Detail offer of the Kostrzyn Slubice Special Economic Zone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Detail offer of the Kostrzyn Slubice Special Economic Zone"

Transkrypt

1 Detail offer of the Kostrzy Slubice Special Ecoomic Zoe prepared by Krzysztof Babij Seior Project Maager 1

2 Locatio of the Kostrzy Slubice Special Ecoomic Zoe Polad is i the top te most attractive coutries for foreig ivestmet i the world accordig to the recet Erst&Youg Europea Attractiveess Survey The survey examied more tha 800 decisio makers from compaies represetig all the regios of the world, idustries ad busiess models as well as database trackig foreig ivestmet projects that result i ew facilities ad creatio of ew jobs. Polad is perceived as the secod best destiatio after Chia for foreig ivestmet i productio sector due to its coveiet geographical locatio i the heart of Europe ad competitive labour costs. 2

3 Kostrzy ad Odrą 3

4 Kostrzy ad Odrą is a tow i wester Polad, at the cofluece of the Oder ad Warta rivers, o the border with Germay. Located i the Lubuskie Voivodeship, i Gorzów Couty, it had 19,952 ihabitats as of The city has a big paper traditio where is the paper cluster where paper compaies cooperate each other. From Kostrzy is good coectio with the mai Polish ad Europea cities. Big railroad juctio is located here (orth south ad west east). Existig river port guaratees comfortable coectios to Szczeci, Berli or Hamburg. The biggest ivestors located here: ICT Polad paper - Italy Arctic Paper paper - Swede Podravka food - Croatia Wedre pillows - Estoia Teleskop metal Belgium Olsa automotive Italy Algotec automotive Spai 4

5 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położeie Locatio Nazwa lokalizacji Site ame Kostrzy ad Odrą Complex r 3 Powierzchia ieruchomości Area of property Cea Price Iformacje dotyczące ieruchomości Property iformatio Miasto / Gmia Tow / Commue Powiat District Województwo Provice (Voivodship) Maksymala dostępa powierzchia (w jedym kawałku) [ha] Max. area available (as oe piece) [ha] Możliwości powiększeia tereu (krótki opis) Possibility for expasio (short descriptio) Orietacyja cea grutu [PLN/m 2 ] włączając 22% VAT Lad price [PLN/m 2 ] icludig 22% VAT Własciciel / właściciele Ower(s) Aktualy pla zagospodarowaia przestrzeego (T/N) Valid zoig pla (Y/N) Kostrzy ad Odrą Gorzów Wlkp lubuskie Brak / oe 50 PLN/m2 K-S SSE S.A. / K-S SEZ Tak / Yes Przezaczeie w miejscowym plaie zagospodarowaia przestrzeego Zoig Przemysł / Idustry Charakterystyka działki Lad specificatio Klasa grutów wraz z powierzchią [ha] Soil class with area [ha] Różica poziomów tereu [m] Differeces i lad level [m] IV, V, VI Tere płaski z odchyleiem cm Flat area, differece cm i all terrai. 5

6 Obece użytkowaie Preset usage Brak / oe Zaieczyszczeia wód powierzchiowych i grutowych (T/N) Soil ad udergroud water pollutio (Y/N) Odpady zajdujące się a tereie (T/N) Waste materials o site (Y/N) N N Poziom wód grutowych [m] Udergroud water level [m] od 0,8 do 1,5 metra / 0,8 1,5 meter Ryzyko wystąpieia zalań lub obsuięć tereu (T/N) Risk of floodig or lad slide (Y/N) Przeszkody podzieme (T/N) Udergroud obstacles (Y/N) Przeszkody występujące a powierzchi tereu (T/N) Groud ad overhead obstacles (Y/N) Istiejące ograiczeia ekologicze (T/N) Ecological restrictios (Y/N) Budyki i zabudowaia a tereie (T/N) Buildigs / other costructios o site (Y/N) Ograiczeia budowlae Buildig restrictios Procet dopuszczalej zabudowy Buildig coverage [%] 95% Ograiczeia wysokości budyków [m] Buildig height limit [m] 25 metrów / 25 meters 6

7 Strefa buforowa [m] Buffer zoe [m] metrów / meters Ie, jeśli występują Połączeia trasportowe Trasport liks Others if ay Droga dojazdowa do tereu (rodzaj drogi i jej szerokość) Access road to the plot (type ad width of access road) Autostrada / droga krajowa [km] Nearest motorway / atioal road [km] Kolej [km] Railway lie [km] Boczica kolejowa [km] Railway sidig [km] Najbliższe lotisko międzyarodowe [km] Nearest iteratioal airport [km] 7 metrów / 7 meters 35 km autostrada A2 / highway A2 45 km droga expresowa S3 / express road S# Na tereie miasta Kostrzya ad Odrą O the area of the Kostrzy city Na tereie miasta Kostrzya ad Odrą w odległości 2 km O the area of the Kostrzy city o the distace 2 km Berli 100 km Goleiów 150 km Istiejąca ifrastruktura Existig ifrastructure Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Nearest provice capital [km] Elektryczość a tereie (T/N) Electricity (Y/N) Odległość przyłącza od graicy tereu Coectio poit (distace from boudary) [m] Napięcie Voltage [kv] Gorzów Wlkp. 45 km y Na tereie O the terrai 15 KV 7

8 Dostępa moc Available capacity [MW] No data (uofficially 2 MW) Gaz a tereie (T/N) Gas (Y/N) y Odległość przyłącza od graicy działki Coectio poit (distace from boudary) [m] Wartość kalorycza Calorific value [MJ/Nm 3 ] Na graicy tereu O the border of the terrai E- ciepło spalaia 39,5 MJ/1m3 E - 39,5 MJ/1m3 Średica rury Pipe diameter [mm] 180 mm Dostępa objętość Available capacity [Nm 3 /h] Brak iformacji / o data Woda a tereie (T/N) Water supply (Y/N) Odległość przyłącza od graicy tereu Coectio poit (distace from boudary) [m] Dostępa objętość Available capacity [m 3 /24h] y Na tereie / o the terrai Stadardowe ciśieie / stadard pressure Kaalizacja a tereie (T/N) Sewage discharge (Y/N) y Odległość przyłącza od graicy tereu Coectio poit (distace from boudary) [m] Dostępa objętość Available capacity [m 3 /24h] Na tereie / o the terrai mm Ograiczeie zrzutu ścieków Limitatio of discharge Max 200 Odprowadzeie wód deszczowych a tereie (T/N) Rai water discharge (Y/N) Niezależy kolektor deszczowy mm / Idepedet rai collector mm 8

9 Oczyszczalia ścieków a tereie bądź w bezpośredim sąsiedztwie Treatmet plat (Y/N) Telefoy (T/N) Telephoe (Y/N) Oczyszczalia a tereie miasta Kostrzy ad Odrą. treatmet plat o the terrai of Kostrzy city y Odległość przyłącza od graicy tereu Coectio poit (distace from boudary) [m] Liczba dostępych liii aalogowych Number of available aalog lies Liczba dostępych liii ISDN Number of available ISDN lies Na tereie / o the terrai Uwagi Commets Osoba przygotowująca ofertę Offer prepared by Osoby do kotaktu Cotact perso Described terrai is oe of the best developed i the Kostrzy Slubice Special Ecoomic Zoe takig ito accout ifrastructure where the Zoe sped much fiacial meas to prepare it. Excellet locatio for middle compaies ad big compaies to 200 employee. Krzysztof Babij, Seior Project Maager, , laguage: eglish Krzysztof Babij, Seior Project Maager, , laguage: eglish 9

10 Kostrzy Complex 3 10

11 PLOTS (1-2 ha) 19/ m2 11

12 12

13 19/ m2 13

14 14

15 PLOTS (2-4 ha) 17/ m2 15

16 16

17 4/ m2 17

18 18

19 4/ m2 19

20 20

21 PLOTS (4-10 ha) 18/3 (city owed) + 17/ m2 21

22 22

23 4/33 + 4/ m2 23

24 24

25 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położeie Locatio Nazwa lokalizacji Site ame Kostrzy ad Odrą Complex r 2 Powierzchia ieruchomości Area of property Cea Price Iformacje dotyczące ieruchomości Property iformatio Miasto / Gmia Tow / Commue Powiat District Województwo Provice (Voivodship) Maksymala dostępa powierzchia (w jedym kawałku) [ha] Max. area available (as oe piece) [ha] Możliwości powiększeia tereu (krótki opis) Possibility for expasio (short descriptio) Orietacyja cea grutu [PLN/m 2 ] włączając 22% VAT Lad price [PLN/m 2 ] icludig 22% VAT Własciciel / właściciele Ower(s) Aktualy pla zagospodarowaia przestrzeego (T/N) Valid zoig pla (Y/N) Kostrzy ad Odrą Gorzów Wlkp lubuskie 60 ha Tak, o 15 ha / Yes for 15 ha K-S SSE S.A. / K-S SEZ Tak, od 1998 r. / yes Sice 1998 Przezaczeie w miejscowym plaie zagospodarowaia przestrzeego Zoig Przemysł / Idustry Charakterystyka działki Lad specificatio Klasa grutów wraz z powierzchią [ha] Soil class with area [ha] Różica poziomów tereu [m] Differeces i lad level [m] IV, V, VI Tere płaski z odchyleiem cm Flat area cm differece 25

26 Obece użytkowaie Preset usage Terey wole od obudowy / oe - ready for the ivestmet Zaieczyszczeia wód powierzchiowych i grutowych (T/N) Soil ad udergroud water pollutio (Y/N) Odpady zajdujące się a tereie (T/N) Waste materials o site (Y/N) N N Poziom wód grutowych [m] Udergroud water level [m] od 0,8 do 1,5 metra / betwee 0,8 1,5 meter Ryzyko wystąpieia zalań lub obsuięć tereu (T/N) Risk of floodig or lad slide (Y/N) Przeszkody podzieme (T/N) Udergroud obstacles (Y/N) Przeszkody występujące a powierzchi tereu (T/N) Groud ad overhead obstacles (Y/N) Istiejące ograiczeia ekologicze (T/N) Ecological restrictios (Y/N) Budyki i zabudowaia a tereie (T/N) Buildigs / other costructios o site (Y/N) Ograiczeia budowlae Buildig restrictios Procet dopuszczalej zabudowy Buildig coverage [%] 95% Ograiczeia wysokości budyków [m] Buildig height limit [m] 25 metrów / 25 meters 26

27 Strefa buforowa [m] Buffer zoe [m] metrów od okoliczych lasów meters from the surroudig forests Ie, jeśli występują Połączeia trasportowe Trasport liks Others if ay Droga dojazdowa do tereu (rodzaj drogi i jej szerokość) Access road to the plot (type ad width of access road) Autostrada / droga krajowa [km] Nearest motorway / atioal road [km] Kolej [km] Railway lie [km] Boczica kolejowa [km] Railway sidig [km] Najbliższe lotisko międzyarodowe [km] Nearest iteratioal airport [km] Istieje lokala droga 5 m szerokości. Plaowaa jest budowa owej drogi o szerokości 7m i 110 N / jedą oś pojazdu Existig local Road 5 m wide. There will be costructio of the 7 m wide road ad 110 N/axle 35 km autostrada A2 / highway A2 45 km droga expresowa S3 / express road S3 1 km droga krajowa r 31, która przebiega przebiega przez miasto. / Natioal Road o 31 throug the city. Na tereie miasta Kostrzya ad Odrą w odległości 150 metrów O the terrai of Kostrzy city, 150 m ditace Na tereie miasta Kostrzya ad Odrą w odległości 2 km O the terrai of Kostrzy city, 2 km ditace Berli 100 km Goleiów 150 km Istiejąca ifrastruktura Existig Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Nearest provice capital [km] Elektryczość a tereie (T/N) Electricity (Y/N) Gorzów Wlkp. 45 km 27

28 ifrastructure Odległość przyłącza od graicy tereu Coectio poit 1,5 km od lii 110 Kv / 1,5 km from the 110 kv lie (distace from boudary) [m] Napięcie Voltage [kv] 110Kv Dostępa moc Available capacity [MW] Gaz a tereie (T/N) Gas (Y/N) Odległość przyłącza od graicy działki Coectio poit 2 km (distace from boudary) [m] Wartość kalorycza Calorific value [MJ/Nm 3 ] E- ciepło spalaia 39,5 MJ/1m3 E - 39,5 MJ/1m3 Średica rury Pipe diameter [mm] Dostępa objętość Available capacity [Nm 3 /h] Woda a tereie (T/N) Water supply (Y/N) Odległość przyłącza od graicy tereu Coectio poit (distace from boudary) [m] Dostępa objętość Available capacity [m 3 /24h] Kaalizacja a tereie (T/N) Sewage discharge (Y/N) Odległość przyłącza od graicy tereu Coectio poit (distace from boudary) [m] 28

29 Dostępa objętość Available capacity [m 3 /24h] Ograiczeie zrzutu ścieków Limitatio of discharge Odprowadzeie wód deszczowych a tereie (T/N) Rai water discharge (Y/N) Oczyszczalia ścieków a tereie bądź w bezpośredim sąsiedztwie Treatmet plat (Y/N) Telefoy (T/N) Telephoe (Y/N) Lokale rowy otwarte / local ope ditches Oczyszczalia a tereie miasta Kostrzy ad Odrą w odległości 3,5 km. Treatmet plat o the terrai of Kostrzy city, distace 3,5 km. Odległość przyłącza od graicy tereu Coectio poit (distace from boudary) [m] Liczba dostępych liii aalogowych Number of available aalog lies Liczba dostępych liii ISDN Number of available ISDN lies Uwagi Commets Osoba przygotowująca ofertę Offer prepared by Osoby do kotaktu Cotact perso Krzysztof Babij, Seior Project Maager, , laguage: eglish Krzysztof Babij, Seior Project Maager, , laguage: eglish 29

30 Kostrzy Complex 2 PLOTS (more tha 10 ha) 1325/ m2 30

31 31

32 Nowa Sól 32

33 Nowa Sól is a tow o the Oder River i Lubusz Voivodeship, wester Polad. Nowa Sol is put i the crossig of atioal road o 3, ad voivodshp s roads 297 ad 315, 23km far from Zieloa Gora. Locatio ear the Odra River makes the possibility to use the river like a trasport mea. City is the residece of the district, where 127 thousad of people are livig. The district cosists of 11 commues, i these 7 tows. I Nowa Sol are livig ca. 43 thousad people. It is estimated that uemploymet rate is 20%. The biggest ivestors located here: Fatsa automotive Polad Ghedia Polad automotive Germay Nord metal Germay Fuai electroic Japa AbFoods food UK Jost automotive Germay Voit metal Germay 33

34 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położeie Locatio Nazwa lokalizacji Site ame Nowa Sól Complex r 1 Miasto / Gmia Tow / Commue Nowa Sól Powierzchia ieruchomości Area of property Cea Price Iformacje dotyczące ieruchomości Property iformatio Powiat District Województwo Provice (Voivodship) Maksymala dostępa powierzchia (w jedym kawałku) [ha] Max. area available (as oe piece) [ha] Możliwości powiększeia tereu (krótki opis) Possibility for expasio (short descriptio) Orietacyja cea grutu [PLN/m 2 ] włączając 22% VAT Lad price [PLN/m 2 ] icludig 22% VAT Własciciel / właściciele Ower(s) Aktualy pla zagospodarowaia przestrzeego (T/N) Valid zoig pla (Y/N) lubuskie 60 PLN/m2 K-S SEZ Y Przezaczeie w miejscowym plaie zagospodarowaia przestrzeego Zoig Przemysł / Idustry Charakterystyka działki Lad specificatio Klasa grutów wraz z powierzchią [ha] Soil class with area [ha] Różica poziomów tereu [m] Differeces i lad level [m] IV, V, VI +- 1,5 m o whole terrai (poszczególe działki 0,5 metra) / (particular plots 0,5 m) 34

35 Obece użytkowaie Preset usage Nieużytki role / barres Zaieczyszczeia wód powierzchiowych i grutowych (T/N) Soil ad udergroud water pollutio (Y/N) Odpady zajdujące się a tereie (T/N) Waste materials o site (Y/N) N N Poziom wód grutowych [m] Udergroud water level [m] 0,8-1,5 m Ryzyko wystąpieia zalań lub obsuięć tereu (T/N) Risk of floodig or lad slide (Y/N) Przeszkody podzieme (T/N) Udergroud obstacles (Y/N) Przeszkody występujące a powierzchi tereu (T/N) Groud ad overhead obstacles (Y/N) Istiejące ograiczeia ekologicze (T/N) Ecological restrictios (Y/N) Budyki i zabudowaia a tereie (T/N) Buildigs / other costructios N o site (Y/N) Ograiczeia budowlae Buildig restrictios Procet dopuszczalej zabudowy Buildig coverage [%] 80% Ograiczeia wysokości budyków [m] Buildig height limit [m] 15 m 35

36 Strefa buforowa [m] Buffer zoe [m] Brak / o Ie, jeśli występują Połączeia trasportowe Trasport liks Others if ay Droga dojazdowa do tereu (rodzaj drogi i jej szerokość) Access road to the plot (type ad width of access road) Autostrada / droga krajowa [km] Nearest motorway / atioal road [km] Kolej [km] Railway lie [km] 0,5-1 km drogą publiczą do drogi woj. / public road to atioal road 60 km autostrada A2 / highway A2 1 km droga ekspresowa S3 / Express road S3 W bezpośredim sąsiedztwie / direct eighborhood Boczica kolejowa [km] Railway sidig [km] Y Najbliższe lotisko międzyarodowe [km] Nearest iteratioal airport [km] Berli 150 km Istiejąca ifrastruktura Existig ifrastructure Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Nearest provice capital [km] Elektryczość a tereie (T/N) Electricity (Y/N) Odległość przyłącza od graicy tereu Coectio poit (distace from boudary) [m] Napięcie Voltage [kv] Zieloa Góra. 20 km y W bezpośredim sąsiedztwie / direct eighborhood 20 Kv 36

37 Dostępa moc Available capacity [MW] 10 MW Gaz a tereie (T/N) Gas (Y/N) Y Odległość przyłącza od graicy działki Coectio poit Bezpośredio / direct eighborhood (distace from boudary) [m] Wartość kalorycza Calorific value [MJ/Nm 3 ] GZ 50 Średica rury Pipe diameter [mm] 250 mm Dostępa objętość Available capacity [Nm 3 /h] m3 Woda a tereie (T/N) Water supply (Y/N) Odległość przyłącza od graicy tereu Coectio poit (distace from boudary) [m] Dostępa objętość Available capacity [m 3 /24h] Y bezpośredio / direct eighborhood Rura / pipe 250 Kaalizacja a tereie (T/N) Sewage discharge (Y/N) y Odległość przyłącza od graicy tereu Coectio poit (distace from boudary) [m] Dostępa objętość Available capacity [m 3 /24h] Bezpośredio / direct eighborhood Rura / pipe [fi] 500 Ograiczeie zrzutu ścieków Limitatio of discharge Niewystępuje (do celów bytowych) / o for social purposes Odprowadzeie wód deszczowych a tereie (T/N) Rai water discharge (Y/N) Y 37

38 Oczyszczalia ścieków a tereie bądź w bezpośredim sąsiedztwie Treatmet plat (Y/N) Telefoy (T/N) Telephoe (Y/N) Oczyszczalia a tereie miasta Nowa Sól / Treatmet plat o the area of Nowa Sol city Y - dialog Odległość przyłącza od graicy tereu Coectio poit (distace from boudary) [m] Liczba dostępych liii aalogowych Number of available aalog lies Liczba dostępych liii ISDN Number of available ISDN lies Uwagi Commets Osoba przygotowująca ofertę Offer prepared by Osoby do kotaktu Cotact perso Krzysztof Babij, Seior Project Maager, , laguage: eglish Krzysztof Babij, Seior Project Maager, , laguage: eglish 38

39 Nowa Sól Complex 1 (1-3 ha) 124/ m2 39

40 40

41 14/ m2 41

42 42

43 14/ m2 43

44 44

45 (3-7 ha) 124/ / m2 45

46 46

47 15+14/ m2 47

48 48

49 14/ m2 49

50 50

51 (more tha 10 ha) 52/10+57/ /2+52/9+64/ m2 51

52 52

53 Bytom Odrzański 53

54 Bytom Odrzański is a picturesque tow ear the Dalkowskie hills, with beautiful sightseeig o the Odra River meader. The tow is populated with 4,400 ihabitats. Its uemploymet rate is 20%. Bytom Odrzaski is situated withi the admiistrative district of Nowa Sol. It offers admiistrative, educatioal ad medical services. Bytom Odrzaski is crossed by the Slask Szczeci railway lie ad has access to a river port. Bytom Odrzaski s distace from the border crossig is 80km, from the Riverport is 14km, ad from the railway juctio is 0,5km. The biggest ivestors located here: Nadodrze metal Polad Dried Flowers decorative Polad 54

55 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położeie Locatio Nazwa lokalizacji Site ame Bytom Odrzański Powierzchia ieruchomości Area of property Cea Price Iformacje dotyczące ieruchomości Property iformatio Miasto / Gmia Tow / Commue Powiat District Województwo Provice (Voivodship) Maksymala dostępa powierzchia (w jedym kawałku) [ha] Max. area available (as oe piece) [ha] Możliwości powiększeia tereu (krótki opis) Possibility for expasio (short descriptio) Orietacyja cea grutu [PLN/m 2 ] włączając 22% VAT Lad price [PLN/m 2 ] icludig 22% VAT Własciciel / właściciele Ower(s) Aktualy pla zagospodarowaia przestrzeego (T/N) Valid zoig pla (Y/N) Bytom Odrzański Nowa Sól lubuskie 11,97 ha Y Przezaczeie w miejscowym plaie zagospodarowaia przestrzeego Zoig Przemysł / Idustry Charakterystyka działki Lad specificatio Klasa grutów wraz z powierzchią [ha] Soil class with area [ha] Różica poziomów tereu [m] Differeces i lad level [m] IV, V, VI m 55

56 Obece użytkowaie Preset usage Nieużytki role / barres Zaieczyszczeia wód powierzchiowych i grutowych (T/N) Soil ad udergroud water pollutio (Y/N) Odpady zajdujące się a tereie (T/N) Waste materials o site (Y/N) N N Poziom wód grutowych [m] Udergroud water level [m] Poiżej 2 metrów / below 2 meters Ryzyko wystąpieia zalań lub obsuięć tereu (T/N) Risk of floodig or lad slide (Y/N) Przeszkody podzieme (T/N) Udergroud obstacles (Y/N) Przeszkody występujące a powierzchi tereu (T/N) Groud ad overhead obstacles (Y/N) Istiejące ograiczeia ekologicze (T/N) Ecological restrictios (Y/N) Budyki i zabudowaia a tereie (T/N) Buildigs / other costructios N o site (Y/N) Ograiczeia budowlae Buildig restrictios Procet dopuszczalej zabudowy Buildig coverage [%] 80% Ograiczeia wysokości budyków [m] Buildig height limit [m] 15 metrów / 15 meters 56

57 Strefa buforowa [m] Buffer zoe [m] Ie, jeśli występują Połączeia trasportowe Trasport liks Others if ay Droga dojazdowa do tereu (rodzaj drogi i jej szerokość) Access road to the plot (type ad width of access road) Autostrada / droga krajowa [km] Nearest motorway / atioal road [km] Droga woj. bezpośredio przylegająca do tereu (szerokość 7 m) Regioal road adhere to the terrai Droga wojewódzka r 292 Regioal Road o 292 Kolej [km] Railway lie [km] W bezpośredim sąsiedztwie Direct eighborhood Boczica kolejowa [km] Railway sidig [km] Brak / o Najbliższe lotisko międzyarodowe [km] Nearest iteratioal airport [km] Berli 210 Istiejąca ifrastruktura Existig ifrastructure Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Nearest provice capital [km] Elektryczość a tereie (T/N) Electricity (Y/N) Odległość przyłącza od graicy tereu Coectio poit (distace from boudary) [m] Napięcie Voltage [kv] Zieloa Góra. 32 km y W bezpośredim sąsiedztwie Direct eighborhood 20 Kv 57

58 Dostępa moc Available capacity [MW] 2 MW Gaz a tereie (T/N) Gas (Y/N) Odległość przyłącza od graicy działki Coectio poit (distace from boudary) [m] Wartość kalorycza Calorific value [MJ/Nm 3 ] Y (w bezpośrediej bliskości) Direct eighborhood 100 metrów 100 meters GZ 50 Średica rury Pipe diameter [mm] [fi] 100 Dostępa objętość Available capacity [Nm 3 /h] Woda a tereie (T/N) Water supply (Y/N) Odległość przyłącza od graicy tereu Coectio poit (distace from boudary) [m] Dostępa objętość Available capacity [m 3 /24h] Y bezpośredio Direct eighborhood Kaalizacja a tereie (T/N) Sewage discharge (Y/N) y Odległość przyłącza od graicy tereu Coectio poit (distace from boudary) [m] Dostępa objętość Available capacity [m 3 /24h] Bezpośredio Direct eighborhood Ograiczeie zrzutu ścieków Limitatio of discharge 58

59 Odprowadzeie wód deszczowych a tereie (T/N) Rai water discharge (Y/N) Oczyszczalia ścieków a tereie bądź w bezpośredim sąsiedztwie Treatmet plat (Y/N) Telefoy (T/N) Telephoe (Y/N) Bezpośredio koło oczyszczali (50 m od tereu) Nearby the sewage plat treatmet (50 meters from terrai W bezpośredim sąsiedztwie Direct eighborhood TP Odległość przyłącza od graicy tereu Coectio poit (distace from boudary) [m] Liczba dostępych liii aalogowych Number of available aalog lies Liczba dostępych liii ISDN Number of available ISDN lies Uwagi Commets Osoba przygotowująca ofertę Offer prepared by Osoby do kotaktu Cotact perso Krzysztof Babij, Seior Project Maager, , laguage: eglish Krzysztof Babij, Seior Project Maager, , laguage: eglish 59

60 Bytom Odrzański PLOTS (more tha 10 ha) 529/ m2 60

61 Road 475 m 165 m 50 m 120 m 190 m m 61

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Informacje dotyczące nieruchomości Property information LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Gdów

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PołoŜenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położe Location Nazwa lokalizacji Site name 5A - obręb Widów działka nr 7/5 Miasto / Gmina Town / Commune Gmina Rudzic Powiat District / Poviat gliwicki

Bardziej szczegółowo

VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu GRUNT NA MEDAL 2016

VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu GRUNT NA MEDAL 2016 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Nazwa lokalizacji oraz numery działek Site name and plot numbers Miasto / Gmina Town / Commune

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Nazwa lokalizacji Site

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położe Location Nazwa lokalizacji Site name 1D - obręb Łany- 2 działki wg załącznika nr 1 Miasto / Gmina Town / Commune Gmina Rudzic Powiat District / Poviat

Bardziej szczegółowo

TEREN OFERTOWY STREFY PRZEMYSŁOWEJ GMINY WILKOWICE

TEREN OFERTOWY STREFY PRZEMYSŁOWEJ GMINY WILKOWICE Urząd Gminy Wilkowice ul. Wyzwolenia 25 43-365 Wilkowice tel./fax (+48 33) 499-00-77 mail: sekretariat@wilkowce.pl http:// www.wilkowice.pl TEREN OFERTOWY STREFY PRZEMYSŁOWEJ GMINY WILKOWICE Położenie

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Nazwa lokalizacji Site

Bardziej szczegółowo

Max. area available (as one piece) [ha] Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)

Max. area available (as one piece) [ha] Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położe Location Powierzchnia ruchomości Area of property Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province (Voivodship)

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Lokalizacja terenu inwestycyjnego

Rys. 1. Lokalizacja terenu inwestycyjnego Rys. 1. Lokalizacja inwestycyjnego 1 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Nazwa lokalizacji Site name Obręb Przewóz, działka nr 600 pow. 0,8200 ha Powierzchnia nieruchomości

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Nazwa lokalizacji Site name Boguchwała Miasto / Gmina Boguchwała Town / Commune Powiat Rzeszowski

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Lokalizacja terenu inwestycyjnego

Rys. 1. Lokalizacja terenu inwestycyjnego Rys. 1. Lokalizacja inwestycyjnego 1 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Nazwa lokalizacji Site name Obręb Przewóz dz. nr 559/3 pow. 1,1685 ha Powierzchnia nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Oferta obszaru II. Tarnów, dnia 7 kwietnia 2009 r.

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Oferta obszaru II. Tarnów, dnia 7 kwietnia 2009 r. Oferta obszaru II arnów, dnia 7 kwietnia 2009 r. DAE EREU PołoŜenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information azwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DACH DOTCZĄCCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property azwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province (Voivodship)

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Nazwa lokalizacji Site name STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ ZAWADZKIE Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District ZAWADZKIE / ZAWADZKIE

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Nazwa lokalizacji Site name Miasto

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PODSTREFA OSTRÓDA OSTRÓDA SUBZONE

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PODSTREFA OSTRÓDA OSTRÓDA SUBZONE LISA DAYCH DOYCZĄCYCH EREU SIE CHECK LIS PODSREFA OSRÓDA OSRÓDA SUBZOE Warmia Mazury Special Economic iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego his information

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Oferta 4 LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information azwa lokalizacji Site name

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST PODSTREFA DOBRE MIASTO DOBRE MIASTO SUBZOE Investor ul. Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn tel/fax. +48 89 535 02 41 iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST PODSTREFA OSTRÓDA KOMPLEKS TYROWO OSTRODA SUBZOE TYROWO COMPLEX Warmińsko Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna Warmia Mazury Special Economic iniejsza informacja

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DACH DOTCZĄCCH TEREU SITE CHECK LIST PODSTREFA ORETA ORETA SUBZOE Warmińsko Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna Warmia Mazury Special Economic Oferta inwestycyjna WM SSE Podstrefa Orneta Investment

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISA DACH DOCZĄCCH EREU SIE CHECK LIS PODSREFA BRAIEWO KOMPLEKS KOLEJOWA BRAIEWO SUBZOE KOLEJOWA COMPLEX Warmińsko Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna Warmia Mazury Special Economic ul. Barczewskiego

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położe Location Powierzchnia ruchomości Area of the property Cena Price Informacje dotyczące ruchomości Property information Nazwa lokalizacji Site name LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położe Location Nazwa lokalizacji Site name 6A - obręb Kleszczów - 1 działki wg załącznika nr 1 Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District / Poviat gliwicki

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST PODSTREFA STAWIGUDA STAWIGUDA SUBZOE Warmińsko Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna Warmia Mazury Special Economic ul. Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn tel/fax.

Bardziej szczegółowo

Katarzynki Akcesoria Meblowe Sp. z o.o (Ostaszewo 57i) / Katarzynki Akcesoria Meblowe Sp. z o.o (Ostaszewo 57i)

Katarzynki Akcesoria Meblowe Sp. z o.o (Ostaszewo 57i) / Katarzynki Akcesoria Meblowe Sp. z o.o (Ostaszewo 57i) Położenie / Location Skrócona nazwa Katarzynki Akcesoria Meblowe Sp. z o.o Short name Katarzynki Akcesoria Meblowe Sp. z o.o Miasto/gmina Łysomice own/commune Łysomice Powiat toruński District toruński

Bardziej szczegółowo

Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibility for expansion (short description)

Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibility for expansion (short description) Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province (Voivodship) Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Czarnków Kompleks 3 / Czarnków Complex 3

Czarnków Kompleks 3 / Czarnków Complex 3 Położenie / Location Skrócona nazwa Czarnków Kompleks 3 Short name Czarnków Complex 3 Miasto/gmina Romanowo Dolne Town/commune Romanowo Dolne Powiat czarnkowsko-trzcianecki District czarnkowsko-trzcianecki

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PODSTREFA POMIECHÓWEK POMIECHOWEK SUBZONE Warmińsko Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna Warmia Mazury Special Economic Niniejsza informacja nie stanowi

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISA DACH DOCZĄCCH EREU SIE CHECK LIS PODSREFA POMIECHÓWEK POMIECHÓWEK SUBZOE www.wmsse.com.p l iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego his information does

Bardziej szczegółowo

SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Area of the property. Działka nr ewid. 555, obręb geodezyjny Ujazd. PołoŜenie Location.

SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Area of the property. Działka nr ewid. 555, obręb geodezyjny Ujazd. PołoŜenie Location. LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PołoŜenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Nazwa lokalizacji Site

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Nazwa lokalizacji Site name Miasto

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PołoŜenie Location Nazwa lokalizacji Site name Leśnica kompleks ok. 150 działek Lokalizacja GPS: N: 51 9 19.83 E: 16 51 9.33 Powierzchnia nieruchomości Area

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Nazwa lokalizacji Site name LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST PODSTREFA OLECKO OLECKO SUBZOE Warmińsko Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification

Bardziej szczegółowo

Strefa Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej w Zatorze SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA

Strefa Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej w Zatorze SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA OFERA IWESYCYJA IERUCHOMOŚCI DZ. R 1/11 OBRĘB 6 GMIA ZAOR Strefa Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej w Zatorze SPECJALA SREFA EKOOMICZA LISA DAYCH DOYCZĄCYCH EREU SIE CHECK LIS Położenie Location

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISA DACH DOCZĄCCH EREU SIE CHECK LIS PODSREFA SZCZO SZCZO SUBZOE iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego his information does not constitute an offer withi

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PODSTREFA MRĄGOWO MRĄGOWO SUBZONE

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PODSTREFA MRĄGOWO MRĄGOWO SUBZONE LISA DACH DOCZĄCCH EREU SIE CHECK LIS PODSREFA MRĄGOWO MRĄGOWO SUBZOE iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego his information does not constitute an offer

Bardziej szczegółowo

Podstrefa Malbork, Kompleks 2 / Malbork subzone, Complex 2

Podstrefa Malbork, Kompleks 2 / Malbork subzone, Complex 2 Położenie / Location Skrócona nazwa Malbork Kompleks 2 Short name Malbork Complex 2 Miasto/gmina Malbork own/commune Malbork Powiat malborski District malborski Województwo Pomorskie Province(Voivodship)

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISA DACH DOCZĄCCH EREU SIE CHECK LIS PODSREFA WĘGORZEWO WEGORZEWO SUBZOE Warmińsko Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna Warmia Mazury Special Economic iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST PODSTREFA IŁAWA ILAWA SUBZOE Warmińsko Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina

Bardziej szczegółowo

Solec Kujawski Kompleks 1 / Solec Kujawski Complex 1

Solec Kujawski Kompleks 1 / Solec Kujawski Complex 1 Położenie / Location Skrócona nazwa Solec Kujawski Kompleks 1 Short name Solec Kujawski Complex 1 Miasto/gmina Solec Kujawski own/commune Solec Kujawski Powiat bydgoski District bydgoski Województwo Kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST WSSE LIGOTA DOLNA stan 15.10.2012

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST WSSE LIGOTA DOLNA stan 15.10.2012 GMINA KLUCZBORK Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Nazwa lokalizacji Site name LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST WSSE LIGOTA DOLNA stan 15.10.2012 Miasto / Gmina

Bardziej szczegółowo

VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu GRU A MEDAL 2014 Poziom wód gruntowych m Underground water level m ZAŁĄCZIK R 4 Czy były prowadzone badania geologi

VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu GRU A MEDAL 2014 Poziom wód gruntowych m Underground water level m ZAŁĄCZIK R 4 Czy były prowadzone badania geologi VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu GRU A MEDAL 2014 ZAŁĄCZIK R 4 LISA DACH DOCZĄCCH EREU SIE CHECK LIS Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property azwa lokalizacji Site name Miasto /

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISA DACH DOCZĄCCH EREU SIE CHECK LIS PODSREFA POMIECHÓWEK POMIECHÓWEK SUBZOE iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego his information does not constitute

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Nazwa lokalizacji Site name Tereny we wsi Giebnia Giebnia village Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District / Poviat Pakość / gm.

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PODSTREFA LIDZBARK WARMIŃSKI LIDZBARK WARMIŃSKI SUBZONE

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PODSTREFA LIDZBARK WARMIŃSKI LIDZBARK WARMIŃSKI SUBZONE LISA DACH DOCZĄCCH EREU SIE CHECK LIS PODSREFA LIDZBARK WARMIŃSKI LIDZBARK WARMIŃSKI SUBZOE Warmińsko - Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna Departament Pozyskiwania Inwestorów iniejsza informacja nie

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Nazwa lokalizacji Site name Numer

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST (Greenfield)

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST (Greenfield) Invest in Położenie Location Nazwa lokalizacji Site name LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST (Greenfield) Centrum Obsługi Przedsiębiorców, +48 (86) 2156852, cop@um.lomza.pl, www.biznes.um.lomza.pl

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna WMSSE Podstrefa Nidzica

Oferta inwestycyjna WMSSE Podstrefa Nidzica Oferta inwestycyjna WMSSE Podstrefa idzica LISA DACH DOCZĄCCH EREU SIE CHECK LIS Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dot. nieruchomości Property information azwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST. MoŜliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibility for expansion (short

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST. MoŜliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibility for expansion (short LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PołoŜenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province

Bardziej szczegółowo

TEREN INWESTYCYJNY NAD KANAŁEM ŁUCZAŃSKIM INVESTMENT SITE BY LUCZANSKI CANAL

TEREN INWESTYCYJNY NAD KANAŁEM ŁUCZAŃSKIM INVESTMENT SITE BY LUCZANSKI CANAL OFERTA IWESTYCYJA MIASTA GIŻYCKA TERE IWESTYCYJY AD KAAŁEM ŁUCZAŃSKIM (DAWY KURHAUS) GIŻYCKO TOW IVESTMET OFFER IVESTMET SITE BY LUCZASKI CAAL (PREVIOUS KURHAUS) 1 LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PODSTREFA KURZĘTNIK KURZĘTNIK SUBZONE

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PODSTREFA KURZĘTNIK KURZĘTNIK SUBZONE LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PODSTREFA KURZĘTNIK KURZĘTNIK SUBZONE Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego This information does not

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PODSTREFA BARCZEWO BZRCZEWO SUBZONE

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PODSTREFA BARCZEWO BZRCZEWO SUBZONE LISA DAYCH DOYCZĄCYCH EREU SIE CHECK LIS PODSREFA BARCZEWO BZRCZEWO SUBZOE iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego his information does not constitute an

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property azwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District umer działki Plot`s

Bardziej szczegółowo

SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Nazwa lokalizacji Site name Miasto

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property azwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District umer działki Plot`s

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information azwa lokalizacji Site name Miasto /

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISA DACH DOCZĄCCH EREU SIE CHECK LIS Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land

Bardziej szczegółowo

Nadnotecki Park Przemysłowy w Paterku / Nadnotecki Park Przemysłowy w Paterku

Nadnotecki Park Przemysłowy w Paterku / Nadnotecki Park Przemysłowy w Paterku adnotecki Park Przemysłowy / adnotecki Park Przemysłowy Położenie / Location Skrócona nazwa akło nad otecią kompleks 5 Short name akło nad otecią complex 5 Miasto/gmina Paterek/akło nad otecią own/commune

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISA DACH DOCZĄCCH EREU SIE CHECK LIS Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province (Voivodeship) Położenie Location Gdańsk lotnisko Klukowo,

Bardziej szczegółowo

Poznański/ District poznański. Całość 68 ha, / In total 68 ha

Poznański/ District poznański. Całość 68 ha, / In total 68 ha PołoŜenie Location Nazwa lokalizacji Site name Pobiedziska Miasto / Gmina Town / Commune Pobiedziska Powiat District Poznański/ District poznański Województwo Province (Voivodship) Wielkopolskie Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST. MoŜliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibility for expansion (short

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST. MoŜliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibility for expansion (short LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PołoŜenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province

Bardziej szczegółowo

Czerwiec / June 2007

Czerwiec / June 2007 Lodz SEZ Investment Offer Author: OFERTA IWESTYCYJA IVESTMET OFFER ŻYRARDÓW Czerwiec / June 2007 Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Departement Pozykiwania Inwestora 1 z 10 Położenie Location Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Brodnica / Brodnica. Położenie / Location. My Maps My Maps

Brodnica / Brodnica. Położenie / Location. My Maps My Maps Położenie / Location Skrócona nazwa Brodnica Kompleks 3 Short name Brodnica Complex 3 Miasto/gmina Brodnica own/commune Brodnica Powiat brodnicki District brodnicki Województwo Kujawsko-pomorskie Province(Voivodship)

Bardziej szczegółowo

Informacja o terenie inwestycyjnym

Informacja o terenie inwestycyjnym ŁÓDZKA SPECJALA STREFA EKOOMICZA LODZ SPECIAL ECOOMIC ZOE Informacja o terenie inwestycyjnym Site check list Żychlin 1-go Maja Luty / February 2015 Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Lodz Special Economic

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISA DACH DOCZĄCCH EREU SIE CHECK LIS PODSREFA OLSZ KOMPLEKS RACK OLSZ SUBZOE RACK COMPLEX Warmińsko - Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz Kompleks 2 / Bydgoszcz Complex 2

Bydgoszcz Kompleks 2 / Bydgoszcz Complex 2 Położenie / Location Skrócona nazwa Bydgoszcz Kompleks 2 Short name Bydgoszcz Complex 2 Miasto/gmina Bydgoszcz Town/commune Bydgoszcz Powiat bydgoski District bydgoski Województwo Kujawsko-pomorskie Province(Voivodship)

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISA DACH DOCZĄCCH EREU SIE CHECK LIS Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA INVESTMENT OFFER OPIS NAME

OFERTA INWESTYCYJNA INVESTMENT OFFER OPIS NAME ZAKŁADKA: CO MOŻE SIĘ ZNAJDOWAĆ OFERTA INWESTYCYJNA INVESTMENT OFFER OPIS Miejscowość/SITE Powierzchnia/AREA Właściciel/OWNER NAME OF PROPERTY we Marzy.ha Prywatny Mapa układ komunikacyjne / MAPS http://mapy.mojregion.info/geoportal/f?p=mapa:113:938611999928711::::p113_mapa,p113_temat:kl_drog,d

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Załącznik nr 1 do pisma z dnia 13.09.2011 r. znak: ZI.6840.73.2011 Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UMC Poland sp. z o.o. / UMC Poland sp. z o.o.

UMC Poland sp. z o.o. / UMC Poland sp. z o.o. Położenie / Location Skrócona nazwa Short name Miasto/gmina Łysomice Town/commune Łysomice Powiat toruński District toruński Województwo Kujawsko-pomorskie Province(Voivodship) Kuyavian-Pomeranian My Maps

Bardziej szczegółowo

Informacja o terenie inwestycyjnym

Informacja o terenie inwestycyjnym ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Informacja o terenie inwestycyjnym Site check list Sławno Czerwiec / June 2013 Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Lodz Special Economic Zone

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information azwa lokalizacji Site name

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PołoŜenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Nazwa lokalizacji Site name Al. Wojska Polskiego (National road DK 1 Warsaw-Katowice) Area in the vicinity of the junction of A1 motorway

Bardziej szczegółowo

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N)

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/) Were geological research done (Y/) Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/) Risk of flooding

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PołoŜenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki

Bardziej szczegółowo

Oferta Inwestycyjna Miasta Wałcz

Oferta Inwestycyjna Miasta Wałcz Oferta Inwestycyjna Miasta Wałcz Podstrefa Wałcz Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej POWIEŻCHIA: całkowita powierzchnia 56,7961 ha, wolne tereny do inwestowania 35ha POŁOŻEIE: Wałcz, ul. Budowlanych,

Bardziej szczegółowo

poznański 15,6 ha Tak Yes

poznański 15,6 ha Tak Yes PołoŜenie Location azwa lokalizacji Site name Pobiedziska Jezioro Dobre Pobiedziska the Dobre Lake Miasto / Gmina Town / Commune Pobiedziska Powiat District poznański Województwo Province (Voivodship)

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY ŚWIĘCIECHOWA

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY ŚWIĘCIECHOWA URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE UL.UŁAŃSKA 4 64-115 ŚWIĘCIECHOWA tel.(65) 533 35 10 fax (65) 529 95 48 e-mail:urzadgminy@swieciechowa.pl, www.swieciechowa.pl OFERTA INWESTYCYJNA GMINY ŚWIĘCIECHOWA Święciechowa

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PODSTREFA BISKUPIEC BISKUPIEC SUBZONE

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PODSTREFA BISKUPIEC BISKUPIEC SUBZONE LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PODSTREFA BISKUPIEC BISKUPIEC SUBZONE Zone Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego This information does

Bardziej szczegółowo

Poznański / District poznański

Poznański / District poznański PołoŜenie Location azwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina own / Commune eren przy drodze krajowej na wschód od Pobiedzisk / Pobiedziska Economic Zone; area next to national road to the east from Pobiedziska

Bardziej szczegółowo