Koncepcja rynku zadań dla polskiej administracji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koncepcja rynku zadań dla polskiej administracji"

Transkrypt

1 Koncepcja rynku zadań dla polskiej administracji 26 marca 200 Dorota Poznańska Maciej Drozd Departament Analiz Strategicznych

2 2 Definicja problemu: 2 3 Nieoptymalne Brak premiowania wykorzystanie jakości zasobów ludzkich Brak mechanizmów umożliwiających czerpanie korzyści ze specjalizacji: dublowanie pracy, dłuższy czas realizacji zadań możliwe błędy Angażowanie czasu dyrektorów i ministrów do pozyskiwania informacji, przecierania ścieżek Brak systemu oceny JAKOSCI pracy, zwłaszcza w zakresie w jakim jest ona wykonywana dla innych komórek /urzędów Anonimowość i formalizacja kontaktów roboczych skutkuje brakiem interakcji zlecający-wykonawca (brak informacji zwrotnej, niepełen proces uczenia się) Niechęć do podejmowania zadań horyzontalnych Inicjatywa nie jest wynagradzana często rodzi kolejne zadania Brak poczucia własności wśród kierownictw resortów, zwłaszcza niewiodących Brak liderów zainteresowanych kończeniem zadań Wysoki koszt transakcyjny pozyskiwania wiedzy i informacji Niska jakość współpracy między komórkami / urzędami

3 3 Cel: stworzenie ścieżki współpracy pozbawionej ww. wad 2 2 Wykorzystanie Zwiększenie motywacji potencjału Zwiększenie jakości do realizacji działań o pracowników wykonywanych zadań znaczeniu horyzontalnym administracji Uelastycznienie alokacji pracowników do zadań i umożliwienie konkurowania o zadania Upowszechnienie informacji o kompetencjach i doświadczeniu pracowników Upowszechnienie informacji o realizowanych projektach Zniesienie anonimowości i upowszechnienie interakcji zlecający-wykonawca Możliwość dodatkowego premiowania pracowników w wysokości do 20% wartości zadania Wprowadzenie systemu oceny wykonawców Promowanie zarządzania projektowego w administracji Zapewnienie osobom odpowiedzialnym za realizację zadań o znaczeniu horyzontalnym dostępu do pracowników administracji Stworzenie systemu rekompensat finansowych dla jednostek realizujących zadania dla menadżerów z innych urzędów Możliwość dodatkowego premiowania pracowników do 20% wartości zadania Wyższa jakość współpracy między komórkami / urzędami

4 4 Rozwiązania techniczne: prosty system informatyczny czasochłonność Formy współpracy telefon roboczy (np. pozyskiwanie danych, <4 h) zlecanie drobnych zadań (np. zestawienie danych, 4 h - 5 dni) zlecanie projektów (np. diagnoza, ocena skutków regulacji, > tygodnia) systematyczny udział w zespołach projektowych i doradczych Rozwiązania Baza kompetencji pracowników administracji Profile pracowników kluczowe kompetencje, doświadczenie, zadania Powiązanie z funkcjami i podzadaniami według klasyfikacji budżetu zadaniowego Pracownikom dokonującym wpisu do bazy przysługują kredyty umożliwiające zakup drobnych usług od innych Platforma kontaktowa: możliwość zamieszczania ogłoszeń przez menadżerów i komórki System rozliczania pracy wykonanej dla innych podmiotów Elektroniczny system księgowania i rozliczania kredytów wirtualnych środków na zakup usług innych urzędów Maksymalna prostota funkcjonowania i obsługi Rekompensaty dla jednostek i premie dla pracowników za wykonanie zleceń z innych urzędów możliwość konkurowania o zadania

5 5 Propozycje rozwiązań: skąd się biorą kredyty? Kredyt środek rozliczeniowy umożliwiający zamawianie usług innych komórek Kredyty zarobione na świadczeniu usług dla komórek mogą zostać wykorzystane na zamawianie usług lub (raz w roku) spieniężone (rekompensaty dla jednostek, premie dla pracowników) Kredyty rozdzielane są z dwóch określanych co roku uznaniowo pul: Pula pierwsza (główna): przyznawana na realizację konkretnych zadań Prezes Rady Ministrów, Rada Ministrów lub Zespół ds. Programowania Prac Rządu, zlecając do realizacji zadania, może wybierać menadżera i wyposażyć go w budżet kredytów Istnieje także możliwość bezpośredniego wnioskowania do Zespołu ds. Programowania Prac Rządu o przyznanie budżetu kredytów na realizację zadania wnioskują menadżerowie (pracownicy, dyrektorzy, zespoły), Pula druga (mniejsza): na rozruch systemu: Pracownicy i komórki, które dokonają wpisu do bazy kompetencji otrzymują kredyty umożlwiające zakup drobnych usług do czasu wyczerpania puli, Przykładowe przydziały: pracownik zł, komórka oraz zespół międzyresortowy lub inne ciało doradcze zł

6 Propozycje rozwiązań: wymiana kredytów Podmioty zainteresowane zakupem konkretnej usługi za kredyty: wyszukują wykonawców (ułatwia to baza kompetencji pracowników) sprawdzają dyspozycyjność pracownika (ustnie lub w bazie gdzie pracownicy informują o dostępności z możliwością zastrzeżenia pracownika przez przełożonego) ustalają przybliżoną cenę za zadanie mnożąc przybliżony czas na realizację zadania przez stawki godzinowe, np.: kierownik projektu 70 zł / godz. ekspert wielodziedzinowy 50 zł / godz. zlecają jednym kliknięciem wykonanie zadania (zatwierdza je także przełożony wykonawcy) Wykonawcy realizują zadanie i umieszczają w serwisie elektronicznym produkt końcowy (z możliwością zastrzeżenia treści) Zamawiający zatwierdza i ocenia produkt końcowy jednym kliknięciem Zamawiający dokonuje oceny jakości pracy wykonawcy Ustalona ilość kredytów pojawia się na koncie wykonawcy Wyróżniającym się pracownikom zamawiający może przyznać ze swojego budżetu premię w wysokości maks. 20% wartości zadania 6

7 7 Propozycje rozwiązań: rozliczenie Do 20 września dyrektorzy generalni otrzymują automatycznie zbiorcze zestawienie stanu konta podległych komórek i pracowników. Jeśli podległa komórka lub pracownik wypracowali nadwyżki kredytów (tj. zarobili więcej niż wydali) lub otrzymali premie, dyrektor generalny wnioskuje do Ministerstwa Finansów na podstawie zestawienia o uruchomienie środków z rezerwy celowej. Dyrektor generalny jest zobowiązany: przeznaczyć co najmniej 20% nadwyżki na potrzeby komórki, który wypracował nadwyżkę jako rekompensatę za dodatkową pracę komórki wypłacić pracownikom premie przyznane przez zamawiających (z ich budżetów) może zatrzymać resztę środków w budżecie jednostki

8 8 Podstawowe zasady funkcjonowania rynku zadań: Oparcie na wzajemnym zaufaniu brak instancji rozstrzygającej spory, decyduje zlecający Deformalizacja komunikacji między urzędami odejście od pism (koszty transakcyjne); akceptacja przełożonych bezpośrednio w systemie Maksymalna prostota rozwiązań informatycznych zasada jednego kliknięcia Szybkość nawiązywania współpracy bez potrzeby przeprowadzania naboru, zamieszczania ogłoszenia Elastyczny wymiaru czasowy współpracy decydują potrzeby zlecających i możliwości wykonawców, telepraca Upodmiotowienie pracowników

9 9 Bodźce dla interesariuszy systemu (/2) Kupowanie usług Sprzedawanie usług Pracownik Korzystanie z efektów specjalizacji (oszczędność czasowa, lepsza jakość) Możliwość bezpośredniego zamawienia u wykonawcy i modyfikacji otrzymanego produktu Rozwój umiejętności delegowania Tworzenie sieci znajomości i współpracowników Nowe wyzwania - rozwój zawodowy Okazja do autopromocji Możliwość otrzymania do 20% wartości zadania Tworzenie sieci znajomości i współpracowników Realizacja zadań z polecenia przełożonego

10 0 Bodźce dla interesariuszy systemu (2/2) Kupowanie usług Sprzedawanie usług Dyrektor komórki + Kierownik zespołu 2 Korzystanie z efektów specjalizacji (oszczędność czasowa, lepsza jakość) Możliwość bezpośredniego zamawienia u wykonawcy i modyfikacji otrzymanego produktu Dodatkowe środki na wynagrodzenia i premie dla pracowników jednostki Pełne wykorzystanie zasobów w każdym czasie Wzrost umiejętności i kompetencji pracowników Promocja komórki lub zespołu Zadowolnie Dyrektora Generalnego) Brak konieczności zatrudnienia kolejnych pracowników Dodatkowe środki na wynagrodzenia i premie dla pracowników jednostki Dyrektor generalny 2 3 Pełniejsze wykorzystanie zasobów Informacja nt. jakości pracy dla poszczególnych departamentów

11 Dlaczego nic nie ryzykujemy? Samo istnienie rynku zadań nie powoduje dodatkowych kosztów (poza niewielkim kosztem zbudowania systemu informatycznego) => kosztuje realizacja zadań Istnienie rynku zadań jest tylko furtką dla korzystania z zasobów innych urzędów Wykorzystanie systemu choćby przy jednym projekcie będzie usprawnieniem Wprowadzenie systemu otwiera perspektywę dalszych, ewolucyjnych zmian (np. systematyczna ocena jakości pracy)

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. projektu Procesy, cele, kompetencje zintegrowane zarządzanie w urzędzie

INFORMATOR. projektu Procesy, cele, kompetencje zintegrowane zarządzanie w urzędzie projektu Procesy, cele, kompetencje zintegrowane zarządzanie w urzędzie Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMATOR projektu Procesy,

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 16 kwietnia 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte Zarządzaj skutecznie swoim biznesem System Zarządzania Forte jest rozwiązaniem ERP ułatwiającym zarządzanie małymi i średnimi firmami. Umożliwia osiąganie trwałych i wymiernych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie dotacje to co?

Jeśli nie dotacje to co? Jeśli nie dotacje to co? pożyczki i doradztwo kluczem do rozwoju firmy Poradnik dla przedsiębiorców WYDAWCA: Centrum Projektów Europejskich ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa www.cpe.gov.pl REDAKCJA:

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ

EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ ZAŁOŻENIA POLSKIEGO PROGRAMU WOLONTARIATU ZAGRANICZNEGO (PROJEKT) EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ LIPIEC 2007 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 STRESZCZENIE ZAŁOŻEŃ PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY Struktura organizacyjna to ogół ustalonych zależności funkcjonalnych i hierarchicznych między elementami organizacji, zgrupowanymi w komórki i jednostki organizacyjne w sposób

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

Jak wybrać dobrą agencję PR?

Jak wybrać dobrą agencję PR? Jak wybrać dobrą agencję PR? opracowanie przygotowane przez Związek Firm Public Relations Warszawa 2013 Spis treści Słowo wstępu 3 Typologia przetargów 4 Przed przetargiem 7 Zarządzanie przetargiem 13

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

M O D E L. Zarządzania pracą w UKW

M O D E L. Zarządzania pracą w UKW Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 163/2013/2014 Senatu UKW z dnia 8 lipca 2014 r. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy M O D E L Zarządzania pracą w UKW Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,

Bardziej szczegółowo

Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości. Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach

Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości. Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach Seria Metodyki Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK PROCEDUR I ŚCIEŻEK AUDYTU FUNDUSZU STYPENDIALNEGO I SZKOLENIOWEGO. wdrażanego w ramach

PODRĘCZNIK PROCEDUR I ŚCIEŻEK AUDYTU FUNDUSZU STYPENDIALNEGO I SZKOLENIOWEGO. wdrażanego w ramach Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Strona 1 z 131 PODRĘCZNIK PROCEDUR I ŚCIEŻEK AUDYTU FUNDUSZU STYPENDIALNEGO I SZKOLENIOWEGO wdrażanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ELEMENTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ELEMENTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PL0800191 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ELEMENTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU JERZY PASTERNAK Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. Racibórz Globalizacja gospodarki powoduje, że RAFAKO S.A. musi skutecznie i szybko

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM I. PODSTAWA OPRACOWANIA: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r.

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY, A SYSTEM WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ opracowanie wykonane na zamówienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

- działania na rzecz wzrostu efektywności prac B+R realizowanych we współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw

- działania na rzecz wzrostu efektywności prac B+R realizowanych we współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - działania na rzecz wzrostu efektywności prac B+R realizowanych we współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw dr inż. Małgorzata Skibska Zielińska Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo