Poziom podstawowy. podstawowym. Sprawdź,co jeszcze musisz powtórzyć. Jutro język angielski i niemiecki. Zadanie 4. (0-5 pkt) Zadanie 5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poziom podstawowy. podstawowym. Sprawdź,co jeszcze musisz powtórzyć. Jutro język angielski i niemiecki. Zadanie 4. (0-5 pkt) Zadanie 5."

Transkrypt

1 GazetaEdukacjapl EDUKACJA PONIEDZIAŁEK 0 KWIETNIA 009 R E K L A M A DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ REDAGUJE: AGNIESZKA ZAWISTOWSKA Matura Matura 009 matematyka i WOS Sprawdź, czy zdasz! Pzim pdstawwy Maturzyst! Za dwa tygdnie egzaminy,a d dziś drukujemy próbne testy maturalne na pzimie pdstawwym Sprawdź,c jeszcze musisz pwtórzyć Jutr język angielski i niemiecki MATEMATYKA czas pracy: 0 minut Zadanie (0-5 pkt) Na rysunku przedstawin fragment wykresu funkcji liniwej f y x Zadanie 4 (0-5 pkt) Na prstej równaniu x+ y = 0 blicz współrzędne takieg punktu A, któreg suma kwadratów dległści d si układu współrzędnych jest najmniejsza Zadanie 5 (0-5 pkt) 3 Dany jest wielmian W() x = x 4x 9x+ 36 a) Przedstaw wielmian W (x) w pstaci ilczynu trzech wielmianów stpnia pierwszeg i pdaj jeg pierwiastki b) Wyznacz wartści abc,, R, dla których wielmian W (x) jest równy wielmianwi () ( ) 3 Q x = x + ax + bx+ c Zadanie 6 (0-6 pkt) Wierzchłki trójkąta ABC leżą na kręgu prmieniu 9 cm Śrdek O teg kręgu leży na 5 bku AB i sinus kąta BAC jest równy Oblicz ple trójkąta ABC Wynik pdaj w zakrągleniu 9 d mm Zadanie 7 (0-4 pkt) W trójkąt prstkątny ABC, w którym Oblicz długści bków teg prst- ADEF tak jak na rysunku W tym prstkącie AD : AF = 3: kąta C AB = 6, AC =, CAB = 90 wpisan prstkąt -4 a) Napisz wzór funkcji f b) Pdaj miejsce zerwe funkcji f c) Rzwiąż nierównść f () x d) Oblicz ple trójkąta, któreg bki są zawarte w siach układu współrzędnych i wykresie funkcji f F E Zadanie (0-3 pkt) Cena mnitra p dwukrtnej bniżce ten sam prcent zmalała z 000 zł d 60 zł Oblicz, ile prcent za każdym razem bniżn cenę Zadanie 3 (0-4 pkt) Rzwiąż równanie ( 3x+ y 7) + ( x 3y ) 4 = 0 A D B Dkńczenie s uuu R E K L A M A

2 Gazeta Edukacja Próbny egzamin maturalny z Gazetą Partner Pniedziałek 0 kwietnia 009 Gazeta Wybrcza wwwwybrczapl radiwy uuu Dkńczenie ze s Zadanie 8 (0-5 pkt) 9 Punkty A = ( 0, 3), B = ( 5,3) i C =, są klejnymi wierzchłkami prstkąta ABCD 3 a) Oblicz współrzędne wierzchłka D b) Wyznacz równanie prstej zawierającej bk AB c) Wyznacz równanie si symetrii prstkąta, równległej d bku BC Zadanie 9 (0-4 pkt) Ciąg 5, x + 3, 5+ jest rsnącym ciągiem gemetrycznym Oblicz x ( ) Zadanie 0 (0-4 pkt) Ze zbiru liczb {,, 3,, 7} lsujemy klejn dwa razy p jednej liczbie bez zwracania Oblicz prawdpdbieństw zdarzeń: A ilczyn wylswanych liczb będzie nieparzysty, B ilczyn wylswanych liczb będzie pdzielny przez 5, C suma wylswanych liczb będzie parzysta Zadanie (0-5 pkt) Pdstawą graniastsłupa prsteg jest prstkąt, któreg jeden z bków ma długść 0 Przekątna teg graniastsłupa długści 0 twrzy z jeg płaszczyzną pdstawy kąt mierze 50 Oblicz bjętść teg graniastsłupa SZKICE ROZWIĄZAŃ Zadanie (0-5 pkt) D prstej, która jest wykresem funkcji f, należą punkty współrzędnych (, 3) raz (3, ) 7 Stąd wzór funkcji liniwej f ma pstać f () x = x+ Miejscem zerwym funkcji f jest x=7 Rzwiązaniem nierównści f () x jest przedział liczbwy 5; ) Prsta, która jest wykresem funkcji f, przecina sie układu współrzędnych w punktach 7 0, i ( 7, 0) 7 Obliczamy ple S trójkąta prstkątneg, któreg przyprstkątne mają długści i 7: 49 S = 4 Zadanie (0-3 pkt) Analizujemy warunki zadania x prcent bniżki 00 x 000 cena mnitra p pierwszej bniżce x 00 x 000 cena mnitra p drugiej bniżce Zapisujemy równanie 00 x 00 x 000 = Przekształcamy równanie d pstaci ( 00 x) = 800 i frmułujemy dpwiedź: cenę bniżn 0% b) Q() x = ( x ) + ax + bx+ c = x 3x + 3x + ax + bx + c = x + (a a 3)x) x + (b ( b + 3)x ) x + c Wielmiany W() x i Q() x są równe, gdy a 3= 4 i b + 3= 9 i c = 36 Stąd a =, b =, c = 37 Zadanie 6 (0-6 pkt) Trójkąt ABC jest prstkątny, b kąt wpisany ACB jest party na półkręgu Szkicujemy rysunek pmcniczy, wprwadzamy znaczenia i zapisujemy dane: AB = 8, ACB = 90, 5 BAC = á, sinα = 9 A α B O C B Zadanie 3 (0-4 pkt) Dla wszystkich x, y każde z wyrażeń ( 3x+ y 7), ( x 3y ) 4 jest nieujemne Stąd wynika, że suma tych wyrażeń jest równa zer wtedy i tylk wtedy, gdy ba jedncześnie są równe zer Otrzymujemy układ równań ( 3x+ y 7) = 0 4 ( x 3y ) = 0 czyli 3x+ y 7= 0 x 3y = 0 Rzwiązujemy ten układ równań i trzymujemy: x= i y= Zadanie 4 (0-5 pkt) Odległść punktu A=(x, y) d si układu współrzędnych jest równa: x d si Oy y d si Ox Jeżeli punkt A leży na prstej równaniu x+ y = 0, t jeg współrzędne mżemy uzależnić np d x iwtedy A= ( x, x+ ) Określamy funkcję f(x) jak sumę kwadratów dległści punktu A d si układu współrzędnych () ( ) f x = x + x+ = 5x 4x+ dla x R Otrzymana funkcja kwadratwa przyjmuje najmniejszą wartść dla x = Frmułujemy dpwiedź: A =, Zadanie 5 (0-5 pkt) a) Grupujemy wyrazy wielmianu i wyłączamy wspólny czynnik przed nawias 3 x 4x 9x+ 36= x ( x 4) 9( x 4) = ( x 4)( x 9) P zastswaniu wzru skrócneg mnżenia trzymujemy pstać ilczynwą wielmianu W() x : W() x = ( x 4)( x 3)( x+ 3) Pierwiastkami wielmianu są liczby: 3, 3, 4 Zapisujemy wzór na ple S trójkąta ABC w następującej pstaci: S = AC BC Krzystając z definicji funkcji trygnmetrycznych, trzymujemy: BC = AB sinα AC = AB csα Z jedynki trygnmetrycznej bliczamy csα: 5 sin α + cs α =, st¹d csα = = Obliczamy ple S: 5 S = = 74, Pdajemy wynik z wymaganym zakrągleniem: S=7483 mm Zadanie 7 (0-4 pkt) Wprwadzamy znaczenia: AF = DE = x, AD = EF = 3x Stwierdzamy, że trójkąty CFE i CAB są pdbne (EF AB) i układamy prprcję: CF CA = FE AB x Pdstawiając dane, trzymujemy: = 3x Rzwiązujemy równanie i pdajemy dpwiedź: AF =, AD = 3 3 Zadanie 8 (0-5 pkt) a) Obliczamy współrzędne punktu przecięcia się przekątnych prstkąta (punkt M) Punkt M jest śrdkiem dcinka AC: M = 5, 3

3 Próbna matura z Gazetą Gazeta Edukacja 3 wwwwybrczapl Gazeta Wybrcza Pniedziałek 0 kwietnia 009 Obliczamy współrzędne punktu D Punkt M jest również śrdkiem dcinka BD, stąd D = 4, 3 b) 6 Prsta zawierająca bk AB ma równanie y = x 3 c) 5 Osią symetrii prstkąta, równległą d bku BC jest prsta prstpadła d prstej AB 5 5 i przechdząca przez punkt M Prsta ta ma równanie y = x+ 6 Zadanie 9 (0-4 pkt) Zgdnie z definicją wartści bezwzględnej zapisujemy klejne wyrazy ciągu w pstaci 5, x + 3, 5+ Krzystając z własnści ciągu gemetryczneg, trzymujemy równanie ( ) ( )( ) x + 3 = 5 5+ Rzwiązując równanie, trzymujemy x = 5, x = Pdajemy dpwiedź spełniającą warunki zadania x = Zadanie 0 (0-4 pkt) Zdarzeniami elementarnymi są wszystkie ciągi ( ab, ) wartściach w zbirze {,, 3,, 7} takie, że a b Mamy mdel klasyczny i Ω= 76 = 4 Zdarzenie A Ilczyn będzie nieparzysty, gdy bie liczby będą nieparzyste Stąd A = 43 = i P( A ) = 7 Zdarzenie B Ilczyn będzie pdzielny przez 5, gdy jedną z wylswanych liczb będzie 5 Stąd B = 6 = i P( B ) = 7 Zdarzenie C Suma będzie parzysta, gdy bie liczby będą parzyste alb bie będą nieparzyste 3 Stąd C = = 8 i P( C ) = 7 Zadanie (0-5 pkt) Rysujemy rysunek pmcniczy i wprwadzamy znaczenia AB = DC = EF = GH = 0, BH = 0, DBH = 50, AD = BC = EH = FG = b, BD = d, AE = BF = CG = DH = h A B Z definicji funkcji trygnmetrycznych w trójkącie prstkątnym BDH bliczamy h = 0 sin 50 i d = 0 cs50 Stsując twierdzenie Pitagrasa d trójkąta prstkątneg DAB, bliczamy ( ) b = 0cs50 0 = 0 4cs 50 Obliczamy bjętść V graniastsłupa V = 0 b h E H D V = 0 0 4cs 50 0 sin 50 = 000 sin 50 4cs 50 F G C WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Czas pracy: 0 minut Maksymalna liczba punktów: 00 W zadaniach -6 zakreśl jedną właściwą dpwiedź Zadanie (0- pkt) Partia plityczna t: A rganizacja brniąca interesy pracwników wbec pracdawców B rganizacja, która dąży d zdbycia i utrzymania władzy C stwarzyszenie, któreg celem jest działalnść charytatywna D rdzaj fundacji, której nadrzędnym celem jest prmwanie knkretnej idelgii Zadanie (0- pkt) Któreg z pniższych praw nie zaliczamy d pierwszej generacji praw człwieka? A Prawa d życia B Wlnści zrzeszania się C Prawa d edukacji D Zakazu niewlnictwa Zadanie 3 (0- pkt) Która z pniższych zasad dtyczy sprawiedliwści wyrównawczej? A Każdemu według jeg zasług B Każdemu według jeg ptrzeb C Każdy czyn zabrniny przez praw wiąże się z sankcją D Każdy czyn niezabrniny przez praw jest dzwlny Zadanie 4 (0- pkt) Która z pniższych knstytucji plskich gwarantwała pwszechne prawa bywatelskie? A Knstytucja 3 maja 79 r B Knstytucja PRL z lipca 95 r C Knstytucja marcwa z 7 marca 9 r D Knstytucja kwietniwa z 3 kwietnia 935 r Zadanie 5 (0- pkt) Kmpetencje Prezydenta III RP wbec rządu t: A Praw d zwłania Rady Gabinetwej B Praw d pstawienia wtum nieufnści premierwi C Praw łaski D Praw d weta prezydenckieg w prcesie ustawdawczym Zadanie 6 (0- pkt) stycznia 009 r walutę eur wprwadził państw: A Wielka Brytania B Czechy C Ukraina D Słwacja Dkńczenie s 4 uuu R E K L A M A Próbne matury Uwaga maturzyści! Od dziś drukujemy próbne testy maturalne na pzimie pdstawwym nangielski i niemiecki jutr n Bilgia i gegrafia w śrdę Pzim rzszerzny d 7 kwietnia

4 4 Gazeta Edukacja Próbna matura z Gazetą Pniedziałek 0 kwietnia 009 Gazeta Wybrcza wwwwybrczapl uuu Dkńczenie ze s 3 W zadaniach 7-9 zaznacz, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe, wpisując w dpwiednie miejsce w tabeli prawda (zdanie prawdziwe) lub fałsz (zdanie fałszywe) Zadanie 7 (0-4 pkt) Jesień nardów Zdanie Prawda lub fałsz A Aksamitną rewlucją nazwan wydarzenia, które dprwadziły d upadku kmunizmu na terenie wschdnich Niemiec BW Rumunii balenie kmunizmu miał blicze krwawej rewlucji i zakńczył się publiczną egzekucją kmunistyczneg dyktatra Niclae Ceauºescu C Premierem pierwszeg niekmunistyczneg rządu w Plsce zstał Tadeusz Mazwiecki D Pierwszym niekmunistycznym prezydentem Federacji Rsyjskiej zstał Władimir Putin Zadanie 8 (0-5 pkt) Samrząd terytrialny Zdanie Prawda lub fałsz A Nadzór nad przestrzeganiem prawa przez władze samrządwe sprawuje wjewda B Władzę wyknawczą w pwiecie sprawuje marszałek pwiatwy C W Plsce becnie jest 9 wjewództw D Miasta liczące pwyżej 00 tys mieszkańców raz miasta, które przed stycznia 999 r były stlicami wjewództw, psiadają status miasta na prawie pwiatu E Wójt, burmistrz, prezydent miasta wybierani są w drdze wybrów pwszechnych Zadanie 3 (0-4 pkt) Warunki przystąpienia d Unii Gspdarczej i Walutwej (UGiW), tzw kryteria knwergencji Kryterium Charakterystyka teg kryterium Udział deficytu sektra rządweg w prdukcie krajwym brutt A Stabilnści cen (PKB), mierzny w cenach rynkwych, w rku pprzedzającym cenę gtwści d UGiW, nie pwinien przekraczać 3 prc Udział zadłużenia PKB publiczneg w rku pprzedzającym cenę B Deficytu budżetweg nie pwinien przekrczyć 60 prc 3 Średnia stpa inflacji w rku pprzedzającym cenę gtwści C Długu publiczneg daneg kraju d przystąpienia d UGiW nie mże być większ a d średniej inflacji w trzech państwach najniższej dynamice cen więcej niż,5 pkt prc 4 Kraj aspirujący d przystąpienia d UGiW pwinien być, D Stóp prcentwych przynajmniej przez dwa lata pprzedzające badanie, człnkiem Eurpejskieg Systemu Walutweg i nie wykraczać pza ustalny przedział wahań kursów walut, przewidziany w ramach mechanizmu kursweg 5 Średnia nminalna, długterminwa stpa prcentwa w rku pprzedzającym cenę, nie pwinna być wyższa niż pkt prc d średniej stpy prcentwej w trzech krajach UE najniższym pzimie inflacji A B C D Zadanie 4 (0-3 pkt) Przyjrzyj się uważnie pniższemu zdjęciu, a następnie dpwiedz na pytania Zadanie 9 (0-4 pkt) Prces legislacyjny w III RP Zadanie Prawda lub fałsz A Inicjatywę ustawdawczą mają: marszałek Sejmu, grupa 00 tys bywateli, Senat, Prezydent RP B Prezydent ma praw weta wbec prjektu ustawy budżetwej C Praw d uchwalania ustaw ma tylk parlament D Prezydent mże skierwać d Trybunału Knstytucyjneg prjekt każdej ustawy Wyjątek stanwi prcedura zmiany knstytucji W zadaniach 0-3 przyprządkuj dpwiednie liczby d liter, wpisując właściwą liczbę bk litery, np K Zadanie 0 (0-4 pkt) Dpasuj dpwiednie idelgie d haseł przez nie głsznych Hasł Idelgia A Naród jest najważniejszą wspólntą i jeg interesy są nadrzędne knserwatyzm B Państw pwinn dawać chrnę scjalną najubższym, liberalizm aby wyrównywać szanse C Człwiek jest z natury zły i słaby, dlateg pwinien szukać wskazówek 3chrześcijańska w religii, dwływać się d uznanych autrytetów; ludzie nie są sbie demkracja równi, ale wszyscy są ludźmi D Najważniejszym prawem człwieka jest wlnść 4scjaldemkracja E Zasada slidaryzmu spłeczneg: wszystkie je dnstki są za siebie dpwiedzialne i pwinny się wspierać, kładzie nacisk na zasadę subsydiarnści i rzwój spłeczeństwa bywatelskieg 3 4 Zadanie (0-4 pkt) Dpasuj d rganizacji dpwiednie dziedziny ich aktywnści Dziedzina aktywnści Nazwa rganizacji A Edukacja Plska Akcja Humanitarna B Prawa człwieka Amnesty Internatinal C Eklgia 3 Związek Harcerstwa Plskieg D Działalnść charytatywna 4 Fundacja im Stefana Batreg 5 Greenpeace A B C D Zadanie (0-4 pkt) Cnty bywatelskie Charakterystyka Cnta A Jest t pstawa pszanwania swjeg kraju, jeg tradycji i kultury, Męstw dpwiedzialnści za nieg, ale nie wiążąca się z pczuciem wyższści wbec innych nardów B Cnta ta pmaga nam siągnąć dbr trudne, ptrzebna je st nam Patrityzm wtedy, kiedy nasze pglądy i działania mgą narazić nas na przykre knsekwencje C Inaczej rztrpnść, pmaga człwiekwi prawidłw rzpznać 3 Tlerancja dbr, ku któremu należy dążyć D Jest t pszanwanie wlnści innych p legające 4 Rzwaga na niedyskryminwaniu sby głszącej pglądy uważane przez nas za głupie, bezsenswne itp 5 Otwartść umysłu A B C D ŹRÓDŁO: PODRĘCZNIK NIEMIECKI DO HISTORII: EXPEDITION GESCHICHTE 4 BERLIN KLASIE 0; VERLAG MORITZ DIESTERWEG; FRANKFURT AM MAIN, 000 R S46 TŁUMACZENIE: WHITE BIALI, COLORED KOLOROWI 4 A Nazwij zjawisk spłeczne, które ilustruje t zdjęcie 4 B Pwyższe zdjęcie zstał zrbine w latach 40 XX wieku Spśród wymieninych pniżej państw wybierz t, w którym t zjawisk występwał ficjalnie w życiu publicznym w tym czasie (czyli w którym t zdjęcie zstał zrbine) Francja Nrwegia 3 Stany Zjednczne 4Plska 4 C Jak nazywał się działacz spłeczny, który stał się symblem walki z tym zjawiskiem w latach 50 i 60 XX w w kraju, z któreg t zdjęcie pchdzi? Zadanie 5 (0- pkt) Przyjrzyj się pniższej ftgrafii, a następnie dpwiedz na pytanie Wjna dmwa w Liberii ŹRÓDŁO: PODRĘCZNIK FRANCUSKO-NIEMIECKI DO HISTORII, WERSJA FRANCUSKA POD REDAKCJĄ: PETER GEISS I GUILLAUME LE QUINTREC: L'EUROPE ET LE MONDE DEPUIS 945; NATHAN/KLETT,PARYŻ 006; S 69 Jaki prblem spłeczny zstał przedstawiny na tym zdjęciu? Jednznacznie pdkreśl prawidłwą dpwiedź A Pd wpływem internetu i gier kmputerwych craz częstszą rzrywką dzieci spza eurpejskieg kręgu kulturweg staje się zabawa w wjnę B W tzw krajach Trzecieg Świata w knfliktach zbrjnych uczestniczą, jak żłnierze, także dzieci C Wśród ludnści krajów afrykańskich agresję wywłują próby rbienia zdjęć, wierzą ni bwiem, że w ten spsób kradnie się im duszę Zadanie 6 (0- pkt) Pniżej znajduje się lista państw UE, które weszły d strefy eur Wskaż te, które wraz z Plską przystępwały d UE w 004 r Prawidłwe dpwiedzi pdkreśl jednznacznie Austria, Belgia, Cypr, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Hlandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Prtugalia, Słwacja, Słwenia, Włchy

5 Próbna matura z Gazetą Gazeta Edukacja 5 wwwwybrczapl Gazeta Wybrcza Pniedziałek 0 kwietnia 009 Zadanie 7 (0-3 pkt) Przeanalizuj pniższe wykresy, a następnie na ich pdstawie dpwiedz na pytania A B C Gazeta Wybrcza z listpada 008, s 36 Gazeta Wybrcza z grudnia 008, s 8 Gazeta Wybrcza z stycznia 009, s 0 7 A Scharakteryzuj zjawisk zaistniałe w plskiej eknmii w miesiącach listpad 008 styczeń 009, któreg ilustracją są wykresy: A, B, C UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO Zawarta w dniu w pmiędzy legitymującym się dwdem sbistym nr, wydanym przez, zamieszkałym w przy ul zwanym w treści umwy Wynajmującym, a legitymującym się dwdem sbistym nr wydanym przez, zamieszkałym w przy ul zwanym w treści umwy Najemcą, następującej treści: Wynajmujący świadcza, że jest właścicielem mieszkania płżneg na piętrze (parterze) w budynku znajdującym się w przy ul nr, a składająceg się z pki, kuchni, łazienki łącznej pwierzchni m kw Wynajmujący wynajmuje i ddaje w użytkwanie Najemcy cały wymieniny w lkal wraz z urządzeniami (meble, sprzęt RTV, sprzęt gspdarstwa dmweg) Wykaz urządzeń wymieninych w pkt raz pis stanu techniczneg ww lkalu stanwi załącznik nr d niniejszej umwy 3 Obejmując przedmit najmu, Najemca nie wnsi zastrzeżeń d jeg stanu techniczneg 3 Czynsz najmu strny ustalają w wyskści zł (słwnie złtych) miesięcznie Czynsz najmu płatny będzie z góry d dnia każdeg miesiąca przelewem na knt sbiste Wynajmująceg 4 Strny ustalają, iż wszelkie kszty i świadczenia związane z eksplatacją lkalu mieszkalneg, przez czas trwania umwy, pnsić będzie Najemca 5 Najemcy nie wln ddawać przedmitu najmu w pdnajem ani bezpłatne używanie sbm trzecim 6 Wszelkie adaptacje i ulepszenia przedmitu wynajmu wymagają pisemnej zgdy Wynajmująceg 7 P zakńczeniu najmu Najemca zbwiązany jest zwrócić lkal wraz z wypsażeniem w stanie niepgrsznym, wynikającym z nrmalnej eksplatacji Najemca wpłaca kaucję w wyskści (słwnie złtych), która pdlega zwrtwi p przekazaniu lkalu w stanie niepgrsznym Wynajmującemu 8 Umwa niniejsza zawarta zstała na czas kreślny d dnia i p upływie teg kresu przestaje bwiązywać, bez uprzednieg wypwiedzenia 9 Wszelkie zmiany i uzupełnienia umwy wymagają frmy pisemnej, w frmie aneksu 0 W sprawach nieuregulwanych niniejszą umwą mają zastswanie przepisy kdeksu cywilneg Umwę sprządzn w jednbrzmiących egzemplarzach, p dla każdej ze strn 7 B Na pdstawie wiedzy pzaźródłwej pdaj dwa negatywne skutki teg zjawiska dla mieszkańców państwa plskieg Wynajmujący Zadanie 9 (0- pkt) Przyjrzyj się pniższej ilustracji, a następnie pdkreśl prawidłwą dpwiedź Najemca Zadanie 8 (0-7 pkt) Uzupełnij pniższą umwę najmu lkalu mieszkalneg, czerpiąc dane z pniższeg fragmentu pamiętnika Patrycji Maćkwiak Wtrek r Pstanwiłam wreszcie wyjechać d Mskwy Od kiedy wiem, że mam tam przyrdnią sistrę, nie mgę przestać niej myśleć Już dawn chciałam zbaczyć kraj, w którym mój jciec spędził lata swjej studenckiej młdści Opuszczam Warszawę na rk T duż, ale ptrzebuję jakiejś dmiany Dzisiaj wreszcie załatwiłam sprawę wynajmu mieszkania Wybrałam studenta Akademii Sztuk Pięknych Nazywa się Sebastian Wąż i mieszka w Gdyni Spdbała mi się nazwa ulicy, na której tam mieszka: Zielna Rdzice muszą mieć dm, b adres jest: Zielna 4 On też przyznał, że skusił g d wynajęcia mjeg mieszkania adres: nie każdy mieszka na ulicy Mtyla, wprawdzie 7/4, ale wisennść nazwy pzstaje Mje 47 m kw zstawiam mu d dyspzycji Zgdził się także zapiekwać mim ktem, na szczęście mieszkanie psiada dwa pkje, więc w razie czeg każdy będzie miał swój Muszę g tylk jeszcze strzec, że kt lubi znikać przez kn, mim że mieszkamy na trzecim piętrze Dług nie mgłam się zdecydwać, ile ma wynsić wynajem W kńcu, p knsultacjach z rdziną, ustaliłam: 000 zł miesięcznie zł kaucja Nie mgę w t uwierzyć: nie będzie mnie prawie rk! Umwę pdpisałam z nim w mim mieszkaniu d lipca rku następneg Pstanwiliśmy, że pierwszeg każdeg miesiąca przeleje 000 zł na mje knt Mam nadzieję, że nie będę musiała wcześniej wracać, żeby wyegzekwwać należne mi pieniądze Żeby wszystk był zgdnie z prawem, przygtwałam umwę i każdy z nas trzymał jeden egzemplarz Pszperałam w internecie Zawsze śmieszyły mnie takie ficjalne sfrmułwania: Pan X legitymujący się dwdem sbistym nr taki a taki, wydanym przez taki a taki urząd A teraz sama wszystk wpisałam: swój: ABC 3456 i pana studenta: ACE 6543Oba dwdy wydali prezydenci miast: mój Warszawy, mjeg lkatra Gdyni Oj, staję się zasadnicza, a mże wreszcie dpwiedzialna hmmm mże czas najwyższy Jutr zaczynam się pakwać TAJEMNICZA CHOROBA OCZU W WIELKIEJ BRYTANII, KARYKATURA BRYTYJSKA, 003 ŹRÓDŁO: PODRĘCZNIK FRANCUSKO-NIEMIECKI DO HISTORII, WERSJA FRANCUSKA POD REDAKCJĄ: PETER GEISS I GUILLAUME LE QUINTREC: L'EUROPE ET LE MONDE DEPUIS 945; NATHAN / KLETT,PARYŻ 006; S 56 Dkńczenie s 6 uuu R E K L A M A Multimedialna płyta Egzamin maturalny próbnych testów z przedmitów Partner płyty: Płytę mżesz zamówić pd numerem inflinii: (kszt płączenia 0,9 zł nett w TP SA) lub na wwwkulturalnyskleppl Oferta ważna d wyczerpania nakładu Cena płyty: 4,99 zł (w tym % VAT) 78684

6 6 Gazeta Edukacja Próbna matura z Gazetą Pniedziałek 0 kwietnia 009 Gazeta Wybrcza wwwwybrczapl uuu Dkńczenie ze s 5 9 A Na czym, według autrów pwyższeg rysunku, plega chrba czu Brytyjczyków? Wskaż prawidłwą dpwiedź ( pkt) A Brytyjczycy nie chcą już funta brytyjskieg, ich marzeniem jest wprwadzenie eur B Brytyjczycy stsują inną, brytyjską nazwę waluty eur, nie jest t więc chrba czu, tylk błąd w kmunikacji międzyludzkiej C Brytyjczycy nie chcą widzieć eur, wszędzie widzą tylk funta brytyjskieg 9 B Wybierz prawidłwą interpretację znaczenia lg eur ( pkt) A Eur reprezentuje litera E, pierwsza w słwie EUROPA, z dwma pzimymi liniami, które mają symblizwać stabilnść E użyte zstał w frmie epsilnu, piątej litery w alfabecie greckim Pdkreśla się w ten spsób krzenie naszej cywilizacji B Eur reprezentuje litera E, pierwsza w słwie ENTUZJAZM, dla pdkreślenia radści, jaką bywatele strefy eur mgą czerpać z istnienia eurlandu Dwie pinwe linie symblizują łatwść pruszania się w ramach strefy eur C Eur reprezentuje litera E, pierwsza w słwie eurland Tak kreśla się niefrmalnie wspólntę państw, które wprwadziły u siebie tę walutę Dwie pinwe linie symblizują kntynuację walut nardwych Zadanie 0 (0- pkt) Przyjrzyj się pniższej mapie, a następnie wybierz prawidłwy tytuł, który ją pisuje RYS AGNIESZKA KRASKA nie załżeniem Tymczasem niedawn pdan termin bez jakiegklwiek uzasadnienia i pważnej analizy T była wyliczanka na palcach, w której ddatkw ktś się na pczątku pmylił, pdając rk 0, a dpier ptem 0 Kwestię eur pwinniśmy rzpatrywać w kntekście przede wszystkim eknmicznym, a dpier później plitycznym Prezydent Lech Kaczyński akcentuje też kniecznść analizy dświadczeń państw, które wprwadziły nwą walutę, zwłaszcza Słwacji, chciażby dlateg, że były przypadki wykrzystywania zmiany waluty d zakrąglania cen, na czym tracili ludzie najbiedniejsi STEFAN NIESIOŁOWSKI, wicemarszałek Sejmu, PO: - Mówiąc dacie 0, premier miał z pewnścią dbre rzeznanie Wspólna waluta, i t jak najszybciej, leży w interesie Plski Pmysł referendum w tej sprawie jest fatalny Nie mżna d teg dpuścić, b t typwe plitykierstw, które pd pzrem szlachetneg pytania spłeczeństwa zdanie realizuje wyznaczną przez Radi Maryja plitykę antyeurpejską, a w efekcie prrsyjską Z teg też względu nie ma mżliwści plityczneg przumienia z PiS Niestswne jest też kłamywanie spłeczeństwa - tak jak t uczynił prezydent - i wmawianie ludzim, że przez eur pgrszą się warunki życia Plaków Te wszystkie głsy t nic inneg jak pwtarzanie antyunijnej retryki sprzed lat Wtedy kładzin nacisk na utratę niepdległści Pnieważ jednak utrata niepdległści nie nastąpiła, straszy się zbiednieniem spłeczeństwa STANISŁAW ŻELICHOWSKI, przewdniczący klubu PSL: Jesteśmy za mżliwie szybkim wejściem Plski d strefy eur, ale głsy pzycji na ten temat wskazują, że przed 0 r, czyli przed wybrami, nie będzie mżliwa zmiana knstytucji W związku z tym realna data wprwadzenia eur t rk 03 Prblem w tym, że najpierw padła w sprawie nwej waluty deklaracja plityczna, a dpier ptem zaczęli pracwać eksperci Oni pwinni pkazywać granice, w których plitycy mgą się pruszać, a tu był dwrtnie Z drugiej strny fakt, że hasł wprwadzenia nwej waluty w 0 r zstał rzucne, mże sprawić, że w strefie eur znajdziemy się szybciej ALEKSANDRA NATALLI-ŚWIAT, psłanka PiS, wiceprzewdnicząca sejmwej kmisji finansów publicznych: Data wprwadzenia eur t rzecz drugrzędna Isttne jest przygtwanie d przyjęcia nwej waluty: wybranie mmentu, w którym ta zmiana będzie dla Plski najbardziej krzystna Na razie nasz kraj nie spełnia warunków eknmicznych d tak pważnej zmiany Jeśli ddać kryzys finanswy, wchdzenie d strefy w takich warunkach jest mcn dyskusyjne Data 0 jest - w świetle tych wszystkich klicznści całkwicie nierealna, a dążenie za wszelką cenę d wejścia d strefy eur jest niedpwiedzialne Teraz rząd pwinien skupić się na przeciwdziałaniu spwlnieniu gspdarczemu Pza tym pamiętajmy, że ludzie bawiają się wzrstu cen C prawda mówi się, że w krajach, które weszły d strefy, wzrst ten nie był znaczący, ale eknmiści pdkreślają, że najbardziej pdatne na wzrsty są prdukty pierwszej ptrzeby WOJCIECH OLEJNICZAK, przewdniczący klubu Lewica: Eur pwinn zstać wprwadzne jak najszybciej, b w statnich latach straciliśmy zbyt duż czasu Okres przygtwawczy zstał za rządów PiS zatrzymany Jedncześnie trzeba pamiętać pszanwaniu eknmicznych reguł twarzyszących tej zmianie Data 0 jest realistyczna, ale wymaga intensywnej pracy już teraz Trzeba wprwadzić rzwiązania, które zabezpieczą najmniej zarabiających, emerytów i rencistów Trzeba wprwadzić, jak na Słwacji, bwarwania, które sprawią, że nie będzie mżliwa cenwa spekulacja Słwem: jest duż pracy, a na razie wydaje się, że rząd pza przyjęciem kalendarza niewiele rbi Z drugiej strny nie ma c straszyć ludzi nwą walutą: na eur ani nikt szybk się nie wzbgaci, ani nie straci T grmna szansa rzwjwa dla Plski, ale jej efekty pznamy dpier p latach ZEBRAŁ: PRZEMYSŁAW WILCZYŃSKI ŹRÓDŁO: TYGODNIK POWSZECHNY, LUTEGO 009, NR 5, S A Kraje, które weszły d Unii Eurpejskiej w 004 r B Kraje tzw blku wschdnieg przed 989 r C Kraje byłeg blku wschdnieg p 993 r D Kraje kandydujące d NATO w 99 r Zadanie (0- pkt) Krótk wyjaśnij, na czym plegają następujące funkcje parlamentu A Ustrjdawcza B Prawtwórcza Zadanie (0-4 pkt) D pniższych bigramów dpisz imię i nazwisk pstaci, której mwa A Plski plityk, prfesr nauk technicznych, pseł na Sejm III kadencji raz premier rządu RP kalicji AWS-UW w latach , deputwany d Parlamentu Eurpejskieg, wybrany 3 czerwca 004 r największą w Plsce liczbą głsów B Plska plityk, radca prawny, nauczyciel akademicki, premier Plski w latach 99-93, ambasadr Plski przy Stlicy Apstlskiej, pdczas pełnienia przez nią funkcji szefa rządu Plska pdpisała knkrdat ze Stlicą Apstlską C Plski plityk, jeden z przywódców pzycji demkratycznej w kresie PRL, histryk, działacz ZHP, współzałżyciel KOR, dwukrtny minister pracy i plityki spłecznej, zmarł w 004 r D Plski eknmista (dktr habilitwany nauk eknmicznych), wicepremier i minister finansów w trzech rządach, były prezes NBP Znany przede wszystkim jak sba, pd której przewdnictwem dknała się eknmiczna transfrmacja Plski z kraju scjalistycznej gspdarce planwej d kraju gspdarce rynkwej w stylu zachdnim A B C D 3A Uzupełnij tabelkę: 3B Pdaj dwa argumenty zwlenników wprwadzenia w Plsce eur w 0 r i dwa argumenty przeciwników tej daty Zwlennicy: Przeciwnicy: Zadanie 4 (0-5 pkt) Na pdstawie pniższych źródeł wyknaj plecenia 4 A Pniżej przedstawine są banknty eur różnych nminałach Na ich pdstawie dpwiedz na pytanie: A plityk Pitr Kwnacki Stefan Niesiłwski Stanisław Żelichwski Aleksandra Natalli-Świat Wjciech Olejniczak Stsunek d wprwadzenia eur w Plsce w rku 0 : pzytywny lub negatywny Zadanie 3 (0-6 pkt) Przeczytaj uważnie pniższe teksty źródłwe, a następnie dpwiedz na pytania Kiedy eur w Plsce? Mówią plitycy PIOTR KOWNACKI, szef Kancelarii Prezydenta: - Eur pwinn zstać wprwadzne, gdy będzie t krzystne dla Plski Nie ma wątpliwści, że nwa waluta zstanie wprwadzna, ale data wejścia d strefy pwinna być knkluzją, a

7 Próbna matura z Gazetą Gazeta Edukacja 7 wwwwybrczapl Gazeta Wybrcza Pniedziałek 0 kwietnia 009 B 4Bc) Dlaczeg, według autrki pwyższeg artykułu, pmysł z rzełkiem ma szanse zyskać pparcie rządu plskieg? ( p) Zadanie 5 (0-9 pkt) Przeczytaj uważnie pniższy tekst źródłwy, a następnie dpwiedz na pytania C D Witld Gadmski Zalety wprwadzenia eur w Plsce Eur mże uchrnić Plskę d zbyt silnej waluty lub zbyt słabej Wspólna waluta t tańszy kapitał, żywienie wymiany handlwej z Unią, bniżenie ksztów transakcyjnych, wzmcnienie knkurencji ( ) W kńcu czerwca ( 004 r) trzy małe kraje śrdkweurpejskie Litwa, Estnia i Słwenia które niespełna dwa miesiące wcześniej stały się pełnprawnymi człnkami Unii Eurpejskiej, głsiły, że przystępują d mechanizmu ERM II, czyli Nweg Mechanizmu Walutweg ERM II t cś w rdzaju pczekalni, w której przebywa waluta kraju, nim zstanie zastąpina przez eur Określa się kurs wymiany waluty w stsunku d eur i przez c najmniej dwa lata eksperci unijni bserwują, czy nie waha się n pza dpuszczalną granicę Agencja rankingwa Fitch ceniająca ryzyk inwestycyjne zareagwała pdniesieniem ceny trzech nwych człnków ERM II W praktyce znacza t, że będą teraz mgły zaciągać zagraniczne pżyczki na niższy prcent Zapewne w płwie rku 006 w Wilnie, Tallinie i Lublanie waluta eurpejska stanie się biegwym pieniądzem Za kilka miesięcy d ERM II wejdzie też łtewski łat, niec później maltańska lira i cypryjski funt, ptem waluty Czech, Węgier i Słwacji Eur, czyli stabilnść Krzyści z przyjęcia eur dla kraju stsunkw małeg i niezbyt stabilneg są czywiste Wspólna waluta t większa dstępnść kapitału i bniżenie ksztów jeg pzyskiwania, żywienie wymiany handlwej ze strefą eur dzięki wyeliminwaniu ryzyka kursweg, bniżenie ksztów transakcyjnych, wzmcnienie knkurencji ( ) Eur mże uchrnić Plskę d dwóch plag zbyt silnej waluty lub zbyt słabej Kraje biedniejsze, które dpier niedawn twrzyły swje gspdarki na wpływy glbalne, są pdatne na aprecjację, czyli nieustanne wzmacnianie własnej waluty Aprecjacja d lat jest zmrą plskich eksprterów Złty w długim kresie umacnia się, chć d czasu d czasu zdarzają się tąpnięcia spwdwane na przykład bawą inwestrów przed kryzysem finansów w Plsce Próby interwencji na rynku walutwym w celu słabienia waluty krajwej są zwykle bezwcne, czym przeknali się Węgrzy, a statni Słwacy ŹRÓDŁO: Pwyższe ilustracje bankntów eur pchdzą z: EURO- PIENIĄDZ WSPÓLNEJ EUROPYPRZEDSTAWICIELSTWO KOMISJI EUROPEJSKIEJ W POLSCE, WYDAWNICTWO WOKÓŁ NAS; WARSZAWA 00, WKŁADKA MIĘDZY S 4 I 5 Na pdstawie pwyższych ilustracji przedstawiających banknty eur pdkreśl prawidłwą dpwiedź A Na awersach bankntów eur występują mtywy architektniczne zaczerpnięte z kultury arabskiej B Na awersach bankntów eur przedstawin kna pałaców prezydenckich pszczególnych państw C Na awersach bankntów eur występują mtywy kien i bram D Awersy bankntów eur w każdym kraju przedstawiają cś inneg 4B Przeczytaj uważnie pniższy tekst źródłwy, a następnie dpwiedz na pytania Orzełek płączy Plaków? Aleksandra Pawlicka Prezes NBP rzważa umieszczenie na plskim eur rzełka, teg sameg, który zdbi dziś złtówki i grsze Pmysł ten, którym w nardwym Banku Plskim mówi się na razie nieficjalnie, ma szanse, jak sprawdziliśmy, zyskać pparcie również w rządzie Psunięcie t byłby bardz sprytne, b pzwalałby przynajmniej p części zachwać wspmnienie złtówce Ucięłby też spry, czy na rewersach eur ma być wizerunek Lecha Wałęsy, Jana Pawła II, Mikłaja Kpernika, a mże Wawelu, żubra lub Giewntu Plska d wykrzystania będzie miała rewersy aż śmiu mnet (banknty w całej UE p bu strnach są jednakwe), ale t i tak mgłby nie zaspkić ambicji różnych plskich śrdwisk Zresztą nie jesteśmy pd tym względem wyjątkwi Szykując się d wprwadzenia eur, Francuzi mieli aż 00 prpzycji na rewersy Ale kilka krajów UE przensił mtywy ze swjej nardwej waluty na eur Na przykład w Niemczech na eur-markę trafił rzeł federalny, który wcześniej zdbił niemiecką markę Ostateczną decyzję tym, c znajdzie się na plskim eur, pdejmie prezes NBP Wcześniej musi jednak djść d zmiany knstytucji i ustawy NBP, a c d teg w Plsce wciąż między rządem a pzycją zgdy nie ma Mennica Państwwa na wybicie i rzprwadzenie mnety ptrzebuje dwóch lat T znacza, że decyzja wyglądzie eur pwinna zapaść już w przyszłym rku, jeśli czywiście eur mielibyśmy przyjąć w rku 0 ALEKSANDRA PAWLICKA PRZEKRÓJ 48/005, S9 4Ba) Na której strnie mnety eur ma znaleźć się prpnwany przez NBP rzełek? 4Bb) Dlaczeg plany NBP dtyczą tylk jednej strny mnety eur? 5A 5Aa) Wyjaśnij, czym jest ERM II? 5Ab) Wyjaśnij, c znacza termin aprecjacja? 5Ac) Wymień cztery krzyści wynikające z przystąpienia kraju d strefy eur, które wymienia autr artykułu 5 B Na pdstawie pniższeg tekstu źródłweg dpwiedz na pytania Tak w rku 00 widzian krzyści płynące z uczestnictwa w strefie eur dla daneg państwa i jeg bywateli Krzyści z wprwadzenia eur Eliminacja wahań kurswych: dzięki usztywnieniu kursów walutwych zlikwidwane zstał ryzyk związane z niekrzystną zmianą kursów walutwych, c pwinn wpłynąć na rzwój handlu pmiędzy państwami Unii Gspdarczej i Walutwej Eliminacja ksztów transakcyjnych: dzięki mżliwści krzystania ze wspólneg pieniądza we wszystkich krajach UGiW wyeliminwane zstały kszty kupna/sprzedaży walut, c przyczyni się d bniżenia ksztów działalnści przedsiębirstw 3 Przejrzystść cen: dzięki prezentwaniu cen wszystkich dóbr i usług w tej samej walucie widczne stają się różnice cen jednakwych prduktów w pszczególnych krajach UGiW, c pwinn zwiększyć knkurencję i w knsekwencji dprwadzić d spadku cen 4 Rzwój i integracja eurpejskieg rynku finansweg: dzięki wspólnej walucie nastąpi rzwój eurpejskieg rynku kapitałweg raz nasili się knkurencja między bankami eurpejskimi, c przyczyni się d bniżenia ksztów pzyskania śrdków finanswych, szczególnie przez małe i średnie firmy 5Stabilnść cen i wzrst gspdarczy: przy niskiej inflacji, gwarantwanej przez niezależny Eurpejski Bank Centralny, wszystkie wyżej wymienine czynniki pwinny przyczynić się d szybszeg rzwju gspdarczeg państw UGiW EURO PIENIĄDZ WSPÓLNEJ EUROPYPRZEDSTAWICIELSTWO KOMISJI EUROPEJSKIEJ W POLSCE, WYDAWNICTWO WOKÓŁ NAS; WARSZAWA 00, WKŁADKA MIĘDZY S4 5BWymień krzyści, jakie, zgdnie z pwyższą wypwiedzią, daje uczestnictw w strefie eur: Knsumentwi Właścicielwi przedsiębirstwa 3 Gspdarkm państw uczestniczących w strefie eur Zadanie 6 (0- pkt) W Plsce trwa dyskusja na temat daty wprwadzenia w Plsce waluty eur Brytyjczycy, Duńczycy i Szwedzi nie zrezygnwali z walut nardwych na rzecz wspólnej, eurpejskiej Czy Placy pwinni zgdzić się na wprwadzenie eur w Plsce? Wybraź sbie, że jesteś przedstawicielem partii zasiadającej becnie w Sejmie III RP Napisz krótką przemwę skierwaną d kleżanek i klegów parlamentarzystów w sprawie wprwadzenia w Plsce waluty eur, w której przedstawisz własne stanwisk w tej sprawie Wykrzystaj materiały źródłwe z zadań 3-5 AUTOR: AGNIESZKA GABRYELSKA

8 8 Gazeta Edukacja Próbna matura z Gazetą Pniedziałek 0 kwietnia 009 Gazeta Wybrcza wwwwybrczapl MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA Zadanie B Punktacja: za wskazanie jednej prawidłwej dpwiedzi pkt Zadanie C Punktacja: za wskazanie jednej prawidłwej dpwiedzi pkt Zadanie 3 C Punktacja: za wskazanie jednej prawidłwej dpwiedzi pkt Zadanie 4 C Punktacja: za wskazanie jednej prawidłwej dpwiedzi pkt Zadanie 5 A Punktacja: za wskazanie jednej prawidłwej dpwiedzi pkt Zadanie 6 D Punktacja: za wskazanie jednej prawidłwej dpwiedzi pkt Zadanie 7 F: A; D; P: B; C Punktacja: za wskazanie jednej prawidłwej dpwiedzi pkt, czyli razem 4 pkt Zadanie 8 F: B; C; P: A; D; E Punktacja: za wskazanie jednej prawidłwej dpwiedzi pkt, czyli razem 5 pkt Zadanie 9 F: A; B; P: C; D Punktacja: za wskazanie jednej prawidłwej dpwiedzi pkt, czyli razem 4 pkt Zadanie 0 C; D; 3 E; 4 B Punktacja: za wskazanie jednej prawidłwej dpwiedzi pkt, czyli razem 4 pkt Zadanie A 4; B ; C 5; D Punktacja: za wskazanie jednej prawidłwej dpwiedzi pkt, czyli razem 4 pkt Zadanie A ; B ; C 4; D 3 Punktacja: za wskazanie jednej prawidłwej dpwiedzi pkt, czyli razem 4 pkt Zadanie 3 A 3; B ; C ; D 5 Punktacja: za wskazanie jednej prawidłwej dpwiedzi pkt, czyli razem 4 pkt Zadanie 4 4A Segregacja raswa, ewentualnie: rasizm Punktacja: za pdanie prawidłwej dpwiedzi pkt, 4B 3 Stany Zjednczne 4C Martin Luther King Zadanie 5 B Punktacja: za wskazanie prawidłwej dpwiedzi pkt Zadanie 6 Cypr, Malta, Słwacja, Słwenia Punktacja: za wskazanie prawidłwych czterech dpwiedzi pkt, za wskazanie prawidłwych trzech dpwiedzi pkt Zadanie 7 7A Jest t spadek wartści złteg wbec eur Punktacja: za prawidłwe nazwanie zjawiska pkt 7B Przykładwe dpwiedzi: Drższe twary imprtwane Wyższe kszty wyjazdów d państw strefy eur Wzrst ksztów kredytów zawartych w eur Dpuszcza się każdą dpwiedź, która merytrycznie dpwiada na pytanie Punktacja: za pdanie dwóch prawidłwych skutków pkt Za pdanie jedneg pkt Zadanie 8 UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO Zawarta w dniu w Warszawie pmiędzy Patrycją Maćkwiak, legitymującą się dwdem sbistym nr ABC 3456, wydanym przez prezydenta miasta Warszawa, zamieszkałą w Warszawie przy ul Mtyla 7/4 zwaną w treści umwy Wynajmującym, a Sebastianem Wężem, legitymującym się dwdem sbistym nr ACE 6543 wydanym przez prezydenta miasta Gdyni, zamieszkałym w Gdyni przy ul Zielnej 4, zwanym w treści umwy Najemcą, następującej treści: Wynajmujący świadcza, że jest właścicielem mieszkania płżneg na trzecim piętrze (parterze) w budynku znajdującym się w Warszawie przy ul Mtyla nr 7/4, a składająceg się z dwóch pki, kuchni, łazienki łącznej pwierzchni 47 m kw Wynajmujący wynajmuje i ddaje w użytkwanie Najemcy cały wymieniny w lkal wraz z urządzeniami (meble, sprzęt RTV, sprzęt gspdarstwa dmweg) Wykaz urządzeń wymieninych w pkt raz pis stanu techniczneg ww lkalu stanwi załącznik nr d niniejszej umwy 3 Obejmując przedmit najmu, Najemca nie wnsi zastrzeżeń d jeg stanu techniczneg 3 Czynsz najmu strny ustalają w wyskści 000 zł (słwnie tysiąc złtych) miesięcznie Czynsz najmu płatny będzie z góry d dnia pierwszeg każdeg miesiąca przelewem na knt sbiste Wynajmująceg 4 Strny ustalają, iż wszelkie kszty i świadczenia związane z eksplatacją lkalu mieszkalneg przez czas trwania umwy pnsić będzie Najemca 5 Najemcy nie wln ddawać przedmitu najmu w pdnajem ani bezpłatne używanie sbm trzecim 6 Wszelkie adaptacje i ulepszenia przedmitu wynajmu wymagają pisemnej zgdy Wynajmująceg 7 P zakńczeniu najmu Najemca zbwiązany jest zwrócić lkal wraz z wypsażeniem w stanie niepgrsznym, wynikającym z nrmalnej eksplatacji Najemca wpłaca kaucję w wyskści 000 zł (słwnie tysiąca złtych), która pdlega zwrtwi p przekazaniu lkalu w stanie niepgrsznym Wynajmującemu 8 Umwa niniejsza zawarta zstała na czas kreślny d dnia lipca 009 i p upływie teg kresu przestaje bwiązywać, bez uprzednieg wypwiedzenia 9 Wszelkie zmiany i uzupełnienia umwy wymagają frmy pisemnej w frmie aneksu 0 W sprawach nieuregulwanych niniejszą umwą mają zastswanie przepisy kdeksu cywilneg Umwę sprządzn w dwóch jednbrzmiących egzemplarzach, p jednym dla każdej ze strn Wynajmujący Patrycja Maćkwiak Najemca Sebastian Wąż Punktacja: Wstęp, czyli dane Wynajmująceg i Najemcy 9 pkt: za prawidłw wpisane miejsce i czas pdpisania umwy pkt p 4 pkt za prawidłw wpisane dane Najemcy i za prawidłw wpisane dane Wynajmująceg (p pkt za każdą rubrykę z danymi, czyli razem 8 pkt) Paragraf 4 pkt za prawidłwe wypełnienie 6 luk, 3 pkt za prawidłwe wypełnienie 5 luk, pkt za prawidłwe wypełnienie 4 luk, pkt za prawidłwe wypełnienie 3 luk Paragraf 3 Za prawidłwe wypełnienie wszystkich 3 luk pkt Paragraf 7 Za prawidłwe wypełnienie bu luk pkt Paragraf 8 i paragraf za prawidłwe wypełnienie wszystkich luk pkt Pdpisy kńcwe: za prawidłwe przyprządkwanie bu nazwisk pkt Całść 7 pkt Zadanie 9 9A Odp C Punktacja: za wskazanie prawidłwej dpwiedzi pkt 9B Odp A Punktacja: za wskazanie prawidłwej dpwiedzi pkt Zadanie 0 B Punktacja: za wskazanie prawidłwej dpwiedzi pkt Zadanie A Funkcja ustrjdawcza parlamentu plega na uchwalaniu zmian w knstytucji Punktacja: za pdanie prawidłweg wyjaśnienia pkt B Funkcja ustawdawcza plega na uchwalaniu ustaw, w tym także budżetu państwa, ratyfikwanie umów (ewentualnie ddatkw: przyjmwaniu uchwał) Punktacja: za pdanie prawidłweg wyjaśnienia pkt Zadanie A Jerzy Buzek; B Hanna Suchcka; C Jacek Kurń; D Leszek Balcerwicz Punktacja: za pdanie każdeg prawidłweg imienia i nazwiska p pkt, czyli razem 4 pkt Zadanie 3 3 A plityk Stsunek d wprwadzenia eur w Plsce w rku 0 : pzytywny lub negatywny Pitr Kwnacki negatywny Stefan Niesiłwski pzytywny Stanisław Żelichwski negatywny Aleksandra Natalli -Świat negatywny Wjciech Olejniczak pzytywny Punktacja: Za 5 prawidłwych dpwiedzi pkt; za 4 prawidłwe dpwiedzi pkt 3B Należy pdać dwa argumenty zwlenników i dwa przeciwników daty 0 jak mmentu wejścia Plski d strefy eur Zwlennicy: Jak najszybsze wprwadzenie eur w Plsce leży w jej interesie Prpnwanie wcześniejszeg referendum na ten temat t gra plityczna Nieprawda jest, że przez eur pgrszą się warunki życia Plaków Eur t szansa rzwju dla Plski, trzeba t zrbić jak najszybciej Przeciwnicy: Eur pwinn być wprwadzne wtedy, gdy t będzie krzystne dla Plski, nie należy więc sztucznie wyznaczać dat Eur w 0 t decyzja plityczna, a nie eknmiczna Należy wcześniej przeanalizwać, jak sprawdza się wspólna waluta w innych państwach, jak np na Słwacji Mże wystąpić zjawisk zakrąglania cen, a c za tym idzie ich wzrst Przed 0 nie uda się zmienić knstytucji, b będzie t przed wybrami Nie należy wchdzić d strefy eur w czasach światweg kryzysu gspdarczeg Punktacja: Za pdanie prawidłweg argumentu pkt, czyli razem 4 pkt Zadanie 4 4A Odp C Punktacja: za wskazanie prawidłwej dpwiedzi pkt 4B 4BA Na rewersie Punktacja: za prawidłwą dpwiedź pkt 4BB Plany NBP dtyczą tylk jednej strny mnety eur, b awers jest wspólny dla wszystkich państwa uczestniczących w strefie eur Punktacja: za prawidłwą dpwiedź pkt 4BC Pmysł ten pzwala chciaż p części zachwać pamięć złtówce, b nawiązuje d niej Zakńczyłby też spry pstać, która ma się znaleźć na rewersie Punktacja: za pdanie bu pwdów pkt Za pdanie jedneg pwdu pkt Zadanie 5 5AA ERM II t cś w rdzaju pczekalni, w której przebywa waluta kraju, nim zstanie zastąpina przez eur Określa się kurs wymiany waluty w stsunku d eur i przez c najmniej dwa lata eksperci unijni bserwują, czy nie waha się n pza dpuszczalną granicę Punktacja: za prawidłwe wyjaśnienie pkt 5AB Aprecjacja t nieustanne wzmacnianie własnej waluty Punktacja: za prawidłwe wyjaśnienie pkt 5AC Należy pdać 4 z pniższych: Eur mże uchrnić Plskę d zbyt silnej waluty lub zbyt słabej Będzie mżna zaciągać zagraniczne pżyczki na niższy prcent Wspólna waluta t większa dstępnść kapitału T bniżenie ksztów jeg pzyskiwania T żywienie wymiany handlwej ze strefą eur dzięki wyeliminwaniu ryzyka kursweg T bniżenie ksztów transakcyjnych, wzmcnienie knkurencji Zaradzi zjawisku aprecjacja Punktacja: za każdą prawidłwą krzyść pkt, czyli razem 4 pkt 5 B Knsumentwi: spadek cen prduktów wynikający z knkurencyjnści prównywalnych cen we wszystkich krajach strefy eur Właścicielwi przedsiębirstwa: dzięki temu, że przedsiębirstwa unikną ksztów wymiany waluty, spadną ich kszty działalnści Banki eurpejskie będą musiały walczyć małe firmy Aby zstały ne ich klientami, banki będą musiały bniżać kszty własnych usług 3 Gspdarkm państw uczestniczących w strefie eur: wpływa krzystnie na rzwój handlu między państwami z pwdu usztywnienia kursów walut; niższa inflacja pwinna sprzyjać rzwjwi gspdarczemu państwa Punktacja: za pdanie jednej krzyści dla każdeg z tych pdmitów pkt, czyli razem 3 pkt Zadanie 6 A) Jasne zajęcie stanwiska w sprawie wprwadzenia w Plsce waluty eur - pkt B) Uzasadnienie swjeg stanwiska wbec planów wprwadzenia w Plsce waluty eur (4 argumenty) 4 pkt C) Prawidłwe wykrzystanie 4 infrmacji ze źródeł z zadań pkt D) Odpwiednia frma wypwiedzi: przemwa (knieczny jest dpwiedni zwrt d adresata) pkt E) Stpień perswazji wypwiedzi pkt F) Styl i język wypwiedzi, estetyka pkt Całść: pkt

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Infrmacje firmie IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. wchdzi w skład międzynardwej grupy finanswej IMPULS-LEASING Internatinal z siedzibą w Szwajcarii. Pza Plską d Hldingu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl, www.plskie.pl Ople: Wyknanie usługi na ptrzeby realizacji zadania pn. Oplska Karta Rdziny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradom.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradm.pl Radm: Świadczenie na rzecz Miejskieg Zarządu Lkalami w Radmiu usług pcztwych w brcie

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Top Medica

Karta informacyjna grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Top Medica Karta infrmacyjna grupweg ubezpieczenia na życie i dżycie Tp Medica Inwestycja w spółki z sektra farmaceutyczneg: silna branża zapewniająca wyskie i stabilne zyski duży ptencjał wzrstu ze względu na starzejące

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 02-639 Warszawa ul. Głogowa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62

ZAMAWIAJĄCY. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 02-639 Warszawa ul. Głogowa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62 Warszawa, 08 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY Plskie Stwarzyszenie na Rzecz Osób z Upśledzeniem Umysłwym 02-639 Warszawa ul. Głgwa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62 ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150 Kraków: Druk map raz wydawnictw infrmacyjn - prmcyjnych MSIT Numer głszenia: 297000-2014; data zamieszczenia: 05.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lwicz.eu/bip/ Łwicz: Udzielenie Miastu Łwicz długterminweg kredytu w wyskści 4.655.376,00 zł (słwnie:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczucin: Zaciągnięcie kredytu długterminweg w wyskści 1 860 000,00 zł na sfinanswanie planwaneg deficytu budżetu Numer głszenia: 169960-2015; data zamieszczenia: 08.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.pl; www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.pl; www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.pl; www.plskie.pl/bip Ople: Usługa wdrŝenia e-usług samrządwych w ramach prjektu pn. Oplskie

Bardziej szczegółowo

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuipasdfghjklzxcvbnmqwerty uipasdfghjklzxcvbnmqwertyuipasd fghjklzxcvbnmqwertyuipasdfghjklzx cvbnmqwertyuipasdfghjklzxcvbnmq Dyplmacja kulturalna wertyuipasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmqwertyuipasdfg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Katwice: przedłużenie 3 lata wsparcia techniczneg i aktualizacji prgramwania d systemu audytu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Świadczenie usług pcztwych w brcie krajwym i zagranicznym dla Miejskieg Ośrdka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glowna.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glowna.php? Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glwna.php?idpm=2 Ożarów Mazwiecki: Usługa dtycząca przygtwania, dstawy i pdania psiłków w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.wrclaw.pl Wrcław: Dstawy żywnści na ptrzeby kmórek rganizacyjnych Miejskieg Ośrdka Pmcy Spłecznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ozgst.wp.mil.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ozgst.wp.mil.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zgst.wp.mil.pl/ Warszawa: Świadczenie usług transprtwych dla Jednstki Wjskwej Nr 6021. SPRAWA NUMER:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Kraków: Druk i dostawa map dla potrzeb MSIT Numer ogłoszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kraków: Druk i dostawa map dla potrzeb MSIT Numer ogłoszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kraków: Druk i dstawa map dla ptrzeb MSIT Numer głszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul. Ostróda: usługa ubezpieczenia majątku, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia kmunikacyjne Zakładu Unieszkdliwiania Odpadów Kmunalnych RUDNO Sp. z.. Numer głszenia: 71144-2012; data zamieszczenia: 08.03.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawę dwumanuałweg klawesynu francuskieg dla Nardweg Frum Muzyki we Wrcławiu,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bielsk-Biała, dnia 8 czerwca 2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Bielsk-Biała: Przygtwanie kwatery 3 sektra 2-g pd zamknięcie i rekultywację pprzez ukształtwanie pwierzchni zgdnie z pmiarami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

PSO matematyka I gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

PSO matematyka I gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny PSO matematyka I gimnazjum Szczegółwe wymagania edukacyjne na pszczególne ceny POZIOM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K knieczny cena dpuszczająca spsób zakrąglania liczb klejnść wyknywania działań pjęcie liczb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl; www.plskie.pl/bip Ople: Opracwanie graficzne, redakcja techniczna, krekta językwa, skład

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI KODEKS ETYKI UDZIELANIA FRANCZYZY

EUROPEJSKI KODEKS ETYKI UDZIELANIA FRANCZYZY EUROPEJSKI KODEKS ETYKI UDZIELANIA FRANCZYZY WSTĘP Eurpejska Federacja Franczyzy, EFF, zstała utwrzna 23 września 1972 r. Jej człnkami są krajwe stwarzyszenia franczyzwe lub federacje franczyzwe z terenu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Ministerstw Pracy i Plityki Spłecznej REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Sekretariat Knkursu: Centralny Instytut Ochrny Pracy - Państwwy Instytut Badawczy www.cip.pl/knkurs-bhp ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krtszyce z dnia 17 marca 2015r w sprawie przeprwadzenia knsultacji prjektu uchwały Rady Gminy Krtszyce w sprawie trybu i szczegółwych kryteriów ceny wnisków realizację

Bardziej szczegółowo

MAJ LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ 2013 klasa druga. MATEMATYKA - poziom podstawowy. Czas pracy: 170 minut. Instrukcja dla zdającego

MAJ LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ 2013 klasa druga. MATEMATYKA - poziom podstawowy. Czas pracy: 170 minut. Instrukcja dla zdającego LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ 03 klasa druga MATEMATYKA - pzim pdstawwy MAJ 03 Instrukcja dla zdająceg. Sprawdź, czy arkusz zawiera 4 strn.. Rzwiązania zadań i dpwiedzi zamieść w miejscu na t przeznacznym.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych w czasie szkleń dla beneficjentów Numer głszenia: 264974-2012; data zamieszczenia: 23.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 6 Data: 2015-03-27

PROCEDURA NR 6 Data: 2015-03-27 Praktyki i staże studenckie Strna 1/7 1. Cel, przedmit i zakres działań Celem prcedury jest kreślenie spsbu rganizacji praktyki zawdwej raz długterminwych staży badawcz-przemysłwych (DSBP). Przedmitem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spbielwice.wikm.pl Opczn: Sukcesywna dstawa artykułów spżywczych d stłówki szklnej funkcjnującej

Bardziej szczegółowo

wskaźniki giełdowe, czyli takie, które zależą od od kondycji giełdy np:

wskaźniki giełdowe, czyli takie, które zależą od od kondycji giełdy np: Jak, że w tym tygdniu mieliśmy wysyp negatywnych sygnałów i zebraliśmy już takie 4 t frmalnie przyjmujemy pstawę pr-spadkwą. Jest tylk jedn ale. Aby je wyjaśnić pdzielmy wskaźniki, z których krzystamy

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Zaplanwanie i realizacja kampanii twierającej Reginalny Prgram Operacyjny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa: Przeprwadzenie badań pinii kierwców i dzieci Numer głszenia: 27259-2011; data zamieszczenia: 24.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.grczanskipark.pl Niedźwiedź: Mdernizacja szlaku w Grczańskim Parku Nardwym, tj. Przebudwa szlaku

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 02-639 Warszawa ul. Głogowa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62

ZAMAWIAJĄCY. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 02-639 Warszawa ul. Głogowa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62 Warszawa, 20 maja 2014 r. ZAMAWIAJĄCY Plskie Stwarzyszenie na Rzecz Osób z Upśledzeniem Umysłwym 02-639 Warszawa ul. Głgwa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62 ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Usługa druku dwóch publikacji zawierających raprty z przeprwadznych badań ewaluacyjnych Numer głszenia: 127270-2014; data zamieszczenia: 14.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.psuutmaszw.pl Tmaszów Lubelski: Dstawa paliwa płynneg - leju napędweg dla Plskieg Stwarzyszenia na

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny BIn-Montaż Sp. z o.o.

Kodeks etyczny BIn-Montaż Sp. z o.o. Kdeks etyczny BIn-Mntaż Sp. z.. 1 Prwadząc działalnść gspdarczą BIn-Mntaż Sp. z.. przestrzega pdstawwych wartści etycznych i uznaje zbwiązania wbec wszystkich zaintereswanych działalnścią firmy. Uczciwść

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ustrnie Mrskie: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINY USTRONIE MORSKIE WRAZ Z PODLEGŁYMI

Bardziej szczegółowo

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015 XV Frum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębirstw 8/06/2015 O PROGRAMIE Prgram Erasmus dla młdych przedsiębirców jest transgranicznym prgramem wymiany, który daje przyszłym i pczątkującym przedsiębircm

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Dstawa sprzętu kmputerweg wraz z prgramwaniem, kmputerów przenśnych, mnchrmatycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Druk i dstawa Krniki Wjska Plskieg 2013 rk pstępwanie ZP_30_2014 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Olsztyn: Świadczenie pwszechnych usług pcztwych dla przesyłek wadze d 50 gram raz pwyżej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Zakup materiałów, wynajem sprzętu d remntu dróg na terenie Gminy Węgliniec

Bardziej szczegółowo

Statystyka - wprowadzenie

Statystyka - wprowadzenie Statystyka - wprwadzenie Obecnie pjęcia statystyka używamy aby mówić : zbirze danych liczbwych ukazujących kształtwanie się kreślneg zjawiska jak pewne charakterystyki liczbwe pwstałe ze badań nad zbirwścią

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału Regulamin uczestnictwa w prjekcie realizwaneg przez Stwarzyszenie Centrum Prmcji Ekrzwju w ramach Prgram Operacyjneg Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 1. Cele Prjektu 1. Cel Główny: wzmcnienie ptencjału

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.babinski.home.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.babinski.home.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.babinski.hme.pl Łódź: USŁUGA UBEZPIECZENIA SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej prmującej Reginalny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgok.ornet.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgok.ornet.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zgk.rnet.pl Tuczępy: Ubezpieczenie Zakładu Gspdarki Odpadami Kmunalnymi Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminabraniewo.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminabraniewo.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gminabraniew.pl Braniew: Wypsażenie Śrdwiskweg Dmu Sampmcy w miejscwści Żelazna Góra, gmina Braniew

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl Lublin: Usługa tłumaczeń pisemnych na ptrzeby Wydziału Prawa, Prawa Kanniczneg i Administracji

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Kmrniki Puszczykw KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE Szanwni Państw! W związku z rzpczęciem prac nad przygtwaniem strategii rzwju bszaru na lata

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szczuczyn, Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, woj. podlaskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szczuczyn, Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, woj. podlaskie, Szczuczyn: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 2 000 000 PLN Numer głszenia: 135822-2015; data zamieszczenia: 08.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Budwa parku aktywnści fizycznej przy ul. Druskiennickiej w Pznaniu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr A120-211-149/11/SS

Postępowanie nr A120-211-149/11/SS Gdańsk: usługa tłczenia płyt DVD i druk przewdnika dydaktyczneg d kmputerwej gry edukacyjnej Klimatyczna ruletka w ramach prjektu Kmputerwa gra edukacyjna Klimatyczna Ruletka dfinanswaneg ze śrdków Nardweg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

Rośnie przychylność dla elektrowni jądrowej w zachodniopomorskim. Poparcie na Pomorzu niezmiennie wysokie.

Rośnie przychylność dla elektrowni jądrowej w zachodniopomorskim. Poparcie na Pomorzu niezmiennie wysokie. Warszawa, 30 stycznia 2014 r. Rśnie przychylnść dla elektrwni jądrwej w zachdnipmrskim. Pparcie na Pmrzu niezmiennie wyskie. Wyniki badań pinii przeprwadznych jesienią 2013 r. przez TNS Plska na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Prawo do studiowania bez wnoszenia opłat. 1. Limit punktów ECTS w ramach, którego student ma prawo do studiowania bez wnoszenia opłat

Prawo do studiowania bez wnoszenia opłat. 1. Limit punktów ECTS w ramach, którego student ma prawo do studiowania bez wnoszenia opłat Praw d studiwania bez wnszenia płat 1. Limit punktów ECTS w ramach, któreg student ma praw d studiwania bez wnszenia płat a. Limit pdstawwy Zgdnie z przepisami art. 170a ustawy - Praw szklnictwie wyŝszym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski,

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, Bielsk Pdlaski: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Sądu Rejnweg w Bielsku Pdlaskim Numer głszenia: 28137-2014; data zamieszczenia: 12.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: usługa szkleniwa w zakresie dsknalenia warsztatu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl Stargard Szczeciński: Dstawa znaków drgwych pinwych i elementów bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wroclaw-krzyki.sr.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wroclaw-krzyki.sr.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wrclaw-krzyki.sr.gv.pl Wrcław: USŁUGA OCHRONY OBIEKTU, OSÓB I MIENIA REALIZOWANA DLA POTRZEB BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pmiechwek.pl Pmiechówek: Świadczenie usług pcztwych w zakresie przyjmwania, przemieszczania i dręczania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.zhp.pl Warszawa: Usługa rezerwacji, sprzedaży i dstarczania krajwych i międzynardwych biletów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl Elbląg: Remnt nawierzchni drgi gminnej Nr 101041N w m. Przezmark-Osiedle Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1/26771/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1/26771/2014 Warszawa, 05.06.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE w pstępwaniu zgdnym z zasadą knkurencyjnści nr 1/26771/2014 ECORYS Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łuckiej 2/4/6, realizując zasadę knkurencyjnści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.impib.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.impib.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.impib.pl Truń: MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA LABORATORIÓW ODDZIAŁU FARB I TWORZYW W GLIWICACH, UL. CHORZOWSKA

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 352288-2014; data zamieszczenia: 22.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 352288-2014; data zamieszczenia: 22.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Oleśnica: Udzielenie kredytu długterminweg w 2014 rku w kwcie 800 000,00 PLN (słwnie: siemset tysięcy PLN) na finanswanie planwaneg deficytu budżetu Gminy Oleśnica Numer głszenia: 352288-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM Regulamin knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM Zasady gólne i cel knkursu 1. Organizatrem knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM dalej jak Knkurs jest Fundacja Banku Zachdnieg WBK we współpracy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2014 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2014 roku. Sprawzdanie z działalnści Rady Nadzrczej TESGAS S.A. w 2014 rku. Rada Nadzrcza zgdnie z treścią Statutu spółki TESGAS S.A. składa się z nie mniej niż 5 nie więcej niż z 9 Człnków pwływanych przez Walne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wrh.pl Wałbrzych: Budwa piętra nad częścią Hali nr 2 Wałbrzyskieg Rynku Hurtweg S.A. przy ul. Wysckieg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Termmdernizacja budynku Oddziału Dziecięceg SP ZOZ w Zduńskiej Wli w zakresie ciepleń ścian zewnętrznych i wymiany stlarki kiennej i drzwiwej Numer głszenia: 206836-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pera.pznan.pl/ Pznań: Świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkieg im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010

INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010 INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010 BZ WBK Asset Management S.A., pl. Wlnści 16, 61-739 Pznań, telefn: (+48) 61 855 73 77 BZ WBK Asset Management

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Świadczenie usługi dstępu d sieci Internet dla Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Śląskieg Numer głszenia: 301439-2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Załżenia gólne: 1. Ocenianie siągnięć edukacyjnych ucznia plega na rzpznaniu przez nauczyciela pzimu i pstępów w panwaniu przez ucznia wiadmści i umiejętnści w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.us.edu.pl/zamowienia-publiczne-0

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.us.edu.pl/zamowienia-publiczne-0 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.us.edu.pl/zamwienia-publiczne-0 Katwice: Opracwanie graficzne, wyknanie raz druk plakatów prmcyjnych

Bardziej szczegółowo