuum) Grzybica paznokci (Tinea unguium, onychomycosis) Klasyfikacja i diagnostyka zakażeń drożdżakowych Klasyfikacja i diagnostyka zakażeń grzybami pleśniowymi Nowoczesne metody diagnostyczne w wykrywaniu grzybic narządowych Odpowiedzi na pytania kontrolne Indeks

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYCE MEDYCZNEJ Program podstawowy Program przygotował zespół ekspertów Prof. dr hab. Dagna Bobilewicz Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 670 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo oraz weterynaria dla określonego poziomu

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Gdański Uniwersytet Medyczny DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA TOM I pod redakcją Andrzeja Szutowicza i Anny Raszei-Specht Gdańsk 2009 Wydano za zgodą Senackiej Komisji Wydawnictw Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia PATOLOGIA.

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia PATOLOGIA. Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Lekarski

Bardziej szczegółowo

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2012

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2012 LEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Zespół HELLP jest jednym z objawów ciężkiego stanu przedrzucawkowego i obejmuje następujące elementy: A. hemolizę, obniżone stężenie enzymów wątrobowych, niskie stężenie płytek.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ NERCZYCOWY. łac. syndroma nephroticum ang. nephrotic syndrome

ZESPÓŁ NERCZYCOWY. łac. syndroma nephroticum ang. nephrotic syndrome ZESPÓŁ NERCZYCOWY łac. syndroma nephroticum ang. nephrotic syndrome 1 Definicja Stan kliniczny charakteryzujący się dobową utratą białka z moczem > 3,5g / 1,73 m 2 (>50 mg/kg m.c.) oraz: Hipoalbuminemią

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka dla ginekologów

Diagnostyka dla ginekologów Diagnostyka dla ginekologów Szanowni Państwo Oddajemy w Państwa ręce opracowanie zawierające wybór badań diagnostycznych, oferowanych w ogólnopolskiej sieci laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA, przydatnych

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w MEDYCYNIE RODZINNEJ Program dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w pediatrii Program dla lekarzy,

Bardziej szczegółowo

Biochemia i chemia kliniczna

Biochemia i chemia kliniczna Biochemia i chemia kliniczna Seminarium z przedmiotu Diagnostyka laboratoryjna Dietetyka Studia 2 o, I rok Dr Bogusława Luzak Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Uniwersytet Medyczny w Łodzi Badania biochemiczne

Bardziej szczegółowo

BADANIA BIOCHEMICZNE KRWI

BADANIA BIOCHEMICZNE KRWI BADANIA BIOCHEMICZNE KRWI Aminotransferaza alaninowa (ALAT, AIAT, ALT, GPT, SGPT) 5-40 U/I (85-680 nmol/l) Jest to enzym wewnątrzkomórkowy. Jego najwyższe stężenia występują w wątrobie, niższe w mięśniach

Bardziej szczegółowo

WĘGLOWODANY. Glukoza prawidłowo: 60-110 mg/dl; Stan przedcukrzycowy: 110 126 mg/dl;

WĘGLOWODANY. Glukoza prawidłowo: 60-110 mg/dl; Stan przedcukrzycowy: 110 126 mg/dl; Glukoza prawidłowo: 60-110 mg/dl; Stan przedcukrzycowy: 110 126 mg/dl; WĘGLOWODANY Cukrzyca 126 mg/dl (/18) 7 mmol/l (tylko gdy oznaczenie zostało dokonane w osoczu); Hipoglikemia < 40 (50) mg/dl; Fluorek

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów I Rok studiów Przedmiot: Język obcy Jednostka w jakiej realizowany jest przedmiot nauczania: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Wymiar godzinowy przedmiotu: I semestr 30 godzin ćwiczeń 1 pkt. ECTS

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 września 2012 r.

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski : 2012.09.28 15:19:24 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

DIA GNO STY KA. Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych. Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw.

DIA GNO STY KA. Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych. Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw. DIA GNO STY KA Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw. Opracowanie na podstawie: Onkologia w Praktyce Klinicznej Maciej Krzakowski Krzysztof

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW IV ROKU I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Rok akademicki 2010 / 2011 Opracowanie edytorskie i druk: Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Przewlekła choroba nerek

Przewlekła choroba nerek Przewlekła choroba nerek Ilona Kurnatowska Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transpalntologii Nerek UM w Łodzi Przewlekła choroba nerek (wg NFK) 1.Uszkodzenie nerek utrzymujące się > 3 m-cy, definiowane

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA

STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Kierunek: Pielęgniarstwo STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA NAUKI PODSTAWOWE Przedmiot ANATOMIA symbol NP- A Moduł Nauki podstawowe symbol NP Jednostka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA II ROK WYDZIAŁ FIZJOTERAPII STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA W TRYBIE DZIENNYM Łódź 2006 r. REDAKCJA: prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski dr hab. n. med. Jolanta Kujawa mgr

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Lucrin Depot 3,75 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Lucrin Depot 3,75 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lucrin Depot 3,75 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka zawiera 3,75 mg

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Lucrin Depot 11,25 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań Leuprorelini acetas

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Lucrin Depot 11,25 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań Leuprorelini acetas Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Lucrin Depot 11,25 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań Leuprorelini acetas Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed

Bardziej szczegółowo

Zakażenia podczas ciąży

Zakażenia podczas ciąży Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, tom 5, zeszyt 2, 65-84, 2012 PRACA PRZEGL DOWA Zakażenia podczas ciąży PIOTR SIEROSZEWSKI, ŁUKASZ BOBER, WITOLD KŁOSIŃSKI Streszczenie Zakażenia bakteriami i

Bardziej szczegółowo

Leczenie wspomagające

Leczenie wspomagające Leczenie wspomagające Redakcja: Piotr Potemski, Maciej Krzakowski Zespół autorski: Piotr Potemski, Maciej Krzakowski, Renata Duchnowska, Iwona Głogowska, Jerzy Jarosz, Aleksandra Kapała, Andrzej Kawecki,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 15 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 15 września 2011 r. 5 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 września 0 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 322[10]/SP/MENiS/2005.. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2005 Autorzy: mgr Aleksandra

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA W RAZIE POWAŻNEGO ZACHOROWANIA (PZ/NPER/4/2014)

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA W RAZIE POWAŻNEGO ZACHOROWANIA (PZ/NPER/4/2014) OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA W RAZIE POWAŻNEGO ZACHOROWANIA (PZ/NPER/4/2014) Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się wyłącznie do umów ubezpieczenia zawieranych jako uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Zakres usług świadczonych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Zakres usług świadczonych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Zakres usług świadczonych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela pomocy medycznej koniecznej do ratowania życia i zdrowia, szczególnie w razie wypadku, nagłych zachorowań,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie Anatomia Rok studiów: 1 Semestr: 1 i 2 Dr n. med. Włodzimierz Wróbel Dr n. med. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Rezonans magnetyczny (MR)

Rezonans magnetyczny (MR) 28 Rezonans magnetyczny (MR) Badanie Rezonansu Magnetycznego (MR), stanowi metodę obrazowania ciała umożliwiająca uzyskanie bardzo szczegółowych obrazów narządów i tkanek w organizmie, bez narażenia na

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Załącznik Nr do Uchwały Nr... Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia. i załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/I/01 Rady Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

nazwa podstawowa badania

nazwa podstawowa badania Cennik komercyjny 3605- pobranie materiału w domu pacjenta- zł + wartość badań- tylko miasto Białystok 3608- Dostarczenie ów badań laboratoryjnych- 5zł np. list polecony 3601- karta stałego klienta - 5zł

Bardziej szczegółowo