O Co Ca y Ten Szum...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O Co Ca y Ten Szum..."

Transkrypt

1

2 Spis Treci

3 O Co Cay Ten Szum... Czyby dominujcy kult pikna, proporcje jakie osign dzi pocig za idealnym ciaem, byy symptomem choroby spoeczestwa? Niekoniecznie. Jeli cofniesz si do naszych antropologicznych korzeni, odkryjesz, e od pocztku istnienia rasy - ludzie zdobili, malowali, kaleczyli, wygadzali, polerowali, skubali i nakuwali swoje ciao w imi pikna. Panuje powszechna akceptacja i zrozumienie dla faktu, i staroytne, prymitywne spoeczestwa z przemoc traktoway swoje ciaa. Nie dopuszczamy do siebie prawdy, i dza pikna ujawnia prymitywizm w kadym z nas. W 1996 zarejestrowano 696,904 Amerykanek, które dobrowolnie podday si zabiegowi chirurgii plastycznej. W gr wchodzio rozrywanie lub palenie skóry, wysysanie tuszczu, wstrzykiwanie

4 lub wszywanie obcych substancji. Zanim FDA (z ang. Food and Drug Administration), ograniczyo korzystanie z implantów silikonowych, w Stanach Zjednoczonych, kadego dnia, operacji poddawao si 400 kobiet. Krótko trwa moment, gdy implanty byy domen gwiazd porno. Dzi, chirurgiczne powikszanie piersi cieszy si popularnoci zarówno wród aktorek jak i gospody domowych. Nie miej zudze. Drastycznym zabiegom na swoim ciele poddajemy si nie po to, by dokona korekty widocznej deformacji. Najczstsz motywacj jest ch udoskonalenia estetycznego detalu. Kathy Davis, profesor z Uniwersytetu Utrecht w Holandii, spotkaa si z ponad 50 klientami lokalnej kliniki chirurgii plastycznej. Osoby te zgosiy si na operacj zmiany wygldu. Jednak poza jednym mczyzn, który mia duy, nieforemny nos, nie bya w stanie wskaza detalu jaki mogli chcie poprawi inni. Opisujc to dowiadczenie wyznaa: Byam wstrznita, i ktokolwiek decyduje si na tak drastyczny zabieg z powodu tak drobnych niedoskonaoci.

5 W przypadku wasnej osoby, co takiego jak drobna niedoskonao nie istnieje. Znamy topografi swojej twarzy, krajobraz wasnego ciaa tak szczegóowo, jakbymy same napisay ich mapy. Dla wiata zewntrznego, w swoim najlepszym i najgorszym momencie, rónimy si w minimalnym stopniu. Tymczasem, we wasnych oczach, ulegamy dramatycznej transformacji. Gorsza fryzura, pryszcz, dodatkowy kilogram mog podway nasz pewno siebie w stopniu, w jakim wewntrzne zmiany nastroju zazwyczaj nas nie poruszaj. Posuwamy si do ekstremalnych kroków w imi urody. Inwestujemy w swój wygld tyle czasu, pienidzy, energii, skonni jestemy do takiego ryzyka, jak gdyby nasze ycie od tego zaleao. W Brazylii, wicej jest przedstawicielek kosmetycznej firmy Avon, ni czonków armii. W Stanach Zjednoczonych, wicej pienidzy wydaje si na obszary zwizane z urod, ni na edukacj i usugi publiczne. Tony kosmetyków 1,484 pomadek i 2,055 opakowa kremów sprzedawanych jest kadej minuty. Twój wygld jest najpubliczniejsz czci Ciebie. wiat zewntrzny postrzega Twoj cielesno jako lustro odbijajce Twoje wntrze. Ten mimowolny mechanizm moe nie by sprawiedliwy. Na pewno nie jest zgodny z wpajanymi nam

6 zasadami moralnymi. Nie czyni go to jednak mniej prawdziwym. Jest to rzeczywisto, której nie moemy przekreli przez zaprzeczenie. Osoby o wyjtkowej urodzie, to osoby w wielu aspektach uprzywilejowane. Pikno nie jest jednak pewn drog do szczcia. W ostatnim stuleciu, przeprowadzono szereg bada dotyczcych naszego zadowolenia z ycia. Wyniki jednoznacznie wskazuj, i ludzie adni nie s szczliwsi od innych. Jeli pragniesz by postrzegana jako dobra matka, pracujesz na sukces naukowy, chcesz by doceniona ze wzgldu na walory charakteru, pikno moe nie mie adnego znaczenia, a nawet moe przeszkadza. Mdro ludowa mówi, i kluczem do szczcia jest umiejtno okazyjnego przezwycienia postawy wicej = lepiej i poczucie wdzicznoci, radoci za to, co si aktualnie ma. Mimo to, nikt nie odrzuciby oferty bycia adniejszym. Z urod jest jak z pienidzmi. Pienidze szczcia nie daj - ucz nas od maego. Nie daj. Ale jak powiedziaa rosyjska piosenkarka i aktorka, Sophie Tucker: Byam biedna i byam bogata i bogat jest by lepiej.

7 W tym przewodniku oferuj Ci recept, która pomoe Ci przeduy ycie w zdrowym i piknym ciele oraz uleczy powstae przez zaniedbanie niedoskonaoci. Powodzenia! Twoja w urodzie, Izabella Samborska Izabella Samborska

8 Poznaj Swoj Skór Skóra stanowi najwikszy organ Twojego ciaa. Zbudowana jest z kilku warstw, które podlegaj nieustannemu zuszczaniu i regeneracji. U dorosej osoby, jej powierzchnia wynosi okoo 1,5-2,0 m, way 3 kg i ma rednio 3 mm gruboci. W jej budowie anatomicznej wyrónia si trzy warstwy: - naskórek - skóra waciwa - tkanka podskórna Anatomia I. Naskórek (epidermis)

9 Epidermis stanowi zewntrzn powok skóry. Skada si ze cile przylegajcych do siebie komórek (keranocytów), uoonych w zachodzce na siebie warstwy, umoliwiajce swobodne odksztacanie podczas ruchu. Tkanka naskórka czy si z wewntrzn warstw skóry (skór waciw) poprzez brodawki skórne. Naskórek jest najbardziej aktywn biologicznie warstw. Spenia wiele funkcji, sporód których najwaniejsz jest funkcja ochronna. Dziki obecnoci keratyny, naskórek stanowi barier przed zewntrznymi zanieczyszczeniami i drobnoustrojami. Obecna w nim melanina, odpowiedzialna za Twój koloryt skóry, chroni Ci przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym. Zewntrzna warstwa naskórka podlega nieustannemu zuszczaniu i regeneracji. Martwe komórki zastpowane s nowymi, których produkcja odbywa si w warstwie wewntrznej. Do tego procesu wrócimy nieco dalej. II. Skóra waciwa (cutis / corium) Skóra waciwa zbudowana jest z mocnej tkanki cznej, poprzetykanej naczyniami wosowatymi. W graniczcej z

10 naskórkiem warstwie brodawkowatej wystpuj fibrocyty, wytwarzajce wókna oraz komórki ukadu odpornociowego: histiocyty, komórki tuczne oraz limfocyty. To tutaj znajduj si sploty naczy krwiononych i chonnych oraz liczne zakoczenia nerwowe. W jej obrbie znajduj si równie gruczoy potowe i ojowe. Wszystkie skadowe s luno uoone w midzykomórkowej substancji podstawnej, któr tworz liczne wókna kolagenowe, retikulinowe oraz wókna spryste. Wókna kolagenowe s gównym skadnikiem budulcowym skóry i stanowi okoo 72% jej suchej masy. Cechuje je rozcigliwo i odporno na urazy mechaniczne. Od ich kondycji zaley wygld Twojej skóry. Niestety, wraz z wiekiem, a take pod wpywem czynników rodowiskowych, gównie promieniowania ultrafioletowego, wókna kolagenowe staj si kruche i ulegaj rozpadowi. Twoja skóra traci jdrno, pojawiaj si odbarwienia i zmarszczki. Drugim rodzajem wókien s wókna spryste. Tworz one siatk oplatajc wókna kolagenowe. Jak wskazuje ich nazwa, s one bardzo rozcigliwe (do 50%), std wspóodpowiadaj za elastyczno i sprysto skóry. Podstawowym budulcem wókien

11 sprystych s aminokwasy, zanurzone w bezpostaciowej substancji glikoproteinowej. Trzecim rodzajem wókien, obecnym w skórze waciwej, s wókna retikulinowe, stanowice siatk podtrzymujc naczynia krwionone. Naczynia krwionone tworz system dystrybucji tlenu, substancji odywczych oraz hormonów regulujcych wzrost i metabolizm skóry. To jedyny sposób zaopatrzenia skóry. Wbrew temu, co koncerny kosmetyczne chc by uwierzya - skóra nie moe by odywiana z zewntrz! III. Tkanka podskórna (subcutis) Tkanka podskórna zbudowana jest z rónej wielkoci komórek tuszczowych, stanowicych magazyn energetyczny organizmu. Tutaj znajduj si te naczynia krwionone i chonne oraz wókna nerwowe. Tkanka podskórna, peni funkcje podporowe i chroni przed urazami mechanicznymi; najgrubsza jest na podeszwie stóp, podczas gdy na powiekach nie ma jej wcale.

12 Gówne Funkcje Na powierzchni 5 cm 2 skóry znajduje si: 50 wosów, 78 gruczoów ojowych, 504 gruczoy potowe, 128 punktów czuciowych dotyku, 60 punktów wraliwych na gorco, 7 punktów wraliwych na zimno, 1,000 zakocze nerwów bólowych, 1,346 cm wosowatych naczy krwiononych oraz 14.7 milionów komórek. Tak wyposaona powoka ciaa jest w stanie ochroni Ci przed drobnoustrojami oraz licznymi czynnikami mechanicznymi, fizycznymi i chemicznymi. Oprócz funkcji ochronnej, skóra moe te wchania róne zwizki rozpuszczone w wodzie i w tuszczach oraz regulowa ciepot ciaa. Twój Wygld Lustrem Twojego Wntrza Oznak zdrowej skóry jest gadko, sprysto, napito i równomierne zabarwienie. Zdrowa skóra dobrze toleruje zmiany temperatury, wilgotnoci powietrza oraz prawidowo reaguje na wikszo produktów pielgnacyjnych. Proces starzenia si skóry jest cile zwizany z wewntrzn degeneracj organizmu, kumulujc si wraz z wiekiem.

13 Wygld Twojej skóry, wosów i paznokci moe nie by lustrem Twego ducha, ale na pewno jest widocznym odbiciem tego, co dzieje si wewntrz Twojego ciaa. Tego, o czym czsto wolaaby nie pamita. Pozwól, e Ci przypomn Wraz z wiekiem, wolne rodniki i toksyny niszcz wókna kolagenu i elastyny, odpowiadajce za napicie Twojej skóry. Do kryzysu przyczynia si uboga dieta. Gdy spada poziom substancji stymulujcych produkcj kolagenu (takich jak mied, witamina A, C i E), Twoja skóra zaczyna wiotcze, pokrywa si zmarszczkami oraz traci modzieczy, zdrowy koloryt. Kolagen, elastyna i keratyna - to proteiny podporowe skóry. Zapewniaj jej odpowiednie napicie, nawilenie, sprysto, oraz zdrowy koloryt. Okoo 25 roku ycia, Twoja skóra zaczyna powoli traci te cechy, podobnie jak minie trac si, a koci uboej w wap. Po 30 roku ycia, dodatkowo rozpoczyna si zanik gruczoów ojowych i potowych. W efekcie, mamy do czynienia z postpujcym wysychaniem i wiotczeniem skóry. Do kryzysu dokadaj si wolne rodniki i toksyny, które prowadz do rozpadu wókien kolagenu i elastyny. Chocia produkcja nowego kolagenu w organizmie trwa cay czas, im jeste starsza, tym

14 procesy obumierania coraz silniej przewaaj nad procesami syntezy. Z wiekiem, osabieniu ulegaj take minie podtrzymujce owal twarzy. W rezultacie pojawiaj si zwisajce policzki i opadajce powieki. Maleje produkcja wieej tkanki skóry, a cakowity proces odnowy jej komórek wydua si z 27 dni do okoo 8 tygodni. To jednak nie wszystko. 7 Rzeczy Dotyczcych Starzenia, O Których Nikt Ci Nie Powiedzia Zaczynasz dostrzega wicej wosów na twarzy.

15 Powodem s Twoje hormony. Kada z nas produkuje hormon eski (estrogen) i mski (testosteron). Z wiekiem, produkcja estrogenu spada, podczas gdy testosteron pozostaje na niezmienionym poziomie. To wanie testosteron jest odpowiedzialny za pojawianie si wosków nad ustami i na brodzie. Niektórzy, od wczesnych lat maj nadprodukcj testosteronu i u nich, tak zwany meszek, pojawia si ju w dziecistwie. Wosy na gowie staj si coraz rzadsze. Po menopauzie, a 50% kobiet zauwaa przerzedzenie wosów. Najczstsz przyczyn jest pojawiajca si wówczas

16 niedoczynno tarczycy. Po 50. roku ycia, taki sam procent kobiet jak mczyzn cierpi z powodu postpujcej utraty wosów. Brwi staj si coraz ciesze. Nie tylko wosy na gowie robi si rzadsze i ciesze. Ten problem dotyczy take naszych brwi.

17 Masz wraenie, e nos i uszy staj si wiksze. Cakiem susznie. Wzrost nosa i uszu, cho najszybszy w dziecistwie, trwa cae ycie, tote w podeszym wieku te organy mamy najwiksze.

18 Twoje zby wyduaj si. Wskutek cofania si dzise, wydua si widoczna cz Twoich zbów. rednia dugo przednich zbów to 12 mm. Z wiekiem, odsonita cz moe osign nawet mm. Zanik dzise, jest procesem analogicznym do zaniku kolagenu w skórze.

19 Rce staj si ylaste i pokryte plamami. Podobnie jak twarz, donie s najczciej wystawiane na szkodliwe dziaanie promieni sonecznych. Dodatkowo, czste mycie rk i chemia zawarta w rodkach czyszczcych, rujnuj ich delikatn skór. Wród chirurgów plastycznych panuje opinia, i donie s wiarygodniejsz metryczk wieku od twarzy. Podczas gdy twarz czsto poddajemy nowoczesnym technikom odmadzajcym, o pielgnacji doni zazwyczaj zapominamy.

20 Stopy ulegaj deformacji. Nacisk latami wywierany na stopy, wraca do nas w postaci rónych deformacji. Paznokcie u stóp staja si zrogowaciae i nierówne. Niewygodne, ciasne obuwie oraz wysokie szpilki przyspieszaj proces odksztacania stóp. Przeraajce? Nie przypominam Ci o tym wszystkim, eby Ci torturowa. Przypominam Ci o tym, gdy te zmiany nie dziej si poza Twoj kontrol! Cho czasu nie zatrzymasz, masz duy wpyw na tempo starzenia si Twojego organizmu. Nadesza pora by zdj nog z gazu.

21 Geny, A Tempo Starzenia Si Ciaa Nie wszyscy starzejemy si jednakowo i nie wszyscy starzejemy si w tym samym tempie. Powody s dwa: geny oraz czynniki zewntrzne. Geny odgrywaj swoj rol w procesie obumierania organizmu, jednak nie tak du jak prawdopodobnie mylisz. I to jest dobre, gdy na geny niestety nie mamy wpywu. Czynniki zewntrze okrelaj a 70% tempa w jakim starzeje si Twoje ciao. W zwizku z tym, e nie moesz wymieni swojego materiau genetycznego, tym wiksz uwag, powinna powici czynnikom zewntrznym, nad którymi masz kontrol. Na nich skupimy si w kolejnej czci tego przewodnika.

22 Wrogowie Modoci Wróg Nr 1 - Promienie UVA i UVB Sporód wszystkich czynników zewntrznych, promienie ultrafioletowe (UV) najsilniej przyspieszaj procesy starzenia. Mam gste wosy. I to jest dobre. Czsto rw je z gowy, gdy spalone socem dziewczyny, pytaj mnie jak zapobiega zmarszczkom! Krem z filtrem UV jest najblisz eliksirowi modoci rzecz jak mamy. Fragment wywiadu z Carolyn Chang, 39, która prowadzi klinik chirurgii plastycznej w San Francisco:

23 Najbardziej Twoim zdaniem przereklamowany produkt? Kady krem, za którym kryje si obietnica usuwania zmarszczek. Twój najwikszy grzech w pielgnacji skóry? Niestosowanie filtrów do opalania. Krem z wysokim filtrem zaczam stosowa dopiero okoo 5 lat temu. Nie miaabym wielu z dzisiejszych zmarszczek, gdybym zacza ten caoroczny rytua kilkanacie lat wczeniej. Zmarszczki s zagiciami i deformacjami skóry, pojawiajcymi si w miar degeneracji organizmu. Jak pajczyna, siateczka drobnych wyobie pojawia si najpierw na Twojej twarzy, szyi i doniach. Stamtd, powoli lecz nieubagalnie, czarna wdowa czasu rozciga swoje wici na reszt ciaa. Do produkcji swojej pajczyny zmarszczek, pajk potrzebuje jednak paliwa. Moesz sobie wyobrazi, e ta zoliwa kreatura ma wbudowan bateri soneczn, która stanowi jej gówne ródo energii. Silne promienie soca lub lamp solarium, degeneruj Twoj skór, jednoczenie adujc baterie pajka. Im bardziej napromieniowany, tym szybciej i tym grubsze snuje wici na Twoim ciele. Z czasem, Twoja skóra przypomina pustyni poprzecinan wyschnitymi kanionami.

24 Natura wyposaya nas w pigment ochronny melanin, która chroni gbsze warstwy skóry przed szkodliwym dziaaniem promieni UV. Jednak gdy ich natenie przekracza moliwoci ochronne pigmentu, pojawia si poparzenie. Osoby o ciemnej karnacji, których skóra posiada wicej melaniny, maj wiksz tolerancj na soce. Tymczasem u osób obdarzonych jasn karnacj, poparzenie soneczne moe pojawi si ju po 15 minutach przebywania w ostrym socu. Wród caego spektrum promieni sonecznych, dwa typy promieniowania s dla nas szczególnie grone: - UVA (atakuj wewntrzne warstwy skóry) - UVB (penetruj zewntrzne warstwy skóry) Oba, cho niewidoczne dla oka, siej spustoszenie w naszej skórze, zamieniajc ttnice yciem komórki w martwy proszek. Pamitaj, e promienie UV odbite od wody, metalu, niegu i piasku s intensywniejsze i szybciej powoduj uszkodzenia skóry. Objawy poparzenia sonecznego czsto nie s widoczne od razu i pojawiaj si od 1-24 godzin po zejciu ze soca.

25 Najczstsze symptomy poparzenia socem to: - Zaczerwieniona, rozgrzana skóra - Zuszczanie naskórka - Pcherze - Uczucie opuchnicia nóg - Zawroty gowy - Gorczka - Dreszcze - Przedwczesne zmarszczki i odbarwienia Podczas gdy widoczne symptomy, takie jak zaczerwieniona, podraniona skóra s zazwyczaj tymczasowe, wewntrzne uszkodzenia skóry, nie od razu widoczne, s zazwyczaj trwae. Czego nie powinna robi w sytuacji poparzenia: - Nie przekuwaj pcherzy! Tworz one naturaln ochron, a wypeniajcy je pyn pomaga skórze szybciej wróci do stanu równowagi. - Nie smaruj poparze tustymi kremami i olejkami. Blokuj one dostp wieego powietrza oraz oddawanie ciepa. Ulg moe Ci przynie lekki balsam nawilajcy (np.

26 z dodatkiem aloesu - dziaa kojco). Na bolesne poparzenia, najlepiej nie stosowa adnych kosmetyków i zapewni skórze moliwo swobodnego oddychania. - Nie myj poparzenia silnymi mydami, zawierajcymi syntetyczne skadniki. Ratunek znajdziesz w domowych sposobach: Okad 1: W misce zmieszaj wod z kostkami lodu i dodaj troch octu. Zamocz bawenian szmatk w roztworze i przyó do poparzonych miejsc. Okad nie tylko schadza, ale te przyspiesza gojenie skóry. Okad 2: Zmieszaj 2 yeczki soku pomidorowego z 4 ykami prawdziwego masa. Rozsmaruj na poparzeniach i odczekaj godziny przed umyciem. Okad 3: 2 yeczki oliwy z oliwek zmieszaj z 2 yeczkami octu. Wsmaruj w poparzenia i odczekaj godziny przed umyciem.

27 Okad 4: Delikatnie nasmaruj poparzenia wieo skrojonymi plasterkami ogórka. Moesz te zostawi je na 20 minut, po czym spuka chodn wod. Okad 5: Dodaj 2 yki sody oczyszczonej do filianki wody i posmaruj oparzenia. Roztwór natychmiastowo przynosi ulg. Okad 6: Torebki herbaty namocz w gorcej wodzie. Wycignij z naparu i odczekaj, a si ochodz. Ciepe (ale nie gorce) przyó do poparze. Herbata dziaa kojco i zmniejsza ból. Pij due iloci wody, by zapobiec odwodnieniu. Zayj te witamin E, aby zmniejszy swdzenie i przyspieszy regeneracj Wróg Nr 2 - Przetworzona ywno Nowoczesna produkcja ywnoci to przede wszystkim przemysowe przetwarzanie naturalnych pokarmów. Stosowane

28 technologie s niezwykle wydajne, umoliwiajc maksymalizacj zysków. Niestety, w tym wydajnym procesie, niezbdne dla Ciebie skadniki odywcze, ulegaj cakowitemu lub czciowemu zniszczeniu. Rezultat? Stopa zapadalnoci na tak zwane choroby cywilizacyjne gwatownie wzrasta. Choroby cywilizacyjne to miadyca, nadcinienie ttnicze, otyo, cukrzyca, wszelakie nowotwory, choroby ukadu krenia i inne. Lekarze s zgodni - u podstawy tych chorób, obok zanieczyszczenia atmosferycznego, ley dieta uboga w niezbdne skadniki odywcze. Aby pomóc Ci lepiej zrozumie zaleno midzy nowoczesnymi procesami produkcji a Twoim ciaem, posu si przykadem tuszczy. Sporód wielu skadników odywczych, które maj wpyw na wygld Twojej skóry, nienasycone kwasy tuszczowe (NNKT) odgrywaj rol szczególn. Dlaczego? Twój organizm skada si ze 100 trylionów komórek. Codziennie, kilka milionów z nich obumiera, a na ich miejsce powstaj nowe. Do formowania nowych komórek, o odpowiedniej elastycznoci

29 i aktywnoci biochemicznej, niezbdne s NNKT. Oczywicie, proces regeneracji - wymagajcy produkcji nowych komórek, nie jest ograniczony do skóry i dotyczy caego Twojego organizmu. W skórze jest on jednak najintensywniejszy, ze wzgldu na cz naskórkow, która ulega cigemu zuszczaniu. Zgodzisz si zatem, e NNKT s dla Ciebie wane. Niestety, w sprzeday dominuj pozbawione NNKT, przetworzone oleje spoywcze tak zwane oleje rafinowane. Niech ta adnie brzmica nazwa Ci nie zmyli. Tanie w produkcji oleje rafinowane zawieraj szkodliwe kwasy tuszczowe o konfiguracji trans. Niewiele jest olei rolinnych toczonych na zimno, w których znajduj si wycznie kwasy tuszczowe cis, korzystne i atwo przyswajalne przez Twój organizm. Kwasy cis, czyli NNKT, nie tylko uczestnicz w opisanym wczeniej procesie budowy nowych komórek, ale take obniaj poziom zego cholesterolu LDL, wychwytuj wolne rodniki, s prekursorami prostaglandyn rzdu E, promuj regeneracj organizmu i zapobiegaj przedwczesnemu starzeniu. Wygld Twojej skóry jest cile powizany z tym, co jesz. Tymczasem, problem ogaacania pokarmów z niezbdnych nam

30 skadników odywczych nie ogranicza si do produkcji tuszczy. To samo zjawisko obserwujemy w przypadku pieczywa, produktów mlecznych, mis itd. Wróg Nr 3 - Zanieczyszczenia I Toksyny Oprócz maowartociowego poywienia, coraz wikszy problem stanowi zanieczyszczenia, które zatruwaj nasz system. W krajach nalecych do strefy zachodniego dobrobytu, pomimo wysików medycyny i ogromnych rzdowych sum przeznaczanych na ochron zdrowia, zapadalno i umieralno na choroby cywilizacyjne gwatownie wzrasta. Obok konsumpcji ywnoci fabrycznie przetworzonej, drugim powodem jest skaenie rodowiska. Koncerny chemiczne wprowadziy do atmosfery ponad 100,000 zwizków syntetycznych. Dodatkowo, firmy farmaceutyczne wypuciy na rynek tysice doustnych preparatów, reklamujc intensywnie ich walory i pomniejszajc ujemne dziaania w organizmach ludzi i zwierzt. Ju ponad 200 lat temu, ludowi znachorzy zaobserwowali, e przecienie organizmu trujcymi zwizkami i metabolitami objawia si pogarszajcym wygldem skóry. Stosowano wówczas

31 samodzielnie przygotowane antidotum z tego, co dostpne w naturze. Szczególnie pozytywne rezultaty przynosiy napary z zió oczyszczajcych krew. Dzi, testy w ultranowoczesnych laboratoriach, potwierdzaj nieprzemijajc skuteczno pierwszych eliksirów ycia. Dalej zdradz Ci jak je spreparowa. Wróg Nr 4 - Stresss Zapewne wiesz, e stres ma niekorzystny wpyw na Twój organizm. Prawdopodobnie nie wiesz dlaczego. Stres powoduje kurczenie si telomerów. Telomery to zakoczenia chromosomów, budujcych Twój acuch DNA. S one niczym plastikowe zakoczenia w sznurówkach kodu genetycznego. Gdy telomery niszczej, reprodukcja DNA jest niemoliwa, stare acuchy ulegaj deformacji i pojawiaj si zwyrodnienia. W rezultacie pojawiaj si problemy z pamici, organizm szybciej si starzeje, zwiksza si ryzyko nowotworów Telomery u osób yjcych w dugotrwaym stresie s rednio 50% krótsze, ni u osób zdrowych.

32 Co Robi By Powstrzyma I Cofn Proces Starzenia Nieskazitelna cera, pozbawiona zmarszczek i sonecznych odbarwie, to wizytówka piknych Japonek. Urodziwe Azjatki nie tylko nie opuszczaj domu bez szczodrej warstwy kremu z filtrem UV. Dodatkow ochron zapewniaj im kolorowe parasolki, którymi w soneczne dni mieni si ulice miast. Przyjaciel Nr 1 - SPF Kremy do opalania opisywane s wskanikiem SPF (z ang. Sun Protection Factor), który wskazuje poziom ochrony przed promieniowaniem sonecznym. SPF okrela relatywn ilo czasu, do momentu pojawienia si zaczerwienienia, na skórze chronionej kremem w stosunku do

33 skóry niechronionej. W uproszczeniu, SPF odnosi si do czasu jaki moesz spdzi na socu nie ulegajc poparzeniu. Przykadowo, jeli pokryjesz skór kremem SPF15, moesz by wystawiona na soce 15 razy duej, ni gdyby nie stosowaa adnej ochrony. Jeli obecnie moesz przebywa na socu 10 minut, zanim Twoja skóra si zaczerwieni, to dziki SPF15, bdziesz moga wyduy ten czas do 150 minut. Te wartoci s relatywne dla kadej osoby i zale od naturalnej pigmentacji. Jak Wybra Krem Do Opalania? Dobry sunscreen powinien zapewnia ochron zarówno przed promieniami UVA i UVB, jednoczenie pomagajc Twojej skórze zachowa jej naturaln wilgotno i barier lipidow. Krem do opalania powinien te pozwala skórze oddycha i nie blokowa jej porów chemicznymi komponentami. Najlepsze naturalne skadniki kremów przeciwsonecznych to: olej sezamowy, olej kokosowy, oliwa z oliwek, olej avokado oraz aloes.

34 Rodzaje Kremów Do Opalania: Istniej dwa rodzaje kremów do opalania: odbijajce lub absorbujce promienie UV. - Kremy odbijajce promienie soneczne

35 Zawieraj mineray lub niechemiczne pigmenty, które niczym mikroskopijne lusterka odbijaj szkodliwe promienie soca. Najczciej spotykanym, aktywnym komponentem tego typu kremów jest tlenek cynku (zinc oxide) lub dwutlenek tytanu (titanium dioxide). Sporód tych dwóch czynników aktywnych, tlenek cynku jest bezpieczniejszy, gdy dwutlenek tytanu moe prowadzi do uszkodzenia DNA skóry. Kremy odbijajce szkodliwe promieniowanie, maj take dziaanie przeciwzapalne, std s one szczególnie zalecane osobom o wraliwej lub skonnej do wyprysków cerze. - Kremy absorbujce szkodliwe promienie Zawieraj chemiczne substancje czynne, które pochaniaj UVA i UVB. Do najpopularniejszych nale: PABA, benzofenony, cynamoniany, salicylany, trioleinian Digalloyl oraz anthranilate mentylu. Kremy do opalania na bazie chemicznych skadników aktywnych, cho skutecznie blokuj promienie, s jednoczenie silnymi generatorami wolnych rodników i tych powinna unika. Aby unikn drastycznych konsekwencji napromieniowania, nie rozstawaj si z kremem z filtrem przez cay rok.

36 Poza sezonem letnim, moesz stosowa kremy SPF15 (absolutne minimum). Latem, chro ciao SPF30 lub wyszym. Na twarz, dermatolodzy nakadaj SPF45+. W standardzie jest SPF70. Zapewne nie jeste zachwycona malujc si wizj bladej skóry w skpym bikini. Opalenizna sprawia, e ciao wyglda szczuplej. Dodatkowo pomaga nam ukry drobne niedoskonaoci i odbarwienia. Jednak aby uzyska efekt opalonego ciaa, nie rujnujc przy tym skóry, wybieraj po prostu balsamy i kremy brzujce oczywicie te z wysokim filtrem UV. Rozsmaruj krem minut przed wyjciem na soce, umoliwiajc skadnikom aktywnym penetracj skóry. Nakadaj now warstw nie rzadziej, ni co 2 godziny, nawet jeli jest to krem wodoodporny. Pamitaj, e woda potguje si promieni UV. Delikatn skór wokó oczu, oso okularami z filtrem o duych szkach. Polecam te kapelusze z szerokim rondem. S sexowne i zapewni doskona oson dla Twojej twarzy i wosów.

37 Uywaj kremu z filtrem równie w pochmurne dni. Chmury nie s adn barier dla promieni UV. Take w samochodzie - szyby nie stanowi dla Ciebie osony. Przyjaciel Nr 2 - Naturalne Pokarmy Kosmetyka oferuje niezliczon ilo preparatów i zabiegów stosowanych zewntrznie, sucych nie tylko do upikszania skóry, lecz take do jej oczyszczania, regenerowania i zabezpieczania. Zwizki czynne zawarte w syntetycznych produktach, maj moliwo wywoywania w ograniczonym

38 zakresie impulsów nerwowych, stymulujcych regeneracj skóry. Te wysiki s jednak niewystarczajce. Aby przeduy zdrowy, modzieczy wygld skóry, musisz podj dziaania ogólnoustrojowe wspomaga regularne odtruwanie organizmu oraz zasila system bogatymi w skadniki odywcze pokarmami. Pamitasz cit i pikn Alexis z Dynastii? Ten tasiemcowy serial, swego czasu ogldaa caa Polska. Grajca w nim gówn rol Joan Collins ma dzi 72 lata i 32 letniego ma. W swojej ksice Sztuka Spenionego ycia: Wygldaj Dobrze, Czuj Si Wspaniale (The Art of Living Well: Looking Good, Feeling Great), zdradza sekret nieprzemijajcej urody oraz modego maonka. Joan wyznaje: Majc 72 lata nie czuje si starzej, ni wtedy gdy miaam lat 40. Stajemy si starsze, ale nie musimy by stare! Podkrela, i podstaw jej niegasncej urody i niezwykej witalnoci jest dobre odywianie. Nie stosuj adnych diet. Nie wierz w diety. I nigdy nie zgodz si na botoks (...) W moim przekonaniu, to co wprowadzam do swojego organizmu, musi by nieskaone i naturalne mówi gwiazda.

39 Pamitaj, nigdy nie jest za póno i nigdy nie jest za wczenie, aby zahamowa, a nawet odwróci, proces starzenia si Twojego jedynego ciaa. Antyoksydanty (Przeciwutleniacze) Sporód fali produktów spoywczych, która zalaa rynek, antyoksydanty s Twoim najwikszym sprzymierzecem. Fragment wywiadu z Haideh Hirmand, 42, chirurg plastyczny z Nowego Jorku: Co powinna zrobi wczeniej w trosce o swój wygld? Czerpa moc z antyoksydantów i stosowa krem z filtrem z tak religijnoci jak robi to teraz. Do najwaniejszych przeciwutleniaczy nale: witamina A, C i E. Wszystkie trzy zapobiegaj zmianom wywoanym utlenianiem i rozpadem wielonasyconych kwasów tuszczowych w bonach komórkowych. Dodatkowo, osoby przyjmujce odpowiednie

40 dawki antyoksydantów, rzadziej choruj na choroby wiecowe, udar mózgu, stwardnienie i zakrzepy ttnic. - Witamina A Zapobiega wysychaniu i rogowaceniu nabonka, sprzyja regeneracji komórek oraz poprawia ogólny wygld skóry i wosów. Jest niezbdna w procesach widzenia i wzrostu. Jej niedobór powoduje lepot, anomalie w rozwoju tkanki nerwowej, cznej i kostnej. Niski poziom witaminy A prowadzi równie do zaburzenia wchaniania i pracy wtroby oraz do obnionej odpornoci na infekcje. Najlepsze ródo witaminy A: tran, wtroba, maso, ótko jaj, tuste ryby. W rolinach wystpuje w formie prowitaminy (karotenu) w warzywach zielonych i ótych: marchew, saata, pomidory, dynia. Wchanianie witaminy A jest moliwe tylko w obecnoci tuszczy - do surówki zawsze dodaj odrobin oliwy z oliwek bd mietany.

41 - Witamina C (kwas askorbowy) Sporód wielu funkcji penionych przez witamin C, cztery najwaniejsze to: o Metaboliczna: pobudza wytwarzanie kolagenu w skórze i zapobiega jej odbarwieniom, obnia poziom zego cholesterolu oraz wzmaga przyswajanie elaza i kwasu foliowego. o Odtruwajca: przyspiesza usuwanie z organizmu jonów metali cikich (np. rtci, oowiu, kadmu), take nitrozoamin, benzopyrenu i aflatoksyn, zagraajcych wystpieniem zmian nowotworowych. o Odpornociowa: wzmacnia aktywno ukadu immunologicznego osabionego m.in. przez choroby, podeszy wiek, zatrucia, zabiegi chirurgiczne, okres ciy, porodu i karmienia, rekonwalescencj, prac w warunkach szkodliwych, dugotrway stresy i depresj. Obnia czstotliwo wystpowania i nasilenie infekcji bakteryjnych, wirusowych i grzybowych (zalecana przy przezibieniu i grypie).

42 Przyspiesza regeneracj w przypadku ran, poparze i kontuzji. o Antyoksydacyjna: powoduje wymiatanie nadmiaru wolnych rodników tlenowych, które agresywnie atakuj mózg, misie sercowy, skór oraz inne narzdy. Wiele tak zwanych chorób starczych, powizanych jest z niskim poziomem witaminy C we krwi. Prowadzone badania wskazuj na potrzeb podniesienia podstawowej dawki wit. C z 60 do 200 mg dziennie. Ilo ta powinna pochodzi z kilkakrotnego spoywania w cigu dnia wieych warzyw i owoców. Niestety, wikszo popularnych diet, oprócz cile wegetariaskiej, nie zapewnia takiej iloci. Najlepsze ródo witaminy C: cytryny, pomaracze, limonki, nektarynki, grejpfruty, guava, papaja, mandarynki, truskawki, czerwona papryka, melon i koper. Twój organizm nie moe magazynowa witaminy C, std konieczne s jej codzienne dostawy.

43 - Witamina E Zwana witamin modoci. Przeciwdziaa procesom starzenia si, poprawia wygld skóry, przyspiesza gojenie ran, chroni serce. Niedobory witaminy E mog wywoa zmiany w ukadzie miniowym, niedokrwisto hemolityczn, zaburzenia neurologiczne oraz gruczoów rozrodczych, a take zakócenia przemiany materii. Najlepsze ródo witaminy E: oleje rolinne, zarodki zbó, ziarna i zielone warzywa liciaste np. saata, szpinak, rzeucha. Niewielkie iloci wystpuj w jajach, male, serach i mleku. Wymienione witaminy s najwaniejszymi, ale nie jedynymi przeciwutleniaczami. Dla uatwienia, zamieszczam list produktów, które s najbogatszym ródem wszystkich antyoksydantów cznie:

44 Ranking Produkt Porcja Zawarto antyoksydantów w porcji 1 Czerwona fasolka filianki 13,727 2 Dzikie jagody 1 filianka 13,427 3 urawina 1 filianka 8,983 4 Gotowane karczochy 1 filianka 7,904 5 Czarne porzeczki 1 filianka 7,701 6 Suszone liwki filianki 7,291 7 Maliny 1 filianka 6,058 8 Truskawki 1 filianka 5,938 9 Jabka 1 owoc 5, Orzechy laskowe 30g 5, Czerenie 1 filianka 4, Gotowane ziemniaki 1 warzywo 4, Czarna fasolka filianki 4, liwki 1 owoc 4,118 Inne bardzo dobre pokarmy dla Twojej skóry to: rodzynki, szpinak, brokuy, buraki, czerwona papryka, cebula, kukurydza, kiwi, czerwone grejpfruty, pomaracze. Stanowi lepsze ródo antyoksydantów, ni jakiekolwiek suplementy.

Soki 100% naturalne MALINA ARONIA

Soki 100% naturalne MALINA ARONIA Soki 100% naturalne MALINA Sok z malin 100 % jest doskonałym uzupełnieniem codziennej diety. Zawiera bogactwo witamin: C, E, B1, B2, B6, PP oraz minerały: magnez, potas, wapń i żelazo. W jego składzie

Bardziej szczegółowo

Pielęgnacja cery dojrzałej 60+

Pielęgnacja cery dojrzałej 60+ Przyczyny starzenia się skóry oraz sposób pielęgnacji cery dojrzałej. Pielęgnacja cery dojrzałej 60+ JAK DBAĆ O SKÓRĘ PO SZEŚĆDZIESIĄTCE! Eliza Modzelewska 1 S t r o n a Przyczyny starzenia się sko ry

Bardziej szczegółowo

Pięć minut dla Twojego zdrowia! Copyright profit Sp. z o.o.

Pięć minut dla Twojego zdrowia! Copyright profit Sp. z o.o. Pięć minut dla Twojego zdrowia! Piramida zdrowia i witalności Trzy filary zdrowia to Aktywność fizyczna Racjonalne odżywianie Zarządzanie stresem (relaks) Szlachetne zdrowie Nikt się nie dowie Jako smakujesz,

Bardziej szczegółowo

Warzywa i owoce powinny wchodzić w skład codziennej diety, gdyż są źródłem cennych witamin, zwłaszcza witaminy C oraz B - karotenu.

Warzywa i owoce powinny wchodzić w skład codziennej diety, gdyż są źródłem cennych witamin, zwłaszcza witaminy C oraz B - karotenu. Warzywa i owoce powinny wchodzić w skład codziennej diety, gdyż są źródłem cennych witamin, zwłaszcza witaminy C oraz B - karotenu. Dostarczają także kwasu foliowego. Zawierają znaczne ilości składników

Bardziej szczegółowo

ZDROWE ODŻYWIANIE Dietetyka Dietetyka to nauka, która bada jak to, co spożywamy wpływa na nasze zdrowie i wydajność organizmu. Bada pewne składniki pożywienia, które mogą wpływać na nasze zdrowie. Na przykład

Bardziej szczegółowo

CIAŁO I ZDROWIE WSZECHŚWIAT KOMÓREK

CIAŁO I ZDROWIE WSZECHŚWIAT KOMÓREK CIAŁ I ZDRWIE WSZECHŚWIAT KMÓREK RGANIZM RGANY TKANKA SKŁADNIKI DŻYWCZE x x KMÓRKA x FUNDAMENT ZDRWEG ŻYCIA x PRZEMIANA MATERII WSZECHŚWIAT KMÓREK Komórki są budulcem wszystkich żywych istot, również nasze

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE PRAWIDŁOWEGO ODYWIANIA W ROZWOJU MŁODEGO ORGANIZMU

ZNACZENIE PRAWIDŁOWEGO ODYWIANIA W ROZWOJU MŁODEGO ORGANIZMU ZNACZENIE PRAWIDŁOWEGO ODYWIANIA W ROZWOJU MŁODEGO ORGANIZMU Tryb ycia współczesnego, młodego pokolenia nie sprzyja regularnemu odywianiu si. W tej sytuacji zapewnienie dzieciom i młodziey moliwoci regularnego

Bardziej szczegółowo

WITAMINY DLA DIABETYKÓW

WITAMINY DLA DIABETYKÓW WITAMINY DLA DIABETYKÓW Witaminy dla diabetyków: zestaw witamin i składników mineralnych dostosowany ilościowo i jakościowo do potrzeb osób chorych na cukrzycę jako uzupełnienie codziennej diety. Energia

Bardziej szczegółowo

Nawilżanie, to absolutna podstawa codziennej pielęgnacji, odpowiednio nawilżona skóra wolniej się starzeje i zachowuje zdrowy, promienny wygląd.

Nawilżanie, to absolutna podstawa codziennej pielęgnacji, odpowiednio nawilżona skóra wolniej się starzeje i zachowuje zdrowy, promienny wygląd. Nawilżanie, to absolutna podstawa codziennej pielęgnacji, odpowiednio nawilżona skóra wolniej się starzeje i zachowuje zdrowy, promienny wygląd. www.lakon-maski.pl Od wielu lat zajmujemy się dystrybucją

Bardziej szczegółowo

Ekstrakt z Chińskich Daktyli TIENS. Doskonałe odżywienie krwi i ukojenie nerwów

Ekstrakt z Chińskich Daktyli TIENS. Doskonałe odżywienie krwi i ukojenie nerwów Ekstrakt z Chińskich Daktyli TIENS Doskonałe odżywienie krwi i ukojenie nerwów Lekarze z Chin uważają, że owoce głożyny znane jako chińskie daktyle pomagają zachować sprawność, poprawiają odporność, wspomagają

Bardziej szczegółowo

BIOLOGICZNIE AKTYWNY SUPLEMENT DIETY. www.calivita.com.pl

BIOLOGICZNIE AKTYWNY SUPLEMENT DIETY. www.calivita.com.pl BIOLOGICZNIE AKTYWNY SUPLEMENT DIETY WOLNE RODNIKI TO AKTYWNE ATOMY LUB CZĄSTECZKI, KTÓRE ZGUBIŁY JEDEN ELEKTRON. PRÓBUJĄC GO ODZYSKAĆ, SZYBKO WCHODZĄ W REAKCJE Z RÓŻNYMI ELEMENTAMI KOMÓREK, USZKADZAJĄC

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015

NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015 Teresa Karwowska 1 z 6 NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015 1 : Okrela gówne kierunki polityki zdrowotnej pastwa Jest prób zjednoczenia wysików rónych organów administracji rzdowej, organizacji pozarzdowych

Bardziej szczegółowo

Podczas gotowania część składników przedostaje się do wody. Część składników ulatnia się wraz z parą (głównie witamina C).

Podczas gotowania część składników przedostaje się do wody. Część składników ulatnia się wraz z parą (głównie witamina C). Podczas gotowania część składników przedostaje się do wody. Część składników ulatnia się wraz z parą (głównie witamina C). Wzrost temperatury redukuje poziom większości składników odżywczych. Surowy por

Bardziej szczegółowo

Poradnik Urody Oriflame

Poradnik Urody Oriflame Poradnik Urody Oriflame 1. Kosmetyki prosto z natury Oriflame oferuje Ci to, co w naturze najcenniejsze, byê mog a atwo piel gnowaç swoje naturalne pi kno. Wiek Charakterystyka cery Oczyszczenie i tonizacja

Bardziej szczegółowo

Żywność. zapewnia prawidłowe funkcjonowanie. poprawia samopoczucie

Żywność. zapewnia prawidłowe funkcjonowanie. poprawia samopoczucie Warsztaty żywieniowe Żywność buduje i regeneruje dostarcza energii zapewnia prawidłowe funkcjonowanie poprawia samopoczucie Żaden pojedynczy produkt nie dostarczy Ci wszystkiego, czego potrzebujesz dlatego

Bardziej szczegółowo

Hejka! Witam Was w kolejnym wydaniu szkolnego magazynu Moda i Uroda. W dzisiejszym wydaniu napisze dla Was o pielęgnacji włosów.

Hejka! Witam Was w kolejnym wydaniu szkolnego magazynu Moda i Uroda. W dzisiejszym wydaniu napisze dla Was o pielęgnacji włosów. Hejka! Witam Was w kolejnym wydaniu szkolnego magazynu Moda i Uroda. W dzisiejszym wydaniu napisze dla Was o pielęgnacji włosów. Strasznie polecam Wam szampony z marki Joanna np. -Joanna Jedwab Silk, -Joanna

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWID OWEGO ZBIERANIA GRZYBÓW

ZASADY PRAWID OWEGO ZBIERANIA GRZYBÓW ZASADY PRAWIDOWEGO ZBIERANIA GRZYBÓW 1. Zbieramy wycznie grzyby nam znane. 2. Nie zbieramy grzybów zbyt modych, u których cechy rozpoznawcze nie zostay wyksztacone i istnieje moliwo pomyki. 3. Nie zbieramy

Bardziej szczegółowo

Power Duo Koktajl nawilżająco-lipidowy

Power Duo Koktajl nawilżająco-lipidowy Power Duo Koktajl nawilżająco-lipidowy Prosty i czysty powrót do źródeł pielęgnacji! Nowoczesny koktajl pielęgnacyjny bogaty w cenne witaminy i składniki odżywcze. Gruntowna pielęgnacja oparta na podstawowych

Bardziej szczegółowo

Mimo, że do prawdziwego lata zostało jeszcze kilka miesięcy, W DOUGLAS JUŻ

Mimo, że do prawdziwego lata zostało jeszcze kilka miesięcy, W DOUGLAS JUŻ Mimo, że do prawdziwego lata zostało jeszcze kilka miesięcy, W DOUGLAS JUŻ TERAZ ŚWIECI SŁOŃCE! Do naszej kosmetycznej rodziny dołączyła nowa marka : 6 produktów dopasowanych do indywidualnych potrzeb

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla Rodziców. Wiosenne śniadanie. Warszawa 26.05.2015 r.

Warsztaty dla Rodziców. Wiosenne śniadanie. Warszawa 26.05.2015 r. Warsztaty dla Rodziców Wiosenne śniadanie Warszawa 26.05.2015 r. Urozmaicenie Uregulowanie Umiarkowanie Umiejętności Unikanie Prawidłowe żywienie 7 zasad wg prof. Bergera + Uprawianie sportu + Uśmiech

Bardziej szczegółowo

Szampon i p?yn,?el pod prysznic z wyci?giem z lnu i proteinami ry?u, Anthyllis, Pierpaoli, CERTYFIKOWANY 250 ml

Szampon i p?yn,?el pod prysznic z wyci?giem z lnu i proteinami ry?u, Anthyllis, Pierpaoli, CERTYFIKOWANY 250 ml Szampon i p?yn,?el pod prysznic z wyci?giem z lnu i proteinami ry?u, Anthyllis, Pierpaoli, CERTYFIKOWANY 250 ml Wyj?tkowo delikatny szampon i p?yn 2 w 1 do piel?gnacji ka?dego rodzaju w?osów i skóry cia?a,

Bardziej szczegółowo

Koniec z przebarwieniami i piegami

Koniec z przebarwieniami i piegami INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 24.09.2009 r. Koniec z przebarwieniami i piegami Koniec lata to czas, kiedy wiele osób rozpoczyna proces pozbycia się przebarwień będących efektem zbyt intensywnego korzystania

Bardziej szczegółowo

Jakie produkty warto ze sobą łączyć a jakich połączeń produktów powinniśmy unikać?

Jakie produkty warto ze sobą łączyć a jakich połączeń produktów powinniśmy unikać? Jakie produkty warto ze sobą łączyć a jakich połączeń produktów powinniśmy unikać? Komponując codzienne posiłki z ulubionych produktów spożywczych zwykle nie zastanawiamy się nad ich wpływem na nasz organizm

Bardziej szczegółowo

Poradnik Urody Oriflame

Poradnik Urody Oriflame Poradnik Urody Oriflame 1. Piel gnacja podstawowa Zanim wybierzesz kosmetyki do codziennej piel gnacji, najpierw starannie okreêl rodzaj swojej cery. Dostosowanie kosmetyków do potrzeb Twojej cery i regularna

Bardziej szczegółowo

Zasady zdrowego żywienia i aktywności fizycznej młodzieży

Zasady zdrowego żywienia i aktywności fizycznej młodzieży Zasady zdrowego żywienia i aktywności fizycznej młodzieży Pamiętaj o codziennym spożywaniu produktów zawartych w piramidzie! PRODUKTY ZBOŻOWE ( mąki, kasza, ryż, płatki, pieczywo i makarony) Sągłównym

Bardziej szczegółowo

Oriflame - Monitoring mediów Tytu³ gazety: VIVA Data wydania: 2010-04-01 Czêstotliwo æ: dwutygodnik Nak³ad: 372040 Rodzaj: kobiece URODA

Oriflame - Monitoring mediów Tytu³ gazety: VIVA Data wydania: 2010-04-01 Czêstotliwo æ: dwutygodnik Nak³ad: 372040 Rodzaj: kobiece URODA URODA Oriflame - Monitoring mediów OCHRONNA i TARCZA Tekst MARTA CIEPLAK Zdjęcia ARCADIUS/PARAVION.PL i PATRIC SHAW/CLM/TRUNKARCHIVE.COM/BULLS Witaminy A, Ci E, beta-karoten, koenzym Q10, kwasferulowy

Bardziej szczegółowo

Inteligentna technologia przeciwzmarszczkowa

Inteligentna technologia przeciwzmarszczkowa Inteligentna technologia przeciwzmarszczkowa 2 przeciw oznakom starzenia Inteligentna koncepcja pielęgnacji skóry: możesz pozytywnie wpłynąć na przyszłość skóry. Innowacyjna technologia pielęgnacji skóry

Bardziej szczegółowo

Rola poszczególnych składników pokarmowych

Rola poszczególnych składników pokarmowych Zdrowy styl życia Rola poszczególnych składników pokarmowych 1. Białka Pełnią w organizmie funkcję budulcową. Są składnikiem wszystkich tkanek oraz kości. 2. Tłuszcze Pełnią w organizmie funkcję energetyczną.

Bardziej szczegółowo

4 JUNIOR PHARMA PREZENTUJE. suplementy stworzone z myślą o najmłodszych sportowcach

4 JUNIOR PHARMA PREZENTUJE. suplementy stworzone z myślą o najmłodszych sportowcach 4 JUNIOR PHARMA PREZENTUJE suplementy stworzone z myślą o najmłodszych sportowcach JESTEŚ RODZICEM MŁODEGO SPORTOWCA? Czy Twoje dziecko uczęszcza na treningi minimum 2 razy w tygodniu? Zdarzyło się, że

Bardziej szczegółowo

Kategoria żywności, środek spożywczy lub składnik żywności. Warunki dla stosowania oświadczenia

Kategoria żywności, środek spożywczy lub składnik żywności. Warunki dla stosowania oświadczenia Kategoria, WITAMINY VITAMINS 1 Wiatminy ogólnie Vitamins, in general - witaminy pomagają w rozwoju wszystkich struktur organizmu; - witaminy pomagają zachować silny organizm; - witaminy są niezbędne dla

Bardziej szczegółowo

PAMIETAJ RZUCAJĄC PALENIE ZMIEŃ DIETĘ

PAMIETAJ RZUCAJĄC PALENIE ZMIEŃ DIETĘ PAMIETAJ RZUCAJĄC PALENIE ZMIEŃ DIETĘ Wiele osób rozważających decyzję o rzuceniu palenia obawia się przytycia. Jeśli i Ty masz podobne obawy skorzystaj z naszych rad. Chcąc po zaprzestaniu palenia utrzymać

Bardziej szczegółowo

TRĄDZIK A ZDROWIE. Materiał opracowała: Jolanta Gęca

TRĄDZIK A ZDROWIE. Materiał opracowała: Jolanta Gęca Materiał opracowała: Jolanta Gęca TRĄDZIK A ZDROWIE Cera trądzikowa jest problemem dotykającym najczęściej młodych ludzi w okresie dojrzewania. Często jednak problem z cerą przedłuża się i posiadanie w

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZEŃSTWO OD KUCHNI Integracja międzypokoleniowa mieszkańców Śliwkowego Szlaku

SPOŁECZEŃSTWO OD KUCHNI Integracja międzypokoleniowa mieszkańców Śliwkowego Szlaku SPOŁECZEŃSTWO OD KUCHNI Integracja międzypokoleniowa mieszkańców Śliwkowego Szlaku NASZE KULINARNE TRADYCJE NASZE KULINARNE TRADYCJE Co składa się na nie? Bez jakich produktów i potraw nie wyobrażamy sobie

Bardziej szczegółowo

SerraPlus: Serapeptaza, Minera?y i MSM. Autoimmunologiczne schorzenia, P?uca, Kr??enie, Alergie, Stany

SerraPlus: Serapeptaza, Minera?y i MSM. Autoimmunologiczne schorzenia, P?uca, Kr??enie, Alergie, Stany SerraPlus: Serapeptaza, Minera?y i MSM. Autoimmunologiczne schorzenia, P?uca, Kr??enie, Alergie, Stany 1 / 6 Ocena: Nie ma jeszcze oceny Cena Cena podstawowa z VAT Cena sprzeda?y 85,05 z? Rabat Zapytaj

Bardziej szczegółowo

CHOLESTONE NATURALNA OCHRONA PRZED MIAŻDŻYCĄ. www.california-fitness.pl www.calivita.com

CHOLESTONE NATURALNA OCHRONA PRZED MIAŻDŻYCĄ. www.california-fitness.pl www.calivita.com CHOLESTONE NATURALNA OCHRONA PRZED MIAŻDŻYCĄ Co to jest cholesterol? Nierozpuszczalna w wodzie substancja, która: jest składnikiem strukturalnym wszystkich błon komórkowych i śródkomórkowych wchodzi w

Bardziej szczegółowo

SWOICH ŻYWICIELI. = wirusy = priony = bakterie pasoŝytnicze = grzyby. = robaki = kleszcze = owady

SWOICH ŻYWICIELI. = wirusy = priony = bakterie pasoŝytnicze = grzyby. = robaki = kleszcze = owady Wszystkie prawa zastrzeżone CALIVITA INTERNATIONAL INTERNATIONAL--POLSKA 2006 ParaProteX OSOBISTY OCHRONIARZ www.calivita.com.pl PASOŻYTY ORGANIZMY ŻYJĄCE KOSZTEM SWOICH ŻYWICIELI Mikroparazyty = wirusy

Bardziej szczegółowo

7 00 L - karnityna + chrom + aminokwasy rozgałęzione, 7 30 I ŚNIADANIE, (głównie węglowodany złożone + owoce + warzywa):*

7 00 L - karnityna + chrom + aminokwasy rozgałęzione, 7 30 I ŚNIADANIE, (głównie węglowodany złożone + owoce + warzywa):* Przykładowe jadłospisy na redukcję masy ciała 1. Przykładowy jadłospis na zrzucenie wagi (zalecenia ogólne, na podstawie wywiadu z zawodnikiem trójboju siłowego): CZĘŚĆ I 3 TYGODNIE: 7 00 L - karnityna

Bardziej szczegółowo

WYBRANE SKŁADNIKI POKARMOWE A GENY

WYBRANE SKŁADNIKI POKARMOWE A GENY WYBRANE SKŁADNIKI POKARMOWE A GENY d r i n ż. Magdalena Górnicka Zakład Oceny Żywienia Katedra Żywienia Człowieka WitaminyA, E i C oraz karotenoidy Selen Flawonoidy AKRYLOAMID Powstaje podczas przetwarzania

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA SPORTOWA OXIBLOCK SPIN ACTIVITY + VITALITY + VITALITY SPORT. Rzeszów, Naruszewicza 9, 35-055 www.weron.pl 17 855 46 48

MEDYCYNA SPORTOWA OXIBLOCK SPIN ACTIVITY + VITALITY + VITALITY SPORT. Rzeszów, Naruszewicza 9, 35-055 www.weron.pl 17 855 46 48 MEDYCYNA SPORTOWA OXIBLOCK SPIN ACTIVITY + VITALITY + VITALITY SPORT Rzeszów, Naruszewicza 9, 35-055 www.weron.pl 17 855 46 48 DEFINICJA OxiBlock Spin Przeciwutleniacz, suplement diety, zawiera lycopene,

Bardziej szczegółowo

WARZYWA JAKIE I ILE W WYBRANYCH SCHORZENIACH

WARZYWA JAKIE I ILE W WYBRANYCH SCHORZENIACH WARZYWA JAKIE I ILE W WYBRANYCH SCHORZENIACH dr inż. Dominika Głąbska Zakład Dietetyki Katedra Dietetyki Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW warzywa i owoce są istotnym elementem codziennej

Bardziej szczegółowo

Vital DETOX. Herbatki. 2012 By Katarzyna Gurbacka. Vital Detox - Oczyszczanie Katarzyna Gurbacka

Vital DETOX. Herbatki. 2012 By Katarzyna Gurbacka. Vital Detox - Oczyszczanie Katarzyna Gurbacka Vital DETOX Herbatki 2012 By Katarzyna Gurbacka Spis treści Wstęp...3 Odchudzająca Herbatka VitalDetox...4 Herbatka Dla Wątroby...5 Herbatka Zastrzyk Minerałów...6 Herbata Oczyszczająca Wątrobę...7 Rozmarynowa-Imbirowa

Bardziej szczegółowo

Yasumi Hydrating nowa linia kosmetyków nawilżających

Yasumi Hydrating nowa linia kosmetyków nawilżających Yasumi Hydrating nowa linia kosmetyków nawilżających FACIAL TONER - nawilżający tonik do twarzy Delikatny tonik przeznaczony do każdego rodzaju cery. Zawiera naturalną betainę, która chroni błonę komórkową

Bardziej szczegółowo

Grupa SuperTaniaApteka.pl Utworzono : 25 czerwiec 2016

Grupa SuperTaniaApteka.pl Utworzono : 25 czerwiec 2016 CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ > Model : 4075211 Producent : MERCK KGAA FEMINATAL N - Podwójne zdrowie dziecka i mamy Zestaw witamin i minerałów dla kobiet w ciąży i karmiących piersią - najczęściej stosowany

Bardziej szczegółowo

10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA

10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Należy spożywać produkty z różnych grup żywności (dbać o urozmaicenie posiłków) Kontroluj masę ciała (dbaj o zachowanie

Bardziej szczegółowo

Balsam ochronny na podra?nienia pieluszkowe, na bazie wody, 75 ml, Baby Anthyllis, Pierpaoli

Balsam ochronny na podra?nienia pieluszkowe, na bazie wody, 75 ml, Baby Anthyllis, Pierpaoli Balsam ochronny na podra?nienia pieluszkowe, na bazie wody, 75 ml, Baby Anthyllis, Pierpaoli Balsam wodny - ochronny na podra?nienia pieluszkowe, na bazie wody z tlenkiem cynku, 75 ml, Baby Anthyllis,

Bardziej szczegółowo

Ekskluzywna receptura wykorzystująca starożytną mądrość chińską i nowoczesną technologię

Ekskluzywna receptura wykorzystująca starożytną mądrość chińską i nowoczesną technologię /1/ Olej rybi z olejem z rokitnika i witaminą E Omega-3 Ekskluzywna receptura wykorzystująca starożytną mądrość chińską i nowoczesną technologię /2/ Dlaczego kwasy tłuszczowe Omega-3 są ważne? Kwasy tłuszczowe

Bardziej szczegółowo

potrzebujemy ich 1 g, by nasz organizm dobrze funkcjonował.

potrzebujemy ich 1 g, by nasz organizm dobrze funkcjonował. Specjaliści od zdrowego żywienia biją na alarm. Jemy za mało ryb morskich, co oznacza, że w organizmie przeciętnego Polaka brakuje nienasyconych kwasów Omega 3, uważanych przez wielu naukowców za złoty

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE

MATERIAŁY POMOCNICZE MATERIAŁY POMOCNICZE 1. Wiersze Wesołe owoce i Przechwałki warzyw Przechwałki warzyw Na straganie, w dzień targowy, ogórek z pomidorem prowadzi rozmowę. Pierwszy zaczął pomidor: Jestem czerwony i gładki,

Bardziej szczegółowo

Olejek nawil?aj?cy do masa?u lub do k?pieli. Od urodzenia! Pierpaoli - Sense, CERTYFIKOWANY 100 ml

Olejek nawil?aj?cy do masa?u lub do k?pieli. Od urodzenia! Pierpaoli - Sense, CERTYFIKOWANY 100 ml Olejek nawil?aj?cy do masa?u lub do k?pieli. Od urodzenia! Pierpaoli - Sense, CERTYFIKOWANY 100 ml Je?li szukasz 100% bezpiecznej ochrony i nawil?enia dla skóry swojego dziecka to polecamy Ci Certyfikowany,

Bardziej szczegółowo

Wybieram zdrowie i zdrowe odżywianie

Wybieram zdrowie i zdrowe odżywianie Wybieram zdrowie i zdrowe odżywianie Doktorze Zdrówko, co to znaczy być zdrowym? Być zdrowym, to nie tylko nie chorować, ale też czuć się dobrze, być radosnym i sprawnym fizycznie. Czy wiesz, co pomaga

Bardziej szczegółowo

Zmi?kczaj?cy p?yn do p?ukania tkanin z dodatkiem olejku lawendowego, 1000 ml, Ekos, Pierpaoli

Zmi?kczaj?cy p?yn do p?ukania tkanin z dodatkiem olejku lawendowego, 1000 ml, Ekos, Pierpaoli Zmi?kczaj?cy p?yn do p?ukania tkanin z dodatkiem olejku lawendowego, 1000 ml, Ekos, Zmi?kczaj?cy p?yn do p?ukania tkanin z dodatkiem olejku lawendowego, 1000 ml, Ekos, Pierpaoli Zmi?kczaj?cy p?yn do p?ukania

Bardziej szczegółowo

Już dziś odkryj z nami swoje piękno!

Już dziś odkryj z nami swoje piękno! Zespół Salonu Kosmetycznego Teresa przygotował dla wszystkich stałych i nowych Klientek i Klientów najskuteczniejsze zabiegi pielęgnacyjne, które są obecne na rynku kosmetologicznym w atrakcyjnych pakietach

Bardziej szczegółowo

http://www.odkryjjakschudnac.pl

http://www.odkryjjakschudnac.pl 7 Pokarmów Automatycznie Spalających Tłuszcz Czy może to być możliwe, że jedzenie niektórych pokarmów może pomóc Ci schudnąć oraz automatycznie spalać tłuszcz bez ćwiczeń lub diet? Odpowiedź na to pytanie

Bardziej szczegółowo

SLIMXL. Trójfazowy system odchudzania: oczyszcza organizm i redukuje wahania nastroju

SLIMXL. Trójfazowy system odchudzania: oczyszcza organizm i redukuje wahania nastroju SLIMXL Trójfazowy system odchudzania: oczyszcza organizm i redukuje wahania nastroju GRUPA DOCELOWA SlimXL to suplement diety przeznaczony dla kobiet: - z nadwagą i otyłością - które chcą tygodniowo zrzucić

Bardziej szczegółowo

Zadbaj o swoje zdrowie już dziś

Zadbaj o swoje zdrowie już dziś Zadbaj o swoje zdrowie już dziś Jurata Jurkun Specjalista ds. odżywiania i kontroli wagi Centrum Zdrowego Odżywiania i Kontroli Wagi w Suwałkach Zmiany cywilizacyjne Zmiany cywilizacyjne Transport Zbiory

Bardziej szczegółowo

Olej rybi z olejem z rokitnika i witaminą E. Omega-3. Wyjątkowa formuła wykorzystująca starożytną mądrość chińską i nowoczesną technologię

Olej rybi z olejem z rokitnika i witaminą E. Omega-3. Wyjątkowa formuła wykorzystująca starożytną mądrość chińską i nowoczesną technologię Olej rybi z olejem z rokitnika i witaminą E Wyjątkowa formuła wykorzystująca starożytną mądrość chińską i nowoczesną technologię Dlaczego kwasy tłuszczowe są tak ważne? Kwasy tłuszczowe należą do grupy

Bardziej szczegółowo

PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW

PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW Młody organizm, aby mógł prawidłowo się rozwijać potrzebuje wielu różnorodnych składników odżywczych, które powinny być nieodłączną częścią diety każdego dojrzewającego

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

MEDYCYNY ESTETYCZNEJ ZAKRES I CENY ZABIEGÓW MEDYCYNY ESTETYCZNEJ Cennik wa!ny od 01.09.2012r Cennik przygotowano we wspó"pracy z Lafsen 1 SPIS TRECI Depilacja Laserowa LightSheer... 3 Zamykanie naczy krwiono nych...6 Odm!adzanie

Bardziej szczegółowo

Osteosanum (Vision) suplement diety

Osteosanum (Vision) suplement diety Preparaty For Life VISION ziołowe Osteosanum (Vision) suplement diety Nutrimax+ (Vision) suplement diety Passilat (Vision) suplement diety Osteosanum (Vision) suplement diety Powiększ zdjęcie Cena za 144.00

Bardziej szczegółowo

Lipidy OLEJ. Kwasy t uszczowe. Kwasy t uszczowe Omega6 COOH COOH CH3. Schéma acides gras omega 6 COOH

Lipidy OLEJ. Kwasy t uszczowe. Kwasy t uszczowe Omega6 COOH COOH CH3. Schéma acides gras omega 6 COOH Lipidy CH 3 R CH3 Kwasy t uszczowe Kwasy t uszczowe Omega3 Lipidy Schéma acides gras omega 6 CH3 Kwasy t uszczowe Omega6 23 TRAN Kwasy t uszczowe Wielonienasycone kwasy t uszczowe zawarte w pokarmie ulegajà

Bardziej szczegółowo

ICBerry (Vision) suplement diety

ICBerry (Vision) suplement diety Preparaty Dla kobiet VISION ziołowe ICBerry (Vision) suplement diety Hiper (Vision) suplement diety Junior Neo (Vision) suplement diety ICBerry (Vision) suplement diety Powiększ zdjęcie Cena za 184.00

Bardziej szczegółowo

Informacje dla Pacjenta: Laparoskopowe Leczenie GERD

Informacje dla Pacjenta: Laparoskopowe Leczenie GERD Informacje dla Pacjenta: Laparoskopowe Leczenie GERD LECZENIE CHIRURGICZNE CHOROBY REFLUKSOWEJ PRZE?YKU Je?eli cierpisz na chorob? refluksow? prze?yku (GERD) lekarz mo?e zaproponowa? Ci chirurgiczne leczenie

Bardziej szczegółowo

7 Oparzenia termiczne

7 Oparzenia termiczne 7 Oparzenia termiczne Nastêpstwa i zagro enia... 162 Jak oparzenie penetruje w g³¹b skóry?.... 163 Zagro enia przy rozleg³ych oparzeniach.... 164 Kiedy nale y iœæ do lekarza?... 164 Preparaty naturalne

Bardziej szczegółowo

Piramida przedstawia zasady prawidłowego odżywiania. Informuje o tym, ile porcji różnych grup produktów powinno znaleźć się w posiłkach, które

Piramida przedstawia zasady prawidłowego odżywiania. Informuje o tym, ile porcji różnych grup produktów powinno znaleźć się w posiłkach, które DROGI RODZICU Piramida przedstawia zasady prawidłowego odżywiania. Informuje o tym, ile porcji różnych grup produktów powinno znaleźć się w posiłkach, które zjadamy w ciągu dnia. Przy czym obowiązuje zasada,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wlosy04.qxd 4/7/07 1:33 PM Page 5

Spis treści. Wlosy04.qxd 4/7/07 1:33 PM Page 5 Wlosy04.qxd 4/7/07 1:33 PM Page 5 Spis treści Włosy nie muszą wypadać.............................. 7 Biologia włosów...................................... 10 Skóra i w³osy.....................................

Bardziej szczegółowo

P I E L Ę G N A C J A T W A R Z Y

P I E L Ę G N A C J A T W A R Z Y P I E L Ę G N A C J A T W A R Z Y B O T U V I P a l t e r n a t y w a do o s t r z y k i w a ń z b o t o k s u 3 0 0 z ł / 90m i n Niechirurgiczna alternatywa dla o strzykiwań z botoks u. Rewolucyjna koncepcja

Bardziej szczegółowo

Cennik us³ug centrum SPA Aqua Rojus" Terapia twarzy z wykorzystaniem naturalnych kosmetyków

Cennik us³ug centrum SPA Aqua Rojus Terapia twarzy z wykorzystaniem naturalnych kosmetyków Cennik us³ug centrum SPA Aqua Rojus" Terapia twarzy z wykorzystaniem naturalnych kosmetyków Terapia z wykorzystaniem niebiesko-zielonych alg Spirulina" Oczyszczenie twarzy, peeling, ³agodny masa, maseczka

Bardziej szczegółowo

provag - przy problemach intymnych lub antybiotyku! ORTON FLEX 30 kapsułek 12,97 zł

provag - przy problemach intymnych lub antybiotyku! ORTON FLEX 30 kapsułek 12,97 zł SUPLEMENTY i KOSMETYKI oferta 5.07.-4.09.2014 pon.-pt. 10:00-18:00 Zaawansowana ochrona przed poceniem! ACTIVBLOCK SENSITIVE roll-on, 25 ml CLASSIC roll-on, 25 ml provag - przy problemach intymnych lub

Bardziej szczegółowo

2011-03-17. Woda. Rola wody. Jestem tym co piję-dlaczego woda jest niezbędna dla zdrowia?

2011-03-17. Woda. Rola wody. Jestem tym co piję-dlaczego woda jest niezbędna dla zdrowia? Jestem tym co piję-dlaczego woda jest niezbędna dla zdrowia? A. Jarosz Woda głównym składnikiem ciała i podstawowym składnikiem pożywienia stanowi 50 80 %masy ciała zasoby wodne organizmu muszą być stale

Bardziej szczegółowo

BĄDŹ NATURALNIE PIĘKNA. domowe sposoby upiększania się

BĄDŹ NATURALNIE PIĘKNA. domowe sposoby upiększania się B a r b a r a Ciepielewska BĄDŹ NATURALNIE PIĘKNA czyli domowe sposoby upiększania się Wydawnictwo Psychoskok Konin 2015 Barbara Ciepielewska Bądź naturalnie piękna, czyli domowe sposoby upiększania się

Bardziej szczegółowo

preparaty kosmetyczne stworzone w oparciu o wiedz medycznà i 30 lat doêwiadczenia w medycynie estetycznej

preparaty kosmetyczne stworzone w oparciu o wiedz medycznà i 30 lat doêwiadczenia w medycynie estetycznej preparaty kosmetyczne stworzone w oparciu o wiedz medycznà i 30 lat doêwiadczenia w medycynie estetycznej I N N O W A C J A Preparaty kosmetyczne stworzone w oparciu o wiedz medycznà i 30 lat doêwiadczenia

Bardziej szczegółowo

Piramida Żywienia. Dominika Kondrak Karina Warwas 1TFS

Piramida Żywienia. Dominika Kondrak Karina Warwas 1TFS Piramida Żywienia Dominika Kondrak Karina Warwas 1TFS Zasady zdrowego żywienia 1. Dbaj o różnorodnośd spożywanych produktów. 2. Strzeż się nadwagi i otyłości, nie zapominaj o codziennej aktywności fizycznej.

Bardziej szczegółowo

BIOFITEO pyszne i zdrowe

BIOFITEO pyszne i zdrowe pyszne i zdrowe pysz Pierwszy na rynku naturalny posiłek niskokaloryczny - tylko 20 kcal 1 Smaczny, niskokaloryczny posiłek przygotowany z naturalnych składników" Dostarcza tylko 20 kcal" Łatwo go przygotować

Bardziej szczegółowo

W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 1.Jedz codziennie różne produkty z każdej grupy uwzględnionej w piramidzie. 2.Bądź codziennie aktywny fizycznie ruch korzystnie wpływa na sprawność

Bardziej szczegółowo

Naturalnie wzmacnia i nawilża skórę wrażliwą! OFERTA DLA MAMY I DZIECKA / 16.05-12.06.2016 Infolinia: 12 687 57 47. żel do mycia twarzy, 150 ml

Naturalnie wzmacnia i nawilża skórę wrażliwą! OFERTA DLA MAMY I DZIECKA / 16.05-12.06.2016 Infolinia: 12 687 57 47. żel do mycia twarzy, 150 ml OFERTA DLA MAMY I DZIECKA / 16.05-12.06.2016 Infolinia: 12 687 57 47 żel do mycia twarzy, 150 ml Naturalnie wzmacnia i nawilża skórę wrażliwą! kosmetyk 9 90 Dla Mamy BODYMAX 50+ 60 tabletek+20 tabletek

Bardziej szczegółowo

Warzywa, owoce, zioła i przyprawy w diecie chorych na cukrzycę. Dr hab. n. med. Danuta Pawłowska

Warzywa, owoce, zioła i przyprawy w diecie chorych na cukrzycę. Dr hab. n. med. Danuta Pawłowska Warzywa, owoce, zioła i przyprawy w diecie chorych na cukrzycę Dr hab. n. med. Danuta Pawłowska Podział produktów spożywczych na grupy Produkty zbożowe Warzywa i owoce Warzywa - Bogate w wit. C - Bogate

Bardziej szczegółowo

ZBILANSOWANA DIETA TALERZ ZDROWIA SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO. Anna Oblacińska Instytut Matki i Dziecka

ZBILANSOWANA DIETA TALERZ ZDROWIA SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO. Anna Oblacińska Instytut Matki i Dziecka ZBILANSOWANA DIETA TALERZ ZDROWIA SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO Anna Oblacińska Instytut Matki i Dziecka TALERZ CZY PIRAMIDA? Przedstawione w modelach zdrowego żywienia zalecenia żywieniowe to sugestie ogólne,

Bardziej szczegółowo

Temat: Czy wiesz co jesz? czyli o zdrowej żywności i nie tylko

Temat: Czy wiesz co jesz? czyli o zdrowej żywności i nie tylko MODUŁ III LEKCJA 4 Temat: Czy wiesz co jesz? czyli o zdrowej żywności i nie tylko Stosowanie na co dzień zasad racjonalnego żywienia w znacznym stopniu wpływa na właściwy rozwój fizyczny i psychiczny oraz

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM (Instytutu Żywności i Żywienia 2009) 1. Jedz codziennie różne produkty z każdej grupy uwzględnionej w piramidzie. 2. Bądź codziennie aktywny

Bardziej szczegółowo

wiczenie - Oznaczanie stenia magnezu w surowicy krwi metod kolorymetryczn

wiczenie - Oznaczanie stenia magnezu w surowicy krwi metod kolorymetryczn wiczenie - Oznaczanie stenia magnezu w surowicy krwi metod kolorymetryczn Wprowadzenie Magnez wystpuje we wszystkich tkankach i pynach ustrojowych, a znaczna cz znajduje si w tkance kostnej. Razem z wapniem

Bardziej szczegółowo

Witamina B12 MSE 120 tab kategoria: ZIOŁA, HERBATKI i SUPLEMENTY > Mito-Pharma, suplementy mitochonrialne > Mitoceutyki

Witamina B12 MSE 120 tab kategoria: ZIOŁA, HERBATKI i SUPLEMENTY > Mito-Pharma, suplementy mitochonrialne > Mitoceutyki Glinka Agency Zapraszamy do sklepu www.multistore24.pl mail;sklep@multistore24.pl Warszawa tel. +48 602 395 051 Witamina B12 MSE 120 tab kategoria: ZIOŁA, HERBATKI i SUPLEMENTY > Mito-Pharma, suplementy

Bardziej szczegółowo

Żel antycellulitowy ŻEL ANTYCELLULITOWY. Czym jest cellulit? INFORMACJE OGÓLNE

Żel antycellulitowy ŻEL ANTYCELLULITOWY. Czym jest cellulit? INFORMACJE OGÓLNE Czym jest cellulit? cellulit= skórka pomarańczowa = nierównomierne rozmieszczenie tkanki tłuszczowej, wody i produktów przemiany materii w tkankach skóry, widoczne wgłębienia i guzkowatość skóry, występująca

Bardziej szczegółowo

www.california-fitness.pl www.calivita.com

www.california-fitness.pl www.calivita.com DRIVERADE branica.pl SKONCENTROWANA OCHRONA AKTYWNEGO CZŁOWIEKA Unikalny zestaw składników uwzględniający potrzeby współczesnego człowieka Ekstrakt z guarany Witamina C Lecytyna Witamina E Cholina Selen

Bardziej szczegółowo

Piramida zdrowego żywienia w cukrzycy

Piramida zdrowego żywienia w cukrzycy Piramida zdrowego żywienia w cukrzycy Wysiłek fizyczny codziennie ok. 30-60 minut Codzienna aktywność fizyczna wpływa na dobre samopoczucie i lepsze funkcjonowanie organizmu. Każdy wysiłek fizyczny jest

Bardziej szczegółowo

Awokado cudowny owoc przeciw starzeniu się komórek

Awokado cudowny owoc przeciw starzeniu się komórek Awokado cudowny owoc przeciw starzeniu się komórek Szanowny Czytelniku, wiele ostatnio słyszysz o wolnych rodnikach agresywnych cząsteczkach, które atakują nasze komórki, a nawet DNA. Przyspieszają one

Bardziej szczegółowo

Bioterra zdrowie i uroda. Rodzice marzą o tym, aby ich dzieci były zdrowe. Dorosłe dzieci dbają o zdrowie rodziców. Zakochani o kochanych.

Bioterra zdrowie i uroda. Rodzice marzą o tym, aby ich dzieci były zdrowe. Dorosłe dzieci dbają o zdrowie rodziców. Zakochani o kochanych. Bioterra zdrowie i uroda Rodzice marzą o tym, aby ich dzieci były zdrowe. Dorosłe dzieci dbają o zdrowie rodziców. Zakochani o kochanych. Każdy człowiek marzy o zdrowiu i urodzie. Pragnienie to nie zależy

Bardziej szczegółowo

Dr hab. n. med. Katarzyna Muszyñska - Ros³an Klinika Onkologii i Hematologii Dzieciêcej Uniwersytet Medyczny w Bia³ymstoku

Dr hab. n. med. Katarzyna Muszyñska - Ros³an Klinika Onkologii i Hematologii Dzieciêcej Uniwersytet Medyczny w Bia³ymstoku Dr hab. n. med. Katarzyna Muszyñska - Ros³an Klinika Onkologii i Hematologii Dzieciêcej Uniwersytet Medyczny w Bia³ymstoku Szanowni Rodzice, Oddajemy w wasze rêce kolejn¹ informacjê, jak chroniæ Wasze

Bardziej szczegółowo

DIETA 2000 kcal DZIEŃ 1 lista składników na 4 porcje:

DIETA 2000 kcal DZIEŃ 1 lista składników na 4 porcje: DZIEŃ 1 filet z kurczaka 0,5 kg łosoś dzwonko 0,3 kg jogurt naturalny 400 ml mleko ser mozzarella light 80 g ser twarogowy 0,35 kg jajka 10 szt. kasza gryczana - 0,15 kg mąka pszenna 0,3 kg mąka żytnia

Bardziej szczegółowo

KURACJA OCZYSZCZAJĄCA zalecana przez prof. Valeria Szedlak-Vadocz (Przewodniczącą Zespołu Doradców Medycznych CaliVita)

KURACJA OCZYSZCZAJĄCA zalecana przez prof. Valeria Szedlak-Vadocz (Przewodniczącą Zespołu Doradców Medycznych CaliVita) KURACJA OCZYSZCZAJĄCA zalecana przez prof. Valeria Szedlak-Vadocz (Przewodniczącą Zespołu Doradców Medycznych CaliVita) Kuracja będzie skuteczna gdy będziemy: regularnie stosować wskazane suplementy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

wiesz, że ważnym czynnikiem podczas leczenia łuszczycy jest dieta, ponieważ to wła ś nie Ona może hamować, a w rezultacie wyeliminować t

wiesz, że ważnym czynnikiem podczas leczenia łuszczycy jest dieta, ponieważ to wła ś nie Ona może hamować, a w rezultacie wyeliminować t Dieta dla osób z łuszczyc i chorobami skóry Co jeć aby było przyjemne, smaczne i nie wpływało negatywnie na nasza chorobę. W tym dziale również spróbujemy przybliżyć diety stosowane w lecznictwie, ale

Bardziej szczegółowo

Specjalna Terapia Szyi i Dekoltu. DTS MG Co., Ltd.

Specjalna Terapia Szyi i Dekoltu. DTS MG Co., Ltd. Specjalna Terapia Szyi i Dekoltu DTS MG Co., Ltd. Objawy starzenia się skóry szyi i dekoltu Podwójny podbródek Głębokie zmarszczki Pigmentacja Fotostarzenie Odwodnienie i suchość Powody starzenia się okolic

Bardziej szczegółowo

D O U G L A S N A T U R A L S 1 0 0 % N A T U R A L N O Ś C I

D O U G L A S N A T U R A L S 1 0 0 % N A T U R A L N O Ś C I D O U G L A S N A T U R A L S 1 0 0 % N A T U R A L N O Ś C I D O U G L A S N A T U R A L S Z N A C Z N I E W I Ę C E J N I Ż S K U T E C Z N A P I E L Ę G N A C J A Douglas Naturals to naturalna linia

Bardziej szczegółowo

Ulotka informacyjna. Apo-lutea

Ulotka informacyjna. Apo-lutea Ulotka informacyjna Apo-lutea Supelement diety Co to jest preparat Apo-Lutea i w jakim celu się go stosuje Skład suplementu diety Apo-Lutea został starannie skomponowany, aby w pełni uzupełnić dietę o

Bardziej szczegółowo

SANPROBI Super Formula

SANPROBI Super Formula SUPLEMENT DIETY SANPROBI Super Formula Unikalna formuła siedmiu żywych szczepów probiotycznych i dwóch prebiotyków Zdrowie i sylwetka a w super formie Zaburzenia metaboliczne stanowią istotny problem medyczny

Bardziej szczegółowo

Witaminy i minerały dla osób z przewlekłą chorobą nerek i po przeszczepieniu nerki

Witaminy i minerały dla osób z przewlekłą chorobą nerek i po przeszczepieniu nerki Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Witaminy i minerały dla osób z przewlekłą chorobą nerek i po przeszczepieniu nerki Zestaw witamin i składników mineralnych przygotowany

Bardziej szczegółowo

Ekologiczny BEZPIECZNY proszek do prania, nie zawiera substancji pochodzenia zwierz?cego, LAWENDOWY, Ekos, Pierpaoli, Certyfikowny, 2 kg

Ekologiczny BEZPIECZNY proszek do prania, nie zawiera substancji pochodzenia zwierz?cego, LAWENDOWY, Ekos, Pierpaoli, Certyfikowny, 2 kg EDTA CHOLRU FOSFORANÓW Ekologiczny BEZPIECZNY proszek do prania, nie zawiera substancji pochodzenia zwierz?cego, LAWENDOWY, Ekos, Pierpaoli, Certyfikowny, 2 kg Najlepszy ekologiczny proszek do prania odzie?y

Bardziej szczegółowo

SELMED - sklep z produktami Dr. Nona http://www.selmed.sklep.pl/ Cennik z dnia 2016-06-10. Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

SELMED - sklep z produktami Dr. Nona http://www.selmed.sklep.pl/ Cennik z dnia 2016-06-10. Wszystkie podane ceny są cenami brutto. SELMED - sklep z produktami Dr. Nona http://www.selmed.sklep.pl/ Cennik z dnia 2016-06-10. Wszystkie podane ceny są cenami brutto. Dla mężczyzn Dezodorant męski "Admiral" - działa Dezodorant męski "Lord"

Bardziej szczegółowo

Dieta a prewencja nowotworów

Dieta a prewencja nowotworów Dieta a prewencja nowotworów Dieta moŝe być zarówno źródłem naszego zdrowia, jak i przyczyną choroby. Racjonalne odŝywianie dostarcza organizmowi niezbędnych składników odŝywczych i pozwala zachować dobrą

Bardziej szczegółowo

ŚWIADOME ŻYWIENIE A ROZWÓJ DZIECKA

ŚWIADOME ŻYWIENIE A ROZWÓJ DZIECKA ŚWIADOME ŻYWIENIE A ROZWÓJ DZIECKA mgr Katarzyna Liptak Nauczyciel wych. wczesnoszkolnego, Trener Wellness Co to jest ODŻYWIANIE? To proces życiowy polegający na pozyskiwaniu przez organizm ze środowiska

Bardziej szczegółowo