Zjawisko denominowania walutowego portfela hipotecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zjawisko denominowania walutowego portfela hipotecznego"

Transkrypt

1 Zjawisko denominowania walutowego portfela hipotecznego ocena skali i implikacji dla sektora bankowego, doświadczenia w Polsce i w wybranych krajach europejskich, perspektywa wejścia do strefy euro i inne czynniki wpływające na ewolucje tego zjawiska, w tym możliwe regulacje nadzorcze. Opracowanie pod kierunkiem Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego w zespole ekspertów: Magdalena Mikołajczyk Agnieszka Nierodka Członkowie Grupy Ekonomicznej Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego Warszawa, luty 2006 rok Strona 1 z 34

2 Spis treści 1. POLSKI PORTFEL HIPOTECZNY W LICZBACH I W WALUTACH RÓŻNORODNOŚĆ OFERT BANKOWYCH WALUTOWE KREDYTY HIPOTECZNE W NOWYCH KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE CZYNNIKI WZROSTU PORTFELA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH DENOMINOWANYCH W WALUTACH DECYDUJĄCY CZYNNIK ATRAKCYJNOŚCI KREDYTÓW DENOMINOWANYCH W WALUCIE OBCEJ CENA CO MOŻE WPŁYNĄĆ NA SPADEK ATRAKCYJNOŚCI KREDYTÓW WALUTOWYCH? KIEDY MOŻNA SPODZIEWAĆ SIĘ PRZEWALUTOWANIA PRZEZ KLIENTÓW? RACHUNEK EKONOMICZNY KREDYTU DENOMINOWANEGO W CHF ZMIANA STÓP PROCENTOWYCH ZMIANY NA RYNKACH WALUTOWYCH I PIENIĘŻNYCH MAJĄCE WPŁYW NA OFERTĘ BANKOWĄ WEJŚCIE DO STREFY EURO CZY ISTOTNE DLA DECYZJI O ZACIĄGNIĘCIU KREDYTU WALUTOWEGO? REAKCJE NADZORU BANKOWEGO I PROPOZYCJE ROZWIĄZANIA PROBLEMU WALUTOWEGO INFORMACJA DLA KREDYTOBIORCY DYSKUTOWANE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE PODEJŚCIE O CHARAKTERZE KONSUMENCKIM PODEJŚCIE O CHARAKTERZE NADZORCZYM...31 ZAŁĄCZNIK NR 1 CO TRZEBA WIEDZIEĆ O KREDYTACH DEWIZOWYCH WEDŁUG HUNGARIAN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY Copyright 2006 Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych zawartych w informatorze podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) Wykorzystywanie treści informatora w celach niekomercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu osoby reprezentującej Fundację na Rzecz Kredytu Hipotecznego. Strona 2 z 34

3 1. Polski Portfel hipoteczny w liczbach i w walutach Ilościowo: 2005 rok kredyty denominowane w walutach obcych stanowiły 60% wszystkich kredytów mieszkaniowych. Jakościowo: kredyty denominowane w walutach obcych reprezentują ponad dwukrotnie niższy poziom kredytów zagrożonych niż kredyty złotowe. Kredyty hipoteczne są jednymi z najbardziej dynamicznie rozwijających się produktów bankowych w Polsce. Od kilku lat obserwuje się niespotykany w krajach Europy Zachodniej przyrost portfela hipotecznego - na poziomie kilkudziesięciu procent rocznie. W szczególności istotny wzrost zadłużenia hipotecznego dotyczy gospodarstw domowych. Ich zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów mieszkaniowych (w zdecydowanej większości zabezpieczonych hipotecznie) wyniosło na koniec listopada 2005 r. prawie 50 mld zł., co stanowi ponad 1/3 wszystkich ich bankowych zobowiązań. Wstępnie szacuje się, iż w samym 2005 r. Polacy zaciągnęli kredyty hipoteczne na kwotę prawie 20 mld zł. Ze wspomnianych 50 mld zł całego zadłużenia hipotecznego gospodarstw domowych, ponad 30 mld zł to kredyty denominowane w walutach obcych, tj. 60%. Tak więc, rok 2005 nie potwierdził spadkowego trendu w 2004 r. dla kredytów walutowych. kredyt mieszkaniowe dla gospodarstw domowych , , ,0 mln PLN ,0 kredyty walutowe kredyty złotowe , ,0 0,0 gru 96 maj 97 paź 97 mar 98 sie 98 sty 99 cze 99 lis 99 kwi 00 wrz 00 lut 01 lip 01 gru 01 maj 02 paź 02 mar 03 sie 03 sty 04 cze 04 lis 04 kwi 05 wrz 05 Rosnący udział kredytów denominowanych w walutach obcych w całym portfelu kredytów mieszkaniowych obserwowaliśmy od 1996 r. do 2003 r., ale już na początku 2003 roku zaobserwowano wzmożony wzrost zainteresowania kredytobiorców kredytami złotowymi. Było to podyktowane wahaniami kursów EUR i USD na skutek zachwiania równowagi politycznej w kraju, a także wybuchu wojny w Iraku. Niektóre banki komercyjne już w połowie 2002 r. podjęły decyzje o wycofaniu oferty dotyczącej kredytów denominowanych w walutach obcych. W 2004 r. zaszła istotna zmiana w strukturze walutowej kredytów udzielanych na cele mieszkaniowe. Po raz pierwszy od 1996 r. odnotowano spadek udziału kredytów Strona 3 z 34

4 walutowych w kredytach mieszkaniowych. Nastąpiło zdecydowanie bardziej trwałe zwiększenie dynamiki kredytów w złotych od kredytów denominowanych w walutach obcych. udział kredytow walutowych w kredytach mieszkaniowych dla gospodarstw domowych (w%) 80,0% 70,0% kredyty walutowe 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% gru 96 cze 97 gru 97 cze 98 gru 98 cze 99 gru 99 cze 00 gru 00 cze 01 gru 01 cze 02 gru 02 cze 03 gru 03 cze 04 gru 04 cze 05 Jakość portfela kredytów na nieruchomości mieszkaniowe normalne Pod obserwacją zagrożone Stan na: PLN FX PLN FX PLN FX Udział % Udział % ,4% ,8% ,6% ,9% ,9% ,9% ,2% ,5% ,9% ,0% Źródło: Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego na podstawie danych NBP 2. Różnorodność ofert bankowych Ilościowemu rozwojowi rynku kredytów hipotecznych i mieszkaniowych towarzyszy dynamiczny rozwój instrumentów kredytowych. Poziom różnorodności produktów hipotecznych można porównać do niektórych krajów o rozwiniętych rynkach hipotecznych. Intensywna konkurencja na rynku hipotecznym w 2005 r. spowodowała dalszy spadek marż kredytowych. Według Fitch Ratings1 marże bankowe w Polsce w 1 CEE Housing Finance, Fitch Rating, 7 November 2005 r. Strona 4 z 34

5 obszarze kredytowania hipotecznego są obecnie na poziomie pb. w przypadku kredytów w PLN i pb. dla kredytów w CHF. Jest to poniżej średniej dla krajów w strefie euro. Różnice w oferowanym przez banki oprocentowaniu kredytów są nadal istotne, uzależniając jego poziom od wielu parametrów (okres spłaty, wysokość wkładu własnego, formy zabezpieczenia, ubezpieczenie itd.), ale przede wszystkim od waluty kredytu. Obecnie średnie procentowanie dla kredytów w PLN wynosi 6%, dla kredytów denominowanych w CHF już nawet od 1,25%, przy czym średnie oprocentowanie dla CHF wynosi 2,5 3%. Średnie ważone oprocentowanie kredytów mieszkaniowych PLN w latach udzielone na okres 1 roku % 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 mar-02 cze-02 wrz-02 gru-02 mar-03 cze-03 wrz-03 lata gru-03 mar-04 cze-04 wrz-04 gru-04 udzielona na okres 2 lat udzielone na okres 3 lat udzielone na okres 5 lat udzielone na okres powyżej 5 lat kredyty mieszkaniowe ogółem 3. Walutowe kredyty hipoteczne w nowych krajach członkowskich UE Potwierdzenie trendu wzrostowego kredytów denominowanych w walutach obcych w regionie CEE Kraje bałtyckie dominują kredyty w EUR ale mechanizm izby walutowej Węgry dominują kredyty w CHF wyższe tempo wzrostu niż w Polsce Dynamiczny wzrost kredytów hipotecznych jest obserwowany w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Gwałtownie rośnie także udział kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych, co jest spowodowane wciąż wysokimi stopami procentowymi w tych krajach. Największy udział kredytów walutowych wśród kredytów hipotecznych jest notowany w republikach bałtyckich, tj. Litwie, Łotwie i Estonii. Znaczącą przyczyną tej sytuacji jest fakt, że w krajach tych wprowadzono system sztywnych kursów walutowych estońska korona, litewski lit oraz łotewski łat powiązane są z euro2. Takie rozwiązanie chroni konsumentów przed groźbą ryzyka walutowego i wydatnie zwiększa zapotrzebowanie na kredyty walutowe. Ponadto nie występują także problemy ze stroną podażową kredytów walutowych, głównie ze względu na fakt, że działające tam banki zagraniczne mają łatwy dostęp do taniego kapitału walutowego. 2 Litwa - od 1994 do początku 2002 r. waluta powiązana z dolarem, od z euro ( LTL = 1 EUR); Estonia - od do końca 1998 waluta powiązana z marką niemiecką; od z euro ( EEK = 1 EUR), Łotwa kurs sztywny z koszykiem SDR przy marginesie wahań =/- 1%, od powiązany z euro ( LVL = 1 EUR). Strona 5 z 34

6 Oprocentowanie kredytów hipotecznych na Łotwie end of October, 2005 Interest rates of new mortgage loans margins LVL EUR USD LVL/EUR LVL/USD up to 1 year (floating 4,97% 4,15% 7,48% 0,82% 2,51% rate) 1-5 years 6,83% 5,40% 7,78% 1,43% 0,95% 5-10 years 6,54% 5,54% 6,03% 1,00% -0,51% over 10 years 5,93% 5,07% 6,51% 0,86% 0,58% Źródło: Łotewski Bank Centralny Łotewski rynek hipoteczny potwierdza rosnącą wrażliwość klientów na wysokość oferowanego oprocentowania. Usztywnienie kursu łata do euro powoduje, iż nawet małe różnice w nominalnym procentowaniu kredytów w łatach i euro decydują o wyborze denominowanych w euro. Drugą grupą krajów tworzą: Czechy, Słowacja oraz Słowenia, gdzie kredyty walutowe mają niewielkie znaczenie. Wynika to głównie stąd, że w krajach tych funkcjonują nadal (mimo że ograniczone) subsydia dla kredytów mieszkaniowych zaciąganych w walucie narodowej. Odmienna sytuacja ukształtowała się na Węgrzech, gdzie podobnie jak w Polsce walutowe kredyty hipoteczne odgrywają istotną rolę. Należy przy tym pamiętać, że obecnie Węgry mają najwyższe nominalne stopy procentowe wśród krajów CEE, chociaż z drugiej strony tempo ich spadku jest dosyć szybkie. Na znaczny wzrost zadłużenia w walutach obcych wpływ miały jednak nie tylko wysokie stopy procentowe, ale też ograniczenie systemu subsydiów dla kredytu mieszkaniowego. Decyzją węgierskiego rządu, w okresie kredyty były subsydiowane ale tylko te, które były denominowane w forincie. Wobec znaczącego ograniczenia systemu subsydiów, konsumenci zwrócili się ku obarczonym ryzykiem kursowym, ale niżej oprocentowanym kredytom walutowym. Wzrost kredytów walutowych był zatem gwałtowny wedle danych Węgierskiego Banku Centralnego 88% spośród kredytów hipotecznych zaciągniętych w pierwszej połowie 2005 roku, to kredyty walutowe. Strona 6 z 34

7 Struktura walutowa portfela hipotecznego na Węgrzech l. 03-m. 03-k. 03-m. 03-c Currency denomination of new monthly net lending in Hungary ( ) (Billion HUF) l. 03-s. 03-w. 03-p. HUF l. 03-g źródło: Węgierski Bank Centralny, Lászlo Harmati,Deputy CEO,Member of the Board of Directors, FHB, 9th Central European Covered Bond Conference in Budapest, październik 2005 Węgierski Nadzór nad Instytucjami Finansowymi wnikliwie śledzi sytuację na rynku hipotecznym i kładzie nacisk na właściwą informację dla kredytobiorcy hipotecznego (por. załącznik nr 1.). Na stronie internetowej Hungarian Financial Supervisory Authority zamieszczony został profesjonalnie przygotowany pakiet informacji, co powinien wziąć pod uwagę kredytobiorca decydujący się na kredyt denominowany w walucie obcej. Węgierski Bank Centralny również przygotował dwa raporty, które uwzględniają ocenę ryzyka walutowego w obszarze kredytowania hipotecznego (Report on Financial Stability, June 2004 oraz Quarterly Report on Inflation, November 2005) s. 04-l. 04-m. 04-k. 04-m. 04-c. 04-l. 04-s. 04-w FX p. 04-l. 04-g. 05-s. 05-l. 05-m. 05-k. 05-m. 05-c. 4. Czynniki wzrostu portfela kredytów hipotecznych denominowanych w walutach Rynkowe czynniki wzrostu pozostają aktualne i rokują dalszy wzrost kredytów denominowanych w walucie obcej. Do istotnych czynników wzrostu portfela kredytów denominowanych w walutach obcych należą: Wysokie realne stopy procentowe Różnice marż bankowych Rosnąca wrażliwość gospodarstw domowych na oprocentowanie kredytu Strona 7 z 34

8 Specyficzna struktura kapitałowa w sektorze bankowym w regionie Europy Środkowowschodniej, tj. przeważający udział kapitałów zagranicznych (średnio ponad 75%), decydujący o obfitości tanich źródeł środków walutowych. Cechą charakterystyczną polskiego rynku jest wysoki udział kredytów indeksowanych. Na początku lat dziewięćdziesiątych dominowały produkty podwójnie indeksowane oferowane głównie przez PKO (DIM - dual index mortgage). Od początku 2002 r. dominują produkty indeksowane kursem waluty. O ile te pierwsze chroniły przed wysoką inflacją, te drugie chronią przed wysokimi realnymi stopami procentowymi. Realne stopy procentowe relatywnie wysokie w porównaniu do rynków Unii Europejskiej jeszcze w utrzymywały się z uwagi na prowadzenie nie dość restrykcyjnej polityki budżetowej kompensowanej wysoce restrykcyjną polityką monetarną. Równolegle miał miejsce intensywny proces prywatyzacyjny, który spowodował napływ środków walutowych. To zjawisko, przy płynnym kursie walutowym, spowodowało znacznie wolniejsze tempo deprecjacji złotego w stosunku do poziomu inflacji. Stopa referencyjna rynku oraz stopa inflacji w Polsce i na Węgrzech NBP MNB CPI - PL CPI - HUN Źródło: opracowanie Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego na podstawie Węgierskiego Banku Centralnego i Narodowego Banku Polskiego 5. Decydujący czynnik atrakcyjności kredytów denominowanych w walucie obcej cena Głównym czynnikiem wpływającym na atrakcyjność kredytów denominowanych w walutach obcych (w szczególności w CHF) jest różnica pomiędzy złotowymi i walutowymi nominalnymi stopami procentowymi, która przekłada się na różnicę w poziomie miesięcznego obciążenia z tytułu spłaty raty kredytu złotowego i kredytu walutowego np. w CHF o tych samych parametrach (okres spłaty, wielkość kredytu). Przedstawiona poniżej analiza jest inspirowana artykułem dr Andrzeja Raczko Ryzyko walutowe kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych:, który ukazał się w Prawie Bankowym, numerze 6(70) w czerwcu 2003 r. Strona 8 z 34

9 W dalszej części opracowania wszystkie obliczenia zostały przeprowadzone w oparciu o przyjęte poniżej założenia: kredyt udzielony w złotych (kredyt złotowy) i we frankach szwajcarskich (kredyt w CHF) stałe stopy procentowe formuła annuitetowa spłaty raty kredytu kredyt udzielony w kwocie PLN i jego równowartość ,71 CHF kurs kupna franka szwajcarskiego wynosi 2,4966 PLN, a kurs sprzedaży 2,547 PLN (wyjściowy kurs walutowy) oprocentowanie kredytu złotowego na poziomie 5,5%, 6% i 6,5% w skali roku oprocentowanie kredytu w CHF na poziomie 2,5%, 3% i 3,5% okres spłaty kredytów 180, 240 i 360 miesięcy przewalutowanie kredytu udzielonego w CHF na PLN po 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66 i 72 miesiącach spłaty. Tabela 1. Kwoty płatności kredytu złotowego KWOTA KREDYTU PLN Okres kredytowania w miesiącach L.P. Oprocentowanie 180 (15 lat) 240 (20 lat) 360 (30 lat) 1 5,5% 1 219, ,46 844,61 2 6,0% 1259, ,55 891,41 3 6,5% 1299, ,51 939,34 Tabela 2. Kwoty płatności kredytu walutowego KWOTA KREDYTU ,7 CHF L.P. Oprocentowanie Okres kredytowania w miesiącach 180 (15 lat) 240 (20 lat) 360 (30 lat) 1 2,5% 1017,91 808,35 601,92 2 3,0% 1053,76 845,55 641,79 3 3,5% 1090,37 883,74 683,08 Da przykładu: Miesięczna rata spłaty kredytu w wysokości PLN, udzielonego na okres 20 lat, przy oprocentowaniu rocznym kredytu 6% wynosi 1067,55 PLN. Dla kredytu udzielonego w CHF przy oprocentowaniu w skali roku 3% (ta sama wysokość kredytu, ten sam okres spłaty), po przeliczeniu na złote według przyjętego kursu, rata miesięczna wynosi 845,55 PLN. Tak więc, rata spłaty kredytu walutowego jest o ponad 220 PLN niższa niż w przypadku zaciągnięcia kredytu PLN. Różnica w miesięcznym poziomie obciążenia z tytułu spłaty kredytu złotowego i analogicznego kredytu walutowego (ta sama wielkość kredytu, ten sam okres spłaty) jest tym większa im większa jest rozpiętość pomiędzy nominalnym poziomem stóp procentowych kredytów złotowych i walutowych. Strona 9 z 34

10 Wykres 1. zależność pomiędzy spreadem oprcentowania kredytów złotowych i walutowych a różnicą wyskosci miesiecznej raty spłaty kredytu 5% 4% 3% 2% 1% 217,11 zł 222,00 zł 302,16 zł 350,00 zł 300,00 zł 250,00 zł 200,00 zł 150,00 zł 100,00 zł 50,00 zł 0% - zł spread różnica w miesiecznej racie spłaty Na podstawie danych z tabeli 1 i Co może wpłynąć na spadek atrakcyjności kredytów walutowych? Na spadek atrakcyjności kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych (zmniejszenie się lub ostatecznie wyrównanie się rat spłaty kredytów walutowego i złotowego) mogą wpłynąć dwa czynniki: po pierwsze dewaluacja (lub deprecjacja) krajowej waluty lub / i zmniejszenie się spreadu pomiędzy stopami procentowymi takich kredytów. Zmiana kursu walutowego Zdaniem dr Andrzeja Raczko system kredytów walutowych można przyrównać do systemu kredytów podwójnie indeksowanych, w którym początkowe raty spłaty są niższe od kredytu od kredytu standardowego, z upływem czasu jednak rosną na skutek kapitalizacji odsetek i od pewnego momentu są wyższe niż dla kredytu standardowego. Analogicznie, raty spłaty kredytu walutowego (w wyrażeniu złotowym) są niższe od kredytu złotowego, z upływem czasu jednak rosną na skutek deprecjacji złotego i w rezultacie prowadzą do sytuacji, w której zrównują się z ratą spłaty kredytu złotowego. Taki mechanizm zakłada działanie zasady parytetu stopy procentowej bez pokrycia, według której różnica w nominalnych stopach procentowych powoduje proces dostosowawczy kursu walutowego, to znaczy prowadzi do deprecjacji waluty o wyższej nominalnej stopie procentowej. Według dr Raczko taki mechanizm może zostać zakłócony w Polsce na wskutek gry konwergencyjnej. W sytuacji silnej tendencji aprecjonującej złotego (teraz taką obserwujemy) przy równoczesnej różnicy w nominalnych stopach procentowych, atrakcyjność zaciągania kredytów walutowych utrzyma się nawet do chwili wejścia Polski do strefy euro. Biorąc pod uwagę wagę zmian kursu walutowego dla atrakcyjności kredytu walutowego, warto poddać analizie poziom zmian kursu, przy którym nastąpiłoby wyrównanie miesięcznej raty spłaty kredytu walutowego i alternatywnego kredytu złotowego (dopuszczalny kurs walutowy). Strona 10 z 34

11 Tabela 3. Kurs wyjściowy 1CHF=2,547 PLN, oprocentowanie kredytu w CHF 2,5% Stopa procentowa kredytu Okres kredytowania 180 Okres kredytowania 240 Okres kredytowania 360 Stopa złotowego Kurs Stopa dewaluacji Kurs Stopa dewaluacji Kurs dewaluacji 5,5% 3,052 19,82% 3,231 26,86% 3,574 40,32% 6,0% 3,151 23,70% 3,364 32,06% 3,772 48,09% 6,5% 3,251 27,65% 3,499 37,38% 3,975 56,06% Tabela 4. Kurs wyjściowy 1CHF=2,547 PLN, oprocentowanie kredytu w CHF 3% Stopa procentowa kredytu Okres kredytowania 180 Okres kredytowania 240 Okres kredytowania 360 Stopa zlotowego Kurs Stopa dewaluacji Kurs Stopa dewaluacji Kurs dewaluacji 5,5% 2,948 15,74% 3,089 21,28% 3,352 31,60% 6,0% 3,043 19,49% 3,216 26,26% 3,538 38,90% 6,5% 3,141 23,30% 3,345 31,34% 3,728 46,36% Tabela 5. Kurs wyjściowy 1CHF=2,547 PLN, oprocentowanie kredytu w CHF 3,5% Stopa procentowa kredytu Okres kredytowania 180 Okres kredytowania 240 Okres kredytowania 360 Stopa złotowego Kurs Stopa dewaluacji Kurs Stopa dewaluacji Kurs dewaluacji 5,5% 2,849 11,86% 2,955 16,04% 3,149 23,65% 6,0% 2,941 15,48% 3,077 20,80% 3,324 30,50% 6,5% 3,035 19,16% 3,201 25,66% 3,503 37,52% Dopuszczalny kurs walutowy = wyjściowy kurs walutowy x rata kredytu w PLN / rata kredytu w CHF Dopuszczalna stopa dewaluacji = (dopuszczalny kurs walutowy / wyjściowy kurs walutowy) - 1 Powyższe obliczenia wskazują na dwie istotne zależności. Dopuszczany kurs walutowy (dopuszczalny poziom dewaluacji), w tym przypadku kurs CHF, przy którym nastąpi wyrównanie rat spłaty kredytu walutowego i złotowego, jest tym wyższy im większa jest rozpiętość pomiędzy nominalnym oprocentowaniem kredytu zlotowego i walutowego. Dla przykładu: Dopuszczalny poziom dewaluacji przy różnicy oprocentowania na poziomie 3% wynosi dla kredytu 20-letniego prawie 27% (dopuszczalny kurs CHF 3,231PLN), różnica 3,5% - 32% (dopuszczalny kurs CHF 3,364PLN), a różnica 4% - ok.38% (dopuszczalny kurs CHF 3,499PLN). Wyniki obrazuje wykres 2. Strona 11 z 34

12 Wykres 2. Zależność pomiędzy rozpiętością stóp procentowych kredytów zlotowych i walutowych a dopuszczalnym poziomem dewaluacji (dopuszczalnym kursem walutowym) 40% 35% 30% 25% 26,86% 32,06% 3,364 37,38% 3,499 3,550 3,500 3,450 3,400 3,350 20% 15% 10% 5% 3,231 3% 3,50% 4% 3,300 3,250 3,200 3,150 3,100 PLN 0% 3,050 spread dopuszczalny poziom dewaluacji dopuszczalny kurs walutowy Na podstawie danych z tabeli 3 (okres kredytowania 240 miesięcy 20 lat) Warto jednak zauważyć, że wysokość dopuszczalnego kursu walutowego determinuje rozpiętość (spread) pomiędzy nominalnym poziom oprocentowania kredytów złotowych i walutowych, a nie sama wysokość nominalnych stóp procentowych. Dla przykładu: Dla kredytu 15-letniego (180 miesięcy) dopuszczalna stopa dewaluacji kształtowała się na zbliżonym poziomie 19,82%, 19,49%, 19,16% dla tej samej rozpiętości pomiędzy kredytem złotowym a kredytem walutowym (odpowiednio: 5,5%- 2,5%; 6,0%- 3,0%;6,5%-3,5%). Drugim czynnikiem, który wpływa na poziom dopuszczalnego kursu walutowego jest okres spłaty kredytu. Im dłuższy okres spłaty, tym wyższy poziom dopuszczalnego kursu walutowego. Dla przykładu: Dopuszczalny poziom dewaluacji dla kredytów w CHF o oprocentowaniu 2,5% wyniósł odpowiednio 19,82%, 26,86%, 40,32% dla okresu kredytowania 15, 20 i 30 lat (w relacji do kredytu złotowego o oprocentowaniu 5,5%). Wyniki obrazuje wykres 3. Strona 12 z 34

13 Wykres 3. Zależność pomiędzy okresem spłaty a dopuszczlnym poziomem dewaluacji (dopuszczalnym kursem walutowym) lata ,82% 3, ,32% 26,86% 3,231 3,574 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% okres spłaty w latach dopuszczalny kurs walutowy (wartosć w PLN) dopuszczalny poziom dewaluacji Na podstawie danych z tabeli 3. Należy pamiętać, że wraz z wydłużaniem okresu kredytowania rośnie ryzyko deprecjacji. 7. Kiedy można spodziewać się przewalutowania przez klientów? Prawdopodobny moment przewalutowania i konsekwencje dla sektora bankowego - skala zjawiska a elastyczność struktury walutowej pasywów - możliwe zwiększenie roli kredytu refinansowego - modyfikacja oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy Atrakcyjność kredytów walutowych wyznacza dopuszczalny poziom kursu walutowego (poziom dopuszczalnej stopy dewaluacji). Do momentu osiągnięcia dopuszczalnego poziomu kursu walutowego, rata spłaty kredytu walutowego jest niższa niż rata spłaty kredytu złotowego. Czy w sytuacji osiągnięcia dopuszczalnego poziomu kursu walutowego (dopuszczalnego poziomu dewaluacji) kredytobiorca powinien zdecydować się na przewalutowanie kredytu? W dalszej części badania skoncentrowano się na porównaniu dwóch kredytów: złotowego udzielonego na 20 lat i oprocentowanego w wysokości 6% oraz walutowego (w CHF) udzielonego na okres 20 lat i oprocentowanego w wysokości 3%. Pozostałe założenia pozostają bez zmian. Dla kredytów przyjętych do analizy porównawczej moment wyrównania się rat spłaty kredytów wystąpi wówczas, gdy kurs CHF będzie na poziomie 3,216 PLN (wyjściowy kurs CHF 2,547 PLN), a poziom dopuszczalnej stopy dewaluacji wyniesie 26,26%. Wydaje się, iż kredytobiorca w momencie zrównania się rat spłat kredytu walutowego (rata walutowa przeliczona na PLN po dopuszczalnym kursie walutowym) i kredytu złotowego, powinien dokonać przewalutowania na kredyt złotowy. Decyzja taka może okazać się błędna (w rozważanym modelu zmienną jest tylko kurs walutowy, pozostałe Strona 13 z 34

14 paramenty, a w szczególności stopy procentowe kredytów walutowego i złotowego, są stałe) z uwagi na poziom zadłużenia (poziom kapitału, który pozostał do spłacenia na moment przewalutowania), który należy przeliczyć według nowego, (dopuszczalnego) kursu walutowego i wyliczyć nową ratę spłaty dla przewalutowanego kredytu. Okazuje się, iż nowa rata kredytu przewalutowanego na PLN jest wyższa niż dotychczasowa rata kredytu walutowego przed przewalutowaniem. Dzieje się tak dlatego, iż w przypadku kredytu złotowego i kredytu walutowego mamy do czynienia z różną krzywą zadłużenia. Jest to związane z różnicą w nominalnych stopach procentowych kredytu złotowego i walutowego oraz systemem rat annuitetowych, który w początkowym okresie spłaty charakteryzuje się niskim udziałem kapitału w racie płatności (udział kapitału rośnie w racie płatności wraz z upływem kredytowania). Wyniki obrazują tabele 6 i 7. Tabela 6. Zadłużenie i kwota płatności po przewalutowaniu Przewalutowanie po okresie (miesiące) Zadłużenie w PLN kredytu walutowego przed przewalutowaniem Zadłużenie w CHF Zadłużenie w PLN po przewalutowaniu kredytu walutowego Kwota płatności (rata miesięczna) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,42 Tabela 8. Różnica w ratach kredytu przed i po przewalutowaniu Rata przed Przewalutowanie Rata po przewalutowanie Różnica w po okresie przewalutowaniu równa racie wysokości rat kredytu złotowego , ,55 293, , ,55 285, , ,55 278, , ,55 271, , ,55 263, , ,55 256, , ,55 248, , ,55 241, , ,55 233, , ,55 226, , ,55 218,87 Warto zauważyć, iż w każdym rozważanym przypadku przewalutowania kredytu, rata przewalutowanego kredytu była wyższa od raty kredytu walutowego przed Strona 14 z 34

15 przewalutowanie równego racie kredytu złotowego. Różnica w wysokości rat była niższa im później nastąpiło przewalutowanie kredytu. Związane jest to ze spłatą zadłużenia w okresie wzrostowym kursu walutowego do dopuszczalnego poziomu. Tak więc, nawet po przekroczeniu dopuszczalnego kursu walutowego warto nie dokonywać przewalutowania kredytu, gdyż przewalutowanie bieżącego zadłużenia na PLN powoduje obsługę kredytu złotowego na wyższym poziomie (wyższa rata spłaty) niż obsługa kredytu walutowego przeliczonego na PLN po bieżącym kursie. Metoda dopuszczanego kursu walutowego nie pozwoli z pewnością na pełną ocenę atrakcyjności kredytu walutowego. Rachunek ekonomiczny powinien obejmować porównanie zdyskontowanego strumienia spłat kredytu walutowego oraz zdyskontowanego strumienia spłat kredytu złotowego. Jednak dopuszczalne poziomy dewaluacji krajowej waluty stanowią punkt odniesienia dla oceny bieżących i prognozowanych zmian na rynku walutowym, w kontekście przewalutowania kredytu. Oczywiście w praktyce zmiany na rynkach walutowych powinny mieć miejsce równocześnie z oceną zmian stóp procentowych. Tym bardziej, iż udział ryzyka stopy procentowej jest większy w długim horyzoncie w całości ponoszonego ryzyka niż udział ryzyka kursowego. Istotną kwestią przy podejmowaniu decyzji o przewalutowaniu jest również horyzont czasowy związania z zobowiązaniem, to znaczy w jakim okresie przewidujemy dokonać spłaty kredytu. Inaczej należy podejść do oceny zmian na rynku walutowym, jeśli spłata nastąpi w krótkim okresie (w ciągu najbliższych miesięcy), inaczej jeśli kredytobiorca planuje spłacać kredyt przez wiele lat. 8. Rachunek ekonomiczny kredytu denominowanego w CHF (dane w zł) Stopa deprecjacji Stopa dyskontowa 2% 3% 4% 2% ,5% % % Założenia takie jak dla wcześniejszych obliczeń plus dodatkowe: stopa dyskontowa realny wzrost wynagrodzeń Przy rocznym tempie deprecjacji PLN na poziomie 2% zdyskontowany strumień rat kredytu złotowego jest większy od zdyskontowanego strumienia rat kredytu walutowego. Zaciągnięcie kredytu we frankach szwajcarskich na okres 20 lat i oprocentowanego na poziomie 3% jest bardziej opłacalne od zaciągnięcia kredytu złotowego na ten sam okres i oprocentowanego na poziomie 6% i nie zależy od przyjętej stopy dyskontowej. Przy rocznym tempie deprecjacji na poziomie 2,5% na opłacalność zaciągnięcia kredytu walutowego zaczyna wywierać wpływ wysokość przyjętej stopy dyskontowej. Zdyskontowany strumień rat kredytu walutowego jest większy od zdyskontowanego Strona 15 z 34

16 strumienia rat kredytu złotowego przy stopie dyskontowej na poziomie 2% i 3%. Wtedy bardziej opłacalne jest zaciągniecie kredytu złotowego. W momencie, kiedy nasze dochody rosną przynajmniej w tempie 4% rocznie, dyskontowany strumień rat kredytu złotowego jest większy od zdyskontowanego strumienia rat kredytu walutowego, czyli udział raty kredytu walutowego do dochodu nominalnego staje się proporcjonalnie mniejszy, a tym samym staje się bardziej opłacalne zaciągnięcie kredytu walutowego. W przypadku rocznej deprecjacji PLN na poziomie 4% zdyskontowany strumień rat kredytu walutowego jest wyższy niż kredytu złotowego dla każdego przyjętego w obliczeniach poziomu stopy dyskontowej (2%, 3% i 4%). 9. Zmiana stóp procentowych Drugim parametrem, który w towarzystwie zmian kursu walutowego może negatywnie wpłynąć na atrakcyjność kredytów walutowych są zmiany stóp procentowych: - spadek w przypadku oprocentowania kredytów złotowych - wzrost w przypadku oprocentowania kredytów walutowych (CHF) Poniższa tabela prezentuje wyniki symulacji w zakresie oprocentowania dla kredytów w CHF, które powodowałoby wyrównanie się miesięcznych rat spłaty kredytu w CHF i alternatywnego kredytu złotowego. Tabela 10. Nowe oprocentowanie kredytu walutowego Okres kredytowania w miesiącach Oprocentowanie kredytu walutowego ,5% 5,19% 5,26% 5,32% 6,0% 5,69% 5,75% 5,81% 6,5% 6,18% 6,25% 6,31% Założenia takie jak dla wcześniejszych obliczeń plus stały kurs walutowy. Dla przykładu: Oprocentowanie kredytu w CHF musiałoby wzrosnąć do poziomu 5,19% w przypadku 15 letniego kredytu, aby raty płatności zrównały się z kredytem złotowym oprocentowanym obecnie na poziomie 5,5%. Tak więc, w wypadku aktualnej oferty kredytu w CHF na poziomie 2,5%, oprocentowanie kredytu musiałoby wzrosnąć o 2,69%. Dla uproszczenia obliczeń przyjęto założenie stałych stóp procentowych. W rzeczywistości produktu hipoteczne o stałej stopie procentowej w całym okresie kredytowania dopiero pojawiają się na polskim rynku. A zmiany stóp procentowych dotyczą równocześnie obu walut. Tak jak w przypadku metody dopuszczalnego kursu walutowego, symulacja zmian oprocentowania kredytu w CHF ma stanowić punkt odniesienia dla oceny prognoz zmian stóp procentowych i czynników, które będą miały istotny wpływ na te zmiany. W ocenie atrakcyjności kredytów walutowych warto przyjąć również takie scenariusze, które będą zakładały negatywną kombinację ruchów po stronie waluty i stóp procentowych, tj. wysoki poziom dewaluacji złotego, spadek oprocentowania kredytów złotowych i wzrost oprocentowania kredytów walutowych. Strona 16 z 34

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 291. Janusz Bilski, Małgorzata Janicka, Marcin Konarski. Warszawa, 2013 r.

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 291. Janusz Bilski, Małgorzata Janicka, Marcin Konarski. Warszawa, 2013 r. MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 91 Integracja rynków walutowych wybranych krajów Europy Środkowej z rynkiem euro w perspektywie ich przystąpienia do ERM II i Unii Gospodarczo-Walutowej Janusz Bilski, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 roku Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior Banku

Bardziej szczegółowo

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Poradnik klienta usług finansowych Łukasz Reksa Joanna Zaleska PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Warszawa 2012 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI REZERWAMI DEWIZOWYMI

ZARZĄDZANIE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI REZERWAMI DEWIZOWYMI KBF-4101-03-00/2013 Nr ewid.14/2014/ P/13/041/KBF Informacja o wynikach kontroli ZARZĄDZANIE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI REZERWAMI DEWIZOWYMI MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005 SPIS TREŚCI 1. Wstęp omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

Analiza wybranych czynników wpływających na rynek ubezpieczeń kredytów hipotecznych w latach 2001 2012

Analiza wybranych czynników wpływających na rynek ubezpieczeń kredytów hipotecznych w latach 2001 2012 PATRYCJA KOWALCZYK-RÓLCZYŃSKA Analiza wybranych czynników wpływających na rynek ubezpieczeń kredytów hipotecznych w latach 2001 2012 Celem artykułu jest analiza wybranych czynników, które warunkują rozwój

Bardziej szczegółowo

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2008 r. wszystkie publikacje EBC przedstawiają motyw z banknotu 10. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2008 Adres Kaiserstrasse 29 60066

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji 2 kwietnia 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 53000 46000 39000 32000 25000 pkt BUX PX 18000 2008-03-27 2008-07-22 2008-11-13 2009-03-12 Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 II. STRATEGIA GRUPY BRE BANKU NA LATA 2012-2016 I JEJ REALIZACJA...

I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 II. STRATEGIA GRUPY BRE BANKU NA LATA 2012-2016 I JEJ REALIZACJA... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku SA w I półroczu 2013 roku Warszawa, 1 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 I.1. KONTYNUACJA

Bardziej szczegółowo

Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku... Wyróżniają nas ludzie. BRE Hipoteczny Raport roczny 2010 Spis treści List Prezesa Zarządu... 2 Otoczenie rynkowe... 3 Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce www.pwc.com/banki 2011 Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce Wstęp Szanowni Państwo, Przekazuję Państwu tegoroczny raport dotyczący rynku consumer finance w Polsce. Podobnie

Bardziej szczegółowo