Bazy danych. Plan wykładu. Rodzaje baz. Rodzaje baz. Hurtownie danych. Cechy hurtowni danych. Wykład 14: Hurtownie danych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bazy danych. Plan wykładu. Rodzaje baz. Rodzaje baz. Hurtownie danych. Cechy hurtowni danych. Wykład 14: Hurtownie danych"

Transkrypt

1 Plan wykładu Bazy Wykład 14: Hurtownie Bazy operacyjne i analityczne Architektura hurtowni Projektowanie hurtowni Małgorzata Krętowska, Agnieszka Oniśko Wydział Informatyki PB Bazy (studia dzienne) 2 Rodzaje baz Bazy operacyjne: wspomaganie bieżącego funkcjonowania firmy. OLTP (On-Line Transactions Processing) Bazy analityczne: wyciąganie z informacji o wzorcach i trendach w biznesie z myślą o wspomaganiu podejmowania decyzji w firmie. OLAP (On-Line Analytical Processing) OLTP Rodzaje baz -bieżąca działalność przedsiębiorstwa -duża liczba prostych zapytań (fakty) -dodawanie, usuwanie i modyfikacja -natychmiastowy dostęp do aktualnych informacji OLAP -analizy, raporty -niewielka liczba skomplikowanych zapytań (podsumowania) -odczytywanie informacji i ich cykliczne uzupełnianie -dane mogą być dostępne z opóźnieniem Hurtownie (data warehouse) - zintegrowana perspektywa, udostępniająca najważniejsze informacje gromadzone przez jednostkę organizacyjną lub: to zbiór zintegrowanych, nieulotnych, ukierunkowanych baz, wykorzystywanych w systemach wspomagania decyzji (B. Inmon, 1996). Cechy hurtowni -Zorientowana tematycznie -Nieulotna: po załadowaniu dane będą tylko odczytywane -Wielowersyjna-czasowo: dane pochodzą z okresu kilku/kilkunastu lat. Istotnym elementem jest czas. Zadanie hurtowni : zamiana bezładnych na użyteczne informacje

2 Cele hurtowni Odkrywanie wiedzy (KDD) Przetwarzanie analityczne (OLAP) Wspomaganie podejmowania decyzji (DSS) Archiwizacja Wydobywanie wiedzy, eksploracja, drążenie (data mining) - dziedzina hurtowni związana z wykorzystaniem zaawansowanych metod matematycznych, mających na celu wykrycie tendencji zmian w. -statystyczna analiza wielowymiarowa -uczenie maszynowe (ang. machine learning) KDD: Knowledge Discovery in Databases Systemy wspomagania decyzji CRM CRM (ang. Customer Relationship Management): zarządzanie kontaktami z klientami Cele biznesowe: pozyskiwanie nowych klientów, zatrzymanie najlepszych klientów, zwiększenie sprzedaży Dane pacjenta Decyzja o diagnozie CRM: rozwiązania programowe i organizacyjne mające na celu zmniejszenie ryzyka utraty klientów: -gromadzenie informacji o klientach -usprawnienie kontaktów z klientami Model decyzyjny -wsparcie techniczne akcji marketingowych Architektura hurtowni Architektura hurtowni Integracja Przekształcenie Interfejs Źródła Użytkownicy końcowi Źródła ODS (ang. Operational Data Store): magazyny operacyjnych, stanowią warstwę pośrednią, w której dane są już zintegrowane. Zwykle ODS są częściej aktualizowane, niż właściwa hurtownia.

3 Architektura hurtowni tematycznych Rodzaje implementacji Hurtownie tematyczne Architektura scentralizowana: fizyczna hurtownia centralna (i ew. ODS). Architektura federacyjna: hurtownia centralna jest wirtualna (perspektywy nie zawsze zmaterializowane), pobiera dane z ODS. Architektura warstwowa: fizyczna hurtownia centralna, kolejne warstwy fizycznych hurtowni tematycznych. Źródła ODS (ang. Operational Data Store): magazyny operacyjnych, stanowią warstwę pośrednią, w której dane są już zintegrowane. Zwykle ODS są częściej aktualizowane, niż właściwa hurtownia. Architektura scentralizowana Hurtownie tematyczne Architektura federacyjna Hurtownie tematyczne Źródła ODS Centralna hurtownia przechowuje dane (zmaterializowana) Hurtownie tematyczne: zazwyczaj zmaterializowane w celu zwiększenia wydajności ODS: mogą być zmaterializowane Źródła ODS Centralna hurtownia jest wirtualna (stanowi tylko wspólny model logiczny i pojęciowy ) Hurtownie tematyczne: zazwyczaj zmaterializowane w celu zwiększenia wydajności ODS: przechowują dane (są zawsze zmaterializowane) Architektura warstwowa Hurtownie tematyczne Projektowanie hurtowni Bazy operacyjne: Po co przechowywać miesięczne salda kont bankowych, skoro można je wyliczyć? Bazy analityczne: Dlaczego nie wyliczyć raz i nie przechowywać miesięcznych stanów kont, skoro 90% wykonywanych analiz wymaga tak przygotowanych? Coraz wyższe stopnie agregacji. Dane z kolejnych warstw są obliczane na podstawie Źródła poprzednich. Ze względu na wydajność, wszystkie warstwy są zmaterializowane.

4 Przygotowanie Agregacje - wstępne wyliczenie pewnych miar przydatnych w późniejszych analizach Podział na partycje - podział tabel na części tak, aby zmniejszyć rozmiar, które będzie trzeba przeczytać w trakcie analizy Rodzaje Wielkości analizowane (fakty) - dane ilościowe opisujące pewne fakty: np. sprzedaż, zyski, obroty Wielkości klasyfikujące (wymiary) - dane klasyfikujące opisywane fakty wg okoliczności ich zaistnienia, np. czas, miejsce, osoba Model wielowymiarowy Baza zawiera fakty opisane przez wymiary i określające wartość miar. Fakt - pojedyncze zdarzenie będące podstawą analiz (np. sprzedaż). Fakty opisane są przez wymiary i miary. Wymiar - cecha opisująca dany fakt, pozwalając powiązać go z innymi pojęciami modelu przedsiębiorstwa (np. klient, data, miejsce, produkt). Wymiary są opisane atrybutami. Atrybut - cecha wymiaru, przechowująca dodatkowe informacje na temat faktu (np. wymiar data może mieć atrybuty: miesiąc, kwartał, rok; wymiar klient może mieć atrybuty: nazwisko, region). Miara - wartość liczbowa przyporządkowana do danego faktu (np. wartość sprzedaży, liczba sztuk). klucz A Schemat gwiazda Schemat gwiazdy - rodzaj organizacji, projektowany pod kątem szybkości dostępu do. Upraszcza nawigację wśród. Struktura ułatwia przeprowadzanie analiz. Składa się z: 1. Tabel opisujących wymiary 2. Tabeli faktów (zawiera również klucze obce z tabel wymiarów) Tabele wymiarów klucz B klucz A klucz C klucz B Tabela faktów klucz C Tabele wymiarów Data id_daty miesiąc kwartał rok Sklep id_sklepu miasto region kierownik telefon Schemat gwiazda - przykład Sprzedaż id_klienta id_daty id_sklepu ilość kwota Tabela faktów Miary: ilość, kwota Atrybuty: miesiąc, kwartał, rok id_klienta nazwisko adres Klient grupa_data kl grupa_prod opis data_wprowadzenia marka Produkt producent Sprzedaż id_klienta id_daty id_sklepu ilosc kwota Tabela faktów Model płatka śniegu Produkt grupa_prod opis data_wprowadzenia id_marki producent Sklep id_sklepu Miasto id_miasta id_miasta id_regionu Marka id_marki id_producenta Producent id_producenta Region id_regionu

5 Kostki Kostki : przykład Kostka : tabela, w której krawędziami są wymiary, a zawartością komórek miary. sklep1 sklep2 sklep3 suma produkt1 100 produkt2 180 produkt produkt3 produkt klient czas Zawartość komórki: zagregowana miara produkt5 produkt6 produkt7 suma czas Agregacje Agregacje to operacje zamieniające zbiór wartości miar opisujących fakty, na pojedynczą wartość. Podstawowa operacja tworząca kostki. Suma Liczba rekordów Średnia Minimum, maksimum, mediana Specjalne (na podstawie składowanych procedur) SELECT miesiąc, SUM(kwota) FROM tablica_faktów GROUP BY miesiąc HAVING SUM(kwota)>500; Agregacje Nie zawsze potrzebujemy opisanych z pełną dostępną dokładnością. Agregacja wartości może dotyczyć pomijania pewnych wymiarów lub atrybutów w hierarchii. (lub hurtownie tematyczne) mogą przechowywać zmaterializowane podkostki i korzystać z nich podczas analiz. Agregacje - przykład Dane: fakty sprzedaży (50 mln. rekordów, miara: wartość), klienci identyfikowani kodem pocztowym (3000 różnych kodów), towary (60 grup, 800 nazw indywidualnych), czas: 3 lata (1000 dni), sklepy (18 sztuk). - Model gwiazdy: tablice z (łącznie) trochę ponad 50 mln. rekordów. - Kostka : 3000*800*1000*18 = komórek. Wersja zagregowana: ignorujemy wymiar klientów, towary rozpatrujemy tylko w grupach (60 grup), czas rozpatrujemy w skali miesięcy. - Kostka : 60*36*18 = komórek (sumy wartości). Powyższa agregacja nie pozwala na wygenerowanie wszystkich tych raportów, które mogły być tworzone oryginalnie, ale za to dla pozostałych raportów może działać o 3 rzędy wielkości szybciej. Operacje w hurtowniach - Integracja - Ekstrakcja -Śledzenie zmian/aktualizacja

6 Źródła : Integracja - Relacyjne bazy (np. systemy transakcyjne) - Dane z przestarzałych systemów w przedsiębiorstwie - Pliki tekstowe, arkusze kalkulacyjne, urządzenia rejestrujące itp. Czyszczeniem i ujednolicaniem źródłowych od strony technicznej zajmują się programy typu ETL (Extraction, Transformation, Load). Integracja Integracja na poziomie pojęciowym to ustalenie wspólnego języka przekładającego terminy biznesowe modelu pojęciowego na obiekty występujące po stronie źródeł. Np. kto to jest klient? Czy wszystkie bazy źródłowe rozumieją to pojecie w ten sam sposób? Jak przekształcić klienta pochodzącego z bazy oddziału zagranicznego na klienta według definicji naszej hurtowni? Jak dopasować zestawy cech opisujących klientów w różnych systemach źródłowych? Np. fakt sprzedaży w jednym systemie identyfikowany jest z wystawieniem faktury, a w innym z wydaniem towaru z magazynu. Integracja - Selekcja informacji (pominięcie nieistotnych z punktu widzenia założonego modelu pojęciowego hurtowni). - Usuwanie redundancji w źródłowych. - Ustalenie reguł poprawności i kontroli jakości trafiających do hurtowni (np. minimalny współczynnik kompletności ). Ekstrakcja Proces ekstrakcji polega na wybraniu informacji, które mają trafić do hurtowni, a następnie pozyskaniu tych informacji z baz źródłowych. Może to wymagać skomplikowanych zabiegów związanych np. ze śledzeniem zmian w czasie. Przykładowa architektura: pośrednia baza cyklicznie odpytuje źródło za pomocą SQL i gromadzi informacje poddawane następnie transformacji i ładowaniu do hurtowni. Zapytanie SQL (baza pośrednia): SELECT...dane_klienta... FROM klienci WHERE data_ostatniej_zmiany >... Śledzenie zmian - Czasem dane mają jawnie podaną datę wprowadzenia do systemów źródłowych (lub możemy taką informację dodać). Alternatywnie możemy zapamiętać tylko informację, czy dany rekord został zarchiwizowany. -Jeśli możemy modyfikować systemy źródłowe oraz ich technologia na to pozwala - instalujemy wyzwalacze. Efektem ich działania może być aktywne powiadamianie hurtowni o zmianach, lub powstawanie tablicy różnic. Są to tablice, w których źródłowa baza zapisuje dodawane, usuwane i zmieniane rekordy (źródła z aktywnością wewnętrzną). -Śledzenie dziennika: Kontrola operacji w bazie poprzez śledzenie dziennika aktywności (np. przetwarzanych zapytań) bazy. Real-time Data Warehousing -Odświeżanie zwykle w cyklu dobowym. -Real-Time Data Warehousing: połączenie typowej hurtowni z możliwością bieżącego odświeżania (np. w cyklach godzinnych czy minutowych). - to przedsięwzięcie nie tylko informatyczne, ale też organizacyjne (ustalenie procedur i instrukcji postępowania, schematów replikacji itp.).

7 Literatura Ch. Todman. Projektowanie hurtowni. WNT, Warszawa M. Jarke, M. Lenzerini, Y. Vassiliou, P. Vassiliadis. Hurtownie. Podstawa organizacji i funkcjonowania, WSiP, Warszawa V. Poe, P. Klauer, S. Brobst. Tworzenie hurtowni. WNT, Warszawa Wykład:

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH Wstęp. Architektura hurtowni. Jakub Wróblewski jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH B. Inmon, 1996: Hurtownia to zbiór zintegrowanych, nieulotnych, ukierunkowanych

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych

Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Popołudniowa Tytuł: Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych Autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska Plan wykładu Elementy Business Intelligence Przetwarzanie OLTP vs OLAP Hurtownie danych podstawowe pojęcia Proces ETL 2 Cele informatyzacji

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA I PROCESY ETL W HURTOWNIACH DANYCH

NARZĘDZIA I PROCESY ETL W HURTOWNIACH DANYCH NARZĘDZIA I PROCESY ETL W HURTOWNIACH DANYCH 1. Narzędzia ETL Narzędzia ETL (ang. extraction-transformation-load, ETL) automatyzują lub ułatwiają następujące rodzaje zadań: ekstrakcja (dostęp do różnorodnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT HURTOWNI DANYCH DLA PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO W ŚRODOWISKU MS SQL SERVER

PROJEKT HURTOWNI DANYCH DLA PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO W ŚRODOWISKU MS SQL SERVER PROJEKT HURTOWNI DANYCH DLA PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO W ŚRODOWISKU MS SQL SERVER Katarzyna BŁASZCZYK, Ryszard KNOSALA Streszczenie: Artykuł opisuje podstawową tematykę związaną z systemami

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane systemy baz danych - ZSBD. Hurtownie danych 1. Problematyka hurtowni danych. Wykład przygotował: Robert Wrembel. ZSBD wykład 12 (1)

Zaawansowane systemy baz danych - ZSBD. Hurtownie danych 1. Problematyka hurtowni danych. Wykład przygotował: Robert Wrembel. ZSBD wykład 12 (1) Hurtownie danych 1 Problematyka hurtowni danych Wykład przygotował: Robert Wrembel ZSBD wykład 12 (1) 1 Plan wykładu Problematyka integracji danych Integracja danych za pomocą hurtowni danych Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Problematyka hurtowni danych

Problematyka hurtowni danych Plan wykładu Problematyka hurtowni 1. Bibliografia 2. Systemy klasy Business Intelligence 3. Podejścia do integracji 4. Definicja hurtowni 5. Architektury hurtowni Hurtownie, wykład Bartosz Bębel E-mail:

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence (BI) Hurtownie danych, Eksploracja danych. Business Intelligence (BI) Mnogość pojęć z okolic BI

Business Intelligence (BI) Hurtownie danych, Eksploracja danych. Business Intelligence (BI) Mnogość pojęć z okolic BI Business Intelligence (BI) Hurtownie danych, Eksploracja danych Na początek tłumaczenie inteligencja biznesowa (fatalnie!) analityka biznesowa (lepiej?) usługi biznesowe (lepiej?) przetwarzanie analityczne

Bardziej szczegółowo

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS Mariusz Muszyñski Pentacomp Systemy Informatyczne Prace nad

Bardziej szczegółowo

BD2 BazyDanych2. dr inż. Tomasz Traczyk 14. Systemy przetwarzania analitycznego

BD2 BazyDanych2. dr inż. Tomasz Traczyk 14. Systemy przetwarzania analitycznego BD2 BazyDanych2 dr inż. Tomasz Traczyk 14. Systemy przetwarzania analitycznego ³ Copyright c Tomasz Traczyk Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej Materiały dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7.5 - KONCEPCJA HURTOWNI DANYCH SI EKOINFONET

Załącznik nr 7.5 - KONCEPCJA HURTOWNI DANYCH SI EKOINFONET Załącznik nr 7.5 - KONCEPCJA HURTOWNI DANYCH SI EKOINFONET Spis treści 1. Pojęcie hurtownia danych... 4 1.1. Struktury danych... 4 1.2. Sposoby ładowania danych... 9 1.3. Hurtownia danych a pozostałe elementy

Bardziej szczegółowo

System informatyczny zdalnego egzaminowania

System informatyczny zdalnego egzaminowania System informatyczny zdalnego egzaminowania - strategia, logika systemu, architektura, ewaluacja (platforma informatyczna e-matura) redakcja Sławomir Wiak Konrad Szumigaj Redakcja: prof. dr hab. inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE NIEJEDNORODNYMI, ROZPROSZONYMI ZASOBAMI INFORMACJI

ZARZĄDZANIE NIEJEDNORODNYMI, ROZPROSZONYMI ZASOBAMI INFORMACJI Scientific Bulletin of Chełm Section of Mathematics and Computer Science No. 1/2009 ZARZĄDZANIE NIEJEDNORODNYMI, ROZPROSZONYMI ZASOBAMI INFORMACJI DANIEL SKOWROŃSKI, ZDZISŁAW ŁOJEWSKI Uniwersytet Marii

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych a transakcyjne bazy danych

Hurtownie danych a transakcyjne bazy danych Hurtownie danych a transakcyjne bazy danych Materiały źródłowe do wykładu: [1] Jerzy Surma, Business Intelligence. Systemy wspomagania decyzji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009 [2] Arkadiusz Januszewski,

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. na podstawie referatów IV Szkoły PLOUG. http://www.ploug.org.pl/ Hurtownie danych p.1/74

Hurtownie danych. na podstawie referatów IV Szkoły PLOUG. http://www.ploug.org.pl/ Hurtownie danych p.1/74 Hurtownie danych na podstawie referatów IV Szkoły PLOUG http://www.ploug.org.pl/ Hurtownie danych p.1/74 Plan seminarium Wprowadzenie Schematy logiczne dla hurtowni danych Struktury fizyczne Wydajność

Bardziej szczegółowo

Metody i technologie budowy hurtowni danych ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia długookresowej jakości produktu

Metody i technologie budowy hurtowni danych ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia długookresowej jakości produktu Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych Z-6 Metody i technologie budowy hurtowni danych ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia długookresowej jakości produktu Praca nr 06.30.002.7 Warszawa 2007

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Arkadiusz Januszewski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Wydział Zarządzania Katedra Inżynierii Zarządzania Podyplomowe Studia

Bardziej szczegółowo

SAS wybrane elementy. DATA MINING Część I. Seweryn Kowalski 2006

SAS wybrane elementy. DATA MINING Część I. Seweryn Kowalski 2006 SAS wybrane elementy DATA MINING Część I Seweryn Kowalski 2006 Motywacja Stan: Olbrzymia ilość danych WalMart: 20 mln transakcji/dzień Mobil: bazy ok. 100 TB (eksploracja złóż ropy) Human Genome Project:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH SYSTEMU ERP WYKORZYSTANIE KONCEPCJI BUSINESS INTELLIGENCE

ANALIZA DANYCH SYSTEMU ERP WYKORZYSTANIE KONCEPCJI BUSINESS INTELLIGENCE ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. XX XXXX Nr kol. XXXX Marcin WYSKWARSKI Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Ekonomii i Informatyki ANALIZA

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH I NARZĘDZIA ANALITYCZNE W BADANIACH

BAZY DANYCH I NARZĘDZIA ANALITYCZNE W BADANIACH BAZY DANYCH I NARZĘDZIA ANALITYCZNE W BADANIACH SATYSFAKCJI I LOJALNOŚCI Grzegorz Migut StatSoft Polska Sp. z o.o. Bazy danych w strategiach lojalnościowych Podtrzymanie więzi z klientem, traktowanie go

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Zeszyty Naukowe 203-217 Piotr ZASKÓRSKI 1 INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Streszczenie W artykule podjęto próbę dyskusji na temat integracji rozwiązań standardowych i

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Współczesne przedsiębiorstwa działając na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach coraz większą wagę przykładają do zwiększenia atrakcyjności swojej oferty rynkowej

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne podstawy budowy kostki analitycznej Część druga - zarządzanie

Usługi analityczne podstawy budowy kostki analitycznej Część druga - zarządzanie Usługi analityczne podstawy budowy kostki analitycznej Część druga - zarządzanie Nasz definicja kostki analitycznie nie zawiera jeszcze danych. Aby zbudować kostkę funkcjonalnie działającą musimy, dokonać

Bardziej szczegółowo

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja CONTROLLING SERWIS I RAPORTOWANIE ZARZĄDCZE Nr 1/2008 Autorzy Paweł Bender Współwłaściciel spółki Specjalista w dziedzinie modeli i metodologii controllingu Artur Adamczyk Współwłaściciel spółki Specjalista

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Politechnika Warszawska Rok akademicki 2010/2011 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Praca dyplomowa magisterska inż. Piotr Kalański Dynamiczne oraz deklaratywnie konfigurowalne

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI

SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI BERNARD F. KUBIAK Uniwersytet Gdański SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI Wprowadzenie Powodzenie współczesnego biznesu jest zdeterminowane dostępnością i odpowiednim przystosowaniem

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Krok po kroku Paul Turley, Joe Kasprzak, Scott Cameron, Satoshi Iizuka oraz Pablo Guzman z Hitachi Consulting Microsoft SQL Server 2005 Integration Services

Bardziej szczegółowo

Systemy OLAP. Krzysztof Dembczyński. Instytut Informatyki Zakład Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji Politechnika Poznańska

Systemy OLAP. Krzysztof Dembczyński. Instytut Informatyki Zakład Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji Politechnika Poznańska Krzysztof Dembczyński Instytut Informatyki Zakład Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji Politechnika Poznańska Technologie Wytwarzania Oprogramowania Semestr zimowy 2005/06 Plan wykładu Ewolucja

Bardziej szczegółowo

MODELE E-PLANOWANIA W SYSTEMACH DZIAŁANIA

MODELE E-PLANOWANIA W SYSTEMACH DZIAŁANIA ZESZYTY NAUKOWE 61-60 Piotr ZASKÓRSK 1 MODELE E-PLANOWANIA W SYSTEMACH DZIAŁANIA Streszczenie W referacie podjęto próbę identyfikacji procesu wspomagania planowania jako elementu systemu wspomagania podejmowania

Bardziej szczegółowo