TEKST: NAZWA FIRMY FONT: Century Gothic - bold ROZMIAR: 8 pkt. TEKST: DANE ADRESOWE FONT: Century Gothic - bold ROZMIAR: 6,5 pkt INTERLINIA: 10 pkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEKST: NAZWA FIRMY FONT: Century Gothic - bold ROZMIAR: 8 pkt. TEKST: DANE ADRESOWE FONT: Century Gothic - bold ROZMIAR: 6,5 pkt INTERLINIA: 10 pkt"

Transkrypt

1 1 61 mm system Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, Warszawa, Poland NAZWA FIRMY Century Gothic - bold ROZMIAR: 8 pkt DANE ADRESOWE Century Gothic - bold ROZMIAR: 6,5 pkt INTERLINIA: 10 pkt Grafika firmowa Akcydensy wzór faksu strony kolejne (wersja angielska) 14 mm 14 mm Wzór faksu jest jednym z podstawowych druków firmowych, wykorzystywanych w szczególnoœci do komunikacji zewnêtrznej. Ze wzglêdu na technologiê przekazu wystêpuje on w wersji achromatycznej. rodzaj papieru: 2 offset 90 g/m bia³y kolory: Black 15 mm 200

2 1 Informacja faksowa Dla: Do: Od: Dotyczy: Tel.: Faks: 61 mm system - Operator Gazoci¹gów Przesy³owych GAZ SYSTEM S.A. Stron: Data: KONSTANS ODDZIA U FIRMY Century Gothic - bold ROZMIAR: 8 pkt ADRES ODDZIA U Century Gothic - bold ROZMIAR: 6,5 pkt INTERLINIA: 10 pkt DANE Century Gothic - bold ROZMIAR: 10 pkt Grafika firmowa Akcydensy wzór faksu dla oddzia³ów strona tytu³owa OGP/.../2009 TYTU Century Gothic - bold ROZMIAR: 24 pkt 14 mm 14 mm Opis wzoru faksu opracowany dla oddzia³ów firmy w wersji polskiej i angielskiej zosta³ zaprezentowany na przyk³adzie oddzia³u GAZ-SYSTEM w Poznaniu. Wzory dla pozosta³ych oddzia³ów firmy s¹ analogiczne. Wzór faksu jest jednym z podstawowych druków firmowych, wykorzystywanych w szczególnoœci do komunikacji zewnêtrznej. Ze wzglêdu na technologiê przekazu wystêpuje on w wersji achromatycznej. rodzaj papieru: 2 offset 90 g/m bia³y kolory: Black 15 mm 201

3 1 61 mm system - Operator Gazoci¹gów Przesy³owych GAZ SYSTEM S.A. KONSTANS ODDZIA U FIRMY Century Gothic - bold ROZMIAR: 8 pkt ADRES ODDZIA U Century Gothic - bold ROZMIAR: 6,5 pkt INTERLINIA: 10 pkt Grafika firmowa Akcydensy wzór faksu dla oddzia³ów strony kolejne 14 mm 14 mm Opis wzoru faksu opracowany dla oddzia³ów firmy w wersji polskiej i angielskiej zosta³ zaprezentowany na przyk³adzie oddzia³u GAZ-SYSTEM w Poznaniu. Wzory dla pozosta³ych oddzia³ów firmy s¹ analogiczne. Wzór faksu jest jednym z podstawowych druków firmowych, wykorzystywanych w szczególnoœci do komunikacji zewnêtrznej. Ze wzglêdu na technologiê przekazu wystêpuje on w wersji achromatycznej. rodzaj papieru: 2 offset 90 g/m bia³y kolory: Black 15 mm 202

4 Grafika firmowa Akcydensy - koperta DL 57 mm system Operator Gazoci¹gów Przesy³owych GAZ-SYSTEM S.A Warszawa, ul. Mszczonowska 4 NAZWA FIRMY Century Gothic - bold ROZMIAR: 8 pkt INTERLINIA: 10 pkt DANE ADRESOWE Century Gothic - bold ROZMIAR: 7 pkt INTERLINIA: 10 pkt Dane adresowe s¹ umieszczane bezpoœrednio pod Logotypem z zachowaniem pola ochronnego. wymiary koperty: 220 x 110 mm rodzaj papieru: 2 offset 90 g/m bia³y kolory: Pantone 1655 C Black 203

5 Grafika firmowa Akcydensy - koperta DL z oknem 57 mm system Operator Gazoci¹gów Przesy³owych GAZ-SYSTEM S.A Warszawa, ul. Mszczonowska 4 NAZWA FIRMY Century Gothic - bold ROZMIAR: 8 pkt INTERLINIA: 10 pkt DANE ADRESOWE Century Gothic - bold ROZMIAR: 7 pkt INTERLINIA: 10 pkt Dane adresowe s¹ umieszczane bezpoœrednio pod Logotypem z zachowaniem pola ochronnego. wymiary koperty: 110 x 220 mm (okno 45 x 90 mm) rodzaj papieru: 2 offset 90 g/m bia³y kolory: Pantone 1655 C Black 204

6 Grafika firmowa Akcydensy - koperta C6 57 mm 25 mm system Operator Gazoci¹gów Przesy³owych GAZ-SYSTEM S.A Warszawa, ul. Mszczonowska 4 NAZWA FIRMY Century Gothic - bold ROZMIAR: 8 pkt INTERLINIA: 10 pkt DANE ADRESOWE Century Gothic - bold ROZMIAR: 7 pkt INTERLINIA: 10 pkt Dane adresowe s¹ umieszczane bezpoœrednio pod Logotypem z zachowaniem pola ochronnego. wymiary koperty: 114x162 mm rodzaj papieru: 2 offset 90 g/m bia³y kolory: Pantone 1655 C Black 205

7 Grafika firmowa Akcydensy - koperta C5 57 mm 2 system Operator Gazoci¹gów Przesy³owych GAZ-SYSTEM S.A Warszawa, ul. Mszczonowska 4 NAZWA FIRMY Century Gothic - bold ROZMIAR: 8 pkt INTERLINIA: 10 pkt DANE ADRESOWE Century Gothic - bold ROZMIAR: 7 pkt INTERLINIA: 10 pkt Dane adresowe s¹ umieszczane bezpoœrednio pod Logotypem z zachowaniem pola ochronnego. wymiary koperty: 162x229 mm rodzaj papieru: 2 offset 90 g/m bia³y kolory: Pantone 1655 C Black 206

8 Grafika firmowa Akcydensy - koperta C4 82 mm 10 mm 39 mm system Operator Gazoci¹gów Przesy³owych GAZ-SYSTEM S.A Warszawa, ul. Mszczonowska 4 10 mm NAZWA FIRMY Century Gothic - bold ROZMIAR: 11 pkt INTERLINIA: 14 pkt 10 mm DANE ADRESOWE Century Gothic - bold ROZMIAR: 10 pkt INTERLINIA: 14 pkt 10 mm Dane adresowe s¹ umieszczane bezpoœrednio pod Logotypem z zachowaniem pola ochronnego. 10 mm wymiary koperty: 229x324 mm rodzaj papieru: 2 offset 150 g/m bia³y kolory: Pantone 1655 C Black 207

9 Grafika firmowa Akcydensy koperta DL dla oddzia³ów 57 mm 26,5 mm system Operator Gazoci¹gów Przesy³owych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzia³ w Poznaniu Poznañ, ul. Grobla 15 NAZWA ODDZIA U Century Gothic - bold ROZMIAR: 8 pkt INTERLINIA: 10 pkt ADRES ODDZIA U Century Gothic - bold ROZMIAR: 7 pkt INTERLINIA: 10 pkt Opis wzoru kopert opracowany dla oddzia³ów firmy zosta³ zaprezentowany na przyk³adzie oddzia³u GAZ-SYSTEM S.A. w Poznaniu. Wzory kopert pozosta³ych oddzia³ów firmy s¹ analogiczne. wymiary koperty: 220 x 110 mm rodzaj papieru: 2 offset 90 g/m bia³y kolory: Pantone 1655 C Black 208

10 Grafika firmowa Akcydensy koperta DL z oknem dla oddzia³ów 57 mm 26,5 mm system Operator Gazoci¹gów Przesy³owych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzia³ w Poznaniu Poznañ, ul. Grobla 15 NAZWA ODDZIA U Century Gothic - bold ROZMIAR: 8 pkt INTERLINIA: 10 pkt ADRES ODDZIA U Century Gothic - bold ROZMIAR: 7 pkt INTERLINIA: 10 pkt wymiary koperty: 110 x 220 mm (okno 45 x 90 mm) rodzaj papieru: 2 offset 90 g/m bia³y kolory: Pantone 1655 C Black 209

11 Grafika firmowa Akcydensy koperta C6 dla oddzia³ów 57 mm 25 mm system Operator Gazoci¹gów Przesy³owych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzia³ w Poznaniu Poznañ, ul. Grobla 15 NAZWA ODDZIA U Century Gothic - bold ROZMIAR: 8 pkt INTERLINIA: 10 pkt ADRES ODDZIA U Century Gothic - bold ROZMIAR: 7 pkt INTERLINIA: 10 pkt wymiary koperty: 114x162 mm rodzaj papieru: 2 offset 90 g/m bia³y kolory: Pantone 1655 C Black 210

12 Grafika firmowa Akcydensy koperta C5 dla oddzia³ów 57 mm 2 system Operator Gazoci¹gów Przesy³owych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzia³ w Poznaniu Poznañ, ul. Grobla 15 NAZWA ODDZIA U Century Gothic - bold ROZMIAR: 8 pkt INTERLINIA: 10 pkt ADRES ODDZIA U Century Gothic - bold ROZMIAR: 7 pkt INTERLINIA: 10 pkt wymiary koperty: 162x229 mm rodzaj papieru: 2 offset 90 g/m bia³y kolory: Pantone 1655 C Black 211

13 Grafika firmowa Akcydensy koperta C4 dla oddzia³ów 82 mm 39 mm system Operator Gazoci¹gów Przesy³owych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzia³ w Poznaniu Poznañ, ul. Grobla mm NAZWA ODDZIA U Century Gothic - bold ROZMIAR: 11 pkt INTERLINIA: 14 pkt 10 mm ADRES ODDZIA U Century Gothic - bold ROZMIAR: 10 pkt INTERLINIA: 14 pkt 10 mm 10 mm wymiary koperty: 229x324 mm rodzaj papieru: 2 offset 150 g/m bia³y kolory: Pantone 1655 C Black 212

14 Grafika firmowa Akcydensy etykiety 48x105 mm 14 mm 14,5 mm 14,5 mm s y s t e m - Operator Gazoci¹gów Przesy³owych GAZ SYSTEM S.A Warszawa, ul. Mszczonowska 4, tel , faks DANE TELEADRESOWE Century Gothic - bold ROZMIAR: 7,5 pkt INTERLINIA: 11 pkt NAZWA FIRMY Century Gothic - bold ROZMIAR: 9 pkt INTERLINIA: 11 pkt Etykiety adresowe pe³ni¹ funkcjê informacyjn¹ i w tym celu mog¹ byæ umieszczane np. na paczkach, a tak e na ró nego rodzaju kopertach o niestandardowych wymiarach. Dopuszcza siê niewielkie odstêpstwa od przedstawionych formatów pod warunkiem zachowania odpowiednich proporcji. wymiary etykiet: 48 x 105 mm rodzaj papieru: samoprzylepny g/m kolory: Pantone 1655 C Black 2 213

15 Grafika firmowa Akcydensy etykiety 48x105 mm 12 mm 14,5 mm 14,5 mm s y s t e m - Operator Gazoci¹gów Przesy³owych GAZ SYSTEM S.A Warszawa, ul. Mszczonowska 4, tel , faks DANE TELEADRESOWE Century Gothic - bold ROZMIAR: 7,5 pkt INTERLINIA: 11 pkt NAZWA FIRMY Century Gothic - bold ROZMIAR: 9 pkt INTERLINIA: 11 pkt ELEMENT GRAFICZNY KOLOR: 15% black Etykiety adresowe pe³ni¹ funkcjê informacyjn¹ i w tym celu mog¹ byæ umieszczane np. na paczkach, a tak e na ró nego rodzaju kopertach o niestandardowych wymiarach. Dopuszcza siê niewielkie odstêpstwa od przedstawionych formatów pod warunkiem zachowania odpowiednich proporcji. wymiary etykiet: 48 x 105 mm rodzaj papieru: samoprzylepny g/m 2 kolory: Pantone 1655 C Black

16 Grafika firmowa Akcydensy etykiety 57x105 mm 15 mm s y s t e m 14,5 mm 14,5 mm - Operator Gazoci¹gów Przesy³owych GAZ SYSTEM S.A Warszawa, ul. Mszczonowska 4, tel , faks DANE TELEADRESOWE Century Gothic - bold ROZMIAR: 7,5 pkt INTERLINIA: 11 pkt NAZWA FIRMY Century Gothic - bold ROZMIAR: 9 pkt INTERLINIA: 11 pkt Etykiety adresowe pe³ni¹ funkcjê informacyjn¹ i w tym celu mog¹ byæ umieszczane np. na paczkach, a tak e na ró nego rodzaju kopertach o niestandardowych wymiarach. Dopuszcza siê niewielkie odstêpstwa od przedstawionych formatów pod warunkiem zachowania odpowiednich proporcji. wymiary etykiet: 57 x 105 mm rodzaj papieru: samoprzylepny g/m kolory: Pantone 1655 C Black 2 215

17 Grafika firmowa Akcydensy etykiety 57x105 mm 15 mm s y s t e m 14,5 mm 14,5 mm - Operator Gazoci¹gów Przesy³owych GAZ SYSTEM S.A Warszawa, ul. Mszczonowska 4, tel , faks DANE TELEADRESOWE Century Gothic - bold ROZMIAR: 7,5 pkt INTERLINIA: 11 pkt NAZWA FIRMY Century Gothic - bold ROZMIAR: 9 pkt INTERLINIA: 11 pkt ELEMENT GRAFICZNY KOLOR: 100% Pantone 1655 C Etykiety adresowe pe³ni¹ funkcjê informacyjn¹ i w tym celu mog¹ byæ umieszczane np. na paczkach, a tak e na ró nego rodzaju kopertach o niestandardowych wymiarach. Dopuszcza siê niewielkie odstêpstwa od przedstawionych formatów pod warunkiem zachowania odpowiednich proporcji. wymiary etykiet: 57 x 105 mm rodzaj papieru: samoprzylepny g/m 2 kolory: Pantone 1655 C Black 216

18 Grafika firmowa Akcydensy etykiety 57x105 mm 15 mm s y s t e m 14,5 mm 14,5 mm - Operator Gazoci¹gów Przesy³owych GAZ SYSTEM S.A Warszawa, ul. Mszczonowska 4, tel , faks DANE TELEADRESOWE Century Gothic - bold ROZMIAR: 7,5 pkt INTERLINIA: 11 pkt NAZWA FIRMY Century Gothic - bold ROZMIAR: 9 pkt INTERLINIA: 11 pkt ELEMENT GRAFICZNY KOLOR: 15% black Etykiety adresowe pe³ni¹ funkcjê informacyjn¹ i w tym celu mog¹ byæ umieszczane np. na paczkach, a tak e na ró nego rodzaju kopertach o niestandardowych wymiarach. Dopuszcza siê niewielkie odstêpstwa od przedstawionych formatów pod warunkiem zachowania odpowiednich proporcji. wymiary etykiet: 57 x 105 mm rodzaj papieru: samoprzylepny g/m 2 kolory: Pantone 1655 C Black 217

19 Grafika firmowa Akcydensy etykiety dla oddzia³ów 48 x105 mm 12 mm 16,5 mm 16,5 mm system - Operator Gazoci¹gów Przesy³owych GAZ SYSTEM S.A. Oddzia³ w Poznaniu Poznañ, ul. Grobla 15, tel , faks DANE TELEADRESOWE ODDZIA U Century Gothic - bold ROZMIAR: 7,5 pkt INTERLINIA: 11,5 pkt NAZWA ODDZIA U Century Gothic - bold ROZMIAR: 9 pkt INTERLINIA: 11,5 pkt Opis wzoru etykiet opracowany dla oddzia³ów firmy zosta³ zaprezentowany na przyk³adzie oddzia³u GAZ-SYSTEM S.A. w Poznaniu. Wzory etykiet pozosta³ych oddzia³ów s¹ analogiczne. Etykiety adresowe pe³ni¹ funkcjê informacyjn¹ i w tym celu mog¹ byæ umieszczane np. na paczkach, a tak e na ró nego rodzaju kopertach o niestandardowych wymiarach. Dopuszcza siê niewielkie odstêpstwa od przedstawionych formatów pod warunkiem zachowania odpowiednich proporcji. wymiary etykiet: 48 x 105 mm rodzaj papieru: samoprzylepny g/m 2 kolory: Pantone 1655 C Black 218

20 Grafika firmowa Akcydensy etykiety dla oddzia³ów 48 x105 mm 12 mm 16,5 mm 16,5 mm system - Operator Gazoci¹gów Przesy³owych GAZ SYSTEM S.A. Oddzia³ w Poznaniu Poznañ, ul. Grobla 15, tel , faks DANE TELEADRESOWE ODDZIA U Century Gothic - bold ROZMIAR: 7,5 pkt INTERLINIA: 11,5 pkt NAZWA ODDZIA U Century Gothic - bold ROZMIAR: 9 pkt INTERLINIA: 11,5 pkt ELEMENT GRAFICZNY KOLOR: 100% Pantone 1655 C Opis wzoru etykiet opracowany dla oddzia³ów firmy zosta³ zaprezentowany na przyk³adzie oddzia³u GAZ-SYSTEM S.A. w Poznaniu. Wzory etykiet pozosta³ych oddzia³ów s¹ analogiczne. Etykiety adresowe pe³ni¹ funkcjê informacyjn¹ i w tym celu mog¹ byæ umieszczane np. na paczkach, a tak e na ró nego rodzaju kopertach o niestandardowych wymiarach. Dopuszcza siê niewielkie odstêpstwa od przedstawionych formatów pod warunkiem zachowania odpowiednich proporcji. wymiary etykiet: 48 x 105 mm rodzaj papieru: samoprzylepny g/m 2 kolory: Pantone 1655 C Black 219

21 Grafika firmowa Akcydensy etykiety dla oddzia³ów 48 x105 mm 12 mm 16,5 mm 16,5 mm system - Operator Gazoci¹gów Przesy³owych GAZ SYSTEM S.A. Oddzia³ w Poznaniu Poznañ, ul. Grobla 15, tel , faks DANE TELEADRESOWE ODDZIA U Century Gothic - bold ROZMIAR: 7,5 pkt INTERLINIA: 11,5 pkt NAZWA ODDZIA U Century Gothic - bold ROZMIAR: 9 pkt INTERLINIA: 11,5 pkt ELEMENT GRAFICZNY KOLOR: 15% black Opis wzoru etykiet opracowany dla oddzia³ów firmy zosta³ zaprezentowany na przyk³adzie oddzia³u GAZ-SYSTEM S.A. w Poznaniu. Wzory etykiet pozosta³ych oddzia³ów s¹ analogiczne. Etykiety adresowe pe³ni¹ funkcjê informacyjn¹ i w tym celu mog¹ byæ umieszczane np. na paczkach, a tak e na ró nego rodzaju kopertach o niestandardowych wymiarach. Dopuszcza siê niewielkie odstêpstwa od przedstawionych formatów pod warunkiem zachowania odpowiednich proporcji. wymiary etykiet: 48 x 105 mm rodzaj papieru: samoprzylepny g/m 2 kolory: Pantone 1655 C Black 220

22 Grafika firmowa Akcydensy etykiety dla oddzia³ów 57 x105 mm 15 mm s y s t e m 14,5 mm 14,5 mm - Operator Gazoci¹gów Przesy³owych GAZ SYSTEM S.A. Oddzia³ w Poznaniu Poznañ, ul. Grobla 15, tel , faks DANE TELEADRESOWE ODDZIA U Century Gothic - bold ROZMIAR: 7,5 pkt INTERLINIA: 15 pkt NAZWA ODDZIA U Century Gothic - bold ROZMIAR: 9 pkt INTERLINIA: 11,5 pkt Opis wzoru etykiet opracowany dla oddzia³ów firmy zosta³ zaprezentowany na przyk³adzie oddzia³u GAZ-SYSTEM S.A. w Poznaniu. Wzory etykiet pozosta³ych oddzia³ów s¹ analogiczne. Etykiety adresowe pe³ni¹ funkcjê informacyjn¹ i w tym celu mog¹ byæ umieszczane np. na paczkach, a tak e na ró nego rodzaju kopertach o niestandardowych wymiarach. Dopuszcza siê niewielkie odstêpstwa od przedstawionych formatów pod warunkiem zachowania odpowiednich proporcji. wymiary etykiet: 57 x 105 mm rodzaj papieru: samoprzylepny g/m 2 kolory: Pantone 1655 C Black 221

23 Grafika firmowa Akcydensy etykiety dla oddzia³ów 57 x105 mm 15 mm s y s t e m 14,5 mm 14,5 mm - Operator Gazoci¹gów Przesy³owych GAZ SYSTEM S.A. Oddzia³ w Poznaniu Poznañ, ul. Grobla 15, tel , faks DANE TELEADRESOWE ODDZIA U Century Gothic - bold ROZMIAR: 7,5 pkt INTERLINIA: 15 pkt NAZWA ODDZIA U Century Gothic - bold ROZMIAR: 9 pkt INTERLINIA: 11,5 pkt ELEMENT GRAFICZNY KOLOR: 100% Pantone 1655 C Opis wzoru etykiet opracowany dla oddzia³ów firmy zosta³ zaprezentowany na przyk³adzie oddzia³u GAZ-SYSTEM S.A. w Poznaniu. Wzory etykiet pozosta³ych oddzia³ów s¹ analogiczne. Etykiety adresowe pe³ni¹ funkcjê informacyjn¹ i w tym celu mog¹ byæ umieszczane np. na paczkach, a tak e na ró nego rodzaju kopertach o niestandardowych wymiarach. Dopuszcza siê niewielkie odstêpstwa od przedstawionych formatów pod warunkiem zachowania odpowiednich proporcji. wymiary etykiet: 57 x 105 mm rodzaj papieru: samoprzylepny g/m 2 kolory: Pantone 1655 C Black 222

24 Grafika firmowa Akcydensy etykiety dla oddzia³ów 57 x105 mm 15 mm s y s t e m 14,5 mm 14,5 mm - Operator Gazoci¹gów Przesy³owych GAZ SYSTEM S.A. Oddzia³ w Poznaniu Poznañ, ul. Grobla 15, tel , faks DANE TELEADRESOWE ODDZIA U Century Gothic - bold ROZMIAR: 7,5 pkt INTERLINIA: 15 pkt NAZWA ODDZIA U Century Gothic - bold ROZMIAR: 9 pkt INTERLINIA: 11,5 pkt ELEMENT GRAFICZNY KOLOR: 15% black Opis wzoru etykiet opracowany dla oddzia³ów firmy zosta³ zaprezentowany na przyk³adzie oddzia³u GAZ-SYSTEM S.A. w Poznaniu. Wzory etykiet pozosta³ych oddzia³ów s¹ analogiczne. Etykiety adresowe pe³ni¹ funkcjê informacyjn¹ i w tym celu mog¹ byæ umieszczane np. na paczkach, a tak e na ró nego rodzaju kopertach o niestandardowych wymiarach. Dopuszcza siê niewielkie odstêpstwa od przedstawionych formatów pod warunkiem zachowania odpowiednich proporcji. wymiary etykiet: 57 x 105 mm rodzaj papieru: samoprzylepny g/m 2 kolory: Pantone 1655 C Black 223

25 DYPLOM 20 mm DYPLOM Century Gothic - normal ROZMIAR: 60 pkt KOLOR: Pantone 1655 C Grafika firmowa Akcydensy - druki okolicznościowe dyplom ogólny SYMBOL: KOLOR: GODŁO 10% black 40 mm Na druki okolicznościowe składają się: dyplom, list gratulacyjny, zaproszenia, kartki z życzeniami, podziękowania. wymiary papieru: 210 x 297 mm rodzaj papieru: Kreda matowa 250 g/m² biała kolory: Pantone 1655 C Black 224

26 Dyplom okolicznościowy 20 mm DYPLOM Century Gothic - normal ROZMIAR: 36 pkt KOLOR: Pantone 1655 C Grafika firmowa Akcydensy - druki okolicznościowe dyplom okolicznościowy: pracownik roku lider konkursu zasłużony dla GAZ-SYSTEM S.A. SYMBOL: KOLOR: LINIA 15% black 40 mm Na druki okolicznościowe składają się: dyplom, list gratulacyjny, zaproszenia, kartki z życzeniami, podziękowania. wymiary papieru: 210 x 297 mm rodzaj papieru: kreda matowa 250 g/m² biała kolory: Pantone 1655 C Black 225

27 List Gratulacyjny 13 mm 15 mm LIST GRATULACYJNY Century Gothic - normal ROZMIAR: 36 pkt KOLOR: Pantone 1655 C Grafika firmowa Akcydensy - druki okolicznościowe list gratulacyjny SYMBOL: KOLOR: GODŁO 15% Pantone 1655 C 40 mm Na druki okolicznościowe składają się: dyplom, list gratulacyjny, zaproszenia, kartki z życzeniami, podziękowania. wymiary papieru: 210 x 297 mm rodzaj papieru: papier ozdobny firmy Cezex Lesebo Desig Smooth White 120 g/m 2 Amber Preprint 90 g/m 2 biały kolory: Pantone 1655 C Black 226

28 Komunikat nr 15 mm Grafika firmowa Akcydensy - komunikat wewnętrzny 10 mm 15 mm Tytuł komunikatu Komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat, komunikat. KOLOR: KOLOR: KOLOR: 14 mm NUMER KOMUNIKATU Century Gothic - bold 100% black TYTUŁ KOMUNIKATU Century Gothic - bold 100% black TEKST KOMUNIKATU Century Gothic - normal 100% black Rozmieszczenie oraz parametry elementów komunikatu zostały jednoznacznie określone i nie podlegają zmianom. Miejsce na podpis wymiary papieru: 210 x 297 mm rodzaj papieru: offset 80 g/m² biały 40 mm 10 mm 50 mm kolory: Pantone 1655 C Black 227

29 KOPERTA DL NA ZAPROSZENIE Grafika firmowa Akcydensy - zaproszenie wariant A Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, Warszawa Elementy kompozycyjne zaproszenia zostały precyzyjnie określone. Dopuszcza się produkowanie zaproszeń okolicznościowych innych od zaprezentowanych w Księdze (np. zaproszenia na Barbórki oddziałów, jubileusze), ale ich komopozycje muszą uwzględniać standardy zawarte w rozdziale Elementy bazowe. 228

30 Grafika firmowa Akcydensy - zaproszenie wariant A 14 mm 40 mm ROZMIAR: KOLOR: ZAPROSZENIE Century Gothic - normal 25 pkt 100% black Zaproszenie 14 mm Na druki okolicznościowe składają się: dyplom, list gratulacyjny, zaproszenia, kartki z życzeniami, podziękowania. wymiary papieru: 210 x 100 mm kolory: Pantone 1655 C Black 229

31 KOPERTA DL NA ZAPROSZENIE Grafika firmowa Akcydensy - zaproszenie wariant B Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, Warszawa 230

32 Grafika firmowa Zaproszenie prasowe - układ poziomy wariant B 14 mm 40 mm ROZMIAR: KOLOR: ZAPROSZENIE Century Gothic - normal 25 pkt 100% black Zaproszenie Elementy kompozycyjne wykorzystane przy zaprojektowaniu zaproszenia zostały jasno określone. Standaryzacji podlega: sposób rozmieszczenia poszczególnych składników layoutu, rozmiar czcionki, proporcje Logotypu. wymiary grafiki: 100 x 200 mm kolory: Pantone 1655 C Black 231

33 Grafika firmowa 14 mm Zaproszenie prasowe - układ pionowy wariant B 14 mm 40 mm ROZMIAR: KOLOR: ZAPROSZENIE Century Gothic - normal 25 pkt 100% black Zaproszenie 14 mm 14 mm Elementy kompozycyjne wykorzystane przy zaprojektowaniu zaproszenia zostały jasno określone. Standaryzacji podlega: sposób rozmieszczenia poszczególnych składników layoutu, rozmiar czcionki, proporcje Logotypu. wymiary grafiki: 100 x 200 mm kolory: Pantone 1655 C Black 232

34 KOPERTA DL NA PODZIĘKOWANIE Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, Warszawa Grafika firmowa Akcydensy - druki okolicznościowe podziękowania 233

35 Grafika firmowa Akcydensy - druki okolicznościowe podziękowania 14 mm Na druki okolicznościowe składają się: dyplom, list gratulacyjny, zaproszenia, kartki z życzeniami, podziękowania. wymiary papieru: 210 x 100 mm kolory: Pantone 1655 C Black 234

36 Grafika firmowa Akcydensy - strona tytułowa dokumentu firmowego (opracowania, raportu, sprawozdania, itp.) Tytuł dokumentu Tytuł dokumentu Autor dokumentu Warszawa, r. Autor dokumentu Warszawa, r. 235

37 7,6 mm 35 mm 100 mm ROZMIAR: KOLOR: TYTUŁ DOKUMENTU Century Gothic - bold 16 pkt Black Grafika firmowa Akcydensy - strona tytułowa dokumentu firmowego (opracowania, raportu, sprawozdania, itp.) (układ pionowy) 12 mm Tytuł dokumentu Autor dokumentu Warszawa, r. ROZMIAR: INTERLINIA: KOLOR: 20 mm AUTOR, MIEJSCE, DATA Century Gothic - normal 11 pkt 14 pkt Black Rozmieszczenie oraz parametry elementów dokumentu firmowego zostały jednoznacznie określone i nie podlegają zmianom. wymiary papieru: 210 x 297 mm 30 mm rodzaj papieru: offset 90 g/m 2 biały 236

38 7,6 mm ROZMIAR: KOLOR: TYTUŁ DOKUMENTU Century Gothic - bold 16 pkt Black 35 mm 80 mm ROZMIAR: INTERLINIA: KOLOR: AUTOR, MIEJSCE, DATA Century Gothic - normal 11 pkt 14 pkt Black Grafika firmowa Akcydensy - strona tytułowa dokumentu firmowego (opracowania, raportu, sprawozdania, itp.) (układ poziomy) 12 mm Tytuł dokumentu Autor dokumentu Warszawa, r. 25 mm 20 mm Rozmieszczenie oraz parametry elementów dokumentu firmowego zostały jednoznacznie określone i nie podlegają zmianom. wymiary papieru: 297 x 210 mm rodzaj papieru: offset 90 g/m 2 biały 237

39 GALANTERIA BIUROWA 238

40 5 mm Galanteria biurowa Teczka - wykrojnik dla wersji A i B 310 mm 243 mm 63 mm 243 mm 85 mm nacięcie 239

41 Galanteria biurowa Teczka wersja A Zaprezentowany obok layout to kompozycja elementów graficznych, zdjęć oraz tekstu. Wszelkie parametry oraz sposób umiejscowienia elementów wykorzystanych przy opracowaniu wykrojnika teczki zostały precyzyjnie określone i nie mogą być zmieniane. W zależności od przeznaczenia dopuszcza się jedynie wymianę zdjęć. Muszą one jednak być spójne z kolorystyką grafiki. Elementy klejone wymiary teczki po złożeniu: 243 x 310 mm papier: kreda 300 g/m² laminowana obustronnie folią matową kolory: Pantone 1655 C CMYK 240

42 Galanteria biurowa Teczka wersja B Zaprezentowany obok layout to kompozycja elementów graficznych, zdjęć oraz tekstu. Wszelkie parametry oraz sposób umiejscowienia elementów wykorzystanych przy opracowaniu wykrojnika teczki zostały precyzyjnie określone i nie mogą być zmieniane. W zależności od przeznaczenia dopuszcza się jedynie wymianę zdjęć. Muszą one jednak być spójne z kolorystyką grafiki. wymiary teczki po złożeniu: 243 x 310 mm papier: kreda 300 g/m² laminowana obustronnie folią matową kolory: Pantone 1655 C 100% black 241

43 Galanteria biurowa Teczka - strona wewnętrzna wersji A i B Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, Warszawa tel , fax Kapitał Zakładowy: PLN; Konto: BRE Bank S.A. Nr ; KRS , Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP ; REGON: Miejsce na wizytówkę 242

44 Galanteria biurowa Segregatory - D16 wariant A 320 mm Zaprezentowany obok layout to kompozycja elementów graficznych, zdjęć oraz tekstu. Wszelkie parametry oraz sposób umiejscowienia elementów wykorzystanych przy opracowaniu segregatora zostały precyzyjnie określone i nie mogą być zmieniane. W zależności od przeznaczenia dopuszcza się jedynie wymianę zdjęć lub wersję bez zdjęć. Muszą one jednak być spójne z kolorystyką grafiki. wymiary: 263 x 320 x 30 mm 263 mm 30 mm 263 mm surowiec: tektura lita 2 mm kaszerowana kredą 130 g/m² + obustronne laminowanie folią matową Miejsce na opis kolory: Pantone 1655 C CMYK 243

45 Galanteria biurowa Segregatory - D16 wariant B 320 mm Zaprezentowany obok layout to kompozycja elementów graficznych, zdjęć oraz tekstu. Wszelkie parametry oraz sposób umiejscowienia elementów wykorzystanych przy opracowaniu segregatora zostały precyzyjnie określone i nie mogą być zmieniane. W zależności od przeznaczenia dopuszcza się jedynie wymianę zdjęć lub wersję bez zdjęć. Muszą one jednak być spójne z kolorystyką grafiki. wymiary: 263 x 320 x 30 mm 263 mm 30 mm 263 mm surowiec: tektura lita 2 mm kaszerowana kredą 130 g/m² + obustronne laminowanie folią matową Miejsce na opis kolory: Pantone 1655 C 100% black 244

46 Galanteria biurowa Segregatory - R16 wariant A 320 mm Zaprezentowany obok layout to kompozycja elementów graficznych, zdjęć oraz tekstu. Wszelkie parametry oraz sposób umiejscowienia elementów wykorzystanych przy opracowaniu segregatora zostały precyzyjnie określone i nie mogą być zmieniane. W zależności od przeznaczenia dopuszcza się jedynie wymianę zdjęć lub wersję bez zdjęć. Muszą one jednak być spójne z kolorystyką grafiki. wymiary: 259 x 320 x 34 mm 259 mm 34 mm 259 mm surowiec: tektura lita 2 mm kaszerowana kredą 130 g/m² + obustronne laminowanie folią matową Miejsce na opis kolory: Pantone 1655 C CMYK 245

47 Galanteria biurowa Segregatory - R16 wariant B 320 mm Zaprezentowany obok layout to kompozycja elementów graficznych, zdjęć oraz tekstu. Wszelkie parametry oraz sposób umiejscowienia elementów wykorzystanych przy opracowaniu segregatora zostały precyzyjnie określone i nie mogą być zmieniane. W zależności od przeznaczenia dopuszcza się jedynie wymianę zdjęć lub wersję bez zdjęć. Muszą one jednak być spójne z kolorystyką grafiki. wymiary: 259 x 320 x 34 mm 259 mm 34 mm 259 mm surowiec: tektura lita 2 mm kaszerowana kredą 130 g/m² + obustronne laminowanie folią matową Miejsce na opis kolory: Pantone 1655 C 100% black 246

48 Galanteria biurowa Segregatory - DZW72 wariant A 320mm Zaprezentowany obok layout to kompozycja elementów graficznych, zdjęć oraz tekstu. Wszelkie parametry oraz sposób umiejscowienia elementów wykorzystanych przy opracowaniu segregatora zostały precyzyjnie określone i nie mogą być zmieniane. W zależności od przeznaczenia dopuszcza się jedynie wymianę zdjęć lub wersję bez zdjęć. Muszą one jednak być spójne z kolorystyką grafiki. wymiary: 287 x 320 x 53 mm 287 mm Miejsce na opis 53 mm 287 mm surowiec: tektura lita 2 mm kaszerowana kredą 130 g/m² + obustronne laminowanie folią matową kolory: Pantone 1655 C CMYK 247

49 Galanteria biurowa Segregatory - DZW72 wariant B 320mm Zaprezentowany obok layout to kompozycja elementów graficznych, zdjęć oraz tekstu. Wszelkie parametry oraz sposób umiejscowienia elementów wykorzystanych przy opracowaniu segregatora zostały precyzyjnie określone i nie mogą być zmieniane. W zależności od przeznaczenia dopuszcza się jedynie wymianę zdjęć lub wersję bez zdjęć. Muszą one jednak być spójne z kolorystyką grafiki. wymiary: 287 x 320 x 53 mm 287 mm Miejsce na opis 53 mm 287 mm surowiec: tektura lita 2 mm kaszerowana kredą 130 g/m² + obustronne laminowanie folią matową kolory: Pantone 1655 C 100% black 248

50 Galanteria biurowa Wkład notesowy A4 Wszelkie zmiany i parametry potrzebne do wykonania wkładu notesowego są stałe i dostępne w folderze Pliki graficzne Księgi Standardów Identyfikacji Wizualnej. Jest to kompletny wzór gotowy do bezpośredniego wykorzystania w procesie produkcji. wymiary: 210 x 297 mm kolory: Pantone 1655 C 100% black 249

51 Galanteria biurowa Okładka notesu A5 Zaprezentowany obok layout to kompozycja elementów graficznych, zdjęć oraz tekstu. Wszelkie parametry oraz sposób umiejscowienia elementów wykorzystanych przy opracowaniu okładki notesu zostały precyzyjnie określone i nie mogą być zmieniane. W zależności od przeznaczenia dopuszcza się jedynie wymianę zdjęć. Muszą one jednak być spójne z kolorystyką grafiki. wymiary: 148 x 210 mm papier: kreda matowa 130 g/m² kolory: Pantone 1655 C CMYK 250

52 Galanteria biurowa Wkład notesowy A5 Zaprezentowany obok layout to kompozycja elementów graficznych, zdjęć oraz tekstu. Wszelkie parametry oraz sposób umiejscowienia elementów wykorzystanych przy opracowaniu notesu zostały precyzyjnie określone i nie mogą być zmieniane. W zależności od przeznaczenia dopuszcza się jedynie wymianę zdjęć. Muszą one jednak być spójne z kolorystyką grafiki. wymiary: 148 x 210 mm kolory: Pantone 1655 C CMYK 251

53 Galanteria biurowa Bloczki notesowe 148 x 105 mm Wszelkie zmiany i parametry potrzebne do wykonania bloczku notesowego są stałe i dostępne w folderze Pliki graficzne Księgi Standardów Identyfikacji Wizualnej. Jest to kompletny wzór gotowy do bezpośredniego wykorzystania w procesie produkcji. wymiary: 148 x 105 mm kolory: Pantone 1655 C 100% black 252

54 PIECZĄTKI 253

55 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. KANCELARIA WPŁYNĘŁO Pieczątki Pieczątka kancelaryjna 60 x 40 mm L.dz.... Skierowano do... ROZMIAR: INTERLINIA: WYRÓWNANIE: NAZWA FIRMY Century Gothic - bold 9 pkt 12 pkt Wyśrodkowane ROZMIAR: INTERLINIA: WYRÓWNANIE: NAZWA FIRMY Century Gothic - bold 11 pkt 12 pkt Wyśrodkowane 40 mm Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. KANCELARIA WPŁYNĘŁO ROZMIAR: INTERLINIA: WYRÓWNANIE: KANCELARIA Century Gothic - bold 15 pkt 15 pkt Wyśrodkowane L.dz.... Skierowano do... 60mm ROZMIAR: INTERLINIA: WYRÓWNANIE: ROZMIAR: INTERLINIA: WYRÓWNANIE: WYPŁYNĘŁO Century Gothic - normal 11 pkt 15 pkt Wyśrodkowane L.DZ. SKIEROWANO DO Century Gothic - normal 11 pkt 17 pkt Wyśrodkowane Projekty pieczątek zostały podzielone według standardowych wielkości wkładek tuszujących. Podstawowym krojem pisma użytym przy opracowaniu stempli jest Century Gothic. Zalecanym kolorem tuszu jest czarny lub granatowy. 254

56 Pieczątki Pieczątka imienna 50 x 20 mm Dział Techniczno-Technologiczny Specjalista ds. technicznych Janusz Kowalski ROZMIAR: WYRÓWNANIE: NAZWA DZIAŁU Century Gothic - bold 8 pkt Wyśrodkowany 20 mm Dział Techniczno-Technologiczny Specjalista ds. technicznych Janusz Kowalski 50 mm ROZMIAR: INTERLINIA: WYRÓWNANIE: STANOWISKO Century Gothic - normal 7 pkt 11 pkt Wyśrodkowany ROZMIAR: INTERLINIA: WYRÓWNANIE: IMIĘ I NAZWISKO Century Gothic - bold 7 pkt 11 pkt Wyśrodkowany Projekty pieczątek zostały podzielone według standardowych wielkości wkładek tuszujących. Podstawowym krojem pisma użytym przy opracowaniu stempli jest Century Gothic. Zalecanym kolorem tuszu jest czarny lub granatowy. 255

57 Pieczątki Pieczątka bankowa 58 x 22 mm Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska Warszawa REGON ROZMIAR: WYRÓWNANIE: NAZWA FIRMY Century Gothic - bold 10 pkt Wyśrodkowany 22 mm Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska Warszawa REGON ROZMIAR: INTERLINIA: WYRÓWNANIE: ADRES I REGON Century Gothic - normal 9 pkt 11 pkt Wyśrodkowany Projekty pieczątek zostały podzielone według standardowych wielkości wkładek tuszujących. Podstawowym krojem pisma użytym przy opracowaniu stempli jest Century Gothic. Zalecanym kolorem tuszu jest czarny lub granatowy. 256

58 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dział Kadr ul. Mszczonowska 4, Warszawa Pieczątki Pieczątka 70 x 26 mm ROZMIAR: INTERLINIA: WYRÓWNANIE: NAZWA FIRMY, DZIAŁ Century Gothic - bold 10 pkt 14 pkt Wyśrodkowany 26 mm Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dział Kadr ul. Mszczonowska 4, Warszawa ROZMIAR: INTERLINIA: WYRÓWNANIE: GAZ-SYSTEM S.A. Century Gothic - bold 13 pkt 14 pkt Wyśrodkowany 70 mm ROZMIAR: INTERLINIA: WYRÓWNANIE: ADRES Century Gothic - normal 10 pkt 14 pkt Wyśrodkowany Projekty pieczątek zostały podzielone według standardowych wielkości wkładek tuszujących. Podstawowym krojem pisma użytym przy opracowaniu stempli jest Century Gothic. Zalecanym kolorem tuszu jest czarny lub granatowy. 257

59 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (KRS ) ul. Mszczonowska 4, Warszawa NIP REGON Pieczątki Pieczątka 70 x 26 mm 26 mm Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (KRS ) ul. Mszczonowska 4, Warszawa NIP REGON ROZMIAR: INTERLINIA: WYRÓWNANIE: ROZMIAR: INTERLINIA: WYRÓWNANIE: NAZWA FIRMY, DZIAŁ Century Gothic - bold 10 pkt 14 pkt Wyśrodkowany GAZ-SYSTEM S.A. Century Gothic - bold 13 pkt 14 pkt Wyśrodkowany 70 mm ROZMIAR: INTERLINIA: WYRÓWNANIE: KRS, ADRES, NIP, REGON Century Gothic - normal 10 pkt 14 pkt Wyśrodkowany Projekty pieczątek zostały podzielone według standardowych wielkości wkładek tuszujących. Podstawowym krojem pisma użytym przy opracowaniu stempli jest Century Gothic. Zalecanym kolorem tuszu jest czarny lub granatowy. 258

60 Pieczątki 4950A 4950A ROZMIAR: WYRÓWNANIE: 1 7 mm Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A Warszawa ul. Mszczonowska 4 NIP NUMER Century Gothic - bold 16 pkt wyśrodkowany Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A Warszawa ul. Mszczonowska 4 NIP mm ROZMIAR: INTERLINIA: WYRÓWNANIE: ROZMIAR: INTERLINIA: WYRÓWNANIE: NAZWA FIRMY, DZIAŁ Century Gothic - bold 6 pkt 8 pkt Wyśrodkowany GAZ-SYSTEM S.A. Century Gothic - bold 8 pkt 9 pkt Wyśrodkowany Pieczątka 47 x 1 47 mm ROZMIAR: INTERLINIA: WYRÓWNANIE: ADRES Century Gothic - normal 6 pkt 7 pkt Wyśrodkowany ROZMIAR: WYRÓWNANIE: NIP Century Gothic - bold 9 pkt Wyśrodkowany Projekty pieczątek zostały podzielone według standardowych wielkości wkładek tuszujących. Podstawowym krojem pisma użytym przy opracowaniu stempli jest Century Gothic. Zalecanym kolorem tuszu jest czarny lub granatowy. 259

61 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, Warszawa NIP Pieczątki Pieczątka 70 x 26 mm ROZMIAR: INTERLINIA: WYRÓWNANIE: NAZWA FIRMY, DZIAŁ Century Gothic - bold 10 pkt 14 pkt Wyśrodkowany 26 mm Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, Warszawa NIP ROZMIAR: INTERLINIA: WYRÓWNANIE: GAZ-SYSTEM S.A. Century Gothic - bold 13 pkt 14 pkt Wyśrodkowany 70 mm ROZMIAR: INTERLINIA: WYRÓWNANIE: ADRES, NIP Century Gothic - normal 10 pkt 14 pkt Wyśrodkowany Projekty pieczątek zostały podzielone według standardowych wielkości wkładek tuszujących. Podstawowym krojem pisma użytym przy opracowaniu stempli jest Century Gothic. Zalecanym kolorem tuszu jest czarny lub granatowy. 260

62 KARTY DOSTĘPU 261

63 Karty dostępu Karta dostępu dla pracowników KOLOR: Pantone 1655 C SYMBOL: GODŁO KOLOR: 100% black SYMBOL: ROZMIAR: ZDJĘCIE 23 X 30 mm NUMER IDENTYFIKACYJNY 20394/90 Century Gothic - normal ROZMIAR: 25 pkt KOLOR: 100% black Treść i forma graficzna karty dostępu powinna być jasno i precyzyjnie określona. Oznakowanie identyfikatora stanowi: Godło w obszarze ochronnym w podstawowych kolorach, numer identyfikacyjny oraz zdjęcie. wymiary: 80 x 50 mm kolory: Pantone 1655 C CMYK RGB 262

64 Karty dostępu Karta dostępu dla osób współpracujących SYMBOL: GODŁO KOLOR: 60% black SYMBOL: ROZMIAR: ZDJĘCIE 23 X 30 mm 20394/90 ROZMIAR: KOLOR: NUMER IDENTYFIKACYJNY Century Gothic - normal 25 pkt wybranie Treść i forma graficzna karty dostępu powinna być jasno i precyzyjnie określona. Oznakowanie identyfikatora stanowi: Godło w obszarze ochronnym w kontrze, numer identyfikacyjny oraz zdjęcie. wymiary: 80 x 50 mm kolory: CMYK RGB 263

65 Karty dostępu Karta dostępu dla gości ROZMIAR: KOLOR: GOŚĆ Century Gothic - bold 20 pkt wybranie SYMBOL: GODŁO KOLOR: Pantone 1655 C GOŚĆ 10344/20 ROZMIAR: KOLOR: NUMER IDENTYFIKACYJNY Century Gothic - normal 25 pkt wybranie Treść i forma graficzna karty dostępu powinna być jasno i precyzyjnie określona. Oznakowanie identyfikatora stanowi: Godło w obszarze ochronnym w kontrze oraz numer identyfikacyjny. wymiary: 80 x 50 mm kolory: Pantone 1655 C CMYK RGB 264

66 MATERIAŁY REKLAMOWE I DLA CELÓW PUBLIC RELATIONS 265

67 35% W Materiały reklamowe Plakat A3 - pion 40% H 3,6% H 3,6% H 3,6% H Przykładowe hasło Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. 3,6% H Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, Warszawa tel , faks ,6% H 3,6% H Zaprezentowany obok layout to kompozycja elementów graficznych, zdjęć oraz tekstu. Wszelkie parametry oraz sposób umiejscowienia elementów wykorzystanych przy opracowaniu plakatu zostały precyzyjnie określone i nie mogą być zmieniane. W zależności od przeznaczenia dopuszcza się jedynie wymianę zdjęć. Muszą one jednak być spójne z kolorystyką grafiki. 266

68 Materiały reklamowe Plakat A3 - poziom 24% W 42% H 4% H 4% H 5% H 4% H Przykładowe hasło Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Przykładowy tekst plakatu. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, Warszawa, tel , faks , Zaprezentowany obok layout to kompozycja elementów graficznych, zdjęć oraz tekstu. Wszelkie parametry oraz sposób umiejscowienia elementów wykorzystanych przy opracowaniu plakatu zostały precyzyjnie określone i nie mogą być zmieniane. W zależności od przeznaczenia dopuszcza się jedynie wymianę zdjęć. Muszą one jednak być spójne z kolorystyką grafiki. 267

69 Materiały reklamowe 40 mm Ulotka A5 - pion 15 mm 10 mm 10 mm Nagówek tekstu Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. ROZMIAR: KOLOR: 15 mm ROZMIAR: KOLOR: ROZMIAR: KOLOR: NAGŁÓWEK Century Gothic - bold 14 pkt 100% black TEKST ULOTKI Century Gothic - normal 10 pkt 100% black ADRES WWW Century Gothic - normal 12 pkt Pantone 1655 C Zaprezentowany obok layout to kompozycja elementów graficznych, zdjęć oraz tekstu. Wszelkie parametry oraz sposób umiejscowienia elementów wykorzystanych przy opracowaniu ulotki zostały precyzyjnie określone i nie mogą być zmieniane. W zależności od przeznaczenia dopuszcza się jedynie wymianę zdjęć. Muszą one jednak być spójne z kolorystyką grafiki. Margines między grafiką a tekstem, zawsze musi wynosić co najmniej 10 mm. wymiary: 148 x 210 mm 268

70 Materiały reklamowe Ulotka A5 - poziom 10 mm 40 mm 10 mm 10 mm 14 mm Nagówek tekstu Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. Przykładowy tekst ulotki. 10 mm 10 mm Zaprezentowany obok layout to kompozycja elementów graficznych, zdjęć oraz tekstu. Wszelkie parametry oraz sposób umiejscowienia elementów wykorzystanych przy opracowaniu broszury informacyjnej zostały precyzyjnie określone i nie mogą być zmieniane. W zależności od przeznaczenia dopuszcza się jedynie wymianę zdjęć. Muszą one jednak być spójne z kolorystyką grafiki. Margines między grafiką a tekstem, zawsze musi wynosić co najmniej 10 mm. wymiary: 148 x 210 mm 269

71 Banner A W Materiały reklamowe Banner 65% W 35% W SYMBOL: KOLOR: LOGO w podstawowych kolorach Banner B W 5% W 90% W 5% W 15% W SYMBOL: KOLOR: W - szerokość bannera KONSTANS DODATKOWY konstans w podstawowych kolorach Banner jako nośnik identyfikacji wizualnej firmy wykorzystywany jest przede wszystkim podczas imprez masowych. Powinien zatem posiadać przejrzystą formę, a także charakteryzować się zwięzłością przekazu i kontrastowym zestawieniem barw. Ma to na celu zwiększenie rozpoznawalności elementów umieszczonych na bannerze oraz łatwiejsze zapamiętanie treści zawartych na tym nośniku. 270

72 Materiały reklamowe Roll up Wszystkie wymiary i parametry potrzebne do wykonania panelu są stałe i dostępne w Systemie Identyfikacji Wizualnej. Są to kompletne wzory gotowe do bezpośredniego wykorzystania. W zależności od przeznaczenia bannera dopuszcza się jedynie wymianę zdjęć. Muszą one jednak być spójne z kolorystyką grafiki. wymiary grafiki: 100 x 200 mm kolory: CMYK 271

73 70 mm Materiały reklamowe Broszura A5 4,4 mm 12 mm Nagłówek broszury Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. 12 mm Zaprezentowany obok layout to kompozycja elementów graficznych, zdjęć oraz tekstu. Wszelkie parametry oraz sposób umiejscowienia elementów wykorzystanych przy opracowaniu broszury informacyjnej zostały precyzyjnie określone i nie mogą być zmieniane. W zależności od przeznaczenia dopuszcza się jedynie wymianę zdjęć. Muszą one jednak być spójne z kolorystyką grafiki. wymiary: 148 x 210 mm 272

74 25 mm 4,4 mm Materiały reklamowe Broszura A5 Nagłówek tekstu Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. 15 mm Nagłówek tekstu Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. 15 mm Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. Przykładowy tekst broszury. 30 mm Zaprezentowany obok layout to kompozycja elementów graficznych, zdjęć oraz tekstu. Wszelkie parametry oraz sposób umiejscowienia elementów wykorzystanych przy opracowaniu broszury informacyjnej zostały precyzyjnie określone i nie mogą być zmieniane. W zależności od przeznaczenia dopuszcza się jedynie wymianę zdjęć. Muszą one jednak być spójne z kolorystyką grafiki. wymiary: 148 x 210 mm 273

75 PREZENTACJA SYMBOLIKI W PRASIE 274

76 8% H 8% H 10% H 10% H NAGŁÓWEK Przykładowa treść, przykładowa treść przykładowa treść, przykładowa treść przykładowa treść, przykładowa treść przykładowa treść, przykładowa treść przykładowa treść, przykładowa ROZMIAR: KOLOR: 6% W treść przykładowa treść, przykładowa treść przykładowa treść, przykładowa treść Przykładowa treść, przykładowa treść przykładowa treść, przykładowa treść przykładowa treść, przykładowa treść przykładowa treść, przykładowa treść przykładowa treść, przykładowa treść przykładowa treść, przykładowa treść przykładowa treść, przykładowa treść przykładowa treść, przykładowa treść przykładowa treść, przykładowa treść przykładowa treść, przykładowa treść przykładowa treść, 6% W przykładowa treść przykładowa treść, przykładowa treść przykładowa treść, przykładowa treść przykładowa treść, przykładowa treść WYRÓWNANIE: przykładowa treść, przykładowa treść przykładowa treść, przykładowa treść dowa treść KOLOR: Przykładowa treść, przykładowa treść przykładowa treść, przykładowa treść 6% W Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, Warszawa, tel , faks H - wysokość modułu ogłoszenia W - szerokość modułu ogłoszenia KOLOR: NAGŁÓWEK Century Gothic - bold 2 pkt większy niż tekst podstawowy 100% black TEKST OGŁOSZENIA Century Gothic - normal Wyjustowany 100% black NAZWA FIRMY DANE TELEADRESOWE Century Gothic - normal + bold 70% black Prezentacja symboliki w prasie Ogłoszenia prasowe - układ pionowy Elementy ogłoszenia prasowego podlegające standaryzacji to: - Logotyp umieszczony w górnej części, wyśrodkowany względem ramki ogłoszenia, - tekst właściwy wyjustowany, - stopka teleadresowa wraz z pełną nazwą firmy w kolorze 70% black. Określone proporcje poszczególnych elementów są stałe i pasują do każdego formatu ogłoszenia prasowego w układzie pionowym. 275

Corporate. I d e n t i t y. Księga identyfikacji wizualnej. Nomax Trading sp. z o.o. u l. C e r a m i k i 3 7. t e l. 0 3 2 2 8 7 5 1 7 8

Corporate. I d e n t i t y. Księga identyfikacji wizualnej. Nomax Trading sp. z o.o. u l. C e r a m i k i 3 7. t e l. 0 3 2 2 8 7 5 1 7 8 CI Corporate Księga identyfikacji wizualnej I d e n t i t y Nomax Trading sp. z o.o. 4 1-9 4 5 Pi e k a r y Ś l ą s k i e u l. C e r a m i k i 3 7 t e l. 0 3 2 2 8 7 5 1 7 8 e-mail: nt@nomaxtrading.pl

Bardziej szczegółowo

księga identyfikacji wizualnej

księga identyfikacji wizualnej księga identyfikacji wizualnej LGD Żuławy i Mierzeja. Księga identyfikacji wizualnej A. Elementy bazowe znaku A.1 Znak firmowy: A.1.1 Wprowadzenie............................................. 3 A.1.2 Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej

Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej spis treści 1. ZNAK FIRMOWY 1.01 forma podstawowowa 4 1.02 sygnet (symbol) 5 1.03 sygnet (symbol) na siatce modułowej 6 1.04 pole ochronne znaku 7 1.05 pełnokolorowe

Bardziej szczegółowo

1.1 Znak podstawowy. Wersje kolorystyczne logo Nieprawidłowe wersje kolorystyczne

1.1 Znak podstawowy. Wersje kolorystyczne logo Nieprawidłowe wersje kolorystyczne Spis treści BS Logo 1.1 Znak podstawowy Kolorystyka 2.1 2.2. Wersje kolorystyczne logo Nieprawidłowe wersje kolorystyczne Konstrukcja logo 3.1 3.2. 3.3. 3.4. Konstrukcja symbolu znaku Siatka logotypu Pole

Bardziej szczegółowo

Księga znaku Prywatna chmura dla prawników

Księga znaku Prywatna chmura dla prawników Księga znaku 2017 Prywatna chmura dla prawników Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Znak podstawowy Konstrukcja znaku Pole podstawowe znaku Pole ochronne znaku Typografia Kolorystyka podstawowe

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie ZASADY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ FIRMY logo, akcydensy wersja 2009.12 1. Logo - proporcje Logo Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

DniOtwarte.eu / księga znaku

DniOtwarte.eu / księga znaku DniOtwarte.eu / księga znaku 1 DniOtwarte.eu / księga znaku / znak wersja podstawowa Znak podstawowy składa się z godła i logotypu. Jest dedykowany oficjalnej prezentacji w reklamie, w identyfikacji wizualnej

Bardziej szczegółowo

System wizualnej identyfikacji OPONY POLSKA

System wizualnej identyfikacji OPONY POLSKA System wizualnej identyfikacji OPONY POLSKA LOGOTYP - FORMA PODSTAWOWA Znak firmowy 2 OPONY POLSKA Logotyp Partner Opony Polska jest podstawowym elementem identyfikacji wizualnej sieci serwisów Partner

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej. opracowany dla ZOO Wrocław sp. z o.o.

System Identyfikacji Wizualnej. opracowany dla ZOO Wrocław sp. z o.o. System Identyfikacji Wizualnej opracowany dla ZOO Wrocław sp. z o.o. 2 System Identyfikacji Wizualnej Spis treści Spis treści 1. Znak firmowy 1.1 Podstawowa forma znaku 1.2 Dopuszczalne formy znaku 1.3

Bardziej szczegółowo

2.3. ROZMIAR, PROPORCJE I POŁOŻENIE NA STRONIE

2.3. ROZMIAR, PROPORCJE I POŁOŻENIE NA STRONIE Spis treści 2. 2.1. ZSDY OGÓLNE 2.2. WERSJE JĘZYKOWE 2.3. ROZMIR, PROPORCJE I POŁOŻENIE N STRONIE 2.3.1. PRZYKŁD ZSTOSOWNI ZNKU MTP 2.4. WIELKOŚCI MINIMLNE 2.5. KOLORYSTYK 2.6. TBEL KOLORYSTCZN 2.7. POLE

Bardziej szczegółowo

Księga Identyfikacji Wizualnej Znaku

Księga Identyfikacji Wizualnej Znaku Księga Identyfikacji Wizualnej Znaku spis treści 1. ZNAK FIRMOWY 1.01 forma podstawowa 4 1.02 logo na siatce modułowej 5 1.03 pole ochronne znaku 6 1.04 pełnokolorowe warianty znaku - kolory z przejściem

Bardziej szczegółowo

Brand Manual Partner Bank BPH Spis treści

Brand Manual Partner Bank BPH Spis treści Brand Manual Partner Bank BPH Spis treści 1.00 Logo Partner Bank BPH 1.01 Logo podstawowe 1.02 Logo w skali szarości 1.03 Logo w kontrze 1.04 Pole ochronne 1.05 Pole ochronne w przypadku użycia znaku na

Bardziej szczegółowo

ZASADY STOSOWANIA ZNAKU

ZASADY STOSOWANIA ZNAKU ZASADY STOSOWANIA ZNAKU Spis treści: 1. KONSTRUKCJA OPIS ZNAKU 3 2. OPIS KOLORYSTYKI ZNAKU 4 3. POLE OCHRONNE ZNAKU 5 4. MINIMALNA WIELKOŚĆ ZNAKU 6 5. WERSJA CZARNO-BIAŁA ZNAKU 7 6. WERSJA ZNAKU W KONTRZE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/2014 Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 9 września 2014 r.

Zarządzenie nr 2/2014 Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 9 września 2014 r. Zarządzenie nr 2/2014 Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 9 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej oraz Księgi Znaku Centrum Edukacji Artystycznej 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

nuevo cms księga identyfikacji wizualnej

nuevo cms księga identyfikacji wizualnej nuevo cms księga identyfikacji wizualnej 01 wprowadzenie Księga znaku firmowego jest nie tylko prezentacją poszczególnych elementów systemu identyfikacji wizualnej, lecz także zbiorem wskazówek, jak należy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SPIS TREŚCI. IDENTYFIKACJA MARKI DRUKI AKCYDENSOWE 1.00 Logo. 1.01 Logo. Forma podstawowa i opis. 1.02 Logo. Forma podstawowa na siatce. 1.03 Logo. Kolorystyka podstawowa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 1 LOGOTYP 1.1 LOGOTYP/znak podstawowy 1.1.1 proporcje znaku 1.1.2 pole ochronne 1.1.3 podstawowa wersja kolorystyczna 1.1.4 wersja w skali szarosci 1.1.5 wersja czarno-bia³a 1.2 LOGOTYP/znak specjalny

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU.

KSIĘGA ZNAKU. KSIĘGA ZNAKU www.automobilklubpolski.pl 1 SPIS TREŚCI LOGO 3 Geneza powstania logo 4 Konstrukcja znaku 5 Kolorystyka 5 Logo Ap na siatce modułowej 6 Jubileuszowa konstrukcja loga 7 Logo monochromatyczne

Bardziej szczegółowo

Księga identyfikacji Wizualnej Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST

Księga identyfikacji Wizualnej Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST Księga identyfikacji Wizualnej Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST Księga powstała w ramach projektu Z-dialogowani, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Obywatele dla Demokracji

Bardziej szczegółowo

Znak podstawowy. 1 - Ideogram 2 - Logotyp. Rozdział 1.1/ Elementy bazowe / Znak podstawowy

Znak podstawowy. 1 - Ideogram 2 - Logotyp. Rozdział 1.1/ Elementy bazowe / Znak podstawowy Znak podstawowy Korona jest najpowszechniejszym atrybutem władzy królewskiej. Razem z kolorem - purpura królewska - wskazują na rodowód i range Muzeum. Podkreśleniu rangi Muzeum służy także połaczenie

Bardziej szczegółowo

Wersja: 1.2 (kwiecieñ 2011 r.) Katalog identyfikacji wizualnej Starostwa Powiatowego w Sanoku Czêœæ: A Standaryzacja Sanok 2011 r.

Wersja: 1.2 (kwiecieñ 2011 r.) Katalog identyfikacji wizualnej Starostwa Powiatowego w Sanoku Czêœæ: A Standaryzacja Sanok 2011 r. Wersja: 1.2 (kwiecieñ 2011 r.) Katalog identyfikacji wizualnej Starostwa Powiatowego w Sanoku Czêœæ: A Standaryzacja Sanok 2011 r. A.1 Katalog identyfikacji wizualnej Starostwa Powiatowego w Sanoku. Standaryzacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Identyfikacji Wizualnej

Podręcznik Identyfikacji Wizualnej Podręcznik Identyfikacji Wizualnej 1. ZESTAWIENIE ZNAKÓW 1 Znak RDC występuje w wersji pełnej z dopiskiem: Polskie Radio. Podstawowa wersja znaku składa się z symbolu graficznego RDC. Znak jako podstawowy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zamawiający: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, Warszawa. Nazwa wykonawcy:.. NIP:... REGON:..

FORMULARZ OFERTOWY. Zamawiający: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, Warszawa. Nazwa wykonawcy:.. NIP:... REGON:.. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Zamawiający: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa Nazwa wykonawcy:.. Adres:.. NIP:... REGON:.. Telefon:.. e-mail:. Nawiązując do ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Księga Znaku. oraz Identyfikacji Wizualnej

Księga Znaku. oraz Identyfikacji Wizualnej Księga Znaku oraz Identyfikacji Wizualnej spis treści Logo...5 Znak...11 Logo portalu...12 Logo wydawnictwa...14 Kolory...16 Kroje pisma...17 Wizytówki...18 Wizytówki dla jednostek Stowarzyszenia...19

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3 4 4 5 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 13-14 15-16 17 17-19 20 21 22 23-24 25 26

Spis treści 3 4 4 5 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 13-14 15-16 17 17-19 20 21 22 23-24 25 26 LT-PL-RU 2007-2013 System Identyfikacji Wizualnej 2011 LT-PL-RU 2007-2013 System Identyfikacji Wizualnej 2011 Spis treści Koncepcja plastyczna prezentacji symbolu Określenie kolorystyki znaku graficznego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SPIS TREŒCI ZNAK WSAiB W WERSJI PODSTAWOWEJ KONSTRUKCJA GOD A NA SIATCE MODU OWEJ KONSTRUKCJA I POLE OCHRONNE ZNAKU W WERSJI PODSTAWOWEJ ZNAK WSAiB W WERSJACH UZUPE NIAJ

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KSIĘGA ZNAKU

PODSTAWOWA KSIĘGA ZNAKU MyKulturalni.pl PODSTAWOWA KSIĘGA ZNAKU PODSTAWOWA KSIĘGA ZNAKU 2 Spis zawartości. 3 Znak MyKulturalni.pl 4 Elementy Logo. 5 Elementy dodatkowe. 6 Odmiany Logo. 7 Wersje logo. 8 Kolorystyka. 9 Pole ochronne

Bardziej szczegółowo

Departament Wspó³pracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych KSIÊGA ZNAKU PROGRAMU POLSKIEJ POMOCY ZAGRANICZNEJ

Departament Wspó³pracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych KSIÊGA ZNAKU PROGRAMU POLSKIEJ POMOCY ZAGRANICZNEJ Departament Wspó³pracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych KSIÊGA PROGRAMU POLSKIEJ POMOCY ZAGRANICZNEJ SPIS TREŒCI - WPROWADZENIE / 2 - WERSJA Z LOGOTYPEM / 3 - LOGO, LOGOTYP / 4 - KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 opis przedmiotu zamówienia LP Pozycja druku 1. Zaproszenia ogólne (DP) 2. PLAKAT B1 ogólne (DP) 3. ULOTKA DWUSTRONNA A5 X PRZYSTANEK NIEPODLEGŁOŚĆ (DP) Papier: kreda mat 135 gram + lakier

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 2 Spis treści WSTĘP...4 GENEZA LOGOTYPU...7 ELEMENTY BAZOWE...20 GRAFIKA FIRMOWA...158 GALANTERIA BIUROWA...238 PIECZĄTKI...253

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. KRajowa izba doradców podatkowych / system identyfikacji wizualnej Doradców Podatkowych 2

Wprowadzenie. KRajowa izba doradców podatkowych / system identyfikacji wizualnej Doradców Podatkowych 2 Wprowadzenie Wprowadzenie System Identyfikacji Wizualnej Doradcy Podatkowego to swoisty przewodnik, określający dozwolone sposoby wykorzystania znaku Krajowej Izby Doradców Podatkowych. KRajowa izba doradców

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ROPS. III.361/4/2012 Załącznik nr 1.1. do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Nazwa produktu Opis produktu Ilość/nakład egz./sztuk 1 Plakat format A1 papier kreda, półmat o gramaturze 150 g liczba kolorów

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja wizualna marki

Identyfikacja wizualna marki Identyfikacja wizualna marki 1 Spis treści Logo - kolorystyka podstawowa Logo - siatka modułowa Logo - zależności wielkościowe Logo - pole ochronne Logo - wersje dopuszczalne Logo czarno-białe - wersja

Bardziej szczegółowo

CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI KSIĘGA ZNAKU

CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI KSIĘGA ZNAKU CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI KSIĘGA ZNAKU SPIS TREŚCI 1. LOGO COI... 3 1.1 wersja podstawowa... 4 1.2 wersja skrócona... 5 1.3 wersja pełna... 6 1.4 wersja pozioma... 7 1.5 dopuszczalne wersje kolorystyczne...

Bardziej szczegółowo

I OPIS CZĘŚCI I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I OPIS CZĘŚCI I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 _cz. I OPIS CZĘŚCI I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wzór kalkulacji cenowej) Wykonywanie usług drukowania materiałów promocyjnych (plakatów, afiszy, ulotek itp.) dla PWST w Krakowie 1. Afisz/Plakat B1

Bardziej szczegółowo

Ochrona znaku przykłady błędnego używania znaku błędna kolorystyka minimalny rozmiar loga

Ochrona znaku przykłady błędnego używania znaku błędna kolorystyka minimalny rozmiar loga Spis tresci 1.0 Znak znak podstawowy budowa znaku konstrukcja symbolu pole ochronne loga Warianty kolorystyczne logo w pełnych kolorach logo monochromatyczne logo na czarnym tle Typografia wykorzystane

Bardziej szczegółowo

Księga identyfikacji wizualnej Baltic Wood

Księga identyfikacji wizualnej Baltic Wood Księga identyfikacji wizualnej Baltic Wood 1 Spis treści 1. Identyfikacja wizualna Baltic Wood 2. Logotyp Baltic Wood 3. Budowa logotypu Baltic Wood 4. Kolorystyka logotypu Baltic Wood 5. Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

spis treści 02 budowa logo 03 konstrukcja logo 04 pole ochronne 05 kolorystyka 09 występowanie logo na różnych tłach 11 minimalny rozmiar logo

spis treści 02 budowa logo 03 konstrukcja logo 04 pole ochronne 05 kolorystyka 09 występowanie logo na różnych tłach 11 minimalny rozmiar logo księga znaku spis treści 02 budowa logo 03 konstrukcja logo 04 pole ochronne 05 kolorystyka 09 występowanie logo na różnych tłach 11 minimalny rozmiar logo 12 skalowanie 13 typografia, niepoprawne użycie

Bardziej szczegółowo

Księga Znaku Wersja 0.1

Księga Znaku Wersja 0.1 Księga Znaku Wersja 0.1 Tekst o Firmie? Spis Treści 1. LOGOTYP... 5. Logotyp. Siatka Modułowa Logotypu. Warianty Barwne Logotypu. Warianty Achromatyczne Logotypu. Monogram. Siatka Modułowa Monogramu. Warianty

Bardziej szczegółowo

księga znaku fundacja równe szanse

księga znaku fundacja równe szanse księga znaku fundacja równe szanse spis treści: znak marki 3 sygnet - konstrukcja 4 logo - wersja podstawowa 5 logo - wymiarowanie 6 logo - skalowanie 7 kolorystyka - wersja pełnokolorowa 8 wersja monochromatyczna

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej

System Identyfikacji Wizualnej System Identyfikacji Wizualnej podstawowa znaku Podstawowa, 4-kolorowa wersja znaku jest najważniejszym elementem Systemu Identyfikacji Wizualnej CertifiedFirst Network przeznaczonym do ogólnego stosowania

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja wizualna

Identyfikacja wizualna Identyfikacja wizualna Spis treści Typografia... 3 Kolory... 5 Logo Fabryka Formy Różne warianty loga... 6 Strefa ochronna loga... 7 Wielkość minimalna... 8 Warianty kolorystyczne... 9 Logo Fabryka Przyjemności

Bardziej szczegółowo

Księga Wizualizacji Projektu ZSK

Księga Wizualizacji Projektu ZSK Księga Wizualizacji Projektu ZSK Warszawa 2016 Copyright by: Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, wrzesień 2015 Projekt: Projekt pozakonkursowy Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 01. LOGO POLITECHNKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ORAGANIZACJI I ZARZĄDZANIA KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SPIS TREŚCI KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ to szczegółowy opis techniczny budowy logo oraz przykładów jak należy

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ to uproszczony dokument zawierający informacje o podstawowych elementach identyfikacji graficznej Stowarzyszenia KRD Dyliniarnia. Dokument porządkuje elementy wizualne w

Bardziej szczegółowo

księga identyfikacji wizualnej

księga identyfikacji wizualnej księga identyfikacji wizualnej } spis zawartości czym jest księga identyfikacji wizualnej? 3 1. logotyp, kolorystyka i typografia 1.1. logotyp 1.2. warianty kolorystyczne 1.3. paleta kolorów 1.4. typografia

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ INIG-PIB EDYCJA IV XI 2013

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ INIG-PIB EDYCJA IV XI 2013 KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ INIG-PIB EDYCJA IV XI 2013 1.1. Logotyp wersja podstawowa Logotyp jest głównym elementem tożsamosci wizualnej. Logotyp to forma graficzna będąca interpretacją brzmienia nazwy

Bardziej szczegółowo

System identyfikacji wizualnej

System identyfikacji wizualnej System identyfikacji wizualnej System identyfikacji wizualnej Do SIW zaliczają się wszystkie opcje + oraz przygotowanie do druku* każdego projektu. Projekty: logo +, wizytówka + (awers, rewers), papier

Bardziej szczegółowo

1. Wzory obowiązkowe materiałów promocyjnych

1. Wzory obowiązkowe materiałów promocyjnych Księgaidentyfikacji identyfikacji wizualnej Szwajcarsko-Polskiego Księga wizualnej szwajcarsko-polskiego programuprogramu współpracy.współpracy Część2 2- Obowiązujące - Obowiązkowe i rekomendowane wzory

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ I

FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ I FORMULARZ OFERTOWY 1. Przedmiot zamówienia: Wydruku materiałów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ by F11 - Pracownia f11.art.pl

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ by F11 - Pracownia f11.art.pl KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 WSTĘP 3 LOGO ŁAZIENEK KRÓLEWSKICH LOGO W WERSJI PODSTAWOWEJ (PION) 5 LOGO W WERSJI PODSTAWOWEJ NEGATYW 6 GENEZA POWSTANIA ZNAKU 7 KONSTRUKCJA LOGO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.08. 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.08. 2013 r. 1 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.08. 2013 r. Konfederacja Lewiatan ( Zamawiający), w ramach projektu Efektywność Dialog - Rozwój ( Projekt ), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projektowanie graficzne. Księga identyfikacji wizualnej CI

Projektowanie graficzne. Księga identyfikacji wizualnej CI Projektowanie graficzne Księga identyfikacji wizualnej CI Identyfikacja wizualna CI corporate identity Wizerunek jest jednym z najważniejszych elementów składających się na tożsamość każdej firmy. Profesjonalnie

Bardziej szczegółowo

cennik > strony internetowe > identyfikacja wizualna > materialy reklamowe > animacje

cennik > strony internetowe > identyfikacja wizualna > materialy reklamowe > animacje cennik > strony internetowe > identyfikacja wizualna > materialy reklamowe > animacje tel: 511 666 769 e-mail: prograffic@gmail.com www.prograffic.pl strony internetowe PODSTAWOWE WARIANTY PROJEKTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1, materiały drukowane

Zadanie nr 1, materiały drukowane Załącznik nr 1 do SIWZ - charakterystyka, Zadanie nr 1, materiały drukowane 1. TECZKA DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI/ SZKOLEŃ format: na dokumenty A4 bigowana na pół grzbiet 3 mm wykrojnik producenta kieszonka/zakładka

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SPÓŁKI KRAM

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SPÓŁKI KRAM SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SPÓŁKI KRAM 1 2 WSTĘP Logo marki oraz system jego ekspozycji stanowią najważniejszy składnik tożsamości wizualnej każdej marki. Niniejszy System Identyfikacji Wizualnej marki

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja wizualna Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego

Identyfikacja wizualna Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego Identyfikacja wizualna Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego Przygotowano na zlecenie miasta Białystok na podstawie umowy z dnia 29.07.2011 Autor: Tomasz Miazga Część A. Księga znaku BPN-T A. Księga

Bardziej szczegółowo

2. PODSTAWOWE ZASADY UŻYWANIA LOGOTYPU

2. PODSTAWOWE ZASADY UŻYWANIA LOGOTYPU 1. LOGOTYP Logotyp jest głównym elementem tożsamości wizualnej. Dzięki swojej formie i kolorystyce zapewnia wizualną odrębność. Logotyp Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej składa się z części

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej A 1. projekt logotypu i opracowanie systemu: agencja reklamowa MULTIMA, tel./fax: 17/ 863 36 54, www.multima.

System Identyfikacji Wizualnej A 1. projekt logotypu i opracowanie systemu: agencja reklamowa MULTIMA, tel./fax: 17/ 863 36 54, www.multima. System Identyfikacji Wizualnej A 1 projekt logotypu i opracowanie systemu: agencja reklamowa MULTIMA, tel./fax: 17/ 863 36 54, www.multima.pl spis treści CZĘŚĆ A - ZNAK Siatka modułowa Opis kolorów Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Podstawowe zasady i zastosowania Dorota Fedoruk, Dział Promocji i Marketingu System Identyfikacji Wizualnej Co to jest? katalog CI [ang. corporate identity] - dokument określający

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ. Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ. Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze 2 KSIĘGA ZNAKU Przedmiotowa księga jest narzędziem przeznaczonym dla projektantów, agencji zewnętrznych oraz wszystkich

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. załącznik nr 4 ZP/258/039/U/06 CZĘŚĆ I 1. BROSZURY ZSZYWANE (CPV 78114100-0)

FORMULARZ CENOWY. załącznik nr 4 ZP/258/039/U/06 CZĘŚĆ I 1. BROSZURY ZSZYWANE (CPV 78114100-0) załącznik nr 4 ZP/258/039/U/06 FORMULARZ CENOWY Lp CZĘŚĆ I 1. BROSZURY ZSZYWANE (CPV 78114100-0) 1. Rodzaj druku spełniający warunki jakości i trwałości druku offsetowego. W kolumnie 6 należy sprecyzować

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Gadżety Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie L.P. Nazwa Opis ilość 1. Długopis Długopis metalowy Ø 11 mm Materiał: aluminium Wymiary: 145 mm x 11 mm; kolor długopisu:

Bardziej szczegółowo

1.0 POLE OCHRONNE. pole ochronne i jego wyznaczanie

1.0 POLE OCHRONNE. pole ochronne i jego wyznaczanie 1.0 Średnica KOŁA z logotypu CELSIUM wyznacza podstawową jednostkę stosowaną przy pozycjonowaniu logo wewnątrz pola ochronnego. pole ochronne i jego wyznaczanie POLE OCHRONNE POMARAŃCZ Główny kolor SZAROŚĆ

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Identyfikacji Wizualnej

Podręcznik Identyfikacji Wizualnej Podręcznik Identyfikacji Wizualnej SPIS TREŚCI: 1. Zestawienie znaków 2. Opis znaku konstrukcja 3. Znak na siatce modułowej 4. Znak w polu ochronnym 5. Zasady używania napisu Polskie Radio 6. Skalowanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Załącznik nr 2 do SIWZ. ... (pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY. Załącznik nr 2 do SIWZ. ... (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 2 do SIWZ... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Świadczenie usług poligraficznych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. dnia.. r. nazwa (firma) Wykonawcy... adres Wykonawcy......

Bardziej szczegółowo

Wrocławski Dom Literatury Księga znaku Wrocław Warszawa

Wrocławski Dom Literatury Księga znaku Wrocław Warszawa Wrocławski Dom Literatury Księga znaku Wrocław Warszawa 2016 1 Księga znaku Księga znaku stanowi zbiór podstawowych elementów składających się na system identyfikacji wizualnej Wrocławskiego Domu Literatury.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 3 2. Logo 2.1 Znaczenie. 1. Wstęp. 4 2.2 Budowa. 5 2.3 Kolorystyka. 6 2.4 Obszar ochronny. 7 2.5 Wersja monochromatyczna

Spis treści. 3 2. Logo 2.1 Znaczenie. 1. Wstęp. 4 2.2 Budowa. 5 2.3 Kolorystyka. 6 2.4 Obszar ochronny. 7 2.5 Wersja monochromatyczna Księga znaku Spis treści 1. Wstęp 3 2. Logo 2.1 Znaczenie 4 2.2 Budowa 5 2.3 Kolorystyka 6 2.4 Obszar ochronny 7 2.5 Wersja monochromatyczna 8 2.6 Wersja achromatyczna 9 2.7 Warianty 10 2.8 Minimalna wielkość

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY Załącznik nr 2 do SIWZ nr postępowania ZP/55/055/U/15 1. Foldery, papier firmowy, ulotki, zaproszenia, wizytówki, koperty etc. Uwagi: FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY Część I 1. Wielkości ów są umowne i mogą

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: 05/ZP-POKL/2012 Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ul Tuwima 10, 10-748 Olsztyn

znak sprawy: 05/ZP-POKL/2012 Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ul Tuwima 10, 10-748 Olsztyn znak sprawy: 05/ZP-POKL/2012 Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ul. Tuwima 10; 10-748 Olsztyn tel. (089) 539-31-47, fax (089) 539-31-47 http://www.pan.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

[Wersja: lipiec 2006 DRUK] Województwo Śląskie Katalog identyfikacji wizualnej Część A. Standaryzacja Warszawa 2006

[Wersja: lipiec 2006 DRUK] Województwo Śląskie Katalog identyfikacji wizualnej Część A. Standaryzacja Warszawa 2006 [Wersja: lipiec 2006 DRUK] Województwo Śląskie Katalog identyfikacji wizualnej Część A. Standaryzacja Warszawa 2006 A. Forma podstawowa Logo składa się z logotypu (napisu) Województwo Śląskie oraz znaku

Bardziej szczegółowo

Księga znaku. Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego Bezpieczny Olsztyn

Księga znaku. Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego Bezpieczny Olsztyn 1 Księga znaku Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego Bezpieczny Olsztyn 2 Spis treści Forma podstawowa znaku Budowa i proporcje znaku

Bardziej szczegółowo

KSIÊGA TO SAMOŒCI ZASADY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

KSIÊGA TO SAMOŒCI ZASADY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ KSIÊGA TO SAMOŒCI ZASADY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ LOGOTYP Logotyp jest g³ównym elementem to samoœci wizualnej bêd¹cym zapisem graficznym nazwy. Dziêki swojej formie i kolorystyce zapewnia wizualn¹ odrêbnoœæ.

Bardziej szczegółowo

GOZ-591-2214-3/16 Warszawa, dn. 3 czerwca 2016r. WYKONAWCY

GOZ-591-2214-3/16 Warszawa, dn. 3 czerwca 2016r. WYKONAWCY GOZ-591-2214-3/16 Warszawa, dn. 3 czerwca 2016r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Druk i dystrybucja wydawnictw nieperiodycznych dla Państwowej Inspekcji Pracy prowadzonego

Bardziej szczegółowo

wersja podstawowa Wersja podstawowa logo składa się z:

wersja podstawowa Wersja podstawowa logo składa się z: KSIĘGA ZNAKU symbolika Logo symbolicznie i kompozycyjnie oddaje ducha uczelni, nawiązując do technicznych, innowacyjnych rozwiązań, jak i do szerzej rozumianej tradycji, czy to w sferze bezpośrednich,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( część I - zadanie nr 1 i 2)

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( część I - zadanie nr 1 i 2) Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( część I - zadanie nr 1 i 2) Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

KATALOG IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ NobleShipper

KATALOG IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ NobleShipper KATALOG IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 0.0 Spis treúci KATALOG IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1. 1 1. 2 1. 3 1.4 1. 5 1.6 Idea katalogu identyfikacji wizualnej logotypu Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA ZNAKU. Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID w Elblągu. Przygotowali: Krzysztof Prochera, Justyna Kozłowska-Dyrla. Zatwierdził: Antoni Czyżyk

KSIĄŻKA ZNAKU. Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID w Elblągu. Przygotowali: Krzysztof Prochera, Justyna Kozłowska-Dyrla. Zatwierdził: Antoni Czyżyk Przygotowali: Krzysztof Prochera, Justyna Kozłowska-Dyrla... Zatwierdził: Antoni Czyżyk... Elbląg, dn... Pełna forma nazwy prawnej: Światowid w Elblągu lub Centrum Spotkań Europejskich. Formy pełnej nazwy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 2. WZORY DOKUMENTÓW DRUKÓW

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 2. WZORY DOKUMENTÓW DRUKÓW UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 2. WZORY DOKUMENTÓW DRUKÓW UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU System Identyfikacji Wizualnej 2.1. Linie identyfikacyjne 2.1.1. Zasady tworzenia Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Manual identyfikacji wizualnej 100-lecia I wojny światowej

Manual identyfikacji wizualnej 100-lecia I wojny światowej Manual identyfikacji wizualnej 100-lecia I wojny światowej Założenia użycia logotypu i elementów identyfikacji w publikacjach imprez odbywających się w ramach obchodów 1 Logotyp WERSJA PIONOWA I POZIOMA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1. Wypełnia Wykonawca. Cena jednostkowa netto. Szacunkowa ilość zamówienia. Wartość brutto zamówienia = (4 x 5) + VAT.

Załącznik nr 1.1. Wypełnia Wykonawca. Cena jednostkowa netto. Szacunkowa ilość zamówienia. Wartość brutto zamówienia = (4 x 5) + VAT. Formularz cenowy na druk papieru firmowego, wizytówek, kopert, dyplomów, zaproszeń, materiałów i broszur informacyjnych oraz wykonanie identyfikatorów. L.p. Nazwa asortymentu Parametry i charakterystyka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II Załącznik nr 1 część II do SIWZ Lp Nazwa artykułu 1. Koperty C4 2. Koperty C5 3. Teczki A4 (z gumką) Liczba (szt.) Razem 1500 szt. (1200 szt. P1; 300 szt. P2) Razem

Bardziej szczegółowo

Wielkości minimalne... 57 Znak firmowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec z angielską wersją deskryptora... 58

Wielkości minimalne... 57 Znak firmowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec z angielską wersją deskryptora... 58 Księga znaku ARP S.A. Księga Znaku / Spis treści Spis treści Znak firmowy ARP S.A. Forma podstawowa znaku... 2 Forma uzupełniająca znaku... 3 Formy uzupełniające poziome znaku z deskryptorem... 4 Symbol

Bardziej szczegółowo

YOU VISIBLE. Zaproszenie do współpracy WE MAKE. telefon: biuro: ul. Łowińskiego 7E/204, Kraków

YOU VISIBLE. Zaproszenie do współpracy WE MAKE.   telefon: biuro: ul. Łowińskiego 7E/204, Kraków Zaproszenie do współpracy WE MAKE YOU VISIBLE biuro: ul. Łowińskiego 7E/204, 31-752 Kraków telefon: 12 259 61 45 e-mail: biuro@elfindesign.pl online: www.elfindesign.pl Każdy projekt to dla nas odrębna

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI. Wstęp 1. ZNAK MARKI 2. DRUKI FIRMOWE 3. MATERIAŁY PROMOCYJNE

SPIS TRESCI. Wstęp 1. ZNAK MARKI 2. DRUKI FIRMOWE 3. MATERIAŁY PROMOCYJNE MTB WAŁBRZYCH KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 2010/2011 SPIS TRESCI Wstęp 1. ZNAK MARKI 2. DRUKI FIRMOWE 3. MATERIAŁY PROMOCYJNE Szanowni Państwo Przedstawiamy zbiór podstawowych elementów Systemu Identyfikacji

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej. Wrocław, sierpień 2016

System Identyfikacji Wizualnej. Wrocław, sierpień 2016 System Identyfikacji Wizualnej Wrocław, sierpień 2016 1 Wprowadzenie System Identyfikacji Wizualnej System Identyfikacji Wizualnej powstał w odpowiedzi na potrzebę określenia dozwolonych sposobów wykorzystania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 10 Lp. Materiał Opis Gramatura papieru (g) Rodzaj papieru/ podłoża Kolor Rodzaj druku Wymiary (mm) Uwagi Nakład (szt.) Informacje dodatkowe 1 ZAPROSZENIE

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej Księga znaku

System Identyfikacji Wizualnej Księga znaku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego. Projekt pn. Opracowanie Strategii Marki Miasta Bełchatowa

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja wizualna miejskich jednostek organizacyjnych

Identyfikacja wizualna miejskich jednostek organizacyjnych Identyfikacja wizualna miejskich jednostek organizacyjnych Spis treœci 1. Charakterystyka budowy logotypu 1.1 Logotyp 1.1.1 Logotyp /miejsce pochodzenia 1.1.2 Logotyp/rodzina 1.1.3 Logotyp ZZO 1.1. 4 Wersje

Bardziej szczegółowo

1.1 WERSJA PODSTAWOWA 1.2 LOGOTYP W KONTRZE

1.1 WERSJA PODSTAWOWA 1.2 LOGOTYP W KONTRZE KSIĘGA ZNAKU 1. LOGO 1.1 WERSJA PODSTAWOWA 1.2 LOGOTYP W KONTRZE Logotyp w kontrze występuje w wersji pełnej tylko na czarnym tle. Zasady stosowania logotypu na jednolitym tle opisuje punkt 1.6. 1 1. LOGO

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ MEDIA HUB

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ MEDIA HUB SPIS TREŒCI 1. LOGOTYP 1.1 Podstawowa wersja logotypu 1.2 Przestrzenna wersja logotypu 1.3 Uzupe³niaj¹ca wersja logotypu 1.4 Minimalna wersja logotypu 1.5 Proporcje logotypu 1.6 Pole ochronne logotypu

Bardziej szczegółowo

Księga znaku Prokuratury Generalnej 2011

Księga znaku Prokuratury Generalnej 2011 Księga znaku Prokuratury Generalnej 2011 autor Katarzyna Bojanowska Spis treści: 1. Forma podstawowa 2. Sygnet 3. Typografia 4. Siatka modułowa 5. Formy uzupełniające 6. Pole ochronne 7. Warianty kolorowe

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU. Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Część 1

KSIĘGA ZNAKU. Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Część 1 KSIĘGA ZNAKU Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Część 1 01. KONSTRUKCJA ZNAKU 02. POLE OCHRONNE 03. MINIMALNA WIELKOŚĆ ZNAKU 04. KOLORYSTYKA 05. KOLORYSTYKA MONOCHROMATYCZNA 06. UPROSZCZONA FORMA ZNAKU 07.

Bardziej szczegółowo

Księga znaku. System identyfikacji wizualnej miasta Kalisza

Księga znaku. System identyfikacji wizualnej miasta Kalisza Księga znaku System identyfikacji wizualnej miasta Kalisza Spis treści 1. Logo Logotyp Sygnet Konstrukcja Rozszerzona wersja logotypu Pole ochronne Rozmiar minimalny Typografia 1 2 3 4 8 10 11 2. Kolorystyka

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja produktu Ilość Termin realizacji

Specyfikacja produktu Ilość Termin realizacji Załącznik nr 1 do zaproszenia 1. Teczka z gumką Teczka z gumką teczka na dokumenty A4 2 bigowa grzbiet 5mm 3 skrzydła teczka z nacięciem na wizytówkę wg projektu Zamawiającego kolory: CMYK+folia mat+lakieruv

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Postępowanie nr EZP.1.2016) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ 1. LP. Opis przedmiotu zamówienia Nakład [egz.] 1

Bardziej szczegółowo

cena netto* od 450 00 zł

cena netto* od 450 00 zł cennik logo formaty graficzne: AI, CDR, JPG i inne na życzenie kolorystyka: CMYK, RGB oraz PANTONE na życzenie 3-5 propozycji projektowych cena netto* od 450 00 zł Jeśli widzisz je w swojej głowie, znasz

Bardziej szczegółowo

Terminy realizacji wymagane przy realizacji wszystkich poniżej podanych pozycji:

Terminy realizacji wymagane przy realizacji wszystkich poniżej podanych pozycji: Terminy realizacji wymagane przy realizacji wszystkich poniżej podanych pozycji: Za termin realizacji przyjmuje się maksymalnie 3 dni kalendarzowe przy druku plakatów i 4 dni kalendarzowe przy pozostałych

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/TP-11/2012 Załącznik nr 1do SIWZ

Znak sprawy ZP/TP-11/2012 Załącznik nr 1do SIWZ 1. Wymagane terminy wykonania dla poniżej podanych pozycji w ramach przedmiotowego zamówienia: Za termin realizacji/ wykonania druku przyjmuje się: Dla pozycji: 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 16, 19 maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 opis przedmiotu zamówienia LP Pozycja druku 1. Katalog do wystawy Pod wspólnym niebem z numerem ISBN (DW) Nakład: 1.500 egz. Liczba stron: ok. 300 + 4 strony okładki Format: 200 x 200 Kolor

Bardziej szczegółowo