na podstawie materiałów zatwierdzonych przez Senat i Rady Wydziałów AWF we Wrocławiu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "na podstawie materiałów zatwierdzonych przez Senat i Rady Wydziałów AWF we Wrocławiu"

Transkrypt

1 INFORMATOR dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne (I i II stopnia), doktoranckie w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w roku akademickim 2015/2016

2 Opracowanie: Bożena Ostrowska Andrzej Rokita Tadeusz Stefaniak Jacek Stodółka Janina Smolińska-Mlak na podstawie materiałów zatwierdzonych przez Senat i Rady Wydziałów AWF we Wrocławiu Druk: Galewski-Druk Nakład 30 egz. 2

3 UCHWAŁA Nr 12/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2014 roku W sprawie: ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego w roku akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Na podstawie: art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz 45 ust. 1 pkt 2 lit. c) Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Senat podjął następującą uchwałę: 1 Senat Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ustala następujące warunki i tryb rekrutacji na studia oraz zakres egzaminu wstępnego w roku akademickim dla wszystkich rodzajów studiów: I. KIERUNEK FIZJOTERAPIA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Studia I stopnia (3-letnie licencjackie) na kierunku Fizjoterapia z możliwością zdobycia dyplomu zawodowego licencjata. podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej oryginał lub odpis potwierdzony notarialnie [kandydaci z maturą uzyskaną poza Polską muszą posiadać nostryfikację świadectwa maturalnego], aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Fizjoterapii zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz 1 w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji Kandydaci na studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne absolwenci Medycznych Studiów Zawodowych w celu dodatkowej punktacji składają: dyplom technika fizjoterapii (wyłącznie oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie), zaświadczenie o latach pracy w zawodzie fizjoterapeuty. 3

4 Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (3-letnie licencjackie) na kierunek fizjoterapia jest odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej, sporządzonej po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, obejmującego weryfikację złożonych (wymaganych) dokumentów oraz: ocenę poziomu wiedzy kandydatów dokonaną na podstawie wyniku egzaminu maturalnego (świadectwo) w zakresie jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub podstawowym, spośród: biologii, fizyki z astronomią, chemii, matematyki. Za przedmiot maturalny zdany na poziomie: rozszerzonym kandydat może uzyskać maksymalnie: 150 pkt podstawowym kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt Sposób obliczania punktów: poziom rozszerzony 1% = 1,5 pkt; poziom podstawowy 1% = 1,0 pkt. Kandydaci z tzw. starą maturą za ocenę poziomu wiedzy z jednego przedmiotu, spośród: biologii, fizyki, chemii, matematyki maksymalnie mogą otrzymać 150 pkt, według: ocena bardzo dobra (5) 150 pkt ocena dobra plus (4+) 120 pkt 90 pkt ocena dostateczna plus (3+) 60 pkt 30 pkt Kandydaci z maturą uzyskaną poza Polską za ocenę poziomu wiedzy z jednego przedmiotu, spośród: biologii, fizyki, chemii, matematyki maksymalnie mogą otrzymać 100 pkt, według: ocena bardzo dobra (5) 100 pkt ocena dobra plus (4+) 80 pkt 60 pkt ocena dostateczna plus (3+) 40 pkt 30 pkt Punkty preferencyjne: 10 pkt otrzymują kandydaci legitymujący się świadectwem międzynarodowej matury (IB); 25 pkt otrzymują absolwenci 2- lub 2,5-letnich studiów medycznych kierunku fizjoterapia oraz 2 pkt za każdy udokumentowany rok pracy w pełnym wymiarze godzin w charakterze fizjoterapeuty (w sumie nie więcej niż 10 pkt). 150 punktów (po weryfikacji wymaganych dokumentów) otrzymują laureaci centralnych olimpiad przedmiotowych z biologii, fizyki z astronomią, chemii, matematyki z roku szkolnego 2014/2015. Uwaga Studia niestacjonarne są płatne (czesne semestralne), możliwość opłaty w ratach, zajęcia dydaktyczne odbywają się codziennie (od poniedziałku do piątku). 4

5 Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne wyłącznie dla techników fizjoterapii (absolwentów 2- lub 2,5-letnich medycznych studiów zawodowych kierunku fizjoterapia). podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu świadectwo maturalne (oryginał lub odpis potwierdzony notarialnie), dyplom technika fizjoterapii 2- lub 2,5-letnich medycznych studiów zawodowych kierunku fizjoterapia (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie), aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Fizjoterapii (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobrania ze strony internetowej 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz 1 w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji Warunkiem przyjęcia na studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) kierunek fizjoterapia dla techników absolwentów 2- lub 2,5-letnich medycznych studiów zawodowych kierunku fizjoterapia jest odpowiednio wysokie miejsce na liście sporządzonej na podstawie kolejności zgłoszeń, po zakończeniu całego postępowania kwalifikacyjnego, obejmującego weryfikację złożonych (wymaganych) dokumentów. Uwaga Studia niestacjonarne są płatne (czesne semestralne), możliwość opłaty w ratach, zajęcia dydaktyczne odbywają się w systemie weekendowym. Studia II stopnia (2-letnie magisterskie) stacjonarne i niestacjonarne Dla absolwentów studiów I stopnia (3-letnich licencjackich) posiadających dyplom licencjata w zakresie fizjoterapii. podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis potwierdzony notarialnie), dyplom studiów I stopnia (licencjackich kierunku fizjoterapia) wraz z suplementem (oryginał lub odpis na oryginalnym druku, ewentualnie zaświadczenie o uzyskaniu tytułu licencjata, które należy wymienić na oryginał po przyjęciu na studia), 5

6 aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Fizjoterapii (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobrania ze strony internetowej lub w siedzibie Komisji), 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz 1 w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji Tryb postępowania kwalifikacyjnego Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (2-letnie magisterskie) kierunku fizjoterapia jest: przystąpienie do testu (teoretycznego) kompetencyjnego z zakresu programu kształcenia przedmiotów kierunkowych studiów fizjoterapii I stopnia; odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej, sporządzonej po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego obejmującego wyniki testu oraz weryfikację złożonych (wymaganych) dokumentów. Punktacja: kandydat może otrzymać maksymalnie 100 pkt za 100 pytań testu egzaminu teoretycznego. Uwaga: Studia niestacjonarne są płatne (czesne semestralne), możliwość opłaty w ratach, zajęcia dydaktyczne odbywają się codziennie (od poniedziałku do piątku) lub w systemie zaocznym (weekendowym). II. KIERUNEK KOSMETOLOGIA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Studia I stopnia (3-letnie licencjackie) na kierunku Kosmetologia z możliwością zdobycia dyplomu zawodowego licencjata. podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis potwierdzony notarialnie). Kandydaci z maturą uzyskaną poza Polską muszą posiadać nostryfikację świadectwa maturalnego, aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Fizjoterapii zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz 1 w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji 6

7 Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (3-letnie licencjackie) na kierunek kosmetologia jest odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej, sporządzonej po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, obejmującego weryfikację złożonych (wymaganych) dokumentów oraz: ocenę poziomu wiedzy kandydatów dokonaną na podstawie wyniku egzaminu maturalnego (świadectwo) w zakresie jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub podstawowym, spośród: biologii, fizyki z astronomią, chemii, matematyki. Za przedmiot maturalny zdany na poziomie: rozszerzonym kandydat może uzyskać maksymalnie: 150 pkt podstawowym kandydat może uzyskać maksymalnie: 100 pkt Sposób obliczania punktów: poziom rozszerzony 1% = 1,5 pkt; poziom podstawowy 1% = 1,0 pkt. Kandydaci z tzw. starą maturą za ocenę poziomu wiedzy z jednego przedmiotu, spośród: biologii, fizyki, chemii, matematyki maksymalnie mogą otrzymać 150 pkt, według: ocena bardzo dobra (5) 150 pkt ocena dobra plus (4+) 120 pkt 90 pkt ocena dostateczna plus (3+) 60 pkt 30 pkt Kandydaci z maturą uzyskaną poza Polską za ocenę poziomu wiedzy z jednego przedmiotu, spośród: biologii, fizyki, chemii, matematyki maksymalnie mogą otrzymać 100 pkt, według: ocena bardzo dobra (5) 100 pkt ocena dobra plus (4+) 80 pkt 60 pkt ocena dostateczna plus (3+) 40 pkt 30 pkt Punkty preferencyjne: 10 pkt otrzymują kandydaci legitymujący się świadectwem międzynarodowej matury (IB); 150 punktów (po weryfikacji wymaganych dokumentów) otrzymują laureaci centralnych olimpiad przedmiotowych z biologii, fizyki z astronomią, chemii, matematyki z roku szkolnego 2014/2015. Uwaga Studia niestacjonarne są płatne (czesne semestralne), możliwość opłaty w ratach, zajęcia dydaktyczne odbywają się codziennie (od poniedziałku do piątku) lub w systemie zaocznym (weekendowym). 7

8 Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne wyłącznie dla techników usług kosmetycznych (absolwentów 2- lub 2,5-letnich studiów zawodowych kierunku Technik Usług Kosmetycznych). podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu świadectwo maturalne (oryginał lub odpis potwierdzony notarialnie), dyplom technika kosmetologii 2- lub 2,5-letnich medycznych studiów zawodowych kierunku Technik Usług Kosmetycznych (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie), aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Fizjoterapii (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobrania ze strony internetowej 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz 1 w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji Warunkiem przyjęcia na studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) na kierunku Kosmetologia dla techników absolwentów 2- lub 2,5-letnich studiów zawodowych kierunku Technik Usług Kosmetycznych jest odpowiednio wysokie miejsce na liście sporządzonej na podstawie kolejności zgłoszeń, po zakończeniu całego postępowania kwalifikacyjnego, obejmującego weryfikację złożonych (wymaganych) dokumentów. Uwaga Studia niestacjonarne są płatne (czesne semestralne), możliwość opłaty w ratach, zajęcia dydaktyczne odbywają się w systemie weekendowym. III. KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia (3-letnie licencjackie) na kierunku Terapia Zajęciowa z możliwością zdobycia dyplomu zawodowego licencjata. podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis potwierdzony notarialnie. Kandydaci z maturą uzyskaną poza Polską muszą posiadać nostryfikację świadectwa maturalnego, aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Fizjoterapii zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej 8

9 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz 1 w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (3-letnie licencjackie) na kierunek terapia zajęciowa jest odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej, sporządzonej po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, obejmującego weryfikację złożonych (wymaganych) dokumentów oraz: ocenę poziomu wiedzy kandydatów dokonaną na podstawie wyniku egzaminu maturalnego (świadectwo) w zakresie jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub podstawowym, spośród: biologii, języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie, matematyki. Za przedmiot maturalny zdany na poziomie: rozszerzonym kandydat może uzyskać maksymalnie: 150 pkt podstawowym kandydat może uzyskać maksymalnie: 100 pkt Sposób obliczania punktów: poziom rozszerzony 1% = 1,5 pkt; poziom podstawowy 1% = 1,0 pkt. Kandydaci z tzw. starą maturą za ocenę poziomu wiedzy z jednego przedmiotu, spośród: biologii, języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie, matematyki maksymalnie mogą otrzymać 150 pkt, według: ocena bardzo dobra (5) 150 pkt ocena dobra plus (4+) 120 pkt 90 pkt ocena dostateczna plus (3+) 60 pkt 30 pkt Kandydaci z maturą uzyskaną poza Polską za ocenę poziomu wiedzy z jednego przedmiotu, spośród: biologii, języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie, matematyki maksymalnie mogą otrzymać 100 pkt, według: ocena bardzo dobra (5) 100 pkt ocena dobra plus (4+) 80 pkt 60 pkt ocena dostateczna plus (3+) 40 pkt 30 pkt Punkty preferencyjne: 10 pkt otrzymują kandydaci legitymujący się świadectwem międzynarodowej matury (IB); 150 punktów (po weryfikacji wymaganych dokumentów) otrzymują laureaci centralnych olimpiad przedmiotowych z biologii, języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie, matematyki z roku szkolnego 2014/2015. Uwaga Studia niestacjonarne są płatne (czesne semestralne), możliwość opłaty w ratach, zajęcia dydaktyczne odbywają się codziennie (od poniedziałku do piątku) lub w systemie zaocznym (weekendowym). 9

10 IV. KIERUNEK PROMOCJA AKTYWNEGO STARZENIA 1 Studia II stopnia (2-letnie magisterskie) stacjonarne i niestacjonarne. Dla absolwentów studiów I stopnia posiadających dyplom licencjata w zakresie obszaru wiedzy nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej oraz obszaru wiedzy nauk społecznych dyscyplinie nauk: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o zarządzaniu. podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis potwierdzony notarialnie), dyplom studiów I stopnia (licencjackich) wraz z suplementem (oryginał lub odpis na oryginalnym druku, ewentualnie zaświadczenie o uzyskaniu tytułu licencjata, które należy wymienić na oryginał po przyjęciu na studia), średnia arytmetyczna uzyskanych ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia (wpisana do suplementu lub zaświadczenie wydane przez ukończoną uczelnię o uzyskanej średniej), aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Fizjoterapii (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobrania ze strony internetowej lub w siedzibie Komisji), 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz 1 w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji a) weryfikacja złożonych dokumentów, b) w postępowaniu kwalifikacyjnym brana będzie pod uwagę ocena końcowa na dyplomie licencjata przeliczana na punkty według skali: ocena bardzo dobra z wyróżnieniem 10 pkt ocena bardzo dobra (5) 8 pkt 6 pkt 4 pkt, c) średnia wszystkich ocen z przebiegu studiów I stopnia na podstawie suplementu lub zaświadczenia wystawionego przez dziekanat, przeliczana na punkty według skali: 4,51 5,00 10 pkt 4,01 4,50 8 pkt 3,51 4,00 6 pkt 3,00 3,50 4 pkt. 1 Rekrutacja zostanie uruchomiona w przypadku zatwierdzenia kierunku przez Senat AWF we Wrocławiu. Informacja o uruchomieniu kierunku będzie podana na stronie internetowej Uczelni. 10

11 Kandydat może uzyskać maksymalnie 20 pkt za postępowanie kwalifikacyjne. Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne jest odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej sporządzonej po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego obejmującego weryfikację złożonych (wymaganych) dokumentów. Uwaga: Studia niestacjonarne są płatne (czesne semestralne), możliwość opłaty w ratach, zajęcia dydaktyczne odbywają się codziennie (od poniedziałku do piątku) lub w systemie zaocznym (weekendowym). V. KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) Studia I stopnia (3-letnie) na kierunku Wychowanie Fizyczne z możliwością zdobycia dyplomu zawodowego licencjata. kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia (wydruk po wypełnieniu świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej oryginał lub odpis potwierdzony notarialnie, dokumenty uprawniające do otrzymania punktów dodatkowych (np. zaświadczenie wydane przez odpowiedni polski związek sportowy o posiadanej aktualnej klasie sportowej), 2 fotografie legitymacyjne (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) i jedna w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji kandydata), aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Wychowania Fizycznego (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej a) weryfikacja złożonych dokumentów, b) ocena poziomu wiedzy z 3 wybranych przedmiotów: kandydaci z nową maturą ocena poziomu wiedzy z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii. Za każdy wybrany przedmiot maturalny zdany na poziomie: rozszerzonym kandydat może uzyskać maksymalnie 150 pkt podstawowym kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt Sposób obliczania punktów: poziom rozszerzony 1% = 1,5 pkt poziom podstawowy 1% = 1,0 pkt 11

12 kandydaci ze starą maturą ocena poziomu wiedzy z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii. Ocena z wybranego przedmiotu jest przeliczana na punkty według skali: ocena celująca (6) 150 pkt ocena bardzo dobra (5) 100 pkt 80 pkt 60 pkt ocena mierna (2) 30 pkt Punkty preferencyjne: 450 pkt laureaci i finaliści olimpiad centralnych z wybranych przedmiotów w latach , 450 pkt za świadectwo międzynarodowej matury (IB), 100 pkt absolwenci klas dwujęzycznych, 450 pkt klasa sportowa mistrzowska międzynarodowa [MM], 200 pkt klasa sportowa mistrzowska [M], 100 pkt klasa sportowa I. Deklaracja przystąpienia do KS AZS-AWF Wrocław dwukrotność liczby punktów przydzielonych za klasę sportową. Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia (2-letnie magisterskie) na kierunku Wychowanie Fizyczne przeznaczone są dla osób posiadających dyplom licencjata w zakresie wychowania fizycznego. kwestionariusz osobowy dla kandydatów na wyższe studia (wydruk po wypełnieniu dyplom studiów I stopnia (licencjackich), wraz z suplementem oryginał lub odpis na oryginalnym druku, ewentualnie zaświadczenie o uzyskaniu tytułu licencjata oraz średnią wszystkich ocen z przebiegu studiów I stopnia, które należy wymienić na oryginały po przyjęciu na studia, 2 fotografie legitymacyjne (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) i jedna w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej), aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Wychowania Fizycznego (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej a) weryfikacja złożonych dokumentów, b) w postępowaniu kwalifikacyjnym brana będzie pod uwagę ocena końcowa na dyplomie przeliczana na punkty według skali: 12

13 ocena bardzo dobra z wyróżnieniem 10 pkt ocena bardzo dobra (5) 8 pkt 6 pkt 4 pkt, c) średnia wszystkich ocen z przebiegu studiów I stopnia na podstawie suplementu lub zaświadczenia wystawionego przez dziekanat, przeliczana na punkty według skali: 4,51 5,00 10 pkt 4,01 4,50 8 pkt 3,51 4,00 6 pkt 3,00 3,50 4 pkt. d) kandydat ma zaprezentować umiejętności pływania na odcinku 50 m (start w wodzie). Sposób pokonania dystansu pływackiego decyduje o ocenie egzaminowanego. Kandydat otrzymuje punkty za: 1) pokonanie dystansu 50 m 4 pkt, 2) prezentację jednej z czterech technik sportowych na dystansie 50 m 6 pkt 3) prezentację dwóch technik sportowych (każdą pokonując dystans 25 m) i pokonanie dystansu 50 m 8 pkt 4) prezentację dwóch technik sportowych (każdą pokonując dystans 25 m) i pokonanie dystansu 50 m w czasie poniżej 35 sekund 10 pkt. Uwaga O przyjęcie na studia II stopnia ubiegać się mogą jedynie absolwenci szkół zawodowych znajdujących się w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Absolwenci innych szkół niż akademie wychowania fizycznego zobowiązani są do wyrównania różnic programowych (godzinowych i przedmiotowych) między programem studiów a minimami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla kształcenia zawodowego. Studia II stopnia niestacjonarne (zaoczne) Studia II stopnia (2-letnie magisterskie) na kierunku Wychowanie Fizyczne przeznaczone są dla osób posiadających dyplom licencjata w zakresie wychowania fizycznego. kwestionariusz osobowy dla kandydatów na wyższe studia (wydruk po wypełnieniu dyplom studiów I stopnia (licencjackich), wraz z suplementem oryginał lub odpis na oryginalnym druku, ewentualnie zaświadczenie o uzyskaniu tytułu licencjata oraz średnią wszystkich ocen z przebiegu studiów I stopnia, które należy wymienić na oryginały po przyjęciu na studia, 2 fotografie legitymacyjne (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) i jedna w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej), 13

14 aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Wychowania Fizycznego (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej a) weryfikacja złożonych dokumentów, b) w postępowaniu kwalifikacyjnym brana będzie pod uwagę ocena końcowa na dyplomie przeliczana na punkty według skali: ocena bardzo dobra z wyróżnieniem 10 pkt ocena bardzo dobra (5) 8 pkt 6 pkt 4 pkt, c) średnia wszystkich ocen z przebiegu studiów I stopnia na podstawie suplementu lub zaświadczenia wystawionego przez dziekanat, przeliczana na punkty według skali: 4,51 5,00 10 pkt 4,01 4,50 8 pkt 3,51 4,00 6 pkt 3,00 3,50 4 pkt. Uwaga O przyjęcie na studia II stopnia ubiegać się mogą jedynie absolwenci szkół zawodowych znajdujących się w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Absolwenci innych szkół niż akademie wychowania fizycznego zobowiązani są do wyrównania różnic programowych (godzinowych i przedmiotowych) między programem studiów a minimami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla kształcenia zawodowego. VI. KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) Studia I stopnia (3-letnie) na kierunku Turystyka i Rekreacja z możliwością zdobycia dyplomu zawodowego licencjata. kwestionariusz osobowy dla kandydatów na wyższe studia (wydruk po wypełnieniu świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej oryginał lub odpis potwierdzony notarialnie, 2 fotografie legitymacyjne (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) i jedna w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania 14

15 na Wydziale Wychowania Fizycznego (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej przepisami), a) weryfikacja złożonych dokumentów, b) ocena poziomu wiedzy z 3 wybranych przedmiotów: kandydaci z nową maturą ocena poziomu wiedzy z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii. Za każdy wybrany przedmiot maturalny zdany na poziomie: rozszerzonym kandydat może uzyskać maksymalnie 150 pkt podstawowym kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt Sposób obliczania punktów: poziom rozszerzony 1% = 1,5 pkt poziom podstawowy 1% = 1,0 pkt kandydaci ze starą maturą ocena poziomu wiedzy z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii. Ocena z wybranego przedmiotu jest przeliczana na punkty według skali: ocena celująca (6) 150 pkt ocena bardzo dobra (5) 100 pkt 80 pkt 60 pkt ocena mierna (2) 30 pkt Punkty preferencyjne: 450 pkt laureaci i finaliści olimpiad centralnych z wybranych przedmiotów w latach , 450 pkt za świadectwo międzynarodowej matury (IB), 100 pkt absolwenci klas dwujęzycznych. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) Studia II stopnia (2-letnie magisterskie) na kierunku Turystyka i Rekreacja przeznaczone są dla osób posiadających dyplom licencjata w zakresie turystyki i rekreacji. kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia (wydruk po wypełnieniu dyplom studiów I stopnia (licencjackich), wraz z suplementem oryginał lub odpis na oryginalnym druku; ewentualnie zaświadczenie o uzyskaniu tytułu licencjata wraz ze średnią wszystkich ocen z przebiegu studiów I stopnia, które należy wymienić na oryginały po przyjęciu na studia, 15

16 2 fotografie legitymacyjne (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) i jedna w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych) o braku przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Wychowania Fizycznego (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej a) weryfikacja złożonych dokumentów, b) w postępowaniu kwalifikacyjnym brana będzie pod uwagę ocena końcowa na dyplomie przeliczana na punkty według skali: ocena bardzo dobra z wyróżnieniem 10 pkt ocena bardzo dobra (5) 8 pkt 6 pkt 4 pkt, c) średnia wszystkich ocen z przebiegu studiów I stopnia na podstawie suplementu lub wyciągu z indeksu studenta, przeliczana na punkty według skali: 4,51 5,00 10 pkt 4,01 4,50 8 pkt 3,51 4,00 6 pkt 3,00 3,50 4 pkt. Uwaga O przyjęcie na studia II stopnia ubiegać się mogą jedynie absolwenci szkół zawodowych znajdujących się w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Absolwenci innych szkół niż akademie wychowania fizycznego zobowiązani są do wyrównania różnic programowych (godzinowych i przedmiotowych) między programem studiów a minimami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla kształcenia zawodowego. VII. KIERUNEK SPORT Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) Studia I stopnia (3-letnie) na kierunku Sport z możliwością zdobycia dyplomu zawodowego licencjata na specjalnościach: trenerskiej, menedżera sportu. Nabór na Specjalność Trenerską prowadzony jest aktualnie w dyscyplinach: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, strzelectwo sportowe, pływanie, tenis, tenis stołowy, judo, lekkoatletyka, kulturystyka, kolarstwo. Oferta dyscyplin może zostać rozszerzona. W postępowaniu rekrutacyjnym na specjalność Trenerską wymagane jest zaświadczenie (wystawione przez klub sportowy) o uprawianiu sportu klasyfikowanego przez co najmniej 3 lata (potwierdzone przez okręgowy związek lub wojewódzki związek sportowy). 16

17 kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia (wydruk po wypełnieniu świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej oryginał lub odpis potwierdzony notarialnie, 2 fotografie legitymacyjne (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) i jedna w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania w AWF na Wydziale Nauk o Sporcie (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej a) weryfikacja złożonych dokumentów, b) ocena poziomu wiedzy z 3 wybranych przedmiotów: kandydaci z nową maturą ocena poziomu wiedzy z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii. Za każdy wybrany przedmiot maturalny zdany na poziomie: rozszerzonym kandydat może uzyskać maksymalnie 150 pkt podstawowym kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt Sposób obliczania punktów: poziom rozszerzony 1% = 1,5 pkt poziom podstawowy 1% = 1,0 pkt kandydaci ze starą maturą ocena poziomu wiedzy z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii. Ocena z wybranego przedmiotu jest przeliczana na punkty według skali: ocena celująca (6) 150 pkt ocena bardzo dobra (5) 100 pkt 80 pkt 60 pkt ocena mierna (2) 30 pkt Punkty preferencyjne: 450 pkt laureaci i finaliści olimpiad centralnych z wybranych przedmiotów w latach , 450 pkt za świadectwo międzynarodowej matury (IB), 100 pkt absolwenci klas dwujęzycznych, 450 pkt klasa sportowa mistrzowska międzynarodowa [MM], 200 pkt klasa sportowa mistrzowska [M], 100 pkt klasa sportowa I. 17

18 Deklaracja przystąpienia do KS AZS-AWF Wrocław dwukrotność liczby punktów przydzielonych za klasę sportową. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) kierunek Sport Studia II stopnia (2-letnie magisterskie) na kierunku Sport przeznaczone są dla osób posiadających dyplom licencjata. kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia (wydruk po wypełnieniu dyplom studiów I stopnia (licencjackich), wraz z suplementem oryginał lub odpis na oryginalnym druku; ewentualnie zaświadczenie o uzyskaniu tytułu licencjata wraz ze średnią wszystkich ocen z przebiegu studiów I stopnia, które należy wymienić na oryginały po przyjęciu na studia, 2 fotografie legitymacyjne (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) i jedna w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Nauk o Sporcie (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne. a) weryfikacja złożonych dokumentów, b) w postępowaniu kwalifikacyjnym brana będzie pod uwagę ocena końcowa na dyplomie przeliczana na punkty według skali: ocena bardzo dobra z wyróżnieniem 10 pkt ocena bardzo dobra (5) 8 pkt 6 pkt 4 pkt c) średnia wszystkich ocen z przebiegu studiów I stopnia na podstawie suplementu lub zaświadczenia wydanego przez dziekanat, przeliczana na punkty według skali: 4,51 5,00 10 pkt 4,01 4,50 8 pkt 3,51 4,00 6 pkt 3,00 3,50 4 pkt. Uwaga O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Sport ubiegać się mogą jedynie kandydaci posiadający stopień licencjata uzyskany w szkołach znajdujących się w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i spełniający wymogi obowiązujących aktów prawnych (zał. 1 Uchwały 120/2004 RGSW). 18

19 VIII. STUDIA DOKTORANCKIE stacjonarne Wydział Fizjoterapii Wydział Fizjoterapii prowadzi studia doktoranckie w systemie stacjonarnym, przeznaczone dla osób posiadających dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich orasz posługujących się językiem angielskim w stopniu pozwalającym uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w tym języku. Postępowanie rekrutacyjne na studia stacjonarne Wydziału Fizjoterapii przeprowadza powołana przez Dziekana Wydziału Fizjoterapii Komisja Rekrutacyjna, której przewodniczącym jest Kierownik Studiów Doktoranckich. Tryb postępowania kwalifikacyjnego a) weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydata: podanie o przyjęcie na studia (kwestionariusz) tj. wydruk po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony kwestionariusz osobowy, CV, dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich (wraz z suplementem), wykaz osiągnięć naukowych (publikacje, udział w konferencjach, kołach naukowych, szkoleniach zawodowych, kursach itp.), opis tematyki pracy badawczej (np. planowanej pracy doktorskiej), w języku polskim i angielskim (maksymalnie po 2 strony maszynopisu), zgoda pracownika Wydziału Fizjoterapii (profesor lub doktor habilitowany) na objęcie kandydata opieką naukową, 2 aktualne fotografie, dowód opłaty za postępowanie rekrutacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami); b) egzamin kwalifikacyjny: egzamin z języka angielskiego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu j. angielskiego: rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem. Komisja Rekrutacyjna weryfikuje złożone dokumenty, zapoznaje się z wynikiem egzaminu z języka angielskiego oraz przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną. Warunkiem przyjęcia na stacjonarne studia doktoranckie jest odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie oceny z egzaminu z język angielskiego, oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, oceny na dyplomie, średniej ocen ze studiów wyższych. Studia doktoranckie - stacjonarne Wydział Wychowania Fizycznego Wydział Wychowania Fizycznego prowadzi studia doktoranckie w systemie stacjonarnym i eksternistycznym. Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadza Wydział Wychowania Fizycznego. a) weryfikacja złożonych przez kandydata dokumentów: podanie o przyjęcie na studia (kwestionariusz) tj. wydruk po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony 19

20 kwestionariusz osobowy, CV, 2 aktualne fotografie, dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich, wykaz osiągnięć naukowych (publikacje, udział w konferencjach, kołach naukowych itp.), 5 stron eseju dotyczącego projektu pracy doktorskiej, zgodę profesora uczelni na objęcie kandydata opieką naukową (formularz urzędowy); b) egzamin kwalifikacyjny obejmuje: rozmowę kwalifikacyjną, egzamin z języka obcego, opracowanie pisemne wybranego problemu naukowego oraz jego ustna prezentacja, ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów. Studia doktoranckie eksternistyczne a) weryfikacja dokumentów: podanie do Rektora o przyjęcie na studia, kwestionariusz osobowy, 2 aktualne fotografie, CV, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich, wykaz osiągnięć naukowych (publikacje, udział w konferencjach, kołach naukowych itp.), zgodę profesora uczelni na objęcie kandydata opieką naukową; b) wstępna akceptacja Dziekana lub/i Kierownika Studiów Doktoranckich; c) skierowanie dokumentów do Rektora w celu zatwierdzenia listy przyjętych osób; d) podpisanie umowy z doktorantem o warunkach odpłatności. Nabór na studia doktoranckie niestacjonarne ma charakter ciągły (przez cały rok akademicki). 2 Podstawą odwołania od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. 3 Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz 20

Opinia Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 09 maja 2013 r.

Opinia Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 09 maja 2013 r. Projekt do Uchwały Senatu Opinia Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 09 maja 2013 r. W sprawie: ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu

Bardziej szczegółowo

Wybierz studia na Akademii Wychowania Fizycznego

Wybierz studia na Akademii Wychowania Fizycznego Wybierz studia na Akademii Wychowania Fizycznego Krok 1. Otwórz stronę AWF http://awf.wroc.pl/ Krok 2. Wejdź w zakładkę erekrutacja portal rekrutacyjny Krok 3. Otwórz zakładkę Program studiów Krok 4. Wybierz

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 A. WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: I. Kierunek Wychowanie Fizyczne

Bardziej szczegółowo

rok akademicki 2012 / 2013 Wychowanie Fizyczne Turystyka i Rekreacja Fizjoterapia

rok akademicki 2012 / 2013 Wychowanie Fizyczne Turystyka i Rekreacja Fizjoterapia rok akademicki 2012 / 201 Informacje o zasadach rekrutacji na studia w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu Wychowanie Fizyczne Turystyka i

Bardziej szczegółowo

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały.

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały. UCHWAŁA NR 103 /11 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA oraz JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 A. WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do uchwały nr 405 Senatu UZ z dn. 28.05.2008r. Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 1 1. Na studia doktoranckie może być przyjęta

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 224 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2008 r.

Uchwała nr 224 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2008 r. Strona 1 z 5 Uchwała nr 224 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2009/2010.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 20/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 20/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 26 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 20/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 13/2011 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 10/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA nr 10/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA nr 10/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI PROJEKT ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM I. Kierunek Wychowanie Fizyczne 1. Studia pierwszego stopnia 3-letnie, stacjonarne Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r.

Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r. Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA PIĘCIOLETNIE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, KIERUNEK - PSYCHOLOGIA W WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r.

Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r. Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r. Uchwała nr 36/2009 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 Załącznik do Uchwały Senatu Nr 23/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

Bardziej szczegółowo

- tak jak na studia stacjonarne lecz z dodatkowym sprawdzeniem znajomości języka angielskiego, - wg przepisów dotyczących obcokrajowców.

- tak jak na studia stacjonarne lecz z dodatkowym sprawdzeniem znajomości języka angielskiego, - wg przepisów dotyczących obcokrajowców. Uchwała Senatu Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2007/2008, podjęta w dniu 13 kwietnia 2006 r. i

Bardziej szczegółowo

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy Czas trwania studiów FARMACJA jednolite magisterskie stacjonarne 5,5 roku Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Biologia rozszerzony 2. Chemia rozszerzony W = W 1 + W 2 W 1 liczba

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 29/13. Ustala się: 1. Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2014/2015 dla kandydatów na studia prowadzone:

UCHWAŁA NR 29/13. Ustala się: 1. Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2014/2015 dla kandydatów na studia prowadzone: UCHWAŁA NR 29/13 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Nr 164/2006

Uchwała Senatu Nr 164/2006 Uchwała Senatu Nr 164/2006 Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2007/2008, podjęta w dniu 13.04. 2006

Bardziej szczegółowo

KULTURA FIZYCZNA OSÓB STARSZYCH 3 LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie) TURYSTYKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA)

KULTURA FIZYCZNA OSÓB STARSZYCH 3 LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie) TURYSTYKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA) Zasady rekrutacji określające warunki, tryb, formę studiów oraz zakres egzaminów wstępnych na studia na rok akademicki 2015/2016 przyjęte uchwałą nr 18/V/2014, 19/V/2014, 20/V/2014 Senatu Akademii Wychowania

Bardziej szczegółowo

Przedmioty będące podstawą kwalifikacji kandydatów. Pierwszy przedmiot* Drugi przedmiot**

Przedmioty będące podstawą kwalifikacji kandydatów. Pierwszy przedmiot* Drugi przedmiot** UCHWAŁA Nr 54/2015/2016 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 148/12. Ustala się: 1. Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2013/2014 dla kandydatów na studia prowadzone:

UCHWAŁA NR 148/12. Ustala się: 1. Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2013/2014 dla kandydatów na studia prowadzone: UCHWAŁA NR 148/12 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA. 1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia odbywa się na wybrany kierunek studiów:

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA. 1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia odbywa się na wybrany kierunek studiów: Załącznik do Uchwały nr 26/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 21 maja 2013 r. Załącznik do Uchwały nr 18/2012/2013 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 7 maja 2013 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r.

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy Czas trwania studiów FARMACJA jednolite magisterskie stacjonarne ogólnoakademicki 5,5 roku nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Biologia

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA FIZJOTERAPIA. 3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie)

STUDIA STACJONARNE KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA FIZJOTERAPIA. 3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie) Zasady rekrutacji określające warunki, tryb, formę studiów oraz zakres egzaminów wstępnych na studia na rok akademicki 2014/2015 przyjęte uchwałą nr 17/IV/2013, 18/IV/2013, 19/IV/2013 Senatu Akademii Wychowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Załącznik do Uchwały Senatu PK Nr 20/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 60/14. Ustala się: 1. Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2015/2016 dla kandydatów na studia prowadzone:

UCHWAŁA NR 60/14. Ustala się: 1. Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2015/2016 dla kandydatów na studia prowadzone: UCHWAŁA NR 60/14 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 51/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r

Uchwała nr 51/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r Uchwała nr 51/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na stacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) prowadzone

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie TEKST JEDNOLITY nr 12/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. nr 28/2014 z dnia 27 października 2014 r. nr 1/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Senacką Komisję ds. Nauczania

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji w roku akademickim 2014/2015. 2. Zgłoszenia kandydatów na studia są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną.

Warunki i tryb rekrutacji w roku akademickim 2014/2015. 2. Zgłoszenia kandydatów na studia są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną. Kierunek: EKONOMIA Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oferuje swoim studentom studia licencjackie trwające 6 semestrów w ramach jednego kierunku Ekonomia, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy. stacjonarne ogólnoakademicki. 1. Biologia rozszerzony 2. Chemia rozszerzony

FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy. stacjonarne ogólnoakademicki. 1. Biologia rozszerzony 2. Chemia rozszerzony Załącznik nr 3 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. Czas trwania studiów FARMACJA jednolite magisterskie stacjonarne ogólnoakademicki 5,5 roku nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są: w wyniku postępowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 ORAZ ZAKRES EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

Załącznik nr 1 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 ORAZ ZAKRES EGZAMINÓW WSTĘPNYCH Załącznik nr 1 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 ORAZ ZAKRES EGZAMINÓW WSTĘPNYCH Postępowanie rekrutacyjne składa się z dwóch etapów: a) postępowania kwalifikacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr./15 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 75/2015 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 5 maja 2015 r.

UCHWAŁA Nr 75/2015 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 5 maja 2015 r. UCHWAŁA Nr 75/2015 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie zaopiniowania warunków i trybu rekrutacji oraz zakresu egzaminu

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/ w roku akademickim 2017/2018

PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/ w roku akademickim 2017/2018 Załącznik do uchwały nr 630 /2016 Senatu PMWSZ w Opolu z dnia 19 maja 2016 r. PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU 45-060 OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/44 10 882 www.wsm.opole.pl w roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 303 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 303 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 303 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2015 /2016 Na podstawie art. 62 ust. 1 w

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/ w roku akademickim 2017/2018

PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/ w roku akademickim 2017/2018 Załącznik do uchwały nr 630 /2016 Senatu PMWSZ w Opolu z dnia 19 maja 2016 r. PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU 45-060 OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/44 10 882 www.wsm.opole.pl w roku

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR Rl0004/21113 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku

UCHWALA NR Rl0004/21113 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku .- UCHWALA NR Rl0004/21113 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 23/2013/2014 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 6 maja 2014 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r.

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy. stacjonarne ogólnoakademicki

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy. stacjonarne ogólnoakademicki Czas trwania studiów FARMACJA jednolite magisterskie stacjonarne ogólnoakademicki 5,5 roku 1. nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagany przedmiot obowiązkowy - W 1 Poziom przedmiotu 1. Biologia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 13/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku

Uchwała nr 13/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku Uchwała nr 13/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia terminów egzaminów wstępnych na I rok studiów na rok akademicki 2013/2014

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE STUDIA STACJONARNE NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU.

POSTANOWIENIA OGÓLNE STUDIA STACJONARNE NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 6/2009 Załącznik do Uchwały 73/2008 Senatu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z dnia 28 maja 2008 r. Zasady i tryb przyjmowania oraz zakres egzaminu wstępnego na studia

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do uchwały nr 27/2017 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r.

załącznik nr 2 do uchwały nr 27/2017 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. załącznik nr 2 do uchwały nr 27/2017 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. Kryteria kwalifikacji obowiązujące kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Rok akademicki 2018/2019 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 10 do uchwały nr 110 Senatu UŚ z dnia 30 maja 2017 r. WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: v Pedagogika; v Pedagogika specjalna

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Uchwała nr 24/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 22 kwietnia 2015 r. Uchwała nr 24/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ, ZDROWIA I TURYSTYKI

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ, ZDROWIA I TURYSTYKI Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 87/2015/2016 Senatu UKW z dnia 31 maja 2016 r. WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ, ZDROWIA I TURYSTYKI 1. GEOGRAFIA Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Warunki i tryb rekrutacji dotyczą przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2017 /2018 Na podstawie art. 62 ust. 1 w

Bardziej szczegółowo

1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia odbywa się przez wskazanie wybranego kierunku i specjalności studiów.

1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia odbywa się przez wskazanie wybranego kierunku i specjalności studiów. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE W WYDZIALE FILOZOFICZNYM AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1.

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 lutego 2015

załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 lutego 2015 załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 lutego 2015 Warunki i tryb rekrutacji na 4-letnie niestacjonarne studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

2 Wykonanie zarządzenia powierza się Rektorowi. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wymaga podania do wiadomości publicznej.

2 Wykonanie zarządzenia powierza się Rektorowi. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wymaga podania do wiadomości publicznej. Uchwała nr 111 /2011 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie warunków rekrutacji na 4-letnie niestacjonarne studia doktoranckie w roku

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE KIERUNEK

STUDIA STACJONARNE KIERUNEK Zasady rekrutacji określające warunki, tryb, formę studiów oraz zakres egzaminów wstępnych na studia na rok akademicki 2013/2014 przyjęte uchwałą nr 18/IV/2012 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII v Pedagogika; v Pedagogika specjalna Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów I, II i III stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) na Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 16/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku

Uchwała nr 16/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku Uchwała nr 16/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na 4-letnie stacjonarne i niestacjonarne studia

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca Wydział Matematyki i Informatyki pierwszego stopnia stacjonarne Czas trwania studiów 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Nr 2/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 stycznia 2013 r.

Obwieszczenie Nr 2/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 stycznia 2013 r. Obwieszczenie Nr 2/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr 22/2011/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

3 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

3 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. Uchwała nr 17/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 Załącznik 1 ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 I. Przyjęcie na I rok studiów odbywa się wg poniższych zasad: z pominięciem

Bardziej szczegółowo

Uchwała numer 01/13 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2013 roku

Uchwała numer 01/13 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2013 roku Uchwała numer 01/13 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW DZIENNYCH, WIECZOROWYCH I ZAOCZNYCH W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW DZIENNYCH, WIECZOROWYCH I ZAOCZNYCH W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW DZIENNYCH, WIECZOROWYCH I ZAOCZNYCH W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU w roku akademickim 2004/2005 i 2005/2006 Uchwała nr 5/03/04 Senatu Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 38/2009. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2009 r.

UCHWAŁA NR 38/2009. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2009 r. UCHWAŁA NR 38/2009 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2010/2011 1 Przyjęcia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2015/2016 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2015/2016 1. Informacje ogólne 1.1. Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 28/12 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 lutego 2012 roku

Uchwała nr 28/12 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 lutego 2012 roku Uchwała nr 28/12 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia terminów egzaminów wstępnych na I rok studiów na rok akademicki 2012/2013

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Pedagogika; Pedagogika specjalna Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 33/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr 33/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 2015 r. DNS.420 1/15 UCHWAŁA Nr 33/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu i terminu rozpoczęcia i zakończenia, w tym prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 9/2016/2017 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 lutego 2017 r.

Załącznik do Uchwały nr 9/2016/2017 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 lutego 2017 r. Załącznik do Uchwały nr 9/2016/2017 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 lutego 2017 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE NA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 40/2017 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU. z dnia 29 maja 2017 roku

UCHWAŁA NR 40/2017 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU. z dnia 29 maja 2017 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU UCHWAŁA NR 40/2017 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 29 maja

Bardziej szczegółowo

Matura IB (wynik) (podstawowego)

Matura IB (wynik) (podstawowego) Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, na studia na Wydziale Medycznym na kierunku lekarskim w Uczelni Łazarskiego w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Uchwała numer 12/15 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2015 roku

Uchwała numer 12/15 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2015 roku Uchwała numer 12/15 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

w sprawie rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2011/2012

w sprawie rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2011/2012 WSZECHNICA ŚWIĘTOKRZYSKA 25-435 Kielce, ul. E. Orzeszkowej 15 tel. /fax (0-41) 331-12-44 http://www.ws.edu.pl e-mail: ws@ws.edu.pl Uchwała nr 3/ 2010 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu nr 2/2014 Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia z posiedzenia Senatu w dniu 09.05.2014

Uchwała Senatu nr 2/2014 Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia z posiedzenia Senatu w dniu 09.05.2014 Uchwała Senatu nr 2/2014 Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia z posiedzenia Senatu w dniu 09.05.2014 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016 Na

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: v Pedagogika; v Pedagogika specjalna studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości pod uwagę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja 2016 roku

UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja 2016 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1/2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 25 listopada 2014.

Załącznik do Uchwały nr 1/2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 25 listopada 2014. Załącznik do Uchwały nr 1/2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 25 listopada 2014. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 128/16. 1 Ustala się: 1. Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 dla kandydatów na studia prowadzone:

UCHWAŁA NR 128/16. 1 Ustala się: 1. Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 dla kandydatów na studia prowadzone: UCHWAŁA NR 128/16 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK LEKARSKI Studia jednolite magisterskie

KIERUNEK LEKARSKI Studia jednolite magisterskie KIERUNEK LEKARSKI Studia jednolite magisterskie I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego: 1. ZŁOŻENIE APLIKACJI PRZEZ KANDYDATA Do postępowania kwalifikacyjnego zostaną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Uchwała Nr 16/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia pierwszego stopnia 1. Informatyka studia licencjackie* Jednostka prowadząca pierwszego stopnia stacjonarne 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie.

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA I WYCHOWANIE FIZYCZNE 3 LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie) 3 LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie)

BIOLOGIA I WYCHOWANIE FIZYCZNE 3 LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie) 3 LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie) Jednolity tekst zasad rekrutacji określających warunki, tryb, formę studiów oraz zakres egzaminów wstępnych na studia na rok akademicki 2012/2013 przyjętych uchwałami Senatu Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w roku akademickim 2013/2014

Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w roku akademickim 2013/2014 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 111/2012 z dnia 30 maja 2012 r. stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/2013 Senatu SUM z dnia 27 marca 2013 r. Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2011/2012

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2011/2012 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2011/2012 1. Informacje ogólne 1.1. Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2011/2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik nr 9 do uchwały nr 74 Senatu UZ z dnia 29 marca 2017 r. Tekst jednolity uchwały nr 574 Senatu UZ z dnia 25 maja 2016 r. UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 25 maja 2016

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Uchwała Nr 13/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 37/2015. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 kwietnia 2015 roku

Uchwała Nr 37/2015. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 kwietnia 2015 roku Uchwała Nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia terminarza postępowania kwalifikacyjnego i sposobu elektronicznej rejestracji kandydatów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY SZKOŁY nr 5 / Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie z dnia 8 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA RADY SZKOŁY nr 5 / Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie z dnia 8 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA RADY SZKOŁY nr 5 / 2011 Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA NIESTACJONARNE ANGLOJĘZYCZNE STUDIA DOKTORANCKIE W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA NIESTACJONARNE ANGLOJĘZYCZNE STUDIA DOKTORANCKIE W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK 2015/2016 Załącznik do Uchwały Nr CCCXCVIII /2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2015 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA NIESTACJONARNE ANGLOJĘZYCZNE STUDIA DOKTORANCKIE W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 165/11-12 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 21 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 165/11-12 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 21 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 165/11-12 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Rok 2015; poz. 84. UCHWAŁA Nr 43. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 marca 2015 r.

Rok 2015; poz. 84. UCHWAŁA Nr 43. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 marca 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 84 UCHWAŁA Nr 43 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 74 Senatu UMK z

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2013/2014 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2013/2014 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2013/2014 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Na podstawie art. 169 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne zasady rekrutacji

I. Ogólne zasady rekrutacji Zasady i trybu przyjęć kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2009/2010 (Tekst jednolity) I. Ogólne zasady rekrutacji 1 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 58. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 25 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 58. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 25 kwietnia 2017 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2017; poz. 134 UCHWAŁA Nr 58 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 107 Senatu

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 Załącznik do Uchwały Senatu Politechniki Koszalińskiej Nr 28/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 26/2012 SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH. z dnia 30 maja 2012 roku

UCHWAŁA Nr 26/2012 SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH. z dnia 30 maja 2012 roku UCHWAŁA Nr 26/2012 SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo