(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2214638. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08845987."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) (51) T3 Int.Cl. A61K 9/00 ( ) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2012/03 EP B1 (54) Tytuł wynalazku: Kompozycja zawierająca wielonienasycone kwasy tłuszczowe i węgiel aktywny (30) Pierwszeństwo: EP (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2010/32 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 2012/06 (73) Uprawniony z patentu: Bayer Consumer Care AG, Basel, CH (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 CATHERINE KABARADJIAN, Vétraz-Monthoux, FR (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Piotr Godlewski JAN WIERZCHOŃ & PARTNERZY BIURO PATENTÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH ul. Żurawia 47/ Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 13991/12/P-RO/PG/KM EP Kompozycja zawierająca wielonienasycone kwasy tłuszczowe i węgiel aktywny [0001] Niniejszy wynalazek odnosi się do kompozycji doustnej pozbawionej złego zapachu, woni lub smaku, zawierającej wielonienasycone kwasy tłuszczowe (WKT) i węgiel aktywny, procesu jej wytwarzania i zastosowania jako suplement żywieniowy lub suplement diety, którego zadaniem jest zrównoważenie stężenia lipidów we krwi, co zapobiega rozwojowi zmian, zaburzeń i chorób arteriosklerotycznych lub zmniejsza ryzyko ich wystąpienia. [0002] Wielonienasycone kwasy tłuszczowe (WKT) są aktywnymi składnikami np. tranu rybiego i odpowiadają za bardzo niskie stężenia lipidów we krwi i małą częstotliwość występowania nadciśnienia, co wykazano w badaniu epidemiologicznym Inuitów (M.H. Davidson, P. R. Liebson, Cardiovascular Reviews & Reports 1986, 7, ). W szczególności obniża się stężenie lipoprotein (cholesterolu) niskiej gęstości (LDL) we krwi i wzrasta stężenie lipoprotein (cholesterolu) wysokiej gęstości (HDL) we krwi. Choroba niedokrwienna serca (ChNS) jest ważną przyczyną śmierci w krajach zachodnich, a wysoki poziom cholesterolu w osoczu, a dokładniej stosunek LDL/HDL, są silnie skorelowane z zagrożeniem ChNS (Willett i Sacks, N. Eng. J. Med. 1991, 121, 324). [0003] WKT znalezione w tranie rybim mają łańcuchy liczące 18, 20 lub 22 atomów węgla i można je zaliczyć do kwasów tłuszczowych n-3 omega i n-6 omega, które mają podstawowe znaczenie dla organizmu człowieka. W szczególności kwasy tłuszczowe omega-3 kwas eikozapentaenowy (EPA) i kwas dokozaheksaenowy (DHA) występują wyłącznie u ryb i innych organizmów morskich. Tran rybi jest zatem najważniejszym żywnościowym źródłem kwasów tłuszczowych omega-3. [0004] Standardową dawkę żywieniową WKT osiąga się przez codzienne zażywanie mg płynnego tranu rybiego. Tran rybi jest zwykle podawany w kapsułkach, aby stłumić rybi zapach. Niezależnie od tego niektóre osoby doświadczają zaburzeń w przewodzie pokarmowym, związanych z rybim zapachem, nawet kilka godzin po zażyciu tranu rybiego. Przyczyną jest to, że po rozłożeniu się żelatynowej powłoczki/ścianki w przewodzie pokarmowym uwalniana jest duża objętość tranu rybiego w postaci makroskopowej kropli, która utrudnia wchłanianie tranu rybiego. Problemy ze złym zapachem i wchłanianiem można częściowo rozwiązać przez stosowanie preparatów mikrorozproszonego tranu rybiego w postaci matrycy proszkowatej lub wodnej, jak opisano w EP Jednak nawet granulat lub

3 - 2 - proszek mikrorozproszonego tranu rybiego prasowany w zwykłe tabletki ma szczątkowy rybi zapach, zatem do tabletek trzeba dodawać aromaty lub przeciwutleniacze. [0005] Aromaty stosuje się w celu zdominowania rybiego zapachu tranu rybiego, jak opisano np. w JP lub JP Maskuje się także smak, przez dodawanie produktów mlecznych do preparatu tranu rybiego, jak opisano np. w US 2003/ lub JP , albo przez powlekanie lub umieszczanie WKT w kapsułkach jak opisano np. w WO 2004/ i WO 2005/ [0006] Przyczyną rybiego zapachu tranu rybiego jest utlenianie nienasyconej części WKT. Aby zapobiec utlenianiu i zapewnić trwałość WKT, do preparatu można dodać przeciwutleniacze, np. tokoferol, jak opisano np. w DE lub EP [0007] Celem niniejszego wynalazku jest dostarczenie kompozycji doustnej zawierającej WKT, pozbawionej złego zapachu, i uniknięcie stosowania złożonej i kosztownej technologii maskowania smaku. [0008] Co zaskakujące, odkryto, iż można uniknąć złego lub rybiego zapachu kompozycji według niniejszego wynalazku. [0009] Przedmiotem niniejszego wynalazku jest kompozycja doustna, obejmująca tran rybi, olej perilla lub wielonienasycone kwasy tłuszczowe (WKT) i węgiel aktywny. Kompozycja doustna według niniejszego wynalazku nie ma złego ani rybiego zapachu ani smaku. [0010] Według niniejszego wynalazku wielonienasycone kwasy tłuszczowe (WKT) obejmują niewyłącznie te wchodzące w skład tranu rybiego lub oleju perilla, lub kwasy tłuszczowe omega-3, kwasy tłuszczowe omega-6, kwas arachidonowy, kwas linolowy, kwas α-linolowy, kwas dihomo-γ-linolowy, kwas eikozapentaenowy (EPA), kwas dokozaheksaenowy (DHA) i ich mieszaniny. Za korzystny uważa się tran rybi zawierający WKT, kwasy tłuszczowe omega-3, kwas eikozapentaenowy (EPA), kwas dokozaheksaenowy (DHA) i ich mieszaniny. Najkorzystniej stosuje się tran rybi zawierający kwas eikozapentaenowy (EPA) i kwas dokozaheksaenowy (DHA). [0011] W korzystnym przykładzie wykonania kompozycja według niniejszego wynalazku obejmuje tran rybi, olej perilla lub WKT, w szczególności proszek lub granulat tranu rybiego, w ilości od 5% do 70%, korzystniej od 40% do 60% wagowych kompozycji. Całkowita ilość tranu rybiego, oleju perilla lub WKT, w szczególności proszku lub granulatu tranu rybiego, stosowanego w kompozycji wynosi 100 mg 1000 mg, korzystnie 400 mg 900 mg. [0012] W najkorzystniejszym przykładzie wykonania kompozycja według niniejszego wynalazku obejmuje kwas eikozapentaenowy (EPA) w ilości od 0,5% do 10%, korzystnie 1,5% do 4% wagowych kompozycji lub w ilości od 1% do 20%, korzystnie 3% do 8% wagowych proszku lub granulatu tranu rybiego zawartego w mieszance. Całkowita ilość EPA w kompozycji wynosi 10 mg 100 mg, korzystnie 15 mg 50 mg. [0013] W najkorzystniejszym przykładzie wykonania kompozycja według niniejszego wynalazku obejmuje kwas dokozaheksaenowy (DHA) w ilości od 0,5% do 10%, korzystnie 1% do 4% wagowych kompozycji lub w ilości od 1% do 20%, korzystnie 2% do 6% mas. proszku

4 - 3 - lub granulatu tranu rybiego zawartego w kompozycji. Całkowita ilość DHA w kompozycji wynosi 10 mg 50 mg, korzystnie 15 mg 30 mg. [0014] WKT, w szczególności tran rybi zawierający kwas eikozapentaenowy (EPA) i kwas dokozaheksaenowy (DHA), stosuje się korzystnie w postaci mikrorozproszonej jako granulat lub proszek, w matrycy proszkowatej lub wodnej jak opisano w EP Za korzystny uważa się granulat lub proszek tranu rybiego. [0015] W korzystnym przykładzie wykonania proszkowata matryca proszku lub granulatu tranu rybiego obejmuje co najmniej homogeniczny koloid ochronny, środek powierzchniowo czynny, ewentualnie rozcieńczalnik, stabilizator i inne rozczynniki farmaceutyczne. W przypadku matrycy wodnej wymienione składniki stosuje się w postaci roztworu wodnego. [0016] Koloidy ochronne proszkowatej matrycy obejmują niewyłącznie polipeptydy takie jak żelatyna, kazeina, kazeinian, polisacharydy takie jak skrobia, dekstryna, pektyna, guma arabska, mleko, mleko w proszku, poli(alkohole winylowe), poliwinylopirolidon, kopolimery winylopirolidonu i octanu winylu, kopolimery kwasu akrylowego i kwasu metakrylowego z estrami kwasu akrylowego lub kwasu metakrylowego, metyloceluloza, karboksymetyloceluloza, hydroksypropyloceluloza, alginiany lub ich mieszaniny. [0017] Rozcieńczalniki proszkowatej matrycy obejmują niewyłącznie cukier lub alkohole cukrowe np. sacharozę, laktozę, cukier inwertowany, sorbit, mannit lub glicerynę. [0018] Stabilizatory proszkowatej matrycy obejmują niewyłącznie tokoferol, t- butylohydroksytoluen, t-butylohydroksyanizol i etoksychinę. [0019] Środki powierzchniowo czynne proszkowatej matrycy obejmują niewyłącznie estry długołańcuchowych kwasów tłuszczowych i kwasu askorbowego, mono- i diestry gliceryny i kwasów tłuszczowych oraz ich etoksylowane pochodne, estry monoglicerydów kwasów tłuszczowych i kwasu octowego, kwasu cytrynowego, kwasu mlekowego, diacetylowinian, sole kwasu 2-(2 -stearoillaktylo)mlekowego, poliestry gliceryny i kwasu tłuszczowego, sorbitanowe estry kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowego, palmitynian askorbylu i lecytynę. [0020] Proszkowata matryca obejmuje tran rybi w ilości od 5% do 70%, korzystnie 50% do 60%, jeden lub więcej środków powierzchniowo czynnych w ilości od 1% do 30%, korzystnie 5% do 15%, koloid ochronny w ilości od 5% do 50%, korzystnie 10% do 40%, rozcieńczalnik w ilości od 0% do 70%, korzystnie 3% do 35% wagowych suchej masy proszku lub granulatu tranu rybiego. [0021] W korzystnym zastosowaniu proszkowata matryca obejmuje tran rybi w postaci małych cząstek o średnim rozmiarze cząstek poniżej 10 μm, korzystniej poniżej 1 μm, najkorzystniej poniżej 0,5 μm. [0022] Proszek lub granulat tranu rybiego można otrzymać tak jak opisano w EP [0023] Kompozycja według niniejszego wynalazku obejmuje węgiel aktywny w ilości od 0,1% do 10%, korzystnie 1% do 5% wagowych kompozycji. Całkowita ilość stosowanego w mieszance wynosi 5 mg 200 mg, korzystnie 10 mg 100 mg.

5 - 4 - [0024] Cząstki węgla aktywnego według niniejszego wynalazku zawierają korzystnie co najmniej 90% cząstek o rozmiarze poniżej 100 μm. [0025] Funkcją węgla aktywnego według niniejszego wynalazku jest adsorbowanie złego lub rybiego zapachu lub smaku. [0026] Kompozycja według niniejszego wynalazku może obejmować inne składniki aktywne takie jak witaminy i sole mineralne. Witaminy obejmują niewyłącznie witaminę A, betakaroten, witaminę C (kwas askorbowy), witaminę D3 (cholecalcyferol), witaminę E (octan tokoferolu), witaminę B1 (tiaminę), witaminę B2 (ryboflawinę), nikotynamid, witaminę B5 (kwas pantotenowy), witaminę B6 (pirydoksynę), kwas foliowy, witaminę B12 (cyjanokobalaminę), witaminę K1, witaminę K2, zwłaszcza menachinon 7-10 i biotynę. Sole mineralne obejmują niewyłącznie sole żelaza, sole miedzi, sole wapnia takie jak węglan wapnia, fosforan(v) wapnia, glicerynofosforan(v) wapnia; sole magnezu takie jak fosforan(v) magnezu, siarczan(vi) magnezu (dihydrat) lub tlenek magnezu; sole cynku takie jak cytrynian cynku; sole selenu takie jak selenian(vi) sodu; jodek potasu; sole manganu takie jak siarczan(vi) manganu; sole molibdenu takie jak molibdenian(vi) sodu; sole chromu takie jak chlorek chromu; chlorek sodu i chlorek potasu. [0027] Kompozycja według niniejszego wynalazku może być stosowana jako suplement żywieniowy lub suplement diety, którego zadaniem jest zrównoważenie stężenia lipidów we krwi, co zapobiega rozwojowi zmian, zaburzeń i chorób arteriosklerotycznych lub zmniejsza ryzyko ich wystąpienia u pacjenta. Kompozycja będąca przedmiotem wynalazku może być też stosowana jako suplement żywieniowy lub suplement diety, którego zadaniem jest rozwijanie i podtrzymywanie funkcji poznawczych związanych np. ze wzrokiem, pamięcią, językiem itp. lub do łagodzenia skutków chorób naczyń krwionośnych, sercowo-naczyniowych, mózgowo-naczyniowych i nerwowych i/lub zapobiegania im, np. nadciśnieniu, zawałom serca, chorobie Alzheimera, chorobie Parkinsona i depresji, lub łagodzenia skutków zaburzeń hormonalnych lub immunologicznych, lub otyłości. Ponadto można ją stosować jako suplement żywieniowy lub suplement diety, którego zadaniem jest wspieranie leczenia cukrzycy, nowotworu i/lub stanów zapalnych. Dla potrzeb niniejszego wynalazku pacjent jest ssakiem, np. człowiekiem. Zastosowanie jako suplement żywieniowy lub suplement diety jest szczególnie korzystne w przypadku kobiet w ciąży, dzieci i osób starszych. [0028] Kolejnym aspektem niniejszego wynalazku jest kompozycja według zastrzeżeń, do stosowania w równoważeniu stężenia lipidów we krwi, co zapobiega rozwojowi zmian, zaburzeń i chorób arteriosklerotycznych lub zmniejsza ryzyko ich wystąpienia u pacjenta; do rozwijania i podtrzymywania funkcji poznawczych związanych np. ze wzrokiem, pamięcią, językiem itp. lub do łagodzenia skutków chorób naczyń krwionośnych, sercowo-naczyniowych, mózgowo-naczyniowych i nerwowych i/lub zapobiegania im, np. nadciśnieniu, zawałom serca, chorobie Alzheimera, chorobie Parkinsona i depresji, lub łagodzenia skutków zaburzeń hormonalnych lub immunologicznych, lub otyłości; do wspierania leczenia cukrzycy, nowotworu i/lub stanów zapalnych przez podawanie kompozycji będącej przedmiotem niniejszego jako suplement żywieniowy lub suplement diety pacjentowi, który dla potrzeb niniejszego wynalazku jest ssakiem, np. człowiekiem, zwłaszcza kobietom w ciąży, dzieciom i osobom

6 - 5 - starszym. [0029] kompozycję według niniejszego wynalazku podaje się doustnie jeden lub więcej, korzystnie do trzech, korzystniej do dwóch razy dziennie. Przy każdym podaniu liczba form dawkowania przyjmowanych równocześnie nie powinna przekraczać dwóch. [0030] Niezależnie od tego w niektórych przypadkach odejście od przedstawionych ilości może być korzystne, zależnie od masy ciała, reakcji danego pacjenta na składnik aktywny, typu preparatu i czasu lub interwału podawania preparatu. Na przykład w niektórych przypadkach ilości mniejsze niż wymienione wyżej minimum mogą być wystarczające, podczas gdy w innych przypadkach konieczne będzie przekroczenie podanych limitów maksymalnych. [0031] Składniki postaci doustnej należą do grupy substancji powszechnie akceptowanych w farmaceutykach i suplement żywieniowych, nie budzących sprzeciwu z przyczyn fizjologicznych, na przykład: jako wypełniacze pochodne celulozy (np. celuloza mikrokrystaliczna), cukry (np. laktoza), alkohole cukrowe (np. mannitol, sorbitol), wypełniacze nieorganiczne (np. fosforany(v) wapnia), spoiwa (np. poliwinylopirolidon, żelatyna, pochodne skrobi i pochodne celulozy) oraz wszystkie inne rozczynniki wymagane do wytwarzania preparatów farmaceutycznych i suplementów żywieniowych o pożądanych właściwościach, np. środki poślizgowe (stearynian magnezu), np. środki ułatwiające rozpad (np. sieciowany poliwinylopirolidon, karboksymetyloceluloza sodowa), np. środki zwilżające (np. laurylosiarczan(vi) sodu), np. środki spowalniające uwalnianie (np. pochodne celulozy pochodne poli(kwasu akrylowego)), np. barwniki, np. środki musujące. [0032] Rozczynniki dla farmaceutyków i suplementów żywieniowych znane osobom biegłym w sztuce są też opisane na przykład w podręczniku Handbook of Pharmaceutical Excipients, Rowe R.C., Shes-key P.J. & Weller, P.J., American Pharmaceutical Association, Waszyngton, 4. wydanie, [0033] Kompozycja według niniejszego wynalazku obejmuje tabletkę, tabletkę powlekaną, tabletkę wielowarstwową, tabletkę z powlekanymi granulkami, tabletkę z rdzeniem, powlekaną tabletkę z rdzeniem lub preparaty z natychmiastowym, powolnym i ustalonym w czasie. [0034] Za korzystną uważa się tabletkę, tabletkę powlekaną lub tabletkę wielowarstwową. Najkorzystniej kompozycja jest tabletką, w której węgiel aktywny jest rozproszony w matrycy tabletki, tabletką trzywarstwową, w której węgiel aktywny znajduje się w dwóch warstwach zewnętrznych, lub tabletkę powlekaną, w której węgiel aktywny znajduje się w powłoce. [0035] Fig. 1 przedstawia tabletkę trzywarstwową, w której węgiel aktywny znajduje się w dwóch warstwach zewnętrznych (1), a WKT znajduje się w warstwie wewnętrznej (2). [0036] Kompozycję wymienioną w niniejszym dokumencie wytwarza się w ogólnych standardowych procesach. Np. tabletki można wytwarzać przez mieszanie i/lub granulowanie składników aktywnych wraz z rozczynnikami w celu otrzymania mieszaniny, która jest ostatecznie prasowana w tabletki. Ewentualnie różne mieszaniny zawierające różne składniki i

7 - 6 - rozczynniki można zmieszać wstępnie i połączyć w mieszaninę końcową, która jest następnie prasowana w tabletki, lub mieszaniny wstępne można prasować w tabletki wielowarstwowe. W przypadku preparatu musującego parę kwas/zasada można dodać np. do mieszaniny końcowej lub można dodawać kwas i zasadę w różnych chwilach wytwarzania mieszaniny. Ponadto kwas i zasadę można dodać do różnych mieszanin, które na koniec są łączone. [0037] Zaletą kompozycji niniejszego wynalazku jest to, że nie wydziela ona żadnego złego ani rybiego zapachu, woni ani smaku, nawet po kilkutygodniowym przechowywaniu, i to, że kompozycja niniejszego wynalazku może się obyć bez aromatu i przeciwutleniacza. [0038] Kompozycja według niniejszego wynalazku charakteryzuje się dobrym i/lub szybki wchłanianiem WKT po zażyciu. Ponadto kompozycja umożliwia szybkie zażywanie, ewentualnie bez popijania. [0039] Kompozycja według niniejszego wynalazku charakteryzuje się możliwą do przyjęcia twardością i kruchością, aby mogła być wytwarzana bez wpływu na całość granulki, tzn. WKT nie wydziela się z matrycy. [0040] Zaletą kompozycji niniejszego wynalazku jest to, że jej wytwarzanie nie wymaga skomplikowanej i kosztownej technologii maskowania smaku, znanej w stanie techniki, takiej jak powlekanie granulek, dodawanie przeciwutleniaczy lub umieszczanie WKT w kapsułce. Kompozycję niniejszego wynalazku można otrzymać z użyciem prostych i dobrze znanych procedur. Inną dobrze znaną metodą maskowania smaku jest dodawanie aromatów, których zadaniem jest ukrycie i zamaskowanie złego zapachu. Ta metoda maskowania smaku jest zwykle ograniczona do niewielkiej liczby nadających się do stosowania aromatów, które trzeba dobierać odpowiednio do przypadku. Jednak w przypadku kompozycji niniejszego wynalazku składniki aromatyzujące do maskowania smaku nie są potrzebne. Przykłady: Przykład 1: [0041] Tabletka trzywarstwowa jak na fig. 1, składająca się z dwóch warstw zewnętrznych A i warstwy wewnętrznej B, w której warstwa wewnętrzna B zawiera: 600 mg suchego sproszkowanego tranu rybiego (omega-3, 18:12), zawierającego 28,2 mg EPA i 20 mg DHA, 64 mg bezwodnego wodorofosforanu(v) wapnia, 40 mg cyklodekstryny, 40 mg hydroksypropylocelulozy, 40 mg bentonitu, 4 mg ditlenku krzemu, 4 mg stearynianu magnezu, 8 mg dezodoryzowanego wyciągu z rozmarynu;

8 - 7 - a każda z dwóch warstw zewnętrznych A zawiera: 25 mg węgla aktywnego (90% cząstek o rozmiarze poniżej 100 μm, strata prażenia w temp. 600 C: 1%, strata suszenia: < 10%), 25 mg hydroksypropylocelulozy, 50 mg celulozy mikrokrystalicznej. Proces produkcji przykładu 1: [0042] Składniki warstwy B miesza się w mieszarce bębnowej przez 20 min. i 5 min. przed końcem dodaje się środek poślizgowy stearynian magnezu, w celu otrzymania kompozycji końcowej 1, którą napełnia się podajnik 1 urządzenia do produkcji tabletki wielowarstwowej. Składniki warstwy A miesza się w mieszarce bębnowej przez 20 min. w celu otrzymania kompozycji końcowej 2, którą napełnia się podajniki 2 i 3 urządzenia do produkcji tabletki wielowarstwowej. Następnie wytłacza się tabletki trzywarstwowe za pomocą prasy obrotowej. Przykład 2: [0043] Tabletka zawierająca: 600 mg suchego sproszkowanego tranu rybiego (omega-3, 18:12), zawierającego 28,2 mg EPA i 20 mg DHA, 64 mg bezwodnego wodorofosforanu(v) wapnia, 40 mg cyklodekstryny, 40 mg hydroksypropylocelulozy, 40 mg bentonitu, 4 mg ditlenku krzemu, 4 mg stearynianu magnezu, 8 mg dezodoryzowanego wyciągu z rozmarynu, 50 mg węgla aktywnego (90% cząstek o rozmiarze poniżej 100 μm, strata prażenia w temp. 600 C: 1%, strata suszenia: 10%), 50 mg hydroksypropylocelulozy, 100 mg celulozy mikrokrystalicznej. Proces produkcji przykładu 2: Proces prasowania bezpośredniego: [0044] Wszystkie składniki miesza się w mieszarce bębnowej przez 20 min. i ewentualnie 5 min. przed końcem dodaje się środek poślizgowy stearynian magnezu. Końcowa mieszanina jest prasowana w tabletki za pomocą prasy obrotowej. Przykład 3:

9 - 8 - [0045] Tabletka powlekana składająca się z rdzenia, który zawiera: 600 mg suchego sproszkowanego tranu rybiego (omega-3, 18:12), zawierającego 28,2 mg EPA i 20 mg DHA, 348 mg bezwodnego wodorofosforanu(v) wapnia, 48 mg cyklodekstryny, 60 mg hydroksypropylocelulozy, 60 mg bentonitu, 60 mg powidonu (kollidon VA 60 drobnoziarnisty), 6 mg ditlenku krzemu, 6 mg stearynianu magnezu, 12 mg dezodoryzowanego wyciągu z rozmarynu; i powłoki, która zawiera: 15,5 mg węgla aktywnego (90% cząstek o rozmiarze poniżej 100 μm, strata prażenia w temp. 600 C: 1%, strata suszenia: 10%) 15 mg szelaku, 22,5 mg hydroksypropylometylocelulozy, 9 mg trioctanu gliceryny. Proces produkcji przykładu 3: [0046] Wszystkie składniki rdzenia miesza się w mieszarce bębnowej przez 20 min. i ewentualnie 5 min. przed końcem dodaje się środek poślizgowy stearynian magnezu. Mieszanina jest prasowana w tabletki za pomocą prasy obrotowej. Następnie tabletki są powlekane zawiesiną składającą się z węgla aktywnego, szelaku, hydroksypropylometylocelulozy, trioctanu gliceryny i oczyszczonej wody. Wyniki: [0047] Przykłady 1, 2 i 3 nie wykazują żadnego złego ani rybiego smaku ani zapachu. Sporządził i zweryfikował Piotr Godlewski Rzecznik patentowy

10 - 9 - Zastrzeżenia patentowe 1. Kompozycja doustna zawierający tran rybi, olej perilla lub wielonienasycone kwasy tłuszczowe (WKT) i węgiel aktywny. 2. Kompozycja według zastrz. 1 pozbawiona rybiego lub złego zapachu, woni lub smaku. 3. Kompozycja według zastrz. 1 albo 2, w której WKT obejmują tran rybi lub olej perilla, lub kwasami tłuszczowymi omega-3, kwasami tłuszczowymi omega-6, kwasem arachidonowym, kwasem linolowym, kwasem α-linolowym, kwasem dihomo-γ-linolowym, kwasem eikozapentaenowym (EPA), kwasem dokozaheksaenowym (DHA) lub ich mieszaninami. 4. Kompozycja według zastrz. 1 albo 3, w której tran rybi zawiera kwas eikozapentaenowy (EPA) i kwas dokozaheksaenowy (DHA). 5. Kompozycja według zastrz. 1 albo 4, w której tran rybi jest sproszkowanym lub granulowanym tranem rybim. 6. Kompozycja według któregokolwiek z zastrzeżeń od 1 do 5, w której ilość tranu rybiego, oleju perilla lub WKT wynosi od 5% do 70% wagowych kompozycji. 7. Kompozycja według któregokolwiek z zastrzeżeń od 1 do 6, w której ilość tranu rybiego, oleju perilla lub WKT w mieszance wynosi 100 mg 1000 mg. 8. Kompozycja według któregokolwiek z zastrzeżeń od 1 do 7 zawierająca co najmniej jedną inną sól mineralną i/lub witaminę. 9. Kompozycja według któregokolwiek z zastrzeżeń od 1 do 8, która jest doustnym suplementem żywieniowym lub suplementem diety. 10. Kompozycja według któregokolwiek z zastrzeżeń od 1 do 9 w formie tabletki, tabletki powlekanej lub tabletki wielowarstwowej. 11. Kompozycja według któregokolwiek z zastrzeżeń od 1 do 10 w formie tabletki, w której węgiel aktywny jest rozproszony w matrycy tabletki.

11 Kompozycja według któregokolwiek z zastrzeżeń od 1 do 11 w formie tabletki trzywarstwowej, w której węgiel aktywny znajduje się w dwóch warstwach zewnętrznych. 13. Kompozycja według któregokolwiek z zastrzeżeń od 1 do 12 w formie tabletki powlekanej, w której węgiel aktywny znajduje się w powłoce. 14. Proces wytwarzania kompozycji według któregokolwiek z zastrzeżeń od 1 do Kompozycja według któregokolwiek z zastrzeżeń od 1 do 13 jako suplement żywieniowy lub suplement diety do stosowania w zapobieganiu rozwojowi zmian, zaburzeń i chorób arteriosklerotycznych lub zmniejszaniu ryzyka ich wystąpienia, w rozwijaniu i podtrzymywaniu funkcji poznawczych, w łagodzeniu skutków chorób naczyń krwionośnych, sercowo-naczyniowych, mózgowo-naczyniowych i nerwowych i/lub zapobieganiu im, w łagodzeniu skutków zaburzeń hormonalnych lub immunologicznych, lub otyłości; we wspieraniu leczenia cukrzycy, nowotworu i/lub stanów zapalnych 16. Kompozycja według któregokolwiek z zastrzeżeń od 1 do 13 do stosowania w zapobieganiu rozwojowi zmian, zaburzeń i chorób arteriosklerotycznych lub zmniejszaniu ryzyka ich wystąpienia, w rozwijaniu i podtrzymywaniu funkcji poznawczych, w łagodzeniu skutków chorób naczyń krwionośnych, sercowo-naczyniowych, mózgowo-naczyniowych i nerwowych i/lub zapobieganiu im, w łagodzeniu skutków zaburzeń hormonalnych lub immunologicznych, lub otyłości; we wspieraniu leczenia cukrzycy, nowotworu i/lub stanów zapalnych. Sporządził i zweryfikował Piotr Godlewski Rzecznik patentowy

12 - 11 -

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2214628. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08846097.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2214628. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08846097. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2214628 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08846097.7

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.04.2004 04007991.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.04.2004 04007991. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1474999 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.04.2004 04007991.5 (51) Int. Cl. A23L1/30 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2005 05801288.1

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2005 05801288.1 PL/EP 1799204 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1799204 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2131847. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.02.2008 08716068.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2131847. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.02.2008 08716068. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2131847 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.02.2008 08716068.5

Bardziej szczegółowo

Cena : 75,00 zł Producent : SCITEC NUTRITION Stan magazynowy : bardzo wysoki Średnia ocena : brak recenzji. superodzywki.pl

Cena : 75,00 zł Producent : SCITEC NUTRITION Stan magazynowy : bardzo wysoki Średnia ocena : brak recenzji. superodzywki.pl Scitec Multi Pro PLUS 30 saszetek Cena : 75,00 zł Producent : SCITEC NUTRITION Stan magazynowy : bardzo wysoki Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 23-12-2016 MULTI PRO PLUS posiada wysoki poziom multi-

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1890558 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.05.2006 06755505.2

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1747298 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.7 (51) Int. Cl. C22C14/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1680075 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2004

Bardziej szczegółowo

www.mergeto.pl Kraków Sp. z o.o., 30-062 Kraków, Al. 3-go Maja 9, e-mail: info@polfa-krakow.pl tel. 42 288 17 04 42 288 17 05 mergeto@mergeto.

www.mergeto.pl Kraków Sp. z o.o., 30-062 Kraków, Al. 3-go Maja 9, e-mail: info@polfa-krakow.pl tel. 42 288 17 04 42 288 17 05 mergeto@mergeto. www.mergeto.pl Polfa Kraków Sp. z o.o., 30-062 Kraków, Al. 3-go Maja 9, e-mail: info@polfa-krakow.pl tel. 42 288 17 04 42 288 17 05 mergeto@mergeto.pl Polfa Kraków to dynamicznie rozwijająca się firma na

Bardziej szczegółowo

Osteosanum (Vision) suplement diety

Osteosanum (Vision) suplement diety Preparaty For Life VISION ziołowe Osteosanum (Vision) suplement diety Nutrimax+ (Vision) suplement diety Passilat (Vision) suplement diety Osteosanum (Vision) suplement diety Powiększ zdjęcie Cena za 144.00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.03.2004 04006037.8

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.03.2004 04006037.8 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1462149 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.03.04 04006037.8

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 188339 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.0.06 06769997. (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2044846 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.09.2008 08460037.8 (13) (51) T3 Int.Cl. A23L 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 16.10.2003, PCT/SI03/000036 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 16.10.2003, PCT/SI03/000036 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206217 (21) Numer zgłoszenia: 376413 (22) Data zgłoszenia: 16.10.2003 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-17/15 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy

AE/ZP-27-17/15 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy AE/ZP-27-17/15 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy Cena brutto zamówienia - każdego pakietu powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, natomiast wartość brutto poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 stycznia 2013 r. Poz. 138. Rozporządzenie. z dnia 18 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 29 stycznia 2013 r. Poz. 138. Rozporządzenie. z dnia 18 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 stycznia 2013 r. Poz. 138 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie suplementów diety. (Dz. U. z dnia 17 lutego 2003 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie suplementów diety. (Dz. U. z dnia 17 lutego 2003 r.) Dz.U.03.27.236 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie suplementów diety (Dz. U. z dnia 17 lutego 2003 r.) Na podstawie art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach

Bardziej szczegółowo

WYKAZ FORM CHEMICZNYCH WITAMIN I SKŁADNIKÓW MINERALNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ STOSOWANE W PRODUKCJI SUPLEMENTÓW DIETY

WYKAZ FORM CHEMICZNYCH WITAMIN I SKŁADNIKÓW MINERALNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ STOSOWANE W PRODUKCJI SUPLEMENTÓW DIETY Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia. 2013 r. (poz..) WYKAZ FORM CHEMICZNYCH WITAMIN I SKŁADNIKÓW MINERALNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ STOSOWANE W PRODUKCJI SUPLEMENTÓW DIETY 1. Witaminy: 1) WITAMINA

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1773451 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.06.2005 05761294.7 (13) (51) T3 Int.Cl. A61K 31/4745 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Wykaz form chemicznych witamin i składników mineralnych, które mogą być stosowane w produkcji suplementów diety

Wykaz form chemicznych witamin i składników mineralnych, które mogą być stosowane w produkcji suplementów diety Załącznik nr 2 Wykaz form chemicznych witamin i składników mineralnych, które mogą być stosowane w produkcji suplementów diety 1. Witaminy: 1) WITAMINA A: a) retinol, b) octan retinylu, c) palmitynian

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2459013 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.07.2010 10736717.9 (13) (51) T3 Int.Cl. A23L 1/30 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2584058. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2011 11186244.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2584058. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2011 11186244. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2584058 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2011 11186244.7 (13) (51) T3 Int.Cl. C22C 38/40 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/FR02/02519 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/FR02/02519 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 202567 (21) Numer zgłoszenia: 367089 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 16.07.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Olej rybi z olejem z rokitnika i witaminą E. Omega-3. Wyjątkowa formuła wykorzystująca starożytną mądrość chińską i nowoczesną technologię

Olej rybi z olejem z rokitnika i witaminą E. Omega-3. Wyjątkowa formuła wykorzystująca starożytną mądrość chińską i nowoczesną technologię Olej rybi z olejem z rokitnika i witaminą E Wyjątkowa formuła wykorzystująca starożytną mądrość chińską i nowoczesną technologię Dlaczego kwasy tłuszczowe są tak ważne? Kwasy tłuszczowe należą do grupy

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 10.11.2003, PCT/FI03/000850 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 10.11.2003, PCT/FI03/000850 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211756 (21) Numer zgłoszenia: 376772 (22) Data zgłoszenia: 10.11.2003 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

Kompozycja przyprawowa do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu i sposób wytwarzania kompozycji przyprawowej do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu

Kompozycja przyprawowa do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu i sposób wytwarzania kompozycji przyprawowej do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206451 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 371452 (51) Int.Cl. A23L 1/221 (2006.01) A23L 1/0522 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO SOLUVIT N, proszek do sporządzania roztworu do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 1 fiolka zawiera: Substancje

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 202830 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21..2008 0801836.0 (97)

Bardziej szczegółowo

Jak działają witaminy z serii FA CORE i dlaczego to najlepszy wybór. Olej słonecznikowy Witaminy Witamina A Witamina D Witamina E Witamina C

Jak działają witaminy z serii FA CORE i dlaczego to najlepszy wybór. Olej słonecznikowy Witaminy Witamina A Witamina D Witamina E Witamina C FA Core Vita Core Kompleks witamin i minerałów wzbogacony o olej słonecznikowy bogaty w zdrowe kwasy tłuszczowe z grupy Omega. Doskonały suplement diety dla zawodowych sportowców oraz osób aktywnych, których

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 2032 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1829545. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.12.2005 05819874.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1829545. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.12.2005 05819874. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18294 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.12.0 0819874.8 (13) (1) T3 Int.Cl. A61K 31/7 (06.01) A61K 9/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1768673 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.06.2005 05757277.8 (13) T3 (51) Int. Cl. A61K31/519 A61K9/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.12.2005 05077837.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.12.2005 05077837. RZECZPSPLITA PLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EURPEJSKIEG (19) PL (11) PL/EP 1671547 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.12.2005 05077837.2 (51) Int. Cl. A23B7/154 (2006.01) (97)

Bardziej szczegółowo

ICBerry (Vision) suplement diety

ICBerry (Vision) suplement diety Preparaty Dla kobiet VISION ziołowe ICBerry (Vision) suplement diety Hiper (Vision) suplement diety Junior Neo (Vision) suplement diety ICBerry (Vision) suplement diety Powiększ zdjęcie Cena za 184.00

Bardziej szczegółowo

Rejestr produktów podlegających zgłoszeniu do Głównego Inspektora Sanitarnego 2007-2010

Rejestr produktów podlegających zgłoszeniu do Głównego Inspektora Sanitarnego 2007-2010 Rejestr produktów podlegających zgłoszeniu do Głównego Inspektora Sanitarnego 2007-2010 Analiza rejestru powiadomień o pierwszym wprowadzeniu do obrotu środków spożywczych Środki spożywcze specjalnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. Poz. 453 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. Poz. 453 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. Poz. 453 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690978 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05101042.9 (13) T3 (51) Int. Cl. D06F81/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.07.2004 04740699.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.07.2004 04740699. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1658064 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.07.2004 04740699.6 (51) Int. Cl. A61K31/37 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 223771 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.12.08 0886773.1 (13) (1) T3 Int.Cl. A47L 1/42 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425. PL/EP 1809944 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1809944 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.4 (51) Int. Cl.

Bardziej szczegółowo

Bioterra zdrowie i uroda. Rodzice marzą o tym, aby ich dzieci były zdrowe. Dorosłe dzieci dbają o zdrowie rodziców. Zakochani o kochanych.

Bioterra zdrowie i uroda. Rodzice marzą o tym, aby ich dzieci były zdrowe. Dorosłe dzieci dbają o zdrowie rodziców. Zakochani o kochanych. Bioterra zdrowie i uroda Rodzice marzą o tym, aby ich dzieci były zdrowe. Dorosłe dzieci dbają o zdrowie rodziców. Zakochani o kochanych. Każdy człowiek marzy o zdrowiu i urodzie. Pragnienie to nie zależy

Bardziej szczegółowo

Kategoria żywności, środek spożywczy lub składnik żywności. Warunki dla stosowania oświadczenia

Kategoria żywności, środek spożywczy lub składnik żywności. Warunki dla stosowania oświadczenia Kategoria, WITAMINY VITAMINS 1 Wiatminy ogólnie Vitamins, in general - witaminy pomagają w rozwoju wszystkich struktur organizmu; - witaminy pomagają zachować silny organizm; - witaminy są niezbędne dla

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173. PL/EP 1859720 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.7 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 84/12 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1886585 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.07.2006 06291197.9

Bardziej szczegółowo

0,544 mg (co odpowiada 0,44 mg witaminy B 1 ) w postaci azotanu tiaminy - witaminę B 2 (ryboflawina) 0,3 mg - witaminę B 6 w postaci

0,544 mg (co odpowiada 0,44 mg witaminy B 1 ) w postaci azotanu tiaminy - witaminę B 2 (ryboflawina) 0,3 mg - witaminę B 6 w postaci CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Vita Buerlecithin, tabletki drażowane, produkt złożony. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Substancjami czynnymi produktu są: lecytyna sojowa,

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2242492. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.02.2009 09712902.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2242492. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.02.2009 09712902. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2242492 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.02.09 09712902.7 (13) (1) T3 Int.Cl. A61K 31/473 (06.01) A61P

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2122 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2..07 07866441.4 (13) (1) T3 Int.Cl. D21H 19/06 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2106511 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.10.2007 07821359.2

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1755404 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.06.2004 04745171.1 (13) (51) T3 Int.Cl. A23D 9/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

WITAMINY DLA DIABETYKÓW

WITAMINY DLA DIABETYKÓW WITAMINY DLA DIABETYKÓW Witaminy dla diabetyków: zestaw witamin i składników mineralnych dostosowany ilościowo i jakościowo do potrzeb osób chorych na cukrzycę jako uzupełnienie codziennej diety. Energia

Bardziej szczegółowo

Stabilinat. kapsułki. Garum armonicum uzyskuje się z autolizy enzymatycznej organów wewnętrznych niektórych ryb błękitnych.

Stabilinat. kapsułki. Garum armonicum uzyskuje się z autolizy enzymatycznej organów wewnętrznych niektórych ryb błękitnych. Stabilinat kapsułki Składniki: Żelatyna rybna, stabilizator: gliceryna roślinna, Garum Armoricum (hydrolizat rybny bogaty w polipeptydy): 27%, olej słonecznikowy, kapsułka: szelak, emulgator: lecytyna

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZEŃSTWO OD KUCHNI Integracja międzypokoleniowa mieszkańców Śliwkowego Szlaku

SPOŁECZEŃSTWO OD KUCHNI Integracja międzypokoleniowa mieszkańców Śliwkowego Szlaku SPOŁECZEŃSTWO OD KUCHNI Integracja międzypokoleniowa mieszkańców Śliwkowego Szlaku NASZE KULINARNE TRADYCJE NASZE KULINARNE TRADYCJE Co składa się na nie? Bez jakich produktów i potraw nie wyobrażamy sobie

Bardziej szczegółowo

PL 203790 B1. Uniwersytet Śląski w Katowicach,Katowice,PL 03.10.2005 BUP 20/05. Andrzej Posmyk,Katowice,PL 30.11.2009 WUP 11/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL 203790 B1. Uniwersytet Śląski w Katowicach,Katowice,PL 03.10.2005 BUP 20/05. Andrzej Posmyk,Katowice,PL 30.11.2009 WUP 11/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203790 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 366689 (51) Int.Cl. C25D 5/18 (2006.01) C25D 11/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1837019. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2005 05807929.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1837019. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2005 05807929. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1837019 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2005 05807929.4

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (8 6 ) D ata i numer zgłoszenia m iędzynarodow ego: , PCT/FR95/01053

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (8 6 ) D ata i numer zgłoszenia m iędzynarodow ego: , PCT/FR95/01053 RZECZPOSPOLITA PO LSK A Urząd Patentowy R zeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL ( 2 1 ) N um er zgłoszenia: 3 1 9 5 8 5 ( 2 2 ) D ata zgłoszenia: 04.08.1995 (8 6 ) D ata i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2814723 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2013 13704452.5 (13) (51) T3 Int.Cl. B63G 8/39 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1814527 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.10.2005 05810652.7

Bardziej szczegółowo

SANPROBI Super Formula

SANPROBI Super Formula SUPLEMENT DIETY SANPROBI Super Formula Unikalna formuła siedmiu żywych szczepów probiotycznych i dwóch prebiotyków Zdrowie i sylwetka a w super formie Zaburzenia metaboliczne stanowią istotny problem medyczny

Bardziej szczegółowo

Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta

Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta Uwaga: Niniejsze zmiany do streszczenia charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta są wersją obowiązującą

Bardziej szczegółowo

(62) Numer zgłoszenia, z którego nastąpiło wydzielenie: 338127 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

(62) Numer zgłoszenia, z którego nastąpiło wydzielenie: 338127 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199125 (21) Numer zgłoszenia: 375989 (22) Data zgłoszenia: 16.07.1998 (62) Numer zgłoszenia, z którego nastąpiło

Bardziej szczegółowo

RACJONALNE ŻYWIENIE. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Mokrzeszów. 2007 r.

RACJONALNE ŻYWIENIE. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Mokrzeszów. 2007 r. RACJONALNE ŻYWIENIE Zespół Szkół Rolnicze Centrum Mokrzeszów 2007 r. RACJONALNE ŻYWIENIE Polega na systematycznym dostarczaniu do organizmu wszystkich niezbędnych składników odżywczych w ilościach i proporcjach

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1879609. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.05.2006 06742792.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1879609. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.05.2006 06742792. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1879609 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.05.2006 06742792.2 (13) (51) T3 Int.Cl. A61K 38/17 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Lipidy OLEJ. Kwasy t uszczowe. Kwasy t uszczowe Omega6 COOH COOH CH3. Schéma acides gras omega 6 COOH

Lipidy OLEJ. Kwasy t uszczowe. Kwasy t uszczowe Omega6 COOH COOH CH3. Schéma acides gras omega 6 COOH Lipidy CH 3 R CH3 Kwasy t uszczowe Kwasy t uszczowe Omega3 Lipidy Schéma acides gras omega 6 CH3 Kwasy t uszczowe Omega6 23 TRAN Kwasy t uszczowe Wielonienasycone kwasy t uszczowe zawarte w pokarmie ulegajà

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.05.2005 05746418.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.05.2005 05746418.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1817186 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.05.2005 05746418.2 (13) T3 (51) Int. Cl. B60G21/055 F16D1/06

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2253685 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.06.2010 10165746.8 (13) (51) T3 Int.Cl. C09K 5/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1740398 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 1.03.200 071703.9 (1) Int. Cl. B60C1/06 (2006.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2300459. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.06.2009 09772333.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2300459. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.06.2009 09772333. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2049 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.06.09 09772333.2 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.09.2006 06291421.3

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.09.2006 06291421.3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1769798 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.09.2006 06291421.3

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą 2) Dz.U.07.137.967 2010.01.22 zm. Dz.U.2010.9.63 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą 2) (Dz. U. z dnia 31 lipca 2007 r.) Na

Bardziej szczegółowo

CHOLESTONE NATURALNA OCHRONA PRZED MIAŻDŻYCĄ. www.california-fitness.pl www.calivita.com

CHOLESTONE NATURALNA OCHRONA PRZED MIAŻDŻYCĄ. www.california-fitness.pl www.calivita.com CHOLESTONE NATURALNA OCHRONA PRZED MIAŻDŻYCĄ Co to jest cholesterol? Nierozpuszczalna w wodzie substancja, która: jest składnikiem strukturalnym wszystkich błon komórkowych i śródkomórkowych wchodzi w

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1701111 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.03.2005 05090064.6 (51) Int. Cl. F24H9/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.09.2006 06019976.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.09.2006 06019976. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 177267 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2.09.2006 06019976.7 (1) Int. Cl. F16L9/00 (2006.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1786660 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 (13) T3 (51) Int. Cl. B62D25/08 B60G15/06

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.1 (13) (51) T3 Int.Cl. F01M 11/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowane składniki granulatów Fitmin są podstawą optymalnej wartości odżywczej. Białko (37%), tłuszcz (22%), energia: 16,2 MJ/1 kg

Zróżnicowane składniki granulatów Fitmin są podstawą optymalnej wartości odżywczej. Białko (37%), tłuszcz (22%), energia: 16,2 MJ/1 kg KARMA SUCHA Sucha programu żywieniowego Fitmin dla kotów ma wiele zalet. Wśród nich najważniejsze są niewątpliwie: walory smakowe wzmocnione przez nałożenie na powierzchnie każdej granuli smaku wątroby

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 169429 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.12.2004 0480406.3 (13) (1) T3 Int.Cl. A61K 9/08 (2006.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

LAMININE OMEGA +++ Informacje o produkcie

LAMININE OMEGA +++ Informacje o produkcie LAMININE OMEGA +++ Informacje o produkcie NAWIĄZUJĄC DO DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W POLSCE W 2011r. Z powodu chorób układu krążenia zmarło 440,9 na każde 100 tys. osób W Polsce wykryto cukrzycę

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP03/04528 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP03/04528 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203555 (21) Numer zgłoszenia: 371674 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 30.04.2003 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.05.2005 05010800.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.05.2005 05010800.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1600805 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.05.2005 05010800.0 (13) T3 (51) Int. Cl. G02C7/04 A01K13/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1561894 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.01.2005 05001385.3 (13) (51) T3 Int.Cl. E06B 3/66 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Grupa SuperTaniaApteka.pl Utworzono : 25 czerwiec 2016

Grupa SuperTaniaApteka.pl Utworzono : 25 czerwiec 2016 CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ > Model : 4075211 Producent : MERCK KGAA FEMINATAL N - Podwójne zdrowie dziecka i mamy Zestaw witamin i minerałów dla kobiet w ciąży i karmiących piersią - najczęściej stosowany

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 20.10.2000, PCT/US00/28979 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 20.10.2000, PCT/US00/28979 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203084 (21) Numer zgłoszenia: 349173 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 20.10.2000 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2215047. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.10.2008 08844673.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2215047. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.10.2008 08844673. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2247 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31..08 08844673.7 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2526977. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2012 12153261.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2526977. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2012 12153261. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2526977 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2012 12153261.8

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wytwarzania produktu mlecznego, zawierającego żelatynę, mleko odtłuszczone i śmietanę

PL B1. Sposób wytwarzania produktu mlecznego, zawierającego żelatynę, mleko odtłuszczone i śmietanę PL 212118 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212118 (21) Numer zgłoszenia: 365023 (22) Data zgłoszenia: 22.01.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.2 (13) (51) T3 Int.Cl. A47C 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Ekskluzywna receptura wykorzystująca starożytną mądrość chińską i nowoczesną technologię

Ekskluzywna receptura wykorzystująca starożytną mądrość chińską i nowoczesną technologię /1/ Olej rybi z olejem z rokitnika i witaminą E Omega-3 Ekskluzywna receptura wykorzystująca starożytną mądrość chińską i nowoczesną technologię /2/ Dlaczego kwasy tłuszczowe Omega-3 są ważne? Kwasy tłuszczowe

Bardziej szczegółowo

0,544 mg (co odpowiada 0,44 mg witaminy B 1 ) w postaci azotanu tiaminy - witaminę B 2 (ryboflawina) 0,3 mg - witaminę B 6 w postaci

0,544 mg (co odpowiada 0,44 mg witaminy B 1 ) w postaci azotanu tiaminy - witaminę B 2 (ryboflawina) 0,3 mg - witaminę B 6 w postaci CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Vita Buerlecithin, tabletki drażowane, produkt złożony. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Substancjami czynnymi produktu są: lecytyna sojowa,

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2124961. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.2008 08787851.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2124961. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.2008 08787851. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2124961 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.08 0878781.8

Bardziej szczegółowo

GENODIET ZDROWIE ZAPISANE W GENACH

GENODIET ZDROWIE ZAPISANE W GENACH GENODIET ZDROWIE ZAPISANE W GENACH Rodzaje testów Genodiet Test Genodiet składają się z 3 uzupełniających się modułów, stanowiących 3 kroki do poznania indywidualnych zasad zdrowia. Identyfikacja typu

Bardziej szczegółowo

Pakiet konsultacji genetycznych zawierający spersonalizowane zalecenia żywieniowe dla pacjenta

Pakiet konsultacji genetycznych zawierający spersonalizowane zalecenia żywieniowe dla pacjenta Pakiet konsultacji genetycznych zawierający spersonalizowane zalecenia żywieniowe dla pacjenta CHOROBY DIETOZALEŻNE W POLSCE 2,150,000 osób w Polsce cierpi na cukrzycę typu II 7,500,000 osób w Polsce cierpi

Bardziej szczegółowo

PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06

PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198188 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 370289 (51) Int.Cl. C01B 33/00 (2006.01) C01B 33/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 29.05.2001, PCT/EP01/06145 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 29.05.2001, PCT/EP01/06145 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203142 (21) Numer zgłoszenia: 352037 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 29.05.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2124973. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.03.2008 08718009.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2124973. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.03.2008 08718009. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2124973 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.03.2008 08718009.7

Bardziej szczegółowo

Warzywa i owoce powinny wchodzić w skład codziennej diety, gdyż są źródłem cennych witamin, zwłaszcza witaminy C oraz B - karotenu.

Warzywa i owoce powinny wchodzić w skład codziennej diety, gdyż są źródłem cennych witamin, zwłaszcza witaminy C oraz B - karotenu. Warzywa i owoce powinny wchodzić w skład codziennej diety, gdyż są źródłem cennych witamin, zwłaszcza witaminy C oraz B - karotenu. Dostarczają także kwasu foliowego. Zawierają znaczne ilości składników

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2120618. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2008 08719309.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2120618. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2008 08719309. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2120618 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2008 08719309.0 (13) (1) T3 Int.Cl. A41B 11/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... Na podstawie art. 27 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... Na podstawie art. 27 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia..... zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety 2) Na podstawie art. 27 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.

Bardziej szczegółowo

OLEJ Z MIKROGLONÓW SCHIZOCHYTRIUM BOGATY W DHA I EPA

OLEJ Z MIKROGLONÓW SCHIZOCHYTRIUM BOGATY W DHA I EPA Dr Rodney Gray DSM Nutritional Lipids (a Division of DSM Nutritional Products LLC) 6 lipca 2012 r. NFU 786 OLEJ Z MIKROGLONÓW SCHIZOCHYTRIUM BOGATY W DHA I EPA Szanowny Panie, pragnę poinformować o rozpatrzeniu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.9 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 39/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo