O Co Ca y Ten Szum...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O Co Ca y Ten Szum..."

Transkrypt

1

2 Spis Treci

3 O Co Cay Ten Szum... Czyby dominujcy kult pikna, proporcje jakie osign dzi pocig za idealnym ciaem, byy symptomem choroby spoeczestwa? Niekoniecznie. Jeli cofniesz si do naszych antropologicznych korzeni, odkryjesz, e od pocztku istnienia rasy - ludzie zdobili, malowali, kaleczyli, wygadzali, polerowali, skubali i nakuwali swoje ciao w imi pikna. Panuje powszechna akceptacja i zrozumienie dla faktu, i staroytne, prymitywne spoeczestwa z przemoc traktoway swoje ciaa. Nie dopuszczamy do siebie prawdy, i dza pikna ujawnia prymitywizm w kadym z nas. W 1996 zarejestrowano 696,904 Amerykanek, które dobrowolnie podday si zabiegowi chirurgii plastycznej. W gr wchodzio rozrywanie lub palenie skóry, wysysanie tuszczu, wstrzykiwanie

4 lub wszywanie obcych substancji. Zanim FDA (z ang. Food and Drug Administration), ograniczyo korzystanie z implantów silikonowych, w Stanach Zjednoczonych, kadego dnia, operacji poddawao si 400 kobiet. Krótko trwa moment, gdy implanty byy domen gwiazd porno. Dzi, chirurgiczne powikszanie piersi cieszy si popularnoci zarówno wród aktorek jak i gospody domowych. Nie miej zudze. Drastycznym zabiegom na swoim ciele poddajemy si nie po to, by dokona korekty widocznej deformacji. Najczstsz motywacj jest ch udoskonalenia estetycznego detalu. Kathy Davis, profesor z Uniwersytetu Utrecht w Holandii, spotkaa si z ponad 50 klientami lokalnej kliniki chirurgii plastycznej. Osoby te zgosiy si na operacj zmiany wygldu. Jednak poza jednym mczyzn, który mia duy, nieforemny nos, nie bya w stanie wskaza detalu jaki mogli chcie poprawi inni. Opisujc to dowiadczenie wyznaa: Byam wstrznita, i ktokolwiek decyduje si na tak drastyczny zabieg z powodu tak drobnych niedoskonaoci.

5 W przypadku wasnej osoby, co takiego jak drobna niedoskonao nie istnieje. Znamy topografi swojej twarzy, krajobraz wasnego ciaa tak szczegóowo, jakbymy same napisay ich mapy. Dla wiata zewntrznego, w swoim najlepszym i najgorszym momencie, rónimy si w minimalnym stopniu. Tymczasem, we wasnych oczach, ulegamy dramatycznej transformacji. Gorsza fryzura, pryszcz, dodatkowy kilogram mog podway nasz pewno siebie w stopniu, w jakim wewntrzne zmiany nastroju zazwyczaj nas nie poruszaj. Posuwamy si do ekstremalnych kroków w imi urody. Inwestujemy w swój wygld tyle czasu, pienidzy, energii, skonni jestemy do takiego ryzyka, jak gdyby nasze ycie od tego zaleao. W Brazylii, wicej jest przedstawicielek kosmetycznej firmy Avon, ni czonków armii. W Stanach Zjednoczonych, wicej pienidzy wydaje si na obszary zwizane z urod, ni na edukacj i usugi publiczne. Tony kosmetyków 1,484 pomadek i 2,055 opakowa kremów sprzedawanych jest kadej minuty. Twój wygld jest najpubliczniejsz czci Ciebie. wiat zewntrzny postrzega Twoj cielesno jako lustro odbijajce Twoje wntrze. Ten mimowolny mechanizm moe nie by sprawiedliwy. Na pewno nie jest zgodny z wpajanymi nam

6 zasadami moralnymi. Nie czyni go to jednak mniej prawdziwym. Jest to rzeczywisto, której nie moemy przekreli przez zaprzeczenie. Osoby o wyjtkowej urodzie, to osoby w wielu aspektach uprzywilejowane. Pikno nie jest jednak pewn drog do szczcia. W ostatnim stuleciu, przeprowadzono szereg bada dotyczcych naszego zadowolenia z ycia. Wyniki jednoznacznie wskazuj, i ludzie adni nie s szczliwsi od innych. Jeli pragniesz by postrzegana jako dobra matka, pracujesz na sukces naukowy, chcesz by doceniona ze wzgldu na walory charakteru, pikno moe nie mie adnego znaczenia, a nawet moe przeszkadza. Mdro ludowa mówi, i kluczem do szczcia jest umiejtno okazyjnego przezwycienia postawy wicej = lepiej i poczucie wdzicznoci, radoci za to, co si aktualnie ma. Mimo to, nikt nie odrzuciby oferty bycia adniejszym. Z urod jest jak z pienidzmi. Pienidze szczcia nie daj - ucz nas od maego. Nie daj. Ale jak powiedziaa rosyjska piosenkarka i aktorka, Sophie Tucker: Byam biedna i byam bogata i bogat jest by lepiej.

7 W tym przewodniku oferuj Ci recept, która pomoe Ci przeduy ycie w zdrowym i piknym ciele oraz uleczy powstae przez zaniedbanie niedoskonaoci. Powodzenia! Twoja w urodzie, Izabella Samborska Izabella Samborska

8 Poznaj Swoj Skór Skóra stanowi najwikszy organ Twojego ciaa. Zbudowana jest z kilku warstw, które podlegaj nieustannemu zuszczaniu i regeneracji. U dorosej osoby, jej powierzchnia wynosi okoo 1,5-2,0 m, way 3 kg i ma rednio 3 mm gruboci. W jej budowie anatomicznej wyrónia si trzy warstwy: - naskórek - skóra waciwa - tkanka podskórna Anatomia I. Naskórek (epidermis)

9 Epidermis stanowi zewntrzn powok skóry. Skada si ze cile przylegajcych do siebie komórek (keranocytów), uoonych w zachodzce na siebie warstwy, umoliwiajce swobodne odksztacanie podczas ruchu. Tkanka naskórka czy si z wewntrzn warstw skóry (skór waciw) poprzez brodawki skórne. Naskórek jest najbardziej aktywn biologicznie warstw. Spenia wiele funkcji, sporód których najwaniejsz jest funkcja ochronna. Dziki obecnoci keratyny, naskórek stanowi barier przed zewntrznymi zanieczyszczeniami i drobnoustrojami. Obecna w nim melanina, odpowiedzialna za Twój koloryt skóry, chroni Ci przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym. Zewntrzna warstwa naskórka podlega nieustannemu zuszczaniu i regeneracji. Martwe komórki zastpowane s nowymi, których produkcja odbywa si w warstwie wewntrznej. Do tego procesu wrócimy nieco dalej. II. Skóra waciwa (cutis / corium) Skóra waciwa zbudowana jest z mocnej tkanki cznej, poprzetykanej naczyniami wosowatymi. W graniczcej z

10 naskórkiem warstwie brodawkowatej wystpuj fibrocyty, wytwarzajce wókna oraz komórki ukadu odpornociowego: histiocyty, komórki tuczne oraz limfocyty. To tutaj znajduj si sploty naczy krwiononych i chonnych oraz liczne zakoczenia nerwowe. W jej obrbie znajduj si równie gruczoy potowe i ojowe. Wszystkie skadowe s luno uoone w midzykomórkowej substancji podstawnej, któr tworz liczne wókna kolagenowe, retikulinowe oraz wókna spryste. Wókna kolagenowe s gównym skadnikiem budulcowym skóry i stanowi okoo 72% jej suchej masy. Cechuje je rozcigliwo i odporno na urazy mechaniczne. Od ich kondycji zaley wygld Twojej skóry. Niestety, wraz z wiekiem, a take pod wpywem czynników rodowiskowych, gównie promieniowania ultrafioletowego, wókna kolagenowe staj si kruche i ulegaj rozpadowi. Twoja skóra traci jdrno, pojawiaj si odbarwienia i zmarszczki. Drugim rodzajem wókien s wókna spryste. Tworz one siatk oplatajc wókna kolagenowe. Jak wskazuje ich nazwa, s one bardzo rozcigliwe (do 50%), std wspóodpowiadaj za elastyczno i sprysto skóry. Podstawowym budulcem wókien

11 sprystych s aminokwasy, zanurzone w bezpostaciowej substancji glikoproteinowej. Trzecim rodzajem wókien, obecnym w skórze waciwej, s wókna retikulinowe, stanowice siatk podtrzymujc naczynia krwionone. Naczynia krwionone tworz system dystrybucji tlenu, substancji odywczych oraz hormonów regulujcych wzrost i metabolizm skóry. To jedyny sposób zaopatrzenia skóry. Wbrew temu, co koncerny kosmetyczne chc by uwierzya - skóra nie moe by odywiana z zewntrz! III. Tkanka podskórna (subcutis) Tkanka podskórna zbudowana jest z rónej wielkoci komórek tuszczowych, stanowicych magazyn energetyczny organizmu. Tutaj znajduj si te naczynia krwionone i chonne oraz wókna nerwowe. Tkanka podskórna, peni funkcje podporowe i chroni przed urazami mechanicznymi; najgrubsza jest na podeszwie stóp, podczas gdy na powiekach nie ma jej wcale.

12 Gówne Funkcje Na powierzchni 5 cm 2 skóry znajduje si: 50 wosów, 78 gruczoów ojowych, 504 gruczoy potowe, 128 punktów czuciowych dotyku, 60 punktów wraliwych na gorco, 7 punktów wraliwych na zimno, 1,000 zakocze nerwów bólowych, 1,346 cm wosowatych naczy krwiononych oraz 14.7 milionów komórek. Tak wyposaona powoka ciaa jest w stanie ochroni Ci przed drobnoustrojami oraz licznymi czynnikami mechanicznymi, fizycznymi i chemicznymi. Oprócz funkcji ochronnej, skóra moe te wchania róne zwizki rozpuszczone w wodzie i w tuszczach oraz regulowa ciepot ciaa. Twój Wygld Lustrem Twojego Wntrza Oznak zdrowej skóry jest gadko, sprysto, napito i równomierne zabarwienie. Zdrowa skóra dobrze toleruje zmiany temperatury, wilgotnoci powietrza oraz prawidowo reaguje na wikszo produktów pielgnacyjnych. Proces starzenia si skóry jest cile zwizany z wewntrzn degeneracj organizmu, kumulujc si wraz z wiekiem.

13 Wygld Twojej skóry, wosów i paznokci moe nie by lustrem Twego ducha, ale na pewno jest widocznym odbiciem tego, co dzieje si wewntrz Twojego ciaa. Tego, o czym czsto wolaaby nie pamita. Pozwól, e Ci przypomn Wraz z wiekiem, wolne rodniki i toksyny niszcz wókna kolagenu i elastyny, odpowiadajce za napicie Twojej skóry. Do kryzysu przyczynia si uboga dieta. Gdy spada poziom substancji stymulujcych produkcj kolagenu (takich jak mied, witamina A, C i E), Twoja skóra zaczyna wiotcze, pokrywa si zmarszczkami oraz traci modzieczy, zdrowy koloryt. Kolagen, elastyna i keratyna - to proteiny podporowe skóry. Zapewniaj jej odpowiednie napicie, nawilenie, sprysto, oraz zdrowy koloryt. Okoo 25 roku ycia, Twoja skóra zaczyna powoli traci te cechy, podobnie jak minie trac si, a koci uboej w wap. Po 30 roku ycia, dodatkowo rozpoczyna si zanik gruczoów ojowych i potowych. W efekcie, mamy do czynienia z postpujcym wysychaniem i wiotczeniem skóry. Do kryzysu dokadaj si wolne rodniki i toksyny, które prowadz do rozpadu wókien kolagenu i elastyny. Chocia produkcja nowego kolagenu w organizmie trwa cay czas, im jeste starsza, tym

14 procesy obumierania coraz silniej przewaaj nad procesami syntezy. Z wiekiem, osabieniu ulegaj take minie podtrzymujce owal twarzy. W rezultacie pojawiaj si zwisajce policzki i opadajce powieki. Maleje produkcja wieej tkanki skóry, a cakowity proces odnowy jej komórek wydua si z 27 dni do okoo 8 tygodni. To jednak nie wszystko. 7 Rzeczy Dotyczcych Starzenia, O Których Nikt Ci Nie Powiedzia Zaczynasz dostrzega wicej wosów na twarzy.

15 Powodem s Twoje hormony. Kada z nas produkuje hormon eski (estrogen) i mski (testosteron). Z wiekiem, produkcja estrogenu spada, podczas gdy testosteron pozostaje na niezmienionym poziomie. To wanie testosteron jest odpowiedzialny za pojawianie si wosków nad ustami i na brodzie. Niektórzy, od wczesnych lat maj nadprodukcj testosteronu i u nich, tak zwany meszek, pojawia si ju w dziecistwie. Wosy na gowie staj si coraz rzadsze. Po menopauzie, a 50% kobiet zauwaa przerzedzenie wosów. Najczstsz przyczyn jest pojawiajca si wówczas

16 niedoczynno tarczycy. Po 50. roku ycia, taki sam procent kobiet jak mczyzn cierpi z powodu postpujcej utraty wosów. Brwi staj si coraz ciesze. Nie tylko wosy na gowie robi si rzadsze i ciesze. Ten problem dotyczy take naszych brwi.

17 Masz wraenie, e nos i uszy staj si wiksze. Cakiem susznie. Wzrost nosa i uszu, cho najszybszy w dziecistwie, trwa cae ycie, tote w podeszym wieku te organy mamy najwiksze.

18 Twoje zby wyduaj si. Wskutek cofania si dzise, wydua si widoczna cz Twoich zbów. rednia dugo przednich zbów to 12 mm. Z wiekiem, odsonita cz moe osign nawet mm. Zanik dzise, jest procesem analogicznym do zaniku kolagenu w skórze.

19 Rce staj si ylaste i pokryte plamami. Podobnie jak twarz, donie s najczciej wystawiane na szkodliwe dziaanie promieni sonecznych. Dodatkowo, czste mycie rk i chemia zawarta w rodkach czyszczcych, rujnuj ich delikatn skór. Wród chirurgów plastycznych panuje opinia, i donie s wiarygodniejsz metryczk wieku od twarzy. Podczas gdy twarz czsto poddajemy nowoczesnym technikom odmadzajcym, o pielgnacji doni zazwyczaj zapominamy.

20 Stopy ulegaj deformacji. Nacisk latami wywierany na stopy, wraca do nas w postaci rónych deformacji. Paznokcie u stóp staja si zrogowaciae i nierówne. Niewygodne, ciasne obuwie oraz wysokie szpilki przyspieszaj proces odksztacania stóp. Przeraajce? Nie przypominam Ci o tym wszystkim, eby Ci torturowa. Przypominam Ci o tym, gdy te zmiany nie dziej si poza Twoj kontrol! Cho czasu nie zatrzymasz, masz duy wpyw na tempo starzenia si Twojego organizmu. Nadesza pora by zdj nog z gazu.

21 Geny, A Tempo Starzenia Si Ciaa Nie wszyscy starzejemy si jednakowo i nie wszyscy starzejemy si w tym samym tempie. Powody s dwa: geny oraz czynniki zewntrzne. Geny odgrywaj swoj rol w procesie obumierania organizmu, jednak nie tak du jak prawdopodobnie mylisz. I to jest dobre, gdy na geny niestety nie mamy wpywu. Czynniki zewntrze okrelaj a 70% tempa w jakim starzeje si Twoje ciao. W zwizku z tym, e nie moesz wymieni swojego materiau genetycznego, tym wiksz uwag, powinna powici czynnikom zewntrznym, nad którymi masz kontrol. Na nich skupimy si w kolejnej czci tego przewodnika.

22 Wrogowie Modoci Wróg Nr 1 - Promienie UVA i UVB Sporód wszystkich czynników zewntrznych, promienie ultrafioletowe (UV) najsilniej przyspieszaj procesy starzenia. Mam gste wosy. I to jest dobre. Czsto rw je z gowy, gdy spalone socem dziewczyny, pytaj mnie jak zapobiega zmarszczkom! Krem z filtrem UV jest najblisz eliksirowi modoci rzecz jak mamy. Fragment wywiadu z Carolyn Chang, 39, która prowadzi klinik chirurgii plastycznej w San Francisco:

23 Najbardziej Twoim zdaniem przereklamowany produkt? Kady krem, za którym kryje si obietnica usuwania zmarszczek. Twój najwikszy grzech w pielgnacji skóry? Niestosowanie filtrów do opalania. Krem z wysokim filtrem zaczam stosowa dopiero okoo 5 lat temu. Nie miaabym wielu z dzisiejszych zmarszczek, gdybym zacza ten caoroczny rytua kilkanacie lat wczeniej. Zmarszczki s zagiciami i deformacjami skóry, pojawiajcymi si w miar degeneracji organizmu. Jak pajczyna, siateczka drobnych wyobie pojawia si najpierw na Twojej twarzy, szyi i doniach. Stamtd, powoli lecz nieubagalnie, czarna wdowa czasu rozciga swoje wici na reszt ciaa. Do produkcji swojej pajczyny zmarszczek, pajk potrzebuje jednak paliwa. Moesz sobie wyobrazi, e ta zoliwa kreatura ma wbudowan bateri soneczn, która stanowi jej gówne ródo energii. Silne promienie soca lub lamp solarium, degeneruj Twoj skór, jednoczenie adujc baterie pajka. Im bardziej napromieniowany, tym szybciej i tym grubsze snuje wici na Twoim ciele. Z czasem, Twoja skóra przypomina pustyni poprzecinan wyschnitymi kanionami.

24 Natura wyposaya nas w pigment ochronny melanin, która chroni gbsze warstwy skóry przed szkodliwym dziaaniem promieni UV. Jednak gdy ich natenie przekracza moliwoci ochronne pigmentu, pojawia si poparzenie. Osoby o ciemnej karnacji, których skóra posiada wicej melaniny, maj wiksz tolerancj na soce. Tymczasem u osób obdarzonych jasn karnacj, poparzenie soneczne moe pojawi si ju po 15 minutach przebywania w ostrym socu. Wród caego spektrum promieni sonecznych, dwa typy promieniowania s dla nas szczególnie grone: - UVA (atakuj wewntrzne warstwy skóry) - UVB (penetruj zewntrzne warstwy skóry) Oba, cho niewidoczne dla oka, siej spustoszenie w naszej skórze, zamieniajc ttnice yciem komórki w martwy proszek. Pamitaj, e promienie UV odbite od wody, metalu, niegu i piasku s intensywniejsze i szybciej powoduj uszkodzenia skóry. Objawy poparzenia sonecznego czsto nie s widoczne od razu i pojawiaj si od 1-24 godzin po zejciu ze soca.

25 Najczstsze symptomy poparzenia socem to: - Zaczerwieniona, rozgrzana skóra - Zuszczanie naskórka - Pcherze - Uczucie opuchnicia nóg - Zawroty gowy - Gorczka - Dreszcze - Przedwczesne zmarszczki i odbarwienia Podczas gdy widoczne symptomy, takie jak zaczerwieniona, podraniona skóra s zazwyczaj tymczasowe, wewntrzne uszkodzenia skóry, nie od razu widoczne, s zazwyczaj trwae. Czego nie powinna robi w sytuacji poparzenia: - Nie przekuwaj pcherzy! Tworz one naturaln ochron, a wypeniajcy je pyn pomaga skórze szybciej wróci do stanu równowagi. - Nie smaruj poparze tustymi kremami i olejkami. Blokuj one dostp wieego powietrza oraz oddawanie ciepa. Ulg moe Ci przynie lekki balsam nawilajcy (np.

26 z dodatkiem aloesu - dziaa kojco). Na bolesne poparzenia, najlepiej nie stosowa adnych kosmetyków i zapewni skórze moliwo swobodnego oddychania. - Nie myj poparzenia silnymi mydami, zawierajcymi syntetyczne skadniki. Ratunek znajdziesz w domowych sposobach: Okad 1: W misce zmieszaj wod z kostkami lodu i dodaj troch octu. Zamocz bawenian szmatk w roztworze i przyó do poparzonych miejsc. Okad nie tylko schadza, ale te przyspiesza gojenie skóry. Okad 2: Zmieszaj 2 yeczki soku pomidorowego z 4 ykami prawdziwego masa. Rozsmaruj na poparzeniach i odczekaj godziny przed umyciem. Okad 3: 2 yeczki oliwy z oliwek zmieszaj z 2 yeczkami octu. Wsmaruj w poparzenia i odczekaj godziny przed umyciem.

27 Okad 4: Delikatnie nasmaruj poparzenia wieo skrojonymi plasterkami ogórka. Moesz te zostawi je na 20 minut, po czym spuka chodn wod. Okad 5: Dodaj 2 yki sody oczyszczonej do filianki wody i posmaruj oparzenia. Roztwór natychmiastowo przynosi ulg. Okad 6: Torebki herbaty namocz w gorcej wodzie. Wycignij z naparu i odczekaj, a si ochodz. Ciepe (ale nie gorce) przyó do poparze. Herbata dziaa kojco i zmniejsza ból. Pij due iloci wody, by zapobiec odwodnieniu. Zayj te witamin E, aby zmniejszy swdzenie i przyspieszy regeneracj Wróg Nr 2 - Przetworzona ywno Nowoczesna produkcja ywnoci to przede wszystkim przemysowe przetwarzanie naturalnych pokarmów. Stosowane

28 technologie s niezwykle wydajne, umoliwiajc maksymalizacj zysków. Niestety, w tym wydajnym procesie, niezbdne dla Ciebie skadniki odywcze, ulegaj cakowitemu lub czciowemu zniszczeniu. Rezultat? Stopa zapadalnoci na tak zwane choroby cywilizacyjne gwatownie wzrasta. Choroby cywilizacyjne to miadyca, nadcinienie ttnicze, otyo, cukrzyca, wszelakie nowotwory, choroby ukadu krenia i inne. Lekarze s zgodni - u podstawy tych chorób, obok zanieczyszczenia atmosferycznego, ley dieta uboga w niezbdne skadniki odywcze. Aby pomóc Ci lepiej zrozumie zaleno midzy nowoczesnymi procesami produkcji a Twoim ciaem, posu si przykadem tuszczy. Sporód wielu skadników odywczych, które maj wpyw na wygld Twojej skóry, nienasycone kwasy tuszczowe (NNKT) odgrywaj rol szczególn. Dlaczego? Twój organizm skada si ze 100 trylionów komórek. Codziennie, kilka milionów z nich obumiera, a na ich miejsce powstaj nowe. Do formowania nowych komórek, o odpowiedniej elastycznoci

29 i aktywnoci biochemicznej, niezbdne s NNKT. Oczywicie, proces regeneracji - wymagajcy produkcji nowych komórek, nie jest ograniczony do skóry i dotyczy caego Twojego organizmu. W skórze jest on jednak najintensywniejszy, ze wzgldu na cz naskórkow, która ulega cigemu zuszczaniu. Zgodzisz si zatem, e NNKT s dla Ciebie wane. Niestety, w sprzeday dominuj pozbawione NNKT, przetworzone oleje spoywcze tak zwane oleje rafinowane. Niech ta adnie brzmica nazwa Ci nie zmyli. Tanie w produkcji oleje rafinowane zawieraj szkodliwe kwasy tuszczowe o konfiguracji trans. Niewiele jest olei rolinnych toczonych na zimno, w których znajduj si wycznie kwasy tuszczowe cis, korzystne i atwo przyswajalne przez Twój organizm. Kwasy cis, czyli NNKT, nie tylko uczestnicz w opisanym wczeniej procesie budowy nowych komórek, ale take obniaj poziom zego cholesterolu LDL, wychwytuj wolne rodniki, s prekursorami prostaglandyn rzdu E, promuj regeneracj organizmu i zapobiegaj przedwczesnemu starzeniu. Wygld Twojej skóry jest cile powizany z tym, co jesz. Tymczasem, problem ogaacania pokarmów z niezbdnych nam

30 skadników odywczych nie ogranicza si do produkcji tuszczy. To samo zjawisko obserwujemy w przypadku pieczywa, produktów mlecznych, mis itd. Wróg Nr 3 - Zanieczyszczenia I Toksyny Oprócz maowartociowego poywienia, coraz wikszy problem stanowi zanieczyszczenia, które zatruwaj nasz system. W krajach nalecych do strefy zachodniego dobrobytu, pomimo wysików medycyny i ogromnych rzdowych sum przeznaczanych na ochron zdrowia, zapadalno i umieralno na choroby cywilizacyjne gwatownie wzrasta. Obok konsumpcji ywnoci fabrycznie przetworzonej, drugim powodem jest skaenie rodowiska. Koncerny chemiczne wprowadziy do atmosfery ponad 100,000 zwizków syntetycznych. Dodatkowo, firmy farmaceutyczne wypuciy na rynek tysice doustnych preparatów, reklamujc intensywnie ich walory i pomniejszajc ujemne dziaania w organizmach ludzi i zwierzt. Ju ponad 200 lat temu, ludowi znachorzy zaobserwowali, e przecienie organizmu trujcymi zwizkami i metabolitami objawia si pogarszajcym wygldem skóry. Stosowano wówczas

31 samodzielnie przygotowane antidotum z tego, co dostpne w naturze. Szczególnie pozytywne rezultaty przynosiy napary z zió oczyszczajcych krew. Dzi, testy w ultranowoczesnych laboratoriach, potwierdzaj nieprzemijajc skuteczno pierwszych eliksirów ycia. Dalej zdradz Ci jak je spreparowa. Wróg Nr 4 - Stresss Zapewne wiesz, e stres ma niekorzystny wpyw na Twój organizm. Prawdopodobnie nie wiesz dlaczego. Stres powoduje kurczenie si telomerów. Telomery to zakoczenia chromosomów, budujcych Twój acuch DNA. S one niczym plastikowe zakoczenia w sznurówkach kodu genetycznego. Gdy telomery niszczej, reprodukcja DNA jest niemoliwa, stare acuchy ulegaj deformacji i pojawiaj si zwyrodnienia. W rezultacie pojawiaj si problemy z pamici, organizm szybciej si starzeje, zwiksza si ryzyko nowotworów Telomery u osób yjcych w dugotrwaym stresie s rednio 50% krótsze, ni u osób zdrowych.

32 Co Robi By Powstrzyma I Cofn Proces Starzenia Nieskazitelna cera, pozbawiona zmarszczek i sonecznych odbarwie, to wizytówka piknych Japonek. Urodziwe Azjatki nie tylko nie opuszczaj domu bez szczodrej warstwy kremu z filtrem UV. Dodatkow ochron zapewniaj im kolorowe parasolki, którymi w soneczne dni mieni si ulice miast. Przyjaciel Nr 1 - SPF Kremy do opalania opisywane s wskanikiem SPF (z ang. Sun Protection Factor), który wskazuje poziom ochrony przed promieniowaniem sonecznym. SPF okrela relatywn ilo czasu, do momentu pojawienia si zaczerwienienia, na skórze chronionej kremem w stosunku do

33 skóry niechronionej. W uproszczeniu, SPF odnosi si do czasu jaki moesz spdzi na socu nie ulegajc poparzeniu. Przykadowo, jeli pokryjesz skór kremem SPF15, moesz by wystawiona na soce 15 razy duej, ni gdyby nie stosowaa adnej ochrony. Jeli obecnie moesz przebywa na socu 10 minut, zanim Twoja skóra si zaczerwieni, to dziki SPF15, bdziesz moga wyduy ten czas do 150 minut. Te wartoci s relatywne dla kadej osoby i zale od naturalnej pigmentacji. Jak Wybra Krem Do Opalania? Dobry sunscreen powinien zapewnia ochron zarówno przed promieniami UVA i UVB, jednoczenie pomagajc Twojej skórze zachowa jej naturaln wilgotno i barier lipidow. Krem do opalania powinien te pozwala skórze oddycha i nie blokowa jej porów chemicznymi komponentami. Najlepsze naturalne skadniki kremów przeciwsonecznych to: olej sezamowy, olej kokosowy, oliwa z oliwek, olej avokado oraz aloes.

34 Rodzaje Kremów Do Opalania: Istniej dwa rodzaje kremów do opalania: odbijajce lub absorbujce promienie UV. - Kremy odbijajce promienie soneczne

35 Zawieraj mineray lub niechemiczne pigmenty, które niczym mikroskopijne lusterka odbijaj szkodliwe promienie soca. Najczciej spotykanym, aktywnym komponentem tego typu kremów jest tlenek cynku (zinc oxide) lub dwutlenek tytanu (titanium dioxide). Sporód tych dwóch czynników aktywnych, tlenek cynku jest bezpieczniejszy, gdy dwutlenek tytanu moe prowadzi do uszkodzenia DNA skóry. Kremy odbijajce szkodliwe promieniowanie, maj take dziaanie przeciwzapalne, std s one szczególnie zalecane osobom o wraliwej lub skonnej do wyprysków cerze. - Kremy absorbujce szkodliwe promienie Zawieraj chemiczne substancje czynne, które pochaniaj UVA i UVB. Do najpopularniejszych nale: PABA, benzofenony, cynamoniany, salicylany, trioleinian Digalloyl oraz anthranilate mentylu. Kremy do opalania na bazie chemicznych skadników aktywnych, cho skutecznie blokuj promienie, s jednoczenie silnymi generatorami wolnych rodników i tych powinna unika. Aby unikn drastycznych konsekwencji napromieniowania, nie rozstawaj si z kremem z filtrem przez cay rok.

36 Poza sezonem letnim, moesz stosowa kremy SPF15 (absolutne minimum). Latem, chro ciao SPF30 lub wyszym. Na twarz, dermatolodzy nakadaj SPF45+. W standardzie jest SPF70. Zapewne nie jeste zachwycona malujc si wizj bladej skóry w skpym bikini. Opalenizna sprawia, e ciao wyglda szczuplej. Dodatkowo pomaga nam ukry drobne niedoskonaoci i odbarwienia. Jednak aby uzyska efekt opalonego ciaa, nie rujnujc przy tym skóry, wybieraj po prostu balsamy i kremy brzujce oczywicie te z wysokim filtrem UV. Rozsmaruj krem minut przed wyjciem na soce, umoliwiajc skadnikom aktywnym penetracj skóry. Nakadaj now warstw nie rzadziej, ni co 2 godziny, nawet jeli jest to krem wodoodporny. Pamitaj, e woda potguje si promieni UV. Delikatn skór wokó oczu, oso okularami z filtrem o duych szkach. Polecam te kapelusze z szerokim rondem. S sexowne i zapewni doskona oson dla Twojej twarzy i wosów.

37 Uywaj kremu z filtrem równie w pochmurne dni. Chmury nie s adn barier dla promieni UV. Take w samochodzie - szyby nie stanowi dla Ciebie osony. Przyjaciel Nr 2 - Naturalne Pokarmy Kosmetyka oferuje niezliczon ilo preparatów i zabiegów stosowanych zewntrznie, sucych nie tylko do upikszania skóry, lecz take do jej oczyszczania, regenerowania i zabezpieczania. Zwizki czynne zawarte w syntetycznych produktach, maj moliwo wywoywania w ograniczonym

38 zakresie impulsów nerwowych, stymulujcych regeneracj skóry. Te wysiki s jednak niewystarczajce. Aby przeduy zdrowy, modzieczy wygld skóry, musisz podj dziaania ogólnoustrojowe wspomaga regularne odtruwanie organizmu oraz zasila system bogatymi w skadniki odywcze pokarmami. Pamitasz cit i pikn Alexis z Dynastii? Ten tasiemcowy serial, swego czasu ogldaa caa Polska. Grajca w nim gówn rol Joan Collins ma dzi 72 lata i 32 letniego ma. W swojej ksice Sztuka Spenionego ycia: Wygldaj Dobrze, Czuj Si Wspaniale (The Art of Living Well: Looking Good, Feeling Great), zdradza sekret nieprzemijajcej urody oraz modego maonka. Joan wyznaje: Majc 72 lata nie czuje si starzej, ni wtedy gdy miaam lat 40. Stajemy si starsze, ale nie musimy by stare! Podkrela, i podstaw jej niegasncej urody i niezwykej witalnoci jest dobre odywianie. Nie stosuj adnych diet. Nie wierz w diety. I nigdy nie zgodz si na botoks (...) W moim przekonaniu, to co wprowadzam do swojego organizmu, musi by nieskaone i naturalne mówi gwiazda.

39 Pamitaj, nigdy nie jest za póno i nigdy nie jest za wczenie, aby zahamowa, a nawet odwróci, proces starzenia si Twojego jedynego ciaa. Antyoksydanty (Przeciwutleniacze) Sporód fali produktów spoywczych, która zalaa rynek, antyoksydanty s Twoim najwikszym sprzymierzecem. Fragment wywiadu z Haideh Hirmand, 42, chirurg plastyczny z Nowego Jorku: Co powinna zrobi wczeniej w trosce o swój wygld? Czerpa moc z antyoksydantów i stosowa krem z filtrem z tak religijnoci jak robi to teraz. Do najwaniejszych przeciwutleniaczy nale: witamina A, C i E. Wszystkie trzy zapobiegaj zmianom wywoanym utlenianiem i rozpadem wielonasyconych kwasów tuszczowych w bonach komórkowych. Dodatkowo, osoby przyjmujce odpowiednie

40 dawki antyoksydantów, rzadziej choruj na choroby wiecowe, udar mózgu, stwardnienie i zakrzepy ttnic. - Witamina A Zapobiega wysychaniu i rogowaceniu nabonka, sprzyja regeneracji komórek oraz poprawia ogólny wygld skóry i wosów. Jest niezbdna w procesach widzenia i wzrostu. Jej niedobór powoduje lepot, anomalie w rozwoju tkanki nerwowej, cznej i kostnej. Niski poziom witaminy A prowadzi równie do zaburzenia wchaniania i pracy wtroby oraz do obnionej odpornoci na infekcje. Najlepsze ródo witaminy A: tran, wtroba, maso, ótko jaj, tuste ryby. W rolinach wystpuje w formie prowitaminy (karotenu) w warzywach zielonych i ótych: marchew, saata, pomidory, dynia. Wchanianie witaminy A jest moliwe tylko w obecnoci tuszczy - do surówki zawsze dodaj odrobin oliwy z oliwek bd mietany.

41 - Witamina C (kwas askorbowy) Sporód wielu funkcji penionych przez witamin C, cztery najwaniejsze to: o Metaboliczna: pobudza wytwarzanie kolagenu w skórze i zapobiega jej odbarwieniom, obnia poziom zego cholesterolu oraz wzmaga przyswajanie elaza i kwasu foliowego. o Odtruwajca: przyspiesza usuwanie z organizmu jonów metali cikich (np. rtci, oowiu, kadmu), take nitrozoamin, benzopyrenu i aflatoksyn, zagraajcych wystpieniem zmian nowotworowych. o Odpornociowa: wzmacnia aktywno ukadu immunologicznego osabionego m.in. przez choroby, podeszy wiek, zatrucia, zabiegi chirurgiczne, okres ciy, porodu i karmienia, rekonwalescencj, prac w warunkach szkodliwych, dugotrway stresy i depresj. Obnia czstotliwo wystpowania i nasilenie infekcji bakteryjnych, wirusowych i grzybowych (zalecana przy przezibieniu i grypie).

42 Przyspiesza regeneracj w przypadku ran, poparze i kontuzji. o Antyoksydacyjna: powoduje wymiatanie nadmiaru wolnych rodników tlenowych, które agresywnie atakuj mózg, misie sercowy, skór oraz inne narzdy. Wiele tak zwanych chorób starczych, powizanych jest z niskim poziomem witaminy C we krwi. Prowadzone badania wskazuj na potrzeb podniesienia podstawowej dawki wit. C z 60 do 200 mg dziennie. Ilo ta powinna pochodzi z kilkakrotnego spoywania w cigu dnia wieych warzyw i owoców. Niestety, wikszo popularnych diet, oprócz cile wegetariaskiej, nie zapewnia takiej iloci. Najlepsze ródo witaminy C: cytryny, pomaracze, limonki, nektarynki, grejpfruty, guava, papaja, mandarynki, truskawki, czerwona papryka, melon i koper. Twój organizm nie moe magazynowa witaminy C, std konieczne s jej codzienne dostawy.

43 - Witamina E Zwana witamin modoci. Przeciwdziaa procesom starzenia si, poprawia wygld skóry, przyspiesza gojenie ran, chroni serce. Niedobory witaminy E mog wywoa zmiany w ukadzie miniowym, niedokrwisto hemolityczn, zaburzenia neurologiczne oraz gruczoów rozrodczych, a take zakócenia przemiany materii. Najlepsze ródo witaminy E: oleje rolinne, zarodki zbó, ziarna i zielone warzywa liciaste np. saata, szpinak, rzeucha. Niewielkie iloci wystpuj w jajach, male, serach i mleku. Wymienione witaminy s najwaniejszymi, ale nie jedynymi przeciwutleniaczami. Dla uatwienia, zamieszczam list produktów, które s najbogatszym ródem wszystkich antyoksydantów cznie:

44 Ranking Produkt Porcja Zawarto antyoksydantów w porcji 1 Czerwona fasolka filianki 13,727 2 Dzikie jagody 1 filianka 13,427 3 urawina 1 filianka 8,983 4 Gotowane karczochy 1 filianka 7,904 5 Czarne porzeczki 1 filianka 7,701 6 Suszone liwki filianki 7,291 7 Maliny 1 filianka 6,058 8 Truskawki 1 filianka 5,938 9 Jabka 1 owoc 5, Orzechy laskowe 30g 5, Czerenie 1 filianka 4, Gotowane ziemniaki 1 warzywo 4, Czarna fasolka filianki 4, liwki 1 owoc 4,118 Inne bardzo dobre pokarmy dla Twojej skóry to: rodzynki, szpinak, brokuy, buraki, czerwona papryka, cebula, kukurydza, kiwi, czerwone grejpfruty, pomaracze. Stanowi lepsze ródo antyoksydantów, ni jakiekolwiek suplementy.

Funtów i Cali. NOWE PODEJ"CIE DO Oty#o$ci BY: ATW SIMEONS, MD Salvator MUNDI Mi!dzynarodowy Szpital 00152 - Rzym VIALE MURA GIANICOLENSI, 77

Funtów i Cali. NOWE PODEJCIE DO Oty#o$ci BY: ATW SIMEONS, MD Salvator MUNDI Mi!dzynarodowy Szpital 00152 - Rzym VIALE MURA GIANICOLENSI, 77 Strona 1 R!kopis dr Simeons (Kilka poprawek w r!kopisie nast!puj"ce: Spis tre#ci zosta$ dodanej, a niewielkie zmiany zosta$y dokonane, na przyk$ad, gdy b$"d wpisuj"c spowodowane b$"d, lub b$"d gramatyczny

Bardziej szczegółowo

Nadciśnienie dla bystrzaków

Nadciśnienie dla bystrzaków Nadciśnienie dla bystrzaków Autor: Alan L. Rubin T³umaczenie: Izabela Szybilska-Fiedorowicz ISBN: 978-83-246-1854-5 Tytu³ orygina³u: High Blood Pressure for Dummies Format: 180x235, stron: 360 Dowiedz

Bardziej szczegółowo

Jesteś tym, co jesz czyli piękno zaczyna się od wewnątrz. mgr Iwona Wierzbicka

Jesteś tym, co jesz czyli piękno zaczyna się od wewnątrz. mgr Iwona Wierzbicka Jesteś tym, co jesz czyli piękno zaczyna się od wewnątrz. mgr Iwona Wierzbicka dietetyk i trener personalny www.ajwen.pl Każdy z nas marzy o jędrnej, dobrze nawilżonej i zdrowej skórze. Mocnych paznokciach

Bardziej szczegółowo

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16)

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti Aging ISSN 1895-3654 listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) foto: serwis prasowy Isispharma

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I GŁÓWNE TEORIE BIOLOGICZNE I ICH TWÓRCY

DZIAŁ I GŁÓWNE TEORIE BIOLOGICZNE I ICH TWÓRCY DZIAŁ I GŁÓWNE TEORIE BIOLOGICZNE I ICH TWÓRCY Temat(1): Historia i współczesno biologii. 1. Czym si zajmuje biologia? bios ycie, logos nauka, słowo biologia nauka o yciu, zajmuje si budow i czynnociami

Bardziej szczegółowo

100 sposobów na zwiększenie odporności. Seriaporad.pl

100 sposobów na zwiększenie odporności. Seriaporad.pl 100 sposobów na zwiększenie odporności. Seriaporad.pl CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Autor: Theresa Cheung Tłumaczenie: Joanna Krzemień-Rusche ISBN: 978-83-246-2335-8 Tytuł oryginału:100 Ways to Boots

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH

PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH Oddział Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie ul. ołnierska 18 tel. (89) 5386240 Ordynator Oddziału - dr n. med. Piotr elazny PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Bailine Manual 04: Odżywianie

Bailine Manual 04: Odżywianie Bailine Manual 04: Odżywianie Copyright (c) 2002 by Deep Development As Informacja zawarta w instrukcji jest poufna. Reprodukcja w części lub w całości załączonego materiału jest zabroniona. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti EKSPERT Aging ISSN 1895-3654 Styczeƒ/Luty/2008 (nr 12) Dossier: Stres Stres a skóra

Bardziej szczegółowo

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona

Bardziej szczegółowo

ŻYWIENIE A CHOROBA NOWOTWOROWA

ŻYWIENIE A CHOROBA NOWOTWOROWA Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła oraz Fundacja Tam i z Powrotem przedstawiają: ŻYWIENIE A CHOROBA NOWOTWOROWA PORADNIK DLA PACJENTÓW I ICH RODZIN 7 BEZPŁATNY Patronat

Bardziej szczegółowo

Nie żyjemy, aby jeść Ale jemy, aby żyć

Nie żyjemy, aby jeść Ale jemy, aby żyć Nie żyjemy, aby jeść Ale jemy, aby żyć Ponieważ ciało nasze zbudowane jest z tego co zjadamy i wypijamy, nie należy się dziwić, że badacze długowieczności przywiązują takie znaczenie do czynników pokarmowych

Bardziej szczegółowo

nr 22 organic! Święta i zimowa odporność Zorientowani na zdrowie Super żywność Odporność u dzieci Kalari żyj w harmonii Niepozorni siłacze

nr 22 organic! Święta i zimowa odporność Zorientowani na zdrowie Super żywność Odporność u dzieci Kalari żyj w harmonii Niepozorni siłacze Zima 2014/2015 go nr 22 organic! www.organicmarket.pl Zorientowani na zdrowie Święta i zimowa odporność Super żywność Odporność u dzieci Kalari żyj w harmonii Niepozorni siłacze str. 4 str. 9 str. 12 str.

Bardziej szczegółowo

Pacjentom. Pacjenci. Poradnik z zakresu żywienia dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich

Pacjentom. Pacjenci. Poradnik z zakresu żywienia dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich POLSKIE TOWARZYSTWO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO, DOJELITOWEGO I METABOLIZMU ROLA ŻYWIENIA W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ Poradnik z zakresu żywienia dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich Wpływ choroby nowotworowej

Bardziej szczegółowo

OSTRA BIA!ACZKA- Informacja dla Pacjenta

OSTRA BIA!ACZKA- Informacja dla Pacjenta OSTRA BIA!ACZKA- Informacja dla Pacjenta WPROWADZENIE Ostra bia!aczka jest chorob" nowotworow" szpiku kostnego (g"bczasta tkanka mi#kka wewn"trz jam szpikowych ko$ci) i krwi, w której nowotworowemu namna%aniu

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka pierwotna przez zdrową dietę

Profilaktyka pierwotna przez zdrową dietę Profilaktyka pierwotna przez zdrową dietę (dieta w walce z rakiem) Praca pod redakcją: Agnieszka Dyzmann-Sroka Agnieszka Jędrzejczak Anna Kubiak Maciej Trojanowski Projekt finansowany ze środków Narodowego

Bardziej szczegółowo

Prawidłowa dieta receptą na zdrowie

Prawidłowa dieta receptą na zdrowie Prawidłowa dieta receptą na zdrowie Materiały dydaktyczne zajęcia prozdrowotne i hobbystyczne Program Rewitalizacji Społecznej Nowe życie Starej Bykowiny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

ZADBAJ O KOŚCI W TYM ROKU ATRAKCYJNA W WIEKU. Dieta, ruch i witamina D 01 121 7-8 116. Sztuka planowania i osiągania celów

ZADBAJ O KOŚCI W TYM ROKU ATRAKCYJNA W WIEKU. Dieta, ruch i witamina D 01 121 7-8 116. Sztuka planowania i osiągania celów styczeń 2014 lipiec-sierpień 2013 01 121 7-8 116 w w w. e s t r e f a z d r o w i a. p l w w w. e s t r e f a z d r o w i a. p l W TYM ROKU MI SIĘ UDA! Sztuka planowania i osiągania celów ATRAKCYJNA W

Bardziej szczegółowo

Zioła Zdrowia. dla. Zioła a cholesterol

Zioła Zdrowia. dla. Zioła a cholesterol Zioła Zdrowia dla Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki Nr 2/2013 Lato Temat numeru Zioła a cholesterol W numerze m.in. Zatrucia pokarmowe, częsty problem w okresie letnim Lato uwidacznia żylaki

Bardziej szczegółowo

ZDROWE. zasady zdrowego, długiego życia jedzenie lekarstwem. choroby błędy w odżywianiu

ZDROWE. zasady zdrowego, długiego życia jedzenie lekarstwem. choroby błędy w odżywianiu 087857 PORADY LEKARZA RODZINNEGO ZDROWE ODŻYWIANIE zasady zdrowego, długiego życia jedzenie lekarstwem witaminy białka tłuszcze węglowodany błonnik pokarmowy składniki mineralne piramida zdrowia choroby

Bardziej szczegółowo

Poradnik. żywienia kobiet

Poradnik. żywienia kobiet Poradnik żywienia kobiet Poradnik żywienia kobiet Opracowanie Merytoryczne Dorota Świątkowska mgr inż. żywienia człowieka 3 Publikacja powstała dzięki wsparciu Fundacji Nutricia w ramach partnerstwa przy

Bardziej szczegółowo

Z Damianem przez całe życie TEMATY NA CZASIE

Z Damianem przez całe życie TEMATY NA CZASIE NR 2/2009 KWARTALNIK LIPIEC 2009 TEMATY NA CZASIE Meningokoki s. 10 nie mają wakacji Miejsce pracy wolne od papierosa s. 14 Podaruj sobie zdrowie Pakiet badań profilaktycznych dla kobiet-manuela Pakiet

Bardziej szczegółowo

Dział Organizm. Dział Produkty Akuny. Dział Zdrowy biznes

Dział Organizm. Dział Produkty Akuny. Dział Zdrowy biznes nr 1 (29) MARZEC 2011 ISSN 1732 0186 Cena 14,90 zł Dział Organizm potrzeby organizmu w poszczególnych etapach jego rozwoju, procesy w nim zachodzące oraz jak zapobiegać niedoborom substancji odżywczych

Bardziej szczegółowo

Żywienie w stwardnieniu rozsianym

Żywienie w stwardnieniu rozsianym Żywienie w stwardnieniu rozsianym ŻYWIENIE W STWARDNIENIU ROZSIANYM Broszura powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opracowanie merytoryczne:

Bardziej szczegółowo

TWÓJ PRZEWODNIK. po oliwie z oliwek niezbędny w każdej kuchni OLIWA Z OLIWEK A NASZE ZDROWIE OLIWA Z OLIWEK TAKŻE DO SMAŻENIA?

TWÓJ PRZEWODNIK. po oliwie z oliwek niezbędny w każdej kuchni OLIWA Z OLIWEK A NASZE ZDROWIE OLIWA Z OLIWEK TAKŻE DO SMAŻENIA? TWÓJ PRZEWODNIK po oliwie z oliwek niezbędny w każdej kuchni OLIWA Z OLIWEK A NASZE ZDROWIE Prosty sposób na poprawę poziomu złego cholesterolu i ochronę serca OLIWA Z OLIWEK TAKŻE DO SMAŻENIA? Oczywiście,

Bardziej szczegółowo

Nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna. uczniów klas pierwszych. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu

Nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna. uczniów klas pierwszych. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Farmacji Katedra i Zakład Bromatologii Niestacjonarne Podyplomowe Studium Dietetyki i Poradnictwa Żywieniowego Nawyki żywieniowe i aktywność

Bardziej szczegółowo

Jestem aktywny i jem zdrowo

Jestem aktywny i jem zdrowo Jestem aktywny i jem zdrowo żyję kolorowo Jestem aktywny i jem zdrowo żyję kolorowo Poradnik dla rodziców i nauczycieli dzieci w wieku wczesnoszkolnym 49 Jestem aktywny i jem zdrowo żyję kolorowo Poradnik

Bardziej szczegółowo

Ewą Błaszczyk. Wytrwała i konsekwentna w działaniach rozmowa z. Walmark pomaga dzieciom. Krzyżówka. Canisterapia. Marsjanki dla bobasków i nie tylko

Ewą Błaszczyk. Wytrwała i konsekwentna w działaniach rozmowa z. Walmark pomaga dzieciom. Krzyżówka. Canisterapia. Marsjanki dla bobasków i nie tylko CZASOPISMO KLUBU ZDROWIA WALMARK JESIEŃ 2005 Wytrwała i konsekwentna w działaniach rozmowa z Ewą Błaszczyk Canisterapia leczenie psią miłością Walmark pomaga dzieciom Marsjanki dla bobasków i nie tylko

Bardziej szczegółowo

Spożywanie posiłków za kierownicą. instrukcja obsługi i przewodnik

Spożywanie posiłków za kierownicą. instrukcja obsługi i przewodnik Spożywanie posiłków za kierownicą instrukcja obsługi i przewodnik 1 spis treści 1 art.63 pkt.5 Kierującemu pojazdem silnikowym, który przewozi osobę, zabrania się palenia tytoniu lub spożywania pokarmów

Bardziej szczegółowo

Dossier: Modelowanie obj toêciowe twarzy Najnowsze techniki i preparaty

Dossier: Modelowanie obj toêciowe twarzy Najnowsze techniki i preparaty Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa ISSN 1895-3654 listopad/grudzieƒ 2010 (nr 26) Dossier: Modelowanie obj toêciowe twarzy Najnowsze

Bardziej szczegółowo